IMPLIKASI NEGATIF KELAS MESRA BUDAYA TIDAK BERJAYA DILAKSANAKAN

MURID

SEKOLAH

MASYARAKAT

Tiada interaksi harmonis dan sihat Mementingkan diri sendiri Sukar untuk sesuaikan diri Takut untuk belajar dan beri idea Rasa rendah diri dan tidak dihargai Iri hati terhadap rakan

Jenayah meningkat Kakitangan pentadbir serta guru mengalami tekanan Gejala sosial meruncing Masyarakat yang tidak mesra dan pentingkan diri

Pencapaian akademik rendah

Tidak bertolak ansur dan bekerjasama Tidak menyumbang kepada kemajuan negara Prasangka buruk

Masalah disiplin murid yang tinggi

Kelas mesra budaya perlu diwujudkan bagi membentuk suasana bilik darjah yang harmoni seterusnya dapat melahirkan generasi akan datang yang lebih matang dan berkualiti. Namun, jika pelaksanaan bagi mewujudkan kelas yang mesra budaya gagal di lakukan, terdapat pelbagai implikasi negatif yang mendorong kepada jatuhnya sesebuah negara bangsa. Implikasi negatif daripada kegagalan mewujudkan kelas yang mesra budaya bakal menyerang tiga golongan yang saling berkaitan iaitu murid, sekolah dan masyarakat. Salah satu implikasi negatif yang mungkin akan terjadi kepada murid adalah murid akan menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri di sekolah. Hal ini disebabkan oleh murid akan berasa tidak selesa dengan keadaan di dalam kelas kerana sentiasa berlakunya masalah diskriminasi sama ada diskriminasi dari segi jantina, agama, bangsa dan tahap ekonomi

murid tersebut juga mungkin akan memberontak kerana terlalu iri hati dengan perhatian lebih yang diberikan . Terdapat juga negara-negara yang meminggirkan seseorang murid kerana perbezaan jantina. murid perempuan akan dianggap lemah dan tidak sepatutnya datang ke sekolah untuk menimba ilmu. idea yang diajukan oleh murid tersebut sering dipertikaikan atau tidak diendahkan langsung oleh rakanrakan sekelas. Implikasi lain yang akan berlaku sekiranya kelas yang mesra budaya gagal untuk diwujudkan ialah murid akan mempunyai keyakinan diri yang rendah di samping akan berasa bahawa diri mereka tidak dihargai oleh guru dan rakan-rakan mereka. Masalah ini akan lebih menjadi parah sekiranya guru sendiri tidak menerima idea yang diberikan oleh murid tersebut. Hal ini mungkin berpunca daripada masalah yang dihadapi oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas.keluarga mahupun tahap kognitif murid itu sendiri. Di samping itu juga. Biasanya di negara mundur. Hal ini mungkin berlaku hasil akibat daripada masalah diskriminasi yang berlaku semasa di dalam kelas terutama semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku. Hal ini kerana setiap usaha dan idea yang ingin disampaikan. Hal ini akan membuatkan murid tersebut berasa kurang selesa dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran tersebut. murid tersebut akan merasa putus semangat untuk belajar dan akan berasa tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri kerana sering diperlekehkan. Selain itu juga. Contohnya. Namun murid tersebut sering berasa usahanya untuk menimba ilmu terganggu dan dihalang. terdapat guru dan sekolah yang lebih mengutamakan murid yang mempunyai tahap kognitif yang lebih baik berbanding murid yang mempunyai tahap kognitif yang lemah. Selain daripada itu. Majoriti murid mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan mempunyai semangat belajar yang kuat. terdapat juga murid lain yang memilih untuk berkawan dengan rakan yang mempunyai tahap ekonomi keluarga yang kukuh berbanding murid yang terdiri daripada golongan keluarga yang mengalami masalah kewangan. semasa sesi perbincangan di dalam kelas. Murid tersebut berkemungkinan akan menaruh rasa dengki kepada rakan mereka yang lebih diutamakan oleh guru serta rakan sekelas yang lain. implikasi lain yang akan dihadapi oleh murid ialah murid sendiri akan berasa iri hati dan mempunyai perasaan yang tidak sihat sperti dengki terhadap rakan yang lain. Implikasi negatif seterusnya yang berlaku kepada murid adalah murid akan berasa takut untuk belajar dan hadir ke sekolah. Hal ini mungkin akan mendorong murid tersebut untuk melakukan sesuatu yang di luar jangkaan seperti akan memberikan kecederaan kepada murid lain. Oleh itu. Selain itu juga. mereka telah mencuba untuk melakukannya dengan sehabis baik. namun segala usaha mereka itu dirasakan sebagai satu yang sia-sia dan tiada sebarang nilai kepada rakan dan guru mereka. Guru atau rakan-rakan mungkin akan meminggirkan murid yang berlainan agama dan bangsa.

jika kelas mesra budaya gagal untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan oleh terdapat sebilangan besar murid-murid yang gagal untuk dididik dan dibentuk dalam kelas yang mesra budaya. sekolah akan menghadapi masalah pengurusan kerana sekolah tersebut perlu menghadapi masalah sokongan daripada murid terhadap program-program yang dijalankan di sekolah tersebut. Perasaan tersebut berkemungkinan akan menyebabkan masalah lain yang lebih dahsyat lagi. Kegagalan guru dalam mewujudkan kelas yang mesra budaya akan menjerumuskan murid kepada masalah yang lebih besar seperti akan berlakunya pergaduhan sesama mereka. Melalui kelas yang tidak mesra budaya. murid akan lebih mementingkan diri bagi menjadikan diri mereka lebih di utamakan oleh guru dan rakan sekelas yang lain. Murid tersebut juga tidak lagi mementingkan sikap bantu-membantu terutama dalam membantu rakan yang lemah dalam pelajaran.oleh guru kepada rakannya itu. Di samping itu juga. Pihak pentadbiran sekolah serta guru-guru akan mengalami tekanan daripada kegagalan pelaksanaan kelas mesra budaya tersebut. Di samping itu juga. implikasi seterusnya ialah. Selain itu. Mereka akan mula mengabaikan rakan-rakan mereka kerana bagi mereka perkara yang penting adalah untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada orang lain tanpa memikirkan untuk membantu rakan-rakan mereka yang lemah. Murid-murid ini akan lebih berkelakukan seperti samseng dan mereka turut akan membuat kegiatan vandalisme seperti melakukan kerosakan kepada kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah bagi meluahkan rasa tidak puas hati yang mereka pendam kepada pihak guru dan sekolah. murid akan mempunyai sikap negatif iaitu murid-murid di sekolah akan mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri dalam apa juga keadaan. Masalah lain juga turut akan menimpa pihak lain sekiranya kelas yang mesra budaya gagal dilaksanakan. sekolah tersebut gagal dalam mencapai kecemerlangan seperti yang . Perasaan iri hati terhadap rakan adalah satu perasaan yang tidak baik untuk perkembangan murid semasa di sekolah. Selain itu juga. Implikasi negatif ini juga turut akan mengheret pihak sekolah untuk samasama mengalami pelbagai masalah. Setiap individu di dalam kelas akan mengamalkan sikap mementingkan diri dan kumpulan sendiri. masalah akan berlaku dalam proses interaksi iaitu akan terjadinya interaksi yang tidak harmoni dalam kalangan murid dengan murid serta murid dengan guru. Salah satu daripada implikasi negatifnya ialah sekolah akan mengalami tekanan yang dahsyat. Mereka akan menimbulkan pelbagai masalah lagi kerana mereka tidak akan mengamalkan disiplin yang baik. Sekolah terpaksa menghadapi masalah disiplin murid yang semakin kronik. Murid juga gagal dididik untuk menjadi seorang insan yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana interaksi yang sihat tidak lagi wujud dengan suasana kelas yang tidak mesra budaya.

Mereka juga akan berasa terancam jika mereka berada di samping kaum lain. daripada didikan yang diberikan di sekolah. kegagalan untuk mewujudkan kelas yang mesra budaya turut akan menyebabkan masyarakat yang enggan mengamalkan sikap bekerjasama dan bertolak ansur antara satu sama lain. Salah satu implikasi daripada kelas mesra budaya yang tidak berjaya diwujudkan ialah masyarakat akan menjadi masyarakat yang tidak mesra dan mementingkan diri serta kumpulan masing-masing. Mereka hanya akan mengutamakan kaum mereka sendiri dan mungkin menyimpan anggapan bahawa kaum lain akan cuba untuk mengambil kesempatan di atas kebaikan mereka jika mereka membantu kaum lain. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan kelas yang mesra budaya. masyarakat daripada kaum merupakan kaum majoriti di sesebuah negara mungkin tidak lagi prihatin dan menghiraukan kesusahan yang dialami oleh kaum minoriti di negara tersebut. Implikasi tersebut bakal mengundang gejala sosial yang tidak terbendung dan akan mengakibatkan masyarakat setempat lepas tangan terhadap gejala sosial yang terjadi. Masing-masing hanya menuding jari antara satu sama lain . Implikasi negatif daripada kegagalan mewujudkan kelas yang mesra budaya akan memberikan impak yang lebih besar kepada masyarakat. Kegagalan untuk mewujudkan kelas yang mesra budaya akan mengakibatkan kepada bermulanya masalah yang lebih parah iaitu masyarakat akan saling mempunyai prasangka buruk antara satu sama lain. Hal ini mungkin akan berlarutan dan akan membawa kepada implikasi lain yang bakal menjadikan masyarakat masa kini yang tidak lagi prihatin dengan keadaan sekeliling mereka. Jika perkara ini terjadi. Contohnya. Hal ini kerana. Selain daripada itu. Hal ini turut akan melahirkan tanggapan yang kurang enak daripada negara lain terhadap negara tersebut. Semasa di bangku sekolah lagi mereka tidak didedahkan untuk memahami dan menghargai kumpulan lain yang berbeza budaya dengan mereka.disasarkan. maka akan lahirlah masyarakat seperti acuan yang digunakan untuk membentuk mereka. Hal ini akan menyebabkan sesebuah negara tidak dapat mencapai kemajuan kerana mempunyai masyarakat yang mempunyai pemikiran yang jumud dan tidak berkembang. Muridmurid tidak dapat menyumbang kecemerlangan yang berkualiti seperti yang diimpikan pihak sekolah kerana perkembangan mereka dalam bidang akademik mahupun kokurikulum telah terhalang oleh masalah perbezaan budaya. Maka akan lahirlah sebuah masyarakat yang tidak menerapkan semangat kerjasama dan sikap bertolak ansur antara satu sama lain. maka jelaslah bahawa kegagalan untuk mewujudkan kelas yang mesra budaya akan menyebabkan masalah lain yang lebih kronik iaitu masalah keruntuhan negara bangsa di sesebuah negara. Terdapat kelompok kaum yang akan memandang kaum lain dengan pandangan yang penuh dengan kecurigaan.

Keadaan ini amat membahayakan lebih-lebih lagi terhadap golongan muda. Masyarakat yang tidak didedahkan dengan kefahaman untuk mengenal dan memahami budaya yang berbeza sejak di bangku sekolah tidak dapat memberikan sumbangan dalam membanteras gejala sosial dan seterusnya gagal dalam memerangi jenayah yang berlaku di kawasan sekitar mereka. Hal ini akan menyebabkan wujudnya keadaan tidak sihat untuk perkembangan masyarakat dan negara tidak dapat mencapai kemajuan yang diimpikan. Golongan ini akan mengikuti jejak langkah yang diamalkan oleh masyarakat terdahulu. Perkara yang lebih membimbangkan terjadi implikasi daripada kegagalan dalam mewujudkan kelas yang mesra budaya ialah kes-kes jenayah akan bermaharajalela. . Hal ini jelas menunjukkan bahawa usaha dalam mewujudkan kelas yang mesra budaya bukanlah satu usaha yang sia-sia dan remeh.tanpa ada sebarang usaha untuk membanteras gejala tersebut daripada menjadi lebih dahsyat lagi. Kegagalan dalam usaha mewujudkan kelas yang mesra budaya akan menyebabkan pelbagai implikasi negatif terutama kepada murid. Maka kes jenayah yang semakin rancak berlaku tidak akan menemui pengakhirannya. Melalui inisiatif dalam mewujudkan kelas yang mesra budaya. Perkara ini mengakibatkan golongan muda melihat contoh tidak elok seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat yang tidak mempedulikan situasi sekitar mereka yang dihujani dengan pelbagai kes jenayah. pihak sekolah dan seterusnya masyarakat. semangat integrasi dalam diri setiap individu dapat dipupuk seawal di bangku sekolah lagi.