P. 1
Kepentingan Pendekatan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Kepentingan Pendekatan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

|Views: 373|Likes:
Published by pesliahpes
pendekatan
pendekatan

More info:

Published by: pesliahpes on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2015

pdf

text

original

SOALAN 2 2.

1 Kepentingan Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mok Soon Sang (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, berdasarkan teori-teori dan pemerolehan bahasa, terdapat empat jenis pendekatan mengajar bahasa iaitu deduktif, induktif, elektik dan komunikatik. Pendekatan Deduktif Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, pendekatan deduktif memerlukan guru untuk lebih mementingkan pengajaran undang-undang bahasa daripada penggunaan bahasa. Beliau juga menyatakan bahawa pelajaran bahasa dimulakan dengan huraian undang-undang bahasa sebelum guru memberikan contoh-contoh menggunakan undang-undang itu dalam ayat. Sebagai contoh, jika guru mengajar tajuk ”kata kerja”, guru akan memberi definisi kata kerja terlebih dahulu sebelum menunjukkan contoh-contoh kata kerja dalam ayat. Terdapat banyak kepentingan penggunaan pendekatan deduktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satunya ialah penyampaian generalisasi yang disampaikan pada permulaan pelajaran akan menjadikan topik pembelajaran tersebut akan lebih mudah difahami. Selain itu, murid juga dapat memberi contoh-contoh lain kerana pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk memberikan contoh-contoh lain, asalkan contoh-contoh yang digunakan adalah sesuai dan mencukupi. Selain itu, pendekatan deduktif juga adalah beraneka jenis dan dalam aneka konteks, di samping bermakna dan

1

Selain itu. Kemudian murid-murid didorong untuk memberikan contoh-contoh lain dalam aspek yang hampir sama. pendekatan induktif memerlukan guru untuk mendapatkan satu struktur isi yang hendak disampaikan. pendekatan ini juga tidak memakan masa yang terlalu panjang pada satu-satu masa. Di samping itu. Pendekatan Induktif. pendekatan ini juga memerlukan guru memberi latihan yang mencukupi untuk memberi peneguhan dan menguji kefahaman murid.bukan semata-mata penghafalan. Nik Hassan Basri Nik Ab. 2 . Contohnya. Selain itu. Kadir. contoh-contoh kata tunggal akan diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan definisinya. Pendekatan Elektik Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir menyatakan bahawa pendekatan induktif mengkehendaki guru mengajar bahasa dengan cara menunjukkan penggunaan unsur-unsur bahasa yang diajar melalui contoh-contoh. sebelum membuat generalisasi undang-undang unsur bahasa tersebut. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. strategi penyoalan juga diadakan supaya guru dapat menolong murid-murid membentuk konsep dan seterusnya membuat generaisasi yang dikehendaki. Contohnya guru memulakan pengajaran dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-aspek yang hendak diajar serta ditambah contoh-contoh. Kadir menyatakan bahawa pendekatan elektik menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran. pendekatan ini juga memudahkan proses pemahaman kerana berdasarkan bahagian-bahagian isi yang saling berkait yang diberi dalam satu struktur. Selain itu. jika guru tersebut mengajar tajuk ”kata tunggal”. guru menyusun satu turutan langkah-langkah penyampaian yang logikal.

pendekatan ini juga meliputi proses kognitif dan interaksi. Tujuan seseorang kanak-kanak memperlajari bahasa ibundanya adalah untuk memperolehi keperluankeperluannya. murid dapat meneguhkan pembelajaran dengan mengaplikasikan generalisasi yang telah diterangkan serta contoh-contoh sendiri dikemukakan bagi menunjukkan tahap penguasaan mereka. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum. Selain itu.Kepentingan pendekatan ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat memberi contoh-contoh sendiri untuk menggambarkan generalisasi-generalisasi yang telah diperoleh atas dorongan gurunya. Pendekatan Komunikatif Menurut Hassan Basri Nik Ab. iaitu aspek linguistik. 2. kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi bahasa supaya mereka dapat mempelajari cara-cara menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat. Kempat-empat 3 . Selain itu. Terdapat empat strategi dala pengajaran dan pembelajaran.2 Kepentingan Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Strategi merupakan kebolehan dalam memilih. selain mempertimbangkan semua aspek. pendekatan ini juga mengutamakan mengutamakan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya. psikolinguistik dan sosiolinguistik. Selain itu. Kadir strategi pengajaran bahasa yang diutarakan oleh pendekatan komunikatif ini adalah berasaskan proses pemerolehan bahasa ibunda kanak-kanak. Salah satu kepentingan pendekatan komunikatif ini ialah mengutamakan kecekapan berkomunikasi yang merangkumi bukan sahaja kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan komunikatif.

berinteraksi. Selain itu. dan bergerak balas dalam suatu suasana pembelajaran).tripod. Antaranya ialah guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. 2000). strategi ini lebih mementingkan pencapaian penghasilan guru mengajar 2) Pembelajaran berpusatkan pelajar Keefe. pembelajaran berpusatkan pelajar. Sebagai contoh. tetapi guru juga memainkan peranan yang penting sebagai penggalak dan pemudahcara melalui pelbagai strategi pengajaran yang digunakan (Giam Kah How. 2006. pembelajaran berpusatkan bahan dan pembelajaran berpusatkan projek.strategi tersebut ialah pembelajaran berpusatkan guru. Di camping itu. interaksi komunikasi adalah sehala. guru menjadi penunjuk cara dan saluran informasi relajar. kepimpinan guru adalah bersifat autokratik.com) Terdapat beberapa kepentingan pembelajaran berpusatkan guru. seseorang pelajar dikatakan bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran. Namun. Selain itu. Definisi khas bagi Pembelajaran berpusatkan pelajar ialah Tumpuan kepada perkembangan pembelajaran pelajar sebagai individu. serta mewujudkan kolaborasi iaitu membina pengetahuan dan 4 . (http://mahirppb. guru juga dapat menguasai kelas. 1) Pembelajaran berpusatkan guru Pembelajaran berpusatkan guru. 1979 dalam Suhaida Abdul Kadir. Relajar hanya membuat apa yang disuruh oleh guru dan murid bertindak sebagai pendengar dan penonton. memberi pilihan kepada pelajar jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari. Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar merujuk kepada ciri istimewa kepunyaan seseorang pelajar untuk memperlihat.

rumah dan komuniti sebagai sumber dan menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pemnbelajaran. guru melibatkan pelajar secara terus dalam menemui pengetahuan iaitu dengan bertindak hanya sebagai fisilitator manakala pelajar yang mencari dan menentukan sumber dan bahan pengajaran mereka sendiri. Namun begitu guru perlu mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka Selain kepentingan yang dijelaskan di atas.bahan penagajaran dan pembelajaran yang mencabar pengetahuan sedia ada pelajar dan seterusnya memberikan pemahaman konsep baru yang mendalam kerana pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. Ini turut memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu. guru hanya memantau dengan mencadangkan bahan. Pembelajaran berpusatkan pelajar mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kumpulan dan kelas serta melibatkan mereka dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Selain itu. pekerjaan. Definisi Pembelajaran berpusatkan pelajar juga boleh dijelaskan dengan erti kata lain. menggunakan sekolah. Selain itu. terdapat beberapa kepentingan lain seperti berikut: 1) Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajarannya.persekitaran positif yang melibatkan penilaian berterusan dengan sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. 5 . pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya dengan terlibat dalam komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. 2) B ahan yang dipelajarinya mempunyai releven dan bermakna kepada pelajar.

Atas sebab itulah. Kepentingan pendekatan berpusatkan bahan adalah ianya menggunakan sama ada bahan pengajaran seperti carta. guru dan murid bergantung kepada bahan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan atau digunakan. pendekatan berpusatkan bahan pembelajaran seperti buku teks. Guru sebagai fasilitator dan manusia sumber. Di samping itu. Misalnya strategi penggunaan kaedah demonstrasi atau teknik bersyarah kadangkala melibatkan penggunaan alat bantu mengajar epeti transperansi dan projektor. Pelajar melihat dirinya berbeza sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran 7.3) Keterlibatan dan penyertaan adalah penting dalam pembelajaran 4) Hubungan interpersonal antara para pelajar. 6. Misalnya. 3) Pembelajaran berpusatkan bahan Sesetengah strategi pengajaran berpusatkan bahan pelajaran berkait rapat dengan stategi pemusatan guru. slaid. Proses interaksi berlaku dengan aktif antara guru dan murid. Sesetengah strategi pengajaran pemusatan bahan pelajaran pula berkait rapat dengan strategi pemusatan murid. Selain itu. strategi penggunaan kaedah inkuiri penemuan. bahan-bahan bercetak dan Komputer juga digunakan dalam strategi ini. kaedah penyelesaian masalah dan kaedah projek perlu melibatkan penggunaan radas dan bahan-bahan pembelajaran yang lain. perakam radio dan sebagainya. kad kerja. bahan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. murid dan murid dan guru dan murid 6 . Penggunaan alat bantu mengajar seperti ini dapat merangsang kognitif pelajar untuk memahami pembelajaran tersebut. Pengalaman pelajar bertemu dalam pembelajaran. graf. 5.

4) Membantu pelajar menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. 5) Mengintegrasikan bidang kurikulum. 7) Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza-beza. peluang interaksi antara murid juga adalah banyak. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul.dengan bahan. 2) Memotivasikan murid sekaligus menarik minat dan tumpuan murid yang kurang memberi tumpuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hubungan social dapat dicipta melalui strategi ini. Kepentingan pembelajaran berpusatkan projek ini adalah seperti yang berikut: 1) Membentuk interaksi yang positif dalam kalangan murid. Othman Zakaria pula menyatakan bahawa kaedah ialah menyampaikan bahan yan g tersusun mengikut kehendak 7 . Selain itu.3 Kepentingan Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mangantar Simanjuntak mendefinisikan kaedah sebagai prosedur yang diikuti dalam menerapkan pendekatan. 2. 6) Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. Di samping itu. pengajaran bertema dan isu-isu komuniti. beromunikasi dan pengurusan diri. 3) Membantu murid dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. 4)Pembelajaran berpusatkan projek Pembelajaran berpusatkan projek adalah proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik atau terancang dalam jangkamasa tertentu. murid juga dapat memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran guru.

Husin & Siti Hajar Hj. Antara kepentingan kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ialah seperti berikut: 1) Para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. 8 . 6) Pelajar dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Khatijah Abdul Hamid (1985) pula menyatakan bahawa kaedah ialah strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. 4) Mewujudkan pelbagai aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga). 2) Mencapai taraf penguasaan kemahiran pelajar disamping menjamin kekekalannya. Mengikut Kamaruddin Hj. 5) Dapat memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.pendekatan yang telah ditentukan. Menurut Edward M. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. 3) Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. karangan dan sebagainya.

bertutur. 8) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. 9 . 9) Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. di samping dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. Ia merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan.7) Pelajar berpeluang untuk memberi pendapat. Sebagai contoh. 10) Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur. cadangan. dalam kaedah bacaan dapat diterapkan teknik bercerita. bertutur.

3) Guru haruslah memberikan aktiviti yang menarik supaya murid tertarik dengan pengajaran guru.4 5 Teknik Pengajaran dalam Bahasa Melayu 1) Teknik Permainan Bahasa Teknik ini mengaplikasikan bahasa dalam permainan. 2) Teknik Bersoal Jawab 10 . tanpa mengambil kira aspek pembelajaran. di samping memantau bahasa murid. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.2. 2) Guru haruslah memberi peluang kepada murid untuk bercakap. 2) Guru tidak dapat mengawal keadaan kelas sekiranya pelajar leka bermain. 3) Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan sistem pendidikan di negara kita. Cadangan 1) Guru haruslah membahagikan murid kepada beberapa kumpulandan melantik seorang ketua daripada kumpulan tersebut untuk tujuan kawalan kelas. Kekuatan Kelemahan 1) Penglibatan dalam permainan telah 1) Terdapat pelajar yang bermain memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. 2) pelajar dapat menguasai ketiga-tiga kemahiran berbahasa sekaligus. 3) Berlaku pertentangan pendapat yang seterusnya membawa pertelingkahan dalam kalangan murid.

3) Teknik Inkuiri Teknik ini merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah. 11 . Cadangan 1) Guru haruslah membuat persediaan soalan terlebih dahulu.Guru bersoal jawab dengan murid dan sebaliknya. 2) Guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. 3) Murid tidak memberikan sebarang maklum balas terhadap soalan yang diutarakan. 4) Murid mengutarakan soalan yang tiada kaitan dengan topik pembelajaran. 2) merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Kekuatan 1) Berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. 3) Menasihati murid yang pasif di dalam kelas. 2) Guru memberikan ganjaran atas soalan yang dapat dijawab oleh murid. Kekuatan Kelemahan 1) Dapat menimbulkan daya refleksi 1) Murid tidak mahu membincangkan dikalangan pelajar. 2) Tahap soalan adalah tidak dapat bertepatan dengan kognitif murid. 3) melatih pelajar mengemukakan sesuatu masalah tersebut. 2) Masalah sukar untuk diselesaikan. 3) Pelajar enggan bertanya sebarang soalan. 3) Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Kelemahan 1) Murid tidak memahami soalan yang diutarakan.

3) Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. membaca dan menulis dikalangan pelajar tahu membaca. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. 4) Murid berasa malu untuk bercerita di hadapan rakan-rakan. 12 . bertutur. 4) memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. 4) Teknik Bercerita Pelajar belajar melalui teknik bercerita. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. 3) Menasihati pelajar yang enggan bertanya. 2) Terdapat pelajar yang membaca dengan laju. 2) Latihan pemahaman. Kekuatan Kelemahan 1) Merupakan salah satu pendekatan 1) Terdapat pelajar yang masih tidak yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya membicangkan masalah tersebut dalam kumpulan. 3) Guru memberi bahan yang kurang sesuai dengan kognitif murid.pelbagai soalan.

4) Guru haruslah menasihati murid yang enggan menyumbang idea. 3) Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas.Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. untuk menyumbangkan idea. seseorang guru haruslah bijak dalam menggunakan keempat-empat pendekatan. 3) Topik yang diutarakan adalah sukar bagi tahap kognitif murid. Ia juga merupakan asas bagi mencapai kehendak sistem pendidikan negara amnya dan falsafah pendidikan khususnya. 3) Menasihati pelajar yang malu untuk mencuba. strategi. 2) Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid. Pelajar belajar melalui teknik menyumbang idea dan pendapat. keempat-empat pendekatan. Kesimpulannya. 3) Guru dapat mengetahui kemahiran berfikir muridnya. 4) Guru hendaklah memberikan bahan yang sesuai sebagai bahan bacaan murid 5) Teknik Sumbangsaran. kaedah dan teknik adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ianya adalah saling berkaitan dan merupakan asas dalam pembelajaran. 13 . kaedah dan teknik supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. Kekuatan Kelemahan 1) Setiap pelajar diberi peluang untuk 1) Terdapat murid yang tidak berminat mengemukakan seberapa banyak idea. 2) Interaksi antara guru dan pelajar. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas setiap sumbangsaran murid. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya memberikan bahan kepada murid untuk bercerita. 2) Murid berasa malu untuk memberi idea di hadapan rakan-rakan. strategi. Oleh itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->