P. 1
Abjad Thai

Abjad Thai

|Views: 89|Likes:
Published by Zain Al Abidin

More info:

Published by: Zain Al Abidin on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

4/11/13

Abjad Thai - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Abjad Thai
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Abjad Thai (Bahasa Thai: อั กษรไทย, àksŏn thai) digunakan untuk menulis bahasa Thai dan kebanyakan bahasa-bahasa kaum minoriti di Thailand. Abjad ini terdiri daripada 44 huruf konsonan (พยัญชนะ, phayanchaná), 15 tanda vokal (สระ, sàrà) yang membentuk sekurang-kurangnya 28 bentuk vokal, dan empat tanda nada (วรรณยุ กต์ / วรรณยุ ต, wannayúk atau wannayút ). Tulisan Thai berbentuk abugida, yang mana huruf konsonan diiringi bunyi vokal, iaitu sama ada 'a' atau 'o' melainkan disertakan tanda vokal. Huruf-huruf konsonan ditulis secara melintang dari kiri ke kanan, sementara tanda vokal diatur di atas, bawah, kiri, kanan atau mengapit huruf konsonan padanannya. Tulisan Thai juga merangkumi angka Thai yang berasaskan sistem angka Hindu-Arab (ตัวเลขไทย, tua lek thai), tetapi angka Hindu-Arab bergaya Barat (ตัวเลขฮิ นดู อารบิ ก, tua lek hindu arabik ) juga laris digunakan. Abjad Thai diterbitkan daripada tulisan Khmer lama, iaitu sejenis gaya penulisan Brahmi selatan yang bernama Vatteluttu atau tulisan Pallawa. Mengikut tradisi, abjad Thai dicipta pada tahun 1283 oleh Raja Ramkhamhaeng (Bahasa Thai: พ่ อขุ นรามคํ าแหง มหาราช).

Thai

Jenis

Abugida

Bahasa Thai Pencipta Raja Ram Khamhaeng Tempoh 1283–kini masa Sistem tulisan Induk Sistem tulisan Anak U+0E00–U+0E7F Julat Unicode (http://www.unicode.org/charts/PDF/U0E00.pdf) ISO 15924 Nota: Muka ini mungkin mengandungi simbol fonetik IPA.
T h a i

Brāhmī Pallava Khmer Thai Lao

Isi kandungan
1 Senarai abjad 1.1 Konsonan 1.2 Vokal 1.3 Diakritik 2 Pautan luar

Senarai abjad
ms.wikipedia.org/wiki/Abjad_Thai 1/9

siang sung). dan khai (ไข่ ) ialah perkataan yang bermula dengan bunyi konsonan berkenaan. dan bererti "telur". setiap huruf konsonan dinamakan dengan perkataan akrofoni yang bermula dengan atau mengetengahkan bunyi konsonannya. tetapi sama sebutannya dalam bahasa Thai. Terdapat dua huruf konsonan.Wikipedia Bahasa Melayu. iaitu kho sebagai bunyinya. iaitu rendah (เสย งตํ า. siang tam). Aksara Thai Nama RTGS (erti) ก ไก่ ko kai (ayam) ข ไข่ kho khai (telur) ฃ ขวด kho khuat (botol) [lapuk] RTGS IPA Kelas Replika catatan Ramkhamhaeng.4/11/13 Abjad Thai . tengah (เสย งกลาง. Misalnya. catatan terlama yang bertulisan proto-Thai Awal Akhir Awal Akhir k kh kh kh kh kh ng ch ch ch s ch y d k k k k k k ng t t t n t k kʰ kʰ kʰ kʰ kʰ ŋ tɕ tɕʰ tɕʰ s tɕʰ j d k k k k k k ŋ t t t n t tengah tinggi tinggi rendah rendah rendah rendah tengah tinggi rendah rendah rendah rendah tengah 2/9 ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ค ควาย kho khwai (kerbau) ฅ คน kho khon (orang) [lapuk] ฆ ระฆัง kho ra-khang (genta) ง งู จ จาน ฉ ฉิ ง ้ ช ชาง ngo ngu (ular) cho chan (pinggan) cho ching (simbal) cho chang (gajah) ซ โซ ่ so so (rantai) ฌ เฌอ cho choe (rimbun) ญ หญิ ง yo ying (wanita) ฎ ชฎา do cha-da (alas kepala) ms.wikipedia. Untuk membantu pembelajaran. Huruf konsonan ี ี terbahagi kepada tiga kelas. yang menentukan nada vokal berikutnya. ี siang klang) dan tinggi (เสย งสู ง. yang tidak dipakai lagi dalam penulisan bahasa Thai. tetapi masih terdapat pada papan kekunci dan set aksara Thai. iaitu ฃ (kho khuat ) dan ฅ (kho khon). ensiklopedia bebas Konsonan Terdapat 44 huruf konsonan yang mewakili 21 bunyi konsonan berbeza. nama huruf ข ialah kho khai (ข ไข่ ). Terdapat konsonan pendua yang sebenarnya mewakili konsonan berbeza dalam bahasa Sanskrit dan Pali.org/wiki/Abjad_Thai .

wikipedia.Wikipedia Bahasa Melayu.4/11/13 Abjad Thai .org/wiki/Abjad_Thai . ensiklopedia bebas ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ฏ ปฏัก ฐ ฐาน ฑ มณโฑ to pa-tak (angkus) tho san-than (tapak) tho montho (penari) t th th th n d t th th th n b p ph f ph f ph m y r l w s t t t t n t t t t t n p p p p p m y n n w t t tʰ tʰ tʰ n d t tʰ tʰ tʰ n b p pʰ f pʰ f pʰ m j r l w s t t t t n t t t t t n p p p p p m j n n w t tengah tinggi rendah rendah rendah tengah tengah tinggi rendah rendah rendah tengah tengah tinggi tinggi rendah rendah rendah rendah rendah rendah rendah rendah tinggi 3/9 ฒ ผู เฒ่ ้า tho phu-thao (orang tua) ณ เณร ด เด็ ก ต เต่ า ถ ถุ ง no nen (anak sami) do dek (anak) to tao (penyu) tho thung (guni) ท ทหาร tho thahan (askar) ธ ธง tho thong (bendera) น หนู no nu (tikus) บ ใบไม ้ bo baimai (daun) ป ปลา ผ ผึ ง ฝ ฝา พ พาน ฟ ฟั น ภ สํ าเภา ม มา ้ po plaa (ikan) pho phueng (lebah) fo fa (tudung) pho phan (dulang) fo fan (gigi) pho sam-phao (kapal layar) mo ma (kuda) ย ยักษ์ yo yak (gergasi) ร เรื อ ล ลิ ง ro ruea (perahu) lo ling (monyet) ว แหวน wo waen (gelang) ศ ศาลา so sala (astaka) ms.

Perhatikan bahawa tanda vokal boleh terletak di atas.◌ํ า – –– –รร –รร– –รรม –ว– ɑm am ua ua ua dalam "luar" . iaitu /a/ dalam suku kata terbuka (KV) dan /o/ dalam suku kata tertutup (KVK). Misalnya. bukan ruet ) กฤษดา (krisada. ensiklopedia bebas ษ ส ห ฬ อ ฮ Vokal ษ ฤๅษี so rue-si (pertapa) ื ส เสอ ห หี บ ฬ จุ ฬา อ อ่ าง ฮ นกฮู ก so suea (harimau) ho hip (dada) lo chu-la (layang-layang) o ang (besen) ho nok-huk (burung pungguk) s s h l * h t t n - s s h l ʔ h t t n - tinggi tinggi tinggi rendah tengah rendah Bunyi vokal dan diftong dalam bahasa Thai ditulis dengan campuran aksara vokal pada konsonan asasnya. iaitu /o/ sebagai vokal tersirat dalam suku kata terbuka. bukan kruesana) ฤทธิ "kuasa ghaib" (rit . misalnya: กฤษณะ "Krishna" (kritna. kiri atau kanan konsonan. sama dengan . Dalam susunan abjad. dan /tɕʰapʰɔʔ/ "khususnya" ditulis เฉพาะ. Setiap huruf konsonan Thai ada vokal tersirat. jika ada (tanda sengkang kedua). sama dengan .wikipedia. Aksara huruf kembar ฤ dan ฤๅ (dan juga ฦ ฦๅ yang kini lapuk) biasanya dianggap sebagai vokal. melingkungi konsonan sebelumnya yang bervokal tersirat. masing-masing bersamaan รึ (pendek).◌ัน a dalam "penat". Lebih-lebih lagi.Wikipedia Bahasa Melayu.4/11/13 Abjad Thai . Aksara vokal apitan juga mengapit seluruh gagasan konsonan. /pʰɔʔ/ "menanam" ditulis เพาะ. ลึ dan ลื อ). bawah. Aksara vokal apitan seperti เ–าะ /ɔʔ/. Misalnya. bukan kruetsada). ฤ ฤๅ mengikut ร. dan รื อ.◌ัam dalam "garam". Aksara Nama a tersirat o tersirat ro han * ro han * ro han dengan mo ma sebagai konsonan penutup * sara ua * sara ua dengan wo waen sebagai ms. begitu juga untuk mengeja อั งกฤษ angrit "Inggeris" dan ประเทศอั งกฤษ Prathet angrit "England". Setiap vokal ditunjukkan kedudukan betulnya pada konsonan awalan (diwakili oleh tanda sengkang '–') dan konsonan akhiran. ถนน mentranskripsi /tʰànǒn/ "jalan".org/wiki/Abjad_Thai 4/9 IPA RTGS Lainan aʔ o ɑn ɑ a o an a un u um uar u Bunyi ak dalam "sesak" o dalam "bot" an dalam "tan". sama dengan . Cuma ada sedikit pengecualian untuk kata pinjaman Pali. dan dibaca sebagai gabungan konsonan dan vokal. ฤ boleh meminjam bunyi ริ (ri) dalam kebanyakan kata pinjaman Sanskrit. (panjang) (dan untuk huruf kembar lapuk tadi. ataupun mengapit konsonannya.

uu iu dalam "lekiu" i dalam "beri" (panjang) u dalam "tumpang". aw oy u u (Inggeris) uoy dalam "buoy" (Inggeris) aw dalam "saw" (Inggeris) oy dalam "boy" ak dalam "petak" a dalam "penat" (pendek) ai dalam "hai" ua dalam "luar" uak dalam "juak" uaʔ ua aː aːj a ai ah.4/11/13 Abjad Thai . ii. e dalam "enak" (panjang) ai.Wikipedia Bahasa Melayu. ai dalam "hai" (panjang) ay au um au dalam "kau" (panjang) am dalam "demam" i dalam "cubit" (pendek) ew ee. uh eu. ei e dalam "pensel" (pendek) eh ek dalam "robek" (pendek) เ–◌็ sara e dengan mai taikhu – เ–ะ sara e ms. ar. u. aa a dalam "baru" (panjang) aai. tetapi bibir jangan dibundarkan (panjang) u dalam "tumpang" (pendek) u dalam "ibu" (panjang) aːw ao ɑm am i iw iː ɯ ɯː u uː eː e eʔ i io i ue ue u u e e e –◌ํ า sara am –◌ิ sara i i dengan wo waen sebagai –◌ิ ว sara konsonan penutup –◌ี sara i –◌ึ sara ue –◌ื sara ue –◌ุ –◌ู เ– sara u sara u sara e ay.wikipedia. ae. ensiklopedia bebas –วย –อ –อย –ะ –◌ั – –◌ัย –◌ัว –◌ัวะ –า –าย –าว konsonan penutup sara o sara o dengan yo yak sebagai konsonan penutup sara a sara a dalam bentuk mai han-akat sara a dengan yo yak sebagai konsonan penutup sara ua sara ua sara a sara a dengan yo yak sebagai konsonan penutup sara a dengan wo waen sebagai konsonan penutup uɛj uai ɔː ɔːj aʔ a ɑj ua o oi a a ai ua uay or. a. y eu. tetapi bibir jangan dibundarkan (pendek) u dalam "ubat". u oo oo. aay.org/wiki/Abjad_Thai 5/9 .

ear. iow eua. y ay. ua a aeh. ia dalam "beria-ia" (panjang) ie iah. a aew. oh. or e dalam "peta" e dalam "peta" e dalam "enak" (panjang) + u dalam "lekiu" au dalam "kau" o dalam "momok" (bibir dibuka sedikit) เ–อ sara oe เ–อะ sara oe เ–◌ิ sara oe – เ– ว เ– า เ–าะ sara e dengan wo waen sebagai konsonan penutup sara ao sara o eːw eo aw ao ɔʔ iːa o ia เ–◌ี ย sara ia เ– ◌ี ยะ เ– ◌ี ยว เ– ◌ื อะ แ– sara ia sara ia with wo waen as closing consonant ear. eo ua dalam "sua" (bibir jangan dibundarkan) uak dalam "puak" (bibir jangan dibundarkan) (Inggeris) a dalam "ham" (Inggeris) a dalam "at" (Inggeris) a dalam "at" (Inggeris) a dalam "ham" + ow dalam iaʔ ia io iao เ–◌ื อ sara uea sara uea sara ae ɯːa uea ɯaʔ uea ɛː ɛʔ ɛ ae ae ae แ–ะ sara ae แ–◌็ sara ae with mai taikhu – แ–ว โ– โ–ะ ใ– ไ– sara ae with wo weaen as closing consonant sara o sara o sara ai mai muan ** sara ai mai malai ɛːw aeo oː oʔ ɑj ɑj o o ai ai "low" or.org/wiki/Abjad_Thai . oh.wikipedia. y ok dalam "cocok" ai dalam "petai" ai dalam "petai" 6/9 ms. ua. ue eua. u eu. ere. ew aw.4/11/13 Abjad Thai . io dala "trio" iew.Wikipedia Bahasa Melayu. ensiklopedia bebas เ– ย sara oe dengan yo yak sebagai konsonan penutup ɤːj ɤː ɤʔ ɤ oei oe oe oe oey (Inggeris) u dalam "burn" + y dalam "boy" er. ô o dalam "solo" oh ay. ow orh. eu. a aeh. iak dalam "riak" ie eaw. ur (Inggeris) u dalam "burn" eu eu. au.

tetapi bibir jangan dibundarkan (panjang) lɯː lue * Ini adalah separa vokal atau diftong yang ditulis dalam huruf konsonan. li lu ru dalam "runtuh". ri ruu lu. konsonan penutup (jika ada.Wikipedia Bahasa Melayu. Nama dan bentuk keempat-empat tanda nada ini dipinjam dari nombor satu. Carta berikut menerangkan tanda nada dan penggunaannya: Aksara Thai Nama RTGS (เปล่ า) (tiada) (เปล่ า) (tiada) (เปล่ า) (tiada) ้ –◌่ ไมเอก ้ –◌ ้ไมโท ้ –◌๊ ไมตรี ้ ตวา –◌๋ ไมจั mai ek mai tho mai tri Kandungan suku kata dan kelas konsonan awalan Vokal dan akhiran vokal panjang atau vokal diikuti sonoran vokal panjang diikuti plosif mana-mana mana-mana mana-mana Tinggi Tengah Rendah naik tengah tengah rendah rendah jatuh rendah rendah jatuh jatuh jatuh tinggi naik tinggi - vokal pendek di akhir suku kata atau diikuti plosif rendah rendah tinggi mai chattawa mana-mana Selain di atas. tetapi bibir jangan dibundarkan (pendek) ru dalam "rumah". dan tulisannya menyediakan maklumat secukupnya mengenai nada yang digunakan. ** Cuma terdapat 20 perkataan Thai yang memakai sara ai mai muan (ใ). dengan tanda nada dibawa oleh konsonan kelas rendah. dua aksara konsonan (bukan diakritik) turut digunakan untuk mengubah nadanya: ห นํ า ho nam. Diakritik Tanda diakritik digunakan dalam abjad Thai untuk menandakan berubahnya nilai bunyi huruf. tengah atau rendah). ร dan ล). ย. tetapi bibir jangan dibundarkan (panjang) lu dalam "lumrah". tiga dan empat dalam suatu bahasa Indo-Arya. dua. tetapi ditandai dalam tulisan oleh gabungan kelas konsonan pembuka (tinggi. konsonan pembuka berkelas tengah atau tinggi dengan vokal tersirat begitu juga "memimpin" konsonan kelas rendah ini mengikut resmi nada kelas tinggi. yang tiada padanan fonetik berkelas tinggi. kepanjangan vokal (panjang atau pendek). Huruf ห kelas tinggi yang bisu "memimpin" konsonan sengauan kelas rendah (ง. ensiklopedia bebas ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ro rue (pendek) * ro rue (panjang) * lo lue (pendek) * lo lue (panjang) * rɯ rue rɯː rue lɯ lue ru. yang selebihnya memakai varian /ɑj/ yang lain. ญ. ms. Nada disebut serentak dengan vokal. Thai ialah sejenis bahasa berasaskan nada. hentian tak bersuara atau sonoran bersuara) dan satu daripada empat tanda nada (jika ada).org/wiki/Abjad_Thai 7/9 . น dan ม) dan sonoran (ว.wikipedia. ho pimpinan.4/11/13 Abjad Thai . tetapi bibir jangan dibundarkan (pendek) lu dalam "lurah". agar mengikut resmi nada konsonan kelas tinggi. Dalam perkataan aneka suku.

wikipedia.com/forum/files/thai_alphabet_consonants_883. apabila berucap di khalayak awam. Burmese.pdf) Transliterations for Thai Vowels (http://www. Thai Consonants (http://www. Huruf อ kelas tengah "memimpin" huruf ย kelas rendah untuk mengikut resmi nada kelas tengah dalam empat perkataan sahaja.aspx?ref=vowels). jangan) อยาก (yak . karan bererti "batal". tetapi อยาก sebagai suku kata mati tidak memerlukan tanda nada.info/THAILEX/THAILEXENG/lexicon/Thais%20Alfabet.aspx?ref=altcons).pdf) Thai vowels (http://www.Thai (http://www.Wikipedia Bahasa Melayu.html) Freeware for the Windows operating system Templat:Writing systems ms.com/default. Fungsi Penerangan ้ค ู ้ –◌็ไมไต่ mai taikhu penanda ทัณฑฆาต. dan bernada siang ek rendah. huruf –◌์ การั นต์ karan senyap Pautan luar Comparing Thai script with Devanagari. and Alternative Presentation of Thai Consonants (http://www. tidak kurang adanya perkataan yang dieja dengan satu nada tetapi disebut dengan nada yang lain (khususnya kata ganti nama ฉั น chan dan เขา khao. ensiklopedia bebas อ นํ า o nam. manakala tiga yang lain sebagai suku kata hidup bertanda mai ek .com/default. and-burmese.com/thai/) Thai consonants (http://www.com/thai/index. Mai taikhu hanya vokal digunakan bersama sara e (เ) dan sara ae (แ) dalam suku kata tertutup. Tanda diakritik lain digunakan untuk menandakan vokal pendek dan konsonan senyap: Tanda Thai Nama RTGS Mai taikhu bererti "batang yang memanjat dan bercangkung". and Tai Tham (http://alifWikimedia Commons mempunyai media berkaitan: Abjad Thai (//commons.org/wiki/Abjad_Thai 8/9 . thanthakhat .omniglot.thai-language.thailex. Perhatikan keempat-empatnya bervokal panjang.blogspot. hajat) อย่ าง (yang. belum) อยู ่ (yu. iaitu: อย่ า (ya. tinggal). kata-kata sedemikian disebut mengikut ejaannya. Thanthakat bererti "kapak pertanda".aspx?ref=consonants). Bentuknya seperti angka 8 ๘ dalam tulisan Thai. o pimpinan.com/default.org/wiki/Category:Thai_pronunciation? uselang=ms) shinobi.com/2009/05/devanagari-and-its-taiEdisi Abjad Thai dari Wikipedia.cnx-translation.cnx-translation.wikimedia. by Richard Wordingham Virtual Thai Keyboard (http://mister-kwai.htm) Thai Alphabet (http://www. kedua-duanya disebut dengan nada tinggi dan bukannya nada naik yang ditunjukkan oleh ejaannya).htm) Thai Alphabet Soundboard (http://www. Khmer. Biasanya.4/11/13 Abjad Thai .com/forum/files/thai_alphabet_vowels_199.thai-language. oleh itu juga pemendek diberi jolokan mai lek paet "batang #8".quantumfighter.html) ensiklopedia bebas Omniglot .thai-language.com/writing/thai. Dalam perbualan percakapan.

Lihat Terma-Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.wikipedia. 9 Mac 2013.Wikipedia Bahasa Melayu.wikipedia.php?title=Abjad_Thai&oldid=2807113" Kategori: Scripts with ISO 15924 four-letter codes Abjad suku kata Bahasa Thai Laman ini diubah buat kali terakhir pada 13:30. Teks disediakan dengan Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa.org/w/index. ms.4/11/13 Abjad Thai .org/wiki/Abjad_Thai 9/9 . terma-terma tambahan mungkin terpakai. ensiklopedia bebas Diambil daripada "http://ms.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->