Contoh Rancangan Harian Tahun 3

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan NILAI MURNI Kebersihan Kerjasama KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menerangkan sebab dan akibat KONTEKSTUAL - Mengalami

CATATAN

UNIT 1 TEMA: SEKOLAHKU RUMAHKU TAJUK: Sekolahku Indah dan Ceria

ARAS 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. ARAS 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respon secara sopan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

TATABAHASA Ayat Tunggal Ayat Majmuk Kata Adjektif KOSA KATA Kempen Melata Sahut

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan : Karangan Keperihalan

ARAS 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya peyampaian yang betul. ii. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ARAS 1 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

8.2

30 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1. 3. ceria. 5. Meminta murid mencatat perkataan-perkataan berkaitan dengan kebersihan.20 – 9. impian. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. 4. Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan kelas. Guru meminta murid melakonkan dialog meminta kebenaran ibu bapa untuk menyertai aktiviti gotong-royong di sekolah. Kata adjektif Indah. Membaca dialog dengan nada dan intonasi yang betul dalam teks. 2. Impak : .2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.4 Aras 1(i) 8. Latihan bertulis – membina ayat permintaan. Kontekstual (Mengalami) 1.CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 1 Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : ISNIN 8. 60% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. 6. kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). Menulis lima ayat permintaan berdasarkan gambar.

2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Menulis 5 ayat permintaan berdasarkan gambar.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif : : : : : : : : : : : : : : : SELASA 11.05. Guru membuat rumusan isi pelajaran. Murid mendengar lagu ’Bergotong-royong’.12. Murid membaca ayat permintaan yang terdapat dalam lirik lagu 3. impian. Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti Impak : . ceria. 2. Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.4 Aras 1(i) 8. 85% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. Murid membaca semula ayat permintaan yang telah dicatat dengan nada dan intonasi yang betul. 2.05 (1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1. Murid menulis lima ayat permintaan. Kontekstual (Mengalami) 1. Kata adjektif Indah. Murid mendengar semula lagu dan melengkapkan lirik lagu tersebut 4. 5. kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur).

2. perhimpunan. 5. cat. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2.35 – 10. anggota. Kontekstual (Mengalami) 1. Kata adjektif Melantik. Mengecam dan menyebut 5 perkataan dalam teks dialog. Murid mengenal pasti kata kerja dalam teks 4. Murid mengecam dan membaca ayat pesanan yang terdapat dalam teks. Membaca 5 ayat pesanan berdasarkan kad yang diberi. Murid membina lima ayat pesanan. Impak : .3 Aras 1 (i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 7. 3.2 Aras 1 (i) 1. Murid membaca petikan teks dengan intonasi yang betul. 80% murid membaca ayat pesanan dengan intonasi yang betul. 6. stor Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : RABU 9.

4.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Membuat inferens).05-1. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. memangkas. menanam.1 Aras 1(i) 8. Murid bercerita mengenai gambar yang dipaparkan. 3. Guru merumuskan isi pelajaran/ nilai murni. menyiram. Latihan bertulis – Membina ayat majmuk. 5. Kontekstual (Mengalami) 1. Murid membina ayat majmuk menggunakan kata kerja.05 ( 1 JAM ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : KHAMIS 12. 65% murid dapat bercerita menggunakan perkataan berdasarkan gambar Impak : . 2. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata adjektif Mengecat. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2.

Dalam kumpulan dibimbing oleh rakan sebaya untuk bercerita. 5. memangkas. Latihan bertulis – membina ayat majmuk 8. 6. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata kerja Mengecat. menyiram. 3.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menjana idea). Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : Impak : JUMAAT 7. Penerangan guru penggunaan ayat majmuk 7. Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil. Murid (wakil) setiap kumpulan diminta bercerita di depan kelas. Murid dibimbing untuk bercerita tentang gambar menggunakan kata kerja yang disenaraikan 4. 2.1 Aras 1(i) 8. Murid menyenaraikan kata kerja yang berkaitan dengan gambar.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.35 – 8. Guru merumus isi pelajaran 90% murid dapat bercerita berdasarkan gambar. Kontekstual (Mengalami) 1. . 4. Guru mengedarkan gambar situasi gotong-royong di sekolah. menanam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful