DO'A AKHIR TAHUN DAN AWAL TAHUN

09 November 2012
Sebentar lagi insya Allah akan kita tinggalkan tahun 1433 H. dan akan kita masuki tahun baru 1434 H. Untuk itu, ada ajaran do'a khusus di akhir tahun dan awal tahun. Do'a akhir tahun sebaiknya di amalkan setelah sholat ashar, hari terakhir bulan Dzul Hijjah, yang Insya Allah besok Rabu sore tanggal 14 Nopember 2012, bacaan doanya dibawah ini :

Karena itu ya Allah. berupa amal perbuatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala. wahai Dzat Yang Maha Pemurah.Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Alhamdulillaahirobbil Aalamin Wa sallallaahu ‘ala sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadiw wa ‘alaa aalihi wa sahbihii Ajma'iin. Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.beserta para keluarga dan sahabatnya. Segala apa yang telah kami kerjakan. wa sallallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadiw wa ‘alaa ‘aalihii wa sahbihii wa sallam wal hamdulillaahi robbil aalamiin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. kami mohon kepada-Mu. padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu). selama tahun ini. sedang kami belum bertaubat. wahai Dzat Yang Maha Pemurah.Ya Allah.segala yang telah kami kerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi laranganMu. yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk kami. semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada-Mu. . Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad. wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan. Allaahumma maa ‘amilna fi haazihis-sanati mimmaa nahaitana ‘anhu fa lam natub minhu wa lam tardhahuu wa lam tansahuu wa halimta ‘alayna ba’da qudratika ‘alaa uquubatina wa da’autana ilattaubati minhu ba’da jur’atina alaa ma’siyatika fa innana nastagfiruka fagfirlii wa maa ‘amilna fiihaa mimma tardhaahu wa wa’attana ‘alaihissawaaba fanas’alukallahumma yaa kariimu yaa zal-jalaali wal ikraam. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami nabi Muhammad SAW. keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Amin yaa rabbal ‘alamin. kami mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada kami dengan kemurahan-Mu.an tataqabbalahuu minna wa laa taqta’ rajaa’na minkaa yaa kariim. dan Engkau telah mengajak kami untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat.

.DO'A AWAL TAHUN Sedangkan Do'a awal tahun di amalkan setelah Sholat Maghrib.

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Alhamdulillaahirobbil aalamin. Ya Allah Engkaulah Yang Abadi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. wa ‘alaa fadlikal’azimi wa juudila-mu’awwali. beserta keluarga dan sahabatnya semua. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan. Wa Sholaatu Wassalaamu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin Asyrofil Mursaliin wa ‘alaa ‘aalihi wa sahbihii Ajma'iin.beserta para keluarganya dan sahabatnya. Segala puji bagi Alloh Tuhan Seluruh Alam. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung. lagi Awal.Segala puji bagi Alloh Tuhan Seluruh Alam Amin yaa rabbal ‘alamin . kekasihkekasihnya dan bala tentaranya.Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. wa sallallaahu ‘alaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin Nabiyyil Ummiyi wa ‘alaa ‘aalihi wa ashaabihii ajma'ain walhamdulillahi robbil aalamin taqobbalallohu minna wa minkum taqobbal yaa kamimArtinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan. Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwal. Dahulu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW.agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan.wa hazaa ‘aamun jadidun qad aqbala nas’alukal ‘ismata fiihi minasy-syaitaani wa auliyaa’ihi wa junuudihi wal’auna ‘alaa haazihin-nafsil-ammaarati bissuu’i wal-isytigaala bimaa yuqarribuna ilaika zulfa yaa zal-jalaali wal-ikraami yaa arhamarraahimiin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful