PENGENALAN

Qawaid Fiqhiyyah merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu Qawaid dan Fiqhiyyah. Qawaid merupakan kata jamak daripada qa’idah yang bemaksud asas, tapak, atau prinsip. Firman Allah : “ Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meniggikan binaan asasasas(tapak) Baitullah(kaabah) itu…” (surah al-baqarah: 127) Oleh itu, Qawaid Fiqhiyyah bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagianbahagiannya. Kemunculan Qawaid Fiqhiyyah banyak dipengaruhi oleh faktor tuntutan semasa. Ia muncul setelah jarak masa para ulama semakin jauh dari generasi terawal iaitu para salafussoleh. Kelahiran kaedah ini juga menandakan kejayaan mereka menggabungkan jalinkan antara unsur-unsur syarak dengan rasional akal dalam satu sintesis ilmu yang bersepadu. Sejarah perkembangan serta penyusunan Qawaid Fiqhiyyah dapat dijelaskan dengan klasifikasi period.Ia bermula dengan period perundangan,seterusnya period zaman mengadakan. Selepas itu, period zaman imam mazhab dan kemantapan. Akhir sekali, period zaman mutakhir. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah berkembang pesat pada kurun ketiga dan keempat hijrah. Misalnya Imam Abu Tahir Al-Dabbas telah mengumpulkan beberapa kaedah mazhab Abu Hanifah dan disimpulkankan dalam 17 kaedah. Daripada 17 kaedah Ulama’ mutakhir Syafi’iyyah menyimpulkan Qawaid Fiqhiyyah kepada lima kaedah asas iaitu :     Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat). (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan. (al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan. (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum. (al-'adatu muhakkamah)

1

Sebagaiman yang diwasiatkan kepada Mu’az bin Jabal ketika diutuskan ke yaman menerusi sabda baginda yang bermaksud :- 2 . Sejarah perkembangan ilmu Qawaid Fiqhiyyah dapat diklasifikasikan kepada 4 period iaitu :1) SejarahPerundangan 2) Zaman mengadakan 3) Zaman imam mazhab dan kemantapan 4) Zaman mutakhir 1.a.w. Rasulullah s. Sejarah Perundangan Ia bekaitan dengan sumber pengambilan hukum dan perkembangan fiqh. a) Perinkat pertama Iaitu zaman Rasulullah s. Perkembangan fiqh dalam period ini dapat dibahagikan kepadaa 3 peringkat. Sekiranya ijtihad baginda tidak tepat ia diperbetulkan oleh wahyu.al-sunnah dan ijtihad baginda sahaja. segala pertanyaan yang baginda jawab dan fatwa yang diputuskan adalah berdasarkan wahyu dan ijtihad baginda.SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU QAWAID FIQHIYYAH Sejarah perkembangan al-qawa’id al-fiqhiyyahini adalah berbeza dengan sejarah perkembangan ilmu usul al-fiqh. Pada zaman ini. Dalam konteks tersebut.w hanya membenarkan sahabatnya yang diakui untuk berijtihad apabila tiada nas dalam al-quran dan al-sunnah. Ini kerana kaedah-kaedah fiqh ini hanya terbentuk pada abad keempat dan kelima Hijrah berbanding dengan ilmu usul al-fiqh yang telah terdahulu digagaskan sebagai suatu disiplin ilmu sejak pada abad kedua Hijrah lagi. ketika waktu ini segala sumber syariat hanya berdasarkan al-quran.a.

Khalifah al-rasyidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam kedua-dua sumber tersebut. Pada zaman itu lahirlah dua aliran fiqh iaitu aliran al-ra’yi yang berkembang pesat dan berpengaruh di Kufah dan aliran hadis yang berkembang di Madinah.tabi’in.Apa yang dapat di kesan.a. .a. pada zaman ini lahir serta terbentuk kaedah fiqh yang pertama iaitu lafaz kaedah yang bermaksud “tidak bahaya dan tidak membahayakan”. . ketika zaman ini ia merupakan zaman yang masih berpegang kuat pada al-quran dan al-sunnah. .iaitu zaman sahabat.w menepuk dada sambil bersabda: “segala pujian bagi Allah yang membenarkan tawfiq kepada kepada utusan Rasulullah s. .a. Nabi bertanya lagi: sekiranya engkau tidak dapati dalam sunnah rasulullah s. c) Peringkat ketiga .w kea rah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah”. Nabi bertanya lagi: sekiranya kamu tidak dapati dalam kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berpandukan sunnah Rasulullah s.untuk itu .Bertitik tolak dari situlah lahirlah usul fiqh dan istilah-istilah fiqh.zaman tersebut tidak digalakkan sahabat dan umat islam berijtihad dan menggunakan akal mereka.Iaitu zaman tabi’in dan tabi’ al.Pada zaman inilah bermulanya penulisan dan pembukaan usul fiqh yang bermula abad ke-2 hingga ke-4 hijrah. Lalu Rasulullah s.Pada waktu ini juga fiqh islam mulai berkembang pesat.a. b) Peringkat kedua .w.Zaman ini kegiatan ijtihad hanya bertumpu kepada ahli fiqh sahaja. .w dan kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengenepikan perkara itu. .‘Bagaimanakah engkau akan putuskan hukum apabila dibentangkan kepada enkau masalah? Mu’az menjawab: saya akan bepandukan kitab allah. 3 .

Seterusnya daripada semua itu menjadi sumber serta terbentuknya kaedah fiqh itu sediri. Sebagaimana sabda baginda dalam hadis yang diriwayat daripada Imran bin Husahn yang bermaksud:- “Sebaik-baik manusia adalah kurun daku. dan sesungguhnya yang haram telah jelas. Di antara firman allah dan hadis yang mana terbentuk daripadanya kaedah fiqh ialah:i) sebagaimana firman allah . dan diantara keduanya ialah syubhat” . sesuatu kezaliman” 4 .” Temasuk dalam kurun terbaik tersebut ialah zaman tabi’in dan tabi’ al.2.tabi’in yang merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh. kemudian kurun mereka yang berikutnya.“ terimalah apa yang mudah dilakukan.“ menunda bayaran hutang bagi yang mampu. hadis dan kata-kata sahabat. Mazhab awal yang muncul ialah mazhab fiqh Abu Hanifah al-Nu’man bin Thabit. kemudian kurun selepas mereka.“dan allah mengetahui orang akan yang merosakkan (harta benda mereka) daripada orang yang hendak memperbaikinya” .“sesungguhnya yang halal telah jelas. Apa yang jelasnya.“tidak ada bahaya dan tidak membahayakan” .“mendapat faedah kerana menaggung resiko” . Zaman Mengadakan Merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik. tunas awal yang tumbuh daripada kaedah fiqh ialah dengan berasaskan penjelasan hukum daripada al-quran. dan suruhlah dengan perkara yang baik” .“dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama” ii) sebagaimana hadis .

. (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum. ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa. dimana Abu Said al-harawi al-sayfi’I telah pergi kepada imam AbubTahir al-Dabbas tersebut serta mengambil sebahagian daripada kaedah tersebut. d) Imam Jamal al-din al-husairy al-hanafi. (al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan.3. keadaan . Dimana ia bergerak seiring dengan perubahan masa. Selain itu. Zaman Imam Mazhab dan Kemantapan Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan. sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab al-asybah wa al-Naza’I al-suyuti dan al–asybah wa al-naza’ir ibn nujaym.204H) iaitu dalam kitab Al-Umm. b) Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani (m. Diantara ulama dan mujtahid yang terkenal yang mana terdapat dalam kitab mereka menyebut kaedah fiqh ialah:a) Qadi Abu Yusuf Yaakub bin Ibrahim(m. Contohnya.Iaitu imam Abu Tahir al-Dabbas dari kalangan ulama fiqh. Disebut berkaitan kaedah fiqh dalam kitab al-asal. Iaitu dalam kitab Al-Kharaj yang disebarkan pada zaman pemerintahan khalifah harun al-rasyid. (al-'adatu muhakkamah) 5 .Di mana kaedah asas yang masyhur ada lima iaitu:      Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat). (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak.adat dan tempat. Kitab beliau dihuraikan pula oleh imam Muhammad bin al-Hasan al-syaibani dengan nama Al-Tahrir Syarh al-jami’alkabir.Hanafi pada kurun 4 hijrah telah mengumpulkan kaedah asas atau utama dalam fiqh mazhab hanafi dalam 17 kaedah. Zaman ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah. Khasnya melalui pertumbuhan berbagai bebagai aliran mazhab fiqh.189H).Dijelaskan juga.Kemantapan Kemantapan tersebut berlaku secara jelasnya selepas abad ke-4 hijrah.yang juga murid Abu Hanifah.182 H) murid kepada Abu Hanifah. c) Imam Muhammad bin Idris Al-syafi’i(m..

Majoriti kanun dan perbahasan fiqh serta kaedah dalam majalah tersebut berdasarkan mazhab hanafi.4. Antara kitab Qawaid fiqhiyyah terkenal pada zaman ini ialah majalah Al-Ahkam Al-adliyyah al-ythmaniyyah yang mana ia mulai dikanunkan pada 26 syaban 1292H bersamaan 1876M. Zaman Mutakhir Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh.ia Berjaya dikanunkan dalam kerajaan uthmaniyyah secara meluas serta dilaksanakan di wilayah syam yang berpusat di Turki untuk tempoh masa lebih kurang 50 tahun. Zaman ini secara khususnya bermula dapa kurun ke-13 hijrah atau pertengahan kedua abad ke 13 hijrah. 6 . Seterusnya.

Antara klasifikasi mudarat ialah mudarat kecil dan besar. keturunan. diri. Kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan ataupun dalam istilah bahasa arab ia disebut “‫ ”ي زال ال ضرورة‬merupakan kaedah yang keempat menurut silibus ilmu Qawaid Fiqhiyyah. Daripada kerangka inilah timbul hukum-hukum taklifi iaitu wajib. aqal. mudarat khusus dan umum. Dharurah ialah kesulitan yang jika tidak diselesaikan akan mengancam agama. 7 . Aplikasi kaedah ini adalah salah satu daripada prinsip Islam yang unggul demi menjaga kemaslahatan umat seluruhnya. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama.Kaedah fiqh ke-4 (al-dhararu yuzal) “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN” Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia. akal dan harta. haram. Sebab itu hukum-hakam syariah cenderung kepada mengharamkan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan. keturunan atau nasab dan harta serta kehormatan manusia. makruh dan harus. sunat. jiwa. Ia kemudian disusuli dengan penyelesaian yang boleh membawa kepada kemaslahatan. Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan Perbezaan Antara Masyaqqah (Kesulitan) Dengan Dharurat (Kemudaratan) Masyaqqah adalah suatu kesulitan yang menghendaki keperluan (hajat) tentang sesuatu apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia. dan mudarat jangkamasa pendek dan panjang.

ia wajib dihilangkan. sedangkan dengan adanya dharurah (kemudaratan) mewujudkan penghapusan hukum. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. iaitu : 1. Rumusan Kaedah Justeru itu. Menjauhkan kemudaratan yang bermula dan dari permulaannya. Lantaran itulah. Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud kemudaratan atau bahaya mestilah dihapuskan. Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan.apabila keadaan demikian berlaku. tidak boleh sama sekali melakukan atau membuat kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri. samada kemudaratan tersebut berkaitan dengan hak umum seperti seseorang yang menyalurkan air kotoran daripada rumahnya ke jalan umum ataupun juga berkaitan dengan hak khusus seperti seseorang yang merosakkan harta benda orang lain. Huraian Kaedah Kemudaratan itu harus dihilangkan dengan membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. Lantaran itu. Wajib menghilangkan atau melenyapkan kemudaratan apabila ia berlaku. dengan keringanan dan penghapusan atau menghilangkan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.Dengan adanya masyaqqah akan mendatangkan kemudahan dan keringanan. lebih-lebih lagi terhadap orang lain. 2. Jelasnya di sini. Kaedah asas tersebut merupakan salah satu daripada penjelasan serta pecahan daripada kaedah-kaedah yang berkaitan dengan kemudaratan yang asalnya terbahagi kepada tiga. dalam keadaan tersebut ia wajib dihindarkan ataupun dihilangkan. 8 .

Untuk itu. apabila padanya tidak terdapat kemasalahatan yang kukuh. seperti hukuman hudud. Selaras dengan kata-kata imam al-Syatibiy : Sesungguhnya syariat itu diasaskan untuk membawa kemasalahatan kepada manusia. tetapi ia tidak dikira sebagai kemudaratan.dan ta’zir. Menolak kemudaratan menurut kemampuan. Namun perkara yang diharuskan oleh syarak dikecualikan. Kerana dengan kemudaratan itu membawa erti menyertakan kerosakan kepada orang lain. kaedah tersebut sebagai asasnya menolak perbuatan yang membawa kemudaratan dibataskan terhadap semua perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. antaranya : 1. 3. seseorang insan itu tidak boleh sama sekali melakukan kemudaratan terhadap saudaranya dari sudut permulaan dan tidak boleh pada bahagiannya. Di mana biarpun hukuman-hukuman tersebut zahirnya membawa kemudaratan. Sebagai rumusannya. 9 . Kaedah Apa sahaja yang memudaratkan kaum muslimin wajib dihindarkan terhadap mereka. Kaedah Setiap sebab yang mengarah kepada kerosakan ditegah terhadapnya.3. Selaras dengan lafaz kaedah lain pula. Kaedah Membendung kerosakan diutamakan daripada menarik kemasalahatan.qisas. Daripadanya terbentuklah kaedah yang maksudnya adalah kemudaratan itu dibendung atau ditolak menurut sekadar mungkin. jumhur ulama menetapkan bahawa segala yang boleh memudaratkan kaum muslimin wajib dijauhi. Kaitan Kaedah Taklif syarak itu hakikatnya ia disyariatkan demi untuk menolak kemudaratan. 2. Oleh itu.

3. Sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan.. Manakala skop daripada kaedah itu adalah sangat luas dan mencakupi sebahagian besar masalah fiqh. 5... kerana kamu hendak melakukan kezaliman (terhadap mereka)... 2. yg bermaksud: Tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan.Sumber Asal Kaedah Sumber pengambilan kaedah tersebut berdasarkan al-Qur’an dan hadis..W. Sebagaimana firman Allah yang lain: 215 Terjemahan: . Kerana semua taklf atau tanggungjawab syarak dibina atas dasar untuk menegah kemudaratan dan bahaya.iaitu disyariatkan sebahagian akad yang berasaskan khiyar. 219...A. Antara skop kaedah tersebut ialah: 220 1. antaranya ialah: 1. 4. 10 .. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Umar : 218 Maksudnya : Rasulullah S.. seperti : Khiyar syarat dan khiyar aib terhadap barang yang dijual beli untuk mengelakkan daripada penipuan. Perkara yang berkaitan dengan muamalah. Skop Kaedah Setengah ulama menggunakan lafaz hadis yang diriwayatkan daripada ibn Abbas tersebut sebagai kaedah asas iaitu. Berdasarkan kepada firman Allah: 216 Terjemahan: . Sebagaimana firman Allah: 214 Terjemahan: Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya.dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula) dengan maksud memberi mudarat. melarang jual beli berdasarkan tipu. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Abbas: 217 Maksud Ayat : Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan.

Disyariatkan hukum kekeluargaan. contohnya perlaksanaan hukum hudud seperti : Potong tangan terhadap pencuri. Hukum Furu’ Di antara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1. nyawa dan lainnya. 3. 5. Perkara yang berkaitan dengan jenayah. Antaranya ialah: Menegah orang yang bodoh membelanjakan harta milik mereka dan lainnya.2. Kerana jika ia tidak memberi nafkah tersebut akan membawa kemudaratan terhadap diri mereka itu. Memerangi dan membunuh kaum musyrikin dan pemberontak. Perkara yang berkaitan dengan tegahan atau sekatan. Seseorang itu wajib menjaga dirinya daripada penyakit dan berubat apabila berpenyakit. 5. Ketentuan tersebut untuk menghindarkan kemudaratan . 4. 3. Memenjarakan orang yang membawa ajaran sesat dan segala sebaran yang membawa kerosakan kepada masyarakat. seperti: Supaya tidak habis harta dan wang mereka . Semua itu adalah untuk membendung kerosakkan dan menjaga harta. Menahan dan memenjarakan orang yang lapang rezekinya serta senang apabila ia tidak mahu memberi nafkah terhadap anak-anak dan kaum kerabatnya atau mahram.jika mereka membelanja sesuka hati. seperti : Anjing gila dan tedung. Disyariatkan al-syaf’ah untuk menjaga kepentingan rakan kongsi atau jiran. Diharuskan membunuh binatang yang membahayakan serta merosakkan. 4.qisas dan rejam terhadap penzina yang muhsan.hingga ia bertaubat atau dikenakan hukuman. 11 . 2. contohnya : Tebus talak dan penceraian di antara pasangan yang tidak sesuai atau tidak serasi demi menjaga kemaslahatan.

Ia juga bermaksud bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya juga. namun bukanlah dengan cara menimbulkan bahaya seperti itu atau sama. 224 c) Hukum Furu’ Diantara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1) Tidak boleh seseorang yang dalam kelaparan mencuri atau mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kebuluran sekiranya makanannya diambil atau dicuri. b) Rumusan Kaedah Justeru itu.seandainya ia diharuskan. Dimana. Hal tersebut kerana. Justeru itu. jika darahnya diambil menyebabkan ia pula akan tenat atau menyebabkan kematian. 3) Untuk menghindarkan daripada sawah seseorang itu tenggelam. 2) Doktor tidak boleh mengambil darah seseorang untuk ditambah kepada pesakit yang perlukan darah. kemudaratan itu tidak boleh sama sekali dihilangkan dengan kemudaratan juga. Apatah lagi jika lahir bahaya yang lebih besar. 12 . sudah tentulah bertentangan dengan kaedah asas: Maksudnya : Kemudaratan mesti dihilangkan. ia tidak boleh melakukan perbuatan supaya sawah orang lain tenggelam.kaedah pecahan tersebut membataskan kaedah asas sebelumnya. Kerana jika semua itu berlaku tidak ada makna. asalkan sawahnya selamat.Kaedah Pecahan Daripada kaedah asas tersebut terbentuk pula kaedah pecahan. biarpun bahaya itu mestilah dihilangkan . bahkan menambahkan masalah. Iaitu kaedah: “Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan.”222 a) Huraian kaedah Ia juga dibawa dengan lafaz kaedah yang bermaksud kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang serupa.

semuanya disediakan bagi tujuan tetap menjaga kemaslahatan dan menghindar kemudaratan umat dalam keadaan sedemikian. sengaja atau tidak sengaja merupakan tali pengukur di sisi Allah Azza waJalla dalam menerima perbuatan seseorang itu dalam keadaan darurat atau kesulitan yang dihadapinya. apakah yang dimaafkan dan sekadar mana kebolehan dan kemaafan itu diberikan Faktor paling utama yang menjamin di sisi Allah S. [Maksud surah at-Taubah 9 . Dalil kuat yang dijadikan ukuran perbuatan seseorang itu adalah niat serta bisikan hatinya.A. Untuk seseorang individu muslim itu mempraktikkan kemudahan agama dalam keadaan sebegini dia wajib tahu apakah yang dibolehkan.W.T kebolehan dan kemaafan dalam keadaan tidak normal atau sulit itu ialah keikhlasan seseorang dalam menghadapi keadaan tersebut.W: “Setiap yang kita lakukan akan diperkira di Hari Akhirat nanti dan kita akan dipertanggung jawabkan ke atas segala tindak-tanduk di dunia terdahulu dan di ketika itu akan jelaslah apa yang benar dan apa yang salah. Setiap keadaan itu dijelaskan situasinya dan dikategorikan kedudukannya dan setiap kedudukan itu mempunyai tahap-tahap dan syarat kelonggaran hukumnya.105] 13 . Dalam ertikata lain. kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan".KESIMPULAN DARIPADA KAEDAH INI Islam dan Syari'atnya amat bersikap toleransi dan memahami akan keadaan serta tuntutan umatnya. Walaupun keseluruhan syari'at itu diturunkan kepada manusia bagi memelihara kemaslahatan dan menghindar kemudaratan tetapi as-Syari'at sedar akan kedudukan umat yang sekali-sekala terjatuh ke suasana kehidupan yang bukan normal. Maka dengan itulah as-Syari'at memberikan kelonggaran dan kemudahan dari beberapa segi dan sudut. sebagaimana sabda Nabi S. apa yang ghaib dan apa yang nyata” Allah Azza waJalla menerangkan hakikat ini dalam firmanNya: “Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. apa yang jelas dan apa yang tersembunyi.

kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini .iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian. Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami.Akhir kata. 14 .

Melalui kaedah ini dapat dirumuskan bahawa Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia. bermulanya period zaman mengadakan. Lantaran itu. Selain itu. terdapat huraian mengenai kaedah fiqh yang ke-4 iaitu “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN”.Kaedah ke-4 membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. 15 . ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama.ia wajib dihilangkan. Period yang terakhir ialah period Zaman Mutakhir. Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh. Selepas period perundangan. Mudarat berbeza dengan kesulitan.apabila keadaan demikian berlaku. dapat dirumuskan bahawa sejarah perkembangan ilmu qawaid fiqhiyyah dapat dipecahkan kepada 4 period. Period ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah. Period ini merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh. Seterusnya dalam huraian yang dikemukakan.KESIMPULAN Berdasarkan huraian yang dikemukakan. ia merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik. Ilmu qawid fiqhiyyah terus berkembang dan memasuki period seterusnya iaitu period zaman Imam Mazhab dan Kemantapan. Ia bermula dengan period perundangan dan ia berkaitan dengan sumber pengambilan hukum serta perkembangan fiqh. Perkembangan fiqh dalam period ini terbahagi kepada 3 peringkat. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama. Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh. keturunan. Kesulitan apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia. diri. akal dan harta.

Akhir kata. 16 . kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian. Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan. Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami.

com/  https://www.blogspot.blogspot.com/  http://al-zuhaily.my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0 CHkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.blogspot.google.sg%2Fdpia%2Fnota_pensyarah%2Fqa waid_fiqhiyyah_1.com.ppt&ei=9Ic8UfSiGsWJrAednICQBQ&usg=AFQjCNFAJM1AQfmW9M 185kE65s8ZuSeTGg&sig2=XSCvJ3Fn5vU1Nic0pJPjuw  http://lebaiyusri.com/ 17 .RUJUKAN   http://norlihanahani.andalus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful