UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan NILAI MURNI Kebersihan Kerjasama KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menerangkan sebab dan akibat KONTEKSTUAL - Mengalami

CATATAN

UNIT 1 TEMA: SEKOLAHKU RUMAHKU TAJUK: Sekolahku Indah dan Ceria

ARAS 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. ARAS 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respon secara sopan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

TATABAHASA Ayat Tunggal Ayat Majmuk Kata Adjektif KOSA KATA Kempen Melata Sahut

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan : Karangan Keperihalan

ARAS 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya peyampaian yang betul. ii. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ARAS 1 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

8.2

Latihan bertulis – membina ayat permintaan. 3.CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 1 Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : ISNIN 8. 5. 4. 2.20 – 9. Menulis lima ayat permintaan berdasarkan gambar. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. Kata adjektif Indah.30 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1. Membaca dialog dengan nada dan intonasi yang betul dalam teks. Kontekstual (Mengalami) 1. Meminta murid mencatat perkataan-perkataan berkaitan dengan kebersihan. kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). impian. Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan kelas. Impak : .4 Aras 1(i) 8. Guru meminta murid melakonkan dialog meminta kebenaran ibu bapa untuk menyertai aktiviti gotong-royong di sekolah. ceria. 6. 60% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.

Murid mendengar semula lagu dan melengkapkan lirik lagu tersebut 4. Murid menulis lima ayat permintaan. Guru membuat rumusan isi pelajaran. 2. Murid membaca ayat permintaan yang terdapat dalam lirik lagu 3. Kontekstual (Mengalami) 1.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif : : : : : : : : : : : : : : : SELASA 11.05 (1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1. 5.12. kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti Impak : . Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. 85% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. Murid membaca semula ayat permintaan yang telah dicatat dengan nada dan intonasi yang betul. Menulis 5 ayat permintaan berdasarkan gambar.4 Aras 1(i) 8.05. 2. impian. Kata adjektif Indah. ceria. Murid mendengar lagu ’Bergotong-royong’.2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.

Murid membina lima ayat pesanan. Murid membaca petikan teks dengan intonasi yang betul. Murid mengecam dan membaca ayat pesanan yang terdapat dalam teks. anggota. Impak : . stor Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). 80% murid membaca ayat pesanan dengan intonasi yang betul. 6. 2.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 7.35 – 10. Kontekstual (Mengalami) 1. Kata adjektif Melantik.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : RABU 9. Mengecam dan menyebut 5 perkataan dalam teks dialog. 5. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. Murid mengenal pasti kata kerja dalam teks 4.2 Aras 1 (i) 1.3 Aras 1 (i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. 3. perhimpunan. Membaca 5 ayat pesanan berdasarkan kad yang diberi. cat. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2.

4. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata adjektif Mengecat. Kontekstual (Mengalami) 1. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. Murid bercerita mengenai gambar yang dipaparkan. 65% murid dapat bercerita menggunakan perkataan berdasarkan gambar Impak : .1 Aras 1(i) 8. 2. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Membuat inferens). Latihan bertulis – Membina ayat majmuk. menanam. Murid membina ayat majmuk menggunakan kata kerja. memangkas. 3. Guru merumuskan isi pelajaran/ nilai murni. menyiram. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2.05-1.05 ( 1 JAM ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. 5.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : KHAMIS 12.

menanam. Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil. 6. Dalam kumpulan dibimbing oleh rakan sebaya untuk bercerita. 5. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menjana idea). Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. Guru mengedarkan gambar situasi gotong-royong di sekolah. 4. 3.1 Aras 1(i) 8. Penerangan guru penggunaan ayat majmuk 7. Murid (wakil) setiap kumpulan diminta bercerita di depan kelas. Murid dibimbing untuk bercerita tentang gambar menggunakan kata kerja yang disenaraikan 4. . Latihan bertulis – membina ayat majmuk 8. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata kerja Mengecat. memangkas. Guru merumus isi pelajaran 90% murid dapat bercerita berdasarkan gambar.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : Impak : JUMAAT 7. menyiram. 2.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 3. Murid menyenaraikan kata kerja yang berkaitan dengan gambar. Kontekstual (Mengalami) 1.35 – 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful