P. 1
komponen elektronik

komponen elektronik

|Views: 89|Likes:
Published by Adeek Angah
komponen elektronik
komponen elektronik

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Adeek Angah on Apr 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2013

pdf

text

original

NAMA, SIMBOL, DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK

1. 2. Dalam suatu sistem elektronik, beberapa komponen elektronik digunakan. Setiap komponen elektronik ini berbeza dan segi nama, simbol, ciriciri, jenis, fungsi. dan sukatannya.
Diod Pemancar Cahaya (L.E.D) 1. Diod pemancar cahaya (LED) atau light emitting diode adalah sejenis komponen elektronik yang dibuat daripada bahan semikonduktor yang memancarkan cahaya dengan ke hadiran arus. 2. Diod dapat diperoleh dalam pelbagai jenis warna. 3. Diod pemancar cahaya tidak mempunyai filamen dan tahan lebih lama daripada mentol. 4. Hanya sedikit arus sahaja yang digunakan oleh L.E.D dan memerlukan voltan yang rendah antara 1.7 V hingga 3 V untuk cahaya. 5. L.E.D sering digunakan dalam peralatan elektronik seperti radio, televisyen papan peragaan berkomputer, dan sebagainya. 6. Kebaikan L.E.D ialah isyarat cahayanya jelas dan terang, tahan lama, dan hanya menggunakan arus yang rendah.

Tertib 1.D (dengan bateri 9 V kerana hal ini mungkin menyebabkan L. Pastikan kekutubannva betul sebelum menguji litar. E.E. Elakkan mengetuk LED terlalu kuat kerana hal ini mungkin merosakkannya.7. D terbakar. jaitu kaki katod disambungkan ke punca negatif dan kaki anod ke punca positif . 4.E. L. Dalam Iitar yang menggunakan L.D.E. Elakkan menguji L. 2.D mempunyai dua kaki. anod dan katod dan arus hanya dapat mengalir dalam satu arah sahaja. perintang perlu digunakan untuk mengurangkan arus yang mengalir melalui nya dan mencegahnya daripada terbakar. 3. iaitu dan kaki anod ke kaki katod.

Perintang tidak mempunyai ke kutuban dan dapat dipasang tanpa mengikut kekutuban.1. 3. . Perintang biasanya digunakan dalam litar untuk mengawal arus dan mendapatkan susutan voltan dalam litar. Perintang Rajah di atas menunjukkan perintang tetap. Nilai rintangan disukat dalam unit ohm. 4. Semakin tinggi nilai rintangan sesuatu perintang. 2. 5. semakin sedikit arus yang dapat mengalir melaluinya dan sebaliknya. Perintang terbahagi pada dua jenis iaitu perintang tetap dan perintang boleh laras.

3. Nilat toleransi (jalur ke empat) pada perintang tetap adalah seperti yang berikut: . Ketiga tiga jalur pertama pada perintang tetap menunjukkan nilai rintangan dan jalur yang ke empat menunjukkan had terimanya (nilai toleransi). Perintang tetap mempunyai nilai yang tetap dan dilabelkan mengikut kod warna.Membaca Nilai Perintang Tetap NILAI PERINTANG 1. 2. Kod warna perintang tetap adalah seperti yang berikul: 4.

Apabila suis dibuka.suis yang biasanya digunakan dalam litar termasuklah suis togel. dan suis tekan tutup. suis tekan buka. . Suis disambung secara siri pada wayar hidup dan bahagian luannya biasanya dibuat daripada bahan penebat seperti plastik atau bakelit. arus tidak akan mengalir di dalam litar. Apabila suis ditutup. arus akan mengalir di dalam litar.Rintangan dan suis 5. Nilai rintangan perintang dibaca seperti yang berikut: SUIS 1. 4. Suis . 2. Suis digunakan untuk menyambung kan dan memutuskan bekalan arus elektrik di dalam litar. 3.

Siswa perlu mengetahui • jenis suis dan simbolnya • kapasitor dan sirnbolnya • transistor dan simbolnya .

. 3. 7. semakin banyak cas yang dapat disimpan. Kapasitor juga dikenal sebagai pemuat dan berfungsi menyimpan dan membuang cas elektrik. Terdapat dua jenis kapasitor iaitu kapasitor jenis berkutub dan kapasitor jenis tidak berkutub. Semakin tinggi nilai kapasitan sesuatu kapasitor. 6.Kapasitor 1. Bahan-bahan seperti kertas mika seramik dapat dijadikan dielektrik. 4. 2. Kapasitor yang bernilai tinggi juga mengambil masa yang Iebih lama untuk menyimpan dan membuang cas 5. Keupayaan kapasitor untuk menyimpan cas ini disebut kapasitan dan unit asas nilai kapasitan ialah Farad (F). Kapasitor mengandungi dua plat pengalir dan sejenis bahan penebat yang dinamakan dielektrik.

Kadar voltan maksimum kapasitor tercatat pada badan kapasitor. .TIP KESELAMATAN Penggunaan kadar voltan yang berlebihan daripada keupayaan kapasitor boleh merosakan kapasitor.

laitu: (a) kaki pemancar (E) atau emitter mengeluarkan arus untuk kembali ke punca negatif. 3. dan berfungsi sebagai suis. 7. (b) Kaki pemungut (C) atau collector menerima arus elektrik daripada punca positif bateri (c) Kaki tapak (B) atau base. iaitu transistor jenis NPN dan transistor jenis PNP. transistor : 4. 5. televisyen. 2. voltan.Transistor 1. kuasa. Terdapat dua jenis transistor. Transistor mempunyai tiga kaki. 6. Binaan transistor jenis NPN dan simbolnya adalah: . mengawal arus elektrik daripada kaki C ke kaki E • biasanya disambung pada perintang tetap. dan komputer. Transistor banyak digunakan dalam radio. Transistor dibuat daripada bahan semikonduktor (separa pengalir) seperti silikon dan germanium. Transistor digunakan dalam litar untuk meninggikan arus.

iaitu: . Buzer selalu digunakan untuk mengeluarkan isyarat bunyi penggera.8. Buzer ialah komponen yang menukarkan gelombang elektrik ke gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. 2. Terdapat dua jenis buzer yang biasanya digunakan. Binaan transistor jenis PNP dan simbolnya adalah: Buzer 1. 3. Buzer berkuasa rendah dan memerlukan arus elektrik yang rendah.

Litar skematik dilukis dengan menggunakan simbol simbol komponen elektronik. Litar skematik dapat diterjemahkan pada litar bergambar yang menggambarkan susun atur komponen pada bod litar. Litar elektrunik adalah gabungan komponen komponen elektronik yang dilukis dalam litar skematik atau litar bergambar 2. 3. Lihat jadual yang berikut: MEMBACA DAN MENTERJEMAHKAN LUKISAN SKEMATIK 1. 4. Kebolehan membaca litar skernatik adalah penting kerana anda dapat mengenal komponen-komponen yang digunakan pada litar dan dapat membuat sambungan dan pemasangan yang betul. . 2. Komponen elektronik dibabagikan pada komponen aktif dan komponen pasif.1.

(d) sambungan tamatan yang baik dapat menghasilkan bunyi yang baik dan jelas. Pembesar suara pada peralatan elektrik adalah seperti radio. (b) gegelung akan menghasilkan medan magnet dan bertindak terhadap medan magnet kekal. 5. 3. gegelung. dan lain lain. kerangka dan tamatan.dan diameter kon. Nilai suara yang dilabel dengan nilai mpedans (ohm). 4. Prinsip kendlalian pernbesar suara adalah seperti yang berikut: (a) gelombang elektrik masuk melalui tamatan ke gegeIung.PEMBESAR SUARA 1. teras besi. 2. . nilai kuasa (watt). Bahagian pembesar suara terdiri daripada magnet kekal. televisyen. (c) hasil tindak balas ini akan menyebabkan diafragma bergetar dan rnenghasilkan gelombang hunyi. Fungsi pembesar suara ialah menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi.

Binaan mikrofon terdiri daripada tranduser. 5. litar elektronik dan penghadang angin. radio. 4. (c) semakin besar gelombang bunyi. sistem siaraya. Fungsi mikrofon adalah untuk rnengesan gelombang bunyi dan menukarkannya kepada gelombang elektrik. Gelombang elektrik yang terhasil ditinggikan oleh amplifier dan ditukarkan kepada gelombang hunyi oleh pembesar suara. Mikrofon biasanya digunakan dalam studio rakaman.Mikrofon 1. 2. Terdapat pelbagai jenis mikrofon iaitu (a) jenis gegelung bergerak (dinamik) (b) jenis pemuat (c) jenis karbon Mikrofon jenis gegelung bergerak (dinamik). konsert. 6. (b) apabila gelombang bunyi dikesan. (a) gegelung dipasang mengelilingi magnet dengan tamatanny disambungkan kepada litar elektronik. dan lain-lain. gegelung akan bergetar dan menghasil kan aruhan daya elektromagnet. 3. semakin cepat gegelung hergetar dan semakin kuat gelomhang .

Fungsi kedua-dua plat ialah sebagai pemuat dan tranduser. 3. Mikloron jenis ini terdiri dari pada dua plat diagfragrma yang disam bungkan kepada elektrod. . 5. 4. 3. Getaran yang terhasil menye bab kan niIai tranduser meningkat dan menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang eIektrik. Arus yang rnengalir melaluinya akan berubah. Elektrod akan hergerak dan manik karbon akan bergetar apabiia mene rima gelombang bunyi. Arus elektrik akan mengalir melaiui elektrod dan manik karhon. 1 . Mikroion jenis pemuat mempunyai dua plat elektrod yang dihulnungkan kepada litar elektronik.Mikrofon jenis pemuat Mikrofon jenis karbon 1 . iaitu elektrod tetap dan elektrod bergerak. EIektrod bergerak akan bergetar apabila menernna gelombang bunyi 4. 2. Elektrod dibina dalam bekas yang mengandungi manik karbon. 2.

8. 7. LiTar Bersepadu dikenali sebagai (Integrated Circuit). dan pemuat. 10. 6. Saiz I . Pada bahagian luar litar hersepadu (IC) ter dapat pin atau kaki. 12. diod.C yang kecil dapat menjimatkan ruang bagi menghasilkan peratalan yang bersaiz kecil.LITAR BERSEPADU 1. Kaki-kaki (pin) liiar bersepadu dihubungkan dengan menggunakan wayar emas. Jumlah pin (kaki) Iitar hersepadu bergantung kepada fungsinya. I. Ada pelbagai jenis Iitar bersepadu antaranya ialah litar pemasa 555 dan Iitar muzik.C pemasa 555. transistor. Perumah dibenamkan ke dalam soket 9. Gabungan komponen bahan Separa pengalir ini memben tuk pakej kecil yang dipang gil cip mikro alan cip silikon. 11. 5. . Serpihan pula membentuk satu Iitar lengkap atau separa Ieng kap. I.C supaya tidak rosak semasa proses pemasangan. 2.C terdiri daripada beberapa komponen elektronik seperti perintang tetap.C digunakan bercama soket I. 3. I. 4. Cip silikon yang dimuatkan dalam pakej kecil dipanggil serpihan.

15 perintang. 1.C muzik . 13.C ini digunakan pada peralatan seperti penggera kuasa (b) Litarnya boleh disetkan semasa mula dan akhir. dan 2 diod. (c) Setiap Iitarnya mengandungi 25 tran sistor.LITAR BERSEPADU (a) I.

(a) Bilangan pin (kaki) l.C (a) tanda titik (. (e) tanda notch bertu juan untuk memu dahkan l.C muzik bergantung kepada memori muzik yang dihasilkan.) pada IC menunjukkan pin IC NO. (c) Antara jenis l.C ditang galkan dari soket nya. I. 16. 14.C dapai diketahui melaIui Iembaran data dari pada pengilang.C berkuasa rendah (b) I.C boleh didapati sama ada (a) l.C berkuasa sederhana (c) I. (b) Maklumat mengenai memori muzik yang terkandung dalam sesuatu I. pin (kaki) I.C muzik yang boleh didapati dalam pasaran ialah TEA 0678 dan TEA 0678T (e) IC jenis ini digunakan dengan meluas dalam industri auto motive sebagai penggera.C dikira mengikut urutan lawan pusingan jam. C berkuasa tinggi . (b) no. Cara mengenal pin (kaki) dan tanda pacla l.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->