P. 1
qawaid fiqhiyyah

qawaid fiqhiyyah

|Views: 701|Likes:
Published by Matthew Hudson
lala
lala

More info:

Published by: Matthew Hudson on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2015

pdf

text

original

PENGENALAN

Qawaid Fiqhiyyah merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu Qawaid dan Fiqhiyyah. Qawaid merupakan kata jamak daripada qa’idah yang bemaksud asas, tapak, atau prinsip. Firman Allah : “ Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meniggikan binaan asasasas(tapak) Baitullah(kaabah) itu…” (surah al-baqarah: 127) Oleh itu, Qawaid Fiqhiyyah bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagianbahagiannya. Kemunculan Qawaid Fiqhiyyah banyak dipengaruhi oleh faktor tuntutan semasa. Ia muncul setelah jarak masa para ulama semakin jauh dari generasi terawal iaitu para salafussoleh. Kelahiran kaedah ini juga menandakan kejayaan mereka menggabungkan jalinkan antara unsur-unsur syarak dengan rasional akal dalam satu sintesis ilmu yang bersepadu. Sejarah perkembangan serta penyusunan Qawaid Fiqhiyyah dapat dijelaskan dengan klasifikasi period.Ia bermula dengan period perundangan,seterusnya period zaman mengadakan. Selepas itu, period zaman imam mazhab dan kemantapan. Akhir sekali, period zaman mutakhir. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah berkembang pesat pada kurun ketiga dan keempat hijrah. Misalnya Imam Abu Tahir Al-Dabbas telah mengumpulkan beberapa kaedah mazhab Abu Hanifah dan disimpulkankan dalam 17 kaedah. Daripada 17 kaedah Ulama’ mutakhir Syafi’iyyah menyimpulkan Qawaid Fiqhiyyah kepada lima kaedah asas iaitu :     Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat). (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan. (al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan. (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum. (al-'adatu muhakkamah)

1

w. segala pertanyaan yang baginda jawab dan fatwa yang diputuskan adalah berdasarkan wahyu dan ijtihad baginda. Sebagaiman yang diwasiatkan kepada Mu’az bin Jabal ketika diutuskan ke yaman menerusi sabda baginda yang bermaksud :- 2 .SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU QAWAID FIQHIYYAH Sejarah perkembangan al-qawa’id al-fiqhiyyahini adalah berbeza dengan sejarah perkembangan ilmu usul al-fiqh.al-sunnah dan ijtihad baginda sahaja. Pada zaman ini. Sekiranya ijtihad baginda tidak tepat ia diperbetulkan oleh wahyu. a) Perinkat pertama Iaitu zaman Rasulullah s. Ini kerana kaedah-kaedah fiqh ini hanya terbentuk pada abad keempat dan kelima Hijrah berbanding dengan ilmu usul al-fiqh yang telah terdahulu digagaskan sebagai suatu disiplin ilmu sejak pada abad kedua Hijrah lagi.a. Dalam konteks tersebut. Sejarah Perundangan Ia bekaitan dengan sumber pengambilan hukum dan perkembangan fiqh.w hanya membenarkan sahabatnya yang diakui untuk berijtihad apabila tiada nas dalam al-quran dan al-sunnah.a. ketika waktu ini segala sumber syariat hanya berdasarkan al-quran. Rasulullah s. Sejarah perkembangan ilmu Qawaid Fiqhiyyah dapat diklasifikasikan kepada 4 period iaitu :1) SejarahPerundangan 2) Zaman mengadakan 3) Zaman imam mazhab dan kemantapan 4) Zaman mutakhir 1. Perkembangan fiqh dalam period ini dapat dibahagikan kepadaa 3 peringkat.

Khalifah al-rasyidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam kedua-dua sumber tersebut.a. Pada zaman itu lahirlah dua aliran fiqh iaitu aliran al-ra’yi yang berkembang pesat dan berpengaruh di Kufah dan aliran hadis yang berkembang di Madinah.untuk itu .tabi’in.w kea rah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah”.Apa yang dapat di kesan. Nabi bertanya lagi: sekiranya kamu tidak dapati dalam kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berpandukan sunnah Rasulullah s.Bertitik tolak dari situlah lahirlah usul fiqh dan istilah-istilah fiqh. .a. .zaman tersebut tidak digalakkan sahabat dan umat islam berijtihad dan menggunakan akal mereka. 3 . Lalu Rasulullah s.Pada zaman inilah bermulanya penulisan dan pembukaan usul fiqh yang bermula abad ke-2 hingga ke-4 hijrah. Nabi bertanya lagi: sekiranya engkau tidak dapati dalam sunnah rasulullah s.Iaitu zaman tabi’in dan tabi’ al.a. pada zaman ini lahir serta terbentuk kaedah fiqh yang pertama iaitu lafaz kaedah yang bermaksud “tidak bahaya dan tidak membahayakan”. . . .iaitu zaman sahabat.w menepuk dada sambil bersabda: “segala pujian bagi Allah yang membenarkan tawfiq kepada kepada utusan Rasulullah s.Zaman ini kegiatan ijtihad hanya bertumpu kepada ahli fiqh sahaja. ketika zaman ini ia merupakan zaman yang masih berpegang kuat pada al-quran dan al-sunnah.Pada waktu ini juga fiqh islam mulai berkembang pesat. b) Peringkat kedua . .w. c) Peringkat ketiga .‘Bagaimanakah engkau akan putuskan hukum apabila dibentangkan kepada enkau masalah? Mu’az menjawab: saya akan bepandukan kitab allah.w dan kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengenepikan perkara itu.a.

Apa yang jelasnya. Mazhab awal yang muncul ialah mazhab fiqh Abu Hanifah al-Nu’man bin Thabit.” Temasuk dalam kurun terbaik tersebut ialah zaman tabi’in dan tabi’ al.“dan allah mengetahui orang akan yang merosakkan (harta benda mereka) daripada orang yang hendak memperbaikinya” .2.“tidak ada bahaya dan tidak membahayakan” . sesuatu kezaliman” 4 .“dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama” ii) sebagaimana hadis . kemudian kurun mereka yang berikutnya.tabi’in yang merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh. dan suruhlah dengan perkara yang baik” . Di antara firman allah dan hadis yang mana terbentuk daripadanya kaedah fiqh ialah:i) sebagaimana firman allah .“ terimalah apa yang mudah dilakukan.“ menunda bayaran hutang bagi yang mampu. Sebagaimana sabda baginda dalam hadis yang diriwayat daripada Imran bin Husahn yang bermaksud:- “Sebaik-baik manusia adalah kurun daku. kemudian kurun selepas mereka.“sesungguhnya yang halal telah jelas. hadis dan kata-kata sahabat. tunas awal yang tumbuh daripada kaedah fiqh ialah dengan berasaskan penjelasan hukum daripada al-quran. Seterusnya daripada semua itu menjadi sumber serta terbentuknya kaedah fiqh itu sediri. dan diantara keduanya ialah syubhat” . Zaman Mengadakan Merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik. dan sesungguhnya yang haram telah jelas.“mendapat faedah kerana menaggung resiko” .

yang juga murid Abu Hanifah. Contohnya.Dijelaskan juga. keadaan . (al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan.Kemantapan Kemantapan tersebut berlaku secara jelasnya selepas abad ke-4 hijrah.3. (al-'adatu muhakkamah) 5 . Iaitu dalam kitab Al-Kharaj yang disebarkan pada zaman pemerintahan khalifah harun al-rasyid. Dimana ia bergerak seiring dengan perubahan masa.182 H) murid kepada Abu Hanifah. dimana Abu Said al-harawi al-sayfi’I telah pergi kepada imam AbubTahir al-Dabbas tersebut serta mengambil sebahagian daripada kaedah tersebut. d) Imam Jamal al-din al-husairy al-hanafi. (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak.Iaitu imam Abu Tahir al-Dabbas dari kalangan ulama fiqh. c) Imam Muhammad bin Idris Al-syafi’i(m. Kitab beliau dihuraikan pula oleh imam Muhammad bin al-Hasan al-syaibani dengan nama Al-Tahrir Syarh al-jami’alkabir..189H). (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum.Hanafi pada kurun 4 hijrah telah mengumpulkan kaedah asas atau utama dalam fiqh mazhab hanafi dalam 17 kaedah. ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa. Selain itu. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan. Khasnya melalui pertumbuhan berbagai bebagai aliran mazhab fiqh. Disebut berkaitan kaedah fiqh dalam kitab al-asal. b) Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani (m.adat dan tempat. Zaman Imam Mazhab dan Kemantapan Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh. . Zaman ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah.204H) iaitu dalam kitab Al-Umm.Di mana kaedah asas yang masyhur ada lima iaitu:      Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat). sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab al-asybah wa al-Naza’I al-suyuti dan al–asybah wa al-naza’ir ibn nujaym. Diantara ulama dan mujtahid yang terkenal yang mana terdapat dalam kitab mereka menyebut kaedah fiqh ialah:a) Qadi Abu Yusuf Yaakub bin Ibrahim(m.

ia Berjaya dikanunkan dalam kerajaan uthmaniyyah secara meluas serta dilaksanakan di wilayah syam yang berpusat di Turki untuk tempoh masa lebih kurang 50 tahun. Zaman ini secara khususnya bermula dapa kurun ke-13 hijrah atau pertengahan kedua abad ke 13 hijrah. Seterusnya. 6 . Majoriti kanun dan perbahasan fiqh serta kaedah dalam majalah tersebut berdasarkan mazhab hanafi.4. Zaman Mutakhir Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh. Antara kitab Qawaid fiqhiyyah terkenal pada zaman ini ialah majalah Al-Ahkam Al-adliyyah al-ythmaniyyah yang mana ia mulai dikanunkan pada 26 syaban 1292H bersamaan 1876M.

Aplikasi kaedah ini adalah salah satu daripada prinsip Islam yang unggul demi menjaga kemaslahatan umat seluruhnya. keturunan. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama. keturunan atau nasab dan harta serta kehormatan manusia. dan mudarat jangkamasa pendek dan panjang. diri. Dharurah ialah kesulitan yang jika tidak diselesaikan akan mengancam agama. haram. akal dan harta. Sebab itu hukum-hakam syariah cenderung kepada mengharamkan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan. Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan Perbezaan Antara Masyaqqah (Kesulitan) Dengan Dharurat (Kemudaratan) Masyaqqah adalah suatu kesulitan yang menghendaki keperluan (hajat) tentang sesuatu apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia. Daripada kerangka inilah timbul hukum-hukum taklifi iaitu wajib. aqal. Antara klasifikasi mudarat ialah mudarat kecil dan besar. jiwa. mudarat khusus dan umum. 7 .Kaedah fiqh ke-4 (al-dhararu yuzal) “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN” Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia. sunat. Ia kemudian disusuli dengan penyelesaian yang boleh membawa kepada kemaslahatan. Kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan ataupun dalam istilah bahasa arab ia disebut “‫ ”ي زال ال ضرورة‬merupakan kaedah yang keempat menurut silibus ilmu Qawaid Fiqhiyyah. makruh dan harus.

dalam keadaan tersebut ia wajib dihindarkan ataupun dihilangkan. Huraian Kaedah Kemudaratan itu harus dihilangkan dengan membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. dengan keringanan dan penghapusan atau menghilangkan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Jelasnya di sini.Dengan adanya masyaqqah akan mendatangkan kemudahan dan keringanan. Kaedah asas tersebut merupakan salah satu daripada penjelasan serta pecahan daripada kaedah-kaedah yang berkaitan dengan kemudaratan yang asalnya terbahagi kepada tiga. Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan. iaitu : 1. samada kemudaratan tersebut berkaitan dengan hak umum seperti seseorang yang menyalurkan air kotoran daripada rumahnya ke jalan umum ataupun juga berkaitan dengan hak khusus seperti seseorang yang merosakkan harta benda orang lain. Lantaran itulah. Rumusan Kaedah Justeru itu. Menjauhkan kemudaratan yang bermula dan dari permulaannya. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. sedangkan dengan adanya dharurah (kemudaratan) mewujudkan penghapusan hukum. lebih-lebih lagi terhadap orang lain.apabila keadaan demikian berlaku. 2. Wajib menghilangkan atau melenyapkan kemudaratan apabila ia berlaku. tidak boleh sama sekali melakukan atau membuat kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri. Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud kemudaratan atau bahaya mestilah dihapuskan. Lantaran itu.ia wajib dihilangkan. 8 .

seperti hukuman hudud. apabila padanya tidak terdapat kemasalahatan yang kukuh. Kerana dengan kemudaratan itu membawa erti menyertakan kerosakan kepada orang lain.qisas. Untuk itu. Selaras dengan kata-kata imam al-Syatibiy : Sesungguhnya syariat itu diasaskan untuk membawa kemasalahatan kepada manusia. kaedah tersebut sebagai asasnya menolak perbuatan yang membawa kemudaratan dibataskan terhadap semua perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Di mana biarpun hukuman-hukuman tersebut zahirnya membawa kemudaratan. Sebagai rumusannya. Oleh itu. jumhur ulama menetapkan bahawa segala yang boleh memudaratkan kaum muslimin wajib dijauhi. 9 . Selaras dengan lafaz kaedah lain pula. 3. tetapi ia tidak dikira sebagai kemudaratan. Kaedah Setiap sebab yang mengarah kepada kerosakan ditegah terhadapnya. Kaedah Apa sahaja yang memudaratkan kaum muslimin wajib dihindarkan terhadap mereka. Daripadanya terbentuklah kaedah yang maksudnya adalah kemudaratan itu dibendung atau ditolak menurut sekadar mungkin. Menolak kemudaratan menurut kemampuan. 2. Namun perkara yang diharuskan oleh syarak dikecualikan. seseorang insan itu tidak boleh sama sekali melakukan kemudaratan terhadap saudaranya dari sudut permulaan dan tidak boleh pada bahagiannya.dan ta’zir.3. Kaitan Kaedah Taklif syarak itu hakikatnya ia disyariatkan demi untuk menolak kemudaratan. antaranya : 1. Kaedah Membendung kerosakan diutamakan daripada menarik kemasalahatan.

10 . 2. 5.. Sebagaimana firman Allah: 214 Terjemahan: Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Kerana semua taklf atau tanggungjawab syarak dibina atas dasar untuk menegah kemudaratan dan bahaya.... Sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan.W.A. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Umar : 218 Maksudnya : Rasulullah S. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Abbas: 217 Maksud Ayat : Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan.Sumber Asal Kaedah Sumber pengambilan kaedah tersebut berdasarkan al-Qur’an dan hadis. kerana kamu hendak melakukan kezaliman (terhadap mereka)...iaitu disyariatkan sebahagian akad yang berasaskan khiyar. 219. yg bermaksud: Tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan. Berdasarkan kepada firman Allah: 216 Terjemahan: .. Skop Kaedah Setengah ulama menggunakan lafaz hadis yang diriwayatkan daripada ibn Abbas tersebut sebagai kaedah asas iaitu. antaranya ialah: 1. Perkara yang berkaitan dengan muamalah. Antara skop kaedah tersebut ialah: 220 1. 3. seperti : Khiyar syarat dan khiyar aib terhadap barang yang dijual beli untuk mengelakkan daripada penipuan. Sebagaimana firman Allah yang lain: 215 Terjemahan: .dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula) dengan maksud memberi mudarat.... 4. Manakala skop daripada kaedah itu adalah sangat luas dan mencakupi sebahagian besar masalah fiqh. melarang jual beli berdasarkan tipu.

Perkara yang berkaitan dengan tegahan atau sekatan. contohnya : Tebus talak dan penceraian di antara pasangan yang tidak sesuai atau tidak serasi demi menjaga kemaslahatan. seperti: Supaya tidak habis harta dan wang mereka . seperti : Anjing gila dan tedung. Semua itu adalah untuk membendung kerosakkan dan menjaga harta. 5. Seseorang itu wajib menjaga dirinya daripada penyakit dan berubat apabila berpenyakit. Memerangi dan membunuh kaum musyrikin dan pemberontak. 2.jika mereka membelanja sesuka hati. 4. Perkara yang berkaitan dengan jenayah. 3. 11 .qisas dan rejam terhadap penzina yang muhsan. 3. Hukum Furu’ Di antara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1. Kerana jika ia tidak memberi nafkah tersebut akan membawa kemudaratan terhadap diri mereka itu. Menahan dan memenjarakan orang yang lapang rezekinya serta senang apabila ia tidak mahu memberi nafkah terhadap anak-anak dan kaum kerabatnya atau mahram. Disyariatkan al-syaf’ah untuk menjaga kepentingan rakan kongsi atau jiran. nyawa dan lainnya. Memenjarakan orang yang membawa ajaran sesat dan segala sebaran yang membawa kerosakan kepada masyarakat. Antaranya ialah: Menegah orang yang bodoh membelanjakan harta milik mereka dan lainnya. 4. 5.2. contohnya perlaksanaan hukum hudud seperti : Potong tangan terhadap pencuri.hingga ia bertaubat atau dikenakan hukuman. Disyariatkan hukum kekeluargaan. Diharuskan membunuh binatang yang membahayakan serta merosakkan. Ketentuan tersebut untuk menghindarkan kemudaratan .

bahkan menambahkan masalah.”222 a) Huraian kaedah Ia juga dibawa dengan lafaz kaedah yang bermaksud kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang serupa.kaedah pecahan tersebut membataskan kaedah asas sebelumnya. 2) Doktor tidak boleh mengambil darah seseorang untuk ditambah kepada pesakit yang perlukan darah. namun bukanlah dengan cara menimbulkan bahaya seperti itu atau sama. 12 . 3) Untuk menghindarkan daripada sawah seseorang itu tenggelam. Kerana jika semua itu berlaku tidak ada makna. Dimana. ia tidak boleh melakukan perbuatan supaya sawah orang lain tenggelam. Justeru itu. asalkan sawahnya selamat. biarpun bahaya itu mestilah dihilangkan .seandainya ia diharuskan. Ia juga bermaksud bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya juga.Kaedah Pecahan Daripada kaedah asas tersebut terbentuk pula kaedah pecahan. Iaitu kaedah: “Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Hal tersebut kerana. sudah tentulah bertentangan dengan kaedah asas: Maksudnya : Kemudaratan mesti dihilangkan. Apatah lagi jika lahir bahaya yang lebih besar. jika darahnya diambil menyebabkan ia pula akan tenat atau menyebabkan kematian. 224 c) Hukum Furu’ Diantara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1) Tidak boleh seseorang yang dalam kelaparan mencuri atau mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kebuluran sekiranya makanannya diambil atau dicuri. kemudaratan itu tidak boleh sama sekali dihilangkan dengan kemudaratan juga. b) Rumusan Kaedah Justeru itu.

T kebolehan dan kemaafan dalam keadaan tidak normal atau sulit itu ialah keikhlasan seseorang dalam menghadapi keadaan tersebut. Maka dengan itulah as-Syari'at memberikan kelonggaran dan kemudahan dari beberapa segi dan sudut. apakah yang dimaafkan dan sekadar mana kebolehan dan kemaafan itu diberikan Faktor paling utama yang menjamin di sisi Allah S. Walaupun keseluruhan syari'at itu diturunkan kepada manusia bagi memelihara kemaslahatan dan menghindar kemudaratan tetapi as-Syari'at sedar akan kedudukan umat yang sekali-sekala terjatuh ke suasana kehidupan yang bukan normal. kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan". sebagaimana sabda Nabi S. semuanya disediakan bagi tujuan tetap menjaga kemaslahatan dan menghindar kemudaratan umat dalam keadaan sedemikian.W. apa yang jelas dan apa yang tersembunyi. Dalam ertikata lain. Untuk seseorang individu muslim itu mempraktikkan kemudahan agama dalam keadaan sebegini dia wajib tahu apakah yang dibolehkan. sengaja atau tidak sengaja merupakan tali pengukur di sisi Allah Azza waJalla dalam menerima perbuatan seseorang itu dalam keadaan darurat atau kesulitan yang dihadapinya.W: “Setiap yang kita lakukan akan diperkira di Hari Akhirat nanti dan kita akan dipertanggung jawabkan ke atas segala tindak-tanduk di dunia terdahulu dan di ketika itu akan jelaslah apa yang benar dan apa yang salah. Setiap keadaan itu dijelaskan situasinya dan dikategorikan kedudukannya dan setiap kedudukan itu mempunyai tahap-tahap dan syarat kelonggaran hukumnya.105] 13 .KESIMPULAN DARIPADA KAEDAH INI Islam dan Syari'atnya amat bersikap toleransi dan memahami akan keadaan serta tuntutan umatnya.A. Dalil kuat yang dijadikan ukuran perbuatan seseorang itu adalah niat serta bisikan hatinya. [Maksud surah at-Taubah 9 . apa yang ghaib dan apa yang nyata” Allah Azza waJalla menerangkan hakikat ini dalam firmanNya: “Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata.

Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami. 14 .iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian.Akhir kata. kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini .

diri. akal dan harta. Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh. Period ini merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh.KESIMPULAN Berdasarkan huraian yang dikemukakan. bermulanya period zaman mengadakan. Period ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah. dapat dirumuskan bahawa sejarah perkembangan ilmu qawaid fiqhiyyah dapat dipecahkan kepada 4 period. Lantaran itu.apabila keadaan demikian berlaku. ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa. keturunan. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. ia merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik. Kesulitan apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia.Kaedah ke-4 membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama. Selain itu. Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh. Seterusnya dalam huraian yang dikemukakan. terdapat huraian mengenai kaedah fiqh yang ke-4 iaitu “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN”. Selepas period perundangan. 15 . Ia bermula dengan period perundangan dan ia berkaitan dengan sumber pengambilan hukum serta perkembangan fiqh.ia wajib dihilangkan. Mudarat berbeza dengan kesulitan. Perkembangan fiqh dalam period ini terbahagi kepada 3 peringkat. Melalui kaedah ini dapat dirumuskan bahawa Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia. Period yang terakhir ialah period Zaman Mutakhir. Ilmu qawid fiqhiyyah terus berkembang dan memasuki period seterusnya iaitu period zaman Imam Mazhab dan Kemantapan.

kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian.Akhir kata. Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami. Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan. 16 .

com/  http://al-zuhaily.ppt&ei=9Ic8UfSiGsWJrAednICQBQ&usg=AFQjCNFAJM1AQfmW9M 185kE65s8ZuSeTGg&sig2=XSCvJ3Fn5vU1Nic0pJPjuw  http://lebaiyusri.RUJUKAN   http://norlihanahani.blogspot.google.com.blogspot.com/ 17 .com/  https://www.blogspot.my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0 CHkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.andalus.sg%2Fdpia%2Fnota_pensyarah%2Fqa waid_fiqhiyyah_1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->