UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan NILAI MURNI Kebersihan Kerjasama KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menerangkan sebab dan akibat KONTEKSTUAL - Mengalami

CATATAN

UNIT 1 TEMA: SEKOLAHKU RUMAHKU TAJUK: Sekolahku Indah dan Ceria

ARAS 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. ARAS 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respon secara sopan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

TATABAHASA Ayat Tunggal Ayat Majmuk Kata Adjektif KOSA KATA Kempen Melata Sahut

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan : Karangan Keperihalan

ARAS 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya peyampaian yang betul. ii. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ARAS 1 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

8.2

4. kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. Meminta murid mencatat perkataan-perkataan berkaitan dengan kebersihan. impian. Impak : . 6. Kontekstual (Mengalami) 1. Latihan bertulis – membina ayat permintaan. Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan kelas.20 – 9. ceria. Membaca dialog dengan nada dan intonasi yang betul dalam teks. 3.4 Aras 1(i) 8.CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 1 Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : ISNIN 8. Guru meminta murid melakonkan dialog meminta kebenaran ibu bapa untuk menyertai aktiviti gotong-royong di sekolah. 5. 60% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. Kata adjektif Indah.30 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1.2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. Menulis lima ayat permintaan berdasarkan gambar. 2.

4 Aras 1(i) 8. 2. Murid menulis lima ayat permintaan. Murid membaca ayat permintaan yang terdapat dalam lirik lagu 3.12. Kata adjektif Indah. Menulis 5 ayat permintaan berdasarkan gambar.2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Murid mendengar semula lagu dan melengkapkan lirik lagu tersebut 4. Kontekstual (Mengalami) 1. Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). Murid mendengar lagu ’Bergotong-royong’. 2.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif : : : : : : : : : : : : : : : SELASA 11.05.05 (1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1. impian. Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti Impak : . 5. Murid membaca semula ayat permintaan yang telah dicatat dengan nada dan intonasi yang betul. Guru membuat rumusan isi pelajaran. ceria. 85% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.

Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : RABU 9. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. 2. Kontekstual (Mengalami) 1.35 – 10. Kata adjektif Melantik. 3. anggota. stor Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur).2 Aras 1 (i) 1. Impak : . Murid membina lima ayat pesanan. Membaca 5 ayat pesanan berdasarkan kad yang diberi. cat. 80% murid membaca ayat pesanan dengan intonasi yang betul. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. Murid membaca petikan teks dengan intonasi yang betul. Murid mengenal pasti kata kerja dalam teks 4. 6. perhimpunan. Mengecam dan menyebut 5 perkataan dalam teks dialog. Murid mengecam dan membaca ayat pesanan yang terdapat dalam teks.3 Aras 1 (i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. 5.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 7.

Murid membina ayat majmuk menggunakan kata kerja. 4. 65% murid dapat bercerita menggunakan perkataan berdasarkan gambar Impak : . menyiram.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : KHAMIS 12. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. menanam. 3. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata adjektif Mengecat. 2. Guru merumuskan isi pelajaran/ nilai murni. 5. memangkas. Latihan bertulis – Membina ayat majmuk.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.05 ( 1 JAM ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2.05-1. Murid bercerita mengenai gambar yang dipaparkan. Kontekstual (Mengalami) 1.1 Aras 1(i) 8. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Membuat inferens). Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar.

Penerangan guru penggunaan ayat majmuk 7. Dalam kumpulan dibimbing oleh rakan sebaya untuk bercerita.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 3. 6. Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menjana idea). Guru merumus isi pelajaran 90% murid dapat bercerita berdasarkan gambar. menanam. Kontekstual (Mengalami) 1. Murid dibimbing untuk bercerita tentang gambar menggunakan kata kerja yang disenaraikan 4. menyiram. Murid menyenaraikan kata kerja yang berkaitan dengan gambar. Murid (wakil) setiap kumpulan diminta bercerita di depan kelas. memangkas.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : Impak : JUMAAT 7. 3.1 Aras 1(i) 8. 4. Latihan bertulis – membina ayat majmuk 8. Guru mengedarkan gambar situasi gotong-royong di sekolah. 5.35 – 8. 2. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata kerja Mengecat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful