P. 1
komponen elektronik

komponen elektronik

|Views: 90|Likes:
Published by Adeek Angah
komponen elektronik
komponen elektronik

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Adeek Angah on Apr 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2013

pdf

text

original

NAMA, SIMBOL, DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK

1. 2. Dalam suatu sistem elektronik, beberapa komponen elektronik digunakan. Setiap komponen elektronik ini berbeza dan segi nama, simbol, ciriciri, jenis, fungsi. dan sukatannya.
Diod Pemancar Cahaya (L.E.D) 1. Diod pemancar cahaya (LED) atau light emitting diode adalah sejenis komponen elektronik yang dibuat daripada bahan semikonduktor yang memancarkan cahaya dengan ke hadiran arus. 2. Diod dapat diperoleh dalam pelbagai jenis warna. 3. Diod pemancar cahaya tidak mempunyai filamen dan tahan lebih lama daripada mentol. 4. Hanya sedikit arus sahaja yang digunakan oleh L.E.D dan memerlukan voltan yang rendah antara 1.7 V hingga 3 V untuk cahaya. 5. L.E.D sering digunakan dalam peralatan elektronik seperti radio, televisyen papan peragaan berkomputer, dan sebagainya. 6. Kebaikan L.E.D ialah isyarat cahayanya jelas dan terang, tahan lama, dan hanya menggunakan arus yang rendah.

3.E. jaitu kaki katod disambungkan ke punca negatif dan kaki anod ke punca positif . E. Pastikan kekutubannva betul sebelum menguji litar.D mempunyai dua kaki.E. Elakkan mengetuk LED terlalu kuat kerana hal ini mungkin merosakkannya.D (dengan bateri 9 V kerana hal ini mungkin menyebabkan L. L. 4.E. Dalam Iitar yang menggunakan L. D terbakar. 2.D.7. perintang perlu digunakan untuk mengurangkan arus yang mengalir melalui nya dan mencegahnya daripada terbakar. Elakkan menguji L. anod dan katod dan arus hanya dapat mengalir dalam satu arah sahaja. iaitu dan kaki anod ke kaki katod. Tertib 1.

5. 3. Perintang Rajah di atas menunjukkan perintang tetap. Perintang terbahagi pada dua jenis iaitu perintang tetap dan perintang boleh laras.1. 2. 4. semakin sedikit arus yang dapat mengalir melaluinya dan sebaliknya. Nilai rintangan disukat dalam unit ohm. . Semakin tinggi nilai rintangan sesuatu perintang. Perintang tidak mempunyai ke kutuban dan dapat dipasang tanpa mengikut kekutuban. Perintang biasanya digunakan dalam litar untuk mengawal arus dan mendapatkan susutan voltan dalam litar.

Nilat toleransi (jalur ke empat) pada perintang tetap adalah seperti yang berikut: .Membaca Nilai Perintang Tetap NILAI PERINTANG 1. Ketiga tiga jalur pertama pada perintang tetap menunjukkan nilai rintangan dan jalur yang ke empat menunjukkan had terimanya (nilai toleransi). Kod warna perintang tetap adalah seperti yang berikul: 4. 3. Perintang tetap mempunyai nilai yang tetap dan dilabelkan mengikut kod warna. 2.

dan suis tekan tutup.Rintangan dan suis 5. Suis digunakan untuk menyambung kan dan memutuskan bekalan arus elektrik di dalam litar. Apabila suis ditutup. . arus akan mengalir di dalam litar. 2. arus tidak akan mengalir di dalam litar. Nilai rintangan perintang dibaca seperti yang berikut: SUIS 1. suis tekan buka. 4. Apabila suis dibuka. Suis . 3.suis yang biasanya digunakan dalam litar termasuklah suis togel. Suis disambung secara siri pada wayar hidup dan bahagian luannya biasanya dibuat daripada bahan penebat seperti plastik atau bakelit.

Siswa perlu mengetahui • jenis suis dan simbolnya • kapasitor dan sirnbolnya • transistor dan simbolnya .

Kapasitor 1. Kapasitor mengandungi dua plat pengalir dan sejenis bahan penebat yang dinamakan dielektrik. 6. 7. Terdapat dua jenis kapasitor iaitu kapasitor jenis berkutub dan kapasitor jenis tidak berkutub. 2. 3. semakin banyak cas yang dapat disimpan. . Kapasitor yang bernilai tinggi juga mengambil masa yang Iebih lama untuk menyimpan dan membuang cas 5. Keupayaan kapasitor untuk menyimpan cas ini disebut kapasitan dan unit asas nilai kapasitan ialah Farad (F). Kapasitor juga dikenal sebagai pemuat dan berfungsi menyimpan dan membuang cas elektrik. 4. Semakin tinggi nilai kapasitan sesuatu kapasitor. Bahan-bahan seperti kertas mika seramik dapat dijadikan dielektrik.

TIP KESELAMATAN Penggunaan kadar voltan yang berlebihan daripada keupayaan kapasitor boleh merosakan kapasitor. . Kadar voltan maksimum kapasitor tercatat pada badan kapasitor.

Transistor mempunyai tiga kaki. dan berfungsi sebagai suis. 7. iaitu transistor jenis NPN dan transistor jenis PNP. Transistor banyak digunakan dalam radio. Binaan transistor jenis NPN dan simbolnya adalah: . transistor : 4. 5. mengawal arus elektrik daripada kaki C ke kaki E • biasanya disambung pada perintang tetap. 2. (b) Kaki pemungut (C) atau collector menerima arus elektrik daripada punca positif bateri (c) Kaki tapak (B) atau base. dan komputer. televisyen. Transistor digunakan dalam litar untuk meninggikan arus. 6. laitu: (a) kaki pemancar (E) atau emitter mengeluarkan arus untuk kembali ke punca negatif.Transistor 1. Terdapat dua jenis transistor. 3. voltan. Transistor dibuat daripada bahan semikonduktor (separa pengalir) seperti silikon dan germanium. kuasa.

Buzer ialah komponen yang menukarkan gelombang elektrik ke gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. 2. Buzer berkuasa rendah dan memerlukan arus elektrik yang rendah. 3. Terdapat dua jenis buzer yang biasanya digunakan. iaitu: . Buzer selalu digunakan untuk mengeluarkan isyarat bunyi penggera.8. Binaan transistor jenis PNP dan simbolnya adalah: Buzer 1.

Komponen elektronik dibabagikan pada komponen aktif dan komponen pasif. Litar skematik dilukis dengan menggunakan simbol simbol komponen elektronik. 3. . Lihat jadual yang berikut: MEMBACA DAN MENTERJEMAHKAN LUKISAN SKEMATIK 1.1. 4. Litar elektrunik adalah gabungan komponen komponen elektronik yang dilukis dalam litar skematik atau litar bergambar 2. Kebolehan membaca litar skernatik adalah penting kerana anda dapat mengenal komponen-komponen yang digunakan pada litar dan dapat membuat sambungan dan pemasangan yang betul. 2. Litar skematik dapat diterjemahkan pada litar bergambar yang menggambarkan susun atur komponen pada bod litar.

Fungsi pembesar suara ialah menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi. 3. Nilai suara yang dilabel dengan nilai mpedans (ohm). (c) hasil tindak balas ini akan menyebabkan diafragma bergetar dan rnenghasilkan gelombang hunyi. .PEMBESAR SUARA 1. gegelung. 4. Pembesar suara pada peralatan elektrik adalah seperti radio. 5. televisyen. (d) sambungan tamatan yang baik dapat menghasilkan bunyi yang baik dan jelas. Bahagian pembesar suara terdiri daripada magnet kekal. kerangka dan tamatan. (b) gegelung akan menghasilkan medan magnet dan bertindak terhadap medan magnet kekal. Prinsip kendlalian pernbesar suara adalah seperti yang berikut: (a) gelombang elektrik masuk melalui tamatan ke gegeIung. nilai kuasa (watt).dan diameter kon. dan lain lain. teras besi. 2.

Gelombang elektrik yang terhasil ditinggikan oleh amplifier dan ditukarkan kepada gelombang hunyi oleh pembesar suara. gegelung akan bergetar dan menghasil kan aruhan daya elektromagnet. 3. 4. Mikrofon biasanya digunakan dalam studio rakaman. konsert. 2. semakin cepat gegelung hergetar dan semakin kuat gelomhang . Terdapat pelbagai jenis mikrofon iaitu (a) jenis gegelung bergerak (dinamik) (b) jenis pemuat (c) jenis karbon Mikrofon jenis gegelung bergerak (dinamik). 6. radio. Fungsi mikrofon adalah untuk rnengesan gelombang bunyi dan menukarkannya kepada gelombang elektrik. (a) gegelung dipasang mengelilingi magnet dengan tamatanny disambungkan kepada litar elektronik. (c) semakin besar gelombang bunyi. sistem siaraya. litar elektronik dan penghadang angin. 5. (b) apabila gelombang bunyi dikesan. Binaan mikrofon terdiri daripada tranduser. dan lain-lain.Mikrofon 1.

3. Fungsi kedua-dua plat ialah sebagai pemuat dan tranduser. . 5.Mikrofon jenis pemuat Mikrofon jenis karbon 1 . 3. Elektrod akan hergerak dan manik karbon akan bergetar apabiia mene rima gelombang bunyi. Elektrod dibina dalam bekas yang mengandungi manik karbon. iaitu elektrod tetap dan elektrod bergerak. 2. Getaran yang terhasil menye bab kan niIai tranduser meningkat dan menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang eIektrik. 4. Arus elektrik akan mengalir melaiui elektrod dan manik karhon. Mikroion jenis pemuat mempunyai dua plat elektrod yang dihulnungkan kepada litar elektronik. EIektrod bergerak akan bergetar apabila menernna gelombang bunyi 4. 1 . 2. Mikloron jenis ini terdiri dari pada dua plat diagfragrma yang disam bungkan kepada elektrod. Arus yang rnengalir melaluinya akan berubah.

6.C terdiri daripada beberapa komponen elektronik seperti perintang tetap. 12. 2. Gabungan komponen bahan Separa pengalir ini memben tuk pakej kecil yang dipang gil cip mikro alan cip silikon. Jumlah pin (kaki) Iitar hersepadu bergantung kepada fungsinya. Cip silikon yang dimuatkan dalam pakej kecil dipanggil serpihan.C supaya tidak rosak semasa proses pemasangan. Pada bahagian luar litar hersepadu (IC) ter dapat pin atau kaki. Kaki-kaki (pin) liiar bersepadu dihubungkan dengan menggunakan wayar emas. . Serpihan pula membentuk satu Iitar lengkap atau separa Ieng kap. 5.C digunakan bercama soket I. 10. Perumah dibenamkan ke dalam soket 9. 11. 8. diod. 4. dan pemuat. I.C pemasa 555. 7. I. transistor. Saiz I .C yang kecil dapat menjimatkan ruang bagi menghasilkan peratalan yang bersaiz kecil.LITAR BERSEPADU 1. 3. LiTar Bersepadu dikenali sebagai (Integrated Circuit). Ada pelbagai jenis Iitar bersepadu antaranya ialah litar pemasa 555 dan Iitar muzik. I.

1. 15 perintang. dan 2 diod. (c) Setiap Iitarnya mengandungi 25 tran sistor.LITAR BERSEPADU (a) I.C ini digunakan pada peralatan seperti penggera kuasa (b) Litarnya boleh disetkan semasa mula dan akhir. 13.C muzik .

I.) pada IC menunjukkan pin IC NO.C muzik bergantung kepada memori muzik yang dihasilkan.C berkuasa sederhana (c) I.C dapai diketahui melaIui Iembaran data dari pada pengilang. C berkuasa tinggi . (e) tanda notch bertu juan untuk memu dahkan l. 16. (b) no.C dikira mengikut urutan lawan pusingan jam. 14.C boleh didapati sama ada (a) l.C (a) tanda titik (.C muzik yang boleh didapati dalam pasaran ialah TEA 0678 dan TEA 0678T (e) IC jenis ini digunakan dengan meluas dalam industri auto motive sebagai penggera. pin (kaki) I.C berkuasa rendah (b) I.C ditang galkan dari soket nya.(a) Bilangan pin (kaki) l. (b) Maklumat mengenai memori muzik yang terkandung dalam sesuatu I. Cara mengenal pin (kaki) dan tanda pacla l. (c) Antara jenis l.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->