ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVE DISORDER (ADHD

)
DR. MOHD ANUAR BIN ABDULLAH
UNIT PENDIDIKAN KHAS JAB. ILMU PENDIDIKAN IPGM KAMPUS IPOH

DEFINISI

Satu bentuk gangguan kurang tumpuan, impulsif/hiperaktif – yang mana lebih kerap dan teruk daripada pemerhatian yang dibuat ke atas individu mengikut perkembangan. (American Psychiatric Association, 2000, p.78)

Karektor ADHD
 Karektor

Kognitif  Karektor Akademik  Karektor Sosial dan Emosi  Karektor Tingkah Laku

Karektor Kognitif Barkley (1997) : mengutarakan bahawa kekurangan utama bagi individu yang yang menhidapi ADHD adalah tidak berkaitan dengan tumpuan sepenuhnya. Ia adalah satu penyekatan tingkah laku (behaviour inhibitation) dan masalah kawalan diri yang berkaitan dengan faktorfaktor neurologi. .

tetapi mereka tidak boleh mengawal ke mana tumpuan mereka harus diarahkan atau bagaimana kerap tumpuan mereka bertukar kepada perkara lain.Kanak-kanak ADHD bukannya tidak boleh memberi tumpuan.  Dalam penerangan yang lebih teknikal.  . individu ADHD ini gagal untuk membangunkan “executive function” iaitu aktiviti mental untuk membantu mereka mengawal tingkah laku.

Barkley (1997). Oleh itu. mencadangkan bahawa “executive function” dibahagikan kepada 4 aktiviti mental iaitu: Ingatan Kerja (Working Memory)  Ucapan Arahan Kendiri (Self Directed Speech)  Mengawal Emosi dan Motivasi  Pembentukan Semula (Reconstitution)  .

1. sekiranya seseorang pelajar pernah ditegur oleh gurunya kerana bangun dari kerusi. Contoh: bagi kanak-kanak normal. Ia juga membantu individu untuk belajar dari kesilapan lepas. . Ingatan Kerja (Working Memory)    Aktiviti mental ini membolehkan individu untuk mengingat tugas yang diberikan dan berapa banyak masa yang diberikan kepada mereka untuk menyiapkan tugas. Walaubagaimanapun. maka kanak-kanak normal ini akan mengingati arahan atau kata-kata guru tersebut apabila mereka ingin bangun dari tempat duduk. bagi kanak-kanak ADHD berkemungkinan tidak boleh mengingat arahan guru dan akan bangun dari tempat duduk semula.

2. Ucapan arahan kendiri ini merupakan satu suara kecil di dalam kepala seseorang yang menyebabkan seseorang berfikir tentang sesuatu topik. Ucapan Arahan Kendiri (Self Directed Speech)    Aktiviti mental ini dipanggil ‘self talk’ iaitu bercakap dengan diri sendiri. menyelesaikan masalah dan mengikut peraturan. . Ia merupakan satu mekanisma yang digunakan pelajar untuk mengingat kembali tentang bagaimana mereka melakukan sesuatu tugas.

 Sebahagian kanak-kanak ADHD tidak boleh mengawal emosi mereka dan berdepan dengan tugas-tugas yang mengecewakan.  .3.  Ia juga melibatkan proses menjana emosi secara dalaman. Mengawal Emosi dan Motivasi Aktiviti mental ini mengenepikan kekecewaan atau lain-lain emosi dengan tujuan untuk menyiapkan sesuatu tugas.

Pembentukan Semula (Reconstitution) Aktiviti mental ini merujuk kepada keupayaan untuk menganalisis apa yang diperhatikan dan untuk menggabungkan beberapa bahagian untuk melaksanakan satu tindakan baru.4.  .  Membolehkan guru mengajar pelajar dengan kemahiran utama.

kata nama di dalam ayat dan kanak-kanak ini boleh mengenali banyak konteks ayat. dan mereka juga boleh menulis ayat yang lebih panjang. Manakala bagi pelajar ADHD. menambah kata adjektif. secara akademik dan tingkah laku mempunyai kesukaran dengan aktiviti ini. . Contoh:  Kanak-kanak normal boleh belajar untuk membuat sebahagian ayat. Mereka tidak boleh mengenali persamaan satu tugas akademik dengan yang lain atau mereka tidak menyedari peraturan bilik darjah adalah sama dengan peraturam dalam kantin.

Karektor Akademik    Karektor akademik bagi pelajar ADHD adalah berbeza di antara satu sama lain. Sekiranya pelajar-pelajar ADHD ini mendapat intervensi awal yang efektif. . mereka boleh berjaya di sekolah. Sebagai contoh: sebahagian pelajar ADHD „gifted‟ atau berbakat yang mana guru perlu membantu pelajar ini untuk memfokuskan diri kepada keupayaan unik masing-masing.

 Walaubagaimanapun. pencapaian akademik mereka adalah rendah.   . maka mereka akan berpeluang untuk berjaya dalam akademik. maka mereka akan lebih suka untuk tidak mencuba dan berkelakuan yang boleh menyebabkan kegagalan akademik. Bagi sesetengah pelajar ADHD. Tetapi sekiranya pelajar ADHD ini berjaya membangunkan konsep kendiri akademik yang positif. pelajar-pelajar ADHD menghadapi kesukaran untuk mengikuti struktur dan peraturan sekolah dan oleh kerana itu. Apabila pelajar melihat diri mereka tidak boleh berjaya dalam akademik. konsep kendiri akademik adalah satu faktor penyumbang yang penting.

Karektor Sosial dan Emosi  Karektor sosial dan emosi melihat kepada dua perkara iaitu: i. „Self Esteem‟ ii. Sosial .

Zima. Klein & MAhhnuzza. Self Esteem     Definisi : anggapan atau penghargaan secara keseluruhan seseorang terhadap dirinya sendiri.i. 2000 : mendapati bahawa „self esteem‟ untuk kanakkanak ADHD ini adalah sama. Bagi pelajar ADHD tidak dapat dipastikan sama ada mereka mempunyai „self esteem‟ yang positif atau negatif. 1995: mendapati bahawa pelajar ADHD mempunyai self esteem yang lebih rendah berbanding kanakkanak normal yang sebaya dengan mereka. . Slowkowski. Bekn & Forness. Bussing.

Sosial   Pelajar ADHD biasanya berdepan dengan cabaran dalam menyesuaikan diri dengan kehendak sekolah dan rumah. . Mereka mungkin tidak menyedari yang mana ada cara-cara tertentu untuk bertindak apabila berada di sekolah iaitu tingkah laku bercakap dengan guru adalah berbeza degan tingkah laku bermain dengan kawan-kawan di padang. Contoh: Pelajar ADHD ini mungkin tidak menyedari bahawa mereka perlu berkelakuan berbeza dalam situasi sosial yang berbeza.ii.

Dan biasanya mereka cenderung untuk terlebih dalam menganggar keupayaan sosial mereka. Pelajar-pelajar ADHD ini juga menghadapi masalah dalam mewujudkan dan mengekalkan persahabatan.  . Pelajar-pelajar ADHD tidak dapat menilai keupayaan sosial mereka.

. mungkin tidak mempunyai banyak simptom tingkah laku. Pelajar ADHD (hiperaktif-impulsif). tetapi mereka mungkin mengganggu bilik darjah dan memerlukan bantuan guru untuk terus menumpukan perhatian kepada kerja mereka. Bagi pelajar ADHD (kurang tumpuan). biasanya mempunyai masalah tingkah laku di sekolah.Karektor Tingkah Laku    Masalah tingkah laku bagi kanak-kanak ADHD adalah berbeza.

Agresif Satu jenis kelakuan bagi pelajar ADHD (impulsif dan hiperaktif) adalah agresif.  .  Kanak-Kanak kecil yang menghidapi ADHD dan bertindak agresif akan mengakibatkan masalah di sekolah kelak.  Kanak-kanak ADHD adalah lebih agresif daripada kanak-kanak normal.

Pengelakan. Gagal untuk mendengar apa yang dikatakan kepadanya. ketidaksukaan. Gagal untuk menyiapkan kerja sekolah. . Kesukaran untuk mengorganisasi tugas dan aktiviti. keengganan untuk terlibat dalam sebarang tugas yang memerlukan usaha mental seperti kerja sekolah/kerja rumah.Lain-Lain Karektor Tingkah Laku      Gagal untuk membuat kesilapan yang sedikit dalam kerja sekolah.

d. . e. sama ada mereka layak menerima perkhidmatan untuk pendidikan khas dan sebagainya. Antara kaedah penilaian tersebut adalah: Rujukan awal Penilaian (Perubatan dan Ujian Pencapaian Berterusan) Penilaian ibubapa Penilaian guru dan sekolah Pembezaan antara pelajar pintar cerdas dan ADHD   a. c. b. Terdapat beberapa kaedah penilaian yang dapat dilakasanakan bagi mengenal pasti kanak-kanak ADHD.Bagaimana Individu ADHD Dikenalpasti  Bagaimana pelajar ADHD menerima pendidikan mereka bergantung kepada banyak pembolehubah termasuk bila mereka didiagnosis.

Para pelajar juga telah didiagnosis dan disahkan mempunyai tingkah laku ADHD sejak awal persekolahan lagi. ibubapa baru menyedari dan merujuk pada doktor bagi memeriksa anak mereka. Apabila pelajar ini telah berhadapan dengan kesukaran dengan peraturan sekolah.  . rujukan awal keatas pelajar mula dikesan hanya apabila timbulnya permasalahan apabila pelajar berhadapan dengan struktur dan keperluan asas sekolah.Rujukan Awal  Sesetengah ibubapa telah berbincang dengan pakar tentang tingkah laku anak-anak mereka sejak awal lagi.   Walaubagaimanapun.

Terdapat beberapa penilaian yang boleh dilakukan bagi mengesan samada pelajar menghidap ADHD atau tidak. b. Antara kaedah penilaian: Penilaian melalui perubatan Penilaian ibubapa Penilaian guru dan sekolah Pembezaan antara pelajar ADHD dan pintar cerdas Kelayakan .Penilaian   a. d. e. c.

 . pakar akan mengabaikan masalah-masalah lain yang secara kasar dapat mengesahkan ciri-ciri ADHD yang ada pada pelajar. Doktor atau pakar akan bertanya pada ibubapa tentang perkembangan kanak-kanak dalam tempoh kandungan dan juga sejarah perkembangan kanak-kanak.Penilaian Melalui Perubatan  Sebagai permulaan untuk menilai pelajar yang menghidap ADHD.

c. Antara contoh soalan yang diajukan pada ibubapa: Bila kali pertama. a. f. e. b. d. anda mula menyedari anak anda mempunyai tingkah laku berlainan dengan kanakkanak lain? Bagaimana pencapaian anak anda di sekolah? Adakah antara ahli keluarga anda yang mempunyai sejarah menghidap ADHD? Dalam situasi yang bagaimana anda dapati anak berhadapan dengan masalah tingkah laku? Di rumah? Di Sekolah? Cara yang anda rasakan berkesan dalam mendisiplinkan anak anda? Kecenderungan anak anda? .

. Doktor akan menyalur dan menyelaraskan maklumat yang telah diperolehi daripada ibubapa dan kanakkanak dengan input daripada guru. pakar juga akan bertanya pada kanak-kanak.    Persoalan-persoalan ini adalah untuk mengenal pasti samada kanak-kanak mempunyai kriteria ADHD. Biasanya persoalan akan berkait dengan tentang persepsi mereka tentang masalah yang telah dialami dan apa yang menjadi punca kepada masalah tersebut. Bagi mendapatkan kefahaman yang lebih baik.

  . Ini kerana maklumat daripada ibubapa akan dapat melengkapkan semua skala persoalan tingkah laku pelajar dan seterusnya dapat membantu dalam mengenal pasti ADHD. ibubapa akan menyediakan maklumat yang kritikal dalam menyalurkan maklumat kepada pihak profesional. Dalam usaha untuk mendapatkan maklumat daripada pihak ibubapa ini kaedah penyoalan dan temuduga boleh dilakukan.Penilaian Ibubapa  Sekiranya kanak-kanak bakal dinilai dan di taksir untuk mengenal pasti ciri-ciri ADHD.

 .Penilaian Guru dan Sekolah  Guru adalah insan yang paling rapat dalam kehidupan kanakkanak selain daripada ibubapa. Kebanyakan pelajar didapati mempunyai ciri ADHD apabila mula berada dalam alam permulaan persekolahan.   Ini kerana. Guru menyediakan perspektif yang bernilai terhadap fungsi pelajar dalam persekitaran sekolah dan guru senantiasa menyediakan senarai tingkah laku harian yang sama seperti senarai yang diberikan oleh ibubapa. guru dan pelajar banyak meluangkan masa bersama-sama setiap hari.

Pakar juga boleh memutuskan sebarang percanggahan maklumat antara ibubapa dan guru terutama mengenai persepsi terhadap pelajar. kebolehan pelajar untuk menyiapkan kerja dan mematuhi arahan. guru juga mampu menyediakan data dan sampel-sampel kerja pelajar yang menggambarkan perhatian pelajar dengan lebih terperinci. Setelah pakar dapat senarai tingkah laku daripada ibubapa dan juga guru. Selain itu. maklumat itu boleh digunakan dalam proses diagnosis.   Guru juga menyediakan bentuk-bentuk maklumat lain berhubung dengan pelajar mereka yang berkemungkinan ada ADHD.  .

Pembezaan Antara Pelajar Pintar Cerdas & ADHD  Pembezaan antara pelajar pintar cerdas dan pelajar ADHD ini juga merupakan salah satu penilaian bagi mengenal pasti pelajar ADHD. Ini kerana. Dengan membezakan antara kedua pelajar ianya akan dapat mengenal pasti pelajar ADHD. perhatian cepat beralih dan sukar mengikut peraturan.   Kekeliruan berlaku disebabkan oleh banyak pertindihan tingkah laku keduanya. . pada kebiasaannya kekeliruan antara pelajar pintar cerdas dan ADHD sering berlaku. Sebagai contoh: impulsif.

kedua-dua jenis pelajar meskipun sama namun mereka tidak serupa. Bagi pelajar yang mengalami ADHD.   . Wujud juga beberapa perbezaan kedua jenis pelajar ini. menurut Webb & Latimer (1993). Meskipun demikian. Manakala bagi pelajar pintar cerdas. mereka tidak dapat memberikan tumpuan penuh hampir dalam kesemua situasi. tumpuan mereka akan terganggu hanya apabila situasi tertentu benar-benar membosankan mereka.

 Ciri-ciri impulsif juga menggambarkan tingkah laku pelajar ADHD. Pelajar ADHD juga tidak dapat patuhi peraturan disebabkan oleh ketidakupayaan mereka mengawal tingkah laku mereka. Manakala bagi pelajar pintar cerdas mereka tidak dapat mematuhi peraturan disebabkan oleh kelebihan mereka dalam mempersoalkan peraturan-peraturan dan cuba membuat peraturan mereka sendiri.   . tetapi bagi pintar cerdas „it often is a signal that good judgement is lagging behind intellectual development‟.

Kelayakan  Keputusan terhadap pelajar samada menghidap ADHD atau tidak semuanya dilakukan oleh pakar.   Walau bagaimanapun. Jika ada ADHD maka pelajar akan dipastikan terlebih dahulu samada prestasi mereka boleh menjejaskan pencapaian sekolah. maka pihak sekolah boleh mengisytiharkan pelajar ADHD ini sebagai layak menjalani sistem pendidikan bekeperluan khas. maka doktor @ pakar akan berbincang dengan ibubapa dan mencadangkan bentukbentuk intervensi dan rawatan kepada pelajar. Sekiranya pelajar ADHD ini boleh menjejaskan sekolah. pihak sekolah akan menentukan samada pelajar ini mempunyai ADHD @ tidak.   . Sekiranya pelajar adalah adalah ADHD. Ibubapa dan doktor akan mengikuti perkembangan pelajar.

Punca ADHD  ADHD berpunca daripada 2 faktor di bawah: Faktor Psikologikal  Faktor Persekitaran .

Faktor Psikologikal  Faktor Psikologikal boleh dibahagikan kepada 4 perkara iaitu: Faktor Otak  Faktor Neurotransmitter-Dopamine  Faktor Baka  Faktor Perubatan dan Toksin .

  . Basal Ganglia 3. Prefrontal Cortex 2.1. Cerebellum Pengkaji telah membuat satu penemuan di mana saiz bagi setiap bahagian tersebut adalah lebih kecil bagi individu ADHD berbanding individu normal. Secara lebih spesifik. Faktor Otak  Saintis telah menemui 3 bahagian dalam otak iaitu : 1. individu ADHD mempunyai otak yang lebih kecil menunjukkan bahawa kekurangan dalam aktiviti metabolik dan kurang reaksi untuk mensimulasi ke dalam otak.

2. Faktor NeurotransmitterDopamine    Nerotransmitter adalah satu bahan kimia yang membantu dalam menyampaikan mesej di antara neuron di dalam otak. Pengkaji telah mengenalpasti dopamine iaitu satu bahan kimia di dalam otak yang menjadi faktor utama kepada masalah ADHD. Bukti menunjukkan bahawa tahap dopamine yang terlalu rendah dalam frontal cortex. akan mengganggu „executive function‟ dan jika tahap dopamine terlalu tinggi dalam basal ganglia akan menyebabkan hiperaktif dan impulsif. .

adik beradik dan saudara mara yang terdekat dengan individu yang mengalami ADHD. kanak-kanak yang mempunyai ibu bapa yang menghidap ADHD adalah berpeluang untuk menghidap ADHD 3 kali berbanding kanak-kanak lain.   . Hasilnya.3. Pengkaji telah mengkaji tentang karektor ibu bapa. Faktor Baka  Kebanyakan saintis bersetuju bahawa faktor baka atau keturunan menyumbang kepada ADHD.

Faktor Perubatan dan Toksin  Toksin. Pendedahan kepada alkohol dan tembakau bagi ibu-ibu mengandung mempunyai potensi yang tinggi untuk menghidap ADHD.  .4.agen yang boleh menyebabkan kecacatan dalam perkembangan fetus bagi ibu-ibu mengandung.

(Lohey & Rowland. Sebagai contoh: Sekiranya seorang kanak-kanak ADHD dibesarkan di rumah yang mempunyai peraturan yang jelas dan tingkah laku yang sesuai sangat ditekankan. Ia juga boleh berlaku semasa kelahiran. minum alkohol dan menggunakan dadah. maka kanak-kanak tersebut akan menunjukkan ciri-ciri ADHD yang sederhana. . dimana bayi alami kekurangan oksigen. Kecederaan otak juga boleh disebabkan oleh demam panas. Faktor Persekitaran       Faktor ini juga dilihat menjadi penyumbang utama kepada ADHD.5. 1999) Kecederaan otak mungkin berlaku semasa pra natal apabila ibu mengandung merokok. Faktor persekitaran bagi ADHD ialah kecederaan otak.

Kesukaran wujud dalam membuat diagnosis yang tepat pada usia awal kanak-kanak kerana :i. Perkembangan yang berbeza di kalangan kanakkanak. Alat penilaian formal biasanya tidak direkabentuk untuk kanak-kanak kecil. ii. iii.Bagaimana Individu ADHD Menerima Pendidikan Mereka 1. Sesetengah kelakuan ADHD mungkin sesuai bagi kanak-kanak yang baru belajar dan kanak-kanak prasekolah. • . • Kanak-Kanak Awal Kanak-kanak seawal usia 2 tahun boleh dikenalpasti menghidapi ADHD.

Pelupa .Bagi kanak-kanak awal yang menghidapi ADHD biasanya mengalami simptom berikut:        Mengalami masalah tidur Kesukaran untuk mengikut giliran/berkongsi Lebih banyak berlaku kemalangan dari yang dijangka Ketidakupayaan untuk kekal atau bertahan terhadap sesuatu perkara walaupun untuk beberapa minit. Mengulangi contoh-contoh yang tidak sesuai seperti menceroboh kawasan orang lain. Kesukaran untuk mengikut arahan.

2002 : mendapati bahawa walaupun rawatan. McGoey et al.. . maka intervensi awal sangat diperlukan.Bagi kanak-kanak awal yang menghidapi ADHD. latihan keibubapaan. namun persekitaran berstruktur yang menekankan kepada maklum balas yang cepat dan konsisten dengan umur (peluang untuk bermain dengan permainan tertentu) adalah digalakkan di bilik darjah. intervensi tingkah laku adalah efektif.

 . Perkhidmatan sekolah menengah dan rendah  Pelajar-pelajar ADHD menerima pendidikan berdasarkan kepada keperluan mereka.2. Di Malaysia. pelajar ADHD belajar di sekolah rendah dan menengah biasa di bawah Program Integrasi iaitu mereka belajar di dalam satu kelas bersama dengan kanakkanak keperluan khas yang lain dan masih terletak di bawah satu sekolah yang sama dan bercampur dengan pelajar normal.

1998: sebanyak 50-80% pelajar yang didiagnosis menghidapi ADHD di sekolah rendah atau sebelumnya akan berterusan sehingga ke usia remaja. Transisi dan Kedewasaan  Menurut Robin. Dan 70% daripada pelajar-pelajar ini akan terus menghidapi ADHD sehingga dewasa. .3.

Ciri-Ciri ADHD bagi Orang Dewasa  Kebanyakan orang dewasa dengan ADHD adalah bercelaru dan impulsif dengan kemahiran kerja Cenderung untuk menjadi kacau bilau. tidak sabar dan mudah bosan.     . Kerap kehilangan harta milik sendiri. Kesukaran untuk membentuk sebarang ikatan Menukar kerja secara kerap.

Intervensi tingkah Laku   . Sokongan persekitaran.Amalan Pendidikan Untuk Pelajar ADHD  Pendidikan untuk profesional dan ibubapa.

Amalan Pendidikan dan Pelajar ADHD  Salah satu keperluan pertama untuk mendidik kanak-kanak ADHD ini ialah dengan mendidik ibubapa oleh guru untuk memahami dan membangunkan strategi yang efektif. Terbahagi kepada 2:  Pendidikan ibubapa  Pendidikan profesional  .

mencipta satu sistem disiplin yang efektif-peneguhan positif dan negatif. membangunkan strategi untuk menangani masalah tingkah laku yang serius dan mengenal pasti kekuatan kanak-kanak untuk membina „self-esteem‟. .Pendidikan Ibubapa  Ibubapa perlu mengetahui tentang kemahiran menguruskan tingkah laku. bagaimana untuk menetapkan tanggapan dan had.

 . Ibubapa juga perlu mengemaskini maklumat tentang ADHD seperti prosedur rawatan dan penilaian yang bersesuaian. Ibubapa juga harus belajar teknik untuk menguruskan tekanan dan kemarahan. membuat satu strategi untuk membantu anakanak mereka menjalin persahabatan dan ibubapa perlu mengetahui kemahiran untuk bekerjasama dengan kakitangan sekolah anakanak mereka.

Guru juga perlu memberi maklum balas secara senyap terhadap tingkah laku pelajar ADHD yang mengganggu kelas atau mengabaikan pelajar bila perlu.Pendidikan Profesional  Pengkaji berpendapat adalah perlu bagi guru untuk membangunkan satu sistem komunikasi sekolah-rumah yang efektif. membuat satu peraturan bilik darjah yang bersesuaian dan sistem pengurusan tingkah laku.  .

murid perlu berdiri atau bertepuk tangan ketika memberikan jawapan. . pelajar ADHD harus diberitahu tentang perubahan itu. Pelajar harus dapat bekerja tanpa mengganggu rakan-rakan lain.    Guru perlu membuat satu arahan yang membolehkan pelajar bergerak. Sebagai contoh. Guru harus memberitahu dan mengikut rutin bilik darjah. Ruang fizikal bilik darjah harus disusun dan bebas dari gangguan. Sekiranya ada perubahan dalam jadual.Sokongan Persekitaran  Berperanan untuk menyusun setiap set pembelajaran supaya ia dapat menyokong pelajar-pelajar ADHD.

    Berikut merupakan intervensi tingkah laku: Ganjaran.Intervensi Tingkah Laku  Kebanyakan pelajar ADHD boleh diajar menggunakan strategi ini untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak sesuai. Token ekonomi. . Strategi penglibatan yang rendah.

Ganjaran

Ganjaran terhadap tingkah laku yang bersesuaian adalah intervensi tingkah laku yang biasa. Tingkah laku yang bersesuaian: Berinteraksi dengan orang lain dengan bersopan. Mengikut peraturan bilik darjah. Menyiapkan kerja sekolah. Berhenti bila diarahkan oleh guru dan bersedia untuk aktiviti seterusnya. Mengikut arahan.

     

  

Pelajar akan menunjukkan tingkah laku yang betul untuk memperolehi ganjaran. Peringatan: Sebagai guru kita harus menggunakan keduadua komunikasi ganjaran dan pujian. Kedua-dua ini harus diberikan kepada tingkah laku yang dapat membantu pelajar ADHD (menyiapkan kerja) daripada memberikan penghargaan terhadap tingkah laku seperti tidak bangun dari tempat duduk.

Strategi Penglibatan yang Rendah

 

Bagi pelajar ADHD, guru boleh memberhentikan tingkah laku yang tidak sesuai apabila tingkah laku tersebut baru bermula. Contoh: Ali baru hendak bercakap dengan rakan disebelah. Sebagai guru buat „eye-contact’ dengan Ali supaya Ali berhenti bercakap. Sekiranya tidak berkesan, guru perlu bergerak ke meja Ali dan berdiri disebelah meja Ali, meletakkan tangan di atas bahu Ali sekiranya perlu untuk mendapatkan perhatian dari Ali.

guru perlu meminta Fauziah untuk berhenti dan mencipta satu arahan baru seperti meminta Fauziah menolong guru membuat kerja. dua ketukan di atas meja Fauziah boleh digunakan sebagai peringatan.   Bagi sesetengah pelajar. guru mungkin memerlukan isyarat peribadi. . Sekiranya masih berterusan. Contoh: Sekiranya Fauziah bercakap terlalu kuat dalam perbincangan kumpulan.

 Walaupun strategi penglibatan yang rendah ini tidak mungkin efektif kepada semua pelajar ADHD. tetapi ia boleh mengurangkan jumlah masa yang dihabiskan oleh guru untuk mengawal tingkah laku pelajar dengan lebih menumpukan kepada P&P. .

 Guru memberi pelajar token fizikal seperti sticker dan point (mata ganjaran) bagi tingkah laku yang sepatutnya.  . Token tersebut boleh ditebus apabila mencapai tahap tertentu.Token Ekonomi  Token ekonomi adalah sistem dalam kelas yang memberi ganjaran pada pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang sepatutnya.

Menerangkan ekonomi pada pelajar. . Tentukan harga belian bagi setiap ganjaran. Membuat satu cara yang sistematik bagi pelajar untuk menukar matawang ke atas ganjaran. Tentukan matawang bilik darjah.Langkah-langkah untuk Melaksanakan Token Ekonomi        Kenal pasti tingkah laku pada setiap pelajar yang boleh memperolehi kredit @ markah. Memutuskan ganjaran yang boleh diperolehi pelajar. Tentukan nilai bagi setiap tingkah laku sasaran.

dekat dengan pelajar yang bertingkah laku yang baik. Jarakkan setiap meja 3. Beri masa tambahan untuk pelajar siapkan sesuatu tugasan 4.Strategi Pengajaran untuk Guru-Guru  Padankan kelebihan dengan keperluan para pelajar agar penyesuaian diri dapat dibuat. Pecahkan tugasan yang panjang kepada sub topik kecil untuk membolehkan pelajar melihat pengakhiran tugasannya 6. Antara cadangan-cadangan untuk penyesuaian diri: Bagi pelajar yang tidak dapat menumpukan perhatian 1. Dudukkan pelajar di kawasan yang senyap. Beri tugasan yang ringkas sahaja dan sesuai dengan daya fokus pelajar 5. bantu pelajar dalam menetapkan matlamat jangka pendek .  a. 2.

9. 8. Berikan arahan yang ringkas dan jelas. . 12. Selaraskan arahan bertulisan dengan arahan lisan.7. Tugasan yang diberi janganlah berlebihan (kurangkan jumlah tugasan) Arahkan pelajar untuk mengurus penyesuaian diri dengan memberi arahan berbentuk klu. Menggunakan isyarat peribadi bagi memberi klu kepada pelajar agar melakukan tugasan secara berterusan. 10. Cari peluang untuk melibatkan pelajar dalam P&P. 11.

8. 7. 6. panggil pelajar hanya apabila dia mengangkat tangan dengan cara yang betul. . Abaikan tingkah laku minor yang tidak sesuai. 2. Berhati-hati dalam memberi teguran kepada tingkah laku yang tidak diingini pelajar ini. Impulsif 1. Elakkan kritikan dan membebel. Dudukkan pelajar bersebelahan dengan guru. 5. Perhatikan pelajar secara dekat terutama dalam tempoh peralihan antara setiap mata pelajaran.b. Lahirkan tingkah laku positif melalui puji-pujian dan lain-lain. 4. Tingkatkan peneguhan berbentuk peneguhan. guna prosedur ‘time-out’ untuk tingkah laku yang tidak diingini. 9. 3. Puji apabila dia mengangkat tangan dan dapat menjawab dengan betul.

Sesuaikan kemudahan untuk ‘seat breaks’ seperti perjalanan dekat untuk mengambil sesuatu. Ingatkan pelajar untuk memeriksa hasil kerja mereka terutama apabila mereka dalam keadaan bergegas dan agak cuai menyiapkan tugasan. Berikan masa rehat untuk setiap tugasan. Beri masa tambahan kepada pelajar untuk siapkan tugasan terutama bagi pelajar yang mempunyai tempoh pergerakan motor yang lambat. Kawal pelajar dan perhatikan tingkah laku pelajar terutama dalam peralihan masa. Aktiviti Motor 1. 2. 5. 4.c. 3. Benarkan pelajar berdiri semasa membuat kerja. . 6.

Mood 1. 3. Selalu memberi pujian pada tingkah laku positif dan pada hasil kerja yang menggalakkan. 4.d. 2. Analisis arahan-arahan apabila memberi tugasan baru bagi memastikan pelajar faham. Sediakan suasana yang menggalakkan dan menenangkan. . Bercakap dengan nada yang lembut terutama apabila pelajar kelihatan agak gugup.

  . Apa yang perlu dalam pembelajaran mereka adalah peranan guru dalam memodifikasikan pengajaran dengan tingkah laku mereka. Ini kerana terdapat bukti yang menyatakan bahawa kanak-kanak ADHD ini boleh dididik dan berjaya.Kesimpulan  Guru harus mengaplikasikan aktiviti pengajaran yang sesuai untuk menangani masalah pembelajaran kanak-kanak ADHD ini.

A.Renungan  Sebagai renungan: “Kita adalah guru yang istimewa kerana terpilih untuk mendidik kanak-kanak istimewa ini yang dijamin menjadi penghuni syurga. Jadilah guru pendidikan khas yang berkualiti agar hidup kita lebih bererti” K. Razhiyah (2005) .

San Fransisco .BIBLIOGRAFI Sean J. Special Education-Contemporary Perspectives For School Professional: Pearson. Ohio Chua Tee Tee & Koh Boh Boon. Strategies And Intervention. et. 1998. New York Hjh Hasnah Udin..al. Exceptional Learners: Introduction To Special Education-Ninth Edition: Allyn & Bacon. Bimbingan Kanak-Kanak Luar Biasa: Dewan Bahasa dan Pustaka. An Introduction To Special Education-Sixth Edition: Merrill Prentice Hall. Pearson Prentice Hall.H. S. IDEA 2004 Update Edition. 2004. Second Edition: Jossey Bass. Exceptional Lives: Special Education In Today’s School. 2005. Pendidikan Khas dan Pemulihan Bacaan Asas: Dewan Bahasa dan Pustaka. Practical Techniques. Boston Sandra F. 2000. Kuala Lumpur William L.H. Kuala Lumpur Marylin Friend. 1992. Ohio Daniel P. 2004. 2003.R. Exceptional Children. How To Reach And Teach Children With ADD/ADHD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful