P. 1
Kerancuan Bahasa Di Sekolah

Kerancuan Bahasa Di Sekolah

|Views: 85|Likes:
Published by efzal73
Kerancuan Bahasa
Kerancuan Bahasa

More info:

Published by: efzal73 on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

PENDAHULUAN Pengenalan Bahasa merupakan lambang serta maruah sesuatu bangsa.

Pada zaman sekarang Bahasa Melayu akan terus menghadapi cabaran dalam memenuhi peranannya sebaga wahana kebudayaan moden. Bahasa juga boleh dikatakan sebagai satu tonggak tamadun bangsa atau jati diri bangsa dan ianya tidak boleh tercicir malah mesti diperkukuh dan diperluas peranannya. Objektif tugasan ini adalah untuk membincangkan bagaimana wujudnya kerancuan Bahasa Melayu di kalangan murid-murid di sekolah, factor-faktor yang menyebabkan kerancuan serta cadangan atau langkah-langkah yang boleh diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard.

Definisi Konsep Kamus Dewan mentakrifkan “rancu” sebagai keadaan yang tidak teratur atau kekacauan. Kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, ejaan, peristilahan, kosa kata serta tatabahasa dan laras bahasa. Perkataan-perkataan yang sama maksud ialah pencemaran, kecelaruan, kesalahan dan kesilapan. Dr. Nik Safiah Karim (1986), Pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata atau susunan frasa dan ayat.

Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambang maka ia sering disebut sebagai dua bunyi. Hal yang sedemikian juga berlaku dalam sebutan ng. 2. Kerancuan bahasa yang melibatkan pengaruh bahasa ibunda ini tidak dapat tidak mempengaruhi perkembangan bahasa dalam sistem pendidikan di negara kita. Selain itu. Satu daripada kesalahan umum penutur bukan melayu ialah kegagalan mereka mengenali perbezaan antara bunyi ẻ dan e semasa membaca dan menulis. dimana n diasingkan daripada g seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnya u-ngu). Contohnya ketika . Selain itu. Hal ini.BAHAGIAN A Kerancuan bahasa di kalangan murid-murid sekolah 1. masalah kerancuan bahasa juga sering berlaku dimana murid-murid Cina ini menggunakan terjemahan langsung daripada bahasa ibunda mereka. Masalah ini bukan sahaja terjadi kepada murid-murid Cina bahkan ia juga melibatkan kepada murid-murid Melayu. kebanyakan penutur Cina juga tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras ny dan lelangit lembut ng dengan tepat. Misalnya sepak dan sẻpak. Kesalahan ini sering berlaku apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i. nia-a-muk atau n-ya-muk (sepatutnya nya-muk). menyebabkan mereka menjadi model yang salah kepada orang bukan Melayu. Contoh yang lain adalah seperti tan-gan yang sepatutnya ta-ngan dan lain-lain lagi. Contohnya dalam banyak atau ban-niak (sepatutnya ba-nyak). Sebagai contoh. Pengaruh bahasa ibunda merupakan satu faktor berlakunya kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah. Antara contoh-contoh terjemahan langsung tanpa mengambil kira struktur Bahasa Melayu yang betul ialah “Ni hau ma” dimana apabila diterjemahkan menjadi “Awak apa khabar”. orang Melayu sememangnya terkenal dengan sifat merendah diri dan sikap ini secara tidak langsung terbawa-bawa dalam berkomunikasi dengan kaum asing. Begitu juga masalah ini tidak terkecuali kepada murid-murid India. Pengaruh Bahasa Ibunda. Pengaruh Bahasa Pasar Bahasa pasar ini merupakan bahasa yang digunakan oleh murid dalam percakapan harian.

Hal sedemikian menyebabkan bahasa Melayu sukar untuk dimartabatkan. Pemilihan kepada penggunaan bahasa daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagai contoh di sekolah. Akhirnya sampai bila-bila pun kaum asing tersebut sukar untuk menguasai bahasa Melayu dengan betul. Hal ini tanpa disedari akan melahirkan murid-murid yang lemah dalam penguasaan bahasa Melayu itu sendiri. Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah. pelat daerah.berkomunikasi di pasar. guru sendiri mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa pengantar dengan alasan murid lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan murid itu sendiri. Antara contoh kerancuan bahasa yang melibatkan bahasa pasar di sekolah adalah seperti berikut : Murid Melayu Murid Cina Murid Melayu Murid Cina : Sikalang pukul belapa? : Sikalang pukul lua belas. 3. : Mali. negeri dan lainlain lagi. Kadang-kadang pengaruh bahasa pasar ini terbawa-bawa pula ke sekolah dimana murid-murid Melayu contohnya akan bercakap dengan murid bukan Melayu menggunakan bahasa pasar atau rojak tersebut. Tindakan ini menyebabkan kaum asing meniru model yang salah ini. loghat. Bahasa dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard. orang Melayu lebih suka menuturkan bahasa Melayu yang bertaraf rendah atau bahasa rojak. guru dan . : Mali kita ke toilet. Murid-murid merupakan aset yang berharga kepada negara serta mereka inilah yang akan memegang jawatan penting dan berpengaruh seperti doktor. Penggunaan bahasa pasar di sekolah akan menjadi satu model yang tidak baik untuk murid bukan Melayu khususnya dalam memahami penggunaan struktur bahasa yang betul.

Pengaruh Bahasa Inggeris dan Bahasa Lain. Kerancuan dalam tatabahasa. contoh ayat yang menggunakan bahasa dialek dikalangan murid sekolah pula adalah : i) Hang mai sini. Pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain juga menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa di kalangan murid-murid di sekolah. iii) Hang nak pi mana? 4. komunikasi antara murid di sekolah juga sering menggunakan bahasa daerah sesama mereka. Disamping itu. Hal ini berlaku kerana mereka sering menggunakan terjemahan langsung dari bahasa asal tersebut sama ada perkataan demi perkataan ataupun frasa. ) ( Mari kita ke kantin. ) ( Awak hendak ke mana? ) dan sebagainya. tanpa mengambil kira struktur bahasa Melayu yang betul. ii) Jom pi ke kantin. ( Kamu datang kesini. Antara contoh kerancuan bahasa akibat daripada pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain di kalangan murid sekolah adalah : a.sebagainya. “What is your name?” menjadi “Apa nama awak?” “Dhosthi kya hai?” menjadi “Persahabatan apakah itu?” 5. b. Antara contoh bahasa daerah yang sering digunakan : Bahasa Daerah/Dialek Awat Pi Pasai apa? Lagu mana? Besaq Bahasa Baku Mengapa Pergi Kenapa Bagaimana Besar Selain itu. .

Kesilapan Penggunaan kata sendi di Murid-murid sekolah juga sering terkeliru antara penggunaan di sebagai kata sendi dan di sebagai imbuhan. Kata sendi nama di . Majlis ini ialah untuk kaum wanita. b). Betul Beliau ialah orang yang pertama ke angkasa lepas. Antara contoh kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid adalah : a). Hal ini terjadi mungkin disebabkan kekeliruan dalam penggunaan bahasa dalam tatabahasa. Kesilapan penggunaan adalah atau ialah. Kerancuan dalam penggunaan tatabahasa yang betul ini boleh merubah makna dalam sesuatu ayat jika hal ini tidak diambil berat oleh guru. Salah Beliau adalah orang yang pertama ke angkasa lepas. Anak adalah anugerah Allah. Contoh kesilapan dalam tatabahasa di kalangan murid sekolah adalah termasuk kesilapan penggunaan kata pemeri adalah dan ialah. terdapat juga kerancuan dalam tatabahasa di kalangan murid-murid di sekolah. ke. di antara dan antara dan banyak lagi. i. Kata pemeri ialah pula hanya boleh diikuti oleh kata nama atau frasa nama yang bersifat persamaan sahaja. dari dan daripada. Contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh murid. manakala adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. kata sendi nama di. Bentuk ini berbeza dari segi penggunaan dan ejaannya. Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama. Majlis ini adalah untuk kaum wanita.Disamping pengaruh-pengaruh di atas. Anak ialah anugerah Allah. Kata pemeri adalah hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama dan kata adjektif yang bersifat huraian sahaja.

Majalah. Kesilapan Penggunaan Kata Dalam Ayat Penggunaan kata dalam ayat amat penting kerana penggunaan kata yang tidak tepat boleh menyebabkan berlakunya perubahan makna. Berikut disenaraikan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid sekolah dalam penggunaan bahasa Melayu.Buku dan Teknologi Pengaruh media masa juga merupakan faktor terpenting yang menyebabkan kerancuan bahasa terjadi. Antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya. Betul Haikal dihadiahi sebuah buku. Antara contoh kesalahan yang dilakukan oleh murid-muriod sekolah adalah : Salah Di saat ini Di zaman ini Pada saat ini Pada zaman ini Betul ii. Salah Haikal dihadiahkan sebuah buku Saya tidak menyebelahi kedua belah pihak.Kata sendi nama digunakan khususnya di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dan ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutnya. Contohnya : Salah disana dilaut dirumah Betul di sana di laut di rumah Selain itu. Pengaruh Media masa. kata sendi nama di juga tidak boleh digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu. Sebuah buku dihadiahkan kepada Haikal. Saya tidak menyebelahi kedua-dua pihak. televisyen atau akhbar sering menjadi ikutan . Bahasa yang digunakan oleh radio. 6. masa atau zaman. Di antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya.

Selain itu. Bahasa SMS atau singkatan yang digunakan telah terbawa-bawa dalam penulisan karangan murid sekolah itu sendiri. 1975) yang sudah menggariskan tujuh langkah dalam pembentukan istilah. Jika dilihat pada masa sekarang dengan perkembangan teknologi terutamanya penggunaan bahasa singkatan seperti SMS. email dan sebagainya sedikit sebanyak mempengaruhi murid sekolah dalam menggunakan bahasa Melayu yang betul. Contoh penggunaan singkatan dalam penulisan adalah seperti . golongan kata dan juga tatabahasa. ada pelbagai buku .pengguna bahasa khususnya murid-murid sekolah. Pencipta istilah ini sebenarnya tidak mngetahui bagaimana istilah baru dibentuk seperti yang ditetapkan oleh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (DBP. pengaruh teknologi juga memainkan penting yang menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa. Istilah ini jelas menunjukkan penggunaan bahasa rojak iaitu penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. iaitu Tatabahasa Dewan. Kekeliruan berlaku berpunca daripada ketidakseragaman huraian dari segi ejaan. baik buku tatabahasa ataupun buku teks Bahasa Melayu yang digunakan di sekolah. Jgn pergi ke kwsn itu. Kamu nk makan? Penggunaan singkatan seperti ini semakin meruncing di kalangan murid-murid sekolah kerana mereka tidak sedar bila masa yang sesuai untuk menggunakannya kerana sudah terbiasa dengan perkara tersebut. Contohnya penggunaan istilah “Sure Heboh’ yang digunakan suatu masa dahulu. Kerancuan bahasa juga berlaku akibat daripada buku yang berbeza huraian atau pegangan. a. Pelajar sekolah biasanya didedahkan kepada aspek tatabahasa berdasarkan buku tatabahasa pegangan . Istilah ini sering digunakan oleh murid sekolah yang tidak mengerti apa-apa tentang penggunaan istilah yang betul. jelaskan dengan contoh tertentu langkah-langkah yang diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard. BAHAGIAN B Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. Di negara kita khususnya. b. .

ejaan.. Selain itu. Semua pihak seharusnya bekerjasama dalam memartabatkan Bahasa Melayu menjadi bahasa standard. Dengan itu. Panitia Bahasa Melayu khususnya boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat murid untuk mempelajari bahasa Melayu serta menjadikan satu bahasa yang menarik.Masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah yang semakin meruncing pada masa sekarang boleh diatasi sekiranya semua guru khususnya dan masyarakat amnya mengambil berat tentang masalah tersebut. pihak pentadbiran juga perlu peka dalam memantapkan guru-guru Bahasa Melayu. kuiz. Guru Bahasa Melayu yang terlatih seharusnya ditempatkan di sekolah mengikut jumlah keperluan murid-murid di sekolah. Dengan ini secara tidak langsung. secara tidak langsung penekanan akan lebih diberikan sama ada dari segi tatabahasa. perbahasan. Antara langkah yang boleh diambil ialah memberi kursus kepada guru-guru ini untuk memantapkan penguasaan mereka dari semasa ke semasa sama ada dari segi kandungan bahasa itu sendiri mahupun kaedah-kaedah yang sesuai serta menarik yang boleh diterjemahkan ke dalam bilik darjah. Seterusnya guru-guru juga perlu didedahkan dengan teknologi yang terkini dalam kaedah pengajaran mereka. akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada murid-murid tentang penggunaan bahasa yang betul. pengetahuan yang baharu ini dapat disebarkan kepada murid-murid dan tidak hanya berdasarkan kepada pengetahuan semasa guru tersebut belajar di institut perguruan sahaja. Guru-guru ini perlu dimantapkan dengan kemahiran terkini serta perubahan-perubahan terbaharu dalam Bahasa Melayu. pihak pentadbiran sekolah juga boleh memainkan peranan penting dalam meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang betul di kalangan murid-murid sekolah. laptop dan juga ipad dalam pengajaran dan pembelajaran amat penting kerana ianya sedikit sebanyak dapat menarik minat murid untuk . murid-murid akan lebih mendapat maklumat atau panduan penggunaan bahasa yang betul. kosa kata dan sebagainya. peristilahan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti mengadakan aktiviti minggu bahasa yang mana di dalamnya mengandungi aktiviti-aktiviti yang menekankan aspek berbahasa yang betul serta aktiviti yang boleh menarik minat murid seperti pantun. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini ialah menambah guru Bahasa Melayu di sekolah. Teka silang kata dan sebagainya. Dengan ini. struktur ayat. aktiviti yang dilakukan itu. Dengan adanya guru yang terlatih dan pakar dalam bahasa. Penggunaan internet. Disamping itu.

simulasi dan sebagainya boleh diselitkan dalam pengajaran guru untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah. Kaedah-kaedah pengajaran juga memainkan peranan penting untuk mengatasi masalah kerancuan bahasa ini. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini ialah masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah adalah berpunca daripada beberapa faktor seperti pengaruh daripada bahasa ibunda. Dengan kemajuan teknologi seperti ini. Kaedah-kaedah seperti permainan. Dengan penggunaan kaedah yang sesuai. Hal ini berlaku kerana murid-murid mudah mengikut tanpa . kuiz. penggunaan bahasa Melayu secara tidak langsung. soalan-soalan terbaharu dapat dikongsi bersama.mempelajari bahasa Melayu dengan lebih berkesan. pengaruh teknologi dan sebagainya. pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain. dapat dipertingkatkan di kalangan murid-murid sekolah tersebut. Guru seharusnya merancang kaedah-kaedah yang lebih menarik serta menyeronokkan untuk menarik minat murid dalam mempelajari Bahasa Melayu. maklumat-maklumat terkini dapat diperolehi seperti pembelajaran di atas talian bersama sekolahsekolah lain. bahasa dialek.

morfologi. masalah ini akan merosakkan penggunaan bahasa Melayu yang betul kerana bahasa Melayu ini sebenarnya mempunyai sistem tertentu. mempelbagaikan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid sekolah sbenarnya merupakan aset negara yang penting kerana generasi inilah yang akan menerajui negara pada masa akan datang. Antara langkahlangkah yang boleh diambil ialah memantapkan guru-guru bahasa Melayu. serta penggunaan teknologi terkini semasa pengajaran guru. . Kuala Lumpur. mahupun sintaksis. Untuk mengatasi masalah ini. semua pihak seharusnya bersatu dan bekerjasama untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard dengan baik. berkemungkinan bahasa Melayu tidak akan menjadi satu bahasa yang mempunyai standardnya yang tersendiri.mengetahui maksud sebenar apa yang menjadi ikutan mereka itu. Banyak lagi tindakan yang boleh diambil oleh guru bagi membantu murid menguasai bahasa Melayu dengan baik. Secara tidak langsung. menambah bilangan guru bahasa Melayu di sekolah mengikut keperluan murid. kerancuan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah dapat di atasi serta memantapkan penggunaan bahasa dikalangan murid seterusnya menjadikan bahasa Melayu sebagai satu bahasa antarabangsa pada masa akan datang. baik dari segi ejaan. ESP 313 Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu. Semoga dengan langkah-langkah ini. BIBLIOGRAFI Aeu (2013). mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik. Sekiranya masalah kerancuan bahasa ini tidak dibendung dengan segera.

Perancangan Bahasa Malaysia. Dewan Bahasa Dan Pustaka. KANDUNGAN Pengenalan Definisi Konsep . (2005). Pengaruh Bahasa Daerah Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-Pelajar Melayu. 30 Tahun . Abdullah Hassan (1987). Selangor Darul Ehsan. Bhd. PHD. Onn. (1981). Abdul Rashid Melebek. Utusan Publications &Distributors Sdn. Ajid che Kob.Farid M. amat Johari Moain. Kuala Lumpur. Sejarah Bahasa Melayu.

Pengaruh Bahasa Ibunda Pengaruh Bahasa Pasar Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah Pengaruh Bahasa Inggeris Dan Bahasa Lain Kerancuan Dalam Tatabahasa Pengaruh Media Masa. 3. 6. 5. Buku Dan Teknologi Langkah-langkah mengatasi masalah kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah Kesimpulan Bibiliografi . 2. Majalah. 4.Masalah Kerancuan Bahasa Di Kalangan Murid Sekolah 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->