ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVE DISORDER (ADHD

)
DR. MOHD ANUAR BIN ABDULLAH
UNIT PENDIDIKAN KHAS JAB. ILMU PENDIDIKAN IPGM KAMPUS IPOH

DEFINISI

Satu bentuk gangguan kurang tumpuan, impulsif/hiperaktif – yang mana lebih kerap dan teruk daripada pemerhatian yang dibuat ke atas individu mengikut perkembangan. (American Psychiatric Association, 2000, p.78)

Karektor ADHD
 Karektor

Kognitif  Karektor Akademik  Karektor Sosial dan Emosi  Karektor Tingkah Laku

Ia adalah satu penyekatan tingkah laku (behaviour inhibitation) dan masalah kawalan diri yang berkaitan dengan faktorfaktor neurologi.Karektor Kognitif Barkley (1997) : mengutarakan bahawa kekurangan utama bagi individu yang yang menhidapi ADHD adalah tidak berkaitan dengan tumpuan sepenuhnya. .

 . individu ADHD ini gagal untuk membangunkan “executive function” iaitu aktiviti mental untuk membantu mereka mengawal tingkah laku. tetapi mereka tidak boleh mengawal ke mana tumpuan mereka harus diarahkan atau bagaimana kerap tumpuan mereka bertukar kepada perkara lain.  Dalam penerangan yang lebih teknikal.Kanak-kanak ADHD bukannya tidak boleh memberi tumpuan.

 Oleh itu. Barkley (1997). mencadangkan bahawa “executive function” dibahagikan kepada 4 aktiviti mental iaitu: Ingatan Kerja (Working Memory)  Ucapan Arahan Kendiri (Self Directed Speech)  Mengawal Emosi dan Motivasi  Pembentukan Semula (Reconstitution)  .

. sekiranya seseorang pelajar pernah ditegur oleh gurunya kerana bangun dari kerusi. Walaubagaimanapun. Ia juga membantu individu untuk belajar dari kesilapan lepas. maka kanak-kanak normal ini akan mengingati arahan atau kata-kata guru tersebut apabila mereka ingin bangun dari tempat duduk.1. Contoh: bagi kanak-kanak normal. Ingatan Kerja (Working Memory)    Aktiviti mental ini membolehkan individu untuk mengingat tugas yang diberikan dan berapa banyak masa yang diberikan kepada mereka untuk menyiapkan tugas. bagi kanak-kanak ADHD berkemungkinan tidak boleh mengingat arahan guru dan akan bangun dari tempat duduk semula.

menyelesaikan masalah dan mengikut peraturan. Ucapan arahan kendiri ini merupakan satu suara kecil di dalam kepala seseorang yang menyebabkan seseorang berfikir tentang sesuatu topik. Ucapan Arahan Kendiri (Self Directed Speech)    Aktiviti mental ini dipanggil ‘self talk’ iaitu bercakap dengan diri sendiri. .2. Ia merupakan satu mekanisma yang digunakan pelajar untuk mengingat kembali tentang bagaimana mereka melakukan sesuatu tugas.

 . Mengawal Emosi dan Motivasi Aktiviti mental ini mengenepikan kekecewaan atau lain-lain emosi dengan tujuan untuk menyiapkan sesuatu tugas.3.  Sebahagian kanak-kanak ADHD tidak boleh mengawal emosi mereka dan berdepan dengan tugas-tugas yang mengecewakan.  Ia juga melibatkan proses menjana emosi secara dalaman.

 Membolehkan guru mengajar pelajar dengan kemahiran utama.4. Pembentukan Semula (Reconstitution) Aktiviti mental ini merujuk kepada keupayaan untuk menganalisis apa yang diperhatikan dan untuk menggabungkan beberapa bahagian untuk melaksanakan satu tindakan baru.  .

Manakala bagi pelajar ADHD. . Mereka tidak boleh mengenali persamaan satu tugas akademik dengan yang lain atau mereka tidak menyedari peraturan bilik darjah adalah sama dengan peraturam dalam kantin. dan mereka juga boleh menulis ayat yang lebih panjang. Contoh:  Kanak-kanak normal boleh belajar untuk membuat sebahagian ayat. secara akademik dan tingkah laku mempunyai kesukaran dengan aktiviti ini. menambah kata adjektif. kata nama di dalam ayat dan kanak-kanak ini boleh mengenali banyak konteks ayat.

Sekiranya pelajar-pelajar ADHD ini mendapat intervensi awal yang efektif.Karektor Akademik    Karektor akademik bagi pelajar ADHD adalah berbeza di antara satu sama lain. . mereka boleh berjaya di sekolah. Sebagai contoh: sebahagian pelajar ADHD „gifted‟ atau berbakat yang mana guru perlu membantu pelajar ini untuk memfokuskan diri kepada keupayaan unik masing-masing.

pencapaian akademik mereka adalah rendah. konsep kendiri akademik adalah satu faktor penyumbang yang penting. Bagi sesetengah pelajar ADHD. maka mereka akan berpeluang untuk berjaya dalam akademik. Apabila pelajar melihat diri mereka tidak boleh berjaya dalam akademik. Tetapi sekiranya pelajar ADHD ini berjaya membangunkan konsep kendiri akademik yang positif. Walaubagaimanapun. pelajar-pelajar ADHD menghadapi kesukaran untuk mengikuti struktur dan peraturan sekolah dan oleh kerana itu. maka mereka akan lebih suka untuk tidak mencuba dan berkelakuan yang boleh menyebabkan kegagalan akademik.   .

Karektor Sosial dan Emosi  Karektor sosial dan emosi melihat kepada dua perkara iaitu: i. Sosial . „Self Esteem‟ ii.

Bekn & Forness. Klein & MAhhnuzza. Zima. . 1995: mendapati bahawa pelajar ADHD mempunyai self esteem yang lebih rendah berbanding kanakkanak normal yang sebaya dengan mereka. 2000 : mendapati bahawa „self esteem‟ untuk kanakkanak ADHD ini adalah sama. Bagi pelajar ADHD tidak dapat dipastikan sama ada mereka mempunyai „self esteem‟ yang positif atau negatif. Self Esteem     Definisi : anggapan atau penghargaan secara keseluruhan seseorang terhadap dirinya sendiri. Bussing.i. Slowkowski.

Sosial   Pelajar ADHD biasanya berdepan dengan cabaran dalam menyesuaikan diri dengan kehendak sekolah dan rumah.ii. Contoh: Pelajar ADHD ini mungkin tidak menyedari bahawa mereka perlu berkelakuan berbeza dalam situasi sosial yang berbeza. . Mereka mungkin tidak menyedari yang mana ada cara-cara tertentu untuk bertindak apabila berada di sekolah iaitu tingkah laku bercakap dengan guru adalah berbeza degan tingkah laku bermain dengan kawan-kawan di padang.

Dan biasanya mereka cenderung untuk terlebih dalam menganggar keupayaan sosial mereka. Pelajar-pelajar ADHD tidak dapat menilai keupayaan sosial mereka.  . Pelajar-pelajar ADHD ini juga menghadapi masalah dalam mewujudkan dan mengekalkan persahabatan.

biasanya mempunyai masalah tingkah laku di sekolah. Pelajar ADHD (hiperaktif-impulsif). Bagi pelajar ADHD (kurang tumpuan). . tetapi mereka mungkin mengganggu bilik darjah dan memerlukan bantuan guru untuk terus menumpukan perhatian kepada kerja mereka.Karektor Tingkah Laku    Masalah tingkah laku bagi kanak-kanak ADHD adalah berbeza. mungkin tidak mempunyai banyak simptom tingkah laku.

 .  Kanak-Kanak kecil yang menghidapi ADHD dan bertindak agresif akan mengakibatkan masalah di sekolah kelak.Agresif Satu jenis kelakuan bagi pelajar ADHD (impulsif dan hiperaktif) adalah agresif.  Kanak-kanak ADHD adalah lebih agresif daripada kanak-kanak normal.

keengganan untuk terlibat dalam sebarang tugas yang memerlukan usaha mental seperti kerja sekolah/kerja rumah. Gagal untuk menyiapkan kerja sekolah. Kesukaran untuk mengorganisasi tugas dan aktiviti. . ketidaksukaan.Lain-Lain Karektor Tingkah Laku      Gagal untuk membuat kesilapan yang sedikit dalam kerja sekolah. Pengelakan. Gagal untuk mendengar apa yang dikatakan kepadanya.

Bagaimana Individu ADHD Dikenalpasti  Bagaimana pelajar ADHD menerima pendidikan mereka bergantung kepada banyak pembolehubah termasuk bila mereka didiagnosis. c. Antara kaedah penilaian tersebut adalah: Rujukan awal Penilaian (Perubatan dan Ujian Pencapaian Berterusan) Penilaian ibubapa Penilaian guru dan sekolah Pembezaan antara pelajar pintar cerdas dan ADHD   a. e. . Terdapat beberapa kaedah penilaian yang dapat dilakasanakan bagi mengenal pasti kanak-kanak ADHD. d. sama ada mereka layak menerima perkhidmatan untuk pendidikan khas dan sebagainya. b.

ibubapa baru menyedari dan merujuk pada doktor bagi memeriksa anak mereka.   Walaubagaimanapun. Para pelajar juga telah didiagnosis dan disahkan mempunyai tingkah laku ADHD sejak awal persekolahan lagi. rujukan awal keatas pelajar mula dikesan hanya apabila timbulnya permasalahan apabila pelajar berhadapan dengan struktur dan keperluan asas sekolah. Apabila pelajar ini telah berhadapan dengan kesukaran dengan peraturan sekolah.  .Rujukan Awal  Sesetengah ibubapa telah berbincang dengan pakar tentang tingkah laku anak-anak mereka sejak awal lagi.

b. e. d. c. Antara kaedah penilaian: Penilaian melalui perubatan Penilaian ibubapa Penilaian guru dan sekolah Pembezaan antara pelajar ADHD dan pintar cerdas Kelayakan .Penilaian   a. Terdapat beberapa penilaian yang boleh dilakukan bagi mengesan samada pelajar menghidap ADHD atau tidak.

Penilaian Melalui Perubatan  Sebagai permulaan untuk menilai pelajar yang menghidap ADHD. pakar akan mengabaikan masalah-masalah lain yang secara kasar dapat mengesahkan ciri-ciri ADHD yang ada pada pelajar. Doktor atau pakar akan bertanya pada ibubapa tentang perkembangan kanak-kanak dalam tempoh kandungan dan juga sejarah perkembangan kanak-kanak.  .

f. anda mula menyedari anak anda mempunyai tingkah laku berlainan dengan kanakkanak lain? Bagaimana pencapaian anak anda di sekolah? Adakah antara ahli keluarga anda yang mempunyai sejarah menghidap ADHD? Dalam situasi yang bagaimana anda dapati anak berhadapan dengan masalah tingkah laku? Di rumah? Di Sekolah? Cara yang anda rasakan berkesan dalam mendisiplinkan anak anda? Kecenderungan anak anda? . e. d. Antara contoh soalan yang diajukan pada ibubapa: Bila kali pertama. a. b. c.

pakar juga akan bertanya pada kanak-kanak. Biasanya persoalan akan berkait dengan tentang persepsi mereka tentang masalah yang telah dialami dan apa yang menjadi punca kepada masalah tersebut.    Persoalan-persoalan ini adalah untuk mengenal pasti samada kanak-kanak mempunyai kriteria ADHD. Doktor akan menyalur dan menyelaraskan maklumat yang telah diperolehi daripada ibubapa dan kanakkanak dengan input daripada guru. . Bagi mendapatkan kefahaman yang lebih baik.

Penilaian Ibubapa  Sekiranya kanak-kanak bakal dinilai dan di taksir untuk mengenal pasti ciri-ciri ADHD.   . Dalam usaha untuk mendapatkan maklumat daripada pihak ibubapa ini kaedah penyoalan dan temuduga boleh dilakukan. Ini kerana maklumat daripada ibubapa akan dapat melengkapkan semua skala persoalan tingkah laku pelajar dan seterusnya dapat membantu dalam mengenal pasti ADHD. ibubapa akan menyediakan maklumat yang kritikal dalam menyalurkan maklumat kepada pihak profesional.

  Ini kerana. Guru menyediakan perspektif yang bernilai terhadap fungsi pelajar dalam persekitaran sekolah dan guru senantiasa menyediakan senarai tingkah laku harian yang sama seperti senarai yang diberikan oleh ibubapa. Kebanyakan pelajar didapati mempunyai ciri ADHD apabila mula berada dalam alam permulaan persekolahan.Penilaian Guru dan Sekolah  Guru adalah insan yang paling rapat dalam kehidupan kanakkanak selain daripada ibubapa.  . guru dan pelajar banyak meluangkan masa bersama-sama setiap hari.

 Setelah pakar dapat senarai tingkah laku daripada ibubapa dan juga guru. guru juga mampu menyediakan data dan sampel-sampel kerja pelajar yang menggambarkan perhatian pelajar dengan lebih terperinci.   Guru juga menyediakan bentuk-bentuk maklumat lain berhubung dengan pelajar mereka yang berkemungkinan ada ADHD. Selain itu. kebolehan pelajar untuk menyiapkan kerja dan mematuhi arahan. maklumat itu boleh digunakan dalam proses diagnosis.  . Pakar juga boleh memutuskan sebarang percanggahan maklumat antara ibubapa dan guru terutama mengenai persepsi terhadap pelajar.

. Ini kerana. Sebagai contoh: impulsif. perhatian cepat beralih dan sukar mengikut peraturan.Pembezaan Antara Pelajar Pintar Cerdas & ADHD  Pembezaan antara pelajar pintar cerdas dan pelajar ADHD ini juga merupakan salah satu penilaian bagi mengenal pasti pelajar ADHD. Dengan membezakan antara kedua pelajar ianya akan dapat mengenal pasti pelajar ADHD.   Kekeliruan berlaku disebabkan oleh banyak pertindihan tingkah laku keduanya. pada kebiasaannya kekeliruan antara pelajar pintar cerdas dan ADHD sering berlaku.

 Meskipun demikian. mereka tidak dapat memberikan tumpuan penuh hampir dalam kesemua situasi. Wujud juga beberapa perbezaan kedua jenis pelajar ini. tumpuan mereka akan terganggu hanya apabila situasi tertentu benar-benar membosankan mereka. Bagi pelajar yang mengalami ADHD.   . menurut Webb & Latimer (1993). Manakala bagi pelajar pintar cerdas. kedua-dua jenis pelajar meskipun sama namun mereka tidak serupa.

Manakala bagi pelajar pintar cerdas mereka tidak dapat mematuhi peraturan disebabkan oleh kelebihan mereka dalam mempersoalkan peraturan-peraturan dan cuba membuat peraturan mereka sendiri.   . tetapi bagi pintar cerdas „it often is a signal that good judgement is lagging behind intellectual development‟. Ciri-ciri impulsif juga menggambarkan tingkah laku pelajar ADHD. Pelajar ADHD juga tidak dapat patuhi peraturan disebabkan oleh ketidakupayaan mereka mengawal tingkah laku mereka.

Sekiranya pelajar adalah adalah ADHD.   Walau bagaimanapun. Sekiranya pelajar ADHD ini boleh menjejaskan sekolah. maka doktor @ pakar akan berbincang dengan ibubapa dan mencadangkan bentukbentuk intervensi dan rawatan kepada pelajar.   . Ibubapa dan doktor akan mengikuti perkembangan pelajar. Jika ada ADHD maka pelajar akan dipastikan terlebih dahulu samada prestasi mereka boleh menjejaskan pencapaian sekolah.Kelayakan  Keputusan terhadap pelajar samada menghidap ADHD atau tidak semuanya dilakukan oleh pakar. pihak sekolah akan menentukan samada pelajar ini mempunyai ADHD @ tidak. maka pihak sekolah boleh mengisytiharkan pelajar ADHD ini sebagai layak menjalani sistem pendidikan bekeperluan khas.

Punca ADHD  ADHD berpunca daripada 2 faktor di bawah: Faktor Psikologikal  Faktor Persekitaran .

Faktor Psikologikal  Faktor Psikologikal boleh dibahagikan kepada 4 perkara iaitu: Faktor Otak  Faktor Neurotransmitter-Dopamine  Faktor Baka  Faktor Perubatan dan Toksin .

Prefrontal Cortex 2. Basal Ganglia 3. Cerebellum Pengkaji telah membuat satu penemuan di mana saiz bagi setiap bahagian tersebut adalah lebih kecil bagi individu ADHD berbanding individu normal. Faktor Otak  Saintis telah menemui 3 bahagian dalam otak iaitu : 1.   .1. Secara lebih spesifik. individu ADHD mempunyai otak yang lebih kecil menunjukkan bahawa kekurangan dalam aktiviti metabolik dan kurang reaksi untuk mensimulasi ke dalam otak.

Pengkaji telah mengenalpasti dopamine iaitu satu bahan kimia di dalam otak yang menjadi faktor utama kepada masalah ADHD. Faktor NeurotransmitterDopamine    Nerotransmitter adalah satu bahan kimia yang membantu dalam menyampaikan mesej di antara neuron di dalam otak.2. Bukti menunjukkan bahawa tahap dopamine yang terlalu rendah dalam frontal cortex. . akan mengganggu „executive function‟ dan jika tahap dopamine terlalu tinggi dalam basal ganglia akan menyebabkan hiperaktif dan impulsif.

adik beradik dan saudara mara yang terdekat dengan individu yang mengalami ADHD. Hasilnya.   . Faktor Baka  Kebanyakan saintis bersetuju bahawa faktor baka atau keturunan menyumbang kepada ADHD. Pengkaji telah mengkaji tentang karektor ibu bapa. kanak-kanak yang mempunyai ibu bapa yang menghidap ADHD adalah berpeluang untuk menghidap ADHD 3 kali berbanding kanak-kanak lain.3.

agen yang boleh menyebabkan kecacatan dalam perkembangan fetus bagi ibu-ibu mengandung.4. Faktor Perubatan dan Toksin  Toksin. Pendedahan kepada alkohol dan tembakau bagi ibu-ibu mengandung mempunyai potensi yang tinggi untuk menghidap ADHD.  .

. maka kanak-kanak tersebut akan menunjukkan ciri-ciri ADHD yang sederhana. Faktor persekitaran bagi ADHD ialah kecederaan otak. Sebagai contoh: Sekiranya seorang kanak-kanak ADHD dibesarkan di rumah yang mempunyai peraturan yang jelas dan tingkah laku yang sesuai sangat ditekankan. Faktor Persekitaran       Faktor ini juga dilihat menjadi penyumbang utama kepada ADHD. minum alkohol dan menggunakan dadah. (Lohey & Rowland. Ia juga boleh berlaku semasa kelahiran. Kecederaan otak juga boleh disebabkan oleh demam panas. dimana bayi alami kekurangan oksigen.5. 1999) Kecederaan otak mungkin berlaku semasa pra natal apabila ibu mengandung merokok.

Sesetengah kelakuan ADHD mungkin sesuai bagi kanak-kanak yang baru belajar dan kanak-kanak prasekolah. Kesukaran wujud dalam membuat diagnosis yang tepat pada usia awal kanak-kanak kerana :i. ii. Perkembangan yang berbeza di kalangan kanakkanak. iii.Bagaimana Individu ADHD Menerima Pendidikan Mereka 1. Alat penilaian formal biasanya tidak direkabentuk untuk kanak-kanak kecil. • Kanak-Kanak Awal Kanak-kanak seawal usia 2 tahun boleh dikenalpasti menghidapi ADHD. • .

Bagi kanak-kanak awal yang menghidapi ADHD biasanya mengalami simptom berikut:        Mengalami masalah tidur Kesukaran untuk mengikut giliran/berkongsi Lebih banyak berlaku kemalangan dari yang dijangka Ketidakupayaan untuk kekal atau bertahan terhadap sesuatu perkara walaupun untuk beberapa minit. Pelupa . Kesukaran untuk mengikut arahan. Mengulangi contoh-contoh yang tidak sesuai seperti menceroboh kawasan orang lain.

. intervensi tingkah laku adalah efektif. namun persekitaran berstruktur yang menekankan kepada maklum balas yang cepat dan konsisten dengan umur (peluang untuk bermain dengan permainan tertentu) adalah digalakkan di bilik darjah..Bagi kanak-kanak awal yang menghidapi ADHD. McGoey et al. 2002 : mendapati bahawa walaupun rawatan. maka intervensi awal sangat diperlukan. latihan keibubapaan.

Di Malaysia. pelajar ADHD belajar di sekolah rendah dan menengah biasa di bawah Program Integrasi iaitu mereka belajar di dalam satu kelas bersama dengan kanakkanak keperluan khas yang lain dan masih terletak di bawah satu sekolah yang sama dan bercampur dengan pelajar normal. Perkhidmatan sekolah menengah dan rendah  Pelajar-pelajar ADHD menerima pendidikan berdasarkan kepada keperluan mereka.2.  .

. Dan 70% daripada pelajar-pelajar ini akan terus menghidapi ADHD sehingga dewasa.3. 1998: sebanyak 50-80% pelajar yang didiagnosis menghidapi ADHD di sekolah rendah atau sebelumnya akan berterusan sehingga ke usia remaja. Transisi dan Kedewasaan  Menurut Robin.

tidak sabar dan mudah bosan.     .Ciri-Ciri ADHD bagi Orang Dewasa  Kebanyakan orang dewasa dengan ADHD adalah bercelaru dan impulsif dengan kemahiran kerja Cenderung untuk menjadi kacau bilau. Kesukaran untuk membentuk sebarang ikatan Menukar kerja secara kerap. Kerap kehilangan harta milik sendiri.

Intervensi tingkah Laku   .Amalan Pendidikan Untuk Pelajar ADHD  Pendidikan untuk profesional dan ibubapa. Sokongan persekitaran.

Amalan Pendidikan dan Pelajar ADHD  Salah satu keperluan pertama untuk mendidik kanak-kanak ADHD ini ialah dengan mendidik ibubapa oleh guru untuk memahami dan membangunkan strategi yang efektif. Terbahagi kepada 2:  Pendidikan ibubapa  Pendidikan profesional  .

membangunkan strategi untuk menangani masalah tingkah laku yang serius dan mengenal pasti kekuatan kanak-kanak untuk membina „self-esteem‟.Pendidikan Ibubapa  Ibubapa perlu mengetahui tentang kemahiran menguruskan tingkah laku. mencipta satu sistem disiplin yang efektif-peneguhan positif dan negatif. . bagaimana untuk menetapkan tanggapan dan had.

membuat satu strategi untuk membantu anakanak mereka menjalin persahabatan dan ibubapa perlu mengetahui kemahiran untuk bekerjasama dengan kakitangan sekolah anakanak mereka. Ibubapa juga perlu mengemaskini maklumat tentang ADHD seperti prosedur rawatan dan penilaian yang bersesuaian. Ibubapa juga harus belajar teknik untuk menguruskan tekanan dan kemarahan.  .

Pendidikan Profesional  Pengkaji berpendapat adalah perlu bagi guru untuk membangunkan satu sistem komunikasi sekolah-rumah yang efektif. Guru juga perlu memberi maklum balas secara senyap terhadap tingkah laku pelajar ADHD yang mengganggu kelas atau mengabaikan pelajar bila perlu.  . membuat satu peraturan bilik darjah yang bersesuaian dan sistem pengurusan tingkah laku.

. Sebagai contoh. pelajar ADHD harus diberitahu tentang perubahan itu. murid perlu berdiri atau bertepuk tangan ketika memberikan jawapan. Pelajar harus dapat bekerja tanpa mengganggu rakan-rakan lain.    Guru perlu membuat satu arahan yang membolehkan pelajar bergerak. Sekiranya ada perubahan dalam jadual. Ruang fizikal bilik darjah harus disusun dan bebas dari gangguan. Guru harus memberitahu dan mengikut rutin bilik darjah.Sokongan Persekitaran  Berperanan untuk menyusun setiap set pembelajaran supaya ia dapat menyokong pelajar-pelajar ADHD.

Strategi penglibatan yang rendah. Token ekonomi. .     Berikut merupakan intervensi tingkah laku: Ganjaran.Intervensi Tingkah Laku  Kebanyakan pelajar ADHD boleh diajar menggunakan strategi ini untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak sesuai.

Ganjaran

Ganjaran terhadap tingkah laku yang bersesuaian adalah intervensi tingkah laku yang biasa. Tingkah laku yang bersesuaian: Berinteraksi dengan orang lain dengan bersopan. Mengikut peraturan bilik darjah. Menyiapkan kerja sekolah. Berhenti bila diarahkan oleh guru dan bersedia untuk aktiviti seterusnya. Mengikut arahan.

     

  

Pelajar akan menunjukkan tingkah laku yang betul untuk memperolehi ganjaran. Peringatan: Sebagai guru kita harus menggunakan keduadua komunikasi ganjaran dan pujian. Kedua-dua ini harus diberikan kepada tingkah laku yang dapat membantu pelajar ADHD (menyiapkan kerja) daripada memberikan penghargaan terhadap tingkah laku seperti tidak bangun dari tempat duduk.

Strategi Penglibatan yang Rendah

 

Bagi pelajar ADHD, guru boleh memberhentikan tingkah laku yang tidak sesuai apabila tingkah laku tersebut baru bermula. Contoh: Ali baru hendak bercakap dengan rakan disebelah. Sebagai guru buat „eye-contact’ dengan Ali supaya Ali berhenti bercakap. Sekiranya tidak berkesan, guru perlu bergerak ke meja Ali dan berdiri disebelah meja Ali, meletakkan tangan di atas bahu Ali sekiranya perlu untuk mendapatkan perhatian dari Ali.

guru mungkin memerlukan isyarat peribadi. guru perlu meminta Fauziah untuk berhenti dan mencipta satu arahan baru seperti meminta Fauziah menolong guru membuat kerja. Sekiranya masih berterusan. . Contoh: Sekiranya Fauziah bercakap terlalu kuat dalam perbincangan kumpulan.   Bagi sesetengah pelajar. dua ketukan di atas meja Fauziah boleh digunakan sebagai peringatan.

tetapi ia boleh mengurangkan jumlah masa yang dihabiskan oleh guru untuk mengawal tingkah laku pelajar dengan lebih menumpukan kepada P&P. Walaupun strategi penglibatan yang rendah ini tidak mungkin efektif kepada semua pelajar ADHD. .

Token tersebut boleh ditebus apabila mencapai tahap tertentu.Token Ekonomi  Token ekonomi adalah sistem dalam kelas yang memberi ganjaran pada pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang sepatutnya.  Guru memberi pelajar token fizikal seperti sticker dan point (mata ganjaran) bagi tingkah laku yang sepatutnya.  .

Langkah-langkah untuk Melaksanakan Token Ekonomi        Kenal pasti tingkah laku pada setiap pelajar yang boleh memperolehi kredit @ markah. Tentukan harga belian bagi setiap ganjaran. Tentukan nilai bagi setiap tingkah laku sasaran. Memutuskan ganjaran yang boleh diperolehi pelajar. Membuat satu cara yang sistematik bagi pelajar untuk menukar matawang ke atas ganjaran. Tentukan matawang bilik darjah. . Menerangkan ekonomi pada pelajar.

Dudukkan pelajar di kawasan yang senyap. Beri tugasan yang ringkas sahaja dan sesuai dengan daya fokus pelajar 5. Antara cadangan-cadangan untuk penyesuaian diri: Bagi pelajar yang tidak dapat menumpukan perhatian 1. bantu pelajar dalam menetapkan matlamat jangka pendek .Strategi Pengajaran untuk Guru-Guru  Padankan kelebihan dengan keperluan para pelajar agar penyesuaian diri dapat dibuat.  a. dekat dengan pelajar yang bertingkah laku yang baik. Pecahkan tugasan yang panjang kepada sub topik kecil untuk membolehkan pelajar melihat pengakhiran tugasannya 6. Jarakkan setiap meja 3. 2. Beri masa tambahan untuk pelajar siapkan sesuatu tugasan 4.

Cari peluang untuk melibatkan pelajar dalam P&P. . 8. Tugasan yang diberi janganlah berlebihan (kurangkan jumlah tugasan) Arahkan pelajar untuk mengurus penyesuaian diri dengan memberi arahan berbentuk klu. 10. 11. 12. 9.7. Selaraskan arahan bertulisan dengan arahan lisan. Berikan arahan yang ringkas dan jelas. Menggunakan isyarat peribadi bagi memberi klu kepada pelajar agar melakukan tugasan secara berterusan.

9. panggil pelajar hanya apabila dia mengangkat tangan dengan cara yang betul. 8.b. Elakkan kritikan dan membebel. . 5. Impulsif 1. 4. Tingkatkan peneguhan berbentuk peneguhan. Abaikan tingkah laku minor yang tidak sesuai. 2. 3. Puji apabila dia mengangkat tangan dan dapat menjawab dengan betul. Lahirkan tingkah laku positif melalui puji-pujian dan lain-lain. 7. Berhati-hati dalam memberi teguran kepada tingkah laku yang tidak diingini pelajar ini. Dudukkan pelajar bersebelahan dengan guru. guna prosedur ‘time-out’ untuk tingkah laku yang tidak diingini. Perhatikan pelajar secara dekat terutama dalam tempoh peralihan antara setiap mata pelajaran. 6.

2. Benarkan pelajar berdiri semasa membuat kerja. Ingatkan pelajar untuk memeriksa hasil kerja mereka terutama apabila mereka dalam keadaan bergegas dan agak cuai menyiapkan tugasan. 5. 4.c. Kawal pelajar dan perhatikan tingkah laku pelajar terutama dalam peralihan masa. Beri masa tambahan kepada pelajar untuk siapkan tugasan terutama bagi pelajar yang mempunyai tempoh pergerakan motor yang lambat. Aktiviti Motor 1. Berikan masa rehat untuk setiap tugasan. . 6. Sesuaikan kemudahan untuk ‘seat breaks’ seperti perjalanan dekat untuk mengambil sesuatu. 3.

Sediakan suasana yang menggalakkan dan menenangkan. 2. Mood 1. Bercakap dengan nada yang lembut terutama apabila pelajar kelihatan agak gugup. 4. . Analisis arahan-arahan apabila memberi tugasan baru bagi memastikan pelajar faham. 3. Selalu memberi pujian pada tingkah laku positif dan pada hasil kerja yang menggalakkan.d.

Apa yang perlu dalam pembelajaran mereka adalah peranan guru dalam memodifikasikan pengajaran dengan tingkah laku mereka.Kesimpulan  Guru harus mengaplikasikan aktiviti pengajaran yang sesuai untuk menangani masalah pembelajaran kanak-kanak ADHD ini.   . Ini kerana terdapat bukti yang menyatakan bahawa kanak-kanak ADHD ini boleh dididik dan berjaya.

Jadilah guru pendidikan khas yang berkualiti agar hidup kita lebih bererti” K.A. Razhiyah (2005) .Renungan  Sebagai renungan: “Kita adalah guru yang istimewa kerana terpilih untuk mendidik kanak-kanak istimewa ini yang dijamin menjadi penghuni syurga.

Exceptional Children. IDEA 2004 Update Edition. et. 1992. Pendidikan Khas dan Pemulihan Bacaan Asas: Dewan Bahasa dan Pustaka..H. An Introduction To Special Education-Sixth Edition: Merrill Prentice Hall. 2005. Ohio Chua Tee Tee & Koh Boh Boon. San Fransisco . Practical Techniques.H.R. 2004. Second Edition: Jossey Bass. Kuala Lumpur William L. How To Reach And Teach Children With ADD/ADHD. Strategies And Intervention. 2003. Special Education-Contemporary Perspectives For School Professional: Pearson. Boston Sandra F. Exceptional Learners: Introduction To Special Education-Ninth Edition: Allyn & Bacon.al. 2004. Ohio Daniel P. S. Exceptional Lives: Special Education In Today’s School. Bimbingan Kanak-Kanak Luar Biasa: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York Hjh Hasnah Udin. Pearson Prentice Hall.BIBLIOGRAFI Sean J. 2000. 1998. Kuala Lumpur Marylin Friend.