PENDAHULUAN Pengenalan Bahasa merupakan lambang serta maruah sesuatu bangsa.

Pada zaman sekarang Bahasa Melayu akan terus menghadapi cabaran dalam memenuhi peranannya sebaga wahana kebudayaan moden. Bahasa juga boleh dikatakan sebagai satu tonggak tamadun bangsa atau jati diri bangsa dan ianya tidak boleh tercicir malah mesti diperkukuh dan diperluas peranannya. Objektif tugasan ini adalah untuk membincangkan bagaimana wujudnya kerancuan Bahasa Melayu di kalangan murid-murid di sekolah, factor-faktor yang menyebabkan kerancuan serta cadangan atau langkah-langkah yang boleh diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard.

Definisi Konsep Kamus Dewan mentakrifkan “rancu” sebagai keadaan yang tidak teratur atau kekacauan. Kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, ejaan, peristilahan, kosa kata serta tatabahasa dan laras bahasa. Perkataan-perkataan yang sama maksud ialah pencemaran, kecelaruan, kesalahan dan kesilapan. Dr. Nik Safiah Karim (1986), Pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata atau susunan frasa dan ayat.

Contohnya dalam banyak atau ban-niak (sepatutnya ba-nyak). 2. Begitu juga masalah ini tidak terkecuali kepada murid-murid India. Misalnya sepak dan sẻpak. Hal ini. Kesalahan ini sering berlaku apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i. Pengaruh Bahasa Ibunda. Antara contoh-contoh terjemahan langsung tanpa mengambil kira struktur Bahasa Melayu yang betul ialah “Ni hau ma” dimana apabila diterjemahkan menjadi “Awak apa khabar”. Pengaruh Bahasa Pasar Bahasa pasar ini merupakan bahasa yang digunakan oleh murid dalam percakapan harian. Pengaruh bahasa ibunda merupakan satu faktor berlakunya kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah. Satu daripada kesalahan umum penutur bukan melayu ialah kegagalan mereka mengenali perbezaan antara bunyi ẻ dan e semasa membaca dan menulis. dimana n diasingkan daripada g seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnya u-ngu). menyebabkan mereka menjadi model yang salah kepada orang bukan Melayu. Contohnya ketika . Masalah ini bukan sahaja terjadi kepada murid-murid Cina bahkan ia juga melibatkan kepada murid-murid Melayu.BAHAGIAN A Kerancuan bahasa di kalangan murid-murid sekolah 1. orang Melayu sememangnya terkenal dengan sifat merendah diri dan sikap ini secara tidak langsung terbawa-bawa dalam berkomunikasi dengan kaum asing. Contoh yang lain adalah seperti tan-gan yang sepatutnya ta-ngan dan lain-lain lagi. Sebagai contoh. Selain itu. Hal yang sedemikian juga berlaku dalam sebutan ng. nia-a-muk atau n-ya-muk (sepatutnya nya-muk). Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambang maka ia sering disebut sebagai dua bunyi. masalah kerancuan bahasa juga sering berlaku dimana murid-murid Cina ini menggunakan terjemahan langsung daripada bahasa ibunda mereka. Kerancuan bahasa yang melibatkan pengaruh bahasa ibunda ini tidak dapat tidak mempengaruhi perkembangan bahasa dalam sistem pendidikan di negara kita. Selain itu. kebanyakan penutur Cina juga tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras ny dan lelangit lembut ng dengan tepat.

Bahasa dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard. 3. Hal ini tanpa disedari akan melahirkan murid-murid yang lemah dalam penguasaan bahasa Melayu itu sendiri. Sebagai contoh di sekolah. Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah.berkomunikasi di pasar. : Mali. pelat daerah. negeri dan lainlain lagi. guru dan . Murid-murid merupakan aset yang berharga kepada negara serta mereka inilah yang akan memegang jawatan penting dan berpengaruh seperti doktor. guru sendiri mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa pengantar dengan alasan murid lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan murid itu sendiri. Tindakan ini menyebabkan kaum asing meniru model yang salah ini. orang Melayu lebih suka menuturkan bahasa Melayu yang bertaraf rendah atau bahasa rojak. loghat. Akhirnya sampai bila-bila pun kaum asing tersebut sukar untuk menguasai bahasa Melayu dengan betul. Pemilihan kepada penggunaan bahasa daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Penggunaan bahasa pasar di sekolah akan menjadi satu model yang tidak baik untuk murid bukan Melayu khususnya dalam memahami penggunaan struktur bahasa yang betul. : Mali kita ke toilet. Antara contoh kerancuan bahasa yang melibatkan bahasa pasar di sekolah adalah seperti berikut : Murid Melayu Murid Cina Murid Melayu Murid Cina : Sikalang pukul belapa? : Sikalang pukul lua belas. Hal sedemikian menyebabkan bahasa Melayu sukar untuk dimartabatkan. Kadang-kadang pengaruh bahasa pasar ini terbawa-bawa pula ke sekolah dimana murid-murid Melayu contohnya akan bercakap dengan murid bukan Melayu menggunakan bahasa pasar atau rojak tersebut.

tanpa mengambil kira struktur bahasa Melayu yang betul. ( Kamu datang kesini. Hal ini berlaku kerana mereka sering menggunakan terjemahan langsung dari bahasa asal tersebut sama ada perkataan demi perkataan ataupun frasa. ) ( Awak hendak ke mana? ) dan sebagainya. komunikasi antara murid di sekolah juga sering menggunakan bahasa daerah sesama mereka. Kerancuan dalam tatabahasa. Antara contoh kerancuan bahasa akibat daripada pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain di kalangan murid sekolah adalah : a. ) ( Mari kita ke kantin.sebagainya. contoh ayat yang menggunakan bahasa dialek dikalangan murid sekolah pula adalah : i) Hang mai sini. iii) Hang nak pi mana? 4. b. “What is your name?” menjadi “Apa nama awak?” “Dhosthi kya hai?” menjadi “Persahabatan apakah itu?” 5. Pengaruh Bahasa Inggeris dan Bahasa Lain. Antara contoh bahasa daerah yang sering digunakan : Bahasa Daerah/Dialek Awat Pi Pasai apa? Lagu mana? Besaq Bahasa Baku Mengapa Pergi Kenapa Bagaimana Besar Selain itu. . Pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain juga menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa di kalangan murid-murid di sekolah. Disamping itu. ii) Jom pi ke kantin.

dari dan daripada. Contoh kesilapan dalam tatabahasa di kalangan murid sekolah adalah termasuk kesilapan penggunaan kata pemeri adalah dan ialah. Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama. i. Kesilapan penggunaan adalah atau ialah. Kesilapan Penggunaan kata sendi di Murid-murid sekolah juga sering terkeliru antara penggunaan di sebagai kata sendi dan di sebagai imbuhan. Kata pemeri ialah pula hanya boleh diikuti oleh kata nama atau frasa nama yang bersifat persamaan sahaja. Anak adalah anugerah Allah. ke. Majlis ini ialah untuk kaum wanita. kata sendi nama di. di antara dan antara dan banyak lagi.Disamping pengaruh-pengaruh di atas. Salah Beliau adalah orang yang pertama ke angkasa lepas. b). Anak ialah anugerah Allah. Bentuk ini berbeza dari segi penggunaan dan ejaannya. Antara contoh kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid adalah : a). Majlis ini adalah untuk kaum wanita. Betul Beliau ialah orang yang pertama ke angkasa lepas. Hal ini terjadi mungkin disebabkan kekeliruan dalam penggunaan bahasa dalam tatabahasa. Contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh murid. Kerancuan dalam penggunaan tatabahasa yang betul ini boleh merubah makna dalam sesuatu ayat jika hal ini tidak diambil berat oleh guru. terdapat juga kerancuan dalam tatabahasa di kalangan murid-murid di sekolah. manakala adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kata sendi nama di . Kata pemeri adalah hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama dan kata adjektif yang bersifat huraian sahaja.

Sebuah buku dihadiahkan kepada Haikal. 6. Majalah.Kata sendi nama digunakan khususnya di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dan ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutnya.Buku dan Teknologi Pengaruh media masa juga merupakan faktor terpenting yang menyebabkan kerancuan bahasa terjadi. Bahasa yang digunakan oleh radio. Antara contoh kesalahan yang dilakukan oleh murid-muriod sekolah adalah : Salah Di saat ini Di zaman ini Pada saat ini Pada zaman ini Betul ii. Salah Haikal dihadiahkan sebuah buku Saya tidak menyebelahi kedua belah pihak. kata sendi nama di juga tidak boleh digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu. Di antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya. Kesilapan Penggunaan Kata Dalam Ayat Penggunaan kata dalam ayat amat penting kerana penggunaan kata yang tidak tepat boleh menyebabkan berlakunya perubahan makna. masa atau zaman. Pengaruh Media masa. Betul Haikal dihadiahi sebuah buku. Berikut disenaraikan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid sekolah dalam penggunaan bahasa Melayu. televisyen atau akhbar sering menjadi ikutan . Antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya. Contohnya : Salah disana dilaut dirumah Betul di sana di laut di rumah Selain itu. Saya tidak menyebelahi kedua-dua pihak.

golongan kata dan juga tatabahasa. Selain itu. Pencipta istilah ini sebenarnya tidak mngetahui bagaimana istilah baru dibentuk seperti yang ditetapkan oleh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (DBP. a.pengguna bahasa khususnya murid-murid sekolah. email dan sebagainya sedikit sebanyak mempengaruhi murid sekolah dalam menggunakan bahasa Melayu yang betul. Contoh penggunaan singkatan dalam penulisan adalah seperti . Istilah ini jelas menunjukkan penggunaan bahasa rojak iaitu penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jgn pergi ke kwsn itu. . Kamu nk makan? Penggunaan singkatan seperti ini semakin meruncing di kalangan murid-murid sekolah kerana mereka tidak sedar bila masa yang sesuai untuk menggunakannya kerana sudah terbiasa dengan perkara tersebut. Bahasa SMS atau singkatan yang digunakan telah terbawa-bawa dalam penulisan karangan murid sekolah itu sendiri. Istilah ini sering digunakan oleh murid sekolah yang tidak mengerti apa-apa tentang penggunaan istilah yang betul. Kekeliruan berlaku berpunca daripada ketidakseragaman huraian dari segi ejaan. Contohnya penggunaan istilah “Sure Heboh’ yang digunakan suatu masa dahulu. ada pelbagai buku . baik buku tatabahasa ataupun buku teks Bahasa Melayu yang digunakan di sekolah. iaitu Tatabahasa Dewan. BAHAGIAN B Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. pengaruh teknologi juga memainkan penting yang menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa. Jika dilihat pada masa sekarang dengan perkembangan teknologi terutamanya penggunaan bahasa singkatan seperti SMS. b. Kerancuan bahasa juga berlaku akibat daripada buku yang berbeza huraian atau pegangan. 1975) yang sudah menggariskan tujuh langkah dalam pembentukan istilah. Pelajar sekolah biasanya didedahkan kepada aspek tatabahasa berdasarkan buku tatabahasa pegangan . jelaskan dengan contoh tertentu langkah-langkah yang diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard. Di negara kita khususnya.

pihak pentadbiran sekolah juga boleh memainkan peranan penting dalam meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang betul di kalangan murid-murid sekolah. aktiviti yang dilakukan itu. Teka silang kata dan sebagainya. secara tidak langsung penekanan akan lebih diberikan sama ada dari segi tatabahasa. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti mengadakan aktiviti minggu bahasa yang mana di dalamnya mengandungi aktiviti-aktiviti yang menekankan aspek berbahasa yang betul serta aktiviti yang boleh menarik minat murid seperti pantun. Disamping itu. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini ialah menambah guru Bahasa Melayu di sekolah. Penggunaan internet. Dengan ini. Semua pihak seharusnya bekerjasama dalam memartabatkan Bahasa Melayu menjadi bahasa standard. Guru-guru ini perlu dimantapkan dengan kemahiran terkini serta perubahan-perubahan terbaharu dalam Bahasa Melayu. Guru Bahasa Melayu yang terlatih seharusnya ditempatkan di sekolah mengikut jumlah keperluan murid-murid di sekolah. Selain itu. kosa kata dan sebagainya. ejaan. pengetahuan yang baharu ini dapat disebarkan kepada murid-murid dan tidak hanya berdasarkan kepada pengetahuan semasa guru tersebut belajar di institut perguruan sahaja. Seterusnya guru-guru juga perlu didedahkan dengan teknologi yang terkini dalam kaedah pengajaran mereka. Dengan ini secara tidak langsung. perbahasan. peristilahan. kuiz. laptop dan juga ipad dalam pengajaran dan pembelajaran amat penting kerana ianya sedikit sebanyak dapat menarik minat murid untuk .. Dengan adanya guru yang terlatih dan pakar dalam bahasa. Antara langkah yang boleh diambil ialah memberi kursus kepada guru-guru ini untuk memantapkan penguasaan mereka dari semasa ke semasa sama ada dari segi kandungan bahasa itu sendiri mahupun kaedah-kaedah yang sesuai serta menarik yang boleh diterjemahkan ke dalam bilik darjah. pihak pentadbiran juga perlu peka dalam memantapkan guru-guru Bahasa Melayu. Dengan itu.Masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah yang semakin meruncing pada masa sekarang boleh diatasi sekiranya semua guru khususnya dan masyarakat amnya mengambil berat tentang masalah tersebut. murid-murid akan lebih mendapat maklumat atau panduan penggunaan bahasa yang betul. struktur ayat. Panitia Bahasa Melayu khususnya boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat murid untuk mempelajari bahasa Melayu serta menjadikan satu bahasa yang menarik. akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada murid-murid tentang penggunaan bahasa yang betul.

pengaruh teknologi dan sebagainya. bahasa dialek. kuiz. Hal ini berlaku kerana murid-murid mudah mengikut tanpa . Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini ialah masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah adalah berpunca daripada beberapa faktor seperti pengaruh daripada bahasa ibunda. simulasi dan sebagainya boleh diselitkan dalam pengajaran guru untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah. Kaedah-kaedah seperti permainan. Guru seharusnya merancang kaedah-kaedah yang lebih menarik serta menyeronokkan untuk menarik minat murid dalam mempelajari Bahasa Melayu.mempelajari bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Dengan kemajuan teknologi seperti ini. Kaedah-kaedah pengajaran juga memainkan peranan penting untuk mengatasi masalah kerancuan bahasa ini. dapat dipertingkatkan di kalangan murid-murid sekolah tersebut. maklumat-maklumat terkini dapat diperolehi seperti pembelajaran di atas talian bersama sekolahsekolah lain. soalan-soalan terbaharu dapat dikongsi bersama. pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain. Dengan penggunaan kaedah yang sesuai. penggunaan bahasa Melayu secara tidak langsung.

baik dari segi ejaan. Sekiranya masalah kerancuan bahasa ini tidak dibendung dengan segera. Banyak lagi tindakan yang boleh diambil oleh guru bagi membantu murid menguasai bahasa Melayu dengan baik. morfologi.mengetahui maksud sebenar apa yang menjadi ikutan mereka itu. Antara langkahlangkah yang boleh diambil ialah memantapkan guru-guru bahasa Melayu. masalah ini akan merosakkan penggunaan bahasa Melayu yang betul kerana bahasa Melayu ini sebenarnya mempunyai sistem tertentu. Secara tidak langsung. BIBLIOGRAFI Aeu (2013). serta penggunaan teknologi terkini semasa pengajaran guru. semua pihak seharusnya bersatu dan bekerjasama untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard dengan baik. Murid-murid sekolah sbenarnya merupakan aset negara yang penting kerana generasi inilah yang akan menerajui negara pada masa akan datang. mahupun sintaksis. menambah bilangan guru bahasa Melayu di sekolah mengikut keperluan murid. . Kuala Lumpur. ESP 313 Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu. Semoga dengan langkah-langkah ini. berkemungkinan bahasa Melayu tidak akan menjadi satu bahasa yang mempunyai standardnya yang tersendiri. kerancuan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah dapat di atasi serta memantapkan penggunaan bahasa dikalangan murid seterusnya menjadikan bahasa Melayu sebagai satu bahasa antarabangsa pada masa akan datang. mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik. mempelbagaikan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk mengatasi masalah ini.

amat Johari Moain. Abdullah Hassan (1987). Ajid che Kob. Utusan Publications &Distributors Sdn.Farid M. Selangor Darul Ehsan. Sejarah Bahasa Melayu. (2005). PHD. Pengaruh Bahasa Daerah Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-Pelajar Melayu. Perancangan Bahasa Malaysia. Abdul Rashid Melebek. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bhd. (1981). KANDUNGAN Pengenalan Definisi Konsep . Onn. 30 Tahun .

Masalah Kerancuan Bahasa Di Kalangan Murid Sekolah 1. Buku Dan Teknologi Langkah-langkah mengatasi masalah kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah Kesimpulan Bibiliografi . Majalah. 6. Pengaruh Bahasa Ibunda Pengaruh Bahasa Pasar Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah Pengaruh Bahasa Inggeris Dan Bahasa Lain Kerancuan Dalam Tatabahasa Pengaruh Media Masa. 4. 2. 3. 5.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.