Jawatankuasa Kantin Sekolah mengadakan mesyuarat berkaitan persediaan buka sebut harga baru kantin sekolah.

Pengerusi ( Pengetua/Guru Besar ) perlu melantik jawatankuasa berikut untuk persediaan buka sebut harga.

i.

Jawatankuasa Teknikal a. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid b. Seorang guru c. Pegawai kerani/kerani sekolah

ii.

Jawatankuasa Buka Peti Sebut Harga a. Penolong Kanan Pentadbiran b. 2 orang guru.

iii. Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih ) a. Pengetua / Guru Besar - Pengerusi b. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid c. Seorang guru kanan ( Bagi sekolah rendah perlu seorang pegawai dari JPN/PPD Kumpulan Profesional )

PERANAN JAWATANKUASA
i. Peranan Jawatankuasa Teknikal  Jawatankuasa Teknikal perlu mengadakan mesyuarat menyediakan Notis Sebut Harga dan perkara berikut : o o o o o    Tawaran Sebut Harga Borang Permohonan Borang Butiran Pemohon Harga Standard Peti Sebut Harga - ( Lampiran 8, ms. 58 ) - ( Lampiran 9, ms. 60 ) - ( Lampiran C, ms. 81 ) - ( Lampiran JPN ) bagi tujuan

Notis Sebut Harga Kantin perlu disibarkan dengan menampal notis di tempat-tempat awam serta sekolah-sekolah berhampiran. Jawatankuasa ini mula beroperasi mulai 15 Ogos hingga 1 September. Sedikan senarai pemohon yang mengambil borang kantin. Borang ini diberi percuma. Peranan Jawatankuasa Buka Peti Sebut Harga

ii. 

Jawatankuasa Buka Sebut Harga bermesyuarat dan membuka peti sebut harga. Semua sampul dibuka dan direkodkan mengikut bilangan pemohonan. Jawatankuasa Peti Buka Sebut Harga perlu mengisi nama dalam Borang Lampiran 1. Setiap sampul mesti ditulis bilangan, ditanda tangan, ditulis tarikh dan masa. Contoh : ( Jika terdapat lima pemohon )

 Buka sampul 1/5 .    Melantik guru penolong untuk mencatat minit mesyuarat pemilihan. ( Sila ikut prosuder seperti dihadapan sampul surat tersebut ) Senaraikan nama pembida tersebut dalam Borang Lampiran 2. sijil pendaftaran. modal.  . Menyemak Borang Lampiran 2. Jawatankuasa perlu menyimpan semula dalam peti sebut harga untuk tujuan pemilihan oleh Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih )   iii. kemudian tanda tangan semula dimuka depan Lampiran 9. Peranan Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih ) Pengerusi S/Usaha Ahli J/Kuasa : Pengetua/G.Seorang pegawai dari JPN/PPD ( Kumpulan Pengurusan dan Profesional ) : : Catatan : Mesyuarat dalam bulan Oktober. harga bidaan dan lain-lain dokumen. sijil kewangan. Semak semua dokumen setiap pembida.Seorang guru penolong.Besar PK Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah . Membuat perbandingan antara pemohon dari segi pengalaman. Sekolah Rendah . Setelah selesai semua sampul dibuka dan disenaraikan dalam Borang Lampiran 2.

Pastikan bayaran Sewaan.   . membersih dan melaporkan perkara yang perlu diambil tindakan jika ada kerosakkan. Deposit Kantin. Pengusaha Kantin perlu mengemas.   Menyenaraikan mengikut hariki keputusan. ( Sila isikan dalam Borang Lampiran 3 ) Membuat keputusan memilih Pengusaha Kantin. Surat kepada Pembida yang tidak berjaya dan wang pertaruhan dikembalikan. 66. Deposit Air dan Deposit Elektrik telah dibayar dan resit penerimaan perlu dikeluarkan oleh sekolah. Taikh pemakluman ialah dari 1 – 15 November. Duti setem dibiayai oleh pengusaha. ( Lampian 4 ) Salinan surat ke JPN/PPD. Sekiranya terdapat persetujuan dari kedua-dua belah pihak maka perjanjian ditandatangani dan perjanjian disetemkan. Pengetua/Guru Besar memanggil pembida yang berjaya berbincang tentang perkhidmatan pengurusan kantin sekolah sebelum menanda tangani perjanjian. ms. Pembida ( Pemohon ) yang berjaya dimaklumkan melalui surat yang disediakan oleh pihak sekolah. PERSEDIAAN PERJANJIAN KANTIN  Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan kerani menyediakan Perjanjian Kantin Sekolah untuk tempoh 2 tahun ( 24 bulan ).   PENYERAHAN KANTIN  Pihak sekolah menyerah kunci kantin dan Buku Panduan Pengurusan Kantin kepada pengusaha. Rujuk Buku Pengurusan Kantin Sekolah Lampiran 10.

.KURSUS PENGENDALIAN MAKANAN  Pengusaha dikehendaki menghadiri kursus Pengendali Makanan yang dianjurkan oleh pusat-pusat pengendali makanan yang berdaftar dengan Jabatan Kesihatan Negeri SUNTIKAN TY2   Pengusaha dan Pembantu wajib menjalani pemeriksaan kesihatan dan mendapatkan suntikan TY2 sebelum menjalankan perkhidmatan. Kos suntikan TY2 ditanggung oleh pengusaha.

ms. Bagi pengusaha yang telah tiga tahun mengusaha kantin di sekolah yang sama. Pengusaha kantin perlu memohon pada 1 Ogos …… hingga 15 Ogos ……. ( Rujuk Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah.. sehingga surat rasmi dikeluarkan oleh pihak sekolah dari 16 Ogos…….Pengusaha Kantin yang berminat untuk menyambung perkhidmatan perlu menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah ( Jawatankuasa Sebut Harga Kantin ).. Semua minit mesyuarat tersebut akan digunakan oleh Jawatankuasa Sebut Harga untuk membuat keputusan sama ada menyambung perkhidmatan atau sebaliknya. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan seorang pegawai daripada jabatan pelajaran atau pejabat pelajaran daerah sebagai ahli jawatankuasa. 74) . Pihak sekolah perlu memastikan jika sekiranya terdapat permohonan perlanjutan kantin. Perjanjian Tambahan Setahun perlu dibuat dan disetemkan. ( Kumpulan Profesional ) Bagi sekolah menengah. Bagi semua sekolah rendah. pengusaha kantin tersebut tidak lagi boleh memohon untuk pelanjutan satu tahun. hingga 31 Ogos…. maka Jawatankuasa Kantin Sekolah hendaklah bermesyuarat untuk menilai tentang perkhidmatan yang telah diberikan oleh pengusaha kantin tersebut. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan seorang guru kanan. Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih ) Pengerusi adalah Pengetua. ( Sila semak Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah Lampiaran 11 – ms. Keputusan kepada pemohon akan dikeluarkan pada bulan September. . 29 ) Keputusan perlu dirahsiakan. Jawatankuasa Sebut Harga (Jawatankuasa Pemilih ) Pengerusi adalah Guru Besar. Surat rasmi dihantar oleh pihak sekolah. Duiti setem dibayar oleh pengusaha.

..LAMPIRAN 1 SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA JAWATANKUSA PEMBUKA PETI SEBUT HARGA KOD SEKOLAH :………………… : ENROLMEN PELAJAR : ………………… NAMA SEKOLAH : …………………………………………………………………………………. TARIKH : ……………………………. : ……………………………………………………………. Tanda Tangan …………………………………… MASA : ……………………………….. .…. Pengerusi Jawatan Gred Jawatan : …………………………………………………………….. : …………………………………………………………….. Nama Jawatan : ……………………………………………………………. 2. Tanda Tangan …………………………………… Gred Jawatan : ……………………………………………………..... : …………………………………………………………….. Tanda Tangan ………………….1 Nama Jawatan : ……………………………………………………………. Ahli Jawatankuasa : 2. : : ……………………………………………………………. 2.….…………………………………………….……………… Gred Jawatan : …………………………………………………………. KEAHLIAN 1..2....

.….2. Pengerusi Jawatan Gred Jawatan : : ……………………………………………………………. : ……………………………………………….LAMPIRAN 1A SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA JAWATANKUSA SEBUT HARGA KOD SEKOLAH : ENROLMEN PELAJAR : ………. Tanda Tangan ……………………… MASA :……………………………. : ……………………………………………………..……………………………………………………………….. Nama Jawatan Gred Jawatan : ……………………………………………………………..……… : ……………………………………………………….1 Nama Jawatan Gred Jawatan 2. : …………………………………………………………….…. KEAHLIAN 1. : ……………………………………………………………. : ………………………………………………………. : …………………………………………………………….………….. Ahli Jawatankuasa : 2. Tanda Tangan ……………………… Tanda Tangan ……………………… ..……………. NAMA SEKOLAH : ……………………………………………………………. TARIKH : ……………………………... 2....

............ SENARAI PEMOHON : Bil.LAMPIRAN 2 SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA SEKOLAH …………………………………………………………………………………. Jawatan : ………………………………………………… Catatan : * Tandakan _/ jika ada...... Jawatan : ………………………………………………… Tanda Tangan Ahli : ………………………………… Nama : …………………………………………………….... Nama Pengusaha Modal Berbayar Pusingan Kadar Sewaan Yang Dibida Pengalaman Sijil Kewangan* Kedudukan Pemilihan Tanda Tangan Pengerusi …………………………………… Nama : ……………………………………………………………… Jawatan : …………………………………………………………… Tanda Tangan Ahli : ………………………………… Nama : ……………………………………………………............................

Kedudukan : ( Nama Syarikat ) Ulasan dan Sebab Tarikh : ....……….. Nama : ……………………………………………………………………… Jawatan : ……………………………………………………………….. 1 2 3 4 5 6 7 Tanda Tangan Pengerusi …………………………………………… Nama : ……………………………………………………………………… Jawatan : ……………………………………………………………….…....…........... Tanda Tangan Ahli : …………………………………………………….. Nama : ……………………………………………………………….……… Jawatan : ………………………………….. Tanda Tangan Ahli : …………………………………………........………………………………........LAMPIRAN 3 SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA PEMILIHAN PEMBIDA/PENGUSAHA SEKOLAH …………………………………………………………………………………....... ULASAN DAN SEBAB : Kedudukan dan Keputusan Sebut Harga : Mesyuarat bersetuju dengan sebulat suara membuat keputusan pilihan/ ketentuan berdasarkan :Bil..

Pihak tuan/puan tertakluk kepada perjanjian bagi tujuan mengendalikan makanan bagi pihak syarikat tuan/puan sendiri. Sehubungan itu. Sukacita dimaklumkan pihak tuan/puan telah dipilih sebagai pengusaha kantin seperti di atas. Tuan/Puan. Rujukan Tarikh : ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. Alamat Sekolah : ………………………………………………………………………………. 4. 2. terima kasih. Jika sekiranya didapati pihak tuan/puan memberi kuasa mengurus kepada pihak lain tanpa kebenaran bertulis dari pihak berwajib.LAMPIRAN 4 ………………………………………………………………. Pengetua/Guru Besar SMK/SK/SJKC/SJKT .. SEBUT HARGA PEROLEHAN KANTIN SEKOLAH Nama Sekolah : ………………………………………………………………………………. ………………………………………… ( Tanda tangan ) Nama : ………………………………………………… Pengerusi Sebut Harga Perolehan Kantin. ………………………………………………………………. 3. Sekian. Adalah saya di arah merujuk kepada perkara di atas.. pihak tuan/puan dikehendaki hadir ke sekokolah seperti di atas bagi menada tangani surat penerimaan tawaran dan menurunkan tanda tangan pada surat perjanjian kantin di sekolah tersebut dalam tempoh 14 hari daripada tarikh surat ini. bermakna tawaran ini terbatal dengan sendirinya. ……………………………………………………………….

.......... bagi bulan ......... ....................... JPN Selangor 2.......k................. 4................................................................... mengikut tarikh yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian penyewaan kantin........................ ................ .............. Tuan hendaklah menjelaskan bayaran sewa premis kantin tuan dalam tempoh 14 dari tarikh tuan menerima surat ini........ 1.............. Kegagalan pihak tuan menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin ini akan membolehkan pihak kerajaan mengambil langkah menamatkan perjanjian penyewaan kantin antara pihak tuan dengan kerajaan.................. .. Unit Hal Ehwal Murid................................ Tuan PERINGATAN PEMBAYARAN PENYEWAAN KANTIN (AMARAN PERTAMA) Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas 2.................................................... Fail kantin .......................................... “BERKHDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah........... Guru Besar Sekolah Kebangsaan s........Sekolah .................. Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih........... Ruj................................................................ Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan telah gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan premis kantin tuan di Sekolah Kebangsaan ............. ..... Kami: Tarikh : ..... 3..........

............... Tarikh : ......... Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan masih gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin Sekolah Kebangsaan .................... .. Fail kantin .................. Kegagalan pihak tuan menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin ini membolehkan pihak kerajaan menamatkan perjanjian dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuan menerima surat ini.. Ruj.......... 4.......... sungguhpun Notis Peringatan Pembayaran Penyewaan Kantin (Amaran Pertama) ..................................... ........................Sekolah ............. 3........................ ...................................k.......................... “BERKHDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah................ Notis Penamatan Perjanjian akan dikeluarkan sebaik sahaja tempoh yang diberikan kepada tuan untuk menjelaskan sewa bulanan premis kantin tuan ini tamat....................... telah diberikan..... Sayugia diingatkan bahawa pihak kerajaan tidak akan menanggung sebarang kerugian akibat dari penamatan perjanjian ini....................................................................... .............. JPN Selangor 2.............................................. bagi bulan . Tuan PERINGATAN PEMBAYARAN PENYEWAAN KANTIN (AMARAN KEDUA) Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas 2. bertarikh ............................. Kami: ................... Unit Hal Ehwal Murid.................................................. Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.............................. 1.......... Guru Besar Sekolah Kebangsaan s.................................

...................... bertarikh ..... Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih....................... ........ Tuan NOTIS PENAMATAN PERJANJIAN PENYEWAAN KANTIN Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas 2.............................................................. ditamatkan pada ........ .................................................. Ruj........ bagi bulan ............................ Unit Hal Ehwal Murid........... s... JPN Selangor..... Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan masih gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin Sekolah Kebangsaan ..................... dan surat Peringatan Penyewaan Kantin (Amaran Kedua............................ telah diberikan............................................................................................................................ bertarikh .................................................... .......................... Sayugia diingatkan bahawa pihak kerajaan tidak akan menanggung sebarang kerugian akibat dari penamatan perjanjian ini........k.............. Kami: ....................... “BERKHDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah........ 1.................. sungguhpun surat Peringatan Penyewaan Kantin (Amaran Pertama) ................ Tarikh : ............. PPD ........ Guru Besar Sekolah ...................................................... 3......................................................................................... ......... 2............................................ Pihak tuan boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh tujuh hari dari penamatan tersebut..Sekolah .. Sehubungan dengan itu Perjanjian Penyewaan Kantin antara pihak tuan dan Kerajaan Malaysia di Sekolah Kebangsaan ............. .....

.............................................. BILANGAN MURID : KRONOLOGI KEJADIAN : 9.................................... PUNCA DAN LATARBELAKANG KEJADIAN ..........L KES PENUTUPAN KANTIN SEKOLAH LAPORAN PENUTUPAN KANTIN SEKOLAH 1........ TELEFON NO.............. 5...............1...........................2........................................1...........1.................. Sekolah …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ......... 6................................... FAKS DAERAH TARIKH MASA : : : : : : 2............ NAMA SEKOLAH : ALAMAT NO.................. 3. 7.................... ...................................... 9.............................. TINDAKAN YANG TELAH DAN AKAN DIJALANKAN / DILAKSANA 9..................... 8........ ........................................... ...... 9........................................ 4.................

TARIKH SIASATAN : STATUS KES : ( Dalam siasatan/ Disita atau Beroperasi semula ) CADANGAN : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11.2.1. 12. NAMA PEGAWAI PENYIASAT 10.9.… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .1.… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Pejabat Kesihatan Daerah …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 10.. …………………………………………………………….3. 10.3. 13.1.. …………………………………………………………….. Pejabat Pelajaran Daerah …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 9...… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10..2. …………………………………………………………….

LAMPIRAN ( Sila kepilkan bersama Notis Penutupan Sementara. Disahkan oleh : Disediakan oleh: .… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….14. Lampiran A..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Permarkahan Kendiri Kantin Sekolah Semasa kejadian dan lain-lain surat ) ...… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15. HAL-HAL LAIN ( jika ada ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.............................. ADUAN AKHBAR TARIKH LAMPIRAN LAPORAN SIASATAN 6................... 2....................................... ... .......... ........................... .1... 5...................................... ......................................... ............................................................ ....................... 3....5.............4 6....5 ISU/PERKARA NAMA SEKOLAH: : : : : : PIHAK YANG TERLIBAT: TARIKH / MASA / TEMPAT : KORONOLOGI KEJADIAN 6.......... 6..........3 6.................................................. ..................................................1 .......................... TAJUK BERITA NO........................... .......KES KERACUNAN SMK/SK 1........ 4....2 6................................ 6................................................. ...

............................ ................................................................................................................................... Pejabat Pelajaran Daerah laporan bertulis..................... .................... ...............................................................6...................................................................4 Pusat Kesihatan Daerah ....................................... . ................................................................................................................................................... ................6..... .................. ....................................................................................... 6.......................................................... 6............................................................................................2..........................................6 TINDAKAN YANG TELAH DAN AKAN DIJALANKAN / DILAKSANA 6........................................... ................................................................................................................................... ......................................6............................................................ . ............................................ ....................................1 Sekolah ................................................................... 6............................................................................................................................. Jabatan Pelajaran Negeri .................... ...................................................................................... ........................................ ............................................................................ ..............6........3............................................................................................................. ..................................................................................................................................................................... .............................................................6.........

..............3...... …………………………………………………………….................... 10............................................ ...................7. ……………………………………………………………................................................... ........................... ...... 6... 7 8 9 TARIKH SIASATAN : STATUS KES : ( Dalam siasatan/ Disita atau Beroperasi semula ) CADANGAN JPN: ..............................................................................................................................................2...................................................... ……………………………………………………………..6.. 7. Permarkahan Kendiri Kantin Sekolah Semasa kejadian dan lain-lain surat ) Disediakan oleh: Disahkan oleh : ................................................................. 6........ Lampiran A...................7.................................. .................. HAL-HAL LAIN (jika ada) LAMPIRAN ( Sila kepilkan bersama Notis Penutupan Sementara...................7 NAMA PEGAWAI MENYIASAT 6........................................... .....7............................................1............................................................

dan B. Ertinya Sekolah………………………………………………………………..... Pengusaha Kantin bersetuju untuk menerima hak itu dan mengusahakan kantin Sekolah tersebut atas syarat – syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ini.)sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah undang – undang Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di……………………………… (kemudian dari ini disebut “ Pengusaha Kantin”) sebagai pihak yang satu lagi. dengan …………………………………………………………………………………………………………… (No Syarikat: …………………………………. waris. “Kerajaan” ertinya Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran. Ertinya………………………………………(Nama Syarikat)…………………. yang bagi maksud Perjanjian ini diwakili oleh Sekolah …….…………. Takrif Dalam Perjanjian ini perkataan – perkataan berikut membawa maksud melainkan jika konteksnya memerlukan maksud yang lain – yang ditetap baginya.. Antara Kerajaan Malaysia . Ertinya premis yang disediakan oleh Sekolah untuk digunakan sebagai kantin.. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Operasi Pendidikan. Guru Besar / Pengetua Sekolah dan Pegawai yang diberi kuasa sewajarnya.…………………… (kemudian dari ini disebut “Kerajaan”) bagi pihak pertama.………………………………. Yang termasuklah wakilnya yang diberi kuasa. Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang. penerima serah hak dan pekerja-pekerjanya di mana berkenaan.. KetuaPengarah Kementerian Pelajaran. Kerajaan bersetuju untuk memberikan hak kepada Pengusaha Kantin untuk berniaga bahan – bahan makanan dan minuman mengikut senarai yang ditetapkan oleh Kerajaan di permis yang disediakan oleh Sekolah………………………………………………………………………………. Yang termasuklah Guru Besar / Pengetua Sekolah dan Pegawai yang diberi kuasa sewajarnya.LAMPIRAN 10 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH PERJANJIAN ini dibuat pada………………… ( tarikh semasa ) ……………………………………………………. “Sekolah” ” Pengusaha Kantin” “Kantin” . ADALAH DENGAN INI kedua – dua pihak bersetuju seperti berikut : 1. BAHAWANYA – A... Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian.….

Tempoh Perjanjian 3.1 Perjanjian ini adalah bagi suatu tempoh selama dua puluh empat bulan (24 bulan) mulai daripada 01 Disember ……………… (Kemudian dari ini disebut “Tarikh Kuat Kuasa Perjanjian’ ) Sehingga 30 November ……………. pada minggu pertama tiap – tiap bulan kalender.2 Pengusaha Kantin hendaklah membayar Sewa Kantin kepada Kerajaan . Persetujuan Pengusaha Kantin Pengusaha Kantin bersetuju untuk mengusahakan kantin di permis yang ditetapkan oleh Sekolah dan kedua – dua pihak bersetuju bahawa Pengusaha Kantin bertanjungjawab sepenuhnya untuk mengusahakan kantin berdasarkan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Perjanjian ini.2. Wakil Kerajaan Mengeluarkan Arahan Bagi maksud pelaksanaan Perjanjian ini. (kemudian dari ini disebut “Tarikh Tamat Perjanjian”).2 Perjanjian ini boleh dilanjutkan untuk tempoh dua belas (12) bulan lagi bermula selepas tamat tempoh yang disebut dalam Fasal 3.. 4.apa arahan kepada pengusaha kantin yang selaras dengan peruntukan perjanjian ini. (RM…………. Perlanjutan tempoh ini hendaklah berdasarkan terma dan syarat yang sama melainkan peruntukan Fasal 3.3 Sewa kantin pada bulan Disember dikecualikan.) setiap bulan kecuali bulan Disember ( kemudian dari ini disebut “ Sewa Kantin”). 3.1 dengan persetujuan kedua – dua pihak dan pelanjutan tempoh ini hendaklah dibuat secara bertulis melalui Perjanjian Tambahan menurut format yang ditetapkan di lampiran II. melalui Guru Besar / Pengetua Sekolah.2 ini. Kerajaan adalah diwakili oleh Guru Besar / Pengetua Sekolah yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa . 5. 5. Sewa Kantin 5. 5.1 Dalam tempoh perjanjian ini berkuat kuasa . 3.. . Pengusaha Kantin hendaklah membayar kepada kerajaan sewa kantin berjumlah Ringgit ………………………………………………………….

7. yang bersamaan dengan sebulan Sewa Kantin. tanpa faedah. 8 Penyediaan dan Penjualan Makanan dan Minuman 8.(RM ………………………….1 Pengusaha Kantin Bertanggungjawab ke atas penggunaan elektrik dan air di Kantin Sekolah sepanjang tempoh kuatkuasa Perjanjian dan bayaran bagi penggunaan elektrik dan air itu hendaklah dibayar terus oleh Pengusaha Kantin kepada pihak berkuatkuasa yang berkenaan. (RM…………………) sebagai deposit bayaran elektrik dan air tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada tarikh kuat kuasa perjanjian kepada Guru Besar / Pengetua sekolah.1 Pengusaha Kantin hendaklah memastikan penjualan makanan dan minuman yang disediakan adalah menepati spesifikasi yang ditetapkan sebagaimana dalam LAMPIRAN D dan Pengusaha Kantin juga hendaklah memastikan agar makanan dan minuman tersebut dijual pada harga sebagaimana yang ditetapkan dalam LAMPIRAN D..).3 Wang deposit ini akan dikembalikan oleh sekolah kepada pengusaha kantin.2 Wang deposit ini akan dikembalikan oleh Sekolah kepada Pengusaha Kantin.3 Wang deposit tidak akan dikembalikan jika pengusaha kantin menarik diri sebelum tarikh tamat perjanjian. tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada tarikh tamat perjanjian. tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada Tarikh Kuatkuasa Perjanjian kepada Guru Besar / Pengetua sekolah.2 Sebagai sekuriti bagi pelaksanaan tanggungjawab ini. 8. 7 Bayaran Penggunaan Elektrik dan Air dan Deposit 7.2 Pengusaha Kantin hendaklah mematuhi garis paduan dan arahan yang terkandung dalam Garis Panduan Kantin Sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dari semasa ke semasa.. 6. Pengusaha Kantin hendaklah menyerahkan wang berjumlah Ringgit …………………………………………………………………. tertakluk kepada apa – apa potongan oleh Kerajaan sebagaimana yang di benarkan di bawah perjanjian ini.1 Pengusaha Kantin hendaklah menyerahkan wang deposit berjumlah Ringgit ………………… ……………………………………………………………………………. .. 7. 6.6 Deposit Sewa Kantin 6. tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada tamat perjanjian. tertakluk kepada apa-apa potongan oleh Kerajaan jika terdapat apa-apa bayaran elektrik dan air yang tertunggak. tanpa faedah.

adalah dilarang dibawa masuk ke dalam kantin. (berhubung spesifikasi makanan dan minuman dan LAMPIRAN D (berhubung spesifekasi harga). Pengusaha Kantin bertanggungjawab untuk membaiki apa –apa kerosakan kepada perabot dan peralatan Kantin atau membayar ganti rugi kepada sekolah bagi apa – apa kerosakan yang tidak boleh dibaiki apabila diminta berbuat demikian dan sebelum tarikh tamat perjanjian. pinggan mangkuk dan tempat – tempat menyimpan bahan makanan dan pekakas memasak hendaklah semuanya digunakan bagi tujuan memasak makanan yang halal sahaja. Hak Kerajaan Mendapatkan Khidmat Pihak Ketiga 10.2 10.3 Makanan yang dihidangkan hendaklah halal dan tidak berlawanan dengan kehendak – kehendak agama Islam dan disediakan mengikut peraturan – peraturan kesihatan yang ditetapkan oleh Kerajaan seperti yang terdapat dalam Garis Panduan Kantin Sekolah.6 Bahan makanan yang dibawa dari luar Sekolah hendaklah menggunakan alat perkakasnya sendiri dan tidak boleh menggunakan barang – barang atau alat perkakas kantin.8.4 Barang – barang dapur.alat memasak.1 Pengusaha Kantin hendaklah memastikan perabot dan peralatan yang dipasang atau disediakan oleh Sekolah untuk kegunaan kantin sentiasa dijaga dan berada dalam keadaan yang baik. 8. bermasak atau diproses. penyediaan dan penjualan makanan dan minuman dan apa –apa perkara lain yang berkaitan. 9. alat.7 Pengusaha Kantin hendaklah menjaga kebersihan kantin dan persekitaranya pada setiap masa dan mematuhi peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan seperti yang diperuntukan dalam Garis Panduan Kantin Sekolah. Kerajaaan berhak untuk mengambil mana –mana bahagian daripada deposit sewa kantin yang dirujuk di Fasal 5 jika pengusaha kantin gagal membayar ganti rugi dalam tempoh yang ditetapkan. 8.1 Sekiranya Pengusaha Kantin gagal mematuhi obligasi di klausa 8. 8. 9 Penjagaan Kantin 9. sama ada mentah. 8.1 yang dibaca bersama LAMPIRAN D. . maka Kerajaan hendaklah mempunyai hak untuk menggunakan budi bicara mutlak untuk mendapatkan bekalan makanan dan minuman daripada mana-mana pihak ketiga tanpa perlu memaklumkan kepada Pengusaha Kantin. 8.8 Pengusaha kantin hendaklah mematuhi arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah dari semasa ke semasa berhubung dengan kebersihan kantin.5 Barang – barang yang tidak halal.

berhak mengarahkan Pengusaha Kantin. dari apa – apa tuntutan dan tanggungan daripada apa kemalangan. (b) Menggunakan hak untuk membuat potongan daripada penerimaan bayaran sewa bulanan kantin yang diterima oleh Kerajaan dan Pengusaha Kantin mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan baki tunggakan sewa bulanan tersebut setelah potongan dibuat. kehilangan atau kematian yang terbit daripada Pengusaha Kantin oleh Pengusaha Kantin di bawah Perjanjian ini dan Kerajaan . kerugian . berdasarkan pemerhatian pihak Sekolah.1. 12. dan apabila diarahkan sedemikian.2 Apabila Kerajaan memilih untuk mendapatkan khidmat pihak ketiga maka. Pekerja Pengusaha Kantin 12. kerosakan. kerosakan . kehilangan atau kematian itu. Waktu Perkhidmatan Pengusaha Kantin hendaklah memastikan kantin dibuka pada setiap hari persekolahan dan pada hari – hari yang ditetapkan oleh Sekolah dari pagi hingga…………….10. 11. Kerajaan melalui Guru Besar / Pengetua. atau didapati mempunyai masalah kesihatan yang berat atau berkelakuan tidak sopan atau tidak bermoral atau menggangu murid – murid dan kakitangan Sekolah.1 Pengusaha Kantin bertanggungjawab ke atas setiap pekerja dan kakitangannya yang mengurus dan mengendalikan kantin dan hendaklah memastikan mereka disahkan oleh pegawai perubatan sebagai sihat dan tidak berpenyakit dan tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah yang menyebabkan mereka tidak sesuai bekerja di sekolah. kerugian.2 13 Tanggung Rugi Pengusaha Kantin bersetuju dengan kerajaan bahawa – (a) Pengusaha Kantin akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengusaha Kantin dan. semua kos dan perbelanjaan yang berkaitan bagi maksud mendapatkan khidmat pihak ketiga tersebut hendaklah menjadi suatu tuntutan hutang terhadap Pengusaha Kantin dan Kerajaan mempunyai opsyen berikut: (a) Membuat potong secara terus di bawah klausa 6. Pengusaha Kantin hendaklah menukarkan mana – mana pekerja atau kakitangannya yang.2 daripada deposit yang dibayar oleh Pengusaha Kantin di bawah klausa 6. melepaskan kerajaan sepenuhnya sebagaimana yang dibenarkan oleh undang – undang. didapati melanggar mana – mana peraturan dan arahan berhubung dengan pengurusan dan pengendalian kantin sebagaimana yang ditetapkan oleh Penjanjian ini. . 12. petang/malam.

menyerahhakkan Perjanjian ini atau menyewakan kantin atau mana – mana bahagian Kantin kepada mana – mana pihak ketiga.2 17 Penyelesaian Pertikaian 17. Jika berlaku sebarang kerosakan. dan Pengusaha Kantin hendaklah bertangungjawab sepenuhnya ke atas pemasangan itu dan menanggung semua pembelanjaan yang berkaitan. prosiding.1 Apa-apa pertikaian yang berbangkit daripada perjanjian ini antara kedua – dua pihak hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian yang terdiri daripada- . penyelewengan oleh pengusaha kantin atau wakil. 16.) Apa – apa kehilangan . atau mungkin menjadi tanggungan Kerajaan berikut atau terbit dari – (i.dan (ii. Jabatan Kerja Raya dan mana – mana jabatan kerajaan hendaklah dibenarkan untuk memasukki mana – mana bahagian Kantin pada bila – bila masa yang sesuai untuk menjalankan pemeriksaan Kantin menurut bidang kuasa masing masing. 16 Struktur kantin 16. kehilangan . kerosakan atau kerugian harta atau kecederaan berikutan dari pelaksanaan Perjanjian ini. melainkan bagi memasang atau meletakkan perabot dan lain – lain peralatan yang telah dipersetujui oleh pihak sekolah. 15 Pemeriksaan oleh Kerajaan Guru Besar / Pengetua . pekerja dan ejennya. 14 Penyerahhakkan atau Sewaan Pengusaha Kantin tidak boleh. Jabatan Pelajaran Negeri.(b) Pengusaha Kantin hendaklah menanggung rugi Kerajaan daripada apa –apa tuntutan . melainkan dengan persetujuan bertulis Kerajaan terlebih dahulu. Pengusaha Kantin hendaklah memastikan struktur asal kantin tidak rosak atau menjadi rosak berikutan dari pemasangan perobat atau peralatan itu. Pegawai Kementerian Pelajaran. ganti rugi dan kos yang ditunggung.) Kecuaian dalam penggunaan atau salah guna atau. Kementerian Kesihatan. kerugian . kerosakan. Pengusaha Kantin bertanggungjawab untuk membaiki kerosakan berkenaan atau membayar rugi kepada pihak Sekolah. Pejabat Pelajaran Daerah .1 Pengusaha Kantin dilarang mengubah atau meminda struktur kantin.

3 Kerajaan berhak menuntut apa – apa ganti rugi daripada Pengusaha Kantin berikutan dari penamatan Perjanjian ini. dan Seorang wakil yang dilantik oleh Pengusaha Kantin.3 akan terpakai dan pihak Pengusaha Kantin berhak untuk menuntut apa – apa bayaran yang kena dibayar dan terhutang pada masa penamatan tersebut daripada kerajaan. Seorang wakil Kerajaan yang dilantik oleh Pengarah Pelajaran Negeri dari kalangan pegawai – pegawai di Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah. kluasa 18. atau Perkhidmatan kantin yang diberikan tidak memuaskan. Sekiranya Kerajaan menamatkan Perjanjian di bawah klausa ini.4 (a) Walau apapun peruntukan di dalam Perjanjian ini.2 Jawatkuasa Penyelesaian Pertikaian boleh menentukan prosedurnya sendiri dan Pengerusi hendaklah menentukan tarikh dan tempat untuk menyelesailkan pertikaian itu. (c) 17. 18 Penamatan perjanjian 18. 18. 18.1 Kerajaan berhak menamatkan Perjanjian ini dengan mengemukakan notis bertulis tiga puluh (30) hari tentang niatnya untuk menamatkan Perjanjian jika – (a) (b) Pengusaha Kantin melanggar mana – mana syarat Perjanjian . maka Kerajaan boleh menamatkan Perjanjian dengan mengemukakan notis penamatan secara bertulis yang berkuatkuasa pada tarikh notis itu. (b) . kerajaan boleh menamatkan perjanjian ini dengan serta merta dengan memberikan notis tanpa memberi sebarang alasan kepada pihak Pengusaha kantin sekiranya Kerajaan berpendapat bahawa penamatan tersebut adalah patut.2 Jika Pengusaha Kantin gagal untuk meremedi pelanggaran syarat – syarat perjanjian yang berkaitan atau meningkatan perkhidmatan kantin ke suatu taraf yang memuaskan. 18.(a) (b) Pengarah Pelajaran Negeri sebagai pengerusi.

1 Apa –apa notis. 20. tambahan atau perubahan itu. tambahan atau perubahan yang dipersetujui oleh pihak-pihak hendaklah menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini dan mula berkuat kuasa pada suatu tarikh sebagaimana ditentukan oleh pihak-pihak. Apa-apa pindaan. kos duit setem yang perlu 19. undang – undang Malaysia dan kedua –dua pihak bersetuju untuk tertakluk sepenuhnya kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia. sama ada secara serahan tangan. pos biasa atau pos berdaftar.2 Perjanjian ini hendaklah ditafsirkan menurut . Pindaan Salah satu pihak boleh secara bertulis meminta supaya suatu pindaan. bagi pihak kerajaan : (nama Sekolah dan alamat sekolah) u.permohanan atau lain – lain komukasi yang perlu diberikan kepada suatu pihak oleh pihak yang satu lagi hendaklah secara bertulis. 22. Apa-apa pindahan. Pengganti . Pengusaha Kantin hendaklah menanggung apa – apa dibayar berikutan dari Perjanjian ini.3 19.p Guru Besar/Pengetua Sekolah Bagi pihak pengusaha kantin: (nama dan alamat berdaftar Pengusaha Kantin) 19. tambahan atau perubahan hendaklah dibuat tanpa menjejaskan hak dan obligasi yang berbangkit daripada atau berdasarkan Perjanjian ini sebelum atau sehingga tarikh pindaan.19 Peruntukan Am. 21.4 Pengusaha Kantin hendaklah mematuhi undang – undang Malaysia yang terpakai kepadanya dan apa –apa arahan atau peraturan yang dikeluarkan kepadanya oleh pihak berkuasa yang dibuat di bawah undang – undang bertulis. dan dikawal oleh . tambahan atau perubahan pada keseluruhan atau sebahagian daripada Perjanjian ini dibuat bila-bila masa dengan persetujuan kedua-dua pihak melalui suatu Perjanjian Tambahan. Bahasa Semua notis dan komunikasi berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah menggunakan Bahasa Melayu. dalam bahasa melayu dan diserahkan kepada pihak yang berkenaan di alamat berikut. 19. kelulusan .

Nama: ……………………………………………………. Jawatan :…………………………………………………………. KP:……………………………………………………… No. Ditandatangan oleh:…………………………………… Ditandatangan oleh: …………………………………………. KP :…………………………………………………………… Jawatan :…………………………………………………. Tarikh : …………………………………………………… Tarikh: ……………………………………………………………. kedua – dua pihak yang diberi kuasa untuk tujuan ini menurunkan tandatangan masing – masing pada tarikh yang mula – mula disebut di atas.. Nama:……………………………………………………………… No. Bagi pihak Kerajaan Malaysia Bagi pihak:…………….(nama syarikat)…………………… Dihadapan :……………………………………………… Dihadapan :……………………………………………………… Tandatangan dan Cop Tandatangan dan Cop .Perjanjian ini mengikut kedua-dua kepada Perjanjian ini dan juga pengganti mana-mana pihak tersebut. PADA menyaksikan persetujuan dan peruntukan tersebut di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful