RUJUKAN

Ilmu Pendidikan Untuk KPLI : Komponen 1 & 2 (Sek Rendah) : Psikologi Pendidikan & Pedalogi : Mah Soon Sang ; Kumpulan Budiman Sdn Bhd, Subang Jaya. Buku Panduan Guru : Bimbingan & Kaunseling : disediakan Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia 2002. Panduan Ulangkaji : Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling : untuk Prasarjana Muda & KPLI : Ramlan Hamzah dan Lily Mastura Harun, Phd Berk, E.L, (1989) Child Development : Boston : Allyn & Bacon Psikologi Pendidikan : Shahbuddin Hashim, Mahani Razali dan Ramlah Jantan. PTS Profesional : Publshing Sdn Bhd 2007. Kirk, Samuel, A : (1972). Education Exceptional Children. 2nd Edition. Boston : Houghton Mifflin