PEMBANGUNAN SAHSIAH PENDIDIKAN JARAH JAUH (KKD 2063

)
TAJUK TUGASAN

DISEDIAKAN UNTUK: XXXXXXXX (NAMA PENSYARAH) DISEDIAKAN OLEH: XXXX (NAMA DAN NO. MATRIK) KUMPULAN E-LEARNING: XXXXX TARIKH SERAHAN: XXXX NO. TELEFON & EMAIL: XXXX

0 PENGENALAN 2. Cikgu-cikgu boleh merujuk kepada buku modul. Sumber yang ada di bahagian depan penulisan perlu selaras dengan bibiografi.0 XXXX 4.0 XXXXX 3.0 RUMUSAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN (KALAU ADA) p/s: pastikan dalam penulisan anda perlu ada rujukan untuk menyokong kata-kata atau pernyataan anda dan tuliskan nama sumber tersebut iaitu siapa yang menyatakan begitu.0 XXXX 6.0 XXXX 5.cara penulisan yang berdasarkan gaya APA) .CONTOH: ISI KANDUNGAN Muka Surat 1.

Psikologi personaliti..Contoh dalam esei: Menurut Habibah dan Noran Fauziah (1997). Dalam bahagian Bibliografi: Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (1997). . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. sahsiah ialah..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful