UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan NILAI MURNI Kebersihan Kerjasama KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menerangkan sebab dan akibat KONTEKSTUAL - Mengalami

CATATAN

UNIT 1 TEMA: SEKOLAHKU RUMAHKU TAJUK: Sekolahku Indah dan Ceria

ARAS 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. ARAS 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respon secara sopan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

TATABAHASA Ayat Tunggal Ayat Majmuk Kata Adjektif KOSA KATA Kempen Melata Sahut

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan : Karangan Keperihalan

ARAS 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya peyampaian yang betul. ii. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ARAS 1 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

8.2

Menulis lima ayat permintaan berdasarkan gambar. kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). ceria. 60% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. 2. Meminta murid mencatat perkataan-perkataan berkaitan dengan kebersihan. Impak : .CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 1 Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : ISNIN 8. 3. Kontekstual (Mengalami) 1.20 – 9. Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan kelas.4 Aras 1(i) 8.30 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1. 4. Guru meminta murid melakonkan dialog meminta kebenaran ibu bapa untuk menyertai aktiviti gotong-royong di sekolah. impian. Latihan bertulis – membina ayat permintaan. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. Kata adjektif Indah. 5. 6. Membaca dialog dengan nada dan intonasi yang betul dalam teks.

Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif : : : : : : : : : : : : : : : SELASA 11.05 (1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 1.05. Kontekstual (Mengalami) 1. Guru membuat rumusan isi pelajaran.4 Aras 1(i) 8. Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti Impak : . Murid mendengar lagu ’Bergotong-royong’. 85% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. ceria. Murid membaca semula ayat permintaan yang telah dicatat dengan nada dan intonasi yang betul.2 Aras 1(i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Murid menulis lima ayat permintaan. kerjasama Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur). Murid mendengar semula lagu dan melengkapkan lirik lagu tersebut 4.12. Menulis 5 ayat permintaan berdasarkan gambar. impian. Kata adjektif Indah. 2. Murid membaca ayat permintaan yang terdapat dalam lirik lagu 3. Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. 5. 2.

Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. 3. Murid mengecam dan membaca ayat pesanan yang terdapat dalam teks. anggota. Kata adjektif Melantik.3 Aras 1 (i) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.35 – 10. Mengecam dan menyebut 5 perkataan dalam teks dialog. Membaca 5 ayat pesanan berdasarkan kad yang diberi. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. perhimpunan. Impak : . 2. Murid membaca petikan teks dengan intonasi yang betul. 80% murid membaca ayat pesanan dengan intonasi yang betul. 5. Murid mengenal pasti kata kerja dalam teks 4. cat. Kontekstual (Mengalami) 1. 6. Murid membina lima ayat pesanan.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : RABU 9.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 7.2 Aras 1 (i) 1. stor Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menyusun Atur).

2. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata adjektif Mengecat. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Membuat inferens). Murid membina ayat majmuk menggunakan kata kerja.05-1. memangkas.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Kontekstual (Mengalami) 1.1 Aras 1(i) 8.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : KHAMIS 12. menanam. 3. Latihan bertulis – Membina ayat majmuk. 5. Murid bercerita mengenai gambar yang dipaparkan. 4. 65% murid dapat bercerita menggunakan perkataan berdasarkan gambar Impak : . menyiram.05 ( 1 JAM ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2. Guru merumuskan isi pelajaran/ nilai murni. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar.

Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. Guru merumus isi pelajaran 90% murid dapat bercerita berdasarkan gambar. Kontekstual (Mengalami) 1.1 Aras 1(ii) Pada akhir pelajaran murid dapat: 3.1 Aras 1(i) 8. 2. menanam. 3. Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil. Murid (wakil) setiap kumpulan diminta bercerita di depan kelas. . Murid menyenaraikan kata kerja yang berkaitan dengan gambar. Murid dibimbing untuk bercerita tentang gambar menggunakan kata kerja yang disenaraikan 4. 5. memangkas.Contoh Rancangan Pelajaran Harian Hari Masa Tema Tajuk FU FS Objektif Tatabahasa Kosa Kata Nilai Ilmu KBT Aktiviti : : : : : : : : : : : : : : : Impak : JUMAAT 7. menyapu Bekerjasama Kajian Tempatan KB (Menjana idea). Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambar Kata kerja Mengecat. Penerangan guru penggunaan ayat majmuk 7. 6. Guru mengedarkan gambar situasi gotong-royong di sekolah. Latihan bertulis – membina ayat majmuk 8. 4.35 ( 1 jam ) Sekolahku Rumahku Sekolahku Indah 2. Dalam kumpulan dibimbing oleh rakan sebaya untuk bercerita.35 – 8. menyiram.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.