4/11/13

Abjad Thai - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Abjad Thai
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Abjad Thai (Bahasa Thai: อั กษรไทย, àksŏn thai) digunakan untuk menulis bahasa Thai dan kebanyakan bahasa-bahasa kaum minoriti di Thailand. Abjad ini terdiri daripada 44 huruf konsonan (พยัญชนะ, phayanchaná), 15 tanda vokal (สระ, sàrà) yang membentuk sekurang-kurangnya 28 bentuk vokal, dan empat tanda nada (วรรณยุ กต์ / วรรณยุ ต, wannayúk atau wannayút ). Tulisan Thai berbentuk abugida, yang mana huruf konsonan diiringi bunyi vokal, iaitu sama ada 'a' atau 'o' melainkan disertakan tanda vokal. Huruf-huruf konsonan ditulis secara melintang dari kiri ke kanan, sementara tanda vokal diatur di atas, bawah, kiri, kanan atau mengapit huruf konsonan padanannya. Tulisan Thai juga merangkumi angka Thai yang berasaskan sistem angka Hindu-Arab (ตัวเลขไทย, tua lek thai), tetapi angka Hindu-Arab bergaya Barat (ตัวเลขฮิ นดู อารบิ ก, tua lek hindu arabik ) juga laris digunakan. Abjad Thai diterbitkan daripada tulisan Khmer lama, iaitu sejenis gaya penulisan Brahmi selatan yang bernama Vatteluttu atau tulisan Pallawa. Mengikut tradisi, abjad Thai dicipta pada tahun 1283 oleh Raja Ramkhamhaeng (Bahasa Thai: พ่ อขุ นรามคํ าแหง มหาราช).

Thai

Jenis

Abugida

Bahasa Thai Pencipta Raja Ram Khamhaeng Tempoh 1283–kini masa Sistem tulisan Induk Sistem tulisan Anak U+0E00–U+0E7F Julat Unicode (http://www.unicode.org/charts/PDF/U0E00.pdf) ISO 15924 Nota: Muka ini mungkin mengandungi simbol fonetik IPA.
T h a i

Brāhmī Pallava Khmer Thai Lao

Isi kandungan
1 Senarai abjad 1.1 Konsonan 1.2 Vokal 1.3 Diakritik 2 Pautan luar

Senarai abjad
ms.wikipedia.org/wiki/Abjad_Thai 1/9

dan bererti "telur".org/wiki/Abjad_Thai . dan khai (ไข่ ) ialah perkataan yang bermula dengan bunyi konsonan berkenaan. Terdapat konsonan pendua yang sebenarnya mewakili konsonan berbeza dalam bahasa Sanskrit dan Pali.4/11/13 Abjad Thai . Aksara Thai Nama RTGS (erti) ก ไก่ ko kai (ayam) ข ไข่ kho khai (telur) ฃ ขวด kho khuat (botol) [lapuk] RTGS IPA Kelas Replika catatan Ramkhamhaeng. nama huruf ข ialah kho khai (ข ไข่ ).Wikipedia Bahasa Melayu. ี siang klang) dan tinggi (เสย งสู ง. iaitu ฃ (kho khuat ) dan ฅ (kho khon). Misalnya. ensiklopedia bebas Konsonan Terdapat 44 huruf konsonan yang mewakili 21 bunyi konsonan berbeza. tengah (เสย งกลาง. Huruf konsonan ี ี terbahagi kepada tiga kelas.wikipedia. iaitu kho sebagai bunyinya. Terdapat dua huruf konsonan. tetapi sama sebutannya dalam bahasa Thai. Untuk membantu pembelajaran. siang tam). setiap huruf konsonan dinamakan dengan perkataan akrofoni yang bermula dengan atau mengetengahkan bunyi konsonannya. tetapi masih terdapat pada papan kekunci dan set aksara Thai. iaitu rendah (เสย งตํ า. catatan terlama yang bertulisan proto-Thai Awal Akhir Awal Akhir k kh kh kh kh kh ng ch ch ch s ch y d k k k k k k ng t t t n t k kʰ kʰ kʰ kʰ kʰ ŋ tɕ tɕʰ tɕʰ s tɕʰ j d k k k k k k ŋ t t t n t tengah tinggi tinggi rendah rendah rendah rendah tengah tinggi rendah rendah rendah rendah tengah 2/9 ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ค ควาย kho khwai (kerbau) ฅ คน kho khon (orang) [lapuk] ฆ ระฆัง kho ra-khang (genta) ง งู จ จาน ฉ ฉิ ง ้ ช ชาง ngo ngu (ular) cho chan (pinggan) cho ching (simbal) cho chang (gajah) ซ โซ ่ so so (rantai) ฌ เฌอ cho choe (rimbun) ญ หญิ ง yo ying (wanita) ฎ ชฎา do cha-da (alas kepala) ms. yang menentukan nada vokal berikutnya. yang tidak dipakai lagi dalam penulisan bahasa Thai. siang sung).

org/wiki/Abjad_Thai .wikipedia.Wikipedia Bahasa Melayu.4/11/13 Abjad Thai . ensiklopedia bebas ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ฏ ปฏัก ฐ ฐาน ฑ มณโฑ to pa-tak (angkus) tho san-than (tapak) tho montho (penari) t th th th n d t th th th n b p ph f ph f ph m y r l w s t t t t n t t t t t n p p p p p m y n n w t t tʰ tʰ tʰ n d t tʰ tʰ tʰ n b p pʰ f pʰ f pʰ m j r l w s t t t t n t t t t t n p p p p p m j n n w t tengah tinggi rendah rendah rendah tengah tengah tinggi rendah rendah rendah tengah tengah tinggi tinggi rendah rendah rendah rendah rendah rendah rendah rendah tinggi 3/9 ฒ ผู เฒ่ ้า tho phu-thao (orang tua) ณ เณร ด เด็ ก ต เต่ า ถ ถุ ง no nen (anak sami) do dek (anak) to tao (penyu) tho thung (guni) ท ทหาร tho thahan (askar) ธ ธง tho thong (bendera) น หนู no nu (tikus) บ ใบไม ้ bo baimai (daun) ป ปลา ผ ผึ ง ฝ ฝา พ พาน ฟ ฟั น ภ สํ าเภา ม มา ้ po plaa (ikan) pho phueng (lebah) fo fa (tudung) pho phan (dulang) fo fan (gigi) pho sam-phao (kapal layar) mo ma (kuda) ย ยักษ์ yo yak (gergasi) ร เรื อ ล ลิ ง ro ruea (perahu) lo ling (monyet) ว แหวน wo waen (gelang) ศ ศาลา so sala (astaka) ms.

Lebih-lebih lagi. melingkungi konsonan sebelumnya yang bervokal tersirat. ฤ ฤๅ mengikut ร. sama dengan . dan /tɕʰapʰɔʔ/ "khususnya" ditulis เฉพาะ. bawah.Wikipedia Bahasa Melayu. dan dibaca sebagai gabungan konsonan dan vokal. Aksara vokal apitan juga mengapit seluruh gagasan konsonan. ensiklopedia bebas ษ ส ห ฬ อ ฮ Vokal ษ ฤๅษี so rue-si (pertapa) ื ส เสอ ห หี บ ฬ จุ ฬา อ อ่ าง ฮ นกฮู ก so suea (harimau) ho hip (dada) lo chu-la (layang-layang) o ang (besen) ho nok-huk (burung pungguk) s s h l * h t t n - s s h l ʔ h t t n - tinggi tinggi tinggi rendah tengah rendah Bunyi vokal dan diftong dalam bahasa Thai ditulis dengan campuran aksara vokal pada konsonan asasnya. (panjang) (dan untuk huruf kembar lapuk tadi. ลึ dan ลื อ). ataupun mengapit konsonannya.wikipedia.4/11/13 Abjad Thai . Cuma ada sedikit pengecualian untuk kata pinjaman Pali. begitu juga untuk mengeja อั งกฤษ angrit "Inggeris" dan ประเทศอั งกฤษ Prathet angrit "England". ถนน mentranskripsi /tʰànǒn/ "jalan". jika ada (tanda sengkang kedua). iaitu /o/ sebagai vokal tersirat dalam suku kata terbuka. Setiap vokal ditunjukkan kedudukan betulnya pada konsonan awalan (diwakili oleh tanda sengkang '–') dan konsonan akhiran.org/wiki/Abjad_Thai 4/9 IPA RTGS Lainan aʔ o ɑn ɑ a o an a un u um uar u Bunyi ak dalam "sesak" o dalam "bot" an dalam "tan".◌ัน a dalam "penat". bukan ruet ) กฤษดา (krisada. masing-masing bersamaan รึ (pendek). bukan kruesana) ฤทธิ "kuasa ghaib" (rit .◌ํ า – –– –รร –รร– –รรม –ว– ɑm am ua ua ua dalam "luar" . misalnya: กฤษณะ "Krishna" (kritna. Dalam susunan abjad. Misalnya. Misalnya. sama dengan . /pʰɔʔ/ "menanam" ditulis เพาะ. Perhatikan bahawa tanda vokal boleh terletak di atas. Aksara vokal apitan seperti เ–าะ /ɔʔ/. dan รื อ. iaitu /a/ dalam suku kata terbuka (KV) dan /o/ dalam suku kata tertutup (KVK).◌ัam dalam "garam". kiri atau kanan konsonan. sama dengan . Aksara huruf kembar ฤ dan ฤๅ (dan juga ฦ ฦๅ yang kini lapuk) biasanya dianggap sebagai vokal. Aksara Nama a tersirat o tersirat ro han * ro han * ro han dengan mo ma sebagai konsonan penutup * sara ua * sara ua dengan wo waen sebagai ms. ฤ boleh meminjam bunyi ริ (ri) dalam kebanyakan kata pinjaman Sanskrit. Setiap huruf konsonan Thai ada vokal tersirat. bukan kruetsada).

aa a dalam "baru" (panjang) aai.wikipedia.Wikipedia Bahasa Melayu. ae. ei e dalam "pensel" (pendek) eh ek dalam "robek" (pendek) เ–◌็ sara e dengan mai taikhu – เ–ะ sara e ms.org/wiki/Abjad_Thai 5/9 . u oo oo. a. e dalam "enak" (panjang) ai. aw oy u u (Inggeris) uoy dalam "buoy" (Inggeris) aw dalam "saw" (Inggeris) oy dalam "boy" ak dalam "petak" a dalam "penat" (pendek) ai dalam "hai" ua dalam "luar" uak dalam "juak" uaʔ ua aː aːj a ai ah. uu iu dalam "lekiu" i dalam "beri" (panjang) u dalam "tumpang". tetapi bibir jangan dibundarkan (panjang) u dalam "tumpang" (pendek) u dalam "ibu" (panjang) aːw ao ɑm am i iw iː ɯ ɯː u uː eː e eʔ i io i ue ue u u e e e –◌ํ า sara am –◌ิ sara i i dengan wo waen sebagai –◌ิ ว sara konsonan penutup –◌ี sara i –◌ึ sara ue –◌ื sara ue –◌ุ –◌ู เ– sara u sara u sara e ay. aay. uh eu. tetapi bibir jangan dibundarkan (pendek) u dalam "ubat". ii. ar. u.4/11/13 Abjad Thai . y eu. ai dalam "hai" (panjang) ay au um au dalam "kau" (panjang) am dalam "demam" i dalam "cubit" (pendek) ew ee. ensiklopedia bebas –วย –อ –อย –ะ –◌ั – –◌ัย –◌ัว –◌ัวะ –า –าย –าว konsonan penutup sara o sara o dengan yo yak sebagai konsonan penutup sara a sara a dalam bentuk mai han-akat sara a dengan yo yak sebagai konsonan penutup sara ua sara ua sara a sara a dengan yo yak sebagai konsonan penutup sara a dengan wo waen sebagai konsonan penutup uɛj uai ɔː ɔːj aʔ a ɑj ua o oi a a ai ua uay or.

org/wiki/Abjad_Thai . ue eua. ua a aeh. oh. ear. ua. eu. eo ua dalam "sua" (bibir jangan dibundarkan) uak dalam "puak" (bibir jangan dibundarkan) (Inggeris) a dalam "ham" (Inggeris) a dalam "at" (Inggeris) a dalam "at" (Inggeris) a dalam "ham" + ow dalam iaʔ ia io iao เ–◌ื อ sara uea sara uea sara ae ɯːa uea ɯaʔ uea ɛː ɛʔ ɛ ae ae ae แ–ะ sara ae แ–◌็ sara ae with mai taikhu – แ–ว โ– โ–ะ ใ– ไ– sara ae with wo weaen as closing consonant sara o sara o sara ai mai muan ** sara ai mai malai ɛːw aeo oː oʔ ɑj ɑj o o ai ai "low" or. ensiklopedia bebas เ– ย sara oe dengan yo yak sebagai konsonan penutup ɤːj ɤː ɤʔ ɤ oei oe oe oe oey (Inggeris) u dalam "burn" + y dalam "boy" er. ow orh. iow eua. iak dalam "riak" ie eaw. or e dalam "peta" e dalam "peta" e dalam "enak" (panjang) + u dalam "lekiu" au dalam "kau" o dalam "momok" (bibir dibuka sedikit) เ–อ sara oe เ–อะ sara oe เ–◌ิ sara oe – เ– ว เ– า เ–าะ sara e dengan wo waen sebagai konsonan penutup sara ao sara o eːw eo aw ao ɔʔ iːa o ia เ–◌ี ย sara ia เ– ◌ี ยะ เ– ◌ี ยว เ– ◌ื อะ แ– sara ia sara ia with wo waen as closing consonant ear.Wikipedia Bahasa Melayu. ere. oh. au. ur (Inggeris) u dalam "burn" eu eu. ô o dalam "solo" oh ay. u eu. ia dalam "beria-ia" (panjang) ie iah. ew aw.4/11/13 Abjad Thai . io dala "trio" iew. y ok dalam "cocok" ai dalam "petai" ai dalam "petai" 6/9 ms. a aeh. a aew.wikipedia. y ay.

ms. tetapi bibir jangan dibundarkan (pendek) ru dalam "rumah". dua. Nama dan bentuk keempat-empat tanda nada ini dipinjam dari nombor satu. konsonan penutup (jika ada. tengah atau rendah). yang tiada padanan fonetik berkelas tinggi. tetapi ditandai dalam tulisan oleh gabungan kelas konsonan pembuka (tinggi. li lu ru dalam "runtuh". dan tulisannya menyediakan maklumat secukupnya mengenai nada yang digunakan.Wikipedia Bahasa Melayu. ญ. agar mengikut resmi nada konsonan kelas tinggi. Huruf ห kelas tinggi yang bisu "memimpin" konsonan sengauan kelas rendah (ง. yang selebihnya memakai varian /ɑj/ yang lain.org/wiki/Abjad_Thai 7/9 . ร dan ล). tiga dan empat dalam suatu bahasa Indo-Arya. tetapi bibir jangan dibundarkan (pendek) lu dalam "lurah". tetapi bibir jangan dibundarkan (panjang) lɯː lue * Ini adalah separa vokal atau diftong yang ditulis dalam huruf konsonan. ensiklopedia bebas ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ro rue (pendek) * ro rue (panjang) * lo lue (pendek) * lo lue (panjang) * rɯ rue rɯː rue lɯ lue ru. Diakritik Tanda diakritik digunakan dalam abjad Thai untuk menandakan berubahnya nilai bunyi huruf. Thai ialah sejenis bahasa berasaskan nada. ho pimpinan. ** Cuma terdapat 20 perkataan Thai yang memakai sara ai mai muan (ใ). น dan ม) dan sonoran (ว. dengan tanda nada dibawa oleh konsonan kelas rendah. Dalam perkataan aneka suku. konsonan pembuka berkelas tengah atau tinggi dengan vokal tersirat begitu juga "memimpin" konsonan kelas rendah ini mengikut resmi nada kelas tinggi.4/11/13 Abjad Thai . dua aksara konsonan (bukan diakritik) turut digunakan untuk mengubah nadanya: ห นํ า ho nam. ri ruu lu. hentian tak bersuara atau sonoran bersuara) dan satu daripada empat tanda nada (jika ada). Carta berikut menerangkan tanda nada dan penggunaannya: Aksara Thai Nama RTGS (เปล่ า) (tiada) (เปล่ า) (tiada) (เปล่ า) (tiada) ้ –◌่ ไมเอก ้ –◌ ้ไมโท ้ –◌๊ ไมตรี ้ ตวา –◌๋ ไมจั mai ek mai tho mai tri Kandungan suku kata dan kelas konsonan awalan Vokal dan akhiran vokal panjang atau vokal diikuti sonoran vokal panjang diikuti plosif mana-mana mana-mana mana-mana Tinggi Tengah Rendah naik tengah tengah rendah rendah jatuh rendah rendah jatuh jatuh jatuh tinggi naik tinggi - vokal pendek di akhir suku kata atau diikuti plosif rendah rendah tinggi mai chattawa mana-mana Selain di atas.wikipedia. Nada disebut serentak dengan vokal. tetapi bibir jangan dibundarkan (panjang) lu dalam "lumrah". kepanjangan vokal (panjang atau pendek). ย.

Dalam perbualan percakapan. hajat) อย่ าง (yang. kata-kata sedemikian disebut mengikut ejaannya. Perhatikan keempat-empatnya bervokal panjang. karan bererti "batal".aspx?ref=consonants). tinggal).quantumfighter.4/11/13 Abjad Thai . belum) อยู ่ (yu.html) ensiklopedia bebas Omniglot . by Richard Wordingham Virtual Thai Keyboard (http://mister-kwai.wikimedia. apabila berucap di khalayak awam.htm) Thai Alphabet Soundboard (http://www. kedua-duanya disebut dengan nada tinggi dan bukannya nada naik yang ditunjukkan oleh ejaannya).thai-language.org/wiki/Abjad_Thai 8/9 . Mai taikhu hanya vokal digunakan bersama sara e (เ) dan sara ae (แ) dalam suku kata tertutup. Biasanya. Khmer.wikipedia. iaitu: อย่ า (ya. o pimpinan. huruf –◌์ การั นต์ karan senyap Pautan luar Comparing Thai script with Devanagari.org/wiki/Category:Thai_pronunciation? uselang=ms) shinobi. jangan) อยาก (yak . thanthakhat .omniglot.com/2009/05/devanagari-and-its-taiEdisi Abjad Thai dari Wikipedia.thai-language. Huruf อ kelas tengah "memimpin" huruf ย kelas rendah untuk mengikut resmi nada kelas tengah dalam empat perkataan sahaja. Burmese.aspx?ref=vowels).blogspot.info/THAILEX/THAILEXENG/lexicon/Thais%20Alfabet.thailex.cnx-translation.pdf) Transliterations for Thai Vowels (http://www.html) Freeware for the Windows operating system Templat:Writing systems ms. and Tai Tham (http://alifWikimedia Commons mempunyai media berkaitan: Abjad Thai (//commons.cnx-translation.com/thai/index. Bentuknya seperti angka 8 ๘ dalam tulisan Thai.com/default. manakala tiga yang lain sebagai suku kata hidup bertanda mai ek .com/forum/files/thai_alphabet_consonants_883. oleh itu juga pemendek diberi jolokan mai lek paet "batang #8". tetapi อยาก sebagai suku kata mati tidak memerlukan tanda nada. Fungsi Penerangan ้ค ู ้ –◌็ไมไต่ mai taikhu penanda ทัณฑฆาต. and Alternative Presentation of Thai Consonants (http://www. and-burmese.htm) Thai Alphabet (http://www. dan bernada siang ek rendah.Thai (http://www.aspx?ref=altcons). tidak kurang adanya perkataan yang dieja dengan satu nada tetapi disebut dengan nada yang lain (khususnya kata ganti nama ฉั น chan dan เขา khao. Thai Consonants (http://www. Tanda diakritik lain digunakan untuk menandakan vokal pendek dan konsonan senyap: Tanda Thai Nama RTGS Mai taikhu bererti "batang yang memanjat dan bercangkung". ensiklopedia bebas อ นํ า o nam.com/default.com/writing/thai.Wikipedia Bahasa Melayu. Thanthakat bererti "kapak pertanda".thai-language.com/default.com/thai/) Thai consonants (http://www.pdf) Thai vowels (http://www.com/forum/files/thai_alphabet_vowels_199.

php?title=Abjad_Thai&oldid=2807113" Kategori: Scripts with ISO 15924 four-letter codes Abjad suku kata Bahasa Thai Laman ini diubah buat kali terakhir pada 13:30.wikipedia. ensiklopedia bebas Diambil daripada "http://ms. ms.Wikipedia Bahasa Melayu. terma-terma tambahan mungkin terpakai.wikipedia. Teks disediakan dengan Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa.org/wiki/Abjad_Thai 9/9 .org/w/index. 9 Mac 2013.4/11/13 Abjad Thai . Lihat Terma-Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful