EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________

1
ISI KANDUNGAN M/S

ESEI ‘’ CABARAN SEMASA SEORANG GURU SEKOLAH RENDAH ‘’

2-6

EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

Profession perguruan menjurus kepada cabaran-cabaran yang di hadapi di dalam kawasan sekolah secara amnya dan cabaran di dalam pengajarannya secara khususnya. Dalam menghadapi abad ke-21. masyarakat kini memerlukan guru berkualiti tinggi daripada sudut keilmuan dan sahsiah. kini cabaran yang di galas oleh guru jauh lebih berat.0 CABARAN SEMASA SEORANG GURU SEKOLAH RENDAH Jika dahulu. tugas sorang guru mengajar tulis dan baca sebagai tugas hakiki. Oleh itu peranan dan tanggungjawab guru dan pendidik hari ini semakin penting dan kritikal berbanding pada masa dahulu. mereka akan diejek dan dipulaukan. rohani dan intelek. Pepatah Melayu menganalogikan guru sebagai lilin membakar diri bagi menerangi orang lain masih relevan dalam era globalisasi.EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ 1. Benar kata pujangga Usman Awang yang menulis bait keramat bahawa setiap kejayaan dicapai manusia. Melalui pengalaman dalam mengajar subjek EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU . Malah seorang guru harus mampu berfikir secara kritis. menulis secara persuasif. titik pangkalnya bermula daripada guru. Setiap profession mempunyai cabarannya yang tersendiri tidak kira profession kedoktoran . bidang pendidikan menghadapi pelbagai cabaran akibat kesan globalisasi dan liberasasi malah setiap pendidik di mana-mana institusi pendidikan pasti menghadapi cabaran sebagai seorang pendidik. berfikir dan memberi pendapat secara logik serta mengatasi masalah rencam yang dihadapi oleh murid-murid pada masa ini. beriltizam dan mempunyai kesedaran untuk membentuk insan yang seimbang daripada segi jasmani. emosi. Bidang pendidikan memberikan sumbangan besar dan penting dalam menentukan kejayaan sesebuah negara malah hakikat ini lebih relevan lagi dalam era siber di mana kemajuan dan kejayaan anak bangsa bergantung kepada penguasaan ilmu dan teknologi. 2 Sebagai seorang guru bahasa Inggeris. berintegriti. kejuruteraan dan sebagainya dan cabaran-cabaran ini mungkin terdapat perbezaan pada jenis dan keadaanya. Sesetengah daripada mereka menganggap apabila bertutur dalam bahasa itu. cabaran utama yang saya hadapi sepanjang menjadi pendidik adalah kelemahan dalam aspek komunikasi dan penguasaan bahasa murid itu sendiri. Rata-rata menganggap bahawa bahasa Inggeris adalah sesuatu yang membosankan dan menyusahkan dan kebanyakkan pelajar tidak mahu mencuba dan mempunyai sifat malu untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Realitinya. perguruan . Golongan pendidik perlu peka bahawa kemahiran mendidik sentiasa berubah dan berusaha meningkatkan serta menyesuaikan diri dengan perubahan semasa dan persekitaran.

Di antara aktiviti-aktiviti yang saya anjurkan menarik minat pelajar adalah Kem Bahasa Inggeris.EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ bahasa Inggeris. Namun ada juga di sesetengah sekolah yang mencapai angka 45 orang pelajar bagi kelas-kelas tertentu. saya telah mendedahkan pelajar kepada aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar kelas yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggeris. seronok dan melibatkan diri dengan aktif setiap aktiviti yang dijalankan malah ada yang mula menyukai bahasa itu sendiri. 3 Bukan sahaja kelemahan penguasaan bahasa menjadi masalah utama dan cabaran terbesar kepada saya tetapi masalah bilangan murid yang terlalu ramai di dalam kelas menjadi punca utama kesukaran menumpukan perhatian kepada murid yang lemah sekaligus menjadikan pengajaran tidak berkesan. Untuk memupuk minat terhadap penggunaan bahasa Inggeris. Mereka juga mempunyai pengetahuan yang sedikit terhadap bahasa Inggeris dan tidak berpeluang untuk berinteraksi. Choral Speaking dan Minggu Bahasa Inggeris. Pelajar bertambah yakin. Umumnya. Apatah lagi untuk EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU . Bertitik tolak dari situlah saya yakin bahawa setiap masalah pasti ada langkah untuk mengatasinya. Itulah yang saya alami ketika kali pertama di tempatkan di sekolah yang mempunyai purata murid 35 orang bagi setiap kelas. minat murid terhadap bahasa itu sendiri mula bertambah sedikit demi sedikit. purata bilangan pelajar bagi setiap kelas di negara kita ialah mencapai 35 orang. punca ketara pelajar lemah bahasa Inggeris adalah dipengaruhi oleh latar belakang sosial pelajar itu. Di tambah dengan strategi kerajaan dalam dasar "Memartabat Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris" baru-baru ini termasuklah strategi-strategi yang diperkenalkan menaruh keyakinan saya untuk lebih bersemangat dengan melakukan penambahbaikan secara menyeluruh dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. disertai dengan komitmen yang jitu untuk menggunakan kaedah terbaik dalam usaha memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar. Pelajar luar bandar kurang terdedah dengan penggunaan bahasa Inggeris disebabkan oleh penggunaan terhad bahasa Inggeris sendiri. Bayangkan dengan pengalaman yang masih hijau ketika itu di tambah dengan keadaan kelas yang sesak dengan bilangan murid yang ramai menyukarkan saya untuk mengajar dan mendidik. Dari situ. Malah pelajar juga kurang motivasi diri terhadap kepentingan bahasa Inggeris di tambah dengan sikap malas untuk mengulangkaji dan inisiatif untuk menambah pengetahuan dari segi pemahaman terhadap ayat-ayat Inggeris yang sukar.

peranan seorang guru amat penting dan saling melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran sejajar dengan era globalisasi. rata-rata guru-guru yang menghadapi masalah seperti saya tidak mempunyai masa yang secukupnya untuk memberi tumpuan dan bimbingan kepada setiap murid. Malah. menyebabkan guru menanggung beban seperti kesukaran mengajar kerana tahap penguasaan belajar murid yang berbeza. pengalaman yang di timba semasa di maktab saya aplikasikan di dalam membantu saya menyelesaikan masalah bilangan murid yang ramai dengan mempelbagaikan kaedah dan teknik mengajar dalam erti kata yang lain inovasi pendidikan berorientasikan kepada teknologi komunikasi dan maklumat. Kesannya. Sehubungan dengan itu. selain kerja merekod. pemantauan disiplin. Justeru itu. Hal ini akan menjadikan mereka berasa rendah diri dan terpinggir. Ini kerana banyak kelebihan dan manfaat yang di perolehi dengan penggunaan teknologi maklumat iaitu saya dapat meluaskan lagi konsep pembelajaran di samping itu saya dapat menyediakan situasi pendidikan yang mencabar minda kepada murid cerdik yang memerlukan aktiviti penggayaan sekaligus berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran. pengurusan bilik darjah serta menyemak latihan. saya gunakan perisian pendidikan khusus untuk pemulihan bagi membantu mereka lebih memahami matapelajaran saya dengan lebih berkesan. Guru yang aktif dan bersikap terbuka akan sentiasa mengambil cabaran ini sebagai satu perkara yang positif dan berusaha mencari alternatif yang terbaik bagi mengatasinya. mengalami masalah kepadatan kelas sehingga ada yang melebihi 40 murid. Oleh itu. murid yang sukar mengikuti pengajaran saya. Penggunaan ICT untuk pembelajaran tutorial sesuai di gunakan dalam situasi murid yang ramai kerana kelas yang ramai mempunyai kemampuan murid yang berbeza. Dengan sebab itulah. Bila difikirkan secara positif . Dalam situasi ini. dalam mengendalikan hari 4 EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU .pengaplikasian teknologi dalam pengajaran mampu menghasilkan generasi berteknologi yang mampu mengharungi era globalisasi dan mampu merealisasikan impian negara dalam menjadikan Malaysia menjadi negara maju 2020 seterusnya memartabatkan institusi pendidikan negara. Cabaran pastinya bermula awal tahun. saya boleh memberi tumpuan kepada sebahagian murid sementara sebahagian yang lain menggunakan komputer. Cabaran seterusnya yang pasti dihadapi oleh semua golongan pendidik adalah bebanan kerja guru yang terlalu banyak. terutama sekolah di bandar. di kebanyakan sekolah. pelajar-pelajar yang sederhana pandai dan murid yang lemah akan ketinggalan dalam pelajaran mereka.EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ memberikan tumpuan kepada pelajar yang lemah.

Ini termasuklah kerja-kerja perkeranian seperti menaip dan menyiapkan stastistik peperiksaan. bebanan yang sering di hadapi di jadikan satu pembakar semangat kepada saya untuk lebih dedikasi dan komited kepada bidang perguruan meskipun banyak rintangan dan halangan yang perlu di tempuh kerana bidang perguruan yang di pilih merupakan profesion mulia yang bukan semua orang mampu untuk hadapi. mengisi dan mengemas kini pelbagai borang serta fail pelajar. Justeru. minggu suai kenal serta banyak lagi beban kerja yang selama ini terpaksa ditanggung guru sehingga sering kali memberi tekanan kepada mereka. Apatah lagi mengajar di sekolah yang kecil dengan bilangan guru yang kurang agak membebankan kerana segala urusan kerja perlu di tanggung. pertandingan peringkat daerah dan negeri. walaupun semua pihak menekankan kewajipan itu sebagai skop tugas utama guru di sekolah. jenguklah ke mana-mana sekolah. permainan mahupun kokoria. Banyak pihak yang mungkin mencebik. Justeru. pasti keluhan dan rungutan yang akan kedengaran mengenai tumpuan tugas mereka yang semakin hari semakin membebankan. 5 Perspektif guru kini bukan sekadar pengajar. Itulah situasi sebenar yang menjadi persoalan yang tidak pernah terjawab sehingga kini. musim peperiksaan. hari terbuka. Namun. mereka yang kebanyakannya menyalahkan guru dalam isu rungutan itu mungkin tidak peka mengenai situasi sebenar kerjaya itu ketika ini yang bukan sekadar kerap perlu bekerja melebihi masa sepatutnya.EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ sukan. terpaksa dibawa sehingga atas katil sebelum tidur. atau tanyalah kepada mana-mana guru pun. badan beruniform dan kelab malahan melatih murid samada dalam kejohanan sukan. kebanyakan guru turut terlibat dengan pelbagai kegiatan kokurikulum seperti persatuan. Selain itu. malah dibebani dengan longgokan kerja yang ada kalanya tak selesai di sekolah. hari kokurikulum. Apa tidaknya. Itulah gambaran yang sewajarnya dilihat bagi menceritakan betapa guru kini tidak seperti guru pada satu zaman sebelum ini yang dihormati atas kredibiliti sebagai guru yang tegas dalam menyampaikan pengajaran serta cukup disegani atas kedudukan sebagai gedung ilmu. menjuih bibir apabila guru merungut mengenai beban yang mereka hadapi malahan tak kurang juga yang mengatakan guru banyak merungut. penambahan jawatan staf sokongan itu amat EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU . mesyuarat agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). malah semakin kurang dapat memberi tumpuan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

setiap cabaran merupakan titik tolak bagi guru itu sendiri dalam meghadapi arus pendidikan yang pastinya berlaku secara evolusi sepanjang hayat. Dengan itu.Ilmu pengetahuan dan kejayaan tidak selalu mudah dicapai dalam tempoh yang singkat dan pelbagai cabaran harus dilalui untuk menggapainya dengan cita-cita. bukan dalam kerja pekeranian. Dan begitu juga dalam menangani transformasi dan cabaran-cabaran pendidikan pada masa kini kepada amalan yang dihasratkan oleh kerajaan. menarik dan memotivasikan minat pembelajaran murid agar hasrat kerajaan dan falsafah pendidikan negara akan terlaksana EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU . Lazimnya sesuatu perubahan itu akan mengambil masa untuk diasimilasikan dan diakomodasikan menjadi amalan biasa maka guru sebagai pelaksana utama perlu diberi latihan yang kukuh mengenai strategi pengajaran yang berkesan. 6 Kesimpulannya. guru boleh fokus untuk pengajaran. strategi jangka panjang dan displin yang tinggi.EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ penting untuk mengembalikan guru kepada tugas sebenar mereka iaitu mengajar. kita perlu mengambil kira bahawa perubahan yang dibuat memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi .

EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ 7 EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU .

EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU Intan Nurbaizurra binti Mohd Rosmi ( E30103110097 ) ______________________________________________________________________________________________________ 8 EML 411 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful