Jawatankuasa Kantin Sekolah mengadakan mesyuarat berkaitan persediaan buka sebut harga baru kantin sekolah.

Pengerusi ( Pengetua/Guru Besar ) perlu melantik jawatankuasa berikut untuk persediaan buka sebut harga.

i.

Jawatankuasa Teknikal a. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid b. Seorang guru c. Pegawai kerani/kerani sekolah

ii.

Jawatankuasa Buka Peti Sebut Harga a. Penolong Kanan Pentadbiran b. 2 orang guru.

iii. Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih ) a. Pengetua / Guru Besar - Pengerusi b. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid c. Seorang guru kanan ( Bagi sekolah rendah perlu seorang pegawai dari JPN/PPD Kumpulan Profesional )

PERANAN JAWATANKUASA
i. Peranan Jawatankuasa Teknikal  Jawatankuasa Teknikal perlu mengadakan mesyuarat menyediakan Notis Sebut Harga dan perkara berikut : o o o o o    Tawaran Sebut Harga Borang Permohonan Borang Butiran Pemohon Harga Standard Peti Sebut Harga - ( Lampiran 8, ms. 58 ) - ( Lampiran 9, ms. 60 ) - ( Lampiran C, ms. 81 ) - ( Lampiran JPN ) bagi tujuan

Notis Sebut Harga Kantin perlu disibarkan dengan menampal notis di tempat-tempat awam serta sekolah-sekolah berhampiran. Jawatankuasa ini mula beroperasi mulai 15 Ogos hingga 1 September. Sedikan senarai pemohon yang mengambil borang kantin. Borang ini diberi percuma. Peranan Jawatankuasa Buka Peti Sebut Harga

ii. 

Jawatankuasa Buka Sebut Harga bermesyuarat dan membuka peti sebut harga. Semua sampul dibuka dan direkodkan mengikut bilangan pemohonan. Jawatankuasa Peti Buka Sebut Harga perlu mengisi nama dalam Borang Lampiran 1. Setiap sampul mesti ditulis bilangan, ditanda tangan, ditulis tarikh dan masa. Contoh : ( Jika terdapat lima pemohon )

Seorang pegawai dari JPN/PPD ( Kumpulan Pengurusan dan Profesional ) : : Catatan : Mesyuarat dalam bulan Oktober. Buka sampul 1/5 . Menyemak Borang Lampiran 2.Seorang guru penolong. sijil kewangan. sijil pendaftaran. Jawatankuasa perlu menyimpan semula dalam peti sebut harga untuk tujuan pemilihan oleh Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih )   iii. Setelah selesai semua sampul dibuka dan disenaraikan dalam Borang Lampiran 2. Semak semua dokumen setiap pembida.  . harga bidaan dan lain-lain dokumen. modal.Besar PK Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah . Peranan Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih ) Pengerusi S/Usaha Ahli J/Kuasa : Pengetua/G. ( Sila ikut prosuder seperti dihadapan sampul surat tersebut ) Senaraikan nama pembida tersebut dalam Borang Lampiran 2. Membuat perbandingan antara pemohon dari segi pengalaman.    Melantik guru penolong untuk mencatat minit mesyuarat pemilihan. kemudian tanda tangan semula dimuka depan Lampiran 9. Sekolah Rendah .

Pengusaha Kantin perlu mengemas. Taikh pemakluman ialah dari 1 – 15 November.   . PERSEDIAAN PERJANJIAN KANTIN  Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan kerani menyediakan Perjanjian Kantin Sekolah untuk tempoh 2 tahun ( 24 bulan ). Pengetua/Guru Besar memanggil pembida yang berjaya berbincang tentang perkhidmatan pengurusan kantin sekolah sebelum menanda tangani perjanjian. Deposit Kantin. Rujuk Buku Pengurusan Kantin Sekolah Lampiran 10. membersih dan melaporkan perkara yang perlu diambil tindakan jika ada kerosakkan. Pembida ( Pemohon ) yang berjaya dimaklumkan melalui surat yang disediakan oleh pihak sekolah. ( Lampian 4 ) Salinan surat ke JPN/PPD. Deposit Air dan Deposit Elektrik telah dibayar dan resit penerimaan perlu dikeluarkan oleh sekolah. Pastikan bayaran Sewaan. Sekiranya terdapat persetujuan dari kedua-dua belah pihak maka perjanjian ditandatangani dan perjanjian disetemkan. Duti setem dibiayai oleh pengusaha.   Menyenaraikan mengikut hariki keputusan. 66.   PENYERAHAN KANTIN  Pihak sekolah menyerah kunci kantin dan Buku Panduan Pengurusan Kantin kepada pengusaha. ( Sila isikan dalam Borang Lampiran 3 ) Membuat keputusan memilih Pengusaha Kantin. ms. Surat kepada Pembida yang tidak berjaya dan wang pertaruhan dikembalikan.

Kos suntikan TY2 ditanggung oleh pengusaha. .KURSUS PENGENDALIAN MAKANAN  Pengusaha dikehendaki menghadiri kursus Pengendali Makanan yang dianjurkan oleh pusat-pusat pengendali makanan yang berdaftar dengan Jabatan Kesihatan Negeri SUNTIKAN TY2   Pengusaha dan Pembantu wajib menjalani pemeriksaan kesihatan dan mendapatkan suntikan TY2 sebelum menjalankan perkhidmatan.

Surat rasmi dihantar oleh pihak sekolah.. 29 ) Keputusan perlu dirahsiakan. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan seorang pegawai daripada jabatan pelajaran atau pejabat pelajaran daerah sebagai ahli jawatankuasa. maka Jawatankuasa Kantin Sekolah hendaklah bermesyuarat untuk menilai tentang perkhidmatan yang telah diberikan oleh pengusaha kantin tersebut. ( Kumpulan Profesional ) Bagi sekolah menengah. Jawatankuasa Sebut Harga (Jawatankuasa Pemilih ) Pengerusi adalah Guru Besar. hingga 31 Ogos…. Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih ) Pengerusi adalah Pengetua.. Pengusaha kantin perlu memohon pada 1 Ogos …… hingga 15 Ogos ……. Bagi semua sekolah rendah. sehingga surat rasmi dikeluarkan oleh pihak sekolah dari 16 Ogos……. pengusaha kantin tersebut tidak lagi boleh memohon untuk pelanjutan satu tahun. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan seorang guru kanan. Duiti setem dibayar oleh pengusaha. Bagi pengusaha yang telah tiga tahun mengusaha kantin di sekolah yang sama. Semua minit mesyuarat tersebut akan digunakan oleh Jawatankuasa Sebut Harga untuk membuat keputusan sama ada menyambung perkhidmatan atau sebaliknya. ( Rujuk Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah. Perjanjian Tambahan Setahun perlu dibuat dan disetemkan.Pengusaha Kantin yang berminat untuk menyambung perkhidmatan perlu menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah ( Jawatankuasa Sebut Harga Kantin ). 74) . .ms. Pihak sekolah perlu memastikan jika sekiranya terdapat permohonan perlanjutan kantin. ( Sila semak Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah Lampiaran 11 – ms. Keputusan kepada pemohon akan dikeluarkan pada bulan September.

. Pengerusi Jawatan Gred Jawatan : …………………………………………………………….…. : : ……………………………………………………………... Tanda Tangan …………………………………… MASA : ………………………………. TARIKH : ……………………………... Tanda Tangan …………………………………… Gred Jawatan : …………………………………………………….1 Nama Jawatan : …………………………………………………………….....….. Ahli Jawatankuasa : 2. : …………………………………………………………….……………………………………………. 2. : ……………………………………………………………. 2. : ……………………………………………………………..……………… Gred Jawatan : …………………………………………………………. . KEAHLIAN 1..LAMPIRAN 1 SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA JAWATANKUSA PEMBUKA PETI SEBUT HARGA KOD SEKOLAH :………………… : ENROLMEN PELAJAR : ………………… NAMA SEKOLAH : ………………………………………………………………………………….. Nama Jawatan : ……………………………………………………………..2. Tanda Tangan ………………….

………………………………………………………………. TARIKH : ……………………………. Tanda Tangan ……………………… Tanda Tangan ……………………… .LAMPIRAN 1A SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA JAWATANKUSA SEBUT HARGA KOD SEKOLAH : ENROLMEN PELAJAR : ………..... : ………………………………………………………. : ……………………………………………………………. : ……………………………………………………. 2. Tanda Tangan ……………………… MASA :……………………………. : ……………………………………………………………. : …………………………………………………………….…………....….. Nama Jawatan Gred Jawatan : ……………………………………………………………. Ahli Jawatankuasa : 2.……… : ………………………………………………………..…..1 Nama Jawatan Gred Jawatan 2. : ………………………………………………..…………….2. NAMA SEKOLAH : ……………………………………………………………. KEAHLIAN 1. Pengerusi Jawatan Gred Jawatan : : …………………………………………………………….

.............. ..LAMPIRAN 2 SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA SEKOLAH …………………………………………………………………………………..... Jawatan : ………………………………………………… Tanda Tangan Ahli : ………………………………… Nama : …………………………………………………….. SENARAI PEMOHON : Bil.. Jawatan : ………………………………………………… Catatan : * Tandakan _/ jika ada............... Nama Pengusaha Modal Berbayar Pusingan Kadar Sewaan Yang Dibida Pengalaman Sijil Kewangan* Kedudukan Pemilihan Tanda Tangan Pengerusi …………………………………… Nama : ……………………………………………………………… Jawatan : …………………………………………………………… Tanda Tangan Ahli : ………………………………… Nama : ……………………………………………………............

.…...…......LAMPIRAN 3 SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA PEMILIHAN PEMBIDA/PENGUSAHA SEKOLAH …………………………………………………………………………………........ Nama : ……………………………………………………………….………..………………………………..............……… Jawatan : …………………………………... Nama : ……………………………………………………………………… Jawatan : ………………………………………………………………. Kedudukan : ( Nama Syarikat ) Ulasan dan Sebab Tarikh : . Tanda Tangan Ahli : …………………………………………………….... 1 2 3 4 5 6 7 Tanda Tangan Pengerusi …………………………………………… Nama : ……………………………………………………………………… Jawatan : ………………………………………………………………. ULASAN DAN SEBAB : Kedudukan dan Keputusan Sebut Harga : Mesyuarat bersetuju dengan sebulat suara membuat keputusan pilihan/ ketentuan berdasarkan :Bil. Tanda Tangan Ahli : …………………………………………........

………………………………………………………………. pihak tuan/puan dikehendaki hadir ke sekokolah seperti di atas bagi menada tangani surat penerimaan tawaran dan menurunkan tanda tangan pada surat perjanjian kantin di sekolah tersebut dalam tempoh 14 hari daripada tarikh surat ini.LAMPIRAN 4 ………………………………………………………………. 3. SEBUT HARGA PEROLEHAN KANTIN SEKOLAH Nama Sekolah : ………………………………………………………………………………. Rujukan Tarikh : ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. Pengetua/Guru Besar SMK/SK/SJKC/SJKT . 4. bermakna tawaran ini terbatal dengan sendirinya. ………………………………………… ( Tanda tangan ) Nama : ………………………………………………… Pengerusi Sebut Harga Perolehan Kantin. Alamat Sekolah : ………………………………………………………………………………. Adalah saya di arah merujuk kepada perkara di atas. Sukacita dimaklumkan pihak tuan/puan telah dipilih sebagai pengusaha kantin seperti di atas. Tuan/Puan. terima kasih.. Jika sekiranya didapati pihak tuan/puan memberi kuasa mengurus kepada pihak lain tanpa kebenaran bertulis dari pihak berwajib.. Sekian. ………………………………………………………………. Sehubungan itu. 2. Pihak tuan/puan tertakluk kepada perjanjian bagi tujuan mengendalikan makanan bagi pihak syarikat tuan/puan sendiri.

. ........................... “BERKHDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah....................... Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan telah gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan premis kantin tuan di Sekolah Kebangsaan ......................... Kegagalan pihak tuan menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin ini akan membolehkan pihak kerajaan mengambil langkah menamatkan perjanjian penyewaan kantin antara pihak tuan dengan kerajaan.................................... ..............................Sekolah ........... ..... bagi bulan ....... Tuan PERINGATAN PEMBAYARAN PENYEWAAN KANTIN (AMARAN PERTAMA) Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas 2........... Unit Hal Ehwal Murid................... 4..... .................. mengikut tarikh yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian penyewaan kantin.................................................................. Fail kantin ......... Tuan hendaklah menjelaskan bayaran sewa premis kantin tuan dalam tempoh 14 dari tarikh tuan menerima surat ini................. 1......................................... Ruj..............k...... Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih........ ........................................... Guru Besar Sekolah Kebangsaan s............................... JPN Selangor 2........................... Kami: Tarikh : .. 3..................

..................... ......... “BERKHDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah...... sungguhpun Notis Peringatan Pembayaran Penyewaan Kantin (Amaran Pertama) .......k.................................................. Fail kantin ...... Sayugia diingatkan bahawa pihak kerajaan tidak akan menanggung sebarang kerugian akibat dari penamatan perjanjian ini......................................... Unit Hal Ehwal Murid....Sekolah ............... Ruj................................................ telah diberikan........... 3..... Tuan PERINGATAN PEMBAYARAN PENYEWAAN KANTIN (AMARAN KEDUA) Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas 2................... bertarikh ...... Notis Penamatan Perjanjian akan dikeluarkan sebaik sahaja tempoh yang diberikan kepada tuan untuk menjelaskan sewa bulanan premis kantin tuan ini tamat......... 4.. JPN Selangor 2...................................................... .. Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan masih gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin Sekolah Kebangsaan ................................................ ........................................... Tarikh : .............. Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih............ ...................... Kami: ...... bagi bulan .............. 1................................................................... Kegagalan pihak tuan menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin ini membolehkan pihak kerajaan menamatkan perjanjian dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuan menerima surat ini........................................ .... Guru Besar Sekolah Kebangsaan s........

..................... Tuan NOTIS PENAMATAN PERJANJIAN PENYEWAAN KANTIN Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas 2................... dan surat Peringatan Penyewaan Kantin (Amaran Kedua................................................... “BERKHDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.................. bagi bulan ...... Pihak tuan boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh tujuh hari dari penamatan tersebut...... Sehubungan dengan itu Perjanjian Penyewaan Kantin antara pihak tuan dan Kerajaan Malaysia di Sekolah Kebangsaan .......... telah diberikan. JPN Selangor... Sayugia diingatkan bahawa pihak kerajaan tidak akan menanggung sebarang kerugian akibat dari penamatan perjanjian ini.............. Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan masih gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin Sekolah Kebangsaan ................................................................... ...................................... Kami: ...... 1.................................. Tarikh : ..........k.......................................................... 2.............................. Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih. PPD . Ruj..................................................... ditamatkan pada ................................. sungguhpun surat Peringatan Penyewaan Kantin (Amaran Pertama) ................................................. 3.. bertarikh ................. . s............ ..................................................... ................ Guru Besar Sekolah ....................................................... Unit Hal Ehwal Murid................................................................ ......Sekolah .................. bertarikh .....................................

....... .................................................... 7..................... 9....... FAKS DAERAH TARIKH MASA : : : : : : 2........ TELEFON NO......................................... ................................................... ....... TINDAKAN YANG TELAH DAN AKAN DIJALANKAN / DILAKSANA 9.....2................. 8...............................................................L KES PENUTUPAN KANTIN SEKOLAH LAPORAN PENUTUPAN KANTIN SEKOLAH 1..............1.......... 5.. 3.................1................................... Sekolah …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ......................... 9................................................................................. PUNCA DAN LATARBELAKANG KEJADIAN .. NAMA SEKOLAH : ALAMAT NO...............1..... 4.. BILANGAN MURID : KRONOLOGI KEJADIAN : 9............. 6.......................

TARIKH SIASATAN : STATUS KES : ( Dalam siasatan/ Disita atau Beroperasi semula ) CADANGAN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..1. 10. 11.1. 10..1.3. Pejabat Kesihatan Daerah …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 10. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….2.9. NAMA PEGAWAI PENYIASAT 10.3..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 12. 13.2.… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pejabat Pelajaran Daerah …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 9.

Permarkahan Kendiri Kantin Sekolah Semasa kejadian dan lain-lain surat ) . Lampiran A.. Disahkan oleh : Disediakan oleh: . LAMPIRAN ( Sila kepilkan bersama Notis Penutupan Sementara..… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….14..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. HAL-HAL LAIN ( jika ada ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.

................ 6...3 6.............................................................2 6............................................5 ISU/PERKARA NAMA SEKOLAH: : : : : : PIHAK YANG TERLIBAT: TARIKH / MASA / TEMPAT : KORONOLOGI KEJADIAN 6.. 5...............................................1..... .................................... 2........... .... ................. TAJUK BERITA NO........... 6......4 6.... ........................... ........................ 3........... ........................................................1 ............KES KERACUNAN SMK/SK 1............ 4. .. ......5................ ...................................................... ......................................... ADUAN AKHBAR TARIKH LAMPIRAN LAPORAN SIASATAN 6..............................................................

........................6......................... ..................................................................................... ....................................................................................... ...................6. ........ ........ ............................................. ....................................................................................2..................... ................................................... ........6..............3............................ 6...............6.............................. Jabatan Pelajaran Negeri ............................................................................................ ............................ .....................................................................................................................................................6...... ......................................................................... .. Pejabat Pelajaran Daerah laporan bertulis...........................................................................................................................................................4 Pusat Kesihatan Daerah .........................................................................................................................................1 Sekolah ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................... 6.................... ..................................6 TINDAKAN YANG TELAH DAN AKAN DIJALANKAN / DILAKSANA 6......................... 6.................. ......................................................................................................... ...................... .................................................................. ............................................................................................................................................................................

…………………………………………………………….................................... Lampiran A.........................1.............. .............. ..... 6... 7.................................................................... 10............................ ....................6................7 NAMA PEGAWAI MENYIASAT 6.......................2................................................................. ……………………………………………………………................................ …………………………………………………………….........7... .............................. Permarkahan Kendiri Kantin Sekolah Semasa kejadian dan lain-lain surat ) Disediakan oleh: Disahkan oleh : ....................................................................... ......7........... 6....................7................................................................3........................................................ 7 8 9 TARIKH SIASATAN : STATUS KES : ( Dalam siasatan/ Disita atau Beroperasi semula ) CADANGAN JPN: ................................................................................ HAL-HAL LAIN (jika ada) LAMPIRAN ( Sila kepilkan bersama Notis Penutupan Sementara........

yang bagi maksud Perjanjian ini diwakili oleh Sekolah …….. ADALAH DENGAN INI kedua – dua pihak bersetuju seperti berikut : 1.…………………… (kemudian dari ini disebut “Kerajaan”) bagi pihak pertama. “Sekolah” ” Pengusaha Kantin” “Kantin” . BAHAWANYA – A. Kerajaan bersetuju untuk memberikan hak kepada Pengusaha Kantin untuk berniaga bahan – bahan makanan dan minuman mengikut senarai yang ditetapkan oleh Kerajaan di permis yang disediakan oleh Sekolah………………………………………………………………………………. Pengusaha Kantin bersetuju untuk menerima hak itu dan mengusahakan kantin Sekolah tersebut atas syarat – syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang. penerima serah hak dan pekerja-pekerjanya di mana berkenaan.. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Operasi Pendidikan. Yang termasuklah wakilnya yang diberi kuasa. Ertinya………………………………………(Nama Syarikat)…………………. Ertinya Sekolah……………………………………………………………….)sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah undang – undang Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di……………………………… (kemudian dari ini disebut “ Pengusaha Kantin”) sebagai pihak yang satu lagi. Takrif Dalam Perjanjian ini perkataan – perkataan berikut membawa maksud melainkan jika konteksnya memerlukan maksud yang lain – yang ditetap baginya. KetuaPengarah Kementerian Pelajaran.…. Guru Besar / Pengetua Sekolah dan Pegawai yang diberi kuasa sewajarnya... Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. waris.. Yang termasuklah Guru Besar / Pengetua Sekolah dan Pegawai yang diberi kuasa sewajarnya. dan B.. dengan …………………………………………………………………………………………………………… (No Syarikat: ………………………………….………………………………. Antara Kerajaan Malaysia . “Kerajaan” ertinya Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran.. Ertinya premis yang disediakan oleh Sekolah untuk digunakan sebagai kantin..LAMPIRAN 10 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH PERJANJIAN ini dibuat pada………………… ( tarikh semasa ) ……………………………………………………..………….

Wakil Kerajaan Mengeluarkan Arahan Bagi maksud pelaksanaan Perjanjian ini.1 dengan persetujuan kedua – dua pihak dan pelanjutan tempoh ini hendaklah dibuat secara bertulis melalui Perjanjian Tambahan menurut format yang ditetapkan di lampiran II..) setiap bulan kecuali bulan Disember ( kemudian dari ini disebut “ Sewa Kantin”)..2. . 3. Sewa Kantin 5. Tempoh Perjanjian 3.2 ini. melalui Guru Besar / Pengetua Sekolah. Kerajaan adalah diwakili oleh Guru Besar / Pengetua Sekolah yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa . 5. Perlanjutan tempoh ini hendaklah berdasarkan terma dan syarat yang sama melainkan peruntukan Fasal 3. (RM…………. pada minggu pertama tiap – tiap bulan kalender. Persetujuan Pengusaha Kantin Pengusaha Kantin bersetuju untuk mengusahakan kantin di permis yang ditetapkan oleh Sekolah dan kedua – dua pihak bersetuju bahawa Pengusaha Kantin bertanjungjawab sepenuhnya untuk mengusahakan kantin berdasarkan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Perjanjian ini.1 Perjanjian ini adalah bagi suatu tempoh selama dua puluh empat bulan (24 bulan) mulai daripada 01 Disember ……………… (Kemudian dari ini disebut “Tarikh Kuat Kuasa Perjanjian’ ) Sehingga 30 November …………….3 Sewa kantin pada bulan Disember dikecualikan. Pengusaha Kantin hendaklah membayar kepada kerajaan sewa kantin berjumlah Ringgit …………………………………………………………. 3. 5. (kemudian dari ini disebut “Tarikh Tamat Perjanjian”). 4.1 Dalam tempoh perjanjian ini berkuat kuasa .2 Pengusaha Kantin hendaklah membayar Sewa Kantin kepada Kerajaan .2 Perjanjian ini boleh dilanjutkan untuk tempoh dua belas (12) bulan lagi bermula selepas tamat tempoh yang disebut dalam Fasal 3.apa arahan kepada pengusaha kantin yang selaras dengan peruntukan perjanjian ini. 5.

tertakluk kepada apa-apa potongan oleh Kerajaan jika terdapat apa-apa bayaran elektrik dan air yang tertunggak. 7.).1 Pengusaha Kantin Bertanggungjawab ke atas penggunaan elektrik dan air di Kantin Sekolah sepanjang tempoh kuatkuasa Perjanjian dan bayaran bagi penggunaan elektrik dan air itu hendaklah dibayar terus oleh Pengusaha Kantin kepada pihak berkuatkuasa yang berkenaan.3 Wang deposit tidak akan dikembalikan jika pengusaha kantin menarik diri sebelum tarikh tamat perjanjian. 8 Penyediaan dan Penjualan Makanan dan Minuman 8. tanpa faedah. tanpa faedah. Pengusaha Kantin hendaklah menyerahkan wang berjumlah Ringgit …………………………………………………………………..2 Wang deposit ini akan dikembalikan oleh Sekolah kepada Pengusaha Kantin. (RM…………………) sebagai deposit bayaran elektrik dan air tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada tarikh kuat kuasa perjanjian kepada Guru Besar / Pengetua sekolah. tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada Tarikh Kuatkuasa Perjanjian kepada Guru Besar / Pengetua sekolah.1 Pengusaha Kantin hendaklah menyerahkan wang deposit berjumlah Ringgit ………………… …………………………………………………………………………….. yang bersamaan dengan sebulan Sewa Kantin.6 Deposit Sewa Kantin 6. tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada tarikh tamat perjanjian. 8. 7 Bayaran Penggunaan Elektrik dan Air dan Deposit 7. 7.1 Pengusaha Kantin hendaklah memastikan penjualan makanan dan minuman yang disediakan adalah menepati spesifikasi yang ditetapkan sebagaimana dalam LAMPIRAN D dan Pengusaha Kantin juga hendaklah memastikan agar makanan dan minuman tersebut dijual pada harga sebagaimana yang ditetapkan dalam LAMPIRAN D.2 Pengusaha Kantin hendaklah mematuhi garis paduan dan arahan yang terkandung dalam Garis Panduan Kantin Sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dari semasa ke semasa.2 Sebagai sekuriti bagi pelaksanaan tanggungjawab ini..3 Wang deposit ini akan dikembalikan oleh sekolah kepada pengusaha kantin. . 6.(RM …………………………. tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada tamat perjanjian. tertakluk kepada apa – apa potongan oleh Kerajaan sebagaimana yang di benarkan di bawah perjanjian ini. 6.

8.7 Pengusaha Kantin hendaklah menjaga kebersihan kantin dan persekitaranya pada setiap masa dan mematuhi peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan seperti yang diperuntukan dalam Garis Panduan Kantin Sekolah. . 8.8 Pengusaha kantin hendaklah mematuhi arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah dari semasa ke semasa berhubung dengan kebersihan kantin. adalah dilarang dibawa masuk ke dalam kantin.alat memasak.6 Bahan makanan yang dibawa dari luar Sekolah hendaklah menggunakan alat perkakasnya sendiri dan tidak boleh menggunakan barang – barang atau alat perkakas kantin.4 Barang – barang dapur.5 Barang – barang yang tidak halal. Hak Kerajaan Mendapatkan Khidmat Pihak Ketiga 10.2 10. pinggan mangkuk dan tempat – tempat menyimpan bahan makanan dan pekakas memasak hendaklah semuanya digunakan bagi tujuan memasak makanan yang halal sahaja.3 Makanan yang dihidangkan hendaklah halal dan tidak berlawanan dengan kehendak – kehendak agama Islam dan disediakan mengikut peraturan – peraturan kesihatan yang ditetapkan oleh Kerajaan seperti yang terdapat dalam Garis Panduan Kantin Sekolah. 8. maka Kerajaan hendaklah mempunyai hak untuk menggunakan budi bicara mutlak untuk mendapatkan bekalan makanan dan minuman daripada mana-mana pihak ketiga tanpa perlu memaklumkan kepada Pengusaha Kantin. Pengusaha Kantin bertanggungjawab untuk membaiki apa –apa kerosakan kepada perabot dan peralatan Kantin atau membayar ganti rugi kepada sekolah bagi apa – apa kerosakan yang tidak boleh dibaiki apabila diminta berbuat demikian dan sebelum tarikh tamat perjanjian.1 Sekiranya Pengusaha Kantin gagal mematuhi obligasi di klausa 8. 9 Penjagaan Kantin 9. (berhubung spesifikasi makanan dan minuman dan LAMPIRAN D (berhubung spesifekasi harga). 8. Kerajaaan berhak untuk mengambil mana –mana bahagian daripada deposit sewa kantin yang dirujuk di Fasal 5 jika pengusaha kantin gagal membayar ganti rugi dalam tempoh yang ditetapkan. bermasak atau diproses.1 Pengusaha Kantin hendaklah memastikan perabot dan peralatan yang dipasang atau disediakan oleh Sekolah untuk kegunaan kantin sentiasa dijaga dan berada dalam keadaan yang baik. penyediaan dan penjualan makanan dan minuman dan apa –apa perkara lain yang berkaitan. alat. 8. 9.1 yang dibaca bersama LAMPIRAN D.8. sama ada mentah.

dan apabila diarahkan sedemikian.2 Apabila Kerajaan memilih untuk mendapatkan khidmat pihak ketiga maka. kerugian. kerugian .1. kehilangan atau kematian yang terbit daripada Pengusaha Kantin oleh Pengusaha Kantin di bawah Perjanjian ini dan Kerajaan . kehilangan atau kematian itu.2 13 Tanggung Rugi Pengusaha Kantin bersetuju dengan kerajaan bahawa – (a) Pengusaha Kantin akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengusaha Kantin dan. 11. Pengusaha Kantin hendaklah menukarkan mana – mana pekerja atau kakitangannya yang. kerosakan . melepaskan kerajaan sepenuhnya sebagaimana yang dibenarkan oleh undang – undang. 12.1 Pengusaha Kantin bertanggungjawab ke atas setiap pekerja dan kakitangannya yang mengurus dan mengendalikan kantin dan hendaklah memastikan mereka disahkan oleh pegawai perubatan sebagai sihat dan tidak berpenyakit dan tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah yang menyebabkan mereka tidak sesuai bekerja di sekolah. berhak mengarahkan Pengusaha Kantin. Waktu Perkhidmatan Pengusaha Kantin hendaklah memastikan kantin dibuka pada setiap hari persekolahan dan pada hari – hari yang ditetapkan oleh Sekolah dari pagi hingga…………….10. atau didapati mempunyai masalah kesihatan yang berat atau berkelakuan tidak sopan atau tidak bermoral atau menggangu murid – murid dan kakitangan Sekolah. berdasarkan pemerhatian pihak Sekolah. kerosakan. didapati melanggar mana – mana peraturan dan arahan berhubung dengan pengurusan dan pengendalian kantin sebagaimana yang ditetapkan oleh Penjanjian ini.2 daripada deposit yang dibayar oleh Pengusaha Kantin di bawah klausa 6. 12. dari apa – apa tuntutan dan tanggungan daripada apa kemalangan. Kerajaan melalui Guru Besar / Pengetua. Pekerja Pengusaha Kantin 12. petang/malam. . (b) Menggunakan hak untuk membuat potongan daripada penerimaan bayaran sewa bulanan kantin yang diterima oleh Kerajaan dan Pengusaha Kantin mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan baki tunggakan sewa bulanan tersebut setelah potongan dibuat. semua kos dan perbelanjaan yang berkaitan bagi maksud mendapatkan khidmat pihak ketiga tersebut hendaklah menjadi suatu tuntutan hutang terhadap Pengusaha Kantin dan Kerajaan mempunyai opsyen berikut: (a) Membuat potong secara terus di bawah klausa 6.

prosiding. kerosakan. kerugian . kerosakan atau kerugian harta atau kecederaan berikutan dari pelaksanaan Perjanjian ini. melainkan dengan persetujuan bertulis Kerajaan terlebih dahulu. Jika berlaku sebarang kerosakan. atau mungkin menjadi tanggungan Kerajaan berikut atau terbit dari – (i. dan Pengusaha Kantin hendaklah bertangungjawab sepenuhnya ke atas pemasangan itu dan menanggung semua pembelanjaan yang berkaitan. 16 Struktur kantin 16. 15 Pemeriksaan oleh Kerajaan Guru Besar / Pengetua . Jabatan Kerja Raya dan mana – mana jabatan kerajaan hendaklah dibenarkan untuk memasukki mana – mana bahagian Kantin pada bila – bila masa yang sesuai untuk menjalankan pemeriksaan Kantin menurut bidang kuasa masing masing. Jabatan Pelajaran Negeri.) Kecuaian dalam penggunaan atau salah guna atau. Pejabat Pelajaran Daerah .) Apa – apa kehilangan . Pengusaha Kantin bertanggungjawab untuk membaiki kerosakan berkenaan atau membayar rugi kepada pihak Sekolah. Kementerian Kesihatan.2 17 Penyelesaian Pertikaian 17.dan (ii. Pengusaha Kantin hendaklah memastikan struktur asal kantin tidak rosak atau menjadi rosak berikutan dari pemasangan perobat atau peralatan itu. penyelewengan oleh pengusaha kantin atau wakil.1 Pengusaha Kantin dilarang mengubah atau meminda struktur kantin. 14 Penyerahhakkan atau Sewaan Pengusaha Kantin tidak boleh. 16. melainkan bagi memasang atau meletakkan perabot dan lain – lain peralatan yang telah dipersetujui oleh pihak sekolah.(b) Pengusaha Kantin hendaklah menanggung rugi Kerajaan daripada apa –apa tuntutan . menyerahhakkan Perjanjian ini atau menyewakan kantin atau mana – mana bahagian Kantin kepada mana – mana pihak ketiga. kehilangan . Pegawai Kementerian Pelajaran. ganti rugi dan kos yang ditunggung. pekerja dan ejennya.1 Apa-apa pertikaian yang berbangkit daripada perjanjian ini antara kedua – dua pihak hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian yang terdiri daripada- .

4 (a) Walau apapun peruntukan di dalam Perjanjian ini. kluasa 18. 18. Seorang wakil Kerajaan yang dilantik oleh Pengarah Pelajaran Negeri dari kalangan pegawai – pegawai di Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah. Sekiranya Kerajaan menamatkan Perjanjian di bawah klausa ini.2 Jika Pengusaha Kantin gagal untuk meremedi pelanggaran syarat – syarat perjanjian yang berkaitan atau meningkatan perkhidmatan kantin ke suatu taraf yang memuaskan. 18. 18 Penamatan perjanjian 18. (b) . atau Perkhidmatan kantin yang diberikan tidak memuaskan. (c) 17. kerajaan boleh menamatkan perjanjian ini dengan serta merta dengan memberikan notis tanpa memberi sebarang alasan kepada pihak Pengusaha kantin sekiranya Kerajaan berpendapat bahawa penamatan tersebut adalah patut.1 Kerajaan berhak menamatkan Perjanjian ini dengan mengemukakan notis bertulis tiga puluh (30) hari tentang niatnya untuk menamatkan Perjanjian jika – (a) (b) Pengusaha Kantin melanggar mana – mana syarat Perjanjian . dan Seorang wakil yang dilantik oleh Pengusaha Kantin.2 Jawatkuasa Penyelesaian Pertikaian boleh menentukan prosedurnya sendiri dan Pengerusi hendaklah menentukan tarikh dan tempat untuk menyelesailkan pertikaian itu. 18.(a) (b) Pengarah Pelajaran Negeri sebagai pengerusi. maka Kerajaan boleh menamatkan Perjanjian dengan mengemukakan notis penamatan secara bertulis yang berkuatkuasa pada tarikh notis itu.3 Kerajaan berhak menuntut apa – apa ganti rugi daripada Pengusaha Kantin berikutan dari penamatan Perjanjian ini.3 akan terpakai dan pihak Pengusaha Kantin berhak untuk menuntut apa – apa bayaran yang kena dibayar dan terhutang pada masa penamatan tersebut daripada kerajaan.

Apa-apa pindahan.19 Peruntukan Am. undang – undang Malaysia dan kedua –dua pihak bersetuju untuk tertakluk sepenuhnya kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia. 21. dan dikawal oleh . tambahan atau perubahan hendaklah dibuat tanpa menjejaskan hak dan obligasi yang berbangkit daripada atau berdasarkan Perjanjian ini sebelum atau sehingga tarikh pindaan. pos biasa atau pos berdaftar. tambahan atau perubahan itu. Apa-apa pindaan. 20. Bahasa Semua notis dan komunikasi berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah menggunakan Bahasa Melayu. kos duit setem yang perlu 19.1 Apa –apa notis.p Guru Besar/Pengetua Sekolah Bagi pihak pengusaha kantin: (nama dan alamat berdaftar Pengusaha Kantin) 19. kelulusan . tambahan atau perubahan pada keseluruhan atau sebahagian daripada Perjanjian ini dibuat bila-bila masa dengan persetujuan kedua-dua pihak melalui suatu Perjanjian Tambahan. 22. dalam bahasa melayu dan diserahkan kepada pihak yang berkenaan di alamat berikut. Pindaan Salah satu pihak boleh secara bertulis meminta supaya suatu pindaan.4 Pengusaha Kantin hendaklah mematuhi undang – undang Malaysia yang terpakai kepadanya dan apa –apa arahan atau peraturan yang dikeluarkan kepadanya oleh pihak berkuasa yang dibuat di bawah undang – undang bertulis. Pengusaha Kantin hendaklah menanggung apa – apa dibayar berikutan dari Perjanjian ini.2 Perjanjian ini hendaklah ditafsirkan menurut . bagi pihak kerajaan : (nama Sekolah dan alamat sekolah) u. 19.3 19. tambahan atau perubahan yang dipersetujui oleh pihak-pihak hendaklah menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini dan mula berkuat kuasa pada suatu tarikh sebagaimana ditentukan oleh pihak-pihak. Pengganti .permohanan atau lain – lain komukasi yang perlu diberikan kepada suatu pihak oleh pihak yang satu lagi hendaklah secara bertulis. sama ada secara serahan tangan.

KP:……………………………………………………… No. kedua – dua pihak yang diberi kuasa untuk tujuan ini menurunkan tandatangan masing – masing pada tarikh yang mula – mula disebut di atas. Ditandatangan oleh:…………………………………… Ditandatangan oleh: …………………………………………. Nama: ……………………………………………………. Tarikh : …………………………………………………… Tarikh: …………………………………………………………….. Jawatan :…………………………………………………………. Bagi pihak Kerajaan Malaysia Bagi pihak:……………. PADA menyaksikan persetujuan dan peruntukan tersebut di atas.Perjanjian ini mengikut kedua-dua kepada Perjanjian ini dan juga pengganti mana-mana pihak tersebut.(nama syarikat)…………………… Dihadapan :……………………………………………… Dihadapan :……………………………………………………… Tandatangan dan Cop Tandatangan dan Cop . Nama:……………………………………………………………… No. KP :…………………………………………………………… Jawatan :………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful