EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________

1
ISI KANDUNGAN M/S

ESEI ‘’ CABARAN SEMASA SEORANG GURU SEKOLAH RENDAH ‘’

2-6

EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

masyarakat kini memerlukan guru berkualiti tinggi daripada sudut keilmuan dan sahsiah.0 CABARAN SEMASA SEORANG GURU SEKOLAH RENDAH Jika dahulu. perguruan . Golongan pendidik perlu peka bahawa kemahiran mendidik sentiasa berubah dan berusaha meningkatkan serta menyesuaikan diri dengan perubahan semasa dan persekitaran. rohani dan intelek. Melalui pengalaman dalam mengajar subjek EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU . titik pangkalnya bermula daripada guru. kejuruteraan dan sebagainya dan cabaran-cabaran ini mungkin terdapat perbezaan pada jenis dan keadaanya. Setiap profession mempunyai cabarannya yang tersendiri tidak kira profession kedoktoran . Oleh itu peranan dan tanggungjawab guru dan pendidik hari ini semakin penting dan kritikal berbanding pada masa dahulu. Benar kata pujangga Usman Awang yang menulis bait keramat bahawa setiap kejayaan dicapai manusia. Pepatah Melayu menganalogikan guru sebagai lilin membakar diri bagi menerangi orang lain masih relevan dalam era globalisasi. emosi. Dalam menghadapi abad ke-21. 2 Sebagai seorang guru bahasa Inggeris. Sesetengah daripada mereka menganggap apabila bertutur dalam bahasa itu. kini cabaran yang di galas oleh guru jauh lebih berat. Malah seorang guru harus mampu berfikir secara kritis. menulis secara persuasif. berintegriti. cabaran utama yang saya hadapi sepanjang menjadi pendidik adalah kelemahan dalam aspek komunikasi dan penguasaan bahasa murid itu sendiri. Realitinya. Rata-rata menganggap bahawa bahasa Inggeris adalah sesuatu yang membosankan dan menyusahkan dan kebanyakkan pelajar tidak mahu mencuba dan mempunyai sifat malu untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Bidang pendidikan memberikan sumbangan besar dan penting dalam menentukan kejayaan sesebuah negara malah hakikat ini lebih relevan lagi dalam era siber di mana kemajuan dan kejayaan anak bangsa bergantung kepada penguasaan ilmu dan teknologi. berfikir dan memberi pendapat secara logik serta mengatasi masalah rencam yang dihadapi oleh murid-murid pada masa ini. tugas sorang guru mengajar tulis dan baca sebagai tugas hakiki. Profession perguruan menjurus kepada cabaran-cabaran yang di hadapi di dalam kawasan sekolah secara amnya dan cabaran di dalam pengajarannya secara khususnya. beriltizam dan mempunyai kesedaran untuk membentuk insan yang seimbang daripada segi jasmani. bidang pendidikan menghadapi pelbagai cabaran akibat kesan globalisasi dan liberasasi malah setiap pendidik di mana-mana institusi pendidikan pasti menghadapi cabaran sebagai seorang pendidik.EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ 1. mereka akan diejek dan dipulaukan.

Untuk memupuk minat terhadap penggunaan bahasa Inggeris. saya telah mendedahkan pelajar kepada aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar kelas yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggeris. seronok dan melibatkan diri dengan aktif setiap aktiviti yang dijalankan malah ada yang mula menyukai bahasa itu sendiri. minat murid terhadap bahasa itu sendiri mula bertambah sedikit demi sedikit. Bayangkan dengan pengalaman yang masih hijau ketika itu di tambah dengan keadaan kelas yang sesak dengan bilangan murid yang ramai menyukarkan saya untuk mengajar dan mendidik. Dari situ. 3 Bukan sahaja kelemahan penguasaan bahasa menjadi masalah utama dan cabaran terbesar kepada saya tetapi masalah bilangan murid yang terlalu ramai di dalam kelas menjadi punca utama kesukaran menumpukan perhatian kepada murid yang lemah sekaligus menjadikan pengajaran tidak berkesan. Pelajar luar bandar kurang terdedah dengan penggunaan bahasa Inggeris disebabkan oleh penggunaan terhad bahasa Inggeris sendiri. Malah pelajar juga kurang motivasi diri terhadap kepentingan bahasa Inggeris di tambah dengan sikap malas untuk mengulangkaji dan inisiatif untuk menambah pengetahuan dari segi pemahaman terhadap ayat-ayat Inggeris yang sukar. punca ketara pelajar lemah bahasa Inggeris adalah dipengaruhi oleh latar belakang sosial pelajar itu. Di antara aktiviti-aktiviti yang saya anjurkan menarik minat pelajar adalah Kem Bahasa Inggeris. Umumnya. Choral Speaking dan Minggu Bahasa Inggeris. Di tambah dengan strategi kerajaan dalam dasar "Memartabat Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris" baru-baru ini termasuklah strategi-strategi yang diperkenalkan menaruh keyakinan saya untuk lebih bersemangat dengan melakukan penambahbaikan secara menyeluruh dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. Mereka juga mempunyai pengetahuan yang sedikit terhadap bahasa Inggeris dan tidak berpeluang untuk berinteraksi. Pelajar bertambah yakin. Apatah lagi untuk EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU . Itulah yang saya alami ketika kali pertama di tempatkan di sekolah yang mempunyai purata murid 35 orang bagi setiap kelas. purata bilangan pelajar bagi setiap kelas di negara kita ialah mencapai 35 orang. Bertitik tolak dari situlah saya yakin bahawa setiap masalah pasti ada langkah untuk mengatasinya. Namun ada juga di sesetengah sekolah yang mencapai angka 45 orang pelajar bagi kelas-kelas tertentu. disertai dengan komitmen yang jitu untuk menggunakan kaedah terbaik dalam usaha memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar.EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ bahasa Inggeris.

murid yang sukar mengikuti pengajaran saya. saya boleh memberi tumpuan kepada sebahagian murid sementara sebahagian yang lain menggunakan komputer. pemantauan disiplin. Dengan sebab itulah. Cabaran seterusnya yang pasti dihadapi oleh semua golongan pendidik adalah bebanan kerja guru yang terlalu banyak.EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ memberikan tumpuan kepada pelajar yang lemah. Bila difikirkan secara positif . Kesannya. rata-rata guru-guru yang menghadapi masalah seperti saya tidak mempunyai masa yang secukupnya untuk memberi tumpuan dan bimbingan kepada setiap murid. Oleh itu. Dalam situasi ini. Malah. pengalaman yang di timba semasa di maktab saya aplikasikan di dalam membantu saya menyelesaikan masalah bilangan murid yang ramai dengan mempelbagaikan kaedah dan teknik mengajar dalam erti kata yang lain inovasi pendidikan berorientasikan kepada teknologi komunikasi dan maklumat. pengurusan bilik darjah serta menyemak latihan. Ini kerana banyak kelebihan dan manfaat yang di perolehi dengan penggunaan teknologi maklumat iaitu saya dapat meluaskan lagi konsep pembelajaran di samping itu saya dapat menyediakan situasi pendidikan yang mencabar minda kepada murid cerdik yang memerlukan aktiviti penggayaan sekaligus berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran. Sehubungan dengan itu. mengalami masalah kepadatan kelas sehingga ada yang melebihi 40 murid. Cabaran pastinya bermula awal tahun. peranan seorang guru amat penting dan saling melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran sejajar dengan era globalisasi. saya gunakan perisian pendidikan khusus untuk pemulihan bagi membantu mereka lebih memahami matapelajaran saya dengan lebih berkesan. selain kerja merekod. menyebabkan guru menanggung beban seperti kesukaran mengajar kerana tahap penguasaan belajar murid yang berbeza. dalam mengendalikan hari 4 EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU . Guru yang aktif dan bersikap terbuka akan sentiasa mengambil cabaran ini sebagai satu perkara yang positif dan berusaha mencari alternatif yang terbaik bagi mengatasinya. pelajar-pelajar yang sederhana pandai dan murid yang lemah akan ketinggalan dalam pelajaran mereka. Justeru itu.pengaplikasian teknologi dalam pengajaran mampu menghasilkan generasi berteknologi yang mampu mengharungi era globalisasi dan mampu merealisasikan impian negara dalam menjadikan Malaysia menjadi negara maju 2020 seterusnya memartabatkan institusi pendidikan negara. terutama sekolah di bandar. di kebanyakan sekolah. Hal ini akan menjadikan mereka berasa rendah diri dan terpinggir. Penggunaan ICT untuk pembelajaran tutorial sesuai di gunakan dalam situasi murid yang ramai kerana kelas yang ramai mempunyai kemampuan murid yang berbeza.

mereka yang kebanyakannya menyalahkan guru dalam isu rungutan itu mungkin tidak peka mengenai situasi sebenar kerjaya itu ketika ini yang bukan sekadar kerap perlu bekerja melebihi masa sepatutnya. hari kokurikulum. walaupun semua pihak menekankan kewajipan itu sebagai skop tugas utama guru di sekolah. permainan mahupun kokoria. atau tanyalah kepada mana-mana guru pun. Selain itu. Apa tidaknya. 5 Perspektif guru kini bukan sekadar pengajar. Banyak pihak yang mungkin mencebik. Itulah gambaran yang sewajarnya dilihat bagi menceritakan betapa guru kini tidak seperti guru pada satu zaman sebelum ini yang dihormati atas kredibiliti sebagai guru yang tegas dalam menyampaikan pengajaran serta cukup disegani atas kedudukan sebagai gedung ilmu. Ini termasuklah kerja-kerja perkeranian seperti menaip dan menyiapkan stastistik peperiksaan. Apatah lagi mengajar di sekolah yang kecil dengan bilangan guru yang kurang agak membebankan kerana segala urusan kerja perlu di tanggung. terpaksa dibawa sehingga atas katil sebelum tidur. bebanan yang sering di hadapi di jadikan satu pembakar semangat kepada saya untuk lebih dedikasi dan komited kepada bidang perguruan meskipun banyak rintangan dan halangan yang perlu di tempuh kerana bidang perguruan yang di pilih merupakan profesion mulia yang bukan semua orang mampu untuk hadapi.EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ sukan. badan beruniform dan kelab malahan melatih murid samada dalam kejohanan sukan. mesyuarat agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Justeru. jenguklah ke mana-mana sekolah. Justeru. hari terbuka. minggu suai kenal serta banyak lagi beban kerja yang selama ini terpaksa ditanggung guru sehingga sering kali memberi tekanan kepada mereka. malah semakin kurang dapat memberi tumpuan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. penambahan jawatan staf sokongan itu amat EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU . Itulah situasi sebenar yang menjadi persoalan yang tidak pernah terjawab sehingga kini. kebanyakan guru turut terlibat dengan pelbagai kegiatan kokurikulum seperti persatuan. pasti keluhan dan rungutan yang akan kedengaran mengenai tumpuan tugas mereka yang semakin hari semakin membebankan. menjuih bibir apabila guru merungut mengenai beban yang mereka hadapi malahan tak kurang juga yang mengatakan guru banyak merungut. malah dibebani dengan longgokan kerja yang ada kalanya tak selesai di sekolah. pertandingan peringkat daerah dan negeri. musim peperiksaan. mengisi dan mengemas kini pelbagai borang serta fail pelajar. Namun.

Lazimnya sesuatu perubahan itu akan mengambil masa untuk diasimilasikan dan diakomodasikan menjadi amalan biasa maka guru sebagai pelaksana utama perlu diberi latihan yang kukuh mengenai strategi pengajaran yang berkesan.Ilmu pengetahuan dan kejayaan tidak selalu mudah dicapai dalam tempoh yang singkat dan pelbagai cabaran harus dilalui untuk menggapainya dengan cita-cita. strategi jangka panjang dan displin yang tinggi. 6 Kesimpulannya. Dan begitu juga dalam menangani transformasi dan cabaran-cabaran pendidikan pada masa kini kepada amalan yang dihasratkan oleh kerajaan. kita perlu mengambil kira bahawa perubahan yang dibuat memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi . guru boleh fokus untuk pengajaran. bukan dalam kerja pekeranian.EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ penting untuk mengembalikan guru kepada tugas sebenar mereka iaitu mengajar. menarik dan memotivasikan minat pembelajaran murid agar hasrat kerajaan dan falsafah pendidikan negara akan terlaksana EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU . Dengan itu. setiap cabaran merupakan titik tolak bagi guru itu sendiri dalam meghadapi arus pendidikan yang pastinya berlaku secara evolusi sepanjang hayat.

EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ 7 EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU .

EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ 8 EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful