KRM 3013 : ASAS NOMBOR

TAJUK :

BAHAGIAN A: TUGASAN 2

KUMPULAN : UPSI07 (A112PJJ)

DISEDIAKAN OLEH : NAMA MOHD NUZAIHAN BIN MIZHAR NO. ID D20102042190 NO. TELEFON 0193756447

NAMA TUTOR E-LEARNING TARIKH SERAH

: DR. MOHD UZI BIN DOLLAH : 06 MEI 2012

hukum-hukum dan rumus-rumus yang perlu diingati. walaupun kerap dikatakan bahasa matematik adalah ringkas tetapi ia mempunyai maksud yang khusus dan tepat bagi mempelajari matematik. Setiap pelajar secara amnya mempunyai latar belakang yang tersendiri iaitu dari segi latar belakang keluarga dan pergaulan. Bahasa matematik yang khusus melibatkan penjelasan polapola. wang. Penekanan terhadap asas nombor bukan sahaja memberi pengetahuan dan kemahiran kepada murid-murid. Sekiranya kaedah penyampaian guru tidak dapat diterima oleh pelajar maka proses pembelajaran tidak akan berjaya. tetapi jauh lebih penting adalah mewujudkan pengalaman bermakna kepada murid-murid. malah sama pentingnya ialah strategi atau kaedah pengajaran yang sesuai. penguasaan pengetahuan isi kandungan pedagogi (pedagogical content knowledge atau PCK) amat diutamakan demi memastikan matlamat pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai.1 Pengenalan Matematik adalah mata pelajaran abstrak yang melibatkan penggunaan rumus. Oleh itu. 1. Sekiranya ilmu yang bercanggah ini tidak diperbetulkan makan ia akan membentuk miskonsepsi dalam ilmu yang ingin disampaikan. Konsep dan miskonsepsi dalam pengajaran perlu diambil kira di samping pengetahuan isi kandungan pedagogi. dan peratus. Guru berdepan dengan pelajar yang membawa ilmu dan pengalaman yang dipelajari dari luar yang kemungkinan bercanggah dengan apa yang guru sampaikan semasa sesi pengajaran. Miskonsepsi adalah sesuatu kepercayaan atau pegangan yang terbentuk .1. algorithma dan teori-teorei yang kerap digunakan (Short &Spanos 1989). bahasa memainkan peranan yang penting dalam memindahkan maklumat yang diperolehi oleh guru kepada pelajar (MacGregor& Moore 1991). murid-murid akan membina makna terhadap nombor Melalui pengalaman bermakna dan seterusnya berupaya mengaplikasikannya dalam situasi yang baru dalam kehidupan mereka. perpuluhan. Seterusnya pelajar akan membuat pelbagai andaian dan pemikiran yang tidak betul tentang matematik. Mata pelajaran ini mempunyai bahasa tersendiri yang khusus. Sikap terhadap matematik juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan fokus pelajar terhadap perkara yang guru mengajar. Oleh yang demikian. peraturan-peraturan langkah kerja. Seseorang guru seharusnya bukan hanya menganggap pengetahuan isi kandungan atau konsep sahajalah penting untuk pembelajaran berkesan. Asas nombor yang sangat diberi penekanan adalah seperti nombor bulat. pecahan. hubungan.0 Pendahuluan Pengajaran matematik sekolah rendah amat menekankan kepada penguasaan dalam asas nombor.

Miskonsepsi boleh juga terjadi apabila guru mengajar sesuatu perkara yang tidak betul. guru mengajar pelajar jalan pintas untuk kira darab sesuatu nombor dengan angka 10.1 Unit 1 dan Unit 2 : Nombor Bulat 2.1. tetapi bagaimana pula sekiranya kalau kira darab angka 10 dengan suatu nombor perpuluhan. 2.1 Miskonsepsi Nilai Tempat Murid-murid mempunyai miskonsepsi tentang nilai tempat bagi masalah aritmetik atau digit yang selalu disusun secara menegak dan bermula dari kanan.3) Contoh : . Secara lazimnya. maka jawapannya adalah dengan menambahkan sifar pada nombor itu. murid-murid diajar untuk menyusun nilai tempat digit dan tambah seca menegak. Contohnya. Kesukaran berpunca daripada kecuaian murid agak mudah dikesan oleh guru tetapi kesukaran yang berpunca daripada miskonsepsi agak mencabar dan lebih sukar diatasi.apabila pelajar mempelajari sesuatu perkara yang tidak betul (Champagne.0 Kesukaran dan Miskonsepsi Dalam Pengajaran matematik Dalam mempelajari matematik murid menghadapi pelbagai kesukaran samada memahami atau mengetahui langkah penyelesaian.3). Klopfer&Gunstone 1982. murid-murid yang menghadapi kesukaran ini akan menyusun nombor dengan mengabaikan titik perpuluhan bagi memberi jawapan yang salah. 2. adakah caranya sama? Kecekapan guru dalam pengetahuan kandungan pedagogikal adalah sangat penting di samping penggunaan bahasa yang tersusun bagi mengelakkan pelajar daripada membuat andaian atau miskonsepsi terhadap apa yang mereka ajar (Tikunoff 1983). kemungkinan tanpa disedari oleh guru. Apabila diberikan masalah seperti (100 +23. Resnick 1983). Seterusnya pelajar akan mengingati ajaran guru. McDermott 1984. ( jawapan : 33. Tetapi kesukaran yang sering dihadapi oleh murid-murid banyak berpunca daripada kecuaian dan miskonsepsi.

Bagi mengatasi masalah miskonsepsi ini. 34.0.0 Contoh garis nombor : 100 + 23. 350 Untuk latihan.0. walaupun suatu nombor itu ditulis tanpa titik perpuluhan ( seperti 76) tetapi sebenarnya terdapat titik perpuluhan bagi sebarang nombor bulat iaitu 76. Tindakan ini akan memberi pengukuhan tentang tujuan titik perpuluhan di samping memberi gambaran tentang nilai tempat bagi suatu nombor bulat.0.gunakan garis nombor untuk menunjukkan beza antara integer dan nilai perpuluhan. Kanak-kanak dilihat menolak digit kecil dalam setiap lajur daripada digit yang lebih besar tanpa mengmbil kira kedudukan digit tersebut. Contoh: 76.2 Miskonsepsi Kira Tolak Kanak-kanak yang berumur 7 ke 8 tahun sering mengalami miskonsepsi ‘smaller-from-large’. 89. Miskonsepsi ini timbul daripada kefahaman yang salah tentang operasi kira tolak iaitu”operasi tolak hanya boleh berlaku dengan nombor besar ditolak dengan nombor yang lebih kecil”. 89. 34. minta murid-murid meletakkan titik 76.3 = 2. 340. Contohnya : .1.0 perpuluhan dan sifar selepas nombor bulat. Murid perlu sering diingatibahawa.

Tetapi dengan adanya objek yang digunakan untuk menunjuk cara murid akan mudah memahami dan menyelesaikan masalah penolakan nombor. Contoh 1 Nombor yang besar tolak nombor yang kecil 9 . menyusun nombor mengikut tertib dan memahami konsep nilai tempat. pengajaran yang disampaikan oleh guru hendaklah menggunakan bahan konkrit untuk dijadikan bahan bantu mengajar. . merekodkan dengan perkataan dan simbol. Mula-mula guru memberi contoh penolakan nombor yang besar ditolak nombor yang kecil kemudian barulah memberi contoh penolakan nombor yang kecil kepada nombor yang besar. Apabila guru menggunakan nombor murid tidak mengenalpasti berapa bilangan yang ada. Seterusnya berikan penjelasan menggunakan contoh yang dikemukakan antaranya ialah jumlah objek yang sedikit tidak dapat ditolak kerana bilangannya tidak mencukupi.Bagi mengatasi masalah ini. memadan satu dengan satu. Kemungkinan murid mengenali nombor tetapi tidak pasti berapa banyak objek yang ada. membilang.5 Contoh 2 Nombor yang besar tolak nombor yang kecil 302 -1 8 7 Seterusnya guru perlulah memberikan penekanan kepada enam kemahiran asas iaiti mengelas dan membanding.

Di peringkat awal proses pembelajaran kanak-kanak perlu diberi penekanan tentang kefahaman secara bermakna dan rasional tentang konsep-konsep asas matematik . satu perempat. pecahan perpuluhan pula diperkenalkan.D. 4. Di samping itu juga murid perlu diperkenalkan dengan kaedah pengumpulan semula untuk menyelesaikan masalah penolakan ini. menunjukkan yang 4 bahagian yang membentuk keseluruhan. Jadi. dan seterusnya.Kemudian. 2. 3. Dalam matematik. Dalam perkembangan seterusnya. pengangka. satu pertiga. set untuk semua pecahan (kasar) dipanggil set nombor nisbah dan diwakili simbol Q. pecahan "kasar" atau pecahan biasa telah dibangunkan dan ia masih digunakan sehingga hari ini. Pecahan (Bahasa Inggeris: fraction dari Bahasa Latin fractus. Jadi penyebutnya ialah 100. yang kini hanya dikenali sebagai "perpuluhan". Sebagai contoh dalam pecahan 3/4. Pecahan ini terdiri daripada satu pengangka dan satu penyebut. Untuk menyelesaikan masalah penolakan nombor murid telah memahami bahawa objek yang sedikit tidak boleh digunakan untuk menolak benda yang banyak.Penggunaan lain pecahan . sementara penyebut. yang menggunakan penyebut 100 sahaja.2 Unit 3 dan Unit 4 : Nombor Percahan Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia semenjak sebelum masehi lagi. Jadi nombor perpuluhan 0. pengangka mewakili beberapa bahagian sama dan penyebut menunjukkan berapa banyak bahagian-bahagian tersebut yang membentuk keseluruhan. Antaranya Babylon purba telah menggunakan matematik semenjak 2000 B.Pecahan terawal adalah salingan integer-integer yang menggunakan simbol mewakili satu perdua. Pada peringkat murid diberikan benda maujud yang digunakan untuk membilang dan membanding secara intuitif dan mengenal pasti kumpulan yang banyak atau sedikit. "dipecahkan") ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda.C lagi. Jenis pecahan ketiga yang sering digunakan ialah "peratusan". 75 peratus bermaksud 75/100. menunjukkan 3 bahagian sama.75 mempunyai pengangka 75 dan penyebut 10 kuasa 2 (kerana terdapat 2 digit di kanan titik perpuluhan). Penyebutnya adalah nombor asas sepuluh yang dikuasakan dengan nombor yang ditentukan oleh bilangan digit di kanan titik perpuluhan. Penerangan yang jelas daripada guru membolehkan murid memahami cara penyelesaian yang mudah. Ptolemy juga antara yang termasyhur dan terawal dalam mengetengahkan nombor pecahan ini iaitu kira-kira 125A. Kemahiran mengelas dan membanding merupakan konsep asas pranombor yang harus ditrekankan di peringkat awal pengajaran matematik.

ialah untuk menunjukkan nisbah dan pembahagian. ia digelar vinculum atau secara tidak rasmi. Antaranya:  (satu perempat)  (satu perdua)  (tiga perempat)  (satu pertiga)  (dua pertiga)  (satu perlapan) . Jika garisan ini mencondong. Lazimnya. beberapa pecahan dinyatakan dalam satu angka. "palang pecahan". contoh 3⁄4. 34). seperti : . Dalam paparan komputer dan tipografi. ia banyak digunakan dalam isyarat lalu lintas di beberapa negara. pecahan 3/4 juga digunakan untuk menunjukkan nisbah 3:4 (tiga kepada empat) dan pembahagian 3 ÷ 4 (tiga dibahagikan dengan empat). satu garisan memisahkan keduanya. Pecahan biasa atau kasar biasanya ditulis dalam satu pasangan nombor. nombor di atas dikenali sebagai pengangka sementara yang di bawah dikenali sebagai penyebut. Jika garisannya melintang. Jadi. yang mengurangkan ruang tetapi masih memberi makna dalam konteksnya. ia digelar solidus atau slash. Tanda solidus boleh diabaikan dari gaya mencondong (cth.

.2.1 Miskonsepsi Pengangka dan Penyebut Dianggap sebagai Nombor Bulat Secara Berasingan 2.2. Beliau mengesani masalah ini dengan menggunakan item-item yang berhubung kait secara langsung untuk menguji idea-idea nilai tempat. Jumlah bilangan kesilapan adalah 21. (tiga perlapan)  (lima perlapan)  (tujuh perlapan) 2.9% daripada sejumlah 402 kesilapan yang telah dikenalpasti.2 Miskonsepsi Penyebut Bagi Kira Tambah dan Kira Darab Nombor Pecahan Kesilapan Mengumpul Untuk penolakan pecahan. Kesilapan ini didapati semakin berkurangan apabila tahap keupayaan murid-murid semakin bertambah. Misalnya : Ward (1979) melaporkan bahawa kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh muridnya adalah kerana murid kurang memahami konsep nilai tempat. Dapatan ini selaras dengan kajian Cox (1975) yang juga mendapati bahawa kesilapan paling kerap berlaku dalam penolakan pecahan yang melibatkan digit kecil berbanding dengan digit besar. kesilapan berlaku pada semua jenis kemahiran yang perlu mengumpul semula.

Akan tetapi tiada kesilapan jenis ini yang dilakukan oleh murid dari kumpulan kurtil tinggi. Misalnya : dan Algoritma Defektif Kesilapan murid adalah melibatkan pengaplikasian algoritma yang salah. menyeleweng dan berkecenderungan kepada operasi yang lain. Untuk jenis kesilapan ini.Kesilapan Fakta Asas Kesilapan melibatkan mengumpul semula dan beberapa fakta asas. biasanya murid-murid menggunakan operasi yang betul pada permulaannya tetapi kemudiannya. Misalnya: Operasi yang Salah Kesalahan biasa ini bukan disebabkan oleh pengingatan fakta asas yang silap tetapi menyalahgunakan operasi. Engelhardt (1977) juga mendapati bahwa kebanyakan kesilapan jenis ini berlaku pada nombor yang berdigit besar dan bukannya disebabkan oleh kegagalan kanak-kanak mengingati nombor fakta. . Misalnya : Kesalahan pelajar dalam kes ini mungkin disebabkan salah interpretasi atau salah faham tentang pengajaran guru.

kanak-kanak mungkin melakukan kesilapan ini disebabkan kurang memahami konsep sifar dalam operasi penolakan pecahan. Pengajaran nombor bulat dan nombor pecahan merupakan prasyarat sebelum pengajaran nombor perpuluhan dilaksanakan. Misalnya: Sekali lagi.3 Unit 5 dan Unit 6 : Nombor Perpuluhan Secara umum.35? Sebenarnya nombor 2.35 ini boleh dicerakinkan kepada dua bahagian nombor yang utama iaitu nombor bulat dan nombor perpuluhan. Kesukaran yang sering dihadapi oleh murid-murid adalah berpunca daripada kefahaman yang salah tentang sesuatu konsep matematik atau miskonsepsi. Kecuaian yang dilakukan oleh murid-murid dapat dikesan dan diatasi dengan cara menyemak semula penyelesaian aygn telah dilakukan. ahagian nombor bulat ialah 2 manakala bahagian nombor perpuluhan ialah 0. Misalnya Kesilapan Sifar Kanak-kanak menghadapi masalah tentang konsep sifar. kerana nombor perpuluhan mempunyai pertalian yang erat dengan nombor bulat dan nombor pecahan. pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan. Bagaimanapun pengajaran melibatkan nombor perpuluhan ini agak mengelirukan dan perlu dilaksanakan secara berhati-hati. Contohnya nombor 2.35.Kesilapan Identiti Kesalahan kanak-kanak dalam kes ini disebabkan oleh kekeliruan dalam pengiraan nombor yang sama dengan 1. Murid-murid berkenaan mungkin berpendapat bahawa penolakan nombor pecahan dan penambahan nombor pecahan akan menghasilkan nombor yang sama. Kesukaran ini sukar dikesan oleh . 2.

contohnya 12. Pelajar sedar dengan menambah sifar di kanan digit bagi \nombor bulat akan menambah nombor dengan faktor 10. Oleh itu guru memainkan peranan penting untuk mengesan kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dan mencari jalan mengatasinya. ii. iaitu titik perpuluhan dianggap tidak bermakna dalam memberi nilai sesuatu nombor. Ini menunjukkan pelajar membuat overgeneralization of decimal features instead of wholenombor perpuluhan . number features’.34234 adalah dianggap lebih kecil daripada 12. Pelajar membuat anggapan bahawa lebih banak digit di sebelah kanan titik perpuluhan maka lebih besar nombor tersebut. 2. Pelajar dilihat membuat generalisasi peraturan bagi nombor bulat diguna pakai untuk nombor perpuluhan dan ‘misuse’ peraturan nombor bulat bila membuat penyelesaian bagi nombor perpuluhan. lebih sedikit bilangan digit di sebelah kanan sesuatu nombor maka lebih kecillah nopmbor tersebut.1983).45 adalah lebih besar daripada 54. iii. sebagaimana berikut: i.3. sebaliknya menambah sifar di sebelah kiri bagi nombor asal tidak menambah nilai nombor tersebut.murid-murid sendiri.34. Terdapat kekeliruan di mana sifat-sifat (properties) nombor bulat yang diaplikasikan kepada nombor perpuluhan atau tidak boleh diaplikasikan. Sebaliknya. Contohnya: pelajar mengalami kesukaran untuk mengenal magnitude bagi nombor perpuluhan jika terdapat nombor digit di sebelah kanan titik perpuluhan dan menganggapkan nombor perpuluhan sebagai nombor bulat. dianggap sebagai 3245. Contohnya berlaku miskonsepsi apabila menganggap nombor 23. iv.45.3. seperti 32.1 Kesukaran dan Miskonsepsi Mengaplikasikan Nombor Perpuluhan Sebagaimana Nombor Bulat Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan berbanding dengan nombor bulat. lebih kecil nombor tersebut (Resnick &Neshaer. Terdapat juga pelajar beranggapan sebaliknya iaitu lebih banyaknombor di sebelah kanan titik perpuluhan. Terdapat pelajar yang mengalami kesukaran dengan ‘sifar’(zero).

2 2. Operasi matematik melibatkan wang.4 Unit 7 dan Unit 8 : Wang Wang merupakan asas dalam kehidupan manusia. Kemahiran penyelesaian masalah melibatkan wang.10 RM1.00 50 sen / RM0. walaupun mereka masih kecil. Contoh : 10 sen / RM0.2. -. Sebagai seorang guru. Boleh dikatakan setiap orang atau murid berpengalaman dalam soal kewangan serta mengetahui peranan wang dalam kehidupan seharian manusia. Oleh itu miskonsepsi yang berlaku dalam pembelajaran tentang wang amat berkait dengan miskonsepsi yang berlaku dalam operasioperasi matematik tajuk nombor bulat dan perpuluhan.4. x dan ÷ tetapi juga operasi dan konsep wang seperti nilai sesuatu unit wang dan penggunaan wang 2. Ini disebabkan perwakilan wang adalah ditulis dalam nombor perpuluhan dan peratus. 2.50 . pengajaran tentang wang ini harus dilihat daripada dua aspek yang berbeza iaitu : 1. perpuluhan dan peratus. Dalam aspek ini murid bukan sahaja perlu menguasai operasi matematik asas yang biasa digunakan seperti +. sudah tentu dia juga menghadapi masalah dalam kiraan tentang wang.1 Kesukaran dan Miskonsepsi Mengenal bentuk wang Kesukaran murid dalam tajuk ini berlaku dalam dua bentuk iaitu pertama kesukaran murid dalam mempelajari pengajaran tentang wang berkait secara langsung dengaan pengetahuan tentang nombor yang lain seperti nombor bulat.3.

guru hendaklah mengadakan aktiviti yang melibatkan murid dengan wang. berat. nombor yang ditulis dan ukiran di belakang syiling. Dalam hal ini terdapat murid-murid terutama di peringkat awal persekolahan yang menganggap 2 helai duit RM1. ii.RM5.00 adalah lebih berharga daripada 1 helai RM5. Kesukaran ini berpunca daripada Berkaitan dengan bahan yang digunakan untuk membuat wang. Untuk mengatasi miskonsepsi ini.00.Contoh jadual : Catatan pada permukaan Jenis duit syiling 5 sen 10 sen 20 sen 50 sen 1. Bagi murid-murid pra sekolah atau murid darjah 1 mungkin menghadapi masalah untuk menentukan nilai wang syiling dan wang kertas. Contohnya : i.00 Saiz duit syiling Depan duit syiling Belakang Murid dibimbing untuk mengisi jadual yang disediakan oleh Catatan pada permukaan Jenis duit syiling 1 ringgit 5 ringgit 10 ringgit 50 ringgit 100 ringgit Saiz duit syiling Depan duit syiling Belakang . guru.00 Kedua adalah berkait dengan nilai wang miskonsepsi tentang nilai wang.00. Murid diberi wang contoh seakan-akan wang sebenar. Murid diminta meneliti wang berikut dengan mencatat butiran wang seperti warna. itu sendiri. Dalam hal ini terdapat murid yang menganggap wang 50 sen lebih bernilai daripada wang RM 1. Banyak atau sedikit kepingan atau helaian wang juga boleh mempengaruhi murid dalam menentukan nilai wang.

00 ditawarkan pembelian 1 percuma 1 Barangan yang berharga RM5. murid diminta membuat refleksi berdasarkan pengalaman masing-masing tentang nilai mata wang . Misalnya ketika menentukan :   Barangan yang harga RM5.00 ditawarkan diskaun 50%. Contohnya : Murid diminta menekap atau melukis permukaan wang. Disamping itu juga guru perlu menerapkan nilainilai murni agar murid sayangkan wang dan tidak boros semasa berbelanjaserta terapkan hasil pendapatan yang halal perlu ditekankan dalam usaha untuk mendapatkan wang. Akhir sekal. Seterusnya mewarnakan dan menampal lukisan tersebut pada jadual mengikut wang syiling masing-masing.2.guru akan membuat rumusan tentang nilai wang yang ditentukan melalui nombor yang tertera pada permukaannya.Ini menimbulkan kekeliruan dan kesukaran murid-murid kerana menganggap beli 1 percuma 1 adalah lebih murah. Aktiviti ini dijalankan dalam kumpulan. Setelah membuat pembentangan . Bagi mengatasi kesukaran dan miskonsepsi murid dalam menentukan nilai wang guru hendaklah memberi kefahaman kepada murid tentang nilai wang melalui aktiviti kelas. Contoh ketika menentukan barangan yang lebih murah selepas diskaun.4. .2 Kesukaran dan Miskonsepsi Menenentukan Nilai Wang Dalam urusan jual beli juga sering menimbulkan miskonsepsi dalam kalangan kanak-kanak mahupun orang dewasa. Contohnya nilai wang yang lebih besar boleh membeli barangan yang lebih mahal atau lebih banyak.

pecahan dan perpuluhan. 2.1 Kesukaran dan Miskonsepsi Peratus Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1 / 100. Jenis Mata Wang 5 sen 10 sen 20 sen 50 sen 1 ringgit 5 ringgit 2.Contoh jadual Mengenali Nilai Wang.5 Unit 9 dan Unit 10 Pengajaran Peratus Ianya Tekapan/Lukisan Wang-Muka 1 Tekapan/Lukisan Wang-Muka 2 Simbol (contoh RM1 dan RM5) Perkataan Perkataan “peratus” sememangnya tidak asing kepada kebanyakan kira. Perkataan “peratus” ini banyak digunakan di pasar raya terutama ketika jualan musim perayaan. Sebenarnya simbp. menggambarkan maksud perbandingan dua kuantiti. Peratus juga boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100.5. iaitu nombor bulat. Perkataan peratus adalah berasal daripada perkataan latin iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. Bagaimanapun pembelajaran tentang peratus sering menimbulkan kesukaran di kalangan murid-murid terutama untuk memahami konsep peratus. Contohnya : . % adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”. menggunakan simbol % bagi menunjukkan pengurangan harga daripada harga asal sesuatu barang.

Contohnya : • Seorang peniaga mengatakan 20% daripada buah manggisnya dalam sebuah kotak rosak? • Kirakan bilangan buah manggis dalam sebuah kotak berkenaan yang mengandungi 100 biji? Semasa di tahun 5.00. Guru perlu bertanyakan berkatain masalah yang dihadapi. Contohnya melibatkan murid dengan aktiviti jual beli dengan mengaitkan pengalaman sedia ada dan kehidupan persekitaran murid.00 bermaksud jumlah keuntungan RM30. Rosman menerima wang saku sebanyak RM2. Penyelesaian ini adalah berdasarkan kepada 1 bahagian daripada keseluruhan pelajar lelaki dan perempau. Oleh itu harga jualan barangan tersebut ialah RM100.asalah mengenal pasti asas yang betul (correct base) dalam .00 iaitu RM130.00. Bagaimanapun terdapat murid yang mencari peratus berdasarkan nisbah antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. murid perlu diberi penekanan berkaitan konsep peratus. Masalah seterusnya yang dihadapi dan dlilakukan oleh pelajar ialah berkaitan menggunakan konsep nilai keseluruhan (whole) untuk mendapatkan jawapan.00 sehari daripada bapanya.00 + RM30. Setelah memasuki Tahun 6. Pembelajaran secara bermakna dengan mengambil kira pengalaman pelajar sendiri amat digalakkan. iaitu pelajar perempuan. Mereka keliru dalam mencari peratus sama ada daripada keseluruhan pelajar atau kumpulan pelajar yang satu lagi.00 Murid mengalamai kesukaran untuk menyatakan pecahan sebagai peratus. Ahmad mendapat kenaikan jumlah wang saku daripada sebanyak 20% Berapakah wang saku yang diterima oleh Ahmad semasaa di Tahun 6 sekarang? ATAU 100/50 x 100 – 2 Murid selalunya menghadapi . iaitu 100%. Untuk mengatasi masalah kesilapan dan miskonsepsi berkaitan peratus.Jika harga beg tangan ini adalah RM100. Contohnya : Apakah 50% daripada 100? Jawapan murid 100/50 =2 membuat komputasi peratus. Sekiranya beg tangan ini deijual dengan keuntungan 30% Berapakah harga barunya? Dalam masalah ini murid dapat gambaran bahawa 30% daripada RM100. Elakkan murid menghafal formula semata-mata tanpa memahaminya. Berapa peratus pelajar lelaki? Satu penyelesaian yang mungkin ialah ¼ x 100% iaitu 25%. Contohnya : ¼ daripada murid kelad 4B adalah lelaki. Dedahkan murid dengan soalan yang berkaitan kehidupan seharian mereka.

memperkayakan kefahaman murid terhadao konsep peratus ialah :     Gambaran peratus berdasarkan objek sebenar. Gambaran peratus dalam bentuk gambarajah.. Algoritma atau prosedur mencari peratus menggunakan rumus. .Soalan sebeignin memerlukan pemahaman murid-murid tentang konsep peratua. Terdapat empat kemahiran yang boleh Perbincangan berkumpulan dan ksimpulan daripada pelajar sendiri tentang konsep peratus amat bermakna kepada mereka. Konsep peratus serta hubungannya dengan pecahan dan perpuluhan.