KRM 3013 : ASAS NOMBOR

TAJUK :

BAHAGIAN A: TUGASAN 2

KUMPULAN : UPSI07 (A112PJJ)

DISEDIAKAN OLEH : NAMA MOHD NUZAIHAN BIN MIZHAR NO. ID D20102042190 NO. TELEFON 0193756447

NAMA TUTOR E-LEARNING TARIKH SERAH

: DR. MOHD UZI BIN DOLLAH : 06 MEI 2012

algorithma dan teori-teorei yang kerap digunakan (Short &Spanos 1989). walaupun kerap dikatakan bahasa matematik adalah ringkas tetapi ia mempunyai maksud yang khusus dan tepat bagi mempelajari matematik.1. Mata pelajaran ini mempunyai bahasa tersendiri yang khusus. 1. Bahasa matematik yang khusus melibatkan penjelasan polapola. tetapi jauh lebih penting adalah mewujudkan pengalaman bermakna kepada murid-murid. pecahan. Konsep dan miskonsepsi dalam pengajaran perlu diambil kira di samping pengetahuan isi kandungan pedagogi. hukum-hukum dan rumus-rumus yang perlu diingati. murid-murid akan membina makna terhadap nombor Melalui pengalaman bermakna dan seterusnya berupaya mengaplikasikannya dalam situasi yang baru dalam kehidupan mereka. malah sama pentingnya ialah strategi atau kaedah pengajaran yang sesuai. Seterusnya pelajar akan membuat pelbagai andaian dan pemikiran yang tidak betul tentang matematik. penguasaan pengetahuan isi kandungan pedagogi (pedagogical content knowledge atau PCK) amat diutamakan demi memastikan matlamat pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. wang. perpuluhan. peraturan-peraturan langkah kerja. Sekiranya kaedah penyampaian guru tidak dapat diterima oleh pelajar maka proses pembelajaran tidak akan berjaya.1 Pengenalan Matematik adalah mata pelajaran abstrak yang melibatkan penggunaan rumus. Oleh yang demikian. Miskonsepsi adalah sesuatu kepercayaan atau pegangan yang terbentuk . Seseorang guru seharusnya bukan hanya menganggap pengetahuan isi kandungan atau konsep sahajalah penting untuk pembelajaran berkesan. Penekanan terhadap asas nombor bukan sahaja memberi pengetahuan dan kemahiran kepada murid-murid. Asas nombor yang sangat diberi penekanan adalah seperti nombor bulat.0 Pendahuluan Pengajaran matematik sekolah rendah amat menekankan kepada penguasaan dalam asas nombor. Setiap pelajar secara amnya mempunyai latar belakang yang tersendiri iaitu dari segi latar belakang keluarga dan pergaulan. Sekiranya ilmu yang bercanggah ini tidak diperbetulkan makan ia akan membentuk miskonsepsi dalam ilmu yang ingin disampaikan. dan peratus. Oleh itu. Guru berdepan dengan pelajar yang membawa ilmu dan pengalaman yang dipelajari dari luar yang kemungkinan bercanggah dengan apa yang guru sampaikan semasa sesi pengajaran. Sikap terhadap matematik juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan fokus pelajar terhadap perkara yang guru mengajar. bahasa memainkan peranan yang penting dalam memindahkan maklumat yang diperolehi oleh guru kepada pelajar (MacGregor& Moore 1991). hubungan.

McDermott 1984. maka jawapannya adalah dengan menambahkan sifar pada nombor itu. Contohnya. 2.1 Unit 1 dan Unit 2 : Nombor Bulat 2. kemungkinan tanpa disedari oleh guru. Klopfer&Gunstone 1982. murid-murid yang menghadapi kesukaran ini akan menyusun nombor dengan mengabaikan titik perpuluhan bagi memberi jawapan yang salah. 2. ( jawapan : 33. murid-murid diajar untuk menyusun nilai tempat digit dan tambah seca menegak. Seterusnya pelajar akan mengingati ajaran guru. Resnick 1983).3) Contoh : .0 Kesukaran dan Miskonsepsi Dalam Pengajaran matematik Dalam mempelajari matematik murid menghadapi pelbagai kesukaran samada memahami atau mengetahui langkah penyelesaian. adakah caranya sama? Kecekapan guru dalam pengetahuan kandungan pedagogikal adalah sangat penting di samping penggunaan bahasa yang tersusun bagi mengelakkan pelajar daripada membuat andaian atau miskonsepsi terhadap apa yang mereka ajar (Tikunoff 1983). Tetapi kesukaran yang sering dihadapi oleh murid-murid banyak berpunca daripada kecuaian dan miskonsepsi.1.apabila pelajar mempelajari sesuatu perkara yang tidak betul (Champagne. Apabila diberikan masalah seperti (100 +23. guru mengajar pelajar jalan pintas untuk kira darab sesuatu nombor dengan angka 10.Miskonsepsi boleh juga terjadi apabila guru mengajar sesuatu perkara yang tidak betul.1 Miskonsepsi Nilai Tempat Murid-murid mempunyai miskonsepsi tentang nilai tempat bagi masalah aritmetik atau digit yang selalu disusun secara menegak dan bermula dari kanan. Secara lazimnya. Kesukaran berpunca daripada kecuaian murid agak mudah dikesan oleh guru tetapi kesukaran yang berpunca daripada miskonsepsi agak mencabar dan lebih sukar diatasi.3). tetapi bagaimana pula sekiranya kalau kira darab angka 10 dengan suatu nombor perpuluhan.

Tindakan ini akan memberi pengukuhan tentang tujuan titik perpuluhan di samping memberi gambaran tentang nilai tempat bagi suatu nombor bulat. walaupun suatu nombor itu ditulis tanpa titik perpuluhan ( seperti 76) tetapi sebenarnya terdapat titik perpuluhan bagi sebarang nombor bulat iaitu 76. Miskonsepsi ini timbul daripada kefahaman yang salah tentang operasi kira tolak iaitu”operasi tolak hanya boleh berlaku dengan nombor besar ditolak dengan nombor yang lebih kecil”. Contohnya : . 89.0 Contoh garis nombor : 100 + 23. 340. 34.Bagi mengatasi masalah miskonsepsi ini.0. 89.gunakan garis nombor untuk menunjukkan beza antara integer dan nilai perpuluhan.3 = 2. Contoh: 76.0.0. 350 Untuk latihan.1. Kanak-kanak dilihat menolak digit kecil dalam setiap lajur daripada digit yang lebih besar tanpa mengmbil kira kedudukan digit tersebut. Murid perlu sering diingatibahawa. 34.2 Miskonsepsi Kira Tolak Kanak-kanak yang berumur 7 ke 8 tahun sering mengalami miskonsepsi ‘smaller-from-large’.0 perpuluhan dan sifar selepas nombor bulat. minta murid-murid meletakkan titik 76.

Mula-mula guru memberi contoh penolakan nombor yang besar ditolak nombor yang kecil kemudian barulah memberi contoh penolakan nombor yang kecil kepada nombor yang besar. Kemungkinan murid mengenali nombor tetapi tidak pasti berapa banyak objek yang ada. membilang. merekodkan dengan perkataan dan simbol. memadan satu dengan satu. Contoh 1 Nombor yang besar tolak nombor yang kecil 9 . Seterusnya berikan penjelasan menggunakan contoh yang dikemukakan antaranya ialah jumlah objek yang sedikit tidak dapat ditolak kerana bilangannya tidak mencukupi.Bagi mengatasi masalah ini. Apabila guru menggunakan nombor murid tidak mengenalpasti berapa bilangan yang ada.5 Contoh 2 Nombor yang besar tolak nombor yang kecil 302 -1 8 7 Seterusnya guru perlulah memberikan penekanan kepada enam kemahiran asas iaiti mengelas dan membanding. . pengajaran yang disampaikan oleh guru hendaklah menggunakan bahan konkrit untuk dijadikan bahan bantu mengajar. menyusun nombor mengikut tertib dan memahami konsep nilai tempat. Tetapi dengan adanya objek yang digunakan untuk menunjuk cara murid akan mudah memahami dan menyelesaikan masalah penolakan nombor.

2 Unit 3 dan Unit 4 : Nombor Percahan Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia semenjak sebelum masehi lagi. Pecahan (Bahasa Inggeris: fraction dari Bahasa Latin fractus. menunjukkan yang 4 bahagian yang membentuk keseluruhan. Di samping itu juga murid perlu diperkenalkan dengan kaedah pengumpulan semula untuk menyelesaikan masalah penolakan ini. yang kini hanya dikenali sebagai "perpuluhan". 4.Penggunaan lain pecahan . sementara penyebut. yang menggunakan penyebut 100 sahaja. Penerangan yang jelas daripada guru membolehkan murid memahami cara penyelesaian yang mudah. Untuk menyelesaikan masalah penolakan nombor murid telah memahami bahawa objek yang sedikit tidak boleh digunakan untuk menolak benda yang banyak. Kemahiran mengelas dan membanding merupakan konsep asas pranombor yang harus ditrekankan di peringkat awal pengajaran matematik. 75 peratus bermaksud 75/100.75 mempunyai pengangka 75 dan penyebut 10 kuasa 2 (kerana terdapat 2 digit di kanan titik perpuluhan). Dalam perkembangan seterusnya. dan seterusnya.D. 2. Penyebutnya adalah nombor asas sepuluh yang dikuasakan dengan nombor yang ditentukan oleh bilangan digit di kanan titik perpuluhan. satu perempat. pengangka mewakili beberapa bahagian sama dan penyebut menunjukkan berapa banyak bahagian-bahagian tersebut yang membentuk keseluruhan. Sebagai contoh dalam pecahan 3/4. Antaranya Babylon purba telah menggunakan matematik semenjak 2000 B. pecahan perpuluhan pula diperkenalkan. 3. Jenis pecahan ketiga yang sering digunakan ialah "peratusan". Jadi nombor perpuluhan 0. Dalam matematik. pengangka. "dipecahkan") ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda. satu pertiga. Jadi penyebutnya ialah 100. pecahan "kasar" atau pecahan biasa telah dibangunkan dan ia masih digunakan sehingga hari ini.Kemudian. menunjukkan 3 bahagian sama. Pecahan ini terdiri daripada satu pengangka dan satu penyebut. Pada peringkat murid diberikan benda maujud yang digunakan untuk membilang dan membanding secara intuitif dan mengenal pasti kumpulan yang banyak atau sedikit.C lagi. set untuk semua pecahan (kasar) dipanggil set nombor nisbah dan diwakili simbol Q.Pecahan terawal adalah salingan integer-integer yang menggunakan simbol mewakili satu perdua. Jadi. Ptolemy juga antara yang termasyhur dan terawal dalam mengetengahkan nombor pecahan ini iaitu kira-kira 125A.Di peringkat awal proses pembelajaran kanak-kanak perlu diberi penekanan tentang kefahaman secara bermakna dan rasional tentang konsep-konsep asas matematik .

ia digelar solidus atau slash. beberapa pecahan dinyatakan dalam satu angka. Tanda solidus boleh diabaikan dari gaya mencondong (cth. ia banyak digunakan dalam isyarat lalu lintas di beberapa negara. "palang pecahan". 34). contoh 3⁄4. nombor di atas dikenali sebagai pengangka sementara yang di bawah dikenali sebagai penyebut. pecahan 3/4 juga digunakan untuk menunjukkan nisbah 3:4 (tiga kepada empat) dan pembahagian 3 ÷ 4 (tiga dibahagikan dengan empat). Lazimnya. Dalam paparan komputer dan tipografi. yang mengurangkan ruang tetapi masih memberi makna dalam konteksnya. Pecahan biasa atau kasar biasanya ditulis dalam satu pasangan nombor. satu garisan memisahkan keduanya. Jadi. ia digelar vinculum atau secara tidak rasmi. Jika garisannya melintang.ialah untuk menunjukkan nisbah dan pembahagian. seperti : . Jika garisan ini mencondong. Antaranya:  (satu perempat)  (satu perdua)  (tiga perempat)  (satu pertiga)  (dua pertiga)  (satu perlapan) .

Kesilapan ini didapati semakin berkurangan apabila tahap keupayaan murid-murid semakin bertambah. Dapatan ini selaras dengan kajian Cox (1975) yang juga mendapati bahawa kesilapan paling kerap berlaku dalam penolakan pecahan yang melibatkan digit kecil berbanding dengan digit besar.9% daripada sejumlah 402 kesilapan yang telah dikenalpasti. Misalnya : Ward (1979) melaporkan bahawa kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh muridnya adalah kerana murid kurang memahami konsep nilai tempat. Jumlah bilangan kesilapan adalah 21. kesilapan berlaku pada semua jenis kemahiran yang perlu mengumpul semula. Beliau mengesani masalah ini dengan menggunakan item-item yang berhubung kait secara langsung untuk menguji idea-idea nilai tempat.2.1 Miskonsepsi Pengangka dan Penyebut Dianggap sebagai Nombor Bulat Secara Berasingan 2.2. .2 Miskonsepsi Penyebut Bagi Kira Tambah dan Kira Darab Nombor Pecahan Kesilapan Mengumpul Untuk penolakan pecahan. (tiga perlapan)  (lima perlapan)  (tujuh perlapan) 2.

Kesilapan Fakta Asas Kesilapan melibatkan mengumpul semula dan beberapa fakta asas. biasanya murid-murid menggunakan operasi yang betul pada permulaannya tetapi kemudiannya. Untuk jenis kesilapan ini. Misalnya : dan Algoritma Defektif Kesilapan murid adalah melibatkan pengaplikasian algoritma yang salah. menyeleweng dan berkecenderungan kepada operasi yang lain. Misalnya : Kesalahan pelajar dalam kes ini mungkin disebabkan salah interpretasi atau salah faham tentang pengajaran guru. Engelhardt (1977) juga mendapati bahwa kebanyakan kesilapan jenis ini berlaku pada nombor yang berdigit besar dan bukannya disebabkan oleh kegagalan kanak-kanak mengingati nombor fakta. Misalnya: Operasi yang Salah Kesalahan biasa ini bukan disebabkan oleh pengingatan fakta asas yang silap tetapi menyalahgunakan operasi. . Akan tetapi tiada kesilapan jenis ini yang dilakukan oleh murid dari kumpulan kurtil tinggi.

35? Sebenarnya nombor 2. pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan. Misalnya: Sekali lagi. Bagaimanapun pengajaran melibatkan nombor perpuluhan ini agak mengelirukan dan perlu dilaksanakan secara berhati-hati.35 ini boleh dicerakinkan kepada dua bahagian nombor yang utama iaitu nombor bulat dan nombor perpuluhan. kanak-kanak mungkin melakukan kesilapan ini disebabkan kurang memahami konsep sifar dalam operasi penolakan pecahan. Kesukaran yang sering dihadapi oleh murid-murid adalah berpunca daripada kefahaman yang salah tentang sesuatu konsep matematik atau miskonsepsi.35. Contohnya nombor 2. Kecuaian yang dilakukan oleh murid-murid dapat dikesan dan diatasi dengan cara menyemak semula penyelesaian aygn telah dilakukan. Murid-murid berkenaan mungkin berpendapat bahawa penolakan nombor pecahan dan penambahan nombor pecahan akan menghasilkan nombor yang sama. 2. kerana nombor perpuluhan mempunyai pertalian yang erat dengan nombor bulat dan nombor pecahan. Pengajaran nombor bulat dan nombor pecahan merupakan prasyarat sebelum pengajaran nombor perpuluhan dilaksanakan. ahagian nombor bulat ialah 2 manakala bahagian nombor perpuluhan ialah 0.3 Unit 5 dan Unit 6 : Nombor Perpuluhan Secara umum.Kesilapan Identiti Kesalahan kanak-kanak dalam kes ini disebabkan oleh kekeliruan dalam pengiraan nombor yang sama dengan 1. Misalnya Kesilapan Sifar Kanak-kanak menghadapi masalah tentang konsep sifar. Kesukaran ini sukar dikesan oleh .

lebih sedikit bilangan digit di sebelah kanan sesuatu nombor maka lebih kecillah nopmbor tersebut.34. Oleh itu guru memainkan peranan penting untuk mengesan kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dan mencari jalan mengatasinya.3. Terdapat juga pelajar beranggapan sebaliknya iaitu lebih banyaknombor di sebelah kanan titik perpuluhan. contohnya 12. seperti 32. number features’. iv. Pelajar dilihat membuat generalisasi peraturan bagi nombor bulat diguna pakai untuk nombor perpuluhan dan ‘misuse’ peraturan nombor bulat bila membuat penyelesaian bagi nombor perpuluhan.45 adalah lebih besar daripada 54. iii. ii.murid-murid sendiri.1 Kesukaran dan Miskonsepsi Mengaplikasikan Nombor Perpuluhan Sebagaimana Nombor Bulat Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan berbanding dengan nombor bulat. iaitu titik perpuluhan dianggap tidak bermakna dalam memberi nilai sesuatu nombor.3. Sebaliknya. Contohnya berlaku miskonsepsi apabila menganggap nombor 23.1983). Contohnya: pelajar mengalami kesukaran untuk mengenal magnitude bagi nombor perpuluhan jika terdapat nombor digit di sebelah kanan titik perpuluhan dan menganggapkan nombor perpuluhan sebagai nombor bulat.34234 adalah dianggap lebih kecil daripada 12. Terdapat pelajar yang mengalami kesukaran dengan ‘sifar’(zero). sebaliknya menambah sifar di sebelah kiri bagi nombor asal tidak menambah nilai nombor tersebut. lebih kecil nombor tersebut (Resnick &Neshaer. 2. Pelajar sedar dengan menambah sifar di kanan digit bagi \nombor bulat akan menambah nombor dengan faktor 10. sebagaimana berikut: i.45. Terdapat kekeliruan di mana sifat-sifat (properties) nombor bulat yang diaplikasikan kepada nombor perpuluhan atau tidak boleh diaplikasikan. Pelajar membuat anggapan bahawa lebih banak digit di sebelah kanan titik perpuluhan maka lebih besar nombor tersebut. dianggap sebagai 3245. Ini menunjukkan pelajar membuat overgeneralization of decimal features instead of wholenombor perpuluhan .

-. pengajaran tentang wang ini harus dilihat daripada dua aspek yang berbeza iaitu : 1. x dan ÷ tetapi juga operasi dan konsep wang seperti nilai sesuatu unit wang dan penggunaan wang 2.1 Kesukaran dan Miskonsepsi Mengenal bentuk wang Kesukaran murid dalam tajuk ini berlaku dalam dua bentuk iaitu pertama kesukaran murid dalam mempelajari pengajaran tentang wang berkait secara langsung dengaan pengetahuan tentang nombor yang lain seperti nombor bulat.00 50 sen / RM0. walaupun mereka masih kecil. Ini disebabkan perwakilan wang adalah ditulis dalam nombor perpuluhan dan peratus. sudah tentu dia juga menghadapi masalah dalam kiraan tentang wang. Operasi matematik melibatkan wang.4.4 Unit 7 dan Unit 8 : Wang Wang merupakan asas dalam kehidupan manusia. Sebagai seorang guru.10 RM1. perpuluhan dan peratus.50 .2. Dalam aspek ini murid bukan sahaja perlu menguasai operasi matematik asas yang biasa digunakan seperti +. Oleh itu miskonsepsi yang berlaku dalam pembelajaran tentang wang amat berkait dengan miskonsepsi yang berlaku dalam operasioperasi matematik tajuk nombor bulat dan perpuluhan. Contoh : 10 sen / RM0. Boleh dikatakan setiap orang atau murid berpengalaman dalam soal kewangan serta mengetahui peranan wang dalam kehidupan seharian manusia.3.2 2. Kemahiran penyelesaian masalah melibatkan wang. 2.

Untuk mengatasi miskonsepsi ini. Kesukaran ini berpunca daripada Berkaitan dengan bahan yang digunakan untuk membuat wang. guru. Murid diminta meneliti wang berikut dengan mencatat butiran wang seperti warna.00 adalah lebih berharga daripada 1 helai RM5. guru hendaklah mengadakan aktiviti yang melibatkan murid dengan wang.00.00 Saiz duit syiling Depan duit syiling Belakang Murid dibimbing untuk mengisi jadual yang disediakan oleh Catatan pada permukaan Jenis duit syiling 1 ringgit 5 ringgit 10 ringgit 50 ringgit 100 ringgit Saiz duit syiling Depan duit syiling Belakang .RM5.00. Murid diberi wang contoh seakan-akan wang sebenar. nombor yang ditulis dan ukiran di belakang syiling. berat. itu sendiri. Bagi murid-murid pra sekolah atau murid darjah 1 mungkin menghadapi masalah untuk menentukan nilai wang syiling dan wang kertas. Dalam hal ini terdapat murid-murid terutama di peringkat awal persekolahan yang menganggap 2 helai duit RM1.00 Kedua adalah berkait dengan nilai wang miskonsepsi tentang nilai wang.Contoh jadual : Catatan pada permukaan Jenis duit syiling 5 sen 10 sen 20 sen 50 sen 1. ii. Banyak atau sedikit kepingan atau helaian wang juga boleh mempengaruhi murid dalam menentukan nilai wang. Contohnya : i. Dalam hal ini terdapat murid yang menganggap wang 50 sen lebih bernilai daripada wang RM 1.

Akhir sekal. Misalnya ketika menentukan :   Barangan yang harga RM5. Seterusnya mewarnakan dan menampal lukisan tersebut pada jadual mengikut wang syiling masing-masing. murid diminta membuat refleksi berdasarkan pengalaman masing-masing tentang nilai mata wang . Contohnya nilai wang yang lebih besar boleh membeli barangan yang lebih mahal atau lebih banyak. . Bagi mengatasi kesukaran dan miskonsepsi murid dalam menentukan nilai wang guru hendaklah memberi kefahaman kepada murid tentang nilai wang melalui aktiviti kelas.Ini menimbulkan kekeliruan dan kesukaran murid-murid kerana menganggap beli 1 percuma 1 adalah lebih murah. Contohnya : Murid diminta menekap atau melukis permukaan wang.guru akan membuat rumusan tentang nilai wang yang ditentukan melalui nombor yang tertera pada permukaannya. Disamping itu juga guru perlu menerapkan nilainilai murni agar murid sayangkan wang dan tidak boros semasa berbelanjaserta terapkan hasil pendapatan yang halal perlu ditekankan dalam usaha untuk mendapatkan wang.2 Kesukaran dan Miskonsepsi Menenentukan Nilai Wang Dalam urusan jual beli juga sering menimbulkan miskonsepsi dalam kalangan kanak-kanak mahupun orang dewasa. Aktiviti ini dijalankan dalam kumpulan.00 ditawarkan pembelian 1 percuma 1 Barangan yang berharga RM5. Setelah membuat pembentangan .4.00 ditawarkan diskaun 50%.2. Contoh ketika menentukan barangan yang lebih murah selepas diskaun.

Peratus juga boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100. Sebenarnya simbp. % adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”. Jenis Mata Wang 5 sen 10 sen 20 sen 50 sen 1 ringgit 5 ringgit 2. iaitu nombor bulat. pecahan dan perpuluhan.Contoh jadual Mengenali Nilai Wang. Bagaimanapun pembelajaran tentang peratus sering menimbulkan kesukaran di kalangan murid-murid terutama untuk memahami konsep peratus. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1 / 100. menggunakan simbol % bagi menunjukkan pengurangan harga daripada harga asal sesuatu barang.1 Kesukaran dan Miskonsepsi Peratus Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. 2. Contohnya : . Perkataan peratus adalah berasal daripada perkataan latin iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. Perkataan “peratus” ini banyak digunakan di pasar raya terutama ketika jualan musim perayaan.5 Unit 9 dan Unit 10 Pengajaran Peratus Ianya Tekapan/Lukisan Wang-Muka 1 Tekapan/Lukisan Wang-Muka 2 Simbol (contoh RM1 dan RM5) Perkataan Perkataan “peratus” sememangnya tidak asing kepada kebanyakan kira.5. menggambarkan maksud perbandingan dua kuantiti.

00.asalah mengenal pasti asas yang betul (correct base) dalam . Rosman menerima wang saku sebanyak RM2. Bagaimanapun terdapat murid yang mencari peratus berdasarkan nisbah antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Mereka keliru dalam mencari peratus sama ada daripada keseluruhan pelajar atau kumpulan pelajar yang satu lagi. Oleh itu harga jualan barangan tersebut ialah RM100. Pembelajaran secara bermakna dengan mengambil kira pengalaman pelajar sendiri amat digalakkan. Sekiranya beg tangan ini deijual dengan keuntungan 30% Berapakah harga barunya? Dalam masalah ini murid dapat gambaran bahawa 30% daripada RM100. iaitu pelajar perempuan.00 + RM30.00 iaitu RM130. murid perlu diberi penekanan berkaitan konsep peratus. Contohnya : • Seorang peniaga mengatakan 20% daripada buah manggisnya dalam sebuah kotak rosak? • Kirakan bilangan buah manggis dalam sebuah kotak berkenaan yang mengandungi 100 biji? Semasa di tahun 5. Ahmad mendapat kenaikan jumlah wang saku daripada sebanyak 20% Berapakah wang saku yang diterima oleh Ahmad semasaa di Tahun 6 sekarang? ATAU 100/50 x 100 – 2 Murid selalunya menghadapi . Penyelesaian ini adalah berdasarkan kepada 1 bahagian daripada keseluruhan pelajar lelaki dan perempau.00. Dedahkan murid dengan soalan yang berkaitan kehidupan seharian mereka. Contohnya : ¼ daripada murid kelad 4B adalah lelaki. Contohnya melibatkan murid dengan aktiviti jual beli dengan mengaitkan pengalaman sedia ada dan kehidupan persekitaran murid. Setelah memasuki Tahun 6. iaitu 100%. Masalah seterusnya yang dihadapi dan dlilakukan oleh pelajar ialah berkaitan menggunakan konsep nilai keseluruhan (whole) untuk mendapatkan jawapan.00 bermaksud jumlah keuntungan RM30. Untuk mengatasi masalah kesilapan dan miskonsepsi berkaitan peratus. Elakkan murid menghafal formula semata-mata tanpa memahaminya.00 Murid mengalamai kesukaran untuk menyatakan pecahan sebagai peratus. Berapa peratus pelajar lelaki? Satu penyelesaian yang mungkin ialah ¼ x 100% iaitu 25%.Jika harga beg tangan ini adalah RM100.00 sehari daripada bapanya. Contohnya : Apakah 50% daripada 100? Jawapan murid 100/50 =2 membuat komputasi peratus. Guru perlu bertanyakan berkatain masalah yang dihadapi.

Gambaran peratus dalam bentuk gambarajah. memperkayakan kefahaman murid terhadao konsep peratus ialah :     Gambaran peratus berdasarkan objek sebenar. Terdapat empat kemahiran yang boleh Perbincangan berkumpulan dan ksimpulan daripada pelajar sendiri tentang konsep peratus amat bermakna kepada mereka. .. Konsep peratus serta hubungannya dengan pecahan dan perpuluhan. Algoritma atau prosedur mencari peratus menggunakan rumus.Soalan sebeignin memerlukan pemahaman murid-murid tentang konsep peratua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful