UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan NILAI MURNI Kebersihan Kerjasama KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menerangkan sebab dan akibat KONTEKSTUAL - Mengalami

CATATAN

UNIT 1 TEMA: SEKOLAHKU RUMAHKU TAJUK: Sekolahku Indah dan Ceria

ARAS 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. ARAS 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respon secara sopan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

TATABAHASA Ayat Tunggal Ayat Majmuk Kata Adjektif KOSA KATA Kempen Melata Sahut

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan : Karangan Keperihalan

ARAS 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya peyampaian yang betul. ii. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ARAS 1 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

8.2

Latihan bertulis – membina ayat permintaan. Menulis lima ayat permintaan berdasarkan gambar. Impak : . kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). Meminta murid mencatat perkataan-perkataan berkaitan dengan kebersihan. 3. Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan kelas.CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 1 Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : ISNIN 8.30 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1.2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. 5. 4. 60% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. 6.20 – 9. Membaca dialog dengan nada dan intonasi yang betul dalam teks.4 Aras 1(i) 8. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. Kata adjektif Indah. Guru meminta murid melakonkan dialog meminta kebenaran ibu bapa untuk menyertai aktiviti gotong-royong di sekolah. Kontekstual (Mengalami) 1. ceria. 2. impian.

Murid mendengar lagu ’Bergotong-royong’.05 (1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1. Kata adjektif Indah. 85% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.05. Murid mendengar semula lagu dan melengkapkan lirik lagu tersebut 4.4 Aras 1(i) 8. Menulis 5 ayat permintaan berdasarkan gambar. Murid membaca ayat permintaan yang terdapat dalam lirik lagu 3. Murid menulis lima ayat permintaan. Guru membuat rumusan isi pelajaran. kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). 5.2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. impian. Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti Impak : . ceria. Murid membaca semula ayat permintaan yang telah dicatat dengan nada dan intonasi yang betul. Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif : : : : : : : : : : : : : : : SELASA 11. 2.12. 2. Kontekstual (Mengalami) 1.

Murid mengenal pasti kata kerja dalam teks 4.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 7. anggota. 3.3 Aras 1 (i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.35 – 10. 80% murid membaca ayat pesanan dengan intonasi yang betul. cat. Murid membaca petikan teks dengan intonasi yang betul.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : RABU 9. Impak : . perhimpunan. Mengecam dan menyebut 5 perkataan dalam teks dialog. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. Membaca 5 ayat pesanan berdasarkan kad yang diberi. stor Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). 2. Murid membina lima ayat pesanan. 6. 5. Murid mengecam dan membaca ayat pesanan yang terdapat dalam teks.2 Aras 1 (i) 1. Kontekstual (Mengalami) 1. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. Kata adjektif Melantik.

5. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata adjektif Mengecat. Latihan bertulis – Membina ayat majmuk. 4. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Membuat inferens). menanam. Guru merumuskan isi pelajaran/ nilai murni.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : KHAMIS 12. Murid bercerita mengenai gambar yang dipaparkan.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. Kontekstual (Mengalami) 1.05-1. 65% murid dapat bercerita menggunakan perkataan berdasarkan gambar Impak : . 2. memangkas. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2.05 ( 1 JAM ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2. menyiram. Murid membina ayat majmuk menggunakan kata kerja. 3.1 Aras 1(i) 8.

1 Aras 1(i) 8.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : Impak : JUMAAT 7. Dalam kumpulan dibimbing oleh rakan sebaya untuk bercerita.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2. 5. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menjana idea). 2. menanam. 4.35 – 8. Latihan bertulis – membina ayat majmuk 8. Kontekstual (Mengalami) 1. Guru mengedarkan gambar situasi gotong-royong di sekolah. . 6. memangkas. Murid dibimbing untuk bercerita tentang gambar menggunakan kata kerja yang disenaraikan 4. Murid menyenaraikan kata kerja yang berkaitan dengan gambar. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 3. menyiram. 3. Penerangan guru penggunaan ayat majmuk 7. Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil. Guru merumus isi pelajaran 90% murid dapat bercerita berdasarkan gambar. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata kerja Mengecat. Murid (wakil) setiap kumpulan diminta bercerita di depan kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful