P. 1
Kepentingan Pendekatan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Kepentingan Pendekatan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

|Views: 400|Likes:
Published by pesliahpes
pendekatan
pendekatan

More info:

Published by: pesliahpes on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2015

pdf

text

original

SOALAN 2 2.

1 Kepentingan Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mok Soon Sang (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, berdasarkan teori-teori dan pemerolehan bahasa, terdapat empat jenis pendekatan mengajar bahasa iaitu deduktif, induktif, elektik dan komunikatik. Pendekatan Deduktif Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, pendekatan deduktif memerlukan guru untuk lebih mementingkan pengajaran undang-undang bahasa daripada penggunaan bahasa. Beliau juga menyatakan bahawa pelajaran bahasa dimulakan dengan huraian undang-undang bahasa sebelum guru memberikan contoh-contoh menggunakan undang-undang itu dalam ayat. Sebagai contoh, jika guru mengajar tajuk ”kata kerja”, guru akan memberi definisi kata kerja terlebih dahulu sebelum menunjukkan contoh-contoh kata kerja dalam ayat. Terdapat banyak kepentingan penggunaan pendekatan deduktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satunya ialah penyampaian generalisasi yang disampaikan pada permulaan pelajaran akan menjadikan topik pembelajaran tersebut akan lebih mudah difahami. Selain itu, murid juga dapat memberi contoh-contoh lain kerana pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk memberikan contoh-contoh lain, asalkan contoh-contoh yang digunakan adalah sesuai dan mencukupi. Selain itu, pendekatan deduktif juga adalah beraneka jenis dan dalam aneka konteks, di samping bermakna dan

1

bukan semata-mata penghafalan. contoh-contoh kata tunggal akan diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan definisinya. Contohnya guru memulakan pengajaran dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-aspek yang hendak diajar serta ditambah contoh-contoh. guru menyusun satu turutan langkah-langkah penyampaian yang logikal. jika guru tersebut mengajar tajuk ”kata tunggal”. Contohnya. Nik Hassan Basri Nik Ab. Selain itu. pendekatan ini juga memudahkan proses pemahaman kerana berdasarkan bahagian-bahagian isi yang saling berkait yang diberi dalam satu struktur. Di samping itu. Kadir menyatakan bahawa pendekatan elektik menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran. Kemudian murid-murid didorong untuk memberikan contoh-contoh lain dalam aspek yang hampir sama. 2 . Kadir. Pendekatan Induktif. strategi penyoalan juga diadakan supaya guru dapat menolong murid-murid membentuk konsep dan seterusnya membuat generaisasi yang dikehendaki. pendekatan induktif memerlukan guru untuk mendapatkan satu struktur isi yang hendak disampaikan. sebelum membuat generalisasi undang-undang unsur bahasa tersebut. Selain itu. pendekatan ini juga tidak memakan masa yang terlalu panjang pada satu-satu masa. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Pendekatan Elektik Nik Hassan Basri Nik Ab. Selain itu. Kadir menyatakan bahawa pendekatan induktif mengkehendaki guru mengajar bahasa dengan cara menunjukkan penggunaan unsur-unsur bahasa yang diajar melalui contoh-contoh. pendekatan ini juga memerlukan guru memberi latihan yang mencukupi untuk memberi peneguhan dan menguji kefahaman murid.

Kepentingan pendekatan ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat memberi contoh-contoh sendiri untuk menggambarkan generalisasi-generalisasi yang telah diperoleh atas dorongan gurunya. Pendekatan Komunikatif Menurut Hassan Basri Nik Ab. kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi bahasa supaya mereka dapat mempelajari cara-cara menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat. Selain itu. selain mempertimbangkan semua aspek. Terdapat empat strategi dala pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Tujuan seseorang kanak-kanak memperlajari bahasa ibundanya adalah untuk memperolehi keperluankeperluannya. iaitu aspek linguistik. psikolinguistik dan sosiolinguistik. Kadir strategi pengajaran bahasa yang diutarakan oleh pendekatan komunikatif ini adalah berasaskan proses pemerolehan bahasa ibunda kanak-kanak. murid dapat meneguhkan pembelajaran dengan mengaplikasikan generalisasi yang telah diterangkan serta contoh-contoh sendiri dikemukakan bagi menunjukkan tahap penguasaan mereka. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum. 2. Kempat-empat 3 . pendekatan ini juga meliputi proses kognitif dan interaksi.2 Kepentingan Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Strategi merupakan kebolehan dalam memilih. Salah satu kepentingan pendekatan komunikatif ini ialah mengutamakan kecekapan berkomunikasi yang merangkumi bukan sahaja kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan komunikatif. Selain itu. pendekatan ini juga mengutamakan mengutamakan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya.

pembelajaran berpusatkan pelajar. strategi ini lebih mementingkan pencapaian penghasilan guru mengajar 2) Pembelajaran berpusatkan pelajar Keefe. 1979 dalam Suhaida Abdul Kadir. Namun. 1) Pembelajaran berpusatkan guru Pembelajaran berpusatkan guru.tripod. tetapi guru juga memainkan peranan yang penting sebagai penggalak dan pemudahcara melalui pelbagai strategi pengajaran yang digunakan (Giam Kah How. Antaranya ialah guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. seseorang pelajar dikatakan bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. Selain itu. guru juga dapat menguasai kelas. Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar merujuk kepada ciri istimewa kepunyaan seseorang pelajar untuk memperlihat. berinteraksi. (http://mahirppb.com) Terdapat beberapa kepentingan pembelajaran berpusatkan guru. guru menjadi penunjuk cara dan saluran informasi relajar. dan bergerak balas dalam suatu suasana pembelajaran). Relajar hanya membuat apa yang disuruh oleh guru dan murid bertindak sebagai pendengar dan penonton. pembelajaran berpusatkan bahan dan pembelajaran berpusatkan projek. kepimpinan guru adalah bersifat autokratik. Di camping itu. 2006. memberi pilihan kepada pelajar jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari. 2000). Selain itu. interaksi komunikasi adalah sehala. merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. Sebagai contoh. serta mewujudkan kolaborasi iaitu membina pengetahuan dan 4 . Definisi khas bagi Pembelajaran berpusatkan pelajar ialah Tumpuan kepada perkembangan pembelajaran pelajar sebagai individu. guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran.strategi tersebut ialah pembelajaran berpusatkan guru.

guru melibatkan pelajar secara terus dalam menemui pengetahuan iaitu dengan bertindak hanya sebagai fisilitator manakala pelajar yang mencari dan menentukan sumber dan bahan pengajaran mereka sendiri. pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya dengan terlibat dalam komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Selain itu. guru hanya memantau dengan mencadangkan bahan. terdapat beberapa kepentingan lain seperti berikut: 1) Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajarannya. Definisi Pembelajaran berpusatkan pelajar juga boleh dijelaskan dengan erti kata lain. rumah dan komuniti sebagai sumber dan menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pemnbelajaran. menggunakan sekolah. Pembelajaran berpusatkan pelajar mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2) B ahan yang dipelajarinya mempunyai releven dan bermakna kepada pelajar. pekerjaan. Namun begitu guru perlu mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka Selain kepentingan yang dijelaskan di atas. Ini turut memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu. kumpulan dan kelas serta melibatkan mereka dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Selain itu.bahan penagajaran dan pembelajaran yang mencabar pengetahuan sedia ada pelajar dan seterusnya memberikan pemahaman konsep baru yang mendalam kerana pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. 5 .persekitaran positif yang melibatkan penilaian berterusan dengan sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.

3) Pembelajaran berpusatkan bahan Sesetengah strategi pengajaran berpusatkan bahan pelajaran berkait rapat dengan stategi pemusatan guru. 5. slaid. bahan-bahan bercetak dan Komputer juga digunakan dalam strategi ini. Misalnya strategi penggunaan kaedah demonstrasi atau teknik bersyarah kadangkala melibatkan penggunaan alat bantu mengajar epeti transperansi dan projektor. Sesetengah strategi pengajaran pemusatan bahan pelajaran pula berkait rapat dengan strategi pemusatan murid. bahan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. graf. strategi penggunaan kaedah inkuiri penemuan. guru dan murid bergantung kepada bahan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan atau digunakan. Atas sebab itulah. Misalnya. Penggunaan alat bantu mengajar seperti ini dapat merangsang kognitif pelajar untuk memahami pembelajaran tersebut. murid dan murid dan guru dan murid 6 . Kepentingan pendekatan berpusatkan bahan adalah ianya menggunakan sama ada bahan pengajaran seperti carta. Selain itu. 6. Pengalaman pelajar bertemu dalam pembelajaran.3) Keterlibatan dan penyertaan adalah penting dalam pembelajaran 4) Hubungan interpersonal antara para pelajar. kaedah penyelesaian masalah dan kaedah projek perlu melibatkan penggunaan radas dan bahan-bahan pembelajaran yang lain. Pelajar melihat dirinya berbeza sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran 7. perakam radio dan sebagainya. Proses interaksi berlaku dengan aktif antara guru dan murid. Di samping itu. pendekatan berpusatkan bahan pembelajaran seperti buku teks. kad kerja. Guru sebagai fasilitator dan manusia sumber.

2. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. 3) Membantu murid dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Othman Zakaria pula menyatakan bahawa kaedah ialah menyampaikan bahan yan g tersusun mengikut kehendak 7 . Hubungan social dapat dicipta melalui strategi ini.dengan bahan. 6) Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. 5) Mengintegrasikan bidang kurikulum. murid juga dapat memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran guru. pengajaran bertema dan isu-isu komuniti. 2) Memotivasikan murid sekaligus menarik minat dan tumpuan murid yang kurang memberi tumpuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.3 Kepentingan Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mangantar Simanjuntak mendefinisikan kaedah sebagai prosedur yang diikuti dalam menerapkan pendekatan. 4) Membantu pelajar menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. 4)Pembelajaran berpusatkan projek Pembelajaran berpusatkan projek adalah proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik atau terancang dalam jangkamasa tertentu. 7) Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza-beza. Kepentingan pembelajaran berpusatkan projek ini adalah seperti yang berikut: 1) Membentuk interaksi yang positif dalam kalangan murid. Selain itu. Di samping itu. peluang interaksi antara murid juga adalah banyak. beromunikasi dan pengurusan diri.

teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. 3) Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. Husin & Siti Hajar Hj. Mengikut Kamaruddin Hj. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. 2) Mencapai taraf penguasaan kemahiran pelajar disamping menjamin kekekalannya. 6) Pelajar dapat menguji dan menilai apa yang diajar.pendekatan yang telah ditentukan. Khatijah Abdul Hamid (1985) pula menyatakan bahawa kaedah ialah strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. Antara kepentingan kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ialah seperti berikut: 1) Para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga). 8 . Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. 5) Dapat memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Menurut Edward M. 4) Mewujudkan pelbagai aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. karangan dan sebagainya.

10) Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. dalam kaedah bacaan dapat diterapkan teknik bercerita. cadangan. bertutur. 9 .7) Pelajar berpeluang untuk memberi pendapat. 8) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. Sebagai contoh. Ia merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. di samping dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. 9) Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan. bertutur.

Kekuatan Kelemahan 1) Penglibatan dalam permainan telah 1) Terdapat pelajar yang bermain memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. 3) Guru haruslah memberikan aktiviti yang menarik supaya murid tertarik dengan pengajaran guru. 2) Teknik Bersoal Jawab 10 . 2) Guru tidak dapat mengawal keadaan kelas sekiranya pelajar leka bermain. Cadangan 1) Guru haruslah membahagikan murid kepada beberapa kumpulandan melantik seorang ketua daripada kumpulan tersebut untuk tujuan kawalan kelas.2. di samping memantau bahasa murid. tanpa mengambil kira aspek pembelajaran. 3) Berlaku pertentangan pendapat yang seterusnya membawa pertelingkahan dalam kalangan murid. 3) Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan sistem pendidikan di negara kita. 2) Guru haruslah memberi peluang kepada murid untuk bercakap.4 5 Teknik Pengajaran dalam Bahasa Melayu 1) Teknik Permainan Bahasa Teknik ini mengaplikasikan bahasa dalam permainan. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. 2) pelajar dapat menguasai ketiga-tiga kemahiran berbahasa sekaligus.

Kelemahan 1) Murid tidak memahami soalan yang diutarakan. 3) Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Cadangan 1) Guru haruslah membuat persediaan soalan terlebih dahulu. 4) Murid mengutarakan soalan yang tiada kaitan dengan topik pembelajaran. 3) Murid tidak memberikan sebarang maklum balas terhadap soalan yang diutarakan. 3) melatih pelajar mengemukakan sesuatu masalah tersebut. 2) merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. 3) Teknik Inkuiri Teknik ini merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah. Kekuatan Kelemahan 1) Dapat menimbulkan daya refleksi 1) Murid tidak mahu membincangkan dikalangan pelajar. 2) Guru memberikan ganjaran atas soalan yang dapat dijawab oleh murid. 3) Pelajar enggan bertanya sebarang soalan. 11 . 2) Guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. 2) Masalah sukar untuk diselesaikan. 3) Menasihati murid yang pasif di dalam kelas. 2) Tahap soalan adalah tidak dapat bertepatan dengan kognitif murid.Guru bersoal jawab dengan murid dan sebaliknya. Kekuatan 1) Berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.

3) Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. 4) Murid berasa malu untuk bercerita di hadapan rakan-rakan. 4) memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. 3) Guru memberi bahan yang kurang sesuai dengan kognitif murid. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya membicangkan masalah tersebut dalam kumpulan. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. bertutur. Kekuatan Kelemahan 1) Merupakan salah satu pendekatan 1) Terdapat pelajar yang masih tidak yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.pelbagai soalan. membaca dan menulis dikalangan pelajar tahu membaca. 3) Menasihati pelajar yang enggan bertanya. 12 . perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. 2) Terdapat pelajar yang membaca dengan laju. 4) Teknik Bercerita Pelajar belajar melalui teknik bercerita. 2) Latihan pemahaman.

3) Guru dapat mengetahui kemahiran berfikir muridnya. Oleh itu. Kesimpulannya. strategi. 4) Guru hendaklah memberikan bahan yang sesuai sebagai bahan bacaan murid 5) Teknik Sumbangsaran. kaedah dan teknik adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ianya adalah saling berkaitan dan merupakan asas dalam pembelajaran.Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya memberikan bahan kepada murid untuk bercerita. Pelajar belajar melalui teknik menyumbang idea dan pendapat. 3) Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas. 13 . Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas setiap sumbangsaran murid. 2) Murid berasa malu untuk memberi idea di hadapan rakan-rakan. 2) Interaksi antara guru dan pelajar. 4) Guru haruslah menasihati murid yang enggan menyumbang idea. 2) Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid. seseorang guru haruslah bijak dalam menggunakan keempat-empat pendekatan. 3) Menasihati pelajar yang malu untuk mencuba. untuk menyumbangkan idea. kaedah dan teknik supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. 3) Topik yang diutarakan adalah sukar bagi tahap kognitif murid. strategi. Ia juga merupakan asas bagi mencapai kehendak sistem pendidikan negara amnya dan falsafah pendidikan khususnya. Kekuatan Kelemahan 1) Setiap pelajar diberi peluang untuk 1) Terdapat murid yang tidak berminat mengemukakan seberapa banyak idea. keempat-empat pendekatan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->