PENGENALAN

Qawaid Fiqhiyyah merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu Qawaid dan Fiqhiyyah. Qawaid merupakan kata jamak daripada qa’idah yang bemaksud asas, tapak, atau prinsip. Firman Allah : “ Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meniggikan binaan asasasas(tapak) Baitullah(kaabah) itu…” (surah al-baqarah: 127) Oleh itu, Qawaid Fiqhiyyah bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagianbahagiannya. Kemunculan Qawaid Fiqhiyyah banyak dipengaruhi oleh faktor tuntutan semasa. Ia muncul setelah jarak masa para ulama semakin jauh dari generasi terawal iaitu para salafussoleh. Kelahiran kaedah ini juga menandakan kejayaan mereka menggabungkan jalinkan antara unsur-unsur syarak dengan rasional akal dalam satu sintesis ilmu yang bersepadu. Sejarah perkembangan serta penyusunan Qawaid Fiqhiyyah dapat dijelaskan dengan klasifikasi period.Ia bermula dengan period perundangan,seterusnya period zaman mengadakan. Selepas itu, period zaman imam mazhab dan kemantapan. Akhir sekali, period zaman mutakhir. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah berkembang pesat pada kurun ketiga dan keempat hijrah. Misalnya Imam Abu Tahir Al-Dabbas telah mengumpulkan beberapa kaedah mazhab Abu Hanifah dan disimpulkankan dalam 17 kaedah. Daripada 17 kaedah Ulama’ mutakhir Syafi’iyyah menyimpulkan Qawaid Fiqhiyyah kepada lima kaedah asas iaitu :     Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat). (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan. (al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan. (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum. (al-'adatu muhakkamah)

1

Dalam konteks tersebut. Rasulullah s.a. Ini kerana kaedah-kaedah fiqh ini hanya terbentuk pada abad keempat dan kelima Hijrah berbanding dengan ilmu usul al-fiqh yang telah terdahulu digagaskan sebagai suatu disiplin ilmu sejak pada abad kedua Hijrah lagi. Perkembangan fiqh dalam period ini dapat dibahagikan kepadaa 3 peringkat. Sekiranya ijtihad baginda tidak tepat ia diperbetulkan oleh wahyu. Sejarah perkembangan ilmu Qawaid Fiqhiyyah dapat diklasifikasikan kepada 4 period iaitu :1) SejarahPerundangan 2) Zaman mengadakan 3) Zaman imam mazhab dan kemantapan 4) Zaman mutakhir 1. Pada zaman ini.w hanya membenarkan sahabatnya yang diakui untuk berijtihad apabila tiada nas dalam al-quran dan al-sunnah. segala pertanyaan yang baginda jawab dan fatwa yang diputuskan adalah berdasarkan wahyu dan ijtihad baginda. Sebagaiman yang diwasiatkan kepada Mu’az bin Jabal ketika diutuskan ke yaman menerusi sabda baginda yang bermaksud :- 2 .a.w.al-sunnah dan ijtihad baginda sahaja. ketika waktu ini segala sumber syariat hanya berdasarkan al-quran.SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU QAWAID FIQHIYYAH Sejarah perkembangan al-qawa’id al-fiqhiyyahini adalah berbeza dengan sejarah perkembangan ilmu usul al-fiqh. a) Perinkat pertama Iaitu zaman Rasulullah s. Sejarah Perundangan Ia bekaitan dengan sumber pengambilan hukum dan perkembangan fiqh.

iaitu zaman sahabat. . .a.Pada zaman inilah bermulanya penulisan dan pembukaan usul fiqh yang bermula abad ke-2 hingga ke-4 hijrah. Pada zaman itu lahirlah dua aliran fiqh iaitu aliran al-ra’yi yang berkembang pesat dan berpengaruh di Kufah dan aliran hadis yang berkembang di Madinah.Bertitik tolak dari situlah lahirlah usul fiqh dan istilah-istilah fiqh. b) Peringkat kedua . .w dan kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengenepikan perkara itu. Nabi bertanya lagi: sekiranya engkau tidak dapati dalam sunnah rasulullah s. ketika zaman ini ia merupakan zaman yang masih berpegang kuat pada al-quran dan al-sunnah.tabi’in. .Zaman ini kegiatan ijtihad hanya bertumpu kepada ahli fiqh sahaja.Iaitu zaman tabi’in dan tabi’ al. Lalu Rasulullah s. pada zaman ini lahir serta terbentuk kaedah fiqh yang pertama iaitu lafaz kaedah yang bermaksud “tidak bahaya dan tidak membahayakan”.Apa yang dapat di kesan.untuk itu .a. . c) Peringkat ketiga .Pada waktu ini juga fiqh islam mulai berkembang pesat.w menepuk dada sambil bersabda: “segala pujian bagi Allah yang membenarkan tawfiq kepada kepada utusan Rasulullah s.zaman tersebut tidak digalakkan sahabat dan umat islam berijtihad dan menggunakan akal mereka.Khalifah al-rasyidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam kedua-dua sumber tersebut.w.w kea rah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah”. .a. Nabi bertanya lagi: sekiranya kamu tidak dapati dalam kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berpandukan sunnah Rasulullah s.a. 3 .‘Bagaimanakah engkau akan putuskan hukum apabila dibentangkan kepada enkau masalah? Mu’az menjawab: saya akan bepandukan kitab allah.

dan diantara keduanya ialah syubhat” . Sebagaimana sabda baginda dalam hadis yang diriwayat daripada Imran bin Husahn yang bermaksud:- “Sebaik-baik manusia adalah kurun daku. dan suruhlah dengan perkara yang baik” . Apa yang jelasnya.“dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama” ii) sebagaimana hadis .“mendapat faedah kerana menaggung resiko” .“ menunda bayaran hutang bagi yang mampu.2. kemudian kurun selepas mereka. hadis dan kata-kata sahabat.tabi’in yang merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh. Di antara firman allah dan hadis yang mana terbentuk daripadanya kaedah fiqh ialah:i) sebagaimana firman allah . Mazhab awal yang muncul ialah mazhab fiqh Abu Hanifah al-Nu’man bin Thabit.” Temasuk dalam kurun terbaik tersebut ialah zaman tabi’in dan tabi’ al. kemudian kurun mereka yang berikutnya. dan sesungguhnya yang haram telah jelas. Seterusnya daripada semua itu menjadi sumber serta terbentuknya kaedah fiqh itu sediri.“ terimalah apa yang mudah dilakukan.“dan allah mengetahui orang akan yang merosakkan (harta benda mereka) daripada orang yang hendak memperbaikinya” . Zaman Mengadakan Merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik.“tidak ada bahaya dan tidak membahayakan” . sesuatu kezaliman” 4 . tunas awal yang tumbuh daripada kaedah fiqh ialah dengan berasaskan penjelasan hukum daripada al-quran.“sesungguhnya yang halal telah jelas.

(al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan.adat dan tempat. Diantara ulama dan mujtahid yang terkenal yang mana terdapat dalam kitab mereka menyebut kaedah fiqh ialah:a) Qadi Abu Yusuf Yaakub bin Ibrahim(m. Zaman ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah. Khasnya melalui pertumbuhan berbagai bebagai aliran mazhab fiqh.Kemantapan Kemantapan tersebut berlaku secara jelasnya selepas abad ke-4 hijrah.. (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak. ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa. Iaitu dalam kitab Al-Kharaj yang disebarkan pada zaman pemerintahan khalifah harun al-rasyid.Dijelaskan juga.204H) iaitu dalam kitab Al-Umm.Hanafi pada kurun 4 hijrah telah mengumpulkan kaedah asas atau utama dalam fiqh mazhab hanafi dalam 17 kaedah. Contohnya. dimana Abu Said al-harawi al-sayfi’I telah pergi kepada imam AbubTahir al-Dabbas tersebut serta mengambil sebahagian daripada kaedah tersebut.Iaitu imam Abu Tahir al-Dabbas dari kalangan ulama fiqh.yang juga murid Abu Hanifah. Selain itu. d) Imam Jamal al-din al-husairy al-hanafi. Zaman Imam Mazhab dan Kemantapan Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh. sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab al-asybah wa al-Naza’I al-suyuti dan al–asybah wa al-naza’ir ibn nujaym.189H). Disebut berkaitan kaedah fiqh dalam kitab al-asal. (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum. keadaan . c) Imam Muhammad bin Idris Al-syafi’i(m.3. Kitab beliau dihuraikan pula oleh imam Muhammad bin al-Hasan al-syaibani dengan nama Al-Tahrir Syarh al-jami’alkabir. b) Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani (m. (al-'adatu muhakkamah) 5 . Dimana ia bergerak seiring dengan perubahan masa. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan.Di mana kaedah asas yang masyhur ada lima iaitu:      Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat).182 H) murid kepada Abu Hanifah. .

Antara kitab Qawaid fiqhiyyah terkenal pada zaman ini ialah majalah Al-Ahkam Al-adliyyah al-ythmaniyyah yang mana ia mulai dikanunkan pada 26 syaban 1292H bersamaan 1876M.4. Zaman ini secara khususnya bermula dapa kurun ke-13 hijrah atau pertengahan kedua abad ke 13 hijrah. 6 .ia Berjaya dikanunkan dalam kerajaan uthmaniyyah secara meluas serta dilaksanakan di wilayah syam yang berpusat di Turki untuk tempoh masa lebih kurang 50 tahun. Majoriti kanun dan perbahasan fiqh serta kaedah dalam majalah tersebut berdasarkan mazhab hanafi. Zaman Mutakhir Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh. Seterusnya.

Daripada kerangka inilah timbul hukum-hukum taklifi iaitu wajib. Antara klasifikasi mudarat ialah mudarat kecil dan besar. akal dan harta. keturunan. Dharurah ialah kesulitan yang jika tidak diselesaikan akan mengancam agama. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama. Kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan ataupun dalam istilah bahasa arab ia disebut “‫ ”ي زال ال ضرورة‬merupakan kaedah yang keempat menurut silibus ilmu Qawaid Fiqhiyyah. mudarat khusus dan umum. Ia kemudian disusuli dengan penyelesaian yang boleh membawa kepada kemaslahatan.Kaedah fiqh ke-4 (al-dhararu yuzal) “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN” Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia. sunat. Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan Perbezaan Antara Masyaqqah (Kesulitan) Dengan Dharurat (Kemudaratan) Masyaqqah adalah suatu kesulitan yang menghendaki keperluan (hajat) tentang sesuatu apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia. haram. jiwa. Sebab itu hukum-hakam syariah cenderung kepada mengharamkan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan. aqal. diri. keturunan atau nasab dan harta serta kehormatan manusia. Aplikasi kaedah ini adalah salah satu daripada prinsip Islam yang unggul demi menjaga kemaslahatan umat seluruhnya. 7 . dan mudarat jangkamasa pendek dan panjang. makruh dan harus.

iaitu : 1.Dengan adanya masyaqqah akan mendatangkan kemudahan dan keringanan. Wajib menghilangkan atau melenyapkan kemudaratan apabila ia berlaku. tidak boleh sama sekali melakukan atau membuat kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri. sedangkan dengan adanya dharurah (kemudaratan) mewujudkan penghapusan hukum. Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan. Lantaran itulah. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. dalam keadaan tersebut ia wajib dihindarkan ataupun dihilangkan. Kaedah asas tersebut merupakan salah satu daripada penjelasan serta pecahan daripada kaedah-kaedah yang berkaitan dengan kemudaratan yang asalnya terbahagi kepada tiga. Lantaran itu. 2. 8 . Menjauhkan kemudaratan yang bermula dan dari permulaannya. Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud kemudaratan atau bahaya mestilah dihapuskan.ia wajib dihilangkan. Rumusan Kaedah Justeru itu. Huraian Kaedah Kemudaratan itu harus dihilangkan dengan membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi.apabila keadaan demikian berlaku. samada kemudaratan tersebut berkaitan dengan hak umum seperti seseorang yang menyalurkan air kotoran daripada rumahnya ke jalan umum ataupun juga berkaitan dengan hak khusus seperti seseorang yang merosakkan harta benda orang lain. lebih-lebih lagi terhadap orang lain. Jelasnya di sini. dengan keringanan dan penghapusan atau menghilangkan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

jumhur ulama menetapkan bahawa segala yang boleh memudaratkan kaum muslimin wajib dijauhi. tetapi ia tidak dikira sebagai kemudaratan. Selaras dengan lafaz kaedah lain pula. Kaedah Apa sahaja yang memudaratkan kaum muslimin wajib dihindarkan terhadap mereka.qisas. 9 . 2. Kaedah Membendung kerosakan diutamakan daripada menarik kemasalahatan. kaedah tersebut sebagai asasnya menolak perbuatan yang membawa kemudaratan dibataskan terhadap semua perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. seseorang insan itu tidak boleh sama sekali melakukan kemudaratan terhadap saudaranya dari sudut permulaan dan tidak boleh pada bahagiannya.dan ta’zir. Kerana dengan kemudaratan itu membawa erti menyertakan kerosakan kepada orang lain. Selaras dengan kata-kata imam al-Syatibiy : Sesungguhnya syariat itu diasaskan untuk membawa kemasalahatan kepada manusia. Oleh itu. Namun perkara yang diharuskan oleh syarak dikecualikan. Sebagai rumusannya. Untuk itu. Menolak kemudaratan menurut kemampuan. Kaedah Setiap sebab yang mengarah kepada kerosakan ditegah terhadapnya. apabila padanya tidak terdapat kemasalahatan yang kukuh. Di mana biarpun hukuman-hukuman tersebut zahirnya membawa kemudaratan. Daripadanya terbentuklah kaedah yang maksudnya adalah kemudaratan itu dibendung atau ditolak menurut sekadar mungkin. 3.3. Kaitan Kaedah Taklif syarak itu hakikatnya ia disyariatkan demi untuk menolak kemudaratan. seperti hukuman hudud. antaranya : 1.

.. 4. kerana kamu hendak melakukan kezaliman (terhadap mereka). Perkara yang berkaitan dengan muamalah. Sebagaimana firman Allah: 214 Terjemahan: Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. 2. Manakala skop daripada kaedah itu adalah sangat luas dan mencakupi sebahagian besar masalah fiqh. Berdasarkan kepada firman Allah: 216 Terjemahan: ..A.Sumber Asal Kaedah Sumber pengambilan kaedah tersebut berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Abbas: 217 Maksud Ayat : Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Antara skop kaedah tersebut ialah: 220 1.. 10 . Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Umar : 218 Maksudnya : Rasulullah S. melarang jual beli berdasarkan tipu. Skop Kaedah Setengah ulama menggunakan lafaz hadis yang diriwayatkan daripada ibn Abbas tersebut sebagai kaedah asas iaitu. Sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan.W. Kerana semua taklf atau tanggungjawab syarak dibina atas dasar untuk menegah kemudaratan dan bahaya...iaitu disyariatkan sebahagian akad yang berasaskan khiyar. antaranya ialah: 1... 3. 219. seperti : Khiyar syarat dan khiyar aib terhadap barang yang dijual beli untuk mengelakkan daripada penipuan.. 5. Sebagaimana firman Allah yang lain: 215 Terjemahan: . yg bermaksud: Tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan.dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula) dengan maksud memberi mudarat..

contohnya perlaksanaan hukum hudud seperti : Potong tangan terhadap pencuri. Memerangi dan membunuh kaum musyrikin dan pemberontak. 3.qisas dan rejam terhadap penzina yang muhsan. Perkara yang berkaitan dengan jenayah. Disyariatkan hukum kekeluargaan. Ketentuan tersebut untuk menghindarkan kemudaratan . 5. contohnya : Tebus talak dan penceraian di antara pasangan yang tidak sesuai atau tidak serasi demi menjaga kemaslahatan. seperti : Anjing gila dan tedung. Memenjarakan orang yang membawa ajaran sesat dan segala sebaran yang membawa kerosakan kepada masyarakat. Antaranya ialah: Menegah orang yang bodoh membelanjakan harta milik mereka dan lainnya. Perkara yang berkaitan dengan tegahan atau sekatan. 3. Diharuskan membunuh binatang yang membahayakan serta merosakkan. Menahan dan memenjarakan orang yang lapang rezekinya serta senang apabila ia tidak mahu memberi nafkah terhadap anak-anak dan kaum kerabatnya atau mahram. Hukum Furu’ Di antara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1. 4.2. Seseorang itu wajib menjaga dirinya daripada penyakit dan berubat apabila berpenyakit.jika mereka membelanja sesuka hati. 2. 4. nyawa dan lainnya.hingga ia bertaubat atau dikenakan hukuman. 11 . Disyariatkan al-syaf’ah untuk menjaga kepentingan rakan kongsi atau jiran. Kerana jika ia tidak memberi nafkah tersebut akan membawa kemudaratan terhadap diri mereka itu. seperti: Supaya tidak habis harta dan wang mereka . Semua itu adalah untuk membendung kerosakkan dan menjaga harta. 5.

2) Doktor tidak boleh mengambil darah seseorang untuk ditambah kepada pesakit yang perlukan darah. 3) Untuk menghindarkan daripada sawah seseorang itu tenggelam. asalkan sawahnya selamat.Kaedah Pecahan Daripada kaedah asas tersebut terbentuk pula kaedah pecahan. Justeru itu.seandainya ia diharuskan. jika darahnya diambil menyebabkan ia pula akan tenat atau menyebabkan kematian. Apatah lagi jika lahir bahaya yang lebih besar. Dimana. 224 c) Hukum Furu’ Diantara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1) Tidak boleh seseorang yang dalam kelaparan mencuri atau mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kebuluran sekiranya makanannya diambil atau dicuri. kemudaratan itu tidak boleh sama sekali dihilangkan dengan kemudaratan juga. namun bukanlah dengan cara menimbulkan bahaya seperti itu atau sama. Kerana jika semua itu berlaku tidak ada makna. biarpun bahaya itu mestilah dihilangkan . Hal tersebut kerana.kaedah pecahan tersebut membataskan kaedah asas sebelumnya. 12 . b) Rumusan Kaedah Justeru itu. Iaitu kaedah: “Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. ia tidak boleh melakukan perbuatan supaya sawah orang lain tenggelam. Ia juga bermaksud bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya juga. sudah tentulah bertentangan dengan kaedah asas: Maksudnya : Kemudaratan mesti dihilangkan. bahkan menambahkan masalah.”222 a) Huraian kaedah Ia juga dibawa dengan lafaz kaedah yang bermaksud kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang serupa.

sebagaimana sabda Nabi S. Dalil kuat yang dijadikan ukuran perbuatan seseorang itu adalah niat serta bisikan hatinya.A.T kebolehan dan kemaafan dalam keadaan tidak normal atau sulit itu ialah keikhlasan seseorang dalam menghadapi keadaan tersebut.KESIMPULAN DARIPADA KAEDAH INI Islam dan Syari'atnya amat bersikap toleransi dan memahami akan keadaan serta tuntutan umatnya. Untuk seseorang individu muslim itu mempraktikkan kemudahan agama dalam keadaan sebegini dia wajib tahu apakah yang dibolehkan. sengaja atau tidak sengaja merupakan tali pengukur di sisi Allah Azza waJalla dalam menerima perbuatan seseorang itu dalam keadaan darurat atau kesulitan yang dihadapinya. Walaupun keseluruhan syari'at itu diturunkan kepada manusia bagi memelihara kemaslahatan dan menghindar kemudaratan tetapi as-Syari'at sedar akan kedudukan umat yang sekali-sekala terjatuh ke suasana kehidupan yang bukan normal. kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan". [Maksud surah at-Taubah 9 .W: “Setiap yang kita lakukan akan diperkira di Hari Akhirat nanti dan kita akan dipertanggung jawabkan ke atas segala tindak-tanduk di dunia terdahulu dan di ketika itu akan jelaslah apa yang benar dan apa yang salah.W. semuanya disediakan bagi tujuan tetap menjaga kemaslahatan dan menghindar kemudaratan umat dalam keadaan sedemikian. Dalam ertikata lain. Maka dengan itulah as-Syari'at memberikan kelonggaran dan kemudahan dari beberapa segi dan sudut. apa yang ghaib dan apa yang nyata” Allah Azza waJalla menerangkan hakikat ini dalam firmanNya: “Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. apa yang jelas dan apa yang tersembunyi. Setiap keadaan itu dijelaskan situasinya dan dikategorikan kedudukannya dan setiap kedudukan itu mempunyai tahap-tahap dan syarat kelonggaran hukumnya.105] 13 . apakah yang dimaafkan dan sekadar mana kebolehan dan kemaafan itu diberikan Faktor paling utama yang menjamin di sisi Allah S.

kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini .iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian. Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami. 14 .Akhir kata.

Selain itu.Kaedah ke-4 membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. bermulanya period zaman mengadakan. ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa. keturunan. akal dan harta. 15 . Perkembangan fiqh dalam period ini terbahagi kepada 3 peringkat. Ia bermula dengan period perundangan dan ia berkaitan dengan sumber pengambilan hukum serta perkembangan fiqh. Selepas period perundangan. terdapat huraian mengenai kaedah fiqh yang ke-4 iaitu “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN”. Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama.KESIMPULAN Berdasarkan huraian yang dikemukakan. dapat dirumuskan bahawa sejarah perkembangan ilmu qawaid fiqhiyyah dapat dipecahkan kepada 4 period. Seterusnya dalam huraian yang dikemukakan. ia merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik. diri. Kesulitan apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia. Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh. Ilmu qawid fiqhiyyah terus berkembang dan memasuki period seterusnya iaitu period zaman Imam Mazhab dan Kemantapan. Period ini merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh. Melalui kaedah ini dapat dirumuskan bahawa Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia.apabila keadaan demikian berlaku. Period yang terakhir ialah period Zaman Mutakhir.ia wajib dihilangkan. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. Mudarat berbeza dengan kesulitan. Period ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah. Lantaran itu.

kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian. Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan. Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami. 16 .Akhir kata.

my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0 CHkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.andalus.RUJUKAN   http://norlihanahani.blogspot.com.blogspot.com/ 17 .com/  https://www.google.com/  http://al-zuhaily.ppt&ei=9Ic8UfSiGsWJrAednICQBQ&usg=AFQjCNFAJM1AQfmW9M 185kE65s8ZuSeTGg&sig2=XSCvJ3Fn5vU1Nic0pJPjuw  http://lebaiyusri.blogspot.sg%2Fdpia%2Fnota_pensyarah%2Fqa waid_fiqhiyyah_1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful