KRITERIA KAWASAN LINDUNG

1. Hutan Lindung 2. Kawasan Hutan a. Kawasan hutan dengan skoring faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah dan curah hujan > 175 (SK. Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980) b. Kawasan hutan dengan lereng lapangan > 40% c. Kawasan hutan dengan ketinggian > 2.000 m d. Kawasan hutan dengan lereng lapangan > 15% untuk jenis tanah yang sangat peka erosi (regosol, litosol, organosol dan renzina) 3. Kawasan Bergambut di Hulu Sungai dan Rawa (tebal > 3 m) 4. Kawasan Resapan Air 5. Sempadan Pantai (100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat) 6. Sempadan Sungai a. Sungai kecil (lebar < 30 m), lebar sempadan 50 m b. Sungai besar (lebar > 30 m), lebar sempadan 100 m 7. Kawasan sekitar danau/waduk, lebar sempadan 100 m 8. Kawasan sekitar mataair dengan radius 200 m 9. Kawasan Suaka Alam a. Cagar Alam b. Suaka Margasatwa 10. Kawasan Pelestarian Alam a. Taman Nasional b. Taman Hutan Raya c. Taman Wisata Alam

Abdullah, FMIPA UNTAD, 2008

1

2008 2 . Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) 14.000 m bila belum ditata batas) 12.000 m bila belum ditata batas) 13. Sumber: Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen KA – ANDAL HPH Alam (Dephutbun. Kawasan Pantai Berhutan Mangrove a. Daerah dengan budaya masyarakat yang istimewa c. Hutan Produksi Alam yang masih tetap dipertahankan keberadaannya dalam areal kerja. Daerah Karst (kering dan berair) b. yang diukur dari garis air surut terendah dan titik pasang tertinggi c. Lebar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan. Kawasan lokasi situs purbakala/peninggalan sejarah bernilai tinggi 17. Buffer Zone Hutan Lindung (lebar 500 m bila telah ditata batas dan 1. Sekretariat Jendera//Komisi AMDAL Pusat. Buffer Zone Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (lebar 500 m bila telah ditata batas dan 1. Jakarta. Lebar 50 m dari tepi hutan menghadap ke arah pantai b. Lebar 10 m dari tepi hutan menghadap ke arah sungai 16.11. FMIPA UNTAD. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan a. Oktober 2000) Abdullah. Kawasan Pengungsian/Perlindungan Satwa Liar 15. Kawasan Rawan Bencana Alam 18.

kawasan hutan. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan. dan sumberdaya buatan. tempat manusia dan mahluk lain hidup melakukan kegiatan. 9. dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7. TPS adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. 8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang. baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. pemusatan dabn distribusi pelayanan jasa pemerintahan. 12. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok. dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. FMIPA UNTAD. sumberdaya manusia. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang darat. 5. ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai salah satu kesatuan wilayah. pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 3. 14. Abdullah. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi 2. IPLT adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. TPA adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir. 4. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan. tempat tumbuh tanaman. 13. dan memelihara kelangsungan hidupnya. 11. pemanfaatan ruang. yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama rnelindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam. 2008 3 . Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 6.BEBERAPA ISTILAH PENTING TERKAIT LINGKUNGAN 1. daya.

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas. serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Abdullah. non hayati dan turunannya. Hasil hutan adalah benda-benda hayati. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil huta. mengendalikan erosi. 21. 18. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu. 2008 4 . Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. 24. 23. 27. yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. pariwisata dan rekreasi. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. 20. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air. serta jasa yang berasal dari hutan. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu. dan memelihara kesuburan tanah. yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. FMIPA UNTAD. pengembangan ilmu pengetahuan. tanah. 25. Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan asli dan/atau bukan asli. mencegah intrusi air laut. mencegah banjir. yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 26. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu. 16. pendidikan dan latihan. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. 19. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 22. yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan. budaya. 17.

Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. FMIPA UNTAD. 29. 30. 2008 5 . 31. yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Abdullah.28. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai. termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer. Kawasan sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful