106608578 Modul Asas Ukuran

Asas Ukuran

M O D U L
MARZITA PUTEH MOHD FAIZAL NIZAM LEE ABDULLAH MAZLINI ADNAN

MODUL ASAS UKURAN

MARZITA PUTEH MOHD FAIZAL NIZAM LEE ABDULLAH MAZLINI ADNAN

MODUL ASAS UKURAN

Marzita Puteh Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah Mazlini Adnan

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM, PERAK 2012

1953Sumbangsih tizkari : buat Masuri S.N.edu. I.edu. 1927-. gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu. Malaysia Tel: 05-450 6000. sama ada dengan cara elektronik.my Atur huruf oleh/Typesetting by Penerbit UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim. Faks: 05-459 5169 Laman Sesawang: www. 3. recording. Mohamed Pitchay Gani bin Mohamed Abdul Aziz..upsi. II.BHD No. Masuri S.my E-mel: penerbit@upsi. Jalan Ho Lo Park 31650. Ipoh Perak Darul Ridzuan. Malay poetry--History and criticism. Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz. Perak Darul Ridzuan.3 & 3A. Judul. Diterbitkan di Malaysia/Published in Malaysia by Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim. electronic or mechanical including photocopy. or any information storage and retrieval system. MALAYSIA Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Muhammad Bukhari Lubis. Perak Darul Ridzuan. 479 ISBN 978-983-3759-47-7 1. / Muhammad Bukhari Lubis. disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun.Cetakan Pertama/First Printing 2012 © Universiti Pendidikan Sultan Idris 2012 Hak Cipta Terpelihara. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means.2309 .N. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula. All right reserved. 2. Mengandungi indeks Bibliografi : ms. 899. Malaysia Dicetak oleh/Printed by FR VISION SDN. Malay literature--History and criticism. without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

ISI KANDUNGAN PRAKATA BIODATA PENULIS PANDUAN KURSUS UNIT 1 PENGENALAN KEPADA ASAS UKURAN Hasil Pembelajaran Pengenalan Rangka Konsep Idea Intuitif Konsep Matematik Pengetahuan Kandungan Pedagogi Masa dan Waktu Ukuran Panjang Timbangan Berat Isi Padu Cecair Alat Sembarangan dan Unit Bukan Piawai Urutan Pengukuran Pengajaran Rumusan Kata Kunci Penilaian Kendiri UNIT 2 SEJARAH ASAS UKURAN Hasil Pembelajaran Pengenalan Masa dan Waktu Ukuran Panjang Timbangan Berat Isi Padu Cecair Rumusan Kata Kunci Penilaian Kendiri UNIT 3 MASA DAN WAKTU Hasil Pembelajaran Pengenalan Konsep Masa dan Waktu Apakah Konsep Masa? Apakah Konsep Waktu? Mengenal Waktu Mengenal Hari Mengenal Bulan Mengenal Jam 19 19 24 24 25 26 27 29 30 10 10 11 12 14 16 17 17 18 1 1 2 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 9 i ii iii .

Bulan.Tahun dan Dekad Rumusan Kata Kunci Peta Konsep Penilaian Kendiri Rujukan UNIT 4 OPERASI DALAM MASA DAN WAKTU Hasil Pembelajaran Pengenalan Operasi Tambah Operasi Tolak Operasi Darab Operasi Bahagi Rumusan Kata Kunci Penilaian Kendiri Peta Konsep Rujukan UNIT 5 UKURAN PANJANG Hasil Pembelajaran Pengenalan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Konsep Ukuran Panjang Apakah Konsep Ukuran Panjang? Perbandingan Secara Pengamatan Perbandingan Secara Langsung Perbandingan Secara Tidak Langsung Mengukur dengan Menggunakan Unit Sembangan dan Unit Rujukan Unit Piawai bagi Ukuran Panjang Unit Sentimeter Perkaitan Antara Sentimeter Dengan Meter Unit Milimeter Penukaran Unit Sentimeter ke Milimeter Unit Kilometer Rumusan Kata Kunci Peta Konsep Penilaian Kendiri Rujukan 31 32 35 37 40 44 44 44 45 46 47 47 48 53 58 62 66 66 67 68 70 71 71 71 76 76 76 77 80 81 83 85 88 89 90 93 97 97 97 98 99 . Hari.Menyebut dan Menulis Waktu Waktu Kepada Lima Minit Membaca Jadual Waktu dan Kalendar Menyatakan Hubungan Antara Unit Masa Menukar Unit Masa yang Melibatkan Jam.

Saiz dan Bentuk Mengukur dengan Menggunakan Unit Sembangan dan Unit Rujukan Unit Piawai bagi Timbangan Berat Hubungan Antara Unit Timbangan Berat Timbangan Dalam Unit Gram dan Kilogram Anggaran Dalam Unit Gram dan Kilogram Rumusan Kata Kunci Peta Konsep Penilaian Kendiri Rujukan 125 125 129 130 130 131 131 134 135 137 138 142 145 146 149 149 149 150 151 UNIT 8 OPERASI DALAM TIMBANGN BERAT Hasil Pembelajaran Pengenalan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Operasi Tambah Operasi Tolak Operasi Darab Operasi Bahagi Rumusan Kata Kunci Penilaian Kendiri Peta Konsep Rujukan 152 152 153 155 159 161 164 168 168 169 170 172 .UNIT 6 OPERASI DALAN UKURAN PANJANG Hasil Pembelajaran Pengenalan Operasi Tambah dan Tolak Operasi Darab dan Bahagi Penyelesaian Masalah Rumusan Kata Kunci Penilaian Kendiri Peta Konsep Rujukan 100 100 101 106 115 120 120 121 122 124 UNIT 7 TIMBANGAN BERAT Hasil Pembelajaran Pengenalan Strategi Pengajaran Pembelajaran Konsep Timbangan Berat Apakah konsep Timbangan Berat? Perbandingan Secara Pengamatan Perbandingan Secara Langsung Perbandingan Secara Tidak Langsung Perkaitan Antara Berat.

Saiz dan Bentuk Mengukur Isi Padu Cecair Menggunakan Unit Sebarangan dan Unit Rujukan Unit Piawai Bagi Isi Padu Cecair Cara Membaca Alat Penyukat Menyukat Isi Padu Cecair Dalam Unit Mililiter Hubungan Antara Unit Isi Padu Cecair Rumusan Kata Kunci Peta Konsep Penilaian Kendiri Rujukan 173 173 177 178 178 179 180 183 185 187 187 191 192 195 195 195 196 197 UNIT 10 OPERASI DALAM ISI PADU CECAIR Hasil Pembelajaran Pengenalan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Operasi Tambah Operasi Tolak Operasi Darab Operasi Bahagi Rumusan Kata Kunci Peta Konsep Penilaian Kendiri Rujukan 198 198 199 200 203 206 207 209 209 210 212 213 .UNIT 9 ISI PADU CECAIR Hasil Pembelajaran Pengenalan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Konsep Isi Padu Cecair Apakah konsep Isi padu Cecair? Perbandingan Secara Pengamatan Perbandingan Secara Langsung Perkaitan Antara Berat.

sokongan dan apa juga dorongan secara langsung mahupun tidak sehingga terhasilnya modul ini. Fakulti Sains dan Matematik. Soalan-soalan juga dibekalkan bertujuan untuk penilaian kendiri. Sejarah Asas Ukuran. UPSI telah terlibat dalam penghasilan modul ini. Kesemua mereka adalah terdiri daripada pensyarah yang berpengalaman dan berketrampilan dalam pelbagai bidang Pendidikan Matematik. Operasi Dalam Ukuran Panjang. kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan pendapat. Ia diberikan untuk menguji dan meningkatkan lagi kefahaman pelajar pada setiap unit yang dipelajari. Setiap unit dalam modul ini disusun mengikut struktur format yang mudah diikuti dan difahami. peta konsep dan soalan-soalan perbincangan berasaskan setiap unit juga disediakan supaya pelajar dapat membuat aplikasi dan penilaian terhadap pemahaman konsep dan aplikasi asas ukuran di dalam kehidupan seharian. Operasi Dalam Masa dan Waktu.Prakata |i PRAKATA Modul ini telah ditulis dan disusun secara khusus bagi membantu para pelajar yang mengikuti kursus Asas Ukuran di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) agar dapat mengenali dan memahami konsep asas ukuran. Pengenalan Asas Ukuran. Selain itu. kritikan. Penulis Marzita Puteh Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah Mazlini Adnan . kata kunci. Penghasilan modul ini diharap dapat membantu pelajar UPSI khususnya dan pelajar-pelajar lain di Institut Pengajian Tinggi secara amnya. Masa dan Waktu. Modul ini mengandungi 10 unit yang meliputi tajuk-tajuk asas dalam asas ukuran iaitu. Operasi Dalam Timbangan Berat. Seramai 3 orang pensyarah daripada Jabatan Matematik. Modul ini menggunakan ayat dan laras bahasa yang mudah difahami. Akhir sekali. Perkongsian pengalaman dan kepakaran mereka ini akhirnya telah menghasilkan Modul Asas Ukuran bagi kegunaan para pelajar dalam bidang ini. diikuti dengan contoh dan aktiviti yang sesuai. Unit-unit dimulakan dengan memberikan gambaran awal tentang hasil pembelajaran yang akan diperoleh. Timbangan Berat. Ukuran Panjang. Isi padu Cecair dan Operasi Dalam Isi Padu Cecair.

.

buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal sama ada di dalam atau luar negara. Beliau pernah mengajar di Sekolah Rendah hampir 9 tahun dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris. Fakulti Sains dan Matematik. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). ■Mazlini Adnan Mazlini Adnan ialah seorang pensyarah di Jabatan Matematik. Norwich. Fakulti Sains dan Matematik. Pengalaman beliau yang luas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik mebolehkan beliau menghasilkan banyak penulisan sama ada dalam bentuk buku-buku teks dan buku latihan. England. Kepakaran beliau dalam bidang pedagogi pembelajaran matematik dan domain afektif adalah bidang yang sangat dekat di hatinya. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Ijazah Sarjana (Pendidikan Matematik) dari Universiti Kebangsaan Malaysia. . England dan Diploma Pendidikan (Matematik) dari Universiti Kebangsaan Malaysia. ■Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Matematik. Norwich. UPSI Tanjong Malim. Memiliki Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Pendidikan Matematik dari University of East Anglia. Memiliki Ijazah Doktor Falsafah di dalam bidang Pendidikan Matematik dari University of East Anglia. Sarjanamuda Sains (Hons) Matematik dari University of Reading. Fakulti Sains Dan Matematik. Sarjana Pendidikan (Komputer Dalam Pendidikan) dari Universiti Malaya. Reading. Hulu Kinta. Juga memiliki Sijil Asas Perguruan (TESL) dari Maktab Perguruan Ipoh.B i o d a t a P e n u l i s | ii BIODATA PENULIS ■ Marzita Puteh merupakan seorang profesor di Jabatan Matematik. Beliau juga mempunyai pengalaman mengajar di Sekolah Menengah hampir 5 tahun dalam bidang Matematik dan Matematik Tambahan. Sekarang beliau sedang melanjutkan pengajian peringkat Ph. Kepakaran beliau adalah dalam bidang Komunikasi Matematik. Beliau pernah berkhidmat sebagai guru matematik di dua buah sekolah sebelum menyertai UPSI sebagai tutor pada tahun 2003. Sarjana Pendidikan (Matematik) dan Sarjanamuda Pendidikan (Matematik) dengan kepujian dari UPSI. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjanamuda (Pendidikan Matematik) dari Universiti Malaya.D di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kebimbangan Matematik adalah kepakaran beliau hingga membuahkan beberapa buku mengenai fenomena ini. England.

.

KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah di UPSI. Modul P&P (CD) 3. modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh. E-Learning (MyGuru) 4. kursus ini menyediakan modul yang akan membantu pelajar meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tutorial 2. PERUNTUKAN MASA PENGAJARAN PEMBELAJARAN MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) Waktu pembelajaran untuk kursus KRM3023 adalah disyorkan seperti Jadual 1. Aktiviti yang diselitkan menerusi modul ini juga bertujuan untuk menggalakkan anda mengaplikasikan konsep dan prinsip pengajaran yang telah didedahkan dalam konteks pengajaran sebenar dalam bilik darjah. Kursus KRM 3023 memberikan pendedahan dan pemahaman tentang Ukuran Asas yang merangkumi pembelajaran Matematik di sekolah rendah.P a n d u a n K u r s u s | iii PANDUAN KURSUS PENGENALAN Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Anda juga diberikan latihan pengukuhan kendiri untuk menguji kefahaman anda bersesuaian dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan. Video P&P (MyGuru) Jumlah Pemberatan 10 jam 10 jam 12 jam 10 jam 42 jam . Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Jadual 1: Anggaran agihan masa pembelajaran KRM 3023 Mod Penyampaian 1. Tidak ketinggalan juga. Walau bagaimanapun. Ini merupakan pendedahan secara kontekstual bagi memantapkan penguasaan ilmu dan kemahiran anda sebagai seorang guru yang dedikasi dan berinovasi.

P a n d u a n K u r s u s | iv

HURAIAN KRM 3023 ASAS UKURAN
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Di akhir kursus KRM 3023, anda diharap dapat: 1. Menganalisis konsep bidang ukuran dan perkembangannya. 2. Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang ukuran. 3. Merancang penggunaan bahan konkrit, media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang ukuran. 4. Membina Pengetahuan Kandungan Pedagogi (PCK) bagi tajuk-tajuk dalam bidang ukuran. 5. Membuat penilaian dan keputusan secara efektif.

SINOPSIS KURSUS
Kursus ini membincangkan tentang konten matematik dalam bidang ukuran yang merangkumi topik-topik masa dan waktu, ukuran panjang, timbangan berat dan isi padu cecair. Pelajar akan memperkukuhkan pengetahuan mereka dengan penekanan kepada konsep-konsep dalam bidang ini melebihi daripada penekanan terhadap nombor-nombor dan pengiraan. Pelajar juga akan mengkaji bagaimana kanak-kanak berfikir dan belajar tentang topik-topik tersebut. Pembinaan pengetahuan pedagogi isi kandungan bagi setiap topik akan dibincangkan secara mendalam. Bahan konkrit, media dan teknologi yang sesuai bagi memperkenal dan memperkembangkan konsep dan kemahiran bagi topik-topik tertentu akan juga dibincangkan.

ISI KANDUNGAN KURSUS
Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada beberapa tajuk utama dan sepuluh (10) unit pembelajaran dirancang untuk memenuhi dan mencapai hasil pembelajaran kursus ini. Sepuluh unit itu ialah seperti berikut :

Panduan Kursus |v

UNIT
1 2 3 dan 4

TAJUK
Pengenalan Asas Ukuran Sejarah Asas Ukuran Masa dan Waktu Konsep masa dan waktu Kesukaran dan miskonsepsi konsep masa dan waktu Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep masa dan waktu Pembinaan PCK bagi konsep masa dan waktu Ukuran Panjang Konsep ukuran panjang Kesukaran dan miskonsepsi konsep ukuran panjang Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep ukuran panjang Pembinaan PCK bagi konsep ukuran panjang

5 dan 6

7 dan 8

Timbangan Berat Konsep ukuran timbangan berat Kesukaran dan miskonsepsi konsep ukuran timbangan berat Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep ukuran timbangan berat Pembinaan PCK bagi konsep ukuran timbangan berat

9 dan 10

Isi Padu Cecair Konsep ukuran isi padu cecair Kesukaran dan miskonsepsi konsep ukuran isi padu cecair Pembinaan PCK bagi konsep ukuran isi padu cecair Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep ukuran isi padu cecair

Tugasan
Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Jumlah 60% 40% 100 %

P a n d u a n K u r s u s | vi

RUJUKAN
Haylock, D. & Cockburn, A. (1989). Chapter 5: Measurement. In Understanding early years mathematics. London: Paul Chapman. Haylock, D. (2001). Mathematics Explained for Primary Teachers 2nd Edition. London: Paul Chapman Publishing. Lee Peng Yee & Lee Ngan Hoe. (2009). Teaching Primary School Mathematics A Resource Book 2nd Edition. Singapore: McGraw Hill. Outhred, L. N. & Mitchelmore, M. C. (2000). Young children’s intuitive understanding of rectangular area measurement. Journal for Research in Mathematics Education, 31(2): 144-167. Sobel, M. A. & Maletsky, E. M. (1999). Teaching mathematics: A sourcebook of aids, activities and strategies. Boston: Allyn and Bacon. Van de Walle, J. A.(2004). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. New York: Pearson Education Inc.

HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN

Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya.

Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Aktiviti termasuklah menjawab soalan, membuat pengiraan, mengisi tempat kosong, melakar, dan/atau mencari maklumat daripada internet, buku dan sumber lain-lain.

Unit 1
PENGENALAN KEPADA ASAS UKURAN

anda diharap dapat 1. tolak. timbangan berat dan isi padu cecair. timbangan berat dan isi padu cecair. timbangan berat dan isi padu cecair. Operasi tambah. Pengenalan masa dan waktu. Operasi tambah. ukuran panjang. Skop bidang pembelajaran ini merangkumi masa dan waktu. Membuat perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan tajuk masa dan waktu. ukuran panjang. Penyataan waktu termasuk sistem 12 jam dan 24 jam. darab dan bahagi melibatkan masa dan waktu. darab dan bahagi melibatkan panjang. U PENGENALAN kuran merupakan satu bidang yang penting dalam kehidupan seharian. Pengetahuan tentang ukuran dapat membantu pelajar mengendalikan aktiviti seharian mereka. Penukaran unit panjang. Pengenalan unit panjang. . Mentakrif masa dan waktu. timbangan berat dan isi padu cecair. d. d. c. ukuran panjang. b.Pengenalan Asas Ukuran |1 UNIT 1 PENGENALAN ASAS UKURAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Kemahiran yang akan dibincangkan ialah: Masa dan Waktu a. Pengukuran dan penganggar. b. tolak. c. 2. Ukuran Panjang a. Menyenaraikan pengetahuan kandungan pedagogi untuk tajuk masa dan waktu. Penentuan tempoh masa. ukuran panjang. 3.

tolak. Penyukatan dan penganggar. tidur. timbangan berat dan isi padu cecair akan dibincangkan. tolak. d. darab dan bahagi melibatkan isi padu cecair. Operasi tambah. Penukaran unit timbangan berat. b. menerokai pelbagai aktiviti yang bermakna dengan menggunakan bahan-bahan dan objek sekeliling mereka seperti:      Bahan-bahan manipulatif yang terdapat di dalam bilik darjah (blok-blok kiub) Bahan semulajadi (air. d. c. Isi padu Cecair a. Penukaran unit isi padu . murid perlu belajar konsep dan proses yang berkaitan dengan ukuran melalui penglibatan aktif daripada situasi pelbagai amalan. Ukuran memainkan peranan yang sangat penting dalam hidupan harian. ukuran panjang. RANGKA KONSEP Kanak-kanak membina kefahaman mengenai proses ukuran dan sukatan melalui proses mencuba. ukur lilit kepala) Perabot bilik darjah (ketinggian kerusi. Ukuran adalah satu daripada tajuk yang paling menarik dalam kurikulum matematik sekolah kita. empat jenis ukuran iaitu masa dan waktu. b. Operasi tambah.2|Asas Ukuran Timbangan Berat a. Pengenalan isi padu cecair. Oleh itu. Dalam tajuk ini. Penimbangan dan penganggar. darab dan bahagi melibatkan timbangan berat. Ia adalah biasa dan amalan kemahiran matematik ini digunakan dalam sains dan hidupan seharian. batu) Anggota badan (panjang lengan. lebar dan panjang) Kehidupan seharian mereka (masa bangun. ke sekolah) . c. pasir. Pengenalan unit timbangan berat. Tajuk ini meliputi idea intuitif konsep matematik tentang ukuran dan instrumen bukan konvensional dan unit bukan piawai.

panjang. isi padu cecair Rajah 1: Rangka konsep keseluruhan pemahaman dan kemahiran Asas Ukuran . timbangan berat. isi padu cecair Idea intuitif konsep matematik mengenai asas ukuran Alat sembarang -an dan unit tidak piawai Operasi asas melibatkan masa dan waktu.Pengenalan Asas Ukuran |3 Pengenalan awal ukuran dan sukatan hendaklah menekankan kepada membangunkan perbendaharaan kata perbanding seperti lebih tinggi/rendah. penyukat air. Alat-alatan pengukuran dan sukatan yang piawai seperti pembaris. timbangan berat. lebih banyak/sedikit dan lebih berat/ringan dengan meggunakan ukuran dan sukatan yang tidak piawai. penimbang dan jam boleh juga diiperkenalkan dan dimuatkan sebagai sebahagian dari bahan pengukur dan penyukat kepada kanak-kanak untuk diterokai secara tidak formal. panjang. timbangan berat. Keperluan untuk ukuran dan sukatan yang piawai secara beransur-ansur menjadi penting apabila kanak-kanak sekali-sekala didedahkan kepada aktiviti seperti: memasak kuih. panjang. menimbang sesama mereka (atau bahan-bahan lain) dengan mesin penimbang atau mengukur ketinggian mereka. ASAS UKURAN Konsep masa dan waktu. Rajah 1 menunjukkan rangka konsep keseluruhan pemahaman dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam asas ukuran ini. isi padu cecair Penyelesaian melibatkan masa dan waktu.

mengecam unit bukan piawai dan piawai untuk mengukur kuantiti. Murid perlu mempunyai pengalaman hands-on barkaitan dengan ukuran. Secara spesifik. PENGETAHUAN KANDUNGAN PEDAGOGI (PCK) Pengetahuan berhubung dengan aspek kandungan dan pedagogi adalah penting untuk mengajar tajuk-tajuk berikut : Pengertian masa dan waktu. Urutan bagi pengajaran dalam ukuran. mereka akan menyedari bahawa masa itu berterusan dan tiada penghujungnya. melakukan operasi matematik yang melibatkan ukuran dalam unit piawai. penukaran antara unit-unit piawai pengukuran. menganggar dan mengukur kuantiti dalam unit bukan piawai dan piawai. Kanak-kanak perlu belajar untuk mengenali waktu tertentu (menamakan waktu) dan juga mengetahui mengenai sesuatu jangka masa (berapa lama masa untuk memasak nasi) untuk membina pemahaman sebenar mereka . menukar antara unit-unit piawai pengukuran. Apakah masa dan waktu? Apakah panjang? Apakah berat? Apakah isi padu cecair? Masa dan Waktu Kanak-kanak kurang memahami konsep abstrak masa dan waktu. timbangan berat. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan ukuran dalam unit piawai. menganggar dan mengukur kuantiti dalam unit bukan piawai dan piawai. mengecam unit bukan piawai dan piawai bagi ukuran. isi padu cecair. Ukuran unit bukan piawai dan piawai. ukuran panjang. Apabila mereka semakin dewasa.4|Asas Ukuran IDEA INTUITIF KONSEP MATEMATIK Pengajaran kemahiran untuk mengukur perlu dilakukan secara praktikal. Modul ini berfokus kepada membandingkan dua kuantiti secara terus. kemahiran matematik yang utama memerlukan mereka arif dalam: membandingkan dua kuantiti secara terus. melakukan operasi asas yang melibatkan ukuran dalam unit piawai dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pengukuran unit-unit piawai.

Perbandingan ukuran panjang sebenarnya boleh diukur dengan menggunakan alat pengukur seperti pembaris dan pita pengukur. jengkal – daripada hujung ibu jari ke hujung jari kelengkeng yang diluaskan pembukaan jari. Walau bagaimanapun. Contohnya: (a) bahagian badan seperti jengkal. sentimeter. . contohnya: hasta – daripada siku ke hujung jari hantu. Unit piawai ukuran panjang telah diterima di peringkat antarabangsa. Manakala unit milimeter. Ia adalah dua pengertian yang berbeza. Kanak-kanak hendaklah diberikan kesemua aspek konsep masa dan waktu dalam konteks kehidupan seharian sebenar. kaki – membahagikan ukuran kepada 12 inci. Dua ukuran panjang boleh dibandingkan secara terus dengan meletakkannya secara sebelah menyebelah. Konsep masa dan waktu yang abstrak menjadi jelas kepada mereka hanya jika mereka dapat mengaitkannya dengan kejadian dalam kehidupan seharian mereka. Unit-unit seperti ela. Ukuran Panjang Panjang ialah jarak antara dua titik yang diukur sepanjang garis lurus. rod. bahagian badan menjadi ukuran untuk mengukur unit panjang . klip kertas. dan ukuran asalnya berdasarkan kepada panjang kaki. tapak kaki dan panjang lengan. Panjang juga boleh dibandingkan secara tidak langsung dengan membandingkannya dengan panjang ketiga. kurikulum sekolah di Malaysia hanya menyentuh unit Metrik sahaja. Unit bukan piawai ialah sebarang ukuran panjang abitrari yang digunakan sebagai unit.Pengenalan Asas Ukuran |5 mengenai pengukuran waktu dan jangka perjalanan masa. genggam – semua jari ditutup dan dari tepi tapak tangan ke tepi ibu jari (masih lagi digunakan untuk mengukur tinggi kuda). Contohnya : (a) ela (b) batu (c) inci (d) milimeter (e) sentimeter (f) meter dan (g) kilometer. Dahulu kala. lidi dan sebagainya. batu dan inci dikenali sebagai unit Imperial. depa – daripada hujung jari hantu ke hujung jari hantu sebelah tangan lagi satu. meter dan kilometer dikenali sebagai unit Metrik. dan (b) objek seperti pen.

gelen. cawan. auns and gram. Tajuk ukuran perlu digabung selari dengan hidupan dunia nyata dan pengalaman kerana ini akan meningkatkan pengetahuan murid tentang mustahaknya konsep matematik di sekolah dan kehidupan seharian. Maka adalah penting untuk memberi kesedaran kepada murid bahawa “saiz objek yang besar tidak semestinya lebih berat daripada objek bersaiz kecil”. contohnya liter. Berat objek tidak kadar terus dengan saiz. pain dan kuart. Unit bukan piawai berat ialah sebarang ukuran berat abitrari yang digunakan sebagai unit. Walau bagaimana pun. Unit bukan piawai untuk isi padu cecair ialah sebarang ukuran isi padu abitrari yang digunakan sebagai unit. menjalankan aktiviti seharian. Contoh biasa bekas yang digunakan adalah sudu. kedua-dua penggunaan terminologi ini agak longgar tetapi pada bahasa maksudnya adalah sama. Biasanya proses berat objek merujuk kepada jisim. terminologi untuk jisim dan berat adalah dua pengertian yang berbeza. Dengan kata lain berat dua objek tidak boleh dibandingkan dengan melihat. Apabila melakukan pelbagai aktiviti seharian seperti membeli barangan. mangkuk dan baldi. Unit piawai isi padu cecair diterima di peringkat antarabangsa. Jisim ialah ukuran jumlah jisim dalam suatu objek manakala berat ialah tindakan graviti ke atas jisim. Unitunit seperti pound dan auns ialah unit Imperial bagi berat manakala kilogram dan gram ialah unit Metrik. pengajaran ukuran kepada pelajar sekolah rendah akan membantu mereka membina kemahiran dan konsepnya diperluaskan dan . Juga. Ciri cecair yang penting ialah isi padunya tetap tidak berubah walaupun bentuk bekasnya berubah. pain dan kuart adalah unit Imperial untuk isi padu cecair manakala milimeter dan liter adalah unit Metrik. Ketulan besi yang kecil mungkin lebih berat bungkusan besar kapas. Contoh objek yang biasa digunakan adalah kekacang. Unit ukuran berat yang diterima di peringkat antarabangsa. konsep jisim adalah lebih sukar untuk difahami kerana jisim tidak boleh dilihat. maka ukuran adalah sebahagian daripada kehidupan mereka. Jika dibandingkan dengan panjang. pound. tetapi boleh dipegang dan dirasa. perjalanan dari rumah ke sekolah dan lain-lain. klip kertas. paku tekan dan batu kelikir. Alat Sembarangan dan Unit Bukan Piawai Eksplorasi ukuran adalah penting untuk pelajar disebabkan ianya adalah satu bidang matematik yang digunakan secara meluas.6|Asas Ukuran Timbangan Berat Dalam sains. Unit-unit seperti gelen. contohnya ialah kilogram. biji getah. Isi Padu Cecair Isi padu cecair ialah jumlah ruang yang diisi dalam sebuah bekas.

Penganggaran menggunakan unit ukuran adalah proses penting untuk dijalani kerana penganggaran dapat menggalakkan mereka berfikir dan membantu mereka untuk memperolehi “measurement sense”. menyelesaikan masalah harian melibatkan masa dan waktu dan unit piawai bagi panjang. berat dan isi padu diberi penekanan utama. adalah berfaedah jika kita menggalakkan pelajar membuat anggaran sebelum membuat sebarang ukuran. Konsep pengukuran digabungkan dengan memahami hubungan antara unit piawai ukuran seperti 1 meter bersamaan 100 sentimeter. Urutan Pengajaran Ukuran Walaupun pengertian masa dan waktu. berat dan isi padu cecair melalui perbandingan secara langsung dan tidak langsung.Pengenalan Asas Ukuran |7 ditajamkan mengikut pembesaran dan perkembangan semasa mereka. timbangan berat dan isi padu cecair. membangunkan hubungan antara unit piawai bagi ukuran. Selain daripada penggunaan instrumen pengukuran konvensional. murid belajar konsep ukuran melalui urutan berikut: mengamati dan mengenal pasti atribut masa dan waktu. maka 1 meter bersamaan 1000 milimeter. Oleh itu. Belajar untuk membaca jam dan juga skala dengan menggunakan instrumen piawai untuk mengukur panjang. Latihan penukaran antara antara unit piawai akan membantu murid untuk memperoleh kecekapan tinggi dalam matematik untuk tajuk pengukuran. berat dan isi padu cecair. berat dan isi padu cecair adalah berbeza antara sama lain tetapi pada asasnya urutan pengajaran adalah sama. membina konsep tempoh masa dan unit pengukuran melalui pengukuran unit bukan piawai diikuti dengan unit piawai secara langsung. panjang. Kecekapan ini kemudiannya dipindahkan dalam menyelesaikan pelbagai masalah matematik. . 1 sentimeter bersamaan 10 milimeter. Secara keseluruhan. melakukan operasi aritmetik dengan melibatkan tempoh masa dan unit piawai bagi panjang. panjang. menyatukan konsep unit ukuran melalui penggunaan instrumen pengukuran. kita juga memberi peluang kepada pelajar untuk melakukan pengukuran sendiri.

paling besar/ kecil. timbangan dan sukatan seharusnya memberi peluang pelajar untuk membina dan memahami konsep dan proses-proses mengenai asas ukuran. Sebahagian daripada pengalaman mengenai konsep dan proses itu ialah perbendaharaan kata perbandingan : keupayaan menggunakan dan memahami perbendaharaan kata perbandingan seperti:lebih/kurang/sama. KATA KUNCI 1. Pedagogi 2. Anggota badan 4.8|Asas Ukuran Kenapakah urutan pengajaran untuk setiap ukuran itu penting? Apakah kesannya kepada pelajar jika urutan itu tidak diikuti? Adakah anda fikir ada kemungkinan urutan pengajaran yang berbeza dari yang dicadangkan di atas? RUMUSAN Konsep matematik hendaklah dibina melalui interaksi bersahaja di dalam suasana pembelajaran yang kaya dengan kepelbagaian dan bukannya terkongkong oleh arahan aktiviti guru yang terlalu berstruktur. Mengukur dan menganggar . mereka dapat menyusun maklumat terlebih dahulu. sebelum/ selepas/ antara. menyemak anggaran yang dibuat. Bahan manipulatif dan bahan semulajadi 5. dapat membuat anggaran yang munasabah. Aktiviti pengukuran. berapa lebih atau kurang. tolak. Apabila seseorang bijak menyelesaikan masalah. paling/ kurang. Lebih pelbagai pengalamannya. separuh/setengah mustahak apabila kanak-kanak mula menggunakan empat operasi asas – tambah. membuat kesimpulan dan dapat membuat jangkaan mengenai situasi masa hadapan. Alat pengukuran dan sukatan 3. akan menjadikannya seorang yang lebih fleksibel. Kehidupan seharian 7. Idea Intuitif 6. darab dan bahagi.

cuba anda senaraikan beberapa miskonsepsi atau kekeliruan yang berkemungkinan pelajar hadapi di dalam tajuk asas ukuran ini.Pengenalan Asas Ukuran |9 PENILAIAN KENDIRI Dari pengalaman anda sebagai seorang guru. Cuba tuliskan: Masa dan Waktu: Ukuran Panjang: Timbangan Berat: Isi Padu Cecair: .

.

Unit 2 SEJARAH ASAS UKURAN .

.

banyak sistem ukuran yang berbeza digunakan. Lazimnya. unit ukuran boleh berbeza bukan sahaja dari tempat ke tempat. timbangan berat dan isi padu cecair dan mengaitkan dengan keperluan untuk menggunakan satu sistem piawaian. ukuran panjang. isi padu cecair dan ukuran yang terawal diketahui telah dicipta pada abad ke-4 SM dan ke-3 SM di kalangan masyarakat Mesopotamia. digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat. anda diharap dapat 1. Unit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia. ukuran panjang. .A s a s U k u r a n |10 UNIT 2 SEJARAH ASAS UKURAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Sebelum penggunaan sejagat akan sistem metrik. Pengetahuan kita tentang masa dan waktu. Mesir dan Lembah Indus. PENGENALAN U nit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri fizikal. Sistem yang seragam bagi masa dan waktu. atau penukaran bahan makanan. berat. Beberapa sistem metrik bagi unit telah berkembang sejak penggunaan sistem metrik asli di Perancis pada tahun 1791. 2. Membincang sejarah perkembangan asas ukuran : masa dan waktu. ukuran panjang. timbangan berat dan isi padu cecair. timbangan berat dan isi padu cecair muncul dari banyak sumber. Masyarakat purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda: pembinaan tempat kediaman bagi bentuk dan saiz yang sesuai. Ciri penting bagi sistem moden adalah pemiawaian. Menerangkan sejarah perkembangan asas ukuran : masa dan waktu. ia dikaitkan dengan matra jasad manusia. Sebagai kesannya. dan mungkin juga Elam di Parsi. ukuran panjang. rekaan pakaian. Banyak sistem diasaskan dengan penggunaan bahagian badan dan benda-benda di sekeliling sebagai alat pengukur. Kebanyakannya dikaitkan dengan sesuatu takat atau yang lainnya. Sistem metrik piawai antarabangsa kini adalah Sistem unit Antarabangsa (SI Unit). tetapi turut daripada orang perseorangan.

batu nautika. Semua panjang dan jarak. pemburu-pemburu zaman ais di Eropah (20. Tamadun purba bergantung sepenuhnya kepada pergerakan objekobjek ini dalam menentukan musim. bulan. Peningkatan dan pengurangan berkait dengan unit asas melalui pendaraban kuasa sepuluh. sebagai contohnya. MASA DAN WAKTU Dahulu kala manusia menggunakan matahari. kaki. batu. fatom. dan sebagainya. atau seperibu meter (milimeter). 0. Bolehkan anda fikirkan beberapa jenis jam yang digunakan oleh manusia pada zaman dahulu hingga sekarang? . ela. planet-planet dan bintang-bintang sebagai rujukan untuk mengukur masa. diukur dalam meter. bulan dan tahun.001234 kilometer dan seterusnya. pol. seperti inci. Namun demikian. kajian-kajian mendapati bahawa terdapat artifak-artifak yang menunjukkan manusia telah mula mengukur dan merekod masa. Salah satu matlamat sistem metrik adalah bagi mengadakan satu unit tunggal bagi sebarang kuantiti fizikal.234 meter adalah 1234 milimeter. Kalendar Aztec pula merupakan satu contoh artifak yang menunjukkan puak Mayan di Amerika Tengah menggunakan matahari dan bulan sebagai rujukan dalam menghitung hari. furlong.11| S e j a r a h Asas Ukuran Setiap unit mempunyai saiz yang sama semuanya. Tidak terdapat banyak unit berlainan dengan faktor penukaran yang berlainan. atau ribu meter (kilometer). farsakh dan lain lain.000 tahun dahulu) telah menggores dan membuat lubang pada tulang-tulang binatang dan kayu-kayu yang berkemungkinan untuk mengira hari. rantai. Sebagai contoh. dengan itu seseorang boleh menukar hanya dengan mengalih tanda perpuluhan: 1. Stonehenge yang dibina di England 4000 tahun dahulu menunjukkan manusia mengukur masa dan waktu menggunakan pergerakan objek-objek di langit. Terlalu sedikit yang diketahui tentang pengukuran masa di zaman prasejarah.

. Ukuran piawai yang diketahui adalah seperti batu.A s a s U k u r a n |12 UKURAN PANJANG Sejarah ukuran memberikan gambaran yang sangat kukuh mengenai kita sebagai manusia dan apa yang telah manusia capai sejak zaman gua lagi. Bagaimana pula dengan gunung Kinabalu di Sabah? Tahukah anda berapa ketinggiannya dari paras laut? Ya. meter (m) dan kilometer (km). Semuanya berbeza di antara satu sama lain. manusia menggunakan alat-alatan yang tidak piawai pula untuk mengukur panjang. Ukuran yang piawai tidak lagi wujud. Ukuran panjang membolehkan manusia menghayati ketinggian mercu tanda dunia kebanggaan kita rakyat Malaysia iaitu Menara Kembar Petronas. Jambatan Pulau Pinang pula iaitu sepanjang 13. Kemudian. semua orang mempunyai cara tersendiri mengukur. Ketinggiannya ialah 452 m dan menara kembar yang tertinggi di dunia. Sejak dahulu lagi manusia telah menyedari kepentingan ukuran panjang di dalam kehidupan mereka. Manakala Sungai Rejang dengan panjangnya 563 km ialah sungai yang terpanjang di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Ukuran kesemua mercu tanda di Malaysia ini diukur menggunakan ukuran piawai iaitu Sistem Metrik atau Sistem International (SI) yang di pelopori oleh orang Perancis pada tahun 1790. Gambar di dinding-dinding gua menunjukkan bahawa kemungkinan ukuran adalah aktiviti matematik pertama yang dilakukan oleh manusia. manusia menggunakan anggota badan mereka seperti tangan. Sebelum 6000 B. kaki atau jari untuk menyatakan mengenai ukuran panjang. kaki dan tangan. ianya gunung tertinggi di Asia Tenggara dan ketinggiannya ialah 4 100 m. Mereka menetap bahawa ukuran 1 meter sebagai: 1 meter = (1 ÷10 000 000) x jarak dari Khatulistiwa ke Kutub Utara Malaysia telah menjadikan sistem ini sebagai sistem ukuran rasmi sejak 1982. sentimeter (cm). apabila manusia .C. Unit piawai bagi ukuran panjang dalam Sistem Metrik ialah milimeter (mm). Seterusnya. Begitu juga Menara Kuala Lumpur iaitu dengan ketinggian 421 m adalah menara tertinggi di Asia Tenggara. Perkaitan antara unit ukuran ini ialah: 10 mm = 1 cm 100 cm = 1 m 1 000 m = 1 km Bolehkan anda fikirkan beberapa mercu tanda yang terdapat di dalam dunia? Cuba fikirkan kenapa ia menjadi begitu tersohor? Beribu tahun yang lalu.5 km adalah jambatan ketiga panjang di dunia.

Maka Sistem Metrik yang menggunakan “asas 10” atau sistem “decimal” terbentuk. .13| S e j a r a h Asas Ukuran semakin maju. Perkataan “metre” telah diberi kepada unit ukuran panjang yang berasal dari perkataan Yunani “metron”. Tahukah anda unit-unit ukuran yang pernah digunakan sebelum Sistem Metrik atau System International (SI) diperkenalkan di Malaysia? Cuba senaraikan unit-unit yang digunakan dan apakah perkaitannya di antara satu sama lain. Jadual 5. Bilik tidur siapakah yang lebih panjang? Bincangkan. membaca. Kurikulum yang dirancang di Malaysia juga memberikan tumpuan kepada kemahiran ukuran panjang yang perlu dikuasai oleh pelajar di Tahap 1 dan Tahap 2 di peringkat Sekolah Rendah. Bagaimana pula di luar negara seperti di England atau Amerika? Bolehkah anda senaraikan unit yang mereka gunakan untuk ukuran panjang? Lawati laman web di alamat: http://www. Nini pula memberitahu bahawa panjang bilik tidurnya ialah 12 langkah kakinya.npl. Keperluan untuk satu sistem ukuran yang diselaras satu dunia telah lama disedari hampir 300 tahun yang lalu.co. Kita gunakan ukuran panjang di dalam banyak situasi kehidupan kita seharian. buat refleksi dapatan dengan menjawab soalan berikut:  Kenapakah manusia memerlukan satu sistem ukuran panjang yang standard di dalam kehidupan seharian mereka?  Nabila memberitahu bahawa panjang bilik tidur di rumahnya ialah 10 langkah kakinya. menulis ukuran panjang dengan tepat.1 menggabung Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyenaraikan kemahiran ukuran panjang yang perlu diajar dan dicapai oleh pelajar di peringkat Sekolah Rendah. yang bermakna satu ukuran.uk/educate-explore/factsheets/history-of-lengthmeasurement/history-of-length-measurement-%28poster%29 untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah ukuran panjang dan unit-unit yang digunakan untuk mengukur panjang. Selepas anda selesai. keperluan untuk mempunyai satu sistem ukuran yang piawai menjadi lebih ketara untuk memenuhi kehendak di dalam bidang-bidang kajian sains dan pembangunan ekonomi. Unit ini akan membincangkan beberapa situasi seharian yang melibatan ukuran panjang dan akan memberi fokus kepada kemahiran mengukur.

Alat penimbang bungkusan Alat penimbang surat . cupak.1 menunjukkan turutan sejarah ukuran berat. Perkaitan unit-unit ini ialah: 1 kilogram (kg) = 1 000 gram (g) 1 gram (g) = 1 000 miligram (mg) Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis alat penimbang yang pernah digunakan. Alat penimbang ini digunakan oleh peniaga pada zaman dahulu untuk menimbang barangan keperluan seperti ikan. rekaan pakaian. Rajah 2. kilogram (kg) pula digunakan sebagai satu unit yang piawai. depa dan batu. kati. Bagi timbangan berat. Pada zaman dahulu. Terdapat pelbagai alatan yang dicipta untuk menimbang berat ialah seperti dacing dan pikul digunakan untuk menimbang emas. Mesir dan Lembah Indus. Masyarakat purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda seperti pembinaan tempat kediaman bagi bentuk dan saiz yang sesuai. gantang dan mayam (untuk emas). ia digunakan untuk mengukur berat sesuatu barangan. terdapat banyak alat yang boleh digunakan untuk menimbang. banyak sistem diasaskan dengan penggunaan bahagian badan dan benda-benda di sekeliling sebagai alat pengukur contohnya. Kini. salah satu ialah penimbang elektronik. Sukatan bagi timbangan berat yang selalu digunakan dahulu seperti tahil. Sistem yang seragam bagi berat dan ukuran yang terawal diketahui telah dicipta pada abad ke-4SM dan ke-3SM di kalangan masyarakat Mesopotamia. jengkal. Binatang dan barang dagangan digunakan sebagai ukuran berat.A s a s U k u r a n |14 TIMBANGAN BERAT Unit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia. bijih timah dan rempah. sayur dan sebagainya. Unit ukuran berat seperti gram(g). atau penukaran bahan makanan. perak.

1: Turutan sejarah ukuran berat Bolehkan anda fikirkan beberapa jenis alat penimbang yang digunakan oleh manusia pada zaman dahulu hingga sekarang? .15| S e j a r a h Asas Ukuran Rajah 2.

adalah sangat sukar untuk mengukur kapasiti bekas tepat dalam unit padu. bekas standard telah ditakrifkan dengan menyatakan berat bahan tertentu. Gelen imperial ini direka untuk memegang tepat 10 paun air di bawah keadaan tertentu. seperti gandum dan bir. Dengan itu. Amerika lebih suka menggunakan gelen wain tradisional British yang ditakrifkan oleh Parlimen untuk 231 inci padu. unit gelen telah diperkenalkan untuk unit isi padu cecair. AS kering dan Imperial British. Bagi komoditi kering. maka Amerika telah memudahkan perkara ini dengan memilih dua gelen sahaja untuk digunakan sebagai unit ukuran isi padu cecair. tiga sistem pengukuran isi padu yang berbeza diperkenalkan iaitu AS cecair.A s a s U k u r a n |16 ISI PADU CECAIR Nama-nama unit isi padu pada zaman tradisional adalah mengikut nama-nama bekas yang standard. rakyat Amerika tidak cenderung untuk menerima pakai gelen baru ini. Amerika menggunakan ”fitrah Winchester” yang ditakrifkan oleh Parlimen pada tahun 1696 untuk menjadi kelantangan bekas silinder 18. Bagi isi padu cecair yang lebih besar. yang seterusnya dibahagikan kepada 2 pain setiap satu. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan antara sistem Imperial British dengan sistem metrik yang digunakan kini. Parlimen British telah menghapuskan semua gelen tradisional dan menubuhkan satu sistem baru yang berdasarkan gelen ”imperial” 277. arak atau cecair lain. ia diukur dengan menggunakan tong. Pada tahun 1824. Sistem Imperial British 2 pain (pt) = 1 kuart (qt) 4 kuart (qt) = 1 gelen (gl) Sistem Metrik 1 liter (l) = 1000 mililiter (ml) Bolehkan anda fikirkan beberapa jenis alat penyukat yang digunakan oleh manusia pada zaman dahulu hingga sekarang? . Oleh itu. Bagi mengelakkan kekeliruan ini.5 inci diameter dan 8 inci. Manakala untuk cecair. Malangnya. Sehingga abad yang ke-18. Gelen sentiasa dibahagikan dengan empat kuart.42 inci padu. Justeru. hogsheads atau bekas lain dengan unit wain yang berbeza seperti bir.

hekto. mempunyai pemangkin ekonomi yang kuat dan dalam kedudukan bagi meninggalkan sistem ukuran lama dan mengambil unit ukuran piwaian. bukannya megameter. mikro(persejuta).(bilion). Sistem Metrik 2.(perseribu).(perbilion). 4. mega. kilo. dan giga. Centi. dan 1 liter air seberat 1 kilogram dan berukuran 1 dm³. mili. Ia dihasilkan dari sesama sendiri melalui ciri-ciri objek alam. sebagaimana kebanyakan negara Eropah muncul pada akhir abad ke-18. Satu negara bersatu dengan mata wang tunggal dan pasaran seluruh negara. Louis XVI dari Perancis menyuruh sekumpulan cendekiawan bagi memajukan sistem ukuran yang menyeluruh. deci. Nano . Nama gandaan 7. Masalah tidak sama bukanlah disebabkan oleh unit berlainan tetapi disebabkan unit bersaiz berlainan dengan itu daripada menjadikan ukuran yang ada sebagai piawaian. Ia termasuk deka. terutamanya Bumi dan air: 1 meter pada asalnya ditakrifkan sebagai 1/40. Mega. Sebagai contoh. Kilo.(ribu). Giga . Pemiawaian 5.(juta).(seratus). Matra jasad Marusia.17| S e j a r a h Asas Ukuran RUMUSAN Kemunculan pelbagai sistem ukuran berbeza merupakan salah satu punca utama pertikaian antara pedagang dan penduduk dengan pengumpul cukai. Takad 3. Hekto.000 daripada ukur lilit kutub Bumi. pemimpin kerajaan revolusi Perancis memutuskan untuk menggunakan sistem baru sepenuhnya. Deka. meter bagi panjang. gram bagi berat dan liter bagi isi padu. Awalan yang biasa digunakan bagi gandaan bergantung kepada aplikasi dan kadangkala tradisi. Pada sistem metrik awal terdapat beberapa unit dasar atau asas. dan nano. Standard 6. Pada akhir abad ke-18. jarak jauh disebut dalam seribu kilometer. centi. Mikro.(peratus).(sepersepuluh).000. Deci. Mili. Nama gandaan dan pembahagian dibentuk dengan awalan. KATA KUNCI 1. biasa dan sejagat bagi menggantikan sistem yang berlainan yang sedang digunakan.(sepuluh).

cuba senaraikan beberapa unit ukuran asas yang diguna pakai oleh orang zaman dahulu di Malaysia untuk setiap asas ukuran berikut: Masa dan Waktu: Ukuran Panjang: Timbangan Berat: Isi Padu Cecair: .A s a s U k u r a n |18 PENILAIAN KENDIRI Dari pengalaman anda.

.

Unit 3 MASA DAN WAKTU .

.

Standard kandungan adalah instruksi guru manakala standard pembelajaran adalah kandungan pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar-pelajar. Menyatakan waktu dalam sistem 12 jam dan 24 jam. anda diharap dapat: 1. Umpamanya dalam Tahun 1. Jadual ini juga menyenaraikan standard kandungan dan standard pembelajaran untuk Tahun 2 hingga Tahun 6. pelajar-pelajar dalam Tahun 1 juga akan dibimbing untuk menyebut dan menulis waktu.1 menggabung Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyenaraikan kemahiran ukuran masa dan waktu yang perlu diajar dan dicapai oleh pelajar di peringkat sekolah rendah. Ini akan membolehkan pelajar-pelajar mengenal pasti dan menyatakan ’setengah’ dan ’satu perempat’ berdasarkan muka jam. menamakan hari dalam seminggu dan menamakan bulan dalam setahun. Menentukan tempoh masa. Selain dari itu. PENGENALAN K D urikulum yang dirancang di Malaysia juga memberikan tumpuan kepada kemahiran ukuran masa dan waktu yang perlu dikuasai oleh pelajar di Tahap 1 dan Tahap 2 di peringkat sekolah rendah. Jadual ini juga menunjukkan bahawa standard kandungan dan standard pembelajaran. menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari. guru akan membimbing pelajar-pelajar untuk menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan. 2. Ini akan membolehkan pelajar-pelajar menyatakan waktu dalam sehari. . Jadual 3.M a s a d a n W a k t u | 19 UNIT 3 MASA DAN WAKTU HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini.

iii) Menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit. Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan. ii) Mengenal tanda sengatan dan angka yang menandakan gandaan lima minit pada muka jam. 2 Tahun 1 2. ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja). 1.1 Kemahiran topik masa dan waktu mengikut Tahun dan Tahap Standard Kandungan Pelajar dibimbing untuk 1. b) jam dengan minit. iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. iv) Menamakan bulan dalam setahun. i)Menyatakan perkaitan: a) hari dengan jam. 2.20| A s a s U k u r a n Jadual 3. Standard Pembelajaran Pelajar berupaya untuk i) Menyatakan waktu dalam sehari. vi) Merekodkan aktiviti harian mengikut waktu dalam jam dan minit. Menyatakan perkaitan dalam waktu. ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog. Menyebut dan menulis waktu. Menyatakan waktu dalam jam dan minit. iv) Menukar waktu dalam jam dan gandaan lima minit daripada perkataan kepada bentuk angka dan sebaliknya. . i) Mengenal pasti dan menyatakan “setengah” dan ”satu perempat” berdasarkan muka jam. i) Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. v) Merekodkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit dalam bentuk angka.

M a s a d a n W a k t u | 21

1. Menyatakan waktu dalam jam dan minit.

i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti. iii) Membina jadual harian. i) Membaca dan memahami kalendar. i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: a) minit dengan saat, b) minggu dengan hari, c) bulan dengan tahun. i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: a) jam dengan jam, b) minit dengan minit, c) jam dan minit, d) minit dan saat. i) Menolak masa melibatkan: a) jam dengan jam, b) minit dengan minit, c) jam dan minit, d) minit dan saat. i) Mendarab masa melibatkan: a) jam, b) minit, dengan nombor satu digit. i). Membahagi masa melibatkan: a) jam, b) minit, dengan nombor satu digit. i) Mereka bercerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu. ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu.

3

2. Mengenali kalendar. 3. Menyatakan perkaitan dalam waktu.

4. Menambah masa.

5. Menolak masa.

6. Mendarab masa.

7. Membahagi masa.

8. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan masa dan waktu.

22| A s a s U k u r a n 1. Memahami, membaca dan menulis masa dalam jam dan minit. 2. Membina jadual mudah. 3. Membaca kalendar. 4. Memahami hubungan antara unit masa. i) Membaca dan menulis waktu dalam jam dan minit. i) Membina, membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu. i) Mendapatkan maklumat daripada kalendar. ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kalendar. i) Menyatakan hubungan antara unit masa: a) hari dan jam, b) tahun dan hari, c) dekad dan tahun. ii) Menukar: a) tahun kepada hari dan sebaliknya, b) dekad kepada tahun dan sebaliknya, c) tahun kepada bulan dan sebaliknya, d) hari kepada jam dan sebaliknya. iii) Menukar: a) jam kepada minit dan sebaliknya, b) jam dan minit kepada minit dan sebaliknya, i) Menambah masa melibatkan penukaran unit masa: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. ii)Menolak masa melibatkan penukaran unit masa: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. iii)Mendarab masa melibatkan penukaran unit masa: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. iv)Membahagi masa melibatkan penukaran unit masa: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. iv)Menyelesaikan masalah masa yang melibatkan operasi asas: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. i) Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa. ii) Mengira tempoh masa, waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa.
4

5. Menambah, menolak, mendarab dan membahagi unit masa.

6. Menggunakan dan menaplikasikan pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.

M a s a d a n W a k t u | 23

1. Memahami perbendaharaan kata berkaitan masa.

i) Membaca dan menulis masa dalam sistem 24-jam. ii. Menghubungkaitkan masa dalam sistem 24-jam kepada sistem 12-jam. iii) Menukarkan masa dari sistem 24-jam kepada sistem 12-jam dan sebaliknya. i)Menukarkan masa dalam pecahan dan perpuluhan dari minit kepada saat. ii) Menukarkan masa dalam pecahan dan perpuluhan dari jam kepada minit dan saat. iii) Menukarkan masa dalam pecahan dan perpuluhan dari hari kepada jam, minit dan saat. iv) Menukarkan unit masa dari: a) abad kepada tahun dan sebaliknya, b) abad kepada dekad dan sebaliknya. i) Menambah masa dalam jam, minit dan saat. ii) Menolak masa dalam jam, minit dan saat. iii) Mendarab masa dalam jam, minit dan saat. iv) Membahagi masa dalam jam, minit dan saat. i) Mengenalpasti masa mula dan masa akhir sesuatu peristiwa. ii) Mengira tempoh masa sesuatu peristiwa yang melibatkan: a) jam, minit dan saat, b) hari dan jam. iii) Mengenalpasti masa mula dan masa akhir sesuatu peristiwa dari satu tempoh masa yang diberikan. iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa dalam pecahan dan/atau perpuluhan dalam jam, minit dan saat. i) Mengira tempoh masa sesuatu peristiwa antara: a) bulan, b) tahun, c) tarikh. ii) Menghitung selang masa sesuatu situasi dalam pecahan untuk satu tempoh masa. iii) Menyelesaikan masalah dalam konteks sebenar yang melibatkan penghitungan tempoh masa.

5

2. Memahami hubungan antara unit-unit masa.

3. Menambah, menolak, mendarab dan membahagi unit-unit masa.

4. Menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.

1. Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.

6

Perhatian: Senarai ini menggabungkan isi kandungan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Standard

24| A s a s U k u r a n

KONSEP MASA DAN WAKTU
Pelajar sering menghadapi masalah untuk memahami istilah masa dan waktu. Konsep masa dan waktu perlulah dijelaskan dengan tepat kepada pelajar-pelajar agar tidak berlaku miskonsepsi pada pembelajaran yang akan datang.

Apakah konsep masa?
Masa merujuk kepada tempoh sesuatu kejadian atau peristiwa berlaku. Di bawah adalah beberapa contoh yang melibatkan konsep masa.

Contoh 1:

Masa Adam mengulangkaji ialah 2 jam, iaitu dari pukul 8.00 malam hingga 10.00 malam.

Contoh 2: Masa perjalanan Muthu dari rumah ke sekolah ialah 25 minit.

Contoh 3: Masa yang ditetapkan untuk satu perlawanan bolasepak ialah 90 minit.

Cuba anda fikirkan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kefahaman pelajar-pelajar tentang konsep masa.

M a s a d a n W a k t u | 25

Apakah konsep waktu?
Waktu merujuk kepada bila sesuatu kejadian atau peristiwa berlaku. Contoh 1: Aktiviti Mariam sepanjang hari. Waktu 7.30 pagi 1.00 tengah hari 2.00 petang 2.30 petang 3.15 petang 5.30 petang Aktiviti Di sekolah Balik dari sekolah Makan tengah hari Melayari internet Buat kerja sekolah Bermain badminton

Contoh 2: Susunan rancangan televisyen. Waktu 6.00 pagi 7.00 pagi 7.30 pagi 8.00 pagi Program Buletin Terkini Tazkirah Bersenam Bersama Achik Mari Memasak

Cuba minta pelajar-pelajar anda untuk fikirkan kejadian atau peristiwa yang pernah mereka alami yang ada kaitannya dengan konsep waktu.

malam dan tengah malam dengan mengaitkan aktiviti yang dilakukan pada waktu tersebut.1 Pelajar bercerita tentang aktiviti yang dilakukan berdasarkan gambar yang diberikan 1. Guru menunjukkan gambar-gambar aktiviti pada waktu tertentu. PAGI TENGAH HARI PETANG MALAM Cuba minta pelajar anda untuk senaraikan aktiviti-aktiviti yang telah mereka lakukan pada waktu pagi. petang. Aktiviti 3. . tengah hari. petang dan malam. Guru meminta pelajar bercerita tentang aktiviti-aktiviti tersebut.26| A s a s U k u r a n Mengenal waktu Membimbing pelajar mengenal waktu pagi. 2. tengah hari.

Selasa. Rabu. 3. . Aktiviti 3. a. Isnin. Membimbing pelajar menyebut hari-hari dalam urutan yang betul adalah penting agar mereka tahu hari sebelum dan hari selepas. Jumaat dan Sabtu. Khamis. Guru menunjukkan hari-hari dalam seminggu bermula dari Ahad ke Sabtu. Apakah hari sebelum Jumaat? Cuba anda fikirkan aktiviti-aktiviti yang dapat membantu pelajar mengingati hari-hari dalam seminggu. Guru juga meminta pelajar mengenal pasti hari sebelum dan hari selepas.2 Menyebut nama hari dalam seminggu 1. b. 2. Di antara Khamis dan Sabtu ialah hari …………………….M a s a d a n W a k t u | 27 Mengenal hari Ada tujuh hari dalam seminggu bermula dengan hari Ahad. Apakah hari selepas Isnin? c. Guru meminta pelajar menyebut nama hari dalam seminggu mengikut urutan yang betul.

3 Bercerita tentang aktiviti yang dijalankan dalam seminggu 1. (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 1 . Cuba suruh pelajar merancang aktiviti-aktiviti yang akan mereka laksanakan sepanjang minggu hadapan. Guru meminta pelajar menceritakan aktiviti mereka sepanjang minggu lepas. Guru meminta pelajar bercerita tentang aktiviti dalam gambar yang ditunjukkan. .s. 22) 2.m.28| A s a s U k u r a n Aktiviti 3.

Perlu diberi perhatian ialah bilangan hari yang terdapat dalam satu-satu bulan. Mac. Aktiviti 3. Membimbing pelajar menamakan bulan-bulan mengikut urutan adalah penting agar pelajar mengetahui bulan sebelum dan bulan selepas. . November dan Disember. April. m. Bulan-bulan yang mengandungi 31 hari ialah Januari.. Ogos. 23) 2. Mei. Guru meminta pelajar mengenal pasti bulan sebelum dan bulan selepas. Juga perlu memberi penerangan berkaitan bulan Februari yang mengandungi 28 hari pada tahun-tahun biasa dan 29 hari pada tahun lompat (berlaku setiap 4 tahun – tahun 2012 ialah tahun lompat). Mei. Minta pelajar befikir Mengenal jam bagaimana hendak mengingati bulan-bulan yang penting dalam sejarah Malaysia.. Julai. Julai.Bulan-bulan tersebut mengikut urutan ialah Januari. Oktober. September dan November. Selepas Julai ialah bulan ……….M a s a d a n W a k t u | 29 Mengenal bulan Ada dua belas bulan dalam setahun.s. Mac.4 Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutan yang betul 1. Oktober dan Disember. Februari. b. Jun. a. Aktiviti-aktiviti pengajaran yang bersesuaian perlu dilaksanakan dalam memperkukuhkan kefahaman pelajar-pelajar berkaitan dengan fenomena tahun lompat. Bulan-bulan yang mengandungi 30 hari ialah bulan April. (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 1. Jun. Guru meminta pelajar menamakan bulan-bulan dalam setahun mengikut urutan yang betul. September. Sebelum April ialah bulan ………. Ogos.

Aktiviti 3. 2. jarum minit dan jarum jam. 24) 3. Guru menyediakan jam dinding sebenar atau pun jam mainan. Adalah penting untuk muirid-pelajar memahami apa itujarum saat. Guru meminta pelajar membina muka jam menggunakan pinggan kertas dan straw/lidi.30| A s a s U k u r a n Jam terdiri daripada jarum saat. Minta pelajar menamakan satu aktiviti seharian yang mereka lakukan dan memutarkan jarum jam dan minit untuk menunjukkan masanya. jarum minit dan jarum jam. Ketiga-tiga jarum ini mempunyai fungsi yang berbeza.m.s. (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 1 . .5 Mengenal jarum minit dan jarum jam 1. Guru memperkenalkan jarum minit dan jarum jam kepada pelajar.

M a s a d a n W a k t u | 31 Menyebut dan menulis waktu Dalam topik mengenal jam ini.s.s. Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 1 (m. Aktiviti 3.com/2008/worksheet/clock/clock3. Guru menunjukkan cara menulis waktu dengan cara yang betul. 25) Galakkan pelajar melayari laman web berikut: http://www. pelajar perlu dibimbing untuk menyebut dan menulis waktu dengan cara yang betul. Pukul dua = 2:00 3. Guru meminta pelajar menyebut dan menulis waktu .6 Menyebut dan menulis waktu dengan cara yang betul 1. 25) 2. (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 1 .dositey.m. Guru meminta pelajar menyebut waktu dengan cara yang betul.htm\ .

7 Menyatakan waktu kepada lima minit 1. Guru membimbing pelajar menyatakan waktu kepada lima minit. Maka. Cuba fikirkan aktiviti yang melibatkan pelajar menyebut waktu.Kita tulis sebagai 10:00. Setiap senggatan mewakili satu minit. antara setiap satu nombor ke nombor lain terdapat lima senggatan. jika pelajar-pelajar lihat. Kita baca waktu ini sebagai pukul sepuluh.32| A s a s U k u r a n Waktu kepada lima minit Guru disarankan agar memberi penerangan mengenai cara membaca jam hendaklah dimulakan dahulu. Inilah jarum minit. . Sebagai contohnya. Contoh: Jarum minit mnunjukkan 12. Aktiviti 3. Jarum jam menunjukkan 10. dari satu nombor ke nombor yang lain mewakili 5 minit. Guru meminta pelajar membacakan waktu yang ditunjukkan. 2. setiap jam ada 60 minit. Oleh itu.

s. .8 Merekodkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit dalam bentuk angka 1. (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 2. 18) Guru meminta pelajar merekodkan waktu bagi setiap aktiviti yang mereka lakukan dalam sehari. m.M a s a d a n W a k t u | 33 Aktiviti 3. 2. Guru meminta pelajar melukiskan jarum jam dan jarum minit. Guru meminta pelajar merekodkan waktu seperti yang ditunjukkan.

Guru meminta pelajar membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi sesuatu peristiwa.m. . Pukul berapakah kelas berakhir? (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 2 .s.9 Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa 1. Contoh 1: Kelas bermula pukul 7:30 pagi dan berakhir enam jam kemudian. 24) Contoh 2: Linda mengulangkaji di Pusat Sumber sekolah mulai pukul 4:05 hingga 5:40 petang. Berapa lamakah dia berada di Pusat Sumber sekolah? Cuba fikirkan peristiwa-peristiwa yang melibatkan pelajar sepanjang tahun.34| A s a s U k u r a n Aktiviti 3.

Aktiviti 3.s. adalah penting untuk membimbing pelajar membaca jadual waktu dan kalendar. .10 Membaca jadual waktu 1. Guru meminta pelajar bercerita tentang gambar-gambar yang ditunjukkan. m.M a s a d a n W a k t u | 35 Membaca jadual waktu dan kalendar Jadual waktu dan kalendar adalah dua sumber yang penting dalam menyalurkan maklumat kepada kita. 94) Guru meminta pelajar merancang aktiviti mereka dalam sehari dan tuliskan dalam bentuk jadual. Jadual waktu membantu kita merancang aktiviti-aktiviti harian manakala kalendar memberikan informasi berkaitan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada satu hari tertentu. (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 4. Oleh itu.

Bilakah sekolah bermula pada tahun ini? b. Bilakah Hari Sukan sekolah? Pelajar-pelajar… Cuba ingat kembali bilakah sekolah bermula tahun ini ? 2. .11 Membaca kalendar 1. Guru meminta pelajar-pelajar: a.36| A s a s U k u r a n Aktiviti 3. b. Guru membimbing pelajar membaca kalendar. Tandakan dalam kalendar. Minta pelajar untuk menyenaraikan peristiwa-peristiwa bersejarah dengan merujuk kepada kalendar. Contoh soalan: a. Senaraikan tarikh hari jadi ahli-ahli keluarganya.

Ini akan membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran yang dikehendaki. Guru adalah disarankan mengikut standard kandungan dan standard pembelajaran dalam menyatakan hubungan antara unit masa. Dengan itu. Pelajar-pelajar… Ada berapa jamkah dalam satu hari ? 2.M a s a d a n W a k t u | 37 Menyatakan hubungan antara unit masa Adalah penting untuk mengetahui hubungan antara unit masa seperti: a) hari dan jam. dan c) dekad dan tahun. Kita kira mula dari pukul 12:00 tengah malam hingga 12:00 tengah hari… kita ada 12 jam. Lepas itu. Guru menyoal pelajar tentang hubungan antara hari dan jam. iaitu: 1 hari = 12 jam + 12 jam = 24 jam Minta pelajar nyatakan apa yang mereka buat dalam masa 24 jam . Guru menerangkan bagaimana kiraan jam dalam sehari. b) tahun dan hari. sudah lengkap satu pusingan jam untuk sehari.12 Hubungan antara hari dan jam 1. Aktiviti 3. kita kira dari pukul 12:00 tengah hari hingga 12:00 tengah malam balik… kita ada 12 jam.

Namakan bulan-bulan tersebut mengikut urutan? c. September. 1. Julai. . Jun. Ada berapa bulankah dalam satu tahun? Januari. Guru menyoal pelajar tentang hubungan antara bulan dan tahun. April. Pelajar-pelajar perlu diberi penerangan tentang bilangan hari dalam tahun biasa dan bilangan hari dalam tahun lompat.13 Hubungan antara tahun dan hari Dalam memberi penerangan tentang hubungan antara tahun dan hari.38| A s a s U k u r a n Aktiviti 3. Mac. Oktober. Nyatakan bilangan hari dalam bulan Februari pada tahun biasa. adalah disarankan agar diberi penekanan berkaitan tahun lompat. e. Mei. Nyatakan bilangan hari dalam bulan-bulan tersebut? d. Anda disaran mengadakan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dalam menerangkan tentang tahun lompat dan kaitkan dengan bulan Februari. Nyatakan bilangan hari dalam bulan Februari pada tahun lompat. Disember b. Ogos. Contoh soalan: a. Februari. November. Juga perlu diberi perhatian mengenai bila berlakunya tahun lompat.

. Pelajar-pelajar boleh mengenali dan mengetahui bahawa tempoh sepuluh tahun adalah bersamaan dengan satu dekad.M a s a d a n W a k t u | 39 Aktiviti 3.14 Hubungan antara dekad dan tahun Dalam membicarakan tentang masa dan waktu. 1. Nyatakan bilangan hari dalam bulan-bulan tersebut? c. Ada berapa tahun dalam satu dekad? Pelajar-pelajar… Ada berapa tahunkah dalam satu dekad ? b. hubungan antara dekad dan tahun merupakan salah satu komponen yang penting. Guru menyoal pelajar tentang hubungan antara dekad dan tahun. Contoh soalan: a. jam dan minit. Ada berapa hari dalam setahun? Cuba anda fikirkan bagaimana hendak menghubungkaitkan dekad dengan hari.

Sepanjang perkhidmatannya. Aktiviti 3. Selesaikan masalah ini: Rashid bekerja dengan sebuah syarikat surat khabar selama 3 tahun yang mana satu tahun ialah tahun lompat.15 Menukar unit masa yang melibatkan tahun dan hari 1. Contoh soalan: Restoran Ali dibuka setiap hari dalam setahun. pendaraban dan pembahagian masa. bulan.40| A s a s U k u r a n Menukar unit masa yang melibatkan jam. tahun dan dekad Kebolehan dalam membuat penukaran unit-unit masa adalah penting kerana pelajar dikehendaki mengaplikasikannya dalam menjalankan operasi penambahan. penolakan. Guru memberikan satu contoh soalan yang melibatkan tahun dan hari. Rashid telah cuti sakit selama 44 hari. hari. Berapa harikah restoran tersebut dibuka dalam 5 tahun ? Penyelesaian: 5 tahun = 1 tahun + 1 tahun + 1 tahun + 1 tahun + 1 tahun = 365 hari + 365 hari + 365 hari + 365 hari + 366 hari (tahun lompat) = 1826 hari * Guru adalah disarankan untuk memberi penerangan tentang tahun lompat yang berlaku setiap 4 tahun. Berapa harikah Rashid telah bekerja dalam tempoh 3 tahun tersebut? . Pelajar-pelajar perlu diingatkan tentang tahun lompat dan juga bukan Februari.

Contoh soalan: Menara Teluk Intan berusia 3 dekad. Oleh itu. 3 dekad = 3 X 10 tahun = 30 tahun Oleh itu. menara Teluk Intan berusia 30 tahun. Guru memberikan satu contoh soalan yang melibatkan dekad dan tahun.16 Menukar unit masa yang melibatkan dekad dan tahun 1. Selesaikan masalah ini: Usia perkahwinan John dan Mary sudah menjangkau 4 dekad dan 3 tahun. dalam tahun? .M a s a d a n W a k t u | 41 Aktiviti 3. Berapakah usianya dalam tahun ? Penyelesaian: 1 dekad = 10 tahun. Berapa lamakah mereka telah berkahwin.

mereka telah mengambil masa tiga suku hari untuk sampai ke England. Dari KLIA. Guru memberikan satu contoh soalan yang melibatkan hari dan jam. ibu Ali telah mengambil masa 12 jam untuk ke pasar dan kedai runcit. Ibu mengambil masa setengah hari untuk pergi ke pasar dan kedai runcit. Oleh itu.42| A s a s U k u r a n Aktiviti 3.17 Menukar unit masa yang melibatkan hari dan jam 1. Berapa jamkah yang diambil oleh ibu Ali ? Penyelesaian: Sebentar tadi. Di England. Selesaikan masalah ini: Keluarga Ah Chong telah pergi bercuti di Amerika Syarikat. Berapa jamkah yang telah mereka ambil untuk sampai ke Amerika Syarikat? . Maka. kita telah belajar bahawa 1 hari = 24 jam. mereka telah menaiki kapal terbang lain yang mengambil masa sehari setengah untuk sampai ke Amerika Syarikat. setengah hari = 12 jam.

3 jam 40 minit = 180 minit + 40 minit = 220 minit Selesaikan masalah ini: Lee Chong Wei mengambil masa 1 jam 15 minit untuk menewaskan Lin Dan dalam perlawanan akhir Terbuka Korea.18 Menukar unit masa yang melibatkan jam dan minit 1.M a s a d a n W a k t u | 43 Aktiviti 3. 3 jam = 3 X 60 minit = 180 minit. Cuba pelajar-pelajar fikirkan… Apakah 3 jam 40 minit dalam unit minit ? Penyelesaian: Kita sudah tahu bahawa : 1 jam = 60 minit. Apakah masanya dalam unit minit ? . Oleh itu. Maka. Guru memberikan satu contoh soalan yang melibatkan hari dan jam.

hubungan antara tahun dan hari. mengenal hari. . mengenal bulan. Kalendar PETA KONSEP MASA DAN WAKTU Sila lihat Unit 4 muka surat 68-69. KATA KUNCI 1.44| A s a s U k u r a n RUMUSAN Secara ringkasnya. Antara aktiviti-aktiviti yang terlibat ialah mengenal waktu. Waktu 3. unit ini mempersembahkan aktiviti-aktiviti yang terdapat topik Masa dan Waktu yang terkandung dalam silibus sekolah Rendah dari Tahun 1 hingga Tahun 6. pendaraban. Antaranya ialah hubungan antara hari dan jam. penolakan. mengenal jam. Hari 6. Masa 2. Di samping itu. modul ini juga memberi penekanan kepada operasi penambahan. Dekad 8. modul ini juga mengandungi konsep-konsep hubungan yang melibatkan unit masa. Jam 4. dan membaca jadual dan kalendar. Minit 5. dan hubungan antara dekad dan tahun. Selain dari itu. Jadual 9. dan pembahagian melibatkan unit masa. Tahun 7.

a) 13 tahun b) 21 tahun c) 30 tahun 3. Jadual di bawah menunjukkan tempoh setiap bidang yang diikuti oleh Firdaus.15 petang? b) Apakah waktu di United Kingdom jika waktu di Kuala Lumpur ialah pukul 6. Amir mula bekerja pada pukul 8. Waktu di United Kingdom adalah 7 jam lebih lambat dari waktu di Kuala Lumpur.bidang algebra. Tukarkan yang berikut kepada bulan. a) Apakah waktu di Kuala Lumpur jika waktu di United Kingdom ialah pukul 4.M a s a d a n W a k t u | 45 PENILAIAN KENDIRI 1. Kursus ini meliputi bidang. Tukarkan yang berikut kepada hari.00 pagi? 6. Tukarkan yang berikut kepada tahun dan bulan. Bidang yang diikuti Algebra Trigonometri Statistik Pecahan tempoh masa 1 8 1 4 5 8 a) Apakah tempoh masa bagi setiap bidang yang diikuti oleh Firdaus? b) Apakah bidang yang mengambil tempoh masa yang paling panjang untuk disempurnakan? . a) 14 bulan b) 38 bulan c) 57 bulan 4. Firdaus telah menghadiri kursus matematik selama 8 bulan. Pukul berapakah dia selesai bertugas jika dia bekerja selama 10 jam? 5. a) 2 minggu b) 5 minggu c) 12 minggu 2. trigonometri dan statistik.00pagi.

(2004). Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2.com.com. Daud Zakaria & Abdullah Md. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. Marzita Puteh. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. (2011). (1998).google. Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia.google. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang.com. Santhi Periasamy. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Mohamad Khairuddi Yahya.google. Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. Isa.debaird.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook.com. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. Bahagian Pendidikan Guru. (2004).a/6a00d8341c007953ef013486afe443970c-320wi&imgrefurl http://www.google. http://www. Wan Yusof Wan Ngah.46| A s a s U k u r a n RUJUKAN Abdul Razak Othman. Mohamad Khairuddi Yahya. (2010). (2006). Rosli Maun & Haslina Jaafar. (2006). (2007). Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd.(2005). Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Puteh. Bhd. Mohamad Khairuddi Yahya. (2011). Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2.my/imgres?q=parrot+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rls=en&biw= 1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IlIHVW-kls7dbM:&imgrefurl http://www. (2007). Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. Wan Yusof Wan Ngah.my/imgres?q=rabbit+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rls=en&biw= 1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=69BPRyUKvM48UM:&imgrefurl http://www. Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Khairuddi Yahya. Santhi Periasamy. Marzita Puteh.my/imgres?q=tortoise+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rls=en&biw =1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=RjHqK1_G3REvzM:&imgrefurl .net/. Kementerian Pendidikan Malaysia.my/imgres?q=cat+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rls=en&biw=128 2&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2zpmVp1o99DW1M:&imgrefurl http://www. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Bhd. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd.

Unit 4 OPERASI DALAM MASA DAN WAKTU .

.

PENGENALAN O perasi asas penambahan. operasi darab. Dalam Tahun 4. penolakan. pelajar-pelajar akan lebih memfokuskan kepada operasi asas yang melibatkan unit masa jam. Mengikut kurikulum yang dirancang. Menjalankan operasi penambahan. dalam Tahun 6. penolakan. Sementara itu. diikuti oleh operasi tolak. pendaraban dan pembahagian melibatkan unit masa dan waktu adalah salah satu sub-tajuk yang penting untuk diajarkan kepada pelajar-pelajar. minit dan saat. kemahiran menjalankan operasi asas (seperti yang dinyatakan dalam Unit 3 – Jadual 3. unit ini akan memberi penekanan kepada operasi asas dan cadangan bagaimana pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan operasi asas masa dan waktu dapat dijalankan dengan jayanya. anda diharap dapat: 1. dan akhirnya operasi bahagi. tahun-bulan dan dekad-tahun. Dalam Tahun 5 pula. Unit 4 ini akan dimulai dengan operasi tambah.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 47 UNIT 4 OPERASI DALAM MASA DAN WAKTU HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. pendaraban dan pembahagian melibatkan masa dan waktu. pelajar-pelajar akan diajar untuk menjalankan operasi asas yang melibatkan penularan unit masa: jam-minit. .1) hanya akan mula diajar kepada pelajar-pelajar mulai Tahap 2 (dari Tahun 4 hingga Tahun 6). pelajar-pelajar akan lebih memberi tumpuan kepada penggunaan operasi asas ke atas tempoh masa. Oleh itu.

Berapakah jumlah masa yang diambil Muthu. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan unit jam dan minit. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit minit yang mana jawapan akhir adalah dalam unit jam dan minit. dia pergi ke kantin untuk membeli minuman selama 30 minit.48 | A s a s U k u r a n OPERASI TAMBAH Aktiviti 4.1 Operasi tambah yang melibatkan unit jam dan minit Untuk aktiviti ini. dalam unit jam dan minit ? Contoh soalan: Penyelesaian: 45 minit + 30 minit = ? 45 minit + 30 minit 75 minit Ingat kembali: 1 jam = 60 minit 75 minit = 60 minit + 15 minit = 1 jam 15 minit Selesaikan masalah ini: Rohana mengambil masa 50 minit untuk berjalan ke sekolah. 1. Waktu balik. dia menaiki bas yang mengambil masa 22 minit untuk sampai di rumah. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi tambah malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit minit ke unit jam yang telah mereka belajar sebelum ini. Berapakah jumlah masa yang diambil Rohana untuk pergi dan balik dari sekolah. dalam unit jam dan minit? . Muthu bermain di padang selama 45 minit. Kemudian.

Berapa lamakah masa yang telah anda habiskan di sekolah dalam unit tahun dan bulan? .2 Operasi tambah yang melibatkan unit tahun dan bulan Untuk aktiviti ini. Kemudian. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi tambah malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit bulan ke unit tahun yang telah mereka belajar sebelum ini. Contoh soalan: Firdaus telah melanjutkan pelajaran ke Australia selama 24 bulan. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit bulan yang mana jawapan akhir adalah dalam unit tahun dan bulan. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan unit tahun dan bulan. 1. berapa lamakah masa yang telah Firdaus habiskan untuk pelajaran dan bercuti ? Penyelesaian: 24 bulan + 3 bulan 27 bulan Tukarkan jawapan yang didapati kepada unit tahun dan bulan: 27 bulan = 12 bulan + 12 bulan + 3 bulan = 1 tahun + 1 tahun + 3 bulan = 2 tahun 3 bulan Selesaikan masalah ini: Anda telah berkhidmat di sekolah rendah selama 15 tahun dan 3 bulan. Nyatakan dalam tahun dan bulan. Dia kemudiannya telah bercuti ke Eropah selama 3 bulan.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 49 Aktiviti 4. anda ditugaskan di sekolah menengah selama 23 bulan.

50 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4. 1.3 Operasi tambah yang melibatkan unit dekad dan tahun Untuk aktiviti ini. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit tahun yang mana jawapan akhir adalah dalam unit dekad dan tahun. 82 tahun = 8 dekad (80 tahun) 2 tahun Selesaikan masalah ini: Pengeluar kereta nasional. Syarikat Perodua pula telah beroperasi selama 25 tahun 9 bulan. Contoh soalan: Umur bapa Ali ialah 58 tahun 7 bulan. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi tambah malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit tahun ke unit dekad yang telah mereka belajar sebelum ini. Proton telah beroperasi selama 33 tahun 4 bulan. Nyatakan jumlah masa kedua-dua syarikat itu telah beoperasi dalam unit dekad dan tahun ? . Umur Ali ialah 23 tahun 5 bulan. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan unit dekad dan tahun. berapakah jumlah umur mereka berdua? Penyelesaian: 58 tahun 7 bulan (bapa Ali) + 23 tahun 5 bulan (Ali) 82 tahun 0 bulan Oleh itu. Nyatakan dalam dekad dan tahun.

Berapakah jumlah masa kedua-dua peserta tersebut ? Penyelesaian: 2 jam 35 minit 23 saat + 2 jam 55 minit 55 saat 5 jam 31 minit 18 saat Ingat kembali: 1 jam = 60 minit dan I minit = 60 saat 78 saat = 1 minit 18 saat (Tambahkan 1 minit ke ruang minit) 91 minit = 1 jam 31 minit (Tambahkan 1 jam ke ruang jam) Selesaikan masalah ini: John mengambil masa 2 jam 15 minit 30 saat untuk sampai ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas ekpress. Contoh soalan: Rajan telah menamatkan perlumbaan maraton sejauh 20 km dalam masa 2 jam 35 minit 23 saat. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan unit jam. 1. Di samping itu.4 Operasi tambah yang melibatkan unit jam. minit dan saat.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 51 Aktiviti 4. minit dan saat Untuk aktiviti ini. Shuib pula telah menamatkan perlumbaan dalam masa 2 jam 55 minit 55 saat.5 Operasi tambah yang melibatkan tempoh masa . Ini bertujuan untuk melihat keupayaan pelajar-pelajar dalam menjalankan operasi tambah melibatkan ketiga-tiga unit masa ini. aktiviti-aktiviti seperti ini akan dapat membantu pelajar-pelajar mengukuhkan lagi kemahiran penukaran unit-unit masa ini. Kirakan jumlah masa yang mereka ambil untuk sampai ke Kuala Lumpur ? Aktiviti 4. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit jam. minit dan saat yang mana jawapan akhir adalah dalam unit-unit ini juga. Kassim pula mengambil masa 1 jam 2 minit dan 56 saat dengan memandu.

Berapa lamakah mereka telah pergi bercuti. 1. 21 Dis = 1 hari 0900. 4 Mei 2012. 22 Dis = 1 hari Jumlah = 2 hari Kelab Guru SMK Tanjong Malim akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur. Berapa lamakah lawatan tersebut dalam unit hari dan jam ? OPERASI TOLAK . Contoh soalan: Keluarga Syasya telah memulakan perjalanan pulang ke kampung di Alor Gajah pukul 0900 pada 20 Disember 2011. dalam unit hari dan jam? Penyelesaian: 0900. Mereka kembali ke rumah selepas bercuti pukul 0900 pada 22 Disember 2011. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa berlaku antara tahun.52 | A s a s U k u r a n Untuk aktiviti ini. Mereka akan bertolak jam 0745. 1 Mei 2012 dan bertolak pulang jam 1200. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa. 20 Dis hingga 0900. bulan dan tarikh tertentu. Ini bertujuan untuk melihat keupayaan pelajar-pelajar menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan tentang masa dalam mencari tempoh masa sesuatu peristiwa. 20 Dis hingga 0900.

O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 53 Aktiviti 4. beza masa ialah: 195 minit . kita boleh tukarkan unit jam kepada minit. 1.6 Operasi tolak yang melibatkan unit jam dan minit Aktiviti ini akan membolahkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran menjalankan operasi tolak yang melibatkan unit jam dan minit. Maka: masa untuk pulang ke kampung ialah 195 minit. Pak Hashim pula mengambil masa selama 333 minit untuk membakar bilangan lemang yang sama. Kita tukarkan 3 jam kepada 180 minit. Cari beza masa antara mereka dalam unit jam dan minit? . Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan unit jam dan minit. Oleh itu. kita tukarkan: 95 minit = 60 minit + 35 minit = 1 jam 35 minit Pak Itam mengambil masa selama 5 jam 12 minit untuk membakar 30 batang lemang. Berapakah beza masa bagi kedua-dua situasi tersebut dalam unit jam dan minit? Penyelesaian: Untuk memudahkan pengiraan. Contoh soalan: Angah mengambil masa selama 100 minit untuk menonton perlawanan bola sepak dan dia mengambil masa selama 3 jam 15 minit untuk pulang ke kampung di Perlis. Di samping itu. pelajar-pelajar juga akan dapat memperkukuhkan kemahiran penukaran unit jam ke unit minit.100 minit 95 minit Oleh kerana jawapan dalam unit jam dan minit.

Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan unit tahun dan bulan. Faizal pula melanjutkan pelajaran ke England selama 3 tahun 9 bulan. Maka: Oleh kerana jawapan dalam unit tahun dan bulan. Oleh itu. .7 Operasi tolak yang melibatkan unit tahun dan bulan Aktiviti ini akan membolahkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran menjalankan operasi tolak yang melibatkan unit tahun dan bulan. Di samping itu.25 bulan 20 bulan Cuba anda bina masalah yang melibatkan operasi tolak yang melibatkan unit tahun dan bulan seperti contoh yang diberikan.54 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4. beza masa yang mereka ambil untuk melanjutkan pelajaran ? Penyelesaian: Untuk memudahkan pengiraan. pelajar-pelajar juga akan dapat memperkukuhkan kemahiran penukaran unit tahun dan unit bulan. Contoh soalan: Firdaus melanjutkan pelajaran ke Australia selama 25 bulan. Nyatakan dalam tahun dan bulan. kita tukarkan: 20 bulan = 12 bulan + 8 bulan = 1 tahun 8 bulan 45 bulan . tukarkan 3 tahun kepada 36 bulan. 1. masa belajar Faizal ialah 45 bulan.

Nyatakan dalam dekad tahun dan bulan. Umur Razak ialah 23 tahun 6 bulan. berapakah beza umur mereka ? Penyelesaian: 58 tahun 7 bulan .8 Operasi tolak yang melibatkan unit dekad dan tahun Aktiviti ini akan membolahkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran menjalankan operasi tolak yang melibatkan unit dekad dan tahun. kita tukarkan: 35 tahun 1 bulan = 10 tahun + 10 tahun + 10 tahun + 5 tahun + 1 bulan = 1 dekad + 1 dekad +1 dekad + 5 tahun + 1 bulan = 3 dekad 5 tahun 1 bulan Selesaikan masalah ini: Umur ibu Romah ialah 35 tahun 2 bulan manakala anaknya. Berapakah beza umur mereka dalam unit dekad.23 tahun 6 bulan 35 tahun 1 bulan Oleh kerana jawapan dalam unit dekad. Rahim 3 tahun 3 bulan. tahun dan bulan. Di samping itu.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 55 Aktiviti 4. Contoh soalan: Umur bapa Razak ialah 58 tahun 7 bulan. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan unit dekad dan tahun. 1. tahun dan bulan ? . pelajar-pelajar juga akan dapat memperkukuhkan kemahiran penukaran unit dekad dan tahun.

minit dan saat. Kassim pula mengambil masa 1 jam 2 minit dan 56 saat dengan memandu. Contoh soalan: Rajan telah menamatkan perlumbaan maraton sejauh 20 km dalam masa 2 jam 35 minit 23 saat. minit dan saat. 1. Di samping itu. minit dan saat Aktiviti ini akan membolahkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran menjalankan operasi tolak yang melibatkan unit jam. Shuib pula telah menamatkan perlumbaan dalam masa 2 jam 55 minit 55 saat. Berapakah beza masa kedua-dua peserta tersebut ? Penyelesaian: 2 jam 55 minit 55 saat .2 jam 35 minit 23 saat 0 jam 20 minit 32 saat Selesaikan masalah ini: John mengambil masa 2 jam 15 minit 30 saat untuk sampai ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas ekpress.9 Operasi tolak yang melibatkan unit jam. pelajar-pelajar juga akan dapat memperkukuhkan kemahiran penukaran unit-unit yang disebutkan ini.56 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang mlibatkan unit jam. Kirakan beza masa yang mereka ambil untuk sampai ke Kuala Lumpur ? .

21 Dis = 1bercuti hari pukul 0900 pada 22 Disember 2011. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa berlaku antara tahun. 20 Dis hingga 0900. Beza masanya: 3 hari 15 jam – 2 hari = 1 hari 15 jam Cuba anda bina masalah yang melibatkan operasi tolak yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa menggunakan penyelesaian bentuk lazim. Contoh soalan: Keluarga Syasya telah memulakan perjalanan pulang ke kampung di Alor Gajah pukul 0900 pada 20 Disember 2011. bulan dan tarikh tertentu. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa. Mereka kembali ke rumah selepas 0900. OPERASI DARAB . Ini bertujuan untuk melihat keupayaan pelajar-pelajar menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan tentang masa dalam mencari tempoh masa sesuatu peristiwa. Keluarga Amin pula telah pergi 0900. 20 Dis hingga 0900.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 57 Aktiviti 4.10 Operasi tolak yang melibatkan tempoh masa Untuk aktiviti ini. 22 Dis = 1 hari bercuti di Langkawi selama 3 hari 15 jam. manakah yang bercuti lebih Jumlah = 2Keluarga hari lama dan apakah beza masanya dalam unit hari dan jam? Penyelesaian: Keluarga Syasya: Ternyata keluarga Amin bercuti lebih lama. 1.

Berapa masakah yang diperlukan untuk menggoreng empat bungkus bihun? Penyelesaian: 1 bungkus = 25 minit Oleh itu. Contoh soalan: 25 minit diperlukan untuk menggoreng sebungkus bihun. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit minit yang mana jawapan akhir adalah dalam unit jam dan minit. 4 bungkus = 4 X 25 minit = 100 minit Maka: 100 minit = 60 minit + 40 minit = 1 jam 40 minit Jika kita memerlukan 15 minit untuk pergi dan pulang dari sekolah sehari. Guru memberikan contoh masalah yang operasi darab yang melibatkan unit jam dan minit. Berapa masakah yang diperlukan untuk lima hari persekolahan? .11 Operasi darab yang melibatkan unit jam dan minit Untuk aktiviti ini. 1. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit minit ke unit jam yang telah mereka belajar sebelum ini.58 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4.

Nyatakan dalam tahun dan bulan. kita tukarkan: 16 bulan = 12 bulan + 4 bulan = 1 tahun 4 bulan Pak Abu membina sebuah rumah dalam masa 6 bulan.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 59 Aktiviti 4. 1. Oleh kerana jawapan dalam unit tahun dan bulan. Oleh itu 8 pasang: 8 X 2 bulan = 16 bulan untuk disiapkan. masa yang diambil oleh Husin untuk menyiapkan lapan pasang baju sekolah? Penyelesaian: Jika 1 pasang baju mengambil masa 2 bulan. Guru memberikan contoh masalah operasi darab yang melibatkan unit tahun dan bulan. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit tahun dan bulan. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit tahun ke unit bulan yang telah mereka belajar sebelum ini. Contoh soalan: Tukang jahit Husin boleh menyiapkan sepasang baju sekolah dalam masa dua bulan. Berapa masakah yang diambil oleh Pak Abu untuk menyiapkan 4 buah rumah? .12 Operasi darab yang melibatkan unit tahun dan bulan Untuk aktiviti ini.

pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit dekad dan tahun. kita tukarkan: 51 tahun 3 bulan = 10 tahun + 10 tahun + 10 tahun + 10 tahun +10 tahun + 1 tahun + 3 bulan = 1 dekad + 1 dekad + 1 dekad + 1 dekad + 1 dekad + 1 tahun + 3 bulan = 5 dekad 1 tahun 3 bulan Cuba anda konstruk masalah yang melibatkan operasi darab yang melibatkan unit dekad dan tahun menggunakan penyelesaian bentuk lazim. . Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit dekad ke unit tahun yang telah mereka belajar sebelum ini. Contoh soalan: Terdapat 5 orang pelajar dalam Tahun 4 Bestari yang berumur 10 tahun 3 bulan. berapakah jumlah umur mereka? Penyelesaian: 10 tahun 3 bulan X 5 51 tahun 3 bulan *Ingat kembali: 1 tahun = 12 bulan Oleh kerana jawapan dalam unit dekad dan tahun. 1.13 Operasi darab yang melibatkan unit dekad dan tahun Untuk aktiviti ini.60 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4. Nyatakan dalam dekad dan tahun. Guru memberikan contoh masalah operasi darab yang melibatkan unit dekad dan tahun.

minit dan saat. Berapa masakah yang diambil oleh Cik Aizam untuk menjahit tujuh pasang kusyen? OPERASI BAHAGI . Guru memberikan contoh masalah operasi darab yang melibatkan unit jam.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 61 Aktiviti 4. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit jam. 1. minit dan saat Untuk aktiviti ini. Contoh soalan: Maimun mengambil masa 3 jam 40 minit 35 saat untuk membakar sebiji kek. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit-unit yang disebutkan. minit dan saat.14 Operasi darab yang melibatkan unit jam. Berapa masakah yang Maimun ambil untuk membakar 4 biji kek? Penyelesaian: 3 jam 40 minit 35 saat X 4 13 jam 42 minit 20 saat *Ingat kembali: 1 jam = 60 minit dan 1 minit = 60 saat Cik Aizam mengambil masa 1 jam 20 minit 33 saat untuk menjahit sepasang sarung kusyen.

pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit jam dan minit. Contoh soalan: Johan mengambil masa 160 minit untuk menghadiri dua kelas tuisyen. Berapa masakah yang Rose ambil untuk menghadiri satu kursus? . 1. Kira masa yang diambil ole Johan untuk menghadiri satu kelas tuisyen ? Penyelesaian: 2 kelas tuisyen mengambil masa 160 minit. Oleh itu. Guru memberikan contoh masalah operasi bahagi yang melibatkan unit jam dan minit. 1 kelas tuisyen : 160 ÷ 2 = 80 minit Kita tukarkan kepada unit jam dan minit: 80 minit = 60 minit + 20 minit = 1 jam 20 minit Rose menghadiri tiga kursus yang mengambil masa 12 jam 30 minit. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit-unit yang disebutkan.15 Operasi bahagi yang melibatkan unit jam dan minit Untuk aktiviti ini.62 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4.

Guru memberikan contoh masalah operasi bahagi yang melibatkan unit tahun dan bulan. Contoh soalan: Mei Ling mengambil masa 36 bulan untuk menghabiskan tiga latihan amalinya. Berapa lamakah dia bertugas di sebuah sekolah ? . Oleh itu. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit-unit yang disebutkan. 1 latihan amali : 36 bulan ÷ 3 = 12 bulan Kita tukarkan kepada unit tahun dan bulan: 12 bulan = 1 tahun 0 bulan Siva telah bertugas selama 15 tahun 4 bulan di empat sekolah yang berasingan dalam tempoh masa yang sama. Nyatakan dalam tahun dan bulan. berapa lamakah masa yang diambil untuk setiap latihan amali ? Penyelesaian: 3 latihan amali mengambil masa 36 bulan. 1.16 Operasi bahagi yang melibatkan unit tahun dan bulan Untuk aktiviti ini.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 63 Aktiviti 4. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit tahun dan bulan.

pertandingan telah berjalan selama: 2 dekad 4 tahun = 20 tahun + 4 tahun = 24 tahun Sekarang kita cari berapa kali pertandingan ini telah dijalankan: 4 tahun berlangsung sekali. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit-unit yang disebutkan. Contoh soalan: Pertandingan bola sepak Piala Dunia telah berlangsung selama 2 dekad 4 tahun. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit dekad dan tahun. Berapa kalikah pertandingan ini telah dijalankan selama ini? Penyelesaian: Tukarkan 2 dekad kepada tahun dahulu: 2 dekad = 2 X 10 tahun = 20 tahun Oleh itu. 1. Guru memberikan contoh masalah operasi bahagi yang melibatkan unit dekad dan tahun.64 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4. Pertandingan ini dijalankan setiap 4 tahun sekali.17 Operasi bahagi yang melibatkan unit dekad dan tahun Untuk aktiviti ini. . maka 24 tahun berlangsung: 24 tahun ÷ 4 tahun = 6 kali Cuba anda konstruk masalah operasi bahagi yang melibatkan unit dekad dan tahun menggunakan penyelesaian bentuk lazim.

18 Operasi bahagi yang melibatkan unit jam. Berapakah masa yang diambil untuk membakar sebiji kek? . minit dan saat Untuk aktiviti ini. minit dan saat. Contoh soalan: Cik Minah membasuh tiga pasang seluar dalam masa 3 jam 15 minit 30 saat. Guru memberikan contoh masalah operasi bahagi yang melibatkan unit jam. sepasang seluar memerlukan: 3 jam 15 minit 30 saat ÷ 3 = 1 jam 5 minit 10 saat Maimunah mengambil masa 3 jam 40 minit 20 saat untuk membakar empat biji kek. 1. Oleh itu. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit jam. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit-unit yang disebutkan. minit dan saat.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 65 Aktiviti 4. Berapakah masa yang diambil untuk membasuh sepasang seluar? Penyelesaian: Tiga pasang seluar memerlukan 3 jam 15 minit 30 saat.

Tambah 3. Operasi asas 2. KATA KUNCI 1. Untuk pelajar-pelajar Tahun 6. Tempoh masa . Pelajar-pelajar dalam Tahun 5 pula diajar untuk menjalankan operasi asas yang melibatkan unit jam-minit-saat. unit ini mempersembahkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan operasi asas. penambahan. Bahagi 6. Dalam Tahun 4. penolakan. mereka diajar untuk menjalankan operasi asas yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa. pelajar-pelajar diajar untuk menjalankan operasi asas yang melibatkan unit-unit: jamminit. Tolak 4. pendaraban dan pembahagian untuk topik masa dan waktu. Darab 5.66 | A s a s U k u r a n RUMUSAN Secara ringkasnya. tahun-bulan dan dekad-tahun.

Bas bertolak pukul 0800. Subra sampai ke stesen bas pukul 0715. Konsert itu berakhir pukul 4:00 petang. . Jamal menghadiri konsert sekolah anaknya yang berlangsung selama 2 jam 20 minit. Musim hujan di setengah-setengah tempat di Malaysia mengambil masa sehingga 1 6 tahun. Berapa lamakah musim hujan dalam unit masa bulan? Suhaila dan Ali menyertai kursus Kalkulus.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 67 PENILAIAN KENDIRI 1. Siapakah yang mengambil masa yang lebih lama untuk menamatkan kursus tersebut? 5. 4. Lengkapkan jadual di bawah ini. Berapa lamakah dia berada di stesen bas? 2. Bilakah konsert itu bermula? 3.

Tolak.68 | A s a s U k u r a n PETA KONSEP .1 MASA DAN WAKTU PENGENALAN TAHAP 1 TAHUN1 TAHUN 2 TAHUN 3 MENAMAKAN HARI DAN BULAN DAN AKTIVITI YANG BERKAITAN SEBUT DAN TULIS WAKTU MENYATAKAN WAKTU DALAM JAM DAN MINIT MENYATAKAN PERKAITAN DALAM WAKTU MENYATAKAN WAKTU DALAM JAM DAN MINIT KENAL KALENDAR SELESAI MASALAH HARIAN MENYATAKAN PERKAITAN DALAM WAKTU OPERASI ASAS Tambah. Darab &Bahagi .

Darab & Bahagi GUNA DAN APLIKASI PENGETAHUAN TENTANG MASA . Tolak. Darab & Bahagi HUBUNGAN ANTARA UNIT MASA GUNA DAN APLIKASI PENGETAHUAN TENTANG MASA OPERASI ASAS Tambah.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 69 PETA KONSEP . Tolak.2 MASA DAN WAKTU PENGENALAN TAHAP 2 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 FAHAM. BACA DAN TULIS MASA DALAM JAM DAN MINIT BINA JADUAL MUDAH BACA KALENDAR PERBENDAHARAAN KATA BERKAITAN MASA HUBUNGAN ANTARA UNIT MASA GUNA DAN APLIKASI PENGETAHUAN TENTANG MASA OPERASI ASAS Tambah.

Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Daud Zakaria & Abdullah Md. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook.google.com. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook.my/imgres?q=parrot+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rl s=en&biw=1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IlIHVWkls7dbM:&imgrefurl http://www. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2.70 | A s a s U k u r a n RUJUKAN Abdul Razak Othman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. Bhd. (2004). Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Mohamad Khairuddi Yahya. http://www. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. (2006). (2011). Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Bahagian Pendidikan Guru. Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Yusof Wan Ngah. Mohamad Khairuddi Yahya. Mohamad Khairuddi Yahya. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook.my/imgres?q=tortoise+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X& rls=en&biw=1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=RjHqK1_G3REvzM:&imgr efurl . Marzita Puteh. (2010).google. Isa. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang. Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks.com. Mohamad Khairuddi Yahya. (2011).com. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Santhi Periasamy. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah.google. (2005). Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Santhi Periasamy. Wan Yusof Wan Ngah. (2004). (1998). Bhd. Rosli Maun & Haslina Jaafar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. Wan Yusof Wan Ngah.my/imgres?q=cat+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rls=e n&biw=1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2zpmVp1o99DW1M:&imgrefu rl http://www. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. Marzita Puteh. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. (2006).my/imgres?q=rabbit+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rl s=en&biw=1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=69BPRyUKvM48UM:&imgr efurl http://www. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.google. Kementerian Pendidikan Malaysia. Marzita Puteh.com. (2007).

Unit 5 UKURAN PANJANG .

.

sentimeter dan milimeter. 4. meter. meter dan milimeter. Mengukur dalam unit kilometer. Jadual 5. PENGENALAN K urikulum yang dirancang di Malaysia memberikan tumpuan kepada kemahiran ukuran panjang yang perlu dikuasai oleh pelajar di Tahap 1 dan Tahap 2 di peringkat Sekolah Rendah. Menganggar dalam unit kilometer. Mengenal unit ukuran panjang. darab dan bahagi ukuran panjang. Melakukan operasi tambah. anda diharap dapat: 1. 6. tolak. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi yang paling sesuai dan berkesan untuk mengajar dan mempelajari ukuran panjang ialah dengan mengukur objek-objek berkaitan dengan pembaris atau pita pengukur. Menganggar ukuran juga perlu diberi tumpuan di dalam membina kemahiran asas sebelum menekankan kepada kemahiran mengukur dengan tepat. Menilai pecahan daripada sesuatu ukuran panjang. 2. 8. Secara keseluruhannya untuk kefahaman yang berkesan. turutan berikut dicadangkan: . Menukar unit ukuran panjang.U k u r a n P a n j a n g | 71 UNIT 5 UKURAN PANJANG HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Mengukur dengan menggunakan unit sembarangan dan unit rujukan. 5. 7. 3.1 menggabung Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyenaraikan kemahiran ukuran panjang yang perlu diajar dan dicapai oleh pelajar di peringkat sekolah rendah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.

sentimeter dan milimeter mereka hendaklah didedahkan kepada kemahirankemahiran seperti Rajah 5.  Mengukur dengan unit piawai.72 | A s a s U k u r a n  Membuat perbandingan antara objek. 1. UKURAN PANJANG KILOMETER METER SENTIMETER MILIMETER KEMAHIRAN MENGENAL/BACA ANGGARAN BANDING UKUR LUKIS Rajah 5.  Mengukur dengan menggunakan unit sembarangan dan unit rujukan. meter. Pada keseluruhannya untuk memastikan pelajar dapat memahami dan menghayati setiap unit ukuran panjang iaitu kilometer.1 Kemahiran-kemahiran dalam Ukuran Panjang .

Mengukur dan membandingkan panjang dengan menggunakan unit piawai. ii) Tolak unit ukuran panjang dalam a) meter. iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuranpanjang dalam konteks. i) Membaca skala(scales) ke bacaan pembahagian(division) yang terdekat . 2. i)Tambah unit ukuran panjang dalam : a) meter. a) meter. 1.1: Kemahiran Ukuran Panjang mengikut Tahun dan Tahap Standard Kandungan Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang. i) Membanding panjang dua objek secara terus. 3 2 Tahun 1 . Tambah. iii) Perbanding dua ukuran panjang objek dengan menggunakan unit piawai a) meter. . ii) Mengukur dan merekod ukuran panjang objek menggunakan unit piawai : a) meter. 2. Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai. Mengukur dan membanding panjang menggunakan unit piawai. dan b) sentimeter. ii) Mengukur panjang objek menggunakan unit sembarangan yang sekata (uniform). Memahami dan boleh menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang. dan b) sentimeter. i) Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan ukuran panjang di dalam konteks yang praktikal. dan b) sentimeter.U k u r a n P a n j a n g | 73 Jadual 5. tolak. darab dan bahagi panjang. i) Faham dan boleh menggunakan perkaitan antara meter dan sentimeter. 3. 1. Mengukur dan membandingkan panjang secara langsung dan menggunakan unit sembarangan yang sekata. i) Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai. 3. Memahami perkaitan di antara unit-unit ukuran panjang. dan b) sentimeter. dan b) sentimeter. ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai.

. 3. c) sentimeter dan milimeter. ii) Tolak unit ukuran panjang yang melibatkan pertukaran unit: a) milimeter. b) meter dan sentimeter. 1. 4. i) Menyatakan perkaitan antara sentimeter dan milimeter. i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan panjang. Memahami perkaitan antara unit-unit panjang. iv) Bahagi unit ukuran panjang dalam: a) meter. Menambah dan menolak panjang. i) Tambah unit ukuran panjang yang melibatkan pertukaran unit dalam : a) milimeter. b) Unit majmud (compound) ke satu unit(single). b) meter dan sentimeter. c) meter dan sentimeter. b) sentimeter dan milimeter. Mengukur ukuran panjang menggunakan unit piawai. iv) Menganggar ukuran panjang objek dalam a) milimeter. c) sentimeter dan milimeter. b) meter. . iii) Mengukur dan merekod ukuran panjang objek menggunakan unit: a) milimeter. b) meter dan milimeter. Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan mengenai panjang di dalam kehidupan seharian. ii) Menukar unit ukuran panjang dari: a) Milimeter ke sentimeter dan sebaliknya. i) Membaca ukuran panjang dengan menggunakan unit milimeter. 4 2. dan b) sentimeter. c) sentimeter dan milimeter. dan b) sentimeter.74 | A s a s U k u r a n iii) Darab unit ukuran panjang dalam a) meter. iii) Menulis ukuran panjang ke skala pembahagian persepuluh terdekat: a) sentimeter.

a) satu nombor satu digit. Mendarab dan membahagi panjang. b) 10. 1000. tolak. i) Kaitankan meter dan kilometer. 3. 100. i) Menyatakan dengan perbandingan jarak satu kilometer. 100. 5 1. Mengukur dan membanding panjang. Tambah. b) 10. darab dan bahagi panjang. ii) Membahagi panjang yang melibatkan pertukaran unit dengan. b) kilometer dan meter.U k u r a n P a n j a n g | 75 4. Memahami perkaitan antara unit-unit panjang. i) Tambah dan tolak panjang yang melibatkan pertukaran unit dalam: a) kilometer . i) Mendarab panjang yang melibatkan pertukaran unit dengan. 6 Menggunakan dan aplikasi pengiraan pecahan kepada masalah yang melibatkan panjang. 2. ii) iii) Mengenal pasti operasi di dalam situasi yang diberi. a) satu nombor satu digit. ii) Tukar meter ke kilometer dan sebaliknya. i) Mengira panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang. ii) Mengukur dengan menggunakan skala (scales) jarak antara tempat. 1000 iii) Menyelesaikan masalah panjang melibatkan operarsi asas. Perhatian: Senarai ini menggabungkan isi kandungan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Standard . iv) Menyelesaikan masalah panjang yang melibatkan operasi asas.

Sesetengah ukuran lebih tepat dari yang lain tetapi ianya bukan satu nilai yang teramat tepat hingga boleh dikatakan sebagai ukuran yang tepat. kita akan melalui satu proses membanding (langsung atau tidak langsung). Di dalam matematik kita mengaitkan nilai ukuran untuk sedikit sebanyak menggambar ketepatan dan perincian ukuran tanpa mengira unit ukuran yang digunakan. memperkayakan perbendaharaan kata pelajaran mengenai ukuran. Anggaran ukuran adalah kemahiran yang perlu diberi perhatian. menggunaan alatan untuk mengukur dan membaca alatan ini. dalam-cetek adalah beberapa yang perlu diperkenalkan kepada pelajar untuk menguasai kemahiran ukuran secara pengamatan. jauh-dekat. Ukuran panjang adalah satu nilai. Semua ukuran adalah satu anggaran.76 | A s a s U k u r a n KONSEP UKURAN PANJANG Apakah konsep ukuran panjang? Beberapa konsep ukuran panjang akan dibincangkan di bahagian ini. Contohnya: Leena boleh melompat jauh hampir 2 meter. Maka proses pengukuran itulah yang perlu diberi perhatian dan tumpuan untuk membina kemahiran di kalangan pelajar di Tahap 1 dan 2 di sekolah rendah. Istilah seperti “hampir”. “dekat dengan” “lebih kurang” adalah istilah yang selalu digunakan oleh pelajar apabila membincang mengenai ukuran. tinggi-rendah. Bersama dengan setiap konsep ini pula beberapa contoh aktiviti diberikan untuk memperkenal konsep dengan lebih jelas dan konkrit. . Apabila mengajar pelajar ukuran. PERBANDINGAN SECARA PENGAMATAN Istilah seperti panjang-pendek. Rumah saya lebih kurang 5 kilometer dari sekolah. Kenapa ukuran dikatakan sebagai anggaran? Bolehkah anda fikirkan cara untuk membuatkan ukuran itu lebih tepat? Berikan satu cadangan.

tinggi-rendah.U k u r a n P a n j a n g | 77 Aktiviti 5. Aktiviti 5. Bimbing murid untuk memastikan pensil warna disusun sebaris sebelum perbanding dilakukan. Aktiviti ini memberi tumpuan kepada membina kefahaman pelajar membanding dan menggunakan perbendaharaan kata ukuran seperti: lebih panjang. Murid diminta menyusun pensil warna bersebelahan untuk membuat perbanding ukuran panjangnya. 4.2 Mengenal pasti objek yang lebih panjang dan lebih pendek 1. sebaris 3. sebaris 5. 2. Pelajar diminta mengenal pasti dengan menunjuk dan menyebut pensil warna yang lebih panjang dan yang lebih pendek. Guru mengeluarkan dua pensil warna yang berlainan panjangnya. pembelajaran ukuran dimulakan dengan pembandingan secara langsung.1 Memahami maksud ukuran Secara lisan guru memperkenalkan istilah panjang-pendek. Guru mengeluarkah dua pensil warna yang sama panjang dan meminta pelajar menyebut sama panjang. lebih pendek dan sama panjang. dalamcetek dengan menunjukkan kepada pelajar gambar-gambar seperti: PERBANDINGAN SECARA LANGSUNG Apa sekalipun ukuran. . jauh-dekat.

78 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. Murid diminta menyatakan siapa di antara pelajar yang lebih dekat dan yang lebih jauh dari guru. Lebih tinggi Lebih rendah Sama tinggi Aktiviti 5.3 Mengenal pasti objek yang lebih tinggi dan lebih pendek Guru meminta dua pelajar lelaki atau perempuan yang berlainan ketinggian ke hadapan kelas. Murid diminta menyatakan siapa di antara kedua-dua pelajar ini yang lebih tinggi dan yang lebih rendah.4 Mengenal pasti objek yang lebih dekat dan lebih jauh Guru berdiri di hadapan satu barisan pelajar. Lebih jauh Lebih dekat .

Guru membekalkan tiga reben berlainan warna dan ukuran panjangnya.U k u r a n P a n j a n g | 79 Aktiviti 5. Paling panjang Paling pendek Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk memilih objek yang lebih tinggi dan juga objek yang sama tinggi dengan mempelbagaikan objek-objek yang dibekalkan kepada murid.6 Menyusun objek dari panjang kepada pendek 1. Aktiviti 5. Murid diminta memilih objek yang lebih panjang dari pensil. . pensil warna pen.5 Mengenal pasti objek yang lebih panjang dan lebih pendek 1. 2. riben dan tali. Pelajar diminat menyusun mengikut ukuran panjang reben dan menyatakan reben yang paling panjang dan yang paling pendek. 2. Lebih panjang Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk memilih objek yang lebih pendek dan juga objek yang sama panjang dengan mempelbagaikan objek-objek yang dibekalkan kepada murid. Guru membekalkan beberapa objek kepada pelajar seperti pensil. 6.

4. Cuba rancang satu aktiviti yang anda boleh jalankan dalam bilik darjah untuk membantu pelajar memahami konsep ukuran panjang secara tidak langsung.80 | A s a s U k u r a n PERBANDINGAN SECARA TIDAK LANGSUNG Keperluan untuk berkomunikasi di antara manusia membawa tamadun ke satu era yang baru mengenai ukuran. Catatkan secara ringkas dalam ruang ini: 7. . Satu pemahaman mengenai ukuran panjang yang piawai mula berkembang dan diwujudkan. Elemen transitiviti (Jika a = b. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan. Pelajar diminta membuat perbandingan dengan merengangkan kedua-dua benang atau tali tersebut. Pasangan pelajar diminta mengukur ukur lilit kepala dan ukuran pinggang secara bergilir-gilir dengan menggunakan benang atau tali. maka a = c) membolehkan manusia menggunakan alat-alat untuk mengukur. 3.7 Membandingkan ukuran panjang secara tak langsung 1. Guru membimbing pelajar dengan menanyakan beberapa soalan seperti: Ukuran mana yang lebih panjang? Ukur lilit kepala anda atau rakan anda? Ukuran pinggang anda atau rakan anda? 5. Aktiviti 5. Ukuran yang tidak piawai dibandingkan dengan ukuran yang piawai. 2. Aktiviti diulang dengan mengukur bahagian anggota lain. b = c.

8. 4. buku latihan. batang ais krim. . Adakah semua unit sembarangan sesuai untuk digunakan untuk mengukur semua benda? Nyatakan rumusan anda. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan. 2. Pelajar diminta mengukur panjang atau lebar benda yang pelajar pilih dengan menggunakan klip kertas dan penyepit baju. 5. penyepit baju dan kapur. Pelajar diminta merekod ukuran mereka ke dalam jadual berikut: Bilangan klip kertas Bilangan sepit baju Benda Pensil Buku Latihan Pen 6.8 Mengukur dengan unit sembarangan 1.U k u r a n P a n j a n g | 81 MENGUKUR DENGAN MENGGUNAKAN UNIT SEMBARANGAN DAN UNIT RUJUKAN Terdapat berbagai benda yang sesuai di sekeliling kita yang boleh digunakan untuk dijadikan unit ukuran seperti klip kertas. pen. Guru meminta pelajar memilih satu benda yang mereka hendak ukur seperti buku teks. Aktiviti 5. Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain. meja pelajar atau pensil. Cuba rancang satu aktiviti yang anda boleh jalankan dalam bilik darjah untuk mengukur beberapa benda di sekeliling pelajar anda dengan menggunakan unit sembarangan selain dari yang dinyatakan di atas. 3. batang mancis.

Pelajar diminta mengukur panjang atau lebar benda yang pelajar pilih dengan menggunakan anggota badan mereka seperti jengkal. papan hitam. langkah dan depa. ketinggian meja tulis pelajar. Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain. Pelajar diminta merekod ukuran mereka ke dalam jadual berikut: Bilangan jengkal Bilangan Depa Bilangan Langkah Benda Papan Hitam Lebar Meja Tulis Tinggi Meja Tulis Panjang Bilik Darjah Lebar Bilik Darjah 5. 9. 4. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan. Cetuskan soalan kepada pelajar seperti: Adakah bilangan ukuran jengkal.82 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. Bimbing murid untuk membincangkan unit sembarang yang sesuai untuk setiap benda yang diukur. lebar bilik darjah. 6. 9. 3. Nyatakan kenapa bilangan ukuran dengan menggunakan unit sembarangan sama ada benda atau anggota badan tidak memberikan ukuran yang tepat? Berikan alasan anda kenapa unit piawai ukuran panjang diperlukan? Tuliskan huraian anda dalam ruang ini. .9 Mengukur dengan unit rujukan – anggota badan 1. Guru meminta pelajar memilih satu benda yang mereka hendak ukur seperti meja pelajar. 8. 2. Minta pelajar membuat rumusan mereka. 7. depa dan langkah sama di antara anda dan rakan anda? Kenapa berbeza? Bincang dan bimbing pelajar untuk menyedari bahawa terdapat perbezaan bilangan ukuran mengikut setiap individu dan perlu ada ukuran yang piawai yang digunakan.

3. Aktiviti 5. Unit piawai untuk panjang ialah meter (m). milimeter (mm) yang bermakna 1÷1000 meter. Dari unit meter ini pula wujud pula unit kilometer (km) yang bermakna seribumeter. sentimeter (cm) yang bermakna seratus meter. 10 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 … 2. . Di Tahap 1 pelajar diperkenalkan kepada meter dan sentimeter.U k u r a n P a n j a n g | 83 UNIT PIAWAI BAGI UKURAN PANJANG Manusia telah menyedari keperluan untuk menggunakan satu unit piawai ukuran yang diterima pakai oleh satu dunia untuk memastikan bahawa ukuran yang dipakai boleh difahami dan sama tanpa mengira di mana mereka berada. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. Pada hari ini kita menggunakan unit System International (SI) atau Sistem Metrik untuk semua ukuran termasuk ukuran panjang. Pelajar diperkenalkan dengan pembaris 1 meter dan simbol meter (m). Pelajar diminta mengukur dan memotong jalur kertas atau tali yang panjangnya satu meter dengan menggunakan pembaris satu meter. Guru memberi penekanan kepada simbol meter sebagai “m” dan satu meter ditulis sebagai “1 m”..10 Mengenal panjang 1 meter dan simbolnya 1.

2. Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan. . 3 m. Guru meminta pelajar memilih satu benda yang mereka hendak ukur seperti lebar meja pelajar. Aktiviti 5. Murid diminta menganggar jarak dalam meter dan mengukur dengan menggunakan pita ukur. Pelajar diminta mencatat ukuran ke dalam jadual berikut: Garisan Warna Merah Warna Biru Warna Hijau Warna Kuning Anggaran Ukuran (m) 6.12 Menganggar dan mengukur dalam unit meter 1.11 Menganggar dan membanding panjang dengan unit satu meter 1. 4. Muird di minta menganggar dan kemudiannya mengukur garisan berkenaan dengan pita ukur. 4 m dan 10. 2.84 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain. Guru menandakan beberapa garisan warna yang panjangnya 2 m. ketinggian meja tulis pelajar. 5m di atas lantai. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan. 5. 3. Pelajar diminta mengukur panjang atau lebar benda yang pelajar pilih dengan menggunakan tali atau jalur kertas satu meter. 3. Pelajar diminta menandakan ( ) pada ruangan dalam jadual berikut: Anggaran Kurang daripada 1 m Benda Lebih daripada 1 m Panjang Meja Tulis Panjang Papan Hitam Lebar Meja Tulis Tinggi Meja Tulis Sama dengan 1 m 5. panjang papan hitam. 4.

2. 3. mengukur.U k u r a n P a n j a n g | 85 Aktiviti 5. manusia berhadapan dengan banyak benda dan situasi yang memerlukan mereka mengukur ukuran yang lebih kecil dari satu meter. Pelajar hendaklah diberikan pengalaman ini supaya dapat membina pemahanan sendiri mengenai konsep sentimeter dan sekaligus membuat perkaitannya dengan unit meter yang telah dipelajarinya sebelum ini. menganggar dan melukis. Contohnya seorang tukang jahit atau tukang kayu yang sentiasa berhadapan dengan pengukuran yang melibatkan unit kurang dari 1 meter. 4. Pelajar diminta mencatatkan ukuran ke dalam jadual berikut: Perkara Bilik Darjah Gelanggang Badminton Ukuran Panjang (m) Ukuran Lebar (m) 5. Pelajar diminta mengukur dan menandakan jarak 2 m. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan. melukis dan mencatat ukuran 1. Tahukah anda apakah makna sentimeter? Dari manakah asal usul perkataan ini? Bolehkan anda fikirkan kenapa unit sentimeter diwujudkan? Apakah perkaitan unit meter dengan unit sentimeter? Bagaimana pula apabila benda yang hendak diukur sangat kecil? Adakah unit yang boleh mengukur panjang yang sangat kecil? . 3 m. Guru meminta pelajar memilih pelajar mengukur seperti lebar dan panjang bilik darjah mereka atau panjang dan lebar gelanggang badminton di sekolah mereka.13 Mengukur. Unit ini hanya diperkenalkan kepada pelajar di Tahap 1. 4 m dan 5 m di atas lantai dengan menggunakan pita ukur atau jalur kertas 1 meter. UNIT SENTIMETER Unit sentimeter dicipta memandangkan dalam kehidupan seharian. Maka pengalaman mengenai unit sentimeter ini perlu dibina dan dilakukan oleh pelajar melalui beberapa aktiviti seperti mengenal. Aktiviti boleh diulang dengan perkara yang lain.

dan satu sentimeter ditulis sebagai “1 cm”. Berapakah panjang bahagian yang lebih itu? Panjang bahagian yang lebih kurang dari 1 meter. Pelajar diminta mengukur reben yang diberi.14 di atas? Tuliskan di dalam ruang ini. 2. . Pelajar dibekalkan dengan pembaris 1 meter dan sehelai reben yang lebih sedikit dari 1 meter. Untuk mengukur panjang objek yang kurang dari satu meter unit yang lebih kecil digunakan. Guru menunjukkan dengan menggunakan pembaris memperkenalkan unit sentimeter pada pembaris dan memperkenalkan simbol sentimeter iaitu “cm”. 6.14 Mengenal panjang 1 sentimeter dan simbolnya 1. 5. Guru mencetuskan beberapa soalan seperti: Berapa panjang reben? Satu meter lebih. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4.86 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. Bolehkah anda rancang satu aktiviti di dalam bilik darjah untuk memperkenalkan unit sentimeter selain dari contoh yang diberikan dalam contoh 5.

pemadam. bateri. 70 cm. 45 cm. krayon. 12. 2. pensil. berus gigi dan lain-lain. Murid diminta membawa beberapa objek seperti pen. . 3. 2. Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain. Aktiviti 5. kotak pensil. klip kertas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. setem. Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain. sehelai kertas.16 Menganggar dan mengukur panjang objek dalam unit sentimeter 1. 4. Guru meminta pelajar membaca panjang objek tersebut dalam sentimeter seperti berikut dengan meletakkannya bersebelahan dengan pembaris. 15 cm atau 6 cm .U k u r a n P a n j a n g | 87 Aktiviti 5.15 Mengukur panjang objek dalam unit sentimeter 1. Muird diminta mencatatkan anggaran dan ukuran sebenar di dalam jadual di bawah: Objek Pensil krayon Pen Berus gigi Bateri Anggaran (cm) Ukuran Sebenar (cm) Cuba rancang satu aktiviti untuk pelajar melukis dengan menggunakan pembaris beberapa ukuran yang diberi seperti 30 cm. pensil dan lain-lain. Guru meminta pelajar menganggar dan kemudiannya mengukur objek tersebut dalam sentimeter dengan menggunakan pembaris. Murid diminta membawa beberapa objek ke sekolah seperti kunci.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . Pelajar diminta memotong satu jalur kertas berukuran 1 m dan 10 keping jalur kertas bewarna berukuran 10 cm. Pelajar juga perlu didedahkan kepada pemahaman bahawa unit sentimeter adalah lebih kecil dari unit meter. Perkaitan diantara kedua unit ialah: 1 m = 100 cm Aktiviti 5.17 Menunjukkan perkaitan antara sentimeter dan meter 1. Guru menunjukkan kepada pelajar pembaris 1 meter dan membaca bersama pelajar untuk membuat perkaitan antara 1 m dengan 100 cm. Perkaitan di antara unit ini dan unit meter perlu diberi perhatian agar pelajar mempunyai pengalaman dan fahaman yang kukuh mengenainya.88 | A s a s U k u r a n PERKAITAN ANTARA SENTIMETER DENGAN METER Pelajar perlu ditunjukkan dan mereka hendaklah diberi pengalaman untuk memahami perkaitan di antara sentimeter dan meter. Guru bimbing pelajar untuk mendapatkan perkaitan: 1 keping = 10 cm 10 keping = 10 x 10 cm = 100 cm Maka. 100 cm = 1m Aktiviti 5. 2. Guru meminta pelajar menyusun jalur kertas 10 cm bersebelahan dengan jalur kertas 1 m seperti berikut: 10cm 1m 3.18 Perkaitan antara sentimeter dan meter dengan pembaris 1 m 1.

A ke E. Setiap senggatan kecil berukuran 1 milimeter. A ke F. m 1 3. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 mm 0 cm c 2. Maka unit milimeter diwujudkan untuk mengukur ukuran yang kurang dari 1 sentimeter. Pelajar diminta menyatakan jarak di antara : A ke C. A keD.U k u r a n P a n j a n g | 89 UNIT MILIMETER Untuk ukuran yang lebih kecil yang kurang dari 1 sentimeter satu unit yang lebih kecil diperlukan. A ke G dan A ke H. 1 cm = 10 mm Seterusnya pelajar juga perlu dibimbing untuk dapat membuat perkaitan secara tidak langsung di antara milimeter dan meter. m 3 4 5 6 7 8 4. Pelajar perlu memerhatikan pembaris mililiter dan memberi fokus kepada setiap satu sentimeter yang dibahagikan kepada 10 senggatan. 1 m = 100 cm = 1000 mm Aktiviti 5. Unit ini hanya diperkenalkan kepada pelajar di Tahap 2. Pelajar perlu ditunjukkan dan mereka hendaklah diberi pengalaman untuk memahami perkaitan di antara milimeter dan sentimeter dengan menggunakan pembaris. Beri pelajar latihan membaca jarak di dalam milimeter dengan meminta mereka membaca jarak yang di tanda pada pembaris mililiter berikut: AB A C D E F G H 0 cm 1 2 c Contoh: B ke C ialah 9 mm. . Simbolnya ialah mm.19 Membaca ukuran dalam unit milimeter 1.

Aktiviti 5. PENUKARAN UNIT SENTIMETER KE MILIMETER Penukaran unit di antara sama lain adalah kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar. Pelajar perlu diberikan pengalaman menjalankan pertukaran unit ini dengan aktiviti-aktiviti mengukur secara langsung.20 Menukar unit sentimeter kepada milimeter dan sebaliknya 1. tali. 2. Pertukaran unit kemudiannya hendaklah dilaksanakan secara pengiraan latih tubi dengan samada memberi latihan-latihan pengiraan ataupun dalam bentuk aktiviti rekreasi yang mana secara tidak lansung pelajar juga akan perlu mengira untuk mencapai matlamat permainan atau rekreasi yang diberikan. pelajar juga diberi kemahiran melukis untuk mewakili ukuran yang diberi. reben atau jalur kertas . Pelajar diminta mengukur dalam unit sentimeter dengan tepat dan kemudiannya mengukur dalam unit milimeter . Lanjutan daripada kemahiran-kemahiran ini pula.90 | A s a s U k u r a n Seterusnya selepas pelajar didedahkan kepada kemahiran membaca di dalam milimeter. Penukaran dari sentimeter ke milimeter dan sebaliknya. 0 cm cm 1 2 3 4 5 6 7 8 0 mm cm 10 20 30 40 50 60 70 80 . Umumnya kemahiran penukaran unit ini adalah seperti berikut: Penukaran dari meter ke sentimeter dan sebaliknya. Pelajar diberi beberapa objek seperti kapur. pelajar hendaklah pula diberi pengalaman dan latihan di dalam menggangar jarak yang diberi dan seterusnya mengukur di dalam mililiter.

Dari jadual di atas. 4 cm = 4 x 10 mm = 40 mm 6.U k u r a n P a n j a n g | 91 3. dengan mendarab dengan 10. Pelajar kemudiannya dibimbing untuk menukar dari sentimeter ke milimeter. 10 mm = 10 ÷ 10 = 1 cm Fakta yang perlu di beri penekanan: Penukaran dari cm ke mm di darab dengan 10 Penukaran dari mm ke cm dibahagi dengan 10 Cuba selesaikan pertukaran unit ini: a) 7. Pelajar diminta mencatakan ukuran ke dalam jadual berikut: Objek Kapur Reben Tali Ukuran (cm) 4 cm Ukuran (mm) 40 mm 4. dibahagi dengan 10. pelajar diminta membuat perkaitan 1cm = 10 mm 1 cm = 10 mm 5. Sebaliknya untuk menukar dari milimeter ke sentimeter.5 cm = b) 56 mm = mm cm b) 8 cm = d) 134 mm = mm cm .

2 m = 8. Pelajar diminta untuk mengingat kembali perkaitan antara meter dam sentimeter. 8. Pelajar mengingat kembali bahawa: 1 m = 100 cm 5. Berapa sentimeter bersamaan dengan satu meter? 4. Guru boleh menyediakan dan menjalankan pelbagai aktiviti rekreasi bersama murid yang melibatkan pertukaran unit meter ke sentimeter dan sebaliknya dan aktiviti rekreasi bergabung yang melibatkan pertukaran sentimeter ke milimeter dan sebaliknya.6 m 7.2 x 100 cm = 820 cm 6. Guru bimbing pelajar menukar dari unit meter ke sentimeter dengan mendarab unit meter dengan 100. . Contoh: 100 cm = 100 ÷ 100 = 1 m 900 cm = 900 ÷ 100 = 9 m 56 cm = 56 ÷ 100 = 5. 2. Contoh: 1 m = 1 x 100 cm = 100 cm 4 m = 4 x 100 cm = 400 cm 8. Meminta pelajar membuat perkaitan antara unit meter dan sentimeter.21 Menukar unit sentimeter kepada meter dan sebaliknya 1. 1 meter 3. Guru seterusnya membimbing pelajar menukar dari sentimeter ke meter dengan membahagi unit sentimeter dengan 100.92 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. Guru meminta pelajar menunjukkan panjang 1 m dengan tangan dan 1cm dengan jari mereka. 9.

Adalah disarankan untuk mengenali satu kilometer. pastikan pelajar mendapat pengalaman dan pemahaman secara langsung mengenai jarak 1 kilometer ini.U k u r a n P a n j a n g | 93 Fakta yang perlu di beri penekanan: Penukaran dari m ke cm di darab dengan 100 Penukaran dari cm ke m dibahagi dengan 100 Cuba selesaikan pertukaran unit ini: a) b) 2. Kilo bermaksud satu ribu. Unit ini hanya diperkenalkan kepada pelajar di Tahap 2. guru hendaklah merancang aktiviti-aktiviti luar bilik darjah seperti di padang sekolah yang membolehkan pelajar mendapat pengalaman berjalan atau berlari sejauh satu kilometer. tetapi mereka perlu melalui pengalaman untuk membolehkan mereka merasai dan memahami sendiri pengertian jarak 1 kilometer itu. Contohnya jarak antara dua bandar atau dua tempat yang jaraknya agak jauh seperti dari rumah ke satu destinasi yang jaraknya jauh.5 m = 190 cm = cm m b) 8 m = d) 421 cm = cm m Ingat: 120 cm 100 cm 20 cm 120 cm = 1 m 20 cm UNIT KILOMETER Untuk ukuran satu kilometer ini. Kilometer adalah kombinasi perkataan “kilo” dan “meter”. Unit kilometer digunakan untuk mengukur jarak yang lebih jauh seperti jarak dari satu tempat ke tempat yang lain. . Pemahaman intuitif mengenai konsep kilometer tidak boleh hanya dengan memberitahu kepada pelajar. Jadi “kilometer” bermakna satu ribu meter.

Guru menunjukkan simbol untuk kilometer ialah km.22 Mengenal unit kilometer 1. atau dari rumah ke hospital atau balai polis. Guru menjelaskan bahawa jarak 1 000 meter ini dinamakan 1 kilometer. Pelajar diminta menuliskan perkaitan antara meter dam kilometer. pelajar seterusnya pelajar didedahkan dengan aktiviti menganggar jarak seperti jarak dari rumah ke sekolah atau jarak dari rumah ke pasar raya atau klinik. Murid diminta mengisi jadual seperti berikut: Tempat Rumah ke sekolah Rumah ke pasar raya Rumah ke klinik Rumah ke hospital Rumah ke balai polis Jarak (km) . 5. 1 000 m = 1 km 6. Murid diminta mengisi jadual seperti ini: Pusingan Jarak 1 200 m 2 400 m 3 600 m 4 800 m 5 1 000 m 3. 4. Guru membawa pelajar ke padang sekolah dan membimbing pelajar mengukur jarak untuk satu pusingan balapan yang ada di padang sekolah. 7. Selepas pelajar mengenali tentang 1 kilometer.94 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. 2.

60 cm). Cuba selesaikan pertukaran unit ini: a) c) e) 3. Namakan dua objek yang panjangnya hampir 1 meter? a) ___________ b) ______________ Papan papan hitam di bilik darjah anda ialah _______________ Guru bimbing pelajar menukar dalam unit meter ke sentimeter dengan mendarab unit meter dengan 100. 160 cm. Murid diminta mengisi jadual seperti ini: Rawang Anggaran Sebenar 4.6 km = 8700 m = 4100 m = m km km b) 100 k m = d) 420 m = m km km f) 5902 m = Cuba fikirkan soalan yang berikut: a) b) c) d) e) 5. Kuala Lumpur Anggaran 55 km Sebenar Lembah Beringin Anggaran 30 m Sebenar Tanjong Malim Anggaran 45 m Sebenar Bukit Sentosa 36 km 5. Selangor. Contohnya: Pelajar berada di Bandar Bukit Sentosa. Lebar meja tulis anda ialah: (10 cm. Lakukan aktiviti ini dalam kumpulan. 7. 3. Pelajar diminta mengisi ukuran sebenar ke dalam lajur ukuran sebenar. 30 cm. Guru meminta mereka menganggar jarak bandar-bandar tersebut dalam kilometer dari bandar yang mereka berada. 260 cm). Apakah objek yang anggarannya lebih kurang 300 cm? (kereta. kapal terbang. Guru membimbing pelajar untuk boleh menyemak sama ada anggaran mereka tepat.U k u r a n P a n j a n g | 95 Aktiviti 5. Pelajar diminta melayari laman sesawang yang bersesuai untuk menyemak jarak sebenar untuk setiap bandar yang telah disenaraikan: 6. Guru meminta pelajar menamakan beberapa bandar yang berdekatan dengan bandar yang mereka berada. basikal) Ketinggian anda ialah hampir dengan? (60 cm. Contoh: .23 Menganggar jarak dalam unit kilometer 1. 2.

24 Mengukur jarak dengan menggunakan skala 1. Contoh: Skala yang digunakan ialah 1 cm : 1 km Jarak dari Rumah Ben ke Rumah Eli Bandar B ialah 10 cm. Guru membimbing pelajar melihat skala yang digunakan dalam peta yang diberi. Jadi 1 cm = 1 km 10 cm = 10 x 1 km = 10 km 0 cm 1 0 5. Pelbagai soalan yang boleh diberi oleh guru untuk merangsang pelajar untuk menjalankan aktiviti mengukur dan mengira ini. Rumah Ben Rumah Eli Masjid Sekolah h Rumah Hilmi Rumah Sheela SUPER MARKET Balai Polis Skala: 1 cm: 1 km 2. Guru menyediakan peta sesuatu bandar. Pelajar melakukan aktiviti dalam kumpulan. 4. Guru boleh menyediakan beberapa soalan c seperti: m 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 a) Berapakah jarak dari Rumah Hilmi ke Sekolah (beri jawapan dalam unit kilometer) b) Berapakah jarak dari Rumah Sheela ke Supermarket? (beri jawapan dalam unit kilometer). tali dan pembaris.96 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. Kemudian tali direnggangkan pada pembaris untuk dibaca ukurannya. . c) Berapakah beza jarak di antara Masjid dengan Sekolah dan Masjid dengan Balai Polis? d) Rumah siapa yang paling dekat dengan Masjid? 6. Tali diletakkan mengikut ukuran jarak dua tempat. 3. Guru menunjukkan cara mengukur jarak dengan menggunakan tali dan pembaris.

Milimeter 3. Lebih tinggi. Panjang.Lebih rendah 9. Depa PETA KONSEP UKURAN PANJANG Sila lihat peta konsep di mukasurat 122-123. Ukuran panjang 2.Lebih pendek 7. panjang . KATA KUNCI 1. Pertukaran dari cm ke mm didarab dengan 10 dan pertukaran dari mm ke cm dibahagi dengan 10. Sentimeter 4. Tinggi. rendah 8. Kilometer 6.U k u r a n P a n j a n g | 97 RUMUSAN Secara umumnya terdapat beberapa perkaitan yang boleh rumuskan seperti berikut: 1 km = 1000 m 1 m = 100 cm 1 cm = 10 mm Pertukaran dari km ke m didarab dengan 1000 dan pertukaran dari m ke km dibahagi dengan 1000. Jengkal 10. . Pertukaran dari m ke cm didarab dengan 100 dan pertukaran dari cm ke m dibahagi dengan 100. Meter 5.

a) 190cm = b) 286 cm = c) 118 cm = d) 945 cm = e) 994 cm = m m m m m cm cm cm cm cm f) 400cm = g) 250 cm = h) 608 cm = i) 555 cm = j) 325 cm = m m m m m cm cm cm cm cm 2.98 | A s a s U k u r a n PENILAIAN KENDIRI 1. a) 1600 m = b) 2850 m = c) 1130 m = d) 7405 m = e) 6005 m = km km km km km m m m m m f) 40 mm = g) 250 mm = h) 106 mm = i) 305 mm = j) 960 mm = cm cm cm cm cm mm mm mm mm mm 3. Tukarkan a) 9 m = b) 21 m = c) 8 m 15 cm = d) 9 m 375 cm = e) 16 km 60 m = cm cm cm cm m a) 13 km = b) 45 km = c) 2 km 5 m = d) 14 cm 75 mm = e) 31 cm 10 mm = m m m mm mm . Tukarkan. Tukarkan.

Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). (2006). (1998). Mohamad Khairuddi Yahya. (2010). Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Puteh. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. (2005). Mohamad Khairuddi Yahya. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. (2007). Marzita Puteh. Rosli Maun & Haslina Jaafar.U k u r a n P a n j a n g | 99 RUJUKAN Abdul Razak Othman. Wan Yusof Wan Ngah. Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. (2011). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Bahagian Pendidikan Guru. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. (2006). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Isa. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Marzita Puteh. Mohamad Khairuddi Yahya. Santhi Periasamy. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Santhi Periasamy.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. Wan Yusof Wan Ngah. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Daud Zakaria & Abdullah Md. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Khairuddi Yahya. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Bhd. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. . (2004). Wan Yusof Wan Ngah. Bhd. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. (2011). (2004). Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matrematik: Wang.

.

Unit 6 OPERASI DALAM UKURAN PANJANG .

.

sentimeter dengan sentimeter. Kemudiannya gabungan meter dan sentimeter. Pengiraan juga melibatkan penukaran unit. sentimeter dan milimeter. Operasi dimulakan dengan penambah atau menolak dua ukuran panjang dan kemudian diikuti dengan penambahan dan penolakan berturut-turut. tolak. Melakukan operasi tambah. Kemahiran ini dilaksanakan selepas semua kemahiran yang dinyatakan sebelum ini telah dicapai oleh pelajar untuk memastikan bahawa mereka boleh melakukannya jika diperlukan semasa menjalankan ke empat-empat operasi ini. PENGENALAN A pabila pelajar sudahpun menguasai kemahiran mengenal. Penambahan dan penolakan dimulakan dengan unit yang sama iaitu. mendarab dan membahagi. membanding. mengukur dan juga telahpun mahir dalam perkaitan antara meter. . anda diharap dapat: 1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. iaitu menambah atau menolak tiga ukuran. Dimulakan dengan penambahan tanpa mengumpul semula kepada penambahan yang melibatkan mengumpul semula. menolak. sentimeter dan milimeter dan kilometer dan meter. 3. Menilai pecahan daripada sesuatu ukuran panjang. menganggar. kemahiran yang seterusnya yang perlu dikuasai oleh mereka ialah empat operasi asas matematik iaitu menambah. Pelajar didedahkan kepada pengiraan dalam bentuk lazim. darab dan bahagi ukuran panjang. meter dengan meter. milimeter dengan milimeter dan kilometer dengan kilometer. 2.A s a s U k u r a n |100 UNIT 6 OPERASI DALAM UKURAN PANJANG HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Penukaran unit perlu diberi penekanan memandangkan kemahiran ini sangat kritikal terutama apada pengiraan melibatkan penambahan dua unit seperti 2 m 45 cm + 3 m 60 cm ataupun penolakan seperti 3 m 25 cm – 1 cm 40 cm.

10. 100 dan 1000. menolak dalam meter.436 m 122 m m m b) 721 m – 433 m = 721 m . 100 dan 1000.41cm 23cm cm 11 m b) 558 m – 236 m = 558 m . Manakala operasi bahagi pula adalah pembahagian dengan satu nombor satu digit.433 m 288 m 6 11 11 m .1 Menambah. sentimeter. nombor perpuluhan. OPERASI TAMBAH DAN TOLAK Aktiviti 6. Pelajar hendaklah selalu diingatkan kembali mengenai perkaitan di antara setiap unit dalam ukuran panjang.101| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g Operasi tambah dan tolak boleh dilakukan kepada ukuran panjang dalam bentuk nombor bulat. milimeter dan kilometer Menambah dan Menolak (dalam m) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 203 m + 164 m = 203 m + 164 m 367 m Contoh Soalan ( mengumpul semula): a) 357 m + 265 m = 357 m + 265 m 622 m Menambah dan Menolak (dalam cm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 63 cm + 35 cm = 63 cm + 35cm 98cm cm b) 64 cm – 41 cm = 64cm . Operasi darab pula adalah pendaraban ukuran panjang dengan satu nombor satu digit. 10. kerana apabila menjalankan operasi kepada ukuran panjang. hasil darab atau hasil bahagi perlu ditukarkan unitnya. hasil tolak. berkemungkinan hasil tambah.

1 m 289 cm = 2 m 89 cm = 2.89 m Ingatkan pelajar bahawa apabila ukuran lebih dari 100 cm.343 cm 289 cm 512 1 632 2 m 275 cm + 235 cm 510 cm 510 cm = 5 m 10 cm = 5. hendaklah ditukar ke meter.A s a s U k u r a n |102 Contoh Soalan ( mengumpul semula): a) 275 cm + 235 cm = 1 1 m b) 632 cm – 343 cm = cm .445 mm 89 mm 89 mm = 8 cm 9 mm = 8. bolehlah ditukarkan ke sentimeter.236 mm 442 mm mm cm b) 534 mm – 445 mm = cm Ingatkan pelajar 1cm = 10 mm 58 mm + 65 mm 123 mm 4 12 14 123 mm = 12 cm 3 mm = 12.3 cm 534 mm .9 cm Ingatkan pelajar bahawa apabila ukuran lebih dari 10 mm. . Menambah dan Menolak (dalam mm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 124 mm + 163 mm = 124 mm + 163 mm 287 mm Contoh Soalan ( mengumpul semula): a) 58 mm + 65mm = 1 mm b) 678 mm – 236 mm = 678 mm .

titik perpuluhan hendaklah sebaris a) 5.310 km 1 1 1 km b) 534 km – 345 km = 4 12 14 km 534km .103| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g Menambah dan Menolak (dalam km) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 4.469 km 12.841 km + 6.469 km = 5.13 km = 4.84 km + 1.345km 189 km .841 km + 6.82 km + 1.97 km Contoh Soalan ( mengumpul semula): km b) 348 km – 126 km = 528 km .326 km 202 km km Ingatkan pelajar.13 km 5.

7 cm 52mm 2 cm 46 mm m cm .2 Menambah.2 m 46cm 0 0 0 0 13 m 154 cm 2 m 82cm 154 cm = 1 m 54 cm 13 m + 1 m 54 cm = 13 m + 1 m + 0.22 m = 3.7 b) 5 m 28cm – 2 m 46 cm = m .2 m 46cm 3 m 22cm 1 m 3 m 69 cm = 3 m + 0. kilometer dan meter Menambah dan Menolak (dalam m dan cm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): b) 2 m 45 cm + 1 m 24 cm = 2 m 45 cm + 1 m 24 cm 3 m 69 cm m b) 5 m 68 cm – 2 m 46 cm = 5 m 68 cm .42 .21 . menolak dalam meter dan sentimeter.A s a s U k u r a n |104 Aktiviti 6.42 . + 8 m 89 cm .69 m = 3. sentimeter dan millimeter.21 kepada 100 cm.54 m = 14.22 m 56 km 13 56 km 13 m m Contoh Soalan ( mengumpul semula): 7 392 km 91 7 392 km 91 m m a) 5 m 65 cm + 8 m 80 cm = .54 m 100 cm + 28 cm = 128 cm 2 m 82 cm = 2 m + 82 cm = 2 m + 0.7 .82m = 2.35 42 21 42 21 4 128 Kumpul semula 1 m 5 m 651cm 5 m 28 cm .35 m .82 m Menambah dan Menolak (dalam cm dan mm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 3 cm 25 mm + 6 cm 54 mm = 3cm 25 mm + 6 cm 54 mm 9 cm 79mm cm mm b) 9cm 98 mm – 7 m 52 cm = 9cm 98 mm .69 m 3 m 22 cm = 3 m + 0.

2 cm 35 mm -28 mm = 7 mm 64 cm – 49 cm = 15 cm 15 cm 7 mm = 15 cm + 0.2 cm = 45.218 km = 43.7 9 km 1012 m = 1 km 12 m 1 km + 1 km 0. 10 mm + 25 mm = 35 mm 52 mm = 5 cm 2 mm 40 cm + 5 cm 2 mm = 45 cm + 2 mm = 45 cm + 0.218 km Contoh Soalan ( mengumpul semula): a) 1.86 km 450 m 43 km 218m km 59 km 370 m = 59 km + 0.49 cm 28 mm 15 cm 7 mm 64 35 cm Kumpul semula 1 cm kepada 10 mm.79 km = 1.7 cm = 15. 1000 m + 580 m = 1580 m 1 km 790 m = 1 km + 0.37 km 43 km 218 m = 43 km + 0.7 cm Menambah dan Menolak (dalam km dan m) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 42 km 140 m + 17 km 230 m = 42km 140 m + 17 km 230 m 59 km 370 m km b) 135 km 648 m – 86 km 450 m = 129km 668 m .37 km = 59.248 km + 764 m = 1 km 248 m + 764 m 1 km 1012 m 11 km 1.3 km 790 m 1 km 790 m 1580 m -790 m = 790 m 4 km – 3 km = 1 km 4 1580 km Kumpul semula 1 km kepada 1000 m.012 km .248 km = 1 km 248 m b) 5 km 580 m – 3 km 790 m = 5km 580 m .012 km = 2.105| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g Contoh Soalan ( mengumpul semula): a) 16 cm 25 mm + 27cm 85 mm = 15 cm 25 mm + 25 cm 27 mm 40 cm 52 mm 1 cm b) 65 cm 36 mm – 49 cm 78 cm = 65cm 25 mm .

22 m x 4 4. - .46 m x 5 12.30 m 2 3 m e) 360 m ÷ 9 = 40 m 9 360 m -36 00 . sentimeter.15 0 m - 0 Bimbing pelajar membahagi secara panjang seperti di atas. 46 m = 2.35 15 .88 m m d) 5 x 2. 24 m = 1.0 0 m f) 865 m ÷ 5 = 173 m 5 865 m -5 36 .A s a s U k u r a n |106 OPERASI DARAB DAN BAHAGI Aktiviti 6.3 Mendarab dan membahagi dalam meter. milimeter dan kilometer Mendarab dan Membahagi (dalam m) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 3 x 32 m = 32 m x 3 96 m m b) 6 x 43 m = 43 m x 6 258 m 1 m c) 4 x 1.

38 cm 1 1 cm Jawapan yang diberi bergantung kepada unit yang dikehendaki oleh soalan.60 0 cm 0 - 830 cm ÷ 100 = 8.800 30 0 .7 cm .107| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g Mendarab dan Membahagi (dalam cm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): Ingatkan pelajar m= 100 cm 1m a) 2 x 24 cm = 24 cm x 2 48 cm cm 85 cm x 7 595 cm 3 b) 7 x 85 cm = 595 cm = 5 m 95 cm = 5.- Pembahagian ukuran panjang juga boleh dibahagi dengan 1000.0 0 128 cm = 1 m 28 cm = 1. Contoh: 12 700 cm ÷ 1000 = 12.12 48 .3 cm 100 830.40 60 .28 m - f) 460 cm ÷ 10 = 46 cm 10 460 cm .0 cm .13 cm = 4. e) 560 cm ÷ 7 = cm f) 768 cm ÷ 6 = 128 cm 6 768 cm -6 16 .) cm 80 cm 7 560 cm -56 00 .30 0 00 0 cm .13 cm x 3 12.46 cm x 3 28.95 m c) 3 x 4.39 cm cm d) 3 x 9.46 cm = 9.48 0 g.

0 mm cm 320 mm = 32 cm 6200 mm = 620 cm Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 7 x 69 mm = 69 mm x 7 483 mm 6 cm b) 10 x 42 mm = 42 mm x 10 420 mm cm 483 mm = 48 cm 3 mm = 48.54 0 cm 70 mm = 7 cm 56 mm = 5.0 mm cm d) 1000 x 6.49 00 .2mm x 100 320.6 cm - 0 - - .2 mm = 3.3 cm 420 mm = 42 cm cm d) 490 mm ÷ 7 = 70 mm 7 490 mm .A s a s U k u r a n |108 Mendarab dan Membahagi (dalam mm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula ): a) 2 x 34 mm = 34 mm x 2 68 mm mm b) 10 x 42 mm = 42 mm x 10 420 mm mm Ingatkan pelajar 1 cm = 10 cm c) 100 x 3.25 mm = 6.2 mm x 1000 6200.0 0 cm e) 504 mm ÷ 9 = 56 mm 9 504mm -45 54 .

325 km x 100 4932.20 00 cm g) 265 mm ÷ 100 = 2.65 mm 100 265 mm -200 65 .74 km x 10 27.65 00 mm 82 mm = 8.109| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g f) 820 mm ÷ 10 = 82 mm 10 820 mm -80 20 .325 km = 49.65 km = 9.2 km x 3 3.74 km = 2.40 km km d) 100 x 49.6 km km b) 8 x 9.2 cm - Mendarab dan Membahagi (dalam km) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 3 x 1.20 km 5 4 km c) 10 x 2.500 km km e) 2 x 200 km = 5 2 x 200 km = 400 km 5 5 = 80 km km f) 1½ x 24 km = km Kemahiran mendarab kiraan jarak dari sesuatu situasi yang dinyatakan dalam pecahan 1½ x24 km = 3 x 24 km 2 = 72 km 2 = 36 km .2 km = 1.65 km x 8 77.

36 0 km - i) 46.5 km ÷ 10 = km .3408 km 100 834.A s a s U k u r a n |110 g) 360 km ÷ 3 = 120 km 3 360 km -3 6 -6 00 .400 800 .0800 km .08 km ÷ 100 = 0 km 4.00 0 km h ) 756 km ÷ 6 = 126 km 6 756 km -6 15 .j) 834.800 0 Pembahagian ukuran panjang juga boleh dibahagi dengan 1000.5 km ÷ 1000 = km .40 65 .65 km 10 46.300 408 .50 0 - - 8.800 340 .12 36 . Contoh: 1284.60 50 .50 km .

sentimeter dan milimeter.64 0 0 m d) 23 m 98 cm ÷ 7 = 23 m 14 cm 161 m 98cm .48 m 335 m 162 cm = 335 m + 1 62 cm = 335 m + 1. Mendarab dan Membahagi (dalam m dan cm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 3 m 24 cm x 2 = 3 m 24 cm x 2 6 m 48 cm m b) 67 m 18 cm x 9 = 67 m 18cm x 9 335 m 162 cm 3 4 m Ingatkan pelajar 1m = 100 m 6 m 48 cm = 6 m + 48 cm = 6 m + 0.4 Mendarab dan membahagi dalam meter dan sentimeter.62 m = 336.21 .28 0 0 m 1 m 8 cm = 1 m + 0.48 m = 6.14 m .14 m = 23.08 m = 1. kilometer dan meter.111| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g Aktiviti 6.14 -7 21 28 .62 m a) 8 m 64 cm ÷ 8 = 1 m 8 cm 8 8 m 64 cm -8 .08 m 7 23 m 14 cm = 23 m +0.

36 0 0 cm b) 115 cm 90 mm ÷ 5 = 23 cm 18 mm 5 115 cm 90 mm .8 cm 54 mm = 5.15 .4 cm = 2.8 cm.8 cm Mendarab dan Membahagi (dalam km dan m) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 65 km 130 m x 2 65 km 130 m x 2 130 km 260 m 130 km 260 m = 130 km + 260 m = 130 km + 0.8 cm = 24.69 km = 95.26 km = 130. 42 cm 88 mm = 42 cm + 8.8 cm 9 2 cm 4 mm = 2 cm + 4 mm = 2 cm + 0.8 cm = 50.4 cm = 336 m 62 cm b) 18 cm 36 mm ÷ 9 = 2 cm 4 mm 18 cm 36 mm -18 .4 cm.40 0 0 cm Ingatkan pelajar 1cm = 10 mm 23 cm 18 mm = 23 cm + 18 mm = 23 cm + 1.4 cm = 95.A s a s U k u r a n |112 Mendarab dan Membahagi (dalam cm dan mm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 21 cm 44 mm x 2 = 21 cm 44 mm x 2 42 cm 88 mm cm b) 15 cm 9 mm x 6 = 15 cm 9 mm x 6 90 cm 54 mm 3 cm Ingatkan pelajar 1cm = 10 mm 88 mm = 8.10 -5 15 40 .4 cm = 336 m 62 cm . 90 cm 54 mm = 90 cm + 5.8 cm = 50.4 cm = 50.26 km = km b) 37 km 69 m x 10 = 69 m x 10 370 km 690 m 37 km km Ingatkan pelajar 1km = 1000 m 370 km 690 m = 370 km + 690 m = 370 km + 0.690 km = 370.

009 km = 50. . Pendaraban dan pembahagian ukuran panjang dengan 1 digit. tolak.013 km = 50.009 km = 4. m dan km.21 0 0 56 km 13 m = 56 km + 13 m = 56 km + 0.540 0 0 4 km 9 m = 4 km + 0. m dan km. Pastikan juga ke-empat operasi ini melibatkan penukaran unit. 10. 48 km 1520 m = 48 km + 1 km + 0.013 km = 56. 100 atau 1000 yang melibatkan mm.8 cm 7 56 km 13 m 392 km 91 m -35 -7 42 21 . cm.42 . cm.113| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g c) 6 km 190 m x 8 = km 190 m x 8 48 km 1520 m 6 km 1520 m = 1000 m + 520 m = 1 km + 0.52 km. darab dan bahagi untuk diberi kenapa pelajar anda supaya dapat menguji kefahaman mereka mengenai: i) ii) iii) Penambahan dan penolakan ukuran panjang yang melibat kan mm.52 km = 49.52 km d) 36 km 54 m ÷ 6 = cm e) 392 km 91 m ÷ 7 = cm 6 4 km 90 m 36 km 540 m -36 .8 cm Cuba anda bina beberapa soalan yang melibatkan operasi tambah.

450 km 10 = 378. a) 37 m + 162 m = c) 302 cm + 66 cm = e) 95 m – 23 m = m m m cm b) 223 m + 156 m = m m m m d) 387 cm + 358 cm = f) h) 203 m – 146 m = g) 373 cm – 141 cm = 682 cm – 475 cm = 2 a) 3 x 13 m = c) 8 x 90 cm = e) 618 m ÷ 2 = g) 155 cm ÷ 5 = m m m cm b) d) f) h) 7 x 65 m = m m m m 4 x 164 cm = 504 m ÷ 9 = 735 cm ÷ 3 = 3. 1.342 km = = = = = mm cm mm cm km km b) d) f) h) j) l) 6 x 48 mm 5x 38 mm 264 mm ÷ 6 406 mm ÷ 7 9 x 4.A s a s U k u r a n |114 Cuba selesaikan.768 km = = = = = mm cm cm cm km km k) 12. a) 8 x 9 mm c) 3 x 23 mm e) 46 mm ÷ 2 g) 848 mm ÷ 4 i) 2 x 1.90 km 100 = 4 ) a) 2 x 34 m 41 cm = c) 3 x 9 cm 30 mm = e) 84 cm 48 mm ÷ 4 = g) 960 km ÷ 1000 = i) ¾ x 840 m = m cm cm km m b) d) f) h) j) 6 x 48 m 27 cm 5 x 57 cm 26 mm = = m cm cm km km 91 cm 224 mm ÷ 7 = 675 km 805 m ÷ 5 = 2½ x 460 km = .

Di peringkat ini pelajar hendaklah mula dilatih untuk menggunakan salah satu model penyelesaian masalah yang mudah. Panjang reben yang tinggal ialah 227 cm atau 2 m 27 cm. Model Polya (1973) dan Model Schoenfeld (1985). Nisha menggunakan 128 cm untuk membalut hadiah. merancang strategi tentang masalah. implementasikan strategi yang dirancang dan mengimbas kembali. Berapa panjangkah reben yang tinggal? Bimbing pelajar dengan bertanyakan soalan seperti berikut dan minta pelajar memberikan jawapannya: Panjang reben ? : 355 cm Reben yang diguna : 128 cm Bimbing murid untuk memberikan operasi yang perlu digunakan dan kemudian menuliskan ayat matematik : 355 cm – 128 cm = Bimbing murid untuk menyelesaikannya: 355cm . Penyelesaian masalah yang melibatkan ukuran panjang mula didedahkan kepada pelajar mulai Tahap 1 di Tahun 3. Contoh beberapa soalan adalah seperti berikut: Aktiviti 6. Model Mayer (1983).115| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g PENYELESAIAN MASALAH Pelbagai strategi penyelesaian masalah matematik telah diperkenalkan oleh para guru kepada pelajar dan diharapkan mereka dapat mengaplikasikan kemahiran yang telah dipelajari untuk melaksanakan pembelajaran atau tugasan yang lebih berkesan di sekolah. Menurut Model Polya (1973). terdapat empat fasa penyelesaian masalah matematik yang merangkumi pemahaman tentang masalah. minat. .128 227cm 4 15 Bimbing pelajar untuk menukar unit: 227 cm = 200 cm + 27 cm = 2 m 27 cm Bimbing pelajar untuk menyemak : 227 cm + 128 cm = 355 cm. Guru di sekolah sentiasa meneroka pelbagai strategi untuk menyelesaikan masalah serta dapat memilih strategi yang sesuai dengan mengambil kira perbezaan seperti kebolehan. gaya pembelajaran serta pelbagai kecerdasan pelajar. Terdapat beberapa model penyelesaian masalah yang sering digunakan dalam pendidikan matematik seperti Model Lester (1975).5 Menggunakan ukuran panjang di dalam kehidupan seharian Berikan soalan kepada pelajar seperti berikut: Sehelai reben berukuran 355 cm.

A s a s U k u r a n |116

Pelbagai soalan yang merangkumi semua operasi hendaklah diberikan kepada pelajar supaya mereka dapat membina kemahiran menyelesaikan masalah seharian yang mereka temui seperti:

Contoh (tambah): Jalan Setia ialah 380 m dan Jalan Budi ialah 200 m lebih panjang dari Jalan Setia. Berapakah jumlah panjang jalan-jalan ini? Jalan Setia : 280 m Jalan Budi : 280 m + 200 m = 480 m 280 m + 280 m + 200 m = m 280 m + 480 m 760 m Semak: 760 m – 480 m 280 m
1

Contoh (darab): Jarak di antara Pekan A dan Pekan B ialah 65 m. Jika Ramesh berulang sebanyak 3 kali antara dua pekan in, berapakah jaraknya? Jarak Pekan A dan B : 650 m Berulang : 3 kali 650 m x 3 = m 650 m x 3 1950 m Semak:
1

1950 m = 1000 m + 950 m = 1 km + 0.95 km = 1.95 km 1950 ÷ 3 = 650 m

Jarak yang telah dilalui ialah 1950 m Jumlah panjang jalan-jalan ialah 760 m

Contoh (bahagi): Puan Nina ada tali berukuran 320 cm. Dia memotongnya kepada 8 bahagian yang sama panjang. Berapa panjang setiap tali yang telah dipotong? Panjang tali Potong tali 320 cm ÷ 8 = : 320 cm : 8 bahagian cm

Contoh (bahagi): Lee Na ada tali berukuran 262 cm. Panjang tali Jothi ialah 173 cm. Berapa beza panjang tali-tali mereka? Panjang tali Lee Na Panjang tali Jothi 263 cm -173 cm = 262 cm - 173 cm 89 cm Semak: 173 cm + 89 cm 262 cm
11 1 15 12

: 262 cm : 173 cm cm

40 cm 8 320 cm -32 00 Semak: 40 cm x 8 = 320 cm Panjang setiap tali ialah 40 cm

Beza panjang tali ialah 89cm

117| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g

Penekankan guru hendaklah supaya langkah semak dilakukan untuk memastikan jawapan yang diperolehi adalah betul. Pelbagai soalan lagi yang merangkumi semua operasi seperti tambah, tolak, darab dan bahagi hendaklah diberikan kepada pelajar mengenai ukuran meter dan sentimeter supaya mereka dapat membina kemahiran menyelesaikan masalah seharian yang mereka temui. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soalan hendaklah diberi penekanan seperti contoh di bawah:

Contoh 1: Soalan masalah seharian yang melibatkan meter dan sentimeter

(Dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan, ms. 145)

Cuba selesaikan soalan ini: 1. Panjang meja tulis Miza ialah 65 cm. Panjang meja guru ialah 180 cm. Berapakah beza panjang kedua meja ini?

A s a s U k u r a n |118

2. Swee May menggunakan 56 cm reben untuk membalut sebungkus hadiah. Berapa panjang reben yang diperlukan untuk membalut 4 hadiah yang sama? 3. Encik Hisham ada sebatang kayu yang panjangnya ialah 4 m. Jika dia memotong kayu itu kepada 5 bahagian yang sama panjangnya, berapakah panjang setiap bahagian yang dipotong? Seterusnya pelajar diberi latihan penyelesaian masalah yang melibatkan km dan m. Pelbagai soalan yang merangkumi semua operasi seperti tambah, tolak, darab dan bahagi hendaklah diberikan kepada pelajar mengenai ukuran kilometer dan meter supaya mereka dapat membina kemahiran menyelesaikan masalah seharian yang mereka temui. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soalan hendaklah diberi penekanan seperti contoh di bawah:

Contoh 2: Soalan masalah seharian yang melibatkan kilometer dan meter

Beberapa orang pekerja menanam bunga raya di sepanjang jalan raya. Mereka menanam bunga raya merah sepanjang 0.875 km dan bunga raya merah jambu sepanjang 625 m. Berapa jumlah panjang barisan bunga raya di dalam meter, sepanjang jalan raya? Diberi Dicari Operas i Bunga raya merah : 0.875 km Bunga raya merah jambu : 625 m Jumlah panjang barisan bunga raya Tambah O.875 km + 625 m = 875 m + 625 m 1500 m Membuat anggaran: Dsemak m

Selesaikan

0.875 km = 875 m

875 m 900 m 625 m 500 m Jadi 900 m + 600 m = 1500 m, jawapan yang munasabah.

Jumlah panjang barisan bunga raya ialah 1500 m

(Dipetik dari Mathematics Textbook Year 5, ms. 156)

119| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g

Pelajar hendaklah dilatih dan diberikan pelbagai soalan masalah harian yang melibatkan kesemua operasi, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Cuba selesaikan soalan ini. 1. Jarak rumah Faisal dari sekolah ialah 7 km 560 m. Jarak rumah Haziq ke sekolah ialah 4 km 680 m. Berapakah beza jarak di antara kedua rumah ini dengan sekolah rumah? 2. Di dalam acara mencari harta karun, jarak di antara setiap stesyen ialah 3.560 km. Jika terdapat 5 stesyen kesemuanya. Berapakah jumlah jarak dari stesyen pertama ke stesyen ke-5? Lanjutan daripada aktiviti ini, pelajar seterusnya diberi latihan penyelesaian masalah yang melibatkan kiraan jarak dalam kilometer dari sesuatu situasi yang dinyatakan di dalam pecahan km, m dan cm. Pelbagai soalan hendaklah diberikan kepada pelajar supaya mereka dapat membina kemahiran menyelesaikan masalah seharian yang mereka temui. Pecahan yang digunakan boleh meliputi pecahan waja dan pecahan bercampur seperti 2½, 5¾ atau 8¼. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soalan hendaklah diberi penekanan seperti contoh di bawah:

Contoh 3: Soalan masalah seharian yang melibatkan kiraan jarak dari sesuatu situasi yang dinyatakan dalam pecahan

2 dari 500 km =

km

5

2 5 2 dari 500 km = 2 x 500 km 5 5 = 2 x 500 km 5 = 1 000 km 5 = 200 km Jadi 2 dari 500 km = 200 km 5

(Dipetik dari Mathematics Textbook 6, ms. 155)

A s a s U k u r a n |120

Cuba selesaikan soalan ini. Panjang tali Pecahan Panjang (cm/m/km) 75 m 280 cm 420 km 2¼ 3¾ ½

RUMUSAN
Secara umumnya terdapat beberapa perkaitan yang boleh rumuskan seperti berikut: 1 km = 1000 m 1 m = 100 cm 1 cm = 10 mm Pertukaran dari km ke m didarab dengan 1000 dan pertukaran dari m ke km dibahagi dengan 1000. Pertukaran dari m ke cm didarab dengan 100 dan pertukaran dari cm ke m dibahagi dengan 100. Pertukaran dari cm ke mm didarab dengan 10 dan pertukaran dari mm ke cm dibahagi dengan 10.

KATA KUNCI
1. Ukuran panjang 2. Milimeter 3. Sentimeter 4. Meter 5. Kilometer 6. Panjang, panjang - Lebih pendek 7. Tinggi, rendah 8. Lebih tinggi- Lebih rendah

Depa PENILAIAN KENDIRI Cuba selesaikan.569 km = = = = = mm cm cm cm km km k) 17. 1. a) 7 x 8 mm c) 5 x 46 mm e) 36 mm ÷ 2 g) 949 mm ÷ 9 i) 9 x 1.350 km 10 = 895. a) 234 m + 152 m = c) 403 cm + 78 cm = e) 86 m – 23 m = m m m cm b) 425 m + 164 m = m m m m d) 686 cm + 459 cm = f) h) 501 m – 157 m = g) 484 cm – 151 cm = 591 cm – 396 cm = 2 a) 5 x 12 m = c) 9 x 70 cm = e) 814 m ÷ 4 = g) 165 cm ÷ 5 = m m m cm b) d) f) h) 8 x 76 m = m m m m 5 x 275 cm = 504 m ÷ 8 = 465 cm ÷ 3 = 3.121| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g 9.40 km 100 = 4 ) a) 2 x 23 m 32 cm = c) 4 x 8 cm 70 mm = e) 16 cm 32 mm ÷ 4 = g) 69 km 60 m ÷ 3 = i) 3¼ x 260 m = m cm cm km m b) d) f) h) j) 5 x 37 m 28 cm = m cm cm km km 6 x 49 cm 76 mm = 84 cm 224 mm ÷ 7 = 285 km 405 m ÷ 5 = 5½ x 240 km = .342 km = = = = = mm cm mm cm km km b) 7 x 36 mm d) 7 x 49 mm f) h) j) l) 264 mm ÷ 8 924 mm ÷ 7 7 x 3. Jengka l0.

m &cm . Tolak.1 UKURAN PANJANG PENGENALAN TAHAP 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 GUNA UNIT RELATIF UKUR GUNA UNIT BUKAN PIAWAI GUNA DAN PELBAGAI PERBENDAHARAAN KATA UKURAN PANJANG KENAL cm &m UKUR JARAK TULIS cm & m UKUR DAN TULIS ANGGAR PANJANG LUKIS GARIS LURUS TUKAR UNIT m. m &cm SELESAI MASALAH HARIAN OPERASI ASAS Tambah. cm. Darab & Bahagi m.A s a s U k u r a n |122 PETA KONSEP . cm.

m. Darab & Bahagi km. km & m . Tolak. m. Tolak. m &cm OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah. cm. Darab & Bahagi mm.2 UKURAN PANJANG PENGENALAN TAHAP 2 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 PERKAITAN ANTARA UNIT UKUR GUNA UNIT PIAWAI PERKAITAN ANTARA UNIT UKUR DAN BANDING GUNA DAN APLIKASI KIRAAN PECAHAN KEPADA MASALAH HARIAN MELIBATKAN PANJANG OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah.123| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g PETA KONSEP .

Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. Wan Yusof Wan Ngah. Isa. Marzita Puteh. Rosli Maun & Haslina Jaafar. (2005). Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2007). (2011). (2004). Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1998). Daud Zakaria & Abdullah Md. (2006). Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. (2010). Santhi Periasamy. Mohamad Khairuddi Yahya. Bhd. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn.A s a s U k u r a n |124 RUJUKAN Abdul Razak Othman. Mohamad Khairuddi Yahya. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. Marzita Puteh.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. (2006). Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. (2004). Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. . Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Marzita Puteh. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Bahagian Pendidikan Guru. (2007). Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matrematik: Wang. Bhd. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Santhi Periasamy. Wan Yusof Wan Ngah. Mohamad Khairuddi Yahya. (2011). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Marzita Puteh & Santhi Periasamy.

.

Unit 7 TIMBANGAN BERAT .

.

5. anda diharap dapat: 1. Mengenal unit timbangan berat. tetapi boleh dipegang dan dirasa. kedua-dua penggunaan istilah ini agak longgar tetapi pada bahasa maksudnya adalah sama. Menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. Jisim ialah ukuran jumlah jirim dalam suatu objek manakala berat ialah tindakan graviti ke atas jisim. Menganggar dalam unit gram dan kilogram. Menimbang dalam unit gram dan kilogram. 2. 4. 3. PENGENALAN D alam sains. Jika dibandingkan dengan panjang. konsep jisim adalah lebih sukar untuk difahami kerana jisim tidak boleh dilihat. Tahukah anda berat bagi dua objek tidak boleh dibandingkan dengan melihat secara langsung sebagaimana dalam ukuran panjang atau luas.T i m b a n g a n B e r a t | 125 UNIT 7 TIMBANGAN BERAT HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Objek yang sama saiz tidak semestinya sama berat dan objek yang besar tidak semestinya lebih berat daripada objek yang lebih kecil. istilah untuk jisim dan berat adalah dua pengertian yang berbeza. Tahukah anda unit-unit ukuran dalam timbangan berat yang pernah digunakan sebelum Sistem Metrik SI atau Standard International Metric System (SI) diperkenalkan? Cuba senaraikan unit-unit yang digunakan dan apakah perkaitannya di antara satu sama lain. . Walaubagaimana pun. Menilai pecahan daripada suatu timbangan berat.

Cuba senaraikan alat-alat penimbang lain yang digunakan masa kini.126| A s a s U k u r a n Bolehkah anda fikir satu contoh yang sesuai untuk menunjukkan saiz objek yang besar tidak semestinya lebih berat daripada objek yang bersaiz kecil? Lawati laman web di alamat http://www.html untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah timbangan berat dan unit-unit yang digunakan untuk mengukur berat.historymeasurement. buat refleksi dapatan dengan menjawab soalan berikut:  Kenapakah manusia memerlukan satu sistem ukuran berat yang standard di dalam kehidupan seharian mereka?  Afiq memberitahu bahawa beliau lebih berat daripada Hakim. Gambarajah di bawah menunjukkan beberapa alat penimbang yang di gunakan masa kini. Selepas anda selesai. . Maka Afiq membuat rumusan bahawa beliau lebih berat daripada Hakim.net/. Adakah rumusan Afiq benar? Bincangkan.

darab dan bahagi timbangan berat iii) . Jadual 7. i) Menimbang dan merekodkan objek yang jisimnya dalam: a) gram. Menambah tiga timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat Mengenal unit kilogram dan gram Mengetahui hubungan antara unit timbangan berat Mengenal timbangan dalam unit gram dan kilogram Membuat anggaran dalam unit gram dan kilogram Melakukan operasi tambah. tolak. ii) Menganggar berat dalam unit kilogram yang melibatkan pecahan. ii) Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. ii) Menyatakan hubungan antara kilogram dengan gram. ii) Membandingkan dua objek menggunakan unit piawai: a) kilogram.1 menggabung Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyenaraikan kemahiran timbangan berat yang perlu diajar dan dicapai oleh pelajar di peringkat sekolah rendah. i) Mengetahui dan menggunakan hubungan antara kilogram dan gram. Penambahan timbangan berat (kilogram dan gram) i) Menambah timbangan berat dalam unit: a) kilogram b) gram ii) Menambah dua timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat perpuluhan. ii) Mengenal jisim dalam a) Unit g b) Unit kg iii) Menulis jisim yang diberi dalam: a) gram dengan menggunakan simbol g b) kilogram dengan menggunakan simbol kg iv) Mengenal unit kilogram dan unit gram dengan memerhatikan senggatan pada alat penimbang.T i m b a n g a n B e r a t | 127 Kurikulum yang dirancang di Malaysia juga memberikan tumpuan kepada kemahiran timbangan berat yang perlu dikuasai oleh pelajar di Tahap 1 dan Tahap 2 di peringkat sekolah rendah.1 Kemahiran Timbangan Berat mengikut Tahun dan Tahap Standard kandungan Murid dibimbing untuk Menggunakan unit relatif untuk timbangan Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. i) Menganggar jisim sesuatu objek dalam unit gram dan kilogram dan bandingkan anggaran dengan timbangan sebenar. b) gram iii) Mengukur berat dalam unit kilogram yang melibatkan pecahan. iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks. Jadual 7. b) kilogram. iii) Menukar unit timbangan berat dalam kilogram kepada gram dan sebaliknya tanpa melibatkan perpuluhan. i) Mengenal unit kilogram dan unit gram dengan memerhatikan senggatan pada alat penimbang. iv) Menukar unit timbangan berat dalam kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan kepada gram dan sebaliknya.

nombor dua digit. iv) Menolak berturut-turut timbangan berat yang melibatkan gabungan unit kilogram dan gram. iii) Menolak berturut-turut timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat perpuluhan. vi) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. iiii) Membahagi timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit: a) kilogram. v) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. Pembahagian timbangan berat (kilogram dan gram) i) Memahagi timbangan berat dalam unit: a) kilogram. v) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.128| A s a s U k u r a n perpuluhan. iv) Mendarab timbangan berat yang melibatkan perpuluhan dalam unit kilogram dengan dengan 10. b) gram dengan nombor dua digit. b) gram ii) Membahagi timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit: a) kilogram. 100 dan 1000. Pendaraban timbangan berat (kilogram dan gram) i) Mendarab timbangan berat dalam unit: a) kilogram b) gram ii) Mendarab timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit: a) kilogram. v) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat perpuluhan dengan 10. v) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. iv) Menambah hingga tiga timbangan berat yang melibatkan gabungan unit kg dan g. iv) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat perpuluhan dengan nombor satu digit dan nombor dua digit. Perhatian: Senarai ini menggabungkan isi kandungan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Standard . i) Mengira panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. iii) Mendarab timbangan berat yang melibatkan perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor satu digit. dan b) gram dengan 10 dan 100 dan dengan nombor dua digit. b) gram dengan 10 dan 100. 100 dan 1000. Penolakan timbangan berat (kilogram dan gram) i) Menolak timbangan berat dalam unit: a) kilogram b) gram ii) Menolak timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat perpuluhan. Menggunakan dan aplikasi pengiraan pecahan kepada masalah yang melibatkan timbangan berat.

Menganggar timbangan berat juga perlu diberi tumpuan di dalam membina kemahiran asas sebelum menekankan kepada kemahiran menimbang dengan tepat.  Mengukur dengan unit piawai.1. UNIT GRAM KILOGRAM KEMAHIRAN MENGENAL/BACA ANGGARAN BANDING TIMBANG Rajah 7. Secara keseluruhannya untuk kefahaman yang berkesan. turutan berikut dicadangkan:  Membuat perbandingan antara objek.1 Kemahiran Timbangan Berat mengikut Tahun dan Tahap . Pada keseluruhannya untuk memastikan pelajar dapat memahami dan menghayati setiap unit timbangan berat iaitu gram dan kilogram mereka hendaklah didedahkan kepada kemahiran-kemahiran seperti Rajah 7.T i m b a n g a n B e r a t | 129 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi yang paling sesuai dan berkesan untuk mengajar dan mempelajari timbangan berat ialah dengan menimbang objek-objek berkaitan dengan alat penimbang.  Mengukur dengan menggunakan unit sembarangan dan unit rujukan.

Unit seperti pound dan aun ialah unit Imperial bagi berat manakala kilogram dan gram ialah unit Metrik. Dalam matematik kita mengaitkan nilai timbangan berat untuk sedikit sebanyak menggambar ketepatan dan perincian dalam timbangan tanpa mengira unit timbangan yang digunakan. Contohnya: Aneesya lebih berat daripada Adam walaupun mereka lahir pada tahun yang sama. biji getah. Contoh objek yang biasa digunakan adalah kekacang. aun dan gram.130| A s a s U k u r a n KONSEP TIMBANGAN BERAT Apakah konsep timbangan berat? Beberapa konsep timbangan berat dibincangkan dalam bahagian ini. . Istilah seperti “lebih ringan” dan “lebih berat” adalah istilah yang selalu digunakan oleh pelajar apabila membincang mengenai timbangan. kita akan melalui satu proses membanding (langsung atau tidak langsung). Unit bukan piawai berat ialah sebarang ukuran berat abitrari yang digunakan sebagai unit. memperkayakan perbendaharaan kata pelajaran mengenai timbangan berat. menggunakan alatan untuk menimbang dan membaca alatan ini. klip kertas. Anggaran timbangan adalah kemahiran yang perlu diberi perhatian. Apabila mengajar pelajar timbangan berat. contohnya ialah kilogram. Maka proses penimbangan itulah yang perlu diberi perhatian dan tumpuan untuk membina kemahiran dalam kalangan pelajar Tahap1 dan Tahap 2 di sekolah rendah. Timbangan berat merupakan satu nilai. Unit ukuran berat yang diterima di peringkat antarabangsa. Bersama dengan setiap konsep ini pula beberapa contoh aktiviti diberikan untuk memperkenal konsep timbangan berat dengan lebih jelas dan konkrit. pound. Semua timbangan merupakan satu anggaran. Sesetengah timbangan lebih tepat dari yang lain tetapi ianya bukan satu nilai yang teramat tepat hingga boleh dikatakan sebagai timbangan yang tepat. paku tekan dan batu kelikir.

T i m b a n g a n B e r a t | 131 Perbandingan Secara Pengamatan Istilah berat-ringan adalah yang perlu diperkenalkan kepada pelajar untuk menguasai kemahiran dalam timbangan berat secara pengamatan. Aktiviti ini memberi tumpuan kepada membina kefahaman pelajar membanding dan menggunakan perbendaharaan kata dalam timbangan berat seperti: lebih ringan. lebih berat dan sama berat.1 Mari banding Secara lisan guru memperkenalkan istilah ringan-berat dengan menunjukkan kepada pelajar gambar-gambar seperti: Kotak ini ringan Kotak ini berat Kotak B Kotak A Kenapa kotak B lebih berat dari kotak A? Perbandingan Secara Langsung Apa sekalipun timbangan berat. pembelajaran mengenai timbangan berat dimulakan dengan pembandingan secara langsung. . Berat atau ringan? Objek yang manakah lebih berat? Kenapa? Aktiviti 7.

132| A s a s U k u r a n Aktiviti 7.2 Mengenal pasti objek yang lebih ringan dan lebih berat 1. Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk membandingkan berat dua objek. . Guru meminta pelajar untuk menandakan (√) pada objek yang lebih berat. 2. Guru memberikan lembaran kerja kepada pelajar.

T i m b a n g a n B e r a t | 133 Aktiviti 7. 2. Pelajar diminta untuk melengkapkan ayat berikut dengan menggunakan perkataan lebih ringan atau lebih berat. ……………… daripada ……………… daripada ……………… daripada Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk memilih objek yang lebih ringan dan juga objek yang sama berat dengan mempelbagaikan objek-objek yang dibekalkan kepada pelajar.3 Menggunakan perkataan”lebih ringan” dan ”lebih berat” 1. . telefon. Guru membekalkan pelajar dengan beberapa objek seperti kalkulator. kaca mata dan sebagainya.

” 1. Aktiviti 7. 3. Satu pemahaman mengenai timbangan berat yang piawai mula berkembang dan diwujudkan. pemadam bulu ayam. bateri dan pen marker. Perbandingan Secara Tidak Langsung Keperluan untuk berkomunikasi di antara manusia membawa tamadun ke satu era yang baru mengenai timbangan berat..5 Permainan ”Berikan saya. “Bawakan saya satu objek yang berat” ”Bawakan saya satu objek yang ringan” ”Bawakan saya dua objek yang sama berat” ”Bawakan saya satu objek yang lebih berat daripada sekotak tisu” ”Bawakan saya satu objek yang lebih ringan daripada seketul bata” ”Bawakan saya satu objek yang lebih berat daripada bola pingpong tetapi lebih ringan daripada bola tenis” . Dengan menggunakan penyangkut baju yang dibekalkan. 2.134| A s a s U k u r a n Aktiviti 7.4 Menyusun objek mengikut berat 1. pelajar yang paling banyak mengumpul bintang akan dikira sebagai pemenang. Pelajar diminta untuk membawa objek mengikut arahan yang diberikan oleh guru. jam dinding... 2. Diakhir permainan.. Pelajar yang paling pantas menghantar objek seperti yang diarahkan akan memperolehi bintang sebagai ganjaran. Timbangan berat yang tidak piawai dibandingkan dengan timbangan berat yang piawai. pelajar diminta untuk menyusun semua objek yang dibekalkan daripada berat kepada ringan. Guru membekalkan lima jenis objek kepada pelajar iaitu cawan.

Bolehkah kita membuat kesimpulan bahawa kotak yang sama bentuk. Berat sebarang objek adalah tetap walaupun bentuknya berubah.T i m b a n g a n B e r a t | 135 Perkaitan Antara Berat.6 Menentukan objek yang sama saiz mempunyai berat yang sama 1. batu dan kapas. Pelajar diminta untuk menimbang semua kotak tersebut dan mencatatkan beratnya dan menyusun dari yang paling berat ke paling ringan. Setiap kotak dibalut dengan kertas yang berlainan warna. Objek yang besar saiznya tidak semestinya lebih berat daripada objek yang lebih kecil. Adakah semua kotak ini sama beratnya? d. beras. 3. Cuba fikir kenapa dua kek ini berlainan saiz sedangkan kedua-dua kek ini dibuat daripada adunan yang sama berat? Aktiviti 7. Adakah semua kotak ini sama bentuknya? b. Guru membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan dengan mengemukakan soalan berikut: a. Adakah semua kotak ini sama saiznya? c. Guru menyediakan lima kotak yang sama saiz dan masing-masing diisi dengan pasir. Saiz dan Bentuk Guru perlu mengingatkan pelajar mengenai perkara berikut: Objek yang sama saiz tidak semestinya sama berat. 2. sama saiz mempunyai berat yang sama? A B C D E .

8 Menentukan berat sebarang objek berubah apabila bentuk dan saiznya diubah yang sama saiz mempunyai berat yang sama 1.136| A s a s U k u r a n Aktiviti 7. Adakah semua kotak ini sama beratnya? d. Adakah semua kotak ini sama saiznya? b. 3. Guru meminta pelajar untuk membentuk tanah liat tersebut dengan bentuk bulat dan satu lagi bentuk leper. Adakah dengan mengubah bentuk dan saiz sesuatu objek maka beratnya akan turut berubah? . 3. Adakah kedua-dua plastisin tersebut mempunyai saiz yang sama? c. Adakah kedua-dua plastisin tersebut mempunyai berat yang sama? b. 2. Bolehkah kita membuat kesimpulan bahawa kotak yang mempunyai berat yang sama mesti mempunyai bentuk dan saiz yang sama? Aktiviti 7. Seterusnya pelajar membuat kesimpulan berdasarkan soalan berikut: a. Pelajar diminta untuk menimbang berat bagi setiap kotak tersebut. Guru meminta pelajar membuat kesimpulan berdasarkan soalan berikut: a. Selepas dibentukkan.7 Menentukan objek yang berlainan saiz dan bentuk mempunyai berat yang sama 1. Adakah semua kotak ini sama bentuknya? c. Guru menyediakan tiga buah kotak yang berlainan saiz dan bentuk tetapi mempunyai berat yang sama. guru meminta pelajar unutk menimbang semua berat bagi keduadua plastisin tersebut. 2. 4. Adakah kedua-dua plastisin tersebut mempunyai bentuk yang sama? d. Guru membekalkan dua ketul plastisin berlainan warna dan meminta pelajar untuk menimbang kedua-dua plastisin tersebut.

paku 1 inci dan pemadam. guli. kotak pensil. Kotak pensil 2. Buku catatan 4. 3. pelajar diminta untuk membandingkan berat objek. Berdasarkan jadual yang dibina. buku catatan. ketulan tanah liat dan sebagainya. guli. Guru meminta pelajar untuk menimbang dan mencatat semua objek yang dibekalkan dengan guli.9 Mari timbang objek 1. 2. 5. Guru berbincang dengan pelajar mengenai perbezaan jawapan yang diperolehi bagi setiap objek yang ditimbang dan menyedarkan pelajar tentang pentingnya unit piawai.T i m b a n g a n B e r a t | 137 Mengukur Dengan Menggunakan Unit Sembarangan dan Unit Rujukan Terdapat berbagai benda yang sesuai di sekeliling kita yang boleh digunakan untuk dijadikan unit timbangan berat seperti biji getah. Mari timbang Berat satu sama dengan berat tiga Aktiviti 7. . Guru menyediakan bahan seperti alat penimbang. Pelajar diminta untuk menyatakan objek yang paling berat. kubus. paling ringan dan objek yang sama berat. potongan kayu. 9 0 1 8 6 7 kg 2 3 5 4 Objek Bilangan guli Bilangan paku 1 inci 1.

kg g simbol untuk kilogram simbol untuk gram Bolehkah anda senaraikan jenis alat timbangan yang anda tahu? Aktiviti 7. 2. Jika jarum tidak menunjukkan pada skala sifar. Dari unit kilogram ini pula wujud unit gram (g) yang bermakna 1 per 1000 kilogram.10 Mengenal bahagian pada alat penimbang 1. Hari ini kita menggunakan unit System International (SI) atau Sistem Metrik untuk semua timbangan berat. penyelarasan sifar perlu dilakukan sebelum alat penimbang digunakan. difahami dan sama tanpa mengira di mana mereka berada. Unit piawai untuk timbangan berat ialah kilogram (kg). Pelajar dikehendaki menentukan nilai bagi setiap senggatan kecil pada skala. piring skala 8 6 9 0 kg 1 2 3 4 jarum Senggatan kecil 7 5 . kita menggunakan alat penimbang untuk menimbang objek sama ada dalam gram atau kilogram. Biasanya.138| A s a s U k u r a n Unit Piawai Bagi Timbangan Berat Manusia telah menyedari keperluan untuk menggunakan satu unit piawai bagi timbangan berat yang diterima pakai oleh satu dunia untuk memastikan bahawa ia dipakai.

anak panah menunjukkan 260 g. manakala bagi setiap senggatan kecil ialah 10 g.T i m b a n g a n B e r a t | 139 Aktiviti 7. Setiap senggatan yang besar ialah 100 g.11 Melukis jarum pada skala pemberat Skala pemberat boleh dibaca seperti jam. . jarum akan bergerak apabila berat bertambah. 1100 1KG 0 gram 100 200 900 300 800 700 600 500 400 Guru meminta pelajar untuk melukiskan anak panah pada pemberat bagi menunjukkan a) 50 g b) 300 g c) 770 g d) 1000 g e) 1130 g Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk membantu pelajar melukis anak panah pada skala pemberat yang menunjukkan beberapa berat objek yang ditimbang.

Pelajar diminta untuk menuliskan bacaan skala bagi setiap anak panah yang ditunjukkan. 0 100 200 300 400 500 Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk membantu pelajar membaca skala pemberat yang menunjukkan beberapa berat objek yang ditimbang. setiap bahagian besar ialah 100 gram.12 Membaca skala pada alat pemberat Skala 1 kilogram. manakala bagi setiap senggatan kecil pula ialah 20 gram. 600 700 .140| A s a s U k u r a n Aktiviti 7.

9 8 6 7 0 1 2 8 6 7 3 4 9 0 1 2 3 4 kg kg 5 5 .T i m b a n g a n B e r a t | 141 Aktiviti 7. 0 100 0 900 100 900 800 200 800 600 300 600 300 g 400 700 700 400 500 900 800 600 700 g 0 100 200 300 400 500 Aktiviti 7.14 Membaca skala pada alat penimbang dalam kilogram Guru meminta pelajar untuk mencatat bacaan skala pemberat dalam kilogram bagi setiap objek yang dibekalkan.13 Membaca skala pada alat penimbang dalam gram Guru meminta pelajar untuk mencatat bacaan skala pemberat dalam gram bagi setiap objek yang dibekalkan.

7 kg = _____ g 2. Kilogram (kg) digunakan untuk mengukur berat atau jisim objek yang lebih susu berat.7 kg x 1000 = 2700 g 6000 g = _____ kg 6000= 6 kg 1000 6000 g = 6 kg 3200 g = _____ kg 3200= 3.2 kg 1000 3200 g = 3. 1 kilogram = 1 000 gram 3 kg = _____ g 3 kg x 1000 = 3000 g 3 kg = 3000 g 2.2 kg = 3 kg 200 g 2. Berat klip kertas kecil lebih kurang 1 gram. Berat botol yang mengandungi 1 liter susu lebih kurang satu kilogram.142| A s a s U k u r a n Hubungan Antara Unit Timbangan Berat Gram (g) digunakan untuk mengukur berat atau jisim objek yang sangat ringan.7 kg = 2700 g = 2 kg 700 g Bolehkah anda fikirkan objek-objek yang mempunyai berat kurang dari 1 gram? .

7 kg = c. 8000 g = c.15 Menukar unit kilogram kepada gram Guru mengemukakan soalan berikut kepada pelajar: a.T i m b a n g a n B e r a t | 143 Aktiviti 7. 4400 g = e. 9300 g = kg kg kg kg kg g g .16 Menukar unit gram kepada kilogram Guru mengemukakan soalan berikut kepada pelajar: a. 9 0 1 2 3 4 e. tepung tepung tepung tepung 8 6 7 kg 5 1 kg 1 kg kg = 1 kg g 1 kg kg Aktiviti 7. 40 kg = g g g d. 2000 g = b. 3 kg = b. 50000 g = d.

18 Menukar unit kilogram dan gram melibatkan pecahan 1. Guru menunjukkan contoh penukaran daripada kilogram kepada gram. 3 kg 500 g = g g c.17 Menukar unit kilogram dan gram kepada gram Pelajar diminta untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru: a. kg 0 1 kg 2 kg g= g Aktiviti 7. 1 kg = 1000g 1 kg = 1x 1000 g = 500 g 2 2 = 500 g 2. 9 kg = 200 g c. 5 kg 550 g = 7 kg 150 g = g g 9 0 8 6 7 kg 1 4 2 3 5 kg g= g c.144| A s a s U k u r a n Aktiviti 7. 1 kg = 10 g b. d. 2 kg 300 g = b. 1 kg = g 1 25 . Pelajar dikehendaki menjawab soalan berikut: a.

1 x 1000 g = 100 g 2.75 kg = 13. d. Guru mengemukakan soalan berikut kepada pelajar: a. e. Contoh : Oleh itu. 0.3 kg = g g g g g TIMBANGAN DALAM UNIT GRAM DAN KILOGRAM Kita boleh menggunakan alat penimbang adil untuk menimbang dan membandingkan berat sesuatu objek.1 kg = 0.T i m b a n g a n B e r a t | 145 Aktiviti 7. b. Guru meminta pelajar mengguna perkaitan 1 kg = 1000 g untuk menyelesaikan soalan yang dikemukakan. c.07 kg = 6. 1 kg = 1000 g 0. Contoh: Penimbang condong ke kiri kerana jam loceng tersebut lebih berat daripada segulung tisu.19 Menukar unit kilogram dan gram melibatkan perpuluhan 1.25 kg = 0. .03 kg = 9.

Oleh itu. Guru menyediakan alat penimbang adil dan beberapa kiub yang mempunyai berat yang berbeza. 2. kita juga memberi peluang kepada murid untuk melakukan pengukuran sendiri. 3. adalah baik menggalakkan murid untuk membuat anggaran sebelum membuat sebarang ukuran. 2 kg 750 g 1 kg 300 g 200 g 900 g 1100 g 2 kg 110 g 590 g 230 g 440 g 190 g 670 g ANGGARAN DALAM UNIT GRAM DAN KILOGRAM Pengangaran menggunakan unit ukuran adalah proses penting untuk dilakukan kerana penganggaran dapat menggalakkan proses berfikir dan membantu untuk memperoleh “measurement sense”.20 Membuat imbangan pada alat penimbang 1. Selain daripada penggunaan alat ukuran pengukuran konvensional. Belajar untuk membaca skala dengan menggunakan alat ukuran piawai untuk mengukur berat perlu diberi penekanan utama. Pelajar perlu menggunakan panduan untuk meletakkan kiub seperti rajah di bawah.146| A s a s U k u r a n Aktiviti 7. . Pelajar perlu meletakkan kiub yang sesuai supaya alat penimbang akan seimbang di kiri dan kanan.

15 kg. 150 g 1500 g) Seekor ayam (1. b. a. 100 g. a. d. Pilih anggaran terbaik bagi setiap objek atau haiwan yang ditunjukkan. 100 kg) Sebuah kerusi (75 g. 18 g 4 kg 8 kg 600 kg 6000 kg 60000 kg 2. c. 25 kg) . 570 g 7 kg 37 kg Anggarkan berat bagi setiap objek yang berikut: 5 biji cili merah (15 g. 750 g. 7 kg) Sebuku sabun (1 g. b. 20 g 500 g 18 kg c.5 kg. d.T i m b a n g a n B e r a t | 147 Cuba selesaikan: 1.

Anda dibenarkan untuk membawa barang keperluan HANYA 2. Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan. Pelajar diminta untuk membaca arahan yang diberikan dan masa yang diperuntukkan ialah 10 minit. 250 g 400g 90g 550g g 500g 350 650g 150g 100 g .5 kg. Guru membekalkan beberapa objek seperti kasut. Anda telah terpilih sebagai salah seorang daripada rakyat Malaysia untuk pergi ke Planet Pluto. Dua kumpulan menjawab soalan a dan dua kumpulan lagi menjawab soalan b. Anda dibenarkan untuk membawa barang keperluan HANYA 1 kg. 3.5 kg atau kurang ? 2. Kumpulan yang berjaya menamatkan permainan ini dan memberikan jawapan yang tepat dikira sebagai pemenang. Apakah barang keperluan yang anda fikir perlu dibawa agar beratnya 2. berus gigi. Apakah barang keperluan yang anda fikir perlu dibawa agar beratnya 1 kg atau kurang ? b.21 Permainan Pluto 1. a. seluar dan sebagainya. Anda telah terpilih sebagai salah seorang daripada rakyat Malaysia untuk pergi ke Planet Pluto.148| A s a s U k u r a n Aktiviti 7.

.  Perkaitan antara unit piawai kilogram dan gram adalah: 1 kg = 1000 g KATA KUNCI 1.  Penekanan terhadap penggunaan unit sebarangan bagi timbangan berat haruslah diberi perhatian oleh guru sebelum memperkenalkan unit piawai. 6. lebih berat daripada. lebih ringan daripada) boleh diperkenalkan kepada pelajar melalui aktiviti perbandingan dan penyusunan benda mengikut berat sesuatu objek.  Simbol bagi gram ialah ”g”. 2. berat. 3.T i m b a n g a n B e r a t | 149 RUMUSAN  Konsep timbangan berat objek (ringan. 7. 5. Timbangan berat Jisim sesuatu objek Berat Lebih berat Ringan Sama Berat Lebih ringan Sama ringan PETA KONSEP Sila lihat Peta Konsep di Unit 8 ms 170 -171.  Berat sesuatu benda tidak bergantung kepada saiz dan bentuk objek tersebut. 8. 4. manakala simbol bagi kilogram pula ialah ”kg”.

.. Jika anda mempunyai kek yang seberat 6 kg dan dibahagikan kepada 20 bahagian yang sama besar.. .......... 4........berapa banyakkah bahan yang diperlukan? Bahan Kuantiti (gram) 5................ berapakah berat bagi setiap bahagian kek tersebut? ..................................... Sila tulis soalan anda sendiri: .....150| A s a s U k u r a n PENILAIAN KENDIRI MARI BUAT KEK COKLAT Bahan-bahan: Bahan A 4 biji telur (1 biji telur ialah bersamaan 75 g) 150 g gula 100 g kacang hazel (dihancurkan) 5 sudu teh serbuk koko (1 sudu teh ialah bersamaan 10 g) Bahan B 300 g coklat gelap 100 ml krim (50 ml bersamaan 50 g) 1.................. Jika saya ingin membuat kek seberat 6 kg... Berapakah jumlah berat bagi 5 biji kek coklat? ................... 6............................................ 2........... Berapakah jumlah berat kek coklat tersebut? .............................................................. berapa banyakkah bahan yang diperlukan? Bahan Kuantiti (gram) 3.......... Jika saya mahu membuat kek seberat 500 g..............................................................................................

com/JIMSMeasurementpage.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/measures/index. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. (2011). Mohamad Khairuddi Yahya. Santhi Periasamy. http://jmathpage. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. (2006). Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. Mohamad Khairuddi Yahya. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Santhi Periasamy. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006).T i m b a n g a n B e r a t | 151 RUJUKAN Abdul Razak Othman. Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. (2004).html http://www. Marzita Puteh.bgfl. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. Bhd. Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2005). Bhd. Wan Yusof Wan Ngah.htm http://www. Daud Zakaria & Abdullah Md. (2010). Marzita Puteh. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Isa. Bahagian Pendidikan Guru. (2004). Rosli Maun & Haslina Jaafar. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2.com/B/mea.htm . Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. (2011). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Puteh. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Wan Yusof Wan Ngah. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Khairuddi Yahya.aaamath. Mohamad Khairuddi Yahya. Mohamad Khairuddi Yahya. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd.

.

Unit 8 OPERASI DALAM TIMBANGAN BERAT .

.

iaitu menambah atau menolak tiga berat. Penambahan dan penolakan dimulakan dengan unit yang sama iaitu. membanding. gram dengan gram dan kilogram dengan kilogram. anda diharap dapat: 1. . Menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. kemahiran yang seterusnya yang perlu dikuasai oleh mereka ialah empat operasi asas matematik iaitu menambah. Pelajar didedahkan kepada pengiraan dalam bentuk lazim. Pengiraan juga melibatkan penukaran unit. Operasi dimulakan dengan menambah atau menolak dua ukuran timbangan berat dan kemudian diikuti dengan penambahan dan penolakan berturut-turut. PENGENALAN A pabila pelajar sudahpun menguasai kemahiran mengenal. Melakukan operasi tambah. Kemahiran ini dilaksanakan selepas semua kemahiran yang dinyatakan sebelum ini telah dicapai oleh pelajar untuk memastikan bahawa mereka boleh melakukannya jika diperlukan semasa menjalankan ke empat-empat operasi ini. mendarab dan membahagi. tolak. Ia dimulakan dengan penambahan tanpa mengumpul semula kepada penambahan yang melibatkan mengumpul semula.A s a s U k u r a n |152 UNIT 8 OPERASI DALAM TIMBANGAN BERAT HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. menolak. Penukaran unit perlu diberi penekanan memandangkan kemahiran ini sangat kritikal terutama apada pengiraan melibatkan penambahan dua unit seperti 2 kg 450 g + 1 kg 600 g ataupun penolakan seperti 3 kg 150 g – 1 kg 250 g. mengukur dan juga telahpun mahir dalam perkaitan antara gram dan kilogram. menganggar. Kemudiannya gabungan gram dan kilogram. 2. darab dan bahagi timbangan berat.

153| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t

Operasi tambah dan tolak boleh dilakukan kepada timbangan berat dalam bentuk nombor bulat, nombor pecahan dan nombor perpuluhan. Pelajar hendaklah selalu diingatkan kembali mengenai perkaitan di antara setiap unit di dalam timbangan berat, kerana apabila menjalankan operasi kepada timbangan berat, berkemungkinan hasil tambah, hasil tolak, hasil darab atau hasil bahagi perlu ditukarkan unitnya. Operasi darab pula adalah pendaraban timbangan berat dengan satu nombor satu digit, 10, 100 dan 1000. Manakala operasi bahagi pula adalah pembahagian dengan satu nombor satu digit, 10, 100 dan 1000. Buat refleksi dapatan dengan menjawab soalan berikut:  Afiq memberitahu bahawa berat beliau ialah 35 kg. Berat hakim pula ialah 10 kg kurang dari berat Afiq. Maka Afiq membuat rumusan bahawa berat Hakim ialah 25 kg. Adakah rumusan Afiq benar? Bincangkan.  Berat Qarmila ialah 19 kg. Berat Damia pula ialah 22 kg. Aneesya pula mempunyai berat yang sama dengan berat Damia Oleh itu, Qarmila membuat kesimpulan bahawa jumlah berat mereka boleh dicari dengan menambah semua berat mereka. Adakah kesimpulan Qarmila itu benar? Bincangkan.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Strategi yang paling sesuai dan berkesan sebagai permulaan untuk mengajar dan mempelajari operasi dalam timbangan berat ialah dengan menggunakan alat penimbang. Secara keseluruhannya untuk kefahaman yang berkesan, turutan berikut dicadangkan:  operasi tambah  operasi tolak  operasi darab  operasi bahagi

A s a s U k u r a n |154

Pada keseluruhannya untuk memastikan pelajar dapat memahami dan menghayati setiap unit timbangan berat iaitu gram dan kilogram mereka hendaklah didedahkan kepada kemahiran-kemadiran seperti Rajah 8. 1.

UNIT

GRAM

KILOGRAM

KEMAHIRAN

MENGENAL/BACA

ANGGARAN

BANDING

TIMBANG

Rajah 8.1 Kemahiran Timbangan Berat mengikut Tahun dan Tahap

155| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t

OPERASI TAMBAH
Proses penambahan timbangan berat dilakukan melalui aktiviti menimbang objek. 1 kilogram adalah bersamaan dengan 1000 gram. Sewaktu melakukan operasi tambah, unit yang digunakan hendaklah sama.

Contoh : 480 g + 260 g =

480 g + 260 g 740 g
Contoh : 2.6 kg + 1.5 kg =

2.6 g + 1.5 g 4.1 g
Contoh : 2 kg 220 g + 4 kg 330 g =

2 kg 220 g + 4 kg 330 g 6 kg 550 g

A s a s U k u r a n |156

Aktiviti 8.1 Operasi tambah

Guru memberikan contoh masalah yang melibatkan operasi tambah. Contoh soalan: Semasa minum petang semalam, Irfan makan dua ketul karipap yang mempunyai berat 50 g setiap satunya. Firdaus pula makan satu keping murtabak yang mempunyai berat 0.5 kg. Berapakah jumlah berat (dalam gram) makanan yang mereka berdua makan?

Penyelesaian: Cuba kita lihat penyelesaiannya: Oleh kerana jawapan yang dikehendaki adalah dalam unit gram, kita perlu tukarkan unit kilogram kepada gram dahulu sebelum kita tambahkan dengan 100 g. 0.5 kg = 500 g 500 g + 50 g + 50 g = 600 g Maka, mereka berdua telah makan sebanyak 600 g makanan semalam.

Cuba kita selesaikan soalan di atas dengan menggunakan penyelesaian bentuk lazim:

500 g + 50 g 50 g 600 g

0.5 kg = 500 g

Cuba anda fikirkan masalah yang melibatkan operasi tambah menggunakan penyelesaian bentuk lazim.

157| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t

Cuba selesaikan 1. Tambahkan setiap yang berikut: a. b. c. d. e. 2. 5.3 kg + 11 kg 21.1 kg + 0.74 kg 1.5 kg + 0.8 kg + 3 kg 9.2 kg + 2 kg + 13.52 kg = = = = ......................... kg ..........................kg ..........................kg ..........................kg ..........................kg

25.07 kg + 2.29 kg + 0.3 kg =

Berat badan Aleesya 22 kilogram, manakala berat badan Aneesya 3 kilogram lebih berat daripada Aleesya. Berapakah berat badan Aneesya? .............................................................................................................................................................

3.

Bulatkankan pemberat disebelah supaya sepadan dengan objek yan diberi.

1 kg
a. 2.1 kg

1 kg
500 g
10 g

1 kg

500 g

50 g
10 g

50 g

b.

1 kg
0.5 kg

500 g

50 g

10 g

.............. 560 g 1 kg 500 g 500 g 50 g 50 g 10 g 10 g d....A s a s U k u r a n |158 c... 1 kg 1 donut = 130 g 50 g 10 g 500 g 50 g 10 g 50 g 10 g 50 g 10 g 10 g 10 g 4..................... Saya telah menghantar dua bungkusan kepada rakan saya di Kuala Lumpur.. Beliau perlu membeli 530 gram tepung gandum.......................... 200 gram mentega dan 150 gram gula.......... Berapakah jumlah berat semua bahan tersebut? . Qistina mahu membuat kek.... Satu bungkusan seberat 1... 5........................ 2 biji telur (1 biji telur bersamaan dengan 100 g)..8 kg dan satu lagi bungkusan seberat 750 g...... . Berapakah jumlah berat kedua-dua bungkusan tersebut? .....

. .7 kg = 3. 23.25 kg – 0.. 7....9 kg = 3..9 kg 4.6 kg . = .3 kg b..3 kg . 11.....76 kg c....03 kg – 12.12 kg – 0.8 kg Contoh : a.... Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga timbangan berat.6 kg – 0. 4.0.4 kg = . 9 8 6 7 0 1 2 8 6 7 3 4 9 0 1 2 3 4 kg kg 5 5 4.9 kg 3..1 kg = .08 kg – 1. 4.......1 kg – 3.5 kg ..5 kg – 8..0 kg b.8 kg 3 15 Beza 4..0.... Contoh : a..7 kg 3.......159| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t OPERASI TOLAK Proses penolakan timbangan berat dilakukan melalui aktiviti menimbang objek..0 kg – 2....35 kg = 4.5 kg – 0.... 16...0...... = ......5 kg c.4 kg 3 13 4.3 kg – 0...3 kg 4...

Semasa kenduri kesyukuran semalam.50 kg 100 kg Cuba anda fikirkan masalah yang melibatkan operasi tolak menggunakan penyelesaian bentuk lazim.2 Operasi tolak 1. semasa kenduri kahwin telah menggunakan 100 kg beras lebih dari jumlah beras yang digunakan semasa kenduri kesyukuran. Cari beza berat beras yang digunakan? Penyelesaian: Jom kita lihat penyelesaiannya: 150 kg – 50 kg = 100 kg Oleh itu. Contoh soalan: Cuba selesaikan masalah ini. . Cuba kita selesaikan soalan di atas dengan menggunakan penyelesaian bentuk lazim: 150 kg . Pak Ismail telah menggunakan 50 kg beras berbanding semasa kenduri kahwin minggu lepas yang telah menggunakan 150 kg beras yang sama.A s a s U k u r a n |160 Aktiviti 8. Guru memberikan contoh masalah yang melibatkan operasi tolak.

... Semasa waktu rehat....4 kg tembikai.. pendaraban dengan SATU digit dan pendaraban dengan DUA digit.. kg 0.......... Berapakah berat tembikai yang telah diberikan kepada Afiq? .... Berapa banyak bagasi ini melebihi had yang telah ditetapkan? .. dia telah memberikan separuh tembikai tersebut kepada Hakim... 3...2 kg............ 0 2. Berapa baki gula tinggal? Berikan jawapan anda dalam gram............. OPERASI DARAB Terdapat beberapa jenis pendaraban seperti pendaraban dengan 10 dan 100...... Beliau telah menggunakan ¾ kg daripada gula tersebut untuk membuat kek.......5 kg x 10 5................... g .0 kg . g 5....... Bulatkan jawapan anda pada garis nombor di bawah.................0 kg 39 kg x 10 390 kg 5 kg x 100 500 kg ....... Pendaraban dengan 10 dan 100: Contoh: 39 kg x 10 5 kg x 100 10 x 235 g 100 x 2 308 g 0............ .............. baki tembikainya adalah 1.. 5g 10 g 15 g 20 g Afiq mempunyai 2....... Puan Mahani mempunyai 1 kg gula........... Berikut dibincangkan setiap jenis pendaraban yang dinyatakan.. Berat bagasi Firdaus ialah 25200 g................3 kg x 100 = = = = = = 390 kg 500 kg .. 4... Setelah ditimbang kembali..........161| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t Cuba selesaikan 1............................. Ambil 20 g dari 35 g..5 kg x 10 7... Had bagasi bagi setiap orang ialah 25 kg..

.................................4 kg Pendaraban dengan DUA digit: Contoh: 3...... ....... kg ...... g ......... kg ...6 kg x 4 2.....................10 kg ..A s a s U k u r a n |162 10 x 43.7 kg ..........56 kg x 7 9 x 15.....7 kg x 21 37 +74 77.....7 kg x 21 0..93 kg = = 432...21 432.21 kg 100 x 0... kg ....7 kg ....10 kg Pendaraban dengan SATU digit: Contoh: 0.........4 kg .........77 kg 21 x 43.............. kg 10 kg x 43. kg ............. kg 0.. kg ..6 kg x 4 1...... kg ...09 kg = = = 2.23 kg x 30 12 x 3.... g 3..6 kg 5 kg x 66 18 kg x 18 25 x 52 g 11 x 111 g = = = = = = = = 77..

6 kg Cuba anda fikirkan masalah yang melibatkan operasi darab menggunakan penyelesaian bentuk lazim. . Guru memberikan contoh masalah yang melibatkan operasi darab. Berapakah jumlah berat tepung (dalam kilogram) yang dibeli oleh Haris? Penyelesaian: Jom kita lihat penyelesaiannya: 6 x 600 g = 3600 g 3600 g = 3. Contoh soalan: Cuba selesaikan masalah ini.163| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t Aktiviti 8. Cuba kita selesaikan soalan di atas dengan menggunakan penyelesaian bentuk lazim: 600 g x 6 3600 g 3600 g = 3.6 kg.6 kg Maka... jumlah berat tepung yang dibeli oleh Haris ialah 3.3 Operasi darab 1. Haris telah membeli 5 kampit tepung yang setiap satunya mempunyai berat 600 g.

.........5 kg.. Setiap minggu berat bayi ini bertambah sebanyak 200g........... a.............. Alia menjual 1 kg buah mangga dengan harga RM 13 sekilogram......... Berapakah jumlah berat mereka? .....................5 kg = .. Berat bayi yang baru dilahirkan ialah 3......... 1. 6............. Berapakah berat sekeping resit yang bernilai RM 100? Jelaskan jawapan anda........... Empat orang lelaki setiapnya mempunyai berat 52 kg................... Berapakah berat bayi tersebut selepas empat minggu? .............................. 2.......... Berat sekeping resit yang bernilai RM 1 ialah 1 gram.. Berat sebiji mangga ialah 50 g............ Sebiji epal mempunyai berat 200 g........ Sekiranya terdapat seorang pembeli yang ingin membeli 3...... 5.....................A s a s U k u r a n |164 Cuba selesaikan.. .. ...5 kg buah mangga tersebut....... berapakah jumlah yang mesti dibayar oleh pembeli tersebut? 1 kg = RM13 3.. Berat tembikai adalah 8 kali lebih berat daripada epal tersebut..................................... . Berapakah berat untuk 6 biji mangga? Berapakah biji mangga jika berat pada skala ialah 60 kg? ........ b.. Berapakah berat bagi 2 biji tembikai? ... b...... 4.................. a....... 3.......................

.........30 00 76 kg 100 7600 kg ..........165| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t OPERASI BAHAGI Seperti juga dalam pendaraban.. Berikut dibincangkan setiap jenis pembahagian yang dinyatakan...4 kg = . kg 11...8 kg = 7.. terdapat beberapa jenis pembahagian seperti pembahagian dengan 10 dan 100..4 kg 2 14... kg = .....5 kg = . kg Pembahagian dengan SATU digit: Contoh: 14.... ...... kg 5 56.........................................5 kg ÷ 10 = .....30 00 7........700 600 ....... pembahagian dengan SATU digit dan pembahagian dengan DUA digit. kg 4 Pembahagian dengan DUA digit: Contoh 1: 930 kg 30 77 kg 11 840 g 60 2020 g 20 = 31 kg = ............. g 31 kg 30 930 kg -900 30 ..g = ..8 kg -14 8 8 0 3 kg 10 30 kg ..... g 10 7600 g = 76 g 100 9.....0 kg ÷ 100 = ..... Pembahagian dengan 10 dan 100: Contoh: 30 kg = 3 kg 10 500 kg = ..4 kg 2 5.........600 000 Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. kg 10 420 g = .................

....5411765 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi ..... Beliau ingin membahagikannya kepada 8 bahagian. 2.0336 kg 0.. Durrah telah membeli sebiji kek coklat yang mempunyai berat 4 kg. Contoh soalan: Cuba selesaikan masalah ini.. 3.. Penyelesaian: Mari kita lihat penyelesaiannya: 4 kg = 4000 g 4000 g ÷ 8 = 500 g Oleh itu setiap bahagian kek mempunyai berat 500 g.03 kg 9..36 kg ÷ 100 = 0. Berikan jawapan anda dalam gram.4 Operasi bahagi Guru memberikan contoh masalah yang melibatkan operasi bahagi..5411765 kg 0... kg Aktiviti 8..0336 kg dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan = 0.2 kg ÷ 17 = 0. .A s a s U k u r a n |166 Contoh 2: 1. Cuba kita selesaikan soalan di atas dengan menggunakan penyelesaian bentuk lazim: 500 kg 8 4000 g -4000 4 kg = 4000 g 0000 8 Cuba anda fikirkan masalah 0 yang melibatkan operasi bahagi menggunakan penyelesaian bentuk lazim.

........................... kg .. kg 2........... .. 5.......................... Berat 12 beg yang berisi mangga ialah 18 kg...... Berapakah jumlah berat bagi 5 buah buku matematik yang sama tersebut? .. kg ..................8 kg ÷ 33 77... Bundarkan setiap yang berikut kepada dua tempat perpuluhan a.. 23............. Berapakah berat (dalam gram) untuk setiap beg? ... 3.......... d...... Berapakah berat badan Afiqah? . Puan Fadhilah Hanim membungkus 3 kg 500 g gula sama rata ke dalam 5 buah bekas............... 1................................................... Jumlah berat bagi 15 buah buku Matematik ialah 45 kg..........167| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t Cuba selesaikan... 4............... 6....... c............ Berat Hasna’ ialah 64 kg............ b.7 kg ÷ 18 0... Berapakah jumlah gula pasir dalam setiap plastik tersebut? ..................... Firdaus mempunyai 900 g gula pasir................................................ Berat beliau adalah 4 kali lebih berat daripada berat Afiqah...................... Berapakah berat gula yang terdapat dalam setiap bekas? ......................... kg . Dia mahu membahagikan gula pasir tersebut ke dalam 15 helai plastik...11 kg ÷ 44 = = = = ........................46 kg ÷ 13 9....

A s a s U k u r a n |168 RUMUSAN  Konsep timbangan berat objek (ringan.  Penekanan terhadap penggunaan unit sebarangan bagi timbangan berat haruslah diberi perhatian oleh guru sebelum memperkenalkan unit piawai. lebih berat daripada.  Berat sesuatu benda tidak bergantung kepada saiz dan bentuk objek tersebut. Timbangan berat jisim sesuatu objek Sama berat . 3.  Perkaitan antara unit piawai kilogram dan gram adalah: 1 kg = 1000 g KATA KUNCI 1. lebih ringan daripada) boleh diperkenalkan kepada pelajar melalui aktiviti perbandingan dan penyusunan benda mengikut berat sesuatu objek. berat. 2.  Simbol bagi gram ialah ”g”. manakala simbol bagi kilogram pula ialah ”kg”.

................  Telur / 5 ...... ........  Gula / 4 . Biskut dan telur ..... gula gula Menentukan item yang mempunyai berat lebih daripada 1kg... Coklat dan roti ........................ d........ 4................................. sebuku roti.. h.... ................................. .... Gula dan coklat ................................... Sebagai satu kumpulan.... ......... Bahagikan berat item berikut:  Coklat / 3 ......................... Menentukan jumlah berat bagi setiap barangan berikut:    e.................. Masa yang diperuntukkan untuk permainan ini ialah 40 minit......... 2...............................  Roti / 2 .................... Menyusun barangan keperluan dari berat terkecil hingga terbesar............. ............ Kumpulan yang paling cepat menghabiskan semua soalan dan jawapan yang betul dikira sebagai pemenang kepada permainan ini...................... Menentukan item yang mempunyai berat yang sama..................... 3................................. .. Guru membahagikan pelajar kepada lima kumpulan.................. ..... f............... Menentukan item yang paling berat.169| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t PENILAIAN KENDIRI Permainan “Supermarket” 1........ g... sekampit gula..... ............... Menentukan item yang paling ringan........... Guru menyediakan satu meja yang diletakkan dengan beberapa barangan keperluan seperti alat penimbang..... 5.... pelajar perlu untuk membantu pengurus pasar raya untuk: a...................................................................... sekampit tepung dan sebagainya........................ ........... c.. Darabkan berat item berikut:     Coklat x 3 Roti x 2 Telur x 5 Gula x 4 . b.....

Tolak.1 TIMBANGAN BERAT PENGENALAN TAHAP 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 GUNA UNIT RELATIF UKUR GUNA UNIT BUKAN PIAWAI KENAL g & kg TULIS g & kg ANGGAR TIMBANGAN BERAT TUKAR UNIT kg. g OPERASI ASAS Tambah. Darab & Bahagi (kg dan g) SELESAI MASALAH HARIAN TIMBANG BERAT TIMBANG DAN TULIS GUNA DAN PELBAGAI PERBENDAHARAAN KATA TIMBANGAN BERAT .A s a s U k u r a n |170 PETA KONSEP .

Tolak.171| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t PETA KONSEP . Darab & Bahagi (kg dan g) km & m . Tolak. Darab & Bahagi (kg dan g) OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah.2 TIMBANGAN BERAT PENGENALAN TAHAP 2 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 PERKAITAN ANTARA UNIT UKUR GUNA UNIT PIAWAI PERKAITAN ANTARA UNIT TIMBANG DAN BANDING GUNA DAN APLIKASI KIRAAN PECAHAN KEPADA MASALAH HARIAN MELIBATKAN TIMBANGAN BERAT OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah.

(2005). Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. (2004). (2007). Santhi Periasamy. Bahagian Pendidikan Guru. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. (2004). Bhd. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. (2007). Marzita Puteh. Mohamad Khairuddi Yahya. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Rosli Maun & Haslina Jaafar.html http://www. Santhi Periasamy. Daud Zakaria & Abdullah Md. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Isa. http://jmathpage.htm . Mohamad Khairuddi Yahya. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Mohamad Khairuddi Yahya. Wan Yusof Wan Ngah. (2006). Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Wan Yusof Wan Ngah. Marzita Puteh.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. (2010). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.com/JIMSMeasurementpage.com/B/mea. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006).htm http://www.aaamath. Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. (2011). Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah.bgfl. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. (1998). Marzita Puteh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Khairuddi Yahya. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang.A s a s U k u r a n |172 RUJUKAN Abdul Razak Othman. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. (2011). Kementerian Pendidikan Malaysia.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/measures/index. Wan Yusof Wan Ngah. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd.

.

Unit 9 ISI PADU CECAIR .

.

3. menyukat ubat-ubatan yang berbentuk cecair dan sebagainya. anda diharap dapat: 1. Isi padu cecair ialah jumlah ruang yang diisi dalam sebuah bekas. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. Bolehkah anda fikir satu contoh yang sesuai untuk menunjukkan isi padu cecair tidak berubah walaupun bentuk bekas berubah? . 5. Menganggar dalam unit liter dan mililiter.I s i P a d u C e c a i r | 173 UNIT 9 ISI PADU CECAIR HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Masyarakat purba memerlukan penyukatan bagi cecair: menyukat isi padu sungai. 2. Satu ciri cecair yang penting ialah isi padunya tetap tidak berubah walaupun bentuk bekasnya berubah. Menimbang dalam unit liter dan mililiter. Tahukah anda unit-unit ukuran dalam isi padu cecair yang pernah digunakan sebelum Sistem Metrik SI atau Standard International Metric System (SI) diperkenalkan? Cuba senaraikan unitunit yang digunakan dan apakah perkaitannya di antara satu sama lain. Mengenal unit isi padu cecair. 4. Menilai pecahan daripada suatu isi padu cecair. PENGENALAN U nit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia. menyukat jumlah cecair yang diperlukan oleh tubuh manusia.

Menggunakan unit relatif untuk isi padu cecair Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isi padu cecair menggunakan unit bukan piawai. Jadual 9. iv) Menyukat. i) Mengenal unit mililiter dan unit liter dengan memerhatikan senggatan pada silinder penyukat.174| I A s a s U k u r a n Lawati laman web di alamat http://www. Jadual 9.1 Kemahiran Isi Padu Cecair mengikut Tahun dan Tahap Standard Kandungan Murid dibimbing untuk 1. v) Menganggar isi padu cecair dalam unit mililiter dan liter dan bandingkan dengan sukatan sebenar. Menganggar dalam unit mililiter dan liter . Selepas anda selesai. Tahun 1 1.1 menggabung Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyenaraikan kemahiran dalam isi padu cecair yang perlu diajar dan dicapai oleh pelajar di peringkat sekolah rendah. Mengenal unit mililiter dan liter 2 2. iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isi padu cecair dalam konteks. menanda dan merekodkan isi padu cecair yang ditentukan dalam: a) mililiter b) liter. Menyukat dalam unit mililiter dan liter 3. b) unit l.net/. b) liter dengan menggunakan simbol l.html untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah isi padu cecair dan unit-unit yang digunakan untuk menyukat cecair.historymeasurement. buat refleksi dapatan dengan menjawab soalan berikut:  Kenapakah manusia memerlukan satu sistem isi padu cecair yang standard di dalam kehidupan seharian mereka? Kurikulum yang dirancang di Malaysia juga memberikan tumpuan kepada kemahiran isi padu cecair yang perlu dikuasai oleh pelajar di Tahap 1 dan Tahap 2 di peringkat sekolah rendah. iii) Menulis isi padu cecair yang diberi dalam: a) mililiter dengan menggunakan simbol ml. ii) Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai. ii) Mengenal isi padu cecair dalam: a) unit ml.

Mengukur dan membanding isi padu cecair menggunakan unit piawai. dan b) mililiter. iv) Bahagi unit isi padu cecair dalam: a) liter. Memahami perkaitan di antara unit-unit isi padu cecair. Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan mengenai isi padu cecair di dalam kehidupan seharian. ii) Menolak isi padu cecair melibatkan penukaran unit dalam: a) liter b) mililiter. Tambah. 3. Memahami perkaitan di antara unit-unit isi padu cecair. dan b) mililiter. iii) Perbandingan dua ukuran isi padu cecair dengan menggunakan uint piawai a) liter. Tambah dan tolak isi padu cecair. 1. i) Membaca skala ke bacaan pembahagian (division) yang terhampir . dan b) mililiter. iii) Darab unit isi padu cecair dalam : a) liter. tolak. ii) Menulis isi padu cecair ke skala pembahagian persepuluh terdekat: a) liter b) mililiter iii) Mengukur dan merekod isi padu cecair menggunakan unit: a) liter b) mililiter iv) Menganggar isi padu cecair menggunakan unit: a) liter b) mililiter i) Menukar unit dalam isi padu daripada a) mililiter ke liter b) liter dan mililiter ke liter c) liter dan mililiter ke mililiter i) Menambah isi padu cecair melibatkan penukaran unit dalam: a) liter b) mililiter. darab dan bahagi isi padu cecair. ii) Mengukur dan merekod isi padu cecair menggunakan unit piawai : a) liter. i) Membaca isi padu cecair dengan menggunakan unit liter dan mililiter. 7. 3 5. i) Tambah unit isi padu cecair dalam : a) liter. ii) Tolak unit isi padu cecair dalam: a) liter. c) liter dan mililiter. Mengukur dan membandingkan isi padu cecair dengan menggunakan unit piawai. dan b) mililiter. 4 2. iv) Menganggar isi padu cecair dengan menggunakan uint piawai a) liter.I s i P a d u C e c a i r | 175 4. c) liter dan mililiter. dan b) mililiter. i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan isi padu cecair. . i) Faham dan boleh menggunakan perkaitan antara liter dan mililiter. 6. dan b) mililiter. dan b) mililiter.

100. melibatkan penukaran unit. i) Mengukur dan merekodkan isi padu cecair dalam satu unit kecil metrik yang diberikan ukuran dalam pecahan dan atau perpuluhan yang lebih besar. 1000 c) Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu cecair. 1000 ii) Membahagi isi padu cecair melibatkan penukaran unit: a) Digit satu nombor b) 10. 2. Menggunakan dan aplikasi pengiraan pecahan kepada masalah yang melibatkan isi padu cecair. iv) Menyelesaikan masalah isi padu cecair yang melibatkan operasi asas. ii) Membahagi unit isi padu menggunakan: a) sehingga nombor 2 digit. Memahami perkaitan di antara unit-unit isi padu cecair. b) 10. 100. 100. b) 10.176| I A s a s U k u r a n Darab dan bahagi isi padu cecair. 4. 100. 1000. 3. Mengukur dan membanding isi padu cecair menggunakan unit piawai. Perhatian: Senarai ini menggabungkan isi kandungan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Standard . ii) Menolak unit isi padu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dalam: a) liter b) mililiter. 100. i) Menambah unit isi padu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dalam: a) liter b) mililiter.melibatkan penukaran unit. ii) Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu cecair. Tambah dan tolakisi padu cecair. 6 5 1. ii) Menganggar isi padu cecair melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam liter dan mililiter. iii) Membanding isi padu cecair melibatkan pecahan dan perpuluhan menggunakan liter dan mililiter. i) Mengira isi padu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair. b) 10. 1000. i) Menukar unit dalam isi padu cecair melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam liter dan sebaliknya. c) liter dan mililiter. i) Mendarab isi padu cecair melibatkan penukaran unit: a) Digit satu nombor b) 10. c) literdan mililiter. 1. iii) Membahagi unit isi padu melibatkan: a) nombor satu digit. 1000. i) Mendarab unit isi padu melibatkan nombor bercampur menggunakan: a) nombor satu digit. Darab dan bahagi isi padu cecair. melibatkan perpuluhan bercampur.

1 Kemahiran Isi Padu Cecair mengikut Tahun dan Tahap . Pada keseluruhannya untuk memastikan pelajar dapat memahami dan menghayati setiap unit isi padu cecair iaitu liter dan mililiter mereka hendaklah didedahkan kepada kemahiran-kemadiran seperti Rajah 9.  Mengukur dengan menggunakan unit sembarangan dan unit rujukan.I s i P a d u C e c a i r | 177 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi yang paling sesuai dan berkesan untuk mengajar dan mempelajari isi padu cecair ialah dengan menyukat cecair berkaitan dengan alat penyukat. Secara keseluruhannya untuk kefahaman yang berkesan.  Mengukur dengan unit piawai. Menganggar isi padu cecair juga perlu diberi tumpuan di dalam membina kemahiran asas sebelum menekankan kepada kemahiran menyukat dengan tepat. turutan berikut dicadangkan:  Membuat perbandingan antara objek. UNIT LITER MILILITER KEMAHIRAN MENGENAL/BACA ANGGARAN BANDING SUKAT Rajah 9.1.

Isi padu cecair merupakan satu nilai. Semua sukatan merupakan satu anggaran. “lebih banyak” dan ”sama banyak” adalah istilah yang selalu digunakan oleh pelajar apabila membincang mengenai isi padu cecair. Apabila mengajar pelajar isi padu cecair. Bersama dengan setiap konsep ini pula beberapa contoh aktiviti diberikan untuk memperkenal konsep isi padu cecair dengan lebih jelas dan konkrit. Jumlah cecair yang boleh memenuhi sesuatu bekas disebut KAPASITI (muatan) bekas itu. Sesetengah sukatan lebih tepat dari yang lain tetapi ianya bukan satu nilai yang teramat tepat hingga boleh dikatakan sebagai sukatan yang tepat. kita akan melalui satu proses membanding (langsung atau tidak langsung). Anggaran sukatan adalah kemahiran yang perlu diberi perhatian. menggunakan alatan untuk menyukat dan membaca alatan ini. Dalam matematik kita mengaitkan nilai isi padu cecair untuk sedikit sebanyak menggambar ketepatan dan perincian dalam menyukat tanpa mengira unit sukatan yang digunakan.178| I A s a s U k u r a n KONSEP ISI PADU CECAIR Apakah konsep isi padu cecair? Beberapa konsep isi padu cecair dibincangkan dalam bahagian ini. Isi padu cecair adalah banyaknya cecair dalam sesuatu bekas. Isi padu cecair Kapasiti bekas . Istilah seperti “lebih sedikit”. Maka proses penyukatan itulah yang perlu diberi perhatian dan tumpuan untuk membina kemahiran dalam kalangan pelajar Tahap1 dan Tahap 2 di sekolah rendah. Bekas yang berlainan bentuk dan saiz mungkin mempunyai kapasiti yang sama. memperkayakan perbendaharaan kata pelajaran mengenai isi padu cecair.

I s i P a d u C e c a i r | 179 - Unit bukan piawai untuk isi padu cecair ialah sebarang ukuran cecair abitrari yang digunakan sebagai unit. tempurung kelapa. istilah ”kosong”. tin dan sebagainya. mangkuk. Selain itu. baldi. Contohnya ialah liter dan mililiter. gelas.1a Mari banding Secara lisan guru memperkenalkan istilah banyak-sedikit dengan menunjukkan kepada pelajar gambar-gambar seperti: Air dalam bekas manakah yang paling banyak? . Perbandingan Secara Pengamatan Istilah banyak-sedikit adalah yang perlu diperkenalkan kepada pelajar untuk menguasai kemahiran dalam isi padu cecair secara pengamatan. Banyak atau sedikit? Bekas manakah yang boleh mengisi paling banyak cecair?Jelaskan? Aktiviti 9. ”separuh penuh” dan ”penuh” juga turut diperkenalkan. - Unit ukuran cecair boleh diterima di peringkat antarabangsa. Contoh objek yang biasa digunakan untuk menyukat ialah cawan.

3. 4. separuh penuh dan penuh. setiap kumpulan perlu berbincang untuk menyediakan bekas yang kosong. Aktiviti ini memberi tumpuan kepada membina kefahaman pelajar membanding dan menggunakan perbendaharaan kata dalam isi padu cecair seperti: lebih banyak. 2. Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C Kumpulan D Perbandingan Secara Langsung Apa sekalipun isi padu cecair. pembelajaran mengenai isi padu cecair dimulakan dengan pembandingan secara langsung.180| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9.1b Mari banding 1. Setiap kumpulan disediakan dengan tiga buah bekas yang sama dan cecair berwarna. lebih sedikit dan sama banyak. guru berbincang dan membuat kesimpulan berdasarkan aktiviti yang telah dilakukan. . Guru membahagikan pelajar kepada empat kumpulan. Dengan menggunakan pengetahuan sedia ada pelajar. Selepas aktiviti ini.

Pelajar diminta meletakkan gelas tersebut secara bersebelahan untuk membuat perbandingan isi padunya. Guru menyediakan dua gelas yang sama yang diisi dengan air berwarna dengan kuantiti yang berbeza. 2. 3. Pelajar diminta mengenal pasti dengan menunjuk dan menyebut gelas yang lebih banyak dan yang lebih sedikit. Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk memilih isi padu yang lebih banyak dengan mempelbagaikan isi padu cecair dalam pelbagai bekas yang dibekalkan kepada pelajar.I s i P a d u C e c a i r | 181 Aktiviti 9. Pelajar diminta untuk menyusun gelas tersebut dari isi padu paling banyak ke yang paling sedikit. Aktiviti 9.2 Mengenal pasti objek yang lebih sedikit dan lebih banyak 1. Guru membekalkan lima gelas yang sama saiz dan bentuk tetapi berlainan isi padu.3 Menyusun gelas mengikut isi padu 1. 2. Pelajar dibimbing untuk memastikan gelas disusun sebaris sebelum perbandingan dilakukan. .

Manakala bikar yang ke empat iaitu bikar D diisi dengan air yang lebih dari bikar A dan bikar B. 3.4 Mengenal pasti isi padu cecair 1. satu biji bikar ditanda dengan bikar C diisi dengan air yang kurang dari bikar A dan bikar B. A B C D 1. 2. Isi padu dalam bikar D kurang daripada isi padu cecair dalam bikar A. . 3. Isi padu cecair dalam bekas C lebih banyak daripada isipadu dalam bikar A. Pelajar dikehendaki membandingkan isipadu cecair dalam bikar dan guru membimbing mereka membuat kesimpulan. 2.182| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. B dan D. B dan C. Dua bikar diisi dengan air yang sama banyak dan ditandakan dengan bikar A dan satu lagi bikar B. Setiap pelajar dibekalkan dengan empat bikar. Isi padu cecair dalam bikar A dan B adalah sama.

cecair dalam bekas B dalam bekas Y dan cecair dalam bekas C ke dalam bekas Z. Pelajar dikehendaki untuk memerhatikan paras cecair dalam bekas X. Pelajar dikehendaki untuk menuangkan cecair dalam bekas A ke dalam bekas X. 3. Aktiviti 9. . A B C X Y Z Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk memilih isi padu yang lebih banyak dengan mempelbagaikan isi padu cecair dalam pelbagai bentuk dan saiz bekas yang dibekalkan kepada pelajar. B dan C) yang mengandungi cecair berwarna yang sama banyak. Pelajar dibimbing untuk membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka. 2.5a Menentukan isi padu cecair menggunakan bekas berlainan bentuk dan saiz 1. Guru menyediakan tiga bekas (A. Saiz Dan Bentuk Guru perlu mengingatkan pelajar mengenai perkara berikut: Isi padu cecair adalah sama walaupun diisi dalam bekas yang berlainan saiz dan bentuk. Y dan Z.I s i P a d u C e c a i r | 183 Perkaitan Antara Isi Padu Cecair.

. Pelajar dikehendaki menentukan isi padu cecair tersebut dengan membuat perbandingan paras cecair dalam bekas M dan N. 4. 5. Pelajar diminta untuk membandingkan paras cecair dalam kedua-dua bekas tersebut. . 2. Setiap bekas tersebut diisi dengan isi padu cecair berwarna yang sama banyak.. Seterusnya pelajar diminta untuk menuangkan cecair tersebut dalam dua bekas lutsinar yang serupa (bekas M dan N).. Bagaimana kita ingin tahu sama ada isi padu cecair itu sama atau tidak? Paras air tidak sama. Guru membekalkan dua bekas lutsinar yang berlainan saiz dan bentuk (bekas P dan Q).bagaimana dengan isi padunya? P Q M N Isipadu cecair dalam bekas M dan N adalah sama walaupun bekasnya berbeza.184| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. Guru membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan. 3.5b Menentukan isi padu cecair menggunakan bekas berlainan bentuk dan saiz 1.

cawan. baldi. Alat penyukat ini dinamakan unit sebarangan untuk mengukur isi padu cecair.. Lebih kecil saiz alat penyukat. Bilangan Sukatan ……………………. Guru meminta pelajar untuk menyukat dan merekod bilangan sukatan dalam jadual yang telah disediakan.I s i P a d u C e c a i r | 185 Mengukur Isi Padu Cecair Menggunakan Unit Sebarangan Dan Unit Rujukan Terdapat berbagai benda yang sesuai di sekeliling kita yang boleh digunakan untuk dijadikan unit isi padu cecair seperti menggunakan tin.…. Guru menyediakan tiga alat penyukat yang berlainan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan 2 liter bagi setiap cecair yang berlainan warna. 2.…. 4. Dengan menggunakan alat penyukat yang disediakan. Bolehkan anda nyatakan alat penyukat yang digunakan untuk menyukat cecair dalam mata pelajaran sains? Aktiviti 9. Lebih besar saiz alat penyukat. Bilangan Sukatan ……………………. lebih kecil bilangan sukatan. pelajar diminta untuk membuat perkaitan antara saiz alat penyukat dengan bilangan sukatan. mangkuk. . Berdasarkan jadual yang dibina. pelajar dikehendaki mengisi cecair tersebut ke dalamnya..6 Mari sukat : unit sebarangan 1.. 3. Unit rujukan pula ialah alat penyukat yang digunakan khusus untuk menyukat isi padu cecair.…. gelas dan sebagainya. Bilangan Sukatan ……………………. lebih banyak bilangan sukatan.

Berdasarkan jadual yang dibina.7 Mari sukat : unit rujukan 1. 2. satu unit piawai diperlukan untuk menyeragamkan semua sukatan bagi menyukat isi padu cecair. Aktiviti diulang menggunakan alat penyukat lain seperti botol dan baldi. Dengan menggunakan alat penyukat (bikar) yang disediakan. . Guru meminta pelajar untuk menyukat dan merekodbilangan sukatan dalam jadual yang telah disediakan. 5. 4. 3.186| I A s a s U k u r a n Bolehkah anda fikirkan benda yang terdapat disekeliling anda yang boleh dijadikan untuk dijadikan unit sebarangan bagi menyukat isi padu cecair? Aktiviti 9. Guru menyediakan tiga bekas yang mengandungi cecair berlainan warna. pelajar diminta untuk berbincang perkaitan antara jenis unit rujukan dengan bilangan sukatan dan seterusnya membuat kesimpulan. Oleh itu. Alat penyukat Bekas A Bikar Botol Baldi Bilangan sukatan Bekas B Bekas C Unit rujukan yang berlainan menghasilkan bilangan sukatan yang berbeza. pelajar dikehendaki mengisi cecair tersebut ke dalamnya.

Apakah isi padu air dalam silinder? _____ml. Cara yang salah . Unit piawai untuk isi padu cecair ialah liter(l). difahami dan sama tanpa mengira di mana mereka berada. Hari ini kita menggunakan unit System International (SI) atau Sistem Metrik untuk semua isi padu cecair. Apabila menggunakan silinder sebenar. Dari unit liter ini pula wujud unit mililiter (ml) yang bermakna 1per 1000 liter.I s i P a d u C e c a i r | 187 Unit Piawai Bagi Isi Padu Cecair Manusia telah menyedari keperluan untuk menggunakan satu unit piawai bagi isi padu cecair yang diterima pakai oleh satu dunia untuk memastikan bahawa ia dipakai. kita menggunakan alat penyukat untuk mennyukat sama ada dalam mililiter atau liter. l ml - simbol untuk liter simbol untuk mililiter Cara Membaca Alat Penyukat Cara bacaan isi padu cecair yang betul dapat dilihat di dalam gambarajah di bawah: Cara yang salah Cara yang betul Baca ukuran yang berdasarkan bawah meniskus atau lengkung. Biasanya. pastikan mata anda selaras dengan tahap air.

Guru menyediakan tiga silinder yang sama yang diisi dengan cecair berwarna yang tidak sama isi padunya. Guru membuat perbincangan jika ada terdapat dalam kesilapan bacaan. Guru meminta beberapa pelajar datang ke hadapan untuk membaca isi padu cecair yang terdapat di dalam silinder tersebut. 2. 3. 4.8 Membaca silinder 1. Guru mencatat bacaan pelajar dan membandingkannya dengan bacaan sebenar. A B C .188| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9.

Bolehkan anda fikirkan barangan di pasaran yang dijual dalam liter? Aktiviti 9. Pelajar dikehendaki mencatat bilangan sukatan yang diperlukan untuk mendapatkan 1 liter. Seterusnya.I s i P a d u C e c a i r | 189 Aktiviti 9. gelas dan bikar 1 liter dan cecair berwarna. . guru berbincang tentang kesimpulan dari aktiviti yang telah dilakukan. Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan. Pelajar diminta untuk menggunakan cawan untuk menyukat cecair ke dalam bikar 1 liter sehingga paras air mencapai 1 liter. Guru menyediakan cawan.10 Menyukat isi padu cecair dalam unit liter 1. bekas berisi cecair berlainan warna. Setiap kumpulan diminta untuk menyukat isi padu cecair yang terdapat dalam bekas tersebut dan rekodkan dalam jadual seperti di bawah: Kumpulan A B C D 4.9 Mengenal dan menamakan unit liter dan simbolnya 1. 3. Bekas Baldi Teko Balang kaca Tin Isi padu (l) Di akhir aktiviti. 2. 2. 4. 3. langkah (2) hingga (3) diulang dengan menggunakan gelas. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar 1 liter.

3. Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan. 2. Setiap kumpulan diminta untuk menganggar isi padu cecair yang dibekalkan dalam unit liter.11 Menganggar isipadu cecair dalam unit liter 1.190| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. 3. setiap kumpulan diminta untuk menyukat isi padu cecair yang terdapat dalam bekas tersebut dengan menggunakan bikar 1 liter. Isi padu cecair yang melebihi setengah liter dihampirkan kepada 1 liter . Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar 1 liter. A B C D Bekas Baldi Teko Balang kaca Tin Isi padu (l) anggaran Isi padu (l) sebenar Menganggar isi padu sebenar Mengetahui isi padu sebenar Aktiviti 9. Pelajar dibekalkan beberapa bekas yang berisi cecair berwarna. 5. Rekodkan dalam jadual seperti di bawah: Kumpulan . Pelajar dikehendaki menganggar isi padu cecair tersebut. Seterusnya. 2. pelajar dikehendaki untuk menyukat isi padu cecair tersebut menggunakan silinder penyukat untuk mengetahui isi padu sebenar.12 Menyukat dan merekod isi padu cecair kepada liter yang terdekat 1. 4. bekas berisi cecair berlainan warna. Seterusnya.

2. Proses diulang sehingga sudu kecil penuh. Aktiviti diulang dengan menggunakan sudu besar. Simbolnya pula ialah ml. Unit ini dikenali sebagai mililiter.I s i P a d u C e c a i r | 191 Menyukat Isi Padu Cecair Dalam Unit Mililiter Untuk menyukat isi padu cecair yang kurang dari 1 liter.13 Mengenal unit mililiter dan simbolnya ”ml” 1. . Pelajar diminta untuk mengisi picagari dengan cecair tersebut dan memindahkannya ke sudu kecil. sudu besar dan picagari 1 ml serta cecair berwarna. 3. Aktiviti 9. 4. Pelajar dikehendaki untuk mencatatkan dalam jadual seperti berikut: sudu sudu kecil sudu besar Bilangan pindahan kandungan picagari Isi padu (ml) 5. Pelajar dibekalkan dengan sudu kecil. unit piawai yang lebih kecil diperlukan.

5l = 1500 ml = 1l 500 ml 4000 ml = _____ l 4000 = 4l 1000 4000 m l = 4l 2200 m l = _____ l 2200 = 2. Pelajar dibekalkan dengan silinder penyukat (500 ml) dan beberapa bekas seperti tin. mangkuk dan botol ubat yang berisi cecair berwarna. 1 liter = 1.14 Menyukat isi padu cecair dalan unit mililiter 1.192| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. Pelajar diminta untuk menyukat cecair yang terdapat dalam bekas tersebut ke dalam silinder penyukat dan merekodkan bacaannya.5l x 1000 = 1500 ml 1. 2. bekas Tin Mangkuk Botol ubat Isi padu (ml) Hubungan Antara Unit Isi Padu Cecair MIliliter (ml) digunakan untuk menyukat isi padu cecair yang sangat sedikit (kurang daripada 1 liter).5l = _____ ml 1.2 l = 2 l 200 ml .2 l 1000 2200 ml = 2. liter (l) digunakan untuk menyukat isi padu cecair yang lebih banyak (melebihi 1 liter).000 mililiter 2 l = _____ ml 2 l x 1000 = 2000 ml 2 l = 3000 ml 1.

.15 Menukar unit mililiter kepada liter dan sebaliknya 1. 5. 4. Guru membimbing pelajar untuk menukar unit mililiter kepada liter.3 l 300 ml = 300/1000 l dan seterusnya. Bilangan slinder penyukat 100 ml 1 2 3 4 5 Bacaan pada silinder penyukat 1 liter (dalam ml) 100 ml Sukatan dalam liter (l) 0. Seterusnya pelajar dibimbing untuk menukar unit liter kepada mililiter. 1000 ml 2 x 1000 ml 3 x 1000 ml = = 2000 ml 3000 ml Untuk menukar unit milliliter kepada liter. Setiap kumpulan diminta untuk menyukat cecair berwarna 100 ml dan menuangkannya ke dalam silinder penyukat 1 liter.2 l 0. Guru membekalkan silinder penyukat 100 ml dan 1 liter kepada setiap kumpulan.1 l 1000 ml = 100 ml = 200 ml = 1l 100/1000 l 200/1000 l = = = 0. Diakhir aktiviti ini. Mereka dikehendaki merekodkan bacaan isi padu dalam unit ml. 3. Untuk menukar unit liter kepada mililiter.I s i P a d u C e c a i r | 193 Aktiviti 9. 2. guru berbincang dengan pelajar untuk membuat kesimpulan. Aktiviti ini diulang sehingga paras air dalam silinder penyukat tersebut menunjukkan 1000 ml.1 l 0. DARABKAN dengan 1000. BAHAGIKAN dengan 1000. 1l = 2l = 3l = dan seterusnya. 6.

16 Menukar unit mililiter kepada liter dan sebaliknya Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap pelajar untuk dibincangkan bersama-sama.194| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. Isi padu dalam liter (l) Isipadu dalam mililiter (ml) 600 ml 1l 200 ml 2l l .

dua unit piawai iaitu liter dan mililiter digunakan. Sama banyak PETA KONSEP Sila Lihat Peta Konsep Unit 10 ms. . Terdapat pelbagai istilah yang diperkenalkan dalam unit ini seperti: o Lebih sedikit daripada o Lebih banyak daripada o Kurang daripada o Sama banyak  Bagi memperolehi sukatan yang tepat.  Pelajar diperkenalkan dengan konsep isi padu cecair dengan menggunakan aktiviti perbandingan.  Simbol bagi liter ialah ”l” dan simbol bagi mililiter pula ialah ”ml”. 212. Kapasiti 3.213.I s i P a d u C e c a i r | 195 RUMUSAN  Isi padu cecair adalah banyaknya cecair dalam sesuatu bekas.  Perkaitan antara unit liter dan mililiter adalah: 1 l = 1000 ml KATA KUNCI 1. Isi padu cecair 2.

1 l = __________________ ml 0.7 l = ___________________ ml 6.531 l = _________________ ml 1500 ml = _________________ l 3890 ml = _________________ l 8008 l = __________________ ml 10000 l = _________________ml .196| I A s a s U k u r a n PENILAIAN KENDIRI Berikan jawapan dalam liter atau mililiter.1 l = __________________ ml 2. 0.

Marzita Puteh. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. (2011). Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd.com/JIMSMeasurementpage. Mohamad Khairuddi Yahya. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang. Mohamad Khairuddi Yahya. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah.com/watch?v=iPkZlce84ag . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Yusof Wan Ngah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. (2004). (2010). (2006). Santhi Periasamy. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.org/cyberchase/games/liquidvolume/liquidvolhttp://www. Wan Yusof Wan Ngah. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. (2011). Santhi Periasamy. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. (2007). Mohamad Khairuddi Yahya. Mohamad Khairuddi Yahya. (2004). http://jmathpage. Isa. (2007).html http://pbskids. Rosli Maun & Haslina Jaafar. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Daud Zakaria & Abdullah Md. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). Bhd. Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. Marzita Puteh. Bahagian Pendidikan Guru. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Marzita Puteh. (2005). Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. (1998).I s i P a d u C e c a i r | 197 RUJUKAN Abdul Razak Othman. Mohamad Khairuddi Yahya.youtube. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Bhd. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali.

.

Unit 10 OPERASI DALAM ISI PADU CECAIR .

.

Pelajar hendaklah selalu diingatkan kembali mengenai perkaitan di antara setiap unit di dalam . liter dengan liter danmililiter dengan mililiter. Penukaran unit perlu diberi penekanan memandangkan kemahiran ini sangat kritikal terutama apada pengiraan melibatkan penambahan dua unit seperti 1l 220ml+ 3l 600ml ataupun penolakan seperti 5l 250ml – 2l 400ml. Penambahan dan penolakan dimulakan dengan unit yang sama iaitu. darab dan bahagi isi padu cecair. Melakukan operasi tambah. mengukur dan juga telahpun mahir dalam perkaitan antara liter dan mililiter. menolak. Pelajar didedahkan kepada pengiraan dalam bentuk lazim. Kemahiran ini dilaksanakan selepas semua kemahiran yang dinyatakan sebelum ini telah dicapai oleh pelajar untuk memastikan bahawa mereka boleh melakukannya jika diperlukan semasa menjalankan ke empat-empat operasi ini. mendarab dan membahagi. kemahiran yang seterusnya yang perlu dikuasai oleh mereka ialah empat operasi asas matematik iaitu menambah. tolak. anda diharap dapat: 1.Operasi tambah dan tolak boleh dilakukan kepada isi padu cecair dalam bentuk nombor bulat. Kemudiannya gabungan liter dan mililiter. 2. membanding. menganggar. Pengiraan juga melibatkan penukaran unit. PENGENALAN A pabila pelajar sudahpun menguasai kemahiran mengenal.A s a s U k u r a n |198 UNIT 10 OPERASI DALAM ISI PADU CECAIR HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Ia dimulakan dengan penambahan tanpa mengumpul semula kepada penambahan yang melibatkan mengumpul semula. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. iaitu menambah atau menolak tiga isi padu. Operasi dimulakan dengan menambah atau menolak dua ukuran isi padu cecair dan kemudian diikuti dengan penambahan dan penolakan berturutturut. nombor pecahan dan nombor perpuluhan.

Operasi darab pula adalah pendaraban isi padu cecair dengan satu nombor satu digit. 100 dan 1000. UNIT LITER MILILITER KEMAHIRAN MENGENAL/BACA ANGGARAN BANDING SUKAT Rajah 10. kerana apabila menjalankan operasi kepada isi padu cecair. turutan berikut dicadangkan:  Operasi tambah  Operasi tolak  Operasi darab  Operasi bahagi Pada keseluruhannya untuk memastikan pelajar dapat memahami dan menghayati setiap unit dalam operasi dalam isi padu cecair iaitu liter dan mililiter mereka hendaklah didedahkan kepada kemahirankemadiran seperti Rajah 10. hasil darab atau hasil bahagi perlu ditukarkan unitnya.199| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r isi padu cecair. 100 dan 1000.1 Kemahiran Isi Padu Cecair mengikut Tahun dan Tahap . berkemungkinan hasil tambah. hasil tolak. Manakala operasi bahagi pula adalah pembahagian dengan satu nombor satu digit.1. 10. 10. Secara keseluruhannya untuk kefahaman yang berkesan. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi yang paling sesuai dan berkesan sebagai permulaan untuk mengajar dan mempelajari operasi dalam isi padu cecair ialah dengan menggunakan alat penyukat.

A s a s U k u r a n |200 Operasi Tambah Operasi melibatkan isi padu cecair adalah salah satu sub-tajuk yang penting untuk diajarkan kepada muridmurid. yang telah Nadiah gunakan? . Contoh soalan: Untuk menyediakan air sirap limau.15 l.3 l air untuk mandi.1 Operasi tambah melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter 1. Penambahan. 1.3 l sirap dan 0. dalam l.2 l air.3 l 0. Aktiviti 10. dalam l.65 l 9. Nadiah menggunakan 10. pendaraban dan pembahagian dalam modul ini akan memfokuskan kepada liter dan milliliter. penolakan. isi padu cecair dalam jag ialah 9.65 l jus limau dalam jag. Berapakah jumlah isi padu air. dalam jag tersebut ? Penyelesaian: + l 1.2 l air untuk membasuh dan 11.15 l 7. Rosnah memasukkan 7. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter. Berapakah jumlah isi padu cecair.2 Maka.

Berapakah jumlah isi padu air kopi. Baldi kecil pula mengandungi 153 ml air. jumlah isi padu air kopi ialah 48 ml Dalam baldi besar terdapat 350 ml air. dalam ml ? Penyelesaian: 15 ml +33 ml 48 ml Maka. Contoh soalan: Dalam cawan biru terdapat 15 ml air kopi.201| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r Aktiviti 10. Berapakah jumlah isi padu air. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam mililiter. dalam ml ? .2 Operasi tambah melibatkan perpuluhan bercampur dalam mililiter 1. Cawan merah pula mengandungi 33 ml air kopi.

3 l air untuk membancuh air sirap.3 X 1000 ml = 330 ml Oleh itu.3 l kepada 330 ml: 1 l = 1000 ml 3. dalam l dan ml ? Penyelesaian: 1375 ml Mula-mula tukarkan 3. Berapakah jumlah isi padu air yang telah mereka gunakan.3 l = 3. . Rozie pula telah menggunakan 3. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter dan militer Contoh soalan: Kamal telah menggunakan 1375 ml untuk membancuh air oren.A s a s U k u r a n |202 Aktiviti 10. isi padu air yang telah digunakan ialah: 1705 ml = 1000 ml + 705 ml = 1l 705ml + 330 ml 1705 ml Cuba konstruk masalah operasi tambah yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter dan mililiter.3 Operasi tambah melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter dan mililiter 1.

6 l 9. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter.5.3 l air untuk memasak nasi.4 l Aminah telah menggunakan 2.3 l 5. Contoh soalan: Terdapat 15 l air dalam sebuah tangki.3 l + 2. dalam l ? .4 Operasi tolak melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter 1. isi padu air yang tinggal ialah: 15.75l air untuk memasak nasi.15 l .203| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r Operasi Tolak Aktiviti 10. Berapakah isi padu air yang tinggal dalam tangki tersebut.6 l Oleh itu. Berapakah isi padu sebenar air dalam tangki tersebut.0 l . dalam l? Penyelesaian: Mula-mula tentukan isi padu air yang telah digunakan oleh Puan Aminah: 3.3l air untuk membasuh pinggan dan 2.5 l air untuk membasuh pinggan dan 3. Isi padu air yang tinggal dalam tangki tersebut ialah 5. Puan Aminah telah menggunakan 3.

3 ml air. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam mililiter. Cawan merah pula mengandungi 23.A s a s U k u r a n |204 Aktiviti 10.11. Contoh soalan: Terdapat 11.5 ml 11.2 ml air. Milah pula minum 16.8 ml Sarah minum 22. Apakah beza isi padu air yang diminum oleh mereka ? .7 ml air.5 ml air dalam cawan biru.3 ml .5 Operasi tolak melibatkan perpuluhan bercampur dalam mililiter 1. Berapakah beza isi padu air ? Penyelesaian: Beza isi padu air ialah: 23.

205| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r Aktiviti 10. Contoh soalan: Terdapat 11. Kamal telah menggunakan 375 ml untuk membancuh air oren.5 l air dalam sebuah bekas. Rozie pula telah menggunakan 3.705 ml 445 ml Terdapat 11.3 l air untuk membancuh air sirap. Berapakah jumlah isi padu air yang tinggal dalam bekas itu? Penyelesaian: * Ingat kembali pertukaran unit yang telah dipelajari sebelum ini: 3.3 l = 330 ml dan 11. Kamal telah menggunakan 375 ml untuk membancuh air oren. isi padu air yang tinggal ialah: 1150 ml . Berapakah jumlah isi padu air yang tinggal dalam bekas itu? .5 l air dalam sebuah bekas. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter dan mililiter.6 Operasi tolak melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter dan mililiter 1.5l = 1150 ml Isi padu air yang telah digunakan oleh Kamal dan Rozie: 375 ml + 330 ml 705 ml Oleh itu.

Berapakah isi padu susu. dalam l ? .A s a s U k u r a n |206 Operasi Darab Aktiviti 10. Berapakah jumlah isipadu jus oren. dalam l yang telah dibeli oleh: a) Mei Ling ? b) Susan ? Penyelesaian: Mei Ling membeli 6 kotak: 375 ml X 6 kotak = 2250 ml Tukar kepada l: bahagi 1000 (ingat kembali pelajaran yang lepas) 2250 ml 1000 = 2.7 Operasi darab melibatkan perpuluhan bercampur menggunakan nombor satu digit 1. Contoh soalan: Isi padu satu kotak susu segar ialah 375 ml.625 l Rahman membeli 3 botol jus oren yang mana setiap botol mengandungi 1750 ml .25 l Susan membeli 7 kotak: 375 ml X 7 kotak = 2625 ml Tukar kepada l: bahagi 1000 (ingat kembali pelajaran yang lepas) 2625 ml 1000 = 2. Guru memberikan contoh masalah operasi darab yang melibatkan perpuluhan bercampur menggunakan nombor satu digit. Mei Ling membeli 6 kotak manakala Susan membeli 7 kotak.

Contoh soalan: Ibu Ali telah membeli 5 kotak susu cokelat yang jumlah isi padunya ialah 7.83 l. Guru memberikan contoh masalah operasi bahagi yang melibatkan perpuluhan bercampur menggunakan nombor satu digit. Nyatakan dalam ml .83l = 7830 ml 1 kotak susu cokelat isi padunya ialah: 7830 ml 5 = 1566 ml Ibu membeli 3 peket minyak yang jumlah isi padunya ialah 3.207| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r Operasi Bahagi Aktiviti 10. apakah isi padu minyak dalam setiap peket ? . apakah isi padu susu cokelat dalam setiap kotak ? Penyelesaian: * Ingat kembali pertukaran unit yang telah dipelajari sebelum ini: 5 kotak susu cokelat isi padunya ialah : 7. Nyatakan dalam ml .68l.8 Operasi bahagi melibatkan perpuluhan bercampur menggunakan nombor satu digit 1.

Guru memberikan contoh masalah menghitung isi padu daripada satu situasi yang dinyatakan dalam pecahan. Contoh soalan: Ramlah telah membancuh 2. Apakah isi padu air oren yang terdapat dalam jag kecil tersebut. Dia telah menuangkan ¾ daripadanya ke dalam sebuah jag yang lebih kecil. dalam ml ? Penyelesaian: Tukarkan dahulu 2. .9 Menghitung isi padu cecair daripada satu situasi yang dinyatakan dalam pecahan 1.5 l air oren.5 l Maka.5 X 1000 ml = 2500 ml daripada 2500 ml : X 2500 ml = 1875 ml Cuba konstruk masalah seperti yang diberikan di atas. = 2.5 l kepada ml : 2.A s a s U k u r a n |208 Aktiviti 10.

Terdapat pelbagai istilah yang diperkenalkan dalam unit ini seperti: o Lebih sedikit daripada o Lebih banyak daripada o Kurang daripada o Sama banyak  Bagi memperolehi sukatan yang tepat.  Simbol bagi liter ialah ”l” dan simbol bagi mililiter pula ialah ”ml”. dua unit piawai iaitu liter dan mililiter digunakan.209| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r RUMUSAN  Isi padu cecair adalah banyaknya cecair dalam sesuatu bekas. Isi padu cecair 2. Kapasiti 3. Sama banyak .  Perkaitan antara unit literdan mililiter adalah: 1 l = 1000 ml KATA KUNCI 1.  Pelajar diperkenalkan dengan konsep isi padu cecair dengan menggunakan aktiviti perbandingan.

ml OPERASI ASAS Tambah.A s a s U k u r a n |210 PETA KONSEP . Tolak.1 ISI PADU CECAIR PENGENALAN TAHAP 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 GUNA UNIT RELATIF UKUR GUNA UNIT BUKAN PIAWAI KENAL ml & l TULIS ml & l ANGGAR ISI PADU CECAIR TUKAR UNIT l. Darab & Bahagi (l dan ml) SELESAI MASALAH HARIAN SUKAT CECAIR SUKAT DAN TULIS GUNA DAN PELBAGAI PERBENDAHARAAN KATA ISI PADU CECAIR .

2 ISI PADU CECAIR PENGENALAN TAHAP 2 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 PERKAITAN ANTARA UNIT UKUR GUNA UNIT PIAWAI PERKAITAN ANTARA UNIT TIMBANG DAN BANDING GUNA DAN APLIKASI KIRAAN PECAHAN KEPADA MASALAH HARIAN MELIBATKAN ISI PADU CECAIR OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah.211| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r PETA KONSEP . Darab & Bahagi (kg dan g) km & m . Darab & Bahagi (kg dan g) OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah. Tolak. Tolak.

Rajah 1 di bawah menunjukkan isi padu cecair yang terdapat dalam empat buah bekas. dalam ml. dalam botol itu. Shantini membeli sebotol minuman yang berisi padu 2l. Anggarkan baki isi padu air. dalam ml. dalam l .air yang perlu diisi lagi 8 supaya bekas itu penuh ? 250 ml Rajah 2 3. Berapakah kandungan cecair tersebut. Semua cecair tersebut dicampurkan dan kemudian diisi sama banyak ke dalam tiga buah bikar.A s a s U k u r a n |212 PENILAIAN KENDIRI 1. . Rajah 2 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas. bagi setiap bikar itu? ½l 120 ml 70 ml Rajah 1 ¾l 2. Berapakah isi padu. Dia menuang air itu ke dalam lima biji gelas supaya setiap satu mempunyai isi padu antara 240 mlhingga 275 ml.Isi padu air dalam sebuah bekas adalah 5 daripada isi padu penuh bekas tersebut.

Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang.html http://pbskids. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. (2006). Mohamad Khairuddi Yahya. Wan Yusof Wan Ngah. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. http://jmathpage. (1998). Santhi Periasamy. Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005).Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Mohamad Khairuddi Yahya.com/watch?v=iPkZlce84ag . Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. (2004). Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Santhi Periasamy. (2004). Marzita Puteh. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali.213| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r RUJUKAN Abdul Razak Othman. Mohamad Khairuddi Yahya. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Bhd. Isa. Rosli Maun & Haslina Jaafar. Wan Yusof Wan Ngah. (2011).com/JIMSMeasurementpage. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. Wan Yusof Wan Ngah. Bahagian Pendidikan Guru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Puteh. Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Mohamad Khairuddi Yahya. (2007). (2006). Daud Zakaria & Abdullah Md. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. (2011). Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2010).youtube. Marzita Puteh. (2007).org/cyberchase/games/liquidvolume/liquidvolhttp://www.

Sila Hubungi : Profesor Dr.my No.upsi.edu. Marzita Puteh Emel : marzita@fsmt. . Tel : 019-3581115 Berkenaan naskhah buku.

Asas Ukuran M O D U L .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful