Nama: ………………………………………………..

Tarikh: …………………

Standard Kandungan: 5.2 Fardu Ain dan Fardu Kifayah
Band: B2D2
Arahan: Bezakan di antara fardu ain dan fardu kifayah gambar dibawah ini.

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………..

………………………….

…………………………….

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………….

………………………………

……………………………..

…………………………

……………………………

…………………………….