PENDAHULUAN Pengenalan Bahasa merupakan lambang serta maruah sesuatu bangsa.

Pada zaman sekarang Bahasa Melayu akan terus menghadapi cabaran dalam memenuhi peranannya sebaga wahana kebudayaan moden. Bahasa juga boleh dikatakan sebagai satu tonggak tamadun bangsa atau jati diri bangsa dan ianya tidak boleh tercicir malah mesti diperkukuh dan diperluas peranannya. Objektif tugasan ini adalah untuk membincangkan bagaimana wujudnya kerancuan Bahasa Melayu di kalangan murid-murid di sekolah, factor-faktor yang menyebabkan kerancuan serta cadangan atau langkah-langkah yang boleh diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard.

Definisi Konsep Kamus Dewan mentakrifkan “rancu” sebagai keadaan yang tidak teratur atau kekacauan. Kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, ejaan, peristilahan, kosa kata serta tatabahasa dan laras bahasa. Perkataan-perkataan yang sama maksud ialah pencemaran, kecelaruan, kesalahan dan kesilapan. Dr. Nik Safiah Karim (1986), Pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata atau susunan frasa dan ayat.

Pengaruh bahasa ibunda merupakan satu faktor berlakunya kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah. Satu daripada kesalahan umum penutur bukan melayu ialah kegagalan mereka mengenali perbezaan antara bunyi ẻ dan e semasa membaca dan menulis. 2. Selain itu. orang Melayu sememangnya terkenal dengan sifat merendah diri dan sikap ini secara tidak langsung terbawa-bawa dalam berkomunikasi dengan kaum asing. Antara contoh-contoh terjemahan langsung tanpa mengambil kira struktur Bahasa Melayu yang betul ialah “Ni hau ma” dimana apabila diterjemahkan menjadi “Awak apa khabar”. Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambang maka ia sering disebut sebagai dua bunyi. Contohnya dalam banyak atau ban-niak (sepatutnya ba-nyak). dimana n diasingkan daripada g seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnya u-ngu). menyebabkan mereka menjadi model yang salah kepada orang bukan Melayu. Contoh yang lain adalah seperti tan-gan yang sepatutnya ta-ngan dan lain-lain lagi. Hal yang sedemikian juga berlaku dalam sebutan ng. Sebagai contoh. Contohnya ketika . Kesalahan ini sering berlaku apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i. Begitu juga masalah ini tidak terkecuali kepada murid-murid India. Masalah ini bukan sahaja terjadi kepada murid-murid Cina bahkan ia juga melibatkan kepada murid-murid Melayu. Hal ini. Selain itu. Pengaruh Bahasa Ibunda. Kerancuan bahasa yang melibatkan pengaruh bahasa ibunda ini tidak dapat tidak mempengaruhi perkembangan bahasa dalam sistem pendidikan di negara kita. masalah kerancuan bahasa juga sering berlaku dimana murid-murid Cina ini menggunakan terjemahan langsung daripada bahasa ibunda mereka. nia-a-muk atau n-ya-muk (sepatutnya nya-muk). Pengaruh Bahasa Pasar Bahasa pasar ini merupakan bahasa yang digunakan oleh murid dalam percakapan harian.BAHAGIAN A Kerancuan bahasa di kalangan murid-murid sekolah 1. kebanyakan penutur Cina juga tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras ny dan lelangit lembut ng dengan tepat. Misalnya sepak dan sẻpak.

3. Sebagai contoh di sekolah. pelat daerah. Antara contoh kerancuan bahasa yang melibatkan bahasa pasar di sekolah adalah seperti berikut : Murid Melayu Murid Cina Murid Melayu Murid Cina : Sikalang pukul belapa? : Sikalang pukul lua belas. Bahasa dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard. Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah. Penggunaan bahasa pasar di sekolah akan menjadi satu model yang tidak baik untuk murid bukan Melayu khususnya dalam memahami penggunaan struktur bahasa yang betul. : Mali. Kadang-kadang pengaruh bahasa pasar ini terbawa-bawa pula ke sekolah dimana murid-murid Melayu contohnya akan bercakap dengan murid bukan Melayu menggunakan bahasa pasar atau rojak tersebut. Murid-murid merupakan aset yang berharga kepada negara serta mereka inilah yang akan memegang jawatan penting dan berpengaruh seperti doktor. Akhirnya sampai bila-bila pun kaum asing tersebut sukar untuk menguasai bahasa Melayu dengan betul. guru sendiri mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa pengantar dengan alasan murid lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan murid itu sendiri. negeri dan lainlain lagi. loghat. Pemilihan kepada penggunaan bahasa daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Tindakan ini menyebabkan kaum asing meniru model yang salah ini. orang Melayu lebih suka menuturkan bahasa Melayu yang bertaraf rendah atau bahasa rojak. : Mali kita ke toilet. Hal ini tanpa disedari akan melahirkan murid-murid yang lemah dalam penguasaan bahasa Melayu itu sendiri. guru dan . Hal sedemikian menyebabkan bahasa Melayu sukar untuk dimartabatkan.berkomunikasi di pasar.

ii) Jom pi ke kantin. ( Kamu datang kesini. “What is your name?” menjadi “Apa nama awak?” “Dhosthi kya hai?” menjadi “Persahabatan apakah itu?” 5. ) ( Awak hendak ke mana? ) dan sebagainya. Kerancuan dalam tatabahasa. ) ( Mari kita ke kantin. Disamping itu. Pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain juga menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa di kalangan murid-murid di sekolah. tanpa mengambil kira struktur bahasa Melayu yang betul. .sebagainya. contoh ayat yang menggunakan bahasa dialek dikalangan murid sekolah pula adalah : i) Hang mai sini. b. Antara contoh kerancuan bahasa akibat daripada pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain di kalangan murid sekolah adalah : a. Antara contoh bahasa daerah yang sering digunakan : Bahasa Daerah/Dialek Awat Pi Pasai apa? Lagu mana? Besaq Bahasa Baku Mengapa Pergi Kenapa Bagaimana Besar Selain itu. Pengaruh Bahasa Inggeris dan Bahasa Lain. komunikasi antara murid di sekolah juga sering menggunakan bahasa daerah sesama mereka. iii) Hang nak pi mana? 4. Hal ini berlaku kerana mereka sering menggunakan terjemahan langsung dari bahasa asal tersebut sama ada perkataan demi perkataan ataupun frasa.

dari dan daripada.Disamping pengaruh-pengaruh di atas. di antara dan antara dan banyak lagi. Kesilapan penggunaan adalah atau ialah. Contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh murid. Antara contoh kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid adalah : a). Kata pemeri adalah hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama dan kata adjektif yang bersifat huraian sahaja. Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama. Bentuk ini berbeza dari segi penggunaan dan ejaannya. Majlis ini ialah untuk kaum wanita. Kata pemeri ialah pula hanya boleh diikuti oleh kata nama atau frasa nama yang bersifat persamaan sahaja. i. ke. Hal ini terjadi mungkin disebabkan kekeliruan dalam penggunaan bahasa dalam tatabahasa. Anak ialah anugerah Allah. kata sendi nama di. Kerancuan dalam penggunaan tatabahasa yang betul ini boleh merubah makna dalam sesuatu ayat jika hal ini tidak diambil berat oleh guru. Kesilapan Penggunaan kata sendi di Murid-murid sekolah juga sering terkeliru antara penggunaan di sebagai kata sendi dan di sebagai imbuhan. Majlis ini adalah untuk kaum wanita. b). Betul Beliau ialah orang yang pertama ke angkasa lepas. manakala adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Salah Beliau adalah orang yang pertama ke angkasa lepas. Contoh kesilapan dalam tatabahasa di kalangan murid sekolah adalah termasuk kesilapan penggunaan kata pemeri adalah dan ialah. Kata sendi nama di . terdapat juga kerancuan dalam tatabahasa di kalangan murid-murid di sekolah. Anak adalah anugerah Allah.

Kesilapan Penggunaan Kata Dalam Ayat Penggunaan kata dalam ayat amat penting kerana penggunaan kata yang tidak tepat boleh menyebabkan berlakunya perubahan makna. Majalah.Buku dan Teknologi Pengaruh media masa juga merupakan faktor terpenting yang menyebabkan kerancuan bahasa terjadi. Antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya. Betul Haikal dihadiahi sebuah buku. Sebuah buku dihadiahkan kepada Haikal.Kata sendi nama digunakan khususnya di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dan ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutnya. televisyen atau akhbar sering menjadi ikutan . Antara contoh kesalahan yang dilakukan oleh murid-muriod sekolah adalah : Salah Di saat ini Di zaman ini Pada saat ini Pada zaman ini Betul ii. masa atau zaman. 6. Pengaruh Media masa. Saya tidak menyebelahi kedua-dua pihak. kata sendi nama di juga tidak boleh digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu. Bahasa yang digunakan oleh radio. Contohnya : Salah disana dilaut dirumah Betul di sana di laut di rumah Selain itu. Di antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya. Salah Haikal dihadiahkan sebuah buku Saya tidak menyebelahi kedua belah pihak. Berikut disenaraikan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid sekolah dalam penggunaan bahasa Melayu.

Contohnya penggunaan istilah “Sure Heboh’ yang digunakan suatu masa dahulu. Pencipta istilah ini sebenarnya tidak mngetahui bagaimana istilah baru dibentuk seperti yang ditetapkan oleh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (DBP. Kamu nk makan? Penggunaan singkatan seperti ini semakin meruncing di kalangan murid-murid sekolah kerana mereka tidak sedar bila masa yang sesuai untuk menggunakannya kerana sudah terbiasa dengan perkara tersebut. Bahasa SMS atau singkatan yang digunakan telah terbawa-bawa dalam penulisan karangan murid sekolah itu sendiri. pengaruh teknologi juga memainkan penting yang menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa. golongan kata dan juga tatabahasa. Kerancuan bahasa juga berlaku akibat daripada buku yang berbeza huraian atau pegangan. Jgn pergi ke kwsn itu. Selain itu. Kekeliruan berlaku berpunca daripada ketidakseragaman huraian dari segi ejaan. Jika dilihat pada masa sekarang dengan perkembangan teknologi terutamanya penggunaan bahasa singkatan seperti SMS. Contoh penggunaan singkatan dalam penulisan adalah seperti . baik buku tatabahasa ataupun buku teks Bahasa Melayu yang digunakan di sekolah. BAHAGIAN B Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. a. Istilah ini sering digunakan oleh murid sekolah yang tidak mengerti apa-apa tentang penggunaan istilah yang betul. Istilah ini jelas menunjukkan penggunaan bahasa rojak iaitu penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. 1975) yang sudah menggariskan tujuh langkah dalam pembentukan istilah. email dan sebagainya sedikit sebanyak mempengaruhi murid sekolah dalam menggunakan bahasa Melayu yang betul. iaitu Tatabahasa Dewan. ada pelbagai buku . Pelajar sekolah biasanya didedahkan kepada aspek tatabahasa berdasarkan buku tatabahasa pegangan . jelaskan dengan contoh tertentu langkah-langkah yang diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard. b. Di negara kita khususnya.pengguna bahasa khususnya murid-murid sekolah. .

struktur ayat. Disamping itu. Penggunaan internet.Masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah yang semakin meruncing pada masa sekarang boleh diatasi sekiranya semua guru khususnya dan masyarakat amnya mengambil berat tentang masalah tersebut. Teka silang kata dan sebagainya. Dengan itu. Antara langkah yang boleh diambil ialah memberi kursus kepada guru-guru ini untuk memantapkan penguasaan mereka dari semasa ke semasa sama ada dari segi kandungan bahasa itu sendiri mahupun kaedah-kaedah yang sesuai serta menarik yang boleh diterjemahkan ke dalam bilik darjah. Dengan ini. pihak pentadbiran sekolah juga boleh memainkan peranan penting dalam meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang betul di kalangan murid-murid sekolah. Guru-guru ini perlu dimantapkan dengan kemahiran terkini serta perubahan-perubahan terbaharu dalam Bahasa Melayu. peristilahan. Seterusnya guru-guru juga perlu didedahkan dengan teknologi yang terkini dalam kaedah pengajaran mereka. perbahasan. pengetahuan yang baharu ini dapat disebarkan kepada murid-murid dan tidak hanya berdasarkan kepada pengetahuan semasa guru tersebut belajar di institut perguruan sahaja. kosa kata dan sebagainya. laptop dan juga ipad dalam pengajaran dan pembelajaran amat penting kerana ianya sedikit sebanyak dapat menarik minat murid untuk . murid-murid akan lebih mendapat maklumat atau panduan penggunaan bahasa yang betul. Semua pihak seharusnya bekerjasama dalam memartabatkan Bahasa Melayu menjadi bahasa standard. akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada murid-murid tentang penggunaan bahasa yang betul. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti mengadakan aktiviti minggu bahasa yang mana di dalamnya mengandungi aktiviti-aktiviti yang menekankan aspek berbahasa yang betul serta aktiviti yang boleh menarik minat murid seperti pantun. Dengan ini secara tidak langsung. Selain itu. pihak pentadbiran juga perlu peka dalam memantapkan guru-guru Bahasa Melayu. ejaan. kuiz. secara tidak langsung penekanan akan lebih diberikan sama ada dari segi tatabahasa. Panitia Bahasa Melayu khususnya boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat murid untuk mempelajari bahasa Melayu serta menjadikan satu bahasa yang menarik. Dengan adanya guru yang terlatih dan pakar dalam bahasa. aktiviti yang dilakukan itu. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini ialah menambah guru Bahasa Melayu di sekolah. Guru Bahasa Melayu yang terlatih seharusnya ditempatkan di sekolah mengikut jumlah keperluan murid-murid di sekolah..

maklumat-maklumat terkini dapat diperolehi seperti pembelajaran di atas talian bersama sekolahsekolah lain. Guru seharusnya merancang kaedah-kaedah yang lebih menarik serta menyeronokkan untuk menarik minat murid dalam mempelajari Bahasa Melayu. Kaedah-kaedah seperti permainan. Dengan kemajuan teknologi seperti ini. pengaruh teknologi dan sebagainya. dapat dipertingkatkan di kalangan murid-murid sekolah tersebut.mempelajari bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini ialah masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah adalah berpunca daripada beberapa faktor seperti pengaruh daripada bahasa ibunda. bahasa dialek. Hal ini berlaku kerana murid-murid mudah mengikut tanpa . simulasi dan sebagainya boleh diselitkan dalam pengajaran guru untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah. Dengan penggunaan kaedah yang sesuai. pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain. penggunaan bahasa Melayu secara tidak langsung. kuiz. soalan-soalan terbaharu dapat dikongsi bersama. Kaedah-kaedah pengajaran juga memainkan peranan penting untuk mengatasi masalah kerancuan bahasa ini.

mempelbagaikan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran. masalah ini akan merosakkan penggunaan bahasa Melayu yang betul kerana bahasa Melayu ini sebenarnya mempunyai sistem tertentu. Sekiranya masalah kerancuan bahasa ini tidak dibendung dengan segera. Kuala Lumpur. berkemungkinan bahasa Melayu tidak akan menjadi satu bahasa yang mempunyai standardnya yang tersendiri. serta penggunaan teknologi terkini semasa pengajaran guru. Banyak lagi tindakan yang boleh diambil oleh guru bagi membantu murid menguasai bahasa Melayu dengan baik. Murid-murid sekolah sbenarnya merupakan aset negara yang penting kerana generasi inilah yang akan menerajui negara pada masa akan datang. morfologi. . BIBLIOGRAFI Aeu (2013). Semoga dengan langkah-langkah ini. mahupun sintaksis. baik dari segi ejaan.mengetahui maksud sebenar apa yang menjadi ikutan mereka itu. ESP 313 Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu. mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik. menambah bilangan guru bahasa Melayu di sekolah mengikut keperluan murid. semua pihak seharusnya bersatu dan bekerjasama untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard dengan baik. Antara langkahlangkah yang boleh diambil ialah memantapkan guru-guru bahasa Melayu. kerancuan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah dapat di atasi serta memantapkan penggunaan bahasa dikalangan murid seterusnya menjadikan bahasa Melayu sebagai satu bahasa antarabangsa pada masa akan datang. Secara tidak langsung. Untuk mengatasi masalah ini.

Sejarah Bahasa Melayu. (2005). Kuala Lumpur. 30 Tahun . (1981). Dewan Bahasa Dan Pustaka. Ajid che Kob.Farid M. Onn. Perancangan Bahasa Malaysia. Bhd. Utusan Publications &Distributors Sdn. amat Johari Moain. Abdullah Hassan (1987). KANDUNGAN Pengenalan Definisi Konsep . Pengaruh Bahasa Daerah Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-Pelajar Melayu. Abdul Rashid Melebek. Selangor Darul Ehsan. PHD.

Majalah. 3. Pengaruh Bahasa Ibunda Pengaruh Bahasa Pasar Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah Pengaruh Bahasa Inggeris Dan Bahasa Lain Kerancuan Dalam Tatabahasa Pengaruh Media Masa. 5.Masalah Kerancuan Bahasa Di Kalangan Murid Sekolah 1. 2. 6. Buku Dan Teknologi Langkah-langkah mengatasi masalah kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah Kesimpulan Bibiliografi . 4.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.