KRITERIA KAWASAN LINDUNG

1. Hutan Lindung 2. Kawasan Hutan a. Kawasan hutan dengan skoring faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah dan curah hujan > 175 (SK. Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980) b. Kawasan hutan dengan lereng lapangan > 40% c. Kawasan hutan dengan ketinggian > 2.000 m d. Kawasan hutan dengan lereng lapangan > 15% untuk jenis tanah yang sangat peka erosi (regosol, litosol, organosol dan renzina) 3. Kawasan Bergambut di Hulu Sungai dan Rawa (tebal > 3 m) 4. Kawasan Resapan Air 5. Sempadan Pantai (100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat) 6. Sempadan Sungai a. Sungai kecil (lebar < 30 m), lebar sempadan 50 m b. Sungai besar (lebar > 30 m), lebar sempadan 100 m 7. Kawasan sekitar danau/waduk, lebar sempadan 100 m 8. Kawasan sekitar mataair dengan radius 200 m 9. Kawasan Suaka Alam a. Cagar Alam b. Suaka Margasatwa 10. Kawasan Pelestarian Alam a. Taman Nasional b. Taman Hutan Raya c. Taman Wisata Alam

Abdullah, FMIPA UNTAD, 2008

1

Oktober 2000) Abdullah. Kawasan lokasi situs purbakala/peninggalan sejarah bernilai tinggi 17.000 m bila belum ditata batas) 13. Lebar 50 m dari tepi hutan menghadap ke arah pantai b. Lebar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan. Lebar 10 m dari tepi hutan menghadap ke arah sungai 16. Buffer Zone Hutan Lindung (lebar 500 m bila telah ditata batas dan 1. Daerah dengan budaya masyarakat yang istimewa c. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) 14. Kawasan Pengungsian/Perlindungan Satwa Liar 15. Kawasan Pantai Berhutan Mangrove a. Hutan Produksi Alam yang masih tetap dipertahankan keberadaannya dalam areal kerja. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan a. Kawasan Rawan Bencana Alam 18. Sekretariat Jendera//Komisi AMDAL Pusat. Buffer Zone Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (lebar 500 m bila telah ditata batas dan 1. Jakarta. 2008 2 .11. yang diukur dari garis air surut terendah dan titik pasang tertinggi c.000 m bila belum ditata batas) 12. Daerah Karst (kering dan berair) b. Sumber: Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen KA – ANDAL HPH Alam (Dephutbun. FMIPA UNTAD.

7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama rnelindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam. tempat manusia dan mahluk lain hidup melakukan kegiatan. dan pengendalian pemanfaatan ruang. baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. sumberdaya manusia. dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. IPLT adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 3. FMIPA UNTAD. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok. tempat tumbuh tanaman. sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 8. 4. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 6. 12. Abdullah. pemanfaatan ruang. TPA adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan. 13. kawasan hutan. 2008 3 . 5. dan memelihara kelangsungan hidupnya. yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. TPS adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara.BEBERAPA ISTILAH PENTING TERKAIT LINGKUNGAN 1. 14. ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai salah satu kesatuan wilayah. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang darat. pemusatan dabn distribusi pelayanan jasa pemerintahan. 9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi 2. 11. dan sumberdaya buatan. yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. daya. 10. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam.

25.ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 23. dan memelihara kesuburan tanah. Abdullah. 26. budaya. pengembangan ilmu pengetahuan. 15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air. 21. 17. 22. 16. Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan asli dan/atau bukan asli. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. FMIPA UNTAD. 18. yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. mencegah banjir. tanah. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu. 19. Hasil hutan adalah benda-benda hayati. 2008 4 . Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil huta. yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan. non hayati dan turunannya. yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu. pariwisata dan rekreasi. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu. serta jasa yang berasal dari hutan. 24. pendidikan dan latihan. yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 20. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas. mengendalikan erosi. 27. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. mencegah intrusi air laut.

termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer. Abdullah. FMIPA UNTAD. 31. yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 2008 5 . 30. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai. 29.28. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kawasan sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.