ITEM SOALAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Bahagian C [ 20 markah] NILAI-NILAI MURNI 1. BAIK HATI 1.1.

Belas kasihan – Bersimpati terhadap kesusahan dan kesedihan orang lain. 1.2. Bertimbang rasa – Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain apabila membuat suatu tindakan. 1.3. Murah hati – Memberi bantuan secara ikhlas kepada mereka yang memerlukannya. 1.4. Saling memahami – Sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami perasaan dan keperluan masing-masing. 1.5. Saling bermaafan – Sanggup meminta maaf dan memberi kemaafan. 2. BERDIKARI 2.1. Berupaya bertindak sendiri - sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa mengharapkan orang lain. 2.2. Yakin pada diri sendiri – Percaya kepada kebolehan diri sendiri dan sanggup mencuba. 3. HEMAH TINGGI 3.1. Kesopanan – Berbudi bahasa dan beradab dalam pergaulan orang lain. 3.2. Mengakui kesalahan sendiri – Sedia mengakui kesilapan diri sendiri serta sanggup menerima nasihat. 3.3. Ramah mesra – Sedia bergaul mesra dengan semua orang. 4. HORMAT 4.1. Hormat dan taat kepada ibu bapa atau penjaga – Memuliakan dan mentaati ibu bapa atau penjaga. 4.2. Hormat kepada ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga, dan pemimpin – Menunjukkan rasa hormat kepada kumpulan tersebut dengan memberi layanan yang baik. 4.3. Hormat kepada institusi Kerajaan dan Negara – Menerima dan hormat kepada kerajaan serta lambang-lambang kebesaran negeri. 4.4. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan – Menghormati kepercayaan dan adat resam semua keturunan di Malaysia.

1

4.5. Patuh kepada undang-undang negara – Mematuhi undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira di mana seseorang itu berada. 4.6. Patuh kepada ketetapan masa - Menepati waktu dan menggunakan masa dengan berfaedah. 5. KASIH SAYANG 5.1. Sayangkan diri sendiri dan orang lain - Menyayangi diri sendiri dan orang lain. 5.2. Sayang alam sekitar – Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan fauna untuk kesejahteraan hidup. 5.3. Cintakan negara – Bangga dan taat setia kepada negara (patriotisme). 6. KEADILAN 6.1. Adil – Mempertimbangkan dan membuat sesuatu secara objektif, menyeluruh, dan bersesuaian. 6.2. Saksama – Tidak berat sebelah dalam sesuatu tindakan dan keputusan sama ada dalam memberi ganjaran atau hukuman. 7. KEBEBASAN DI SISI UNDANG-UNDANG Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batas peraturan dan undang-undang yang tersurat dan tersirat dalam keluarga, sekolah, komuniti, masyarakat, negara, dan agama.

8.

KEBERANIAN 8.1. Berani mencuba – Berani melakukan sesuatu perkara yang baru dan mencabar untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil kira risiko yang akan dihadapi. 8.2. Berani kerana benar – Berani mempertahankan sesuatu yang diakui kebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata.

9.

KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL 9.1. Kebersihan diri – Merupakan kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk hidup sihat. 9.2. Kebersihan persekitaran – Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapi dan bebas daripada kekotoran dan pencemaran.

2

masyarakat. Gotong-royong . sumbangan atau pemberian. 3 .2. kreatif. 10. 11.9.2. Toleransi Bertolak ansur serta dapat mengawal diri mengelakkan berlakunya perselisihan. Ikhlas . 12.1. Dedikasi Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah.2. dan enovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti.2.1. Berterima kasih . KESEDERHANAAN 13.3. 13.1. Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya memuaskan diri sendiri dan orang lain.3. KERJASAMA 12.1. 12. Amanah .Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif. 10. 10.Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan sukarela.3. Daya usaha . Pertuturan dan perlakuan yang sederhana – Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan orang lain. 11. KESYUKURAN 14. KEJUJURAN 10. Perpaduan . 12.Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga. KERAJINAN 11.Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan. dan antarabangsa. Bercakap benar – Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau berselindung. Kebersihan mental – Pertuturan dan perlakuan yang terpuji yang perlu diamalkan oleh seseorang dalam hubungan dengan orang lain.Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 13. 14.1. negara.Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Rela berkorban demi kemakmuran negara DISEDIAKAN OLEH: MOHD NAZRI HJ. Kejiranan Berbaik-baik. PATRIOTISME 17. 16.3. MOHTAR UNIT BAHASA MELAYU SK DATUK AWANG UDIN MUKAH 4 . Semangat untuk kejayaan negara 17. 16. Bermuafakat . 16. Membuat pertimbangan Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Menghormati pemimpin 17.15.Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. RASIONAL 15. Berusaha untuk memajukan negara 17.4. bertolak ansur. tolong-menolong.3.1. Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat .1.1. 17. dan bekerjasama dengan jiran tetangga.Menyedari masalah masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya. SEMANGAT BERMASYARAKAT 16.2.2.

KERTAS 2 (I jam 15 minit) BAHAGIAN A (Masa yang dicadangkan : 15 minit) [10 markah] 1 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 5 .

2 KEPING GAMBAR 6 .

3 KEPING GAMBAR 7 .

4 KEPING GAMBAR 8 .

Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 10 9 .Bahagian A No.

10 .BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit) [30 markah] Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

Bahagian B No. Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 11 .

............................... ............................. ........................ …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………............................ …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……........................................................................................................................................................................................................................................................…….. 12 30 ................................................................

.. Jangan tersalah memilih kawan............................... Kakiku sakit terpijak duri...... Pilihlah kawan berbudi bahasa. Kawan ketawa senang dicari.. Kawan menangis tiada yang sudi..... Kejayaan dicapai dikecapi bersama........... Kawan yang setia berkongsi usaha... Ke Kampung Ulu ke rumah Che Baha..... Pergi memancing ikan haruan...... Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan........ ............ Kalau tak tahan sengatan berbisa...... Berhati-hati memilih kawan.. Jangan dijolok sarang tebuan.. Untuk membeli ayam serama........................ BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 1 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah............. Bisanya sampai ke tulang sendi.. Dapat seekor ikan kelisa....... Kelak dirimu hancur binasa.............. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan....... 13 .....

Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 1 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. 14 .

15 .

Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 20 16 .Bahagian C No.

KERTAS 2 (I jam 15 minit) BAHAGIAN A (Masa yang dicadangkan : 15 minit) [10 markah] 1. 17 . Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.

18 . Ceritakan pengalaman kamu ketika di hari pertama kamu di sekolah tersebut. Tulis perbualan kamu dan kawan-kawan kamu itu selengkapnya.BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit) [30 markah] Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.Sukan sangat penting kepada semua orang. ATAU 3. ATAU 2. 1. Kamu telah berpindah ke sekolah baru. Kamu ialah ahli Persatuan Bahasa Melayu dan sedang berbincang dengan ahliahli persatuan bagi melaksanakan ‘Minggu Bahasa Melayu’. Terangkan kebaikan sukan kepada murid sekolah.

Kalau tak tahan sengatan berbisa. Kawan ketawa senang dicari. Berhati-hati memilih kawan. Kelak dirimu hancur binasa. Ke Kampung Ulu ke rumah Che Baha. Jangan dijolok sarang tebuan. Kawan yang setia berkongsi usaha. Kejayaan dicapai dikecapi bersama. Bisanya sampai ke tulang sendi. Dapat seekor ikan kelisa. Untuk membeli ayam serama. Kakiku sakit terpijak duri. Kawan menangis tiada yang sudi. 19 . Jangan tersalah memilih kawan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Pergi memancing ikan haruan.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 2 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Pilihlah kawan berbudi bahasa.

Dato’ Azman mewarisi sebahagian hartanya kepada rumah kebajikan. Semua murid-murid yang sesat di hutan itu telah dijumpai. 14 . Di musim perayaan . Tugas seorang doktor adalah merawat pesakitnya.. 8. 6. KELAS : ……………… KESALAHAN AYAT Taandakan / pada ayat-ayat yang betul dan X pada ayat-ayat yang salah. Yang berbaju biru itu siapakah? Adik bermain sambil berbual seorang diri. Rosni memcuci pinggan sambil adiknya menyapu sampah di halaman rumah. Tidak lama lagi kita akan menduduki peperiksaaan UPSR. 2. Mana baju panas yang saya beli semalam? Rumah Sazali terletak antara sekolah dengan balai raya di kampungnya. 16 . 3. //X 20 . Masakan ibu dicampurkan dengan pelbagai rempah-ratus. Maklumat tentang pertandingan nyanyian itu akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Rizal menghantar sepucuk surat pada abangnya yang sedang belajar di luar Negara. Bil 1. Setengah orang percaya akan cerita dongeng itu. Ayat Mawi paling terpandai di dalam kelas 6 Bestari. 5. 10 . 4. Ayah sedang membaca suratkhabar di ruang tamu. 19 .NAMA : ………………………. Barang antik itu diperbuat dari kayu jati. 15 . Kamal kesakitan setelah menyepak seketul batu. 9. Sikap ketidak adilannya menyebabkan dia tidak digemari ramai. 13 . 17 . 11 .…………………. 12 . Memang sudah menjadi rasmi Pak Ayop menghirup secawan teh sebelum memulakan tugasnya di ladang sawit. 7. 18 . 20 . pasar raya agak sibuk.

Markah : ……………………. 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful