Jawatankuasa Kantin Sekolah mengadakan mesyuarat berkaitan persediaan buka sebut harga baru kantin sekolah.

Pengerusi ( Pengetua/Guru Besar ) perlu melantik jawatankuasa berikut untuk persediaan buka sebut harga.

i.

Jawatankuasa Teknikal a. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid b. Seorang guru c. Pegawai kerani/kerani sekolah

ii.

Jawatankuasa Buka Peti Sebut Harga a. Penolong Kanan Pentadbiran b. 2 orang guru.

iii. Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih ) a. Pengetua / Guru Besar - Pengerusi b. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid c. Seorang guru kanan ( Bagi sekolah rendah perlu seorang pegawai dari JPN/PPD Kumpulan Profesional )

PERANAN JAWATANKUASA
i. Peranan Jawatankuasa Teknikal  Jawatankuasa Teknikal perlu mengadakan mesyuarat menyediakan Notis Sebut Harga dan perkara berikut : o o o o o    Tawaran Sebut Harga Borang Permohonan Borang Butiran Pemohon Harga Standard Peti Sebut Harga - ( Lampiran 8, ms. 58 ) - ( Lampiran 9, ms. 60 ) - ( Lampiran C, ms. 81 ) - ( Lampiran JPN ) bagi tujuan

Notis Sebut Harga Kantin perlu disibarkan dengan menampal notis di tempat-tempat awam serta sekolah-sekolah berhampiran. Jawatankuasa ini mula beroperasi mulai 15 Ogos hingga 1 September. Sedikan senarai pemohon yang mengambil borang kantin. Borang ini diberi percuma. Peranan Jawatankuasa Buka Peti Sebut Harga

ii. 

Jawatankuasa Buka Sebut Harga bermesyuarat dan membuka peti sebut harga. Semua sampul dibuka dan direkodkan mengikut bilangan pemohonan. Jawatankuasa Peti Buka Sebut Harga perlu mengisi nama dalam Borang Lampiran 1. Setiap sampul mesti ditulis bilangan, ditanda tangan, ditulis tarikh dan masa. Contoh : ( Jika terdapat lima pemohon )

( Sila ikut prosuder seperti dihadapan sampul surat tersebut ) Senaraikan nama pembida tersebut dalam Borang Lampiran 2. Jawatankuasa perlu menyimpan semula dalam peti sebut harga untuk tujuan pemilihan oleh Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih )   iii. kemudian tanda tangan semula dimuka depan Lampiran 9. Sekolah Rendah . Membuat perbandingan antara pemohon dari segi pengalaman.Besar PK Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah . Menyemak Borang Lampiran 2. harga bidaan dan lain-lain dokumen. Semak semua dokumen setiap pembida. Buka sampul 1/5 . Peranan Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih ) Pengerusi S/Usaha Ahli J/Kuasa : Pengetua/G.    Melantik guru penolong untuk mencatat minit mesyuarat pemilihan. Setelah selesai semua sampul dibuka dan disenaraikan dalam Borang Lampiran 2. sijil pendaftaran.Seorang pegawai dari JPN/PPD ( Kumpulan Pengurusan dan Profesional ) : : Catatan : Mesyuarat dalam bulan Oktober. modal. sijil kewangan.  .Seorang guru penolong.

  . Sekiranya terdapat persetujuan dari kedua-dua belah pihak maka perjanjian ditandatangani dan perjanjian disetemkan. membersih dan melaporkan perkara yang perlu diambil tindakan jika ada kerosakkan. PERSEDIAAN PERJANJIAN KANTIN  Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan kerani menyediakan Perjanjian Kantin Sekolah untuk tempoh 2 tahun ( 24 bulan ). Surat kepada Pembida yang tidak berjaya dan wang pertaruhan dikembalikan. Pastikan bayaran Sewaan. ( Sila isikan dalam Borang Lampiran 3 ) Membuat keputusan memilih Pengusaha Kantin. ( Lampian 4 ) Salinan surat ke JPN/PPD. Pengusaha Kantin perlu mengemas. Deposit Kantin. Rujuk Buku Pengurusan Kantin Sekolah Lampiran 10. ms. Pembida ( Pemohon ) yang berjaya dimaklumkan melalui surat yang disediakan oleh pihak sekolah. Taikh pemakluman ialah dari 1 – 15 November. Deposit Air dan Deposit Elektrik telah dibayar dan resit penerimaan perlu dikeluarkan oleh sekolah. Pengetua/Guru Besar memanggil pembida yang berjaya berbincang tentang perkhidmatan pengurusan kantin sekolah sebelum menanda tangani perjanjian.   Menyenaraikan mengikut hariki keputusan.   PENYERAHAN KANTIN  Pihak sekolah menyerah kunci kantin dan Buku Panduan Pengurusan Kantin kepada pengusaha. 66. Duti setem dibiayai oleh pengusaha.

Kos suntikan TY2 ditanggung oleh pengusaha. .KURSUS PENGENDALIAN MAKANAN  Pengusaha dikehendaki menghadiri kursus Pengendali Makanan yang dianjurkan oleh pusat-pusat pengendali makanan yang berdaftar dengan Jabatan Kesihatan Negeri SUNTIKAN TY2   Pengusaha dan Pembantu wajib menjalani pemeriksaan kesihatan dan mendapatkan suntikan TY2 sebelum menjalankan perkhidmatan.

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan seorang guru kanan. sehingga surat rasmi dikeluarkan oleh pihak sekolah dari 16 Ogos……. Jawatankuasa Sebut Harga (Jawatankuasa Pemilih ) Pengerusi adalah Guru Besar.. Keputusan kepada pemohon akan dikeluarkan pada bulan September. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan seorang pegawai daripada jabatan pelajaran atau pejabat pelajaran daerah sebagai ahli jawatankuasa. ( Kumpulan Profesional ) Bagi sekolah menengah. Duiti setem dibayar oleh pengusaha. Bagi pengusaha yang telah tiga tahun mengusaha kantin di sekolah yang sama. .. ( Rujuk Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah. pengusaha kantin tersebut tidak lagi boleh memohon untuk pelanjutan satu tahun. Semua minit mesyuarat tersebut akan digunakan oleh Jawatankuasa Sebut Harga untuk membuat keputusan sama ada menyambung perkhidmatan atau sebaliknya. Bagi semua sekolah rendah. ( Sila semak Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah Lampiaran 11 – ms. 74) . Pihak sekolah perlu memastikan jika sekiranya terdapat permohonan perlanjutan kantin. Surat rasmi dihantar oleh pihak sekolah.Pengusaha Kantin yang berminat untuk menyambung perkhidmatan perlu menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah ( Jawatankuasa Sebut Harga Kantin ).ms. Pengusaha kantin perlu memohon pada 1 Ogos …… hingga 15 Ogos ……. Perjanjian Tambahan Setahun perlu dibuat dan disetemkan. maka Jawatankuasa Kantin Sekolah hendaklah bermesyuarat untuk menilai tentang perkhidmatan yang telah diberikan oleh pengusaha kantin tersebut. hingga 31 Ogos…. 29 ) Keputusan perlu dirahsiakan. Jawatankuasa Sebut Harga ( Jawatankuasa Pemilih ) Pengerusi adalah Pengetua.

…. Tanda Tangan …………………………………… MASA : ………………………………... : ……………………………………………………………... : ……………………………………………………………. TARIKH : ……………………………. .. 2..2..……………………………………………. 2. Ahli Jawatankuasa : 2. Pengerusi Jawatan Gred Jawatan : …………………………………………………………….. Tanda Tangan …………………………………… Gred Jawatan : ……………………………………………………... KEAHLIAN 1.. : : …………………………………………………………….LAMPIRAN 1 SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA JAWATANKUSA PEMBUKA PETI SEBUT HARGA KOD SEKOLAH :………………… : ENROLMEN PELAJAR : ………………… NAMA SEKOLAH : …………………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………. Tanda Tangan ………………….1 Nama Jawatan : ……………………………………………………………. Nama Jawatan : ……………………………………………………………..……………… Gred Jawatan : …………………………………………………………...….

: ……………………………………………………………. : ……………………………………………………. : ………………………………………………………..….…………. KEAHLIAN 1. : ……………………………………………………………. TARIKH : …………………………….……………...2...………………………………………………………………. Ahli Jawatankuasa : 2. Nama Jawatan Gred Jawatan : ……………………………………………………………...…. : ………………………………………………. Pengerusi Jawatan Gred Jawatan : : ……………………………………………………………. Tanda Tangan ……………………… MASA :……………………………..1 Nama Jawatan Gred Jawatan 2.. Tanda Tangan ……………………… Tanda Tangan ……………………… . 2.. NAMA SEKOLAH : ……………………………………………………………..LAMPIRAN 1A SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA JAWATANKUSA SEBUT HARGA KOD SEKOLAH : ENROLMEN PELAJAR : ……….……… : ………………………………………………………. : …………………………………………………………….

..... Jawatan : ………………………………………………… Catatan : * Tandakan _/ jika ada.. Jawatan : ………………………………………………… Tanda Tangan Ahli : ………………………………… Nama : ……………………………………………………...LAMPIRAN 2 SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA SEKOLAH …………………………………………………………………………………. SENARAI PEMOHON : Bil.. Nama Pengusaha Modal Berbayar Pusingan Kadar Sewaan Yang Dibida Pengalaman Sijil Kewangan* Kedudukan Pemilihan Tanda Tangan Pengerusi …………………………………… Nama : ……………………………………………………………… Jawatan : …………………………………………………………… Tanda Tangan Ahli : ………………………………… Nama : ……………………………………………………........ ...............................

ULASAN DAN SEBAB : Kedudukan dan Keputusan Sebut Harga : Mesyuarat bersetuju dengan sebulat suara membuat keputusan pilihan/ ketentuan berdasarkan :Bil....….LAMPIRAN 3 SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA PEMILIHAN PEMBIDA/PENGUSAHA SEKOLAH …………………………………………………………………………………..……… Jawatan : …………………………………..……….......... Nama : ……………………………………………………………………… Jawatan : ………………………………………………………………......... 1 2 3 4 5 6 7 Tanda Tangan Pengerusi …………………………………………… Nama : ……………………………………………………………………… Jawatan : ……………………………………………………………….. Kedudukan : ( Nama Syarikat ) Ulasan dan Sebab Tarikh : .......... Tanda Tangan Ahli : ………………………………………….….......... Nama : ………………………………………………………………. Tanda Tangan Ahli : …………………………………………………….……………………………….

Pihak tuan/puan tertakluk kepada perjanjian bagi tujuan mengendalikan makanan bagi pihak syarikat tuan/puan sendiri. ………………………………………………………………. Pengetua/Guru Besar SMK/SK/SJKC/SJKT . ………………………………………… ( Tanda tangan ) Nama : ………………………………………………… Pengerusi Sebut Harga Perolehan Kantin.. 4. 3. Sehubungan itu. Tuan/Puan. 2. Jika sekiranya didapati pihak tuan/puan memberi kuasa mengurus kepada pihak lain tanpa kebenaran bertulis dari pihak berwajib.. ………………………………………………………………. terima kasih. Adalah saya di arah merujuk kepada perkara di atas. Alamat Sekolah : ………………………………………………………………………………. SEBUT HARGA PEROLEHAN KANTIN SEKOLAH Nama Sekolah : ………………………………………………………………………………. bermakna tawaran ini terbatal dengan sendirinya. Sekian. Sukacita dimaklumkan pihak tuan/puan telah dipilih sebagai pengusaha kantin seperti di atas. Rujukan Tarikh : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….LAMPIRAN 4 ………………………………………………………………. pihak tuan/puan dikehendaki hadir ke sekokolah seperti di atas bagi menada tangani surat penerimaan tawaran dan menurunkan tanda tangan pada surat perjanjian kantin di sekolah tersebut dalam tempoh 14 hari daripada tarikh surat ini.

........ .................. Ruj.. Tuan PERINGATAN PEMBAYARAN PENYEWAAN KANTIN (AMARAN PERTAMA) Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas 2.......................... 4... Unit Hal Ehwal Murid. Guru Besar Sekolah Kebangsaan s............................. Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.......................................... Kami: Tarikh : ...... .. Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan telah gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan premis kantin tuan di Sekolah Kebangsaan .......................................................................................... ........... mengikut tarikh yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian penyewaan kantin...................... Tuan hendaklah menjelaskan bayaran sewa premis kantin tuan dalam tempoh 14 dari tarikh tuan menerima surat ini......... Fail kantin ...... “BERKHDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah..........................Sekolah ................................................. ....... 3..... ...... Kegagalan pihak tuan menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin ini akan membolehkan pihak kerajaan mengambil langkah menamatkan perjanjian penyewaan kantin antara pihak tuan dengan kerajaan........................... JPN Selangor 2............................................................................................k.... 1....... bagi bulan ..

...................................... Tarikh : ................................................... ...... JPN Selangor 2............ Ruj........... Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan masih gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin Sekolah Kebangsaan ................................... bagi bulan ....... Sayugia diingatkan bahawa pihak kerajaan tidak akan menanggung sebarang kerugian akibat dari penamatan perjanjian ini......................................... Guru Besar Sekolah Kebangsaan s.. ..................................................... Tuan PERINGATAN PEMBAYARAN PENYEWAAN KANTIN (AMARAN KEDUA) Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas 2............ Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih. 1.. bertarikh ..................................................... sungguhpun Notis Peringatan Pembayaran Penyewaan Kantin (Amaran Pertama) ....... 3.........................k........... telah diberikan........ “BERKHDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah...... Kami: ............. Kegagalan pihak tuan menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin ini membolehkan pihak kerajaan menamatkan perjanjian dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuan menerima surat ini.... ...................................................................... ............. Fail kantin ... 4................ Unit Hal Ehwal Murid......... Notis Penamatan Perjanjian akan dikeluarkan sebaik sahaja tempoh yang diberikan kepada tuan untuk menjelaskan sewa bulanan premis kantin tuan ini tamat.... .......................................................................Sekolah .........

.............................................................. Kami: .............................................................. 3..... Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan masih gagal menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin Sekolah Kebangsaan ...................................................... bagi bulan ........................................... bertarikh .. Sayugia diingatkan bahawa pihak kerajaan tidak akan menanggung sebarang kerugian akibat dari penamatan perjanjian ini...... Ruj................................. sungguhpun surat Peringatan Penyewaan Kantin (Amaran Pertama) .. telah diberikan. 2.................. bertarikh ....................................................................................... Tarikh : ......................... s.... Pihak tuan boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh tujuh hari dari penamatan tersebut....................................Sekolah .......................... dan surat Peringatan Penyewaan Kantin (Amaran Kedua. “BERKHDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. PPD ............................................................. Unit Hal Ehwal Murid............................. .............. Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.............k..... Sehubungan dengan itu Perjanjian Penyewaan Kantin antara pihak tuan dan Kerajaan Malaysia di Sekolah Kebangsaan .......... ....................... .................................... ............ 1..... JPN Selangor........................................................................................ Tuan NOTIS PENAMATAN PERJANJIAN PENYEWAAN KANTIN Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas 2.......... ditamatkan pada ................... Guru Besar Sekolah ....... .........

............... 6.. TELEFON NO. 9............................................................2... PUNCA DAN LATARBELAKANG KEJADIAN ........... ............................................. 5........ FAKS DAERAH TARIKH MASA : : : : : : 2....................1.............................................................................1............ Sekolah …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .......... 9................................................................. 7......... ............................ TINDAKAN YANG TELAH DAN AKAN DIJALANKAN / DILAKSANA 9......... BILANGAN MURID : KRONOLOGI KEJADIAN : 9................................................................. 4............. 8. .......... NAMA SEKOLAH : ALAMAT NO....................1.....L KES PENUTUPAN KANTIN SEKOLAH LAPORAN PENUTUPAN KANTIN SEKOLAH 1............................. 3.....

… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10. Pejabat Kesihatan Daerah …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 10.1. 13.1.3. TARIKH SIASATAN : STATUS KES : ( Dalam siasatan/ Disita atau Beroperasi semula ) CADANGAN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….1. Pejabat Pelajaran Daerah …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 9.. 12. ……………………………………………………………. NAMA PEGAWAI PENYIASAT 10.. …………………………………………………………….3.2..… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .9. 11.. …………………………………………………………….2... 10.

Disahkan oleh : Disediakan oleh: .… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..14. LAMPIRAN ( Sila kepilkan bersama Notis Penutupan Sementara.… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. HAL-HAL LAIN ( jika ada ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15. Lampiran A.. Permarkahan Kendiri Kantin Sekolah Semasa kejadian dan lain-lain surat ) .

................5 ISU/PERKARA NAMA SEKOLAH: : : : : : PIHAK YANG TERLIBAT: TARIKH / MASA / TEMPAT : KORONOLOGI KEJADIAN 6...... 6....... ......................................3 6............ ................. 2....................... ....... 3... 6.......... ............. ............................5............ ADUAN AKHBAR TARIKH LAMPIRAN LAPORAN SIASATAN 6............................ ................................................................................................................KES KERACUNAN SMK/SK 1............1....1 .......................4 6............................................... .......2 6........ TAJUK BERITA NO....................... .................... 5................ .................................................... ................................. 4..............

........................................................................................... .......................................... ...................................................... Pejabat Pelajaran Daerah laporan bertulis......................................6...................... .............................................. ...................................................... 6................................................. ..... 6.................................................................6........................................................6................. ..................................................6...................6 TINDAKAN YANG TELAH DAN AKAN DIJALANKAN / DILAKSANA 6............1 Sekolah .......... 6..................................................3..........6................................................................................. ................................................... ........................................................................... ............................ ......................................................................................... ................................4 Pusat Kesihatan Daerah ..................................................................... .......................................................................... .............................. .............................................................................. ................................................. Jabatan Pelajaran Negeri ...................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................ .................................................................................................................................................2............ ..............................................................................

............7.....7 NAMA PEGAWAI MENYIASAT 6... 6............................................................ .......................................................................... …………………………………………………………….........7.................................................... Permarkahan Kendiri Kantin Sekolah Semasa kejadian dan lain-lain surat ) Disediakan oleh: Disahkan oleh : .............. Lampiran A.....3....................................................... 6........2............................. ............... .............. ......................................................................1................................................. …………………………………………………………….........................................6............ 10.............................. .. HAL-HAL LAIN (jika ada) LAMPIRAN ( Sila kepilkan bersama Notis Penutupan Sementara........7............................... 7 8 9 TARIKH SIASATAN : STATUS KES : ( Dalam siasatan/ Disita atau Beroperasi semula ) CADANGAN JPN: ....... 7....... ……………………………………………………………...............................................................................................

. Takrif Dalam Perjanjian ini perkataan – perkataan berikut membawa maksud melainkan jika konteksnya memerlukan maksud yang lain – yang ditetap baginya.….. Ertinya Sekolah………………………………………………………………. waris.. “Kerajaan” ertinya Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran. BAHAWANYA – A... Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian.)sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah undang – undang Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di……………………………… (kemudian dari ini disebut “ Pengusaha Kantin”) sebagai pihak yang satu lagi. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Operasi Pendidikan.. Yang termasuklah wakilnya yang diberi kuasa. Yang termasuklah Guru Besar / Pengetua Sekolah dan Pegawai yang diberi kuasa sewajarnya. Kerajaan bersetuju untuk memberikan hak kepada Pengusaha Kantin untuk berniaga bahan – bahan makanan dan minuman mengikut senarai yang ditetapkan oleh Kerajaan di permis yang disediakan oleh Sekolah………………………………………………………………………………. KetuaPengarah Kementerian Pelajaran. Ertinya………………………………………(Nama Syarikat)…………………. yang bagi maksud Perjanjian ini diwakili oleh Sekolah ……. Pengusaha Kantin bersetuju untuk menerima hak itu dan mengusahakan kantin Sekolah tersebut atas syarat – syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ini..…………. Antara Kerajaan Malaysia .. ADALAH DENGAN INI kedua – dua pihak bersetuju seperti berikut : 1.. penerima serah hak dan pekerja-pekerjanya di mana berkenaan. Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang.………………………………. Guru Besar / Pengetua Sekolah dan Pegawai yang diberi kuasa sewajarnya. dan B. “Sekolah” ” Pengusaha Kantin” “Kantin” . dengan …………………………………………………………………………………………………………… (No Syarikat: ………………………………….LAMPIRAN 10 PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH PERJANJIAN ini dibuat pada………………… ( tarikh semasa ) ……………………………………………………. Ertinya premis yang disediakan oleh Sekolah untuk digunakan sebagai kantin.…………………… (kemudian dari ini disebut “Kerajaan”) bagi pihak pertama.

Persetujuan Pengusaha Kantin Pengusaha Kantin bersetuju untuk mengusahakan kantin di permis yang ditetapkan oleh Sekolah dan kedua – dua pihak bersetuju bahawa Pengusaha Kantin bertanjungjawab sepenuhnya untuk mengusahakan kantin berdasarkan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Perjanjian ini. Pengusaha Kantin hendaklah membayar kepada kerajaan sewa kantin berjumlah Ringgit ………………………………………………………….2 Perjanjian ini boleh dilanjutkan untuk tempoh dua belas (12) bulan lagi bermula selepas tamat tempoh yang disebut dalam Fasal 3. 5.. Wakil Kerajaan Mengeluarkan Arahan Bagi maksud pelaksanaan Perjanjian ini.1 Perjanjian ini adalah bagi suatu tempoh selama dua puluh empat bulan (24 bulan) mulai daripada 01 Disember ……………… (Kemudian dari ini disebut “Tarikh Kuat Kuasa Perjanjian’ ) Sehingga 30 November ……………. Sewa Kantin 5. 4.1 Dalam tempoh perjanjian ini berkuat kuasa . (RM…………..2.2 Pengusaha Kantin hendaklah membayar Sewa Kantin kepada Kerajaan . 3. Kerajaan adalah diwakili oleh Guru Besar / Pengetua Sekolah yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa . 3. Perlanjutan tempoh ini hendaklah berdasarkan terma dan syarat yang sama melainkan peruntukan Fasal 3. . 5.1 dengan persetujuan kedua – dua pihak dan pelanjutan tempoh ini hendaklah dibuat secara bertulis melalui Perjanjian Tambahan menurut format yang ditetapkan di lampiran II.) setiap bulan kecuali bulan Disember ( kemudian dari ini disebut “ Sewa Kantin”). 5.3 Sewa kantin pada bulan Disember dikecualikan.2 ini. Tempoh Perjanjian 3. melalui Guru Besar / Pengetua Sekolah. pada minggu pertama tiap – tiap bulan kalender. (kemudian dari ini disebut “Tarikh Tamat Perjanjian”).apa arahan kepada pengusaha kantin yang selaras dengan peruntukan perjanjian ini.

2 Sebagai sekuriti bagi pelaksanaan tanggungjawab ini. tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada tamat perjanjian.. tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada Tarikh Kuatkuasa Perjanjian kepada Guru Besar / Pengetua sekolah. 7 Bayaran Penggunaan Elektrik dan Air dan Deposit 7.6 Deposit Sewa Kantin 6.(RM …………………………. yang bersamaan dengan sebulan Sewa Kantin.1 Pengusaha Kantin hendaklah menyerahkan wang deposit berjumlah Ringgit ………………… …………………………………………………………………………….). tanpa faedah.1 Pengusaha Kantin hendaklah memastikan penjualan makanan dan minuman yang disediakan adalah menepati spesifikasi yang ditetapkan sebagaimana dalam LAMPIRAN D dan Pengusaha Kantin juga hendaklah memastikan agar makanan dan minuman tersebut dijual pada harga sebagaimana yang ditetapkan dalam LAMPIRAN D. tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada tarikh tamat perjanjian. tanpa faedah. 8. . tertakluk kepada apa – apa potongan oleh Kerajaan sebagaimana yang di benarkan di bawah perjanjian ini.. Pengusaha Kantin hendaklah menyerahkan wang berjumlah Ringgit ………………………………………………………………….2 Wang deposit ini akan dikembalikan oleh Sekolah kepada Pengusaha Kantin.. tertakluk kepada apa-apa potongan oleh Kerajaan jika terdapat apa-apa bayaran elektrik dan air yang tertunggak. (RM…………………) sebagai deposit bayaran elektrik dan air tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada tarikh kuat kuasa perjanjian kepada Guru Besar / Pengetua sekolah. 8 Penyediaan dan Penjualan Makanan dan Minuman 8. 7.2 Pengusaha Kantin hendaklah mematuhi garis paduan dan arahan yang terkandung dalam Garis Panduan Kantin Sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dari semasa ke semasa.3 Wang deposit ini akan dikembalikan oleh sekolah kepada pengusaha kantin. 6. 6. 7.3 Wang deposit tidak akan dikembalikan jika pengusaha kantin menarik diri sebelum tarikh tamat perjanjian.1 Pengusaha Kantin Bertanggungjawab ke atas penggunaan elektrik dan air di Kantin Sekolah sepanjang tempoh kuatkuasa Perjanjian dan bayaran bagi penggunaan elektrik dan air itu hendaklah dibayar terus oleh Pengusaha Kantin kepada pihak berkuatkuasa yang berkenaan.

sama ada mentah.5 Barang – barang yang tidak halal. Hak Kerajaan Mendapatkan Khidmat Pihak Ketiga 10.1 yang dibaca bersama LAMPIRAN D. (berhubung spesifikasi makanan dan minuman dan LAMPIRAN D (berhubung spesifekasi harga). 8. 8. alat. 8. penyediaan dan penjualan makanan dan minuman dan apa –apa perkara lain yang berkaitan.8.8 Pengusaha kantin hendaklah mematuhi arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah dari semasa ke semasa berhubung dengan kebersihan kantin.1 Pengusaha Kantin hendaklah memastikan perabot dan peralatan yang dipasang atau disediakan oleh Sekolah untuk kegunaan kantin sentiasa dijaga dan berada dalam keadaan yang baik. bermasak atau diproses. 8.2 10.1 Sekiranya Pengusaha Kantin gagal mematuhi obligasi di klausa 8. pinggan mangkuk dan tempat – tempat menyimpan bahan makanan dan pekakas memasak hendaklah semuanya digunakan bagi tujuan memasak makanan yang halal sahaja. adalah dilarang dibawa masuk ke dalam kantin.3 Makanan yang dihidangkan hendaklah halal dan tidak berlawanan dengan kehendak – kehendak agama Islam dan disediakan mengikut peraturan – peraturan kesihatan yang ditetapkan oleh Kerajaan seperti yang terdapat dalam Garis Panduan Kantin Sekolah. 9 Penjagaan Kantin 9.7 Pengusaha Kantin hendaklah menjaga kebersihan kantin dan persekitaranya pada setiap masa dan mematuhi peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan seperti yang diperuntukan dalam Garis Panduan Kantin Sekolah.alat memasak.4 Barang – barang dapur. maka Kerajaan hendaklah mempunyai hak untuk menggunakan budi bicara mutlak untuk mendapatkan bekalan makanan dan minuman daripada mana-mana pihak ketiga tanpa perlu memaklumkan kepada Pengusaha Kantin. . Kerajaaan berhak untuk mengambil mana –mana bahagian daripada deposit sewa kantin yang dirujuk di Fasal 5 jika pengusaha kantin gagal membayar ganti rugi dalam tempoh yang ditetapkan. Pengusaha Kantin bertanggungjawab untuk membaiki apa –apa kerosakan kepada perabot dan peralatan Kantin atau membayar ganti rugi kepada sekolah bagi apa – apa kerosakan yang tidak boleh dibaiki apabila diminta berbuat demikian dan sebelum tarikh tamat perjanjian. 9.6 Bahan makanan yang dibawa dari luar Sekolah hendaklah menggunakan alat perkakasnya sendiri dan tidak boleh menggunakan barang – barang atau alat perkakas kantin. 8.

melepaskan kerajaan sepenuhnya sebagaimana yang dibenarkan oleh undang – undang. petang/malam. kehilangan atau kematian yang terbit daripada Pengusaha Kantin oleh Pengusaha Kantin di bawah Perjanjian ini dan Kerajaan . 12. Waktu Perkhidmatan Pengusaha Kantin hendaklah memastikan kantin dibuka pada setiap hari persekolahan dan pada hari – hari yang ditetapkan oleh Sekolah dari pagi hingga……………. semua kos dan perbelanjaan yang berkaitan bagi maksud mendapatkan khidmat pihak ketiga tersebut hendaklah menjadi suatu tuntutan hutang terhadap Pengusaha Kantin dan Kerajaan mempunyai opsyen berikut: (a) Membuat potong secara terus di bawah klausa 6.2 13 Tanggung Rugi Pengusaha Kantin bersetuju dengan kerajaan bahawa – (a) Pengusaha Kantin akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengusaha Kantin dan.10. 11. Pengusaha Kantin hendaklah menukarkan mana – mana pekerja atau kakitangannya yang. kerugian.1 Pengusaha Kantin bertanggungjawab ke atas setiap pekerja dan kakitangannya yang mengurus dan mengendalikan kantin dan hendaklah memastikan mereka disahkan oleh pegawai perubatan sebagai sihat dan tidak berpenyakit dan tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah yang menyebabkan mereka tidak sesuai bekerja di sekolah. didapati melanggar mana – mana peraturan dan arahan berhubung dengan pengurusan dan pengendalian kantin sebagaimana yang ditetapkan oleh Penjanjian ini. dan apabila diarahkan sedemikian. kehilangan atau kematian itu. atau didapati mempunyai masalah kesihatan yang berat atau berkelakuan tidak sopan atau tidak bermoral atau menggangu murid – murid dan kakitangan Sekolah. Pekerja Pengusaha Kantin 12.2 daripada deposit yang dibayar oleh Pengusaha Kantin di bawah klausa 6. berdasarkan pemerhatian pihak Sekolah. 12. . kerugian . Kerajaan melalui Guru Besar / Pengetua. kerosakan .1. berhak mengarahkan Pengusaha Kantin.2 Apabila Kerajaan memilih untuk mendapatkan khidmat pihak ketiga maka. (b) Menggunakan hak untuk membuat potongan daripada penerimaan bayaran sewa bulanan kantin yang diterima oleh Kerajaan dan Pengusaha Kantin mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan baki tunggakan sewa bulanan tersebut setelah potongan dibuat. dari apa – apa tuntutan dan tanggungan daripada apa kemalangan. kerosakan.

kerugian . Kementerian Kesihatan.1 Pengusaha Kantin dilarang mengubah atau meminda struktur kantin. kerosakan atau kerugian harta atau kecederaan berikutan dari pelaksanaan Perjanjian ini. 16. menyerahhakkan Perjanjian ini atau menyewakan kantin atau mana – mana bahagian Kantin kepada mana – mana pihak ketiga. melainkan dengan persetujuan bertulis Kerajaan terlebih dahulu. Pengusaha Kantin bertanggungjawab untuk membaiki kerosakan berkenaan atau membayar rugi kepada pihak Sekolah. melainkan bagi memasang atau meletakkan perabot dan lain – lain peralatan yang telah dipersetujui oleh pihak sekolah. kehilangan . Jabatan Pelajaran Negeri. 15 Pemeriksaan oleh Kerajaan Guru Besar / Pengetua .dan (ii. pekerja dan ejennya. Pengusaha Kantin hendaklah memastikan struktur asal kantin tidak rosak atau menjadi rosak berikutan dari pemasangan perobat atau peralatan itu. kerosakan.1 Apa-apa pertikaian yang berbangkit daripada perjanjian ini antara kedua – dua pihak hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian yang terdiri daripada- . Pegawai Kementerian Pelajaran. dan Pengusaha Kantin hendaklah bertangungjawab sepenuhnya ke atas pemasangan itu dan menanggung semua pembelanjaan yang berkaitan. atau mungkin menjadi tanggungan Kerajaan berikut atau terbit dari – (i. 16 Struktur kantin 16. penyelewengan oleh pengusaha kantin atau wakil. 14 Penyerahhakkan atau Sewaan Pengusaha Kantin tidak boleh. Jika berlaku sebarang kerosakan. ganti rugi dan kos yang ditunggung.) Kecuaian dalam penggunaan atau salah guna atau. Pejabat Pelajaran Daerah . Jabatan Kerja Raya dan mana – mana jabatan kerajaan hendaklah dibenarkan untuk memasukki mana – mana bahagian Kantin pada bila – bila masa yang sesuai untuk menjalankan pemeriksaan Kantin menurut bidang kuasa masing masing.(b) Pengusaha Kantin hendaklah menanggung rugi Kerajaan daripada apa –apa tuntutan .2 17 Penyelesaian Pertikaian 17.) Apa – apa kehilangan . prosiding.

3 akan terpakai dan pihak Pengusaha Kantin berhak untuk menuntut apa – apa bayaran yang kena dibayar dan terhutang pada masa penamatan tersebut daripada kerajaan.3 Kerajaan berhak menuntut apa – apa ganti rugi daripada Pengusaha Kantin berikutan dari penamatan Perjanjian ini. kluasa 18. 18. Seorang wakil Kerajaan yang dilantik oleh Pengarah Pelajaran Negeri dari kalangan pegawai – pegawai di Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah. Sekiranya Kerajaan menamatkan Perjanjian di bawah klausa ini.1 Kerajaan berhak menamatkan Perjanjian ini dengan mengemukakan notis bertulis tiga puluh (30) hari tentang niatnya untuk menamatkan Perjanjian jika – (a) (b) Pengusaha Kantin melanggar mana – mana syarat Perjanjian . maka Kerajaan boleh menamatkan Perjanjian dengan mengemukakan notis penamatan secara bertulis yang berkuatkuasa pada tarikh notis itu.4 (a) Walau apapun peruntukan di dalam Perjanjian ini. atau Perkhidmatan kantin yang diberikan tidak memuaskan.(a) (b) Pengarah Pelajaran Negeri sebagai pengerusi. dan Seorang wakil yang dilantik oleh Pengusaha Kantin. kerajaan boleh menamatkan perjanjian ini dengan serta merta dengan memberikan notis tanpa memberi sebarang alasan kepada pihak Pengusaha kantin sekiranya Kerajaan berpendapat bahawa penamatan tersebut adalah patut. 18 Penamatan perjanjian 18. 18. 18.2 Jika Pengusaha Kantin gagal untuk meremedi pelanggaran syarat – syarat perjanjian yang berkaitan atau meningkatan perkhidmatan kantin ke suatu taraf yang memuaskan.2 Jawatkuasa Penyelesaian Pertikaian boleh menentukan prosedurnya sendiri dan Pengerusi hendaklah menentukan tarikh dan tempat untuk menyelesailkan pertikaian itu. (c) 17. (b) .

tambahan atau perubahan yang dipersetujui oleh pihak-pihak hendaklah menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini dan mula berkuat kuasa pada suatu tarikh sebagaimana ditentukan oleh pihak-pihak.permohanan atau lain – lain komukasi yang perlu diberikan kepada suatu pihak oleh pihak yang satu lagi hendaklah secara bertulis. 21. tambahan atau perubahan itu.1 Apa –apa notis.19 Peruntukan Am. bagi pihak kerajaan : (nama Sekolah dan alamat sekolah) u.3 19. 19. Pengganti . tambahan atau perubahan hendaklah dibuat tanpa menjejaskan hak dan obligasi yang berbangkit daripada atau berdasarkan Perjanjian ini sebelum atau sehingga tarikh pindaan. sama ada secara serahan tangan. dalam bahasa melayu dan diserahkan kepada pihak yang berkenaan di alamat berikut. 20.4 Pengusaha Kantin hendaklah mematuhi undang – undang Malaysia yang terpakai kepadanya dan apa –apa arahan atau peraturan yang dikeluarkan kepadanya oleh pihak berkuasa yang dibuat di bawah undang – undang bertulis. pos biasa atau pos berdaftar. Pindaan Salah satu pihak boleh secara bertulis meminta supaya suatu pindaan. kelulusan . Apa-apa pindaan. dan dikawal oleh . Bahasa Semua notis dan komunikasi berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah menggunakan Bahasa Melayu.p Guru Besar/Pengetua Sekolah Bagi pihak pengusaha kantin: (nama dan alamat berdaftar Pengusaha Kantin) 19. kos duit setem yang perlu 19. Pengusaha Kantin hendaklah menanggung apa – apa dibayar berikutan dari Perjanjian ini. undang – undang Malaysia dan kedua –dua pihak bersetuju untuk tertakluk sepenuhnya kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia. 22. Apa-apa pindahan. tambahan atau perubahan pada keseluruhan atau sebahagian daripada Perjanjian ini dibuat bila-bila masa dengan persetujuan kedua-dua pihak melalui suatu Perjanjian Tambahan.2 Perjanjian ini hendaklah ditafsirkan menurut .

PADA menyaksikan persetujuan dan peruntukan tersebut di atas. Jawatan :…………………………………………………………. Ditandatangan oleh:…………………………………… Ditandatangan oleh: …………………………………………. KP:……………………………………………………… No. Nama:……………………………………………………………… No.. Tarikh : …………………………………………………… Tarikh: ……………………………………………………………. kedua – dua pihak yang diberi kuasa untuk tujuan ini menurunkan tandatangan masing – masing pada tarikh yang mula – mula disebut di atas. Nama: …………………………………………………….(nama syarikat)…………………… Dihadapan :……………………………………………… Dihadapan :……………………………………………………… Tandatangan dan Cop Tandatangan dan Cop . KP :…………………………………………………………… Jawatan :…………………………………………………. Bagi pihak Kerajaan Malaysia Bagi pihak:…………….Perjanjian ini mengikut kedua-dua kepada Perjanjian ini dan juga pengganti mana-mana pihak tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful