ITEM SOALAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Bahagian C [ 20 markah] NILAI-NILAI MURNI 1. BAIK HATI 1.1.

Belas kasihan – Bersimpati terhadap kesusahan dan kesedihan orang lain. 1.2. Bertimbang rasa – Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain apabila membuat suatu tindakan. 1.3. Murah hati – Memberi bantuan secara ikhlas kepada mereka yang memerlukannya. 1.4. Saling memahami – Sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami perasaan dan keperluan masing-masing. 1.5. Saling bermaafan – Sanggup meminta maaf dan memberi kemaafan. 2. BERDIKARI 2.1. Berupaya bertindak sendiri - sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa mengharapkan orang lain. 2.2. Yakin pada diri sendiri – Percaya kepada kebolehan diri sendiri dan sanggup mencuba. 3. HEMAH TINGGI 3.1. Kesopanan – Berbudi bahasa dan beradab dalam pergaulan orang lain. 3.2. Mengakui kesalahan sendiri – Sedia mengakui kesilapan diri sendiri serta sanggup menerima nasihat. 3.3. Ramah mesra – Sedia bergaul mesra dengan semua orang. 4. HORMAT 4.1. Hormat dan taat kepada ibu bapa atau penjaga – Memuliakan dan mentaati ibu bapa atau penjaga. 4.2. Hormat kepada ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga, dan pemimpin – Menunjukkan rasa hormat kepada kumpulan tersebut dengan memberi layanan yang baik. 4.3. Hormat kepada institusi Kerajaan dan Negara – Menerima dan hormat kepada kerajaan serta lambang-lambang kebesaran negeri. 4.4. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan – Menghormati kepercayaan dan adat resam semua keturunan di Malaysia.

1

4.5. Patuh kepada undang-undang negara – Mematuhi undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira di mana seseorang itu berada. 4.6. Patuh kepada ketetapan masa - Menepati waktu dan menggunakan masa dengan berfaedah. 5. KASIH SAYANG 5.1. Sayangkan diri sendiri dan orang lain - Menyayangi diri sendiri dan orang lain. 5.2. Sayang alam sekitar – Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan fauna untuk kesejahteraan hidup. 5.3. Cintakan negara – Bangga dan taat setia kepada negara (patriotisme). 6. KEADILAN 6.1. Adil – Mempertimbangkan dan membuat sesuatu secara objektif, menyeluruh, dan bersesuaian. 6.2. Saksama – Tidak berat sebelah dalam sesuatu tindakan dan keputusan sama ada dalam memberi ganjaran atau hukuman. 7. KEBEBASAN DI SISI UNDANG-UNDANG Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batas peraturan dan undang-undang yang tersurat dan tersirat dalam keluarga, sekolah, komuniti, masyarakat, negara, dan agama.

8.

KEBERANIAN 8.1. Berani mencuba – Berani melakukan sesuatu perkara yang baru dan mencabar untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil kira risiko yang akan dihadapi. 8.2. Berani kerana benar – Berani mempertahankan sesuatu yang diakui kebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata.

9.

KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL 9.1. Kebersihan diri – Merupakan kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk hidup sihat. 9.2. Kebersihan persekitaran – Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapi dan bebas daripada kekotoran dan pencemaran.

2

Berterima kasih .3. KERAJINAN 11.9. 11.1. dan antarabangsa. KESEDERHANAAN 13.Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga. Bercakap benar – Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau berselindung. Daya usaha . KESYUKURAN 14. sumbangan atau pemberian.3. KERJASAMA 12.1. 11. KEJUJURAN 10. 12. 10.Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif. Dedikasi Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah. negara.2. Ikhlas .1. Kebersihan mental – Pertuturan dan perlakuan yang terpuji yang perlu diamalkan oleh seseorang dalam hubungan dengan orang lain.2. 14. 12. 10. 10. Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya memuaskan diri sendiri dan orang lain. 12. Amanah . 13. masyarakat. Pertuturan dan perlakuan yang sederhana – Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan orang lain.Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan sukarela.2.Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 3 . dan enovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti.2. Perpaduan .1. Toleransi Bertolak ansur serta dapat mengawal diri mengelakkan berlakunya perselisihan.1. 13.Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan.3. kreatif. Gotong-royong .

RASIONAL 15. 16. Semangat untuk kejayaan negara 17. Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat . tolong-menolong.4.1. Kejiranan Berbaik-baik. Bermuafakat . SEMANGAT BERMASYARAKAT 16. 16. MOHTAR UNIT BAHASA MELAYU SK DATUK AWANG UDIN MUKAH 4 .1. Menghormati pemimpin 17.Menyedari masalah masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya. Berusaha untuk memajukan negara 17. bertolak ansur. PATRIOTISME 17. Rela berkorban demi kemakmuran negara DISEDIAKAN OLEH: MOHD NAZRI HJ. Membuat pertimbangan Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. 17.1.3. dan bekerjasama dengan jiran tetangga.Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama.3. 16.15.2.2.

KERTAS 2 (I jam 15 minit) BAHAGIAN A (Masa yang dicadangkan : 15 minit) [10 markah] 1 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 5 .

2 KEPING GAMBAR 6 .

3 KEPING GAMBAR 7 .

4 KEPING GAMBAR 8 .

Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 10 9 .Bahagian A No.

BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit) [30 markah] Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. 10 .

Bahagian B No. Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 11 .

.............................................................. 12 30 ........... .........................................................................................................……................................. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………................................... .............................................................................................. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……......................................................................................

.... Kelak dirimu hancur binasa............ Kawan yang setia berkongsi usaha............. Jangan tersalah memilih kawan... Kawan ketawa senang dicari................. Ke Kampung Ulu ke rumah Che Baha............... Kalau tak tahan sengatan berbisa...... Kakiku sakit terpijak duri.............................. Kejayaan dicapai dikecapi bersama. Pergi memancing ikan haruan......... Pilihlah kawan berbudi bahasa........ 13 ..... ... Kawan menangis tiada yang sudi... Untuk membeli ayam serama..... Bisanya sampai ke tulang sendi.. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan... Dapat seekor ikan kelisa......... BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 1 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah...... Jangan dijolok sarang tebuan... Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan...... Berhati-hati memilih kawan...........

Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. 14 .BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 1 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

15 .

Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 20 16 .Bahagian C No.

Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. 17 .KERTAS 2 (I jam 15 minit) BAHAGIAN A (Masa yang dicadangkan : 15 minit) [10 markah] 1.

Terangkan kebaikan sukan kepada murid sekolah. ATAU 2. ATAU 3. Ceritakan pengalaman kamu ketika di hari pertama kamu di sekolah tersebut. 18 . 1. Kamu ialah ahli Persatuan Bahasa Melayu dan sedang berbincang dengan ahliahli persatuan bagi melaksanakan ‘Minggu Bahasa Melayu’. Kamu telah berpindah ke sekolah baru.Sukan sangat penting kepada semua orang. Tulis perbualan kamu dan kawan-kawan kamu itu selengkapnya.BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit) [30 markah] Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

Pilihlah kawan berbudi bahasa. Bisanya sampai ke tulang sendi. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. 19 . Kawan menangis tiada yang sudi. Jangan tersalah memilih kawan. Kalau tak tahan sengatan berbisa. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Berhati-hati memilih kawan. Untuk membeli ayam serama. Dapat seekor ikan kelisa.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 2 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Kakiku sakit terpijak duri. Pergi memancing ikan haruan. Kawan ketawa senang dicari. Kejayaan dicapai dikecapi bersama. Ke Kampung Ulu ke rumah Che Baha. Kawan yang setia berkongsi usaha. Jangan dijolok sarang tebuan. Kelak dirimu hancur binasa.

…………………. Yang berbaju biru itu siapakah? Adik bermain sambil berbual seorang diri. 10 . Bil 1.NAMA : ………………………. 7. 14 . Tugas seorang doktor adalah merawat pesakitnya. 4. Setengah orang percaya akan cerita dongeng itu. 5. 15 . pasar raya agak sibuk. Ayah sedang membaca suratkhabar di ruang tamu. Masakan ibu dicampurkan dengan pelbagai rempah-ratus. 11 . 3. //X 20 . Barang antik itu diperbuat dari kayu jati. Maklumat tentang pertandingan nyanyian itu akan dimaklumkan dari masa ke semasa. 2. Semua murid-murid yang sesat di hutan itu telah dijumpai. 9. 13 . 12 . Mana baju panas yang saya beli semalam? Rumah Sazali terletak antara sekolah dengan balai raya di kampungnya. Rizal menghantar sepucuk surat pada abangnya yang sedang belajar di luar Negara. 8. 20 . 18 .. Dato’ Azman mewarisi sebahagian hartanya kepada rumah kebajikan. 6. 17 . 19 . Tidak lama lagi kita akan menduduki peperiksaaan UPSR. Sikap ketidak adilannya menyebabkan dia tidak digemari ramai. Memang sudah menjadi rasmi Pak Ayop menghirup secawan teh sebelum memulakan tugasnya di ladang sawit. Di musim perayaan . Rosni memcuci pinggan sambil adiknya menyapu sampah di halaman rumah. Kamal kesakitan setelah menyepak seketul batu. KELAS : ……………… KESALAHAN AYAT Taandakan / pada ayat-ayat yang betul dan X pada ayat-ayat yang salah. Ayat Mawi paling terpandai di dalam kelas 6 Bestari. 16 .

Markah : ……………………. 21 .