Kerancuan Bahasa Di Sekolah

PENDAHULUAN Pengenalan Bahasa merupakan lambang serta maruah sesuatu bangsa.

Pada zaman sekarang Bahasa Melayu akan terus menghadapi cabaran dalam memenuhi peranannya sebaga wahana kebudayaan moden. Bahasa juga boleh dikatakan sebagai satu tonggak tamadun bangsa atau jati diri bangsa dan ianya tidak boleh tercicir malah mesti diperkukuh dan diperluas peranannya. Objektif tugasan ini adalah untuk membincangkan bagaimana wujudnya kerancuan Bahasa Melayu di kalangan murid-murid di sekolah, factor-faktor yang menyebabkan kerancuan serta cadangan atau langkah-langkah yang boleh diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard.

Definisi Konsep Kamus Dewan mentakrifkan “rancu” sebagai keadaan yang tidak teratur atau kekacauan. Kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, ejaan, peristilahan, kosa kata serta tatabahasa dan laras bahasa. Perkataan-perkataan yang sama maksud ialah pencemaran, kecelaruan, kesalahan dan kesilapan. Dr. Nik Safiah Karim (1986), Pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata atau susunan frasa dan ayat.

Contoh yang lain adalah seperti tan-gan yang sepatutnya ta-ngan dan lain-lain lagi. Selain itu. masalah kerancuan bahasa juga sering berlaku dimana murid-murid Cina ini menggunakan terjemahan langsung daripada bahasa ibunda mereka. Masalah ini bukan sahaja terjadi kepada murid-murid Cina bahkan ia juga melibatkan kepada murid-murid Melayu. Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambang maka ia sering disebut sebagai dua bunyi. Antara contoh-contoh terjemahan langsung tanpa mengambil kira struktur Bahasa Melayu yang betul ialah “Ni hau ma” dimana apabila diterjemahkan menjadi “Awak apa khabar”. dimana n diasingkan daripada g seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnya u-ngu). Sebagai contoh. orang Melayu sememangnya terkenal dengan sifat merendah diri dan sikap ini secara tidak langsung terbawa-bawa dalam berkomunikasi dengan kaum asing.BAHAGIAN A Kerancuan bahasa di kalangan murid-murid sekolah 1. Kerancuan bahasa yang melibatkan pengaruh bahasa ibunda ini tidak dapat tidak mempengaruhi perkembangan bahasa dalam sistem pendidikan di negara kita. Satu daripada kesalahan umum penutur bukan melayu ialah kegagalan mereka mengenali perbezaan antara bunyi ẻ dan e semasa membaca dan menulis. Pengaruh bahasa ibunda merupakan satu faktor berlakunya kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah. kebanyakan penutur Cina juga tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras ny dan lelangit lembut ng dengan tepat. Contohnya dalam banyak atau ban-niak (sepatutnya ba-nyak). menyebabkan mereka menjadi model yang salah kepada orang bukan Melayu. Pengaruh Bahasa Ibunda. Contohnya ketika . 2. Begitu juga masalah ini tidak terkecuali kepada murid-murid India. Misalnya sepak dan sẻpak. Pengaruh Bahasa Pasar Bahasa pasar ini merupakan bahasa yang digunakan oleh murid dalam percakapan harian. Hal yang sedemikian juga berlaku dalam sebutan ng. Hal ini. Kesalahan ini sering berlaku apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i. Selain itu. nia-a-muk atau n-ya-muk (sepatutnya nya-muk).

Hal ini tanpa disedari akan melahirkan murid-murid yang lemah dalam penguasaan bahasa Melayu itu sendiri. Kadang-kadang pengaruh bahasa pasar ini terbawa-bawa pula ke sekolah dimana murid-murid Melayu contohnya akan bercakap dengan murid bukan Melayu menggunakan bahasa pasar atau rojak tersebut. Akhirnya sampai bila-bila pun kaum asing tersebut sukar untuk menguasai bahasa Melayu dengan betul. Bahasa dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard. Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah. negeri dan lainlain lagi. Penggunaan bahasa pasar di sekolah akan menjadi satu model yang tidak baik untuk murid bukan Melayu khususnya dalam memahami penggunaan struktur bahasa yang betul. Tindakan ini menyebabkan kaum asing meniru model yang salah ini. Pemilihan kepada penggunaan bahasa daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Murid-murid merupakan aset yang berharga kepada negara serta mereka inilah yang akan memegang jawatan penting dan berpengaruh seperti doktor. Antara contoh kerancuan bahasa yang melibatkan bahasa pasar di sekolah adalah seperti berikut : Murid Melayu Murid Cina Murid Melayu Murid Cina : Sikalang pukul belapa? : Sikalang pukul lua belas. Hal sedemikian menyebabkan bahasa Melayu sukar untuk dimartabatkan. loghat. Sebagai contoh di sekolah. guru dan . : Mali kita ke toilet. orang Melayu lebih suka menuturkan bahasa Melayu yang bertaraf rendah atau bahasa rojak. pelat daerah. guru sendiri mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa pengantar dengan alasan murid lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan murid itu sendiri.berkomunikasi di pasar. 3. : Mali.

. Kerancuan dalam tatabahasa. b. Hal ini berlaku kerana mereka sering menggunakan terjemahan langsung dari bahasa asal tersebut sama ada perkataan demi perkataan ataupun frasa. Antara contoh bahasa daerah yang sering digunakan : Bahasa Daerah/Dialek Awat Pi Pasai apa? Lagu mana? Besaq Bahasa Baku Mengapa Pergi Kenapa Bagaimana Besar Selain itu. ii) Jom pi ke kantin. komunikasi antara murid di sekolah juga sering menggunakan bahasa daerah sesama mereka. contoh ayat yang menggunakan bahasa dialek dikalangan murid sekolah pula adalah : i) Hang mai sini. Disamping itu. Pengaruh Bahasa Inggeris dan Bahasa Lain. tanpa mengambil kira struktur bahasa Melayu yang betul. “What is your name?” menjadi “Apa nama awak?” “Dhosthi kya hai?” menjadi “Persahabatan apakah itu?” 5. ) ( Mari kita ke kantin. iii) Hang nak pi mana? 4.sebagainya. ) ( Awak hendak ke mana? ) dan sebagainya. ( Kamu datang kesini. Pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain juga menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa di kalangan murid-murid di sekolah. Antara contoh kerancuan bahasa akibat daripada pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain di kalangan murid sekolah adalah : a.

Kata sendi nama di . Kata pemeri ialah pula hanya boleh diikuti oleh kata nama atau frasa nama yang bersifat persamaan sahaja. Betul Beliau ialah orang yang pertama ke angkasa lepas. Hal ini terjadi mungkin disebabkan kekeliruan dalam penggunaan bahasa dalam tatabahasa. Kesilapan Penggunaan kata sendi di Murid-murid sekolah juga sering terkeliru antara penggunaan di sebagai kata sendi dan di sebagai imbuhan. ke. Contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh murid. di antara dan antara dan banyak lagi.Disamping pengaruh-pengaruh di atas. Majlis ini adalah untuk kaum wanita. Antara contoh kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid adalah : a). Kesilapan penggunaan adalah atau ialah. kata sendi nama di. Anak adalah anugerah Allah. Salah Beliau adalah orang yang pertama ke angkasa lepas. Anak ialah anugerah Allah. Majlis ini ialah untuk kaum wanita. Kerancuan dalam penggunaan tatabahasa yang betul ini boleh merubah makna dalam sesuatu ayat jika hal ini tidak diambil berat oleh guru. Bentuk ini berbeza dari segi penggunaan dan ejaannya. i. Kata pemeri adalah hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama dan kata adjektif yang bersifat huraian sahaja. Contoh kesilapan dalam tatabahasa di kalangan murid sekolah adalah termasuk kesilapan penggunaan kata pemeri adalah dan ialah. Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama. terdapat juga kerancuan dalam tatabahasa di kalangan murid-murid di sekolah. manakala adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. b). dari dan daripada.

Saya tidak menyebelahi kedua-dua pihak. masa atau zaman. Betul Haikal dihadiahi sebuah buku. Antara contoh kesalahan yang dilakukan oleh murid-muriod sekolah adalah : Salah Di saat ini Di zaman ini Pada saat ini Pada zaman ini Betul ii. Di antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya. Pengaruh Media masa. Contohnya : Salah disana dilaut dirumah Betul di sana di laut di rumah Selain itu. Bahasa yang digunakan oleh radio. Berikut disenaraikan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid sekolah dalam penggunaan bahasa Melayu.Kata sendi nama digunakan khususnya di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dan ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutnya. Sebuah buku dihadiahkan kepada Haikal. 6. Salah Haikal dihadiahkan sebuah buku Saya tidak menyebelahi kedua belah pihak.Buku dan Teknologi Pengaruh media masa juga merupakan faktor terpenting yang menyebabkan kerancuan bahasa terjadi. Antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya. Kesilapan Penggunaan Kata Dalam Ayat Penggunaan kata dalam ayat amat penting kerana penggunaan kata yang tidak tepat boleh menyebabkan berlakunya perubahan makna. televisyen atau akhbar sering menjadi ikutan . kata sendi nama di juga tidak boleh digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu. Majalah.

Kamu nk makan? Penggunaan singkatan seperti ini semakin meruncing di kalangan murid-murid sekolah kerana mereka tidak sedar bila masa yang sesuai untuk menggunakannya kerana sudah terbiasa dengan perkara tersebut. email dan sebagainya sedikit sebanyak mempengaruhi murid sekolah dalam menggunakan bahasa Melayu yang betul. golongan kata dan juga tatabahasa. Kekeliruan berlaku berpunca daripada ketidakseragaman huraian dari segi ejaan. 1975) yang sudah menggariskan tujuh langkah dalam pembentukan istilah. . iaitu Tatabahasa Dewan. Jika dilihat pada masa sekarang dengan perkembangan teknologi terutamanya penggunaan bahasa singkatan seperti SMS. pengaruh teknologi juga memainkan penting yang menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa. Jgn pergi ke kwsn itu. jelaskan dengan contoh tertentu langkah-langkah yang diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard. Selain itu. Contohnya penggunaan istilah “Sure Heboh’ yang digunakan suatu masa dahulu. BAHAGIAN B Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. b. Istilah ini sering digunakan oleh murid sekolah yang tidak mengerti apa-apa tentang penggunaan istilah yang betul. Bahasa SMS atau singkatan yang digunakan telah terbawa-bawa dalam penulisan karangan murid sekolah itu sendiri.pengguna bahasa khususnya murid-murid sekolah. Pelajar sekolah biasanya didedahkan kepada aspek tatabahasa berdasarkan buku tatabahasa pegangan . Kerancuan bahasa juga berlaku akibat daripada buku yang berbeza huraian atau pegangan. Istilah ini jelas menunjukkan penggunaan bahasa rojak iaitu penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Contoh penggunaan singkatan dalam penulisan adalah seperti . Pencipta istilah ini sebenarnya tidak mngetahui bagaimana istilah baru dibentuk seperti yang ditetapkan oleh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (DBP. ada pelbagai buku . a. baik buku tatabahasa ataupun buku teks Bahasa Melayu yang digunakan di sekolah. Di negara kita khususnya.

kuiz. pengetahuan yang baharu ini dapat disebarkan kepada murid-murid dan tidak hanya berdasarkan kepada pengetahuan semasa guru tersebut belajar di institut perguruan sahaja. Antara langkah yang boleh diambil ialah memberi kursus kepada guru-guru ini untuk memantapkan penguasaan mereka dari semasa ke semasa sama ada dari segi kandungan bahasa itu sendiri mahupun kaedah-kaedah yang sesuai serta menarik yang boleh diterjemahkan ke dalam bilik darjah. murid-murid akan lebih mendapat maklumat atau panduan penggunaan bahasa yang betul. Guru Bahasa Melayu yang terlatih seharusnya ditempatkan di sekolah mengikut jumlah keperluan murid-murid di sekolah. ejaan..Masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah yang semakin meruncing pada masa sekarang boleh diatasi sekiranya semua guru khususnya dan masyarakat amnya mengambil berat tentang masalah tersebut. Penggunaan internet. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti mengadakan aktiviti minggu bahasa yang mana di dalamnya mengandungi aktiviti-aktiviti yang menekankan aspek berbahasa yang betul serta aktiviti yang boleh menarik minat murid seperti pantun. Seterusnya guru-guru juga perlu didedahkan dengan teknologi yang terkini dalam kaedah pengajaran mereka. Panitia Bahasa Melayu khususnya boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat murid untuk mempelajari bahasa Melayu serta menjadikan satu bahasa yang menarik. secara tidak langsung penekanan akan lebih diberikan sama ada dari segi tatabahasa. Guru-guru ini perlu dimantapkan dengan kemahiran terkini serta perubahan-perubahan terbaharu dalam Bahasa Melayu. pihak pentadbiran juga perlu peka dalam memantapkan guru-guru Bahasa Melayu. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini ialah menambah guru Bahasa Melayu di sekolah. kosa kata dan sebagainya. peristilahan. struktur ayat. Selain itu. Disamping itu. Dengan ini secara tidak langsung. Semua pihak seharusnya bekerjasama dalam memartabatkan Bahasa Melayu menjadi bahasa standard. Dengan ini. akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada murid-murid tentang penggunaan bahasa yang betul. aktiviti yang dilakukan itu. pihak pentadbiran sekolah juga boleh memainkan peranan penting dalam meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang betul di kalangan murid-murid sekolah. laptop dan juga ipad dalam pengajaran dan pembelajaran amat penting kerana ianya sedikit sebanyak dapat menarik minat murid untuk . Teka silang kata dan sebagainya. perbahasan. Dengan itu. Dengan adanya guru yang terlatih dan pakar dalam bahasa.

simulasi dan sebagainya boleh diselitkan dalam pengajaran guru untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah. Hal ini berlaku kerana murid-murid mudah mengikut tanpa . penggunaan bahasa Melayu secara tidak langsung. Guru seharusnya merancang kaedah-kaedah yang lebih menarik serta menyeronokkan untuk menarik minat murid dalam mempelajari Bahasa Melayu. Dengan penggunaan kaedah yang sesuai. soalan-soalan terbaharu dapat dikongsi bersama. kuiz. Kaedah-kaedah pengajaran juga memainkan peranan penting untuk mengatasi masalah kerancuan bahasa ini. maklumat-maklumat terkini dapat diperolehi seperti pembelajaran di atas talian bersama sekolahsekolah lain. pengaruh teknologi dan sebagainya. Kaedah-kaedah seperti permainan. Dengan kemajuan teknologi seperti ini. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini ialah masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah adalah berpunca daripada beberapa faktor seperti pengaruh daripada bahasa ibunda. pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain.mempelajari bahasa Melayu dengan lebih berkesan. dapat dipertingkatkan di kalangan murid-murid sekolah tersebut. bahasa dialek.

ESP 313 Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu. Antara langkahlangkah yang boleh diambil ialah memantapkan guru-guru bahasa Melayu. baik dari segi ejaan. Secara tidak langsung. Semoga dengan langkah-langkah ini.mengetahui maksud sebenar apa yang menjadi ikutan mereka itu. . mempelbagaikan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran. serta penggunaan teknologi terkini semasa pengajaran guru. kerancuan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah dapat di atasi serta memantapkan penggunaan bahasa dikalangan murid seterusnya menjadikan bahasa Melayu sebagai satu bahasa antarabangsa pada masa akan datang. Kuala Lumpur. Untuk mengatasi masalah ini. Sekiranya masalah kerancuan bahasa ini tidak dibendung dengan segera. morfologi. Murid-murid sekolah sbenarnya merupakan aset negara yang penting kerana generasi inilah yang akan menerajui negara pada masa akan datang. menambah bilangan guru bahasa Melayu di sekolah mengikut keperluan murid. Banyak lagi tindakan yang boleh diambil oleh guru bagi membantu murid menguasai bahasa Melayu dengan baik. berkemungkinan bahasa Melayu tidak akan menjadi satu bahasa yang mempunyai standardnya yang tersendiri. mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik. masalah ini akan merosakkan penggunaan bahasa Melayu yang betul kerana bahasa Melayu ini sebenarnya mempunyai sistem tertentu. BIBLIOGRAFI Aeu (2013). mahupun sintaksis. semua pihak seharusnya bersatu dan bekerjasama untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard dengan baik.

PHD. Abdullah Hassan (1987). Selangor Darul Ehsan. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Ajid che Kob.Farid M. Abdul Rashid Melebek. KANDUNGAN Pengenalan Definisi Konsep . Kuala Lumpur. Pengaruh Bahasa Daerah Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-Pelajar Melayu. 30 Tahun . Onn. Utusan Publications &Distributors Sdn. Perancangan Bahasa Malaysia. Sejarah Bahasa Melayu. Bhd. (2005). amat Johari Moain. (1981).

Masalah Kerancuan Bahasa Di Kalangan Murid Sekolah 1. 5. Majalah. 2. Pengaruh Bahasa Ibunda Pengaruh Bahasa Pasar Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah Pengaruh Bahasa Inggeris Dan Bahasa Lain Kerancuan Dalam Tatabahasa Pengaruh Media Masa. Buku Dan Teknologi Langkah-langkah mengatasi masalah kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah Kesimpulan Bibiliografi . 6. 3. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful