P. 1
IMPERIALISME DI ASIA TENGGARA

IMPERIALISME DI ASIA TENGGARA

|Views: 870|Likes:
Published by MJ student

More info:

Published by: MJ student on Apr 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2015

pdf

text

original

1.

0 Pengenalan Perkembangan Imperialisme dan Kolonialisme ini secara umumnya dapat dikaitkan dengan perubahan dari segi teknologi dan ilmu pengetahuan serta yang berkembang serta keinginan dan sifat ingin meneroka. Daripada itu, manusia mulai mencipta di mana hasilnya membolehkan manusia, individu, kumpulan atau sesebuah kuasa mulai bertapak dengan kuat. Hal ini telah menyebabkan kuasa asing telah dapat meluaskan dasar imperialisme dan kolonialisme mereka di rantau Asia Tenggara sama ada secara terus atau langsung mahupun tidak langsung. Imperialisme dimanifestasikan dalam siri-siri empayar besar yang bangkit apabila satu orang atau golongan di mana ia biasanya mewakili satu-satu ketamadunan atau agama yang cuba untuk mendominasi yang lain dengan membentuk suatu sistem kawalan yang bersatu. Dasar imperialisme berkait pula dengan dasar kolonialisme atau penjajahan iaitu proses untuk mendapatkan kawasan atau wilayah baru, biasanya melalui peperangan. Seterusnya kuasa Barat itu memulakan system pentadbiran di kawasan tersebut. Kolonialisme membawa kepada penindasan politik, ekonomi dan sosial ke atas penduduk tempatan. Contohnya ialah semasa zaman Alexander The Great dalam meluaskan empayar Rom. Kuasa-kuasa asing yang berkuasa ini telah meluaskan dasar imperialismenya pada sekitar abad ke-16 di mana ia dikaitkan dengan tujuan perdagangan dan misi keagamaan. Hal ini sesuai dikaitkan dengan faktor 3G iaitu, Gold, Glory dan Gospel. Perkembangan imperialisme lama ini telah berubah atas sebab-sebab tertentu yang akhirnya membawa kepada imperialisme baru iaitu sekitar tahun 1870-an dan seterusnya. Hal ini turut bermotifkan kepentingan politik di samping faktor ekonomi dan keagamaan.

1

2.0 Perdebatan Konsep Imperialisme dan Kolonialisme 2.1 Imperialisme Istilah Imperialisme diperkenalkan di Perancis sekitar tahun 1830-an. Imperialisme merujuk kepada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara berkuasa memonopoli negara yang lemah untuk mengeksploitasi ekonominya. Dalam erti kata lain, imperialisme juga disebut sebagai masyarakat yang kuat berusaha untuk mengekalkan dan meluaskan pengaruh dan kuasanya ke atas negara yang lemah sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Imperialisme ini terbahagi kepada dua iaitu imperialisme baru dan imperialisme lama. Imperialisme baru merujuk kepada imperialisme yang dijalankan sekitar tahun 1870-an dan seterusnya, manakala imperialisme lama pula merujuk kepada tahun 1870 dan sebelumnya di mana kedua-dua mempunyai matlamat yang tersendiri. Selain itu, imperialisme juga merujuk kepada satu dasar dan ideologi perluasan imperial kolonial yang diamalkan oleh kuasa-kuasa Eropah dan seterusnya Amerika dan Jepun di akhir-akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis Inggeris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan Inggeris. Orang Inggeris menganggapm merekalah yang paling berkuasa (Great Britain) kerana mereka telah berjaya menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika. Mereka menganggap bahawa penjajahan adalah bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk kebaikan dunia.1 Imperialisme juga menunjukkan sifat-sifat keunggulan (hegemony) oleh satu bangsa lain ke atas bangsa lain. Tujuannya adalah untuk menambahkan hasil ekonomi. Negaranegara imperlias ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang mereka kuasai kerana sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain daripada faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahawa sebuah bangsa lebih mulia atau lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai etnosentrisme. Contohnya dapat dilihat dalam bangsa Arya (Jerman) dan Itali. Antara faktor lain yang membawa kepada imperialisme ialah perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan memerintah dunia contohnya Jepun. Dasar imperialisme pada awalnya adalah untuk menyebarkan idea-idea barat dan kebudayaan barat di seluruh dunia. Terdapat faktor-faktor pendorong lain seperti pendidikan, kesihatan,

1

Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam
http://www.google.com.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013

2

Dari segi teori politik pula. para pemikir seperi J. Pengembangan dan penjajahan di luar negara adalah salah satu cara untuk mengurangkan kos dan untuk menjamin penggunaan barangan baru. Penjajahan seberang 3 . Ia adalah perlu untuk menjamin perdagangan. dan untuk menyalurkan tenaga dan konflik sosial penduduk metropolitan ke negara-negara asing. kapitalisme menemui ploreteriat baru untuk dieksport dan daripada keuntungan tersebut imperialisme dapat dijalankan. ia adalah sebagai proses atau polisi untuk menubuhkan dan mengekalkan sesebuah empayar. bangsa atau penduduknya di bawah kawalannya iaitu definisi yang diambil dari perkataan Latin iaitu emperium. Micheal Doyle memberi maksud imperialisme sebagai sesuatu kawasan atau sesebuah empayar dengan empayar itu dikaitkan dengan konsep perhubungan formal dan tidak formal dan salah satu empayar tersebut akan menjadi suatu kuasa yang layak untuk mengawal keadaan politik dan pentadbiran. Bagi penduduk negara kolonial yang tidak maju. Dalam erti kata lain. Smith pula menyamakan imperialisme dengan konsep ekonomi. Hobson dan Angell. pasaran dan untuk mengekalkan pekerjaan dan eksport modal. Dalam penyelidikan tesis Lenin pula. Tujuan utama imperialisme adalah untuk mengurangkan stragik dan serangan politik sesebuah bangsa.A. berpendapat bahawa imperialisme adalah pilihan polisi atau dasar bukannya kepentingan kapitalisme semata-mata. mendefinisikan imperialisme sebagai hubungan negara hegemonic dengan negara subordinat. Tumpuan kekayaan bertambah dalam kalangan negara-negara yang kaya membawa kepada penggunaan ramai orang. Schumpeter pula menyebut bahawa imperialisme merujuk kepada tindakan yang tidak rasional dan kecenderungan negara melakukan perluasan kuasa secara paksa tanpa had.perundangan dan sistem pemerintahan yang menyumbang ke arah pembinaan sesebuah bangsa. pemikir-pemikir seperti Morgenthau dan Cohen mendakwa bahawa imperialisme adalah manifestasi keseimbangan kuasa dan ia adalah suatu proses di mana negara mencuba untuk mencapai perubahan positif dalam status quo mereka. beliau mendefinisikan imperialisme sebagai penerusan pemilikan asas kapitaism secara am. Terdapat beberapa teori imperialisme termasuklah teori konservatif di mana para pemikirnya seperti Disraeli. Terdapat andaian yang sangat kuat tentang ideologi dan keunggulan barat dalam aliran pemikiran ini. Menurut pandangan liberal pula. Evans dan Newham pada tahun 1998 pula. Rhodes dan Kipling yang menyebut bahawa imperialisme adalah perlu untuk mengekalkan susunan sosial yang sedia ada di negara-negara yang lebih maju. sekumpulan orang atau sebilangan orang ramai.

Hal ini beliau jadikan sebagai analisisnya semasa perang dunia pertama. tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing.laut ini merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dan pastinya berlaku. Tujuan utama berlakunya kolonialisme adalah kerana kepentingan ekonomi. Koloni adalah satu kawasan di luar wilayah negara asal atau induk. Dasarnya. Dalam teori Marxist pula mengatakan bahawa imperialisme wujud disebabkan oleh peningkatan kekayaan yang membawa kepada kekurangan kepenggunaan.. Istilah kolonialisme bermaksud pemaksaan atau satu bentuk pemerintahan atas sesebuah wilayah atau negeri lain iaitu tanah jajahan atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Penaklukan boleh dilakukan dengan cara 2 Karl Hack and Tobias Retting. kolonialisme bermaksud dominasi dan penguasaan yang melibatkan “de jure” atau “de facto” hak negeri dan tanggungjawab ke atas kawasan jajahan. Penaklukan merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah.2 Kolonialisme juga merujuk kepada imperialisme secara lansung atau formal imperialisme. Routhledge Studies in The Modern History of Asia. Kolonialisme merupakan sub-kategori daripada imperialisme.. polisi penjajah ini adalah untuk mendominasi kawasan-kawasan lain sementara itu menafikan hak tetap dan hak sementara mereka. Library of Congress Cataloging and Publication Data. sejak negara kapitalis tersebut menggunakan strategi liberal. 4 . seluruh dunia akan terbahagi dan negara kaya akan bersaing antara satu sama lain untuk menakluki kawasan-kawasan kecil. kedua-dua strategi tersebut dilihat seolah-olah memonopoli kekayaan bourgeoisie tetapi Marx dan Vladimir Lenin tidak melihat strategi ini berkesan dan berpotensi. Menurut Lenin.. Hal ini berikutan tercetusnya Revolusi Industri di Eropah.2 Kolonialisme Istilah kolonialisme asasnya daripada perkataan koloni iaitu merupakan sebuah negeri. Walau bagaimanapun. Sesebuah negara atau kerajaan boleh menyelesaikan masalah kurang kepenggunaan dengan menaikkan jumlah pendapatan majoriti penduduk sama ada melalui undang-undang berkenaan paras gaji atau melalui pemindahan pendapatan. hlm 5.. Oleh itu. Colonial Armies In Southeast Asia. Sasaran utama adalah kawasan yang kaya yang mempunyai bekalan bahan mentah yang banyak. 2. 2006.

berdamai atau paksaan.com. Hal ini kerana kuasa barat ini ingin menjaga kepentingan ekonomi mereka di kawasan jajahan.4 3 Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www. perang saudara dan sebagainya.com.google.3 Kuasa barat seperti Portugis dan Sepanyol kemudiannya diikuti oleh kuasa British dan Belanda yang bersaing untuk memonopoli perdagangan rempah. Pada peringkat awal adalah pencarian jalan ke timur untuk mendapatkan rempah ratus seterusnya menjurus kepada persaingan untuk mencari tanah jajahan baru. Peringkat yang kedua ialah selepas Revolusi Industri sehingga tahun 1870-an.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013. Peringkat pertama bermula pada abad ke-15 hingga Revolus Industri iaitu pada tahun 1763 yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropah seperti Sepanyol dan Portugal. Tambahan pula pergolakan politik dalam kawasan takluk boleh mengganggu kelancaran aktiviti perdagangan mereka. Kolonialisme berkembang pesat selepas Perang Dunia Pertama. Peringkat ketiga pula bermula dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperlias. Penguasaan wilayah yang pada mulanya untuk tujuan ekonomi akhirnya berubah menjadi penguasaan dan penjajahan apabila penjajah mula terlibat dalam urusan politik seperti campur tangan bagi menyelesaikan pertikaian. 4 Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www.google. Sejarah perkembangan kolonialisme bermula sejak Vasco da Gamma dari Portugal telah berlayar ke India pada tahun 1498. Sejarah kolonialisme Eropah terbahagi kepada tiga peringkat. 5 .my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013.

5 Dalam imperialisme yang baru ini faktor ekonomi merupakan aspek pencetus dominan dan disokong oleh kepentingan politik dan dan tuntutan sosial. lazimnya penindasan oleh golongan atasan ini berlaku ke atas penjual tenaga. Politik digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Hubungan Industri Di Malaysia: Pendekatan dan amalan. hlm. 2-3. Pemilik model yang berpengaruh berkuasa sepenuhnya dalam menentukan hala tuju sesebuah ekonomi. Sejarah nasional Indonesia V. Kepentingan politik yang telah dijalankan oleh kuasa Eropah menjelang tahun 1870 adalah berkepentingan dalam pengukuhan dan kelancaran sesebuah penaklukan ekonomi. Seperti mana yang berlaku di Belanda..6 Keruntuhan ekonomi individualistik yang diamalkan semasa imperialisme lama menjadi pemisah antara tujuan awal ekonomi pada tahun sebelum 1870 dan selepas tahun 1870..0 Faktor-Faktor Imperialisme 3. 1993.3.. 2006. 6 6 . atas faktor ini membawa penaklukan Indonesia dengan lebih agresif untuk mengeksploitasi jajahannya bagi memulihkan ekonomi negara induknya melalui perdagangan yang menggunakan tanah jajahan untuk mengumpul kekayaan. Perkembangan kemajuan ekonomi di Eropah selepas tahun 1870. Menurut Marxist. mencetuskan satu persaingan ekonomi yang tinggi selepas revolusi perindustrian Eropah bertambah moden dan pesat tuntutan-tuntutan ini memaksa Eropah untuk menguatkan kuasa ekonomi demi menjalankan aktiviti penaklukan negara yang lemah. Negara baru seperti German dan Italy yang baru muncul sebagai kuasa imperialisme baru. kepentingan ekonomi adalah di dominasi oleh golongan pemilik modal. menjalankan kegiatan pengembangan ekonomi negaranya untuk yang lebih bersifat menyeluruh bagi membantu kekuatan ekonomi negara terbabit. 5 Balakrishnan Parasuraman. Nugroho Notosusanto. Dewan Bahasa dan Pustaka.1 Faktor ekonomi Kebergantungan antara politik dan ekonomi membawa kepada pembentukan sesebuah dasar yang lebih efektif dalam perkembangan imperialisme.. Menjelang akhir tempoh tersebut kuasa Eropah mula menjalankan aktiviti ekonomi yang lebih menyeluruh dan berkepentingan untuk negara kuasa imperialisme terbabit. Marawati Djoened Poesponegor. Balai Pustaka Jakarta. persaingan parti progresif dan liberal membawa kepada perubahan dasar penjajahan Belanda ke atas jajahan takluknya disebabkan keadaan politik seperti peperangan yang dialami sendiri di Belanda membawa kepada kemunduran ekonominya.

Fourth Edition. Monopoli perdagangan banyak dilakukan oleh Eropah untuk mendapatkan pulangan ke atas negara mereka. A history of Asia. 2003. 295-296. I. hlm. Perancis.Menjelang pertengahan abad ke 18 hingga awal abad ke 20. Penanaman modal secara besar-besaran di tanah jajahan juga turut membawa kepada imperialisme baru ini. serta perdagangan secara terus. V. banyak didorong oleh semangat untuk peningkatan perdagangan atau Economic Booms. 7 di Indonesia Kesan daripada sistem perluasan kuasa imperialisme laman. percetakan. sistem perhubungan. mencetuskan keinginan Belanda untuk memulihkan ekonominya selepas tahun 1870. Lenin (1870-1924) dalam analysis Marxist. 7 . dengan memperkenalkan pelbagai tanaman eksport serta sistem tanaman paksa untuk memulihkan ekonomi Belanda. melalui pengawalan sistem ekonomi. serta negara imperialisme baru seperti Itali dan Jerman untuk bersaing bagi memesatkan lagi keupayaan ekonomi negara mereka. Menurut Lenin juga antara tahun 1860 hingga tahun 1900.. British muncul sebagai sebuah kuasa yang terkuat serta terkenal dengan kekuatan kuasa ekonominya.. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism.. Kemajuan ini menyumbang dalam aspek kemunculan imperialisme baru. Sepanyol. Pada tahun 1916. perkembangan ini disebabkan kemajuan sistem industrialisasi. jumlah pelaburan British ke negara luar khususnya tanah jajahan seberang laut meningkat antara $7 bilion hingga $20 bilion. Rhoards. Ciptaan teknologi seperti sistem telekomunikasi atau sistem telegram. kenderaan dan senjata moden membolehkan imperialisme baru dapat dijalankan dengan mudah. Keadaan ekonomi Belanda yang kurang berkembang disebabkan masalah seperti peperangan dan sikap para pegawainya yang lebih mementingkan kekayaan individu semasa imperialisme lama. Pihak penjajah bertindak untuk memajukan ekonomi tanah jajahan mereka seperti pembangunan jalan kereta api serta pembinaan pusat pentadbiran yang moden dan pengenalan tanaman eksport baru yang lebih menguntungkan untuk pasaran di Eropah. kemajuan politik dan institusi kewangan. kuasa barat semakin kukuh dan stabil. Keinginan untuk meningkatkan perdagangan ini mendorong kuasa imperialisme seperti Belanda.. situasi seperti ini membawa pembangunan teknologi serta perindustriannya. Dalam tempoh masa perkembangan awal kemunculan British sebagai kuasa yang kuat ini. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. kemegahan kuasa ekonomi ini mendorong British untuk mengatakan matahari tidak pernah terbenam dalam empayar British. Bantuan sistem perhubungan dan persenjataan moden menjadi tonggak utama dalam sesebuah perluasan wilayah khususnya dalam aspek perebutan wilayah mahupun 7 Murphey..

14-15. 2000. turut mampu untuk membawa muatan yang lebih pada satu-satu masa. Di samping pembukaan pelabuhan-pelabuhan baru seperti pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1872 dan siap pada tahun 1893. Terciptanya kapal ini telah membantu mempercepatkan lagi perjalanan Eropah ke timur.. pelabuhan Padang tahun 1890. dan sistem air melalui kerja-paksa dan sebahagian modal pemerintah. Pada pertengahan abad ke-19.. Di samping itu.8 Revolusi teknologi di Britain misalnya membolehkan kilang-kilang untuk meningkatkan kadar pengeluaran dalam jumlah yang banyak dan cepat. Teknologi moden perkapalan ini hanya menggunakan sumber arang batu sebagai bahan penggerak. hlm.. pengenalan kapal-wap pada tahun 1859 oleh perindustrian De Vries.. kegiatan perkapalan ketinggalan berbanding dengan British. hlm. Pemajuan ini bertujuan untuk meningkat keupayaan pelabuahan Belanda untuk menyaingi kegiatan perkapalan British yang berpusat di Snggapura. S. Di samping itu pemajuan sistem jalan raya. teknologi perkapalan ini tidak perlu untuk menunggu peralihan sistem angin untuk menjalankan perdagangan antara Eropah dan timur yang memakan masa yang agak lama untuk menjalankan perdagangan. Hubungan Belanda dengan Indonesia menjadi semakin baik disebabkan perkembangan perindustrian dan perdagangan Belanda seterusnya mendorong pihak penjajah ini untuk menanam modal secara besar-besaran khususnya di kepulauan jawa. Terusan ini melancarkan lagi sistem perhubungan antara kuasa imperialis dengan tanah jajahan khususnya bermula pada tahun selepas pembukaannya.. Dengan pembukaan terusan Suez ini ia membawa kepada peningkatan jumlah kapal-wap yang digunakan dalam perdagangan Eropah khususnya semasa aktiviti imperialism baru dijalankan. London.. 110-111. hanya terdapat 18 buah kapal ini yang berlayar ke Indonesia dua tahun selepas pengenalannya.cit. United Kingdom. perkapalan Belanda ini mula dibangunkan dengan pemberian monopoli perkapalan kepada Koninklijke Paketvaart Maat-schappu. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto. op. Pada tahun 1891. bangunan pentadbiran.. Pembukaan terusan ini juga telah membawa pada kemajuan sistem perkapalan seperti kapal wap atau steam. Southeast Asia a Concise History.. Thames and Hudson Ltd. membantu memendekkan perjalanan dari Eropah ke Asia atau ke timur.pertahanan sesebuah wilayah yang berkepentingan untuk ekonomi seperti pelabuhan. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869.. 9 8 .9 Kapitalisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke -19 juga mengalami perkembangan yang sanggat pesat di 8 Heidhues M.

perlombongan dan tanaman eksport lain. Perkembangan kapal wap dan pembinaan landasan kereta api di India oleh British telah membantu darjah ketersampaian India dan Eropah supaya menjadi mudah. adalah juga salah satu pengerak utama kepada imperialisme baru ini. hal ini bagi memudahkan lagi pengautan ekonomi tanah jajahan. Penciptaan mesin mengetin makanan di Britain memerlukan British untuk mendapatkan jajahan yang memiliki kekayaan bahan mentah yang diperlukannya. Disebabkan pengalaman lalu semasa imperialisme lama di mana berlakunya aktiviti monopoli bahan mentah dalam pasaran di Eropah.. merugikan pedagang-pedagang Eropah yang lain kerana harga jualan bahan tersebut amat tinggi. teh dan beras. Memberi pulangan keuntungan yang amat tinggi kepada Belanda.. Keperluan tempat untuk pasaran baru juga mendorong persaingan kuasa Eropah untuk mendapatkan tanah jajahan dan menjalankan imperialisme di tanah jajahan yang luas dengan memainkan peranan yang penting kerana jumlah koloni yang banyak ini menjamin pasaran untuk barangan siap keluaran Eropah di samping itu juga untuk memastikan kelancaran ekonomi secara berterusan. 9 . Standard Oil. Sumber bahan mentah merupakan aspek utama yang mencetuskan imperialisme baru. Monopoli bahan mentah seperti rempah ratus oleh Belanda di Eropah. Pembukaan terusan Suez ini juga secara langsung telah membantu memperkukuhkan lagi kedudukan British di Asia. begitu juga dengan bahan dagangan lain seperti tembakau. British mengambil tenaga buruh dari 10 Ibid.mana aliran bahan mentah seperti Emas dan Gula memberikan pulangan keuntungan yang amat besar antara tahun 1904 hingga 1913. mengawal serta memiliki sendiri sumber bahan mentah yang menjadi keperluan utama dalam negara serta perdagangannya. Shell Co. Industri minyak tanah seperti BPM. Tanah Melayu merupakan sasaran utama yang memiliki jumlah kekayaan bahan mineral yang diperlukannya secara berterusan. dan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Belanda kerana bahan tersebut sanggat murah dan mudah diperolehi di tanah jajahannya. British menjalankan kegiatan ekonomi kapitalisnya seperti dalam ladang getah. Perkembangan industrialisasi di Eropah yang pesat memaksa kuasa Eropah untuk keluar bagi mencari. hlm. Faktor tenaga buruh yang murah khususnya dalam koloni penjajah. 2.10 Kepentingan ekonomi ini mendorong pihak kolonial untuk menjaga perairan dan keselamatan kawasan perdagangannya dengan sistem pertahanan yang lebih baik seperti penggunaan senjata yang lebih moden. Guna tenaga yang ramai serta muda diperoleh menyumbang dilihat mampu mambawa pada kelancaran sesebuah kegiatan ekonomi untuk dijalankan.

kontrak. untuk memastikan kepentingan ekonominya tidak terancam. dan kad kredit. Hal ini disedari oleh British lebih awal.. Perdagangan British dan China mengalami masalah disebabkan dasar dalam negara China yang tidak melakukan perdagangan timbal balas dengan British.. hlm. Ia bertujuan untuk mengelakkan masyarakat peribumi daripada bersosial dengan masyarakat bawaan British yang mungkin timbul kesedaran dan penduduk tempatan bersatu padu. Fenomena seperti ini banyak merugikan pihak British disebabkan aliran mata wangnya yang tinggi keluar tetapi tidak mendapat pulangan dari China. buruh murah India khususnya dibawa ke Tanah Melayu melalui sistem paksaan pada awal sebelum pengenalan sistem kangani untuk merekrut pekerja. mengakibatkan perbendaharaan China terjejas dengan teruk disebabkan kadar eksport barangannya menurun tetapi import meningkat. selepas tahun 1870 penggunaan candu menjadi bahan import utama China dan bahan eksport mereka seperti kain sutera dan teh. ia percaya segala keperluannya dapat dipenuhi sendiri dalam negara. 10 . Barangan Eropah tidak dibenarkan oleh kerajaan China. telah menurun. op. dan yang paling penting China perlu untuk menerima barangan Barat ke dalam pasaran negaranya. British hanya boleh membeli barangan dari China seperti kain sutera dan bahan tembikar.cit. Rhoards. Buruh tempatan tidak digunakan disebabkan dasar British yang memencilkan penduduk tempatan daripada kegiatan ekonomi moden mereka. China beranggapan tamadun mereka adalah yang terbaik. Dengan itu britsh telah memperkenalkan candu dalam pasaran gelap China. telah memaksa China untuk menerima tamadun luar seperti Eropah setanding dengan mereka. melalui sistem kangani. Kesukaran untuk menembusi pasaran turut menjadi pendorong kepada kuasa Eropah untuk menjalankan imperialisme yang lebih teliti. tetapi barangan dari British di limitasikan kemasukannya. disebabkan fahaman perbezaan keungulan tamadun. dan tidak memerlukan barangan dari luar yang tidak setanding dengannya. Implikasi daripada situasi ini. Dan akhirnya membawa kepada perang candu yang ketiga.11 Kemunculan Jepun sebagai sebuah kuasa imperialisme baru di Asia selepas tahun 1890 disebabkan kemajuan Eropah yang menjadi modal Jepun untuk membangunkan 11 Murphey.negara luar khususnya India dan juga China. dan terdapat juga buruh dari negara ini yang datang secara sendirian. 308.. bagi merancakkan lagi serta memudahkan pengawalan serta pengautan kekayaan ekonomi di tanah Melayu dapat dijalankan dengan tanpa masalah.

dan Rusia. Perebutan kawasan antara kuasa Eropah adalah jelas sekali. Jerman dan juga Amerika Syarikat yang telah memperoleh wiliayah di Afrika daripada Sepanyol pada tahun 1890-an iaitu satu-satunya kuasa Eropah yang tewas dalam perebutan wilayah di Afrika. Begitu juga dengan kuasa Eropah lain yang terlibat dalam persaingan atau perebutan kawasan di Afrika tersebut iaitu.25 juta persegi dan 66 juta penduduk ke dalam empayarnya di Afrika tersebut. Negara Perancis pula menambah 3. Ia bermula dengan pemodenan Maharaja Meji.5 juta persegi dengan penduduk 26 juta orang di kawasannya. Itali. biji besi. Kekurangan bahan mentah ini memaksa Jepun untuk menakluk negara luar yang kaya dengan sumber mineralnya di samping untuk memberi saingan ekonomi yang besar ke atas negara Eropah. Kuasa British juga telah meluaskan kuasanya ke India dan menjadikan India sebagai pusat Negara kolonial bagi British dalam menjalankan dasar-dasarnya. kuasa-kuasa Barat telah berlumba-lumbi untuk mengerakkan imperialism mereka. Seperti negara Eropah lain aktiviti ini dijalankan untuk kepentingan ekonomi Jepun. Taiwan banyak membekalkan bahan makanan seperti gula. British telah bertapak di India dan bermula dari situ kuasa British mula menjalankan imperilisme ke Asia Tenggara bermula dengan campur tangan British di Negara Asia Tenggara seperti di Burma. Manakala selepas tahun 1895 kawasa di Afrika tinggal satu persepuluh yang masih belum dimiliki kawasanya. Begitu juga dengan Korea yang kaya demean bahan mineral seperti arang batu. dengan pemodenan tentera darat dan laut. 3. Kepesatan pembangunan Jepun memaksa Jepun untuk mencari bahan mentah yang banyak untuk menyokong perkembangan ekonomi sera keperluan penduduknya. Terutamanya British.2 Faktor Politik Faktor politik yang membawa kepada kuasa Barat untuk menjalankan Imperialisme baru di Asia Tenggara adalah disebabkan dorongan dalam persaingan untuk mendapatkan kawasan tanah jajahan baru. Russia. beras dan tanaman makanan lain. Belgium. kemajuan perkapalan dan industrinya menyokong perluasan kuasa jepun ke atas negara sekitarnya.negaranya. diikuti China di Taiwan. Perkara ini dikaitkan pula dengan tumpuan secara penuh Sepanyol ke atas Filifina di Asia Tenggara. dan kayu kayan yang penting untuk industri perkapalan jepun dan juga industri-industri lain dalam negaranya. Tanah 11 . Bermulanya era baru dalam imperialism iaitu bermula selepas tahun 1870. telah menambah 4. Perluasan kuasa Jepun bermula dengan penawanan Korea. Pada tahun 1875 misalnya hanya tinggal kurang satu persepuluh dari kawasan di Afrika telah ditukarkan menjadi kawasan koloni Eropah.

Revolusi tersebut adalah seperti Revolusi Perancis. Selain itu. 2003. Kebangkitan itu dikaitkan dengan keinginan suatu bentuk politik. Revolusi Amerika Syarikat. Maka hal inilah yang telah mendorong kepada berlakunya imerialisme baru dijalankan. Hal ini boleh dikaitkan dengan negara mana yang mempunyai kawasan yang banyak maka negara 12 Eisuke Sakakibara & Sharon Yamakawa. kuasa Barat juga menjalankan imperialisme atas kerana keinginan untuk mengukuhkan kuasa politik dalam usaha menyelamatkan ekonomi. Hal ini juga menjadikan Asia Tenggara adalah merupakan sebagai „Persimpangan Semulajadi‟ bagi laluan perdagangan dunia hal ini jelas melalui pernyataan yang dikatakan oleh Frank. Europe. Walaupun revolusi ini gagal untuk memusnahkan sepenuhnya sistem monarki di Eropah namun ia telah membuka ruang kepada lahirnya suatu bentuk pemerintahan baharu yang bersifat lebih terbuka dan kesedaran fikiran bahawa negara itu boleh di cari dengan menjalankan imperialisme.. regional trade with India and China/Japan/Ryukyu Islands. Hal inilah yang mendorong pada tercetusnya Revolusi 1848. Revolusi Russia. Hal ini dikaitkan dengan perubahan kepimpinan di negara Eropah yang berlaku setelah terjadinya revolusi-revolusi di negara Barat. pembebasan dari kuasa monarki kepada suatu kuasa yang lebih liberal. Regional Integration in East Asia. kerana di seluruh Eropah. ekonomi dan sosial yang baru. ”The division of labor and pattern of trade in Indonesia and adjacent regions combined three interrelated axes of interisland and peninsular short-haul trade. Revolusi 1848. dapat dilihat dalam imperialism baru ini bahawa keinginan untuk mentadbir secara langsung di kawasan jajahan adalah dilihat sebagai langkah keperluan untuk mengawal aktiviti ekonomi di Asia Tenggara tersebut. Part 1: History and Institutions. 1-81. Policy Research Working Paper.. and world trade with West Asia. Revolusi yang mengubah seluruh negara Eropah adalah dapat dikaitakan dengan Revolusi 1848. Revolusi ini lebih dikenali sebagai The Year of Revolution. and the Americas”. Challenges and Opportunities. The World Bank. Maka jelaslah bahawa dorongan bagi untuk menambah kawasan baru ini telah membawa kepada minat kuasa Barat untuk menjalankan imperialisme tersebut. hlm. Kerajaan Perancis pula mulai bertapak kuat di Vietnam dan Belanda di Indonesia.Melayu dan kepulauan Borneo. Berbanding dengan imperialism lama yang tidak menekankan aspek politik. Perjuangan kelas dalam masyarakat Eropah untuk membebaskan diri sistem yang beradasarkan kelas. berlakunya kebangkitan pembebasan politik dan negara bangsa.. 12 .12 Kelahiran kuasa baru di Eropah juga telah mendorong kuasa-kuasa Eropah ini untuk menjalankan imperialisme.

Namun begitu pembukaan kawasan baru adalah menjerumus kepada kawasan yang mempunyai potensi sahaja iaitu kaya dengan sumber yang boleh dikormesialkan. 13 . menurut Morgenthau. 3. Perkara ini juga dilihat dengan pembukaan lebih banyak kawasan bagi tujuan untuk menampung kepadatan penduduk di Negara asal. Maka dengan itu pencarian kawasan baru adalah penting kerana hanya dengan itu kuasa politik dapat dikukuhkan namun begitu tanpa ada strategi yang kuat dalam usaha perluasan kuasa itu maka amat mustahil untuk mengukuhkan kuasa politik.tersebut adalah sebuah Negara yang kuat. Oleh itu. Cohen “Imperialisme adalah semata-mata satu manifestasi imbangan kuasa dan adalah proses oleh mana-mana negara yang cuba untuk mencapai perubahan dari sudut politik dengan menggalakkan status quo. mendorong masyarakat Eropah untuk berfikir perlu untuk mentamadunkan masyarakat luar disebabkan mereka menganggap budaya Eropah adalah yang terbaik. kuasa-kuasa Barat ini telah mula mengukuhkan kuasa politik mereka di Asia Tengara dan menjadikan faktor ini sebagai satu sebab Barat untuk menjalankan imperialisme kerana hanya dengan itu ia dapat menjamin kedudukan ekonomi negara Eropah itu sendiri di Asia Tenggara. Asia dan Amerika Latin. Masyarakat Barat menghapuskan beberapa amalan sosial masyarakat luar yang dianggap tidak bertamadun untuk menjadi standard. perjanjian atau sebagainya bagi membolehkan pergerakkan aktiviti ekonomi di kawasan jajahan berjalan lancar. Tujuan imperialisme pula adalah untuk mengurangkan kelemahan strategi dan politik di dalam sesebuah negara bangsa ”. Maka jika dilihat dari definisi Imperialisme itu sendiri pula iaitu. Semangat yang mengagungkan keunggulan budaya dan tamadun ini akhirnya membawa kepada pencetusan imperialisme baru yang lebih agresif di Eropah dan akhirnya sampai ke Jepun. Oleh yang demikian pengukuhan kuasa ini telah dijalankan dan didorong pula dengan adanya strategi dalam untuk cara meluaskan kuasa iaitu sama ada dengan cara peperangan. Bangsa yang kuat saja yang layak untuk menguasai bangsa lain.3 Faktor sosial Teori Social Darwinism yang menganjurkan kemegahan dan keagungan bangsa yang kuat dan maju mendorong Eropah untuk bersaing dan berlumba-lumba untuk menyebarkan tamadun mereka ke luar demean membawa misi untuk mentamadunkan bangsa lain. dan budaya luar tidak setanding dengan mereka. Kemajuan tamadun Eropah berbanding dengan negara luar seperti Africa.

243. marital promiscuity. 15-16.cit. Rhoards.. menggambarkan masyarakat Eropah membawa misi untuk mentamadunkan masyarakat luar. hlm. pada tahun 1882 sejumlah 700 buah sekolah ditubuhkan dan menurun kepada 654 buah sekolah pada tahun 1884 disebabkan masalah ekonomi. 293. hlm. Pendidikan diperkenalkan untuk menghasilkan golongan rakyat tempatan yang boleh digunakan oleh penjajah untuk diserapkan dalam pentadbiran ditanah jajahan mereka.. Semasa penaklukan ke atas Filipin telah menunjukkan betapa orang Barat cuba untuk membantu masyarakat di Asia Tenggara. hlm. op.. Karl Hack and Tobias Retting. pembunuhan bayi perempuan yang baru lahir. 14 . op... perkahwinan kanak-kanak.cit... mengira pentadbiran. op.cit. concubinage di China. op.14 Slogan beban orang putih juga diguna pakai semasa imperialisme baru ini... sati. Murphey.. Rudyard Kipling. menulis.. Slogan yang ditulis oleh penulis British ini.15 Mereka merasakan bahawa mereka perlu untuk membantu penduduk Asia Tenggara untuk hidup ke arah yang lebih baik dan lebih bertamadun.cit.Masyarakat barat telah menghapuskan amalan seperti.16 Keadaan ini dapat dilihat dari sajak yang telah ditulis oleh Ruyard Kipling pada tahun 1899: dan membaca. less or more open pornography. Perkara ini membawa kepada perlumbaan masyarakat Eropah untuk tujuan tersebut semasa imperialisme baru. Orang Barat mengatakan bahawa keadaan ini merupakan “civilizing mission” dan merupakan satu usaha untuk mentamadunkan penduduk di Asia Tenggara. Merantai kaki. 297. dan ia menjadi tugas yang wajib. 13 Dengan penyebaran ilmu dari negara Barat pula. hlm. Dan terdapat sebilangan pelajar yang belajar dalam sekolah Eropah yang mengajar bahasa Belanda untuk menyerap beberapa pelajar dalam “Take up the White Man‟s Burden Send forth the best ye breed Go bind your sons to exile To serve your captives need 13 14 15 16 Murphey. Chaste widowhood.. Sekolah tersebut hanya sekadar membantu pelajarnya untuk. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto. dan melarang perbezaan kelas berdasarkan pemakaian. Seperti mana Belanda memperkenalkan sistem pendidikan ini ke atas masyarakat jawa. Rhoards.

Sivachandralingam Sundara Raja.0 Perbezaan Imperialisme Lama dan Imperialisme Baru Dari segi matlamat. Glory dan Gospel. op.. 309.29.. Manakala merkantilsme pula merupakan sistem yang menjadikan negara 17 18 19 20 Murphey. telah membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Vietnam19. Dengan penubuhan negara bangsa..cit. Half devil and half child…”17 Missionaries keagamaan juga merupakan misi penting yang perlu dilakukan untuk kemanusiaan dan ia merupakan salah satu sebab imperialisme dijalankan. hal ini turut dikaitkan dengan konse 3G iaitu Gold. 296-297. Rhoards. 126. Sejarah Eropah.. Atas faktor campur tangan Perancis yang membantu golongan paderi Perancis yang dibunuh dengan kejam di Vietnam.cit. hlm. 15 .. begitu juga dengan pembunuhan paderi-paderi serta masyarakat yang beragama Kristian di Vietnam...18 Mission Katolik Perancis di Tianjin pada tahun 1870. 2002. Misi keagamaan umpamanya adalah penting untuk sesebuah kuasa besar campur tangan terhadap negara yang lemah seterusnya sebagai langkah atau cara untuk kuasai sesebuah negara yang lain. Imperialisme ini juga bercirikan konsep penjelajahan seberang laut.. Bangsa Belanda yang menjajah Indonesia mempunyai mission untuk memimpin bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang sejahtera. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN BHD. Raja-Raja negara bangsa telah menggalakkan perkembangan kapitalisme dan mengamalkan suatu dasar ekonomi yang dikenali sebagai merkantilisme pada abad ke 16 dan ke 17. siri Pengajian sejarah. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto. op. hlm. persaingan untuk pasaran dan perniagaan untuk keuntungan.20 Kapitalisme adalah sistem yang menggalakkan pengumpulan modal. hlm. Imperialisme Lama adalah bermatlamatkan mengumpul kekayaan bagi kepentingan Negara Bangsa. op. telah berlaku pembunuhan anggota mission tersebut.. Murphey.cit.To wait in heavy harness On fluttered folk and wild Your new-caught sullen peoples. Misalnya. hlm.. hak milik persendirian.... 4. Rhoards. Selain itu.

22 16 . 293. hlm. penjajahan ekonomi yang telah mengubah rupa bumi kepada dunia ekonomi Eropah. penemuan-penemuan kawasan baru ini telah memulakan persaingan di kalangan negara bangsa untuk mengukuhkan kedudukan dan supremasi mereka. Selain dari kuasa Portugal.. hal inilah yang mendorong pelayaran ke seberang laut telah mula dipelopori oleh Portugal di bawah galakan Putera Henry. kekuasaan dan kebajikan. Mengikut kenyataan E. hlm.22 Imperialisme baru yang telah bermula setelah revolusi Industri di Eropah tahun 1870-an adalah akibat dari faktor kelebihan modal dan barang di negara barat. op. Hal ini telah memulakan dasar Imperialisme Lama yang telah mula menjelajah ke rantau Asia Tenggara. Murphey. penjajahan politik ke atas kawasan yang luas. Selain itu.cit. Sepanyol juga telah muncul sebagai kuasa pelayaran utama pada abad tersebut. Rice dalam buku beliau The Foundation of Early Modern 1460-1559 bahawa pelayaran Portugis telah menandakan permulaan kuasa Eropah di seluruh dunia. Gabungan kedua-dua sitem ini telah membantu Revolusi Perdagangan.kaya dan berkuasa.F. ekspedisi Portugal pimpinan De Sequira tiba di Melaka dan ia telah membuka perdagangan rempahratus Hindia Timur kepada Barat. Selepas tahun 1870an. Revolusi Industri yang tercetus di England telah merebak ke negara Eropah yang kemudian dan membuka mata negara Eropah tersebut dalam pentingnya revolusi tersebut.. Amerika dan Afrika bagi memonopoli sumber bahan mentah dan kawasan pemasaran barangan mereka. Dasar imperialisme ini dijalankan demi agama. Pada tahun 1509. Maka ia telah membawa kepada penerokaan pantai barat Afrika pada tahun 1460..21 Sehubungan itu.. Hal ini melibatkan komitmen Pelaburan kewangan serta eksploitasi secara sengaja bahan dan sumber manusia di kawasan penjajah serta menjadikan Koloni sebagai tempat pasaran. negara-negara Eropah berlumba-lumba mencari daerah jajahan di Asia. Rhoards. Mereka menganggap bahawa ia adalah tugas mereka untuk menyelamatkan manusia dari segala macam 21 Ibid. Maka itulah Imperialisme baru yang berdasarkan dari hasil kerja negara-negara perindustrian kapitalis yang maju bukannya ekonomi merkantilisme yang terkenal dalam abad sebelum 1800.. Sistem ini telah menekankan kekayaan. Pada tahun 1486. Bartholomew Diaz telah belayar mengelilingi Tanjung Pengharapan dan Vasco Da Gama pula telah belayar hingga ke Calicut pada tahun 1489 dengan melalui Tanjung Pengharapan. lebih bersifat moden dan melibatkan daya usaha serta didorong dengan revolusi perindustrian yang tercetus di Negara Eropah. 126-127. iaitu agama Kristian. Manakala Imperialisme Baru pula.

Pada permulaan awal kuasa seperti Perancis adalah lebih ketinggalan berbanding dengan negara Eropah yang lain.penindasan dan ketidakadilan terutamanya negara-negara yang terbelakang oleh para missionari Kristian yang menganggap misis penyelamat ini sebagai The White Man Burden. Namun kesedaran yang didorong oleh Revolusi Perindustrian telah mengubah minda negara Eropah yang kemudian. 17 . serta membuat keputusan tentang kawasan lingkungan pengaruh bagi menghalang perebutan koloni yang boleh mencetuskan peperangan. hlm. memberi lalaun ke laut. Selain itu.16. Kuasa-kuasa besar Eropah tersebut adalah seperti British.19 iaitu bermula dari tahun 1840-an. Persidangan mengiktiraf negara Congo. Namun yang lebih agresif adalah bermula dari tahun 1870-an iaitu akhir abad ke-19. 293-294.23 Dari sudut penglibatan kuasa Eropah dalam menjalankan imperialisme dinegara Asia ialah bagi Imperialisme Lama kuasa awal Eropah yang terlibat adalah kuasa Portugis. Dengan bermatlamatkan mencari kawasan baru dan tempat pasaran baru maka imperialisme tidak dapat dielakan. Penguasaan awal kuasa Eropah adalah di kawasan Afrika Tengah yang telah memperlihatkan persaingan rancak antara kuasa Eropah. Sepanyol dan Belanda iaitu yang telah bermula pada awal abad ke. menjamin kebebasan penggunaan Sungai Congo dan Niger. hal yang sama telah berlaku iaitu revolusi dan peperangan. merupakan satu pertemuan oleh wakil daripada 15 negara yang dipanggil oleh Bismark bagi mengurangkan ketegangan di antara kuasa-kuasa Eropah berkaitan dengan pembahagian Afrika Tengah. Manakala Imperialisme Baru pula yang mula mengorak langkah pada pertengahan abad ke. Jerman. hal ini kerana faktor tolakan yang berlaku di negera tersebut yang mana pada tempoh sebelum revolusi yang berlaku di Perancis aktiviti penjajahan seberang laut adalah dianggap sebagai aktiviti Barbarian dan di Perancis pula pihak Gereja mendominasi pemerintahan maka imperialisme lambat dijalankan dan hanya bermula pada akhir abad ke -18. Di negara Eropah lain pula.. Bagi negara-negara Eropah. Pada tahun 1884. menghapuskan hamba abdi. Kuasa-kuasa Eropah yang lain telah mengubah persepsi mereka dan mula menjalankan imperialisme. berbeza dengan Imperialisme Lama yang lebih bertujuan untuk mengekploitasi semata dan keuntungan semata-mata. hanya dengan melakukan imperialisme barulah mereka dapat menjadi sebagai sebuah kuasa yang hebat dan kuat. Ketegangan tersebut adalah disebabkan ketakpercayaan British dan Portugal berhubung cita-cita Perancis dan Belgium di Congo dan perluasaan kuasa Jerman di Afrika Timur dan Cameroon. dan Russia. Perancis..15 dan abad ke. Persidangan Berlin24 telah dijalankan bagi mengurangkan tekanan di antara 23 Ibid. 24 Persidangan Berlin. Imperialisme baru lebih tersusun dalam usaha untuk mencapai tahap ekonomi yang lebih stabil bagi kedua-dua pihak iaitu pihak yang dijajah atau negara kolonial dan pihak yang memerintah.

kuasa Barat dan apa yang penting dalam persidangan tersebut ialah pembahagian kawasan Afrika bagi setiap negara Eropah. 26 27 18 . 73. kuasa-kuasa Barat telah didorong untuk meluaskan kekuasaan dan kawasan.. Columbus dan Magellan yang bermotivasi dari pelbagai darjah untuk pemerolehan produk yang berasaskan tumbuhan (rempah ratus). United Kingdom: Thames and Hudson ltd. dari Asia Timur hinggalah ke Asia Tenggara. Imperialisme Lama adalah pada peringkat permulaan. Ianya lebih bercorak individual – Melaui kerajaan. Namun selepas lewat tahun 1860-an. Dari sudut Teknologi dan perhubungan. Misalnya kedatangan Belanda ke Batawi yang bersifat hanya untuk 25 Richard N. op. China dan Jepun. Mack. Dari situ pula. Pemerintahan pula yang bersifat terhad dan tidak menyeluruh..73.hlm. Trade routes for commerce in plants or pathways for invasive species (The dualism of international commerce). imperialisme lama ini hanya menumpukan perhatian terhadap kawasan yang dijangka mempunyai potensi dalam memberi keuntungan kepada mereka. Marey Somers Heidhues. 2000.. Southeast Asia a concise history.27 Maka jelaslah dengan teknologi yang ada pada masa itu maka dengan itu ia mendorong kepada penjelajahan. 96...cit. hlm.. Atlantik sehingga ke Amerika dan pelayaran dari Mexico ke Filipina telah dilaksanakan oleh pelayar Eropah. hlm. aktiviti perhubungan seperti pengunaan Telegram juga telah membuatkan aktiviti imperialism lebih giat dijalankan dan memperlihatkan kuasakuasa Eropah telah berlumba-lumbi untuk mendapatkan kawasan dan membuka negara kolonial. Fourteenth Australian Weeds Conference: 72-77.. Mack. Perbadanan atau syarikat persendirian. penjarahan dan penjajahan.25 Dengan berdasarkan pelayaran awal ini. Dalam erti kata lain. dengan kemahiran dari ilmu pelayaran telah mendorong penjajahan seberang laut. teknologi dan alat perhubungan adalah lebih maju.26 Pada Tahun 1700 laluan perdagangan yang merentasi lautan Hindi.. Imperialisme Lama ini dilihat tidak menitikberatkan aspek politik melainkan keinginan untuk mengaut keuntungan dan mengekploitasi negara jajahan semata-mata.. Dari sudut penglibatan dalam Politik. orang Eropah mempunyai keberanian dan keyakinan untuk berlayar dengan lebih jauh dari tempat asal mereka. laluan perdagangan secara tidak langsung terbentuk menerusi eksplorasi peneroka-peneroka awal Barat seperti Vasco da Gama... Sepanyol memperoleh keuntungan daripada penemuan Ferdinand Magellan‟s di mana mereka sedar bahawa pelayaran menggunakan kapal boleh tiba ke Asia dengan berlayar dari arah barat dan juga imur. Richard N. dengan pembukaan Terusan Suez dan Kapal Wap telah memendekan lagi perjalanan ke Negara-negara Asia.

18. 29 19 . dan ditadbir melalui birokrasi kolonial.29 Penguasaan ke atas Melaka juga akan dapat memonopolikan perdagangan rempah di Barat kerana percaya barang-barang dagangan yang dibawa dari Iskandariah melalui Laut Merah dan kemudian dibawa ke pasar di Eropah oleh para pedagang Venice akan dapat dihalakan ke Lisbon sekiranya Portugis berkuasa di Melaka.. Misalnya kuasa British di Burma dan Malaya atau Tanah Melayu. 75. Begitu juga dengan kehadiran Portugis di Melaka. “Barang siapa yang menguasai Melaka maka ia akan dapat menguasai Venice. Maka jelaslah bahawa imperialisme lama atau penjajahan seberang laut ini tidak mementingkan aspek politik dalam usaha menjalankan imperialisme mereka. Perancis. 1978. Dari sudut sosial pula.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu pula. iaitu yang paling ketara adalah misi keagamaan atau Gospel.. dorongan untuk memasuki pasaran China dan tumpuan British di India juga telah menyebabkan kuasa British ingin mengukuhkan terlebih dahulu politik di negara kolonialnya.mengaut sebanyak mungkin bahan dan sumber mentah yang terdapat di kawasan tersebut. Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa. telah mula berminat untuk memecahkan monopoli Belanda di Tanah Melayu misalnya.. British yang tertarik dengan negara Asia Tenggara selepas kehadiran kuasa Belanda pada abd ke-17. dan agama yang terlibat adalah agama Islam dan Kristian. Kerana hanya dengan demikian ekonomi British dapat dijamin. hlm. yang melihat ekonomi semata-mata dan dapat dikaitkan dengan kegagalan kuasa tersebut mentadbir Melaka dengan lebih lama adalah kerana Portugis dilihat tidak berminat untuk mentabir secara baik melainkan hanya memandang melalui sudut ekonomi sahaja... hlm. Hal ini dapat dikaitkan dengan kata-kata menurut Tome Pires.. Namun demikian.” 28 Malahan Alfonso de Alburquerue juga telah menganggap Melaka penting sebagai sebuah pusat pengumpulan barangan dagangan khususnya pelbagai jenis rempah dan ubatubatan diperdagangkan.. Pada zaman imperialisme lama ia memperlihatkan persaingan dalam menyebarkan ajaran agama. 1990.. Kuasa-kuasa Eropah yang lain juga turut mengatur imperialisme mereka di Asia Tenggara. Belanda. Persaingan ini ketara dan 28 Zainal Abidin bin Abdul Wahid. Jebat. Maka perkara ini telah melihatkan pentadbiran secara langsung dijalankan oleh kuasa Eropah seperti British. imperialisme baru pula akibat dari fungsi-fungsi ekonomi menyebabkan telah beralih kepada penubuhan kawalan langsung terhadap politik di tanah jajahan. 31. Sejarah Tanah Melayu: 1400-1959. Joginder Singh Jessy. dan Sepanyol.

hlm. orang Portugis terbukti amat mementingkan ajaran agama Kristian Katolik sebagai salah satu sebab mereka berada di Alam Melayu. 20 . Semasa awal kedatangannya..30 Tambahan pula. Khoo Kay Kim. iaitu kedatangan Portugis ke Alam Melayu. Tanah Melayu. hlm. namun misi keagamaan yang cuba disampaikan dapat dilihat. Sentiment perkauman dan agama jelas apabila ia menjadi salah satu faktor utama dalam peperangan di Alam Melayu iaitu perang Tiga Segi yang meliibatkan kuasa Johor-Belanda. Paul. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.42. Faktor penerimaan dan respon masyarakat tempatan terhadap agama Kristian dan misi-misi penyebarannya adalah tidak diterima secara baik. 1998. boleh dikatakan bahawa misi-misi keagamaan hanyalah sebagai alasan untuk sesebuah pihak menjalankan imperialisme. Zainal Abidin Abdul Wahid et. Burma. misi keagamaan itu sendiri adalah kabur dan tidak jelas. hlm. op. Hal ini dapat dibuktikan apabila sebuah gereja telah siap dibina pada tahun 1515 dan disusuli dengan pembinaan beberapa buah gereja lagi seperti Gereja Our Lady of the Visitation dan Gereja St. 88. persaingan perdagangan di Eropah terutamanya di pelabuhan Venice telah menambahkan lagi api kebencian orang Portugis terhadap pedagang Islam. Meskipun ada.31 Pada zaman Portugis di Melaka juga Gereja-gereja telah ditubuhkan.. al.. Portugis dengan niat yang jelas untuk menyebarkan agama dan ajaran kristian kepada masyarakat di Alam Melayu atau Kepulauan Nusantara yang meliputi Tanah Melayu dan Indonesia (kini). Misalnya sebagai bukti yang dapat dilihat dengan jelas.42 Ibid..cit. Walaubagaimanapun.. malahan misi-misi keagamaan juga bukan sahaja melibatkan ajaran Roman Katolik malahan ajaran Protestan turut mula diperkembangkan....mengandungi sentiment keagamaan yang melampau. Manakala pada zaman imperialisme baru pula. Edisi Kedua.32 Walaupun tidak berjaya mengembangkan sepenuhnya ajaran Kristian kepada masyarakat di Melaka. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya penindasan oleh orang Portugis terhadap pedagang Islam di Melaka khususnya pedagang Islam yang datang dari Tanah Arab. Gereja-gereja turut ditubuhkan. Acheh dan Portugis-Melaka... misi yang dijalankan adalah tidak bersifat keseluruhan. Malaysia Warisan dan Perkembangan. Kedatangan Orang Eropah dalam. dan Indonesia. Portugis masih lagi terpengaruh dengan semangat Perang Salib yang berlaku di antara orang Islam dan orang Kristian di Barat. Hal ini disebabkan berlakunya penentanganpenentangan dari penduduk tempatan di negara koloni. Vietnam. ia dilihat sebagai gagal dan tidak menyeluruh kerana faktor-faktor 30 31 32 Joginder Singh Jessy. hanya segelintir kecil kumpulan sahaja yang menerima Kristian di ratarata negara Asia Tenggara misalnya.

ianya juga kerana dipengaruhi oleh faktor geografi yang boleh dianggap sebagai suatu halangan utama negara itu tadi kurang maju.0 Analisis Kajian Melalui hasil kajian bagi perbicangan soalan ini maka jelas bahawa. Hal ini kerana beliau melihat perkara ini dari sudut politik dan ekonomi itu sendiri di mana dalam erti kata lain sesebuah negara berkuasa besar itu cuba menunjukkan kekuatan negara mereka dengan cara melakukan perluasan kuasa yang tidak terhad. iaitu beliau melihat bahawa imperialisme ini lebih kepada isu materialism atau kekayaan.ekonomi dan fungsi politik dilihat sebagai merupakan suatu faktor yang lebih dominan untuk imperialisme dijalankan. Negara yang mempunyai kuasa dan kuat akan menakluki negara yang lemah bagi mengaut keuntungan bagi kepentingan negara mereka sendiri. Hal ini boleh dikaitkan dengan 21 . masih mundur dan dalam erti kata lain negara tersebut boleh dianggap sebagai negara yang tidak atau belum bertamadun. mereka yang berkuasa itu tadi akan memiliki kekayaan. lazimnya negara yang dikuasai pula merupakan sebuah negara yang jauh ketinggalan. perkara itu adalah disebabkan kelewatan kemajuan atau kurangnya pendedahan sesebuah negara yang mundur itu tadi kepada sebarang bentuk pembaharuan seperti di negara lain. Para sarjana juga tidak ketinggalan dalam memberi definisi tentang Imperialisme. 5. beliau melihat bahawa imperialisme ini dijalankan bagi mentadbir dan membangunkan wilayah yang kurang membangun terutama bagi tujuan perdagangan atau prestij tetapi kadang kala ianya mengatasi keadaan strategik. bagi pendapatnya. ianya adalah dikaitkan dengan „School of though‟ di mana setiap para sarjana mempunyai pemikiran tersendiri kerana mereka lahir dan menuntut ilmu pada suatu tahap yang berbeza. Bagi Palmer pula. Karl Marx pula mengaitkan pengertian imperialisme dengan memandang melalui sudut ekonomi. Bagaimanapun. pembahagian kuasa dan yang kaya dan kuat akan berkuasa. Penguasaan ini dilakukan dengan keadaan paksaan dan damai. konsep Imperialsme dan Kolonisme keduanya mempunyai pentakrifan yang berbeza. Imperialisme adalah merupakan suatu terma yang boleh merujuk kepada penguasaan sesebuah negara atau sekumpulan manusia ke atas yang lain. Jika dilihat melalui pendapat Schumpeter sendiri di mana beliau menyatakan bahawa imperialisme adalah merujuk kepada tindakan yang tidak rasional dan kecenderungan negara melakukan perluasan kuasa secara paksa tanpa had. maka dengan itu setiap pemikiran itu lazimnya lebih dipengaruhi dengan perubahan semasa. beliau telah memberi definisi mengenai imperialisme bentuk baru iaitu imperialisme pada abad ke-19.

Melaui hasil perbincangan soalan ini juga. telah mendapati bahawa imperialisme lama dan imperialisme baru mempunyai perbezaan yang ketara. Negara-negara Eropah mengalami suatu revolusi perindustrian melaluinya lebihan dan pengeluaran dapat dipertingkatkan maka dengan itu sudah pasti tempat pemasaran barang-barang diperlukan. Hal ini bermaksud ramai para sarjana berpendapat bahawa imperialisme dan kolonisasi ini sebenarnya berlaku atas kerana dorongan faktor ekonomi. Manakala Kolonialisme ini pula adalah merupakan sebuah konsep yang lahir akibat dari dasar imperialisme yang dijalankan. oleh yang demikianlah penjelajahan dan pembukaan koloni ini berlaku. 'hubungan dominasi antara majoriti indegenous (atau secara paksa diimport) dan minoriti penceroboh asing. manakala imperialisme baru pula adalah bersifat secara langsung atau formal di negara yang diiktiraf sebagi negara koloni iaitu negara yang telah ditakluki. Dengan adanya dasar kolonialisasi tersebut pula suatu bentuk pentadbiran yang lebih jelas iaitu melihatkan pihak negara yang dijajah dan pihak yang menjajah. Namun demikian faktor politik serta misi social juga tidak ketinggalan penting dilihat sebagai faktor pencetus imperialism tersebut sama ada imperialsme lama atau baru. Melaui imperialisme yang dijalankan maka kolonialisme akan dilakukan bagi membolehkan sesebuah kuasa imperialis berkuasa. Hal ini boleh dilihat dengan lebih jelas lagi melalui pendapat Osterhammel. iaitu imperialisme lama adalah bersifat kawalan secara tidak langsung di negara yang ditakluki. Konsep Imperialsme dan kolonialisme ini kebanyakannya dikaitkan dengan ekonomi. 22 . Perkara ini bermaksud bahawa pihak yang menjalankan imperialis itu akan berkuasa mutlak di negara yang diiktiraf sebagi koloni. Yang paling jelas adalah bentuk kedua-dua imperialisme ini.keadaan yang melibatkan penglibatan kedua-dua pihak iaitu dijajah dan penjajah yang cuba untuk memberi keseimbangan kemajuan. yang mengatakan Kolonialisme adalah dilihat sebagai. Selain itu. sama ada dari sudut politik. Manakala Keputusan asas yang mempengaruhi kehidupan rakyat yang dijajah dibuat dan dilaksanakan oleh penjajah‟. ekonomi dan sosial antara satu dengan lain.

iaitu penjajah dan pihak yang dijajah. Namun begitu. 23 . yang pasti imperialisme yang dijalankan itulah yang membentuk negara-negara yang wujud hari ini melaui kemerdekaan yang diberi.6. Jepun untuk menjalankan imperialisme mereka. apa yang dapat diringkaskan adalah faktor ekonomi adalah dianggap sebagai faktor dominan dalam memaksa negara-negara kuat khususnya negara Eropah.0 Penutup Maka kesimpulannya. Fungsi ekonomi itu sendiri pula mendorong kepada penambahbaikan sistem politik dan keadaan social bagi kedua-dua pihak. Keadaan terpaksa ini pula telah mengwujudkan persaingan antara kuasa-kuasa kuat ini hingga beratus tahun lamanya semenjak dari abad ke-15 hinggalah abad ke-20 dalam usaha melebarkan dan meluaskan tanah dan kawasan koloni mereka. Amerika Syarikat.

1998. Malaysia Warisan dan Perkembangan. 2006. Trade routes for commerce in plants or pathways for invasive species (The dualism of international commerce). Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www. Khoo Kay Kim. Heidues. Richard N. Sejarah Eropah. Regional Integration in East Asia. 1978. Zainal Abidin bin Abdul Wahid. Fourth Edition. A Pictorial History 1400-2004. Emerson. Policy Research Working Paper. Sivachandralingam Sundara Raja. Kedatangan Orang Eropah. Routhledge Studies in The Modern History of Asia. Edisi Kedua. Gregor. 18. „A fleeting. al. 1840-87. Colonial Cambodia‟s Bad Frenchmen. Jebat. Sejarah Tanah Melayu: 1400-1959. Internet dan Jurnal Eisuke Sakakibara & Sharon Yamakawa. The World Bank. 2006. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN BHD. Fourteenth Australian Weeds Conference: 7277. siri Pengajian sejarah. A history of Asia. 2002.google. dalam Zainal Abidin Abdul Wahid. 2003. Challenges and Opportunities. Karl Hack and Tobias Retting. Part 1: History and Institutions. London. Mack. 2003. Balai Pustaka Jakarta Muller. 1990. Thamps&Hudson Ltd. Nicholas. 1993. Library of Congress Catalogingin-Publication Data.com. 2001. Southeast Asia a Consise History. Malaysia. et.. Colonial Armies In Southeast Asia. 2002. Rhoards. Library of Congress Cataloging and Publication Data Cambridge University Press. Imperialisme in Southeast Asia. Murphey. Library of Congress Cataloging and Publication Data Wendy Khadijah Moore.Rujukan Buku.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialis me pada 20 March 2013 Joginder Singh Jessy. 2000. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Library of Congress Cataloging and Publication Data. Dewan Bahasa dan Pustaka. Marawati Djoeried Poesponegroro. 24 . Tarling. Mary Somers. Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa. The Rise of French Rule and The Life Of Thomas Caraman. Sejarah Nasional Indonesia. passing phase‟. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->