ANALISIS SWOT

PERSEKITARAN DALAMAN

PERSEKITARAN LUARAN

STENGTHS (KEKUATAN) >Dapat menjadi seorang beretika tinggi. >Lebih berkeyakinan bercakap di hadapan khalayak ramai. >Dapat mempelajari cara berbahasa dengan lebih sopan. >Mengaplikasikan kemahiran mendengar dengan baik. >Mendapat pendedahan tentang etika semasa berada di meja makan yang betul. >Berupaya mengendalikan majlis rasmi dengan lebih tertib dan sistematik. >Dapat mengaplikasikan cara berpakaian mengikut personaliti sebagai seorang guru. OPPORTUNITY (PELUANG) >Kesedaran kepada guru mengenai etiket sosial dan protokol sangat penting. >Pengaplikasian di sekolah atau sesuatu organisasi. >Sangat berkait rapat dengan kehidupan.

WEAKNESS (KELEMAHAN) >Tidak mendapat gambaran sebenar sesuatu protokol. >Demontrasi tidak jelas.

THREAT (ANCAMAN) >Penyebaran budaya barat semakin luas. >Kurangnya kesedaran kepentingan beretika dalam hidup. >Tidak semua orang mahu berkongsi ilmu ini. >Kadang kala, sesetengah orang menganggap etiket sosial dan protokol sesuatu yang remeh.

potongan dan umur perlu dititikberatkan. warna baju. Penyampaian yang dilakukan oleh beliau amat baik dan profesional bersesuaian dengan tajuk bengkel tersebut. pisau dan gelas dengan betul semasa makan. Sepanjang program berlangsung. Selain itu. Peserta yang terlibat adalah seramai 89 orang iaitu daripada PISMP Ambilan Januari 2012. . kami telah mendapat pendedahan supaya lebih beretika dalam pengucapan awam. garfu. Beliau juga telah memberitahu tentang cara makan yang betul iaitu mendahulukan jenis makanan yang bagaimana seperti buah-buahan yang dijadikan sebagai pencuci mulut dan dimakan selepas mengambil makanan berat. Sebagai contoh. Oleh itu. garfu dipengang pada tangan kiri manakala pisau dipegang pada tangan kanan. untuk menggayakan sesuatu pakaian faktor bentuk badan. Penceramah turut menunjukkan cara memegang sudu. Slaid yang disediakan oleh penceramah adalah terlalu terperinci dan sangat jelas serta berguna kepada peserta. kemahiran mendengar secara efektif. Keadaan ini amat penting memandangkan guru menjadi ikon kepada murid dan masyarakat. Semasa program ini berlangsung. dari segi etika berpakaian. Penceramah jemputan merupakan pensyarah dari IPG Kampus Sultan Mizan iaitu Encik Hazmin Bin Mat Yusof. kami telah mendapat ilmu yang baharu berkaitan dengan tajuk bengkel tersebut iaitu Etiket Sosial dan Protokol. Encik Hazmin telah menjelaskan faktor penting dalam menggayakan pakaian. satu Bengkel Bina Insan Guru (BIG) Fasa 3 telah diadakan bermula pukul 12 tengah hari hingga pukul 3 petang. Hal ini kerana etika berpakaian yang baik menggambarkan pribadi seorang guru yang bersahsiah. pengacaraan dan sambut tetamu serta etika berpakaian. Kami mendapat sedikit gambaran melalui demonstrasi yang dilakukan dengan memilih beberapa orang peserta secara rawak bagi menunjukkan protokol dalam pengendalian majlis rasmi. pengendalian majlis rasmi seperti susun atur tempat kedudukan. kesantunan berbahasa. tertib di meja makan.ULASAN SEPANJANG PROGRAM DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Pada 24 Februari 2013.

Maka. pihak pengurusan harus menyediakan sedikit bajet dan tempat untuk melaksanakan demonstrasi tersebut. Oleh itu. Sebagai penambahbaikannya. kami mencadangkan supaya pihak yang bertanggungjawab terhadap pengurusan teknikal membuat persediaan terlebih awal bagi memastikan bengkel tersebut berjalan dengan lancar. Ekoran daripada itu. Pada pendapat kami. kami dapati mikrofon tidak berfungsi dengan baik. Semoga segala kekurangan daripada program ini dapat diperbaiki manakala segala kebaikannya dapat dijadikan panduan oleh semua peserta. Justeru. Kefahaman tentang sesuatu ilmu yang diberikan tidak sampai sepenuhnya oleh peserta kerana demonstrasi yang diberikan terlalu terhad. sepatutnya bengkel ini dijalankan dengan masa yang lebih lama supaya objektif bengkel ini tercapai dengan jayanya. Kami berharap masalah seperti ini tidak berulang lagi. Di samping itu.Berdasarkan pengalaman semasa program tersebut. demonstrasi tidak dapat dilakukan dengan lebih sempurna kerana kesuntukan masa. Tambahan pula. penyampaian dilakukan secara tergesa-gesa dan ringkas disebabkan oleh masa yang diberikan terlalu singkat. kami tidak dapat merasai pengalaman sebenar mengaplikasikan tertib di meja makan. etika tersebut sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian. setiap apa yang disampaikan oleh Encik Hazmin berkenaan dengan Etiket Sosial dan Protokol sangat bermanfaat dan boleh diaplikasikan oleh peserta. peserta dapat memperoleh pengetahuan dengan lebih mendalam tentang pengisian yang ingin disampaikan. Sebagi contoh. . Padahal. Jadi. kami semua tidak dapat mendengar dengan jelas dan ini menggangu proses penyampaian pengisian bengkel tersebut. kami tidak mendapat gambaran yang jelas tentang sesuatu etika dan protokol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful