LAPORAN TAHUNAN
PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

2

0

1

0

Pusat Perubatan Universiti Malaya

iii

Kandungan
Visi Misi Nilai Teras

1. Laporan Eksekutif PPUM
• Ringkasan Prestasi Keseluruhan » Perangkaan Pesakit PPUM » Perkhidmatan Perawatan PPUM » Pembangunan dan Pengubahsuaian Struktur » Perolehan » Kedudukan Kewangan PPUM » Kemudahan dan Pengurusan Sistem Teknologi Tadbir Urus PPUM Pencapaian Utama PPUM Pada Tahun 2010 Perkhidmatan/Prosedur Terbaru Yang Diperkenalkan Penyelidikan Yang Telah Dijalankan

7

• • • •

2. Laporan Perangkaan Pesakit 3. Carta Organisasi PPUM 4. Kedudukan PPUM Dalam Organisasi UM 5. Lembaga Pengurus PPUM 6. Pegawai-pegawai Utama 7. Laporan Pusat Tanggungjawab
Klinikal
• • • • • • • • • • • • • • • • • Obstetrik dan Ginekologi Perubatan Pediatrik Perubatan Psikologi Surgeri Surgeri Ortopedik Perubatan Rawatan Utama Anestesiologi Otorinolaringologi Perubatan Pemulihan Pengimejan Bio-Perubatan Onkologi Klinikal Oftalmologi Perubatan Kesukanan Fizik Perubatan Trauma dan Kecemasan Perkembangan Perubatan

39 46 47 48 50

55

Piagam Pelanggan 241 249 273 291 293 .iv Laporan Tahunan 2010 Sokongan Klinikal • • • • • • • Dietetik Pengurusan Makmal Farmasi Kebajikan Perubatan Perubatan Transfusi Maklumat Pesakit Pentadbiran Kejururawatan »» Perkhidmatan»Ambulatori »» Perkhidmatan»Pesakit»Dalam »» Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah »» Perkembangan»Kejururawatan» Kawalan Jangkitan Mikrobiologi Perubatan Patologi »» Patologi»Anatomik »» Patologi»Forensik »» Bahagian»Perubatan»Makmal 116 • • • Bukan Klinikal • • • • • • • • • • • • • • • Audit Dalam Hal Ehwal Korporat Perhubungan Awam Pembangunan Organisasi Pembangunan Insan Sumber Bahan Sumber Kewangan Sumber Perkhidmatan Nadi IT Kejuruteraan BioMedikal Pengurusan Am dan Fasiliti Kolej Kejururawatan Kolej Radiografi Kolej Teknologi Makmal Perubatan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan 175 8. Penyata Kewangan 10. Senarai Penerbitan 11. Objektif Kualiti Teras 12. Diari Korporat 9.

• • . latihan dan penyelidikan yang berkualiti tinggi dalam perkhidmatan perubatan tertiar. latihan dan penyelidikan perubatan yang berkualiti tinggi berdasarkan standard-standard antarabangsa.Visi. komuniti dan kebajikan pesakit. Misi dan Nilai Teras PPUM VISI PPUM berhasrat untuk menjadi sebuah pusat perubatan bertaraf dunia yang menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan. NILAI TERAS • • • • KECEMERLANGAN EFISIEN EMPATI ETIKA BERPUSATKAN PESAKIT KEMESRAAN MISI PPUM adalah komited untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan.

Ikram Shah bin Ismail Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya .Prof. Dato’ Dr.

1% iaitu 107. perkhidmatan Pesakit Dalam dan perkhidmatan Trauma dan Kecemasan. konsisten. . Upper Limb Clinic oleh PTj Surgeri Ortopedik. Kenaikan sebanyak 0. Perangkaan tahun 2010 menunjukkan bahawa perkhidmatan Trauma dan Kecemasan mengalami peningkatan kehadiran pesakit sebanyak 4.890 orang pesakit.904 pesakit pada tahun 2009. Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) telah merawat seramai 932. Renal General Clinic and Renal TxGN oleh Klinik Renal.231 pada tahun 2009 iaitu peningkatan 1.Laporan Eksekutif Pusat Perubatan Universiti Malaya Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) merupakan sebuah hospital pengajaran yang menerima Pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi perkhidmatan penjagaan pesakit termasuk perkhidmatan sokongan serta Akreditasi Makmal Perubatan MS ISO 15189:2007 bagi perkhidmatan diagnostik. Manakala perkhidmatan Trauma dan Kecemasan masih lagi menjadi pilihan pesakit untuk mendapatkan rawatan terutama selepas waktu pejabat. RINGKASAN PRESTASI KESELURUHAN Perangkaan Pesakit PPUM Pada tahun 2010. efisyen dan beretika bagi memenuhi keperluan pelanggan.843 orang pesakit pada tahun 2010 berbanding 49.644 orang pesakit dirawat berbanding seramai 103.403 pesakit pada sepanjang tahun 2010 berbanding 773.442 dirawat pada tahun 2009. Perkhidmatan Ambulatori yang merawat pesakit luar dan harian telah memberi rawatan kepada 775. Uro-Oncology Combined Clinic oleh PTj Surgeri. pewujudan Objektif Kualiti baru sebagai petunjuk standard perkhidmatan yang diberikan. PTj Perubatan. Perangkaan keseluruhan ini merangkumi tiga (3) perkhidmatan utama PPUM iaitu perkhidmatan Ambulatori (termasuk klinikklinik pakar). Perkhidmatan Pesakit Dalam pula merawat seramai 49. Penyumbang tertinggi kepada peningkatan ini adalah dari disiplin perubatan. Laporan ini dikemukakan untuk memaklumkan tindakan-tindakan penambahbaikan yang telah dilakukan pada tahun 2010 antaranya penambahbaikan terhadap proses perkhidmatan.2%. PTj Perubatan. telah melaksanakan penambahbaikan berterusan pada tahun 2010 bagi memastikan PPUM sentiasa memberikan perkhidmatan yang cemerlang. penambahbaikan terhadap struktur serta pembelian peralatan-peralatan baru yang dapat memberi gambaran pencapaian prestasi keseluruhan PPUM dalam menyediakan perkhidmatan kepada pesakit.6% ini adalah sejajar dengan pewujudan beberapa buah klinik/perkhidmatan baru seperti Klinik Extracorporeal Shockware Myocardial Ravascularization (ESMR) oleh Unit Kardiologi. Women Wellness Clinic oleh PTj Perubatan Psikologi dan Klinik Berhenti Merokok oleh PTj Perubatan Rawatan Utama.

perkhidmatan ujian diagnostik telah mengalami sedikit penurunan iaitu hanya sebanyak 4.2010 Maklumat Pesakit Luar Pesakit Dalam Trauma dan Kecemasan Discaj Kematian 2010 775.345 1. ini tidak menunjukkan prestasi sebenar makmal kerana kaedah pengiraan beban kerja bagi dua tahun tersebut adalah berbeza.096 1.403 49.584 pembedahan dilaksanakan pada tahun 2009. Secara purata.2 1. Surgeri Neuro.7 83.632 Perbezaan (%) 0. Perkhidmatan Perawatan PPUM »» Tempoh»Masa»Menunggu»Rawatan Pengurusan PPUM telah menetapkan standard kualiti tempoh masa menunggu pesakit mendapatkan rawatan di klinik Ambulatori iaitu 80% pesakit luar yang ada janji temu akan menerima rawatan dalam tempoh 2 jam. Masa menunggu dalam tempoh 2 jam Pesakit yang mendapat rawatan dalam tempoh 2 jam pada tahun 2010 (%) 92. Surgeri Plastik.843 107.644 48.442 47. Berikut adalah jadual prestasi klinik-klinik pakar bagi tahun 2010.8 71.8 Laporan Tahunan 2010 Berikut adalah perangkaan pesakit bagi tahun 2009 .231 103. Disiplin Surgeri adalah paling banyak melaksanakan pembedahan pada tahun 2010 iaitu sebanyak 4.7 PPUM juga mengalami peningkatan dalam bilangan pembedahan iaitu seramai 21.8 82.9 84.1 97. prestasi klinikklinik pakar adalah memuaskan bagi tahun 2010 di mana semua klinik pakar telah berjaya merawat lebih dari 80% pesakit dalam tempoh dua (2) jam kecuali klinik pakar Oftalmologi dan klinik pakar Perubatan 1. Surgeri Pediatrik dan Surgeri Kardiothorasik.3 85.904 49. Pengiraan beban kerja tahun 2010 adalah berdasarkan per reportable test dan ini adalah merupakan pengiraan sebenar beban kerja berbanding tahun 2009 yang tidak menggunakan kaedah tersebut.2 87.1 6.741 Sumber : PTj Maklumat Pesakit 2009 773. Secara umumnya peningkatan bilangan ujian bagi setiap disiplin adalah dalam sekitar 5 hingga 10% setahun.381 pelbagai ujian makmal dilaksanakan pada tahun 2010 berbanding dengan 5.2 KLINIK – KLINIK Perubatan Rawatan Utama (RUKA) Klinik Am Perubatan Rawatan Utama (RUKA) Klinik Keluarga Oftalmologi Otorinolaringologi (ENT) Pediatrik Obstetrik & Ginekologi Ortopedik Psikiatrik Perubatan 1 Perubatan 2 Surgeri Antenatal 87.782 ujian makmal telah dilaksanakan bagi tahun 2009.4 Sumber : Perkhidmatan Ambulatori .2 4.8 91.1 2.2 83. Manakala itu.907 pembedahan yang melibatkan pembedahan Surgeri Am (elektif). Walaupun dari segi statistik menunjukkan bilangan ujian makmal pada tahun 2010 menurun berbanding tahun 2009.501.1 72. Urologi.934.847 orang pesakit telah menjalani pelbagai jenis pembedahan berbanding cuma 18.

Penambahbaikan yang sedang dirancang oleh Pengurusan adalah melaksanakan sistem e-medical»records»(electronic»medical»records) yang dijangka dapat membantu mempercepatkan proses capaian rekod pesakit bagi tujuan perawatan di kalangan pegawai perubatan yang bertugas serta mengurangkan ruangan penyimpanan rekod pesakit secara manual. Punca 1.7% fail Pesakit Luar untuk perawatan dan 99.644 pesakit dirawat pada tahun 2010 berbanding 103.6 100 Triage 2) yang melebihi 200 minit ke 250 minit turut memberi kesan kepada tempoh masa menunggu keseluruhan pesakit.0%.» High» Dose» Rate»Cobalt-60»Brachytherapy. Tindakan penambahbaikan yang sedang dilaksanakan oleh Pengurusan adalah menambahbaik proses pemberian perkhidmatan serta cadangan untuk menambah bilangan Pembantu Perubatan (Medical»Assistant) yang sedia ada untuk membantu pegawai perubatan bertugas di unit tersebut. paru-paru (chest). Manakala klinik pakar Perubatan 1 adalah klinik yang mengendalikan pesakit jantung (kardiologi). secara keseluruhan tempoh masa menunggu bagi pesakit-pesakit mengikut Triage adalah seperti berikut: Objektif Kualiti 100% Pesakit Triage 1 dilihat oleh doktor dalam masa 0 -10 minit 90% Pesakit Triage 2 dilihat oleh doktor dalam masa 30 minit 75% Pesakit Triage 3 dilihat oleh doktor dalam masa 90 minit 70% Pesakit Triage 4 dilihat oleh doktor dalam masa 180 minit Pencapaian % 95. Penurunan peratusan ini disebabkan oleh peningkatan bilangan pesakit dengan nisbah pegawai perubatan yang bertugas adalah tidak setara memandangkan bilangan pegawai perubatan bertugas masih sama seperti tahun sebelumnya.9% fail Pesakit Dalam pada tahun 2010. » Pembekalan Fail Pesakit Untuk Perawatan PTj Maklumat Pesakit secara purata telah dapat membekalkan 98. Beberapa tindakan penambahbaikan telah dan sedang dilaksanakan bagi klinik-klinik ini seperti menambah baik terhadap proses-proses pemberian perkhidmatan termasuk pengumpulan data terhadap pesakit-pesakit yang dirawat serta memberi keutamaan kepada pesakit-pesakit yang mempunyai surat rujukan (referral»letter). tempoh purata masa pesakit tinggal di Dewan Resusitasi (bagi kes Triage 1) dan Dewan Rawatan Akut (bagi kes . Penurunan peratusan bagi tempoh masa menunggu pesakit Triage 1 dan Triage 2 adalah berpunca dari bilangan pesakit kecemasan yang semakin meningkat iaitu 107. Selain itu.» Conventional» Radioteraphy» Simulator. Bagi perkhidmatan di Trauma & Kecemasan pula.8 75.Pusat Perubatan Universiti Malaya 9 Klinik Pakar Oftalmologi secara purata hanya dapat merawat 71.442 pesakit pada 2009 iaitu merupakan peningkatan sebanyak 4.»Total»Body»Irradiiation» (TBI) dan 3D»Computerizer»Radiation»Field»Analyzer.5 82. Ini adalah berpunca dari bilangan pesakit yang ramai di samping terdapat beberapa prosedur yang mengambil masa yang lama seperti prosedur dilatasi anak mata dan prosedur pre-invest»yang mengambil masa antara 20 minit hingga 1 jam (bergantung kepada diagnosis seseorang pesakit) sebelum pesakit boleh dirawat oleh pegawai perubatan bertugas.1% daripada pesakit radioterapi yang perlu menerima rawatan utama dan radikal telah memulakan rawatan mereka selewat-lewatnya 4 minggu dari tarikh perundingan pertama di Klinik Onkologi berbanding dengan standard kualiti yang telah ditetapkan oleh Pengurusan iaitu 90%. Bagi perkhidmatan Onkologi Klinikal.1% pesakit dalam tempoh 2 jam. Selepas pemasangan peralatan baru ini selesai pada tahun 2011. Pengurusan PPUM menjangkakan bahawa perkhidmatan yang lebih cekap dapat diberikan kepada pesakit dan secara tidak langsung mencapai standard kualiti yang ditetapkan.3% fail-fail Pesakit Luar tidak dapat dibekalkan Maklumat Pesakit pada masa rawatan antaranya adalah terdapat pesakit yang mempunyai dua (2) atau tiga (3) janji temu di klinik pakar yang berlainan pada hari yang sama selain terdapat failfail pesakit yang digunakan oleh pegawai perubatan bagi tujuan penyediaan laporan perubatan dan penyelidikan. Penurunan peratusan ini adalah disebabkan oleh kerosakan chiller pada mesin rawatan yang sering berulang dan pemberhentian beberapa perkhidmatan sejak dari bulan Oktober 2010 bagi memberi laluan pemasangan peralatan baru seperti» Large» Bore» Computed»Tomography»(CT)»Radiotherapy»»Simulator. hanya 77. renal dan gastro » yang mempunyai bilangan pesakit yang paling ramai berbanding dengan klinik-klinik pakar yang lain.

6% diikuti dengan aduan berkaitan Komunikasi Bersama Pelanggan sebanyak 14. Mulai 5 Januari 2010. peratusan aduan yang diterima berbanding jumlah pesakit PPUM bagi sepanjang tahun 2010 telah menunjukkan penurunan sebanyak 0.08%) 744 patients surveyed and number of Oktober 2010 patient with active or resolving Healthcare Associated Infections – 34 patients (4. Darah Setempat dibuka dari jam 7. Pusat Pengambilan . Perkhidmatan/ Klinik Pusat Pengambilan Darah Setempat Jumlah Pesakit 20. Selain itu bagi mempercepatkan proses pembayaran. menetapkan waktu rehat staf antara 8.1% pesakit telah mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penyerahan preskripsi ubat dilakukan oleh pesakit.00 tengahari.97%) » Objektif Kualiti Baru Yang Diwujudkan Objektif Kualiti baru ini diwujudkan (sebagai tambahan kepada Objektif Kualiti sedia ada) sebagai proses penambahbaikan berterusan bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS).8%.00 petang dan mulai 18 Mac 2010. Manakala Objektif-objektif Kualiti dari perkhidmatan sokongan klinikal dan bukan klinikal yang lain telah menepati standard yang ditetapkan oleh Pengurusan PPUM bagi tahun 2010.4% dan aduan Laporan Perubatan/Fail Pesakit yang lambat disiapkan menyumbang kepada 11. perkhidmatan Ambulatori dengan kerjasama PTj Kewangan telah mengatur dua (2) orang Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) untuk membantu mengambil pembayaran mulai jam 8. Objektif Kualiti tersebut adalah seperti berikut: • 80% pesakit yang ada janji temu diambil darah dalam tempoh 1 jam » Kepuasan Pelanggan Aduan yang diterima oleh PPUM bagi tahun 2010 adalah sebanyak 348 aduan. mewujudkan ketua kumpulan bagi setiap kaunter pendispensan dan mewujudkan konsep floor» manager bagi meningkatkan pemantauan dan kelancaran proses kerja. Jadual di bawah menunjukkan statistik aduan pelanggan bagi tahun 2010.5% pada tahun 2010 berdasarkan dua kali kajian yang telah dilakukan oleh PTj Kawalan Jangkitan.» checking»dan»dispensing di samping penyusunan staf dalam pasukan kerja. Pewujudan Objektif Kualiti baru ini telah dapat mengurangkan aduan berkaitan masa menunggu di PPUM.45 pagi hingga 10. had umur warga emas diturunkan dari 70 tahun kepada 65 tahun dan orang kurang upaya (OKU) sahaja diberi keutamaan untuk dipercepatkan proses pembayaran. Secara purata hanya 72. Berikut adalah jadual yang menunjukkan bilangan pesakit yang telah diambil darah dalam tempoh kurang dari satu (1) jam.» packaging.15 pagi hingga waktu tengahari.01% berbanding tahun 2009.15 pagi bagi memoptimumkan aktiviti farmasi pesakit luar dari jam 10. Masa Kajian Pencapaian 776 patients surveyed and number of Mac 2010 patient with active or resolving Healthcare Associated Infections – 55 patients (7.00 pagi sehingga jam 12.778 Purata Peratusan dirawat dalam tempoh < 1 jam 97. Beberapa faktor telah dikenal pasti berkaitan dengan ketidakcapaian standard yang ditetapkan iaitu proses mengikut Model»of»Good»Care (MOGD) belum diimplimentasi secara menyeluruh oleh pihak Farmasi iaitu proses yang merangkumi garis panduan bagi proses labeling.3% » Kawalan Jangkitan PPUM telah dapat mengekalkan kadar jangkitan nosokomial tidak melebihi 8. Walau bagaimanapun. PTj Farmasi telah melaksanakan beberapa perkara seperti menyusun semula staf dalam pasukan kerja (termasuk melibatkan penyertaan pelajar Diploma Farmasi dalam aktiviti pembungkusan dan pendispensan ubat). Pengurusan PPUM telah menetapkan Objektif Kualiti bagi PTj Farmasi iaitu 75% pesakit mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penerimaan preskripsi ubat di Farmasi. Aduan tertinggi yang diterima oleh Unit Perhubungan Awam adalah berkaitan dengan Perkhidmatan iaitu sebanyak 50. PPUM dapat memberi kesan positif kepada perkhidmatan perawatan pesakit di PPUM. Bagi menambah baik proses yang sedia ada.30 pagi hingga jam 5.10 Laporan Tahunan 2010 » Tempoh Masa Menunggu Mendapat Ubatubatan Proses mendapatkan ubat merupakan proses akhir yang perlu dilalui oleh setiap pesakit.

Projek ini telah mendapat kelulusan Dewan Bandar raya Kuala Lumpur (DBKL) pada 28 Oktober 2010 dan dijangka siap pada 24 November 2011. Antara projek yang dijalankan ialah: ingin memasuki kawasan Bangunan Menara Timur.6% responden bersetuju bahawa Pengamal-pengamal Perubatan seperti Pegawai Perubatan dan Jururawat di PPUM telah memberikan perawatan yang profesional dan responsif dengan kehendak dan keperluan pesakit. kursus. » Projek Jalan Keluar Masuk Baru ke PPUM di persimpangan bertingkat Lebuhraya Persekutuan dan naik taraf persimpangan keluar ke Jalan Universiti. 594 responden telah memberi maklum balas di mana sebanyak 83. Bangunan Obstetrik & Pediatrik. Sebagai penambahbaikan berterusan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 11 Statistik aduan Pelanggan 2010 Peratusan penurunan ini adalah merujuk kepada Kajian Kepuasan Pelanggan yang telah dijalankan dari 4 hingga 6 Mei 2010. Dari 1000 borang kaji selidik yang diedarkan. Projek ini adalah untuk menyuraikan aliran trafik di dalam kawasan PPUM semasa masuk dan keluar. Keputusan soal selidik juga telah menunjukkan sebanyak 83. PPUM telah dan sedang berusaha menerapkan Budaya Kerja Cemerlang kepada semua staf melalui latihan. Pembangunan dan Pengubahsuaian Struktur PTj Sumber Perkhidmatan telah melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur bagi tujuan meningkatkan mutu perkhidmatan. Projek ini membantu pengguna/pelawat yang ingin keluar ke lebuhraya tanpa perlu melalui lampu isyarat di kawasan Bangunan Trauma & Kecemasan manakala pengguna/pelawat /staf yang » Cadangan Jalan Masuk Ambulan dan Kenderaan Kecemasan Terus Ke Bangunan Trauma & Kecemasan Projek ini untuk memberi laluan khas kepada ambulan dan kenderaan awam yang memerlukan perkhidmatan kecemasan daripada Jalan Universiti . kempen dan lain-lain aktiviti bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan kepuasan pelanggan di PPUM. Kajian Kepuasan Pelanggan ini melibatkan Perkhidmatan Pesakit Luar PPUM. Anjung Penyayang (Asrama) tidak perlu melalui laluan kawasan Bangunan Perubatan Rawatan Utama (RUKA) atau Green» Lane.4 % bersetuju bahawa staf PPUM yang bertugas di Bahagian Kaunter telah didapati memberi penerangan lengkap dan jelas mengenai perawatan yang ditawarkan oleh PPUM.

PPUM yang turut bertujuan meningkatkan keselamatan dan kemudahan prasarana bangunan pada staf.00 PTj Obstetrik & Ginekologi. Sistem ini siap dipasang pada 25 Oktober 2010. Enam (6) unit Anaesthetic Machine With Ventilator Complete With Pediatrik dan Dewan Bedah Monitor (Menara Timur) Satu (1) unit Conventional Radiotherapy Simulator Satu (1) unit High Dose Rate Cobalt-60 Brachytherapy unit with Treatment Planning System PTj Onkologi Klinikal PTj Onkologi Klinikal Pembekalan peralatan ini membolehkan PPUM memberikan perkhidmatan perawatan yang terkini kepada pesakit-pesakit. Sistem ini mengunakan tag nama staf sebagai identiti dan rekod pergerakan.» Digital» Control» Technologies)» » dan menggunakan Heat» Recovery» Wheel» System» Technology untuk sistem pendingin udara bagi penjimatan tenaga.583. » Projek Naik Taraf Dewan Bedah 11 Projek yang melibatkan kos sebanyak RM1.00 2. penambahbaikan yang telah dijalankan ialah pemasangan pendingin udara dari jenis sistem air kokol (chilled) yang lebih stabil dengan Microprocessore»Control. Sistem ini merupakan salah satu keperluan bagi mendapatkan perakuan sijil Bomba.000 kepada kelas 100 yang diiktraf oleh National» Environmental» Balancing» Bureau (NEBB).000.335.470.» cctv. » Projek Naik Taraf Sistem Siaraya Berpusat Di Menara Utama dan Menara Timur. peralatan keperluan pejabat dan kelengkapan perabot. menggunakan teknologi lampu bedah kepada jenis LED – (free»maintenance.700.980.60. Di antara perolehan peralatan perubatan penting yang telah dapat diuruskan adalah seperti berikut: Jabatan PTj Obstetrik & Ginekologi PTj Pengimejan BioPerubatan Nilai (RM) 738.12 Laporan Tahunan 2010 melalui terus ke kawasan Bangunan Trauma dan Kecemasan.» camera» system.00 meliputi naik taraf rekabentuk menepati Cleanroom»Performance»ISO»Class»5» iaitu kualiti udara dewan bedah dari kelas 10. pesakit serta pelawat dan juga boleh digunakan sebagai penyampaian maklumat penting di seluruh PPUM.00 3. Sistem kad akses ini dipasang di pintu masuk setiap wad. Perolehan » Peralatan dan Kelengkapan Seksyen Peralatan dan Kelengkapan.00.400.200.000.998.000.288. humidity.500. sistem kawalselia bangunan (BAS) suhu. PTj Sumber Bahan adalah bertanggungjawab menguruskan perolehan dan pembelian bagi perkhidmatan rawatan pesakit. Sistem ini dipantau melalui » Projek Pemasangan Sistem Kad Akses di PPUM Projek ini dilaksanakan untuk mengawal aliran masuk pelawat ke wad-wad di PPUM serta kawalan akses keluar masuk ke lokasi yang ditetapkan atau dihadkan oleh PPUM. fire»system dan sekiranya ada masalah di bilik server. amaran diterima melalui sistem SMS.302.00 1. . Sistem ini dikawal secara berpusat melalui Pejabat Keselamatan.00 1. Nilai keseluruhan kontrak yang telah Bil 1 2 3 4 5 Perkara Enam Belas (16) unit Foetal/Maternal Monitoring Machine Cardiotograph Satu (1) unit Full Field Digital Mammography System With Attached Stereotactic Biopsy System ditandatangani bagi peralatan pada tahun 2010 adalah sebanyak RM 57. » Projek Penggantian Pendingin Udara Bilik Server Nadi IT Dengan kos sebanyak RM 217.

31%).182 berbanding dengan RM379.810.819 pada tahun 2009.363.66%) adalah hasil dalaman PPUM. Kedudukan Kewangan PPUM » Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Pendapatan Mengurus PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM438.135 berbanding dengan RM207. Lebihan terkumpul ini terdiri dari aset tetap.555.056. Secara keseluruhan.617.608 (6. nilai kontrak yang telah ditandatangani bagi perolehan ubat-ubatan adalah sebanyak RM117.548 (17. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM77.532.953 pada tahun 2009.722. Tanggungan semasa PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM62. » Bekalan Guna hapus dan Guna sama Perolehan bekalan dibahagikan kepada dua iaitu bekalan perubatan dan bekalan bukan perubatan. sebanyak RM361. Lebihan terkumpul ini terdiri daripada nilai aset bangunan.37.038.829 pada tahun 2009.99%). » Harta Dan Tanggungan Jumlah nilai aset hartanah.638.987.156.298. Daripada jumlah Pendapatan Mengurus tahun 2010.000.847.000 pada tahun 2009. Ini merupakan penambahan sebanyak RM16.Pusat Perubatan Universiti Malaya 13 » Ubat-Ubatan Pada tahun 2010. jumlah aset bersih PPUM adalah sebanyak RM985.000 (66.827.445. Pendapatan pembangunan pada tahun 2010 dibiayai sepenuhnya daripada sumbangan kerajaan.000.571.364.200 pada tahun 2009.463.024. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM28.780.642.925 (25.249 (30.94%).872 (35.112.98 yang merupakan penambahan sebanyak 6.462 pada tahun 2009.690.966.049 (84.850.966. Lebihan pendapatan dari perbelanjaan bagi tahun 2010 ialah RM27.82%).235 berbanding dengan RM570. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM43. akaun-akaun penghutang dan tunai yang akan digunakan untuk membiayai komitmen tahun 2010. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM203.306 (8. Secara keseluruhan.413 pada tahun 2009.636 berbanding dengan RM92. lebihan terkumpul pendapatan mengurus PPUM sehingga tahun 2010 ialah sebanyak RM236.34%) adalah merupakan pemberian kerajaan dan bakinya sebanyak RM77.587 pada tahun 2009. Perolehan ubat-ubatan adalah penting bagi memastikan pesakit-pesakit mendapat ubat yang mencukupi untuk keperluan rawatan.438.000 pendapatan pembangunan pada tahun 2010 berbanding dengan terimaan sebanyak RM112.744 berbanding dengan RM781.364.501 berbanding dengan RM45.255 berbanding dengan RM31.917. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM75.179.333.309.094.721 pada tahun 2009.738 (82.876 pada tahun 2009. Perbelanjaan pembangunan PPUM pada tahun 2010 pula ialah sebanyak RM170. . Sepanjang tahun 2010 jumlah keseluruhan bekalan guna hapus dan guna sama yang telah diurus adalah sebanyak RM 39.979. Aset semasa PPUM pula berjumlah RM300. Secara keseluruhan permintaan terhadap penggunaan ubatubat telah meningkat selaras dengan peningkatan bilangan pesakit yang mendapat rawatan di Pusat Perubatan ini.364 berbanding dengan lebihan pendapatan RM20.844.558.50% adalah disebabkan pada tahun 2009 terdapat perolehan bagi pacemaker yang berjumlah RM12. peralatan perubatan dan aset tetap lain yang dibiayai daripada geran pembangunan. loji dan mesin PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM746.32%).986 pada tahun 2009.00. Perbelanjaan mengurus PPUM pada tahun 2010 pula ialah sebanyak RM410. Pada tahun 2010. Dengan itu terdapat lebihan pendapatan dari perbelanjaan bagi tahun 2010 sebanyak RM17.629 pada tahun 2009.144.01%).437 berbanding dengan RM410. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM175.17% berbanding perolehan bagi tahun 2009 yang berjumlah RM110.80%).784.00 dan PTCA berjumlah RM38. PPUM menerima sebanyak RM188.811.699 (17. infrastruktur.073.198.010 pada tahun 2010 berbanding dengan RM256. pendapatan pembangunan terkumpul PPUM pada tahun 2010 ialah RM73.564 berbanding dengan RM56. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM31.70%). Perbezaan sebanyak 51.99.416.

Semua imej dari modaliti akan diintegrasikan mengikut piawaian DICOM. Ia bertujuan untuk menyimpan maklumat klinikal dan akan menggantikan folder pesakit. Sistem ini mempunyai 6 modul iaitu Patient Master Index. naiktaraf sistem email. pembangunan sistem dalaman dan naiktaraf sistem antaranya ialah naiktaraf sistem rangkaian dan keselamatan. Sistem ini mula dibangunkan pada Januari 2010 bagi menggantikan sistem iPM sedia ada. Manakala integrasi data daripada sistem maklumat hospital iaitu iPM pula akan menggunakan piawaian HL7. 2 3 Sistem Maklumat Makmal (LIS) 4 Sistem Maklumat Materniti 5 Sistem Maklumat Kardiologi . Sistem ini dijangka akan mula digunakan pada penghujung bulan Mac 2011. PTj Nadi IT telah melaksanakan projek-projek menaiktaraf infrastruktur ICT. Sistem ini akan membolehkan mesin-mesin CTG diintegrasikan dengan sistem dan disimpan secara digital. penggunaan portal. Medical Record Tracking. Sistem ini mula digunakan pada bulan Jun 2010 untuk menguruskan dan memantau maklumat pesakit yang bersalin dari mula kemasukan di wad bersalin. pembangunan Sistem Pengurusan Manusia dan pelaksanaan Sistem Pembilan Pesakit.14 Laporan Tahunan 2010 Kemudahan dan Penggunaan Sistem Teknologi Pada tahun 2010. Ini akan membolehkan semua imej dan maklumat pesakit yang menjalankan prosidur di makmal kardiologi disimpan di dalam satu sistem yang lebih komprehensif. naiktaraf talian suwa. Sistem Klinikal/Sokongan Klinikal Bil 1 Sistem Sistem Electronic Medical Records (EMR) Pembangunan e Hospital Administration System (eHAS) Tujuan Projek Sistem EMR telah mula dilaksanakan pada November 2010. Outpatient Management. Sistem ini mula dibangunkan pada bulan Februari 2010. naiktaraf Sistem Maklumat Farmasi. kelahiran dan sehingga dipindahkan ke Wad Post Natal. Berikut adalah antara penambahbaikan yang melibatkan sistem klinikal/sokongan klinikal. Sistem ini dijangka akan mula digunakan pada bulan April 2012. Latihan ICT juga telah dilakukan secara berterusan bersesuaian dengan pelaksanaan sistem dalaman dan projek yang dijalankan di sepanjang tahun 2010. Theatre Management dan Billing Management Sistem ini sedang dalam proses naiktaraf dari versi TDLIMS ke versi TDSynergy bermula pada bulan Oktober 2010 dan dijangka siap implementasi pada bulan penghujung bulan Mei 2011. sistem bukan klinikal dan sistem rangkaian di PPUM. Inpatient Management.

SMS Farmasi dan SMS Aduan 5 Portal PPUM 6 Sistem SMS PPUM . Projek-projek Sistem Project Management Office (PMO) yang direkodkan di dalam sistem ini boleh dipantau mengikut fasa perlaksanaan. Maklumat Penempatan. Maklumat pembayaran dan juga sebarang catatan bagi setiap fasa juga boleh direkodkan. fungsi bagi penyelia lokasi seperti pemantauan maklumat kehadiran. Mata CPD dipaparkan mengikut kompetensi dan kategori kursus yang dihadiri oleh staf manakala format laporan kursus secara on line telah dikemaskini mengikut keperluan CPD. penyediaan rekod latihan dan pemantauan mata CPD telah dimasukkan ke dalam Portal PPUM. Sistem eHO telah mula digunapakai mulai 1 Jun 2010 bagi menggantikan buku log yang diisi secara manual oleh Pegawai Perubatan Siswazah. Laporan kursus perlu disediakan bagi membolehkan staf yang memenuhi mata minimum CPD untuk mencapai Aras 3. Sistem ini mengandungi 4 modul iaitu SMS Oncall. Sistem ePengambilan dibangunkan bagi membantu pihak Jabatan Sumber Manusia dalam memantau jumlah penerimaan permohonan jawatan pada setiap kali sesi iklan dibuka. Tapisan. Sistem SMS PPUM adalah satu sistem yang telah dinaiktaraf daripada Sistem SMS Oncall dan Sistem SMS Farmasi. Kedua-dua modul ini telah mula digunakan pada 1 Disember 2010. 1 Sistem eHR (Modul Latihan) 2 Sistem eHousemanship (eHO) 3 Sistem ePengambilan 4 Sistem ini dibangunkan bagi menguruskan projek-projek yang diuruskan oleh Jabatan Teknologi Maklumat. Pada tahun 2010. penyediaan laporan kursus serta pengesahan laporan oleh Ketua Jabatan turut disediakan di dalam Portal PPUM. Sistem ini mengandungi empat (4) modul iaitu Maklumat Peribadi. Temuduga dan Tawaran. maklumat cuti. SMS Broadcast. Di samping itu. Maklumat Prosedur dan Maklumat CME. Sistem ini diintegrasi bersama Sistem Permohonan Jawatan Online dan mengandungi empat (4) modul iaitu Iklan Jawatan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 15 Sistem Bukan Klinikal Bil Sistem Tujuan Fungsi CPD dibangunkan bagi menguruskan mata CPD mengikut keperluan yang telah ditetapkan. PTK. PPUM. Naiktaraf sistem telah dilaksanakan pada bulan September 2010.

melalui proksi internet hanya pengguna yang sah sahaja dibenarkan untuk membuat capaian kepada internet. Sistem rangkaian ini didapati sangat stabil dan berprestasi tinggi. Pada Jun 2010 juga. Walau bagaimanapun akses internet ini terhad pada waktu rehat dan bukan pada komputer di kawasan perawatan pesakit. Sistem Active Directory yang ada di PPUM ini diintegrasikan dengan sistem SSO. rangkaian PPUM dan rangkaian UM telah diintegrasikan antara satu sama lain dan ini telah membolehkan sistemsistem dalaman UM dan sistem dalaman PPUM khususnya PPUMiCARE dapat diakses dari kedua-dua rangkaian. Dijangkakan liputan wifi ini akan ditambah pada tahun 2012 sehingga merangkumi ke asrama pelajar PPUM. Walau bagaimanapun pemasangan adalah tertumpu pada wad dan ruang medan selera sahaja. Sistem Remote SSLVPN. 2 Rangkaian 3 Proksi Internet 4 Internet 5 Domain 6 Wifi . pelayan dan rangkaian di PPUM. Ianya difokuskan untuk kegunaan staf dan juga untuk kegunaan aktiviti rondaan wad (ward round) di wad-wad di PPUM. Sistem UAC. Domain Activite Directory adalah digunakan di PPUM untuk pengurusan identiti dan keselamatan komputer. Akses internet juga telah diberikan kepada staff sokongan selaras dengan pemberian e-mel kepada kakitangan sokongan. talian 25MB tersebut akan dinaiktaraf kepada 100MBps setelah pihak UM menaiktaraf talian internet kepada 1GBps. Rangkaian PPUM yang merangkumi Core Switch. Proksi Internet dan aplikasi yang lain. Dijangka pada Mac 2011. Pada masa ini. Proksi internet adalah bertujuan untuk memantau penggunaan internet di PPUM. Distritribution Switch dan Access switch adalah pada kelajuan 10GB untuk kelajuan tulang belakang dan 100MB kepada 1GB kepada akses kepada pengguna. Pihak Pengurusan UM telah meluluskan permohonan untuk menggunakan talian internet UM dan pada masa ini kelajuan internet yang telah diberikan oleh pihak UM adalah berkapasiti 25MB. Secara keseluruhan. tahap availability bagi sistem rangkaian PPUM secara keseluruhannya adalah 99%. Disamping itu juga.16 Laporan Tahunan 2010 Rangkaian Bil 1 Sistem Naiktaraf Rangkaian Fasa 1 Tujuan Projek menaiktaraf keseluruhan sistem rangkaian PPUM kecuali Bangunan Trauma & Kecemasan daripada kelajuan tulang belakang 1GB ke 10 GB dan kelajuan 100MBps akses pengguna kepada 1GBps telah selesai pada 24 April 2010. terdapat sebanyak 65 wireless access point telah dipasang di seluruh PPUM.

. Makmal ini juga dapat memberikan latihan diagnostik TIBI dengan penggunaan teknologi terkini serta berpotensi menjalankan penyelidikan dalam bidang Mikobakteriologi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 17 TADBIR URUS PPUM Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) adalah sebuah hospital pengajaran di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan merupakan sebuah badan berkanun. pesakit berbayar perlu menjalani kaunseling ubat terlebih dahulu. PPUM bukan sahaja mampu menjalankan ujian diagnostik TIBI dalam prasarana yang selamat malah boleh menyediakan keputusan dalam masa yang singkat. dan b) bekerjasama dengan Fakulti dalam mengadakan kemudahan-kemudahan bagi pendidikan. Seperti pesakit yang mendapat ubat secara percuma. b) Naib Canselor Universiti. Teknik perubatan ini dikendalikan oleh Unit Kardiologi untuk dijalankan ke atas pesakit jantung koronari yang tidak sesuai untuk menjalani rawatan angioplasti atau sebarang pembedahan pintasan jantung. * Extracorporeal Shockware Myocardial Ravascularization (ESMR) ESMR adalah merupakan teknologi perubatan terkini bagi merawat pesakit jantung koronari yang pertama seumpamanya di Malaysia. PENCAPAIAN UTAMA PPUM PADA TAHUN 2010 » Perkhidmatan Penjagaan Perawatan Pesakit * Makmal Mikobakteriologi (TIBI-BSL 3) Makmal Diagnostik dan Penyelidikan (BSL 3) telah berjaya diiktiraf sebagai Makmal Mikobakteriologi (TIBI-BSL 3) yang pertama diwujudkan untuk hospital pengajaran dan pembelajaran serta memenuhi piawaian Microbiological» Practices» Special» Practices» and» Safety» Equipment»for»Bio-Safety»Level»3 (Australia). Dengan wujudnya makmal ini. Bezanya ialah pesakit berbayar perlu membuat pembayaran penuh bagi ubat sebelum menggunakan perkhidmatan ini. g) Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan atau wakilnya. c) Pengarah. Objektif PPUM adalah. f) Ketua Setiausaha Kementeria Pengajian Tinggi atau wakilnya. mengendalikan dan membangunkan pusat perubatan yang bertaraf dan berkedudukan antarabangsa. d) Dekan Perubatan. e) Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan atau wakilnya. jika tidak dilantik sebagai Pengerusi. ditubuhkan di bawah Statut Universiti Malaya (Pusat Perubatan Universiti Malaya) 2000. pensiswazahan dan perundingan perubatan. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. latihan penyelidikan. a) menubuhkan. * Perkhidmatan Drive-Thru Bagi Pesakit Berbayar PharmCARE telah meluaskan perkhidmatan Drive-Thru kepada pesakit berbayar bermula pada 29 April 2010. Perlembagaan Universiti Malaya. PPUM di tadbir urus oleh Lembaga Pengurus yang dilantik di bawah subseksyen 15(1) Perlembagaan Universiti Malaya yang terdiri daripada anggota yang berikut: a) Pengerusi yang dilantik oleh Lembaga daripada kalangan anggotanya.

Objektif projek ini adalah untuk membekalkan sel darah merah yang telah ditapis kandungan sel darah putihnya iaitu Leucoreduced» Red» Cells. Projek yang bertajuk Preventing Febrile Transfusion Reactions in Thalassaemia Patients telah terpilih mewakili PPUM untuk kategori pertandingan poster. Pengarah PPUM bersama-sama ketua pasukan projek kualiti tersebut. Anugerah tersebut disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Korea Selatan. * . Projek Kumpulan Penambahbaikan Kualiti (QIT) PTj Perubatan Transfusi yang diketuai oleh Dr. Korea pada * OMED Center of Excellence Unit Gestroenterologi telah menerima anugerah OMED Center of Excellence bagi tahun 2008-2014 dari Organisation» Mondiale» d’Endoscopie» Digestive» or» World» Organization» of» Digestive» Endoscopy» (OMED). PTj Pengimejan Bio-Perubatan telah dipilih sebagai lokasi latihan bagi program latihan jarak jauh (Distance» Assisted» Training) untuk Juruteknologi Perubatan Nuklear. yang bertujuan untuk mengurangkan insiden reaksi ’febrile’ dan untuk mencari panel penderma yang sesuai untuk pesakit yang menunjukkan reaksi antibodi sel darah merah. Pengiktirafan ini diberikan kepada Unit-unit Endoskopi Gastraointestinal di seluruh dunia di atas sumbangan kepada pelajaran dan pengembangan ilmu dalam bidang endoskopi gastrointestinal. Aye Aye Hliang telah menghadiri acara penerimaan hadiah untuk pemenang yang berlangsung di Seoul. Aye Aye Hliang telah memenangi Excellence Award (runner up) Asian Hospital Management Award 2010 bagi kategori Departmental Service Improvement Project. Korea Selatan. Looi Lai Meng daripada Jabatan Patologi telah dianugerahkan ‘Anugerah Profesor Ulung’ pada 15 Disember 2010. Pemilihan calon anugerah ini dibuat berdasarkan pengiktirafan dalam bidang kepakaran masing-masing di peringkat kebangsaan. serantau dan antarabangsa di mana sumbangan mereka mempunyai impak kepada kualiti hidup manusia sejagat. * UM Community Health Awareness Programme yang dilancarkan dari 6-7 Mac 2010 telah dapat memberi maklumat kepada masyarakat sekitar serta pemeriksaan kesihatan percuma dalam usaha untuk memupuk kesedaran betapa pentingnya penjagaan kesihatan dikalangan masyarakat. Perkhidmatan telah dimulakan melalui projek rintis pada 2 Mei 2010 dan kemudiannya dijalankan secara rasmi pada Jun 2010. anjuran Korea» Invention» Promotion» Association Seoul. Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin di Hotel Equatorial Bangi. Selangor. Perkhidmatan ini telah mendapat sambutan yang positif dan memberangsangkan dari pesakit yang mendapat preskripsi jangkamasa panjang. Dr. Tiga (3) orang staf Perubatan Nuklear telah terpilih untuk menyertai program yang mengambil masa dua tahun ini.B. Madya Dr Rahmat Omar telah menerima anugerah dua pingat emas dan satu pingat gangsa semasa di Seoul» Internationall» Invention» Fair» (SIIF) 2010. » Penganugerahan-Penganugerahan * Profesor Dr. Majlis telah berlangsung pada 19-21 Ogos 2010 bertempat di Seoul. Y. Pengiktirafan itu bertepatan dengan prinsip profesor milik negara yang berfungsi sebagai penyalur maklumat dan pengetahuan untuk pembangunan bersama. * * Lokasi Latihan Bagi Program Latihan Jarak Jauh (Distance Assisted Training) Unit Perubatan Nuklear. Prof. Program ini adalah program Perjanjian Kerjasama Serantau (RCA) antara Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. South Korea.18 Laporan Tahunan 2010 * Perkhidmatan Ubat-ubatan Secara Pos (BY-POST) PPUM dengan kerjasama Poslaju Malaysia menjalankan perkhidmatan penghantaran ubat-ubatan secara pos (BY-POST) melalui PharmCARE.

Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 19 2-5 Disember 2010. Farizawati Sabri menerima pingat gangsa dengan tajuk penyelididkan Morphological and Genetic Characterization of Domestic Spiders in Malaysia (Urban and Suburban). Dr. Chew Ching Hoong merupakan penerima pingat emas bagi penyelidikan bertajuk One Step Multiplex PCR Detection System For Malaria Parasites semasa Biolnno Awards 2010. Prof. Zain dari Unit Fizik Perubatan telah terpilih sebagai Pembentang Kertas Lisan Terbaik di 7th»National»Seminar» Of»Medical»Physics»2010 pada 16 Disember 2010 dan dijemput sebagai penceramah di 8th» » South» East» Asia» Congress» Of» Medical» Physics»(SEACOMP). Saw Aik. Gopalakrishnakone. Pingat emas diterima bagi projek yang bertajuk: The Otology Tube: A Contemporary MultiUtility Trainer and Simulator Workstation Designed as Teaching Innovation in Medicine and Otorhinolaryngology Speciality Training dan Universal Endoscopic Holder cum Elbow & Wrist Support System: An Ergonomic Assistive Innovation Otolaryngologic Surgery. * Prof. Madya Yvonne Lim Ai Lian. Zulhilmi Yaakob dari Unit Kardiologi. Julia Anak Patrick Engkasan menerima pingat gangsa dengan tajuk penyelidikan Tiam1 is required for neural tube closure. Noraishah Mydin Hj. Dr. Madya Lee Ping Chin. * * * * * * . Noraishah Mydin Hj. Chua Kek Heng. 22 th 24th July 2010). Beberapa anugerah juga telah diterima semasa Ekspo Penyelidikan Rekacipta & Inovasi Universiti Malaya yang berlangsung pada 1 hingga 3 April 2010. Dr. Dr. Profesor Saw Aik dan pasukannya menerima dua pingat emas bagi penyelidikan yang bertajuk Modular support frame for hip spica application dan Continuos Passive Motion machine for leg reconstruction with external fixator. Mary Joseph Marret. Puan Azleen Mohd. John Jeffery. Ng Wuey Min. KL Hilton. Mahmud. Dr. Dr. Wan Yusoff Wan Sulaiman. Jabatan Perubatan telah menerima anugerah Best of Asia Case Presentation (Percutaneous»Intervention»In»Young»Patient» with»Massive»Pulmonary»Embolism) semasa 7TH»Malaysian»Cardiovascular»»Interventional» Sysmposium»With»Live»Transmission. Kuala Lumpur. Rohela Bt. Azlina binti Ahmad Annuar. Abdul Aziz. Dr. Abdul Aziz.» Manakala pingat gangsa bagi Universal Gromment Introducer: An Elegant A Practical Solution for Potentially Difficult Ventilation Tube Insertion with valueAdded Features. Dr. Prof. Tan Boon Beng menerima Pingat Gangsa bagi penyelidikan bertajuk Knee Holder for Anterior Posterior Stress Radiography. Ng Wuey Min menerima pingat perak bagi penyelidikan bertajuk Stress»Radiograph» Device»for»quantifying»the»posterior»cruatciate» deficiency. Norma binti Che Yusoff. Antaranya ialah: * Dr. Prof. Chua Yeok.» Dr. Prof. SR Kanthan dan Dr. Plasmonex. Madya Dr. Dr.

Pakar Obstetrik & Ginekologi yang juga merupakan Ketua Unit Perkembangan Perubatan. ii) Flow Analysis Tujuan Pemeriksaan: Untuk memeriksa “hidrocephalus” pada otak pesakit. iv) Cardiac (functional/ physiology / ARVD (Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia) / Stress ) Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan jantung pesakit bagi melihat struktur anatomi dan fungsi jantung pesakit samada dalam keadaan rehat ataupun stres. » PTj Dietetik i) Pegawai dietetik telah memberi perkhidmatan di Klinik Endokrin bermula pada bulan Oktober untuk pesakit yang hadir pada hari Isnin di klinik berkenaan Klinik CAPD telah dimulakan pada bulan November 2010 untuk pesakit yang menerima rawatan CAPD di PPUM. rundingan masalah sakit puan dan rawatan serta penyiasatan/rujukan lanjut. iii) DTI (Diffusion Tensor Imaging) Tujuan Pemeriksaan: Untuk kegunaan trek neuro otak. » PTj Pengimejan Bio-Perubatan Perkhidmatan baru ialah Pemeriksaan SPECT/CT Tujuan Pemeriksaan: Pemeriksaan ini menggunakan kombinasi dua modaliti peralatan iaitu Kamera Gama atau dikenali sebagai SPECT dan juga Tomografi Berkomputer (CT» Scan). » Unit Kardiologi. Klinik ini diterajui oleh Dr.» . Perkhidmatan yang disediakan adalah khusus untuk staf wanita PPUM dan tanggungan mereka. Berfungsi bersama dengan fMRI untuk menentukan lokasi barah otak dan lokasi fungsi motor neuro.» ii) iii) Aktiviti pengajaran berkumpulan kepada pesakit diabetes semasa mengandung di Klinik Ibu Mengandung. risiko komplikasi selepas pembedahan otak dapat dikurangkan dan keupayaan (ability) fizikal pesakit dapat ditingkatkan. Kamera Gama akan mengesan fisiologi organ yang diminta setelah radiofarmaseutikal disuntik ke dalam tubuh pesakit. Manakala prosedur baru yang telah diperkenalkan ialah: i) fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) Tujuan Pemeriksaan: fMRI adalah pemeriksaan MRI khas bagi pengimejan otak terutamanya untuk pesakit yang menghidapi barah otak. Dengan ini. 3-Dimensional»Echocardiogram iii) Perkhidmatan Electrophysiology bagi rawatan penyakit jantung arrhythimia menggunakan Ensite»3D»Mapping Manakala prosedur baru ialah i) Implan pacemaker»device yang boleh melalui pemeriksaan MRI. Rusinahayati Mokhtarudin. Keduadua imej Kamera Gama dan CT» Scan akan ditindihkan (Fuse) bagi memberikan imej yang lebih baik dan berdiagnostik. Pemeriksaan fMRI dapat membantu pakar surgeri otak semasa pembedahan otak dilakukan untuk mengelakkan kecederaan serius pada motor neuron yang akan mempengaruhi keupayaan fizikal pesakit selepas pembedahan. CT» Scan pula akan menghasilkan imej secara anatomikal. Jabatan Perubatan Perkhidmatan terbaru yang disediakan oleh Unit Kardiologi ialah i) ii) Rawatan Extracorporeal» Shockwave» Myocardial»Revascularization»(ESMR). Jenis perkhidmatan di klinik ini adalah termasuk saringan awal penyakit kanser (Pap» Smear). ii)» Functional»Flow»Reserve»(FFR)»for»borderline» lesion»and»multivessel»PCI.20 Laporan Tahunan 2010 PERKHIDMATAN / PROSEDUR TERBARU YANG DIPERKENALKAN » Unit Perkembangan Perubatan Klinik Pakar Wanita telah mula beroperasi pada bulan Mac 2010 bertempat di Klinik Kesihatan Kakitangan.

6 T2 Map (Knee) Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan pada bahagian lutut untuk mengenalpasti sama ada terdapat degenerasi. vii) MRgFUS Bone Mets penyelidikan klinikal) (Masih dalam ix) Red blood cell survival study Tujuan Pemeriksaan: Pengajian ini bertujuan untuk pesakit yang mengalami anemia hemolitik. vi) 4. limpa dan jantung (Pengajian Splenic» Sequestration). viii) Pengukuran thyroid uptake Tujuan Pemeriksaan: Pemeriksaan ini dijalankan bagi mengenalpasti penyakit hipertirodism dan hipotirodism. .9. hari ke 2.Pusat Perubatan Universiti Malaya 21 v) Kinematic Lumbosacral Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan spinal» stenosis dan nerve» root» impingement pesakit yang tidak dapat didiagnos pada projeksi supine»dan berguna untuk rawatan spinal pain»palliative»care. MRgFUS Bone Mets merupakan salah satu alternatif untuk merawat bone»tumour pesakit tanpa surgikal. Ia bertujuan untuk mengetahui keupayaan limpa berfungsi. Pemeriksaan ini menggunakan bahan radioaktif 51Cr yang akan ditagkan dengan sel darah merah. Pesakit akan diberikan bahan radioaktif Iodin untuk diminum dan beberapa siri pengesanan radioaktif di bahagian tiroid akan dilakukan.7. 30 minit pada hari pertama suntikan bahan radioaktif. pengiraan jangka hayat sel darah merah akan diketahui. x) Pengajian Splenic Sequestration Tujuan Pemeriksaan: Pengajian ini merupakan pengajian in-vivo tanpa pengimejan. “T2 Map” berguna untuk pesakit yang mempunyai osteoarthritis dan atlit sukan. Selepas itu. Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk melakukan pengimejan dan rawatan pada “bone» tumor” ataupun “bone» metatasis” dengan membakar tisu pada suhu sonikasi yang tinggi iaitu pada tahap 60°C ke atas. limpa (spleen) dan juga jantung selama 12 hari.4.14 dengan dos 100mCi. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu mengenalpasti separuh hayat sel darah merah dan bahagian kedua mengesan hepar. Pesakit perlu berada dalam keadaan bius am ataupun bius setempat. analisa kadar limpa dan hepar serta limpa dan jantung akan dibuat. Darah akan diambil untuk kawalan. Aktiviti radioaktif akan dikesan pada hepar (hati). Berdasarkan aktiviti radioaktif yang dapat dikesan. Ia lazimnya dijalankan serentak dengan Red» blood» cell» survival»study kerana sel darah merah yang telah mati akan dikumpulkan di limpa.11. Aktiviti radioaktif akan dikesan menggunakan probe khas bagi membuat analisa separuh hayat radioaktif yang berada di dalam sel darah merah. Analisa kehadiran bahan radioaktif di tiroid akan dibuat.

Farmasi telah membuat bekalan jangka pendek kepada 3 hingga 7 orang pesakit yang bukan mendapat rawatan di PPUM dalam sebulan. Pembekalan ubat Recormon dan Glivec Pembekalan ubat Recormon (untuk pesakit percuma dan subsidi) dan Glivec (dibawah program GIPAP / MYPAP) yang sebelum ini dijalankan di Stor Farmasi telah diambilalih oleh Farmasi Pesakit Dalam. 2 Farmasi Pesakit Luar Perkhidmatan Drive-Thru bagi pesakit berbayar PharmCARE telah meluaskan perkhidmatan Drive-Thru kepada pesakit berbayar bermula pada 29 April 2010. Perkhidmatan telah bermula secara projek rintis pada Mei 2010 dan kemudiannya dijalankan secara rasmi pada Jun 2010. Perkhidmatan MTAC HIV Perkhidmatan ini dimulakan untuk memberi kaunseling ubat-ubatan HIV kepada pesakit yang baru memulakan rawatan ataupun yang telah menukar rejimen HAART. Slip preskripsi yang dibekalkan ke wad/klinik akan direkod nombor siri dan tempat di mana ianya diserahkan supaya ianya dapat dikesan. Seperti pesakit yang mendapat ubat secara percuma. pesakit berbayar perlu menjalani kaunseling ubat terlebih dahulu. Menerusi skim ini.22 Laporan Tahunan 2010 » PTj Farmasi PTj Farmasi telah memperkenalkan beberapa perkhidmatan dan prosedur baru seperti yang berikut: Bil 1 Seksyen Farmasi Pesakit Dalam Perkhidmatan baru Perkhidmatan pendispensan ubat secara unit-dos ke Wad Perubatan 1 Perkhidmatan ini telah diperkembangkan ke Wad Perubatan 1 pada 15 Julai 2010 setelah diperkenalkan lebih setahun di Wad Perubatan 2. Perkhidmatan Penghantaran Ubat-Ubatan secara Pos (BY-POST) PPUM dengan kerjasama Poslaju Malaysia menjalankan perkhidmatan penghantaran ubatubatan secara pos (BY-POST) melalui PharmCARE. Perkhidmatan pegawai Farmasi di wad surgikal 7U Pegawai Farmasi ditugaskan di wad 7U pada sebelah pagi hari bekerja dan bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan ubat di wad tersebut dijalankan menurut polisi yang diterima pakai selain daripada menjalankan tugas-tugas di Farmasi Pesakit Dalam. Penekanan turut diberikan kepada kepatuhan (adherence) terhadap pengambilan ubat-ubatan HIV. Pengambil alihan tanggungjawab untuk mengedar slip preskripsi baru daripada PTj Maklumat Pesakit oleh PTj Farmasi Pembekalan slip preskripsi secara ‘exchange basis’ dilaksanakan sebanyak satu kali seminggu pada hari Selasa pagi. Bezanya ialah pesakit berbayar perlu membuat pembayaran penuh bagi ubat sebelum menggunakan perkhidmatan ini. . Penghantaran troli ke Farmasi ialah pada hari Selasa dan Jumaat. Pembekalan ubat metadon kepada pesakit di luar PPUM menerusi SPUB (Skim Pembekalan Ubat Bersepadu) PPUM menggunapakai skim yang di bawah program KKM ini untuk memudahkan pesakit metadon mendapatkan bekalan apabila mereka berada di luar kawasan mereka. MTAC Renal Penglibatan pegawai Farmasi di klinik renal sekali seminggu bertujuan untuk memberi kaunseling ubat-ubatan kepada pesakit pemindahan buah pinggang telah dimulakan akhir tahun 2010. Ini merupakan usaha bersama dengan pengamal perubatan yang lain untuk membantu pesakit dalam mengurus penjagaan kesihatan mereka. Pesakit baru atau pesakit yang memerlukan kaunseling dikenalpasti berdasarkan ‘referral’ dari doktor di Klinik Infectious Deseases (ID).

jururawat. doktor perubatan. Oleh itu pelanggan dapat memastikan rasa produk sebelum membelinya. PharmUMMC turut mengambil alih urusan dengan pembekal dari jururawat bagi membolehkan jururawat menumpukan kepada nursing care. pesakit kini boleh membuat pembayaran melalui cek atau kad kredit dan resit rasmi akan diberikan bagi setiap bayaran. Program latihan pelajar diploma farmasi unit pengeluaran telah diperkenalkan untuk memberi pendedahan kepada para pelajar tentang proses penyediaan farmaseutikal mengikut amalan pengilangan yang baik (GMP) dan Standard Operating Procedure (SOP). Kini pesakit berbayar yang berkemampuan menanggung sendiri kos rawatan implant dan membuat bayaran di PharmUMMC. 6 Kedai PharmUMMC 7 Cawangan PharmUMMC Pelaksanaan Receipting System Sistem tersebut diperkenalkan di Cawangan PharmUMMC pada bulan November 2009 dan hanya dapat dilaksanakan pada bulan Mac 2010. pegawai dietetik bagi memantau pesakit pesakit dalam wad surgikal iaitu 7U & 6U yang menggunakan nutrisi parenteral dan enteral.Pusat Perubatan Universiti Malaya 23 Bil 3 Seksyen Kompleks steril Perkhidmatan baru Penyediaan ubat titis mata Ciclosporin 0. Program sampel minuman nutrisi pada bulan Mei 2010 Melibatkan minuman nutrisi Nutren dan dikendali sendiri oleh staf Nutren sebanyak lima hari sebulan.5% Terlibat dalam nutrition support team yang terdiri daripada doktor pakar surgikal. Pembekalan peralatan implan kardiologi pada bulan Ogos 2010 Sebelum ini. 4 5 Pusat Maklumat ubatubatan Sistem Maklumat Farmasi Pengendalian program orientasi untuk staf baru dan pelatih di PTj Farmasi PTJ Nadi IT telah mensyaratkan agar MMUS berintegrasi dengan beberapa sistem yang ada di PPUM iaitu: Sistem pengurusan/pendaftaran pesakit Aplikasi Single-user Sign On (SSO) Sistem pengurusan giliran pesakit (QMS) Sistem perolehan Sistem pengebilan Pembekalan peralatan implan endoskopi melalui PharmUMMC pada bulan Mac 2010 Selain dari pembayaran secara tunai. . semua pesakit di bawah subsidi PPUM bagi peralatan implant kardiologi.

Pemberian kad idenfikasi kepada pesakit pemindahan sumsum tulang atau buah pinggang yang memerlukan ubat immunosuppressant Pesakit pemindahan sumsum tulang atau buah pinggang yang memerlukan immunosuppressant diberikan kad identifikasi untuk mendapatkan bekalan dari Farmasi Pesakit Dalam. . Kardeks tidak perlu lagi dihantar bersama troli ke Farmasi pada hari bekalan. Pengenalan helaian kecil “Patient is under UMSC Daycare” Helaian ini dibekalkan ke unit rawatan harian UMSC yang baru dibuka supaya stafnya dapat mengesahkan kepada IPC bahawa pesakit dijadualkan untuk rawatan ubat kemoterapi di rawatan harian dan bukannya di wad atau klinik. pesakit dan staf tidak lagi didedahkan kepada ubat sitotoksik pekat yang berbahaya dan proses kerja menjadi lebih efisien dan selamat. Semua ubat sitotoksik telah disimpan di kompleks steril secara pusat. Ini memastikan kelancaran pendispensan ubat sitotoksik kepada atendan yang betul. Pesakit kemoterapi tidak perlu menghantar ubat sitotoksik ke Farmasi Penambahbaikan dari segi proses bekalan ubat kemoterapi dalam formulari terhad dan khas telah dilaksanakan. Maklumat mengenai pesakit dan bayaran yang dibuat akan difaks ke Farmasi Pesakit Dalam untuk diproses. Helaian ini dikepilkan atas protocol oleh pihak UMSC. Salinan pendua tidak lagi dicetak selepas pengenalan slip baru ini. Dengan aliran baru ini. Dengan adanya kad-kad ini.24 Laporan Tahunan 2010 Bil 1 Seksyen Farmasi Pesakit Dalam Prosedur baru Kemasukan maklumat ubat daripada wad perubatan 1 dan 2 untuk pendispensan ubat secara unit-dos Maklumat ubat dari kardeks pesakit dimasukkan terus ke dalam PIS dari wad WP1 dan 2 sebagai langkah penambahbaikan. pembekalan ubat-ubatan immunosuppressant boleh diuruskan oleh staf di Farmasi Pesakit Dalam dan lebih sistematik. Oleh itu pesakit hanya perlu membuat bayaran di Farmasi PharmUMMC dan terus pulang ke wad atau rawatan harian. Penyerahan slip preskripsi ke wad bersama bekalan ubat Ubat yang disediakan untuk bekalan kepada pesakit secara berpreskripsi akan dihantar ke wad bersama slip preskripsi untuk memudahkan staf wad memeriksa ubat yang dipesan. Staf IPC bertanggungjawab memantau pergerakan ubat sitotoksik di dalam kompleks steril dengan menggunakan dokumen excel. tanpa perlu datang untuk menyerahkan ubat ke Farmasi Pesakit Dalam.

3 Kompleks steril Lebihan ubat sitotoksik mesti dimasukkan ke dalam beg zip-lock dan dikeluarkan dari bilik rekonstitusi bersama produk sitotoksik Ini bagi mengurangkan kesilapan rekonstitusi kerana sebelum ini berbagai jenis ubatan sitotoksik yang berlebihan akan disusun dalam kabinet aliran laminar. Perubahan saiz botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan dari botol 5L kepada botol 500mL Prosedur ini bermula pada bulan April 2010 dan dijalankan secara beperingkat di mana penukaran dari botol 5L kepada botol 500mL untuk mengurangkan pembaziran dan kontaminasi mikrobial dengan penggunaan botol 500mL pakaibuang.cara kerja antara staf akan seragam. penyediaan ubat. Perubahan tarikh luput larutan eksternal antiseptik dan disinfektan Dengan perubahan pada tarikh luput yang lebih pendek untuk larutan-larutan berikut. Pesakit turut diberikan patient’s responsibilities form dan patient’s identity form. Penyimpanan ubatan sitotoksik formulari khas dan terhad Ubatan sitotoksik formulari khas dan terhad mula disimpan di dalam Komplek Steril agar memudahkan prosedur perolehan ubatan tersebut oleh pesakit. jururawat akan diminta untuk menandatangani buku log yang disediakan untuk setiap beg yang diterima untuk mengelakkan aduan tidak menerima beg nutrisi parenteral untuk seseorang pesakit selepas waktu bekerja. Perubahan pelabelan botol-botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan Perubahan pelabelan dilakukan pada botol-botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan sama ada saiz 500mL ataupun 5L untuk mengelakkan kekeliruan semasa penggunaan di wad/klinik. pemesanan larutan tersebut adalah secara ad-hoc agar ianya disediakan segar (freshly prepared). Oleh itu. iaitu: proses saringan. Dengan adanya maklumat pesakit. pendaftaran untuk perkhidmatan Drive-Thru dan BY-POST akan menjadi lebih mudah. kompetensi staf dapat dikenalpasti dan profiling boleh dilakukan. Saringan preskripsi (screen) Kemasukan data (key-in) Penyediaan ubat (pack) Semakan akhir (check) Pendispensan (dispense) Pengenalan process owners Pegawai-pegawai farmasi di farmasi pesakit luar menjadi process owners bagi prosesproses dalam model of good care dan dibantu oleh kakitangan yang lain. Oleh itu. Daripada program ini. Pelabelan baru yang lebih seragam memudahkan larutan eksternal dikenali dan dibezakan daripada larutan-larutan lain yang disimpan dalam wad/ klinik. Ini turut membantu pihak farmasi menghubungi pesakit dengan mudah jika ada masalah dengan bekalan stok Pengenalan Pharmacy Preceptorship Programme Program ini merupakan latihan untuk staf baru dan lama bagi setiap proses di farmasi pesakit luar. kebarangkalian risiko tersalahguna ubatan semasa rekonstitusi adalah tinggi. Melalui konsep ini setiap preskripsi akan melalui prosesproses berikut. Ini membolehkan setiap proses dipantau dan dikembangkan dengan lebih teratur dan efisyen Pengenalan Kad PharmCARE dengan nombor bersiri Kad PharmCARE diberi nombor siri bagi membolehkan staf mendapat statistik jumlah pesakit yang mendaftar dengan pantas. . kemasukan data. semakan akhir dan pendispensan. keberkesanan ciri antiseptik dan disinfektan bertambah. Jururawat perlu menandatangani buku log untuk setiap beg nutrisi parenteral yang diterima Setiap kali beg beg nutrisi parenteral dihantar ke wad oleh atenden. Rekod pemesanan larutan intravena potasium klorida Buku log pemesanan larutan intravena potasium klorida telah diwujudkan untuk mengelakkan masalah terlebih direkonstitusikan sehinggakan terluput.Pusat Perubatan Universiti Malaya 25 Bil 2 Seksyen Farmasi Pesakit Luar Prosedur baru Konsep Model of Good Care Farmasi Pesakit Luar telah memperkenal dan melaksanakan konsep model of good care dalam proses pendispensan.

Penubuhan sesi kaunseling untuk semua wanita yang bermasalah telah dimulakan pada bulan Ogos 2010 oleh Pakar Psikologi Cik Noor Cahaya binti Ibrahim. Tujuan penubuhan ini adalah untuk memudahkan pesakit-pesakit uroonkologi dapat dilihat untuk diberi nasihat dan membuat pelan rawatan oleh pakar urologi dan onkologi dalam masa yang sama. Klinik ini berfungsi pada setiap hari Jumaat petang. iii) Bagi wad psikiatri pula satu perkhidmatan baru akan diperkenalkan iaitu community» psychiatry di mana dua (2) orang jururawat akan diletakkan di unit tersebut untuk mengendalikan kes–kes yang perlu dibuat lawatan rumah bagi memastikan pesakit tersebut mengambil ubat yang diarahkan bagi mengelakkan kejadian relapsed. Klinik Renal telah dibahagikan kepada 2 iaitu Renal» General»dan»Renal»TxGN. Klinik Upper» Limb telah diwujudkan oleh Prof. • • v) Klinik Ibu Mengandung • Pada bulan September 2010. Pakar Perunding Anestesiologi dan Pain Management di Dewan Bedah. Tunku Kamarul Zaman Tunku Zainol Abidin. Jumlah kes dihadkan kepada 10-15 orang per sesi. Jumlah kes per sesi adalah 5 orang yang dirujuk oleh Doktor Psikiatrik. ii) Klinik Surgeri • Pada bulan September 2010. Program Resuscitation» Drill» Pediatric» Basic» Life»Support telah mula dijalankan pada tahun 2010 bagi melatih semua jururawat Pediatrik dalam resuscitation» pesakit pediatrik di Peadiatric»Intensive»Care»Unit (PICU). Klinik ini berfungsi pada setiap hari Jumaat pagi. Klinik UroOncologi Combined» Clinic diwujudkan.26 Laporan Tahunan 2010 Bil 4 Seksyen Sistem Maklumat Farmasi Prosedur baru Aliran kerja baru bagi bekalan ubat melalui preskripsi elektronik di Farmasi satelit Klinik Penjagaan Antenatal Farmasi satelit Unit Trauma & Kecemasan Mempermudah proses bekalan ubat suntikan sitotoksik berbayar pada bulan Januari 2010 Pesakit tidak perlu lagi menghantar ubat sitoksik ke Farmasi Pesakit Dalam. PharmUMMC akan menghantar faks sebagai pengesahan bayaran dan Farmasi Pesakit Dalam akan berinteraksi dengan Kompleks Steril untuk membuat rekonstitusi. . ii) iii) Klinik Ortopedik • Pada bulan Februari 2010. Penubuhan klinik baru : i) Klinik Perubatan • Pada 19 Julai 2010. Jumlah kes adalah 5 orang per sesi. Nor Zuraida Zainal. Pada bulan 30 Oktober 2010. Jumlah kes dihadkan kepada 4 orang per sesi. Klinik beroperasi setiap hari Isnin petang dan Khamis pagi. Klinik berfungsi pada setiap hari Khamis pagi dengan jumlah kes adalah 35 orang per sesi. Klinik ini telah dimulakan pada bulan Julai 2010 pada setiap hari Jumaat pagi. Ianya bertujuan membezakan diantara pesakit Renal biasa dan yang pernah menjalani Transplant. Klinik ESMR diwujudkan bagi memberi rawatan untuk pesakit jantung. Combined» Cardiology» Obstetric» Clinic dimulakan setiap hari Selasa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. 5 Kedai PharmUMMC » PTj Perkhidmatan Kejururawatan Antara perkhidmatan baru yang diperkenalkan ialah: i) Implementasi Pain»as»5th»Vital»Sign berserta borang baru klinikal dan pain» ruler telah dilancarkan pada 12 April 2010 oleh Profesor Ramani Vijayan. Madya Dr. Kawasan seliaan adalah yang berada lebih kurang 30 kilometer dari hospital. iv) Klinik Psikiatrik • Penubuhan sesi Women»Wellness»Clinic oleh Prof. Dr.

Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 27 vi) Klinik Berhenti Merokok • Klinik Berhenti Merokok telah diwujudkan pada bulan Jun 2010 dikelolakan oleh Prof. Klinik berfungsi pada setiap hari Isnin jam 2. . Memberi peluang kepada ahli kelompok belajar pengalaman-pengalaman coping yang dilakukan oleh ahli kelompok agar ia dapat digunakan bagi mengatasi halangan yang ada pada diri masing-masing. Bagi prosedur Bronchoscopy. dimulakan pada bulan Ogos 2010. Antara matlamat diadakan kaunseling kelompok itu ialah: • Memberi peluang kepada ahli kelompok meluahkan emosi dan pemikiran mereka dalam satu kelompok agar mereka boleh belajar sesama mereka di dalam mengatasi halangan kehidupan masing–masing. • x) Rawatan Harian Endoskopi •» Endoscopic» rectal» ultrasound telah berjaya memberi perkhidmatan Capsule» endoscopy dan enteroscopy dengan menggunakan single»ballon»enteroscope. » PTj Trauma & Kecemasan Penyaringan Sekunder dimulakan pada 8 November 2010. Jumlah kes adalah 10 orang per sesi. Proses di mana satu manometri» kabel dimasukkan ke dalam hidung untuk melihat kes-kes “oesophageal»reflux” ix) Rawatan Harian Hemodialisis & Nefrologi • Pada 15. Madya Nor Zurani bt Mohd Harris dan dibantu oleh seorang Pegawai Pembangunan Masyarakat dan seorang Jururawat Terlatih. xi) Pediatrics Intensive Care Unit (PICU) • Prosedur baru telah diperkenalkan dikenali sebagai Cooling» Therapy di mana rawatan diberi kepada bayi yang mengalami Hypoxic» Ischemic» Encephalopathy. jabatan telah memperkenalkan perkhidmatan kaunseling kelompok. isu kewangan. prosedur terbaru diperkenalkan ialah Endoscopic» Bronchultrasound»(EBUS). Perkhidmatan ini tidak mudah dijalankan memandangkan amat sukar untuk mengumpulkan pesakit-pesakit dalam satu masa kerana pelbagai faktor seperti tempat tinggal yang jauh.» Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan.2010 dimulakan rawatan hemodialisis di Unit Rawatan Rapi dengan menggunakan Portable Reverse Osmosisi system. viii) Rawatan Harian ESWL dan Urologi • Prosedur Manometry telah dimulakan pada bulan Julai 2010. kebanyakan pesakit dalam prognosis yang tidak baik. Tujuan penyediaan klinik ini adalah untuk membantu pesakit mata dalam mengenal pasti peralatan yang sesuai untuk membantu dalam penglihatan. vii) Klinik Oftalmologi • Prosedur Low»Vision (Klinik Penglihatan terhad) di Klinik Oftalmologi. » PTj Kebajikan Perubatan Perkhidmatan Kaunseling Kelompok Kepada Pesakit/ Keluarga Jabatan ini sejak sekian lama telah menjalankan kaunseling kepada pesakit secara individu. Tujuan Penyaringan Sekunder adalah untuk mengesan kes-kes yang perlu diberi bantuan atau rawatan dengan segera yang tidak dapat di kesan semasa proses penyaringan prima (Primary»Triage) sebelum mereka melalui proses pendaftaran. Pada bulan November 2010 prosedur penyiasatan biopsy» renal untuk pesakit luar dimulakan. Mulai 2010.00 petang. support»system yang tidak mahu kerjasama dan sebagainya. • » PTj Kawalan Jangkitan Pemantauan persekitaran dilakukan disemua kawasan klinikal menggunakan Environmental» Audit»Checklist yang diadaptasi dari»ICNA»Audit» Tools»for»Monitoring»Infection»Control»Guidelines.12.

Choo May May.» The» Treatment» of» Erectile» Dysfunction» in» hypogonadal» patients» with» testosterone» adjuctive» therapy» to» PDE-5» Inhibitors Profesor Dr. 3. 2. Amin Jalaludin. 11.Prof.» Effect»of»Bluetooth»Device»On»Hearing»-»Prof Madya Dr. Ng Khoon Leong. Azad Hassan b.Profesor Dato’ Dr. Raman Rajagopalan. 7.» Pitituary» changes» following» radiotherapy» for» NPC . Amin Jalaludin.Profesor Dato’ Dr.» Retinopathy» of» prematurity» Outcome» Study.» Thyroid» Carcinoma» in» UMMC» 11» year» experience:» The» demographics. . Choo May May. Dr. Dharmendra Ganesan.Prof.» The» incidence» of» urinary» tract» cancers» in» Patients» presenting» with» Haematuria» -» » Multicancer»study»in»»Malaysia. Madya Dr.» The» Predictive» Vlue» of» Polymorphism» in» the» Apoe» Promoter» Region» in» the» Functional» Outcome» After» » Traumatic» Brain» Injury» in» the» Malaysian» Population . 2. Yip Cheng Har. Shailendra Sivalingam. Amin Jalaludin.Prepageran Narayanan.» Design»and»Development»of»Robotic»Arm»for» Neurosurgical»Endoscopic»Surgery . Ng Keng Lim.» pathology» and»survival»rates . 4. 4. Chin Kin Fah.» HLA» Class» genes» with» susceptibility» to» Recurrent» respiratory» Papillomatosis» -» Profesor Dato’ Dr.» The»Effectiveness»of»Transmeatal»Low»Power» Laser» Stimulation In» Improving» Tinnitus Profesor Dr.Prof. 9.» Epithelial» Migration» in» Normal» and» Pathogical» States» of» External» Ear» Canal:» Clinical» » » Implication» -» Profesor Dr. Alizan b. 2. Madya Dr. Amin Jalaludin. EGF. N. 7. Abdul Khalil. Dr. Ong Teng Aik.» Genetic» Polymorphisms.Dr Hari Chandran.» Magnatic» Resonance» Imaging» Causing» Tempory» Threshold» Shift» In» Hearing» -» Profesor Dr. 6.Prof.»Chinese»and»Indian»diabetic» patients» after» cataract» surgery. Abdul Razack. Raman Rajagopalan/ Profesor Dr. Dr. Madya Dr. 3. 8. .» Changes» corneal» specular» microscopic» findings»in»Malay. 10.Dr.»Principal»Investigator»(PI).» Photodynamic» therapy» in» Head» &» Neck» Cancer» and» advanced» local» recurrence» –» NPC.» Hormonal» Changes» causing» rhinitis» in» Pregnancy» Amoung» Malaysian» women» -» Profesor Dr.» NAT2. April Camilla.Prof. 9. » JABATAN SURGERI 1. 2009-2010 . Raman Rajagopalan. Madya Dr.» Illicit» Ketamin» Related» Cystitis» and» Its» Reversibility .» Principal» Investigator(PI). Vairavan.» A» Proteomics» Approach» in» Identifying» Differentially» Expressed» Proteins» In» Colorectal»Cancer:»A»Search»For»Biomarkers» Candidates»-»Prof Madya Dr. Prof.» Wound» Healing» Potential» of» mesenchymal» stem» cells» on» burn» wound» in» rats . 6. 2008-2010 . Madya Dr. 5. Rahmat Omar.» Analysis»of»Genetic»Factors»That»Contribute»to» Increased»risk»to»breast»cancer»in»Malaysia’s» Multi-Ethnic»Population.» A» Prospective» Study» of» Modification» of» Cardiovascular» Risk» Factors» In» Early» Onset» Diabetic» Patients» with» Morbid» Obesity» Who» have»undergone»laparoscopic»gastric»bypass» for»weight»loss»-»Prof Dr. 10. Prepageran. 8.» Glioma. 5.28 Laporan Tahunan 2010 PENYELIDIKAN YANG TELAH DIJALANKAN » JABATAN ORTORINOLARINGOLOGI 1.» Determination» of» the» Biofilm» Forming» Capacity» of» the» Recognised» Bacterial» Pathogens»in»Otorhinolaryngologic»Diseases» -»Dr.» » JABATAN OFTALMOLOGI 1.» MRI» evaluation» of» Speech» Production» Problems»and»Therapy»–» Profesor Dato’ Dr.

» A» randomised» controlled» trial» comparing» two» different» laser» systems» for» proliferative» diabetic» retinopathy» and» diabetic» maculopathy.» Allergic»Conjunctivitis»and»Dry»Eyes.» Co-Investigator. 4. 5.» Evaluation»Of»Macular»Edema»After»Cataract» Surgery» Using» HD-optical» Coherence» Tomography» And» Effect» Of» Nepafenac» On» Macula» Thickness» and» Cyctoid» Macula» Edema.» The»effect»of»Yellow»micropulse»laser»versus» Argon» green» laser» for» treatment» of» Diabetic» Macula»oedema. Madya Dr. 9. 6. Madya Dr. 2009-2010 .»UMFRG»-»Dr. 2009-2010 . 16. .» Eletrophoretic»Profiling»of»Proteins»in»Aqeous» Humor» and» Serum» of» Patients» with» Primary» Angle» Closure» Glaucoma» and» Open» Angle» Glaucoma. 21.» Principal» Investigator» (PI).» Principal» Investigator(PI). 12.Prof.» Co-Investigator.» 20102011.» 20082010 . Norlina Ramli. Madya Dr.» Twenty» four» hour» IOP» pattern» in» Malay» Normotensive» Galucoma» patients» in» the» habitual» position. Dr. Madya Dr. Norlina Ramli.2008» 14» March» 2010» Value:» RM» 73000. 10.Dr.» Prevalence» of» MYOC» mutations» in» Juvenile» Open» Angle» Glaucoma» patients.» Co-Investigator.» Homocysteine» and» cytokine» levels» in» aqueous» and» vitreous» humour» in» diabetic» retinopathy. Angela Loo Voon Pei.»Principal» Investigator(PI).Prof.Prof.» The» effect» of» yellow» micropulse» laser» versus» green» argon» laser» as» panretinal» photocoagulation» therapy» in» diabetic» retinopathy.Prof.»20102011 . 2009-2011 . 20. Mimiwati Zahari.» Co-Investigator.»India. 7.» The» relationship» of» macular» thickness» as» measured»by»OCT»with»glycated haemoglobin» and»other»systemic»factors»in»diabetic»patients .»Principal»Investigator(PI). 2009-2012 Prof. Madya Dr.Prof. 15..» Principal» Investigator» (PI). 2009-2010 . 2010-2013 .Dr. 2010-2011Prof. 11. Angela Loo Voon Pei.» Age-Related» Macular» Degeneration» (Amd)» in» Malaysian» Population .»Principal»Investigator(PI). Angela Loo Voon Pei. Wan Azman Wan Ahmad. .» Homocysteine» and» cytokines» level» in» aqueous»and»viterous»in»proliferative»diabetic» retinopathy. » UNIT KARDIOLOGI 1. Fong Choong Sian. Tajunisah Begam.Prof. Nurliza Khaliddin. Madya Dr.Dr.» A» randomised» Controlled» Trial» Comparing» Two» Different» Laser» Systems» For» Treating» Proliferative» Diabetic» Retinopathy» and» Diabetic» Maculopathy. Madya Dr. . Fong Choong Sian. Mimiwati Zahari. 8.»Co-Investigator. 20092010 .» Principal» Investigator» (PI). Mimiwati Zahari. Visvaraja Subrayan.» Duration:» 15/9. 18. Madya Dr. Mohd Hassan@Maung Maung Win. Madya Dr.Prof.»Principal» Investigator» (PI).Prof. 2010-2011 Prof.» Co-Investigator.Prof.Dr.» FP035/2010A» –» Genotyping» of» the» Human» High-»Temperature»Requirement»A-1»(Htra1). Madya Dr. 17.» National» Cardiovascular» disease» Database» (NCVD)» Acute» Coronary» Syndrome . 13.» Normative» values» of» racial» variations» in» orbital» structures» revealed» by» computed» tomography.Pusat Perubatan Universiti Malaya 29 3. Tengku Ain Fathlun. Madya Dr.»Principal»Investigator»(PI).»Chinese. Madya Dr.» Homocysteine» and» cytokines» level» in» aqueous»and»viterous»in»proliferative»diabetic» retinopathy. 2009-2012 .Prof.Prof. 14.»2008-Present. Visvaraja Subrayan. Visvaraja Subrayan. 2008-Present. 2009-2010 Dr. Tajunisah Begam.» Principal» Investigator» (PI). Madya Dr.104» among» Retinoblastoma» patients» in» Malaysia:» Genetic» Screning» for» future» treatment» prognosis.» Normative» values» of» racial» variations» in» orbital» structures» revealed» by» computed» tomography.» Novartis. 2007-2010 .» A»study»of»the»RB1»gene»and»SNP»at»153.» A» study» of» specular» microscopy» and» cornea» thickness» in» diabetic» patients» among» three» major»ethnics:»Malay. 19. Nurliza Khaliddin.» UMFRG. Co-Investigator.» Intravitreal» Lucentis» for» central» retinal» vein» occlusion.

» Awareness» of» Hypertension» in» Asian» with» Stroke»-» Prof. 12. Wan Azman Wan Ahmad 3. Dr.» double» blind.» VISION» –» Vascular» events» In» noncardiac» Surgery» patients» cOhort» evaluation» study Prof Dr.» Paclitaxel-Eluting» PTCA-Balloon» catheter» in» coronary» artery» disease» IV» DM» Clinical»study. Dr. Dr. 11.» Endevour» Resolute» A» Prospective.» double-blind. Dr.»Group»Efficacy»and»safety»study»»»for» the»prevention»of»venous»thromboembolism»in» hospitalized»medically»ill»patients»comparing» rivaroxaban» with» enoxaparin. Wan Azman Wan Ahmad. 13.Prof. 14.» ASCEND» HF .Safety»And»Tolerability»Of»ExtendedRelease»(ER)»Niacin»and»Laropiprant»(ERN/ LRPT)» In» Patients» With» Dyslipidemia. Wan Azman Wan Ahmad. Dr.» Protocol» No:» MK0524A/102 .» multicentre» non-» inferiority» trial» comparing» the» efficacy» and» safety» of» once» daily» oral» Rivaroxaban» with» adjusted» –» dose» oral» Warfarin» for» the» prevention»of»stroke»and»non-central»nervous» system» systemic» embolism» in» subjects» with» non»valvular»atrial»fibrillation»-» Prof. Dr. S. Imran Zainal Abidin. 9. Dr. Dr.»Investigator»initiated»2006»(first» study»in»the»world»using»drug»eluting»balloon» in» diabetic» patient)» -» Prof. Wan Azman Wan Ahmad/ Dr. Wan Azman Wan Ahmad/ Prof Dr.» Multicenter. 7. 10. Dr. 8. Dr. 5.» PARADIGM»H-F»-A»Multicentre. Wan Azman Wan Ahmad. Wan Azman Wan Ahmad.» Randomized.» MAGELLAN.» PEPCAD.» double-blind. Dr.» A» multicentre» clinical» registry» of»Biometric»DES»in»Asia»Pacific»Countries Prof. Dr.» RIVAROXACS3001» (ATLAS» II» TIMI» 51)» -» Prof. 6. . 4.» Multi» Centre» Acute» Study» of» Clinical» Effectiveness» of» Nesiritide» in» subjects» with» Decompensated» Heart» Failure» 2008» (Grant» RM100.» DIOR» Registery» Multicenter. 18. Wan Azman Wan Ahmad. Wan Azman Wan Ahmad.» Parallel. K.» Placebo-Controlled» study» to» Evaluate» The» Long–Term» Efficacy.»active»controlled» study»to»evaluate»the»the»efficacy»and»safety» of»LCZ696»compared»to»enalapril»on»morbidity» and» mortality» in» patients» with» chronic» heart» failure»and»reduced»ejection»fraction-»Protocol» No:CLCZ696B2314» -» Prof. Wang.» ROCKET» A» randomized.»A»Randomised» Double-blind»placebo»controlled»international» Multicentre»study. Wan Azman Wan Ahmad.Prof. Dr.» » Evaluation» of» the» Endearor» Resolute» Zotarolimus-Eluting» Coronary» Stent» system» in» a» patient» population» with» Long» lesion» (s)» and/or»Dual»Vessels»in»Asia .» randomized»trial»into»assess»the»effectiveness» and»safety»of»Dior»drug-coated»balloon»for»the» treatment» of» small» native» coronary» arteries. Wan Azman Wan Ahmad.Prof.Prof.» Multicentre» Randomized» parallel.» Protocol» No:» BAY59-7939/12839» -» Prof.» compared» with» uncoated» ballon» -» Prof.»randomized.30 Laporan Tahunan 2010 2.» parallel» group. 19.» Double-Blind. 17. Wan Azman Wan Ahmad.Prof.» ALECARDIO» STUDY-Cardiovascular» Outcocomes»Study»to»evaluate»the»Potential» of»Aleglitazar»to»Reduce»Cardiovascular»Risk» in» Patients» with» A» Recent» Acute» coronary» Syndrome(ACS)»Event»and»Type»2»Diabetes» Melliyus(T2D)-Protocol»No:»BC22140»ROW»-» Prof.» SIGNIFY» STUDY» –» Effects» of» Ivabradine» in» Patients»with»stable»coronary»artery»disease» Without»clinical»heart»failure.» Non-randomized» Study.» double» dummy. 15.» BEACON» 11. Tan.00).» The» TRILOGY ACS» study» A» Comparison» of» Prasugrel»And»Clopidogrel»In»AcuteCoronary» Syndrome» (ACS)» Subjects» With» Unstable» angina/Non-ST-Elevation» Myocardial» Infarction»(UA/NSTEMI)»Who»Are»»Medically» Managed»–»Protocol»No:»H7T-MC-TABY»(B)»Prof.»Protocol»No»CL3-16257083 .» National»Cardiovascular»disease»Database»–» PCI»-»Prof. 16.»parallel»group. Wan Azman Wan Ahmad. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.» ARISTOTLE» -» A» Clinical» Research» Study» to» Evaluate» APIXABAN» (CV185030)» for» Reduction» In» Stroke» and» Other» ThromboemboLic»Events»in»Atrial»Fibrillation» -»Prof Madya Dr. Wan Azman Wan Ahmad. Wan Azman Wan Ahmad. Dr. Wan Azman Wan Ahmad. Dr.» Ongoing» followup .» A» Worldwide» Multicentre.

» HKI» 3004 : Adjuvant» breast» cancer» study» in» HER2»positive»patients»using»neratinib . 22. Ho Gwo Fuang.» TORISEL»3311: An»international»mulit-centre» phase»III»randomised»controlled»trial»of»first»line» treatment»of»advanced»renal»cell»carcinoma. 10. Madya Dr.» phase» III» study» of» sunitinib» versus» sorafenib» in» patients» with» advanced» hepatocellular» carcinoma . 11.» NPC» Study: An» open» labeled.» Pharmacokinetics» and» pharmacogenomics» of» docetaxel» in» adjuvant» breast» cancer .» LUME-Lung»2 : An»international. 16.» ASCOLT» Aspirin» in» treating» patients» with» Dukes»stage»C»colon»or»rectal»cancer.Dr.Dr. Ho Gwo Fuang. Daniel Wong Wai Yan. Daniel Wong Wai Yan.Dr. Madya Dr. 15. Madya Dr.» CORONARY»CTA»VISION»STUDY: Coronary» CT»Angiography»To»Predict»Vascular»Events» in» Noncardiac» Surgery» Patients» Cohot» Evaluation»Study.» NPC»Cetuximab»Study»A»phase»II»study:»Role» of» cetuximab» in» combination» with» platinumbased»chemotherapy»concurrent»with»radical» radiotherapy» in» newly» diagnosed» localised» nasopharyngeal» carcinoma .» randomized» phase» II» trial» of» combination» gemcitabine» and» carboplatin» chemotherapy» in» patients» with» metastatic» or» recurrent» nasopharyngeal» carcinoma . Wan Azman Wan Ahmad. Prof Madya Dr. Madya Dr. Ho Gwo Fuang.» multicentre.» ARISTOTLE» –» A» clinical» Research» Study» to» evaluate» APIXABAN» (CV185030)» for» Reduction» In» Stroke» and» Other» Thromboembolic»Events»in»Atrial»Fibrillation.Pusat Perubatan Universiti Malaya 31 20. Prof. 9.» AVEO» P06162: Randomised» phase» II» trial» of» Gefinitib» v» Gefinitib» +» SCH900105.Dr.» LIGHT» (M10-963)» Linifanib» vs» sorafenib» for» upfront»treatment»of»advanced»hepatocellular» carcinoma .» A6181170: A» multinational. 6. Dr.Dr. 21. 17. Anita Bustam. 2. Rozita Abdul Malik.» AGILE» Axitinib» in» metastatic» renal» cell» carcinoma»patients .» antihepatocyte» growth» factor» in» the» first» line» treatment»of»NSCLC»-» Dr.»multi-centre» phase» III» randomised» controlled» trial» for» second»line»treatment»of»recurrent.Dr. Anita Zarina Bustam. Marniza Saad. 5.Dr.» open-label.»advanced» non-small» cell» lung» cancer.» ASPECCT» Panitumumab» vs» cetuximab» for» the»third»line»treatment»of»advanced»colorectal» cancer»-»Dr.» RIBBON2:»A»phase»III»multicenter»randomized» placebo-controlled» trial» evaluating» the» efficacy» and» safety» of» bevacizumab» in» combination» with» chemotherapy» in» subjects» with» previously» treated» metastatic» breast» cancer . Daniel Wong Wai Yan. 14. Ho Gwo Fuang. 12. Marniza Saad. » UNIT ONKOLOGI KLINIKAL 1.» comparing» bevacizumab» +» interferon-alpha» versus» bevacizumab» +» torisel . 7.» SHARE:»The»role»of»scalp»cooling»to»prevent» chemotherapy-induced» alopecia» in» patients» with» breast» cancer» receiving» anthracycline» or»taxane»based»chemotherapy»-»Dr. 8. 3. Marniza Saad. Imran Zainal Abidin. . Ho Gwo Fuang.»or»high» risk» Dukes» stage» B» colon» cancer» that» has» been» completely» removed» by» surgery .» HKI» 3005» Phase» 3» open» label» first» line» treatment» for» HER2» positive» breast» cancer» comparing» Paclitaxel» plus» herceptin» vs» Paclitaxel» plus» Neratinib . 4. Ho Gwo Fuang. 13.» EXAMINE.» BEATRICE» :» An» international» multi-centre» open-label» phase» iii» trial» of» adjuvent» bevacizumad»in»triple»negative»breast»cancer -Prof. Daniel Wong Wai Yan.Dr.Dr. Prof.» randomized.Prof.» MARK» :» A» Phase» 2» biomaeker» identification» trial» for» erlotinib» in» patients» with» advanced» pancreatic». Anita Zarina Bustam.Prof.Dr. Imran Zainal Abidin.» comparing» pemetrexed»+»placebo»versus»pemetrexed»+» BIBF1120» (a» multi-targeted» tyrosine» kinase» inhibitor)»-»Dr.

» ‘Erosive» Gastro-Oesophageal» Reflux» Disease»–»A»Study»on»Symptomatology»in»a» Malaysian»Population’.» ‘Clinical»and»histological»follow-up»of»a»cohort» of» patients» with» non-alcoholic» fatty» liver» disease’. .» CSPP100A2408»Aliskiren»trial» . Chia Yook Chin.kajian ini adalah gabungan usaha dengan Jabatan Patologi.» SPAN» Research» (Study» of» Pain» and» Analgesics)»-»Nik Sherina Hanafi. ‘Iatrogenic» colonic» perforations» during» colonoscopy:» incidence.» Study» of» Pain» and» Analgesia» (SPAN) .Dr.» Randomized. 8. ‘Appointment» waiting» times» and» education» level»influence»the»quality»of»bowel»preparation» in»adult»patients»undergoing»colonoscopy’. Nik Sherina Hanafi. 4. 9. 4. 12. 12. 5.Dr.» GIDEON» study» –» ‘Global» Investigation» of» Therapeutic» Decisions» in» Hepatocellular» Carcinoma» and» of» Its» Treatment» With» Sorafenib’. 6.» Alcohol» intervention» programme» among» Orang» Asli . ‘Molecular» and» biochemical» characterization» of»isolates»and»life»cycle»stages»of»Blastocystis» hominis»isolated»from»patients»suffering»from» irritable» bowel» syndrome’ .» Developing»and»evaluating»a»patient»decision» aid»for»patients»with»type»2»diabetes»making» decisions» about» insulin» treatment . Khoo Ee Ming. Ng Chirk Jenn. 10.32 Laporan Tahunan 2010 » UNIT GASTROENTROLOGI 1. Visiglide study – kajian ini adalah untuk membandingkan penggunaan guidewire» biasa dengan guidewire» ‘Visiglide’ (dari Olympus) semasa prosedur ERCP. 2.Dr. 2.» Developing» and» pilot» testing» an» intevention» to» help» patients» with» type» 2» diabetes» make» decisions»about»starting»insulin»-»Dr. Khoo Ee Ming. Chia Yook Chin. 11.Dr. 7. 7.» GlucoTIPS» study» in» diabetes» mellitus . Sajaratulnisah Othman.» management» and» outcome»in»a»Malaysian»tertiary»hospital’. kajian fasa 3 ini merupakan ‘postmarketing survey’ untuk ubat Sorafenib/ Nexavar yang digunakan untuk penyakit kanser hati.» Risk» perception» of» patients» and» healthcare» professionals» in» the» context» of» risk» communication»and»shared»decision»making .» A» Phase» III. 3.» Domestic» violence:» Its» association» with» psychiatric» morbidity» and» victims’» readiness» to»leave»-»Dr.Dr. GEMINI study – kajian tentang effikasi dan keselamatan ubat Vedolizumab dalam ‘induction» of» remission’ dan ‘maintenance’ untuk penyakit Crohn (‘moderate»to»severe’). 5.» Clinical» Trial» to» Evaluate» the» Safety» and» Efficacy» of» the» Addition» of» Sitagliptin» in» Patients» with» Type» 2» Diabetes» Mellitus» Who» Have» Inadequate» Glycemic» Control» on» a» Sulfonylurea» in» Combination» with» Metformin . Ng Chirk Jenn. Chia Yook Chin. ‘Level»of»patient»satisfaction»with»an»outpatient» colonoscopy»service’. 6.Dr. Chia Yook Chin. 10.Dr. 13.Dr.» CSPP100A2408» Aliskiren» trial .» Validity»of»Farmingham»Risk»Score» Dr. 8. Ng Chirk Jenn.» Eosinophilic» Esophagitis» study – kajian ini adalah untuk meninjau ‘prevalence’ penyakit eosinophilic esophagitis di kalangan pesakit endoskopi yang ‘dyspeptic’. 3. HEAT study – kajian fasa 3 ini adalah untuk meninjau kelebihan ThermoDox bersamasama dengan Radiofrequency Ablation (RFA) berbanding dengan penggunaan RFA sahaja. » JABATAN PERUBATAN RAWATAN UTAMA 1. 9. 11. Noor Zurani Mohd Haris Robson.» HOPE»III»-»Dr. ‘A» validation» study» of» the» Leeds» dyspepsia» questionnaire» in» a» multi-ethnic» Asian» population’.

20. » UNIT PERKEMBANGAN PERUBATAN 1. Muhd Farid.Norsilawati Mohd Nor. 18. » MAKMAL SUCXES 1. adulterant» compound» in» 8.» Cardiovascular» risk» scores» in» general» practice.Dr. 2.»UMMC. Liew Su May. Wan Nourul Ainna.» Patient» satisfaction» survey» on» PharmCARE» services» in» the» UMMC» -» Chua Choon Hooi. 15.» Studies» on» Distribution» and» Biological» Interactions»of»Phytoestrogens»As»Endocrine» Disrupting» Chemicals-In» Biological» system» and»The»Environment.» Prevalences»of»Work-Related» Musculoskeletal»Disorders»Amongst» physiotherapist .» An» audit» on» the» returns» of» unused» sterile» preparations» (cytotoxic» and» non-cytotoxic» drugs)»in»UMMC. 10.» Evaluation» of» Estradiol» &» Phytoestrogen» in» milk.Pusat Perubatan Universiti Malaya 33 14.» cyanuric» acid.» Phytopharmalogical» Evaluation» of» Plants» for» Antidiabetic»Activity.» Development» of» semi» solid» testosterone» trandermal» delivery» system» and» pharmacokinetic»studies. 7.» Detection»of»Zearalenone»in»Food.» Detection»of»HIV»drug»in»HIV»patients.» An» audit» on» medication» error» in» in-patient» pharmacy. Kontraksi / Kelahiran Bayi Pramatang Serta Pecah Air Ketuban Pramatang. Mariani. . Detection of Caffeine Level in Baby Plasma Sample. 13.» Pharmacokinetics»studies»of»Demedetomidine» in»human»plasma»sample.Dr.» Development»of»Suppository»Base»from»Palm» Oil»Product. 6. 3.» Hand» Writing» Speed» Assessment» Among» Primary»School»Children . Wong Yin Yen. Dr Pauline Lai.Dr.» Analysis»of»BPA»&»Pthalates»for»MOH. Nur Salwa. 14. 12. 16. Pn Shahidaton Akmal.» An»audit»on»returned»medication»in»in-patient» and»out-patient»pharmacy. 3. Kelaziman Jangkitan Serviks Chlamydial» trachomatis Di Kalangan Ibu Yang Melahirkan Bayi Yang Mati Sebelum/Sewaktu Lahir.» Monitoring» beverages. OoI Ai Lee. 4. Ilma Ilyani.» PCB»Project»for»UNU. 2.» Detection»of»pesticide»in»squid»sample. 17.» Analyze»samples»from»chemistry»department. 4.» ammeline»and»ammelide»in»urine»sample.» An»audit»on»medication»error»in»UMMC.» Monitoring» nitrofun» &» chlorampherical» in» tissue»sample. 9. » PTJ FARMASI 1. 3. » JABATAN PERUBATAN PEMULIHAN 1. 6. 19. 2. 11.» Pharmacokinetic»of»a»novel» tetrahydrobiopterine»analogue.» interviews» and» questionnaires» with» GPs» in» the» United» Kingdom . En Abd Malik Mat Said dan Cik Norshafika Tajul Amer.» Functional»Status»and»Health-Related»Quality» of» Life» in» Patients» with» Primary» Intracranial» Tumor . 5.» Hypoglycemic» effect» on» diabetic» rats» (Sky» Fruits).» EDCs» in» Malaysian» River» Water» and» Its» Removal.» Detection»of»acrylamide»in»foods. Syahiskandar Sybil Shah. 5.» Monitoring» Melamine. Rusinahayati Mokhtarudin [Dibentangkan di National» Conference» for» Clinical» Research» 2010» (NCCR» 2010)] pada 31 Mei hingga 4 Jun 2010. Dr.» An» audit» on» the» effectiveness» of» pharmacist» intervention»on»the»use»of»intravenous»proton» pump»inhibitors»in»a»tertiary»referral»hospital» in»Malaysia.

Dr.» Phase» III» Multi-Centre. 15. Dr. 11. Director.» Evaluation» of» the» Asthma» Control» Test» in» Children . Dr. Chew Hui Bein dan Prof. Rakhee Yadav a/p Hematram Yadav. Izzurina Bashah 17. 2.»Mutation» Screening» for» Predisposition» Genes» for» Risk» Assessment» and» Exploring» New» Anti- Cancer» Therapy» for» Oral. Tajaan UMRG RG114/09 HTM 10. Thong Meow Keong (Usaha sama Universiti Malaya dan Cancer» Research» Initiatives» Foundation» (CARIF) 2007-2012.» prospective» study» on» the» incidence» and» financial» implication» of» childhood» rotavirus» infection» admitted» to» UMMC. Yvonne Lim (Dept of Parasitology). Madya Dr. Thong Meow Keong.Prof. Dr. Centre for Disease Control Initiated Study.» Evaluation» of» a» written» asthma» care» plan» in» the» paediatric» asthma» clinic . 18. Tajaan: E-Science Grant 0601-0312. D-30625 Hannover.» An» Observational» Follow-up» Study» of» Pediatric» Patients» Who» Participated» in» a» Previous»Respiratory»Syncitial»Virus-Induced» Bronchiolitis» Study» of» Montelukast-Prof. Danone. Hannover Medical School OE 6780.» Helminth»Infection»and»Asthma»in»the»Orang» Asli» Communities .» Nasopharyngeal» and»Breast»Cancers .» Study» of» micro» ribonucleic» acid» (miRNA)» patterns»and»messesnger»RNA»splicingamong» myotonic» dystrophy» (RM1)» patients» of» different»ages»and»clinical»features .»The Netherlands. 13.Dr.» Prevalence»of»Snoring»and»Obstructive»Sleep» Apnoea» in» Overweight» Children» seen» in» the» Obesity»Clinic»in»a»Tertiary»Referral»Centre»in» Malaysia . Jessie de Bryune. Anna Marie Nathan.Prof.» Prevalence» and» Correlates» of» Depressive» Symptomatology» among» School» Children» and»Children»with»Chronic»Illness»in»Malaysia» . 9.Tajaan MOSTI: 06-00000 & geran jangka masa pendek UM (IPPP/ UPDiT/Geran(PJP)/FS288/2007C fund. 4.Dr.» Epidemiology» of» respiratory» viruses» in» Children» with» Asthma . Christopher Boey Cheong Meng. Tajaan: Research»Institute.Prof.» A» Multi-Pronged» Tackle» of» Three» Cancers» Relevant» to» Malaysians:» Searching» for» the» Presence»of»Predisposition»Genes. Malaysia. Madya Dr.» and» Hospital» Kuala» Trengganu. Tajaan: UMRG Fasa 2/2010. Lee Way Seah.» Double-Blind. Christopher Boey Cheong Meng. Lee Way Seah. Prof.» Randomised» Study» To» Assess» The» NonInferiority» of» A» Commercial» Lot» of» GSK» . Tajaan: IPP 14.» Kuala» Lumpur. Kuala Lumpur.Professor Thong Meow Keong.Dr. Penyelidik Utama: Christoph Klein MD PhD. Siti Zurina. Department of Pediatric Hematology/Oncology.Prof. 5.» CFTR» in» Asian» patients» with» chronic» pulmonary»disease» .» Genetic» study» on» infantile» IBD» -» an» International» Collaborative» study .A. Lee Way Seah.34 Laporan Tahunan 2010 » JABATAN PEDIATRIK 1. Lee Way Seah.» Inborn» errors» of» metabolism:» » a» clinical» and» laboratory»evaluation»in»acutely»ill»paediatric» patients . Tajaan oleh Merck Sharp and Dohme. Jessie de Bryune & Dr.Dr. Madya Dr.Prof. Dr. Dr.» Analysis» of» DLG5» Genetic» Polymorphism» in» Malaysian» patients» with» Crohn» Disease . Carl Neuberg Strasse 1. Dr.Prof. Jessie de Bryune. 8.Prof.Dr. Tajaan: National University of Singapore dan Institut Pediatrik.» The» effect» of» caesarian» section» delivery» on» the» incidence» of» asthma . 3. Tajaan: Merck Sharpe & Dohme (I. Tajaan: Fundamental» Research» Grant» Scheme (FRGS/1/10/SP/ UM/01/16). Germany.Dr. Madya Dr. Jessie de Bryune.» A» randomised. Professor of Pediatrics and Experimental Hematology/ Oncology.) Corp.» A» Study» of» the» Clinical» Characteristics» of» Children» Admitted» to» hospital» with» acute» Diarrhoea»and»the»Effect»of»a»Daily»Intake»of» a»Probiotic»Beverage . Wong Su Sien 16.» double-blind» study» on» the» effect»of»a»growing»up»milk»on»the»occurrence» of» infections» in» toddlers» (GIANT» Study) Prof. 7.» A» Two-centre. 6.»Terengganu .Prof. Dr.

Madya Dr.» Freeze-dried» Amniotic» Scaffold» for» Chondrocytes»or»Chondrogenic»mesencymal» Stem»Cells – 2010 .Prof.Dr. Sebagai sebuah hospital pengajaran yang pertama di negara ini.» Paediatric» Trauma:» Patterns» of» injury» presenting» to» a» Paediatric» Trauma» &» Emergency» Unit» in» a» tertiary» hospital» in Malaysia . 4. Tan Sik Loo .» Air-Dried»Amniotic»Scaffold»For»Chondrocytes» or» Chondrogenic» Mesencymal» Stem» Cell – 2010 . 5.» 20. terima kasih. UPM dan Hospital KL. Tunku Kamarul Zaman . Fatimah Harun. Koh Mia Tuang.» Incidence»and»Prevalence»of»Sports»Injuries» in» Youth» Competitive» Badminton» Players Dr. Sharaniza Ab. Tunku Kamarul Zaman . Madya Tunku Dr. » UNIT PERUBATAN SUKAN 1. Tajaan: FRGS 3.Pusat Perubatan Universiti Malaya 35 Biologicals‘» 10-valent» Pneumococcal» Conjugate» (10PN-PD-DIT)» Vaccine» Compared» To» A» Clinical» Phase» III» Vaccine» Lot. Profesor Siti Zawiah.» Three-Dimensional» Culture» of» Bone» Marrow» Mesenchymal» Stem» Cells – 2010 . Tajaan: FRGS. Koh Mia Tuang (32 Malaysian Paediatric Association Annual Congress. Protocol 111654:10PN—DIT-048 PRIA). 2. 22. Boo Lily. 23.Prof.» Soccer» Injuries» in» Malaysian» Professional» Football»Players . Fatimah Harun.Prof. Kamarul Zaman.Dr. Madya Tunku Dr. 3. Madya Dr.Cheah Peng Loon. (32nd Malaysian Paediatric Association Annual Congress 2010).Prof. Tan Sik Loo . Madya Dr. Tan Sik Loo. Rahim (PhD). Dr.» When» Given» As» A» Three-Dose» Primary» Immunisation» Course . Kuala Lumpur. Ridzuan Azmi. Jessie de Bruyne. Dr. Krishnamurithy Ganesan. Kavitha Govindasamy.Chandran. Boo Lily. Goh Siew Li. Tunku Kamarul Zaman.» Human» blood0Derived» Mesenchymal» stem» As»A»New»»Potencial»Cell»Therapy»To»Repair» Musculoskeletal»Diseases . PPUM sentiasa komited untuk memberikan perkhidmatan yang tercanggih dan lengkap dengan pelbagai perkhidmatan kepakaran.Prof. Kavitha Govindasamy. Sebagai rumusan. Dato’ Dr.» Paediatric» Trauma:» Correlation» between» developmental» age» and» socioeconomic» background» with» patterns» of» injury .» Trade» Mark» (» CARTE)» for» human» autologus» chondrocyte» transplantation . Tajaan: United» Nations» Development»» Programme» For» The» UNAIDS»PAF»Project.Prof.Cheah Peng Loon (Annual Malaysian Paediatric Association).» Evaluation» of» Upper» Body» Strength» of» Wheelchair»Athlete»and»Able»Bodied»Athlete» in»Basketball . Madya Dr. 19.Prof. Kamarul Zaman. PPUM telah melaksanakan beberapa penambahbaikan bagi membolehkan PPUM menyediakan perkhidmatan perawatan kesihatan yang terbaik di samping menyediakan kemudahan pengajaran dan penyelidikan untuk Fakulti Perubatan Universiti Malaya.Prof. 7. Sekian. Prof. Tunku Kamarul Zaman . 21.2010 Prof. Dr. Dr.» Mutational» analysis» and» functional» studies» of»genes»» controlling» thyroid» gland» development» in» patients» with» congenital» hypothyroidism . Usahasama : Jabatan Biologi Molikul.» The» Effects» of» Platelet» –Rich» Plasma» and» “CORAGRAFT”» on» the» biological» healing» of» sized» tibial» defect» in» rabbits-2010 . Priya Sathish.» Assessment» of» The» Nutritional» Status» Of» Children» Living» With» HIV» Receiving» Antiretroviral» (ARV)» Medication . Winson Ambaraj. . 2.» Tenogenic» Medium» for» Mesenchymal» Stem» Diffrentiation» Tenogenic» Lineage .» Vitamin»D»status»in»Pregnant»mothers . Usaha sama: PPUM. Krishnamurithy Ganesan.Prof.Prof. 15-17 Oct 2010. Ikram Shah Ismail Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya » JABATAN SURGERI ORTOPEDIK 1. 6. Madya Dr. Tunku Kamarul Zaman .

.

Laporan Perangkaan Pesakit Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

819 572.Laporan Perangkaan Pesakit Laporan Perangkaan Pesakit Perangkaan Pesakit adalah hasil pengumpulan data statistik pesakit yang mendapat rawatan di PPUM melalui Perkhidmatan Pesakit Luar dan Pesakit Dalam.403 Trauma & Kecemasan 62.531 575.546 487.047 orang berbanding 877. Perkhidmatan Pesakit Luar meliputi perawatan yang diberikan di Klinik-klinik Pakar.904 775.216 665.210 877.844 447.7% atau 5. PTj Perubatan Rawatan Utama.003 95.346 orang pada tahun 2009. Klinik Surgeri dan Klinik Surgeri Ortopedik menerima peningkatan pesakit yang paling tinggi dengan masing-masing peningkatan sebanyak 10.4 % atau 4.296 88.899 pesakit.148 509.952 67.758 84.855 784.479 504.783 73.114 514.846 103.175 502.895 orang pesakit bagi klinik Surgeri dan 11. Unit Perkembangan Perubatan (Klinik Kesihatan Kakitangan) dan Pusat Pengambilan Darah.775 662. .644 Jumlah 498.340 67.071 750.442 107.858 880. jumlah pesakit yang menerima rawatan daripada perkhidmatan pesakit luar telah meningkat sebanyak 0.498 554.897 587.3% atau pertambahan seramai 384.6% iaitu 883. Perkhidmatan Pesakit Luar Dalam tempoh 10 tahun. PTj Perubatan Pemulihan.517 orang pesakit bagi Klinik Surgeri Ortopedik.458 580. Jadual 1: Statistik Pesakit Luar Tahun 2000 hingga 2010 Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Semua Klinik 435.364 773. Manakala bagi Perkhidmatan Pesakit Dalam pula melibatkan perkhidmatan perawatan yang dijalankan di semua wad.047 Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Pada tahun 2010.304 62. PTj Trauma dan Kecemasan.346 883. statistik bilangan pesakit luar yang telah menerima rawatan telah menunjukkan peningkatan sebanyak 77.356 72.

114 502.403 .000 700.003 775.783 72.844 447.000 600.479 500.775 662.000 300.364 773.296 88.000 Semua Klinik 67.000 580.442 107.340 100.304 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 62.644 2010 435.175 487.855 73.546 514.952 62.000 784.356 67.904 800.846 103.758 Trauma & Kecemasan 84.458 400.000 504.000 95.000 200.40 Laporan Tahunan 2010 Carta Pesakit Luar Tahun 2000 hingga 2010 900.

2010 154.492 47.442 10.361 137.510 107.196 33.801 26.517 40.346 Sumber : PTj Maklumat Pesakit Nota: * Statistik pesakit Onkologi pada tahun 2009 hanya untuk bulan Oktober hingga Disember 2009 sahaja (sebelum ini dikategorikan sebagai pesakit dalam).644 9579 513 883.317 82.057 25.522 23.560 9.530 42.627 103.713 31.424 139.607 877.047 .826 10.657 34.127 430 4.740 78.957 47.337 29.351 44.322 25.248 29.855 51.098 44.Pusat Perubatan Universiti Malaya 41 Jadual 2: Statistik Pesakit Luar Mengikut Disiplin Klinikal Klinik Klinik Perubatan Klinik Surgeri Klinik Surgeri Ortopedik Klinik Perubatan Psikologi Klinik Pediatrik Klinik Oftalmologi Klinik Otorinolaringologi Klinik Ginekologi Klinik Obstetrik Klinik Kesihatan Kakitangan Klinik Perubatan Rawatan Utama Klinik Perubatan Pemulihan Pusat Pengambilan Darah Klinik Onkologi Trauma dan Kecemasan Cucian Luka Perawatan Di Rumah Pengambilan Darah Di Klinik JUMLAH 2009 145.852 52.006 *7.164 82.011 46.

057 29.442 107.657 80.627 10.352 orang pesakit.351 34.2% atau 612 orang pesakit berbanding 49.231 orang pada tahun 2009.855 140.42 Laporan Tahunan 2010 Carta Bilangan Pesakit Luar Mengikut Disiplin Klinikal Tahun 2009 Dan 2010 180.843 pesakit mendapatkan rawatan sebagai pesakit dalam iaitu peningkatan sebanyak 1.852 44.801 10.000 100.317 137.000 47.127 9.530 29.713 46.522 40.006 82.000 139.560 60. Manakala bilangan katil bagi tahun 2010 adalah sebanyak 895 buah katil dengan kadar penggunaan sebanyak 78.424 9.361 7.579 20.000 145.644 120.164 25.322 31.492 23.510 103.248 42.000 25.740 78. rik tal mo Ot or log ino i lar ing olo gi Gi ne ko Kl log ini i kK Ob es iha ste tan tri k Pe Ka ru kit ba an tan ga Ra n wa tan Pe ru Ut ba am tan a Pu P em sa tP uli en ha ga n mb ila nD ara h Tr au On ma ko log da nK i ec em as an Cu cia Pe nL raw Pe uk ata ng a am nD bil i R an um Da ah rah Di Kl ini k Of Or top ed ba ik tan Ps iko log i tan ge ri ru ba Su r Pe Su r Pe ru ge ri Pe dia t Tahun 2009 Tahun 2010 430 513 4.000 82.000 33.196 52.000 40.6%.011 154. seramai 49.337 47.517 26.607 .957 51.826 44.000 160.5% atau pertambahan seramai 9. Pada tahun 2010.098 0 Perkhidmatan Pesakit Dalam Statistik bilangan pesakit dalam yang telah menerima rawatan dalam tempoh 10 tahun menunjukkan peningkatan sebanyak 23.

4 81.Pusat Perubatan Universiti Malaya 43 Jadual 3: Jumlah Kemasukan dan Penggunaan Katil Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kemasukan 39.679 7.613 1.7 10.738 1.040 49.343 6.520 3.8 12.204 1.9 77.231 49.9 71.2 89.2 0.5 49. pesakit Onkologi dikategorikan sebagai pesakit Perubatan Jumlah bagi pesakit Obstetrik=data ibu + bayi .409 20 12.879 46.123 6.622 1.2 0.368 4.476 48.113 1.5 13.918 3.4 80.741 Kadar Kematian (setiap 1000 discaj) 1. pengiraan jumlah katil tidak termasuk katil di Trauma dan Kecemasan.6 Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Nota: Bagi tahun 2010.634 Kadar Kematian (setiap 1000 discaj) 1.992 48.6 Jumlah Discaj 9.0 11 867.0 69.6 0.2 17.345 2010 Bilangan Kematian 10 22 1 49 154 1.3 76.4 33.592 556 14.5 13.094 66 1 45 299 1.2 0.3 78.091 113 47. Jadual 4: Bilangan Discaj dan Kematian Mengikut Disiplin 2009 Disiplin Klinikal Jumlah Discaj 8.6 278.5 70.2 82.4 69.285 6.814 47.415 4.4 10.096 Bilangan Kematian 16 20 0 38 131 932 83 0 45 367 2 1.468 1.0 9.7 36.01 *Obstetrik Otorinolaringologi Oftalmologi Ginekologi ICU Perubatan Pediatrik Perubatan Psikologi Ortopedik Surgeri Surgeri Onkologi Jumlah Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Nota: Kadar Kematian=Jumlah Kematian/Jumlah Discaj x 1000 » Bagi tahun 2010.843 Jumlah Katil 862 862 875 856 867 916 839 875 854 983 895 Kadar Penggunaan Katil (%) 69.588 50.536 45. Wad Bersalin dan katil bayi.619 51.8 80.3 42.1 13.703 45.278 48.

44 Laporan Tahunan 2010 Discaj Dan Kematian Pada tahun 2010. Sepuluh sebab utama kematian di PPUM ialah: i) Ischaemic Heart disease ii) Pneumonia iii) Septicaemia iv) Cerebrovascular disease v) Breast carcinoma vi) Lung carcinoma vii) Trauma viii) Colorectal carcinoma ix) Disease of liver x) Tuberculosis Carta Bilangan Discaj Dan Kematian Mengikut Disiplin Klinikal Tahun 2010 16000 14123 14000 12000 10000 9113 8000 6468 6992 6000 4343 4000 1918 3592 2000 1613 1368 556 1094 154 66 1 45 299 0 10 22 1 49 olo gi i Su rg eri ed ik Pe ru ba tan Ob ste tr i k lm o lo lar ing Of ta Gi ne Pe ru ba tan Ot ori no Ps iko lo Pe dia t Discaj Kematian Or top Su rg eri gi IC U ko log rik gi . Manakala kadar kematian telah meningkat daripada 1.634 pada tahun 2009 berbanding 1.741 pada tahun 2010.096 pesakit pada tahun 2009.345 orang telah didiscaj dari wad berbanding hanya 47. seramai 48.

• Carta Organisasi Pusat Perubatan Universiti Malaya • Kedudukan Pusat Perubatan Universiti Malaya Dalam Organisasi Universiti Malaya • Lembaga Pengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya • Pegawai-pegawai Utama Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

46 Laporan Tahunan 2010 Carta Organisasi Pusat Perubatan Universiti Malaya PENGARAH TIMBALAN PENGARAH (IKHTISAS) TIMBALAN PENGARAH (PEMBANGUNAN) TIMBALAN PENGARAH (PENTADBIRAN) SOKONGAN KLINIKAL • • • • • • • • • • MAKLUMAT PESAKIT FARMASI DIETETIK PENGURUSAN MAKMAL MIKROBIOLOGI PERUBATAN PATOLOGI PERUBATAN TRANSFUSI KEBAJIKAN PERUBATAN PENTADBIRAN KEJURURAWATAN KAWALAN JANGKITAN • • • • • • KESELAMATAN AUDIT DALAM HAL EHWAL KORPORAT PERHUBUNGAN AWAM KOLEJ SAINS KESIHATAN SEKUTU KOLEJ PENDIDIKAN LANJUTAN KEJURURAWATAN • • • NADI IT UNIT KEJURUTERAAN BIOMEDIKAL SUMBER PERKHIDMATAN • • • • • KLINIKAL • • • • • • • • • • • ANESTESIOLOGI OBSTETRIK & GINEKOLOGI PERUBATAN OFTALMOLOGI PEDIATRIK PERUBATAN PSIKOLOGI SURGERI SURGERI ORTOPEDIK PERUBATAN RAWATAN UTAMA OTORINOLARINGOLOGI PERUBATAN PEMULIHAN • • • • • • PENGIMEJAN BIOPERUBATAN ONKOLOGI KLINIKAL PERUBATAN KESUKANAN FIZIK PERUBATAN TRAUMA & KECEMASAN PERKEMBANGAN PERUBATAN PEMBANGUNAN ORGANISASI PEMBANGUNAN INSAN PENGURUSAN AM & FASILITI SUMBER KEWANGAN SUMBER BAHAN Sumber:»PTj»Sumber»Manusia .

Pusat Perubatan Universiti Malaya 47 Kedudukan Pusat Perubatan Universiti Malaya Dalam Organisasi Universiti Malaya UNIVERSITI MALAYA Lembaga Pengarah Universiti Malaya SENAT Lembaga Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya Fakulti Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya Unit Sokongan Jabatan Akademik Bukan Klinikal Jabatan Akademik Klinikal Unit Perkhidmatan Klinikal Unit Sokongan Klinikal Unit Sokongan Bukan Klinikal .

Rozaidah bt. Prof. Bhg. Datuk Dr. Madya Dr. Bhg. Dato’ Dr. Prof. Ikram Shah bin Ismail . Talib 2 Ahli-ahli Naib Cancelor Universiti Malaya Y.48 Laporan Tahunan 2010 Lembaga Pengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 1 2 3 1 Pengerusi Prof. Ghauth Jasmon 3 Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya Y.

Mustafa bin Ali Mohd 6 7 . Prof. Dato’ Dr. Patrick Tan Seow Koon Jemputan Prof. Dr. Baba Setiausaha Timbalan Pengarah (Pentadbiran) Pusat Perubatan Universiti Malaya Cik Nurri bt. Bhg. Kadarman Jemputan Y.Pusat Perubatan Universiti Malaya 49 4 4 5 6 7 5 Wakil Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Encik Mohd Radzi bin Abdul Hamid Wakil Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Encik Ahmad Nazri bin Sulaiman Wakil Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Nooraini bt.

Patrick Tan Seow Koon Timbalan Pengarah (Pembangunan) Prof. Dr. Cheah Phaik Leng En. Bustam Prof. Datin Dr. Madya Dr. Mohd Taib . Mimiwati bt. Veera Sekaran Nadarajan En. Siti Zawiah bt Omar Prof. Sazilah bt Ahmad Sarji Prof. Azad Hassan bin Abdul Razack Prof.50 Laporan Tahunan 2010 Pegawai-Pegawai Utama Pengarah Timbalan Pengarah (Pentadbiran) Timbalan Pengarah (Ikhtisas) Prof. Teh Ah Huat Cik Siti Hawa bt. Marzida bt Mansor Prof. Jamal I-Ching Sam (mulai 25 Oktober 2010) Prof. Dr. Dr. Madya Dr. Kadarman Prof. Zahari (sehingga 9 Ogos 2010) Prof. Dr. Madya Dr. Sazaly bin Abu Bakar (sehingga Oktober 2010) Prof. Thong Meow Keong Prof. Rusinahayati bt Mokhtarudin (mulai 2 Februari 2010) Prof. Rahmat bin Omar Prof. Saini Jeffery bin Freddy Abdullah (sehingga 31 Mei 2010) Dr. Goh Khean Jin Prof. Julia Patrick Engkasan (Pemangku Ketua) (mulai 1 Jun 2010) Cik Hafidah bt Othman (sehingga 1 Februari 2010) Dr. Sajaratulnisah bt. Madya Dr. Mohd Idzwan bin Zakaria Dr. Dato’ Dr. Madya Dr. Ikram Shah bin Ismail Cik Nurri bt. Dr. Madya Dr. Amrahi bin Buang Prof. Dr. Mustafa bin Ali Mohd (mulai 5 Mei 2010) Ketua-Ketua PTj/Unit Klinikal PTj/Unit Anestesiologi Otorinolaringologi Perubatan Psikologi Surgeri Ortopedik Surgeri Perubatan Perubatan Rawatan Utama Pengimejan Bio-perubatan Obstetrik & Ginekologi Onkologi Klinikal Pediatrik Oftalmologi Trauma & Kecemasan Perubatan Pemulihan Nama Prof. Othman Prof. Madya Choo May May (mulai 23 Oogos 2010) Dr. Dato’ Dr. Anita Zarina bt. Mohd. Madya. Dr. Mohd Razif bin Mohd Ali Puan Azleen bt Mohd Zain Unit Perkembangan Perubatan Perubatan Sukan Fizik Perubatan Ketua-Ketua PTj/Unit Perkhidmatan Sokongan Klinikal PTj/Unit Kawalan Jangkitan Perubatan Transfusi Farmasi Mikrobiologi Perubatan Patologi Maklumat Pesakit Dietetik Nama Prof. Dr. Nor Zuraida bt Zainal Prof. Dr. Dr. Dr. Madya. Dr. Yasim bin Mohd Yusof Prof. David Choon (Pemangku Ketua) (mulai Jan 2010 ) Prof.

Syed Junid Aljunid En. Mat Isa Pn.Bhg. Siti Faziah bt Abdullah (mulai 3 Mei 2010) Cik Mariashabiradalia bt. Hj Abdullah Puan Saai’dah bt. Datin Nor Enson bt. Abas Encik Muhamad Razali bin Che Hamad Pn. Abdul Rahman Pn. Khadir Pn. Mansor (sehingga 1 April 2010) Pn.Pusat Perubatan Universiti Malaya 51 PTj/Unit Kebajikan Perubatan Pentadbiran Kejururawatan Pengurusan Makmal Nama En. Alias bin Lisut Pn. Hamid Encik Tan Li Kuo En. Mariam bt. Sharipah Asiah bt. Sidi (sehingga 15 Ogos 2010) Encik Yoo Sang Nge (mulai 16 Ogos 2010) En. Sharifah Fatimah bt Syed Ad. Mohammed Hashim Pn. Habibah bt. Sidek bin Miko Pn. Yahaya bin A. Ambak Sumber Bahan Sumber Kewangan Pembangunan Organisasi Pembangunan Insan Audit Dalam Pengurusan Am dan Fasiliti Hal Ehwal Korporat Nadi IT Perhubungan Awam Unit Kejuruteraan Bio Medikal Keselamatan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan (pemakaian nama baru mulai 1 September 2010) Kolej Kejururawatan Kolej Radiografi Kolej Teknologi Makmal Perubatan . Dato’ Ir Mohd Nor bin Ismail (sehingga 8 Februari 2010) Encik Zabaha bin Samari (mulai 2 Jun 2010) Encik Iskandar bin Ahmad Encik Hashim bin Anuar Y. Maisarah bt. Maria bt. Hisyamuddin bin Bahari Ketua-Ketua PTj/Bahagian Bukan Klinikal PTj/Unit Sumber Perkhidmatan Nama Y.Bhg. Maznah bt.

.

Laporan Pusat Tanggungjawab • Klinikal • Sokongan Klinikal • Bukan Klinikal Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

Jabatan ini amat terkenal sebagai pusat penjagaan dan rawatan serta rujukan untuk pesakit-pesakit kanser ginekologikal. Unit Ultrasound merupakan salah satu unit di bawah PTj ini dan menyediakan perkhidmatan dalam bidang Obstetrik» Ultrasound dan Perubatan FetoMaternal. Klinik Antenatal adalah merupakan sebuah klinik yang juga menekankan pendidikan kesihatan ibu-ibu mengandung. fungsi utama PTj ini adalah menyediakan pengajaran. CVS» [Chorionic»Villus»Samplin]»dan»Cordocentesis). Bagi rawatan kemandulan. penjagaan semasa hamil.410 orang pada tahun 2010 iaitu pertambahan seramai 866 orang berbanding pada tahun sebelumnya. Program-program pendidikan yang dirangka seperti ceramah asas penyusuan ibu. pemakanan dan senaman. proses bersalin. penyelidikan dan perkhidmatan perawatan dalam bidang Obstetrik & Ginekologi dengan empat unit pengkhususan iaitu Ginekologi Onkologi. Jenis pemeriksaan yang dijalankan adalah Obstetrics»Ultrasound. pihak Jabatan menyediakan beberapa jenis pemeriksaan iaitu Sperm» Analysis» Test dan Sperm» Antibodies» Test untuk pesakit. bilangan pemeriksaan ujian ultrasound yang dijalankan terhadap pesakit adalah sebanyak 9. Obstetrik» Ultrasound dan Perubatan Feto-Maternal.402 pemeriksaan berbanding tahun sebelumnya iaitu 9. Jumlah kehadiran pesakit ke Klinik Antenatal adalah seramai 49.236 pemeriksaan. Jadual 2 menunjukkan bilangan kehadiran pesakit di Klinik Antenatal pada tahun 2010 berbanding tahun 2009. Kecemerlangan dan kepakaran klinikal yang sedia ada ini diiktiraf untuk melatih subspecialities di bidang Ginekologi Onkologi di dalam negeri. Gynaecology»Ultrasound dan Invasive» Prenatal» Procedure» (Amniocentesis.Klinikal PTJ OBSTETRIK & GINEKOLOGI Secara amnya. Di peringkat antarabangsa.» Reproduktif Endokrinologi dan Kemandulan serta Ginekologi Am. Rawatan yang diberikan kepada pesakit-pesakit ini adalah setaraf dengan pusat-pusat perubatan di luar negara. Jadual 1: Bilangan Pesakit Menjalani Pemeriksaan Kesuburan 2009 Prosedur Intra Uterine Insemination (IUI) Pesakit 129 Berjaya Mengandung 7 Pesakit 112 2010 Berjaya Mengandung 15 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi. Bilangan pesakit yang membuat pemeriksaan kesuburan pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti dalam jadual 1. . Pada tahun 2010.

728 7.838 842 621 301 2.065 1.019 20.006 7.447 48.876 215 19 810 447 1 23 13 42 113 1 4.444 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi 2010 2.544 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi Jadual 4: Jenis Kelahiran Jenis SVD (Spontaneous Vertex Delivery) Vacuum Extraction Forceps Lower Segment Caesarean Section (LSCS) Emergency Lower Segment Caesarean Section (LSCS) Elective Classical Caesarean Section Breech BBA BAH Twins Hysterectomy Jumlah 2009 3754 331 34 753 417 0 30 25 24 71 5 5.900 19. Jadual 3: Bilangan Kemasukan Wad Bersalin Perkara Kes ditempah Kes tidak ditempah Bilangan Pesakit 2009 6.998 49.577 5.410 Pada tahun 2010 terdapat kelahiran kembar 2 adalah berjumlah 113 kelahiran berbanding tahun 2009 berjumlah 71 kelahiran.369 1.544 5.456 2. Manakala bilangan pesakit yang dimasukkan ke Wad Bersalin adalah seperti dalam jadual 3.56 Laporan Tahunan 2010 Jadual 2: Bilangan Kehadiran Pesakit Di Klinik Antenatal Perkara Pesakit Baru (New Booking) Rawatan Susulan (ANC) Rawatan Susulan (PNC) Pesakit Walk-in (Screening Counter) OGTT Endo Revisit SBS Cardio Admit Screening Reproductive Scan Jumlah Bilangan Pesakit 2009 4.554 1.909 762 2.762 1100 1.648 2010 5829 712 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi .795 1.560 2010 5.093 132 527 398 6 3.

Rotational»Atherectomy.»PTj»Perubatan Tahun 2010 14839 1554 711 122 9551 127 2124 Perbezaan (%) 6. Angioplasti Koronari Transluminar Perkutaneus Dan Stenting. Angiografi. Patent» Ductus» Arteriosus» Closure» Using» Coil» Device» And» Amplatz» Ductal» Occluder. Gastroentrologi. Kajian Elektrofisiologi.5 9. Use»Of»Intraaortic»Balloon»Pump»For»Life» Support»And»High»Risk»»Angioplasty.5 16.1 40 6. Ultrasound Intravascular.3 40 52 -21 Primary PCI dan Rescue PCI Valvulopasti Pam Belon Intraaorta Implan Perentak Jantung (satu/dua/ICD/CRT) Sumber»:»Unit»Kardiologi. penyelidikan dan rawatan penyakit kardiovaskular yang berkualiti dalam memenuhi misi dan visi Universiti Malaya. Kardiologi Invasif (Invasive» /» Interventional» Cardiology) dan Wad Kardiologi. Perkhidmatan tidak invasif meliputi Ekokardiografi. Geriatrik. Endokrinologi.5 2. Hematologi. Dermatologi. Elektrokardiogram dan Ujian Fungsi Pernafasan. Implan Perentak Jantung. Embolisasi Gegelung Untuk Fistula dan Endovascular»Stenting»of»Aorta» For»Abdominal»Aortic»»Aneurysm Jadual 6: Statistik Prosedur Invasif Jenis prosedur Angiogram Koronari Angioplasti Koronari Transluminar Perkutaneus/Stenting (PTCA) Angioplasti Transluminar Perkutaneus/Stenting (PTA) Tahun 2009 1640 764 7 * 178 5 62 69 Tahun 2010 1728 885 7 * 192 9 77 57 # Perbezaan (%) 5 1. Penyakit Berjangkit. Jadual 5: Statistik Prosedur Tidak Invasif Jenis Ujian Ekokardiogram Rehat Ekokardiogram Stress Ekokardiogram Pemerhatian 24 jam (Holter) Tekanan Darah Ambulatori 24 jam Ekokardiogram Transtorasik (TTE) Ekokardiogram Transesofageal (TEE) Ujian Fungsi Pernafasan Tahun 2009 13857 1452 646 73 8927 106 2073 Sumber»:»Unit»Kardiologi.6 6.4 Perkhidmatan Invasif pula meliputi Pengkateteran Jantung Kiri Dan Kanan. Atrial»Septal»Defect»Closure»Using»Amplatz»Septal»Occluder.Pusat Perubatan Universiti Malaya 57 PTJ PERUBATAN PTj Perubatan adalah merupakan pusat tanggungjawab klinikal terbesar yang memberikan perkhidmatan dalam pelbagai bidang pengkhususan seperti Kardiologi. Unit Kardiologi Memberi perkhidmatan pengajaran. Angioplasty»And»Stenting»For»Peripheral»Vascular»Disease. Nefrologi. Perkhidmatan yang diberikan merangkumi perkhidmatan Kardiologi Tidak Invasif (Non» -» Invasive» Cardiology). Neurologi.»PTj»Perubatan .2 0 7. Respiratori dan Rheumatologi. Balloon»Valvuloplasty»For»Aortic»Valve»And»Mitral» Valve.

Penghantaran gelombang kejutan tersebut akan merangsang pertumbuhan pembuluh darah yang baru di dalam otot jantung (angiogenesis) seterusnya menggalakkan pembekalan oksigen dalam bekalan darah. iii) Satu unit 3D Echocardiography» System» yang» digunakan» untuk» mendiagnosa dan menentukan rawatan pesakit kardiovaskular dan bukan-kardiovaskular secara noninvasif.» rheumatic. ii)» Functional»Flow»Reserve»(FFR)»for»borderline» lesion»and»multivessel»PCI.» ischaemic» heart» disease. Permintaan terhadap pemeriksaan Echocardiogram ini bukan sahaja dari Unit Medikal tetapi dari unitunit lain seperti Surgeri. Peralatan ini dapat menentukan diagnosa penyakit jantung dengan lebih tepat (samada penyakit jantung congenital. Rawatan ini tidak memerlukan sebarang pembedahan sekali gus tidak meninggalkan sebarang parut pada tubuh badan selain tiada kesan sampingan. Wad Kardiologi pula mempunyai kemudahan perawatan intensif untuk menerima pesakit dari dalam dan luar PPUM serta rujukan dari hospital swasta dan kerajaan sekitar Lembah Klang yang memerlukan perawatan jantung serta yang menjalani prosedur invasif jantung serta menjalankan program pengajaran kesihatan.» ESMR berperanan menghantar gelombang kejutan pada dos berbeza ke atas beberapa otot jantung yang tidak mempunyai cukup pengaliran darah (ischaemia). # Pengurangan kes pacemaker adalah kerana kekurangan peruntukan.»PTj»Perubatan » Program/Perkhidmatan diperkenalkan i) ii) terbaru yang Rawatan Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization (ESMR).» Alat ini berfungsi mendiagnosa dan merawat penyakit rentak jantung yang abnormal (arrhythmias). tumour atau sebagainya) serta evaluation yang lebih komprehensif.58 Laporan Tahunan 2010 Nota: * Tiada perbezaan dalam peratusan kes PTA adalah kerana pakar bedah Vaskular telah meletak jawatan. . Satu unit Cardiac» Mapping» System. Jadual 7: Kemasukan Pesakit Wad Kardiologi Pesakit Jumlah Kemasukan & Pindah Masuk Jumlah Kematian Tahun 2009 3671 138 Tahun 2010 4128 143 Perbezaan (%) 11. Paediatrik. 3-Dimensional Echocardiogram iii) Perkhidmatan Electrophysiology bagi rawatan penyakit jantung arrhythimia menggunakan Ensite 3D Mapping » Pengenalan Prosedur Baru i) Implan pacemaker»device yang boleh melalui pemeriksaan MRI. » Pembelian peralatan baru Unit Kardiologi telah membuat beberapa pembelian peralatan baru pada tahun 2010 seperti yang berikut: i) Satu unit Non-Invasive» Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization» System» (ESMR). Pemeriksaan Echocardiography adalah pemeriksaan yang sangat diperlukan untuk mendiagnosa dan menentukan rawatan pesakit kardiovaskular dan bukankardiovaskular.5 ii) Sumber»:»Unit»Kardiologi. Getiatrik dan lainlain lagi.07 3. Unit Kecemasan. ESMR merupakan rawatan pelengkap kepada pesakit jantung setelah mereka masih tidak pulih dengan memakan ubat melalui preskripsi doktor dan tidak sesuai menjalani rawatan pintasan jantung atau angioplasty. Oncologi. Peralatan ini dapat merawat dan menurunkan beban penyakit arrhythmia dengan lebih berkesan.

Pengerusi Lembaga Pengurus PPUM serta Prof. China dan Jepun. Rozaidah Talib. PPUM setanding dengan pusat rawatan kardiologi di negara maju yang lain. » Kursus Sebanyak 2 kursus telah berjaya diadakan oleh Unit Kardiologi pada tahun 2010. Prof. TV3 telah menjalankan penggambaran untuk sesi rawatan Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) ini untuk siaran Majalah Tiga.8 juta ini membuktikan Unit Kardiologi. Bhd kepada PPUM untuk penyelidikan dalam bidang kardiologi untuk pusat ini. Dr Wan Azman Wan Ahmad. Liputan meluas telah diberikan oleh media cetak dan elektronik untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang perkhidmatan yang diberikan. Datuk Ghauth Jasmon. Bil 1 2 Nama Kursus International Board of Heart Rhythm Examiners (IBHRE) Review Course Basic Transradial (TRI) Workshop 2010 Tarikh 17 April 2010 6 Ogos 2010 . Dato’ Dr. Pembelian mesin yang bernilai RM 2. Ketua Unit Kardiologi. Penyediaan perkhidmatan ini memperlihatkan Unit Kardiologi. Pada 9 Jun 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 59 Cardiac Mapping System 3D Echocardiography System » Kejayaan Unit Kardiologi. Pengarah PPUM dan Prof. Ikram Shah Ismail. Pada majlis tersebut. Petaling Jaya dan dirasmikan oleh Naib Canselor Universiti Malaya. Prof. Apa yang lebih membanggakan lagi apabila Malaysia menjadi negara terawal di Asia yang memiliki alat ESMR selepas Filipina. PPUM telah menerima dana untuk penyelidikan bernilai RM30.000 yang disumbangkan oleh Syarikat I-Medik Imaging Sdn. Datuk Ghauth Jasmon dengan disaksikan oleh Dr. Rawatan ini adalah harapan baru bagi pesakit–pesakit yang tidak sesuai untuk menjalani rawatan revaskularisasi konvensional iaitu angioplasti atau pembedahan pintasan jantung dan membantu pesakit-pesakit ini yang masih bergantung kepada ubat-ubatan sahaja kerana masih lagi mengalami masalah sakit di bahagian dada atau kesukaran bernafas. berdaya saing dan terulung di Malaysia dalam mengikuti arus kemajuan teknologi perubatan. PPUM adalah sebuah unit yang dinamik. Majlis pelancaran dan penyerahan alat Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) ini telah diadakan di Hotel Hilton. PPUM telah melakar sejarah perubatan apabila menjadi pusat rawatan kardiologi pertama di negara ini menawarkan perkhidmatan alat Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) yang merupakan alat untuk rawatan jantung tanpa pembedahan.

60 Laporan Tahunan 2010 .

manakala bagi pesakit dalam unit ini bertanggungjawab kepada pesakit di wad. plasmaferisis dan leukoferisis. CERiA bersama Unit Penyakit Berjangkit telah mengadakan Seminar Antarabangsa – The» Lancet» Symposium» on» HIV» in» People» Who» Use» Drugs yang disertai oleh lebih daripada 300 peserta termasuk peserta-peserta dari luar negara. Bagi pesakit luar perkhidmatan yang dijalankan meliputi Pusat Penjagaan Harian dan Klinik Hematologi. • Pusat Penjagaan Harian menjalankan perawatan seperti yang berikut: i) ii) Prosedur harian . tuberculosis.Bone»Marrow»aspiration» and»trephine Memberi rawatan kemoterapi (intravenous»dan»»intrathecal) vii) Glivec program (MYPAP) untuk Chronic Myeloid Leukemia • Perkhidmatan Klinik Hematologi i) ii) • Rawatan susulan untuk pesakit pesakit hematologi dan hemato-onkologi Rujukan untuk kes baru Perkhidmatan wad i)» Bone» Marrow/Peripheral» blood» stem» cells» transplantasi» –» allogeneic. rawatan susulan pesakit akut. Pusat Kajian HIV/AIDS Universiti Malaya mengendalikan pelbagai kajian bersabit HIV di PPUM dan di komuniti. transfusi darah. Ketua Unit Penyakit Berjangkit Bersama Penceramah Seminar The Lancet Symposium on HIV in People Who Use Drugs Unit Hematologi Unit Hematologi memberi perkhidmatan dan rawatan untuk pesakit luar dan dalam merangkumi pemeriksaan dan pemindahan sum-sum tulang.» nonmyeloablative»and»autologous ii)» Bone»marrow»aspiration»dan»»trephine iii)» Plasmapheresis iv)» Leukopheresis v) Kemoterapi vi) Rawatan penyakit onkologi untuk pesakit menghidapi hematologi dan hemato- iii) Rawatan susulan untuk pesakit tenat dan memerlukan rawatan susulan rapi iv) Darah dan platelets»transfuse v) Memasuki Central line vi)» Donor»lymphocyte»infusion untuk indikasi tertentu ( post-transplantation) .Pusat Perubatan Universiti Malaya 61 Unit Penyakit-Berjangkit Unit Penyakit Berjangkit yang diketuai oleh Professor Adeeba Kamarulzaman memberi rawatan pesakit dalam dan luar bagi pelbagai jenis penyakit berjangkit termasuk denggi. pemberian kimoterapi. Unit Penyakit Berjangkit bersama CERiA. Unit ini juga berfungsi giat dalam isu-isu seperti kawalan jangkitan dan juga pengunaan antibiotik yang rasional. HIV dan sebagainya. Pada bulan Disember 2010.

7 19.3 50 -9. doktor pascaijazah) dan neurofisiologi yang melibatkan Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan.2 198. Pegawai Perubatan Sarjana (Dalaman) dan Doktor pascaijazah (Neurologist) dari hospital lain.5 25 -100 11. Disamping itu juga bertanggungjawab menyelaras segala urusan penetapan ujian dan perlaksanaan perkhidmatan Neurofisiologi bagi semua katagori pesakit luar dan dalam sebagai memenuhi tuntutan kehendak pengajaran. Transcranial» Study (TCD) dan Botox» Injection»Service. doktor-doktor pelatih. BAEP.3 5.9 2. Jenis penyakit yang perlu dipantau di dalam pemerhatian pakar-pakar Neurologis di PPUM seperti Strok. Multiple» Sleep» Latency (MSLT). Polysomnography» (PSG).672 Sumber»:»Unit»Hematologi.0 -18. Perkhidmatan pengajaran pula melibatkan Pengajaran Latihan Penempatan dalam bidang perubatan dalaman.9 - .» Epilepsi. Evoked» » » Potential» Study (EPS).SSEP) Pre-Operative SSEP Intra-Op Monitoring SSEP Transcranial Doppler Multiple Sleep Study Test 2009 1283 1308 27 20 6 77 68 57 530 4 2010 1284 837 22 25 3 86 81 59 504 4 Perbezaan (%) 0.07 -36. » Perkhidmatan yang disediakan Perkhidmatan klinikal yang disediakan merangkumi segala jenis ujian seperti Encephalogram» (EEG).6 2.» Guillaine» Barre» Syndrome dan Dementia.»PTj»Perubatan 2010 11 9 4.5 -4.62 Laporan Tahunan 2010 Jadual 8: Statistik Pesakit Yang Menjalani Pemeriksaan Jenis Prosedur Transplantasi Sel Stem Periferal Alogenik Transplantasi Sel Stem Darah Periferal Autologus Pesakit Pusat Harian Pemberian Kemoterapi Transfusi Pemeriksaan SumSum Tulang Jumlah 2009 13 6 4.3 Unit Neurologi Unit Neurologi adalah salah satu unit perkhidmatan dalam bidang pengkhususan Neurofisiologi yang bertanggungjawab memberi perkhidmatan Neurofisiologi diagnostik serta memberi bantuan sokongan kepakaran di dalam Intra-Operative» Somato»–Sensory»Evoked»Potential kepada Jabatan Sugeri Ortopedik dan Neuro Surgeri bagi kes-kes skoliosis dan tumor otak.» Parkinson’s» Disease.827 Perbezaan (%) -15. Jururawat Pelatih PPUM/Jururawat dari hospital swasta.1 3. Electromyogram» /Nerves» Conduction» Study (EMG/NCS).781 881 723 268 6.337 930 739 801 6. bidang neurologi (pelajar perubatan.» Myasthenia» Gravis. penyelidikan dan perkhidmatan klinikal. Jadual 9: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Ujian Jenis Ujian Electroencephalogram Nerve Conduction Study /EMG Repitative Stimulation Single Fibre Magnetic Stimulation Full Study (VEP.

amnya di Malaysia dan khususnya di PPUM. Penceramah jemputan ialah Professor Dr.»PTj»Perubatan » Bengkel Pada julung kalinya di bidang Neurofisiologi.7 Sumber»:»Unit»Neurologi.2010. Bengkel»Basic»Principal»of»Electrodiagnostic»&»Advance»EMG»Techniques . Makmal Neurologi telah mengorak langkah ke hadapan untuk mengadakan satu Bengkel Basic»Principal»of»Electrodiagnostic»&» Advance» EMG» Techniques selama 2 hari di Dewan Sekapur Sirih pada 11 &12 hb.0 -13.Dec.Pusat Perubatan Universiti Malaya 63 Jenis Ujian Polysomnography Telemetry Video EEG Jumlah 2009 234 5 3619 2010 215 3 3123 Perbezaan (%) -8.11 40.Sanjev Nandedkar dari Universiti of Virginia.

Memberi perkhidmatan ultrasound endoskopi (EUS) secara diagnostic mahupun terapeutik seperti EUS-guided» FNAC. Unit ini juga turut menjalankan prosedur-prosedur endoskopi untuk pesakit dalam dan luar serta pesakitpesakit kecemasan dan menerima rujukan dalaman daripada unit perubatan yang lain dan juga rujukan dari hospital luar. Hos tahun ini ialah Hanoi. memberi latihan endoskopi kepada doktor-doktor ‘gastroenterology fellow’ yang membuat penempatan di PPUM serta menjalani kajian-kajian klinikal dan mengendalikan kursuskursus atau bengkel endoskopi tahunan. Dalam bidang pengajaran. Variceal» Ligation. • Melakukan perkhidmatan prosedur-prosedur terapeutik endoskopi seperti Variceal» Ligation. Pesakit dalam yang menghadapi masalah ini ini ditempatkan di wad 12U manakala pesakit luar pula menerima rawatan melalui klinik hepatologi pada pagi Selasa dan klinik gastroenterologi pada petang Khamis. EUS-guided» drainage dan lain-lain lagi. Pusat Teknologi Maklumat Universiti Malaya dan MYREN (Malaysia»Research»and»Education» Network) memainkan peranan yang besar dalam menjayakan usaha ini. Endoscopic» Retrograde» Cholangio-Pancreatogram (ERCP). Dilatation.» Diathermy» dan» Heater» Probe bagi kes-kes kecemasan. Unit Nadi IT. unit ini memberi pengajaran perubatan dan klinikal kepada pelajarpelajar pada peringkat Sarjana Muda Perubatan dab Sarjana Perubatan. • » Pencapaian Antara pencapaian bagi unit ini pada tahun 2010 ialah: • Berjaya menganjurkan sesi tele-perubatan dengan 8 lapan negara Asia-Pasifik yang lain melalui Asia-Pacific» Advanced» Network (APAN) pada 10hb Ogos 2010.» Hemoklip.64 Laporan Tahunan 2010 Unit Gastroenterologi dan Hepatologi Memberi rawatan kepada pesakit-pesakit yang mengalami penyakit berkaitan gastroenterologi dan hepatologi.» Argon»Plasma»Coagulation. Percutaneous» Endoscopic» Gastrostomy» Tube» (PEG). Ultrasound» Endoskopy. Berjaya menganjurkan Asia-Pacific»Digestive» Week» 2010 (APDW) pada 19 hingga 22 September 2010 bersama-sama dengan Malaysian» Society» of» Gastroenterology» and» » Jenis Perkhidmatan Endoskopi Gastrointestinal yang disediakan • Memberi perkhidmatan prosedur-prosedur terapeutik endoskopi elektif seperti Gastroskopi.»Capsule»Endoscopy. • Sesi»teleperubatan»Asia-Pacific»Advanced»Network (APAN) .»Stenting.» Injeksi» Histoacryl. Vietnam.»SingleBalloon»Enteroscopy. Kolonoskopi. APAN merupakan pertubuhan rangkaian internet fiber-optik di Asia-Pasifik di mana tumpuan adalah kepada bidang perubatan dan kejuruteraan.

Barah Paru-Paru. Tibi. Sebanyak 2661 delegasi dari negara-negara AsiaPasifik mengambil bahagian dalam konferens ini yang bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC). Unit ini turut menjalankan Ujian Fungsi Paru-Paru. Kegagalan Pernafasan dan sebagainya.2 -1. Sindrom Apnea Tidur Terhalang (Obstructive» Sleep» Apnoea» Syndrome). Penyakit Paru-paru Interstitial (Diffuse» Parenchymal» Lung» Disease).7 3. Jadual 10: Statistik Pesakit Unit Respiratori Perkhidmatan Klinik Chest (Paru-paru) Kes baru Kes susulan dengan janjitemu Kes susulan tanpa janjitemu Jumlah Klinik Asma Kes baru Kes susulan dengan janjitemu Kes susulan tanpa janjitemu Jumlah Peperiksaan flexible bronchoscopy Bilangan Pesakit 2009 75 4104 1152 5331 19 2402 487 2908 306 2010 0 4015 1395 5410 7 2634 506 3147 301 Perbezaan (%) -2.5 -63. Peperiksaan Bronchoskopi Flexible (Diagnostik Dan Terapeutik). Penyakit Pulmonari Tersekat Kronik (COPD). Perkhidmatan perubatan Respiratori merangkumi rawatan seperti Asma.1 1.2 22. unit ini telah memperkenalkan satu perkhidmatan baru yang iaitu Peperiksaan» endobronchial»ultrasonography»(EBUS) dan membeli satu unit Videobronchoscope» with» endobronchia» ultrasonography.2 9. Pada tahun 2010.6 . APDW merupakan salah satu konferens gastroenterologi dan hepatologi tahunan yang terbesar di rantau ini. Peperiksaan Toracoskopi» Medikal» (Medical» Thoracoscopy» Or» Pleuroscopy). Asia-Pacific Digestive Week 2010 (APDW) Unit Respiratori Unit Respiratori bertanggungjawab memberikan perkhidmatan Perubatan Respiratori yang bermutu tinggi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 65 Hepatology (MSGH) dan Hospital Selayang.» Endobronchial» Valve» Insertion» Via» Flexible» Bronchoscopy untuk pesakit COPD dan Emphysematous» Bullae» serta menjalankan penyelidikan dalam bidang Perubatan Respiratori.9 8. Pneumonia.

7 -2.9 Unit Reumatologi Unit Reumatologi menjalankan operasi di Wad 8TD.6 6. pengimejan dan epidemiologi.»PTj»Perubatan 32 235 30 2 8 5 3 26 2 3 1486 354 279 104 80 38 90 379 22.3 -6. Pusat Penyelidikan dalam berbagai aspek bidang Reumatologi seperti klinikal.6 50.0 36. Ortopedik. Pediatrik dan Obstetrik & Ginekologi. Menyediakan perkhidmatan perundingan dan rujukan untuk bidang perubatan yang lain.7 13.and post-bronchodilator spirometry • Lung volume measurement • Diffusing capacity Nasal continuous positive pressure Titration/non-invasive ventilation Pleural aspiration/pleural biopsy Intercostal chest drain insertion Cytotoxic chemotherapy untuk barah paru-paru (bilangan sessi) 41 221 32 5 13 3 2 19 2 1390 425 245 115 75 102 92 416 Sumber»:»Unit»Respiratori. 3. Purata pesakit ialah .5 66. Pusat Rawatan Harian (Wad 8TE) dan Klinik Pakar . Buat masa sekarang ia adalah pusat rawatan utama untuk lebih kurang 500 pesakit Rheumatoid»Arthritis dan 300 pesakit Systemic» Lupus» Erythematosus (SLE) dan 300 pesakit Reumatologi yang lain seperti Sjogren’s» syndrome. Vasculitis.0 6. 2. Sarjana Perubatan Kesukanan. makmal. 5.2 -8. seperti.7 -62. Unit Reumatologi PPUM terus menawarkan perkhidmatan Reumatologi di Lembah Klang.»Gout dan Osteoarthritis. Penyebaran maklumat Teknologi maklumat (IT) melalui bidang » Rawatan Pesakit Dalam Wad pesakit dalam Unit Rheumatologi bertempat di Tingkat 8 Menara Timur.9 -9. Latihan dalam bidang Reumatologi untuk pelajar Sarjana Perubatan Dalaman. Menyediakan rawatan secara menyeluruh dan berprihatin kepada pesakit berbagai penyakit Reumatologi kepada pesakit luar mahupun pesakit dalam.0 38.9 -16.66 Laporan Tahunan 2010 • Endobronchial biopsy • Bronchoalveolar lavage • Transbronchial biopsy lung biopsy • Bronchial washing • Transtracheal / transbronchial needle aspiration of mediastinal lymph nodes • Balloon dilatation of bronchial stenosis • Electrocautery Peperiksaan toracoskopi medikal (medical thoracoscopy or pleuroscopy) Peperiksaan endobronchial ultrasonography (EBUS) Fine needle aspiration of cervical lymph node Peperiksaan fungsi paru-paru • Spirometry • Pre.0 6. 4. Rehabilitasi dan Perubatan Rawatan Utama. Unit Rheumatologi memainkan peranan berikut: 1.8 50.7 60.

Secara purata jumlah pesakit yang dirawat pada setiap bulan ialah seramai 15 orang. Cheah Tien Eang selaku Pensyarah Kanan juga berjaya mewujudkan laman web www. jangkitan kulit atau lain-lain gangguan kulit. » Perkhidmatan Klinikal Perkhidmatan yang diberikan kepada kedua-dua bahagian iaitu pesakit luar dan pesakit dalam. Perkhidmatan yang disediakan ialah Klinik Dermatologi yang memberi rawatan bagi kes-kes baru dan susulan. . » Pusat Rawatan Harian Perkhidmatan Rawatan Harian (Daycare) dijalankan setiap hari Isnin. Pada tahun ini juga Unit Reumatologi telah meningkatkan lagi kerjasama bersama PTj Paatologi. suntikan triamcinolone dan Klinik Patch» Test.Pusat Perubatan Universiti Malaya 67 menggunakan 5 katil setiap hari untuk pesakit Reumatologi dalam wad yang mempunyai 28 katil.my. Sambutan Hari Diabetis Sedunia 2010 pada 13 November 2010 Unit Dermatologi Memberi perkhidmatan luar dan dalam kepada pesakit dewasa dan kanak-kanak yang menghidap penyakit kulit seperti ekzema atopi. Antara kejayaan unit ini ialah Dr. Biasanya mereka menerima rawatan infuse» intravena selama 2 hingga 4 jam dan dibenarkan pulang selepas itu. sindrom cushing dan tumor pituitari. akne. pengkuretan/kauteri. Perkhidmatan pembedahan pula dijalankan meliputi pembedahan kecil bagi kes eksisi. diabetes dan metabolik kepada pesakit dalam dan luar. Perubatan Nuklear dan Pengimejan Bioperubatan untuk menyediakan perkhidmatan komprehensif yang melibatkan bidang pembedahan dan rawatan selepas pembedahan. hyfrecation dan biopsi kulit.» phaeochromocytoma. Purata pesakit luar Klinik SLE ialah 45 orang dan Klinik Reumatologi ialah 70 orang.rheumatology. Perkhidmatan ini disediakan untuk pesakit yang tidak perlu masuk ke wad. » Klinik Pesakit Luar Klinik SLE dikendalikan setiap hari Rabu bermula pada pukul 8 pagi dan klinik Reumatologi setiap Unit Endokrinologi Unit ini bertanggungjawab memberi perkhidmatan dalam bidang endokrin. Unit ini juga adalah pusat rujukan tahap ketiga bagi rawatan komplikasi penyakit endokrin seperti kanser tiroid. Unit ini berkerjasama dengan unit-unit kepakaran lain seperti Nerosurgeri. Endokrin Surgeri.» sindrom» Conn’es. Unit Nefrologi dan Unit Rawatan Rapi (Intensive»Care» Unit). neoplasia» endokrin» multipel. hari Khamis bermula pada 2 petang dan biasanya berterusan hingga larut malam. psoriasis. Beberapa kes yang rumit dan memerlukan penjagaan khusus dan rapi telah berjaya dikendalikan. Kami bekerjasama bersama PTj Patologi untuk meneliti spesimen otot yang telah disediakan melalui prosedur muscle» biopsy yang kami jalankan setiap hari Khamis di Dewan Pembedahan Kecil (Minor»OT). rawatan krioterapi.

3. 4. lawatan ke rumah. Jumlah anggaran keseluruhan pesakit di klinik pesakit luar sebanyak 500 pesakit setiap bulan.00 tengahari pada setiap hari Khamis dan Jumaat. Jumlah pesakit 80-100 pesakit setiap sesi. Jadual 12: Statistik Pesakit Geriatrik Bil 1 2.68 Laporan Tahunan 2010 » Perkhimatan Pesakit Luar Menjalankan perkhidmatan dengan membuka dua klinik kulit seminggu. perkhidmatan pengajaran dan sokongan mengenai kepentingan dan peranan keluarga dalam mengekalkan keupayaan warga tua di rumah serta menyediakan penilaian geriatrik supaya penilaian penempatan yang tepat dan sesuai dapat dibuat selepas proses discaj.7 -5.5 -25.6 Sumber»:»Unit»Geriatrik.914 Sumber»:»Unit»Dermatologi.4 -53. 6.410 Susulan 352 269 433 227 269 344 292 430 306 327 144 345 3. 7. penyelidikan.»PTj»Perubatan Unit Geriatrik Unit ini berperanan memberi perkhidmatan perawatan geriatrik secara menyeluruh dalam usaha memaksimumkan kebolehan berdikari warga tua agar dapat kembali semula kepada komuniti.1 -11. perawatan dan pemulihan geriatrik secara multi disiplin. pengajaran kesihatan. aktiviti pengawalan kudis tekanan.00 pagi hingga 1. Discaj Kematian Pindah Masuk Pindah Keluar Lodger Ventilator Aktiviti Kemasukan 2009 1061 794 158 146 141 295 304 2010 727 590 150 129 84 137 147 Perbezaan (%) -31.»PTj»Perubatan Perkhidmatan yang diberikan meliputi perawatan akut. Jadual 11: Statistik Pesakit Dematologi 2010 Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Kes Baru Klinik 120 91 175 119 130 148 142 165 80 98 21 121 1. 5.6 -40.5 -51. Klinik ini bermula jam 9.738 Tidak Dinyatakan 17 25 15 7 6 12 10 16 25 8 6 16 163 Biopsi Kulit 21 12 14 27 8 17 29 26 9 9 13 25 210 Pesakit Dalam Rujukan 31 22 32 47 20 37 28 26 23 15 24 14 319 Kemasukan 7 4 6 10 5 7 7 5 4 7 3 9 74 Jumlah 548 423 675 437 438 565 508 668 447 464 211 530 5. kawalan jangkitan dan rujukan kepada Hospis Malaysia bagi pesakit kanser dan pesakit tenat yang memerlukan penjagaan paliatif .

» Program Telephone Base Assessment Post Discharge Program ini bertujuan untuk menilai keadaan pesakit selepas discaj. . Program pembelajaran berterusan untuk Geriatrik (CME) diadakan setiap hari Selasa pada jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. di Tingkat 13. Pesakit yang bermasalah seperti mempunyai kudis tekanan atau ketidakseimbangan gula dalam darah akan dipantau. urologi dan medikal. Unit Rehabilitasi ini akan melakukan lawatan ke rumah bagi keskes yang memerlukan. Nasihat selalunya diberikan kepada penjaga utama yang akan menjaga pesakit. » Aktiviti Persatuan Sahabat Persatuan Sahabat PPUM akan membantu dalam memberi sokongan emosi dan kerohanian juga kewangan dan makanan bagi kes-kes yang memerlukan jika dirujuk kepada mereka. Semua pesakit diwajibkan dinilai keadaan kulit dan melakukan intervensi untuk mengelakkan terjadinya kudis tekanan semasa di wad. » Kudis Tekanan Kebanyakan pesakit masuk wad sudah ada kudis tekanan sama ada dari rumah atau Nursing» Homes. Kawasan-kawasan yang dirujuk dalam lingkungan 10 km. » Perkhidmatan Pesakit Luar i) Klinik Geriatrik pada hari Jumaat petang ii)» Memory»Clinic pada hari Khamis petang » Rujukan Rujukan diterima dari Jabatan surgikal. Penjaga pesakit akan dihubungi oleh Jururawat bertugas setiap dua minggu sekali. Jururawat yang bertugas waktu pejabat akan diberi tugasan khas untuk mengajar penjaga secara berkumpulan. ortopedik. Rujukan kepada “Home» Visit» Nurse” dibuat bagi kes-kes yang memerlukan lawatan ke rumah setelah pesakit discaj. Program ini dikenali sebagai Program Outreach. Penceramah adalah terdiri daripada Pasukan Geriatrik atau penceramah dari luar. » Kaunseling Pemakanan Pesakit yang dirujuk kepada pakar pemakanan akan diberi kaunseling dan pendidikan tentang pemakanan oleh pegawai dietetik di wad ini. Malah pesakit yang sesuai akan dibawa ke Gimnasium Geriatrik. Kes-kes yang perlukan bantuan Sosial akan dirujuk kepada Pegawai Kebajikan Sosial Geriatrik » Fisioterapi dan Terapi Cara Kerja Semua pesakit akan dilihat oleh Fisioterapi dan Terapi Cara Kerja.Pusat Perubatan Universiti Malaya 69 Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan » Pengajaran Kesihatan Setiap Jururawat dipertekankan supaya memberi pengajaran Kesihatan kepada penjaga secara individu.

Perkhidmatan terbaru yang dijalankan oleh unit ini ialah Renal»biopsy yang dilakukan di Pusat Rawatan Harian. biopsi renal.»methylprednisolone dan venofer. Petaling Jaya pada 25 Julai 2010 dan dihadiri oleh 100 orang peserta. . rawatan sebelum dan selepas pemindahan buah pinggang. rawatan terapi penggantian renal berterusan (CRRT).09% Sumber»:»Unit»Nefrologi. Perkhidmatan yang diberikan terdiri perkhidmatan klinik dan wad merangkumi rawatan hemodialisis. perkhidmatan memasukkan kateter double» lumen.674 Perbezaan (%) -1.978 2010 27. Jadual 13: Bilangan Pesakit Yang Mendapatkan Rawatan Perkhidmatan Rawatan Harian Dialisis & Nefrologi 2009 27. Manakala prosedur baru pula ialah menjalankan Intermittent» hemodialysis dengan menggunakan Sistem»Reverse»Osmosis Mudahalih di Unit Rawatan Rapi.»permanent»dan»Tenchkoff.» vascular»access»dan»menyediakan pesakit untuk pemberian infusi intravena cyclophosphamide.70 Laporan Tahunan 2010 Unit Nefrologi Memberikan perkhidmatan rawatan kepada pesakit yang mengalami masalah kegagalan buah pinggang. pertukaran plasma terapeutik (TPE). unit ini telah membuat pembelian dua peralatan baru iaitu Blood» and» Fluid» Warmer» dan Sistem»Reverse»Osmosis Mudahalih Unit ini juga telah menganjurkan Hari Keluarga untuk pesakit-pesakit Dialisis yang telah diadakan di Submit Conventional Hall.»PTj»Perubatan Pada tahun 2010. dialisis peritoneal.

472 507 3.737 orang pesakit pada tahun 2009. Kardiologi Am Kawasaki 9.5 Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dimasukkan ke wad-wad Pediatrik telah meningkat sebanyak 2. Gastroentrologi & Hepatologi 7. Kardiologi i. Pediatrik Am 13.030 711 921 112 805 725 214 1.28 -5. Hematologi/Pemindahan Sum-sum Tulang . Endokrinologi i.721 719 1.3 15.Pusat Perubatan Universiti Malaya 71 PEDIATRIK PTj Pediatrik berperanan mengendalikan semua peringkat rawatan kanak-kanak dari lahir hingga umur 18 tahun.3 18.221 25 177 324 386 1.879 Perbezaan % 2.216 1.212 2009 1. Respiratori Am Asma 4.632 2010 1.2 -1.3 2.3 25. iv.070 908 162 418 425 643 4. Hematologi/Onkologi i. Neonatalogi 12. Genetik & Metabolisma 6. Kawalan Jangkitan 8.2 56.1 40.1 -66.737 2010 5.411 1. Obesiti 2. Jadual 14: Jumlah Kemasukan Pesakit di Wad Pediatrik 2010 Perkara Kemasukan ke wad Bilangan Pesakit 2009 5. PTj ini juga berperanan dalam menyumbang dan berkongsi kepakaran serta maklumat yang ada dengan sesiapa yang berminat melalui bengkel-bengkel dan simposium yang akan diadakan dari semasa ke semasa. terlibat dalam menyediakan program pengajaran fakulti untuk para penuntutnya dan akan memastikan program pengajaran tersebut berkualiti.. ii. ii. Jadual 15: Beban Kerja Klinik Pediatrik 2009 dan 2010 Pesakit Luar Pengkhususan Klinik 1.747 Perbezaan (%) 23. Neurologi 14.2 5.879 orang berbanding 5.079 133 264 241 805 4. Endokrinologi Am Endokrinologi (Onkologi) Diabetis 968 74 113 256 395 1.8 26. Unit Rawatan Rapi 5.041 486 2.8 -17.002 67 765 836 185 1. bersesuaian dan terkini bagi memenuhi piawaian dan kehendak yang digariskan.961 1.5% iaitu seramai 5.1 -8.7 13.9 -36. Komuniti Pediatrik 11.2 -13. Perkembangan Kanak-kanak 10. Respiratori i.8 iii. ii.6 26.2 10.250 1. Nefrologi 3.8 -43.6 -2.3 2.7 4.

jururawat.9 Unit Gastroenterologi dan Hepatologi Unit ini berfungsi menjalankan penyelidikan dan merawat kanak-kanak dengan masalah usus.1 17.0 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Komuniti Pediatrik Diagnosa. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat menurun sebanyak 13.2 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Kardiologi Unit ini bertanggungjawab melaksanakan semua kerja perkhidmatan pesakit termasuk menerima semua rujukan mengenai pesakit jantung kanakkanak dari dalam dan luar hospital yang melibatkan rujukan pesakit remaja dan lepas remaja yang mengidap penyakit jantung kongenital. Jadual 17: Statistik Bilangan Pesakit Perlindungan Kanak-kanak Perkhidmatan Jelas/Kemungkinan Penderaan Tidak kepastian Kemalangan/Bukan Penderaan Pemeriksaan Jumlah 2009 106 5 7 7 125 2010 126 21 18 19 184 Perbezaan (%) 18.2 Onkologi iii.9 320.0 157.8 -40.528 252 2010 Perbezaan (%) -0.3 -36.424 1.» colonic» polypectomy»dan sebagainya.4 47.152 5. kanakkanak yang menghadapi masalah atau di dalam keadaan yang bahaya. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah menurun sebanyak 40% iaitu seramai 505 orang berbanding 843 orang pesakit pada tahun 2009. penilaian dan pengurusan kanak-kanak yang mempunyai masalah tumbesaran yang terbantut.» variceal» sclerotherapy.3% iaitu seramai 725 orang jumlah pesakit berbanding 836 orang pesakit pada tahun 2009. Kanak-kanak yang dirujuk yang mengalami masalah seperti di atas akan diberikan terapi yang bersesuaian dan ditempatkan di tempat komuniti yang berkaitan untuk tempat perlindungan dan sokongan yang diperlukan. Jumlah Sumber:»PTj»Pediatrik 2009 1. kanak-kanak terbiar.530 215 15.72 Laporan Tahunan 2010 Pesakit Luar Pengkhususan Klinik ii. Penilaian dan pengurusan kanak-kanak yang memerlukan Perlindungan Kanak-kanak yang disyaki menjadi mangsa dera atau mempunyai risiko tinggi menjadi mangsa dera. hati dan nutrisi. pegawai perubatan dan pensyarah serta memberi tunjuk ajar kepada . kesukaran pembelajaran dan masalah sosial. Pada tahun 2010 juga bilangan pesakit Perlindungan Kanak-kanak telah meningkat sebanyak 47. Penjagaan dan pemerhatian kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan memerlukan kerjasama dan disiplin yang kuat di antara hospital dan agensi sosial/komuniti yang lain.2% iaitu seramai 184 orang berbanding 125 orang pesakit pada 2009. Antara prosedur yang dijalankan ialah variceal» banding. Jadual 16: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Perkhidmatan Klinik Komuniti Pediatrik Klinik Perkembangan Pediatrik Jumlah 2010 241 264 505 2009 425 418 843 Perbezaan (%) -43. Thalasemia 16. kurang upaya. Memberi latihan dan pengajaran dalam bidang ini kepada penuntut perubatan.1 171.

Menyediakan perkhidmatan kaunseling genetik di klinik pesakit luar dan di wadwad serta menyelaraskan ujian genetik yang sesuai.961 orang pesakit pada tahun 2009.7 100 100 -42. bekerjasama dengan Childhood»Cancer» Cares» Group untuk memberikan sokongan psikologisosial kepada keluarga pesakit Thalassaemia» Society» of» University» Hospital untuk menyediakan sokongan sosial dan rawatan yang optimum kepada pesakit talasemia dan keluarga mereka.528 252 3.9 10.2 2.6 5. unit ini turut bertanggungjawab menaikkan taraf penyelidikan dalam bidang genetik klinikal dan pengajaran genetik perubatan di kalangan Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit luar yang telah dilihat di klinik telah meningkat sebanyak 2.590 7. secara umumnya.961 2010 1. Unit ini juga menyediakan kemudahan Unit Harian Pediatrik untuk pesakit talasemia termasuk transfusi darah. dan pemindahan sum-sum tulang dari seluruh Malaysia.3 Sumber:»PTj»Pediatrik Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Hematologi/ Onkologi Unit Hematologi/Onkologi menerima rujukan dan memberi rawatan pesakit kanser dan hematologi kanakkanak termasuk diagnosis dan rawatan radioterapi incorporating» surgery.3 % iaitu seramai 1. Jadual 20: Bilangan Pesakit Luar di Klinik Unit Hematologi/ Onkologi Perkara Klinik Hematologi/ BMT Klinik Onkologi Klinik Thalassaemia Jumlah 2009 1.103 Perbezaan (%) 11.130 orang pesakit berbanding 6.044 2.070 orang pesakit pada tahun 2009.5 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Genetik dan Metabolisme Unit ini merupakan pusat rujukan dalam perkara yang berkait dengan genetik perubatan dan menyediakan perkhidmatan diagnostik klinikal dalam bidang genetik perubatan.030 Perbezaan (%) 2.3 iaitu seramai 3. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dilihat telah meningkat sebanyak 13. kemoterapi.0 85.070 2010 1.5% iaitu seramai 7.530 215 2.030 orang berbanding 2. Selain daripada itu. metabolik dan dismorfologi di PPUM dan di Malaysia.1 17.250 1.687 6. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang telah datang ke unit Rawatan Harian Pediatrik telah meningkat sebanyak 5.6 -3.731 2010 4.5 Untuk tahun 2010 kes baru yang dirawat adalah 116 kes onkologi dan 41 kes hematologi manakala bilangan pesakit yang telah menjalani pemindahan sel stem telah meningkat sebanyak 10.Pusat Perubatan Universiti Malaya 73 pegawai makmal dan pegawai perubatan tentang prosedur ekokardiogram.5% iaitu seramai 19 orang pesakit berbanding 19 orang pesakit pada tahun 2009.216 1.731 orang pesakit pada tahun 2009. Jadual 19: Statistik Perkhidmatan Rawatan Harian Pediatrik Perkara Pesakit Onkologi Pesakit Thalassaemia Jumlah 2009 4. Jadual 21: Bilangan Pesakit Yang Menjalani Pemindahan Sel Stem Perkara Sel Stem Autologus Sum-sum Tulang Alogenik Sel Stem Darah Periferal Alogenik Darah Talipusat Adik beradik Darah Talipusat Bukan Adik beradik Jumlah 2009 3 7 0 0 7 19 2010 6 13 1 1 4 17 Perbezaan (%) 100. pengambilan darah tali pusat untuk pesakit leukemia dan talasemia.3% .212 Perbezaan % 13.8 -0.212 orang pesakit berbanding 1.513 2. Jadual 18: Jumlah Pesakit Unit Kardiologi PTj Pediatrik 2010 Perkara Pesakit Luar Bilangan Pesakit 2009 1.

6 1.4 8. Pegawai Kebajikan. Grand» respiratory» round diadakan pada setiap hari Rabu petang. Hanya dua . Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada Pegawai Perubatan Sarjana Pediatrik dalam bidang Perubatan Respiratori Pediatrik. Pesakit dengan masalah alergi juga dirawat. 1. Perkhidmatan bronkoskopi seperti diperlukan untuk rawatan dan diagnosis. Ujian skin»prick»test dijalani di Klinik ENT dan ujian darah specific»IgE dihantar ke makmal luar. Beberapa pesakit cystic» fibrosis dirawat. Unit Genetik dan Unit Respiratori. seorang (1) pesakit kanak-kanak menjalani rawatan oksigen di rumah. •» • c) Lain-lain • Merawat pesakit dengan masalah tidur. • • d) Rawatan Oksigen/ Ventilasi Di rumah Pada masa sekarang terdapat empat (4) pesakit kanak-kanak yang sedang menjalani non-invasive» home» ventilation. termasuk pesakit dewasa dengan penyakit genetik seperti kanser. Unit Respiratori Unit ini bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan rawatan untuk pesakit pediatrik dengan masalah penyakit respiratori dan perkhidmatan lanjutan kepada pesakit pediatrik dengan penyakit respiratori kronik. PPUM ialah salah satu daripada pusat yang memberi perkhidmatan ini terutamanya untuk bayi dengan sokongan pakar Paediatric» Intensivists dan Paediatric»Surgeon. pegawai perubatan Sarjana Pediatrik serta pendidikan orang ramai berkenaan penyakit genetik ataupun keturunan serta menyokong kumpulan sokongan ibu bapa untuk perbagai sindrom dan Penyakit Jarang Jumpa (rare»disorders).1 b) Pesakit Dalam • Kebanyakan pesakit dengan masalah respiratori berada di wad P2 dan P5.1% iaitu seramai 827 orang pesakit berbanding 765 orang pesakit pada tahun 2009. Unit Gastroenterologi. Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan a) Klinik Pesakit Luar • • PDO5 Klinik Lanjutan (Follow-up) Asma Pediatrik PD18 Klinik Pesakit Baru & Klinik Lanjutan Pesakit Respiratori Kronik Program/ Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Perkembangan dalam perkhidmatan genetik. Profesor Yap Sufin telah mula bertugas sebagai pakar perunding dalam bidang metabolik di Unit Genetik & Metabolisme di PPUM mulai 15hb Mac 2010. Unit ini juga memberi perkhidmatan “tertiary” kepada pakar kanak-kanak hospital–hospital di Malaysia yang memerlukan perkhidmatan kepakaran Perubatan Respiratori untuk pesakit mereka. Selepas penilaian mereka menjalani sleep» study atau polysomnogram dan dinasihatkan tentang rawatan termasuk tonsillectomy and adenoidectomy (dirujuk ke PTj Otorinolaringologi-ENT) atau Continuous» Positive»Airway»Pressure (CPAP). Pesakitpesakit dari wad-wad lain terutamanya Wad Rawatan Rapi dan Wad Pembedahan Kanak-kanak dirujuk apabila memerlukan rawatan respiratori. Meningkatkan lagi usaha penyelidikan dalam bidang Perubatan Respiratori Pediatrik di Malaysia. Fisioterapi. Ujian Sweat» Test dijalankan oleh makmal untuk menetapkan diagnosis. Jadual 22: Bilangan Pesakit di Unit Genetik dan Metabolisme Perkara Kes Klinik (baru) Kes Klinik (susulan) Jumlah 2009 141 624 765 2010 194 633 827 Perbezaan (%) 37. 2. Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah meningkat sebanyak 8.74 Laporan Tahunan 2010 mahasiswa perubatan dan kakitangan kesihatan bersekutu. metabolik dan kaunseling genetik dua (2) sesi seminggu untuk menampung bilangan pesakit yang semakin ramai. Pesakitpesakit ini memerlukan rawatan multidisciplinary dengan sumbangan Pegawai Dietetik.

Menerima bayi-bayi rawatan surgikal.632 Perbezaan (%) -1. Membantu Jawatankuasa Kawalan Jangkitan »Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Rawatan Khas Bayi Unit ini berfungsi : • Memberi rawatan dan penjagaan untuk bayibayi yang pramatang.002 1. masalah kardiorespiratori. Melibatkan dalam kegiatan penyelidikan tentang penyakit jangkitan.» birth» trauma.2 % iaitu seramai 1.» congenital» abnormalities.1 -8. Mengurangkan kadar mortaliti serta morbiditi bayi dengan tindakan dan rawatan yang cekap dan sewajarnya.7% iaitu seramai 214 orang pesakit berbanding 185 orang pesakit pada tahun 2009. seperti wabak SARS dan Avian» Influenza dan pada tahun ini wabak pandemik selesema A(H1N1).7 Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah menurun sebanyak 5. Membimbing dan mengajar calon-calon lepasan ijazah dalam bidang penyakit jangkitan di mana ia adalah sebahagian dari sukatan pembelajaran untuk program ini. Memberi sokongan dan perkhidmatan dalam wabak penyakit jangkitan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 75 pesakit kanak-kanak sahaja yang akan discaj dari non-invasive»home»ventilation. Unit Penyakit Jangkitan Kanak-kanak Unit ini memberikan perkhidmatan asas kepada pesakit-pesakit yang dijangkiti dan juga keskes Kekurangan Daya Pertahanan (Primary» Immunodeficiency)» yang memerlukan perkhidmatan diagnostik dan juga rawatan lanjutan atau khas. sama ada dalam institusi PPUM atau bersama dengan pakarpakar di luar institusi ini. Menerima bayi-bayi yang mengalami birth» asphysia.721 2010 711 921 1. Klinik Rawatan Khas bagi pesakit-pesakit yang menghadapi penyakit Kekurangan Daya Ketahanan (Primary Immunodeficiency). Grand» Round diadakan pada hari Rabu petang. e) Pengajaran Pegawai Perubatan Respiratori turut merawat pesakit dengan masalah respiratori di wad dan di klinik.» birth» asphysia. hypoglycaemia dan jaundis. Selain daripada itu unit ini turut: • Menerima kes-kes rujukan daripada pengamal dari luar PPUM di mana pesakitpesakit jangkitan dan mereka yang kekurangan daya pertahanan memerlukan menjalani diagnosis dan rawatan khas. yang memerlukan • • • • • • • • Memberi nutrisi secara ‘TPN’» (Total» Parenteral» Nutrition) kepada bayi-bayi pramatang dan tenat. Sumber:»PTj»Pediatrik Unit ini juga menjalankan Klinik Rawatan Susulan Khas bagi penyakit-penyakit dijangkiti HIV/AIDS dan TIBI. Pelbagai masalah respiratori dibincangkan.1 -5. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dilihat telah meningkat sebanyak 15. Jadual 24: Bilangan Pesakit di Unit Penyakit Jangkitan Kanak-kanak Perkara Pesakit Luar 2009 185 2010 214 Perbezaan (%) 15.2 • PPUM dengan memberi pandangan dan nasihat berkaitan program kawalan jangkitan yang dilaksanakan di PPUM. berisiko tinggi dan masalah kurang berat badan.721 orang pesakit pada tahun 2009. Jadual 23: Bilangan Pesakit di Unit Respiratori Perkara Respiratori Asma Jumlah 2009 719 1.632 orang pesakit berbanding 1. Klinik rujukan dari luar PPUM bagi perkhidmatan diagnostik dan rawatan susulan serta perkhidmatan kepakaran imunologi klinikal dan isu-isu tentang imunisasi dan penyakit Primary»Immunodeficiency. Membantu pihak PPUM dan PTj Farmasi menubuhkan garis panduan tentang pengawalan dan penggunaan antibiotik dengan bijaksana supaya tidak disalah gunakan oleh staf-staf perubatan. .

Jururawat Diabetes. Mendidik masyarakat khususnya kanakkanak dan keluarga untuk mengelakkan diri daripada persekitaran yang boleh menyebabkan kemalangan • Pembelian Peralatan Baru Wad telah menerima peralatan seperti berikut pada tahun 2010 iaitu sepuluh (10) unit Infant»Ventilator.0 -5.4 19.0 Unit Endokrinologi Unit ini berfungsi sebagai pusat rujukan dalam segala kesihatan dan penyakit berkaitan dengan hormon di kalangan pesakit pediatrik yang berumur dari lahir hingga 18 tahun.3 Jadual 26: Bilangan Pesakit di Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik Diskripsi laporan 2009 16.217 Perbezaan (%) -11. fungsi unit ini ialah: • Mendiagnosa.5% iaitu sebanyak 13 orang berbanding 17 orang pada tahun 2009. Mengendali.7 1.3 -0.581 20.9 126 9. Selain itu.228 2010 195 4. Jadual 25: Bilangan Pesakit Unit Rawatan Khas Bayi • • Perkara Jumlah Kemasukan/ Pindah Jumlah hari pesakit (Patient-Day) Purata Masa Di Hospital (Hari) Jumlah Pesakit Memerlukan Ventilasi Purata Masa Ventilasi (Hari) Jumlah Hari Ventilasi Jumlah Berat Badan <1000gm yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap Jumlah 2009 219 4. kematian pesakit pula telah menurun sebanyak 23.336 144 1.109 Perbezaan (%) 13.5 »Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 jumlah kemasukan/pindah masuk pesakit di wad telah menurun sebanyak 11% iaitu seramai 195 orang berbanding seramai 219 orang pada tahun 2009. Menggalakkan kekerapan lawatan oleh ibu bapa supaya mereka sentiasa mengetahui dan memahami perkembangan dan keadaan bayi mereka dan menggalakkan ibu-ibu memberikan penyusuan susu ibu kepada bayi-bayi.9 Jumlah Bilangan Pendaftaran Kemasukan wad Sumber:»PTj»Pediatrik 25 55 120. • Menyediakan perkhidmatan kaunseling di klinik diabetes. Manakala bilangan pesakit yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap telah meningkat sebanyak 120% iaitu 55 orang berbanding 25 orang pada tahun 2009. 17 13 -23. satu (1) unit Medical» Fridge . dua (2) unit Oxygen»Blender dan satu (1) unit Portable»Phsiologic.76 Laporan Tahunan 2010 • • Mengawal dan merawat jangkitan infeksi dan infeksi nosocomial. Memberi pengajian dan latihan pediatrik endokrin di kalangan mahasiswa perubatan. obesiti dan endokrin am bersama Pakar Pemakanan.617 2. mengurus dan merujuk pesakit pediatrik yang mengalami penderaan seksual dan yang mengalami kecederaan bukan kemalangan. Membuat penyelidikan tentang perkhidmatan trauma dan kecemasan pediatrik. Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik Fungsi utama Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik adalah bagi memenuhi keperluan pesakit pediatrik yang memerlukan rawatan kecemasan dan melakukan penilaian dan merawat pesakit pediatrik yang mengalami major»and»minor»trauma. sembilan (9) unit Syringe»Pump. Melatih pegawai perubatan dan jururawat dalam bidang trauma dan kecemasan pediatrik. membantu dan memberi sokongan dalam program penyelidikan yang dijalankan oleh para doktor dan jururawat.850 3. Pakar Perubatan Kesukanan dan Kaunselor Kanak-kanak.605 2010 18. Bilangan • .

2. CCF telah bekerjasama dengan pihak individu dan badan korporat bagi menyambut Tahun Baru Cina.411 orang pada tahun 2009. Antara aktiviti yang telah dijalankan: 1. Kings Dairies (M) Sdn Bhd) telah menyumbangkan air minuman dan makanan kepada feeding» programme di Pusat Rawatan Harian Pediatrik dan Klinik Pediatrik Onkologi.2 23. . CCF telah mengambil 3 keluarga angkat dan menolong 1 keluarga pesakit untuk menyelesaikan separuh bayaran rawatan.» Feeding»Programme Syarikat (Yeo Hiap Seng (M) Berhad. Klinik Obesiti dan Klinik Susulan Kanak-kanak yang telah pulih dari kanser. Hari Raya Puasa dan Sambutan Krismas/Tahun Baru bersama pesakit dan keluarga. • • Jenis perkhidmatan yang disediakan ialah: • Memberi perkhidmatan klinikal dan rawatan pesakit dalam kepada pesakit pediatrik yang bermasalah hormon. Aktiviti Patient-Centered»Activities»On»The» Ward CCF telah bekerjasama dengan pihak CARES dengan menganjurkan beberapa aktiviti untuk pesakit pada setiap hari Rabu.8% iaitu sebanyak 1. Walau bagaimanapun. • Jadual 27: Bilangan Pesakit Unit Endokrinologi Perkara Endokrin Am Diabetes Obesiti Endokrin/Onkologi Jumlah 2009 968 256 113 74 1. Sumbangan derma untuk melengkapkan Unit Pediatrik Onkologi. 7 unit Hickman» catheters.747 orang pesakit berbanding 1. rawatan hormon tumbesaran. Menjalani Klinik Endokrin Am. Pada tahun ini.8 Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit telah meningkat sebanyak 23.Pusat Perubatan Universiti Malaya 77 pegawai perubatan berkenaan penyakit hormon. CCF juga menolong menguruskan bayaran pengebumian 1 keluarga yang telah kehilangan pesakit akibat kanser.1 26. • Sarjana Pediatrik berkaitan dengan Aktiviti Children’s Cancer Fund (CCF) 2010 Pihak CCF telah menerima banyak sumbangan derma daripada pelbagai kalangan masyarakat dari sektor swasta atau syarikat korporat untuk melaksanakan aktiviti yang telah dirancang. 50 jarum chemoport. (neonatal» • • • • Rawatan Hormon Tumbesaran (Growth» Hormone»Treatment»Programme) Menyediakan perkhidmatan pembelajaran tentang diabetes. Menjalan dan meningkatkan taraf penyelidikan dalam bidang pediatrik endokrin. 20 biji bantal . Wad P6 telah menerima sumbangan berus gigi. Sokongan dari ahli keluarga pesakit. Mempertingkatkan pembelajaran rawatan hormon di kalangan ibu bapa pesakit yang bermasalah hormon. thyrosin dan sex hormon Memberi pembelajaran diabetes di kalangan pesakit diabetes dengan mengelolakan Kem Diabetes. Sabtu dan Ahad. Klinik Diabetes. Saringan neonatal» hipotairoid hypothyroid»screening).221 324 177 25 1. keutamaan aktiviti tabung adalah untuk menyediakan tempat penginapan yang selesa dan cukup untuk pesakit dan keluarga pesakit.6 48.747 Perbezaan (%) 26.1 -66. Pusat Rawatan Harian Pediatrik pula telah menerima 1 unit penimbang berat. Menyediakan program latihan pengkhususan pediatrik endokrinologi kepada Doktor Pediatrik dari dalam atau luar negara. 4. 10 unit IV»Drip»Stand»dan 3 troli.411 2010 1. hydrocotison . 3.

psikiatri pemulihan dan psikiatri geriatrik. Sepanjang tahun aktiviti yang sama berjalan serentak iaitu kemasukan pesakit mental ke wad. Unit Psikiatri Remaja dan Kanakkanak serta Pusat Harian Psikiatri dan Pemulihan Carakerja. Seramai 180 peserta dari kalangan staf PPUM. psikiatri remaja dan kanak-kanak. menjalankan kajian berkaitan dengan penyakit psikiatri dan memberi pendidikan psikiatri kepada umum. . beberapa aktiviti baru dapat di jalankan dengan jayanya iaitu: » Bengkel Pengendalian Pesakit Psikiatri Agresif Bengkel tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 sesi di Bilik Persidangan Klinik Psikiatrik Remaja dan Kanak-kanak. ahli-ahli Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan telah hadir. PPUM. Perkhidmatan yang diberikan merangkumi rawatan psikiatri am. pemeriksaan dan rawatan susulan di klinik pesakit luar dan unit remaja & kanak-kanak. Unit Psikiatri Remaja dan Kanak-kanak menjalankan 3 aktiviti iaitu Program CERIA. pesakit luar. dan aktiviti pemulihan psikiatri. gangguan psikoseksual dan masalah perkahwinan. Sepanjang tahun 2010. Peserta telah dimantapkan dengan ilmu berkaitan dengan kesihatan mental wanita yang berkaitan dengan emosi selepas bersalin. » Program Seminar Kesihatan Mental Wanita Seminar satu (1) hari telah diadakan pada 8 Disember 2010 di Dewan Sekapur Sirih. dalam mendidik dan membesarkan anak-anak serta Forum Pengurusan Penderaan Domestik Ke Atas Wanita. psikiatri penagihan. Presentation»On»Sex»Offenders»In»Malaysian»Prison dan Aspergers»Group.78 Laporan Tahunan 2010 PTJ PERUBATAN PSIKOLOGI PTj ini berfungsi memberikan perawatan pesakit yang mengalami masalah psikiatri. Trauma & Kecemasan dan Pengawal Keselamatan. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan melibatkan pesakit dalam. Sepanjang tahun 2010. Peserta seramai 35 orang adalah terdiri dari staf Wad Psikiatrik. Aktiviti-aktiviti ini kebanyakannya dijalankan oleh pasukan jururawat yang diketuai oleh Ketua Jururawat dan Jurupulih Carakerja.

Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh Jabatan ini ialah • Forum ‘Low» Back» Pain’ yang dianjurkan dapat memberi pengetahuan serta informasi kepada orang ramai mengenai penyakit ini.5%. Sumber:»PTj»Surgeri Community»Health»Awareness»Programme»(6»–»7»Mac»2010) . Perkhidmatan Litotripsi» dan Perkhidmatan Urodynamics» Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan ialah Manometry» Measurement» dan prosedur baru yang diperkenalkan ialah Botox»Injection»dan»Obesity»Surgery.000. Klinik susulan dan Klinik Payudara Surgeri Kardiothorasik iii) Surgeri Neuro iv) Surgeri Pediatrik v) Surgeri Plastik vi) Surgeri Urologi yang terdiri daripada Program Renal» Transplant. ‘UM Community» Health» Awareness» Programme’ yang diadakan dapat memberi maklumat kepada masyarakat serta pemeriksaan kesihatan percuma yang diberi dapat memupuk kesedaran betapa pentingnya penjagaan kesihatan. PTj Surgeri telah membuat pembelian peralatan Laparoscopic» System» with» Harmonic»Scalpel»»yang»bernilai»RM»1.3 151 144 34 56 81. Pembelian Peralatan Baru Pada tahun 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 79 PTJ SURGERI PTj Surgeri bertanggungjawab memberi perkhidmatan klinik seperti berikut: i) ii) Surgeri Am yang terdiri Klinik pesakit baru.00.905. Jadual 28: Jenis Pembedahan Mengikut Disiplin Perkara Surgeri Am Elektif Urologi Surgeri Neuro Surgeri Plastic Surgeri Pediatric Surgeri Kardiothorasik Jumlah 2009 1036 710 283 123 414 137 2703 2010 2312 812 713 301 555 214 4907 Perbezaan (%) 123 14.5 • Pada tahun 2010 seramai 4907 pesakit telah menjalani pembedahan berbanding 2703 orang pada tahun 2009 yang merupakan peningkatan sebanyak 81.

000. Pembedahan Kaki Dan Buku Lali. Pembedahan Rekonstruksi atau Penyambungan Tulang Selepas Trauma. Thailand) AO Trauma Paediatric Fracture Management Course 2010 Tarikh 16-17 Jan 2010 7 Januari 2010 1 – Mac 2010 15 – 16 Mei 2010 7 – 9 Jun 2010 28 Julai 2010 20 – 23 Julai 2010 8 – 9 Ogos 2010 12 – 13 Ogos 2010 21 – 23 Sept 2010 . penyelidikan. Klinik Onkologi. Pembedahan Trauma. PTj ini memberikan perkhidmatan kepada Pesakit Luar. Klinik Ortopedik Pediatrik. sendi punggung dan buku lali. Pembedahan Tangan Dan Rekonstruktif Mikrosurgeri. The Present & Future Exeter Hip Course ACL Double Bundle Reconstruction Workshop Cadaveric Arthroplasty Course ( UMMC in Collaboration with University Chieng Mai. Klinik Spinal. Pembedahan Pemanjangan dan Rekonstruksi Anggota (LLRS). Pembedahan Ortopedik Pediatrik. Dengan adanya peralatan tersebut pembedahan yang melibatkan surgery arthroscopy untuk sendi bahu.80 Laporan Tahunan 2010 PTJ SURGERI ORTOPEDIK PTj Surgeri Ortopedik bertanggungjawab menjalankan urusan di dalam bidang pengajaran. Klinik Ortopedik Kesukanan. Klinik Pemanjangan Anggota Dan Rekonstruksi (LLRS). Pembelian Peralatan Baru PTj Surgeri Ortopedik telah membeli sebuah peralatan baru iaitu Universal»Driver» yang berharga RM35. Pesakit Dalam dan Pembedahan yang merangkumi Klinik Skoliosis. Aktiviti PTj Surgeri Ortopedik telah menganjurkan 12 kursus yang melibatkan penyertaan calon-calon dari dalam dan luar negara . sendi tangan. Klinik Anggota Atas Dan Rekonstruksi Mikrosurgeri . perkhidmatan klinikal dan pentadbiran bagi memastikan semua urusan dapat dilaksanakan dengan berkesan di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Pembedahan Onkologi Ortopedik. Klinik Am Ortopedik dan Klinik Ortopedik Pediatrik. Manakala bagi perkhidmatan pembedahan pula menjalankan Pembedahan Rekonstruksi Sendi Dewasa. 7 penyelidikan dan 12 penerbitan sepanjang tahun 2010.00 bagi melancarkan lagi urusan Pembedahan Kaki dan Buku Lali (Foot» &» Ankle). Klinik Rekonstruktif Sendi Dewasa (Atroplasti). Klinik Pembedahan kaki dan Buku Lali. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nama Kursus Course on Medical Publication For Clinicians UM Spine Course 2010 Percutaneous Pedicle Screw Stabilization System Spine Course Instructional Course 2010 Approaches to Lower Lim Limb Salvage Surgery Limb Deformity Correction Course Hand and Microsurgery Course Orthopaedic Trauma Course Cell & Tissue Banking in Malaysia . Pembedahan Spinal Pembedahan Kecederaan Kesukanan.

D. Sumber:»PTj»Perubatan»Rawatan»Utama Jadual 30: Bilangan Pesakit Mengikut Perkhidmatan di Klinik KIDDS Jumlah Pesakit Perkara Child Health/Developmental Assessment Imunisasi Rawatan Pesakit Tibi (bilangan kedatangan pesakit) Ujian Mantoux Pengajaran suntikan insulin untuk Pesakit Diabetes Jumlah Sumber:»PTj»Perubatan»Rawatan»Utama 2009 85 13. mendapatkan pemulihan yang lebih baik dan mengelakkan daripada perlunya jagaan krisis. pembalutan.611 -1.540 520 83596 Perbezaan (%) 50.974 137. Perkhidmatan Perawatan Di Rumah dan juga Klinik K.098 513 -21.275 69.6 Perbezaan (%) -1. ujian Mantoux dan pengajaran suntikan insulin untuk pesakit diabetes.T. Di antara perkhidmatan yang disediakan oleh PTj ini ialah: » Klinik Am Menawarkan perkhidmatan pesakit luar untuk pesakit baru yang datang tanpa surat rujukan atau dengan surat rujukan atau pesakit lama yang datang dengan janji temu susulan dan masalah baru. Hanya pesakit-pesakit yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan diserapkan ke klinik ini dari Klinik Am.317 657 2010 137.S].1 Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh PTj ini ialah Program Wellness»UMMC»Bladder»Weekend pada 19 hingga 20 Jun dan di tingkat bawah klinik RUKA.O. dan penukaran tiub ‘NG’. Di antara perkhidmatan yang disediakan termasuk pencegahan kudis. Dewasa Sihat) Di antara perkhidmatan yang disediakan ialah Klinik Child»Health»Developmental»Assessment.383 386 73862 2010 128 12.846 1.5 6.D.Pusat Perubatan Universiti Malaya 81 PTJ PERUBATAN RAWATAN UTAMA PTj Perubatan Rawatan Utama mengendalikan perkhidmatan klinikal untuk pesakit luar di Pusat Perubatan Universiti Malaya melalui Klinik Am. Pesakit yang layak mendapatkan perkhidmatan ini perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan.7 13. Klinik Keluarga. .9 139.I. Imunisasi. Imunisasi.5 11.3 34. » Perkhidmatan Perawatan Di Rumah Perkhidmatan ini disediakan bertujuan untuk meningkatkan kualiti kehidupan pesakit melalui usaha-usaha yang membolehkan mereka keluar hospital lebih awal. Jadual 29: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Jumlah Pesakit Perkara Klinik Rawatan Utama Perawatan Di Rumah (Jumlah Lawatan) Jumlah 2009 139. » Klinik KIDDS (Kanak–Kanak.7 17.162 58.6 » Klinik Keluarga Menawarkan penjagaan berterusan kepada pesakit dan keluarga mereka. Direct Oral Theraphy Supervision [D.133 1. rawatan untuk pesakit Tibi.S. Scientific»Writing»Workshop» yang diadakan pada 2-4 Julai 2010 dan Asia»Pasific»Primary»Care»Research»Conference yang diadakan pada 4-5 Disember 2010.

82

Laporan Tahunan 2010

PTJ ANESTESIOLOGI
PTj Anestesiologi memberikan perkhidmatan perawatan seperti yang berikut: i) ii) Memberi perkhidmatan perawatan anestesia dan rawatan rapi yang bermutu tinggi kepada pesakit luar dan dalam Memberi pengajaran dan latihan kepada pelajar-pelajar perubatan bagi memenuhi keperluan negara

iii) Memberi pengajaran kepakaran dan latihan kepada graduan lepas ijazah anestesiologi iv) Bertindak sebagai pusat rujukan bagi masalah-masalah rawatan dalam bidang anestesiologi dan rawatan rapi. v) Menjadi pusat pelajaran untuk latihan dalam bidang anestesiologi bagi pakar anestesiologi, pegawai perubatan dan masyarakat

Perkhidmatan yang disediakan
i) ii) Perkhidmatan Bedah. Anestesia dalam Dewan iv)» Anestesia dan Conscious» Sedation dalam Dewan Bedah Pergigian. v) Unit Rawatan Rapi (ICU). vi)» Post» Anaesthesia» and» Surgery» Care» Area» (PASCA). vii)» Acute»&»Chronic»Pain»Service. viii)»Clinical»Skills»Laboratory.

Perkhidmatan Anestesia di luar Dewan Bedah merangkumi Pengimejan BioPerubatan (termasuk Perubatan Nuklear), Onkologi dan Endoskopi

iii) Obstetrik Anestesia & Analgesia

Prosedur Epidural sedang dilakukan oleh Pakar Bius

Jadual 31: Bilangan pesakit yang memerlukan Acute Pain Service Perkhidmatan PCA (Patient Controlled Analgesia) Epidural Block (Chronic Pain) 2009 852 346 22 2010 798 369 Perbezaan (%) -6.3 6.6 -

Pusat Perubatan Universiti Malaya

83

Perkhidmatan Pain Clinic Intra Tracheal Morphine Lain-lain Jumlah

2009 230 41 53 1,544
Sumber:»PTj»Anestesiologi

2010 308 88 29 1,592

Perbezaan (%) 33.9 114 -45 3.1

Pada tahun 2010, jumlah pesakit yang menerima bius am di luar Dewan Bedah menurun sebanyak 6.8% iaitu hanya 1,381 orang pesakit berbanding 1,482 orang pada tahun 2009. Manakala bilangan pesakit yang telah menerima perkhidmatan anestesiologi pula adalah seramai 8,291 orang. Jadual 32: Bilangan Pesakit Yang Menerima Perkhidmatan Bius Am di Luar Dewan Bedah Perbezaan (%) -7.4 -9.7 -3.7 3.7 -6.8

PTj/Unit ECT Wad 5A + 5B Radiologi Onkologi Endoskopi Jumlah

2009 1,068 227 79 108 1,482
Sumber:»PTj»Anestesiologi

2010 988 205 76 112 1,381

Jadual 33: Bilangan Perkhidmatan Anestesiologi Mengikut Kes Jenis Anestesia Elektif Kecemasan OBST OT Jumlah GA 2,817 1,889 89 4,795 LA 319 122 441 ALA 162 26 188 Epidural 13 103 43 159 Spinal 743 879 649 2,271 CSE 94 20 57 171 Block Cases 59 207 266 Jumlah 4,207 3,246 838 8,291

Sumber:»PTj»Anestesiologi

Perkhimatan Unit Rawatan Rapi
Kadar kemasukan pesakit bertambah sebanyak 7.6% jika dibandingkan dengan tahun 2009 iaitu seramai 699 pesakit pada 2010. Pertambahan ini disebabkan bilangan pesakit yang memerlukan rawatan mesin bantuan pernafasan bertambah. Jadual 34: Statistik Pesakit Unit Rawatan Rapi Keterangan Pindah Masuk Pindah Keluar/Kematian Ventilasi 2009 646 641 487 2010 699 691 514 Perbezaan (%) 7.6 7.2 5.2

Sumber:»PTj»Anestesiologi

84

Laporan Tahunan 2010

PTJ OTORINOLARINGOLOGI
PTj Otorinolaringologi menawarkan perkhidmatan perundingan, pemeriksaan telinga, hidung dan tekak, endoskopi dan diagnostik, serta perawatan dan pembedahan berdasarkan maklumat terkini dan perawatan termaju. Hasil objektifnya adalah untuk mengurangkan kadar morbiditi dan mortaliti penyakit telinga, tekak, hidung, barah leher dan kepala. Terdapat empat unit utama di bawah PTj Otorinolaringologi iaitu Unit Pertuturan, Unit Audiologi, Unit Electronyseamusgraphy (ENG) dan Unit Pembedahan & Wad. Manakala klinik Otorinolaringologi yang dikendalikan oleh pakar terbahagi kepada Allergic»Clinic, NPC»Clinic, Neuro»Otology»Clinic, Voice»Clinic» dan Head»&»Neck»Clinic.»

Unit Pertuturan
Menjalankan penilaian dan diagnosis pesakit yang mempunyai masalah komunikasi, memberi terapi pertuturan dan bahasa yang efektif. Unit ini juga memberi kaunseling nasihat dan panduan kepada pesakit dan ahli keluarga bagi meningkat keupayaan komunikasi serta menjalankan terapi berkumpulan kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah komunikasi tertentu dalam pertuturan.

Jadual 35: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Masalah Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jenis Masalah Masalah lambat berbahasa Masalah suara Laringektomi Rekah Bibir Lelangit Strok / Neurologi Masalah pelat Masalah Pendengaran Gagap 2009 Diagnosis 264 52 6 75 60 60 40 24 581 Terapi 864 120 24 156 110 132 72 52 1530 271 55 5 76 25 70 45 30 577 2010 Diagnosis Terapi 874 125 20 155 90 140 81 62 1547

Jumlah

Sumber»:»PTj»Otorinolaringologi

Bilangan pesakit Laringektomi adalah kurang kerana tiada kes rujukan. Bilangan pesakit strok menurun pada tahun 2010 kerana kes-kes tersebut dirujuk kepada Jurupulih Pertuturan di bahagian Perubatan Pemulihan yang mengendalikan masalah pesakit strok yang juga mengalami masalah penelanan.

Unit Audiologi
Unit ini mendiagnosis masalah pendengaran pada kanak–kanak dan dewasa, saringan pendengaran untuk pengesanan kecacatan pendengaran awal pada neonat dan kes-kes yang berisiko tinggi. Unit ini juga membuat penilaian memilih dan pemulihan alat bantu pendengaran serta latihan audiotori. Memberikan nasihat mengenai pemakaian dan penjagaan alat bantu pendengaran serta pemilihan calon implan dan pemetaan koklear

Pusat Perubatan Universiti Malaya

85

Jadual 36: Pesakit Dewasa dan Kanak-kanak 2009 Pesakit Kes Baru Kes Lama Jumlah Dewasa 2417 562 2979 Kanakkanak 445 365 810 Jumlah 2862 927 3789 Dewasa 2402 757 3159 2010 Kanakkanak 553 314 867 Jumlah 2955 1069 4024

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Pada tahun 2010, kehadiran pesakit dewasa dan kanak-kanak terus mengalami peningkatan iaitu sebanyak 6.2%. Seramai 4,024 pesakit telah menjalani rawatan berbanding 3,789 orang pesakit pada tahun 2009. Dijangkakan pada tahuntahun akan datang kenaikan jumlah pesakit akan berlaku memandangkan unit ini telah memulakan perkhidmatan percubaan alat bantu pendengaran serta acuan telinga bagi pesakit yang telah disahkan memerlukan alat bantu pendengaran pada penghujung tahun 2009. Buat masa ini, perkhidmatan percubaan alat bantu banyak dilakukan pada kanak-kanak serta pesakit yang memohon bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat serta pesara kerajaan. Jadual 37: Pembahagian Pesakit Dewasa Mengikut Jenis Gangguan Pendengaran Bil 1 2 3 4 Jenis Kehilangan pendengaran sensorineural Kehilangan pendengaran konduktif Kehilangan pendengaran bercampur Pendengaran biasa Jumlah 2009 1593 503 404 793 3293 2010 1845 538 391 678 3452

Jadual 38: Pembahagian Pesakit Kanak-kanak Mengikut Jenis Gangguan Pendengaran Bil 1 2 3 4 Jenis Kehilangan pendengaran sensorineural Kehilangan pendengaran konduktif Kehilangan pendengaran bercampur Pendengaran biasa Jumlah 2009 188 214 24 377 803 2010 191 266 26 383 866

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Pesakit yang mengalami gangguan pendengaran juga mengalami peningkatan. Bagi pesakit dewasa berlaku peningkatan sebanyak 4.8 % iaitu 3,452 pesakit pada tahun 2010 berbanding 3,293 orang pada tahun 2009. Manakala bagi pesakit kanakkanak berlaku kenaikan 7.8% menjadikan jumlah pesakit sebanyak 866 orang berbanding 803 orang pada tahun 2009. Jadual 39: Jumlah Pesakit Mengikut Ujian Audiologi (Khas) Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Ujian Impedans Akustik Penilaian Alat Bantu Pendengaran Memilih Alat Bantu pendengaran untuk memasang Ujian Brainstem Evoked Response Audiometry Ujian Otoacoustic Emission (OAE) Ujian Implan Koklea Jumlah 2009 2314 451 334 198 344 90 3731 2010 2088 456 343 151 352 61 3451

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

86

Laporan Tahunan 2010

Manakala pesakit yang menjalani ujian Audiologi Khas mengalami pengurangan sebanyak 7.5% iaitu 3451 pesakit pada tahun 2010 berbanding 3731 pesakit pada 2009.

Unit Electronyseamusgraphy (ENG)
Perkhidmatan yang disediakan di unit ENG ialah ujian Balance» Quest» Posturography» for» Sensory» Organization» Tests,» Full» ENG» (Electronystagmography)»Testing»dan Air»Caloric» testing.» Electronystagmography» (ENG) adalah ujian diagnostik untuk merakam gerakan tidak terkawal dari mata disebabkan oleh keadaan yang dikenali sebagai nystagmus. Ujian ini juga boleh digunakan untuk mendapatkan diagnosis penyebab vertigo, pening atau masalah keseimbangan dengan menguji sistem vestibular pesakit. Jadual 40: Statistik Pesakit Menjalani Ujian di Unit ENG Perkara Pesakit Jumlah 2009 8 8 2010 30 30

keseluruhan pesakit yang dirujuk untuk ujian ENG adalah sedikit berbanding kapasiti makmal ENG yang mampu menjalankan ujian lebih daripada jumlah tersebut. Hanya ujian ENG menggunakan electrode»recording»yang boleh dijalankan kerana peralatan video» recording mengalami masalah. Jadual 41: Pesakit Dewasa dan Kanak-kanak Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah 2009 Kemasukan 103 129 125 139 107 121 144 125 110 117 111 99 1430 0 1 3 2 5 1 1 2 0 0 0 0 15 72 80 100 91 71 76 87 89 83 83 72 77 981 2010 Kematian 1 1 3 4 0 0 0 1 1 2 2 3 18

Kematian Kemasukan

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Berlaku pertambahan jumlah pesakit pada tahun 2010 kerana unit ini telah mendapat makmal baru yang beroperasi di PTj Otorinolaringologi. Jumlah

PTj Otorinolaringologi telah menganjurkan satu bengkel, sepuluh penyelidikan dan sebelas buah penerbitan sepanjang tahun 2010.

Prof»Madya»Dr.»Rahmat»Omar»telah»memenangi»anugerah»2»pingat»emas»dan»1»pingat»perak»di»Seoul»International» Invention»Fair»(»SIIF)»2010,»South»Korea»

268 76. Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan memberi khidmat rawatan kepada pesakit Dalam/Luar seperti Penilaian dan Pengendalian Masalah Pertuturan.875 73. Pada tahun 2010 bilangan pesakit luar dan pesakit dalam di Jabatan Perubatan Pemulihan adalah sebanyak 38.027 174 10. PTj ini juga berperanan sebagai nadi projek penyelidikan dan perkembangan dalam bidang Perubatan Pemulihan.779 Pesakit Dalam Bil Kehadiran Bil Rawatan (Unit) 3.» Malmo.443 727 196 27. Pemulihan Pertuturan.254 unit rawatan.520 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan *1 sesi= 30 minit rawatan .6 76.405 (%) 13.471 27.838 26. Margaret Leow Poh Gaik telah perkenalkan Program Pemulihan Pesakit-pesakit» Lymphodema pada bulan Disember 2009.431 44.645 45. Susulan dari lawatan kerja ke Department» of» Plastic»and»Reconstructive»Surgery.181 2010 10.5 6.524 25.3 -1. Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan telah mula beroperasi pada bulan Julai 2010 setelah mendapat seorang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) U41.» Sweden.260 17.470 901 196 38.» Skane» University» Hospital.957 1. PTj ini juga menjadi tapak pengajaran bagi pelbagai bidang perubatan dan kesihatan sekutu yang berkaitan dengan Perubatan Pemulihan.8 3.»Lund»University. Bengkel Prostetik & Ortotik dan Bengkel Kerusi Roda. Bahasa dan Komunikasi (Dewasa) Penilaian serta Pengendalian Masalah Penelanan (Dewasa). Program/Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan Program baru telah diperkenalkan bagi memperluaskan skop dan kualiti perkhidmatan di Bahagian Perubatan Pemulihan Anggota iaitu: Perkhidmatan Khusus ‘Lymphodema» Management‘ yang berkesan dan terperinci untuk kes-kes barah payu dara yang dirujuk dari Klinik Surgeri. Jurupulih Perubatan Cara kerja terlibat secara aktif dalam memberi ceramah dan menyediakan pakaian tekanan pesakit-pesakit Lymphodema» yang menghadapi masalah bengkak anggota yang berterusan. Dr. Jadual 42: Statistik Keseluruhan Pesakit 2010 Bahagian Pemulihan Cara Kerja Pemulihan Anggota Bengkel P& O Bengkel Kerusi Roda Jumlah Jumlah Pesakit 2009 9.626 Bil Kehadiran Bil Rawatan (Unit) 24. Bahagian Pemulihan Cara kerja dengan kerjasama Pakar Bedah Plastik.1 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Jadual 43: Statistik Pesakit Mengikut Kategori Pesakit Dalam & Pesakit Luar Pesakit Luar Jenis Rawatan Pemulihan Cara kerja* Pemulihan Anggota* Bengkel Prostetik & Ortotik Bengkel Kerusi Roda Jumlah Bil Pesakit 9.874 38. Pemulihan Anggota.578 9.329 399 54.303 120.734 Bil Pesakit 1.583 27.213 384 42. PPUM.405 manakala rawatan am dan khusus yang diberikan kepada pesakit adalah sebanyak 194.630 916 111 36. Jabatan Perubatan Pemulihan terdiri dari 5 bahagian perkhidmatan iaitu Pemulihan Cara kerja.Pusat Perubatan Universiti Malaya 87 PTJ PERUBATAN PEMULIHAN PTj Perubatan Pemulihan menyediakan khidmat rawatan klinikal perubatan pemulihan secara komprehensif dan holistik.

Pusat Harian Pemulihan Psiko.421 24.251 modaliti rawatan telah diberikan secara menyeluruh bagi khidmat klinikal pesakit dalam dan luar Bahagian Pemulihan Perubatan Anggota .5 -36.178 bilangan rawatan.2 33.5 17.7 32. dan 151.9 -8.8 2.725 3.524 sepanjang tahun 2009.366 % 15.8%.512 rawatan sepanjang tahun 2009.767 2.4 112.7 11.602 267 8.6 36.9 31.3 »Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Sebanyak 104.9 -25 100 6.1 -16.8 -54.2 45.6 -1.264 25.895 1.159 287 295 1.88 Laporan Tahunan 2010 STATISTIK BAHAGIAN PEMULIHAN PERUBATAN CARAKERJA Jadual 44: Statistik Rawatan Khusus Jenis Rawatan Pemulihan Neurologi Dewasa Pemulihan Tangan & Anggota Atas Pemulihan Kecederaan Spinal Pemulihan Luka Terbakar Pemulihan Perkembangan Neurologi Kanak-kanak Pemulihan Geriatrik Pemulihan Amputasi Pemulihan Penempatan Pekerjaan Pemulihan Psiko.518 2010 1.517 782 410 132 279 395 104 85 62 353 8.8 60.0%.8 19.470 jumlah pesakit.568 3.6 1.850 887 4.425 253 139 1.438 421 975 12710 % -76.1 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Sebanyak 26.5 14 38. 66.4 24.723 2.967 782 1.6 76.4 39.598 561 0 11974 Bil Rawatan 2010 220 2.4 2 8.487 4.811 798 444 127 287 362 145 106 125 483 9. Jabatan Perubatan Pemulihan. Sekiranya ia dibandingkan dengan 90.054 8.971 1.7 101.7 43.170 lawatan/kehadiran pesakit.8 8.990 2. Manakala jumlah pesakit yang telah dirawat sepanjang tahun 2010 adalah seramai 10. Kanak-kanak/Remaja Pemulihan Psiko.7 -32.675 8.7 16. Jadual 45: Statistik Rawatan Am Jenis Rawatan Pemulihan Ortopedik Am Pemulihan Perubatan Pemulihan Surgikal Pemulihan Psiko. Bengkel Terlindung Penilaian Pra-Memandu Wheelchair Seating & Positioning Terapi Kardiak Jumlah Bil Pesakit 2009 1.5 -29.300 350 5.302 354 8.6 13. 90.066 78.029 408 145 1.006 305 321 1.643 551 803 29.7 -60.9 -2.9 256.811 17. ini menunjukkan peningkatan sebanyak 15.538 Bil Rawatan 2010 10.260 % 12.9 2009 946 1. .553 91.076 unit rawatan pesakit telah diberikan secara menyeluruh bagi khidmat klinikal (Rawatan Khusus dan Am) Bahagian Pemulihan Cara kerja sepanjang tahun 2010.7 2009 8.3 -3. Wad Psikiatrik Pemulihan Reumatologi Pemulihan Penggantian Sendi Jumlah Bil Pesakit 2009 144 337 37 290 198 0 1006 2010 51 596 132 466 133 200 1578 % -64.838 orang dibandingkan dengan seramai orang 9. Ia telah meningkat sebanyak 13.8 100 56.

Jabatan Perubatan Pemulihan.4 129. Pusat Perubatan Universiti Malaya dan Metro» Driving» Academy» Sdn Bhd telah bekerjasama menganjurkan Program Mendapatkan Lesen Memandu Orang Kurang Upaya.4 2009 17 17 Bil Rawatan 2010 39 39 % 129. Majlis pelancaran kerjasama ini telah diadakan pada 2hb Oktober 2010 dan Dr Julia Patrick Engkasan.4 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Pembelian Peralatan Baru Jabatan Perubatan Pemulihan tidak membeli sebarang peralatan baru pada 2010 disebabkan kekangan kewangan PPUM. 4 unit Pneumatic»Strength» Equipment» dan 1 unit Compressor» untuk Pneumatic» Strength»Equipment. Jabatan Perubatan Pemulihan telah mewakili Pengarah PPUM merasmikan majlis ini.Pusat Perubatan Universiti Malaya 89 Jadual 46: Statistik Rawatan Ke Rumah Pesakit/Tempat Kerja/Sekolah Jenis Rawatan Lawatan Jumlah Bil Pesakit 2009 17 17 2010 39 39 % 129. Walau bagaimanapun beberapa peralatan perubatan baru telah dibeli pada 2009 tetapi peralatan tersebut diperoleh pada 2010 iaitu 2 unit Sonopuls»692V»(Interferential»With»Static» US)/Tens»Elpha»11»3000. Program Mendapatkan Lesen Memandu Orang Kurang Upaya . Pemangku Ketua.4 129.

Jabatan Perubatan Pemulihan telah berjaya melaksanakan Program Amal di Perkampungan Orang Asli. Program Amal ini merupakan tanda keprihatinan staf Bahagian Pemulihan Perubatan Cara kerja dalam menunaikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat yang memerlukan melalui aktiviti bersama penduduk kampung serta sumbangan ikhlas semasa program dijalankan. Cameron Highlands. Kampung Sungai Ruil.90 Laporan Tahunan 2010 Manakala warga kerja Bahagian Pemulihan Perubatan Carakerja. Program ini telah disertai oleh seramai 70 ahli keluarga Jurupulih Perubatan Cara Kerja. Cameron Highlands Jadual 47: Peralatan Dibekalkan Bilangan Pesakit Jenis Rawatan Splint Pressure Garment Alat Bantuan Adaptasi Jumlah 2009 928 101 10 1039 2010 930 97 14 1041 Perbezaan % 0. seorang wakil daripada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli.2 2009 1112 225 26 1363 Bilangan Rawatan 2010 1033 212 20 1265 Perbezaan % -7.1 -7. Kampung Sungai Ruil.2 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan . Pahang pada 16 Oktober 2010. Cameron Highlands dan lebih kurang 80 orang penduduk perkampungan orang asli Kampung Sungai Ruil.8 -23. Program Amal di Perkampungan Orang Asli.1 -5.2 -4 40 0.

637 19. Pengimejan Khas terdiri daripada Imbasan Tomografi Berkomputer (CT Scan). Pulmonari. Jenis Perkhidmatan yang disediakan ialah Radiografi Am.477 196. Terapi Radioiodin-131 dos tinggi untuk kanser tiroid. Urografi Intravena (IVU). Sebagai sebuah hospital pengajaran.997 Sumber:»PTj»Pengimejan»Bio-Perubatan 2010 2. Pengajian Floroskopi/Barium.0 -3.128 orang berbanding 182.473 17. 4. Magnetic» Resonance» Imaging (MRI). Program Sarjana Sains Perubatan (Fizik).7 Jumlah Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang mendapat perkhidmatan pengimejan telah menunjukkan perbezaan peningkatan sebanyak 6. 2.4 7. 7. Terapi Zevalin Sinar Beta Yttrium-90 dan Limfoma Hodgkin Sel B.8 4.255 6.021 141. 3. Mamografi.150 182. Infeksi dan Onkologi.659 560 4.9 6. Kardiovaskular.729 131. Lakrimal dan Salivari. 6. Sistem Saraf Pusat. Rawatan terapeutik pula meliputi Terapi Radioiodin-131 dos rendah untuk tirotoksikosis. PTj Pengimejan Bio-Perubatan menjalankan Program Sarjana Radiologi. Program Sarjana Muda Pengimejan Perubatan dan Program Sarjana Muda Sains Biomedikal serta menjalankan penyelidikan baru dengan menggunakan teknologi pengimejan dan intervensi minimal terkini.997 4. . Pengimejan Dewan Bedah.5 -11.997 orang pesakit pada tahun 2009. Terapi Sinar Beta Strontium-90 Pytergium. Angiografi.5 12.Pusat Perubatan Universiti Malaya 91 PTJ PENGIMEJAN BIO-PERUBATAN PTj Pengimejan Bio-Perubatan memberi perkhidmatan pengimejan diagnostik dan terapeutik serta intervensional kapada pesakit termasuk dalam bidang Perubatan Nuklear.788 18. Jadual 48: Jumlah Pesakit Mengikut Jenis Pemeriksaan Bil 1. Kardiografi.069 5.128 Perbezaan % 14.723 4. Densitometri Mineral Tulang dan lain-lain kajian. Renal dan trek urinari. 8. Program Diploma Radiografi. Gastrousus dan Hepatobiliari. 5.041 501 4. Perubatan Nuklear merangkumi perkhidmatan diagnostik dan rawatan terapeutik. Angiogram X-Ray Am Imbasan Tomografi Berkomputer Floroskopi Mamogram Pengimejan Resonans Magnetik (MRI) Perubatan Nuklear Ultrasound Jenis Pemeriksaan 2009 1.7 % iaitu seramai 196.045 16. Pengimejan Khas dan Perubatan Nuklear.4 10.8 -7. Perkhidmatan diagnostik meliputi Tiroid dan Paratiroid. Pemeriksaan Pengimejan Pankreatografi Kolangio Retrogred Endoskopik (ERCP). Skeletal. Prosedur Litoripsi dan Prosedur Invasif Minimal.

ia juga mampu menjalankan pemeriksaan Iodine-131 dan Galium 67. Sebelum ini. Selain dapat menjalankan pemeriksaan rutin pengimejan nuklear. Peralatan ini dilengkapi dengan alat pengesan yang berkemampuan untuk mengesan tenaga radioaktif yang tinggi. Digital»Fluoroscopy » High End Ultrasound (2 unit) Sebelum ini hanya terdapat dua (2) buah mesin Ultrasound yang boleh berfungsi secara optimum dan oleh itu masa menunggu pesakit untuk mendapatkan pemeriksaan menjadi terlalu lama. Dengan adanya unit baru ini. Dengan adanya mesin ini maka pesakit tidak lagi perlu untuk mendapatkan perkhidmatan di tempat lain dan lebih ramai pesakit yang boleh dirawat di PPUM. hanya satu unit mesin pengimejan SPECT berada di Perubatan Nuklear. Dengan pembelian mesin ini. Sebelum ini pesakit yang memerlukan pemeriksaan floroskopi segera akan dilakukan di Unit Endoskopi manakala pesakit lain dinasihatkan untuk melakukan pemeriksaan ini di hospital lain.92 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Baru. Dengan adanya Ultrasound yang berteknologi tinggi ini maka lebih banyak penyelidikan boleh dijalankan. Ultrasound » Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Dual Head Gamma Camera Peralatan ini berfungsi untuk merakamkan imej yang terhasil dari emisi sinaran gama yang berada di tubuh pesakit setelah radiofarmaseutikal disuntik ke dalam pembuluh darah. masa menunggu pesakit Ultrasound telah dapat dikurangkan terutamanya bagi pemeriksaan Ultrasound khas seperti Ultrasound»Doppler. Peralatan Digital Floroskopi adalah peralatan yang terkini dan masa pemeriksaan adalah lebih singkat dan oleh itu masa menunggu juga dapat dikurangkan. » Digital Fluoroscopy Digital Fluoroscopy Diagnosis yang lebih tepat dapat dilakukan dengan penggunaan Digital Floroskopi. Sebuah dari mesin Ultrasound» dilengkapi dengan teknik terbaru iaitu Ultrasound» Elastography di mana ia digunakan dalam pengimejan payudara untuk mengesan tumor dan mengklasifikasikan tumor bagi memberi diagnosa yang lebih tepat. Kadar Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Gamma Camera . lebih ramai pesakit dapat menjalankan pemeriksaan sintigrafi dan ianya dapat mengurangkan kadar waktu menunggu.

. pendarahan dan fraktur yang kecil dan terlindung dapat dikenal pasti dengan cepat dan tepat. Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) with Computed Tomography (CT) Scanner Kursus Sebanyak 18 kursus telah berjaya diadakan melalui Continuous» Biomedical» Imaging» Education» (CBIE) sepanjang tahun 2010. infeksi dan pendarahan dapat diturunkan kerana pengesanan awal dapat dilakukan. Pesakit tidak perlu ke hospital/pusat perubatan lain bagi mendapatkan perkhidmatan pengimejan nuklear yang menggunakan tenaga tinggi. » Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) with Computed Tomography (CT) Scanner SPECT/CT merupakan teknologi baru dalam pengimejan perubatan nuklear yang dikenali sebagai peralatan hibrid di Perubatan Nuklear. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nama Kursus Basic Abdominal Ultrasound 1 Extended and Expanded Role for Radiographers Basic Obstetrics Ultrasound Latest Advances in MRI for Radiographers Basic Musculoskeletal Ultrasound CT Coronary for Radiographers Basic & Advanced Positioning in Mammography Basic Gynaecology Ultrasound Forensic Radiology Basic Intervention Radiology Workshop Basic Ultrasound for Radiographers Basic Principles of Nuclear Medicine Advanced MRI Application Basic Cardiac Intervention Spinal Intervention Workshop Musculoskeletal MRI for Radiologists Basic Abdominal Ultrasound 2 Basic Abdominal Ultrasound 3 Tarikh 6-7 Februari 2010 4-5 Mac 2010 20-21 Mac 2010 27 Mac 2010 24-25 Mac 2010 15 Mei 2010 3 Julai 2010 10-11 Julai 2010 19 Julai 2010 4-5 Ogos 2010 16 Oktober 2010 23 Oktober 2010 23-24 Oktober 2010 13 November 2010 14-16 November 2010 27-28 November 2010 4-5 Disember 2010 4-5 Disember 2010 Sepanjang tahun 2010. PTj Pengimejan Bio Perubatan telah menganjurkan 18 kursus yang melibatkan penyertaan dari seluruh negara dan 32 buah penerbitan buku dan jurnal. Mendiagnosis lesi tumor.Pusat Perubatan Universiti Malaya 93 mortaliti pesakit kanser. Peralatan ini merupakan peralatan pengimejan SPECT/CT pertama seumpamanya yang di rantau Asia Tenggara. Ia merupakan kombinasi dua peralatan pengimejan iaitu SPECT dan juga Tomography Berkomputer (CT» Scan).

Pusat Rawatan Harian dan Radioterapi.546 -4.401 6 20 3 31.92** -8.416 474 4. Bahagian Radioterapi pula menyediakan perkhidmatan perancangan rawatan yang meliputi prosedur simulasi dan perancangan berkomputer.327 568 795 824 795 11.94 Laporan Tahunan 2010 UNIT ONKOLOGI KLINIKAL Secara amnya.7 40 17.092 1.5 -8. dan juga perkhidmatan ‘wound»dressing’.602 1.871 2009 5.38 7. Perkhidmatan Pesakit Luar yang disediakan adalah klinik konsultasi.000 497 4.733 611 727 734 727 9. Perkhidmatan tambahan seperti klinik psikoonkologi yang dikendalikan oleh pegawai perubatan dari Jabatan Psikologi Perubatan dan dietetik (nasihat pemakanan) yang dikendalikan oleh Unit Dietetik juga ada disediakan mengikut keperluan pesakit.76 22. ubat-ubatan biologik dan supportif.511 6.25** -13. Bagi perkhidmatan klinikal.6 ** Justifikasi bagi penurunan peratusan dalam sesetengah perkhidmatan yang diberi seperti yang ditandakan di atas adalah disebabkan oleh pemberhentian perkhidmatan tersebut sejak dari bulan Oktober 2010 bagi memberi laluan pemasangan peralatan baru.692 1. Selain itu perkhidmatan pendidikan kesihatan diberi kepada setiap pesakit yang akan menjalani rawatan kemoterapi atau biologik untuk pertama kali. Pusat Rawatan Harian menyediakan perkhidmatan rawatan kemoterapi.717 1.35 31. selain daripada perkhidmatan rawatan radioterapi. perkhidmatan kaunter dan rekod perubatan.55** -10. penyelidikan dalam bidang Onkologi Klinikal dan perkhidmatan klinikal kepada pesakit kanser.235 5. Unit ini mempunyai 3 bahagian utama iaitu Pesakit Luar.6** 100 416. Unit ini bertanggungjawab untuk menyediakan pengajaran.8 Perbezaan (%) 18. Jadual 49: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Perkhidmatan Jenis Perkhidmatan Ujian Darah Klinik Dressing Kes Baru Kes Susulan Chemoport PICC Kemoterapi Pendidikan Kesihatan Simulasi Rawatan Radioterapi Brakiterapi Kes Baru Kes Susulan Kemoterapi Radioterapi Kes Baru Kes Susulan Kes Baru Kes Susulan Full Caesium LDR Dobbies HDR Full Insertion HDR Dobbies LDR Intraluminal NPC Jumlah 2010 4.62** 9.42 41. .851 132 31 5 37.

680. Sumber Radioaktif Kobalt 60 yang digunakan dapat menjimatkan kos pembelian kerana hanya memerlukan pertukaran bagi setiap 5 tahun sekali berbanding dengan Iridium 157 yang memerlukan pertukaran setiap 6 bulan iaitu bergantung kepada jangka hayat sumber radioaktif tersebut.998. peralatan baru ini dapat melakukan penempatan kawasan rawatan dengan lebih tepat di mana pergerakan pesakit semasa perancangan dijalankan dapat dikurangkan. Dengan kelengkapan kepelbagaian penggunaan yang ada pada peralatan baru. Penempatan kawasan rawatan radioterapi bagi kes radikal dapat dijalankan dengan lebih cepat kerana keratan imej CT dapat dihasilkan dalam masa yang lebih singkat berbanding dengan peralatan CT lama.00. dapat menghasilkan imej fluoroscope» yang digunakan bagi melakukan perancangan radioterapi secara manual yang kebiasaannya digunakan bagi pesakit paliatif. Selain dari itu. Peralatan ini dapat menjimatkan masa perancangan radioterapi secara manual kepada pesakit. dos radiasi pada pesakit dapat dikurangkan mengikut prinsip ‘ALARA’ (as» low» as» reasonable» achievable) selain dapat memudahkan kerja Juru X-ray Terapi semasa mengendalikan proses perancangan. Peralatan ini bernilai RM 3.853. Selain daripada itu.00 .Pusat Perubatan Universiti Malaya 95 Pembelian Peralatan Baru » Large Bore Computed Tomography (CT) Radiotherapy Simulator Peralatan pengimejan yang bernilai RM2.000.302. masa rawatan bagi pesakit juga dapat dikurangkan. Conventional»Radioteraphy»Simulator » High Dose Rate Cobalt-60 Brachytherapy Memberi rawatan brakiterapi iaitu rawatan secara dalaman kepada pesakit bagi mencapai sasaran dos pada bahagian rawatan menggunakan sumber Radioaktif Kobalt 60. Rawatan brakiterapi dapat diberikan kepada pesakit menggunakan teknologi yang terkini.00 ini menghasilkan keratan imej CT dan dilengkapi dengan perisian bagi melakukan perancangan rawatan radioterapi secara 3 dimensi. Large»Bore»Computed»Tomography»»(CT)» Radiotherapy»Simulator » Conventional Radiotherapy Simulator Radiotherapy Peralatan pengimejan ini bernilai RM 2.500.

Persediaan pesakit yang akan menjalani pemindahan sum-sum tulang akan menjadi lebih mudah kerana rawatan ini berfungsi untuk merendahkan sistem imunologi di samping membunuh sel kanser pesakit. Alat ini dapat mengesan dengan awal jika berlakunya ketidakpatuhan yang terdapat dalam ciri-ciri sinaran yang dipancarkan oleh pemecut linear tersebut. Kebiasaannya pesakit akan menjalani rawatan radioterapi pada keseluruhan badan kecuali pada kawasan paru-paru.00.000. Peralatan ini untuk memastikan mesin pemecut linear dalam keadaan baik dan mematuhi standard antarabangsa yang telah ditetapkan. 3D»Computerizer»Radiation»Field»Analyzer .00 Total»Body»Irradiiation»(TBI) » 3D Computerizer Radiation Field Analyzer Computerizer Analyzer Peralatan ini berfungsi untuk mengukur Dosimetri dan jaminan mutu mesin pemecut linear dan bernilai RM 550. Selain daripada itu peralatan ini juga amat penting dalam pengumpulan data ciri-ciri Sinar-x dan Sinar-elektron yang digunakan dalam perancangan berkomputer rawatan pesakit kanser. Nilai peralatan ialah RM 191.96 Laporan Tahunan 2010 High»Dose»Rate»Cobalt-60»Brachytherapy » Total Body Irradiiation (TBI) Body (TBI) Ia merupakan kaedah rawatan utama kepada pesakit yang akan menjalani pemindahan sumsum tulang.710.

Jadual 50: Statistik Pembedahan Mata di Dewan Bedah Harian Perkhidmatan Pembedahan Katarak Pembedahan Okuplastik Pembedahan Glaukoma Pembedahan Pterygium/ Conjunctive Pembedahan Intravitreal Injections Pembedahan Paeds Jumlah 2009 622 51 12 64 37 4 790 2010 665 60 38 38 128 10 939 Perbezaan (%) 6. Okuloplastik dan Kornea.6 11. PTj ini juga berperanan menyebar maklumat penting tentang penjagaan.6 245.4 27. Walaubagaimanapun masih ada sejumlah pesakit yang memerlukan rawatan sebagai pesakit dalaman di hospital untuk pembedahan. Menjalankan kerja-kerja penyelidikan mengenai mata serta pengajaran bagi program Sarjana. Glaukoma. PTJ Oftalmologi merupakan satu jabatan yang amat aktif dalam memberi rawatan kepada pesakit dalam dan pesakit luar. Oftalmologi Pediatrik.6 216. Okuloplastik.Pusat Perubatan Universiti Malaya 97 PTJ OFTALMOLOGI PTj ini berfungsi memberi rawatan dan pembedahan kepada pesakit mata mengikut bidang pengkhususan seperti Vitreo» Retina.0 -42. Pediatrik. Intravitreal» Injections dan Pterygium. Glaukoma.4 66. Laser.0 18. Juling (Squint).0 Sumber:»PTj»Oftalmologi Sumber:»PTj»Oftalmologi .7 23.9 17. Selaras dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengurangkan masa tinggal di hospital.9 150. Di samping memeberi perawatan.2 2.6 40. Pembedahan secara rawatan harian adalah amat aktif di antara kes-kes yang dijalankan secara pembedahan harian adalah termasuk Katarak. pemulihan dan perawatan serta keselamatan mata kepada umum. PTj Oftalmologi menggalakkan pembedahan dibuat di Dewan Bedah Harian.6 Jadual 51: Statistik Pembedahan Mata Pesakit Dalam Perkhidmatan Pembedahan Katarak Pembedahan Vitreo Retina Pembedahan Oculoplastic Pembedahan Glaucoma Pembedahan Pemindahan Kornea Pembedahan lain Jumlah 2009 435 132 33 49 33 21 739 2010 512 163 42 50 19 35 821 Perbezaan (%) 17. Oculoplastic dan Kornea. Veitis . Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Pembedahan Katarak. Medical» Retina.

3. menjadi tapak pengajaran bagi bidang perubatan yang berkaitan dengan Perubatan Sukan dan menjadi nadi projek penyelidikan dan perkembangan dalam bidang Perubatan Sukan Jenis perkhidmatan yang disediakan • • • • Rawatan serta pencegahan kecederaan sukan Saringan pra-penyertaan sukan untuk atlit elit dan rekreasi Nasihat gaya hidup sihat Preskripsi eksesais (senaman) untuk i) ii) Kegemukan» Arthritis iii) Pesakit kencing manis/diabetes iv) Pesakit jantung/heart»diseases» v) Kegemukan di kalangan kanak-kanak • • Senaman untuk orang kurang upaya (OKU) Senaman untuk warga emas Jadual 52: Statistik PTj Perubatan Kesukanan Bil 1.98 Laporan Tahunan 2010 UNIT PERUBATAN KESUKANAN Unit Perubatan Kesukanan menyediakan khidmat rawatan klinikal Perubatan Sukan secara komprehensif dan menyeluruh (holistic). 4. Jenis Masalah Jumlah pesakit yang dirawat di Klinik Jumlah calon Sarjana Perubatan Sukan Aktiviti Unit Perubatan Sukan Rekah Bibir Lelangit 2009 1403 11 22 75 2010 1832 121 23 156 . 2.

Unit Kardiorespitori. PTj Mikrobiologi Perubatan dan Makmal Diagnostik Klinikal . PTj Onkologi Klinikal. Dewan Bedah. Kertas kerja penyelidikan telah dibentang dalam bentuk lisan dan poster di seminar kebangsaan dan antarabangsa. PTj Oftalmologi dan PTj Obstetrik dan Ginekologi. Aktiviti di Jabatan Pengimejan Bioperubatan.Unit Perubatan Nuklear ii) iii) Rawatan terapi menggunakan bahan radioaktif .Jabatan Biokimia. Jabatan Farmakologi. Jabatan Farmasi. Unit Perubatan Nuklear. Unit Perubatan Transfusi. Antara projek yang dilaksanakan adalah : i) Projek Magnetic Resonance Imaging (MRI).PTj Radiologi. v) Memantau kerosakan dan keperluan peralatan di setiap jabatan yang berada di bawah tanggungjawab perkhidmatan unit ini. viii) Membantu dalam penyediaan prosedur kerja sesuai bagi penggunaan peralatan di PPUM mengikut pendekatan fizik.Unit Perubatan Nuklear dan PTj Onkologi Klinikal. ii) Pengimejan diagnostik menggunakan bahan radioaktif . Unit Aktiviti Unit Fizik Perubatan Pegawai Sains (Fizik) menjalankan aktiviti di lain-lain jabatan seperti yang berikut: A. iv) Rawatan menggunakan sinaran mengion – Unit Onkologi Klinikal. x) Melaksana program perlindungan sinaran di PPUM. Jabatan Fisiologi. v) Penyelidikan perubatan . Unit Urologi dan PTj Surgeri Ortopedik. vii) Membantu pakar perubatan menyediakan teknik yang sesuai untuk digunakan dalam pemeriksaan perubatan. Unit Endoskopi (ERCP). Penglibatan Pegawai Sains (Fizik) di dalam penjagaan peralatan pengimejan MRI bukan sahaja meliputi perlaksanaan program jaminan mutu dan penjagaan keselamatan risiko arus magnet terhadap orang awam tetapi juga banyak berkaitan dengan penyelidikan seperti “Treatment» of» Bone»Tumors»With»MR»imaging»Guided»High» Intensity» Focused» Ultrasound» (MRgFUS)”. iv) Melaksanakan ujian kawalan mutu ke atas setiap peralatan tertentu mengikut prosedur yang ditetapkan. terdapat banyak projek yang telah melibatkan kepakaran pegawai sains (fizik) di Jabatan Pengimejan Bioperubatan. Menyediakan laporan penilaian teknikal pra-pemeriksaan ke atas semua peralatan baru sebagai sebahagian daripada laporan lengkap mana-mana jabatan untuk mendapatkan sijil pentauliahan peralatan. PTj Surgeri Ortopedik. selaras dengan keperluan ISO.Pusat Perubatan Universiti Malaya 99 UNIT FIZIK PERUBATAN Unit Fizik Perubatan adalah bertanggungjawab: i) Menyediakan perkhidmatan kepakaran saintifik kepada semua Jabatan di PPUM. Perubatan Nuklear. Skop perkhidmatan adalah menjurus kepada PTj/ Jabatan/Unit yang majoriti memerlukan perkhidmatan fizik perubatan: i) Pengimejan diagnostik menggunakan radas penyinaran . . vi) Memastikan adanya continuous» technical» in-house» training bagi semua kakitangan yang terlibat dalam operasi pengendalian peralatan bagi tujuan perubatan. Memastikan pembelian peralatan perubatan di semua jabatan yang berada dalam skop perkhidmatan adalah mengikut spesifikasi yang ditetapkan. ix) Bertindak sebagai penasihat teknikal bagi kerja-kerja pemasangan peralatan pengimejan dan bukan pengimejan di jabatan yang menggunakan sumber radiasi. vi) Pemeriksaan perubatan menggunakan sinaran tidak mengion . Dewan Bedah. iii) Memastikan jadual penyenggaraan disediakan bagi instrumentasi/peralatan yang perlukan kalibrasi.PTj Pengimejan BioPerubatan. Pada tahun 2010. PTj Otorinolaringologi.

Pegawai Sains (Fizik) telah terlibat dalam kerja-kerja pemantauan ubahsuaian bilik radiaografi bagi memastikan ianya mematuhi keperluan perlesenan radas penyinaran dan membuat ujian kebocoran radiasi sebelum radas penyinaran dipasang dan seterusnya memohon kelulusan pemasangan radas dari pihak penguatkuasa Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Permohonan untuk kelulusan bagi pemasangan» radas-radas» ini» telah»dihantar»ke»KKM»pada»Oktober»2010. Unit Fizik Perubatan juga bertanggungjawab memantau dan menyemak keputusan ujian jaminan mutu yang dilaksanakan oleh syarikat pemegang lesen kelas H sebelum ianya dihantar ke KKM bagi mendapat kelulusan mengguna radas penyinaran. iii) Projek Mammografi dan Bone» Mineral» Densitometer. maka setiap tahun pegawai yang bertugas akan menyediakan jadual kalibrasi bagi setiap radas penyinaran yang dilesenkan di bawah lesen Radiologi. Menberikan khidmat nasihat kepada pihak arkitek dan kontraktor berkaitan keperluan yang perlu diutamakan mengikut peraturan di bawah AKTA 304 yang melibatkan ruang-ruang yang akan menempatkan radas penyinaran/ bahan radioaktif di Menara Selatan. Program kalibrasi tahunan semua radas penyinaran di PPUM adalah merupakan satu kewajipan yang perlu dipatuhi oleh PPUM berasaskan kepada syarat lesen yang dikeluarkan oleh KKM di bawah keperluan AKTA 304. vi) Program Kalibrasi Tahunan Radas Penyinaran. bawah tanggungjawab perlesenan PPUM iaitu Lesen (Radiologi). Berasaskan pada pekeliling yang dikeluarkan oleh KKM berkenaan dengan keperluan perlesenan terhadap perlaksanaan Quality» Assurance» Program (QAP) di hospital. Semua pemasangan radas terpaksa ditangguhkan atas urusan pelupusan dan pemindahan radas lama ke UMSC. Perolehan radas penyinaran adalah melibatkan proses yang sama seperti di PPUM. lesen Perubatan Nuklear dan lesen Radioterapi. Kerja-kerja kalibrasi dilakukan oleh pihak syarikat pemegang lesen kelas H serta sijil kalibrasi perlu disahkan oleh pakar fizik perubatan yang diiktirafkan oleh KKM. perkhidmatan Unit Fizik Perubatan telah diperluaskan ke UMSC atas persetujuan pihak pengurusan PPUM. Projek perolehan satu (1) unit radas Mammografi» dan satu (1) unit radas Bone» Densitometer dan pemindahan satu (1) unit radas mammografi. Pada 24 Disember 2010. Oleh yang demikian terdapat radas penyinaran yang dipindahkan ke UMSC adalah di Perlaksanaan Kalibrasi Tahunan Bersama Syarikat pemegang lesen Kelas H . v) Projek Menara Selatan.100 Laporan Tahunan 2010 ii) Projek Pemasangan 1 unit radas penyinaran Digital» Flouroscopy» Radiography. Pada awal tahun 2010.» iv) Projek Perolehan Mobile»C-Arm di University» Malaya» Specialist» Centre» (UMSC). pihak UMSC telah memperolehi satu radas Mobile»C-Arm yang akan digunakan di kawasan Dewan Bedah UMSC.

i) Projek perolehan dan pemasangan satu (1) unit» » Single» Photon» Emission» Computed» Tomography» –» Computed» Tomography» (SPECT-CT) dan satu (1) unit kamera gamma» SPECT. Model kamera gama SPECTCT yang diperolehi adalah model yang pertama dipasang di Malaysia iaitu BRIGHTVIEW» XCT dan kamera gama SPECT pula adalah BRIGHTVIEW» SPECT. Unit Fizik Perubatan adalah bertanggungjawab untuk melaksana ujian kebocoran sinaran terhadap kawasan perisaian baru.Pusat Perubatan Universiti Malaya 101 B. memantau perlaksanaan ujian jaminan mutu oleh pihak syarikat pemegang lesen H serta menyemak semula keputusan ujian sebelum menghantarnya ke pihak penguatkuasa lesen bagi tujuan mendapat kelulusan penggunaan. . melaksanakan semakan inventori peralatan bersama Unit Kejuruteraan Biomedikal dan bertanggungjawab melaksanakan ujian pentauliahan teknikal ke atas peralatan pengimejan kamera gama. Aktiviti di Unit Perubatan Nuklear. Perlaksanaan Ujian Pentauliahan Teknikal dan Kalibrasi Bersama Syarikat pemegang lesen Kelas H dan Jurutera Pemasangan. Latihan Aplikasi Teknikal Bersama Jurutera Pemasangan pada Oktober 2010.

102 Laporan Tahunan 2010 ii) Pegawai Sains (Fizik) PPUM juga bertanggungjawab terhadap perlaksanaan rawatan ke atas pesakit kanser tiroid di Wad 6TE. Varian Treatment Simulator Ximatron CX 4. PTj Sumber Perkhidmatan. Siemens Computer Base Treatment Planning System: Nucletron 5000 Brachytherapy Planning System 2. Antara peralatan yang dilupuskan adalah : 1. aktiviti pelupusan peralatan usang telah bermula di Unit Onkologi Klinikal. Pendispensan dos radioaktif yang tinggi dan bilik rawatan pesakit kanser tiroid. Siemens High Dose Rate Multi-Channel Remote Afterloading Brachytherapy Unit (Iridium192 Source) 3. PTj Sumber Bahan dan PTj Sumber Kewangan. . Pegawai yang bertugas akan bertanggungjawab untuk membuat pendispensan dos rawatan dan melaksana administrasi dos kepada pesakit secara oral di wad berkenaan. Aktiviti di Unit Onkologi Klinikal. semasa dan selepas rawatan diberikan. Persediaan untuk rawatan Y-90 zevalin C. Ini adalah bagi memastikan pesakit sentiasa berada dalam keadaan sedar dan faham risiko rawatan yang dijalankan. Varian Computer Planning System Cadplan Urusan penggantian peralatan usang telah dilaksanakan di Unit Onkologi Klinikal dengan bantuan pegawai Sains (Fizik) dan dalam masa yang sama penyediaan spesifikasi untuk perolehan peralatan baru gantian segera diuruskan dengan kerjasama semua pihak iaitu Unit Kejuruteraan Biomedikal. Philips Whole Body Computerised Tomography Scanner Picker PQ 5000 5. Setiap pesakit diberikan arah yang harus dipatuhi sebelum. Unit Fizik Perubatan. Mulai tahun 2010.

Aktiviti pengeluaran sumber radioaktif Iridium-192 dari alat Nucletron HDR Brakiterapi Pegawai Sains (Fizik) bertugas dan pegawai perlindungan sinaran PPUM akan memastikan permohonan kebenaran pelupusan bahan radioaktif terkedap ke Lembaga Perlesenan Tenaga Atom diperolehi seperti mana yang termaktub dibawah Peraturan-peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Asas) 2010 iaitu peraturan 62 perenggan 2 (e) dan Akta 304. Maklumat ini diperlukan dalam permohonan permit untuk mengeksport bahan radiaktif kepada pengilang . Beberapa ujian dilakukan sebelum sumber radioaktif dihantar kepada pengilang asal iaitu i) ii) Kadar dos di permukaan bekas sumber radioaktif terkedap Kadar dos pada jarak satu meter dari permukaan bekas sumber radioaktif terkedap.1-FZP-003-005-E01 dan setelah kedua-dua peringkat kelulusan pelupusan diperolehi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 103 Aktiviti pelupusan radas CT Simulator dan Conventional Simulator Walaubagaimana pun. Kebenaran permohonan pelupusan alat di peringkat PPUM juga perlu diperolehi mengikut AK-7. bahagian VI di bawah seksyen 30. Pegawai Sains (Fizik) bertanggungjawab mengenal-pasti alat dan memaklumkan kepada pembekal yang dilantik untuk melaksanakan proses pelupusan. pelupusan bagi alat Siemens» High» Dose» Rate» Multi-» Channel» Remote» Afterloading» Brachytherapy dilupuskan oleh jurutera yang bertauliah iaitu pembekal asal. Siemens Malaysia Sdn Bhd dan prosedur pelupusan telah berjalan pada 21/12/10 bersama-sama dengan pihak Bangi Ray Services Sdn Bhd yang diiktiraf oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom selaku syarikat yang menguruskan permit penghantaran semula sumber radioaktif terkedap kepada pengilang asal.

yang menggunakan peranti sekuriti bagi sumber radioaktif kategori 1. IBA 3D Computerize Radiation Field Analyzer for Radiation Therapy Quality AssuranceBlue Phantom 6. Ini adalah kerana kerajaan Malaysia telah memilih untuk menyertai projek sekuriti yang telah disarankan oleh IAEA. Maka menjadi tanggungjawab Pegawai Sains (Fizik) untuk memantau dan memastikan ujian tersebut dan prosedur pelupusan dilaksanakan. iv) Perlaksanaan Kalibrasi Tahunan/Program Jaminan Mutu Ke Atas Peralatan / Radas Penyinaran. Aktiviti di Jabatan Lain Termasuk University Malaya Specialist Centre (UMSC). Immobilization Equipments Latihan aplikasi dengan menggunakan IBA 3D Computerize Radiation Field Analyzer for Radiation Therapy Quality Assurance. Projek pemasangan peralatan baru dan pemantauan kerja-kerja ubahsuaian di unit Onkologi Klinikal juga dikendali dan dipantau oleh Pegawai Sains (Fizik). Antara tanggungjawab Unit Fizik Perubatan terhadap aktiviti di PPUM dan FPUM adalah: i) Pelupusan bahan radiaoaktif terkedap dan sisa radioaktif tak terkedap di PPUM dan FPUM. v) Perlaksanaan Ujian Kebocoran Radiasi di ruang pengudaraan (Air» Well) Tingkat 2 Menara Timur. PPUM. Pegawai Sains (Fizik) PPUM juga bertanggungjawab terhadap perlaksanaan program perlindungan sinaran dan juga program QAP di mana-mana jabatan / unit yang menggunakan radas penyinaran dan bahan radioaktif di bawah perlesenan PPUM bagi segala aktiviti tenaga atom untuk tujuan perubatan. Computed Tomography Simulator 2.Blue Phantom ke atas alat rawatan Linac bertenaga tunggal. Antara peralatan atau radas yang telah diganti adalah : 1.104 Laporan Tahunan 2010 asal. Pemeriksaan keselamatan radiasi di makmal. Sistem High Dose Rate Cobalt-60 Brakiterapi 4. PPUM telah dipilih oleh IAEA-ANSTOUSDOE sebagai pusat perubatan pertama . D. Total Body Irradiation Dosimetry SystemIBA DPD 5. ii) iii) Penjagaan Sistem Peranti Sekuriti Di Bawah Projek IAEA-ANSTO-USDOE Ke Atas Sumber Radioaktif Ceasium-137 Kategori 1. Pengukuran dos semasa penerimaan sumber radioaktif Cobalt-60 bagi alat IBT-Bebig HDR Brakiterapi. Conventional Simulator 3. Unit Fizik Perubatan bertanggungjawab untuk memantau perkembangan projek ini dan memberikan kerjasama dalam menghasilkan laporan kepatuhan semasa pengauditan sekuriti bahan radioaktif dilakukan oleh pihak IAEAANSTO-USDOE setiap tahun.

Zain dan Puan Zulaikha Jamalludin telah membentang kertas penyelidikan secara lisan dan Puan Siti Zubaidah Ismail telah membentangkan poster penyelidikan di 7th» National» Seminar» Of» Medical» Physics» 2010. Sistem Peranti Sekuriti Di Bawah Projek IAEA-ANSTO-USDOE Ke Atas Sumber Radioaktif Ceasium-137 Kategori 1. ix) Sebagai pusat rujukan dalam penjagaan keselamatan pekerja radiasi dan pesakit di hospital dalam perkara yang melibatkan penggunaan radiasi ke atas manusia. Zain sebagai penceramah jemputan di 8th» South» East» Asia» Congress» Of» Medical» Physics»(SEACOMP)»2010. vii) Sebagai pusat rujukan bagi projek Quality Assurance Program (QAP) untuk radas penyinaran di Radiologi / Perubatan Nuklear / Radioterapi. Puan Azleen Mohd. Cik Sharizan Shaharuddin telah berjaya mendapat tempat sebagai pembentang kertas penyelidikan dan Puan Azleen Mohd. • .Pusat Perubatan Universiti Malaya 105 vi) Sebagai penasihat dalam projek pemasangan radas penyinaran yang digunakan bagi tujuan perubatan dan juga projek pembangunan pusat perkhidmatan diagnostik radiologi / perubatan nuklear/radioterapi. terdapat beberapa Pegawai Sains (Fizik) dari Unit Fizik Perubatan PPUM telah dipinjam bagi melaksana pengajaran amali dalam sesi projek perkhidmatan diagnostik radiologi dan perkhidmatan radioaterapi di bawah anjuran IAEA-Agensi Nuklear Malaysia. Pada 10 Disember hingga 13 Disember 2010. viii) Sebagai pusat rujukan untuk bantuan pengajaran spesifik dalam bidang teknikal dan binaan perisaian. Kursus • Pada 2010.»» • Pada 16 Disember 2010.

Dua (2) buah tangki septik baru yang dibina mempunyai sistem SCADA yang mengawal fungsi komponen dalam tangki. Berikut adalah kursus yang telah dijalankan oleh Unit Fizik Perubatan sepanjang tahun 201 Bil 1 Nama Kursus Tarikh Bengkel Pengoperasian Tangki Septik Latihan bersama antara Unit Fizik Perubatan dan Jabatan Kejuruteraan (bahagian mekanikal) telah diadakan bagi memperkenalkan kaedah pengendalian dan penjagaan sistem baru yang dipasang 29 Februari 2010 pada tangki septik yang dibina bagi tujuan menakung semua sisa radioaktif dari 4 buah bilik rawatan radioiodin-131 berdos tinggi sebelum ianya dialirkan keluar ke persekitaran. Seminar Keselamatan Laser Seminar Keselamatan laser telah diadakan pada bulan Mac 2010. perolehan peralatan perlindungan personal yang mengikut spesifikasi serta keperluan lain yang boleh mengoptimumkan risiko bahaya peralatan laser. Seminar ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua pengguna peralatan laser di PPUM tentang kaedah pengendalian Mac 2010 peralatan laser.106 Laporan Tahunan 2010 Penyertaan ke 7th National Seminar of Medical Physics 2010 dan 8th South East Asia Congress of Medical Physics (SEACOMP) 2010. Bengkel Image Guided High Dose Rate Brachytherapy (IGBT) Unit Fizik Perubatan telah bekerjasama dengan Unit Onkologi Klinikal bagi mengendalikan bengkel pengendalian peralatan High Dose Rate Brachytherapy 16 Mei 2010 Ogos 2010 2 3 4 . kaedah penggunaan yang selamat. Seminar Perlindungan Sinaran Radiation Protection: New Developments In Imaging Detectors And Dose Optimisation.

Bilik General X-ray dan Kecemasan Pediatrik.298 150 522 4.309 Perbezaan (%) 18. Bilik Rawatan Patah. PTj Trauma dan Kecemasan memberi perkhidmatan rawatan pesakit untuk kes-kes trauma dan kecemasan dengan dilengkapi kemudahan seperti Dewan Resusitasi. 14 unit Monitor Drager»Infinity Gamma»XL dan 8 unit Mesin»ECG»Schiller»AT–10»plus. jururawatjururawat pelatih dan juga peserta dari badan sukarela dan agensi-agensi tertentu. Tarikh operasi dimulakan pada 08 November 2010. Dewan Rawatan Akut (AMC).371 140 455 4.3 7.1 12.Pusat Perubatan Universiti Malaya 107 PTJ TRAUMA DAN KECEMASAN PTj ini berfungsi • Memberi rawatan kepada kes-kes yang mengalami kemalangan jalan raya. Sebagai pusat rujukan kepada klinik-klinik swasta. Bekerjasama dengan Jabatan Penerbangan Awam sebagai hospital di dalam memberi perkhidmatan perubatan kepada mangsamangsa bencana kapal terbang dan lain-lain bencana. PTj Trauma & Kecemasan telah membuat pembelian peralatan seperti 5 unit Defibrilator» Zoll» M» Series. Jadual 53: Statistik Pesakit di Trauma & Kecemasan Perkara Jumlah Kehadiran Pesakit Kemasukan Ke Wad Bilangan Kematian PMD Bilangan Kematian BID Panggilan Ambulan 2009 91. Tujuan Penyaringan Sekunder adalah untuk mengesan kes-kes yang perlu diberi bantuan atau rawatan dengan segera yang tidak dapat di kesan semasa proses Penyaringan Prima (Primary» Triage) sebelum mereka melalui proses pendaftaran. Dewan Bedah.» ii. Bekerjasama di dalam memberi latihan kepada penuntut perubatan. BID»=»Brought»In»Dead 2010 107. sistematik.6 . Bilik Surgikal. Perkhidmatan Ambulatori (Trauma dan Kecemasan) memberi perkhidmatan rawatan pesakit yang selamat dengan membuat penilaian setepat yang boleh dan seterusnya memberi rawatan yang bermutu. • • • Pembelian Peralatan Baru Pada tahun 2010. Dewan Konsultasi. Wad Pemerhatian. Penyaringan sekunder diwujudkan bagi melancarkan lagi proses penyaringan yang dilakukan ke atas pesakit.8 6. Perkhidmatan yang disediakan mementingkan kepuasan hati pesakit dengan usaha-usaha memendekkan masa menunggu dan memelihara hubungan awam yang baik.3 178.645 23. memberi rawatan segera. Pusat-Pusat Kesihatan dan hospitalhospital lain.009 8. kemalangan industri dan lain-lain kemalangan. Bilik CT Scan. • Perkhidmatan Baru Yang Diperkenalkan: » Penyaringan Sekunder.042 Sumber:»PTj»Trauma»&»Kecemasan Nota: i.» PMD»=»Post»Management»Death. 8 unit Defibrilator» Zoll» E» Series. Melaksanakan urusan rawatan Pra-Hospital bagi kawasan yang berkaitan. efisien dan kaedah rawatan sempurna kepada semua jenis kecemasan perubatan.

(Semasa Sentral) iaitu sebuah anak syarikat milik penuh Malaysian Resources Corporation Bhd. Jabatan Kecemasan Kuala Lumpur. Bhd.. Seramai 150 orang terlibat dalam Ex-Sentral kali ini iaitu terdiri daripada anggota Bomba.108 Laporan Tahunan 2010 Simulasi Latih amal Ex-Sentral 2010. kakitangan dari MKN. . (MRCB). Polis. Express Rail Link Sdn. Operasi menyelamat berjalan lancar dan selesai dalam tempoh kira-kira dua jam. Bhd. Tujuan latihan ini adalah bagi mengukur tahap kecekapan dan kesediaan kakitangan PPUM dan pasukan keselamatan lain jika berdepan dengan situasi cemas. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Rangkaian Pengangkutan Aliran Deras. Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB). syarikat yang bertanggungjawab mengurus dan menyenggara Stesen Sentral Kuala Lumpur (SSKL). satu sesi simulasi bagi Latihan Amal Pengurusan Krisis dan Bencana (Ex Sentral) yang diadakan secara tahunan oleh Semasa Sentral Sdn. Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM). Stesen Sentral Kuala Lumpur Pada 26 Jun 2010.

Laporan Kemalangan Klinikal dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan penambahbaikan kepada proses kerja. c) Menyusun aktiviti CPD/CME yang berterusan untuk mencapai profil jawatan dan syarat yang diperlukan oleh Pegawai Perubatan Siswazah. b) Membangunkan dan merancang program kesedaran berkenaan polisi dan garis panduan klinikal baru di kalangan staf PPUM. (Rujuk: Guidelines» for» House» Officers» in» PPUM DS-0802 and A» Guidebook»for»House»Officers»by»Malaysian» Medical»Council. e) Memantau markah CPD pegawai perubatan siswazah. c) Memantau perkhidmatan kesihatan yang disediakan di PPUM supaya sentiasa berkualiti tinggi selaras dengan piawaian yang ditetapkan. penilaian.Pusat Perubatan Universiti Malaya 109 UNIT PERKEMBANGAN PERUBATAN Unit Perkembangan Perubatan beroperasi berdasarkan 4 fungsi utama iaitu Program Perkembangan Perubatan. Program Urusetia Klinikal. » Program Pembangunan Kualiti Dan Akreditasi Perkhidmatan Klinikal a) Bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM dalam membangunkan polisi klinikal mengikut prosedur dan standard yang ditetapkan. . b) Bertanggungjawab untuk membangunkan dan memantau latihan dan program pembelajaran bagi Pegawai Perubatan Siswazah. Program Pembangunan Kualiti dan Akreditasi Perkhidmatan Klinikal dan Program Pembangunan Kesihatan Staf. seperti yang termaktub dalam garis panduan dan prosedur yang dinyatakan. c) Kajian yang telah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa ini hendaklah diberi maklum balas kepada penyiasat utama dan semua kelulusan hendaklah didokumenkan. Laporan Mortaliti/Morbiditi. cekap dan memenuhi kehendak pelanggan melalui perancangan. b) Hasil keputusan jawatankuasa ini akan dimaklumkan kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Pekerja bagi memastikan perkhidmatan berkualiti. pengawalan dan pembaharuan selaras dengan perkembangan perubatan masa kini. d) Membuat kajian dan mencadangkan polisi/ garis panduan klinikal diperlukan dari masa ke semasa bagi perkhidmatan perubatan di »» Program»Urus»setia»Klinikal Jawatankuasa»Etika»Perubatan» a) Mengurus mesyuarat dan perhubungan dengan Ahli Jawatankuasa dan penyiasat utama kajian-kajian PPUM dan Fakulti Perubatan Universiti Malaya (FPUM). d) Hasil keputusan Jawatankuasa Etika Perubatan hendaklah dimaklumkan kepada Jawatankuasa Penasihat Perubatan dan Lembaga Pengurus untuk makluman. » Program Perkembangan Perubatan a) Bertanggungjawab untuk menyediakan latihan kepada Pegawai Perubatan Siswazah supaya mematuhi Peraturan Pegawai Perubatan Siswazah. »» Jawatankuasa»Clinical Quality Assurance (CQA) a) Bertindak sebagai urus setia kepada Jawatankuasa»CQA yang bertanggungjawab mengurus mesyuarat dan perhubungan dengan ahli jawatankuasa dan Ketua-Ketua Jabatan/Unit dalam mengkoordinasi Data Petunjuk. d) Menyediakan program orientasi untuk pegawai perubatan siswazah yang baru. 2008). b) Memastikan semua permohonan daripada pegawai penyiasat utama untuk kajian klinikal dan penyelidikan biomedikal yang melibatkan kajian ke atas manusia iaitu pesakit atau orang perseorangan yang terlibat secara sukarela termasuk soal selidik dan data pesakit perlulah mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada Jawatankuasa Etika Perubatan.

» Program Pembangunan Kesihatan Staf a) Menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan pesakit luar untuk kakitangan PPUM dan tanggungan. f) Melalui fungsi sekretariat “Clinical» Quality» Assurance”. PPUM (QSMU). unit ini memantau perkhidmatan dan perawatan ke atas pesakit adalah mengikut standard melalui perbincangan kes-kes yang terpilih.110 Laporan Tahunan 2010 PPUM dan menetapkan norma-norma bagi menjamin kualiti perkhidmatan perubatan. e) Memberi suntikan vaksinasi untuk kakitangan yang memerlukan dari masa ke semasa. b) Menyediakan perkhidmatan pemeriksaan perubatan buat kakitangan PPUM. Jadual 54: Statistik Klinik Kesihatan Kakitangan (Pesakit Luar) Jumlah kehadiran staf ke Klinik Kesihatan Kakitangan Tahun 2010 1000 867 800 672 Bil. f) Memberi rawatan dan penyiasatan untuk kakitangan bagi kes-kes tercucuk jarum atau alatan tajam. pelajar PPUM dan tanggungan. e) Memantau kualiti klinikal melalui program kualiti dan keselamatan yang berterusan seperti program akreditasi dan audit klinikal yang dijalankan bersama dengan Bahagian Pengurusan Kualiti. Pesakit 600 914 856 864 991 963 905 872 903 848 953 400 200 0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Oct Nov Dec . d) Menyediakan perkhidmatan Klinik Pakar Wanita dan Klinik Saringan Wanita bagi kakitangan PPUM dan tanggungan. c) Menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan untuk kakitangan PPUM yang berumur 40 tahun ke atas.

Memberi khidmat nasihat mengenai garis panduan. pesakit yang hadir untuk Klinik Saringan Kesihatan (C) Bil. d) Jawatankuasa Clinical» Quality» Assurance» (CQA) i) Mengenal pasti serta memastikan proses dan prosedur perawatan dipenuhi dan sekiranya perlu cadangan penambahbaikan akan dikemukakan kepada unit klinikal berkenaan. peraturan dan syarat kepada para pengkaji yang ingin mendapatkan kelulusan sebelum memulakan kajian di PPUM. e) Program Continuous» Development»(CPD) i) Professional» Program Continuous» Medical» Education» (CME) ini diadakan bertujuan untuk . anak staf yang hadir untuk pemeriksaan kesihatan (B) Bil. i) Menguruskan permohonan kajian perubatan yang ingin dijalankan di PPUM. Pesakit 67 50 40 30 20 10 0 8 0 0 41 50 48 38 34 29 19 22 24 17 1 27 29 22 19 13 4 0 2 27 19 5 23 15 A B C 24 14 13 0 4 2 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis (A) Bil. iv) Mengemukakan laporan kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM. iii) Memantau Indikator Kualiti Klinikal bagi kes-kes mortaliti serta membuat cadangan untuk mencegah kesilapan tersebut berulang. ii) iii) Memantau projek penyelidikan perubatan yang telah diberi kelulusan. pesakit yang hadir ke Klinik Pakar Wanita Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Perkhidmatan urus setia klinikal: a) Jawatankuasa Etika Perubatan. Jawatankuasa juga boleh meminta unit/jabatan klinikal untuk membentangkan sesuatu kes sekiranya diperlukan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 111 Statistik Pelbagai di Klinik Kesihatan Kakitangan Tahun 2010 80 70 60 Bil. ii) Membincangkan semua kes-kes mortaliti dan menilai faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya mortaliti dan memutuskan sama ada siasatan perlu dijalankan atau tidak berdasarkan kes.

»» Klinik»Pakar»Wanita Klinik Pakar Wanita telah mula beroperasi pada bulan Mac 2010. bertempat di Klinik Kesihatan Kakitangan. Tingkat 2. kemahiran dan pengalaman agar dapat menghasilkan perkhidmatan yang selamat dan pengamal perubatan yang kompeten. Program/Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan » Jawatankuasa Credentialing and Privileging i) ii) Menyediakan polisi dan garis panduan permohonan credentialing dan privileging. ii) Kursus Orientasi Pegawai Perubatan Siswazah turut diadakan bagi memberi pengenalan dan pendedahan awal kepada Pegawai Perubatan Siswazah baru untuk mereka memahami tugas. iv) Kursus Phlebotomy» Vacutainer» System diadakan bertujuan memberi pendedahan kepada Pegawai Perubatan di dalam penggunaan vacutainer»needle yang betul bagi mengelak berlakunya pre-analitical» error» dan needle» stick» injury. Bangunan RUKA. Perkhidmatan yang disediakan adalah khusus untuk staf wanita PPUM dan tanggungan mereka. iv) Memantau keperluan re-credentialing» dan» re-privileging» kakitangan perubatan dari masa ke semasa. Jenis perkhidmatan di klinik ini adalah termasuk: i) ii) Saringan awal penyakit kanser (Pap»Smear) Rundingan masalah sakit puan iii) Rawatan dan penyiasatan/rujukan lanjut . Pakar Obstetrik & Ginekologi juga Ketua Unit Perkembangan Perubatan. Rusinahayati Mokhtarudin.112 Laporan Tahunan 2010 meningkatkan profesionalisme melalui ilmu. iii) Kursus Pengurusan Laktasi pula dianjurkan bertujuan untuk memastikan semua peserta mendapat pengetahuan dan kemahiran dalam implementasi ke arah konsep hospital rakan bayi di samping dapat menambahkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan laktasi. iii) Memantau dan bekerjasama dengan Jabatan Teknologi Maklumat bagi penyediaan pangkalan data maklumat credentialing dan privileging»kakitangan perubatan. tanggungjawab dan keperluan berkaitan perkhidmatan mereka sepanjang mereka menjalani latihan mereka di PPUM. Klinik ini diterajui oleh Dr. Menyediakan prosedur dan menguruskan permohonan kakitangan perubatan untuk credentialing dan privileging.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

113

Jawatankuasa Etika Perubatan
Bilangan Permohonan Untuk Menjalankan Penyelidikan Di PPUM
490 480 470 460
Bil. Kajian

450 440 430 420 410 400 390

Bil. Kajian

2010 Tahun Pada tahun 2010, bilangan permohonan untuk menjalankan kajian di PPUM telah meningkat sebanyak 14% iaitu sebanyak 490 permohonan berbanding 429 permohonan pada tahun 2009. 2009

Jawatankuasa Clinical Quality Assurance (CQA)
Jadual 55: Kes Mortaliti Yang Dilaporkan Bil 1 2 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah Kes 78 112 103 112 190 18 89 94 81 99 108 69 1153 Kajian Kes 11 8 6 9 11 3 14 1 5 7 5 80

Jawatankuasa Credentiling & Privileging
Jawatankuasa telah bersidang sebanyak 2 kali. Kali pertama iaitu Mesyuarat Preliminary pada 9 Jun 2010 di mana ia berkisar kepada terma dan syarat Jawatankuasa serta prosedur, permohonan dan carta aliran proses permohonan Credentialing» &» Privileging. Mesyuarat Bil. 1/2010 diadakan pada 13 Oktober 2010 di mana ia membincangkan mengenai penambahbaikan dari segi prosedur, permohonan serta carta aliran proses permohonan di samping polisi Credentialing»&»Privileging itu sendiri.

Kursus Yang Dijalankan
Sebanyak 5 sesi Kursus Orientasi Pegawai Perubatan Siswazah yang baru melapor diri telah diadakan pada tahun 2010 bermula pada bulan Jun 2010. Manakala Kursus Pengurusan Laktasi 20 Jam yang melibatkan Pegawai Perubatan Siswazah anjuran Perkembangan Kejururawatan telah dilaksanakan sebanyak 4 sesi. Kursus Phlebotomy» Vacutainer» System pula diadakan sebanyak 2 sesi iaitu pada 1 dan 8 Disember 2010 bertujuan memberi pendedahan kepada Pegawai Perubatan di dalam penggunaan vacutainer» needle yang betul bagi mengelak berlakunya pre-analitical»error» dan needle» stick»injury.

Jawatankuasa telah bersidang sebanyak 11 kali. Di antara 80% hingga 90% kes mortaliti berlaku daripada bahagian non-surgikal. Analisis kes dibuat secara makro bagi mengenal pasti masalah dan seterusnya penambahbaikan dibuat dengan mengemukakan cadangan untuk kelulusan oleh pihak pengurusan PPUM kelak.

114

Laporan Tahunan 2010

Program Continuous Medical Education (CME)
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tarikh 13 Jan 2010 27 Jan 2010 10 Feb 2010 24 Feb 2010 10 Mac2010 31 Mac2010 7 April 2010 21 April 2010 12 Mei 2010 26 Mei 10 9 Jun 2010 23 Jun 2010 7 Julai 2010 21 Julai 2010 11 Ogos 2010 8 Sept 2010 15 Sept 2010 22 Sept 2010 13 Okt 2010 27 Nov 2010 Tajuk Medical Certification Of Cause Of Death Post Tracheostomy Care Completing The UMMC Discharge Summary Importance Of Hand Hygiene Pre Operative Introducing Pain As The 5th Vital Sign In UMMC Management Of Polytraumatised Patient Transfusion Errors And Hazards Menorrhagia Effective Use Of Radiological Services Prescribing Medicines In UMMC Medication Safety Triage Process In The Emergency Department Histopathology Reports: What You Give Is What You Get How To Maintain A Good Clinical Note Documentation Management Of Hand Injuries Prevention And Management Of Sharps Injuries PICC Care Postpartum Haemorrhage Managing Suspected Transfusion Reactions 1. Administration Of IV Medication 2. Communication Skills Hospital Disaster Response Postnatal Period: Importance Of Newborn Screening, Growth And Development Post Operative Care Acute Gastroenteritis In Children Penceramah Dr. Mafeitzeral Mamat Prof. Dr. Marzida Mansor Dr. Sargunan Sockalingam Jabatan Anestesiologi Anestesiologi Perubatan

Prof. Madya Dr. Mohd Yasim B. Kawalan Jangkitan Mohd Yusof Dr. Muhilan A/L A. Parameswaran Prof. Dr. Ramani Vijayan Sannasi Dr. Simmrat Singh Surgeri Anestesiologi Surgeri Ortopedik

Prof. Madya Dr. Veera Sekaran Perubatan Transfusi Nadarajan Dr. Rosy Anak Jawan Prof. Madya Dr. Amir Fuad Hussain Dr. Pauline Lai Siew Mei Tuan Haji Amrahi Buang Dr. Mohd Idzwan Zakaria Dr. Mun Kein Seong Dr. Rusinahayati Mokhtarudin Prof. Madya Dr. Tunku Kamarul Zaman Tunku Zainol Abidin Obstetrik & Ginekologi Pengimejan BioPerubatan Farmasi Farmasi Trauma & Kecemasan Patologi Unit Perkembangan Perubatan Surgeri Ortopedik

Prof. Madya Dr. Mohd Yasim B. Kawalan Jangkitan Mohd Yusof Dr. Tok Chung Hong Prof. Madya Dr. Eugene Lwk Pengimejan BioPerubatan Obstetrik & Ginekologi

Prof. Madya Dr. Veera Sekaran Perubatan Transfusi Nadarajan 1. Puan Harbans Kaur, Puan Chai Loon Bee & Dr. Muhammad Yazid Jalaludin 2. Puan Rafiah Salleh Dr. Rishya A/L Manikam Dr. Muhammad Yazid Jalaludin Pediatrik Dr. Taufiq Abdullah Dr. Chong Sze Yee Zy Surgeri Pediatrik Unit Perkembangan Perubatan Trauma & Kecemasan

21 22 23 24 25

10 Nov 2010 24 Nov 2010 15 Dis 2010 22 Dis 2010 29 Dis 2010

Pusat Perubatan Universiti Malaya

115

Dari segi kehadiran peserta di dalam program CME, purata kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah adalah 60% daripada jumlah keseluruhan Pegawai Perubatan Siswazah yang sedang menjalani latihan pada satu-satu masa bagi program yang dianjurkan sepanjang tahun 2010.

Jumlah kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah yang kurang adalah disebabkan beberapa faktor antaranya bilangan Pegawai Perubatan Siswazah yang ditempatkan di sesebuah jabatan tidak mencukupi, tidak mendapat makluman mengenai program CME, sedang bercuti dan telah menghadiri bagi topik yang serupa pada tahun lalu.

Peratusan Kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah di dalam Program Continuous Medical Education (CME) Tahun 2010
90 80
76.7

70 60

73.3 64.4 65.3

70.3 68.1 63.9 56.9 60.9 60.2 61.1 57 48.6 50 50 40 66.7 61.7

72.7

58 56.1 57.1

52.9

Peratusan

50 40 30 20 10 0

53

36.6

13 /1 27 /1 10 /2 24 /2 10 /3 31 /3 7/ 4 21 /4 12 /5 26 /5 9/ 6 23 /6 7/ 7 21 /7 11 /8 8/ 9 15 /9 22 /9 13 /1 0 27 /1 0 10 /1 1 24 /1 1 15 /1 2 22 /1 2 29 /1 2
Tarikh Program

Sokongan Klinikal
PTJ DIETETIK
PTj Dietetik berfungsi untuk memberikan perkhidmatan klinikal dan juga bukan klinikal. Perkhidmatan klinikal merangkumi terapi pemakanan perubatan (medical»nutrition»therapy) kepada pesakit luar dan dalam. Sementara itu perkhidmatan bukan klinikal merangkumi penyediaan dan bekalan makanan enteral dan formula bayi kepada pesakit dalam serta pengurusan dan pemantauan perkhidmatan penyediaan dan penyajian makanan kepada pesakit dalam, staf dan jualan di kafeteria. PTj dietetik turut memberi pengajaran, ceramah dan kursus dalam perkhidmatan dan kursus penempatan dalam bidang dietetik dan pemakanan kepada penuntut dari Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Kolej Kejururawatan, staf PPUM, Kementerian Kesihatan Malaysia, agensi kerajaan dan swasta yang lain. Menjalankan penyelidikan/kajian dalam bidang berkaitan terapi pemakanan perubatan untuk tujuan penambahbaikan perkhidmatan dan juga berdasarkan permintaan jabatan lain.

Perkhidmatan yang disediakan
Perkhidmatan terapi pemakanan perubatan diberikan kepada pesakit luar dan pesakit dalam oleh pegawai dietetik. Terapi pemakanan perubatan merangkumi proses penilaian status pemakanan, diagnosis masalah pemakanan, pelan intervensi termasuk regim pemakanan, pemantauan dan penilaian semula keberkesanan terapi. Perkhidmatan kepada pesakit dalam adalah dengan mengikut pengkhususan disiplin seperti Surgeri, Rawatan kritikal, Onkologi, Endokrin, Renal, Kardiologi, Pediatrik dan Geriatrik. Sebanyak 95% dari pesakit yang diberi perkhidmatan terapi pemakanan perubatan adalah pesakit yang dirujuk oleh pegawai perubatan dan sebahagian 5% pesakit lagi telah disaring oleh pegawai dietetik.

bagi memastikan penjagaan pesakit lebih berkesan, intensif, berkualiti dan menjimatkan kos. Kaedah ini juga dapat mengelakkan berlakunya pertindanan dalam proses penjagaan pesakit dengan melakukan perbincangan dan komunikasi secara lebih efektif.

Kumpulan Sokongan Pesakit
Pegawai dietetik juga terlibat dalam memberi ceramah kepada pesakit dan keluarga untuk kumpulan sokongan pesakit apabila memerlukan ‘Psychiatric» Support»Group’ dan Kumpulan sokongan penyusuan daripada ibu ke ibu.

Perkhidmatan Bekalan Makanan Enteral dan Formula bayi (Enteral and Infant formula Supply)
Bekalan makanan enteral dan formula bayi untuk pesakit disediakan oleh Unit Bekalan Makanan Enteral yang diselia oleh Jabatan Dietetik a) Makanan Enteral Makanan enteral merangkumi makanan cecair tambahan atau cecair penuh yang diberi melalui mulut atau melalui tiub ke

Pengurusan Pesakit Secara Berpasukan
Pegawai dietetik juga terlibat dalam penjagaan pesakit berkonsepkan pasukan pelbagai displin. Kaedah ini menggabungkan kemahiran dan pengalaman yang tertentu daripada pelbagai profesional kesihatan

Pusat Perubatan Universiti Malaya

117

dalam sistem gastrousus. Terdapat lebih 20 jenis produk yang dibekalkan dalam bentuk RTU (ready-to-use) atau serbuk yang dibekalkan mengikut keperluan pesakit. b) Penyediaan dan Bekalan Formula Bayi Terdapat lima kategori formula yang di bekalkan iaitu Formula Rumusan Bayi, Formula Rumusan Bayi Pra-matang, Formula Rumusan Bayi Susulan, Formula Khas – (seperti Alimentum,» Comidagen) dan Formula metabolik untuk pesakit in-born» errors»of»»»metabolism

Pengurusan kad makanan dengan memproses permohonan serta memantau penggunaan kad makanan untuk Staf PPUM dan FPUM yang layak untuk subsidi dan diskaun dan staf atas panggilan.

Aktiviti pengajaran (Teaching Activities)
Pegawai dietetik juga terlibat dalam aktiviti profesional peringkat organisasi dan nasional seperti berikut: • Ahli jawatankuasa kerja pemakanan/ tuntutan pemakanan dan pengiklanan Kementerian Kesihatan Malaysia Ahli jawatankuasa Akta Allied» Health» Professional untuk Pegawai Dietetik, Kementerian Kesihatan Malaysia Jawatankuasa Inisiatif Penyusuan Ibu PPUM Ahli jawatankuasa penyediaan panduan terapi pemakanan perubatan untuk pegawai dietetik di Malaysia.

Unit Sajian
Pentadbiran Unit Sajian diletakkan di bawah pengurusan PTj Dietetik dan menjalankan aktiviti pengurusan dan pemantauan kontrak sajian makanan seperti kawalan mutu perkhidmatan penyediaan dan bekalan makanan kepada Pesakit, Kafeteria (PPUM» Food»Court),» staf atas panggilan, makanan petugas malam dan perkhidmatan bankuasi. Kaedah pemantauan yang dilakukan adalah melalui: • Ujirasa makanan oleh kumpulan pegawai penilai dari semua jabatan dan wakil kesatuan pekerja Maklumbalas dan aduan pelanggan serta perlaksanaan tindakan ketidakpatuhan Menyemak porsi/berat makanan yang masak dan mentah secara rawak Menyemak masa bekalan spesifikasi waktu hidangan mengikut

• •

Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
• Pegawai dietetik telah memberi perkhidmatan di Klinik Endokrin bermula pada bulan Oktober untuk pesakit yang hadir pada hari Isnin di klinik berkenaan Klinik CAPD telah dimulakan pada bulan November 2010 untuk pesakit yang menerima rawatan CAPD di PPUM» Aktiviti pengajaran berkumpulan kepada pesakit diabetes semasa mengandung di Klinik Ibu Mengandung»

• • • •

Mengadakan pemeriksaan mengejut di kawasan dapur sajian dan kafeteria untuk meninjau kebersihan serta menyemak harga makanan

Statistik Perkhidmatan Pesakit Dalam
Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang telah menerima terapi pemakanan perubatan telah bertambah sebanyak 10.5 % (1,065 orang) iaitu seramai 11,162 berbanding 10,097 orang pesakit pada tahun 2009 kerana bilangan pegawai dietetik yang mencukupi.

Unit sajian turut bertanggungjawab untuk: • Pengurusan Inbois iaitu menyemak dan mengesahkan semua inbois kontraktor sajian yang melibatkan Inbois makanan pesakit, makanan staf atas panggilan, makanan subsidi dan makanan ‘supper’. Pengurusan wang panjar iaitu mengurus peruntukan wang hospitaliti bagi 43 unit pengguna.

097 4.187 -14. Ini adalah kerana kekurangan pegawai dietetik telah dapat diatasi pada tahun 2010.071 50. Jadual 2: Bilangan Pesakit Luar Klinik Dietari RUKA Perkhidmatan Pesakit Baru Pesakit Susulan Jumlah 2010 1.1 Sumber:»»PTj»Dietetik .171 14.8%.861 Perbezaan (%) -45. Jumlah pesakit untuk untuk rawatan susulan telah meningkat sebanyak 29.4 Jumlah keseluruhan bilangan pesakit yang dilihat telah bertambah sebanyak 15.310 Perbezaan (%) -24.268 Perbezaan (%) 10.4% (1.118 Laporan Tahunan 2010 Jadual 1: Statistik Pesakit Dalam Yang Mendapat Perkhidmatan Pegawai Dietetik Perkhidmatan Pesakit Dalam 2010 11.461 121 Perbezaan (%) 8.322 741 2.6 607.7% dari tahun 2009.162 2009 10.739 571 2.328 orang) berikutan penyusunan semula servis di klinik pesakit luar dan pertambahan bilangan pegawai dietetik.092 44.097 Perbezaan (%) 10. »»»» Statistik Makanan Enteral a) Bilangan Bekalan Makanan Enteral Jadual 5: Jumlah Bekalan Makanan Enteral Jenis Makanan Enteral Pemakanan Tiub Minuman Tambahan Jumlah Purata sehari 2010 30.4 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Statistik Perkhidmatan Pesakit Luar Klinik Dietari RUKA Bilangan pesakit luar Klinik Dietari RUKA tahun 2010 telah berkurangan sebanyak 10.369 16.6 71.746 139 2009 28.8 -10.0% bagi tahun 2010.8 64.675 20. Penurunan ini adalah kerana hanya seorang pegawai dietetik dapat ditempatkan secara tetap di Klinik Dietari dan penggunaan sistem temujanji yang dimulakan pada tahun 2010. Jumlah keseluruhan pesakit luar dan pesakit dalam yang mendapat perkhidmatan pegawai dietetik untuk tahun 2010 adalah seperti berikut: Jadual 4: Jumlah Pesakit Yang Mendapat Perkhidmatan Terapi Pemakanan Perkhidmatan Pesakit Dalam Pesakit Luar (RUKA & Klinik Pakar) Jumlah 2010 11.5 2.7 31.5 Perkhidmatan INR CAPD (klinik baru) Jumlah 2010 25 34 3.9 15.1 24.253 16.7 14.063 2009 1.0 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»PTj»Dietetik Klinik Pakar Bilangan pesakit luar klinik pakar yang menerima terapi pemakanan perubatan pegawai dietetik untuk tahun 2010 adalah seperti berikut: Jadual 3: Bilangan Pesakit Klinik Pakar Yang Mendapat Perkhidmatan Pegawai Dietetik Perkhidmatan Klinik Ibu Mengandung Diabetis & Endokrin Renal Onkologi Pediatrik Cardiac Rehab Surgikal 2010 887 577 405 460 530 183 89 2009 653 350 232 65 403 8 104 Perbezaan (%) 35.162 5.5 25. Klinik CAPD»dan»Endokrin adalah perkhidmatan baru yang dimulakan berdasarkan keperluan semasa.0 29.189 2009 46 1.415 2009 10.7 Jumlah pesakit Klinik Pakar yang dilihat bagi tahun 2010 telah bertambah sebanyak 71.9 74.

4 0.066 57.0 9.5 Statistik Formula Bayi a) Jumlah bekalan formula bayi bagi tahun 2009 dan 2010 adalah seperti berikut: Sumber:»»PTj»Dietetik Bilangan bekalan formula bayi bagi tahun 2010 telah berkurang sebanyak 5.1% (6.1% (1.961 54.801 1. b) Bilangan pesakit yang mengambil formula bayi adalah seperti berikut: Jadual 8: Bilangan Pesakit Yang Menerima Bekalan Formula Bayi Pesakit Menerima Formula Bayi Bilangan Pesakit 2010 6.0 18.6 Jadual 7: Jumlah Bekalan Formula Bayi Jenis Formula Formula Rumusan Bayi Formula Bayi Pramatang Formula Rumusan Susulan Jumlah 2010 11.223 90 20.Pusat Perubatan Universiti Malaya 119 b) Bilangan pesakit yang menerima makanan enteral untuk tahun 2010 dan 2009 Jadual 6: Bilangan Pesakit Yang Menerima Makanan Enteral Jenis Makanan Enteral Pemakanan Tiub Minuman Tambahan Jumlah 2010 4.464 659 77:23 2009 181.7 -5.589 238.642 6.655 653 76:24 Perbezaan (%) 2.1 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Jadual di atas menunjukkan bilangan bekalan makanan enteral telah meningkat sebanyak 14.8 .536 2009 6.942 2009 4.680 Perbezaan (%) -6.285 unit bekalan) manakala bilangan pesakit yang memerlukan makanan enteral telah meningkat sebanyak 9.315 Perbezaan (%) 3.300 2.6% (608 orang).5% (221 orang) bilangan pesakit yang memerlukan formula bayi. Aktiviti Pemantauan Perkhidmatan Penyediaan dan Sajian Makanan a) Bekalan Makanan Pesakit Bilangan pesakit yang menerima bekalan makanan (diet normal dan terapeutik) untuk tahun 2009 dan 2010 adalah seperti berikut: Jadual 9: Bilangan Pesakit Yang Menerima Bekalan Makanan (Diet Normal Dan Terapeutik) Jenis Bekalan Makanan Diet Normal Diet Terapeutik Jumlah Bekalan Purata Sehari Nisbah Peratusan Diet Normal:Diet Terapeutik Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 185.103 unit bekalan) berbanding dengan pertambahan 3.2 -95.900 21.239 6.979 7.577 2009 11.503 240.095 2.264 9.334 Perbezaan (%) 5.0 18.3 -5.

961 54.120 Laporan Tahunan 2010 Statistik pada tahun 2010 menunjukkan jumlah pesakit yang menerima bekalan makanan dari kontraktor sajian makanan telah meningkat 0.7 92. Aspek yang dinilai ialah rasa.8 -29.3 -66. sayur tidak terlebih masak dan kepatuhan kepada standard spesifikasi.960 612. suhu. kesegaran.503 291.094 unit bekalan) pada tahun 2010.7 -5. Ia menggunakan borang penilaian rasa makanan dengan penggunaan skala 1 .746 185.680 1.110 1.283 308.7 -22.060 Perbezaan (%) 1.4 2.-49.929 1.116 16:64:20 Perbezaan (%) 14.610 842 31.424.086 bekalan).5. presentasi. Unit Sajian Berikut adalah skop perkhidmatan pemantauan Unit Sajian selain daripada pemantauan makanan pesakit: Jadual 11: Skop Perkhidmatan Unit Sajian Yang Lain (Jumlah Pek) Skop Makanan ‘supper’ Makanan Bankuasi Makanan Staf Atas Panggilan Makanan Jualan di PPUM Food Court Kad Makan Subsidi Staf Makanan On-call Pegawai Perubatan 2010 114.1 2.589 283.120 34.210 17:64:19 2009 44.461 181.9% (8.692.6 a) Penilaian Ujirasa Makanan (Food»Tasting) Aktiviti dijalankan setiap hari secara berjadual oleh kumpulan pegawai penilai dari semua jabatan dan wakil kesatuan pekerja pada waktu bekerja. Jadual 10: Jumlah Keseluruhan Pesakit Yang Menerima Bekalan Makanan Jenis Diet Makanan Enteral Diet Normal Diet Terapeutik Jumlah Nisbah Peratusan Enteral:Normal:Terapeutik Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 50.090 45.8% daripada tahun 2009 dengan penambahan sebanyak 2. saiz porsi.9 Secara keseluruhan jumlah pesakit yang menerima bekalan makanan telah meningkat sebanyak 2.000 – 918.785 Sumber:»»PTj»Dietetik 2009 112.2 -33.7% (4. .066 57. peralatan.4 .000 18.4% (3.895 bekalan) diet normal tetapi bekalan diet terapeutik telah berkurangan 5.

228 Perbezaan (%) 3. makan malam) Makanan Pesakit Diet Terapeutik (Sarapan pagi.0 Terdapat penurunan sebanyak 3.485 1.6 -8.7 46 50 -28. minum petang. ayam. makan tengahari.877 2009 1.689 2. Peningkatan yang ketara dilihat daripada hasil pemantauan dalaman Jabatan Dietetik.8 -13. Jadual 14: Jumlah Aduan Pelanggan Berkaitan Sajian Makanan Perbezaan (%) 24 107 7.230 2009 143 138 142 140 207 2 456 1.6 44 Jenis Aduan Uji rasa Makanan Pemantauan Jabatan Dietetik Makanan Pesakit Makanan Jualan PPUM Food Court Makanan Supper Makanan Bankuasi Jabatan Perhubungan Awam Jumlah 2010 124 112 28 19 3 5 291 2009 100 54 26 13 2 7 202 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Sebanyak 1. Sampel makanan seperti nasi. Jadual 13: Jumlah Semakan Saiz Porsi/Berat Sampel Makanan Jenis Makanan Nasi Ayam Daging lembu Ikan Sayur Pelbagai Jenis Buah Telur Snek minuman petang Jumlah 2010 148 121 3 146 145 189 19 459 1.6 0.1% berbanding dengan tahun 2009.1 c) Pengurusan Aduan Pelanggan Aduan dari pelanggan diterima dari sesi uji rasa.3 -40.8 3. makan malam) Makanan ‘supper’ Makanan Jualan di PPUM Food Court (makan tengahari.118 485 2.836 6. Terdapat pertambahan jumlah sampel 0. minum petang.230 sampel makanan telah ditimbang untuk memeriksa kesesuaian porsi dan berat makanan yang dihidangkan adalah mengikut spesifikasi yang dipersetujui. staf PPUM.585 5. sayur. .061 Perbezaan (%) 13.0% uji rasa makanan berbanding dengan tahun 2009 (184 sampel). makan tengahari.7 10.3 2.920 820 1. Jabatan Perhubungan Awam dan juga badan pemantau iaitu Unit Sajian. ikan.7 -3. minum petang) Jumlah Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 1.7 850 0. pesakit di wad. Secara keseluruhannya terdapat pertambahan sebanyak 44% (89 aduan) dari jumlah aduan keseluruhan yang diterima pada tahun 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 121 Jadual 12: Jumlah Aktiviti Penilaian Uji Rasa Makanan Perkhidmatan Sajian Makanan Skop Perkhidmatan Makanan Pesakit (Diet Normal) (Sarapan pagi. buah diambil dari ‘tray»line’ atau dari dalam troli makanan RTS oleh staf Unit Sajian.5 -2. b) Penyemakan porsi/berat makanan pesakit Aktiviti ini dijalankan secara rawak tiga kali seminggu di dapur sajian.

Fakulti Perubatan. meningkat sebanyak 41.2% 186.2 Jun 2010 5 Ogos 2010 25 Februari dan 17 Jun 2010 6 dan 20 Dis 2010 17 Oktober 2010 13 November 2010 21 November 2010 Dietetic Skills Development Workshop (Equip yourself to shape your career) Ceramah ‘Pemakanan Seimbang untuk Kanak-kanak Istimewa’ untuk ibu-bapa kanak-kanak istimewa anjuran Jabatan Pemulihan Perubatan Ceramah ‘Pemakanan dan Kanser’ kepada pesakit Klinik Onkologi Nutrition Support Course for PPUM Staffs Workshop on Obesity Surgery anjuran bersama Unit MILES & Nutrition.20 telah ditolak dari peruntukan yang berkaitan untuk tahun 2010.20 Sumber:»»PTj»Dietetik 2009 (RM) RM 1659.436.00 RM 5. Aktiviti pegawai dietetik semasa forum awam sempena Hari Buah Pinggang Sedunia 2010 bersama pesakit-pesakit PPUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Persidangan/Kursus/Ceramah Tarikh 1.122 Laporan Tahunan 2010 Jadual 15: Jumlah Pemberian Penalti Mengikut Skop Perkhidmatan Perkhidmatan Uji rasa makanan Pemantauan Jabatan Dietetik Makanan Pesakit Makanan Jualan PPUM Food Court Makanan Supper Makanan Bankuasi Jabatan Perhubungan Awam Jumlah 2010 (RM) RM 1.30 RM 1. sempena World Diabetes Day peringkat PPUM Ceramah ‘Healthy eating to prevent cancer’ untuk badan bukan kerajaan (NGO) Empowered Public Forum on Cancer .00 RM 8.80 RM 195.945.90 RM 658.982.8 -93. Perlaksanaan caj penalti ini dapat menolong memberi pengajaran dan juga peringatan agar tindakan proaktif perlu dilakukan untuk menangani isu kualiti makanan dan perkhidmatan yang diberikan oleh kontraktor sajian. UM (Public Forum on Obesity – Start living again) Ceramah ‘Diet for weight management’.163.60 RM 26.086.00 RM 5.9 Sebanyak RM 8.40 RM 2.90 RM 76.7 -34.50 Perbezaan (%) -8.4 41.9% berbanding tahun sebelumnya selaras dengan peningkatan jumlah aduan.436.010.20 RM 1.522.

Pemasaran produk perkhidmatan makmal kepada pelanggan/institusi luar. hapus guna dan kelengkapan. Pentadbiran dan Kewangan • • • • • Mengurus. Menentukan prosedur manual kualiti dipatuhi dalam melaksanakan aktiviti di makmal dan mengumpul statistik ujian dan petunjuk kualiti bulanan yang dilakukan di semua makmal B. UMSC dan pelanggan luar. kewangan. Menyemak permintaan pembelian dan peruntukan kewangan sebelum dihantar kepada Jabatan Perolehan serta membuat tindakan susulan. Menyimpan dan menyelenggarakan akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi semua makmal di bawah tabung masing-masing. Menyimpan dan menyenggara rekod perkhidmatan ujian yang telah dijalankan oleh makmal kepada pesakit PPUM. Mengenal pasti perkhidmatan makmal yang boleh dilaksanakan secara guna sama untuk mengoptimumkan penggunaan sumber pengeluaran dalam memberi perkhidmatan kepada pesakit. Menguruskan penerimaan dan pengagihan bekalan serta inventori Stor Bahagian Perubatan Makmal dan bekalan guna sama semua makmal. PPUM. • • • • • • • • • . Pentadbiran prasarana yang kondusif untuk memberi perkhidmatan makmal yang cekap dan berterusan. Perakaunan • Menyimpan rekod pembelian dan akaun daripada makmal berkaitan dan menyediakan penyata akaun bulanan untuk makluman. bekalan Mendapatkan sebut harga untuk penilaian dan syor perolehan pembelian bekalan dan peralatan daripada unit yang berkenaan. Mengurus bil kepada pelanggan yang mendapat perkhidmatan daripada makmal. Perolehan dan Stor • • Menyelaras pembelian reagen. Menyediakan borang untuk pembayaran kepada pembekal dan berkomunikasi dengan Jabatan Perolehan untuk pemantauan kontrak dan permulaan proses perolehan. Pentadbiran kewangan dan menyelaras rancangan belanjawan tahunan dan pembangunan makmal. Menyediakan perkhidmatan penghantaran spesimen pesakit PPUM setiap hari ke makmal luar. Menerima dan menyimpan wang bayaran tunai dan cek daripada pelanggan luar yang menjalankan ujian makmal dan mengemas kini akaun pendapatan dan pembayaran makmal berkaitan. Menyemak dan mendapat kelulusan bagi perubahan bayaran caj perkhidmatan kepada pelanggan . berkesan dan berkualiti kepada pelanggan. Unit Pentadbiran Makmal menyediakan perkhidmatan pentadbiran. memantau dan mengawal perolehan bagi keperluan makmal. Mengurus dan menyelaras Akaun Tabung Makmal dengan Jabatan Kewangan. penstoran. Mengenal pasti produk perkhidmatan makmal yang berdaya saing untuk dipasarkan kepada institusi luar bagi menjana pendapatan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 123 UNIT PENGURUSAN MAKMAL Fungsi unit ini adalah untuk mentadbir dan menguruskan perkhidmatan makmal yang cekap. • • • • • • C. Mengawal bekalan guna sama dan inventori di Stor Bahagian Perubatan Makmal. pengebilan dan pemasaran perkhidmatan makmal serta menguruskan hubungan awam kepada pelanggan dalaman dan luar Pusat Perubatan Universiti Malaya. Mengeluarkan arahan bayaran pengagihan kepada Pakar Perunding dan staf yang terlibat dalam memberi perkhidmatan ujian makmal kepada pesakit UMSC dan swasta. A. Menyelaras permohonan untuk latihan penempatan makmal daripada institusi luar.

F. Pemasaran & Perkhidmatan Baru Ujian Makmal • Menyelaras dan mengkoordinasi permohonan untuk mewujudkan perkhidmatan baru ujian makmal dari segi sumber kewangan.916 58 129 20 32. guna tenaga dan prasarana.124 Laporan Tahunan 2010 D.218 2. Merancang strategi pemasaran perkhidmatan makmal sedia ada dan baru kepada pelanggan luar. Pengeluaran & Pemantauan Invois • • Menyediakan invois kepada pelanggan swasta di atas perkhidmatan yang diberikan.6971 2278 4672 65 34 34. E. Mengemukakan cadangan pelaksanaan perkhidmatan baru kepada Jawatankuasa Eksekutif Perkhidmatan Makmal dan Pengurusan Pusat Perubatan Universiti Malaya. prasarana dan persekitaran makmal dan merekodkan permohonan makmal untuk peningkatan prasarana makmal. Perkhidmatan Prasarana • Sokongan Teknikal Dan • Mengurus hal-hal pentadbiran. 1.020 . Aktiviti Menguruskan permintaan pembelian bekalan untuk makmal-makmal berikut: Bahagian Perubatan Makmal Bahagian Mikrobiologi Perubatan Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Parasitologi Makmal Imunogenetik & Transplantasi Pejabat Unit Pentadbiran Makmal Jumlah Permohonan 2. Pengeluaran invois bagi perkhidmatan makmal kepada Hospital/Institutsi Swasta/UMSC dan Kerajaan: Bahagian Perubatan Makmal Bahagian Mikrobiologi Perubatan Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Parasitologi Makmal Imunogenetik & Transplantasi Makmal SUCXeS Jumlah Invois 2009 2010 398 303 35 16 25 1 778 436 301 99 20 1 1 858 22. Mengurus dan memantau aduan-aduan kerosakan daripada makmal yang berada di Bangunan Menara Timur. Memberi khidmat sokongan teknikal kepada makmal dan mengkoordinasi kerja baik pulih dan pemasangan yang dilakukan oleh pihak pembekal dan Jabatan Kejuruteraan.004 4. Menerima bayaran dan menyediakan penyata dan akaun agihan imbuhan pendapatan kepada staf yang terlibat dalam memberi perkhidmatan. G.091 5. • • • Jadual 16: Statistik Perkhidmatan Unit Pentadbiran Makmal Bil. Perkhidmatan Keluar Spesimen • Menguruskan perkhidmatan penghantaran keluar spesimen kepada makmal luar/ swasta bagi perkhidmatan ujian yang tidak terdapat di makmal-makmal di bawah Unit Pentadbiran Makmal.

sebanyak 34.Pusat Perubatan Universiti Malaya 125 Bil.139 100 1 16 - 2010 896 92 2 36 1182 Mengurus aduan-aduan kerosakan daripada makmal-makmal yang berada di Menara Timur Mesyuarat J/kuasa Pengurusan Makmal Mesyuarat Staf/Biling dan Lain-lain Laporan Stor UPeM (GRN) Pelaksanaan Aktiviti Verifikasi Stok Bagi Bekalan Tiub-Tiub Darah Dan Jarum Pihak Unit Pengurusan Makmal telah mengambil inisiatif untuk mengadakan aktiviti verifikasi stok bagi bekalan Tiub-tiub Darah dan Jarum. Menghantar spesimen ke Organisasi Luar Aktiviti 2009 1. Ini bermakna berlaku peningkatan pengeluaran invois sebanyak 1802 invois atau 5.218 invois. 3. 5. 6. 4. Ini juga untuk melihat perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada peningkatan kuantiti dan kos berkenaan serta cadangan penambahbaikan. Aktiviti berkenaan telah diadakan pada 13 Mac 2010 yang memfokuskan kepada stor-stor kecil di klinik dan juga wad. Aktiviti ini dilakukan setelah mendapati berlakunya peningkatan kuantiti dan kos bagi perolehan tersebut. Laporan berkenaan telah dibentangkan kepada semua pengguna yang terlibat dan beberapa teguran serta cadangan penambahbaikan dikemukakan kepada pengguna. Perbandingan Pengeluaran Invois bagi Tahun 2009 & 2010 35000 34000 33000 32000 31000 Jumlah Tahun 2009 Tahun 2010 34020 Series 1 32218 . 7. Kedudukan bekalan tiub-tiub darah dan jarum di lokasi pengguna Pengeluaran Invois Kepada Hospital/Institusi Luar Bagi tempoh Januari hingga Disember 2010.6%.020 invois telah dikeluarkan kepada Hospital/ Institusi Swasta & Kerajaan berbanding dengan jumlah sebelumnya sebanyak 32.

000.000.00 1.237. Jumlah yang melebihi 3 hari adalah disebabkan borang permintaan pembelian tidak lengkap.50.000.870.00 (19.665.00 1..152.500.00 Series 1 Tahun 2009 1.126 Laporan Tahunan 2010 Pendapatan Daripada Institusi Swasta & Kerajaan Dalam tempoh yang sama kutipan yang berjaya diperoleh bagi tahun 2010 adalah berjumlah RM1.250.00 Tahun 2010 1.00 1.152.75% (15) permohonan diproses dalam tempoh 4 – 14 hari bekerja.50 Proses Permintaan Pembelian Tempoh masa yang diambil bagi memproses permintaan pembelian ialah dalam tempoh 14 hari waktu bekerja.50.415.000. Perbandingan Pendapatan bagi Tahun 2009 & 2010 1.035.389.000. tiada surat pengedar tunggal dan lain-lain.174. Oleh demikian.237.3%).000.174.00.035.000.000.00 1.415.300. JUMLAH .650. Sebanyak 98.8%) daripada jumlah sebelumnya RM1. pendapatan daripada UMSC yang diterima bagi tahun 2010 adalah berjumlah RM1.55 berbanding dengan tahun sebelumnya berjumlah RM1. sebut harga tamat tempoh.450.400.00 1.00 1.665. Perbandingan Pendapatan dari Hospital Swasta bagi tahun 2009-2010 1400000 1200000 1000000 JUMLAH 800000 600000 400000 200000 0 1 2 2010 1. Jumlah ini meningkat sebanyak RM275. Oleh demikian.165.600.00 1.25% (843) permohonan permintaan dapat diproses kurang daripada 3 hari bekerja dan bakinya sebanyak 1.37.000.389.700. peningkatan hasil kutipan telah meningkat sebanyak RM627.000.55 TAHUN PENDAPATAN (RM) 2009 1.870.00 1.00 (5.00 1.550.00 Pendapatan Daripada UMSC PPUM turut memberi perkhidmatan makmal kepada University» Malaya» Specialist» Centre (UMSC).350.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 127 Pemantauan Perolehan: Masa yang diambil untuk Proses Permohonan Pembelian bagi Tahun 2010 450 400 350 BILANGAN 300 250 200 150 100 50 0 Bilangan Pembelian 1 Hari 34 2 Hari 391 3 Hari 418 4 Hari 15 JUMLAH KESELURUHAN 858 PEMOHONAN PEMBELIAN Penyelenggaraan Peralatan Makmal Mengambil tindakan ke atas 94 aduan mengenai penyelenggaraan peralatan dan kerosakan yang diterima di Unit Pengurusan Makmal (UPeM). Kesemua jumlah hutang bagi tahun-tahun tersebut ialah RM 428. .50. Perkara Pemeriksaan Kerosakan Peralatan Makmal.062. Oleh yang demikian baki hutang yang masih tinggal ialah RM 39. Jumlah RM 428. Semua bekalan stok telah ditempatkan semula di stor berkenaan.254.062. menjimatkan kos dan tidak berlaku kelewatan yang boleh menjejaskan perkhidmatan kepada pesakit. Pengurusan Stor Perubatan Makmal Kecil Bahagian Stor Unit Pengurusan Makmal telah siap menjalani kerja-kerja pengubahsuaian di Tingkat 4 Menara Timur.00 Jumlah Hutang Jumlah Kutipan Jumlah Baki Hutang Kontrak Pembelian Bekalan Memantau kontrak pembelian bekalan bagi memastikan stok bekalan makmal mencukupi. Kutipan Hutang Tertunggak Satu aktiviti khas kutipan hutang tertunggak dari tahun 2001 sehingga 2008 telah diadakan mulai bulan Januari 2009 sehingga Disember 2010. Proses untuk permohonan penyambungan atau panggilan semula tender dimulakan 6 bulan sebelum tamat kontrak bagi mengelakkan gangguan bekalan di makmal.50 RM 389. Sebanyak 20 kontrak telah dipantau dan masih berkuatkuasa sepanjang tahun 2010.192.50.50 RM 39.254. Manakala jumlah bayaran yang berjaya dikutip ialah RM 389. Keadaan stor baru adalah memuaskan.192.00.

052 preskripsi dengan purata 118 sehari. farmasi.128 Laporan Tahunan 2010 PTJ FARMASI PTj farmasi bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan yang berikut: i) ii) Perkhidmatan Farmaseutikal Am dan Kecemasan secara 24 jam untuk Pesakit Luar dan Pesakit Dalam Perkhidmatan Farmaseutikal Khusus dan penyediaan ubat-ubat khas bagi para pesakit atas permintaan pakar perunding iii) Pembelian dan penstoran ubat-ubatan iv) Pendispensan ubat-ubatan bagi Pesakit Luar dan Pesakit Dalam v) Kaunseling ubat-ubatan secara am dan spesifik kepada pesakit vi) Penyediaan ubat-ubatan steril dan bukan steril vii) Pemberian maklumat ubat-ubatan kepada pesakit dan staf viii) Perkhidmatan farmakokinetik klinikal kepada pesakit ix) Perkhidmatan farmasi komuniti di PharmUMMC x) Perkhidmatan bagi tujuan pengajaran dan latihan dalam bidang perubatan. Perkhidmatan BY-POST yang baru diperkenalkan pula telah memberikan perkhidmatan kepada 906 pesakit.212 preskripsi sehari yang merupakan penurunan sebanyak 1. Manakala bagi perkhidmatan PharmCARE pula berlaku peningkatan sebanyak 23. Farmasi Pesakit Luar Sebanyak 548.27% berbanding tahun 2009.7% iaitu 33. . Farmasi Pandu Lalu pula semakin mendapat sambutan dengan pertambahan sebanyak 105% iaitu 1307 pesakit pada 2010 berbanding 638 pesakit pada tahun 2009. kejururawatan dan sains sekutu yang lain xi) Perkhidmatan bagi tujuan penyelidikan di PPUM xii) Perkhidmatan farmasi klinikal di wad dan klinik UMSC PTj Farmasi juga telah memperkenalkan pelbagai perkhidmatan dan prosedur baru sepertimana yang telah dilaporkan dalam Laporan Eksekutif.751 preskripsi telah diterima dengan purata 2.

073.8 118 33.8 NA NA NA Farmasi Pesakit Dalam Jadual 18: Statistik Farmasi Pesakit Dalam Statistik Jumlah preskripsi Wad Staf Klinik Harian Discaj Jumlah Purata transaksi Purata transaksi/hari bekerja Purata transaksi/hari minggu Purata transaksi/cuti am NA NA NA Sumber:»PTj»Farmasi 2009 114.853.3 -1.528 7.0 12.481 22.3 -58.368 8.04 1.930.00 62.751 7.303 698 480 Perbezaan (%) NA NA NA NA NA NA NA NA .432.Pusat Perubatan Universiti Malaya 129 Jadual 17: Statistik Pesakit Luar Statistik Farmasi Pesakit Luar Jumlah preskripsi Purata sehari Setahun Jumlah kutipan hasil Jumlah kutipan Pencapaian kualiti objektif Purata pesakit dilayan dalam masa 30 minit PharmCARE Purata pesakit sehari Jumlah pesakit Jumlah pesakit yang tidak hadir Farmasi Pandu lalu Purata pesakit sehari Jumlah pesakit Farmasi BY-POST Purata pesakit sehari Jumlah pesakit MTAC INRCare Bilangan pesakit Sesi kaunseling individu MTAC asma (pediatrik) Jumlah pesakit Jumlah sesi kaunseling individu MTAC HIV Jumlah pesakit NA Sumber:»PTj»Farmasi 2009 2010 Perbezaan (%) 2.7 26.052 236 6 1307 9 906 41 63 830 727 3 -1.399 153.202 2010 NA NA NA NA NA 1.3 31.4 0 105 NA NA -42.954 7.364 162 6 638 NA NA 71 153 NA NA 2212 548.9 90 24.00 71.240 554.4 23.

Secara keseluruhannya nilai pesanan sebenar Stor Farmasi pada tahun 2010 adalah sebanyak RM79.3 31.00 2.60 6.080. Hepatitis Vaksin / Immunoglobulin Wellness Clinic (osteoporosis) Anestesiologi Respiratori 23.887.414.252.875.027.5 -6.883.7 16.94 5.9 Stor Farmasi Peruntukan bagi farmasi bagi tahun 2010.5 0.1 -16.156.45 15.0 19.72 1.1% iaitu sebanyak RM76.69 1.000.00 5.999.4 2.79 5.000.80 1. Jadual 19: Statistik Stok Farmasi Statistik Peruntukan (RM) Jumlah nilai pesanan sebenar (RM) Nilai pesanan yang dibuat setahun (RM) Ubat Formulari Kardiologi Rawatan Kegagalan Ginjal Psikiatri Onkologi Ubat Bukan Formulari Endokrin Neurologi HIV.08 1.7 juta berbanding RM81.20 2.960.971.00 79.813.642.37 1.256.999.997.6 2.19 2010 76.1 -20.5 3.3 -1.429.299.984.339.7 juta pada tahun 2009.10 1.845.307.499.147.974.994.335.749.350 18 20 2010 17 103 49 5 220 3977 325 14.831.2 .993.549.9 juta.682.1 77.4 -13.892.998.86 14.260.7 -22.585.699.6 -94.50 4.90 1.130 Laporan Tahunan 2010 Jadual 18.3 27.25 5.50 1.14 1.999.284.199.791.181.974.1 : Statistik Farmasi Pesakit Dalam Statistik Aktiviti kaunseling kardiak Sesi kaunseling Jumlah pesakit Pesakit program cardiac rehabilitation Aktiviti pendispensan methadon Daftar baru Jumlah pesakit Pemantauan ubat terapeutik Bilangan sampel yang diproses Bilangan sampel yang ditolak Bahagian sitotoksik (IPC) Jumlah pesakit kemoterapi Jumlah pesakit pemindahan sum-sum tulang (dewasa) Jumlah pesakit pemindahan sum-sum tulang(pediatrik) Pembekalan stok ubat dadah merbahaya & psikotropik ke wad Jumlah permohonan dari wad Jumlah item 2444 5166 Sumber:»PTj»Farmasi 2009 21 129 11 91 215 4028 224 12.7 2009 81.92 2.00 80.79 Perbezaan (%) -6.1 -0.9 -36.1 -34.30 27.12 3.322.972.705. Blood Factor.905.30 1.40 1.2 2.983.662.58 6.314.8 -5.499.652.032.0 1.113.3 -10. telah berkurangan sebanyak 6.1 17.997.979.480 23 19 2486 6036 Perbezaan (%) -19.134.770.20 19.

5 20.998.50 80.42 199.012.17 9.466.547.0 -9.75 386.2 5.4 13.83 8.236.32 929.851.Pusat Perubatan Universiti Malaya 131 Statistik Oftamologi Gastroenterologi ENT.356.221.20 79.998.108.1 : Statistik Stok Farmasi Statistik Penggunaan ubat tertinggi mengikut klasifikasi BNF (RM) Cardiovascular drugs Infections Central nervous system Malignant disease & immunosuppression Endocrine system Ubat dengan penggunaan tertinggi (RM) Tablet Amlodipine Suntikan Imipenem Suntikan Tazosin Insulin Actrapid Penfill Tablet Combivir Tablet Escitalopram Suntikan Normal Immunoglobulin Tablet Efavirenz Tablet Alendronic Acid 70mg Tablet Gliclazide Ubat-ubatan yang dilupuskan (RM) 3.20 1.99 NA 464.132.618.482.10 2.762.154.6 -50.0 36.10 Jadual 19.00 80.631.511.8 -39.897.704.218.149.2 NA 53.963.08 79.979.598.078.40 2.407.634.158.51 6.658.347.818.404.038.702.00 249.365.775.01 1.1 4.562.50 243.931.046.402.89 1.673.06 917.80 991.7 2. O&G.959.30 348.0 .322.9 28. Urologi.964.645.874.344.98 6.5 -22.011.324.1 -42.31 848.23 9.473.60 *137.64 1.2 22.50 799.28 Sumber:»PTj»Farmasi *Ubat dilupuskan pada tahun 2009 berikutan kerosakan chiller pada 1 Mei 2009 2009 12.9 -0.50 1.037.090.64 1.09 6.99 9.599.866.50 1.269. Dermatologi dan Ortopedik / Rehab Kompleks Steril Growth Hormone Ubat Antibacteria (Khas untuk ID) Jumlah 2009 1.775.432.56 1.51 Perbezaan (%) -26.443.206.054.4 24.948.79 Perbezaan (%) -28.750.436.450.7 12.33 1.080.19 Sumber:»PTj»Farmasi 2010 999.419.181.578.00 1.343.17 2010 9.010.60 147.2 29.79 6.006.54 667.039.652.58 1.40 1.5 6.199.29 1.

4 7.kg Larutan stok – L Larutan disinfektan & antiseptic.9 11463.6 18.706 Perbezaan (%) 8.9 20 855.5 7.15 19.132 Laporan Tahunan 2010 Kompleks Steril Jadual 20: Statistik Kompleks Steril Perkara Bilangan bekalan unit pengeluaran Bilangan item suntikan rekonstitusi Bilangan penyediaan suntikan rekonstitusi Bilangan item rekonstitusi sitotiksik Bilangan penyediaan rekonstitusi sitotiksik Ubat titis mata extemporaneous Bil.8 2011.4 2.0 9.5 -90.7 NA NA .7 -4.4 -92.4 14.5 6.4 -11.04 266.3 -32.93 678.3 4.4 49.35 1591.8 582.8 8.1 22.142.3 -1.5 -3.3 NA NA Sumber:»PTj»Farmasi 2010 1843 475.71 16 23.4 -92.24 227.34 2997.6 27.5 Makmal Farmaseutikal Jadual 21: Bilangan Pengeluaran Item Perkara Campuran (dewasa) – L Campuran (pediatrik) – L Campuran (pek semula) – L Losyen – L Krim dan salap – kg Krim dan salap (pek semula) – kg Ubat titis hidung – L Ubat titis telinga – L Serbuk dibungkus . Pesakit TPN Dewasa Pediatrik Pesakit pemindahan sum-sum tulang (pediatrik) SCN Jumlah Bil.2 -19.2 -60. Beg TPN Dewasa Pediatrik Pesakit pemindahan sum-sum tulang (pediatrik) SCN Jumlah 1592 1543 600 796 4531 Sumber:»PTj»Farmasi 2009 2352 55725 22372 32.8 1158.35 1110.L Tablet (pek semula) .701 917 127 56 16 49 248 1815 1739 484 831 4869 Perbezaan (%) 19.918 612 117 58 18 40 233 2010 2814 70927 22060 33.65 580.biji 2009 1698 4973.4 -19.5 7956.1 26.

5 0 -100 -100 0 Sumber:»PTj»Farmasi Kedai PharmCARE Jadual 23: Kedai PharmCARE Perkara Jumlah transaksi Jumlah kutipan tunai (RM) Jumlah kutipan kredit (RM) Jumlah tuntutan ubat (RM) Jumlah kutipan keseluruhan (RM) 2009 65.2 Sumber:»PTj»Farmasi 2010 76.514.0 78.Pusat Perubatan Universiti Malaya 133 Pusat Maklumat Ubat-ubatan Jadual 22: Pusat Maklumat Ubat-ubatan Perkara Bilangan pertanyaan ubat-ubatan Bilangan laporan kesan advers Bilangan laporan medication errors Bilangan profil ubat-ubatan Bilangan permohonan ubat untuk Drug & Therapeutic Committee Bilangan penyelidikan Pengajaran medikal yang berterusan Pensampelan ubat ‘Trial’ klinikal Pembentangan oral Pembentangan poster Terbitan Pharmacy update 2009 898 177 NA 48 21 6 26 40 19 2 5 1 12 2010 993 170 17 98 27 6 53 37 36 2 0 0 12 Perbezaan (%) 10.9 .2 28.9 -3.615.843.227.5 18.647.817.7 89.386 9.6 -3.65 3.011.775.839.6 0 103.935.65 11.978.652.1 19.05 14.596 8.05 5.10 Perbezaan (%) 16.00 29.90 23.088.9 26.446.9 NA 104.404.747.

proses kerja baru diperkenalkan dan pesakit kanser dapat: i) ii) Menjimatkan masa secara purata 18. Projek ini telah berjaya meningkatkan jumlah pesakit PharmCARE dan sesi kaunseling ubat melalui promosi perkhidmatan PharmCARE dan pengenalan perkhidmatan baru iaitu BY-POST. Kumpulan»QIT»PharmCARE Artikel»berkaitan»Perkhidmatan»By»POST»oleh»Harian» Metro . Pemenang tempat ketiga pertandingan QIT pada Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Projek PharmCARE yang bertajuk Increasing» the» volume» of» patients» by» 150%:» Expansion» of» PharmCARE telah memenangi tempat ketiga dalam pertandingan kumpulan penambahbaikan kualiti (QIT) sempena Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM yang berlangsung pada 24 hingga 26 November 2010. Pemenang tempat kedua (pemenang utama) pertandingan QIT pada Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Projek ‘Improving the» process» of» obtaining» cytotoxic» drugs» by» cancer» patients’ yang merupakan usaha bersama di antara seksyen Farmasi Pesakit Dalam. telah memenangi tempat kedua (pemenang utama) pada 26 November 2010 semasa Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM 2010. Kompleks Steril dan Stor Farmasi. Hasil daripada projek penambahbaikan ini. Proses baru ini telah mendapat sambutan dan maklum balas yang baik (>80%) daripada pesakit dan penjaga mereka.5 minit dalam setiap kali proses pembayaran. Artikel»berkaitan»Perkhidmatan»By»POST»oleh»Sin»Chew» Daily»pada»1»Julai»2010 2. Mengurangkan beban untuk berurusan di unit yang berlainan.134 Laporan Tahunan 2010 Kejayaan PTj Farmasi 1. iii) Meningkatkan kesedaran tentang bahaya pendedahan ubat sitotoksik dan cara-cara pencegahannya.

» Suction» Machine. Institut Sosial Malaysia (ISM). dan masyarakat umum. persidangan kes dan lain-lain. PERKESO. bagi Pengajaran • Bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar perubatan. Pusat-pusat perubatan yang lain. rujukan ke agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang bersesuaian seperti Tabung Bantuan Perubatan (TBP) KKM. ceramah kaunseling. Menggunakan data-data pesakit untuk tujuan pengajaran dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. Jabatan Masyarakat. Oxygen» Concentrator. jururawat dan komuniti yang memerlukan. HIV/AIDS. MAKNA. Ada di antara permohonan dari pelajar-pelajar tersebut terpaksa ditolak • . Institut Pengajian Tinggi Awam & Swasta dan yang lain-lain atas jemputan. membantu pesakit berdikari sesuai dengan batas keupayaannya dengan menggunakan sumber-sumber yang terdapat dalam persekitaran serta membantu pesakit dan keluarga memanfaatkan pelbagai perkhidmatan yang terdapat di PPUM secara maksima. pembentangan kes. penganiayaan kanakkanak. surat-mesyuarat. Ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan peluang kepada pelajar untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang Kerja Sosial Perubatan. kerusi roda/kasut palsu dan sebagainya. rujukan ke rumah perantaraan (half–way» house). rape»survivor dan lain-lain. dan sebagainya yang berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. ibu tanpa nikah. Lain – Lain Perkhidmatan • Melakukan penyiasatan dan penilaian lanjutan bagi memastikan perkhidmatan yang komprehensif tercapai. • Program Penempatan Pelajar • Setiap tahun. Maktab Polis Diraja Malaysia. UKM. membantu meningkatkan fungsi sosial pesakit dan keluarganya supaya mampu menjadi anggota masyarakat yang produktif. Perkhidmatan Pesakit i) Perkhidmatan Sokongan (Supportive» Therapy) seperti kaunseling. Bantuan Praktik seperti pengurusan keluar wad dan penempatan ke institusi bagi pesakit yang memerlukan. Cancerlink. Selain dari Specific» Supervision yang diberikan oleh Ketua Jabatan setiap minggu. kepada orang ramai. pelajar kejururawatan. • Antara pelajar yang menjalani penempatan di sini ialah dari UPM. Memberi taklimat. UM dan UUM iaitu seramai 12 orang sepanjang tahun 2010. rujukan ke pelbagai organisasi/tempat/ institusi dan lain-lain bagi memastikan pesakit dan keluarga mendapat haknya sebagai anggota dalam masyarakat. liaison. dokumentasi. aspek-aspek berikut diberi keutamaan seperti lawatan ke rumah. rekod.Pusat Perubatan Universiti Malaya 135 PTJ KEBAJIKAN PERUBATAN PTj ini bertanggungjawab membantu menangani masalah psikososial pesakit mengikut keperluan dan jenis penyakit secara menyeluruh dan berterusan. Ditumpukan pada pelajar perubatan. bimbingan dan nasihat bagi penyakit kronik/tenat. pelajar yang menjalani praktikum di unit ini. PTj Kebajikan Perubatan telah menerima banyak permohonan daripada pelajar (IPTA/IPTS) untuk menjalani latihan praktikal sama ada secara sepenuh atau separuh masa. tambang dan lain-lain. Ubat Khas. dan lainlain. setiap pegawai juga mempunyai peranan dalam melakukan Generic» Supervision bagi pelajar-pelajar yang menjalani latihan penempatan di unit ini mengikut bidang tugas masing-masing. pengetahuan yang berkaitan dan pengalaman-pengalaman kerja khususnya dari segi aspek psikososial. ii) • iii) Bantuan Am seperti alat tiruan/peralatan. UNIMAS. Penyelidikan • • Membuat kajian-kajian psikososial meningkatkan kualiti kerja kes. memandangkan terlalu ramai yang memohon menjalani latihan praktikal di sini.

136 Laporan Tahunan 2010 Pegawai Kebajikan Perubatan di tempatkan di beberapa unit klinikal dan melaksanakan kerja secara pengkhususan dalam beberapa disiplin klinikal seperti Nefrologi. kebanyakan pesakit dalam prognosis yang tidak baik. Antara matlamat diadakan kaunseling kelompok itu ialah: • Memberi peluang kepada ahli kelompok meluahkan emosi dan pemikiran mereka dalam satu kelompok agar mereka boleh belajar sesama mereka di dalam mengatasi halangan kehidupan masing-masing. Antara objektif utama penubuhan Jawatankuasa ini ialah untuk: • Menyelaras semua aktiviti penyelidikan yang akan dilakukan oleh Pegawai Kebajikan Perubatan. • • • Program Mentor Dan Mentee Semua Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) dibahagikan kepada kumpulan yang diketuai oleh . psikologi pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Program ini telah dilaksanakan sejak 2009 dan didapati sangat berkesan terutama dalam memastikan proses kerja dapat berjalan lancar. Mulai 2010. Program / Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan Perkhidmatan Kaunseling Kelompok Kepada Pesakit/ Keluarga PTj ini sejak sekian lama telah menjalankan kaunseling kepada pesakit secara individu. Memastikan semua Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S44) dan Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S48) juga diselia kerja-kerja mereka minimum sekali dalam sebulan. Memanjangkan hasil penyelidikan untuk diterbitkan dalam jurnal-jurnal kerja sosial. Psikiatri. Obstetrik & Ginekologi. Melalui tambahan beberapa Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) baru baru-baru ini diharap beberapa hasil penyelidikan akan dapat terhasil mulai 2011. Perkhidmatan ini tidak mudah dijalankan memandangkan amat sukar untuk mengumpulkan pesakit-pesakit dalam satu masa kerana pelbagai faktor seperti tempat tinggal yang jauh. “support» system” yang tidak mahu kerjasama dan sebagainya. dokumentasi. Geriatrik. Pengenalan Prosedur Baru Penubuhan Jawatankuasa Penyelidikan Jabatan Penyelidikan adalah salah satu fungsi PTj ini. Melalui penyeliaan ini diharap dapat mengurangkan kes tertunggak memandangkan jumlah kes yang dirujuk terlalu banyak. Menyimpan semua data-data penyelidikan secara sistematik. Genetik. Memberi peluang kepada ahli kelompok belajar pengalaman-pengalaman coping yang dilakukan oleh ahli kelompok agar ia dapat digunakan bagi mengatasi halangan yang ada pada diri masing-masing. Pegawai Kebajikan Perubatan yang mengendalikan kes-kes klinikal disiplin yang berkenaan perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang lebih khusus sesuai dengan tahap mereka yang menjadi pakar rujuk Kebajikan Perubatan dalam bidang masing-masing. isu kewangan. Onkologi. jabatan telah memperkenalkan perkhidmatan kaunseling kelompok. Objektif utama program telah diperluas meliputi aspek berikut: Memastikan setiap Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) diselia kerja-kerja mereka di mana minimum setiap pegawai akan menjalani seliaan dalam sebulan dan sekali seliaan secara berkumpulan. Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S48). Penderaan & pengabaian kanak-kanak. rekod kes dan sebagainya. Memastikan proses dan prosedur kerja di patuhi oleh kakitangan dan memenuhi standard piawai yang telah ditetapkan seperti case» load. Namun penyelidikan secara berstruktur belum dapat dijalankan sepenuhnya dan punca utama adalah kerana kekurangan kakitangan.

347 1.015 Tahun 2010 3186 8049 1504 12.762 13.015 orang pesakit pada tahun 2010.142 38.000.00 15.00 1.739 berbanding 12.816.00 8.7% Bantuan Praktik 13.PPUM Pusat Zakat Selangor & Negeri-negeri SeMalaysia Amaun (RM) 3.2 6.000.739 6.8% Jadual 26: Sumbangan dan Perolehan Dana Luar Jenis Bantuan Tabung Bantuan Perubatan – (TBP-KKM) Majlis Agama Islam Wilayah-MAIWP SOCSO / PERKESO MAKNA Yayasan Kebajikan Negara (YKN) Badan Keagamaan Kristian SAHABAT .540.3% Jumlah Aktiviti Kes 71.03% Proses Kerja Kes 38.00 350.608 2.167 19.03% iaitu seramai 12.301.03 Pada tahun 2010.781 1.00 716.209.00 .322.4 3.Pusat Perubatan Universiti Malaya 137 Jadual 24: Kes Yang Dirujuk Bagi Tahun 2010 Jenis Kes Baru Kes Semasa (Aktif) Kes Tutup Jumlah • Tahun 2009 2886 7789 1340 12.050.4% Dokumentasi & rekod 19.369.080. kes yang telah dikendalikan oleh Pegawai Kebajikan Perubatan telah meningkat sebanyak 6.071 72.3 12.00 1.739 Perbezaan (%) 10.00 7.015 12.958 1. 10000 8000 6000 4000 2000 0 KES BARU 2009 2010 KES SEMASA KES TUTUP Jadual 25: Statistik Aktiviti Perkhidmatan Pesakit Tahun 2009 2010 Perbezaan (%) Jumlah Kes yg dikendalikan 12.000.

Pujian harus diberikan kepada PPUM kerana PPUM ini adalah perintis penubuhan tabung pesakit bagi membantu pesakit miskin yang mana sekarang ini menjadi ikutan bagi kebanyakan hospital.800.570. Penstrukturan semula secara efektif akan menjadikan organisasi lebih efisien dan sekali gus meningkatkan taraf kualiti perkhidmatan.171.000. Bengkel Sumbang Saran (Brainstorming) PTJ Kebajikan Perubatan Satu Bengkel sumbang saran (brainstorming) khas untuk Jabatan Kebajikan Perubatan telah diadakan pada 6 – 8 Ogos 2010 di Selesa Hillhomes Resort bertemakan “Ke Arah Meningkatkan Produktiviti Kerja”.00 11. .00 1.000. Melalui bengkel yang telah diadakan ini.00 304.359. Tabung Kebajikan Pesakit .00 30. Antara Objektif bengkel tersebut ialah bagi meningkatkan sistem perkhidmatan dan pengurusan pentadbiran yang lebih berkesan secara menyeluruh di semua peringkat.764. Sri Nobel JPA Sumbangan Pesakit / Keluarga Lain – lain Sumber (Pelbagai Agensi) JUMLAH 74.425.000.00 130.000.993.00 Di samping itu.PPUM juga telah memberikan sumbangan yang amat bermakna bagi membantu pesakit-pesakit yang memerlukan.824.Line Tabung Kanser Payudara Sek. ia diharap dapat memberi impak positif kepada kelancaran penstrukturan pentadbiran organisasi dalam memenuhi keperluan semasa.183.138 Laporan Tahunan 2010 Arthiritis Foundation Soroptomist International Damansara Budhist Tsu Chi Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia (TKPM) Angkatan Tentera (Veteran) TKP – PPUM Tabung Kanser Kanak – kanak (CCF) Tabung Leukemia Lyfe .00 30.00 189.00 174.00 630.00 40.00 229.000.260.00 21.00 1.139. dan juga sebagai platform bagi pembentukan idea-idea baru dalam pelaksanaan sistem pentadbiran yang lebih berkualiti.000.

Satu Majlis penyerahan dana tersebut telah diadakan di Hospital Kuala Lumpur dan telah dirasmikan oleh Y.B Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir bin Haji Baharom (B).Pusat Perubatan Universiti Malaya 139 PTj Kebajikan Perubatan telah berjaya mendapatkan peruntukan sebanyak RM250. PPUM sempena Hari Raya Aidilfitri yang merupakan hamper dan wang tunai dan majlis tersebut telah diadakan pada 2 September 2010. Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap Pengerusi MAIWP. Anan C Mohd selaku Ketua Pegawai Eksekutif MAIWP (Bahagian Baitulmal) dan juga wakil Pegawai – pegawai dari MAIWP. MAIWP juga telah berbesar hati untuk menyampaikan sumbangan kepada pesakit di Wad–wad. Hj. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Tn. Sekitar Majlis Penyerahan Sumbangan oleh MAIWP di PPUM .00 dari MAIWP untuk Tabung Kebajikan Pesakit PPUM.000.

Jumlah penderma statik (in-house) menunjukkan pengurangan sebanyak 2. manakala jumlah penderma bergerak (mobile) menunjukkan pengurangan sebanyak 5.6 -5. berbanding dengan tahun 2009. berbanding dengan beberapa unit sebelumnya.4%. PTj ini berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan seperti yang berikut: i) ii) Perkhidmatan penderma darah. Ini merupakan pengurangan sebanyak 4. platelet yang diperoleh melalui prosedur platelet aferesis.388 26. menentukan praktis transfusi klinikal adalah sejajar dengan polisi nasional dan antarabangsa dan memperluaskan skop perkhidmatan transfusi melalui penyelidikan dan latihan kepada anggota medikal.070 19.262 20.706 unit pada tahun 2009. Jadual 27: Statistik Aktiviti Pengumpulan/ Pendermaan Darah Jumlah Pengumpulan Jumlah Penderma Statik (In-House) Jumlah Penderma Bergerak (Mobile) Jumlah 2010 7. iv) Penyediaan komponen darah. Pengenalan Prosedur Baru Satu prosedur baru iaitu Platelet» Pooling telah diperkenalkan pada bulan Mac 2010.140 Laporan Tahunan 2010 PTJ PERUBATAN TRANSFUSI PTj ini mempunyai fungsi penting dalam menyediakan perkhidmatan transfusi yang selamat. plateletpheresis ix) Perkhidmatan apheresis terapeutik. Pengerahan penderma darah dan pengumpulan darah di unit statik dan mobile. rundingan perubatan transfusi dan Bahagian Pengumpulan Darah Sebanyak 26. manakala jumlah penderma perempuan menunjukkan penambahan sebanyak 6. xiv) Program pengembangan sistem automasi dan pengkomputeran makmal. Secara keseluruhan penderma lakilaki masih mendominasi taburan mengikut jantina. xi) Perkhidmatan penyiasatan molecular dan aliran saitometri. x) Perkhidmatan pengumpulan. vi) Ujian pretransfusi dan bekalan komponen darah.5 viii) Perkhidmatan plasmapheresis. vii) Khidmat klinikal. hanya seunit platelet rawak hasil gabungan beberapa beg platelet rawak akan dibekalkan kepada pesakit. iii) Ujian makmal ke atas bekalan darah.3%. v) Penyiasatan dan ujian makmal. kaum Cina masih merupakan penderma utama diikuti oleh kaum Melayu. Merujuk kepada taburan statistik penderma darah mengikut kaum pula. xii) Latihan dan pengajaran.458 unit darah dikumpul pada tahun 2010 berbanding dengan 27.444 27. Warga Asing dan lain-lain. Prosedur ini membolehkan beberapa unit platelet rawak digabungkan ke dalam satu beg. pemerosesan dan simpanan “stem cell” (PBSC). Dengan kaedah ini. xiii) Program kawalan mutu.2%.2 -4.5%.706 Perbezaan (%) -2. India.6%.458 2009 7. para-medikal dan bukan medikal. Taburan mengikut jantina pula menunjukkan peratusan penderma lakilaki berkurang sebanyak 9. PTj ini juga berfungsi sebagai pusat rujukan dan perundingan bagi masalah berhubung dengan perubatan transfusi. Aktiviti retensi penderma darah akan terus ditingkatkan untuk menentukan penderma darah terus setia menderma darah di PTj Perubatan Transfusi. Penggabungan membolehkan kuantiti platelet yang dibekalkan kepada pesakit menyamai dengan seunit beg Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi .

020 2.760 15.5 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 31: Statistik Penggunaan Komponen Darah Jenis Darah Penuh Sel Darah Merah Platelet Rawak Platelet Aferesis Plasma Beku Segar Krioendapan Kriosupernatan Platelet Gabungan Jumlah 2010 20.238 unit pada tahun sebelumnya.5 Jadual 30: Statistik Penghasilan Komponen Darah Jenis Darah Penuh Sel Darah Merah Platelet Rawak Platelet Aferesis Plasma Beku Segar Krioendapan Kriosupernatan Jumlah 2010 6.314 11.048 437 46.3 169.623 2.Pusat Perubatan Universiti Malaya 141 Jadual 28: Statistik Penderma Darah Mengikut Kaum Kaum Melayu Cina India Lain-lain Warga Asing Jumlah 2010 11.5 5.062 13.953 26.2 13.350 2009 21.4 -4. Dalam tahun 2010 hanya sebanyak 162 unit darah terpaksa di bawa masuk untuk menampung keperluan hospital berbanding dengan 172 unit darah dalam tahun 2009.2 -8.851 2.6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Bahagian Pemerosesan Dan Bekalan Darah Sebanyak 58.029 8.1 -2.873 4. Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 32: Statistik Komponen Darah Yang Diimport Jenis Sel Darah Merah Darah Rh Negatif Platelet Plasma Beku Segar Jumlah 2010 103 3 6 50 162 2009 151 3 18 0 172 Perbezaan (%) -31.085 Perbezaan (%) -7.7 -26. Pada masa yang sama.0 21.913 449 545 27.224 1.7 -9.6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 29: Statistik Penderma Darah Mengikut Jantina Status Laki-Laki Perempuan Jumlah 2010 17.412 27.623 13.287 2.847 1.8 -41.9%.3 6.505 8.706 Perbezaan (%) 1.9 -4. Ini sejajar dengan permintaan dalaman untuk komponen darah yang secara keseluruhannya hanya menunjukkan penambahan sebanyak 0.992 7.458 2009 19.626 18.106 15.501 559 576 26.2 -39.3 -0.7 -4.4 0.5 -9.7 -9.176 12.015 58.8 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi .6% berbanding tahun 2009.044 2009 7.706 Perbezaan (%) -9.044 unit komponen telah dihasilkan pada tahun 2010 berbanding dengan 64.752 2.242 1.835 2. merupakan pengurangan sebanyak 9.334 2.8 0 -66.6 -16. PTJ telah juga membekalkan komponen darah kepada hospital lain di mana 130 unit komponen darah dibekalkan ke hospital lain pada tahun 2010.833 993 8.238 Perbezaan (%) -13.7 -5.1 24.8 -14.624 19.6%.945 1.294 8.684 7.458 2009 11.599 389 0 46. Permintaan dalaman untuk sel darah merah juga telah mengurang sebanyak 0.420 64.508 2.267 3.

463 57.463 630 51.9 -1.4 +13. juga menunjukkan penambahan iaitu sebanyak 62 prosedur dalam tahun 2010 berbanding dengan 37 prosedur pada tahun 2009.376 209. Manakala ujian penentuan kumpulan darah bagi penderma darah pula telah menunjukkan pengurangan sebanyak 4.6 -24. Jadual 34: Statistik Ujian Untuk Pesakit Jenis Ujian Penentuan Kumpulan Darah Abo Penentuan Rh(D) Rh Genotyping Penskrinan Antibodi Direct Antiglobulin Testing Pengecaman Antibodi (Jumlah Spesimen Disiasat) Penyiasatan Reaksi Transfusi Ujian Compatibiliti Jumlah 2010 57.636 208.8%.001 1.222 Perbezaan (%) 1.543 695 51.775 2009 27.6% berbanding tahun sebelumnya.315 902 158 38.486 14. Bahagian Perkhidmatan Aferesis Bilangan prosedur plateletpheresis telah berkurang dari 895 pada tahun 2009 ke 539 pada tahun 2010.201 164 39.801 26.318 unit plasma beku segar telah diberikan secara percuma kepada Pusat Darah Negara dalam tahun 2009.706 13.021 27.0 -29.543 56.9 -0.6 1.0 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi »Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi * Sebanyak 5.7 -4.706 33 68.5 -100 0 20.179 2.7 -97.746 2009 56.6 -9.2 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi . Pengurangan adalah sebanyak 39. Bilangan prosedur pertukaran plasma telah menunjukkan penambahan yang ketara disebabkan oleh permintaan yang kian meningkat terutama dari bahagian neurologi.699 3.4 -1.7 -1.142 Laporan Tahunan 2010 Jadual 33: Statistik Komponen Darah Yang Dieksport Jenis Sel Darah Merah Platelet Aferesis Platelet Rawak Plasma Beku Segar Krioendapan Darah Rh Negatif Jumlah 2010 71 3 21 0 0 35 130 2009 66 4 183 5328* 0 29 5.486 2 67.0%. Bilangan prosedur pengumpulan stem cell (PBSC).7 Jadual 35: Statistik Ujian Untuk Penderma Darah Jenis Ujian Penentuan Kumpulan Darah Abo Penentuan Abo (Tile) Penentuan Rh(D) Donor Phenotyping Jumlah 2010 26. Bahagian perkhidmatan makmal rutin Permintaan ujian untuk penentuan kumpulan darah ABO dan Rh untuk tahun 2010 bagi pesakit telah menunjukkan sedikit pertambahan iaitu sebanyak 1.5 -25 -88.4 -93.610 Perbezaan (%) 1.466 Perbezaan (%) -4.4% berbanding dengan tahun 2009. Pengurangan ini adalah sejajar dengan pengenalan komponen ’platelet gabungan’ yang telah menggantikan penggunaan ’platelet aferesis’ dalam rawatan keskes tertentu dan sekaligus mengurangkan kos pengeluaran.9 -3. Ujian penskrinan antibodi pula telah menunjukkan pengurangan sebanyak 1.

5 400 -30.9 Bahagian Makmal Aliran Saitometri Ujian CD34 sekarang dijalankan di PTJ sendiri dan pemantauan penderma stem cell adalah lebih teratur. Cropreservation bagi darah tali pusat menunjukkan peningkatan sebanyak 500% manakala untuk sum-sum tulang (pediatrik) pula menunjukkan pengurangan sebanyak 33.0 .3%.3 64.9%. Sebanyak 163 ujian CD34 telah dijalankan keatas darah peripheral. produk apheresis dan darah tali pusat yang dikumpulkan. berbanding dengan 95 ujian dalam tahun 2009. Jadual 38: Statistik Makmal Aliran Saitometri Jenis Ujian Enumerasi CD34 (darah periferal) Enumerasi CD34 (produk aferesis) Enumerasi CD34 (darah tali pusat) Ujian ”Leucocount” Ujian ”Viability” (Dewasa dan kanak-kanak) 2010 97 61 5 140 9 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi 2009 56 38 1 200 10 Perbezaan (%) 73.8 140.5 0 0 67.0 -10. Jadual 37: Statistik Perkhidmatan Sel Stem (Cryopreservation) JENIS PROSEDUR Darah tali pusat (pediatrik) Sum-sum tulang (pediatrik) PBSC (dewasa dan pediatrik) 2010 6 8 61 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi 2009 1 12 37 PERBEZAAN (%) 500 -33.6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Bahagian Perkhidmatan Sel Stem Perkhidmatan ”Cryopreservation” sel stem bagi dewasa dan kanak-kanak bagi tahun 2010 telah menunjukkan penambahan berbanding dengan tahun sebelumnya iaitu penambahan sebanyak 64.2 60.Pusat Perubatan Universiti Malaya 143 Jadual 36: Statistik Bahagian Apheresis Jenis Prosedur Platelet Aferesis Pertukaran Plasma Leukoferesis Pengumpulan Limfosit Pengumpulan PBSC 2010 539 89 (19 Patients) 3 (2 Patients) 0 62 (45 Autologus + 17 Alogenik) 2009 895 37 (7 Pesakit) 3 (3 Pesakit) 0 37 (26 Autologus + 11 Alogenik) Perbezaan (%) -39.

Manakala Liquid» Nitrogen» Storage» Freezer ini digunakan untuk menyimpan stem cell yang dikumpulkan dari pesakit atau penderma.144 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Pada tahun 2010. tangki penyimpanan akan disuntik dengan nitrogen cecair. karbon dioksida cecair akan secara automatik disuntik ke dalam freezer bagi menstabilkan semula suhu. Bagi mendapatkan suhu yang serendah ini. suhu freezer boleh diturunkan sehingga -70oC bagi menjamin kualiti produk terpelihara sebelum diberikan kepada pesakit. Bagi Ultra Low Freezer. Ultra Low Freezer with carbon dioxide backup Blood Bank Refrigerator Liquid Nitrogen Storage Freezer . Jika berlaku peningkatan suhu. contohnya. Ultra» Low» Freezer digunakan untuk menyimpan komponen darah yang memerlukan suhu 0 penyimpanan di bawah -20 C. Tujuan penyambungan adalah untuk memastikan suhu simpanan dapat dikekalkan walaupun jika berlaku gangguan yang boleh menyebabkan suhu meningkat. Blood» Bank» Refrigerator digunakan untuk menyimpan stok komponen darah Whole»blood dan Red» Cell» Concentrates sebelum diberikan kepada pesakit. dua unit Blood» Bank» Refrigerator dan satu unit Liquid» Nitrogen» Storage» Freezer. Stem cell perlu disimpan pada suhu yang amat rendah iaitu dalam lingkungan -150oC sehingga -200oC. Satu lagi fungsi tambahan yang ada pada dua unit freezer yang dibeli ini adalah ianya disambung kepada bekalan tong karbon dioksida cecair. Pembelian dua unit baru adalah untuk menggantikan unit-unit lama yang sering mengalami kerosakan. PTj Perubatan Transfusi telah membuat pembelian dua unit Ultra» Low» Freezer» with» carbon» dioxide» backup. gangguan bekalan elektrik.

Sempena sambutan ini. Pengarah PPUM bersama-sama ketua projek. Sebagai penghargaan kepada kejayaan ini. Aye telah menghadiri acara penerimaan hadiah untuk pemenang yang berlangsung di Seoul. Projek ini yang tertumpu kepada pesakit talesemia diharap dapat memperbaiki kualiti hidup pesakitpesakit ini. Projek yang bertajuk Preventing»Febrile»Transfusion»Reactions»in» Thalassaemia»Patients telah terpilih mewakili PPUM untuk kategori pertandingan poster. Seperti kelazimannya. Korea Selatan. PTj telah mengaturkan beberapa aktiviti. yang bertujuan untuk mengurangkan insiden reaksi febrile dan untuk mencari panel penderma yang sesuai untuk pesakit yang menunjukkan reaksi antibodi sel darah merah. Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 145 Anugerah Yang Diterima Projek Kumpulan Penambahbaikan (QIT) PTj Perubatan Transfusi yang diketuai oleh Dr. pameran poster yang mengandungi maklumat-maklumat tentang aktiviti pendermaan darah dan bagaimana darah diproses. Sedikit cenderahati juga telah diberikan kepada semua penderma-penderma. aktiviti pendermaan darah juga telah diadakan. Aye Aye Hliang telah berjaya terpilih sebagai pemenang Runner-Up» Asian» Hospital» Management» Award 2010 yang berlangsung pada 19-21 Ogos 2010 bertempat di Seoul. Objektif projek ini adalah untuk membekalkan sel darah merah yang telah ditapis kandungan sel darah putihnya nya iaitu Leucoreduced» Red» Cells. Seramai 99 orang penderma yang kebanyakannya terdiri dari staf PPUM telah bermurah hati untuk menderma darah pada hari tersebut. .000 kepada pasukan QIT PTj Perubatan Transfusi. Korea Selatan. Antaranya. Aktiviti Hari Penderma Darah Sedunia PTj meneruskan aktiviti untuk meraikan Hari Penderma Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Jun setiap tahun. yang telah diadakan di konkos PPUM. Aktiviti menderma darah telah diadakan di Pasar Siti Khadijah dan di PTj Perubatan Transfusi. pihak pengurusan PPUM juga telah memberikan ganjaran sebanyak RM 3.

kes medico legal dan sebagainya. Seksyen Pengurusan Statistik i) Menyediakan senarai nombor pendaftaran kepada penyelidik menurut diagnosis yang dipohon. iv) Menyelaraskan permohonan laporan perubatan dan sijil-sijil perihal perawatan pesakit untuk tuntutan insuran. iv) Melaporkan: a) Kes-kes penderaan ke atas kanakkanak. c) Kes kematian ibu mengandung. . pembukaan dan penutupan klinik serta pindaan janjitemu. d) Kes-kes penyakit berjangkit termasuk HIV dan Tibi. v) Mendaftar kesemua kes-kes kematian yang berlaku di hospital ini. pengajaran dan penyelidikan. v) Mendapatkan kelulusan pelupusan dari Jabatan Arkib Negara dan memantau proses pemusnahan fail pesakit yang hendak dilupuskan. B. iii) Mengendalikan Mesyuarat Perubatan dan PERKESO.146 Laporan Tahunan 2010 PTJ MAKLUMAT PESAKIT Jabatan Maklumat Pesakit adalah bertanggungjawab kepada perkara-perkara berikut. vi) Memberikan perkhidmatan urusetia di dalam menyempurnakan persediaan rekod pesakit dan laporan perubatan pakar. Menyediakan laporan Morbiditi dan Mortaliti yang terkini dan tepat serta pemberitahuan penyakit berjangkit. vii) Menguruskan kerja-kerja pengarkiban dan perolehan rekod pesakit yang tidak aktif bagi tujuan perawatan pesakit. Menguruskan rekod-rekod perubatan yang tidak dilengkapkan oleh Pegawai Perubatan/ Pegawai Perubatan Siswazah. Mengkod dan menginput diagnosa pesakit dalam dan luar iii) Membekalkan fail pesakit kepada doktor/ penyelidik bagi tujuan penyelidikan/ pengajaran/peperiksaan/ulangkaji. Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan A. ii) iii) Menguruskan sistem maklumat statistik dengan tepat bagi menyediakan maklumat diagnostik dan statistik berkaitan dengan penyakit. Seksyen Pengurusan Laporan Perubatan i) ii) Menerima dan memproses laporan perubatan dan kes mediko legal. Seksyen Pengurusan Fail Pesakit i) ii) Membekalkan fail pesakit luar dan pesakit dalam. i) Menguruskan satu sistem penyimpanan rekod pesakit yang berpusat bagi memastikan taraf sulit rekod pesakit dijaga dengan baik. f) Kes kematian lahirmati neonatal. Mengendalikan pengeluaran buku sijil sakit dan pengesahan sijil sakit. iv) Menguruskan indek induk pesakit. Lembaga C. b) Laporan mortaliti dan morbiditi. e) Kes penyakit kanser. ii) iii) Menyediakan laporan morbiditi dan mortaliti kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. rekod pesakit mudah dikesan serta memastikan kawalan pergerakan rekod pesakit yang teratur di dalam pusat perubatan Universiti Malaya.

Ia juga adalah sistem yang berasaskan web di mana Pegawai Perubatan juga boleh .150 7. Kejayaan PTj Maklumat Pesakit dengan kerjasama PTj Nadi IT telah membangunkan sistem Laporan Perubatan (Medical» Report» System» Version» 2» (MRSV2)). Pengesahan Sijil Cuti Sakit dan Sijil Kematian Ringkasan kes/laporan perubatan yang ditaip.012 134 3. h) Banci pesakit dalam dan pesakit luar.615 183.000 365 5.800 47.Pusat Perubatan Universiti Malaya 147 g) Data bulanan suntikan imunisasi. mengakses sistem tersebut untuk menyediakan laporan perubatan pada bila-bila masa. Penjilidan fail pesakit dalam Memasukkan diagnosis pesakit dalam Memasukkan diagnosis pesakit luar.744 108. Jadual 39: Statistik Maklumat Pesakit Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Perkara Pengurusan Laporan Perubatan.381 Tahun 2010 10.823 49. Pengesanan fail pesakit dalam Pengesanan fail bagi pinjaman untuk tujuan penyelidikan/pengajaran/peperiksaan. Pengesanan fail pesakit luar.746 71.260 133 2. Laporan kes kanser Menyediakan statistik kelahiran Menyediakan statistik penderaan ke atas kanak-kanak.574 327 5.484 61.850 180.010 48. Setiap borang permohonan laporan perubatan atau borang keizinan dan dokumen yang berkaitan akan diimbas dan dimasukkan ke dalam sistem MRSV2 untuk rujukan Pegawai Perubatan dan staf laporan Perubatan. Tahun 2009 10. Sistem ini adalah lebih praktikal dan dibangunkan berdasarkan prosedur kerja seksyen laporan perubatan. Menguruskan Ringkasan Kes Yang Tidak Lengkap Menguruskan Pindaan Tarikh Janjitemu Pesakit (Surat Makluman Pindaan Tarikh) Mengimbas Nota-nota Trauma dan Kecemasan serta keputusan makmal Endoskopi.767 574.740 32. Menyediakan statistik kes penyakit berjangkit. Penggunaan label bagi pengesanan fail pesakit juga diperluaskan ke Seksyen Laporan Perubatan.451 4.719 47. Kes-kes lain sekiranya diminta dari masa ke semasa.544 14.000 Pencapaian objektif kualiti PTj Maklumat Pesakit telah berjaya mencapai objektif kualiti yang ditetapkan iaitu 97% fail dibekalkan ke klinik dan wad sepanjang tahun 2010.952 589.767 20. i) j) Senarai ibu melahirkan anak dalam kawasan Wilayah Persekutuan.403 30.040 4.478 11. Seksyen Statistik dengan kerjasama PTj Nadi IT juga telah berjaya memindahkan data-data diagnosa pesakit dari sistem HIS yang sebelum ini tidak berfungsi sepenuhnya setelah penggunaan sistem iPM ke dalam sistem MRSV2.

Bekerjasama dengan Jabatan Penerbangan Awam sebagai hospital di dalam memberi perkhidmatan perubatan kepada mangsa-mangsa bencana kapal terbang dan lain-lain bencana. agama dan taraf kedudukan. . sistematik. kebajikan penuntut dan staf kejururawatan serta merancang. Klinik Wellness. Perkhidmatan Pesakit Dalam. Pengimejan BioPerubatan dan Kaunter Kemasukan. PTj Pentadbiran Kejururawatan juga menggalakkan pembelajaran berterusan dengan mengadakan programprogram untuk meningkatkan keupayaan dan pembangunan profesional di kalangan staf kejururawatan. mengekalkan atau menaik taraf serta menilai standard program kejururawatan yang dijalankan. Klinik Kesihatan Staf dan Klinik Lawatan Ke Rumah yang memberi perkhidmatan kepada pesakit luar. efektif dan berkualiti oleh jururawat yang berkemahiran serta mengguna pakai konsep pesakit sebagai seorang individu dengan mengambil kira kestabilan fizikal. Pusat-Pusat Kesihatan dan hospital-hospital lain. pencegahan dan pemulihan yang efisien. Pengambilan Darah Setempat. Trauma & Kecemasan. Pada masa yang sama PTj Pentadbiran Kejururawatan mengambil bahagian dalam semua program yang berkaitan dengan pembelajaran dan penyelidikan bagi menyumbang kepada penambahbaikan perawatan pesakit. Klinik DOTS. Klinik Perkhidmatan ini bertanggungjawab memberi perawatan yang komprehensif merangkumi aspekaspek kuratif. Psikiatri Remaja dan Kanak-Kanak. Oftalmologi. jururawat-jururawat pelatih dan juga peserta dari badan sukarela dan agensi-agensi tertentu. efisyen dan kaedah rawatan sempurna kepada semua jenis kecemasan perubatan. Klinik Keluarga. Sebagai pusat rujukan kepada klinik-klinik swasta. Rawatan Harian. Perkhidmatan Penjagaan Kritikal dan Dewan Bedah dan Perkembangan Kejururawatan Selain itu PTj ini juga terlibat di dalam aktiviti-aktiviti pengauditan. pencegahan dan pemulihan yang efisien. Ginekologi. Rawatan Utama Klinik AM (RUKA) merangkumi Klinik Am. Untuk mencapai objektif tersebut PTj Pentadbiran Kejururawatan bergerak melalui 4 perkhidmatan iaitu Perkhidmatan Ambulatori. Otorinolaringologi. Rawatan Harian Perkhidmatan ini secara amnya berfungsi untuk memberi rawatan kepada pesakit seperti perkhidmatan konsultansi. PTj Pentadbiran Kejururawatan juga menggalakkan jalinan perhubungan yang baik di antara pasukan kesihatan dengan lain-lain jabatan bagi mengujudkan koordinasi untuk mencapai objektif jabatan dan juga bergerak untuk mencapai misi dan visi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Pedaitrik. Trauma & Kecemasan Memberi rawatan kepada kes-kes yang mengalami kemalangan jalan raya. Perawatan Terapi Enterostomal (Luka dan Stoma). Psikiatrik. Bengkel Latihan dan Pemulihan Kerja. melakukan prosedur prosedur invasif dan bukan invasif. Surgeri. program -program kualiti dan keselamatan. Onkologi Klinikal. penyediaan ke arah akreditasi ‘Joint» Commission» International-JCI’ dan secara keseluruhan sentiasa menyokong semua aktiviti-aktiviti bagi mencapai Misi dan Visi Pusat Perubatan Universiti Malaya . Melaksanakan urusan rawatan Pra-Hospital bagi kawasan yang berkaitan. Klinik KIDDS. Perkhidmatan Ambulatori Perkhidmatan Ambulatori merangkumi perkhidmatan di klinik. emosi dan keperluan sosial tanpa mengira bangsa. Ortopedik. Klinik Antenatal dan Postnatal. Podiatri dan Rawatan Harian. melaksana.148 Laporan Tahunan 2010 PTJ PENTADBIRAN KEJURURAWATAN PTj Pentadbiran Kejururawatan adalah bertanggungjawab memberi perawatan yang komprehensif merangkumi aspek-aspek kuratif. Bekerjasama di dalam memberi latihan kepada penuntut perubatan. memberi rawatan segera. serta perkhidmatan pemberian ubat ubatan seperti kimoterapi sepanjang hari tanpa pesakit dimasukan ke Wad mengikut pengkhususan pelbagai disiplin. Endoskopi. kemalangan industri dan lain-lain kemalangan. efektif dan berkualiti kepada pesakit luar dan sebahagian dari pesakit dalam. Pemulihan dan Kesukaan. Pusat Rawatan Hairan Psikiatrik. Perkhidmatan pesakit luar merangkumi Klinik Pakar Perubatan.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 149 Pengimejan Bio-Perubatan Memberi perkhidmatan pengimejan diagnostik dan terapeutik serta radiologi interventional» dimana Jururawat memberi perawatan terlibat secara langsung dalam prosedur yang dijalankan. Pembelian Peralatan Baru Klinik Oftalmologi Peralatan Portable Ultrasound A/B Scanner Non Contact Optical Biometry System Tonometer 3 unit Keeler Professional Opthalmoscope 1 unit Keeler Professional Steak Retinoscope 2 unit Keeler Lithium Double Charger Klinik Otorinolaringologi 3 unit Dual Portable Head Llight 1 unit Hartmann Alligator Forcep 80mm 1 unit Hartmann Alligator Forcep length 7 cm 23/4in 1 unit Viena Specula Nose Sz 1 1 unit Viena Specula Nose Sz 1 Pengambilan Darah Setempat Rawatan Harian Urologi dan ESWL Rawatan Harian Pediatrik 1 unit Mesin QMS 1 unit Mesin Manometry 1 unit Pharmaceutical Refrigerator 3 unit Hand Held Pulse Oximeter 1 unit ECG machine 3 unit Trolly Stainless steel 10 unit Drip stand 2 unit Height & Weight Scale Detector 1 unit Microwave Oven 6 unit Terumo pump 3 unit Syringes Pump 1 unit Chairs Scale 7 unit Blood infusion waramer (Aimec) 1 unit Digital Baby Scale 1 unit Sitting Weight Scale 3 unit Simplex on trolley halogen examination light 2 unit Footed Paddle Suction 2 unit Portable hogh suction pump 2 unit Blood Pressure Monitor 2 unit Accu Che R Performa Rawatan Harian Dialisis & Nefrologi 1 unit Blood and Fluid Warmer 1 unit Portable Reverse Osmosis System . Kaunter Kemasukan Memberi khidmat kepada semua urusan berkenaan dengan kemasukan pesakit ke Wad kecuali pesakit dari Trauma & Kecemasan.

Perkhidmatan yang diberi dikekalkan secara holistik. neurologi. rawatan terapi radio iodine. reumatologi. Bekalan Alat Steril Dewan Bedah. dermatologi. pediatrik am dan neuro. Trauma dan . Memberi orientasi. surgikal am) ortopedik. gastroenterologi. pos pembedahan. orthopedik. Wad-wad terdiri daripada Wad Obstetrik (3) Ginekologi (1) Wad Surgikal (3) Wad Ortopedik (2) Wad Oftalmologi (1) Otorinolaringologi (1) Wad Medikal (6) Pemulihan (1) Wad Neurosains Medikal & Surgikal (2) Wad Psikiatrik (2) dan Wad Pediatrik (5) Lawatan amal dari Resort World Genting Berhad di Wad Pediatrik Jenis Perkhidmatan yang disediakan Perkhidmatan terdiri daripada perkhidmatan obstetrik dan ginekologi yang bertanggungjawab memberi perawatan kepada ibu-ibu dalam penjagaan antenatal. Meliputi 32 wad yang merangkumi secara rasminya 981 katil tetapi yang beroperasi sekarang adalah 27 wad dengan 795 katil. oftalmologi dan otorinolaringologi menyediakan perawatan pra pembedahan. dan perubatan psikiatri. Perawatan juga melibatkan penjagaan pesakit dari tahap akut yang memerlukan bantuan pernafasan dan penjagaan rapi sehingga ke peringkat pemulihan dan discaj. kardiologi. gastro. plastik. onkologi . Perkhidmatan surgikal yang melibatkan pelbagai bidang pengkhususan (seperti urologi. hepatobiliari. respiratori. penyakit berjangkit. (TSSU) Perawatan Perioperatif Kecemasan. Perkhidmatan pediatrik pula melibatkan perawatan dalam pelbagai bidang pengkhususan dalam disiplin medikal. ENT. Perkhidmatan Penjagaan Kritikal dan Dewan Bedah Unit ini bertanggungjawab untuk: • Memberi perawatan perioperatif yang selamat dan sempurna kepada pesakitpesakit yang memerlukan pembedahan. onkologi serta paliatif. penyeliaan dan bantuan kepada pelatih-pelatih jururawat. perubatan pemulihan.150 Laporan Tahunan 2010 Perkhidmatan Pesakit Dalam Bertanggungjawab memberi perawatan yang menyeluruh mengikut keperluan kesihatan dan penyakit yang dihadapi oleh pesakit. • • • • • • Perawatan Perioperatif Pain Management Servis. neurologi. endokrin. Memberi sokongan dan bantuan dalam penyelidikan yang dijalankan oleh kakitangan Pusat Perubatan dan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. kardiologi. nefrologi. mata. pemulihan dan paliatif. bayi baru lahir yang normal dan perawatan ginekologi am. Pemberian Anesthesia Di luar Dewan Bedah. ibu-ibu dalam penjagaan pos natal. berkualiti dan selamat kepada semua golongan pesakit dari bayi baru lahir sehingga ke warga emas. pelatih perubatan dan pelatih paramedikal yang dijadualkan untuk sesi pembelajaran di Dewan Bedah. surgikal. hematologi. Perkhidmatan medikal juga merangkumi pelbagai bidang pengkhususan yang menyediakan perawatan geriatrik. Pembedahan Harian. • • Jenis Perkhidmatan yang disediakan.

Sesi pengajaran dan praktikal telah dilakukan pada pesakit di wad dengan penilaian dan tindakan jururawat. Pakar Perunding Anestesiologi dan Pain» Management. Aktiviti yang telah disediakan adalah seperti persembahan nyanyian dan tarian dan permainan sukan daripada pesakit dan ahli keluarga bagi mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan berkongsi pengalaman. penilaian semula selepas tindakan serta cara penggunaan borang Carta Klinikal yang baru. Hari keluarga Chronic»Pain»Support»Group telah diadakan pada 11 Disember 2010. bertempat di Center Point Universiti Malaya dan telah dirasmikan oleh Profesor Vijayan. Pelancaran ini telah dihadiri oleh semua Pegawai Kejururawatan dan Ketua Jururawat.Pusat Perubatan Universiti Malaya 151 Perkhidmatan / program terbaru yang diperkenalkan. Implementasi “Pain as 5th Vital Sign” berserta borang baru klinikal dan “pain ruler” telah dilancarkan pada 12 April 2010 oleh Profesor Ramani Vijayan. Ahli Jawatan kuasa Pain Management PPUM Permainan Simpul Kasih Antara Pesakit Dengan Pasangan Majlis Perasmian Pain»As»5th»Vital»Sign . Ceramah implementasi “Pain as 5th Vital Sign” telah diberi mulai bulan Mei 2009 hingga Disember 2009 dan telah diteruskan pada bulan Januari 2010 hingga Julai 2010. Selain ceramah kejururawatan (CNE) yang telah diberi oleh Kumpulan Pain»Management. Pengajaran khusus di setiap wad dan unit juga telah diteruskan bertujuan untuk meningkatkan kefahaman pada setiap staf mengenai penggunaan borang tersebut. Seramai lebih kurang 120 orang peserta yang terdiri daripada pesakit kronik dan ahli keluarga telah menghadiri program ini yang terdiri dari pesakit daripada Hospital Selayang dan Hospital Ipoh. Pengajaran di wad dimulakan pada 20 Ogos 2010. Pengerusi Pain»Management. Pusat Perubatan Universiti Malaya. Hari keluarga ini telah dibantu oleh staf dari unit Anestesiologi dan staf dari klinik Chronic» Pain.

152 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Baru Peralatan ini telah dibeli untuk menambah keperluan di unit Anestesiologi. 8. Keterangan Alat 14 unit Forced Air Warming device (Bair Hugger) 3 unit Philip Portable Physiological Monitor. 1 unit Fluid Warmer (ASTOFLO) 1 unit Radiofrequency Lesion Generate Management. 4. A Micheal Hollmann . 6. Bil 1. 3 unit Anestesia Monitor Datex Ohmeda S5 1 unit Portable Ultrasound GE Kegunaan Digunakan untuk memanaskan suhu badan pesakit semasa pembedahan dan selepas pembedahan. Terutamanya di bahagian upper and lower back pain. Digunakan untuk memanaskan darah dan cecair yang diberi secara infuse intravena mengikut kadar suhu yang diperlukan bagi mengelakkan pesakit mengalami hipotermia. 5. 10. Tujuannya adalah untuk mengelakkan hipotermia. Digunakan untuk merawat pesakit yang mengalami kesakitan yang kronik. Digunakan untuk merekod pemerhatian tanda vital pesakit semasa pembedahan dan untuk transport monitor Digunakan untuk merekod pemerhatian tanda vital pesakit dan gases semasa pembedahan. 9. 3. 2 unit Schaerer Surgical Table Axis 600 2 unit Operating Traction Table (steries) 2 unit General Surgery Operating Table 6 unit Onmifuse pca pump Prosidur Continuos Spinal Anesthesia Peserta Bengkel CSA bersama Prof. 7. abdomen scan dan obstetric scan dengan jelas kerana mempunyai sistem berwarna bagi membezakan arteri dan vena. Digunakan untuk pemberian anesthesia secara regional. Untuk kegunaan semasa pembedahan General Surgery Untuk pembedahan Otopedik surgery Untuk pembedahan General Surgeri Digunakan untuk patient controlled analgesia 2. penilaian vena.

Prepageran dan Dr. Sebanyak 3 kes FESS telah dilakukan oleh Prof. Chin dari Unit Surgeri. Jenis Perkhidmatan i) Wad kardiologi ini menerima pesakit dari dalam dan luar PPUM serta rujukan dari hospital swasta dan kerajaan sekitar Lembah Kelang serta luar Kuala Lumpur yang memerlukan perawatan jantung serta yang menjalani prosedur invasif ke jantung. Dr. Doktor Pakar dari Belgium. meningkatkan kemahiran jururawat dalam prosedur ECT dan Radiologi dan meningkatkan kesedaran jururawat kepentingan Implementasi Pain as 5th vital sign . Kazunori Vasuda dan Mr. Sapporo. Chua. angioplasti serta kemasukan alat perentak jantung dan lainlain lagi. Geovanni Dapri melakukan dua kes laparoscopic cholecystectomy. A Micheal Hollmann telah di jemput untuk memberikan syarahan dan memperkenalkan penggunaan set Contiunous Spinal kepada pesakit. ACL Double Udndle Reconstruction Workshop. Membuat penyelidikan berkaitan ubat-ubatan dan penyakit terutama berkaitan penyakit jantung bagi unit kardiologi khususnya dan Jabatan Perubatan amnya. FPUM. Eiji Kondo dari Hokkaido University. Chin dari PPUM memperkenalkan Single Port Laparoscopic Hernia Repair. Vasanta dari Jabatan Anestesiologi. Dr. Dilakukan secara live surgery dari Bilik Bedah 4 ke Klinikal Auditorium. Bengkel ini dilakukan secara langsung dari Bilik Bedah 1 (PPH) ke Bilik Konferens Endoskopi. Chua Yeok Pin. iv) Membuat penyelidikan darah untuk pemeriksaan paras Troponin-T bagi pesakit . Jason Hwang dan Changi Hospital. Prof. Tarikh 1 8 Februari 2010 2 3 18-19 Julai 2010 21. Madya Mohd Razif Mohd Ali. Kursus ini dianjurkan oleh Prof. Memberi kaunseling kepada pesakit dan keluarga. Lucy Chan. Membuat persediaan bagi pesakit untuk prosedur invasif seperti angiogram. Dua orang Pakar Otopedik daripada Jepun telah melakukan 2 kes dengan dibantu oleh Pakar Bedah dari PPUM. Seminar Perawatan Anestesia. Pakar Anestesiologi dari Hospital Jerman. Pakar dari Jepun adalah Mr. Dr. Bengkel ini telah di anjurkan oleh Prof. Program pembelajaran kesihatan kepada pesakit dan keluarga dibuat pada setiap hari Khamis. Beliau memperkenalkan cara baru iaitu Single Port Laparoscopic Cholecystectomy. la juga sebagai wad menempatkan pesakit selepas menjalani prosedur PTCA. Tujuan seminar ini diadakan adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan jururawat berkaitan jenis-jenis anestesia dan ubat-ubatan. Indiani dan Dr. Orthopedic Trauma Course 2010 Kursus telah dipengerusikan oleh Dr. ii) • • iii) Memberi perawatan pesakit jantung menggunakan alat bantuan pernafasan maksima 5 pesakit pada satu-satu masa dengan nisbah seorang Jururawat dengan 2 atau tiga pesakit mengikut keadaan pesakit. Laparoscopic Workshop Diadakan di Pusat Pembedahan Harian. Prof. 4th UMMC Pediatric Anesthesia / Analgesia Workshop.Pusat Perubatan Universiti Malaya 153 Kursus Berikut adalah kursus yang telah dijalankan: Bil Nama Kursus Continuous Spinal Anaesthesia Workshop Bengkel ini dilakukan secara langsung dari Bilik Bedah 4 ke Bilik Konferen Dewan Bedah Menara Timur.23 Julai 2010 4 13 Ogos 2010 5 24 September 2010 6 18 Oktober 2010 7 5 – 6 Oktober 2010 Wad Kardiologi (Cardiac Care Unit -CCU) Wad Kardiologi berfungsi memberi perawatan seperti berikut: • • Perawatan pesakit mengalami serangan jantung yang akut dan kronik. 2nd FESS Workshop Dilakukan di Bilik Bedah 13 secara langsung ke Clinical Auditorium. Kursus telah di Pengerusikan oleh Prof.

8° C Kadar kemasukan pesakit bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2009. pihak wad telah membuat pembelian satu unit Air Purifier bagi menapis dan membersihkan peredaran udara di dalam bilik yang membantu dalam perawatan mengawal jangkitan. Dua unit Astoflo» Plus» Warmer. Wad Rawatan Rapi (ICU) Wad ICU merupakan satu-satunya Wad Rawatan Rapi berbagai disiplin untuk pesakit dewasa dan masih berfungsi dengan objektif seperti berikut: • Menerima pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan dan perawatan High Depency Unit (HDU). Membantu di dalam penyelidikan untuk menggalakkan bagi meningkatkan kualiti perawatan pesakit. Bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan unit lain bagi tujuan mencapai matlamat unit ini. • Bagi tahun 2010. Membantu dalam perawatan dan mengurangkan komplikasi penyakit serta dua unit Peti Sejuk Ubat digunakan untuk menyimpan ubatan pada suhu 2° . Pada Bulan Mac juga Mr. Unit Rawatan Rapi Kardiotorasik (CICU ) Unit ini berfungsi untuk: • Memberi perawatan yang bermutu kepada pesakit selepas pembedahan jantung. • Pada bulan Mac.154 Laporan Tahunan 2010 yang disyaki mengalami serangan jantung dimana keputusan darah dapat diketahui dalam masa 10 minit. Alat yang digunakan semasa pemberian darah kepada pesakit untuk mengelakkan ‘Hypothermia’. Seorang Pakar Bedah dari Kanada telah mengadakan bengkel untuk memperkenalkan prosedur Video» Assisted» Vein»Harvesting»For»CABG di PPUM. untuk • • • • • • Menggalakkan pembelajaran berterusan dan pembangunan staf. Pertambahan ini disebabkan bilangan pesakit yang memerlukan rawatan mesin bantuan pernafasan bertambah. rohani dan sosial.2 Pada 2 Ogos 2010. jumlah katil telah bertambah dari 13 katil ke 14 katil berikutan bertambahnya bilangan pesakit yang memerlukan perawatan mesin bantuan pernafasan.5 Jadual 41: Statistik perawatan pesakit di wad ICU Keterangan Pindah Masuk Pindah Keluar/ Kematian Ventilasi 2009 646 641 487 2010 699 691 514 Perbezaan (%) 7.07 3. beberapa prosedur baru telah diperkenalkan dari segi pembedahan jantung.58 7. sikap dan kemahiran yang diperlukan bagi tujuan memberi perawatan bermutu. Mengambil bahagian dalam program pendidikan bagi tujuan memperbaiki perawatan pesakit. torasik dan saluran darah berdasarkan keperluan fizikal.pesakit selepas pembedahan jantung sama ada pembedahan jantung terbuka atau tertutup. Gokhale. Jadual 40: Statistik perawatan pesakit di wad CCU Perkhidmatan Kemasukan & Pindah Masuk Kematian 2009 3671 138 2010 4128 143 Perbezaan % 11. Mengadakan orientasi dan latihan dalam bertugas untuk perkembangan diri kakitangan dari segi pengetahuan. Pesakit yang menjalani pembedahan paru-paru juga dimasukkan ke sini seperti kes-kes lobectomy dan Pneumonectomy.23 5. pembedahan torasik dan saluran darah. Unit ini memberi perawatan kepada pesakit. Membuat kajian kejururawatan meninggikan perawatan pesakit. v) Membuat prosedur mengesan punca pesakit tiba-tiba mengalami serangan syncope yang tidak diketahui penyebabnya melalui ‘Tilttable test’. Menggalakkan pembelajaran di kalangan penuntut perubatan dan kejururawatan. seorang • . Pengenalan Prosedur Baru Pada tahun 2010.

Merancang dan melaksana program pembelajaran berterusan untuk kakitangan yang diberikan oleh Jururawat U32. Ia juga turut mengendalikan kes-kes pemindahan cord»blood dan stem»cell»pediatrik. Kes-kes yang pembedahan torasik juga bertambah. 3. Membantu pelajar perubatan. Aspirasi Sum-sum Tulang. Jururawat U29. Bronchoscopy dan Endoscopy. jumlah bilangan Pembedahan Jantung terbuka bertambah dengan baik sekali dibandingkan dengan tahun 2009.3 Jenis perkhidmatan yang disediakan Rawatan dan perawatan pesakit pediatrik kritikal iaitu pesakit pediatrik yang memerlukan penjagaan intensif dari usia baru lahir hingga 12 tahun. 8.» » Ia juga melibatkan rawatan Hemodialisis secara vena ke vena. Untuk kesinambungan ia juga menyediakan perkhidmatan pengumpulan stem»cell. Program Resuscitation» Drill» Pediatric» Basic» Life» Support telah mula dijalankan pada tahun 2010 bagi melatih semua jururawat Pediatrik dalam resuscitation» pesakit pediatrik. Membantu dalam projek penyelidikan perubatan dan kejururawatan. Sama ada yang memerlukan bantuan pernafasan secara invasive» ataupun non-invasive dan juga kes-kes high» dependency» unit. Merawat pesakit kritikal intensif selepas pembedahan Surgeri Am Kanak-kanak dan pembedahan Neuro Pediatrik. Seramai 65 orang jururawat termasuk pelajar perubatan telah dilatih. kejururawatan dan pengimejan mendapatkan pengalaman klinikal. Program / Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan. Dr Raja Amin. Ini adalah disebabkan oleh perubahan jadual pembedahan kepada 2 kes sehari. 7.»cord»blood» dan bone»marrow» harvest untuk pesakit pediatrik dengan kerjasama PTj Perubatan Transfusi. Menerima kes-kes rujukan dari organisasi swasta dan kerajaan.3 -2. Perawatan pesakit intensif adalah berdasarkan atas nisbah (jururawat : pesakit) 1:1 atau 1:2 pesakit. • Pada Bulan Disember prosedur pembedahan Maze» Procedure untuk Mitral» Valve» Replacement telah dilakukan oleh Prof. Pegawai Perubatan dan ‘Product Specialist’. Teknik ini juga dikenali dengan nama Radio»Frequency»Ablation»Technique. Rawatan dan perawatan pra dan pos pemindahan sumsum tulang pesakit pediatrik dilakukan di unit BMT.Pusat Perubatan Universiti Malaya 155 Pakar Bedah dari India telah memperkenalkan prosedur Minimally»Invasive»Off»pump»CABG. 2. 5. Jadual 42: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Perkara 2009 120 75 43 15 2010 132 85 42 23 % Peratusan 10 13. Open Heart Lung Lain-lain Kematian Wad Rawatan Intensif Pediatrik Dan Pemindahan Sumsum Tulang Wad PICU menjalankan perkhidmatan seperti berikut: 1. Merawat pesakit untuk prosedur rawatan dan penyiasatan seperti memasukkan “Central Venous Catheter”. Ia juga turut membantu dan menyokong Wad Rawatan Khas Bayi dan Wad Rawatan Rapi dalam penjagaan bayi pramatang dan pesakit remaja (12-18 tahun) apabila kedua-dua wad berkenaan memerlukan bantuan.3 53. Menerima dan bekerjasama dengan pelajar dari institusi pendidikan lain. Merawat pesakit pediatrik yang memerlukan penjagaan kritikal intensif dan pemindahan sumsum tulang. 4. Biopsy. 6. Pada tahun 2010. . Nitric»Oxide dan High»Frequency»Ventilation.

6% 250% 17. . Jadual 45: Jumlah dan jenis pemindahan sumsum tulang Tahun 2008/2009 Jenis pemindahan sumsum tulang Autologous Bone Marrow Transplant Allogenic Bone Marrow Transplant Allogenic Cord Blood Transplant Jumlah Tahun 2009 2 6 7 15 Tahun 2010 6 8 5 19 Pembelian peralatan kegunaannya. Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah.6% 16. Wad Rawatan Khas Bayi (Special Care Nursery-SCN) Peranan wad ini ialah memberi rawatan dan penjagaan untuk bayi-bayi yang pramatang. baru dan Sebanyak satu unit High»End»Ventilator»Servoi. menggalakkan kekerapan lawatan oleh ibubapa supaya mereka sentiasa mengetahui serta memahami progres dan keadaan bayi mereka serta menggalakkan ibu-ibu memberikan penyusuan susu ibu kepada bayi-bayi. unit ini telah menerima 10 unit Infant» ventilator.2% -4. Memberi nutrisi secara “TPN” (Total Parenteral Nutrition) kepada bayi-bayi pramatang dan tenat serta mengawal dan merawat jangkitan infeksi dan infeksi “nasocomial”. hypoglycaemia dan jaundis dan menerima bayi-bayi yang memerlukan rawatan surgikal.6% 21. birth»trauma. Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah. Jadual 43: Jumlah Kemasukan Pesakit Dan Discaj Wad Pediatrik Perkara Kemasukan Pindah masuk Jumlah kemasukan Discaj Pindah keluar Kematian Jumlah keluar Tahun 2009 160 301 461 15 391 41 447 Tahun 2010 185 351 536 16 474 39 529 Perbezaan (%) 15. dua unit Oxygen»Blender dan satu unit Portable»Physiologic»monitoring»(non-invasive).»Non» Invasive» Ventilator» dan» Physiologic» Monitor» telah dibeli untuk menampung pesakit di bangunan baru. 9 unit Syringe»Pump.156 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Prosedur Baru Prosedur baru telah diperkenalkan dikenali sebagai Cooling»Therapy di mana rawatan diberi kepada bayi yang mengalami Hypoxic»Ischemic»Encephalopathy.3% 6. masalah kardio-respiratori. satu unit High» Frequency» Osscillatory» Ventilator(HFOV). Jadual 44: Jumlah Kemasukan Pesakit Dan Discaj Wad Pediatrik 1 (BMT) Perkara Kemasukan Pindah masuk Jumlah kemasukan Discaj Pindah keluar Kematian Jumlah keluar Tahun 2009 224 2 226 195 8 0 203 Tahun 2010 259 7 266 254 9 0 263 Perbezaan (%) 15. mengurangkan kadar mortaliti serta morbiditi bayi dengan tindakan dan rawatan yang cekap dan sewajarnya Wad ini juga menerima bayi yang mengalami Hypoxia»Ischaemic»Encephalopaty(HIE).6% Pembelian Peralatan Baru Bagi tahun 2010. satu unit peti sejuk medikal.5% 0% 29. Wad ini juga mengendali.6% 16. berisiko tinggi dan masalah kurang berat badan. membantu dan memberi sokongan dalam program penyelidikan yang dijalankan oleh para doktor dan jururawat.8% 18.2% 12.3% Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah.6% 30.

1 unit Mesin Otokleb serta 2 unit Dandang (Boiler).2 .2 12. Klinik-klinik.9 126 9. Manakala purata pesakit tinggal di hospital bertambah sebanyak 6.678 53.0kg untuk discaj. berbanding seramai 144 orang pada tahun 2010 iaitu pertambahan sebanyak 14. PTj Pengimejan Bio-Perubatan.5 12.387 490.2%.507 541.471 95.Pusat Perubatan Universiti Malaya 157 Jadual 46: Statistik Pesakit Wad SCN Perkhidmatan Jumlah Kemasukan / Pindah Masuk Jumlah Hari Pesakit(Patient .348 6. mensteril serta membekal kain untuk kegunaan harian di Dewan Bedah.703 Perbezaan (%) -56. Kawasan-kawasan yang dibekalkan dengan alat-alat steril dalam tahun 2010 ialah sebanyak 68 kawasan meliputi hampir 90% unit-unit dan jabatan yang memberikan perkhidmatan kepada pesakit sama ada secara langsung atau tidak langsung termasuk Kolej Kejururawatan dan UMSC. mencuci. UMSC dan lain-lain wad bila diperlukan Membuat.22% daripada tahun 2009 disebabkan bayi-bayi pramatang memerlukan masa sehingga berat badan melebihi 2.5 -13.369 49.109 6.Day) Purata Masa Di Hospital(Hari) Jumlah Pesakit Memerlukan Ventilasi Purata Masa Ventilasi(Hari) % Kemasukan/Pindah Masuk Yang Memerlukan Ventilasi Jumlah Hari Ventilasi(Ventilation Day) JUMLAH BERAT BADAN < 1000gm yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap 2009 219 4581 20. mensteril dan membekalkan instrumen dan peralatan yang digunakan dalam prosedur perawatan pesakit.3 9. mencuci.7 58% 1228 2010 195 4336 22. membungkus. • 25 27 8 • Pada tahun 2010 didapati bilangan kemasukan/ pindah masuk pesakit berkurangan daripada tahun 2009 sebanyak 11% iaitu 195 orang pesakit pada tahun 2010 berbanding 219 orang pada tahun 2009.5 -1. UPAS menerima 2 unit Washer» Disinfector.231 851. membungkus. Mengutip. Jumlah pesakit yang memerlukan ventilasi juga bertambah iaitu 126 pada tahun 2009.572 2009 314. memasang dan membekal semua inkubator serta peralatan Inhalasi ke semua wad di PPUM.2 8.35 6. Melipat.062 107. membungkus.5 74% 1217 Perbezaan (%) -11 -5.22 14.5 9. Jadual 47: Statistik Peralatan Steril Yang Di Proses Bekalan Peralatan Steril Pek Peralatan Steril Kain-Kain Steril Set PTj Pengimejan Bio Perubatan Alat-Alat Sedutan & Pernafasan Pensterilan Item Melalui Gas Ethlene Oxide Sterilizer Kain Dari Wad Pemindahan Sum-Sum Tulang Supplementary Dressing Jumlah 2010 136.9 Unit Pembekalan Alat Steril (UPAS) Unit Pembekalan Alat Steril bertanggungjawab dalam perkhidmatan pengendalian peralatan steril dan set sedutan bagi tujuan diagnostik dan perawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya. • Pembelian Peralatan Pada tahun 2010.2 144 8.7 -0. ICU. Perkhidmatan yang disediakan: • Mengutip.474 60.092 3. Wad BMT.8 57. mensteril dan membekal peralatan suplimentari atau peralatan guna hapus.604 66.943 3.

Kandungan program kali ini agak berbeza dan lebih lama iaitu ia berjalan selama 17 hari. Tambahan pengagihan barangan di bahagian unsterile» supplementary juga direkodkan kerana permintaan barangan tersebut oleh sesetengah wad. iv) Membantu mengurus keperluan Mata Kredit CPD untuk semua jururawat bagi memenuhi Penilaian tahap kecekapan (PTK) Umum yang wajibkan oleh PPUM bagi memastikan semua staf di tahap kompetensi v) Mengurus data Mata Kredit CPD yang diperolehi daripada latihan anjuran Perkembangan Kejururawatan vi) Mengkoordinasi dan menyediakan kemudahan peralatan dan sumber manusia bagi membantu peperiksaan perubatan klinikal sama ada untuk peperiksaan MBBS atau pun Ijazah Sarjana Perubatan dan lainlain disiplin. A. Kekurangan tersebut ditampung oleh pihak UPAS dengan menggantikannya dengan Disposable» Paper» Towel yang direkodkan di dalam bahagian Supplementary» Dressing. .158 Laporan Tahunan 2010 Penurunan kain-kain steril dan kain BMT pada tahun 2010 berbanding dengan tahun 2009 ialah disebabkan oleh kekurangan kain yang dihantar oleh pihak Dobi ke UPAS. vii) Mengkoordinasi Susu Ibu. Sekretariat Penyusuan Program Orientasi Jururawat U29 Baru pada 4-26 Oktober 2010 untuk seramai 175 orang Jururawat. Objektif program adalah untuk meningkatkan pengetahuan. yang mana tambahan 2 hari untuk kursus CPR» : MBLS. Luaran dan Luar Negara untuk staf kejururawatan bersama PTj Pembangunan Insan ii) iii) Mengurus keperluan Mata Kredit CPD untuk semua jururawat di PPUM bagi memastikan mereka boleh memperbaharui lesan pengamalan kejururawatan.» 4» hari» untuk» kursus» 20» hours»lactation»dan 2 hari untuk kursus fire»drill»/» emergency. Program Preceptorship. Mengurus Latihan Dan Pembangunan Staf Kejururawatan » Orientasi Memastikan setiap staf kejururawatan di PPUM melalui Program Orientasi (Jururawat Baru dan Ketua Jururawat Baru) serta lain-lain kategori mengikut keperluan dan permohonan seperti Program Orientasi – Program Sangkutan Pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Kejururawatan dan Program Orientasi Pelajar Perubatan Bersama Staf Kejururawatan Perkembangan Kejururawatan Fungsi i) Mengurus Latihan dan Pembangunan Staf Kejururawatan (Orientasi. viii) Mengurus Sumber Maklumat Penyakit Program Orientasi Ketua Jururawat U32 Baru pada 8-10 Disember 2010. kemahiran dan sikap yang positif dikalangan pemimpin jururawat dalam pengurusan perkhidmatan kejururawatan.» Latihan Dalam Perkhidmatan dan Cardio»Pulmonary»Resuscitation) Mengkoordinasi Kursus Dalaman. Seramai 21 orang Ketua Jururawat yang baru dilantik dan seorang Jururawat (KUP) U32 telah menghadirinya.

Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Pegawai Kejururawatan. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Ketua Jururawat di kawasan klinikal dan Mengaplikasi prinsip pengurusan di wad/unit Ini adalah salah satu program pembangunan staf yang disediakan khusus untuk Jururawat U29 yang baru dilantik.Pusat Perubatan Universiti Malaya 159 » Program Preceptorship Kejururawatan Program Orientasi – Program Sangkutan Pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Kejururawatan telah diadakan pada 14 -15 Januari 2010. Matlamat jangka panjang pula adalah untuk melahirkan modal insan yang kompeten dan berkualiti.» Session» 2010/2011 telah mengadakan sesi orientasi dan program sangkutan bersama staf kejururawatan. . memberikan latihan bagi meningkatkan kemahiran klinikal dan operasi kerja • » Latihan Dalam Perkhidmatan Program Orientasi Pelajar Perubatan Bersama Staf Kejururawatan Pada 14 Julai 2010. Latihan dalam Perkhidmatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan. kemahiran dan kompetensi setiap staf kejururawatan dalam menjalankan tugas harian. tanggungjawab dan aktiviti klinikal yang perlu dilakukan oleh jururawat terhadap pesakit dalam jagaan mereka. Program ini untuk memperkenalkan Pelajar Perubatan yang baru mengikuti kursus perubatan kepada peranan. seramai 209 orang Pelajar Perubatan daripada program Medical» Course Phase» 1. berkualiti dan selamat. Objektif orientasi diadakan ialah untuk memperkenalkan struktur organisasi kejururawatan di dalam konteks organisasi hospital.Program Preceptorship Kejururawatan ini bertujuan untuk : • memberikan pendidikan dan tunjuk ajar kepada Jururawat Baru supaya mereka boleh menyesuaikan diri di tempat kerja baru serta boleh menjalankan tugas dengan baik.

160

Laporan Tahunan 2010

Latihan Yang Ditawarkan Sepanjang 2010
Perkembangan Kejururawatan bersama dengan Perkhidmatan Pesakit Dalam, Perkhidmatan Ambulatori dan Perkhidmatan Penjagaan Kritikal & Dewan Bedah telah mengenalpasti keperluan latihan untuk semua Jururawat. Ia merangkumi latihan yang berbentuk ilmiah, motivasi, moral dan juga keagamaan yang disampaikan dalam bentuk ceramah, bengkel, seminar, kursus jangka masa pendek dan lawatan sambil belajar. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Seminar Perawatan Koronari Seminar Enrichment Workshop (Komunikasi) Seminar Infectious Disease Seminar Perawatan Renal: Transplant Seminar Rawatan Renal: Nephropathy Seminar Preceptorship Sesi 1/2010 Seminar Perawatan Obstetrik & Ginekologi Seminar Pengurusan Luka Seminar Perawatan Ortopedik Seminar General Surgeri Seminar Perawatan Palliatif Seminar Perawatan Pediatrik Seminar Perawatan Diabetes 1 Seminar Perawatan Rapi Seminar Perawatan Respiratori Enrichment Workshop 2: Internalization of Nursing Seminar Perawatan Renal: Peritoneal Dialysis Seminar Perawatan Geriatrik Seminar Perawatan Burn & Plastic Seminar Preseptor Sesi 2/2010 Seminar Perawatan Onkologi Bengkel Kecemerlangan Kejururawatan Sesi 1/2010 Bengkel Kecemerlangan Kejururawatan Sesi 2/2010 Seminar Perawatan Anestesiologi & OT Seminar Perawatan Psikiatrik Seminar Organ Donation Seminar Perawatan Breast Cancer Seminar Neuro Rehab Seminar Psikiatrik Nama Kursus Seminar Perawatan Trauma dan Kecemasan Tarikh 19 – 20 Januari 2010 2-4 Februari 2010 9 – 10 Februari 2010 2 – 3 Mac 2010 11 – 12 Mac 2010 13 Mac 2010 16-17 Mac 2010 6 – 7 April 2010 13 – 14 April 2010 20 – 21 April 2010 27 – 28 April 2010 4-5 Mei 2010 18-19 Mei 2010 8 – 9 Jun 2010 15 -16 Jun 2010 22 -23 Jun 2010 28 – 29 Jun 2010 6 – 7 Julai 2010 20 – 21Julai 2010 3- 4 Ogos 2010 9 -10 Ogos 2010 28-29 Sept 2010 30 September 2010 1 Oktober 2010 5- 6 Oktober 2010 11-12 Oktober 2010 19-20 Oktober 2010 25 -26 Oktober 2010 23 – 24 November 2010 29 – 30 November 2010

Pusat Perubatan Universiti Malaya

161

» Program Ceramah Kejururawatan
Program ceramah kejururawatan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu : i) Ceramah Kejururawatan Umum iaitu ceramah asas kejururawatan yang perlu di ketahui oleh semua jururawat contoh medication»error,»fall» assessment dan lain-lain. Ceramah Laporan Kursus iaitu ceramah

kejururawatan hasil daripada menghadiri kursus di dalam dan luar PPUM. Staf yang menghadiri kursus tersebut akan membentangkan pengetahuan dan pengalaman baru, terkini atau semasa kepada staf yang lain dalam bentuk ceramah untuk dikongsi bersama. iii) Ceramah Kejururawatan Khusus yang merupakan ceramah khusus perawatan klinikal mengikut pengkhususan setiap unit. Sesi 15 sesi 21 sesi 18 sesi 10 sesi 26 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 6 sesi 1 sesi 1 sesi Jumlah Peserta 625 1154 642 688 784 87 27 18 41 24 29 12 12 78 60 57 50 27 66 33 23 12 33 19 25 25 30 159 47 107

ii)

Bil Ceramah Kejururawatan Umum 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5th Vital sign, Pain Management Administration of Oral Medication Assessment Of Fall Nursing Care Records Laporan Kursus Palliative Care: Care of Fungating Wound Physiology of Respiratory Diabetic Education Program

Ceramah

Ceramah Laporan Kursus Ceramah Kejururawatan Khusus

Palliative Care: Penjagaan Pesakit Dengan Limb Oedema Endotracheal Intubation and Extubation Update on Ventilator Puritan Bennet Gestational Diabetes Melitus Intubation and Extubation Pengendalian Spesimen Dengan Cara yang Betul Time Management – How to Become a Practical Manager Team Engagement Towards Organization Effectiveness Proses Kreatif Penulisan Cerpen dan Novel Pengunaan Alat Sedutan Blue Liner UPAS Work Process & Nursing Issues/ Practice Cardiopulmonary Arrest ABG Analysis Basic Mode of Ventilation Oksigen Terapi Palliative Care: Palliative Care Introduction Palliative Care: Symptom Control In Palliative Care Breast Feeding Update Care of Patient on Electroconvulsive Therapy Standard Precaution Pengendalian Spesimen Dengan Cara Yang Betul Safety in the Operating Room

162

Laporan Tahunan 2010

Bil 26 27 28 29 30 31 32 33 Care of Patient with Tracheostomy Professionalism and Ethics in Nursing Palliative Care: Breaking Bad News

Ceramah

» Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Jumlah
Sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 24 82 102 80 58 74 49 120

Peserta

Managing Practical Aspects of Long Term Oxygen Therapy

Pressure Ulcers: The Good, The Bad & The Ugly Stoma Care Palliative Care Cleaning & Disinfection of Reesucitation Equiptments

berjumpa dan berinteraksi sebelum bermulanya Program Preceptorship. • Perkembangan Kejururawatan juga telah menubuhkan Jawatankuasa Kumpulan Pengurusan Risalah dengan tujuan untuk menyediakan risalah Pendidikan Kesihatan yang dihasilkan oleh PPUM serta mengkoordinasikan Risalah Pendidikan Kesihatan yang telah sedia dari segi penyeragaman penyediaannya. Info Pendidikan Kesihatan disediakan di dalam bentuk risalah dan dimuatkan ke dalam Infocare Laman Web PPUM. Program Pemangkin Nurani Kejururawatan yang merupakan program Pembangunan Staf yang bekonsep keagamaan dan kerohanian. Berikut adalah ceramah Pemangkin Nurani yang diadakan pada tahun 2010. Tajuk Ceramah Workholic vs Solatholic dan Solat Dari Perspektif Sains Mengingkap Rahsia Sains Dalam Solat Implementasi Doa Berkualiti Pemangkin Nurani Kejururawatan : Kesan Solat Berkualiti Tarikh 30 Jun 2010 12 Ogos 2010 24 Julai 2010 20 Sept 2010 1 dan 8 Nov 2010

Perkembangan Kejururawatan bersama PTj Pembangunan Insan telah bergabung tenaga bagi mengadakan kursus CPR. Kursus CPR yang ditawarkan adalah terdiri daripada 2 jenis iaitu MBLS dan BLS. Bagi staf klinikal mereka akan menjalani kursus MBLS selama 2 hari dan bagi staf bukan klinikal pula mereka ditawarkan kursus BLS.

Bil

Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
Perkembangan Kejururawatan telah memperkenalkan program / perkhidmatan baru seperti berikut:• Kursus Pengurusan Laktasi 20 Jam (4 hari) dan Kursus Kebakaran (2 hari) Bersama Program Orientasi Jururawat Baru Sepetang Bersama Preseptor dan Preseptee. Perkembangan Kejururawatan telah mengadakan sesi sepetang bersama Preceptor dan Preceptee. Ia diadakan bagi membolehkan Preceptor dan Preceptee

1. 2. 3. 4.

Penubuhan Kumpulan 3P Resusitasi PPUM. Kumpulan 3P yang bermaksud Pemantauan, Pembelajaran & Penjagaan peralatan Resusitasi telah ditubuhkan oleh Perkembangan Kejururawatan susulan daripada AJK CPR pada Januari 2010.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

163

PTJ KAWALAN JANGKITAN
Jabatan Kawalan Jangkitan bertanggungjawab memastikan Healthcare-Associated» Infection» (HAI) atau Jangkitan Hospital terkawal.

Program perkhidmatan yang disediakan.
• Jabatan Kawalan Jangkitan melakukan pemantauan rutin, terpilih (targeted) dan Point» Prevalence» Survey» (PPS) untuk mengenal pasti insiden dan kadar jangkitan hospital dan memastikan langkah-langkah kawalan jangkitan untuk mencegah rebakkan dipraktikkan. Penyaringan kualiti udara untuk mengesan kehadiran fungus dan bakteria juga dijalankan di Dewan Bedah, Kompleks Sterile di Jabatan Farmasi,Wad Onkologi Pediatrik dan Dewasa. Kajian pemantauan kain linen di Dobi dibuat setiap 6 bulan. Program pembelajaran berterusan berkaitan kawalan jangkitan diberi kepada staf PPUM, seperti Pegawai Perubatan, Jururawat Terlatih, Pembantu Perawatan Pesakit, Pelajar Perubatan, Pelajar Jururawat, Juru X-ray dan Pekerja Am. Pengajaran juga diberi kepada pesakit, penjaga pesakit dan pelawat mengenai kepentingan kebersihan tangan. Jabatan Kawalan Jangkitan telah menggunakan Statistical» Process» Control» Charts (SPCC) bagi melaporkan data jangkitan dan kolonisasi Methicillin»Resistant» Staphyloccus»Aureus»&»Extended»Spectrum» Beta-Lactamase» Producing» Bacteria. Dengan penggunaan SPCC ia dapat membantu menganalisis data dan mengesan kemungkinan berlakunya rebakan. Oleh itu tindakan boleh diambil sebelum rebakan berlaku. Pemantauan Hand» Hygiene dilaksanakan menggunakan WHO» Multimodal» Hand» Hygiene»Improvement»Strategy»and»Tool di mana aktiviti hand»hygiene»» perlu dilakukan oleh setiap staf apabila melakukan rawatan bagi mengelakkan jangkitan hospital.

Program Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
Pemantau persekitaran dilakukan di semua Kawasan Klinikal menggunakan Environmental»Audit»Checklist yang diadaptasi dari»ICNA»Audit»Tools»for»monitoring» infection» control» guidelines.» Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan.

Maklumat Statistik Pemantauan
Pemantauan National» Point» Prevalence» Survey» of» Nosocomial»Infection.»Pemantauan di seluruh PPUM telah diadakan 2 kali setahun pada bulan Mac dan Oktober serentak dengan hospital-hospital utama di setiap negeri di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan hospital-hospital pengajaran. Jadual 48: Statistik Point Prevalence Survey Tarikh Mac Oktober 2010 7.08 4.97 2009 6.7 6 Perbezaan (%) 0.38 -1.03

Jadual 49: Kadar Infeksi Nosokomial Dengan Multiresistant Organisms

Organisma

2010 0.42 0.87 0.29 0.18 0.05

2009 0.19 0.36 0.11 0.22 -

Perbezaan (%) 0.23 0.51 0.18 -0.04 0.05

Methicillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Acinetobacter baumannii Klebsiella Pneumoniae(ESBL +ve) Escherichia coli (ESBL+ve) Pseudomonas aeruginosa

164

Laporan Tahunan 2010

Jadual 50: Statistik Staf Dijangkiti TIBI Kategori Doktor Jururawat Pembantu Tadbir Pembantu Perawatan kesihatan Pegawai keselamatan JUMLAH 2010 1 4 2 2 1 10 2009 1 4 1 2 0 8

Jadual 52: Bilangan Spesimen Yang Telah Diproses Jenis Ujian Saringan (MRSA) 2010 604 8198 725 259 3712 52 13548 2009 700 7578 729 582 2228 31 11848 Perbezaan (%) -96 620 -4 - 323 1484 21 1700

Jadual 51: Statistik Kecederaan Peralatan Tajam Kategori Doktor Jururawat Pelajar Perubatan Pelajar Jururawat Pembantu Perawatan Kesihatan Pekerja Am Pekerja REDICARE Makmal Diagnostik Juru X-ray Pegawai keselamatan Pegawai Farmasi Penolong Pegawai Perubatan Pegawai Farmasi Jumlah 2010 38 27 11 3 9 2 7 3 1 1 2 1 1 108 2009 33 18 9 4 11 3 5 1 1 1 0 0 0 86

Sterility Test Biological indicator Test Ourbreak Surveillance Penyaringan udara Contact Plate Test (Unit Dobi)
Jumlah

Sejumlah 13,548 spesimen telah diproses oleh Makmal kawalan jangkitan sepanjang tahun 2009. Peningkatan sebanyak 1700 bilangan spesimen yang telah diproses.

Program pembelajaran berterusan
PTj ini telah menganjurkan aktiviti pengajaran dan latihan sepanjang tahun 2010. Di antaranya ialah Kursus kawalan jangkitan diberi kepada staf terdiri dari Pegawai Perubatan, Jururawat, Pelajar Perubatan dan Pelajar Jururawat serta Pembantu Perawatan Kesihatan,Jurupulih Cara kerja, Jurupulih Anggota dan Juru X-Ray. Aktiviti pengajaran diberi berkaitan dengan kawalan jangkitan di hospital, kebersihan tangan dan teknik pencucian, pengendalian dan pengurusan peralatan tajam serta pengurusan pembuangan sisa klinikal. Pembelajaran diberi secara formal dan tidak formal di kawasan klinikal. Jadual 53: Peratus Pengajaran Kawalan Jangkitan Kategori Pegawai Perubatan Jururawat Pembantu Perawatan kesihatan Peratus (%) 78 72.9 52.6

Penyaringan kualiti udara
Penyaringan kualiti udara ialah untuk mengesan kehadiran fungus dan bakteria. Ia dilakukan di Dewan Bedah, Kompleks Sterile di PTj Farmasi, Wad Onkologi, Pediatrik dan Dewasa. Penyaringan kualiti udara juga dibuat bila terdapat masalah kebocoran di siling, ketumbuhan kulat, air» count yang melebihi paras normal dan jika pesakit dijangkiti Aspergillus.

Kajian pemantauan linen
Ujian contact» plate dilakukan setiap 6 bulan di Unit Dobi.

mengawal dan merawat sebarang jangkitan dengan lebih efisien. Hepatitis. permintaan ujian manakala selebihnya adalah dari pelanggan luar iaitu hospital / klinik dan makmal swasta serta hospital awam yang lain. fume» cabinet.8%) dan Antigen»detection (0.585 2009 97.592 Perbezaan (%) -1.090.8 0. Pusat Pakar Universiti Malaya.664 736 290. iii) Mikobakteriologi iv) Mikologi v) Serologi vi) Hepatitis & HIV vii) Saringan darah di PTj Transfusi Perubatan / Pemindahan Organ viii) Kawalan Jangkitan ix) Diagnostik Molekular Maklumat Aktiviti Statistik Perbandingan Pengenalan Prosedur Baru Pihak makmal telah menaik taraf kaedah diagnosis makmal jangkitan fungus.2 3. Diagnosis jangkitan fungus di dalam darah kini menggunakan kaedah automasi Myco/F-Lytic. memantau.228 12. Pada keseluruhannya terdapat penurunan sebanyak 3. Syphilis & HIV) Tuberkulosis & Mikologi Virologi Antigen Detection Jumlah 2010 96.1 Kesan Kepada Rakyat Penaik tarafan makmal diagnosis jangkitan TB (makmal Mycobacteriology) menjadi makmal biokeselamatan tahap 3 (BSL-3) telah meningkatkan keupayaan diagnostik makmal bagi mengesan agen jangkitan TB.5 -3. Jadual 54: Statistik Ujian dijalankan di Mikrobiologi Perubatan Permintaan Untuk Ujian Bakteriologi Serologi (Bakterial. Walau bagaimanapun peningkatan dapat dilihat bagi permintaan ujian Virologi (3. Kedua-dua perkara ini secara langsung telah menyumbang kepada keberkesanan pengawalan penyakit dan rawatan pesakit di PPUM.521 159.710 13.567 11.7% dan ujian Tibi dan Mikologi iaitu 4. Pembinaan satu lagi makmal BSL3 yang terletak berasingan mampu menghalang sebarang rebakkan secara tidak sengaja apabila menjalankan ujian diagnosis ke atas agen jangkitan yang tidak diketahui puncanya.7 -4. serta makmal dan hospital swasta. Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Perkhidmatan diagnostik yang diberi adalah : i) ii) Bakteriologi Virologi Pembelian Peralatan Baru Makmal telah mendapat peruntukan untuk menaiktaraf makmal TB (Mycobacteriology) menjadi makmal biokeselamatan tahap 3 (BSL-3) dan pembelian beberapa peralatan baru seperti biosafety» cabinet.047 740 281. Ini membolehkan pihak kerajaan mengesan.0 -4.1% dalam jumlah permintaan ujian yang diterima apabila dibandingkan dengan tahun 2009.537 167. nucleic» acid» extraction» machine» dan glassware»brushing»machine.2%. Pusat Perubatan Universiti Malaya merupakan pelanggan utama iaitu 98% daripada 281.Pusat Perubatan Universiti Malaya 165 JABATAN MIKROBIOLOGI PERUBATAN Makmal Diagnostik Mikrobiologi memberi perkhidmatan diagnostik makmal kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya. .5%).427 12. Penurunan permintaan ujian adalah ketara bagi ujian serologi iaitu sebanyak 4.

bermula dari awal sehingga pertengahan tahun 2010. Kesemua makmal tersebut telah mula beroperasi secara berperingkat. Beberapa penambahan peralatan penting untuk kegunaan makmal seperti kabinet Biohazard dan ”staining hood” telah diperolehi dan ini telah meningkatkan tahap keselamatan staf dan kemampuan diagnostik makmal.166 Laporan Tahunan 2010 Sesi Pembelajaran Berterusan Untuk Kakitangan Makmal telah berjaya menganjurkan sesi CME berikut bagi kesemua kakitangan sepanjang tahun 2010.Real time PCR Rapid methods in Virology testing using diagnostics hybrids ready cells and monoclonal antibodies Flash gel system From obscurity to superbug. epidemiology and role of urinary antigen testing New patented technology in high level disinfectant Demonstration on Vitek 2 Compact Tarikh 6 April 2010 20 April 2010 12 Mei 2010 14 Mei 2010 27 Mei 2010 2 Jun 2010 24 Jun 2010 1 Julai 2010 8 Julai 2010 15 Julai 2010 27 Julai 2010 6 Ogos 2010 14 Oktober 2010 11 Nov 2010 29 Nov 2010 Pembangunan Fizikal Makmal telah menjalankan aktiviti pengubahsuaian dan pembinaan Makmal Biokeselamatan Tahap 3 bermula dari tahun 2009. Makmal tersebut telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi pada 8 Jun 2010 dan telah memulakan operasinya pada hari yang sama. The rise of Clostridium difficle Prof Thomas Riley Community acquired pneumonia. Makmal akan terus berusaha untuk mempertingkatkan keupayaan dalam memastikan penghasilan kerja yang berkualiti dan persekitaran kerja yang selamat dan kondusif. Makmal Mycobacteriology BSL-3 telah mendapat pensijilan bagi containment yang memenuhi piawaian Australia pada 26 April 2010. Perasmian Makmal TB .an innovative molecular biology technique for diagnosis of infectious disease Total solution for dengue diagnosis (Rapid and ELISA assays) Gene xpert. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nama Kursus Emerging resistance in Gram negative Bacteria Strategies for effective antimicrobial therapy in era of increasing resistance History of Medical Microbiology in Malaysia Prof Datin Farida Jamal Emerging viral infections in Bangladesh Prof Shahina Tabassum Video show of safe use of fume hood and Bio safety cabinet Class II Detection of Carbepenem producing Enterobacteriace by using modified Hodge test Dr Mya Zin Win & Dr Saima Athar Speed Oligo. Advance Microbiology Diagnostic dan Makmal Mikologi. incidence. Pengubahsuaian juga melibatkan penempatan semula Makmal Virologi.

otot dan neurologik. Sarjana Sains Perubatan.2 -14. Bahagian Patologi Forensik dikoordinasikan oleh Profesor Madya Dr. Patologis juga menjalankan Fine» Needle» Aspiration untuk pesakit Pusat Perubatan Universiti Malaya di wad.7 -33.7 -6.3 -33. Nazarina Abdul Rahman. BDS. Bahagian Patologi Anatomik dikoordinasikan oleh Profesor Dr.8 -36. BBiomedSc dan kursus pascaijazah. Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal. T Malathi Thevarajah Selain daripada memberi perkhidmatan kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya. Bahagian Patologi Anatomik termasuk perkhidmatan diagnostik histopatologi rutin yang berasas perwarnaan H+E. Pakar Perunding dan Klinikal juga membentuk tenaga pengajar dalam kursus ijazah MBBS. Cheah Phaik Leng.0 12.8 Histopathology (cases) Histopathology (paraffin blocks) Histopathology (H+E slides) Special histochemistry (cases) Special histochemistry (slides) Immunohistochemistry (cases) Immunohistochemistry (slides) Muscle biopsies (cases) Muscle biopsies (slides) Renal biopsies (cases) Renal biopsies (slides) Skin biopsies (cases) Skin biopsies (slides) Nerve biopsies (cases) Nerve biopsies (slides) Rectal biopsies (cases) Rectal biopsies (slides) . Klinik Fine»Needle»Aspiration diadakan dua kali seminggu.Pusat Perubatan Universiti Malaya 167 PTJ PATOLOGI PTj Patologi diketuai oleh Profesor Dr Cheah Phaik Leng dan dibahagikan kepada 3 Bahagian iaitu Bahagian Patologi Anatomik. Ujian calitan ginekologik dan bukan ginekologik serta Fine Needle Aspiration adalah diantara perkhidmatan Makmal Sitopatologi. Bahagian Patologi Anatomik.6 1. Manakala Bahagian Perubatan Makmal dikoordinasikan oleh Profesor Madya Dr. Jadual 55: Statistik Perbandingan Aktiviti (Bahagian Patologi Anatomik) Perkara HISTOPATHOLOGY Jumlah Pesakit 2009 12381 33427 57748 3490 11167 4365 17896 80 1120 513 4316 69 345 6 27 19 38 2010 12145 32855 57367 3325 10707 4479 18199 75 960 559 4866 46 230 3 6 12 24 Perbezaan (%) -1.7 -0.7 -4.7 -4.3 9. Sarjana Patologi. Makmal Histopatologi juga memberi perkhidmatan diagnostik segera melalui intraoperative frozen section diagnosis.9 -1.1 2. Perkhidmatan yang disediakan oleh Makmal Histopatologi. transplantasi kardiak.3 -55 -77. perwarnaan istimewa dan imunohistokimia. Pakar Perunding dan Klinikal di makmal ini terlibat dalam perkhidmatan perundingan daripada hospital-hospital Kementerian Kesihatan dan sektor swasta dalam bidang biopsi ginjal. Bahagian Patologi Forensik dan Bahagian Perubatan Makmal.8 -36. Pakar Perunding dan Klinikal PTj Patologi juga menjalankan penyelidikan dalam bidang perubatan yang relevan. Doktor Perubatan dan Doktor Falsafah yang dianjurkan oleh Fakulti Perubatan. Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Patologi Anatomik memberi perkhidmatan diagnostik dalam bidang histopatologi dan sitopatologi kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya.

Anugerah tersebut disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia.9 Kejayaan/Anugerah dan kesan kepada rakyat Profesor Dr. Senarai Seminar/bengkel yang dijalankan di Jabatan Patologi pada tahun 2010 Bil 1 2 3 Cyto Thyroid.4 0. Looi Lai Meng daripada Jabatan Patologi telah dianugerahkan ’Anugerah Profesor Ulung’ oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada 15 Disember 2010.9 0.9 -10.B.168 Laporan Tahunan 2010 CYTOPATHOLOGY Gynae smears (cases) Gynae smears (slides) Non-gynae smears (cases) Non-gynae smears (slides) FNA (cases) FNA (slides) 8030 8030 1675 6700 1753 8765 Sumber:»PTj»Patologi 7154 7154 1682 6728 1648 8240 -10. Y. Associate Professor Dr Krishnan RI Tissue Arrayer. Selangor Pemilihan calon anugerah ini dibuat berdasarkan pengiktirafan dalam bidang kepakaran masing-masing di peringkat kebangsaan.4 -5. Dr Hoo HL. Pengiktirafan itu bertepatan dengan prinsip profesor milik negara yang berfungsi sebagai penyalur maklumat dan pengetahuan untuk pembangunan bersama. Medical Officer Image Cytometry in Effusion Cytology. serantau dan antarabangsa di mana sumbangan mereka mempunyai impak kepada kualiti hidup manusia sejagat. Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin di Hotel Equatorial Bangi. Bita Lifescience Sdn Bhd Nama Kursus Tarikh 28 Jan 2010 29 Jan 2010 3 Feb 2010 .9 -5.

Sales executive. Nano Life Quest Sdn. Professor Dr Kim Solez. Kevin Cheong. Professor Dr Jayalakshmi P FISH Scope Training. Instruments Department. Instruments Department. Singapore General. Senior Consultant Pathologist. Visiting Professor to Department of Pathology. Singapore.Pusat Perubatan Universiti Malaya 169 Bil 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Kursus Development of a Murine Model to Study the Kinetic and Pathological Changes in Acute Melioidosis Following Treatment and Immune Modulation. Bhd TD Synergy by EGIS Tarikh 19 Feb 2010 12 Mac 2010 19 Mac 2010 22 Mac 2010 26 Mac 2010 1 April 2010 9 April 2010 14 April 2010 12 15 April 2010 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 16 April 2010 22 – 23 April 2010 23 April 2010 4 Mei 2010 18 Jun 2010 24 Jun 2010 3 – 6 Ogos 2010 13 Ogos 2010 19 Ogos 2010 25 Ogos 2010 23 Sept 2010 7-8 Okt 2010 7-8 Okt 2010 8 Okt 2010 13 Okt 2010 15 Okt 2010 22 Okt 2010 12 Nov 2010 16 Nov 2010 22 Nov 2010 29 Nov 2010 . Sales executive.Bumi Sains Sdn. Duke-NUS Gradute Medical School. UK . Singapore General Hospital. Novartis Medical Manager Immunohistochemistry : Practical Tips by Dr Anthony Rhodes. Technical Support of Leica Microsystems (SEA) Pte Ltd. HISTOCENTRE (M) dn. Marketing Manager. Yap Siaw Yan. Senior Consultant Pathologist. University of Malaya High Grade Aggressive B-Cell Lymphomas by Dr Tan Soo Yong. Ho Ching Ching Spillage Kit by 3M Product Specialist and Labsystem (M) Sdn.Associate Professor. Thermo Scientific. University of Malaya Low Grade Indolent B-Cell Lymphomas by Dr Tan Soo Yong. Duke-NUS Gradute Medical School. Bhd ASCO update slides by Dr Senthil Sockalingam. University of the West of England (Bristol) New Version of TDHC by EGIS Newer Version of TDHC. Medical Officer Primary CNS Lymphoma with underlying etiology related to EBV and HHSV8. Visiting Professor to Department of Pathology. Visiting Professor to Department of Pathology. Philips Digital Pathology. Senior Consultant Pathologist.An Audit by Associate Professor Krishnan RI. University of Malaya Her2 CISH Technique by Mr Kev Ng. Assoc Prof Dr Nazarina AR Anatomical Patology RCPA Review presented by Associate Professor Nazarina AR. Pathologist New Development in Cytology by Mr Frank Van Noort. University of Alberta. EGIS The Integrated Analysis of Genetic Alterations and Clinico-Pathological Parameters of Primary Breast Carcinoma Among Female Patients in UMMC. Duke-NUS Gradute Medical School. Eu Lin Chuan CD117 in Breast Phyllodes Tumour. Canada DAKO ACIS III (Automated Cellular Imaging System) Workstation : Mr Lawrance Young. Service Engineer. Senior Consultant Pathologist. Dr Norizal MN Approach To Diagnosis of Lymphomas by Dr Tan Soo Yong. Micro Lambda (M) Sdn Bhd Turnaround time in Histopathology . DAKO Regional Application Specialist Visit from Professor Paul McKenzie (President of RCPA) and the RCPA management team Workshop On FISH Technique by Associate Professor Tan Soo Yong. Bhd.Associate Professor. University of Malaya Telepathology. NIKON (M) Sdn Bhd FISH Scope Training. Duke-NUS Gradute Medical School. Visiting Professor to Department of Pathology. in conjunction with Malaysian Society of Nephrologists and College of Pathologists. Pathologist Thyroid Cytopathology by Dr Chow TK. Dr Mun KS Training & Commissioning of Leica LMD Microdissection System by Mr Desmond Ng. Bhd. Liqui-Prep™ Liquid Based Cytology System by Jean-LucHudry (Sales Director Asia Pacific. Malaysia. Academy of Medicine. Kelvin Pow. Bhd Enterovirus 71 Infection Studies – An Update. Professor Dr Wong Kum Thong Seminar on Renal Transplantation.Associate Professor. Singapore. Philip Healthcare Asia Pacific Evaluation and Comparison of CD44. LGM International) Bita Lifescience Sdn.

Bengkel dan Ceramah yang telah dianjurkan Workshop On FISH Technique . Seminar.170 Laporan Tahunan 2010 3 Februari 2010 : Tissue Arrayer Demonstration Audit Dalaman Akreditasi Makmal ISO 15189 26-27 Oktober 2010 Persidangan.

Hematologi Khas. menyalurkan informasi tentang perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan BPM dan pelajar-pelajar serta menyediakan khidmat nasihat dan latihan teknikal yang berterusan kepada pelajar-pelajar dan kakitangan-kakitangan BPM dan PPUM. Kimia Khas) Hematologi (Hematologi rutin. Bahagian Perubatan Makmal memberikan perkhidmatan diagnostik bagi bidang-bidang berikut: i) Patologi Kimia (Kimia Klinikal. Endokrin. Imunologi. Pemeriksaan Sumsum tulang) Selasa Rabu Khamis ii) iii) ‘Inborn Errors of Metabolism’ iv) Sitogenetik v) Genetik Molekul vi) Immunogenetik dan transplantasi Bahagian Perubatan Makmal (BPM) Bahagian Perubatan Makmal bertanggungjawab dalam perkhidmatan diagnostik kepada pesakit . Fluid and Excretion. Canada Selain daripada itu Bahagian Patologi Anatomik turut mengadakan Persidangan Kliniko Patologi Anatomik Antara Jabatan seperti yang berikut: Neuro-Radio-Oncology Conference Breast Combined Clinico-Pathological Conference Orthopaedic Clinico-Pathological Conference Dermatopathology Meeting Ear. penyelidikan ke atas teknik-teknik dalam ujian diagnostik. Therapeutic Drug Monitoring.Pusat Perubatan Universiti Malaya 171 Peserta Seminar on Renal Transplantation bersama Professor Dr Kim Solez dari University of Alberta. Nose and Throat Clinico-Pathological Conference Oncology Combined Clinico-Pathological Conference Ophthalmology Clinico-Pathological Conference Urology Clinico-Pathological Conference General Surgery Clinico-Pathological Conference Gastrointestinal Clinico-Pathological Conference Obstetrics and Gynaecology Clinico-Pathological Conference Isnin dan doktor. Koagulasi.

Bahagian Perubatan Makmal telah berjaya melepasi ‘Surveillance Audit’ Akreditasi Makmal ISO15189:2007 dan ’Extension of Scope’ yang merangkumi ujian molekular dalam bidang hematologi dan juga ujian-ujian biokimia (cardiac markers). Projek Naiktaraf Sistem Komputer Laboratory Information System (LIS) Sistem komputer makmal telah dipertingkatkan (upgrade) ke versi (Technidata Synerdy) yang lebih baru dan tinggi pada 28hb Oktober 2010. Projek ini dijalankan melalui kontrak sewaan reagen. Sistem ini telah berjaya diimplementasikan dengan sepenuhnya di Makmal Hematologi. Slide Preparation Instrument & Tube Sorter in MALAYSIA’ Sistem automasi ini adalah untuk pengendalian sampel dan analisa ujian hematologi serta membuat slaid darah (untuk pembacaan di bawah mikroskop) secara automatik.172 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Process atau Kaedah Baru Pelancaran ‘INSTALLATION OF 1ST EXPERTLINE HST-N302 (Haematology Sample Transportation System) Integrated Haematology Analyzer. . Bahagian Perubatan Makmal. Semua kerja pengendalian permintaan ujian dan keputusan ujian adalah secara ’online’ dengan sepenuhnya. Implementasi sistem ini telah berjaya meningkatkan kualiti laporan makmal dan memperbaiki ’turn-around time’ (TAT) untuk ujian hematologi. pada 28hb Oktober 2010 dan ini merupakan instalasi yang pertama di Malaysia. Audit ini dijalankan oleh 5 auditor teknikal dari Jabatan Standard Malaysia dan juga seorang penilai dari Taiwan yang mewakili APLAC. ‘Surveillance Audit’ Akreditasi Makmal ISO15189:2007 Pada 22-23 Jun 2010.

501.325 108.934.491 48.8 * 4.0 20.290 32.420 4.6 * 4.3 * # Kaedah yang baru digunakan untuk pengiraan beban kerja . Bahagian Perubatan Makmal telah berubah wajah daripada sebuah makmal perubatan yang sempit dan kurang kemas kepada sebuah makmal baru yang berkonsep moden dan mempunyai ruang serta infrastruktur bekerja yang lebih selamat.623 98.438 5. HLA Typing iii.5 -1.804.913 58.Pusat Perubatan Universiti Malaya 173 Projek Naik taraf Makmal Bahagian Perubatan Makmal telah diberi peruntukan untuk naik taraf pada tahun 2009. Block Matching ii.845# 33.953 226. Molekular 83 193 548 44 230 593 88.6 Penunjuk Kecekapan 2010 4. Keadaan Makmal Sebelum dan selepas Projek Naiktaraf Jadual 56: Statistik Aktiviti di Bahagian Perubatan Makmal Butiran Kimia Klinikal Kimia Khas Bendalir & Perkumuhan Endokrin Imunologi Hematologi Hematologi Khas Makmal Poliklinik Sum-sum Tulang (Slides and Flow Cytometry Koagulasi Sitogenetik Inborn Errors of Metabolism Jumlah Analisa Molekular & Genetik i. Dengan naik taraf ini.9 7. Projek Naik taraf ini telah bermula pada November 2009 dan telah siap sepenuhnya pada bulan Jun 2010.336 52.140 277 1.970# 113.093 251.090# 16.628 16.061 262.064.877 697.6 * 5.782 Penunjuk Keberkesanan (Keseluruhan) (%) 6.197 185.617 82.1 -7.8 * 0.759 265 1.381 # 2009 3.542 202.013 76.6 -16.

10% setahun Senarai Seminar/bengkel yang dijalankan di BahagianPerubatan Makmal pada tahun 2010 Bil 1 2 Kursus Akreditasi Makmal Nama Kursus Kursus Keselamatan Makmal Tarikh 3 Jun 2010 21-22 Oktober 2010 Bahagian Patologi Forensik Menjalankan perkhidmatan patologi forensik untuk pihak polis dan autopsi klinikal untuk PPUM. Bahagian Patologi Forensik juga telah memberi fasiliti dan bantuan kepada Jabatan Surgeri dan Jabatan Otopedik untuk menganjurkan beberapa bengkel atau kursus kebangsaan dan antarabangsa pada tahun 2010. peningkatan ujian bagi setiap disiplin adalah dalam sekitar 5 . Patologis forensik juga menjadi ”expert witness” untuk kes-kes makhamah. lst Laparoscopicc adaver hernia surgery workshop in Malaysia pada 28-30 Jun 2010 3. Oleh itu penurunan ketara beban kerja di antara tahun 2009 dan 2010 bukan menunjukkan prestasi sebenar makmal.174 Laporan Tahunan 2010 * Perbezaan tidak dapat dikira kerana kaedah pengiraan beban kerja telah berubah sejak Julai 2009. Antaranya adalah: 1. Secara umumnya.4 -1. ACL Double Bundler Reconstruction Workshop pada 12-13 Ogos 2010 Bahagian Patologi Forensik juga menganjurkan ”Autopsy Review” bersama Bahagian Patologi Anatomik dua minggu sekali Jadual 57: Statistik Perbandingan Aktiviti di Bahagian Patologi Forensik Butiran (Autopsi) Bodies received Cases autopsied Blocks Slides Penunjuk Kecekapan 2010 2486 452 2546 2546 2009 2212 457 2767 2767 Penunjuk Keberkesanan (Keseluruhan) (%) 12. Bahagian ini juga bertanggung jawab atas pengendalian bilik mayat PPUM. Pengiraan beban kerja yang sebenar adalah berdasarkan ‘per reportable test’.1 -8. lst Korea-Asean Joint Laparoscopy cadaver workshop in Malaysia pada 18 Jun 2010 2.0 .0 -8.

menilai dan memperbaiki kawalan dalaman. Menjalankan Audit Pengurusan yang berhubung kait dengan tanggungjawab pengurusan dalam pengurusan dana awam. Jenis perkhidmatan yang disediakan: • Menjalankan Audit Kewangan bagi memastikan hal-hal perkara berkaitan dengan peraturan kewangan. Menjalankan tindakan susulan ke atas laporan Ketua Audit Negara dan agensi luar yang lain. Kementerian Kewangan . harta benda. 2 Audit Susulan dan 3 Audit Khas.Ahli Wakil Ketua Pengarah. Menjalankan audit susulan bagi memastikan tindakan yang diambil adalah berdasarkan laporan Audit Kewangan. mengesyorkan penambahbaikan dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus. Jabatan Audit Dalam .Bukan Klinikal PTJ AUDIT DALAM PTj ini bertanggungjawab membantu PPUM mencapai matlamatnya dengan membuat penilaian ke atas risiko yang dihadapi. Laporan-laporan audit kemudian dihantar ke Kementerian Pengajian Tinggi. efektif. efisyen dan boleh dipercayai.Pengerusi Wakil Ketua Setiausaha. 5 Audit Kewangan. penyimpanan rekod dan pengurusan aset adalah diselenggarakan dengan cara yang betul bagi menentukan sumber-sumber digunakan secara ekonomi dan selamat.Setiausaha • • • • Kesemua laporan audit dibincangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit untuk perakuan sebelum dibawa ke Lembaga Pengurus. Auditan: Sebanyak 17 projek audit telah dijalankan sepanjang tahun iaitu 7 adalah Audit Pengurusan.Ahli Ketua Audit Dalam. Audit Pengurusan dan Audit Khas. staf dan sumber-sumber lain bagi memastikan semua operasi pengurusan dan sistem maklumat adalah telus. Jawatankuasa Audit: • • Mesyuarat Jawatankuasa Audit telah diadakan sebanyak 3 kali bagi tahun 2010. Keahlian jawatankuasa Audit :» » » » • Wakil Ketua Setiausaha. Membantu pihak Pengurusan Atasan dengan menyalurkan maklumat yang tepat dan lengkap melalui laporan audit kepada Pengarah. Menjalankan Audit Khas (tidak berjadual) seperti yang diarahkan oleh Pengarah PPUM dan Jawatankuasa Audit. Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengurus. Kementerian Pengajian Tinggi . • • . Kementerian Kesihatan Malaysia .

Universiti Malaya pada 24 Februari 2010 Lawatan Kerja ke Jabatan Kewangan. PPUKM pada 4 November 2010 .176 Laporan Tahunan 2010 Lawatan Kerja ke Unit Audit Dalam.

Pencapaian Diutamakan” dalam pelaksanaan sistem penyampaian perkhidmatan awam kepada masyarakat umum. Jawatankuasa Polisi Dalaman pula telah bersidang sebanyak 6 kali yang merupakan penambahan sebanyak 200% dari tahun 2009. membuat edaran dan melupuskan Polisi-polisi dan Dasar-dasar PPUM • Menyelaras penyediaan. Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan telah ditambahbaik kepada Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus selaras dengan Arahan YAB Perdana Menteri No. Jawatankuasa Indikatur Prestasi Utama PPUM serta membantu Timbalan Pengarah Pentadbiran dalam mesyuarat Lembaga Pengurus PPUM. Justeru. pentadbiran serta polisi-polisi Jabatan/Unit di PPUM. kepuasan hati pelanggan dan pihak yang berkepentingan (stakeholders)»menjadi keutamaan dan prestasi pencapaian ditambah baik secara berterusan. . Buletin PPUM. Buku Panduan Telefon Rasmi PPUM dan Risalah Umum. Memantau. penulisan dan penerbitan Laporan Tahunan PPUM. sokongan klinikal.»PTj»Hal»Ehwal»Korporat. Ini adalah kerana terdapat banyak polisi baru telah diwujudkan yang berkaitan dengan bahagian klinikal. mewujudkan/menyemak semula. Pada 16 April 2010. Mesyuarat Pentadbiran PPUM. Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) PPUM telah bermesyuarat sekali pada tahun 2010. Lain-Lain: Pekeliling yang dikeluarkan Buletin (Keluaran) »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Sumber»:»Pengurusan»Governance. Mesyuarat : Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) (nama lama Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan) Jawatankuasa Polisi Dalaman Pentadbiran 3 2 9 5 173 2 3 6 9 2 239 3 Tahun/Aktiviti 2009 2010 Key Performance Indictors (KPI) B. menyelaras. Bertanggungjawab menyelaras. Bahagian Pengurusan Governance dan Bahagian BAHAGIAN PENGURUSAN GOVERNANCE Bahagian Pengurusan Governance terdiri dari 2 seksyen iaitu Pengurusan Governance dan Perundangan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 177 PTJ HAL EHWAL KORPORAT PTj ini mengendalikan dua bahagian utama iaitu Pengurusan Kualiti. Pengurusan Governance • Bertanggungjawab sebagai Urus setia kepada Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) PPUM. Pemakaian arahan ini juga bertujuan untuk menterjemahkan aspirasi dan komitmen kepimpinan negara berlandaskan Konsep “1Malaysia: Rakyat Didahulukan. 1 Tahun 2009 : Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia (Penubuhan Jawatankuasa Tadbir Urus). menyeragamkan dan mengedar surat-surat Pekeliling PPUM secara on»line»melalui sistem GOE • • Jadual 1: Statistik Aktiviti Unit Pengurusan Governance Aktiviti A.

Mengendali dan mengurus aduan pelanggan berkaitan dengan kecuaian perubatan di PPUM. Merancang. PTj Hal Ehwal Korporat.6 9. Memorandum Persefahaman. Bertugas sebagai urus setia dan setiausaha kepada Jawatankuasa Penyiasatan Perubatan untuk menjalankan siasatan ke atas kes-kes kecuaian perubatan yang melibatkan PPUM.178 Laporan Tahunan 2010 Perundangan • Bertanggungjawab untuk melaksanakan semua urusan berkaitan dokumen perundangan seperti Kontrak Perjanjian.4 Sumber : Unit Perundangan. Penolong Pengarah (Perundangan) akan berurusan terus dengan Pengarah/Timbalan Pengarah. mengendali dan mengurus sebarang tuntutan dan prosiding sivil mengenai tuntutan kecuaian perubatan di PPUM. Manakala dari segi Pentadbiran. Service Agreement. Mengendalikan dan menguruskan kes-kes pecah kontrak di PPUM dan urusan tuntutan bayaran balik ganti rugi akibat daripada pecah kontrak tersebut. *Hanya bagi isu-isu perundangan/ pendakwaan. • • Mengendalikan urusan Insurans Perlindungan Malpraktis bagi staf PPUM. Surat Niat dan lain-lain. * MoA – Memorandum Of Agreement * MoU – Memorandum Of Understanding *MoA and MoU refer to Clinical Trial Agreement. Sponsorship Agreement. Maintenance Agreement.4% bilangan MOA/MOU yang telah ditandatangani iaitu sebanyak 93 MOA/MOU berbanding 85 MOA/ MOU pada tahun 2009. Bertugas sebagai penasihat undang-undang kepada Jawatankuasa Tatatertib Pelajar Program Diploma di PPUM dan hal-hal berkaitan tatatertib staf PPUM. received from various PTjs in PPUM and also from Government Agencies and Private BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI Bahagian ini bertanggung jawab mengendalikan 2 tugas utama iaitu:• • Unit Pengurusan Sistem Kualiti (QSMU) Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) . Penolong Pengarah (Undang-undang) perlu merujuk kepada Ketua Penolong Pengarah Kanan. • • • • • Bagi tahun 2010. Jadual 2: Statistik MOA/MOU Bagi Tahun 2009 dan 2010 Kontrak Perjanjian Bilangan MOA Bilangan MOU Jumlah 2009 73 12 85 2010 73 20 93 Perbezaan (%) 66. Computer Contracts etc. Membantu Ketua Jabatan dalam mendraf polisi dalaman PPUM yang melibatkan aspek perundangan. telah berlaku penambahan sebanyak 9. PTj Hal Ehwal Korporat.

Jawatankuasa Keselamatan Ubat-ubatan telah diwujudkan di bawah Jawatankuasa-Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan bagi memantapkan lagi aspek kualiti dan keselamatan berkaitan dengan pengurusan ubat-ubatan. i) ii) Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan • x) Aktiviti Taklimat/Bengkel/Kursus Pengurusan Kualiti xi) Audit Pemantauan. Melaksanakan tugas-tugas keurusetiaan dan pengendalian aktiviti berikut. Mengkoordinasi. PPUM dan lain-lain aktiviti penambahbaikan. memantapkan. PPUM vii) Mesyuarat Pengurus Kualiti Jabatan (DQM) PPUM viii) Mesyuarat Akreditasi ix) Projek-projek Akreditasi PPUM • • • QSMU bekerjasama rapat dengan Jawatankuasa-Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM dalam usaha untuk menambah baik dan memantapkan lagi aktiviti kualiti di PPUM atas keperluan kualiti dan keselamatan perawatan. Penganjuran Minggu Kualiti & Keselamatan PPUM.Pusat Perubatan Universiti Malaya 179 Unit Pengurusan Sistem Kualiti (QSMU) Unit ini bertanggungjawab:• • Mengkoordinasi. membimbing dan memantau Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT). Pada 24 Ogos 2010. Carta Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti dan Akreditasi Clinical Quality Assurance Comittee (CQA) Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Ubat-ubatan . memantau. memantapkan dan menambah baik sistem pengurusan kualiti dan keselamatan secara berterusan. mengemas kini prosedur dan dokumentasi PPUM selaras dengan keperluan di bawah standard MS ISO 9001:2008. iii) Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan iv) Jawatankuasa Sistem Kualiti dan Akreditasi Pengurusan v) Mesyuarat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan vi) Mesyuarat Auditor Dalaman-Sistem Pengurusan Kualiti (QMS). Jawatankuasa-jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM yang telah dikemaskini adalah seperti berikut. Pengurusan dan penganalisisan data-data berkaitan dengan Insiden/ Kemalangan di PPUM dan Objektif Kualiti PPUM. Audit Persijilan Semula dan Audit Dalaman/Berterusan Membantu.

6 Prosedur Kualiti. 1. Kursus Lead Auditor (Refresher Course) MS ISO 9001:2008 PPUM Tahun 2010 Bengkel Training of Trainer in Quality Assurance (QA) . Selain itu. Kursus dan bengkel ini dihadiri oleh Auditor-QMS dan Fasilitator Pasukan Penambahbaikan dan Peningkatan Kualiti serta pasukan projek-projek kualiti. Manakala Bengkel Training» of» Trainer» in» Quality»Assurance (QA) pula diadakan bagi melatih Fasilitator pasukan-pasukan penambahbaikan dan peningkatan kualiti serta pasukan QA. PPUM mempunyai sebanyak 98 Prosedur Kualiti (PK). Batal Dan Baru Bagi Tahun 2009 Dan 2010 Prosedur Kualiti Pindaan Batal Baru Tahun Arahan Kerja Pindaan Pindaan Batal Baru Borang Kualiti Batal Baru Jumlah 2009 2010 28 16 2 4 14 6 97 42 12 2 42 13 149 70 24 46 82 111 450 310 Kursus & Bengkel Unit Pengurusan Sistem Kualiti juga telah menjalankan beberapa kursus dan bengkel sebagai salah satu aktiviti penambahbaikan secara berterusan. Kursus Lead»Auditor»(Refresher»Course) MS ISO 9001:2008 PPUM 2010 diadakan bagi memahami. 2 Arahan Kerja dan 46 Borang Kualiti Dalaman telah dibatalkan.602 Borang Kualiti (BK) Dalaman dan 156 Borang Kualiti Luaran. 379 Arahan Kerja (AK). mengenal pasti kepentingan dan implikasi standard MS ISO 9001:2008 serta meningkatkan pemahaman pelaksanaan tindakan-tindakan dalam aktiviti audit dalaman. AK Dan BK Pindaan. pada tahun yang sama sebanyak 16 Prosedur Kualiti. 13 Arahan Kerja dan 111 Borang Kualiti Dalaman yang baru telah didaftarkan manakala sebanyak 4 Prosedur Kualiti.180 Laporan Tahunan 2010 Dokumentasi Pada tahun 2010. 42 Arahan Kerja dan 70 Borang Kualiti Dalaman telah dikemas kini berdasarkan keperluan semasa. Jadual 3: Statistik Perbandingan Jumlah PK. Selaras dengan usaha penambahbaikan berterusan di PPUM.

Sesi Ceramah Aktiviti Kuiz Keselamatan Perkhidmatan Kaunter v) Penghargaan kepada Wad dan staf yang mencapai kadar infeksi yang ditetapkan “Point Prevalence Survey”.Pusat Perubatan Universiti Malaya 181 Aktiviti Sempena Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Tahun 2010 yang telah diadakan pada 24 hingga 26 Nov 2010. Patient’s Day vi) Hari Bertemu Farmasi) Pelanggan (Aktiviti PTj iii) Pertandingan Berkualiti vii) Projek-projek Penambahbaikan Kualiti (QIT) dan ‘Easy»Quality’ viii) Majlis Pelancaran Kempen Bebas Penggunaan Bahan Polisterina Di PPUM iv) Pertandingan Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Tahun 2010 »Tema:»Quality»Is»Our»Culture Tema:»Eliminating»Sharp»Injuries Ceramah Kualiti Tajuk:»Sharps»Injuries»in»UMMC»and»Their Prevention»and»Management Demostrasi» Tajuk:»Demostration»of»Vacutainer»System»&» Demostration»of»Safety»Devices . pelbagai aktiviti telah diadakan seperti: i) ii) Pameran.

182 Laporan Tahunan 2010 Pertandingan Perkhidmatan Kaunter Berkualiti Kaunter Endoskopi Pemenang Bagi Kategori Kaunter Klinikal» Kaunter Pembangunan Organisasi Pemenang Bagi Kategori Kaunter Sokongan Klinikal/Bukan Klinikal» Pemenang Bagi Kategori Kaunter Pesakit Dalam Wad 13 U .

Wad Pediatrik 2 Wad Pediatrik 1 Wad WP1 .Wad 7TE • • • Surgikal Materniti Pediatrik .Wad Pediatrik 1 (Terbaik) .Wad WP1 .»UMMC” ii) c) Saguhati : i) Pentadbiran Kejururawatan Tajuk : “Aplikasi Sistem Discaj» ‘FastTrack’»di Wad 7U PPUM” PTj Dietetik Tajuk : “Kajian Pembaziran Hidangan di Kalangan Pesakit Discaj Di PPUM»(Food» Wastage» Of» Discharge» Cases» Among» Hospitalized»Patients»In»UMMC)” Penghargaan kepada Wad dan staf yang mencapai kadar infeksi yang ditetapkan “Point Prevalence Survey”: • • • Kritikal Medikal 1 MediKal 2 .Pusat Perubatan Universiti Malaya 183 Pertandingan Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) a) Pemenang Pertama : Tiada b) Pemenang Kedua : PTj Farmasi Tajuk : “Improving»the»Process»Of»Obtaining» » Cytotoxic»Drugs»By»Cancer»»Patients” c) Pemenang Ketiga : (Terdapat 2 Pemenang) i) PTj Farmasi Tajuk : “Increasing»the»Volume»»of»Patients» by»150%:»Expansion»Of»PharmCARE” ii) PTj Dietetik & Onkologi Klinikal Tajuk : “Optimization»of»Dietetic»Service» » In»Clinical»Oncology»Clinic.Wad M 1 .Wad 9U .

184 Laporan Tahunan 2010 Wad 7TE Wad 9U Wad M 1 Wad Pediatrik 2 Aktiviti bersama pesakit oleh PTj Pentadbiran Kejururawatan .

Permohonan yang tidak lengkap masih dapat diproses dengan segera. Projek ini pada dasarnya mendatangkan banyak faedah seperti menggalakkan penambahbaikan kualiti. f) Mengenalpasti serta menganalisa dan menyediakan penyelesaian terhadap jenisjenis bahaya (hazard) di kawasan tempat kerja dan persekitaran. Meningkatkan PharmCARE. Memastikan semua staf di farmasi mempunyai pengetahuan berkenaan Sistem Maklumat Pesakit di PharmCARE. Meningkatkan motivasi. peraturan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di dalam organisasi e) Menyediakan makluman dan panduan latihan dan penyelesaian isu-isu keselamatan dan kesihatan termasuk alam sekitar di tempat kerja. tanpa » » » » » » Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) a) Menguatkuasakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 secara berperingkat di organisasi b) Menjalankan siasatan/pemerhatian bagi aduan atau laporan yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan termasuk alam sekitar di tempat kerja c) Menyediakan laporan siasatan bagi sebarang insiden / kemalangan di PPUM d) Menyediakan garispanduan. Proses kerja di » » Pembekal tidak perlu menunggu Pembekal tidak perlu mengeluarkan belanja dan memperuntukkan masa untuk melanjutkan tempoh sah laku. Penambahbaikan yang telah dilakukan adalah bagi aktiviti Penyediaan Pangkalan Data Jaminan Bank dan Proses memulakan tindakan pelepasan yang melibatkan proses selepas penerimaan permohonan. Puan Anisah Abd Wahab (Penolong Pengarah N41) dan Nurulshadia Abdul Malek (Pembantu Tadbir) dari PTj Sumber Bahan telah melaksanakan projek Memantapkan Pengurusan Jaminan Bank / Wang Cagaran. h) Pemantauan terhadap isu-isu alam sekitar . memperbaiki persekitaran serta menambah baik daya pemprosesan dan perkhidmatan kepada pelanggan. Pemantauan status pelepasan boleh dikesan. ruang. Penjimatan dari segi kewangan. Cik Giam Wei Li (Pegawai Farmasi U41) telah menyediakan satu projek bertajuk Serial Number for Pharmcare Card» yang mana projek ini melibatkan aktiviti mewujudkan nombor siri di dalam Sistem Maklumat Pesakit bagi setiap pesakit yang mendaftar di PharmCARE. menjimatkan struktur-struktur perbelanjaan. tempoh sah laku tamat dan 3 bulan sebelum salah laku tamat. terdapat 2 projek Easy Quality telah dilaksanakan oleh staf: 1. Pada tahun 2010. aliran idea-idea kecil secara berterusan. 2. meningkatkan keselamatan. tidak memerlukan tambahan kos dan dalam masa yang sama ia perlu bersifat menyelesaikan masalah. masa dan tenaga manusia.Pusat Perubatan Universiti Malaya 185 Projek-projek ‘Easy Quality’ Projek ‘Easy»Quality’ adalah merupakan projek kualiti yang melibatkan perubahan ke atas kaedah/proses kerja harian. » » » Memastikan pesakit mengetahui dan memahami proses kerja di PharmCARE. Faedah yang telah diperolehi dari projek ini ialah » » » Penjimatan masa Memperolehi data statistik yang berkaitan Alamat pesakit dapat diperolehi dengan mudah melalui borang peribadi pesakit yang didaftarkan di PharmCARE. Risiko jaminan dilepaskan persetujuan dihapuskan. Tindakan bertindan dapat dielakkan. Impak Penambahbaikan yang telah diperolehi ialah : g) Menasihati pihak pengurusan mengenai penggunaan akta-akta yang tertakluk dibawah isu alam sekitar dan keselamatan dan kesihatan pekerja.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Kemalangan Nyaris/Penyakit/Keracunan Pekerjaan) 2004. Bahagian Pengurusan Kualiti Seksyen ini bertanggungjawab mengumpul data insiden/kemalangan dan menjalankan siasatan/semakan ke atas isu yang telah dibangkitkan. telah menerima 232 kes insiden/ kemalangan di tempat kerja. Wilayah Persekutuan. Jabatan Alam Sekitar (JAS). Aktiviti Siasatan Dan Pemeriksaan Mengenai Kes Tibi (Staf PPUM) Oleh Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. infeksi. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2004. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dua komponen penting bagi mewujudkan pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) yang berkesan dan berterusan. Kuala Lumpur . Dalam masa yang sama seksyen ini turut membantu penguatkuasaan dan pemeriksaan oleh pihak yang berkuasa yang terlibat seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). Penyiasatan Kemalangan di PPUM Pada tahun 2010. kesihatan dan alam sekitar. jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak 4 kali. penyakit dan keracunan kepada pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. iaitu Jawatankuasa KKP (JKKP) dan Seksyen KKP (UKKP). Kuala Lumpur. latihan. kecederaan. Mengenal pasti bahaya-bahaya yang terhasil akibat daripada operasi dan proses kerja dan melapur sebarang kejadian bahaya.186 Laporan Tahunan 2010 di di tempat kerja terutama keselamatan dan kesihatan pekerja serta orang yang menghuni di dalam bangunan dan menyediakan laporan. kadar kemalangan dan penambahbaikan dan lainlain. Jawatankuasa ini juga menjalankan siasatan dan mencadangkan tindakan penambahbaikan kepada Pengurusan. Isu-isu yang dibincangkan oleh Jawatankuasa adalah pelbagai seperti keselamatan. Selain daripada itu. i) Merancang skop latihan dibawah isu keselamatan dan kesihatan pekerja dan alam sekitar. Bomba dan Penyelamat dan lain-lain pihak yang berkenaan. semua kes dapat diselesaikan dalam tempoh siasatan minimum 9 hari dan maksimum 30 hari bekerja. Wilayah Persekutuan . Berdasarkan kes yang dilaporkan. Semua kes telah dibincangkan di dalam Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPUM dan telah pun didaftar kepada pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). Seksyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jabatan Kesihatan. Putrajaya melalui borang JKKP 8 selaras dengan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Sebarang Kemalangan/ Kejadian. a) Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPUM Fungsi Jawatankuasa seperti yang termaktub di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada tahun 2010. seksyen ini turut menjalankan program–program di bawah keselamatan. Ia juga turut mengurus proses pemeriksaan keselamatan di tempat kerja serta mengemukakan modul latihan keselamatan dan kesihatan pekerja staf PPUM. b) Seksyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

menyediakan. menyiasat dan menyiapkan laporan hasil siasatan aduan. Menyediakan program dan aktiviti. serta • kepada orang awam terutamanya mereka yang terlibat di dalam bidang perubatan yang memerlukan maklumat berkaitan penyelidikan yang dijalankan oleh Pusat Perubatan Universiti Malaya. bertindak sebagai badan penghubung dengan orang ramai dan pihak media. agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta serta menyelaras pemberian cenderamata kepada pelawatpelawat tersebut. baik dari segi kejayaan perubatan. Fungsi utama bahagian ini adalah seperti berikut: • Melakukan pengurusan aduan yang komprehensif bermula daripada menerima aduan. penyelidikan. Fungsi unit ini adalah untuk menguruskan aduan. • • Bertindak sebagai badan penghubung antara orang ramai dengan Pusat Perubatan Universiti Malaya. staf di bahagian ini bertugas untuk menerima panggilan luar dan juga melakukan panggilan luar bagi pihak PPUM. Menyelaraskan isu-isu semasa yang disiarkan oleh pihak media massa dan laman web. Mengeluarkan kenyataan-kenyataan akhbar dan memanggil pihak media massa untuk tujuan liputan berita dan sebagainya. Mereka juga memainkan peranan penting ketika berlakunya bencana atau hal-hal kecemasan di PPUM. menyaring. mengeluarkan kenyataan akhbar serta menyelaras isu-isu semasa yang disiarkan oleh pihak media cetak dan laman web. pendidikan. Menyelaras perjumpaan dan dialog antara pihak Pusat Perubatan Universiti Malaya dan badan-badan luar termasuk menerima dan mengurus lawatan dari persatuan-persatuan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 187 UNIT PERHUBUNGAN AWAM Unit ini merupakan sebuah bahagian yang membawa imej Pusat Perubatan Universiti Malaya. Menyelaras koleksi gambar menguruskan acara rasmi. Mengenal pasti isu-isu dan mendapat maklum balas dalam tempoh terdekat bagi membolehkan pihak berkuasa di pentadbiran Pusat Perubatan Universiti Malaya dapat mengambil tindakan susulan dan menangani masalah yang wujud dari sesuatu isu tersebut. menguruskan majlis-majlis rasmi dan lawatan. bertujuan menaikkan imej Pusat Perubatan Universiti Malaya sebagai pusat perubatan yang boleh menjadi sumber rujukan maklumat • • • • Seksyen Pentadbiran & Aduan Seksyen ini bertanggungjawab dalam menguruskan dan melaksanakan tugas-tugas berkaitan pentadbiran dan aduan dari pelanggan seperti berikut: • • • • • • Aduan/Cadangan/Penghargaan Menyediakan Statistik /Data Aduan Urusan telefon dan faksimili Laporan Aduan Bulanan Untuk Mesyuarat Lembaga Pengurus Urusan Jenazah Tidak Dituntut/Dikenali Urusan Khidmat Pelanggan dan Kaunter . Unit ini terbahagi kepada 2 seksyen utama iaitu Pentadbiran & Aduan dan Seksyen Media & Multi Media. menyelaras perjumpaan dan dialog. Bagi Seksyen Perkhidmatan Pelanggan pula. menyelaras koleksi gambar.

3 10.1 33. Jadual 5: Statistik Cadangan Pelanggan Mengikut Kategori Klasifikasi Cadangan Perkhidmatan Yang Diberikan Kemudahan Yang Disediakan Masa Menunggu Komunikasi Bersama Pelanggan Laporan Perubatan/Fail Pesakit Kompetensi Staf Umum Kualiti Makanan Harga Barangan / Makanan Infrastruktur Persekitaran Tempat Kerja Mengenai Harta Pelanggan Jumlah 2009 24 9 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 40 2010 15 13 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 35 Perbezaan (%) -37.4 -100 -100 -33 100 -66 -12.3 -47.9 -6.4 -21.5 .4 12. iaitu pengurangan sebanyak 1.05 -33.4 -7. sebanyak 348 aduan telah diterima.5 -44.3 100 -11.188 Laporan Tahunan 2010 Jadual 4: Statistik Maklum balas Pelanggan Mengikut Kategori Klasifikasi Aduan Perkhidmatan Yang Diberikan Kemudahan Yang Disediakan Masa Menunggu Komunikasi Bersama Pelanggan Laporan Perubatan/Fail Pesakit Kompetensi Staf Umum Kualiti Makanan Harga Barangan / Makanan Infrastruktur Persekitaran Tempat Kerja Mengenai Harta Pelanggan Jumlah 2009 140 25 25 58 32 13 50 6 3 5 0 1 358 2010 176 16 22 50 41 16 18 3 0 4 0 2 348 Perbezaan (%) 11.3 -1.4 Pada tahun 2010.4% berbanding tahun sebelumnya.

temu bual. Penubuhan tabung ini juga sebagai melaksanakan tuntutan fardu kifayah sesama umat Islam di samping menjadikan pengurusan jenazah di PPUM lebih teratur dan sistematik.Kumpulan Gitar Rancak PPUM. • • Acara Perasmian Hari Keluarga 2010 Acara yang paling ditunggutunggu.Cabutan Bertuah Lawatan Kerja Oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia . ceramah dan kenyataan akhbar Penyediaan cenderahati rasmi PPUM Penyebaran Maklumat Pameran/Poster/Kad Jemputan Laman Web Menguruskan Seksyen Kebudayaan PPUM (Kumpulan Koir PPUM. Kumpulan Nasyid PPUM dan Silat PPUM Menguruskan dewan-dewan di PPUM Rakaman Gambar & Video Majlis rasmi Lawatan Seminar/Taklimat Jumlah Jadual 6: Bilangan Majlis/Lawatan/Taklimat Jenis 2009 29 23 2 54 Sumber:»Unit»Perhubungan»Awam 2010 34 40 8 82 • • • • • Program /Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Tabung Pengurusan Jenazah Islam telah ditubuhkan secara rasmi bagi tujuan menguruskan jenazah Islam (staf dan bukan staf) di PPUM...Pusat Perubatan Universiti Malaya 189 Seksyen Media & Multimedia • • • Majlis/Lawatan Rasmi Aduan Media/Web Menguruskan permohonan media massa seperti penggambaran. Tabung ini turut membantu menguruskan jenazah meliputi mereka yang berkemampuan dan tidak berkemampuan..

TASKA PPUM serta kemudahan perubatan untuk pesara PPUM (skim pencen dan KWSP). Bahagian ini menguruskan hal ehwal pentadbiran am PTj seperti berikut: i) ii) Surat-menyurat dan fail pentadbiran PTj Pembangunan Organisasi Pembelian dan pelupusan bekalan dan peralatan PTj Pembangunan Organisasi iii) Penyelenggaraan inventori aset dan stor iv) Kompetensi.3.190 Laporan Tahunan 2010 PTJ PEMBANGUNAN ORGANISASI PTj Pembangunan Organisasi bertanggungjawab menguruskan hal ehwal sumber manusia di PPUM secara cekap dan berkesan. Bahagian ini menguruskan: i) ii) Dasar Sumber Manusia Naziran perjawatan viii) Perubahan gaji (kenaikan / anjakan / tahan / turun gaji) ix) Perjawatan dan statistik x) Pengurusan HRMIS dan sistem eHR xi) Pengesahan majikan dan surat jaminan xii) Pengurusan fail dan rekod perkhidmatan staf xiii) Perkhidmatan kaunter xiv) Sijil Amalan Tahunan dan Sijil Amalan Sementara iii) Deskripsi Tugas dan Carta Organisasi iv) Panel Pembangunan Sumber Manusia v) Pemakaian dan penguatkuasaan pekeliling vi) Pembayaran emolumen vii) Pinjaman komputer dan kenderaan . kematian. Mengendalikan kes-kes kaunseling staf serta bekerjasama dengan PTj Pembangunan Insan di dalam mengendalikan program-program untuk staf yang berprestasi rendah. kenaikan pangkat sehingga persaraan. Antara fungsi PTj ini adalah seperti berikut: 1. perancangan latihan dan kemajuan kerjaya staf PTj Pembangunan Organisasi Bahagian Dasar. pergigian.2. 1. kemudahan pinjaman serta urusan pembayaran caruman kepada badan-badan berkanun yang lain seperti KWSP dan PERKESO. pendidikan.1. Saraan dan Pengurusan Maklumat. Menguruskan hal-hal berkaitan perjawatan. perkahwinan. 1. Mengurus semua rekod dan dokumentasi berhubung dengan perkhidmatan staf. pemberian taraf berpencen.5. 1. Menguruskan hal-hal yang berkaitan tata kelakuan dan tatatertib staf selaras dengan Akta BadanBadan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605). pengesahan dalam perkhidmatan. Menguruskan aktiviti berkaitan dengan kebajikan staf termasuklah pengurusan bantuan kebajikan seperti bantuan perubatan. 1.4. 1. perkhidmatan dan pembangunan kerjaya sumber manusia meliputi pelantikan. Jenis perkhidmatan yang disediakan: PTj Pembangunan Organisasi terbahagi kepada 4 bahagian seperti berikut: Bahagian Pentadbiran. Menguruskan pembayaran emolumen staf termasuk elaun.6. bencana.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 191 Bahagian Pengurusan Perjawatan Dan Tatatertib. atas sebab kematian. mental dan fizikal iaitu mempunyai integriti yang tinggi. Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan: i) ii) Pelanggaran syarat / kontrak perkhidmatan Permohonan kerja luar / kerja sambilan viii) Program psikologi dan khidmat kaunseling ix) Kebajikan dan kemudahan staf termasuk TASKA x) Cuti dan pelepasan masa staf xi) Persaraan (wajib. boleh diharap dan mesra. mematuhi peraturan dan bersifat sabar. kenaikan pangkat dan pemangkuan staf Tapisan keselamatan vi) Skim Perkhidmatan vii) Tatatertib dan tatakelakuan staf viii) Pengisytiharan harta ix) Fail SULIT x) Urusan pengesahan lantikan xi) Majlis Bersama Jabatan iii) Pegawai Perubatan Siswazah dan Pegawai Pelatih Farmasi iv) Penempatan dan pertukaran v) Pelan Penggantian Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Kebajikan. atas sebab kesihatan. daripada aspek penampilan pegawai iaitu daripada segi cara berpakaian dan zahiran personaliiti yang merangkumi pemikiran yang rasional. v) Staf mempunyai hubungan mesra dengan rakan sekerja yang dinilai daripada segi jalinan hubungan antara pegawai dengan ii) iii) Staf mempunyai keterampilan diri yang dinilai . pilihan sendiri. bersifat terbuka dan yakin. skim persaraan demi kepentingan perkhidmatan) xii) Pengesahan dalam jawatan xiii) Pemberian taraf berpencen xiv) Peletakan jawatan termasuk pelepasan dengan izin iii) Laporan penilaian prestasi tahunan / sasaran kerja tahunan iv) Pelarasan gaji v) Majlis Khidmat Cemerlang / Setia / Persaraan vi) Pencalonan Pingat / Darjah Kebesaran / Tokoh bulanan vii) TMS (Time»Management»System) / waktu bekerja Program / Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Anugerah Tokoh Staf Bulanan telah diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai pengiktirafan oleh pihak pengurusan kepada staf yang telah berkhidmat dan membudayakan amalan cemerlang serta mempamerkan nilai-nilai yang baik. Staf mempunyai disiplin diri yang dinilai daripada segi keupayaan daya kawal diri. iv) Staf mempunyai hubungan yang baik dengan pegawai atasan yang dinilai daripada segi jalinan hubungan dengan pegawai atasan termasuk hormat-menghormati. berpandangan jauh. Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan: i) ii) Pelantikan. Antara kriteria pemilihan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan adalah seperti berikut: i) Staf diakui oleh Ketua PTj/Unit telah memberikan perkhidmatan dan sumbangan yang cemerlang melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya pada bulan tersebut atau dipilih sebagai tokoh staf bulanan di peringkat PTj atau unit pada bulan berkenaan.

Jadual 8: Statistik Perlantikan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 67 398 43 508 2010 38 292 59 389 Peratus Perbezaan -76.32% dan Kumpulan Sokongan 1sebanyak 106 orang atau -36. serta 398 bagi Kumpulan Sokongan 2.701 1. 292 orang dilantik untuk Kumpulan Sokongan 1 dan 59 orang untuk Kumpulan Sokongan 2.9 6.12 -30.846 1. Walau bagaimanapun.17 2009 1 83 224 115 423 Kekosongan 2010 1 86 35 10 132 % 3.4 2009 0 322 2.60 Pada tahun 2010. berbanding 59 orang bagi Kumpulan Sokongan 2. sebanyak 4319 pengisian telah dibuat berbanding 3923 pada tahun 2009.881 1. Sokongan 1 Kump. Daripada jumlah tersebut.142 4319 % 2.7 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi Pada tahun 2010.152 4451 % 2.1 2. Jadual 7: Statistik Perjawatan pada 31 Disember 2010 Lantikan Kumpulan Perkhidmatan 2009 Pengurusan Tertinggi Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah 1 405 2. dan viii) Tiada aduan berkaitan dengan perkhidmatan staf tersebut. 2846 pengisian bagi Kumpulan Sokongan I dan 1142 bagi Kumpulan Sokongan 2 berbanding sebanyak 322 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.97 1.3 -91. Jadual 9: Statistik Perlantikan (Sementara dan Kontrak) Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kump. vii) Staf tidak mengambil cuti sakit atau cuti kecemasan pada bulan tersebut.6 -7.6 -84.32 -36. seramai 389 orang telah dilantik untuk mengisi pelbagai jawatan tetap di PPUM berbanding 508 pada tahun 2009. Seramai 166 orang staf telah layak diiktiraf sebagai tokoh bulanan bagi bulan Julai sehingga Disember 2010.124 3923 Pengisian 2010 0 331 2.3 -68. 2477 bagi Kumpulan Sokongan I dan 1124 bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009.17%. Daripada jumlah tersebut.72 12. vi) Staf tidak mempunyai rekod kehadiran lewat atau kesalahan tidak merekod kehadiran dan staf merekod kehadiran di lokasi yang ditetapkan.30% pada tahun 2009.239 4346 Perjawatan 2010 1 417 2.192 Laporan Tahunan 2010 rakan sekerja dan kakitangan bawahan dan kebolehan pegawai mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan selesa serta menyesuaikan diri dalam semua keadaan. sebanyak 331 adalah pengisian bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.30 27.58 9. seramai 38 orang dilantik untuk jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional. terdapat jumlah penurunan pelantikan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional sebanyak 29 orang atau -76. Berlaku penurunan pelantikan sebanyak 119 orang atau -30.60%. Sokongan 2 Jumlah Keseluruhan Lantikan Sementara 5 245 11 261 Kontrak 28 15 0 43 »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi .477 1. Pengisian ini telah bertambah sebanyak 396 atau 9.

Daripada jumlah tersebut. seramai 29 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional. PTj Pembangunan Organisasi turut menguruskan lantikan staf berstatus sementara dan kontrak sepanjang tahun 2010. lantikan sementara adalah daripada kalangan pesara-pesara tentera. Kenaikan Pangkat Jadual 10: Statistik Kenaikan Pangkat Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 21 34 9 64 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi 2010 29 39 6 74 Peratus Perbezaan 27. 39 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 6 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 21 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta 34 .51 Carta Kenaikan Pangkat 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 bagi Kumpulan Sokongan 1. sementara lantikan bagi Jururawat pula dibuat sehingga menunggu pelantikan tetap dilaksanakan.82 -50 13. Walau bagaimanapun. Lantikan secara kontrak pegawai perubatan adalah disebabkan kebanyakan mereka adalah bukan warganegara. terdapat jumlah penurunan kenaikan pangkat bagi Kumpulan Sokongan 2 sebanyak 3 orang atau 50% pada tahun 2009. Jururawat dan Pengawal Keselamatan.51%. Kategori jawatan yang paling banyak dilantik secara sementara dan kontrak ini melibatkan jawatan Pegawai Perubatan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 193 Di samping pelantikan tetap. Pada tahun 2010. seramai 74 orang telah dinaikkan pangkat untuk pelbagai kategori jawatan berbanding 64 pada tahun 2009.58 12. Bagi Pegawal Keselamatan pula. Berlaku peningkatan kenaikan pangkat sebanyak 10 jawatan atau 13. PTj ini telah melaksanakan urusan kenaikan pangkat pegawai kumpulan sokongan secara khas untuk penyandang (KUP) yang telah berkhidmat di PPUM selama 15 tahun dan lebih dalam skim perkhidmatan dan perkhidmatan KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 Pada tahun 2010.

33 -9. sepanjang tahun 2010. Walau bagaimanapun. seramai 338 orang staf yang telah dinaikkan pangkat secara Khas Untuk Penyandang bagi tempoh perkhidmatan 15 tahun manakala seramai 2 orang Pegawai Perubatan dan 15 orang Pegawai Farmasi telah dipertimbangkan kenaikan pangkat melalui pelan laluan kerjaya. seramai 51 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional. PTj ini juga melaksanakan urusan kenaikan pangkat Pegawai Perubatan Dan Pegawai Farmasi berdasarkan pelan laluan kerjaya di Kementerian Kesihatan Malaysia mengikut tempoh berkhidmat pegawai di atas sesuatu gred dalam skim perkhidmatan yang sama. 100 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 30 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 34 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.33 -27 -23. Sehubungan itu. terdapat jumlah penurunan peletakan jawatan bagi Kumpulan Sokongan 1 iaitu sebanyak 27 orang atau -27% dan Kumpulan Sokongan 2 adalah sebanyak 7 orang atau -23.39%. Jadual 11: Statistik Peletakan Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 34 127 37 198 2010 51 100 30 181 Peratus Perbezaan 33. Daripada jumlah tersebut. seramai 181 orang staf daripada pelbagai jawatan telah meletak jawatan berbanding 198 pada tahun 2009. Berlaku penurunan dalam bilangan peletakan jawatan sebanyak 17 atau -9.39 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi Carta Peletakan Jawatan 140 120 100 80 60 40 20 0 34 51 37 30 100 127 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2010 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 2009 Pada tahun 2010. Selain itu.194 Laporan Tahunan 2010 semasa. .33% pada tahun 2009.

Terdapat peningkatan dalam bilangan persaraan sebanyak 22 atau 47.43 14. 29 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 10 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding tiada bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.82%.24 9.48 »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi . persaraan daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah sebanyak 7 orang.82 Carta Persaraan 30 25 20 15 10 5 0 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 29 18 10 7 6 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 Pada tahun 2010. 6 orang bagi Kumpulan Sokongan I dan 18 orang bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009.Pusat Perubatan Universiti Malaya 195 Jadual 12: Statistik Persaraan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 0 6 18 24 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi 2010 7 29 10 46 Peratus Perbezaan 100 79. Jadual 13: Satistik Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kumpulan Perkhdimatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 24 192 77 293 2010 29 212 90 331 Peratus Perbezaan 17.31 -80 47. seramai 46 orang staf telah bersara berbanding 24 pada tahun 2009. Daripada jumlah tersebut.44 11.

196 Laporan Tahunan 2010 Carta Penerima Anugerah Khidmat Cemerlang 250 200 150 100 50 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 29 24 90 77 192 212 Pada tahun 2010. Tokoh Staf Bulanan Menerima Sijil dan Plak Penghargaan Sebahagian Daripada Penerima Tokoh Staf Bulanan Bagi Tahun 2010 . seramai 331 orang staf telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang berbanding 293 orang pada tahun 2009. Berlaku peningkatan penerima Anugerah Khidmat Cemerlang sebanyak 38 orang atau 11.48%. seramai 29 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional. 192 orang bagi Kumpulan Sokongan 1 dan 77 orang bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009. 212 orang daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 90 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 24 orang bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Daripada jumlah tersebut.

dokumentasi. Diploma Lanjutan. pembangunan kerjaya berterusan dan kompetensi dan akhir sekali latihan industri. Pra-Perkhidmatan (Program Diploma) Bahagian ini menguruskan pemilihan dan pengambilan pelatih-pelatih untuk mengikuti program Diploma Kejururawatan. Pembangunan Kerjaya Berterusan PTj Pembangunan Insan juga menguruskan program pembangunan kerjaya berterusan(CPD) 4. Pentadbiran Bahagian ini menyediakan perkhidmatan sokongan latihan. Pengurusan Peperiksaan Menguruskan permohonan staf untuk menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Awam. penyediaan peralatan kursus dan teknikal. Jenis Perkhidmatan yang disediakan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 197 PTJ PEMBANGUNAN INSAN PTj Pembangunan Insan bertanggung jawab merancang serta mengurus tadbir aktiviti-aktiviti seperti berikut: a) Mengurus dan menyelaras Latihan Pra Perkhidmatan b) Mengurus dan menyelaras Latihan Dalam Perkhidmatan » Merancang. Latihan Dalam Perkhidmatan Pengurusan serta mengendalikan kursus/ latihan dalam perkhidmatan termasuk kursus wajib (Induksi Umum dan Kenegaraan). Menyelaras permohonan kursus di luar jabatan. staf yang melanjut pengajian dan cuti belajar d) Mengurus dan menyelaras peperiksaan PTK. 7. Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) termasuk Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) 5. . kursus kompetensi umum dan khusus serta menaja staf menghadiri kursus di dalam dan luar negara. Latihan Pensijilan. mengenalpasti dan menyelaras aktiviti-aktiviti latihan dalam perkhidmatan di luar dan dalam negara yang bersesuaian dengan kompetensi staf Mengendali dan menyelaras kursuskursus Induksi Khusus dan Umum. separuh masa atau jarak jauh. peperiksaan Perkhidmatan dan lainlain peperiksaan yang berkaitan e) Mengurus dan menyelaras Latihan Penempatan dan Latihan Industri bagi staf dan pelajar dari IPTA/IPTS f) Memastikan peruntukan kewangan yang dibelanjakan mendatangkan pulangan positif kepada staf dan juga PPUM » c) Mengurus dan menyelaras Lanjut Pengajian dan Cuti Belajar » Termasuk memantau kontrak/perjanjian g) Menyelenggara Rekod Kursus dan merekodkan maklumat-maklumat kursus yang dihadiri staf. pengurusan latihan dalam perkhidmatan. 3. 1. Kursus Peralihan secara sepenuh. melanjutkan pengajian. 2. Melanjutkan Pengajian dan Cuti Belajar Menguruskan permohonan staf melanjutkan pengajian di luar dan dalam negara seperti Ijazah Lanjutan. Diploma Radiografi dan Diploma Teknologi Makmal Perubatan di bawah tajaan PPUM. Latihan Penempatan dan Latihan Industri Menguruskan permohonan dan penempatan staf untuk menjalani latihan perolehan dan permohonan pelajar dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Kolej-kolej agensi kerajaan dan juga swasta untuk menjalani latihan industri di PPUM. Terdapat beberapa perkhidmatan yang disediakan oleh PTj Pembangunan Insan seperti pra-perkhidmatan. Subjek Jabatan. 6. Pos Basik. pengurusan bajet & kewangan.

. kemahiran dan pengalaman yang mana setiap penyertaan di dalam manamana aktiviti CPD akan diberi mata kredit. 182 orang menerima Diploma Kejururawatan. PTj/Unit sendiri atau anjuran pihak luar. Majlis Konvokesyen Program Diploma PPUM 2010 Majlis konvokesyen bagi pelatih program Diploma telah diadakan pada 16 Oktober 2010 di Dewan Tuanku Canselor Universiti Malaya. Peristiwa-peristiwa menarik 1. Ia bertujuan untuk memberi kemudahan kepada staf menginput laporan kursus yang telah mereka hadiri untuk membolehkan penetapan Aras bagi PTK. 3. Modul Penyediaan Latihan Selaras dengan konsep pembangunan kerjaya berterusan.198 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Prosedur Baru. Ia bertujuan bagi menjelaskan panduan pelaksanaan Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) yang telah diluluskan oleh Lembaga Penilaian Kompetensi (LPK) pada 13 Ogos 2010. Ini membolehkan kursus yang dihadiri secara tidak langsung dapat dimasukkan ke dalam rekod kenyataan perkhidmatan mereka. Sistem Merekod Aktiviti Pembangunan Profesionalisme Berterusan (CPD) Pengenalan kepada sistem CPD iaitu suatu aktiviti berkonsepkan pembelajaran secara berterusan yang dijalankan bagi tujuan meningkatkan profesionalisme melalui bidang kerja masing-masing dan untuk menilai kompetensi staf. Dan ini secara tidak langsung dapat membolehkan serta memudahkan PTj Pembangunan Insan mengetahui serta merekodkan mana–mana pegawai di PTj lain yang telah berkursus. PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi telah membangunkan sistem merekod mata kredit CPD yang boleh diakses menerusi sistem e-HR. Seramai sembilan (9) orang graduan menerima Diploma Lanjutan Kejururawatan Perawatan Renal. 1. Sistem ini berfungsi untuk merekod mata kredit yang diperolehi oleh staf semasa menghadiri program CPD sama ada yang dianjurkan oleh PTj Pembangunan Insan. Modul ini merupakan satu subsistem di bawah sistem e-HR yang membolehkan PTj atau unit itu sendiri memasukkan maklumat kehadiran kursus fungsional yang telah dihadiri oleh pegawai atau staf di bawah seliaan. Dengan adanya sistem rekod ini membolehkan Ketua PTj/Unit dan staf memantau pencapaian mata kredit CPD masing-masing. PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi telah mengambil langkah pro aktif membangunkan Modul Penyediaan Latihan kepada PTj. Pengisian Laporan Kursus Secara Dalam Talian Bagi Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Tahun 2010 Kemudahan ini dibangunkan oleh PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi IT. Sesi Taklimat Panduan Kaedah Pelaksanaan Pembangunan Profesional Berterusan (Continuous»Professional»Development)»dan» Penilaian»Tahap»Kecekapan»(PTK) Sesi taklimat telah diadakan pada 5. Penyertaan dalam aktiviti akan menyumbang kepada penambahan ilmu. Pengumpulan dan penjumlahan mata kredit akan menentukan aras tahap kecekapan Penilaian Tahap Kecekapan staf. 6 dan 8 Oktober 2010. 12 orang menerima Sijil Pengkhususan Kejururawatan Perawatan Koronari. 2. Majlis telah disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak Darul Ridzuan Tuanku Zara Salim. 28 orang menerima Diploma Teknologi Makmal Perubatan dan 23 orang Diploma Radiografi. 2.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 199 Pengambilan Pelatih Program Diploma Sesi 2010/2013 Jadual 14: Statistik Pengambilan Pelatih bagi Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Tajaan PPUM 180 30 30 240 Luar 21 21 Jumlah 201 30 30 261 »»»Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Jadual 15: Statistik Pengambilan Pelatih Mengikut Jantina Bagi Tajaan PPUM Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Lelaki 15 11 9 35 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Perempuan 165 19 21 205 Jumlah 180 30 30 240 Jadual 16: Statistik Pengambilan Pelatih Mengikut Kaum Bagi Tajaan PPUM Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Melayu 171 26 25 222 Cina 4 0 1 5 India 4 4 3 11 Lain-Lain 1 0 1 2 Jumlah 180 30 30 240 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Pengurusan Kursus / Latihan Jadual 17: Statistik Staf Menghadiri Kursus Jangka Pendek Dianjurkan Oleh PPUM.6 253.4 223.205 2.7 - .316 Perbezaan Jumlah Peserta (%) 1047.432 2.0 270. Agensi Kerajaan dan Swasta Bagi Tahun 2009 Dan 2010 Kursus Dalam Negeri Bulan Jumlah Kursus 2009 Jan Feb Mac April Mei 16 22 33 30 29 2010 25 43 43 61 62 Jumlah Peserta 2009 105 610 501 656 672 2010 1.7 244.156 1.618 2.6 0 3 3 0 0 Jumlah Kursus 2009 2010 1 1 5 Kursus Luar Negeri Jumlah Peserta 2009 0 8 3 0 0 2010 7 1 5 Perbezaan Jumlah Peserta (%) -66.

4 113.8 0 0 1 0 0 6 2 15 1 3 2 2 4 6 1 26 0 0 1 0 0 13 2 27 1 4 5 5 7 8 2 45 400.00 Hadir 4 – 6 hari 0 12 281 404 697 17.6 -17.9 136. cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji (Minit»Mesyuarat»Bersama»Pendaftar» Mengenai»Dasar»Latihan»Sumber»Manusia»Sektor»Awam»yang»bersidang»pada»5»Oktober»2009»di»Kementerian» Pengajian»Tinggi»adalah»dirujuk) Pembangunan Kerjaya Berterusan Jadual 19: Statistik Staf yang Memulakan Pengajian Di bawah Tajaan PPUM Jenis Pengajian Doktor Falsafah Ijazah Sarjana Ijazah Sarjana Muda Jumlah Keseluruhan Mod Pengajian Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Bilangan Staf 2009 0 3 7 0 10 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan 2010 1 1 12 0 14 Perbezaan (%) 0 -66.762 1.0 66.778 1.5 69.8 26.207 3. 4.528 1.491 246.011 2. Jumlah Peratusan (%) Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Nota: * Pengiraan hanya terhad kepada bilangan staf yang sedang berkhidmat sahaja dan tidak termasuk staf yang sedang bercuti belajar bergaji penuh. Gred/ Kumpulan JUSA Pengurusan & Profesional Sokongan 1 Sokongan 2 Bilangan Staf * 1 402 2.6 84.052 1.7 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Selaras dengan pemakaian Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (DLSMSA) yang menetapkan semua staf di semua peringkat mengikuti latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.1 105.00 Kursus Pendek/Bilangan Staf Hadir ≥ 7 hari 1 390 2.7 71.488 1.06 Hadir 1–3 hari 0 0 30 49 79 1.085 100.0 -38. 2.217 701 3.5 0.93 Tidak berkursus 0 48 200 22 270 6. 3.200 Laporan Tahunan 2010 Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah 38 46 53 15 52 83 53 470 56 68 39 23 70 56 57 603 582 1.019 2.00 .284 2.61 1.154 4.291 25.040 565 2. Bilangan staf yang menghadiri kursus sehingga 31 Disember 2010 adalah seperti berikut: Jadual 18: Statistik Staf Menghadiri Kursus Mengikut Gred/Kumpulan Bil.389 2.713 2.817 12.43 0 40.309 81.

26 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Latihan Industri Jadual 22: Statistik Pelajar Mengikuti Latihan Industri Latihan Latihan Klinikal Latihan Bukan Klinikal Kajian/Kaji selidik Lawatan Wawancara Jumlah Bilangan Pelajar 2009 399 25 1 0 0 425 2010 141 26 6 10 0 183 Perbezaan (%) -64.29 1.0 20.43 -14.10 .0 0 0 -56.00 500.67 4.83 -50.94 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Peperiksaan Dan Penilaian Tahap Kecekapan Jadual 23: Statistik Staf Mengikuti Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Penilaian Tahap Kecekapan Peperiksaan/Penilaian Penilaian Tahap Kecekapan Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Subjek Jabatan Jumlah Jenis Penilaian Peperiksaan Kursus Perkhidmatan Awam Jabatan Bilangan Staf 2009 1.405 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan 2010 Belum dilaksanakan bagi tahun 2010 266 42 308 Perbezaan (%) -24.Pusat Perubatan Universiti Malaya 201 Jadual 20: Statistik Staf Yang Memulakan Pengajian Secara Separuh Masa/ Jarak Jauh (PJJ) Jenis Pengajian Doktor Falsafah Ijazah Sarjana Ijazah Sarjana Muda Diploma Jumlah Keseluruhan Bilangan Staf 2009 0 3 24 6 33 2010 0 6 29 3 38 Perbezaan (%) 0 100.214 20 354 52 1.00 0 5.23 -78.0 15.15 Jadual 21: Statistik Staf Yang Mengikuti Kursus Lanjutan Kejururawatan Dalam Perkhidmatan Kursus Pos Basik KKM Sesi Januari Pos Basik KKM Sesi Julai Diploma Lanjutan (Tajaan PPUM) Diploma Lanjutan (Tajaan Agensi Luar) Jumlah Keseluruhan Bilangan Staf 2009 14 14 10 0 38 2010 17 12 11 0 40 Perbezaan (%) 21.86 -19.

416 orang staf.202 Laporan Tahunan 2010 Rumusan Mulai tahun 2010. Pembangunan Profesional Berterusan (Continuous Professional Development-CPD) merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membangun dan meningkatkan kompetensi staf. kemahiran dan sikap yang membolehkan staf. a) Memahami dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran baru dalam bidang perjawatan masing-masing. b) Menghadapi perubahan dan cabaran dalam pembangunan kerjaya c) Sentiasa menghayati nilai-nilai murni dan sikap positif. Kejayaan PTj Pembangunan Insan melaksanakan pelbagai program latihan sepanjang 2010 adalah impak serta peranan yang dijalankan oleh semua pihak dalam merancang. Latihan Dalam Perkhidmatan Untuk memastikan pembangunan profesional secara berterusan serta memenuhi keperluan Key» Performance» Indicator (KPI) yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Majlis Konvokesyen PPUM 2010 disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak Darul Ridzuan Tuanku Zara Salim. Majlis Penutup Minggu Orientasi Program Diploma PPUM 2010 .melaksanakan dan memantau program latihan PPUM. di samping memastikan prestasi individu meningkat bagi mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. meningkatkan kemahiran dan pembentukan perlakuan positif. PTj Pembangunan Insan telah menguruskan sebanyak 603 kursus/latihan dalaman mahupun dalam negeri dan sebanyak 26 kursus luar negara yang melibatkan seramai 25. Induksi Khusus dan Kenegaraan. Cuti Belajar serta Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) staf PPUM. Pembangunan Profesional Berterusan atau CPD merupakan proses pembelajaran berterusan sepanjang hayat yang memfokus untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan di samping menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan perawatan kesihatan. Selain daripada itu PTj Pembangunan Insan berperanan dalam menguruskan hal-hal berkaitan kursus/latihan dalam dan luar negara.539 staf berbanding 470 kursus dalaman dan dalam negeri dan 15 kursus luar negara pada tahun 2009 yang keseluruhan melibatkan seramai 12. Komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung sememangnya memberi sumbangan kepada hasil yang telah dicapai. pelatih Program Diploma. Kursuskursus wajib Induksi Umum. kemahiran di samping membangun kualiti peribadi seseorang staf untuk memastikan staf berkemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab secara profesional dan berkualiti. d) Menyokong pencapaian objektif PTK. Sepanjang tahun 2010. PTj Pembangunan Insan telah mempergiatkan penganjuran kursus bagi tujuan meningkatkan kompetensi di kalangan staf. kefahaman. PTj Pembangunan Insan telah menggunakan sistem Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kompetensi staf. Secara umum CPD merangkumi aktiviti pengembangan pengetahuan. Ia juga bertujuan meningkatkan pengetahuan. Latihan yang dilaksanakan bertujuan untuk mengembangkan kefahaman.

Perolehan Perkhidmatan/ Kerja-Kerja dan Pengeluaran Pesanan dan Urus setia Tender/Sebut harga. Menerima. Melaksanakan fungsi kesetiausahaan bagi Jawatankuasa Kecil Bekalan. mendapat sebut harga atau lain-lain bagi semua peralatan/barang dan perkhidmatan yang dikehendaki oleh PPUM. • • • . Mengurus permintaan pembelian dan mengeluarkan Pesanan Pembelian bagi semua perolehan yang telah diluluskan. Mengawal selia dan memantau proses panggilan sebut harga bagi pemilihan Agen Penghantaran Tempatan atau ”Multimodal» Transport»Operator”. Perolehan Bahagian Perolehan terbahagi kepada 4 aktiviti utama iaitu Perolehan alat kelengkapan perubatan dan bukan perubatan. Menjalankan. mengurus dan melaksanakan pengiraan ke atas barang-barang dan menyediakan laporan pengiraan stok dan nilai baki stok pada setiap akhir tahun kewangan. • Memastikan perolehan dibuat berdasarkan keperluan/penggunaan dan peruntukan belanjawan tahunan yang diluluskan. menyimpan dan membuat inventori bagi barang-barang dan memperoleh bangunan/ruang atau kelengkapan yang perlu bagi maksud tersebut. Perolehan bekalan guna hapus dan guna sama. aktiviti Pusat Tanggungjawab ini dibahagikan kepada dua (2) bahagian Perolehan dan Pengurusan Stor. • • • • • Bagi melaksanakan fungsi di atas. perkhidmatan dan kerja-kerja penyelenggaraan di Pusat Perubatan ini. menyimpan dan merekodkan barangan yang diterima daripada pembekal. Menguruskan dan memantau pergerakan barangan/bekalan yang diimport daripada negara pengeluar sehingga barangan tersebut sampai ke destinasi iaitu PPUM. b) Mengeluarkan stok barangan kepada pengguna mengikut keperluan dan penggunaan. Ciri-ciri penting di dalam fungsi tersebut adalah: • Membeli dan memperoleh dengan cara yang paling menguntungkan sama ada melalui tender awam. Menyediakan kontrak berdasarkan tempoh yang berkenaan dengan pembelian peralatan/barangbarang dan perkhidmatan yang berkaitan. • Urusan Tender/Sebut harga dan Pentadbiran Kontrak Menguruskan tender dan sebut harga bagi bekalan. penyimpanan. Memberi khidmat nasihat dan menguatkuasakan peraturan mengenai perolehan. peralatan. Aktiviti utama merangkumi aspek-aspek yang berikut: a) Menerima. penggunaan dan pemindahan barang-barang antara PTj/unit. Urusan Logistik (khususnya bagi urusan membawa masuk bekalan yang diimport melalui Percuma Atas Kapal) • Mengendalikan pengurusan penerimaan bekalan barangan import yang dipesan secara Percuma Atas Kapal (FOB). • Pengurusan Stor Bahagian ini menguruskan segala urusan penerimaan bekalan yang dipesan daripada pembekal dan penghantaran keluar barangan di Stor Pusat kepada pengguna. Menyedia dan memantau semua kontrak perolehan dengan pembekal.Pusat Perubatan Universiti Malaya 203 PTJ SUMBER BAHAN Fungsi utama PTj Sumber Bahan adalah untuk mengurus dan menyelaras perolehan. Mengurus permintaan pembelian dan pengeluaran pesanan. Lembaga Perolehan A dan B. pengagihan.

c) Menguruskan penerimaan dan penyimpanan bekalan yang dipesan daripada pembekal serta menghantar keluar bekalan yang diperlukan oleh PTj/Unit. PTj Sumber Bahan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan utama seperti berikut: a) Menguruskan perolehan bekalan. iii) PTj Sumber Perkhidmatan iv) Unit Pembekalan Alat Steril v) Unit Pentadbiran Makmal vi) Unit Dobi dan Bekalan Kain vii) PTj Pengimejan Bio-Perubatan viii) Unit Makmal Kardiorespiratori Telah menaiktarafkan Sistem Inventori sedia ada bagi menampung proses pengeluaran/penerimaan barangan yang semakin meningkat. Jadual 24: Statistik Mesyuarat Perolehan Perkhidmatan Jawatankuasa Kecil Bekalan Lembaga Perolehan B Lembaga Perolehan A 2009 11 12 2010 9 13 Perbezaan (%) 22. Bengkel Kaedah Penyediaan Spesifikasi Perolehan pada 06 Disember 2010 dan Bengkel Penyediaan Penilaian Teknikal pada 27 Disember 2010.204 Laporan Tahunan 2010 c) Mengawal stok barangan dengan cekap dan berkesan. Seramai 193 orang staf daripada pelbagai jawatan dan bahagian telah mendapat manfaat daripada sesi yang diadakan.33% 0 Jenis Perkhidmatan yang disediakan Berkaitan rapat dengan fungsinya. Terdapat lapan (8) sub stor yang diwujudkan selain di PTj Sumber Bahan bagi melicinkan penyimpanan dan pengawalan stok. pihak PTj Sumber Bahan telah menguruskan kursus-kursus tatacara perolehan iaitu Ceramah Pengurusan Perolehan Kerajaan pada 7 Julai 2009. Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan . 2. Terlibat dalam perancangan penerimaan bekalan mengikut kontrak. Memastikan bekalan mengikut spesifikasi dan berfungsi dengan selamat dan berkesan. b) Mengeluarkan Pesanan Pembelian bagi semua perolehan yang telah diluluskan oleh pihak yang diberi kuasa untuk membuat kelulusan.2% 8. Memantau tempoh penghantaran bekalan dan memastikan ia akur kepada kontrak yang telah dipersetujui. Pihak PTj Sumber Bahan bercadang untuk meneruskan program ini pada tahun-tahun hadapan. jadual pentauliahan dan penghantaran bekalan peralatan ke PTj/lokasi. 3. » Bahagian Kawalan dan Pemantauan Bekalan Pada tahun 2010 PTj Sumber Bahan telah mewujudkan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Bekalan yang mempunyai fungsi seperti berikut : 1. Stor-stor kecil terdapat di PTj/ Unit seperti berikut: i) ii) PTj Farmasi Unit Dewan Bedah Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Kursus Perolehan Bagi meningkatkan kefahaman semua staf berkenaan tatacara perolehan. d) Melaksanakan aktiviti pengiraan baki dan nilai stok setiap tahun. perkhidmatan dan kerja berdasarkan kepada keperluan yang telah dipersetujui dan peruntukan yang telah diluluskan oleh Agensi Pusat. d) Mengawal stok bekalan dengan cekap dan berkesan.

17% -51.596.411.371.594.234.179.481.184.81 Perbezaan (%) 12.617.98 37.84 110.784.335.907.200.817.40 2010 7057 234.04 2010 (RM) 39.811.609.35% 90.8% -19.60 251.25% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Jadual 26: Statistik Kuantiti Tender/Sebut Harga Yang Diproses Perolehan Alat Kelengkapan • tender • sebut harga Bekalan Guna hapus • tender • sebut harga Ubat-Ubatan • tender • sebut harga Perkhidmatan dan kerja-kerja • tender • sebut harga Jumlah • tender • sebut harga 2009 30 52 31 11 10 5 2010 12 54 25 21 17 6 33 22 104 90 25 23 79 104 -24.78 57.98 377.638.35 Perbezaan (%) -59.54% 6.30% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan .21% 150.763.592.249.5% -24.99 117.55% -33.85 91.37 77.50% -37.24% 4.9% 70% 20% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Jadual 27: Statistik Pesanan Pembelian Tempatan Yang Diproses Perkara Kuantiti Nilai (RM) 2009 7919 587.877.03% 15.Pusat Perubatan Universiti Malaya 205 Jadual 25: Statistik Nilai Perolehan Perolehan Bekalan guna hapus Ubat-ubatan Perkhidmatan dan kerja-kerja Aset Jumlah 2009 (RM) 97.438.55% Perbezaan (%) -60% 3.068.364.

509. Satu (1) unit High» Dose» Rate» Cobalt-60» Brachytherapy»unit with»Treatment»Planning» System»yang bernilai RM3.00 untuk kegunaan PTj Onkologi.557. Reka bentuk Dalaman. 3.98.609. peralatan keperluan pejabat dan kelengkapan perabot.288. Satu (1) unit» Conventional» Radiotherapy» Simulator» yang bernilai RM2.00 untuk PTj Obstetrik & Ginekologi.99 117.878.00 untuk PTj Obstetrik & Ginekologi dan Pediatrik dan Menara Timur (Dewan Bedah).335. Perabot Serta Signages.00 untuk kegunaan PTj Onkologi.000.206 Laporan Tahunan 2010 Jadual 28: Perbelanjaan Kewangan 2010 Perolehan Bekalan guna hapus Ubat-ubatan Perkhidmatan dan kerja-kerja Aset Jumlah Nilai Perolehan Yang Diuruskan 2010 (RM) 39.784.302. 2.168.98 37.371. Perolehan ubatubatan adalah penting bagi memastikan pesakitpesakit mendapat ubat yang mencukupi untuk keperluan rawatan. Sepanjang tahun 2010 jumlah keseluruhan bekalan guna hapus dan guna sama yang telah diurus adalah sebanyak RM 39. Di antara perolehan pembangunan yang telah dilaksanakan ialah Tawaran Bagi Menyiapkan Kerangka Bumbung. Kuala Lumpur. . Jalan Pantai Baharu.168.980. Secara keseluruhan permintaan terhadap penggunaan ubat-ubat telah meningkat selaras dengan peningkatan bilangan pesakit yang mendapat rawatan di PPUM. Nilai keseluruhan kontrak yang telah ditandatangani bagi peralatan adalah sebanyak RM 39.142.583. Seksyen Perkhidmatan/Kerja-Kerja Pada tahun 2010 seksyen ini telah menguruskan perolehan bagi menyiapkan kemudahan Klinik Rawatan Di Wisma R&D (Bangunan Telekom Lama).800. Enam Belas (16) unit Foetal/Maternal» Monitoring» Machine Cardiotograph yang bernilai RM738. Blok Bangunan Pediatrik dan Obstetrik.700. perolehan bagi menyempurnakan lagi projek-projek pembangunan sedia ada turut giat diadakan. Di samping itu. Seksyen Ubat-Ubatan Pada tahun 2010.35 Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Perolehan » Seksyen Peralatan: Secara keseluruhan Sel Peralatan dan Kelengkapan telah menguruskan perolehan dan pembelian bagi perkhidmatan rawatan pesakit. Satu (1) unit»Full»Field»Digital»Mammography» System» With» Attached» Stereotactic» Biopsy» System»»yang bernilai RM1.784. Seksyen Bekalan Guna hapus dan Guna sama Perolehan bekalan boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bekalan perubatan dan bekalan bukan perubatan.99.78 57.998.60 252. nilai kontrak yang telah ditandatangani bagi perolehan ubat-ubatan adalah sebanyak RM117.10.764.557. Ini adalah bagi membantu PPUM menampung pertambahan jumlah pesakit luar.500. 4. 5.00 untuk PTj Pengimejan Bio-Perubatan. Blok Menara Selatan dan Projek Jalan Keluar Ke Lebuh Raya Persekutuan.000. Enam (6) unit Anaesthetic» Machine» With» Ventilator» Complete» With Monitor yang bernilai RM1.878.200. Di antara perolehan peralatan perubatan penting yang telah dapat diuruskan adalah seperti berikut: 1.

49 manakala nilai akhir pegangan stok yang dicatatkan dalam Century» Financial»System adalah sebanyak RM12.Pusat Perubatan Universiti Malaya 207 Peristiwa-peristiwa menarik Aktiviti Pengiraan Baki. 20. Hasil aktiviti yang telah dilaksanakan ini PTj Sumber Bahan telah berjaya melupuskan rekod-rekod perolehan sebanyak 36. Modul Purchasing.251. 27 & 28 Julai 2010 23 November 2010 Pasukan dari PTj Sumber Bahan telah melaksanakan projek Easy»Quality bertajuk Memantapkan Pengurusan Jaminan Bank / Wang Cagaran .098.2m +829.662. Aktiviti ini melibatkan stor pusat dan kesemua 8 sub stor di PPUM.84.589. Modul Budget Control) Ceramah Pembangunan Insan PTj Sumber Bahan Kursus Amalan 5S PTj Sumber Bahan Taklimat Pengendalian Gas Perubatan & Keselamatan Pekerja Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Tarikh 19-21 Oktober 2010 8-10 November 2010 6 Disember 2010 27 Disember 2010 13 Oktober 2010 26-28 Oktober 2010 03 Mac 2010 19. Hasil daripada aktiviti ini. Taklimat/Latihan yang telah dianjurkan Sepanjang tahun 2010. Nilai dan Verifikasi Stok pada 14 – 16 Disember 2010. nilai pegangan stok PPUM yang direkodkan adalah sebanyak RM12. Tujuan aktiviti ini diadakan adalah untuk mengenal pastikan nilai stok dan memastikan stok diuruskan mengikut prosedur Pengurusan Stor yang telah ditetapkan. PTj Sumber Bahan telah menganjurkan kursus-kursus seperti berikut:»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kursus Pengurusan Stor Nama Kursus Kursus Pengurusan Perolehan Bengkel Penyediaan Spesifikasi Bengkel Penyediaan Penilaian Teknikal Kursus Penyediaan Good Receive Note (GRN) Kursus Century Financial Training (Modul Stock Control.44m3 . Aktiviti Pelupusan Fail Tujuan aktiviti ini adalah untuk mengenalpasti fail yang tidak aktif dan telah berusia selebih 7 tahun bagi menjimatkan ruang.

Menyelia dan memantau baki wang tunai di dalam Akaun Terimaan serta Akaun Pembayaran agar mencukupi untuk pembayaran kepada pembekal dan gaji melalui sistem e-Banker Kawalan ke atas Panjar Wang Runcit PPUM. Tuntutan Pelbagai. penggantian cek dan kawalan pergerakan pembayaran kepada Pemiutang. Penyata Kewangan dan menyelenggara rekod bayaran dan hasil. Pembayaran. Buku tunai dan Penyata penyesuaian. pengebilan pesakit. Tatacara Pengurusan Perakaunan PPUM. Antara fungsi dan aktiviti bahagian adalah seperti berikut: Bahagian Hasil Perkhidmatan terus ke atas pesakit dan mempunyai tiga cabang perkhidmatan yang terdiri daripada: • Kutipan Hasil iaitu melibatkan kutipan wang cagaran. penyelarasan kutipan wang tunai dan urusan bank harian serta mengeluarkan resit bagi bayaran yang diterima. menyediakan lejar am dan jurnal. melaksanakan penutupan bulanan akaun dan pemantauan ke atas Akaun Amanah. Kawalan Kredit bertanggungjawab memproses bil individu dan bil syarikat yang berdaftar dengan PPUM serta membuat tindakan susulan pungutan hasil ke atas bilbil tertunggak pesakit-pesakit dan syarikatsyarikat. mengagihkan peruntukan serta mengawal perbelanjaan supaya tidak melebihi dari peruntukan yang telah diluluskan. urusan daftar pembayaran. PTj Sumber Kewangan bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan dan perakaunan PPUM dengan memastikan penggunaan sumber dan penjanaan dana yang efisien tanpa membelakangkan pematuhan kepada peruntukan yang perlu dipatuhi. • • • Bahagian Perakaunan Menyediakan Laporan Perbelanjaan. Aktiviti-aktiviti yang terlibat adalah seperti berikut: • Akaun iaitu memasti pematuhan prosedur perakaunan dan merekod di dalam lejar. • • . Pindahan Telegraf/Bank Draf. perletakan jawatan dengan notis 24 jam dan kakitangan dan pengurusan pembayaran dan terimaan yang melibatkan Pinjaman Kenderaan dan Komputer. Bahagian Pembayaran Memproses bayaran kepada pembekal atau pihak ketiga dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti berikut: • Semakan iaitu melibatkan urusan pendaftaran pembekal/ pihak ketiga. Unit Taksiran berperanan dalam membantu pesakit yang tidak berkemampuan untuk menjelaskan bayaran rawatan melalui proses menemuduga yang dilaksanakan secara adil dan saksama disamping menjaga kepentingan pesakit dan PPUM. Perakaunan. Bahagian Bajet dan Pengurusan Tunai • Mengemaskini dasar. menyediakan kertas kerja audit untuk Penyata Kewangan Tahunan. Aset dan Terimaan Am serta Pentadbiran.208 Laporan Tahunan 2010 PTJ SUMBER KEWANGAN PTj Sumber Kewangan merangkumi enam bahagian utama iaitu Hasil. buku tunai dan penyata penyesuaian bank. peraturan Kewangan dan • • Menyediakan Cadangan Belanjawan untuk dikemukakan kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kewangan. Bertanggungjawab dalam urusan pembayaran secara Electronic»Fund»Transfer (EFT). Laporan Dan Penyata Kewangan pula menyediakan Laporan kewangan kepada Pentadbiran PPUM dan agensi luar secara berkala dan semasa. Bajet dan Pengurusan Tunai. pemfaktoran bagi pembekal yang berdaftar dan memastikan invois serta dokumen lengkap bagi tujuan pembayaran. Pengurusan kewangan penghutang Bukan Pesakit seperti kes langgar perjanjian. polisi.

kehadiran dan disiplin staf serta susun atur dan kekemasan pejabat dan stor. Kutipan dan resit Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Verifikasi stor merupakan aktiviti tahunan yang perlu dilaksanakan oleh PTj Sumber Kewangan dan pada tahun 2010.436 57. aktiviti ini telah berjaya dilaksanakan pada 28 Disember 2010.936.00 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Kutipan Hasil Pesakit Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 2010 67 2009 60 2008 Tahun 57 2007 55 2006 55 0 Hasil 20 40 RM Juta 60 80 . kualiti dan kawalan dokumen.636 54. Seramai 30 orang pemverifikasi stor telah dilantik oleh Pengarah PPUM bagi melaksanakan aktiviti verifikasi stor seperti mengesahkan ketepatan rekod-rekod dan stok serta pelaporan ke atas pengurusan stor secara keseluruhan. Bahagian Pentadbiran Pengurusan ke atas hal-hal pentadbiran PTj seperti fail dan surat-menyurat.102 59.939.006 4.40 11.434. pemantauan ke atas cuti.673 66.62 -0. Maklumat Statistik Perbandingan Program/Aktiviti Jadual 29: Kutipan Hasil Bil Pesakit bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Hasil (RM) 54.Pusat Perubatan Universiti Malaya 209 Bahagian Aset dan Terimaan Am • • • Pemantauan ke atas Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Daftar Aset.55 4.640. Pengurusan Pelaburan dan Pendapatan Am (Bukan Pesakit).961.439 Peratus Perbezaan Hasil Antara Tahun 12. latihan/ kompetensi/ prestasi.

738 Terimaan Dari Kerajaan 252.000 361.135.700.400 356.522.800 398.550 388.135.400 287.400 323.420.094. diluluskan dan diterima bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Peruntukan Dipohon 352.600 425.900 548.210 Laporan Tahunan 2010 Jadual 30: Peruntukan dipohon.570 Peruntukan Diluluskan 282.282.254.305.331.177.522. Diluluskan Dan Diterima Dari Kerajaan Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 548 425 358 337301 339 580 480 Juta RM 380 280 180 80 392 352 283 253 323 288 388 398 361 2006 2007 2008 Tahun 2009 Peruntukan diterima 2010 Peruntukan dipohon Peruntukan diluluskan .272.800 392.000 337.738 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Peruntukan Dipohon.000 301.600 338.094.700.

814.156 10.961.248 355.451.135.351 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Sumber Pecahan Pendapatan Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 455 405 355 305 RM juta 255 205 155 105 55 5 55 12 2006 55 13 2007 58 14 2008 Tahun 2009 60 11 67 11 2010 KERAJAAN PESAKIT BUKAN PESAKIT 253 288 301 339 398 .829 475.522.200.951 11.936.174 Jumlah 319.439 Bukan Pesakit 11.700.549.000 301.600 338.Pusat Perubatan Universiti Malaya 211 Jadual 31: Pecahan pendapatan bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Kerajaan 252.400 287.797.259.673 66.434.102 59.700.636 54.120 369.000 398.112.212 13.939.640.738 Pesakit 54.094.879.309.684 11.653 410.837.436 57.

Tabung Amanah. Pengarah PPUM merasmikan Pameran Minggu Kewangan PPUM Staf PPUM dan pesakit/waris mendapatkan penerangan dan perkhidmatan kemudahan kaunter yang disediakan sempena Minggu Kewangan PPUM. misi dan objektif PPUM. Pengurusan Aset dan Hasil. Taklimat disampaikan oleh pegawai PTj Sumber Kewangan seperti taklimat Tatacara Pengurusan Kewangan & Perakaunan PPUM. Perkhidmatan Kaunter oleh agensi kerajaan dan swasta seperti Bank Islam (M) Berhad.212 Laporan Tahunan 2010 Peristiwa-peristiwa menarik Minggu Kewangan PPUM Minggu Kewangan PPUM telah diadakan pada 29 November 2010 hingga 1 Disember 2010 bertempat di Konkos. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan Lembaga Tabung Haji. • Prof. Dato’ Ikram Bin Shah. taklimat Pengurusan Aset dan taklimat Pengurusan Akaun Amanah. Menara Utama. Ia merupakan satu garis panduan yang membantu setiap pegawai dalam proses perlaksanaan penguurusan kewangan dan perakaunan pada masa sekarang dan akan datang supaya selaras dengan visi. taklimat Permohonan Bajet 2012/2013. Di antara aktiviti yang dijalankan sepanjang Minggu Kewangan tersebut adalah: • Perkhidmatan Kaunter oleh PTj Sumber Kewangan seperti semakan bayaran dan EFT. . Tatacara ini menerangkan dasar. Dato’ Dr. CIMB Bank. Pengarah PPUM telah melancarkan Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM pada 30 November 2010 dan tatacara tersebut telah dimuat naik ke Portal PPUM pada 15 Disember 2010 untuk diakses oleh staf PPUM. Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM Prof. Ikram Bin Shah. skop dan prosedur pengurusan kewangan dan perakaunan PPUM. • • Pameran aktiviti Inovasi dan Pengurusan Kewangan.

Lawatan Kerja PTj Sumber Kewangan. Antara persembahan Inovasi yang disampaikan. Lawatan Kerja Lawatan Kerja dari pihak luar ke PTj Sumber Kewangan. Persidangan yang telah dianjurkan/dihadiri. • Seramai 4 orang staf PTj Sumber Kewangan telah mengadakan lawatan kerja ke Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) pada 23 September 2010. PPUM bagi melihat secara khusus berkaitan Sistem Kewangan PPUM. PTj Sumber Kewangan. . Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) seramai 20 orang pada 8 November 2010. Pertandingan ini dibahagi kepada 9 kumpulan yang dianggotai oleh Kumpulan Sokongan dan dinilai secara rasmi pada 29 November 2010 oleh Kumpulan Pengurusan dan Profesional.Pusat Perubatan Universiti Malaya 213 Perasmian Minggu Kewangan PPUM 2010 & Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM Taklimat Pengurusan Akaun Amanah antara salah satu taklimat disampaikan bersempena Minggu Kewangan PPUM 2010 Pertandingan Inovasi di Peringkat PTj Sumber Kewangan Program berkaitan Inovasi telah dilaksanakan di peringkat PTj Sumber Kewangan bagi membolehkan semua kakitangan PTj Sumber Kewangan melibatkan diri dan melahirkan idea ke arah inovasi. • • Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) seramai 24 orang pada 23 September 2010. Sebahagian peserta pertandingan Inovasi PTj Sumber Kewangan. PPUM ke pihak luar.

Bekerjasama dengan Agensi Kerajaan sebagai mewakili mengenai perkara-perkara kejuruteraan / teknikal seperti Jabatan Kerja Raya (JKR). Sistem Penghantaran Hampagas (Pneumatic System) dan lain-lain sistem yang terdapat di Pusat Perubatan ini. Mengendalikan secara 24 Jam Loji-Loji Perkhidmatan Pusat seperti Pendingin Hawa. Loji Kuasa Elektrik (Janakuasa Tunggu Sedia dan Sistem UPS. Mewujudkan satu sistem perantaraan dan perlaksanaan projek yang bersepadu. Mekanikal. . Memberi khidmatan teknikal/kejuruteraan kepada PPUM bagi merancang dan melaksanakan projek pengubahsuaian dan pembangunan (menyediakan maklumat teknikal dan pemantauan projek sehingga siap) 4. 5. Melaksanakan dan mengawal selia projek pembangunan dan peningkatan sistem dari masa ke semasa. Memberi khidmat kerja penyelenggaraan dan pembaikan bagi sistem peralatan kelengkapan Kejuruteraan Awam. • • Pejabat Pentadbiran Jabatan Kejuruteraan • • • • • Urusan Khidmat dan Kebajikan Staf Pengurusan Perolehan Penyelenggaraan Pengurusan Stor Proses Permohonan Pembaikan ( EMMMS ) Berikut juga adalah sistem-sistem dan peralatan yang dipasang didalam dan luar bangunan PPUM di bawah program dan aktiviti Jabatan Kejuruteraan yang meliputi : dan Kontrak Kejuruteraan Awam • • Struktur utama dan binaan bahagian luar dan dalam bangunan Kemasan dalam dan luar bangunan terdiri sistem paip. 3. Elektrik. Jabatan Bomba dll. lengkapan kayu dan perabot. 2. Memberi khidmat bangunan PPUM. Penyelenggaraan bangunan Projek Pembangunan Rancangan 5 tahun Malaysia Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan: Penyelenggaraan & Kejuruteraan 1. cat lengkapan papan tanda dan grafik.Uninterruptible Supply). Aktiviti-aktiviti utama yang dilaksanakan di bawah bidangkuasa Jabatan Kejuruteraan merangkumi: • • • Perkhidmatan Kemudahan Kejuruteraan (Awam. pembersihan luaran Pembangunan • Mengkoordinasikan Projek pembangunan yang diluluskan dalam Rancangan Malaysia Lima Tahun.214 Laporan Tahunan 2010 PTJ SUMBER PERKHIDMATAN Jabatan Kejuruteraan adalah bertanggungjawab untuk merancang. Sistem Bekalan Air Panas dan Sejuk. Sistem Pencegah Kebakaran. Elektrik & Elektronik) dalam & luar bangunan termasuk kerja-kerja pengubahsuaian ruang di Pusat Perubatan Universiti Malaya. menentukan dasar dan seterusnya melaksanakan serta memantau dasar-dasar di bawah program utama yang telah dipertanggungjawabkan. Mekanikal dan Elektronik termasuk pengubahsuaian dan pemasangan sistem baru. Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

1 juta liter»reservoir. 11kV Perkakas suis 33kV dan 11kV Papan Suis Utama ( MSB ). Air» Cooled» Package Unit. Sistem Pencegah Kebakaran Sistem Penyeliaan Otomasi Bangunan (BAS) Sistem Kumbahan Manusia dan Radioaktif.000 setahun. Sistem Bekalan Elektrik Kecemasan termasuk Loji Janakuasa berkeupayaan 10 MVA dan Sistem Bekalan Elektrik tanpa gangguan (UPS) – 810 KVA.0 juta liter dan 5.»Ultra» Sonic» Washer. Display» Chiller. mampat • • • • • • • • • • Kejuruteraan Elektronik • • • Sistem Audio Video dan Sistem Siaraya Berpusat Sistem Queue»Management»System Pemantauan dan penyelenggaraan peralatan pejabat seperti mesin pencetak.Pusat Perubatan Universiti Malaya 215 • • • • Sistem bekalan air sejuk – 800. 60 juta kWh dan bil elektrik 18 juta setahun. Papan Suis Kecil ( SSB ) dan Petri agihan Semua Kabel termasuk bawah tanah Bateri dan Pengecas Sistem pembumian dan penangkap kilat Sistem Pelindungan / geganti.000 m 2 • • • • • Penyelenggaraan dan pemantauan sistem lif.000 m3 setahun dan bil air RM1. Peti Simpanan Mayat. Freezer» dan bilik sejuk. Hot»Air Oven. dewan bedah dan lain tempat. Sistem penyejukan dan pembekuan yang terdiri daripada peti sejuk.300. Air» Cooled» Mini» Chiller.» Water» Cooled Package» Unit dan Presicion»Air»condition. wad-wad. Semua alat kelengkapan dan Utiliti yang menggunakan kuasa elektrik seperti semua jenis kipas. faks dan sebagainya. lampu/pencahayaan. Tangki simpanan air domestik 2. Sistem Pendingin Hawa berpusat dan bekalan air kokol dan Chiller berkeupayaan 5. cerek elektrik. Sistem pembersih (sanitary) / pembentungan dan sistem pembuangan sisa. Gas perubatan dan bekalan gas perubatan.» Bed» Pan» Washer» dan lainlain. Kemasan dan alat kelengkapan diperbuat dari besi di semua tempat seperti di pejabat. makmal. microwave dan lain-lain • Kejuruteraan Mekanikal • • Sistem Bekalan Air Panas kapasiti 100hp. Kawasan lanskap dan seni taman 80. Dandang Elektrik. Pam. Sistem pengalihan udara terdiri dari pelawas sistem tekanan negatif dan positif. Pelbagai jenis sistem pendingin udara terdiri dari unit Kendalian Udara (UKU). Sistem vakum dan udara berkeupayaan 12.000/pm. Sistem Penghantaran (Pneumatic»System) Tiub Hampagas Sistem & Peralatan Mesin Dobi Sistem Pam Air Penyelenggaraan Kenderaan PPUM Kejuruteraan Elektrik • • • • • • • • • Bangunan Pencawang 33kV. dewan bedah dan lain tempat. Semua peralatan Mekanikal seperti Otokleb. EF/OC Pendawaian Menyelenggara kapasiti penggunaan tenaga elektrik sebanyak 10MVA.100 tonnage. wad-wad. Sistem Panggilan Jururawat – 20 sistem • • .000 liter. makmal. Perabot kemasan dan alat kelengkapan di semua tempat seperti pejabat. tangki oksigen berkeupayaan 20.

445 1.548 5.008 Sumber»EMMMS»PTj»Sumber»Perkhidmatan 2010 7.216 Laporan Tahunan 2010 • • • • • • • Penyelenggaraan sistem automatik seperti – barrier»gate untuk tempat letak kereta.316 Permohonan Pembaikan Jumlah Permohonan Pembaikan Bagi Tahun 2009 Dan 2010 8000 6000 4000 2000 0 2010 2009 AWAM 7346 6870 ELEKTRIK 3911 3445 ELEKTRONIK 1548 1551 MEKANIKAL 5511 5142 .911 1. Perbandingan data-data berkenaan dapat ditunjukkan seperti di bawah:Jadual 32: Jumlah Permohonan Pembaikan Bagi Tahun 2009 & 2010 Bidang Awam Elektrik Elektronik Mekanikal Jumlah 2009 6.142 17.870 3. pintu automatik dan sebagainya.346 3. SIstem PABX Sistem Kamera Litar Tertutup ( CCTV ) Sistem Kad Akses Penyelenggaraan Peralatan Makmal Sistem TV Berpusat ( MATV ) Sistem Perhubungan Radio ( Walkie»Talkie ) Maklumat Statistik Perbandingan Aktiviti Aktiviti utama PTj Sumber Perkhidmatan adalah melibatkan penyelenggaraan dan pembaikan sistem serta kemudahan-kemudahan yang terdapat di PPUM.551 5.511 18.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 217 Pembangunan Fizikal Jadual 33: Projek Pembangunan / Pengubahsuian yang masih di dalam proses pembinaan. Status Pelaksanaan Siap Dalam Pelaksanaan Batal Bilangan Projek Tahun 2009 3 4 2 Sumber»:»PTj»Sumber»Perkhidmatan Tahun 2010 0 3 0 . Nama Projek Pembinaan Bangunan Baru Obstetrik Fasa 2A : Kerja Superstruktur Pembinaan Bangunan Baru Pediatrik Fasa 2A : Kerja Superstruktur Pembinaan Bangunan Menara Selatan Fasa 2 : Kerja Superstruktur Status Pembinaan sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada 31 Disember 2010. Pembinaan sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada 22 Jun 2011. (Sumber:»PTj»Sumber»Perkhidmatan) Jadual 34: Maklumat Statistik Perbandingan Aktiviti.

Latihan ICT juga telah dilakukan secara berterusan bersesuaian dengan pelaksanaan sistem dalaman dan projek yang dijalankan di sepanjang tahun 2010. pembangunan Sistem Pengurusan Manusia dan pelaksanaan Sistem Pembilan Pesakit. Aduan Pelanggan. Unit Bukan Klinikal Unit Bukan Klinikal berperanan untuk pengurusan projek. Sistem SMS. memantau. pelaksana dan pemantau projek. Unit Integrasi dan Keselamatan ICT. Selain daripada itu. pembelajaran. mengawal selia dan memastikan perjalanan teknologi maklumat di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) sentiasa diuruskan dengan baik dan efisien. naiktaraf Sistem Maklumat Farmasi. Sepanjang tahun 2010. Pusat Data. Pada tahun 2010. mengurus dan menyelenggara infrastruktur ICT. Objektif PTj ialah untuk memastikan pengguna PPUM celik IT dan boleh mengaplikasikan sistem yang dibangun dan dilaksanakan dalam semua urusan sama ada perawatan pesakit. Juga memastikan sistem berjalan lancar dan membantu pengguna dalam tugasan harian khususnya dalam pengurusan maklumat. Unit Klinikal juga bertanggungjawab dalam menjalankan implementasi projek klinikal di PPUM seperti Electronic» Medical» Record (EMR). Sistem Maklumat Farmasi (PIS). Secara keseluruhannya. pembangunan sistem dalaman dan naiktaraf sistem antaranya naiktaraf sistem rangkaian dan keselamatan. Antara aplikasi-aplikasi dibawah tanggungjawab Unit Bukan Klinikal adalah eHR. naiktaraf sistem email . beberapa implementasi sistem baru telah yang dilaksanakan seperti Sistem Maklumat Materniti dan Sistem Maklumat Kardiologi. Picture» Archiving» &»Communication»System (PACS). pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi bukan klinikal di PPUM. naiktaraf talian suwa. beberapa penambahbaikan sistem telah yang dilaksanakan seperti Sistem her (Modul Latihan). Sistem ePengambilan. Semua urusan ICT PTj telah dibahagikan kepada beberapa Unit iaitu Unit Klinikal. Sistem Maklumat Pelajar Bersepadu dan ezForm. Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Mengikut Bahagian Unit Klinikal Unit Klinikal bertanggungjawab untuk membangunkan aplikasi-aplikasi klinikal bagi membantu pengguna dalam memudahkan pengurusan maklumat pesakit dan perawatan pesakit di PPUM. Pembahagian ini penting bagi memastikan pemantauan dan pelaksanaan ICT di PPUM sentiasa berada di tahap yang maksimum. Unit Khidmat Pelanggan. Unit Multimedia dan Unit Pentadbiran. mengurus. Sistem Maklumat Makmal (LIS). Portal PPUM. memberikan perkhidmatan meja bantuan dan memberi latihan ICT kepada pengguna di PPUM. Engineering» Material» Maintenance» Management»System. Sistem Financial»and»Inventory. Unit Pusat Data Unit Pusat Data berperanan untuk memantau dan mengawalselia semua urusan penyelenggaraan infrastruktur dan sistem-sistem yang berkaitan di . Unit Bukan Klinikal. PTj ini berfungsi dengan memfokuskan kepada pembangunan aplikasi. Sistem Maklumat Rawatan Rapi (CCIS) dan Sistem Pengurusan Diet. Juga memastikan sistem berjalan lancar dan membantu pengguna dalam tugasan harian khususnya dalam pengurusan maklumat. Sistem Multi» Purpuses»Utility (MPU). Unit Sokongan Klinikal. penggunaan portal. pada tahun 2010 PTj Nadi IT telah melaksanakan projek-projek menaiktaraf infrastruktur ICT. Portal PPUM dan Sistem SMS PPUM Unit Sokongan Klinikal Unit Sokongan Klinikal berperanan untuk pengurusan implementasi projek dan penyelenggaraan aplikasi sokongan klinikal di PPUM.218 Laporan Tahunan 2010 PTJ NADI IT PTj Nadi IT yang bertanggungjawab untuk membangun. Unit Klinikal juga bertanggungjawab dalam melakukan penyelenggaraan bagi sistem-sistem sedia ada iaitu Sistem Patient» Management (iPM). Unit Rangkaian. Sistem eHousemanship» (eHO). penyelidikan mahupun urusan pentadbiran di PPUM. Sistem Central»Sterile»Supply» Unit (CSSU) dan juga Virtual Rostering. Antara aplikasi-aplikasi dibawah tanggungjawab unit aplikasi sokongan klinikal adalah Sistem Maklumat Radiologi (RIS). Sistem Project» Management» Office (PMO).

talian internet dan proksi internet. unit ini juga menguruskan sepenuhnya sistem komunikasi dalaman dan luaran PPUM iaitu Sistem e-Mel dan Sistem Pengurusan Dokumen Elektronik. fungsi utama iaitu perkhidmatan dan penyelenggaran perkakasan dan infra ICT tetap dilaksanakan. Proksi Internet. ‘Queue» Management» System’ (QMS). Sistem Generic» Office» Environment (GOE). rangkaian UMSC dan juga rangkaian Egnet. pendawaian rangkaian. Projek Unified»Archiving»Solution. Ia juga memastikan penyelarasan aktiviti pendua dan perlesenan perisian di PPUM dijalankan dengan baik. Elearning» Portal. Naik taraf talian Internet PPUM. Penggunaan Creative» Content telah menjadi cara yang disenangi dan berkesan dalam meningkatkan kualiti maklumat di dalam perubatan. PPUM. Sehubungan itu. Projek Server»Consolidation»dan»Virtualization. Antara projek yang diselia oleh unit ini sepanjang tahun 2010 ialah Naiktaraf Rangkaian Fasa 1. Projek yang dilaksanakan sepanjang tahun 2010 ialah Projek Database»Auditing»Solution.Pusat Perubatan Universiti Malaya 219 Pusat Data. memantau dan menyelenggara infrastruktur sistem rangkaian di PPUM. beberapa projek telah yang dilaksanakan sepenuhnya untuk tujuan penambahbaikan infrastruktur pada Unit ini. Pembangunan Integrasi Antara Sistem Sokongan Klinikal. pencirian keselamatan sistem yang digunakan (Acunetix). pengajaran dan penelidikan. Projek Naiktaraf Sistem E-mel dan Penyelenggaraan Sistem Antispam dan Antivirus Unit Rangkaian Unit Rangkaian. Kawalan keselamatan ICT ini termasuklah pencegahan virus (antivirus). Unit Keselamatan & Integrasi memainkan peranan penting dalam memastikan keseluruhan keselamatan . Portal Farmasi. sistem bukan klinikal. PTj Nadi IT adalah unit yang ditubuhkan bagi menguruskan. Unit Rangkaian akan sentiasa mengkaji dan menambahbaik infrastruktur sistem rangkaian bagi memastikan prestasi dan kelancaran sistem-sistem ICT di PPUM. rangkaian tanpa wayar. Kandungan kreatif adalah maklumat yang dihasilkan dalam bentuk kreatif menggunakan teknologi terkini seperti teknologi web. Projek SAN»Migration dan Penyelenggaraan Pusat Data ICT di PPUM berada pada tahap yang baik. Projek intergrasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2010 adalah Pembangunan Integrasi Antara Sistem Bukan Klinikal. multimedia dan grafik untuk menarik minat dan meningkatkan kefahaman pengguna/penonton melalui medium interaktif. Unit ini juga bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keseluruhan integrasi yang melibatkan sistem klinikal. Portal ICT. Walau bagaimanapun. Integrasi Rangkaian PPUM dan UM. PTj Nadi IT adalah merangkumi pemantauan dan penyelenggaraan suis rangkaian. Domain dan liputan Wifi di seluruh PPUM. Semua pengguna perlu mengikut tatacara keselamatan ICT yang telah ditetapkan dan sistem ICT yang digunakan perlu mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan. Bermula Julai 2010. kawalan capaian pengguna (SSO) dan keselamatan fizikal. Selain itu. penambahbaikan dilakukan setiap masa bagi mewujudkan persekitaran ICT yang lebih selamat dan berintegrasi antara satu sama lain. Misi Unit Rangkaian PTj Nadi IT pula adalah memastikan sistem rangkaian PPUM sentiasa tersedia serta beroperasi dengan lancar bagi memastikan kelancaran akses sistem-sistem ICT di PPUM. Visi Unit Rangkaian PTJ Nadi IT adalah mewujudkan infrastruktur sistem rangkaian PPUM yang berkelajuan tinggi. berulang dan selamat. Selain itu juga unit rangkaian bertindak sebagai penyelaras dan peneraju bagi integrasi sistem rangkaian PPUM dengan rangkaian lain seperti rangkaian UM. sistem sokongan klinikal dan perkakasan ICT yang menggunakan perisian JCAPS. kawalan capaian secara jarak jauh (SSL VPN). Kedua-duanya adalah di bawah selian Unit Keselamatan & Integrasi. Projek yang dilaksanakan pada 2010 yang dilaksanakan oleh Unit Multimedia ialah Pembangunan laman web baru. Pada tahun 2010. Kedua-dua sistem digunakan secara keseluruhan oleh semua staf di PPUM dan FPUM. Unit Multimedia Unit Multimedia di Jabatan Teknologi Maklumat telah diwujudkan pada Jun 2010 untuk memberikan perkhidmatan berkaitan kandungan kreatif (Creative» Content). Skop kerja unit rangkaian. Jabatan Teknologi Maklumat. Portal Lab dan Pamphlet Kesihatan Unit Intergrasi & Keselamatan ICT Unit Keselamatan & Integrasi adalah sebuah unit baru yang diwujudkan pada Julai 2010 atas keperluan keselamatan yang tinggi dan integrasi di PPUM yang meningkat.

Perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Khidmat Pelanggan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Meja Bantuan Nadi IT (Helpdesk) yang berperanan untuk menerima aduan yang dibuat oleh penggunapengguna komputer di PPUM Bagi aktiviti penyelenggaraan komputer dan perkakasan.September 2010 telah dapat mencapai purata penyelesaian aduan iaitu 81.0% 80. Graf 1: Peratusan Penyelesaian Aduan Bagi Tahun 2010 Objektif Kualiti (80% Within 3 Days) Objektif Kualiti (80% within 3.4% 74. pada tahun 2010 ia telah dilakukan sebanyak dua kali iaitu bermula 15 April sehingga 29 Julai 2010. baik pulih perkakasan dan penyelenggaraan berkala ke atas perkakasan ICT. Jadual 35: Jumlah Perkakasan Komputer di PPUM Bil 1 2 3 4 5 CPU Monitor Komputer Riba Pencetak LCD Projektor Sumber»:»PTj»Nadi»IT Keterangan Jumlah 1632 1632 91 425 31 Statistik Yang Melibatkan Aktiviti/Perkhidmatan PTj /Unit Jumlah aduan bagi tahun 2010 ialah sebanyak 10. Manakala bagi suku pertama tahun 2010 purata penyelesaian aduan adalah 73.0% 60.3% 77.7% . Disamping itu.5% 75.915 bagi tahun 2009. Khidmat yang diberikan merangkumi perkhidmatan sokongan teknikal.1% 72.9% 73. suku tahun ketiga iaitu Julai .0% 70..91% pada suku tahun keempat 2010. Graf 1 menunjukkan peratusan penyelesaian aduan bagi tahun 2010 manakala Graf 2 menunjukkan jumlah aduan yang diterima oleh PTj Nadi IT melalui Sistem Helpdesk.0% 65.220 Laporan Tahunan 2010 Unit Khidmat Pelanggan Unit Khidmat Pelanggan adalah tulang belakang kepada sokongan perkhidmatan yang diberikan oleh PTj Nadi IT.0% 75.0% 86. semua perkakasan dibawah selenggaraan pihak pembekal sebelum ini telah diserahkan kepada Juruteknik PTj Nadi IT untuk penyelenggaraan seterusnya.4% 80.099 telah diterima berbanding dengan 10.0% Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Sumber:»PTj»Nadi»IT 83.7% 80.30% dan 75.) 90. Dari jumlah tersebut sebanyak 7798 aduan iaitu 77% telah berjaya diselesaikan.46%.5% 71.2% 78.. Bagi tahun 2010. Jumlah perkakasan komputer sedia ada yang terdapat di PPUM adalah seperti di dalam Jadual 35.0% 85. diikuti suku tahun kedua iaitu 79.25%.1% 76.

287 1.267 21. Jumlah Dokumen Yang Didaftar dan Diimbas Bulan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Transaksi 1.343 Dokumen Didaftar 277 548 360 326 231 312 253 204 206 218 208 203 3.369 1. Jadual 36: Statistik Transaksi. pengurusan sumber manusia dan menyelaras perolehan ICT di PPUM.Pusat Perubatan Universiti Malaya 221 Graf 2: Jumlah Aduan Yang Diterima Bagi Tahun 2010 Grand Total Grand.950 3.438 2.372 1..200 2.504 1. 1200 1000 800 600 400 200 0 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Sumber:»PTj»Nadi»IT 1100 1005 780 875 867 819 608 636 921 898 727 862 Unit Pentadbiran Dan Pengimbasan Dokumen Unit Pentadbiran dan Unit Pengimbasan Berpusat berperanan untuk memantau dan mengawalselia semua urusan pentadbiran.348 Sumber:»PTj»Nadi»IT .346 Dokumen Diimbas 277 550 360 326 231 312 253 204 206 218 208 203 3.962 1.010 1. Ia juga berperanan untuk mentadbir dan mengurus Unit Pengimbasan Berpusat yang telah diwujudkan pada tahun 2010.305 1.679 1. Unit ini berfungsi untuk mengimbas semua surat-menyurat di PPUM dan seterusnya diedar secara elektronik kepada PTj dan Jabatan melalui sistem GOE.

peralatan-peralatan derma dari syarikat atau individu persendirian dan peralatan-peralatan yang belum didaftarkan oleh Unit Kejuruteraan Biomedikal. sebanyak 194 unit peralatan perubatan telah dilupuskan dari aset tahun 2010 disebabkan oleh keadaan peralatan yang usang.00.00 Pengurusan aset tahun 2010 mencatatkan kenaikan jumlah peralatan perubatan daripada 3189 unit kepada 4073 unit. Bagi perolehan melalui peruntukan RMK9 yang tamat pada tahun 2010. Bilangan peralatan pada tahun sebelumnya Bilangan Keseluruhan peralatan perubatan Tahun 2009 219 321 2649 3189 Tahun 2010 468 194 3189 416 4073 Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal .223.23 5.631.500. Jadual 38: Statistik Peralatan Perubatan Di PPUM Perkara Bilangan Peralatan baru yang ditauliahkan Bilangan Peralatan yang disyorkan lupus Bilangan peralatan dari punca lain.961. Permohonan perolehan bagi tahun 2010 agak memberangsangkan apabila JPKA meluluskan penggantian peralatan usang berjumlah RM 11.121. Jadual 37: Peruntukan Perolehan Tahun 2010 Tahun 2009 Peruntukkan One off JPKA RMK9 Jumlah Bil Permohonan 80 28 24 Anggaran Bajet (RM) 32.000.000. 408.00 7.231 Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Tahun 2010 Bil Permohonan 10 34 Anggaran Bajet (RM) 11. Perolehan peralatan bagi tahun 2010 menerima pakai peruntukan daripada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.00 18.000.408.261.500.00.160.561. sebanyak 34 permohonan perolehan telah berjaya disiapkan dengan anggaran keseluruhan bernilai RM 7. Manakala.500. Peningkatan yang ketara ini disebabkan oleh pembelian baru peralatan di bawah peruntukkan pembangunan Rancangan Malaysia Ke 9.00 15. pengujian dan pentauliahan peralatan baru iii) Proses penyelenggaraan dan baik pulih peralatan iv) Proses pelupusan peralatan. JPKA 2010 dan Rancangan Malaysia KeSembilan (RMK9).222 Laporan Tahunan 2010 UNIT KEJURUTERAAN BIOMEDIKAL Unit Kejuruteraan Biomedikal bertanggungjawab terhadap pengurusan peralatan biomedikal milik PPUM seperti : i) ii) Proses penyediaan spesifikasi dan penilaian tender perolehan peralatan Proses penerimaan.356.00 53.00 dan peralatanperalatan lain dengan nilai keseluruhannya bernilai RM 11.013.000.343. tidak ekonomik untuk dibaiki dan tidak mampu untuk memberikan fungsi klinikal yang baik dan optimum.223.

7% 24% 7% Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Ke se lur uh ru an Pe ral ata n . Walau bagaimanapun jumlah permohonan penyelenggaraan mencegah meningkat sebanyak 24% permohonan daripada tahun sebelumnya. Jadual 39: Laporan keseluruhan aduan baik pulih dan penyelenggaraan peralatan perubatan (sumber EMMS) 2009 Jumlah permohonan baik pulih Jumlah permohonan penyelenggaraan mencegah Jumlah keseluruhan permohonan 2467 1947 4414 2010 2302 2412 4714 Perbezaan (%) -6. Jadual 39 menunjukkan statistik sebenar aktiviti-aktiviti penyelenggaraan dan baik pulih padah tahun 2009 dan 2010. Peningkatan ini adalah dijangkakan susulan dari peningkatan jumlah peralatan perubatan pada tahun 2010. Ini adalah disebabkan terdapat peralatan-peralatan baru di bawah pembelian tahun 2009 yang masih di bawah tempoh jaminan dan masih berkeadaan baik.Pusat Perubatan Universiti Malaya 223 Carta Perbandingan Peralatan Biomedikal 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Bilangan peralatan 2009 Bilangan peralatan 2010 us nc al ain dit au lia hk an ad a ka nl up or ns ed ia pu ri ata sy Di Da Ba ral Pe Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Pada tahun 2010. jumlah aduan penyelenggaraan dan baik pulih meningkat sebanyak 7% kepada 4714 aduan. Sedikit penurunan dapat dilihat pada jumlah permohonan baik pulih pada tahun 2010 yang berjumlah 2302 menurun daripada 2467 pada tahun sebelumnya.

224

Laporan Tahunan 2010

PTJ PENGURUSAN AM DAN FASILITI
PTj ini yang memulakan operasinya pada 17 September 2007 yang mana perubahan dari segi struktur organisasi PPUM telah menyatukan beberapa unit yang sebelum ini di bawah PTj Sumber Perkhidmatan. PTj ini yang telah beroperasi selama 3 tahun dan bertanggungjawab dalam tadbir urus perkhidmatan dan kemudahan am di Pusat Perubatan ini seperti berikut:1. Pengurusan Linen 2. Pengangkutan 3. Pembersihan dalaman bangunan dan pembersihan bangunan yang merangkumi ”High»Glass»Cleaning” dan ”Aluminium»Cladding” 4. Pengurusan Sisa Klinikal dan Pelupusan Sisa Kimia 5. Pengawalan Serangga dan Penghapus Haiwan Perosak 6. Percetakan 7. Pejabat Mel 8. Sukan dan riadah 9. Penginapan. 10. Pengurusan Ruang Niaga (mulai»1»Jun»2010) 11. Pengurusan Pakaian Seragam (mulai»1»Mei»2010) 12. Urusan Pentadbiran Unit Keselamatan Antara fungsi unit di bawah pelaksanaan tadbir urus PTj pengurusan Am dan Fasiliti adalah seperti berikut:

Unit Pengurusan Linen
Fungsi Unit ini ialah membekal linen bersih dan berkualiti untuk memenuhi keperluan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) yang merangkumi aktiviti-aktiviti pengambilan dan penghantaran linen, membasuh, mengering, menggosok, melipat dan penyimpanan stok linen. Cucian linen yang dilakukan adalah merangkumi lima kategori item utama iaitu linen pesakit, linen hijau bagi kegunaan dewan bedah, scrub»suit, sarung tilam, selimut dan sarung bantal. Jadual 40: Statistik Cucian Linen Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Linen Pesakit [Kg] 8,200 8,090 9,890 9,700 11,110 7,270 10,310 Linen Hijau [Kg] 9,330 9,090 8,260 9,980 11,140 11,570 11,000 Scrub Suit [Kg] 9,030 7,800 8,840 8,810 9,540 9,970 5,850 Drawsheet / Bedsheet [Kg] 15,103 13,234 18,258 16,344 15,344 14,265 15,124 Sarung Bantal [Kg] 1,332 1,091 1,360 1,199 1,248 1,209 1,182 Jumlah Timbangan [Kg] 42,995 39,305 46,608 46,033 48,382 44,284 43,466

Pusat Perubatan Universiti Malaya

225

Ogos September Oktober November Disember Jumlah (Kg)

9,455 8,295 10,625 12,740 11,370 117,055

8,850 9,780 13,280 12,840 11,805 126,925

4,830 7,110 7,120 8,630 10,480 98,010

14,687 12,943 13,725 12,709 13,207 174,943

1,225 1,274 974 1,014 1,194 14,302

39,047 39,402 45,724 47,933 48,056 531,235

Sumber»:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Berdasarkan kepada data di atas, jumlah cucian bulanan adalah sekata disebabkan Unit Pengurusan Linen mengamalkan sistem penggantian linen (exchange»basis). Dalam erti kata lain, setiap linen yang kotor yang diambil pada waktu pagi akan digantikan dengan linen bersih pada sebelah petang dalam kuantiti yang sama.

Unit Pengangkutan
Unit ini berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan bagi semua aktiviti sama ada rasmi atau tidak rasmi PPUM. Urusan ini turut meliputi pentadbiran dan pengurusan dokumen-dokumen berkaitan dengan pemandu dan kenderaan berkenaan termasuklah urusan lesen memandu, cukai jalan dan insuran kenderaan. Jadual 41: Statistik Jumlah Kenderaan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kenderaan Pacuan 4 Roda Kereta Bas Lori Motorsikal Traktor/ Trailer Van Jenazah Kuantiti 3 6 6 2 8 2 3 30

Jumlah

Sumber»:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Jumlah ambulan tidak dinyatakan oleh kerana ianya terletak di bawah tanggungjawab PTj Trauma dan Kecemasan. PTj Pengurusan Am & Fasiliti hanya menguruskan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan cukai jalan dan insuran untuk kenderaan berkenaan.

Jenis perkhidmatan yang disediakan:
Bil 1 2 3 4 5 Jenis Perkhidmatan Perkhidmatan Bergerak Tabung Darah Kenderaan Terbabit Lori, Bas Mini dan kereta Kekerapan Harian Bulan Ogos hingga Oktober Bulan Julai hingga Oktober Harian Bulanan

Membawa Pelatih Kejururawatan ke penempatan luar Bas Mini PPUM Membawa Pelatih Radiografi ke penempatan luar PPUM Bas Mini, Pajero Van, Kereta Bas Panjang, Van Penumpang

Home Nursing
Kursus

226

Laporan Tahunan 2010

Bil 6 7 8 9

Jenis Perkhidmatan Aktiviti Kebajikan Penghantaran Surat / dokumen dengan tangan Home Visit oleh Jabatan Pemulihan Menghantar Jenazah

Kenderaan Terbabit Kereta Kereta Kereta Van Jenazah

Kekerapan Harian Harian 1 kali seminggu Mengikut Permintaan

Unit Pembersihan
Bertanggungjawab memantau perkhidmatanperkhidmatan yang dikontrakkan di dalam menjaga kebersihan keseluruhan bahagian dalam bangunan Pusat Perubatan Universiti Malaya yang meliputi: 1. Perkhidmatan Pembersihan bahagian dalam bangunan 2. Perkhidmatan Pencucian bangunan aras tinggi» cermin luar

Perkhidmatan Pengurusan Sisa-sisa klinikal
Bahagian ini bertanggungjawab sepenuh di dalam memantau pelaksanaan perkhidmatan pembuangan sisa berjadual di PPUM yang dikontrakkan. Perkhidmatan yang dimaksudkan adalah: • Mengurus semua sisa klinikal dengan membuat kutipan sisa klinikal di seluruh kawasan klinikal mengikut jadual yang ditetapkan hingga ke loji pelupusan. Memastikan kontraktor yang bertanggungjawab melaksanakan perkhidmatan ini mengikut prosedur pengurusan dan pelupusan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dibawah perintah Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

3. Perkhidmatan Pengurusan Sisa-sisa klinikal 4. Perkhidmatan Pelupusan Sisa kimia 5. Perkhidmatan Pengawalan dan menghapus serangga dan haiwan perosak •

Pembersihan Bahagian Dalam Bangunan
Pembersihan dalam bangunan ia meliputi pembersihan kawasan, peralatan pejabat, mesin dan perabot di pejabat, wad dan klinik. Ia meliputi aktiviti pembersihan berikut: • • • • Pencucian biasa (general»cleaning) Pembersihan menyeluruh (total»cleaning) Mengilat (polishing), menyental (scrubbing) dan menggilap (buffing) lantai Pengutipan domestik dan pembuangan sampah

Berdasarkan kepada statistik, jelas terdapat peningkatan perbelanjaan yang ketara di dalam perkhidmatan pengurusan sisa klinikal di PPUM dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan ini. Jumlah kutipan sisa klinikal jika dibandingkan antara tahun 2008 dengan 2009 menunjukkan peningkatan sebanyak 7.74%, iaitu sebanyak 531,013.90kg pada tahun 2009. Peningkatan tersebut juga berlaku pada tahun 2010, iaitu sebanyak 5.04% sebagaimana yang digambarkan di dalam rajah di bawah ini.

Mulai 1 Julai 2010, perkhidmatan pembersihan bahagian dalam bangunan PPUM telah diambil alih oleh Mashita Pencuci Hygienic (M) Sdn. Bhd daripada kontraktor terdahulu iaitu RHEA Corporation Sdn Bhd yang telah memberikan perkhidmatan hampir 13 tahun di PPUM.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

227

Perbandingan Kutipan Sisa Klinikal Dalam Tempoh 3 Tahun Di PPUM
559,223.60

600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 489,896.40

531,013.90

2008

2009
Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

2010

Di antara faktor-faktor yang dikenalpasti menyumbang kepada kenaikan tersebut adalah: a) Penggunaan bahan guna hapus yang tinggi; b) Kesedaran staf dan pesakit mengenai jangkitan dan wabak; c) Peningkatan kes penyakit berjangkit di serata dunia; d) Peningkatan bilangan pesakit dari tahun ke tahun; dan e) Sikap pengguna yang mengambil mudah dengan melakukan pembuangan sisa domestik ke dalam tong-tong sisa klinikal.

Perkhidmatan Pelupusan Sisa Kimia
• • Bertanggungjawab dalam membawa sisa kimia dari stesen pengumpulan sementara ke stor penyimpanan sisa bahan kimia. memastikan keselamatan dan kekemasan tempat penyimpanan sementara sisa bahan kimia ini sebelum proses pelupusan dilaksanakan oleh wakil Kualiti Alam.

Perkhidmatan Pengawalan Dan Penghapusan Serangga Dan Haiwan Perosak Fungsi Unit
• • PTj Pengurusan Am dan Fasiliti berfungsi sebagai badan pemantau dan pelaksana bagi Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Menghapus Haiwan Perosak di PPUM. Bahagian ini bertanggungjawab memantau aktiviti pencegahan, pengawalan dan penghapusan semua jenis serangga dan haiwan perosak seperti semut, lipas, tikus, kucing, anjing, anai-anai dan sebagainya oleh syarikat yang dilantik untuk menguruskan perkhidmatan ini. Pada tahun 2010, PPUM telah melantik kontraktor baru, iaitu URC Globel Care Sdn. Bhd. bagi melaksanakan perkhidmatan pengawalan dan penghapus dan haiwan perosak di PPUM bermula pada 1 Mei 2010 sehingga 30 April 2012.

228

Laporan Tahunan 2010

Unit Percetakan
Unit Percetakan bertanggungjawab menguruskan percetakan semua dokumen rasmi yang meliputi borang dan bahan cetakan yang lain bagi memenuhi keperluan PPUM. Walau bagaimanapun, urusan percetakan dihadkan kepada permohonan untuk cetakan sebanyak 100 set ke atas. Perkhidmatan percetakan dibahagikan kepada 2 kategori iaitu cetakan dalaman dan cetakan luaran. • • Cetakan Dalaman: Percetakan dilakukan sendiri. Cetakan Luaran: Percetakan dilaksanakan oleh syarikat-syarikat luar. Jadual 42: Statistik Percetakan Borang Tahun 2010 Kuantiti Permohonan (ms) 660,300 735,550 1,428,750 935,250 1,030,300 1,104,400 1,338,720 896,100 314,300 700,300 639,300 429,500 10,212,770 Baki Yang Belum Dicetak Yang Dibawa Ke Hadapan (ms) 90,100 69,300 97,800 269,650 296,550 580,200 719,450 643,860 514,360 145,060 50,760 60,060 90,100 Jumlah Keseluruhan (ms) 750,400 804,850 1,526,550 1,204,900 1,326,850 1,684,600 2,058,170 1,539,960 828,660 845,360 690,060 489,560 10,302,870 Jumlah Siap Dicetak Dalam Tempoh 5 Hari Bekerja 677,500 707,050 1,256,900 908,350 746,650 965,150 1,414,310 1,045,600 683,600 794,600 630,000 480,860 10,310,570

Bulan

Jumlah Permohonan 134 110 175 147 153 145 188 118 83 0 0 0 1,253

Peratusan Siap 90.29% 87.85% 82.34% 75.39% 56.27% 57.29% 68.72% 67.90% 82.49% 94.00% 91.30% 98.22% 100.07%

Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah

Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Berdasarkan kepada data di atas, sebanyak 90,100 mukasurat atau 9% tidak dapat disiapkan dalam tempoh 5 hari bekerja sebagaimana objektif kualiti yang ditetapkan.

Unit Pejabat Mel
Pejabat Mel merupakan bahagian di bawah PTj Pengurusan Am & Fasiliti yang menjadi pusat penerimaan dan penghantaran surat/dokumen rasmi bagi PPUM.

Fungsi Unit
• • • Memberi perkhidmatan penghantaran dan pengagihan surat/dokumen dalaman dan luaran dengan cekap,cepat dan sistematik. Merupakan satu pusat penerimaan dan penghantaran, pengagihan surat-surat serta memo kepada semua PTj/Jabatan/Unit dan kakitangan PPUM. Menyediakan 128 unit peti surat bagi memudahkan semua warga PPUM dan FPUM mengutip surat.

15 81.30 3.30 310.45 9.181.75 2.05 1.95 2.60 102.489 5.166.552 5.203 4.30 1.05 162.50 90 156.301.5 2.60 Bukan Standard (surat saiz A4) Kuantiti 298 185 160 314 238 277 254 288 199 170 174 280 RM 259.95 3.789 5.484 4.45 137.70 221.85 1.70 71.10 205.258.985.70 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Bahagian Sukan Dan Rekreasi Bertanggungjawab dalam pembangunan sukan dan rekreasi untuk staf di PPUM.30 146.284.40 178. Jadual 43: Statistik Bilangan Penghantaran Surat Yang Diuruskan Oleh Pejabat Mel PPUM Pada Tahun 2010 JENIS SURAT/DOKUMEN Jumlah Mel Udara Kuantiti 4 6 8 9 8 7 6 3 10 10 8 11 RM 3.85 10.10 148.30 2.398.848.829 30.379. Melalui penyertaan tersebut PPUM telah berjaya melakar kejayaan dalam beberapa kejohanan seperti berikut: Bil 1 2 3 4 Kejohanan Kejohanan Jogathon Staf Universiti Malaya I Kejohanan Jogathon Staf Universiti Malaya II Kejohanan Bola Tampar Wanita MAKSWIP Kejohanan Bola Tampar Pantai MAKSWIP (Wanita) Pencapaian Johan Johan Naib Johan Naib Johan .10 3.00 250.616.50 171.755 4.70 147.253 3. Perkhidmatan Pos Berdaftar Perkhidmatan Pos Laju • Penghantaran dan pengagihan secara serahan bagi surat/dokumen rasmi.921.35 1.30 86.70 9. Pada tahun 2010.837 2.050.770.05 1.652 7.763.149.305.65 4.85 12.60 Bil Standard Bulan (surat biasa) Kuantiti RM 1.80 2918 2.30 191. Aktiviti sukan dan rekreasi terbahagi kepada dua bahagian iaitu penganjuran dan penyertaan.5 26.703.742.996 5.176 6.775.80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah 4.60 Kuantiti Surat 5.05 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 229 • Mengurus penghantaran semua surat-surat rasmi PPUM melalui Pos Malaysia yang disediakan berdasar 3 jenis pekhidmatan berikut: i) ii) iii) Perkhidmatan Penghantaran Pos biasa dengan stem frangki.497 1.798.945. sulit atau surat yang memerlukan tindakkan segera juga disediakan mengikut arahan pentadbiran PPUM di sekitar Lembah Kelang.129 4.50 344.204 4.55 34.412 4.405 25.362 RM (Stem Frangki) 1.644 5.245.65 13.643 56.30 2.279 5.911 4.873 3.70 3.120 5.85 2.204 4.525.426.65 5.353 4.50 2.508.75 138. PPUM telah menyertai pelbagai kejohanan meliputi penyertaan peringkat Universiti Malaya dan peringkat Wilayah Persekutuan.70 15.50 335.741 5.75 1.05 183.40 158.10 63.20 3.462.8 10.614.60 Pos Daftar Kuantiti 398 430 308 553 605 423 252 233 249 261 357 428 RM 156.25 1.35 1.010 5.90 118.05 3.

Bagi melahirkan tenaga kerja yang sihat dari segi mental dan fizikal. Jadual 44: Purata Penghuni Tahun 2010 Berbanding Tahun 2009 Kategori Penghuni Jururawat Pelatih Juruteknik Makmal Perubatan Pelatih Radiografi Pelatih Pembantu Farmasi Juruteknologi Makmal Perubatan Jururawat Terlatih Pegawai Perubatan Siswazah Warden Jumlah 2009 472 85 59 2 2 75 63 2 760 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti 2010 459 83 55 2 84 59 742 Terdapat penurunan pada jumlah penghuni sebanyak 2. pegawai perubatan dan juga orang awam. Bahagian ini juga terlibat secara langsung di dalam memeriahkan Festival Hari Keluarga PPUM/FPUM 2010 dengan menganjurkan pertandingan-pertandingan seperti Pertandingan Mencari Harta Karun. Bahagian Penginapan Bahagian Penginapan pada dasarnya berfungsi menyediakan kemudahan penginapan yang selesa dan selamat kepada pelanggan yang terdiri daripada pelajar. Batu Seremban.37% pada tahun 2010 berikutan pengurangan bilangan jumlah pelajar yang ada dan Pegawai Perubatan Siswazah yang menginap. Congkak dan Sukaneka Sempena Hari Keluarga PPUM/FPUM. staf. Bahagian ini juga mengambil inisiatif mendapatkan tenaga pengajar mahir untuk mengendalikan aktiviti senamrobik yang diadakan setiap hari Rabu. 5. 3. 8.230 Laporan Tahunan 2010 5 6 7 8 9 Kejohanan Sukaneka Staf Universiti Malaya Kejohanan Dart MAKSWIP Kejohanan Liga Tenpin Bowling MAKSWIP Kejohanan Futsal MAKSWIP (Wanita) Kejohanan Bola Tampar Pantai MAKSWIP (Lelaki) Naib Johan Suku Akhir Tempat Ke-4 Suku Akhir Suku Akhir Selain daripada itu. Kategori Pelanggan Pelatih Kejururawatan Pelatih Juruteknik Makmal Perubatan Pelatih Radiologi Pembantu Farmasi Pegawai Perubatan Siswazah Pegawai Perubatan Bertugas Atas Panggilan Pelawat PPUM & FPUM Keluarga Pesakit Keluarga Pelajar Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Lokasi Asrama Jururawat Anjung Puteri Aktiviti Tempahan bilik Daftar masuk Membersih dan mengemas Daftar keluar Caj Pemantauan kerosakan Pengurusan asset/ inventori Pemantauan disiplin penghuni Anjung Penyayang Trauma & Kecemasan Kuarter Materniti Menara Timur Menara Utama 7C Anjung Penyayang 6. 2. 9.» . Bahagian ini menyediakan bilik penginapan kepada beberapa kategori pelanggan di beberapa lokasi penginapan seperti berikut: Bil. 7. 4. 1. Sebanyak 17 bilik disediakan untuk kemudahan sewaan pelawat PPUM dan FPUM berdasarkan prinsip first»come»first»serve.

Pihak keselamatan juga akan melihat kepentingan dari masa ke semasa untuk meningkatkan lagi kawalan mengikut keperluan di semua lokasi di PPUM.675 Fasiliti Jadual 46: Statistik Pelajar yang menginap di Asrama Jururawat. Fungsi Unit • Misi dan piagam unit ini ialah : » Memastikan keselamatan pesakit serta kakitangan dan harta benda PPUM dipelihara. Pihak kami juga perlu memastikan semua peralatan mencegah kebakaran samada yang tetap atau mudah alih dalam keadaan baik. Memastikan bantuan segera diberi apabila berlaku kecemasan dalam masa 10 minit dari mula menerima panggilan atau laporan. Walau bagaimanapun unit ini bertanggungjawab terus kepada Timbalan Pengarah (Pentadbiran) dan Pengarah PPUM dari segi pengoperasiannya. pesakit.676 24 226 4 29 - - 28 255 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan» Bahagian Keselamatan Unit Keselamatan ditubuhkan untuk memberi perkhidmatan keselamatan 24 jam kepada kakitangan. • Pihak keselamatan juga bertanggungjawab ke atas pencegahan dan kawalan kebakaran. kebarangkalian yang tinggi akan berlaku kejadian jenayah. Unit Keselamatan juga menguruskan semua pas-pas keselamatan staf dan pekerja luar yang bekerja di PPUM.Pusat Perubatan Universiti Malaya 231 Jadual 45: Statistik Pelawat di Anjung Penyayang Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah 2009 156 90 221 258 290 224 291 227 114 270 328 206 2. Pemeriksaan berkala sentiasa dilakukan bagi menjamin keberkesanan alatan tersebut. lebih-lebih lagi sekiranya berlaku bencana. Kategori Pelatih Kejururawatan Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan Pelatih Radiografi JUMLAH Tajaan Ppum P’puan 177 25 Lelaki 14 11 Tajaan Luar P’puan Lelaki Jumlah Keseluruhan 191 36 2010 219 188 204 244 313 224 233 193 160 192 250 256 2. Tugasan pejabat di unit ini pula memainkan peranan sebagai penyimpan serta mengemas kini semua rekod yang berkaitan dan surat menyurat. Menyiasat semua kejadian jenayah dengan tepat dan mengemukakan hasil siasatan dalam tempoh 24 jam. • • » » • Kawalan statik dan rondaan dilakukan di tempat yang dikenal pasti dan mempunyai . Pihak keselamatan juga perlu memastikan perjalanan dan kawalan trafik serta laluan keluar masuk kenderaan di PPUM berjalan lancar. Unit ini adalah di bawah naungan Jabatan Pengurusan Am dan Fasiliti dari segi hal-hal pentadbiran. pelawat dan harta benda milik Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM).

Sistem Siaraya juga telah dipasang di bangunan Menara Utama dan Menara Timur. Latihan dan kursus adalah yang bersesuaian dan mengikut keperluan pihak kami. Majlis Perasmian Pakaian Seragam Unit Keselamatan PPUM pada 17 Ogos 2010. Pihak keselamatan juga memberi ceramah mencegah kebakaran kepada peserta kursus induksi. Pihak keselamatan juga mengiringi kutipan dari kaunter ke kaunter oleh Unit Hasil. Ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan di kalangan pengawal dan staf dalam menghadapi tugas seharian. Perolehan Sistem Keselamatan Unit keselamatan telah dilengkapi dengan sistem bersepadu Kamera Litar Tertutup (CCTV) di seluruh kawasan PPUM. Ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua staf PPUM tentang tindakan sekiranya berlaku kebakaran. Kursus Dan Ceramah Kebakaran Kursus ini diljalankan sebanyak 12 sesi sepanjang tahun 2010 dan setiap sesi selama 3 hari. pejabat dan kaunter. Di antara kursus dan latihan yang di lakukan ialah: Latihan Umum Pihak keselamatan juga telah menghantar kakitangan dari unit ini untuk menghadiri latihan dan kursus yang telah disediakan oleh PTj Pembangunan Insan. Pendedahan tentang penggunaan alatan pencegah kebakaran dan tindakan ketika berlaku kebakaran diberi secara teori dan amali. Selain daripada itu. Unit Keselamatan juga mengadakan kursus dan latihan kepada pengawal dan staf PPUM. Latihan dikendalikan oleh pihak pengurusan keselamatan sendiri. Ini dilakukan bagi menguji kecekapan dan kecergasan pengawal bertugas dalam menghadapi kecemasan. Kursus Selain daripada menjalankan tugas kawalan. Sejumlah 1431 orang telah menghadiri kursus ini sepanjang tahun 2010. Latihan Mencegah Kebakaran Latihan dilakukan setiap bulan pada minggu pertama hari Khamis. PTj dan Unit lain juga menawarkan kursus yang berkaitan dengan tugas harian seperti cara menangani pesakit psikiatrik. dijangkakan masalah dari segi kawalan pelawat dan kecurian dapat ditangani secara berperingkat. kursus orientasi dan penuntut kolej kejururawatan. Kemudahan sistem ini adalah untuk pihak Keselamatan membuat pengumuman sekiranya ada maklumat penting yang perlu disampaikan atau pemakluman kecemasan melibatkan orang ramai. Sekiranya sistem ini beroperasi sepenuhnya.232 Laporan Tahunan 2010 • Mengiringi pelawat VIP dan orang perseorangan yang menghadiri mesyuarat penting atau temujanji dengan pihak Pengurusan atau pemeriksaan doktor. ‘Door»Access»System’ juga telah dipasang secara berperingkat di lokasi yang penting. . wad. Peserta kursus terdiri daripada staf keselamatan khasnya dan staf PPUM amnya. Kursus dijalankan oleh Pasukan Bomba Dan Penyelamat Malaysia dengan bantuan Bahagian Latihan Dan Kerjaya PPUM. Sejumlah 278 buah kamera telah dipasang meliputi kawasan lobi.

Pembangunan dan perkembangan akademik. c) Memantau buku log. penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. b) Menjalankan kajian dari masa kesemasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pembelajaran berkaitan pengajaran dan berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. b) Menyelaras dan menyediakan prestasi akademik pelatih. e) Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari masa ke semasa. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal. Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan. Kursus ini memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia.Pusat Perubatan Universiti Malaya 233 KOLEJ KEJURURAWATAN Melaksanakan aktiviti-aktiviti perancangan. penempatan dan pengangkutan pelajar Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Kolej Kejururawatan menawarkan kursus sepenuh masa selama tiga (3) tahun Diploma Kejururawatan dengan pengambilan pelajar seramai 200 orang setahun. b) Menyelia pelajar/pengajar di bawah tanggungjawab. Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit yang berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: a) Menyampaikan syarahan. berkelayakan dan berkualiti untuk menanggung keperluan Pusat Perubatan Universiti Malaya dan tajaan swasta pada masa sekarang dan akan datang. Pengurusan Pentadbiran. b) Memastikan penempatan pelajar memenuhi keperluan harian. e) Memantau buku log. d) Mengurus hal ehwal pelajar. c) Melaksanakan penilaian terhadap pelajar semasa berada di kawasan klinikal. a) Menguruskan dari segi penjadualan. laporan c) Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan. e) Mematuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia. d) Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dan staf dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: a) Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. c) Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. d) Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. a) Kandungan subjek berkaitan. penyediaan dan pengurusan latihan pelajar jururawat yang lengkap dan berkesan supaya bekalan tenaga manusia bagi kumpulan jururawat adalah mencukupi. d) Memantau aktiviti latihan pelajar. .

Jadual 47: Jumlah Pelajar. Kolej telah menerima enam (6) pengajar baru pada bulan November 2010 namun tiga (3) pengajar lain telah berpindah ke Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan. Program Ijazah Kejururawatan dan lain-lain perkhidmatan dari masa ke semasa.55% Sumber:»Kolej»Kejururawatan Sumber:»Kolej»Kejururawatan Dua (2) pengajar jururawat telah menamatkan kursus pada peringkat Sarjana kejururawatan dan pendidikan. 29 September dan 14 Oktober bagi memantapkan lagi pemahaman dalam membentuk soalan yang lebih berkualiti mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia (LJM). Perkara PNGK 3. Kongres/Konferen Anjuran PTj Pihak kolej telah mengadakan Bengkel Soalan untuk semua pengajar kolej selama tiga (3) hari iaitu pada 22 September.3% 2009 60% Perbezaan (%) 5. Dua jenis penilaian dilakukan dengan lengkap dan terancang iaitu sumatif dan formatif. Kaedah pengajaran termasuklah syarahan. Pengajar jururawat juga membantu di dalam pengajaran untuk program lain seperti Kolej Radiografi. Sains Kesihatan dan Sains Tingkah Laku. Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan.5% Jadual 48: Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) pelajar tahun akhir. Catatan: • Lembaga Jururawat Malaysia menetapkan nisbah pelajar dan pengajar pada 1:15-20 di setiap Kolej Kejururawatan. demonstrasi.» problem»based»learning dan field»trips.6% 9. role» plays. • Proses Pemilihan Pelajar Baru Program Diploma PPUM 2010 .234 Laporan Tahunan 2010 Para pelajar diajar dan didedahkan dengan pelbagai subjek yang mengandungi Sains Kejururawatan. Tenaga Pengajar dan Nisbah Pelajar dan Pengajar Program Diploma Kejururawatan pada tahun 2010 Perkara Jumlah Pelajar Jumlah Pengajar Nisbah 2010 463 25 1:19 2009 463 22 1:21 Perbezaan (%) 13. perbincangan.45% (n=182) 2009 100% (n=195) Perbezaan (%) 0.3% Sumber:»Kolej»Kejururawatan Jadual 49: Jumlah Kelulusan di dalam Peperiksaan Lembaga Jururawat Malaysia pada Tahun 2010 2010 Jumlah Pelajar 99. tugasan.00 & ke atas 2010 65. Seorang (1) pengajar jururawat sedang melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana sepenuh masa dan dua (2) pengajar jururawat melanjutkan pelajaran separa masa.

Pengendalian kursus ini adalah secara sepenuh masa yang menggunakan kaedah integrasi antara teori dan praktis klinikal. Jadual 50: Statistik Pelatih Kolej Radiografi pada tahun 2009 dan 2010 Tahun 1 2 3 2009 PPUM 15 9 23 Jumlah keseluruhan Swasta 4 3 Jumlah 19 12 23 54 Sumber»:»Kolej»Radiografi Tahun PPUM 1 2 3 24 15 9 2010 Swasta 4 3 Jumlah 24 19 12 55 Jumlah keseluruhan Persidangan yang telah dianjurkan Persidangan yang telah dianjurkan bertajuk Expended» and» Extended» Role» of» Radiographers Dewan Pulasari PPUM pada 4 dan 5 Mac 2010. bertempat di Para Graduan Program Diploma Radiografi 2010 .Pusat Perubatan Universiti Malaya 235 KOLEJ RADIOGRAFI Kolej Radiografi mengendalikan kursus Diploma Radiografi (Pengimejan Perubatan) Pusat Perubatan Universiti Malaya. Objektif Kolej adalah untuk menghasilkan Juru X-ray yang berpengetahuan tinggi. Kolej turut menawarkan tempat latihan kepada caloncalon dari hospital-hospital swasta. Jangka masa kursus adalah selama 3 tahun serta mengguna pakai Kurikulum Pendidikan Radiografi PPUM. Pembelian peralatan baru Kolej telah memperolehi beberapa peralatan»Quality» Assurance (QA) bantuan pengajaran dan bukubuku rujukan dan Ini dapat meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran dalam kursus. Kolej juga berusaha untuk menyediakan kemudahan pendidikan dan penyelidikan dalam bidang Sains Pengimejan selaras dengan misi PPUM untuk menjadi sebuah pusat pendidikan Radiografi yang cemerlang. cekap dan prihatin terhadap pesakit. Jenis perkhidmatan yang disediakan Kolej ini menjalankan kursus Diploma Radiografi. Kebanyakkan caloncalon adalah daripada tajaan PPUM di mana mereka akan berkhidmat di PPUM selepas tamat kursus.

6 orang pengajar Teknologi Makmal Perubatan dan 2 orang kakitangan bahagian pentadbiran. Dr. Jadual 51: Statistik Graduan 2009 Dan 2010 Pengambilan 2006 30 Graduan 2009 22 (3 orang cemerlang) % Lulus 73 Pengambilan 2007 30 Graduan 2010 28 (5 orang cemerlang) % Lulus 97% Sumber»:»Kolej»Teknologi»Makmal»Perubatan .236 Laporan Tahunan 2010 KOLEJ TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN Untuk menghasilkan Juruteknologi Makmal Perubatan (JMP) yang mahir dalam pelbagai bidang Teknologi Makmal Perubatan supaya mereka kompeten bertugas di makmal diagnostik klinikal serta makmal-makmal yang terlibat dalam pengajaran dan penyelidikan berkaitan dengan bidang perubatan dan sains bioperubatan. Ijazah Pertama dan Diploma). Di dalam carta organisasi kolej terdapat seorang Pengetua. Pada tahun 2010 bulan April. graduan yang berjaya menamatkan pengajian adalah seramai 28 orang. Terdapat lima (5) orang graduan telah di Anugerah Cemerlang dengan PNGK ≥ 3. majlis perasmian sempena kolej berwajah baru telah diadakan dan dirasmikan oleh Prof. Awang bin Awang Mahmud (Timbalan Dekan.70 berbanding tiga (3) orang graduan pada tahun 2009. Kolej Berwajah Baru Pada 2010.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 237 Lawatan Ke Rumah Anak Yatim Puchong Graduan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Kelas 2007/ 2010 Majlis Makan Malam Graduan 2010 .

Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi swasta. Perioperatif. 6. 5. Diploma Lanjutan Pengajar Diabetes. kursus-kursus pendek seperti Sijil Kemahiran Terapi Intravena dan Metodologi Pengajaran. Sembilan buah buku rujukan dalam pelbagai bidang pengkhususan kejururawatan Peralatan dan model untuk sesi pengajaran dan amali bagi kursus terapi intravena dan pengambilan darah. 4.238 Laporan Tahunan 2010 KOLEJ PENDIDIKAN LANJUTAN KEJURURAWATAN (KPLK) Fungsi Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan (KPLK) • • • Melatih Jururawat. Menjalankan kursus pendek. Jumlah Sumber:»Kolej»Pendidikan»Lanjutan»Kejururawatan»(KPLK) Kursus yang dikendalikan Diploma Lanjutan Perawatan Kecemasan Diploma Lanjutan Perawatan Renal Kursus Metodologi Pengajaran Kursus Terapi Intravena Kursus Pengambilan Darah ( 2 kali) Bengkel Pembelajaran Berterusan Bilangan Pelajar 18 9 8 30 40 65 170 . Diploma Lanjutan Metodologi Pengajaran. Jenis Perkhidmatan yang disediakan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan menyedia dan mengendalikan kursus Diploma Lanjutan Kejururawatan dengan pengkhususan dalam Perawatan Kecemasan. Pembantu Perubatan dan staf Sains Kesihatan dalam kursus-kursus Metodologi Pengajaran. 3. Kritikal. 2. Pembelian Peralatan baru KPLK telah membeli peralatan baru: • • • Alat bantuan pengajaran satu set heart»and» lung»sound»trainer. Onkologi dan Pediatrik. Renal. • Jadual 52: Statistik pelajar yang mengikuti kursus di KPLK No. sijil kemahiran dan bengkel-bengkel khas untuk staf Pusat Perubatan Universiti Malaya. 1. Enam buah meja bulat dan tiga puluh enam kerusi banquet untuk kegunaan perbincangan dan tutorial. Pengajar Diabetes dan Kursus-kursus Pengkhususan Kejururawatan. Membantu dalam mengendalikan program latihan dari jabatan/unit lain di PPUM. Koronari. sektor swasta dan agensi kesihatan samada dari dalam atau luar negara. serta bengkel pengambilan darah dan juga bengkel untuk Program Pembelajaran Berterusan bagi Jururawat PPUM dan staf Sains Kesihatan.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 239 Peristiwa-peristiwa Menarik • Seramai 9 graduan dari KPLK telah menerima Diploma Lanjutan Perawatan Renal dalam Majlis Konvokesyen bagi Graduan Diploma Pusat Perubatan Universiti Malaya telah diadakan di Dewan Tunku Canselor Universiti Malaya pada 16 Oktober 2010 Lawatan oleh seramai 5 pelawat dari Hospital Sultan Qaboos. Ijazah Pertama dan Diploma. Dr. Tujuan lawatan Ialah untuk mengenalpasti program pendidikan lanjutan kejururawatan yang ditawarkan oleh PPUM yang boleh dikuti oleh staf mereka.Universiti Burapha. Conburi. Conburi. Awang Bulgiba Awang Mahmud. Timbalan Dekan. Oman pada 18 dan 19 Oktober 2010. Pelawat dari Fakulti Kejururawatan Universiti Burapha. Thailand pada 2 Mac 2010. Thailand sedang mendengar taklimat yang diberikan . Fakulti Perubatan Universiti Malaya • Pihak kolej juga telah menerima lawatan oleh seramai 34 pelawat dari Fakulti Kejururawatan. Oman oleh Prof. • Penyampaian cenderahati kepada pelawat dari Hospital Sultan Qaboos.

.

Diari Korporat Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

14. RUKA 11 Mac Majlis Perasmian sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih 11 – 13 Mac Seminar ‘World Kidney Day 2010’ bertempat di Dewan Sekapur Sirih 25 Mac Lawatan kerja dari Unit Kerjasama Awam Swasta. Menara Utama 26. M4 & 10U. Menara Utama 28 Jan Lawatan Kerja dari Pengerusi Nusantara Trust Fund. Jurusan Perbidanan ke Wad Bersalin. 1. Tkt. M1. Wad 6U. Tkt. Wad ICU.Diari Korporat PPUM 2010 Bulan Januari 20 Jan Majlis Penyerahan Cek oleh Lembaga Zakat Selangor kepada Tabung Kebajikan Pesakit PPUM di Bilik Pudina. Tkt. M3. Menara Utama Mac 6 Mac Konsert Amal Kanser Payudara di Dewan Tunku Canselor Universiti Malaya 11 Mac Lawatan sambil belajar dari Kolej Pembantu Perubatan Alor Star.28 Jan Lawatan Program “Perceptorship” dari Roche (M) Sdn Bhd ke PTJ Onkologi Klinikal. Indonesia ke Breast Cancer Research Centre. Makmal Mikrobiologi. Kedah ke Unit Perubatan Sukan di Dewan Pulasari. Wad UMSC dan Trauma & Kecemasan Februari 6 – 7 Feb Health Awareness Campaign di Mid Valley Exhibition Hall 8 Feb Lawatan dari Politeknik Kesehatan Makassar Indonesia. 14. Jabatan Perdana Menteri 31 Mac Majlis Perasmian Minggu ICT 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih Lawatan & Majlis . 11 Feb Majlis Penyampaian Cek Sumbangan kepada Persatuan Talasemia PPUM oleh Amanah Butler Sdn Bhd di Bilik Pudina.

KL ke Bhgn.000 sumbangan Avon Cosmetics Sdn Bhd kepada Tabung Kanser Payudara PPUM 19 – 20 April Lawatan kerja dari Delegasi Cambodia di bawah (WHO) ke PTJ Perubatan Psikologi Mei 3 Mei Majlis Pelancaran & Penyerahan Alat Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization (ESMR) kepada PPUM di Hotel Hilton. Carakerja. Klinik Ginekologi & Wad 8U 5 Mei Lawatan kerja dari Delegasi Vietnam di bawah (WHO) ke PTJ Perubatan Psikologi 8 Mei Lawatan amal sempena Program Mother’s Day oleh BERNAMA TV ke Wad M1. Pemulihan Pertuturan. Mid Valley 13 April Lawatan sambil belajar dari Universiti Industri Selangor (UNISEL) ke PTJ Sumber Bahan 13 April Majlis Penyerahan Cek RM 50. Petaling Jaya 4 Mei Majlis Simbolik Penyampaian Payung kepada staf PPUM di Dataran Siti Khadijah. Terengganu ke PTJ Pengimejan BioPerubatan 10 April Majlis Perhimpunan Sosial Pesakit Kanak-kanak Kanser Onkologi PPUM kali ke 8 di Dataran Siti Khadijah. PTJ Perubatan Pemulihan dan Bhgn. PPUM yang ke-19 . PTJ Transfusi. M3. Menara Timur 5 Mei Lawatan sambil belajar dari Universiti Kordofan Sudan ke PTJ Trauma & Kecemasan. M4 & Wad Bersalin 12 Mei Lawatan sambil belajar dari Institut Pendidikan Guru Malaysia. Bilik Mayat.244 Laporan Tahunan 2010 Bulan April Lawatan & Majlis 2 April Jemputan untuk pesakit Kanak-kanak Kanser ke A’Famosa Resort di Alor Gajah Melaka oleh Rotary Club of Petaling Jaya 2 April Majlis Penutup Minggu ICT 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih 5 April Lawatan sambil belajar dari Universiti Darul Iman. PTJ Otorinolaringologi 15 Mei Radiation Protection : New Development In Imaging Detectors and Dose Optimisation di Dewan Sekapur Sirih 27 Mei Audit Pemantauan ISO 9001:2008 Oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd 30 Mei Majlis Makan Malam Tahunan oleh Kolej Radiografi. Menara Timur 11 April Pertandingan Boling Piala Pengarah di Cosmic Bowl.

5. Menara Utama 9 Ogos Lawatan sambil belajar daripada Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ke Unit Kejuruteraan Bio-Perubatan 9 Ogos Lawatan amal daripada Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sdn Bhd (SPRINT)» ke Wad Pediatrik 1 & 3. Tkt. Fakulti Perubatan 22 Jun Majlis Khidmat Cemerlang 2009 dan Persaraan 2010 di Dewan Sivik MPPJ. Bangunan Trauma & Kecemasan. Tkt. Tkt.Pusat Perubatan Universiti Malaya 245 Bulan Jun Lawatan & Majlis 2 Jun Majlis Sambutan Hari Jururawat Sedunia 2010 peringkat PPUM di Dewan Sekapur Sirih 7 -9 Jun Majlis Perasmian ‘Limb Deformity Correction Course’ di Dewan Sekapur Sirih 8 Jun Majlis Perasmian Makmal Klinikal Diagnostic & Penyelidikan BSL 3 (Tibi) di Auditorium Klinikal. Tkt. Petaling Jaya 30 Jun Majlis Perasmian Pemangkin Nurani Kejururawatan & Ceramah Perdana di Dewan Sekapur Sirih Julai 5 Julai Majlis Menandatangani Perjanjian Kontrak bagi Peningkatan Perkembangan Penyelidikan Klinikal di antara PPUM dan Quintiles Sdn Bhd di Bilik Pudina. . 14. Menara Utama 16 Julai Majlis Penyerahan serta Perasmian Kolej dan Hari Poster Pelajar sesi 2009/2010 22 Julai Majlis Ikrar Siswa di Dewan Sekapur Sirih 29 Julai Majlis Dialog bersama Pengarah PPUM di Dewan Sekapur Sirih Ogos 6 Ogos Majlis Penyerahan Cek kepada Tabung Kanakkanak Kanser daripada Toyo Engineering & Contruction Sdn Bhd di Bilik Pudina. 1. 14. Menara Timur 14 Ogos Majlis Bakti Siswa (Sarawak) di Dewan Sekapur Sirih.

Menara Utama 12 Okt Majlis Perasmian Kempen Kawalan Jangkitan di Dewan Sekapur Sirih. 3. Wad Pediatrik 1. Tkt. 8U & 12U. Bangunan Trauma & Kecemasan. 30 Ogos Lawatan amal daripada daripada Masjid Negara. 1. PPUM 3 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan Hari Raya Aidilfitri oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) di Wad 8U. 14. PPUM September 2 Sept Lawatan sempena Hari Raya dan sesi ‘Book Reading’ oleh Media Prima Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 6. 1. Menara Utama 24 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan Peralatan Kesihatan kepada Jabatan Pediatrik oleh Sapura Acergy Sdn Bhd 24 Sept Lawatan sambil belajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ke Jabatan Perubatan Psikologi 28 Sept Lawatan amal daripada Lions Club of Kuala Lumpur Capital ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 29 Sept Lawatan amal daripada Alt Media Bhd ke Wad Pediatrik 2 & 5 PPUM Oktober 1 Okt Lawatan amal daripada Maxis Communications Berhad ke Wad Pediatrik 6 PPUM 4 Okt Program Orientasi Jururawat Terlatih U29 Tahun 2010 5 Okt Majlis Meraikan Bakal Haji PPUM 2010 di Bilik Pudina. Bangunan Trauma & Kecemasan. Tkt. 1.246 Laporan Tahunan 2010 Bulan Lawatan & Majlis 17 Ogos Majlis Perasmian Pakaian Seragam Baru Pengawal Keselamatan. 1. 23 Sept Lawatan kerja dari HUSM Kubang Kerian ke PPUM di Bilik Puspasari. 4. M1. 4 & 6. PPUM di Konkos. Kuala Lumpur ke Wad M1. 2. Bangunan Trauma & Kecemasan. Menara Utama 19 Ogos Lawatan amal daripada Prokhas Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 1. Tkt. BMT. 7U. . SCN. Tkt. 5 & 6 PPUM 19 Ogos Majlis Berbuka Puasa bersama pesakit di Wad Pediatrik 6 PPUM oleh Rotary Club Gombak 21 Ogos Forum ‘Low Back Pain’ di Dewan Sekapur Sirih. PPUM 7 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan oleh Yayasan Kebajikan Negara kepada staf PPUM di Dewan Sekapur Sirih. Tkt.

University Hospital Oman di Bilik Pudina. Universiti Malaya 24 Nov Majlis Pelancaran dan Penutup Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM 2010 di Konkos dan Dewan Sekapur Sirih 30 Nov Majlis Perasmian Minggu Kewangan PPUM & Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM . 14. 20-24 Majlis Pelancaran dan Penutup Minggu Kualiti Nov 2010 dan Keselamatan PPUM 2010 di Konkos dan Dewan Sekapur Sirih 23 Nov Majlis Perasmian Bengkel Geriatrik di Dewan Jemerlang. Tkt. Menara Utama 27-28 Okt Majlis Perasmian & Penutup 1st Asiorna Conference & 3rd Perioperative Leadership Nursing Forum di Hotel Shangri-La Kuala Lumpur 29 Okt Lawatan kerja dari Delegasi Korea di Bilik Pudina. Menara Utama 29 Okt Lawatan amal daripada Mulpha International Bhd ke Wad Pediatrik 2. Bangunan Trauma & Kecemasan. 18 Okt Lawatan kerja dari Sultan Qaboos. Tkt.Pusat Perubatan Universiti Malaya 247 Bulan Lawatan & Majlis 13 Okt Lawatan kerja dari President UST. Universiti Malaya 17 Okt Workshop on Obesity di Dewan Sekapur Sirih. 1. 3 & 5 PPUM 29 Okt Lawatan sambil belajar daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia ke Bahagian Pemulihan Pertuturan. Jabatan Molekul Universiti Malaya ke Wad Pediatrik 3 PPUM 2 Nov Lawatan amal daripada Persatuan Pandu Puteri Malaysia ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 4 Nov Lawatan kerja ke Bilik Pegawai Khidmat Pelanggan (Telefonis) PPUM oleh Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM) 13 Nov Majlis Perasmian Hari Diabetis Sedunia 2010 di Dewan Sekapur Sirih. 14. Yemen di Makmal CDL & Trauma & Kecemasan 16 Okt Majlis Konvokesyen Pusat Perubatan Universiti Malaya di Dewan Tunku Canselor. 1. Tkt. Bangunan Trauma & Kecemasan. Tkt. PTJ Otorinolaringologi November 1 Nov Lawatan amal daripada Kelab Pascasiswazah.

7TD & 7TE PPUM 8 Dis Seminar Kesihatan Mental Wanita di di Dewan Sekapur Sirih. 15 Dis Lawatan amal daripada Genting Malaysia Berhad ke Wad Pediatrik 1.248 Laporan Tahunan 2010 Bulan Disember Lawatan & Majlis 1 Dis Program Ziarah Ukhwah oleh N. O MAIS dan Sahabat Hospital Selangor ke Wad 6TD. G. 2. 3. PPUM 20 Dis Lawatan amal daripada Tenaga Nasional Berhad ke Wad Pediatrik 2 & 5 PPUM 23 Dis Lawatan amal daripada Symphony House Berhad ke Wad Pediatrik 6 PPUM 24 Dis Lawatan amal daripada UMMC Wish List Sapura Acergy Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 3 PPUM . Tkt. 4. Bangunan Trauma & Kecemasan. 6TE. 5 & 6 PPUM 16 Dis Lawatan amal daripada Quintiles (M) Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 18 Dis Hari Keluarga PPUM/FPUM 2010 di Tempat Letak Kereta. 1. Asrama Anjung Puteri.

• • • • Penyata Kewangan Senarai Penerbitan Objektif Kualiti Teras Piagam Pelanggan Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

.

.

.

197.000 560.586 34.017 LIABILITI JANGKA PANJANG Manfaat kakitangan jangka panjang 207.590.400.000 755.500.654.049 22.114 28.000 732.500.083 777.687 62.589 54. cagaran dan bayaran terdahulu 2 3 4 5 6 7 8 9 12.856. cagaran tender dan kredit lain Manfaat kakitangan jangka pendek 10 1(k) 31.010 256.722.000 1.501 16.654 389.804 12 1(k) 6.594.629 210.275 1.727 985.056.568.512 50.000.833 781.763.915.819 Lembaran Imbangan di atas hendaklah dibaca bersama dengan nota kepada Penyata Kewangan di muka surat 258 hingga 272. .627.471 45.844.000 1.335 180.462 LIABILITI SEMASA Liabiliti terakru Pelbagai Pemiutang.195.744 4.103.000.000.029 550.000 804.254 Laporan Tahunan 2010 LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2010 Nota 2010 RM 356. LOJI DAN MESIN KERJA DALAM KEMAJUAN ASET SEMASA Stok Wang dalam tangan dan di bank Simpanan tetap Penghutang-Pinjaman Komputer Penghutang-Pinjaman Kenderaan Pelbagai Penghutang.881.133.024.977.098.198.840.819 ASET SEMASA BERSIH 238.513 HARTANAH.028.015 781.997.784.844.509 985.473 228.829.698 16.721 8.690.882 978.744 DIBIAYAI OLEH: KUMPULAN WANG TERKUMPUL KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN KUMPULAN WANG PINJAMAN KOMPUTER KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 11 236.785 29.581 2009 RM 342.680.555.437.135 8.876 1.955 180.250.024.044 273.864.397.597 300.

426.463.855.950 159.988.027 71.166 93. .699 453.000 14.829 424.566 31.440 10.673 11.590 2009 RM 338.Pusat Perubatan Universiti Malaya 255 PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Nota PENDAPATAN Bantuan Kerajaan Malaysia Geran pembangunan dilunaskan Pendapatan dari: Pesakit Bukan pesakit 2010 RM 361.987.693 897.259 59.153 219.622 JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN DIPINDAHKAN KE KUMPULAN WANG TERKUMPUL 425.073.407.468.129 27.577.856.070 201.953 Lembaran Imbangan di atas hendaklah dibaca bersama dengan nota kepada Penyata Kewangan di muka surat 258 hingga 272.446.961 4.837 28.451.520.686.961.640.772 27.868.738 15.142 397.910 366.115.690 66.700.297.834 4.624.823.156 13 JUMLAH PENDAPATAN PERBELANJAAN Emolumen kakitangan Perkhidmatan dan bekalan Pemberian dan kenaan faedah 14 Susutnilai Peruntukan hutang lapuk: Bukan pesakit Kerugian atas pelupusan 77.941 26.902.544.519 173.255 393.094.412.

882 978.000 (15.146) - (RM) 647.255 8.722.590) 312.017 207.953 Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan (RM) 8.159 27.690) (73.028.987.297.000.590) (33.000 560.243 31.256 Laporan Tahunan 2010 PENYATA PERUBAHAN EKUITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Kumpulan Wang Terkumpul (RM) Baki setakat 1 Januari 2009 Penerimaan Tahun Semasa Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Lebihan Pendapatan Untuk Tahun Kewangan 2009 Baki Setakat 31 Disember 2009 Penerimaan Tahun Semasa Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Lebihan Pendapatan Untuk Tahun Kewangan 2010 Baki Setakat 31 Disember 2010 236.000 Kumpulan Wang Pembangunan Jumlah (RM) 461.144.135 8.389 31.500.953 .500.056.500.000 Kumpulan Wang Pinjaman Komputer (RM) 1.397.000 732.000 (14.000 1.804 188.073.780.728.000 1.690) 319.407.000 (14.780.721 346.000.250.144.083 188.000 (15.297.407.298 112.987.256.073.485.379 392.255 176.840.919 112.611) 777.000.548 27.

053 112.871 58.201 (19.780.453.146) 98.289.260.809.000 (15. Cagaran tender dan kredit lain 4.955 235.690) (73.297.987.217 14.579 203.990.120.853.930.379.762.165.395.837 28.622 967.376 193.950 2.466.380 203.892) (204.307) 27.835.018.762.693 897.536.769 26.000 (14.628) (4.855.223.144.914.034.255 31.166 93.743.754) (7.812.841) (106.407.073.704 Penghasilan tunai dari operasi Penerimaan geran pembangunan Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Kumpulan Wang Pembangunan 62.156.953 2010 RM 2009 RM .460 (16.671 1.156) 4.473 188.164 116.464.536.590) (33.272 (40.611) 172.299.799 Aliran bersih tunai daripada aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN Pembelian aset tetap Tunai bersih dari aktiviti pelaburan Pertambahan bersih tunai dan kesetaraan tunai Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember 16 (204.Pusat Perubatan Universiti Malaya 257 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Nota ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI Lebihan pendapatan daripada perbelanjaan Pelarasan bagi perkara yang tidak melibatkan pergerakan dana : Susutnilai Peruntukan Hutang Lapuk Hapus Kira Pelarasan Kumpulan Wang Aliran tunai daripada operasi sebelum perubahan modal kerja Pengurangan / (Pertambahan) modal kerja : Pengurangan / (Pertambahan) Stok (Pertambahan) / Pengurangan Penghutang dan cagaran Pertambahan / (Pengurangan) Liabiliti terakru Pertambahan / (Pengurangan) Pemiutang.335 (106.955 234.561) (9.778) 18.892) 31.289.253 59.701.841) 9.970.831 27.544.

pembedahan dan makmal tahunan adalah 2% 10 – 25% 20% 5 – 50% 10 – 20% 20 – 50% 5 – 33. Nilai dijangka dapat diperoleh merupakan amaun yang lebih tinggi di antara nilai jualan bersih aset dan nilai diguna. DASAR PERAKAUNAN a) Asas Perakaunan Penyata Kewangan ini disediakan mengikut kos asal. Loji dan Mesin dan Susutnilai i) Tanah dan Bangunan asal PPUM direkodkan pada nilai nominal sebanyak RM10.3% 5 – 50% Pemberian Kerajaan bagi Projek Pembangunan akan diiktiraf sebagai Geran Modal Tertunda dan akan dilunaskan mengikut susutnilai projek yang telah siap dan aset yang dibeli serta belanja operasi yang tidak dipermodalkan. e) Kemerosotan Aset Nilai aset yang dibawa disemak pada tarikh Lembaran Imbangan untuk menentukan sama ada terdapat tanda kemerosotan.258 Laporan Tahunan 2010 NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 1. c) Geran Kerajaan Pembangunan Bagi Projek diukur berasaskan aliran dijangka didiskaunkan. Loji dan Mesin yang bernilai lebih daripada RM3. yang ii) . mesin. menepati Keperluan Pendedahan Am (General» Disclosure» Requirements) dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip perakaunan di bawah Private»Entity»Reporting»Standards (PERS) yang diluluskan di Malaysia.000 ke atas dipermodalkan dan disusutnilai mengikut kaedah garis lurus atas tempoh penggunaan yang dijangkakan bagi harta berkenaan. Jalan Universiti. Jikalau wujud tanda demikian. alat hawa dingin dan lain-lain Peralatan perubatan. Seksyen 15 yang diduduki oleh PPUM dengan Universiti Malaya yang didaftarkan di bawah nama Federal Land Commissioner. pengurangan dan pelepasan terhadap Kakitangan Kerajaan. Semua Hartanah. Federation of Malaya. tunai yang Kerugian kemerosotan dicajkan terus kepada Penyata Pendapatan. nilai aset dijangka dapat diperoleh dianggarkan. Kadar susutnilai seperti berikut:Bangunan Kenderaan Peralatan pemprosesan data Perabot dan kelengkapan Peralatan dapur Peralatan pejabat Loji. jika berkaitan) sekiranya tiada kerugian kemerosotan diiktirafkan sebelum ini. Sebarang kenaikan seterusnya di dalam nilai dijangka dapat diperoleh diiktirafkan sebagai keterbalikan kerugian kemerosotan terdahulu dan diiktirafkan setakat nilai aset dibawa yang akan ditentukan (selepas susutnilai atau pelunasan. Tanah dan Bangunan adalah tanah milik bebas atas Lot 1. b) Bantuan Kerajaan Malaysia Bantuan Kerajaan Malaysia yang diterima untuk kegunaan Pengurusan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) diiktiraf sebagai pendapatan dalam tahun tersebut. d) Pendapatan i) Pendapatan Dari Pesakit Pendapatan dari pesakit diambil kira berasaskan akruan setelah ditolak pengenepian. Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan. ii) Pendapatan Bukan Pesakit Pendapatan bukan pesakit yang terdiri dari sewaan dan faedah dari simpanan tetap diambil kira berasaskan akruan. f) Hartanah.

anestetik dan dispensari. perubatan nuklear. Stok dinyatakan pada yang mana lebih rendah antara kos dan nilai realisasi bersih. dobi dan bahan makanan kering serta lainlain barang. Jenis manfaat pekerja jangka panjang yang diiktiraf secara akruan adalah bagi bayaran gantian cuti rehat untuk pekerja yang telah mencapai umur 48 tahun dengan andaian seorang pekerja akan mengumpulkan cuti tahunannya sebanyak 15 hari setahun sehingga mencapai maksima 120 hari semasa ianya bersara. neurologi. tabung darah. . k) Manfaat Kakitangan i) Manfaat Kakitangan Jangka Pendek Manfaat kakitangan jangka pendek termasuk gaji. pelaburan dan operasi PPUM.Pusat Perubatan Universiti Malaya 259 g) Kerja Dalam Kemajuan Kerja Dalam Kemajuan terdiri daripada alat kelengkapan yang belum siap dipasang dan bangunan dalam pembinaan. Kadar gaji semasa telah digunakan untuk mengira amaun liabiliti tersebut. bekalan kejuruteraan. j) Cukai Pendapatan Pendapatan yang diterima oleh PPUM adalah dikecualikan daripada cukai pendapatan berdasarkan kepada kedudukan status penubuhan PPUM. bahan membersih. PPUM juga telah mengakaunkan bayaran ganjaran cuti rehat bagi pekerja tetap yang akan bersara pada tahun berikutnya serta bayaran pampasan bagi pekerja kontrak yang l) akan tamat pada tahun berikutnya sebagai liabiliti manfaat kakitangan jangka pendek. Tiada peruntukan susutnilai dibuat dalam Penyata Kewangan ke atas Kerja Dalam Kemajuan. iii) Faedah Selepas Perkhidmatan a) Pelan Sumbangan Ternyata PPUM mencarum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja pada kadar yang dikanunkan. h) Stok Stok terdiri daripada bekalan farmaseutikal. upah. pembalut dan bekalan wad. Anggaran untuk hutang ragu telah dibuat berdasarkan atas semakan semua amaun tertunggak pada akhir tahun kewangan. radiologi. bekalan surgikal. Kos ditentukan pada dasar “masuk dahulu keluar dahulu”. bonus dan caruman keselamatan sosial. bekalan makmal. Instrumen Kewangan Objektif dan Polisi Pengurusan Risiko Kewangan Objektif pengurusan risiko kewangan PPUM adalah bertujuan memastikan PPUM memaksimumkan pulangan yang diterima di samping meminimumkan pendedahan kepada risiko atau kos yang berkaitan dengan aktiviti kewangan. i) Penghutang Penghutang telah dinyatakan pada nilai yang dijangka boleh direalisasikan. b) Faedah Persaraan PPUM memperuntukkan faedah persaraan tidak berdana kepada kakitangan yang layak. Caruman tersebut dicaj ke dalam penyata pendapatan dalam tempoh kewangan ianya berlaku. kardiorespiratori. ii) Manfaat Kakitangan Jangka Panjang Bayaran manfaat kakitangan yang dibayar selepas persaraan diiktiraf secara akruan dalam Penyata Pendapatan tahun semasa sebagai Perbelanjaan Manfaat Kakitangan dan dalam Lembaran Imbangan sebagai liabiliti yang dikenali sebagai Manfaat Kakitangan Jangka Panjang. Peruntukan faedah persaraan dikira pada asas satu bulan gaji untuk setiap tahun perkhidmatan yang dilengkapkan. Faedah tersebut diakru apabila terjadi dan dikira pada asas yang tidak didiskaunkan. Peruntukan khas hutang ragu dibuat berasaskan kepada anggaran kerugian yang mungkin timbul daripada ketidakupayaan mengutip hutang dari akaun tertentu yang dikenal pasti.

i) Risiko Kredit Risiko Kredit. ii) Risiko Kadar Faedah Pendapatan dan aliran tunai operasi PPUM adalah bergantung kepada perubahan dalam kadar faedah pasaran. PPUM tidak menangani risiko kadar faedah ini. iii) Risiko Mudah Tunai PPUM mengamalkan pengurusan Risiko Mudah Tunai yang berhemah untuk meminimumkan ketidakpadanan aset dan liabiliti kewangan dan untuk mewujudkan tahap tunai dan bersamaan tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerja. pelbagai dan lain-lain belum terima. iv) Nilai Saksama Nilai dibawa tunai dan bersamaan tunai. Pendedahan dalam kadar faedah ini terbit daripada deposit PPUM. PPUM membiayai operasi dengan sumbangan yang diterima dari Kerajaan dan dana dalaman.260 Laporan Tahunan 2010 Polisi pengurusan risiko kewangan PPUM bertujuan memastikan sumber kewangan dan bukan kewangan mencukupi untuk menjalankan operasi PPUM dengan lancar. atau risiko pihak peniaga balas gagal melaksanakan urusan mengikut kontrak dikawal dengan pemantauan yang berterusan. pendapatan tertunggak. . Anggaran dibuat bagi hutang ragu setelah kajian semula ke atas baki yang belum dijelaskan pada tarikh Lembaran Imbangan. pelbagai dan lain-lain belum bayar menghampiri nilai saksama kerana sifat tempoh instrumen kewangan yang pendek dan singkat. PPUM tidak melabur di dalam saham tersiar harga dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko pasaran akibat risiko turun naik instrumen kewangan berikutan perubahan harga pasaran. Oleh itu PPUM tidak terdedah kepada risiko kadar faedah daripada pinjaman bank.

503 2.514.400 3.362 132.100.568 393.713 564.953.531.670) (3.102) 4.340.626 (4.067.2010 RM *Tanah 10 Bangunan 6.940 (4.755 Peralatan Pejabat 2.959.922 (821.029.085.050.12.638 759.997 2.234 Peralatan Dapur 608.014 12.755 518. HARTANAH.975) (3.568 Kenderaan 4. 261 .193.865.454 9.500 117.021 44.289.337.666 202.311 82.710 1.650) 12.938 RM RM RM RM RM RM RM 10 6.047 46.981 6.636 114.352 3.310 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 19.096 Jumlah: 160.1.134 137.820 7.335.308.213 Peralatan Perubatan 122.184 Perabot & Lengkapan 3.2010 NILAI BUKU BERSIH 2010 SUSUTNILAI 2.400 28.995.618.312 10 530.343 5.1.739.573.734 1.446 4.823 1.092.565 Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31.103 (2.075 1.865.495.286.341.999.722.964.837 48.096) (4.455.435.750 5.408.362.129.809.2010 Susutnilai Dalam Tahun 2010 Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Mengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 2010 Baki Pada 1.167 105.166.767 (821.977 *»Tanah»PPUM»direkodkan»pada»nilai»nominal»sebanyak»RM10»dan»tidak»disusutnilaikan»kerana»mempunyai»hayat»infinit.479.392 Peralatan Pemprosesan Data 10.247.198 8.2.171 295.143.546 608.041 16.918) 138.206 114.314.888.041 393.195.726.729 5.122 193.1 Perincian Hartanah.842 8.238.649) 6.972.2010 Baki Pada 1.040 4.793 184.017.714 2.933 9.12.720) 90.323. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2010 RM 107.412.587 70.

971 181.046.667 6.297.478 87.2010 Baki Pada 1.835 286.531.547.154 452.532.865.708 Peralatan Pejabat 1.12.637 369. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Pembangunan KOS Pindahan/ Tambahan 2010 RM 100.000 48.295.670) 61.547.590 27.983.635 Peralatan Pemprosesan Data 6.026 64.115 4.453 580.932 15.500.639 282.1.386 48.984.693 (3.117 6.968.733 RM RM RM RM RM Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31.502.685.092 Peralatan Perubatan 46.12.934 5.297.340.763. LOJI DAN MESIN 2.872 342.575 26.895 223.2010 RM 53.073.772.072 276.244.708 245.289.091 Perabot & Lengkapan 369.721.065 633.177.305 199.238.154 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 14. HARTANAH.875.549.903 15.635 47.153.093.558 Laporan Tahunan 2010 Jumlah: 380.643 1.947.198 43.094 6.767 36.882.709 NILAI BUKU BERSIH 2010 RM 223.137.172 14.232 356.811.732 29.912 108.1.706.788 11.2 Perincian Hartanah.982.720) 31.544.968 89.2010 Susutnilai Dalam Tahun 2010 Penjualan/ Pelupusan 2010 SUSUTNILAI Baki Pada 31.654.759 4.936.654 .092 1.255 JUMLAH BESAR 541.2010 RM Bangunan 276.251 32.811.383 2010 Baki Pada 1.824 (4.997.262 2.965.485.747 395.980 93.220.

629 181.476 (3.720 719.010.12.376.999.311 160.171 7.762 6.726 *»Tanah»PPUM»direkodkan»pada»nilai»nominal»sebanyak»RM10»dan»tidak»disusutnilaikan»kerana»mempunyai»hayat»infinit.434.888.234 1.060) (3.463) 82.953.821 3.872 Kenderaan 4.696 1.656.967 3. .251 (202.392 Peralatan Pemprosesan Data 9.684.959.310 608.591.362.778.739.016.531.500 (14.929 122.635 47.341.511.029.820) 9.568 90.2.392 4. HARTANAH.558.755 470.228.717 (45.441 9.109 2.859.356.409 547.316 Peralatan Perubatan 120.922 4.751.311 (4.184.725) 8.1.463 3.187.755 Peralatan Pejabat 2.221 3.075 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.618.666 518.1.184 6.553 Perabot & Lengkapan 6.523 263 Jumlah: 155.2009 RM *Tanah 10 Bangunan 6.977 76.174.143.865.851 96.546 1.050.964.270 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 6.091) (3.167 105.407 12.343 5.981 5.945 135.972.2009 Baki Pada 1. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2009 RM 636.040 701.352 1.567) 10 RM RM RM RM RM RM 393.736 174.098 259.447.454 39.865.933 (738) 1.12.620) 10.189 (202.568 257.213 2.667 Peralatan Dapur 608.875.472.403 408.144 55.2009 Susutnilai Dalam Tahun 2009 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.923.2009 SUSUTNILAI NILAI BUKU BERSIH 2009 RM 10 6.434 381.999.134 4.362 697.275.107 9.408.070.701.916.1 Perincian Hartanah. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Mengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 2009 Baki Pada 1.895) 3.331.616 1.790.

277.060) 46.160.616 176.091 5.154 271.094 452.463) 26.131.216 276.057 3.376.12.934 6.974 (4.455 Peralatan Pejabat 1.195. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2009 RM 6.941.305 199.708 - - 369.612 22.155.547.981 5.449.392 Peralatan Perubatan 41.968.822.788 11.882.701 332.264 2.270 1.547.675.980 93.187.685.700 48.656 1.407.12.759 20.592 JUMLAH BESAR 528.403.093.865.154 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 5.530.255 541.950 Laporan Tahunan 2010 Jumlah: 372.763.708 207.2009 RM Bangunan 276.115 3.437.1.963 8.811.072.986 36.811.549.393.635 42.804 (137) (3.637 124.2009 Baki Pada 1.2009 SUSUTNILAI NILAI BUKU BERSIH 2009 RM 2.091 Perabot & Lengkapan 2.358.367 137 - 245.689 33.863.067 14.595 286.614 1.953 RM RM RM RM RM RM 47. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Pembangunan 2009 Baki Pada 1.721.790.318 342.2009 Susutnilai Dalam Tahun 2009 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.088.083.663 17.578.900.073. HARTANAH.473 .219 Peralatan Pemprosesan Data 6.366 36.532.430.1.029.971 181.289.575 380.872 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.451.673 369.050 79.092 8.309.635 228.2 Perincian Hartanah.865.232 45.

990 36.614 11.107 217.592.483.091.353 371.12.682.015 22.459 (5.542.640.674 7.806 Baki pada 1.034.513 Nota : Kerja Dalam Kemajuan Pembangunan dipermodalkan Diterima dan dipermodal dalam tahun semasa Diterima dalam tahun sebelum dan dipermodal dalam tahun semasa 9.786.561.889 230.794.172 1.333.137 24.309 46.347.444 5.682.833.291) (4.224.330 213.190 872. KERJA DALAM KEMAJUAN Projek PEMBANGUNAN Bangunan Tambahan Perkhidmatan Obstetrik Bangunan Perkhidmatan Pediatrik Peralatan Menara Timur Penggantian Sistem Pembentungan Dalaman Alat Kelengkapan Trauma/ Kecemasan Bangunan Baru Perubatan Pemulihan Wad Kawalan Jangkitan dan Wad Peperiksaan Ubahsuai Menara Timur Penggantian Peralatan Bio-Perubatan Naik Taraf Sistem Komputer Pengindahan Landskap Penggantian Sistem Kawalan Utama Penggantian 11 Lif menara Timur 6.608.512.752 1.115 384.614 18.852.732.887 389.096 122.1.029 54.310.246 170.140 213.937.273 1.962 46.275.777 (2.339.2010 .850 7.053.220.749 82.568 3.421.694 43.439.122 2.669) 6.727 MENGURUS Alat Kelengkapan Ubahsuai Sumber Bahan 9.823 11.550) 97.140.702.226.241 6.167.555 21.856 5.636 (8.828) (15.136.884 3.587 89.391) 16.671.143.833.808.900.856 5.895 27.428 15.664 472.308 391.439.932.401.784.809.122.832.Pusat Perubatan Universiti Malaya 265 3.2010 Tambahan Tahun 2010 Dipindah Ke Aset Baki Pada 31.823 182.722) (5.071 11.669 11.786 228.091.722) (21.581 253.829.785.347 30.625 42.054.995 3.237.280 2.808.202.484 18.064.457.

965.134 54.000 5.628 299.76 .184 Deposit adalah disimpan terutamanya dengan beberapa bank berlesen yang mempunyai taraf kredit yang baik.878 235.970 12.000 Bank berlesen Terma-terma kredit dan kadar faedah berserta tempoh matang berkaitan (MASB 24) adalah berikut: Lingkungan kadar faedah (setahun) dan kematangan deposit pada 31 Disember 2010 adalah seperti berikut: 2010 % Bank-bank Berlesen 0.201 54. dobi dan bahan makanan kering Lain-lain bekalan 2010 RM 7.133.955 2009 RM 180.335 Wang dalam tangan Wang di bank 6.896 1.262 478. kardiorespiratori. perubatan nuklear. tabung darah.589 2009 RM 11. radiologi. pembalut dan bekalan wad Bekalan makmal.049 2009 RM 18.3.10 2009 % 1.418 22. SIMPANAN TETAP 2010 RM 180.555.400.907.680.000 180.032 1.184 2009 hari 3 .537 22.856.61 Julat kematangan deposit-deposit pada tarikh imbangan adalah seperti berikut: 2010 hari Bank-bank Berlesen 1 .909 1.838.3. bahan membersih.486 400. anestetik dan dispensari Bekalan kejuruteraan.507. (2009: 3 hari hingga 184 hari).266 Laporan Tahunan 2010 4.130 16. .959. Deposit mempunyai kematangan masing-masing di antara satu (1) hari hingga seratus lapan puluh empat (184) hari.000 180.098.578.680. STOK Dinyatakan pada kos:Bekalan farmaseutikal Bekalan surgikal. Baki di bank adalah deposit yang disimpan dan sedia ditunaikan di bank.447 1. WANG DALAM TANGAN DAN DI BANK 2010 RM 35.37 .400.898. neurologi.590.

331.586 580.275 365.245.131.318.Pusat Perubatan Universiti Malaya 267 7.698 456.000) 36.837 418.640 9.994 7.169.570) 2. CAGARAN TENDER DAN KREDIT-KREDIT LAIN Akaun Tabung Amanah Khas Akaun Tabung Amanah Am Cagaran tawaran dan keselamatan Cagaran-cagaran lain Bayaran balik laporan perubatan 2010 RM 15.620) 1.306 11.363 394.286.029 .774) 1. PENGHUTANG PINJAMAN KENDERAAN Baki pada 1 Januari Pinjaman yang diberikan dalam tahun Bayaran balik yang diterima dalam tahun Baki pada 31 Disember 9.656) 21.835 7. CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULU Akaun Penghutang Pesakit Peruntukan Hutang Lapuk Penghutang Kakitangan (Langgar Perjanjian) Peruntukan Hutang Lapuk 5.876 2010 RM 1.275 2009 RM 2.586 2009 RM 46.941 3.000.080 50.763.983 29.178.045.286 (642.465 2009 RM 899.864 756.460 34.068.526.597 2009 RM 15.664.100 3.882 3.945 Baki pada 1 Januari Pinjaman yang diberikan dalam tahun Bayaran balik yang diterima dalam tahun Baki pada 31 Disember 8.977.313 28. PELBAGAI PEMIUTANG.940.180.688.937 (1.137. PELBAGAI PENGHUTANG.977.660 524.192 4.275 (413.399) 755.096 11.596 7.627.845.688 806.370 363. PENGHUTANG PINJAMAN KOMPUTER 2010 RM 804.948.189.723 (3.720.351) 1.558.900 462.000 1.153 Faedah dari Bank Penghutang Sewa Penghutang Perkhidmatan UMSC Pelbagai Penghutang 435.044 10.309.848 (25.009.103.077 3.293.363 (489.881.000 1.531.090 3.512 2010 RM 54.465 (18.378 652.180.437.918.915.088) 804.565 (3.807.043.700 2.

880 2009 RM 176.648.882 461.773 (14.611) 748.840.407.389 176.083 Tolak : Pelarasan Tolak : Geran Pembangunan dilunaskan Jumlah Baki pada 31 Disember .690 14.590) - 14.690) 560.135 2010 RM 207.728.721 2009 RM 15.256.297.590 15.768 31.780.882 732.721 346.379 392. KUMPULAN WANG TERKUMPUL 2010 RM 207.083 560.435.028.028.056.722.000 (33.987.919 112.000 (73.144.159 208.722.073.690) - Tolak : Perbelanjaan Lebihan Pendapatan Geran Modal Tertunda Baki pada 1 Januari Geran Pembangunan Tahun Semasa 560.068.590 (15. KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN Penyata Pendapatan Geran Pembangunan dilunaskan 27.840.690 (14.590) 732.407.255 236.028.268 Laporan Tahunan 2010 11.297.138.297.407.083 188.472 (15.146) 574.297.953 Baki pada 1 Januari Pelarasan Lebihan pendapatan atas perbelanjaan Baki pada 31 Disember 12.407.

657.431.240 11.000 7.008.169.371 4.437) Jumlah pendapatan bersih dari pesakit yang dibil 39.Renal Dialysis .995.754.217 4.619.673 .442) 36.120 55.320.Ubat .369) 11.916.510.719) 1.350 358.494 753.096.258 66.501 4.415 (949.073) (16.711.413 2.045.Ujian makmal .866 1.Pemeriksaan Radiologi dan Computerised Tomography . PENDAPATAN HOSPITAL 2010 RM SUMBER PENDAPATAN DARI PESAKIT: Caj .499 19.297 8.543.396 6.772 1.Pesakit luar .994.035.124.718) (15.270.640.967 2.573.627 23.406 4.Electrocardiogram dan Electroencepharograpy .250 Pengenepian dan pengurangan Pelepasan untuk kakitangan Kerajaan.520 7.440 59.799.004.181.679 4.857 (1.182.135.Accouchmen dan bersalin .531 2.Pemindahan sumsum tulang .824 4.Pemulihan anggota .497 53.Pelbagai perubatan 11.622.516.813 (17.790.647.814.540 707.498.000 5.129.961.404 20.Nasihat pakar .882 446.409 Jumlah pendapatan wang tunai dari pesakit Jumlah pendapatan bersih dari pesakit 27. Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan (16.Pusat Perubatan Universiti Malaya 269 13.791.049.Perkhidmatan Perubatan lain 1.410.905 2009 RM Caj .892 9.Pembedahan .Wad .323.

451.823.795 219.917.961 Gaji dan upahan Elaun tetap Sumbangan KWSP Sumbangan PERKESO Sumbangan Pencen Faedah kewangan lain PERKHIDMATAN DAN BEKALAN Perjalanan dan pengangkutan Perhubungan dan Utiliti Sewaan Stok pada 1 Januari Bahan-bahan makanan dan minuman Bekalan dan bahan-bahan lain Baki stok pada 31 Disember 98.098.011.174 5.621 39.693 1.872.493 16.589) 141.475.577.937 *Penyelenggaraan dan pembaikan kecil yang dibeli Perkhidmatan ikhtisas.204.775.906.702.774.049 1.113 201.834 .967 11.829 2010 RM 2009 RM 91.781 139.736 891.133.578 153.670.412.513 18.156 71.871.098.902.508.842 11.699 11.526 (12.913 154.153 173.722.908.049) 138.628.517.176 9.188 3.902.070 630.617 14.079 6.511 2.935.657 4.259 77.973 Jumlah pendapatan bersih bukan dari pesakit JUMLAH PENDAPATAN 14.363 120.270 Laporan Tahunan 2010 13.645.012.153 735.970 4.923 11.353.755.228 21.358 2.329.624.016. PERBELANJAAN EMOLUMEN KAKITANGAN 10.463. Ruang Niaga dan Sewa Pelbagai Faedah bank.295 1.046 21. PENDAPATAN HOSPITAL (Sambungan) SUMBER PENDAPATAN BUKAN DARI PESAKIT 2010 RM Sewa Asrama Jururawat dan Doktor Perubatan Siswazah Sewa Kedai.720.015 127.936. perkhidmatan lain yang dibeli dan hospitaliti Jumlah perkhidmatan dan bekalan 30.688 24.771.887 141.308.899 135.743 2009 RM 155.766. pinjaman komputer dan kenderaan Pelbagai terimaan (bukan perubatan) 3.095 (16.469.908 159.133.115.586 21.115.586 42.

704 183. LIABILITI LUAR JANGKA Bilangan Kes Kes yang telah selesai Kes yang telah selesai tanpa bayaran Kes yang masih dalam proses tuntutan Tuntutan dilindungi insurans 18.426.686.910 366.000 2010 Kes 3 Tiada 5 8 2009 RM 244.400.000 yang tidak dipermodalkan sebagai Hartanah.879 berkaitan dengan pembelian Harta Tanah.988. Loji dan Mesin. JUMLAH KAKITANGAN Jumlah kakitangan pada 31 Disember adalah:4.100.955 2010 RM 2009 RM 267. PERBELANJAAN (Sambungan) PEMBERIAN DAN KENAAN FAEDAH 2010 RM Biasiswa dan dermasiswa JUMLAH 4.468.393 2009 RM .590.049 3. Loji dan Mesin kurang daripada RM3.000 203. 15.620 4.856.270 8 6 8 22 2010 Bilangan RM 254. TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember adalah:Wang dalam tangan dan di bank Simpanan tetap 54.955 180.000 2009 22. penyelenggaraan dan kelengkapan adalah jumlah sebanyak RM1.750.142 397.335 17.594 490.006 43.990.647.335 180.129 2009 RM 4.941 * Termasuk dalam perbelanjaan pembaikan.393 267.000 234.Pusat Perubatan Universiti Malaya 271 14.753 16.708 1.057.647. KOMITMEN Komitmen modal pada 31 Disember adalah:2010 RM Projek telah lulus dan dikontrakkan Projek telah lulus dan belum dikontrakkan 179.680.307.249.536.

181.410.217 18.962.Wad .Anestetik .272 Laporan Tahunan 2010 19.301. ANGKA-ANGKA BANDINGAN Angka-angka bandingan tertentu telah dikelaskan semula supaya menurut pembentangan tahun semasa :Sebagaimana yang dinyatakan semula 2010 RM NOTA 13 PENDAPATAN HOSPITAL SUMBER PENDAPATAN DARI PESAKIT: Caj .719 Sebagaimana yang dilaporkan sebelumnya 2009 RM .994.Pembedahan .498 31.209.Pesakit luar .441 4.866 2.Rawatan .211 972.501 4.655 109.Suntikan dan rawatan luka dan lain-lain 19.060 2.

Ng K H. WCG Peh. Singapore Med J 2010. Neurology Asia 2010: 15(2): 167-171 12. Vijayananthan A. Che A. Phys in Med Biol 2010. The accuracy of pharmacokinetic parameter measurement in DCE-MRI of the breast at 3T. Vijayananthan A. Tolosa-Hunt syndrome following recurrent facial palsies. Is utilisation of computed tomography justified in clinical practice? Part I: application in the emergency department Sun Z.J HK Coll Radiol 2010. Scott I. P Di Giovanni. KA Kadir. Gilbert.Writing a case report. Goh KL. Semple. 17(4): 422-427. 15(1) : 97 99 (ISI-Cited» Publication) 11. N Ramli. Rahmat. Hazman MN. J Magn Reson Imaging 2010. (ISICited»Publication) 10. 51(1):1014. Nawawi O. N Ramli. Jaishree Sharmini. Singapore Med J 2010. K. Ramli. Trevor S. http://www. (SCOPUS-Cited» Publication) 7. Journal of Clinical Neuroscience 2010. Ng K H. Chong-Tin Tan. Vijayananthan A. The past. Azlan. Kamarulzaman A. A survey of radiation dose to patients and operators during radiofrequency ablation using computed tomography. Mahadeva S. CT Tan. MSA Megat Amin.2010. K.6. A Saidatul.org/2010/4/e35 doi: 10. Redpath. N. biij. Biomedical Imaging and Intervention Journal 2010. C A Azlan . CA Azlan. Kadri NA. Ahmad Sarji S.e35 (Scopus) . 6(1):e1. 51(3) : 200-6. PD Chan. Transarterial embolisation of hepatocellular carcinoma with doxorubicineluting beads: single centre early experience. T S Ahearn. (SCOPUS-Cited» Publication) 9.T. Ramli N*.12:182-5. Abdullah BJJ. (ISI-Cited»Publication) 8.K. K Rahmat. (ISICited»Publication) 3. Fiona J. Kheng-Seang Lim.4. Ng KH. Chest imaging features of patients afflicted with Influenza A (H1N1) in a Malaysian tertiary referral centre. Unilateral arteriovenous malformation associated with moyamoya disease. T W Redpath. Manikam J. BJJ Abdullah.2349/biij. Norlisah Ramli. Mohd.e2.Senarai Penerbitan PENGIMEJAN BIO-PERUBATAN 1. Biomed Imaging Interv J 2010:6(1). Ahearn. F J Gilbert. Pierluigi Di Giovanni. B1 TransmissionField Inhomogeneity and Enhancement Ratio Errors in Dynamic Contrast-Enhanced MRI (DCE-MRI) of the Breast at 3T. present and future of imaging in multiple sclerosis.55:121-132. Traumatic vertebral artery dissection mimicking central pontine myelinolysis : A case report. KH Ng. Chong. (ISI-Cited» Publication) 4. Biomed Imaging Interv J 2010. Azmi. (ISICited»Publication) 5. S I Semple. KH Ng. N Shahrizaila. Bux SI. Sun Z. (SCOPUS-Cited»Publication) 6. 6(1):e7 (SCOPUS-Cited»Publication) 2. H. Neurology Asia 2010. BIIJ embracing social media. Thomas W.31:234-239.

Y Faridah. (ISI-Cited»Publication) 24. Singapore Med J 2010. 18. Writing an invited commentary [Effective Medical Writing Series]. WCG Peh. 51(6): 454456. Kwan-Hoong Ng. KH Ng. Singapore Med J 2010 51(4): 282289. Writing an invited review [Effective Medical Writing Series]. KH Ng.org/resource/1/mphya6/ v37/i2/p427_s1 . and A. 51(6): 457-463. biij. hont@lakartidningen. N Jamal. Australas Phys & Eng Sci in Med 2010 (online first) 30. F. Singapore Med J 2010 51(4): 271-273. KY Cheung. KH Ng. S. Tracking kidney volume in mice with polycystic kidney disease by magnetic resonance imaging. Khanna. Redaktör: Gabor Hont 08-790 34 80gabor. Singapore Med J 2010.2349/biij. WCG Peh. (ISI-Cited» Publication) 19. KH Ng. WCG Peh.org/2010/4/e36. www. H. Petasecca. KH Ng. Carolan. (ISI-Cited» Publication) 26. 17. Kidney Int. (ISI-Cited»Publication) 23. 33(1): 7-10.6. KH Ng. Getting to know journal bibliographic databases [Effective Medical Writing Series] Singapore Med J 2010. KH Ng. Lerch. L. BJJ Abdullah. 51(5): 374-380. Z Sun. Singapore Med J 2010. Wallace DP. RR Azman. WCG Peh.e36 ( Scopus) 14. Automated algorithms for the detection of diabetic retinopathy using digital fundus images: A review. WCG Peh. Writing an editorial [Effective Medical Writing Series]. D. WCG Peh. KH Ng. Singapore Med J 2010. L. Singapore Med J 2010. Writing a letter to the editor [Effective Medical Writing Series]. HL Liu.427439(2010)http:// online. HJ Kim. Singapore Med J 2010. Writing a technical note [Effective Medical Writing Series]. (ISI-Cited Publication) 28. 73(6):77881. S Fukuda. M. WCG Peh. Writing a book review [Effective Medical Writing Series]. 51(7): 532-535. 51(10): 757-61. KH Ng. Yamaguchi T and Bilgen M. P. (ISI-Cited» Publication) 27. SA Sarji. Aminah M. Recommended clinical radiation oncology medical physicist staffing levels in AFOMP countries (AFOMP Policy statement number 2. Z Sun. (ISI-Cited» Publication) 15. M.” 31. Singapore Med J 2010. Oliver Faust. CJ Lim.4. WH Round. Writing a systematic review [Effective Medical Writing Series]. YK Tay. 51(3):186-188. Preparing a pictorial essay [Effective Medical Writing Series]. Radiograhy 2010 (online first) 29. Evaluation of the application of chemical shift for the detection of lipid in brain lesion. YX Huang. (ISICited»Publication) 25. KH Ng. (ISICited»Publication) 22. Huang ZL. N Ramli. Nivens E. Perevertaylo. Hou YP. J. KH Ng.medphys. B. 2008. Savinkova L. Is utlisation of computed tomography justified in clinical practice? Part IV: applications of paediatric computed tomography. KH Ng. (ISICited»Publication) 16. (ISICited»Publication) 21.37. A Krisanachinda. Metcalfe. EYK Ng. (ISI-Cited»Publication) 20.seläkartidningen nr 29–31 2010 volume 107 32. Singapore Med J 2010. WCG Peh. doi: 10. N Ramli*. 51(5): 362-366. Jasjit S Suri. 51(8): 612-5. Australas Phys & Eng Sci in Med 2010. WCG Peh. M. KH Ng. 51(2): 101-104. The boiling frog syndrome: A radiologist’s perspective. Is utlisation of computed tomography justified in clinical practice? Part III: radiation dose in coronary artery disease. Singapore Med J 2010.274 Laporan Tahunan 2010 13. V. Wong. 51(9): 685-8. Rosenfeld A silicon strip detector dose magnifying glass for IMRT dosimetry Med. Z Sun. Rajendra Acharya U. Y Han. KH Ng. Phys. KH Ng. Is utilisation of computed tomography justified in clinical practice? Part II: Clinical applications in coronary artery disease. J Med Systems 2010 (publihsed online first). Optimal Beam Quality Selection Based On Contrast-To-Noise Ratio And Mean Glandular Dose In Digital Mammography.

Soong T. Samsudin A.J. Proceedings of World Ophthalmology Congress 2010 Germany. Choo. Poster presentation Cataract Surgery Complications / Management. Somasundram. Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia. Ocular tuberculosis initially presenting as central retinal vein occlusion. Proceedings of World Ophthalmology Congress 2010 ICC. Choo. (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited»Publication) 4. Madya Dr. Karunakaran. P-MO280. K. Page: 73 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited»Publication) Prof. U-teng Chan. 4-8 September 2010. Ayu Saad Mas. Nurliza Khaliddin. Muiz Mahyudin. S. Choo. Sudanese J Ophthalmology 2010. Hoy Choong Shin. Khine PP. May May Choo. (in press) Journal of Ultrasound in Medicine. 2-9th September 2010. Sulaiman S. Rahmat.M. Supramaniam.Soong TK. S. vasculitis. M. Germany June 2010. Y. M. June 2010. XXVIII Congress of the ESCRS. (SCOPUS-Cited» Publication) 5. A. Berlin. page: 411 (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 6.E. UT Chan. P35 Trauma. Tan PC. Effect of Membrane Sweeping on cervical by transvaginalultrasoundand Impact of cervical shortening on Cesarean delivery.J. Santiagu. MM Choo. Journal of Ocular Pharmacology & Therapeutics 26(2) (ISI-Cited»Publication) . Gowri Supramaniam.V Subrayan. Fiona LM Chew. Topical Piperacillin/Tazobactum for recalcitrant Pseudomonas Aeruginosa Keratitis. SC Reddy. N. Veeranoot N Detection of toxoplasma gondii DNA by PCR following microwave treatment of serum and whole blood The South East Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010 March: 41(2):1. (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 9. Lau Y L. The effect of preoperative counselling on visual perception during vitrectomy under local anaesthesia. Choo MM. Alagaratnam. Yew.Pusat Perubatan Universiti Malaya 275 OBSTETRIK &GINEKOLOGI 1. Treatment of macular oedema secondary to idiopathic retinitis.2:3438. August 2010 OFTALMOLOGI Prof. Int J Ophthalmol (Guoji Yanke Zazhi) 2010. Choo May May 1. F. (SCOPUS-Cited» Publication) 3. page: 458 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 7. T. Page: 109.9 (ISI-Cited»Publication) 2. Choo MM. 2-5th September 2010. Differentiating Coat’s disease from Retinoblastoma Case Report.S. Sablin M. Compressive optic neuropathy in the contralateral eye secondary to ethmoid sinus carcinoma. M. Page 68. Fong.1:30-35.3(3):234-236 (ISI-Cited» Publication) 2. Prakash K. Bethel I Livingstone. Norlina Mohd Ramli. E-poster at 10th Euretina Congress. Jesjeet S. and neuroretinitis with intravitreal triamcinolone. Ramli N. Puviarasi M. Samsudin A. Subrayan V. Khor. P-TU-161. Effect of Diabetes Mellitus on corneal endothelial morphology and central corneal thickness following phacoemulsification. aneurysms. Loo. Kadir AJ. E-poster presented at 10th Euretina Congress. Case Rep Ophthalmol 2010. M. Sujaya S. Int J Ophthalmol 2010. Case Reports in Ophthalmology(Karger). Ramli. Soong. P42 Pediatric Ophthalmology & Genetics. May May Choo. Madya Dr. Soong TK. Structural and functional outcome of premature infants screened for retinopathy of prematurity in a tertiary-care hospital in Malaysia. Samsudin. Predicting visual outcome after an open globe injury using ocular trauma score (OTS). Choo. Visvaraja Subrayan 1.10(11):2058-2059. Visvaraja Subrayan 2010. Sharifah S Omar. G. A. (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 8.Valliyappan N.

J AAPOS. Scanning laser edema index. Malaysia. V Subrayan. Michaelides M. Madya Dr. Gideon Khaw. Ophthalmology. Journal of Thrombosis and Thrombolysis. Lam HH. A randomized controlled trial comparing everting sutures with everting sutures and a lateral tarsal strip for involutional entropion. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. Ocular Trauma Injuries. J Ocul Pharmacol Ther. Scanning laser edema index. Ophthalmology. Mimiwati. Soong TK.one year surveillance study in the University Malaya Medical Centre.26(2):219-22. Iqbal T. Clin Exp Optom. J Cataract Refract Surg. Zuercher D. Aggressive pseudotumor of the orbit. Ear Nose Throat Journal. Mohamed Ali NA. 2010 (in press) (ISI-Cited»Publication) 3. (ISICited»Publication) 10. Koh A. Subrayan V. Loo AVP. Fong KCS. Endogenous Cushing syndrome from an ectopic adrenocorticotropic hormone production as a rare cause of ocular hypertension. Epub 2010 Jul 16. Intraocular filarial infection. 2010 Jul 6 (ISI-Cited»Publication) 3. Subrayan V. Soong TK.117(11):2233. Iqbal T. Tajunisah I. Ocular trauma injuries: a 1-year surveillance study in University of Malaya Medical Centre. 2010 Jul. Subrayan V.2010 Nov. 2010 Dec. Peyman M.276 Laporan Tahunan 2010 3. Angela Loo . Rennie IG. Carren Teh. 2010 Aug. Fong Choong Sian 1. Fong KCS. Madya Dr. Singh R.10(4):6279. Alan Koh. Evaluation ofChanges in anterior chamber depth and intraocular pressure after phacoemulsification in eyes with occludable angles. Lock JH. Tajunisah I. Thirupathy A. Asian Journal of Ophthalmology (accepted for publication) (SCOPUS-Cited» Publication) 4.el-2. 2010 Apr. V Subrayan. Chan TKJ. 2010 Aug.14(4):356-7. N Prepagaran. 2010. 2010 Nov. An update on retinal laser therapy.26(2):219-22.36(4):201-3. Chew FL. Soong V. Scheepers MA.24(12):1825-6. 2010. Gibson A. Khaw G. Ophthalmology. Chuah A. Subrayan V. Graefes Archive for Clinical & Experimental Ophthalmology. Subrayan V. Sheldon.Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. Epub 2010 Oct 8. 2010 Jul 6 (ISI-Cited» Publication) 12.Eye (Lond).117(2):352355. (SCOPUS-Cited»Publication) 2. Olver J. (ISICited»Publication) Prof.Loo AV. 2008. Subrayan V. Intravenous fluconazole for bilateral endogenous Candida Endophthalmitis. (ISI-Cited» Publication) Prof. T Soong. Samsudin A. Lek Yap S. Chuah A. Subrayan V. International Journal of Ophthalmology 2010. Loo Voon Pei 1. Pei LV. Topical piperacillin/tazobactam for recalcitrant pseudomonas aeruginosa keratitis. 2010 In press. (ISI-Cited»Publication) 7. Peyman M. Peyman M. Bunce C. Choo MM. Pei LV. Mudhar H. Fong K. Bilateral Asymmetric Mucoceles of the Paranasal sinuses with unilateral orbital Complications (Accepted for publication) Ear Nose Throat (ISI-Cited»Publication) 9. V Subrayan. (ISICited»Publication) 8. Shin HC.V Subrayan. Assessment of polymerase chain reaction in the detection of pseudomonas aeruginosa in contact lens-induced severe infectious keratitis. (ISI-Cited»Publication) 11. (ISICited»Publication) 5. Purtscher retinopathy as an initial presentation of thrombotic thrombocytopenic purpura. Visvaraja S. Shin HC.e12. (ISI-Cited» Publication) . Childhood ocular sarcoidosis.117(11):2233. Malaysia 2008.36(8):1289-95.Eye Contact Lens. (ISI-Cited»Publication) 6. T soong. Devi S. (ISI-Cited»Publication) 2. V Subrayan. Ng J. Dinesh Patel. (ISI/SCOPUS» Cited»Publication) 13. 2010 Apr. Ocular Ischaemic Syndrome post phacoemulsification T Ong.

Anterior Orbital Mass Associated with Nasaopharyngeal Carcinoma.The association between various visual function tests and low fragility hip fractures among the elderly: a Malaysian experience. Linda ONG. 113 (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 5. Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia. Prakash. S Shashinder. Soong T. Effect of haemodialysis on intraocular pressure. Nurliza Khaliddin 1. Mohd Hassan@Maung Maung Win 1. Valsalva Haemorrhagic Retinopathy following Pushup exercises (ISI-Cited»Publication) Dr. Ramli N. Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia. Perera S.2010. 3(3): 234-236 (ISI-Cited» Publication) 2. Samsudin A. Subrayan. Paediatric Glaucoma. I. Ho CL. Soong T. Evaluation of anterior chamber angle depth and intraocular pressure changes following phacoemulsification in patients with occludable angles.A pilot Dr. Reduce Unnecessary Blindness. intraocular pressure and keratometry in premature infants. Kadir AJ. Samsudin. Choo MM. (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited»Publication) 3. Topical Piperacillin/Tazobactam for Recalcitrant Pseudomonas Aeruginosa Keratitis. Prakash K. 24(1): 70-3 (ISI-Cited»Publication) 3. Nurliza KHALIDDIN. KY Chong. Samsudin A. A. Save One Sight Enterprise:2010 2. N Ramli. Madya Dr.C. Visvaraja S. Ahmad Fauzi MS. Chew FLM. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. Mimiwati Z. Juana Al. 99 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 4. I Tajunisah. Hassan M. Kennenth FONG. Linda ONG. Fiona LM Chew. John MATHENm May May CHOO. Samsudin A. DK Patel. Ophthalmology 2010. 17. Accepted in Journal of Glaucoma Oct 2010 (ISI-Cited»Publication) 2. MM. Tajunisah I. M Peyman. Accepted for publication The Lancet. Thirupathy ANNAMALAI. J Thromb Thrombolysis Online first DOI 10. Ramli N. Allergic Conjunctivitis or Dry Eyes: A diagnostic dilemma. Zabri K. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. Yen-harn YEW.Age and Aging(accepted for publication) (ISI-Cited» Publication) 3. Int J Ophthalmol 2010. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 2010. Int J Ophth 2010 Vol 3. Soong TK. Chin Theam LIM. V Subrayan. Mas Ayu S.1007/s11239-009-0399-y (ISI-Cited» Publication) 2. Early results of the yellow 577nm laser compared to green 532nm laser for proliferative diabetic retinopathy.Pusat Perubatan Universiti Malaya 277 Prof. Choo. Norlina Ramli 1. Eye 2010. Corneal Diamneter.Chee-Khuen Yong. Nurliza KHALIDDIN.V. Htoon HM. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. I Tajunisah. Tajunisah Begam 1.Tajunisah. (ISI-Cited»Publication) study. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. Journal of Cataract and Refractive Surgery (ISI-Cited»Publication) 4. Amir Samsudin 1. K. V Subrayan. N Khaliddin. Nurliza Khaliddin.Purtscher retinopathy as an initial presentation of thrombotic thrombocytopenic purpura. 121 (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited» Publication) Dr. Khaliddin NURLIZA. Scanning laser Edema index. Risk factors for hypotony post transcleral cyclophotocoagulation. accepted for publication (ISI-Cited» Publication) 5. H. Shin HC. Shin. Aung T. 26(2): 219-222 (ISICited»Publication) . Valsalva hemorrhagic retinopathy following push-up exercises.4: 234-236 (ISI-Cited»Publication) Dr.

Ajit Singh V. Prepageran N. Saad M. Anita Z. Miriam J. Yip Cheng Har. Abdul-Rahman PS. 2388-2395 Jul 2010 3.1409-1416 Dec 2010 4. Chew YK.» MA» Jalaludin. Customised cranioplasty in improving the cosmetic and surgical outcome Singapore» Medical»Journal. MA Jalaludin. Int J Radiation Oncology Biol Phys Vol 77 No 3 pg 751-757. Synchrous contralateral tumour of left tonsil and right hypopharynx.Beena Devi. Vol 65 (1):8082 (SCOPUS-Cited»Publication) . Tropical Doctor. Zulkiflee AB. Issue 3 pages 103-196 September 2010 ISI 8. Ear»Nose»Throat»Journal 2010 Jan.» Prepageran. MA Jalaludin. S. Med»Journal»Malaysia. Prepageran N. Rahmat O. Keratin Pearl. Takashi Nakano. Visual analogue scale in hearing loss. Pailoor J Which is the best method of tumour bone for reimplantation? A biomechanical and histopathological study. Rahmat Omar. Hideyuki Mizuno.» N. Association of HLA Class genes with susceptibility to Recurrent Respiratory Papillomatosis. Anita Zarina Bustam. 8 Jun 2010 (ISI.Kenoish. Congenital» Anomalies» Volume» 50. N Vicky.Cited Publications ) 3. MA Jalaludin. Chul-Koo Cho. Nur Aishah Mohd Taib.R. 9:48 (10 September 2010) OTORINOLARINGOLOGI 1. Sanjay Rampal. Raman R. Rahmat O. Nose pads. Omar. Oktober 2010 – ISI 9. AW Chong. Khoo ASB. Calaguas.» » Disember 2010 (ISI. Chong AW. Pang W.11. Lau Peng Choong. LowLying Larynx. Jayapalan JJ. Number 1/January 2010 pages 40-43 ISI»expanded 10. G Revadi. Bustam. K Nahid. Nana Supriana.Cited Publications ) 5. BioMedical Engineering OnLine 2010. Ear»Nose» Throat» Journal. Ear candling a dangerous pleasure. S Shailendra. Volume 62. Revadi Govindaraju. ZA Raman. O Rahmat. Raman R. 5 Mac 2010 (ISI. O Rahmat.278 Laporan Tahunan 2010 ONKOLOGI KLINIKAL 1. Volume 62. Anterior external ear canal bulge. MA Jalaludin.89 (1) : 14: ISI 7. Hirohiko Tsujii. Australian»Journal»of»Otolaryngology. Kullathorn Thephamongkol.Application of champedak mannose-binding lectin in the glycoproteomic profiling of serum samples unmasked reduced expression of alpha-2 macroglobulin and complement factor B in patients with nasopharyngeal carcinoma. Multi-institutional phase II clinical study of concurrent chemoradiotherapy for locally advanced cervical cancer in East and Southeast Asia. Indian» Journal» of» Otorhinolarynology» and» Head» &» Neck»Surgery. AS Mohammad. 5 Julai 2010 (ISI/Non .C. Yang Yuxing. Raman R. 2010 2. Hashim OH. Indian» Journal» of» Otorhinolaryngology» and» Head» &» Neck» Surgery. Seriramalu R.» K. Bahrom. N Prepageran. Yaowalak Chansilpa. Samril Bokhari. Laryngoscope. Otitis Media Wit h Effusion Among Malaysian Children – A Twenty year Review. Malaysian» Journal» of» Medicine. A Ahmad. Mohamed E. N Prepageran. Raman Rajagopalan. Shahizon Azura Mohamed Mukar. Submandibular Intraductal Calculi Removal as an Office Procedure with Radiofrequency Device. To Anh Dung. A Ahmad.Cited Publications ) 4. Rey H. Number 1/January 2010 pages 90-91 ISI»expanded 11. Raman R. Salleh H. De Los Reyes. Tikaram A.Cited Publications ) 6. Bustam AZ. High Tumour Stage and Margin Clearance are still important prognostic factors for postmastectomy locoregional recurrence in Malaysia. Nagalingam J. Tatsuya Ohno. Marniza Saad. Electrophoresis 31:14. Asian Pacific Journal for Cancer Prevention. 8 Februari 2010: MJM-D-10-00012 (scopus» CitedPublications) 2. Shingo Kato. C. Tropical Doctor 40(4): 210.

Y. June 2010 . South Africa Family Practice Journal. A J Bond.June 2010. 28():e460. Keevil. In press (SCOPUS-Cited Publication) 2.b5 4. International Journal of Behavioral Medicine 2010.22.11(1) : Jan . Varenicline. Accepted for publication.0000379577. Mohamad Hussain Habil. K Wolff. Erythromycin induced Torsade de Pointes in a Methadone maintenance patient:Case Report. June 2010. Ching. YC Prevalence of Left Ventricular Hypertrophy and Its Associated Factors Among Hypertensive Patients in An Outpatient Clinic: Pp. Casuistry and Psychiatry:An Asian Perspective. Noorzurani MHR. June 2010.018 2. WP.Pusat Perubatan Universiti Malaya 279 PERUBATAN RAWATAN UTAMA Khoo Ee Ming 1. pp 061-065 5. Noorzurani Md Haris Robson.108(2):139142 doi:10. hjh. Chia. Azad. Dysmenorrhea in a multiethnic population of adolescent Asian girls. Yadegarfar.1097/01. Wong LP & Khoo EM. Illicit ketamine induced frequency of micturition in a young Malay woman.doi: 10. Keevil V.11(1): Jan .hjh.80 5.1097/01. June 2010. Int J Gynecol Obstet 2010. 334-336. 2010.1097/01. Organ transplants: ethical. Stephen Jambunathan. Chia.June 2010. Md Haris Robson. V. Chong. H.doi: 10. Mohamad Hussain Habil. doi: 10. Accepted for publication 21st December 2009. 271-278. S.0000379312.19.hjh.305 Journal of Hypertension. 28():e140-e141.58 Journal of Hypertension. (Non-ISI/ Non-SCOPUS Cited Publication) 4. Ahmad Hatim Sulaiman.11(1): Jan . Srinivas.39 Journal of Hypertension. YC Use of Anti-Hypertensive Drugs Over A Ten Year Period in Hypertensive Patients From A Primary Care Population in Malaysia: Pp. Chia. Chia Y.0000378629. Mohammad Hussain Habil. Roberts.Asean Journal of Psychiatry. Noor Zurani Robson 1 . Azman. 28():e361-e362.Yusoff. June 2010.ijgo.74848. Research. G A Profile of Blood Pressure Control Over Ten Years in A Cohort of Hypertensive Patients From A Primary Care Population in Malaysia: Pp. P Comparison of General Cardiovascular Disease Risk Profile With Framingham Coronary Heart Disease Formula in A Developing Country: Pp.0000378984. Noorzurani. Razack. Asean Journal of Psychiatry.42 2. Chia.09.29022. Vol. Keevil.78124. (Non-ISI/NonSCOPUS Cited Publication) 3. 7. Antibitoics in mastitis for pregnant women (updated review): Cochrane Review Noor Zurani HR 1. Wong LP & Khoo EM. Menstrual-Related Attitudes and Symptoms Among Multi-racial Asian Adolescent Females.1016/j. Jesjeet S Gill.7.386 Journal of Hypertension.226 Journal of Hypertension.1097/01. Balasingam Vicknasingam 2 & Suresh Narayanan 3 . Trend of Cardiovascular Disease Risk Profile of Patients Treated for Hypertension Over A 10 Year Period in A Primary Care Clinic in Malaysia: Pp. Asia Pacific Journal of Public Health. 28():e316. Vol 4(2). V.95539. Norman.15.2009.June 2010. DOI 10. WAN. Chia Yook Chin 1. 2010. SM. Vol. doi: 10. YC. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. HC. N Robson. 22. ASEAN Journal of Psychiatry.1007/s12529-010-9091-z Ng Chirk Jenn 1. February 2010.a new pharmacotherapy for smoking cessation in primary care practice.b2 3. 6. Salivary nicotine and cotinine concentrations in unstimulated and stimulated saliva. Dublin. Noor Zurani Md Haris Robson. 28():e266. Drug & Alcohol Review. social and religious issues in a multi-cultural society. 29(3). Erythromycin induced Torsade de Pointes in a Methadone maintenance patient:Case Report. Vol. Noorzurani Md Haris Robson. hjh.26.Othman.

Amer Siddiq Amer Nordin . Malignant Neuroendocrine Tumour of the spleen. Abdul Razack 1. Indeks: Non-ISI / Non-SCOPUS Cited Publication Prof. Casuistry and Psychiatry:An Asian Perspective. South Africa Family Practice Journal. Rabaiah Salleh. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication . Indeks: ISI – Cited Publication Prof. Jesjeet S Gill. Dr. Noor Zurani Md Haris Robson. Mohammad Hussain Habil. Intraoperative ultrasound image-guided surgery Indeks : Pubmed & Scopus 5. Accepted for publication 10th January 2010 10. Prevalence. Right heterotaxy with Hirschsprung’s disease – A new association. Nicotine Replacement Therapy: a proven treatment for smoking cessation‫‏‬. Asia-Pacific Journal of Public Health 2009 Accepted for publication. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 4. Indeks: Non-ISI / Non-SCOPUS Cited Publication 2.Noor Zurani Md Haris Robson.11(1) : Jan . Research. Izan H.Othman. Noorzurani MHR. Azad Hassan b. Stephen Jambunathan. Mohamad Hussain Habil. South Africa Family Practice. A 15-year Review of Wilms Tumor at University of Malaya Medical Centre. Squamous Cell Carcinoma of Scrotum: a rare case of scrotal neoplasm. Wah-Yun Low and Sajaratulnisah Othman. H. Indeks : ISI/SCOPUS Cited Publication 2.benzodiazepine hypnotic dependence: A case report. Asean Journal Psychiatry. social and religious issues in a multi-cultural society. Noorzurani Robson. Risk Factors and Predictors of Female Sexual Dysfunction in A Primary Care Setting: A Survey Finding. Noor Zurani Md Haris Robson.111/j. Rusdi Abd. Organ transplants: ethical. ASEAN Journal of Psychiatry. Substance Use And Aggressions: What Are The Relationships? Asean Journal Psychiatry. Ahmad Hatim Sulaiman. Rashid. Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4. J Sex Med DOI: 10. Nor Zuraida Zainal. Ahmad Hatim Sulaiman.01848. Varenicline. Schizophrenia. Azreen Hashim . In Press. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 3. Mas Ayu Said.2010. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3. Hyperplastic Gastric Polyps in an Infact mimicking Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis. ISI publication .280 Laporan Tahunan 2010 8. Online early 2010 Sajaratulnisah Othman 1. Tuberculous prostatic abscess in an immunocompromised patient. Ishak. Indexed by Pubmed 2. Laparoscopic Pullthrough technique for High Anorectal Malformation. Online early. Mohammad Hussain Habil. Non.x (in press) 2.1743-6109.June 2010 9. Accepted for publication 21st December 2009. 2010. Tindivanam Muthurangam Ramanujam 1.a new pharmacotherapy for smoking cessation in primary care practice. In press (SCOPUS-Cited Publication) SURGERI Prof Dr. 11. Granulomatous Prostatitis: A Reminder to Clinicians. S. Dr. Thambi Dorai CR 1.Yusoff. Infantile Achalasia Cardia: Case Report. Vol.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 281 Prof. GLyoxalase 1A111Glu gene polymorphism: No association with breast cancer risk but correlated with absence of progerone recdeptor. Dr. Indeks: IAI – Cited Publication. Effects of tranexamic acid on death. Indeks: ISI-Cited Publication 2. Cancer Epidemiology and Control in peninsula and island South-East Asia past. A prospective study of significance of haematuria in University of Malaya Medical Centre. vascular occlusive events. Kuala Lumpur. present and future. Madya Dr. Patterns of breast cancer relapse at University Malaya Medical Centre.Indeks: SCOPUS-Cited Publication 3. Comparison of Telomere Length and Telomerase Activation between Breast Fibroadenoma and Infiltrating Ductal Carcinoma in Malaysian Women. Indeks: ISI-Cited Publication 4. Madya Dr.Malaysia. placebo-controlled trial. Indeks: ISI-Cited Publication Prof. Genetic Polymorphisms of Paraoxonase 1 (PON1) Gene: Association Between L55M or Q192R with Breast Cancer Risk and ClinicoPathological Parameters. April Camilla Roslani 1. Impact of socioeconomic class on colorectal cancer patient outcomes in Kuala Lumpur and Kuching. Experience with hookwire localization excision biopsy at a medical centre in Malaysia. and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage(CRASH-2): a randomized. Yip Cheng Har 1. Indeks: ISI –Cited Publication 2. Indeks: ISICited Publication 4. Indeks: ISI-Cited Publication 2. Impact of socioeconomic class on colorectal cancer patient outcomes in Kuala Lumpur and Kuching. Effects of tranexamic acid on death. Large BRCA1 and BRCA2 genomic rearrangements in Malaysian high risk . Closed versus open approach in laparoscopic colorectal surgery(Protocol). Prof. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3. Law Chee Wei 1.Malaysia. 3. Madya Ong Teng Aik 1. Indeks: SCOPUS-Cited Publication Prof. vascular occlusive events. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 5. Indeks: ISI-Cited Publication Dr. placebo-controlled trial. Hand-assisted laparoscopic abdominoperineal resection utilizing the planned end colostomy site. Indeks: ISI-Cited Publication. Nur Aishah binti Mohd Taib 1. 3. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 2. Economic impact of retrograde ureteral stenting for obstructive uropathy. Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3. Metastatic cervical lymph node compressing on subelavian vein-a rare presentation of metastatic renal cell carcinoma. Do university students have high cardiovascular risk factors? A pilot study from University Malaysia Sarawak. Study on assessment of anxiety and depression level inmpatients awaiting for flexible cystoscopy using hospital anxiety and depression scale (HADS) questionnaire at University of Malaya Medical Centre. and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage(CRASH-2): a randomized. Indeks: ISICited Publication 2. A rare case of Hodgkin s breast lymphoma masquerading as locally advanced breast carcinoma. Concurrent amoebic and histoplasma colitis: a rare cause of massive lower gastrointestinal bleeding. Indeks: ISI-Cited Publication 5.

Kondo E. 468 (3) : 782-788 4. Indeks: ISI-Cited Publication Dr Yeap Chee Loong 1. Vol. Treatment options for locally advanced breast cancer-experience in an Asian tertiary hospital. Biomechanical Comparisons of Knee Stability After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Between 2 Clinically Available Transtibial Prosedures: Anatomic Double Bundle Versus Single Bundle.1177/0363546510361234 5. 589594 6. Indeks: ISICited Publication Dr Lau Peng Choong 1.2010. Chan CYW. Amis AA. American Journal of Sport Medicine (Published online before print. Picci P. Indeks: SCOPUSCited Publication 2. Scarf-Related Hangman’s Fracture: A Case Report.282 Laporan Tahunan 2010 breast-ovarian cancer families. Kwan MK. A prospective study of significance of haematuria in University of Malaya Medical Centre. Amis A A Cobb JP. merican AM. Indeks: SCOPUSCited Publication 3. Chan CYW. April 27. The usefulness of Prostate Specific Antigen Density in Prostate Cancer detection: A Malaysian perspective. Safety of thoracic pedicle screw application using the funnel technique in Asian: a cadaveric evaluation. Iranpour F. AlberghiniM. Treatment options for locally advanced breast cancer experience in an Asian Tertiery Hospital. J Orthop Res. The Geometry of the Trochlear Groove. Granulomatous Prostatitis: A Reminder to Clinicians. Mercuri M. 36(2): 180-182 3. Indeks: ISI-Cited Publication Prof. DOI : 10. Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4. 2010. Squamous Cell Carcinoma of Scrotum: a rare case of scrotal neoplasm. Azura M. Staals E. Indeks: ISI-Cited Publication Dr Ng Keng Lim 1. merican AM. Indeks: Non-isi/Non-SCOPUS Cited Publication 2. Beana FR. Iranpour F. 19(1): 78-84. Sextant vs volume transrectal ultrasound biopsy-an experience of Medical Centre(UMMC). Saw LB. Saw LB. Indeks: ISI –Cited Publication SURGERI ORTOPEDIK 1. Kwan MK. High Tumour Stage and Margin Clearance are still important prognostic factors for post-mastectomy locoregional recurrence in Malaysia 2. Amis AA. Patellofemoral joint kinematics. Indeks: ISI-Cited Publication Dr Chong Hoong Yin 1. Chiu CK. The circular path of the patella around the trochlear axis. Pelvic lipomatosis in an asymoptomatic Asian man a case report. 28 (5). Yasuda K. European Spine Journal. Parosteal osteosarcoma dedifferentiating into telangiectatic . (ISIS/SCOPUS Cited Publication) 2. Clinical Orthopaedics and Realated Research 2010. Cobb JP. Progressive multifocal leukoencephalopathy limited to the posterior fossa. Dandachli W. Merican AM. Madya Ganesan Dr Dharmendra a/l 1. Spontaneous bowel perforation in an ecchymosis type Ehlers Danlos syndrome(EDS). Publication based extended guided prostate University Malaya Indeks: ISI-Cited Dr Shanggar a/l Kuppusamy 1. European Journal of Trauma and Emergency Surgery 2010. Vanel D.

Kamarul. “Young Guts” May 16. Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency in two Malaysian siblings: outcome at one year of life. Analysis of Shalat Gait. Julia Patrick Engkasan. Ali. Vol. T.R Kanthan . “Yellow Babies”. 2. Analysis of TGF-B3 and BFGF Induced Chondrogenic Differantiation in Human Bone Marrow –Derrived Mesenchymal Stem Cells. Vol 3.2266 9. Prof. 13(1):3-11 8.Pusat Perubatan Universiti Malaya 283 osteosarcoma : importance of lytic changes and fluid cavities at imaging –Response to the letter by Dr. H. Sheng J S. 39 : 71 7. Masjudin. 51(5) : 434-439 9. Chai PF. ISSN 1473-2262 11. 2010.2010. Klein. Christopher Boey Cheong Meng 3. Kamarul. Thong M K. 20 (Suppl. The Effects of Glucosamine Sulfate and Chondroitin Sulfate on The Healing of Damaged and Repaired Articular cartilage in Rabbit Model. Prof. Foster K. Skeletal Radiol 2010. Conference Information : 35th Congress of the Federation of European Biochemical Societies. Lee W S. Kamarul T. Sunday Star. European Cells and Material 2010. Journal of Pediatric . Positive Parenting. Kamarul. Boey C M. Azlina A. Christopher Boey Cheong Meng 5. Vol. Ushikai M. Sunday Star. Sunday Star. FEBS Journal. Boey C C M. Leong Wan Hee . European Cells and Materials 2010. S.1136/bcr. 2010. Sweden. Lydia. Brown RM. Terence Tay. Singapore Med J 2010. 8. McPartland JL. R. Dr. 4 December 2010 (International Journal Of Open Problems in Computer Sciences and Mathematics) 2.277-200 JABATAN PERUBATAN PEMULIHAN 1. T. Kobayashi K. Kelly DA. Mah. The Different Preparations of Human Amniotic Membrance (HAM) as a Potential Cell Carrier for Chondrocytes. Azura M. Sin Chew. : Selvaratnam. 20 Suppl. Childhood Autoimmune Liver Disease: Indications and Outcome of Liver Transplantation. pg 36 . PEDIATRIK 1. Davies P. T. ISSN 1473-2262 12. Azlina A. European Cells and Materials 2010.2009. JUMMEC 2010. Lee WS. Open Problem Compt. “Mind Your Child” Oct 3.2. Christopher Boey Cheong Meng 6. Compresive Radial Neuropathy Induced by ‘Hooking’ manoeuvre in a tetrplefic person – Spinal Cord (2010) 1-2. June 26-July 01. Chai P F. T. Prof. Dashtar. pg 45. Aetiology and outcome of neonatal cholestasis in Malaysia. Looi L M. Tay LX. Int. Abbas. Boey CCM Reflections on the Significance of the Relationship between Mind and Body in Medicine. “Right Attitude” Oct 17. Vol. L. Prof. Pan-Pan Chong. Dr.pg 36 36. K Ganesan. 2010. Utusan Malaysia. Pan-Pan Chong. Vivek Ajit Singh. ISSN 14732262 10.09. Kamarul. DOI : 10. S. 2010. T.T. Star. Singapore Medical J 2010. The use of chondrogenic differentiated mesenchymal stem cells in treating focal cartilage damage : preliminary study in animal model. Ab-Rahim. Sara.12-14 7. Can Gout Mimic A Soft Tissue Tumour? BMJ Case Reports 2010. Osteoarthristis and Cartilage 2010.Abbas. Prof. McKiernan PJ. Christopher Boey Cheong Meng 4. Pailoor Jayalakshmi. Sunday Star. Mingguan Malaysia. Christopher Boey Cheong Meng 2. J. 2010. Gothenburg. Rahim SA. 20 Suppl 2. Proteome of Chondrocyte-alginate constructs and monolayer cultures in relation to extracellular matrix modulation. No.

“Giardiasis and Poor Vitamin A Status among Aboriginal School Children in Rural Malaysia”. Genetics and the Last Best Hope on Earth. John B Porter. Teny Tjitra Sari. 32(8):601-605. ISBN 978-983-100504-0.Bab: Birth Defects. Mohsen Saleh Elalfy. Dis 2010 PMID:21161389 22. Keng WT. Vip Viprakasit. McGown IN. “The Safety. 2010. Lee-Lee Chan. Singapore Medical Journal 2010. 2010 Jul 9. Kum Thong Wong. Chai PF. Thong MK. Kang P. (University of Malaya Press) 2010. »J Pediatr Hematol Oncol 2010. Meow Keong Thong. Maria Domenica Cappellini. 51:434-439. Chew HB. 523-527. Zabedah MY. Aydinok. Di: Suseela Malakolunthu and Asma Abdullah (Editor) Fulbright Chronicles: American Experience.”Med J Malaysia 2010 (In press) 23. Amal El-Beshlawy. Chi-Kong Li. Mohd Taib NA. Norbert Gattermann. Thong MK. (ISI cited) 12. Bernard Roubert and Antonis Kattamis Mohsen Elalfy. Dudley J Pennell. 2010 Feb 2 19. Hesham M Al-Mekhlafi. “Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency in two Malaysian Chinese siblings: outcome at one year of life”.”Journal of Inherited Metabolic Diseases. Am J Trop Med Hyg 83(3) 2010. Antonis Kattamis. Dany Habr. “Efficacy of deferasirox in reducing and preventing cardiac iron overload in b-thalassemia ”. Thong MK. “Partial deletion 9p Syndrome in Malaysian Children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2010. “Exercise induced cramps and myoglobinuria in dystrophinopathy – a report of three Malaysian patients. Chen BC. J Inherit Metab Dis. Ngu LH. with novel adenylosuccinate lyase gene mutations”. Khoo TB. Atiya A Sallam.284 Laporan Tahunan 2010 Gastroenterology and Nutrition. Yoon SY. Stephane Giraudier. Pathobiology 77. Pitt J. Chai PF. Chew HB. (ISI cited) 11. LeeLee Chan. Swee Lay Thein. Mohsen Elalfy. Hishamshah Ibrahim. John F Seymour. (12): 2364-2371 13. Singapore Medical Journal 2010. Looi LMAetiology and outcome of neonatal cholestasis in Malaysia. Tolerability and Efficacy of a Liquid Formulation of Deferiprone in Young Children With Transfusional Iron overlaod”.”» Haematologica 2010. 15(2): 125-131 21. Kai-Hsin Lin. Mariapun S. Phuah SY. Thong MK. Christian Rose. Ai Sze Ching. Dany Habr.Breast”. (ISI cited) 10. ChiKong Li. Sheng JS. Amal El-Beshlawy. “Tailoring iron chelation by iron intake and serum ferritin: the prospective EPIC study of deferasirox in 1744 patients with transfusion-dependent anemias. Bernard Roubert and Ali Taher. Yunus ZM. 96-105 16.»Blood 2010. “Adenylosuccinate lyase deficiency in a Malaysian patient. Fernando Tricta. 174 pages. Teny Tjitra Sari. 17. WAN ARIFFIN ABDULLAH.Johari Surin. Annals of Medicine of Singapore 2010 39:648-654. 51 (1): e12 18.1007/ s10549-010-1018-5 20. Ushikai M. Thong MK. Kobayashi K. Ee-Soo Lee. ARIFFIN W. Amal ElBeshlawy. Gobor Komokos. Sau Wei Wong. Keng WT “Rapid-onset Obesity with Hypoventilation. AK Mohammed Mahdy Tricta. Kobayashi K “Neonatal Intrahepatic Cholestasis associated with Citrin Deficiency (NICCD): A Case series of eleven Malaysian patients. John Porter. Maria Domenica Cappellini. Hypothalamic . Liu J. DOI10. Duley JA. Chan Lee Lee. Lee WS. Chan Lee Lee. 50(3):295-302. Vip Viprakasit. Lim LS. Azlina Ahmad Annuar. Gobor Komokos. Chew HB. Jong-Wook Lee. Cancer Res Treat. Pranee Sutcharitchan. Fernando Tricta. Suat-Cheng Peh “Expression and alteration of» p16 in diffuse large B cell lymphoma”. Boey CM. Yip CH. Ngu LH. Ali Taher. Hanifah MJ. 95(4): 557-566 15. Mohsen Elalfy. Teo SH “Large BRCA1 and BRCA2 genomic rearrangements in Malaysian high risk breast-ovarian cancer families. Gillian Smith. 14. Lee WS. Lian-Hua Kim. Ngu LH. Malaysian Perspective. ABDULLAH. Amal El-Beshlawy. Amal El-Beshlawy. Clinical features differentiating biliary atresia from other causes of neonatal cholestasis. Boey CCM. Yesin.”Neurology Asia 2010. Balasubramaniam S.

Rahmat K. CS Gan “Non-invasive ventilation in a tertiary pediatric intensive care unit in a middle-income country . 10. 4. Ischaemic stroke in young adults: A comparative study between Malaysia and Australia. P Jayalalkshmi. 15(1):97-9. Neurol»Asia. Tan KS. F Harun. Tan CT. Donnan GA. Tan CT. S Rampal. Lee RA. Mohamed Z. Idiopathic paroxysmal kinesiogenic dyskinesia in a multiracial Southeast Asian country. F Harun . Ramli N. Donnan GA. 14(44) : 356-357 29. Zulkifli SZ. 14S:e36-e40. T Ramanujam. Tan CT. Wong KT.» Venous thromboembolism in stroke patients (correspondence). MMusa. Jalaudin. JA deBruyne. Periodic lateralized epileptiform discharges in neuropsychiatric lupus: association with cerebritis in MRI and resolution after intravenous immunoglobulin.» International»J»Stroke»2010. Ectopic ACTH secreting primitive neuroectodermal tumour (PNET) of the sympathetic chain in a boy with cushing syndrome. K W Khaw. AA Murad. Neurol»Asia 2010. Tan CT. Hormone Research in Pediatrics 2010. 19:748-52. M Tawfik. Lim KS. AM Nathan. Churilov L.Pusat Perubatan Universiti Malaya 285 and Autonomic Dysregulation (ROHHAD): a case with additional features and review of literature. Vitamin D status in multiethnicpregnant women in Malaysia. 11. P Jayalalkshmi . a case report. 26. Tan CT. Tan HJ. 7. AM Nathan. Mackay M. Tan CT. Shahrizaila N.17:1089-90. Nathan AM. H Ariffin “Clinical features of Malaysian children hospitalised with community-acquired seasonal influenzae.”BMJ case report. 9. IC Sam. MJ Jalaudin. F Harun. 141-151. Ganesan D. ME Abdel-Latif. Neurol»Asia 2010. Sharmini J. Thong MK. Tan CT.a prospective cohort study”. Ramli N. Neurol»Asia 2010. YK Chan. Risk factors and aetiology of cerebral infarction in young adults: A comparative study between Malaysia and Australia. T Ramanujam. Faridah S. Lim KS. Jessie. Traumatic vertebral artery dissection mimicking central pontine myelinolysis: A case report. Malaysia. 8. J of American Association of Ped Opthalmology and Starbismus 2010. Mohd Ramli N. Oon LK. Roslan H. Cheong KL. 31(3) S232 PERUBATAN 1. Tan CT. Hany AF “First Study on the prevalence of the delF 508 mutation in children diagnosed with cystic fibrosis in UMMC. Lim SY. I NKang . F Harun . Lim KS. Neurologi 2. International» J» Stroke 2010. De Bruyne. Lim KS.” International Journal of Infectious Disease 2010. Abdullah S. 15(2): 159-65. Raymond AA. Endocrine Review 2010. SJunit. LCS Lum. Tan CT. Tan KS. Characterisation of Mutations in the FOXE1 gene in a cohort of unrelated Malaysian Patients with congenital Hypothyroidism and Thyroid Dysgenesis. 28. Kaur S. ABCB1 C3435T polymorphism and the risk of resistance to antiepileptic . Progressive multifocal leukoencephalopathy limited to the posterior fossa. Pediatric Critical Care Medicine 2010. Neurol» Asia 2010. 5:131 6.H Suhaimi.” Journal of Paediatrics and Child Health. 15(2): 167-71. Endogenous Cushing syndrome from ectopic adrenocorticotrophin hormone production as a rare cause of ocular hypertension. 11(4):1-7 25. 5 (5):428-30. Churilov L. Mohamed EM. 15(1):1-9. Lupus»2010. Biochem Genet 2010. Toloso-Hunt syndrome following recurrent facial palsies. Oktober 2010 27. J» Clin» Neuroscince 2010. R Karunakaran. Tai MLS. 3. Chandran PA. 24. Chew KS. 15(3):283-6. Tan KS. Mackay M. Withdrawal response in healthy adults. Tan CT. 74(3)pg 167 30. 5.H Suhaimi. S Zawiah. Haerian BS. October 2010 (In press).

(Impact factor 6. (Impact factor 1. 2011 Jan. Bilateral pallidal stimulation for X-linked dystonia parkinsonism. Hilmi I. Hartono JL. Dotan I. May 2010:641-650 (ISI-Cited» Publication) 16.9 in 2009). RM Cox.81(10):1172-1173. [Epub ahead of print] (ISI-Cited» Publication) 17.. S1-S346 (October 2010) (ISICited»Publication) 19. Asian Pac J Cancer Prev. Tan KS.286 Laporan Tahunan 2010 drugs in epilepsy: a systematic review and meta-analysis.25(Suppl. Vol 30. Nipah and Hendra virus encephalitis. (New journal).17:1089-1090. Abstracts of ICCN 2010: 29th International Congress of Clinical Neurophysiology. Tan KS. . The nonmotor symptoms of Parkinson’s disease: An overview. D’Haens G. Goh K. 2010:525-6. Nortina S. Reinisch W. 12. (Impact factor 4. Goh KL. 2. a multi-racial Southeast Asian country. Use of circle segments visualization for neural network feature selection and analysis. blinded-end point trial. Nortina S. (ISI-Cited Publication) 22. Vatn MH. IEEE Transactions on Systems.Amyotroph Lateral Scler. and treatment: proceedings of the World Digestive Health Day 2010--Inflammatory Bowel Disease Task Force meeting. Sands BE. Nortina S.67(8):1012-1015. Bernstein CN. Inflamm Bowel. Impulsive-compulsive behaviours and subthalamic nucleus deep brain stimulation in Parkinson s disease. Day AS. IBD Around the world: comparing the epidemiology.11(3):815-22. Supplement 1. Volume 121. Colombel JF. open label. Pages i. SY Lim. Quigley EM. Neurology Asia 2010. J Gastroenterol Hepatol. Steinwurz F..0 in 2009). Goh KL. Survival and prognostic factors of motor neuron disease in a multi. Neurocomputing 73(2010) 613621 (ISI-Cited»Publication) 14. Abbas Z. (ISI-Cited Publication) 21. A modified fuzzy min-max neural network with a genetic-algorithm-based rule extractor for pattern classification. The clinical features of myasthenia gravis in a Malaysian population. LANCET NEUROLOGY 2010 May. and Cybernetics-Part A:Systems and Humans. Idiopathic paroxysmal kinesigenic dyskinesia in Malaysia. (ISI-Cited Publication) 20. Hibi T. Kozarek RA. 2011 Feb. European Neurological Journal (in press). Neurosurgery and Psychiatry 2010. Gastroesophageal reflux disease in Asia: A historical perspective and present challenges. SY Lim. Fisher syndrome and Bickerstaff brainstem encephalitis: Understanding the pathogenesis. Steinhart AH. Tan KS. YamamotoFurusho JK.Dis. 2010 Nov 1. (ISI-Cited Publication) Gastroenterologi 1. Baumgart DC.26 Suppl 1:2-10. Clinical Neurophysiology. 2010. (ISICited Publication) 23. SY Lim.3 in 2009). 13. 5th Edition. Negative perception in those at highest risk--potential challenges in colorectal cancer screening in an urban asian population. 3. Journal of Neurology. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) 24. Development of marked striatal hand with antiparkinsonian medication withdrawal during traditional (Ayurvedic) medicine treatment for Parkinson’s disease. In: DA Warrell.9 (5):489-497 (ISI/ SCOPUS»Cited»Publication) 15. Neurology Asia 2010: 15(3):203-209 (ISI-Cited»Publication) 18. Journal of Clinical Neuroscience 2010. Sollano JD. SY Lim. diagnosis. SY Lim. 1):S123-130. 19(6):339-346. Oxford University Press. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for reducing embolization in patients with acute symptomatic cerebral or carotid stenosis (CLAIR study):a randomised.17(2):639-44. Seizures:» European» Journal» of»Epilepsy 2010.2 in 2009). JD Firth eds: Oxford» Textbook» of» Medicine. Movement Disorders 2010.15(3):275-277. Tan CT. Archives of Neurology 2010. (Impact factor 4. Man.ethnic Asian population. Marked reduction of tremor in essential tremor after putaminal infarct. SY Lim.

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. Mitchell H. Abdullah BJ. Chua AS. Chang FY.11(4):244-8. Abdullah M. Thomsen OO. 10. Sivarani S. 2010 Apr. 16. Tu N. Steinwurz F.25(3):45368. Synthesis and evaluation of alkenyl indazoles as selective Aurora kinase inhibitors. Non-erosive reflux disease (NERD). Ong WC. Andres S.45(6):7328. J Gastroenterol Hepatol. Gearry RB. Ghoshal UC. Kumar G. Rampal S. Nilsson C. Lu CL. Yadav H. Karim AA. World Gastroenterology Organization Practice Guidelines for the diagnosis and management of IBD in 2010.( JGH-00194-2010) Journal of . . Park HJ. Bak YT. Makharia G. Mohd-Taib SH. Hou X. Makharia GK. Hilmi I. Sasaki Y. Ethnic variation. Nutr J. 15. Ho SL. Lim WC. Massive intraperitoneal haemorrhage in a young woman with hereditary hemorrhagic telengiectasia. Gearry R. Aliment Pharmacol Ther. Asia Pacific Association of Gastroenterology Working Group on Inflammatory Bowel Disease. Khan AG. . Blanchard S. Ng CP. Fukudo S. 2010 Jul. 2011 Jan. Leung WK. Fried M. 2010 Apr. Choi MG. Scand J Gastroenterol. 2010 Apr 15. Fedail S.16(1):112-24. Chan YK. Goh KL. Goh KL. Ke M. 2010 May. Sumiyama K.17(3) 236-243 17. Ouyang Q. Gonlachanvit S.25(7):1189-205. Thomson A. Mazam Z. Rey JF. Goh KL. et al. 14.Inflamm Bowel Dis.29(4):439-51. Uchiyama Y. Watermeyer G. Mahadeva S. Imazu H. Tan E. J Dig Dis. Hartono JL. Sollano J. Teo EL. Contrast-enhanced harmonic EUS with novel ultrasonographic contrast (Sonazoid) in the preoperative T-staging for pancreaticobiliary malignancies. 2010 Aug. Respiratori 1. 2010 Mar. Efficacy of 1-week proton pump inhibitor triple therapy as first-line Helicobacter pylori eradication regime in Asian patients: is it still effective 10 years on? J Dig Dis. de Silva HJ. Krabshuis JH. 5. symptomatic and asymptomatic erosive reflux disease (ERD): from hypersensitive to hyposensitive esophagus. Eliakim R. J Gastroenterol Hepatol. Bonday Z. Goh KL. Engstrand L. Bernstein CN. Leong RW.11(1):28-33. Kakutani H. Mahadeva S. Differences in attitude towards cadaveric organ donation: observations in a multiracial Malaysian society . 2010 Feb. biochemical and clinical assessment of malnutrition in Malaysian patients with advanced cirrhosis. 2010 Jan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 287 4. Tajiri H. Hongo M Asian consensus on irritable bowel syndrome. Everett SM.Am J Gastroenterol. Matsunaga K. Mahadeva S.105(4):904-12. Goh KL. Goh KL. Goh KL.. 2010 Jun. Sun ET. Malfertheiner. Qua CS.Hong Kong Journal of Emergency Medicine 2010 Jul. Goh KC. Goh KL. Kaakoush NO. Kovach Z. Asian Neurogastroenterology and Motility Association. Cohen H. Poulsen A. Anthropometric. Ang TL. Goh KL. Bhatia S. Mahadeva S. Hilmi IN. Late presentation of esophageal cancer: observations in a multiracial South-East Asian population. . 6. The Asia-Pacific consensus on ulcerative colitis. Hamid S. Loch A. Omar S. Fock KM. LeMair AW. Tai ML. 11. Goh KL. Manatsathit S.9:27. Lee OY. Gibson PR.Bioorg Med Chem Lett. Risk factors associated with dyspepsia in a rural Asian population and its impact on quality of life.11(2):101-5. William AD. Dig Dis Sci. Tan EL. Kelvin T. Rampal S.20(8):2443-7. 13. Ouyang Q. Ling KL. Forman D. 9.. Manikam J. Goh KL.31(10):1141-51. Clarithromycin resistance and point mutations in the 23S rRNA gene in Helicobacter pylori isolates from Malaysia. Ikeda K. epidemiological factors and quality of life impairment associated with dyspepsia in urban Malaysia. Goh KL. Yadav H. Ooi CJ. Kositchaiwat C. Gwee KA. J Dig Dis. Sam CK. Sood A. Wei SC. Fock KM. Liam CK. 8. Rerknimitr R.56(1):906. 12.The cag PAI is intact and functional but HP0521 varies significantly in Helicobacter pylori isolates from Malaysia and Singapore. Rampal S. 2010 Apr. Qua CS. Fock KM. Schmidt HM. Lee AC. 7. Deng W. 2010 Jun 24.

Fauzi AR. Chronic severe asthma: assessment and management. Kuala Terengganu. Epub 2009 Dec 16 Kardiologi 1. 16th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology. 2010 Hematologi 1. Coronary Syndrome Registry 2007-2008. Tong CY. Asthma treatment: current control and future risk. A man with concomitant polycythaemia vera and chronic myeloid leukemia: the dynamics of the two disorders. Sponsored by National Heart Association of Malaysia and Clinical Research Centre Ministry of Health Malaysia launched during NHAM scientific meeting 2010 2. In Abstract Book of 2nd Conjoint Scientific Meeting of the College of Physicians & College of Paediatrics. 23-25 July 2010. Kuan YC. Hematology 2010. Satisfaction level and asthma control among Malaysian patients on Symbicort maintenance and reliever therapy (SMART) in the primary care setting (SMARTEST Study) (Poster PP6). Liam CK. Takebe Y. Population Dynamics. Yong YK. Liam CK. How SH. Zainal NZ. Vijaya Lechimi Raj. Wan Azman b. Kuala Terengganu. Al-Marzooq Farah. Koh CL.21(2):115-118. 91(1) : 136 2. Tan Hy. 1-2 May 2010. Ammu Radhakrishnan. Uenishi R. Tee KK. Liam CK.288 Laporan Tahunan 2010 Gastroenterology and Hepatology 2010: 25 (9):1587. Am J Drug Alcohol Abuse. 23-25 July 2010. In abstract book of 1st Joint Malaysian –Egyptian Oncological Society Conference “Hand in Hand Against Cancer”. Chan YF. Microbial aetiology of community-acquired pneumonia in Hospital Tengku Ampuan Afzan. In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. Kamarulzaman A. 5. GG Gan. Pybus OG. 3. Wan Ahmad. Identification Of A Novel Second-Generation Circulating Recombinant Form(Crf48_01b) In Malaysia: A Decendant Of The Previously Identified Crf33_01b. Profesor Dr. Kuala Lumpur. Takebe Y. Altice FL. (ISSN 0815-9319) 2. Liao H. Liam CK. Li XJ. Int J Drug Policy. Association between polymorphisms of IL-4 receptor alpha chain gene and plasma IgE levels in Malaysian asthmatics. Zahari MM.36(1):31-8. Acquir Immune Defic Syndr 2010 (in Press) 4. Chief editor Annual Report of National Cardiovascular Disease Database-Acute . In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. Menaka P. Phenotype and TCR-gamma gene rearrangements in a Malaysian cohort of T-cell leukemia / lymphoma cases. 4. Denmark. Wan Ahmad . Kuala Terengganu. Liam Chong Kin. Wan Azman b. Pang YK. In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. page 22. 15(6):382-390 Unit penyakit berjangkit 1. 2010 Mar. [Epub ahead of print]PMID: 20089660 [PubMed as supplied by publisher] 3. Tee KK. page 24. Hase S. 6. 2-4 April 2010. J. PC Bee. Yang R. 2010 Jan 20. 17-23 July 2010. 7. Academy of Medicine of Malaysia.PMID: 20141394 [PubMed in process]Related articles 2. Kuantan: increased microbial yield with new diagnostic methods (Poster PP9). Kamarulzaman A. Mohd Rais Mustafa. Ng TH. Liam CK. page 24. J Virol. Natural Selection And Seasonal Periodicity Of The Vp1 Gene. The Beat of Life. Pybus OG. Copenhagen. Bible JM. 23-25 July 2010. Habil H. Prince Hotel. Sekaran V. Govindasamy S. Kuala Lumpur. The new lung cancer staging system. Psychiatric And Substance Abuse Comorbidity Among Hiv Seropositive And Hiv Seronegative Prisoners In Malaysia. Maha A. page 60. Profesor Dr. Saiffudden SM. Hwan Bae W. 2010 Jan. Islam And Harm Reduction. Li Y. Kamarulzaman A.Evolutionary Genetics Of Human Enterovirus 71: Origin. Lam TT. Rakesh Naidu. Gan GG. International Journal of Hematology 2010. Mustafa MIA.

Shang H. Curr HIV Res. 2010 May 11. Immunologic Response And HIV Disease Progression Following Highly Active Antiretroviral Therapy (Haart) In The Treat Asia HIV Observational Database (Tahod). J Infect. Med J Malaysia Vol 65 No 1 March 2010 8. Phipps M. Beyrer C. Kamarulzaman A. Yean Kong Yong. Hong Yien Tan. Chikungunya VirusAssociated Death In Malaysia.21(6):416-23 14. Strathdee Sa. Aghafar Z. Adeeba. Saksena NK. Price P. Hooker DJ. Wang B. Kamarulzaman A.Pusat Perubatan Universiti Malaya 289 5. Strathdee SA. [Epub Ahead Of Print] 10. Cherry CL. Psychiatric And SubstanceUse Comorbidities In People Infected With HIV Who Use Drugs. Malinowska-Sempruch K. Altice FL.x PMID: 20887379 16. Tissue Antigens. Ismail R. Kamarulzaman A. Wadley A. Characteristics Of Natural Killer Cells In Malaysia HIV Patiens Presenting With Ummune Restoration Disease After Art. HIV Med. Sungkanuparph S.74(19):153842 9. Syed Omar SF. Chew CS. Veriah. Varna S. 2010 Jul 31. C E Lee. [Epub Ahead Of Print] 12. Zhang FJ. Tan IL. Kamarulzaman A. Djauzi S. Yamamoto N.13990039.2010.Crf01_Ae And Subtype B. Vaccine. Tee Kk. Miranda-Saksena M. Ng KP. G. 2010 Feb 18. Dino Bee Aik Tan. Kamarulzaman A. Takebe Y. Kavasery R. S. Brew BJ. Li Y. Hepatitis C Seropositivity Is Not A Risk Factor For Sensory Neuropathy Among Patients With HIV. [Epub ahead of print] 6.S. Boadle R. Imran D. 2010 Aug 11 17. Journal Od AIDS & Clinical Research ISSN:2155-6113 JAR An Open Access Journal 18. Yunihastuti E. Kazatchkine M. Tropical Biomedicine 27(2): 343-347 (2010) 7. Kamarulzaman A. Soriano VV. Desai MM. Prevalence And Correlates Of Community Re-Entry Challenges Faced By HIV-Infected Male Prisoners In Malaysia. Martyn French. Sirisanthana T. Adeeba Kamarulzaman And Patricia Price. Sam. Merati T. Kamarulzaman A.S. Time To Act: A Acall For Comprehensive Responses To HIV In People Who Use Drugs. Lim PL. Friedland GH. K. Lee MP. Lancet. Ong MP. Phanuphak P. Kamarulzaman A. Measures Of Sites Resourcing Predict Virologic Suppression. Oyomopito R. McArthur JC. 2010 May 26. Chest Imaging Features Of Patients Afflicted With Influenza A (H1n1) In A Malaysia Tertiary Referral Centre. Kamarulzaman A. Affandi JS. Choi P. Sam IC. I-C. Mohd. Wong MH. Fracp*. Imran D. Kumarasamy N. Creighton J. Reconstructing The Epidemic History Of HIV1 Circulating Recombinant Forms Crf07_Bc & Crf08_Bc In East Asia: The Relevance Of Genetic Diversity And Phylodynamics For Vaccine Strategies. Hussain SH. 11. Li PC. Ditangco R. Mohd Zakaria IE. Govindasamy S. 19 May 2010 . Moore RD. Sidibe M. Vanar S.Y. 2010 Jun. Tau G. On Behalf Of The TREAT Asia HIV Observational Database. 2010 Sep 30 doi: 10. Malinowska-Sempruch K. Zhou J. 2010 Jul 20. Gut I. 376(9738):367-87 13. Price P.1111/j. Lancet. Pybus Og. 12 Myths About HIV/Aids And People Who Use Drugss.376(9737):208-11 15. Lee CK. Y. Buk Si. Neurology. Kamarulzaman A. Yunihastuti E.28 Suppl 2:B39-44. Ong. Ponnampalavanar. Hase S. Altice FL. R. Wesselingh SL. Beyrer C. Chan. Treatment Of Medical. Mrcp*. Kamarulzaman A. Int J STD AIDS.01570. BIIJ. Mean CV. Pujari S. Azwa H. High Direct Healtcare Costs Of Patients Hospitalised With Pandemic (H1N1) 2009 Influenza In Malaysia. S . Lau KA. Evidence For Possible Biological Advantages Of The Newly Emerging Hiv-1 Circulating Recombinant Form (Crf) From Malaysia . Uenishi R. Schechter M. Ahmad Sarji S. Chen YM. Ramli N*. Cherry CL. Peninsular Malaysia: A Case Series’.Crf33_01b In Comparison To Its Progenitors . Lancet. 2010 Jul 24. Oka S. Kamerman P. 2010 Mar 21.Tumour Necrosis Factor Haplotypes Associated With Sensory Neuropathy In Asian And Caucasian Human Immunodeficiency Virus Patients. Han X. Li Xj.F and Abu Bakar. Human Plasmodium Knoelesi Infections In Klang Valley. G Freigang**. Smyth K. Liao H. Smith J. Kamarulzaman A.

Ning Han. Vanthanak Saphonn. Stevens WS. Int J Epidemiol. Kamarulzaman A. [Epub Ahead Of Print] No Abstract Available. Lau Yl. [Epub Ahead Of Print] 20. On Behalf Of The Pharmaccess African (PASER) And TREAT Asia (TASER) Studies To Evaluate Resistance. Malaysia. Kantipong P. Oyomopito R. Trends In Cd4 Counts In HIV. Derdelinckx I. Abdallah S. Sasisopin Kiertiburanakul. Tuti Parwati Merati. Parasitol Int. Ngorima N. Osibogun A. Jun Yong Choi. Chen YM. Conradie F. Li PC. Sirisanthana T. 21. Tan Lh. BioMed. Kityo C. Phanuphak P. Thira Sirisanthana.Infected Patients With HIV Virol Load Monitoring While On Combination Antiretrovirol Treatment: Results For The Treat Asia HIV Observational Database. Siwale M. Hamers RL. Kumarasamy N. Rinke De Wit TF. Matthew G Law. Praphan Phanupak. Muslim A. 23 Dec 2010 . Yi-Ming A Chen. Shinichi Oka. Mahmud R. Sungkanuparph S. Adeeba Kamarulzaman. Lee CK. Zoonotic Brugia Pahangi Filariasis In A Suburbia Of Kuala Lumpur City. Sanjay Pujari. 2010 Nov 10. Schuurman R. 2010 Oct 14.290 Laporan Tahunan 2010 19. Christopher KC Lee. Poh Lian Lim. Jialun Zhou. Fong My. Cohort Profile: The Pharmaccess African (Paser-M) And The Treat Asia (Taser-M) Monitoring Studies To Evaluate Resistance-Hiv Drug Resistance In Sub-Saharan African And The Asia Pacific. Botes ME. Nagalingeswaran Kumarasamy. Kamarulzaman A. Patrick CK Li. Evy Yunihastuti. Vugt MV.

• • Maklumat Pesakit • 97% fail pesakit akan dibekalkan untuk perawatan. 70% pesakit Triage 4 akan dilihat oleh doktor dalam masa 180 minit • • Onkologi Klinikal Perubatan Pemulihan • 90% pesakit luar yang mempunyai janji temu akan menerima rawatan perubatan dalam tempoh 60 minit • 90% pesakit radioterapi sebagai rawatan utama dan radikal akan memulakan rawatan selewat-lewatnya 4 minggu dari tarikh perundingan pertama di Klinik Onkologi. 70% aduan selesai dalam masa 2 minggu. Unit Perhubungan Awam • Setiap aduan yang diterima akan dibuat akuan terima 2 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.Objektif Kualiti Teras PPUM Perkhidmatan Ambulatori • 80% pesakit luar yang ada janji temu akan menerima rawatan dalam tempoh 2 jam dan tidak lebih dari 3% pesakit akan menerima rawatan lebih dari 4 jam Farmasi • 75% pesakit mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penerimaan preskripsi ubat di PTj Farmasi. Perkhidmatan Pesakit Dalam • 100% kes-kes kemasukan akut akan diperiksa oleh doktor dalam masa setengah jam. Unit Pengurusan Makmal • 90% keputusan ujian rutin di makmal boleh diperolehi dalam masa 2 ½ jam dari waktu penerimaan (Ujian: Complete» Blood» Count» -CBC. 90% pesakit Triage 2 akan dilihat oleh doktor dalam masa 30 minit. 95% kes-kes kemasukan elektif akan diperiksa oleh doktor dalam masa 3 jam. Bagi kes akut yang telah dirawat sebelum kemasukan ke wad akan diperiksa oleh doktor dalam masa 3 jam.» Liver» Function» Test»–LFT) 95% keputusan neonatal TSH disiapkan dalam tempoh 48 jam 95% keputusan INR disiapkan dalam tempoh 2 jam Trauma & Kecemasan • • • • 100% pesakit Triage 1 akan dilihat oleh doktor dalam masa 10 minit.» Renal» Function» -RFT. . 75% pesakit Triage 3 akan dilihat oleh doktor dalam masa 90 minit.

dilihat pada hari kes dirujuk baru Dietetik • 95% dari rujukan pesakit dalam akan diambil tindakan dalam masa 24 jam (waktu bekerja) selepas rujukan diterima. ubat-ubatan dan kerjakerja/perkhidmatan dapat diuruskan dalam b) 3 hari bekerja bagi prioriti 2 c) 7 hari bekerja bagi prioriti 3 . Kebajikan Perubatan • 90% daripada kes-kes kaunseling diterima. • Sumber Perkhidmatan • 65% perkhidmatan pembaikan akan disiapkan dalam tempoh.5%. tempoh 150 hari iaitu dikira mulai dari tarikh terima spesifikasi yang lengkap hingga tarikh kelulusan mesyuarat Lembaga Perolehan. Kawalan Jangkitan • Kadar jangkitan nosokomial tidak melebihi 8. 80% dari rujukan pesakit luar akan diambil tindakan dalam masa 24 jam (waktu bekerja) selepas rujukan diterima. a) 24 jam bagi Prioriti 1 Sumber Bahan • 90% proses perolehan (tender terbuka) bagi bekalan guna hapus. • 50% proses perolehan (tender terbuka) bagi peralatan dapat diuruskan dalam tempoh 150 hari iaitu dikira mulai dari tarikh terima spesifikasi yang lengkap hingga tarikh kelulusan mesyuarat Lembaga Perolehan.292 Laporan Tahunan 2010 Unit Klinikal • 85% dari pesakit yang dijadualkan untuk pembedahan akan dibedah dalam keadaan biasa.

Menjaga keselamatan dan kehormatan pelanggan semasa menerima perkhidmatan dan merahsiakan maklumat kecuali kepada pihak yang berkuasa. jantina dan taraf sosio ekonomi. kemudahan dan aspek-aspek penting rawatan dan pencegahan penyakit di mana berkenaan.Piagam Pelanggan Kami berjanji akan : • • • • • • • • • Memberi perkhidmatan yang bermutu dan layanan mesra tanpa mengira bangsa. Bersedia mendengar/menerima aduan dan mengambil tindakan yang sewajarnya dengan segera. mengikut kaedah saintifik dengan • . Merujuk pesakit ke hospital lain jika perlu. agama. selesa dan selamat. Menyediakan kemudahan dan persekitaran yang bersih. Menjalankan penyelidikan klinikal berpandukan etika perubatan. Menerima pesakit yang dirujuk dari hospital lain mengikut kemampuan. Merawat pelanggan yang ditakrifkan sebagai ‘kecemasan’ mengikut ‘triage’ yang ditetapkan. Memberi penerangan dengan jelas berkenaan perkhidmatan. umur. Memberi pilihan kepada pesakit sama ada untuk menerima rawatan atau mengambil bahagian dalam penyelidikan setelah diberi penerangan dan implikasinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful