P. 1
Kerancuan Bahasa Di Sekolah

Kerancuan Bahasa Di Sekolah

|Views: 85|Likes:
Published by efzal73
Kerancuan Bahasa
Kerancuan Bahasa

More info:

Published by: efzal73 on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

PENDAHULUAN Pengenalan Bahasa merupakan lambang serta maruah sesuatu bangsa.

Pada zaman sekarang Bahasa Melayu akan terus menghadapi cabaran dalam memenuhi peranannya sebaga wahana kebudayaan moden. Bahasa juga boleh dikatakan sebagai satu tonggak tamadun bangsa atau jati diri bangsa dan ianya tidak boleh tercicir malah mesti diperkukuh dan diperluas peranannya. Objektif tugasan ini adalah untuk membincangkan bagaimana wujudnya kerancuan Bahasa Melayu di kalangan murid-murid di sekolah, factor-faktor yang menyebabkan kerancuan serta cadangan atau langkah-langkah yang boleh diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard.

Definisi Konsep Kamus Dewan mentakrifkan “rancu” sebagai keadaan yang tidak teratur atau kekacauan. Kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, ejaan, peristilahan, kosa kata serta tatabahasa dan laras bahasa. Perkataan-perkataan yang sama maksud ialah pencemaran, kecelaruan, kesalahan dan kesilapan. Dr. Nik Safiah Karim (1986), Pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, pilihan kata atau susunan frasa dan ayat.

Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambang maka ia sering disebut sebagai dua bunyi. Selain itu. Kerancuan bahasa yang melibatkan pengaruh bahasa ibunda ini tidak dapat tidak mempengaruhi perkembangan bahasa dalam sistem pendidikan di negara kita. Masalah ini bukan sahaja terjadi kepada murid-murid Cina bahkan ia juga melibatkan kepada murid-murid Melayu. Misalnya sepak dan sẻpak. Selain itu. Hal ini. Begitu juga masalah ini tidak terkecuali kepada murid-murid India. Sebagai contoh. menyebabkan mereka menjadi model yang salah kepada orang bukan Melayu. Hal yang sedemikian juga berlaku dalam sebutan ng. Satu daripada kesalahan umum penutur bukan melayu ialah kegagalan mereka mengenali perbezaan antara bunyi ẻ dan e semasa membaca dan menulis. Pengaruh Bahasa Ibunda. orang Melayu sememangnya terkenal dengan sifat merendah diri dan sikap ini secara tidak langsung terbawa-bawa dalam berkomunikasi dengan kaum asing. masalah kerancuan bahasa juga sering berlaku dimana murid-murid Cina ini menggunakan terjemahan langsung daripada bahasa ibunda mereka. dimana n diasingkan daripada g seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnya u-ngu). Contoh yang lain adalah seperti tan-gan yang sepatutnya ta-ngan dan lain-lain lagi. nia-a-muk atau n-ya-muk (sepatutnya nya-muk). Kesalahan ini sering berlaku apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i. Antara contoh-contoh terjemahan langsung tanpa mengambil kira struktur Bahasa Melayu yang betul ialah “Ni hau ma” dimana apabila diterjemahkan menjadi “Awak apa khabar”.BAHAGIAN A Kerancuan bahasa di kalangan murid-murid sekolah 1. Contohnya ketika . Pengaruh bahasa ibunda merupakan satu faktor berlakunya kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah. Pengaruh Bahasa Pasar Bahasa pasar ini merupakan bahasa yang digunakan oleh murid dalam percakapan harian. Contohnya dalam banyak atau ban-niak (sepatutnya ba-nyak). 2. kebanyakan penutur Cina juga tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras ny dan lelangit lembut ng dengan tepat.

Pemilihan kepada penggunaan bahasa daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor.berkomunikasi di pasar. Murid-murid merupakan aset yang berharga kepada negara serta mereka inilah yang akan memegang jawatan penting dan berpengaruh seperti doktor. orang Melayu lebih suka menuturkan bahasa Melayu yang bertaraf rendah atau bahasa rojak. guru dan . loghat. : Mali. pelat daerah. negeri dan lainlain lagi. Hal ini tanpa disedari akan melahirkan murid-murid yang lemah dalam penguasaan bahasa Melayu itu sendiri. Hal sedemikian menyebabkan bahasa Melayu sukar untuk dimartabatkan. Bahasa dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard. Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah. Kadang-kadang pengaruh bahasa pasar ini terbawa-bawa pula ke sekolah dimana murid-murid Melayu contohnya akan bercakap dengan murid bukan Melayu menggunakan bahasa pasar atau rojak tersebut. Akhirnya sampai bila-bila pun kaum asing tersebut sukar untuk menguasai bahasa Melayu dengan betul. Sebagai contoh di sekolah. Antara contoh kerancuan bahasa yang melibatkan bahasa pasar di sekolah adalah seperti berikut : Murid Melayu Murid Cina Murid Melayu Murid Cina : Sikalang pukul belapa? : Sikalang pukul lua belas. : Mali kita ke toilet. guru sendiri mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa pengantar dengan alasan murid lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan murid itu sendiri. Penggunaan bahasa pasar di sekolah akan menjadi satu model yang tidak baik untuk murid bukan Melayu khususnya dalam memahami penggunaan struktur bahasa yang betul. 3. Tindakan ini menyebabkan kaum asing meniru model yang salah ini.

“What is your name?” menjadi “Apa nama awak?” “Dhosthi kya hai?” menjadi “Persahabatan apakah itu?” 5. ) ( Awak hendak ke mana? ) dan sebagainya. b. Pengaruh Bahasa Inggeris dan Bahasa Lain. ) ( Mari kita ke kantin. Antara contoh bahasa daerah yang sering digunakan : Bahasa Daerah/Dialek Awat Pi Pasai apa? Lagu mana? Besaq Bahasa Baku Mengapa Pergi Kenapa Bagaimana Besar Selain itu. contoh ayat yang menggunakan bahasa dialek dikalangan murid sekolah pula adalah : i) Hang mai sini. tanpa mengambil kira struktur bahasa Melayu yang betul. Disamping itu. ii) Jom pi ke kantin. Antara contoh kerancuan bahasa akibat daripada pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain di kalangan murid sekolah adalah : a. Kerancuan dalam tatabahasa.sebagainya. iii) Hang nak pi mana? 4. ( Kamu datang kesini. Hal ini berlaku kerana mereka sering menggunakan terjemahan langsung dari bahasa asal tersebut sama ada perkataan demi perkataan ataupun frasa. Pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa lain juga menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa di kalangan murid-murid di sekolah. . komunikasi antara murid di sekolah juga sering menggunakan bahasa daerah sesama mereka.

Betul Beliau ialah orang yang pertama ke angkasa lepas. terdapat juga kerancuan dalam tatabahasa di kalangan murid-murid di sekolah. manakala adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.Disamping pengaruh-pengaruh di atas. kata sendi nama di. Kerancuan dalam penggunaan tatabahasa yang betul ini boleh merubah makna dalam sesuatu ayat jika hal ini tidak diambil berat oleh guru. i. Bentuk ini berbeza dari segi penggunaan dan ejaannya. Hal ini terjadi mungkin disebabkan kekeliruan dalam penggunaan bahasa dalam tatabahasa. Majlis ini adalah untuk kaum wanita. dari dan daripada. Contoh kesilapan dalam tatabahasa di kalangan murid sekolah adalah termasuk kesilapan penggunaan kata pemeri adalah dan ialah. Kata sendi nama di . Majlis ini ialah untuk kaum wanita. Kata pemeri ialah pula hanya boleh diikuti oleh kata nama atau frasa nama yang bersifat persamaan sahaja. Kata pemeri adalah hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama dan kata adjektif yang bersifat huraian sahaja. di antara dan antara dan banyak lagi. Anak adalah anugerah Allah. Contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh murid. Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama. Salah Beliau adalah orang yang pertama ke angkasa lepas. Kesilapan penggunaan adalah atau ialah. b). ke. Kesilapan Penggunaan kata sendi di Murid-murid sekolah juga sering terkeliru antara penggunaan di sebagai kata sendi dan di sebagai imbuhan. Anak ialah anugerah Allah. Antara contoh kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid adalah : a).

Pengaruh Media masa. Kesilapan Penggunaan Kata Dalam Ayat Penggunaan kata dalam ayat amat penting kerana penggunaan kata yang tidak tepat boleh menyebabkan berlakunya perubahan makna. Antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya. Saya tidak menyebelahi kedua-dua pihak. Bahasa yang digunakan oleh radio. Majalah. Berikut disenaraikan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid sekolah dalam penggunaan bahasa Melayu. Betul Haikal dihadiahi sebuah buku. kata sendi nama di juga tidak boleh digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu. Antara contoh kesalahan yang dilakukan oleh murid-muriod sekolah adalah : Salah Di saat ini Di zaman ini Pada saat ini Pada zaman ini Betul ii. 6. Salah Haikal dihadiahkan sebuah buku Saya tidak menyebelahi kedua belah pihak. televisyen atau akhbar sering menjadi ikutan . Di antara yang hadir ke majlis tersebut ialah bapa saya. masa atau zaman.Buku dan Teknologi Pengaruh media masa juga merupakan faktor terpenting yang menyebabkan kerancuan bahasa terjadi. Contohnya : Salah disana dilaut dirumah Betul di sana di laut di rumah Selain itu.Kata sendi nama digunakan khususnya di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dan ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutnya. Sebuah buku dihadiahkan kepada Haikal.

Di negara kita khususnya. a. Jgn pergi ke kwsn itu. Selain itu. email dan sebagainya sedikit sebanyak mempengaruhi murid sekolah dalam menggunakan bahasa Melayu yang betul. 1975) yang sudah menggariskan tujuh langkah dalam pembentukan istilah. . Kamu nk makan? Penggunaan singkatan seperti ini semakin meruncing di kalangan murid-murid sekolah kerana mereka tidak sedar bila masa yang sesuai untuk menggunakannya kerana sudah terbiasa dengan perkara tersebut. Jika dilihat pada masa sekarang dengan perkembangan teknologi terutamanya penggunaan bahasa singkatan seperti SMS. golongan kata dan juga tatabahasa. Pelajar sekolah biasanya didedahkan kepada aspek tatabahasa berdasarkan buku tatabahasa pegangan . Kekeliruan berlaku berpunca daripada ketidakseragaman huraian dari segi ejaan.pengguna bahasa khususnya murid-murid sekolah. iaitu Tatabahasa Dewan. Pencipta istilah ini sebenarnya tidak mngetahui bagaimana istilah baru dibentuk seperti yang ditetapkan oleh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (DBP. Istilah ini sering digunakan oleh murid sekolah yang tidak mengerti apa-apa tentang penggunaan istilah yang betul. baik buku tatabahasa ataupun buku teks Bahasa Melayu yang digunakan di sekolah. pengaruh teknologi juga memainkan penting yang menyebabkan berlakunya masalah kerancuan bahasa. jelaskan dengan contoh tertentu langkah-langkah yang diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard. Bahasa SMS atau singkatan yang digunakan telah terbawa-bawa dalam penulisan karangan murid sekolah itu sendiri. ada pelbagai buku . Contohnya penggunaan istilah “Sure Heboh’ yang digunakan suatu masa dahulu. Kerancuan bahasa juga berlaku akibat daripada buku yang berbeza huraian atau pegangan. BAHAGIAN B Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. Contoh penggunaan singkatan dalam penulisan adalah seperti . Istilah ini jelas menunjukkan penggunaan bahasa rojak iaitu penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. b.

kosa kata dan sebagainya.. akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada murid-murid tentang penggunaan bahasa yang betul. murid-murid akan lebih mendapat maklumat atau panduan penggunaan bahasa yang betul. Antara langkah yang boleh diambil ialah memberi kursus kepada guru-guru ini untuk memantapkan penguasaan mereka dari semasa ke semasa sama ada dari segi kandungan bahasa itu sendiri mahupun kaedah-kaedah yang sesuai serta menarik yang boleh diterjemahkan ke dalam bilik darjah. peristilahan. Teka silang kata dan sebagainya. Dengan ini. pengetahuan yang baharu ini dapat disebarkan kepada murid-murid dan tidak hanya berdasarkan kepada pengetahuan semasa guru tersebut belajar di institut perguruan sahaja. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti mengadakan aktiviti minggu bahasa yang mana di dalamnya mengandungi aktiviti-aktiviti yang menekankan aspek berbahasa yang betul serta aktiviti yang boleh menarik minat murid seperti pantun. laptop dan juga ipad dalam pengajaran dan pembelajaran amat penting kerana ianya sedikit sebanyak dapat menarik minat murid untuk . secara tidak langsung penekanan akan lebih diberikan sama ada dari segi tatabahasa. pihak pentadbiran juga perlu peka dalam memantapkan guru-guru Bahasa Melayu. ejaan. pihak pentadbiran sekolah juga boleh memainkan peranan penting dalam meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang betul di kalangan murid-murid sekolah. Guru Bahasa Melayu yang terlatih seharusnya ditempatkan di sekolah mengikut jumlah keperluan murid-murid di sekolah. Dengan adanya guru yang terlatih dan pakar dalam bahasa. Seterusnya guru-guru juga perlu didedahkan dengan teknologi yang terkini dalam kaedah pengajaran mereka. struktur ayat. Dengan itu. perbahasan. Selain itu.Masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah yang semakin meruncing pada masa sekarang boleh diatasi sekiranya semua guru khususnya dan masyarakat amnya mengambil berat tentang masalah tersebut. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini ialah menambah guru Bahasa Melayu di sekolah. Semua pihak seharusnya bekerjasama dalam memartabatkan Bahasa Melayu menjadi bahasa standard. Disamping itu. aktiviti yang dilakukan itu. kuiz. Dengan ini secara tidak langsung. Guru-guru ini perlu dimantapkan dengan kemahiran terkini serta perubahan-perubahan terbaharu dalam Bahasa Melayu. Penggunaan internet. Panitia Bahasa Melayu khususnya boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat murid untuk mempelajari bahasa Melayu serta menjadikan satu bahasa yang menarik.

mempelajari bahasa Melayu dengan lebih berkesan. pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain. simulasi dan sebagainya boleh diselitkan dalam pengajaran guru untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah. kuiz. soalan-soalan terbaharu dapat dikongsi bersama. Hal ini berlaku kerana murid-murid mudah mengikut tanpa . maklumat-maklumat terkini dapat diperolehi seperti pembelajaran di atas talian bersama sekolahsekolah lain. penggunaan bahasa Melayu secara tidak langsung. Dengan kemajuan teknologi seperti ini. pengaruh teknologi dan sebagainya. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini ialah masalah kerancuan bahasa dikalangan murid-murid sekolah adalah berpunca daripada beberapa faktor seperti pengaruh daripada bahasa ibunda. bahasa dialek. Dengan penggunaan kaedah yang sesuai. dapat dipertingkatkan di kalangan murid-murid sekolah tersebut. Guru seharusnya merancang kaedah-kaedah yang lebih menarik serta menyeronokkan untuk menarik minat murid dalam mempelajari Bahasa Melayu. Kaedah-kaedah seperti permainan. Kaedah-kaedah pengajaran juga memainkan peranan penting untuk mengatasi masalah kerancuan bahasa ini.

Sekiranya masalah kerancuan bahasa ini tidak dibendung dengan segera. Semoga dengan langkah-langkah ini.mengetahui maksud sebenar apa yang menjadi ikutan mereka itu. semua pihak seharusnya bersatu dan bekerjasama untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard dengan baik. menambah bilangan guru bahasa Melayu di sekolah mengikut keperluan murid. masalah ini akan merosakkan penggunaan bahasa Melayu yang betul kerana bahasa Melayu ini sebenarnya mempunyai sistem tertentu. ESP 313 Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu. BIBLIOGRAFI Aeu (2013). mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik. morfologi. Banyak lagi tindakan yang boleh diambil oleh guru bagi membantu murid menguasai bahasa Melayu dengan baik. berkemungkinan bahasa Melayu tidak akan menjadi satu bahasa yang mempunyai standardnya yang tersendiri. Kuala Lumpur. kerancuan bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah dapat di atasi serta memantapkan penggunaan bahasa dikalangan murid seterusnya menjadikan bahasa Melayu sebagai satu bahasa antarabangsa pada masa akan datang. serta penggunaan teknologi terkini semasa pengajaran guru. baik dari segi ejaan. . Murid-murid sekolah sbenarnya merupakan aset negara yang penting kerana generasi inilah yang akan menerajui negara pada masa akan datang. mempelbagaikan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara tidak langsung. Antara langkahlangkah yang boleh diambil ialah memantapkan guru-guru bahasa Melayu. Untuk mengatasi masalah ini. mahupun sintaksis.

Sejarah Bahasa Melayu. 30 Tahun . Onn. Pengaruh Bahasa Daerah Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-Pelajar Melayu. Selangor Darul Ehsan. (2005). Kuala Lumpur. Bhd. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Utusan Publications &Distributors Sdn. Abdul Rashid Melebek. (1981). Perancangan Bahasa Malaysia. Abdullah Hassan (1987). PHD.Farid M. KANDUNGAN Pengenalan Definisi Konsep . Ajid che Kob. amat Johari Moain.

Pengaruh Bahasa Ibunda Pengaruh Bahasa Pasar Pengaruh Bahasa Dialek/Daerah Pengaruh Bahasa Inggeris Dan Bahasa Lain Kerancuan Dalam Tatabahasa Pengaruh Media Masa. 3.Masalah Kerancuan Bahasa Di Kalangan Murid Sekolah 1. Buku Dan Teknologi Langkah-langkah mengatasi masalah kerancuan bahasa di kalangan murid sekolah Kesimpulan Bibiliografi . 4. Majalah. 2. 5. 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->