MODUL 11: SISTEM NOMBOR DAN GET-GET LOGIK. 1.

Padankan nilai yang sama antara angka perduaan dan perpuluhan yang ditunjukkan dalam jadual dibawah. PERDUAAN 0000 0100 0000 1101 0000 0110 0000 1001 0000 1111 0001 1101 0000 1011 0000 0111 0010 0011 0010 1001 PERPULUHAN 13 6 4 15 9 11 29 35 41 7

2. Gunakan garikan untuk memadankan nama, symbol dan persamaan logic yang betul dalam jadual dibawah. NAMA GET AND ATAU TAK EKSKLUSIF ATAU Y = A+B SIMBOL PERSAMAAN LOGIK Y = A.B

A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 Y Y A 0 0 1 1 c. A 0 1 b. a.3. B 0 1 0 1 Y A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 Y . Lengkapkan Jadual Kebenaran bagi setiap get-get logic yang ditunjukkan dibawah ini.

Y = A+D . Rajah dibawah menggambarkan kombinasi get-get logic. C.d. Tuliskan ungkapan logik yang dihasilkan oleh keluaran K. Lakarkan Litar Logik yang berkaitan dengan persamaan logic yang diberikan dibawah. . A B K C 6. 4.D 5. Rajah 1 dibawah menunjukkan rajah blok kombinasi tiga get-get logik dan jadual kebenaran yang menunjukkan keluaran bagi get-get tersebut.

(a) (b) (c) Get 1 _________________________ Get 2 _________________________ Get 3 _________________________ 7. Tandakan / dalam petak yang bersesuaian dengan kenyataan tersebut. Langkah Keselamatan Pin Litar Bersepadu tidak boleh disentuh dengan tangan Benar Salah . namakan get-get tersebut. Dibawah adalah aspek perbandingan antara TTL dan CMOS.A B X Y Z 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 Figure 4 Berdasarkan data dari jadual kebenaran. Aspek Perbandingan CMOS menggunakan teknologi transistor. Kadar kelajuan CMOS lebih tinggi berbanding TTL Benar Salah 8. Penggunaan tenaga pada TTL lebih tinggi berbanding CMOS TTL menggunakan voltan sebanyak 5 volt sahaja. Dibawah adalah langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan litar bersepadu get logic. Tandakan / dalam petak yang bersesuaian dengan kenyataan tersebut.

Tentukan fungsi logik dan uji litar berdasarkan fungsi tersebut. Sambungan harus dibuat semasa tiada bekalan .Cuba sambungkan bekalan kuasa kepada mana-mana pin yang difikirkan perlu.