P. 1
Annual Report PPUM 2010

Annual Report PPUM 2010

|Views: 415|Likes:
Published by Ellma Shaffina

More info:

Published by: Ellma Shaffina on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

Sections

  • Sokongan Klinikal
  • Bukan Klinikal
  • Diari Korporat
  • • Penyata Kewangan
  • Senarai Penerbitan
  • Objektif Kualiti Teras PPUM

LAPORAN TAHUNAN

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

2010

Pusat Perubatan Universiti Malaya

iii

Visi
Misi
Nilai Teras

1. Laporan Eksekutif PPUM

7

• Ringkasan Prestasi Keseluruhan
»Perangkaan Pesakit PPUM
»Perkhidmatan Perawatan PPUM
»Pembangunan dan Pengubahsuaian Struktur
»Perolehan
»Kedudukan Kewangan PPUM
»Kemudahan dan Pengurusan Sistem Teknologi
• Tadbir Urus PPUM
• Pencapaian Utama PPUM Pada Tahun 2010
• Perkhidmatan/Prosedur Terbaru Yang Diperkenalkan
• Penyelidikan Yang Telah Dijalankan

2. Laporan Perangkaan Pesakit

39

3. Carta Organisasi PPUM

46

4. Kedudukan PPUM Dalam Organisasi UM

47

5. Lembaga Pengurus PPUM

48

6. Pegawai-pegawai Utama

50

7. Laporan Pusat Tanggungjawab

Klinikal

55

• Obstetrik dan Ginekologi
• Perubatan
• Pediatrik
• Perubatan Psikologi
• Surgeri
• Surgeri Ortopedik
• Perubatan Rawatan Utama
• Anestesiologi
• Otorinolaringologi
• Perubatan Pemulihan
• Pengimejan Bio-Perubatan
• Onkologi Klinikal
• Oftalmologi
• Perubatan Kesukanan
• Fizik Perubatan
• Trauma dan Kecemasan
• Perkembangan Perubatan

Kandungan

Laporan Tahunan 2010

iv

Sokongan Klinikal

116

• Dietetik
• Pengurusan Makmal
• Farmasi
• Kebajikan Perubatan
• Perubatan Transfusi
• Maklumat Pesakit
• Pentadbiran Kejururawatan

»

» Perkhidmatan»Ambulatori

»

» Perkhidmatan»Pesakit»Dalam

»

» Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah

»

» Perkembangan»Kejururawatan»

• Kawalan Jangkitan
• Mikrobiologi Perubatan
• Patologi

»

» Patologi»Anatomik

»

» Patologi»Forensik

»

» Bahagian»Perubatan»Makmal

Bukan Klinikal

175

• Audit Dalam
• Hal Ehwal Korporat
• Perhubungan Awam
• Pembangunan Organisasi
• Pembangunan Insan
• Sumber Bahan
• Sumber Kewangan
• Sumber Perkhidmatan
• Nadi IT
• Kejuruteraan BioMedikal
• Pengurusan Am dan Fasiliti
• Kolej Kejururawatan
• Kolej Radiograf
• Kolej Teknologi Makmal Perubatan
• Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan

8. Diari Korporat

241

9. Penyata Kewangan

249

10. Senarai Penerbitan

273

11. Objektif Kualiti Teras

291

12. Piagam Pelanggan

293

Visi, Misi dan Nilai Teras PPUM

VISI

PPUM berhasrat untuk menjadi sebuah pusat
perubatan bertaraf dunia yang menyediakan
perkhidmatan penjagaan kesihatan, latihan dan
penyelidikan perubatan yang berkualiti tinggi
berdasarkan standard-standard antarabangsa.

MISI

PPUM adalah komited untuk menyediakan
perkhidmatan penjagaan kesihatan, latihan
dan penyelidikan yang berkualiti tinggi dalam
perkhidmatan perubatan tertiar, komuniti dan
kebajikan pesakit.

NILAI TERAS

• KECEMERLANGAN

• EFISIEN

• EMPATI

• ETIKA

• BERPUSATKAN PESAKIT

• KEMESRAAN

Prof. Dato’ Dr. Ikram Shah bin Ismail

Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya

Laporan Eksekutif
Pusat Perubatan Universiti Malaya

Perangkaan Pesakit PPUM

Pada tahun 2010, Pusat Perubatan Universiti
Malaya (PPUM) telah merawat seramai 932,890
orang pesakit. Perangkaan keseluruhan ini
merangkumi tiga (3) perkhidmatan utama PPUM
iaitu perkhidmatan Ambulatori (termasuk klinik-
klinik pakar), perkhidmatan Pesakit Dalam dan
perkhidmatan Trauma dan Kecemasan.
Perkhidmatan Ambulatori yang merawat
pesakit luar dan harian telah memberi rawatan
kepada 775,403 pesakit pada sepanjang tahun
2010 berbanding 773,904 pesakit pada tahun 2009.
Kenaikan sebanyak 0.6% ini adalah sejajar dengan
pewujudan beberapa buah klinik/perkhidmatan baru
seperti Klinik Extracorporeal Shockware Myocardial
Ravascularization (ESMR) oleh Unit Kardiologi, PTj
Perubatan; Renal General Clinic and Renal TxGN
oleh Klinik Renal, PTj Perubatan; Uro-Oncology

Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) merupakan sebuah hospital pengajaran yang menerima Pensijilan
MS ISO 9001:2008 bagi perkhidmatan penjagaan pesakit termasuk perkhidmatan sokongan serta Akreditasi
Makmal Perubatan MS ISO 15189:2007 bagi perkhidmatan diagnostik, telah melaksanakan penambahbaikan
berterusan pada tahun 2010 bagi memastikan PPUM sentiasa memberikan perkhidmatan yang cemerlang,
konsisten, efsyen dan beretika bagi memenuhi keperluan pelanggan.
Laporan ini dikemukakan untuk memaklumkan tindakan-tindakan penambahbaikan yang telah dilakukan
pada tahun 2010 antaranya penambahbaikan terhadap proses perkhidmatan, pewujudan Objektif Kualiti baru
sebagai petunjuk standard perkhidmatan yang diberikan, penambahbaikan terhadap struktur serta pembelian
peralatan-peralatan baru yang dapat memberi gambaran pencapaian prestasi keseluruhan PPUM dalam
menyediakan perkhidmatan kepada pesakit.

RINGKASAN PRESTASI KESELURUHAN

Combined Clinic oleh PTj Surgeri, Upper Limb Clinic
oleh PTj Surgeri Ortopedik, Women Wellness Clinic
oleh PTj Perubatan Psikologi dan Klinik Berhenti
Merokok oleh PTj Perubatan Rawatan Utama.
Perkhidmatan Pesakit Dalam pula merawat
seramai 49,843 orang pesakit pada tahun 2010
berbanding 49,231 pada tahun 2009 iaitu peningkatan
1.2%. Penyumbang tertinggi kepada peningkatan ini
adalah dari disiplin perubatan.
Manakala perkhidmatan Trauma dan
Kecemasan masih lagi menjadi pilihan pesakit untuk
mendapatkan rawatan terutama selepas waktu
pejabat. Perangkaan tahun 2010 menunjukkan
bahawa perkhidmatan Trauma dan Kecemasan
mengalami peningkatan kehadiran pesakit sebanyak
4.1% iaitu 107,644 orang pesakit dirawat berbanding
seramai 103,442 dirawat pada tahun 2009.

Laporan Tahunan 2010

8

Berikut adalah perangkaan pesakit bagi tahun 2009 - 2010

Maklumat

2010

2009

Perbezaan (%)

Pesakit Luar

775,403

773,904

0.2

Pesakit Dalam

49,843

49,231

1.2

Trauma dan Kecemasan

107,644

103,442

4.1

Discaj

48,345

47,096

2.1

Kematian

1,741

1,632

6.7

Sumber : PTj Maklumat Pesakit

PPUM juga mengalami peningkatan dalam bilangan
pembedahan iaitu seramai 21,847 orang pesakit telah
menjalani pelbagai jenis pembedahan berbanding
cuma 18,584 pembedahan dilaksanakan pada
tahun 2009. Disiplin Surgeri adalah paling banyak
melaksanakan pembedahan pada tahun 2010 iaitu
sebanyak 4,907 pembedahan yang melibatkan
pembedahan Surgeri Am (elektif), Urologi, Surgeri
Neuro, Surgeri Plastik, Surgeri Pediatrik dan Surgeri
Kardiothorasik.

Manakala itu, perkhidmatan ujian diagnostik
telah mengalami sedikit penurunan iaitu hanya
sebanyak 4,934,381 pelbagai ujian makmal

dilaksanakan pada tahun 2010 berbanding dengan
5,501,782 ujian makmal telah dilaksanakan
bagi tahun 2009. Walaupun dari segi statistik
menunjukkan bilangan ujian makmal pada tahun
2010 menurun berbanding tahun 2009, ini tidak
menunjukkan prestasi sebenar makmal kerana
kaedah pengiraan beban kerja bagi dua tahun
tersebut adalah berbeza. Pengiraan beban kerja
tahun 2010 adalah berdasarkan per reportable
test dan ini adalah merupakan pengiraan sebenar
beban kerja berbanding tahun 2009 yang tidak
menggunakan kaedah tersebut. Secara umumnya
peningkatan bilangan ujian bagi setiap disiplin adalah
dalam sekitar 5 hingga 10% setahun.

Perkhidmatan Perawatan PPUM

»

» Tempoh»Masa»Menunggu»Rawatan

Pengurusan PPUM telah menetapkan standard
kualiti tempoh masa menunggu pesakit mendapatkan
rawatan di klinik Ambulatori iaitu 80% pesakit luar
yang ada janji temu akan menerima rawatan
dalam tempoh 2 jam.
Secara purata, prestasi klinik-
klinik pakar adalah memuaskan bagi tahun 2010 di
mana semua klinik pakar telah berjaya merawat lebih
dari 80% pesakit dalam tempoh dua (2) jam kecuali
klinik pakar Oftalmologi dan klinik pakar Perubatan 1.
Berikut adalah jadual prestasi klinik-klinik pakar bagi
tahun 2010.

Masa menunggu dalam tempoh 2 jam

KLINIK – KLINIK

Pesakit yang mendapat

rawatan dalam tempoh 2

jam pada tahun 2010

(%)

Perubatan Rawatan Utama

(RUKA)

Klinik Am

92.2

Perubatan Rawatan Utama

(RUKA)

Klinik Keluarga

87.8

Oftalmologi

71.1

Otorinolaringologi (ENT)

97.3

Pediatrik

85.2

Obstetrik & Ginekologi

87.2

Ortopedik

83.8

Psikiatrik

91.1

Perubatan 1

72.9

Perubatan 2

84.8

Surgeri

82.7

Antenatal

83.4

Sumber : Perkhidmatan Ambulatori

Pusat Perubatan Universiti Malaya

9

Klinik Pakar Oftalmologi secara purata hanya dapat
merawat 71.1% pesakit dalam tempoh 2 jam. Ini
adalah berpunca dari bilangan pesakit yang ramai di
samping terdapat beberapa prosedur yang mengambil
masa yang lama seperti prosedur dilatasi anak mata
dan prosedur pre-invest»yang mengambil masa antara
20 minit hingga 1 jam (bergantung kepada diagnosis
seseorang pesakit) sebelum pesakit boleh dirawat
oleh pegawai perubatan bertugas. Manakala klinik
pakar Perubatan 1 adalah klinik yang mengendalikan
pesakit jantung (kardiologi), paru-paru (chest), renal
dan gastro »yang mempunyai bilangan pesakit yang
paling ramai berbanding dengan klinik-klinik pakar
yang lain. Beberapa tindakan penambahbaikan telah
dan sedang dilaksanakan bagi klinik-klinik ini seperti
menambah baik terhadap proses-proses pemberian
perkhidmatan termasuk pengumpulan data terhadap
pesakit-pesakit yang dirawat serta memberi
keutamaan kepada pesakit-pesakit yang mempunyai
surat rujukan (referral»letter).
Bagi perkhidmatan di Trauma & Kecemasan
pula, secara keseluruhan tempoh masa menunggu
bagi pesakit-pesakit mengikut Triage adalah seperti
berikut:

Objektif Kualiti

Pencapaian

%

100% Pesakit Triage 1 dilihat oleh doktor

dalam masa 0 -10 minit

95.5

90% Pesakit Triage 2 dilihat oleh doktor

dalam masa 30 minit

82.8

75% Pesakit Triage 3 dilihat oleh doktor

dalam masa 90 minit

75.6

70% Pesakit Triage 4 dilihat oleh doktor

dalam masa 180 minit

100

Penurunan peratusan bagi tempoh masa menunggu
pesakit Triage 1 dan Triage 2 adalah berpunca
dari bilangan pesakit kecemasan yang semakin
meningkat iaitu 107,644 pesakit dirawat pada tahun
2010 berbanding 103,442 pesakit pada 2009 iaitu
merupakan peningkatan sebanyak 4.0%. Penurunan
peratusan ini disebabkan oleh peningkatan bilangan
pesakit dengan nisbah pegawai perubatan yang
bertugas adalah tidak setara memandangkan
bilangan pegawai perubatan bertugas masih sama
seperti tahun sebelumnya. Selain itu, tempoh purata
masa pesakit tinggal di Dewan Resusitasi (bagi
kes Triage 1) dan Dewan Rawatan Akut (bagi kes

Triage 2) yang melebihi 200 minit ke 250 minit turut
memberi kesan kepada tempoh masa menunggu
keseluruhan pesakit. Tindakan penambahbaikan
yang sedang dilaksanakan oleh Pengurusan adalah
menambahbaik proses pemberian perkhidmatan
serta cadangan untuk menambah bilangan Pembantu
Perubatan (Medical»Assistant) yang sedia ada untuk
membantu pegawai perubatan bertugas di unit
tersebut.

Bagi perkhidmatan Onkologi Klinikal,
hanya 77.1% daripada pesakit radioterapi yang
perlu menerima rawatan utama dan radikal telah
memulakan rawatan mereka selewat-lewatnya 4
minggu dari tarikh perundingan pertama di Klinik
Onkologi berbanding dengan standard kualiti
yang telah ditetapkan oleh Pengurusan iaitu 90%.
Penurunan peratusan ini adalah disebabkan oleh
kerosakan chiller pada mesin rawatan yang sering
berulang dan pemberhentian beberapa perkhidmatan
sejak dari bulan Oktober 2010 bagi memberi laluan
pemasangan peralatan baru seperti»Large»Bore»
Computed»Tomography»(CT)»Radiotherapy»»Simulator,»
Conventional»Radioteraphy»Simulator,»High»Dose»
Rate»Cobalt-60»Brachytherapy,»Total»Body»Irradiiation»
(TBI) dan 3D»Computerizer»Radiation»Field»Analyzer.
Selepas pemasangan peralatan baru ini selesai
pada tahun 2011, Pengurusan PPUM menjangkakan
bahawa perkhidmatan yang lebih cekap dapat
diberikan kepada pesakit dan secara tidak langsung
mencapai standard kualiti yang ditetapkan.

» Pembekalan Fail Pesakit Untuk Perawatan

PTj Maklumat Pesakit secara purata telah dapat
membekalkan 98.7% fail Pesakit Luar untuk
perawatan dan 99.9% fail Pesakit Dalam pada tahun
2010. Punca 1.3% fail-fail Pesakit Luar tidak dapat
dibekalkan Maklumat Pesakit pada masa rawatan
antaranya adalah terdapat pesakit yang mempunyai
dua (2) atau tiga (3) janji temu di klinik pakar yang
berlainan pada hari yang sama selain terdapat fail-
fail pesakit yang digunakan oleh pegawai perubatan
bagi tujuan penyediaan laporan perubatan dan
penyelidikan. Penambahbaikan yang sedang
dirancang oleh Pengurusan adalah melaksanakan
sistem e-medical»records»(electronic»medical»records)
yang dijangka dapat membantu mempercepatkan
proses capaian rekod pesakit bagi tujuan perawatan
di kalangan pegawai perubatan yang bertugas serta
mengurangkan ruangan penyimpanan rekod pesakit
secara manual.

Laporan Tahunan 2010

10

» Tempoh Masa Menunggu Mendapat Ubat-
ubatan

Proses mendapatkan ubat merupakan proses akhir
yang perlu dilalui oleh setiap pesakit. Pengurusan
PPUM telah menetapkan Objektif Kualiti bagi PTj
Farmasi iaitu 75% pesakit mendapat ubat-ubatan
dalam masa 30 minit selepas penerimaan
preskripsi ubat di Farmasi.
Secara purata hanya
72.1% pesakit telah mendapat ubat-ubatan dalam
masa 30 minit selepas penyerahan preskripsi ubat
dilakukan oleh pesakit. Beberapa faktor telah dikenal
pasti berkaitan dengan ketidakcapaian standard yang
ditetapkan iaitu proses mengikut Model»of»Good»Care
(MOGD) belum diimplimentasi secara menyeluruh
oleh pihak Farmasi iaitu proses yang merangkumi
garis panduan bagi proses labeling,»packaging,»
checking»dan»dispensing di samping penyusunan staf
dalam pasukan kerja.

Bagi menambah baik proses yang sedia ada,
PTj Farmasi telah melaksanakan beberapa perkara
seperti menyusun semula staf dalam pasukan
kerja (termasuk melibatkan penyertaan pelajar
Diploma Farmasi dalam aktiviti pembungkusan
dan pendispensan ubat), menetapkan waktu
rehat staf antara 8.45 pagi hingga 10.15 pagi bagi
memoptimumkan aktiviti farmasi pesakit luar dari
jam 10.15 pagi hingga waktu tengahari, mewujudkan
ketua kumpulan bagi setiap kaunter pendispensan
dan mewujudkan konsep foor»manager bagi
meningkatkan pemantauan dan kelancaran proses
kerja.

Manakala Objektif-objektif Kualiti dari
perkhidmatan sokongan klinikal dan bukan klinikal
yang lain telah menepati standard yang ditetapkan
oleh Pengurusan PPUM bagi tahun 2010.

» Objektif Kualiti Baru Yang Diwujudkan

Objektif Kualiti baru ini diwujudkan (sebagai tambahan
kepada Objektif Kualiti sedia ada) sebagai proses
penambahbaikan berterusan bagi memastikan
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS), PPUM dapat
memberi kesan positif kepada perkhidmatan
perawatan pesakit di PPUM. Objektif Kualiti tersebut
adalah seperti berikut:

• 80% pesakit yang ada janji temu diambil
darah dalam tempoh 1 jam

Pewujudan Objektif Kualiti baru ini telah dapat
mengurangkan aduan berkaitan masa menunggu di
PPUM. Mulai 5 Januari 2010, Pusat Pengambilan

Darah Setempat dibuka dari jam 7.30 pagi hingga
jam 5.00 petang dan mulai 18 Mac 2010, had umur
warga emas diturunkan dari 70 tahun kepada 65
tahun dan orang kurang upaya (OKU) sahaja diberi
keutamaan untuk dipercepatkan proses pembayaran.
Selain itu bagi mempercepatkan proses pembayaran,
perkhidmatan Ambulatori dengan kerjasama PTj
Kewangan telah mengatur dua (2) orang Pembantu
Tadbir (Perkeranian/Operasi) untuk membantu
mengambil pembayaran mulai jam 8.00 pagi sehingga
jam 12.00 tengahari. Berikut adalah jadual yang
menunjukkan bilangan pesakit yang telah diambil
darah dalam tempoh kurang dari satu (1) jam.

Perkhidmatan/

Klinik

Jumlah

Pesakit

Purata Peratusan

dirawat dalam

tempoh < 1 jam

Pusat Pengambilan

Darah Setempat

20,778

97.3%

» Kawalan Jangkitan

PPUM telah dapat mengekalkan kadar jangkitan
nosokomial tidak melebihi 8.5% pada tahun 2010
berdasarkan dua kali kajian yang telah dilakukan oleh
PTj Kawalan Jangkitan.

Masa Kajian

Pencapaian

Mac 2010

776 patients surveyed and number of
patient with active or resolving Healthcare
Associated Infections – 55 patients (7.08%)

Oktober 2010

744 patients surveyed and number of
patient with active or resolving Healthcare
Associated Infections – 34 patients (4.97%)

» Kepuasan Pelanggan

Aduan yang diterima oleh PPUM bagi tahun 2010
adalah sebanyak 348 aduan. Aduan tertinggi yang
diterima oleh Unit Perhubungan Awam adalah
berkaitan dengan Perkhidmatan iaitu sebanyak
50.6% diikuti dengan aduan berkaitan Komunikasi
Bersama Pelanggan sebanyak 14.4% dan aduan
Laporan Perubatan/Fail Pesakit yang lambat
disiapkan menyumbang kepada 11.8%. Walau
bagaimanapun, peratusan aduan yang diterima
berbanding jumlah pesakit PPUM bagi sepanjang
tahun 2010 telah menunjukkan penurunan sebanyak
0.01% berbanding tahun 2009. Jadual di bawah
menunjukkan statistik aduan pelanggan bagi tahun
2010.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

11

Peratusan penurunan ini adalah merujuk kepada
Kajian Kepuasan Pelanggan yang telah dijalankan
dari 4 hingga 6 Mei 2010. Kajian Kepuasan
Pelanggan ini melibatkan Perkhidmatan Pesakit Luar
PPUM. Dari 1000 borang kaji selidik yang diedarkan,
594 responden telah memberi maklum balas di mana
sebanyak 83.4 % bersetuju bahawa staf PPUM yang
bertugas di Bahagian Kaunter telah didapati memberi
penerangan lengkap dan jelas mengenai perawatan
yang ditawarkan oleh PPUM. Keputusan soal selidik
juga telah menunjukkan sebanyak 83.6% responden

bersetuju bahawa Pengamal-pengamal Perubatan
seperti Pegawai Perubatan dan Jururawat di PPUM
telah memberikan perawatan yang profesional dan
responsif dengan kehendak dan keperluan pesakit.
Sebagai penambahbaikan berterusan, PPUM
telah dan sedang berusaha menerapkan Budaya
Kerja Cemerlang kepada semua staf melalui
latihan, kursus, kempen dan lain-lain aktiviti bagi
meningkatkan mutu perkhidmatan dan kepuasan
pelanggan di PPUM.

Statistik aduan Pelanggan 2010

Pembangunan dan Pengubahsuaian Struktur

PTj Sumber Perkhidmatan telah melaksanakan
kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur bagi tujuan
meningkatkan mutu perkhidmatan. Antara projek
yang dijalankan ialah:

» Projek Jalan Keluar Masuk Baru ke PPUM
di persimpangan bertingkat Lebuhraya
Persekutuan dan naik taraf persimpangan
keluar ke Jalan Universiti.

Projek ini adalah untuk menyuraikan aliran trafk
di dalam kawasan PPUM semasa masuk dan
keluar. Projek ini membantu pengguna/pelawat
yang ingin keluar ke lebuhraya tanpa perlu melalui
lampu isyarat di kawasan Bangunan Trauma &
Kecemasan manakala pengguna/pelawat /staf yang

ingin memasuki kawasan Bangunan Menara Timur,
Bangunan Obstetrik & Pediatrik, Anjung Penyayang
(Asrama) tidak perlu melalui laluan kawasan
Bangunan Perubatan Rawatan Utama (RUKA) atau
Green»Lane. Projek ini telah mendapat kelulusan
Dewan Bandar raya Kuala Lumpur (DBKL) pada 28
Oktober 2010 dan dijangka siap pada 24 November
2011.

» Cadangan Jalan Masuk Ambulan dan
Kenderaan Kecemasan Terus Ke Bangunan
Trauma & Kecemasan

Projek ini untuk memberi laluan khas kepada
ambulan dan kenderaan awam yang memerlukan
perkhidmatan kecemasan daripada Jalan Universiti

Laporan Tahunan 2010

12

melalui terus ke kawasan Bangunan Trauma dan
Kecemasan.

» Projek Naik Taraf Dewan Bedah 11

Projek

yang

melibatkan

kos

sebanyak
RM1,470,000.00 meliputi naik taraf rekabentuk
menepati Cleanroom»Performance»ISO»Class»5»iaitu
kualiti udara dewan bedah dari kelas 10,000 kepada
kelas 100 yang diiktraf oleh National»Environmental»
Balancing»Bureau (NEBB), menggunakan teknologi
lampu bedah kepada jenis LED – (free»maintenance,»
camera»system,»Digital»Control»Technologies)»
dan menggunakan Heat»Recovery»Wheel»System»
Technology untuk sistem pendingin udara bagi
penjimatan tenaga.

» Projek Penggantian Pendingin Udara Bilik
Server Nadi IT

Dengan kos sebanyak RM 217,400.00,
penambahbaikan yang telah dijalankan ialah
pemasangan pendingin udara dari jenis sistem
air kokol (chilled) yang lebih stabil dengan
Microprocessore»Control. Sistem ini dipantau melalui

Bil

Perkara

Jabatan

Nilai (RM)

1

Enam Belas (16) unit Foetal/Maternal Monitoring Machine

Cardiotograph

PTj Obstetrik & Ginekologi

738,000.00

2

Satu (1) unit Full Field Digital Mammography System With

Attached Stereotactic Biopsy System

PTj Pengimejan Bio-

Perubatan

1,700,000.00

3

Enam (6) unit Anaesthetic Machine With Ventilator Complete With

Monitor

PTj Obstetrik & Ginekologi,

Pediatrik dan Dewan Bedah

(Menara Timur)

1,288,980.00

4

Satu (1) unit Conventional Radiotherapy Simulator

PTj Onkologi Klinikal

2,998,500.00

5

Satu (1) unit High Dose Rate Cobalt-60 Brachytherapy unit with

Treatment Planning System

PTj Onkologi Klinikal

3,302,583.00

sistem kawalselia bangunan (BAS) suhu, humidity,»
cctv, fre»system dan sekiranya ada masalah di bilik
server, amaran diterima melalui sistem SMS.

» Projek Naik Taraf Sistem Siaraya Berpusat Di
Menara Utama dan Menara Timur.

Sistem ini merupakan salah satu keperluan bagi
mendapatkan perakuan sijil Bomba. Sistem ini dikawal
secara berpusat melalui Pejabat Keselamatan, PPUM
yang turut bertujuan meningkatkan keselamatan dan
kemudahan prasarana bangunan pada staf, pesakit
serta pelawat dan juga boleh digunakan sebagai
penyampaian maklumat penting di seluruh PPUM.
Sistem ini siap dipasang pada 25 Oktober 2010.

» Projek Pemasangan Sistem Kad Akses di PPUM

Projek ini dilaksanakan untuk mengawal aliran
masuk pelawat ke wad-wad di PPUM serta kawalan
akses keluar masuk ke lokasi yang ditetapkan atau
dihadkan oleh PPUM. Sistem kad akses ini dipasang
di pintu masuk setiap wad. Sistem ini mengunakan
tag nama staf sebagai identiti dan rekod pergerakan.

Perolehan

» Peralatan dan Kelengkapan

Seksyen Peralatan dan Kelengkapan, PTj Sumber
Bahan adalah bertanggungjawab menguruskan
perolehan dan pembelian bagi perkhidmatan rawatan
pesakit, peralatan keperluan pejabat dan kelengkapan
perabot. Nilai keseluruhan kontrak yang telah

ditandatangani bagi peralatan pada tahun 2010 adalah
sebanyak RM 57,335,200.60.
Di antara perolehan peralatan perubatan penting
yang telah dapat diuruskan adalah seperti berikut:

Pembekalan peralatan ini membolehkan PPUM memberikan perkhidmatan perawatan yang terkini kepada
pesakit-pesakit.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

13

» Ubat-Ubatan

Pada tahun 2010, nilai kontrak yang telah
ditandatangani bagi perolehan ubat-ubatan adalah
sebanyak RM117,617,784.98 yang merupakan
penambahan sebanyak 6.17% berbanding perolehan
bagi tahun 2009 yang berjumlah RM110,811,364.37.
Perolehan ubat-ubatan adalah penting bagi
memastikan pesakit-pesakit mendapat ubat yang
mencukupi untuk keperluan rawatan. Secara
keseluruhan permintaan terhadap penggunaan ubat-
ubat telah meningkat selaras dengan peningkatan
bilangan pesakit yang mendapat rawatan di Pusat
Perubatan ini.

» Bekalan Guna hapus dan Guna sama

Perolehan bekalan dibahagikan kepada dua iaitu
bekalan perubatan dan bekalan bukan perubatan.
Sepanjang tahun 2010 jumlah keseluruhan bekalan
guna hapus dan guna sama yang telah diurus
adalah sebanyak RM 39,438,638.99. Perbezaan
sebanyak 51.50% adalah disebabkan pada tahun
2009 terdapat perolehan bagi pacemaker yang
berjumlah RM12,298,000.00 dan PTCA berjumlah
RM38,966,850.00.

Kedudukan Kewangan PPUM

» Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan

Pendapatan Mengurus PPUM pada tahun 2010
ialah sebanyak RM438,558,437 berbanding dengan
RM410,112,829 pada tahun 2009. Ini merupakan
peningkatan sebanyak RM28,445,608 (6.94%).
Daripada jumlah Pendapatan Mengurus tahun
2010, sebanyak RM361,094,738 (82.34%) adalah
merupakan pemberian kerajaan dan bakinya
sebanyak RM77,463,699 (17.66%) adalah hasil
dalaman PPUM. Perbelanjaan mengurus PPUM pada
tahun 2010 pula ialah sebanyak RM410,571,182
berbanding dengan RM379,038,876 pada tahun
2009. Ini merupakan peningkatan sebanyak
RM31,532,306 (8.32%). Lebihan pendapatan dari
perbelanjaan bagi tahun 2010 ialah RM27,987,255
berbanding dengan RM31,073,953 pada tahun 2009.
Secara keseluruhan, lebihan terkumpul pendapatan
mengurus PPUM sehingga tahun 2010 ialah sebanyak
RM236,056,135 berbanding dengan RM207,722,721
pada tahun 2009. Lebihan terkumpul ini terdiri dari
aset tetap, akaun-akaun penghutang dan tunai yang
akan digunakan untuk membiayai komitmen tahun
2010.

PPUM menerima sebanyak RM188,144,000
pendapatan pembangunan pada tahun 2010
berbanding

dengan

terimaan

sebanyak
RM112,780,000 pada tahun 2009. Ini merupakan
peningkatan sebanyak RM75,364,000 (66.82%).
Pendapatan pembangunan pada tahun 2010
dibiayai sepenuhnya daripada sumbangan kerajaan.
Perbelanjaan pembangunan PPUM pada tahun 2010
pula ialah sebanyak RM170,333,636 berbanding
dengan RM92,416,587 pada tahun 2009. Ini
merupakan peningkatan sebanyak RM77,917,049
(84.31%). Dengan itu terdapat lebihan pendapatan

dari perbelanjaan bagi tahun 2010 sebanyak
RM17,810,364 berbanding dengan lebihan
pendapatan RM20,363,413 pada tahun 2009. Secara
keseluruhan, pendapatan pembangunan terkumpul
PPUM pada tahun 2010 ialah RM73,966,564
berbanding dengan RM56,156,200 pada tahun
2009. Lebihan terkumpul ini terdiri daripada nilai
aset bangunan, infrastruktur, peralatan perubatan
dan aset tetap lain yang dibiayai daripada geran
pembangunan.

» Harta Dan Tanggungan

Jumlah nilai aset hartanah, loji dan mesin PPUM
pada tahun 2010 ialah sebanyak RM746,827,235
berbanding dengan RM570,979,986 pada tahun
2009. Ini merupakan peningkatan sebanyak
RM175,847,249 (30.80%). Aset semasa PPUM
pula berjumlah RM300,198,010 pada tahun 2010
berbanding dengan RM256,555,462 pada tahun
2009. Ini merupakan peningkatan sebanyak
RM43,642,548 (17.01%).
Tanggungan semasa PPUM pada tahun 2010
ialah sebanyak RM62,000,501 berbanding dengan
RM45,690,629 pada tahun 2009. Ini merupakan
penambahan sebanyak RM16,309,872 (35.70%).
Pada tahun 2010, jumlah aset bersih PPUM adalah
sebanyak RM985,024,744 berbanding dengan
RM781,844,819 pada tahun 2009. Ini merupakan
peningkatan sebanyak RM203,179,925 (25.99%).

Laporan Tahunan 2010

14

Sistem Klinikal/Sokongan Klinikal

Bil

Sistem

Tujuan

1

Sistem Electronic Medical Records

(EMR)

Projek Sistem EMR telah mula dilaksanakan pada November 2010. Ia

bertujuan untuk menyimpan maklumat klinikal dan akan menggantikan folder

pesakit. Sistem ini dijangka akan mula digunakan pada bulan April 2012.

2

Pembangunan e Hospital

Administration System (eHAS)

Sistem ini mula dibangunkan pada Januari 2010 bagi menggantikan sistem

iPM sedia ada. Sistem ini mempunyai 6 modul iaitu Patient Master Index,

Outpatient Management, Inpatient Management, Medical Record Tracking,

Theatre Management dan Billing Management

3

Sistem Maklumat Makmal (LIS)

Sistem ini sedang dalam proses naiktaraf dari versi TDLIMS ke versi TD-

Synergy bermula pada bulan Oktober 2010 dan dijangka siap implementasi

pada bulan penghujung bulan Mei 2011.

4

Sistem Maklumat Materniti

Sistem ini mula digunakan pada bulan Jun 2010 untuk menguruskan dan

memantau maklumat pesakit yang bersalin dari mula kemasukan di wad

bersalin, kelahiran dan sehingga dipindahkan ke Wad Post Natal. Sistem ini

akan membolehkan mesin-mesin CTG diintegrasikan dengan sistem dan

disimpan secara digital.

5

Sistem Maklumat Kardiologi

Sistem ini mula dibangunkan pada bulan Februari 2010. Ini akan

membolehkan semua imej dan maklumat pesakit yang menjalankan prosidur

di makmal kardiologi disimpan di dalam satu sistem yang lebih komprehensif.

Semua imej dari modaliti akan diintegrasikan mengikut piawaian DICOM.

Manakala integrasi data daripada sistem maklumat hospital iaitu iPM pula

akan menggunakan piawaian HL7. Sistem ini dijangka akan mula digunakan

pada penghujung bulan Mac 2011.

Kemudahan dan Penggunaan Sistem Teknologi

Pada tahun 2010, PTj Nadi IT telah melaksanakan projek-projek menaiktaraf infrastruktur ICT, pembangunan
sistem dalaman dan naiktaraf sistem antaranya ialah naiktaraf sistem rangkaian dan keselamatan, naiktaraf
sistem email, naiktaraf talian suwa, penggunaan portal, naiktaraf Sistem Maklumat Farmasi, pembangunan
Sistem Pengurusan Manusia dan pelaksanaan Sistem Pembilan Pesakit. Latihan ICT juga telah dilakukan
secara berterusan bersesuaian dengan pelaksanaan sistem dalaman dan projek yang dijalankan di sepanjang
tahun 2010. Berikut adalah antara penambahbaikan yang melibatkan sistem klinikal/sokongan klinikal, sistem
bukan klinikal dan sistem rangkaian di PPUM.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

15

Sistem Bukan Klinikal

Bil

Sistem

Tujuan

1

Sistem eHR (Modul Latihan)

Fungsi CPD dibangunkan bagi menguruskan mata CPD mengikut

keperluan yang telah ditetapkan. Mata CPD dipaparkan mengikut

kompetensi dan kategori kursus yang dihadiri oleh staf manakala

format laporan kursus secara on line telah dikemaskini

mengikut keperluan CPD. Laporan kursus perlu disediakan bagi

membolehkan staf yang memenuhi mata minimum CPD untuk

mencapai Aras 3, PTK. Kedua-dua modul ini telah mula digunakan

pada 1 Disember 2010.

2

Sistem eHousemanship (eHO)

Sistem eHO telah mula digunapakai mulai 1 Jun 2010 bagi

menggantikan buku log yang diisi secara manual oleh Pegawai

Perubatan Siswazah. Sistem ini mengandungi empat (4) modul iaitu

Maklumat Peribadi, Maklumat Penempatan, Maklumat Prosedur

dan Maklumat CME.

3

Sistem ePengambilan

Sistem ePengambilan dibangunkan bagi membantu pihak

Jabatan Sumber Manusia dalam memantau jumlah penerimaan

permohonan jawatan pada setiap kali sesi iklan dibuka. Sistem

ini diintegrasi bersama Sistem Permohonan Jawatan Online

dan mengandungi empat (4) modul iaitu Iklan Jawatan, Tapisan,

Temuduga dan Tawaran.

4

Sistem Project Management Office (PMO)

Sistem ini dibangunkan bagi menguruskan projek-projek yang

diuruskan oleh Jabatan Teknologi Maklumat, PPUM. Projek-projek

yang direkodkan di dalam sistem ini boleh dipantau mengikut fasa

perlaksanaan. Maklumat pembayaran dan juga sebarang catatan

bagi setiap fasa juga boleh direkodkan.

5

Portal PPUM

Pada tahun 2010, fungsi bagi penyelia lokasi seperti pemantauan

maklumat kehadiran, maklumat cuti, penyediaan rekod latihan dan

pemantauan mata CPD telah dimasukkan ke dalam Portal PPUM. Di

samping itu, penyediaan laporan kursus serta pengesahan laporan

oleh Ketua Jabatan turut disediakan di dalam Portal PPUM.

6

Sistem SMS PPUM

Sistem SMS PPUM adalah satu sistem yang telah dinaiktaraf

daripada Sistem SMS Oncall dan Sistem SMS Farmasi. Naiktaraf

sistem telah dilaksanakan pada bulan September 2010. Sistem

ini mengandungi 4 modul iaitu SMS Oncall, SMS Broadcast, SMS

Farmasi dan SMS Aduan

Laporan Tahunan 2010

16

Rangkaian

Bil

Sistem

Tujuan

1

Naiktaraf Rangkaian Fasa 1

Projek menaiktaraf keseluruhan sistem rangkaian PPUM

kecuali Bangunan Trauma & Kecemasan daripada kelajuan

tulang belakang 1GB ke 10 GB dan kelajuan 100MBps akses

pengguna kepada 1GBps telah selesai pada 24 April 2010.

2

Rangkaian

Rangkaian PPUM yang merangkumi Core Switch,

Distritribution Switch dan Access switch adalah pada

kelajuan 10GB untuk kelajuan tulang belakang dan 100MB

kepada 1GB kepada akses kepada pengguna. Sistem

rangkaian ini didapati sangat stabil dan berprestasi tinggi.

Secara keseluruhan, tahap availability bagi sistem rangkaian

PPUM secara keseluruhannya adalah 99%. Pada Jun 2010

juga, rangkaian PPUM dan rangkaian UM telah diintegrasikan

antara satu sama lain dan ini telah membolehkan sistem-

sistem dalaman UM dan sistem dalaman PPUM khususnya

PPUMiCARE dapat diakses dari kedua-dua rangkaian.

3

Proksi Internet

Proksi internet adalah bertujuan untuk memantau

penggunaan internet di PPUM. Disamping itu juga, melalui

proksi internet hanya pengguna yang sah sahaja dibenarkan

untuk membuat capaian kepada internet. Akses internet

juga telah diberikan kepada staff sokongan selaras dengan

pemberian e-mel kepada kakitangan sokongan. Walau

bagaimanapun akses internet ini terhad pada waktu rehat dan

bukan pada komputer di kawasan perawatan pesakit.

4

Internet

Pihak Pengurusan UM telah meluluskan permohonan

untuk menggunakan talian internet UM dan pada masa ini

kelajuan internet yang telah diberikan oleh pihak UM adalah

berkapasiti 25MB. Dijangka pada Mac 2011, talian 25MB

tersebut akan dinaiktaraf kepada 100MBps setelah pihak UM

menaiktaraf talian internet kepada 1GBps.

5

Domain

Domain Activite Directory adalah digunakan di PPUM untuk

pengurusan identiti dan keselamatan komputer, pelayan dan

rangkaian di PPUM. Sistem Active Directory yang ada di

PPUM ini diintegrasikan dengan sistem SSO, Sistem Remote

SSLVPN, Sistem UAC, Proksi Internet dan aplikasi yang lain.

6

Wifi

Pada masa ini, terdapat sebanyak 65 wireless access point

telah dipasang di seluruh PPUM. Walau bagaimanapun

pemasangan adalah tertumpu pada wad dan ruang medan

selera sahaja. Ianya difokuskan untuk kegunaan staf dan

juga untuk kegunaan aktiviti rondaan wad (ward round) di

wad-wad di PPUM. Dijangkakan liputan wifi ini akan ditambah

pada tahun 2012 sehingga merangkumi ke asrama pelajar

PPUM.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

17

» Perkhidmatan Penjagaan Perawatan Pesakit

* Makmal Mikobakteriologi (TIBI-BSL 3)

Makmal Diagnostik dan Penyelidikan
(BSL 3) telah berjaya diiktiraf sebagai

Makmal Mikobakteriologi (TIBI-BSL
3) yang pertama diwujudkan untuk
hospital pengajaran dan pembelajaran

serta memenuhi piawaian Microbiological»
Practices»Special»Practices»and»Safety»
Equipment»for»Bio-Safety»Level»3 (Australia).
Dengan wujudnya makmal ini, PPUM bukan
sahaja mampu menjalankan ujian diagnostik
TIBI dalam prasarana yang selamat
malah boleh menyediakan keputusan
dalam masa yang singkat. Makmal ini juga
dapat memberikan latihan diagnostik TIBI
dengan penggunaan teknologi terkini serta
berpotensi menjalankan penyelidikan dalam
bidang Mikobakteriologi.

Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) adalah
sebuah hospital pengajaran di bawah Kementerian
Pengajian Tinggi dan merupakan sebuah badan
berkanun, ditubuhkan di bawah Statut Universiti
Malaya (Pusat Perubatan Universiti Malaya)
2000, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971,
Perlembagaan Universiti Malaya. Objektif PPUM
adalah;

a) menubuhkan,

mengendalikan

dan
membangunkan pusat perubatan yang
bertaraf dan berkedudukan antarabangsa;
dan

b) bekerjasama dengan Fakulti dalam
mengadakan

kemudahan-kemudahan
bagi pendidikan, latihan penyelidikan,
pensiswazahan

dan

perundingan

perubatan.

PENCAPAIAN UTAMA PPUM PADA TAHUN 2010

TADBIR URUS PPUM

PPUM di tadbir urus oleh Lembaga Pengurus yang
dilantik di bawah subseksyen 15(1) Perlembagaan
Universiti Malaya yang terdiri daripada anggota yang
berikut:

a) Pengerusi yang dilantik oleh Lembaga
daripada kalangan anggotanya;

b) Naib Canselor Universiti, jika tidak dilantik
sebagai Pengerusi;

c) Pengarah;

d) Dekan Perubatan;

e) Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan
atau wakilnya;

f) Ketua Setiausaha Kementeria Pengajian
Tinggi atau wakilnya;

g) Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan
atau wakilnya.

* Extracorporeal Shockware Myocardial
Ravascularization (ESMR)

ESMR adalah merupakan teknologi
perubatan

terkini

bagi

merawat
pesakit jantung koronari yang pertama
seumpamanya di Malaysia
. Teknik
perubatan ini dikendalikan oleh Unit
Kardiologi untuk dijalankan ke atas pesakit
jantung koronari yang tidak sesuai untuk
menjalani rawatan angioplasti atau sebarang
pembedahan pintasan jantung.

* Perkhidmatan Drive-Thru Bagi Pesakit
Berbayar

PharmCARE telah meluaskan perkhidmatan
Drive-Thru kepada pesakit berbayar bermula
pada 29 April 2010. Seperti pesakit yang
mendapat ubat secara percuma, pesakit
berbayar perlu menjalani kaunseling ubat
terlebih dahulu. Bezanya ialah pesakit
berbayar perlu membuat pembayaran
penuh bagi ubat sebelum menggunakan
perkhidmatan ini.

Laporan Tahunan 2010

18

* Perkhidmatan Ubat-ubatan Secara Pos
(BY-POST)

PPUM dengan kerjasama Poslaju Malaysia
menjalankan perkhidmatan penghantaran
ubat-ubatan secara pos (BY-POST)
melalui PharmCARE. Perkhidmatan telah
dimulakan melalui projek rintis pada 2 Mei
2010 dan kemudiannya dijalankan secara
rasmi pada Jun 2010. Perkhidmatan ini
telah mendapat sambutan yang positif dan
memberangsangkan dari pesakit yang
mendapat preskripsi jangkamasa panjang.

* OMED Center of Excellence

Unit Gestroenterologi telah menerima
anugerah OMED Center of Excellence
bagi tahun 2008-2014 dari Organisation»
Mondiale»d’Endoscopie»Digestive»or»World»
Organization»of»Digestive»Endoscopy»
(OMED). Pengiktirafan ini diberikan kepada
Unit-unit Endoskopi Gastraointestinal di
seluruh dunia di atas sumbangan kepada
pelajaran dan pengembangan ilmu dalam
bidang endoskopi gastrointestinal.

* Lokasi Latihan Bagi Program Latihan
Jarak Jauh (Distance Assisted Training)

Unit Perubatan Nuklear, PTj Pengimejan
Bio-Perubatan telah dipilih sebagai lokasi
latihan bagi program latihan jarak
jauh
(Distance»Assisted»Training) untuk
Juruteknologi Perubatan Nuklear. Program
ini adalah program Perjanjian Kerjasama
Serantau (RCA) antara Agensi Tenaga Atom
Antarabangsa (IAEA) dengan Kementerian
Kesihatan Malaysia. Tiga (3) orang staf
Perubatan Nuklear telah terpilih untuk
menyertai program yang mengambil masa
dua tahun ini.

* UM Community Health Awareness
Programme yang dilancarkan dari 6-7 Mac
2010
telah dapat memberi maklumat kepada
masyarakat sekitar serta pemeriksaan
kesihatan percuma dalam usaha untuk
memupuk kesedaran betapa pentingnya
penjagaan kesihatan dikalangan masyarakat.

» Penganugerahan-Penganugerahan

* Profesor Dr. Looi Lai Meng daripada Jabatan
Patologi telah dianugerahkan ‘Anugerah
Profesor Ulung’
pada 15 Disember 2010.
Anugerah tersebut disampaikan oleh Menteri
Pengajian Tinggi Malaysia, Y.B. Datuk Seri
Mohamed Khaled Nordin di Hotel Equatorial
Bangi, Selangor. Pemilihan calon anugerah
ini dibuat berdasarkan pengiktirafan dalam
bidang kepakaran masing-masing di peringkat
kebangsaan, serantau dan antarabangsa
di mana sumbangan mereka mempunyai
impak kepada kualiti hidup manusia sejagat.
Pengiktirafan itu bertepatan dengan prinsip
profesor milik negara yang berfungsi sebagai
penyalur maklumat dan pengetahuan untuk
pembangunan bersama.

* Projek Kumpulan Penambahbaikan
Kualiti (QIT) PTj Perubatan Transfusi

yang diketuai oleh Dr. Aye Aye Hliang
telah memenangi Excellence Award
(runner up) Asian Hospital Management
Award 2010 bagi kategori
Departmental
Service Improvement Project. Majlis
telah berlangsung pada 19-21 Ogos
2010 bertempat di Seoul, Korea Selatan.
Projek yang bertajuk Preventing Febrile
Transfusion Reactions in Thalassaemia
Patients telah terpilih mewakili PPUM
untuk kategori pertandingan poster. Objektif
projek ini adalah untuk membekalkan sel
darah merah yang telah ditapis kandungan
sel darah putihnya iaitu Leucoreduced»Red»
Cells, yang bertujuan untuk mengurangkan
insiden reaksi ’febrile’ dan untuk mencari
panel penderma yang sesuai untuk pesakit
yang menunjukkan reaksi antibodi sel darah
merah. Pengarah PPUM bersama-sama
ketua pasukan projek kualiti tersebut, Dr.
Aye Aye Hliang telah menghadiri acara
penerimaan hadiah untuk pemenang yang
berlangsung di Seoul, Korea Selatan.

* Prof. Madya Dr Rahmat Omar telah
menerima anugerah dua pingat emas
dan satu pingat gangsa
semasa di Seoul»
Internationall»Invention»Fair»(SIIF) 2010,
South Korea, anjuran Korea»Invention»
Promotion»Association Seoul, Korea pada

Pusat Perubatan Universiti Malaya

19

2-5 Disember 2010. Pingat emas diterima
bagi projek yang bertajuk:

The Otology Tube: A Contemporary Multi-
Utility Trainer and Simulator Workstation
Designed as Teaching Innovation in
Medicine

and

Otorhinolaryngology
Speciality Training dan Universal
Endoscopic Holder cum Elbow & Wrist
Support System: An Ergonomic Assistive
Innovation Otolaryngologic Surgery.»
Manakala pingat gangsa bagi Universal
Gromment Introducer: An Elegant A
Practical Solution for Potentially Difficult
Ventilation Tube Insertion with value-
Added Features.

* Prof. Madya Dr. Chua Kek Heng, Prof. Dr.
Rohela Bt. Mahmud, Prof. Madya Yvonne
Lim Ai Lian, Prof. Madya Lee Ping Chin,
Chew Ching Hoong
merupakan penerima
pingat emas bagi penyelidikan bertajuk One
Step Multiplex PCR Detection System For
Malaria Parasites semasa Biolnno Awards
2010, Plasmonex.

* Puan Azleen Mohd. Zain dari Unit Fizik
Perubatan telah terpilih sebagai Pembentang
Kertas Lisan Terbaik
di 7th

»National»Seminar»
Of»Medical»Physics»2010 pada 16 Disember
2010 dan dijemput sebagai penceramah di

8th

»»South»East»Asia»Congress»Of»Medical»
Physics»(SEACOMP).

* Dr. Zulhilmi Yaakob dari Unit Kardiologi,
Jabatan Perubatan telah menerima
anugerah Best of Asia Case Presentation
(Percutaneous»Intervention»In»Young»Patient»
with»Massive»Pulmonary»Embolism) semasa
7TH

»Malaysian»Cardiovascular»»Interventional»
Sysmposium»With»Live»Transmission, 22 th

-

24th

July 2010). KL Hilton, Kuala Lumpur.

Beberapa anugerah juga telah diterima semasa
Ekspo Penyelidikan Rekacipta & Inovasi Universiti
Malaya yang berlangsung pada 1 hingga 3 April
2010. Antaranya ialah:

* Dr. Chua Yeok, Profesor Saw Aik dan
pasukannya
menerima dua pingat emas
bagi penyelidikan yang bertajuk Modular
support frame for hip spica application
dan Continuos Passive Motion machine
for leg reconstruction with external
fixator.»

* Dr. Ng Wuey Min menerima pingat perak
bagi penyelidikan bertajuk Stress»Radiograph»
Device»for»quantifying»the»posterior»cruatciate»
defciency.

* Prof. Saw Aik, Dr. Ng Wuey Min, Dr. SR
Kanthan dan Dr. Tan Boon Beng
menerima
Pingat Gangsa bagi penyelidikan bertajuk

Knee Holder for Anterior Posterior Stress
Radiography.

* Dr. Noraishah Mydin Hj. Abdul Aziz, Dr.
Azlina binti Ahmad Annuar, Dr. Mary
Joseph Marret, Dr. Julia Anak Patrick
Engkasan
menerima pingat gangsa dengan
tajuk penyelidikan Tiam1 is required for
neural tube closure.

* Dr. Noraishah Mydin Hj. Abdul Aziz,
Norma binti Che Yusoff, Dr. Wan Yusoff
Wan Sulaiman, Gopalakrishnakone,
John

Jeffery,

Farizawati

Sabri
menerima pingat gangsa dengan tajuk
penyelididkan Morphological and Genetic
Characterization of Domestic Spiders in
Malaysia (Urban and Suburban).

Laporan Tahunan 2010

20

PERKHIDMATAN / PROSEDUR TERBARU YANG DIPERKENALKAN

» Unit Perkembangan Perubatan

Klinik Pakar Wanita telah mula beroperasi
pada bulan Mac 2010 bertempat di Klinik
Kesihatan Kakitangan. Klinik ini diterajui oleh
Dr. Rusinahayati Mokhtarudin, Pakar Obstetrik
& Ginekologi yang juga merupakan Ketua Unit
Perkembangan Perubatan. Perkhidmatan yang
disediakan adalah khusus untuk staf wanita PPUM
dan tanggungan mereka. Jenis perkhidmatan di
klinik ini adalah termasuk saringan awal penyakit
kanser (Pap»Smear), rundingan masalah sakit
puan dan rawatan serta penyiasatan/rujukan
lanjut.

» Unit Kardiologi, Jabatan Perubatan

Perkhidmatan terbaru yang disediakan oleh Unit
Kardiologi ialah

i) Rawatan

Extracorporeal»

Shockwave»

Myocardial»Revascularization»(ESMR).

ii) 3-Dimensional»Echocardiogram

iii) Perkhidmatan

Electrophysiology

bagi
rawatan penyakit jantung arrhythimia
menggunakan Ensite»3D»Mapping

Manakala prosedur baru ialah

i) Implan pacemaker»device yang boleh melalui
pemeriksaan MRI.

ii)»Functional»Flow»Reserve»(FFR)»for»borderline»
lesion»and»multivessel»PCI.

» PTj Dietetik

i) Pegawai dietetik telah memberi perkhidmatan
di Klinik Endokrin bermula pada bulan
Oktober untuk pesakit yang hadir pada hari
Isnin di klinik berkenaan

ii) Klinik CAPD telah dimulakan pada bulan
November 2010 untuk pesakit yang
menerima rawatan CAPD di PPUM.»

iii) Aktiviti pengajaran berkumpulan kepada
pesakit diabetes semasa mengandung di
Klinik Ibu Mengandung.»

» PTj Pengimejan Bio-Perubatan

Perkhidmatan baru ialah Pemeriksaan SPECT/CT

Tujuan Pemeriksaan: Pemeriksaan ini
menggunakan kombinasi dua modaliti peralatan
iaitu Kamera Gama atau dikenali sebagai SPECT
dan juga Tomograf Berkomputer (CT»Scan).
Kamera Gama akan mengesan fsiologi organ
yang diminta setelah radiofarmaseutikal disuntik
ke dalam tubuh pesakit. CT»Scan pula akan
menghasilkan imej secara anatomikal. Kedua-
dua imej Kamera Gama dan CT»Scan akan
ditindihkan (Fuse) bagi memberikan imej yang
lebih baik dan berdiagnostik.

Manakala prosedur baru yang telah diperkenalkan
ialah:

i) fMRI (functional Magnetic Resonance
Imaging)

Tujuan Pemeriksaan: fMRI adalah
pemeriksaan MRI khas bagi pengimejan
otak terutamanya untuk pesakit yang
menghidapi barah otak. Pemeriksaan
fMRI dapat membantu pakar surgeri otak
semasa pembedahan otak dilakukan untuk
mengelakkan kecederaan serius pada motor
neuron yang akan mempengaruhi keupayaan
fzikal pesakit selepas pembedahan. Dengan
ini, risiko komplikasi selepas pembedahan
otak dapat dikurangkan dan keupayaan
(ability) fzikal pesakit dapat ditingkatkan.

ii) Flow Analysis

Tujuan Pemeriksaan: Untuk memeriksa
“hidrocephalus” pada otak pesakit.

iii) DTI (Diffusion Tensor Imaging)
Tujuan Pemeriksaan:
Untuk kegunaan trek
neuro otak. Berfungsi bersama dengan fMRI
untuk menentukan lokasi barah otak dan
lokasi fungsi motor neuro.

iv) Cardiac (functional/ physiology / ARVD
(Arrhythmogenic

Right

Ventricular

Dysplasia) / Stress )

Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk
pemeriksaan jantung pesakit bagi melihat
struktur anatomi dan fungsi jantung pesakit
samada dalam keadaan rehat ataupun stres.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

21

v) Kinematic Lumbosacral

Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk
pemeriksaan spinal»stenosis dan nerve»
root»impingement pesakit yang tidak dapat
didiagnos pada projeksi supine»dan berguna
untuk rawatan spinal pain»palliative»care.

vi) 4.6 T2 Map (Knee)
Tujuan Pemeriksaan:
Khas untuk
pemeriksaan pada bahagian lutut untuk
mengenalpasti sama ada terdapat
degenerasi. “T2 Map” berguna untuk pesakit
yang mempunyai osteoarthritis dan atlit
sukan.

vii) MRgFUS Bone Mets (Masih dalam
penyelidikan klinikal)
Tujuan Pemeriksaan:
Khas untuk
melakukan pengimejan dan rawatan pada
“bone»tumor” ataupun “bone»metatasis”
dengan membakar tisu pada suhu sonikasi
yang tinggi iaitu pada tahap 60°C ke atas.
MRgFUS Bone Mets merupakan salah satu
alternatif untuk merawat bone»tumour pesakit
tanpa surgikal. Pesakit perlu berada dalam
keadaan bius am ataupun bius setempat.

viii) Pengukuran thyroid uptake
Tujuan Pemeriksaan: Pemeriksaan ini
dijalankan bagi mengenalpasti penyakit
hipertirodism dan hipotirodism. Pesakit
akan diberikan bahan radioaktif Iodin untuk
diminum dan beberapa siri pengesanan
radioaktif di bahagian tiroid akan dilakukan.
Analisa kehadiran bahan radioaktif di tiroid
akan dibuat.

ix) Red blood cell survival study

Tujuan Pemeriksaan: Pengajian ini
bertujuan untuk pesakit yang mengalami
anemia hemolitik. Ia terbahagi kepada dua
bahagian iaitu mengenalpasti separuh
hayat sel darah merah dan bahagian
kedua mengesan hepar, limpa dan jantung
(Pengajian

Splenic»

Sequestration).
Pemeriksaan ini menggunakan bahan
radioaktif 51

Cr yang akan ditagkan dengan
sel darah merah. Aktiviti radioaktif akan
dikesan menggunakan probe khas bagi
membuat analisa separuh hayat radioaktif
yang berada di dalam sel darah merah.
Darah akan diambil untuk kawalan, 30 minit
pada hari pertama suntikan bahan radioaktif,
hari ke 2,4,7,9,11,14 dengan dos 100mCi.
Berdasarkan aktiviti radioaktif yang dapat
dikesan, pengiraan jangka hayat sel darah
merah akan diketahui.

x) Pengajian Splenic Sequestration
Tujuan Pemeriksaan: Pengajian ini
merupakan pengajian in-vivo tanpa
pengimejan. Ia bertujuan untuk mengetahui
keupayaan limpa berfungsi. Ia lazimnya
dijalankan serentak dengan Red»blood»cell»
survival»study kerana sel darah merah yang
telah mati akan dikumpulkan di limpa. Aktiviti
radioaktif akan dikesan pada hepar (hati),
limpa (spleen) dan juga jantung selama 12
hari. Selepas itu, analisa kadar limpa dan
hepar serta limpa dan jantung akan dibuat.

Laporan Tahunan 2010

22

» PTj Farmasi

PTj Farmasi telah memperkenalkan beberapa perkhidmatan dan prosedur baru seperti yang berikut:

Bil

Seksyen

Perkhidmatan baru

1

Farmasi Pesakit Dalam

Perkhidmatan pendispensan ubat secara unit-dos ke Wad Perubatan 1

Perkhidmatan ini telah diperkembangkan ke Wad Perubatan 1 pada 15 Julai 2010 setelah

diperkenalkan lebih setahun di Wad Perubatan 2. Penghantaran troli ke Farmasi ialah pada

hari Selasa dan Jumaat.

Perkhidmatan pegawai Farmasi di wad surgikal 7U

Pegawai Farmasi ditugaskan di wad 7U pada sebelah pagi hari bekerja dan

bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan ubat di wad tersebut dijalankan menurut

polisi yang diterima pakai selain daripada menjalankan tugas-tugas di Farmasi Pesakit

Dalam.

Pembekalan ubat metadon kepada pesakit di luar PPUM menerusi SPUB (Skim

Pembekalan Ubat Bersepadu)

PPUM menggunapakai skim yang di bawah program KKM ini untuk memudahkan pesakit

metadon mendapatkan bekalan apabila mereka berada di luar kawasan mereka. Menerusi

skim ini, Farmasi telah membuat bekalan jangka pendek kepada 3 hingga 7 orang pesakit

yang bukan mendapat rawatan di PPUM dalam sebulan.

Pengambil alihan tanggungjawab untuk mengedar slip preskripsi baru daripada

PTj Maklumat Pesakit oleh PTj Farmasi

Pembekalan slip preskripsi secara ‘exchange basis’ dilaksanakan sebanyak satu kali

seminggu pada hari Selasa pagi. Slip preskripsi yang dibekalkan ke wad/klinik akan

direkod nombor siri dan tempat di mana ianya diserahkan supaya ianya dapat dikesan.

Pembekalan ubat Recormon dan Glivec

Pembekalan ubat Recormon (untuk pesakit percuma dan subsidi) dan Glivec (dibawah

program GIPAP / MYPAP) yang sebelum ini dijalankan di Stor Farmasi telah diambilalih oleh

Farmasi Pesakit Dalam.

MTAC Renal

Penglibatan pegawai Farmasi di klinik renal sekali seminggu bertujuan untuk memberi

kaunseling ubat-ubatan kepada pesakit pemindahan buah pinggang telah dimulakan akhir

tahun 2010. Ini merupakan usaha bersama dengan pengamal perubatan yang lain untuk

membantu pesakit dalam mengurus penjagaan kesihatan mereka.

2

Farmasi Pesakit Luar

Perkhidmatan Drive-Thru bagi pesakit berbayar

PharmCARE telah meluaskan perkhidmatan Drive-Thru kepada pesakit berbayar bermula

pada 29 April 2010. Seperti pesakit yang mendapat ubat secara percuma, pesakit berbayar

perlu menjalani kaunseling ubat terlebih dahulu. Bezanya ialah pesakit berbayar perlu

membuat pembayaran penuh bagi ubat sebelum menggunakan perkhidmatan ini.

Perkhidmatan Penghantaran Ubat-Ubatan secara Pos (BY-POST)

PPUM dengan kerjasama Poslaju Malaysia menjalankan perkhidmatan penghantaran ubat-

ubatan secara pos (BY-POST) melalui PharmCARE. Perkhidmatan telah bermula secara

projek rintis pada Mei 2010 dan kemudiannya dijalankan secara rasmi pada Jun 2010.

Perkhidmatan MTAC HIV

Perkhidmatan ini dimulakan untuk memberi kaunseling ubat-ubatan HIV kepada pesakit

yang baru memulakan rawatan ataupun yang telah menukar rejimen HAART. Penekanan

turut diberikan kepada kepatuhan (adherence) terhadap pengambilan ubat-ubatan HIV.

Pesakit baru atau pesakit yang memerlukan kaunseling dikenalpasti berdasarkan ‘referral

dari doktor di Klinik Infectious Deseases (ID).

Pusat Perubatan Universiti Malaya

23

Bil

Seksyen

Perkhidmatan baru

3

Kompleks steril

Penyediaan ubat titis mata Ciclosporin 0.5%

Terlibat dalam nutrition support team yang terdiri daripada doktor pakar surgikal, doktor

perubatan, jururawat, pegawai dietetik bagi memantau pesakit pesakit dalam wad surgikal

iaitu 7U & 6U yang menggunakan nutrisi parenteral dan enteral.

Program latihan pelajar diploma farmasi unit pengeluaran telah diperkenalkan untuk

memberi pendedahan kepada para pelajar tentang proses penyediaan farmaseutikal

mengikut amalan pengilangan yang baik (GMP) dan Standard Operating Procedure (SOP).

4

Pusat Maklumat ubat-

ubatan

Pengendalian program orientasi untuk staf baru dan pelatih di PTj Farmasi

5

Sistem Maklumat FarmasiPTJ Nadi IT telah mensyaratkan agar MMUS berintegrasi dengan beberapa sistem

yang ada di PPUM iaitu:

Sistem pengurusan/pendaftaran pesakit

Aplikasi Single-user Sign On (SSO)

Sistem pengurusan giliran pesakit (QMS)

Sistem perolehan

Sistem pengebilan

6

Kedai PharmUMMC

Pembekalan peralatan implan endoskopi melalui PharmUMMC pada bulan Mac

2010

Selain dari pembayaran secara tunai, pesakit kini boleh membuat pembayaran melalui

cek atau kad kredit dan resit rasmi akan diberikan bagi setiap bayaran. PharmUMMC turut

mengambil alih urusan dengan pembekal dari jururawat bagi membolehkan jururawat

menumpukan kepada nursing care.

Program sampel minuman nutrisi pada bulan Mei 2010

Melibatkan minuman nutrisi Nutren dan dikendali sendiri oleh staf Nutren sebanyak lima

hari sebulan. Oleh itu pelanggan dapat memastikan rasa produk sebelum membelinya.

Pembekalan peralatan implan kardiologi pada bulan Ogos 2010

Sebelum ini, semua pesakit di bawah subsidi PPUM bagi peralatan implant kardiologi.

Kini pesakit berbayar yang berkemampuan menanggung sendiri kos rawatan implant dan

membuat bayaran di PharmUMMC.

7

Cawangan PharmUMMC

Pelaksanaan Receipting System

Sistem tersebut diperkenalkan di Cawangan PharmUMMC pada bulan November 2009 dan

hanya dapat dilaksanakan pada bulan Mac 2010.

Laporan Tahunan 2010

24

Bil

Seksyen

Prosedur baru

1

Farmasi Pesakit Dalam

Kemasukan maklumat ubat daripada wad perubatan 1 dan 2 untuk pendispensan

ubat secara unit-dos

Maklumat ubat dari kardeks pesakit dimasukkan terus ke dalam PIS dari wad WP1 dan

2 sebagai langkah penambahbaikan. Kardeks tidak perlu lagi dihantar bersama troli ke

Farmasi pada hari bekalan.

Penyerahan slip preskripsi ke wad bersama bekalan ubat

Ubat yang disediakan untuk bekalan kepada pesakit secara berpreskripsi akan dihantar ke

wad bersama slip preskripsi untuk memudahkan staf wad memeriksa ubat yang dipesan.

Salinan pendua tidak lagi dicetak selepas pengenalan slip baru ini.

Pesakit kemoterapi tidak perlu menghantar ubat sitotoksik ke Farmasi

Penambahbaikan dari segi proses bekalan ubat kemoterapi dalam formulari terhad dan

khas telah dilaksanakan. Semua ubat sitotoksik telah disimpan di kompleks steril secara

pusat. Oleh itu pesakit hanya perlu membuat bayaran di Farmasi PharmUMMC dan terus

pulang ke wad atau rawatan harian, tanpa perlu datang untuk menyerahkan ubat ke

Farmasi Pesakit Dalam. Maklumat mengenai pesakit dan bayaran yang dibuat akan difaks

ke Farmasi Pesakit Dalam untuk diproses. Dengan aliran baru ini, pesakit dan staf tidak lagi

didedahkan kepada ubat sitotoksik pekat yang berbahaya dan proses kerja menjadi lebih

efisien dan selamat. Staf IPC bertanggungjawab memantau pergerakan ubat sitotoksik di

dalam kompleks steril dengan menggunakan dokumen excel.

Pemberian kad idenfikasi kepada pesakit pemindahan sumsum tulang atau buah

pinggang yang memerlukan ubat immunosuppressant

Pesakit pemindahan sumsum tulang atau buah pinggang yang memerlukan

immunosuppressant diberikan kad identifikasi untuk mendapatkan bekalan dari Farmasi

Pesakit Dalam. Dengan adanya kad-kad ini, pembekalan ubat-ubatan immunosuppressant

boleh diuruskan oleh staf di Farmasi Pesakit Dalam dan lebih sistematik.

Pengenalan helaian kecil “Patient is under UMSC Daycare”

Helaian ini dibekalkan ke unit rawatan harian UMSC yang baru dibuka supaya stafnya dapat

mengesahkan kepada IPC bahawa pesakit dijadualkan untuk rawatan ubat kemoterapi di

rawatan harian dan bukannya di wad atau klinik. Ini memastikan kelancaran pendispensan

ubat sitotoksik kepada atendan yang betul. Helaian ini dikepilkan atas protocol oleh pihak

UMSC.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

25

Bil

Seksyen

Prosedur baru

2

Farmasi Pesakit Luar

Konsep Model of Good Care

Farmasi Pesakit Luar telah memperkenal dan melaksanakan konsep model of good care

dalam proses pendispensan. Melalui konsep ini setiap preskripsi akan melalui proses-

proses berikut;

Saringan preskripsi (screen)

Kemasukan data (key-in)

Penyediaan ubat (pack)

Semakan akhir (check)

Pendispensan (dispense)

Pengenalan process owners

Pegawai-pegawai farmasi di farmasi pesakit luar menjadi process owners bagi proses-

proses dalam model of good care dan dibantu oleh kakitangan yang lain. Ini membolehkan

setiap proses dipantau dan dikembangkan dengan lebih teratur dan efisyen

Pengenalan Kad PharmCARE dengan nombor bersiri

Kad PharmCARE diberi nombor siri bagi membolehkan staf mendapat statistik jumlah

pesakit yang mendaftar dengan pantas. Pesakit turut diberikan patient’s responsibilities

form dan patient’s identity form. Dengan adanya maklumat pesakit, pendaftaran untuk

perkhidmatan Drive-Thru dan BY-POST akan menjadi lebih mudah. Ini turut membantu

pihak farmasi menghubungi pesakit dengan mudah jika ada masalah dengan bekalan stok

Pengenalan Pharmacy Preceptorship Programme

Program ini merupakan latihan untuk staf baru dan lama bagi setiap proses di farmasi

pesakit luar, iaitu: proses saringan, kemasukan data, penyediaan ubat, semakan akhir dan

pendispensan. Daripada program ini,cara kerja antara staf akan seragam, kompetensi staf

dapat dikenalpasti dan profiling boleh dilakukan.

3

Kompleks steril

Lebihan ubat sitotoksik mesti dimasukkan ke dalam beg zip-lock dan dikeluarkan

dari bilik rekonstitusi bersama produk sitotoksik

Ini bagi mengurangkan kesilapan rekonstitusi kerana sebelum ini berbagai jenis

ubatan sitotoksik yang berlebihan akan disusun dalam kabinet aliran laminar. Oleh itu,

kebarangkalian risiko tersalahguna ubatan semasa rekonstitusi adalah tinggi.

Penyimpanan ubatan sitotoksik formulari khas dan terhad

Ubatan sitotoksik formulari khas dan terhad mula disimpan di dalam Komplek Steril agar

memudahkan prosedur perolehan ubatan tersebut oleh pesakit.

Jururawat perlu menandatangani buku log untuk setiap beg nutrisi parenteral

yang diterima

Setiap kali beg beg nutrisi parenteral dihantar ke wad oleh atenden, jururawat akan

diminta untuk menandatangani buku log yang disediakan untuk setiap beg yang diterima

untuk mengelakkan aduan tidak menerima beg nutrisi parenteral untuk seseorang pesakit

selepas waktu bekerja.

Rekod pemesanan larutan intravena potasium klorida

Buku log pemesanan larutan intravena potasium klorida telah diwujudkan untuk

mengelakkan masalah terlebih direkonstitusikan sehinggakan terluput.

Perubahan saiz botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan dari botol 5L

kepada botol 500mL

Prosedur ini bermula pada bulan April 2010 dan dijalankan secara beperingkat di mana

penukaran dari botol 5L kepada botol 500mL untuk mengurangkan pembaziran dan

kontaminasi mikrobial dengan penggunaan botol 500mL pakaibuang.

Perubahan pelabelan botol-botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan

Perubahan pelabelan dilakukan pada botol-botol larutan eksternal antiseptik dan

disinfektan sama ada saiz 500mL ataupun 5L untuk mengelakkan kekeliruan semasa

penggunaan di wad/klinik. Pelabelan baru yang lebih seragam memudahkan larutan

eksternal dikenali dan dibezakan daripada larutan-larutan lain yang disimpan dalam wad/

klinik.

Perubahan tarikh luput larutan eksternal antiseptik dan disinfektan

Dengan perubahan pada tarikh luput yang lebih pendek untuk larutan-larutan berikut,

keberkesanan ciri antiseptik dan disinfektan bertambah. Oleh itu, pemesanan larutan

tersebut adalah secara ad-hoc agar ianya disediakan segar (freshly prepared).

Laporan Tahunan 2010

26

Bil

Seksyen

Prosedur baru

4

Sistem Maklumat FarmasiAliran kerja baru bagi bekalan ubat melalui preskripsi elektronik di

Farmasi satelit Klinik Penjagaan Antenatal

Farmasi satelit Unit Trauma & Kecemasan

5

Kedai PharmUMMC

Mempermudah proses bekalan ubat suntikan sitotoksik berbayar pada bulan

Januari 2010

Pesakit tidak perlu lagi menghantar ubat sitoksik ke Farmasi Pesakit Dalam. PharmUMMC

akan menghantar faks sebagai pengesahan bayaran dan Farmasi Pesakit Dalam akan

berinteraksi dengan Kompleks Steril untuk membuat rekonstitusi.

» PTj Perkhidmatan Kejururawatan

Antara perkhidmatan baru yang diperkenalkan
ialah:

i) Implementasi Pain»as»5th

»Vital»Sign berserta
borang baru klinikal dan pain»ruler telah
dilancarkan pada 12 April 2010 oleh
Profesor Ramani Vijayan, Pakar Perunding
Anestesiologi dan Pain Management di
Dewan Bedah.

ii) Program Resuscitation»Drill»Pediatric»Basic»
Life»Support telah mula dijalankan pada tahun
2010 bagi melatih semua jururawat Pediatrik
dalam resuscitation»pesakit pediatrik di
Peadiatric»Intensive»Care»Unit (PICU).

iii) Bagi wad psikiatri pula satu perkhidmatan
baru akan diperkenalkan iaitu community»
psychiatry di mana dua (2) orang jururawat
akan diletakkan di unit tersebut untuk
mengendalikan kes–kes yang perlu dibuat
lawatan rumah bagi memastikan pesakit
tersebut mengambil ubat yang diarahkan
bagi mengelakkan kejadian relapsed.
Kawasan seliaan adalah yang berada lebih
kurang 30 kilometer dari hospital.

Penubuhan klinik baru :

i) Klinik Perubatan
• Pada 19 Julai 2010, Klinik ESMR
diwujudkan bagi memberi rawatan untuk
pesakit jantung. Klinik beroperasi setiap
hari Isnin petang dan Khamis pagi.
Jumlah kes dihadkan kepada 4 orang
per sesi.
• Pada bulan 30 Oktober 2010, Klinik Renal
telah dibahagikan kepada 2 iaitu Renal»
General»dan»Renal»TxGN. Ianya bertujuan
membezakan diantara pesakit Renal biasa
dan yang pernah menjalani Transplant.

ii) Klinik Surgeri
• Pada bulan September 2010, Klinik Uro-
Oncologi Combined»Clinic diwujudkan.
Tujuan penubuhan ini adalah untuk
memudahkan pesakit-pesakit uro-
onkologi dapat dilihat untuk diberi nasihat
dan membuat pelan rawatan oleh pakar
urologi dan onkologi dalam masa yang
sama. Klinik ini berfungsi pada setiap
hari Jumaat pagi. Jumlah kes dihadkan
kepada 10-15 orang per sesi.

iii) Klinik Ortopedik

• Pada bulan Februari 2010, Klinik
Upper»Limb telah diwujudkan oleh
Prof. Madya Dr. Tunku Kamarul Zaman
Tunku Zainol Abidin. Klinik berfungsi
pada setiap hari Khamis pagi dengan
jumlah kes adalah 35 orang per sesi.

iv) Klinik Psikiatrik
• Penubuhan sesi Women»Wellness»Clinic
oleh Prof. Dr. Nor Zuraida Zainal. Klinik
ini telah dimulakan pada bulan Julai 2010
pada setiap hari Jumaat pagi. Jumlah
kes adalah 5 orang per sesi.
• Penubuhan sesi kaunseling untuk
semua wanita yang bermasalah telah
dimulakan pada bulan Ogos 2010 oleh
Pakar Psikologi Cik Noor Cahaya binti
Ibrahim. Klinik ini berfungsi pada setiap
hari Jumaat petang. Jumlah kes per sesi
adalah 5 orang yang dirujuk oleh Doktor
Psikiatrik.

v) Klinik Ibu Mengandung
• Pada bulan September 2010, Combined»
Cardiology»Obstetric»Clinic dimulakan
setiap hari Selasa minggu pertama dan
minggu ketiga setiap bulan.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

27

vi) Klinik Berhenti Merokok
• Klinik Berhenti Merokok telah diwujudkan
pada bulan Jun 2010 dikelolakan oleh
Prof. Dr. Madya Nor Zurani bt Mohd
Harris dan dibantu oleh seorang Pegawai
Pembangunan Masyarakat dan seorang
Jururawat Terlatih. Klinik berfungsi pada
setiap hari Isnin jam 2.00 petang. Jumlah
kes adalah 10 orang per sesi.

vii) Klinik Oftalmologi
• Prosedur Low»Vision (Klinik Penglihatan
terhad) di Klinik Oftalmologi, dimulakan
pada bulan Ogos 2010. Tujuan
penyediaan klinik ini adalah untuk
membantu pesakit mata dalam
mengenal pasti peralatan yang sesuai
untuk membantu dalam penglihatan.

viii) Rawatan Harian ESWL dan Urologi
• Prosedur Manometry telah dimulakan
pada bulan Julai 2010. Proses di mana
satu manometri»kabel dimasukkan ke
dalam hidung untuk melihat kes-kes
“oesophageal»refux”

ix) Rawatan Harian Hemodialisis & Nefrologi
• Pada 15.12.2010 dimulakan rawatan
hemodialisis di Unit Rawatan Rapi
dengan

menggunakan

Portable

Reverse Osmosisi system.

• Pada bulan November 2010 prosedur
penyiasatan biopsy»renal untuk pesakit
luar dimulakan.

x) Rawatan Harian Endoskopi
•»Endoscopic»rectal»ultrasound telah
berjaya memberi perkhidmatan Capsule»
endoscopy dan enteroscopy dengan
menggunakan single»ballon»enteroscope.
Bagi prosedur Bronchoscopy, prosedur
terbaru diperkenalkan ialah Endoscopic»
Bronchultrasound»(EBUS).

xi) Pediatrics Intensive Care Unit (PICU)
• Prosedur baru telah diperkenalkan
dikenali sebagai Cooling»Therapy
di mana rawatan diberi kepada bayi
yang mengalami Hypoxic»Ischemic»
Encephalopathy.

» PTj Trauma & Kecemasan

Penyaringan Sekunder dimulakan pada 8
November 2010. Tujuan Penyaringan Sekunder
adalah untuk mengesan kes-kes yang perlu
diberi bantuan atau rawatan dengan segera yang
tidak dapat di kesan semasa proses penyaringan
prima (Primary»Triage) sebelum mereka melalui
proses pendaftaran.

» PTj Kebajikan Perubatan

Perkhidmatan Kaunseling Kelompok Kepada
Pesakit/ Keluarga

Jabatan ini sejak sekian lama telah
menjalankan kaunseling kepada pesakit
secara individu. Mulai 2010, jabatan telah
memperkenalkan perkhidmatan kaunseling
kelompok. Perkhidmatan ini tidak mudah
dijalankan memandangkan amat sukar untuk
mengumpulkan pesakit-pesakit dalam satu masa
kerana pelbagai faktor seperti tempat tinggal
yang jauh, isu kewangan, kebanyakan pesakit
dalam prognosis yang tidak baik, support»system
yang tidak mahu kerjasama dan sebagainya.

Antara matlamat diadakan kaunseling kelompok
itu ialah:

• Memberi peluang kepada ahli kelompok
meluahkan emosi dan pemikiran mereka
dalam satu kelompok agar mereka boleh
belajar sesama mereka di dalam mengatasi
halangan kehidupan masing–masing.

• Memberi peluang kepada ahli kelompok
belajar pengalaman-pengalaman coping yang
dilakukan oleh ahli kelompok agar ia dapat
digunakan bagi mengatasi halangan yang
ada pada diri masing-masing.

» PTj Kawalan Jangkitan

Pemantauan persekitaran dilakukan disemua
kawasan klinikal menggunakan Environmental»
Audit»Checklist yang diadaptasi dari»ICNA»Audit»
Tools»for»Monitoring»Infection»Control»Guidelines.»

Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan.

Laporan Tahunan 2010

28

» JABATAN ORTORINOLARINGOLOGI

1.»Determination»of»the»Bioflm»Forming»
Capacity»of»the»Recognised»Bacterial»
Pathogens»in»Otorhinolaryngologic»Diseases»
-»Dr. Shailendra Sivalingam.

2.»Magnatic»Resonance»Imaging»Causing»
Tempory»Threshold»Shift»In»Hearing»-»

Profesor Dr.Prepageran Narayanan.

3.»Hormonal»Changes»causing»rhinitis»in»
Pregnancy»Amoung»Malaysian»women»-»

Profesor Dr. Raman Rajagopalan.

4.»Epithelial»Migration»in»Normal»and»
Pathogical»States»of»External»Ear»Canal:»
Clinical»»»Implication»-»Profesor Dr. Raman
Rajagopalan.

5.»Effect»of»Bluetooth»Device»On»Hearing»-»Prof
Madya Dr. Rahmat Omar.

6.»The»Effectiveness»of»Transmeatal»Low»Power»
Laser»Stimulation In»Improving»Tinnitus -
Profesor Dr. Raman Rajagopalan/ Profesor
Dr. Prepageran.

7.»Photodynamic»therapy»in»Head»&»Neck»
Cancer»and»advanced»local»recurrence»–»
NPC. - Profesor Dato’ Dr. Amin Jalaludin.

8.»HLA»Class»genes»with»susceptibility»to»
Recurrent»respiratory»Papillomatosis»-»

Profesor Dato’ Dr. Amin Jalaludin.

9.»MRI»evaluation»of»Speech»Production»
Problems»and»Therapy»–»Profesor Dato’ Dr.
Amin Jalaludin.

10.»Pitituary»changes»following»radiotherapy»for»
NPC - Profesor Dato’ Dr. Amin Jalaludin.

» JABATAN SURGERI

1.»Genetic»Polymorphisms,»EGF,»NAT2,»
Glioma, Dr. N. Vairavan.

2.»The»incidence»of»urinary»tract»cancers»in»
Patients»presenting»with»Haematuria»-»
Multicancer»study»in»»Malaysia. Dr. Ng Keng
Lim.

3.»Analysis»of»Genetic»Factors»That»Contribute»to»
Increased»risk»to»breast»cancer»in»Malaysia’s»
Multi-Ethnic»Population. Prof. Dr. Yip Cheng
Har.

4.»Thyroid»Carcinoma»in»UMMC»11»year»
experience:»The»demographics,»pathology»
and»survival»rates - Dr. Ng Khoon Leong.

5.»The»Treatment»of»Erectile»Dysfunction»in»
hypogonadal»patients»with»testosterone»
adjuctive»therapy»to»PDE-5»Inhibitors -
Profesor Dr. Azad Hassan b. Abdul Razack.

6.»A»Proteomics»Approach»in»Identifying»
Differentially»Expressed»Proteins»In»
Colorectal»Cancer:»A»Search»For»Biomarkers»
Candidates»-»Prof Madya Dr. April Camilla.

7.»A»Prospective»Study»of»Modifcation»of»
Cardiovascular»Risk»Factors»In»Early»Onset»
Diabetic»Patients»with»Morbid»Obesity»Who»
have»undergone»laparoscopic»gastric»bypass»
for»weight»loss»-»Prof Dr. Chin Kin Fah.

8.»Design»and»Development»of»Robotic»Arm»for»
Neurosurgical»Endoscopic»Surgery - Dr Hari
Chandran.

9.»Wound»Healing»Potential»of»mesenchymal»
stem»cells»on»burn»wound»in»rats - Prof.
Madya Dr. Alizan b. Abdul Khalil.

10.»Illicit»Ketamin»Related»Cystitis»and»Its»
Reversibility - Prof. Madya Dr. Ong Teng Aik.

11.»The»Predictive»Vlue»of»Polymorphism»in»the»
Apoe»Promoter»Region»in»the»Functional»
Outcome»After»»Traumatic»Brain»Injury»in»
the»Malaysian»Population - Prof. Madya Dr.
Dharmendra Ganesan.

» JABATAN OFTALMOLOGI

1.»Changes»corneal»specular»microscopic»
fndings»in»Malay,»Chinese»and»Indian»diabetic»
patients»after»cataract»surgery,»Principal»
Investigator(PI), 2008-2010 - Prof. Madya Dr.
Choo May May.

2.»Retinopathy»of»prematurity»Outcome»
Study,»Principal»Investigator»(PI), 2009-2010
- Prof. Madya Dr. Choo May May.

PENYELIDIKAN YANG TELAH DIJALANKAN

Pusat Perubatan Universiti Malaya

29

3.»FP035/2010A»–»Genotyping»of»the»Human»
High-»Temperature»Requirement»A-1»(Htra1),»
Age-Related»Macular»Degeneration»(Amd)»
in»Malaysian»Population - Prof. Madya Dr.
Visvaraja Subrayan.

4.»Evaluation»Of»Macular»Edema»After»Cataract»
Surgery»Using»HD-optical»Coherence»
Tomography»And»Effect»Of»Nepafenac»On»
Macula»Thickness»and»Cyctoid»Macula»
Edema,»Principal»Investigator(PI), 2009-2011
- Prof. Madya Dr. Visvaraja Subrayan.

5.»Homocysteine»and»cytokine»levels»in»
aqueous»and»vitreous»humour»in»diabetic»
retinopathy,»Co-Investigator, 2010-2011-
Prof. Madya Dr. Visvaraja Subrayan.

6.»A»study»of»the»RB1»gene»and»SNP»at»153,104»
among»Retinoblastoma»patients»in»Malaysia:»
Genetic»Screning»for»future»treatment»
prognosis,»Co-Investigator, 2009-2010 - Prof.
Madya Dr. Mimiwati Zahari.

7.»Prevalence»of»MYOC»mutations»in»Juvenile»
Open»Angle»Glaucoma»patients.»Duration:»
15/9.2008»14»March»2010»Value:»RM»
73000,»Co-Investigator, 2009-2010 - Prof.
Madya Dr. Mimiwati Zahari.

8.»Eletrophoretic»Profling»of»Proteins»in»Aqeous»
Humor»and»Serum»of»Patients»with»Primary»
Angle»Closure»Glaucoma»and»Open»Angle»
Glaucoma.,»Principal»Investigator(PI),»2008-
2010 - Prof. Madya Dr. Mimiwati Zahari.

9.»The»relationship»of»macular»thickness»as»
measured»by»OCT»with»glycated haemoglobin»
and»other»systemic»factors»in»diabetic»patients

- Prof. Madya Dr. Angela Loo Voon Pei.

10.»Homocysteine»and»cytokines»level»in»
aqueous»and»viterous»in»proliferative»diabetic»
retinopathy,»Co-Investigator, 2010-2011 -
Prof. Madya Dr. Angela Loo Voon Pei.

11.»A»study»of»specular»microscopy»and»cornea»
thickness»in»diabetic»patients»among»three»
major»ethnics:»Malay,»Chinese,»India,»Principal»
Investigator(PI), 2009-2010 - Prof. Madya
Dr. Angela Loo Voon Pei.

12.»A»randomised»controlled»trial»comparing»
two»different»laser»systems»for»proliferative»
diabetic»

retinopathy»

and»

diabetic»
maculopathy,»Principal»Investigator(PI), 2009-
2010 - Prof. Madya Dr. Fong Choong Sian.

13.»Intravitreal»Lucentis»for»central»retinal»vein»
occlusion,»Principal»Investigator»(PI),»2010-
2011,»Novartis. - Prof. Madya Dr. Fong
Choong Sian.

14.»The»effect»of»Yellow»micropulse»laser»versus»
Argon»green»laser»for»treatment»of»Diabetic»
Macula»oedema, Co-Investigator, 2009-2012
- Prof. Madya Dr. Tajunisah Begam.

15.»The»effect»of»yellow»micropulse»laser»
versus»green»argon»laser»as»panretinal»
photocoagulation»therapy»in»diabetic»
retinopathy,»Co-Investigator, 2009-2012 -
Prof. Madya Dr. Tajunisah Begam.

16.»Allergic»Conjunctivitis»and»Dry»Eyes,»Principal»
Investigator»(PI), 2007-2010 - Dr. Nurliza
Khaliddin.

17.»A»randomised»Controlled»Trial»Comparing»
Two»Different»Laser»Systems»For»Treating»
Proliferative»Diabetic»Retinopathy»and»Diabetic»
Maculopathy,»Co-Investigator, 2009-2010 -
Dr. Nurliza Khaliddin.

18.»Homocysteine»and»cytokines»level»in»
aqueous»and»viterous»in»proliferative»diabetic»
retinopathy,»Principal»Investigator»(PI),»2010-
2011 - Dr. Mohd Hassan@Maung Maung
Win.

19.»Normative»values»of»racial»variations»in»
orbital»structures»revealed»by»computed»
tomography,»

Principal»

Investigator»
(PI), 2008-Present,»UMFRG. - Dr. Norlina
Ramli.

20.»Twenty»four»hour»IOP»pattern»in»Malay»
Normotensive»Galucoma»patients»in»the»
habitual»position,»Principal»Investigator»
(PI), 2010-2013 - Dr. Norlina Ramli.

21.»Normative»values»of»racial»variations»in»
orbital»structures»revealed»by»computed»
tomography,»

Principal»

Investigator»
(PI),»2008-Present,»UMFRG»-»Dr. Tengku Ain
Fathlun.

» UNIT KARDIOLOGI

1.»National»Cardiovascular»disease»Database»
(NCVD)»Acute»Coronary»Syndrome - Prof.
Dr. Wan Azman Wan Ahmad.

Laporan Tahunan 2010

30

2.»National»Cardiovascular»disease»Database»–»
PCI»-»Prof. Dr. Wan Azman Wan Ahmad

3.»ROCKET»A»randomized,»double»blind,»
double»dummy,»parallel»group,»multicentre»
non-»inferiority»trial»comparing»the»effcacy»
and»safety»of»once»daily»oral»Rivaroxaban»
with»adjusted»–»dose»oral»Warfarin»for»the»
prevention»of»stroke»and»non-central»nervous»
system»systemic»embolism»in»subjects»with»
non»valvular»atrial»fbrillation»-»Prof. Dr. Wan
Azman Wan Ahmad.

4.»PEPCAD.»Paclitaxel-Eluting»PTCA-Balloon»
catheter»in»coronary»artery»disease»IV»DM»
Clinical»study,»Investigator»initiated»2006»(frst»
study»in»the»world»using»drug»eluting»balloon»
in»diabetic»patient)»-»Prof. Dr. Wan Azman
Wan Ahmad.

5.»BEACON»11.»A»multicentre»clinical»registry»
of»Biometric»DES»in»Asia»Pacifc»Countries -
Prof. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.

6.»ASCEND»HF - Prof. Dr. Wan Azman Wan
Ahmad.

7.»Multi»Centre»Acute»Study»of»Clinical»
Effectiveness»of»Nesiritide»in»subjects»with»
Decompensated»Heart»Failure»2008»(Grant»
RM100,00).»Ongoing»followup - Prof. Dr.
Wan Azman Wan Ahmad.

8.»RIVAROXACS3001»(ATLAS»II»TIMI»51)»-»

Prof. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.

9.»MAGELLAN.»Multicentre»Randomized»
parallel.»Group»Effcacy»and»safety»study»»»for»
the»prevention»of»venous»thromboembolism»in»
hospitalized»medically»ill»patients»comparing»
rivaroxaban»with»enoxaparin.»Protocol»No:»
BAY59-7939/12839»-»Prof. Dr. Wan Azman
Wan Ahmad.

10.»A»Worldwide»Multicentre,»Double-Blind,»
Randomized,»Parallel,»Placebo-Controlled»
study»to»Evaluate»The»Long–Term»
Effcacy,Safety»And»Tolerability»Of»Extended-
Release»(ER)»Niacin»and»Laropiprant»(ERN/
LRPT)»In»Patients»With»Dyslipidemia.»
Protocol»No:»MK0524A/102 - Prof. Dr. Wan
Azman Wan Ahmad.

11.»The»TRILOGY ACS»study»A»Comparison»of»
Prasugrel»And»Clopidogrel»In»AcuteCoronary»
Syndrome»(ACS)»Subjects»With»Unstable»
angina/Non-ST-Elevation»

Myocardial»

Infarction»(UA/NSTEMI)»Who»Are»»Medically»
Managed»–»Protocol»No:»H7T-MC-TABY»(B)»-
Prof. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.

12.»SIGNIFY»STUDY»–»Effects»of»Ivabradine»in»
Patients»with»stable»coronary»artery»disease»
Without»clinical»heart»failure.»A»Randomised»
Double-blind»placebo»controlled»international»
Multicentre»study.»Protocol»No»CL3-16257083

- Prof. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.

13.»ARISTOTLE»-»A»Clinical»Research»
Study»to»Evaluate»APIXABAN»(CV185-
030)»for»Reduction»In»Stroke»and»Other»
ThromboemboLic»Events»in»Atrial»Fibrillation»
-»Prof Madya Dr. Imran Zainal Abidin.

14.»VISION»–»Vascular»events»In»noncardiac»
Surgery»patients»cOhort»evaluation»study -
Prof Dr. Wan Azman Wan Ahmad/ Prof Dr.
Wang.

15.»ALECARDIO»

STUDY-Cardiovascular»
Outcocomes»Study»to»evaluate»the»Potential»
of»Aleglitazar»to»Reduce»Cardiovascular»Risk»
in»Patients»with»A»Recent»Acute»coronary»
Syndrome(ACS)»Event»and»Type»2»Diabetes»
Melliyus(T2D)-Protocol»No:»BC22140»ROW»-»

Prof. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.

16.»PARADIGM»H-F»-A»Multicentre,»randomized,»
double-blind,»parallel»group,»active»controlled»
study»to»evaluate»the»the»effcacy»and»safety»
of»LCZ696»compared»to»enalapril»on»morbidity»
and»mortality»in»patients»with»chronic»heart»
failure»and»reduced»ejection»fraction-»Protocol»
No:CLCZ696B2314»-»Prof. Dr. Wan Azman
Wan Ahmad.

17.»DIOR»Registery»Multicenter,»double-blind,»
randomized»trial»into»assess»the»effectiveness»
and»safety»of»Dior»drug-coated»balloon»for»the»
treatment»of»small»native»coronary»arteries,»
compared»with»uncoated»ballon»-»Prof. Dr.
Wan Azman Wan Ahmad.

18.»Endevour»Resolute»A»Prospective,»
Multicenter,»

Non-randomized»

Study,»
Evaluation»of»the»Endearor»Resolute»
Zotarolimus-Eluting»Coronary»Stent»system»
in»a»patient»population»with»Long»lesion»(s)»
and/or»Dual»Vessels»in»Asia - Prof. Dr. Wan
Azman Wan Ahmad.

19.»Awareness»of»Hypertension»in»Asian»with»
Stroke»-»Prof. Dr. Wan Azman Wan Ahmad/
Dr. K. S. Tan.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

31

20.»CORONARY»CTA»VISION»STUDY: Coronary»
CT»Angiography»To»Predict»Vascular»Events»
in»Noncardiac»Surgery»Patients»Cohot»
Evaluation»Study. Prof. Dr. Wan Azman Wan
Ahmad.

21.»ARISTOTLE»–»A»clinical»Research»
Study»to»evaluate»APIXABAN»(CV185-
030)»for»Reduction»In»Stroke»and»Other»
Thromboembolic»Events»in»Atrial»Fibrillation.
Prof. Madya Dr. Imran Zainal Abidin.

22.»EXAMINE. Prof Madya Dr. Imran Zainal
Abidin.

» UNIT ONKOLOGI KLINIKAL

1.»MARK»:»A»Phase»2»biomaeker»identifcation»
trial»for»erlotinib»in»patients»with»advanced»
pancreatic»- Prof. Madya Dr. Anita Bustam.

2.»BEATRICE»:»An»international»multi-centre»
open-label»phase»iii»trial»of»adjuvent»
bevacizumad»in»triple»negative»breast»cancer

-Prof. Madya Dr. Anita Zarina Bustam.

3.»HKI»3004 : Adjuvant»breast»cancer»study»in»
HER2»positive»patients»using»neratinib - Prof.
Madya Dr. Anita Zarina Bustam.

4.»LUME-Lung»2 : An»international,»multi-centre»
phase»III»randomised»controlled»trial»for»
second»line»treatment»of»recurrent,»advanced»
non-small»cell»lung»cancer,»comparing»
pemetrexed»+»placebo»versus»pemetrexed»+»
BIBF1120»(a»multi-targeted»tyrosine»kinase»
inhibitor)»-»Dr. Daniel Wong Wai Yan.

5.»TORISEL»3311: An»international»mulit-centre»
phase»III»randomised»controlled»trial»of»frst»line»
treatment»of»advanced»renal»cell»carcinoma,»
comparing»bevacizumab»+»interferon-alpha»
versus»bevacizumab»+»torisel - Dr. Daniel
Wong Wai Yan.

6.»Pharmacokinetics»and»pharmacogenomics»
of»docetaxel»in»adjuvant»breast»cancer - Dr.
Daniel Wong Wai Yan.

7.»AVEO»P06162: Randomised»phase»II»trial»
of»Gefnitib»v»Gefnitib»+»SCH900105,»anti-
hepatocyte»growth»factor»in»the»frst»line»
treatment»of»NSCLC»-»Dr. Daniel Wong Wai
Yan.

8.»A6181170: A»multinational,»randomized,»
open-label,»phase»III»study»of»sunitinib»
versus»sorafenib»in»patients»with»advanced»
hepatocellular»carcinoma - Dr. Ho Gwo
Fuang.

9.»NPC»Study: An»open»labeled,»multicentre,»
randomized»phase»II»trial»of»combination»
gemcitabine»and»carboplatin»chemotherapy»
in»patients»with»metastatic»or»recurrent»
nasopharyngeal»carcinoma - Dr. Ho Gwo
Fuang.

10.»NPC»Cetuximab»Study»A»phase»II»study:»Role»
of»cetuximab»in»combination»with»platinum-
based»chemotherapy»concurrent»with»radical»
radiotherapy»in»newly»diagnosed»localised»
nasopharyngeal»carcinoma - Dr. Ho Gwo
Fuang.

11.»LIGHT»(M10-963)»Linifanib»vs»sorafenib»for»
upfront»treatment»of»advanced»hepatocellular»
carcinoma - Dr. Ho Gwo Fuang.

12.»ASCOLT»Aspirin»in»treating»patients»with»
Dukes»stage»C»colon»or»rectal»cancer,»or»high»
risk»Dukes»stage»B»colon»cancer»that»has»
been»completely»removed»by»surgery - Dr.
Ho Gwo Fuang.

13.»ASPECCT»Panitumumab»vs»cetuximab»for»
the»third»line»treatment»of»advanced»colorectal»
cancer»-»Dr. Ho Gwo Fuang.

14.»SHARE:»The»role»of»scalp»cooling»to»prevent»
chemotherapy-induced»alopecia»in»patients»
with»breast»cancer»receiving»anthracycline»
or»taxane»based»chemotherapy»-»Dr. Marniza
Saad.

15.»RIBBON2:»A»phase»III»multicenter»randomized»
placebo-controlled»trial»evaluating»the»
effcacy»and»safety»of»bevacizumab»in»
combination»with»chemotherapy»in»subjects»
with»previously»treated»metastatic»breast»
cancer - Dr. Marniza Saad.

16.»AGILE»Axitinib»in»metastatic»renal»cell»
carcinoma»patients - Dr. Marniza Saad.

17.»HKI»3005»Phase»3»open»label»frst»line»
treatment»for»HER2»positive»breast»cancer»
comparing»Paclitaxel»plus»herceptin»vs»
Paclitaxel»plus»Neratinib - Dr. Rozita Abdul
Malik.

Laporan Tahunan 2010

32

» UNIT GASTROENTROLOGI

1.»GIDEON»study»–»‘Global»Investigation»of»
Therapeutic»Decisions»in»Hepatocellular»
Carcinoma»and»of»Its»Treatment»With»
Sorafenib’; kajian fasa 3 ini merupakan ‘post-
marketing survey’ untuk ubat Sorafenib/
Nexavar yang digunakan untuk penyakit
kanser hati.

2. HEAT study – kajian fasa 3 ini adalah untuk
meninjau kelebihan ThermoDox bersama-
sama dengan Radiofrequency Ablation
(RFA) berbanding dengan penggunaan RFA
sahaja.

3. GEMINI study – kajian tentang effkasi dan
keselamatan ubat Vedolizumab dalam
‘induction»of»remission’ dan ‘maintenance’
untuk penyakit Crohn (‘moderate»to»severe’).

4. Visiglide study – kajian ini adalah untuk
membandingkan penggunaan guidewire»
biasa dengan guidewire»‘Visiglide’ (dari
Olympus) semasa prosedur ERCP.

5.»Eosinophilic»Esophagitis»study – kajian ini
adalah untuk meninjau ‘prevalence’ penyakit
eosinophilic esophagitis di kalangan pesakit
endoskopi yang ‘dyspeptic’.

6. ‘Molecular»and»biochemical»characterization»
of»isolates»and»life»cycle»stages»of»Blastocystis»
hominis»isolated»from»patients»suffering»from»
irritable»bowel»syndrome’ - kajian ini adalah
gabungan usaha dengan Jabatan Patologi.

7.»‘Erosive»

Gastro-Oesophageal»

Refux»
Disease»–»A»Study»on»Symptomatology»in»a»
Malaysian»Population’.

8. ‘Appointment»waiting»times»and»education»
level»infuence»the»quality»of»bowel»preparation»
in»adult»patients»undergoing»colonoscopy’.

9. ‘A»validation»study»of»the»Leeds»dyspepsia»
questionnaire»in»a»multi-ethnic»Asian»
population’.

10. ‘Iatrogenic»colonic»perforations»during»
colonoscopy:»incidence,»management»and»
outcome»in»a»Malaysian»tertiary»hospital’.

11.»‘Clinical»and»histological»follow-up»of»a»cohort»
of»patients»with»non-alcoholic»fatty»liver»
disease’.

12. ‘Level»of»patient»satisfaction»with»an»outpatient»
colonoscopy»service’.

» JABATAN PERUBATAN RAWATAN UTAMA

1.»CSPP100A2408»Aliskiren»trial»- Dr. Khoo Ee
Ming.

2.»A»Phase»III,»Randomized,»Clinical»Trial»to»
Evaluate»the»Safety»and»Effcacy»of»the»
Addition»of»Sitagliptin»in»Patients»with»Type»
2»Diabetes»Mellitus»Who»Have»Inadequate»
Glycemic»Control»on»a»Sulfonylurea»in»
Combination»with»Metformin - Dr. Khoo Ee
Ming.

3.»Validity»of»Farmingham»Risk»Score»Dr. Chia
Yook Chin.

4.»HOPE»III»-»Dr. Chia Yook Chin.

5.»GlucoTIPS»study»in»diabetes»mellitus - Dr.
Chia Yook Chin.

6.»Study»of»Pain»and»Analgesia»(SPAN) - Dr.
Chia Yook Chin.

7.»Alcohol»intervention»programme»among»
Orang»Asli - Dr. Noor Zurani Mohd Haris
Robson.

8.»Risk»perception»of»patients»and»healthcare»
professionals»in»the»context»of»risk»
communication»and»shared»decision»making

- Dr. Ng Chirk Jenn.

9.»Developing»and»evaluating»a»patient»decision»
aid»for»patients»with»type»2»diabetes»making»
decisions»about»insulin»treatment - Dr. Ng
Chirk Jenn.

10.»Developing»and»pilot»testing»an»intevention»
to»help»patients»with»type»2»diabetes»make»
decisions»about»starting»insulin»-»Dr. Ng Chirk
Jenn.

11.»CSPP100A2408»Aliskiren»trial - Dr. Nik
Sherina Hanaf.

12.»SPAN»Research»(Study»of»Pain»and»
Analgesics)»-»Nik Sherina Hanaf.

13.»Domestic»violence:»Its»association»with»
psychiatric»morbidity»and»victims’»readiness»
to»leave»-»Dr. Sajaratulnisah Othman.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

33

14.»Cardiovascular»risk»scores»in»general»
practice;»interviews»and»questionnaires»with»
GPs»in»the»United»Kingdom - Dr. Liew Su
May.

» MAKMAL SUCXES

1. Detection of Caffeine Level in Baby Plasma
Sample.

2.»Pharmacokinetics»studies»of»Demedetomidine»
in»human»plasma»sample.

3.»Detection»of»HIV»drug»in»HIV»patients.

4.»Monitoring»Melamine,»cyanuric»acid,»
ammeline»and»ammelide»in»urine»sample.

5.»Detection»of»pesticide»in»squid»sample.

6.»Monitoring»nitrofun»&»chlorampherical»in»
tissue»sample.

7.»Monitoring»adulterant»compound»in»
beverages.

8.»Development»of»semi»solid»testosterone»
trandermal»

delivery»

system»

and»

pharmacokinetic»studies.

9.»Analysis»of»BPA»&»Pthalates»for»MOH.

10.»PCB»Project»for»UNU.

11.»Analyze»samples»from»chemistry»department.

12.»Hypoglycemic»effect»on»diabetic»rats»(Sky»
Fruits).

13.»Detection»of»acrylamide»in»foods.

14.»Evaluation»of»Estradiol»&»Phytoestrogen»in»
milk.

15.»Detection»of»Zearalenone»in»Food.

16.»Studies»on»Distribution»and»Biological»
Interactions»of»Phytoestrogens»As»Endocrine»
Disrupting»Chemicals-In»Biological»system»
and»The»Environment.

17.»Phytopharmalogical»Evaluation»of»Plants»for»
Antidiabetic»Activity.

18.»EDCs»in»Malaysian»River»Water»and»Its»
Removal.

19.»Pharmacokinetic»of»a»novel»
tetrahydrobiopterine»analogue.

20.»Development»of»Suppository»Base»from»Palm»
Oil»Product.

» PTJ FARMASI

1.»An»audit»on»the»effectiveness»of»pharmacist»
intervention»on»the»use»of»intravenous»proton»
pump»inhibitors»in»a»tertiary»referral»hospital»
in»Malaysia.

2.»An»audit»on»the»returns»of»unused»sterile»
preparations»(cytotoxic»and»non-cytotoxic»
drugs)»in»UMMC.

3.»An»audit»on»medication»error»in»UMMC.

4.»An»audit»on»returned»medication»in»in-patient»
and»out-patient»pharmacy.

5.»An»audit»on»medication»error»in»in-patient»
pharmacy,»UMMC.

6.»Patient»satisfaction»survey»on»PharmCARE»
services»in»the»UMMC»-»Chua Choon Hooi,
Nur Salwa, Wan Nourul Ainna, Ilma Ilyani,
Mariani, Muhd Farid, Dr Pauline Lai, Wong
Yin Yen.

» UNIT PERKEMBANGAN PERUBATAN

1. Kelaziman Jangkitan Serviks Chlamydial»
trachomatis Di Kalangan Ibu Yang
Melahirkan Bayi Yang Mati Sebelum/Sewaktu
Lahir, Kontraksi / Kelahiran Bayi Pramatang
Serta Pecah Air Ketuban Pramatang. Dr.
Rusinahayati Mokhtarudin [Dibentangkan di

National»Conference»for»Clinical»Research»
2010»(NCCR»2010)] pada 31 Mei hingga 4
Jun 2010.

» JABATAN PERUBATAN PEMULIHAN

1.»Hand»Writing»Speed»Assessment»Among»
Primary»School»Children - Norsilawati Mohd
Nor, Pn Shahidaton Akmal, En Abd Malik
Mat Said dan Cik Norshafka Tajul Amer.

2.»Functional»Status»and»Health-Related»Quality»
of»Life»in»Patients»with»Primary»Intracranial»
Tumor - Dr. OoI Ai Lee.

3.»Prevalences»of»Work-Related»
Musculoskeletal»Disorders»Amongst»
physiotherapist - Dr. Syahiskandar Sybil
Shah.

Laporan Tahunan 2010

34

» JABATAN PEDIATRIK

1.»Prevalence»and»Correlates»of»Depressive»
Symptomatology»among»School»Children»
and»Children»with»Chronic»Illness»in»Malaysia»

- Prof. Dr. Christopher Boey Cheong Meng.

2.»A»Study»of»the»Clinical»Characteristics»of»
Children»Admitted»to»hospital»with»acute»
Diarrhoea»and»the»Effect»of»a»Daily»Intake»of»
a»Probiotic»Beverage - Prof. Dr. Christopher
Boey Cheong Meng.

3.»A»randomised,»double-blind»study»on»the»
effect»of»a»growing»up»milk»on»the»occurrence»
of»infections»in»toddlers»(GIANT»Study) -
Prof. Dr. Lee Way Seah. Danone. Tajaan:
Research»Institute,»The Netherlands.

4.»Analysis»of»DLG5»Genetic»Polymorphism»
in»Malaysian»patients»with»Crohn»Disease

- Prof. Dr. Lee Way Seah. Tajaan: UMRG
Fasa 2/2010.

5.»A»Two-centre,»prospective»study»on»the»
incidence»and»fnancial»implication»of»
childhood»rotavirus»infection»admitted»to»
UMMC,»Kuala»Lumpur,»and»Hospital»Kuala»
Trengganu,»Terengganu - Prof. Dr. Lee Way
Seah. Centre for Disease Control Initiated
Study. Tajaan oleh Merck Sharp and Dohme,
Malaysia.

6.»Genetic»study»on»infantile»IBD»-»an»
International»Collaborative»study - Prof.
Dr. Lee Way Seah. Penyelidik Utama:
Christoph Klein MD PhD, Professor of
Pediatrics and Experimental Hematology/
Oncology, Director, Department of Pediatric
Hematology/Oncology, Hannover Medical
School OE 6780, Carl Neuberg Strasse 1,
D-30625 Hannover, Germany.

7.»Study»of»micro»ribonucleic»acid»(miRNA)»
patterns»and»messesnger»RNA»splicingamong»
myotonic»dystrophy»(RM1)»patients»of»
different»ages»and»clinical»features - Professor
Thong Meow Keong. Tajaan: Fundamental»
Research»Grant»Scheme (FRGS/1/10/SP/
UM/01/16).

8.»A»Multi-Pronged»Tackle»of»Three»Cancers»
Relevant»to»Malaysians:»Searching»for»the»
Presence»of»Predisposition»Genes,»Mutation»
Screening»for»Predisposition»Genes»for»
Risk»Assessment»and»Exploring»New»Anti-

Cancer»Therapy»for»Oral,»Nasopharyngeal»
and»Breast»Cancers - Prof. Dr. Thong Meow
Keong (Usaha sama Universiti Malaya dan

Cancer»Research»Initiatives»Foundation»

(CARIF) 2007-2012.Tajaan MOSTI: 06-00-
000 & geran jangka masa pendek UM (IPPP/
UPDiT/Geran(PJP)/FS288/2007C fund.

9.»Inborn»errors»of»metabolism:»»a»clinical»and»
laboratory»evaluation»in»acutely»ill»paediatric»
patients - Dr. Chew Hui Bein dan Prof.
Dr. Thong Meow Keong. Tajaan UMRG
RG114/09 HTM

10.»An»Observational»Follow-up»Study»of»
Pediatric»Patients»Who»Participated»in»a»
Previous»Respiratory»Syncitial»Virus-Induced»
Bronchiolitis»Study»of»Montelukast-Prof.
Madya Dr. Jessie de Bryune. Tajaan: Merck
Sharpe & Dohme (I.A.) Corp.

11.»Helminth»Infection»and»Asthma»in»the»Orang»
Asli»Communities - Prof. Madya Dr. Jessie
de Bryune & Dr. Yvonne Lim (Dept of
Parasitology). Tajaan: E-Science Grant 06-
01-03-

12.»CFTR»in»Asian»patients»with»chronic»
pulmonary»disease»- Prof. Madya Dr. Jessie
de Bryune. Tajaan: National University
of Singapore dan Institut Pediatrik, Kuala
Lumpur.

13.»The»effect»of»caesarian»section»delivery»on»
the»incidence»of»asthma - Dr. Anna Marie
Nathan, Prof. Madya Dr. Jessie de Bryune.
Tajaan: IPP

14.»Evaluation»of»the»Asthma»Control»Test»in»
Children - Dr. Siti Zurina.

15.»Evaluation»of»a»written»asthma»care»plan»in»
the»paediatric»asthma»clinic - Dr. Wong Su
Sien

16.»Prevalence»of»Snoring»and»Obstructive»Sleep»
Apnoea»in»Overweight»Children»seen»in»the»
Obesity»Clinic»in»a»Tertiary»Referral»Centre»in»
Malaysia - Dr. Izzurina Bashah

17.»Epidemiology»of»respiratory»viruses»in»
Children»with»Asthma - Dr. Rakhee Yadav
a/p Hematram Yadav.

18.»Phase»III»Multi-Centre,»Double-Blind,»
Randomised»Study»To»Assess»The»Non-
Inferiority»of»A»Commercial»Lot»of»GSK»

Pusat Perubatan Universiti Malaya

35

Biologicals‘»

10-valent»

Pneumococcal»

Conjugate»

(10PN-PD-DIT)»

Vaccine»
Compared»To»A»Clinical»Phase»III»Vaccine»
Lot,»When»Given»As»A»Three-Dose»Primary»
Immunisation»Course - Prof. Dr. Koh Mia
Tuang (32 Malaysian Paediatric Association
Annual Congress, 15-17 Oct 2010, Kuala
Lumpur. Protocol 111654:10PN—DIT-048
PRIA).

19.»Assessment»of»The»Nutritional»Status»
Of»Children»Living»With»HIV»Receiving»
Antiretroviral»(ARV)»Medication - Prof. Dr.
Koh Mia Tuang. Usaha sama: PPUM, UPM
dan Hospital KL. Tajaan: United»Nations»
Development»»Programme»

For»

The»

UNAIDS»PAF»Project.»

20.»Paediatric»Trauma:»Correlation»between»
developmental»age»and»socioeconomic»
background»with»patterns»of»injury - Cheah
Peng Loon (Annual Malaysian Paediatric
Association).

21.»Paediatric»Trauma:»Patterns»of»injury»
presenting»to»a»Paediatric»Trauma»&»
Emergency»Unit»in»a»tertiary»hospital»in

Malaysia - Cheah Peng Loon, Jessie de
Bruyne, Priya Sathish,Chandran. (32nd
Malaysian Paediatric Association Annual
Congress 2010).

22.»Mutational»analysis»and»functional»studies»
of»genes»»

controlling»thyroid»gland»
development»in»patients»with»congenital»
hypothyroidism - Prof. Dr. Fatimah Harun.
Usahasama : Jabatan Biologi Molikul.
Tajaan: FRGS.

23.»Vitamin»D»status»in»Pregnant»mothers - Prof.
Dr. Fatimah Harun, Profesor Siti Zawiah.
Tajaan: FRGS

» JABATAN SURGERI ORTOPEDIK

1.»Human»blood0Derived»Mesenchymal»stem»
As»A»New»»Potencial»Cell»Therapy»To»Repair»
Musculoskeletal»Diseases - Prof. Madya Dr.
Tunku Kamarul Zaman.

2.»Trade»Mark»(»CARTE)»for»human»autologus»
chondrocyte»transplantation - Prof. Madya
Dr. Tunku Kamarul Zaman , Sharaniza Ab.
Rahim (PhD).

3.»Air-Dried»Amniotic»Scaffold»For»Chondrocytes»
or»Chondrogenic»Mesencymal»Stem»Cell

– 2010 - Prof. Madya Dr. Tunku Kamarul
Zaman , Tan Sik Loo , Krishnamurithy
Ganesan, Boo Lily.

4.»Freeze-dried»Amniotic»Scaffold»for»
Chondrocytes»or»Chondrogenic»mesencymal»
Stem»Cells – 2010 - Prof. Madya Dr. Tunku
Kamarul Zaman , Tan Sik Loo , Krishnamurithy
Ganesan, Boo Lily.

5.»Three-Dimensional»Culture»of»Bone»Marrow»
Mesenchymal»Stem»Cells – 2010 - Prof.
Madya Tunku Dr. Kamarul Zaman, Kavitha
Govindasamy.

6.»The»Effects»of»Platelet»–Rich»Plasma»and»
“CORAGRAFT”»on»the»biological»healing»
of»sized»tibial»defect»in»rabbits-2010 - Prof.
Madya Tunku Dr. Kamarul Zaman, Kavitha
Govindasamy.

7.»Tenogenic»Medium»for»Mesenchymal»Stem»
Diffrentiation»Tenogenic»Lineage - 2010 -
Prof. Madya Dr. Tunku Kamarul Zaman , Tan
Sik Loo.

» UNIT PERUBATAN SUKAN

1.»Incidence»and»Prevalence»of»Sports»Injuries»
in»Youth»Competitive»Badminton»Players -
Dr. Goh Siew Li.

2.»Soccer»Injuries»in»Malaysian»Professional»
Football»Players - Dr. Ridzuan Azmi.

3.»Evaluation»of»Upper»Body»Strength»of»
Wheelchair»Athlete»and»Able»Bodied»Athlete»
in»Basketball - Dr. Winson Ambaraj.

Sebagai rumusan, PPUM telah melaksanakan
beberapa penambahbaikan bagi membolehkan
PPUM menyediakan perkhidmatan perawatan
kesihatan yang terbaik di samping menyediakan
kemudahan pengajaran dan penyelidikan untuk
Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Sebagai
sebuah hospital pengajaran yang pertama di negara
ini, PPUM sentiasa komited untuk memberikan
perkhidmatan yang tercanggih dan lengkap dengan
pelbagai perkhidmatan kepakaran.

Sekian, terima kasih.

Prof. Dato’ Dr. Ikram Shah Ismail
Pengarah
Pusat Perubatan Universiti Malaya

Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya

Laporan
Perangkaan Pesakit

Laporan Perangkaan Pesakit

Laporan Perangkaan Pesakit

Perangkaan Pesakit adalah hasil pengumpulan data statistik pesakit yang mendapat rawatan di PPUM melalui
Perkhidmatan Pesakit Luar dan Pesakit Dalam. Perkhidmatan Pesakit Luar meliputi perawatan yang diberikan
di Klinik-klinik Pakar, PTj Perubatan Rawatan Utama, PTj Perubatan Pemulihan, PTj Trauma dan Kecemasan,
Unit Perkembangan Perubatan (Klinik Kesihatan Kakitangan) dan Pusat Pengambilan Darah.
Manakala bagi Perkhidmatan Pesakit Dalam pula melibatkan perkhidmatan perawatan yang dijalankan di

semua wad.

Perkhidmatan Pesakit Luar

Dalam tempoh 10 tahun, statistik bilangan pesakit luar yang telah menerima rawatan telah menunjukkan
peningkatan sebanyak 77.3% atau pertambahan seramai 384,899 pesakit.

Jadual 1: Statistik Pesakit Luar Tahun 2000 hingga 2010

Tahun

Semua Klinik

Trauma &

Kecemasan

Jumlah

2000

435,844

62,304

498,148

2001

447,479

62,340

509,819

2002

504,546

67,952

572,498

2003

487,114

67,783

554,897

2004

514,175

73,356

587,531

2005

502,458

72,758

575,216

2006

580,775

84,296

665,071

2007

662,855

88,003

750,858

2008

784,364

95,846

880,210

2009

773,904

103,442

877,346

2010

775,403

107,644

883,047

Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit

Pada tahun 2010, jumlah pesakit yang menerima rawatan daripada perkhidmatan pesakit luar telah meningkat
sebanyak 0.6% iaitu 883,047 orang berbanding 877,346 orang pada tahun 2009.
Klinik Surgeri dan Klinik Surgeri Ortopedik menerima peningkatan pesakit yang paling tinggi dengan
masing-masing peningkatan sebanyak 10.4 % atau 4,895 orang pesakit bagi klinik Surgeri dan 11.7% atau
5,517 orang pesakit bagi Klinik Surgeri Ortopedik.

Laporan Tahunan 2010

40

Carta Pesakit Luar Tahun 2000 hingga 2010

435,844

447,479

504,546

487,114

514,175

502,458

662,855

784,364

773,904

775,403

62,304

62,340

67,952

67,783

73,356

72,758

84,296

88,003

95,846

103,442

107,644

580,775

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Semua Klinik

Trauma & Kecemasan

Pusat Perubatan Universiti Malaya

41

Jadual 2: Statistik Pesakit Luar Mengikut Disiplin Klinikal

Klinik

2009

2010

Klinik Perubatan

145,011

154,855

Klinik Surgeri

46,957

51,852

Klinik Surgeri Ortopedik

47,196

52,713

Klinik Perubatan Psikologi

33,322

31,801

Klinik Pediatrik

25,517

26,530

Klinik Oftalmologi

40,248

42,337

Klinik Otorinolaringologi

29,057

29,522

Klinik Ginekologi

25,492

23,351

Klinik Obstetrik

47,826

44,560

Klinik Kesihatan Kakitangan

10,424

9,361

Klinik Perubatan Rawatan Utama

139,317

137,098

Klinik Perubatan Pemulihan

82,740

44,164

Pusat Pengambilan Darah

78,006

82,657

Klinik Onkologi

*7,627

34,510

Trauma dan Kecemasan

103,442

107,644

Cucian Luka

10,127

9579

Perawatan Di Rumah

430

513

Pengambilan Darah Di Klinik

4,607

-

JUMLAH

877,346

883,047

Sumber : PTj Maklumat Pesakit

Nota: * Statistik pesakit Onkologi pada tahun 2009 hanya untuk bulan Oktober hingga Disember 2009 sahaja
(sebelum ini dikategorikan sebagai pesakit dalam).

Laporan Tahunan 2010

42

Carta Bilangan Pesakit Luar Mengikut Disiplin Klinikal Tahun 2009 Dan 2010

46,957

47,196

25,517

29,057

47,826

10,424

139,317

82,740

78,006

7,627

103,442

10,127

430

4,607

154,855

23,351

44,164

82,657

34,510

107,644

9,579

513

40,248

145,011

25,492

33,322

51,852

29,522

26,530

31,801

52,713

9,361

137,098

44,560

42,337

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

P

e

r

u

b

a

t

a

n

S

u

r

g

e

r

i

S

u

r

g

e

r

i

O

r

t

o

p

e

d

i

k

P

e

r

u

b

a

t

a

n

P

s

i

k

o

l

o

g

i

P

e

d

i

a

t

r

i

k

O

f

t

a

l

m

o

l

o

g

i

O

t

o

r

i

n

o

l

a

r

i

n

g

o

l

o

g

i

G

i

n

e

k

o

l

o

g

i

O

b

s

t

e

t

r

i

k

K

l

i

n

i

k

K

e

s

i

h

a

t

a

n

K

a

k

i

t

a

n

g

a

n

P

e

r

u

b

a

t

a

n

R

a

w

a

t

a

n

U

t

a

m

a

P

e

r

u

b

a

t

a

n

P

e

m

u

l

i

h

a

n

P

u

s

a

t

P

e

n

g

a

m

b

i

l

a

n

D

a

r

a

h

O

n

k

o

l

o

g

i

T

r

a

u

m

a

d

a

n

K

e

c

e

m

a

s

a

n

C

u

c

i

a

n

L

u

k

a

P

e

r

a

w

a

t

a

n

D

i

R

u

m

a

h

P

e

n

g

a

m

b

i

l

a

n

D

a

r

a

h

D

i

K

l

i

n

i

k

Tahun 2009 Tahun 2010

Perkhidmatan Pesakit Dalam

Statistik bilangan pesakit dalam yang telah menerima rawatan dalam tempoh 10 tahun menunjukkan peningkatan
sebanyak 23.5% atau pertambahan seramai 9,352 orang pesakit.
Pada tahun 2010, seramai 49,843 pesakit mendapatkan rawatan sebagai pesakit dalam iaitu peningkatan
sebanyak 1.2% atau 612 orang pesakit berbanding 49,231 orang pada tahun 2009.
Manakala bilangan katil bagi tahun 2010 adalah sebanyak 895 buah katil dengan kadar penggunaan

sebanyak 78.6%.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

43

Jadual 3: Jumlah Kemasukan dan Penggunaan Katil

Tahun

Kemasukan

Jumlah Katil

Kadar

Penggunaan

Katil (%)

2000

39,879

862

69.4

2001

46,536

862

69.3

2002

45,278

875

76.2

2003

48,703

856

82.4

2004

45,476

867

81.9

2005

48,588

916

71.2

2006

50,619

839

89.8

2007

51,814

875

80.4

2008

47,040

854

80.0

2009

49,231

983

69.3

2010

49,843

895

78.6

Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit

Nota: Bagi tahun 2010, pengiraan jumlah katil tidak termasuk katil di Trauma dan Kecemasan, Wad Bersalin
dan katil bayi.

Jadual 4: Bilangan Discaj dan Kematian Mengikut Disiplin

Disiplin Klinikal

2009

2010

Jumlah

Discaj

Bilangan

Kematian

Kadar

Kematian

(setiap

1000

discaj)

Jumlah

Discaj

Bilangan

Kematian

Kadar

Kematian

(setiap

1000

discaj)

*Obstetrik

8,738

16

1.8

9,113

10

1.1

Otorinolaringologi

1,622

20

12.2

1,613

22

13.6

Oftalmologi

1,520

0

0.0

1,918

1

0.5

Ginekologi

3,409

38

11

3,592

49

13.6

ICU

20

131

867.5

556

154

278.9

Perubatan

12,285

932

70.5

14,123

1,094

77.4

Pediatrik

6,204

83

13.2

6,468

66

10.2

Perubatan Psikologi

1,415

0

0.0

1,368

1

0.7

Ortopedik Surgeri

4,679

45

9.5

4,343

45

10.3

Surgeri

7,091

367

49.2

6,992

299

42.7

Onkologi

113

2

17.4

-

-

-

Jumlah

47,096

1,634

33.6

48,345

1,741

36.01

Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit

Nota: Kadar Kematian=Jumlah Kematian/Jumlah Discaj x 1000

»

Bagi tahun 2010, pesakit Onkologi dikategorikan sebagai pesakit Perubatan
Jumlah bagi pesakit Obstetrik=data ibu + bayi

Laporan Tahunan 2010

44

Discaj Dan Kematian

Pada tahun 2010, seramai 48,345 orang telah didiscaj dari wad berbanding hanya 47,096 pesakit pada tahun
2009. Manakala kadar kematian telah meningkat daripada 1,634 pada tahun 2009 berbanding 1,741 pada
tahun 2010. Sepuluh sebab utama kematian di PPUM ialah:

i) Ischaemic Heart disease
ii) Pneumonia
iii) Septicaemia
iv) Cerebrovascular disease
v) Breast carcinoma
vi) Lung carcinoma
vii) Trauma
viii) Colorectal carcinoma
ix) Disease of liver
x) Tuberculosis

9113

1613

1918

3592

556

14123

6468

1368

4343

6992

10

22

1

49

154

1094

66

1

45

299

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

O

b

s

t

e

t

r

i

k

O

t

o

r

i

n

o

l

a

r

i

n

g

o

l

o

g

i

O

f

t

a

l

m

o

l

o

g

i

G

i

n

e

k

o

l

o

g

i

I

C

U

P

e

r

u

b

a

t

a

n

P

e

d

i

a

t

r

i

k

P

e

r

u

b

a

t

a

n

P

s

i

k

o

l

o

g

i

O

r

t

o

p

e

d

i

k

S

u

r

g

e

r

i

S

u

r

g

e

r

i

Discaj Kematian

Carta Bilangan Discaj Dan Kematian Mengikut Disiplin Klinikal Tahun 2010

Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya

• Carta Organisasi Pusat Perubatan Universiti Malaya

• Kedudukan Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dalam Organisasi Universiti Malaya

• Lembaga Pengurus Pusat Perubatan Universiti

Malaya

• Pegawai-pegawai Utama

Laporan Tahunan 2010

46

Carta Organisasi
Pusat Perubatan Universiti Malaya

TIMBALAN PENGARAH
(IKHTISAS)

TIMBALAN PENGARAH
(PEMBANGUNAN)

TIMBALAN PENGARAH
(PENTADBIRAN)

• NADI IT
• UNIT KEJURUTERAAN
BIOMEDIKAL
• SUMBER PERKHIDMATAN

• PEMBANGUNAN
ORGANISASI
• PEMBANGUNAN INSAN
• PENGURUSAN AM &
FASILITI
• SUMBER KEWANGAN
• SUMBER BAHAN

PENGARAH

KLINIKAL

• ANESTESIOLOGI
• OBSTETRIK & GINEKOLOGI
• PERUBATAN
• OFTALMOLOGI
• PEDIATRIK
• PERUBATAN PSIKOLOGI
• SURGERI
• SURGERI ORTOPEDIK
• PERUBATAN RAWATAN UTAMA
• OTORINOLARINGOLOGI
• PERUBATAN PEMULIHAN

• PENGIMEJAN
BIOPERUBATAN
• ONKOLOGI KLINIKAL
• PERUBATAN KESUKANAN
• FIZIK PERUBATAN
• TRAUMA & KECEMASAN
• PERKEMBANGAN
PERUBATAN

• KESELAMATAN
• AUDIT DALAM
• HAL EHWAL KORPORAT
• PERHUBUNGAN AWAM
• KOLEJ SAINS KESIHATAN
SEKUTU
• KOLEJ PENDIDIKAN
LANJUTAN
KEJURURAWATAN

SOKONGAN KLINIKAL

• MAKLUMAT PESAKIT
• FARMASI
• DIETETIK
• PENGURUSAN MAKMAL
• MIKROBIOLOGI
PERUBATAN
• PATOLOGI
• PERUBATAN TRANSFUSI
• KEBAJIKAN PERUBATAN
• PENTADBIRAN
KEJURURAWATAN
• KAWALAN JANGKITAN

Sumber:»PTj»Sumber»Manusia

Pusat Perubatan Universiti Malaya

47

Kedudukan Pusat Perubatan Universiti Malaya
Dalam Organisasi Universiti Malaya

UNIVERSITI MALAYA

Lembaga Pengarah Universiti Malaya

SENAT

Lembaga Pengarah Pusat
Perubatan Universiti Malaya

Fakulti Perubatan

Unit
Sokongan

Unit
Perkhidmatan
Klinikal

Jabatan
Akademik
Bukan Klinikal

Unit
Sokongan
Klinikal

Jabatan
Akademik
Klinikal

Unit
Sokongan
Bukan Klinikal

Pusat Perubatan Universiti Malaya

Laporan Tahunan 2010

48

Lembaga Pengurus
Pusat Perubatan Universiti Malaya

1

2

3

Pengerusi

Prof. Madya Dr. Rozaidah bt. Talib

1

Ahli-ahli

Naib Cancelor Universiti Malaya

Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Ghauth Jasmon

2

Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya
Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya

Y. Bhg. Prof. Dato’ Dr. Ikram Shah bin Ismail

3

Pusat Perubatan Universiti Malaya

49

4

Wakil Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan

Encik Mohd Radzi bin Abdul Hamid

4

5

6

7

Wakil Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi

Encik Ahmad Nazri bin Sulaiman

5

Wakil Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan

Dr. Nooraini bt. Baba

6

Setiausaha
Timbalan Pengarah (Pentadbiran)
Pusat Perubatan Universiti Malaya

Cik Nurri bt. Kadarman

7

Jemputan

Y. Bhg. Prof. Dato’ Dr. Patrick Tan Seow Koon

Jemputan

Prof. Dr. Mustafa bin Ali Mohd

Laporan Tahunan 2010

50

Pegawai-Pegawai Utama

Pengarah

Prof. Dato’ Dr. Ikram Shah bin Ismail

Timbalan Pengarah (Pentadbiran) Cik Nurri bt. Kadarman

Timbalan Pengarah (Ikhtisas)

Prof. Dato’ Dr. Patrick Tan Seow Koon

Timbalan Pengarah (Pembangunan) Prof. Dr. Mustafa bin Ali Mohd (mulai 5 Mei 2010)

Ketua-Ketua PTj/Unit Klinikal

PTj/Unit

Nama

Anestesiologi

Prof. Dr. Marzida bt Mansor

Otorinolaringologi

Prof. Madya Dr. Rahmat bin Omar

Perubatan Psikologi

Prof. Dr. Nor Zuraida bt Zainal

Surgeri Ortopedik

Prof. Dr. David Choon (Pemangku Ketua)

(mulai Jan 2010 )

Surgeri

Prof. Dr. Azad Hassan bin Abdul Razack

Perubatan

Prof. Dr. Goh Khean Jin

Perubatan Rawatan Utama

Prof. Madya Dr. Sajaratulnisah bt. Othman

Pengimejan Bio-perubatan

Prof. Datin Dr. Sazilah bt Ahmad Sarji

Obstetrik & Ginekologi

Prof. Dr. Siti Zawiah bt Omar

Onkologi Klinikal

Prof. Madya. Dr. Anita Zarina bt. Bustam

Pediatrik

Prof. Dr. Thong Meow Keong

Oftalmologi

Prof. Madya. Dr. Mimiwati bt. Zahari (sehingga 9 Ogos 2010)

Prof. Madya Choo May May (mulai 23 Oogos 2010)

Trauma & Kecemasan

Dr. Mohd Idzwan bin Zakaria

Perubatan Pemulihan

Dr. Saini Jeffery bin Freddy Abdullah

(sehingga 31 Mei 2010)

Dr. Julia Patrick Engkasan (Pemangku Ketua) (mulai 1 Jun 2010)

Unit Perkembangan Perubatan

Cik Hafidah bt Othman (sehingga 1 Februari 2010)

Dr. Rusinahayati bt Mokhtarudin (mulai 2 Februari 2010)

Perubatan Sukan

Prof. Madya Dr. Mohd Razif bin Mohd Ali

Fizik Perubatan

Puan Azleen bt Mohd Zain

Ketua-Ketua PTj/Unit Perkhidmatan Sokongan Klinikal

PTj/Unit

Nama

Kawalan Jangkitan

Prof. Madya Dr. Mohd. Yasim bin Mohd Yusof

Perubatan Transfusi

Prof. Madya Dr. Veera Sekaran Nadarajan

Farmasi

En. Amrahi bin Buang

Mikrobiologi Perubatan

Prof. Dr. Sazaly bin Abu Bakar (sehingga Oktober 2010)

Prof. Madya Dr. Jamal I-Ching Sam (mulai 25 Oktober 2010)

Patologi

Prof. Dr. Cheah Phaik Leng

Maklumat Pesakit

En. Teh Ah Huat

Dietetik

Cik Siti Hawa bt. Mohd Taib

Pusat Perubatan Universiti Malaya

51

PTj/Unit

Nama

Kebajikan Perubatan

En. Sidek bin Miko

Pentadbiran Kejururawatan

Pn. Sharipah Asiah bt. Syed Junid Aljunid

Pengurusan Makmal

En. Hisyamuddin bin Bahari

Ketua-Ketua PTj/Bahagian Bukan Klinikal

PTj/Unit

Nama

Sumber Perkhidmatan

Y.Bhg. Dato’ Ir Mohd Nor bin Ismail

(sehingga 8 Februari 2010)

Encik Zabaha bin Samari

(mulai 2 Jun 2010)

Sumber Bahan

Encik Iskandar bin Ahmad

Sumber Kewangan

Encik Hashim bin Anuar

Pembangunan Organisasi

Y.Bhg. Datin Nor Enson bt. Abas

Pembangunan Insan

Encik Muhamad Razali bin Che Hamad

Audit Dalam

Pn. Maisarah bt. Abdul Rahman

Pengurusan Am dan Fasiliti

Pn. Mariam bt. Mansor (sehingga 1 April 2010)

Pn. Siti Faziah bt Abdullah (mulai 3 Mei 2010)

Hal Ehwal Korporat

Cik Mariashabiradalia bt. Mohammed Hashim

Nadi IT

Pn. Maria bt. Sidi (sehingga 15 Ogos 2010)

Encik Yoo Sang Nge (mulai 16 Ogos 2010)

Perhubungan Awam

En. Yahaya bin A. Hamid

Unit Kejuruteraan Bio Medikal

Encik Tan Li Kuo

Keselamatan

En. Alias bin Lisut

Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan (pemakaian

nama baru mulai 1 September 2010)

Pn. Maznah bt. Mat Isa

Kolej Kejururawatan

Pn. Sharifah Fatimah bt Syed Ad. Khadir

Kolej Radiografi

Pn. Habibah bt. Hj Abdullah

Kolej Teknologi Makmal Perubatan

Puan Saai’dah bt. Ambak

Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya

Laporan Pusat Tanggungjawab

• Klinikal

• Sokongan Klinikal

• Bukan Klinikal

Klinikal

Secara amnya, fungsi utama PTj ini adalah
menyediakan pengajaran, penyelidikan dan
perkhidmatan perawatan dalam bidang Obstetrik
& Ginekologi dengan empat unit pengkhususan
iaitu Ginekologi Onkologi, Obstetrik»Ultrasound dan
Perubatan Feto-Maternal,»Reproduktif Endokrinologi
dan Kemandulan serta Ginekologi Am.
Di peringkat antarabangsa, Jabatan ini amat
terkenal sebagai pusat penjagaan dan rawatan serta
rujukan untuk pesakit-pesakit kanser ginekologikal.
Rawatan yang diberikan kepada pesakit-pesakit ini
adalah setaraf dengan pusat-pusat perubatan di luar
negara. Kecemerlangan dan kepakaran klinikal yang
sedia ada ini diiktiraf untuk melatih subspecialities di
bidang Ginekologi Onkologi di dalam negeri.

Unit Ultrasound merupakan salah satu unit di
bawah PTj ini dan menyediakan perkhidmatan dalam
bidang Obstetrik»Ultrasound dan Perubatan Feto-
Maternal. Jenis pemeriksaan yang dijalankan adalah
Obstetrics»Ultrasound, Gynaecology»Ultrasound dan
Invasive»Prenatal»Procedure»(Amniocentesis, CVS»
[Chorionic»Villus»Samplin]»dan»Cordocentesis).

Pada tahun 2010, bilangan pemeriksaan ujian
ultrasound yang dijalankan terhadap pesakit adalah
sebanyak 9,402 pemeriksaan berbanding tahun
sebelumnya iaitu 9,236 pemeriksaan. Bagi rawatan
kemandulan, pihak Jabatan menyediakan beberapa
jenis pemeriksaan iaitu Sperm»Analysis»Test dan
Sperm»Antibodies»Test untuk pesakit. Bilangan
pesakit yang membuat pemeriksaan kesuburan pada
tahun 2009 dan 2010 adalah seperti dalam jadual 1.

PTJ OBSTETRIK & GINEKOLOGI

Jadual 1: Bilangan Pesakit Menjalani Pemeriksaan Kesuburan

Prosedur

2009

2010

Pesakit

Berjaya

Mengandung

Pesakit

Berjaya

Mengandung

Intra Uterine Insemination (IUI)

129

7

112

15

Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi.

Klinik Antenatal adalah merupakan sebuah klinik
yang juga menekankan pendidikan kesihatan ibu-ibu
mengandung. Program-program pendidikan yang
dirangka seperti ceramah asas penyusuan ibu, proses
bersalin, penjagaan semasa hamil, pemakanan dan
senaman.

Jumlah kehadiran pesakit ke Klinik Antenatal
adalah seramai 49,410 orang pada tahun 2010 iaitu
pertambahan seramai 866 orang berbanding pada
tahun sebelumnya. Jadual 2 menunjukkan bilangan
kehadiran pesakit di Klinik Antenatal pada tahun
2010 berbanding tahun 2009.

Laporan Tahunan 2010

56

Jadual 2: Bilangan Kehadiran Pesakit Di Klinik
Antenatal

Perkara

Bilangan Pesakit

2009

2010

Pesakit Baru (New Booking)

4,900

5,019

Rawatan Susulan (ANC)

19,577

20,544

Rawatan Susulan (PNC)

5,065

5,369

Pesakit Walk-in (Screening

Counter)

1,554

1,456

OGTT

1,838

2,093

Endo

842

132

Revisit

621

527

SBS

301

398

Cardio

-

6

Admit

2,728

3,006

Screening

7,909

7,762

Reproductive

762

1100

Scan

2,447

1,998

Jumlah

48,544

49,410

Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi

Manakala bilangan pesakit yang dimasukkan ke Wad
Bersalin adalah seperti dalam jadual 3.

Jadual 3: Bilangan Kemasukan Wad Bersalin

Perkara

Bilangan Pesakit

2009

2010

Kes ditempah

6,795

5829

Kes tidak ditempah

1,648

712

Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi

Jadual 4: Jenis Kelahiran

Jenis

2009

2010

SVD (Spontaneous Vertex Delivery)

3754

2,876

Vacuum Extraction

331

215

Forceps

34

19

Lower Segment Caesarean Section

(LSCS) Emergency

753

810

Lower Segment Caesarean Section

(LSCS) Elective

417

447

Classical Caesarean Section

0

1

Breech

30

23

BBA

25

13

BAH

24

42

Twins

71

113

Hysterectomy

5

1

Jumlah

5,444

4,560

Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi

Pada tahun 2010 terdapat kelahiran kembar 2 adalah
berjumlah 113 kelahiran berbanding tahun 2009
berjumlah 71 kelahiran.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

57

PTJ PERUBATAN

PTj Perubatan adalah merupakan pusat tanggungjawab klinikal terbesar yang memberikan perkhidmatan
dalam pelbagai bidang pengkhususan seperti Kardiologi, Dermatologi, Endokrinologi, Gastroentrologi, Geriatrik,
Hematologi, Neurologi, Nefrologi, Penyakit Berjangkit, Respiratori dan Rheumatologi.

Unit Kardiologi

Memberi perkhidmatan pengajaran, penyelidikan dan rawatan penyakit kardiovaskular yang berkualiti dalam
memenuhi misi dan visi Universiti Malaya. Perkhidmatan yang diberikan merangkumi perkhidmatan Kardiologi
Tidak Invasif (Non»-»Invasive»Cardiology), Kardiologi Invasif (Invasive»/»Interventional»Cardiology) dan Wad
Kardiologi.

Perkhidmatan tidak invasif meliputi Ekokardiograf, Elektrokardiogram dan Ujian Fungsi Pernafasan.

Jadual 5: Statistik Prosedur Tidak Invasif

Jenis Ujian

Tahun

2009

Tahun

2010

Perbezaan

(%)

Ekokardiogram Rehat

13857

14839

6.6

Ekokardiogram Stress

1452

1554

6.5

Ekokardiogram Pemerhatian 24 jam (Holter)

646

711

9.1

Tekanan Darah Ambulatori 24 jam

73

122

40

Ekokardiogram Transtorasik (TTE)

8927

9551

6.5

Ekokardiogram Transesofageal (TEE)

106

127

16.5

Ujian Fungsi Pernafasan

2073

2124

2.4

Sumber»:»Unit»Kardiologi,»PTj»Perubatan

Perkhidmatan Invasif pula meliputi Pengkateteran Jantung Kiri Dan Kanan, Angiograf, Ultrasound Intravascular,
Kajian Elektrofsiologi, Angioplasti Koronari Transluminar Perkutaneus Dan Stenting, Rotational»Atherectomy,
Angioplasty»And»Stenting»For»Peripheral»Vascular»Disease, Balloon»Valvuloplasty»For»Aortic»Valve»And»Mitral»
Valve, Implan Perentak Jantung, Patent»Ductus»Arteriosus»Closure»Using»Coil»Device»And»Amplatz»Ductal»
Occluder, Atrial»Septal»Defect»Closure»Using»Amplatz»Septal»Occluder, Use»Of»Intraaortic»Balloon»Pump»For»Life»
Support»And»High»Risk»»Angioplasty, Embolisasi Gegelung Untuk Fistula dan Endovascular»Stenting»of»Aorta»
For»Abdominal»Aortic»»Aneurysm

Jadual 6: Statistik Prosedur Invasif

Jenis prosedur

Tahun

2009

Tahun

2010

Perbezaan

(%)

Angiogram Koronari

1640

1728

5

Angioplasti Koronari Transluminar Perkutaneus/Stenting (PTCA)

764

885

1.2

Angioplasti Transluminar Perkutaneus/Stenting (PTA)

7 *

7 *

0

Primary PCI dan Rescue PCI

178

192

7.3

Valvulopasti

5

9

40

Pam Belon Intraaorta

62

77

52

Implan Perentak Jantung (satu/dua/ICD/CRT)

69

57 #

-21

Sumber»:»Unit»Kardiologi,»PTj»Perubatan

Laporan Tahunan 2010

58

Nota:

* Tiada perbezaan dalam peratusan kes PTA
adalah kerana pakar bedah Vaskular telah
meletak jawatan.

# Pengurangan kes pacemaker adalah kerana
kekurangan peruntukan.

Wad Kardiologi pula mempunyai kemudahan
perawatan intensif untuk menerima pesakit dari
dalam dan luar PPUM serta rujukan dari hospital
swasta dan kerajaan sekitar Lembah Klang yang
memerlukan perawatan jantung serta yang menjalani
prosedur invasif jantung serta menjalankan program
pengajaran kesihatan.

Jadual 7: Kemasukan Pesakit Wad Kardiologi

Pesakit

Tahun

2009

Tahun

2010

Perbezaan

(%)

Jumlah

Kemasukan &

Pindah Masuk

3671

4128

11.07

Jumlah Kematian

138

143

3.5

Sumber»:»Unit»Kardiologi,»PTj»Perubatan

» Program/Perkhidmatan

terbaru

yang

diperkenalkan

i) Rawatan

Extracorporeal

Shockwave

Myocardial Revascularization (ESMR).

ii) 3-Dimensional Echocardiogram

iii) Perkhidmatan

Electrophysiology

bagi
rawatan penyakit jantung arrhythimia
menggunakan Ensite 3D Mapping

» Pengenalan Prosedur Baru

i) Implan pacemaker»device yang boleh melalui
pemeriksaan MRI.

ii)»Functional»Flow»Reserve»(FFR)»for»borderline»
lesion»and»multivessel»PCI.

» Pembelian peralatan baru

Unit Kardiologi telah membuat beberapa pembelian
peralatan baru pada tahun 2010 seperti yang berikut:

i) Satu unit Non-Invasive»Extracorporeal»
Shockwave»Myocardial»Revascularization»
System»(ESMR).»ESMR berperanan
menghantar gelombang kejutan pada dos
berbeza ke atas beberapa otot jantung yang
tidak mempunyai cukup pengaliran darah
(ischaemia). Penghantaran gelombang
kejutan tersebut akan merangsang
pertumbuhan pembuluh darah yang baru di
dalam otot jantung (angiogenesis) seterusnya
menggalakkan

pembekalan

oksigen
dalam bekalan darah. ESMR merupakan
rawatan pelengkap kepada pesakit jantung
setelah mereka masih tidak pulih dengan
memakan ubat melalui preskripsi doktor
dan tidak sesuai menjalani rawatan pintasan
jantung atau angioplasty. Rawatan ini tidak
memerlukan sebarang pembedahan sekali
gus tidak meninggalkan sebarang parut pada
tubuh badan selain tiada kesan sampingan.

ii) Satu unit Cardiac»Mapping»System.»Alat
ini berfungsi mendiagnosa dan merawat
penyakit rentak jantung yang abnormal
(arrhythmias). Peralatan ini dapat merawat
dan menurunkan beban penyakit arrhythmia
dengan lebih berkesan.

iii) Satu unit 3D Echocardiography»System»
yang»digunakan»untuk»mendiagnosa dan
menentukan rawatan pesakit kardiovaskular
dan bukan-kardiovaskular secara non-
invasif. Pemeriksaan Echocardiography
adalah pemeriksaan yang sangat diperlukan
untuk mendiagnosa dan menentukan
rawatan pesakit kardiovaskular dan bukan-
kardiovaskular. Permintaan terhadap
pemeriksaan Echocardiogram ini bukan
sahaja dari Unit Medikal tetapi dari unit-
unit lain seperti Surgeri, Paediatrik, Unit
Kecemasan, Oncologi, Getiatrik dan lain-
lain lagi. Peralatan ini dapat menentukan
diagnosa penyakit jantung dengan lebih
tepat (samada penyakit jantung congenital,»
ischaemic»heart»disease,»rheumatic, tumour
atau sebagainya) serta evaluation yang lebih
komprehensif.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

59

Cardiac Mapping System

3D Echocardiography System


» Kejayaan

Unit Kardiologi, PPUM telah melakar sejarah
perubatan apabila menjadi pusat rawatan kardiologi
pertama di negara ini menawarkan perkhidmatan
alat Extracorporeal»Shockwave»Myocardial»
Revascularization (ESMR) yang merupakan alat
untuk rawatan jantung tanpa pembedahan. Rawatan
ini adalah harapan baru bagi pesakit–pesakit yang
tidak sesuai untuk menjalani rawatan revaskularisasi
konvensional iaitu angioplasti atau pembedahan
pintasan jantung dan membantu pesakit-pesakit ini
yang masih bergantung kepada ubat-ubatan sahaja
kerana masih lagi mengalami masalah sakit di
bahagian dada atau kesukaran bernafas.
Pembelian mesin yang bernilai RM 2.8 juta
ini membuktikan Unit Kardiologi, PPUM setanding
dengan pusat rawatan kardiologi di negara maju
yang lain. Apa yang lebih membanggakan lagi
apabila Malaysia menjadi negara terawal di Asia
yang memiliki alat ESMR selepas Filipina, China dan
Jepun. Penyediaan perkhidmatan ini memperlihatkan
Unit Kardiologi, PPUM adalah sebuah unit yang
dinamik, berdaya saing dan terulung di Malaysia
dalam mengikuti arus kemajuan teknologi perubatan.

Majlis

pelancaran

dan

penyerahan
alat Extracorporeal»Shockwave»Myocardial»
Revascularization (ESMR) ini telah diadakan di
Hotel Hilton, Petaling Jaya dan dirasmikan oleh
Naib Canselor Universiti Malaya, Prof. Datuk Ghauth
Jasmon. Pada majlis tersebut, Prof. Datuk Ghauth
Jasmon dengan disaksikan oleh Dr. Rozaidah
Talib, Pengerusi Lembaga Pengurus PPUM serta
Prof. Dato’ Dr. Ikram Shah Ismail, Pengarah PPUM
dan Prof. Dr Wan Azman Wan Ahmad, Ketua Unit
Kardiologi, PPUM telah menerima dana untuk
penyelidikan bernilai RM30,000 yang disumbangkan
oleh Syarikat I-Medik Imaging Sdn. Bhd kepada
PPUM untuk penyelidikan dalam bidang kardiologi
untuk pusat ini.

Liputan meluas telah diberikan oleh media cetak
dan elektronik untuk memaklumkan kepada orang
ramai tentang perkhidmatan yang diberikan. Pada
9 Jun 2010, TV3 telah menjalankan penggambaran
untuk sesi rawatan Extracorporeal»Shockwave»
Myocardial»Revascularization (ESMR) ini untuk
siaran Majalah Tiga.


» Kursus

Sebanyak 2 kursus telah berjaya diadakan oleh Unit Kardiologi pada tahun 2010.

Bil

Nama Kursus

Tarikh

1

International Board of Heart Rhythm Examiners (IBHRE) Review Course

17 April 2010

2

Basic Transradial (TRI) Workshop 2010

6 Ogos 2010

Laporan Tahunan 2010

60

Pusat Perubatan Universiti Malaya

61

Unit Penyakit-Berjangkit

Unit Penyakit Berjangkit yang diketuai oleh Professor
Adeeba Kamarulzaman memberi rawatan pesakit
dalam dan luar bagi pelbagai jenis penyakit berjangkit
termasuk denggi, tuberculosis, HIV dan sebagainya.
Unit ini juga berfungsi giat dalam isu-isu seperti
kawalan jangkitan dan juga pengunaan antibiotik
yang rasional.

Unit Penyakit Berjangkit bersama CERiA, Pusat
Kajian HIV/AIDS Universiti Malaya mengendalikan
pelbagai kajian bersabit HIV di PPUM dan di komuniti.
Pada bulan Disember 2010, CERiA bersama Unit
Penyakit Berjangkit telah mengadakan Seminar
Antarabangsa – The»Lancet»Symposium»on»HIV»in»
People»Who»Use»Drugs yang disertai oleh lebih
daripada 300 peserta termasuk peserta-peserta dari
luar negara.

Ketua Unit Penyakit Berjangkit Bersama
Penceramah Seminar The Lancet Symposium on
HIV in People Who Use Drugs

Unit Hematologi

Unit Hematologi memberi perkhidmatan dan
rawatan untuk pesakit luar dan dalam merangkumi
pemeriksaan dan pemindahan sum-sum tulang,
pemberian kimoterapi, rawatan susulan pesakit akut,
transfusi darah, plasmaferisis dan leukoferisis.
Bagi pesakit luar perkhidmatan yang dijalankan
meliputi Pusat Penjagaan Harian dan Klinik
Hematologi, manakala bagi pesakit dalam unit ini
bertanggungjawab kepada pesakit di wad.

• Pusat Penjagaan Harian menjalankan
perawatan seperti yang berikut:

i) Prosedur harian - Bone»Marrow»aspiration»
and»trephine

ii) Memberi

rawatan

kemoterapi

(intravenous»dan»»intrathecal)

iii) Rawatan susulan untuk pesakit tenat
dan memerlukan rawatan susulan rapi

iv) Darah dan platelets»transfuse

v) Memasuki Central line

vi)»Donor»lymphocyte»infusion untuk indikasi
tertentu ( post-transplantation)

vii) Glivec program (MYPAP) untuk Chronic
Myeloid Leukemia

• Perkhidmatan Klinik Hematologi

i) Rawatan susulan untuk pesakit pesakit
hematologi dan hemato-onkologi

ii) Rujukan untuk kes baru

• Perkhidmatan wad

i)»Bone»Marrow/Peripheral»blood»stem»
cells»transplantasi»–»allogeneic,»non-
myeloablative»and»autologous

ii)»Bone»marrow»aspiration»dan»»trephine

iii)»Plasmapheresis

iv)»Leukopheresis

v) Kemoterapi

vi) Rawatan untuk pesakit menghidapi
penyakit hematologi dan hemato-
onkologi

Laporan Tahunan 2010

62

Jadual 8: Statistik Pesakit Yang Menjalani Pemeriksaan

Jenis Prosedur

2009

2010

Perbezaan (%)

Transplantasi Sel Stem Periferal Alogenik

13

11

-15.3

Transplantasi Sel Stem Darah Periferal Autologus

6

9

50

Pesakit Pusat Harian

4,781

4,337

-9.3

Pemberian Kemoterapi

881

930

5.6

Transfusi

723

739

2.2

Pemeriksaan SumSum Tulang

268

801

198.9

Jumlah

6,672

6,827

2.3

Sumber»:»Unit»Hematologi,»PTj»Perubatan

Unit Neurologi

Unit Neurologi adalah salah satu unit perkhidmatan
dalam bidang pengkhususan Neurofsiologi
yang bertanggungjawab memberi perkhidmatan
Neurofsiologi diagnostik serta memberi bantuan
sokongan kepakaran di dalam Intra-Operative»
Somato»–Sensory»Evoked»Potential kepada Jabatan
Sugeri Ortopedik dan Neuro Surgeri bagi kes-kes
skoliosis dan tumor otak.
Disamping itu juga bertanggungjawab menyelaras
segala urusan penetapan ujian dan perlaksanaan
perkhidmatan Neurofsiologi bagi semua katagori
pesakit luar dan dalam sebagai memenuhi
tuntutan kehendak pengajaran, penyelidikan dan
perkhidmatan klinikal.

» Perkhidmatan yang disediakan

Perkhidmatan klinikal yang disediakan merangkumi
segala jenis ujian seperti Encephalogram»(EEG),

Electromyogram»/Nerves»Conduction»Study
(EMG/NCS), Evoked»»»Potential»Study (EPS),
Polysomnography»(PSG), Multiple»Sleep»Latency
(MSLT), Transcranial»Study (TCD) dan Botox»
Injection»Service. Jenis penyakit yang perlu dipantau
di dalam pemerhatian pakar-pakar Neurologis di
PPUM seperti Strok,»Epilepsi,»Parkinson’s»Disease,»
Myasthenia»Gravis,»Guillaine»Barre»Syndrome dan
Dementia.

Perkhidmatan pengajaran pula melibatkan

Pengajaran

Latihan

Penempatan

dalam
bidang perubatan dalaman, bidang neurologi
(pelajar perubatan, doktor-doktor pelatih, doktor
pascaijazah) dan neurofsiologi yang melibatkan
Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan, Jururawat
Pelatih PPUM/Jururawat dari hospital swasta,
Pegawai Perubatan Sarjana (Dalaman) dan Doktor
pascaijazah (Neurologist) dari hospital lain.

Jadual 9: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Ujian

Jenis Ujian

2009

2010

Perbezaan (%)

Electroencephalogram

1283

1284

0.07

Nerve Conduction Study /EMG

1308

837

-36.0

Repitative Stimulation

27

22

-18.5

Single Fibre

20

25

25

Magnetic Stimulation

6

3

-100

Full Study (VEP, BAEP,SSEP)

77

86

11.7

Pre-Operative SSEP

68

81

19.1

Intra-Op Monitoring SSEP

57

59

3.5

Transcranial Doppler

530

504

-4.9

Multiple Sleep Study Test

4

4

-

Pusat Perubatan Universiti Malaya

63

Jenis Ujian

2009

2010

Perbezaan (%)

Polysomnography

234

215

-8.11

Telemetry Video EEG

5

3

40.0

Jumlah

3619

3123

-13.7

Sumber»:»Unit»Neurologi,»PTj»Perubatan


» Bengkel

Pada julung kalinya di bidang Neurofsiologi, amnya di Malaysia dan khususnya di PPUM, Makmal Neurologi
telah mengorak langkah ke hadapan untuk mengadakan satu Bengkel Basic»Principal»of»Electrodiagnostic»&»
Advance»EMG»Techniques selama 2 hari di Dewan Sekapur Sirih pada 11 &12 hb.Dec.2010. Penceramah
jemputan ialah Professor Dr.Sanjev Nandedkar dari Universiti of Virginia.

Bengkel»Basic»Principal»of»Electrodiagnostic»&»Advance»EMG»Techniques

Laporan Tahunan 2010

64

• Melakukan perkhidmatan prosedur-prosedur
terapeutik endoskopi seperti Variceal»
Ligation,»Hemoklip,»Injeksi»Histoacryl,»
Diathermy»dan»Heater»Probe bagi kes-kes
kecemasan.

• Memberi perkhidmatan ultrasound endoskopi
(EUS) secara diagnostic mahupun terapeutik
seperti EUS-guided»FNAC, EUS-guided»
drainage dan lain-lain lagi.

» Pencapaian

Antara pencapaian bagi unit ini pada tahun 2010
ialah:

• Berjaya menganjurkan sesi tele-perubatan
dengan 8 lapan negara Asia-Pasifk yang
lain melalui Asia-Pacifc»Advanced»Network
(APAN) pada 10hb Ogos 2010. Hos tahun
ini ialah Hanoi, Vietnam. Unit Nadi IT, Pusat
Teknologi Maklumat Universiti Malaya dan
MYREN (Malaysia»Research»and»Education»
Network) memainkan peranan yang besar
dalam menjayakan usaha ini. APAN
merupakan pertubuhan rangkaian internet
fber-optik di Asia-Pasifk di mana tumpuan
adalah kepada bidang perubatan dan
kejuruteraan.

• Berjaya menganjurkan Asia-Pacifc»Digestive»
Week»2010 (APDW) pada 19 hingga 22
September 2010 bersama-sama dengan

Malaysian»Society»of»Gastroenterology»and»

Sesi»teleperubatan»Asia-Pacifc»Advanced»Network (APAN)

Unit Gastroenterologi dan Hepatologi

Memberi rawatan kepada pesakit-pesakit yang
mengalami penyakit berkaitan gastroenterologi dan
hepatologi. Pesakit dalam yang menghadapi masalah
ini ini ditempatkan di wad 12U manakala pesakit
luar pula menerima rawatan melalui klinik hepatologi
pada pagi Selasa dan klinik gastroenterologi pada
petang Khamis.

Unit ini juga turut menjalankan prosedur-prosedur
endoskopi untuk pesakit dalam dan luar serta pesakit-
pesakit kecemasan dan menerima rujukan dalaman
daripada unit perubatan yang lain dan juga rujukan
dari hospital luar.

Dalam bidang pengajaran, unit ini memberi
pengajaran perubatan dan klinikal kepada pelajar-
pelajar pada peringkat Sarjana Muda Perubatan
dab Sarjana Perubatan, memberi latihan endoskopi
kepada doktor-doktor ‘gastroenterology fellow’ yang
membuat penempatan di PPUM serta menjalani
kajian-kajian klinikal dan mengendalikan kursus-
kursus atau bengkel endoskopi tahunan.

» Jenis Perkhidmatan Endoskopi Gastrointestinal
yang disediakan

• Memberi perkhidmatan prosedur-prosedur
terapeutik endoskopi elektif seperti
Gastroskopi, Kolonoskopi, Endoscopic»
Retrograde»

Cholangio-Pancreatogram

(ERCP),

Ultrasound»

Endoskopy,
Percutaneous»Endoscopic»Gastrostomy»
Tube»(PEG), Dilatation, Variceal»Ligation,»
Argon»Plasma»Coagulation,»Stenting,»Single-
Balloon»Enteroscopy,»Capsule»Endoscopy.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

65

Hepatology (MSGH) dan Hospital Selayang. APDW merupakan salah satu konferens gastroenterologi
dan hepatologi tahunan yang terbesar di rantau ini. Sebanyak 2661 delegasi dari negara-negara Asia-
Pasifk mengambil bahagian dalam konferens ini yang bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur
(KLCC).

Asia-Pacifc Digestive Week 2010 (APDW)

Unit Respiratori

Unit Respiratori bertanggungjawab memberikan
perkhidmatan Perubatan Respiratori yang bermutu
tinggi. Perkhidmatan perubatan Respiratori
merangkumi rawatan seperti Asma, Penyakit
Pulmonari Tersekat Kronik (COPD), Tibi, Pneumonia,
Barah Paru-Paru, Sindrom Apnea Tidur Terhalang
(Obstructive»Sleep»Apnoea»Syndrome), Penyakit
Paru-paru Interstitial (Diffuse»Parenchymal»Lung»
Disease), Kegagalan Pernafasan dan sebagainya.
Unit ini turut menjalankan Ujian Fungsi
Paru-Paru, Peperiksaan Bronchoskopi Flexible

(Diagnostik Dan Terapeutik), Peperiksaan

Toracoskopi»Medikal»(Medical»Thoracoscopy»
Or»Pleuroscopy),»Endobronchial»Valve»Insertion»
Via»Flexible»Bronchoscopy untuk pesakit COPD
dan Emphysematous»Bullae»serta menjalankan
penyelidikan dalam bidang Perubatan Respiratori.
Pada tahun 2010, unit ini telah memperkenalkan
satu perkhidmatan baru yang iaitu Peperiksaan»
endobronchial»ultrasonography»(EBUS) dan membeli
satu unit Videobronchoscope»with»endobronchia»
ultrasonography.

Jadual 10: Statistik Pesakit Unit Respiratori

Perkhidmatan

Bilangan Pesakit

2009

2010

Perbezaan (%)

Klinik Chest (Paru-paru)

Kes baru

Kes susulan dengan janjitemu

Kes susulan tanpa janjitemu

75

4104

1152

0

4015

1395

-

-2.2

22.1

Jumlah

5331

5410

1.5

Klinik Asma

Kes baru

Kes susulan dengan janjitemu

Kes susulan tanpa janjitemu

19

2402

487

7

2634

506

-63.2

9.7

3.9

Jumlah

2908

3147

8.2

Peperiksaan flexible bronchoscopy

306

301

-1.6

Laporan Tahunan 2010

66

• Endobronchial biopsy

41

32

22.0

• Bronchoalveolar lavage

221

235

6.3

• Transbronchial biopsy lung biopsy

32

30

-6.7

• Bronchial washing

5

2

60.0

• Transtracheal / transbronchial needle aspiration of mediastinal

lymph nodes

13

8

38.5

• Balloon dilatation of bronchial stenosis

3

5

66.6

• Electrocautery

2

3

50.0

Peperiksaan toracoskopi medikal (medical thoracoscopy or pleuroscopy)

19

26

36.8

Peperiksaan endobronchial ultrasonography (EBUS)

-

2

-

Fine needle aspiration of cervical lymph node

2

3

50.0

Peperiksaan fungsi paru-paru

• Spirometry

1390

1486

6.9

• Pre- and post-bronchodilator spirometry

425

354

-16.7

• Lung volume measurement

245

279

13.9

• Diffusing capacity

115

104

-9.6

Nasal continuous positive pressure Titration/non-invasive ventilation

75

80

6.7

Pleural aspiration/pleural biopsy

102

38

-62.7

Intercostal chest drain insertion

92

90

-2.2

Cytotoxic chemotherapy untuk barah paru-paru (bilangan sessi)

416

379

-8.9

Sumber»:»Unit»Respiratori,»PTj»Perubatan

Unit Reumatologi

Unit Reumatologi menjalankan operasi di Wad 8TD,
Pusat Rawatan Harian (Wad 8TE) dan Klinik Pakar .
Unit Reumatologi PPUM terus menawarkan
perkhidmatan Reumatologi di Lembah Klang. Buat
masa sekarang ia adalah pusat rawatan utama untuk
lebih kurang 500 pesakit Rheumatoid»Arthritis dan 300
pesakit Systemic»Lupus»Erythematosus (SLE) dan
300 pesakit Reumatologi yang lain seperti Sjogren’s»
syndrome, Vasculitis,»Gout dan Osteoarthritis.
Unit Rheumatologi memainkan peranan berikut:

1. Menyediakan rawatan secara menyeluruh
dan berprihatin kepada pesakit berbagai
penyakit Reumatologi kepada pesakit luar
mahupun pesakit dalam.

2. Menyediakan perkhidmatan perundingan dan
rujukan untuk bidang perubatan yang lain,
seperti, Ortopedik, Pediatrik dan Obstetrik &
Ginekologi.

3. Latihan dalam bidang Reumatologi untuk
pelajar Sarjana Perubatan Dalaman, Sarjana
Perubatan Kesukanan, Rehabilitasi dan
Perubatan Rawatan Utama.

4. Pusat Penyelidikan dalam berbagai aspek
bidang Reumatologi seperti klinikal, makmal,
pengimejan dan epidemiologi.

5. Penyebaran maklumat melalui bidang
Teknologi maklumat (IT)

» Rawatan Pesakit Dalam

Wad pesakit dalam Unit Rheumatologi bertempat
di Tingkat 8 Menara Timur. Purata pesakit ialah

Pusat Perubatan Universiti Malaya

67

menggunakan 5 katil setiap hari untuk pesakit
Reumatologi dalam wad yang mempunyai 28 katil.
Secara purata jumlah pesakit yang dirawat pada
setiap bulan ialah seramai 15 orang.

» Pusat Rawatan Harian

Perkhidmatan Rawatan Harian (Daycare) dijalankan
setiap hari Isnin. Perkhidmatan ini disediakan untuk
pesakit yang tidak perlu masuk ke wad. Biasanya
mereka menerima rawatan infuse»intravena selama
2 hingga 4 jam dan dibenarkan pulang selepas itu.

» Klinik Pesakit Luar

Klinik SLE dikendalikan setiap hari Rabu bermula
pada pukul 8 pagi dan klinik Reumatologi setiap

hari Khamis bermula pada 2 petang dan biasanya
berterusan hingga larut malam. Purata pesakit luar
Klinik SLE ialah 45 orang dan Klinik Reumatologi
ialah 70 orang.

Pada tahun ini juga Unit Reumatologi telah
meningkatkan lagi kerjasama bersama PTj Paatologi,
Unit Nefrologi dan Unit Rawatan Rapi (Intensive»Care»
Unit). Beberapa kes yang rumit dan memerlukan
penjagaan khusus dan rapi telah berjaya dikendalikan.
Kami bekerjasama bersama PTj Patologi untuk
meneliti spesimen otot yang telah disediakan melalui
prosedur muscle»biopsy yang kami jalankan setiap
hari Khamis di Dewan Pembedahan Kecil (Minor»OT).
Antara kejayaan unit ini ialah Dr. Cheah Tien
Eang selaku Pensyarah Kanan juga berjaya
mewujudkan laman web www.rheumatology.my.

Unit Endokrinologi

Unit ini bertanggungjawab memberi perkhidmatan dalam bidang endokrin, diabetes dan metabolik kepada
pesakit dalam dan luar. Unit ini juga adalah pusat rujukan tahap ketiga bagi rawatan komplikasi penyakit
endokrin seperti kanser tiroid, neoplasia»endokrin»multipel,»phaeochromocytoma,»sindrom»Conn’es, sindrom
cushing dan tumor pituitari.

Unit ini berkerjasama dengan unit-unit kepakaran lain seperti Nerosurgeri, Endokrin Surgeri, Perubatan
Nuklear dan Pengimejan Bioperubatan untuk menyediakan perkhidmatan komprehensif yang melibatkan
bidang pembedahan dan rawatan selepas pembedahan.

Unit Dermatologi

Memberi perkhidmatan luar dan dalam kepada
pesakit dewasa dan kanak-kanak yang menghidap
penyakit kulit seperti ekzema atopi, psoriasis, akne,
jangkitan kulit atau lain-lain gangguan kulit.
Perkhidmatan yang disediakan ialah Klinik
Dermatologi yang memberi rawatan bagi kes-kes
baru dan susulan, rawatan krioterapi, suntikan
triamcinolone dan Klinik Patch»Test. Perkhidmatan

pembedahan pula dijalankan meliputi pembedahan
kecil bagi kes eksisi, pengkuretan/kauteri, hyfrecation
dan biopsi kulit.

» Perkhidmatan Klinikal

Perkhidmatan yang diberikan kepada kedua-dua
bahagian iaitu pesakit luar dan pesakit dalam.

Sambutan Hari Diabetis Sedunia 2010 pada 13 November 2010

Laporan Tahunan 2010

68

» Perkhimatan Pesakit Luar

Menjalankan perkhidmatan dengan membuka dua klinik kulit seminggu. Klinik ini bermula jam 9.00 pagi
hingga 1.00 tengahari pada setiap hari Khamis dan Jumaat. Jumlah pesakit 80-100 pesakit setiap sesi. Jumlah
anggaran keseluruhan pesakit di klinik pesakit luar sebanyak 500 pesakit setiap bulan.

Jadual 11: Statistik Pesakit Dematologi

2010

Kes Baru

Klinik

Susulan

Tidak

Dinyatakan

Biopsi

Kulit

Pesakit Dalam

Jumlah

Rujukan

Kemasukan

Jan

120

352

17

21

31

7

548

Feb

91

269

25

12

22

4

423

Mac

175

433

15

14

32

6

675

April

119

227

7

27

47

10

437

Mei

130

269

6

8

20

5

438

Jun

148

344

12

17

37

7

565

Julai

142

292

10

29

28

7

508

Ogos

165

430

16

26

26

5

668

Sept

80

306

25

9

23

4

447

Okt

98

327

8

9

15

7

464

Nov

21

144

6

13

24

3

211

Dis

121

345

16

25

14

9

530

Jumlah

1,410

3,738

163

210

319

74

5,914

Sumber»:»Unit»Dermatologi,»PTj»Perubatan

Unit Geriatrik

Unit ini berperanan memberi perkhidmatan perawatan geriatrik secara menyeluruh dalam usaha
memaksimumkan kebolehan berdikari warga tua agar dapat kembali semula kepada komuniti, perkhidmatan
pengajaran dan sokongan mengenai kepentingan dan peranan keluarga dalam mengekalkan keupayaan warga
tua di rumah serta menyediakan penilaian geriatrik supaya penilaian penempatan yang tepat dan sesuai dapat
dibuat selepas proses discaj.

Jadual 12: Statistik Pesakit Geriatrik

Bil

Aktiviti

2009

2010

Perbezaan (%)

1

Kemasukan

1061

727

-31.5

2.

Discaj

794

590

-25.7

3.

Kematian

158

150

-5.1

4.

Pindah Masuk

146

129

-11.6

5.

Pindah Keluar

141

84

-40.4

6.

Lodger

295

137

-53.5

7.

Ventilator

304

147

-51.6

Sumber»:»Unit»Geriatrik,»PTj»Perubatan

Perkhidmatan yang diberikan meliputi perawatan akut, perawatan dan pemulihan geriatrik secara multi disiplin,
penyelidikan, aktiviti pengawalan kudis tekanan, pengajaran kesihatan, lawatan ke rumah, kawalan jangkitan
dan rujukan kepada Hospis Malaysia bagi pesakit kanser dan pesakit tenat yang memerlukan penjagaan paliatif

Pusat Perubatan Universiti Malaya

69

Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan

» Pengajaran Kesihatan

Setiap Jururawat dipertekankan supaya memberi
pengajaran Kesihatan kepada penjaga secara
individu. Jururawat yang bertugas waktu pejabat
akan diberi tugasan khas untuk mengajar penjaga
secara berkumpulan. Program pembelajaran
berterusan untuk Geriatrik (CME) diadakan
setiap hari Selasa pada jam 11 pagi hingga 12
tengah hari. Penceramah adalah terdiri daripada
Pasukan Geriatrik atau penceramah dari luar.


» Rujukan

Rujukan diterima dari Jabatan surgikal,
ortopedik, urologi dan medikal. Rujukan kepada
“Home»Visit»Nurse” dibuat bagi kes-kes yang
memerlukan lawatan ke rumah setelah pesakit
discaj. Kawasan-kawasan yang dirujuk dalam
lingkungan 10 km. Kes-kes yang perlukan
bantuan Sosial akan dirujuk kepada Pegawai
Kebajikan Sosial Geriatrik

» Kudis Tekanan

Kebanyakan pesakit masuk wad sudah ada
kudis tekanan sama ada dari rumah atau Nursing»
Homes. Semua pesakit diwajibkan dinilai
keadaan kulit dan melakukan intervensi untuk
mengelakkan terjadinya kudis tekanan semasa
di wad.

» Aktiviti Persatuan Sahabat

Persatuan Sahabat PPUM akan membantu
dalam memberi sokongan emosi dan kerohanian
juga kewangan dan makanan bagi kes-kes yang
memerlukan jika dirujuk kepada mereka.

» Kaunseling Pemakanan

Pesakit yang dirujuk kepada pakar pemakanan
akan diberi kaunseling dan pendidikan tentang
pemakanan oleh pegawai dietetik di wad ini.
Nasihat selalunya diberikan kepada penjaga
utama yang akan menjaga pesakit.

» Perkhidmatan Pesakit Luar

i) Klinik Geriatrik pada hari Jumaat petang

ii)»Memory»Clinic pada hari Khamis petang

» Fisioterapi dan Terapi Cara Kerja

Semua pesakit akan dilihat oleh Fisioterapi
dan Terapi Cara Kerja. Malah pesakit yang
sesuai akan dibawa ke Gimnasium Geriatrik,
di Tingkat 13. Unit Rehabilitasi ini akan
melakukan lawatan ke rumah bagi kes-
kes yang memerlukan. Program ini dikenali
sebagai Program Outreach.

» Program Telephone Base Assessment Post
Discharge

Program ini bertujuan untuk menilai keadaan
pesakit selepas discaj. Penjaga pesakit akan
dihubungi oleh Jururawat bertugas setiap
dua minggu sekali. Pesakit yang bermasalah
seperti mempunyai kudis tekanan atau
ketidakseimbangan gula dalam darah akan
dipantau.

Laporan Tahunan 2010

70

Unit Nefrologi

Memberikan perkhidmatan rawatan kepada pesakit yang mengalami masalah kegagalan buah pinggang.
Perkhidmatan yang diberikan terdiri perkhidmatan klinik dan wad merangkumi rawatan hemodialisis, dialisis
peritoneal, rawatan terapi penggantian renal berterusan (CRRT), pertukaran plasma terapeutik (TPE), rawatan
sebelum dan selepas pemindahan buah pinggang, biopsi renal, perkhidmatan memasukkan kateter double»
lumen,»permanent»dan»Tenchkoff,» vascular»access»dan»menyediakan pesakit untuk pemberian infusi intravena
cyclophosphamide,»methylprednisolone dan venofer.
Perkhidmatan terbaru yang dijalankan oleh unit ini ialah Renal»biopsy yang dilakukan di Pusat Rawatan
Harian. Manakala prosedur baru pula ialah menjalankan Intermittent»hemodialysis dengan menggunakan
Sistem»Reverse»Osmosis Mudahalih di Unit Rawatan Rapi.

Jadual 13: Bilangan Pesakit Yang Mendapatkan Rawatan

Perkhidmatan

2009

2010

Perbezaan

(%)

Rawatan Harian Dialisis &

Nefrologi

27,978

27,674

-1.09%

Sumber»:»Unit»Nefrologi,»PTj»Perubatan

Pada tahun 2010, unit ini telah membuat pembelian dua peralatan baru iaitu Blood»and»Fluid»Warmer»dan
Sistem»Reverse»Osmosis Mudahalih
Unit ini juga telah menganjurkan Hari Keluarga untuk pesakit-pesakit Dialisis yang telah diadakan di Submit
Conventional Hall, Petaling Jaya pada 25 Julai 2010 dan dihadiri oleh 100 orang peserta.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

71

PEDIATRIK

PTj Pediatrik berperanan mengendalikan semua peringkat rawatan kanak-kanak dari lahir hingga umur 18 tahun,
terlibat dalam menyediakan program pengajaran fakulti untuk para penuntutnya dan akan memastikan program
pengajaran tersebut berkualiti, bersesuaian dan terkini bagi memenuhi piawaian dan kehendak yang digariskan.
PTj ini juga berperanan dalam menyumbang dan berkongsi kepakaran serta maklumat yang ada dengan sesiapa
yang berminat melalui bengkel-bengkel dan simposium yang akan diadakan dari semasa ke semasa.

Jadual 14: Jumlah Kemasukan Pesakit di Wad Pediatrik 2010

Perkara

Bilangan Pesakit

Perbezaan

%

2009

2010

Kemasukan ke wad

5,737

5,879

2.5

Sumber:»PTj»Pediatrik

Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dimasukkan ke wad-wad Pediatrik telah meningkat sebanyak 2.5%
iaitu seramai 5,879 orang berbanding 5,737 orang pesakit pada tahun 2009.

Jadual 15: Beban Kerja Klinik Pediatrik 2009 dan 2010

Pengkhususan Klinik

Pesakit Luar

2009

2010

Perbezaan

(%)

1. Endokrinologi

1,411

1,747

23.8

i. Endokrinologi Am

968

1,221

26,.1

ii. Endokrinologi (Onkologi)

74

25

-66.2

iii. Obesiti

113

177

56.6

iv. Diabetis

256

324

26.6

2. Nefrologi

395

386

-2.28

3. Respiratori

1,721

1,632

-5.2

i. Respiratori Am

719

711

-1.1

ii. Asma

1,002

921

-8.1

4. Unit Rawatan Rapi

67

112

40.2

5. Genetik & Metabolisma

765

805

5.2

6. Gastroentrologi & Hepatologi

836

725

-13.3

7. Kawalan Jangkitan

185

214

15.7

8. Kardiologi

1,070

1,212

13.3

i. Kardiologi Am

908

1,079

18.8

ii. Kawasaki

162

133

-17.9

9. Perkembangan Kanak-kanak

418

264

-36.8

10. Komuniti Pediatrik

425

241

-43.3

11. Neonatalogi

643

805

25.2

12. Pediatrik Am

4,041

4,472

10.7

13. Neurologi

486

507

4.3

14. Hematologi/Onkologi

2,961

3,030

2.3

i. Hematologi/Pemindahan Sum-sum Tulang

1,216

1,250

2.8

Laporan Tahunan 2010

72

Pengkhususan Klinik

Pesakit Luar

2009

2010

Perbezaan

(%)

ii. Onkologi

1,530

1,528

-0.1

iii. Thalasemia

215

252

17.2

Jumlah

15,424

16,152

5.9

Sumber:»PTj»Pediatrik

Unit Gastroenterologi dan Hepatologi

Unit ini berfungsi menjalankan penyelidikan dan
merawat kanak-kanak dengan masalah usus, hati
dan nutrisi. Antara prosedur yang dijalankan ialah

variceal»banding,»variceal»sclerotherapy,»colonic»
polypectomy»dan sebagainya.
Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat
menurun sebanyak 13.3% iaitu seramai 725 orang
jumlah pesakit berbanding 836 orang pesakit pada
tahun 2009.

Unit Komuniti Pediatrik

Diagnosa, penilaian dan pengurusan kanak-kanak
yang mempunyai masalah tumbesaran yang
terbantut, kurang upaya, kesukaran pembelajaran
dan masalah sosial. Kanak-kanak yang dirujuk yang
mengalami masalah seperti di atas akan diberikan
terapi yang bersesuaian dan ditempatkan di tempat
komuniti yang berkaitan untuk tempat perlindungan
dan sokongan yang diperlukan.
Penjagaan dan pemerhatian kanak-kanak yang
mengalami ketidakupayaan memerlukan kerjasama
dan disiplin yang kuat di antara hospital dan agensi
sosial/komuniti yang lain.
Penilaian dan pengurusan kanak-kanak yang
memerlukan Perlindungan Kanak-kanak yang disyaki
menjadi mangsa dera atau mempunyai risiko tinggi
menjadi mangsa dera, kanak-kanak terbiar, kanak-
kanak yang menghadapi masalah atau di dalam
keadaan yang bahaya.
Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat
telah menurun sebanyak 40% iaitu seramai 505 orang
berbanding 843 orang pesakit pada tahun 2009.

Jadual 16: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat
Perkhidmatan

Perkhidmatan

2010

2009

Perbezaan

(%)

Klinik Komuniti Pediatrik

241

425

-43.3

Klinik Perkembangan

Pediatrik

264

418

-36.8

Jumlah

505

843

-40.0

Sumber:»PTj»Pediatrik

Pada tahun 2010 juga bilangan pesakit Perlindungan
Kanak-kanak telah meningkat sebanyak 47.2% iaitu
seramai 184 orang berbanding 125 orang pesakit
pada 2009.

Jadual 17: Statistik Bilangan Pesakit
Perlindungan Kanak-kanak

Perkhidmatan

2009

2010

Perbezaan

(%)

Jelas/Kemungkinan

Penderaan

106

126

18.9

Tidak kepastian

5

21

320.0

Kemalangan/Bukan

Penderaan

7

18

157.1

Pemeriksaan

7

19

171.4

Jumlah

125

184

47.2

Sumber:»PTj»Pediatrik

Unit Kardiologi

Unit ini bertanggungjawab melaksanakan semua
kerja perkhidmatan pesakit termasuk menerima
semua rujukan mengenai pesakit jantung kanak-
kanak dari dalam dan luar hospital yang melibatkan
rujukan pesakit remaja dan lepas remaja yang
mengidap penyakit jantung kongenital. Memberi
latihan dan pengajaran dalam bidang ini kepada
penuntut perubatan, jururawat, pegawai perubatan
dan pensyarah serta memberi tunjuk ajar kepada

Pusat Perubatan Universiti Malaya

73

pegawai makmal dan pegawai perubatan tentang
prosedur ekokardiogram.
Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dilihat
telah meningkat sebanyak 13.3 % iaitu seramai 1,212
orang pesakit berbanding 1,070 orang pesakit pada
tahun 2009.

Jadual 18: Jumlah Pesakit Unit Kardiologi PTj
Pediatrik 2010

Perkara

Bilangan Pesakit

Perbezaan %

2009

2010

Pesakit Luar

1,070

1,212

13.3

Sumber:»PTj»Pediatrik

Unit Hematologi/ Onkologi

Unit Hematologi/Onkologi menerima rujukan dan
memberi rawatan pesakit kanser dan hematologi kanak-
kanak termasuk diagnosis dan rawatan radioterapi
incorporating»surgery, kemoterapi, dan pemindahan
sum-sum tulang dari seluruh Malaysia. Unit ini juga
menyediakan kemudahan Unit Harian Pediatrik
untuk pesakit talasemia termasuk transfusi darah,
pengambilan darah tali pusat untuk pesakit leukemia
dan talasemia, bekerjasama dengan Childhood»Cancer»
Cares»Group untuk memberikan sokongan psikologi-
sosial kepada keluarga pesakit Thalassaemia»Society»
of»University»Hospital untuk menyediakan sokongan
sosial dan rawatan yang optimum kepada pesakit
talasemia dan keluarga mereka.
Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang telah
datang ke unit Rawatan Harian Pediatrik telah meningkat
sebanyak 5.5% iaitu seramai 7,130 orang pesakit
berbanding 6,731 orang pesakit pada tahun 2009.

Jadual 19: Statistik Perkhidmatan Rawatan
Harian Pediatrik

Perkara

2009

2010

Perbezaan

(%)

Pesakit Onkologi

4,044

4,513

11.6

Pesakit

Thalassaemia

2,687

2,590

-3.6

Jumlah

6,731

7,103

5.5

Sumber:»PTj»Pediatrik

Pada tahun 2010 bilangan pesakit luar yang telah
dilihat di klinik telah meningkat sebanyak 2.3%

iaitu seramai 3,030 orang berbanding 2,961 orang
pesakit pada tahun 2009.

Jadual 20: Bilangan Pesakit Luar di Klinik Unit
Hematologi/ Onkologi

Perkara

2009

2010

Perbezaan

(%)

Klinik Hematologi/

BMT

1,216

1,250

2.8

Klinik Onkologi

1,530

1,528

-0.1

Klinik Thalassaemia

215

252

17.2

Jumlah

2,961

3,030

2.3

Sumber:»PTj»Pediatrik

Untuk tahun 2010 kes baru yang dirawat adalah
116 kes onkologi dan 41 kes hematologi manakala
bilangan pesakit yang telah menjalani pemindahan sel
stem telah meningkat sebanyak 10.5% iaitu seramai
19 orang pesakit berbanding 19 orang pesakit pada
tahun 2009.

Jadual 21: Bilangan Pesakit Yang Menjalani
Pemindahan Sel Stem

Perkara

2009

2010

Perbezaan

(%)

Sel Stem Autologus

3

6

100.0

Sum-sum Tulang Alogenik

7

13

85.7

Sel Stem Darah Periferal

Alogenik

0

1

100

Darah Talipusat Adik

beradik

0

1

100

Darah Talipusat Bukan

Adik beradik

7

4

-42.9

Jumlah

19

17

10.5

Sumber:»PTj»Pediatrik

Unit Genetik dan Metabolisme

Unit ini merupakan pusat rujukan dalam perkara yang
berkait dengan genetik perubatan dan menyediakan
perkhidmatan diagnostik klinikal dalam bidang genetik
perubatan, metabolik dan dismorfologi di PPUM dan di
Malaysia, secara umumnya. Menyediakan perkhidmatan
kaunseling genetik di klinik pesakit luar dan di wad-
wad serta menyelaraskan ujian genetik yang sesuai.
Selain daripada itu, unit ini turut bertanggungjawab
menaikkan taraf penyelidikan dalam bidang genetik
klinikal dan pengajaran genetik perubatan di kalangan

Laporan Tahunan 2010

74

mahasiswa perubatan dan kakitangan kesihatan
bersekutu, pegawai perubatan Sarjana Pediatrik serta
pendidikan orang ramai berkenaan penyakit genetik
ataupun keturunan serta menyokong kumpulan
sokongan ibu bapa untuk perbagai sindrom dan Penyakit
Jarang Jumpa (rare»disorders).

Program/ Perkhidmatan terbaru yang

diperkenalkan

Perkembangan dalam perkhidmatan genetik,
metabolik dan kaunseling genetik dua (2) sesi
seminggu untuk menampung bilangan pesakit yang
semakin ramai, termasuk pesakit dewasa dengan
penyakit genetik seperti kanser.
Profesor Yap Sufn telah mula bertugas sebagai
pakar perunding dalam bidang metabolik di Unit Genetik
& Metabolisme di PPUM mulai 15hb Mac 2010.

Jadual 22: Bilangan Pesakit di Unit Genetik dan
Metabolisme

Perkara

2009

2010

Perbezaan (%)

Kes Klinik (baru)

141

194

37.6

Kes Klinik (susulan)

624

633

1.4

Jumlah

765

827

8.1

Sumber:»PTj»Pediatrik

Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah
meningkat sebanyak 8.1% iaitu seramai 827 orang
pesakit berbanding 765 orang pesakit pada tahun 2009.

Unit Respiratori

Unit ini bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan
rawatan untuk pesakit pediatrik dengan masalah
penyakit respiratori dan perkhidmatan lanjutan kepada
pesakit pediatrik dengan penyakit respiratori kronik.
Unit ini juga memberi perkhidmatan “tertiary” kepada
pakar kanak-kanak hospital–hospital di Malaysia yang
memerlukan perkhidmatan kepakaran Perubatan
Respiratori untuk pesakit mereka.

1. Meningkatkan lagi usaha penyelidikan
dalam bidang Perubatan Respiratori
Pediatrik di Malaysia.

2. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada
Pegawai Perubatan Sarjana Pediatrik
dalam bidang Perubatan Respiratori
Pediatrik.

Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan

a) Klinik Pesakit Luar

• PDO5 Klinik Lanjutan (Follow-up) Asma
Pediatrik
• PD18 Klinik Pesakit Baru & Klinik Lanjutan
Pesakit Respiratori Kronik

b) Pesakit Dalam

• Kebanyakan pesakit dengan masalah
respiratori berada di wad P2 dan P5. Pesakit-
pesakit dari wad-wad lain terutamanya
Wad Rawatan Rapi dan Wad Pembedahan
Kanak-kanak dirujuk apabila memerlukan
rawatan respiratori.
•»Grand»respiratory»round diadakan pada
setiap hari Rabu petang.
• Perkhidmatan bronkoskopi seperti diperlukan
untuk rawatan dan diagnosis. PPUM ialah
salah satu daripada pusat yang memberi
perkhidmatan ini terutamanya untuk
bayi dengan sokongan pakar Paediatric»
Intensivists dan Paediatric»Surgeon.

c) Lain-lain

• Merawat pesakit dengan masalah tidur.
Selepas penilaian mereka menjalani sleep»
study atau polysomnogram dan dinasihatkan
tentang rawatan termasuk tonsillectomy
and adenoidectomy (dirujuk ke PTj
Otorinolaringologi-ENT) atau Continuous»
Positive»Airway»Pressure (CPAP).

• Pesakit dengan masalah alergi juga dirawat.
Ujian skin»prick»test dijalani di Klinik ENT dan
ujian darah specifc»IgE dihantar ke makmal
luar.

• Beberapa pesakit cystic»fbrosis dirawat.
Ujian Sweat»Test dijalankan oleh makmal
untuk menetapkan diagnosis. Pesakit-
pesakit ini memerlukan rawatan multi-
disciplinary dengan sumbangan Pegawai
Dietetik, Fisioterapi, Pegawai Kebajikan,
Unit Gastroenterologi, Unit Genetik dan Unit
Respiratori.

d) Rawatan Oksigen/ Ventilasi Di rumah

Pada masa sekarang terdapat empat (4) pesakit
kanak-kanak yang sedang menjalani non-invasive»
home»ventilation, seorang (1) pesakit kanak-kanak
menjalani rawatan oksigen di rumah. Hanya dua

Pusat Perubatan Universiti Malaya

75

pesakit kanak-kanak sahaja yang akan discaj dari

non-invasive»home»ventilation.

e) Pengajaran

Pegawai Perubatan Respiratori turut merawat pesakit
dengan masalah respiratori di wad dan di klinik. Grand»
Round diadakan pada hari Rabu petang. Pelbagai
masalah respiratori dibincangkan.

Jadual 23: Bilangan Pesakit di Unit Respiratori

Perkara

2009

2010

Perbezaan (%)

Respiratori

719

711

-1.1

Asma

1,002

921

-8.1

Jumlah

1,721

1,632

-5.2

Sumber:»PTj»Pediatrik

Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat
telah menurun sebanyak 5.2 % iaitu seramai 1,632
orang pesakit berbanding 1,721 orang pesakit pada
tahun 2009.

Unit Penyakit Jangkitan Kanak-kanak

Unit ini memberikan perkhidmatan asas kepada
pesakit-pesakit yang dijangkiti dan juga kes-
kes Kekurangan Daya Pertahanan (Primary»
Immunodefciency)»yang memerlukan perkhidmatan
diagnostik dan juga rawatan lanjutan atau khas.
Selain daripada itu unit ini turut:

• Menerima kes-kes rujukan daripada
pengamal dari luar PPUM di mana pesakit-
pesakit jangkitan dan mereka yang
kekurangan daya pertahanan memerlukan
menjalani diagnosis dan rawatan khas.

• Memberi sokongan dan perkhidmatan dalam
wabak penyakit jangkitan, seperti wabak
SARS dan Avian»Infuenza dan pada tahun
ini wabak pandemik selesema A(H1N1).

• Membimbing dan mengajar calon-calon
lepasan ijazah dalam bidang penyakit
jangkitan di mana ia adalah sebahagian dari
sukatan pembelajaran untuk program ini.

• Melibatkan dalam kegiatan penyelidikan
tentang penyakit jangkitan, sama ada dalam
institusi PPUM atau bersama dengan pakar-
pakar di luar institusi ini.

• Membantu Jawatankuasa Kawalan Jangkitan

PPUM dengan memberi pandangan dan
nasihat berkaitan program kawalan jangkitan
yang dilaksanakan di PPUM.

• Membantu pihak PPUM dan PTj Farmasi
menubuhkan garis panduan tentang
pengawalan dan penggunaan antibiotik
dengan bijaksana supaya tidak disalah
gunakan oleh staf-staf perubatan.

Unit ini juga menjalankan Klinik Rawatan Susulan
Khas bagi penyakit-penyakit dijangkiti HIV/AIDS dan
TIBI, Klinik Rawatan Khas bagi pesakit-pesakit yang
menghadapi penyakit Kekurangan Daya Ketahanan
(Primary Immunodefciency), Klinik rujukan dari luar
PPUM bagi perkhidmatan diagnostik dan rawatan
susulan serta perkhidmatan kepakaran imunologi
klinikal dan isu-isu tentang imunisasi dan penyakit
Primary»Immunodefciency.
Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dilihat
telah meningkat sebanyak 15.7% iaitu seramai 214
orang pesakit berbanding 185 orang pesakit pada
tahun 2009.

Jadual 24: Bilangan Pesakit di Unit Penyakit
Jangkitan Kanak-kanak

Perkara

2009

2010

Perbezaan (%)

Pesakit Luar

185

214

15.7

»Sumber:»PTj»Pediatrik

Unit Rawatan Khas Bayi

Unit ini berfungsi :

• Memberi rawatan dan penjagaan untuk bayi-
bayi yang pramatang, berisiko tinggi dan
masalah kurang berat badan.

• Mengurangkan kadar mortaliti serta morbiditi
bayi dengan tindakan dan rawatan yang
cekap dan sewajarnya.

• Menerima bayi-bayi yang mengalami birth»
asphysia,»congenital»abnormalities,»birth»
asphysia,»birth»trauma, masalah kardio-
respiratori, hypoglycaemia dan jaundis.

• Menerima bayi-bayi yang memerlukan
rawatan surgikal.

• Memberi nutrisi secara ‘TPN’»(Total»
Parenteral»Nutrition) kepada bayi-bayi
pramatang dan tenat.

Laporan Tahunan 2010

76

• Mengawal dan merawat jangkitan infeksi dan
infeksi nosocomial.

• Mengendali, membantu dan memberi
sokongan dalam program penyelidikan yang
dijalankan oleh para doktor dan jururawat.

• Menggalakkan kekerapan lawatan oleh ibu
bapa supaya mereka sentiasa mengetahui
dan memahami perkembangan dan keadaan
bayi mereka dan menggalakkan ibu-ibu
memberikan penyusuan susu ibu kepada
bayi-bayi.

Pembelian Peralatan Baru

Wad telah menerima peralatan seperti berikut pada
tahun 2010 iaitu sepuluh (10) unit Infant»Ventilator,
sembilan (9) unit Syringe»Pump, satu (1) unit Medical»
Fridge , dua (2) unit Oxygen»Blender dan satu (1) unit
Portable»Phsiologic.

Jadual 25: Bilangan Pesakit Unit Rawatan Khas Bayi

Perkara

2009

2010

Perbezaan

(%)

Jumlah Kemasukan/

Pindah

219

195

-11.0

Jumlah hari pesakit

(Patient-Day)

4,581

4,336

-5.3

Purata Masa Di

Hospital (Hari)

20.9

144

Jumlah Pesakit

Memerlukan Ventilasi

126

-

-

Purata Masa Ventilasi

(Hari)

9.7

-

-

Jumlah Hari Ventilasi

1,228

1,217

-0.9

Jumlah Berat Badan

<1000gm yang

memerlukan rawatan

intensif dan penyusuan

kerap

25

55

120.0

Jumlah

17

13

-23.5

»Sumber:»PTj»Pediatrik

Pada tahun 2010 jumlah kemasukan/pindah masuk
pesakit di wad telah menurun sebanyak 11% iaitu
seramai 195 orang berbanding seramai 219 orang
pada tahun 2009. Manakala bilangan pesakit yang
memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap
telah meningkat sebanyak 120% iaitu 55 orang
berbanding 25 orang pada tahun 2009. Bilangan

kematian pesakit pula telah menurun sebanyak
23.5% iaitu sebanyak 13 orang berbanding 17 orang
pada tahun 2009.

Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik

Fungsi utama Unit Trauma dan Kecemasan
Pediatrik adalah bagi memenuhi keperluan pesakit
pediatrik yang memerlukan rawatan kecemasan dan
melakukan penilaian dan merawat pesakit pediatrik
yang mengalami major»and»minor»trauma. Selain itu,
fungsi unit ini ialah:

• Mendiagnosa, mengurus dan merujuk
pesakit pediatrik yang mengalami penderaan
seksual dan yang mengalami kecederaan
bukan kemalangan.

• Membuat penyelidikan tentang perkhidmatan
trauma dan kecemasan pediatrik. Melatih
pegawai perubatan dan jururawat dalam
bidang trauma dan kecemasan pediatrik.

• Mendidik masyarakat khususnya kanak-
kanak dan keluarga untuk mengelakkan
diri daripada persekitaran yang boleh
menyebabkan kemalangan

Jadual 26: Bilangan Pesakit di Unit Trauma dan
Kecemasan Pediatrik

Diskripsi laporan

2009

2010

Perbezaan

(%)

Jumlah Bilangan

Pendaftaran

16,617

18,850

13.4

Kemasukan wad

2,605

3,109

19.3

Sumber:»PTj»Pediatrik

Unit Endokrinologi

Unit ini berfungsi sebagai pusat rujukan dalam segala
kesihatan dan penyakit berkaitan dengan hormon di
kalangan pesakit pediatrik yang berumur dari lahir
hingga 18 tahun.

• Menyediakan perkhidmatan kaunseling di
klinik diabetes, obesiti dan endokrin am
bersama Pakar Pemakanan, Jururawat
Diabetes, Pakar Perubatan Kesukanan dan
Kaunselor Kanak-kanak.

• Memberi pengajian dan latihan pediatrik
endokrin di kalangan mahasiswa perubatan,

Pusat Perubatan Universiti Malaya

77

pegawai perubatan Sarjana Pediatrik
berkenaan penyakit berkaitan dengan
hormon.

• Menyediakan program latihan pengkhususan
pediatrik endokrinologi kepada Doktor
Pediatrik dari dalam atau luar negara.

• Mempertingkatkan pembelajaran rawatan
hormon di kalangan ibu bapa pesakit yang
bermasalah hormon.

• Menjalan

dan

meningkatkan

taraf
penyelidikan dalam bidang pediatrik
endokrin.

Jenis perkhidmatan yang disediakan ialah:

• Memberi perkhidmatan klinikal dan rawatan
pesakit dalam kepada pesakit pediatrik yang
bermasalah hormon.

• Menjalani Klinik Endokrin Am, Klinik
Diabetes, Klinik Obesiti dan Klinik Susulan
Kanak-kanak yang telah pulih dari kanser.

• Saringan neonatal»hipotairoid (neonatal»
hypothyroid»screening).

• Rawatan Hormon Tumbesaran (Growth»
Hormone»Treatment»Programme)

• Menyediakan perkhidmatan pembelajaran
tentang diabetes, rawatan hormon
tumbesaran, hydrocotison , thyrosin dan sex
hormon

• Memberi pembelajaran diabetes di kalangan
pesakit diabetes dengan mengelolakan Kem
Diabetes.

Jadual 27: Bilangan Pesakit Unit Endokrinologi

Perkara

2009

2010

Perbezaan

(%)

Endokrin Am

968

1,221

26.1

Diabetes

256

324

26.6

Obesiti

113

177

48.1

Endokrin/Onkologi

74

25

-66.2

Jumlah

1,411

1,747

23.8

Sumber:»PTj»Pediatrik

Pada tahun 2010 bilangan pesakit telah meningkat
sebanyak 23.8% iaitu sebanyak 1,747 orang pesakit
berbanding 1,411 orang pada tahun 2009.

Aktiviti Children’s Cancer Fund (CCF)

2010

Pihak CCF telah menerima banyak sumbangan derma
daripada pelbagai kalangan masyarakat dari sektor
swasta atau syarikat korporat untuk melaksanakan
aktiviti yang telah dirancang. Walau bagaimanapun,
keutamaan aktiviti tabung adalah untuk menyediakan
tempat penginapan yang selesa dan cukup untuk
pesakit dan keluarga pesakit.
Antara aktiviti yang telah dijalankan:

1.»Feeding»Programme

Syarikat (Yeo Hiap Seng (M) Berhad,
Kings Dairies (M) Sdn Bhd) telah
menyumbangkan air minuman dan
makanan kepada feeding»programme di
Pusat Rawatan Harian Pediatrik dan Klinik
Pediatrik Onkologi.

2. Sumbangan derma untuk melengkapkan
Unit Pediatrik Onkologi.
Wad P6 telah menerima sumbangan
berus gigi, 20 biji bantal , 7 unit Hickman»
catheters, 50 jarum chemoport.
Pusat Rawatan Harian Pediatrik pula telah
menerima 1 unit penimbang berat, 10 unit
IV»Drip»Stand»dan 3 troli.

3. Aktiviti Patient-Centered»Activities»On»The»
Ward

CCF telah bekerjasama dengan pihak
CARES dengan menganjurkan beberapa
aktiviti untuk pesakit pada setiap hari Rabu,
Sabtu dan Ahad.
Pada tahun ini, CCF telah bekerjasama
dengan pihak individu dan badan korporat
bagi menyambut Tahun Baru Cina, Hari
Raya Puasa dan Sambutan Krismas/Tahun
Baru bersama pesakit dan keluarga.

4. Sokongan dari ahli keluarga pesakit.
CCF telah mengambil 3 keluarga angkat
dan menolong 1 keluarga pesakit untuk
menyelesaikan separuh bayaran rawatan.
CCF juga menolong menguruskan bayaran
pengebumian 1 keluarga yang telah
kehilangan pesakit akibat kanser.

Laporan Tahunan 2010

78

PTJ PERUBATAN PSIKOLOGI

PTj ini berfungsi memberikan perawatan pesakit yang mengalami masalah psikiatri, menjalankan kajian
berkaitan dengan penyakit psikiatri dan memberi pendidikan psikiatri kepada umum. Perkhidmatan yang
diberikan merangkumi rawatan psikiatri am, psikiatri penagihan, psikiatri remaja dan kanak-kanak, gangguan
psikoseksual dan masalah perkahwinan, psikiatri pemulihan dan psikiatri geriatrik.
Aktiviti-aktiviti yang dijalankan melibatkan pesakit dalam, pesakit luar, Unit Psikiatri Remaja dan Kanak-
kanak serta Pusat Harian Psikiatri dan Pemulihan Carakerja.
Aktiviti-aktiviti ini kebanyakannya dijalankan oleh pasukan jururawat yang diketuai oleh Ketua Jururawat
dan Jurupulih Carakerja. Sepanjang tahun aktiviti yang sama berjalan serentak iaitu kemasukan pesakit mental
ke wad, pemeriksaan dan rawatan susulan di klinik pesakit luar dan unit remaja & kanak-kanak, dan aktiviti
pemulihan psikiatri.

Sepanjang tahun 2010, beberapa aktiviti baru dapat di jalankan dengan jayanya iaitu:

» Bengkel Pengendalian Pesakit Psikiatri Agresif

Bengkel tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3
sesi di Bilik Persidangan Klinik Psikiatrik Remaja
dan Kanak-kanak. Peserta seramai 35 orang
adalah terdiri dari staf Wad Psikiatrik, Trauma &
Kecemasan dan Pengawal Keselamatan.

» Program Seminar Kesihatan Mental Wanita

Seminar satu (1) hari telah diadakan pada 8
Disember 2010 di Dewan Sekapur Sirih, PPUM.
Seramai 180 peserta dari kalangan staf PPUM,
ahli-ahli Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan
telah hadir. Peserta telah dimantapkan dengan
ilmu berkaitan dengan kesihatan mental wanita
yang berkaitan dengan emosi selepas bersalin,
dalam mendidik dan membesarkan anak-anak
serta Forum Pengurusan Penderaan Domestik
Ke Atas Wanita.

Sepanjang tahun 2010, Unit Psikiatri Remaja dan Kanak-kanak menjalankan 3 aktiviti iaitu Program CERIA,
Presentation»On»Sex»Offenders»In»Malaysian»Prison dan Aspergers»Group.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

79

PTJ SURGERI

PTj Surgeri bertanggungjawab memberi perkhidmatan klinik seperti berikut:

i) Surgeri Am yang terdiri Klinik pesakit baru, Klinik susulan dan Klinik Payudara

ii) Surgeri Kardiothorasik

iii) Surgeri Neuro

iv) Surgeri Pediatrik

v) Surgeri Plastik

vi) Surgeri Urologi yang terdiri daripada Program Renal»Transplant, Perkhidmatan Litotripsi»dan
Perkhidmatan Urodynamics»

Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan ialah Manometry»Measurement»dan prosedur baru yang
diperkenalkan ialah Botox»Injection»dan»Obesity»Surgery.

Pembelian Peralatan Baru

Pada tahun 2010, PTj Surgeri telah membuat
pembelian peralatan Laparoscopic»System»with»
Harmonic»Scalpel»»yang»bernilai»RM»1,905,000.00.

Jadual 28: Jenis Pembedahan Mengikut Disiplin

Perkara

2009

2010

Perbezaan

(%)

Surgeri Am Elektif

1036

2312

123

Urologi

710

812

14.3

Surgeri Neuro

283

713

151

Surgeri Plastic

123

301

144

Surgeri Pediatric

414

555

34

Surgeri Kardiothorasik

137

214

56

Jumlah

2703

4907

81.5

Sumber:»PTj»Surgeri

Pada tahun 2010 seramai 4907 pesakit telah
menjalani pembedahan berbanding 2703 orang pada
tahun 2009 yang merupakan peningkatan sebanyak
81.5%.

Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh Jabatan

ini ialah

• Forum ‘Low»Back»Pain’ yang dianjurkan
dapat memberi pengetahuan serta informasi
kepada orang ramai mengenai penyakit ini.

• ‘UM Community»Health»Awareness»
Programme’ yang diadakan dapat memberi
maklumat kepada masyarakat serta
pemeriksaan kesihatan percuma yang
diberi dapat memupuk kesedaran betapa
pentingnya penjagaan kesihatan.

Community»Health»Awareness»Programme»(6»–»7»Mac»2010)

Laporan Tahunan 2010

80

PTJ SURGERI ORTOPEDIK

PTj Surgeri Ortopedik bertanggungjawab menjalankan urusan di dalam bidang pengajaran, penyelidikan,
perkhidmatan klinikal dan pentadbiran bagi memastikan semua urusan dapat dilaksanakan dengan berkesan
di Pusat Perubatan Universiti Malaya.
PTj ini memberikan perkhidmatan kepada Pesakit Luar, Pesakit Dalam dan Pembedahan yang merangkumi
Klinik Skoliosis, Klinik Ortopedik Pediatrik, Klinik Rekonstruktif Sendi Dewasa (Atroplasti), Klinik Ortopedik
Kesukanan, Klinik Anggota Atas Dan Rekonstruksi Mikrosurgeri , Klinik Spinal, Klinik Pemanjangan Anggota
Dan Rekonstruksi (LLRS), Klinik Onkologi, Klinik Pembedahan kaki dan Buku Lali, Klinik Am Ortopedik dan
Klinik Ortopedik Pediatrik.

Manakala bagi perkhidmatan pembedahan pula menjalankan Pembedahan Rekonstruksi Sendi Dewasa,
Pembedahan Tangan Dan Rekonstruktif Mikrosurgeri, Pembedahan Spinal Pembedahan Kecederaan
Kesukanan, Pembedahan Pemanjangan dan Rekonstruksi Anggota (LLRS), Pembedahan Rekonstruksi atau
Penyambungan Tulang Selepas Trauma, Pembedahan Onkologi Ortopedik, Pembedahan Ortopedik Pediatrik,
Pembedahan Trauma, Pembedahan Kaki Dan Buku Lali.

Pembelian Peralatan Baru

PTj Surgeri Ortopedik telah membeli sebuah
peralatan baru iaitu Universal»Driver»yang berharga
RM35,000.00 bagi melancarkan lagi urusan
Pembedahan Kaki dan Buku Lali (Foot»&»Ankle).
Dengan adanya peralatan tersebut pembedahan
yang melibatkan surgery arthroscopy untuk sendi
bahu, sendi tangan, sendi punggung dan buku lali.

Aktiviti

PTj Surgeri Ortopedik telah menganjurkan 12 kursus
yang melibatkan penyertaan calon-calon dari dalam
dan luar negara , 7 penyelidikan dan 12 penerbitan
sepanjang tahun 2010.

Bil

Nama Kursus

Tarikh

1

Course on Medical Publication For Clinicians

16-17 Jan 2010

2

UM Spine Course 2010 Percutaneous Pedicle Screw Stabilization System

7 Januari 2010

3

Spine Course Instructional Course 2010

1 – Mac 2010

4

Approaches to Lower Lim Limb Salvage Surgery

15 – 16 Mei 2010

5

Limb Deformity Correction Course

7 – 9 Jun 2010

6

Hand and Microsurgery Course

28 Julai 2010

7

Orthopaedic Trauma Course

20 – 23 Julai 2010

8

Cell & Tissue Banking in Malaysia ; The Present & Future

9

Exeter Hip Course

8 – 9 Ogos 2010

10

ACL Double Bundle Reconstruction Workshop

12 – 13 Ogos 2010

11

Cadaveric Arthroplasty Course ( UMMC in Collaboration with University Chieng Mai, Thailand)

12

AO Trauma Paediatric Fracture Management Course 2010

21 – 23 Sept 2010

Pusat Perubatan Universiti Malaya

81

PTJ PERUBATAN RAWATAN UTAMA

PTj Perubatan Rawatan Utama mengendalikan perkhidmatan klinikal untuk pesakit luar di Pusat Perubatan
Universiti Malaya melalui Klinik Am, Klinik Keluarga, Perkhidmatan Perawatan Di Rumah dan juga Klinik
K.I.D.D.S.

Di antara perkhidmatan yang disediakan oleh PTj ini ialah:


» Klinik Am

Menawarkan perkhidmatan pesakit luar untuk pesakit
baru yang datang tanpa surat rujukan atau dengan
surat rujukan atau pesakit lama yang datang dengan
janji temu susulan dan masalah baru.

» Klinik Keluarga

Menawarkan penjagaan berterusan kepada pesakit
dan keluarga mereka. Hanya pesakit-pesakit yang
memenuhi kriteria yang ditetapkan akan diserapkan
ke klinik ini dari Klinik Am.

» Klinik KIDDS (Kanak–Kanak, Imunisasi, Direct
Oral Theraphy Supervision [D.O.T.S], Dewasa
Sihat)

Di antara perkhidmatan yang disediakan ialah Klinik
Child»Health»Developmental»Assessment, Imunisasi,
rawatan untuk pesakit Tibi, ujian Mantoux dan
pengajaran suntikan insulin untuk pesakit diabetes.

» Perkhidmatan Perawatan Di Rumah

Perkhidmatan ini disediakan bertujuan untuk
meningkatkan kualiti kehidupan pesakit melalui
usaha-usaha yang membolehkan mereka keluar
hospital lebih awal, mendapatkan pemulihan yang
lebih baik dan mengelakkan daripada perlunya jagaan
krisis. Pesakit yang layak mendapatkan perkhidmatan
ini perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Di antara
perkhidmatan yang disediakan termasuk pencegahan
kudis, pembalutan, dan penukaran tiub NG’.

Jadual 29: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat
Perkhidmatan

Perkara

Jumlah Pesakit

2009

2010

Perbezaan

(%)

Klinik Rawatan

Utama

139,317

137,098

-1.6

Perawatan Di

Rumah (Jumlah

Lawatan)

657

513

-21.9

Jumlah

139,974

137,611

-1.6

Sumber:»PTj»Perubatan»Rawatan»Utama

Jadual 30: Bilangan Pesakit Mengikut Perkhidmatan di Klinik KIDDS

Perkara

Jumlah Pesakit

2009

2010

Perbezaan

(%)

Child Health/Developmental Assessment

85

128

50.5

Imunisasi

13,162

12,275

6.7

Rawatan Pesakit Tibi (bilangan kedatangan pesakit)

58,846

69,133

17.5

Ujian Mantoux

1,383

1,540

11.3

Pengajaran suntikan insulin untuk Pesakit Diabetes

386

520

34.7

Jumlah

73862

83596

13.1

Sumber:»PTj»Perubatan»Rawatan»Utama

Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh PTj ini ialah Program Wellness»UMMC»Bladder»Weekend pada 19
hingga 20 Jun dan di tingkat bawah klinik RUKA, Scientifc»Writing»Workshop»yang diadakan pada 2-4 Julai
2010 dan Asia»Pasifc»Primary»Care»Research»Conference yang diadakan pada 4-5 Disember 2010.

Laporan Tahunan 2010

82

PTJ ANESTESIOLOGI

PTj Anestesiologi memberikan perkhidmatan perawatan seperti yang berikut:

i) Memberi perkhidmatan perawatan anestesia dan rawatan rapi yang bermutu tinggi kepada pesakit
luar dan dalam

ii) Memberi pengajaran dan latihan kepada pelajar-pelajar perubatan bagi memenuhi keperluan negara

iii) Memberi pengajaran kepakaran dan latihan kepada graduan lepas ijazah anestesiologi

iv) Bertindak sebagai pusat rujukan bagi masalah-masalah rawatan dalam bidang anestesiologi dan
rawatan rapi.

v) Menjadi pusat pelajaran untuk latihan dalam bidang anestesiologi bagi pakar anestesiologi, pegawai
perubatan dan masyarakat

Perkhidmatan yang disediakan

i) Perkhidmatan Anestesia dalam Dewan
Bedah.

ii) Perkhidmatan Anestesia di luar Dewan Bedah
merangkumi Pengimejan BioPerubatan
(termasuk Perubatan Nuklear), Onkologi dan
Endoskopi

iii) Obstetrik Anestesia & Analgesia

iv)»Anestesia dan Conscious»Sedation dalam
Dewan Bedah Pergigian.

v) Unit Rawatan Rapi (ICU).

vi)»Post»Anaesthesia»and»Surgery»Care»Area»
(PASCA).

vii)»Acute»&»Chronic»Pain»Service.

viii)»Clinical»Skills»Laboratory.

Prosedur Epidural sedang dilakukan oleh Pakar Bius

Jadual 31: Bilangan pesakit yang memerlukan Acute Pain Service

Perkhidmatan

2009

2010

Perbezaan

(%)

PCA (Patient Controlled Analgesia)

852

798

-6.3

Epidural

346

369

6.6

Block (Chronic Pain)

22

-

-

Pusat Perubatan Universiti Malaya

83

Perkhidmatan

2009

2010

Perbezaan

(%)

Pain Clinic

230

308

33.9

Intra Tracheal Morphine

41

88

114

Lain-lain

53

29

-45

Jumlah

1,544

1,592

3.1

Sumber:»PTj»Anestesiologi

Pada tahun 2010, jumlah pesakit yang menerima bius am di luar Dewan Bedah menurun sebanyak 6.8%
iaitu hanya 1,381 orang pesakit berbanding 1,482 orang pada tahun 2009. Manakala bilangan pesakit yang
telah menerima perkhidmatan anestesiologi pula adalah seramai 8,291 orang.

Jadual 32: Bilangan Pesakit Yang Menerima Perkhidmatan Bius Am di Luar Dewan Bedah

PTj/Unit

2009

2010

Perbezaan

(%)

ECT Wad 5A + 5B

1,068

988

-7.4

Radiologi

227

205

-9.7

Onkologi

79

76

-3.7

Endoskopi

108

112

3.7

Jumlah

1,482

1,381

-6.8

Sumber:»PTj»Anestesiologi

Jadual 33: Bilangan Perkhidmatan Anestesiologi Mengikut Kes

Jenis Anestesia

GA

LA

ALA

Epidural

Spinal

CSE

Block

Cases

Jumlah

Elektif

2,817

319

162

13

743

94

59

4,207

Kecemasan

1,889

122

26

103

879

20

207

3,246

OBST OT

89

-

-

43

649

57

-

838

Jumlah

4,795

441

188

159

2,271

171

266

8,291

Sumber:»PTj»Anestesiologi

Perkhimatan Unit Rawatan Rapi

Kadar kemasukan pesakit bertambah sebanyak 7.6% jika dibandingkan dengan tahun 2009 iaitu seramai
699 pesakit pada 2010. Pertambahan ini disebabkan bilangan pesakit yang memerlukan rawatan mesin
bantuan pernafasan bertambah.

Jadual 34: Statistik Pesakit Unit Rawatan Rapi

Keterangan

2009

2010

Perbezaan (%)

Pindah Masuk

646

699

7.6

Pindah Keluar/Kematian

641

691

7.2

Ventilasi

487

514

5.2

Sumber:»PTj»Anestesiologi

Laporan Tahunan 2010

84

PTJ OTORINOLARINGOLOGI

PTj Otorinolaringologi menawarkan perkhidmatan perundingan, pemeriksaan telinga, hidung dan tekak,
endoskopi dan diagnostik, serta perawatan dan pembedahan berdasarkan maklumat terkini dan perawatan
termaju. Hasil objektifnya adalah untuk mengurangkan kadar morbiditi dan mortaliti penyakit telinga, tekak,
hidung, barah leher dan kepala.
Terdapat empat unit utama di bawah PTj Otorinolaringologi iaitu Unit Pertuturan, Unit Audiologi, Unit
Electronyseamusgraphy (ENG) dan Unit Pembedahan & Wad. Manakala klinik Otorinolaringologi yang
dikendalikan oleh pakar terbahagi kepada Allergic»Clinic, NPC»Clinic, Neuro»Otology»Clinic, Voice»Clinic»dan
Head»&»Neck»Clinic.»

Unit Pertuturan

Menjalankan penilaian dan diagnosis pesakit yang
mempunyai masalah komunikasi, memberi terapi
pertuturan dan bahasa yang efektif. Unit ini juga
memberi kaunseling nasihat dan panduan kepada

pesakit dan ahli keluarga bagi meningkat keupayaan
komunikasi serta menjalankan terapi berkumpulan
kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah
komunikasi tertentu dalam pertuturan.

Jadual 35: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Masalah

Bil

Jenis Masalah

2009

2010

Diagnosis

Terapi

Diagnosis

Terapi

1.

Masalah lambat berbahasa

264

864

271

874

2.

Masalah suara

52

120

55

125

3.

Laringektomi

6

24

5

20

4.

Rekah Bibir Lelangit

75

156

76

155

5.

Strok / Neurologi

60

110

25

90

6.

Masalah pelat

60

132

70

140

7.

Masalah Pendengaran

40

72

45

81

8.

Gagap

24

52

30

62

Jumlah

581

1530

577

1547

Sumber»:»PTj»Otorinolaringologi

Bilangan pesakit Laringektomi adalah kurang kerana tiada kes rujukan. Bilangan pesakit strok menurun pada
tahun 2010 kerana kes-kes tersebut dirujuk kepada Jurupulih Pertuturan di bahagian Perubatan Pemulihan
yang mengendalikan masalah pesakit strok yang juga mengalami masalah penelanan.

Unit Audiologi

Unit ini mendiagnosis masalah pendengaran pada
kanak–kanak dan dewasa, saringan pendengaran
untuk pengesanan kecacatan pendengaran awal
pada neonat dan kes-kes yang berisiko tinggi. Unit
ini juga membuat penilaian memilih dan pemulihan

alat bantu pendengaran serta latihan audiotori.
Memberikan nasihat mengenai pemakaian dan
penjagaan alat bantu pendengaran serta pemilihan
calon implan dan pemetaan koklear

Pusat Perubatan Universiti Malaya

85

Pada tahun 2010, kehadiran pesakit dewasa
dan kanak-kanak terus mengalami peningkatan
iaitu sebanyak 6.2%. Seramai 4,024 pesakit
telah menjalani rawatan berbanding 3,789 orang
pesakit pada tahun 2009. Dijangkakan pada tahun-
tahun akan datang kenaikan jumlah pesakit akan
berlaku memandangkan unit ini telah memulakan
perkhidmatan percubaan alat bantu pendengaran
serta acuan telinga bagi pesakit yang telah disahkan
memerlukan alat bantu pendengaran pada penghujung
tahun 2009. Buat masa ini, perkhidmatan percubaan
alat bantu banyak dilakukan pada kanak-kanak serta
pesakit yang memohon bantuan daripada Jabatan
Kebajikan Masyarakat serta pesara kerajaan.

Jadual 37: Pembahagian Pesakit Dewasa
Mengikut Jenis Gangguan Pendengaran

Bil

Jenis

2009

2010

1

Kehilangan pendengaran

sensorineural

1593

1845

2

Kehilangan pendengaran

konduktif

503

538

3

Kehilangan pendengaran

bercampur

404

391

4

Pendengaran biasa

793

678

Jumlah

3293

3452

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Jadual 36: Pesakit Dewasa dan Kanak-kanak

Pesakit

2009

Jumlah

2010

Jumlah

Dewasa

Kanak-

kanak

Dewasa

Kanak-

kanak

Kes Baru

2417

445

2862

2402

553

2955

Kes Lama

562

365

927

757

314

1069

Jumlah

2979

810

3789

3159

867

4024

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Jadual 38: Pembahagian Pesakit Kanak-kanak
Mengikut Jenis Gangguan Pendengaran

BilJenis

2009

2010

1

Kehilangan pendengaran

sensorineural

188

191

2

Kehilangan pendengaran konduktif

214

266

3

Kehilangan pendengaran

bercampur

24

26

4

Pendengaran biasa

377

383

Jumlah

803

866

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Pesakit yang mengalami gangguan pendengaran
juga mengalami peningkatan. Bagi pesakit dewasa
berlaku peningkatan sebanyak 4.8 % iaitu 3,452
pesakit pada tahun 2010 berbanding 3,293 orang
pada tahun 2009. Manakala bagi pesakit kanak-
kanak berlaku kenaikan 7.8% menjadikan jumlah
pesakit sebanyak 866 orang berbanding 803 orang
pada tahun 2009.

Jadual 39: Jumlah Pesakit Mengikut Ujian
Audiologi (Khas)

Bil

Jenis

2009

2010

1

Ujian Impedans Akustik

2314

2088

2

Penilaian Alat Bantu Pendengaran

451

456

3

Memilih Alat Bantu pendengaran

untuk memasang

334

343

4

Ujian Brainstem Evoked Response

Audiometry

198

151

5

Ujian Otoacoustic Emission (OAE)

344

352

6

Ujian Implan Koklea

90

61

Jumlah

3731

3451

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Laporan Tahunan 2010

86

Manakala pesakit yang menjalani ujian Audiologi
Khas mengalami pengurangan sebanyak 7.5%
iaitu 3451 pesakit pada tahun 2010 berbanding
3731 pesakit pada 2009.

Unit Electronyseamusgraphy (ENG)

Perkhidmatan yang disediakan di unit ENG
ialah ujian Balance»Quest»Posturography»
for»Sensory»Organization»Tests,»Full»ENG»
(Electronystagmography)»Testing»dan Air»Caloric»
testing.» Electronystagmography»(ENG) adalah
ujian diagnostik untuk merakam gerakan tidak
terkawal dari mata disebabkan oleh keadaan
yang dikenali sebagai nystagmus. Ujian ini
juga boleh digunakan untuk mendapatkan
diagnosis penyebab vertigo, pening atau
masalah keseimbangan dengan menguji sistem
vestibular pesakit.

Jadual 40: Statistik Pesakit Menjalani Ujian
di Unit ENG

Perkara

2009

2010

Pesakit

8

30

Jumlah

8

30

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Berlaku pertambahan jumlah pesakit pada tahun
2010 kerana unit ini telah mendapat makmal baru
yang beroperasi di PTj Otorinolaringologi. Jumlah

keseluruhan pesakit yang dirujuk untuk ujian ENG adalah
sedikit berbanding kapasiti makmal ENG yang mampu
menjalankan ujian lebih daripada jumlah tersebut. Hanya
ujian ENG menggunakan electrode»recording»yang boleh
dijalankan kerana peralatan video»recording mengalami
masalah.

Jadual 41: Pesakit Dewasa dan Kanak-kanak

Bulan

2009

2010

KemasukanKematianKemasukanKematian

Januari

103

0

72

1

Februari

129

1

80

1

Mac

125

3

100

3

April

139

2

91

4

Mei

107

5

71

0

Jun

121

1

76

0

Julai

144

1

87

0

Ogos

125

2

89

1

September

110

0

83

1

Oktober

117

0

83

2

November

111

0

72

2

Disember

99

0

77

3

Jumlah

1430

15

981

18

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

PTj Otorinolaringologi telah menganjurkan satu bengkel,
sepuluh penyelidikan dan sebelas buah penerbitan
sepanjang tahun 2010.

Prof»Madya»Dr.»Rahmat»Omar»telah»memenangi»anugerah»2»pingat»emas»dan»1»pingat»perak»di»Seoul»International»
Invention»Fair»(»SIIF)»2010,»South»Korea»

Pusat Perubatan Universiti Malaya

87

PTJ PERUBATAN PEMULIHAN

PTj Perubatan Pemulihan menyediakan khidmat rawatan klinikal perubatan pemulihan secara komprehensif
dan holistik. PTj ini juga menjadi tapak pengajaran bagi pelbagai bidang perubatan dan kesihatan sekutu
yang berkaitan dengan Perubatan Pemulihan. PTj ini juga berperanan sebagai nadi projek penyelidikan dan
perkembangan dalam bidang Perubatan Pemulihan.
Jabatan Perubatan Pemulihan terdiri dari 5 bahagian perkhidmatan iaitu Pemulihan Cara kerja, Pemulihan
Anggota, Pemulihan Pertuturan, Bengkel Prostetik & Ortotik dan Bengkel Kerusi Roda.

Program/Perkhidmatan Terbaru Yang

Diperkenalkan

Program baru telah diperkenalkan bagi
memperluaskan skop dan kualiti perkhidmatan
di Bahagian Perubatan Pemulihan Anggota iaitu:
Perkhidmatan Khusus ‘Lymphodema»Management‘
yang berkesan dan terperinci untuk kes-kes barah
payu dara yang dirujuk dari Klinik Surgeri.
Susulan dari lawatan kerja ke Department»of»
Plastic»and»Reconstructive»Surgery,»Lund»University,»
Skane»University»Hospital,»Malmo,»Sweden,
Bahagian Pemulihan Cara kerja dengan kerjasama
Pakar Bedah Plastik, PPUM, Dr. Margaret Leow
Poh Gaik telah perkenalkan Program Pemulihan
Pesakit-pesakit»Lymphodema pada bulan Disember
2009. Jurupulih Perubatan Cara kerja terlibat secara
aktif dalam memberi ceramah dan menyediakan
pakaian tekanan pesakit-pesakit Lymphodema»
yang menghadapi masalah bengkak anggota yang
berterusan.

Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan telah mula
beroperasi pada bulan Julai 2010 setelah mendapat
seorang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan)

U41. Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan memberi
khidmat rawatan kepada pesakit Dalam/Luar seperti
Penilaian dan Pengendalian Masalah Pertuturan,
Bahasa dan Komunikasi (Dewasa) Penilaian serta
Pengendalian Masalah Penelanan (Dewasa).
Pada tahun 2010 bilangan pesakit luar dan
pesakit dalam di Jabatan Perubatan Pemulihan
adalah sebanyak 38,405 manakala rawatan am
dan khusus yang diberikan kepada pesakit adalah
sebanyak 194,254 unit rawatan.

Jadual 42: Statistik Keseluruhan Pesakit 2010

Bahagian

Jumlah Pesakit

2009

2010

(%)

Pemulihan Cara

Kerja

9,524

10,838

13.8

Pemulihan Anggota

25,630

26,470

3.3

Bengkel P& O

916

901

-1.6

Bengkel Kerusi Roda

111

196

76.5

Jumlah

36,181

38,405

6.1

Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan

Jadual 43: Statistik Pesakit Mengikut Kategori Pesakit Dalam & Pesakit Luar

Jenis Rawatan

Pesakit Luar

Pesakit Dalam

Bil

Pesakit

Bil KehadiranBil Rawatan

(Unit)

Bil

Pesakit

Bil KehadiranBil Rawatan

(Unit)

Pemulihan Cara kerja*

9,260

24,583

76,431

1,578

3,874

27,645

Pemulihan Anggota*

17,443

27,957

44,303

9,027

38,213

45,875

Bengkel Prostetik & Ortotik

727

1,329

-

174

384

-

Bengkel Kerusi Roda

196

399

-

-

-

-

Jumlah

27,626

54,268

120,734

10,779

42,471

73,520

Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan

*1 sesi= 30 minit rawatan

Laporan Tahunan 2010

88

STATISTIK BAHAGIAN PEMULIHAN PERUBATAN CARAKERJA

Jadual 44: Statistik Rawatan Khusus

Jenis Rawatan

Bil Pesakit

Bil Rawatan

2009

2010

%

2009

2010

%

Pemulihan Neurologi Dewasa

1,767

1,990

12.6

8,675

10,054

15.9

Pemulihan Tangan & Anggota Atas

2,006

2,029

1.2

8,725

8,487

-2.7

Pemulihan Kecederaan Spinal

305

408

33.8

3,850

4,300

11.7

Pemulihan Luka Terbakar

321

145

-54.8

887

350

-60.5

Pemulihan Perkembangan Neurologi Kanak-kanak

1,517

1,811

19.4

4,723

5,568

17.9

Pemulihan Geriatrik

782

798

2

2,971

3,895

31.1

Pemulihan Amputasi

410

444

8.3

1,967

1,643

-16.5

Pemulihan Penempatan Pekerjaan

132

127

-3.8

782

551

-29.5

Pemulihan Psiko. Kanak-kanak/Remaja

279

287

2.9

1,264

803

-36.5

Pemulihan Psiko. Pusat Harian

395

362

-8.4

25,811

29,421

14

Pemulihan Psiko. Bengkel Terlindung

104

145

39.4

17,425

24,159

38.6

Penilaian Pra-Memandu

85

106

24.7

253

287

13.4

Wheelchair Seating & Positioning

62

125

101.6

139

295

112.2

Terapi Kardiak

353

483

36.8

1,066

1,553

45.7

Jumlah

8,518

9,260

8.7

78,538

91,366

16.3

»Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan

Sebanyak 104,076 unit rawatan pesakit telah diberikan secara menyeluruh bagi khidmat klinikal (Rawatan
Khusus dan Am) Bahagian Pemulihan Cara kerja sepanjang tahun 2010. Sekiranya ia dibandingkan dengan
90,512 rawatan sepanjang tahun 2009, ini menunjukkan peningkatan sebanyak 15.0%. Manakala jumlah
pesakit yang telah dirawat sepanjang tahun 2010 adalah seramai 10,838 orang dibandingkan dengan seramai
orang 9,524 sepanjang tahun 2009. Ia telah meningkat sebanyak 13.8%.

Jadual 45: Statistik Rawatan Am

Jenis Rawatan

Bil Pesakit

Bil Rawatan

2009

2010

%

2009

2010

%

Pemulihan Ortopedik Am

144

51

-64.6

946

220

-76.7

Pemulihan Perubatan

337

596

76.9

1,602

2,302

43.7

Pemulihan Surgikal

37

132

256.8

267

354

32.6

Pemulihan Psiko. Wad Psikiatrik

290

466

60.7

8,598

8,438

-1.9

Pemulihan Reumatologi

198

133

-32.8

561

421

-25

Pemulihan Penggantian Sendi

0

200

100

0

975

100

Jumlah

1006

1578

56.9

11974

12710

6.1

Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan

Sebanyak 26,470 jumlah pesakit, 66,170 lawatan/kehadiran pesakit, 90,178 bilangan rawatan, dan 151,251
modaliti rawatan telah diberikan secara menyeluruh bagi khidmat klinikal pesakit dalam dan luar Bahagian
Pemulihan Perubatan Anggota , Jabatan Perubatan Pemulihan.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

89

Jadual 46: Statistik Rawatan Ke Rumah Pesakit/Tempat Kerja/Sekolah

Jenis Rawatan

Bil Pesakit

Bil Rawatan

2009

2010

%

2009

2010

%

Lawatan

17

39

129.4

17

39

129.4

Jumlah

17

39

129.4

17

39

129.4

Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan

Pembelian Peralatan Baru

Jabatan Perubatan Pemulihan tidak membeli
sebarang peralatan baru pada 2010 disebabkan
kekangan kewangan PPUM. Walau bagaimanapun
beberapa peralatan perubatan baru telah dibeli pada
2009 tetapi peralatan tersebut diperoleh pada 2010
iaitu 2 unit Sonopuls»692V»(Interferential»With»Static»
US)/Tens»Elpha»11»3000, 4 unit Pneumatic»Strength»
Equipment»dan 1 unit Compressor»untuk Pneumatic»
Strength»Equipment.

Jabatan Perubatan Pemulihan, Pusat Perubatan
Universiti Malaya dan Metro»Driving»Academy»Sdn
Bhd telah bekerjasama menganjurkan Program
Mendapatkan Lesen Memandu Orang Kurang Upaya.
Majlis pelancaran kerjasama ini telah diadakan pada
2hb Oktober 2010 dan Dr Julia Patrick Engkasan,
Pemangku Ketua, Jabatan Perubatan Pemulihan
telah mewakili Pengarah PPUM merasmikan majlis ini.

Program Mendapatkan Lesen Memandu Orang Kurang Upaya

Laporan Tahunan 2010

90

Manakala warga kerja Bahagian Pemulihan
Perubatan Carakerja, Jabatan Perubatan Pemulihan
telah berjaya melaksanakan Program Amal di
Perkampungan Orang Asli, Kampung Sungai Ruil,
Cameron Highlands, Pahang pada 16 Oktober
2010. Program ini telah disertai oleh seramai 70
ahli keluarga Jurupulih Perubatan Cara Kerja,
seorang wakil daripada Jabatan Hal Ehwal Orang
Asli, Cameron Highlands dan lebih kurang 80 orang

penduduk perkampungan orang asli Kampung
Sungai Ruil.

Program Amal ini merupakan tanda keprihatinan
staf Bahagian Pemulihan Perubatan Cara kerja
dalam menunaikan tanggungjawab sosial kepada
masyarakat yang memerlukan melalui aktiviti
bersama penduduk kampung serta sumbangan
ikhlas semasa program dijalankan.

Jadual 47: Peralatan Dibekalkan

Jenis Rawatan

Bilangan Pesakit

Bilangan Rawatan

2009

2010

Perbezaan

%

2009

2010

Perbezaan

%

Splint

928

930

0.2

1112

1033

-7.1

Pressure Garment

101

97

-4

225

212

-5.8

Alat Bantuan Adaptasi

10

14

40

26

20

-23.1

Jumlah

1039

1041

0.2

1363

1265

-7.2

Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan

Program Amal di Perkampungan Orang Asli, Kampung Sungai Ruil, Cameron Highlands

Pusat Perubatan Universiti Malaya

91

PTJ PENGIMEJAN BIO-PERUBATAN

PTj

Pengimejan

Bio-Perubatan

memberi
perkhidmatan pengimejan diagnostik dan terapeutik
serta intervensional kapada pesakit termasuk dalam
bidang Perubatan Nuklear.
Sebagai sebuah hospital pengajaran, PTj
Pengimejan Bio-Perubatan menjalankan Program
Sarjana Radiologi, Program Sarjana Sains Perubatan
(Fizik), Program Diploma Radiograf, Program
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan dan Program
Sarjana Muda Sains Biomedikal serta menjalankan
penyelidikan baru dengan menggunakan teknologi
pengimejan dan intervensi minimal terkini.
Jenis Perkhidmatan yang disediakan ialah
Radiograf Am, Pengimejan Khas dan Perubatan
Nuklear. Pengimejan Khas terdiri daripada Imbasan
Tomograf Berkomputer (CT Scan), Magnetic»
Resonance»Imaging (MRI), Angiograf, Pengajian
Floroskopi/Barium, Urograf Intravena (IVU),

Mamograf, Kardiograf, Pemeriksaan Pengimejan
Pankreatograf Kolangio Retrogred Endoskopik
(ERCP), Pengimejan Dewan Bedah, Prosedur
Litoripsi dan Prosedur Invasif Minimal.
Perubatan Nuklear merangkumi perkhidmatan
diagnostik dan rawatan terapeutik. Perkhidmatan
diagnostik meliputi Tiroid dan Paratiroid, Skeletal,
Kardiovaskular, Renal dan trek urinari, Pulmonari,
Gastrousus dan Hepatobiliari, Sistem Saraf Pusat,
Infeksi dan Onkologi, Lakrimal dan Salivari,
Densitometri Mineral Tulang dan lain-lain kajian.
Rawatan terapeutik pula meliputi Terapi
Radioiodin-131 dos rendah untuk tirotoksikosis,
Terapi Radioiodin-131 dos tinggi untuk kanser tiroid,
Terapi Sinar Beta Strontium-90 Pytergium, Terapi
Zevalin Sinar Beta Yttrium-90 dan Limfoma Hodgkin
Sel B.

Jadual 48: Jumlah Pesakit Mengikut Jenis Pemeriksaan

Bil

Jenis Pemeriksaan

2009

2010

Perbezaan

%

1.Angiogram

1,729

2,021

14.4

2.X-Ray Am

131,045

141,637

7.5

3.Imbasan Tomografi Berkomputer

16,659

19,041

12.5

4.Floroskopi

560

501

-11.8

5.Mamogram

4,069

4,255

4.4

6.Pengimejan Resonans Magnetik (MRI)

5,997

6,723

10.8

7.Perubatan Nuklear

4,788

4,473

-7.0

8.Ultrasound

18,150

17,477

-3.9

Jumlah

182,997196,128

6.7

Sumber:»PTj»Pengimejan»Bio-Perubatan

Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang mendapat perkhidmatan pengimejan telah menunjukkan perbezaan
peningkatan sebanyak 6.7 % iaitu seramai 196,128 orang berbanding 182,997 orang pesakit pada tahun 2009.

Laporan Tahunan 2010

92

Pembelian Peralatan Baru.

» Digital Fluoroscopy
Digital
Digital Fluoroscopy
Fluoroscopy

Digital»Fluoroscopy

Diagnosis yang lebih tepat dapat dilakukan dengan
penggunaan Digital Floroskopi. Sebelum ini pesakit
yang memerlukan pemeriksaan foroskopi segera
akan dilakukan di Unit Endoskopi manakala pesakit
lain dinasihatkan untuk melakukan pemeriksaan ini di
hospital lain. Dengan adanya mesin ini maka pesakit
tidak lagi perlu untuk mendapatkan perkhidmatan
di tempat lain dan lebih ramai pesakit yang boleh
dirawat di PPUM. Peralatan Digital Floroskopi adalah
peralatan yang terkini dan masa pemeriksaan adalah
lebih singkat dan oleh itu masa menunggu juga dapat
dikurangkan.

» High End Ultrasound (2 unit)

Ultrasound

Sebelum ini hanya terdapat dua (2) buah mesin
Ultrasound yang boleh berfungsi secara optimum dan
oleh itu masa menunggu pesakit untuk mendapatkan
pemeriksaan menjadi terlalu lama. Dengan pembelian
mesin ini, masa menunggu pesakit Ultrasound telah
dapat dikurangkan terutamanya bagi pemeriksaan
Ultrasound khas seperti Ultrasound»Doppler. Sebuah
dari mesin Ultrasound»dilengkapi dengan teknik
terbaru iaitu Ultrasound»Elastography di mana
ia digunakan dalam pengimejan payudara untuk
mengesan tumor dan mengklasifkasikan tumor bagi
memberi diagnosa yang lebih tepat. Dengan adanya
Ultrasound yang berteknologi tinggi ini maka lebih
banyak penyelidikan boleh dijalankan.

» Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Dual Head Gamma Camera

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
Gamma Camera

Peralatan ini berfungsi untuk merakamkan imej
yang terhasil dari emisi sinaran gama yang berada
di tubuh pesakit setelah radiofarmaseutikal disuntik
ke dalam pembuluh darah. Peralatan ini dilengkapi
dengan alat pengesan yang berkemampuan untuk
mengesan tenaga radioaktif yang tinggi. Selain dapat
menjalankan pemeriksaan rutin pengimejan nuklear,
ia juga mampu menjalankan pemeriksaan Iodine-131
dan Galium 67. Sebelum ini, hanya satu unit mesin
pengimejan SPECT berada di Perubatan Nuklear.
Dengan adanya unit baru ini, lebih ramai pesakit
dapat menjalankan pemeriksaan sintigraf dan ianya
dapat mengurangkan kadar waktu menunggu. Kadar

Pusat Perubatan Universiti Malaya

93

mortaliti pesakit kanser, infeksi dan pendarahan dapat diturunkan kerana pengesanan awal dapat dilakukan.
Pesakit tidak perlu ke hospital/pusat perubatan lain bagi mendapatkan perkhidmatan pengimejan nuklear yang
menggunakan tenaga tinggi.

» Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) with Computed Tomography (CT) Scanner

SPECT/CT merupakan teknologi baru dalam
pengimejan perubatan nuklear yang dikenali sebagai
peralatan hibrid di Perubatan Nuklear. Ia merupakan
kombinasi dua peralatan pengimejan iaitu SPECT
dan juga Tomography Berkomputer (CT»Scan).
Peralatan ini merupakan peralatan pengimejan
SPECT/CT pertama seumpamanya yang di rantau
Asia Tenggara. Mendiagnosis lesi tumor, pendarahan
dan fraktur yang kecil dan terlindung dapat dikenal
pasti dengan cepat dan tepat.

Kursus

Sebanyak 18 kursus telah berjaya diadakan melalui Continuous»Biomedical»Imaging»Education»(CBIE)
sepanjang tahun 2010.

Bil

Nama Kursus

Tarikh

1

Basic Abdominal Ultrasound 1

6-7 Februari 2010

2

Extended and Expanded Role for Radiographers

4-5 Mac 2010

3

Basic Obstetrics Ultrasound

20-21 Mac 2010

4

Latest Advances in MRI for Radiographers

27 Mac 2010

5

Basic Musculoskeletal Ultrasound

24-25 Mac 2010

6

CT Coronary for Radiographers

15 Mei 2010

7

Basic & Advanced Positioning in Mammography

3 Julai 2010

8

Basic Gynaecology Ultrasound

10-11 Julai 2010

9

Forensic Radiology

19 Julai 2010

10

Basic Intervention Radiology Workshop

4-5 Ogos 2010

11

Basic Ultrasound for Radiographers

16 Oktober 2010

12

Basic Principles of Nuclear Medicine

23 Oktober 2010

13

Advanced MRI Application

23-24 Oktober 2010

14

Basic Cardiac Intervention

13 November 2010

15

Spinal Intervention Workshop

14-16 November 2010

16

Musculoskeletal MRI for Radiologists

27-28 November 2010

17

Basic Abdominal Ultrasound 2

4-5 Disember 2010

18

Basic Abdominal Ultrasound 3

4-5 Disember 2010

Sepanjang tahun 2010, PTj Pengimejan Bio Perubatan telah menganjurkan 18 kursus yang melibatkan
penyertaan dari seluruh negara dan 32 buah penerbitan buku dan jurnal.

Single Photon Emission Computed Tomography
(SPECT) with Computed Tomography (CT) Scanner

Laporan Tahunan 2010

94

UNIT ONKOLOGI KLINIKAL

Secara amnya, Unit ini bertanggungjawab untuk
menyediakan pengajaran, penyelidikan dalam bidang
Onkologi Klinikal dan perkhidmatan klinikal kepada
pesakit kanser. Bagi perkhidmatan klinikal, Unit ini
mempunyai 3 bahagian utama iaitu Pesakit Luar,
Pusat Rawatan Harian dan Radioterapi.
Perkhidmatan Pesakit Luar yang disediakan
adalah klinik konsultasi, perkhidmatan kaunter dan
rekod perubatan. Pusat Rawatan Harian menyediakan
perkhidmatan rawatan kemoterapi, ubat-ubatan
biologik dan supportif, dan juga perkhidmatan
‘wound»dressing’. Selain itu perkhidmatan pendidikan

kesihatan diberi kepada setiap pesakit yang akan
menjalani rawatan kemoterapi atau biologik untuk
pertama kali.

Bahagian Radioterapi pula menyediakan
perkhidmatan perancangan rawatan yang meliputi
prosedur simulasi dan perancangan berkomputer,
selain daripada perkhidmatan rawatan radioterapi.
Perkhidmatan tambahan seperti klinik psiko-
onkologi yang dikendalikan oleh pegawai perubatan
dari Jabatan Psikologi Perubatan dan dietetik (nasihat
pemakanan) yang dikendalikan oleh Unit Dietetik
juga ada disediakan mengikut keperluan pesakit.

Jadual 49: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Perkhidmatan

Jenis Perkhidmatan

2010

2009

Perbezaan (%)

Ujian Darah

4,717

5,602

18.76

Klinik

Kes Baru

1,235

1,511

22.35

Kes Susulan

5,092

6,692

31.42

Dressing

Chemoport

1,000

1,416

41.6

PICC

-

-

-

Kemoterapi

Kes Baru

497

474

-4.62**

Kes Susulan

4,327

4,733

9.38

Pendidikan Kesihatan

Kemoterapi

568

611

7.5

Radioterapi

795

727

-8.55**

Simulasi

Kes Baru

824

734

-10.92**

Kes Susulan

-

-

-

Rawatan Radioterapi

Kes Baru

795

727

-8.25**

Kes Susulan

11,401

9,851

-13.6**

Brakiterapi

Full Caesium LDR

-

-

-

Dobbies HDR

-

132

100

Full Insertion HDR

6

31

416.7

Dobbies LDR

20

-

-

Intraluminal NPC

3

5

40

Jumlah

31,871

37,546

17.8

** Justifkasi bagi penurunan peratusan dalam sesetengah perkhidmatan yang diberi seperti yang ditandakan di
atas adalah disebabkan oleh pemberhentian perkhidmatan tersebut sejak dari bulan Oktober 2010 bagi memberi
laluan pemasangan peralatan baru.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

95

Pembelian Peralatan Baru

» Large Bore Computed Tomography (CT) Radiotherapy Simulator

Large»Bore»Computed»Tomography»»(CT)»
Radiotherapy»Simulator

Peralatan pengimejan yang bernilai RM2,680.000.00
ini menghasilkan keratan imej CT dan dilengkapi
dengan perisian bagi melakukan perancangan
rawatan radioterapi secara 3 dimensi. Penempatan
kawasan rawatan radioterapi bagi kes radikal dapat
dijalankan dengan lebih cepat kerana keratan imej
CT dapat dihasilkan dalam masa yang lebih singkat
berbanding dengan peralatan CT lama. Selain
daripada itu, peralatan baru ini dapat melakukan
penempatan kawasan rawatan dengan lebih tepat
di mana pergerakan pesakit semasa perancangan
dijalankan dapat dikurangkan.

» Conventional Radiotherapy Simulator
Radiotherapy
Radiotherapy

Conventional»Radioteraphy»Simulator

Peralatan pengimejan ini bernilai RM 2,998.500.00,
dapat menghasilkan imej fuoroscope»yang
digunakan bagi melakukan perancangan radioterapi
secara manual yang kebiasaannya digunakan bagi
pesakit paliatif. Peralatan ini dapat menjimatkan
masa perancangan radioterapi secara manual
kepada pesakit. Dengan kelengkapan kepelbagaian
penggunaan yang ada pada peralatan baru, dos
radiasi pada pesakit dapat dikurangkan mengikut
prinsip ‘ALARA’ (as»low»as»reasonable»achievable)
selain dapat memudahkan kerja Juru X-ray Terapi
semasa mengendalikan proses perancangan.

» High Dose Rate Cobalt-60 Brachytherapy

Memberi rawatan brakiterapi iaitu rawatan secara dalaman kepada pesakit bagi mencapai sasaran dos pada
bahagian rawatan menggunakan sumber Radioaktif Kobalt 60. Rawatan brakiterapi dapat diberikan kepada
pesakit menggunakan teknologi yang terkini. Sumber Radioaktif Kobalt 60 yang digunakan dapat menjimatkan
kos pembelian kerana hanya memerlukan pertukaran bagi setiap 5 tahun sekali berbanding dengan Iridium 157
yang memerlukan pertukaran setiap 6 bulan iaitu bergantung kepada jangka hayat sumber radioaktif tersebut.
Selain dari itu, masa rawatan bagi pesakit juga dapat dikurangkan. Peralatan ini bernilai RM 3,302.853.00

Laporan Tahunan 2010

96

High»Dose»Rate»Cobalt-60»Brachytherapy

» Total Body Irradiiation (TBI)
Body
Body

(TBI)
(TBI)

Total»Body»Irradiiation»(TBI)

Ia merupakan kaedah rawatan utama kepada
pesakit yang akan menjalani pemindahan sum-
sum tulang. Kebiasaannya pesakit akan menjalani
rawatan radioterapi pada keseluruhan badan kecuali
pada kawasan paru-paru. Persediaan pesakit yang
akan menjalani pemindahan sum-sum tulang akan
menjadi lebih mudah kerana rawatan ini berfungsi
untuk merendahkan sistem imunologi di samping
membunuh sel kanser pesakit. Nilai peralatan ialah
RM 191,710.00

» 3D Computerizer Radiation Field Analyzer
Computerizer
Computerizer

Analyzer
Analyzer

3D»Computerizer»Radiation»Field»Analyzer

Peralatan ini berfungsi untuk mengukur Dosimetri
dan jaminan mutu mesin pemecut linear dan bernilai
RM 550,000.00. Peralatan ini untuk memastikan
mesin pemecut linear dalam keadaan baik dan
mematuhi standard antarabangsa yang telah
ditetapkan. Alat ini dapat mengesan dengan awal
jika berlakunya ketidakpatuhan yang terdapat dalam
ciri-ciri sinaran yang dipancarkan oleh pemecut linear
tersebut. Selain daripada itu peralatan ini juga amat
penting dalam pengumpulan data ciri-ciri Sinar-x dan
Sinar-elektron yang digunakan dalam perancangan
berkomputer rawatan pesakit kanser.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

97

PTJ OFTALMOLOGI

PTj ini berfungsi memberi rawatan dan pembedahan kepada pesakit mata mengikut bidang pengkhususan
seperti Vitreo»Retina, Glaukoma, Laser, Juling (Squint), Medical»Retina, Oftalmologi Pediatrik, Veitis ,
Okuloplastik dan Kornea.

Di samping memeberi perawatan, PTj ini juga berperanan menyebar maklumat penting tentang penjagaan,
pemulihan dan perawatan serta keselamatan mata kepada umum. Menjalankan kerja-kerja penyelidikan
mengenai mata serta pengajaran bagi program Sarjana.
PTJ Oftalmologi merupakan satu jabatan yang amat aktif dalam memberi rawatan kepada pesakit dalam
dan pesakit luar. Selaras dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengurangkan masa
tinggal di hospital, PTj Oftalmologi menggalakkan pembedahan dibuat di Dewan Bedah Harian.
Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Pembedahan Katarak, Oculoplastic dan Kornea.
Walaubagaimanapun masih ada sejumlah pesakit yang memerlukan rawatan sebagai pesakit dalaman di
hospital untuk pembedahan. Pembedahan secara rawatan harian adalah amat aktif di antara kes-kes yang
dijalankan secara pembedahan harian adalah termasuk Katarak, Okuloplastik, Glaukoma, Pediatrik, Intravitreal»
Injections dan Pterygium.

Jadual 50: Statistik Pembedahan Mata di Dewan
Bedah Harian

Perkhidmatan

2009

2010Perbezaan
(%)

Pembedahan Katarak

622

665

6.9

Pembedahan Okuplastik

51

60

17.6

Pembedahan Glaukoma

12

38

216.6

Pembedahan Pterygium/

Conjunctive

64

38

40.6

Pembedahan Intravitreal

Injections

37

128

245.9

Pembedahan Paeds

4

10

150.0

Jumlah

790

939

18.6

Sumber:»PTj»Oftalmologi

Jadual 51: Statistik Pembedahan Mata Pesakit
Dalam

Perkhidmatan

2009

2010Perbezaan
(%)

Pembedahan Katarak

435

512

17.7

Pembedahan Vitreo Retina

132

163

23.4

Pembedahan Oculoplastic

33

42

27.2

Pembedahan Glaucoma

49

50

2.0

Pembedahan Pemindahan

Kornea

33

19

-42.4

Pembedahan lain

21

35

66.6

Jumlah

739

821

11.0

Sumber:»PTj»Oftalmologi

Laporan Tahunan 2010

98

UNIT PERUBATAN KESUKANAN

Unit Perubatan Kesukanan menyediakan khidmat rawatan klinikal Perubatan Sukan secara komprehensif dan
menyeluruh (holistic), menjadi tapak pengajaran bagi bidang perubatan yang berkaitan dengan Perubatan
Sukan dan menjadi nadi projek penyelidikan dan perkembangan dalam bidang Perubatan Sukan

Jenis perkhidmatan yang disediakan

• Rawatan serta pencegahan kecederaan sukan

• Saringan pra-penyertaan sukan untuk atlit elit dan rekreasi

• Nasihat gaya hidup sihat

• Preskripsi eksesais (senaman) untuk

i) Kegemukan»

ii) Arthritis

iii) Pesakit kencing manis/diabetes

iv) Pesakit jantung/heart»diseases»

v) Kegemukan di kalangan kanak-kanak

• Senaman untuk orang kurang upaya (OKU)

• Senaman untuk warga emas

Jadual 52: Statistik PTj Perubatan Kesukanan

Bil

Jenis Masalah

2009

2010

1.

Jumlah pesakit yang dirawat di Klinik

1403

1832

2.

Jumlah calon Sarjana Perubatan Sukan

11

121

3.

Aktiviti Unit Perubatan Sukan

22

23

4.

Rekah Bibir Lelangit

75

156

Pusat Perubatan Universiti Malaya

99

UNIT FIZIK PERUBATAN

Unit Fizik Perubatan adalah bertanggungjawab:

i) Menyediakan perkhidmatan kepakaran
saintifk kepada semua Jabatan di PPUM.
Memastikan pembelian peralatan perubatan
di semua jabatan yang berada dalam skop
perkhidmatan adalah mengikut spesifkasi
yang ditetapkan.

ii) Menyediakan laporan penilaian teknikal
pra-pemeriksaan ke atas semua peralatan
baru sebagai sebahagian daripada
laporan lengkap mana-mana jabatan untuk
mendapatkan sijil pentauliahan peralatan.

iii) Memastikan

jadual

penyenggaraan
disediakan bagi instrumentasi/peralatan
yang perlukan kalibrasi.

iv) Melaksanakan ujian kawalan mutu ke atas
setiap peralatan tertentu mengikut prosedur
yang ditetapkan, selaras dengan keperluan
ISO.

v) Memantau kerosakan dan keperluan
peralatan di setiap jabatan yang berada di
bawah tanggungjawab perkhidmatan unit ini.

vi) Memastikan adanya continuous»technical»
in-house»training bagi semua kakitangan
yang terlibat dalam operasi pengendalian
peralatan bagi tujuan perubatan.

vii) Membantu pakar perubatan menyediakan
teknik yang sesuai untuk digunakan dalam
pemeriksaan perubatan.

viii) Membantu dalam penyediaan prosedur kerja
sesuai bagi penggunaan peralatan di PPUM
mengikut pendekatan fzik.

ix) Bertindak sebagai penasihat teknikal
bagi kerja-kerja pemasangan peralatan
pengimejan dan bukan pengimejan di jabatan
yang menggunakan sumber radiasi.

x) Melaksana program perlindungan sinaran di
PPUM.

Skop perkhidmatan adalah menjurus kepada PTj/
Jabatan/Unit yang majoriti memerlukan perkhidmatan
fzik perubatan:

i) Pengimejan diagnostik menggunakan
radas penyinaran - PTj Radiologi, Unit

Perubatan Nuklear, PTj Onkologi Klinikal,
Unit Kardiorespitori, Unit Endoskopi (ERCP),
Dewan Bedah, Unit Urologi dan PTj Surgeri
Ortopedik.

ii) Pengimejan diagnostik menggunakan bahan
radioaktif - Unit Perubatan Nuklear

iii) Rawatan terapi menggunakan bahan
radioaktif - Unit Perubatan Nuklear dan PTj
Onkologi Klinikal.

iv) Rawatan menggunakan sinaran mengion
– Unit Onkologi Klinikal, Unit Perubatan
Transfusi.

v) Penyelidikan perubatan - Jabatan Biokimia,
Jabatan Farmakologi, Jabatan Fisiologi,
Jabatan Farmasi, PTj Mikrobiologi Perubatan
dan Makmal Diagnostik Klinikal .

vi) Pemeriksaan perubatan menggunakan
sinaran tidak mengion - PTj Pengimejan
BioPerubatan, Unit Perubatan Nuklear,
Dewan Bedah, PTj Surgeri Ortopedik, PTj
Otorinolaringologi, PTj Oftalmologi dan PTj
Obstetrik dan Ginekologi.

Aktiviti Unit Fizik Perubatan

Pegawai Sains (Fizik) menjalankan aktiviti di lain-lain
jabatan seperti yang berikut:

A. Aktiviti di Jabatan Pengimejan Bioperubatan.

Pada tahun 2010, terdapat banyak projek yang
telah melibatkan kepakaran pegawai sains (fzik) di
Jabatan Pengimejan Bioperubatan. Antara projek
yang dilaksanakan adalah :

i) Projek Magnetic Resonance Imaging
(MRI). Penglibatan Pegawai Sains (Fizik)
di dalam penjagaan peralatan pengimejan
MRI bukan sahaja meliputi perlaksanaan
program jaminan mutu dan penjagaan
keselamatan risiko arus magnet terhadap
orang awam tetapi juga banyak berkaitan
dengan penyelidikan seperti “Treatment»of»
Bone»Tumors»With»MR»imaging»Guided»High»
Intensity»Focused»Ultrasound»(MRgFUS)”.
Kertas kerja penyelidikan telah dibentang
dalam bentuk lisan dan poster di seminar
kebangsaan dan antarabangsa.

Laporan Tahunan 2010

100

bawah tanggungjawab perlesenan PPUM
iaitu Lesen (Radiologi). Perolehan radas
penyinaran adalah melibatkan proses yang
sama seperti di PPUM. Pada 24 Disember
2010, pihak UMSC telah memperolehi satu
radas Mobile»C-Arm yang akan digunakan di
kawasan Dewan Bedah UMSC.

v) Projek Menara Selatan. Menberikan khidmat
nasihat kepada pihak arkitek dan kontraktor
berkaitan keperluan yang perlu diutamakan
mengikut peraturan di bawah AKTA 304
yang melibatkan ruang-ruang yang akan
menempatkan radas penyinaran/ bahan
radioaktif di Menara Selatan.

vi) Program Kalibrasi Tahunan Radas
Penyinaran. Program kalibrasi tahunan
semua radas penyinaran di PPUM adalah
merupakan satu kewajipan yang perlu
dipatuhi oleh PPUM berasaskan kepada
syarat lesen yang dikeluarkan oleh KKM di
bawah keperluan AKTA 304. Berasaskan
pada pekeliling yang dikeluarkan oleh KKM
berkenaan dengan keperluan perlesenan
terhadap perlaksanaan Quality»Assurance»
Program (QAP) di hospital, maka setiap tahun
pegawai yang bertugas akan menyediakan
jadual kalibrasi bagi setiap radas penyinaran
yang dilesenkan di bawah lesen Radiologi,
lesen Perubatan Nuklear dan lesen
Radioterapi. Kerja-kerja kalibrasi dilakukan
oleh pihak syarikat pemegang lesen kelas H
serta sijil kalibrasi perlu disahkan oleh pakar
fzik perubatan yang diiktirafkan oleh KKM.

ii) Projek Pemasangan 1 unit radas penyinaran
Digital»Flouroscopy»Radiography. Pegawai
Sains (Fizik) telah terlibat dalam kerja-kerja
pemantauan ubahsuaian bilik radiaograf
bagi memastikan ianya mematuhi keperluan
perlesenan radas penyinaran dan membuat
ujian kebocoran radiasi sebelum radas
penyinaran dipasang dan seterusnya
memohon kelulusan pemasangan radas dari
pihak penguatkuasa Kementerian Kesihatan
Malaysia (KKM). Unit Fizik Perubatan
juga bertanggungjawab memantau dan
menyemak keputusan ujian jaminan mutu
yang dilaksanakan oleh syarikat pemegang
lesen kelas H sebelum ianya dihantar ke
KKM bagi mendapat kelulusan mengguna
radas penyinaran.

iii) Projek Mammograf dan Bone»Mineral»
Densitometer. Projek perolehan satu (1)
unit radas Mammograf»dan satu (1) unit
radas Bone»Densitometer dan pemindahan
satu (1) unit radas mammograf. Semua
pemasangan radas terpaksa ditangguhkan
atas urusan pelupusan dan pemindahan
radas lama ke UMSC. Permohonan untuk
kelulusan bagi pemasangan»radas-radas»ini»
telah»dihantar»ke»KKM»pada»Oktober»2010.»

iv) Projek Perolehan Mobile»C-Arm di University»
Malaya»Specialist»Centre»(UMSC). Pada
awal tahun 2010, perkhidmatan Unit Fizik
Perubatan telah diperluaskan ke UMSC atas
persetujuan pihak pengurusan PPUM. Oleh
yang demikian terdapat radas penyinaran
yang dipindahkan ke UMSC adalah di

Perlaksanaan
Kalibrasi Tahunan
Bersama Syarikat
pemegang lesen
Kelas H

Pusat Perubatan Universiti Malaya

101

B. Aktiviti di Unit Perubatan Nuklear.

i) Projek

perolehan

dan
pemasangan satu (1) unit»
Single»

Photon»

Emission»

Computed»

Tomography»
–»Computed»Tomography»
(SPECT-CT) dan satu (1)
unit kamera gamma»SPECT.
Model kamera gama SPECT-
CT yang diperolehi adalah
model yang pertama dipasang
di Malaysia iaitu BRIGHTVIEW»
XCT dan kamera gama SPECT
pula adalah BRIGHTVIEW»
SPECT. Unit Fizik Perubatan
adalah

bertanggungjawab

untuk

melaksana

ujian
kebocoran sinaran terhadap
kawasan

perisaian

baru,

melaksanakan

semakan
inventori peralatan bersama
Unit Kejuruteraan Biomedikal
dan

bertanggungjawab

melaksanakan

ujian
pentauliahan teknikal ke atas
peralatan pengimejan kamera
gama, memantau perlaksanaan
ujian jaminan mutu oleh pihak
syarikat pemegang lesen H serta
menyemak semula keputusan
ujian sebelum menghantarnya
ke pihak penguatkuasa lesen
bagi tujuan mendapat kelulusan
penggunaan.

Perlaksanaan Ujian Pentauliahan Teknikal dan
Kalibrasi Bersama Syarikat pemegang lesen
Kelas H dan Jurutera Pemasangan.

Latihan Aplikasi Teknikal Bersama Jurutera Pemasangan pada Oktober 2010.

Laporan Tahunan 2010

102

ii) Pegawai Sains (Fizik) PPUM juga bertanggungjawab terhadap perlaksanaan rawatan ke atas pesakit
kanser tiroid di Wad 6TE. Pegawai yang bertugas akan bertanggungjawab untuk membuat pendispensan
dos rawatan dan melaksana administrasi dos kepada pesakit secara oral di wad berkenaan. Setiap
pesakit diberikan arah yang harus dipatuhi sebelum, semasa dan selepas rawatan diberikan. Ini
adalah bagi memastikan pesakit sentiasa berada dalam keadaan sedar dan faham risiko rawatan yang
dijalankan.

Pendispensan dos radioaktif yang tinggi dan bilik rawatan pesakit kanser tiroid.

Persediaan untuk rawatan Y-90 zevalin

C. Aktiviti di Unit Onkologi Klinikal.

Mulai tahun 2010, aktiviti pelupusan peralatan usang
telah bermula di Unit Onkologi Klinikal. Antara
peralatan yang dilupuskan adalah :

1. Siemens Computer Base Treatment Planning
System: Nucletron 5000 Brachytherapy
Planning System

2. Siemens High Dose Rate Multi-Channel
Remote Afterloading Brachytherapy Unit
(Iridium192 Source)

3. Varian Treatment Simulator Ximatron CX

4. Philips Whole Body Computerised
Tomography Scanner Picker PQ 5000

5. Varian Computer Planning System Cadplan

Urusan penggantian peralatan usang telah
dilaksanakan di Unit Onkologi Klinikal dengan bantuan
pegawai Sains (Fizik) dan dalam masa yang sama
penyediaan spesifkasi untuk perolehan peralatan
baru gantian segera diuruskan dengan kerjasama
semua pihak iaitu Unit Kejuruteraan Biomedikal,
Unit Fizik Perubatan, PTj Sumber Perkhidmatan, PTj
Sumber Bahan dan PTj Sumber Kewangan.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

103

Aktiviti pelupusan radas CT Simulator dan Conventional Simulator

Walaubagaimana pun, pelupusan bagi alat Siemens»High»Dose»Rate»Multi-»Channel»Remote»Afterloading»
Brachytherapy dilupuskan oleh jurutera yang bertauliah iaitu pembekal asal, Siemens Malaysia Sdn Bhd dan
prosedur pelupusan telah berjalan pada 21/12/10 bersama-sama dengan pihak Bangi Ray Services Sdn Bhd
yang diiktiraf oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom selaku syarikat yang menguruskan permit penghantaran
semula sumber radioaktif terkedap kepada pengilang asal.

Aktiviti pengeluaran sumber radioaktif Iridium-192 dari alat Nucletron HDR Brakiterapi

Pegawai Sains (Fizik) bertugas dan pegawai
perlindungan sinaran PPUM akan memastikan
permohonan kebenaran pelupusan bahan radioaktif
terkedap ke Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
diperolehi seperti mana yang termaktub dibawah
Peraturan-peraturan Perlesenan Tenaga Atom
(Perlindungan Sinaran Asas) 2010 iaitu peraturan 62
perenggan 2 (e) dan Akta 304, bahagian VI di bawah
seksyen 30. Kebenaran permohonan pelupusan alat
di peringkat PPUM juga perlu diperolehi mengikut
AK-7.1-FZP-003-005-E01 dan setelah kedua-dua
peringkat kelulusan pelupusan diperolehi, Pegawai
Sains (Fizik) bertanggungjawab mengenal-pasti alat

dan memaklumkan kepada pembekal yang dilantik
untuk melaksanakan proses pelupusan. Beberapa
ujian dilakukan sebelum sumber radioaktif dihantar
kepada pengilang asal iaitu

i) Kadar dos di permukaan bekas sumber
radioaktif terkedap

ii) Kadar dos pada jarak satu meter dari
permukaan bekas sumber radioaktif
terkedap.

Maklumat ini diperlukan dalam permohonan permit
untuk mengeksport bahan radiaktif kepada pengilang

Laporan Tahunan 2010

104

asal. Maka menjadi tanggungjawab Pegawai Sains
(Fizik) untuk memantau dan memastikan ujian
tersebut dan prosedur pelupusan dilaksanakan.
Projek pemasangan peralatan baru dan
pemantauan kerja-kerja ubahsuaian di unit Onkologi
Klinikal juga dikendali dan dipantau oleh Pegawai
Sains (Fizik). Antara peralatan atau radas yang telah
diganti adalah :

1. Computed Tomography Simulator

2. Conventional Simulator

3. Sistem High Dose Rate Cobalt-60 Brakiterapi

4. Total Body Irradiation Dosimetry System-
IBA DPD

5. IBA 3D Computerize Radiation Field Analyzer
for Radiation Therapy Quality Assurance-
Blue Phantom

6. Immobilization Equipments

Pengukuran dos semasa penerimaan sumber
radioaktif Cobalt-60 bagi alat IBT-Bebig HDR
Brakiterapi.

Latihan aplikasi dengan menggunakan IBA
3D Computerize Radiation Field Analyzer for
Radiation Therapy Quality Assurance- Blue
Phantom ke atas alat rawatan Linac bertenaga
tunggal.

D. Aktiviti di Jabatan Lain Termasuk University Malaya Specialist Centre (UMSC).

Pegawai Sains (Fizik) PPUM juga bertanggungjawab
terhadap perlaksanaan program perlindungan sinaran
dan juga program QAP di mana-mana jabatan / unit
yang menggunakan radas penyinaran dan bahan
radioaktif di bawah perlesenan PPUM bagi segala
aktiviti tenaga atom untuk tujuan perubatan.
Antara tanggungjawab Unit Fizik Perubatan
terhadap aktiviti di PPUM dan FPUM adalah:

i) Pelupusan bahan radiaoaktif terkedap dan
sisa radioaktif tak terkedap di PPUM dan
FPUM.

ii) Pemeriksaan keselamatan radiasi di makmal.

iii) Penjagaan Sistem Peranti Sekuriti Di Bawah
Projek IAEA-ANSTO-USDOE Ke Atas
Sumber Radioaktif Ceasium-137 Kategori
1. PPUM telah dipilih oleh IAEA-ANSTO-
USDOE sebagai pusat perubatan pertama

yang menggunakan peranti sekuriti bagi
sumber radioaktif kategori 1. Ini adalah
kerana kerajaan Malaysia telah memilih
untuk menyertai projek sekuriti yang telah
disarankan oleh IAEA. Unit Fizik Perubatan
bertanggungjawab

untuk

memantau
perkembangan projek ini dan memberikan
kerjasama dalam menghasilkan laporan
kepatuhan semasa pengauditan sekuriti
bahan radioaktif dilakukan oleh pihak IAEA-
ANSTO-USDOE setiap tahun.

iv) Perlaksanaan Kalibrasi Tahunan/Program
Jaminan Mutu Ke Atas Peralatan / Radas
Penyinaran.

v) Perlaksanaan Ujian Kebocoran Radiasi di
ruang pengudaraan (Air»Well) Tingkat 2
Menara Timur, PPUM.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

105

vi) Sebagai penasihat dalam projek pemasangan
radas penyinaran yang digunakan bagi tujuan
perubatan dan juga projek pembangunan
pusat perkhidmatan diagnostik radiologi /
perubatan nuklear/radioterapi.

vii) Sebagai pusat rujukan bagi projek Quality
Assurance Program (QAP) untuk radas
penyinaran di Radiologi / Perubatan Nuklear
/ Radioterapi.

viii) Sebagai pusat rujukan untuk bantuan
pengajaran spesifk dalam bidang teknikal
dan binaan perisaian.

ix) Sebagai pusat rujukan dalam penjagaan
keselamatan pekerja radiasi dan pesakit
di hospital dalam perkara yang melibatkan
penggunaan radiasi ke atas manusia.

Sistem Peranti Sekuriti Di Bawah Projek IAEA-ANSTO-USDOE Ke Atas
Sumber Radioaktif Ceasium-137 Kategori 1.

Kursus

• Pada 2010, terdapat beberapa Pegawai
Sains (Fizik) dari Unit Fizik Perubatan PPUM
telah dipinjam bagi melaksana pengajaran
amali dalam sesi projek perkhidmatan
diagnostik radiologi dan perkhidmatan
radioaterapi di bawah anjuran IAEA-Agensi
Nuklear Malaysia.

• Pada 10 Disember hingga 13 Disember 2010,
Cik Sharizan Shaharuddin telah berjaya
mendapat tempat sebagai pembentang
kertas penyelidikan dan Puan Azleen Mohd.

Zain sebagai penceramah jemputan di

8th

»South»East»Asia»Congress»Of»Medical»
Physics»(SEACOMP)»2010.»»

• Pada 16 Disember 2010, Puan Azleen
Mohd. Zain dan Puan Zulaikha Jamalludin
telah membentang kertas penyelidikan
secara lisan dan Puan Siti Zubaidah Ismail
telah membentangkan poster penyelidikan
di 7th

»National»Seminar»Of»Medical»Physics»

2010.

Laporan Tahunan 2010

106

Penyertaan ke 7th

National Seminar of Medical Physics 2010 dan 8th

South East Asia Congress of Medical

Physics (SEACOMP) 2010.

Berikut adalah kursus yang telah dijalankan oleh Unit Fizik Perubatan sepanjang tahun 201

Bil

Nama Kursus

Tarikh

1

Bengkel Pengoperasian Tangki Septik

Latihan bersama antara Unit Fizik Perubatan dan Jabatan Kejuruteraan (bahagian mekanikal) telah

diadakan bagi memperkenalkan kaedah pengendalian dan penjagaan sistem baru yang dipasang

pada tangki septik yang dibina bagi tujuan menakung semua sisa radioaktif dari 4 buah bilik rawatan

radioiodin-131 berdos tinggi sebelum ianya dialirkan keluar ke persekitaran. Dua (2) buah tangki

septik baru yang dibina mempunyai sistem SCADA yang mengawal fungsi komponen dalam tangki.

29 Februari 2010

2

Seminar Keselamatan Laser

Seminar Keselamatan laser telah diadakan pada bulan Mac 2010. Seminar ini adalah bertujuan untuk

memberi kesedaran kepada semua pengguna peralatan laser di PPUM tentang kaedah pengendalian

peralatan laser, kaedah penggunaan yang selamat, perolehan peralatan perlindungan personal yang

mengikut spesifikasi serta keperluan lain yang boleh mengoptimumkan risiko bahaya peralatan laser.

Mac 2010

3

Seminar Perlindungan Sinaran

Radiation Protection: New Developments In Imaging Detectors And Dose Optimisation.

16 Mei 2010

4

Bengkel Image Guided High Dose Rate Brachytherapy (IGBT)

Unit Fizik Perubatan telah bekerjasama dengan Unit Onkologi Klinikal bagi mengendalikan bengkel

pengendalian peralatan High Dose Rate Brachytherapy

Ogos 2010

Pusat Perubatan Universiti Malaya

107

PTJ TRAUMA DAN KECEMASAN

PTj ini berfungsi

• Memberi rawatan kepada kes-kes
yang mengalami kemalangan jalan
raya, kemalangan industri dan lain-lain
kemalangan, memberi rawatan segera,
sistematik, efsien dan kaedah rawatan
sempurna kepada semua jenis kecemasan
perubatan.

• Sebagai pusat rujukan kepada klinik-klinik
swasta, Pusat-Pusat Kesihatan dan hospital-
hospital lain.

• Bekerjasama dengan Jabatan Penerbangan
Awam sebagai hospital di dalam memberi
perkhidmatan perubatan kepada mangsa-
mangsa bencana kapal terbang dan lain-lain
bencana.

• Melaksanakan urusan rawatan Pra-Hospital
bagi kawasan yang berkaitan.

• Bekerjasama di dalam memberi latihan
kepada penuntut perubatan, jururawat-
jururawat pelatih dan juga peserta dari badan
sukarela dan agensi-agensi tertentu.

PTj Trauma dan Kecemasan memberi perkhidmatan
rawatan pesakit untuk kes-kes trauma dan
kecemasan dengan dilengkapi kemudahan seperti
Dewan Resusitasi, Dewan Rawatan Akut (AMC),
Dewan Konsultasi, Wad Pemerhatian, Dewan Bedah,
Bilik Rawatan Patah, Bilik Surgikal, Bilik CT Scan,
Bilik General X-ray dan Kecemasan Pediatrik.

Perkhidmatan Ambulatori (Trauma dan
Kecemasan) memberi perkhidmatan rawatan pesakit
yang selamat dengan membuat penilaian setepat
yang boleh dan seterusnya memberi rawatan
yang bermutu. Perkhidmatan yang disediakan
mementingkan kepuasan hati pesakit dengan
usaha-usaha memendekkan masa menunggu dan
memelihara hubungan awam yang baik.

Perkhidmatan Baru Yang Diperkenalkan:

» Penyaringan Sekunder.

Penyaringan sekunder diwujudkan bagi
melancarkan lagi proses penyaringan yang
dilakukan ke atas pesakit. Tarikh operasi
dimulakan pada 08 November 2010. Tujuan
Penyaringan Sekunder adalah untuk mengesan
kes-kes yang perlu diberi bantuan atau rawatan
dengan segera yang tidak dapat di kesan semasa
proses Penyaringan Prima (Primary»Triage)
sebelum mereka melalui proses pendaftaran.

Pembelian Peralatan Baru

Pada tahun 2010, PTj Trauma & Kecemasan
telah membuat pembelian peralatan seperti 5 unit
Defbrilator»Zoll»M»Series, 8 unit Defbrilator»Zoll»E»
Series, 14 unit Monitor Drager»Infnity Gamma»XL dan
8 unit Mesin»ECG»Schiller»AT–10»plus.

Jadual 53: Statistik Pesakit di Trauma & Kecemasan

Perkara

2009

2010

Perbezaan

(%)

Jumlah Kehadiran Pesakit

91,009

107,645

18.3

Kemasukan Ke Wad

8,371

23,298

178.3

Bilangan Kematian PMD

140

150

7.1

Bilangan Kematian BID

455

522

12.8

Panggilan Ambulan

4,042

4,309

6.6

Sumber:»PTj»Trauma»&»Kecemasan

Nota:

i.»PMD»=»Post»Management»Death.
ii.»BID»=»Brought»In»Dead

Laporan Tahunan 2010

108

Simulasi Latih amal Ex-Sentral 2010, Stesen Sentral Kuala Lumpur

pasukan keselamatan lain jika berdepan dengan
situasi cemas. Operasi menyelamat berjalan lancar
dan selesai dalam tempoh kira-kira dua jam.
Seramai 150 orang terlibat dalam Ex-Sentral
kali ini iaitu terdiri daripada anggota Bomba, Polis,
kakitangan dari MKN, Keretapi Tanah Melayu Berhad
(KTMB), Jabatan Kecemasan Kuala Lumpur, Pusat
Perubatan Universiti Malaya (PPUM), Express Rail
Link Sdn. Bhd., Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan
Rangkaian Pengangkutan Aliran Deras.

Pada 26 Jun 2010, satu sesi simulasi bagi Latihan
Amal Pengurusan Krisis dan Bencana (Ex Sentral)
yang diadakan secara tahunan oleh Semasa Sentral
Sdn. Bhd. (Semasa Sentral) iaitu sebuah anak syarikat
milik penuh Malaysian Resources Corporation Bhd.
(MRCB), syarikat yang bertanggungjawab mengurus
dan menyenggara Stesen Sentral Kuala Lumpur
(SSKL).

Tujuan latihan ini adalah bagi mengukur tahap
kecekapan dan kesediaan kakitangan PPUM dan

Pusat Perubatan Universiti Malaya

109

UNIT PERKEMBANGAN PERUBATAN

Unit Perkembangan Perubatan beroperasi
berdasarkan 4 fungsi utama iaitu Program
Perkembangan Perubatan, Program Urusetia Klinikal,
Program Pembangunan Kualiti dan Akreditasi
Perkhidmatan Klinikal dan Program Pembangunan
Kesihatan Staf.

» Program Perkembangan Perubatan

a) Bertanggungjawab untuk menyediakan
latihan kepada Pegawai Perubatan Siswazah
supaya mematuhi Peraturan Pegawai
Perubatan Siswazah. (Rujuk: Guidelines»for»
House»Offcers»in»PPUM DS-0802 and A»
Guidebook»for»House»Offcers»by»Malaysian»
Medical»Council, 2008).

b) Bertanggungjawab untuk membangunkan
dan memantau latihan dan program
pembelajaran bagi Pegawai Perubatan
Siswazah.

c) Menyusun aktiviti CPD/CME yang berterusan
untuk mencapai profl jawatan dan syarat
yang diperlukan oleh Pegawai Perubatan
Siswazah, seperti yang termaktub dalam
garis panduan dan prosedur yang dinyatakan.

d) Menyediakan program orientasi untuk
pegawai perubatan siswazah yang baru.

e) Memantau markah CPD pegawai perubatan
siswazah.

»

» Program»Urus»setia»Klinikal

Jawatankuasa»Etika»Perubatan»

a) Mengurus mesyuarat dan perhubungan
dengan Ahli Jawatankuasa dan penyiasat
utama kajian-kajian PPUM dan Fakulti
Perubatan Universiti Malaya (FPUM).

b) Memastikan semua permohonan daripada
pegawai penyiasat utama untuk kajian klinikal
dan penyelidikan biomedikal yang melibatkan
kajian ke atas manusia iaitu pesakit atau
orang perseorangan yang terlibat secara
sukarela termasuk soal selidik dan data
pesakit perlulah mendapatkan kelulusan
terlebih dahulu daripada Jawatankuasa Etika
Perubatan.

c) Kajian yang telah mendapat kelulusan
daripada Jawatankuasa ini hendaklah diberi
maklum balas kepada penyiasat utama dan
semua kelulusan hendaklah didokumenkan.

d) Hasil keputusan Jawatankuasa Etika
Perubatan hendaklah dimaklumkan kepada
Jawatankuasa Penasihat Perubatan dan
Lembaga Pengurus untuk makluman.

»

» Jawatankuasa»Clinical Quality Assurance (CQA)

a) Bertindak sebagai urus setia kepada
Jawatankuasa»CQA yang bertanggungjawab
mengurus mesyuarat dan perhubungan
dengan ahli jawatankuasa dan Ketua-Ketua
Jabatan/Unit dalam mengkoordinasi Data
Petunjuk, Laporan Mortaliti/Morbiditi, Laporan
Kemalangan Klinikal dan lain-lain perkara
yang berkaitan dengan penambahbaikan
kepada proses kerja.

b) Hasil keputusan jawatankuasa ini akan
dimaklumkan kepada Jawatankuasa Kerja
Pengurusan Kualiti dan Keselamatan
Pekerja bagi memastikan perkhidmatan
berkualiti, cekap dan memenuhi kehendak
pelanggan melalui perancangan, penilaian,
pengawalan dan pembaharuan selaras
dengan perkembangan perubatan masa kini.

» Program Pembangunan Kualiti Dan Akreditasi
Perkhidmatan Klinikal

a) Bertanggungjawab kepada Jawatankuasa
Pengurusan Kualiti dan Keselamatan
PPUM dalam membangunkan polisi klinikal
mengikut prosedur dan standard yang
ditetapkan.

b) Membangunkan dan merancang program
kesedaran berkenaan polisi dan garis
panduan klinikal baru di kalangan staf PPUM.

c) Memantau perkhidmatan kesihatan yang
disediakan di PPUM supaya sentiasa
berkualiti tinggi selaras dengan piawaian
yang ditetapkan.

d) Membuat kajian dan mencadangkan polisi/
garis panduan klinikal diperlukan dari masa
ke semasa bagi perkhidmatan perubatan di

Laporan Tahunan 2010

110

b) Menyediakan perkhidmatan pemeriksaan
perubatan buat kakitangan PPUM, pelajar
PPUM dan tanggungan.

c) Menyediakan

perkhidmatan

saringan
kesihatan untuk kakitangan PPUM yang
berumur 40 tahun ke atas.

d) Menyediakan perkhidmatan Klinik Pakar
Wanita dan Klinik Saringan Wanita bagi
kakitangan PPUM dan tanggungan.

e) Memberi suntikan vaksinasi untuk kakitangan
yang memerlukan dari masa ke semasa.

f) Memberi rawatan dan penyiasatan untuk
kakitangan bagi kes-kes tercucuk jarum atau
alatan tajam.

PPUM dan menetapkan norma-norma bagi
menjamin kualiti perkhidmatan perubatan.

e) Memantau kualiti klinikal melalui program
kualiti dan keselamatan yang berterusan
seperti program akreditasi dan audit klinikal
yang dijalankan bersama dengan Bahagian
Pengurusan Kualiti, PPUM (QSMU).

f) Melalui fungsi sekretariat “Clinical»Quality»
Assurance”, unit ini memantau perkhidmatan
dan perawatan ke atas pesakit adalah
mengikut standard melalui perbincangan
kes-kes yang terpilih.

» Program Pembangunan Kesihatan Staf

a) Menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan
pesakit luar untuk kakitangan PPUM dan
tanggungan.

Jadual 54: Statistik Klinik Kesihatan Kakitangan (Pesakit Luar)

Jumlah kehadiran staf ke Klinik Kesihatan Kakitangan Tahun 2010

0

200

400

600

800

1000

867

Bil. Pesakit

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Oct Nov Dec

672

914

991

856

864

963

905

872

903

848

953

Pusat Perubatan Universiti Malaya

111

Statistik Pelbagai di Klinik Kesihatan Kakitangan Tahun 2010

Bil. Pesakit

0

10

20

30

40

50

60

70

80

C

B

A

Dis

Nov

Okt

Sept

Ogos

Jul

Jun

Mei

Apr

Mac

Feb

Jan

41

50

8

0

0

1

17

38

14

4

0

2

5

2

0

19

22

24

27

29

22

27

19

4

67

48

29

13

24

19

13

34

23

15

(A) Bil. anak staf yang hadir untuk pemeriksaan kesihatan
(B) Bil. pesakit yang hadir untuk Klinik Saringan Kesihatan
(C) Bil. pesakit yang hadir ke Klinik Pakar Wanita

Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan

Perkhidmatan urus setia klinikal:

a) Jawatankuasa Etika Perubatan.

i) Menguruskan permohonan kajian
perubatan yang ingin dijalankan di
PPUM.

ii) Memberi khidmat nasihat mengenai garis
panduan, peraturan dan syarat kepada
para pengkaji yang ingin mendapatkan
kelulusan sebelum memulakan kajian di
PPUM.

iii) Memantau projek penyelidikan perubatan
yang telah diberi kelulusan.

d) Jawatankuasa Clinical»Quality»Assurance»
(CQA)

i) Mengenal pasti serta memastikan
proses dan prosedur perawatan
dipenuhi dan sekiranya perlu cadangan
penambahbaikan akan dikemukakan
kepada unit klinikal berkenaan.

ii) Membincangkan

semua

kes-kes
mortaliti dan menilai faktor-faktor yang
menyumbang kepada berlakunya
mortaliti dan memutuskan sama ada
siasatan perlu dijalankan atau tidak
berdasarkan kes. Jawatankuasa juga
boleh meminta unit/jabatan klinikal untuk
membentangkan sesuatu kes sekiranya
diperlukan.

iii) Memantau Indikator Kualiti Klinikal
bagi kes-kes mortaliti serta membuat
cadangan untuk mencegah kesilapan
tersebut berulang.

iv) Mengemukakan

laporan

kepada
Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti
dan Keselamatan PPUM.

e) Program

Continuous»

Professional»

Development»(CPD)

i) Program Continuous»Medical»Education»
(CME) ini diadakan bertujuan untuk

Laporan Tahunan 2010

112

meningkatkan profesionalisme melalui
ilmu, kemahiran dan pengalaman agar
dapat menghasilkan perkhidmatan yang
selamat dan pengamal perubatan yang
kompeten.

ii) Kursus Orientasi Pegawai Perubatan
Siswazah turut diadakan bagi memberi
pengenalan dan pendedahan awal
kepada Pegawai Perubatan Siswazah
baru untuk mereka memahami tugas,
tanggungjawab dan keperluan berkaitan
perkhidmatan mereka sepanjang mereka
menjalani latihan mereka di PPUM.

iii) Kursus Pengurusan Laktasi pula
dianjurkan bertujuan untuk memastikan
semua peserta mendapat pengetahuan
dan kemahiran dalam implementasi
ke arah konsep hospital rakan bayi
di samping dapat menambahkan
pengetahuan dan kemahiran dalam
pengurusan laktasi.

iv) Kursus

Phlebotomy»

Vacutainer»
System diadakan bertujuan memberi
pendedahan kepada Pegawai Perubatan
di dalam penggunaan vacutainer»needle
yang betul bagi mengelak berlakunya
pre-analitical»error»dan needle»stick»
injury.

Program/Perkhidmatan Terbaru Yang

Diperkenalkan

» Jawatankuasa Credentialing and Privileging

i) Menyediakan polisi dan garis panduan
permohonan credentialing dan privileging.

ii) Menyediakan prosedur dan menguruskan
permohonan kakitangan perubatan untuk
credentialing dan privileging.

iii) Memantau dan bekerjasama dengan Jabatan
Teknologi Maklumat bagi penyediaan
pangkalan data maklumat credentialing dan
privileging»kakitangan perubatan.

iv) Memantau keperluan re-credentialing»dan»
re-privileging»kakitangan perubatan dari
masa ke semasa.

»

» Klinik»Pakar»Wanita

Klinik Pakar Wanita telah mula beroperasi pada bulan
Mac 2010, bertempat di Klinik Kesihatan Kakitangan,
Tingkat 2, Bangunan RUKA. Klinik ini diterajui oleh
Dr. Rusinahayati Mokhtarudin, Pakar Obstetrik &
Ginekologi juga Ketua Unit Perkembangan Perubatan.
Perkhidmatan yang disediakan adalah khusus untuk
staf wanita PPUM dan tanggungan mereka. Jenis
perkhidmatan di klinik ini adalah termasuk:

i) Saringan awal penyakit kanser (Pap»Smear)

ii) Rundingan masalah sakit puan

iii) Rawatan dan penyiasatan/rujukan lanjut

Pusat Perubatan Universiti Malaya

113

Jawatankuasa Etika Perubatan

Bilangan Permohonan Untuk Menjalankan Penyelidikan Di PPUM

490

480

470

460

450

440

430

420

410

400

390

Bil. Kajian

Bil. Kajian

2009

2010

Tahun

Pada tahun 2010, bilangan permohonan untuk menjalankan kajian di PPUM telah meningkat sebanyak 14%
iaitu sebanyak 490 permohonan berbanding 429 permohonan pada tahun 2009.

Jawatankuasa Clinical Quality
Assurance (CQA)

Jadual 55: Kes Mortaliti Yang Dilaporkan

Bil

Bulan

Jumlah Kes Kajian Kes

1

Januari

78

11

2

Februari

112

8

4

Mac

103

6

5

April

112

9

5

Mei

190

11

6

Jun

18

3

7

Julai

89

14

8

Ogos

94

1

9

September

81

5

10

Oktober

99

7

11

November

108

5

12

Disember

69

-

Jumlah

1153

80

Jawatankuasa telah bersidang sebanyak 11 kali. Di
antara 80% hingga 90% kes mortaliti berlaku daripada
bahagian non-surgikal. Analisis kes dibuat secara
makro bagi mengenal pasti masalah dan seterusnya
penambahbaikan dibuat dengan mengemukakan
cadangan untuk kelulusan oleh pihak pengurusan
PPUM kelak.

Jawatankuasa Credentiling &
Privileging

Jawatankuasa telah bersidang sebanyak 2 kali. Kali
pertama iaitu Mesyuarat Preliminary pada 9 Jun
2010 di mana ia berkisar kepada terma dan syarat
Jawatankuasa serta prosedur, permohonan dan
carta aliran proses permohonan Credentialing»&»
Privileging. Mesyuarat Bil. 1/2010 diadakan pada 13
Oktober 2010 di mana ia membincangkan mengenai
penambahbaikan dari segi prosedur, permohonan
serta carta aliran proses permohonan di samping
polisi Credentialing»&»Privileging itu sendiri.

Kursus Yang Dijalankan

Sebanyak 5 sesi Kursus Orientasi Pegawai
Perubatan Siswazah yang baru melapor diri telah
diadakan pada tahun 2010 bermula pada bulan
Jun 2010. Manakala Kursus Pengurusan Laktasi 20
Jam yang melibatkan Pegawai Perubatan Siswazah
anjuran Perkembangan Kejururawatan telah
dilaksanakan sebanyak 4 sesi. Kursus Phlebotomy»
Vacutainer»System pula diadakan sebanyak 2 sesi
iaitu pada 1 dan 8 Disember 2010 bertujuan memberi
pendedahan kepada Pegawai Perubatan di dalam
penggunaan vacutainer»needle yang betul bagi
mengelak berlakunya pre-analitical»error»dan needle»
stick»injury.

Laporan Tahunan 2010

114

Program Continuous Medical Education (CME)

Bil

Tarikh

Tajuk

Penceramah

Jabatan

1

13 Jan 2010

Medical Certification Of Cause Of

Death

Dr. Mafeitzeral Mamat

Anestesiologi

2

27 Jan 2010

Post Tracheostomy Care

Prof. Dr. Marzida Mansor

Anestesiologi

3

10 Feb 2010

Completing The UMMC Discharge

Summary

Dr. Sargunan Sockalingam

Perubatan

4

24 Feb 2010

Importance Of Hand Hygiene

Prof. Madya Dr. Mohd Yasim B.

Mohd Yusof

Kawalan Jangkitan

5

10 Mac2010

Pre Operative

Dr. Muhilan A/L A.

Parameswaran

Surgeri

6

31 Mac2010

Introducing Pain As The 5th Vital

Sign In UMMC

Prof. Dr. Ramani Vijayan

Sannasi

Anestesiologi

7

7 April 2010

Management Of Polytraumatised

Patient

Dr. Simmrat Singh

Surgeri Ortopedik

8

21 April 2010

Transfusion Errors And Hazards

Prof. Madya Dr. Veera Sekaran

Nadarajan

Perubatan Transfusi

9

12 Mei 2010

Menorrhagia

Dr. Rosy Anak Jawan

Obstetrik & Ginekologi

10

26 Mei 10

Effective Use Of Radiological

Services

Prof. Madya Dr. Amir Fuad

Hussain

Pengimejan Bio-

Perubatan

11

9 Jun 2010

Prescribing Medicines In UMMC

Dr. Pauline Lai Siew Mei

Farmasi

12

23 Jun 2010

Medication Safety

Tuan Haji Amrahi Buang

Farmasi

13

7 Julai 2010

Triage Process In The Emergency

Department

Dr. Mohd Idzwan Zakaria

Trauma & Kecemasan

14

21 Julai 2010

Histopathology Reports: What You

Give Is What You Get

Dr. Mun Kein Seong

Patologi

15

11 Ogos 2010

How To Maintain A Good Clinical

Note Documentation

Dr. Rusinahayati MokhtarudinUnit Perkembangan

Perubatan

16

8 Sept 2010

Management Of Hand Injuries

Prof. Madya Dr. Tunku

Kamarul Zaman Tunku Zainol

Abidin

Surgeri Ortopedik

17

15 Sept 2010

Prevention And Management Of

Sharps Injuries

Prof. Madya Dr. Mohd Yasim B.

Mohd Yusof

Kawalan Jangkitan

18

22 Sept 2010

PICC Care

Dr. Tok Chung Hong

Pengimejan Bio-

Perubatan

19

13 Okt 2010

Postpartum Haemorrhage

Prof. Madya Dr. Eugene Lwk

Obstetrik & Ginekologi

20

27 Nov 2010

Managing Suspected Transfusion

Reactions

Prof. Madya Dr. Veera Sekaran

Nadarajan

Perubatan Transfusi

21

10 Nov 2010

1. Administration Of IV Medication

2. Communication Skills

1. Puan Harbans Kaur,

Puan Chai Loon Bee & Dr.

Muhammad Yazid Jalaludin

2. Puan Rafiah Salleh

Unit Perkembangan

Perubatan

22

24 Nov 2010

Hospital Disaster Response

Dr. Rishya A/L Manikam

Trauma & Kecemasan

23

15 Dis 2010

Postnatal Period: Importance Of

Newborn Screening, Growth And

Development

Dr. Muhammad Yazid Jalaludin

Pediatrik

24

22 Dis 2010

Post Operative Care

Dr. Taufiq Abdullah

Surgeri

25

29 Dis 2010

Acute Gastroenteritis In Children

Dr. Chong Sze Yee Zy

Pediatrik

Pusat Perubatan Universiti Malaya

115

Dari segi kehadiran peserta di dalam program CME,
purata kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah
adalah 60% daripada jumlah keseluruhan Pegawai
Perubatan Siswazah yang sedang menjalani latihan
pada satu-satu masa bagi program yang dianjurkan
sepanjang tahun 2010.

Jumlah kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah
yang kurang adalah disebabkan beberapa faktor
antaranya bilangan Pegawai Perubatan Siswazah
yang ditempatkan di sesebuah jabatan tidak
mencukupi, tidak mendapat makluman mengenai
program CME, sedang bercuti dan telah menghadiri
bagi topik yang serupa pada tahun lalu.

76.7

63.9

58

73.3

64.4 65.3

70.3

68.1

53 56.9

60.9

48.6

60.2 61.1

57

66.7

50 50

40

56.1

61.7

57.1

72.7

36.6

52.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

3

/

1

2

7

/

1

1

0

/

2

2

4

/

2

1

0

/

3

3

1

/

3

7

/

4

2

1

/

4

1

2

/

5

2

6

/

5

9

/

6

2

3

/

6

7

/

7

2

1

/

7

1

1

/

8

8

/

9

1

5

/

9

2

2

/

9

1

3

/

1

0

2

7

/

1

0

1

0

/

1

1

2

4

/

1

1

1

5

/

1

2

2

2

/

1

2

2

9

/

1

2

Tarikh Program

Peratusan

Peratusan Kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah di dalam

Program Continuous Medical Education (CME) Tahun 2010

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->