UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan NILAI MURNI Kebersihan Kerjasama KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menerangkan sebab dan akibat KONTEKSTUAL - Mengalami

CATATAN

UNIT 1 TEMA: SEKOLAHKU RUMAHKU TAJUK: Sekolahku Indah dan Ceria

ARAS 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. ARAS 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respon secara sopan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

TATABAHASA Ayat Tunggal Ayat Majmuk Kata Adjektif KOSA KATA Kempen Melata Sahut

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan : Karangan Keperihalan

ARAS 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya peyampaian yang betul. ii. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ARAS 1 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

8.2

2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 1 Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : ISNIN 8. Meminta murid mencatat perkataan-perkataan berkaitan dengan kebersihan. kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). 3. impian. Menulis lima ayat permintaan berdasarkan gambar. Membaca dialog dengan nada dan intonasi yang betul dalam teks. 60% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. ceria.30 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1. 5.20 – 9. 6. Latihan bertulis – membina ayat permintaan. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan kelas.4 Aras 1(i) 8. Guru meminta murid melakonkan dialog meminta kebenaran ibu bapa untuk menyertai aktiviti gotong-royong di sekolah. 4. Kata adjektif Indah. 2. Impak : . Kontekstual (Mengalami) 1.

Guru membuat rumusan isi pelajaran.12. Murid mendengar semula lagu dan melengkapkan lirik lagu tersebut 4. Menulis 5 ayat permintaan berdasarkan gambar.4 Aras 1(i) 8.2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. ceria. Kata adjektif Indah.05. 2. Murid membaca ayat permintaan yang terdapat dalam lirik lagu 3. Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti Impak : . Murid menulis lima ayat permintaan.05 (1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1. Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. 2. Murid mendengar lagu ’Bergotong-royong’. 85% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). Kontekstual (Mengalami) 1. 5.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif : : : : : : : : : : : : : : : SELASA 11. Murid membaca semula ayat permintaan yang telah dicatat dengan nada dan intonasi yang betul. impian.

35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 7. 3.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : RABU 9. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. Murid mengenal pasti kata kerja dalam teks 4. Mengecam dan menyebut 5 perkataan dalam teks dialog. stor Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). 2. Kata adjektif Melantik. Murid membaca petikan teks dengan intonasi yang betul. Impak : . Murid mengecam dan membaca ayat pesanan yang terdapat dalam teks.3 Aras 1 (i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. 6. cat.35 – 10. 5. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni.2 Aras 1 (i) 1. anggota. Kontekstual (Mengalami) 1. perhimpunan. 80% murid membaca ayat pesanan dengan intonasi yang betul. Membaca 5 ayat pesanan berdasarkan kad yang diberi. Murid membina lima ayat pesanan.

1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Kontekstual (Mengalami) 1. 4. 2. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. 3.05 ( 1 JAM ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata adjektif Mengecat. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Membuat inferens).1 Aras 1(i) 8. Guru merumuskan isi pelajaran/ nilai murni. menanam. 5. 65% murid dapat bercerita menggunakan perkataan berdasarkan gambar Impak : . Murid membina ayat majmuk menggunakan kata kerja. Latihan bertulis – Membina ayat majmuk. menyiram. Murid bercerita mengenai gambar yang dipaparkan.05-1. memangkas.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : KHAMIS 12.

35 – 8. menyiram. Kontekstual (Mengalami) 1. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. Latihan bertulis – membina ayat majmuk 8.1 Aras 1(i) 8. Dalam kumpulan dibimbing oleh rakan sebaya untuk bercerita. 6. Murid (wakil) setiap kumpulan diminta bercerita di depan kelas. memangkas. Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil. 5. . Guru mengedarkan gambar situasi gotong-royong di sekolah. Guru merumus isi pelajaran 90% murid dapat bercerita berdasarkan gambar. Penerangan guru penggunaan ayat majmuk 7.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2. 3. 2.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : Impak : JUMAAT 7. Murid dibimbing untuk bercerita tentang gambar menggunakan kata kerja yang disenaraikan 4. Murid menyenaraikan kata kerja yang berkaitan dengan gambar.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 3. menanam. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menjana idea). Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata kerja Mengecat. 4.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.