Pemetaan Kandungan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia

3

Tahun

6 .

4) Murid mengenal pasti maklumat tentang berkongsi laluan dengan selamat.1 Kad Imbasan Gambar Media 1. Ilmu • Kajian Tempatan • PKJR Media 1. murid dapat . 5. Tatabahasa • kata tanya • kata nama am PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Tahun 3 Catatan/Media/BBM Unit Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran 1 Laluan Pejalan Kaki dan Lorong Laluan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 6) menyatakan cara-cara berkongsi laluan dan mengurus situasi bahaya ketika berjalan di jalan raya.1 Aras 1 (ii) 1.1 Aras 1 (i) 9.1 1) Murid berbual tentang tempat laluan yang selamat.2 Aras 2 (i) 3) Murid menulis ulasan.2 Kad Situasi Bergambar Nilai • berhati-hati • mematuhi peraturan • berwaspada KBT KB : • menghubung kait • menaakul TKP : • interpersonal Konstruktivisme : • membina pengetahuan baharu Buku Aktiviti • Aktiviti 1 • Aktiviti 2• Aktiviti Tambahan 8-10 Tajuk 1 : Tempat yang Selamat untuk Berjalan 1) berbual tentang tempat laluan yang selamat dengan bahasa yang sesuai. 5) membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul pada kad situasi bergambar. 7 . laluan kongsi dan bahu jalan.5 2) Murid melengkapkan jadual berdasarkan pemerhatian Kosa kata • laluan pejalan kaki • laluan kongsi • bahu jalan • parkir • lopak • rumit 10. 4) mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan dengan betul.Pemetaan Kandungan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 1.6.3 Aras 3 (i) 1. 3) menyatakan laluan di jalan raya yang dikhaskan untuk pejalan kaki seperti laluan pejalan kaki. Tajuk 2 : Berkongsi dan Mengurus 2) menulis ringkasan dengan betul tentang penggunaan laluan.6. 7) Murid menulis nota peringatan kepada pejalan kaki. 5) Murid membaca kad situasi bergambar. 6) Murid menyatakan cara-cara berkongsi jalan dan mengurus situasi bahaya ketika berjalan.

4) menyatakan dan menerangkan langkah menangani situasi yang rumit ketika melintas dengan bahasa yang betul.2 Aras 2 (i) 3) Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan.2 Aras 2 (i) 7. 3) menyatakan tempat melintas yang selamat untuk pengguna jalan raya.1 Aras 1 (i) 7. . Tajuk 2 : Melaporkan Situasi Melintas yang Rumit 2) membina dan menulis ayat tunggal serta ayat majmuk dalam perenggan dengan betul.8 Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 3. 10. PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Media 2. 4) Murid menyatakan dan menerangkan langkah menangani situasi yang rumit.2 Kad Kuiz Buku Aktiviti • Aktiviti 3 • Aktiviti 4 2. Tajuk 1 : Melintas dengan Selamat 1) menyatakan maklumat dengan ayat yang sesuai. 5) Murid menulis karangan menggunakan diksi diberi.1. 5) menulis karangan jenis situasi menggunakan perkataan yang sesuai.8 2) Murid membuat perbandingan antara tempat yang selamat dan yang tidak selamat.1 Aras 1 (ii) Ilmu • Pendidikan Moral • PKJR Nilai • hemah tinggi • rasional (membuat pertimbangan) KBT KB : • membuat keputusan • menjana idea TKP : • visual ruang BCB : • menulis Media 2. 6) menyatakan langkah keselamatan untuk menangani situasi melintas yang sukar atau rumit.1. Tatabahasa • ayat tunggal • ayat majmuk • kata nama am • kata adjektif 8.1 Kad Imbasan Gambar Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM Kosa kata • selekoh • warden trafik • lintasan belang • stesen bas • pekan • sibuk • jalan lurus Unit Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran 2 Keputusan untuk Melintas dengan Selamat Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. murid dapat .3 1) Murid menyatakan cara-cara melintas yang selamat.

5) menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat. KBT KB : • menganalisis • membanding beza • membuat kesimpulan TKP : • interpersonal BCB : • bacaan mekanis Buku Aktiviti • Aktiviti 5a • Aktiviti 5b • Aktiviti 6a • Aktiviti 6b • Aktiviti 7 • Aktiviti 8a • Aktiviti 8b 4) membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3) Murid berbincang tentang mendapatkan maklumat terkini tentang keadaan trafik di jalan raya.Unit Fokus Fokus Utama Sampingan 3. 3) menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan jalan raya sibuk atau lengang dan keadaan jalan raya yang mempengaruhi keselamatan pejalan kaki. Nilai • menghargai masa • bersabar Tatabahasa • sinonim • kata hubung • kata tanya • tanda baca Ilmu • Matematik (waktu dan masa) • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kepadatan Trafik Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.1.2 9.2 Aras 1 (i) 1.3 PKJR Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM 3 1) Murid menyatakan maklumat tentang situasi jalan raya yang sentiasa berubah serta bersoal jawab menggunakan kata tanya berdasarkan jadual. Tajuk 2 : Maklumat Trafik 2) merekodkan maklumat dengan betul berdasarkan jadual. 4) Murid mendengar rakaman laporan trafik.1 Aras 3 (i) 2) Murid merekod maklumat dalam jadual. murid dapat . Cakera Padat Laporan trafik Tajuk 1 : Trafik dan Keselamatan Pejalan Kaki 1) menyatakan maklumat tentang sesuatu perara dengan tepat. 6) menyatakan bahan media yang boleh membantu pengguna jalan raya mengetahui tentang situasi jalan raya. Kosa kata • puncak • lengang • turap • sesak • dentuman • bergegas • peristiwa • nahas 3. 9 .5. 5) Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.1 Aras 2 (ii) 11.1 Aras 1 (ii) 5.

murid dapat .2 1) Murid merujuk kamus untuk mencari makna perkataan.2 Aras 3 (i) 3) Murid berbincang mengenai pakaian atau alat yang boleh meningkatkan kebolehlihatan. 4) Murid menulis maklumat berdasarkan teks. 5) Murid menulis nota pesanan dalam peta minda. 5) membaca dengan lancar pesanan yang dicatat dengan sebutan yang betul. Nilai • menghargai nyawa • bekerjasama KBT KB : • mengumpul maklumat • menjana idea • mencirikan BCB : • bacaan mekanis KMD : • meramal 5.3 Aras 2 (i) 4.10 Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 5. 4) menulis pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca dengan lengkap. . Tajuk 2 : Bagaimanakah Meningkatkan Kebolehlihatan? 2) mencatat idea yang terdapat dalam teks yang dibaca dengan betul. 10.3.2 Aras 3 (i) 9. 3) menyatakan cara mengatasi masalah berkaitan kebolehlihatan semasa di jalan raya berdasarkan teks. Tajuk 1 : Apakah Kebolehlihatan? 1) membaca teks dengan lancar dan sebutan serta intonasi yang betul.1 Poster Pelbagai Pengguna Jalan Raya BBM • Kertas sebak • Pensel warna atau alatan lain • Kad manila Buku Aktiviti • Aktiviti 9a • Aktiviti 9b • Aktiviti 10 Kosa kata • pemantul • kebolehlihatan • dilihat • rim tayar • pemandu • penunggang • ves • beg galas Unit Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran 4 Kebolehlihatan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.3. 6) menyenaraikan strategi untuk meningkatkan kebolehlihatan pengguna jalan raya.4 2) Murid membaca dan memahami petikan mengenai kebolehlihatan.2 Aras 1 (i) 4. PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM Tatabahasa • imbuhan • ayat tunggal • ayat majmuk • ayat pesanan Ilmu • Pendidikan Sains • PKJR • Pendidikan Seni Media 4.

Iklan TV bertajuk ‘Hutan’ Buku Aktiviti • Aktiviti 11a • Aktiviti 11b • Aktiviti 12 • Aktiviti 13 Tajuk 1 : Tempat Bermain yang Selamat 1) menyatakan pandangan dengan jelas dan teratur tentang tempat bermain yang selamat. KBT KB : • menghubung kait • membuat kesimpulan TKP : • interpersonal BCB : • perbincangan 4) menyusun dan menulis peraturan permainan mengikut urutan yang betul. 3) Murid melakukan aktiviti di dalam atau di luar kelas. 3) menyatakan kawasan yang selamat untuk bermain. Tajuk 2 : Utamakan Keselamatan Ketika Bermain 2) membina karangan pendek yang bertajuk “Tempat Bermain yang Selamat”.1 Aras 2 (i) 9. Kosa kata • berbahaya • selamat • kawasan larangan • menggelecek • menuju • mengganggu 3.2 1) Murid menonton iklan dan berbincang tentang memilih tempat yang selamat untuk bermain. murid dapat .Unit Fokus Fokus Utama Sampingan 4. Tatabahasa • ayat tunggal • ayat majmuk • kata kerja Ilmu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral PKJR Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM 5 Fikirkan Keselamatan Semasa Bermain Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 11 .2 Aras 3 (i) 8.1.3 Aras 1 (i) 2) Murid menulis karangan berdasarkan perkataan dan frasa yang diberi.1.2 Aras 2 (i) 6. 5) menyatakan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi sebab berdasarkan situasi yang diberi.2 Nilai • berhati-hati • berhemah 8. 4) Murid menyusun dan menulis peraturan permainan mengikut urutan yang betul. 6) menyatakan kepentingan penumpang bermain permainan yang selamat semasa dalam kenderaan.

6) Murid mengambil imlak.2.1 Aras 2 (i) 6. Tajuk 2 : Alat Pengekang untuk Berlainan Orang 2) menghuraikan pandangan tentang kepentingan menggunakan alat pengekang dengan mengemukakan alasan yang munasabah.5 Tatabahasa • kata nama • kata majmuk • ayat majmuk Ilmu • Pendidikan Moral • Sains dan Teknologi PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM Media 6. 6) membincangkan tentang pelbagai alat pengekang untuk orang yang berlainan saiz dan ketinggian. 4) membaca pantas kad situasi secara imbasan untuk menyatakan fakta situasi dengan betul. 3) Murid berbincang dan memberi pandangan tentang kepentingan memakai alat pengekang.1 Aras 3 (i) 1) Murid bersoal jawab tentang jenis-jenis alat pengekang. 5) mengambil imlak pernyataan yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.12 Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 8. 4) Murid membaca pantas kad situasi.2 Kad Situasi BBM • kotak pensel • 3 batang pensel • sebuah buku teks • pita pelekat Buku Aktiviti • Aktiviti 14 • Aktiviti 15 • Aktiviti 16 • Aktiviti 17 Unit Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran 6 Kepentingan Alat Pengekang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 5) Murid menjalankan simulasi tentang penggunaan alat pengekang. Kosa kata • kapsul bayi • alat pengekang • tali riba • tali pinggang keledar Nilai • bertanggungjawab • mematuhi undang-undang KBT KB : • membuat hipotesis • mengitlak TKP : • interpersonal BCB : • mencatat maklumat 6. Tajuk 1 : Alat Pengekang dan Kepentingannya 1) membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap berdasarkan permerhatian langkah uji kaji yang dijalankan. 3) menyatakan akibat daripada penggunaan alat pengekang dan akibat tidak menggunakan alat pengekang.2 4. .1 Kad Imbasan Gambar Media 6. murid dapat .2.1 Aras 3 (i) 6. 2) Murid memerhatikan uji kaji serta membina ayat tunggal dan ayat majmuk tentang proses uji kaji.5 Aras 1 (i) 9.

murid dapat .3 1) Murid berbincang dan bersumbang saran tentang pengunaan topi keledar.1 Aras 3 (i) 6.3. memakai dan menjaga topi keledar.3 Aras 2 (i) 6. 6) menyatakan kepentingan memakai topi keledar dan cara pemakaian yang betul. 3) menerangkan kepentingan pemakaian topi keledar dalam situasi yang berbeza. Tajuk 2 : Memilih dan Menjaga Topi Keledar 2) membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.1 Aras 1 (ii) 9. 3) Murid menulis karangan. KBT KB : • menjana idea • membuat urutan Konstruktivisme : • pengetahuan baharu yang dibina BCB : • membuat rujukan Buku Aktiviti • Aktiviti 18 • Aktiviti 19 • Aktiviti 20 • Aktiviti 21 4) membaca dan memahami maksud perkataan.1 Kad Imbasan Gambar Media 7. 5) Murid menyenaraikan kepentingan memilih. Kosa kata • serik • pepatah • kancing • tengadah • nahas • kecederaan • label • kancingkan 1) menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.2 Kad Imbasan Gambar Tajuk 1 : Kepentingan Memakai Topi Keledar 2) Murid membaca dialog dan mengenal pasti kepentingan memakai topi keledar dan akibat sekiranya tidak memakai topi keledar.Unit Fokus Fokus Utama Sampingan 10.1 Nilai • mematuhi peraturan • berhemah 5. 6) Murid menyusun dan menulis maklumat berdasarkan gambar mengikut keutamaan yang betul.3.1 Aras 1 (i) 5. 13 . 4) Murid membaca dan mencari makna perkataan dan frasa. Tatabahasa • ayat tunggal • ayat majmuk • sinonim Ilmu • Pendidikan Moral • Sains dan Teknologi PKJR Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM 7 Kepentingan Topi Keledar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 5) menyusun dan menulis maklumat berdasarkan gambar mengikut keutamaan yang betul. Media 7. frasa dan ayat daripada teks yang dibaca.

14 Kemahiran Fokus Fokus Utama Sampingan 4.4 1) Murid berbincang dan bersumbang saran mengenai ciri-ciri keselamatan tambahan bagi kenderaan. 6) Murid menulis karangan. 5) Murid bercerita berdasarkan isi penting yang diberi. Tajuk 1 : Kenderaan yang Lebih Selamat 1) menerangkan ciri-ciri keselamatan sebuah kenderaan berdasarkan pemerhatian.6 8.1. 6) menyatakan sifat pengguna jalan raya yang bertanggungjawab dan boleh memberi impak kepada keselamatan. 3) memerihalkan kenderaan yang direka bentuk dengan pelbagai ciri keselamatan. 4) bercerita berdasarkan isi penting yang diberi.1 Aras 2 (ii) 2) Murid melabelkan sebuah kenderaan yang dilengkapi dengan ciri-ciri keselmatan.2 Aras 2 (i) 2. Tajuk 2 : Pengguna Jalan Raya yang Lebih Selamat 2) membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.2 Aras 1 (i) 2. Tatabahasa • ayat tunggal • ayat majmuk • imbuhan 'me_N' Ilmu • Sains dan Teknologi • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Media 8. .1 Aras 3 (i) 10. murid dapat .1. Nilai • berwaspada • berhemah KBT KB : • mencirikan • menjana idea KMD : • membuat ramalan • mengendalikan perubahan 3) Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan. 5) menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberi dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Kosa kata • beg udara • sensor mengundur • alat penggera • kecemasan • mengekori • memberi laluan 10. 4) Murid berbincang tentang ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah.1 Carta Pengguna Jalan Raya Buku Aktiviti • Aktiviti 22 • Aktiviti 23 • Aktiviti 24 PKJR Aktiviti Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Catatan/Media/BBM Unit Tema Hasil Pengajaran dan Pembelajaran 8 Mengurangkan Nahas pada Masa Hadapan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful