4/11/13

Abjad Thai - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Abjad Thai
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Abjad Thai (Bahasa Thai: อั กษรไทย, àksŏn thai) digunakan untuk menulis bahasa Thai dan kebanyakan bahasa-bahasa kaum minoriti di Thailand. Abjad ini terdiri daripada 44 huruf konsonan (พยัญชนะ, phayanchaná), 15 tanda vokal (สระ, sàrà) yang membentuk sekurang-kurangnya 28 bentuk vokal, dan empat tanda nada (วรรณยุ กต์ / วรรณยุ ต, wannayúk atau wannayút ). Tulisan Thai berbentuk abugida, yang mana huruf konsonan diiringi bunyi vokal, iaitu sama ada 'a' atau 'o' melainkan disertakan tanda vokal. Huruf-huruf konsonan ditulis secara melintang dari kiri ke kanan, sementara tanda vokal diatur di atas, bawah, kiri, kanan atau mengapit huruf konsonan padanannya. Tulisan Thai juga merangkumi angka Thai yang berasaskan sistem angka Hindu-Arab (ตัวเลขไทย, tua lek thai), tetapi angka Hindu-Arab bergaya Barat (ตัวเลขฮิ นดู อารบิ ก, tua lek hindu arabik ) juga laris digunakan. Abjad Thai diterbitkan daripada tulisan Khmer lama, iaitu sejenis gaya penulisan Brahmi selatan yang bernama Vatteluttu atau tulisan Pallawa. Mengikut tradisi, abjad Thai dicipta pada tahun 1283 oleh Raja Ramkhamhaeng (Bahasa Thai: พ่ อขุ นรามคํ าแหง มหาราช).

Thai

Jenis

Abugida

Bahasa Thai Pencipta Raja Ram Khamhaeng Tempoh 1283–kini masa Sistem tulisan Induk Sistem tulisan Anak U+0E00–U+0E7F Julat Unicode (http://www.unicode.org/charts/PDF/U0E00.pdf) ISO 15924 Nota: Muka ini mungkin mengandungi simbol fonetik IPA.
T h a i

Brāhmī Pallava Khmer Thai Lao

Isi kandungan
1 Senarai abjad 1.1 Konsonan 1.2 Vokal 1.3 Diakritik 2 Pautan luar

Senarai abjad
ms.wikipedia.org/wiki/Abjad_Thai 1/9

ี siang klang) dan tinggi (เสย งสู ง. dan bererti "telur". Huruf konsonan ี ี terbahagi kepada tiga kelas. setiap huruf konsonan dinamakan dengan perkataan akrofoni yang bermula dengan atau mengetengahkan bunyi konsonannya. Untuk membantu pembelajaran. ensiklopedia bebas Konsonan Terdapat 44 huruf konsonan yang mewakili 21 bunyi konsonan berbeza. iaitu kho sebagai bunyinya. tetapi masih terdapat pada papan kekunci dan set aksara Thai. siang sung).Wikipedia Bahasa Melayu. tengah (เสย งกลาง. siang tam). tetapi sama sebutannya dalam bahasa Thai. iaitu rendah (เสย งตํ า. Aksara Thai Nama RTGS (erti) ก ไก่ ko kai (ayam) ข ไข่ kho khai (telur) ฃ ขวด kho khuat (botol) [lapuk] RTGS IPA Kelas Replika catatan Ramkhamhaeng. yang tidak dipakai lagi dalam penulisan bahasa Thai. iaitu ฃ (kho khuat ) dan ฅ (kho khon). Terdapat konsonan pendua yang sebenarnya mewakili konsonan berbeza dalam bahasa Sanskrit dan Pali.wikipedia. yang menentukan nada vokal berikutnya.4/11/13 Abjad Thai . dan khai (ไข่ ) ialah perkataan yang bermula dengan bunyi konsonan berkenaan. nama huruf ข ialah kho khai (ข ไข่ ). catatan terlama yang bertulisan proto-Thai Awal Akhir Awal Akhir k kh kh kh kh kh ng ch ch ch s ch y d k k k k k k ng t t t n t k kʰ kʰ kʰ kʰ kʰ ŋ tɕ tɕʰ tɕʰ s tɕʰ j d k k k k k k ŋ t t t n t tengah tinggi tinggi rendah rendah rendah rendah tengah tinggi rendah rendah rendah rendah tengah 2/9 ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ค ควาย kho khwai (kerbau) ฅ คน kho khon (orang) [lapuk] ฆ ระฆัง kho ra-khang (genta) ง งู จ จาน ฉ ฉิ ง ้ ช ชาง ngo ngu (ular) cho chan (pinggan) cho ching (simbal) cho chang (gajah) ซ โซ ่ so so (rantai) ฌ เฌอ cho choe (rimbun) ญ หญิ ง yo ying (wanita) ฎ ชฎา do cha-da (alas kepala) ms. Terdapat dua huruf konsonan. Misalnya.org/wiki/Abjad_Thai .

Wikipedia Bahasa Melayu. ensiklopedia bebas ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ฏ ปฏัก ฐ ฐาน ฑ มณโฑ to pa-tak (angkus) tho san-than (tapak) tho montho (penari) t th th th n d t th th th n b p ph f ph f ph m y r l w s t t t t n t t t t t n p p p p p m y n n w t t tʰ tʰ tʰ n d t tʰ tʰ tʰ n b p pʰ f pʰ f pʰ m j r l w s t t t t n t t t t t n p p p p p m j n n w t tengah tinggi rendah rendah rendah tengah tengah tinggi rendah rendah rendah tengah tengah tinggi tinggi rendah rendah rendah rendah rendah rendah rendah rendah tinggi 3/9 ฒ ผู เฒ่ ้า tho phu-thao (orang tua) ณ เณร ด เด็ ก ต เต่ า ถ ถุ ง no nen (anak sami) do dek (anak) to tao (penyu) tho thung (guni) ท ทหาร tho thahan (askar) ธ ธง tho thong (bendera) น หนู no nu (tikus) บ ใบไม ้ bo baimai (daun) ป ปลา ผ ผึ ง ฝ ฝา พ พาน ฟ ฟั น ภ สํ าเภา ม มา ้ po plaa (ikan) pho phueng (lebah) fo fa (tudung) pho phan (dulang) fo fan (gigi) pho sam-phao (kapal layar) mo ma (kuda) ย ยักษ์ yo yak (gergasi) ร เรื อ ล ลิ ง ro ruea (perahu) lo ling (monyet) ว แหวน wo waen (gelang) ศ ศาลา so sala (astaka) ms.org/wiki/Abjad_Thai .wikipedia.4/11/13 Abjad Thai .

ฤ ฤๅ mengikut ร. begitu juga untuk mengeja อั งกฤษ angrit "Inggeris" dan ประเทศอั งกฤษ Prathet angrit "England". masing-masing bersamaan รึ (pendek). kiri atau kanan konsonan. Aksara Nama a tersirat o tersirat ro han * ro han * ro han dengan mo ma sebagai konsonan penutup * sara ua * sara ua dengan wo waen sebagai ms. melingkungi konsonan sebelumnya yang bervokal tersirat. Perhatikan bahawa tanda vokal boleh terletak di atas. jika ada (tanda sengkang kedua). iaitu /a/ dalam suku kata terbuka (KV) dan /o/ dalam suku kata tertutup (KVK). Misalnya. dan dibaca sebagai gabungan konsonan dan vokal. bawah. Setiap huruf konsonan Thai ada vokal tersirat. Aksara vokal apitan juga mengapit seluruh gagasan konsonan.◌ัam dalam "garam".◌ํ า – –– –รร –รร– –รรม –ว– ɑm am ua ua ua dalam "luar" . Cuma ada sedikit pengecualian untuk kata pinjaman Pali.org/wiki/Abjad_Thai 4/9 IPA RTGS Lainan aʔ o ɑn ɑ a o an a un u um uar u Bunyi ak dalam "sesak" o dalam "bot" an dalam "tan". dan /tɕʰapʰɔʔ/ "khususnya" ditulis เฉพาะ. sama dengan .4/11/13 Abjad Thai . (panjang) (dan untuk huruf kembar lapuk tadi. bukan ruet ) กฤษดา (krisada. dan รื อ. ลึ dan ลื อ). misalnya: กฤษณะ "Krishna" (kritna. iaitu /o/ sebagai vokal tersirat dalam suku kata terbuka. Aksara huruf kembar ฤ dan ฤๅ (dan juga ฦ ฦๅ yang kini lapuk) biasanya dianggap sebagai vokal. ฤ boleh meminjam bunyi ริ (ri) dalam kebanyakan kata pinjaman Sanskrit. bukan kruetsada). Setiap vokal ditunjukkan kedudukan betulnya pada konsonan awalan (diwakili oleh tanda sengkang '–') dan konsonan akhiran. sama dengan .Wikipedia Bahasa Melayu. bukan kruesana) ฤทธิ "kuasa ghaib" (rit .wikipedia. Aksara vokal apitan seperti เ–าะ /ɔʔ/. sama dengan . ถนน mentranskripsi /tʰànǒn/ "jalan".◌ัน a dalam "penat". Dalam susunan abjad. Misalnya. /pʰɔʔ/ "menanam" ditulis เพาะ. ensiklopedia bebas ษ ส ห ฬ อ ฮ Vokal ษ ฤๅษี so rue-si (pertapa) ื ส เสอ ห หี บ ฬ จุ ฬา อ อ่ าง ฮ นกฮู ก so suea (harimau) ho hip (dada) lo chu-la (layang-layang) o ang (besen) ho nok-huk (burung pungguk) s s h l * h t t n - s s h l ʔ h t t n - tinggi tinggi tinggi rendah tengah rendah Bunyi vokal dan diftong dalam bahasa Thai ditulis dengan campuran aksara vokal pada konsonan asasnya. ataupun mengapit konsonannya. Lebih-lebih lagi.

Wikipedia Bahasa Melayu.org/wiki/Abjad_Thai 5/9 . uu iu dalam "lekiu" i dalam "beri" (panjang) u dalam "tumpang".wikipedia. e dalam "enak" (panjang) ai. ii. aw oy u u (Inggeris) uoy dalam "buoy" (Inggeris) aw dalam "saw" (Inggeris) oy dalam "boy" ak dalam "petak" a dalam "penat" (pendek) ai dalam "hai" ua dalam "luar" uak dalam "juak" uaʔ ua aː aːj a ai ah. aay. ei e dalam "pensel" (pendek) eh ek dalam "robek" (pendek) เ–◌็ sara e dengan mai taikhu – เ–ะ sara e ms. ai dalam "hai" (panjang) ay au um au dalam "kau" (panjang) am dalam "demam" i dalam "cubit" (pendek) ew ee. tetapi bibir jangan dibundarkan (pendek) u dalam "ubat". u. y eu. ae. a. aa a dalam "baru" (panjang) aai. tetapi bibir jangan dibundarkan (panjang) u dalam "tumpang" (pendek) u dalam "ibu" (panjang) aːw ao ɑm am i iw iː ɯ ɯː u uː eː e eʔ i io i ue ue u u e e e –◌ํ า sara am –◌ิ sara i i dengan wo waen sebagai –◌ิ ว sara konsonan penutup –◌ี sara i –◌ึ sara ue –◌ื sara ue –◌ุ –◌ู เ– sara u sara u sara e ay. uh eu. ar. ensiklopedia bebas –วย –อ –อย –ะ –◌ั – –◌ัย –◌ัว –◌ัวะ –า –าย –าว konsonan penutup sara o sara o dengan yo yak sebagai konsonan penutup sara a sara a dalam bentuk mai han-akat sara a dengan yo yak sebagai konsonan penutup sara ua sara ua sara a sara a dengan yo yak sebagai konsonan penutup sara a dengan wo waen sebagai konsonan penutup uɛj uai ɔː ɔːj aʔ a ɑj ua o oi a a ai ua uay or.4/11/13 Abjad Thai . u oo oo.

a aeh. ue eua. eu. ensiklopedia bebas เ– ย sara oe dengan yo yak sebagai konsonan penutup ɤːj ɤː ɤʔ ɤ oei oe oe oe oey (Inggeris) u dalam "burn" + y dalam "boy" er.4/11/13 Abjad Thai . ô o dalam "solo" oh ay. y ay. ia dalam "beria-ia" (panjang) ie iah. ow orh.org/wiki/Abjad_Thai . ew aw. ua. ere. ua a aeh. ur (Inggeris) u dalam "burn" eu eu. io dala "trio" iew.wikipedia.Wikipedia Bahasa Melayu. a aew. oh. ear. eo ua dalam "sua" (bibir jangan dibundarkan) uak dalam "puak" (bibir jangan dibundarkan) (Inggeris) a dalam "ham" (Inggeris) a dalam "at" (Inggeris) a dalam "at" (Inggeris) a dalam "ham" + ow dalam iaʔ ia io iao เ–◌ื อ sara uea sara uea sara ae ɯːa uea ɯaʔ uea ɛː ɛʔ ɛ ae ae ae แ–ะ sara ae แ–◌็ sara ae with mai taikhu – แ–ว โ– โ–ะ ใ– ไ– sara ae with wo weaen as closing consonant sara o sara o sara ai mai muan ** sara ai mai malai ɛːw aeo oː oʔ ɑj ɑj o o ai ai "low" or. au. iow eua. u eu. or e dalam "peta" e dalam "peta" e dalam "enak" (panjang) + u dalam "lekiu" au dalam "kau" o dalam "momok" (bibir dibuka sedikit) เ–อ sara oe เ–อะ sara oe เ–◌ิ sara oe – เ– ว เ– า เ–าะ sara e dengan wo waen sebagai konsonan penutup sara ao sara o eːw eo aw ao ɔʔ iːa o ia เ–◌ี ย sara ia เ– ◌ี ยะ เ– ◌ี ยว เ– ◌ื อะ แ– sara ia sara ia with wo waen as closing consonant ear. oh. iak dalam "riak" ie eaw. y ok dalam "cocok" ai dalam "petai" ai dalam "petai" 6/9 ms.

tetapi ditandai dalam tulisan oleh gabungan kelas konsonan pembuka (tinggi. hentian tak bersuara atau sonoran bersuara) dan satu daripada empat tanda nada (jika ada). Nama dan bentuk keempat-empat tanda nada ini dipinjam dari nombor satu. Carta berikut menerangkan tanda nada dan penggunaannya: Aksara Thai Nama RTGS (เปล่ า) (tiada) (เปล่ า) (tiada) (เปล่ า) (tiada) ้ –◌่ ไมเอก ้ –◌ ้ไมโท ้ –◌๊ ไมตรี ้ ตวา –◌๋ ไมจั mai ek mai tho mai tri Kandungan suku kata dan kelas konsonan awalan Vokal dan akhiran vokal panjang atau vokal diikuti sonoran vokal panjang diikuti plosif mana-mana mana-mana mana-mana Tinggi Tengah Rendah naik tengah tengah rendah rendah jatuh rendah rendah jatuh jatuh jatuh tinggi naik tinggi - vokal pendek di akhir suku kata atau diikuti plosif rendah rendah tinggi mai chattawa mana-mana Selain di atas. li lu ru dalam "runtuh". Diakritik Tanda diakritik digunakan dalam abjad Thai untuk menandakan berubahnya nilai bunyi huruf. ** Cuma terdapat 20 perkataan Thai yang memakai sara ai mai muan (ใ). Dalam perkataan aneka suku. tetapi bibir jangan dibundarkan (pendek) ru dalam "rumah". tetapi bibir jangan dibundarkan (pendek) lu dalam "lurah". yang tiada padanan fonetik berkelas tinggi. ญ. kepanjangan vokal (panjang atau pendek). น dan ม) dan sonoran (ว. ms. dua aksara konsonan (bukan diakritik) turut digunakan untuk mengubah nadanya: ห นํ า ho nam. Nada disebut serentak dengan vokal.org/wiki/Abjad_Thai 7/9 . Thai ialah sejenis bahasa berasaskan nada. tetapi bibir jangan dibundarkan (panjang) lɯː lue * Ini adalah separa vokal atau diftong yang ditulis dalam huruf konsonan.4/11/13 Abjad Thai . tetapi bibir jangan dibundarkan (panjang) lu dalam "lumrah". dua. konsonan pembuka berkelas tengah atau tinggi dengan vokal tersirat begitu juga "memimpin" konsonan kelas rendah ini mengikut resmi nada kelas tinggi. yang selebihnya memakai varian /ɑj/ yang lain.Wikipedia Bahasa Melayu. ร dan ล). ri ruu lu.wikipedia. tengah atau rendah). dan tulisannya menyediakan maklumat secukupnya mengenai nada yang digunakan. dengan tanda nada dibawa oleh konsonan kelas rendah. tiga dan empat dalam suatu bahasa Indo-Arya. agar mengikut resmi nada konsonan kelas tinggi. konsonan penutup (jika ada. ensiklopedia bebas ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ro rue (pendek) * ro rue (panjang) * lo lue (pendek) * lo lue (panjang) * rɯ rue rɯː rue lɯ lue ru. Huruf ห kelas tinggi yang bisu "memimpin" konsonan sengauan kelas rendah (ง. ย. ho pimpinan.

and Alternative Presentation of Thai Consonants (http://www.com/forum/files/thai_alphabet_consonants_883.com/thai/index. thanthakhat .com/writing/thai.thai-language.4/11/13 Abjad Thai . Fungsi Penerangan ้ค ู ้ –◌็ไมไต่ mai taikhu penanda ทัณฑฆาต. tidak kurang adanya perkataan yang dieja dengan satu nada tetapi disebut dengan nada yang lain (khususnya kata ganti nama ฉั น chan dan เขา khao.cnx-translation. Bentuknya seperti angka 8 ๘ dalam tulisan Thai. iaitu: อย่ า (ya.html) Freeware for the Windows operating system Templat:Writing systems ms.thai-language. huruf –◌์ การั นต์ karan senyap Pautan luar Comparing Thai script with Devanagari. Mai taikhu hanya vokal digunakan bersama sara e (เ) dan sara ae (แ) dalam suku kata tertutup. Thanthakat bererti "kapak pertanda".htm) Thai Alphabet Soundboard (http://www. by Richard Wordingham Virtual Thai Keyboard (http://mister-kwai.wikimedia. Burmese.info/THAILEX/THAILEXENG/lexicon/Thais%20Alfabet. ensiklopedia bebas อ นํ า o nam. kedua-duanya disebut dengan nada tinggi dan bukannya nada naik yang ditunjukkan oleh ejaannya).aspx?ref=consonants).quantumfighter. manakala tiga yang lain sebagai suku kata hidup bertanda mai ek .com/default.Wikipedia Bahasa Melayu.com/forum/files/thai_alphabet_vowels_199.thailex. and-burmese. Perhatikan keempat-empatnya bervokal panjang.com/default. karan bererti "batal".com/default. jangan) อยาก (yak .org/wiki/Abjad_Thai 8/9 .omniglot.aspx?ref=vowels). tinggal). dan bernada siang ek rendah. o pimpinan.com/2009/05/devanagari-and-its-taiEdisi Abjad Thai dari Wikipedia. Tanda diakritik lain digunakan untuk menandakan vokal pendek dan konsonan senyap: Tanda Thai Nama RTGS Mai taikhu bererti "batang yang memanjat dan bercangkung".com/thai/) Thai consonants (http://www.aspx?ref=altcons).pdf) Transliterations for Thai Vowels (http://www.blogspot.pdf) Thai vowels (http://www. and Tai Tham (http://alifWikimedia Commons mempunyai media berkaitan: Abjad Thai (//commons. belum) อยู ่ (yu.Thai (http://www.htm) Thai Alphabet (http://www.org/wiki/Category:Thai_pronunciation? uselang=ms) shinobi. oleh itu juga pemendek diberi jolokan mai lek paet "batang #8". Huruf อ kelas tengah "memimpin" huruf ย kelas rendah untuk mengikut resmi nada kelas tengah dalam empat perkataan sahaja. kata-kata sedemikian disebut mengikut ejaannya. hajat) อย่ าง (yang.html) ensiklopedia bebas Omniglot .wikipedia. tetapi อยาก sebagai suku kata mati tidak memerlukan tanda nada.thai-language. Khmer. Thai Consonants (http://www. Biasanya.cnx-translation. Dalam perbualan percakapan. apabila berucap di khalayak awam.

4/11/13 Abjad Thai .org/wiki/Abjad_Thai 9/9 .php?title=Abjad_Thai&oldid=2807113" Kategori: Scripts with ISO 15924 four-letter codes Abjad suku kata Bahasa Thai Laman ini diubah buat kali terakhir pada 13:30. ms.Wikipedia Bahasa Melayu. ensiklopedia bebas Diambil daripada "http://ms. Lihat Terma-Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.org/w/index. Teks disediakan dengan Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa.wikipedia.wikipedia. terma-terma tambahan mungkin terpakai. 9 Mac 2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful