PENDAHULUAN Pengenalan Bahasa merupakan lambang serta maruah sesuatu bangsa.

Pada zaman sekarang Bahasa Melayu akan terus menghadapi cabaran dalam memenuhi peranannya sebaga wahana kebudayaan moden. Bahasa juga boleh dikatakan sebagai satu tonggak tamadun bangsa atau jati diri bangsa dan ianya tidak boleh tercicir malah mesti diperkukuh dan diperluas peranannya. Objektif tugasan ini adalah untuk membincangkan bagaimana wujudnya kerancuan Bahasa Melayu di kalangan murid-murid di sekolah, factor-faktor yang menyebabkan kerancuan serta cadangan atau langkah-langkah yang boleh diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard.

Definisi Konsep Kamus Dewan mentakrifkan “rancu” sebagai keadaan yang tidak teratur atau kekacauan. Kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, ejaan, peristilahan, kosa kata serta tatabahasa dan laras bahasa. Perkataan-perkataan yang sama maksud ialah pencemaran, kecelaruan, kesalahan dan kesilapan. Dr. Nik Safiah Karim (1986), Pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata atau susunan frasa dan ayat.

Hal ini. 2. menyebabkan mereka menjadi model yang salah kepada orang bukan Melayu. Pengaruh Bahasa Ibunda. Antara contoh-contoh terjemahan langsung tanpa mengambil kira struktur Bahasa Melayu yang betul ialah “Ni hau ma” dimana apabila diterjemahkan menjadi “Awak apa khabar”. Kesalahan ini sering berlaku apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i. Selain itu. Sebagai contoh. Contoh yang lain adalah seperti tan-gan yang sepatutnya ta-ngan dan lain-lain lagi.BAHAGIAN A Kerancuan bahasa di kalangan murid-murid sekolah 1. kebanyakan penutur Cina juga tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras ny dan lelangit lembut ng dengan tepat. Kerancuan bahasa yang melibatkan pengaruh bahasa ibunda ini tidak dapat tidak mempengaruhi perkembangan bahasa dalam sistem pendidikan di negara kita. Hal yang sedemikian juga berlaku dalam sebutan ng. nia-a-muk atau n-ya-muk (sepatutnya nya-muk). orang Melayu sememangnya terkenal dengan sifat merendah diri dan sikap ini secara tidak langsung terbawa-bawa dalam berkomunikasi dengan kaum asing. Misalnya sepak dan sẻpak. Satu daripada kesalahan umum penutur bukan melayu ialah kegagalan mereka mengenali perbezaan antara bunyi ẻ dan e semasa membaca dan menulis. masalah kerancuan bahasa juga sering berlaku dimana murid-murid Cina ini menggunakan terjemahan langsung daripada bahasa ibunda mereka. dimana n diasingkan daripada g seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnya u-ngu). Contohnya dalam banyak atau ban-niak (sepatutnya ba-nyak). Selain itu. Pengaruh bahasa ibunda merupakan satu faktor berlakunya kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah. Pengaruh Bahasa Pasar Bahasa pasar ini merupakan bahasa yang digunakan oleh murid dalam percakapan harian. Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambang maka ia sering disebut sebagai dua bunyi. Masalah ini bukan sahaja terjadi kepada murid-murid Cina bahkan ia juga melibatkan kepada murid-murid Melayu. Contohnya ketika . Begitu juga masalah ini tidak terkecuali kepada murid-murid India.

guru dan . : Mali. Hal ini tanpa disedari akan melahirkan murid-murid yang lemah dalam penguasaan bahasa Melayu itu sendiri. Hal sedemikian menyebabkan bahasa Melayu sukar untuk dimartabatkan. Akhirnya sampai bila-bila pun kaum asing tersebut sukar untuk menguasai bahasa Melayu dengan betul. 3. Murid-murid merupakan aset yang berharga kepada negara serta mereka inilah yang akan memegang jawatan penting dan berpengaruh seperti doktor. Tindakan ini menyebabkan kaum asing meniru model yang salah ini.berkomunikasi di pasar. orang Melayu lebih suka menuturkan bahasa Melayu yang bertaraf rendah atau bahasa rojak. Sebagai contoh di sekolah. guru sendiri mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa pengantar dengan alasan murid lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan murid itu sendiri. Pemilihan kepada penggunaan bahasa daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Penggunaan bahasa pasar di sekolah akan menjadi satu model yang tidak baik untuk murid bukan Melayu khususnya dalam memahami penggunaan struktur bahasa yang betul. Kadang-kadang pengaruh bahasa pasar ini terbawa-bawa pula ke sekolah dimana murid-murid Melayu contohnya akan bercakap dengan murid bukan Melayu menggunakan bahasa pasar atau rojak tersebut. Bahasa dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard. Antara contoh kerancuan bahasa yang melibatkan bahasa pasar di sekolah adalah seperti berikut : Murid Melayu Murid Cina Murid Melayu Murid Cina : Sikalang pukul belapa? : Sikalang pukul lua belas. negeri dan lainlain lagi. : Mali kita ke toilet. Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah. loghat. pelat daerah.

) ( Mari kita ke kantin. “What is your name?” menjadi “Apa nama awak?” “Dhosthi kya hai?” menjadi “Persahabatan apakah itu?” 5. komunikasi antara murid di sekolah juga sering menggunakan bahasa daerah sesama mereka. Disamping itu. Pengaruh Bahasa Inggeris dan Bahasa Lain. ii) Jom pi ke kantin. contoh ayat yang menggunakan bahasa dialek dikalangan murid sekolah pula adalah : i) Hang mai sini. Antara contoh bahasa daerah yang sering digunakan : Bahasa Daerah/Dialek Awat Pi Pasai apa? Lagu mana? Besaq Bahasa Baku Mengapa Pergi Kenapa Bagaimana Besar Selain itu. Kerancuan dalam tatabahasa. Hal ini berlaku kerana mereka sering menggunakan terjemahan langsung dari bahasa asal tersebut sama ada perkataan demi perkataan ataupun frasa. ) ( Awak hendak ke mana? ) dan sebagainya. b. tanpa mengambil kira struktur bahasa Melayu yang betul. ( Kamu datang kesini. Pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain juga menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa di kalangan murid-murid di sekolah.sebagainya. . Antara contoh kerancuan bahasa akibat daripada pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain di kalangan murid sekolah adalah : a. iii) Hang nak pi mana? 4.

kata sendi nama di. Majlis ini ialah untuk kaum wanita. di antara dan antara dan banyak lagi. Anak adalah anugerah Allah.Disamping pengaruh-pengaruh di atas. Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama. manakala adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Salah Beliau adalah orang yang pertama ke angkasa lepas. ke. i. Kesilapan penggunaan adalah atau ialah. Antara contoh kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid adalah : a). b). Kata sendi nama di . Kesilapan Penggunaan kata sendi di Murid-murid sekolah juga sering terkeliru antara penggunaan di sebagai kata sendi dan di sebagai imbuhan. Kata pemeri adalah hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama dan kata adjektif yang bersifat huraian sahaja. Anak ialah anugerah Allah. dari dan daripada. Kerancuan dalam penggunaan tatabahasa yang betul ini boleh merubah makna dalam sesuatu ayat jika hal ini tidak diambil berat oleh guru. terdapat juga kerancuan dalam tatabahasa di kalangan murid-murid di sekolah. Majlis ini adalah untuk kaum wanita. Bentuk ini berbeza dari segi penggunaan dan ejaannya. Contoh kesilapan dalam tatabahasa di kalangan murid sekolah adalah termasuk kesilapan penggunaan kata pemeri adalah dan ialah. Kata pemeri ialah pula hanya boleh diikuti oleh kata nama atau frasa nama yang bersifat persamaan sahaja. Contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh murid. Hal ini terjadi mungkin disebabkan kekeliruan dalam penggunaan bahasa dalam tatabahasa. Betul Beliau ialah orang yang pertama ke angkasa lepas.

kata sendi nama di juga tidak boleh digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu. Di antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya.Buku dan Teknologi Pengaruh media masa juga merupakan faktor terpenting yang menyebabkan kerancuan bahasa terjadi. Berikut disenaraikan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid sekolah dalam penggunaan bahasa Melayu. Antara contoh kesalahan yang dilakukan oleh murid-muriod sekolah adalah : Salah Di saat ini Di zaman ini Pada saat ini Pada zaman ini Betul ii. Contohnya : Salah disana dilaut dirumah Betul di sana di laut di rumah Selain itu. masa atau zaman. Pengaruh Media masa. Kesilapan Penggunaan Kata Dalam Ayat Penggunaan kata dalam ayat amat penting kerana penggunaan kata yang tidak tepat boleh menyebabkan berlakunya perubahan makna. Saya tidak menyebelahi kedua-dua pihak. 6.Kata sendi nama digunakan khususnya di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dan ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutnya. Bahasa yang digunakan oleh radio. Antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya. Majalah. Betul Haikal dihadiahi sebuah buku. Salah Haikal dihadiahkan sebuah buku Saya tidak menyebelahi kedua belah pihak. Sebuah buku dihadiahkan kepada Haikal. televisyen atau akhbar sering menjadi ikutan .

. Di negara kita khususnya. Istilah ini jelas menunjukkan penggunaan bahasa rojak iaitu penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jika dilihat pada masa sekarang dengan perkembangan teknologi terutamanya penggunaan bahasa singkatan seperti SMS. pengaruh teknologi juga memainkan penting yang menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa. b. Bahasa SMS atau singkatan yang digunakan telah terbawa-bawa dalam penulisan karangan murid sekolah itu sendiri. Selain itu. BAHAGIAN B Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. Istilah ini sering digunakan oleh murid sekolah yang tidak mengerti apa-apa tentang penggunaan istilah yang betul.pengguna bahasa khususnya murid-murid sekolah. email dan sebagainya sedikit sebanyak mempengaruhi murid sekolah dalam menggunakan bahasa Melayu yang betul. 1975) yang sudah menggariskan tujuh langkah dalam pembentukan istilah. Kerancuan bahasa juga berlaku akibat daripada buku yang berbeza huraian atau pegangan. jelaskan dengan contoh tertentu langkah-langkah yang diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard. Contohnya penggunaan istilah “Sure Heboh’ yang digunakan suatu masa dahulu. iaitu Tatabahasa Dewan. golongan kata dan juga tatabahasa. Pencipta istilah ini sebenarnya tidak mngetahui bagaimana istilah baru dibentuk seperti yang ditetapkan oleh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (DBP. Jgn pergi ke kwsn itu. baik buku tatabahasa ataupun buku teks Bahasa Melayu yang digunakan di sekolah. Pelajar sekolah biasanya didedahkan kepada aspek tatabahasa berdasarkan buku tatabahasa pegangan . Contoh penggunaan singkatan dalam penulisan adalah seperti . ada pelbagai buku . a. Kamu nk makan? Penggunaan singkatan seperti ini semakin meruncing di kalangan murid-murid sekolah kerana mereka tidak sedar bila masa yang sesuai untuk menggunakannya kerana sudah terbiasa dengan perkara tersebut. Kekeliruan berlaku berpunca daripada ketidakseragaman huraian dari segi ejaan.

aktiviti yang dilakukan itu. Penggunaan internet. kuiz. Guru Bahasa Melayu yang terlatih seharusnya ditempatkan di sekolah mengikut jumlah keperluan murid-murid di sekolah. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini ialah menambah guru Bahasa Melayu di sekolah. Antara langkah yang boleh diambil ialah memberi kursus kepada guru-guru ini untuk memantapkan penguasaan mereka dari semasa ke semasa sama ada dari segi kandungan bahasa itu sendiri mahupun kaedah-kaedah yang sesuai serta menarik yang boleh diterjemahkan ke dalam bilik darjah. Seterusnya guru-guru juga perlu didedahkan dengan teknologi yang terkini dalam kaedah pengajaran mereka. Dengan adanya guru yang terlatih dan pakar dalam bahasa.. Panitia Bahasa Melayu khususnya boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat murid untuk mempelajari bahasa Melayu serta menjadikan satu bahasa yang menarik. pihak pentadbiran juga perlu peka dalam memantapkan guru-guru Bahasa Melayu. pengetahuan yang baharu ini dapat disebarkan kepada murid-murid dan tidak hanya berdasarkan kepada pengetahuan semasa guru tersebut belajar di institut perguruan sahaja. ejaan. perbahasan. Dengan ini secara tidak langsung. pihak pentadbiran sekolah juga boleh memainkan peranan penting dalam meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang betul di kalangan murid-murid sekolah. akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada murid-murid tentang penggunaan bahasa yang betul. Dengan ini. Disamping itu. murid-murid akan lebih mendapat maklumat atau panduan penggunaan bahasa yang betul. Teka silang kata dan sebagainya. Dengan itu. laptop dan juga ipad dalam pengajaran dan pembelajaran amat penting kerana ianya sedikit sebanyak dapat menarik minat murid untuk . peristilahan.Masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah yang semakin meruncing pada masa sekarang boleh diatasi sekiranya semua guru khususnya dan masyarakat amnya mengambil berat tentang masalah tersebut. Guru-guru ini perlu dimantapkan dengan kemahiran terkini serta perubahan-perubahan terbaharu dalam Bahasa Melayu. secara tidak langsung penekanan akan lebih diberikan sama ada dari segi tatabahasa. Selain itu. Semua pihak seharusnya bekerjasama dalam memartabatkan Bahasa Melayu menjadi bahasa standard. struktur ayat. kosa kata dan sebagainya. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti mengadakan aktiviti minggu bahasa yang mana di dalamnya mengandungi aktiviti-aktiviti yang menekankan aspek berbahasa yang betul serta aktiviti yang boleh menarik minat murid seperti pantun.

soalan-soalan terbaharu dapat dikongsi bersama. Dengan penggunaan kaedah yang sesuai. Kaedah-kaedah pengajaran juga memainkan peranan penting untuk mengatasi masalah kerancuan bahasa ini. Hal ini berlaku kerana murid-murid mudah mengikut tanpa . Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini ialah masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah adalah berpunca daripada beberapa faktor seperti pengaruh daripada bahasa ibunda. dapat dipertingkatkan di kalangan murid-murid sekolah tersebut.mempelajari bahasa Melayu dengan lebih berkesan. simulasi dan sebagainya boleh diselitkan dalam pengajaran guru untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah. Guru seharusnya merancang kaedah-kaedah yang lebih menarik serta menyeronokkan untuk menarik minat murid dalam mempelajari Bahasa Melayu. Dengan kemajuan teknologi seperti ini. pengaruh teknologi dan sebagainya. pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain. kuiz. Kaedah-kaedah seperti permainan. maklumat-maklumat terkini dapat diperolehi seperti pembelajaran di atas talian bersama sekolahsekolah lain. penggunaan bahasa Melayu secara tidak langsung. bahasa dialek.

mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik. Antara langkahlangkah yang boleh diambil ialah memantapkan guru-guru bahasa Melayu. Banyak lagi tindakan yang boleh diambil oleh guru bagi membantu murid menguasai bahasa Melayu dengan baik. menambah bilangan guru bahasa Melayu di sekolah mengikut keperluan murid. Semoga dengan langkah-langkah ini. Untuk mengatasi masalah ini.mengetahui maksud sebenar apa yang menjadi ikutan mereka itu. mahupun sintaksis. kerancuan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah dapat di atasi serta memantapkan penggunaan bahasa dikalangan murid seterusnya menjadikan bahasa Melayu sebagai satu bahasa antarabangsa pada masa akan datang. morfologi. baik dari segi ejaan. Secara tidak langsung. berkemungkinan bahasa Melayu tidak akan menjadi satu bahasa yang mempunyai standardnya yang tersendiri. masalah ini akan merosakkan penggunaan bahasa Melayu yang betul kerana bahasa Melayu ini sebenarnya mempunyai sistem tertentu. semua pihak seharusnya bersatu dan bekerjasama untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard dengan baik. serta penggunaan teknologi terkini semasa pengajaran guru. Murid-murid sekolah sbenarnya merupakan aset negara yang penting kerana generasi inilah yang akan menerajui negara pada masa akan datang. . Sekiranya masalah kerancuan bahasa ini tidak dibendung dengan segera. Kuala Lumpur. mempelbagaikan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran. BIBLIOGRAFI Aeu (2013). ESP 313 Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu.

PHD. Perancangan Bahasa Malaysia. Bhd. Sejarah Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Abdul Rashid Melebek. Ajid che Kob. Abdullah Hassan (1987). KANDUNGAN Pengenalan Definisi Konsep . Onn. Pengaruh Bahasa Daerah Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-Pelajar Melayu. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Selangor Darul Ehsan. (1981). Utusan Publications &Distributors Sdn. amat Johari Moain. 30 Tahun .Farid M. (2005).

4. Buku Dan Teknologi Langkah-langkah mengatasi masalah kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah Kesimpulan Bibiliografi . Pengaruh Bahasa Ibunda Pengaruh Bahasa Pasar Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah Pengaruh Bahasa Inggeris Dan Bahasa Lain Kerancuan Dalam Tatabahasa Pengaruh Media Masa. Majalah. 2.Masalah Kerancuan Bahasa Di Kalangan Murid Sekolah 1. 6. 3. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful