Nama: ___________________________

Tahun:__________________

Selesaikan

25 ÷ 10=________

37 ÷ 1000=_______

12 ÷ 10=_________

149 ÷ 10=_________

13.43 ÷ 10=______

5810 ÷ 1000=______

55 ÷ 100=____________

5 ÷ 1000=_________

908 ÷ 10=_______

95 ÷ 10=________

12.058 ÷ 10 517 ÷ 100 8990 ÷ 100 21.1 ÷ 1000 .