PEMBANGUNAN SAHSIAH PENDIDIKAN JARAH JAUH (KKD 2063

)
TAJUK TUGASAN

DISEDIAKAN UNTUK: XXXXXXXX (NAMA PENSYARAH) DISEDIAKAN OLEH: XXXX (NAMA DAN NO. MATRIK) KUMPULAN E-LEARNING: XXXXX TARIKH SERAHAN: XXXX NO. TELEFON & EMAIL: XXXX

cara penulisan yang berdasarkan gaya APA) .0 PENGENALAN 2.0 XXXX 6.CONTOH: ISI KANDUNGAN Muka Surat 1. Cikgu-cikgu boleh merujuk kepada buku modul.0 XXXX 4.0 XXXX 5. Sumber yang ada di bahagian depan penulisan perlu selaras dengan bibiografi.0 RUMUSAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN (KALAU ADA) p/s: pastikan dalam penulisan anda perlu ada rujukan untuk menyokong kata-kata atau pernyataan anda dan tuliskan nama sumber tersebut iaitu siapa yang menyatakan begitu.0 XXXXX 3.

Psikologi personaliti.. sahsiah ialah. Dalam bahagian Bibliografi: Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (1997)..Contoh dalam esei: Menurut Habibah dan Noran Fauziah (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.