P. 1
qawaid fiqhiyyah

qawaid fiqhiyyah

|Views: 643|Likes:
Published by Matthew Hudson
lala
lala

More info:

Published by: Matthew Hudson on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2015

pdf

text

original

PENGENALAN

Qawaid Fiqhiyyah merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu Qawaid dan Fiqhiyyah. Qawaid merupakan kata jamak daripada qa’idah yang bemaksud asas, tapak, atau prinsip. Firman Allah : “ Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meniggikan binaan asasasas(tapak) Baitullah(kaabah) itu…” (surah al-baqarah: 127) Oleh itu, Qawaid Fiqhiyyah bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagianbahagiannya. Kemunculan Qawaid Fiqhiyyah banyak dipengaruhi oleh faktor tuntutan semasa. Ia muncul setelah jarak masa para ulama semakin jauh dari generasi terawal iaitu para salafussoleh. Kelahiran kaedah ini juga menandakan kejayaan mereka menggabungkan jalinkan antara unsur-unsur syarak dengan rasional akal dalam satu sintesis ilmu yang bersepadu. Sejarah perkembangan serta penyusunan Qawaid Fiqhiyyah dapat dijelaskan dengan klasifikasi period.Ia bermula dengan period perundangan,seterusnya period zaman mengadakan. Selepas itu, period zaman imam mazhab dan kemantapan. Akhir sekali, period zaman mutakhir. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah berkembang pesat pada kurun ketiga dan keempat hijrah. Misalnya Imam Abu Tahir Al-Dabbas telah mengumpulkan beberapa kaedah mazhab Abu Hanifah dan disimpulkankan dalam 17 kaedah. Daripada 17 kaedah Ulama’ mutakhir Syafi’iyyah menyimpulkan Qawaid Fiqhiyyah kepada lima kaedah asas iaitu :     Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat). (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan. (al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan. (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum. (al-'adatu muhakkamah)

1

a) Perinkat pertama Iaitu zaman Rasulullah s. Dalam konteks tersebut.w hanya membenarkan sahabatnya yang diakui untuk berijtihad apabila tiada nas dalam al-quran dan al-sunnah. Sebagaiman yang diwasiatkan kepada Mu’az bin Jabal ketika diutuskan ke yaman menerusi sabda baginda yang bermaksud :- 2 . Sejarah perkembangan ilmu Qawaid Fiqhiyyah dapat diklasifikasikan kepada 4 period iaitu :1) SejarahPerundangan 2) Zaman mengadakan 3) Zaman imam mazhab dan kemantapan 4) Zaman mutakhir 1. Sejarah Perundangan Ia bekaitan dengan sumber pengambilan hukum dan perkembangan fiqh. Sekiranya ijtihad baginda tidak tepat ia diperbetulkan oleh wahyu. segala pertanyaan yang baginda jawab dan fatwa yang diputuskan adalah berdasarkan wahyu dan ijtihad baginda. Pada zaman ini. Perkembangan fiqh dalam period ini dapat dibahagikan kepadaa 3 peringkat.a. ketika waktu ini segala sumber syariat hanya berdasarkan al-quran.w. Ini kerana kaedah-kaedah fiqh ini hanya terbentuk pada abad keempat dan kelima Hijrah berbanding dengan ilmu usul al-fiqh yang telah terdahulu digagaskan sebagai suatu disiplin ilmu sejak pada abad kedua Hijrah lagi.a.SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU QAWAID FIQHIYYAH Sejarah perkembangan al-qawa’id al-fiqhiyyahini adalah berbeza dengan sejarah perkembangan ilmu usul al-fiqh.al-sunnah dan ijtihad baginda sahaja. Rasulullah s.

.Zaman ini kegiatan ijtihad hanya bertumpu kepada ahli fiqh sahaja.‘Bagaimanakah engkau akan putuskan hukum apabila dibentangkan kepada enkau masalah? Mu’az menjawab: saya akan bepandukan kitab allah. Nabi bertanya lagi: sekiranya kamu tidak dapati dalam kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berpandukan sunnah Rasulullah s. .tabi’in. . .w dan kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengenepikan perkara itu. Nabi bertanya lagi: sekiranya engkau tidak dapati dalam sunnah rasulullah s.a. Lalu Rasulullah s.Apa yang dapat di kesan.w.w kea rah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah”. c) Peringkat ketiga . ketika zaman ini ia merupakan zaman yang masih berpegang kuat pada al-quran dan al-sunnah.zaman tersebut tidak digalakkan sahabat dan umat islam berijtihad dan menggunakan akal mereka.iaitu zaman sahabat.Bertitik tolak dari situlah lahirlah usul fiqh dan istilah-istilah fiqh. pada zaman ini lahir serta terbentuk kaedah fiqh yang pertama iaitu lafaz kaedah yang bermaksud “tidak bahaya dan tidak membahayakan”.Iaitu zaman tabi’in dan tabi’ al. .a.Pada waktu ini juga fiqh islam mulai berkembang pesat.a. b) Peringkat kedua .Khalifah al-rasyidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam kedua-dua sumber tersebut.untuk itu . Pada zaman itu lahirlah dua aliran fiqh iaitu aliran al-ra’yi yang berkembang pesat dan berpengaruh di Kufah dan aliran hadis yang berkembang di Madinah.w menepuk dada sambil bersabda: “segala pujian bagi Allah yang membenarkan tawfiq kepada kepada utusan Rasulullah s.a. 3 . .Pada zaman inilah bermulanya penulisan dan pembukaan usul fiqh yang bermula abad ke-2 hingga ke-4 hijrah.

Sebagaimana sabda baginda dalam hadis yang diriwayat daripada Imran bin Husahn yang bermaksud:- “Sebaik-baik manusia adalah kurun daku. Seterusnya daripada semua itu menjadi sumber serta terbentuknya kaedah fiqh itu sediri.“ menunda bayaran hutang bagi yang mampu. Zaman Mengadakan Merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik.tabi’in yang merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh. hadis dan kata-kata sahabat.“dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama” ii) sebagaimana hadis . kemudian kurun selepas mereka.“sesungguhnya yang halal telah jelas. Mazhab awal yang muncul ialah mazhab fiqh Abu Hanifah al-Nu’man bin Thabit.” Temasuk dalam kurun terbaik tersebut ialah zaman tabi’in dan tabi’ al. Apa yang jelasnya.2.“ terimalah apa yang mudah dilakukan.“dan allah mengetahui orang akan yang merosakkan (harta benda mereka) daripada orang yang hendak memperbaikinya” . dan sesungguhnya yang haram telah jelas. kemudian kurun mereka yang berikutnya. tunas awal yang tumbuh daripada kaedah fiqh ialah dengan berasaskan penjelasan hukum daripada al-quran.“tidak ada bahaya dan tidak membahayakan” . Di antara firman allah dan hadis yang mana terbentuk daripadanya kaedah fiqh ialah:i) sebagaimana firman allah .“mendapat faedah kerana menaggung resiko” . sesuatu kezaliman” 4 . dan diantara keduanya ialah syubhat” . dan suruhlah dengan perkara yang baik” .

Disebut berkaitan kaedah fiqh dalam kitab al-asal.Hanafi pada kurun 4 hijrah telah mengumpulkan kaedah asas atau utama dalam fiqh mazhab hanafi dalam 17 kaedah.Dijelaskan juga. keadaan . Kitab beliau dihuraikan pula oleh imam Muhammad bin al-Hasan al-syaibani dengan nama Al-Tahrir Syarh al-jami’alkabir. c) Imam Muhammad bin Idris Al-syafi’i(m. (al-'adatu muhakkamah) 5 .Di mana kaedah asas yang masyhur ada lima iaitu:      Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat). d) Imam Jamal al-din al-husairy al-hanafi. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan. Iaitu dalam kitab Al-Kharaj yang disebarkan pada zaman pemerintahan khalifah harun al-rasyid. Zaman Imam Mazhab dan Kemantapan Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh.yang juga murid Abu Hanifah. dimana Abu Said al-harawi al-sayfi’I telah pergi kepada imam AbubTahir al-Dabbas tersebut serta mengambil sebahagian daripada kaedah tersebut.Kemantapan Kemantapan tersebut berlaku secara jelasnya selepas abad ke-4 hijrah. Zaman ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah. sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab al-asybah wa al-Naza’I al-suyuti dan al–asybah wa al-naza’ir ibn nujaym.204H) iaitu dalam kitab Al-Umm.3. Contohnya. (al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan.182 H) murid kepada Abu Hanifah. Khasnya melalui pertumbuhan berbagai bebagai aliran mazhab fiqh.189H). b) Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani (m. Selain itu. Diantara ulama dan mujtahid yang terkenal yang mana terdapat dalam kitab mereka menyebut kaedah fiqh ialah:a) Qadi Abu Yusuf Yaakub bin Ibrahim(m.Iaitu imam Abu Tahir al-Dabbas dari kalangan ulama fiqh. ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa. (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum.. Dimana ia bergerak seiring dengan perubahan masa. (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak.adat dan tempat. .

ia Berjaya dikanunkan dalam kerajaan uthmaniyyah secara meluas serta dilaksanakan di wilayah syam yang berpusat di Turki untuk tempoh masa lebih kurang 50 tahun. Majoriti kanun dan perbahasan fiqh serta kaedah dalam majalah tersebut berdasarkan mazhab hanafi. Zaman Mutakhir Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh. 6 .4. Seterusnya. Zaman ini secara khususnya bermula dapa kurun ke-13 hijrah atau pertengahan kedua abad ke 13 hijrah. Antara kitab Qawaid fiqhiyyah terkenal pada zaman ini ialah majalah Al-Ahkam Al-adliyyah al-ythmaniyyah yang mana ia mulai dikanunkan pada 26 syaban 1292H bersamaan 1876M.

Ia kemudian disusuli dengan penyelesaian yang boleh membawa kepada kemaslahatan. Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan Perbezaan Antara Masyaqqah (Kesulitan) Dengan Dharurat (Kemudaratan) Masyaqqah adalah suatu kesulitan yang menghendaki keperluan (hajat) tentang sesuatu apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia. Daripada kerangka inilah timbul hukum-hukum taklifi iaitu wajib. Kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan ataupun dalam istilah bahasa arab ia disebut “‫ ”ي زال ال ضرورة‬merupakan kaedah yang keempat menurut silibus ilmu Qawaid Fiqhiyyah. mudarat khusus dan umum. Aplikasi kaedah ini adalah salah satu daripada prinsip Islam yang unggul demi menjaga kemaslahatan umat seluruhnya. Dharurah ialah kesulitan yang jika tidak diselesaikan akan mengancam agama.Kaedah fiqh ke-4 (al-dhararu yuzal) “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN” Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama. dan mudarat jangkamasa pendek dan panjang. haram. Sebab itu hukum-hakam syariah cenderung kepada mengharamkan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan. keturunan. akal dan harta. sunat. keturunan atau nasab dan harta serta kehormatan manusia. Antara klasifikasi mudarat ialah mudarat kecil dan besar. makruh dan harus. jiwa. aqal. 7 . diri.

Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud kemudaratan atau bahaya mestilah dihapuskan.Dengan adanya masyaqqah akan mendatangkan kemudahan dan keringanan. 8 . Menjauhkan kemudaratan yang bermula dan dari permulaannya.apabila keadaan demikian berlaku. Huraian Kaedah Kemudaratan itu harus dihilangkan dengan membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. 2. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. dalam keadaan tersebut ia wajib dihindarkan ataupun dihilangkan. lebih-lebih lagi terhadap orang lain. Lantaran itu. Kaedah asas tersebut merupakan salah satu daripada penjelasan serta pecahan daripada kaedah-kaedah yang berkaitan dengan kemudaratan yang asalnya terbahagi kepada tiga. Jelasnya di sini. tidak boleh sama sekali melakukan atau membuat kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri. dengan keringanan dan penghapusan atau menghilangkan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. samada kemudaratan tersebut berkaitan dengan hak umum seperti seseorang yang menyalurkan air kotoran daripada rumahnya ke jalan umum ataupun juga berkaitan dengan hak khusus seperti seseorang yang merosakkan harta benda orang lain. Rumusan Kaedah Justeru itu. Lantaran itulah. Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan. sedangkan dengan adanya dharurah (kemudaratan) mewujudkan penghapusan hukum.ia wajib dihilangkan. Wajib menghilangkan atau melenyapkan kemudaratan apabila ia berlaku. iaitu : 1.

Selaras dengan kata-kata imam al-Syatibiy : Sesungguhnya syariat itu diasaskan untuk membawa kemasalahatan kepada manusia. Menolak kemudaratan menurut kemampuan. apabila padanya tidak terdapat kemasalahatan yang kukuh. Untuk itu. Selaras dengan lafaz kaedah lain pula. seseorang insan itu tidak boleh sama sekali melakukan kemudaratan terhadap saudaranya dari sudut permulaan dan tidak boleh pada bahagiannya. antaranya : 1. 2. Oleh itu. jumhur ulama menetapkan bahawa segala yang boleh memudaratkan kaum muslimin wajib dijauhi. Namun perkara yang diharuskan oleh syarak dikecualikan. kaedah tersebut sebagai asasnya menolak perbuatan yang membawa kemudaratan dibataskan terhadap semua perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak.dan ta’zir. 3. Kaedah Setiap sebab yang mengarah kepada kerosakan ditegah terhadapnya.qisas.3. Kerana dengan kemudaratan itu membawa erti menyertakan kerosakan kepada orang lain. Sebagai rumusannya. Daripadanya terbentuklah kaedah yang maksudnya adalah kemudaratan itu dibendung atau ditolak menurut sekadar mungkin. tetapi ia tidak dikira sebagai kemudaratan. 9 . Kaedah Apa sahaja yang memudaratkan kaum muslimin wajib dihindarkan terhadap mereka. Kaitan Kaedah Taklif syarak itu hakikatnya ia disyariatkan demi untuk menolak kemudaratan. seperti hukuman hudud. Kaedah Membendung kerosakan diutamakan daripada menarik kemasalahatan. Di mana biarpun hukuman-hukuman tersebut zahirnya membawa kemudaratan.

. melarang jual beli berdasarkan tipu.. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Abbas: 217 Maksud Ayat : Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan.. Berdasarkan kepada firman Allah: 216 Terjemahan: ..W. Antara skop kaedah tersebut ialah: 220 1. Sebagaimana firman Allah yang lain: 215 Terjemahan: . 5. seperti : Khiyar syarat dan khiyar aib terhadap barang yang dijual beli untuk mengelakkan daripada penipuan. yg bermaksud: Tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan.iaitu disyariatkan sebahagian akad yang berasaskan khiyar... Manakala skop daripada kaedah itu adalah sangat luas dan mencakupi sebahagian besar masalah fiqh. Skop Kaedah Setengah ulama menggunakan lafaz hadis yang diriwayatkan daripada ibn Abbas tersebut sebagai kaedah asas iaitu.. Perkara yang berkaitan dengan muamalah. 2. 10 . Sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Umar : 218 Maksudnya : Rasulullah S.dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula) dengan maksud memberi mudarat. Kerana semua taklf atau tanggungjawab syarak dibina atas dasar untuk menegah kemudaratan dan bahaya. 219. 4. Sebagaimana firman Allah: 214 Terjemahan: Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. antaranya ialah: 1.. 3..Sumber Asal Kaedah Sumber pengambilan kaedah tersebut berdasarkan al-Qur’an dan hadis. kerana kamu hendak melakukan kezaliman (terhadap mereka)..A.

Diharuskan membunuh binatang yang membahayakan serta merosakkan. 11 . Semua itu adalah untuk membendung kerosakkan dan menjaga harta. Memerangi dan membunuh kaum musyrikin dan pemberontak. 5. 3. 4. seperti: Supaya tidak habis harta dan wang mereka . seperti : Anjing gila dan tedung. Antaranya ialah: Menegah orang yang bodoh membelanjakan harta milik mereka dan lainnya. Disyariatkan al-syaf’ah untuk menjaga kepentingan rakan kongsi atau jiran. Memenjarakan orang yang membawa ajaran sesat dan segala sebaran yang membawa kerosakan kepada masyarakat. Perkara yang berkaitan dengan tegahan atau sekatan. Ketentuan tersebut untuk menghindarkan kemudaratan . 2. nyawa dan lainnya.2. contohnya : Tebus talak dan penceraian di antara pasangan yang tidak sesuai atau tidak serasi demi menjaga kemaslahatan.qisas dan rejam terhadap penzina yang muhsan. 4. Kerana jika ia tidak memberi nafkah tersebut akan membawa kemudaratan terhadap diri mereka itu. Hukum Furu’ Di antara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1. Disyariatkan hukum kekeluargaan. contohnya perlaksanaan hukum hudud seperti : Potong tangan terhadap pencuri.hingga ia bertaubat atau dikenakan hukuman. Perkara yang berkaitan dengan jenayah. Seseorang itu wajib menjaga dirinya daripada penyakit dan berubat apabila berpenyakit. Menahan dan memenjarakan orang yang lapang rezekinya serta senang apabila ia tidak mahu memberi nafkah terhadap anak-anak dan kaum kerabatnya atau mahram. 3.jika mereka membelanja sesuka hati. 5.

bahkan menambahkan masalah. Kerana jika semua itu berlaku tidak ada makna. Hal tersebut kerana.kaedah pecahan tersebut membataskan kaedah asas sebelumnya. sudah tentulah bertentangan dengan kaedah asas: Maksudnya : Kemudaratan mesti dihilangkan. kemudaratan itu tidak boleh sama sekali dihilangkan dengan kemudaratan juga. namun bukanlah dengan cara menimbulkan bahaya seperti itu atau sama. b) Rumusan Kaedah Justeru itu. jika darahnya diambil menyebabkan ia pula akan tenat atau menyebabkan kematian. ia tidak boleh melakukan perbuatan supaya sawah orang lain tenggelam. Dimana. Apatah lagi jika lahir bahaya yang lebih besar.”222 a) Huraian kaedah Ia juga dibawa dengan lafaz kaedah yang bermaksud kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang serupa. Iaitu kaedah: “Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. asalkan sawahnya selamat. biarpun bahaya itu mestilah dihilangkan . Justeru itu. 12 .Kaedah Pecahan Daripada kaedah asas tersebut terbentuk pula kaedah pecahan. 2) Doktor tidak boleh mengambil darah seseorang untuk ditambah kepada pesakit yang perlukan darah. Ia juga bermaksud bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya juga. 224 c) Hukum Furu’ Diantara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1) Tidak boleh seseorang yang dalam kelaparan mencuri atau mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kebuluran sekiranya makanannya diambil atau dicuri.seandainya ia diharuskan. 3) Untuk menghindarkan daripada sawah seseorang itu tenggelam.

kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan".KESIMPULAN DARIPADA KAEDAH INI Islam dan Syari'atnya amat bersikap toleransi dan memahami akan keadaan serta tuntutan umatnya. apa yang jelas dan apa yang tersembunyi. Maka dengan itulah as-Syari'at memberikan kelonggaran dan kemudahan dari beberapa segi dan sudut.105] 13 . sengaja atau tidak sengaja merupakan tali pengukur di sisi Allah Azza waJalla dalam menerima perbuatan seseorang itu dalam keadaan darurat atau kesulitan yang dihadapinya. semuanya disediakan bagi tujuan tetap menjaga kemaslahatan dan menghindar kemudaratan umat dalam keadaan sedemikian.A. Walaupun keseluruhan syari'at itu diturunkan kepada manusia bagi memelihara kemaslahatan dan menghindar kemudaratan tetapi as-Syari'at sedar akan kedudukan umat yang sekali-sekala terjatuh ke suasana kehidupan yang bukan normal. Untuk seseorang individu muslim itu mempraktikkan kemudahan agama dalam keadaan sebegini dia wajib tahu apakah yang dibolehkan. sebagaimana sabda Nabi S. [Maksud surah at-Taubah 9 . apakah yang dimaafkan dan sekadar mana kebolehan dan kemaafan itu diberikan Faktor paling utama yang menjamin di sisi Allah S.W. Setiap keadaan itu dijelaskan situasinya dan dikategorikan kedudukannya dan setiap kedudukan itu mempunyai tahap-tahap dan syarat kelonggaran hukumnya. apa yang ghaib dan apa yang nyata” Allah Azza waJalla menerangkan hakikat ini dalam firmanNya: “Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata.T kebolehan dan kemaafan dalam keadaan tidak normal atau sulit itu ialah keikhlasan seseorang dalam menghadapi keadaan tersebut. Dalil kuat yang dijadikan ukuran perbuatan seseorang itu adalah niat serta bisikan hatinya.W: “Setiap yang kita lakukan akan diperkira di Hari Akhirat nanti dan kita akan dipertanggung jawabkan ke atas segala tindak-tanduk di dunia terdahulu dan di ketika itu akan jelaslah apa yang benar dan apa yang salah. Dalam ertikata lain.

Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami. 14 .Akhir kata.iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian. kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini .

Melalui kaedah ini dapat dirumuskan bahawa Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia. dapat dirumuskan bahawa sejarah perkembangan ilmu qawaid fiqhiyyah dapat dipecahkan kepada 4 period. akal dan harta. Ia bermula dengan period perundangan dan ia berkaitan dengan sumber pengambilan hukum serta perkembangan fiqh. keturunan. Ilmu qawid fiqhiyyah terus berkembang dan memasuki period seterusnya iaitu period zaman Imam Mazhab dan Kemantapan. Mudarat berbeza dengan kesulitan. Kesulitan apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia.ia wajib dihilangkan. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama. Selain itu. Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh. Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh. ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa. Selepas period perundangan. Seterusnya dalam huraian yang dikemukakan. Period ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah. Period ini merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh. 15 .Kaedah ke-4 membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi.apabila keadaan demikian berlaku. bermulanya period zaman mengadakan. Lantaran itu.KESIMPULAN Berdasarkan huraian yang dikemukakan. Period yang terakhir ialah period Zaman Mutakhir. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. ia merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik. Perkembangan fiqh dalam period ini terbahagi kepada 3 peringkat. diri. terdapat huraian mengenai kaedah fiqh yang ke-4 iaitu “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN”.

Akhir kata. 16 . Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami. Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan. kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian.

RUJUKAN   http://norlihanahani.com.com/  http://al-zuhaily.ppt&ei=9Ic8UfSiGsWJrAednICQBQ&usg=AFQjCNFAJM1AQfmW9M 185kE65s8ZuSeTGg&sig2=XSCvJ3Fn5vU1Nic0pJPjuw  http://lebaiyusri.blogspot.my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0 CHkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.blogspot.com/  https://www.blogspot.sg%2Fdpia%2Fnota_pensyarah%2Fqa waid_fiqhiyyah_1.andalus.google.com/ 17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->