P. 1
KONSTRUKTIVISME

KONSTRUKTIVISME

|Views: 48|Likes:
Published by Nana Chan
konstruktivisme
konstruktivisme

More info:

Published by: Nana Chan on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

KONSTRUKTIVISME : KONSEP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN SAINS Oleh Embong Bin Omar

KONSTRUKTIVISME : KONSEP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN SAINS Oleh Embong Bin Omar 1.0 Pengenalan Amalan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah amat penting dalam merealisasikan matlamat kurikulum. Kaedah–kaedah alternatif yang selari dan bersesuaian dengan kehendak kurikulum perlu diketahui dan difahami oleh pengamal- pengamal kurikulum. Pemilihan strategi pengajaran yang sesuai untuk sesuatu pelajaran amat dipengaruhi oleh kepercayaannya yang benar tentang sesuatu pelajaran itu. Dalam konteks guru sains, mereka juga mempunyai pandangan mereka yang tersendiri mengenai mata pelajaran sains. Ramai guru mempunyai kepercayaan dan berpandangan bahawa sains adalah ilmu yang hanya boleh dipelajari didalam makmal dengan melakukan ujikaji untuk membuktikan hipotesis, menghafal fakta dan teori semata-mata. Oleh itu dalam menentukan strategi pengajaran pembelajaran, pada keseluruhannya guru-guru sains masih mengamalkan pengajaran berpusatkan guru dengan penglibatan murid yang sangat terbatas dan terhad. Aktiviti-aktiviti pengajaran yang menggalakkan penglibatan murid-murid dalam pembelajaran amat kurang diguna dan diamalkan oleh guru dalam sesi-sesi pengajaran mereka (Jemaah Nazir Sekolah, 1992; PPD Kuala Terengganu, 1994) . Guru-guru menganggap murid-murid yang datang ke situasi pembelajaran sebagai bekas kosong yang perlu diisi penuh oleh guru dengan pelbagai ilmu pengetahuan. Murid-murid dalam bilik darjah hanya menjadi pendengar yang pasif tanpa melakukan apa-apa aktiviti pembelajaran. Mereka hanya bertanggungjawab mengeluarkan semula pelbagai ilmu yang diajar semasa menjawab soalan-soalan ujian atau peperiksaan.

Pandangan-pandangan yang tersebut di atas sudah dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak sesuai lagi dalam amalan pembelajaran masa kini. Guru-guru perlu menukarkan paradigma mereka kepada pengajaran berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Murid-murid disediakan dengan aktivtiaktiviti pembelajaran yang boleh memperkembangkan daya intelek mereka disamping menggalakkan ber-fikir secara kritis dan kreatif. Guru-guru perlu menyediakan alat bantu mengajar yang sesuai dengan pelajaran yang diajar supaya suasana pembelajaran yang menarik, bermakna dan seronok dapat dihasilkan. Pembelajaran bermakna dan menarik dalam sains melibatkan pemahaman idea-idea saintifik seperti menggambarkan, meramal dan menerangkan; digunakan untuk menyampaikan hajat dan tujuan murid-murid dalam pembelajaran. Oleh itu, guru-guru perlu menyediakan aktiviti-aktiviti bilik darjah yang dapat menggalakkan murid-murid menggunakan skema konseptual saintifik tersebut (Smith, Blakslee & Anderson, 1993). Ahli pendidikan masa kini mempunyai keyakinan dan mempercayai bahawa murid-murid yang datang ke suasana pembelajaran membawa bersama segala pengalaman mereka terdahulu yang disusun ke dalam skemata atau teori-teori kecil (Claxton, 1990). Pengalaman terdahulu ini dimiliki oleh muridmurid hasil dari interaksi mereka dengan alam sekeliling. Pengalaman-pengalaman ini terdiri daripada campuran pemikiran, perasaan dan kemahiran; selalunya mungkin menjadi penghalang kepada pengalaman pembelajaran yang bakal mereka lalui. Pengalaman pembelajaran bermula dengan pertembungan perkara baru di mana murid-murid menterjemah dan memberi erti kepada apa yang telah wujud dalam struktur kognitif mereka. Pengalaman pembelajaran mereka di bilik darjah akan mempengaruhi skemata struktur kognitif pelajar yang digunakan untuk menterjemahkan pengalaman bagi membina makna kepada pengalaman tersebut (Osborne & Wittrock, 1983). Dalam lain perkataan, murid-murid perlu menstruktur semula idea mereka supaya sesuai dan selari dengan fakta dan dapatan sains yang

pengetahuan dan nilai serta membentuk sikap yang dikehendaki oleh kurikulum sekolah rendah” (KPM. Dalam Pendidikan Sains. Dalam proses tersebut. Murid-murid tidak lagi dianggap sebagai bekas kosong yang perlu diisi tetapi adalah individu-individu yang mempunyai kefahaman dan konsepnya sendiri mengenai alam dan fenomena-fenomenanya. kurikulum dan juga cara gaya pengajaran guru dan pembelajaran murid. menghipotesis dan menstruktur semula idea mereka dengan fakta sebenar.sebenarnya . Oleh itu. Perkembangan dunia teknologi telah merubah sistem. 1981). Pengalaman ini adalah meliputi aspek intelek. Untuk merealisasikan kenyataan di atas. rohani dan jasmani. Kemahiran-kemahiran ini akan dapat dikuasai oleh murid-murid melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran secara “hands-on” dan “minds-on”. Di Malaysia tahun 80-an merupakan dekad reformasi pendidikan yang menghasilkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) yang merupakan lanjutan kepada KBSR. menganalisis. Pengalamanpengalaman tersebut diterima oleh murid melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan bagi membolehkan mereka mendapatkan kemahiran. pelajar akan bertindak ke atas “input” melalui kerangka konseptual yang telah wujud (Osborne & Freyberg. suasana pembelajaran bilik darjah semestinya menyediakan ruang untuk murid-murid menguji. pengajaran pembelajaran hendaklah berlaku melalui penglibatan muridmurid secara aktif dengan melakukan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik. Pembelajaran juga dapat dilihat sebagai satu proses untuk meletakan idea dan pengalaman baru ke dalam kerangka konseptual. Pengalaman lalu yang berbeza dengan fakta dan teori sebenar sains perlu ditinggalkan manakala pengalaman lalu yang betul seperti fakta dan teori sebenar wajar dikukuhkan dengan pengalaman baru murid. Oxford’s & Chamber’s Dictionary). Pengalaman sedia ada murid di gunakan untuk murid-murid mempelajari dan memperolehi pengetahuan dan kemahiran baru. peranan guru-guru dinyatakan dengan jelas iaitu “pada keseluruhannya adalah tanggungjawab guru untuk memberi berbagai pengalaman kepada murid di dalam satu suasana yang kaya dengan beraneka jenis bahan-bahan pembelajaran. Pengalaman yang patut dilalui oleh murid hendaklah sesuai dan relevan dengan matlamat dengan matlamat yang hendak dicapai melalui aktiviti-aktiviti yang menarik. kerangka konseptual boleh diubah suai untuk menempatkan “input” atau “input” tadi ditolak dan kerangka konseptual dibina untuk “input” tersebut. kajian (study) dan pengalaman (Webster’s. Penstrukturan semula idea adalah satu peringkat yang mesti dilakukan oleh setiap pelajar untuk mengasingkan atau mengukuhkan pengalaman lalu dengan pengalaman sekarang. Ini menunjukan bahawa proses pendidikan peringkat rendah menekankan kepada membina kemahiran dan menggunakannya.0 Amalan Pembelajaran Sains Masa Kini Kepesatan perkembangan dunia teknologi bukan sahaja merubah budaya dan cara penghidupan manusia malah ia juga turut memberi impak yang besar kepada dunia pendidikan. Dari pernyataan di atas. Kenyataan ini sesuai dengan definisi pembelajaran adalah suatu proses memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam diri seseorang melalui tunjuk ajar (instructional). Perkara penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah penglibatan setiap murid yang aktif” (KPM. 1985). 1982). Hasrat yang hendak dicapai dalam KBSR dinyatakan secara jelas dalam Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah yang berbunyi : “Murid-murid di peringkat sekolah rendah harus mendapat kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman secara langsung. 2. murid-murid mesti menguasai dua kemahiran iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Dalam semua hal. Ini kerana salah satu daripada matlamat utama pendidikan sains ialah untuk membantu pelajar membina skemata baru yang bertenaga berhubung dengan dunia nyata. .

Mereka akan menggunakan pengalaman sedia ada mereka untuk membina pengalaman dan pengetahuan baru. dapatan tersebut juga dapat memberi maklumat bagaimana pengetahuan terdahulu mereka dapat menghalang atau menambah kefahaman mereka. . Pembelajaran secara konstruktivisme dalam sains mendapat perhatian ramai pendidik sains untuk membuat penyelidikan mengenai keberkesanannya kepada pembelajaran khususnya dalam sains. Beberapa tahun terakhir ini. Usaha-usaha dilakukan untuk memahamkan guru-guru dengan idea tersebut dan menggunakannya dalam pengajaran sains. Murid-murid belajar secara pembinaan sendiri ilmu pengetahuan melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang disediakan oleh guru mereka. Dapatan dari penyelidikan tersebut berguna untuk menimbulkan kefahaman mengenai bagaimana murid-murid memperolehi makna dan memahami konsep sains didalam dan diluar sekolah. Dari perspektif konstruktivis .dalam struktur kognitif kanak-kanak tersebut hasil pengalaman mereka dengan alam.Pembelajaran dalam sains dicapai melalui pengalaman praktikal dan mencari penerangan mengenainya. motivasi dan kognitif mereka. muatan ingatan. terdapat usaha yang dilakukan untuk menolong guru-guru supaya menjadi biasa dengan idea konstruktivisme. Pendekatan pembelajaran dimana murid-murid membina pengetahuan dengan pengalaman mereka dipanggil konstruktivisme. rekaan itu kemudian menjadi asas pandangan sejagat dan tindakan. dalam dekad ini terjadi anjakan kepada pengkaji pembelajaran manusia dari mengkaji aspek-aspek luaran kepada aspek-aspek dalaman. dapatan adalah rekaan di mana pereka tidak sedar tentang rekaannya dan beranggapan sesuatu wujud bersendirian daripadanya. pembelajaran bermakna adalah dibina di dalam diri pelajar hasil daripada pengalaman pancainderanya dengan alam. Ilmu pengetahuan dibina ke. Disamping itu. Ia menggunakan pengetahuan saintifik dan idea untuk menyelesaikan masalah atau menerangkan pemerhatian (Bell & Pearson.0 Konsep Konstruktivisme Konstruktivisme boleh diertikan sebagai kedudukan psikologi yang berpegang kepada sebarang kebenaran yang kebanyakannya terjadi serta merta dan konkrit. Murid-murid akan bertindak kepada pengalamanpengalaman pancaindera dengan cara membina di dalam minda mereka skema atau struktur kognitif yang mana akan membentuk makna dan kefahaman mereka. Perspektif konstruktivisme menjadi suatu paradigma yang dominan dalam bidang psikologi kognitif. Dengan lain perkataan. 3. pembinaan mental yang percaya mereka sudah menemui dan menyiasat. Individu-individu akan memberi makna kepada situasi atau fenomena dan mengakibatkan pembentukan proses yang mengambil tempat dalam mida individu tersebut. mentakrifkan kostruktivisme sebagai kedudukan psikologikal yang percaya apa saja kebenaran adalah paling serta merta dan makna yang konkrit. Menurut Wittrock (1985). Ini bermakna bahawa ilmu pengetahuan dibina oleh individu-individu melalui pengamatan kepada fenomena alam. Mereka lebih berminat untuk mengkaji aspek-aspek dalaman diri murid-murid seperti pengetahuan sedia ada. Pembelajaran konstruktivisme dapat memenuhi kehendak dan hasrat Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah serta juga peranan yang harus dimainkan oleh seseorang guru sains. Watzlawick (1984). 1991). Konstrukitvisme memberi penekanan kepada proses murid-murid membina pengetahuan melalui proses psikologi yang aktif. Struktur pengetahuan ini kadang-kadang menjadi penghalang yang kuat kepada pembelajaran dan perubahan konseptual murid-murid.

4. Apabila berlaku pertentangan diantara idea lama dengan idea baru. . Keberkesanan pembelajaran dalam bilik darjah banyak bergantung kepada amalan pengajaran guru. ianya bukan dihubungkan oleh guru kepada murid. Menurut Ken Appleton dan Hilary Asoko (1996). Semasa mengajar guru-guru mempunyai matlamat konseptual yang jelas untuk pelajar-pelajar dan mempunyai kefahaman bagaimana pelajar-pelajar mesti bergerak ke arah mencapainya. Tegasnya.dalam struktur pengetahuan yang sudah sedia ada. guru-guru yang mengamalkan pembelajaran secara konstruktivisme mempunyai bilik darjah yang mempunyai kriteria-kriteria seperti berikut : 1.al (1990) telah menggariskan beberapa implikasi kepada pengajaran berasaskan konstruktivisme. 3. konstruktivisme mengkaji bagaimana cara dan gaya murid-murid memperolehi ilmu pengetahuan. Ahli-ahli konstruktivisme menyatakan bahawa manusia membina sendiri pengetahuannya didalam skemata kognitif masing-masing. Konstruktivisme juga adalah satu model pembelajaran yang berasaskan kepada kepercayaan bahawa pemahaman pengetahuan tidak diperolehi secara siap-sedia (ready-mate) tetapi ianya adalah hasil interaksi murid-murid dengan alam keliling. Guru-guru juga menyediakan suasana bilik darjah yang menggalakkan murid-murid mengeluarkan pendapat dan membincangkan idea mereka. Guru-guru juga menggunakan strategi-strategi pengajaran yang mencabar pengetahuan sedia ada murid-murid atau memperkembangkan idea awal mereka dan menyediakan cara supaya idea baru senang diterima oleh mereka. Murid-murid membina pengetahuan mereka sendiri dengan menyepadukan maklumat dan idea baru ke. Tubin et. Kesimpulannya. makna adalah diwujudkan dalam minda pelajar sebagai hail ineteraksi pancaindera mereka dengan dunianya. Usaha untuk mengenalkan guru-guru dengan idea konstruktivisme memerlukan guru-guru berubah bukan sahaja perubahan kepada pandangan mereka mengenai pembelajaran malahan juga amalanamalan mereka dalam bilik darjah. konstruktivisme adalah satu teori mengenai pengetahuan yang sangat berhubungkait dengan cara seseorang individu membina pengetahuan. supaya pembelajaran berjaya dan mencapai objektifnya. Oleh itu. Konstruktivisme bukan sahaja mengkaji bagaimana murid membina ilmu pengetahuan tetapi juga melibatkan cara perubahan konseptual berlaku dan dapat dilakukan dalam pembelajaran. Hari ini konstruktivisme adalah idea yang sangat bertenaga mengenai bagaimana murid-murid belajar dan ianya mempunyai impak yang kuat ke atas pendidikan sains.Menurut Resnick (1983). Guru-guru yang mengamalkan pembelajaran konstruktivisme dalam pengajaran mereka mepunyai ciri-ciri tertentu. Dalam konteks pembelajaran. Guru tersebut mempunyai kesedaran bahawa murid-murid yang datang ke situasi pembelajaran membawa bersama idea terdahulu yang mereka miliki dan mereka mencuba untuk mengeluarkan idea tersebut. amalan pembelajaran guru-guru dalam bilik perlu berorientasikan kepada pembelajaran melalui pengalaman sedia ada murid berasaskan kepada aktiviti yang menyeronokan. Sehubungan dengan itu. Oleh itu. pelajar-pelajar akan membuat analisis mengenai idea baru mereka. 2. Menyediakan peluang kepada murid-murid untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya idea baru yang mereka perolehi. 5. pengetahuan diperolehi dengan cara dibina oleh kombinasi yang dihasilkan oleh persekitaran dan pelajar sendiri. makna adalah dibina oleh alat-alat kognitif pelajar. Dengan kata lain.

Kemahiran berkomunikasi adalah mustahak untuk meluaskan kebolehan seseorang menterjemah. Dalam pembinaan ini. Konstruktivis telah menggunakan beberapa postulat mengenai pembelajaran iaitu : a) Idea pelajar yang wujud mempengaruhi apa yag digunakan untuk membuat pendapat dan dalam cara ini otak secara aktif memilih maklumat. 4. gambaran mental seseorang dihasilkan semasa interaksi individu dengan objek alam fizikal.3 Konstruktivisme Personel Konstruktivisme personel mengenai pembelajaran muncul daripada psikologi kognitif yang telah diperkatakan secara jelas oleh Osborne dan Wittrock (1985). antaranya yang utama ialah : 4. kebanyakan idea lama mereka perlu ditukar atau distruktur semula dengan idea baru. 4. pembelajaran konstruktivisme memberi penekanan kepada pembelajaran yang bermakna. b) Idea yang sedia wujud akan mempengaruhi pancaindera yang menerima maklumat sama ada untuk memberi perhatian atau mengabaikan maklumat yang diterima. penyusunan kurikulum. Jadi mengikut fahaman konstruktivisme. menganalisis dan memahami sistem binaan orang lain. Menurut Piaget. dan saling tindakan antara keduanya dinamakan ekuilibrasi. Kamii dan de Vries (1978) menyatakan dua sebab mengapa Jean Piaget sebagai seorang konstruktivis iaitu : a) semua pengetahuan dibina dari tindakbalas individu dengan persekitaran dan mereka cuba memberi makna mengenainya. Had ciptaan mereka hanya satu set imaginasi individu dan pembinaan secara berterusan yang diuji untuk meramal dan menerangkan kecukupan dalam konteks fizikal dan sosial. . Osborne dan Freyberg (1985). b) semua pengetahuan adalah diperolehi secara pembinaan didalam oleh perwakilan dan penterjamahan bukan secara internalisasi makna dari luar. konsep asas. Sumbangan terbesar Kelly kepada konsep konstruktivisme ialah beliau menyatakan tiada had yang ditentukan terlebih dahulu ke atas binaan dan julat aplikasi individu secara semula jadi. Piaget juga berpendapat bahawa sesuatu maklumat yang diterima oleh seseorang sama ada diassimilasi atau diakomodasi.2 Pembinaan Psikologi Personel Kelly Kelly mencadangkan iaitu setiap orang membina satu gambaran mengenai dunia dan menjadikan satu siri antara pembina personel atau hipotesis tentatif mengenai dunia. pengalaman lalu dihurai dan diterangkan untuk meramalkan kejadian-kejadian masa hadapan.Dalam proses ini. 4. menggalakkan murid-murid membuat penyiasatan dan menilai unutk memandu pembelajaran mereka.0 Konstruktivisme dan Mazhabnya Fahaman konstruktivisme mempunyai beberapa mazhab. Mana-mana yang teruji kebaikan digunakan berkali-kali dan terus menerus. Oleh itu.1 Pendekatan Piaget Konstruktivis yang berada dalam mazhab ini menjadikan pandangan Piaget mengenai perkembangan mental sebagai asas pegangan dan rujukan perbincangan mereka. pembelajaran berlaku apabila murid-murid membina kefahamannya sendiri dengan membuat perkaitan antara idea baru dengan pengetahuan sedia ada.

4. 5. d) Konsep berkembang sehingga mereka menghasilkan satu gambaran fungsi yang efektif mengenai pengalaman yang subjektif. 4. dan perbendaharaan kata diperkembangkan. melalui mana pengetahuan khusus mengenai tempatan. e) Interaksi sosial dengan yang lain adalah sebahagian daripada personal. d) Pelajar menjana perhubungan antara “input” yang dipilih dan diberi perhatian ke dalam memori. h) Keperluan untuk menjana hubungan dan mengaktifkan pembinaan. 1993). e) Pelajar menggunakan perhubungan yang dijana dan “input” pancaindera untuk mengaktifkan pembinaan makna. Pandangan konstruktivis sosial dapat dilihat dari komponen berikut : a) Pengetahuan dibina oleh manusia. amalan. c) Konsep adalah kesudahan individu percubaaan individu untuk menggambarkan pengalaman yang subjektif.4 Konstruktivisme Radikal Konstruktivisme Radikal yang diperkenalkan oleh von Glaserfeld (1984) yang mempunyai kepercayaan kepada “realisme metafizikal” diasaskan kepada empat petua (von Glaserfeld. .0 Implikasi Fahaman Konstrukvisme Kepada Pembelajaran Sains Fahaman konstruktivisme mempunyai beberapa implikasi kepada pembelajaran khususnya pembelajaran sains. 1991) iaitu : a) Penolakan kepada pendapat bahawa kebenaran diketahui secara mutlak.c) “Input” yang terpilih atau diberi perhatian oleh pelajar tidak mempunyai makna yang tetap dan semula jadi. keagamaan. Asas daripada tindakan dalam interaksi tempatan dengan persekitaran adalah masalah luaran yang tidak lama tetapi resos utama yang menjadikan pengetahuan dan tindakan bermakna (Hennessy. Di antara implikasi-implikasinya ialah : a) Pembelajaran tidak akan berlaku kecuali murid-murid diberi peluang untuk menyelidik sesuatu tugas yang mencabar atau sesuatu yang pelik dengan pengetahuan lama mereka. pembinaan sosial dan pembinaan semula pengetahuan. b) Pendapat yang menyatakan semua murid meninggalkan bilik darjah dengan maklumat yang sama adalah tidak sah dan tiada isi yang terperinci mengenai idea baru yang dapat dimasukkan kedalam pengetahuan sedia ada murid. menguji dan mengumpul makna-makna memerlukan individu-individu menerima tanggung-jawab utama untuk pembelajaran mereka sendiri. c) Pembinaan pengetahuan personal adalah perantara sosial.5 Konstruktivisme Sosial Konstruktivisme sosial melihat pembelajaran sebagai satu proses penglibatan individu dalam amalan sosial. pembinaan pengetahuan sosial adalah perantara personal. b) Pengetahuan saintifik hanya dapat dipertimbangkan oleh nilai-nilai instrumental. g) Pelajar boleh mengumpul pembinaan-pembinaan ke dalam storan memori. d) Pembinaan pengetahuan sosial adalah kesudahan daripada interaksi sosial. b) Pembinaan dan pembinaan semula pengetahuan kedua-duanya bersifat sosial dan personal. f) Pelajar boleh menguji makna yang telah dibina melawan aspek-aspek dan makna-makna yang dibina dalam storan memori sebagai keputusan sensori “input” yang lain.

. Claxton. Norton. New York. The Psychology Personel of Constructs. 67.C (1985). Cognition. murid-murid mempunyai kekuatan dan keperluan yang berbeza untuk memperolehi pengetahuan. . R. 6. E. Studies in Science Education. Mathematics and science learning : A new conception. Glasserfeld. Physical Knowledge in Pre-school Education.F & Pearson. 2. Science Education. London. Harvester Wheatsheaf. Cassell. Vol. (1992). Better Learning. Bell.F & Pearson. memberi peringatan kepada guru-guru khususnya guru-guru sains dalam menentukan strategi pengajaran mereka. Oleh itu. 12. B. RUJUKAN 1. R. matematik. B. A Case Study of a Teacher’s Progress toward Using a Constructivist View of Learning in Elementary Science. Osborne.J & Freyberg. melalui ruang angkasa. The generative learning model and its implication for science education. 8. Science Teacher Education.J. Englewood Cliffs. 14. 10.0 Kesimpulan Fahaman konsruktivisme melihat cara bagaimana seseorang individu belajar dan membina pengetahuan ke dalam kerangka mindanya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan terdahulu mereka. Vol. (1996). ms 349 – 361 4. ms 59 . 4. University of Waikato. G (1991). NZ. von (1989).B (1983). no. K & Asoko. G. Vol. Ini bererti pendekatan pengajaran guru perlu bertukar dari seorang guru yang berautoriti kepada guru sebagai fasilitator. The Educating the Inquiring Mind : Challenge for School Science. International Journal of Science Education. Vol. Amalan pengajaran konvensional dan tradisional perlu bertukar kepada pengajaran yang melibatkan aktivitiaktiviti “hands-on” dan “minds-on” bagi mengujudkan pembelajaran yang seronok dan bermakna. Bell.J & Wittrock. dan musik. N. Resnick. 3. Mereka perlu diberi peluanguntuk membincangkan ideanya dan idea kawankawannya. Teaching to Learn : A direction for education.A (1955). Hamilton.87. 5. Kata-kata “kanak-kanak dilahirkan sebagai saintis”. Claxton. 7. R (1985). New York. Heinemann. 6. Centre for Science and Mathematics Education Research. Kamii. NZ. Aucland. Guru-guru harus berupaya utuk mengubah kerangka konseptul murid-murid supaya berfikir selari dengan fakta saintifik. J. J. Osborne. 3. Osborne. R. C & de Vries. G (1990). no. Learning in Science : The implication of Children’s Science. L. Science Education.c) Murid-murid perlu berkongsi idea untuk mengesahkan atau menyalahkan kefahaman atau kepercayaan mereka. Appleton. Construction of Knowledge and Teaching Syntheses. ms 489 – 508. Kelly. Learning Science : A generative process. H. Learning in Science Project (Teacher Development). 29 ms 447. 11. d) Guru perlu menyedari dan mesti mengakui bahawa murid-murid menstruktur dan melengkapkan pengetahuan mereka melalui pelbagai modaliti atau cara seperti melalui bahasa. (1991). Prentice Hall 9. dan disamping itu guru-guru juga perlu berubah paradigma dan konseptual dalam menentukan strategi pembelajaran mereka.J & Wittrock. 12. M (1983). M. R (1978).

15. Vol. Mind in Society.S (1978).13. Cambridge. 74. P (1984).html . http://mohdnorizwansulaiman. Watzlawick. Overcoming constraints to effective elementary science teaching.al (1990). Harvard University Press. L. 14. ms 409 – 420.blogspot. Vygotsky. Norton. The inverted reality.com/2008/10/konstruktivisme-konsep-danimplikasinya. New York. Science Education. Tobin et.

fizikal. latar belakang keluarga. agama. Hal ini jelas kerana setiap individu adalah unik dan tidak ada seratus-peratus sama dengannya meskipun bagi pasangan kembar seiras.impaknya pelajar boleh mencapai kejayaan daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah.Setelah guru mampu memahami serta mengenali setiap jenis pelajar didalam kelas. Umumnya. RSS for Posts Search in site.Menurut Khairul Yusri (2007). kebanyakan guru percaya bahawa dengan menggunakan satu kaedah dan teknik sahaja mampu menjadikan proses P&P. proses P&P. etnik. para pendidik mempunyai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran tersendiri yang akan diaplikasikan ke dalam bilik darjah mengikut subjek atau matapelajaran. Namun. adalah penting untuk mengetahui dan ambil peduli akan siapa sebenarnya pelajar-pelajar atau komuniti didalam sesebuah kelas. tidak akan mencapai objektif yang telah ditetapkan berikutan terdapat sebilangan pelajar yang ketinggalan. berjalan dengan lancar tanpa mengambil kira dari aspek kepelbagaian pelajar. dan tahap sosioekonomi yang mana sedikit sebanyak memberi kesan kepada gaya dan corak pembelajaran mereka.. sosial atau bakat dan aspek – aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan.. Oleh hal demikian. perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif. Sebagai seorang guru. emosi. bangsa. bakat serta minat mereka ke dalam situasi pembelajaran.0 Pengenalan Setiap individu yang lahir adalah berbeza diantara satu sama lain. sosioekonomi dan terutama sekali kepada gaya pembelajaran setiap daripada mereka dengan menitikberatkan . Sewajarnya guru perlu mengetahui bahawa setiap individu pelajar adalah berbeza dari aspek budaya.           Home All» Berita» Blogspot» Download Photo Qalish SMK ZAABA» SMKBBSL» Video KEPELBAGAIAN PELAJAR January 27. latar belakang keluarga. moral. Oleh yang demikian pemahaman yang mendalam akan kepelbagaian pelajar yang wujud sekarang bukan hanya dilihat dari segi tahap pembelajaran mereka bahkan juga pemerhatian yang teliti perlu diberikan kepada budaya. tingkah laku.Jika hal ini berlarutan golongan berkenaan akan merasa dipinggirkan dan menganggap guru tidak cakna akan persekitaran. Oleh itu guruguru harus memahami perkara ini di kalangan murid-murid kerana ia boleh mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas. 2011 | Filed underAll | Posted by sumpit 1. Guru juga perlu meneliti akan pendekatan yang bersesuaian yang dibawa oleh setiap pelajar.

bakat. panas – sejuk) 2) Emosi ( berstruktur – tidak berstruktur. Justeru itu adalah penting bagi guru memahami serta mengetahui gaya pembelajaran pelajar yang wujud didalam sesebuah kelas. lakonan. bunyi seperti muzik – sunyi.0 Analisis artikel Mapping a Route Toward Differentiated Instruction by Carol Ann Tomlinson . bercerita atau menghuraikan Pelajar kinestetik: (belajar dengan membuat atau melakukan sesuatu): Menulis atau melukis sesuatu Membuat latihan.kepada minat. interaksi sosial mampu menangani isu-isu berkaitan dengan cara bagaimana pelajar berinteraksi semasa proses pembelajaran. Guru harus berusaha menghubungkan pelajar dengan ilmu pengetahuan dan bukan mengisi serta menyuap pelajar dengan ilmu. eksperimen. tindakan atau lakonan b. visual. kolaboratif. formal – tidak formal. berbual. memberi pendapatnya. 2.Pada asasnya. 1) Alam sekitar (cerah -kelab.1 Gaya pembelajaran pelajar yang perlu diketahui oleh guru: Gaya pembelajaran seseorang pelajar dapat mempengaruhi keseluruhan aktiviti dan proses pengajaran dan pembelajaran. Huruf atau perkataan 2. 3. Antaranya adalah. syarahan. 2. bermotivasi tinggi – tidak bermotivasi) 3) Sosiologi ( Ingin belajar bersendirian – dalam pasangan/kumpulan) 4) Fizikal (auditori. penyertaan dan kompetitif. Pelajar audio: (belajar dengan mendengar atau bercakap) 1. kerja amali. Justeru itu adalah penting guruguru memahami serta mengetahui gaya pembelajaran yang ditonjolkan oleh pelajar. huraian olehguru atau pelajar lain Menerangkan. Menurut Reichmann dan Grasha (1974) telah menyarankan beberapa jenis pelajar berasaskan kepada cara yang paling mereka gemari semasa belajar. 1. Demostrasi. 1. 2. terdapat tiga jenis gaya pembelajaran yang harus diketahui serta difahami iaitu: Pelajar visual: (belajar dengan melihat) 1. global -analitik). Dunn & Dunn (1978) mengkategori gaya pembelajaran kepada 18 kategori berdasarkan unsur-unsur asas tetapi diklasifikasikan dan diringkaskan kepada empat perkara sahaja berdasarkan rangsangan (stimuli) iaitu: 1. simulasi. penerangan. Kepelbagaian yang wujud antara pelajar perlu dikaji difahami dengan sebaiknya dalam membantu untuk memahami gaya pembelajaran dan di selitkan dengan latar belakang budaya setiap orang pelajar dalam menentukan strategi pengajaran yang lebih berkesan. pelajar yang ingin belajar secara bersendirian. atau projek Selain daripada itu juga. Benda. tekstual mobiliti tinggi – kurang bermobiliti) dan Psikologi (impulsif – reflektif. Mendengar cerita. gambar atau gambar rajah 3. pengalaman serta kemahiran yang diperolehi dalam membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran.

mencapai objektif pembelajaran dengan memberikan tiga situasi pembelajaran yang berlainan dengan menggunakan matapelajaran yang sama. dapat dilihat bahawa terdapat kepelbagaian cara pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh tiga guru yang berbeza tetapi mengajar matapelajaran yang sama. Walaupun guru tersebut peka tentang kepentingan pelajar untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan tetapi tanpa adanya konsep kepelbagaian samada kepelbagaian cara pengajaran atau kurikulum pembelajaran ataupun arahan. Daripada artikel tersebut. guru yang terakhir iaitu Ms Cassel. kita dapat melihat dengan jelas perbezaan cara P&P. guru ini juga gagal dalam mencapai objektif pembelajaran dan gagal mengaplikasikan konsep kepelbagaian. iaitu dalam kelas Mrs Baker.. Beliau menerangkan satu persatu cara P&P. Daripada artikel tersebut. dapat dilihat bahawa guru yang pertama menjalankan proses P&P.. Charlottsville dan beliau juga merupakan seorang pensyarah dalam bidang pendidikan di universiti tersebut. walaupun Mrs Baker menggunakan cara pendekatan pembelajaran yang agak berlainan daripada Mr Appelton. Beliau juga membawa pelajar untuk merasai sendiri bagaimana cara dan gaya hidup orang-orang Rom terdahulu dengan membawa contoh gambar-gambar sastera. menekankan konsep kepelbagaian pelajar dalam sesi P&P. mencapai objektifnya. Beliau merupakan seorang Professor dari Universiti Virginia. Artikel ini ditulis oleh Carol Ann Tomlinson dan dihasilkan pada tahun 1999. yang diambil oleh tiga guru tersebut dan kemudiannya. Manakala. objektif pembelajaran tersebut tidak akan tercapai. Artikel dalam kajian ini menekankan tentang kepentingan mengaplikasikan kepelbagaian kurikulum (differentiated curriculum) dan kepelbagaian cara atau arahan (differentiated instruction) dalam sesi pengajaran dan pengajaran supaya hasil pembelajaran dapat diperolehi dan prestasi pembelajaran dapat dipertingkatkan. beliau. Guru tersebut langsung tidak mengaplikasikan konsep kepelbagaian dalam teknik pengajaran beliau.Artikel yang dipilih ini bertajuk ‘Mapping a Route toward Differentiated Instruction”. Daripada senario pembelajaran ini. kerja kumpulan serta memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengemukakan topik kegemaran tersendiri dalam sesi P&P. beliau mengajak pelajar untuk terlibat dalam perbincangan. yang dilakukan oleh guru-guru tersebut dan kita dapat membuat perbezaan dan dapat melihat cara pendekatan mana yang dapat menarik perhatian pelajar dan seterusnya perlu ditekankan dalam supaya proses P&P. Dalam senario kelas kedua. Beliau juga menekankan perkara apa yang akan disoal semasa peperiksaan. arkitek dan bidang perundangan dalam bilik darjah untuk mendapatkan perhatian pelajar supaya dapat menumpukan perhatian dalam sesi P&P. Dalam artikel ini. Beliau bijak mencari dan mempelbagaikan cara pendekatan pengajaran . Di sini kita dapat lihat bahawa. beliau mempersoalkan cara yang terbaik dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P. Oleh itu. tetapi konsep kepelbagaian pelajar masih tidak dititik beratkan dalam bilik darjah beliau. kita dapat lihat bahawa. Kemungkinan besar beliau cuba untuk mengaplikasikan kepelbagain arahan dalam sesi pembelajaran tetapi apa yang kita boleh lihat disini ialah. guru pertama ini lebih menekankan tentang keputusan peperiksaan pelajar semata-mata. beliau lebih menekankan kepada kepelbagaian tugasan yang diberikan kepada pelajar dan bukan kepada penekanan konsep “curriculum differentiated” dan “differentiated instruction”. membuat perbandingan antara satu sama lain. beliau dengan mengarahkan perlajar untuk mengambil nota penting tentang isi pelajaran dan di akhir setiap bab.) yang perlu diambil oleh setiap guru supaya proses P&P. Hasilnya. pelajar akan diarahkan untuk menjawab soalan-soalan yang disediakan.

Oleh itu kita sebagai pendidik haruslah sedar akan hakikat tersebut dan berusaha untuk mempel bagaikan cara pengajaran supaya semua individu mendapat manfaat daripadanya. Kepelbagian cara yang diambil oleh Ms Cassel ini menunjukkan beliau memberikan penekanan terhadap konsep kepelbagaian pelajar dalam bilik darjah beliau. proses P&P. didapati bahawa Mr Appleton menggunakan kaedah P&P. Kita perlu tahu bahawa. akan mencapai objektif pembelajarnnya.1 Dari Konteks Mr Appleton Pertama sekali.supaya semua pelajar yang mempunyai tahap intelek yang berbeza dapat memahami dan seterusnya menguasai isi pelajaran yang diajar.0 Corak dan Gaya Pengajaran dan Pembelajaran Dalam artikel yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Dalam bab ini. Hal ini supaya. Mr Appleton sedang mengajar tentang sejarah Roma. Menurut penulis (Carol Ann) konsep kepelbagaian kurikulum dan kepelbagaian arahan hanya akan tercapai sekiranya penglibatan pelajar dan tahap kefahaman pelajar diberikan penekanan dalam proses pembelajaran. yang berpusatkan kepada guru atau pun lebih dikenali sebagai ‟teacheroriented‟. yang dijalankan oleh tiga orang guru yang berbeza ditonjolkan dalam artikel yang dipilih serta melihat pro dan kontra setiap corak dan gaya yang digunakan dalam kurikulum atau rangka pengajaran yang disediakan mengikut setiap guru-guru di dalam artikal ini. analisis akan dijalankan kepada kelas Mr Appleton. kami setuju dengan pendapat penulis bahawa konsep kepelbagaian adalah mengenai kebijaksanaan seorang guru untuk mengetahui kelemahan pelajar dan mencari jalan penyelesaiannya dengan menggunakan kepelbagaian cara pengajaran dan kepelbagaian kurikulum pembelajaran. Dengan adanya aplikasi pembelajaran seperti ini. lebih menarik. Mr Appleton yang merupakan guru yang mengajar mata pelajaran sejarah dan dalam kes ini. Mr Appleton juga turut memberikan kuiz berdasarkan teks dan nota mereka serta menyediakan senarai tentang apa yang perlu para pelajar baca untuk kuiz tersebut. didapati bahawa Mr Appleton mencadangkan kepada para pelajar untuk mencatat nota sementara dia memberi penerangan dan mengarahkan mereka menjawab soalan di akhir bab yang diajar. terdapat beberapa corak dan gaya Pengajaran & Pembelajaran (P&P. Beliau menggunakan pelbagai kaedah seperti perbincangan kumpulan. Mr Appleton. Situasi atau senario yang diberi dalam artikel ini adalah berkaitan dengan corak dan gaya pengajaran tiga orang guru iaitu. Dalam senario yang diberi. Ini bermakna Mr Appleton merupakan guru yang akan menyediakan semua data-data yang akan disampaikan kepada para pelajar menggunakan alat bantu mengajar seperti powerpoint presentation. Mrs Baker dan Ms Cassell 3. Kesimpulannya. pelajar terlibat secara aktif dalam proses P&P.) yang berlainan digunakan dalam tiga konteks dalam bilik darjah yang berbeza. analisis melihat secara terperinci tentang corak-corak dan juga gayagaya P&P. mengajak pelajar untuk memberikan respon dan pendapat mereka dengan mengutarakan soalan-soalan. Kedua-dua elemen ini sangat penting untuk dan saling bergantung antara satu sama lain untuk menjadikan proses P&P. berjaya. Beliau juga bijak untuk mengolah isi pelajaran dengan membuat perkaitan sejarah zaman dahulu dengan kehidupan zaman nenek moyang pelajar-pelajar tersebut termasuklah dengan kehidupan seharian pelajar. Dalam pemerhatian yang dijalankan. setiap pelajar mempunyai tahap pemikiran dan kefahaman yang berbeza. . daripada tahap rendah sehingga soalan yang menguji minda pelajar supaya proses P&P. 3. dan tahap kefahaman pelajar dapat ditingkatkan.

masalah utama yang wujud ialah proses P&P.Daripada corak dan gaya P&P. menulis puisi tentang Roma serta topik yang dicadangkan oleh para pelajar dan sebagainya. yang berbeza. para pelajar tidak mendapat ilmu itu sepenuhnya dan mereka hanya akan membaca untuk menjawab soalan dan bukan untuk pemahaman mereka. 3. Mrs Bakers menyediakan 10 topik seperti baju atau fesyen orang Roma. itu sesuatu yang bersifat mesra dan berpusatkan pada pelajar. Set konsep-konsep ini mudah dan membantu para pelajar dalam merancang. Mrs Baker juga ialah seorang guru sejarah yang turut mengajar topik sejarah Roma seperti Mr Appleton. yang dijalankan oleh Mr Appleton. kurang berkesan. memakai pakaian toga dan merasa makanan orang Roma zaman dahulu. Ms Cassell menyediakan set konsep-konsep utama dalam topik-topik yang ingin diajar olehnya kepada para pelajarnya. ianya jelas bahawa pembelajaran yang diterima oleh para pelajar. Ms Cassel adalah seorang guru yang mementingkan fakta-fakta dalam pengajarannya dalam bilik darjah. secara keseluruhan. Ada kebaikan tentang cara Mr Appleton dalam memberikan tip atau garis panduan untuk membuat persiapan menjawab soalan kuiz pada masa akan datang. Kemahiran kreativiti dan cakupan topik sepatutnya diseimbangkan dalam bilik darjah untuk menghasilkan pembelajaran bermakna. Proses pengajara n haruslah menekan kepada fakta dan bukannya kepada kreativiti para pelajar dalam membuat poster.3 Dari Konteks Ms Cassell Ms Cassell merupakan seorang lagi guru yang dianalisis dalam artikel yang dipilih. Para pelajar cuma duduk diam dan melihat ke hadapan serta menyalin nota namun sebarang perbincangan atau soalan yang menjana pemikiran tidak berlaku dalam proses P&P. 3.2 Dari Konteks Mrs Baker Situasi atau senario kedua akan melihat kepada bilik darjah Mrs Baker. Mrs Baker menyampaikan maklumat yang ada namun bukan ke tahap yang diharapkan. Semua fakta-fakta dalam topik tersebut memang disampaikan dalam kelas tapi pembelajaran yang bermakna tidak wujud. Mrs Baker menyediakan para pelajarnya dengan pelan perancangan grafik yang akan membantu dalam proses pembelajaran mereka. berjalan dalam bilik darjah Mr Appleton. Namun begitu. para pelajar tidak dilibatkan sama sekali. kedua-dua mereka mempunyai pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan ilmu dalam kelas mereka. mengatur dan menyimpan fakta dalam apa yang telah mereka pelajari. tidak salah jika seorang guru itu ingin menjadikan proses P&P. menonton filem yang berunsurkan empayar Roma. Sebagai pengetahuan sampingan mungkin ini adalah relevan. Mrs Baker ialah seorang lagi guru yang mempunyai corak dan gaya P&P. Mr Appleton juga tidak menitik beratkan tentang kepelbagaian pelajar yang mungkin wujud di dalam bilik darjah seakan-akan semua individu di dalam kelas tersebut adalah sama. Dalam erti kata lain. yang disampaikan. Untuk projek pula. kurang berkesan dari segi fakta atau input utama yang ingin disampaikan.Mrs Baker mennyampaikan gambar-gambar tentang sejarah Roma dan menerangkan para pelajar tentang kepentingan Roma dalam membentuk peradaban bahasa. Mrs Baker ialah seorang pendidik yang mahukan pembelajaran menjadi sesuatu yang seronok dan menghiburkan. Mrs Baker mencadangkan agar mereka berpakaian Togas dan membawa makanan Roma. sepanjang proses P&P. mengutarakan soalan dan sebagainya. Mr Appleton tidak memberi peluang para pelajar untuk menyuarakan pendapat. simbol. Analisis menunjukkan bahawa. Mr Appleton yang diterangkan di atas. bercerita tentang hiburan orang-orang Roma dan sebagainya. Namun begitu. Pelan perancangan grafik ini adalah untuk para pelajar mengisikan pelan tersebut semasa membaca teks mereka untuk memastikan mereka dapat merekodkan semua isi-isi penting dalam topik yang sedang mereka pelajari. Dalam setiap topik-topik yang . namun isi utama topik itu tidak disampaikan secara baik kepada pelajar. seni dan undang-undang mereka. Sebagai susulan daripada P&P. Corak dan gaya P&P. Dalam konteks ini. Corak dan gaya penyampaiannya begitu berbeza sekali daripada Mr Appleton dan Mrs Baker. Oleh itu.

Ms Cassell adalah yang paling berkesan sekali berbanding Mr Appleton dan Mrs Baker. Rangka pengajaran P&P. Pengajaran Mr. Appleton juga jelas berorientasikan kelas dan secara menyeluruh. Kaedah deduktif yang digunakan oleh Mr. Perancangan rangka pengajaran yang telah dibuat oleh Ms Cassell mempersiapkan para pelajar untuk memahami konsep-konsep penting dalam sejarah Roma. Ms Cassell. Dalam aspek ini faktor kefahaman pelajar adalah tidak penting melainkan fokus kepada peperiksaan semata-mata dan mengingat fakta. Berdasarkan artikel Mapping a Route Toward Differentiated Instruction. menerang dan . Analisis mendapati bahawa corak dan gaya P&P. Hal ini kerana beliau lebih gemar memberi penerangan dan memberikan idea-idea dankonsep yang perlu diketahui oleh pelajar bagi menguasai subjek ini.0 Perbezaan Strategi Pengajaran &Pembelajaran. contohnya seperti ‟Bagaimana perbezaan hidup dan budaya anda sekiranya anda tinggal di tempat dan zaman lain?‟ dan soalan seperti ini. Para pelajar akan dibimbing supaya mengingati fakta dan ciri-ciri tertentu yang berkaitan. Mr Cassell juga telah menyediakan set-set soalan yang akan membantu para pelajarnya dalam berfikiran kritikal untuk proses memahami apa yang disampaikan dalam kelas. Appleton lebih banyak berhujah. Appleton Mr. 4. 4.1 Bilik Darjah Pertama – Mr.Appleton lebih berorientasikan kepada mengingat fakta dan menghadapi peperiksaan bukan untuk menjadikan P&P. berusaha untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih bermakna seterusnya mencapai objektif yang telah ditetapkan. jelas dapat diperhatikan Mr.diajar. Ms Cassell mengarahkan mereka untuk mencari konsep-konsep tersebut sendiri untuk membantu mereka menghafal dan pada masa yang sama memahami isi penting dalam konsep-konsep tersebut. Appleton lebih berorientasikan kepada kaedah deduktif.Empayar Rom. Penegasan terhadap ‟pembelajaran bermakna‟ ditonjolkan dalam rangka pengajaran Ms Cassell. Selain daripada itu juga. Masing-masing berusaha untuk menghubungkan pengetahuan kepada pelajar. akan membuka ruang untuk para pelajar mengaplikasi dan berpeluang untuk menjana kreativiti sendiri. Terdahulu telah dinyatakan bahawa setiap guru mempunyai kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran tersendiri. Ms Cassell juga akan bertanya soalan yang menjana pemikiran kreatif. Ms Cassell juga tidak tetap dan boleh berubah-ubah. Selain daripada itu. Appleton akan memberitahu objektif pembelajaran kepada para pelajar pada awal pengajaran. Ms Cassell akan mengubahsuai set-set konsep dan fakta serta apa yang ingin disampaikan dalam kelas mengikut kepelbagaian para pelajarnya selaras dengan masa. Ms Cassell tidak memberikan konsep-konsep itu kepada pelajar secara bulat-bulat. Mereka digalakkan mencari sendiri konsep-konsep tersebut untuk membantu mereka menghafal dan memahami dengan lebih berkesan. Ini menunjukkan bahawa Ms Cassell sentiasa berinovasi dan merancang selaras dengan kepelbagaian pelajar di dalam kelasnya. lebih bermakna dan diingati. Tarikh dan konsep fakta mengikut kronologi amat penting dalam mata pelajaran sejarah dan ini merupakan aspek-aspek yang diberi penekanan dalam corak dan gaya P&P. Sejarah merupakan subjek yang amat mementingkan fakta dan pelajar ditekankan untuk memahami konsep serta penghafalan isi-isi penting. Ms Cassell telah menyenaraikan perkara-perkara yang perlu disampaikan kepada para pelajarnya dan juga kemahiran-kemahiran yang perlu dijana oleh dirinya dan juga para pelajar sepanjang proses P&P. Namun begitu. untuk membantu dirinya dan juga para pelajarnya membuat persiapan. Hal ini jelas dinyatakan oleh Carol bahawa sepanjang masa Mr. Carol telah memberikan beberapa cara berbeza yang telah diguna pakai oleh tiga orang guru bagi subjek yang sama iaitu subjek Sejarah. Ms Cassell telah menyenaraikan kesemua konsep-konsep penting dalam topik-topik yang perlu disampaikan kepada para pelajar.

Dalam kaedah ini. Mr. . Ciri-ciri bilik darjah tradisi adalah ketara sewaktu Mr. berpakaian seperti zaman Rom. menyenaraikan kepentingan dewa dewi serta kepentingannya. suasana pembelajaran adalah lebih selesa dan wujud komunikasi dua hala antara pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru.Membawa tradisi dan kebudayaan Rom dalam kelas . mencipta brochure.bercakap dari membiarkan pelajar-pelajar bercakap dan mengutarakan pendapat sendiri. Appleton mengendalikan kelas. Setiap aktiviti dan soal jawab diadakan secara kelas atau menyeluruh menyebabkan aktiviti pengayaan dan pemulihan sukar dijalankan.masa dan latihan yang sama. bawa makanan. Baker menerapkan 4 teknik atau kaedah pengajaran didalam kelasnya iaitu: Kaedah/ Teknik a) Koperatif dan Kolaboratif Aktiviti .binaan model bangunan. Hal ini dapat diperhatikan apabila beliau banyak menyusun aktiviti yang membantu para pelajar memahami serta memperkembangkan potensi masing-masing. Mrs.isi pelajaran. 4. .Pelajar mengemukakan pendapat d) Perbincangan . rekaan pakaian.memakaikan anak patung dengan pakaian Rom.Pelajar memberi topik tambahan berkenaan tugasan b) Tugasan/Projek . Appleton lebih banyak menyampaikan isi kandungan pelajaran kepada kelas.Menyediakan 10 jenis projek iaitu mencipta poster.2 Bilik Darjah Kedua – Mrs Baker Bagi kelas Mrs Baker. Malahan penggunaan ABM juga adalah minimum dan interaksi antara pelajar dan bahan juga minimum.membuat catatan dalam organizer. dan melakar peta empayar jajahan Rom. menulis puisi.Membawa minda pelajar ke zaman berkenaan c) Simulasi . Antaranya ialah: i) ii) iii) iv) v) Pelajar-pelajar akan membaca buku teks dan mencatat nota Menjawab soalan yang telah disediakan pada akhir bab dalam buku teks Menjawab soalan bersama-sama pada keesokan harinya Mencatit nota yang telah diberikan dan menjawab kuiz Memberikan senarai semak peperiksaan sebelum peperiksaan berlansung Hal ini membataskan interaksi serta potensi pelajar-pelajar didalam kelas dan dilihat bersifat komunikasi sehala iaitu berpusatkan guru.

Cassell telah meluangkan masa beliau dengan memahami dan berusaha menghubungkan pelajarpelajar dengan ilmu pengetahuan dan bukannya mengisi tempayan yang kosong. Beliau membolehkan setiap pelajar mengambil bahagian yang aktif dalam setiap aktiviti yang telah disediakan. tidak mempunyai matlamat yang jelas malahan kesuluruhan aktiviti telah ditetapkan dan tidak menjana pemikiran kritis dan kreatif para pelajar. Selain itu juga.Berdasarkan kaedah dan teknik pendekatan dari Mrs.3 Bilik Darjah Ketiga – Ms. Cassell Bilik darjah Ms. 4.0 Aplikasi dan kesesuaian dalam kontek Malaysia . bagi subjek Sejarah iaitu: a) Eklektik Menggabungkan pendekatan deduktif dan induktif yang lebih seimbang. Corak komunikasi juga lebih aktif kerana guru mengamalkan kepimpinan demokratik dan pelajar bebas bertanya serta melontarkan pendapat. Disamping itu juga beliau bertindak sebagai pengelola yang mengelola aktiviti. 5. Beliau bijak mengawal situasi serta menjadikan P&P. Selain itu juga. Secara keseluruhannya Ms. sumber dan penilaian secara analitikal serta memahami kepelbagaian yang wujud dalam kelasnya. Cassell memusatkan proses P&P. Pembelajaran yang diutarakan juga hanyalah sekadar aktiviti dan tidak menggalakkan pelajar berfikir secara logik berdasarkan realiti kehidupan sebenar. sesuai dan berkesan. Namun begitu aktiviti penerapan P&P. Cassell telah menerapkan tiga teknik dalam aktiviti P&P. Beliau lebih menekankan kepada pembelajaran yang bermakna disamping aktiviti yang boleh memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh.Ms.mengintegrasikan beberapa kemahiran iaitu menganalisis. Selain itu juga. sesuatu yang bermakna.. Ms. menaakul dan memahami seterusnya mencapai objektif c) Pembelajaran Masteri memastikan pelajar-pelajar menguasai topik dan percaya dengan kebolehan setiap pelajar. Beliau bertindak sebagai perancang yang menggerak dan menghidupkan suasana dalam bilik darjah bagi tujuan P&P. lebih kepada pelajar dan tidak hanya kepada guru. Pelajar digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam sesi pembelajaran. beliau turut berusaha memenuhi keperluan yang mempunyai pelbagai kebolehan yang mampu mempertingkatkan tahap pencapaian mereka. Baker lebih berorientasikan kepada pemusatan pelajar. mentafsir. Pelajar diperuntukkan masa yang banyak untuk meneroka dan menyelesaikan masalah pembelajaran dengan bantuan guru selaku fasilitator. b) Penyebatian/Infusion . didapati beliau turut mengandaikan bahawa pelajar-pelajarnya adalah sama dari aspek kefahaman dan minat. Selain itu beliau turut bertindak sebagai pengurus yang bijak mengendali sumber yang ada dalam bilik darjah dan menepati kurikulum yang sedia ada. Cassell dilihat lebih berkesan dan meninggalkan impak yang mendalam kepada pelajar.

Kaedah pengajaran berasaskan guru akan menyebabkan murid berasa bosan dan tidak begitu mengambil berat akan apa yang diterangkan oleh guru. Murid sekadar mengingati fakta untuk menghadapi peperiksaan kelak tetapi dalam masa yang sama. Guru pula bertindak sebagai pembimbing. Ini bermakna. Disinilah bermulanya episod di mana guru perlu bijak mengaplikasi pengetahuan dan mengapdatasi apa jua yang boleh dimanipulasikan supaya apa yang dirancang sepadan dengan kemahiran dan tahap murid. berketrampilan. Kepelbagaian kecerdasan (multiple intelligence) sepertimana yang dikemukakan oleh Howard Gardner juga perlu diberi perhatian. Appleton menekankan tentang mengingati fakta iaitu „fact-based curriculum’ di mana beliau hanya menekankan tentang fakta. Walaupun murid telahpun dibahagikan mengikut tahap intelektual mereka berdasarkan keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan sebelumnya tetapi masih juga ada perbezaan di antara murid-murid di dalam kelas. Situasi pembelajaran di Malaysia secara realiti sebenarnya sangat menitikberatkan jumlah „A‟ yang didapati di dalam peperiksaan. pelajar yang sederhana dan pelajar yang lemah perlu diambil kira oleh guru sebelum merancang sesuatu aktiviti. bukan kata kunci. Beliau memberikan 3 situasi di mana situasi yang pertama iaitu kelas Mr. Murid perlu berusaha keras untuk mendapat pengetahuan yang diperlukan tanpa mengharapkan kepada guru 100%. Kepelbagaian pelajar di dalam sesebuah kelas juga memberi peranan terhadap jenis aktiviti yang akan dilakukan di dalam kelas. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020 kerana telah dilatih di dalam sekolah lagi untuk berfikir di luar kotak (think out of the box) dan tidak takut untuk menghadapi cabaran atau kegagalan. Guru-guru di sekolah berlumba-lumba untuk menghabiskan sukatan matapelajaran dan menekankan aspek latihan (latihtubi) yang banyak supaya murid dapat menjawab dengan baik di dalam peperiksaan. Di sinilah pembelajaran secara aktif berlaku. murid sebenarnya tidak memahami dan mengetahui apa sebenarnya yang perlu mereka belajar. Penggunaan „chalk and talk‟ semata-mata tidak lagi sesuai diadakan di dalam kelas kerana pencurahan fakta dan konsep semata-mata kepada murid akan hanya mengganggu proses pembelajaran.„Mapping a Route Toward Differentiated Intruction‟ oleh Carol Ann Tomlinson menekankan tentang kepentingan mengetahui apa yang ingin dicapai pada akhir pembelajaran sebelum memulakan sesi pembelajaran tersebut. Ini akan dapat mewujudkan generasi yang mempunyai jati diri yang kukuh. berbanding dengan pengajaran yang berasaskan oleh murid di mana murid akan bergerak dan berfikir secara aktif di dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Golongan pelajar yang terdiri daripada pelajar yang bijak.) iaitu mencapai syarat yang dikemukakan oleh penulis untuk pengajaran yang berkesan. pemberi motivasi dan pengawas di dalam kelas iaitu kelas yang tidak lagi berorientasikan guru tetapi berorientasikan murid. Dua syarat yang diperlukan ialah kefahaman murid dan penglibatan murid di dalam aktiviti di dalam kelas. Ibu bapa di rumah juga sanggup menghabiskan wang supaya anak mereka dihantar ke pusat-pusat tusyen swasta supaya anak mereka akan dapat mencapai keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan peringkat pusat. Guru tidak hanya . salah satu teras di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) adalah membangunkan modal insan. murid tidak lagi wajar diberikan semua maklumat oleh guru tanpa mereka sendiri cari ataupun „spoonfeed’ di dalam kelas. Appleton merupakan situasi yang biasa dilihat di sekolah di Malaysia. Murid akan terlibat secara aktif di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P. konsep atau perkara lain yang membolehkan pelajar berfikir di luar kotak. Lulus dalam peperiksaan menjadi peransang untuk mereka „belajar‟. berkeperibadian mulia. Namun begitu. Mereka akan bangkit semula dan mencuba lagi sehingga berjaya. Mr.

jantina. ia dapat meningkatkan metodologi pengajaran dan amalan bagi pelajar-pelajar tertentu akan menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna dan bukan hanya berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata. Dengan kata lain. kaedah pembelajaran yang berbeza sesuai diaplikasikan di dalam kelas di Malaysia.menitikberatkan jenis aktiviti yang diadakan tetapi juga perlu memikirkan persoalan adakah aktiviti tersebut memberikan manfaat kepada murid. Hal ini kerana realitinya. di dalam kelas terdapat pelbagai jenis murid yang memerlukan pendekatan yang berbeza. Guru perlu menganggap murid sebagai perseorangan (individual) yang memerlukan perhatian yang sewajarnya. Tuntasnya. Demi mencapai cita-cita menjadi negara maju menjelang 2020. tingkah laku dan sosial. Maka. bahasa. If the ”stuff” is ill conceived. Kesemua aspek ini mempengaruhi penerimaan serta minat pelajar untuk terus belajar dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. personaliti. Guru perlulah sentiasa memastikan murid mengetahui dan memahami apa yang perlu dilakukan dan dipelajari. guru perlu bijak mengkategorikan murid berdasarkan kebolehan mereka dan menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap mereka. Oxford: Heinmann Publisher (Oxford) Ltd.0 Penutup Pengetahuan mengenai latar belakang pelajar serta budaya dan gaya pembelajaran banyak membantu guru dalam menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada setiap pelajar dan menarik kesungguhan serta usaha untuk mencipta pengalaman-pengalaman pembelajaran yang pelbagai. the “how” is doomed’ perlu diambil kira. apa yang diperkatakan oleh penulis di akhir penulisan beliau iaitu „Differentiation is not much the “stuff” as the “how”. Bibliografi Kementerian Pelajaran Malaysia (2007) Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Kepelbagaian kaedah pengajaran dapat juga menarik minat murid untuk belajar dan mengelakkan mereka berasa bosan di dalam kelas dan seterusnya menimbulkan masalah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. 6. Secara kesimpulannya. bangsa. etnik. guru-guru di sekolah hendaklah berani menyahut cabaran dengan mengetengahkan pengajaran yang berorientasikan murid. Perjalanan bagi aktiviti terbabit juga perlulah dirancang dengan teliti kerana kegagalan murid untuk memahami objektif pembelajaran akan memberi kesan kepada kelancaran di dalam kelas. fizikal. lokasi tempat tinggal. tanggungjawab seorang guru bukan sahaja mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar tetapi turut mempunyai satu tugas yang besar dalam memahami dunia pendidikan yang sebenar terutama pengurusannya di dalam sesebuah bilik darjah. bukan sahaja untuk menarik minat murid tetapi juga dapat membuatkan murid lebih memahami isi kandungan yang dipelajari. yang sesuai dengan tahap dan kebolehan mereka. kesihatan. Seperti yang ditekankan tadi. Malaysia Mel Silberman (1996) Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject. status ekonomi kelurga. kini pelajar yang wujud dalam sesebuah kelas adalah datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza antaranya adalah usia. . emosi. Kepelbagaian pengajaran yang sesuai dengan tahap serta gaya pembelajaran pelajar mampu memberi pulangan yang cukup baik kepada semua pelajar tanpa mengira kepelbagaian yang wujud di dalam sesebuah bilik darjah. Bryan Coombs (1995) Successful Teaching. Justeru. agama. United States of America : Pearson Education Inc.

Batu Caves. & Distributors Sdn.wikipedia. Strategi Belajar Yang Berkesan. Hasan Mohd Ali.scribd.smkbp.com/attachments/Pengurusan%20Bilik%20Darjah. pada Disember 17.Cetakan ke 3. pada Disember 17.Rohizani Yaakub. Kula Lumpur: Utusan Publication & Distrubutors Sdn Bhd Diambil dari http://ms. Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan.pdf. PTS Pub. 2008.2009 .2009 Diambil dari http://www. Shahabudin Hashim & Mohd Zohir Ahmad. pada Disember 17.com/doc/8004852/Perbezaan-Individu. 1996. Bhd.org/wiki/Budaya_Malaysia. 2009 Diambil dari http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->