Pemetaan Kandungan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia

3

Tahun

6 .

6) Murid menyatakan cara-cara berkongsi jalan dan mengurus situasi bahaya ketika berjalan.1 Kad Imbasan Gambar Media 1. 3) menyatakan laluan di jalan raya yang dikhaskan untuk pejalan kaki seperti laluan pejalan kaki.3 Aras 3 (i) 1. 4) mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan dengan betul.1 Aras 1 (ii) 1. Tajuk 2 : Berkongsi dan Mengurus 2) menulis ringkasan dengan betul tentang penggunaan laluan.2 Aras 2 (i) 3) Murid menulis ulasan. 7) Murid menulis nota peringatan kepada pejalan kaki. laluan kongsi dan bahu jalan. Tatabahasa • kata tanya • kata nama am PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Tahun 3 Catatan/Media/BBM Unit Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran 1 Laluan Pejalan Kaki dan Lorong Laluan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 7 . 4) Murid mengenal pasti maklumat tentang berkongsi laluan dengan selamat. 6) menyatakan cara-cara berkongsi laluan dan mengurus situasi bahaya ketika berjalan di jalan raya. 5) Murid membaca kad situasi bergambar. murid dapat . 5) membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul pada kad situasi bergambar.6. Ilmu • Kajian Tempatan • PKJR Media 1.6. 5.2 Kad Situasi Bergambar Nilai • berhati-hati • mematuhi peraturan • berwaspada KBT KB : • menghubung kait • menaakul TKP : • interpersonal Konstruktivisme : • membina pengetahuan baharu Buku Aktiviti • Aktiviti 1 • Aktiviti 2• Aktiviti Tambahan 8-10 Tajuk 1 : Tempat yang Selamat untuk Berjalan 1) berbual tentang tempat laluan yang selamat dengan bahasa yang sesuai.1 Aras 1 (i) 9.Pemetaan Kandungan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 1.5 2) Murid melengkapkan jadual berdasarkan pemerhatian Kosa kata • laluan pejalan kaki • laluan kongsi • bahu jalan • parkir • lopak • rumit 10.1 1) Murid berbual tentang tempat laluan yang selamat.

. Tajuk 2 : Melaporkan Situasi Melintas yang Rumit 2) membina dan menulis ayat tunggal serta ayat majmuk dalam perenggan dengan betul. 5) menulis karangan jenis situasi menggunakan perkataan yang sesuai.1 Aras 1 (ii) Ilmu • Pendidikan Moral • PKJR Nilai • hemah tinggi • rasional (membuat pertimbangan) KBT KB : • membuat keputusan • menjana idea TKP : • visual ruang BCB : • menulis Media 2. murid dapat . 4) menyatakan dan menerangkan langkah menangani situasi yang rumit ketika melintas dengan bahasa yang betul.1 Kad Imbasan Gambar Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM Kosa kata • selekoh • warden trafik • lintasan belang • stesen bas • pekan • sibuk • jalan lurus Unit Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran 2 Keputusan untuk Melintas dengan Selamat Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.2 Aras 2 (i) 3) Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan. Tajuk 1 : Melintas dengan Selamat 1) menyatakan maklumat dengan ayat yang sesuai.8 Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 3.1.2 Aras 2 (i) 7. Tatabahasa • ayat tunggal • ayat majmuk • kata nama am • kata adjektif 8. PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Media 2. 3) menyatakan tempat melintas yang selamat untuk pengguna jalan raya.3 1) Murid menyatakan cara-cara melintas yang selamat.2 Kad Kuiz Buku Aktiviti • Aktiviti 3 • Aktiviti 4 2. 10.1 Aras 1 (i) 7. 6) menyatakan langkah keselamatan untuk menangani situasi melintas yang sukar atau rumit.1. 4) Murid menyatakan dan menerangkan langkah menangani situasi yang rumit.8 2) Murid membuat perbandingan antara tempat yang selamat dan yang tidak selamat. 5) Murid menulis karangan menggunakan diksi diberi.

3 PKJR Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM 3 1) Murid menyatakan maklumat tentang situasi jalan raya yang sentiasa berubah serta bersoal jawab menggunakan kata tanya berdasarkan jadual.Unit Fokus Fokus Utama Sampingan 3. 3) menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan jalan raya sibuk atau lengang dan keadaan jalan raya yang mempengaruhi keselamatan pejalan kaki.2 9. murid dapat . Nilai • menghargai masa • bersabar Tatabahasa • sinonim • kata hubung • kata tanya • tanda baca Ilmu • Matematik (waktu dan masa) • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kepadatan Trafik Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 6) menyatakan bahan media yang boleh membantu pengguna jalan raya mengetahui tentang situasi jalan raya.1 Aras 1 (ii) 5. Tajuk 2 : Maklumat Trafik 2) merekodkan maklumat dengan betul berdasarkan jadual. Cakera Padat Laporan trafik Tajuk 1 : Trafik dan Keselamatan Pejalan Kaki 1) menyatakan maklumat tentang sesuatu perara dengan tepat.1. 9 . 4) Murid mendengar rakaman laporan trafik.1 Aras 2 (ii) 11.1 Aras 3 (i) 2) Murid merekod maklumat dalam jadual.2 Aras 1 (i) 1.5. 5) Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5) menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat. KBT KB : • menganalisis • membanding beza • membuat kesimpulan TKP : • interpersonal BCB : • bacaan mekanis Buku Aktiviti • Aktiviti 5a • Aktiviti 5b • Aktiviti 6a • Aktiviti 6b • Aktiviti 7 • Aktiviti 8a • Aktiviti 8b 4) membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3) Murid berbincang tentang mendapatkan maklumat terkini tentang keadaan trafik di jalan raya. Kosa kata • puncak • lengang • turap • sesak • dentuman • bergegas • peristiwa • nahas 3.

1 Poster Pelbagai Pengguna Jalan Raya BBM • Kertas sebak • Pensel warna atau alatan lain • Kad manila Buku Aktiviti • Aktiviti 9a • Aktiviti 9b • Aktiviti 10 Kosa kata • pemantul • kebolehlihatan • dilihat • rim tayar • pemandu • penunggang • ves • beg galas Unit Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran 4 Kebolehlihatan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 4) Murid menulis maklumat berdasarkan teks. 10.3.10 Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 5.2 1) Murid merujuk kamus untuk mencari makna perkataan. PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM Tatabahasa • imbuhan • ayat tunggal • ayat majmuk • ayat pesanan Ilmu • Pendidikan Sains • PKJR • Pendidikan Seni Media 4.2 Aras 3 (i) 3) Murid berbincang mengenai pakaian atau alat yang boleh meningkatkan kebolehlihatan.3 Aras 2 (i) 4. Tajuk 2 : Bagaimanakah Meningkatkan Kebolehlihatan? 2) mencatat idea yang terdapat dalam teks yang dibaca dengan betul. 5) membaca dengan lancar pesanan yang dicatat dengan sebutan yang betul.2 Aras 3 (i) 9.4 2) Murid membaca dan memahami petikan mengenai kebolehlihatan. 6) menyenaraikan strategi untuk meningkatkan kebolehlihatan pengguna jalan raya. .2 Aras 1 (i) 4. 4) menulis pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca dengan lengkap. Tajuk 1 : Apakah Kebolehlihatan? 1) membaca teks dengan lancar dan sebutan serta intonasi yang betul. Nilai • menghargai nyawa • bekerjasama KBT KB : • mengumpul maklumat • menjana idea • mencirikan BCB : • bacaan mekanis KMD : • meramal 5. 5) Murid menulis nota pesanan dalam peta minda. 3) menyatakan cara mengatasi masalah berkaitan kebolehlihatan semasa di jalan raya berdasarkan teks. murid dapat .3.

Tatabahasa • ayat tunggal • ayat majmuk • kata kerja Ilmu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral PKJR Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM 5 Fikirkan Keselamatan Semasa Bermain Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.1 Aras 2 (i) 9. murid dapat .2 1) Murid menonton iklan dan berbincang tentang memilih tempat yang selamat untuk bermain. Kosa kata • berbahaya • selamat • kawasan larangan • menggelecek • menuju • mengganggu 3. 6) menyatakan kepentingan penumpang bermain permainan yang selamat semasa dalam kenderaan. Tajuk 2 : Utamakan Keselamatan Ketika Bermain 2) membina karangan pendek yang bertajuk “Tempat Bermain yang Selamat”. 5) menyatakan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi sebab berdasarkan situasi yang diberi.1. KBT KB : • menghubung kait • membuat kesimpulan TKP : • interpersonal BCB : • perbincangan 4) menyusun dan menulis peraturan permainan mengikut urutan yang betul.3 Aras 1 (i) 2) Murid menulis karangan berdasarkan perkataan dan frasa yang diberi.2 Aras 3 (i) 8.2 Aras 2 (i) 6. 3) menyatakan kawasan yang selamat untuk bermain. 4) Murid menyusun dan menulis peraturan permainan mengikut urutan yang betul.1.Unit Fokus Fokus Utama Sampingan 4. 3) Murid melakukan aktiviti di dalam atau di luar kelas. Iklan TV bertajuk ‘Hutan’ Buku Aktiviti • Aktiviti 11a • Aktiviti 11b • Aktiviti 12 • Aktiviti 13 Tajuk 1 : Tempat Bermain yang Selamat 1) menyatakan pandangan dengan jelas dan teratur tentang tempat bermain yang selamat. 11 .2 Nilai • berhati-hati • berhemah 8.

Kosa kata • kapsul bayi • alat pengekang • tali riba • tali pinggang keledar Nilai • bertanggungjawab • mematuhi undang-undang KBT KB : • membuat hipotesis • mengitlak TKP : • interpersonal BCB : • mencatat maklumat 6. 4) membaca pantas kad situasi secara imbasan untuk menyatakan fakta situasi dengan betul.1 Kad Imbasan Gambar Media 6. 3) menyatakan akibat daripada penggunaan alat pengekang dan akibat tidak menggunakan alat pengekang. 6) membincangkan tentang pelbagai alat pengekang untuk orang yang berlainan saiz dan ketinggian.5 Aras 1 (i) 9.2 4. . 3) Murid berbincang dan memberi pandangan tentang kepentingan memakai alat pengekang. 5) Murid menjalankan simulasi tentang penggunaan alat pengekang. 6) Murid mengambil imlak. 2) Murid memerhatikan uji kaji serta membina ayat tunggal dan ayat majmuk tentang proses uji kaji.1 Aras 3 (i) 1) Murid bersoal jawab tentang jenis-jenis alat pengekang.2.5 Tatabahasa • kata nama • kata majmuk • ayat majmuk Ilmu • Pendidikan Moral • Sains dan Teknologi PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM Media 6. Tajuk 2 : Alat Pengekang untuk Berlainan Orang 2) menghuraikan pandangan tentang kepentingan menggunakan alat pengekang dengan mengemukakan alasan yang munasabah.2 Kad Situasi BBM • kotak pensel • 3 batang pensel • sebuah buku teks • pita pelekat Buku Aktiviti • Aktiviti 14 • Aktiviti 15 • Aktiviti 16 • Aktiviti 17 Unit Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran 6 Kepentingan Alat Pengekang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 4) Murid membaca pantas kad situasi.1 Aras 3 (i) 6. murid dapat .2. 5) mengambil imlak pernyataan yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.12 Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 8. Tajuk 1 : Alat Pengekang dan Kepentingannya 1) membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap berdasarkan permerhatian langkah uji kaji yang dijalankan.1 Aras 2 (i) 6.

3.3 1) Murid berbincang dan bersumbang saran tentang pengunaan topi keledar.1 Aras 1 (ii) 9. Tajuk 2 : Memilih dan Menjaga Topi Keledar 2) membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4) Murid membaca dan mencari makna perkataan dan frasa. memakai dan menjaga topi keledar. 5) menyusun dan menulis maklumat berdasarkan gambar mengikut keutamaan yang betul. frasa dan ayat daripada teks yang dibaca. Kosa kata • serik • pepatah • kancing • tengadah • nahas • kecederaan • label • kancingkan 1) menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Media 7. 13 . 3) Murid menulis karangan. 3) menerangkan kepentingan pemakaian topi keledar dalam situasi yang berbeza.Unit Fokus Fokus Utama Sampingan 10.3 Aras 2 (i) 6. 6) Murid menyusun dan menulis maklumat berdasarkan gambar mengikut keutamaan yang betul. Tatabahasa • ayat tunggal • ayat majmuk • sinonim Ilmu • Pendidikan Moral • Sains dan Teknologi PKJR Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM 7 Kepentingan Topi Keledar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 5) Murid menyenaraikan kepentingan memilih. 6) menyatakan kepentingan memakai topi keledar dan cara pemakaian yang betul.2 Kad Imbasan Gambar Tajuk 1 : Kepentingan Memakai Topi Keledar 2) Murid membaca dialog dan mengenal pasti kepentingan memakai topi keledar dan akibat sekiranya tidak memakai topi keledar. KBT KB : • menjana idea • membuat urutan Konstruktivisme : • pengetahuan baharu yang dibina BCB : • membuat rujukan Buku Aktiviti • Aktiviti 18 • Aktiviti 19 • Aktiviti 20 • Aktiviti 21 4) membaca dan memahami maksud perkataan.1 Nilai • mematuhi peraturan • berhemah 5.1 Aras 3 (i) 6.3.1 Kad Imbasan Gambar Media 7. murid dapat .1 Aras 1 (i) 5.

1 Aras 3 (i) 10. 4) bercerita berdasarkan isi penting yang diberi. murid dapat . Tajuk 2 : Pengguna Jalan Raya yang Lebih Selamat 2) membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. . Kosa kata • beg udara • sensor mengundur • alat penggera • kecemasan • mengekori • memberi laluan 10.1.4 1) Murid berbincang dan bersumbang saran mengenai ciri-ciri keselamatan tambahan bagi kenderaan. 5) menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberi dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.14 Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 4.2 Aras 1 (i) 2. 6) menyatakan sifat pengguna jalan raya yang bertanggungjawab dan boleh memberi impak kepada keselamatan. Tajuk 1 : Kenderaan yang Lebih Selamat 1) menerangkan ciri-ciri keselamatan sebuah kenderaan berdasarkan pemerhatian.2 Aras 2 (i) 2. 3) memerihalkan kenderaan yang direka bentuk dengan pelbagai ciri keselamatan.6 8.1 Aras 2 (ii) 2) Murid melabelkan sebuah kenderaan yang dilengkapi dengan ciri-ciri keselmatan. Nilai • berwaspada • berhemah KBT KB : • mencirikan • menjana idea KMD : • membuat ramalan • mengendalikan perubahan 3) Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan.1 Carta Pengguna Jalan Raya Buku Aktiviti • Aktiviti 22 • Aktiviti 23 • Aktiviti 24 PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM Unit Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran 8 Mengurangkan Nahas pada Masa Hadapan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 5) Murid bercerita berdasarkan isi penting yang diberi.1. Tatabahasa • ayat tunggal • ayat majmuk • imbuhan 'me_N' Ilmu • Sains dan Teknologi • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Media 8. 4) Murid berbincang tentang ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah. 6) Murid menulis karangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful