Niatkan dalam hati..

“Sahaja aku menuntut ilmu..kerana Allah ta’ala..”

DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SLIP BANK/SLIP WANG TUNAI MASUK .

Slip daftar tunai .