ITEM SOALAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Bahagian C [ 20 markah] NILAI-NILAI MURNI 1. BAIK HATI 1.1.

Belas kasihan – Bersimpati terhadap kesusahan dan kesedihan orang lain. 1.2. Bertimbang rasa – Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain apabila membuat suatu tindakan. 1.3. Murah hati – Memberi bantuan secara ikhlas kepada mereka yang memerlukannya. 1.4. Saling memahami – Sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami perasaan dan keperluan masing-masing. 1.5. Saling bermaafan – Sanggup meminta maaf dan memberi kemaafan. 2. BERDIKARI 2.1. Berupaya bertindak sendiri - sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa mengharapkan orang lain. 2.2. Yakin pada diri sendiri – Percaya kepada kebolehan diri sendiri dan sanggup mencuba. 3. HEMAH TINGGI 3.1. Kesopanan – Berbudi bahasa dan beradab dalam pergaulan orang lain. 3.2. Mengakui kesalahan sendiri – Sedia mengakui kesilapan diri sendiri serta sanggup menerima nasihat. 3.3. Ramah mesra – Sedia bergaul mesra dengan semua orang. 4. HORMAT 4.1. Hormat dan taat kepada ibu bapa atau penjaga – Memuliakan dan mentaati ibu bapa atau penjaga. 4.2. Hormat kepada ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga, dan pemimpin – Menunjukkan rasa hormat kepada kumpulan tersebut dengan memberi layanan yang baik. 4.3. Hormat kepada institusi Kerajaan dan Negara – Menerima dan hormat kepada kerajaan serta lambang-lambang kebesaran negeri. 4.4. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan – Menghormati kepercayaan dan adat resam semua keturunan di Malaysia.

1

4.5. Patuh kepada undang-undang negara – Mematuhi undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira di mana seseorang itu berada. 4.6. Patuh kepada ketetapan masa - Menepati waktu dan menggunakan masa dengan berfaedah. 5. KASIH SAYANG 5.1. Sayangkan diri sendiri dan orang lain - Menyayangi diri sendiri dan orang lain. 5.2. Sayang alam sekitar – Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan fauna untuk kesejahteraan hidup. 5.3. Cintakan negara – Bangga dan taat setia kepada negara (patriotisme). 6. KEADILAN 6.1. Adil – Mempertimbangkan dan membuat sesuatu secara objektif, menyeluruh, dan bersesuaian. 6.2. Saksama – Tidak berat sebelah dalam sesuatu tindakan dan keputusan sama ada dalam memberi ganjaran atau hukuman. 7. KEBEBASAN DI SISI UNDANG-UNDANG Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batas peraturan dan undang-undang yang tersurat dan tersirat dalam keluarga, sekolah, komuniti, masyarakat, negara, dan agama.

8.

KEBERANIAN 8.1. Berani mencuba – Berani melakukan sesuatu perkara yang baru dan mencabar untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil kira risiko yang akan dihadapi. 8.2. Berani kerana benar – Berani mempertahankan sesuatu yang diakui kebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata.

9.

KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL 9.1. Kebersihan diri – Merupakan kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk hidup sihat. 9.2. Kebersihan persekitaran – Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapi dan bebas daripada kekotoran dan pencemaran.

2

2. Pertuturan dan perlakuan yang sederhana – Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan orang lain.2. masyarakat.2. KESYUKURAN 14.1. KERAJINAN 11. kreatif. 14.3.1.1.Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga. 10. Berterima kasih .3.Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan sukarela. Kebersihan mental – Pertuturan dan perlakuan yang terpuji yang perlu diamalkan oleh seseorang dalam hubungan dengan orang lain. 13.Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 11.1. negara. Toleransi Bertolak ansur serta dapat mengawal diri mengelakkan berlakunya perselisihan. 11. Gotong-royong . 13.Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif.9. Daya usaha . 3 .3.Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan. 10. 10. 12. KEJUJURAN 10. sumbangan atau pemberian. Ikhlas . KESEDERHANAAN 13. dan antarabangsa. dan enovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti.2. KERJASAMA 12. Dedikasi Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah. Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya memuaskan diri sendiri dan orang lain. Bercakap benar – Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau berselindung.1. 12. Perpaduan .Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. 12. Amanah .

3. Semangat untuk kejayaan negara 17.1. Kejiranan Berbaik-baik. Rela berkorban demi kemakmuran negara DISEDIAKAN OLEH: MOHD NAZRI HJ. 16. RASIONAL 15. dan bekerjasama dengan jiran tetangga. SEMANGAT BERMASYARAKAT 16.2. Bermuafakat . 16.15. PATRIOTISME 17. Menghormati pemimpin 17.Menyedari masalah masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya.1. MOHTAR UNIT BAHASA MELAYU SK DATUK AWANG UDIN MUKAH 4 .2. 16. Berusaha untuk memajukan negara 17. 17.4. bertolak ansur.3. tolong-menolong.Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat . Membuat pertimbangan Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan.1.

5 .KERTAS 2 (I jam 15 minit) BAHAGIAN A (Masa yang dicadangkan : 15 minit) [10 markah] 1 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

2 KEPING GAMBAR 6 .

3 KEPING GAMBAR 7 .

4 KEPING GAMBAR 8 .

Bahagian A No. Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 10 9 .

10 .BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit) [30 markah] Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 11 .Bahagian B No. Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………….

........................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................…….................................................... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……...... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 12 30 .............

13 . Berhati-hati memilih kawan............. Kawan yang setia berkongsi usaha...................... Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan.. ... Pergi memancing ikan haruan. Pilihlah kawan berbudi bahasa............. BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 1 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Kawan ketawa senang dicari....................... Kejayaan dicapai dikecapi bersama............. Jangan dijolok sarang tebuan........ Kalau tak tahan sengatan berbisa...................................... Jangan tersalah memilih kawan.... Bisanya sampai ke tulang sendi..... Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.. Kawan menangis tiada yang sudi.. Kelak dirimu hancur binasa.... Ke Kampung Ulu ke rumah Che Baha.... Untuk membeli ayam serama.... Dapat seekor ikan kelisa........ Kakiku sakit terpijak duri...

Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 1 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. 14 .

15 .

Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 20 16 .Bahagian C No.

17 . Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.KERTAS 2 (I jam 15 minit) BAHAGIAN A (Masa yang dicadangkan : 15 minit) [10 markah] 1.

BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit) [30 markah] Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Terangkan kebaikan sukan kepada murid sekolah. Ceritakan pengalaman kamu ketika di hari pertama kamu di sekolah tersebut. Kamu telah berpindah ke sekolah baru. ATAU 3. Kamu ialah ahli Persatuan Bahasa Melayu dan sedang berbincang dengan ahliahli persatuan bagi melaksanakan ‘Minggu Bahasa Melayu’. ATAU 2. Tulis perbualan kamu dan kawan-kawan kamu itu selengkapnya.Sukan sangat penting kepada semua orang. 18 . 1.

Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Kejayaan dicapai dikecapi bersama.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 2 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Bisanya sampai ke tulang sendi. Untuk membeli ayam serama. Dapat seekor ikan kelisa. Kawan ketawa senang dicari. Ke Kampung Ulu ke rumah Che Baha. Pergi memancing ikan haruan. Kalau tak tahan sengatan berbisa. Pilihlah kawan berbudi bahasa. Kakiku sakit terpijak duri. Kawan menangis tiada yang sudi. Jangan tersalah memilih kawan. Jangan dijolok sarang tebuan. Kawan yang setia berkongsi usaha. Kelak dirimu hancur binasa. Berhati-hati memilih kawan. 19 . Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan.

18 . KELAS : ……………… KESALAHAN AYAT Taandakan / pada ayat-ayat yang betul dan X pada ayat-ayat yang salah. 17 . 10 . Bil 1. Maklumat tentang pertandingan nyanyian itu akan dimaklumkan dari masa ke semasa. 4. pasar raya agak sibuk. Memang sudah menjadi rasmi Pak Ayop menghirup secawan teh sebelum memulakan tugasnya di ladang sawit. Tugas seorang doktor adalah merawat pesakitnya. 7. Rosni memcuci pinggan sambil adiknya menyapu sampah di halaman rumah. 13 . 6. Kamal kesakitan setelah menyepak seketul batu. 19 . 14 . 11 .NAMA : ………………………. Yang berbaju biru itu siapakah? Adik bermain sambil berbual seorang diri. Tidak lama lagi kita akan menduduki peperiksaaan UPSR. Sikap ketidak adilannya menyebabkan dia tidak digemari ramai.…………………. Mana baju panas yang saya beli semalam? Rumah Sazali terletak antara sekolah dengan balai raya di kampungnya. 20 . 2. Ayat Mawi paling terpandai di dalam kelas 6 Bestari. //X 20 . 9. Setengah orang percaya akan cerita dongeng itu. 3. 12 .. Ayah sedang membaca suratkhabar di ruang tamu. Masakan ibu dicampurkan dengan pelbagai rempah-ratus. Semua murid-murid yang sesat di hutan itu telah dijumpai. 5. Rizal menghantar sepucuk surat pada abangnya yang sedang belajar di luar Negara. Barang antik itu diperbuat dari kayu jati. 16 . Di musim perayaan . Dato’ Azman mewarisi sebahagian hartanya kepada rumah kebajikan. 15 . 8.

21 .Markah : …………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful