LAPORAN TAHUNAN
PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

2

0

1

0

Pusat Perubatan Universiti Malaya

iii

Kandungan
Visi Misi Nilai Teras

1. Laporan Eksekutif PPUM
• Ringkasan Prestasi Keseluruhan » Perangkaan Pesakit PPUM » Perkhidmatan Perawatan PPUM » Pembangunan dan Pengubahsuaian Struktur » Perolehan » Kedudukan Kewangan PPUM » Kemudahan dan Pengurusan Sistem Teknologi Tadbir Urus PPUM Pencapaian Utama PPUM Pada Tahun 2010 Perkhidmatan/Prosedur Terbaru Yang Diperkenalkan Penyelidikan Yang Telah Dijalankan

7

• • • •

2. Laporan Perangkaan Pesakit 3. Carta Organisasi PPUM 4. Kedudukan PPUM Dalam Organisasi UM 5. Lembaga Pengurus PPUM 6. Pegawai-pegawai Utama 7. Laporan Pusat Tanggungjawab
Klinikal
• • • • • • • • • • • • • • • • • Obstetrik dan Ginekologi Perubatan Pediatrik Perubatan Psikologi Surgeri Surgeri Ortopedik Perubatan Rawatan Utama Anestesiologi Otorinolaringologi Perubatan Pemulihan Pengimejan Bio-Perubatan Onkologi Klinikal Oftalmologi Perubatan Kesukanan Fizik Perubatan Trauma dan Kecemasan Perkembangan Perubatan

39 46 47 48 50

55

Diari Korporat 9.iv Laporan Tahunan 2010 Sokongan Klinikal • • • • • • • Dietetik Pengurusan Makmal Farmasi Kebajikan Perubatan Perubatan Transfusi Maklumat Pesakit Pentadbiran Kejururawatan »» Perkhidmatan»Ambulatori »» Perkhidmatan»Pesakit»Dalam »» Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah »» Perkembangan»Kejururawatan» Kawalan Jangkitan Mikrobiologi Perubatan Patologi »» Patologi»Anatomik »» Patologi»Forensik »» Bahagian»Perubatan»Makmal 116 • • • Bukan Klinikal • • • • • • • • • • • • • • • Audit Dalam Hal Ehwal Korporat Perhubungan Awam Pembangunan Organisasi Pembangunan Insan Sumber Bahan Sumber Kewangan Sumber Perkhidmatan Nadi IT Kejuruteraan BioMedikal Pengurusan Am dan Fasiliti Kolej Kejururawatan Kolej Radiografi Kolej Teknologi Makmal Perubatan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan 175 8. Piagam Pelanggan 241 249 273 291 293 . Senarai Penerbitan 11. Penyata Kewangan 10. Objektif Kualiti Teras 12.

komuniti dan kebajikan pesakit. • • . latihan dan penyelidikan yang berkualiti tinggi dalam perkhidmatan perubatan tertiar. NILAI TERAS • • • • KECEMERLANGAN EFISIEN EMPATI ETIKA BERPUSATKAN PESAKIT KEMESRAAN MISI PPUM adalah komited untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan.Visi. Misi dan Nilai Teras PPUM VISI PPUM berhasrat untuk menjadi sebuah pusat perubatan bertaraf dunia yang menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan. latihan dan penyelidikan perubatan yang berkualiti tinggi berdasarkan standard-standard antarabangsa.

Prof. Dato’ Dr. Ikram Shah bin Ismail Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya .

843 orang pesakit pada tahun 2010 berbanding 49. perkhidmatan Pesakit Dalam dan perkhidmatan Trauma dan Kecemasan. Penyumbang tertinggi kepada peningkatan ini adalah dari disiplin perubatan. Renal General Clinic and Renal TxGN oleh Klinik Renal. Women Wellness Clinic oleh PTj Perubatan Psikologi dan Klinik Berhenti Merokok oleh PTj Perubatan Rawatan Utama. efisyen dan beretika bagi memenuhi keperluan pelanggan. Perangkaan tahun 2010 menunjukkan bahawa perkhidmatan Trauma dan Kecemasan mengalami peningkatan kehadiran pesakit sebanyak 4. Manakala perkhidmatan Trauma dan Kecemasan masih lagi menjadi pilihan pesakit untuk mendapatkan rawatan terutama selepas waktu pejabat. Laporan ini dikemukakan untuk memaklumkan tindakan-tindakan penambahbaikan yang telah dilakukan pada tahun 2010 antaranya penambahbaikan terhadap proses perkhidmatan. pewujudan Objektif Kualiti baru sebagai petunjuk standard perkhidmatan yang diberikan. Upper Limb Clinic oleh PTj Surgeri Ortopedik. konsisten.890 orang pesakit. penambahbaikan terhadap struktur serta pembelian peralatan-peralatan baru yang dapat memberi gambaran pencapaian prestasi keseluruhan PPUM dalam menyediakan perkhidmatan kepada pesakit. Uro-Oncology Combined Clinic oleh PTj Surgeri. PTj Perubatan. Kenaikan sebanyak 0.442 dirawat pada tahun 2009. Perkhidmatan Pesakit Dalam pula merawat seramai 49. RINGKASAN PRESTASI KESELURUHAN Perangkaan Pesakit PPUM Pada tahun 2010.403 pesakit pada sepanjang tahun 2010 berbanding 773.904 pesakit pada tahun 2009.2%.231 pada tahun 2009 iaitu peningkatan 1. PTj Perubatan.6% ini adalah sejajar dengan pewujudan beberapa buah klinik/perkhidmatan baru seperti Klinik Extracorporeal Shockware Myocardial Ravascularization (ESMR) oleh Unit Kardiologi.644 orang pesakit dirawat berbanding seramai 103.Laporan Eksekutif Pusat Perubatan Universiti Malaya Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) merupakan sebuah hospital pengajaran yang menerima Pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi perkhidmatan penjagaan pesakit termasuk perkhidmatan sokongan serta Akreditasi Makmal Perubatan MS ISO 15189:2007 bagi perkhidmatan diagnostik. Perangkaan keseluruhan ini merangkumi tiga (3) perkhidmatan utama PPUM iaitu perkhidmatan Ambulatori (termasuk klinikklinik pakar).1% iaitu 107. Perkhidmatan Ambulatori yang merawat pesakit luar dan harian telah memberi rawatan kepada 775. telah melaksanakan penambahbaikan berterusan pada tahun 2010 bagi memastikan PPUM sentiasa memberikan perkhidmatan yang cemerlang. Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) telah merawat seramai 932. .

8 71.442 47.904 49.782 ujian makmal telah dilaksanakan bagi tahun 2009. Secara purata.847 orang pesakit telah menjalani pelbagai jenis pembedahan berbanding cuma 18. Walaupun dari segi statistik menunjukkan bilangan ujian makmal pada tahun 2010 menurun berbanding tahun 2009. Perkhidmatan Perawatan PPUM »» Tempoh»Masa»Menunggu»Rawatan Pengurusan PPUM telah menetapkan standard kualiti tempoh masa menunggu pesakit mendapatkan rawatan di klinik Ambulatori iaitu 80% pesakit luar yang ada janji temu akan menerima rawatan dalam tempoh 2 jam.934.3 85. Surgeri Neuro.632 Perbezaan (%) 0.096 1.8 82.644 48.907 pembedahan yang melibatkan pembedahan Surgeri Am (elektif).231 103. Manakala itu.501.4 Sumber : Perkhidmatan Ambulatori .403 49.7 PPUM juga mengalami peningkatan dalam bilangan pembedahan iaitu seramai 21.2 1. Disiplin Surgeri adalah paling banyak melaksanakan pembedahan pada tahun 2010 iaitu sebanyak 4.2010 Maklumat Pesakit Luar Pesakit Dalam Trauma dan Kecemasan Discaj Kematian 2010 775.345 1.9 84. Surgeri Plastik.2 4.8 91.1 6.584 pembedahan dilaksanakan pada tahun 2009.2 KLINIK – KLINIK Perubatan Rawatan Utama (RUKA) Klinik Am Perubatan Rawatan Utama (RUKA) Klinik Keluarga Oftalmologi Otorinolaringologi (ENT) Pediatrik Obstetrik & Ginekologi Ortopedik Psikiatrik Perubatan 1 Perubatan 2 Surgeri Antenatal 87. Pengiraan beban kerja tahun 2010 adalah berdasarkan per reportable test dan ini adalah merupakan pengiraan sebenar beban kerja berbanding tahun 2009 yang tidak menggunakan kaedah tersebut.843 107.2 87.1 97. prestasi klinikklinik pakar adalah memuaskan bagi tahun 2010 di mana semua klinik pakar telah berjaya merawat lebih dari 80% pesakit dalam tempoh dua (2) jam kecuali klinik pakar Oftalmologi dan klinik pakar Perubatan 1. Berikut adalah jadual prestasi klinik-klinik pakar bagi tahun 2010.7 83. Urologi.741 Sumber : PTj Maklumat Pesakit 2009 773.2 83. Secara umumnya peningkatan bilangan ujian bagi setiap disiplin adalah dalam sekitar 5 hingga 10% setahun.1 72.1 2.381 pelbagai ujian makmal dilaksanakan pada tahun 2010 berbanding dengan 5. Surgeri Pediatrik dan Surgeri Kardiothorasik. ini tidak menunjukkan prestasi sebenar makmal kerana kaedah pengiraan beban kerja bagi dua tahun tersebut adalah berbeza. Masa menunggu dalam tempoh 2 jam Pesakit yang mendapat rawatan dalam tempoh 2 jam pada tahun 2010 (%) 92. perkhidmatan ujian diagnostik telah mengalami sedikit penurunan iaitu hanya sebanyak 4.8 Laporan Tahunan 2010 Berikut adalah perangkaan pesakit bagi tahun 2009 .

Tindakan penambahbaikan yang sedang dilaksanakan oleh Pengurusan adalah menambahbaik proses pemberian perkhidmatan serta cadangan untuk menambah bilangan Pembantu Perubatan (Medical»Assistant) yang sedia ada untuk membantu pegawai perubatan bertugas di unit tersebut. paru-paru (chest).9% fail Pesakit Dalam pada tahun 2010.0%. Beberapa tindakan penambahbaikan telah dan sedang dilaksanakan bagi klinik-klinik ini seperti menambah baik terhadap proses-proses pemberian perkhidmatan termasuk pengumpulan data terhadap pesakit-pesakit yang dirawat serta memberi keutamaan kepada pesakit-pesakit yang mempunyai surat rujukan (referral»letter).1% pesakit dalam tempoh 2 jam. Pengurusan PPUM menjangkakan bahawa perkhidmatan yang lebih cekap dapat diberikan kepada pesakit dan secara tidak langsung mencapai standard kualiti yang ditetapkan. Manakala klinik pakar Perubatan 1 adalah klinik yang mengendalikan pesakit jantung (kardiologi). tempoh purata masa pesakit tinggal di Dewan Resusitasi (bagi kes Triage 1) dan Dewan Rawatan Akut (bagi kes . Bagi perkhidmatan di Trauma & Kecemasan pula. hanya 77.1% daripada pesakit radioterapi yang perlu menerima rawatan utama dan radikal telah memulakan rawatan mereka selewat-lewatnya 4 minggu dari tarikh perundingan pertama di Klinik Onkologi berbanding dengan standard kualiti yang telah ditetapkan oleh Pengurusan iaitu 90%.3% fail-fail Pesakit Luar tidak dapat dibekalkan Maklumat Pesakit pada masa rawatan antaranya adalah terdapat pesakit yang mempunyai dua (2) atau tiga (3) janji temu di klinik pakar yang berlainan pada hari yang sama selain terdapat failfail pesakit yang digunakan oleh pegawai perubatan bagi tujuan penyediaan laporan perubatan dan penyelidikan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 9 Klinik Pakar Oftalmologi secara purata hanya dapat merawat 71.» Conventional» Radioteraphy» Simulator.8 75. Penambahbaikan yang sedang dirancang oleh Pengurusan adalah melaksanakan sistem e-medical»records»(electronic»medical»records) yang dijangka dapat membantu mempercepatkan proses capaian rekod pesakit bagi tujuan perawatan di kalangan pegawai perubatan yang bertugas serta mengurangkan ruangan penyimpanan rekod pesakit secara manual. Selepas pemasangan peralatan baru ini selesai pada tahun 2011.7% fail Pesakit Luar untuk perawatan dan 99. » Pembekalan Fail Pesakit Untuk Perawatan PTj Maklumat Pesakit secara purata telah dapat membekalkan 98.»Total»Body»Irradiiation» (TBI) dan 3D»Computerizer»Radiation»Field»Analyzer.5 82. Ini adalah berpunca dari bilangan pesakit yang ramai di samping terdapat beberapa prosedur yang mengambil masa yang lama seperti prosedur dilatasi anak mata dan prosedur pre-invest»yang mengambil masa antara 20 minit hingga 1 jam (bergantung kepada diagnosis seseorang pesakit) sebelum pesakit boleh dirawat oleh pegawai perubatan bertugas. Penurunan peratusan ini disebabkan oleh peningkatan bilangan pesakit dengan nisbah pegawai perubatan yang bertugas adalah tidak setara memandangkan bilangan pegawai perubatan bertugas masih sama seperti tahun sebelumnya.644 pesakit dirawat pada tahun 2010 berbanding 103. Penurunan peratusan bagi tempoh masa menunggu pesakit Triage 1 dan Triage 2 adalah berpunca dari bilangan pesakit kecemasan yang semakin meningkat iaitu 107. Selain itu. Punca 1.6 100 Triage 2) yang melebihi 200 minit ke 250 minit turut memberi kesan kepada tempoh masa menunggu keseluruhan pesakit. Penurunan peratusan ini adalah disebabkan oleh kerosakan chiller pada mesin rawatan yang sering berulang dan pemberhentian beberapa perkhidmatan sejak dari bulan Oktober 2010 bagi memberi laluan pemasangan peralatan baru seperti» Large» Bore» Computed»Tomography»(CT)»Radiotherapy»»Simulator. secara keseluruhan tempoh masa menunggu bagi pesakit-pesakit mengikut Triage adalah seperti berikut: Objektif Kualiti 100% Pesakit Triage 1 dilihat oleh doktor dalam masa 0 -10 minit 90% Pesakit Triage 2 dilihat oleh doktor dalam masa 30 minit 75% Pesakit Triage 3 dilihat oleh doktor dalam masa 90 minit 70% Pesakit Triage 4 dilihat oleh doktor dalam masa 180 minit Pencapaian % 95. Bagi perkhidmatan Onkologi Klinikal.442 pesakit pada 2009 iaitu merupakan peningkatan sebanyak 4. renal dan gastro » yang mempunyai bilangan pesakit yang paling ramai berbanding dengan klinik-klinik pakar yang lain.» High» Dose» Rate»Cobalt-60»Brachytherapy.

00 petang dan mulai 18 Mac 2010.97%) » Objektif Kualiti Baru Yang Diwujudkan Objektif Kualiti baru ini diwujudkan (sebagai tambahan kepada Objektif Kualiti sedia ada) sebagai proses penambahbaikan berterusan bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS).00 tengahari. Selain itu bagi mempercepatkan proses pembayaran. Beberapa faktor telah dikenal pasti berkaitan dengan ketidakcapaian standard yang ditetapkan iaitu proses mengikut Model»of»Good»Care (MOGD) belum diimplimentasi secara menyeluruh oleh pihak Farmasi iaitu proses yang merangkumi garis panduan bagi proses labeling. Aduan tertinggi yang diterima oleh Unit Perhubungan Awam adalah berkaitan dengan Perkhidmatan iaitu sebanyak 50.778 Purata Peratusan dirawat dalam tempoh < 1 jam 97.1% pesakit telah mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penyerahan preskripsi ubat dilakukan oleh pesakit. perkhidmatan Ambulatori dengan kerjasama PTj Kewangan telah mengatur dua (2) orang Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) untuk membantu mengambil pembayaran mulai jam 8. Berikut adalah jadual yang menunjukkan bilangan pesakit yang telah diambil darah dalam tempoh kurang dari satu (1) jam. Bagi menambah baik proses yang sedia ada.6% diikuti dengan aduan berkaitan Komunikasi Bersama Pelanggan sebanyak 14.10 Laporan Tahunan 2010 » Tempoh Masa Menunggu Mendapat Ubatubatan Proses mendapatkan ubat merupakan proses akhir yang perlu dilalui oleh setiap pesakit.30 pagi hingga jam 5.3% » Kawalan Jangkitan PPUM telah dapat mengekalkan kadar jangkitan nosokomial tidak melebihi 8. peratusan aduan yang diterima berbanding jumlah pesakit PPUM bagi sepanjang tahun 2010 telah menunjukkan penurunan sebanyak 0.4% dan aduan Laporan Perubatan/Fail Pesakit yang lambat disiapkan menyumbang kepada 11. Objektif Kualiti tersebut adalah seperti berikut: • 80% pesakit yang ada janji temu diambil darah dalam tempoh 1 jam » Kepuasan Pelanggan Aduan yang diterima oleh PPUM bagi tahun 2010 adalah sebanyak 348 aduan. Jadual di bawah menunjukkan statistik aduan pelanggan bagi tahun 2010. Pewujudan Objektif Kualiti baru ini telah dapat mengurangkan aduan berkaitan masa menunggu di PPUM.45 pagi hingga 10. Darah Setempat dibuka dari jam 7. PPUM dapat memberi kesan positif kepada perkhidmatan perawatan pesakit di PPUM. PTj Farmasi telah melaksanakan beberapa perkara seperti menyusun semula staf dalam pasukan kerja (termasuk melibatkan penyertaan pelajar Diploma Farmasi dalam aktiviti pembungkusan dan pendispensan ubat). had umur warga emas diturunkan dari 70 tahun kepada 65 tahun dan orang kurang upaya (OKU) sahaja diberi keutamaan untuk dipercepatkan proses pembayaran.15 pagi bagi memoptimumkan aktiviti farmasi pesakit luar dari jam 10.01% berbanding tahun 2009.5% pada tahun 2010 berdasarkan dua kali kajian yang telah dilakukan oleh PTj Kawalan Jangkitan.» packaging. Pusat Pengambilan .» checking»dan»dispensing di samping penyusunan staf dalam pasukan kerja. Mulai 5 Januari 2010.15 pagi hingga waktu tengahari. Perkhidmatan/ Klinik Pusat Pengambilan Darah Setempat Jumlah Pesakit 20. Walau bagaimanapun. mewujudkan ketua kumpulan bagi setiap kaunter pendispensan dan mewujudkan konsep floor» manager bagi meningkatkan pemantauan dan kelancaran proses kerja. Secara purata hanya 72.8%.08%) 744 patients surveyed and number of Oktober 2010 patient with active or resolving Healthcare Associated Infections – 34 patients (4.00 pagi sehingga jam 12. Masa Kajian Pencapaian 776 patients surveyed and number of Mac 2010 patient with active or resolving Healthcare Associated Infections – 55 patients (7. Pengurusan PPUM telah menetapkan Objektif Kualiti bagi PTj Farmasi iaitu 75% pesakit mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penerimaan preskripsi ubat di Farmasi. Manakala Objektif-objektif Kualiti dari perkhidmatan sokongan klinikal dan bukan klinikal yang lain telah menepati standard yang ditetapkan oleh Pengurusan PPUM bagi tahun 2010. menetapkan waktu rehat staf antara 8.

4 % bersetuju bahawa staf PPUM yang bertugas di Bahagian Kaunter telah didapati memberi penerangan lengkap dan jelas mengenai perawatan yang ditawarkan oleh PPUM. Bangunan Obstetrik & Pediatrik. kursus. PPUM telah dan sedang berusaha menerapkan Budaya Kerja Cemerlang kepada semua staf melalui latihan. Anjung Penyayang (Asrama) tidak perlu melalui laluan kawasan Bangunan Perubatan Rawatan Utama (RUKA) atau Green» Lane. Projek ini adalah untuk menyuraikan aliran trafik di dalam kawasan PPUM semasa masuk dan keluar. » Projek Jalan Keluar Masuk Baru ke PPUM di persimpangan bertingkat Lebuhraya Persekutuan dan naik taraf persimpangan keluar ke Jalan Universiti.6% responden bersetuju bahawa Pengamal-pengamal Perubatan seperti Pegawai Perubatan dan Jururawat di PPUM telah memberikan perawatan yang profesional dan responsif dengan kehendak dan keperluan pesakit. Projek ini membantu pengguna/pelawat yang ingin keluar ke lebuhraya tanpa perlu melalui lampu isyarat di kawasan Bangunan Trauma & Kecemasan manakala pengguna/pelawat /staf yang » Cadangan Jalan Masuk Ambulan dan Kenderaan Kecemasan Terus Ke Bangunan Trauma & Kecemasan Projek ini untuk memberi laluan khas kepada ambulan dan kenderaan awam yang memerlukan perkhidmatan kecemasan daripada Jalan Universiti .Pusat Perubatan Universiti Malaya 11 Statistik aduan Pelanggan 2010 Peratusan penurunan ini adalah merujuk kepada Kajian Kepuasan Pelanggan yang telah dijalankan dari 4 hingga 6 Mei 2010. 594 responden telah memberi maklum balas di mana sebanyak 83. Keputusan soal selidik juga telah menunjukkan sebanyak 83. Projek ini telah mendapat kelulusan Dewan Bandar raya Kuala Lumpur (DBKL) pada 28 Oktober 2010 dan dijangka siap pada 24 November 2011. Pembangunan dan Pengubahsuaian Struktur PTj Sumber Perkhidmatan telah melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur bagi tujuan meningkatkan mutu perkhidmatan. Antara projek yang dijalankan ialah: ingin memasuki kawasan Bangunan Menara Timur. kempen dan lain-lain aktiviti bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan kepuasan pelanggan di PPUM. Dari 1000 borang kaji selidik yang diedarkan. Kajian Kepuasan Pelanggan ini melibatkan Perkhidmatan Pesakit Luar PPUM. Sebagai penambahbaikan berterusan.

000.00 PTj Obstetrik & Ginekologi.200.470.00 meliputi naik taraf rekabentuk menepati Cleanroom»Performance»ISO»Class»5» iaitu kualiti udara dewan bedah dari kelas 10. » Projek Naik Taraf Dewan Bedah 11 Projek yang melibatkan kos sebanyak RM1. menggunakan teknologi lampu bedah kepada jenis LED – (free»maintenance.400.00 2.998. fire»system dan sekiranya ada masalah di bilik server.000.288.60.00. amaran diterima melalui sistem SMS. Sistem ini merupakan salah satu keperluan bagi mendapatkan perakuan sijil Bomba. Sistem ini mengunakan tag nama staf sebagai identiti dan rekod pergerakan. . PTj Sumber Bahan adalah bertanggungjawab menguruskan perolehan dan pembelian bagi perkhidmatan rawatan pesakit. humidity. Perolehan » Peralatan dan Kelengkapan Seksyen Peralatan dan Kelengkapan. penambahbaikan yang telah dijalankan ialah pemasangan pendingin udara dari jenis sistem air kokol (chilled) yang lebih stabil dengan Microprocessore»Control. Sistem ini siap dipasang pada 25 Oktober 2010.» cctv.335.12 Laporan Tahunan 2010 melalui terus ke kawasan Bangunan Trauma dan Kecemasan.» Digital» Control» Technologies)» » dan menggunakan Heat» Recovery» Wheel» System» Technology untuk sistem pendingin udara bagi penjimatan tenaga. » Projek Penggantian Pendingin Udara Bilik Server Nadi IT Dengan kos sebanyak RM 217.000.980. sistem kawalselia bangunan (BAS) suhu.00 3. » Projek Naik Taraf Sistem Siaraya Berpusat Di Menara Utama dan Menara Timur.00 1. Di antara perolehan peralatan perubatan penting yang telah dapat diuruskan adalah seperti berikut: Jabatan PTj Obstetrik & Ginekologi PTj Pengimejan BioPerubatan Nilai (RM) 738. Sistem ini dipantau melalui » Projek Pemasangan Sistem Kad Akses di PPUM Projek ini dilaksanakan untuk mengawal aliran masuk pelawat ke wad-wad di PPUM serta kawalan akses keluar masuk ke lokasi yang ditetapkan atau dihadkan oleh PPUM.302.00 1.000 kepada kelas 100 yang diiktraf oleh National» Environmental» Balancing» Bureau (NEBB).500.583. Sistem ini dikawal secara berpusat melalui Pejabat Keselamatan. Sistem kad akses ini dipasang di pintu masuk setiap wad. peralatan keperluan pejabat dan kelengkapan perabot. pesakit serta pelawat dan juga boleh digunakan sebagai penyampaian maklumat penting di seluruh PPUM. Nilai keseluruhan kontrak yang telah Bil 1 2 3 4 5 Perkara Enam Belas (16) unit Foetal/Maternal Monitoring Machine Cardiotograph Satu (1) unit Full Field Digital Mammography System With Attached Stereotactic Biopsy System ditandatangani bagi peralatan pada tahun 2010 adalah sebanyak RM 57.700. PPUM yang turut bertujuan meningkatkan keselamatan dan kemudahan prasarana bangunan pada staf.» camera» system. Enam (6) unit Anaesthetic Machine With Ventilator Complete With Pediatrik dan Dewan Bedah Monitor (Menara Timur) Satu (1) unit Conventional Radiotherapy Simulator Satu (1) unit High Dose Rate Cobalt-60 Brachytherapy unit with Treatment Planning System PTj Onkologi Klinikal PTj Onkologi Klinikal Pembekalan peralatan ini membolehkan PPUM memberikan perkhidmatan perawatan yang terkini kepada pesakit-pesakit.

364.979.629 pada tahun 2009.445. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM175. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM43.135 berbanding dengan RM207.179.966.850. PPUM menerima sebanyak RM188.438.000 pendapatan pembangunan pada tahun 2010 berbanding dengan terimaan sebanyak RM112.298. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM31.024.699 (17.98 yang merupakan penambahan sebanyak 6.00.156.255 berbanding dengan RM31.112. Lebihan terkumpul ini terdiri daripada nilai aset bangunan.000.810.986 pada tahun 2009. Secara keseluruhan.000 (66.872 (35.182 berbanding dengan RM379.642.17% berbanding perolehan bagi tahun 2009 yang berjumlah RM110. infrastruktur. Dengan itu terdapat lebihan pendapatan dari perbelanjaan bagi tahun 2010 sebanyak RM17.99%).827.049 (84. Perbelanjaan mengurus PPUM pada tahun 2010 pula ialah sebanyak RM410.463. Lebihan pendapatan dari perbelanjaan bagi tahun 2010 ialah RM27.501 berbanding dengan RM45.532. pendapatan pembangunan terkumpul PPUM pada tahun 2010 ialah RM73.37. Perolehan ubat-ubatan adalah penting bagi memastikan pesakit-pesakit mendapat ubat yang mencukupi untuk keperluan rawatan. jumlah aset bersih PPUM adalah sebanyak RM985.638.31%).34%) adalah merupakan pemberian kerajaan dan bakinya sebanyak RM77.200 pada tahun 2009.306 (8.94%).690.811. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM75.364 berbanding dengan lebihan pendapatan RM20.056. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM77. Perbelanjaan pembangunan PPUM pada tahun 2010 pula ialah sebanyak RM170.32%).144.80%).587 pada tahun 2009.819 pada tahun 2009.000 pada tahun 2009.364.073. Tanggungan semasa PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM62. loji dan mesin PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM746.01%).309. Daripada jumlah Pendapatan Mengurus tahun 2010.99.555.Pusat Perubatan Universiti Malaya 13 » Ubat-Ubatan Pada tahun 2010.784.636 berbanding dengan RM92. .235 berbanding dengan RM570.437 berbanding dengan RM410.00 dan PTCA berjumlah RM38.094. Pendapatan pembangunan pada tahun 2010 dibiayai sepenuhnya daripada sumbangan kerajaan. Ini merupakan penambahan sebanyak RM16. » Bekalan Guna hapus dan Guna sama Perolehan bekalan dibahagikan kepada dua iaitu bekalan perubatan dan bekalan bukan perubatan. akaun-akaun penghutang dan tunai yang akan digunakan untuk membiayai komitmen tahun 2010. Lebihan terkumpul ini terdiri dari aset tetap.721 pada tahun 2009. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM203.844.413 pada tahun 2009.198.548 (17.617.564 berbanding dengan RM56.925 (25. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM28. » Harta Dan Tanggungan Jumlah nilai aset hartanah.876 pada tahun 2009.829 pada tahun 2009.000.847.558. Kedudukan Kewangan PPUM » Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Pendapatan Mengurus PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM438.50% adalah disebabkan pada tahun 2009 terdapat perolehan bagi pacemaker yang berjumlah RM12.038.249 (30.738 (82. Secara keseluruhan permintaan terhadap penggunaan ubatubat telah meningkat selaras dengan peningkatan bilangan pesakit yang mendapat rawatan di Pusat Perubatan ini.780. lebihan terkumpul pendapatan mengurus PPUM sehingga tahun 2010 ialah sebanyak RM236.70%). nilai kontrak yang telah ditandatangani bagi perolehan ubat-ubatan adalah sebanyak RM117.987.416.966.953 pada tahun 2009.363.744 berbanding dengan RM781. sebanyak RM361.571. Aset semasa PPUM pula berjumlah RM300.82%).462 pada tahun 2009. peralatan perubatan dan aset tetap lain yang dibiayai daripada geran pembangunan.66%) adalah hasil dalaman PPUM.333.917.608 (6. Perbezaan sebanyak 51. Pada tahun 2010.010 pada tahun 2010 berbanding dengan RM256. Sepanjang tahun 2010 jumlah keseluruhan bekalan guna hapus dan guna sama yang telah diurus adalah sebanyak RM 39. Secara keseluruhan.722.

Medical Record Tracking. Manakala integrasi data daripada sistem maklumat hospital iaitu iPM pula akan menggunakan piawaian HL7. Ia bertujuan untuk menyimpan maklumat klinikal dan akan menggantikan folder pesakit. Sistem ini mula dibangunkan pada Januari 2010 bagi menggantikan sistem iPM sedia ada. Sistem ini mempunyai 6 modul iaitu Patient Master Index.14 Laporan Tahunan 2010 Kemudahan dan Penggunaan Sistem Teknologi Pada tahun 2010. sistem bukan klinikal dan sistem rangkaian di PPUM. Outpatient Management. Sistem ini mula digunakan pada bulan Jun 2010 untuk menguruskan dan memantau maklumat pesakit yang bersalin dari mula kemasukan di wad bersalin. Sistem ini dijangka akan mula digunakan pada bulan April 2012. Ini akan membolehkan semua imej dan maklumat pesakit yang menjalankan prosidur di makmal kardiologi disimpan di dalam satu sistem yang lebih komprehensif. Berikut adalah antara penambahbaikan yang melibatkan sistem klinikal/sokongan klinikal. Sistem Klinikal/Sokongan Klinikal Bil 1 Sistem Sistem Electronic Medical Records (EMR) Pembangunan e Hospital Administration System (eHAS) Tujuan Projek Sistem EMR telah mula dilaksanakan pada November 2010. Inpatient Management. penggunaan portal. Theatre Management dan Billing Management Sistem ini sedang dalam proses naiktaraf dari versi TDLIMS ke versi TDSynergy bermula pada bulan Oktober 2010 dan dijangka siap implementasi pada bulan penghujung bulan Mei 2011. naiktaraf talian suwa. Semua imej dari modaliti akan diintegrasikan mengikut piawaian DICOM. Latihan ICT juga telah dilakukan secara berterusan bersesuaian dengan pelaksanaan sistem dalaman dan projek yang dijalankan di sepanjang tahun 2010. naiktaraf Sistem Maklumat Farmasi. 2 3 Sistem Maklumat Makmal (LIS) 4 Sistem Maklumat Materniti 5 Sistem Maklumat Kardiologi . Sistem ini dijangka akan mula digunakan pada penghujung bulan Mac 2011. pembangunan Sistem Pengurusan Manusia dan pelaksanaan Sistem Pembilan Pesakit. pembangunan sistem dalaman dan naiktaraf sistem antaranya ialah naiktaraf sistem rangkaian dan keselamatan. naiktaraf sistem email. PTj Nadi IT telah melaksanakan projek-projek menaiktaraf infrastruktur ICT. Sistem ini mula dibangunkan pada bulan Februari 2010. Sistem ini akan membolehkan mesin-mesin CTG diintegrasikan dengan sistem dan disimpan secara digital. kelahiran dan sehingga dipindahkan ke Wad Post Natal.

Laporan kursus perlu disediakan bagi membolehkan staf yang memenuhi mata minimum CPD untuk mencapai Aras 3. penyediaan laporan kursus serta pengesahan laporan oleh Ketua Jabatan turut disediakan di dalam Portal PPUM. Sistem SMS PPUM adalah satu sistem yang telah dinaiktaraf daripada Sistem SMS Oncall dan Sistem SMS Farmasi. SMS Broadcast. Mata CPD dipaparkan mengikut kompetensi dan kategori kursus yang dihadiri oleh staf manakala format laporan kursus secara on line telah dikemaskini mengikut keperluan CPD. Temuduga dan Tawaran. Sistem ini diintegrasi bersama Sistem Permohonan Jawatan Online dan mengandungi empat (4) modul iaitu Iklan Jawatan. PPUM. Sistem ini mengandungi empat (4) modul iaitu Maklumat Peribadi. Kedua-dua modul ini telah mula digunakan pada 1 Disember 2010. Sistem ini mengandungi 4 modul iaitu SMS Oncall. PTK. Projek-projek Sistem Project Management Office (PMO) yang direkodkan di dalam sistem ini boleh dipantau mengikut fasa perlaksanaan. Naiktaraf sistem telah dilaksanakan pada bulan September 2010. 1 Sistem eHR (Modul Latihan) 2 Sistem eHousemanship (eHO) 3 Sistem ePengambilan 4 Sistem ini dibangunkan bagi menguruskan projek-projek yang diuruskan oleh Jabatan Teknologi Maklumat. SMS Farmasi dan SMS Aduan 5 Portal PPUM 6 Sistem SMS PPUM . Pada tahun 2010. maklumat cuti. Sistem ePengambilan dibangunkan bagi membantu pihak Jabatan Sumber Manusia dalam memantau jumlah penerimaan permohonan jawatan pada setiap kali sesi iklan dibuka. fungsi bagi penyelia lokasi seperti pemantauan maklumat kehadiran. penyediaan rekod latihan dan pemantauan mata CPD telah dimasukkan ke dalam Portal PPUM. Di samping itu. Maklumat Prosedur dan Maklumat CME. Maklumat pembayaran dan juga sebarang catatan bagi setiap fasa juga boleh direkodkan. Maklumat Penempatan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 15 Sistem Bukan Klinikal Bil Sistem Tujuan Fungsi CPD dibangunkan bagi menguruskan mata CPD mengikut keperluan yang telah ditetapkan. Sistem eHO telah mula digunapakai mulai 1 Jun 2010 bagi menggantikan buku log yang diisi secara manual oleh Pegawai Perubatan Siswazah. Tapisan.

Proksi Internet dan aplikasi yang lain. Ianya difokuskan untuk kegunaan staf dan juga untuk kegunaan aktiviti rondaan wad (ward round) di wad-wad di PPUM. talian 25MB tersebut akan dinaiktaraf kepada 100MBps setelah pihak UM menaiktaraf talian internet kepada 1GBps. Proksi internet adalah bertujuan untuk memantau penggunaan internet di PPUM. 2 Rangkaian 3 Proksi Internet 4 Internet 5 Domain 6 Wifi . terdapat sebanyak 65 wireless access point telah dipasang di seluruh PPUM. Pada masa ini. Sistem Remote SSLVPN. rangkaian PPUM dan rangkaian UM telah diintegrasikan antara satu sama lain dan ini telah membolehkan sistemsistem dalaman UM dan sistem dalaman PPUM khususnya PPUMiCARE dapat diakses dari kedua-dua rangkaian. Akses internet juga telah diberikan kepada staff sokongan selaras dengan pemberian e-mel kepada kakitangan sokongan. Sistem UAC. Distritribution Switch dan Access switch adalah pada kelajuan 10GB untuk kelajuan tulang belakang dan 100MB kepada 1GB kepada akses kepada pengguna. Pada Jun 2010 juga. Domain Activite Directory adalah digunakan di PPUM untuk pengurusan identiti dan keselamatan komputer. Walau bagaimanapun akses internet ini terhad pada waktu rehat dan bukan pada komputer di kawasan perawatan pesakit. Pihak Pengurusan UM telah meluluskan permohonan untuk menggunakan talian internet UM dan pada masa ini kelajuan internet yang telah diberikan oleh pihak UM adalah berkapasiti 25MB. Sistem rangkaian ini didapati sangat stabil dan berprestasi tinggi. Dijangkakan liputan wifi ini akan ditambah pada tahun 2012 sehingga merangkumi ke asrama pelajar PPUM. Sistem Active Directory yang ada di PPUM ini diintegrasikan dengan sistem SSO. Dijangka pada Mac 2011. Secara keseluruhan. Disamping itu juga. pelayan dan rangkaian di PPUM. tahap availability bagi sistem rangkaian PPUM secara keseluruhannya adalah 99%.16 Laporan Tahunan 2010 Rangkaian Bil 1 Sistem Naiktaraf Rangkaian Fasa 1 Tujuan Projek menaiktaraf keseluruhan sistem rangkaian PPUM kecuali Bangunan Trauma & Kecemasan daripada kelajuan tulang belakang 1GB ke 10 GB dan kelajuan 100MBps akses pengguna kepada 1GBps telah selesai pada 24 April 2010. Walau bagaimanapun pemasangan adalah tertumpu pada wad dan ruang medan selera sahaja. Rangkaian PPUM yang merangkumi Core Switch. melalui proksi internet hanya pengguna yang sah sahaja dibenarkan untuk membuat capaian kepada internet.

pesakit berbayar perlu menjalani kaunseling ubat terlebih dahulu. * Extracorporeal Shockware Myocardial Ravascularization (ESMR) ESMR adalah merupakan teknologi perubatan terkini bagi merawat pesakit jantung koronari yang pertama seumpamanya di Malaysia. c) Pengarah. jika tidak dilantik sebagai Pengerusi. . PENCAPAIAN UTAMA PPUM PADA TAHUN 2010 » Perkhidmatan Penjagaan Perawatan Pesakit * Makmal Mikobakteriologi (TIBI-BSL 3) Makmal Diagnostik dan Penyelidikan (BSL 3) telah berjaya diiktiraf sebagai Makmal Mikobakteriologi (TIBI-BSL 3) yang pertama diwujudkan untuk hospital pengajaran dan pembelajaran serta memenuhi piawaian Microbiological» Practices» Special» Practices» and» Safety» Equipment»for»Bio-Safety»Level»3 (Australia). Makmal ini juga dapat memberikan latihan diagnostik TIBI dengan penggunaan teknologi terkini serta berpotensi menjalankan penyelidikan dalam bidang Mikobakteriologi. PPUM di tadbir urus oleh Lembaga Pengurus yang dilantik di bawah subseksyen 15(1) Perlembagaan Universiti Malaya yang terdiri daripada anggota yang berikut: a) Pengerusi yang dilantik oleh Lembaga daripada kalangan anggotanya. a) menubuhkan. b) Naib Canselor Universiti. PPUM bukan sahaja mampu menjalankan ujian diagnostik TIBI dalam prasarana yang selamat malah boleh menyediakan keputusan dalam masa yang singkat. * Perkhidmatan Drive-Thru Bagi Pesakit Berbayar PharmCARE telah meluaskan perkhidmatan Drive-Thru kepada pesakit berbayar bermula pada 29 April 2010. d) Dekan Perubatan. e) Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan atau wakilnya. latihan penyelidikan. Objektif PPUM adalah. Bezanya ialah pesakit berbayar perlu membuat pembayaran penuh bagi ubat sebelum menggunakan perkhidmatan ini. Dengan wujudnya makmal ini. pensiswazahan dan perundingan perubatan. g) Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan atau wakilnya. Perlembagaan Universiti Malaya. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. f) Ketua Setiausaha Kementeria Pengajian Tinggi atau wakilnya. Teknik perubatan ini dikendalikan oleh Unit Kardiologi untuk dijalankan ke atas pesakit jantung koronari yang tidak sesuai untuk menjalani rawatan angioplasti atau sebarang pembedahan pintasan jantung. dan b) bekerjasama dengan Fakulti dalam mengadakan kemudahan-kemudahan bagi pendidikan. Seperti pesakit yang mendapat ubat secara percuma. ditubuhkan di bawah Statut Universiti Malaya (Pusat Perubatan Universiti Malaya) 2000. mengendalikan dan membangunkan pusat perubatan yang bertaraf dan berkedudukan antarabangsa.Pusat Perubatan Universiti Malaya 17 TADBIR URUS PPUM Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) adalah sebuah hospital pengajaran di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan merupakan sebuah badan berkanun.

Prof. PTj Pengimejan Bio-Perubatan telah dipilih sebagai lokasi latihan bagi program latihan jarak jauh (Distance» Assisted» Training) untuk Juruteknologi Perubatan Nuklear. Y.B. Projek yang bertajuk Preventing Febrile Transfusion Reactions in Thalassaemia Patients telah terpilih mewakili PPUM untuk kategori pertandingan poster. anjuran Korea» Invention» Promotion» Association Seoul. Pengarah PPUM bersama-sama ketua pasukan projek kualiti tersebut. Pengiktirafan itu bertepatan dengan prinsip profesor milik negara yang berfungsi sebagai penyalur maklumat dan pengetahuan untuk pembangunan bersama. South Korea. serantau dan antarabangsa di mana sumbangan mereka mempunyai impak kepada kualiti hidup manusia sejagat. Pemilihan calon anugerah ini dibuat berdasarkan pengiktirafan dalam bidang kepakaran masing-masing di peringkat kebangsaan. Perkhidmatan ini telah mendapat sambutan yang positif dan memberangsangkan dari pesakit yang mendapat preskripsi jangkamasa panjang. Pengiktirafan ini diberikan kepada Unit-unit Endoskopi Gastraointestinal di seluruh dunia di atas sumbangan kepada pelajaran dan pengembangan ilmu dalam bidang endoskopi gastrointestinal. Korea pada * OMED Center of Excellence Unit Gestroenterologi telah menerima anugerah OMED Center of Excellence bagi tahun 2008-2014 dari Organisation» Mondiale» d’Endoscopie» Digestive» or» World» Organization» of» Digestive» Endoscopy» (OMED). Perkhidmatan telah dimulakan melalui projek rintis pada 2 Mei 2010 dan kemudiannya dijalankan secara rasmi pada Jun 2010. » Penganugerahan-Penganugerahan * Profesor Dr. Program ini adalah program Perjanjian Kerjasama Serantau (RCA) antara Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.18 Laporan Tahunan 2010 * Perkhidmatan Ubat-ubatan Secara Pos (BY-POST) PPUM dengan kerjasama Poslaju Malaysia menjalankan perkhidmatan penghantaran ubat-ubatan secara pos (BY-POST) melalui PharmCARE. Korea Selatan. Tiga (3) orang staf Perubatan Nuklear telah terpilih untuk menyertai program yang mengambil masa dua tahun ini. * * Lokasi Latihan Bagi Program Latihan Jarak Jauh (Distance Assisted Training) Unit Perubatan Nuklear. Objektif projek ini adalah untuk membekalkan sel darah merah yang telah ditapis kandungan sel darah putihnya iaitu Leucoreduced» Red» Cells. Aye Aye Hliang telah menghadiri acara penerimaan hadiah untuk pemenang yang berlangsung di Seoul. * UM Community Health Awareness Programme yang dilancarkan dari 6-7 Mac 2010 telah dapat memberi maklumat kepada masyarakat sekitar serta pemeriksaan kesihatan percuma dalam usaha untuk memupuk kesedaran betapa pentingnya penjagaan kesihatan dikalangan masyarakat. Looi Lai Meng daripada Jabatan Patologi telah dianugerahkan ‘Anugerah Profesor Ulung’ pada 15 Disember 2010. Majlis telah berlangsung pada 19-21 Ogos 2010 bertempat di Seoul. Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin di Hotel Equatorial Bangi. Aye Aye Hliang telah memenangi Excellence Award (runner up) Asian Hospital Management Award 2010 bagi kategori Departmental Service Improvement Project. Korea Selatan. Dr. Anugerah tersebut disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Madya Dr Rahmat Omar telah menerima anugerah dua pingat emas dan satu pingat gangsa semasa di Seoul» Internationall» Invention» Fair» (SIIF) 2010. yang bertujuan untuk mengurangkan insiden reaksi ’febrile’ dan untuk mencari panel penderma yang sesuai untuk pesakit yang menunjukkan reaksi antibodi sel darah merah. * . Projek Kumpulan Penambahbaikan Kualiti (QIT) PTj Perubatan Transfusi yang diketuai oleh Dr. Selangor.

Ng Wuey Min menerima pingat perak bagi penyelidikan bertajuk Stress»Radiograph» Device»for»quantifying»the»posterior»cruatciate» deficiency. 22 th 24th July 2010). Prof. Saw Aik. Azlina binti Ahmad Annuar. Chew Ching Hoong merupakan penerima pingat emas bagi penyelidikan bertajuk One Step Multiplex PCR Detection System For Malaria Parasites semasa Biolnno Awards 2010. Farizawati Sabri menerima pingat gangsa dengan tajuk penyelididkan Morphological and Genetic Characterization of Domestic Spiders in Malaysia (Urban and Suburban). Gopalakrishnakone. Noraishah Mydin Hj. Puan Azleen Mohd. Norma binti Che Yusoff. Julia Anak Patrick Engkasan menerima pingat gangsa dengan tajuk penyelidikan Tiam1 is required for neural tube closure.Pusat Perubatan Universiti Malaya 19 2-5 Disember 2010. Rohela Bt. Abdul Aziz. Dr. Madya Yvonne Lim Ai Lian. Noraishah Mydin Hj. Dr. Abdul Aziz. Beberapa anugerah juga telah diterima semasa Ekspo Penyelidikan Rekacipta & Inovasi Universiti Malaya yang berlangsung pada 1 hingga 3 April 2010. Dr. * Prof. Prof. Kuala Lumpur. Madya Lee Ping Chin. Antaranya ialah: * Dr. Plasmonex. Chua Kek Heng. Jabatan Perubatan telah menerima anugerah Best of Asia Case Presentation (Percutaneous»Intervention»In»Young»Patient» with»Massive»Pulmonary»Embolism) semasa 7TH»Malaysian»Cardiovascular»»Interventional» Sysmposium»With»Live»Transmission. Zain dari Unit Fizik Perubatan telah terpilih sebagai Pembentang Kertas Lisan Terbaik di 7th»National»Seminar» Of»Medical»Physics»2010 pada 16 Disember 2010 dan dijemput sebagai penceramah di 8th» » South» East» Asia» Congress» Of» Medical» Physics»(SEACOMP). Dr. Profesor Saw Aik dan pasukannya menerima dua pingat emas bagi penyelidikan yang bertajuk Modular support frame for hip spica application dan Continuos Passive Motion machine for leg reconstruction with external fixator. Madya Dr. Mahmud.» Dr. Mary Joseph Marret. Prof. Dr. KL Hilton.» Manakala pingat gangsa bagi Universal Gromment Introducer: An Elegant A Practical Solution for Potentially Difficult Ventilation Tube Insertion with valueAdded Features. Wan Yusoff Wan Sulaiman. * * * * * * . Chua Yeok. John Jeffery. Prof. Dr. Dr. Dr. Ng Wuey Min. Dr. Tan Boon Beng menerima Pingat Gangsa bagi penyelidikan bertajuk Knee Holder for Anterior Posterior Stress Radiography. Pingat emas diterima bagi projek yang bertajuk: The Otology Tube: A Contemporary MultiUtility Trainer and Simulator Workstation Designed as Teaching Innovation in Medicine and Otorhinolaryngology Speciality Training dan Universal Endoscopic Holder cum Elbow & Wrist Support System: An Ergonomic Assistive Innovation Otolaryngologic Surgery. Dr. SR Kanthan dan Dr. Zulhilmi Yaakob dari Unit Kardiologi.

3-Dimensional»Echocardiogram iii) Perkhidmatan Electrophysiology bagi rawatan penyakit jantung arrhythimia menggunakan Ensite»3D»Mapping Manakala prosedur baru ialah i) Implan pacemaker»device yang boleh melalui pemeriksaan MRI. » Unit Kardiologi. iv) Cardiac (functional/ physiology / ARVD (Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia) / Stress ) Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan jantung pesakit bagi melihat struktur anatomi dan fungsi jantung pesakit samada dalam keadaan rehat ataupun stres.» ii) iii) Aktiviti pengajaran berkumpulan kepada pesakit diabetes semasa mengandung di Klinik Ibu Mengandung. ii)» Functional»Flow»Reserve»(FFR)»for»borderline» lesion»and»multivessel»PCI. Rusinahayati Mokhtarudin. risiko komplikasi selepas pembedahan otak dapat dikurangkan dan keupayaan (ability) fizikal pesakit dapat ditingkatkan. Klinik ini diterajui oleh Dr. ii) Flow Analysis Tujuan Pemeriksaan: Untuk memeriksa “hidrocephalus” pada otak pesakit. Keduadua imej Kamera Gama dan CT» Scan akan ditindihkan (Fuse) bagi memberikan imej yang lebih baik dan berdiagnostik. Kamera Gama akan mengesan fisiologi organ yang diminta setelah radiofarmaseutikal disuntik ke dalam tubuh pesakit.20 Laporan Tahunan 2010 PERKHIDMATAN / PROSEDUR TERBARU YANG DIPERKENALKAN » Unit Perkembangan Perubatan Klinik Pakar Wanita telah mula beroperasi pada bulan Mac 2010 bertempat di Klinik Kesihatan Kakitangan. Manakala prosedur baru yang telah diperkenalkan ialah: i) fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) Tujuan Pemeriksaan: fMRI adalah pemeriksaan MRI khas bagi pengimejan otak terutamanya untuk pesakit yang menghidapi barah otak. iii) DTI (Diffusion Tensor Imaging) Tujuan Pemeriksaan: Untuk kegunaan trek neuro otak. Jenis perkhidmatan di klinik ini adalah termasuk saringan awal penyakit kanser (Pap» Smear). Pakar Obstetrik & Ginekologi yang juga merupakan Ketua Unit Perkembangan Perubatan. Perkhidmatan yang disediakan adalah khusus untuk staf wanita PPUM dan tanggungan mereka. Jabatan Perubatan Perkhidmatan terbaru yang disediakan oleh Unit Kardiologi ialah i) ii) Rawatan Extracorporeal» Shockwave» Myocardial»Revascularization»(ESMR). CT» Scan pula akan menghasilkan imej secara anatomikal. Berfungsi bersama dengan fMRI untuk menentukan lokasi barah otak dan lokasi fungsi motor neuro. » PTj Pengimejan Bio-Perubatan Perkhidmatan baru ialah Pemeriksaan SPECT/CT Tujuan Pemeriksaan: Pemeriksaan ini menggunakan kombinasi dua modaliti peralatan iaitu Kamera Gama atau dikenali sebagai SPECT dan juga Tomografi Berkomputer (CT» Scan). » PTj Dietetik i) Pegawai dietetik telah memberi perkhidmatan di Klinik Endokrin bermula pada bulan Oktober untuk pesakit yang hadir pada hari Isnin di klinik berkenaan Klinik CAPD telah dimulakan pada bulan November 2010 untuk pesakit yang menerima rawatan CAPD di PPUM.» . Dengan ini. Pemeriksaan fMRI dapat membantu pakar surgeri otak semasa pembedahan otak dilakukan untuk mengelakkan kecederaan serius pada motor neuron yang akan mempengaruhi keupayaan fizikal pesakit selepas pembedahan. rundingan masalah sakit puan dan rawatan serta penyiasatan/rujukan lanjut.

6 T2 Map (Knee) Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan pada bahagian lutut untuk mengenalpasti sama ada terdapat degenerasi. limpa (spleen) dan juga jantung selama 12 hari. “T2 Map” berguna untuk pesakit yang mempunyai osteoarthritis dan atlit sukan. Darah akan diambil untuk kawalan. x) Pengajian Splenic Sequestration Tujuan Pemeriksaan: Pengajian ini merupakan pengajian in-vivo tanpa pengimejan. . Pemeriksaan ini menggunakan bahan radioaktif 51Cr yang akan ditagkan dengan sel darah merah.11. Ia lazimnya dijalankan serentak dengan Red» blood» cell» survival»study kerana sel darah merah yang telah mati akan dikumpulkan di limpa.4. Selepas itu. Berdasarkan aktiviti radioaktif yang dapat dikesan. Pesakit perlu berada dalam keadaan bius am ataupun bius setempat. Aktiviti radioaktif akan dikesan pada hepar (hati). MRgFUS Bone Mets merupakan salah satu alternatif untuk merawat bone»tumour pesakit tanpa surgikal. limpa dan jantung (Pengajian Splenic» Sequestration).7. pengiraan jangka hayat sel darah merah akan diketahui. analisa kadar limpa dan hepar serta limpa dan jantung akan dibuat. Ia bertujuan untuk mengetahui keupayaan limpa berfungsi. Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk melakukan pengimejan dan rawatan pada “bone» tumor” ataupun “bone» metatasis” dengan membakar tisu pada suhu sonikasi yang tinggi iaitu pada tahap 60°C ke atas. Aktiviti radioaktif akan dikesan menggunakan probe khas bagi membuat analisa separuh hayat radioaktif yang berada di dalam sel darah merah.Pusat Perubatan Universiti Malaya 21 v) Kinematic Lumbosacral Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan spinal» stenosis dan nerve» root» impingement pesakit yang tidak dapat didiagnos pada projeksi supine»dan berguna untuk rawatan spinal pain»palliative»care. hari ke 2.14 dengan dos 100mCi. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu mengenalpasti separuh hayat sel darah merah dan bahagian kedua mengesan hepar. vii) MRgFUS Bone Mets penyelidikan klinikal) (Masih dalam ix) Red blood cell survival study Tujuan Pemeriksaan: Pengajian ini bertujuan untuk pesakit yang mengalami anemia hemolitik. Pesakit akan diberikan bahan radioaktif Iodin untuk diminum dan beberapa siri pengesanan radioaktif di bahagian tiroid akan dilakukan. Analisa kehadiran bahan radioaktif di tiroid akan dibuat.9. vi) 4. viii) Pengukuran thyroid uptake Tujuan Pemeriksaan: Pemeriksaan ini dijalankan bagi mengenalpasti penyakit hipertirodism dan hipotirodism. 30 minit pada hari pertama suntikan bahan radioaktif.

Menerusi skim ini. Slip preskripsi yang dibekalkan ke wad/klinik akan direkod nombor siri dan tempat di mana ianya diserahkan supaya ianya dapat dikesan.22 Laporan Tahunan 2010 » PTj Farmasi PTj Farmasi telah memperkenalkan beberapa perkhidmatan dan prosedur baru seperti yang berikut: Bil 1 Seksyen Farmasi Pesakit Dalam Perkhidmatan baru Perkhidmatan pendispensan ubat secara unit-dos ke Wad Perubatan 1 Perkhidmatan ini telah diperkembangkan ke Wad Perubatan 1 pada 15 Julai 2010 setelah diperkenalkan lebih setahun di Wad Perubatan 2. Farmasi telah membuat bekalan jangka pendek kepada 3 hingga 7 orang pesakit yang bukan mendapat rawatan di PPUM dalam sebulan. . Perkhidmatan Penghantaran Ubat-Ubatan secara Pos (BY-POST) PPUM dengan kerjasama Poslaju Malaysia menjalankan perkhidmatan penghantaran ubatubatan secara pos (BY-POST) melalui PharmCARE. Ini merupakan usaha bersama dengan pengamal perubatan yang lain untuk membantu pesakit dalam mengurus penjagaan kesihatan mereka. Seperti pesakit yang mendapat ubat secara percuma. Penghantaran troli ke Farmasi ialah pada hari Selasa dan Jumaat. Pesakit baru atau pesakit yang memerlukan kaunseling dikenalpasti berdasarkan ‘referral’ dari doktor di Klinik Infectious Deseases (ID). Perkhidmatan pegawai Farmasi di wad surgikal 7U Pegawai Farmasi ditugaskan di wad 7U pada sebelah pagi hari bekerja dan bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan ubat di wad tersebut dijalankan menurut polisi yang diterima pakai selain daripada menjalankan tugas-tugas di Farmasi Pesakit Dalam. Perkhidmatan telah bermula secara projek rintis pada Mei 2010 dan kemudiannya dijalankan secara rasmi pada Jun 2010. pesakit berbayar perlu menjalani kaunseling ubat terlebih dahulu. Pembekalan ubat metadon kepada pesakit di luar PPUM menerusi SPUB (Skim Pembekalan Ubat Bersepadu) PPUM menggunapakai skim yang di bawah program KKM ini untuk memudahkan pesakit metadon mendapatkan bekalan apabila mereka berada di luar kawasan mereka. 2 Farmasi Pesakit Luar Perkhidmatan Drive-Thru bagi pesakit berbayar PharmCARE telah meluaskan perkhidmatan Drive-Thru kepada pesakit berbayar bermula pada 29 April 2010. Penekanan turut diberikan kepada kepatuhan (adherence) terhadap pengambilan ubat-ubatan HIV. Perkhidmatan MTAC HIV Perkhidmatan ini dimulakan untuk memberi kaunseling ubat-ubatan HIV kepada pesakit yang baru memulakan rawatan ataupun yang telah menukar rejimen HAART. Pengambil alihan tanggungjawab untuk mengedar slip preskripsi baru daripada PTj Maklumat Pesakit oleh PTj Farmasi Pembekalan slip preskripsi secara ‘exchange basis’ dilaksanakan sebanyak satu kali seminggu pada hari Selasa pagi. MTAC Renal Penglibatan pegawai Farmasi di klinik renal sekali seminggu bertujuan untuk memberi kaunseling ubat-ubatan kepada pesakit pemindahan buah pinggang telah dimulakan akhir tahun 2010. Bezanya ialah pesakit berbayar perlu membuat pembayaran penuh bagi ubat sebelum menggunakan perkhidmatan ini. Pembekalan ubat Recormon dan Glivec Pembekalan ubat Recormon (untuk pesakit percuma dan subsidi) dan Glivec (dibawah program GIPAP / MYPAP) yang sebelum ini dijalankan di Stor Farmasi telah diambilalih oleh Farmasi Pesakit Dalam.

6 Kedai PharmUMMC 7 Cawangan PharmUMMC Pelaksanaan Receipting System Sistem tersebut diperkenalkan di Cawangan PharmUMMC pada bulan November 2009 dan hanya dapat dilaksanakan pada bulan Mac 2010. pegawai dietetik bagi memantau pesakit pesakit dalam wad surgikal iaitu 7U & 6U yang menggunakan nutrisi parenteral dan enteral. PharmUMMC turut mengambil alih urusan dengan pembekal dari jururawat bagi membolehkan jururawat menumpukan kepada nursing care. pesakit kini boleh membuat pembayaran melalui cek atau kad kredit dan resit rasmi akan diberikan bagi setiap bayaran. Program latihan pelajar diploma farmasi unit pengeluaran telah diperkenalkan untuk memberi pendedahan kepada para pelajar tentang proses penyediaan farmaseutikal mengikut amalan pengilangan yang baik (GMP) dan Standard Operating Procedure (SOP). . 4 5 Pusat Maklumat ubatubatan Sistem Maklumat Farmasi Pengendalian program orientasi untuk staf baru dan pelatih di PTj Farmasi PTJ Nadi IT telah mensyaratkan agar MMUS berintegrasi dengan beberapa sistem yang ada di PPUM iaitu: Sistem pengurusan/pendaftaran pesakit Aplikasi Single-user Sign On (SSO) Sistem pengurusan giliran pesakit (QMS) Sistem perolehan Sistem pengebilan Pembekalan peralatan implan endoskopi melalui PharmUMMC pada bulan Mac 2010 Selain dari pembayaran secara tunai. Pembekalan peralatan implan kardiologi pada bulan Ogos 2010 Sebelum ini. doktor perubatan. semua pesakit di bawah subsidi PPUM bagi peralatan implant kardiologi. jururawat. Program sampel minuman nutrisi pada bulan Mei 2010 Melibatkan minuman nutrisi Nutren dan dikendali sendiri oleh staf Nutren sebanyak lima hari sebulan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 23 Bil 3 Seksyen Kompleks steril Perkhidmatan baru Penyediaan ubat titis mata Ciclosporin 0. Kini pesakit berbayar yang berkemampuan menanggung sendiri kos rawatan implant dan membuat bayaran di PharmUMMC. Oleh itu pelanggan dapat memastikan rasa produk sebelum membelinya.5% Terlibat dalam nutrition support team yang terdiri daripada doktor pakar surgikal.

Pemberian kad idenfikasi kepada pesakit pemindahan sumsum tulang atau buah pinggang yang memerlukan ubat immunosuppressant Pesakit pemindahan sumsum tulang atau buah pinggang yang memerlukan immunosuppressant diberikan kad identifikasi untuk mendapatkan bekalan dari Farmasi Pesakit Dalam. Dengan adanya kad-kad ini. Pesakit kemoterapi tidak perlu menghantar ubat sitotoksik ke Farmasi Penambahbaikan dari segi proses bekalan ubat kemoterapi dalam formulari terhad dan khas telah dilaksanakan. pembekalan ubat-ubatan immunosuppressant boleh diuruskan oleh staf di Farmasi Pesakit Dalam dan lebih sistematik. Penyerahan slip preskripsi ke wad bersama bekalan ubat Ubat yang disediakan untuk bekalan kepada pesakit secara berpreskripsi akan dihantar ke wad bersama slip preskripsi untuk memudahkan staf wad memeriksa ubat yang dipesan. Maklumat mengenai pesakit dan bayaran yang dibuat akan difaks ke Farmasi Pesakit Dalam untuk diproses. pesakit dan staf tidak lagi didedahkan kepada ubat sitotoksik pekat yang berbahaya dan proses kerja menjadi lebih efisien dan selamat. Helaian ini dikepilkan atas protocol oleh pihak UMSC. Pengenalan helaian kecil “Patient is under UMSC Daycare” Helaian ini dibekalkan ke unit rawatan harian UMSC yang baru dibuka supaya stafnya dapat mengesahkan kepada IPC bahawa pesakit dijadualkan untuk rawatan ubat kemoterapi di rawatan harian dan bukannya di wad atau klinik. Semua ubat sitotoksik telah disimpan di kompleks steril secara pusat. Dengan aliran baru ini.24 Laporan Tahunan 2010 Bil 1 Seksyen Farmasi Pesakit Dalam Prosedur baru Kemasukan maklumat ubat daripada wad perubatan 1 dan 2 untuk pendispensan ubat secara unit-dos Maklumat ubat dari kardeks pesakit dimasukkan terus ke dalam PIS dari wad WP1 dan 2 sebagai langkah penambahbaikan. Staf IPC bertanggungjawab memantau pergerakan ubat sitotoksik di dalam kompleks steril dengan menggunakan dokumen excel. tanpa perlu datang untuk menyerahkan ubat ke Farmasi Pesakit Dalam. Ini memastikan kelancaran pendispensan ubat sitotoksik kepada atendan yang betul. Kardeks tidak perlu lagi dihantar bersama troli ke Farmasi pada hari bekalan. Salinan pendua tidak lagi dicetak selepas pengenalan slip baru ini. Oleh itu pesakit hanya perlu membuat bayaran di Farmasi PharmUMMC dan terus pulang ke wad atau rawatan harian. .

kebarangkalian risiko tersalahguna ubatan semasa rekonstitusi adalah tinggi. iaitu: proses saringan. Perubahan saiz botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan dari botol 5L kepada botol 500mL Prosedur ini bermula pada bulan April 2010 dan dijalankan secara beperingkat di mana penukaran dari botol 5L kepada botol 500mL untuk mengurangkan pembaziran dan kontaminasi mikrobial dengan penggunaan botol 500mL pakaibuang. Rekod pemesanan larutan intravena potasium klorida Buku log pemesanan larutan intravena potasium klorida telah diwujudkan untuk mengelakkan masalah terlebih direkonstitusikan sehinggakan terluput. Ini membolehkan setiap proses dipantau dan dikembangkan dengan lebih teratur dan efisyen Pengenalan Kad PharmCARE dengan nombor bersiri Kad PharmCARE diberi nombor siri bagi membolehkan staf mendapat statistik jumlah pesakit yang mendaftar dengan pantas. . Penyimpanan ubatan sitotoksik formulari khas dan terhad Ubatan sitotoksik formulari khas dan terhad mula disimpan di dalam Komplek Steril agar memudahkan prosedur perolehan ubatan tersebut oleh pesakit. pemesanan larutan tersebut adalah secara ad-hoc agar ianya disediakan segar (freshly prepared).Pusat Perubatan Universiti Malaya 25 Bil 2 Seksyen Farmasi Pesakit Luar Prosedur baru Konsep Model of Good Care Farmasi Pesakit Luar telah memperkenal dan melaksanakan konsep model of good care dalam proses pendispensan. kemasukan data. Oleh itu. kompetensi staf dapat dikenalpasti dan profiling boleh dilakukan. pendaftaran untuk perkhidmatan Drive-Thru dan BY-POST akan menjadi lebih mudah. semakan akhir dan pendispensan. Pelabelan baru yang lebih seragam memudahkan larutan eksternal dikenali dan dibezakan daripada larutan-larutan lain yang disimpan dalam wad/ klinik. keberkesanan ciri antiseptik dan disinfektan bertambah. Dengan adanya maklumat pesakit. Ini turut membantu pihak farmasi menghubungi pesakit dengan mudah jika ada masalah dengan bekalan stok Pengenalan Pharmacy Preceptorship Programme Program ini merupakan latihan untuk staf baru dan lama bagi setiap proses di farmasi pesakit luar. 3 Kompleks steril Lebihan ubat sitotoksik mesti dimasukkan ke dalam beg zip-lock dan dikeluarkan dari bilik rekonstitusi bersama produk sitotoksik Ini bagi mengurangkan kesilapan rekonstitusi kerana sebelum ini berbagai jenis ubatan sitotoksik yang berlebihan akan disusun dalam kabinet aliran laminar.cara kerja antara staf akan seragam. Jururawat perlu menandatangani buku log untuk setiap beg nutrisi parenteral yang diterima Setiap kali beg beg nutrisi parenteral dihantar ke wad oleh atenden. Oleh itu. Perubahan tarikh luput larutan eksternal antiseptik dan disinfektan Dengan perubahan pada tarikh luput yang lebih pendek untuk larutan-larutan berikut. penyediaan ubat. jururawat akan diminta untuk menandatangani buku log yang disediakan untuk setiap beg yang diterima untuk mengelakkan aduan tidak menerima beg nutrisi parenteral untuk seseorang pesakit selepas waktu bekerja. Pesakit turut diberikan patient’s responsibilities form dan patient’s identity form. Perubahan pelabelan botol-botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan Perubahan pelabelan dilakukan pada botol-botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan sama ada saiz 500mL ataupun 5L untuk mengelakkan kekeliruan semasa penggunaan di wad/klinik. Saringan preskripsi (screen) Kemasukan data (key-in) Penyediaan ubat (pack) Semakan akhir (check) Pendispensan (dispense) Pengenalan process owners Pegawai-pegawai farmasi di farmasi pesakit luar menjadi process owners bagi prosesproses dalam model of good care dan dibantu oleh kakitangan yang lain. Melalui konsep ini setiap preskripsi akan melalui prosesproses berikut. Daripada program ini.

• • v) Klinik Ibu Mengandung • Pada bulan September 2010. 5 Kedai PharmUMMC » PTj Perkhidmatan Kejururawatan Antara perkhidmatan baru yang diperkenalkan ialah: i) Implementasi Pain»as»5th»Vital»Sign berserta borang baru klinikal dan pain» ruler telah dilancarkan pada 12 April 2010 oleh Profesor Ramani Vijayan. Klinik ini berfungsi pada setiap hari Jumaat pagi. Combined» Cardiology» Obstetric» Clinic dimulakan setiap hari Selasa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Pakar Perunding Anestesiologi dan Pain Management di Dewan Bedah. Program Resuscitation» Drill» Pediatric» Basic» Life»Support telah mula dijalankan pada tahun 2010 bagi melatih semua jururawat Pediatrik dalam resuscitation» pesakit pediatrik di Peadiatric»Intensive»Care»Unit (PICU). Klinik beroperasi setiap hari Isnin petang dan Khamis pagi. Jumlah kes per sesi adalah 5 orang yang dirujuk oleh Doktor Psikiatrik. Madya Dr. Klinik ini berfungsi pada setiap hari Jumaat petang. PharmUMMC akan menghantar faks sebagai pengesahan bayaran dan Farmasi Pesakit Dalam akan berinteraksi dengan Kompleks Steril untuk membuat rekonstitusi.26 Laporan Tahunan 2010 Bil 4 Seksyen Sistem Maklumat Farmasi Prosedur baru Aliran kerja baru bagi bekalan ubat melalui preskripsi elektronik di Farmasi satelit Klinik Penjagaan Antenatal Farmasi satelit Unit Trauma & Kecemasan Mempermudah proses bekalan ubat suntikan sitotoksik berbayar pada bulan Januari 2010 Pesakit tidak perlu lagi menghantar ubat sitoksik ke Farmasi Pesakit Dalam. Dr. Ianya bertujuan membezakan diantara pesakit Renal biasa dan yang pernah menjalani Transplant. ii) iii) Klinik Ortopedik • Pada bulan Februari 2010. Penubuhan klinik baru : i) Klinik Perubatan • Pada 19 Julai 2010. . Klinik ESMR diwujudkan bagi memberi rawatan untuk pesakit jantung. Penubuhan sesi kaunseling untuk semua wanita yang bermasalah telah dimulakan pada bulan Ogos 2010 oleh Pakar Psikologi Cik Noor Cahaya binti Ibrahim. Nor Zuraida Zainal. Klinik berfungsi pada setiap hari Khamis pagi dengan jumlah kes adalah 35 orang per sesi. Kawasan seliaan adalah yang berada lebih kurang 30 kilometer dari hospital. Pada bulan 30 Oktober 2010. iii) Bagi wad psikiatri pula satu perkhidmatan baru akan diperkenalkan iaitu community» psychiatry di mana dua (2) orang jururawat akan diletakkan di unit tersebut untuk mengendalikan kes–kes yang perlu dibuat lawatan rumah bagi memastikan pesakit tersebut mengambil ubat yang diarahkan bagi mengelakkan kejadian relapsed. Jumlah kes adalah 5 orang per sesi. ii) Klinik Surgeri • Pada bulan September 2010. Klinik Upper» Limb telah diwujudkan oleh Prof. Jumlah kes dihadkan kepada 4 orang per sesi. iv) Klinik Psikiatrik • Penubuhan sesi Women»Wellness»Clinic oleh Prof. Jumlah kes dihadkan kepada 10-15 orang per sesi. Tunku Kamarul Zaman Tunku Zainol Abidin. Klinik Renal telah dibahagikan kepada 2 iaitu Renal» General»dan»Renal»TxGN. Klinik ini telah dimulakan pada bulan Julai 2010 pada setiap hari Jumaat pagi. Klinik UroOncologi Combined» Clinic diwujudkan. Tujuan penubuhan ini adalah untuk memudahkan pesakit-pesakit uroonkologi dapat dilihat untuk diberi nasihat dan membuat pelan rawatan oleh pakar urologi dan onkologi dalam masa yang sama.

Jumlah kes adalah 10 orang per sesi. Madya Nor Zurani bt Mohd Harris dan dibantu oleh seorang Pegawai Pembangunan Masyarakat dan seorang Jururawat Terlatih.» Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 27 vi) Klinik Berhenti Merokok • Klinik Berhenti Merokok telah diwujudkan pada bulan Jun 2010 dikelolakan oleh Prof. isu kewangan. . Memberi peluang kepada ahli kelompok belajar pengalaman-pengalaman coping yang dilakukan oleh ahli kelompok agar ia dapat digunakan bagi mengatasi halangan yang ada pada diri masing-masing.00 petang. Pada bulan November 2010 prosedur penyiasatan biopsy» renal untuk pesakit luar dimulakan. Mulai 2010. Dr. jabatan telah memperkenalkan perkhidmatan kaunseling kelompok. kebanyakan pesakit dalam prognosis yang tidak baik. xi) Pediatrics Intensive Care Unit (PICU) • Prosedur baru telah diperkenalkan dikenali sebagai Cooling» Therapy di mana rawatan diberi kepada bayi yang mengalami Hypoxic» Ischemic» Encephalopathy. support»system yang tidak mahu kerjasama dan sebagainya. » PTj Kebajikan Perubatan Perkhidmatan Kaunseling Kelompok Kepada Pesakit/ Keluarga Jabatan ini sejak sekian lama telah menjalankan kaunseling kepada pesakit secara individu. vii) Klinik Oftalmologi • Prosedur Low»Vision (Klinik Penglihatan terhad) di Klinik Oftalmologi. » PTj Trauma & Kecemasan Penyaringan Sekunder dimulakan pada 8 November 2010.12. prosedur terbaru diperkenalkan ialah Endoscopic» Bronchultrasound»(EBUS). viii) Rawatan Harian ESWL dan Urologi • Prosedur Manometry telah dimulakan pada bulan Julai 2010. Klinik berfungsi pada setiap hari Isnin jam 2. Tujuan Penyaringan Sekunder adalah untuk mengesan kes-kes yang perlu diberi bantuan atau rawatan dengan segera yang tidak dapat di kesan semasa proses penyaringan prima (Primary»Triage) sebelum mereka melalui proses pendaftaran. Bagi prosedur Bronchoscopy.2010 dimulakan rawatan hemodialisis di Unit Rawatan Rapi dengan menggunakan Portable Reverse Osmosisi system. Tujuan penyediaan klinik ini adalah untuk membantu pesakit mata dalam mengenal pasti peralatan yang sesuai untuk membantu dalam penglihatan. dimulakan pada bulan Ogos 2010. Perkhidmatan ini tidak mudah dijalankan memandangkan amat sukar untuk mengumpulkan pesakit-pesakit dalam satu masa kerana pelbagai faktor seperti tempat tinggal yang jauh. • x) Rawatan Harian Endoskopi •» Endoscopic» rectal» ultrasound telah berjaya memberi perkhidmatan Capsule» endoscopy dan enteroscopy dengan menggunakan single»ballon»enteroscope. • » PTj Kawalan Jangkitan Pemantauan persekitaran dilakukan disemua kawasan klinikal menggunakan Environmental» Audit»Checklist yang diadaptasi dari»ICNA»Audit» Tools»for»Monitoring»Infection»Control»Guidelines. Proses di mana satu manometri» kabel dimasukkan ke dalam hidung untuk melihat kes-kes “oesophageal»reflux” ix) Rawatan Harian Hemodialisis & Nefrologi • Pada 15. Antara matlamat diadakan kaunseling kelompok itu ialah: • Memberi peluang kepada ahli kelompok meluahkan emosi dan pemikiran mereka dalam satu kelompok agar mereka boleh belajar sesama mereka di dalam mengatasi halangan kehidupan masing–masing.

4. 8. Yip Cheng Har.» The» Treatment» of» Erectile» Dysfunction» in» hypogonadal» patients» with» testosterone» adjuctive» therapy» to» PDE-5» Inhibitors Profesor Dr. Raman Rajagopalan.» A» Proteomics» Approach» in» Identifying» Differentially» Expressed» Proteins» In» Colorectal»Cancer:»A»Search»For»Biomarkers» Candidates»-»Prof Madya Dr. Dr. 10.»Principal»Investigator»(PI). 9.Prof.» Principal» Investigator(PI). Dharmendra Ganesan.» Hormonal» Changes» causing» rhinitis» in» Pregnancy» Amoung» Malaysian» women» -» Profesor Dr. 3. Amin Jalaludin.» Glioma.» HLA» Class» genes» with» susceptibility» to» Recurrent» respiratory» Papillomatosis» -» Profesor Dato’ Dr.» Genetic» Polymorphisms. Raman Rajagopalan. Madya Dr. Madya Dr.» Pitituary» changes» following» radiotherapy» for» NPC . Choo May May. Dr.» The» incidence» of» urinary» tract» cancers» in» Patients» presenting» with» Haematuria» -» » Multicancer»study»in»»Malaysia. 4. 6. Prof. Amin Jalaludin.» Thyroid» Carcinoma» in» UMMC» 11» year» experience:» The» demographics.» Determination» of» the» Biofilm» Forming» Capacity» of» the» Recognised» Bacterial» Pathogens»in»Otorhinolaryngologic»Diseases» -»Dr. Amin Jalaludin. Ong Teng Aik.» Changes» corneal» specular» microscopic» findings»in»Malay. 7. Madya Dr.» The»Effectiveness»of»Transmeatal»Low»Power» Laser» Stimulation In» Improving» Tinnitus Profesor Dr. 5.Dr Hari Chandran. 2008-2010 .» Epithelial» Migration» in» Normal» and» Pathogical» States» of» External» Ear» Canal:» Clinical» » » Implication» -» Profesor Dr. Ng Keng Lim. 9. April Camilla. Chin Kin Fah.Prepageran Narayanan. Ng Khoon Leong. Choo May May.» Illicit» Ketamin» Related» Cystitis» and» Its» Reversibility .Dr. 2.Profesor Dato’ Dr. Amin Jalaludin.Prof. 3. .» Photodynamic» therapy» in» Head» &» Neck» Cancer» and» advanced» local» recurrence» –» NPC. 5.» Magnatic» Resonance» Imaging» Causing» Tempory» Threshold» Shift» In» Hearing» -» Profesor Dr.»Chinese»and»Indian»diabetic» patients» after» cataract» surgery.» pathology» and»survival»rates . . Prepageran. Alizan b. 8. N. 2009-2010 . Abdul Razack.» Design»and»Development»of»Robotic»Arm»for» Neurosurgical»Endoscopic»Surgery .» Wound» Healing» Potential» of» mesenchymal» stem» cells» on» burn» wound» in» rats . 2. 7. 6. Madya Dr. Rahmat Omar.» NAT2. Madya Dr. Abdul Khalil.» Analysis»of»Genetic»Factors»That»Contribute»to» Increased»risk»to»breast»cancer»in»Malaysia’s» Multi-Ethnic»Population.» The» Predictive» Vlue» of» Polymorphism» in» the» Apoe» Promoter» Region» in» the» Functional» Outcome» After» » Traumatic» Brain» Injury» in» the» Malaysian» Population . 11.» A» Prospective» Study» of» Modification» of» Cardiovascular» Risk» Factors» In» Early» Onset» Diabetic» Patients» with» Morbid» Obesity» Who» have»undergone»laparoscopic»gastric»bypass» for»weight»loss»-»Prof Dr. Dr.Profesor Dato’ Dr. Shailendra Sivalingam.» » JABATAN OFTALMOLOGI 1.28 Laporan Tahunan 2010 PENYELIDIKAN YANG TELAH DIJALANKAN » JABATAN ORTORINOLARINGOLOGI 1. Vairavan. 10.» Retinopathy» of» prematurity» Outcome» Study.Prof.» MRI» evaluation» of» Speech» Production» Problems»and»Therapy»–» Profesor Dato’ Dr. 2.» Effect»of»Bluetooth»Device»On»Hearing»-»Prof Madya Dr.Prof. EGF. » JABATAN SURGERI 1.Prof. Raman Rajagopalan/ Profesor Dr. Azad Hassan b.

»Co-Investigator. 13. Madya Dr.Prof. Fong Choong Sian.»Principal» Investigator» (PI). Madya Dr. . Madya Dr.» 20082010 .Prof. 2007-2010 .» The» effect» of» yellow» micropulse» laser» versus» green» argon» laser» as» panretinal» photocoagulation» therapy» in» diabetic» retinopathy.» Co-Investigator. 2009-2012 .» Evaluation»Of»Macular»Edema»After»Cataract» Surgery» Using» HD-optical» Coherence» Tomography» And» Effect» Of» Nepafenac» On» Macula» Thickness» and» Cyctoid» Macula» Edema.Prof. Mimiwati Zahari. 12.» FP035/2010A» –» Genotyping» of» the» Human» High-»Temperature»Requirement»A-1»(Htra1). 6.» Eletrophoretic»Profiling»of»Proteins»in»Aqeous» Humor» and» Serum» of» Patients» with» Primary» Angle» Closure» Glaucoma» and» Open» Angle» Glaucoma.»India.»Principal»Investigator»(PI).» Homocysteine» and» cytokines» level» in» aqueous»and»viterous»in»proliferative»diabetic» retinopathy. Angela Loo Voon Pei.»UMFRG»-»Dr. 4. 15. Madya Dr.» Duration:» 15/9. 7.» A» randomised» Controlled» Trial» Comparing» Two» Different» Laser» Systems» For» Treating» Proliferative» Diabetic» Retinopathy» and» Diabetic» Maculopathy.» Normative» values» of» racial» variations» in» orbital» structures» revealed» by» computed» tomography. Nurliza Khaliddin.» The»effect»of»Yellow»micropulse»laser»versus» Argon» green» laser» for» treatment» of» Diabetic» Macula»oedema.Prof.Dr.» Principal» Investigator(PI). Madya Dr.104» among» Retinoblastoma» patients» in» Malaysia:» Genetic» Screning» for» future» treatment» prognosis. Angela Loo Voon Pei.Prof. Nurliza Khaliddin. 21.» Age-Related» Macular» Degeneration» (Amd)» in» Malaysian» Population .Prof.. . Visvaraja Subrayan. 2010-2013 .»20102011 . 2010-2011Prof. Madya Dr.Dr.»Chinese. Tajunisah Begam. 18.» Novartis.» Principal» Investigator» (PI).» Co-Investigator. .» A» randomised» controlled» trial» comparing» two» different» laser» systems» for» proliferative» diabetic» retinopathy» and» diabetic» maculopathy. 8. Madya Dr. 2008-Present. 2009-2012 Prof.Prof. 14. 2009-2010 . Mohd Hassan@Maung Maung Win.» Homocysteine» and» cytokines» level» in» aqueous»and»viterous»in»proliferative»diabetic» retinopathy.» Co-Investigator. Visvaraja Subrayan. 2009-2010 Dr. Tengku Ain Fathlun.» Principal» Investigator» (PI). Mimiwati Zahari.»Principal»Investigator(PI). Norlina Ramli. 2009-2010 . Mimiwati Zahari.» Co-Investigator. Tajunisah Begam.» Intravitreal» Lucentis» for» central» retinal» vein» occlusion. Angela Loo Voon Pei.»Principal» Investigator(PI). Madya Dr.» The» relationship» of» macular» thickness» as» measured»by»OCT»with»glycated haemoglobin» and»other»systemic»factors»in»diabetic»patients . Madya Dr. Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 29 3. Fong Choong Sian.» A»study»of»the»RB1»gene»and»SNP»at»153.» Normative» values» of» racial» variations» in» orbital» structures» revealed» by» computed» tomography. 9. Norlina Ramli.Dr.Dr. 20.» A» study» of» specular» microscopy» and» cornea» thickness» in» diabetic» patients» among» three» major»ethnics:»Malay. Wan Azman Wan Ahmad.» National» Cardiovascular» disease» Database» (NCVD)» Acute» Coronary» Syndrome .» Principal» Investigator» (PI). 2010-2011 Prof.» UMFRG.Prof. 5.» Twenty» four» hour» IOP» pattern» in» Malay» Normotensive» Galucoma» patients» in» the» habitual» position. Madya Dr.Prof.Prof.» Allergic»Conjunctivitis»and»Dry»Eyes.» 20102011.»Principal»Investigator(PI).2008» 14» March» 2010» Value:» RM» 73000.Prof. 19. Co-Investigator.» Co-Investigator. Visvaraja Subrayan.» Prevalence» of» MYOC» mutations» in» Juvenile» Open» Angle» Glaucoma» patients. 17. Madya Dr.» Homocysteine» and» cytokine» levels» in» aqueous» and» vitreous» humour» in» diabetic» retinopathy. 20092010 . 16. 2009-2011 .»2008-Present. 10. Madya Dr. 11.» Principal» Investigator» (PI). Madya Dr. 2009-2010 . » UNIT KARDIOLOGI 1.

16.»Group»Efficacy»and»safety»study»»»for» the»prevention»of»venous»thromboembolism»in» hospitalized»medically»ill»patients»comparing» rivaroxaban» with» enoxaparin.Prof.» DIOR» Registery» Multicenter. S.» A» multicentre» clinical» registry» of»Biometric»DES»in»Asia»Pacific»Countries Prof.»parallel»group. Wan Azman Wan Ahmad/ Dr. Wan Azman Wan Ahmad.» National»Cardiovascular»disease»Database»–» PCI»-»Prof.» Paclitaxel-Eluting» PTCA-Balloon» catheter» in» coronary» artery» disease» IV» DM» Clinical»study.» parallel» group. 4.» double» dummy. Wang. Wan Azman Wan Ahmad. Dr. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.Safety»And»Tolerability»Of»ExtendedRelease»(ER)»Niacin»and»Laropiprant»(ERN/ LRPT)» In» Patients» With» Dyslipidemia. Wan Azman Wan Ahmad.» Awareness» of» Hypertension» in» Asian» with» Stroke»-» Prof. Dr. Dr. 5.Prof. Wan Azman Wan Ahmad.» SIGNIFY» STUDY» –» Effects» of» Ivabradine» in» Patients»with»stable»coronary»artery»disease» Without»clinical»heart»failure. 19. 17. Wan Azman Wan Ahmad/ Prof Dr.» RIVAROXACS3001» (ATLAS» II» TIMI» 51)» -» Prof. 11.» randomized»trial»into»assess»the»effectiveness» and»safety»of»Dior»drug-coated»balloon»for»the» treatment» of» small» native» coronary» arteries.»A»Randomised» Double-blind»placebo»controlled»international» Multicentre»study. Wan Azman Wan Ahmad. Wan Azman Wan Ahmad. 18. Wan Azman Wan Ahmad.» ARISTOTLE» -» A» Clinical» Research» Study» to» Evaluate» APIXABAN» (CV185030)» for» Reduction» In» Stroke» and» Other» ThromboemboLic»Events»in»Atrial»Fibrillation» -»Prof Madya Dr. 8. 12. Dr. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.» Ongoing» followup .Prof.» PARADIGM»H-F»-A»Multicentre.» Multi» Centre» Acute» Study» of» Clinical» Effectiveness» of» Nesiritide» in» subjects» with» Decompensated» Heart» Failure» 2008» (Grant» RM100.» ROCKET» A» randomized.30 Laporan Tahunan 2010 2. Dr. Wan Azman Wan Ahmad 3. Dr.» » Evaluation» of» the» Endearor» Resolute» Zotarolimus-Eluting» Coronary» Stent» system» in» a» patient» population» with» Long» lesion» (s)» and/or»Dual»Vessels»in»Asia . 7.» compared» with» uncoated» ballon» -» Prof.» PEPCAD. Dr. 13. Dr. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.»active»controlled» study»to»evaluate»the»the»efficacy»and»safety» of»LCZ696»compared»to»enalapril»on»morbidity» and» mortality» in» patients» with» chronic» heart» failure»and»reduced»ejection»fraction-»Protocol» No:CLCZ696B2314» -» Prof.» Non-randomized» Study.» Endevour» Resolute» A» Prospective. Dr.» Multicenter.» double-blind.» double» blind.» BEACON» 11.» Randomized. Dr.»Protocol»No»CL3-16257083 . K.Prof. Wan Azman Wan Ahmad.» double-blind.»randomized.» A» Worldwide» Multicentre.» ALECARDIO» STUDY-Cardiovascular» Outcocomes»Study»to»evaluate»the»Potential» of»Aleglitazar»to»Reduce»Cardiovascular»Risk» in» Patients» with» A» Recent» Acute» coronary» Syndrome(ACS)»Event»and»Type»2»Diabetes» Melliyus(T2D)-Protocol»No:»BC22140»ROW»-» Prof.» MAGELLAN.Prof. 9.» Double-Blind.» VISION» –» Vascular» events» In» noncardiac» Surgery» patients» cOhort» evaluation» study Prof Dr. Dr.» Multicentre» Randomized» parallel. Dr.» Protocol» No:» BAY59-7939/12839» -» Prof.» The» TRILOGY ACS» study» A» Comparison» of» Prasugrel»And»Clopidogrel»In»AcuteCoronary» Syndrome» (ACS)» Subjects» With» Unstable» angina/Non-ST-Elevation» Myocardial» Infarction»(UA/NSTEMI)»Who»Are»»Medically» Managed»–»Protocol»No:»H7T-MC-TABY»(B)»Prof. Wan Azman Wan Ahmad.00). Wan Azman Wan Ahmad. 15. 14.» multicentre» non-» inferiority» trial» comparing» the» efficacy» and» safety» of» once» daily» oral» Rivaroxaban» with» adjusted» –» dose» oral» Warfarin» for» the» prevention»of»stroke»and»non-central»nervous» system» systemic» embolism» in» subjects» with» non»valvular»atrial»fibrillation»-» Prof. Wan Azman Wan Ahmad.» Protocol» No:» MK0524A/102 . Tan. .» ASCEND» HF .» Parallel.»Investigator»initiated»2006»(first» study»in»the»world»using»drug»eluting»balloon» in» diabetic» patient)» -» Prof. Imran Zainal Abidin. 6. Dr. 10.» Placebo-Controlled» study» to» Evaluate» The» Long–Term» Efficacy.

Imran Zainal Abidin.Dr. 5. Ho Gwo Fuang. Daniel Wong Wai Yan.Dr. Madya Dr. Anita Bustam. Prof.Dr.» randomized» phase» II» trial» of» combination» gemcitabine» and» carboplatin» chemotherapy» in» patients» with» metastatic» or» recurrent» nasopharyngeal» carcinoma . 10.» RIBBON2:»A»phase»III»multicenter»randomized» placebo-controlled» trial» evaluating» the» efficacy» and» safety» of» bevacizumab» in» combination» with» chemotherapy» in» subjects» with» previously» treated» metastatic» breast» cancer . Daniel Wong Wai Yan.Prof. 22. 16. 21. Daniel Wong Wai Yan.» AVEO» P06162: Randomised» phase» II» trial» of» Gefinitib» v» Gefinitib» +» SCH900105.» open-label. Prof Madya Dr.Dr. 13.Dr. Ho Gwo Fuang. Marniza Saad.» A6181170: A» multinational.» MARK» :» A» Phase» 2» biomaeker» identification» trial» for» erlotinib» in» patients» with» advanced» pancreatic». 7.» antihepatocyte» growth» factor» in» the» first» line» treatment»of»NSCLC»-» Dr.» HKI» 3005» Phase» 3» open» label» first» line» treatment» for» HER2» positive» breast» cancer» comparing» Paclitaxel» plus» herceptin» vs» Paclitaxel» plus» Neratinib .» ARISTOTLE» –» A» clinical» Research» Study» to» evaluate» APIXABAN» (CV185030)» for» Reduction» In» Stroke» and» Other» Thromboembolic»Events»in»Atrial»Fibrillation. 8.Dr.Dr.» phase» III» study» of» sunitinib» versus» sorafenib» in» patients» with» advanced» hepatocellular» carcinoma . Wan Azman Wan Ahmad. Marniza Saad. Daniel Wong Wai Yan.Dr.» AGILE» Axitinib» in» metastatic» renal» cell» carcinoma»patients . Ho Gwo Fuang.» comparing» bevacizumab» +» interferon-alpha» versus» bevacizumab» +» torisel .»advanced» non-small» cell» lung» cancer.» BEATRICE» :» An» international» multi-centre» open-label» phase» iii» trial» of» adjuvent» bevacizumad»in»triple»negative»breast»cancer -Prof. Madya Dr. Ho Gwo Fuang.» TORISEL»3311: An»international»mulit-centre» phase»III»randomised»controlled»trial»of»first»line» treatment»of»advanced»renal»cell»carcinoma. 2.» LUME-Lung»2 : An»international. Rozita Abdul Malik.» LIGHT» (M10-963)» Linifanib» vs» sorafenib» for» upfront»treatment»of»advanced»hepatocellular» carcinoma . Ho Gwo Fuang. Madya Dr.Dr.» ASCOLT» Aspirin» in» treating» patients» with» Dukes»stage»C»colon»or»rectal»cancer. 9. 3.»multi-centre» phase» III» randomised» controlled» trial» for» second»line»treatment»of»recurrent.» multicentre.» EXAMINE.Prof. 11.» Pharmacokinetics» and» pharmacogenomics» of» docetaxel» in» adjuvant» breast» cancer .» randomized. Madya Dr.» comparing» pemetrexed»+»placebo»versus»pemetrexed»+» BIBF1120» (a» multi-targeted» tyrosine» kinase» inhibitor)»-»Dr. » UNIT ONKOLOGI KLINIKAL 1. Prof. 17.» HKI» 3004 : Adjuvant» breast» cancer» study» in» HER2»positive»patients»using»neratinib . 4. Dr. 15.Pusat Perubatan Universiti Malaya 31 20. Ho Gwo Fuang. Marniza Saad.»or»high» risk» Dukes» stage» B» colon» cancer» that» has» been» completely» removed» by» surgery . .» SHARE:»The»role»of»scalp»cooling»to»prevent» chemotherapy-induced» alopecia» in» patients» with» breast» cancer» receiving» anthracycline» or»taxane»based»chemotherapy»-»Dr.» NPC»Cetuximab»Study»A»phase»II»study:»Role» of» cetuximab» in» combination» with» platinumbased»chemotherapy»concurrent»with»radical» radiotherapy» in» newly» diagnosed» localised» nasopharyngeal» carcinoma . Anita Zarina Bustam.» NPC» Study: An» open» labeled. 12. 6. Imran Zainal Abidin. Anita Zarina Bustam. 14.Dr.» ASPECCT» Panitumumab» vs» cetuximab» for» the»third»line»treatment»of»advanced»colorectal» cancer»-»Dr.» CORONARY»CTA»VISION»STUDY: Coronary» CT»Angiography»To»Predict»Vascular»Events» in» Noncardiac» Surgery» Patients» Cohot» Evaluation»Study.

Chia Yook Chin. Ng Chirk Jenn. 5.Dr. » JABATAN PERUBATAN RAWATAN UTAMA 1. 9.Dr.Dr.» Eosinophilic» Esophagitis» study – kajian ini adalah untuk meninjau ‘prevalence’ penyakit eosinophilic esophagitis di kalangan pesakit endoskopi yang ‘dyspeptic’. Noor Zurani Mohd Haris Robson. ‘Iatrogenic» colonic» perforations» during» colonoscopy:» incidence.» Developing»and»evaluating»a»patient»decision» aid»for»patients»with»type»2»diabetes»making» decisions» about» insulin» treatment .» Developing» and» pilot» testing» an» intevention» to» help» patients» with» type» 2» diabetes» make» decisions»about»starting»insulin»-»Dr. 2.» Domestic» violence:» Its» association» with» psychiatric» morbidity» and» victims’» readiness» to»leave»-»Dr.» Study» of» Pain» and» Analgesia» (SPAN) . Chia Yook Chin. 8.» Alcohol» intervention» programme» among» Orang» Asli .» Randomized. 8. ‘A» validation» study» of» the» Leeds» dyspepsia» questionnaire» in» a» multi-ethnic» Asian» population’. 10. 5. Ng Chirk Jenn. 2.Dr. ‘Appointment» waiting» times» and» education» level»influence»the»quality»of»bowel»preparation» in»adult»patients»undergoing»colonoscopy’.» Clinical» Trial» to» Evaluate» the» Safety» and» Efficacy» of» the» Addition» of» Sitagliptin» in» Patients» with» Type» 2» Diabetes» Mellitus» Who» Have» Inadequate» Glycemic» Control» on» a» Sulfonylurea» in» Combination» with» Metformin . 6. Khoo Ee Ming.Dr.» Risk» perception» of» patients» and» healthcare» professionals» in» the» context» of» risk» communication»and»shared»decision»making . 12.» GlucoTIPS» study» in» diabetes» mellitus . kajian fasa 3 ini merupakan ‘postmarketing survey’ untuk ubat Sorafenib/ Nexavar yang digunakan untuk penyakit kanser hati. HEAT study – kajian fasa 3 ini adalah untuk meninjau kelebihan ThermoDox bersamasama dengan Radiofrequency Ablation (RFA) berbanding dengan penggunaan RFA sahaja. 7.32 Laporan Tahunan 2010 » UNIT GASTROENTROLOGI 1. 9. 4.» ‘Erosive» Gastro-Oesophageal» Reflux» Disease»–»A»Study»on»Symptomatology»in»a» Malaysian»Population’. Chia Yook Chin. 3.Dr.kajian ini adalah gabungan usaha dengan Jabatan Patologi. Chia Yook Chin. Ng Chirk Jenn. Nik Sherina Hanafi. ‘Level»of»patient»satisfaction»with»an»outpatient» colonoscopy»service’. ‘Molecular» and» biochemical» characterization» of»isolates»and»life»cycle»stages»of»Blastocystis» hominis»isolated»from»patients»suffering»from» irritable» bowel» syndrome’ . 3. 13. 10.Dr.» SPAN» Research» (Study» of» Pain» and» Analgesics)»-»Nik Sherina Hanafi.» HOPE»III»-»Dr. Khoo Ee Ming. 7. 11. Visiglide study – kajian ini adalah untuk membandingkan penggunaan guidewire» biasa dengan guidewire» ‘Visiglide’ (dari Olympus) semasa prosedur ERCP.» CSPP100A2408» Aliskiren» trial . .» CSPP100A2408»Aliskiren»trial» .Dr.» A» Phase» III.» GIDEON» study» –» ‘Global» Investigation» of» Therapeutic» Decisions» in» Hepatocellular» Carcinoma» and» of» Its» Treatment» With» Sorafenib’. GEMINI study – kajian tentang effikasi dan keselamatan ubat Vedolizumab dalam ‘induction» of» remission’ dan ‘maintenance’ untuk penyakit Crohn (‘moderate»to»severe’).» management» and» outcome»in»a»Malaysian»tertiary»hospital’. 12. 11. 4. 6.» ‘Clinical»and»histological»follow-up»of»a»cohort» of» patients» with» non-alcoholic» fatty» liver» disease’.» Validity»of»Farmingham»Risk»Score» Dr. Sajaratulnisah Othman.

» An» audit» on» medication» error» in» in-patient» pharmacy. 3. » UNIT PERKEMBANGAN PERUBATAN 1. Syahiskandar Sybil Shah. Nur Salwa.» Detection»of»pesticide»in»squid»sample. 11. 5.» Pharmacokinetic»of»a»novel» tetrahydrobiopterine»analogue. 3.» cyanuric» acid. 3.» Detection»of»HIV»drug»in»HIV»patients. 6. 6.» Patient» satisfaction» survey» on» PharmCARE» services» in» the» UMMC» -» Chua Choon Hooi. 7.»UMMC.» Monitoring» nitrofun» &» chlorampherical» in» tissue»sample. 4.» Hand» Writing» Speed» Assessment» Among» Primary»School»Children . Liew Su May. Dr.Dr. Wan Nourul Ainna. 9.Pusat Perubatan Universiti Malaya 33 14. 17.» PCB»Project»for»UNU. Pn Shahidaton Akmal. 5.» ammeline»and»ammelide»in»urine»sample.» Detection»of»Zearalenone»in»Food.» Evaluation» of» Estradiol» &» Phytoestrogen» in» milk. Ilma Ilyani. Mariani.» An»audit»on»medication»error»in»UMMC. .» EDCs» in» Malaysian» River» Water» and» Its» Removal.» Pharmacokinetics»studies»of»Demedetomidine» in»human»plasma»sample. » PTJ FARMASI 1.» Development»of»Suppository»Base»from»Palm» Oil»Product. 19. Wong Yin Yen. Kontraksi / Kelahiran Bayi Pramatang Serta Pecah Air Ketuban Pramatang.» Studies» on» Distribution» and» Biological» Interactions»of»Phytoestrogens»As»Endocrine» Disrupting» Chemicals-In» Biological» system» and»The»Environment.Norsilawati Mohd Nor.Dr.» Monitoring» beverages. 20. 10.» Cardiovascular» risk» scores» in» general» practice. 12. 2.Dr. Rusinahayati Mokhtarudin [Dibentangkan di National» Conference» for» Clinical» Research» 2010» (NCCR» 2010)] pada 31 Mei hingga 4 Jun 2010. 2. 16. 13. En Abd Malik Mat Said dan Cik Norshafika Tajul Amer.» Detection»of»acrylamide»in»foods.» Analysis»of»BPA»&»Pthalates»for»MOH.» An»audit»on»returned»medication»in»in-patient» and»out-patient»pharmacy.» An» audit» on» the» returns» of» unused» sterile» preparations» (cytotoxic» and» non-cytotoxic» drugs)»in»UMMC. 15. 18.» interviews» and» questionnaires» with» GPs» in» the» United» Kingdom .» Monitoring» Melamine. Muhd Farid.» Development» of» semi» solid» testosterone» trandermal» delivery» system» and» pharmacokinetic»studies.» Functional»Status»and»Health-Related»Quality» of» Life» in» Patients» with» Primary» Intracranial» Tumor . Kelaziman Jangkitan Serviks Chlamydial» trachomatis Di Kalangan Ibu Yang Melahirkan Bayi Yang Mati Sebelum/Sewaktu Lahir. » MAKMAL SUCXES 1. 14.» An» audit» on» the» effectiveness» of» pharmacist» intervention»on»the»use»of»intravenous»proton» pump»inhibitors»in»a»tertiary»referral»hospital» in»Malaysia. Dr Pauline Lai. » JABATAN PERUBATAN PEMULIHAN 1. 4.» Phytopharmalogical» Evaluation» of» Plants» for» Antidiabetic»Activity. OoI Ai Lee. 2.» Analyze»samples»from»chemistry»department.» Prevalences»of»Work-Related» Musculoskeletal»Disorders»Amongst» physiotherapist .» Hypoglycemic» effect» on» diabetic» rats» (Sky» Fruits). Detection of Caffeine Level in Baby Plasma Sample. adulterant» compound» in» 8.

Tajaan: Fundamental» Research» Grant» Scheme (FRGS/1/10/SP/ UM/01/16). Dr. Lee Way Seah. Hannover Medical School OE 6780.Dr. Malaysia. 5. 2. 18. Lee Way Seah. Siti Zurina. Carl Neuberg Strasse 1. Chew Hui Bein dan Prof. 7.» Epidemiology» of» respiratory» viruses» in» Children» with» Asthma .Prof.» Inborn» errors» of» metabolism:» » a» clinical» and» laboratory»evaluation»in»acutely»ill»paediatric» patients .» A» Two-centre.Prof.» An» Observational» Follow-up» Study» of» Pediatric» Patients» Who» Participated» in» a» Previous»Respiratory»Syncitial»Virus-Induced» Bronchiolitis» Study» of» Montelukast-Prof. 3. Rakhee Yadav a/p Hematram Yadav.» Kuala» Lumpur. Tajaan oleh Merck Sharp and Dohme. 4.» and» Hospital» Kuala» Trengganu.Prof.» Prevalence»of»Snoring»and»Obstructive»Sleep» Apnoea» in» Overweight» Children» seen» in» the» Obesity»Clinic»in»a»Tertiary»Referral»Centre»in» Malaysia .»The Netherlands.» prospective» study» on» the» incidence» and» financial» implication» of» childhood» rotavirus» infection» admitted» to» UMMC.Dr. 6. Tajaan: Research»Institute. 15.Prof. Jessie de Bryune & Dr.» Evaluation» of» a» written» asthma» care» plan» in» the» paediatric» asthma» clinic .» A» randomised. Dr. Dr. Izzurina Bashah 17.34 Laporan Tahunan 2010 » JABATAN PEDIATRIK 1.» Evaluation» of» the» Asthma» Control» Test» in» Children . Centre for Disease Control Initiated Study. Director. D-30625 Hannover.Prof. Yvonne Lim (Dept of Parasitology). Tajaan: IPP 14.» Prevalence» and» Correlates» of» Depressive» Symptomatology» among» School» Children» and»Children»with»Chronic»Illness»in»Malaysia» .) Corp. Madya Dr.Dr.A.» CFTR» in» Asian» patients» with» chronic» pulmonary»disease» . Kuala Lumpur. Christopher Boey Cheong Meng.» A» Multi-Pronged» Tackle» of» Three» Cancers» Relevant» to» Malaysians:» Searching» for» the» Presence»of»Predisposition»Genes. Jessie de Bryune. Madya Dr.» Helminth»Infection»and»Asthma»in»the»Orang» Asli» Communities . Dr.» A» Study» of» the» Clinical» Characteristics» of» Children» Admitted» to» hospital» with» acute» Diarrhoea»and»the»Effect»of»a»Daily»Intake»of» a»Probiotic»Beverage .» Nasopharyngeal» and»Breast»Cancers . Lee Way Seah. 9. Wong Su Sien 16. Dr.»Mutation» Screening» for» Predisposition» Genes» for» Risk» Assessment» and» Exploring» New» Anti- Cancer» Therapy» for» Oral. Madya Dr.» Analysis» of» DLG5» Genetic» Polymorphism» in» Malaysian» patients» with» Crohn» Disease . Penyelidik Utama: Christoph Klein MD PhD. Dr.Prof. Jessie de Bryune.» Genetic» study» on» infantile» IBD» -» an» International» Collaborative» study . Germany.Professor Thong Meow Keong.» double-blind» study» on» the» effect»of»a»growing»up»milk»on»the»occurrence» of» infections» in» toddlers» (GIANT» Study) Prof.Dr. Jessie de Bryune. 13.» Study» of» micro» ribonucleic» acid» (miRNA)» patterns»and»messesnger»RNA»splicingamong» myotonic» dystrophy» (RM1)» patients» of» different»ages»and»clinical»features . Thong Meow Keong (Usaha sama Universiti Malaya dan Cancer» Research» Initiatives» Foundation» (CARIF) 2007-2012.» The» effect» of» caesarian» section» delivery» on» the» incidence» of» asthma . Tajaan: National University of Singapore dan Institut Pediatrik.Tajaan MOSTI: 06-00000 & geran jangka masa pendek UM (IPPP/ UPDiT/Geran(PJP)/FS288/2007C fund. Danone.»Terengganu . Professor of Pediatrics and Experimental Hematology/ Oncology. Tajaan: Merck Sharpe & Dohme (I.» Double-Blind. Department of Pediatric Hematology/Oncology. Dr. Prof. Lee Way Seah. Tajaan UMRG RG114/09 HTM 10. 11. 8. Dr. Tajaan: E-Science Grant 0601-0312.Prof.Dr.Dr. Christopher Boey Cheong Meng. Anna Marie Nathan. Thong Meow Keong.» Phase» III» Multi-Centre. Tajaan: UMRG Fasa 2/2010. Madya Dr.Prof.» Randomised» Study» To» Assess» The» NonInferiority» of» A» Commercial» Lot» of» GSK» .

15-17 Oct 2010. PPUM sentiasa komited untuk memberikan perkhidmatan yang tercanggih dan lengkap dengan pelbagai perkhidmatan kepakaran. Boo Lily. Tajaan: FRGS 3.Prof.» Assessment» of» The» Nutritional» Status» Of» Children» Living» With» HIV» Receiving» Antiretroviral» (ARV)» Medication . Usaha sama: PPUM. 22. 2. 6. Ikram Shah Ismail Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya » JABATAN SURGERI ORTOPEDIK 1. Dato’ Dr. Madya Dr. » UNIT PERUBATAN SUKAN 1. Ridzuan Azmi.» Evaluation» of» Upper» Body» Strength» of» Wheelchair»Athlete»and»Able»Bodied»Athlete» in»Basketball .» The» Effects» of» Platelet» –Rich» Plasma» and» “CORAGRAFT”» on» the» biological» healing» of» sized» tibial» defect» in» rabbits-2010 . . Sebagai sebuah hospital pengajaran yang pertama di negara ini. (32nd Malaysian Paediatric Association Annual Congress 2010).» When» Given» As» A» Three-Dose» Primary» Immunisation» Course . Koh Mia Tuang (32 Malaysian Paediatric Association Annual Congress. Boo Lily. Tajaan: FRGS. Sebagai rumusan. 23. Kavitha Govindasamy.» Incidence»and»Prevalence»of»Sports»Injuries» in» Youth» Competitive» Badminton» Players Dr. 5. Tunku Kamarul Zaman.Chandran. Madya Dr. UPM dan Hospital KL. Goh Siew Li.Dr. Dr.» Trade» Mark» (» CARTE)» for» human» autologus» chondrocyte» transplantation . Usahasama : Jabatan Biologi Molikul. Dr.» Air-Dried»Amniotic»Scaffold»For»Chondrocytes» or» Chondrogenic» Mesencymal» Stem» Cell – 2010 .Pusat Perubatan Universiti Malaya 35 Biologicals‘» 10-valent» Pneumococcal» Conjugate» (10PN-PD-DIT)» Vaccine» Compared» To» A» Clinical» Phase» III» Vaccine» Lot. Fatimah Harun. 19.Prof. Prof. Profesor Siti Zawiah. Madya Dr.Dr. PPUM telah melaksanakan beberapa penambahbaikan bagi membolehkan PPUM menyediakan perkhidmatan perawatan kesihatan yang terbaik di samping menyediakan kemudahan pengajaran dan penyelidikan untuk Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Madya Dr.Prof.» Tenogenic» Medium» for» Mesenchymal» Stem» Diffrentiation» Tenogenic» Lineage . Tunku Kamarul Zaman . Madya Dr.Prof. Fatimah Harun.» Mutational» analysis» and» functional» studies» of»genes»» controlling» thyroid» gland» development» in» patients» with» congenital» hypothyroidism .Prof.Prof. Winson Ambaraj. Kamarul Zaman. Sekian. Protocol 111654:10PN—DIT-048 PRIA). terima kasih.» Freeze-dried» Amniotic» Scaffold» for» Chondrocytes»or»Chondrogenic»mesencymal» Stem»Cells – 2010 .Prof.» Paediatric» Trauma:» Patterns» of» injury» presenting» to» a» Paediatric» Trauma» &» Emergency» Unit» in» a» tertiary» hospital» in Malaysia . Dr. 4. Kavitha Govindasamy.Prof. Madya Tunku Dr. Sharaniza Ab.Prof. Koh Mia Tuang. 3.» Three-Dimensional» Culture» of» Bone» Marrow» Mesenchymal» Stem» Cells – 2010 . Tan Sik Loo . Tunku Kamarul Zaman . Madya Tunku Dr. Tan Sik Loo . Dr.» Soccer» Injuries» in» Malaysian» Professional» Football»Players .» Paediatric» Trauma:» Correlation» between» developmental» age» and» socioeconomic» background» with» patterns» of» injury . Tunku Kamarul Zaman .» Human» blood0Derived» Mesenchymal» stem» As»A»New»»Potencial»Cell»Therapy»To»Repair» Musculoskeletal»Diseases . Priya Sathish. Kuala Lumpur.2010 Prof.Prof. Tunku Kamarul Zaman . Tan Sik Loo. Tajaan: United» Nations» Development»» Programme» For» The» UNAIDS»PAF»Project. Rahim (PhD). 2. Krishnamurithy Ganesan. 7. Kamarul Zaman.» Vitamin»D»status»in»Pregnant»mothers . 21.Cheah Peng Loon. Krishnamurithy Ganesan. Jessie de Bruyne.Cheah Peng Loon (Annual Malaysian Paediatric Association).» 20.

.

Laporan Perangkaan Pesakit Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

844 447.531 575. PTj Trauma dan Kecemasan.346 orang pada tahun 2009.758 84. PTj Perubatan Pemulihan.479 504.210 877.783 73.458 580.175 502.644 Jumlah 498. Jadual 1: Statistik Pesakit Luar Tahun 2000 hingga 2010 Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Semua Klinik 435. Perkhidmatan Pesakit Luar meliputi perawatan yang diberikan di Klinik-klinik Pakar.952 67.114 514.047 Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Pada tahun 2010.003 95.3% atau pertambahan seramai 384.855 784.775 662.858 880.498 554.895 orang pesakit bagi klinik Surgeri dan 11.304 62.071 750.Laporan Perangkaan Pesakit Laporan Perangkaan Pesakit Perangkaan Pesakit adalah hasil pengumpulan data statistik pesakit yang mendapat rawatan di PPUM melalui Perkhidmatan Pesakit Luar dan Pesakit Dalam.899 pesakit.846 103.216 665.7% atau 5.546 487.4 % atau 4.897 587. . statistik bilangan pesakit luar yang telah menerima rawatan telah menunjukkan peningkatan sebanyak 77. Manakala bagi Perkhidmatan Pesakit Dalam pula melibatkan perkhidmatan perawatan yang dijalankan di semua wad. Klinik Surgeri dan Klinik Surgeri Ortopedik menerima peningkatan pesakit yang paling tinggi dengan masing-masing peningkatan sebanyak 10.517 orang pesakit bagi Klinik Surgeri Ortopedik.346 883.819 572. Perkhidmatan Pesakit Luar Dalam tempoh 10 tahun.442 107.356 72.364 773. PTj Perubatan Rawatan Utama.340 67.296 88.148 509.047 orang berbanding 877. Unit Perkembangan Perubatan (Klinik Kesihatan Kakitangan) dan Pusat Pengambilan Darah.904 775.403 Trauma & Kecemasan 62. jumlah pesakit yang menerima rawatan daripada perkhidmatan pesakit luar telah meningkat sebanyak 0.6% iaitu 883.

40 Laporan Tahunan 2010 Carta Pesakit Luar Tahun 2000 hingga 2010 900.356 67.442 107.000 95.364 773.340 100.304 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 62.175 487.403 .000 700.000 784.546 514.000 200.644 2010 435.846 103.952 62.000 300.000 504.000 Semua Klinik 67.758 Trauma & Kecemasan 84.458 400.296 88.479 500.844 447.003 775.000 580.775 662.000 600.783 72.904 800.855 73.114 502.

442 10. 2010 154.127 430 4.164 82.522 23.801 26.011 46.351 44.006 *7.644 9579 513 883.627 103.530 42.713 31.517 40.322 25.740 78.855 51.Pusat Perubatan Universiti Malaya 41 Jadual 2: Statistik Pesakit Luar Mengikut Disiplin Klinikal Klinik Klinik Perubatan Klinik Surgeri Klinik Surgeri Ortopedik Klinik Perubatan Psikologi Klinik Pediatrik Klinik Oftalmologi Klinik Otorinolaringologi Klinik Ginekologi Klinik Obstetrik Klinik Kesihatan Kakitangan Klinik Perubatan Rawatan Utama Klinik Perubatan Pemulihan Pusat Pengambilan Darah Klinik Onkologi Trauma dan Kecemasan Cucian Luka Perawatan Di Rumah Pengambilan Darah Di Klinik JUMLAH 2009 145.852 52.337 29.196 33.346 Sumber : PTj Maklumat Pesakit Nota: * Statistik pesakit Onkologi pada tahun 2009 hanya untuk bulan Oktober hingga Disember 2009 sahaja (sebelum ini dikategorikan sebagai pesakit dalam).057 25.424 139.047 .957 47.560 9.098 44.361 137.826 10.248 29.607 877.657 34.317 82.510 107.492 47.

2% atau 612 orang pesakit berbanding 49.000 100.826 44.000 33.424 9.657 80.231 orang pada tahun 2009.530 29.000 160.517 26.000 139.560 60.510 103.127 9.000 47.492 23.713 46. rik tal mo Ot or log ino i lar ing olo gi Gi ne ko Kl log ini i kK Ob es iha ste tan tri k Pe Ka ru kit ba an tan ga Ra n wa tan Pe ru Ut ba am tan a Pu P em sa tP uli en ha ga n mb ila nD ara h Tr au On ma ko log da nK i ec em as an Cu cia Pe nL raw Pe uk ata ng a am nD bil i R an um Da ah rah Di Kl ini k Of Or top ed ba ik tan Ps iko log i tan ge ri ru ba Su r Pe Su r Pe ru ge ri Pe dia t Tahun 2009 Tahun 2010 430 513 4.801 10.5% atau pertambahan seramai 9.000 82.522 40.42 Laporan Tahunan 2010 Carta Bilangan Pesakit Luar Mengikut Disiplin Klinikal Tahun 2009 Dan 2010 180.011 154.322 31.351 34.6%.057 29.442 107.317 137.579 20. Pada tahun 2010.627 10.006 82.000 40.855 140.196 52.644 120.843 pesakit mendapatkan rawatan sebagai pesakit dalam iaitu peningkatan sebanyak 1.957 51.164 25.352 orang pesakit.361 7.337 47. Manakala bilangan katil bagi tahun 2010 adalah sebanyak 895 buah katil dengan kadar penggunaan sebanyak 78.852 44.000 145.098 0 Perkhidmatan Pesakit Dalam Statistik bilangan pesakit dalam yang telah menerima rawatan dalam tempoh 10 tahun menunjukkan peningkatan sebanyak 23.248 42. seramai 49.000 25.740 78.607 .

7 10.5 13.4 33.2 17.741 Kadar Kematian (setiap 1000 discaj) 1.4 10.343 6.9 71.619 51.2 89.3 42.814 47.8 80.040 49.Pusat Perubatan Universiti Malaya 43 Jadual 3: Jumlah Kemasukan dan Penggunaan Katil Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kemasukan 39.703 45.368 4.520 3.679 7.2 0.3 76.738 1.634 Kadar Kematian (setiap 1000 discaj) 1.345 2010 Bilangan Kematian 10 22 1 49 154 1.113 1.843 Jumlah Katil 862 862 875 856 867 916 839 875 854 983 895 Kadar Penggunaan Katil (%) 69.6 278.8 12.2 0.2 82.4 80.1 13.0 11 867.0 69.592 556 14.278 48.409 20 12.536 45.0 9.6 0.094 66 1 45 299 1.5 13.4 69.476 48.918 3.613 1.285 6.01 *Obstetrik Otorinolaringologi Oftalmologi Ginekologi ICU Perubatan Pediatrik Perubatan Psikologi Ortopedik Surgeri Surgeri Onkologi Jumlah Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Nota: Kadar Kematian=Jumlah Kematian/Jumlah Discaj x 1000 » Bagi tahun 2010.468 1.588 50.4 81.415 4.879 46.204 1. Wad Bersalin dan katil bayi. Jadual 4: Bilangan Discaj dan Kematian Mengikut Disiplin 2009 Disiplin Klinikal Jumlah Discaj 8.091 113 47. pengiraan jumlah katil tidak termasuk katil di Trauma dan Kecemasan.5 70.096 Bilangan Kematian 16 20 0 38 131 932 83 0 45 367 2 1.123 6.622 1. pesakit Onkologi dikategorikan sebagai pesakit Perubatan Jumlah bagi pesakit Obstetrik=data ibu + bayi .6 Jumlah Discaj 9.3 78.992 48.5 49.7 36.6 Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Nota: Bagi tahun 2010.2 0.231 49.9 77.

634 pada tahun 2009 berbanding 1.44 Laporan Tahunan 2010 Discaj Dan Kematian Pada tahun 2010. Manakala kadar kematian telah meningkat daripada 1.345 orang telah didiscaj dari wad berbanding hanya 47. Sepuluh sebab utama kematian di PPUM ialah: i) Ischaemic Heart disease ii) Pneumonia iii) Septicaemia iv) Cerebrovascular disease v) Breast carcinoma vi) Lung carcinoma vii) Trauma viii) Colorectal carcinoma ix) Disease of liver x) Tuberculosis Carta Bilangan Discaj Dan Kematian Mengikut Disiplin Klinikal Tahun 2010 16000 14123 14000 12000 10000 9113 8000 6468 6992 6000 4343 4000 1918 3592 2000 1613 1368 556 1094 154 66 1 45 299 0 10 22 1 49 olo gi i Su rg eri ed ik Pe ru ba tan Ob ste tr i k lm o lo lar ing Of ta Gi ne Pe ru ba tan Ot ori no Ps iko lo Pe dia t Discaj Kematian Or top Su rg eri gi IC U ko log rik gi . seramai 48.741 pada tahun 2010.096 pesakit pada tahun 2009.

• Carta Organisasi Pusat Perubatan Universiti Malaya • Kedudukan Pusat Perubatan Universiti Malaya Dalam Organisasi Universiti Malaya • Lembaga Pengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya • Pegawai-pegawai Utama Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

46 Laporan Tahunan 2010 Carta Organisasi Pusat Perubatan Universiti Malaya PENGARAH TIMBALAN PENGARAH (IKHTISAS) TIMBALAN PENGARAH (PEMBANGUNAN) TIMBALAN PENGARAH (PENTADBIRAN) SOKONGAN KLINIKAL • • • • • • • • • • MAKLUMAT PESAKIT FARMASI DIETETIK PENGURUSAN MAKMAL MIKROBIOLOGI PERUBATAN PATOLOGI PERUBATAN TRANSFUSI KEBAJIKAN PERUBATAN PENTADBIRAN KEJURURAWATAN KAWALAN JANGKITAN • • • • • • KESELAMATAN AUDIT DALAM HAL EHWAL KORPORAT PERHUBUNGAN AWAM KOLEJ SAINS KESIHATAN SEKUTU KOLEJ PENDIDIKAN LANJUTAN KEJURURAWATAN • • • NADI IT UNIT KEJURUTERAAN BIOMEDIKAL SUMBER PERKHIDMATAN • • • • • KLINIKAL • • • • • • • • • • • ANESTESIOLOGI OBSTETRIK & GINEKOLOGI PERUBATAN OFTALMOLOGI PEDIATRIK PERUBATAN PSIKOLOGI SURGERI SURGERI ORTOPEDIK PERUBATAN RAWATAN UTAMA OTORINOLARINGOLOGI PERUBATAN PEMULIHAN • • • • • • PENGIMEJAN BIOPERUBATAN ONKOLOGI KLINIKAL PERUBATAN KESUKANAN FIZIK PERUBATAN TRAUMA & KECEMASAN PERKEMBANGAN PERUBATAN PEMBANGUNAN ORGANISASI PEMBANGUNAN INSAN PENGURUSAN AM & FASILITI SUMBER KEWANGAN SUMBER BAHAN Sumber:»PTj»Sumber»Manusia .

Pusat Perubatan Universiti Malaya 47 Kedudukan Pusat Perubatan Universiti Malaya Dalam Organisasi Universiti Malaya UNIVERSITI MALAYA Lembaga Pengarah Universiti Malaya SENAT Lembaga Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya Fakulti Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya Unit Sokongan Jabatan Akademik Bukan Klinikal Jabatan Akademik Klinikal Unit Perkhidmatan Klinikal Unit Sokongan Klinikal Unit Sokongan Bukan Klinikal .

48 Laporan Tahunan 2010 Lembaga Pengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 1 2 3 1 Pengerusi Prof. Prof. Ikram Shah bin Ismail . Dato’ Dr. Bhg. Talib 2 Ahli-ahli Naib Cancelor Universiti Malaya Y. Bhg. Datuk Dr. Ghauth Jasmon 3 Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya Y. Rozaidah bt. Madya Dr. Prof.

Prof. Mustafa bin Ali Mohd 6 7 .Pusat Perubatan Universiti Malaya 49 4 4 5 6 7 5 Wakil Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Encik Mohd Radzi bin Abdul Hamid Wakil Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Encik Ahmad Nazri bin Sulaiman Wakil Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Kadarman Jemputan Y. Dato’ Dr. Bhg. Nooraini bt. Baba Setiausaha Timbalan Pengarah (Pentadbiran) Pusat Perubatan Universiti Malaya Cik Nurri bt. Patrick Tan Seow Koon Jemputan Prof. Dr.

Sazaly bin Abu Bakar (sehingga Oktober 2010) Prof. Madya Dr. Othman Prof. Madya Dr. Madya Dr. Julia Patrick Engkasan (Pemangku Ketua) (mulai 1 Jun 2010) Cik Hafidah bt Othman (sehingga 1 Februari 2010) Dr. Siti Zawiah bt Omar Prof. Mohd. Madya Choo May May (mulai 23 Oogos 2010) Dr. Mohd Taib . Zahari (sehingga 9 Ogos 2010) Prof. Teh Ah Huat Cik Siti Hawa bt. Ikram Shah bin Ismail Cik Nurri bt. Patrick Tan Seow Koon Timbalan Pengarah (Pembangunan) Prof. Madya Dr. Mimiwati bt. Jamal I-Ching Sam (mulai 25 Oktober 2010) Prof. Marzida bt Mansor Prof. Amrahi bin Buang Prof. Nor Zuraida bt Zainal Prof. Mustafa bin Ali Mohd (mulai 5 Mei 2010) Ketua-Ketua PTj/Unit Klinikal PTj/Unit Anestesiologi Otorinolaringologi Perubatan Psikologi Surgeri Ortopedik Surgeri Perubatan Perubatan Rawatan Utama Pengimejan Bio-perubatan Obstetrik & Ginekologi Onkologi Klinikal Pediatrik Oftalmologi Trauma & Kecemasan Perubatan Pemulihan Nama Prof. Dr. Cheah Phaik Leng En. Dr. Madya Dr. Dr. Dato’ Dr. Goh Khean Jin Prof. Dr. Dr. David Choon (Pemangku Ketua) (mulai Jan 2010 ) Prof. Datin Dr. Sajaratulnisah bt. Veera Sekaran Nadarajan En. Dr. Sazilah bt Ahmad Sarji Prof. Dr. Dr. Dr. Anita Zarina bt.50 Laporan Tahunan 2010 Pegawai-Pegawai Utama Pengarah Timbalan Pengarah (Pentadbiran) Timbalan Pengarah (Ikhtisas) Prof. Dato’ Dr. Azad Hassan bin Abdul Razack Prof. Rusinahayati bt Mokhtarudin (mulai 2 Februari 2010) Prof. Saini Jeffery bin Freddy Abdullah (sehingga 31 Mei 2010) Dr. Thong Meow Keong Prof. Mohd Razif bin Mohd Ali Puan Azleen bt Mohd Zain Unit Perkembangan Perubatan Perubatan Sukan Fizik Perubatan Ketua-Ketua PTj/Unit Perkhidmatan Sokongan Klinikal PTj/Unit Kawalan Jangkitan Perubatan Transfusi Farmasi Mikrobiologi Perubatan Patologi Maklumat Pesakit Dietetik Nama Prof. Madya. Yasim bin Mohd Yusof Prof. Kadarman Prof. Madya. Mohd Idzwan bin Zakaria Dr. Madya Dr. Rahmat bin Omar Prof. Dr. Dr. Dr. Bustam Prof.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 51 PTj/Unit Kebajikan Perubatan Pentadbiran Kejururawatan Pengurusan Makmal Nama En. Alias bin Lisut Pn. Datin Nor Enson bt. Abdul Rahman Pn. Mat Isa Pn.Bhg. Hisyamuddin bin Bahari Ketua-Ketua PTj/Bahagian Bukan Klinikal PTj/Unit Sumber Perkhidmatan Nama Y. Mohammed Hashim Pn.Bhg. Sharifah Fatimah bt Syed Ad. Khadir Pn. Maisarah bt. Abas Encik Muhamad Razali bin Che Hamad Pn. Maria bt. Syed Junid Aljunid En. Sharipah Asiah bt. Mariam bt. Dato’ Ir Mohd Nor bin Ismail (sehingga 8 Februari 2010) Encik Zabaha bin Samari (mulai 2 Jun 2010) Encik Iskandar bin Ahmad Encik Hashim bin Anuar Y. Sidi (sehingga 15 Ogos 2010) Encik Yoo Sang Nge (mulai 16 Ogos 2010) En. Sidek bin Miko Pn. Hj Abdullah Puan Saai’dah bt. Yahaya bin A. Hamid Encik Tan Li Kuo En. Ambak Sumber Bahan Sumber Kewangan Pembangunan Organisasi Pembangunan Insan Audit Dalam Pengurusan Am dan Fasiliti Hal Ehwal Korporat Nadi IT Perhubungan Awam Unit Kejuruteraan Bio Medikal Keselamatan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan (pemakaian nama baru mulai 1 September 2010) Kolej Kejururawatan Kolej Radiografi Kolej Teknologi Makmal Perubatan . Maznah bt. Siti Faziah bt Abdullah (mulai 3 Mei 2010) Cik Mariashabiradalia bt. Mansor (sehingga 1 April 2010) Pn. Habibah bt.

.

Laporan Pusat Tanggungjawab • Klinikal • Sokongan Klinikal • Bukan Klinikal Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

pihak Jabatan menyediakan beberapa jenis pemeriksaan iaitu Sperm» Analysis» Test dan Sperm» Antibodies» Test untuk pesakit. Jadual 1: Bilangan Pesakit Menjalani Pemeriksaan Kesuburan 2009 Prosedur Intra Uterine Insemination (IUI) Pesakit 129 Berjaya Mengandung 7 Pesakit 112 2010 Berjaya Mengandung 15 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi.236 pemeriksaan. Jabatan ini amat terkenal sebagai pusat penjagaan dan rawatan serta rujukan untuk pesakit-pesakit kanser ginekologikal. Di peringkat antarabangsa. Bagi rawatan kemandulan. penyelidikan dan perkhidmatan perawatan dalam bidang Obstetrik & Ginekologi dengan empat unit pengkhususan iaitu Ginekologi Onkologi. pemakanan dan senaman. Program-program pendidikan yang dirangka seperti ceramah asas penyusuan ibu. Kecemerlangan dan kepakaran klinikal yang sedia ada ini diiktiraf untuk melatih subspecialities di bidang Ginekologi Onkologi di dalam negeri. fungsi utama PTj ini adalah menyediakan pengajaran. Bilangan pesakit yang membuat pemeriksaan kesuburan pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti dalam jadual 1.» Reproduktif Endokrinologi dan Kemandulan serta Ginekologi Am.Klinikal PTJ OBSTETRIK & GINEKOLOGI Secara amnya. Klinik Antenatal adalah merupakan sebuah klinik yang juga menekankan pendidikan kesihatan ibu-ibu mengandung. Unit Ultrasound merupakan salah satu unit di bawah PTj ini dan menyediakan perkhidmatan dalam bidang Obstetrik» Ultrasound dan Perubatan FetoMaternal. bilangan pemeriksaan ujian ultrasound yang dijalankan terhadap pesakit adalah sebanyak 9. CVS» [Chorionic»Villus»Samplin]»dan»Cordocentesis). Obstetrik» Ultrasound dan Perubatan Feto-Maternal. Gynaecology»Ultrasound dan Invasive» Prenatal» Procedure» (Amniocentesis. .402 pemeriksaan berbanding tahun sebelumnya iaitu 9. Rawatan yang diberikan kepada pesakit-pesakit ini adalah setaraf dengan pusat-pusat perubatan di luar negara. Jadual 2 menunjukkan bilangan kehadiran pesakit di Klinik Antenatal pada tahun 2010 berbanding tahun 2009. Jumlah kehadiran pesakit ke Klinik Antenatal adalah seramai 49.410 orang pada tahun 2010 iaitu pertambahan seramai 866 orang berbanding pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2010. proses bersalin. Jenis pemeriksaan yang dijalankan adalah Obstetrics»Ultrasound. penjagaan semasa hamil.

728 7. Jadual 3: Bilangan Kemasukan Wad Bersalin Perkara Kes ditempah Kes tidak ditempah Bilangan Pesakit 2009 6.544 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi Jadual 4: Jenis Kelahiran Jenis SVD (Spontaneous Vertex Delivery) Vacuum Extraction Forceps Lower Segment Caesarean Section (LSCS) Emergency Lower Segment Caesarean Section (LSCS) Elective Classical Caesarean Section Breech BBA BAH Twins Hysterectomy Jumlah 2009 3754 331 34 753 417 0 30 25 24 71 5 5.998 49.876 215 19 810 447 1 23 13 42 113 1 4.065 1.093 132 527 398 6 3.577 5.560 2010 5.795 1.447 48.900 19.456 2.554 1.838 842 621 301 2.006 7.909 762 2.648 2010 5829 712 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi .369 1.56 Laporan Tahunan 2010 Jadual 2: Bilangan Kehadiran Pesakit Di Klinik Antenatal Perkara Pesakit Baru (New Booking) Rawatan Susulan (ANC) Rawatan Susulan (PNC) Pesakit Walk-in (Screening Counter) OGTT Endo Revisit SBS Cardio Admit Screening Reproductive Scan Jumlah Bilangan Pesakit 2009 4.444 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi 2010 2.544 5.410 Pada tahun 2010 terdapat kelahiran kembar 2 adalah berjumlah 113 kelahiran berbanding tahun 2009 berjumlah 71 kelahiran.762 1100 1.019 20. Manakala bilangan pesakit yang dimasukkan ke Wad Bersalin adalah seperti dalam jadual 3.

Respiratori dan Rheumatologi. Implan Perentak Jantung. Balloon»Valvuloplasty»For»Aortic»Valve»And»Mitral» Valve. Nefrologi. Rotational»Atherectomy. Neurologi. Use»Of»Intraaortic»Balloon»Pump»For»Life» Support»And»High»Risk»»Angioplasty.4 Perkhidmatan Invasif pula meliputi Pengkateteran Jantung Kiri Dan Kanan. Gastroentrologi. Atrial»Septal»Defect»Closure»Using»Amplatz»Septal»Occluder.5 9. Elektrokardiogram dan Ujian Fungsi Pernafasan.5 16. Unit Kardiologi Memberi perkhidmatan pengajaran. Geriatrik. Kajian Elektrofisiologi.5 2. Perkhidmatan yang diberikan merangkumi perkhidmatan Kardiologi Tidak Invasif (Non» -» Invasive» Cardiology). penyelidikan dan rawatan penyakit kardiovaskular yang berkualiti dalam memenuhi misi dan visi Universiti Malaya. Perkhidmatan tidak invasif meliputi Ekokardiografi. Ultrasound Intravascular. Angiografi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 57 PTJ PERUBATAN PTj Perubatan adalah merupakan pusat tanggungjawab klinikal terbesar yang memberikan perkhidmatan dalam pelbagai bidang pengkhususan seperti Kardiologi. Angioplasti Koronari Transluminar Perkutaneus Dan Stenting.2 0 7. Endokrinologi. Dermatologi. Hematologi. Jadual 5: Statistik Prosedur Tidak Invasif Jenis Ujian Ekokardiogram Rehat Ekokardiogram Stress Ekokardiogram Pemerhatian 24 jam (Holter) Tekanan Darah Ambulatori 24 jam Ekokardiogram Transtorasik (TTE) Ekokardiogram Transesofageal (TEE) Ujian Fungsi Pernafasan Tahun 2009 13857 1452 646 73 8927 106 2073 Sumber»:»Unit»Kardiologi.»PTj»Perubatan Tahun 2010 14839 1554 711 122 9551 127 2124 Perbezaan (%) 6.3 40 52 -21 Primary PCI dan Rescue PCI Valvulopasti Pam Belon Intraaorta Implan Perentak Jantung (satu/dua/ICD/CRT) Sumber»:»Unit»Kardiologi.1 40 6.6 6. Kardiologi Invasif (Invasive» /» Interventional» Cardiology) dan Wad Kardiologi. Angioplasty»And»Stenting»For»Peripheral»Vascular»Disease. Penyakit Berjangkit. Embolisasi Gegelung Untuk Fistula dan Endovascular»Stenting»of»Aorta» For»Abdominal»Aortic»»Aneurysm Jadual 6: Statistik Prosedur Invasif Jenis prosedur Angiogram Koronari Angioplasti Koronari Transluminar Perkutaneus/Stenting (PTCA) Angioplasti Transluminar Perkutaneus/Stenting (PTA) Tahun 2009 1640 764 7 * 178 5 62 69 Tahun 2010 1728 885 7 * 192 9 77 57 # Perbezaan (%) 5 1.»PTj»Perubatan . Patent» Ductus» Arteriosus» Closure» Using» Coil» Device» And» Amplatz» Ductal» Occluder.

Peralatan ini dapat merawat dan menurunkan beban penyakit arrhythmia dengan lebih berkesan. ii)» Functional»Flow»Reserve»(FFR)»for»borderline» lesion»and»multivessel»PCI. Penghantaran gelombang kejutan tersebut akan merangsang pertumbuhan pembuluh darah yang baru di dalam otot jantung (angiogenesis) seterusnya menggalakkan pembekalan oksigen dalam bekalan darah. Unit Kecemasan. Getiatrik dan lainlain lagi.» ischaemic» heart» disease. tumour atau sebagainya) serta evaluation yang lebih komprehensif. iii) Satu unit 3D Echocardiography» System» yang» digunakan» untuk» mendiagnosa dan menentukan rawatan pesakit kardiovaskular dan bukan-kardiovaskular secara noninvasif.» Alat ini berfungsi mendiagnosa dan merawat penyakit rentak jantung yang abnormal (arrhythmias). Jadual 7: Kemasukan Pesakit Wad Kardiologi Pesakit Jumlah Kemasukan & Pindah Masuk Jumlah Kematian Tahun 2009 3671 138 Tahun 2010 4128 143 Perbezaan (%) 11. Oncologi. .5 ii) Sumber»:»Unit»Kardiologi. ESMR merupakan rawatan pelengkap kepada pesakit jantung setelah mereka masih tidak pulih dengan memakan ubat melalui preskripsi doktor dan tidak sesuai menjalani rawatan pintasan jantung atau angioplasty. # Pengurangan kes pacemaker adalah kerana kekurangan peruntukan.» ESMR berperanan menghantar gelombang kejutan pada dos berbeza ke atas beberapa otot jantung yang tidak mempunyai cukup pengaliran darah (ischaemia). Pemeriksaan Echocardiography adalah pemeriksaan yang sangat diperlukan untuk mendiagnosa dan menentukan rawatan pesakit kardiovaskular dan bukankardiovaskular. Paediatrik. Wad Kardiologi pula mempunyai kemudahan perawatan intensif untuk menerima pesakit dari dalam dan luar PPUM serta rujukan dari hospital swasta dan kerajaan sekitar Lembah Klang yang memerlukan perawatan jantung serta yang menjalani prosedur invasif jantung serta menjalankan program pengajaran kesihatan. Permintaan terhadap pemeriksaan Echocardiogram ini bukan sahaja dari Unit Medikal tetapi dari unitunit lain seperti Surgeri. Rawatan ini tidak memerlukan sebarang pembedahan sekali gus tidak meninggalkan sebarang parut pada tubuh badan selain tiada kesan sampingan.07 3.58 Laporan Tahunan 2010 Nota: * Tiada perbezaan dalam peratusan kes PTA adalah kerana pakar bedah Vaskular telah meletak jawatan. 3-Dimensional Echocardiogram iii) Perkhidmatan Electrophysiology bagi rawatan penyakit jantung arrhythimia menggunakan Ensite 3D Mapping » Pengenalan Prosedur Baru i) Implan pacemaker»device yang boleh melalui pemeriksaan MRI.» rheumatic. » Pembelian peralatan baru Unit Kardiologi telah membuat beberapa pembelian peralatan baru pada tahun 2010 seperti yang berikut: i) Satu unit Non-Invasive» Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization» System» (ESMR). Satu unit Cardiac» Mapping» System. Peralatan ini dapat menentukan diagnosa penyakit jantung dengan lebih tepat (samada penyakit jantung congenital.»PTj»Perubatan » Program/Perkhidmatan diperkenalkan i) ii) terbaru yang Rawatan Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization (ESMR).

Prof.000 yang disumbangkan oleh Syarikat I-Medik Imaging Sdn. Pada majlis tersebut. Liputan meluas telah diberikan oleh media cetak dan elektronik untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang perkhidmatan yang diberikan. Dato’ Dr. berdaya saing dan terulung di Malaysia dalam mengikuti arus kemajuan teknologi perubatan. Pembelian mesin yang bernilai RM 2. Datuk Ghauth Jasmon dengan disaksikan oleh Dr. PPUM setanding dengan pusat rawatan kardiologi di negara maju yang lain. Majlis pelancaran dan penyerahan alat Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) ini telah diadakan di Hotel Hilton. Petaling Jaya dan dirasmikan oleh Naib Canselor Universiti Malaya. China dan Jepun. Bil 1 2 Nama Kursus International Board of Heart Rhythm Examiners (IBHRE) Review Course Basic Transradial (TRI) Workshop 2010 Tarikh 17 April 2010 6 Ogos 2010 . Pada 9 Jun 2010. Rawatan ini adalah harapan baru bagi pesakit–pesakit yang tidak sesuai untuk menjalani rawatan revaskularisasi konvensional iaitu angioplasti atau pembedahan pintasan jantung dan membantu pesakit-pesakit ini yang masih bergantung kepada ubat-ubatan sahaja kerana masih lagi mengalami masalah sakit di bahagian dada atau kesukaran bernafas. Ketua Unit Kardiologi. Rozaidah Talib. Penyediaan perkhidmatan ini memperlihatkan Unit Kardiologi. Datuk Ghauth Jasmon. Bhd kepada PPUM untuk penyelidikan dalam bidang kardiologi untuk pusat ini. PPUM telah menerima dana untuk penyelidikan bernilai RM30.8 juta ini membuktikan Unit Kardiologi. Pengerusi Lembaga Pengurus PPUM serta Prof. TV3 telah menjalankan penggambaran untuk sesi rawatan Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) ini untuk siaran Majalah Tiga. PPUM telah melakar sejarah perubatan apabila menjadi pusat rawatan kardiologi pertama di negara ini menawarkan perkhidmatan alat Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) yang merupakan alat untuk rawatan jantung tanpa pembedahan. Pengarah PPUM dan Prof.Pusat Perubatan Universiti Malaya 59 Cardiac Mapping System 3D Echocardiography System » Kejayaan Unit Kardiologi. Ikram Shah Ismail. PPUM adalah sebuah unit yang dinamik. Dr Wan Azman Wan Ahmad. » Kursus Sebanyak 2 kursus telah berjaya diadakan oleh Unit Kardiologi pada tahun 2010. Prof. Apa yang lebih membanggakan lagi apabila Malaysia menjadi negara terawal di Asia yang memiliki alat ESMR selepas Filipina.

60 Laporan Tahunan 2010 .

transfusi darah. Pusat Kajian HIV/AIDS Universiti Malaya mengendalikan pelbagai kajian bersabit HIV di PPUM dan di komuniti.» nonmyeloablative»and»autologous ii)» Bone»marrow»aspiration»dan»»trephine iii)» Plasmapheresis iv)» Leukopheresis v) Kemoterapi vi) Rawatan penyakit onkologi untuk pesakit menghidapi hematologi dan hemato- iii) Rawatan susulan untuk pesakit tenat dan memerlukan rawatan susulan rapi iv) Darah dan platelets»transfuse v) Memasuki Central line vi)» Donor»lymphocyte»infusion untuk indikasi tertentu ( post-transplantation) . manakala bagi pesakit dalam unit ini bertanggungjawab kepada pesakit di wad. tuberculosis. Bagi pesakit luar perkhidmatan yang dijalankan meliputi Pusat Penjagaan Harian dan Klinik Hematologi.Bone»Marrow»aspiration» and»trephine Memberi rawatan kemoterapi (intravenous»dan»»intrathecal) vii) Glivec program (MYPAP) untuk Chronic Myeloid Leukemia • Perkhidmatan Klinik Hematologi i) ii) • Rawatan susulan untuk pesakit pesakit hematologi dan hemato-onkologi Rujukan untuk kes baru Perkhidmatan wad i)» Bone» Marrow/Peripheral» blood» stem» cells» transplantasi» –» allogeneic. rawatan susulan pesakit akut. pemberian kimoterapi. CERiA bersama Unit Penyakit Berjangkit telah mengadakan Seminar Antarabangsa – The» Lancet» Symposium» on» HIV» in» People» Who» Use» Drugs yang disertai oleh lebih daripada 300 peserta termasuk peserta-peserta dari luar negara. • Pusat Penjagaan Harian menjalankan perawatan seperti yang berikut: i) ii) Prosedur harian . Unit ini juga berfungsi giat dalam isu-isu seperti kawalan jangkitan dan juga pengunaan antibiotik yang rasional. HIV dan sebagainya. Unit Penyakit Berjangkit bersama CERiA.Pusat Perubatan Universiti Malaya 61 Unit Penyakit-Berjangkit Unit Penyakit Berjangkit yang diketuai oleh Professor Adeeba Kamarulzaman memberi rawatan pesakit dalam dan luar bagi pelbagai jenis penyakit berjangkit termasuk denggi. Pada bulan Disember 2010. Ketua Unit Penyakit Berjangkit Bersama Penceramah Seminar The Lancet Symposium on HIV in People Who Use Drugs Unit Hematologi Unit Hematologi memberi perkhidmatan dan rawatan untuk pesakit luar dan dalam merangkumi pemeriksaan dan pemindahan sum-sum tulang. plasmaferisis dan leukoferisis.

Evoked» » » Potential» Study (EPS). Transcranial» Study (TCD) dan Botox» Injection»Service.SSEP) Pre-Operative SSEP Intra-Op Monitoring SSEP Transcranial Doppler Multiple Sleep Study Test 2009 1283 1308 27 20 6 77 68 57 530 4 2010 1284 837 22 25 3 86 81 59 504 4 Perbezaan (%) 0.6 2. Polysomnography» (PSG). » Perkhidmatan yang disediakan Perkhidmatan klinikal yang disediakan merangkumi segala jenis ujian seperti Encephalogram» (EEG).5 -4. penyelidikan dan perkhidmatan klinikal. Jururawat Pelatih PPUM/Jururawat dari hospital swasta.3 Unit Neurologi Unit Neurologi adalah salah satu unit perkhidmatan dalam bidang pengkhususan Neurofisiologi yang bertanggungjawab memberi perkhidmatan Neurofisiologi diagnostik serta memberi bantuan sokongan kepakaran di dalam Intra-Operative» Somato»–Sensory»Evoked»Potential kepada Jabatan Sugeri Ortopedik dan Neuro Surgeri bagi kes-kes skoliosis dan tumor otak.1 3.» Guillaine» Barre» Syndrome dan Dementia.07 -36.» Epilepsi. doktor pascaijazah) dan neurofisiologi yang melibatkan Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan.7 19.0 -18. BAEP.672 Sumber»:»Unit»Hematologi. Multiple» Sleep» Latency (MSLT). Disamping itu juga bertanggungjawab menyelaras segala urusan penetapan ujian dan perlaksanaan perkhidmatan Neurofisiologi bagi semua katagori pesakit luar dan dalam sebagai memenuhi tuntutan kehendak pengajaran. Perkhidmatan pengajaran pula melibatkan Pengajaran Latihan Penempatan dalam bidang perubatan dalaman.9 2.5 25 -100 11. Pegawai Perubatan Sarjana (Dalaman) dan Doktor pascaijazah (Neurologist) dari hospital lain.62 Laporan Tahunan 2010 Jadual 8: Statistik Pesakit Yang Menjalani Pemeriksaan Jenis Prosedur Transplantasi Sel Stem Periferal Alogenik Transplantasi Sel Stem Darah Periferal Autologus Pesakit Pusat Harian Pemberian Kemoterapi Transfusi Pemeriksaan SumSum Tulang Jumlah 2009 13 6 4.»PTj»Perubatan 2010 11 9 4.» Parkinson’s» Disease. Electromyogram» /Nerves» Conduction» Study (EMG/NCS).781 881 723 268 6. bidang neurologi (pelajar perubatan.827 Perbezaan (%) -15.2 198.» Myasthenia» Gravis. Jadual 9: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Ujian Jenis Ujian Electroencephalogram Nerve Conduction Study /EMG Repitative Stimulation Single Fibre Magnetic Stimulation Full Study (VEP.3 5. Jenis penyakit yang perlu dipantau di dalam pemerhatian pakar-pakar Neurologis di PPUM seperti Strok.9 - .337 930 739 801 6. doktor-doktor pelatih.3 50 -9.

2010.Sanjev Nandedkar dari Universiti of Virginia.»PTj»Perubatan » Bengkel Pada julung kalinya di bidang Neurofisiologi. Bengkel»Basic»Principal»of»Electrodiagnostic»&»Advance»EMG»Techniques .Dec. Makmal Neurologi telah mengorak langkah ke hadapan untuk mengadakan satu Bengkel Basic»Principal»of»Electrodiagnostic»&» Advance» EMG» Techniques selama 2 hari di Dewan Sekapur Sirih pada 11 &12 hb. Penceramah jemputan ialah Professor Dr.11 40.0 -13.Pusat Perubatan Universiti Malaya 63 Jenis Ujian Polysomnography Telemetry Video EEG Jumlah 2009 234 5 3619 2010 215 3 3123 Perbezaan (%) -8.7 Sumber»:»Unit»Neurologi. amnya di Malaysia dan khususnya di PPUM.

• » Pencapaian Antara pencapaian bagi unit ini pada tahun 2010 ialah: • Berjaya menganjurkan sesi tele-perubatan dengan 8 lapan negara Asia-Pasifik yang lain melalui Asia-Pacific» Advanced» Network (APAN) pada 10hb Ogos 2010. APAN merupakan pertubuhan rangkaian internet fiber-optik di Asia-Pasifik di mana tumpuan adalah kepada bidang perubatan dan kejuruteraan. Hos tahun ini ialah Hanoi. Endoscopic» Retrograde» Cholangio-Pancreatogram (ERCP). • Sesi»teleperubatan»Asia-Pacific»Advanced»Network (APAN) . EUS-guided» drainage dan lain-lain lagi. Percutaneous» Endoscopic» Gastrostomy» Tube» (PEG).64 Laporan Tahunan 2010 Unit Gastroenterologi dan Hepatologi Memberi rawatan kepada pesakit-pesakit yang mengalami penyakit berkaitan gastroenterologi dan hepatologi.» Diathermy» dan» Heater» Probe bagi kes-kes kecemasan.»Stenting. • Melakukan perkhidmatan prosedur-prosedur terapeutik endoskopi seperti Variceal» Ligation.» Argon»Plasma»Coagulation.» Injeksi» Histoacryl.»SingleBalloon»Enteroscopy. memberi latihan endoskopi kepada doktor-doktor ‘gastroenterology fellow’ yang membuat penempatan di PPUM serta menjalani kajian-kajian klinikal dan mengendalikan kursuskursus atau bengkel endoskopi tahunan. Pusat Teknologi Maklumat Universiti Malaya dan MYREN (Malaysia»Research»and»Education» Network) memainkan peranan yang besar dalam menjayakan usaha ini. Unit ini juga turut menjalankan prosedur-prosedur endoskopi untuk pesakit dalam dan luar serta pesakitpesakit kecemasan dan menerima rujukan dalaman daripada unit perubatan yang lain dan juga rujukan dari hospital luar.» Hemoklip. Berjaya menganjurkan Asia-Pacific»Digestive» Week» 2010 (APDW) pada 19 hingga 22 September 2010 bersama-sama dengan Malaysian» Society» of» Gastroenterology» and» » Jenis Perkhidmatan Endoskopi Gastrointestinal yang disediakan • Memberi perkhidmatan prosedur-prosedur terapeutik endoskopi elektif seperti Gastroskopi. Unit Nadi IT. Dilatation. Ultrasound» Endoskopy.»Capsule»Endoscopy. unit ini memberi pengajaran perubatan dan klinikal kepada pelajarpelajar pada peringkat Sarjana Muda Perubatan dab Sarjana Perubatan. Pesakit dalam yang menghadapi masalah ini ini ditempatkan di wad 12U manakala pesakit luar pula menerima rawatan melalui klinik hepatologi pada pagi Selasa dan klinik gastroenterologi pada petang Khamis. Variceal» Ligation. Dalam bidang pengajaran. Memberi perkhidmatan ultrasound endoskopi (EUS) secara diagnostic mahupun terapeutik seperti EUS-guided» FNAC. Kolonoskopi. Vietnam.

Sebanyak 2661 delegasi dari negara-negara AsiaPasifik mengambil bahagian dalam konferens ini yang bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC).6 . Sindrom Apnea Tidur Terhalang (Obstructive» Sleep» Apnoea» Syndrome).» Endobronchial» Valve» Insertion» Via» Flexible» Bronchoscopy untuk pesakit COPD dan Emphysematous» Bullae» serta menjalankan penyelidikan dalam bidang Perubatan Respiratori. unit ini telah memperkenalkan satu perkhidmatan baru yang iaitu Peperiksaan» endobronchial»ultrasonography»(EBUS) dan membeli satu unit Videobronchoscope» with» endobronchia» ultrasonography.1 1. Unit ini turut menjalankan Ujian Fungsi Paru-Paru. APDW merupakan salah satu konferens gastroenterologi dan hepatologi tahunan yang terbesar di rantau ini. Penyakit Pulmonari Tersekat Kronik (COPD).Pusat Perubatan Universiti Malaya 65 Hepatology (MSGH) dan Hospital Selayang.2 -1.5 -63. Penyakit Paru-paru Interstitial (Diffuse» Parenchymal» Lung» Disease). Pada tahun 2010. Barah Paru-Paru. Peperiksaan Toracoskopi» Medikal» (Medical» Thoracoscopy» Or» Pleuroscopy). Perkhidmatan perubatan Respiratori merangkumi rawatan seperti Asma. Jadual 10: Statistik Pesakit Unit Respiratori Perkhidmatan Klinik Chest (Paru-paru) Kes baru Kes susulan dengan janjitemu Kes susulan tanpa janjitemu Jumlah Klinik Asma Kes baru Kes susulan dengan janjitemu Kes susulan tanpa janjitemu Jumlah Peperiksaan flexible bronchoscopy Bilangan Pesakit 2009 75 4104 1152 5331 19 2402 487 2908 306 2010 0 4015 1395 5410 7 2634 506 3147 301 Perbezaan (%) -2.7 3. Peperiksaan Bronchoskopi Flexible (Diagnostik Dan Terapeutik).2 22. Kegagalan Pernafasan dan sebagainya. Pneumonia. Tibi.2 9.9 8. Asia-Pacific Digestive Week 2010 (APDW) Unit Respiratori Unit Respiratori bertanggungjawab memberikan perkhidmatan Perubatan Respiratori yang bermutu tinggi.

makmal.6 50. Buat masa sekarang ia adalah pusat rawatan utama untuk lebih kurang 500 pesakit Rheumatoid»Arthritis dan 300 pesakit Systemic» Lupus» Erythematosus (SLE) dan 300 pesakit Reumatologi yang lain seperti Sjogren’s» syndrome.7 60.7 13. Rehabilitasi dan Perubatan Rawatan Utama.5 66.9 Unit Reumatologi Unit Reumatologi menjalankan operasi di Wad 8TD. Menyediakan rawatan secara menyeluruh dan berprihatin kepada pesakit berbagai penyakit Reumatologi kepada pesakit luar mahupun pesakit dalam. 2. 3.»Gout dan Osteoarthritis.9 -16. Vasculitis.0 6.7 -62. Menyediakan perkhidmatan perundingan dan rujukan untuk bidang perubatan yang lain.0 36. seperti.and post-bronchodilator spirometry • Lung volume measurement • Diffusing capacity Nasal continuous positive pressure Titration/non-invasive ventilation Pleural aspiration/pleural biopsy Intercostal chest drain insertion Cytotoxic chemotherapy untuk barah paru-paru (bilangan sessi) 41 221 32 5 13 3 2 19 2 1390 425 245 115 75 102 92 416 Sumber»:»Unit»Respiratori. Unit Rheumatologi memainkan peranan berikut: 1. Unit Reumatologi PPUM terus menawarkan perkhidmatan Reumatologi di Lembah Klang.0 38. Pusat Penyelidikan dalam berbagai aspek bidang Reumatologi seperti klinikal.7 -2. Sarjana Perubatan Kesukanan. Purata pesakit ialah . Latihan dalam bidang Reumatologi untuk pelajar Sarjana Perubatan Dalaman. 4.66 Laporan Tahunan 2010 • Endobronchial biopsy • Bronchoalveolar lavage • Transbronchial biopsy lung biopsy • Bronchial washing • Transtracheal / transbronchial needle aspiration of mediastinal lymph nodes • Balloon dilatation of bronchial stenosis • Electrocautery Peperiksaan toracoskopi medikal (medical thoracoscopy or pleuroscopy) Peperiksaan endobronchial ultrasonography (EBUS) Fine needle aspiration of cervical lymph node Peperiksaan fungsi paru-paru • Spirometry • Pre.9 -9. Penyebaran maklumat Teknologi maklumat (IT) melalui bidang » Rawatan Pesakit Dalam Wad pesakit dalam Unit Rheumatologi bertempat di Tingkat 8 Menara Timur. 5.»PTj»Perubatan 32 235 30 2 8 5 3 26 2 3 1486 354 279 104 80 38 90 379 22.6 6.8 50.0 6. Pusat Rawatan Harian (Wad 8TE) dan Klinik Pakar . Ortopedik.3 -6.2 -8. Pediatrik dan Obstetrik & Ginekologi. pengimejan dan epidemiologi.

» Klinik Pesakit Luar Klinik SLE dikendalikan setiap hari Rabu bermula pada pukul 8 pagi dan klinik Reumatologi setiap Unit Endokrinologi Unit ini bertanggungjawab memberi perkhidmatan dalam bidang endokrin. Perkhidmatan ini disediakan untuk pesakit yang tidak perlu masuk ke wad. Perkhidmatan yang disediakan ialah Klinik Dermatologi yang memberi rawatan bagi kes-kes baru dan susulan. Cheah Tien Eang selaku Pensyarah Kanan juga berjaya mewujudkan laman web www. Perkhidmatan pembedahan pula dijalankan meliputi pembedahan kecil bagi kes eksisi.rheumatology. » Pusat Rawatan Harian Perkhidmatan Rawatan Harian (Daycare) dijalankan setiap hari Isnin.my. Kami bekerjasama bersama PTj Patologi untuk meneliti spesimen otot yang telah disediakan melalui prosedur muscle» biopsy yang kami jalankan setiap hari Khamis di Dewan Pembedahan Kecil (Minor»OT). hyfrecation dan biopsi kulit. Beberapa kes yang rumit dan memerlukan penjagaan khusus dan rapi telah berjaya dikendalikan. Pada tahun ini juga Unit Reumatologi telah meningkatkan lagi kerjasama bersama PTj Paatologi. Antara kejayaan unit ini ialah Dr. suntikan triamcinolone dan Klinik Patch» Test. . diabetes dan metabolik kepada pesakit dalam dan luar. Unit ini juga adalah pusat rujukan tahap ketiga bagi rawatan komplikasi penyakit endokrin seperti kanser tiroid. rawatan krioterapi.» sindrom» Conn’es. hari Khamis bermula pada 2 petang dan biasanya berterusan hingga larut malam. akne. psoriasis. sindrom cushing dan tumor pituitari. Endokrin Surgeri.Pusat Perubatan Universiti Malaya 67 menggunakan 5 katil setiap hari untuk pesakit Reumatologi dalam wad yang mempunyai 28 katil. neoplasia» endokrin» multipel. Biasanya mereka menerima rawatan infuse» intravena selama 2 hingga 4 jam dan dibenarkan pulang selepas itu. Unit ini berkerjasama dengan unit-unit kepakaran lain seperti Nerosurgeri. Unit Nefrologi dan Unit Rawatan Rapi (Intensive»Care» Unit). Sambutan Hari Diabetis Sedunia 2010 pada 13 November 2010 Unit Dermatologi Memberi perkhidmatan luar dan dalam kepada pesakit dewasa dan kanak-kanak yang menghidap penyakit kulit seperti ekzema atopi. jangkitan kulit atau lain-lain gangguan kulit. Secara purata jumlah pesakit yang dirawat pada setiap bulan ialah seramai 15 orang. Purata pesakit luar Klinik SLE ialah 45 orang dan Klinik Reumatologi ialah 70 orang.» phaeochromocytoma. » Perkhidmatan Klinikal Perkhidmatan yang diberikan kepada kedua-dua bahagian iaitu pesakit luar dan pesakit dalam. Perubatan Nuklear dan Pengimejan Bioperubatan untuk menyediakan perkhidmatan komprehensif yang melibatkan bidang pembedahan dan rawatan selepas pembedahan. pengkuretan/kauteri.

»PTj»Perubatan Unit Geriatrik Unit ini berperanan memberi perkhidmatan perawatan geriatrik secara menyeluruh dalam usaha memaksimumkan kebolehan berdikari warga tua agar dapat kembali semula kepada komuniti.5 -25.1 -11.5 -51. 5.6 Sumber»:»Unit»Geriatrik. Jadual 12: Statistik Pesakit Geriatrik Bil 1 2. 6.410 Susulan 352 269 433 227 269 344 292 430 306 327 144 345 3.4 -53. Jadual 11: Statistik Pesakit Dematologi 2010 Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Kes Baru Klinik 120 91 175 119 130 148 142 165 80 98 21 121 1. perkhidmatan pengajaran dan sokongan mengenai kepentingan dan peranan keluarga dalam mengekalkan keupayaan warga tua di rumah serta menyediakan penilaian geriatrik supaya penilaian penempatan yang tepat dan sesuai dapat dibuat selepas proses discaj. 7. 3. kawalan jangkitan dan rujukan kepada Hospis Malaysia bagi pesakit kanser dan pesakit tenat yang memerlukan penjagaan paliatif .6 -40.914 Sumber»:»Unit»Dermatologi. Jumlah pesakit 80-100 pesakit setiap sesi. Jumlah anggaran keseluruhan pesakit di klinik pesakit luar sebanyak 500 pesakit setiap bulan.7 -5.68 Laporan Tahunan 2010 » Perkhimatan Pesakit Luar Menjalankan perkhidmatan dengan membuka dua klinik kulit seminggu. pengajaran kesihatan. penyelidikan. perawatan dan pemulihan geriatrik secara multi disiplin. lawatan ke rumah.00 tengahari pada setiap hari Khamis dan Jumaat.»PTj»Perubatan Perkhidmatan yang diberikan meliputi perawatan akut. aktiviti pengawalan kudis tekanan. Klinik ini bermula jam 9. 4. Discaj Kematian Pindah Masuk Pindah Keluar Lodger Ventilator Aktiviti Kemasukan 2009 1061 794 158 146 141 295 304 2010 727 590 150 129 84 137 147 Perbezaan (%) -31.738 Tidak Dinyatakan 17 25 15 7 6 12 10 16 25 8 6 16 163 Biopsi Kulit 21 12 14 27 8 17 29 26 9 9 13 25 210 Pesakit Dalam Rujukan 31 22 32 47 20 37 28 26 23 15 24 14 319 Kemasukan 7 4 6 10 5 7 7 5 4 7 3 9 74 Jumlah 548 423 675 437 438 565 508 668 447 464 211 530 5.00 pagi hingga 1.

Penjaga pesakit akan dihubungi oleh Jururawat bertugas setiap dua minggu sekali. Program ini dikenali sebagai Program Outreach. Unit Rehabilitasi ini akan melakukan lawatan ke rumah bagi keskes yang memerlukan. Jururawat yang bertugas waktu pejabat akan diberi tugasan khas untuk mengajar penjaga secara berkumpulan. » Kaunseling Pemakanan Pesakit yang dirujuk kepada pakar pemakanan akan diberi kaunseling dan pendidikan tentang pemakanan oleh pegawai dietetik di wad ini. Pesakit yang bermasalah seperti mempunyai kudis tekanan atau ketidakseimbangan gula dalam darah akan dipantau. Kes-kes yang perlukan bantuan Sosial akan dirujuk kepada Pegawai Kebajikan Sosial Geriatrik » Fisioterapi dan Terapi Cara Kerja Semua pesakit akan dilihat oleh Fisioterapi dan Terapi Cara Kerja. » Program Telephone Base Assessment Post Discharge Program ini bertujuan untuk menilai keadaan pesakit selepas discaj. ortopedik. Nasihat selalunya diberikan kepada penjaga utama yang akan menjaga pesakit. Semua pesakit diwajibkan dinilai keadaan kulit dan melakukan intervensi untuk mengelakkan terjadinya kudis tekanan semasa di wad. Program pembelajaran berterusan untuk Geriatrik (CME) diadakan setiap hari Selasa pada jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. » Perkhidmatan Pesakit Luar i) Klinik Geriatrik pada hari Jumaat petang ii)» Memory»Clinic pada hari Khamis petang » Rujukan Rujukan diterima dari Jabatan surgikal. Penceramah adalah terdiri daripada Pasukan Geriatrik atau penceramah dari luar. Kawasan-kawasan yang dirujuk dalam lingkungan 10 km. urologi dan medikal. Malah pesakit yang sesuai akan dibawa ke Gimnasium Geriatrik. Rujukan kepada “Home» Visit» Nurse” dibuat bagi kes-kes yang memerlukan lawatan ke rumah setelah pesakit discaj. » Aktiviti Persatuan Sahabat Persatuan Sahabat PPUM akan membantu dalam memberi sokongan emosi dan kerohanian juga kewangan dan makanan bagi kes-kes yang memerlukan jika dirujuk kepada mereka. . di Tingkat 13. » Kudis Tekanan Kebanyakan pesakit masuk wad sudah ada kudis tekanan sama ada dari rumah atau Nursing» Homes.Pusat Perubatan Universiti Malaya 69 Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan » Pengajaran Kesihatan Setiap Jururawat dipertekankan supaya memberi pengajaran Kesihatan kepada penjaga secara individu.

»PTj»Perubatan Pada tahun 2010. perkhidmatan memasukkan kateter double» lumen. rawatan sebelum dan selepas pemindahan buah pinggang. Petaling Jaya pada 25 Julai 2010 dan dihadiri oleh 100 orang peserta.» vascular»access»dan»menyediakan pesakit untuk pemberian infusi intravena cyclophosphamide.70 Laporan Tahunan 2010 Unit Nefrologi Memberikan perkhidmatan rawatan kepada pesakit yang mengalami masalah kegagalan buah pinggang. Perkhidmatan yang diberikan terdiri perkhidmatan klinik dan wad merangkumi rawatan hemodialisis.»methylprednisolone dan venofer. rawatan terapi penggantian renal berterusan (CRRT). biopsi renal. . dialisis peritoneal. Manakala prosedur baru pula ialah menjalankan Intermittent» hemodialysis dengan menggunakan Sistem»Reverse»Osmosis Mudahalih di Unit Rawatan Rapi. Jadual 13: Bilangan Pesakit Yang Mendapatkan Rawatan Perkhidmatan Rawatan Harian Dialisis & Nefrologi 2009 27.»permanent»dan»Tenchkoff.978 2010 27.674 Perbezaan (%) -1. Perkhidmatan terbaru yang dijalankan oleh unit ini ialah Renal»biopsy yang dilakukan di Pusat Rawatan Harian. pertukaran plasma terapeutik (TPE).09% Sumber»:»Unit»Nefrologi. unit ini telah membuat pembelian dua peralatan baru iaitu Blood» and» Fluid» Warmer» dan Sistem»Reverse»Osmosis Mudahalih Unit ini juga telah menganjurkan Hari Keluarga untuk pesakit-pesakit Dialisis yang telah diadakan di Submit Conventional Hall.

Endokrinologi Am Endokrinologi (Onkologi) Diabetis 968 74 113 256 395 1. Genetik & Metabolisma 6.5% iaitu seramai 5.3 25.070 908 162 418 425 643 4. terlibat dalam menyediakan program pengajaran fakulti untuk para penuntutnya dan akan memastikan program pengajaran tersebut berkualiti.216 1. Unit Rawatan Rapi 5.737 2010 5. Neurologi 14.411 1. ii. Gastroentrologi & Hepatologi 7.6 -2.002 67 765 836 185 1.5 Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dimasukkan ke wad-wad Pediatrik telah meningkat sebanyak 2.8 -17.3 2.721 719 1.747 Perbezaan (%) 23.030 711 921 112 805 725 214 1.1 40.7 4. iv. Nefrologi 3. ii.737 orang pesakit pada tahun 2009.8 iii. Perkembangan Kanak-kanak 10. Respiratori i.9 -36.1 -8. Kardiologi Am Kawasaki 9.3 18.3 2. Respiratori Am Asma 4. Jadual 15: Beban Kerja Klinik Pediatrik 2009 dan 2010 Pesakit Luar Pengkhususan Klinik 1.1 -66.Pusat Perubatan Universiti Malaya 71 PEDIATRIK PTj Pediatrik berperanan mengendalikan semua peringkat rawatan kanak-kanak dari lahir hingga umur 18 tahun.2 56. Obesiti 2. Komuniti Pediatrik 11.221 25 177 324 386 1.632 2010 1.212 2009 1.472 507 3.2 5.250 1.041 486 2.2 -1.079 133 264 241 805 4. Endokrinologi i.28 -5.8 -43. Pediatrik Am 13.2 10.2 -13.879 orang berbanding 5. Hematologi/Onkologi i. PTj ini juga berperanan dalam menyumbang dan berkongsi kepakaran serta maklumat yang ada dengan sesiapa yang berminat melalui bengkel-bengkel dan simposium yang akan diadakan dari semasa ke semasa.879 Perbezaan % 2.6 26. Jadual 14: Jumlah Kemasukan Pesakit di Wad Pediatrik 2010 Perkara Kemasukan ke wad Bilangan Pesakit 2009 5. Kardiologi i.7 13. Hematologi/Pemindahan Sum-sum Tulang .961 1. bersesuaian dan terkini bagi memenuhi piawaian dan kehendak yang digariskan. ii.8 26. Kawalan Jangkitan 8.3 15.. Neonatalogi 12.

hati dan nutrisi.» colonic» polypectomy»dan sebagainya. Penjagaan dan pemerhatian kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan memerlukan kerjasama dan disiplin yang kuat di antara hospital dan agensi sosial/komuniti yang lain. jururawat. penilaian dan pengurusan kanak-kanak yang mempunyai masalah tumbesaran yang terbantut.2% iaitu seramai 184 orang berbanding 125 orang pesakit pada 2009. Jumlah Sumber:»PTj»Pediatrik 2009 1. Antara prosedur yang dijalankan ialah variceal» banding. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat menurun sebanyak 13.424 1.9 320.152 5. kurang upaya.3 -36. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah menurun sebanyak 40% iaitu seramai 505 orang berbanding 843 orang pesakit pada tahun 2009. Jadual 16: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Perkhidmatan Klinik Komuniti Pediatrik Klinik Perkembangan Pediatrik Jumlah 2010 241 264 505 2009 425 418 843 Perbezaan (%) -43.4 47.530 215 15. Pada tahun 2010 juga bilangan pesakit Perlindungan Kanak-kanak telah meningkat sebanyak 47. pegawai perubatan dan pensyarah serta memberi tunjuk ajar kepada .2 Onkologi iii. Penilaian dan pengurusan kanak-kanak yang memerlukan Perlindungan Kanak-kanak yang disyaki menjadi mangsa dera atau mempunyai risiko tinggi menjadi mangsa dera. kanak-kanak terbiar.528 252 2010 Perbezaan (%) -0. Jadual 17: Statistik Bilangan Pesakit Perlindungan Kanak-kanak Perkhidmatan Jelas/Kemungkinan Penderaan Tidak kepastian Kemalangan/Bukan Penderaan Pemeriksaan Jumlah 2009 106 5 7 7 125 2010 126 21 18 19 184 Perbezaan (%) 18.3% iaitu seramai 725 orang jumlah pesakit berbanding 836 orang pesakit pada tahun 2009.2 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Kardiologi Unit ini bertanggungjawab melaksanakan semua kerja perkhidmatan pesakit termasuk menerima semua rujukan mengenai pesakit jantung kanakkanak dari dalam dan luar hospital yang melibatkan rujukan pesakit remaja dan lepas remaja yang mengidap penyakit jantung kongenital. Kanak-kanak yang dirujuk yang mengalami masalah seperti di atas akan diberikan terapi yang bersesuaian dan ditempatkan di tempat komuniti yang berkaitan untuk tempat perlindungan dan sokongan yang diperlukan.1 17.9 Unit Gastroenterologi dan Hepatologi Unit ini berfungsi menjalankan penyelidikan dan merawat kanak-kanak dengan masalah usus. Thalasemia 16. Memberi latihan dan pengajaran dalam bidang ini kepada penuntut perubatan.72 Laporan Tahunan 2010 Pesakit Luar Pengkhususan Klinik ii.8 -40.1 171. kesukaran pembelajaran dan masalah sosial.0 157.0 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Komuniti Pediatrik Diagnosa.» variceal» sclerotherapy. kanakkanak yang menghadapi masalah atau di dalam keadaan yang bahaya.

687 6. unit ini turut bertanggungjawab menaikkan taraf penyelidikan dalam bidang genetik klinikal dan pengajaran genetik perubatan di kalangan Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit luar yang telah dilihat di klinik telah meningkat sebanyak 2.961 2010 1.528 252 3.8 -0. bekerjasama dengan Childhood»Cancer» Cares» Group untuk memberikan sokongan psikologisosial kepada keluarga pesakit Thalassaemia» Society» of» University» Hospital untuk menyediakan sokongan sosial dan rawatan yang optimum kepada pesakit talasemia dan keluarga mereka.530 215 2. Unit ini juga menyediakan kemudahan Unit Harian Pediatrik untuk pesakit talasemia termasuk transfusi darah.3 Sumber:»PTj»Pediatrik Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Hematologi/ Onkologi Unit Hematologi/Onkologi menerima rujukan dan memberi rawatan pesakit kanser dan hematologi kanakkanak termasuk diagnosis dan rawatan radioterapi incorporating» surgery.250 1.070 orang pesakit pada tahun 2009.731 2010 4. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang telah datang ke unit Rawatan Harian Pediatrik telah meningkat sebanyak 5.9 10.5% iaitu seramai 19 orang pesakit berbanding 19 orang pesakit pada tahun 2009.3% .0 85. Jadual 21: Bilangan Pesakit Yang Menjalani Pemindahan Sel Stem Perkara Sel Stem Autologus Sum-sum Tulang Alogenik Sel Stem Darah Periferal Alogenik Darah Talipusat Adik beradik Darah Talipusat Bukan Adik beradik Jumlah 2009 3 7 0 0 7 19 2010 6 13 1 1 4 17 Perbezaan (%) 100.5% iaitu seramai 7.1 17.5 Untuk tahun 2010 kes baru yang dirawat adalah 116 kes onkologi dan 41 kes hematologi manakala bilangan pesakit yang telah menjalani pemindahan sel stem telah meningkat sebanyak 10. metabolik dan dismorfologi di PPUM dan di Malaysia. Jadual 19: Statistik Perkhidmatan Rawatan Harian Pediatrik Perkara Pesakit Onkologi Pesakit Thalassaemia Jumlah 2009 4.5 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Genetik dan Metabolisme Unit ini merupakan pusat rujukan dalam perkara yang berkait dengan genetik perubatan dan menyediakan perkhidmatan diagnostik klinikal dalam bidang genetik perubatan.212 orang pesakit berbanding 1.030 Perbezaan (%) 2.212 Perbezaan % 13.6 5. pengambilan darah tali pusat untuk pesakit leukemia dan talasemia.030 orang berbanding 2.590 7. kemoterapi. dan pemindahan sum-sum tulang dari seluruh Malaysia.3 % iaitu seramai 1.3 iaitu seramai 3.6 -3.731 orang pesakit pada tahun 2009.070 2010 1. secara umumnya.216 1. Jadual 20: Bilangan Pesakit Luar di Klinik Unit Hematologi/ Onkologi Perkara Klinik Hematologi/ BMT Klinik Onkologi Klinik Thalassaemia Jumlah 2009 1.961 orang pesakit pada tahun 2009.Pusat Perubatan Universiti Malaya 73 pegawai makmal dan pegawai perubatan tentang prosedur ekokardiogram.2 2. Jadual 18: Jumlah Pesakit Unit Kardiologi PTj Pediatrik 2010 Perkara Pesakit Luar Bilangan Pesakit 2009 1.044 2.513 2.7 100 100 -42.103 Perbezaan (%) 11. Menyediakan perkhidmatan kaunseling genetik di klinik pesakit luar dan di wadwad serta menyelaraskan ujian genetik yang sesuai.130 orang pesakit berbanding 6. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dilihat telah meningkat sebanyak 13. Selain daripada itu.

Perkhidmatan bronkoskopi seperti diperlukan untuk rawatan dan diagnosis. •» • c) Lain-lain • Merawat pesakit dengan masalah tidur.1 b) Pesakit Dalam • Kebanyakan pesakit dengan masalah respiratori berada di wad P2 dan P5. Meningkatkan lagi usaha penyelidikan dalam bidang Perubatan Respiratori Pediatrik di Malaysia. Selepas penilaian mereka menjalani sleep» study atau polysomnogram dan dinasihatkan tentang rawatan termasuk tonsillectomy and adenoidectomy (dirujuk ke PTj Otorinolaringologi-ENT) atau Continuous» Positive»Airway»Pressure (CPAP). pegawai perubatan Sarjana Pediatrik serta pendidikan orang ramai berkenaan penyakit genetik ataupun keturunan serta menyokong kumpulan sokongan ibu bapa untuk perbagai sindrom dan Penyakit Jarang Jumpa (rare»disorders). Pesakit dengan masalah alergi juga dirawat. Pegawai Kebajikan. Unit ini juga memberi perkhidmatan “tertiary” kepada pakar kanak-kanak hospital–hospital di Malaysia yang memerlukan perkhidmatan kepakaran Perubatan Respiratori untuk pesakit mereka. Ujian Sweat» Test dijalankan oleh makmal untuk menetapkan diagnosis.4 8. termasuk pesakit dewasa dengan penyakit genetik seperti kanser. Ujian skin»prick»test dijalani di Klinik ENT dan ujian darah specific»IgE dihantar ke makmal luar. Pesakitpesakit dari wad-wad lain terutamanya Wad Rawatan Rapi dan Wad Pembedahan Kanak-kanak dirujuk apabila memerlukan rawatan respiratori. Hanya dua . 1. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada Pegawai Perubatan Sarjana Pediatrik dalam bidang Perubatan Respiratori Pediatrik. Beberapa pesakit cystic» fibrosis dirawat.1% iaitu seramai 827 orang pesakit berbanding 765 orang pesakit pada tahun 2009. Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah meningkat sebanyak 8. Profesor Yap Sufin telah mula bertugas sebagai pakar perunding dalam bidang metabolik di Unit Genetik & Metabolisme di PPUM mulai 15hb Mac 2010. Unit Respiratori Unit ini bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan rawatan untuk pesakit pediatrik dengan masalah penyakit respiratori dan perkhidmatan lanjutan kepada pesakit pediatrik dengan penyakit respiratori kronik. • • d) Rawatan Oksigen/ Ventilasi Di rumah Pada masa sekarang terdapat empat (4) pesakit kanak-kanak yang sedang menjalani non-invasive» home» ventilation. Jadual 22: Bilangan Pesakit di Unit Genetik dan Metabolisme Perkara Kes Klinik (baru) Kes Klinik (susulan) Jumlah 2009 141 624 765 2010 194 633 827 Perbezaan (%) 37. metabolik dan kaunseling genetik dua (2) sesi seminggu untuk menampung bilangan pesakit yang semakin ramai. Unit Genetik dan Unit Respiratori. PPUM ialah salah satu daripada pusat yang memberi perkhidmatan ini terutamanya untuk bayi dengan sokongan pakar Paediatric» Intensivists dan Paediatric»Surgeon. Grand» respiratory» round diadakan pada setiap hari Rabu petang. 2. Unit Gastroenterologi. Pesakitpesakit ini memerlukan rawatan multidisciplinary dengan sumbangan Pegawai Dietetik.74 Laporan Tahunan 2010 mahasiswa perubatan dan kakitangan kesihatan bersekutu. seorang (1) pesakit kanak-kanak menjalani rawatan oksigen di rumah. Fisioterapi.6 1. Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan a) Klinik Pesakit Luar • • PDO5 Klinik Lanjutan (Follow-up) Asma Pediatrik PD18 Klinik Pesakit Baru & Klinik Lanjutan Pesakit Respiratori Kronik Program/ Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Perkembangan dalam perkhidmatan genetik.

Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dilihat telah meningkat sebanyak 15. masalah kardiorespiratori. Klinik Rawatan Khas bagi pesakit-pesakit yang menghadapi penyakit Kekurangan Daya Ketahanan (Primary Immunodeficiency).» birth» asphysia. Membimbing dan mengajar calon-calon lepasan ijazah dalam bidang penyakit jangkitan di mana ia adalah sebahagian dari sukatan pembelajaran untuk program ini.2 % iaitu seramai 1. . Selain daripada itu unit ini turut: • Menerima kes-kes rujukan daripada pengamal dari luar PPUM di mana pesakitpesakit jangkitan dan mereka yang kekurangan daya pertahanan memerlukan menjalani diagnosis dan rawatan khas. Mengurangkan kadar mortaliti serta morbiditi bayi dengan tindakan dan rawatan yang cekap dan sewajarnya. Menerima bayi-bayi rawatan surgikal.1 -8.632 orang pesakit berbanding 1.2 • PPUM dengan memberi pandangan dan nasihat berkaitan program kawalan jangkitan yang dilaksanakan di PPUM.7 Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah menurun sebanyak 5. hypoglycaemia dan jaundis.Pusat Perubatan Universiti Malaya 75 pesakit kanak-kanak sahaja yang akan discaj dari non-invasive»home»ventilation.721 orang pesakit pada tahun 2009.» congenital» abnormalities.7% iaitu seramai 214 orang pesakit berbanding 185 orang pesakit pada tahun 2009.002 1. Membantu pihak PPUM dan PTj Farmasi menubuhkan garis panduan tentang pengawalan dan penggunaan antibiotik dengan bijaksana supaya tidak disalah gunakan oleh staf-staf perubatan. Memberi sokongan dan perkhidmatan dalam wabak penyakit jangkitan. Klinik rujukan dari luar PPUM bagi perkhidmatan diagnostik dan rawatan susulan serta perkhidmatan kepakaran imunologi klinikal dan isu-isu tentang imunisasi dan penyakit Primary»Immunodeficiency.» birth» trauma. Membantu Jawatankuasa Kawalan Jangkitan »Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Rawatan Khas Bayi Unit ini berfungsi : • Memberi rawatan dan penjagaan untuk bayibayi yang pramatang. sama ada dalam institusi PPUM atau bersama dengan pakarpakar di luar institusi ini. berisiko tinggi dan masalah kurang berat badan. Grand» Round diadakan pada hari Rabu petang. Menerima bayi-bayi yang mengalami birth» asphysia. Unit Penyakit Jangkitan Kanak-kanak Unit ini memberikan perkhidmatan asas kepada pesakit-pesakit yang dijangkiti dan juga keskes Kekurangan Daya Pertahanan (Primary» Immunodeficiency)» yang memerlukan perkhidmatan diagnostik dan juga rawatan lanjutan atau khas.721 2010 711 921 1. Melibatkan dalam kegiatan penyelidikan tentang penyakit jangkitan. yang memerlukan • • • • • • • • Memberi nutrisi secara ‘TPN’» (Total» Parenteral» Nutrition) kepada bayi-bayi pramatang dan tenat. e) Pengajaran Pegawai Perubatan Respiratori turut merawat pesakit dengan masalah respiratori di wad dan di klinik. Pelbagai masalah respiratori dibincangkan. Sumber:»PTj»Pediatrik Unit ini juga menjalankan Klinik Rawatan Susulan Khas bagi penyakit-penyakit dijangkiti HIV/AIDS dan TIBI. Jadual 23: Bilangan Pesakit di Unit Respiratori Perkara Respiratori Asma Jumlah 2009 719 1. Jadual 24: Bilangan Pesakit di Unit Penyakit Jangkitan Kanak-kanak Perkara Pesakit Luar 2009 185 2010 214 Perbezaan (%) 15.1 -5.632 Perbezaan (%) -1. seperti wabak SARS dan Avian» Influenza dan pada tahun ini wabak pandemik selesema A(H1N1).

617 2. sembilan (9) unit Syringe»Pump. obesiti dan endokrin am bersama Pakar Pemakanan. Bilangan • . Mendidik masyarakat khususnya kanakkanak dan keluarga untuk mengelakkan diri daripada persekitaran yang boleh menyebabkan kemalangan • Pembelian Peralatan Baru Wad telah menerima peralatan seperti berikut pada tahun 2010 iaitu sepuluh (10) unit Infant»Ventilator. Jururawat Diabetes. 17 13 -23.5% iaitu sebanyak 13 orang berbanding 17 orang pada tahun 2009.9 126 9. Menggalakkan kekerapan lawatan oleh ibu bapa supaya mereka sentiasa mengetahui dan memahami perkembangan dan keadaan bayi mereka dan menggalakkan ibu-ibu memberikan penyusuan susu ibu kepada bayi-bayi.9 Jumlah Bilangan Pendaftaran Kemasukan wad Sumber:»PTj»Pediatrik 25 55 120. Jadual 25: Bilangan Pesakit Unit Rawatan Khas Bayi • • Perkara Jumlah Kemasukan/ Pindah Jumlah hari pesakit (Patient-Day) Purata Masa Di Hospital (Hari) Jumlah Pesakit Memerlukan Ventilasi Purata Masa Ventilasi (Hari) Jumlah Hari Ventilasi Jumlah Berat Badan <1000gm yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap Jumlah 2009 219 4. dua (2) unit Oxygen»Blender dan satu (1) unit Portable»Phsiologic.5 »Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 jumlah kemasukan/pindah masuk pesakit di wad telah menurun sebanyak 11% iaitu seramai 195 orang berbanding seramai 219 orang pada tahun 2009. Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik Fungsi utama Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik adalah bagi memenuhi keperluan pesakit pediatrik yang memerlukan rawatan kecemasan dan melakukan penilaian dan merawat pesakit pediatrik yang mengalami major»and»minor»trauma. fungsi unit ini ialah: • Mendiagnosa. Pakar Perubatan Kesukanan dan Kaunselor Kanak-kanak. Selain itu.3 -0. Mengendali.228 2010 195 4.850 3. • Menyediakan perkhidmatan kaunseling di klinik diabetes. Membuat penyelidikan tentang perkhidmatan trauma dan kecemasan pediatrik. Manakala bilangan pesakit yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap telah meningkat sebanyak 120% iaitu 55 orang berbanding 25 orang pada tahun 2009. Melatih pegawai perubatan dan jururawat dalam bidang trauma dan kecemasan pediatrik. kematian pesakit pula telah menurun sebanyak 23.336 144 1.0 Unit Endokrinologi Unit ini berfungsi sebagai pusat rujukan dalam segala kesihatan dan penyakit berkaitan dengan hormon di kalangan pesakit pediatrik yang berumur dari lahir hingga 18 tahun. membantu dan memberi sokongan dalam program penyelidikan yang dijalankan oleh para doktor dan jururawat. mengurus dan merujuk pesakit pediatrik yang mengalami penderaan seksual dan yang mengalami kecederaan bukan kemalangan.3 Jadual 26: Bilangan Pesakit di Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik Diskripsi laporan 2009 16. Memberi pengajian dan latihan pediatrik endokrin di kalangan mahasiswa perubatan.4 19.605 2010 18.581 20.0 -5.217 Perbezaan (%) -11.7 1.76 Laporan Tahunan 2010 • • Mengawal dan merawat jangkitan infeksi dan infeksi nosocomial. satu (1) unit Medical» Fridge .109 Perbezaan (%) 13.

Saringan neonatal» hipotairoid hypothyroid»screening). Klinik Obesiti dan Klinik Susulan Kanak-kanak yang telah pulih dari kanser.1 -66. rawatan hormon tumbesaran. • Sarjana Pediatrik berkaitan dengan Aktiviti Children’s Cancer Fund (CCF) 2010 Pihak CCF telah menerima banyak sumbangan derma daripada pelbagai kalangan masyarakat dari sektor swasta atau syarikat korporat untuk melaksanakan aktiviti yang telah dirancang. Kings Dairies (M) Sdn Bhd) telah menyumbangkan air minuman dan makanan kepada feeding» programme di Pusat Rawatan Harian Pediatrik dan Klinik Pediatrik Onkologi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 77 pegawai perubatan berkenaan penyakit hormon. CCF telah mengambil 3 keluarga angkat dan menolong 1 keluarga pesakit untuk menyelesaikan separuh bayaran rawatan.411 2010 1. . Wad P6 telah menerima sumbangan berus gigi.221 324 177 25 1. Antara aktiviti yang telah dijalankan: 1. Sabtu dan Ahad.2 23. CCF telah bekerjasama dengan pihak individu dan badan korporat bagi menyambut Tahun Baru Cina. Menyediakan program latihan pengkhususan pediatrik endokrinologi kepada Doktor Pediatrik dari dalam atau luar negara. Menjalani Klinik Endokrin Am. • • Jenis perkhidmatan yang disediakan ialah: • Memberi perkhidmatan klinikal dan rawatan pesakit dalam kepada pesakit pediatrik yang bermasalah hormon. 50 jarum chemoport. Menjalan dan meningkatkan taraf penyelidikan dalam bidang pediatrik endokrin.411 orang pada tahun 2009.747 Perbezaan (%) 26. 4. thyrosin dan sex hormon Memberi pembelajaran diabetes di kalangan pesakit diabetes dengan mengelolakan Kem Diabetes.747 orang pesakit berbanding 1.6 48. 2. Aktiviti Patient-Centered»Activities»On»The» Ward CCF telah bekerjasama dengan pihak CARES dengan menganjurkan beberapa aktiviti untuk pesakit pada setiap hari Rabu.8 Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit telah meningkat sebanyak 23. 7 unit Hickman» catheters. Pusat Rawatan Harian Pediatrik pula telah menerima 1 unit penimbang berat. Sumbangan derma untuk melengkapkan Unit Pediatrik Onkologi. 3.» Feeding»Programme Syarikat (Yeo Hiap Seng (M) Berhad. Sokongan dari ahli keluarga pesakit. 20 biji bantal . Walau bagaimanapun. (neonatal» • • • • Rawatan Hormon Tumbesaran (Growth» Hormone»Treatment»Programme) Menyediakan perkhidmatan pembelajaran tentang diabetes.1 26. hydrocotison . Mempertingkatkan pembelajaran rawatan hormon di kalangan ibu bapa pesakit yang bermasalah hormon. keutamaan aktiviti tabung adalah untuk menyediakan tempat penginapan yang selesa dan cukup untuk pesakit dan keluarga pesakit. • Jadual 27: Bilangan Pesakit Unit Endokrinologi Perkara Endokrin Am Diabetes Obesiti Endokrin/Onkologi Jumlah 2009 968 256 113 74 1. CCF juga menolong menguruskan bayaran pengebumian 1 keluarga yang telah kehilangan pesakit akibat kanser. Pada tahun ini. 10 unit IV»Drip»Stand»dan 3 troli. Klinik Diabetes.8% iaitu sebanyak 1. Hari Raya Puasa dan Sambutan Krismas/Tahun Baru bersama pesakit dan keluarga.

dan aktiviti pemulihan psikiatri. » Program Seminar Kesihatan Mental Wanita Seminar satu (1) hari telah diadakan pada 8 Disember 2010 di Dewan Sekapur Sirih. Seramai 180 peserta dari kalangan staf PPUM. psikiatri remaja dan kanak-kanak. Sepanjang tahun 2010. menjalankan kajian berkaitan dengan penyakit psikiatri dan memberi pendidikan psikiatri kepada umum. Peserta telah dimantapkan dengan ilmu berkaitan dengan kesihatan mental wanita yang berkaitan dengan emosi selepas bersalin. dalam mendidik dan membesarkan anak-anak serta Forum Pengurusan Penderaan Domestik Ke Atas Wanita. Aktiviti-aktiviti ini kebanyakannya dijalankan oleh pasukan jururawat yang diketuai oleh Ketua Jururawat dan Jurupulih Carakerja. PPUM. Peserta seramai 35 orang adalah terdiri dari staf Wad Psikiatrik. Sepanjang tahun 2010. beberapa aktiviti baru dapat di jalankan dengan jayanya iaitu: » Bengkel Pengendalian Pesakit Psikiatri Agresif Bengkel tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 sesi di Bilik Persidangan Klinik Psikiatrik Remaja dan Kanak-kanak. Unit Psikiatri Remaja dan Kanakkanak serta Pusat Harian Psikiatri dan Pemulihan Carakerja. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan melibatkan pesakit dalam. Unit Psikiatri Remaja dan Kanak-kanak menjalankan 3 aktiviti iaitu Program CERIA. pesakit luar.78 Laporan Tahunan 2010 PTJ PERUBATAN PSIKOLOGI PTj ini berfungsi memberikan perawatan pesakit yang mengalami masalah psikiatri. gangguan psikoseksual dan masalah perkahwinan. psikiatri penagihan. psikiatri pemulihan dan psikiatri geriatrik. Sepanjang tahun aktiviti yang sama berjalan serentak iaitu kemasukan pesakit mental ke wad. Trauma & Kecemasan dan Pengawal Keselamatan. Presentation»On»Sex»Offenders»In»Malaysian»Prison dan Aspergers»Group. ahli-ahli Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan telah hadir. pemeriksaan dan rawatan susulan di klinik pesakit luar dan unit remaja & kanak-kanak. Perkhidmatan yang diberikan merangkumi rawatan psikiatri am. .

‘UM Community» Health» Awareness» Programme’ yang diadakan dapat memberi maklumat kepada masyarakat serta pemeriksaan kesihatan percuma yang diberi dapat memupuk kesedaran betapa pentingnya penjagaan kesihatan. Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh Jabatan ini ialah • Forum ‘Low» Back» Pain’ yang dianjurkan dapat memberi pengetahuan serta informasi kepada orang ramai mengenai penyakit ini. Jadual 28: Jenis Pembedahan Mengikut Disiplin Perkara Surgeri Am Elektif Urologi Surgeri Neuro Surgeri Plastic Surgeri Pediatric Surgeri Kardiothorasik Jumlah 2009 1036 710 283 123 414 137 2703 2010 2312 812 713 301 555 214 4907 Perbezaan (%) 123 14.905. Klinik susulan dan Klinik Payudara Surgeri Kardiothorasik iii) Surgeri Neuro iv) Surgeri Pediatrik v) Surgeri Plastik vi) Surgeri Urologi yang terdiri daripada Program Renal» Transplant. PTj Surgeri telah membuat pembelian peralatan Laparoscopic» System» with» Harmonic»Scalpel»»yang»bernilai»RM»1. Sumber:»PTj»Surgeri Community»Health»Awareness»Programme»(6»–»7»Mac»2010) . Perkhidmatan Litotripsi» dan Perkhidmatan Urodynamics» Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan ialah Manometry» Measurement» dan prosedur baru yang diperkenalkan ialah Botox»Injection»dan»Obesity»Surgery.000.5%. Pembelian Peralatan Baru Pada tahun 2010.00.5 • Pada tahun 2010 seramai 4907 pesakit telah menjalani pembedahan berbanding 2703 orang pada tahun 2009 yang merupakan peningkatan sebanyak 81.3 151 144 34 56 81.Pusat Perubatan Universiti Malaya 79 PTJ SURGERI PTj Surgeri bertanggungjawab memberi perkhidmatan klinik seperti berikut: i) ii) Surgeri Am yang terdiri Klinik pesakit baru.

Aktiviti PTj Surgeri Ortopedik telah menganjurkan 12 kursus yang melibatkan penyertaan calon-calon dari dalam dan luar negara .000. perkhidmatan klinikal dan pentadbiran bagi memastikan semua urusan dapat dilaksanakan dengan berkesan di Pusat Perubatan Universiti Malaya. The Present & Future Exeter Hip Course ACL Double Bundle Reconstruction Workshop Cadaveric Arthroplasty Course ( UMMC in Collaboration with University Chieng Mai. Pembedahan Pemanjangan dan Rekonstruksi Anggota (LLRS). Klinik Ortopedik Pediatrik. Pembedahan Onkologi Ortopedik. Klinik Pemanjangan Anggota Dan Rekonstruksi (LLRS). Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nama Kursus Course on Medical Publication For Clinicians UM Spine Course 2010 Percutaneous Pedicle Screw Stabilization System Spine Course Instructional Course 2010 Approaches to Lower Lim Limb Salvage Surgery Limb Deformity Correction Course Hand and Microsurgery Course Orthopaedic Trauma Course Cell & Tissue Banking in Malaysia . Pesakit Dalam dan Pembedahan yang merangkumi Klinik Skoliosis. Pembedahan Trauma. Klinik Pembedahan kaki dan Buku Lali. Pembedahan Ortopedik Pediatrik. Pembedahan Spinal Pembedahan Kecederaan Kesukanan. Klinik Am Ortopedik dan Klinik Ortopedik Pediatrik. Pembedahan Tangan Dan Rekonstruktif Mikrosurgeri. 7 penyelidikan dan 12 penerbitan sepanjang tahun 2010. sendi punggung dan buku lali. Klinik Spinal. Pembelian Peralatan Baru PTj Surgeri Ortopedik telah membeli sebuah peralatan baru iaitu Universal»Driver» yang berharga RM35. penyelidikan. Thailand) AO Trauma Paediatric Fracture Management Course 2010 Tarikh 16-17 Jan 2010 7 Januari 2010 1 – Mac 2010 15 – 16 Mei 2010 7 – 9 Jun 2010 28 Julai 2010 20 – 23 Julai 2010 8 – 9 Ogos 2010 12 – 13 Ogos 2010 21 – 23 Sept 2010 .80 Laporan Tahunan 2010 PTJ SURGERI ORTOPEDIK PTj Surgeri Ortopedik bertanggungjawab menjalankan urusan di dalam bidang pengajaran. Manakala bagi perkhidmatan pembedahan pula menjalankan Pembedahan Rekonstruksi Sendi Dewasa. Klinik Ortopedik Kesukanan. Klinik Rekonstruktif Sendi Dewasa (Atroplasti). Pembedahan Kaki Dan Buku Lali. Klinik Onkologi. Dengan adanya peralatan tersebut pembedahan yang melibatkan surgery arthroscopy untuk sendi bahu. Pembedahan Rekonstruksi atau Penyambungan Tulang Selepas Trauma.00 bagi melancarkan lagi urusan Pembedahan Kaki dan Buku Lali (Foot» &» Ankle). Klinik Anggota Atas Dan Rekonstruksi Mikrosurgeri . PTj ini memberikan perkhidmatan kepada Pesakit Luar. sendi tangan.

ujian Mantoux dan pengajaran suntikan insulin untuk pesakit diabetes. Klinik Keluarga.1 Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh PTj ini ialah Program Wellness»UMMC»Bladder»Weekend pada 19 hingga 20 Jun dan di tingkat bawah klinik RUKA.S].6 Perbezaan (%) -1.846 1.540 520 83596 Perbezaan (%) 50.3 34. Hanya pesakit-pesakit yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan diserapkan ke klinik ini dari Klinik Am.098 513 -21. Jadual 29: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Jumlah Pesakit Perkara Klinik Rawatan Utama Perawatan Di Rumah (Jumlah Lawatan) Jumlah 2009 139. pembalutan.974 137.6 » Klinik Keluarga Menawarkan penjagaan berterusan kepada pesakit dan keluarga mereka.D. Perkhidmatan Perawatan Di Rumah dan juga Klinik K. Dewasa Sihat) Di antara perkhidmatan yang disediakan ialah Klinik Child»Health»Developmental»Assessment.611 -1. Pesakit yang layak mendapatkan perkhidmatan ini perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan.9 139. rawatan untuk pesakit Tibi.317 657 2010 137.D. » Klinik KIDDS (Kanak–Kanak.5 6.162 58. Scientific»Writing»Workshop» yang diadakan pada 2-4 Julai 2010 dan Asia»Pasific»Primary»Care»Research»Conference yang diadakan pada 4-5 Disember 2010.S. » Perkhidmatan Perawatan Di Rumah Perkhidmatan ini disediakan bertujuan untuk meningkatkan kualiti kehidupan pesakit melalui usaha-usaha yang membolehkan mereka keluar hospital lebih awal.O.I. Imunisasi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 81 PTJ PERUBATAN RAWATAN UTAMA PTj Perubatan Rawatan Utama mengendalikan perkhidmatan klinikal untuk pesakit luar di Pusat Perubatan Universiti Malaya melalui Klinik Am. Di antara perkhidmatan yang disediakan termasuk pencegahan kudis.133 1.7 17. Di antara perkhidmatan yang disediakan oleh PTj ini ialah: » Klinik Am Menawarkan perkhidmatan pesakit luar untuk pesakit baru yang datang tanpa surat rujukan atau dengan surat rujukan atau pesakit lama yang datang dengan janji temu susulan dan masalah baru. Sumber:»PTj»Perubatan»Rawatan»Utama Jadual 30: Bilangan Pesakit Mengikut Perkhidmatan di Klinik KIDDS Jumlah Pesakit Perkara Child Health/Developmental Assessment Imunisasi Rawatan Pesakit Tibi (bilangan kedatangan pesakit) Ujian Mantoux Pengajaran suntikan insulin untuk Pesakit Diabetes Jumlah Sumber:»PTj»Perubatan»Rawatan»Utama 2009 85 13. mendapatkan pemulihan yang lebih baik dan mengelakkan daripada perlunya jagaan krisis. dan penukaran tiub ‘NG’.7 13.383 386 73862 2010 128 12. Imunisasi.5 11.T.275 69. . Direct Oral Theraphy Supervision [D.

82

Laporan Tahunan 2010

PTJ ANESTESIOLOGI
PTj Anestesiologi memberikan perkhidmatan perawatan seperti yang berikut: i) ii) Memberi perkhidmatan perawatan anestesia dan rawatan rapi yang bermutu tinggi kepada pesakit luar dan dalam Memberi pengajaran dan latihan kepada pelajar-pelajar perubatan bagi memenuhi keperluan negara

iii) Memberi pengajaran kepakaran dan latihan kepada graduan lepas ijazah anestesiologi iv) Bertindak sebagai pusat rujukan bagi masalah-masalah rawatan dalam bidang anestesiologi dan rawatan rapi. v) Menjadi pusat pelajaran untuk latihan dalam bidang anestesiologi bagi pakar anestesiologi, pegawai perubatan dan masyarakat

Perkhidmatan yang disediakan
i) ii) Perkhidmatan Bedah. Anestesia dalam Dewan iv)» Anestesia dan Conscious» Sedation dalam Dewan Bedah Pergigian. v) Unit Rawatan Rapi (ICU). vi)» Post» Anaesthesia» and» Surgery» Care» Area» (PASCA). vii)» Acute»&»Chronic»Pain»Service. viii)»Clinical»Skills»Laboratory.

Perkhidmatan Anestesia di luar Dewan Bedah merangkumi Pengimejan BioPerubatan (termasuk Perubatan Nuklear), Onkologi dan Endoskopi

iii) Obstetrik Anestesia & Analgesia

Prosedur Epidural sedang dilakukan oleh Pakar Bius

Jadual 31: Bilangan pesakit yang memerlukan Acute Pain Service Perkhidmatan PCA (Patient Controlled Analgesia) Epidural Block (Chronic Pain) 2009 852 346 22 2010 798 369 Perbezaan (%) -6.3 6.6 -

Pusat Perubatan Universiti Malaya

83

Perkhidmatan Pain Clinic Intra Tracheal Morphine Lain-lain Jumlah

2009 230 41 53 1,544
Sumber:»PTj»Anestesiologi

2010 308 88 29 1,592

Perbezaan (%) 33.9 114 -45 3.1

Pada tahun 2010, jumlah pesakit yang menerima bius am di luar Dewan Bedah menurun sebanyak 6.8% iaitu hanya 1,381 orang pesakit berbanding 1,482 orang pada tahun 2009. Manakala bilangan pesakit yang telah menerima perkhidmatan anestesiologi pula adalah seramai 8,291 orang. Jadual 32: Bilangan Pesakit Yang Menerima Perkhidmatan Bius Am di Luar Dewan Bedah Perbezaan (%) -7.4 -9.7 -3.7 3.7 -6.8

PTj/Unit ECT Wad 5A + 5B Radiologi Onkologi Endoskopi Jumlah

2009 1,068 227 79 108 1,482
Sumber:»PTj»Anestesiologi

2010 988 205 76 112 1,381

Jadual 33: Bilangan Perkhidmatan Anestesiologi Mengikut Kes Jenis Anestesia Elektif Kecemasan OBST OT Jumlah GA 2,817 1,889 89 4,795 LA 319 122 441 ALA 162 26 188 Epidural 13 103 43 159 Spinal 743 879 649 2,271 CSE 94 20 57 171 Block Cases 59 207 266 Jumlah 4,207 3,246 838 8,291

Sumber:»PTj»Anestesiologi

Perkhimatan Unit Rawatan Rapi
Kadar kemasukan pesakit bertambah sebanyak 7.6% jika dibandingkan dengan tahun 2009 iaitu seramai 699 pesakit pada 2010. Pertambahan ini disebabkan bilangan pesakit yang memerlukan rawatan mesin bantuan pernafasan bertambah. Jadual 34: Statistik Pesakit Unit Rawatan Rapi Keterangan Pindah Masuk Pindah Keluar/Kematian Ventilasi 2009 646 641 487 2010 699 691 514 Perbezaan (%) 7.6 7.2 5.2

Sumber:»PTj»Anestesiologi

84

Laporan Tahunan 2010

PTJ OTORINOLARINGOLOGI
PTj Otorinolaringologi menawarkan perkhidmatan perundingan, pemeriksaan telinga, hidung dan tekak, endoskopi dan diagnostik, serta perawatan dan pembedahan berdasarkan maklumat terkini dan perawatan termaju. Hasil objektifnya adalah untuk mengurangkan kadar morbiditi dan mortaliti penyakit telinga, tekak, hidung, barah leher dan kepala. Terdapat empat unit utama di bawah PTj Otorinolaringologi iaitu Unit Pertuturan, Unit Audiologi, Unit Electronyseamusgraphy (ENG) dan Unit Pembedahan & Wad. Manakala klinik Otorinolaringologi yang dikendalikan oleh pakar terbahagi kepada Allergic»Clinic, NPC»Clinic, Neuro»Otology»Clinic, Voice»Clinic» dan Head»&»Neck»Clinic.»

Unit Pertuturan
Menjalankan penilaian dan diagnosis pesakit yang mempunyai masalah komunikasi, memberi terapi pertuturan dan bahasa yang efektif. Unit ini juga memberi kaunseling nasihat dan panduan kepada pesakit dan ahli keluarga bagi meningkat keupayaan komunikasi serta menjalankan terapi berkumpulan kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah komunikasi tertentu dalam pertuturan.

Jadual 35: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Masalah Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jenis Masalah Masalah lambat berbahasa Masalah suara Laringektomi Rekah Bibir Lelangit Strok / Neurologi Masalah pelat Masalah Pendengaran Gagap 2009 Diagnosis 264 52 6 75 60 60 40 24 581 Terapi 864 120 24 156 110 132 72 52 1530 271 55 5 76 25 70 45 30 577 2010 Diagnosis Terapi 874 125 20 155 90 140 81 62 1547

Jumlah

Sumber»:»PTj»Otorinolaringologi

Bilangan pesakit Laringektomi adalah kurang kerana tiada kes rujukan. Bilangan pesakit strok menurun pada tahun 2010 kerana kes-kes tersebut dirujuk kepada Jurupulih Pertuturan di bahagian Perubatan Pemulihan yang mengendalikan masalah pesakit strok yang juga mengalami masalah penelanan.

Unit Audiologi
Unit ini mendiagnosis masalah pendengaran pada kanak–kanak dan dewasa, saringan pendengaran untuk pengesanan kecacatan pendengaran awal pada neonat dan kes-kes yang berisiko tinggi. Unit ini juga membuat penilaian memilih dan pemulihan alat bantu pendengaran serta latihan audiotori. Memberikan nasihat mengenai pemakaian dan penjagaan alat bantu pendengaran serta pemilihan calon implan dan pemetaan koklear

Pusat Perubatan Universiti Malaya

85

Jadual 36: Pesakit Dewasa dan Kanak-kanak 2009 Pesakit Kes Baru Kes Lama Jumlah Dewasa 2417 562 2979 Kanakkanak 445 365 810 Jumlah 2862 927 3789 Dewasa 2402 757 3159 2010 Kanakkanak 553 314 867 Jumlah 2955 1069 4024

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Pada tahun 2010, kehadiran pesakit dewasa dan kanak-kanak terus mengalami peningkatan iaitu sebanyak 6.2%. Seramai 4,024 pesakit telah menjalani rawatan berbanding 3,789 orang pesakit pada tahun 2009. Dijangkakan pada tahuntahun akan datang kenaikan jumlah pesakit akan berlaku memandangkan unit ini telah memulakan perkhidmatan percubaan alat bantu pendengaran serta acuan telinga bagi pesakit yang telah disahkan memerlukan alat bantu pendengaran pada penghujung tahun 2009. Buat masa ini, perkhidmatan percubaan alat bantu banyak dilakukan pada kanak-kanak serta pesakit yang memohon bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat serta pesara kerajaan. Jadual 37: Pembahagian Pesakit Dewasa Mengikut Jenis Gangguan Pendengaran Bil 1 2 3 4 Jenis Kehilangan pendengaran sensorineural Kehilangan pendengaran konduktif Kehilangan pendengaran bercampur Pendengaran biasa Jumlah 2009 1593 503 404 793 3293 2010 1845 538 391 678 3452

Jadual 38: Pembahagian Pesakit Kanak-kanak Mengikut Jenis Gangguan Pendengaran Bil 1 2 3 4 Jenis Kehilangan pendengaran sensorineural Kehilangan pendengaran konduktif Kehilangan pendengaran bercampur Pendengaran biasa Jumlah 2009 188 214 24 377 803 2010 191 266 26 383 866

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Pesakit yang mengalami gangguan pendengaran juga mengalami peningkatan. Bagi pesakit dewasa berlaku peningkatan sebanyak 4.8 % iaitu 3,452 pesakit pada tahun 2010 berbanding 3,293 orang pada tahun 2009. Manakala bagi pesakit kanakkanak berlaku kenaikan 7.8% menjadikan jumlah pesakit sebanyak 866 orang berbanding 803 orang pada tahun 2009. Jadual 39: Jumlah Pesakit Mengikut Ujian Audiologi (Khas) Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Ujian Impedans Akustik Penilaian Alat Bantu Pendengaran Memilih Alat Bantu pendengaran untuk memasang Ujian Brainstem Evoked Response Audiometry Ujian Otoacoustic Emission (OAE) Ujian Implan Koklea Jumlah 2009 2314 451 334 198 344 90 3731 2010 2088 456 343 151 352 61 3451

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

86

Laporan Tahunan 2010

Manakala pesakit yang menjalani ujian Audiologi Khas mengalami pengurangan sebanyak 7.5% iaitu 3451 pesakit pada tahun 2010 berbanding 3731 pesakit pada 2009.

Unit Electronyseamusgraphy (ENG)
Perkhidmatan yang disediakan di unit ENG ialah ujian Balance» Quest» Posturography» for» Sensory» Organization» Tests,» Full» ENG» (Electronystagmography)»Testing»dan Air»Caloric» testing.» Electronystagmography» (ENG) adalah ujian diagnostik untuk merakam gerakan tidak terkawal dari mata disebabkan oleh keadaan yang dikenali sebagai nystagmus. Ujian ini juga boleh digunakan untuk mendapatkan diagnosis penyebab vertigo, pening atau masalah keseimbangan dengan menguji sistem vestibular pesakit. Jadual 40: Statistik Pesakit Menjalani Ujian di Unit ENG Perkara Pesakit Jumlah 2009 8 8 2010 30 30

keseluruhan pesakit yang dirujuk untuk ujian ENG adalah sedikit berbanding kapasiti makmal ENG yang mampu menjalankan ujian lebih daripada jumlah tersebut. Hanya ujian ENG menggunakan electrode»recording»yang boleh dijalankan kerana peralatan video» recording mengalami masalah. Jadual 41: Pesakit Dewasa dan Kanak-kanak Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah 2009 Kemasukan 103 129 125 139 107 121 144 125 110 117 111 99 1430 0 1 3 2 5 1 1 2 0 0 0 0 15 72 80 100 91 71 76 87 89 83 83 72 77 981 2010 Kematian 1 1 3 4 0 0 0 1 1 2 2 3 18

Kematian Kemasukan

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Berlaku pertambahan jumlah pesakit pada tahun 2010 kerana unit ini telah mendapat makmal baru yang beroperasi di PTj Otorinolaringologi. Jumlah

PTj Otorinolaringologi telah menganjurkan satu bengkel, sepuluh penyelidikan dan sebelas buah penerbitan sepanjang tahun 2010.

Prof»Madya»Dr.»Rahmat»Omar»telah»memenangi»anugerah»2»pingat»emas»dan»1»pingat»perak»di»Seoul»International» Invention»Fair»(»SIIF)»2010,»South»Korea»

471 27.875 73.645 45.779 Pesakit Dalam Bil Kehadiran Bil Rawatan (Unit) 3. Pemulihan Pertuturan. Pemulihan Anggota.268 76. Program/Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan Program baru telah diperkenalkan bagi memperluaskan skop dan kualiti perkhidmatan di Bahagian Perubatan Pemulihan Anggota iaitu: Perkhidmatan Khusus ‘Lymphodema» Management‘ yang berkesan dan terperinci untuk kes-kes barah payu dara yang dirujuk dari Klinik Surgeri.443 727 196 27. Margaret Leow Poh Gaik telah perkenalkan Program Pemulihan Pesakit-pesakit» Lymphodema pada bulan Disember 2009.405 (%) 13.630 916 111 36. Bahagian Pemulihan Cara kerja dengan kerjasama Pakar Bedah Plastik.213 384 42.027 174 10.254 unit rawatan. PPUM.583 27. Jabatan Perubatan Pemulihan terdiri dari 5 bahagian perkhidmatan iaitu Pemulihan Cara kerja.520 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan *1 sesi= 30 minit rawatan .6 76. Jurupulih Perubatan Cara kerja terlibat secara aktif dalam memberi ceramah dan menyediakan pakaian tekanan pesakit-pesakit Lymphodema» yang menghadapi masalah bengkak anggota yang berterusan.» Malmo.431 44.874 38. Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan telah mula beroperasi pada bulan Julai 2010 setelah mendapat seorang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) U41.957 1. Jadual 42: Statistik Keseluruhan Pesakit 2010 Bahagian Pemulihan Cara Kerja Pemulihan Anggota Bengkel P& O Bengkel Kerusi Roda Jumlah Jumlah Pesakit 2009 9.181 2010 10.405 manakala rawatan am dan khusus yang diberikan kepada pesakit adalah sebanyak 194. PTj ini juga menjadi tapak pengajaran bagi pelbagai bidang perubatan dan kesihatan sekutu yang berkaitan dengan Perubatan Pemulihan. Bengkel Prostetik & Ortotik dan Bengkel Kerusi Roda.260 17. Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan memberi khidmat rawatan kepada pesakit Dalam/Luar seperti Penilaian dan Pengendalian Masalah Pertuturan.8 3.1 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Jadual 43: Statistik Pesakit Mengikut Kategori Pesakit Dalam & Pesakit Luar Pesakit Luar Jenis Rawatan Pemulihan Cara kerja* Pemulihan Anggota* Bengkel Prostetik & Ortotik Bengkel Kerusi Roda Jumlah Bil Pesakit 9.»Lund»University. Susulan dari lawatan kerja ke Department» of» Plastic»and»Reconstructive»Surgery.303 120. Dr. Bahasa dan Komunikasi (Dewasa) Penilaian serta Pengendalian Masalah Penelanan (Dewasa).» Sweden.Pusat Perubatan Universiti Malaya 87 PTJ PERUBATAN PEMULIHAN PTj Perubatan Pemulihan menyediakan khidmat rawatan klinikal perubatan pemulihan secara komprehensif dan holistik.329 399 54. PTj ini juga berperanan sebagai nadi projek penyelidikan dan perkembangan dalam bidang Perubatan Pemulihan.524 25.626 Bil Kehadiran Bil Rawatan (Unit) 24.838 26.734 Bil Pesakit 1.3 -1.578 9.» Skane» University» Hospital. Pada tahun 2010 bilangan pesakit luar dan pesakit dalam di Jabatan Perubatan Pemulihan adalah sebanyak 38.5 6.470 901 196 38.

8 100 56.967 782 1.4 2 8. ini menunjukkan peningkatan sebanyak 15.366 % 15.553 91.643 551 803 29.8 2.487 4.8%.8 60.178 bilangan rawatan.066 78.3 »Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Sebanyak 104.7 -32. Bengkel Terlindung Penilaian Pra-Memandu Wheelchair Seating & Positioning Terapi Kardiak Jumlah Bil Pesakit 2009 1.538 Bil Rawatan 2010 10.0%.524 sepanjang tahun 2009.723 2.88 Laporan Tahunan 2010 STATISTIK BAHAGIAN PEMULIHAN PERUBATAN CARAKERJA Jadual 44: Statistik Rawatan Khusus Jenis Rawatan Pemulihan Neurologi Dewasa Pemulihan Tangan & Anggota Atas Pemulihan Kecederaan Spinal Pemulihan Luka Terbakar Pemulihan Perkembangan Neurologi Kanak-kanak Pemulihan Geriatrik Pemulihan Amputasi Pemulihan Penempatan Pekerjaan Pemulihan Psiko.838 orang dibandingkan dengan seramai orang 9.438 421 975 12710 % -76.895 1. Kanak-kanak/Remaja Pemulihan Psiko.9 2009 946 1.7 11.5 14 38.4 112.251 modaliti rawatan telah diberikan secara menyeluruh bagi khidmat klinikal pesakit dalam dan luar Bahagian Pemulihan Perubatan Anggota .006 305 321 1. Jabatan Perubatan Pemulihan.7 16.260 % 12.159 287 295 1.568 3.811 17. 90.8 8.470 jumlah pesakit.990 2.7 2009 8.767 2.5 -29.170 lawatan/kehadiran pesakit.725 3. Pusat Harian Pemulihan Psiko. Jadual 45: Statistik Rawatan Am Jenis Rawatan Pemulihan Ortopedik Am Pemulihan Perubatan Pemulihan Surgikal Pemulihan Psiko.6 76.2 45.264 25.517 782 410 132 279 395 104 85 62 353 8.971 1.9 256.054 8.421 24.6 13.302 354 8.9 -8. 66.4 39.3 -3.5 -36.300 350 5.9 -25 100 6.076 unit rawatan pesakit telah diberikan secara menyeluruh bagi khidmat klinikal (Rawatan Khusus dan Am) Bahagian Pemulihan Cara kerja sepanjang tahun 2010.5 17.6 -1.675 8.4 24. Ia telah meningkat sebanyak 13.1 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Sebanyak 26.9 31.8 19.7 101. Sekiranya ia dibandingkan dengan 90.6 1.7 32. .2 33.1 -16.598 561 0 11974 Bil Rawatan 2010 220 2.811 798 444 127 287 362 145 106 125 483 9.8 -54.518 2010 1.425 253 139 1.7 -60. Wad Psikiatrik Pemulihan Reumatologi Pemulihan Penggantian Sendi Jumlah Bil Pesakit 2009 144 337 37 290 198 0 1006 2010 51 596 132 466 133 200 1578 % -64.7 43. dan 151.850 887 4.602 267 8.6 36.9 -2.512 rawatan sepanjang tahun 2009. Manakala jumlah pesakit yang telah dirawat sepanjang tahun 2010 adalah seramai 10.029 408 145 1.

Majlis pelancaran kerjasama ini telah diadakan pada 2hb Oktober 2010 dan Dr Julia Patrick Engkasan. Jabatan Perubatan Pemulihan telah mewakili Pengarah PPUM merasmikan majlis ini.4 129. Walau bagaimanapun beberapa peralatan perubatan baru telah dibeli pada 2009 tetapi peralatan tersebut diperoleh pada 2010 iaitu 2 unit Sonopuls»692V»(Interferential»With»Static» US)/Tens»Elpha»11»3000. Pemangku Ketua.Pusat Perubatan Universiti Malaya 89 Jadual 46: Statistik Rawatan Ke Rumah Pesakit/Tempat Kerja/Sekolah Jenis Rawatan Lawatan Jumlah Bil Pesakit 2009 17 17 2010 39 39 % 129. Program Mendapatkan Lesen Memandu Orang Kurang Upaya .4 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Pembelian Peralatan Baru Jabatan Perubatan Pemulihan tidak membeli sebarang peralatan baru pada 2010 disebabkan kekangan kewangan PPUM.4 129. 4 unit Pneumatic»Strength» Equipment» dan 1 unit Compressor» untuk Pneumatic» Strength»Equipment. Jabatan Perubatan Pemulihan.4 2009 17 17 Bil Rawatan 2010 39 39 % 129. Pusat Perubatan Universiti Malaya dan Metro» Driving» Academy» Sdn Bhd telah bekerjasama menganjurkan Program Mendapatkan Lesen Memandu Orang Kurang Upaya.

seorang wakil daripada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli.1 -5. Cameron Highlands dan lebih kurang 80 orang penduduk perkampungan orang asli Kampung Sungai Ruil. Kampung Sungai Ruil.1 -7. Cameron Highlands Jadual 47: Peralatan Dibekalkan Bilangan Pesakit Jenis Rawatan Splint Pressure Garment Alat Bantuan Adaptasi Jumlah 2009 928 101 10 1039 2010 930 97 14 1041 Perbezaan % 0. Program Amal di Perkampungan Orang Asli. Program ini telah disertai oleh seramai 70 ahli keluarga Jurupulih Perubatan Cara Kerja.2 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan . Cameron Highlands.2 2009 1112 225 26 1363 Bilangan Rawatan 2010 1033 212 20 1265 Perbezaan % -7.2 -4 40 0. Program Amal ini merupakan tanda keprihatinan staf Bahagian Pemulihan Perubatan Cara kerja dalam menunaikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat yang memerlukan melalui aktiviti bersama penduduk kampung serta sumbangan ikhlas semasa program dijalankan.8 -23. Pahang pada 16 Oktober 2010. Kampung Sungai Ruil.90 Laporan Tahunan 2010 Manakala warga kerja Bahagian Pemulihan Perubatan Carakerja. Jabatan Perubatan Pemulihan telah berjaya melaksanakan Program Amal di Perkampungan Orang Asli.

Program Diploma Radiografi. Terapi Zevalin Sinar Beta Yttrium-90 dan Limfoma Hodgkin Sel B. 2.041 501 4. Lakrimal dan Salivari. 5. Pengimejan Khas dan Perubatan Nuklear.659 560 4. Pulmonari. Magnetic» Resonance» Imaging (MRI). PTj Pengimejan Bio-Perubatan menjalankan Program Sarjana Radiologi.021 141. Pemeriksaan Pengimejan Pankreatografi Kolangio Retrogred Endoskopik (ERCP).4 7. 7.8 -7. Gastrousus dan Hepatobiliari. Urografi Intravena (IVU).637 19.473 17.9 6. Jenis Perkhidmatan yang disediakan ialah Radiografi Am. Jadual 48: Jumlah Pesakit Mengikut Jenis Pemeriksaan Bil 1. Infeksi dan Onkologi. Prosedur Litoripsi dan Prosedur Invasif Minimal. Pengimejan Dewan Bedah. Angiogram X-Ray Am Imbasan Tomografi Berkomputer Floroskopi Mamogram Pengimejan Resonans Magnetik (MRI) Perubatan Nuklear Ultrasound Jenis Pemeriksaan 2009 1. Terapi Sinar Beta Strontium-90 Pytergium. Rawatan terapeutik pula meliputi Terapi Radioiodin-131 dos rendah untuk tirotoksikosis. Program Sarjana Sains Perubatan (Fizik). Kardiovaskular. Sistem Saraf Pusat.069 5. Program Sarjana Muda Pengimejan Perubatan dan Program Sarjana Muda Sains Biomedikal serta menjalankan penyelidikan baru dengan menggunakan teknologi pengimejan dan intervensi minimal terkini. Sebagai sebuah hospital pengajaran.8 4. Densitometri Mineral Tulang dan lain-lain kajian.997 4.7 % iaitu seramai 196. Perubatan Nuklear merangkumi perkhidmatan diagnostik dan rawatan terapeutik.788 18.5 -11.7 Jumlah Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang mendapat perkhidmatan pengimejan telah menunjukkan perbezaan peningkatan sebanyak 6.723 4.4 10. Pengajian Floroskopi/Barium. Pengimejan Khas terdiri daripada Imbasan Tomografi Berkomputer (CT Scan).128 Perbezaan % 14.997 orang pesakit pada tahun 2009. Perkhidmatan diagnostik meliputi Tiroid dan Paratiroid.477 196. 3. 6. .128 orang berbanding 182. 8.729 131. Angiografi.150 182.5 12. Kardiografi. 4. Skeletal.Pusat Perubatan Universiti Malaya 91 PTJ PENGIMEJAN BIO-PERUBATAN PTj Pengimejan Bio-Perubatan memberi perkhidmatan pengimejan diagnostik dan terapeutik serta intervensional kapada pesakit termasuk dalam bidang Perubatan Nuklear. Mamografi.045 16. Renal dan trek urinari. Terapi Radioiodin-131 dos tinggi untuk kanser tiroid.997 Sumber:»PTj»Pengimejan»Bio-Perubatan 2010 2.0 -3.255 6.

» Digital Fluoroscopy Digital Fluoroscopy Diagnosis yang lebih tepat dapat dilakukan dengan penggunaan Digital Floroskopi. Dengan pembelian mesin ini.92 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Baru. Kadar Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Gamma Camera . Dengan adanya mesin ini maka pesakit tidak lagi perlu untuk mendapatkan perkhidmatan di tempat lain dan lebih ramai pesakit yang boleh dirawat di PPUM. hanya satu unit mesin pengimejan SPECT berada di Perubatan Nuklear. lebih ramai pesakit dapat menjalankan pemeriksaan sintigrafi dan ianya dapat mengurangkan kadar waktu menunggu. ia juga mampu menjalankan pemeriksaan Iodine-131 dan Galium 67. Selain dapat menjalankan pemeriksaan rutin pengimejan nuklear. Peralatan Digital Floroskopi adalah peralatan yang terkini dan masa pemeriksaan adalah lebih singkat dan oleh itu masa menunggu juga dapat dikurangkan. Digital»Fluoroscopy » High End Ultrasound (2 unit) Sebelum ini hanya terdapat dua (2) buah mesin Ultrasound yang boleh berfungsi secara optimum dan oleh itu masa menunggu pesakit untuk mendapatkan pemeriksaan menjadi terlalu lama. masa menunggu pesakit Ultrasound telah dapat dikurangkan terutamanya bagi pemeriksaan Ultrasound khas seperti Ultrasound»Doppler. Dengan adanya Ultrasound yang berteknologi tinggi ini maka lebih banyak penyelidikan boleh dijalankan. Sebelum ini pesakit yang memerlukan pemeriksaan floroskopi segera akan dilakukan di Unit Endoskopi manakala pesakit lain dinasihatkan untuk melakukan pemeriksaan ini di hospital lain. Sebelum ini. Sebuah dari mesin Ultrasound» dilengkapi dengan teknik terbaru iaitu Ultrasound» Elastography di mana ia digunakan dalam pengimejan payudara untuk mengesan tumor dan mengklasifikasikan tumor bagi memberi diagnosa yang lebih tepat. Peralatan ini dilengkapi dengan alat pengesan yang berkemampuan untuk mengesan tenaga radioaktif yang tinggi. Dengan adanya unit baru ini. Ultrasound » Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Dual Head Gamma Camera Peralatan ini berfungsi untuk merakamkan imej yang terhasil dari emisi sinaran gama yang berada di tubuh pesakit setelah radiofarmaseutikal disuntik ke dalam pembuluh darah.

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) with Computed Tomography (CT) Scanner Kursus Sebanyak 18 kursus telah berjaya diadakan melalui Continuous» Biomedical» Imaging» Education» (CBIE) sepanjang tahun 2010. pendarahan dan fraktur yang kecil dan terlindung dapat dikenal pasti dengan cepat dan tepat. infeksi dan pendarahan dapat diturunkan kerana pengesanan awal dapat dilakukan. PTj Pengimejan Bio Perubatan telah menganjurkan 18 kursus yang melibatkan penyertaan dari seluruh negara dan 32 buah penerbitan buku dan jurnal.Pusat Perubatan Universiti Malaya 93 mortaliti pesakit kanser. Mendiagnosis lesi tumor. Pesakit tidak perlu ke hospital/pusat perubatan lain bagi mendapatkan perkhidmatan pengimejan nuklear yang menggunakan tenaga tinggi. » Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) with Computed Tomography (CT) Scanner SPECT/CT merupakan teknologi baru dalam pengimejan perubatan nuklear yang dikenali sebagai peralatan hibrid di Perubatan Nuklear. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nama Kursus Basic Abdominal Ultrasound 1 Extended and Expanded Role for Radiographers Basic Obstetrics Ultrasound Latest Advances in MRI for Radiographers Basic Musculoskeletal Ultrasound CT Coronary for Radiographers Basic & Advanced Positioning in Mammography Basic Gynaecology Ultrasound Forensic Radiology Basic Intervention Radiology Workshop Basic Ultrasound for Radiographers Basic Principles of Nuclear Medicine Advanced MRI Application Basic Cardiac Intervention Spinal Intervention Workshop Musculoskeletal MRI for Radiologists Basic Abdominal Ultrasound 2 Basic Abdominal Ultrasound 3 Tarikh 6-7 Februari 2010 4-5 Mac 2010 20-21 Mac 2010 27 Mac 2010 24-25 Mac 2010 15 Mei 2010 3 Julai 2010 10-11 Julai 2010 19 Julai 2010 4-5 Ogos 2010 16 Oktober 2010 23 Oktober 2010 23-24 Oktober 2010 13 November 2010 14-16 November 2010 27-28 November 2010 4-5 Disember 2010 4-5 Disember 2010 Sepanjang tahun 2010. . Ia merupakan kombinasi dua peralatan pengimejan iaitu SPECT dan juga Tomography Berkomputer (CT» Scan). Peralatan ini merupakan peralatan pengimejan SPECT/CT pertama seumpamanya yang di rantau Asia Tenggara.

dan juga perkhidmatan ‘wound»dressing’.092 1.35 31. penyelidikan dalam bidang Onkologi Klinikal dan perkhidmatan klinikal kepada pesakit kanser.92** -8.55** -10.8 Perbezaan (%) 18.25** -13.602 1.871 2009 5.235 5.692 1. Bagi perkhidmatan klinikal.5 -8. Bahagian Radioterapi pula menyediakan perkhidmatan perancangan rawatan yang meliputi prosedur simulasi dan perancangan berkomputer.94 Laporan Tahunan 2010 UNIT ONKOLOGI KLINIKAL Secara amnya. Selain itu perkhidmatan pendidikan kesihatan diberi kepada setiap pesakit yang akan menjalani rawatan kemoterapi atau biologik untuk pertama kali. Unit ini mempunyai 3 bahagian utama iaitu Pesakit Luar.401 6 20 3 31. Pusat Rawatan Harian menyediakan perkhidmatan rawatan kemoterapi.733 611 727 734 727 9.7 40 17.38 7.546 -4. Perkhidmatan Pesakit Luar yang disediakan adalah klinik konsultasi.851 132 31 5 37.000 497 4.717 1.6** 100 416. perkhidmatan kaunter dan rekod perubatan. ubat-ubatan biologik dan supportif. .327 568 795 824 795 11.42 41. Perkhidmatan tambahan seperti klinik psikoonkologi yang dikendalikan oleh pegawai perubatan dari Jabatan Psikologi Perubatan dan dietetik (nasihat pemakanan) yang dikendalikan oleh Unit Dietetik juga ada disediakan mengikut keperluan pesakit. Pusat Rawatan Harian dan Radioterapi. selain daripada perkhidmatan rawatan radioterapi. Unit ini bertanggungjawab untuk menyediakan pengajaran.62** 9.416 474 4.76 22.6 ** Justifikasi bagi penurunan peratusan dalam sesetengah perkhidmatan yang diberi seperti yang ditandakan di atas adalah disebabkan oleh pemberhentian perkhidmatan tersebut sejak dari bulan Oktober 2010 bagi memberi laluan pemasangan peralatan baru.511 6. Jadual 49: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Perkhidmatan Jenis Perkhidmatan Ujian Darah Klinik Dressing Kes Baru Kes Susulan Chemoport PICC Kemoterapi Pendidikan Kesihatan Simulasi Rawatan Radioterapi Brakiterapi Kes Baru Kes Susulan Kemoterapi Radioterapi Kes Baru Kes Susulan Kes Baru Kes Susulan Full Caesium LDR Dobbies HDR Full Insertion HDR Dobbies LDR Intraluminal NPC Jumlah 2010 4.

853. Penempatan kawasan rawatan radioterapi bagi kes radikal dapat dijalankan dengan lebih cepat kerana keratan imej CT dapat dihasilkan dalam masa yang lebih singkat berbanding dengan peralatan CT lama.500. dapat menghasilkan imej fluoroscope» yang digunakan bagi melakukan perancangan radioterapi secara manual yang kebiasaannya digunakan bagi pesakit paliatif. Peralatan ini bernilai RM 3.00. Dengan kelengkapan kepelbagaian penggunaan yang ada pada peralatan baru. Sumber Radioaktif Kobalt 60 yang digunakan dapat menjimatkan kos pembelian kerana hanya memerlukan pertukaran bagi setiap 5 tahun sekali berbanding dengan Iridium 157 yang memerlukan pertukaran setiap 6 bulan iaitu bergantung kepada jangka hayat sumber radioaktif tersebut. Selain daripada itu. Selain dari itu.302. Conventional»Radioteraphy»Simulator » High Dose Rate Cobalt-60 Brachytherapy Memberi rawatan brakiterapi iaitu rawatan secara dalaman kepada pesakit bagi mencapai sasaran dos pada bahagian rawatan menggunakan sumber Radioaktif Kobalt 60. Large»Bore»Computed»Tomography»»(CT)» Radiotherapy»Simulator » Conventional Radiotherapy Simulator Radiotherapy Peralatan pengimejan ini bernilai RM 2. Rawatan brakiterapi dapat diberikan kepada pesakit menggunakan teknologi yang terkini.000.00 ini menghasilkan keratan imej CT dan dilengkapi dengan perisian bagi melakukan perancangan rawatan radioterapi secara 3 dimensi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 95 Pembelian Peralatan Baru » Large Bore Computed Tomography (CT) Radiotherapy Simulator Peralatan pengimejan yang bernilai RM2. dos radiasi pada pesakit dapat dikurangkan mengikut prinsip ‘ALARA’ (as» low» as» reasonable» achievable) selain dapat memudahkan kerja Juru X-ray Terapi semasa mengendalikan proses perancangan. masa rawatan bagi pesakit juga dapat dikurangkan. peralatan baru ini dapat melakukan penempatan kawasan rawatan dengan lebih tepat di mana pergerakan pesakit semasa perancangan dijalankan dapat dikurangkan. Peralatan ini dapat menjimatkan masa perancangan radioterapi secara manual kepada pesakit.998.680.00 .

000. Nilai peralatan ialah RM 191.96 Laporan Tahunan 2010 High»Dose»Rate»Cobalt-60»Brachytherapy » Total Body Irradiiation (TBI) Body (TBI) Ia merupakan kaedah rawatan utama kepada pesakit yang akan menjalani pemindahan sumsum tulang.710.00.00 Total»Body»Irradiiation»(TBI) » 3D Computerizer Radiation Field Analyzer Computerizer Analyzer Peralatan ini berfungsi untuk mengukur Dosimetri dan jaminan mutu mesin pemecut linear dan bernilai RM 550. Selain daripada itu peralatan ini juga amat penting dalam pengumpulan data ciri-ciri Sinar-x dan Sinar-elektron yang digunakan dalam perancangan berkomputer rawatan pesakit kanser. Alat ini dapat mengesan dengan awal jika berlakunya ketidakpatuhan yang terdapat dalam ciri-ciri sinaran yang dipancarkan oleh pemecut linear tersebut. Kebiasaannya pesakit akan menjalani rawatan radioterapi pada keseluruhan badan kecuali pada kawasan paru-paru. 3D»Computerizer»Radiation»Field»Analyzer . Peralatan ini untuk memastikan mesin pemecut linear dalam keadaan baik dan mematuhi standard antarabangsa yang telah ditetapkan. Persediaan pesakit yang akan menjalani pemindahan sum-sum tulang akan menjadi lebih mudah kerana rawatan ini berfungsi untuk merendahkan sistem imunologi di samping membunuh sel kanser pesakit.

pemulihan dan perawatan serta keselamatan mata kepada umum. Medical» Retina. Juling (Squint).6 216. Glaukoma. Di samping memeberi perawatan.0 18. Pediatrik. Menjalankan kerja-kerja penyelidikan mengenai mata serta pengajaran bagi program Sarjana. Intravitreal» Injections dan Pterygium.4 27.6 40.7 23.4 66.0 -42. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Pembedahan Katarak. Okuloplastik dan Kornea. Oftalmologi Pediatrik. Jadual 50: Statistik Pembedahan Mata di Dewan Bedah Harian Perkhidmatan Pembedahan Katarak Pembedahan Okuplastik Pembedahan Glaukoma Pembedahan Pterygium/ Conjunctive Pembedahan Intravitreal Injections Pembedahan Paeds Jumlah 2009 622 51 12 64 37 4 790 2010 665 60 38 38 128 10 939 Perbezaan (%) 6. Glaukoma.Pusat Perubatan Universiti Malaya 97 PTJ OFTALMOLOGI PTj ini berfungsi memberi rawatan dan pembedahan kepada pesakit mata mengikut bidang pengkhususan seperti Vitreo» Retina. Oculoplastic dan Kornea. Selaras dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengurangkan masa tinggal di hospital. Okuloplastik. Veitis . PTJ Oftalmologi merupakan satu jabatan yang amat aktif dalam memberi rawatan kepada pesakit dalam dan pesakit luar.6 11.6 Jadual 51: Statistik Pembedahan Mata Pesakit Dalam Perkhidmatan Pembedahan Katarak Pembedahan Vitreo Retina Pembedahan Oculoplastic Pembedahan Glaucoma Pembedahan Pemindahan Kornea Pembedahan lain Jumlah 2009 435 132 33 49 33 21 739 2010 512 163 42 50 19 35 821 Perbezaan (%) 17. Pembedahan secara rawatan harian adalah amat aktif di antara kes-kes yang dijalankan secara pembedahan harian adalah termasuk Katarak.9 150. Walaubagaimanapun masih ada sejumlah pesakit yang memerlukan rawatan sebagai pesakit dalaman di hospital untuk pembedahan. PTj Oftalmologi menggalakkan pembedahan dibuat di Dewan Bedah Harian.0 Sumber:»PTj»Oftalmologi Sumber:»PTj»Oftalmologi . PTj ini juga berperanan menyebar maklumat penting tentang penjagaan.9 17.6 245. Laser.2 2.

Jenis Masalah Jumlah pesakit yang dirawat di Klinik Jumlah calon Sarjana Perubatan Sukan Aktiviti Unit Perubatan Sukan Rekah Bibir Lelangit 2009 1403 11 22 75 2010 1832 121 23 156 . 3. menjadi tapak pengajaran bagi bidang perubatan yang berkaitan dengan Perubatan Sukan dan menjadi nadi projek penyelidikan dan perkembangan dalam bidang Perubatan Sukan Jenis perkhidmatan yang disediakan • • • • Rawatan serta pencegahan kecederaan sukan Saringan pra-penyertaan sukan untuk atlit elit dan rekreasi Nasihat gaya hidup sihat Preskripsi eksesais (senaman) untuk i) ii) Kegemukan» Arthritis iii) Pesakit kencing manis/diabetes iv) Pesakit jantung/heart»diseases» v) Kegemukan di kalangan kanak-kanak • • Senaman untuk orang kurang upaya (OKU) Senaman untuk warga emas Jadual 52: Statistik PTj Perubatan Kesukanan Bil 1. 4.98 Laporan Tahunan 2010 UNIT PERUBATAN KESUKANAN Unit Perubatan Kesukanan menyediakan khidmat rawatan klinikal Perubatan Sukan secara komprehensif dan menyeluruh (holistic). 2.

v) Memantau kerosakan dan keperluan peralatan di setiap jabatan yang berada di bawah tanggungjawab perkhidmatan unit ini. Dewan Bedah. Menyediakan laporan penilaian teknikal pra-pemeriksaan ke atas semua peralatan baru sebagai sebahagian daripada laporan lengkap mana-mana jabatan untuk mendapatkan sijil pentauliahan peralatan. Unit Kardiorespitori. Penglibatan Pegawai Sains (Fizik) di dalam penjagaan peralatan pengimejan MRI bukan sahaja meliputi perlaksanaan program jaminan mutu dan penjagaan keselamatan risiko arus magnet terhadap orang awam tetapi juga banyak berkaitan dengan penyelidikan seperti “Treatment» of» Bone»Tumors»With»MR»imaging»Guided»High» Intensity» Focused» Ultrasound» (MRgFUS)”. ii) Pengimejan diagnostik menggunakan bahan radioaktif . vi) Memastikan adanya continuous» technical» in-house» training bagi semua kakitangan yang terlibat dalam operasi pengendalian peralatan bagi tujuan perubatan. PTj Oftalmologi dan PTj Obstetrik dan Ginekologi. v) Penyelidikan perubatan . PTj Otorinolaringologi. viii) Membantu dalam penyediaan prosedur kerja sesuai bagi penggunaan peralatan di PPUM mengikut pendekatan fizik. vi) Pemeriksaan perubatan menggunakan sinaran tidak mengion . selaras dengan keperluan ISO. PTj Mikrobiologi Perubatan dan Makmal Diagnostik Klinikal . Pada tahun 2010. Dewan Bedah. Perubatan Nuklear. PTj Surgeri Ortopedik.Pusat Perubatan Universiti Malaya 99 UNIT FIZIK PERUBATAN Unit Fizik Perubatan adalah bertanggungjawab: i) Menyediakan perkhidmatan kepakaran saintifik kepada semua Jabatan di PPUM. vii) Membantu pakar perubatan menyediakan teknik yang sesuai untuk digunakan dalam pemeriksaan perubatan. x) Melaksana program perlindungan sinaran di PPUM. Aktiviti di Jabatan Pengimejan Bioperubatan. PTj Onkologi Klinikal. Jabatan Farmakologi. iv) Rawatan menggunakan sinaran mengion – Unit Onkologi Klinikal.Unit Perubatan Nuklear dan PTj Onkologi Klinikal.PTj Pengimejan BioPerubatan. Unit Perubatan Nuklear. Antara projek yang dilaksanakan adalah : i) Projek Magnetic Resonance Imaging (MRI). Jabatan Fisiologi. ix) Bertindak sebagai penasihat teknikal bagi kerja-kerja pemasangan peralatan pengimejan dan bukan pengimejan di jabatan yang menggunakan sumber radiasi.Jabatan Biokimia. Memastikan pembelian peralatan perubatan di semua jabatan yang berada dalam skop perkhidmatan adalah mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Skop perkhidmatan adalah menjurus kepada PTj/ Jabatan/Unit yang majoriti memerlukan perkhidmatan fizik perubatan: i) Pengimejan diagnostik menggunakan radas penyinaran .PTj Radiologi. iii) Memastikan jadual penyenggaraan disediakan bagi instrumentasi/peralatan yang perlukan kalibrasi. Unit Endoskopi (ERCP). Jabatan Farmasi.Unit Perubatan Nuklear ii) iii) Rawatan terapi menggunakan bahan radioaktif . iv) Melaksanakan ujian kawalan mutu ke atas setiap peralatan tertentu mengikut prosedur yang ditetapkan. Unit Perubatan Transfusi. terdapat banyak projek yang telah melibatkan kepakaran pegawai sains (fizik) di Jabatan Pengimejan Bioperubatan. Unit Urologi dan PTj Surgeri Ortopedik. . Unit Aktiviti Unit Fizik Perubatan Pegawai Sains (Fizik) menjalankan aktiviti di lain-lain jabatan seperti yang berikut: A. Kertas kerja penyelidikan telah dibentang dalam bentuk lisan dan poster di seminar kebangsaan dan antarabangsa.

Program kalibrasi tahunan semua radas penyinaran di PPUM adalah merupakan satu kewajipan yang perlu dipatuhi oleh PPUM berasaskan kepada syarat lesen yang dikeluarkan oleh KKM di bawah keperluan AKTA 304. perkhidmatan Unit Fizik Perubatan telah diperluaskan ke UMSC atas persetujuan pihak pengurusan PPUM. Pegawai Sains (Fizik) telah terlibat dalam kerja-kerja pemantauan ubahsuaian bilik radiaografi bagi memastikan ianya mematuhi keperluan perlesenan radas penyinaran dan membuat ujian kebocoran radiasi sebelum radas penyinaran dipasang dan seterusnya memohon kelulusan pemasangan radas dari pihak penguatkuasa Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Projek perolehan satu (1) unit radas Mammografi» dan satu (1) unit radas Bone» Densitometer dan pemindahan satu (1) unit radas mammografi. Perolehan radas penyinaran adalah melibatkan proses yang sama seperti di PPUM. lesen Perubatan Nuklear dan lesen Radioterapi. Menberikan khidmat nasihat kepada pihak arkitek dan kontraktor berkaitan keperluan yang perlu diutamakan mengikut peraturan di bawah AKTA 304 yang melibatkan ruang-ruang yang akan menempatkan radas penyinaran/ bahan radioaktif di Menara Selatan. Unit Fizik Perubatan juga bertanggungjawab memantau dan menyemak keputusan ujian jaminan mutu yang dilaksanakan oleh syarikat pemegang lesen kelas H sebelum ianya dihantar ke KKM bagi mendapat kelulusan mengguna radas penyinaran.100 Laporan Tahunan 2010 ii) Projek Pemasangan 1 unit radas penyinaran Digital» Flouroscopy» Radiography. Semua pemasangan radas terpaksa ditangguhkan atas urusan pelupusan dan pemindahan radas lama ke UMSC. Permohonan untuk kelulusan bagi pemasangan» radas-radas» ini» telah»dihantar»ke»KKM»pada»Oktober»2010. Pada 24 Disember 2010. maka setiap tahun pegawai yang bertugas akan menyediakan jadual kalibrasi bagi setiap radas penyinaran yang dilesenkan di bawah lesen Radiologi. Berasaskan pada pekeliling yang dikeluarkan oleh KKM berkenaan dengan keperluan perlesenan terhadap perlaksanaan Quality» Assurance» Program (QAP) di hospital. bawah tanggungjawab perlesenan PPUM iaitu Lesen (Radiologi). Kerja-kerja kalibrasi dilakukan oleh pihak syarikat pemegang lesen kelas H serta sijil kalibrasi perlu disahkan oleh pakar fizik perubatan yang diiktirafkan oleh KKM. Pada awal tahun 2010. vi) Program Kalibrasi Tahunan Radas Penyinaran. pihak UMSC telah memperolehi satu radas Mobile»C-Arm yang akan digunakan di kawasan Dewan Bedah UMSC. iii) Projek Mammografi dan Bone» Mineral» Densitometer. Oleh yang demikian terdapat radas penyinaran yang dipindahkan ke UMSC adalah di Perlaksanaan Kalibrasi Tahunan Bersama Syarikat pemegang lesen Kelas H .» iv) Projek Perolehan Mobile»C-Arm di University» Malaya» Specialist» Centre» (UMSC). v) Projek Menara Selatan.

Perlaksanaan Ujian Pentauliahan Teknikal dan Kalibrasi Bersama Syarikat pemegang lesen Kelas H dan Jurutera Pemasangan. Aktiviti di Unit Perubatan Nuklear. Unit Fizik Perubatan adalah bertanggungjawab untuk melaksana ujian kebocoran sinaran terhadap kawasan perisaian baru. Latihan Aplikasi Teknikal Bersama Jurutera Pemasangan pada Oktober 2010. Model kamera gama SPECTCT yang diperolehi adalah model yang pertama dipasang di Malaysia iaitu BRIGHTVIEW» XCT dan kamera gama SPECT pula adalah BRIGHTVIEW» SPECT. . memantau perlaksanaan ujian jaminan mutu oleh pihak syarikat pemegang lesen H serta menyemak semula keputusan ujian sebelum menghantarnya ke pihak penguatkuasa lesen bagi tujuan mendapat kelulusan penggunaan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 101 B. i) Projek perolehan dan pemasangan satu (1) unit» » Single» Photon» Emission» Computed» Tomography» –» Computed» Tomography» (SPECT-CT) dan satu (1) unit kamera gamma» SPECT. melaksanakan semakan inventori peralatan bersama Unit Kejuruteraan Biomedikal dan bertanggungjawab melaksanakan ujian pentauliahan teknikal ke atas peralatan pengimejan kamera gama.

Mulai tahun 2010. Varian Computer Planning System Cadplan Urusan penggantian peralatan usang telah dilaksanakan di Unit Onkologi Klinikal dengan bantuan pegawai Sains (Fizik) dan dalam masa yang sama penyediaan spesifikasi untuk perolehan peralatan baru gantian segera diuruskan dengan kerjasama semua pihak iaitu Unit Kejuruteraan Biomedikal. Antara peralatan yang dilupuskan adalah : 1. Pegawai yang bertugas akan bertanggungjawab untuk membuat pendispensan dos rawatan dan melaksana administrasi dos kepada pesakit secara oral di wad berkenaan. PTj Sumber Bahan dan PTj Sumber Kewangan. Siemens High Dose Rate Multi-Channel Remote Afterloading Brachytherapy Unit (Iridium192 Source) 3. Ini adalah bagi memastikan pesakit sentiasa berada dalam keadaan sedar dan faham risiko rawatan yang dijalankan. Varian Treatment Simulator Ximatron CX 4. Aktiviti di Unit Onkologi Klinikal. semasa dan selepas rawatan diberikan. PTj Sumber Perkhidmatan. Setiap pesakit diberikan arah yang harus dipatuhi sebelum. Philips Whole Body Computerised Tomography Scanner Picker PQ 5000 5. Pendispensan dos radioaktif yang tinggi dan bilik rawatan pesakit kanser tiroid. . Siemens Computer Base Treatment Planning System: Nucletron 5000 Brachytherapy Planning System 2. Unit Fizik Perubatan. Persediaan untuk rawatan Y-90 zevalin C. aktiviti pelupusan peralatan usang telah bermula di Unit Onkologi Klinikal.102 Laporan Tahunan 2010 ii) Pegawai Sains (Fizik) PPUM juga bertanggungjawab terhadap perlaksanaan rawatan ke atas pesakit kanser tiroid di Wad 6TE.

pelupusan bagi alat Siemens» High» Dose» Rate» Multi-» Channel» Remote» Afterloading» Brachytherapy dilupuskan oleh jurutera yang bertauliah iaitu pembekal asal.1-FZP-003-005-E01 dan setelah kedua-dua peringkat kelulusan pelupusan diperolehi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 103 Aktiviti pelupusan radas CT Simulator dan Conventional Simulator Walaubagaimana pun. bahagian VI di bawah seksyen 30. Pegawai Sains (Fizik) bertanggungjawab mengenal-pasti alat dan memaklumkan kepada pembekal yang dilantik untuk melaksanakan proses pelupusan. Siemens Malaysia Sdn Bhd dan prosedur pelupusan telah berjalan pada 21/12/10 bersama-sama dengan pihak Bangi Ray Services Sdn Bhd yang diiktiraf oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom selaku syarikat yang menguruskan permit penghantaran semula sumber radioaktif terkedap kepada pengilang asal. Aktiviti pengeluaran sumber radioaktif Iridium-192 dari alat Nucletron HDR Brakiterapi Pegawai Sains (Fizik) bertugas dan pegawai perlindungan sinaran PPUM akan memastikan permohonan kebenaran pelupusan bahan radioaktif terkedap ke Lembaga Perlesenan Tenaga Atom diperolehi seperti mana yang termaktub dibawah Peraturan-peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Asas) 2010 iaitu peraturan 62 perenggan 2 (e) dan Akta 304. Beberapa ujian dilakukan sebelum sumber radioaktif dihantar kepada pengilang asal iaitu i) ii) Kadar dos di permukaan bekas sumber radioaktif terkedap Kadar dos pada jarak satu meter dari permukaan bekas sumber radioaktif terkedap. Maklumat ini diperlukan dalam permohonan permit untuk mengeksport bahan radiaktif kepada pengilang . Kebenaran permohonan pelupusan alat di peringkat PPUM juga perlu diperolehi mengikut AK-7.

Ini adalah kerana kerajaan Malaysia telah memilih untuk menyertai projek sekuriti yang telah disarankan oleh IAEA. iv) Perlaksanaan Kalibrasi Tahunan/Program Jaminan Mutu Ke Atas Peralatan / Radas Penyinaran. yang menggunakan peranti sekuriti bagi sumber radioaktif kategori 1. D.104 Laporan Tahunan 2010 asal. Pemeriksaan keselamatan radiasi di makmal. ii) iii) Penjagaan Sistem Peranti Sekuriti Di Bawah Projek IAEA-ANSTO-USDOE Ke Atas Sumber Radioaktif Ceasium-137 Kategori 1. v) Perlaksanaan Ujian Kebocoran Radiasi di ruang pengudaraan (Air» Well) Tingkat 2 Menara Timur. Projek pemasangan peralatan baru dan pemantauan kerja-kerja ubahsuaian di unit Onkologi Klinikal juga dikendali dan dipantau oleh Pegawai Sains (Fizik). Antara tanggungjawab Unit Fizik Perubatan terhadap aktiviti di PPUM dan FPUM adalah: i) Pelupusan bahan radiaoaktif terkedap dan sisa radioaktif tak terkedap di PPUM dan FPUM. Immobilization Equipments Latihan aplikasi dengan menggunakan IBA 3D Computerize Radiation Field Analyzer for Radiation Therapy Quality Assurance. Conventional Simulator 3. Maka menjadi tanggungjawab Pegawai Sains (Fizik) untuk memantau dan memastikan ujian tersebut dan prosedur pelupusan dilaksanakan. Unit Fizik Perubatan bertanggungjawab untuk memantau perkembangan projek ini dan memberikan kerjasama dalam menghasilkan laporan kepatuhan semasa pengauditan sekuriti bahan radioaktif dilakukan oleh pihak IAEAANSTO-USDOE setiap tahun. Aktiviti di Jabatan Lain Termasuk University Malaya Specialist Centre (UMSC). PPUM. IBA 3D Computerize Radiation Field Analyzer for Radiation Therapy Quality AssuranceBlue Phantom 6. Total Body Irradiation Dosimetry SystemIBA DPD 5. Antara peralatan atau radas yang telah diganti adalah : 1. Pegawai Sains (Fizik) PPUM juga bertanggungjawab terhadap perlaksanaan program perlindungan sinaran dan juga program QAP di mana-mana jabatan / unit yang menggunakan radas penyinaran dan bahan radioaktif di bawah perlesenan PPUM bagi segala aktiviti tenaga atom untuk tujuan perubatan. PPUM telah dipilih oleh IAEA-ANSTOUSDOE sebagai pusat perubatan pertama . Pengukuran dos semasa penerimaan sumber radioaktif Cobalt-60 bagi alat IBT-Bebig HDR Brakiterapi. Computed Tomography Simulator 2.Blue Phantom ke atas alat rawatan Linac bertenaga tunggal. Sistem High Dose Rate Cobalt-60 Brakiterapi 4.

viii) Sebagai pusat rujukan untuk bantuan pengajaran spesifik dalam bidang teknikal dan binaan perisaian. vii) Sebagai pusat rujukan bagi projek Quality Assurance Program (QAP) untuk radas penyinaran di Radiologi / Perubatan Nuklear / Radioterapi. terdapat beberapa Pegawai Sains (Fizik) dari Unit Fizik Perubatan PPUM telah dipinjam bagi melaksana pengajaran amali dalam sesi projek perkhidmatan diagnostik radiologi dan perkhidmatan radioaterapi di bawah anjuran IAEA-Agensi Nuklear Malaysia. Pada 10 Disember hingga 13 Disember 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 105 vi) Sebagai penasihat dalam projek pemasangan radas penyinaran yang digunakan bagi tujuan perubatan dan juga projek pembangunan pusat perkhidmatan diagnostik radiologi / perubatan nuklear/radioterapi. Zain sebagai penceramah jemputan di 8th» South» East» Asia» Congress» Of» Medical» Physics»(SEACOMP)»2010. • . Kursus • Pada 2010. Cik Sharizan Shaharuddin telah berjaya mendapat tempat sebagai pembentang kertas penyelidikan dan Puan Azleen Mohd. Puan Azleen Mohd. Sistem Peranti Sekuriti Di Bawah Projek IAEA-ANSTO-USDOE Ke Atas Sumber Radioaktif Ceasium-137 Kategori 1. ix) Sebagai pusat rujukan dalam penjagaan keselamatan pekerja radiasi dan pesakit di hospital dalam perkara yang melibatkan penggunaan radiasi ke atas manusia. Zain dan Puan Zulaikha Jamalludin telah membentang kertas penyelidikan secara lisan dan Puan Siti Zubaidah Ismail telah membentangkan poster penyelidikan di 7th» National» Seminar» Of» Medical» Physics» 2010.»» • Pada 16 Disember 2010.

Seminar Keselamatan Laser Seminar Keselamatan laser telah diadakan pada bulan Mac 2010. kaedah penggunaan yang selamat. Dua (2) buah tangki septik baru yang dibina mempunyai sistem SCADA yang mengawal fungsi komponen dalam tangki. Berikut adalah kursus yang telah dijalankan oleh Unit Fizik Perubatan sepanjang tahun 201 Bil 1 Nama Kursus Tarikh Bengkel Pengoperasian Tangki Septik Latihan bersama antara Unit Fizik Perubatan dan Jabatan Kejuruteraan (bahagian mekanikal) telah diadakan bagi memperkenalkan kaedah pengendalian dan penjagaan sistem baru yang dipasang 29 Februari 2010 pada tangki septik yang dibina bagi tujuan menakung semua sisa radioaktif dari 4 buah bilik rawatan radioiodin-131 berdos tinggi sebelum ianya dialirkan keluar ke persekitaran. perolehan peralatan perlindungan personal yang mengikut spesifikasi serta keperluan lain yang boleh mengoptimumkan risiko bahaya peralatan laser. Bengkel Image Guided High Dose Rate Brachytherapy (IGBT) Unit Fizik Perubatan telah bekerjasama dengan Unit Onkologi Klinikal bagi mengendalikan bengkel pengendalian peralatan High Dose Rate Brachytherapy 16 Mei 2010 Ogos 2010 2 3 4 .106 Laporan Tahunan 2010 Penyertaan ke 7th National Seminar of Medical Physics 2010 dan 8th South East Asia Congress of Medical Physics (SEACOMP) 2010. Seminar ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua pengguna peralatan laser di PPUM tentang kaedah pengendalian Mac 2010 peralatan laser. Seminar Perlindungan Sinaran Radiation Protection: New Developments In Imaging Detectors And Dose Optimisation.

3 7.298 150 522 4.371 140 455 4. Penyaringan sekunder diwujudkan bagi melancarkan lagi proses penyaringan yang dilakukan ke atas pesakit. Melaksanakan urusan rawatan Pra-Hospital bagi kawasan yang berkaitan. 14 unit Monitor Drager»Infinity Gamma»XL dan 8 unit Mesin»ECG»Schiller»AT–10»plus. BID»=»Brought»In»Dead 2010 107. Bilik General X-ray dan Kecemasan Pediatrik.» PMD»=»Post»Management»Death. • • • Pembelian Peralatan Baru Pada tahun 2010. efisien dan kaedah rawatan sempurna kepada semua jenis kecemasan perubatan. Jadual 53: Statistik Pesakit di Trauma & Kecemasan Perkara Jumlah Kehadiran Pesakit Kemasukan Ke Wad Bilangan Kematian PMD Bilangan Kematian BID Panggilan Ambulan 2009 91. Bekerjasama di dalam memberi latihan kepada penuntut perubatan.042 Sumber:»PTj»Trauma»&»Kecemasan Nota: i. Wad Pemerhatian. kemalangan industri dan lain-lain kemalangan. jururawatjururawat pelatih dan juga peserta dari badan sukarela dan agensi-agensi tertentu. Perkhidmatan Ambulatori (Trauma dan Kecemasan) memberi perkhidmatan rawatan pesakit yang selamat dengan membuat penilaian setepat yang boleh dan seterusnya memberi rawatan yang bermutu. Bekerjasama dengan Jabatan Penerbangan Awam sebagai hospital di dalam memberi perkhidmatan perubatan kepada mangsamangsa bencana kapal terbang dan lain-lain bencana. Pusat-Pusat Kesihatan dan hospitalhospital lain.3 178. Bilik Rawatan Patah.8 6. Bilik Surgikal. 8 unit Defibrilator» Zoll» E» Series. Bilik CT Scan.009 8. Tujuan Penyaringan Sekunder adalah untuk mengesan kes-kes yang perlu diberi bantuan atau rawatan dengan segera yang tidak dapat di kesan semasa proses Penyaringan Prima (Primary» Triage) sebelum mereka melalui proses pendaftaran.6 . • Perkhidmatan Baru Yang Diperkenalkan: » Penyaringan Sekunder. Tarikh operasi dimulakan pada 08 November 2010. PTj Trauma & Kecemasan telah membuat pembelian peralatan seperti 5 unit Defibrilator» Zoll» M» Series.1 12. sistematik.Pusat Perubatan Universiti Malaya 107 PTJ TRAUMA DAN KECEMASAN PTj ini berfungsi • Memberi rawatan kepada kes-kes yang mengalami kemalangan jalan raya. memberi rawatan segera.645 23. Dewan Rawatan Akut (AMC). PTj Trauma dan Kecemasan memberi perkhidmatan rawatan pesakit untuk kes-kes trauma dan kecemasan dengan dilengkapi kemudahan seperti Dewan Resusitasi.» ii. Dewan Konsultasi. Dewan Bedah. Perkhidmatan yang disediakan mementingkan kepuasan hati pesakit dengan usaha-usaha memendekkan masa menunggu dan memelihara hubungan awam yang baik.309 Perbezaan (%) 18. Sebagai pusat rujukan kepada klinik-klinik swasta.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Rangkaian Pengangkutan Aliran Deras. kakitangan dari MKN. Bhd. Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB). Operasi menyelamat berjalan lancar dan selesai dalam tempoh kira-kira dua jam. (MRCB). Bhd. Express Rail Link Sdn.. (Semasa Sentral) iaitu sebuah anak syarikat milik penuh Malaysian Resources Corporation Bhd. satu sesi simulasi bagi Latihan Amal Pengurusan Krisis dan Bencana (Ex Sentral) yang diadakan secara tahunan oleh Semasa Sentral Sdn.108 Laporan Tahunan 2010 Simulasi Latih amal Ex-Sentral 2010. Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM). Stesen Sentral Kuala Lumpur Pada 26 Jun 2010. Polis. . syarikat yang bertanggungjawab mengurus dan menyenggara Stesen Sentral Kuala Lumpur (SSKL). Seramai 150 orang terlibat dalam Ex-Sentral kali ini iaitu terdiri daripada anggota Bomba. Jabatan Kecemasan Kuala Lumpur. Tujuan latihan ini adalah bagi mengukur tahap kecekapan dan kesediaan kakitangan PPUM dan pasukan keselamatan lain jika berdepan dengan situasi cemas.

c) Kajian yang telah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa ini hendaklah diberi maklum balas kepada penyiasat utama dan semua kelulusan hendaklah didokumenkan. Program Pembangunan Kualiti dan Akreditasi Perkhidmatan Klinikal dan Program Pembangunan Kesihatan Staf. d) Menyediakan program orientasi untuk pegawai perubatan siswazah yang baru. b) Hasil keputusan jawatankuasa ini akan dimaklumkan kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Pekerja bagi memastikan perkhidmatan berkualiti. seperti yang termaktub dalam garis panduan dan prosedur yang dinyatakan. pengawalan dan pembaharuan selaras dengan perkembangan perubatan masa kini. Program Urusetia Klinikal. b) Memastikan semua permohonan daripada pegawai penyiasat utama untuk kajian klinikal dan penyelidikan biomedikal yang melibatkan kajian ke atas manusia iaitu pesakit atau orang perseorangan yang terlibat secara sukarela termasuk soal selidik dan data pesakit perlulah mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada Jawatankuasa Etika Perubatan. e) Memantau markah CPD pegawai perubatan siswazah. .Pusat Perubatan Universiti Malaya 109 UNIT PERKEMBANGAN PERUBATAN Unit Perkembangan Perubatan beroperasi berdasarkan 4 fungsi utama iaitu Program Perkembangan Perubatan. 2008). b) Bertanggungjawab untuk membangunkan dan memantau latihan dan program pembelajaran bagi Pegawai Perubatan Siswazah. Laporan Kemalangan Klinikal dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan penambahbaikan kepada proses kerja. penilaian. cekap dan memenuhi kehendak pelanggan melalui perancangan. d) Hasil keputusan Jawatankuasa Etika Perubatan hendaklah dimaklumkan kepada Jawatankuasa Penasihat Perubatan dan Lembaga Pengurus untuk makluman. c) Memantau perkhidmatan kesihatan yang disediakan di PPUM supaya sentiasa berkualiti tinggi selaras dengan piawaian yang ditetapkan. b) Membangunkan dan merancang program kesedaran berkenaan polisi dan garis panduan klinikal baru di kalangan staf PPUM. » Program Pembangunan Kualiti Dan Akreditasi Perkhidmatan Klinikal a) Bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM dalam membangunkan polisi klinikal mengikut prosedur dan standard yang ditetapkan. Laporan Mortaliti/Morbiditi. c) Menyusun aktiviti CPD/CME yang berterusan untuk mencapai profil jawatan dan syarat yang diperlukan oleh Pegawai Perubatan Siswazah. »» Jawatankuasa»Clinical Quality Assurance (CQA) a) Bertindak sebagai urus setia kepada Jawatankuasa»CQA yang bertanggungjawab mengurus mesyuarat dan perhubungan dengan ahli jawatankuasa dan Ketua-Ketua Jabatan/Unit dalam mengkoordinasi Data Petunjuk. d) Membuat kajian dan mencadangkan polisi/ garis panduan klinikal diperlukan dari masa ke semasa bagi perkhidmatan perubatan di »» Program»Urus»setia»Klinikal Jawatankuasa»Etika»Perubatan» a) Mengurus mesyuarat dan perhubungan dengan Ahli Jawatankuasa dan penyiasat utama kajian-kajian PPUM dan Fakulti Perubatan Universiti Malaya (FPUM). (Rujuk: Guidelines» for» House» Officers» in» PPUM DS-0802 and A» Guidebook»for»House»Officers»by»Malaysian» Medical»Council. » Program Perkembangan Perubatan a) Bertanggungjawab untuk menyediakan latihan kepada Pegawai Perubatan Siswazah supaya mematuhi Peraturan Pegawai Perubatan Siswazah.

PPUM (QSMU). b) Menyediakan perkhidmatan pemeriksaan perubatan buat kakitangan PPUM. pelajar PPUM dan tanggungan. e) Memberi suntikan vaksinasi untuk kakitangan yang memerlukan dari masa ke semasa. d) Menyediakan perkhidmatan Klinik Pakar Wanita dan Klinik Saringan Wanita bagi kakitangan PPUM dan tanggungan. c) Menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan untuk kakitangan PPUM yang berumur 40 tahun ke atas. Jadual 54: Statistik Klinik Kesihatan Kakitangan (Pesakit Luar) Jumlah kehadiran staf ke Klinik Kesihatan Kakitangan Tahun 2010 1000 867 800 672 Bil. unit ini memantau perkhidmatan dan perawatan ke atas pesakit adalah mengikut standard melalui perbincangan kes-kes yang terpilih. e) Memantau kualiti klinikal melalui program kualiti dan keselamatan yang berterusan seperti program akreditasi dan audit klinikal yang dijalankan bersama dengan Bahagian Pengurusan Kualiti. f) Memberi rawatan dan penyiasatan untuk kakitangan bagi kes-kes tercucuk jarum atau alatan tajam. » Program Pembangunan Kesihatan Staf a) Menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan pesakit luar untuk kakitangan PPUM dan tanggungan.110 Laporan Tahunan 2010 PPUM dan menetapkan norma-norma bagi menjamin kualiti perkhidmatan perubatan. Pesakit 600 914 856 864 991 963 905 872 903 848 953 400 200 0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Oct Nov Dec . f) Melalui fungsi sekretariat “Clinical» Quality» Assurance”.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 111 Statistik Pelbagai di Klinik Kesihatan Kakitangan Tahun 2010 80 70 60 Bil. iv) Mengemukakan laporan kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM. i) Menguruskan permohonan kajian perubatan yang ingin dijalankan di PPUM. d) Jawatankuasa Clinical» Quality» Assurance» (CQA) i) Mengenal pasti serta memastikan proses dan prosedur perawatan dipenuhi dan sekiranya perlu cadangan penambahbaikan akan dikemukakan kepada unit klinikal berkenaan. anak staf yang hadir untuk pemeriksaan kesihatan (B) Bil. Jawatankuasa juga boleh meminta unit/jabatan klinikal untuk membentangkan sesuatu kes sekiranya diperlukan. Memberi khidmat nasihat mengenai garis panduan. ii) Membincangkan semua kes-kes mortaliti dan menilai faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya mortaliti dan memutuskan sama ada siasatan perlu dijalankan atau tidak berdasarkan kes. e) Program Continuous» Development»(CPD) i) Professional» Program Continuous» Medical» Education» (CME) ini diadakan bertujuan untuk . pesakit yang hadir ke Klinik Pakar Wanita Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Perkhidmatan urus setia klinikal: a) Jawatankuasa Etika Perubatan. peraturan dan syarat kepada para pengkaji yang ingin mendapatkan kelulusan sebelum memulakan kajian di PPUM. Pesakit 67 50 40 30 20 10 0 8 0 0 41 50 48 38 34 29 19 22 24 17 1 27 29 22 19 13 4 0 2 27 19 5 23 15 A B C 24 14 13 0 4 2 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis (A) Bil. pesakit yang hadir untuk Klinik Saringan Kesihatan (C) Bil. ii) iii) Memantau projek penyelidikan perubatan yang telah diberi kelulusan. iii) Memantau Indikator Kualiti Klinikal bagi kes-kes mortaliti serta membuat cadangan untuk mencegah kesilapan tersebut berulang.

Tingkat 2. kemahiran dan pengalaman agar dapat menghasilkan perkhidmatan yang selamat dan pengamal perubatan yang kompeten. Program/Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan » Jawatankuasa Credentialing and Privileging i) ii) Menyediakan polisi dan garis panduan permohonan credentialing dan privileging. Pakar Obstetrik & Ginekologi juga Ketua Unit Perkembangan Perubatan. ii) Kursus Orientasi Pegawai Perubatan Siswazah turut diadakan bagi memberi pengenalan dan pendedahan awal kepada Pegawai Perubatan Siswazah baru untuk mereka memahami tugas. iv) Kursus Phlebotomy» Vacutainer» System diadakan bertujuan memberi pendedahan kepada Pegawai Perubatan di dalam penggunaan vacutainer»needle yang betul bagi mengelak berlakunya pre-analitical» error» dan needle» stick» injury. Jenis perkhidmatan di klinik ini adalah termasuk: i) ii) Saringan awal penyakit kanser (Pap»Smear) Rundingan masalah sakit puan iii) Rawatan dan penyiasatan/rujukan lanjut . bertempat di Klinik Kesihatan Kakitangan.112 Laporan Tahunan 2010 meningkatkan profesionalisme melalui ilmu. Bangunan RUKA. Rusinahayati Mokhtarudin. tanggungjawab dan keperluan berkaitan perkhidmatan mereka sepanjang mereka menjalani latihan mereka di PPUM. iii) Kursus Pengurusan Laktasi pula dianjurkan bertujuan untuk memastikan semua peserta mendapat pengetahuan dan kemahiran dalam implementasi ke arah konsep hospital rakan bayi di samping dapat menambahkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan laktasi. Menyediakan prosedur dan menguruskan permohonan kakitangan perubatan untuk credentialing dan privileging. Perkhidmatan yang disediakan adalah khusus untuk staf wanita PPUM dan tanggungan mereka. Klinik ini diterajui oleh Dr. »» Klinik»Pakar»Wanita Klinik Pakar Wanita telah mula beroperasi pada bulan Mac 2010. iv) Memantau keperluan re-credentialing» dan» re-privileging» kakitangan perubatan dari masa ke semasa. iii) Memantau dan bekerjasama dengan Jabatan Teknologi Maklumat bagi penyediaan pangkalan data maklumat credentialing dan privileging»kakitangan perubatan.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

113

Jawatankuasa Etika Perubatan
Bilangan Permohonan Untuk Menjalankan Penyelidikan Di PPUM
490 480 470 460
Bil. Kajian

450 440 430 420 410 400 390

Bil. Kajian

2010 Tahun Pada tahun 2010, bilangan permohonan untuk menjalankan kajian di PPUM telah meningkat sebanyak 14% iaitu sebanyak 490 permohonan berbanding 429 permohonan pada tahun 2009. 2009

Jawatankuasa Clinical Quality Assurance (CQA)
Jadual 55: Kes Mortaliti Yang Dilaporkan Bil 1 2 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah Kes 78 112 103 112 190 18 89 94 81 99 108 69 1153 Kajian Kes 11 8 6 9 11 3 14 1 5 7 5 80

Jawatankuasa Credentiling & Privileging
Jawatankuasa telah bersidang sebanyak 2 kali. Kali pertama iaitu Mesyuarat Preliminary pada 9 Jun 2010 di mana ia berkisar kepada terma dan syarat Jawatankuasa serta prosedur, permohonan dan carta aliran proses permohonan Credentialing» &» Privileging. Mesyuarat Bil. 1/2010 diadakan pada 13 Oktober 2010 di mana ia membincangkan mengenai penambahbaikan dari segi prosedur, permohonan serta carta aliran proses permohonan di samping polisi Credentialing»&»Privileging itu sendiri.

Kursus Yang Dijalankan
Sebanyak 5 sesi Kursus Orientasi Pegawai Perubatan Siswazah yang baru melapor diri telah diadakan pada tahun 2010 bermula pada bulan Jun 2010. Manakala Kursus Pengurusan Laktasi 20 Jam yang melibatkan Pegawai Perubatan Siswazah anjuran Perkembangan Kejururawatan telah dilaksanakan sebanyak 4 sesi. Kursus Phlebotomy» Vacutainer» System pula diadakan sebanyak 2 sesi iaitu pada 1 dan 8 Disember 2010 bertujuan memberi pendedahan kepada Pegawai Perubatan di dalam penggunaan vacutainer» needle yang betul bagi mengelak berlakunya pre-analitical»error» dan needle» stick»injury.

Jawatankuasa telah bersidang sebanyak 11 kali. Di antara 80% hingga 90% kes mortaliti berlaku daripada bahagian non-surgikal. Analisis kes dibuat secara makro bagi mengenal pasti masalah dan seterusnya penambahbaikan dibuat dengan mengemukakan cadangan untuk kelulusan oleh pihak pengurusan PPUM kelak.

114

Laporan Tahunan 2010

Program Continuous Medical Education (CME)
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tarikh 13 Jan 2010 27 Jan 2010 10 Feb 2010 24 Feb 2010 10 Mac2010 31 Mac2010 7 April 2010 21 April 2010 12 Mei 2010 26 Mei 10 9 Jun 2010 23 Jun 2010 7 Julai 2010 21 Julai 2010 11 Ogos 2010 8 Sept 2010 15 Sept 2010 22 Sept 2010 13 Okt 2010 27 Nov 2010 Tajuk Medical Certification Of Cause Of Death Post Tracheostomy Care Completing The UMMC Discharge Summary Importance Of Hand Hygiene Pre Operative Introducing Pain As The 5th Vital Sign In UMMC Management Of Polytraumatised Patient Transfusion Errors And Hazards Menorrhagia Effective Use Of Radiological Services Prescribing Medicines In UMMC Medication Safety Triage Process In The Emergency Department Histopathology Reports: What You Give Is What You Get How To Maintain A Good Clinical Note Documentation Management Of Hand Injuries Prevention And Management Of Sharps Injuries PICC Care Postpartum Haemorrhage Managing Suspected Transfusion Reactions 1. Administration Of IV Medication 2. Communication Skills Hospital Disaster Response Postnatal Period: Importance Of Newborn Screening, Growth And Development Post Operative Care Acute Gastroenteritis In Children Penceramah Dr. Mafeitzeral Mamat Prof. Dr. Marzida Mansor Dr. Sargunan Sockalingam Jabatan Anestesiologi Anestesiologi Perubatan

Prof. Madya Dr. Mohd Yasim B. Kawalan Jangkitan Mohd Yusof Dr. Muhilan A/L A. Parameswaran Prof. Dr. Ramani Vijayan Sannasi Dr. Simmrat Singh Surgeri Anestesiologi Surgeri Ortopedik

Prof. Madya Dr. Veera Sekaran Perubatan Transfusi Nadarajan Dr. Rosy Anak Jawan Prof. Madya Dr. Amir Fuad Hussain Dr. Pauline Lai Siew Mei Tuan Haji Amrahi Buang Dr. Mohd Idzwan Zakaria Dr. Mun Kein Seong Dr. Rusinahayati Mokhtarudin Prof. Madya Dr. Tunku Kamarul Zaman Tunku Zainol Abidin Obstetrik & Ginekologi Pengimejan BioPerubatan Farmasi Farmasi Trauma & Kecemasan Patologi Unit Perkembangan Perubatan Surgeri Ortopedik

Prof. Madya Dr. Mohd Yasim B. Kawalan Jangkitan Mohd Yusof Dr. Tok Chung Hong Prof. Madya Dr. Eugene Lwk Pengimejan BioPerubatan Obstetrik & Ginekologi

Prof. Madya Dr. Veera Sekaran Perubatan Transfusi Nadarajan 1. Puan Harbans Kaur, Puan Chai Loon Bee & Dr. Muhammad Yazid Jalaludin 2. Puan Rafiah Salleh Dr. Rishya A/L Manikam Dr. Muhammad Yazid Jalaludin Pediatrik Dr. Taufiq Abdullah Dr. Chong Sze Yee Zy Surgeri Pediatrik Unit Perkembangan Perubatan Trauma & Kecemasan

21 22 23 24 25

10 Nov 2010 24 Nov 2010 15 Dis 2010 22 Dis 2010 29 Dis 2010

Pusat Perubatan Universiti Malaya

115

Dari segi kehadiran peserta di dalam program CME, purata kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah adalah 60% daripada jumlah keseluruhan Pegawai Perubatan Siswazah yang sedang menjalani latihan pada satu-satu masa bagi program yang dianjurkan sepanjang tahun 2010.

Jumlah kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah yang kurang adalah disebabkan beberapa faktor antaranya bilangan Pegawai Perubatan Siswazah yang ditempatkan di sesebuah jabatan tidak mencukupi, tidak mendapat makluman mengenai program CME, sedang bercuti dan telah menghadiri bagi topik yang serupa pada tahun lalu.

Peratusan Kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah di dalam Program Continuous Medical Education (CME) Tahun 2010
90 80
76.7

70 60

73.3 64.4 65.3

70.3 68.1 63.9 56.9 60.9 60.2 61.1 57 48.6 50 50 40 66.7 61.7

72.7

58 56.1 57.1

52.9

Peratusan

50 40 30 20 10 0

53

36.6

13 /1 27 /1 10 /2 24 /2 10 /3 31 /3 7/ 4 21 /4 12 /5 26 /5 9/ 6 23 /6 7/ 7 21 /7 11 /8 8/ 9 15 /9 22 /9 13 /1 0 27 /1 0 10 /1 1 24 /1 1 15 /1 2 22 /1 2 29 /1 2
Tarikh Program

Sokongan Klinikal
PTJ DIETETIK
PTj Dietetik berfungsi untuk memberikan perkhidmatan klinikal dan juga bukan klinikal. Perkhidmatan klinikal merangkumi terapi pemakanan perubatan (medical»nutrition»therapy) kepada pesakit luar dan dalam. Sementara itu perkhidmatan bukan klinikal merangkumi penyediaan dan bekalan makanan enteral dan formula bayi kepada pesakit dalam serta pengurusan dan pemantauan perkhidmatan penyediaan dan penyajian makanan kepada pesakit dalam, staf dan jualan di kafeteria. PTj dietetik turut memberi pengajaran, ceramah dan kursus dalam perkhidmatan dan kursus penempatan dalam bidang dietetik dan pemakanan kepada penuntut dari Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Kolej Kejururawatan, staf PPUM, Kementerian Kesihatan Malaysia, agensi kerajaan dan swasta yang lain. Menjalankan penyelidikan/kajian dalam bidang berkaitan terapi pemakanan perubatan untuk tujuan penambahbaikan perkhidmatan dan juga berdasarkan permintaan jabatan lain.

Perkhidmatan yang disediakan
Perkhidmatan terapi pemakanan perubatan diberikan kepada pesakit luar dan pesakit dalam oleh pegawai dietetik. Terapi pemakanan perubatan merangkumi proses penilaian status pemakanan, diagnosis masalah pemakanan, pelan intervensi termasuk regim pemakanan, pemantauan dan penilaian semula keberkesanan terapi. Perkhidmatan kepada pesakit dalam adalah dengan mengikut pengkhususan disiplin seperti Surgeri, Rawatan kritikal, Onkologi, Endokrin, Renal, Kardiologi, Pediatrik dan Geriatrik. Sebanyak 95% dari pesakit yang diberi perkhidmatan terapi pemakanan perubatan adalah pesakit yang dirujuk oleh pegawai perubatan dan sebahagian 5% pesakit lagi telah disaring oleh pegawai dietetik.

bagi memastikan penjagaan pesakit lebih berkesan, intensif, berkualiti dan menjimatkan kos. Kaedah ini juga dapat mengelakkan berlakunya pertindanan dalam proses penjagaan pesakit dengan melakukan perbincangan dan komunikasi secara lebih efektif.

Kumpulan Sokongan Pesakit
Pegawai dietetik juga terlibat dalam memberi ceramah kepada pesakit dan keluarga untuk kumpulan sokongan pesakit apabila memerlukan ‘Psychiatric» Support»Group’ dan Kumpulan sokongan penyusuan daripada ibu ke ibu.

Perkhidmatan Bekalan Makanan Enteral dan Formula bayi (Enteral and Infant formula Supply)
Bekalan makanan enteral dan formula bayi untuk pesakit disediakan oleh Unit Bekalan Makanan Enteral yang diselia oleh Jabatan Dietetik a) Makanan Enteral Makanan enteral merangkumi makanan cecair tambahan atau cecair penuh yang diberi melalui mulut atau melalui tiub ke

Pengurusan Pesakit Secara Berpasukan
Pegawai dietetik juga terlibat dalam penjagaan pesakit berkonsepkan pasukan pelbagai displin. Kaedah ini menggabungkan kemahiran dan pengalaman yang tertentu daripada pelbagai profesional kesihatan

Pusat Perubatan Universiti Malaya

117

dalam sistem gastrousus. Terdapat lebih 20 jenis produk yang dibekalkan dalam bentuk RTU (ready-to-use) atau serbuk yang dibekalkan mengikut keperluan pesakit. b) Penyediaan dan Bekalan Formula Bayi Terdapat lima kategori formula yang di bekalkan iaitu Formula Rumusan Bayi, Formula Rumusan Bayi Pra-matang, Formula Rumusan Bayi Susulan, Formula Khas – (seperti Alimentum,» Comidagen) dan Formula metabolik untuk pesakit in-born» errors»of»»»metabolism

Pengurusan kad makanan dengan memproses permohonan serta memantau penggunaan kad makanan untuk Staf PPUM dan FPUM yang layak untuk subsidi dan diskaun dan staf atas panggilan.

Aktiviti pengajaran (Teaching Activities)
Pegawai dietetik juga terlibat dalam aktiviti profesional peringkat organisasi dan nasional seperti berikut: • Ahli jawatankuasa kerja pemakanan/ tuntutan pemakanan dan pengiklanan Kementerian Kesihatan Malaysia Ahli jawatankuasa Akta Allied» Health» Professional untuk Pegawai Dietetik, Kementerian Kesihatan Malaysia Jawatankuasa Inisiatif Penyusuan Ibu PPUM Ahli jawatankuasa penyediaan panduan terapi pemakanan perubatan untuk pegawai dietetik di Malaysia.

Unit Sajian
Pentadbiran Unit Sajian diletakkan di bawah pengurusan PTj Dietetik dan menjalankan aktiviti pengurusan dan pemantauan kontrak sajian makanan seperti kawalan mutu perkhidmatan penyediaan dan bekalan makanan kepada Pesakit, Kafeteria (PPUM» Food»Court),» staf atas panggilan, makanan petugas malam dan perkhidmatan bankuasi. Kaedah pemantauan yang dilakukan adalah melalui: • Ujirasa makanan oleh kumpulan pegawai penilai dari semua jabatan dan wakil kesatuan pekerja Maklumbalas dan aduan pelanggan serta perlaksanaan tindakan ketidakpatuhan Menyemak porsi/berat makanan yang masak dan mentah secara rawak Menyemak masa bekalan spesifikasi waktu hidangan mengikut

• •

Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
• Pegawai dietetik telah memberi perkhidmatan di Klinik Endokrin bermula pada bulan Oktober untuk pesakit yang hadir pada hari Isnin di klinik berkenaan Klinik CAPD telah dimulakan pada bulan November 2010 untuk pesakit yang menerima rawatan CAPD di PPUM» Aktiviti pengajaran berkumpulan kepada pesakit diabetes semasa mengandung di Klinik Ibu Mengandung»

• • • •

Mengadakan pemeriksaan mengejut di kawasan dapur sajian dan kafeteria untuk meninjau kebersihan serta menyemak harga makanan

Statistik Perkhidmatan Pesakit Dalam
Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang telah menerima terapi pemakanan perubatan telah bertambah sebanyak 10.5 % (1,065 orang) iaitu seramai 11,162 berbanding 10,097 orang pesakit pada tahun 2009 kerana bilangan pegawai dietetik yang mencukupi.

Unit sajian turut bertanggungjawab untuk: • Pengurusan Inbois iaitu menyemak dan mengesahkan semua inbois kontraktor sajian yang melibatkan Inbois makanan pesakit, makanan staf atas panggilan, makanan subsidi dan makanan ‘supper’. Pengurusan wang panjar iaitu mengurus peruntukan wang hospitaliti bagi 43 unit pengguna.

118 Laporan Tahunan 2010 Jadual 1: Statistik Pesakit Dalam Yang Mendapat Perkhidmatan Pegawai Dietetik Perkhidmatan Pesakit Dalam 2010 11.063 2009 1.7 Jumlah pesakit Klinik Pakar yang dilihat bagi tahun 2010 telah bertambah sebanyak 71.4 Jumlah keseluruhan bilangan pesakit yang dilihat telah bertambah sebanyak 15.253 16.5 2.5 Perkhidmatan INR CAPD (klinik baru) Jumlah 2010 25 34 3.675 20.7 14.187 -14.369 16. Ini adalah kerana kekurangan pegawai dietetik telah dapat diatasi pada tahun 2010.097 4.0 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»PTj»Dietetik Klinik Pakar Bilangan pesakit luar klinik pakar yang menerima terapi pemakanan perubatan pegawai dietetik untuk tahun 2010 adalah seperti berikut: Jadual 3: Bilangan Pesakit Klinik Pakar Yang Mendapat Perkhidmatan Pegawai Dietetik Perkhidmatan Klinik Ibu Mengandung Diabetis & Endokrin Renal Onkologi Pediatrik Cardiac Rehab Surgikal 2010 887 577 405 460 530 183 89 2009 653 350 232 65 403 8 104 Perbezaan (%) 35.739 571 2.162 2009 10.1 Sumber:»»PTj»Dietetik .8 -10.189 2009 46 1. Jumlah pesakit untuk untuk rawatan susulan telah meningkat sebanyak 29.7% dari tahun 2009. »»»» Statistik Makanan Enteral a) Bilangan Bekalan Makanan Enteral Jadual 5: Jumlah Bekalan Makanan Enteral Jenis Makanan Enteral Pemakanan Tiub Minuman Tambahan Jumlah Purata sehari 2010 30.8%.415 2009 10.092 44.268 Perbezaan (%) 10.9 74.097 Perbezaan (%) 10.0% bagi tahun 2010. Klinik CAPD»dan»Endokrin adalah perkhidmatan baru yang dimulakan berdasarkan keperluan semasa.7 31.8 64.746 139 2009 28. Jumlah keseluruhan pesakit luar dan pesakit dalam yang mendapat perkhidmatan pegawai dietetik untuk tahun 2010 adalah seperti berikut: Jadual 4: Jumlah Pesakit Yang Mendapat Perkhidmatan Terapi Pemakanan Perkhidmatan Pesakit Dalam Pesakit Luar (RUKA & Klinik Pakar) Jumlah 2010 11.0 29.861 Perbezaan (%) -45.162 5.4 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Statistik Perkhidmatan Pesakit Luar Klinik Dietari RUKA Bilangan pesakit luar Klinik Dietari RUKA tahun 2010 telah berkurangan sebanyak 10.6 71. Jadual 2: Bilangan Pesakit Luar Klinik Dietari RUKA Perkhidmatan Pesakit Baru Pesakit Susulan Jumlah 2010 1.171 14.328 orang) berikutan penyusunan semula servis di klinik pesakit luar dan pertambahan bilangan pegawai dietetik.322 741 2.5 25.6 607.310 Perbezaan (%) -24.071 50.9 15.1 24.461 121 Perbezaan (%) 8. Penurunan ini adalah kerana hanya seorang pegawai dietetik dapat ditempatkan secara tetap di Klinik Dietari dan penggunaan sistem temujanji yang dimulakan pada tahun 2010.4% (1.

4 0. b) Bilangan pesakit yang mengambil formula bayi adalah seperti berikut: Jadual 8: Bilangan Pesakit Yang Menerima Bekalan Formula Bayi Pesakit Menerima Formula Bayi Bilangan Pesakit 2010 6.6% (608 orang).1% (6.103 unit bekalan) berbanding dengan pertambahan 3.2 -95.979 7.801 1.503 240.066 57.680 Perbezaan (%) -6.1% (1.577 2009 11.589 238.285 unit bekalan) manakala bilangan pesakit yang memerlukan makanan enteral telah meningkat sebanyak 9.642 6.5 Statistik Formula Bayi a) Jumlah bekalan formula bayi bagi tahun 2009 dan 2010 adalah seperti berikut: Sumber:»»PTj»Dietetik Bilangan bekalan formula bayi bagi tahun 2010 telah berkurang sebanyak 5.6 Jadual 7: Jumlah Bekalan Formula Bayi Jenis Formula Formula Rumusan Bayi Formula Bayi Pramatang Formula Rumusan Susulan Jumlah 2010 11.0 18.900 21.300 2.0 18.315 Perbezaan (%) 3.464 659 77:23 2009 181.334 Perbezaan (%) 5.223 90 20.655 653 76:24 Perbezaan (%) 2.0 9.Pusat Perubatan Universiti Malaya 119 b) Bilangan pesakit yang menerima makanan enteral untuk tahun 2010 dan 2009 Jadual 6: Bilangan Pesakit Yang Menerima Makanan Enteral Jenis Makanan Enteral Pemakanan Tiub Minuman Tambahan Jumlah 2010 4.5% (221 orang) bilangan pesakit yang memerlukan formula bayi.961 54.7 -5.095 2.239 6.264 9. Aktiviti Pemantauan Perkhidmatan Penyediaan dan Sajian Makanan a) Bekalan Makanan Pesakit Bilangan pesakit yang menerima bekalan makanan (diet normal dan terapeutik) untuk tahun 2009 dan 2010 adalah seperti berikut: Jadual 9: Bilangan Pesakit Yang Menerima Bekalan Makanan (Diet Normal Dan Terapeutik) Jenis Bekalan Makanan Diet Normal Diet Terapeutik Jumlah Bekalan Purata Sehari Nisbah Peratusan Diet Normal:Diet Terapeutik Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 185.8 .1 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Jadual di atas menunjukkan bilangan bekalan makanan enteral telah meningkat sebanyak 14.942 2009 4.536 2009 6.3 -5.

saiz porsi.589 283.929 1.2 -33.4% (3.461 181.4 2.7 -22.785 Sumber:»»PTj»Dietetik 2009 112.960 612.120 Laporan Tahunan 2010 Statistik pada tahun 2010 menunjukkan jumlah pesakit yang menerima bekalan makanan dari kontraktor sajian makanan telah meningkat 0.961 54.5.3 -66.746 185. Unit Sajian Berikut adalah skop perkhidmatan pemantauan Unit Sajian selain daripada pemantauan makanan pesakit: Jadual 11: Skop Perkhidmatan Unit Sajian Yang Lain (Jumlah Pek) Skop Makanan ‘supper’ Makanan Bankuasi Makanan Staf Atas Panggilan Makanan Jualan di PPUM Food Court Kad Makan Subsidi Staf Makanan On-call Pegawai Perubatan 2010 114. sayur tidak terlebih masak dan kepatuhan kepada standard spesifikasi.9 Secara keseluruhan jumlah pesakit yang menerima bekalan makanan telah meningkat sebanyak 2.-49.1 2.066 57.094 unit bekalan) pada tahun 2010.424. Jadual 10: Jumlah Keseluruhan Pesakit Yang Menerima Bekalan Makanan Jenis Diet Makanan Enteral Diet Normal Diet Terapeutik Jumlah Nisbah Peratusan Enteral:Normal:Terapeutik Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 50. peralatan.8% daripada tahun 2009 dengan penambahan sebanyak 2. presentasi.090 45.060 Perbezaan (%) 1.110 1.503 291.000 – 918.7 -5. .895 bekalan) diet normal tetapi bekalan diet terapeutik telah berkurangan 5.7% (4. Ia menggunakan borang penilaian rasa makanan dengan penggunaan skala 1 .4 .692. suhu.8 -29.7 92. Aspek yang dinilai ialah rasa.120 34.610 842 31.000 18.086 bekalan). kesegaran.283 308.6 a) Penilaian Ujirasa Makanan (Food»Tasting) Aktiviti dijalankan setiap hari secara berjadual oleh kumpulan pegawai penilai dari semua jabatan dan wakil kesatuan pekerja pada waktu bekerja.9% (8.210 17:64:19 2009 44.680 1.116 16:64:20 Perbezaan (%) 14.

5 -2. makan malam) Makanan Pesakit Diet Terapeutik (Sarapan pagi.6 44 Jenis Aduan Uji rasa Makanan Pemantauan Jabatan Dietetik Makanan Pesakit Makanan Jualan PPUM Food Court Makanan Supper Makanan Bankuasi Jabatan Perhubungan Awam Jumlah 2010 124 112 28 19 3 5 291 2009 100 54 26 13 2 7 202 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Sebanyak 1. pesakit di wad.230 sampel makanan telah ditimbang untuk memeriksa kesesuaian porsi dan berat makanan yang dihidangkan adalah mengikut spesifikasi yang dipersetujui.061 Perbezaan (%) 13. makan tengahari. makan malam) Makanan ‘supper’ Makanan Jualan di PPUM Food Court (makan tengahari.6 0. minum petang. Terdapat pertambahan jumlah sampel 0. minum petang.1% berbanding dengan tahun 2009. ayam.485 1.1 c) Pengurusan Aduan Pelanggan Aduan dari pelanggan diterima dari sesi uji rasa. Peningkatan yang ketara dilihat daripada hasil pemantauan dalaman Jabatan Dietetik.877 2009 1.920 820 1.689 2.228 Perbezaan (%) 3. Secara keseluruhannya terdapat pertambahan sebanyak 44% (89 aduan) dari jumlah aduan keseluruhan yang diterima pada tahun 2010.3 -40.7 850 0. Jadual 14: Jumlah Aduan Pelanggan Berkaitan Sajian Makanan Perbezaan (%) 24 107 7. staf PPUM.7 46 50 -28.0 Terdapat penurunan sebanyak 3. ikan. .8 -13.7 10. b) Penyemakan porsi/berat makanan pesakit Aktiviti ini dijalankan secara rawak tiga kali seminggu di dapur sajian. buah diambil dari ‘tray»line’ atau dari dalam troli makanan RTS oleh staf Unit Sajian.118 485 2.6 -8. Jabatan Perhubungan Awam dan juga badan pemantau iaitu Unit Sajian.8 3.Pusat Perubatan Universiti Malaya 121 Jadual 12: Jumlah Aktiviti Penilaian Uji Rasa Makanan Perkhidmatan Sajian Makanan Skop Perkhidmatan Makanan Pesakit (Diet Normal) (Sarapan pagi. makan tengahari. Sampel makanan seperti nasi.3 2.7 -3. sayur.0% uji rasa makanan berbanding dengan tahun 2009 (184 sampel). Jadual 13: Jumlah Semakan Saiz Porsi/Berat Sampel Makanan Jenis Makanan Nasi Ayam Daging lembu Ikan Sayur Pelbagai Jenis Buah Telur Snek minuman petang Jumlah 2010 148 121 3 146 145 189 19 459 1.230 2009 143 138 142 140 207 2 456 1. minum petang) Jumlah Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 1.836 6.585 5.

80 RM 195. Perlaksanaan caj penalti ini dapat menolong memberi pengajaran dan juga peringatan agar tindakan proaktif perlu dilakukan untuk menangani isu kualiti makanan dan perkhidmatan yang diberikan oleh kontraktor sajian.122 Laporan Tahunan 2010 Jadual 15: Jumlah Pemberian Penalti Mengikut Skop Perkhidmatan Perkhidmatan Uji rasa makanan Pemantauan Jabatan Dietetik Makanan Pesakit Makanan Jualan PPUM Food Court Makanan Supper Makanan Bankuasi Jabatan Perhubungan Awam Jumlah 2010 (RM) RM 1.7 -34. sempena World Diabetes Day peringkat PPUM Ceramah ‘Healthy eating to prevent cancer’ untuk badan bukan kerajaan (NGO) Empowered Public Forum on Cancer .2% 186.60 RM 26.436.00 RM 8.00 RM 5.40 RM 2.20 telah ditolak dari peruntukan yang berkaitan untuk tahun 2010.9 Sebanyak RM 8.50 Perbezaan (%) -8. meningkat sebanyak 41.4 41.2 Jun 2010 5 Ogos 2010 25 Februari dan 17 Jun 2010 6 dan 20 Dis 2010 17 Oktober 2010 13 November 2010 21 November 2010 Dietetic Skills Development Workshop (Equip yourself to shape your career) Ceramah ‘Pemakanan Seimbang untuk Kanak-kanak Istimewa’ untuk ibu-bapa kanak-kanak istimewa anjuran Jabatan Pemulihan Perubatan Ceramah ‘Pemakanan dan Kanser’ kepada pesakit Klinik Onkologi Nutrition Support Course for PPUM Staffs Workshop on Obesity Surgery anjuran bersama Unit MILES & Nutrition.982.90 RM 76.010.20 RM 1.522. Fakulti Perubatan.086.90 RM 658. UM (Public Forum on Obesity – Start living again) Ceramah ‘Diet for weight management’.9% berbanding tahun sebelumnya selaras dengan peningkatan jumlah aduan.163.20 Sumber:»»PTj»Dietetik 2009 (RM) RM 1659.436. Aktiviti pegawai dietetik semasa forum awam sempena Hari Buah Pinggang Sedunia 2010 bersama pesakit-pesakit PPUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Persidangan/Kursus/Ceramah Tarikh 1.945.00 RM 5.8 -93.30 RM 1.

Mengurus dan menyelaras Akaun Tabung Makmal dengan Jabatan Kewangan. Mengawal bekalan guna sama dan inventori di Stor Bahagian Perubatan Makmal. Menyimpan dan menyenggara rekod perkhidmatan ujian yang telah dijalankan oleh makmal kepada pesakit PPUM. Pentadbiran prasarana yang kondusif untuk memberi perkhidmatan makmal yang cekap dan berterusan. Menyemak permintaan pembelian dan peruntukan kewangan sebelum dihantar kepada Jabatan Perolehan serta membuat tindakan susulan. Menyediakan perkhidmatan penghantaran spesimen pesakit PPUM setiap hari ke makmal luar. Menentukan prosedur manual kualiti dipatuhi dalam melaksanakan aktiviti di makmal dan mengumpul statistik ujian dan petunjuk kualiti bulanan yang dilakukan di semua makmal B. hapus guna dan kelengkapan. Menerima dan menyimpan wang bayaran tunai dan cek daripada pelanggan luar yang menjalankan ujian makmal dan mengemas kini akaun pendapatan dan pembayaran makmal berkaitan. Pentadbiran kewangan dan menyelaras rancangan belanjawan tahunan dan pembangunan makmal. bekalan Mendapatkan sebut harga untuk penilaian dan syor perolehan pembelian bekalan dan peralatan daripada unit yang berkenaan. Menyelaras permohonan untuk latihan penempatan makmal daripada institusi luar. memantau dan mengawal perolehan bagi keperluan makmal. Menyediakan borang untuk pembayaran kepada pembekal dan berkomunikasi dengan Jabatan Perolehan untuk pemantauan kontrak dan permulaan proses perolehan. kewangan. • • • • • • • • • . Perakaunan • Menyimpan rekod pembelian dan akaun daripada makmal berkaitan dan menyediakan penyata akaun bulanan untuk makluman. Pentadbiran dan Kewangan • • • • • Mengurus. berkesan dan berkualiti kepada pelanggan. Pemasaran produk perkhidmatan makmal kepada pelanggan/institusi luar. pengebilan dan pemasaran perkhidmatan makmal serta menguruskan hubungan awam kepada pelanggan dalaman dan luar Pusat Perubatan Universiti Malaya. • • • • • • C. Unit Pentadbiran Makmal menyediakan perkhidmatan pentadbiran. Menyemak dan mendapat kelulusan bagi perubahan bayaran caj perkhidmatan kepada pelanggan . Mengeluarkan arahan bayaran pengagihan kepada Pakar Perunding dan staf yang terlibat dalam memberi perkhidmatan ujian makmal kepada pesakit UMSC dan swasta. Mengenal pasti perkhidmatan makmal yang boleh dilaksanakan secara guna sama untuk mengoptimumkan penggunaan sumber pengeluaran dalam memberi perkhidmatan kepada pesakit.Pusat Perubatan Universiti Malaya 123 UNIT PENGURUSAN MAKMAL Fungsi unit ini adalah untuk mentadbir dan menguruskan perkhidmatan makmal yang cekap. Menyimpan dan menyelenggarakan akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi semua makmal di bawah tabung masing-masing. A. Mengenal pasti produk perkhidmatan makmal yang berdaya saing untuk dipasarkan kepada institusi luar bagi menjana pendapatan. Menguruskan penerimaan dan pengagihan bekalan serta inventori Stor Bahagian Perubatan Makmal dan bekalan guna sama semua makmal. PPUM. penstoran. Mengurus bil kepada pelanggan yang mendapat perkhidmatan daripada makmal. Perolehan dan Stor • • Menyelaras pembelian reagen. UMSC dan pelanggan luar.

Menerima bayaran dan menyediakan penyata dan akaun agihan imbuhan pendapatan kepada staf yang terlibat dalam memberi perkhidmatan.6971 2278 4672 65 34 34.916 58 129 20 32. Aktiviti Menguruskan permintaan pembelian bekalan untuk makmal-makmal berikut: Bahagian Perubatan Makmal Bahagian Mikrobiologi Perubatan Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Parasitologi Makmal Imunogenetik & Transplantasi Pejabat Unit Pentadbiran Makmal Jumlah Permohonan 2. Merancang strategi pemasaran perkhidmatan makmal sedia ada dan baru kepada pelanggan luar. Perkhidmatan Prasarana • Sokongan Teknikal Dan • Mengurus hal-hal pentadbiran.218 2. Mengurus dan memantau aduan-aduan kerosakan daripada makmal yang berada di Bangunan Menara Timur.020 . E. Perkhidmatan Keluar Spesimen • Menguruskan perkhidmatan penghantaran keluar spesimen kepada makmal luar/ swasta bagi perkhidmatan ujian yang tidak terdapat di makmal-makmal di bawah Unit Pentadbiran Makmal.124 Laporan Tahunan 2010 D. • • • Jadual 16: Statistik Perkhidmatan Unit Pentadbiran Makmal Bil.004 4. guna tenaga dan prasarana. prasarana dan persekitaran makmal dan merekodkan permohonan makmal untuk peningkatan prasarana makmal. Pemasaran & Perkhidmatan Baru Ujian Makmal • Menyelaras dan mengkoordinasi permohonan untuk mewujudkan perkhidmatan baru ujian makmal dari segi sumber kewangan. Memberi khidmat sokongan teknikal kepada makmal dan mengkoordinasi kerja baik pulih dan pemasangan yang dilakukan oleh pihak pembekal dan Jabatan Kejuruteraan. Pengeluaran invois bagi perkhidmatan makmal kepada Hospital/Institutsi Swasta/UMSC dan Kerajaan: Bahagian Perubatan Makmal Bahagian Mikrobiologi Perubatan Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Parasitologi Makmal Imunogenetik & Transplantasi Makmal SUCXeS Jumlah Invois 2009 2010 398 303 35 16 25 1 778 436 301 99 20 1 1 858 22. Mengemukakan cadangan pelaksanaan perkhidmatan baru kepada Jawatankuasa Eksekutif Perkhidmatan Makmal dan Pengurusan Pusat Perubatan Universiti Malaya.091 5. 1. F. G. Pengeluaran & Pemantauan Invois • • Menyediakan invois kepada pelanggan swasta di atas perkhidmatan yang diberikan.

139 100 1 16 - 2010 896 92 2 36 1182 Mengurus aduan-aduan kerosakan daripada makmal-makmal yang berada di Menara Timur Mesyuarat J/kuasa Pengurusan Makmal Mesyuarat Staf/Biling dan Lain-lain Laporan Stor UPeM (GRN) Pelaksanaan Aktiviti Verifikasi Stok Bagi Bekalan Tiub-Tiub Darah Dan Jarum Pihak Unit Pengurusan Makmal telah mengambil inisiatif untuk mengadakan aktiviti verifikasi stok bagi bekalan Tiub-tiub Darah dan Jarum. Laporan berkenaan telah dibentangkan kepada semua pengguna yang terlibat dan beberapa teguran serta cadangan penambahbaikan dikemukakan kepada pengguna. Menghantar spesimen ke Organisasi Luar Aktiviti 2009 1. 5. Perbandingan Pengeluaran Invois bagi Tahun 2009 & 2010 35000 34000 33000 32000 31000 Jumlah Tahun 2009 Tahun 2010 34020 Series 1 32218 . Aktiviti ini dilakukan setelah mendapati berlakunya peningkatan kuantiti dan kos bagi perolehan tersebut.020 invois telah dikeluarkan kepada Hospital/ Institusi Swasta & Kerajaan berbanding dengan jumlah sebelumnya sebanyak 32. Ini bermakna berlaku peningkatan pengeluaran invois sebanyak 1802 invois atau 5. Kedudukan bekalan tiub-tiub darah dan jarum di lokasi pengguna Pengeluaran Invois Kepada Hospital/Institusi Luar Bagi tempoh Januari hingga Disember 2010. Aktiviti berkenaan telah diadakan pada 13 Mac 2010 yang memfokuskan kepada stor-stor kecil di klinik dan juga wad. 3. sebanyak 34. 4.6%.218 invois. Ini juga untuk melihat perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada peningkatan kuantiti dan kos berkenaan serta cadangan penambahbaikan. 6.Pusat Perubatan Universiti Malaya 125 Bil. 7.

Oleh demikian.000.165.665.389.700.00 (19.00 1.00 Tahun 2010 1. Sebanyak 98.500.00 1.415.00 Series 1 Tahun 2009 1.55 berbanding dengan tahun sebelumnya berjumlah RM1.237.00 Pendapatan Daripada UMSC PPUM turut memberi perkhidmatan makmal kepada University» Malaya» Specialist» Centre (UMSC).000.237. Perbandingan Pendapatan dari Hospital Swasta bagi tahun 2009-2010 1400000 1200000 1000000 JUMLAH 800000 600000 400000 200000 0 1 2 2010 1. Perbandingan Pendapatan bagi Tahun 2009 & 2010 1.00 1.00 1.650.400.174.00 1.000.00.035.350.00 (5.25% (843) permohonan permintaan dapat diproses kurang daripada 3 hari bekerja dan bakinya sebanyak 1. Oleh demikian.000.870. pendapatan daripada UMSC yang diterima bagi tahun 2010 adalah berjumlah RM1.3%).50.37.50 Proses Permintaan Pembelian Tempoh masa yang diambil bagi memproses permintaan pembelian ialah dalam tempoh 14 hari waktu bekerja.600.. sebut harga tamat tempoh.665.00 1.035. JUMLAH .000.389.550.000.00 1.870. tiada surat pengedar tunggal dan lain-lain. peningkatan hasil kutipan telah meningkat sebanyak RM627.250.00 1.8%) daripada jumlah sebelumnya RM1.152.126 Laporan Tahunan 2010 Pendapatan Daripada Institusi Swasta & Kerajaan Dalam tempoh yang sama kutipan yang berjaya diperoleh bagi tahun 2010 adalah berjumlah RM1.000. Jumlah yang melebihi 3 hari adalah disebabkan borang permintaan pembelian tidak lengkap.450. Jumlah ini meningkat sebanyak RM275.00 1.55 TAHUN PENDAPATAN (RM) 2009 1.152.000.75% (15) permohonan diproses dalam tempoh 4 – 14 hari bekerja.000.415.000.174.300.50.

Pengurusan Stor Perubatan Makmal Kecil Bahagian Stor Unit Pengurusan Makmal telah siap menjalani kerja-kerja pengubahsuaian di Tingkat 4 Menara Timur.254.50 RM 39. Jumlah RM 428. Sebanyak 20 kontrak telah dipantau dan masih berkuatkuasa sepanjang tahun 2010. Keadaan stor baru adalah memuaskan.00 Jumlah Hutang Jumlah Kutipan Jumlah Baki Hutang Kontrak Pembelian Bekalan Memantau kontrak pembelian bekalan bagi memastikan stok bekalan makmal mencukupi. Kutipan Hutang Tertunggak Satu aktiviti khas kutipan hutang tertunggak dari tahun 2001 sehingga 2008 telah diadakan mulai bulan Januari 2009 sehingga Disember 2010.062. . Perkara Pemeriksaan Kerosakan Peralatan Makmal. menjimatkan kos dan tidak berlaku kelewatan yang boleh menjejaskan perkhidmatan kepada pesakit. Oleh yang demikian baki hutang yang masih tinggal ialah RM 39.50 RM 389.192.254. Kesemua jumlah hutang bagi tahun-tahun tersebut ialah RM 428. Proses untuk permohonan penyambungan atau panggilan semula tender dimulakan 6 bulan sebelum tamat kontrak bagi mengelakkan gangguan bekalan di makmal.192.50.50.Pusat Perubatan Universiti Malaya 127 Pemantauan Perolehan: Masa yang diambil untuk Proses Permohonan Pembelian bagi Tahun 2010 450 400 350 BILANGAN 300 250 200 150 100 50 0 Bilangan Pembelian 1 Hari 34 2 Hari 391 3 Hari 418 4 Hari 15 JUMLAH KESELURUHAN 858 PEMOHONAN PEMBELIAN Penyelenggaraan Peralatan Makmal Mengambil tindakan ke atas 94 aduan mengenai penyelenggaraan peralatan dan kerosakan yang diterima di Unit Pengurusan Makmal (UPeM).00.062. Semua bekalan stok telah ditempatkan semula di stor berkenaan. Manakala jumlah bayaran yang berjaya dikutip ialah RM 389.

052 preskripsi dengan purata 118 sehari. kejururawatan dan sains sekutu yang lain xi) Perkhidmatan bagi tujuan penyelidikan di PPUM xii) Perkhidmatan farmasi klinikal di wad dan klinik UMSC PTj Farmasi juga telah memperkenalkan pelbagai perkhidmatan dan prosedur baru sepertimana yang telah dilaporkan dalam Laporan Eksekutif.751 preskripsi telah diterima dengan purata 2. farmasi.128 Laporan Tahunan 2010 PTJ FARMASI PTj farmasi bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan yang berikut: i) ii) Perkhidmatan Farmaseutikal Am dan Kecemasan secara 24 jam untuk Pesakit Luar dan Pesakit Dalam Perkhidmatan Farmaseutikal Khusus dan penyediaan ubat-ubat khas bagi para pesakit atas permintaan pakar perunding iii) Pembelian dan penstoran ubat-ubatan iv) Pendispensan ubat-ubatan bagi Pesakit Luar dan Pesakit Dalam v) Kaunseling ubat-ubatan secara am dan spesifik kepada pesakit vi) Penyediaan ubat-ubatan steril dan bukan steril vii) Pemberian maklumat ubat-ubatan kepada pesakit dan staf viii) Perkhidmatan farmakokinetik klinikal kepada pesakit ix) Perkhidmatan farmasi komuniti di PharmUMMC x) Perkhidmatan bagi tujuan pengajaran dan latihan dalam bidang perubatan.212 preskripsi sehari yang merupakan penurunan sebanyak 1.7% iaitu 33.27% berbanding tahun 2009. . Manakala bagi perkhidmatan PharmCARE pula berlaku peningkatan sebanyak 23. Farmasi Pandu Lalu pula semakin mendapat sambutan dengan pertambahan sebanyak 105% iaitu 1307 pesakit pada 2010 berbanding 638 pesakit pada tahun 2009. Perkhidmatan BY-POST yang baru diperkenalkan pula telah memberikan perkhidmatan kepada 906 pesakit. Farmasi Pesakit Luar Sebanyak 548.

04 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 129 Jadual 17: Statistik Pesakit Luar Statistik Farmasi Pesakit Luar Jumlah preskripsi Purata sehari Setahun Jumlah kutipan hasil Jumlah kutipan Pencapaian kualiti objektif Purata pesakit dilayan dalam masa 30 minit PharmCARE Purata pesakit sehari Jumlah pesakit Jumlah pesakit yang tidak hadir Farmasi Pandu lalu Purata pesakit sehari Jumlah pesakit Farmasi BY-POST Purata pesakit sehari Jumlah pesakit MTAC INRCare Bilangan pesakit Sesi kaunseling individu MTAC asma (pediatrik) Jumlah pesakit Jumlah sesi kaunseling individu MTAC HIV Jumlah pesakit NA Sumber:»PTj»Farmasi 2009 2010 Perbezaan (%) 2.9 90 24.052 236 6 1307 9 906 41 63 830 727 3 -1.00 62.0 12.853.303 698 480 Perbezaan (%) NA NA NA NA NA NA NA NA .399 153.7 26.3 -58.8 NA NA NA Farmasi Pesakit Dalam Jadual 18: Statistik Farmasi Pesakit Dalam Statistik Jumlah preskripsi Wad Staf Klinik Harian Discaj Jumlah Purata transaksi Purata transaksi/hari bekerja Purata transaksi/hari minggu Purata transaksi/cuti am NA NA NA Sumber:»PTj»Farmasi 2009 114.751 7.240 554.3 31.3 -1.528 7.4 23.364 162 6 638 NA NA 71 153 NA NA 2212 548.954 7.202 2010 NA NA NA NA NA 1.432.073.481 22.368 8.00 71.8 118 33.4 0 105 NA NA -42.930.

6 -94.322.134.831.997.30 27.699. Hepatitis Vaksin / Immunoglobulin Wellness Clinic (osteoporosis) Anestesiologi Respiratori 23.1 -16.1 17.79 Perbezaan (%) -6.984.2 .887.662.50 4.974.971.1 : Statistik Farmasi Pesakit Dalam Statistik Aktiviti kaunseling kardiak Sesi kaunseling Jumlah pesakit Pesakit program cardiac rehabilitation Aktiviti pendispensan methadon Daftar baru Jumlah pesakit Pemantauan ubat terapeutik Bilangan sampel yang diproses Bilangan sampel yang ditolak Bahagian sitotoksik (IPC) Jumlah pesakit kemoterapi Jumlah pesakit pemindahan sum-sum tulang (dewasa) Jumlah pesakit pemindahan sum-sum tulang(pediatrik) Pembekalan stok ubat dadah merbahaya & psikotropik ke wad Jumlah permohonan dari wad Jumlah item 2444 5166 Sumber:»PTj»Farmasi 2009 21 129 11 91 215 4028 224 12.2 2.5 0.40 1.979.19 2010 76.3 27.1 -34.5 -6.974.993.12 3.032.770.252.45 15.999.00 79.845.260.983.335.94 5.549.972. Jadual 19: Statistik Stok Farmasi Statistik Peruntukan (RM) Jumlah nilai pesanan sebenar (RM) Nilai pesanan yang dibuat setahun (RM) Ubat Formulari Kardiologi Rawatan Kegagalan Ginjal Psikiatri Onkologi Ubat Bukan Formulari Endokrin Neurologi HIV.307.585.682.147.905.00 5.25 5.0 1.156.1 -0.314.4 -13.80 1.499.299.08 1.58 6.7 16.30 1.7 juta pada tahun 2009.998.000.999.875.339.4 2.00 80.90 1.00 2.892.705.9 juta.20 2.749.813.69 1. Secara keseluruhannya nilai pesanan sebenar Stor Farmasi pada tahun 2010 adalah sebanyak RM79.480 23 19 2486 6036 Perbezaan (%) -19.791. telah berkurangan sebanyak 6.7 -22.414.3 31.6 2.37 1.50 1.7 juta berbanding RM81.1 77.130 Laporan Tahunan 2010 Jadual 18.20 19.994.499.7 2009 81.3 -1.92 2.5 3.256.997.9 Stor Farmasi Peruntukan bagi farmasi bagi tahun 2010.86 14. Blood Factor.79 5.1% iaitu sebanyak RM76.999.0 19.1 -20.9 -36.284.14 1.3 -10.181.080.883.642.60 6.652.429.10 1.113.199.8 -5.960.72 1.027.000.350 18 20 2010 17 103 49 5 220 3977 325 14.

365.702.762.33 1.60 147.750.012.866.631.402.419.64 1.482.704.562.874.851.28 Sumber:»PTj»Farmasi *Ubat dilupuskan pada tahun 2009 berikutan kerosakan chiller pada 1 Mei 2009 2009 12.20 1.324.818.83 8.17 9.60 *137.634.046.19 Sumber:»PTj»Farmasi 2010 999.79 Perbezaan (%) -28.154.5 -22.6 -50.1 4.40 2.959.897.998.652.4 24.199.5 20.7 12.404.343.006.432.132.99 NA 464.436.98 6.00 1.08 79.473.30 348.9 -0.10 Jadual 19.149.0 36.218.20 79.221.00 249.578.011.50 80.0 .054.673.50 243.964.64 1.039.4 13. O&G.998.347.2 22.06 917.7 2.963.5 6.51 6.158.344.09 6.50 1.037.79 6.080.407.50 1.645.1 -42.29 1.181.51 Perbezaan (%) -26.547.2 5.23 9.99 9.775.108.322.443.775.466. Urologi.00 80.54 667.948.269.1 : Statistik Stok Farmasi Statistik Penggunaan ubat tertinggi mengikut klasifikasi BNF (RM) Cardiovascular drugs Infections Central nervous system Malignant disease & immunosuppression Endocrine system Ubat dengan penggunaan tertinggi (RM) Tablet Amlodipine Suntikan Imipenem Suntikan Tazosin Insulin Actrapid Penfill Tablet Combivir Tablet Escitalopram Suntikan Normal Immunoglobulin Tablet Efavirenz Tablet Alendronic Acid 70mg Tablet Gliclazide Ubat-ubatan yang dilupuskan (RM) 3.078.450.931.0 -9.206.32 929.56 1.599.618.75 386.10 2.8 -39.2 29.89 1.40 1. Dermatologi dan Ortopedik / Rehab Kompleks Steril Growth Hormone Ubat Antibacteria (Khas untuk ID) Jumlah 2009 1.17 2010 9.658.038.31 848.50 799.01 1.511.979.010.2 NA 53.42 199.236.356.Pusat Perubatan Universiti Malaya 131 Statistik Oftamologi Gastroenterologi ENT.80 991.58 1.9 28.090.598.

1 22.L Tablet (pek semula) .5 Makmal Farmaseutikal Jadual 21: Bilangan Pengeluaran Item Perkara Campuran (dewasa) – L Campuran (pediatrik) – L Campuran (pek semula) – L Losyen – L Krim dan salap – kg Krim dan salap (pek semula) – kg Ubat titis hidung – L Ubat titis telinga – L Serbuk dibungkus .4 7.4 14.4 -92. Pesakit TPN Dewasa Pediatrik Pesakit pemindahan sum-sum tulang (pediatrik) SCN Jumlah Bil.3 -1.5 6.5 7.3 -32.706 Perbezaan (%) 8.1 26.4 2.8 2011.8 1158.4 -19.15 19.04 266.8 582.6 27.0 9.142.biji 2009 1698 4973.5 -3.5 -90.65 580.132 Laporan Tahunan 2010 Kompleks Steril Jadual 20: Statistik Kompleks Steril Perkara Bilangan bekalan unit pengeluaran Bilangan item suntikan rekonstitusi Bilangan penyediaan suntikan rekonstitusi Bilangan item rekonstitusi sitotiksik Bilangan penyediaan rekonstitusi sitotiksik Ubat titis mata extemporaneous Bil.7 NA NA .24 227.2 -19.4 49.4 -92.918 612 117 58 18 40 233 2010 2814 70927 22060 33.6 18.3 4.4 -11.3 NA NA Sumber:»PTj»Farmasi 2010 1843 475.9 20 855.71 16 23.2 -60.93 678.kg Larutan stok – L Larutan disinfektan & antiseptic. Beg TPN Dewasa Pediatrik Pesakit pemindahan sum-sum tulang (pediatrik) SCN Jumlah 1592 1543 600 796 4531 Sumber:»PTj»Farmasi 2009 2352 55725 22372 32.35 1110.8 8.701 917 127 56 16 49 248 1815 1739 484 831 4869 Perbezaan (%) 19.34 2997.7 -4.9 11463.35 1591.5 7956.

2 Sumber:»PTj»Farmasi 2010 76.2 28.7 89.9 .386 9.9 26.6 0 103.615.Pusat Perubatan Universiti Malaya 133 Pusat Maklumat Ubat-ubatan Jadual 22: Pusat Maklumat Ubat-ubatan Perkara Bilangan pertanyaan ubat-ubatan Bilangan laporan kesan advers Bilangan laporan medication errors Bilangan profil ubat-ubatan Bilangan permohonan ubat untuk Drug & Therapeutic Committee Bilangan penyelidikan Pengajaran medikal yang berterusan Pensampelan ubat ‘Trial’ klinikal Pembentangan oral Pembentangan poster Terbitan Pharmacy update 2009 898 177 NA 48 21 6 26 40 19 2 5 1 12 2010 993 170 17 98 27 6 53 37 36 2 0 0 12 Perbezaan (%) 10.514.5 18.65 11.843.05 5.647.596 8.227.90 23.747.839.5 0 -100 -100 0 Sumber:»PTj»Farmasi Kedai PharmCARE Jadual 23: Kedai PharmCARE Perkara Jumlah transaksi Jumlah kutipan tunai (RM) Jumlah kutipan kredit (RM) Jumlah tuntutan ubat (RM) Jumlah kutipan keseluruhan (RM) 2009 65.1 19.775.00 29.011.978.404.9 NA 104.817.446.65 3.10 Perbezaan (%) 16.088.05 14.935.652.9 -3.6 -3.0 78.

5 minit dalam setiap kali proses pembayaran. Kumpulan»QIT»PharmCARE Artikel»berkaitan»Perkhidmatan»By»POST»oleh»Harian» Metro . Hasil daripada projek penambahbaikan ini. Mengurangkan beban untuk berurusan di unit yang berlainan. Artikel»berkaitan»Perkhidmatan»By»POST»oleh»Sin»Chew» Daily»pada»1»Julai»2010 2. Pemenang tempat ketiga pertandingan QIT pada Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Projek PharmCARE yang bertajuk Increasing» the» volume» of» patients» by» 150%:» Expansion» of» PharmCARE telah memenangi tempat ketiga dalam pertandingan kumpulan penambahbaikan kualiti (QIT) sempena Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM yang berlangsung pada 24 hingga 26 November 2010. Kompleks Steril dan Stor Farmasi. proses kerja baru diperkenalkan dan pesakit kanser dapat: i) ii) Menjimatkan masa secara purata 18.134 Laporan Tahunan 2010 Kejayaan PTj Farmasi 1. Pemenang tempat kedua (pemenang utama) pertandingan QIT pada Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Projek ‘Improving the» process» of» obtaining» cytotoxic» drugs» by» cancer» patients’ yang merupakan usaha bersama di antara seksyen Farmasi Pesakit Dalam. iii) Meningkatkan kesedaran tentang bahaya pendedahan ubat sitotoksik dan cara-cara pencegahannya. telah memenangi tempat kedua (pemenang utama) pada 26 November 2010 semasa Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM 2010. Projek ini telah berjaya meningkatkan jumlah pesakit PharmCARE dan sesi kaunseling ubat melalui promosi perkhidmatan PharmCARE dan pengenalan perkhidmatan baru iaitu BY-POST. Proses baru ini telah mendapat sambutan dan maklum balas yang baik (>80%) daripada pesakit dan penjaga mereka.

Ubat Khas. • Antara pelajar yang menjalani penempatan di sini ialah dari UPM. pelajar yang menjalani praktikum di unit ini. bimbingan dan nasihat bagi penyakit kronik/tenat. MAKNA. pengetahuan yang berkaitan dan pengalaman-pengalaman kerja khususnya dari segi aspek psikososial. Jabatan Masyarakat. surat-mesyuarat. rape»survivor dan lain-lain. Penyelidikan • • Membuat kajian-kajian psikososial meningkatkan kualiti kerja kes. Oxygen» Concentrator. Bantuan Praktik seperti pengurusan keluar wad dan penempatan ke institusi bagi pesakit yang memerlukan. ibu tanpa nikah. PTj Kebajikan Perubatan telah menerima banyak permohonan daripada pelajar (IPTA/IPTS) untuk menjalani latihan praktikal sama ada secara sepenuh atau separuh masa. jururawat dan komuniti yang memerlukan. kerusi roda/kasut palsu dan sebagainya. Cancerlink. memandangkan terlalu ramai yang memohon menjalani latihan praktikal di sini. HIV/AIDS. rujukan ke rumah perantaraan (half–way» house). Pusat-pusat perubatan yang lain. Memberi taklimat. Maktab Polis Diraja Malaysia.Pusat Perubatan Universiti Malaya 135 PTJ KEBAJIKAN PERUBATAN PTj ini bertanggungjawab membantu menangani masalah psikososial pesakit mengikut keperluan dan jenis penyakit secara menyeluruh dan berterusan. setiap pegawai juga mempunyai peranan dalam melakukan Generic» Supervision bagi pelajar-pelajar yang menjalani latihan penempatan di unit ini mengikut bidang tugas masing-masing. pembentangan kes.» Suction» Machine. UKM. Institut Pengajian Tinggi Awam & Swasta dan yang lain-lain atas jemputan. tambang dan lain-lain. penganiayaan kanakkanak. persidangan kes dan lain-lain. Selain dari Specific» Supervision yang diberikan oleh Ketua Jabatan setiap minggu. Menggunakan data-data pesakit untuk tujuan pengajaran dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. Perkhidmatan Pesakit i) Perkhidmatan Sokongan (Supportive» Therapy) seperti kaunseling. Ada di antara permohonan dari pelajar-pelajar tersebut terpaksa ditolak • . Ditumpukan pada pelajar perubatan. dan lainlain. dan sebagainya yang berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. aspek-aspek berikut diberi keutamaan seperti lawatan ke rumah. kepada orang ramai. • Program Penempatan Pelajar • Setiap tahun. Institut Sosial Malaysia (ISM). rujukan ke agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang bersesuaian seperti Tabung Bantuan Perubatan (TBP) KKM. PERKESO. UM dan UUM iaitu seramai 12 orang sepanjang tahun 2010. UNIMAS. Lain – Lain Perkhidmatan • Melakukan penyiasatan dan penilaian lanjutan bagi memastikan perkhidmatan yang komprehensif tercapai. liaison. bagi Pengajaran • Bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar perubatan. dokumentasi. rekod. membantu pesakit berdikari sesuai dengan batas keupayaannya dengan menggunakan sumber-sumber yang terdapat dalam persekitaran serta membantu pesakit dan keluarga memanfaatkan pelbagai perkhidmatan yang terdapat di PPUM secara maksima. rujukan ke pelbagai organisasi/tempat/ institusi dan lain-lain bagi memastikan pesakit dan keluarga mendapat haknya sebagai anggota dalam masyarakat. ii) • iii) Bantuan Am seperti alat tiruan/peralatan. pelajar kejururawatan. dan masyarakat umum. membantu meningkatkan fungsi sosial pesakit dan keluarganya supaya mampu menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan peluang kepada pelajar untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang Kerja Sosial Perubatan. ceramah kaunseling.

Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S48). rekod kes dan sebagainya. Pegawai Kebajikan Perubatan yang mengendalikan kes-kes klinikal disiplin yang berkenaan perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang lebih khusus sesuai dengan tahap mereka yang menjadi pakar rujuk Kebajikan Perubatan dalam bidang masing-masing. Antara matlamat diadakan kaunseling kelompok itu ialah: • Memberi peluang kepada ahli kelompok meluahkan emosi dan pemikiran mereka dalam satu kelompok agar mereka boleh belajar sesama mereka di dalam mengatasi halangan kehidupan masing-masing. “support» system” yang tidak mahu kerjasama dan sebagainya. Mulai 2010. Namun penyelidikan secara berstruktur belum dapat dijalankan sepenuhnya dan punca utama adalah kerana kekurangan kakitangan. Melalui penyeliaan ini diharap dapat mengurangkan kes tertunggak memandangkan jumlah kes yang dirujuk terlalu banyak. psikologi pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Perkhidmatan ini tidak mudah dijalankan memandangkan amat sukar untuk mengumpulkan pesakit-pesakit dalam satu masa kerana pelbagai faktor seperti tempat tinggal yang jauh. Melalui tambahan beberapa Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) baru baru-baru ini diharap beberapa hasil penyelidikan akan dapat terhasil mulai 2011. Genetik. Memastikan proses dan prosedur kerja di patuhi oleh kakitangan dan memenuhi standard piawai yang telah ditetapkan seperti case» load. Menyimpan semua data-data penyelidikan secara sistematik. jabatan telah memperkenalkan perkhidmatan kaunseling kelompok. Psikiatri. Memastikan semua Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S44) dan Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S48) juga diselia kerja-kerja mereka minimum sekali dalam sebulan. isu kewangan. Memberi peluang kepada ahli kelompok belajar pengalaman-pengalaman coping yang dilakukan oleh ahli kelompok agar ia dapat digunakan bagi mengatasi halangan yang ada pada diri masing-masing. kebanyakan pesakit dalam prognosis yang tidak baik. Memanjangkan hasil penyelidikan untuk diterbitkan dalam jurnal-jurnal kerja sosial. Objektif utama program telah diperluas meliputi aspek berikut: Memastikan setiap Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) diselia kerja-kerja mereka di mana minimum setiap pegawai akan menjalani seliaan dalam sebulan dan sekali seliaan secara berkumpulan. Program / Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan Perkhidmatan Kaunseling Kelompok Kepada Pesakit/ Keluarga PTj ini sejak sekian lama telah menjalankan kaunseling kepada pesakit secara individu.136 Laporan Tahunan 2010 Pegawai Kebajikan Perubatan di tempatkan di beberapa unit klinikal dan melaksanakan kerja secara pengkhususan dalam beberapa disiplin klinikal seperti Nefrologi. Geriatrik. Penderaan & pengabaian kanak-kanak. Obstetrik & Ginekologi. Pengenalan Prosedur Baru Penubuhan Jawatankuasa Penyelidikan Jabatan Penyelidikan adalah salah satu fungsi PTj ini. Program ini telah dilaksanakan sejak 2009 dan didapati sangat berkesan terutama dalam memastikan proses kerja dapat berjalan lancar. • • • Program Mentor Dan Mentee Semua Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) dibahagikan kepada kumpulan yang diketuai oleh . dokumentasi. Antara objektif utama penubuhan Jawatankuasa ini ialah untuk: • Menyelaras semua aktiviti penyelidikan yang akan dilakukan oleh Pegawai Kebajikan Perubatan. Onkologi.

4 3.015 Tahun 2010 3186 8049 1504 12.00 8.000.00 .347 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 137 Jadual 24: Kes Yang Dirujuk Bagi Tahun 2010 Jenis Kes Baru Kes Semasa (Aktif) Kes Tutup Jumlah • Tahun 2009 2886 7789 1340 12. kes yang telah dikendalikan oleh Pegawai Kebajikan Perubatan telah meningkat sebanyak 6.739 6.00 1.369.3% Jumlah Aktiviti Kes 71.8% Jadual 26: Sumbangan dan Perolehan Dana Luar Jenis Bantuan Tabung Bantuan Perubatan – (TBP-KKM) Majlis Agama Islam Wilayah-MAIWP SOCSO / PERKESO MAKNA Yayasan Kebajikan Negara (YKN) Badan Keagamaan Kristian SAHABAT .03 Pada tahun 2010.00 15.00 1. 10000 8000 6000 4000 2000 0 KES BARU 2009 2010 KES SEMASA KES TUTUP Jadual 25: Statistik Aktiviti Perkhidmatan Pesakit Tahun 2009 2010 Perbezaan (%) Jumlah Kes yg dikendalikan 12.071 72.080.739 Perbezaan (%) 10.7% Bantuan Praktik 13.2 6.00 350.00 7.015 12.762 13.015 orang pesakit pada tahun 2010.PPUM Pusat Zakat Selangor & Negeri-negeri SeMalaysia Amaun (RM) 3.000.816.4% Dokumentasi & rekod 19.000.03% iaitu seramai 12.301.167 19.781 1.142 38.209.958 1.322.739 berbanding 12.3 12.608 2.050.03% Proses Kerja Kes 38.540.00 716.

00 21.260. Bengkel Sumbang Saran (Brainstorming) PTJ Kebajikan Perubatan Satu Bengkel sumbang saran (brainstorming) khas untuk Jabatan Kebajikan Perubatan telah diadakan pada 6 – 8 Ogos 2010 di Selesa Hillhomes Resort bertemakan “Ke Arah Meningkatkan Produktiviti Kerja”.764. ia diharap dapat memberi impak positif kepada kelancaran penstrukturan pentadbiran organisasi dalam memenuhi keperluan semasa. dan juga sebagai platform bagi pembentukan idea-idea baru dalam pelaksanaan sistem pentadbiran yang lebih berkualiti. Penstrukturan semula secara efektif akan menjadikan organisasi lebih efisien dan sekali gus meningkatkan taraf kualiti perkhidmatan.00 Di samping itu.00 130.425.00 630.993.00 11.183.00 1.138 Laporan Tahunan 2010 Arthiritis Foundation Soroptomist International Damansara Budhist Tsu Chi Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia (TKPM) Angkatan Tentera (Veteran) TKP – PPUM Tabung Kanser Kanak – kanak (CCF) Tabung Leukemia Lyfe . Tabung Kebajikan Pesakit . Antara Objektif bengkel tersebut ialah bagi meningkatkan sistem perkhidmatan dan pengurusan pentadbiran yang lebih berkesan secara menyeluruh di semua peringkat.000.171.00 40.000.00 30.00 30.570.000. Melalui bengkel yang telah diadakan ini.00 174.000. .139.824.00 189.Line Tabung Kanser Payudara Sek.359.00 1.00 304. Sri Nobel JPA Sumbangan Pesakit / Keluarga Lain – lain Sumber (Pelbagai Agensi) JUMLAH 74. Pujian harus diberikan kepada PPUM kerana PPUM ini adalah perintis penubuhan tabung pesakit bagi membantu pesakit miskin yang mana sekarang ini menjadi ikutan bagi kebanyakan hospital.000.PPUM juga telah memberikan sumbangan yang amat bermakna bagi membantu pesakit-pesakit yang memerlukan.00 229.800.000.

Sekitar Majlis Penyerahan Sumbangan oleh MAIWP di PPUM . PPUM sempena Hari Raya Aidilfitri yang merupakan hamper dan wang tunai dan majlis tersebut telah diadakan pada 2 September 2010. Satu Majlis penyerahan dana tersebut telah diadakan di Hospital Kuala Lumpur dan telah dirasmikan oleh Y. MAIWP juga telah berbesar hati untuk menyampaikan sumbangan kepada pesakit di Wad–wad.000. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Tn.00 dari MAIWP untuk Tabung Kebajikan Pesakit PPUM.B Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir bin Haji Baharom (B). Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap Pengerusi MAIWP. Anan C Mohd selaku Ketua Pegawai Eksekutif MAIWP (Bahagian Baitulmal) dan juga wakil Pegawai – pegawai dari MAIWP.Pusat Perubatan Universiti Malaya 139 PTj Kebajikan Perubatan telah berjaya mendapatkan peruntukan sebanyak RM250. Hj.

2%.6 -5. berbanding dengan beberapa unit sebelumnya.706 unit pada tahun 2009.2 -4. pemerosesan dan simpanan “stem cell” (PBSC). plateletpheresis ix) Perkhidmatan apheresis terapeutik. Pengenalan Prosedur Baru Satu prosedur baru iaitu Platelet» Pooling telah diperkenalkan pada bulan Mac 2010. India.3%. v) Penyiasatan dan ujian makmal.444 27.706 Perbezaan (%) -2. Secara keseluruhan penderma lakilaki masih mendominasi taburan mengikut jantina. menentukan praktis transfusi klinikal adalah sejajar dengan polisi nasional dan antarabangsa dan memperluaskan skop perkhidmatan transfusi melalui penyelidikan dan latihan kepada anggota medikal.388 26. berbanding dengan tahun 2009.262 20. Pengerahan penderma darah dan pengumpulan darah di unit statik dan mobile. Prosedur ini membolehkan beberapa unit platelet rawak digabungkan ke dalam satu beg. manakala jumlah penderma bergerak (mobile) menunjukkan pengurangan sebanyak 5. para-medikal dan bukan medikal.070 19. x) Perkhidmatan pengumpulan. Taburan mengikut jantina pula menunjukkan peratusan penderma lakilaki berkurang sebanyak 9.6%. PTj ini berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan seperti yang berikut: i) ii) Perkhidmatan penderma darah. Merujuk kepada taburan statistik penderma darah mengikut kaum pula. manakala jumlah penderma perempuan menunjukkan penambahan sebanyak 6.5%. kaum Cina masih merupakan penderma utama diikuti oleh kaum Melayu. Dengan kaedah ini.458 2009 7. vi) Ujian pretransfusi dan bekalan komponen darah. xii) Latihan dan pengajaran. PTj ini juga berfungsi sebagai pusat rujukan dan perundingan bagi masalah berhubung dengan perubatan transfusi. rundingan perubatan transfusi dan Bahagian Pengumpulan Darah Sebanyak 26. iii) Ujian makmal ke atas bekalan darah. xiii) Program kawalan mutu. xiv) Program pengembangan sistem automasi dan pengkomputeran makmal. xi) Perkhidmatan penyiasatan molecular dan aliran saitometri.140 Laporan Tahunan 2010 PTJ PERUBATAN TRANSFUSI PTj ini mempunyai fungsi penting dalam menyediakan perkhidmatan transfusi yang selamat.5 viii) Perkhidmatan plasmapheresis. Ini merupakan pengurangan sebanyak 4. Penggabungan membolehkan kuantiti platelet yang dibekalkan kepada pesakit menyamai dengan seunit beg Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi . Jumlah penderma statik (in-house) menunjukkan pengurangan sebanyak 2. vii) Khidmat klinikal. iv) Penyediaan komponen darah. platelet yang diperoleh melalui prosedur platelet aferesis.4%. Jadual 27: Statistik Aktiviti Pengumpulan/ Pendermaan Darah Jumlah Pengumpulan Jumlah Penderma Statik (In-House) Jumlah Penderma Bergerak (Mobile) Jumlah 2010 7.458 unit darah dikumpul pada tahun 2010 berbanding dengan 27. hanya seunit platelet rawak hasil gabungan beberapa beg platelet rawak akan dibekalkan kepada pesakit. Aktiviti retensi penderma darah akan terus ditingkatkan untuk menentukan penderma darah terus setia menderma darah di PTj Perubatan Transfusi. Warga Asing dan lain-lain.

334 2.3 -0.7 -9.458 2009 11.945 1.684 7.501 559 576 26.294 8.835 2. merupakan pengurangan sebanyak 9.3 169.8 -14.9%. Dalam tahun 2010 hanya sebanyak 162 unit darah terpaksa di bawa masuk untuk menampung keperluan hospital berbanding dengan 172 unit darah dalam tahun 2009.599 389 0 46.1 24.1 -2.6%.5 5.044 2009 7.760 15.176 12.412 27.913 449 545 27.7 -9.015 58.505 8.7 -5.085 Perbezaan (%) -7.2 13.106 15.2 -8.752 2.873 4.8 -41.8 0 -66. Permintaan dalaman untuk sel darah merah juga telah mengurang sebanyak 0.267 3.992 7.5 -9. Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 32: Statistik Komponen Darah Yang Diimport Jenis Sel Darah Merah Darah Rh Negatif Platelet Plasma Beku Segar Jumlah 2010 103 3 6 50 162 2009 151 3 18 0 172 Perbezaan (%) -31.508 2.623 13.4 0.6% berbanding tahun 2009. Ini sejajar dengan permintaan dalaman untuk komponen darah yang secara keseluruhannya hanya menunjukkan penambahan sebanyak 0.242 1.020 2.224 1.314 11.3 6.458 2009 19.238 unit pada tahun sebelumnya.626 18.062 13.4 -4.044 unit komponen telah dihasilkan pada tahun 2010 berbanding dengan 64.Pusat Perubatan Universiti Malaya 141 Jadual 28: Statistik Penderma Darah Mengikut Kaum Kaum Melayu Cina India Lain-lain Warga Asing Jumlah 2010 11.2 -39.029 8.9 -4.350 2009 21.287 2.706 Perbezaan (%) 1.5 Jadual 30: Statistik Penghasilan Komponen Darah Jenis Darah Penuh Sel Darah Merah Platelet Rawak Platelet Aferesis Plasma Beku Segar Krioendapan Kriosupernatan Jumlah 2010 6.833 993 8.420 64.048 437 46. Pada masa yang sama.7 -26.238 Perbezaan (%) -13.6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 29: Statistik Penderma Darah Mengikut Jantina Status Laki-Laki Perempuan Jumlah 2010 17.953 26.706 Perbezaan (%) -9.6 -16.0 21.623 2.624 19.5 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 31: Statistik Penggunaan Komponen Darah Jenis Darah Penuh Sel Darah Merah Platelet Rawak Platelet Aferesis Plasma Beku Segar Krioendapan Kriosupernatan Platelet Gabungan Jumlah 2010 20. PTJ telah juga membekalkan komponen darah kepada hospital lain di mana 130 unit komponen darah dibekalkan ke hospital lain pada tahun 2010.7 -4.6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Bahagian Pemerosesan Dan Bekalan Darah Sebanyak 58.851 2.8 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi .847 1.

7 -4.486 2 67.543 695 51.4% berbanding dengan tahun 2009.6% berbanding tahun sebelumnya.7 -97.315 902 158 38.222 Perbezaan (%) 1.142 Laporan Tahunan 2010 Jadual 33: Statistik Komponen Darah Yang Dieksport Jenis Sel Darah Merah Platelet Aferesis Platelet Rawak Plasma Beku Segar Krioendapan Darah Rh Negatif Jumlah 2010 71 3 21 0 0 35 130 2009 66 4 183 5328* 0 29 5.179 2.9 -3.9 -0.0 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi »Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi * Sebanyak 5.706 13.376 209.543 56.636 208. Pengurangan adalah sebanyak 39. Bilangan prosedur pengumpulan stem cell (PBSC).466 Perbezaan (%) -4.7 -1.4 -1.6 1.4 +13.746 2009 56.001 1.318 unit plasma beku segar telah diberikan secara percuma kepada Pusat Darah Negara dalam tahun 2009.5 -100 0 20.801 26.463 57.7 Jadual 35: Statistik Ujian Untuk Penderma Darah Jenis Ujian Penentuan Kumpulan Darah Abo Penentuan Abo (Tile) Penentuan Rh(D) Donor Phenotyping Jumlah 2010 26.706 33 68.0%.201 164 39.699 3. juga menunjukkan penambahan iaitu sebanyak 62 prosedur dalam tahun 2010 berbanding dengan 37 prosedur pada tahun 2009.9 -1. Bahagian perkhidmatan makmal rutin Permintaan ujian untuk penentuan kumpulan darah ABO dan Rh untuk tahun 2010 bagi pesakit telah menunjukkan sedikit pertambahan iaitu sebanyak 1.463 630 51.8%.486 14.610 Perbezaan (%) 1.0 -29.4 -93. Bilangan prosedur pertukaran plasma telah menunjukkan penambahan yang ketara disebabkan oleh permintaan yang kian meningkat terutama dari bahagian neurologi. Pengurangan ini adalah sejajar dengan pengenalan komponen ’platelet gabungan’ yang telah menggantikan penggunaan ’platelet aferesis’ dalam rawatan keskes tertentu dan sekaligus mengurangkan kos pengeluaran. Bahagian Perkhidmatan Aferesis Bilangan prosedur plateletpheresis telah berkurang dari 895 pada tahun 2009 ke 539 pada tahun 2010.5 -25 -88. Ujian penskrinan antibodi pula telah menunjukkan pengurangan sebanyak 1.775 2009 27. Jadual 34: Statistik Ujian Untuk Pesakit Jenis Ujian Penentuan Kumpulan Darah Abo Penentuan Rh(D) Rh Genotyping Penskrinan Antibodi Direct Antiglobulin Testing Pengecaman Antibodi (Jumlah Spesimen Disiasat) Penyiasatan Reaksi Transfusi Ujian Compatibiliti Jumlah 2010 57.6 -24.021 27.2 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi . Manakala ujian penentuan kumpulan darah bagi penderma darah pula telah menunjukkan pengurangan sebanyak 4.6 -9.

0 -10. Sebanyak 163 ujian CD34 telah dijalankan keatas darah peripheral.0 . Jadual 38: Statistik Makmal Aliran Saitometri Jenis Ujian Enumerasi CD34 (darah periferal) Enumerasi CD34 (produk aferesis) Enumerasi CD34 (darah tali pusat) Ujian ”Leucocount” Ujian ”Viability” (Dewasa dan kanak-kanak) 2010 97 61 5 140 9 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi 2009 56 38 1 200 10 Perbezaan (%) 73. produk apheresis dan darah tali pusat yang dikumpulkan.3%.5 400 -30.5 0 0 67.8 140. Jadual 37: Statistik Perkhidmatan Sel Stem (Cryopreservation) JENIS PROSEDUR Darah tali pusat (pediatrik) Sum-sum tulang (pediatrik) PBSC (dewasa dan pediatrik) 2010 6 8 61 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi 2009 1 12 37 PERBEZAAN (%) 500 -33. Cropreservation bagi darah tali pusat menunjukkan peningkatan sebanyak 500% manakala untuk sum-sum tulang (pediatrik) pula menunjukkan pengurangan sebanyak 33.3 64.2 60.9%.9 Bahagian Makmal Aliran Saitometri Ujian CD34 sekarang dijalankan di PTJ sendiri dan pemantauan penderma stem cell adalah lebih teratur.Pusat Perubatan Universiti Malaya 143 Jadual 36: Statistik Bahagian Apheresis Jenis Prosedur Platelet Aferesis Pertukaran Plasma Leukoferesis Pengumpulan Limfosit Pengumpulan PBSC 2010 539 89 (19 Patients) 3 (2 Patients) 0 62 (45 Autologus + 17 Alogenik) 2009 895 37 (7 Pesakit) 3 (3 Pesakit) 0 37 (26 Autologus + 11 Alogenik) Perbezaan (%) -39. berbanding dengan 95 ujian dalam tahun 2009.6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Bahagian Perkhidmatan Sel Stem Perkhidmatan ”Cryopreservation” sel stem bagi dewasa dan kanak-kanak bagi tahun 2010 telah menunjukkan penambahan berbanding dengan tahun sebelumnya iaitu penambahan sebanyak 64.

dua unit Blood» Bank» Refrigerator dan satu unit Liquid» Nitrogen» Storage» Freezer. Blood» Bank» Refrigerator digunakan untuk menyimpan stok komponen darah Whole»blood dan Red» Cell» Concentrates sebelum diberikan kepada pesakit. contohnya. karbon dioksida cecair akan secara automatik disuntik ke dalam freezer bagi menstabilkan semula suhu. gangguan bekalan elektrik. Ultra» Low» Freezer digunakan untuk menyimpan komponen darah yang memerlukan suhu 0 penyimpanan di bawah -20 C. Bagi Ultra Low Freezer. suhu freezer boleh diturunkan sehingga -70oC bagi menjamin kualiti produk terpelihara sebelum diberikan kepada pesakit. Pembelian dua unit baru adalah untuk menggantikan unit-unit lama yang sering mengalami kerosakan. PTj Perubatan Transfusi telah membuat pembelian dua unit Ultra» Low» Freezer» with» carbon» dioxide» backup. Satu lagi fungsi tambahan yang ada pada dua unit freezer yang dibeli ini adalah ianya disambung kepada bekalan tong karbon dioksida cecair. tangki penyimpanan akan disuntik dengan nitrogen cecair. Jika berlaku peningkatan suhu.144 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Pada tahun 2010. Manakala Liquid» Nitrogen» Storage» Freezer ini digunakan untuk menyimpan stem cell yang dikumpulkan dari pesakit atau penderma. Bagi mendapatkan suhu yang serendah ini. Tujuan penyambungan adalah untuk memastikan suhu simpanan dapat dikekalkan walaupun jika berlaku gangguan yang boleh menyebabkan suhu meningkat. Stem cell perlu disimpan pada suhu yang amat rendah iaitu dalam lingkungan -150oC sehingga -200oC. Ultra Low Freezer with carbon dioxide backup Blood Bank Refrigerator Liquid Nitrogen Storage Freezer .

yang bertujuan untuk mengurangkan insiden reaksi febrile dan untuk mencari panel penderma yang sesuai untuk pesakit yang menunjukkan reaksi antibodi sel darah merah. Aye telah menghadiri acara penerimaan hadiah untuk pemenang yang berlangsung di Seoul. Korea Selatan. Projek yang bertajuk Preventing»Febrile»Transfusion»Reactions»in» Thalassaemia»Patients telah terpilih mewakili PPUM untuk kategori pertandingan poster. Aye Aye Hliang telah berjaya terpilih sebagai pemenang Runner-Up» Asian» Hospital» Management» Award 2010 yang berlangsung pada 19-21 Ogos 2010 bertempat di Seoul. Projek ini yang tertumpu kepada pesakit talesemia diharap dapat memperbaiki kualiti hidup pesakitpesakit ini. Pengarah PPUM bersama-sama ketua projek. yang telah diadakan di konkos PPUM. Aktiviti menderma darah telah diadakan di Pasar Siti Khadijah dan di PTj Perubatan Transfusi. Sempena sambutan ini. Sebagai penghargaan kepada kejayaan ini. Antaranya. Seperti kelazimannya. Aktiviti Hari Penderma Darah Sedunia PTj meneruskan aktiviti untuk meraikan Hari Penderma Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Jun setiap tahun. . Korea Selatan. pameran poster yang mengandungi maklumat-maklumat tentang aktiviti pendermaan darah dan bagaimana darah diproses. aktiviti pendermaan darah juga telah diadakan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 145 Anugerah Yang Diterima Projek Kumpulan Penambahbaikan (QIT) PTj Perubatan Transfusi yang diketuai oleh Dr.000 kepada pasukan QIT PTj Perubatan Transfusi. pihak pengurusan PPUM juga telah memberikan ganjaran sebanyak RM 3. PTj telah mengaturkan beberapa aktiviti. Dr. Objektif projek ini adalah untuk membekalkan sel darah merah yang telah ditapis kandungan sel darah putihnya nya iaitu Leucoreduced» Red» Cells. Seramai 99 orang penderma yang kebanyakannya terdiri dari staf PPUM telah bermurah hati untuk menderma darah pada hari tersebut. Sedikit cenderahati juga telah diberikan kepada semua penderma-penderma.

146 Laporan Tahunan 2010 PTJ MAKLUMAT PESAKIT Jabatan Maklumat Pesakit adalah bertanggungjawab kepada perkara-perkara berikut. Lembaga C. c) Kes kematian ibu mengandung. vi) Memberikan perkhidmatan urusetia di dalam menyempurnakan persediaan rekod pesakit dan laporan perubatan pakar. ii) iii) Menguruskan sistem maklumat statistik dengan tepat bagi menyediakan maklumat diagnostik dan statistik berkaitan dengan penyakit. Menguruskan rekod-rekod perubatan yang tidak dilengkapkan oleh Pegawai Perubatan/ Pegawai Perubatan Siswazah. Seksyen Pengurusan Fail Pesakit i) ii) Membekalkan fail pesakit luar dan pesakit dalam. . Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan A. rekod pesakit mudah dikesan serta memastikan kawalan pergerakan rekod pesakit yang teratur di dalam pusat perubatan Universiti Malaya. d) Kes-kes penyakit berjangkit termasuk HIV dan Tibi. pengajaran dan penyelidikan. Mengkod dan menginput diagnosa pesakit dalam dan luar iii) Membekalkan fail pesakit kepada doktor/ penyelidik bagi tujuan penyelidikan/ pengajaran/peperiksaan/ulangkaji. kes medico legal dan sebagainya. Menyediakan laporan Morbiditi dan Mortaliti yang terkini dan tepat serta pemberitahuan penyakit berjangkit. pembukaan dan penutupan klinik serta pindaan janjitemu. Seksyen Pengurusan Laporan Perubatan i) ii) Menerima dan memproses laporan perubatan dan kes mediko legal. v) Mendaftar kesemua kes-kes kematian yang berlaku di hospital ini. b) Laporan mortaliti dan morbiditi. i) Menguruskan satu sistem penyimpanan rekod pesakit yang berpusat bagi memastikan taraf sulit rekod pesakit dijaga dengan baik. Seksyen Pengurusan Statistik i) Menyediakan senarai nombor pendaftaran kepada penyelidik menurut diagnosis yang dipohon. iii) Mengendalikan Mesyuarat Perubatan dan PERKESO. Mengendalikan pengeluaran buku sijil sakit dan pengesahan sijil sakit. e) Kes penyakit kanser. iv) Menguruskan indek induk pesakit. vii) Menguruskan kerja-kerja pengarkiban dan perolehan rekod pesakit yang tidak aktif bagi tujuan perawatan pesakit. B. iv) Menyelaraskan permohonan laporan perubatan dan sijil-sijil perihal perawatan pesakit untuk tuntutan insuran. f) Kes kematian lahirmati neonatal. iv) Melaporkan: a) Kes-kes penderaan ke atas kanakkanak. v) Mendapatkan kelulusan pelupusan dari Jabatan Arkib Negara dan memantau proses pemusnahan fail pesakit yang hendak dilupuskan. ii) iii) Menyediakan laporan morbiditi dan mortaliti kepada Kementerian Kesihatan Malaysia.

Laporan kes kanser Menyediakan statistik kelahiran Menyediakan statistik penderaan ke atas kanak-kanak.746 71.484 61. mengakses sistem tersebut untuk menyediakan laporan perubatan pada bila-bila masa. Sistem ini adalah lebih praktikal dan dibangunkan berdasarkan prosedur kerja seksyen laporan perubatan. Pengesahan Sijil Cuti Sakit dan Sijil Kematian Ringkasan kes/laporan perubatan yang ditaip.719 47. Tahun 2009 10. Jadual 39: Statistik Maklumat Pesakit Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Perkara Pengurusan Laporan Perubatan.767 20.403 30.451 4.823 49.040 4.000 Pencapaian objektif kualiti PTj Maklumat Pesakit telah berjaya mencapai objektif kualiti yang ditetapkan iaitu 97% fail dibekalkan ke klinik dan wad sepanjang tahun 2010. Menyediakan statistik kes penyakit berjangkit. h) Banci pesakit dalam dan pesakit luar.850 180. Kejayaan PTj Maklumat Pesakit dengan kerjasama PTj Nadi IT telah membangunkan sistem Laporan Perubatan (Medical» Report» System» Version» 2» (MRSV2)).615 183. Penjilidan fail pesakit dalam Memasukkan diagnosis pesakit dalam Memasukkan diagnosis pesakit luar.544 14.260 133 2. Setiap borang permohonan laporan perubatan atau borang keizinan dan dokumen yang berkaitan akan diimbas dan dimasukkan ke dalam sistem MRSV2 untuk rujukan Pegawai Perubatan dan staf laporan Perubatan.744 108. i) j) Senarai ibu melahirkan anak dalam kawasan Wilayah Persekutuan. Kes-kes lain sekiranya diminta dari masa ke semasa.150 7.000 365 5. Menguruskan Ringkasan Kes Yang Tidak Lengkap Menguruskan Pindaan Tarikh Janjitemu Pesakit (Surat Makluman Pindaan Tarikh) Mengimbas Nota-nota Trauma dan Kecemasan serta keputusan makmal Endoskopi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 147 g) Data bulanan suntikan imunisasi.012 134 3.381 Tahun 2010 10.010 48.952 589. Seksyen Statistik dengan kerjasama PTj Nadi IT juga telah berjaya memindahkan data-data diagnosa pesakit dari sistem HIS yang sebelum ini tidak berfungsi sepenuhnya setelah penggunaan sistem iPM ke dalam sistem MRSV2.767 574. Penggunaan label bagi pengesanan fail pesakit juga diperluaskan ke Seksyen Laporan Perubatan.478 11. Pengesanan fail pesakit luar.574 327 5.740 32. Ia juga adalah sistem yang berasaskan web di mana Pegawai Perubatan juga boleh .800 47. Pengesanan fail pesakit dalam Pengesanan fail bagi pinjaman untuk tujuan penyelidikan/pengajaran/peperiksaan.

Surgeri. mengekalkan atau menaik taraf serta menilai standard program kejururawatan yang dijalankan. program -program kualiti dan keselamatan. Klinik Antenatal dan Postnatal. Pedaitrik. emosi dan keperluan sosial tanpa mengira bangsa. sistematik. Untuk mencapai objektif tersebut PTj Pentadbiran Kejururawatan bergerak melalui 4 perkhidmatan iaitu Perkhidmatan Ambulatori. Trauma & Kecemasan. Trauma & Kecemasan Memberi rawatan kepada kes-kes yang mengalami kemalangan jalan raya. Pengambilan Darah Setempat. Podiatri dan Rawatan Harian. Perkhidmatan Ambulatori Perkhidmatan Ambulatori merangkumi perkhidmatan di klinik. Pemulihan dan Kesukaan. serta perkhidmatan pemberian ubat ubatan seperti kimoterapi sepanjang hari tanpa pesakit dimasukan ke Wad mengikut pengkhususan pelbagai disiplin. Ortopedik. Klinik Kesihatan Staf dan Klinik Lawatan Ke Rumah yang memberi perkhidmatan kepada pesakit luar. Psikiatri Remaja dan Kanak-Kanak. Rawatan Harian. melaksana. Bekerjasama di dalam memberi latihan kepada penuntut perubatan. Endoskopi. Bekerjasama dengan Jabatan Penerbangan Awam sebagai hospital di dalam memberi perkhidmatan perubatan kepada mangsa-mangsa bencana kapal terbang dan lain-lain bencana. Rawatan Utama Klinik AM (RUKA) merangkumi Klinik Am. Klinik DOTS. efektif dan berkualiti oleh jururawat yang berkemahiran serta mengguna pakai konsep pesakit sebagai seorang individu dengan mengambil kira kestabilan fizikal. Otorinolaringologi. kebajikan penuntut dan staf kejururawatan serta merancang. kemalangan industri dan lain-lain kemalangan.148 Laporan Tahunan 2010 PTJ PENTADBIRAN KEJURURAWATAN PTj Pentadbiran Kejururawatan adalah bertanggungjawab memberi perawatan yang komprehensif merangkumi aspek-aspek kuratif. Perawatan Terapi Enterostomal (Luka dan Stoma). PTj Pentadbiran Kejururawatan juga menggalakkan pembelajaran berterusan dengan mengadakan programprogram untuk meningkatkan keupayaan dan pembangunan profesional di kalangan staf kejururawatan. agama dan taraf kedudukan. Rawatan Harian Perkhidmatan ini secara amnya berfungsi untuk memberi rawatan kepada pesakit seperti perkhidmatan konsultansi. memberi rawatan segera. efisyen dan kaedah rawatan sempurna kepada semua jenis kecemasan perubatan. Klinik Perkhidmatan ini bertanggungjawab memberi perawatan yang komprehensif merangkumi aspekaspek kuratif. Ginekologi. Perkhidmatan pesakit luar merangkumi Klinik Pakar Perubatan. Perkhidmatan Pesakit Dalam. jururawat-jururawat pelatih dan juga peserta dari badan sukarela dan agensi-agensi tertentu. Pengimejan BioPerubatan dan Kaunter Kemasukan. Pusat-Pusat Kesihatan dan hospital-hospital lain. Klinik Wellness. melakukan prosedur prosedur invasif dan bukan invasif. Melaksanakan urusan rawatan Pra-Hospital bagi kawasan yang berkaitan. Klinik KIDDS. Pusat Rawatan Hairan Psikiatrik. penyediaan ke arah akreditasi ‘Joint» Commission» International-JCI’ dan secara keseluruhan sentiasa menyokong semua aktiviti-aktiviti bagi mencapai Misi dan Visi Pusat Perubatan Universiti Malaya . pencegahan dan pemulihan yang efisien. efektif dan berkualiti kepada pesakit luar dan sebahagian dari pesakit dalam. Pada masa yang sama PTj Pentadbiran Kejururawatan mengambil bahagian dalam semua program yang berkaitan dengan pembelajaran dan penyelidikan bagi menyumbang kepada penambahbaikan perawatan pesakit. PTj Pentadbiran Kejururawatan juga menggalakkan jalinan perhubungan yang baik di antara pasukan kesihatan dengan lain-lain jabatan bagi mengujudkan koordinasi untuk mencapai objektif jabatan dan juga bergerak untuk mencapai misi dan visi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Sebagai pusat rujukan kepada klinik-klinik swasta. Oftalmologi. Klinik Keluarga. . Bengkel Latihan dan Pemulihan Kerja. Psikiatrik. pencegahan dan pemulihan yang efisien. Onkologi Klinikal. Perkhidmatan Penjagaan Kritikal dan Dewan Bedah dan Perkembangan Kejururawatan Selain itu PTj ini juga terlibat di dalam aktiviti-aktiviti pengauditan.

Kaunter Kemasukan Memberi khidmat kepada semua urusan berkenaan dengan kemasukan pesakit ke Wad kecuali pesakit dari Trauma & Kecemasan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 149 Pengimejan Bio-Perubatan Memberi perkhidmatan pengimejan diagnostik dan terapeutik serta radiologi interventional» dimana Jururawat memberi perawatan terlibat secara langsung dalam prosedur yang dijalankan. Pembelian Peralatan Baru Klinik Oftalmologi Peralatan Portable Ultrasound A/B Scanner Non Contact Optical Biometry System Tonometer 3 unit Keeler Professional Opthalmoscope 1 unit Keeler Professional Steak Retinoscope 2 unit Keeler Lithium Double Charger Klinik Otorinolaringologi 3 unit Dual Portable Head Llight 1 unit Hartmann Alligator Forcep 80mm 1 unit Hartmann Alligator Forcep length 7 cm 23/4in 1 unit Viena Specula Nose Sz 1 1 unit Viena Specula Nose Sz 1 Pengambilan Darah Setempat Rawatan Harian Urologi dan ESWL Rawatan Harian Pediatrik 1 unit Mesin QMS 1 unit Mesin Manometry 1 unit Pharmaceutical Refrigerator 3 unit Hand Held Pulse Oximeter 1 unit ECG machine 3 unit Trolly Stainless steel 10 unit Drip stand 2 unit Height & Weight Scale Detector 1 unit Microwave Oven 6 unit Terumo pump 3 unit Syringes Pump 1 unit Chairs Scale 7 unit Blood infusion waramer (Aimec) 1 unit Digital Baby Scale 1 unit Sitting Weight Scale 3 unit Simplex on trolley halogen examination light 2 unit Footed Paddle Suction 2 unit Portable hogh suction pump 2 unit Blood Pressure Monitor 2 unit Accu Che R Performa Rawatan Harian Dialisis & Nefrologi 1 unit Blood and Fluid Warmer 1 unit Portable Reverse Osmosis System .

orthopedik. bayi baru lahir yang normal dan perawatan ginekologi am. pelatih perubatan dan pelatih paramedikal yang dijadualkan untuk sesi pembelajaran di Dewan Bedah. Perkhidmatan medikal juga merangkumi pelbagai bidang pengkhususan yang menyediakan perawatan geriatrik. Wad-wad terdiri daripada Wad Obstetrik (3) Ginekologi (1) Wad Surgikal (3) Wad Ortopedik (2) Wad Oftalmologi (1) Otorinolaringologi (1) Wad Medikal (6) Pemulihan (1) Wad Neurosains Medikal & Surgikal (2) Wad Psikiatrik (2) dan Wad Pediatrik (5) Lawatan amal dari Resort World Genting Berhad di Wad Pediatrik Jenis Perkhidmatan yang disediakan Perkhidmatan terdiri daripada perkhidmatan obstetrik dan ginekologi yang bertanggungjawab memberi perawatan kepada ibu-ibu dalam penjagaan antenatal.150 Laporan Tahunan 2010 Perkhidmatan Pesakit Dalam Bertanggungjawab memberi perawatan yang menyeluruh mengikut keperluan kesihatan dan penyakit yang dihadapi oleh pesakit. Bekalan Alat Steril Dewan Bedah. Perkhidmatan surgikal yang melibatkan pelbagai bidang pengkhususan (seperti urologi. oftalmologi dan otorinolaringologi menyediakan perawatan pra pembedahan. surgikal. surgikal am) ortopedik. Perkhidmatan yang diberi dikekalkan secara holistik. onkologi serta paliatif. Perkhidmatan Penjagaan Kritikal dan Dewan Bedah Unit ini bertanggungjawab untuk: • Memberi perawatan perioperatif yang selamat dan sempurna kepada pesakitpesakit yang memerlukan pembedahan. hematologi. rawatan terapi radio iodine. gastro. (TSSU) Perawatan Perioperatif Kecemasan. Memberi sokongan dan bantuan dalam penyelidikan yang dijalankan oleh kakitangan Pusat Perubatan dan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. dan perubatan psikiatri. neurologi. • • • • • • Perawatan Perioperatif Pain Management Servis. endokrin. Memberi orientasi. kardiologi. plastik. pediatrik am dan neuro. onkologi . gastroenterologi. Perkhidmatan pediatrik pula melibatkan perawatan dalam pelbagai bidang pengkhususan dalam disiplin medikal. neurologi. respiratori. Trauma dan . mata. pos pembedahan. ENT. penyakit berjangkit. Meliputi 32 wad yang merangkumi secara rasminya 981 katil tetapi yang beroperasi sekarang adalah 27 wad dengan 795 katil. Pembedahan Harian. nefrologi. Pemberian Anesthesia Di luar Dewan Bedah. pemulihan dan paliatif. berkualiti dan selamat kepada semua golongan pesakit dari bayi baru lahir sehingga ke warga emas. Perawatan juga melibatkan penjagaan pesakit dari tahap akut yang memerlukan bantuan pernafasan dan penjagaan rapi sehingga ke peringkat pemulihan dan discaj. penyeliaan dan bantuan kepada pelatih-pelatih jururawat. perubatan pemulihan. hepatobiliari. reumatologi. ibu-ibu dalam penjagaan pos natal. kardiologi. • • Jenis Perkhidmatan yang disediakan. dermatologi.

Pelancaran ini telah dihadiri oleh semua Pegawai Kejururawatan dan Ketua Jururawat. Ahli Jawatan kuasa Pain Management PPUM Permainan Simpul Kasih Antara Pesakit Dengan Pasangan Majlis Perasmian Pain»As»5th»Vital»Sign . Selain ceramah kejururawatan (CNE) yang telah diberi oleh Kumpulan Pain»Management. bertempat di Center Point Universiti Malaya dan telah dirasmikan oleh Profesor Vijayan. Ceramah implementasi “Pain as 5th Vital Sign” telah diberi mulai bulan Mei 2009 hingga Disember 2009 dan telah diteruskan pada bulan Januari 2010 hingga Julai 2010. Seramai lebih kurang 120 orang peserta yang terdiri daripada pesakit kronik dan ahli keluarga telah menghadiri program ini yang terdiri dari pesakit daripada Hospital Selayang dan Hospital Ipoh. Pengajaran di wad dimulakan pada 20 Ogos 2010. Hari keluarga Chronic»Pain»Support»Group telah diadakan pada 11 Disember 2010. Pengajaran khusus di setiap wad dan unit juga telah diteruskan bertujuan untuk meningkatkan kefahaman pada setiap staf mengenai penggunaan borang tersebut. penilaian semula selepas tindakan serta cara penggunaan borang Carta Klinikal yang baru. Pusat Perubatan Universiti Malaya.Pusat Perubatan Universiti Malaya 151 Perkhidmatan / program terbaru yang diperkenalkan. Pakar Perunding Anestesiologi dan Pain» Management. Pengerusi Pain»Management. Hari keluarga ini telah dibantu oleh staf dari unit Anestesiologi dan staf dari klinik Chronic» Pain. Sesi pengajaran dan praktikal telah dilakukan pada pesakit di wad dengan penilaian dan tindakan jururawat. Aktiviti yang telah disediakan adalah seperti persembahan nyanyian dan tarian dan permainan sukan daripada pesakit dan ahli keluarga bagi mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan berkongsi pengalaman. Implementasi “Pain as 5th Vital Sign” berserta borang baru klinikal dan “pain ruler” telah dilancarkan pada 12 April 2010 oleh Profesor Ramani Vijayan.

Keterangan Alat 14 unit Forced Air Warming device (Bair Hugger) 3 unit Philip Portable Physiological Monitor. Untuk kegunaan semasa pembedahan General Surgery Untuk pembedahan Otopedik surgery Untuk pembedahan General Surgeri Digunakan untuk patient controlled analgesia 2. 2 unit Schaerer Surgical Table Axis 600 2 unit Operating Traction Table (steries) 2 unit General Surgery Operating Table 6 unit Onmifuse pca pump Prosidur Continuos Spinal Anesthesia Peserta Bengkel CSA bersama Prof. 1 unit Fluid Warmer (ASTOFLO) 1 unit Radiofrequency Lesion Generate Management. 3 unit Anestesia Monitor Datex Ohmeda S5 1 unit Portable Ultrasound GE Kegunaan Digunakan untuk memanaskan suhu badan pesakit semasa pembedahan dan selepas pembedahan. 5. Digunakan untuk memanaskan darah dan cecair yang diberi secara infuse intravena mengikut kadar suhu yang diperlukan bagi mengelakkan pesakit mengalami hipotermia. 10. 4. 7. Bil 1. penilaian vena. Digunakan untuk merawat pesakit yang mengalami kesakitan yang kronik.152 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Baru Peralatan ini telah dibeli untuk menambah keperluan di unit Anestesiologi. 9. A Micheal Hollmann . 8. abdomen scan dan obstetric scan dengan jelas kerana mempunyai sistem berwarna bagi membezakan arteri dan vena. Digunakan untuk pemberian anesthesia secara regional. Terutamanya di bahagian upper and lower back pain. Digunakan untuk merekod pemerhatian tanda vital pesakit semasa pembedahan dan untuk transport monitor Digunakan untuk merekod pemerhatian tanda vital pesakit dan gases semasa pembedahan. Tujuannya adalah untuk mengelakkan hipotermia. 3. 6.

Memberi kaunseling kepada pesakit dan keluarga. la juga sebagai wad menempatkan pesakit selepas menjalani prosedur PTCA. Geovanni Dapri melakukan dua kes laparoscopic cholecystectomy. Prof. Chua. ACL Double Udndle Reconstruction Workshop.23 Julai 2010 4 13 Ogos 2010 5 24 September 2010 6 18 Oktober 2010 7 5 – 6 Oktober 2010 Wad Kardiologi (Cardiac Care Unit -CCU) Wad Kardiologi berfungsi memberi perawatan seperti berikut: • • Perawatan pesakit mengalami serangan jantung yang akut dan kronik. Orthopedic Trauma Course 2010 Kursus telah dipengerusikan oleh Dr. Chin dari Unit Surgeri. Madya Mohd Razif Mohd Ali. Dr. Dr. Prepageran dan Dr. Eiji Kondo dari Hokkaido University. Kursus ini dianjurkan oleh Prof. Membuat persediaan bagi pesakit untuk prosedur invasif seperti angiogram. 2nd FESS Workshop Dilakukan di Bilik Bedah 13 secara langsung ke Clinical Auditorium. meningkatkan kemahiran jururawat dalam prosedur ECT dan Radiologi dan meningkatkan kesedaran jururawat kepentingan Implementasi Pain as 5th vital sign . Membuat penyelidikan berkaitan ubat-ubatan dan penyakit terutama berkaitan penyakit jantung bagi unit kardiologi khususnya dan Jabatan Perubatan amnya. Dilakukan secara live surgery dari Bilik Bedah 4 ke Klinikal Auditorium. 4th UMMC Pediatric Anesthesia / Analgesia Workshop. Jenis Perkhidmatan i) Wad kardiologi ini menerima pesakit dari dalam dan luar PPUM serta rujukan dari hospital swasta dan kerajaan sekitar Lembah Kelang serta luar Kuala Lumpur yang memerlukan perawatan jantung serta yang menjalani prosedur invasif ke jantung. Tarikh 1 8 Februari 2010 2 3 18-19 Julai 2010 21. Chua Yeok Pin. Prof. ii) • • iii) Memberi perawatan pesakit jantung menggunakan alat bantuan pernafasan maksima 5 pesakit pada satu-satu masa dengan nisbah seorang Jururawat dengan 2 atau tiga pesakit mengikut keadaan pesakit. Jason Hwang dan Changi Hospital. Tujuan seminar ini diadakan adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan jururawat berkaitan jenis-jenis anestesia dan ubat-ubatan. Laparoscopic Workshop Diadakan di Pusat Pembedahan Harian. Doktor Pakar dari Belgium. Indiani dan Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 153 Kursus Berikut adalah kursus yang telah dijalankan: Bil Nama Kursus Continuous Spinal Anaesthesia Workshop Bengkel ini dilakukan secara langsung dari Bilik Bedah 4 ke Bilik Konferen Dewan Bedah Menara Timur. Kazunori Vasuda dan Mr. Bengkel ini telah di anjurkan oleh Prof. Beliau memperkenalkan cara baru iaitu Single Port Laparoscopic Cholecystectomy. Lucy Chan. angioplasti serta kemasukan alat perentak jantung dan lainlain lagi. Dr. Kursus telah di Pengerusikan oleh Prof. Bengkel ini dilakukan secara langsung dari Bilik Bedah 1 (PPH) ke Bilik Konferens Endoskopi. Sapporo. Seminar Perawatan Anestesia. Program pembelajaran kesihatan kepada pesakit dan keluarga dibuat pada setiap hari Khamis. Chin dari PPUM memperkenalkan Single Port Laparoscopic Hernia Repair. iv) Membuat penyelidikan darah untuk pemeriksaan paras Troponin-T bagi pesakit . FPUM. Vasanta dari Jabatan Anestesiologi. Dua orang Pakar Otopedik daripada Jepun telah melakukan 2 kes dengan dibantu oleh Pakar Bedah dari PPUM. Pakar Anestesiologi dari Hospital Jerman. Pakar dari Jepun adalah Mr. Sebanyak 3 kes FESS telah dilakukan oleh Prof. A Micheal Hollmann telah di jemput untuk memberikan syarahan dan memperkenalkan penggunaan set Contiunous Spinal kepada pesakit.

pihak wad telah membuat pembelian satu unit Air Purifier bagi menapis dan membersihkan peredaran udara di dalam bilik yang membantu dalam perawatan mengawal jangkitan. Alat yang digunakan semasa pemberian darah kepada pesakit untuk mengelakkan ‘Hypothermia’.23 5. • Bagi tahun 2010.8° C Kadar kemasukan pesakit bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2009.07 3. untuk • • • • • • Menggalakkan pembelajaran berterusan dan pembangunan staf. Pesakit yang menjalani pembedahan paru-paru juga dimasukkan ke sini seperti kes-kes lobectomy dan Pneumonectomy. pembedahan torasik dan saluran darah. seorang • . Pengenalan Prosedur Baru Pada tahun 2010. Pada Bulan Mac juga Mr.58 7. torasik dan saluran darah berdasarkan keperluan fizikal.2 Pada 2 Ogos 2010. • Pada bulan Mac. Gokhale. Mengadakan orientasi dan latihan dalam bertugas untuk perkembangan diri kakitangan dari segi pengetahuan. Mengambil bahagian dalam program pendidikan bagi tujuan memperbaiki perawatan pesakit. rohani dan sosial. Wad Rawatan Rapi (ICU) Wad ICU merupakan satu-satunya Wad Rawatan Rapi berbagai disiplin untuk pesakit dewasa dan masih berfungsi dengan objektif seperti berikut: • Menerima pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan dan perawatan High Depency Unit (HDU). v) Membuat prosedur mengesan punca pesakit tiba-tiba mengalami serangan syncope yang tidak diketahui penyebabnya melalui ‘Tilttable test’. Menggalakkan pembelajaran di kalangan penuntut perubatan dan kejururawatan. Jadual 40: Statistik perawatan pesakit di wad CCU Perkhidmatan Kemasukan & Pindah Masuk Kematian 2009 3671 138 2010 4128 143 Perbezaan % 11.5 Jadual 41: Statistik perawatan pesakit di wad ICU Keterangan Pindah Masuk Pindah Keluar/ Kematian Ventilasi 2009 646 641 487 2010 699 691 514 Perbezaan (%) 7. Membuat kajian kejururawatan meninggikan perawatan pesakit. beberapa prosedur baru telah diperkenalkan dari segi pembedahan jantung. Unit Rawatan Rapi Kardiotorasik (CICU ) Unit ini berfungsi untuk: • Memberi perawatan yang bermutu kepada pesakit selepas pembedahan jantung. Membantu dalam perawatan dan mengurangkan komplikasi penyakit serta dua unit Peti Sejuk Ubat digunakan untuk menyimpan ubatan pada suhu 2° . Bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan unit lain bagi tujuan mencapai matlamat unit ini. Dua unit Astoflo» Plus» Warmer. Membantu di dalam penyelidikan untuk menggalakkan bagi meningkatkan kualiti perawatan pesakit. sikap dan kemahiran yang diperlukan bagi tujuan memberi perawatan bermutu. jumlah katil telah bertambah dari 13 katil ke 14 katil berikutan bertambahnya bilangan pesakit yang memerlukan perawatan mesin bantuan pernafasan.154 Laporan Tahunan 2010 yang disyaki mengalami serangan jantung dimana keputusan darah dapat diketahui dalam masa 10 minit. Unit ini memberi perawatan kepada pesakit. Pertambahan ini disebabkan bilangan pesakit yang memerlukan rawatan mesin bantuan pernafasan bertambah.pesakit selepas pembedahan jantung sama ada pembedahan jantung terbuka atau tertutup. Seorang Pakar Bedah dari Kanada telah mengadakan bengkel untuk memperkenalkan prosedur Video» Assisted» Vein»Harvesting»For»CABG di PPUM.

Membantu dalam projek penyelidikan perubatan dan kejururawatan.» » Ia juga melibatkan rawatan Hemodialisis secara vena ke vena. Program / Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 155 Pakar Bedah dari India telah memperkenalkan prosedur Minimally»Invasive»Off»pump»CABG. Open Heart Lung Lain-lain Kematian Wad Rawatan Intensif Pediatrik Dan Pemindahan Sumsum Tulang Wad PICU menjalankan perkhidmatan seperti berikut: 1. jumlah bilangan Pembedahan Jantung terbuka bertambah dengan baik sekali dibandingkan dengan tahun 2009. Sama ada yang memerlukan bantuan pernafasan secara invasive» ataupun non-invasive dan juga kes-kes high» dependency» unit. Jururawat U29. Merawat pesakit kritikal intensif selepas pembedahan Surgeri Am Kanak-kanak dan pembedahan Neuro Pediatrik. Menerima dan bekerjasama dengan pelajar dari institusi pendidikan lain. Bronchoscopy dan Endoscopy. Seramai 65 orang jururawat termasuk pelajar perubatan telah dilatih. . Jadual 42: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Perkara 2009 120 75 43 15 2010 132 85 42 23 % Peratusan 10 13. Merancang dan melaksana program pembelajaran berterusan untuk kakitangan yang diberikan oleh Jururawat U32. 8. Untuk kesinambungan ia juga menyediakan perkhidmatan pengumpulan stem»cell. 4. kejururawatan dan pengimejan mendapatkan pengalaman klinikal. • Pada Bulan Disember prosedur pembedahan Maze» Procedure untuk Mitral» Valve» Replacement telah dilakukan oleh Prof. Ini adalah disebabkan oleh perubahan jadual pembedahan kepada 2 kes sehari. Ia juga turut membantu dan menyokong Wad Rawatan Khas Bayi dan Wad Rawatan Rapi dalam penjagaan bayi pramatang dan pesakit remaja (12-18 tahun) apabila kedua-dua wad berkenaan memerlukan bantuan. 7. Teknik ini juga dikenali dengan nama Radio»Frequency»Ablation»Technique.3 Jenis perkhidmatan yang disediakan Rawatan dan perawatan pesakit pediatrik kritikal iaitu pesakit pediatrik yang memerlukan penjagaan intensif dari usia baru lahir hingga 12 tahun. Pegawai Perubatan dan ‘Product Specialist’. Kes-kes yang pembedahan torasik juga bertambah. Merawat pesakit untuk prosedur rawatan dan penyiasatan seperti memasukkan “Central Venous Catheter”. Perawatan pesakit intensif adalah berdasarkan atas nisbah (jururawat : pesakit) 1:1 atau 1:2 pesakit. Biopsy.3 53. Merawat pesakit pediatrik yang memerlukan penjagaan kritikal intensif dan pemindahan sumsum tulang. Ia juga turut mengendalikan kes-kes pemindahan cord»blood dan stem»cell»pediatrik.»cord»blood» dan bone»marrow» harvest untuk pesakit pediatrik dengan kerjasama PTj Perubatan Transfusi.3 -2. Nitric»Oxide dan High»Frequency»Ventilation. Membantu pelajar perubatan. 5. 2. Dr Raja Amin. 6. Rawatan dan perawatan pra dan pos pemindahan sumsum tulang pesakit pediatrik dilakukan di unit BMT. Menerima kes-kes rujukan dari organisasi swasta dan kerajaan. Program Resuscitation» Drill» Pediatric» Basic» Life» Support telah mula dijalankan pada tahun 2010 bagi melatih semua jururawat Pediatrik dalam resuscitation» pesakit pediatrik. Pada tahun 2010. 3. Aspirasi Sum-sum Tulang.

menggalakkan kekerapan lawatan oleh ibubapa supaya mereka sentiasa mengetahui serta memahami progres dan keadaan bayi mereka serta menggalakkan ibu-ibu memberikan penyusuan susu ibu kepada bayi-bayi. Wad Rawatan Khas Bayi (Special Care Nursery-SCN) Peranan wad ini ialah memberi rawatan dan penjagaan untuk bayi-bayi yang pramatang. masalah kardio-respiratori. Memberi nutrisi secara “TPN” (Total Parenteral Nutrition) kepada bayi-bayi pramatang dan tenat serta mengawal dan merawat jangkitan infeksi dan infeksi “nasocomial”.6% Pembelian Peralatan Baru Bagi tahun 2010.6% 21.6% 30. dua unit Oxygen»Blender dan satu unit Portable»Physiologic»monitoring»(non-invasive). Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah. hypoglycaemia dan jaundis dan menerima bayi-bayi yang memerlukan rawatan surgikal.3% Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah.6% 16. satu unit High» Frequency» Osscillatory» Ventilator(HFOV).»Non» Invasive» Ventilator» dan» Physiologic» Monitor» telah dibeli untuk menampung pesakit di bangunan baru. . birth»trauma.8% 18.6% 250% 17.6% 16.3% 6.5% 0% 29. Jadual 44: Jumlah Kemasukan Pesakit Dan Discaj Wad Pediatrik 1 (BMT) Perkara Kemasukan Pindah masuk Jumlah kemasukan Discaj Pindah keluar Kematian Jumlah keluar Tahun 2009 224 2 226 195 8 0 203 Tahun 2010 259 7 266 254 9 0 263 Perbezaan (%) 15. satu unit peti sejuk medikal. Jadual 45: Jumlah dan jenis pemindahan sumsum tulang Tahun 2008/2009 Jenis pemindahan sumsum tulang Autologous Bone Marrow Transplant Allogenic Bone Marrow Transplant Allogenic Cord Blood Transplant Jumlah Tahun 2009 2 6 7 15 Tahun 2010 6 8 5 19 Pembelian peralatan kegunaannya. mengurangkan kadar mortaliti serta morbiditi bayi dengan tindakan dan rawatan yang cekap dan sewajarnya Wad ini juga menerima bayi yang mengalami Hypoxia»Ischaemic»Encephalopaty(HIE). unit ini telah menerima 10 unit Infant» ventilator. 9 unit Syringe»Pump.2% -4. baru dan Sebanyak satu unit High»End»Ventilator»Servoi.2% 12. Jadual 43: Jumlah Kemasukan Pesakit Dan Discaj Wad Pediatrik Perkara Kemasukan Pindah masuk Jumlah kemasukan Discaj Pindah keluar Kematian Jumlah keluar Tahun 2009 160 301 461 15 391 41 447 Tahun 2010 185 351 536 16 474 39 529 Perbezaan (%) 15. membantu dan memberi sokongan dalam program penyelidikan yang dijalankan oleh para doktor dan jururawat. Wad ini juga mengendali.156 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Prosedur Baru Prosedur baru telah diperkenalkan dikenali sebagai Cooling»Therapy di mana rawatan diberi kepada bayi yang mengalami Hypoxic»Ischemic»Encephalopathy. Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah. berisiko tinggi dan masalah kurang berat badan.

Manakala purata pesakit tinggal di hospital bertambah sebanyak 6. Jumlah pesakit yang memerlukan ventilasi juga bertambah iaitu 126 pada tahun 2009.Pusat Perubatan Universiti Malaya 157 Jadual 46: Statistik Pesakit Wad SCN Perkhidmatan Jumlah Kemasukan / Pindah Masuk Jumlah Hari Pesakit(Patient . Klinik-klinik.109 6.2 144 8. Kawasan-kawasan yang dibekalkan dengan alat-alat steril dalam tahun 2010 ialah sebanyak 68 kawasan meliputi hampir 90% unit-unit dan jabatan yang memberikan perkhidmatan kepada pesakit sama ada secara langsung atau tidak langsung termasuk Kolej Kejururawatan dan UMSC. • 25 27 8 • Pada tahun 2010 didapati bilangan kemasukan/ pindah masuk pesakit berkurangan daripada tahun 2009 sebanyak 11% iaitu 195 orang pesakit pada tahun 2010 berbanding 219 orang pada tahun 2009.231 851. Jadual 47: Statistik Peralatan Steril Yang Di Proses Bekalan Peralatan Steril Pek Peralatan Steril Kain-Kain Steril Set PTj Pengimejan Bio Perubatan Alat-Alat Sedutan & Pernafasan Pensterilan Item Melalui Gas Ethlene Oxide Sterilizer Kain Dari Wad Pemindahan Sum-Sum Tulang Supplementary Dressing Jumlah 2010 136. • Pembelian Peralatan Pada tahun 2010.474 60.572 2009 314. mensteril serta membekal kain untuk kegunaan harian di Dewan Bedah.369 49. mencuci.387 490.8 57. UMSC dan lain-lain wad bila diperlukan Membuat.5 12.3 9. Mengutip. mensteril dan membekalkan instrumen dan peralatan yang digunakan dalam prosedur perawatan pesakit. ICU. Wad BMT.678 53.507 541. membungkus.Day) Purata Masa Di Hospital(Hari) Jumlah Pesakit Memerlukan Ventilasi Purata Masa Ventilasi(Hari) % Kemasukan/Pindah Masuk Yang Memerlukan Ventilasi Jumlah Hari Ventilasi(Ventilation Day) JUMLAH BERAT BADAN < 1000gm yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap 2009 219 4581 20.703 Perbezaan (%) -56. memasang dan membekal semua inkubator serta peralatan Inhalasi ke semua wad di PPUM. 1 unit Mesin Otokleb serta 2 unit Dandang (Boiler). membungkus.2 8.9 Unit Pembekalan Alat Steril (UPAS) Unit Pembekalan Alat Steril bertanggungjawab dalam perkhidmatan pengendalian peralatan steril dan set sedutan bagi tujuan diagnostik dan perawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya.0kg untuk discaj. mensteril dan membekal peralatan suplimentari atau peralatan guna hapus.2 . Melipat.5 -13.604 66.9 126 9.5 9.062 107. berbanding seramai 144 orang pada tahun 2010 iaitu pertambahan sebanyak 14.35 6.943 3.22 14.7 58% 1228 2010 195 4336 22.471 95. UPAS menerima 2 unit Washer» Disinfector.092 3. membungkus. mencuci.2 12. Perkhidmatan yang disediakan: • Mengutip.7 -0.5 -1.348 6. PTj Pengimejan Bio-Perubatan.2%.5 74% 1217 Perbezaan (%) -11 -5.22% daripada tahun 2009 disebabkan bayi-bayi pramatang memerlukan masa sehingga berat badan melebihi 2.

Sekretariat Penyusuan Program Orientasi Jururawat U29 Baru pada 4-26 Oktober 2010 untuk seramai 175 orang Jururawat. A. viii) Mengurus Sumber Maklumat Penyakit Program Orientasi Ketua Jururawat U32 Baru pada 8-10 Disember 2010. kemahiran dan sikap yang positif dikalangan pemimpin jururawat dalam pengurusan perkhidmatan kejururawatan. yang mana tambahan 2 hari untuk kursus CPR» : MBLS.158 Laporan Tahunan 2010 Penurunan kain-kain steril dan kain BMT pada tahun 2010 berbanding dengan tahun 2009 ialah disebabkan oleh kekurangan kain yang dihantar oleh pihak Dobi ke UPAS.» Latihan Dalam Perkhidmatan dan Cardio»Pulmonary»Resuscitation) Mengkoordinasi Kursus Dalaman.» 4» hari» untuk» kursus» 20» hours»lactation»dan 2 hari untuk kursus fire»drill»/» emergency. Kekurangan tersebut ditampung oleh pihak UPAS dengan menggantikannya dengan Disposable» Paper» Towel yang direkodkan di dalam bahagian Supplementary» Dressing. iv) Membantu mengurus keperluan Mata Kredit CPD untuk semua jururawat bagi memenuhi Penilaian tahap kecekapan (PTK) Umum yang wajibkan oleh PPUM bagi memastikan semua staf di tahap kompetensi v) Mengurus data Mata Kredit CPD yang diperolehi daripada latihan anjuran Perkembangan Kejururawatan vi) Mengkoordinasi dan menyediakan kemudahan peralatan dan sumber manusia bagi membantu peperiksaan perubatan klinikal sama ada untuk peperiksaan MBBS atau pun Ijazah Sarjana Perubatan dan lainlain disiplin. . Seramai 21 orang Ketua Jururawat yang baru dilantik dan seorang Jururawat (KUP) U32 telah menghadirinya. Kandungan program kali ini agak berbeza dan lebih lama iaitu ia berjalan selama 17 hari. Mengurus Latihan Dan Pembangunan Staf Kejururawatan » Orientasi Memastikan setiap staf kejururawatan di PPUM melalui Program Orientasi (Jururawat Baru dan Ketua Jururawat Baru) serta lain-lain kategori mengikut keperluan dan permohonan seperti Program Orientasi – Program Sangkutan Pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Kejururawatan dan Program Orientasi Pelajar Perubatan Bersama Staf Kejururawatan Perkembangan Kejururawatan Fungsi i) Mengurus Latihan dan Pembangunan Staf Kejururawatan (Orientasi. vii) Mengkoordinasi Susu Ibu. Tambahan pengagihan barangan di bahagian unsterile» supplementary juga direkodkan kerana permintaan barangan tersebut oleh sesetengah wad. Objektif program adalah untuk meningkatkan pengetahuan. Program Preceptorship. Luaran dan Luar Negara untuk staf kejururawatan bersama PTj Pembangunan Insan ii) iii) Mengurus keperluan Mata Kredit CPD untuk semua jururawat di PPUM bagi memastikan mereka boleh memperbaharui lesan pengamalan kejururawatan.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 159 » Program Preceptorship Kejururawatan Program Orientasi – Program Sangkutan Pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Kejururawatan telah diadakan pada 14 -15 Januari 2010. kemahiran dan kompetensi setiap staf kejururawatan dalam menjalankan tugas harian.Program Preceptorship Kejururawatan ini bertujuan untuk : • memberikan pendidikan dan tunjuk ajar kepada Jururawat Baru supaya mereka boleh menyesuaikan diri di tempat kerja baru serta boleh menjalankan tugas dengan baik. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Pegawai Kejururawatan.» Session» 2010/2011 telah mengadakan sesi orientasi dan program sangkutan bersama staf kejururawatan. Latihan dalam Perkhidmatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Program ini untuk memperkenalkan Pelajar Perubatan yang baru mengikuti kursus perubatan kepada peranan. tanggungjawab dan aktiviti klinikal yang perlu dilakukan oleh jururawat terhadap pesakit dalam jagaan mereka. . Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Ketua Jururawat di kawasan klinikal dan Mengaplikasi prinsip pengurusan di wad/unit Ini adalah salah satu program pembangunan staf yang disediakan khusus untuk Jururawat U29 yang baru dilantik. Matlamat jangka panjang pula adalah untuk melahirkan modal insan yang kompeten dan berkualiti. seramai 209 orang Pelajar Perubatan daripada program Medical» Course Phase» 1. memberikan latihan bagi meningkatkan kemahiran klinikal dan operasi kerja • » Latihan Dalam Perkhidmatan Program Orientasi Pelajar Perubatan Bersama Staf Kejururawatan Pada 14 Julai 2010. Objektif orientasi diadakan ialah untuk memperkenalkan struktur organisasi kejururawatan di dalam konteks organisasi hospital. berkualiti dan selamat.

160

Laporan Tahunan 2010

Latihan Yang Ditawarkan Sepanjang 2010
Perkembangan Kejururawatan bersama dengan Perkhidmatan Pesakit Dalam, Perkhidmatan Ambulatori dan Perkhidmatan Penjagaan Kritikal & Dewan Bedah telah mengenalpasti keperluan latihan untuk semua Jururawat. Ia merangkumi latihan yang berbentuk ilmiah, motivasi, moral dan juga keagamaan yang disampaikan dalam bentuk ceramah, bengkel, seminar, kursus jangka masa pendek dan lawatan sambil belajar. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Seminar Perawatan Koronari Seminar Enrichment Workshop (Komunikasi) Seminar Infectious Disease Seminar Perawatan Renal: Transplant Seminar Rawatan Renal: Nephropathy Seminar Preceptorship Sesi 1/2010 Seminar Perawatan Obstetrik & Ginekologi Seminar Pengurusan Luka Seminar Perawatan Ortopedik Seminar General Surgeri Seminar Perawatan Palliatif Seminar Perawatan Pediatrik Seminar Perawatan Diabetes 1 Seminar Perawatan Rapi Seminar Perawatan Respiratori Enrichment Workshop 2: Internalization of Nursing Seminar Perawatan Renal: Peritoneal Dialysis Seminar Perawatan Geriatrik Seminar Perawatan Burn & Plastic Seminar Preseptor Sesi 2/2010 Seminar Perawatan Onkologi Bengkel Kecemerlangan Kejururawatan Sesi 1/2010 Bengkel Kecemerlangan Kejururawatan Sesi 2/2010 Seminar Perawatan Anestesiologi & OT Seminar Perawatan Psikiatrik Seminar Organ Donation Seminar Perawatan Breast Cancer Seminar Neuro Rehab Seminar Psikiatrik Nama Kursus Seminar Perawatan Trauma dan Kecemasan Tarikh 19 – 20 Januari 2010 2-4 Februari 2010 9 – 10 Februari 2010 2 – 3 Mac 2010 11 – 12 Mac 2010 13 Mac 2010 16-17 Mac 2010 6 – 7 April 2010 13 – 14 April 2010 20 – 21 April 2010 27 – 28 April 2010 4-5 Mei 2010 18-19 Mei 2010 8 – 9 Jun 2010 15 -16 Jun 2010 22 -23 Jun 2010 28 – 29 Jun 2010 6 – 7 Julai 2010 20 – 21Julai 2010 3- 4 Ogos 2010 9 -10 Ogos 2010 28-29 Sept 2010 30 September 2010 1 Oktober 2010 5- 6 Oktober 2010 11-12 Oktober 2010 19-20 Oktober 2010 25 -26 Oktober 2010 23 – 24 November 2010 29 – 30 November 2010

Pusat Perubatan Universiti Malaya

161

» Program Ceramah Kejururawatan
Program ceramah kejururawatan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu : i) Ceramah Kejururawatan Umum iaitu ceramah asas kejururawatan yang perlu di ketahui oleh semua jururawat contoh medication»error,»fall» assessment dan lain-lain. Ceramah Laporan Kursus iaitu ceramah

kejururawatan hasil daripada menghadiri kursus di dalam dan luar PPUM. Staf yang menghadiri kursus tersebut akan membentangkan pengetahuan dan pengalaman baru, terkini atau semasa kepada staf yang lain dalam bentuk ceramah untuk dikongsi bersama. iii) Ceramah Kejururawatan Khusus yang merupakan ceramah khusus perawatan klinikal mengikut pengkhususan setiap unit. Sesi 15 sesi 21 sesi 18 sesi 10 sesi 26 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 6 sesi 1 sesi 1 sesi Jumlah Peserta 625 1154 642 688 784 87 27 18 41 24 29 12 12 78 60 57 50 27 66 33 23 12 33 19 25 25 30 159 47 107

ii)

Bil Ceramah Kejururawatan Umum 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5th Vital sign, Pain Management Administration of Oral Medication Assessment Of Fall Nursing Care Records Laporan Kursus Palliative Care: Care of Fungating Wound Physiology of Respiratory Diabetic Education Program

Ceramah

Ceramah Laporan Kursus Ceramah Kejururawatan Khusus

Palliative Care: Penjagaan Pesakit Dengan Limb Oedema Endotracheal Intubation and Extubation Update on Ventilator Puritan Bennet Gestational Diabetes Melitus Intubation and Extubation Pengendalian Spesimen Dengan Cara yang Betul Time Management – How to Become a Practical Manager Team Engagement Towards Organization Effectiveness Proses Kreatif Penulisan Cerpen dan Novel Pengunaan Alat Sedutan Blue Liner UPAS Work Process & Nursing Issues/ Practice Cardiopulmonary Arrest ABG Analysis Basic Mode of Ventilation Oksigen Terapi Palliative Care: Palliative Care Introduction Palliative Care: Symptom Control In Palliative Care Breast Feeding Update Care of Patient on Electroconvulsive Therapy Standard Precaution Pengendalian Spesimen Dengan Cara Yang Betul Safety in the Operating Room

162

Laporan Tahunan 2010

Bil 26 27 28 29 30 31 32 33 Care of Patient with Tracheostomy Professionalism and Ethics in Nursing Palliative Care: Breaking Bad News

Ceramah

» Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Jumlah
Sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 24 82 102 80 58 74 49 120

Peserta

Managing Practical Aspects of Long Term Oxygen Therapy

Pressure Ulcers: The Good, The Bad & The Ugly Stoma Care Palliative Care Cleaning & Disinfection of Reesucitation Equiptments

berjumpa dan berinteraksi sebelum bermulanya Program Preceptorship. • Perkembangan Kejururawatan juga telah menubuhkan Jawatankuasa Kumpulan Pengurusan Risalah dengan tujuan untuk menyediakan risalah Pendidikan Kesihatan yang dihasilkan oleh PPUM serta mengkoordinasikan Risalah Pendidikan Kesihatan yang telah sedia dari segi penyeragaman penyediaannya. Info Pendidikan Kesihatan disediakan di dalam bentuk risalah dan dimuatkan ke dalam Infocare Laman Web PPUM. Program Pemangkin Nurani Kejururawatan yang merupakan program Pembangunan Staf yang bekonsep keagamaan dan kerohanian. Berikut adalah ceramah Pemangkin Nurani yang diadakan pada tahun 2010. Tajuk Ceramah Workholic vs Solatholic dan Solat Dari Perspektif Sains Mengingkap Rahsia Sains Dalam Solat Implementasi Doa Berkualiti Pemangkin Nurani Kejururawatan : Kesan Solat Berkualiti Tarikh 30 Jun 2010 12 Ogos 2010 24 Julai 2010 20 Sept 2010 1 dan 8 Nov 2010

Perkembangan Kejururawatan bersama PTj Pembangunan Insan telah bergabung tenaga bagi mengadakan kursus CPR. Kursus CPR yang ditawarkan adalah terdiri daripada 2 jenis iaitu MBLS dan BLS. Bagi staf klinikal mereka akan menjalani kursus MBLS selama 2 hari dan bagi staf bukan klinikal pula mereka ditawarkan kursus BLS.

Bil

Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
Perkembangan Kejururawatan telah memperkenalkan program / perkhidmatan baru seperti berikut:• Kursus Pengurusan Laktasi 20 Jam (4 hari) dan Kursus Kebakaran (2 hari) Bersama Program Orientasi Jururawat Baru Sepetang Bersama Preseptor dan Preseptee. Perkembangan Kejururawatan telah mengadakan sesi sepetang bersama Preceptor dan Preceptee. Ia diadakan bagi membolehkan Preceptor dan Preceptee

1. 2. 3. 4.

Penubuhan Kumpulan 3P Resusitasi PPUM. Kumpulan 3P yang bermaksud Pemantauan, Pembelajaran & Penjagaan peralatan Resusitasi telah ditubuhkan oleh Perkembangan Kejururawatan susulan daripada AJK CPR pada Januari 2010.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

163

PTJ KAWALAN JANGKITAN
Jabatan Kawalan Jangkitan bertanggungjawab memastikan Healthcare-Associated» Infection» (HAI) atau Jangkitan Hospital terkawal.

Program perkhidmatan yang disediakan.
• Jabatan Kawalan Jangkitan melakukan pemantauan rutin, terpilih (targeted) dan Point» Prevalence» Survey» (PPS) untuk mengenal pasti insiden dan kadar jangkitan hospital dan memastikan langkah-langkah kawalan jangkitan untuk mencegah rebakkan dipraktikkan. Penyaringan kualiti udara untuk mengesan kehadiran fungus dan bakteria juga dijalankan di Dewan Bedah, Kompleks Sterile di Jabatan Farmasi,Wad Onkologi Pediatrik dan Dewasa. Kajian pemantauan kain linen di Dobi dibuat setiap 6 bulan. Program pembelajaran berterusan berkaitan kawalan jangkitan diberi kepada staf PPUM, seperti Pegawai Perubatan, Jururawat Terlatih, Pembantu Perawatan Pesakit, Pelajar Perubatan, Pelajar Jururawat, Juru X-ray dan Pekerja Am. Pengajaran juga diberi kepada pesakit, penjaga pesakit dan pelawat mengenai kepentingan kebersihan tangan. Jabatan Kawalan Jangkitan telah menggunakan Statistical» Process» Control» Charts (SPCC) bagi melaporkan data jangkitan dan kolonisasi Methicillin»Resistant» Staphyloccus»Aureus»&»Extended»Spectrum» Beta-Lactamase» Producing» Bacteria. Dengan penggunaan SPCC ia dapat membantu menganalisis data dan mengesan kemungkinan berlakunya rebakan. Oleh itu tindakan boleh diambil sebelum rebakan berlaku. Pemantauan Hand» Hygiene dilaksanakan menggunakan WHO» Multimodal» Hand» Hygiene»Improvement»Strategy»and»Tool di mana aktiviti hand»hygiene»» perlu dilakukan oleh setiap staf apabila melakukan rawatan bagi mengelakkan jangkitan hospital.

Program Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
Pemantau persekitaran dilakukan di semua Kawasan Klinikal menggunakan Environmental»Audit»Checklist yang diadaptasi dari»ICNA»Audit»Tools»for»monitoring» infection» control» guidelines.» Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan.

Maklumat Statistik Pemantauan
Pemantauan National» Point» Prevalence» Survey» of» Nosocomial»Infection.»Pemantauan di seluruh PPUM telah diadakan 2 kali setahun pada bulan Mac dan Oktober serentak dengan hospital-hospital utama di setiap negeri di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan hospital-hospital pengajaran. Jadual 48: Statistik Point Prevalence Survey Tarikh Mac Oktober 2010 7.08 4.97 2009 6.7 6 Perbezaan (%) 0.38 -1.03

Jadual 49: Kadar Infeksi Nosokomial Dengan Multiresistant Organisms

Organisma

2010 0.42 0.87 0.29 0.18 0.05

2009 0.19 0.36 0.11 0.22 -

Perbezaan (%) 0.23 0.51 0.18 -0.04 0.05

Methicillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Acinetobacter baumannii Klebsiella Pneumoniae(ESBL +ve) Escherichia coli (ESBL+ve) Pseudomonas aeruginosa

164

Laporan Tahunan 2010

Jadual 50: Statistik Staf Dijangkiti TIBI Kategori Doktor Jururawat Pembantu Tadbir Pembantu Perawatan kesihatan Pegawai keselamatan JUMLAH 2010 1 4 2 2 1 10 2009 1 4 1 2 0 8

Jadual 52: Bilangan Spesimen Yang Telah Diproses Jenis Ujian Saringan (MRSA) 2010 604 8198 725 259 3712 52 13548 2009 700 7578 729 582 2228 31 11848 Perbezaan (%) -96 620 -4 - 323 1484 21 1700

Jadual 51: Statistik Kecederaan Peralatan Tajam Kategori Doktor Jururawat Pelajar Perubatan Pelajar Jururawat Pembantu Perawatan Kesihatan Pekerja Am Pekerja REDICARE Makmal Diagnostik Juru X-ray Pegawai keselamatan Pegawai Farmasi Penolong Pegawai Perubatan Pegawai Farmasi Jumlah 2010 38 27 11 3 9 2 7 3 1 1 2 1 1 108 2009 33 18 9 4 11 3 5 1 1 1 0 0 0 86

Sterility Test Biological indicator Test Ourbreak Surveillance Penyaringan udara Contact Plate Test (Unit Dobi)
Jumlah

Sejumlah 13,548 spesimen telah diproses oleh Makmal kawalan jangkitan sepanjang tahun 2009. Peningkatan sebanyak 1700 bilangan spesimen yang telah diproses.

Program pembelajaran berterusan
PTj ini telah menganjurkan aktiviti pengajaran dan latihan sepanjang tahun 2010. Di antaranya ialah Kursus kawalan jangkitan diberi kepada staf terdiri dari Pegawai Perubatan, Jururawat, Pelajar Perubatan dan Pelajar Jururawat serta Pembantu Perawatan Kesihatan,Jurupulih Cara kerja, Jurupulih Anggota dan Juru X-Ray. Aktiviti pengajaran diberi berkaitan dengan kawalan jangkitan di hospital, kebersihan tangan dan teknik pencucian, pengendalian dan pengurusan peralatan tajam serta pengurusan pembuangan sisa klinikal. Pembelajaran diberi secara formal dan tidak formal di kawasan klinikal. Jadual 53: Peratus Pengajaran Kawalan Jangkitan Kategori Pegawai Perubatan Jururawat Pembantu Perawatan kesihatan Peratus (%) 78 72.9 52.6

Penyaringan kualiti udara
Penyaringan kualiti udara ialah untuk mengesan kehadiran fungus dan bakteria. Ia dilakukan di Dewan Bedah, Kompleks Sterile di PTj Farmasi, Wad Onkologi, Pediatrik dan Dewasa. Penyaringan kualiti udara juga dibuat bila terdapat masalah kebocoran di siling, ketumbuhan kulat, air» count yang melebihi paras normal dan jika pesakit dijangkiti Aspergillus.

Kajian pemantauan linen
Ujian contact» plate dilakukan setiap 6 bulan di Unit Dobi.

521 159. permintaan ujian manakala selebihnya adalah dari pelanggan luar iaitu hospital / klinik dan makmal swasta serta hospital awam yang lain. Jadual 54: Statistik Ujian dijalankan di Mikrobiologi Perubatan Permintaan Untuk Ujian Bakteriologi Serologi (Bakterial.8 0.8%) dan Antigen»detection (0. mengawal dan merawat sebarang jangkitan dengan lebih efisien.710 13. Syphilis & HIV) Tuberkulosis & Mikologi Virologi Antigen Detection Jumlah 2010 96.5%).090.047 740 281.5 -3. Kedua-dua perkara ini secara langsung telah menyumbang kepada keberkesanan pengawalan penyakit dan rawatan pesakit di PPUM.592 Perbezaan (%) -1. iii) Mikobakteriologi iv) Mikologi v) Serologi vi) Hepatitis & HIV vii) Saringan darah di PTj Transfusi Perubatan / Pemindahan Organ viii) Kawalan Jangkitan ix) Diagnostik Molekular Maklumat Aktiviti Statistik Perbandingan Pengenalan Prosedur Baru Pihak makmal telah menaik taraf kaedah diagnosis makmal jangkitan fungus. .7 -4.Pusat Perubatan Universiti Malaya 165 JABATAN MIKROBIOLOGI PERUBATAN Makmal Diagnostik Mikrobiologi memberi perkhidmatan diagnostik makmal kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya.567 11.1% dalam jumlah permintaan ujian yang diterima apabila dibandingkan dengan tahun 2009. Pada keseluruhannya terdapat penurunan sebanyak 3.2 3. nucleic» acid» extraction» machine» dan glassware»brushing»machine.228 12.537 167. Pusat Pakar Universiti Malaya. serta makmal dan hospital swasta.2%. Penurunan permintaan ujian adalah ketara bagi ujian serologi iaitu sebanyak 4. Hepatitis. Diagnosis jangkitan fungus di dalam darah kini menggunakan kaedah automasi Myco/F-Lytic.585 2009 97. Walau bagaimanapun peningkatan dapat dilihat bagi permintaan ujian Virologi (3.1 Kesan Kepada Rakyat Penaik tarafan makmal diagnosis jangkitan TB (makmal Mycobacteriology) menjadi makmal biokeselamatan tahap 3 (BSL-3) telah meningkatkan keupayaan diagnostik makmal bagi mengesan agen jangkitan TB. fume» cabinet. Pembinaan satu lagi makmal BSL3 yang terletak berasingan mampu menghalang sebarang rebakkan secara tidak sengaja apabila menjalankan ujian diagnosis ke atas agen jangkitan yang tidak diketahui puncanya.7% dan ujian Tibi dan Mikologi iaitu 4.664 736 290.0 -4.427 12. Pusat Perubatan Universiti Malaya merupakan pelanggan utama iaitu 98% daripada 281. Ini membolehkan pihak kerajaan mengesan. Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Perkhidmatan diagnostik yang diberi adalah : i) ii) Bakteriologi Virologi Pembelian Peralatan Baru Makmal telah mendapat peruntukan untuk menaiktaraf makmal TB (Mycobacteriology) menjadi makmal biokeselamatan tahap 3 (BSL-3) dan pembelian beberapa peralatan baru seperti biosafety» cabinet. memantau.

bermula dari awal sehingga pertengahan tahun 2010.166 Laporan Tahunan 2010 Sesi Pembelajaran Berterusan Untuk Kakitangan Makmal telah berjaya menganjurkan sesi CME berikut bagi kesemua kakitangan sepanjang tahun 2010. Advance Microbiology Diagnostic dan Makmal Mikologi. Beberapa penambahan peralatan penting untuk kegunaan makmal seperti kabinet Biohazard dan ”staining hood” telah diperolehi dan ini telah meningkatkan tahap keselamatan staf dan kemampuan diagnostik makmal. Makmal akan terus berusaha untuk mempertingkatkan keupayaan dalam memastikan penghasilan kerja yang berkualiti dan persekitaran kerja yang selamat dan kondusif.an innovative molecular biology technique for diagnosis of infectious disease Total solution for dengue diagnosis (Rapid and ELISA assays) Gene xpert. The rise of Clostridium difficle Prof Thomas Riley Community acquired pneumonia. Makmal tersebut telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi pada 8 Jun 2010 dan telah memulakan operasinya pada hari yang sama. Makmal Mycobacteriology BSL-3 telah mendapat pensijilan bagi containment yang memenuhi piawaian Australia pada 26 April 2010. incidence. Perasmian Makmal TB . epidemiology and role of urinary antigen testing New patented technology in high level disinfectant Demonstration on Vitek 2 Compact Tarikh 6 April 2010 20 April 2010 12 Mei 2010 14 Mei 2010 27 Mei 2010 2 Jun 2010 24 Jun 2010 1 Julai 2010 8 Julai 2010 15 Julai 2010 27 Julai 2010 6 Ogos 2010 14 Oktober 2010 11 Nov 2010 29 Nov 2010 Pembangunan Fizikal Makmal telah menjalankan aktiviti pengubahsuaian dan pembinaan Makmal Biokeselamatan Tahap 3 bermula dari tahun 2009. Pengubahsuaian juga melibatkan penempatan semula Makmal Virologi.Real time PCR Rapid methods in Virology testing using diagnostics hybrids ready cells and monoclonal antibodies Flash gel system From obscurity to superbug. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nama Kursus Emerging resistance in Gram negative Bacteria Strategies for effective antimicrobial therapy in era of increasing resistance History of Medical Microbiology in Malaysia Prof Datin Farida Jamal Emerging viral infections in Bangladesh Prof Shahina Tabassum Video show of safe use of fume hood and Bio safety cabinet Class II Detection of Carbepenem producing Enterobacteriace by using modified Hodge test Dr Mya Zin Win & Dr Saima Athar Speed Oligo. Kesemua makmal tersebut telah mula beroperasi secara berperingkat.

Sarjana Patologi.9 -1. Makmal Histopatologi juga memberi perkhidmatan diagnostik segera melalui intraoperative frozen section diagnosis. Bahagian Patologi Forensik dikoordinasikan oleh Profesor Madya Dr.7 -0.3 9. Nazarina Abdul Rahman.1 2. perwarnaan istimewa dan imunohistokimia. BDS. Klinik Fine»Needle»Aspiration diadakan dua kali seminggu. Pakar Perunding dan Klinikal juga membentuk tenaga pengajar dalam kursus ijazah MBBS. Cheah Phaik Leng.7 -33. Pakar Perunding dan Klinikal PTj Patologi juga menjalankan penyelidikan dalam bidang perubatan yang relevan. Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal. Doktor Perubatan dan Doktor Falsafah yang dianjurkan oleh Fakulti Perubatan. Manakala Bahagian Perubatan Makmal dikoordinasikan oleh Profesor Madya Dr. transplantasi kardiak.7 -4. Sarjana Sains Perubatan.8 -36.8 -36. Ujian calitan ginekologik dan bukan ginekologik serta Fine Needle Aspiration adalah diantara perkhidmatan Makmal Sitopatologi. Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Patologi Anatomik memberi perkhidmatan diagnostik dalam bidang histopatologi dan sitopatologi kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya. Jadual 55: Statistik Perbandingan Aktiviti (Bahagian Patologi Anatomik) Perkara HISTOPATHOLOGY Jumlah Pesakit 2009 12381 33427 57748 3490 11167 4365 17896 80 1120 513 4316 69 345 6 27 19 38 2010 12145 32855 57367 3325 10707 4479 18199 75 960 559 4866 46 230 3 6 12 24 Perbezaan (%) -1.7 -6. Bahagian Patologi Anatomik dikoordinasikan oleh Profesor Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 167 PTJ PATOLOGI PTj Patologi diketuai oleh Profesor Dr Cheah Phaik Leng dan dibahagikan kepada 3 Bahagian iaitu Bahagian Patologi Anatomik. Bahagian Patologi Forensik dan Bahagian Perubatan Makmal.2 -14. Bahagian Patologi Anatomik termasuk perkhidmatan diagnostik histopatologi rutin yang berasas perwarnaan H+E. Pakar Perunding dan Klinikal di makmal ini terlibat dalam perkhidmatan perundingan daripada hospital-hospital Kementerian Kesihatan dan sektor swasta dalam bidang biopsi ginjal. Patologis juga menjalankan Fine» Needle» Aspiration untuk pesakit Pusat Perubatan Universiti Malaya di wad. Bahagian Patologi Anatomik.3 -55 -77.6 1.8 Histopathology (cases) Histopathology (paraffin blocks) Histopathology (H+E slides) Special histochemistry (cases) Special histochemistry (slides) Immunohistochemistry (cases) Immunohistochemistry (slides) Muscle biopsies (cases) Muscle biopsies (slides) Renal biopsies (cases) Renal biopsies (slides) Skin biopsies (cases) Skin biopsies (slides) Nerve biopsies (cases) Nerve biopsies (slides) Rectal biopsies (cases) Rectal biopsies (slides) . Perkhidmatan yang disediakan oleh Makmal Histopatologi.0 12. T Malathi Thevarajah Selain daripada memberi perkhidmatan kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya. BBiomedSc dan kursus pascaijazah.7 -4.3 -33. otot dan neurologik.

Selangor Pemilihan calon anugerah ini dibuat berdasarkan pengiktirafan dalam bidang kepakaran masing-masing di peringkat kebangsaan.9 -10.9 Kejayaan/Anugerah dan kesan kepada rakyat Profesor Dr. Dr Hoo HL. Associate Professor Dr Krishnan RI Tissue Arrayer.4 0. Looi Lai Meng daripada Jabatan Patologi telah dianugerahkan ’Anugerah Profesor Ulung’ oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada 15 Disember 2010.4 -5. Anugerah tersebut disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Senarai Seminar/bengkel yang dijalankan di Jabatan Patologi pada tahun 2010 Bil 1 2 3 Cyto Thyroid. Medical Officer Image Cytometry in Effusion Cytology. serantau dan antarabangsa di mana sumbangan mereka mempunyai impak kepada kualiti hidup manusia sejagat.168 Laporan Tahunan 2010 CYTOPATHOLOGY Gynae smears (cases) Gynae smears (slides) Non-gynae smears (cases) Non-gynae smears (slides) FNA (cases) FNA (slides) 8030 8030 1675 6700 1753 8765 Sumber:»PTj»Patologi 7154 7154 1682 6728 1648 8240 -10. Pengiktirafan itu bertepatan dengan prinsip profesor milik negara yang berfungsi sebagai penyalur maklumat dan pengetahuan untuk pembangunan bersama.9 0. Bita Lifescience Sdn Bhd Nama Kursus Tarikh 28 Jan 2010 29 Jan 2010 3 Feb 2010 . Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin di Hotel Equatorial Bangi. Y.B.9 -5.

Micro Lambda (M) Sdn Bhd Turnaround time in Histopathology . Bhd TD Synergy by EGIS Tarikh 19 Feb 2010 12 Mac 2010 19 Mac 2010 22 Mac 2010 26 Mac 2010 1 April 2010 9 April 2010 14 April 2010 12 15 April 2010 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 16 April 2010 22 – 23 April 2010 23 April 2010 4 Mei 2010 18 Jun 2010 24 Jun 2010 3 – 6 Ogos 2010 13 Ogos 2010 19 Ogos 2010 25 Ogos 2010 23 Sept 2010 7-8 Okt 2010 7-8 Okt 2010 8 Okt 2010 13 Okt 2010 15 Okt 2010 22 Okt 2010 12 Nov 2010 16 Nov 2010 22 Nov 2010 29 Nov 2010 . Technical Support of Leica Microsystems (SEA) Pte Ltd. Duke-NUS Gradute Medical School. Nano Life Quest Sdn. Senior Consultant Pathologist. Kevin Cheong. NIKON (M) Sdn Bhd FISH Scope Training.Bumi Sains Sdn. Sales executive. Bhd. University of Malaya Telepathology. Philip Healthcare Asia Pacific Evaluation and Comparison of CD44. Senior Consultant Pathologist. Thermo Scientific. Professor Dr Wong Kum Thong Seminar on Renal Transplantation. Visiting Professor to Department of Pathology.Pusat Perubatan Universiti Malaya 169 Bil 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Kursus Development of a Murine Model to Study the Kinetic and Pathological Changes in Acute Melioidosis Following Treatment and Immune Modulation.Associate Professor. Bhd ASCO update slides by Dr Senthil Sockalingam. Marketing Manager. Singapore. Academy of Medicine. University of Alberta.Associate Professor. University of the West of England (Bristol) New Version of TDHC by EGIS Newer Version of TDHC. Dr Norizal MN Approach To Diagnosis of Lymphomas by Dr Tan Soo Yong. Bhd Enterovirus 71 Infection Studies – An Update. Assoc Prof Dr Nazarina AR Anatomical Patology RCPA Review presented by Associate Professor Nazarina AR. Liqui-Prep™ Liquid Based Cytology System by Jean-LucHudry (Sales Director Asia Pacific. Service Engineer. Visiting Professor to Department of Pathology. Novartis Medical Manager Immunohistochemistry : Practical Tips by Dr Anthony Rhodes. Malaysia. Philips Digital Pathology. Singapore General Hospital. Sales executive.Associate Professor. Yap Siaw Yan. Instruments Department. Senior Consultant Pathologist.An Audit by Associate Professor Krishnan RI. Visiting Professor to Department of Pathology. University of Malaya Her2 CISH Technique by Mr Kev Ng. Pathologist New Development in Cytology by Mr Frank Van Noort. Duke-NUS Gradute Medical School. Pathologist Thyroid Cytopathology by Dr Chow TK. Duke-NUS Gradute Medical School. EGIS The Integrated Analysis of Genetic Alterations and Clinico-Pathological Parameters of Primary Breast Carcinoma Among Female Patients in UMMC. Professor Dr Jayalakshmi P FISH Scope Training. Instruments Department. LGM International) Bita Lifescience Sdn. Professor Dr Kim Solez. DAKO Regional Application Specialist Visit from Professor Paul McKenzie (President of RCPA) and the RCPA management team Workshop On FISH Technique by Associate Professor Tan Soo Yong. Medical Officer Primary CNS Lymphoma with underlying etiology related to EBV and HHSV8. Bhd. Duke-NUS Gradute Medical School. Eu Lin Chuan CD117 in Breast Phyllodes Tumour. Singapore. University of Malaya High Grade Aggressive B-Cell Lymphomas by Dr Tan Soo Yong. University of Malaya Low Grade Indolent B-Cell Lymphomas by Dr Tan Soo Yong. Kelvin Pow. Canada DAKO ACIS III (Automated Cellular Imaging System) Workstation : Mr Lawrance Young. Senior Consultant Pathologist. Ho Ching Ching Spillage Kit by 3M Product Specialist and Labsystem (M) Sdn. Singapore General. Visiting Professor to Department of Pathology. UK . HISTOCENTRE (M) dn. in conjunction with Malaysian Society of Nephrologists and College of Pathologists. Dr Mun KS Training & Commissioning of Leica LMD Microdissection System by Mr Desmond Ng.

Seminar. Bengkel dan Ceramah yang telah dianjurkan Workshop On FISH Technique .170 Laporan Tahunan 2010 3 Februari 2010 : Tissue Arrayer Demonstration Audit Dalaman Akreditasi Makmal ISO 15189 26-27 Oktober 2010 Persidangan.

menyalurkan informasi tentang perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan BPM dan pelajar-pelajar serta menyediakan khidmat nasihat dan latihan teknikal yang berterusan kepada pelajar-pelajar dan kakitangan-kakitangan BPM dan PPUM. Bahagian Perubatan Makmal memberikan perkhidmatan diagnostik bagi bidang-bidang berikut: i) Patologi Kimia (Kimia Klinikal. Endokrin. Fluid and Excretion. Kimia Khas) Hematologi (Hematologi rutin. Nose and Throat Clinico-Pathological Conference Oncology Combined Clinico-Pathological Conference Ophthalmology Clinico-Pathological Conference Urology Clinico-Pathological Conference General Surgery Clinico-Pathological Conference Gastrointestinal Clinico-Pathological Conference Obstetrics and Gynaecology Clinico-Pathological Conference Isnin dan doktor. Imunologi. Canada Selain daripada itu Bahagian Patologi Anatomik turut mengadakan Persidangan Kliniko Patologi Anatomik Antara Jabatan seperti yang berikut: Neuro-Radio-Oncology Conference Breast Combined Clinico-Pathological Conference Orthopaedic Clinico-Pathological Conference Dermatopathology Meeting Ear. Pemeriksaan Sumsum tulang) Selasa Rabu Khamis ii) iii) ‘Inborn Errors of Metabolism’ iv) Sitogenetik v) Genetik Molekul vi) Immunogenetik dan transplantasi Bahagian Perubatan Makmal (BPM) Bahagian Perubatan Makmal bertanggungjawab dalam perkhidmatan diagnostik kepada pesakit . Therapeutic Drug Monitoring.Pusat Perubatan Universiti Malaya 171 Peserta Seminar on Renal Transplantation bersama Professor Dr Kim Solez dari University of Alberta. penyelidikan ke atas teknik-teknik dalam ujian diagnostik. Hematologi Khas. Koagulasi.

172 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Process atau Kaedah Baru Pelancaran ‘INSTALLATION OF 1ST EXPERTLINE HST-N302 (Haematology Sample Transportation System) Integrated Haematology Analyzer. Bahagian Perubatan Makmal telah berjaya melepasi ‘Surveillance Audit’ Akreditasi Makmal ISO15189:2007 dan ’Extension of Scope’ yang merangkumi ujian molekular dalam bidang hematologi dan juga ujian-ujian biokimia (cardiac markers). Bahagian Perubatan Makmal. Audit ini dijalankan oleh 5 auditor teknikal dari Jabatan Standard Malaysia dan juga seorang penilai dari Taiwan yang mewakili APLAC. ‘Surveillance Audit’ Akreditasi Makmal ISO15189:2007 Pada 22-23 Jun 2010. Semua kerja pengendalian permintaan ujian dan keputusan ujian adalah secara ’online’ dengan sepenuhnya. pada 28hb Oktober 2010 dan ini merupakan instalasi yang pertama di Malaysia. Sistem ini telah berjaya diimplementasikan dengan sepenuhnya di Makmal Hematologi. Implementasi sistem ini telah berjaya meningkatkan kualiti laporan makmal dan memperbaiki ’turn-around time’ (TAT) untuk ujian hematologi. Projek Naiktaraf Sistem Komputer Laboratory Information System (LIS) Sistem komputer makmal telah dipertingkatkan (upgrade) ke versi (Technidata Synerdy) yang lebih baru dan tinggi pada 28hb Oktober 2010. Projek ini dijalankan melalui kontrak sewaan reagen. Slide Preparation Instrument & Tube Sorter in MALAYSIA’ Sistem automasi ini adalah untuk pengendalian sampel dan analisa ujian hematologi serta membuat slaid darah (untuk pembacaan di bawah mikroskop) secara automatik. .

290 32.093 251.6 Penunjuk Kecekapan 2010 4. Bahagian Perubatan Makmal telah berubah wajah daripada sebuah makmal perubatan yang sempit dan kurang kemas kepada sebuah makmal baru yang berkonsep moden dan mempunyai ruang serta infrastruktur bekerja yang lebih selamat.064.934.381 # 2009 3.804.1 -7.336 52. Dengan naik taraf ini.061 262.501.5 -1.3 * # Kaedah yang baru digunakan untuk pengiraan beban kerja .542 202.013 76.6 * 5.6 -16.8 * 0.090# 16.438 5.782 Penunjuk Keberkesanan (Keseluruhan) (%) 6. Block Matching ii.617 82.877 697.6 * 4.420 4. Molekular 83 193 548 44 230 593 88.845# 33.623 98.491 48. HLA Typing iii.759 265 1.325 108.197 185.0 20.Pusat Perubatan Universiti Malaya 173 Projek Naik taraf Makmal Bahagian Perubatan Makmal telah diberi peruntukan untuk naik taraf pada tahun 2009.913 58.970# 113.953 226.628 16.9 7. Projek Naik taraf ini telah bermula pada November 2009 dan telah siap sepenuhnya pada bulan Jun 2010. Keadaan Makmal Sebelum dan selepas Projek Naiktaraf Jadual 56: Statistik Aktiviti di Bahagian Perubatan Makmal Butiran Kimia Klinikal Kimia Khas Bendalir & Perkumuhan Endokrin Imunologi Hematologi Hematologi Khas Makmal Poliklinik Sum-sum Tulang (Slides and Flow Cytometry Koagulasi Sitogenetik Inborn Errors of Metabolism Jumlah Analisa Molekular & Genetik i.140 277 1.8 * 4.

Patologis forensik juga menjadi ”expert witness” untuk kes-kes makhamah. ACL Double Bundler Reconstruction Workshop pada 12-13 Ogos 2010 Bahagian Patologi Forensik juga menganjurkan ”Autopsy Review” bersama Bahagian Patologi Anatomik dua minggu sekali Jadual 57: Statistik Perbandingan Aktiviti di Bahagian Patologi Forensik Butiran (Autopsi) Bodies received Cases autopsied Blocks Slides Penunjuk Kecekapan 2010 2486 452 2546 2546 2009 2212 457 2767 2767 Penunjuk Keberkesanan (Keseluruhan) (%) 12. Secara umumnya.0 -8. Pengiraan beban kerja yang sebenar adalah berdasarkan ‘per reportable test’.0 . peningkatan ujian bagi setiap disiplin adalah dalam sekitar 5 .4 -1. lst Korea-Asean Joint Laparoscopy cadaver workshop in Malaysia pada 18 Jun 2010 2.174 Laporan Tahunan 2010 * Perbezaan tidak dapat dikira kerana kaedah pengiraan beban kerja telah berubah sejak Julai 2009. Bahagian Patologi Forensik juga telah memberi fasiliti dan bantuan kepada Jabatan Surgeri dan Jabatan Otopedik untuk menganjurkan beberapa bengkel atau kursus kebangsaan dan antarabangsa pada tahun 2010. Antaranya adalah: 1. Oleh itu penurunan ketara beban kerja di antara tahun 2009 dan 2010 bukan menunjukkan prestasi sebenar makmal.1 -8. Bahagian ini juga bertanggung jawab atas pengendalian bilik mayat PPUM. lst Laparoscopicc adaver hernia surgery workshop in Malaysia pada 28-30 Jun 2010 3.10% setahun Senarai Seminar/bengkel yang dijalankan di BahagianPerubatan Makmal pada tahun 2010 Bil 1 2 Kursus Akreditasi Makmal Nama Kursus Kursus Keselamatan Makmal Tarikh 3 Jun 2010 21-22 Oktober 2010 Bahagian Patologi Forensik Menjalankan perkhidmatan patologi forensik untuk pihak polis dan autopsi klinikal untuk PPUM.

Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengurus. Jenis perkhidmatan yang disediakan: • Menjalankan Audit Kewangan bagi memastikan hal-hal perkara berkaitan dengan peraturan kewangan. Menjalankan Audit Khas (tidak berjadual) seperti yang diarahkan oleh Pengarah PPUM dan Jawatankuasa Audit.Bukan Klinikal PTJ AUDIT DALAM PTj ini bertanggungjawab membantu PPUM mencapai matlamatnya dengan membuat penilaian ke atas risiko yang dihadapi. harta benda. Kementerian Kewangan .Setiausaha • • • • Kesemua laporan audit dibincangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit untuk perakuan sebelum dibawa ke Lembaga Pengurus. Kementerian Pengajian Tinggi . menilai dan memperbaiki kawalan dalaman. efisyen dan boleh dipercayai. Auditan: Sebanyak 17 projek audit telah dijalankan sepanjang tahun iaitu 7 adalah Audit Pengurusan.Ahli Wakil Ketua Pengarah. Laporan-laporan audit kemudian dihantar ke Kementerian Pengajian Tinggi. staf dan sumber-sumber lain bagi memastikan semua operasi pengurusan dan sistem maklumat adalah telus. efektif. 5 Audit Kewangan. Keahlian jawatankuasa Audit :» » » » • Wakil Ketua Setiausaha. 2 Audit Susulan dan 3 Audit Khas. Menjalankan audit susulan bagi memastikan tindakan yang diambil adalah berdasarkan laporan Audit Kewangan.Ahli Ketua Audit Dalam. penyimpanan rekod dan pengurusan aset adalah diselenggarakan dengan cara yang betul bagi menentukan sumber-sumber digunakan secara ekonomi dan selamat. Jabatan Audit Dalam .Pengerusi Wakil Ketua Setiausaha. • • . Jawatankuasa Audit: • • Mesyuarat Jawatankuasa Audit telah diadakan sebanyak 3 kali bagi tahun 2010. mengesyorkan penambahbaikan dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus. Audit Pengurusan dan Audit Khas. Kementerian Kesihatan Malaysia . Membantu pihak Pengurusan Atasan dengan menyalurkan maklumat yang tepat dan lengkap melalui laporan audit kepada Pengarah. Menjalankan tindakan susulan ke atas laporan Ketua Audit Negara dan agensi luar yang lain. Menjalankan Audit Pengurusan yang berhubung kait dengan tanggungjawab pengurusan dalam pengurusan dana awam.

PPUKM pada 4 November 2010 .176 Laporan Tahunan 2010 Lawatan Kerja ke Unit Audit Dalam. Universiti Malaya pada 24 Februari 2010 Lawatan Kerja ke Jabatan Kewangan.

Buletin PPUM. sokongan klinikal. Justeru. kepuasan hati pelanggan dan pihak yang berkepentingan (stakeholders)»menjadi keutamaan dan prestasi pencapaian ditambah baik secara berterusan. 1 Tahun 2009 : Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia (Penubuhan Jawatankuasa Tadbir Urus). Ini adalah kerana terdapat banyak polisi baru telah diwujudkan yang berkaitan dengan bahagian klinikal. Pencapaian Diutamakan” dalam pelaksanaan sistem penyampaian perkhidmatan awam kepada masyarakat umum. Jawatankuasa Polisi Dalaman pula telah bersidang sebanyak 6 kali yang merupakan penambahan sebanyak 200% dari tahun 2009. penulisan dan penerbitan Laporan Tahunan PPUM. Memantau. Lain-Lain: Pekeliling yang dikeluarkan Buletin (Keluaran) »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Sumber»:»Pengurusan»Governance. Bertanggungjawab menyelaras. pentadbiran serta polisi-polisi Jabatan/Unit di PPUM. menyelaras. menyeragamkan dan mengedar surat-surat Pekeliling PPUM secara on»line»melalui sistem GOE • • Jadual 1: Statistik Aktiviti Unit Pengurusan Governance Aktiviti A. Pengurusan Governance • Bertanggungjawab sebagai Urus setia kepada Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) PPUM. Mesyuarat Pentadbiran PPUM. mewujudkan/menyemak semula.»PTj»Hal»Ehwal»Korporat. Pemakaian arahan ini juga bertujuan untuk menterjemahkan aspirasi dan komitmen kepimpinan negara berlandaskan Konsep “1Malaysia: Rakyat Didahulukan. membuat edaran dan melupuskan Polisi-polisi dan Dasar-dasar PPUM • Menyelaras penyediaan. Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) PPUM telah bermesyuarat sekali pada tahun 2010. Mesyuarat : Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) (nama lama Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan) Jawatankuasa Polisi Dalaman Pentadbiran 3 2 9 5 173 2 3 6 9 2 239 3 Tahun/Aktiviti 2009 2010 Key Performance Indictors (KPI) B. Buku Panduan Telefon Rasmi PPUM dan Risalah Umum. Jawatankuasa Indikatur Prestasi Utama PPUM serta membantu Timbalan Pengarah Pentadbiran dalam mesyuarat Lembaga Pengurus PPUM. Bahagian Pengurusan Governance dan Bahagian BAHAGIAN PENGURUSAN GOVERNANCE Bahagian Pengurusan Governance terdiri dari 2 seksyen iaitu Pengurusan Governance dan Perundangan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 177 PTJ HAL EHWAL KORPORAT PTj ini mengendalikan dua bahagian utama iaitu Pengurusan Kualiti. . Pada 16 April 2010. Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan telah ditambahbaik kepada Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus selaras dengan Arahan YAB Perdana Menteri No.

Merancang. Surat Niat dan lain-lain. Membantu Ketua Jabatan dalam mendraf polisi dalaman PPUM yang melibatkan aspek perundangan. Manakala dari segi Pentadbiran. PTj Hal Ehwal Korporat.4% bilangan MOA/MOU yang telah ditandatangani iaitu sebanyak 93 MOA/MOU berbanding 85 MOA/ MOU pada tahun 2009. Maintenance Agreement. Computer Contracts etc. Jadual 2: Statistik MOA/MOU Bagi Tahun 2009 dan 2010 Kontrak Perjanjian Bilangan MOA Bilangan MOU Jumlah 2009 73 12 85 2010 73 20 93 Perbezaan (%) 66.4 Sumber : Unit Perundangan.178 Laporan Tahunan 2010 Perundangan • Bertanggungjawab untuk melaksanakan semua urusan berkaitan dokumen perundangan seperti Kontrak Perjanjian. Mengendalikan dan menguruskan kes-kes pecah kontrak di PPUM dan urusan tuntutan bayaran balik ganti rugi akibat daripada pecah kontrak tersebut. Bertugas sebagai penasihat undang-undang kepada Jawatankuasa Tatatertib Pelajar Program Diploma di PPUM dan hal-hal berkaitan tatatertib staf PPUM.6 9. PTj Hal Ehwal Korporat. • • • • • Bagi tahun 2010. Memorandum Persefahaman. Penolong Pengarah (Perundangan) akan berurusan terus dengan Pengarah/Timbalan Pengarah. Sponsorship Agreement. Penolong Pengarah (Undang-undang) perlu merujuk kepada Ketua Penolong Pengarah Kanan. Mengendali dan mengurus aduan pelanggan berkaitan dengan kecuaian perubatan di PPUM. *Hanya bagi isu-isu perundangan/ pendakwaan. received from various PTjs in PPUM and also from Government Agencies and Private BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI Bahagian ini bertanggung jawab mengendalikan 2 tugas utama iaitu:• • Unit Pengurusan Sistem Kualiti (QSMU) Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) . * MoA – Memorandum Of Agreement * MoU – Memorandum Of Understanding *MoA and MoU refer to Clinical Trial Agreement. Bertugas sebagai urus setia dan setiausaha kepada Jawatankuasa Penyiasatan Perubatan untuk menjalankan siasatan ke atas kes-kes kecuaian perubatan yang melibatkan PPUM. • • Mengendalikan urusan Insurans Perlindungan Malpraktis bagi staf PPUM. telah berlaku penambahan sebanyak 9. mengendali dan mengurus sebarang tuntutan dan prosiding sivil mengenai tuntutan kecuaian perubatan di PPUM. Service Agreement.

PPUM vii) Mesyuarat Pengurus Kualiti Jabatan (DQM) PPUM viii) Mesyuarat Akreditasi ix) Projek-projek Akreditasi PPUM • • • QSMU bekerjasama rapat dengan Jawatankuasa-Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM dalam usaha untuk menambah baik dan memantapkan lagi aktiviti kualiti di PPUM atas keperluan kualiti dan keselamatan perawatan. membimbing dan memantau Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT). Jawatankuasa-jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM yang telah dikemaskini adalah seperti berikut. memantau. Penganjuran Minggu Kualiti & Keselamatan PPUM. memantapkan. Jawatankuasa Keselamatan Ubat-ubatan telah diwujudkan di bawah Jawatankuasa-Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan bagi memantapkan lagi aspek kualiti dan keselamatan berkaitan dengan pengurusan ubat-ubatan. Carta Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti dan Akreditasi Clinical Quality Assurance Comittee (CQA) Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Ubat-ubatan . Mengkoordinasi. Melaksanakan tugas-tugas keurusetiaan dan pengendalian aktiviti berikut. i) ii) Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan • x) Aktiviti Taklimat/Bengkel/Kursus Pengurusan Kualiti xi) Audit Pemantauan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 179 Unit Pengurusan Sistem Kualiti (QSMU) Unit ini bertanggungjawab:• • Mengkoordinasi. mengemas kini prosedur dan dokumentasi PPUM selaras dengan keperluan di bawah standard MS ISO 9001:2008. Audit Persijilan Semula dan Audit Dalaman/Berterusan Membantu. PPUM dan lain-lain aktiviti penambahbaikan. Pada 24 Ogos 2010. Pengurusan dan penganalisisan data-data berkaitan dengan Insiden/ Kemalangan di PPUM dan Objektif Kualiti PPUM. iii) Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan iv) Jawatankuasa Sistem Kualiti dan Akreditasi Pengurusan v) Mesyuarat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan vi) Mesyuarat Auditor Dalaman-Sistem Pengurusan Kualiti (QMS). memantapkan dan menambah baik sistem pengurusan kualiti dan keselamatan secara berterusan.

13 Arahan Kerja dan 111 Borang Kualiti Dalaman yang baru telah didaftarkan manakala sebanyak 4 Prosedur Kualiti. Kursus Lead Auditor (Refresher Course) MS ISO 9001:2008 PPUM Tahun 2010 Bengkel Training of Trainer in Quality Assurance (QA) .602 Borang Kualiti (BK) Dalaman dan 156 Borang Kualiti Luaran. Selain itu. Kursus dan bengkel ini dihadiri oleh Auditor-QMS dan Fasilitator Pasukan Penambahbaikan dan Peningkatan Kualiti serta pasukan projek-projek kualiti. Manakala Bengkel Training» of» Trainer» in» Quality»Assurance (QA) pula diadakan bagi melatih Fasilitator pasukan-pasukan penambahbaikan dan peningkatan kualiti serta pasukan QA. AK Dan BK Pindaan. 2 Arahan Kerja dan 46 Borang Kualiti Dalaman telah dibatalkan. 42 Arahan Kerja dan 70 Borang Kualiti Dalaman telah dikemas kini berdasarkan keperluan semasa. Jadual 3: Statistik Perbandingan Jumlah PK. 6 Prosedur Kualiti. Batal Dan Baru Bagi Tahun 2009 Dan 2010 Prosedur Kualiti Pindaan Batal Baru Tahun Arahan Kerja Pindaan Pindaan Batal Baru Borang Kualiti Batal Baru Jumlah 2009 2010 28 16 2 4 14 6 97 42 12 2 42 13 149 70 24 46 82 111 450 310 Kursus & Bengkel Unit Pengurusan Sistem Kualiti juga telah menjalankan beberapa kursus dan bengkel sebagai salah satu aktiviti penambahbaikan secara berterusan. pada tahun yang sama sebanyak 16 Prosedur Kualiti.180 Laporan Tahunan 2010 Dokumentasi Pada tahun 2010. 379 Arahan Kerja (AK). PPUM mempunyai sebanyak 98 Prosedur Kualiti (PK). Selaras dengan usaha penambahbaikan berterusan di PPUM. mengenal pasti kepentingan dan implikasi standard MS ISO 9001:2008 serta meningkatkan pemahaman pelaksanaan tindakan-tindakan dalam aktiviti audit dalaman. 1. Kursus Lead»Auditor»(Refresher»Course) MS ISO 9001:2008 PPUM 2010 diadakan bagi memahami.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 181 Aktiviti Sempena Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Tahun 2010 yang telah diadakan pada 24 hingga 26 Nov 2010. Sesi Ceramah Aktiviti Kuiz Keselamatan Perkhidmatan Kaunter v) Penghargaan kepada Wad dan staf yang mencapai kadar infeksi yang ditetapkan “Point Prevalence Survey”. Patient’s Day vi) Hari Bertemu Farmasi) Pelanggan (Aktiviti PTj iii) Pertandingan Berkualiti vii) Projek-projek Penambahbaikan Kualiti (QIT) dan ‘Easy»Quality’ viii) Majlis Pelancaran Kempen Bebas Penggunaan Bahan Polisterina Di PPUM iv) Pertandingan Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Tahun 2010 »Tema:»Quality»Is»Our»Culture Tema:»Eliminating»Sharp»Injuries Ceramah Kualiti Tajuk:»Sharps»Injuries»in»UMMC»and»Their Prevention»and»Management Demostrasi» Tajuk:»Demostration»of»Vacutainer»System»&» Demostration»of»Safety»Devices . pelbagai aktiviti telah diadakan seperti: i) ii) Pameran.

182 Laporan Tahunan 2010 Pertandingan Perkhidmatan Kaunter Berkualiti Kaunter Endoskopi Pemenang Bagi Kategori Kaunter Klinikal» Kaunter Pembangunan Organisasi Pemenang Bagi Kategori Kaunter Sokongan Klinikal/Bukan Klinikal» Pemenang Bagi Kategori Kaunter Pesakit Dalam Wad 13 U .

Pusat Perubatan Universiti Malaya 183 Pertandingan Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) a) Pemenang Pertama : Tiada b) Pemenang Kedua : PTj Farmasi Tajuk : “Improving»the»Process»Of»Obtaining» » Cytotoxic»Drugs»By»Cancer»»Patients” c) Pemenang Ketiga : (Terdapat 2 Pemenang) i) PTj Farmasi Tajuk : “Increasing»the»Volume»»of»Patients» by»150%:»Expansion»Of»PharmCARE” ii) PTj Dietetik & Onkologi Klinikal Tajuk : “Optimization»of»Dietetic»Service» » In»Clinical»Oncology»Clinic.Wad Pediatrik 1 (Terbaik) .Wad 7TE • • • Surgikal Materniti Pediatrik .Wad Pediatrik 2 Wad Pediatrik 1 Wad WP1 .»UMMC” ii) c) Saguhati : i) Pentadbiran Kejururawatan Tajuk : “Aplikasi Sistem Discaj» ‘FastTrack’»di Wad 7U PPUM” PTj Dietetik Tajuk : “Kajian Pembaziran Hidangan di Kalangan Pesakit Discaj Di PPUM»(Food» Wastage» Of» Discharge» Cases» Among» Hospitalized»Patients»In»UMMC)” Penghargaan kepada Wad dan staf yang mencapai kadar infeksi yang ditetapkan “Point Prevalence Survey”: • • • Kritikal Medikal 1 MediKal 2 .Wad 9U .Wad WP1 .Wad M 1 .

184 Laporan Tahunan 2010 Wad 7TE Wad 9U Wad M 1 Wad Pediatrik 2 Aktiviti bersama pesakit oleh PTj Pentadbiran Kejururawatan .

peraturan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di dalam organisasi e) Menyediakan makluman dan panduan latihan dan penyelesaian isu-isu keselamatan dan kesihatan termasuk alam sekitar di tempat kerja. » » » Memastikan pesakit mengetahui dan memahami proses kerja di PharmCARE. Meningkatkan PharmCARE. Pada tahun 2010. Puan Anisah Abd Wahab (Penolong Pengarah N41) dan Nurulshadia Abdul Malek (Pembantu Tadbir) dari PTj Sumber Bahan telah melaksanakan projek Memantapkan Pengurusan Jaminan Bank / Wang Cagaran. tempoh sah laku tamat dan 3 bulan sebelum salah laku tamat. Meningkatkan motivasi. Memastikan semua staf di farmasi mempunyai pengetahuan berkenaan Sistem Maklumat Pesakit di PharmCARE. Proses kerja di » » Pembekal tidak perlu menunggu Pembekal tidak perlu mengeluarkan belanja dan memperuntukkan masa untuk melanjutkan tempoh sah laku. f) Mengenalpasti serta menganalisa dan menyediakan penyelesaian terhadap jenisjenis bahaya (hazard) di kawasan tempat kerja dan persekitaran. Penambahbaikan yang telah dilakukan adalah bagi aktiviti Penyediaan Pangkalan Data Jaminan Bank dan Proses memulakan tindakan pelepasan yang melibatkan proses selepas penerimaan permohonan. Projek ini pada dasarnya mendatangkan banyak faedah seperti menggalakkan penambahbaikan kualiti. Permohonan yang tidak lengkap masih dapat diproses dengan segera. Penjimatan dari segi kewangan. Risiko jaminan dilepaskan persetujuan dihapuskan. Faedah yang telah diperolehi dari projek ini ialah » » » Penjimatan masa Memperolehi data statistik yang berkaitan Alamat pesakit dapat diperolehi dengan mudah melalui borang peribadi pesakit yang didaftarkan di PharmCARE. menjimatkan struktur-struktur perbelanjaan. tanpa » » » » » » Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) a) Menguatkuasakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 secara berperingkat di organisasi b) Menjalankan siasatan/pemerhatian bagi aduan atau laporan yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan termasuk alam sekitar di tempat kerja c) Menyediakan laporan siasatan bagi sebarang insiden / kemalangan di PPUM d) Menyediakan garispanduan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 185 Projek-projek ‘Easy Quality’ Projek ‘Easy»Quality’ adalah merupakan projek kualiti yang melibatkan perubahan ke atas kaedah/proses kerja harian. terdapat 2 projek Easy Quality telah dilaksanakan oleh staf: 1. masa dan tenaga manusia. tidak memerlukan tambahan kos dan dalam masa yang sama ia perlu bersifat menyelesaikan masalah. 2. memperbaiki persekitaran serta menambah baik daya pemprosesan dan perkhidmatan kepada pelanggan. Tindakan bertindan dapat dielakkan. aliran idea-idea kecil secara berterusan. meningkatkan keselamatan. Cik Giam Wei Li (Pegawai Farmasi U41) telah menyediakan satu projek bertajuk Serial Number for Pharmcare Card» yang mana projek ini melibatkan aktiviti mewujudkan nombor siri di dalam Sistem Maklumat Pesakit bagi setiap pesakit yang mendaftar di PharmCARE. Impak Penambahbaikan yang telah diperolehi ialah : g) Menasihati pihak pengurusan mengenai penggunaan akta-akta yang tertakluk dibawah isu alam sekitar dan keselamatan dan kesihatan pekerja. Pemantauan status pelepasan boleh dikesan. ruang. h) Pemantauan terhadap isu-isu alam sekitar .

Wilayah Persekutuan. Penyiasatan Kemalangan di PPUM Pada tahun 2010. b) Seksyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jabatan Kesihatan. Dalam masa yang sama seksyen ini turut membantu penguatkuasaan dan pemeriksaan oleh pihak yang berkuasa yang terlibat seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). Semua kes telah dibincangkan di dalam Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPUM dan telah pun didaftar kepada pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). Isu-isu yang dibincangkan oleh Jawatankuasa adalah pelbagai seperti keselamatan.186 Laporan Tahunan 2010 di di tempat kerja terutama keselamatan dan kesihatan pekerja serta orang yang menghuni di dalam bangunan dan menyediakan laporan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2004. iaitu Jawatankuasa KKP (JKKP) dan Seksyen KKP (UKKP). Seksyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Mengenal pasti bahaya-bahaya yang terhasil akibat daripada operasi dan proses kerja dan melapur sebarang kejadian bahaya. kecederaan. kadar kemalangan dan penambahbaikan dan lainlain. Jawatankuasa ini juga menjalankan siasatan dan mencadangkan tindakan penambahbaikan kepada Pengurusan. a) Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPUM Fungsi Jawatankuasa seperti yang termaktub di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Ia juga turut mengurus proses pemeriksaan keselamatan di tempat kerja serta mengemukakan modul latihan keselamatan dan kesihatan pekerja staf PPUM. latihan. kesihatan dan alam sekitar. Putrajaya melalui borang JKKP 8 selaras dengan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Sebarang Kemalangan/ Kejadian. i) Merancang skop latihan dibawah isu keselamatan dan kesihatan pekerja dan alam sekitar. Pada tahun 2010. Kuala Lumpur. Bahagian Pengurusan Kualiti Seksyen ini bertanggungjawab mengumpul data insiden/kemalangan dan menjalankan siasatan/semakan ke atas isu yang telah dibangkitkan. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dua komponen penting bagi mewujudkan pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) yang berkesan dan berterusan. Kuala Lumpur . Berdasarkan kes yang dilaporkan. Bomba dan Penyelamat dan lain-lain pihak yang berkenaan. seksyen ini turut menjalankan program–program di bawah keselamatan. Wilayah Persekutuan . Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). infeksi. semua kes dapat diselesaikan dalam tempoh siasatan minimum 9 hari dan maksimum 30 hari bekerja. Kemalangan Nyaris/Penyakit/Keracunan Pekerjaan) 2004. jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak 4 kali. Aktiviti Siasatan Dan Pemeriksaan Mengenai Kes Tibi (Staf PPUM) Oleh Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. penyakit dan keracunan kepada pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jabatan Alam Sekitar (JAS). Selain daripada itu. telah menerima 232 kes insiden/ kemalangan di tempat kerja.

menyiasat dan menyiapkan laporan hasil siasatan aduan. staf di bahagian ini bertugas untuk menerima panggilan luar dan juga melakukan panggilan luar bagi pihak PPUM. Mengenal pasti isu-isu dan mendapat maklum balas dalam tempoh terdekat bagi membolehkan pihak berkuasa di pentadbiran Pusat Perubatan Universiti Malaya dapat mengambil tindakan susulan dan menangani masalah yang wujud dari sesuatu isu tersebut. Mengeluarkan kenyataan-kenyataan akhbar dan memanggil pihak media massa untuk tujuan liputan berita dan sebagainya. Menyediakan program dan aktiviti.Pusat Perubatan Universiti Malaya 187 UNIT PERHUBUNGAN AWAM Unit ini merupakan sebuah bahagian yang membawa imej Pusat Perubatan Universiti Malaya. mengeluarkan kenyataan akhbar serta menyelaras isu-isu semasa yang disiarkan oleh pihak media cetak dan laman web. Fungsi unit ini adalah untuk menguruskan aduan. menyelaras perjumpaan dan dialog. baik dari segi kejayaan perubatan. Bagi Seksyen Perkhidmatan Pelanggan pula. • • Bertindak sebagai badan penghubung antara orang ramai dengan Pusat Perubatan Universiti Malaya. menyelaras koleksi gambar. Mereka juga memainkan peranan penting ketika berlakunya bencana atau hal-hal kecemasan di PPUM. serta • kepada orang awam terutamanya mereka yang terlibat di dalam bidang perubatan yang memerlukan maklumat berkaitan penyelidikan yang dijalankan oleh Pusat Perubatan Universiti Malaya. bertujuan menaikkan imej Pusat Perubatan Universiti Malaya sebagai pusat perubatan yang boleh menjadi sumber rujukan maklumat • • • • Seksyen Pentadbiran & Aduan Seksyen ini bertanggungjawab dalam menguruskan dan melaksanakan tugas-tugas berkaitan pentadbiran dan aduan dari pelanggan seperti berikut: • • • • • • Aduan/Cadangan/Penghargaan Menyediakan Statistik /Data Aduan Urusan telefon dan faksimili Laporan Aduan Bulanan Untuk Mesyuarat Lembaga Pengurus Urusan Jenazah Tidak Dituntut/Dikenali Urusan Khidmat Pelanggan dan Kaunter . Menyelaraskan isu-isu semasa yang disiarkan oleh pihak media massa dan laman web. menguruskan majlis-majlis rasmi dan lawatan. Unit ini terbahagi kepada 2 seksyen utama iaitu Pentadbiran & Aduan dan Seksyen Media & Multi Media. menyediakan. pendidikan. penyelidikan. Menyelaras koleksi gambar menguruskan acara rasmi. agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta serta menyelaras pemberian cenderamata kepada pelawatpelawat tersebut. Fungsi utama bahagian ini adalah seperti berikut: • Melakukan pengurusan aduan yang komprehensif bermula daripada menerima aduan. bertindak sebagai badan penghubung dengan orang ramai dan pihak media. menyaring. Menyelaras perjumpaan dan dialog antara pihak Pusat Perubatan Universiti Malaya dan badan-badan luar termasuk menerima dan mengurus lawatan dari persatuan-persatuan.

iaitu pengurangan sebanyak 1.9 -6. Jadual 5: Statistik Cadangan Pelanggan Mengikut Kategori Klasifikasi Cadangan Perkhidmatan Yang Diberikan Kemudahan Yang Disediakan Masa Menunggu Komunikasi Bersama Pelanggan Laporan Perubatan/Fail Pesakit Kompetensi Staf Umum Kualiti Makanan Harga Barangan / Makanan Infrastruktur Persekitaran Tempat Kerja Mengenai Harta Pelanggan Jumlah 2009 24 9 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 40 2010 15 13 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 35 Perbezaan (%) -37.188 Laporan Tahunan 2010 Jadual 4: Statistik Maklum balas Pelanggan Mengikut Kategori Klasifikasi Aduan Perkhidmatan Yang Diberikan Kemudahan Yang Disediakan Masa Menunggu Komunikasi Bersama Pelanggan Laporan Perubatan/Fail Pesakit Kompetensi Staf Umum Kualiti Makanan Harga Barangan / Makanan Infrastruktur Persekitaran Tempat Kerja Mengenai Harta Pelanggan Jumlah 2009 140 25 25 58 32 13 50 6 3 5 0 1 358 2010 176 16 22 50 41 16 18 3 0 4 0 2 348 Perbezaan (%) 11.3 -47.5 .4 Pada tahun 2010.3 100 -11. sebanyak 348 aduan telah diterima.4 -100 -100 -33 100 -66 -12.4% berbanding tahun sebelumnya.4 -7.05 -33.5 -44.1 33.3 10.4 -21.4 12.3 -1.

ceramah dan kenyataan akhbar Penyediaan cenderahati rasmi PPUM Penyebaran Maklumat Pameran/Poster/Kad Jemputan Laman Web Menguruskan Seksyen Kebudayaan PPUM (Kumpulan Koir PPUM. temu bual. Penubuhan tabung ini juga sebagai melaksanakan tuntutan fardu kifayah sesama umat Islam di samping menjadikan pengurusan jenazah di PPUM lebih teratur dan sistematik. • • Acara Perasmian Hari Keluarga 2010 Acara yang paling ditunggutunggu. Tabung ini turut membantu menguruskan jenazah meliputi mereka yang berkemampuan dan tidak berkemampuan.Cabutan Bertuah Lawatan Kerja Oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ...Pusat Perubatan Universiti Malaya 189 Seksyen Media & Multimedia • • • Majlis/Lawatan Rasmi Aduan Media/Web Menguruskan permohonan media massa seperti penggambaran. Kumpulan Nasyid PPUM dan Silat PPUM Menguruskan dewan-dewan di PPUM Rakaman Gambar & Video Majlis rasmi Lawatan Seminar/Taklimat Jumlah Jadual 6: Bilangan Majlis/Lawatan/Taklimat Jenis 2009 29 23 2 54 Sumber:»Unit»Perhubungan»Awam 2010 34 40 8 82 • • • • • Program /Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Tabung Pengurusan Jenazah Islam telah ditubuhkan secara rasmi bagi tujuan menguruskan jenazah Islam (staf dan bukan staf) di PPUM..Kumpulan Gitar Rancak PPUM.

190 Laporan Tahunan 2010 PTJ PEMBANGUNAN ORGANISASI PTj Pembangunan Organisasi bertanggungjawab menguruskan hal ehwal sumber manusia di PPUM secara cekap dan berkesan. pergigian. perancangan latihan dan kemajuan kerjaya staf PTj Pembangunan Organisasi Bahagian Dasar. Bahagian ini menguruskan: i) ii) Dasar Sumber Manusia Naziran perjawatan viii) Perubahan gaji (kenaikan / anjakan / tahan / turun gaji) ix) Perjawatan dan statistik x) Pengurusan HRMIS dan sistem eHR xi) Pengesahan majikan dan surat jaminan xii) Pengurusan fail dan rekod perkhidmatan staf xiii) Perkhidmatan kaunter xiv) Sijil Amalan Tahunan dan Sijil Amalan Sementara iii) Deskripsi Tugas dan Carta Organisasi iv) Panel Pembangunan Sumber Manusia v) Pemakaian dan penguatkuasaan pekeliling vi) Pembayaran emolumen vii) Pinjaman komputer dan kenderaan . kemudahan pinjaman serta urusan pembayaran caruman kepada badan-badan berkanun yang lain seperti KWSP dan PERKESO. Mengendalikan kes-kes kaunseling staf serta bekerjasama dengan PTj Pembangunan Insan di dalam mengendalikan program-program untuk staf yang berprestasi rendah. 1.6. Menguruskan hal-hal berkaitan perjawatan.2. Menguruskan aktiviti berkaitan dengan kebajikan staf termasuklah pengurusan bantuan kebajikan seperti bantuan perubatan. Menguruskan pembayaran emolumen staf termasuk elaun. 1. kenaikan pangkat sehingga persaraan. Saraan dan Pengurusan Maklumat. Jenis perkhidmatan yang disediakan: PTj Pembangunan Organisasi terbahagi kepada 4 bahagian seperti berikut: Bahagian Pentadbiran. Mengurus semua rekod dan dokumentasi berhubung dengan perkhidmatan staf.4. TASKA PPUM serta kemudahan perubatan untuk pesara PPUM (skim pencen dan KWSP).5. Menguruskan hal-hal yang berkaitan tata kelakuan dan tatatertib staf selaras dengan Akta BadanBadan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605).3.1. pendidikan. pengesahan dalam perkhidmatan. bencana. 1. perkhidmatan dan pembangunan kerjaya sumber manusia meliputi pelantikan. Antara fungsi PTj ini adalah seperti berikut: 1. Bahagian ini menguruskan hal ehwal pentadbiran am PTj seperti berikut: i) ii) Surat-menyurat dan fail pentadbiran PTj Pembangunan Organisasi Pembelian dan pelupusan bekalan dan peralatan PTj Pembangunan Organisasi iii) Penyelenggaraan inventori aset dan stor iv) Kompetensi. pemberian taraf berpencen. kematian. perkahwinan. 1. 1.

Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan: i) ii) Pelanggaran syarat / kontrak perkhidmatan Permohonan kerja luar / kerja sambilan viii) Program psikologi dan khidmat kaunseling ix) Kebajikan dan kemudahan staf termasuk TASKA x) Cuti dan pelepasan masa staf xi) Persaraan (wajib. daripada aspek penampilan pegawai iaitu daripada segi cara berpakaian dan zahiran personaliiti yang merangkumi pemikiran yang rasional. mental dan fizikal iaitu mempunyai integriti yang tinggi. berpandangan jauh. pilihan sendiri. Staf mempunyai disiplin diri yang dinilai daripada segi keupayaan daya kawal diri.Pusat Perubatan Universiti Malaya 191 Bahagian Pengurusan Perjawatan Dan Tatatertib. Antara kriteria pemilihan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan adalah seperti berikut: i) Staf diakui oleh Ketua PTj/Unit telah memberikan perkhidmatan dan sumbangan yang cemerlang melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya pada bulan tersebut atau dipilih sebagai tokoh staf bulanan di peringkat PTj atau unit pada bulan berkenaan. skim persaraan demi kepentingan perkhidmatan) xii) Pengesahan dalam jawatan xiii) Pemberian taraf berpencen xiv) Peletakan jawatan termasuk pelepasan dengan izin iii) Laporan penilaian prestasi tahunan / sasaran kerja tahunan iv) Pelarasan gaji v) Majlis Khidmat Cemerlang / Setia / Persaraan vi) Pencalonan Pingat / Darjah Kebesaran / Tokoh bulanan vii) TMS (Time»Management»System) / waktu bekerja Program / Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Anugerah Tokoh Staf Bulanan telah diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai pengiktirafan oleh pihak pengurusan kepada staf yang telah berkhidmat dan membudayakan amalan cemerlang serta mempamerkan nilai-nilai yang baik. Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan: i) ii) Pelantikan. kenaikan pangkat dan pemangkuan staf Tapisan keselamatan vi) Skim Perkhidmatan vii) Tatatertib dan tatakelakuan staf viii) Pengisytiharan harta ix) Fail SULIT x) Urusan pengesahan lantikan xi) Majlis Bersama Jabatan iii) Pegawai Perubatan Siswazah dan Pegawai Pelatih Farmasi iv) Penempatan dan pertukaran v) Pelan Penggantian Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Kebajikan. boleh diharap dan mesra. bersifat terbuka dan yakin. atas sebab kematian. atas sebab kesihatan. v) Staf mempunyai hubungan mesra dengan rakan sekerja yang dinilai daripada segi jalinan hubungan antara pegawai dengan ii) iii) Staf mempunyai keterampilan diri yang dinilai . mematuhi peraturan dan bersifat sabar. iv) Staf mempunyai hubungan yang baik dengan pegawai atasan yang dinilai daripada segi jalinan hubungan dengan pegawai atasan termasuk hormat-menghormati.

32% dan Kumpulan Sokongan 1sebanyak 106 orang atau -36. Sokongan 1 Kump. vi) Staf tidak mempunyai rekod kehadiran lewat atau kesalahan tidak merekod kehadiran dan staf merekod kehadiran di lokasi yang ditetapkan.6 -7.3 -91. Seramai 166 orang staf telah layak diiktiraf sebagai tokoh bulanan bagi bulan Julai sehingga Disember 2010. berbanding 59 orang bagi Kumpulan Sokongan 2. Pengisian ini telah bertambah sebanyak 396 atau 9. Berlaku penurunan pelantikan sebanyak 119 orang atau -30. 292 orang dilantik untuk Kumpulan Sokongan 1 dan 59 orang untuk Kumpulan Sokongan 2. Jadual 9: Statistik Perlantikan (Sementara dan Kontrak) Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kump. seramai 389 orang telah dilantik untuk mengisi pelbagai jawatan tetap di PPUM berbanding 508 pada tahun 2009.30% pada tahun 2009. vii) Staf tidak mengambil cuti sakit atau cuti kecemasan pada bulan tersebut. 2846 pengisian bagi Kumpulan Sokongan I dan 1142 bagi Kumpulan Sokongan 2 berbanding sebanyak 322 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Daripada jumlah tersebut.124 3923 Pengisian 2010 0 331 2.6 -84.17 2009 1 83 224 115 423 Kekosongan 2010 1 86 35 10 132 % 3.7 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi Pada tahun 2010.3 -68.1 2.881 1. terdapat jumlah penurunan pelantikan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional sebanyak 29 orang atau -76.60%. Jadual 8: Statistik Perlantikan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 67 398 43 508 2010 38 292 59 389 Peratus Perbezaan -76.17%.152 4451 % 2.30 27.192 Laporan Tahunan 2010 rakan sekerja dan kakitangan bawahan dan kebolehan pegawai mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan selesa serta menyesuaikan diri dalam semua keadaan.72 12.9 6. 2477 bagi Kumpulan Sokongan I dan 1124 bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009.239 4346 Perjawatan 2010 1 417 2.60 Pada tahun 2010. Walau bagaimanapun.4 2009 0 322 2. serta 398 bagi Kumpulan Sokongan 2. sebanyak 4319 pengisian telah dibuat berbanding 3923 pada tahun 2009. Sokongan 2 Jumlah Keseluruhan Lantikan Sementara 5 245 11 261 Kontrak 28 15 0 43 »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi . seramai 38 orang dilantik untuk jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional. sebanyak 331 adalah pengisian bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.97 1. dan viii) Tiada aduan berkaitan dengan perkhidmatan staf tersebut.142 4319 % 2. Daripada jumlah tersebut.701 1. Jadual 7: Statistik Perjawatan pada 31 Disember 2010 Lantikan Kumpulan Perkhidmatan 2009 Pengurusan Tertinggi Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah 1 405 2.12 -30.846 1.477 1.32 -36.58 9.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 193 Di samping pelantikan tetap. Jururawat dan Pengawal Keselamatan. Daripada jumlah tersebut. Kenaikan Pangkat Jadual 10: Statistik Kenaikan Pangkat Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 21 34 9 64 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi 2010 29 39 6 74 Peratus Perbezaan 27. Pada tahun 2010. Lantikan secara kontrak pegawai perubatan adalah disebabkan kebanyakan mereka adalah bukan warganegara. seramai 74 orang telah dinaikkan pangkat untuk pelbagai kategori jawatan berbanding 64 pada tahun 2009. lantikan sementara adalah daripada kalangan pesara-pesara tentera.58 12. 39 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 6 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 21 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta 34 .82 -50 13. Berlaku peningkatan kenaikan pangkat sebanyak 10 jawatan atau 13.51 Carta Kenaikan Pangkat 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 bagi Kumpulan Sokongan 1. PTj ini telah melaksanakan urusan kenaikan pangkat pegawai kumpulan sokongan secara khas untuk penyandang (KUP) yang telah berkhidmat di PPUM selama 15 tahun dan lebih dalam skim perkhidmatan dan perkhidmatan KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 Pada tahun 2010. sementara lantikan bagi Jururawat pula dibuat sehingga menunggu pelantikan tetap dilaksanakan.51%. Kategori jawatan yang paling banyak dilantik secara sementara dan kontrak ini melibatkan jawatan Pegawai Perubatan. PTj Pembangunan Organisasi turut menguruskan lantikan staf berstatus sementara dan kontrak sepanjang tahun 2010. terdapat jumlah penurunan kenaikan pangkat bagi Kumpulan Sokongan 2 sebanyak 3 orang atau 50% pada tahun 2009. seramai 29 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Walau bagaimanapun. Bagi Pegawal Keselamatan pula.

Jadual 11: Statistik Peletakan Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 34 127 37 198 2010 51 100 30 181 Peratus Perbezaan 33. PTj ini juga melaksanakan urusan kenaikan pangkat Pegawai Perubatan Dan Pegawai Farmasi berdasarkan pelan laluan kerjaya di Kementerian Kesihatan Malaysia mengikut tempoh berkhidmat pegawai di atas sesuatu gred dalam skim perkhidmatan yang sama.33% pada tahun 2009.33 -27 -23. 100 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 30 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 34 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Sehubungan itu. sepanjang tahun 2010.33 -9. Daripada jumlah tersebut. terdapat jumlah penurunan peletakan jawatan bagi Kumpulan Sokongan 1 iaitu sebanyak 27 orang atau -27% dan Kumpulan Sokongan 2 adalah sebanyak 7 orang atau -23. Berlaku penurunan dalam bilangan peletakan jawatan sebanyak 17 atau -9. seramai 181 orang staf daripada pelbagai jawatan telah meletak jawatan berbanding 198 pada tahun 2009.39%.39 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi Carta Peletakan Jawatan 140 120 100 80 60 40 20 0 34 51 37 30 100 127 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2010 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 2009 Pada tahun 2010. seramai 51 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional. . Walau bagaimanapun. Selain itu.194 Laporan Tahunan 2010 semasa. seramai 338 orang staf yang telah dinaikkan pangkat secara Khas Untuk Penyandang bagi tempoh perkhidmatan 15 tahun manakala seramai 2 orang Pegawai Perubatan dan 15 orang Pegawai Farmasi telah dipertimbangkan kenaikan pangkat melalui pelan laluan kerjaya.

Jadual 13: Satistik Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kumpulan Perkhdimatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 24 192 77 293 2010 29 212 90 331 Peratus Perbezaan 17.31 -80 47.43 14.24 9. persaraan daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah sebanyak 7 orang.44 11.82%. Daripada jumlah tersebut.Pusat Perubatan Universiti Malaya 195 Jadual 12: Statistik Persaraan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 0 6 18 24 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi 2010 7 29 10 46 Peratus Perbezaan 100 79. seramai 46 orang staf telah bersara berbanding 24 pada tahun 2009.82 Carta Persaraan 30 25 20 15 10 5 0 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 29 18 10 7 6 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 Pada tahun 2010. Terdapat peningkatan dalam bilangan persaraan sebanyak 22 atau 47. 29 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 10 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding tiada bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.48 »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi . 6 orang bagi Kumpulan Sokongan I dan 18 orang bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009.

Berlaku peningkatan penerima Anugerah Khidmat Cemerlang sebanyak 38 orang atau 11. seramai 331 orang staf telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang berbanding 293 orang pada tahun 2009. 192 orang bagi Kumpulan Sokongan 1 dan 77 orang bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009. seramai 29 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Tokoh Staf Bulanan Menerima Sijil dan Plak Penghargaan Sebahagian Daripada Penerima Tokoh Staf Bulanan Bagi Tahun 2010 . 212 orang daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 90 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 24 orang bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Daripada jumlah tersebut.48%.196 Laporan Tahunan 2010 Carta Penerima Anugerah Khidmat Cemerlang 250 200 150 100 50 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 29 24 90 77 192 212 Pada tahun 2010.

2. penyediaan peralatan kursus dan teknikal. 6. peperiksaan Perkhidmatan dan lainlain peperiksaan yang berkaitan e) Mengurus dan menyelaras Latihan Penempatan dan Latihan Industri bagi staf dan pelajar dari IPTA/IPTS f) Memastikan peruntukan kewangan yang dibelanjakan mendatangkan pulangan positif kepada staf dan juga PPUM » c) Mengurus dan menyelaras Lanjut Pengajian dan Cuti Belajar » Termasuk memantau kontrak/perjanjian g) Menyelenggara Rekod Kursus dan merekodkan maklumat-maklumat kursus yang dihadiri staf. 1. Diploma Radiografi dan Diploma Teknologi Makmal Perubatan di bawah tajaan PPUM. Diploma Lanjutan. Pra-Perkhidmatan (Program Diploma) Bahagian ini menguruskan pemilihan dan pengambilan pelatih-pelatih untuk mengikuti program Diploma Kejururawatan. pembangunan kerjaya berterusan dan kompetensi dan akhir sekali latihan industri. pengurusan latihan dalam perkhidmatan. kursus kompetensi umum dan khusus serta menaja staf menghadiri kursus di dalam dan luar negara. Latihan Dalam Perkhidmatan Pengurusan serta mengendalikan kursus/ latihan dalam perkhidmatan termasuk kursus wajib (Induksi Umum dan Kenegaraan). 7. Kursus Peralihan secara sepenuh. Pengurusan Peperiksaan Menguruskan permohonan staf untuk menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Awam. Jenis Perkhidmatan yang disediakan. staf yang melanjut pengajian dan cuti belajar d) Mengurus dan menyelaras peperiksaan PTK. Terdapat beberapa perkhidmatan yang disediakan oleh PTj Pembangunan Insan seperti pra-perkhidmatan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 197 PTJ PEMBANGUNAN INSAN PTj Pembangunan Insan bertanggung jawab merancang serta mengurus tadbir aktiviti-aktiviti seperti berikut: a) Mengurus dan menyelaras Latihan Pra Perkhidmatan b) Mengurus dan menyelaras Latihan Dalam Perkhidmatan » Merancang. Latihan Pensijilan. Melanjutkan Pengajian dan Cuti Belajar Menguruskan permohonan staf melanjutkan pengajian di luar dan dalam negara seperti Ijazah Lanjutan. . Pembangunan Kerjaya Berterusan PTj Pembangunan Insan juga menguruskan program pembangunan kerjaya berterusan(CPD) 4. Pos Basik. mengenalpasti dan menyelaras aktiviti-aktiviti latihan dalam perkhidmatan di luar dan dalam negara yang bersesuaian dengan kompetensi staf Mengendali dan menyelaras kursuskursus Induksi Khusus dan Umum. pengurusan bajet & kewangan. 3. Latihan Penempatan dan Latihan Industri Menguruskan permohonan dan penempatan staf untuk menjalani latihan perolehan dan permohonan pelajar dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Kolej-kolej agensi kerajaan dan juga swasta untuk menjalani latihan industri di PPUM. Menyelaras permohonan kursus di luar jabatan. dokumentasi. Pentadbiran Bahagian ini menyediakan perkhidmatan sokongan latihan. melanjutkan pengajian. separuh masa atau jarak jauh. Subjek Jabatan. Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) termasuk Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) 5.

Sesi Taklimat Panduan Kaedah Pelaksanaan Pembangunan Profesional Berterusan (Continuous»Professional»Development)»dan» Penilaian»Tahap»Kecekapan»(PTK) Sesi taklimat telah diadakan pada 5. kemahiran dan pengalaman yang mana setiap penyertaan di dalam manamana aktiviti CPD akan diberi mata kredit. Ia bertujuan bagi menjelaskan panduan pelaksanaan Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) yang telah diluluskan oleh Lembaga Penilaian Kompetensi (LPK) pada 13 Ogos 2010. Ini membolehkan kursus yang dihadiri secara tidak langsung dapat dimasukkan ke dalam rekod kenyataan perkhidmatan mereka. Majlis Konvokesyen Program Diploma PPUM 2010 Majlis konvokesyen bagi pelatih program Diploma telah diadakan pada 16 Oktober 2010 di Dewan Tuanku Canselor Universiti Malaya. Modul Penyediaan Latihan Selaras dengan konsep pembangunan kerjaya berterusan. Dan ini secara tidak langsung dapat membolehkan serta memudahkan PTj Pembangunan Insan mengetahui serta merekodkan mana–mana pegawai di PTj lain yang telah berkursus. Seramai sembilan (9) orang graduan menerima Diploma Lanjutan Kejururawatan Perawatan Renal. Dengan adanya sistem rekod ini membolehkan Ketua PTj/Unit dan staf memantau pencapaian mata kredit CPD masing-masing. Majlis telah disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak Darul Ridzuan Tuanku Zara Salim. PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi telah membangunkan sistem merekod mata kredit CPD yang boleh diakses menerusi sistem e-HR. PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi telah mengambil langkah pro aktif membangunkan Modul Penyediaan Latihan kepada PTj. Pengumpulan dan penjumlahan mata kredit akan menentukan aras tahap kecekapan Penilaian Tahap Kecekapan staf. Pengisian Laporan Kursus Secara Dalam Talian Bagi Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Tahun 2010 Kemudahan ini dibangunkan oleh PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi IT. Penyertaan dalam aktiviti akan menyumbang kepada penambahan ilmu. PTj/Unit sendiri atau anjuran pihak luar. 2. Peristiwa-peristiwa menarik 1. 12 orang menerima Sijil Pengkhususan Kejururawatan Perawatan Koronari. Sistem Merekod Aktiviti Pembangunan Profesionalisme Berterusan (CPD) Pengenalan kepada sistem CPD iaitu suatu aktiviti berkonsepkan pembelajaran secara berterusan yang dijalankan bagi tujuan meningkatkan profesionalisme melalui bidang kerja masing-masing dan untuk menilai kompetensi staf. 28 orang menerima Diploma Teknologi Makmal Perubatan dan 23 orang Diploma Radiografi.198 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Prosedur Baru. 6 dan 8 Oktober 2010. 2. 3. Ia bertujuan untuk memberi kemudahan kepada staf menginput laporan kursus yang telah mereka hadiri untuk membolehkan penetapan Aras bagi PTK. 1. 182 orang menerima Diploma Kejururawatan. Sistem ini berfungsi untuk merekod mata kredit yang diperolehi oleh staf semasa menghadiri program CPD sama ada yang dianjurkan oleh PTj Pembangunan Insan. . Modul ini merupakan satu subsistem di bawah sistem e-HR yang membolehkan PTj atau unit itu sendiri memasukkan maklumat kehadiran kursus fungsional yang telah dihadiri oleh pegawai atau staf di bawah seliaan.

6 253.4 223.618 2.7 - .0 270.156 1.7 244. Agensi Kerajaan dan Swasta Bagi Tahun 2009 Dan 2010 Kursus Dalam Negeri Bulan Jumlah Kursus 2009 Jan Feb Mac April Mei 16 22 33 30 29 2010 25 43 43 61 62 Jumlah Peserta 2009 105 610 501 656 672 2010 1.6 0 3 3 0 0 Jumlah Kursus 2009 2010 1 1 5 Kursus Luar Negeri Jumlah Peserta 2009 0 8 3 0 0 2010 7 1 5 Perbezaan Jumlah Peserta (%) -66.205 2.Pusat Perubatan Universiti Malaya 199 Pengambilan Pelatih Program Diploma Sesi 2010/2013 Jadual 14: Statistik Pengambilan Pelatih bagi Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Tajaan PPUM 180 30 30 240 Luar 21 21 Jumlah 201 30 30 261 »»»Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Jadual 15: Statistik Pengambilan Pelatih Mengikut Jantina Bagi Tajaan PPUM Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Lelaki 15 11 9 35 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Perempuan 165 19 21 205 Jumlah 180 30 30 240 Jadual 16: Statistik Pengambilan Pelatih Mengikut Kaum Bagi Tajaan PPUM Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Melayu 171 26 25 222 Cina 4 0 1 5 India 4 4 3 11 Lain-Lain 1 0 1 2 Jumlah 180 30 30 240 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Pengurusan Kursus / Latihan Jadual 17: Statistik Staf Menghadiri Kursus Jangka Pendek Dianjurkan Oleh PPUM.432 2.316 Perbezaan Jumlah Peserta (%) 1047.

00 Hadir 4 – 6 hari 0 12 281 404 697 17. Gred/ Kumpulan JUSA Pengurusan & Profesional Sokongan 1 Sokongan 2 Bilangan Staf * 1 402 2.488 1.43 0 40.6 -17.5 0.93 Tidak berkursus 0 48 200 22 270 6.200 Laporan Tahunan 2010 Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah 38 46 53 15 52 83 53 470 56 68 39 23 70 56 57 603 582 1.1 105.389 2.207 3.7 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Selaras dengan pemakaian Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (DLSMSA) yang menetapkan semua staf di semua peringkat mengikuti latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.06 Hadir 1–3 hari 0 0 30 49 79 1.762 1.817 12.052 1.9 136.0 -38.4 113.491 246.011 2.61 1. 4.7 71.6 84. 3.8 26. Jumlah Peratusan (%) Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Nota: * Pengiraan hanya terhad kepada bilangan staf yang sedang berkhidmat sahaja dan tidak termasuk staf yang sedang bercuti belajar bergaji penuh.528 1.0 66.713 2.284 2.00 Kursus Pendek/Bilangan Staf Hadir ≥ 7 hari 1 390 2.309 81.291 25.217 701 3.019 2.8 0 0 1 0 0 6 2 15 1 3 2 2 4 6 1 26 0 0 1 0 0 13 2 27 1 4 5 5 7 8 2 45 400.5 69. cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji (Minit»Mesyuarat»Bersama»Pendaftar» Mengenai»Dasar»Latihan»Sumber»Manusia»Sektor»Awam»yang»bersidang»pada»5»Oktober»2009»di»Kementerian» Pengajian»Tinggi»adalah»dirujuk) Pembangunan Kerjaya Berterusan Jadual 19: Statistik Staf yang Memulakan Pengajian Di bawah Tajaan PPUM Jenis Pengajian Doktor Falsafah Ijazah Sarjana Ijazah Sarjana Muda Jumlah Keseluruhan Mod Pengajian Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Bilangan Staf 2009 0 3 7 0 10 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan 2010 1 1 12 0 14 Perbezaan (%) 0 -66.085 100. Bilangan staf yang menghadiri kursus sehingga 31 Disember 2010 adalah seperti berikut: Jadual 18: Statistik Staf Menghadiri Kursus Mengikut Gred/Kumpulan Bil.040 565 2.00 .154 4. 2.778 1.

67 4.10 .0 0 0 -56.15 Jadual 21: Statistik Staf Yang Mengikuti Kursus Lanjutan Kejururawatan Dalam Perkhidmatan Kursus Pos Basik KKM Sesi Januari Pos Basik KKM Sesi Julai Diploma Lanjutan (Tajaan PPUM) Diploma Lanjutan (Tajaan Agensi Luar) Jumlah Keseluruhan Bilangan Staf 2009 14 14 10 0 38 2010 17 12 11 0 40 Perbezaan (%) 21.214 20 354 52 1.00 0 5.Pusat Perubatan Universiti Malaya 201 Jadual 20: Statistik Staf Yang Memulakan Pengajian Secara Separuh Masa/ Jarak Jauh (PJJ) Jenis Pengajian Doktor Falsafah Ijazah Sarjana Ijazah Sarjana Muda Diploma Jumlah Keseluruhan Bilangan Staf 2009 0 3 24 6 33 2010 0 6 29 3 38 Perbezaan (%) 0 100.23 -78.29 1.0 15.86 -19.0 20.26 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Latihan Industri Jadual 22: Statistik Pelajar Mengikuti Latihan Industri Latihan Latihan Klinikal Latihan Bukan Klinikal Kajian/Kaji selidik Lawatan Wawancara Jumlah Bilangan Pelajar 2009 399 25 1 0 0 425 2010 141 26 6 10 0 183 Perbezaan (%) -64.83 -50.94 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Peperiksaan Dan Penilaian Tahap Kecekapan Jadual 23: Statistik Staf Mengikuti Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Penilaian Tahap Kecekapan Peperiksaan/Penilaian Penilaian Tahap Kecekapan Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Subjek Jabatan Jumlah Jenis Penilaian Peperiksaan Kursus Perkhidmatan Awam Jabatan Bilangan Staf 2009 1.00 500.43 -14.405 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan 2010 Belum dilaksanakan bagi tahun 2010 266 42 308 Perbezaan (%) -24.

b) Menghadapi perubahan dan cabaran dalam pembangunan kerjaya c) Sentiasa menghayati nilai-nilai murni dan sikap positif.melaksanakan dan memantau program latihan PPUM.416 orang staf. Kursuskursus wajib Induksi Umum. Pembangunan Profesional Berterusan atau CPD merupakan proses pembelajaran berterusan sepanjang hayat yang memfokus untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan di samping menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan perawatan kesihatan. meningkatkan kemahiran dan pembentukan perlakuan positif. d) Menyokong pencapaian objektif PTK. Majlis Konvokesyen PPUM 2010 disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak Darul Ridzuan Tuanku Zara Salim. kemahiran di samping membangun kualiti peribadi seseorang staf untuk memastikan staf berkemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab secara profesional dan berkualiti. Ia juga bertujuan meningkatkan pengetahuan. a) Memahami dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran baru dalam bidang perjawatan masing-masing. kemahiran dan sikap yang membolehkan staf. di samping memastikan prestasi individu meningkat bagi mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. kefahaman. Cuti Belajar serta Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) staf PPUM. Latihan Dalam Perkhidmatan Untuk memastikan pembangunan profesional secara berterusan serta memenuhi keperluan Key» Performance» Indicator (KPI) yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Pembangunan Profesional Berterusan (Continuous Professional Development-CPD) merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membangun dan meningkatkan kompetensi staf. Komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung sememangnya memberi sumbangan kepada hasil yang telah dicapai. pelatih Program Diploma. PTj Pembangunan Insan telah mempergiatkan penganjuran kursus bagi tujuan meningkatkan kompetensi di kalangan staf.202 Laporan Tahunan 2010 Rumusan Mulai tahun 2010. Secara umum CPD merangkumi aktiviti pengembangan pengetahuan. PTj Pembangunan Insan telah menggunakan sistem Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kompetensi staf. Sepanjang tahun 2010. Selain daripada itu PTj Pembangunan Insan berperanan dalam menguruskan hal-hal berkaitan kursus/latihan dalam dan luar negara. Latihan yang dilaksanakan bertujuan untuk mengembangkan kefahaman. Induksi Khusus dan Kenegaraan. Kejayaan PTj Pembangunan Insan melaksanakan pelbagai program latihan sepanjang 2010 adalah impak serta peranan yang dijalankan oleh semua pihak dalam merancang. PTj Pembangunan Insan telah menguruskan sebanyak 603 kursus/latihan dalaman mahupun dalam negeri dan sebanyak 26 kursus luar negara yang melibatkan seramai 25.539 staf berbanding 470 kursus dalaman dan dalam negeri dan 15 kursus luar negara pada tahun 2009 yang keseluruhan melibatkan seramai 12. Majlis Penutup Minggu Orientasi Program Diploma PPUM 2010 .

• Urusan Tender/Sebut harga dan Pentadbiran Kontrak Menguruskan tender dan sebut harga bagi bekalan. Menerima. • • • . Mengurus permintaan pembelian dan mengeluarkan Pesanan Pembelian bagi semua perolehan yang telah diluluskan. peralatan. perkhidmatan dan kerja-kerja penyelenggaraan di Pusat Perubatan ini. Menyediakan kontrak berdasarkan tempoh yang berkenaan dengan pembelian peralatan/barangbarang dan perkhidmatan yang berkaitan. • Pengurusan Stor Bahagian ini menguruskan segala urusan penerimaan bekalan yang dipesan daripada pembekal dan penghantaran keluar barangan di Stor Pusat kepada pengguna. Aktiviti utama merangkumi aspek-aspek yang berikut: a) Menerima. Mengawal selia dan memantau proses panggilan sebut harga bagi pemilihan Agen Penghantaran Tempatan atau ”Multimodal» Transport»Operator”. Perolehan Perkhidmatan/ Kerja-Kerja dan Pengeluaran Pesanan dan Urus setia Tender/Sebut harga. Lembaga Perolehan A dan B. Perolehan bekalan guna hapus dan guna sama. Melaksanakan fungsi kesetiausahaan bagi Jawatankuasa Kecil Bekalan. aktiviti Pusat Tanggungjawab ini dibahagikan kepada dua (2) bahagian Perolehan dan Pengurusan Stor. pengagihan. menyimpan dan merekodkan barangan yang diterima daripada pembekal. Perolehan Bahagian Perolehan terbahagi kepada 4 aktiviti utama iaitu Perolehan alat kelengkapan perubatan dan bukan perubatan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 203 PTJ SUMBER BAHAN Fungsi utama PTj Sumber Bahan adalah untuk mengurus dan menyelaras perolehan. penggunaan dan pemindahan barang-barang antara PTj/unit. penyimpanan. Memberi khidmat nasihat dan menguatkuasakan peraturan mengenai perolehan. Menguruskan dan memantau pergerakan barangan/bekalan yang diimport daripada negara pengeluar sehingga barangan tersebut sampai ke destinasi iaitu PPUM. Menyedia dan memantau semua kontrak perolehan dengan pembekal. mendapat sebut harga atau lain-lain bagi semua peralatan/barang dan perkhidmatan yang dikehendaki oleh PPUM. • Memastikan perolehan dibuat berdasarkan keperluan/penggunaan dan peruntukan belanjawan tahunan yang diluluskan. Mengurus permintaan pembelian dan pengeluaran pesanan. mengurus dan melaksanakan pengiraan ke atas barang-barang dan menyediakan laporan pengiraan stok dan nilai baki stok pada setiap akhir tahun kewangan. Urusan Logistik (khususnya bagi urusan membawa masuk bekalan yang diimport melalui Percuma Atas Kapal) • Mengendalikan pengurusan penerimaan bekalan barangan import yang dipesan secara Percuma Atas Kapal (FOB). Ciri-ciri penting di dalam fungsi tersebut adalah: • Membeli dan memperoleh dengan cara yang paling menguntungkan sama ada melalui tender awam. menyimpan dan membuat inventori bagi barang-barang dan memperoleh bangunan/ruang atau kelengkapan yang perlu bagi maksud tersebut. • • • • • Bagi melaksanakan fungsi di atas. Menjalankan. b) Mengeluarkan stok barangan kepada pengguna mengikut keperluan dan penggunaan.

Memantau tempoh penghantaran bekalan dan memastikan ia akur kepada kontrak yang telah dipersetujui. Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan . Stor-stor kecil terdapat di PTj/ Unit seperti berikut: i) ii) PTj Farmasi Unit Dewan Bedah Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Kursus Perolehan Bagi meningkatkan kefahaman semua staf berkenaan tatacara perolehan.204 Laporan Tahunan 2010 c) Mengawal stok barangan dengan cekap dan berkesan. Memastikan bekalan mengikut spesifikasi dan berfungsi dengan selamat dan berkesan. Bengkel Kaedah Penyediaan Spesifikasi Perolehan pada 06 Disember 2010 dan Bengkel Penyediaan Penilaian Teknikal pada 27 Disember 2010. Terdapat lapan (8) sub stor yang diwujudkan selain di PTj Sumber Bahan bagi melicinkan penyimpanan dan pengawalan stok. c) Menguruskan penerimaan dan penyimpanan bekalan yang dipesan daripada pembekal serta menghantar keluar bekalan yang diperlukan oleh PTj/Unit.2% 8. Pihak PTj Sumber Bahan bercadang untuk meneruskan program ini pada tahun-tahun hadapan. pihak PTj Sumber Bahan telah menguruskan kursus-kursus tatacara perolehan iaitu Ceramah Pengurusan Perolehan Kerajaan pada 7 Julai 2009. 3. » Bahagian Kawalan dan Pemantauan Bekalan Pada tahun 2010 PTj Sumber Bahan telah mewujudkan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Bekalan yang mempunyai fungsi seperti berikut : 1. Jadual 24: Statistik Mesyuarat Perolehan Perkhidmatan Jawatankuasa Kecil Bekalan Lembaga Perolehan B Lembaga Perolehan A 2009 11 12 2010 9 13 Perbezaan (%) 22.33% 0 Jenis Perkhidmatan yang disediakan Berkaitan rapat dengan fungsinya. jadual pentauliahan dan penghantaran bekalan peralatan ke PTj/lokasi. d) Melaksanakan aktiviti pengiraan baki dan nilai stok setiap tahun. Terlibat dalam perancangan penerimaan bekalan mengikut kontrak. PTj Sumber Bahan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan utama seperti berikut: a) Menguruskan perolehan bekalan. d) Mengawal stok bekalan dengan cekap dan berkesan. b) Mengeluarkan Pesanan Pembelian bagi semua perolehan yang telah diluluskan oleh pihak yang diberi kuasa untuk membuat kelulusan. 2. iii) PTj Sumber Perkhidmatan iv) Unit Pembekalan Alat Steril v) Unit Pentadbiran Makmal vi) Unit Dobi dan Bekalan Kain vii) PTj Pengimejan Bio-Perubatan viii) Unit Makmal Kardiorespiratori Telah menaiktarafkan Sistem Inventori sedia ada bagi menampung proses pengeluaran/penerimaan barangan yang semakin meningkat. Seramai 193 orang staf daripada pelbagai jawatan dan bahagian telah mendapat manfaat daripada sesi yang diadakan. perkhidmatan dan kerja berdasarkan kepada keperluan yang telah dipersetujui dan peruntukan yang telah diluluskan oleh Agensi Pusat.

54% 6.Pusat Perubatan Universiti Malaya 205 Jadual 25: Statistik Nilai Perolehan Perolehan Bekalan guna hapus Ubat-ubatan Perkhidmatan dan kerja-kerja Aset Jumlah 2009 (RM) 97.817.5% -24.99 117.594.55% -33.234.8% -19.40 2010 7057 234.85 91.617.81 Perbezaan (%) 12.24% 4.877.784.35 Perbezaan (%) -59.184.200.35% 90.068.37 77.55% Perbezaan (%) -60% 3.50% -37.638.481.98 377.249.364.17% -51.907.438.371.763.04 2010 (RM) 39.60 251.596.78 57.609.30% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan .25% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Jadual 26: Statistik Kuantiti Tender/Sebut Harga Yang Diproses Perolehan Alat Kelengkapan • tender • sebut harga Bekalan Guna hapus • tender • sebut harga Ubat-Ubatan • tender • sebut harga Perkhidmatan dan kerja-kerja • tender • sebut harga Jumlah • tender • sebut harga 2009 30 52 31 11 10 5 2010 12 54 25 21 17 6 33 22 104 90 25 23 79 104 -24.03% 15.98 37.592.84 110.179.335.21% 150.411.811.9% 70% 20% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Jadual 27: Statistik Pesanan Pembelian Tempatan Yang Diproses Perkara Kuantiti Nilai (RM) 2009 7919 587.

Satu (1) unit» Conventional» Radiotherapy» Simulator» yang bernilai RM2.784.35 Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Perolehan » Seksyen Peralatan: Secara keseluruhan Sel Peralatan dan Kelengkapan telah menguruskan perolehan dan pembelian bagi perkhidmatan rawatan pesakit. Seksyen Perkhidmatan/Kerja-Kerja Pada tahun 2010 seksyen ini telah menguruskan perolehan bagi menyiapkan kemudahan Klinik Rawatan Di Wisma R&D (Bangunan Telekom Lama).00 untuk PTj Pengimejan Bio-Perubatan. Seksyen Ubat-Ubatan Pada tahun 2010.168. Enam Belas (16) unit Foetal/Maternal» Monitoring» Machine Cardiotograph yang bernilai RM738.878.700.99. Jalan Pantai Baharu.142. Di antara perolehan peralatan perubatan penting yang telah dapat diuruskan adalah seperti berikut: 1.000. Reka bentuk Dalaman. Sepanjang tahun 2010 jumlah keseluruhan bekalan guna hapus dan guna sama yang telah diurus adalah sebanyak RM 39. . Seksyen Bekalan Guna hapus dan Guna sama Perolehan bekalan boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bekalan perubatan dan bekalan bukan perubatan. Satu (1) unit»Full»Field»Digital»Mammography» System» With» Attached» Stereotactic» Biopsy» System»»yang bernilai RM1.99 117.00 untuk kegunaan PTj Onkologi. Nilai keseluruhan kontrak yang telah ditandatangani bagi peralatan adalah sebanyak RM 39. 2. perolehan bagi menyempurnakan lagi projek-projek pembangunan sedia ada turut giat diadakan. Satu (1) unit High» Dose» Rate» Cobalt-60» Brachytherapy»unit with»Treatment»Planning» System»yang bernilai RM3.288.78 57.998.500. Perabot Serta Signages.000.00 untuk PTj Obstetrik & Ginekologi dan Pediatrik dan Menara Timur (Dewan Bedah).557. Enam (6) unit Anaesthetic» Machine» With» Ventilator» Complete» With Monitor yang bernilai RM1.10.98.784.557.168. Kuala Lumpur. Perolehan ubatubatan adalah penting bagi memastikan pesakitpesakit mendapat ubat yang mencukupi untuk keperluan rawatan.98 37. 4. 5. Blok Bangunan Pediatrik dan Obstetrik.60 252.302.764.335.509. 3. Blok Menara Selatan dan Projek Jalan Keluar Ke Lebuh Raya Persekutuan.878. Secara keseluruhan permintaan terhadap penggunaan ubat-ubat telah meningkat selaras dengan peningkatan bilangan pesakit yang mendapat rawatan di PPUM.609.583.980.00 untuk PTj Obstetrik & Ginekologi.00 untuk kegunaan PTj Onkologi. Di antara perolehan pembangunan yang telah dilaksanakan ialah Tawaran Bagi Menyiapkan Kerangka Bumbung. peralatan keperluan pejabat dan kelengkapan perabot.371. nilai kontrak yang telah ditandatangani bagi perolehan ubat-ubatan adalah sebanyak RM117. Di samping itu.206 Laporan Tahunan 2010 Jadual 28: Perbelanjaan Kewangan 2010 Perolehan Bekalan guna hapus Ubat-ubatan Perkhidmatan dan kerja-kerja Aset Jumlah Nilai Perolehan Yang Diuruskan 2010 (RM) 39.800. Ini adalah bagi membantu PPUM menampung pertambahan jumlah pesakit luar.200.

20. Modul Budget Control) Ceramah Pembangunan Insan PTj Sumber Bahan Kursus Amalan 5S PTj Sumber Bahan Taklimat Pengendalian Gas Perubatan & Keselamatan Pekerja Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Tarikh 19-21 Oktober 2010 8-10 November 2010 6 Disember 2010 27 Disember 2010 13 Oktober 2010 26-28 Oktober 2010 03 Mac 2010 19.44m3 . nilai pegangan stok PPUM yang direkodkan adalah sebanyak RM12. Hasil daripada aktiviti ini.Pusat Perubatan Universiti Malaya 207 Peristiwa-peristiwa menarik Aktiviti Pengiraan Baki. 27 & 28 Julai 2010 23 November 2010 Pasukan dari PTj Sumber Bahan telah melaksanakan projek Easy»Quality bertajuk Memantapkan Pengurusan Jaminan Bank / Wang Cagaran . PTj Sumber Bahan telah menganjurkan kursus-kursus seperti berikut:»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kursus Pengurusan Stor Nama Kursus Kursus Pengurusan Perolehan Bengkel Penyediaan Spesifikasi Bengkel Penyediaan Penilaian Teknikal Kursus Penyediaan Good Receive Note (GRN) Kursus Century Financial Training (Modul Stock Control.662.589. Taklimat/Latihan yang telah dianjurkan Sepanjang tahun 2010. Aktiviti ini melibatkan stor pusat dan kesemua 8 sub stor di PPUM.49 manakala nilai akhir pegangan stok yang dicatatkan dalam Century» Financial»System adalah sebanyak RM12. Hasil aktiviti yang telah dilaksanakan ini PTj Sumber Bahan telah berjaya melupuskan rekod-rekod perolehan sebanyak 36. Aktiviti Pelupusan Fail Tujuan aktiviti ini adalah untuk mengenalpasti fail yang tidak aktif dan telah berusia selebih 7 tahun bagi menjimatkan ruang. Nilai dan Verifikasi Stok pada 14 – 16 Disember 2010. Modul Purchasing.251.098.84.2m +829. Tujuan aktiviti ini diadakan adalah untuk mengenal pastikan nilai stok dan memastikan stok diuruskan mengikut prosedur Pengurusan Stor yang telah ditetapkan.

penyelarasan kutipan wang tunai dan urusan bank harian serta mengeluarkan resit bagi bayaran yang diterima. Kawalan Kredit bertanggungjawab memproses bil individu dan bil syarikat yang berdaftar dengan PPUM serta membuat tindakan susulan pungutan hasil ke atas bilbil tertunggak pesakit-pesakit dan syarikatsyarikat. Bahagian Pembayaran Memproses bayaran kepada pembekal atau pihak ketiga dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti berikut: • Semakan iaitu melibatkan urusan pendaftaran pembekal/ pihak ketiga. Bahagian Bajet dan Pengurusan Tunai • Mengemaskini dasar. Pindahan Telegraf/Bank Draf. Penyata Kewangan dan menyelenggara rekod bayaran dan hasil. • • . Unit Taksiran berperanan dalam membantu pesakit yang tidak berkemampuan untuk menjelaskan bayaran rawatan melalui proses menemuduga yang dilaksanakan secara adil dan saksama disamping menjaga kepentingan pesakit dan PPUM. Buku tunai dan Penyata penyesuaian.208 Laporan Tahunan 2010 PTJ SUMBER KEWANGAN PTj Sumber Kewangan merangkumi enam bahagian utama iaitu Hasil. Tatacara Pengurusan Perakaunan PPUM. perletakan jawatan dengan notis 24 jam dan kakitangan dan pengurusan pembayaran dan terimaan yang melibatkan Pinjaman Kenderaan dan Komputer. peraturan Kewangan dan • • Menyediakan Cadangan Belanjawan untuk dikemukakan kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kewangan. Pengurusan kewangan penghutang Bukan Pesakit seperti kes langgar perjanjian. menyediakan lejar am dan jurnal. PTj Sumber Kewangan bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan dan perakaunan PPUM dengan memastikan penggunaan sumber dan penjanaan dana yang efisien tanpa membelakangkan pematuhan kepada peruntukan yang perlu dipatuhi. Aset dan Terimaan Am serta Pentadbiran. pengebilan pesakit. pemfaktoran bagi pembekal yang berdaftar dan memastikan invois serta dokumen lengkap bagi tujuan pembayaran. penggantian cek dan kawalan pergerakan pembayaran kepada Pemiutang. • • • Bahagian Perakaunan Menyediakan Laporan Perbelanjaan. Perakaunan. Bertanggungjawab dalam urusan pembayaran secara Electronic»Fund»Transfer (EFT). mengagihkan peruntukan serta mengawal perbelanjaan supaya tidak melebihi dari peruntukan yang telah diluluskan. polisi. Laporan Dan Penyata Kewangan pula menyediakan Laporan kewangan kepada Pentadbiran PPUM dan agensi luar secara berkala dan semasa. Pembayaran. buku tunai dan penyata penyesuaian bank. melaksanakan penutupan bulanan akaun dan pemantauan ke atas Akaun Amanah. Antara fungsi dan aktiviti bahagian adalah seperti berikut: Bahagian Hasil Perkhidmatan terus ke atas pesakit dan mempunyai tiga cabang perkhidmatan yang terdiri daripada: • Kutipan Hasil iaitu melibatkan kutipan wang cagaran. Bajet dan Pengurusan Tunai. Aktiviti-aktiviti yang terlibat adalah seperti berikut: • Akaun iaitu memasti pematuhan prosedur perakaunan dan merekod di dalam lejar. Tuntutan Pelbagai. Menyelia dan memantau baki wang tunai di dalam Akaun Terimaan serta Akaun Pembayaran agar mencukupi untuk pembayaran kepada pembekal dan gaji melalui sistem e-Banker Kawalan ke atas Panjar Wang Runcit PPUM. urusan daftar pembayaran. menyediakan kertas kerja audit untuk Penyata Kewangan Tahunan.

102 59.55 4.961.636 54. Bahagian Pentadbiran Pengurusan ke atas hal-hal pentadbiran PTj seperti fail dan surat-menyurat.939.640.40 11. pemantauan ke atas cuti. Kutipan dan resit Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Verifikasi stor merupakan aktiviti tahunan yang perlu dilaksanakan oleh PTj Sumber Kewangan dan pada tahun 2010. kehadiran dan disiplin staf serta susun atur dan kekemasan pejabat dan stor.Pusat Perubatan Universiti Malaya 209 Bahagian Aset dan Terimaan Am • • • Pemantauan ke atas Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Daftar Aset. Seramai 30 orang pemverifikasi stor telah dilantik oleh Pengarah PPUM bagi melaksanakan aktiviti verifikasi stor seperti mengesahkan ketepatan rekod-rekod dan stok serta pelaporan ke atas pengurusan stor secara keseluruhan. aktiviti ini telah berjaya dilaksanakan pada 28 Disember 2010. Pengurusan Pelaburan dan Pendapatan Am (Bukan Pesakit).439 Peratus Perbezaan Hasil Antara Tahun 12.936.673 66.62 -0.436 57. latihan/ kompetensi/ prestasi. kualiti dan kawalan dokumen. Maklumat Statistik Perbandingan Program/Aktiviti Jadual 29: Kutipan Hasil Bil Pesakit bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Hasil (RM) 54.434.006 4.00 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Kutipan Hasil Pesakit Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 2010 67 2009 60 2008 Tahun 57 2007 55 2006 55 0 Hasil 20 40 RM Juta 60 80 .

000 337.420.177.700.400 287.210 Laporan Tahunan 2010 Jadual 30: Peruntukan dipohon.400 356.000 301.282.522.900 548.600 425.400 323.000 361.254.700.135.094.800 398.738 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Peruntukan Dipohon.550 388.600 338.738 Terimaan Dari Kerajaan 252.331. Diluluskan Dan Diterima Dari Kerajaan Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 548 425 358 337301 339 580 480 Juta RM 380 280 180 80 392 352 283 253 323 288 388 398 361 2006 2007 2008 Tahun 2009 Peruntukan diterima 2010 Peruntukan dipohon Peruntukan diluluskan .570 Peruntukan Diluluskan 282.094. diluluskan dan diterima bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Peruntukan Dipohon 352.522.272.305.800 392.135.

653 410.439 Bukan Pesakit 11.174 Jumlah 319.700.700.451.961.434.829 475.094.640.879.522.673 66.814.549.797.000 301.738 Pesakit 54.000 398.248 355.436 57.200.951 11.135.400 287.684 11.259.837.936.309.102 59.939.351 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Sumber Pecahan Pendapatan Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 455 405 355 305 RM juta 255 205 155 105 55 5 55 12 2006 55 13 2007 58 14 2008 Tahun 2009 60 11 67 11 2010 KERAJAAN PESAKIT BUKAN PESAKIT 253 288 301 339 398 .112.Pusat Perubatan Universiti Malaya 211 Jadual 31: Pecahan pendapatan bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Kerajaan 252.212 13.600 338.120 369.636 54.156 10.

Tabung Amanah. . Pengarah PPUM telah melancarkan Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM pada 30 November 2010 dan tatacara tersebut telah dimuat naik ke Portal PPUM pada 15 Disember 2010 untuk diakses oleh staf PPUM. Di antara aktiviti yang dijalankan sepanjang Minggu Kewangan tersebut adalah: • Perkhidmatan Kaunter oleh PTj Sumber Kewangan seperti semakan bayaran dan EFT. Tatacara ini menerangkan dasar. CIMB Bank. • Prof. misi dan objektif PPUM. Perkhidmatan Kaunter oleh agensi kerajaan dan swasta seperti Bank Islam (M) Berhad. Taklimat disampaikan oleh pegawai PTj Sumber Kewangan seperti taklimat Tatacara Pengurusan Kewangan & Perakaunan PPUM. Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM Prof. Ia merupakan satu garis panduan yang membantu setiap pegawai dalam proses perlaksanaan penguurusan kewangan dan perakaunan pada masa sekarang dan akan datang supaya selaras dengan visi. skop dan prosedur pengurusan kewangan dan perakaunan PPUM. Pengarah PPUM merasmikan Pameran Minggu Kewangan PPUM Staf PPUM dan pesakit/waris mendapatkan penerangan dan perkhidmatan kemudahan kaunter yang disediakan sempena Minggu Kewangan PPUM. taklimat Permohonan Bajet 2012/2013. • • Pameran aktiviti Inovasi dan Pengurusan Kewangan. Pengurusan Aset dan Hasil. Menara Utama. Dato’ Dr. Dato’ Ikram Bin Shah. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan Lembaga Tabung Haji. Ikram Bin Shah. taklimat Pengurusan Aset dan taklimat Pengurusan Akaun Amanah.212 Laporan Tahunan 2010 Peristiwa-peristiwa menarik Minggu Kewangan PPUM Minggu Kewangan PPUM telah diadakan pada 29 November 2010 hingga 1 Disember 2010 bertempat di Konkos.

PPUM bagi melihat secara khusus berkaitan Sistem Kewangan PPUM. Persidangan yang telah dianjurkan/dihadiri.Pusat Perubatan Universiti Malaya 213 Perasmian Minggu Kewangan PPUM 2010 & Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM Taklimat Pengurusan Akaun Amanah antara salah satu taklimat disampaikan bersempena Minggu Kewangan PPUM 2010 Pertandingan Inovasi di Peringkat PTj Sumber Kewangan Program berkaitan Inovasi telah dilaksanakan di peringkat PTj Sumber Kewangan bagi membolehkan semua kakitangan PTj Sumber Kewangan melibatkan diri dan melahirkan idea ke arah inovasi. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) seramai 20 orang pada 8 November 2010. Antara persembahan Inovasi yang disampaikan. PPUM ke pihak luar. Lawatan Kerja PTj Sumber Kewangan. Lawatan Kerja Lawatan Kerja dari pihak luar ke PTj Sumber Kewangan. • Seramai 4 orang staf PTj Sumber Kewangan telah mengadakan lawatan kerja ke Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) pada 23 September 2010. Pertandingan ini dibahagi kepada 9 kumpulan yang dianggotai oleh Kumpulan Sokongan dan dinilai secara rasmi pada 29 November 2010 oleh Kumpulan Pengurusan dan Profesional. • • Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) seramai 24 orang pada 23 September 2010. . PTj Sumber Kewangan. Sebahagian peserta pertandingan Inovasi PTj Sumber Kewangan.

. Mewujudkan satu sistem perantaraan dan perlaksanaan projek yang bersepadu. 3. 5. • • Pejabat Pentadbiran Jabatan Kejuruteraan • • • • • Urusan Khidmat dan Kebajikan Staf Pengurusan Perolehan Penyelenggaraan Pengurusan Stor Proses Permohonan Pembaikan ( EMMMS ) Berikut juga adalah sistem-sistem dan peralatan yang dipasang didalam dan luar bangunan PPUM di bawah program dan aktiviti Jabatan Kejuruteraan yang meliputi : dan Kontrak Kejuruteraan Awam • • Struktur utama dan binaan bahagian luar dan dalam bangunan Kemasan dalam dan luar bangunan terdiri sistem paip. pembersihan luaran Pembangunan • Mengkoordinasikan Projek pembangunan yang diluluskan dalam Rancangan Malaysia Lima Tahun. 2.Uninterruptible Supply).214 Laporan Tahunan 2010 PTJ SUMBER PERKHIDMATAN Jabatan Kejuruteraan adalah bertanggungjawab untuk merancang. Bekerjasama dengan Agensi Kerajaan sebagai mewakili mengenai perkara-perkara kejuruteraan / teknikal seperti Jabatan Kerja Raya (JKR). Loji Kuasa Elektrik (Janakuasa Tunggu Sedia dan Sistem UPS. Sistem Penghantaran Hampagas (Pneumatic System) dan lain-lain sistem yang terdapat di Pusat Perubatan ini. Mekanikal. Sistem Pencegah Kebakaran. Memberi khidmat kerja penyelenggaraan dan pembaikan bagi sistem peralatan kelengkapan Kejuruteraan Awam. Mengendalikan secara 24 Jam Loji-Loji Perkhidmatan Pusat seperti Pendingin Hawa. Penyelenggaraan bangunan Projek Pembangunan Rancangan 5 tahun Malaysia Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan: Penyelenggaraan & Kejuruteraan 1. Aktiviti-aktiviti utama yang dilaksanakan di bawah bidangkuasa Jabatan Kejuruteraan merangkumi: • • • Perkhidmatan Kemudahan Kejuruteraan (Awam. menentukan dasar dan seterusnya melaksanakan serta memantau dasar-dasar di bawah program utama yang telah dipertanggungjawabkan. Melaksanakan dan mengawal selia projek pembangunan dan peningkatan sistem dari masa ke semasa. Elektrik. Memberi khidmatan teknikal/kejuruteraan kepada PPUM bagi merancang dan melaksanakan projek pengubahsuaian dan pembangunan (menyediakan maklumat teknikal dan pemantauan projek sehingga siap) 4. lengkapan kayu dan perabot. Memberi khidmat bangunan PPUM. Jabatan Bomba dll. Elektrik & Elektronik) dalam & luar bangunan termasuk kerja-kerja pengubahsuaian ruang di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Sistem Bekalan Air Panas dan Sejuk. Mekanikal dan Elektronik termasuk pengubahsuaian dan pemasangan sistem baru. cat lengkapan papan tanda dan grafik.

Air» Cooled» Mini» Chiller. Dandang Elektrik.000 liter. faks dan sebagainya.000 setahun. Tangki simpanan air domestik 2. dewan bedah dan lain tempat. Sistem Penghantaran (Pneumatic»System) Tiub Hampagas Sistem & Peralatan Mesin Dobi Sistem Pam Air Penyelenggaraan Kenderaan PPUM Kejuruteraan Elektrik • • • • • • • • • Bangunan Pencawang 33kV. Sistem Bekalan Elektrik Kecemasan termasuk Loji Janakuasa berkeupayaan 10 MVA dan Sistem Bekalan Elektrik tanpa gangguan (UPS) – 810 KVA. Pelbagai jenis sistem pendingin udara terdiri dari unit Kendalian Udara (UKU). Sistem penyejukan dan pembekuan yang terdiri daripada peti sejuk. Semua peralatan Mekanikal seperti Otokleb. Sistem pembersih (sanitary) / pembentungan dan sistem pembuangan sisa. Semua alat kelengkapan dan Utiliti yang menggunakan kuasa elektrik seperti semua jenis kipas. tangki oksigen berkeupayaan 20. mampat • • • • • • • • • • Kejuruteraan Elektronik • • • Sistem Audio Video dan Sistem Siaraya Berpusat Sistem Queue»Management»System Pemantauan dan penyelenggaraan peralatan pejabat seperti mesin pencetak. lampu/pencahayaan. wad-wad.»Ultra» Sonic» Washer. Perabot kemasan dan alat kelengkapan di semua tempat seperti pejabat.300. Air» Cooled» Package Unit. Sistem vakum dan udara berkeupayaan 12. 11kV Perkakas suis 33kV dan 11kV Papan Suis Utama ( MSB ). Gas perubatan dan bekalan gas perubatan.0 juta liter dan 5.» Bed» Pan» Washer» dan lainlain. Sistem pengalihan udara terdiri dari pelawas sistem tekanan negatif dan positif. Display» Chiller. makmal. Sistem Panggilan Jururawat – 20 sistem • • . wad-wad.000 m 2 • • • • • Penyelenggaraan dan pemantauan sistem lif. Peti Simpanan Mayat. Hot»Air Oven. dewan bedah dan lain tempat. cerek elektrik. Freezer» dan bilik sejuk. Kawasan lanskap dan seni taman 80. Papan Suis Kecil ( SSB ) dan Petri agihan Semua Kabel termasuk bawah tanah Bateri dan Pengecas Sistem pembumian dan penangkap kilat Sistem Pelindungan / geganti.» Water» Cooled Package» Unit dan Presicion»Air»condition.000/pm.000 m3 setahun dan bil air RM1. Pam. Sistem Pendingin Hawa berpusat dan bekalan air kokol dan Chiller berkeupayaan 5. microwave dan lain-lain • Kejuruteraan Mekanikal • • Sistem Bekalan Air Panas kapasiti 100hp.1 juta liter»reservoir. makmal. Kemasan dan alat kelengkapan diperbuat dari besi di semua tempat seperti di pejabat.100 tonnage. Sistem Pencegah Kebakaran Sistem Penyeliaan Otomasi Bangunan (BAS) Sistem Kumbahan Manusia dan Radioaktif.Pusat Perubatan Universiti Malaya 215 • • • • Sistem bekalan air sejuk – 800. 60 juta kWh dan bil elektrik 18 juta setahun. EF/OC Pendawaian Menyelenggara kapasiti penggunaan tenaga elektrik sebanyak 10MVA.

SIstem PABX Sistem Kamera Litar Tertutup ( CCTV ) Sistem Kad Akses Penyelenggaraan Peralatan Makmal Sistem TV Berpusat ( MATV ) Sistem Perhubungan Radio ( Walkie»Talkie ) Maklumat Statistik Perbandingan Aktiviti Aktiviti utama PTj Sumber Perkhidmatan adalah melibatkan penyelenggaraan dan pembaikan sistem serta kemudahan-kemudahan yang terdapat di PPUM.511 18.548 5.911 1.216 Laporan Tahunan 2010 • • • • • • • Penyelenggaraan sistem automatik seperti – barrier»gate untuk tempat letak kereta.870 3.008 Sumber»EMMMS»PTj»Sumber»Perkhidmatan 2010 7.346 3.142 17. pintu automatik dan sebagainya.551 5.316 Permohonan Pembaikan Jumlah Permohonan Pembaikan Bagi Tahun 2009 Dan 2010 8000 6000 4000 2000 0 2010 2009 AWAM 7346 6870 ELEKTRIK 3911 3445 ELEKTRONIK 1548 1551 MEKANIKAL 5511 5142 .445 1. Perbandingan data-data berkenaan dapat ditunjukkan seperti di bawah:Jadual 32: Jumlah Permohonan Pembaikan Bagi Tahun 2009 & 2010 Bidang Awam Elektrik Elektronik Mekanikal Jumlah 2009 6.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 217 Pembangunan Fizikal Jadual 33: Projek Pembangunan / Pengubahsuian yang masih di dalam proses pembinaan. (Sumber:»PTj»Sumber»Perkhidmatan) Jadual 34: Maklumat Statistik Perbandingan Aktiviti. Status Pelaksanaan Siap Dalam Pelaksanaan Batal Bilangan Projek Tahun 2009 3 4 2 Sumber»:»PTj»Sumber»Perkhidmatan Tahun 2010 0 3 0 . Pembinaan sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada 22 Jun 2011. Nama Projek Pembinaan Bangunan Baru Obstetrik Fasa 2A : Kerja Superstruktur Pembinaan Bangunan Baru Pediatrik Fasa 2A : Kerja Superstruktur Pembinaan Bangunan Menara Selatan Fasa 2 : Kerja Superstruktur Status Pembinaan sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada 31 Disember 2010.

Sistem Maklumat Pelajar Bersepadu dan ezForm. naiktaraf Sistem Maklumat Farmasi. Unit Klinikal juga bertanggungjawab dalam melakukan penyelenggaraan bagi sistem-sistem sedia ada iaitu Sistem Patient» Management (iPM).218 Laporan Tahunan 2010 PTJ NADI IT PTj Nadi IT yang bertanggungjawab untuk membangun. Juga memastikan sistem berjalan lancar dan membantu pengguna dalam tugasan harian khususnya dalam pengurusan maklumat. Sistem Project» Management» Office (PMO). Sistem SMS. Sistem Maklumat Farmasi (PIS). Sistem Financial»and»Inventory. Picture» Archiving» &»Communication»System (PACS). Unit Klinikal juga bertanggungjawab dalam menjalankan implementasi projek klinikal di PPUM seperti Electronic» Medical» Record (EMR). Sistem Multi» Purpuses»Utility (MPU). PTj ini berfungsi dengan memfokuskan kepada pembangunan aplikasi. Sistem Central»Sterile»Supply» Unit (CSSU) dan juga Virtual Rostering. Pusat Data. Sistem Maklumat Makmal (LIS). naiktaraf talian suwa. mengurus. beberapa implementasi sistem baru telah yang dilaksanakan seperti Sistem Maklumat Materniti dan Sistem Maklumat Kardiologi. Sepanjang tahun 2010. Antara aplikasi-aplikasi dibawah tanggungjawab unit aplikasi sokongan klinikal adalah Sistem Maklumat Radiologi (RIS). memberikan perkhidmatan meja bantuan dan memberi latihan ICT kepada pengguna di PPUM. Unit Bukan Klinikal Unit Bukan Klinikal berperanan untuk pengurusan projek. Unit Multimedia dan Unit Pentadbiran. Latihan ICT juga telah dilakukan secara berterusan bersesuaian dengan pelaksanaan sistem dalaman dan projek yang dijalankan di sepanjang tahun 2010. mengurus dan menyelenggara infrastruktur ICT. pembangunan Sistem Pengurusan Manusia dan pelaksanaan Sistem Pembilan Pesakit. Unit Integrasi dan Keselamatan ICT. memantau. Sistem ePengambilan. pelaksana dan pemantau projek. Semua urusan ICT PTj telah dibahagikan kepada beberapa Unit iaitu Unit Klinikal. Portal PPUM. Pada tahun 2010. pembangunan sistem dalaman dan naiktaraf sistem antaranya naiktaraf sistem rangkaian dan keselamatan. Engineering» Material» Maintenance» Management»System. Unit Khidmat Pelanggan. Secara keseluruhannya. naiktaraf sistem email . penyelidikan mahupun urusan pentadbiran di PPUM. Objektif PTj ialah untuk memastikan pengguna PPUM celik IT dan boleh mengaplikasikan sistem yang dibangun dan dilaksanakan dalam semua urusan sama ada perawatan pesakit. Sistem eHousemanship» (eHO). mengawal selia dan memastikan perjalanan teknologi maklumat di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) sentiasa diuruskan dengan baik dan efisien. Sistem Maklumat Rawatan Rapi (CCIS) dan Sistem Pengurusan Diet. Antara aplikasi-aplikasi dibawah tanggungjawab Unit Bukan Klinikal adalah eHR. beberapa penambahbaikan sistem telah yang dilaksanakan seperti Sistem her (Modul Latihan). penggunaan portal. Unit Rangkaian. Aduan Pelanggan. Juga memastikan sistem berjalan lancar dan membantu pengguna dalam tugasan harian khususnya dalam pengurusan maklumat. Unit Pusat Data Unit Pusat Data berperanan untuk memantau dan mengawalselia semua urusan penyelenggaraan infrastruktur dan sistem-sistem yang berkaitan di . pada tahun 2010 PTj Nadi IT telah melaksanakan projek-projek menaiktaraf infrastruktur ICT. Portal PPUM dan Sistem SMS PPUM Unit Sokongan Klinikal Unit Sokongan Klinikal berperanan untuk pengurusan implementasi projek dan penyelenggaraan aplikasi sokongan klinikal di PPUM. pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi bukan klinikal di PPUM. Selain daripada itu. Pembahagian ini penting bagi memastikan pemantauan dan pelaksanaan ICT di PPUM sentiasa berada di tahap yang maksimum. Unit Sokongan Klinikal. Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Mengikut Bahagian Unit Klinikal Unit Klinikal bertanggungjawab untuk membangunkan aplikasi-aplikasi klinikal bagi membantu pengguna dalam memudahkan pengurusan maklumat pesakit dan perawatan pesakit di PPUM. Unit Bukan Klinikal. pembelajaran.

Skop kerja unit rangkaian. Unit Rangkaian akan sentiasa mengkaji dan menambahbaik infrastruktur sistem rangkaian bagi memastikan prestasi dan kelancaran sistem-sistem ICT di PPUM. Unit Multimedia Unit Multimedia di Jabatan Teknologi Maklumat telah diwujudkan pada Jun 2010 untuk memberikan perkhidmatan berkaitan kandungan kreatif (Creative» Content). sistem bukan klinikal. Portal Lab dan Pamphlet Kesihatan Unit Intergrasi & Keselamatan ICT Unit Keselamatan & Integrasi adalah sebuah unit baru yang diwujudkan pada Julai 2010 atas keperluan keselamatan yang tinggi dan integrasi di PPUM yang meningkat.Pusat Perubatan Universiti Malaya 219 Pusat Data. Kedua-dua sistem digunakan secara keseluruhan oleh semua staf di PPUM dan FPUM. Kandungan kreatif adalah maklumat yang dihasilkan dalam bentuk kreatif menggunakan teknologi terkini seperti teknologi web. Naik taraf talian Internet PPUM. Pada tahun 2010. kawalan capaian pengguna (SSO) dan keselamatan fizikal. penambahbaikan dilakukan setiap masa bagi mewujudkan persekitaran ICT yang lebih selamat dan berintegrasi antara satu sama lain. Projek Naiktaraf Sistem E-mel dan Penyelenggaraan Sistem Antispam dan Antivirus Unit Rangkaian Unit Rangkaian. PTj Nadi IT adalah unit yang ditubuhkan bagi menguruskan. ‘Queue» Management» System’ (QMS). Visi Unit Rangkaian PTJ Nadi IT adalah mewujudkan infrastruktur sistem rangkaian PPUM yang berkelajuan tinggi. Projek SAN»Migration dan Penyelenggaraan Pusat Data ICT di PPUM berada pada tahap yang baik. Penggunaan Creative» Content telah menjadi cara yang disenangi dan berkesan dalam meningkatkan kualiti maklumat di dalam perubatan. Kedua-duanya adalah di bawah selian Unit Keselamatan & Integrasi. talian internet dan proksi internet. beberapa projek telah yang dilaksanakan sepenuhnya untuk tujuan penambahbaikan infrastruktur pada Unit ini. memantau dan menyelenggara infrastruktur sistem rangkaian di PPUM. Pembangunan Integrasi Antara Sistem Sokongan Klinikal. pendawaian rangkaian. Projek Server»Consolidation»dan»Virtualization. Selain itu juga unit rangkaian bertindak sebagai penyelaras dan peneraju bagi integrasi sistem rangkaian PPUM dengan rangkaian lain seperti rangkaian UM. Antara projek yang diselia oleh unit ini sepanjang tahun 2010 ialah Naiktaraf Rangkaian Fasa 1. Portal ICT. PPUM. Ia juga memastikan penyelarasan aktiviti pendua dan perlesenan perisian di PPUM dijalankan dengan baik. rangkaian tanpa wayar. Proksi Internet. Bermula Julai 2010. pengajaran dan penelidikan. Projek intergrasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2010 adalah Pembangunan Integrasi Antara Sistem Bukan Klinikal. Unit ini juga bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keseluruhan integrasi yang melibatkan sistem klinikal. rangkaian UMSC dan juga rangkaian Egnet. multimedia dan grafik untuk menarik minat dan meningkatkan kefahaman pengguna/penonton melalui medium interaktif. PTj Nadi IT adalah merangkumi pemantauan dan penyelenggaraan suis rangkaian. Semua pengguna perlu mengikut tatacara keselamatan ICT yang telah ditetapkan dan sistem ICT yang digunakan perlu mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan. Kawalan keselamatan ICT ini termasuklah pencegahan virus (antivirus). Elearning» Portal. Selain itu. Projek yang dilaksanakan sepanjang tahun 2010 ialah Projek Database»Auditing»Solution. Misi Unit Rangkaian PTj Nadi IT pula adalah memastikan sistem rangkaian PPUM sentiasa tersedia serta beroperasi dengan lancar bagi memastikan kelancaran akses sistem-sistem ICT di PPUM. unit ini juga menguruskan sepenuhnya sistem komunikasi dalaman dan luaran PPUM iaitu Sistem e-Mel dan Sistem Pengurusan Dokumen Elektronik. Integrasi Rangkaian PPUM dan UM. pencirian keselamatan sistem yang digunakan (Acunetix). Domain dan liputan Wifi di seluruh PPUM. Walau bagaimanapun. Jabatan Teknologi Maklumat. Unit Keselamatan & Integrasi memainkan peranan penting dalam memastikan keseluruhan keselamatan . Projek yang dilaksanakan pada 2010 yang dilaksanakan oleh Unit Multimedia ialah Pembangunan laman web baru. sistem sokongan klinikal dan perkakasan ICT yang menggunakan perisian JCAPS. Sehubungan itu. fungsi utama iaitu perkhidmatan dan penyelenggaran perkakasan dan infra ICT tetap dilaksanakan. kawalan capaian secara jarak jauh (SSL VPN). berulang dan selamat. Portal Farmasi. Sistem Generic» Office» Environment (GOE). Projek Unified»Archiving»Solution.

30% dan 75. diikuti suku tahun kedua iaitu 79.5% 71.9% 73.25%.) 90. pada tahun 2010 ia telah dilakukan sebanyak dua kali iaitu bermula 15 April sehingga 29 Julai 2010. Dari jumlah tersebut sebanyak 7798 aduan iaitu 77% telah berjaya diselesaikan.1% 72.0% 60.220 Laporan Tahunan 2010 Unit Khidmat Pelanggan Unit Khidmat Pelanggan adalah tulang belakang kepada sokongan perkhidmatan yang diberikan oleh PTj Nadi IT. semua perkakasan dibawah selenggaraan pihak pembekal sebelum ini telah diserahkan kepada Juruteknik PTj Nadi IT untuk penyelenggaraan seterusnya.0% 85.0% 86.0% Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Sumber:»PTj»Nadi»IT 83.7% 80. Khidmat yang diberikan merangkumi perkhidmatan sokongan teknikal.46%.099 telah diterima berbanding dengan 10.915 bagi tahun 2009. baik pulih perkakasan dan penyelenggaraan berkala ke atas perkakasan ICT. Jumlah perkakasan komputer sedia ada yang terdapat di PPUM adalah seperti di dalam Jadual 35.0% 75.September 2010 telah dapat mencapai purata penyelesaian aduan iaitu 81.0% 80..0% 65. Perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Khidmat Pelanggan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Meja Bantuan Nadi IT (Helpdesk) yang berperanan untuk menerima aduan yang dibuat oleh penggunapengguna komputer di PPUM Bagi aktiviti penyelenggaraan komputer dan perkakasan.5% 75.91% pada suku tahun keempat 2010.3% 77.7% . Bagi tahun 2010.1% 76. Graf 1 menunjukkan peratusan penyelesaian aduan bagi tahun 2010 manakala Graf 2 menunjukkan jumlah aduan yang diterima oleh PTj Nadi IT melalui Sistem Helpdesk. Jadual 35: Jumlah Perkakasan Komputer di PPUM Bil 1 2 3 4 5 CPU Monitor Komputer Riba Pencetak LCD Projektor Sumber»:»PTj»Nadi»IT Keterangan Jumlah 1632 1632 91 425 31 Statistik Yang Melibatkan Aktiviti/Perkhidmatan PTj /Unit Jumlah aduan bagi tahun 2010 ialah sebanyak 10.0% 70.4% 74..4% 80. Graf 1: Peratusan Penyelesaian Aduan Bagi Tahun 2010 Objektif Kualiti (80% Within 3 Days) Objektif Kualiti (80% within 3. Disamping itu. Manakala bagi suku pertama tahun 2010 purata penyelesaian aduan adalah 73.2% 78. suku tahun ketiga iaitu Julai .

372 1. 1200 1000 800 600 400 200 0 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Sumber:»PTj»Nadi»IT 1100 1005 780 875 867 819 608 636 921 898 727 862 Unit Pentadbiran Dan Pengimbasan Dokumen Unit Pentadbiran dan Unit Pengimbasan Berpusat berperanan untuk memantau dan mengawalselia semua urusan pentadbiran. pengurusan sumber manusia dan menyelaras perolehan ICT di PPUM.287 1.950 3.305 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 221 Graf 2: Jumlah Aduan Yang Diterima Bagi Tahun 2010 Grand Total Grand.438 2.369 1.679 1.962 1.348 Sumber:»PTj»Nadi»IT . Ia juga berperanan untuk mentadbir dan mengurus Unit Pengimbasan Berpusat yang telah diwujudkan pada tahun 2010. Jumlah Dokumen Yang Didaftar dan Diimbas Bulan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Transaksi 1.346 Dokumen Diimbas 277 550 360 326 231 312 253 204 206 218 208 203 3.200 2.343 Dokumen Didaftar 277 548 360 326 231 312 253 204 206 218 208 203 3.267 21. Jadual 36: Statistik Transaksi. Unit ini berfungsi untuk mengimbas semua surat-menyurat di PPUM dan seterusnya diedar secara elektronik kepada PTj dan Jabatan melalui sistem GOE..010 1.504 1.

261. pengujian dan pentauliahan peralatan baru iii) Proses penyelenggaraan dan baik pulih peralatan iv) Proses pelupusan peralatan.231 Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Tahun 2010 Bil Permohonan 10 34 Anggaran Bajet (RM) 11.561.00 18.408.343.00.00 dan peralatanperalatan lain dengan nilai keseluruhannya bernilai RM 11. 408.121.013.222 Laporan Tahunan 2010 UNIT KEJURUTERAAN BIOMEDIKAL Unit Kejuruteraan Biomedikal bertanggungjawab terhadap pengurusan peralatan biomedikal milik PPUM seperti : i) ii) Proses penyediaan spesifikasi dan penilaian tender perolehan peralatan Proses penerimaan.500.500. Perolehan peralatan bagi tahun 2010 menerima pakai peruntukan daripada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.223. Manakala. sebanyak 194 unit peralatan perubatan telah dilupuskan dari aset tahun 2010 disebabkan oleh keadaan peralatan yang usang.961.00 7.000.160.000.631.000.500.223. peralatan-peralatan derma dari syarikat atau individu persendirian dan peralatan-peralatan yang belum didaftarkan oleh Unit Kejuruteraan Biomedikal. Jadual 37: Peruntukan Perolehan Tahun 2010 Tahun 2009 Peruntukkan One off JPKA RMK9 Jumlah Bil Permohonan 80 28 24 Anggaran Bajet (RM) 32. Permohonan perolehan bagi tahun 2010 agak memberangsangkan apabila JPKA meluluskan penggantian peralatan usang berjumlah RM 11.00 53.00 Pengurusan aset tahun 2010 mencatatkan kenaikan jumlah peralatan perubatan daripada 3189 unit kepada 4073 unit.000. Peningkatan yang ketara ini disebabkan oleh pembelian baru peralatan di bawah peruntukkan pembangunan Rancangan Malaysia Ke 9.356.23 5. sebanyak 34 permohonan perolehan telah berjaya disiapkan dengan anggaran keseluruhan bernilai RM 7. Bagi perolehan melalui peruntukan RMK9 yang tamat pada tahun 2010.00.00 15. tidak ekonomik untuk dibaiki dan tidak mampu untuk memberikan fungsi klinikal yang baik dan optimum. Jadual 38: Statistik Peralatan Perubatan Di PPUM Perkara Bilangan Peralatan baru yang ditauliahkan Bilangan Peralatan yang disyorkan lupus Bilangan peralatan dari punca lain. Bilangan peralatan pada tahun sebelumnya Bilangan Keseluruhan peralatan perubatan Tahun 2009 219 321 2649 3189 Tahun 2010 468 194 3189 416 4073 Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal . JPKA 2010 dan Rancangan Malaysia KeSembilan (RMK9).

Jadual 39 menunjukkan statistik sebenar aktiviti-aktiviti penyelenggaraan dan baik pulih padah tahun 2009 dan 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 223 Carta Perbandingan Peralatan Biomedikal 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Bilangan peralatan 2009 Bilangan peralatan 2010 us nc al ain dit au lia hk an ad a ka nl up or ns ed ia pu ri ata sy Di Da Ba ral Pe Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Pada tahun 2010. Peningkatan ini adalah dijangkakan susulan dari peningkatan jumlah peralatan perubatan pada tahun 2010. Sedikit penurunan dapat dilihat pada jumlah permohonan baik pulih pada tahun 2010 yang berjumlah 2302 menurun daripada 2467 pada tahun sebelumnya.7% 24% 7% Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Ke se lur uh ru an Pe ral ata n . Jadual 39: Laporan keseluruhan aduan baik pulih dan penyelenggaraan peralatan perubatan (sumber EMMS) 2009 Jumlah permohonan baik pulih Jumlah permohonan penyelenggaraan mencegah Jumlah keseluruhan permohonan 2467 1947 4414 2010 2302 2412 4714 Perbezaan (%) -6. Walau bagaimanapun jumlah permohonan penyelenggaraan mencegah meningkat sebanyak 24% permohonan daripada tahun sebelumnya. jumlah aduan penyelenggaraan dan baik pulih meningkat sebanyak 7% kepada 4714 aduan. Ini adalah disebabkan terdapat peralatan-peralatan baru di bawah pembelian tahun 2009 yang masih di bawah tempoh jaminan dan masih berkeadaan baik.

224

Laporan Tahunan 2010

PTJ PENGURUSAN AM DAN FASILITI
PTj ini yang memulakan operasinya pada 17 September 2007 yang mana perubahan dari segi struktur organisasi PPUM telah menyatukan beberapa unit yang sebelum ini di bawah PTj Sumber Perkhidmatan. PTj ini yang telah beroperasi selama 3 tahun dan bertanggungjawab dalam tadbir urus perkhidmatan dan kemudahan am di Pusat Perubatan ini seperti berikut:1. Pengurusan Linen 2. Pengangkutan 3. Pembersihan dalaman bangunan dan pembersihan bangunan yang merangkumi ”High»Glass»Cleaning” dan ”Aluminium»Cladding” 4. Pengurusan Sisa Klinikal dan Pelupusan Sisa Kimia 5. Pengawalan Serangga dan Penghapus Haiwan Perosak 6. Percetakan 7. Pejabat Mel 8. Sukan dan riadah 9. Penginapan. 10. Pengurusan Ruang Niaga (mulai»1»Jun»2010) 11. Pengurusan Pakaian Seragam (mulai»1»Mei»2010) 12. Urusan Pentadbiran Unit Keselamatan Antara fungsi unit di bawah pelaksanaan tadbir urus PTj pengurusan Am dan Fasiliti adalah seperti berikut:

Unit Pengurusan Linen
Fungsi Unit ini ialah membekal linen bersih dan berkualiti untuk memenuhi keperluan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) yang merangkumi aktiviti-aktiviti pengambilan dan penghantaran linen, membasuh, mengering, menggosok, melipat dan penyimpanan stok linen. Cucian linen yang dilakukan adalah merangkumi lima kategori item utama iaitu linen pesakit, linen hijau bagi kegunaan dewan bedah, scrub»suit, sarung tilam, selimut dan sarung bantal. Jadual 40: Statistik Cucian Linen Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Linen Pesakit [Kg] 8,200 8,090 9,890 9,700 11,110 7,270 10,310 Linen Hijau [Kg] 9,330 9,090 8,260 9,980 11,140 11,570 11,000 Scrub Suit [Kg] 9,030 7,800 8,840 8,810 9,540 9,970 5,850 Drawsheet / Bedsheet [Kg] 15,103 13,234 18,258 16,344 15,344 14,265 15,124 Sarung Bantal [Kg] 1,332 1,091 1,360 1,199 1,248 1,209 1,182 Jumlah Timbangan [Kg] 42,995 39,305 46,608 46,033 48,382 44,284 43,466

Pusat Perubatan Universiti Malaya

225

Ogos September Oktober November Disember Jumlah (Kg)

9,455 8,295 10,625 12,740 11,370 117,055

8,850 9,780 13,280 12,840 11,805 126,925

4,830 7,110 7,120 8,630 10,480 98,010

14,687 12,943 13,725 12,709 13,207 174,943

1,225 1,274 974 1,014 1,194 14,302

39,047 39,402 45,724 47,933 48,056 531,235

Sumber»:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Berdasarkan kepada data di atas, jumlah cucian bulanan adalah sekata disebabkan Unit Pengurusan Linen mengamalkan sistem penggantian linen (exchange»basis). Dalam erti kata lain, setiap linen yang kotor yang diambil pada waktu pagi akan digantikan dengan linen bersih pada sebelah petang dalam kuantiti yang sama.

Unit Pengangkutan
Unit ini berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan bagi semua aktiviti sama ada rasmi atau tidak rasmi PPUM. Urusan ini turut meliputi pentadbiran dan pengurusan dokumen-dokumen berkaitan dengan pemandu dan kenderaan berkenaan termasuklah urusan lesen memandu, cukai jalan dan insuran kenderaan. Jadual 41: Statistik Jumlah Kenderaan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kenderaan Pacuan 4 Roda Kereta Bas Lori Motorsikal Traktor/ Trailer Van Jenazah Kuantiti 3 6 6 2 8 2 3 30

Jumlah

Sumber»:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Jumlah ambulan tidak dinyatakan oleh kerana ianya terletak di bawah tanggungjawab PTj Trauma dan Kecemasan. PTj Pengurusan Am & Fasiliti hanya menguruskan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan cukai jalan dan insuran untuk kenderaan berkenaan.

Jenis perkhidmatan yang disediakan:
Bil 1 2 3 4 5 Jenis Perkhidmatan Perkhidmatan Bergerak Tabung Darah Kenderaan Terbabit Lori, Bas Mini dan kereta Kekerapan Harian Bulan Ogos hingga Oktober Bulan Julai hingga Oktober Harian Bulanan

Membawa Pelatih Kejururawatan ke penempatan luar Bas Mini PPUM Membawa Pelatih Radiografi ke penempatan luar PPUM Bas Mini, Pajero Van, Kereta Bas Panjang, Van Penumpang

Home Nursing
Kursus

226

Laporan Tahunan 2010

Bil 6 7 8 9

Jenis Perkhidmatan Aktiviti Kebajikan Penghantaran Surat / dokumen dengan tangan Home Visit oleh Jabatan Pemulihan Menghantar Jenazah

Kenderaan Terbabit Kereta Kereta Kereta Van Jenazah

Kekerapan Harian Harian 1 kali seminggu Mengikut Permintaan

Unit Pembersihan
Bertanggungjawab memantau perkhidmatanperkhidmatan yang dikontrakkan di dalam menjaga kebersihan keseluruhan bahagian dalam bangunan Pusat Perubatan Universiti Malaya yang meliputi: 1. Perkhidmatan Pembersihan bahagian dalam bangunan 2. Perkhidmatan Pencucian bangunan aras tinggi» cermin luar

Perkhidmatan Pengurusan Sisa-sisa klinikal
Bahagian ini bertanggungjawab sepenuh di dalam memantau pelaksanaan perkhidmatan pembuangan sisa berjadual di PPUM yang dikontrakkan. Perkhidmatan yang dimaksudkan adalah: • Mengurus semua sisa klinikal dengan membuat kutipan sisa klinikal di seluruh kawasan klinikal mengikut jadual yang ditetapkan hingga ke loji pelupusan. Memastikan kontraktor yang bertanggungjawab melaksanakan perkhidmatan ini mengikut prosedur pengurusan dan pelupusan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dibawah perintah Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

3. Perkhidmatan Pengurusan Sisa-sisa klinikal 4. Perkhidmatan Pelupusan Sisa kimia 5. Perkhidmatan Pengawalan dan menghapus serangga dan haiwan perosak •

Pembersihan Bahagian Dalam Bangunan
Pembersihan dalam bangunan ia meliputi pembersihan kawasan, peralatan pejabat, mesin dan perabot di pejabat, wad dan klinik. Ia meliputi aktiviti pembersihan berikut: • • • • Pencucian biasa (general»cleaning) Pembersihan menyeluruh (total»cleaning) Mengilat (polishing), menyental (scrubbing) dan menggilap (buffing) lantai Pengutipan domestik dan pembuangan sampah

Berdasarkan kepada statistik, jelas terdapat peningkatan perbelanjaan yang ketara di dalam perkhidmatan pengurusan sisa klinikal di PPUM dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan ini. Jumlah kutipan sisa klinikal jika dibandingkan antara tahun 2008 dengan 2009 menunjukkan peningkatan sebanyak 7.74%, iaitu sebanyak 531,013.90kg pada tahun 2009. Peningkatan tersebut juga berlaku pada tahun 2010, iaitu sebanyak 5.04% sebagaimana yang digambarkan di dalam rajah di bawah ini.

Mulai 1 Julai 2010, perkhidmatan pembersihan bahagian dalam bangunan PPUM telah diambil alih oleh Mashita Pencuci Hygienic (M) Sdn. Bhd daripada kontraktor terdahulu iaitu RHEA Corporation Sdn Bhd yang telah memberikan perkhidmatan hampir 13 tahun di PPUM.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

227

Perbandingan Kutipan Sisa Klinikal Dalam Tempoh 3 Tahun Di PPUM
559,223.60

600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 489,896.40

531,013.90

2008

2009
Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

2010

Di antara faktor-faktor yang dikenalpasti menyumbang kepada kenaikan tersebut adalah: a) Penggunaan bahan guna hapus yang tinggi; b) Kesedaran staf dan pesakit mengenai jangkitan dan wabak; c) Peningkatan kes penyakit berjangkit di serata dunia; d) Peningkatan bilangan pesakit dari tahun ke tahun; dan e) Sikap pengguna yang mengambil mudah dengan melakukan pembuangan sisa domestik ke dalam tong-tong sisa klinikal.

Perkhidmatan Pelupusan Sisa Kimia
• • Bertanggungjawab dalam membawa sisa kimia dari stesen pengumpulan sementara ke stor penyimpanan sisa bahan kimia. memastikan keselamatan dan kekemasan tempat penyimpanan sementara sisa bahan kimia ini sebelum proses pelupusan dilaksanakan oleh wakil Kualiti Alam.

Perkhidmatan Pengawalan Dan Penghapusan Serangga Dan Haiwan Perosak Fungsi Unit
• • PTj Pengurusan Am dan Fasiliti berfungsi sebagai badan pemantau dan pelaksana bagi Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Menghapus Haiwan Perosak di PPUM. Bahagian ini bertanggungjawab memantau aktiviti pencegahan, pengawalan dan penghapusan semua jenis serangga dan haiwan perosak seperti semut, lipas, tikus, kucing, anjing, anai-anai dan sebagainya oleh syarikat yang dilantik untuk menguruskan perkhidmatan ini. Pada tahun 2010, PPUM telah melantik kontraktor baru, iaitu URC Globel Care Sdn. Bhd. bagi melaksanakan perkhidmatan pengawalan dan penghapus dan haiwan perosak di PPUM bermula pada 1 Mei 2010 sehingga 30 April 2012.

228

Laporan Tahunan 2010

Unit Percetakan
Unit Percetakan bertanggungjawab menguruskan percetakan semua dokumen rasmi yang meliputi borang dan bahan cetakan yang lain bagi memenuhi keperluan PPUM. Walau bagaimanapun, urusan percetakan dihadkan kepada permohonan untuk cetakan sebanyak 100 set ke atas. Perkhidmatan percetakan dibahagikan kepada 2 kategori iaitu cetakan dalaman dan cetakan luaran. • • Cetakan Dalaman: Percetakan dilakukan sendiri. Cetakan Luaran: Percetakan dilaksanakan oleh syarikat-syarikat luar. Jadual 42: Statistik Percetakan Borang Tahun 2010 Kuantiti Permohonan (ms) 660,300 735,550 1,428,750 935,250 1,030,300 1,104,400 1,338,720 896,100 314,300 700,300 639,300 429,500 10,212,770 Baki Yang Belum Dicetak Yang Dibawa Ke Hadapan (ms) 90,100 69,300 97,800 269,650 296,550 580,200 719,450 643,860 514,360 145,060 50,760 60,060 90,100 Jumlah Keseluruhan (ms) 750,400 804,850 1,526,550 1,204,900 1,326,850 1,684,600 2,058,170 1,539,960 828,660 845,360 690,060 489,560 10,302,870 Jumlah Siap Dicetak Dalam Tempoh 5 Hari Bekerja 677,500 707,050 1,256,900 908,350 746,650 965,150 1,414,310 1,045,600 683,600 794,600 630,000 480,860 10,310,570

Bulan

Jumlah Permohonan 134 110 175 147 153 145 188 118 83 0 0 0 1,253

Peratusan Siap 90.29% 87.85% 82.34% 75.39% 56.27% 57.29% 68.72% 67.90% 82.49% 94.00% 91.30% 98.22% 100.07%

Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah

Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Berdasarkan kepada data di atas, sebanyak 90,100 mukasurat atau 9% tidak dapat disiapkan dalam tempoh 5 hari bekerja sebagaimana objektif kualiti yang ditetapkan.

Unit Pejabat Mel
Pejabat Mel merupakan bahagian di bawah PTj Pengurusan Am & Fasiliti yang menjadi pusat penerimaan dan penghantaran surat/dokumen rasmi bagi PPUM.

Fungsi Unit
• • • Memberi perkhidmatan penghantaran dan pengagihan surat/dokumen dalaman dan luaran dengan cekap,cepat dan sistematik. Merupakan satu pusat penerimaan dan penghantaran, pengagihan surat-surat serta memo kepada semua PTj/Jabatan/Unit dan kakitangan PPUM. Menyediakan 128 unit peti surat bagi memudahkan semua warga PPUM dan FPUM mengutip surat.

245.050.10 63.80 2918 2.770.010 5.30 2. Jadual 43: Statistik Bilangan Penghantaran Surat Yang Diuruskan Oleh Pejabat Mel PPUM Pada Tahun 2010 JENIS SURAT/DOKUMEN Jumlah Mel Udara Kuantiti 4 6 8 9 8 7 6 3 10 10 8 11 RM 3.70 15.75 1.284.15 81.10 3.30 310.30 1.05 1. Pada tahun 2010.798.60 Bukan Standard (surat saiz A4) Kuantiti 298 185 160 314 238 277 254 288 199 170 174 280 RM 259.149.25 1.20 3.552 5.00 250.70 147.508.50 2.985.95 2.60 102.85 10.Pusat Perubatan Universiti Malaya 229 • Mengurus penghantaran semua surat-surat rasmi PPUM melalui Pos Malaysia yang disediakan berdasar 3 jenis pekhidmatan berikut: i) ii) iii) Perkhidmatan Penghantaran Pos biasa dengan stem frangki.176 6.462.652 7.614.412 4. PPUM telah menyertai pelbagai kejohanan meliputi penyertaan peringkat Universiti Malaya dan peringkat Wilayah Persekutuan.10 205.996 5.40 158.921.60 Bil Standard Bulan (surat biasa) Kuantiti RM 1.70 71.829 30.945.741 5.50 90 156.484 4.05 183.95 3.362 RM (Stem Frangki) 1.70 3.204 4.644 5.30 2.305.65 4.911 4.05 3.848.873 3.05 1.755 4.30 146.10 148.75 138.65 5.253 3.203 4.45 137.55 34.279 5.8 10.129 4.643 56.70 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Bahagian Sukan Dan Rekreasi Bertanggungjawab dalam pembangunan sukan dan rekreasi untuk staf di PPUM.50 344.45 9.85 1.5 26.426.775.35 1.398.65 13.90 118.120 5.204 4.60 Pos Daftar Kuantiti 398 430 308 553 605 423 252 233 249 261 357 428 RM 156. sulit atau surat yang memerlukan tindakkan segera juga disediakan mengikut arahan pentadbiran PPUM di sekitar Lembah Kelang.5 2.489 5.30 86.405 25.80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah 4. Melalui penyertaan tersebut PPUM telah berjaya melakar kejayaan dalam beberapa kejohanan seperti berikut: Bil 1 2 3 4 Kejohanan Kejohanan Jogathon Staf Universiti Malaya I Kejohanan Jogathon Staf Universiti Malaya II Kejohanan Bola Tampar Wanita MAKSWIP Kejohanan Bola Tampar Pantai MAKSWIP (Wanita) Pencapaian Johan Johan Naib Johan Naib Johan .35 1.789 5.70 9. Perkhidmatan Pos Berdaftar Perkhidmatan Pos Laju • Penghantaran dan pengagihan secara serahan bagi surat/dokumen rasmi.50 171.30 3.166.763.703.05 1.497 1.60 Kuantiti Surat 5.258.379.742.85 2.616.50 335.40 178.75 2.85 12.05 162.181.30 191. Aktiviti sukan dan rekreasi terbahagi kepada dua bahagian iaitu penganjuran dan penyertaan.301.353 4.525.70 221.837 2.

5. Congkak dan Sukaneka Sempena Hari Keluarga PPUM/FPUM. 3. Bagi melahirkan tenaga kerja yang sihat dari segi mental dan fizikal. Kategori Pelanggan Pelatih Kejururawatan Pelatih Juruteknik Makmal Perubatan Pelatih Radiologi Pembantu Farmasi Pegawai Perubatan Siswazah Pegawai Perubatan Bertugas Atas Panggilan Pelawat PPUM & FPUM Keluarga Pesakit Keluarga Pelajar Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Lokasi Asrama Jururawat Anjung Puteri Aktiviti Tempahan bilik Daftar masuk Membersih dan mengemas Daftar keluar Caj Pemantauan kerosakan Pengurusan asset/ inventori Pemantauan disiplin penghuni Anjung Penyayang Trauma & Kecemasan Kuarter Materniti Menara Timur Menara Utama 7C Anjung Penyayang 6.230 Laporan Tahunan 2010 5 6 7 8 9 Kejohanan Sukaneka Staf Universiti Malaya Kejohanan Dart MAKSWIP Kejohanan Liga Tenpin Bowling MAKSWIP Kejohanan Futsal MAKSWIP (Wanita) Kejohanan Bola Tampar Pantai MAKSWIP (Lelaki) Naib Johan Suku Akhir Tempat Ke-4 Suku Akhir Suku Akhir Selain daripada itu. pegawai perubatan dan juga orang awam. Batu Seremban. 8. Bahagian ini menyediakan bilik penginapan kepada beberapa kategori pelanggan di beberapa lokasi penginapan seperti berikut: Bil.» . 2.37% pada tahun 2010 berikutan pengurangan bilangan jumlah pelajar yang ada dan Pegawai Perubatan Siswazah yang menginap. 1. Bahagian Penginapan Bahagian Penginapan pada dasarnya berfungsi menyediakan kemudahan penginapan yang selesa dan selamat kepada pelanggan yang terdiri daripada pelajar. Bahagian ini juga mengambil inisiatif mendapatkan tenaga pengajar mahir untuk mengendalikan aktiviti senamrobik yang diadakan setiap hari Rabu. 9. 7. 4. Sebanyak 17 bilik disediakan untuk kemudahan sewaan pelawat PPUM dan FPUM berdasarkan prinsip first»come»first»serve. Bahagian ini juga terlibat secara langsung di dalam memeriahkan Festival Hari Keluarga PPUM/FPUM 2010 dengan menganjurkan pertandingan-pertandingan seperti Pertandingan Mencari Harta Karun. Jadual 44: Purata Penghuni Tahun 2010 Berbanding Tahun 2009 Kategori Penghuni Jururawat Pelatih Juruteknik Makmal Perubatan Pelatih Radiografi Pelatih Pembantu Farmasi Juruteknologi Makmal Perubatan Jururawat Terlatih Pegawai Perubatan Siswazah Warden Jumlah 2009 472 85 59 2 2 75 63 2 760 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti 2010 459 83 55 2 84 59 742 Terdapat penurunan pada jumlah penghuni sebanyak 2. staf.

• Pihak keselamatan juga bertanggungjawab ke atas pencegahan dan kawalan kebakaran. Menyiasat semua kejadian jenayah dengan tepat dan mengemukakan hasil siasatan dalam tempoh 24 jam. pesakit. Memastikan bantuan segera diberi apabila berlaku kecemasan dalam masa 10 minit dari mula menerima panggilan atau laporan. Tugasan pejabat di unit ini pula memainkan peranan sebagai penyimpan serta mengemas kini semua rekod yang berkaitan dan surat menyurat. Pihak kami juga perlu memastikan semua peralatan mencegah kebakaran samada yang tetap atau mudah alih dalam keadaan baik. lebih-lebih lagi sekiranya berlaku bencana. • • » » • Kawalan statik dan rondaan dilakukan di tempat yang dikenal pasti dan mempunyai . Pihak keselamatan juga perlu memastikan perjalanan dan kawalan trafik serta laluan keluar masuk kenderaan di PPUM berjalan lancar. Kategori Pelatih Kejururawatan Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan Pelatih Radiografi JUMLAH Tajaan Ppum P’puan 177 25 Lelaki 14 11 Tajaan Luar P’puan Lelaki Jumlah Keseluruhan 191 36 2010 219 188 204 244 313 224 233 193 160 192 250 256 2.676 24 226 4 29 - - 28 255 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan» Bahagian Keselamatan Unit Keselamatan ditubuhkan untuk memberi perkhidmatan keselamatan 24 jam kepada kakitangan. Unit Keselamatan juga menguruskan semua pas-pas keselamatan staf dan pekerja luar yang bekerja di PPUM. Pemeriksaan berkala sentiasa dilakukan bagi menjamin keberkesanan alatan tersebut.Pusat Perubatan Universiti Malaya 231 Jadual 45: Statistik Pelawat di Anjung Penyayang Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah 2009 156 90 221 258 290 224 291 227 114 270 328 206 2. pelawat dan harta benda milik Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM). Walau bagaimanapun unit ini bertanggungjawab terus kepada Timbalan Pengarah (Pentadbiran) dan Pengarah PPUM dari segi pengoperasiannya. Fungsi Unit • Misi dan piagam unit ini ialah : » Memastikan keselamatan pesakit serta kakitangan dan harta benda PPUM dipelihara. Unit ini adalah di bawah naungan Jabatan Pengurusan Am dan Fasiliti dari segi hal-hal pentadbiran. Pihak keselamatan juga akan melihat kepentingan dari masa ke semasa untuk meningkatkan lagi kawalan mengikut keperluan di semua lokasi di PPUM. kebarangkalian yang tinggi akan berlaku kejadian jenayah.675 Fasiliti Jadual 46: Statistik Pelajar yang menginap di Asrama Jururawat.

Selain daripada itu. Sejumlah 278 buah kamera telah dipasang meliputi kawasan lobi. Latihan dikendalikan oleh pihak pengurusan keselamatan sendiri. Ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan di kalangan pengawal dan staf dalam menghadapi tugas seharian. dijangkakan masalah dari segi kawalan pelawat dan kecurian dapat ditangani secara berperingkat. wad. Perolehan Sistem Keselamatan Unit keselamatan telah dilengkapi dengan sistem bersepadu Kamera Litar Tertutup (CCTV) di seluruh kawasan PPUM. Latihan dan kursus adalah yang bersesuaian dan mengikut keperluan pihak kami. Sekiranya sistem ini beroperasi sepenuhnya. Kemudahan sistem ini adalah untuk pihak Keselamatan membuat pengumuman sekiranya ada maklumat penting yang perlu disampaikan atau pemakluman kecemasan melibatkan orang ramai. . Pihak keselamatan juga memberi ceramah mencegah kebakaran kepada peserta kursus induksi. Sistem Siaraya juga telah dipasang di bangunan Menara Utama dan Menara Timur. Peserta kursus terdiri daripada staf keselamatan khasnya dan staf PPUM amnya. Kursus dijalankan oleh Pasukan Bomba Dan Penyelamat Malaysia dengan bantuan Bahagian Latihan Dan Kerjaya PPUM. Kursus Dan Ceramah Kebakaran Kursus ini diljalankan sebanyak 12 sesi sepanjang tahun 2010 dan setiap sesi selama 3 hari. Kursus Selain daripada menjalankan tugas kawalan. Unit Keselamatan juga mengadakan kursus dan latihan kepada pengawal dan staf PPUM. PTj dan Unit lain juga menawarkan kursus yang berkaitan dengan tugas harian seperti cara menangani pesakit psikiatrik. Pihak keselamatan juga mengiringi kutipan dari kaunter ke kaunter oleh Unit Hasil. Pendedahan tentang penggunaan alatan pencegah kebakaran dan tindakan ketika berlaku kebakaran diberi secara teori dan amali. Majlis Perasmian Pakaian Seragam Unit Keselamatan PPUM pada 17 Ogos 2010. ‘Door»Access»System’ juga telah dipasang secara berperingkat di lokasi yang penting. Sejumlah 1431 orang telah menghadiri kursus ini sepanjang tahun 2010. Latihan Mencegah Kebakaran Latihan dilakukan setiap bulan pada minggu pertama hari Khamis. pejabat dan kaunter. Ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua staf PPUM tentang tindakan sekiranya berlaku kebakaran. Ini dilakukan bagi menguji kecekapan dan kecergasan pengawal bertugas dalam menghadapi kecemasan. kursus orientasi dan penuntut kolej kejururawatan. Di antara kursus dan latihan yang di lakukan ialah: Latihan Umum Pihak keselamatan juga telah menghantar kakitangan dari unit ini untuk menghadiri latihan dan kursus yang telah disediakan oleh PTj Pembangunan Insan.232 Laporan Tahunan 2010 • Mengiringi pelawat VIP dan orang perseorangan yang menghadiri mesyuarat penting atau temujanji dengan pihak Pengurusan atau pemeriksaan doktor.

Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit yang berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: a) Menyampaikan syarahan. b) Memastikan penempatan pelajar memenuhi keperluan harian. Pembangunan dan perkembangan akademik. e) Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari masa ke semasa. b) Menjalankan kajian dari masa kesemasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. berkelayakan dan berkualiti untuk menanggung keperluan Pusat Perubatan Universiti Malaya dan tajaan swasta pada masa sekarang dan akan datang. penempatan dan pengangkutan pelajar Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Kolej Kejururawatan menawarkan kursus sepenuh masa selama tiga (3) tahun Diploma Kejururawatan dengan pengambilan pelajar seramai 200 orang setahun. Kursus ini memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia. c) Memantau buku log. e) Mematuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia. c) Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. laporan c) Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan. penyediaan dan pengurusan latihan pelajar jururawat yang lengkap dan berkesan supaya bekalan tenaga manusia bagi kumpulan jururawat adalah mencukupi. b) Menyelia pelajar/pengajar di bawah tanggungjawab. b) Menyelaras dan menyediakan prestasi akademik pelatih. . Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan. Pengurusan Pentadbiran. d) Mengurus hal ehwal pelajar. d) Memantau aktiviti latihan pelajar. a) Menguruskan dari segi penjadualan. Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pembelajaran berkaitan pengajaran dan berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. d) Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dan staf dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa.Pusat Perubatan Universiti Malaya 233 KOLEJ KEJURURAWATAN Melaksanakan aktiviti-aktiviti perancangan. penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. e) Memantau buku log. a) Kandungan subjek berkaitan. c) Melaksanakan penilaian terhadap pelajar semasa berada di kawasan klinikal. d) Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: a) Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal.

Program Ijazah Kejururawatan dan lain-lain perkhidmatan dari masa ke semasa.6% 9.234 Laporan Tahunan 2010 Para pelajar diajar dan didedahkan dengan pelbagai subjek yang mengandungi Sains Kejururawatan. Kaedah pengajaran termasuklah syarahan.» problem»based»learning dan field»trips. Pengajar jururawat juga membantu di dalam pengajaran untuk program lain seperti Kolej Radiografi.00 & ke atas 2010 65. demonstrasi.3% Sumber:»Kolej»Kejururawatan Jadual 49: Jumlah Kelulusan di dalam Peperiksaan Lembaga Jururawat Malaysia pada Tahun 2010 2010 Jumlah Pelajar 99. Sains Kesihatan dan Sains Tingkah Laku. tugasan. Catatan: • Lembaga Jururawat Malaysia menetapkan nisbah pelajar dan pengajar pada 1:15-20 di setiap Kolej Kejururawatan. 29 September dan 14 Oktober bagi memantapkan lagi pemahaman dalam membentuk soalan yang lebih berkualiti mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia (LJM). Jadual 47: Jumlah Pelajar. Tenaga Pengajar dan Nisbah Pelajar dan Pengajar Program Diploma Kejururawatan pada tahun 2010 Perkara Jumlah Pelajar Jumlah Pengajar Nisbah 2010 463 25 1:19 2009 463 22 1:21 Perbezaan (%) 13.3% 2009 60% Perbezaan (%) 5. Perkara PNGK 3. Dua jenis penilaian dilakukan dengan lengkap dan terancang iaitu sumatif dan formatif.55% Sumber:»Kolej»Kejururawatan Sumber:»Kolej»Kejururawatan Dua (2) pengajar jururawat telah menamatkan kursus pada peringkat Sarjana kejururawatan dan pendidikan. • Proses Pemilihan Pelajar Baru Program Diploma PPUM 2010 . Kongres/Konferen Anjuran PTj Pihak kolej telah mengadakan Bengkel Soalan untuk semua pengajar kolej selama tiga (3) hari iaitu pada 22 September. Seorang (1) pengajar jururawat sedang melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana sepenuh masa dan dua (2) pengajar jururawat melanjutkan pelajaran separa masa. Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan. Kolej telah menerima enam (6) pengajar baru pada bulan November 2010 namun tiga (3) pengajar lain telah berpindah ke Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan.5% Jadual 48: Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) pelajar tahun akhir. role» plays. perbincangan.45% (n=182) 2009 100% (n=195) Perbezaan (%) 0.

bertempat di Para Graduan Program Diploma Radiografi 2010 . Pengendalian kursus ini adalah secara sepenuh masa yang menggunakan kaedah integrasi antara teori dan praktis klinikal. Kebanyakkan caloncalon adalah daripada tajaan PPUM di mana mereka akan berkhidmat di PPUM selepas tamat kursus.Pusat Perubatan Universiti Malaya 235 KOLEJ RADIOGRAFI Kolej Radiografi mengendalikan kursus Diploma Radiografi (Pengimejan Perubatan) Pusat Perubatan Universiti Malaya. Objektif Kolej adalah untuk menghasilkan Juru X-ray yang berpengetahuan tinggi. Pembelian peralatan baru Kolej telah memperolehi beberapa peralatan»Quality» Assurance (QA) bantuan pengajaran dan bukubuku rujukan dan Ini dapat meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran dalam kursus. Jangka masa kursus adalah selama 3 tahun serta mengguna pakai Kurikulum Pendidikan Radiografi PPUM. Kolej turut menawarkan tempat latihan kepada caloncalon dari hospital-hospital swasta. cekap dan prihatin terhadap pesakit. Kolej juga berusaha untuk menyediakan kemudahan pendidikan dan penyelidikan dalam bidang Sains Pengimejan selaras dengan misi PPUM untuk menjadi sebuah pusat pendidikan Radiografi yang cemerlang. Jenis perkhidmatan yang disediakan Kolej ini menjalankan kursus Diploma Radiografi. Jadual 50: Statistik Pelatih Kolej Radiografi pada tahun 2009 dan 2010 Tahun 1 2 3 2009 PPUM 15 9 23 Jumlah keseluruhan Swasta 4 3 Jumlah 19 12 23 54 Sumber»:»Kolej»Radiografi Tahun PPUM 1 2 3 24 15 9 2010 Swasta 4 3 Jumlah 24 19 12 55 Jumlah keseluruhan Persidangan yang telah dianjurkan Persidangan yang telah dianjurkan bertajuk Expended» and» Extended» Role» of» Radiographers Dewan Pulasari PPUM pada 4 dan 5 Mac 2010.

Dr. Terdapat lima (5) orang graduan telah di Anugerah Cemerlang dengan PNGK ≥ 3. Di dalam carta organisasi kolej terdapat seorang Pengetua. majlis perasmian sempena kolej berwajah baru telah diadakan dan dirasmikan oleh Prof. Ijazah Pertama dan Diploma).70 berbanding tiga (3) orang graduan pada tahun 2009. Pada tahun 2010 bulan April.236 Laporan Tahunan 2010 KOLEJ TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN Untuk menghasilkan Juruteknologi Makmal Perubatan (JMP) yang mahir dalam pelbagai bidang Teknologi Makmal Perubatan supaya mereka kompeten bertugas di makmal diagnostik klinikal serta makmal-makmal yang terlibat dalam pengajaran dan penyelidikan berkaitan dengan bidang perubatan dan sains bioperubatan. Awang bin Awang Mahmud (Timbalan Dekan. graduan yang berjaya menamatkan pengajian adalah seramai 28 orang. Kolej Berwajah Baru Pada 2010. 6 orang pengajar Teknologi Makmal Perubatan dan 2 orang kakitangan bahagian pentadbiran. Jadual 51: Statistik Graduan 2009 Dan 2010 Pengambilan 2006 30 Graduan 2009 22 (3 orang cemerlang) % Lulus 73 Pengambilan 2007 30 Graduan 2010 28 (5 orang cemerlang) % Lulus 97% Sumber»:»Kolej»Teknologi»Makmal»Perubatan .

Pusat Perubatan Universiti Malaya 237 Lawatan Ke Rumah Anak Yatim Puchong Graduan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Kelas 2007/ 2010 Majlis Makan Malam Graduan 2010 .

Membantu dalam mengendalikan program latihan dari jabatan/unit lain di PPUM. Koronari. Renal. Sembilan buah buku rujukan dalam pelbagai bidang pengkhususan kejururawatan Peralatan dan model untuk sesi pengajaran dan amali bagi kursus terapi intravena dan pengambilan darah. Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi swasta. Pengajar Diabetes dan Kursus-kursus Pengkhususan Kejururawatan. Jenis Perkhidmatan yang disediakan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan menyedia dan mengendalikan kursus Diploma Lanjutan Kejururawatan dengan pengkhususan dalam Perawatan Kecemasan. Diploma Lanjutan Pengajar Diabetes. 5. Menjalankan kursus pendek. • Jadual 52: Statistik pelajar yang mengikuti kursus di KPLK No. 2. Enam buah meja bulat dan tiga puluh enam kerusi banquet untuk kegunaan perbincangan dan tutorial. Diploma Lanjutan Metodologi Pengajaran. Perioperatif. 3. Onkologi dan Pediatrik. Kritikal. serta bengkel pengambilan darah dan juga bengkel untuk Program Pembelajaran Berterusan bagi Jururawat PPUM dan staf Sains Kesihatan. 1. Pembelian Peralatan baru KPLK telah membeli peralatan baru: • • • Alat bantuan pengajaran satu set heart»and» lung»sound»trainer. 4. sektor swasta dan agensi kesihatan samada dari dalam atau luar negara. kursus-kursus pendek seperti Sijil Kemahiran Terapi Intravena dan Metodologi Pengajaran. Jumlah Sumber:»Kolej»Pendidikan»Lanjutan»Kejururawatan»(KPLK) Kursus yang dikendalikan Diploma Lanjutan Perawatan Kecemasan Diploma Lanjutan Perawatan Renal Kursus Metodologi Pengajaran Kursus Terapi Intravena Kursus Pengambilan Darah ( 2 kali) Bengkel Pembelajaran Berterusan Bilangan Pelajar 18 9 8 30 40 65 170 . 6.238 Laporan Tahunan 2010 KOLEJ PENDIDIKAN LANJUTAN KEJURURAWATAN (KPLK) Fungsi Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan (KPLK) • • • Melatih Jururawat. sijil kemahiran dan bengkel-bengkel khas untuk staf Pusat Perubatan Universiti Malaya. Pembantu Perubatan dan staf Sains Kesihatan dalam kursus-kursus Metodologi Pengajaran.

Oman oleh Prof. Tujuan lawatan Ialah untuk mengenalpasti program pendidikan lanjutan kejururawatan yang ditawarkan oleh PPUM yang boleh dikuti oleh staf mereka. Pelawat dari Fakulti Kejururawatan Universiti Burapha. Timbalan Dekan. Thailand pada 2 Mac 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 239 Peristiwa-peristiwa Menarik • Seramai 9 graduan dari KPLK telah menerima Diploma Lanjutan Perawatan Renal dalam Majlis Konvokesyen bagi Graduan Diploma Pusat Perubatan Universiti Malaya telah diadakan di Dewan Tunku Canselor Universiti Malaya pada 16 Oktober 2010 Lawatan oleh seramai 5 pelawat dari Hospital Sultan Qaboos. • Penyampaian cenderahati kepada pelawat dari Hospital Sultan Qaboos. Ijazah Pertama dan Diploma. Oman pada 18 dan 19 Oktober 2010. Fakulti Perubatan Universiti Malaya • Pihak kolej juga telah menerima lawatan oleh seramai 34 pelawat dari Fakulti Kejururawatan. Awang Bulgiba Awang Mahmud. Thailand sedang mendengar taklimat yang diberikan . Conburi.Universiti Burapha. Conburi. Dr.

.

Diari Korporat Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

Wad ICU. M4 & 10U. Jabatan Perdana Menteri 31 Mac Majlis Perasmian Minggu ICT 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih Lawatan & Majlis . 1. RUKA 11 Mac Majlis Perasmian sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih 11 – 13 Mac Seminar ‘World Kidney Day 2010’ bertempat di Dewan Sekapur Sirih 25 Mac Lawatan kerja dari Unit Kerjasama Awam Swasta.28 Jan Lawatan Program “Perceptorship” dari Roche (M) Sdn Bhd ke PTJ Onkologi Klinikal. Menara Utama 26. M1. Wad UMSC dan Trauma & Kecemasan Februari 6 – 7 Feb Health Awareness Campaign di Mid Valley Exhibition Hall 8 Feb Lawatan dari Politeknik Kesehatan Makassar Indonesia. Makmal Mikrobiologi. 14. Jurusan Perbidanan ke Wad Bersalin. Menara Utama 28 Jan Lawatan Kerja dari Pengerusi Nusantara Trust Fund. 14. Indonesia ke Breast Cancer Research Centre. Tkt. Tkt. 11 Feb Majlis Penyampaian Cek Sumbangan kepada Persatuan Talasemia PPUM oleh Amanah Butler Sdn Bhd di Bilik Pudina. Menara Utama Mac 6 Mac Konsert Amal Kanser Payudara di Dewan Tunku Canselor Universiti Malaya 11 Mac Lawatan sambil belajar dari Kolej Pembantu Perubatan Alor Star. Tkt.Diari Korporat PPUM 2010 Bulan Januari 20 Jan Majlis Penyerahan Cek oleh Lembaga Zakat Selangor kepada Tabung Kebajikan Pesakit PPUM di Bilik Pudina. M3. Kedah ke Unit Perubatan Sukan di Dewan Pulasari. Wad 6U.

KL ke Bhgn. Mid Valley 13 April Lawatan sambil belajar dari Universiti Industri Selangor (UNISEL) ke PTJ Sumber Bahan 13 April Majlis Penyerahan Cek RM 50. Menara Timur 11 April Pertandingan Boling Piala Pengarah di Cosmic Bowl. M4 & Wad Bersalin 12 Mei Lawatan sambil belajar dari Institut Pendidikan Guru Malaysia. PPUM yang ke-19 . Klinik Ginekologi & Wad 8U 5 Mei Lawatan kerja dari Delegasi Vietnam di bawah (WHO) ke PTJ Perubatan Psikologi 8 Mei Lawatan amal sempena Program Mother’s Day oleh BERNAMA TV ke Wad M1. Carakerja.244 Laporan Tahunan 2010 Bulan April Lawatan & Majlis 2 April Jemputan untuk pesakit Kanak-kanak Kanser ke A’Famosa Resort di Alor Gajah Melaka oleh Rotary Club of Petaling Jaya 2 April Majlis Penutup Minggu ICT 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih 5 April Lawatan sambil belajar dari Universiti Darul Iman. M3. PTJ Transfusi.000 sumbangan Avon Cosmetics Sdn Bhd kepada Tabung Kanser Payudara PPUM 19 – 20 April Lawatan kerja dari Delegasi Cambodia di bawah (WHO) ke PTJ Perubatan Psikologi Mei 3 Mei Majlis Pelancaran & Penyerahan Alat Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization (ESMR) kepada PPUM di Hotel Hilton. Menara Timur 5 Mei Lawatan sambil belajar dari Universiti Kordofan Sudan ke PTJ Trauma & Kecemasan. Petaling Jaya 4 Mei Majlis Simbolik Penyampaian Payung kepada staf PPUM di Dataran Siti Khadijah. PTJ Otorinolaringologi 15 Mei Radiation Protection : New Development In Imaging Detectors and Dose Optimisation di Dewan Sekapur Sirih 27 Mei Audit Pemantauan ISO 9001:2008 Oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd 30 Mei Majlis Makan Malam Tahunan oleh Kolej Radiografi. Terengganu ke PTJ Pengimejan BioPerubatan 10 April Majlis Perhimpunan Sosial Pesakit Kanak-kanak Kanser Onkologi PPUM kali ke 8 di Dataran Siti Khadijah. Pemulihan Pertuturan. PTJ Perubatan Pemulihan dan Bhgn. Bilik Mayat.

14. 5. Tkt. Menara Utama 9 Ogos Lawatan sambil belajar daripada Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ke Unit Kejuruteraan Bio-Perubatan 9 Ogos Lawatan amal daripada Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sdn Bhd (SPRINT)» ke Wad Pediatrik 1 & 3. Tkt. 14. Menara Utama 16 Julai Majlis Penyerahan serta Perasmian Kolej dan Hari Poster Pelajar sesi 2009/2010 22 Julai Majlis Ikrar Siswa di Dewan Sekapur Sirih 29 Julai Majlis Dialog bersama Pengarah PPUM di Dewan Sekapur Sirih Ogos 6 Ogos Majlis Penyerahan Cek kepada Tabung Kanakkanak Kanser daripada Toyo Engineering & Contruction Sdn Bhd di Bilik Pudina. 1. Tkt. Tkt. Menara Timur 14 Ogos Majlis Bakti Siswa (Sarawak) di Dewan Sekapur Sirih. Fakulti Perubatan 22 Jun Majlis Khidmat Cemerlang 2009 dan Persaraan 2010 di Dewan Sivik MPPJ. Petaling Jaya 30 Jun Majlis Perasmian Pemangkin Nurani Kejururawatan & Ceramah Perdana di Dewan Sekapur Sirih Julai 5 Julai Majlis Menandatangani Perjanjian Kontrak bagi Peningkatan Perkembangan Penyelidikan Klinikal di antara PPUM dan Quintiles Sdn Bhd di Bilik Pudina. Bangunan Trauma & Kecemasan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 245 Bulan Jun Lawatan & Majlis 2 Jun Majlis Sambutan Hari Jururawat Sedunia 2010 peringkat PPUM di Dewan Sekapur Sirih 7 -9 Jun Majlis Perasmian ‘Limb Deformity Correction Course’ di Dewan Sekapur Sirih 8 Jun Majlis Perasmian Makmal Klinikal Diagnostic & Penyelidikan BSL 3 (Tibi) di Auditorium Klinikal. .

Tkt. 4 & 6. 1. Menara Utama 12 Okt Majlis Perasmian Kempen Kawalan Jangkitan di Dewan Sekapur Sirih. Bangunan Trauma & Kecemasan. 5 & 6 PPUM 19 Ogos Majlis Berbuka Puasa bersama pesakit di Wad Pediatrik 6 PPUM oleh Rotary Club Gombak 21 Ogos Forum ‘Low Back Pain’ di Dewan Sekapur Sirih. Menara Utama 19 Ogos Lawatan amal daripada Prokhas Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 1. PPUM 3 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan Hari Raya Aidilfitri oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) di Wad 8U. 8U & 12U. Tkt. Tkt. Tkt. Menara Utama 24 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan Peralatan Kesihatan kepada Jabatan Pediatrik oleh Sapura Acergy Sdn Bhd 24 Sept Lawatan sambil belajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ke Jabatan Perubatan Psikologi 28 Sept Lawatan amal daripada Lions Club of Kuala Lumpur Capital ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 29 Sept Lawatan amal daripada Alt Media Bhd ke Wad Pediatrik 2 & 5 PPUM Oktober 1 Okt Lawatan amal daripada Maxis Communications Berhad ke Wad Pediatrik 6 PPUM 4 Okt Program Orientasi Jururawat Terlatih U29 Tahun 2010 5 Okt Majlis Meraikan Bakal Haji PPUM 2010 di Bilik Pudina. PPUM di Konkos. BMT. M1. PPUM 7 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan oleh Yayasan Kebajikan Negara kepada staf PPUM di Dewan Sekapur Sirih. 3. 1. 30 Ogos Lawatan amal daripada daripada Masjid Negara. . Bangunan Trauma & Kecemasan. 14. Bangunan Trauma & Kecemasan. 7U. 2. 23 Sept Lawatan kerja dari HUSM Kubang Kerian ke PPUM di Bilik Puspasari. Kuala Lumpur ke Wad M1.246 Laporan Tahunan 2010 Bulan Lawatan & Majlis 17 Ogos Majlis Perasmian Pakaian Seragam Baru Pengawal Keselamatan. Wad Pediatrik 1. 1. Tkt. SCN. 4. PPUM September 2 Sept Lawatan sempena Hari Raya dan sesi ‘Book Reading’ oleh Media Prima Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 6. 1.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 247 Bulan Lawatan & Majlis 13 Okt Lawatan kerja dari President UST. 3 & 5 PPUM 29 Okt Lawatan sambil belajar daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia ke Bahagian Pemulihan Pertuturan. Universiti Malaya 24 Nov Majlis Pelancaran dan Penutup Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM 2010 di Konkos dan Dewan Sekapur Sirih 30 Nov Majlis Perasmian Minggu Kewangan PPUM & Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM . PTJ Otorinolaringologi November 1 Nov Lawatan amal daripada Kelab Pascasiswazah. 18 Okt Lawatan kerja dari Sultan Qaboos. Tkt. Tkt. Bangunan Trauma & Kecemasan. 20-24 Majlis Pelancaran dan Penutup Minggu Kualiti Nov 2010 dan Keselamatan PPUM 2010 di Konkos dan Dewan Sekapur Sirih 23 Nov Majlis Perasmian Bengkel Geriatrik di Dewan Jemerlang. Menara Utama 27-28 Okt Majlis Perasmian & Penutup 1st Asiorna Conference & 3rd Perioperative Leadership Nursing Forum di Hotel Shangri-La Kuala Lumpur 29 Okt Lawatan kerja dari Delegasi Korea di Bilik Pudina. Bangunan Trauma & Kecemasan. Universiti Malaya 17 Okt Workshop on Obesity di Dewan Sekapur Sirih. 14. 14. 1. University Hospital Oman di Bilik Pudina. Jabatan Molekul Universiti Malaya ke Wad Pediatrik 3 PPUM 2 Nov Lawatan amal daripada Persatuan Pandu Puteri Malaysia ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 4 Nov Lawatan kerja ke Bilik Pegawai Khidmat Pelanggan (Telefonis) PPUM oleh Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM) 13 Nov Majlis Perasmian Hari Diabetis Sedunia 2010 di Dewan Sekapur Sirih. Tkt. Menara Utama 29 Okt Lawatan amal daripada Mulpha International Bhd ke Wad Pediatrik 2. 1. Tkt. Yemen di Makmal CDL & Trauma & Kecemasan 16 Okt Majlis Konvokesyen Pusat Perubatan Universiti Malaya di Dewan Tunku Canselor.

G. 15 Dis Lawatan amal daripada Genting Malaysia Berhad ke Wad Pediatrik 1. 2. 4. 6TE. 7TD & 7TE PPUM 8 Dis Seminar Kesihatan Mental Wanita di di Dewan Sekapur Sirih. 3. Tkt. Asrama Anjung Puteri. PPUM 20 Dis Lawatan amal daripada Tenaga Nasional Berhad ke Wad Pediatrik 2 & 5 PPUM 23 Dis Lawatan amal daripada Symphony House Berhad ke Wad Pediatrik 6 PPUM 24 Dis Lawatan amal daripada UMMC Wish List Sapura Acergy Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 3 PPUM .248 Laporan Tahunan 2010 Bulan Disember Lawatan & Majlis 1 Dis Program Ziarah Ukhwah oleh N. Bangunan Trauma & Kecemasan. 1. 5 & 6 PPUM 16 Dis Lawatan amal daripada Quintiles (M) Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 18 Dis Hari Keluarga PPUM/FPUM 2010 di Tempat Letak Kereta. O MAIS dan Sahabat Hospital Selangor ke Wad 6TD.

• • • • Penyata Kewangan Senarai Penerbitan Objektif Kualiti Teras Piagam Pelanggan Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

.

.

.

LOJI DAN MESIN KERJA DALAM KEMAJUAN ASET SEMASA Stok Wang dalam tangan dan di bank Simpanan tetap Penghutang-Pinjaman Komputer Penghutang-Pinjaman Kenderaan Pelbagai Penghutang.882 978.586 34.000.915.195.024.114 28.509 985.501 16.275 1.864.555.133.056.103.000.015 781.784.397.254 Laporan Tahunan 2010 LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2010 Nota 2010 RM 356.654.763.500.029 550.473 228.856.250.876 1.198.698 16.028.627.000.000 804.581 2009 RM 342.597 300.819 ASET SEMASA BERSIH 238. .000 1.833 781.654 389. cagaran tender dan kredit lain Manfaat kakitangan jangka pendek 10 1(k) 31.680.721 8.744 DIBIAYAI OLEH: KUMPULAN WANG TERKUMPUL KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN KUMPULAN WANG PINJAMAN KOMPUTER KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 11 236.840.744 4.955 180.594.024.135 8.727 985.000 732.568.000 755. cagaran dan bayaran terdahulu 2 3 4 5 6 7 8 9 12.512 50.844.997.881.629 210.471 45.049 22.500.690.010 256.098.083 777.844.462 LIABILITI SEMASA Liabiliti terakru Pelbagai Pemiutang.977.017 LIABILITI JANGKA PANJANG Manfaat kakitangan jangka panjang 207.197.687 62.437.804 12 1(k) 6.000 560.589 54.785 29.000 1.722.590.829.044 273.335 180.400.513 HARTANAH.819 Lembaran Imbangan di atas hendaklah dibaca bersama dengan nota kepada Penyata Kewangan di muka surat 258 hingga 272.

624.699 453.451.953 Lembaran Imbangan di atas hendaklah dibaca bersama dengan nota kepada Penyata Kewangan di muka surat 258 hingga 272.142 397.129 27.297.772 27.407.868.738 15.961.693 897.837 28.520.468.519 173.640.590 2009 RM 338.446.902. .255 393.544.412.073.829 424.577.094.987.566 31.115.000 14.700.259 59.856.823.690 66.988.834 4.426.156 13 JUMLAH PENDAPATAN PERBELANJAAN Emolumen kakitangan Perkhidmatan dan bekalan Pemberian dan kenaan faedah 14 Susutnilai Peruntukan hutang lapuk: Bukan pesakit Kerugian atas pelupusan 77.166 93.673 11.855.950 159.941 26.622 JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN DIPINDAHKAN KE KUMPULAN WANG TERKUMPUL 425.153 219.440 10.Pusat Perubatan Universiti Malaya 255 PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Nota PENDAPATAN Bantuan Kerajaan Malaysia Geran pembangunan dilunaskan Pendapatan dari: Pesakit Bukan pesakit 2010 RM 361.463.910 366.961 4.027 71.070 201.686.

590) (33.000 Kumpulan Wang Pinjaman Komputer (RM) 1.000.780.297.028.840.297.722.000 560.804 188.590) 312.500.000 1.000 (15.243 31.389 31.255 176.721 346.000 732.000 Kumpulan Wang Pembangunan Jumlah (RM) 461.298 112.407.000 (14.256.144.953 .987.000 1.500.882 978.953 Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan (RM) 8.000.728.379 392.144.159 27.690) 319.000 (15.056.500.548 27.017 207.780.407.146) - (RM) 647.073.000 (14.690) (73.073.135 8.397.485.256 Laporan Tahunan 2010 PENYATA PERUBAHAN EKUITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Kumpulan Wang Terkumpul (RM) Baki setakat 1 Januari 2009 Penerimaan Tahun Semasa Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Lebihan Pendapatan Untuk Tahun Kewangan 2009 Baki Setakat 31 Disember 2009 Penerimaan Tahun Semasa Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Lebihan Pendapatan Untuk Tahun Kewangan 2010 Baki Setakat 31 Disember 2010 236.000.255 8.083 188.919 112.250.987.611) 777.

970.841) 9.473 188.Pusat Perubatan Universiti Malaya 257 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Nota ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI Lebihan pendapatan daripada perbelanjaan Pelarasan bagi perkara yang tidak melibatkan pergerakan dana : Susutnilai Peruntukan Hutang Lapuk Hapus Kira Pelarasan Kumpulan Wang Aliran tunai daripada operasi sebelum perubahan modal kerja Pengurangan / (Pertambahan) modal kerja : Pengurangan / (Pertambahan) Stok (Pertambahan) / Pengurangan Penghutang dan cagaran Pertambahan / (Pengurangan) Liabiliti terakru Pertambahan / (Pengurangan) Pemiutang.289.914.453.762.166 93.376 193.953 2010 RM 2009 RM .034.223.754) (7.930.165.853.073.156) 4.611) 172.701.307) 27.892) 31.835.690) (73.812.120.955 234.955 235.671 1.762.693 897.201 (19.146) 98.018.395.536.831 27.297.299.053 112.380 203.892) (204.743.379.579 203.855.628) (4.536.590) (33.778) 18.950 2.837 28.272 (40.561) (9.460 (16.466. Cagaran tender dan kredit lain 4.622 967.253 59.000 (15.841) (106.987.780.871 58.464.144.000 (14.407.289.809.164 116.335 (106.217 14.255 31.260.990.769 26.704 Penghasilan tunai dari operasi Penerimaan geran pembangunan Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Kumpulan Wang Pembangunan 62.799 Aliran bersih tunai daripada aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN Pembelian aset tetap Tunai bersih dari aktiviti pelaburan Pertambahan bersih tunai dan kesetaraan tunai Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember 16 (204.156.544.

Semua Hartanah. Sebarang kenaikan seterusnya di dalam nilai dijangka dapat diperoleh diiktirafkan sebagai keterbalikan kerugian kemerosotan terdahulu dan diiktirafkan setakat nilai aset dibawa yang akan ditentukan (selepas susutnilai atau pelunasan. Tanah dan Bangunan adalah tanah milik bebas atas Lot 1. f) Hartanah. Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan. alat hawa dingin dan lain-lain Peralatan perubatan. nilai aset dijangka dapat diperoleh dianggarkan. yang ii) . Seksyen 15 yang diduduki oleh PPUM dengan Universiti Malaya yang didaftarkan di bawah nama Federal Land Commissioner. Kadar susutnilai seperti berikut:Bangunan Kenderaan Peralatan pemprosesan data Perabot dan kelengkapan Peralatan dapur Peralatan pejabat Loji. Nilai dijangka dapat diperoleh merupakan amaun yang lebih tinggi di antara nilai jualan bersih aset dan nilai diguna. d) Pendapatan i) Pendapatan Dari Pesakit Pendapatan dari pesakit diambil kira berasaskan akruan setelah ditolak pengenepian. pengurangan dan pelepasan terhadap Kakitangan Kerajaan. pembedahan dan makmal tahunan adalah 2% 10 – 25% 20% 5 – 50% 10 – 20% 20 – 50% 5 – 33.3% 5 – 50% Pemberian Kerajaan bagi Projek Pembangunan akan diiktiraf sebagai Geran Modal Tertunda dan akan dilunaskan mengikut susutnilai projek yang telah siap dan aset yang dibeli serta belanja operasi yang tidak dipermodalkan. e) Kemerosotan Aset Nilai aset yang dibawa disemak pada tarikh Lembaran Imbangan untuk menentukan sama ada terdapat tanda kemerosotan. Jalan Universiti. jika berkaitan) sekiranya tiada kerugian kemerosotan diiktirafkan sebelum ini. Jikalau wujud tanda demikian. tunai yang Kerugian kemerosotan dicajkan terus kepada Penyata Pendapatan. ii) Pendapatan Bukan Pesakit Pendapatan bukan pesakit yang terdiri dari sewaan dan faedah dari simpanan tetap diambil kira berasaskan akruan. menepati Keperluan Pendedahan Am (General» Disclosure» Requirements) dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip perakaunan di bawah Private»Entity»Reporting»Standards (PERS) yang diluluskan di Malaysia. Loji dan Mesin yang bernilai lebih daripada RM3. Federation of Malaya. DASAR PERAKAUNAN a) Asas Perakaunan Penyata Kewangan ini disediakan mengikut kos asal. Loji dan Mesin dan Susutnilai i) Tanah dan Bangunan asal PPUM direkodkan pada nilai nominal sebanyak RM10. mesin.258 Laporan Tahunan 2010 NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 1. c) Geran Kerajaan Pembangunan Bagi Projek diukur berasaskan aliran dijangka didiskaunkan. b) Bantuan Kerajaan Malaysia Bantuan Kerajaan Malaysia yang diterima untuk kegunaan Pengurusan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) diiktiraf sebagai pendapatan dalam tahun tersebut.000 ke atas dipermodalkan dan disusutnilai mengikut kaedah garis lurus atas tempoh penggunaan yang dijangkakan bagi harta berkenaan.

bonus dan caruman keselamatan sosial. bekalan surgikal. i) Penghutang Penghutang telah dinyatakan pada nilai yang dijangka boleh direalisasikan. j) Cukai Pendapatan Pendapatan yang diterima oleh PPUM adalah dikecualikan daripada cukai pendapatan berdasarkan kepada kedudukan status penubuhan PPUM. b) Faedah Persaraan PPUM memperuntukkan faedah persaraan tidak berdana kepada kakitangan yang layak. dobi dan bahan makanan kering serta lainlain barang. Caruman tersebut dicaj ke dalam penyata pendapatan dalam tempoh kewangan ianya berlaku. Kos ditentukan pada dasar “masuk dahulu keluar dahulu”. ii) Manfaat Kakitangan Jangka Panjang Bayaran manfaat kakitangan yang dibayar selepas persaraan diiktiraf secara akruan dalam Penyata Pendapatan tahun semasa sebagai Perbelanjaan Manfaat Kakitangan dan dalam Lembaran Imbangan sebagai liabiliti yang dikenali sebagai Manfaat Kakitangan Jangka Panjang. neurologi. iii) Faedah Selepas Perkhidmatan a) Pelan Sumbangan Ternyata PPUM mencarum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja pada kadar yang dikanunkan. Peruntukan khas hutang ragu dibuat berasaskan kepada anggaran kerugian yang mungkin timbul daripada ketidakupayaan mengutip hutang dari akaun tertentu yang dikenal pasti. kardiorespiratori. bahan membersih. upah. radiologi. Anggaran untuk hutang ragu telah dibuat berdasarkan atas semakan semua amaun tertunggak pada akhir tahun kewangan. tabung darah. Tiada peruntukan susutnilai dibuat dalam Penyata Kewangan ke atas Kerja Dalam Kemajuan. bekalan makmal. Kadar gaji semasa telah digunakan untuk mengira amaun liabiliti tersebut. Instrumen Kewangan Objektif dan Polisi Pengurusan Risiko Kewangan Objektif pengurusan risiko kewangan PPUM adalah bertujuan memastikan PPUM memaksimumkan pulangan yang diterima di samping meminimumkan pendedahan kepada risiko atau kos yang berkaitan dengan aktiviti kewangan. h) Stok Stok terdiri daripada bekalan farmaseutikal. pembalut dan bekalan wad.Pusat Perubatan Universiti Malaya 259 g) Kerja Dalam Kemajuan Kerja Dalam Kemajuan terdiri daripada alat kelengkapan yang belum siap dipasang dan bangunan dalam pembinaan. Faedah tersebut diakru apabila terjadi dan dikira pada asas yang tidak didiskaunkan. Stok dinyatakan pada yang mana lebih rendah antara kos dan nilai realisasi bersih. k) Manfaat Kakitangan i) Manfaat Kakitangan Jangka Pendek Manfaat kakitangan jangka pendek termasuk gaji. . anestetik dan dispensari. perubatan nuklear. Jenis manfaat pekerja jangka panjang yang diiktiraf secara akruan adalah bagi bayaran gantian cuti rehat untuk pekerja yang telah mencapai umur 48 tahun dengan andaian seorang pekerja akan mengumpulkan cuti tahunannya sebanyak 15 hari setahun sehingga mencapai maksima 120 hari semasa ianya bersara. pelaburan dan operasi PPUM. PPUM juga telah mengakaunkan bayaran ganjaran cuti rehat bagi pekerja tetap yang akan bersara pada tahun berikutnya serta bayaran pampasan bagi pekerja kontrak yang l) akan tamat pada tahun berikutnya sebagai liabiliti manfaat kakitangan jangka pendek. Peruntukan faedah persaraan dikira pada asas satu bulan gaji untuk setiap tahun perkhidmatan yang dilengkapkan. bekalan kejuruteraan.

pelbagai dan lain-lain belum bayar menghampiri nilai saksama kerana sifat tempoh instrumen kewangan yang pendek dan singkat. PPUM membiayai operasi dengan sumbangan yang diterima dari Kerajaan dan dana dalaman. iii) Risiko Mudah Tunai PPUM mengamalkan pengurusan Risiko Mudah Tunai yang berhemah untuk meminimumkan ketidakpadanan aset dan liabiliti kewangan dan untuk mewujudkan tahap tunai dan bersamaan tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerja. pendapatan tertunggak. iv) Nilai Saksama Nilai dibawa tunai dan bersamaan tunai.260 Laporan Tahunan 2010 Polisi pengurusan risiko kewangan PPUM bertujuan memastikan sumber kewangan dan bukan kewangan mencukupi untuk menjalankan operasi PPUM dengan lancar. Pendedahan dalam kadar faedah ini terbit daripada deposit PPUM. PPUM tidak menangani risiko kadar faedah ini. i) Risiko Kredit Risiko Kredit. PPUM tidak melabur di dalam saham tersiar harga dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko pasaran akibat risiko turun naik instrumen kewangan berikutan perubahan harga pasaran. . Oleh itu PPUM tidak terdedah kepada risiko kadar faedah daripada pinjaman bank. pelbagai dan lain-lain belum terima. Anggaran dibuat bagi hutang ragu setelah kajian semula ke atas baki yang belum dijelaskan pada tarikh Lembaran Imbangan. atau risiko pihak peniaga balas gagal melaksanakan urusan mengikut kontrak dikawal dengan pemantauan yang berterusan. ii) Risiko Kadar Faedah Pendapatan dan aliran tunai operasi PPUM adalah bergantung kepada perubahan dalam kadar faedah pasaran.

134 137.102) 4.767 (821.314.618.047 46.750 5.12.975) (3.362 132.809.435.837 48.029.953.981 6.337.041 393.500 117.2010 RM *Tanah 10 Bangunan 6.573.167 105.972.999.096 Jumlah: 160.2010 Susutnilai Dalam Tahun 2010 Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31.918) 138.213 Peralatan Perubatan 122.666 202.198 8.143.166.310 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 19. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Mengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 2010 Baki Pada 1.400 3.820 7.312 10 530.092.323.2010 NILAI BUKU BERSIH 2010 SUSUTNILAI 2.017.503 2.362.1.340.085.713 564.454 9.977 *»Tanah»PPUM»direkodkan»pada»nilai»nominal»sebanyak»RM10»dan»tidak»disusutnilaikan»kerana»mempunyai»hayat»infinit.793 184.888.122 193.021 44.12.531.638 759.234 Peralatan Dapur 608.2010 Baki Pada 1.734 1.100.308.2. 261 .352 3.286.341.514.940 (4.195.408.823 1.755 Peralatan Pejabat 2.722.865.238.922 (821.075 1.1 Perincian Hartanah.040 4.670) (3.343 5.729 5.129.103 (2.446 4.335.400 28.938 RM RM RM RM RM RM RM 10 6.964.479.995.546 608.959.392 Peralatan Pemprosesan Data 10.067.171 295.933 9.997 2.289.565 Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31.726.014 12.865.041 16.650) 12.050.636 114.096) (4.247.311 82.710 1.720) 90.495.587 70.412. HARTANAH.193.842 8.568 393.206 114.739. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2010 RM 107.626 (4.1.568 Kenderaan 4.755 518.714 2.455.184 Perabot & Lengkapan 3.649) 6.

262 2.934 5.639 282.544.154 452.788 11.968. LOJI DAN MESIN 2.383 2010 Baki Pada 1.12.932 15.531.635 47. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Pembangunan KOS Pindahan/ Tambahan 2010 RM 100.865.238.478 87.297.026 64.386 48.547.2010 Susutnilai Dalam Tahun 2010 Penjualan/ Pelupusan 2010 SUSUTNILAI Baki Pada 31.1.693 (3.980 93.2010 RM 53.747 395.092 Peralatan Perubatan 46.706.895 223.824 (4.295.772.485.532.721.912 108.177.637 369.732 29.2010 RM Bangunan 276.073.635 Peralatan Pemprosesan Data 6.094 6.1.811.547.720) 31.875.065 633.453 580.297.763.558 Laporan Tahunan 2010 Jumlah: 380.340.220.046.947.549.643 1.709 NILAI BUKU BERSIH 2010 RM 223.12.091 Perabot & Lengkapan 369.137.835 286.172 14.654.971 181.997.983.984. HARTANAH.2 Perincian Hartanah.903 15.759 4.872 342.232 356.733 RM RM RM RM RM Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31.882.502.255 JUMLAH BESAR 541.093.072 276.667 6.153.305 199.767 36.968 89.654 .982.000 48.2010 Baki Pada 1.117 6.590 27.670) 61.154 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 14.251 32.708 Peralatan Pejabat 1.708 245.289.685.811.092 1.244.115 4.965.575 26.198 43.936.500.

311 160.616 1.972.270 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 6.434 381.189 (202.343 5.184.403 408.107 9.820) 9.134 4.923.922 4.929 122.629 181.213 2.755 470.408.1 Perincian Hartanah.434.12.762 6.684.075 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.666 518.311 (4.916.755 Peralatan Pejabat 2.409 547.040 701.174.511. .184 6.362.865. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2009 RM 636.029.2.2009 Baki Pada 1.531.144 55.736 174.109 2.091) (3.228.959.865.010.591.463) 82.341.568 90.726 *»Tanah»PPUM»direkodkan»pada»nilai»nominal»sebanyak»RM10»dan»tidak»disusutnilaikan»kerana»mempunyai»hayat»infinit. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Mengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 2009 Baki Pada 1.859.558.392 4.441 9.618.060) (3.1.523 263 Jumlah: 155.12.2009 Susutnilai Dalam Tahun 2009 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.454 39.635 47.356.701.251 (202.620) 10.275.407 12.476 (3.999.167 105.720 719.362 697.751.945 135.310 608.790.2009 RM *Tanah 10 Bangunan 6.050.875.187.500 (14.999.851 96.331.143.472.463 3.696 1.567) 10 RM RM RM RM RM RM 393.717 (45.739.376.070.2009 SUSUTNILAI NILAI BUKU BERSIH 2009 RM 10 6.392 Peralatan Pemprosesan Data 9.888.171 7.1.967 3.977 76.098 259.725) 8.953.234 1.872 Kenderaan 4.821 3.316 Peralatan Perubatan 120.352 1.933 (738) 1.568 257.964.546 1.447.016. HARTANAH.778.667 Peralatan Dapur 608.656.981 5.221 3.895) 3.553 Perabot & Lengkapan 6.

788 11.708 207.763.318 342.616 176.685.530.407.403.675. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Pembangunan 2009 Baki Pada 1.2009 RM Bangunan 276.187.547.2 Perincian Hartanah.216 276.656 1.367 137 - 245. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2009 RM 6.2009 Susutnilai Dalam Tahun 2009 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.060) 46.154 271.289.358.614 1.804 (137) (3.708 - - 369.968.255 541.547.449.160.578.12.575 380.934 6.073.986 36.872 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.305 199.689 33.264 2.673 369.721.1.094 452.980 93.790.091 5.072.309.700 48.811.083.029.974 (4.451.865.549.612 22.067 14.12.393.091 Perabot & Lengkapan 2.981 5.088.592 JUMLAH BESAR 528.115 3. HARTANAH.1.635 42.154 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 5.701 332.195.595 286.2009 Baki Pada 1.863.232 45.270 1.093.473 .865.219 Peralatan Pemprosesan Data 6.376.532.963 8.463) 26.131.455 Peralatan Pejabat 1.057 3.663 17.971 181.635 228.882.366 36.2009 SUSUTNILAI NILAI BUKU BERSIH 2009 RM 2.950 Laporan Tahunan 2010 Jumlah: 372.759 20.092 8.155.822.900.430.050 79.811.953 RM RM RM RM RM RM 47.637 124.437.941.277.392 Peralatan Perubatan 41.

096 122.091.809.140.732.592.275.995 3.682.167.990 36.115 384.071 11.457.550) 97.2010 .828) (15.794.12.555 21.190 872.137 24.722) (5.694 43.808.172 1.900.439.587 89.310.421.091.353 371.568 3.640.808.512.015 22.339.561.727 MENGURUS Alat Kelengkapan Ubahsuai Sumber Bahan 9.034.608.614 11.122.625 42.122 2.1.241 6.444 5.784.291) (4.806 Baki pada 1.702.682.053.887 389.347 30.484 18.852.722) (21.669) 6.136.786. KERJA DALAM KEMAJUAN Projek PEMBANGUNAN Bangunan Tambahan Perkhidmatan Obstetrik Bangunan Perkhidmatan Pediatrik Peralatan Menara Timur Penggantian Sistem Pembentungan Dalaman Alat Kelengkapan Trauma/ Kecemasan Bangunan Baru Perubatan Pemulihan Wad Kawalan Jangkitan dan Wad Peperiksaan Ubahsuai Menara Timur Penggantian Peralatan Bio-Perubatan Naik Taraf Sistem Komputer Pengindahan Landskap Penggantian Sistem Kawalan Utama Penggantian 11 Lif menara Timur 6.542.856 5.273 1.237.777 (2.884 3.749 82.850 7.786 228.669 11.823 182.636 (8.308 391.752 1.889 230.483.401.832.309 46.513 Nota : Kerja Dalam Kemajuan Pembangunan dipermodalkan Diterima dan dipermodal dalam tahun semasa Diterima dalam tahun sebelum dan dipermodal dalam tahun semasa 9.459 (5.856 5.428 15.829.932.391) 16.347.664 472.833.064.671.140 213.333.202.895 27.220.823 11.Pusat Perubatan Universiti Malaya 265 3.962 46.785.224.2010 Tambahan Tahun 2010 Dipindah Ke Aset Baki Pada 31.280 2.614 18.054.439.107 217.226.143.246 170.937.029 54.330 213.581 253.833.674 7.

134 54. (2009: 3 hari hingga 184 hari). SIMPANAN TETAP 2010 RM 180.447 1.10 2009 % 1. anestetik dan dispensari Bekalan kejuruteraan.000 180.537 22.590.049 2009 RM 18.878 235.000 5. pembalut dan bekalan wad Bekalan makmal.578.965.909 1. neurologi.970 12.589 2009 RM 11.896 1.130 16.898. dobi dan bahan makanan kering Lain-lain bekalan 2010 RM 7.856.680.418 22. kardiorespiratori.184 Deposit adalah disimpan terutamanya dengan beberapa bank berlesen yang mempunyai taraf kredit yang baik.000 180.838. .266 Laporan Tahunan 2010 4.000 Bank berlesen Terma-terma kredit dan kadar faedah berserta tempoh matang berkaitan (MASB 24) adalah berikut: Lingkungan kadar faedah (setahun) dan kematangan deposit pada 31 Disember 2010 adalah seperti berikut: 2010 % Bank-bank Berlesen 0.3.37 .959.201 54.907.76 . bahan membersih. tabung darah. perubatan nuklear.133.507.184 2009 hari 3 .486 400. STOK Dinyatakan pada kos:Bekalan farmaseutikal Bekalan surgikal.335 Wang dalam tangan Wang di bank 6. Deposit mempunyai kematangan masing-masing di antara satu (1) hari hingga seratus lapan puluh empat (184) hari.680.555. WANG DALAM TANGAN DAN DI BANK 2010 RM 35.262 478.400.400. Baki di bank adalah deposit yang disimpan dan sedia ditunaikan di bank.032 1.098.3. radiologi.955 2009 RM 180.628 299.61 Julat kematangan deposit-deposit pada tarikh imbangan adalah seperti berikut: 2010 hari Bank-bank Berlesen 1 .

994 7.090 3.077 3.837 418.044 10. PENGHUTANG PINJAMAN KOMPUTER 2010 RM 804.331.531.153 Faedah dari Bank Penghutang Sewa Penghutang Perkhidmatan UMSC Pelbagai Penghutang 435.876 2010 RM 1.286.807.178.596 7.900 462.881.688.845.940.586 2009 RM 46.945 Baki pada 1 Januari Pinjaman yang diberikan dalam tahun Bayaran balik yang diterima dalam tahun Baki pada 31 Disember 8.918.351) 1.565 (3.309.096 11.000.586 580.189.437.088) 804. PELBAGAI PEMIUTANG.660 524.848 (25.306 11.275 2009 RM 2.043.Pusat Perubatan Universiti Malaya 267 7.318. PENGHUTANG PINJAMAN KENDERAAN Baki pada 1 Januari Pinjaman yang diberikan dalam tahun Bayaran balik yang diterima dalam tahun Baki pada 31 Disember 9.029 .723 (3.835 7.293.937 (1.864 756.558.180.363 394.698 456.131.137.275 (413.620) 1.688 806.570) 2.948.275 365.941 3.465 (18.286 (642.370 363.700 2.000 1.399) 755.100 3.882 3.512 2010 RM 54.915. CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULU Akaun Penghutang Pesakit Peruntukan Hutang Lapuk Penghutang Kakitangan (Langgar Perjanjian) Peruntukan Hutang Lapuk 5.977.465 2009 RM 899.192 4.045.363 (489. PELBAGAI PENGHUTANG.664.103.774) 1.983 29.169.180.068.080 50. CAGARAN TENDER DAN KREDIT-KREDIT LAIN Akaun Tabung Amanah Khas Akaun Tabung Amanah Am Cagaran tawaran dan keselamatan Cagaran-cagaran lain Bayaran balik laporan perubatan 2010 RM 15.245.000) 36.597 2009 RM 15.763.313 28.460 34.656) 21.009.640 9.000 1.720.378 652.627.526.977.

297.268 Laporan Tahunan 2010 11.472 (15.690 (14.407.590 15.987.882 732.780.590) - 14.379 392.407.297.840.728.690) - Tolak : Perbelanjaan Lebihan Pendapatan Geran Modal Tertunda Baki pada 1 Januari Geran Pembangunan Tahun Semasa 560.159 208.407.255 236.389 176.611) 748.882 461. KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN Penyata Pendapatan Geran Pembangunan dilunaskan 27.648.880 2009 RM 176.028.840.722.435.768 31.773 (14.146) 574.056.919 112.590 (15.690 14.690) 560.590) 732.073.083 188.000 (73.953 Baki pada 1 Januari Pelarasan Lebihan pendapatan atas perbelanjaan Baki pada 31 Disember 12.000 (33.297.297. KUMPULAN WANG TERKUMPUL 2010 RM 207.068.135 2010 RM 207.721 346.256.028.138.722.144.721 2009 RM 15.407.083 560.028.083 Tolak : Pelarasan Tolak : Geran Pembangunan dilunaskan Jumlah Baki pada 31 Disember .

049.250 Pengenepian dan pengurangan Pelepasan untuk kakitangan Kerajaan.961.415 (949.413 2.510.297 8.437) Jumlah pendapatan bersih dari pesakit yang dibil 39.Pesakit luar .371 4.Electrocardiogram dan Electroencepharograpy .035.540 707. Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan (16.866 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 269 13.181.791.404 20.217 4.406 4.967 2.396 6.790.Pelbagai perubatan 11.498.323.892 9.673 .824 4.Pembedahan .882 446.000 5.718) (15.497 53.096.Wad .000 7.814.440 59.501 4.350 358.573.916.073) (16.442) 36.120 55.Accouchmen dan bersalin .129.719) 1.711.627 23.754.369) 11.182.657.799.619.499 19.258 66.409 Jumlah pendapatan wang tunai dari pesakit Jumlah pendapatan bersih dari pesakit 27.240 11.Ujian makmal .Pemeriksaan Radiologi dan Computerised Tomography .004.494 753.270.135.320.531 2.Pemindahan sumsum tulang .045.124.008.994.905 2009 RM Caj .Nasihat pakar .647.431.772 1.995.857 (1.Pemulihan anggota .622.813 (17.Ubat .Perkhidmatan Perubatan lain 1.516.410.169.520 7. PENDAPATAN HOSPITAL 2010 RM SUMBER PENDAPATAN DARI PESAKIT: Caj .679 4.543.640.Renal Dialysis .

795 219.967 11.204.070 630.935.508.270 Laporan Tahunan 2010 13.628. Ruang Niaga dan Sewa Pelbagai Faedah bank.743 2009 RM 155.702.115.699 11.353.908 159.645.670.774.906.722.823.961 Gaji dan upahan Elaun tetap Sumbangan KWSP Sumbangan PERKESO Sumbangan Pencen Faedah kewangan lain PERKHIDMATAN DAN BEKALAN Perjalanan dan pengangkutan Perhubungan dan Utiliti Sewaan Stok pada 1 Januari Bahan-bahan makanan dan minuman Bekalan dan bahan-bahan lain Baki stok pada 31 Disember 98.176 9.358 2.156 71.887 141.517.011.736 891.657 4.228 21.936.115.775.589) 141.469.526 (12.412.493 16.153 173.133.016.781 139.015 127.329.842 11.463.098.586 21.095 (16.973 Jumlah pendapatan bersih bukan dari pesakit JUMLAH PENDAPATAN 14.970 4.079 6.259 77.913 154.451.917.688 24.755.899 135.693 1.908.577.937 *Penyelenggaraan dan pembaikan kecil yang dibeli Perkhidmatan ikhtisas.872.586 42.308.871. PERBELANJAAN EMOLUMEN KAKITANGAN 10.049 1.834 .153 735.829 2010 RM 2009 RM 91.513 18.049) 138.617 14.624. PENDAPATAN HOSPITAL (Sambungan) SUMBER PENDAPATAN BUKAN DARI PESAKIT 2010 RM Sewa Asrama Jururawat dan Doktor Perubatan Siswazah Sewa Kedai.621 39.578 153.923 11.511 2. pinjaman komputer dan kenderaan Pelbagai terimaan (bukan perubatan) 3.771.133.902.363 120.902.766.188 3.113 201.720.012.295 1.475.174 5. perkhidmatan lain yang dibeli dan hospitaliti Jumlah perkhidmatan dan bekalan 30.098.046 21.

000 203.000 2009 22.335 180.680.620 4. TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember adalah:Wang dalam tangan dan di bank Simpanan tetap 54.393 267.000 234.307.000 yang tidak dipermodalkan sebagai Hartanah.129 2009 RM 4. penyelenggaraan dan kelengkapan adalah jumlah sebanyak RM1.990.753 16.879 berkaitan dengan pembelian Harta Tanah.426.468.057.750.049 3.955 2010 RM 2009 RM 267.100. Loji dan Mesin.856.910 366.941 * Termasuk dalam perbelanjaan pembaikan.335 17.400. KOMITMEN Komitmen modal pada 31 Disember adalah:2010 RM Projek telah lulus dan dikontrakkan Projek telah lulus dan belum dikontrakkan 179.000 2010 Kes 3 Tiada 5 8 2009 RM 244. PERBELANJAAN (Sambungan) PEMBERIAN DAN KENAAN FAEDAH 2010 RM Biasiswa dan dermasiswa JUMLAH 4.006 43.270 8 6 8 22 2010 Bilangan RM 254. 15. JUMLAH KAKITANGAN Jumlah kakitangan pada 31 Disember adalah:4.955 180.249.142 397.536.Pusat Perubatan Universiti Malaya 271 14.704 183.708 1.988. Loji dan Mesin kurang daripada RM3.647.590. LIABILITI LUAR JANGKA Bilangan Kes Kes yang telah selesai Kes yang telah selesai tanpa bayaran Kes yang masih dalam proses tuntutan Tuntutan dilindungi insurans 18.393 2009 RM .686.647.594 490.

301.211 972.Pesakit luar .994.441 4.Anestetik .501 4.272 Laporan Tahunan 2010 19.410.Wad .719 Sebagaimana yang dilaporkan sebelumnya 2009 RM .060 2.Suntikan dan rawatan luka dan lain-lain 19.655 109.217 18.181.962. ANGKA-ANGKA BANDINGAN Angka-angka bandingan tertentu telah dikelaskan semula supaya menurut pembentangan tahun semasa :Sebagaimana yang dinyatakan semula 2010 RM NOTA 13 PENDAPATAN HOSPITAL SUMBER PENDAPATAN DARI PESAKIT: Caj .209.Pembedahan .498 31.866 2.Rawatan .

6(1):e7 (SCOPUS-Cited»Publication) 2. Mohd. Hazman MN. Nawawi O. Neurology Asia 2010.31:234-239. Mahadeva S. Bux SI. 15(1) : 97 99 (ISI-Cited» Publication) 11. N Ramli. Ng K H. Journal of Clinical Neuroscience 2010. Semple. 51(3) : 200-6. Ramli N*. BJJ Abdullah.55:121-132. Thomas W. biij. Biomed Imaging Interv J 2010.6. Singapore Med J 2010. Sun Z.J HK Coll Radiol 2010. The accuracy of pharmacokinetic parameter measurement in DCE-MRI of the breast at 3T. Azlan. Manikam J. 6(1):e1. Ahearn. P Di Giovanni. Ramli. Vijayananthan A. Singapore Med J 2010. Goh KL. Norlisah Ramli. Transarterial embolisation of hepatocellular carcinoma with doxorubicineluting beads: single centre early experience.e35 (Scopus) . (ISI-Cited» Publication) 4. KH Ng. (ISICited»Publication) 5. Abdullah BJJ. Scott I. Biomedical Imaging and Intervention Journal 2010. (ISI-Cited»Publication) 8. A Saidatul. CA Azlan. Chong. Trevor S. http://www. K. (SCOPUS-Cited» Publication) 7. Kheng-Seang Lim. PD Chan. Kamarulzaman A. MSA Megat Amin. KA Kadir. Phys in Med Biol 2010.K. Ng K H. K. H. KH Ng. T W Redpath. Unilateral arteriovenous malformation associated with moyamoya disease. Pierluigi Di Giovanni.2010. 17(4): 422-427. F J Gilbert.Writing a case report. N. N Shahrizaila. N Ramli. Fiona J. CT Tan. Vijayananthan A. 51(1):1014. J Magn Reson Imaging 2010. present and future of imaging in multiple sclerosis. T S Ahearn. Is utilisation of computed tomography justified in clinical practice? Part I: application in the emergency department Sun Z. Chest imaging features of patients afflicted with Influenza A (H1N1) in a Malaysian tertiary referral centre. A survey of radiation dose to patients and operators during radiofrequency ablation using computed tomography. Biomed Imaging Interv J 2010:6(1). Azmi. Kadri NA. The past. Gilbert. K Rahmat. Tolosa-Hunt syndrome following recurrent facial palsies. (ISICited»Publication) 3. Che A. (SCOPUS-Cited» Publication) 9.12:182-5. Ng KH. Traumatic vertebral artery dissection mimicking central pontine myelinolysis : A case report.Senarai Penerbitan PENGIMEJAN BIO-PERUBATAN 1. Vijayananthan A. B1 TransmissionField Inhomogeneity and Enhancement Ratio Errors in Dynamic Contrast-Enhanced MRI (DCE-MRI) of the Breast at 3T. Rahmat. Redpath.4.2349/biij. (ISICited»Publication) 10.e2. BIIJ embracing social media. (SCOPUS-Cited»Publication) 6. Jaishree Sharmini.T. Chong-Tin Tan. Ahmad Sarji S. Neurology Asia 2010: 15(2): 167-171 12. C A Azlan . WCG Peh. S I Semple.org/2010/4/e35 doi: 10.

The boiling frog syndrome: A radiologist’s perspective. J. M. H. KH Ng. Singapore Med J 2010. (ISICited»Publication) 16.6. KH Ng. Preparing a pictorial essay [Effective Medical Writing Series]. YX Huang. Automated algorithms for the detection of diabetic retinopathy using digital fundus images: A review. N Jamal. Metcalfe. WCG Peh. Nivens E. (ISICited»Publication) 21. KH Ng. L. KH Ng. HJ Kim. Singapore Med J 2010 51(4): 282289.274 Laporan Tahunan 2010 13. (ISI-Cited» Publication) 15.org/2010/4/e36. Optimal Beam Quality Selection Based On Contrast-To-Noise Ratio And Mean Glandular Dose In Digital Mammography. J Med Systems 2010 (publihsed online first). Singapore Med J 2010. B. N Ramli*. 51(3):186-188. Y Faridah. Singapore Med J 2010. (ISICited»Publication) 22. L. Redaktör: Gabor Hont 08-790 34 80gabor. (ISI-Cited Publication) 28. Aminah M. WCG Peh. and A. Evaluation of the application of chemical shift for the detection of lipid in brain lesion.2349/biij.seläkartidningen nr 29–31 2010 volume 107 32. Writing an editorial [Effective Medical Writing Series]. Writing an invited commentary [Effective Medical Writing Series]. Is utlisation of computed tomography justified in clinical practice? Part IV: applications of paediatric computed tomography. Carolan. WCG Peh. (ISI-Cited» Publication) 27. WCG Peh. Wallace DP. WCG Peh. HL Liu. (ISICited»Publication) 25. Tracking kidney volume in mice with polycystic kidney disease by magnetic resonance imaging. Wong. (ISI-Cited» Publication) 19. (ISI-Cited»Publication) 23. Hou YP. EYK Ng. D. Writing a technical note [Effective Medical Writing Series]. Singapore Med J 2010. M. M. Getting to know journal bibliographic databases [Effective Medical Writing Series] Singapore Med J 2010. Australas Phys & Eng Sci in Med 2010 (online first) 30. (ISI-Cited» Publication) 26. CJ Lim. KH Ng. Is utlisation of computed tomography justified in clinical practice? Part III: radiation dose in coronary artery disease. P. 2008. hont@lakartidningen. Z Sun. 51(6): 457-463. KH Ng.427439(2010)http:// online. Z Sun. 51(7): 532-535. 51(10): 757-61. doi: 10. Is utilisation of computed tomography justified in clinical practice? Part II: Clinical applications in coronary artery disease. Yamaguchi T and Bilgen M. WH Round. Phys. KH Ng. WCG Peh. A Krisanachinda. Rosenfeld A silicon strip detector dose magnifying glass for IMRT dosimetry Med. Writing a book review [Effective Medical Writing Series]. S. Lerch. 51(9): 685-8. Y Han. KH Ng. KH Ng. Z Sun. BJJ Abdullah. Singapore Med J 2010. Petasecca. Huang ZL. 51(2): 101-104. Writing an invited review [Effective Medical Writing Series]. Singapore Med J 2010. Khanna. Writing a letter to the editor [Effective Medical Writing Series]. WCG Peh. V.medphys. www.4. Perevertaylo. 73(6):77881. Rajendra Acharya U. 51(5): 374-380. (ISI-Cited»Publication) 24. KH Ng. Jasjit S Suri.37. S Fukuda. N Ramli. Writing a systematic review [Effective Medical Writing Series]. RR Azman. KH Ng. KY Cheung. 17. YK Tay. 51(8): 612-5. KH Ng. KH Ng.” 31. 18. WCG Peh. WCG Peh. Kidney Int. 33(1): 7-10. Recommended clinical radiation oncology medical physicist staffing levels in AFOMP countries (AFOMP Policy statement number 2. Kwan-Hoong Ng. 51(5): 362-366.e36 ( Scopus) 14. KH Ng. Radiograhy 2010 (online first) 29. Singapore Med J 2010 51(4): 271-273. Singapore Med J 2010. Singapore Med J 2010. Savinkova L. biij. Singapore Med J 2010. F. Oliver Faust. KH Ng. SA Sarji. 51(6): 454456. Australas Phys & Eng Sci in Med 2010. (ISI-Cited»Publication) 20.org/resource/1/mphya6/ v37/i2/p427_s1 .

Alagaratnam. P35 Trauma. Santiagu. Sablin M. (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 8. K. Proceedings of World Ophthalmology Congress 2010 Germany. Nurliza Khaliddin. UT Chan. Fong. Choo. Page 68.E. Journal of Ocular Pharmacology & Therapeutics 26(2) (ISI-Cited»Publication) . Case Rep Ophthalmol 2010. M. XXVIII Congress of the ESCRS. May May Choo. U-teng Chan. Rahmat. E-poster presented at 10th Euretina Congress. Prakash K. Differentiating Coat’s disease from Retinoblastoma Case Report. Sharifah S Omar. Sudanese J Ophthalmology 2010. Soong. Lau Y L. 2-5th September 2010. P-TU-161. Poster presentation Cataract Surgery Complications / Management. F. Sujaya S. Norlina Mohd Ramli.3(3):234-236 (ISI-Cited» Publication) 2. Khor. Bethel I Livingstone. Case Reports in Ophthalmology(Karger). page: 411 (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 6. Choo. Choo MM. Muiz Mahyudin. aneurysms. Yew. A. Effect of Diabetes Mellitus on corneal endothelial morphology and central corneal thickness following phacoemulsification. Structural and functional outcome of premature infants screened for retinopathy of prematurity in a tertiary-care hospital in Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited»Publication) 4. Samsudin A. and neuroretinitis with intravitreal triamcinolone. Choo. Jesjeet S. (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 9. Int J Ophthalmol (Guoji Yanke Zazhi) 2010. Madya Dr. Int J Ophthalmol 2010. G. May May Choo. SC Reddy. Soong T. Madya Dr. August 2010 OFTALMOLOGI Prof. Topical Piperacillin/Tazobactum for recalcitrant Pseudomonas Aeruginosa Keratitis. S. M. Sulaiman S. Subrayan V. Somasundram. Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia.J. 2-9th September 2010. T. Choo May May 1. Germany June 2010. Kadir AJ. Ramli N. (SCOPUS-Cited» Publication) 3. Page: 73 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited»Publication) Prof.S. vasculitis. (in press) Journal of Ultrasound in Medicine. Puviarasi M.M. Visvaraja Subrayan 2010. page: 458 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 7.Pusat Perubatan Universiti Malaya 275 OBSTETRIK &GINEKOLOGI 1. M. Berlin. Gowri Supramaniam. Choo MM. N. Visvaraja Subrayan 1.V Subrayan. Effect of Membrane Sweeping on cervical by transvaginalultrasoundand Impact of cervical shortening on Cesarean delivery.Soong TK. Proceedings of World Ophthalmology Congress 2010 ICC. Samsudin A. P-MO280. Compressive optic neuropathy in the contralateral eye secondary to ethmoid sinus carcinoma. June 2010. Loo.10(11):2058-2059. Khine PP. 4-8 September 2010. A. (SCOPUS-Cited» Publication) 5. P42 Pediatric Ophthalmology & Genetics. Fiona LM Chew. Page: 109. Karunakaran. M. Supramaniam. Tan PC. The effect of preoperative counselling on visual perception during vitrectomy under local anaesthesia. Y.9 (ISI-Cited»Publication) 2.J. MM Choo.1:30-35. Treatment of macular oedema secondary to idiopathic retinitis. S.2:3438. Predicting visual outcome after an open globe injury using ocular trauma score (OTS). Ramli. Ayu Saad Mas. Ocular tuberculosis initially presenting as central retinal vein occlusion. E-poster at 10th Euretina Congress. Veeranoot N Detection of toxoplasma gondii DNA by PCR following microwave treatment of serum and whole blood The South East Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010 March: 41(2):1. Choo. Soong TK.Valliyappan N. Hoy Choong Shin. Samsudin.

Asian Journal of Ophthalmology (accepted for publication) (SCOPUS-Cited» Publication) 4. 2010 Dec. Malaysia 2008. Mudhar H. Visvaraja S. Mimiwati.26(2):219-22.Eye (Lond).el-2. Pei LV. 2010 Aug. Peyman M. Peyman M. Peyman M. (ISI-Cited»Publication) 7. 2010. Zuercher D. Topical piperacillin/tazobactam for recalcitrant pseudomonas aeruginosa keratitis. Soong TK. Clin Exp Optom. 2010 Jul 6 (ISI-Cited» Publication) 12. Shin HC. J AAPOS. Epub 2010 Oct 8. Chuah A. (ISI-Cited» Publication) Prof. (ISI-Cited» Publication) . Devi S. Aggressive pseudotumor of the orbit. Soong V.117(2):352355. Scanning laser edema index. Subrayan V. (ISI-Cited»Publication) 2. Lock JH. Pei LV. 2010 Jul 6 (ISI-Cited»Publication) 3. Ocular Trauma Injuries. Fong KCS. Rennie IG. 2010 (in press) (ISI-Cited»Publication) 3. 2010 Apr. Mohamed Ali NA.24(12):1825-6. Assessment of polymerase chain reaction in the detection of pseudomonas aeruginosa in contact lens-induced severe infectious keratitis. Lek Yap S. Chew FL. 2010 Jul. N Prepagaran.2010 Nov. T soong. (ISICited»Publication) 8. Ophthalmology. (ISICited»Publication) Prof. Ocular trauma injuries: a 1-year surveillance study in University of Malaya Medical Centre.Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. (ISICited»Publication) 5. Ocular Ischaemic Syndrome post phacoemulsification T Ong.Loo AV. V Subrayan. Sheldon. Journal of Thrombosis and Thrombolysis. Gibson A. (SCOPUS-Cited»Publication) 2. Lam HH. Samsudin A. Ophthalmology. Subrayan V. Ear Nose Throat Journal. Tajunisah I. V Subrayan. Loo Voon Pei 1. V Subrayan. (ISI/SCOPUS» Cited»Publication) 13. Endogenous Cushing syndrome from an ectopic adrenocorticotropic hormone production as a rare cause of ocular hypertension. (ISICited»Publication) 10. Intraocular filarial infection. Childhood ocular sarcoidosis. Gideon Khaw.V Subrayan. Tajunisah I. 2010 Nov. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. Singh R. Subrayan V. Angela Loo .26(2):219-22.e12. A randomized controlled trial comparing everting sutures with everting sutures and a lateral tarsal strip for involutional entropion. V Subrayan. Dinesh Patel. Loo AVP. 2010 Apr. Evaluation ofChanges in anterior chamber depth and intraocular pressure after phacoemulsification in eyes with occludable angles.one year surveillance study in the University Malaya Medical Centre. Iqbal T. Alan Koh. Olver J. Carren Teh. Chan TKJ. Scanning laser edema index. Ng J.14(4):356-7. Chuah A. J Ocul Pharmacol Ther. T Soong.10(4):6279. Subrayan V. Bilateral Asymmetric Mucoceles of the Paranasal sinuses with unilateral orbital Complications (Accepted for publication) Ear Nose Throat (ISI-Cited»Publication) 9.117(11):2233. Madya Dr. Subrayan V.276 Laporan Tahunan 2010 3. Scheepers MA. Fong Choong Sian 1. (ISI-Cited»Publication) 11. Madya Dr.36(8):1289-95. Graefes Archive for Clinical & Experimental Ophthalmology. Fong K. Khaw G. (ISI-Cited»Publication) 6.36(4):201-3. Intravenous fluconazole for bilateral endogenous Candida Endophthalmitis. Shin HC. Koh A. An update on retinal laser therapy.Eye Contact Lens. Michaelides M. 2010. J Cataract Refract Surg. Subrayan V. 2010 Aug. Ophthalmology. International Journal of Ophthalmology 2010. Choo MM. Fong KCS. 2008. Thirupathy A. Bunce C. Soong TK. Iqbal T. 2010 In press. Malaysia. Subrayan V. Epub 2010 Jul 16. Purtscher retinopathy as an initial presentation of thrombotic thrombocytopenic purpura.117(11):2233.

4: 234-236 (ISI-Cited»Publication) Dr. Save One Sight Enterprise:2010 2. Samsudin. Accepted for publication The Lancet. Shin. Early results of the yellow 577nm laser compared to green 532nm laser for proliferative diabetic retinopathy. DK Patel. Risk factors for hypotony post transcleral cyclophotocoagulation.Age and Aging(accepted for publication) (ISI-Cited» Publication) 3. Nurliza Khaliddin.Tajunisah. Soong T. Nurliza KHALIDDIN. Ho CL. Samsudin A. MM.C. Tajunisah I. Evaluation of anterior chamber angle depth and intraocular pressure changes following phacoemulsification in patients with occludable angles. Nurliza Khaliddin 1. Zabri K. 3(3): 234-236 (ISI-Cited» Publication) 2. H. Choo MM. Valsalva Haemorrhagic Retinopathy following Pushup exercises (ISI-Cited»Publication) Dr. Htoon HM. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 2010.A pilot Dr. Chin Theam LIM. Chew FLM. Anterior Orbital Mass Associated with Nasaopharyngeal Carcinoma. John MATHENm May May CHOO. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. Fiona LM Chew. Subrayan. Corneal Diamneter. A. Linda ONG. Choo.Purtscher retinopathy as an initial presentation of thrombotic thrombocytopenic purpura. Effect of haemodialysis on intraocular pressure. Amir Samsudin 1. V Subrayan. Perera S. 99 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 4. Mohd Hassan@Maung Maung Win 1. Visvaraja S. I Tajunisah.Pusat Perubatan Universiti Malaya 277 Prof. S Shashinder. KY Chong. Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia. intraocular pressure and keratometry in premature infants. Thirupathy ANNAMALAI. (ISI-Cited»Publication) study. Tajunisah Begam 1. Reduce Unnecessary Blindness. Ramli N. 113 (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 5. I Tajunisah. Khaliddin NURLIZA. K. N Khaliddin.V. Samsudin A. 24(1): 70-3 (ISI-Cited»Publication) 3. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. Ahmad Fauzi MS. Paediatric Glaucoma. Ophthalmology 2010. Madya Dr. 26(2): 219-222 (ISICited»Publication) . Int J Ophthalmol 2010. Eye 2010. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. Ramli N. Allergic Conjunctivitis or Dry Eyes: A diagnostic dilemma. J Thromb Thrombolysis Online first DOI 10. 121 (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited» Publication) Dr.2010. 17. Kennenth FONG. Hassan M. Nurliza KHALIDDIN. Valsalva hemorrhagic retinopathy following push-up exercises. Norlina Ramli 1. Kadir AJ. accepted for publication (ISI-Cited» Publication) 5. Soong TK. N Ramli. Linda ONG. Prakash. Prakash K. Scanning laser Edema index. Topical Piperacillin/Tazobactam for Recalcitrant Pseudomonas Aeruginosa Keratitis. Shin HC. (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited»Publication) 3. Mimiwati Z. Mas Ayu S. V Subrayan.The association between various visual function tests and low fragility hip fractures among the elderly: a Malaysian experience. I. Int J Ophth 2010 Vol 3. Journal of Cataract and Refractive Surgery (ISI-Cited»Publication) 4. Juana Al. Yen-harn YEW.1007/s11239-009-0399-y (ISI-Cited» Publication) 2. M Peyman. Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia. Accepted in Journal of Glaucoma Oct 2010 (ISI-Cited»Publication) 2. Samsudin A.Chee-Khuen Yong. Aung T. Soong T.

Australian»Journal»of»Otolaryngology.» MA» Jalaludin. Rahmat O. MA Jalaludin. Shahizon Azura Mohamed Mukar. C.Cited Publications ) 5. MA Jalaludin. Visual analogue scale in hearing loss. To Anh Dung. Saad M.Kenoish. Prepageran N. MA Jalaludin. Ear candling a dangerous pleasure. G Revadi. Indian» Journal» of» Otorhinolaryngology» and» Head» &» Neck» Surgery. Seriramalu R. Submandibular Intraductal Calculi Removal as an Office Procedure with Radiofrequency Device.Application of champedak mannose-binding lectin in the glycoproteomic profiling of serum samples unmasked reduced expression of alpha-2 macroglobulin and complement factor B in patients with nasopharyngeal carcinoma. Tatsuya Ohno.Cited Publications ) 3. Nose pads.» N.278 Laporan Tahunan 2010 ONKOLOGI KLINIKAL 1. N Prepageran. Revadi Govindaraju. Takashi Nakano. Bahrom. AS Mohammad. Int J Radiation Oncology Biol Phys Vol 77 No 3 pg 751-757. Samril Bokhari.R. Oktober 2010 – ISI 9. Hideyuki Mizuno.Beena Devi. Number 1/January 2010 pages 40-43 ISI»expanded 10. N Vicky. Volume 62.» K. 2010 2. Zulkiflee AB. Pailoor J Which is the best method of tumour bone for reimplantation? A biomechanical and histopathological study. Yip Cheng Har. Anita Zarina Bustam.Cited Publications ) 6. O Rahmat. Otitis Media Wit h Effusion Among Malaysian Children – A Twenty year Review. Electrophoresis 31:14.Cited Publications ) 4. Rahmat Omar. Laryngoscope. Malaysian» Journal» of» Medicine. Vol 65 (1):8082 (SCOPUS-Cited»Publication) . Raman R. De Los Reyes. Number 1/January 2010 pages 90-91 ISI»expanded 11. S Shailendra. Chul-Koo Cho. Omar. Volume 62. Lau Peng Choong. Rahmat O. Tropical Doctor 40(4): 210. Congenital» Anomalies» Volume» 50. Indian» Journal» of» Otorhinolarynology» and» Head» &» Neck»Surgery. Calaguas. Sanjay Rampal. Med»Journal»Malaysia. AW Chong. S. Chew YK. Raman R. Anterior external ear canal bulge.C. 8 Februari 2010: MJM-D-10-00012 (scopus» CitedPublications) 2. 9:48 (10 September 2010) OTORINOLARINGOLOGI 1. 5 Julai 2010 (ISI/Non . Anita Z. 5 Mac 2010 (ISI. Ear»Nose»Throat»Journal 2010 Jan. Multi-institutional phase II clinical study of concurrent chemoradiotherapy for locally advanced cervical cancer in East and Southeast Asia. A Ahmad. Kullathorn Thephamongkol. K Nahid.89 (1) : 14: ISI 7. Hirohiko Tsujii. Keratin Pearl. MA Jalaludin. Yang Yuxing.1409-1416 Dec 2010 4. Customised cranioplasty in improving the cosmetic and surgical outcome Singapore» Medical»Journal. Ear»Nose» Throat» Journal. Jayapalan JJ. Raman Rajagopalan. Mohamed E.11. Miriam J. Tikaram A. Association of HLA Class genes with susceptibility to Recurrent Respiratory Papillomatosis. Khoo ASB. Issue 3 pages 103-196 September 2010 ISI 8. Chong AW. Marniza Saad.» » Disember 2010 (ISI. A Ahmad. BioMedical Engineering OnLine 2010. Prepageran N. O Rahmat. Nagalingam J. Raman R. Bustam. Asian Pacific Journal for Cancer Prevention. Rey H. 2388-2395 Jul 2010 3. N Prepageran. 8 Jun 2010 (ISI. ZA Raman. Pang W. Nana Supriana. Hashim OH. Bustam AZ. Abdul-Rahman PS. Shingo Kato.» Prepageran. Yaowalak Chansilpa. High Tumour Stage and Margin Clearance are still important prognostic factors for postmastectomy locoregional recurrence in Malaysia. LowLying Larynx. Nur Aishah Mohd Taib. Ajit Singh V. Salleh H. Tropical Doctor. Raman R. Synchrous contralateral tumour of left tonsil and right hypopharynx.

Vol. Menstrual-Related Attitudes and Symptoms Among Multi-racial Asian Adolescent Females. Ahmad Hatim Sulaiman.15. Yadegarfar. YC. June 2010 . Organ transplants: ethical.doi: 10. February 2010. HC. 6. Antibitoics in mastitis for pregnant women (updated review): Cochrane Review Noor Zurani HR 1.11(1): Jan . YC Use of Anti-Hypertensive Drugs Over A Ten Year Period in Hypertensive Patients From A Primary Care Population in Malaysia: Pp.June 2010. Casuistry and Psychiatry:An Asian Perspective. June 2010. (Non-ISI/NonSCOPUS Cited Publication) 3. Asia Pacific Journal of Public Health.386 Journal of Hypertension.doi: 10. WP.ijgo.11(1): Jan . (Non-ISI/ Non-SCOPUS Cited Publication) 4. pp 061-065 5. Keevil.0000378984.2009.June 2010.42 2. Razack. Int J Gynecol Obstet 2010.39 Journal of Hypertension.09. June 2010.b2 3. Vol.0000378629. 28():e460.hjh. Asean Journal of Psychiatry.Asean Journal of Psychiatry. doi: 10. Research.305 Journal of Hypertension. Azman.1097/01.226 Journal of Hypertension. Mohammad Hussain Habil.95539. June 2010.018 2. Balasingam Vicknasingam 2 & Suresh Narayanan 3 . 28():e140-e141.78124. Salivary nicotine and cotinine concentrations in unstimulated and stimulated saliva. Illicit ketamine induced frequency of micturition in a young Malay woman. Erythromycin induced Torsade de Pointes in a Methadone maintenance patient:Case Report. Noorzurani MHR. International Journal of Behavioral Medicine 2010. 28():e361-e362. In press (SCOPUS-Cited Publication) 2. 2010. hjh. Md Haris Robson.Yusoff. Roberts. V. Varenicline. N Robson. Azad. Accepted for publication 21st December 2009. South Africa Family Practice Journal. SM.June 2010. Accepted for publication. P Comparison of General Cardiovascular Disease Risk Profile With Framingham Coronary Heart Disease Formula in A Developing Country: Pp.26. Jesjeet S Gill. DOI 10. Stephen Jambunathan. Dysmenorrhea in a multiethnic population of adolescent Asian girls. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. 22. Keevil V. Chia Yook Chin 1.1097/01. Chong. Wong LP & Khoo EM.1097/01. Y. ASEAN Journal of Psychiatry. Vol 4(2). Noorzurani Md Haris Robson. Norman.7.11(1) : Jan . 334-336. Chia. S. WAN. Drug & Alcohol Review.19.29022. 28():e266. K Wolff. G A Profile of Blood Pressure Control Over Ten Years in A Cohort of Hypertensive Patients From A Primary Care Population in Malaysia: Pp.22. Mohamad Hussain Habil. Srinivas.0000379577.hjh. Chia.b5 4. Noor Zurani Robson 1 . Wong LP & Khoo EM. Vol.108(2):139142 doi:10. hjh. 2010.1016/j. Noorzurani. Dublin. Trend of Cardiovascular Disease Risk Profile of Patients Treated for Hypertension Over A 10 Year Period in A Primary Care Clinic in Malaysia: Pp. YC Prevalence of Left Ventricular Hypertrophy and Its Associated Factors Among Hypertensive Patients in An Outpatient Clinic: Pp.a new pharmacotherapy for smoking cessation in primary care practice. 271-278. 28():e316. A J Bond. Erythromycin induced Torsade de Pointes in a Methadone maintenance patient:Case Report. doi: 10. Noorzurani Md Haris Robson. Chia Y. H.1097/01.0000379312.Othman. V.1007/s12529-010-9091-z Ng Chirk Jenn 1.74848. 29(3).Pusat Perubatan Universiti Malaya 279 PERUBATAN RAWATAN UTAMA Khoo Ee Ming 1. Chia. June 2010. Ching. social and religious issues in a multi-cultural society.58 Journal of Hypertension. Noor Zurani Md Haris Robson. Chia.80 5. 7. Mohamad Hussain Habil. Keevil.

Asean Journal Psychiatry. Non.280 Laporan Tahunan 2010 8. Schizophrenia. Indeks: ISI – Cited Publication Prof. Rashid.Yusoff. Squamous Cell Carcinoma of Scrotum: a rare case of scrotal neoplasm. ASEAN Journal of Psychiatry. Thambi Dorai CR 1. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3. S. Dr. ISI publication . Laparoscopic Pullthrough technique for High Anorectal Malformation. Accepted for publication 10th January 2010 10. Vol. Mohammad Hussain Habil. Indeks : ISI/SCOPUS Cited Publication 2. Wah-Yun Low and Sajaratulnisah Othman. Ahmad Hatim Sulaiman. Noor Zurani Md Haris Robson.a new pharmacotherapy for smoking cessation in primary care practice. Azad Hassan b. Indeks: Non-ISI / Non-SCOPUS Cited Publication Prof. Mohamad Hussain Habil. Stephen Jambunathan.111/j. Research. Tuberculous prostatic abscess in an immunocompromised patient.benzodiazepine hypnotic dependence: A case report.Othman. Casuistry and Psychiatry:An Asian Perspective. Jesjeet S Gill. Rusdi Abd.01848. Mas Ayu Said. Ahmad Hatim Sulaiman. Indexed by Pubmed 2. Nor Zuraida Zainal. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication .2010. Online early. Granulomatous Prostatitis: A Reminder to Clinicians. Online early 2010 Sajaratulnisah Othman 1. Izan H. 2010.Noor Zurani Md Haris Robson.June 2010 9. Amer Siddiq Amer Nordin . Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 4. J Sex Med DOI: 10. Hyperplastic Gastric Polyps in an Infact mimicking Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis. 11. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 3. social and religious issues in a multi-cultural society. Risk Factors and Predictors of Female Sexual Dysfunction in A Primary Care Setting: A Survey Finding. Dr. Accepted for publication 21st December 2009. Tindivanam Muthurangam Ramanujam 1. Nicotine Replacement Therapy: a proven treatment for smoking cessation‫‏‬. A 15-year Review of Wilms Tumor at University of Malaya Medical Centre. Substance Use And Aggressions: What Are The Relationships? Asean Journal Psychiatry. Abdul Razack 1. Infantile Achalasia Cardia: Case Report. In press (SCOPUS-Cited Publication) SURGERI Prof Dr. Noor Zurani Md Haris Robson. In Press. Noorzurani Robson. Organ transplants: ethical. South Africa Family Practice Journal.1743-6109. Mohammad Hussain Habil. Asia-Pacific Journal of Public Health 2009 Accepted for publication. Rabaiah Salleh. Indeks: Non-ISI / Non-SCOPUS Cited Publication 2. Malignant Neuroendocrine Tumour of the spleen.x (in press) 2. Intraoperative ultrasound image-guided surgery Indeks : Pubmed & Scopus 5. Varenicline.11(1) : Jan . Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4. Ishak. H. Prevalence. South Africa Family Practice. Noorzurani MHR. Azreen Hashim . Right heterotaxy with Hirschsprung’s disease – A new association.

GLyoxalase 1A111Glu gene polymorphism: No association with breast cancer risk but correlated with absence of progerone recdeptor. placebo-controlled trial. Madya Ong Teng Aik 1. Indeks: SCOPUS-Cited Publication Prof. Indeks: ISI –Cited Publication 2. and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage(CRASH-2): a randomized. present and future. Concurrent amoebic and histoplasma colitis: a rare cause of massive lower gastrointestinal bleeding. Indeks: ISI-Cited Publication Prof. A prospective study of significance of haematuria in University of Malaya Medical Centre. Experience with hookwire localization excision biopsy at a medical centre in Malaysia. Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4. Economic impact of retrograde ureteral stenting for obstructive uropathy. Yip Cheng Har 1. Large BRCA1 and BRCA2 genomic rearrangements in Malaysian high risk . Impact of socioeconomic class on colorectal cancer patient outcomes in Kuala Lumpur and Kuching. Indeks: ISI-Cited Publication 2. Indeks: ISI-Cited Publication 5. Kuala Lumpur. Indeks: IAI – Cited Publication. Indeks: ISI-Cited Publication 2. placebo-controlled trial. Madya Dr. 3. Dr. 3. Indeks: ISI-Cited Publication. Genetic Polymorphisms of Paraoxonase 1 (PON1) Gene: Association Between L55M or Q192R with Breast Cancer Risk and ClinicoPathological Parameters. Closed versus open approach in laparoscopic colorectal surgery(Protocol). April Camilla Roslani 1.Indeks: SCOPUS-Cited Publication 3. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3. Indeks: ISICited Publication 2. Hand-assisted laparoscopic abdominoperineal resection utilizing the planned end colostomy site. Indeks: ISI-Cited Publication Dr. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 5. Effects of tranexamic acid on death.Malaysia. Metastatic cervical lymph node compressing on subelavian vein-a rare presentation of metastatic renal cell carcinoma. Patterns of breast cancer relapse at University Malaya Medical Centre. vascular occlusive events. Cancer Epidemiology and Control in peninsula and island South-East Asia past. Do university students have high cardiovascular risk factors? A pilot study from University Malaysia Sarawak. Nur Aishah binti Mohd Taib 1. Madya Dr. Indeks: ISI-Cited Publication 4. and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage(CRASH-2): a randomized. Comparison of Telomere Length and Telomerase Activation between Breast Fibroadenoma and Infiltrating Ductal Carcinoma in Malaysian Women. A rare case of Hodgkin s breast lymphoma masquerading as locally advanced breast carcinoma. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 2.Pusat Perubatan Universiti Malaya 281 Prof. Effects of tranexamic acid on death. Study on assessment of anxiety and depression level inmpatients awaiting for flexible cystoscopy using hospital anxiety and depression scale (HADS) questionnaire at University of Malaya Medical Centre. vascular occlusive events. Prof.Malaysia. Law Chee Wei 1. Impact of socioeconomic class on colorectal cancer patient outcomes in Kuala Lumpur and Kuching. Indeks: ISICited Publication 4. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3.

Amis A A Cobb JP. merican AM. Sextant vs volume transrectal ultrasound biopsy-an experience of Medical Centre(UMMC). Kwan MK. Picci P. Indeks: ISICited Publication Dr Lau Peng Choong 1. 468 (3) : 782-788 4. Yasuda K. Mercuri M. 2010. Indeks: ISI-Cited Publication Dr Ng Keng Lim 1. European Journal of Trauma and Emergency Surgery 2010. Chan CYW.2010. Madya Ganesan Dr Dharmendra a/l 1. Merican AM. merican AM. Treatment options for locally advanced breast cancer-experience in an Asian tertiary hospital. Parosteal osteosarcoma dedifferentiating into telangiectatic . AlberghiniM. 589594 6. Indeks: ISI –Cited Publication SURGERI ORTOPEDIK 1. A prospective study of significance of haematuria in University of Malaya Medical Centre.1177/0363546510361234 5. The usefulness of Prostate Specific Antigen Density in Prostate Cancer detection: A Malaysian perspective. Squamous Cell Carcinoma of Scrotum: a rare case of scrotal neoplasm. Clinical Orthopaedics and Realated Research 2010. Saw LB. 28 (5). Indeks: ISI-Cited Publication Dr Chong Hoong Yin 1. Iranpour F. Cobb JP. Patellofemoral joint kinematics. Vanel D. High Tumour Stage and Margin Clearance are still important prognostic factors for post-mastectomy locoregional recurrence in Malaysia 2. Indeks: SCOPUSCited Publication 2. Indeks: Non-isi/Non-SCOPUS Cited Publication 2. Treatment options for locally advanced breast cancer experience in an Asian Tertiery Hospital. Azura M. European Spine Journal. Kwan MK. Kondo E. Indeks: ISI-Cited Publication Dr Yeap Chee Loong 1. Saw LB. The circular path of the patella around the trochlear axis.282 Laporan Tahunan 2010 breast-ovarian cancer families. 36(2): 180-182 3. Chiu CK. April 27. (ISIS/SCOPUS Cited Publication) 2. Beana FR. Amis AA. Pelvic lipomatosis in an asymoptomatic Asian man a case report. DOI : 10. Dandachli W. The Geometry of the Trochlear Groove. Iranpour F. Chan CYW. American Journal of Sport Medicine (Published online before print. Staals E. J Orthop Res. Publication based extended guided prostate University Malaya Indeks: ISI-Cited Dr Shanggar a/l Kuppusamy 1. Progressive multifocal leukoencephalopathy limited to the posterior fossa. Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4. 19(1): 78-84. Vol. Amis AA. Indeks: SCOPUSCited Publication 3. Scarf-Related Hangman’s Fracture: A Case Report. Indeks: ISI-Cited Publication Prof. Spontaneous bowel perforation in an ecchymosis type Ehlers Danlos syndrome(EDS). Safety of thoracic pedicle screw application using the funnel technique in Asian: a cadaveric evaluation. Granulomatous Prostatitis: A Reminder to Clinicians. Biomechanical Comparisons of Knee Stability After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Between 2 Clinically Available Transtibial Prosedures: Anatomic Double Bundle Versus Single Bundle.

39 : 71 7. Pan-Pan Chong. Conference Information : 35th Congress of the Federation of European Biochemical Societies. Boey CCM Reflections on the Significance of the Relationship between Mind and Body in Medicine. Sunday Star. Analysis of Shalat Gait. 20 Suppl. European Cells and Material 2010. June 26-July 01. Positive Parenting. Childhood Autoimmune Liver Disease: Indications and Outcome of Liver Transplantation. PEDIATRIK 1. Christopher Boey Cheong Meng 4.2. L. Gothenburg. S. Singapore Medical J 2010. DOI : 10. Looi L M.T.pg 36 36. Kamarul. 20 (Suppl.Abbas. Sunday Star. Prof. Christopher Boey Cheong Meng 6. R. Dr. ISSN 1473-2262 12. The Different Preparations of Human Amniotic Membrance (HAM) as a Potential Cell Carrier for Chondrocytes. 2010. Prof. Sunday Star. Utusan Malaysia. 8. Skeletal Radiol 2010. Vol. Masjudin. “Right Attitude” Oct 17. Kamarul T. Pan-Pan Chong. Boey C C M. “Yellow Babies”. Rahim SA. 2010. Journal of Pediatric . Chai PF. Compresive Radial Neuropathy Induced by ‘Hooking’ manoeuvre in a tetrplefic person – Spinal Cord (2010) 1-2. Sunday Star. Ali. Boey C M.12-14 7. FEBS Journal. Azura M. T. Mingguan Malaysia. Chai P F. Prof. Vol. Sara. S.1136/bcr. McPartland JL. Lee WS. 4 December 2010 (International Journal Of Open Problems in Computer Sciences and Mathematics) 2. Christopher Boey Cheong Meng 2. 2010. 2010. Tay LX. “Young Guts” May 16. Kamarul. Prof. Thong M K. Azlina A. European Cells and Materials 2010. Proteome of Chondrocyte-alginate constructs and monolayer cultures in relation to extracellular matrix modulation. Christopher Boey Cheong Meng 5. 13(1):3-11 8. T. J. McKiernan PJ. Lee W S. 2.2009. Pailoor Jayalakshmi. “Mind Your Child” Oct 3. Leong Wan Hee . Lydia.2010. No. Singapore Med J 2010. Sheng J S. Int. Star. pg 36 . Brown RM. : Selvaratnam. Klein. Azlina A. Davies P. Vol. Can Gout Mimic A Soft Tissue Tumour? BMJ Case Reports 2010. K Ganesan. Foster K. Dr. pg 45. Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency in two Malaysian siblings: outcome at one year of life. Kelly DA. 51(5) : 434-439 9. Kobayashi K.277-200 JABATAN PERUBATAN PEMULIHAN 1. Kamarul. ISSN 14732262 10. Sweden. Ushikai M. Prof. Aetiology and outcome of neonatal cholestasis in Malaysia.R Kanthan . H.09. The Effects of Glucosamine Sulfate and Chondroitin Sulfate on The Healing of Damaged and Repaired Articular cartilage in Rabbit Model. Ab-Rahim. Open Problem Compt. European Cells and Materials 2010. ISSN 1473-2262 11. Abbas. Vivek Ajit Singh. Terence Tay. Kamarul. Dashtar. Julia Patrick Engkasan. Mah.Pusat Perubatan Universiti Malaya 283 osteosarcoma : importance of lytic changes and fluid cavities at imaging –Response to the letter by Dr. Christopher Boey Cheong Meng 3. Osteoarthristis and Cartilage 2010. Vol 3. 2010. The use of chondrogenic differentiated mesenchymal stem cells in treating focal cartilage damage : preliminary study in animal model. T. T. Sin Chew. Analysis of TGF-B3 and BFGF Induced Chondrogenic Differantiation in Human Bone Marrow –Derrived Mesenchymal Stem Cells. JUMMEC 2010. T.2266 9. 20 Suppl 2.

Phuah SY. Lian-Hua Kim. Maria Domenica Cappellini. “Partial deletion 9p Syndrome in Malaysian Children. Lee WS. Thong MK. “Efficacy of deferasirox in reducing and preventing cardiac iron overload in b-thalassemia ”.1007/ s10549-010-1018-5 20. Amal ElBeshlawy. Looi LMAetiology and outcome of neonatal cholestasis in Malaysia. “Exercise induced cramps and myoglobinuria in dystrophinopathy – a report of three Malaysian patients. John F Seymour. 32(8):601-605. “The Safety. J Inherit Metab Dis. ABDULLAH. Fernando Tricta. Liu J.»Blood 2010. Amal El-Beshlawy.Johari Surin. Genetics and the Last Best Hope on Earth. 174 pages. (12): 2364-2371 13. Chew HB. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2010. Fernando Tricta. Thong MK. Pranee Sutcharitchan. Kobayashi K. Dudley J Pennell. ChiKong Li. 17. Swee Lay Thein.”Med J Malaysia 2010 (In press) 23. Ngu LH. Maria Domenica Cappellini. “Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency in two Malaysian Chinese siblings: outcome at one year of life”. Gobor Komokos. (ISI cited) 11. Zabedah MY. AK Mohammed Mahdy Tricta. Lim LS. (ISI cited) 12. Annals of Medicine of Singapore 2010 39:648-654. Teo SH “Large BRCA1 and BRCA2 genomic rearrangements in Malaysian high risk breast-ovarian cancer families. Azlina Ahmad Annuar. “Giardiasis and Poor Vitamin A Status among Aboriginal School Children in Rural Malaysia”. Sheng JS. Aydinok. (University of Malaya Press) 2010. Yesin. Chen BC. LeeLee Chan. 2010 Jul 9. Mohsen Saleh Elalfy. Vip Viprakasit. Yip CH. Mariapun S. John Porter.Breast”. Ngu LH.284 Laporan Tahunan 2010 Gastroenterology and Nutrition. Teny Tjitra Sari. Singapore Medical Journal 2010. Amal El-Beshlawy. Malaysian Perspective. with novel adenylosuccinate lyase gene mutations”. Thong MK. Ngu LH. Ali Taher. Lee-Lee Chan. Chai PF. 95(4): 557-566 15. Amal El-Beshlawy. Pitt J. Yunus ZM.”» Haematologica 2010. Balasubramaniam S. Christian Rose.”Journal of Inherited Metabolic Diseases. Lee WS. Clinical features differentiating biliary atresia from other causes of neonatal cholestasis. Kobayashi K “Neonatal Intrahepatic Cholestasis associated with Citrin Deficiency (NICCD): A Case series of eleven Malaysian patients. 50(3):295-302. Chi-Kong Li. DOI10. 51:434-439. Ushikai M. Hanifah MJ. ARIFFIN W. Mohd Taib NA. (ISI cited) 10. Antonis Kattamis. Bernard Roubert and Antonis Kattamis Mohsen Elalfy. 2010. Thong MK.Bab: Birth Defects. “Tailoring iron chelation by iron intake and serum ferritin: the prospective EPIC study of deferasirox in 1744 patients with transfusion-dependent anemias. Kai-Hsin Lin. Tolerability and Efficacy of a Liquid Formulation of Deferiprone in Young Children With Transfusional Iron overlaod”. Jong-Wook Lee. Khoo TB. Amal El-Beshlawy. Suat-Cheng Peh “Expression and alteration of» p16 in diffuse large B cell lymphoma”. Hesham M Al-Mekhlafi. WAN ARIFFIN ABDULLAH. Vip Viprakasit. Sau Wei Wong. Bernard Roubert and Ali Taher. Meow Keong Thong. John B Porter. Stephane Giraudier. Chew HB. Keng WT. 51 (1): e12 18. Di: Suseela Malakolunthu and Asma Abdullah (Editor) Fulbright Chronicles: American Experience. Chan Lee Lee. McGown IN. Dany Habr. Dany Habr. Mohsen Elalfy. Gillian Smith. Kang P. Gobor Komokos. 15(2): 125-131 21. 2010 Feb 2 19. “Adenylosuccinate lyase deficiency in a Malaysian patient. 96-105 16. Cancer Res Treat. Hishamshah Ibrahim. Chan Lee Lee. Atiya A Sallam. Chew HB. Teny Tjitra Sari. Hypothalamic . Chai PF. Dis 2010 PMID:21161389 22. 14. Kum Thong Wong. Ee-Soo Lee. Yoon SY. Am J Trop Med Hyg 83(3) 2010. Boey CM.”Neurology Asia 2010. ISBN 978-983-100504-0. Thong MK. Pathobiology 77. 523-527. Norbert Gattermann. Ai Sze Ching. Keng WT “Rapid-onset Obesity with Hypoventilation. Mohsen Elalfy. Boey CCM. »J Pediatr Hematol Oncol 2010. Duley JA. Singapore Medical Journal 2010.

Jessie. Haerian BS. Sharmini J. AA Murad. a case report. Hormone Research in Pediatrics 2010. LCS Lum. Tan HJ. P Jayalalkshmi . Neurologi 2.» International»J»Stroke»2010. Tan CT. MJ Jalaudin. Kaur S. F Harun . 15(2): 167-71. 11(4):1-7 25. 24. 141-151. Faridah S. Zulkifli SZ. Lim KS. Tan CT. Shahrizaila N.H Suhaimi. 14S:e36-e40. De Bruyne. Oktober 2010 27.H Suhaimi. CS Gan “Non-invasive ventilation in a tertiary pediatric intensive care unit in a middle-income country . 15(1):97-9. Lim KS. Endogenous Cushing syndrome from ectopic adrenocorticotrophin hormone production as a rare cause of ocular hypertension. AM Nathan. ME Abdel-Latif. Vitamin D status in multiethnicpregnant women in Malaysia. Mohamed EM. 8. Nathan AM. Tan CT. Ectopic ACTH secreting primitive neuroectodermal tumour (PNET) of the sympathetic chain in a boy with cushing syndrome. S Rampal. Lim SY. Mackay M. Neurol»Asia 2010. Neurol» Asia 2010. Tan KS. F Harun . 31(3) S232 PERUBATAN 1. Jalaudin. F Harun. Lim KS. 3. 5. Ischaemic stroke in young adults: A comparative study between Malaysia and Australia. Risk factors and aetiology of cerebral infarction in young adults: A comparative study between Malaysia and Australia. Mackay M. Tan CT. J of American Association of Ped Opthalmology and Starbismus 2010.” International Journal of Infectious Disease 2010. SJunit. Mohamed Z. Neurol»Asia 2010. Tan CT. K W Khaw. ABCB1 C3435T polymorphism and the risk of resistance to antiepileptic . Ramli N. F Harun. 4. Hany AF “First Study on the prevalence of the delF 508 mutation in children diagnosed with cystic fibrosis in UMMC. R Karunakaran. Lupus»2010. 14(44) : 356-357 29. Chandran PA. 19:748-52. Neurol»Asia 2010. T Ramanujam. I NKang . Biochem Genet 2010. H Ariffin “Clinical features of Malaysian children hospitalised with community-acquired seasonal influenzae.17:1089-90. Progressive multifocal leukoencephalopathy limited to the posterior fossa. Ganesan D. Lee RA. Traumatic vertebral artery dissection mimicking central pontine myelinolysis: A case report. IC Sam.» Venous thromboembolism in stroke patients (correspondence). Cheong KL. JA deBruyne. Lim KS. Tan CT. 9.” Journal of Paediatrics and Child Health. October 2010 (In press). Tan KS. 26. Periodic lateralized epileptiform discharges in neuropsychiatric lupus: association with cerebritis in MRI and resolution after intravenous immunoglobulin. MMusa. 28. International» J» Stroke 2010. Malaysia.”BMJ case report. Oon LK.a prospective cohort study”. Pediatric Critical Care Medicine 2010. 15(1):1-9. Tai MLS. Tan KS. S Zawiah. Raymond AA. T Ramanujam. 7. Tan CT. Ramli N. Idiopathic paroxysmal kinesiogenic dyskinesia in a multiracial Southeast Asian country.Pusat Perubatan Universiti Malaya 285 and Autonomic Dysregulation (ROHHAD): a case with additional features and review of literature. Tan CT. 11. 10. 74(3)pg 167 30. 15(3):283-6. Chew KS. Endocrine Review 2010. 15(2): 159-65. Donnan GA. Rahmat K. Churilov L. Withdrawal response in healthy adults. 5 (5):428-30. Neurol»Asia. Wong KT. Tan CT. Thong MK. AM Nathan. 5:131 6. YK Chan. P Jayalalkshmi. Roslan H. Toloso-Hunt syndrome following recurrent facial palsies. Donnan GA. Churilov L. Characterisation of Mutations in the FOXE1 gene in a cohort of unrelated Malaysian Patients with congenital Hypothyroidism and Thyroid Dysgenesis. Mohd Ramli N. J» Clin» Neuroscince 2010. M Tawfik. Abdullah S. Tan CT.

Colombel JF.Dis. Steinhart AH. Pages i. Supplement 1. Vol 30. 12. Neurology Asia 2010: 15(3):203-209 (ISI-Cited»Publication) 18. (ISI-Cited Publication) 21. The clinical features of myasthenia gravis in a Malaysian population. Neurology Asia 2010. 19(6):339-346. 2. Sands BE. (Impact factor 6. Tan KS. 13. Abbas Z. diagnosis. Oxford University Press. Kozarek RA. Archives of Neurology 2010. Gastroesophageal reflux disease in Asia: A historical perspective and present challenges.67(8):1012-1015. Bilateral pallidal stimulation for X-linked dystonia parkinsonism.3 in 2009).17(2):639-44. 1):S123-130. Bernstein CN. Dotan I. Tan KS.9 (5):489-497 (ISI/ SCOPUS»Cited»Publication) 15. Tan CT. Goh KL. IBD Around the world: comparing the epidemiology. blinded-end point trial. 3. SY Lim. Negative perception in those at highest risk--potential challenges in colorectal cancer screening in an urban asian population.9 in 2009). Idiopathic paroxysmal kinesigenic dyskinesia in Malaysia. YamamotoFurusho JK. 5th Edition. Journal of Neurology. SY Lim. open label. D’Haens G.2 in 2009).Amyotroph Lateral Scler. LANCET NEUROLOGY 2010 May. Sollano JD. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for reducing embolization in patients with acute symptomatic cerebral or carotid stenosis (CLAIR study):a randomised. European Neurological Journal (in press). Seizures:» European» Journal» of»Epilepsy 2010. (ISI-Cited Publication) Gastroenterologi 1. Nipah and Hendra virus encephalitis..0 in 2009). Steinwurz F. S1-S346 (October 2010) (ISICited»Publication) 19. Baumgart DC.15(3):275-277. Volume 121. The nonmotor symptoms of Parkinson’s disease: An overview. (Impact factor 1. J Gastroenterol Hepatol. Goh KL. Nortina S. (Impact factor 4.. [Epub ahead of print] (ISI-Cited» Publication) 17. SY Lim. 2010 Nov 1. Clinical Neurophysiology. Fisher syndrome and Bickerstaff brainstem encephalitis: Understanding the pathogenesis. Journal of Clinical Neuroscience 2010. .26 Suppl 1:2-10. IEEE Transactions on Systems. (ISI-Cited Publication) 20. (Impact factor 4. Asian Pac J Cancer Prev. a multi-racial Southeast Asian country. Marked reduction of tremor in essential tremor after putaminal infarct. JD Firth eds: Oxford» Textbook» of» Medicine.ethnic Asian population. Nortina S.17:1089-1090. 2011 Feb. SY Lim. (New journal).11(3):815-22. Vatn MH. and treatment: proceedings of the World Digestive Health Day 2010--Inflammatory Bowel Disease Task Force meeting. (ISI-Cited Publication) 22. SY Lim.25(Suppl. Reinisch W. Movement Disorders 2010. Tan KS.286 Laporan Tahunan 2010 drugs in epilepsy: a systematic review and meta-analysis. Hilmi I. and Cybernetics-Part A:Systems and Humans. 2011 Jan. A modified fuzzy min-max neural network with a genetic-algorithm-based rule extractor for pattern classification. Hartono JL. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) 24. May 2010:641-650 (ISI-Cited» Publication) 16. Hibi T. 2010. RM Cox. Man. Goh K. Inflamm Bowel. In: DA Warrell. Day AS. Neurosurgery and Psychiatry 2010. Development of marked striatal hand with antiparkinsonian medication withdrawal during traditional (Ayurvedic) medicine treatment for Parkinson’s disease. Abstracts of ICCN 2010: 29th International Congress of Clinical Neurophysiology. Survival and prognostic factors of motor neuron disease in a multi. Use of circle segments visualization for neural network feature selection and analysis. Quigley EM.81(10):1172-1173. Neurocomputing 73(2010) 613621 (ISI-Cited»Publication) 14. Impulsive-compulsive behaviours and subthalamic nucleus deep brain stimulation in Parkinson s disease. SY Lim. Nortina S. (ISICited Publication) 23. 2010:525-6.

Goh KL. Gearry R. World Gastroenterology Organization Practice Guidelines for the diagnosis and management of IBD in 2010. Ikeda K. Gwee KA. Makharia GK. Tan E. Goh KL. LeMair AW. Mahadeva S.29(4):439-51. Sumiyama K. Sollano J. Fock KM. Goh KL. Kumar G. Loch A. Yadav H. Gibson PR. Goh KL. Imazu H.The cag PAI is intact and functional but HP0521 varies significantly in Helicobacter pylori isolates from Malaysia and Singapore. 5. 2010 Jul. Ke M. Synthesis and evaluation of alkenyl indazoles as selective Aurora kinase inhibitors. Goh KL. Anthropometric. The Asia-Pacific consensus on ulcerative colitis.Pusat Perubatan Universiti Malaya 287 4. Ooi CJ. 9. Blanchard S. Liam CK. Abdullah M. Lim WC. et al. 15. Matsunaga K. Gearry RB.11(4):244-8. Nutr J. Differences in attitude towards cadaveric organ donation: observations in a multiracial Malaysian society .25(7):1189-205.( JGH-00194-2010) Journal of .25(3):45368. Andres S. Hongo M Asian consensus on irritable bowel syndrome. 16. Hartono JL. Tan EL. Late presentation of esophageal cancer: observations in a multiracial South-East Asian population. Tai ML. Chang FY.11(2):101-5. Leung WK.56(1):906. Mahadeva S. Kaakoush NO. Sun ET. Hou X. 2010 Apr. Ong WC. Ng CP.31(10):1141-51. Bonday Z. Hamid S. Tajiri H. 13. Choi MG. Thomson A. Ethnic variation. Manatsathit S. 2010 Apr. . biochemical and clinical assessment of malnutrition in Malaysian patients with advanced cirrhosis. Qua CS. Fock KM. Poulsen A. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2010 Mar. Bak YT. Krabshuis JH. Mohd-Taib SH. Fukudo S. Goh KL. Karim AA. J Dig Dis. . Ouyang Q. 2010 May. epidemiological factors and quality of life impairment associated with dyspepsia in urban Malaysia.45(6):7328. Chua AS. Dig Dis Sci. Everett SM. 2011 Jan. Goh KC.17(3) 236-243 17. J Gastroenterol Hepatol. Mazam Z. Kelvin T. symptomatic and asymptomatic erosive reflux disease (ERD): from hypersensitive to hyposensitive esophagus. Malfertheiner. Lee AC.11(1):28-33. Rerknimitr R. Goh KL. Efficacy of 1-week proton pump inhibitor triple therapy as first-line Helicobacter pylori eradication regime in Asian patients: is it still effective 10 years on? J Dig Dis. Goh KL. Ghoshal UC. 2010 Jun. Fedail S. 2010 Jan.Am J Gastroenterol. Asia Pacific Association of Gastroenterology Working Group on Inflammatory Bowel Disease. Kovach Z. 2010 Aug. Thomsen OO. Park HJ.Bioorg Med Chem Lett. Eliakim R. Ouyang Q. Scand J Gastroenterol. Ho SL. Makharia G. Ang TL. Omar S.20(8):2443-7. Goh KL. Wei SC. Mitchell H. Sam CK. Teo EL. Mahadeva S. Deng W. Goh KL. J Gastroenterol Hepatol. Khan AG. Schmidt HM. 14. Rey JF.. Engstrand L. Risk factors associated with dyspepsia in a rural Asian population and its impact on quality of life. Non-erosive reflux disease (NERD). Hilmi I. Qua CS.Inflamm Bowel Dis. Lu CL. 2010 Apr. Lee OY. Chan YK. Ling KL. Goh KL. Sood A. 2010 Jun 24.105(4):904-12.Hong Kong Journal of Emergency Medicine 2010 Jul. 2010 Apr 15. Fried M. Hilmi IN. Steinwurz F. . Bernstein CN. 10. 7.9:27. Forman D. Fock KM. Rampal S. Goh KL.16(1):112-24. J Dig Dis. Mahadeva S. Kakutani H. Sasaki Y. 11. Nilsson C. Asian Neurogastroenterology and Motility Association. Kositchaiwat C. 6. Yadav H. Gonlachanvit S. 12. Watermeyer G. Rampal S. Tu N. Bhatia S. Cohen H. Respiratori 1. Aliment Pharmacol Ther. William AD. 8. de Silva HJ. Abdullah BJ. Manikam J. Sivarani S. Uchiyama Y. Clarithromycin resistance and point mutations in the 23S rRNA gene in Helicobacter pylori isolates from Malaysia. Leong RW. Contrast-enhanced harmonic EUS with novel ultrasonographic contrast (Sonazoid) in the preoperative T-staging for pancreaticobiliary malignancies.. 2010 Feb. Rampal S. Massive intraperitoneal haemorrhage in a young woman with hereditary hemorrhagic telengiectasia.

Identification Of A Novel Second-Generation Circulating Recombinant Form(Crf48_01b) In Malaysia: A Decendant Of The Previously Identified Crf33_01b. Uenishi R. 7. PC Bee. page 24. Liam CK. Satisfaction level and asthma control among Malaysian patients on Symbicort maintenance and reliever therapy (SMART) in the primary care setting (SMARTEST Study) (Poster PP6). 2010 Jan. Ammu Radhakrishnan. Mustafa MIA. Asthma treatment: current control and future risk. Chronic severe asthma: assessment and management. 6. Tee KK. In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. Hwan Bae W. GG Gan. Li Y. Kuala Terengganu. Altice FL. page 22. Kuala Lumpur. 1-2 May 2010. In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. Pybus OG. The new lung cancer staging system. Kuan YC. Yang R. Tan Hy. Wan Azman b. Kuala Lumpur. In Abstract Book of 2nd Conjoint Scientific Meeting of the College of Physicians & College of Paediatrics. J. Rakesh Naidu. Academy of Medicine of Malaysia. International Journal of Hematology 2010. Liao H. Takebe Y. Am J Drug Alcohol Abuse. Tee KK. Mohd Rais Mustafa. Coronary Syndrome Registry 2007-2008. page 24. Hematology 2010. Prince Hotel. Pang YK. 16th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology. Wan Azman b. Zahari MM. Microbial aetiology of community-acquired pneumonia in Hospital Tengku Ampuan Afzan. Zainal NZ. Epub 2009 Dec 16 Kardiologi 1. Kuala Terengganu. 23-25 July 2010. 91(1) : 136 2. Sekaran V. Tong CY. 3. Natural Selection And Seasonal Periodicity Of The Vp1 Gene. page 60. Profesor Dr. Sponsored by National Heart Association of Malaysia and Clinical Research Centre Ministry of Health Malaysia launched during NHAM scientific meeting 2010 2. Takebe Y. 17-23 July 2010. 2010 Jan 20. Yong YK.36(1):31-8. Habil H. Koh CL. 4. Vijaya Lechimi Raj. Copenhagen. Psychiatric And Substance Abuse Comorbidity Among Hiv Seropositive And Hiv Seronegative Prisoners In Malaysia. Islam And Harm Reduction. In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. Liam CK. Bible JM. A man with concomitant polycythaemia vera and chronic myeloid leukemia: the dynamics of the two disorders. Kamarulzaman A. 2010 Mar. Pybus OG. Gan GG. Menaka P. [Epub ahead of print]PMID: 20089660 [PubMed as supplied by publisher] 3. Al-Marzooq Farah. Kamarulzaman A. Wan Ahmad. Saiffudden SM. Lam TT. Acquir Immune Defic Syndr 2010 (in Press) 4. Liam CK. 2-4 April 2010. J Virol. Kuala Terengganu. Int J Drug Policy. 5. Wan Ahmad .PMID: 20141394 [PubMed in process]Related articles 2. Association between polymorphisms of IL-4 receptor alpha chain gene and plasma IgE levels in Malaysian asthmatics. Fauzi AR.Evolutionary Genetics Of Human Enterovirus 71: Origin.288 Laporan Tahunan 2010 Gastroenterology and Hepatology 2010: 25 (9):1587. Population Dynamics. Chan YF. Phenotype and TCR-gamma gene rearrangements in a Malaysian cohort of T-cell leukemia / lymphoma cases.21(2):115-118. Ng TH. In abstract book of 1st Joint Malaysian –Egyptian Oncological Society Conference “Hand in Hand Against Cancer”. Kamarulzaman A. 15(6):382-390 Unit penyakit berjangkit 1. Govindasamy S. (ISSN 0815-9319) 2. Kuantan: increased microbial yield with new diagnostic methods (Poster PP9). Denmark. Chief editor Annual Report of National Cardiovascular Disease Database-Acute . Li XJ. 2010 Hematologi 1. Liam Chong Kin. How SH. 23-25 July 2010. Liam CK. 23-25 July 2010. Maha A. The Beat of Life. Profesor Dr. Liam CK. Hase S.

Tissue Antigens. Wadley A.x PMID: 20887379 16.74(19):153842 9. Sungkanuparph S. Sam. Kamarulzaman A. Ramli N*. Kamerman P. Evidence For Possible Biological Advantages Of The Newly Emerging Hiv-1 Circulating Recombinant Form (Crf) From Malaysia . Int J STD AIDS. Kamarulzaman A. 19 May 2010 . Adeeba. Cherry CL. S . Zhang FJ. Reconstructing The Epidemic History Of HIV1 Circulating Recombinant Forms Crf07_Bc & Crf08_Bc In East Asia: The Relevance Of Genetic Diversity And Phylodynamics For Vaccine Strategies. Time To Act: A Acall For Comprehensive Responses To HIV In People Who Use Drugs. Kamarulzaman A. Kamarulzaman A. Kamarulzaman A. Li PC. BIIJ. 11. Yunihastuti E. Ong. Li Y. High Direct Healtcare Costs Of Patients Hospitalised With Pandemic (H1N1) 2009 Influenza In Malaysia. Immunologic Response And HIV Disease Progression Following Highly Active Antiretroviral Therapy (Haart) In The Treat Asia HIV Observational Database (Tahod). [Epub Ahead Of Print] 10. Kumarasamy N. J Infect.376(9737):208-11 15. Ahmad Sarji S. Altice FL. Strathdee Sa. Kamarulzaman A.Y.1111/j. Sidibe M. Wang B. Mean CV. Vanar S. Neurology. Friedland GH. K. Yunihastuti E. 2010 Jul 20. 376(9738):367-87 13. Cherry CL. 2010 Jul 24. Veriah. Yean Kong Yong. 2010 Sep 30 doi: 10.Pusat Perubatan Universiti Malaya 289 5. Beyrer C.01570. Ong MP.2010. Aghafar Z. Kamarulzaman A. Kamarulzaman A. Uenishi R. Chest Imaging Features Of Patients Afflicted With Influenza A (H1n1) In A Malaysia Tertiary Referral Centre. G Freigang**. Vaccine. Oka S. Saksena NK. Takebe Y. Treatment Of Medical. Oyomopito R. Psychiatric And SubstanceUse Comorbidities In People Infected With HIV Who Use Drugs. [Epub Ahead Of Print] 12. Mohd. Djauzi S. Imran D. Characteristics Of Natural Killer Cells In Malaysia HIV Patiens Presenting With Ummune Restoration Disease After Art.21(6):416-23 14. 2010 Jun. Moore RD. Hase S. Phanuphak P. Tau G. Ismail R. Lancet. Hussain SH. 2010 Jul 31. Liao H.Tumour Necrosis Factor Haplotypes Associated With Sensory Neuropathy In Asian And Caucasian Human Immunodeficiency Virus Patients. Tee Kk. Varna S.Crf33_01b In Comparison To Its Progenitors . Gut I. [Epub ahead of print] 6. S. McArthur JC. Phipps M. Hong Yien Tan. Prevalence And Correlates Of Community Re-Entry Challenges Faced By HIV-Infected Male Prisoners In Malaysia. Price P. Kamarulzaman A. Med J Malaysia Vol 65 No 1 March 2010 8. Kazatchkine M. Dino Bee Aik Tan. Journal Od AIDS & Clinical Research ISSN:2155-6113 JAR An Open Access Journal 18. Adeeba Kamarulzaman And Patricia Price. Yamamoto N. HIV Med. Affandi JS. 2010 Feb 18. Smyth K. Ditangco R. Martyn French. Fracp*. Kamarulzaman A. Lee MP. Lee CK. Desai MM. Han X. On Behalf Of The TREAT Asia HIV Observational Database. Curr HIV Res. Pujari S. Smith J. Peninsular Malaysia: A Case Series’. Boadle R. Hooker DJ. Malinowska-Sempruch K. Y. C E Lee. Soriano VV. Kavasery R. Merati T. Chan. Chew CS. Hepatitis C Seropositivity Is Not A Risk Factor For Sensory Neuropathy Among Patients With HIV. Sirisanthana T. Lancet. 2010 Aug 11 17. Miranda-Saksena M. Shang H. Wong MH. Ng KP. 2010 May 26. Chen YM. Chikungunya VirusAssociated Death In Malaysia. Pybus Og. Strathdee SA. Brew BJ. Lancet. Buk Si. Wesselingh SL. Lim PL.13990039. Lau KA. Azwa H.28 Suppl 2:B39-44. Measures Of Sites Resourcing Predict Virologic Suppression. Li Xj. Mrcp*. Zhou J. Price P. Imran D. Ponnampalavanar. I-C. Tropical Biomedicine 27(2): 343-347 (2010) 7. Choi P. Tan IL. Malinowska-Sempruch K. 2010 Mar 21.Crf01_Ae And Subtype B. Syed Omar SF. Beyrer C. G. Sam IC. Kamarulzaman A. Human Plasmodium Knoelesi Infections In Klang Valley. Kamarulzaman A. 12 Myths About HIV/Aids And People Who Use Drugss. Schechter M. Creighton J. Mohd Zakaria IE. 2010 May 11.S.F and Abu Bakar. Govindasamy S. Altice FL.S. R.

Kamarulzaman A. Tuti Parwati Merati. Kityo C. Stevens WS. Adeeba Kamarulzaman. Yi-Ming A Chen. Chen YM. Patrick CK Li. Rinke De Wit TF. Kumarasamy N. Jun Yong Choi. Sanjay Pujari. Abdallah S. Sasisopin Kiertiburanakul. Kantipong P. 2010 Nov 10. Oyomopito R.Infected Patients With HIV Virol Load Monitoring While On Combination Antiretrovirol Treatment: Results For The Treat Asia HIV Observational Database. Vugt MV.290 Laporan Tahunan 2010 19. [Epub Ahead Of Print] 20. Evy Yunihastuti. Osibogun A. Tan Lh. 2010 Oct 14. Muslim A. Int J Epidemiol. Thira Sirisanthana. Schuurman R. Cohort Profile: The Pharmaccess African (Paser-M) And The Treat Asia (Taser-M) Monitoring Studies To Evaluate Resistance-Hiv Drug Resistance In Sub-Saharan African And The Asia Pacific. [Epub Ahead Of Print] No Abstract Available. Ngorima N. Lee CK. Christopher KC Lee. Shinichi Oka. Derdelinckx I. Malaysia. Poh Lian Lim. Sungkanuparph S. Siwale M. Ning Han. Li PC. Zoonotic Brugia Pahangi Filariasis In A Suburbia Of Kuala Lumpur City. Praphan Phanupak. Vanthanak Saphonn. Nagalingeswaran Kumarasamy. Conradie F. Matthew G Law. Parasitol Int. Lau Yl. On Behalf Of The Pharmaccess African (PASER) And TREAT Asia (TASER) Studies To Evaluate Resistance. Mahmud R. Trends In Cd4 Counts In HIV. Fong My. Sirisanthana T. Hamers RL. Jialun Zhou. 23 Dec 2010 . 21. Botes ME. BioMed. Kamarulzaman A. Phanuphak P.

70% aduan selesai dalam masa 2 minggu. • • Maklumat Pesakit • 97% fail pesakit akan dibekalkan untuk perawatan. 75% pesakit Triage 3 akan dilihat oleh doktor dalam masa 90 minit. Unit Perhubungan Awam • Setiap aduan yang diterima akan dibuat akuan terima 2 hari bekerja dari tarikh aduan diterima. 90% pesakit Triage 2 akan dilihat oleh doktor dalam masa 30 minit.» Renal» Function» -RFT.Objektif Kualiti Teras PPUM Perkhidmatan Ambulatori • 80% pesakit luar yang ada janji temu akan menerima rawatan dalam tempoh 2 jam dan tidak lebih dari 3% pesakit akan menerima rawatan lebih dari 4 jam Farmasi • 75% pesakit mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penerimaan preskripsi ubat di PTj Farmasi. 70% pesakit Triage 4 akan dilihat oleh doktor dalam masa 180 minit • • Onkologi Klinikal Perubatan Pemulihan • 90% pesakit luar yang mempunyai janji temu akan menerima rawatan perubatan dalam tempoh 60 minit • 90% pesakit radioterapi sebagai rawatan utama dan radikal akan memulakan rawatan selewat-lewatnya 4 minggu dari tarikh perundingan pertama di Klinik Onkologi. Perkhidmatan Pesakit Dalam • 100% kes-kes kemasukan akut akan diperiksa oleh doktor dalam masa setengah jam. Unit Pengurusan Makmal • 90% keputusan ujian rutin di makmal boleh diperolehi dalam masa 2 ½ jam dari waktu penerimaan (Ujian: Complete» Blood» Count» -CBC. . Bagi kes akut yang telah dirawat sebelum kemasukan ke wad akan diperiksa oleh doktor dalam masa 3 jam. 95% kes-kes kemasukan elektif akan diperiksa oleh doktor dalam masa 3 jam.» Liver» Function» Test»–LFT) 95% keputusan neonatal TSH disiapkan dalam tempoh 48 jam 95% keputusan INR disiapkan dalam tempoh 2 jam Trauma & Kecemasan • • • • 100% pesakit Triage 1 akan dilihat oleh doktor dalam masa 10 minit.

Kawalan Jangkitan • Kadar jangkitan nosokomial tidak melebihi 8. a) 24 jam bagi Prioriti 1 Sumber Bahan • 90% proses perolehan (tender terbuka) bagi bekalan guna hapus. • Sumber Perkhidmatan • 65% perkhidmatan pembaikan akan disiapkan dalam tempoh. tempoh 150 hari iaitu dikira mulai dari tarikh terima spesifikasi yang lengkap hingga tarikh kelulusan mesyuarat Lembaga Perolehan.5%. ubat-ubatan dan kerjakerja/perkhidmatan dapat diuruskan dalam b) 3 hari bekerja bagi prioriti 2 c) 7 hari bekerja bagi prioriti 3 . dilihat pada hari kes dirujuk baru Dietetik • 95% dari rujukan pesakit dalam akan diambil tindakan dalam masa 24 jam (waktu bekerja) selepas rujukan diterima. 80% dari rujukan pesakit luar akan diambil tindakan dalam masa 24 jam (waktu bekerja) selepas rujukan diterima. Kebajikan Perubatan • 90% daripada kes-kes kaunseling diterima. • 50% proses perolehan (tender terbuka) bagi peralatan dapat diuruskan dalam tempoh 150 hari iaitu dikira mulai dari tarikh terima spesifikasi yang lengkap hingga tarikh kelulusan mesyuarat Lembaga Perolehan.292 Laporan Tahunan 2010 Unit Klinikal • 85% dari pesakit yang dijadualkan untuk pembedahan akan dibedah dalam keadaan biasa.

agama. kemudahan dan aspek-aspek penting rawatan dan pencegahan penyakit di mana berkenaan. mengikut kaedah saintifik dengan • . Bersedia mendengar/menerima aduan dan mengambil tindakan yang sewajarnya dengan segera.Piagam Pelanggan Kami berjanji akan : • • • • • • • • • Memberi perkhidmatan yang bermutu dan layanan mesra tanpa mengira bangsa. Menerima pesakit yang dirujuk dari hospital lain mengikut kemampuan. Menjalankan penyelidikan klinikal berpandukan etika perubatan. Memberi penerangan dengan jelas berkenaan perkhidmatan. jantina dan taraf sosio ekonomi. Menjaga keselamatan dan kehormatan pelanggan semasa menerima perkhidmatan dan merahsiakan maklumat kecuali kepada pihak yang berkuasa. Memberi pilihan kepada pesakit sama ada untuk menerima rawatan atau mengambil bahagian dalam penyelidikan setelah diberi penerangan dan implikasinya. Merawat pelanggan yang ditakrifkan sebagai ‘kecemasan’ mengikut ‘triage’ yang ditetapkan. Merujuk pesakit ke hospital lain jika perlu. umur. selesa dan selamat. Menyediakan kemudahan dan persekitaran yang bersih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful