Badan-Badan NGO

 Persatuan Kanak-kanak Spastik (Spastic Children’s Assocation) yang menyediakan intervensi awal untuk kanak-kanak kerencatan mental di antara umur 2-16 tahun.  Pusat Bimbingan Sinaran Matahari yang mengajar kanak-kanak berkeperluankhas kemahiran hidup serta kemahiran sosial.

 Yayasan Sindrom Down Kiwanis (Kiwanis Down Syndrome Foundation) yangkomited kepada kebajikan kanak-kanak sindrom down dan tumpuan ialah kepada kanak-kanak di bawah 6 tahun. . Kini Yayasan ini mengendalikan enam pusat pendidikan untuk kanak-kanak sindrom down di merata tempat dalam Malaysia. Pusat Harian Kanak-Kanak Istimewa yang terlibat dengan intervensi awal bagi kanak-kanak di antara 0-6 tahun serta kemahiran hidup untuk kanak-kanak di antara umur 6-16 tahun.

Kementerian Pendidikan Malaysia. yang dikatakan kurang berkesan dalam mengendalikan pendidikan khas negara .Badan-Badan Kerajaan  Jabatan Kebajikan Masyarakat  Kementerian Wanita & Keluarga  Kementerian Pelajaran  Jabatan Pendidikan Khas  pendidikan khas dikendalikan oleh Unit Pendidikan Khas yang diletakkan di bawah Bahagian Sekolah.

.  Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi pelajar dengan keperluan khas.  Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini.OBJEKTIF PENUBUHAN JABATAN PENDIDIKAN KHAS  Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan khas untuk pelajar dengan keperluan Khas  Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap pelajar dengan keperluan khas.  Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas.