ITEM SOALAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Bahagian C [ 20 markah] NILAI-NILAI MURNI 1. BAIK HATI 1.1.

Belas kasihan – Bersimpati terhadap kesusahan dan kesedihan orang lain. 1.2. Bertimbang rasa – Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain apabila membuat suatu tindakan. 1.3. Murah hati – Memberi bantuan secara ikhlas kepada mereka yang memerlukannya. 1.4. Saling memahami – Sanggup memberi dan menerima pandangan serta memahami perasaan dan keperluan masing-masing. 1.5. Saling bermaafan – Sanggup meminta maaf dan memberi kemaafan. 2. BERDIKARI 2.1. Berupaya bertindak sendiri - sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa mengharapkan orang lain. 2.2. Yakin pada diri sendiri – Percaya kepada kebolehan diri sendiri dan sanggup mencuba. 3. HEMAH TINGGI 3.1. Kesopanan – Berbudi bahasa dan beradab dalam pergaulan orang lain. 3.2. Mengakui kesalahan sendiri – Sedia mengakui kesilapan diri sendiri serta sanggup menerima nasihat. 3.3. Ramah mesra – Sedia bergaul mesra dengan semua orang. 4. HORMAT 4.1. Hormat dan taat kepada ibu bapa atau penjaga – Memuliakan dan mentaati ibu bapa atau penjaga. 4.2. Hormat kepada ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga, dan pemimpin – Menunjukkan rasa hormat kepada kumpulan tersebut dengan memberi layanan yang baik. 4.3. Hormat kepada institusi Kerajaan dan Negara – Menerima dan hormat kepada kerajaan serta lambang-lambang kebesaran negeri. 4.4. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan – Menghormati kepercayaan dan adat resam semua keturunan di Malaysia.

1

4.5. Patuh kepada undang-undang negara – Mematuhi undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira di mana seseorang itu berada. 4.6. Patuh kepada ketetapan masa - Menepati waktu dan menggunakan masa dengan berfaedah. 5. KASIH SAYANG 5.1. Sayangkan diri sendiri dan orang lain - Menyayangi diri sendiri dan orang lain. 5.2. Sayang alam sekitar – Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan fauna untuk kesejahteraan hidup. 5.3. Cintakan negara – Bangga dan taat setia kepada negara (patriotisme). 6. KEADILAN 6.1. Adil – Mempertimbangkan dan membuat sesuatu secara objektif, menyeluruh, dan bersesuaian. 6.2. Saksama – Tidak berat sebelah dalam sesuatu tindakan dan keputusan sama ada dalam memberi ganjaran atau hukuman. 7. KEBEBASAN DI SISI UNDANG-UNDANG Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batas peraturan dan undang-undang yang tersurat dan tersirat dalam keluarga, sekolah, komuniti, masyarakat, negara, dan agama.

8.

KEBERANIAN 8.1. Berani mencuba – Berani melakukan sesuatu perkara yang baru dan mencabar untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil kira risiko yang akan dihadapi. 8.2. Berani kerana benar – Berani mempertahankan sesuatu yang diakui kebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata.

9.

KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL 9.1. Kebersihan diri – Merupakan kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk hidup sihat. 9.2. Kebersihan persekitaran – Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapi dan bebas daripada kekotoran dan pencemaran.

2

12.1.9. 11.Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan. negara. 12. Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya memuaskan diri sendiri dan orang lain. Dedikasi Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang berfaedah. sumbangan atau pemberian.Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 10. KEJUJURAN 10. 10. Toleransi Bertolak ansur serta dapat mengawal diri mengelakkan berlakunya perselisihan.2.1.3. 14.1. Ikhlas . KESEDERHANAAN 13.2. 3 . kreatif. Amanah .Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif. 12. KERAJINAN 11.3. 13. 10. KERJASAMA 12. KESYUKURAN 14. Bercakap benar – Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah atau berselindung. Perpaduan . Berterima kasih . Gotong-royong . dan antarabangsa.1. masyarakat. Pertuturan dan perlakuan yang sederhana – Bertutur dan berkelakuan yang tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan orang lain.Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan sukarela.1.3.Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. dan enovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti. Daya usaha . Kebersihan mental – Pertuturan dan perlakuan yang terpuji yang perlu diamalkan oleh seseorang dalam hubungan dengan orang lain.2.Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga. 11.2. 13.

1. dan bekerjasama dengan jiran tetangga.1. Menghormati pemimpin 17.3.1. PATRIOTISME 17. Kejiranan Berbaik-baik. 16. Berusaha untuk memajukan negara 17. bertolak ansur. Membuat pertimbangan Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan.2. tolong-menolong.Menyedari masalah masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya. 16. 16.15. 17.Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama.4. Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat . RASIONAL 15.2. SEMANGAT BERMASYARAKAT 16. Semangat untuk kejayaan negara 17.3. Rela berkorban demi kemakmuran negara DISEDIAKAN OLEH: MOHD NAZRI HJ. MOHTAR UNIT BAHASA MELAYU SK DATUK AWANG UDIN MUKAH 4 . Bermuafakat .

5 .KERTAS 2 (I jam 15 minit) BAHAGIAN A (Masa yang dicadangkan : 15 minit) [10 markah] 1 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

2 KEPING GAMBAR 6 .

3 KEPING GAMBAR 7 .

4 KEPING GAMBAR 8 .

Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 10 9 .Bahagian A No.

BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit) [30 markah] Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. 10 .

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 11 .Bahagian B No. Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………….

.................................................... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……...... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………….........…….............................. .......................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................... 12 30 ........................................

............... Kalau tak tahan sengatan berbisa............. Kawan menangis tiada yang sudi. Jangan dijolok sarang tebuan.......................... Berhati-hati memilih kawan... Kelak dirimu hancur binasa.. Kejayaan dicapai dikecapi bersama......... Bisanya sampai ke tulang sendi...... Kawan yang setia berkongsi usaha... Kakiku sakit terpijak duri...................... BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 1 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. ...... Dapat seekor ikan kelisa........... Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan... 13 ......... Pilihlah kawan berbudi bahasa.. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan... Untuk membeli ayam serama........ Pergi memancing ikan haruan.. Jangan tersalah memilih kawan............. Ke Kampung Ulu ke rumah Che Baha.... Kawan ketawa senang dicari............

Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 1 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. 14 .

15 .

Soalan …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 20 16 .Bahagian C No.

KERTAS 2 (I jam 15 minit) BAHAGIAN A (Masa yang dicadangkan : 15 minit) [10 markah] 1. Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. 17 .

Ceritakan pengalaman kamu ketika di hari pertama kamu di sekolah tersebut. 18 .BAHAGIAN B (Masa yang dicadangkan : 40 minit) [30 markah] Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. 1. Kamu ialah ahli Persatuan Bahasa Melayu dan sedang berbincang dengan ahliahli persatuan bagi melaksanakan ‘Minggu Bahasa Melayu’. Terangkan kebaikan sukan kepada murid sekolah. Tulis perbualan kamu dan kawan-kawan kamu itu selengkapnya.Sukan sangat penting kepada semua orang. ATAU 3. Kamu telah berpindah ke sekolah baru. ATAU 2.

Kawan menangis tiada yang sudi. Dapat seekor ikan kelisa. Jangan tersalah memilih kawan. Kelak dirimu hancur binasa. Pilihlah kawan berbudi bahasa. Kalau tak tahan sengatan berbisa. Bisanya sampai ke tulang sendi. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan. Ke Kampung Ulu ke rumah Che Baha. Berhati-hati memilih kawan. Kawan yang setia berkongsi usaha. Untuk membeli ayam serama. Kejayaan dicapai dikecapi bersama. Kawan ketawa senang dicari. 19 . Pergi memancing ikan haruan.BAHAGIAN C (Masa yang dicadangkan : 20 minit) [20 markah] 2 Tulis beberapa nilai/pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Jangan dijolok sarang tebuan. Kakiku sakit terpijak duri.

15 . //X 20 . Yang berbaju biru itu siapakah? Adik bermain sambil berbual seorang diri. pasar raya agak sibuk. 13 . 16 . Setengah orang percaya akan cerita dongeng itu.…………………. 18 . 8. Di musim perayaan .. 12 . 11 .NAMA : ………………………. Barang antik itu diperbuat dari kayu jati. Ayah sedang membaca suratkhabar di ruang tamu. Tugas seorang doktor adalah merawat pesakitnya. Masakan ibu dicampurkan dengan pelbagai rempah-ratus. Maklumat tentang pertandingan nyanyian itu akan dimaklumkan dari masa ke semasa. 10 . Memang sudah menjadi rasmi Pak Ayop menghirup secawan teh sebelum memulakan tugasnya di ladang sawit. Rosni memcuci pinggan sambil adiknya menyapu sampah di halaman rumah. Rizal menghantar sepucuk surat pada abangnya yang sedang belajar di luar Negara. KELAS : ……………… KESALAHAN AYAT Taandakan / pada ayat-ayat yang betul dan X pada ayat-ayat yang salah. 5. Sikap ketidak adilannya menyebabkan dia tidak digemari ramai. Mana baju panas yang saya beli semalam? Rumah Sazali terletak antara sekolah dengan balai raya di kampungnya. Ayat Mawi paling terpandai di dalam kelas 6 Bestari. 9. Dato’ Azman mewarisi sebahagian hartanya kepada rumah kebajikan. Kamal kesakitan setelah menyepak seketul batu. Semua murid-murid yang sesat di hutan itu telah dijumpai. Tidak lama lagi kita akan menduduki peperiksaaan UPSR. 6. 3. 7. 14 . Bil 1. 2. 20 . 4. 19 . 17 .

Markah : ……………………. 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful