LAPORAN TAHUNAN
PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

2

0

1

0

Pusat Perubatan Universiti Malaya

iii

Kandungan
Visi Misi Nilai Teras

1. Laporan Eksekutif PPUM
• Ringkasan Prestasi Keseluruhan » Perangkaan Pesakit PPUM » Perkhidmatan Perawatan PPUM » Pembangunan dan Pengubahsuaian Struktur » Perolehan » Kedudukan Kewangan PPUM » Kemudahan dan Pengurusan Sistem Teknologi Tadbir Urus PPUM Pencapaian Utama PPUM Pada Tahun 2010 Perkhidmatan/Prosedur Terbaru Yang Diperkenalkan Penyelidikan Yang Telah Dijalankan

7

• • • •

2. Laporan Perangkaan Pesakit 3. Carta Organisasi PPUM 4. Kedudukan PPUM Dalam Organisasi UM 5. Lembaga Pengurus PPUM 6. Pegawai-pegawai Utama 7. Laporan Pusat Tanggungjawab
Klinikal
• • • • • • • • • • • • • • • • • Obstetrik dan Ginekologi Perubatan Pediatrik Perubatan Psikologi Surgeri Surgeri Ortopedik Perubatan Rawatan Utama Anestesiologi Otorinolaringologi Perubatan Pemulihan Pengimejan Bio-Perubatan Onkologi Klinikal Oftalmologi Perubatan Kesukanan Fizik Perubatan Trauma dan Kecemasan Perkembangan Perubatan

39 46 47 48 50

55

Penyata Kewangan 10. Objektif Kualiti Teras 12. Diari Korporat 9. Piagam Pelanggan 241 249 273 291 293 .iv Laporan Tahunan 2010 Sokongan Klinikal • • • • • • • Dietetik Pengurusan Makmal Farmasi Kebajikan Perubatan Perubatan Transfusi Maklumat Pesakit Pentadbiran Kejururawatan »» Perkhidmatan»Ambulatori »» Perkhidmatan»Pesakit»Dalam »» Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah »» Perkembangan»Kejururawatan» Kawalan Jangkitan Mikrobiologi Perubatan Patologi »» Patologi»Anatomik »» Patologi»Forensik »» Bahagian»Perubatan»Makmal 116 • • • Bukan Klinikal • • • • • • • • • • • • • • • Audit Dalam Hal Ehwal Korporat Perhubungan Awam Pembangunan Organisasi Pembangunan Insan Sumber Bahan Sumber Kewangan Sumber Perkhidmatan Nadi IT Kejuruteraan BioMedikal Pengurusan Am dan Fasiliti Kolej Kejururawatan Kolej Radiografi Kolej Teknologi Makmal Perubatan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan 175 8. Senarai Penerbitan 11.

• • . latihan dan penyelidikan yang berkualiti tinggi dalam perkhidmatan perubatan tertiar. NILAI TERAS • • • • KECEMERLANGAN EFISIEN EMPATI ETIKA BERPUSATKAN PESAKIT KEMESRAAN MISI PPUM adalah komited untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan. latihan dan penyelidikan perubatan yang berkualiti tinggi berdasarkan standard-standard antarabangsa. Misi dan Nilai Teras PPUM VISI PPUM berhasrat untuk menjadi sebuah pusat perubatan bertaraf dunia yang menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan. komuniti dan kebajikan pesakit.Visi.

Ikram Shah bin Ismail Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya .Prof. Dato’ Dr.

efisyen dan beretika bagi memenuhi keperluan pelanggan. Women Wellness Clinic oleh PTj Perubatan Psikologi dan Klinik Berhenti Merokok oleh PTj Perubatan Rawatan Utama. Upper Limb Clinic oleh PTj Surgeri Ortopedik. PTj Perubatan. Laporan ini dikemukakan untuk memaklumkan tindakan-tindakan penambahbaikan yang telah dilakukan pada tahun 2010 antaranya penambahbaikan terhadap proses perkhidmatan. . konsisten.403 pesakit pada sepanjang tahun 2010 berbanding 773. Perangkaan tahun 2010 menunjukkan bahawa perkhidmatan Trauma dan Kecemasan mengalami peningkatan kehadiran pesakit sebanyak 4.Laporan Eksekutif Pusat Perubatan Universiti Malaya Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) merupakan sebuah hospital pengajaran yang menerima Pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi perkhidmatan penjagaan pesakit termasuk perkhidmatan sokongan serta Akreditasi Makmal Perubatan MS ISO 15189:2007 bagi perkhidmatan diagnostik. Renal General Clinic and Renal TxGN oleh Klinik Renal. Perkhidmatan Ambulatori yang merawat pesakit luar dan harian telah memberi rawatan kepada 775. Manakala perkhidmatan Trauma dan Kecemasan masih lagi menjadi pilihan pesakit untuk mendapatkan rawatan terutama selepas waktu pejabat.644 orang pesakit dirawat berbanding seramai 103. PTj Perubatan.1% iaitu 107.904 pesakit pada tahun 2009. Kenaikan sebanyak 0. telah melaksanakan penambahbaikan berterusan pada tahun 2010 bagi memastikan PPUM sentiasa memberikan perkhidmatan yang cemerlang.2%. Uro-Oncology Combined Clinic oleh PTj Surgeri. perkhidmatan Pesakit Dalam dan perkhidmatan Trauma dan Kecemasan.843 orang pesakit pada tahun 2010 berbanding 49. Perkhidmatan Pesakit Dalam pula merawat seramai 49. Penyumbang tertinggi kepada peningkatan ini adalah dari disiplin perubatan. RINGKASAN PRESTASI KESELURUHAN Perangkaan Pesakit PPUM Pada tahun 2010.6% ini adalah sejajar dengan pewujudan beberapa buah klinik/perkhidmatan baru seperti Klinik Extracorporeal Shockware Myocardial Ravascularization (ESMR) oleh Unit Kardiologi. pewujudan Objektif Kualiti baru sebagai petunjuk standard perkhidmatan yang diberikan. Perangkaan keseluruhan ini merangkumi tiga (3) perkhidmatan utama PPUM iaitu perkhidmatan Ambulatori (termasuk klinikklinik pakar).231 pada tahun 2009 iaitu peningkatan 1. penambahbaikan terhadap struktur serta pembelian peralatan-peralatan baru yang dapat memberi gambaran pencapaian prestasi keseluruhan PPUM dalam menyediakan perkhidmatan kepada pesakit.442 dirawat pada tahun 2009.890 orang pesakit. Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) telah merawat seramai 932.

843 107.8 Laporan Tahunan 2010 Berikut adalah perangkaan pesakit bagi tahun 2009 .2010 Maklumat Pesakit Luar Pesakit Dalam Trauma dan Kecemasan Discaj Kematian 2010 775.7 83.8 71. Perkhidmatan Perawatan PPUM »» Tempoh»Masa»Menunggu»Rawatan Pengurusan PPUM telah menetapkan standard kualiti tempoh masa menunggu pesakit mendapatkan rawatan di klinik Ambulatori iaitu 80% pesakit luar yang ada janji temu akan menerima rawatan dalam tempoh 2 jam. Secara umumnya peningkatan bilangan ujian bagi setiap disiplin adalah dalam sekitar 5 hingga 10% setahun.7 PPUM juga mengalami peningkatan dalam bilangan pembedahan iaitu seramai 21.2 KLINIK – KLINIK Perubatan Rawatan Utama (RUKA) Klinik Am Perubatan Rawatan Utama (RUKA) Klinik Keluarga Oftalmologi Otorinolaringologi (ENT) Pediatrik Obstetrik & Ginekologi Ortopedik Psikiatrik Perubatan 1 Perubatan 2 Surgeri Antenatal 87. Surgeri Pediatrik dan Surgeri Kardiothorasik.4 Sumber : Perkhidmatan Ambulatori .632 Perbezaan (%) 0.8 91. Surgeri Neuro.644 48.442 47.2 83.8 82.2 87.2 1.907 pembedahan yang melibatkan pembedahan Surgeri Am (elektif).782 ujian makmal telah dilaksanakan bagi tahun 2009. Disiplin Surgeri adalah paling banyak melaksanakan pembedahan pada tahun 2010 iaitu sebanyak 4.904 49.501. Manakala itu.1 97.847 orang pesakit telah menjalani pelbagai jenis pembedahan berbanding cuma 18. Surgeri Plastik.934. Masa menunggu dalam tempoh 2 jam Pesakit yang mendapat rawatan dalam tempoh 2 jam pada tahun 2010 (%) 92. ini tidak menunjukkan prestasi sebenar makmal kerana kaedah pengiraan beban kerja bagi dua tahun tersebut adalah berbeza.231 103.345 1.3 85.381 pelbagai ujian makmal dilaksanakan pada tahun 2010 berbanding dengan 5.096 1. Pengiraan beban kerja tahun 2010 adalah berdasarkan per reportable test dan ini adalah merupakan pengiraan sebenar beban kerja berbanding tahun 2009 yang tidak menggunakan kaedah tersebut.2 4.1 2.741 Sumber : PTj Maklumat Pesakit 2009 773. Walaupun dari segi statistik menunjukkan bilangan ujian makmal pada tahun 2010 menurun berbanding tahun 2009.1 72. prestasi klinikklinik pakar adalah memuaskan bagi tahun 2010 di mana semua klinik pakar telah berjaya merawat lebih dari 80% pesakit dalam tempoh dua (2) jam kecuali klinik pakar Oftalmologi dan klinik pakar Perubatan 1. perkhidmatan ujian diagnostik telah mengalami sedikit penurunan iaitu hanya sebanyak 4.403 49. Berikut adalah jadual prestasi klinik-klinik pakar bagi tahun 2010.584 pembedahan dilaksanakan pada tahun 2009. Secara purata. Urologi.9 84.1 6.

7% fail Pesakit Luar untuk perawatan dan 99. Punca 1. Penambahbaikan yang sedang dirancang oleh Pengurusan adalah melaksanakan sistem e-medical»records»(electronic»medical»records) yang dijangka dapat membantu mempercepatkan proses capaian rekod pesakit bagi tujuan perawatan di kalangan pegawai perubatan yang bertugas serta mengurangkan ruangan penyimpanan rekod pesakit secara manual.5 82.6 100 Triage 2) yang melebihi 200 minit ke 250 minit turut memberi kesan kepada tempoh masa menunggu keseluruhan pesakit. secara keseluruhan tempoh masa menunggu bagi pesakit-pesakit mengikut Triage adalah seperti berikut: Objektif Kualiti 100% Pesakit Triage 1 dilihat oleh doktor dalam masa 0 -10 minit 90% Pesakit Triage 2 dilihat oleh doktor dalam masa 30 minit 75% Pesakit Triage 3 dilihat oleh doktor dalam masa 90 minit 70% Pesakit Triage 4 dilihat oleh doktor dalam masa 180 minit Pencapaian % 95. Ini adalah berpunca dari bilangan pesakit yang ramai di samping terdapat beberapa prosedur yang mengambil masa yang lama seperti prosedur dilatasi anak mata dan prosedur pre-invest»yang mengambil masa antara 20 minit hingga 1 jam (bergantung kepada diagnosis seseorang pesakit) sebelum pesakit boleh dirawat oleh pegawai perubatan bertugas.1% pesakit dalam tempoh 2 jam.»Total»Body»Irradiiation» (TBI) dan 3D»Computerizer»Radiation»Field»Analyzer.1% daripada pesakit radioterapi yang perlu menerima rawatan utama dan radikal telah memulakan rawatan mereka selewat-lewatnya 4 minggu dari tarikh perundingan pertama di Klinik Onkologi berbanding dengan standard kualiti yang telah ditetapkan oleh Pengurusan iaitu 90%. Penurunan peratusan ini disebabkan oleh peningkatan bilangan pesakit dengan nisbah pegawai perubatan yang bertugas adalah tidak setara memandangkan bilangan pegawai perubatan bertugas masih sama seperti tahun sebelumnya.442 pesakit pada 2009 iaitu merupakan peningkatan sebanyak 4. Tindakan penambahbaikan yang sedang dilaksanakan oleh Pengurusan adalah menambahbaik proses pemberian perkhidmatan serta cadangan untuk menambah bilangan Pembantu Perubatan (Medical»Assistant) yang sedia ada untuk membantu pegawai perubatan bertugas di unit tersebut. renal dan gastro » yang mempunyai bilangan pesakit yang paling ramai berbanding dengan klinik-klinik pakar yang lain. hanya 77.8 75.» Conventional» Radioteraphy» Simulator. Manakala klinik pakar Perubatan 1 adalah klinik yang mengendalikan pesakit jantung (kardiologi).3% fail-fail Pesakit Luar tidak dapat dibekalkan Maklumat Pesakit pada masa rawatan antaranya adalah terdapat pesakit yang mempunyai dua (2) atau tiga (3) janji temu di klinik pakar yang berlainan pada hari yang sama selain terdapat failfail pesakit yang digunakan oleh pegawai perubatan bagi tujuan penyediaan laporan perubatan dan penyelidikan. Selepas pemasangan peralatan baru ini selesai pada tahun 2011. Penurunan peratusan ini adalah disebabkan oleh kerosakan chiller pada mesin rawatan yang sering berulang dan pemberhentian beberapa perkhidmatan sejak dari bulan Oktober 2010 bagi memberi laluan pemasangan peralatan baru seperti» Large» Bore» Computed»Tomography»(CT)»Radiotherapy»»Simulator. Beberapa tindakan penambahbaikan telah dan sedang dilaksanakan bagi klinik-klinik ini seperti menambah baik terhadap proses-proses pemberian perkhidmatan termasuk pengumpulan data terhadap pesakit-pesakit yang dirawat serta memberi keutamaan kepada pesakit-pesakit yang mempunyai surat rujukan (referral»letter). » Pembekalan Fail Pesakit Untuk Perawatan PTj Maklumat Pesakit secara purata telah dapat membekalkan 98. Bagi perkhidmatan di Trauma & Kecemasan pula. Pengurusan PPUM menjangkakan bahawa perkhidmatan yang lebih cekap dapat diberikan kepada pesakit dan secara tidak langsung mencapai standard kualiti yang ditetapkan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 9 Klinik Pakar Oftalmologi secara purata hanya dapat merawat 71.9% fail Pesakit Dalam pada tahun 2010.644 pesakit dirawat pada tahun 2010 berbanding 103. Bagi perkhidmatan Onkologi Klinikal. Penurunan peratusan bagi tempoh masa menunggu pesakit Triage 1 dan Triage 2 adalah berpunca dari bilangan pesakit kecemasan yang semakin meningkat iaitu 107.» High» Dose» Rate»Cobalt-60»Brachytherapy. tempoh purata masa pesakit tinggal di Dewan Resusitasi (bagi kes Triage 1) dan Dewan Rawatan Akut (bagi kes . paru-paru (chest).0%. Selain itu.

Jadual di bawah menunjukkan statistik aduan pelanggan bagi tahun 2010.00 petang dan mulai 18 Mac 2010. Manakala Objektif-objektif Kualiti dari perkhidmatan sokongan klinikal dan bukan klinikal yang lain telah menepati standard yang ditetapkan oleh Pengurusan PPUM bagi tahun 2010. Pengurusan PPUM telah menetapkan Objektif Kualiti bagi PTj Farmasi iaitu 75% pesakit mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penerimaan preskripsi ubat di Farmasi. Masa Kajian Pencapaian 776 patients surveyed and number of Mac 2010 patient with active or resolving Healthcare Associated Infections – 55 patients (7. Walau bagaimanapun.30 pagi hingga jam 5.10 Laporan Tahunan 2010 » Tempoh Masa Menunggu Mendapat Ubatubatan Proses mendapatkan ubat merupakan proses akhir yang perlu dilalui oleh setiap pesakit.6% diikuti dengan aduan berkaitan Komunikasi Bersama Pelanggan sebanyak 14.4% dan aduan Laporan Perubatan/Fail Pesakit yang lambat disiapkan menyumbang kepada 11. Darah Setempat dibuka dari jam 7. PTj Farmasi telah melaksanakan beberapa perkara seperti menyusun semula staf dalam pasukan kerja (termasuk melibatkan penyertaan pelajar Diploma Farmasi dalam aktiviti pembungkusan dan pendispensan ubat).00 pagi sehingga jam 12.01% berbanding tahun 2009.1% pesakit telah mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penyerahan preskripsi ubat dilakukan oleh pesakit. Objektif Kualiti tersebut adalah seperti berikut: • 80% pesakit yang ada janji temu diambil darah dalam tempoh 1 jam » Kepuasan Pelanggan Aduan yang diterima oleh PPUM bagi tahun 2010 adalah sebanyak 348 aduan.15 pagi bagi memoptimumkan aktiviti farmasi pesakit luar dari jam 10. had umur warga emas diturunkan dari 70 tahun kepada 65 tahun dan orang kurang upaya (OKU) sahaja diberi keutamaan untuk dipercepatkan proses pembayaran. Mulai 5 Januari 2010. Perkhidmatan/ Klinik Pusat Pengambilan Darah Setempat Jumlah Pesakit 20.08%) 744 patients surveyed and number of Oktober 2010 patient with active or resolving Healthcare Associated Infections – 34 patients (4. Secara purata hanya 72. Bagi menambah baik proses yang sedia ada.3% » Kawalan Jangkitan PPUM telah dapat mengekalkan kadar jangkitan nosokomial tidak melebihi 8. peratusan aduan yang diterima berbanding jumlah pesakit PPUM bagi sepanjang tahun 2010 telah menunjukkan penurunan sebanyak 0.778 Purata Peratusan dirawat dalam tempoh < 1 jam 97.15 pagi hingga waktu tengahari. Aduan tertinggi yang diterima oleh Unit Perhubungan Awam adalah berkaitan dengan Perkhidmatan iaitu sebanyak 50.00 tengahari. Berikut adalah jadual yang menunjukkan bilangan pesakit yang telah diambil darah dalam tempoh kurang dari satu (1) jam.» checking»dan»dispensing di samping penyusunan staf dalam pasukan kerja. Selain itu bagi mempercepatkan proses pembayaran. Beberapa faktor telah dikenal pasti berkaitan dengan ketidakcapaian standard yang ditetapkan iaitu proses mengikut Model»of»Good»Care (MOGD) belum diimplimentasi secara menyeluruh oleh pihak Farmasi iaitu proses yang merangkumi garis panduan bagi proses labeling. menetapkan waktu rehat staf antara 8. PPUM dapat memberi kesan positif kepada perkhidmatan perawatan pesakit di PPUM.» packaging. perkhidmatan Ambulatori dengan kerjasama PTj Kewangan telah mengatur dua (2) orang Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) untuk membantu mengambil pembayaran mulai jam 8. Pusat Pengambilan .5% pada tahun 2010 berdasarkan dua kali kajian yang telah dilakukan oleh PTj Kawalan Jangkitan.8%.45 pagi hingga 10.97%) » Objektif Kualiti Baru Yang Diwujudkan Objektif Kualiti baru ini diwujudkan (sebagai tambahan kepada Objektif Kualiti sedia ada) sebagai proses penambahbaikan berterusan bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS). mewujudkan ketua kumpulan bagi setiap kaunter pendispensan dan mewujudkan konsep floor» manager bagi meningkatkan pemantauan dan kelancaran proses kerja. Pewujudan Objektif Kualiti baru ini telah dapat mengurangkan aduan berkaitan masa menunggu di PPUM.

Keputusan soal selidik juga telah menunjukkan sebanyak 83. Pembangunan dan Pengubahsuaian Struktur PTj Sumber Perkhidmatan telah melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur bagi tujuan meningkatkan mutu perkhidmatan. kursus. kempen dan lain-lain aktiviti bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan kepuasan pelanggan di PPUM.6% responden bersetuju bahawa Pengamal-pengamal Perubatan seperti Pegawai Perubatan dan Jururawat di PPUM telah memberikan perawatan yang profesional dan responsif dengan kehendak dan keperluan pesakit. Anjung Penyayang (Asrama) tidak perlu melalui laluan kawasan Bangunan Perubatan Rawatan Utama (RUKA) atau Green» Lane. 594 responden telah memberi maklum balas di mana sebanyak 83. » Projek Jalan Keluar Masuk Baru ke PPUM di persimpangan bertingkat Lebuhraya Persekutuan dan naik taraf persimpangan keluar ke Jalan Universiti. Bangunan Obstetrik & Pediatrik. Projek ini adalah untuk menyuraikan aliran trafik di dalam kawasan PPUM semasa masuk dan keluar. Dari 1000 borang kaji selidik yang diedarkan. Sebagai penambahbaikan berterusan.4 % bersetuju bahawa staf PPUM yang bertugas di Bahagian Kaunter telah didapati memberi penerangan lengkap dan jelas mengenai perawatan yang ditawarkan oleh PPUM. Projek ini telah mendapat kelulusan Dewan Bandar raya Kuala Lumpur (DBKL) pada 28 Oktober 2010 dan dijangka siap pada 24 November 2011. PPUM telah dan sedang berusaha menerapkan Budaya Kerja Cemerlang kepada semua staf melalui latihan. Kajian Kepuasan Pelanggan ini melibatkan Perkhidmatan Pesakit Luar PPUM.Pusat Perubatan Universiti Malaya 11 Statistik aduan Pelanggan 2010 Peratusan penurunan ini adalah merujuk kepada Kajian Kepuasan Pelanggan yang telah dijalankan dari 4 hingga 6 Mei 2010. Antara projek yang dijalankan ialah: ingin memasuki kawasan Bangunan Menara Timur. Projek ini membantu pengguna/pelawat yang ingin keluar ke lebuhraya tanpa perlu melalui lampu isyarat di kawasan Bangunan Trauma & Kecemasan manakala pengguna/pelawat /staf yang » Cadangan Jalan Masuk Ambulan dan Kenderaan Kecemasan Terus Ke Bangunan Trauma & Kecemasan Projek ini untuk memberi laluan khas kepada ambulan dan kenderaan awam yang memerlukan perkhidmatan kecemasan daripada Jalan Universiti .

00.998.000 kepada kelas 100 yang diiktraf oleh National» Environmental» Balancing» Bureau (NEBB).00 meliputi naik taraf rekabentuk menepati Cleanroom»Performance»ISO»Class»5» iaitu kualiti udara dewan bedah dari kelas 10. Di antara perolehan peralatan perubatan penting yang telah dapat diuruskan adalah seperti berikut: Jabatan PTj Obstetrik & Ginekologi PTj Pengimejan BioPerubatan Nilai (RM) 738.288.00 1.00 3.700. penambahbaikan yang telah dijalankan ialah pemasangan pendingin udara dari jenis sistem air kokol (chilled) yang lebih stabil dengan Microprocessore»Control.470.000. Sistem ini merupakan salah satu keperluan bagi mendapatkan perakuan sijil Bomba.» camera» system. » Projek Naik Taraf Sistem Siaraya Berpusat Di Menara Utama dan Menara Timur. peralatan keperluan pejabat dan kelengkapan perabot.60. Sistem ini dipantau melalui » Projek Pemasangan Sistem Kad Akses di PPUM Projek ini dilaksanakan untuk mengawal aliran masuk pelawat ke wad-wad di PPUM serta kawalan akses keluar masuk ke lokasi yang ditetapkan atau dihadkan oleh PPUM.00 1. Sistem ini dikawal secara berpusat melalui Pejabat Keselamatan. PTj Sumber Bahan adalah bertanggungjawab menguruskan perolehan dan pembelian bagi perkhidmatan rawatan pesakit. pesakit serta pelawat dan juga boleh digunakan sebagai penyampaian maklumat penting di seluruh PPUM. PPUM yang turut bertujuan meningkatkan keselamatan dan kemudahan prasarana bangunan pada staf.000.583.500. menggunakan teknologi lampu bedah kepada jenis LED – (free»maintenance.980.00 2.000. » Projek Naik Taraf Dewan Bedah 11 Projek yang melibatkan kos sebanyak RM1. Perolehan » Peralatan dan Kelengkapan Seksyen Peralatan dan Kelengkapan.302. » Projek Penggantian Pendingin Udara Bilik Server Nadi IT Dengan kos sebanyak RM 217. Sistem ini mengunakan tag nama staf sebagai identiti dan rekod pergerakan. Nilai keseluruhan kontrak yang telah Bil 1 2 3 4 5 Perkara Enam Belas (16) unit Foetal/Maternal Monitoring Machine Cardiotograph Satu (1) unit Full Field Digital Mammography System With Attached Stereotactic Biopsy System ditandatangani bagi peralatan pada tahun 2010 adalah sebanyak RM 57.» Digital» Control» Technologies)» » dan menggunakan Heat» Recovery» Wheel» System» Technology untuk sistem pendingin udara bagi penjimatan tenaga. amaran diterima melalui sistem SMS. . sistem kawalselia bangunan (BAS) suhu.00 PTj Obstetrik & Ginekologi.12 Laporan Tahunan 2010 melalui terus ke kawasan Bangunan Trauma dan Kecemasan. humidity.335. fire»system dan sekiranya ada masalah di bilik server. Enam (6) unit Anaesthetic Machine With Ventilator Complete With Pediatrik dan Dewan Bedah Monitor (Menara Timur) Satu (1) unit Conventional Radiotherapy Simulator Satu (1) unit High Dose Rate Cobalt-60 Brachytherapy unit with Treatment Planning System PTj Onkologi Klinikal PTj Onkologi Klinikal Pembekalan peralatan ini membolehkan PPUM memberikan perkhidmatan perawatan yang terkini kepada pesakit-pesakit. Sistem kad akses ini dipasang di pintu masuk setiap wad.200.400. Sistem ini siap dipasang pada 25 Oktober 2010.» cctv.

038.000 pada tahun 2009.437 berbanding dengan RM410.66%) adalah hasil dalaman PPUM.182 berbanding dengan RM379.094. pendapatan pembangunan terkumpul PPUM pada tahun 2010 ialah RM73.32%).179.298. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM175.966.638.986 pada tahun 2009.249 (30. Kedudukan Kewangan PPUM » Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Pendapatan Mengurus PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM438.917.501 berbanding dengan RM45.17% berbanding perolehan bagi tahun 2009 yang berjumlah RM110. Tanggungan semasa PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM62.629 pada tahun 2009. Perolehan ubat-ubatan adalah penting bagi memastikan pesakit-pesakit mendapat ubat yang mencukupi untuk keperluan rawatan. Ini merupakan penambahan sebanyak RM16. » Bekalan Guna hapus dan Guna sama Perolehan bekalan dibahagikan kepada dua iaitu bekalan perubatan dan bekalan bukan perubatan. Pada tahun 2010. Dengan itu terdapat lebihan pendapatan dari perbelanjaan bagi tahun 2010 sebanyak RM17.413 pada tahun 2009.966. Daripada jumlah Pendapatan Mengurus tahun 2010.876 pada tahun 2009.200 pada tahun 2009.333.462 pada tahun 2009. Lebihan pendapatan dari perbelanjaan bagi tahun 2010 ialah RM27.548 (17.721 pada tahun 2009.70%).780.463.827.198.416.31%).829 pada tahun 2009.532.01%).690.850.636 berbanding dengan RM92.144. akaun-akaun penghutang dan tunai yang akan digunakan untuk membiayai komitmen tahun 2010.000 (66.571.135 berbanding dengan RM207.722.Pusat Perubatan Universiti Malaya 13 » Ubat-Ubatan Pada tahun 2010.819 pada tahun 2009.564 berbanding dengan RM56.847.000. Pendapatan pembangunan pada tahun 2010 dibiayai sepenuhnya daripada sumbangan kerajaan.99.979. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM75. Secara keseluruhan.80%).235 berbanding dengan RM570.617.156.438.309.810.364. Perbezaan sebanyak 51. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM31.306 (8. Sepanjang tahun 2010 jumlah keseluruhan bekalan guna hapus dan guna sama yang telah diurus adalah sebanyak RM 39.00. jumlah aset bersih PPUM adalah sebanyak RM985. Secara keseluruhan.049 (84.99%).744 berbanding dengan RM781.363.024. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM203.872 (35.37.000 pendapatan pembangunan pada tahun 2010 berbanding dengan terimaan sebanyak RM112. » Harta Dan Tanggungan Jumlah nilai aset hartanah. lebihan terkumpul pendapatan mengurus PPUM sehingga tahun 2010 ialah sebanyak RM236.364.073. peralatan perubatan dan aset tetap lain yang dibiayai daripada geran pembangunan.94%). Ini merupakan peningkatan sebanyak RM43. Aset semasa PPUM pula berjumlah RM300. Perbelanjaan pembangunan PPUM pada tahun 2010 pula ialah sebanyak RM170.50% adalah disebabkan pada tahun 2009 terdapat perolehan bagi pacemaker yang berjumlah RM12.953 pada tahun 2009. PPUM menerima sebanyak RM188. infrastruktur. nilai kontrak yang telah ditandatangani bagi perolehan ubat-ubatan adalah sebanyak RM117.445. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM28. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM77.608 (6.925 (25.000.34%) adalah merupakan pemberian kerajaan dan bakinya sebanyak RM77.699 (17. Lebihan terkumpul ini terdiri daripada nilai aset bangunan. sebanyak RM361.558.844. Lebihan terkumpul ini terdiri dari aset tetap.784. Secara keseluruhan permintaan terhadap penggunaan ubatubat telah meningkat selaras dengan peningkatan bilangan pesakit yang mendapat rawatan di Pusat Perubatan ini.010 pada tahun 2010 berbanding dengan RM256. Perbelanjaan mengurus PPUM pada tahun 2010 pula ialah sebanyak RM410.987.98 yang merupakan penambahan sebanyak 6.587 pada tahun 2009.555.738 (82.364 berbanding dengan lebihan pendapatan RM20.112.00 dan PTCA berjumlah RM38.642.82%).056. . loji dan mesin PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM746.811.255 berbanding dengan RM31.

PTj Nadi IT telah melaksanakan projek-projek menaiktaraf infrastruktur ICT. Medical Record Tracking. kelahiran dan sehingga dipindahkan ke Wad Post Natal. Sistem ini mempunyai 6 modul iaitu Patient Master Index. pembangunan Sistem Pengurusan Manusia dan pelaksanaan Sistem Pembilan Pesakit. sistem bukan klinikal dan sistem rangkaian di PPUM. 2 3 Sistem Maklumat Makmal (LIS) 4 Sistem Maklumat Materniti 5 Sistem Maklumat Kardiologi . Latihan ICT juga telah dilakukan secara berterusan bersesuaian dengan pelaksanaan sistem dalaman dan projek yang dijalankan di sepanjang tahun 2010. Ini akan membolehkan semua imej dan maklumat pesakit yang menjalankan prosidur di makmal kardiologi disimpan di dalam satu sistem yang lebih komprehensif. Berikut adalah antara penambahbaikan yang melibatkan sistem klinikal/sokongan klinikal. Sistem ini mula dibangunkan pada Januari 2010 bagi menggantikan sistem iPM sedia ada. naiktaraf talian suwa. Inpatient Management. Semua imej dari modaliti akan diintegrasikan mengikut piawaian DICOM. Ia bertujuan untuk menyimpan maklumat klinikal dan akan menggantikan folder pesakit.14 Laporan Tahunan 2010 Kemudahan dan Penggunaan Sistem Teknologi Pada tahun 2010. Sistem ini dijangka akan mula digunakan pada penghujung bulan Mac 2011. naiktaraf Sistem Maklumat Farmasi. penggunaan portal. Sistem ini mula dibangunkan pada bulan Februari 2010. Theatre Management dan Billing Management Sistem ini sedang dalam proses naiktaraf dari versi TDLIMS ke versi TDSynergy bermula pada bulan Oktober 2010 dan dijangka siap implementasi pada bulan penghujung bulan Mei 2011. Outpatient Management. naiktaraf sistem email. Sistem ini akan membolehkan mesin-mesin CTG diintegrasikan dengan sistem dan disimpan secara digital. pembangunan sistem dalaman dan naiktaraf sistem antaranya ialah naiktaraf sistem rangkaian dan keselamatan. Manakala integrasi data daripada sistem maklumat hospital iaitu iPM pula akan menggunakan piawaian HL7. Sistem ini dijangka akan mula digunakan pada bulan April 2012. Sistem ini mula digunakan pada bulan Jun 2010 untuk menguruskan dan memantau maklumat pesakit yang bersalin dari mula kemasukan di wad bersalin. Sistem Klinikal/Sokongan Klinikal Bil 1 Sistem Sistem Electronic Medical Records (EMR) Pembangunan e Hospital Administration System (eHAS) Tujuan Projek Sistem EMR telah mula dilaksanakan pada November 2010.

Projek-projek Sistem Project Management Office (PMO) yang direkodkan di dalam sistem ini boleh dipantau mengikut fasa perlaksanaan. PPUM. SMS Farmasi dan SMS Aduan 5 Portal PPUM 6 Sistem SMS PPUM . PTK. Sistem ini diintegrasi bersama Sistem Permohonan Jawatan Online dan mengandungi empat (4) modul iaitu Iklan Jawatan. Temuduga dan Tawaran. penyediaan rekod latihan dan pemantauan mata CPD telah dimasukkan ke dalam Portal PPUM. Tapisan. SMS Broadcast. Maklumat pembayaran dan juga sebarang catatan bagi setiap fasa juga boleh direkodkan. Maklumat Penempatan. 1 Sistem eHR (Modul Latihan) 2 Sistem eHousemanship (eHO) 3 Sistem ePengambilan 4 Sistem ini dibangunkan bagi menguruskan projek-projek yang diuruskan oleh Jabatan Teknologi Maklumat. Pada tahun 2010. Sistem ini mengandungi 4 modul iaitu SMS Oncall. Laporan kursus perlu disediakan bagi membolehkan staf yang memenuhi mata minimum CPD untuk mencapai Aras 3. Sistem SMS PPUM adalah satu sistem yang telah dinaiktaraf daripada Sistem SMS Oncall dan Sistem SMS Farmasi. Maklumat Prosedur dan Maklumat CME. Mata CPD dipaparkan mengikut kompetensi dan kategori kursus yang dihadiri oleh staf manakala format laporan kursus secara on line telah dikemaskini mengikut keperluan CPD. Sistem ePengambilan dibangunkan bagi membantu pihak Jabatan Sumber Manusia dalam memantau jumlah penerimaan permohonan jawatan pada setiap kali sesi iklan dibuka. Sistem ini mengandungi empat (4) modul iaitu Maklumat Peribadi. Sistem eHO telah mula digunapakai mulai 1 Jun 2010 bagi menggantikan buku log yang diisi secara manual oleh Pegawai Perubatan Siswazah. penyediaan laporan kursus serta pengesahan laporan oleh Ketua Jabatan turut disediakan di dalam Portal PPUM.Pusat Perubatan Universiti Malaya 15 Sistem Bukan Klinikal Bil Sistem Tujuan Fungsi CPD dibangunkan bagi menguruskan mata CPD mengikut keperluan yang telah ditetapkan. Kedua-dua modul ini telah mula digunakan pada 1 Disember 2010. Di samping itu. fungsi bagi penyelia lokasi seperti pemantauan maklumat kehadiran. maklumat cuti. Naiktaraf sistem telah dilaksanakan pada bulan September 2010.

Walau bagaimanapun pemasangan adalah tertumpu pada wad dan ruang medan selera sahaja. Proksi internet adalah bertujuan untuk memantau penggunaan internet di PPUM. Walau bagaimanapun akses internet ini terhad pada waktu rehat dan bukan pada komputer di kawasan perawatan pesakit. tahap availability bagi sistem rangkaian PPUM secara keseluruhannya adalah 99%. melalui proksi internet hanya pengguna yang sah sahaja dibenarkan untuk membuat capaian kepada internet. Proksi Internet dan aplikasi yang lain. Domain Activite Directory adalah digunakan di PPUM untuk pengurusan identiti dan keselamatan komputer. terdapat sebanyak 65 wireless access point telah dipasang di seluruh PPUM. Pihak Pengurusan UM telah meluluskan permohonan untuk menggunakan talian internet UM dan pada masa ini kelajuan internet yang telah diberikan oleh pihak UM adalah berkapasiti 25MB. rangkaian PPUM dan rangkaian UM telah diintegrasikan antara satu sama lain dan ini telah membolehkan sistemsistem dalaman UM dan sistem dalaman PPUM khususnya PPUMiCARE dapat diakses dari kedua-dua rangkaian. 2 Rangkaian 3 Proksi Internet 4 Internet 5 Domain 6 Wifi . Rangkaian PPUM yang merangkumi Core Switch. Secara keseluruhan. Dijangka pada Mac 2011. Akses internet juga telah diberikan kepada staff sokongan selaras dengan pemberian e-mel kepada kakitangan sokongan. Dijangkakan liputan wifi ini akan ditambah pada tahun 2012 sehingga merangkumi ke asrama pelajar PPUM. Distritribution Switch dan Access switch adalah pada kelajuan 10GB untuk kelajuan tulang belakang dan 100MB kepada 1GB kepada akses kepada pengguna. Sistem Active Directory yang ada di PPUM ini diintegrasikan dengan sistem SSO. Disamping itu juga. Sistem Remote SSLVPN. Sistem UAC.16 Laporan Tahunan 2010 Rangkaian Bil 1 Sistem Naiktaraf Rangkaian Fasa 1 Tujuan Projek menaiktaraf keseluruhan sistem rangkaian PPUM kecuali Bangunan Trauma & Kecemasan daripada kelajuan tulang belakang 1GB ke 10 GB dan kelajuan 100MBps akses pengguna kepada 1GBps telah selesai pada 24 April 2010. talian 25MB tersebut akan dinaiktaraf kepada 100MBps setelah pihak UM menaiktaraf talian internet kepada 1GBps. Pada masa ini. Pada Jun 2010 juga. pelayan dan rangkaian di PPUM. Ianya difokuskan untuk kegunaan staf dan juga untuk kegunaan aktiviti rondaan wad (ward round) di wad-wad di PPUM. Sistem rangkaian ini didapati sangat stabil dan berprestasi tinggi.

* Perkhidmatan Drive-Thru Bagi Pesakit Berbayar PharmCARE telah meluaskan perkhidmatan Drive-Thru kepada pesakit berbayar bermula pada 29 April 2010. g) Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan atau wakilnya. PENCAPAIAN UTAMA PPUM PADA TAHUN 2010 » Perkhidmatan Penjagaan Perawatan Pesakit * Makmal Mikobakteriologi (TIBI-BSL 3) Makmal Diagnostik dan Penyelidikan (BSL 3) telah berjaya diiktiraf sebagai Makmal Mikobakteriologi (TIBI-BSL 3) yang pertama diwujudkan untuk hospital pengajaran dan pembelajaran serta memenuhi piawaian Microbiological» Practices» Special» Practices» and» Safety» Equipment»for»Bio-Safety»Level»3 (Australia). pesakit berbayar perlu menjalani kaunseling ubat terlebih dahulu. c) Pengarah. dan b) bekerjasama dengan Fakulti dalam mengadakan kemudahan-kemudahan bagi pendidikan. latihan penyelidikan. e) Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan atau wakilnya. Objektif PPUM adalah. Bezanya ialah pesakit berbayar perlu membuat pembayaran penuh bagi ubat sebelum menggunakan perkhidmatan ini. PPUM di tadbir urus oleh Lembaga Pengurus yang dilantik di bawah subseksyen 15(1) Perlembagaan Universiti Malaya yang terdiri daripada anggota yang berikut: a) Pengerusi yang dilantik oleh Lembaga daripada kalangan anggotanya. Dengan wujudnya makmal ini. Teknik perubatan ini dikendalikan oleh Unit Kardiologi untuk dijalankan ke atas pesakit jantung koronari yang tidak sesuai untuk menjalani rawatan angioplasti atau sebarang pembedahan pintasan jantung. ditubuhkan di bawah Statut Universiti Malaya (Pusat Perubatan Universiti Malaya) 2000. d) Dekan Perubatan. Makmal ini juga dapat memberikan latihan diagnostik TIBI dengan penggunaan teknologi terkini serta berpotensi menjalankan penyelidikan dalam bidang Mikobakteriologi. . mengendalikan dan membangunkan pusat perubatan yang bertaraf dan berkedudukan antarabangsa. pensiswazahan dan perundingan perubatan. Perlembagaan Universiti Malaya. Seperti pesakit yang mendapat ubat secara percuma. b) Naib Canselor Universiti. PPUM bukan sahaja mampu menjalankan ujian diagnostik TIBI dalam prasarana yang selamat malah boleh menyediakan keputusan dalam masa yang singkat.Pusat Perubatan Universiti Malaya 17 TADBIR URUS PPUM Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) adalah sebuah hospital pengajaran di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan merupakan sebuah badan berkanun. a) menubuhkan. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. jika tidak dilantik sebagai Pengerusi. * Extracorporeal Shockware Myocardial Ravascularization (ESMR) ESMR adalah merupakan teknologi perubatan terkini bagi merawat pesakit jantung koronari yang pertama seumpamanya di Malaysia. f) Ketua Setiausaha Kementeria Pengajian Tinggi atau wakilnya.

18 Laporan Tahunan 2010 * Perkhidmatan Ubat-ubatan Secara Pos (BY-POST) PPUM dengan kerjasama Poslaju Malaysia menjalankan perkhidmatan penghantaran ubat-ubatan secara pos (BY-POST) melalui PharmCARE. Tiga (3) orang staf Perubatan Nuklear telah terpilih untuk menyertai program yang mengambil masa dua tahun ini. Anugerah tersebut disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Majlis telah berlangsung pada 19-21 Ogos 2010 bertempat di Seoul. Korea Selatan. * UM Community Health Awareness Programme yang dilancarkan dari 6-7 Mac 2010 telah dapat memberi maklumat kepada masyarakat sekitar serta pemeriksaan kesihatan percuma dalam usaha untuk memupuk kesedaran betapa pentingnya penjagaan kesihatan dikalangan masyarakat. * . anjuran Korea» Invention» Promotion» Association Seoul. Pengiktirafan itu bertepatan dengan prinsip profesor milik negara yang berfungsi sebagai penyalur maklumat dan pengetahuan untuk pembangunan bersama. Perkhidmatan telah dimulakan melalui projek rintis pada 2 Mei 2010 dan kemudiannya dijalankan secara rasmi pada Jun 2010. Objektif projek ini adalah untuk membekalkan sel darah merah yang telah ditapis kandungan sel darah putihnya iaitu Leucoreduced» Red» Cells. » Penganugerahan-Penganugerahan * Profesor Dr. Prof. Projek Kumpulan Penambahbaikan Kualiti (QIT) PTj Perubatan Transfusi yang diketuai oleh Dr. Korea pada * OMED Center of Excellence Unit Gestroenterologi telah menerima anugerah OMED Center of Excellence bagi tahun 2008-2014 dari Organisation» Mondiale» d’Endoscopie» Digestive» or» World» Organization» of» Digestive» Endoscopy» (OMED). Madya Dr Rahmat Omar telah menerima anugerah dua pingat emas dan satu pingat gangsa semasa di Seoul» Internationall» Invention» Fair» (SIIF) 2010. Aye Aye Hliang telah menghadiri acara penerimaan hadiah untuk pemenang yang berlangsung di Seoul. Y. Dr. Projek yang bertajuk Preventing Febrile Transfusion Reactions in Thalassaemia Patients telah terpilih mewakili PPUM untuk kategori pertandingan poster. Selangor. Pengiktirafan ini diberikan kepada Unit-unit Endoskopi Gastraointestinal di seluruh dunia di atas sumbangan kepada pelajaran dan pengembangan ilmu dalam bidang endoskopi gastrointestinal. PTj Pengimejan Bio-Perubatan telah dipilih sebagai lokasi latihan bagi program latihan jarak jauh (Distance» Assisted» Training) untuk Juruteknologi Perubatan Nuklear. Pengarah PPUM bersama-sama ketua pasukan projek kualiti tersebut. Perkhidmatan ini telah mendapat sambutan yang positif dan memberangsangkan dari pesakit yang mendapat preskripsi jangkamasa panjang. * * Lokasi Latihan Bagi Program Latihan Jarak Jauh (Distance Assisted Training) Unit Perubatan Nuklear. yang bertujuan untuk mengurangkan insiden reaksi ’febrile’ dan untuk mencari panel penderma yang sesuai untuk pesakit yang menunjukkan reaksi antibodi sel darah merah. South Korea. Looi Lai Meng daripada Jabatan Patologi telah dianugerahkan ‘Anugerah Profesor Ulung’ pada 15 Disember 2010. Aye Aye Hliang telah memenangi Excellence Award (runner up) Asian Hospital Management Award 2010 bagi kategori Departmental Service Improvement Project. Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin di Hotel Equatorial Bangi. Program ini adalah program Perjanjian Kerjasama Serantau (RCA) antara Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Korea Selatan.B. serantau dan antarabangsa di mana sumbangan mereka mempunyai impak kepada kualiti hidup manusia sejagat. Pemilihan calon anugerah ini dibuat berdasarkan pengiktirafan dalam bidang kepakaran masing-masing di peringkat kebangsaan.

Zulhilmi Yaakob dari Unit Kardiologi. Dr. Chua Kek Heng. Dr. Chew Ching Hoong merupakan penerima pingat emas bagi penyelidikan bertajuk One Step Multiplex PCR Detection System For Malaria Parasites semasa Biolnno Awards 2010. Beberapa anugerah juga telah diterima semasa Ekspo Penyelidikan Rekacipta & Inovasi Universiti Malaya yang berlangsung pada 1 hingga 3 April 2010. Dr. Kuala Lumpur. * Prof. Wan Yusoff Wan Sulaiman. Prof. Prof. Dr. KL Hilton. Mary Joseph Marret. Pingat emas diterima bagi projek yang bertajuk: The Otology Tube: A Contemporary MultiUtility Trainer and Simulator Workstation Designed as Teaching Innovation in Medicine and Otorhinolaryngology Speciality Training dan Universal Endoscopic Holder cum Elbow & Wrist Support System: An Ergonomic Assistive Innovation Otolaryngologic Surgery. Prof. Noraishah Mydin Hj. Farizawati Sabri menerima pingat gangsa dengan tajuk penyelididkan Morphological and Genetic Characterization of Domestic Spiders in Malaysia (Urban and Suburban). Saw Aik. Puan Azleen Mohd. Noraishah Mydin Hj. Dr. Ng Wuey Min. Gopalakrishnakone. * * * * * * . Dr. Zain dari Unit Fizik Perubatan telah terpilih sebagai Pembentang Kertas Lisan Terbaik di 7th»National»Seminar» Of»Medical»Physics»2010 pada 16 Disember 2010 dan dijemput sebagai penceramah di 8th» » South» East» Asia» Congress» Of» Medical» Physics»(SEACOMP). Mahmud. Azlina binti Ahmad Annuar. Abdul Aziz.Pusat Perubatan Universiti Malaya 19 2-5 Disember 2010.» Dr. Rohela Bt. SR Kanthan dan Dr. Plasmonex. Dr. Ng Wuey Min menerima pingat perak bagi penyelidikan bertajuk Stress»Radiograph» Device»for»quantifying»the»posterior»cruatciate» deficiency. John Jeffery. Tan Boon Beng menerima Pingat Gangsa bagi penyelidikan bertajuk Knee Holder for Anterior Posterior Stress Radiography.» Manakala pingat gangsa bagi Universal Gromment Introducer: An Elegant A Practical Solution for Potentially Difficult Ventilation Tube Insertion with valueAdded Features. Dr. Dr. Prof. Julia Anak Patrick Engkasan menerima pingat gangsa dengan tajuk penyelidikan Tiam1 is required for neural tube closure. Norma binti Che Yusoff. Profesor Saw Aik dan pasukannya menerima dua pingat emas bagi penyelidikan yang bertajuk Modular support frame for hip spica application dan Continuos Passive Motion machine for leg reconstruction with external fixator. Madya Dr. Dr. 22 th 24th July 2010). Madya Lee Ping Chin. Chua Yeok. Madya Yvonne Lim Ai Lian. Abdul Aziz. Antaranya ialah: * Dr. Jabatan Perubatan telah menerima anugerah Best of Asia Case Presentation (Percutaneous»Intervention»In»Young»Patient» with»Massive»Pulmonary»Embolism) semasa 7TH»Malaysian»Cardiovascular»»Interventional» Sysmposium»With»Live»Transmission.

» ii) iii) Aktiviti pengajaran berkumpulan kepada pesakit diabetes semasa mengandung di Klinik Ibu Mengandung. Jenis perkhidmatan di klinik ini adalah termasuk saringan awal penyakit kanser (Pap» Smear). » PTj Pengimejan Bio-Perubatan Perkhidmatan baru ialah Pemeriksaan SPECT/CT Tujuan Pemeriksaan: Pemeriksaan ini menggunakan kombinasi dua modaliti peralatan iaitu Kamera Gama atau dikenali sebagai SPECT dan juga Tomografi Berkomputer (CT» Scan). CT» Scan pula akan menghasilkan imej secara anatomikal. iii) DTI (Diffusion Tensor Imaging) Tujuan Pemeriksaan: Untuk kegunaan trek neuro otak. Berfungsi bersama dengan fMRI untuk menentukan lokasi barah otak dan lokasi fungsi motor neuro.20 Laporan Tahunan 2010 PERKHIDMATAN / PROSEDUR TERBARU YANG DIPERKENALKAN » Unit Perkembangan Perubatan Klinik Pakar Wanita telah mula beroperasi pada bulan Mac 2010 bertempat di Klinik Kesihatan Kakitangan. rundingan masalah sakit puan dan rawatan serta penyiasatan/rujukan lanjut.» . Dengan ini. Jabatan Perubatan Perkhidmatan terbaru yang disediakan oleh Unit Kardiologi ialah i) ii) Rawatan Extracorporeal» Shockwave» Myocardial»Revascularization»(ESMR). » PTj Dietetik i) Pegawai dietetik telah memberi perkhidmatan di Klinik Endokrin bermula pada bulan Oktober untuk pesakit yang hadir pada hari Isnin di klinik berkenaan Klinik CAPD telah dimulakan pada bulan November 2010 untuk pesakit yang menerima rawatan CAPD di PPUM. Pemeriksaan fMRI dapat membantu pakar surgeri otak semasa pembedahan otak dilakukan untuk mengelakkan kecederaan serius pada motor neuron yang akan mempengaruhi keupayaan fizikal pesakit selepas pembedahan. ii) Flow Analysis Tujuan Pemeriksaan: Untuk memeriksa “hidrocephalus” pada otak pesakit. ii)» Functional»Flow»Reserve»(FFR)»for»borderline» lesion»and»multivessel»PCI. Pakar Obstetrik & Ginekologi yang juga merupakan Ketua Unit Perkembangan Perubatan. Klinik ini diterajui oleh Dr. Perkhidmatan yang disediakan adalah khusus untuk staf wanita PPUM dan tanggungan mereka. iv) Cardiac (functional/ physiology / ARVD (Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia) / Stress ) Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan jantung pesakit bagi melihat struktur anatomi dan fungsi jantung pesakit samada dalam keadaan rehat ataupun stres. » Unit Kardiologi. risiko komplikasi selepas pembedahan otak dapat dikurangkan dan keupayaan (ability) fizikal pesakit dapat ditingkatkan. Manakala prosedur baru yang telah diperkenalkan ialah: i) fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) Tujuan Pemeriksaan: fMRI adalah pemeriksaan MRI khas bagi pengimejan otak terutamanya untuk pesakit yang menghidapi barah otak. Kamera Gama akan mengesan fisiologi organ yang diminta setelah radiofarmaseutikal disuntik ke dalam tubuh pesakit. Keduadua imej Kamera Gama dan CT» Scan akan ditindihkan (Fuse) bagi memberikan imej yang lebih baik dan berdiagnostik. Rusinahayati Mokhtarudin. 3-Dimensional»Echocardiogram iii) Perkhidmatan Electrophysiology bagi rawatan penyakit jantung arrhythimia menggunakan Ensite»3D»Mapping Manakala prosedur baru ialah i) Implan pacemaker»device yang boleh melalui pemeriksaan MRI.

Berdasarkan aktiviti radioaktif yang dapat dikesan. Pesakit akan diberikan bahan radioaktif Iodin untuk diminum dan beberapa siri pengesanan radioaktif di bahagian tiroid akan dilakukan.4. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu mengenalpasti separuh hayat sel darah merah dan bahagian kedua mengesan hepar. Aktiviti radioaktif akan dikesan menggunakan probe khas bagi membuat analisa separuh hayat radioaktif yang berada di dalam sel darah merah. x) Pengajian Splenic Sequestration Tujuan Pemeriksaan: Pengajian ini merupakan pengajian in-vivo tanpa pengimejan. Aktiviti radioaktif akan dikesan pada hepar (hati). “T2 Map” berguna untuk pesakit yang mempunyai osteoarthritis dan atlit sukan. Selepas itu. Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk melakukan pengimejan dan rawatan pada “bone» tumor” ataupun “bone» metatasis” dengan membakar tisu pada suhu sonikasi yang tinggi iaitu pada tahap 60°C ke atas.14 dengan dos 100mCi.11.7. viii) Pengukuran thyroid uptake Tujuan Pemeriksaan: Pemeriksaan ini dijalankan bagi mengenalpasti penyakit hipertirodism dan hipotirodism. limpa (spleen) dan juga jantung selama 12 hari. 30 minit pada hari pertama suntikan bahan radioaktif. Darah akan diambil untuk kawalan. MRgFUS Bone Mets merupakan salah satu alternatif untuk merawat bone»tumour pesakit tanpa surgikal. Ia bertujuan untuk mengetahui keupayaan limpa berfungsi. Ia lazimnya dijalankan serentak dengan Red» blood» cell» survival»study kerana sel darah merah yang telah mati akan dikumpulkan di limpa. Analisa kehadiran bahan radioaktif di tiroid akan dibuat.9. analisa kadar limpa dan hepar serta limpa dan jantung akan dibuat. limpa dan jantung (Pengajian Splenic» Sequestration). Pemeriksaan ini menggunakan bahan radioaktif 51Cr yang akan ditagkan dengan sel darah merah.6 T2 Map (Knee) Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan pada bahagian lutut untuk mengenalpasti sama ada terdapat degenerasi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 21 v) Kinematic Lumbosacral Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan spinal» stenosis dan nerve» root» impingement pesakit yang tidak dapat didiagnos pada projeksi supine»dan berguna untuk rawatan spinal pain»palliative»care. vii) MRgFUS Bone Mets penyelidikan klinikal) (Masih dalam ix) Red blood cell survival study Tujuan Pemeriksaan: Pengajian ini bertujuan untuk pesakit yang mengalami anemia hemolitik. Pesakit perlu berada dalam keadaan bius am ataupun bius setempat. pengiraan jangka hayat sel darah merah akan diketahui. . vi) 4. hari ke 2.

Perkhidmatan pegawai Farmasi di wad surgikal 7U Pegawai Farmasi ditugaskan di wad 7U pada sebelah pagi hari bekerja dan bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan ubat di wad tersebut dijalankan menurut polisi yang diterima pakai selain daripada menjalankan tugas-tugas di Farmasi Pesakit Dalam. . Farmasi telah membuat bekalan jangka pendek kepada 3 hingga 7 orang pesakit yang bukan mendapat rawatan di PPUM dalam sebulan. Pesakit baru atau pesakit yang memerlukan kaunseling dikenalpasti berdasarkan ‘referral’ dari doktor di Klinik Infectious Deseases (ID).22 Laporan Tahunan 2010 » PTj Farmasi PTj Farmasi telah memperkenalkan beberapa perkhidmatan dan prosedur baru seperti yang berikut: Bil 1 Seksyen Farmasi Pesakit Dalam Perkhidmatan baru Perkhidmatan pendispensan ubat secara unit-dos ke Wad Perubatan 1 Perkhidmatan ini telah diperkembangkan ke Wad Perubatan 1 pada 15 Julai 2010 setelah diperkenalkan lebih setahun di Wad Perubatan 2. Pembekalan ubat metadon kepada pesakit di luar PPUM menerusi SPUB (Skim Pembekalan Ubat Bersepadu) PPUM menggunapakai skim yang di bawah program KKM ini untuk memudahkan pesakit metadon mendapatkan bekalan apabila mereka berada di luar kawasan mereka. Perkhidmatan telah bermula secara projek rintis pada Mei 2010 dan kemudiannya dijalankan secara rasmi pada Jun 2010. Penekanan turut diberikan kepada kepatuhan (adherence) terhadap pengambilan ubat-ubatan HIV. Penghantaran troli ke Farmasi ialah pada hari Selasa dan Jumaat. MTAC Renal Penglibatan pegawai Farmasi di klinik renal sekali seminggu bertujuan untuk memberi kaunseling ubat-ubatan kepada pesakit pemindahan buah pinggang telah dimulakan akhir tahun 2010. Bezanya ialah pesakit berbayar perlu membuat pembayaran penuh bagi ubat sebelum menggunakan perkhidmatan ini. pesakit berbayar perlu menjalani kaunseling ubat terlebih dahulu. Perkhidmatan MTAC HIV Perkhidmatan ini dimulakan untuk memberi kaunseling ubat-ubatan HIV kepada pesakit yang baru memulakan rawatan ataupun yang telah menukar rejimen HAART. Slip preskripsi yang dibekalkan ke wad/klinik akan direkod nombor siri dan tempat di mana ianya diserahkan supaya ianya dapat dikesan. Pembekalan ubat Recormon dan Glivec Pembekalan ubat Recormon (untuk pesakit percuma dan subsidi) dan Glivec (dibawah program GIPAP / MYPAP) yang sebelum ini dijalankan di Stor Farmasi telah diambilalih oleh Farmasi Pesakit Dalam. Pengambil alihan tanggungjawab untuk mengedar slip preskripsi baru daripada PTj Maklumat Pesakit oleh PTj Farmasi Pembekalan slip preskripsi secara ‘exchange basis’ dilaksanakan sebanyak satu kali seminggu pada hari Selasa pagi. Perkhidmatan Penghantaran Ubat-Ubatan secara Pos (BY-POST) PPUM dengan kerjasama Poslaju Malaysia menjalankan perkhidmatan penghantaran ubatubatan secara pos (BY-POST) melalui PharmCARE. Ini merupakan usaha bersama dengan pengamal perubatan yang lain untuk membantu pesakit dalam mengurus penjagaan kesihatan mereka. 2 Farmasi Pesakit Luar Perkhidmatan Drive-Thru bagi pesakit berbayar PharmCARE telah meluaskan perkhidmatan Drive-Thru kepada pesakit berbayar bermula pada 29 April 2010. Menerusi skim ini. Seperti pesakit yang mendapat ubat secara percuma.

PharmUMMC turut mengambil alih urusan dengan pembekal dari jururawat bagi membolehkan jururawat menumpukan kepada nursing care. jururawat.Pusat Perubatan Universiti Malaya 23 Bil 3 Seksyen Kompleks steril Perkhidmatan baru Penyediaan ubat titis mata Ciclosporin 0. 4 5 Pusat Maklumat ubatubatan Sistem Maklumat Farmasi Pengendalian program orientasi untuk staf baru dan pelatih di PTj Farmasi PTJ Nadi IT telah mensyaratkan agar MMUS berintegrasi dengan beberapa sistem yang ada di PPUM iaitu: Sistem pengurusan/pendaftaran pesakit Aplikasi Single-user Sign On (SSO) Sistem pengurusan giliran pesakit (QMS) Sistem perolehan Sistem pengebilan Pembekalan peralatan implan endoskopi melalui PharmUMMC pada bulan Mac 2010 Selain dari pembayaran secara tunai. Program sampel minuman nutrisi pada bulan Mei 2010 Melibatkan minuman nutrisi Nutren dan dikendali sendiri oleh staf Nutren sebanyak lima hari sebulan.5% Terlibat dalam nutrition support team yang terdiri daripada doktor pakar surgikal. 6 Kedai PharmUMMC 7 Cawangan PharmUMMC Pelaksanaan Receipting System Sistem tersebut diperkenalkan di Cawangan PharmUMMC pada bulan November 2009 dan hanya dapat dilaksanakan pada bulan Mac 2010. Kini pesakit berbayar yang berkemampuan menanggung sendiri kos rawatan implant dan membuat bayaran di PharmUMMC. doktor perubatan. Program latihan pelajar diploma farmasi unit pengeluaran telah diperkenalkan untuk memberi pendedahan kepada para pelajar tentang proses penyediaan farmaseutikal mengikut amalan pengilangan yang baik (GMP) dan Standard Operating Procedure (SOP). pegawai dietetik bagi memantau pesakit pesakit dalam wad surgikal iaitu 7U & 6U yang menggunakan nutrisi parenteral dan enteral. . Oleh itu pelanggan dapat memastikan rasa produk sebelum membelinya. semua pesakit di bawah subsidi PPUM bagi peralatan implant kardiologi. pesakit kini boleh membuat pembayaran melalui cek atau kad kredit dan resit rasmi akan diberikan bagi setiap bayaran. Pembekalan peralatan implan kardiologi pada bulan Ogos 2010 Sebelum ini.

Dengan adanya kad-kad ini. tanpa perlu datang untuk menyerahkan ubat ke Farmasi Pesakit Dalam. Oleh itu pesakit hanya perlu membuat bayaran di Farmasi PharmUMMC dan terus pulang ke wad atau rawatan harian. Pesakit kemoterapi tidak perlu menghantar ubat sitotoksik ke Farmasi Penambahbaikan dari segi proses bekalan ubat kemoterapi dalam formulari terhad dan khas telah dilaksanakan. pembekalan ubat-ubatan immunosuppressant boleh diuruskan oleh staf di Farmasi Pesakit Dalam dan lebih sistematik. Semua ubat sitotoksik telah disimpan di kompleks steril secara pusat. Maklumat mengenai pesakit dan bayaran yang dibuat akan difaks ke Farmasi Pesakit Dalam untuk diproses. Pemberian kad idenfikasi kepada pesakit pemindahan sumsum tulang atau buah pinggang yang memerlukan ubat immunosuppressant Pesakit pemindahan sumsum tulang atau buah pinggang yang memerlukan immunosuppressant diberikan kad identifikasi untuk mendapatkan bekalan dari Farmasi Pesakit Dalam. pesakit dan staf tidak lagi didedahkan kepada ubat sitotoksik pekat yang berbahaya dan proses kerja menjadi lebih efisien dan selamat.24 Laporan Tahunan 2010 Bil 1 Seksyen Farmasi Pesakit Dalam Prosedur baru Kemasukan maklumat ubat daripada wad perubatan 1 dan 2 untuk pendispensan ubat secara unit-dos Maklumat ubat dari kardeks pesakit dimasukkan terus ke dalam PIS dari wad WP1 dan 2 sebagai langkah penambahbaikan. Salinan pendua tidak lagi dicetak selepas pengenalan slip baru ini. Helaian ini dikepilkan atas protocol oleh pihak UMSC. Penyerahan slip preskripsi ke wad bersama bekalan ubat Ubat yang disediakan untuk bekalan kepada pesakit secara berpreskripsi akan dihantar ke wad bersama slip preskripsi untuk memudahkan staf wad memeriksa ubat yang dipesan. Staf IPC bertanggungjawab memantau pergerakan ubat sitotoksik di dalam kompleks steril dengan menggunakan dokumen excel. . Ini memastikan kelancaran pendispensan ubat sitotoksik kepada atendan yang betul. Kardeks tidak perlu lagi dihantar bersama troli ke Farmasi pada hari bekalan. Pengenalan helaian kecil “Patient is under UMSC Daycare” Helaian ini dibekalkan ke unit rawatan harian UMSC yang baru dibuka supaya stafnya dapat mengesahkan kepada IPC bahawa pesakit dijadualkan untuk rawatan ubat kemoterapi di rawatan harian dan bukannya di wad atau klinik. Dengan aliran baru ini.

jururawat akan diminta untuk menandatangani buku log yang disediakan untuk setiap beg yang diterima untuk mengelakkan aduan tidak menerima beg nutrisi parenteral untuk seseorang pesakit selepas waktu bekerja. Melalui konsep ini setiap preskripsi akan melalui prosesproses berikut. Perubahan saiz botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan dari botol 5L kepada botol 500mL Prosedur ini bermula pada bulan April 2010 dan dijalankan secara beperingkat di mana penukaran dari botol 5L kepada botol 500mL untuk mengurangkan pembaziran dan kontaminasi mikrobial dengan penggunaan botol 500mL pakaibuang. Dengan adanya maklumat pesakit. semakan akhir dan pendispensan. kompetensi staf dapat dikenalpasti dan profiling boleh dilakukan. kebarangkalian risiko tersalahguna ubatan semasa rekonstitusi adalah tinggi. Perubahan tarikh luput larutan eksternal antiseptik dan disinfektan Dengan perubahan pada tarikh luput yang lebih pendek untuk larutan-larutan berikut. Pelabelan baru yang lebih seragam memudahkan larutan eksternal dikenali dan dibezakan daripada larutan-larutan lain yang disimpan dalam wad/ klinik. Daripada program ini. iaitu: proses saringan. Ini turut membantu pihak farmasi menghubungi pesakit dengan mudah jika ada masalah dengan bekalan stok Pengenalan Pharmacy Preceptorship Programme Program ini merupakan latihan untuk staf baru dan lama bagi setiap proses di farmasi pesakit luar. kemasukan data. penyediaan ubat. . keberkesanan ciri antiseptik dan disinfektan bertambah. pendaftaran untuk perkhidmatan Drive-Thru dan BY-POST akan menjadi lebih mudah. 3 Kompleks steril Lebihan ubat sitotoksik mesti dimasukkan ke dalam beg zip-lock dan dikeluarkan dari bilik rekonstitusi bersama produk sitotoksik Ini bagi mengurangkan kesilapan rekonstitusi kerana sebelum ini berbagai jenis ubatan sitotoksik yang berlebihan akan disusun dalam kabinet aliran laminar. Jururawat perlu menandatangani buku log untuk setiap beg nutrisi parenteral yang diterima Setiap kali beg beg nutrisi parenteral dihantar ke wad oleh atenden. pemesanan larutan tersebut adalah secara ad-hoc agar ianya disediakan segar (freshly prepared). Pesakit turut diberikan patient’s responsibilities form dan patient’s identity form.Pusat Perubatan Universiti Malaya 25 Bil 2 Seksyen Farmasi Pesakit Luar Prosedur baru Konsep Model of Good Care Farmasi Pesakit Luar telah memperkenal dan melaksanakan konsep model of good care dalam proses pendispensan. Ini membolehkan setiap proses dipantau dan dikembangkan dengan lebih teratur dan efisyen Pengenalan Kad PharmCARE dengan nombor bersiri Kad PharmCARE diberi nombor siri bagi membolehkan staf mendapat statistik jumlah pesakit yang mendaftar dengan pantas. Perubahan pelabelan botol-botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan Perubahan pelabelan dilakukan pada botol-botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan sama ada saiz 500mL ataupun 5L untuk mengelakkan kekeliruan semasa penggunaan di wad/klinik. Saringan preskripsi (screen) Kemasukan data (key-in) Penyediaan ubat (pack) Semakan akhir (check) Pendispensan (dispense) Pengenalan process owners Pegawai-pegawai farmasi di farmasi pesakit luar menjadi process owners bagi prosesproses dalam model of good care dan dibantu oleh kakitangan yang lain. Oleh itu. Rekod pemesanan larutan intravena potasium klorida Buku log pemesanan larutan intravena potasium klorida telah diwujudkan untuk mengelakkan masalah terlebih direkonstitusikan sehinggakan terluput. Penyimpanan ubatan sitotoksik formulari khas dan terhad Ubatan sitotoksik formulari khas dan terhad mula disimpan di dalam Komplek Steril agar memudahkan prosedur perolehan ubatan tersebut oleh pesakit. Oleh itu.cara kerja antara staf akan seragam.

Klinik beroperasi setiap hari Isnin petang dan Khamis pagi. • • v) Klinik Ibu Mengandung • Pada bulan September 2010. Pada bulan 30 Oktober 2010. Penubuhan sesi kaunseling untuk semua wanita yang bermasalah telah dimulakan pada bulan Ogos 2010 oleh Pakar Psikologi Cik Noor Cahaya binti Ibrahim. Ianya bertujuan membezakan diantara pesakit Renal biasa dan yang pernah menjalani Transplant. Tujuan penubuhan ini adalah untuk memudahkan pesakit-pesakit uroonkologi dapat dilihat untuk diberi nasihat dan membuat pelan rawatan oleh pakar urologi dan onkologi dalam masa yang sama. Jumlah kes dihadkan kepada 4 orang per sesi. Kawasan seliaan adalah yang berada lebih kurang 30 kilometer dari hospital. Pakar Perunding Anestesiologi dan Pain Management di Dewan Bedah. Klinik Upper» Limb telah diwujudkan oleh Prof. Jumlah kes per sesi adalah 5 orang yang dirujuk oleh Doktor Psikiatrik. Klinik ini berfungsi pada setiap hari Jumaat petang.26 Laporan Tahunan 2010 Bil 4 Seksyen Sistem Maklumat Farmasi Prosedur baru Aliran kerja baru bagi bekalan ubat melalui preskripsi elektronik di Farmasi satelit Klinik Penjagaan Antenatal Farmasi satelit Unit Trauma & Kecemasan Mempermudah proses bekalan ubat suntikan sitotoksik berbayar pada bulan Januari 2010 Pesakit tidak perlu lagi menghantar ubat sitoksik ke Farmasi Pesakit Dalam. Jumlah kes adalah 5 orang per sesi. Program Resuscitation» Drill» Pediatric» Basic» Life»Support telah mula dijalankan pada tahun 2010 bagi melatih semua jururawat Pediatrik dalam resuscitation» pesakit pediatrik di Peadiatric»Intensive»Care»Unit (PICU). Klinik ESMR diwujudkan bagi memberi rawatan untuk pesakit jantung. Dr. Klinik ini berfungsi pada setiap hari Jumaat pagi. iii) Bagi wad psikiatri pula satu perkhidmatan baru akan diperkenalkan iaitu community» psychiatry di mana dua (2) orang jururawat akan diletakkan di unit tersebut untuk mengendalikan kes–kes yang perlu dibuat lawatan rumah bagi memastikan pesakit tersebut mengambil ubat yang diarahkan bagi mengelakkan kejadian relapsed. Jumlah kes dihadkan kepada 10-15 orang per sesi. Madya Dr. Combined» Cardiology» Obstetric» Clinic dimulakan setiap hari Selasa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Penubuhan klinik baru : i) Klinik Perubatan • Pada 19 Julai 2010. 5 Kedai PharmUMMC » PTj Perkhidmatan Kejururawatan Antara perkhidmatan baru yang diperkenalkan ialah: i) Implementasi Pain»as»5th»Vital»Sign berserta borang baru klinikal dan pain» ruler telah dilancarkan pada 12 April 2010 oleh Profesor Ramani Vijayan. ii) Klinik Surgeri • Pada bulan September 2010. Klinik UroOncologi Combined» Clinic diwujudkan. Klinik Renal telah dibahagikan kepada 2 iaitu Renal» General»dan»Renal»TxGN. Klinik ini telah dimulakan pada bulan Julai 2010 pada setiap hari Jumaat pagi. iv) Klinik Psikiatrik • Penubuhan sesi Women»Wellness»Clinic oleh Prof. PharmUMMC akan menghantar faks sebagai pengesahan bayaran dan Farmasi Pesakit Dalam akan berinteraksi dengan Kompleks Steril untuk membuat rekonstitusi. Tunku Kamarul Zaman Tunku Zainol Abidin. . Klinik berfungsi pada setiap hari Khamis pagi dengan jumlah kes adalah 35 orang per sesi. Nor Zuraida Zainal. ii) iii) Klinik Ortopedik • Pada bulan Februari 2010.

Tujuan Penyaringan Sekunder adalah untuk mengesan kes-kes yang perlu diberi bantuan atau rawatan dengan segera yang tidak dapat di kesan semasa proses penyaringan prima (Primary»Triage) sebelum mereka melalui proses pendaftaran. Bagi prosedur Bronchoscopy. dimulakan pada bulan Ogos 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 27 vi) Klinik Berhenti Merokok • Klinik Berhenti Merokok telah diwujudkan pada bulan Jun 2010 dikelolakan oleh Prof. Proses di mana satu manometri» kabel dimasukkan ke dalam hidung untuk melihat kes-kes “oesophageal»reflux” ix) Rawatan Harian Hemodialisis & Nefrologi • Pada 15. Dr. support»system yang tidak mahu kerjasama dan sebagainya. • » PTj Kawalan Jangkitan Pemantauan persekitaran dilakukan disemua kawasan klinikal menggunakan Environmental» Audit»Checklist yang diadaptasi dari»ICNA»Audit» Tools»for»Monitoring»Infection»Control»Guidelines. kebanyakan pesakit dalam prognosis yang tidak baik.00 petang. xi) Pediatrics Intensive Care Unit (PICU) • Prosedur baru telah diperkenalkan dikenali sebagai Cooling» Therapy di mana rawatan diberi kepada bayi yang mengalami Hypoxic» Ischemic» Encephalopathy. Klinik berfungsi pada setiap hari Isnin jam 2. viii) Rawatan Harian ESWL dan Urologi • Prosedur Manometry telah dimulakan pada bulan Julai 2010. jabatan telah memperkenalkan perkhidmatan kaunseling kelompok. Pada bulan November 2010 prosedur penyiasatan biopsy» renal untuk pesakit luar dimulakan. • x) Rawatan Harian Endoskopi •» Endoscopic» rectal» ultrasound telah berjaya memberi perkhidmatan Capsule» endoscopy dan enteroscopy dengan menggunakan single»ballon»enteroscope. Mulai 2010. Tujuan penyediaan klinik ini adalah untuk membantu pesakit mata dalam mengenal pasti peralatan yang sesuai untuk membantu dalam penglihatan.» Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan. vii) Klinik Oftalmologi • Prosedur Low»Vision (Klinik Penglihatan terhad) di Klinik Oftalmologi. » PTj Trauma & Kecemasan Penyaringan Sekunder dimulakan pada 8 November 2010. Jumlah kes adalah 10 orang per sesi. Antara matlamat diadakan kaunseling kelompok itu ialah: • Memberi peluang kepada ahli kelompok meluahkan emosi dan pemikiran mereka dalam satu kelompok agar mereka boleh belajar sesama mereka di dalam mengatasi halangan kehidupan masing–masing. Perkhidmatan ini tidak mudah dijalankan memandangkan amat sukar untuk mengumpulkan pesakit-pesakit dalam satu masa kerana pelbagai faktor seperti tempat tinggal yang jauh. Madya Nor Zurani bt Mohd Harris dan dibantu oleh seorang Pegawai Pembangunan Masyarakat dan seorang Jururawat Terlatih.2010 dimulakan rawatan hemodialisis di Unit Rawatan Rapi dengan menggunakan Portable Reverse Osmosisi system.12. prosedur terbaru diperkenalkan ialah Endoscopic» Bronchultrasound»(EBUS). . isu kewangan. » PTj Kebajikan Perubatan Perkhidmatan Kaunseling Kelompok Kepada Pesakit/ Keluarga Jabatan ini sejak sekian lama telah menjalankan kaunseling kepada pesakit secara individu. Memberi peluang kepada ahli kelompok belajar pengalaman-pengalaman coping yang dilakukan oleh ahli kelompok agar ia dapat digunakan bagi mengatasi halangan yang ada pada diri masing-masing.

Prepageran Narayanan.» A» Prospective» Study» of» Modification» of» Cardiovascular» Risk» Factors» In» Early» Onset» Diabetic» Patients» with» Morbid» Obesity» Who» have»undergone»laparoscopic»gastric»bypass» for»weight»loss»-»Prof Dr. Abdul Razack. Yip Cheng Har.» MRI» evaluation» of» Speech» Production» Problems»and»Therapy»–» Profesor Dato’ Dr. Raman Rajagopalan. 9. Amin Jalaludin. Abdul Khalil. Dr.»Principal»Investigator»(PI).» The» Predictive» Vlue» of» Polymorphism» in» the» Apoe» Promoter» Region» in» the» Functional» Outcome» After» » Traumatic» Brain» Injury» in» the» Malaysian» Population .Prof. 8. Dharmendra Ganesan.» NAT2. Prepageran.» Illicit» Ketamin» Related» Cystitis» and» Its» Reversibility . . 2. 10. Azad Hassan b.» The» incidence» of» urinary» tract» cancers» in» Patients» presenting» with» Haematuria» -» » Multicancer»study»in»»Malaysia.» Determination» of» the» Biofilm» Forming» Capacity» of» the» Recognised» Bacterial» Pathogens»in»Otorhinolaryngologic»Diseases» -»Dr.Prof. » JABATAN SURGERI 1. Prof. 11. Rahmat Omar.» Hormonal» Changes» causing» rhinitis» in» Pregnancy» Amoung» Malaysian» women» -» Profesor Dr. 4.» Wound» Healing» Potential» of» mesenchymal» stem» cells» on» burn» wound» in» rats . 2. 2009-2010 .Profesor Dato’ Dr. 10. 7. 2.» Magnatic» Resonance» Imaging» Causing» Tempory» Threshold» Shift» In» Hearing» -» Profesor Dr.» Epithelial» Migration» in» Normal» and» Pathogical» States» of» External» Ear» Canal:» Clinical» » » Implication» -» Profesor Dr.» Design»and»Development»of»Robotic»Arm»for» Neurosurgical»Endoscopic»Surgery .» The»Effectiveness»of»Transmeatal»Low»Power» Laser» Stimulation In» Improving» Tinnitus Profesor Dr.Prof.» Changes» corneal» specular» microscopic» findings»in»Malay.» Genetic» Polymorphisms.Dr Hari Chandran. Chin Kin Fah.Prof. 3. Madya Dr.» Pitituary» changes» following» radiotherapy» for» NPC .» A» Proteomics» Approach» in» Identifying» Differentially» Expressed» Proteins» In» Colorectal»Cancer:»A»Search»For»Biomarkers» Candidates»-»Prof Madya Dr. 8. 5. Amin Jalaludin.»Chinese»and»Indian»diabetic» patients» after» cataract» surgery. Ng Keng Lim. Ong Teng Aik. Shailendra Sivalingam.» Principal» Investigator(PI). 7. Dr. Raman Rajagopalan. Vairavan. 6.» Analysis»of»Genetic»Factors»That»Contribute»to» Increased»risk»to»breast»cancer»in»Malaysia’s» Multi-Ethnic»Population. 3. .Prof. 5. 9. 2008-2010 . 6. Madya Dr.28 Laporan Tahunan 2010 PENYELIDIKAN YANG TELAH DIJALANKAN » JABATAN ORTORINOLARINGOLOGI 1. EGF.» Retinopathy» of» prematurity» Outcome» Study.Profesor Dato’ Dr.» » JABATAN OFTALMOLOGI 1.» Photodynamic» therapy» in» Head» &» Neck» Cancer» and» advanced» local» recurrence» –» NPC.» pathology» and»survival»rates . Alizan b. Madya Dr. Madya Dr. 4. Choo May May.» The» Treatment» of» Erectile» Dysfunction» in» hypogonadal» patients» with» testosterone» adjuctive» therapy» to» PDE-5» Inhibitors Profesor Dr. N.» HLA» Class» genes» with» susceptibility» to» Recurrent» respiratory» Papillomatosis» -» Profesor Dato’ Dr.» Effect»of»Bluetooth»Device»On»Hearing»-»Prof Madya Dr. April Camilla. Dr.» Thyroid» Carcinoma» in» UMMC» 11» year» experience:» The» demographics. Amin Jalaludin. Raman Rajagopalan/ Profesor Dr.Dr. Amin Jalaludin. Madya Dr. Choo May May. Ng Khoon Leong.» Glioma.

»Principal»Investigator»(PI).Prof. Tajunisah Begam. Madya Dr.» Age-Related» Macular» Degeneration» (Amd)» in» Malaysian» Population .Dr.» Co-Investigator.» Normative» values» of» racial» variations» in» orbital» structures» revealed» by» computed» tomography.» Twenty» four» hour» IOP» pattern» in» Malay» Normotensive» Galucoma» patients» in» the» habitual» position.» Allergic»Conjunctivitis»and»Dry»Eyes.» Novartis. 15.» FP035/2010A» –» Genotyping» of» the» Human» High-»Temperature»Requirement»A-1»(Htra1).» Homocysteine» and» cytokines» level» in» aqueous»and»viterous»in»proliferative»diabetic» retinopathy.» 20082010 . 20092010 . Wan Azman Wan Ahmad. Visvaraja Subrayan.» Principal» Investigator(PI).» Principal» Investigator» (PI).» National» Cardiovascular» disease» Database» (NCVD)» Acute» Coronary» Syndrome .Prof. . 2010-2013 . 5. 16.2008» 14» March» 2010» Value:» RM» 73000. Mohd Hassan@Maung Maung Win. Tajunisah Begam. Angela Loo Voon Pei. Madya Dr. Dr. 19. 2009-2012 .Prof. Madya Dr. » UNIT KARDIOLOGI 1. Angela Loo Voon Pei. 2009-2012 Prof.Prof. 17. 9.» A» randomised» controlled» trial» comparing» two» different» laser» systems» for» proliferative» diabetic» retinopathy» and» diabetic» maculopathy. 2007-2010 . 13. 2009-2010 .Prof. Co-Investigator. Mimiwati Zahari. 2009-2011 .Prof. . Fong Choong Sian.»Co-Investigator.Prof. Fong Choong Sian.» Principal» Investigator» (PI).Dr.» Prevalence» of» MYOC» mutations» in» Juvenile» Open» Angle» Glaucoma» patients. Madya Dr.» Duration:» 15/9.»20102011 .» Eletrophoretic»Profiling»of»Proteins»in»Aqeous» Humor» and» Serum» of» Patients» with» Primary» Angle» Closure» Glaucoma» and» Open» Angle» Glaucoma. 12.. 14.»Principal» Investigator(PI). Madya Dr. 6. Norlina Ramli.» The» relationship» of» macular» thickness» as» measured»by»OCT»with»glycated haemoglobin» and»other»systemic»factors»in»diabetic»patients .Prof.» Intravitreal» Lucentis» for» central» retinal» vein» occlusion. 2009-2010 .Prof.» A» randomised» Controlled» Trial» Comparing» Two» Different» Laser» Systems» For» Treating» Proliferative» Diabetic» Retinopathy» and» Diabetic» Maculopathy. Visvaraja Subrayan. Madya Dr. Mimiwati Zahari. Madya Dr. Madya Dr.»Chinese.» Principal» Investigator» (PI). 7. Madya Dr. 4. 11.Prof.» A» study» of» specular» microscopy» and» cornea» thickness» in» diabetic» patients» among» three» major»ethnics:»Malay.»Principal»Investigator(PI).» The» effect» of» yellow» micropulse» laser» versus» green» argon» laser» as» panretinal» photocoagulation» therapy» in» diabetic» retinopathy.» Co-Investigator.» Co-Investigator. Nurliza Khaliddin. Angela Loo Voon Pei. 21.» Homocysteine» and» cytokines» level» in» aqueous»and»viterous»in»proliferative»diabetic» retinopathy.» 20102011.» Evaluation»Of»Macular»Edema»After»Cataract» Surgery» Using» HD-optical» Coherence» Tomography» And» Effect» Of» Nepafenac» On» Macula» Thickness» and» Cyctoid» Macula» Edema. Visvaraja Subrayan. 2009-2010 Dr. Norlina Ramli.»UMFRG»-»Dr.Dr.» UMFRG. Madya Dr.» Homocysteine» and» cytokine» levels» in» aqueous» and» vitreous» humour» in» diabetic» retinopathy. 18. 2010-2011Prof. 20.»Principal» Investigator» (PI).104» among» Retinoblastoma» patients» in» Malaysia:» Genetic» Screning» for» future» treatment» prognosis.» Co-Investigator.»Principal»Investigator(PI). 2010-2011 Prof.» Normative» values» of» racial» variations» in» orbital» structures» revealed» by» computed» tomography. 2009-2010 .» Principal» Investigator» (PI).» A»study»of»the»RB1»gene»and»SNP»at»153. Madya Dr. Nurliza Khaliddin. 8. Madya Dr. Madya Dr. 2008-Present.» The»effect»of»Yellow»micropulse»laser»versus» Argon» green» laser» for» treatment» of» Diabetic» Macula»oedema.»India.»2008-Present.» Co-Investigator. . Mimiwati Zahari. 10.Pusat Perubatan Universiti Malaya 29 3.Dr. Tengku Ain Fathlun.Prof.

» ROCKET» A» randomized.» double» dummy.» ARISTOTLE» -» A» Clinical» Research» Study» to» Evaluate» APIXABAN» (CV185030)» for» Reduction» In» Stroke» and» Other» ThromboemboLic»Events»in»Atrial»Fibrillation» -»Prof Madya Dr. Imran Zainal Abidin.» double» blind.» PEPCAD. 15. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.»A»Randomised» Double-blind»placebo»controlled»international» Multicentre»study.» Endevour» Resolute» A» Prospective. Wan Azman Wan Ahmad. Wan Azman Wan Ahmad.» Awareness» of» Hypertension» in» Asian» with» Stroke»-» Prof.» parallel» group.» Multi» Centre» Acute» Study» of» Clinical» Effectiveness» of» Nesiritide» in» subjects» with» Decompensated» Heart» Failure» 2008» (Grant» RM100.»parallel»group. Dr. 12. 17.» randomized»trial»into»assess»the»effectiveness» and»safety»of»Dior»drug-coated»balloon»for»the» treatment» of» small» native» coronary» arteries. 9. Wan Azman Wan Ahmad/ Prof Dr.»Protocol»No»CL3-16257083 . 8. 14.» double-blind. Wan Azman Wan Ahmad.» Protocol» No:» BAY59-7939/12839» -» Prof. 19. Wan Azman Wan Ahmad. Wan Azman Wan Ahmad 3.»Investigator»initiated»2006»(first» study»in»the»world»using»drug»eluting»balloon» in» diabetic» patient)» -» Prof. Dr.» MAGELLAN.» » Evaluation» of» the» Endearor» Resolute» Zotarolimus-Eluting» Coronary» Stent» system» in» a» patient» population» with» Long» lesion» (s)» and/or»Dual»Vessels»in»Asia .»active»controlled» study»to»evaluate»the»the»efficacy»and»safety» of»LCZ696»compared»to»enalapril»on»morbidity» and» mortality» in» patients» with» chronic» heart» failure»and»reduced»ejection»fraction-»Protocol» No:CLCZ696B2314» -» Prof. Wan Azman Wan Ahmad.00).» Protocol» No:» MK0524A/102 . Wan Azman Wan Ahmad.» compared» with» uncoated» ballon» -» Prof. Wang.» VISION» –» Vascular» events» In» noncardiac» Surgery» patients» cOhort» evaluation» study Prof Dr.Prof. . Dr. Dr.» Ongoing» followup . 4. 6.» National»Cardiovascular»disease»Database»–» PCI»-»Prof.» Placebo-Controlled» study» to» Evaluate» The» Long–Term» Efficacy. 18. Wan Azman Wan Ahmad/ Dr. Dr. S.Prof. Dr.» Multicenter. 10.Prof. Wan Azman Wan Ahmad.» Non-randomized» Study.» PARADIGM»H-F»-A»Multicentre.» Multicentre» Randomized» parallel. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.» double-blind. Dr. 7. Dr.» ALECARDIO» STUDY-Cardiovascular» Outcocomes»Study»to»evaluate»the»Potential» of»Aleglitazar»to»Reduce»Cardiovascular»Risk» in» Patients» with» A» Recent» Acute» coronary» Syndrome(ACS)»Event»and»Type»2»Diabetes» Melliyus(T2D)-Protocol»No:»BC22140»ROW»-» Prof. Tan.» multicentre» non-» inferiority» trial» comparing» the» efficacy» and» safety» of» once» daily» oral» Rivaroxaban» with» adjusted» –» dose» oral» Warfarin» for» the» prevention»of»stroke»and»non-central»nervous» system» systemic» embolism» in» subjects» with» non»valvular»atrial»fibrillation»-» Prof. Dr.» BEACON» 11.Prof.» DIOR» Registery» Multicenter. Dr.» Double-Blind. Wan Azman Wan Ahmad.Safety»And»Tolerability»Of»ExtendedRelease»(ER)»Niacin»and»Laropiprant»(ERN/ LRPT)» In» Patients» With» Dyslipidemia.»Group»Efficacy»and»safety»study»»»for» the»prevention»of»venous»thromboembolism»in» hospitalized»medically»ill»patients»comparing» rivaroxaban» with» enoxaparin.» A» Worldwide» Multicentre.30 Laporan Tahunan 2010 2.» Randomized. Wan Azman Wan Ahmad.» ASCEND» HF . Dr. Dr. Dr. 16. Wan Azman Wan Ahmad. Wan Azman Wan Ahmad. Wan Azman Wan Ahmad.» SIGNIFY» STUDY» –» Effects» of» Ivabradine» in» Patients»with»stable»coronary»artery»disease» Without»clinical»heart»failure.»randomized. K. 5.» A» multicentre» clinical» registry» of»Biometric»DES»in»Asia»Pacific»Countries Prof.» RIVAROXACS3001» (ATLAS» II» TIMI» 51)» -» Prof. 13.» Paclitaxel-Eluting» PTCA-Balloon» catheter» in» coronary» artery» disease» IV» DM» Clinical»study.Prof.» The» TRILOGY ACS» study» A» Comparison» of» Prasugrel»And»Clopidogrel»In»AcuteCoronary» Syndrome» (ACS)» Subjects» With» Unstable» angina/Non-ST-Elevation» Myocardial» Infarction»(UA/NSTEMI)»Who»Are»»Medically» Managed»–»Protocol»No:»H7T-MC-TABY»(B)»Prof.» Parallel. Dr. 11.

» EXAMINE.Dr. Marniza Saad.Dr. 3.Dr.» SHARE:»The»role»of»scalp»cooling»to»prevent» chemotherapy-induced» alopecia» in» patients» with» breast» cancer» receiving» anthracycline» or»taxane»based»chemotherapy»-»Dr.»multi-centre» phase» III» randomised» controlled» trial» for» second»line»treatment»of»recurrent.» BEATRICE» :» An» international» multi-centre» open-label» phase» iii» trial» of» adjuvent» bevacizumad»in»triple»negative»breast»cancer -Prof. Imran Zainal Abidin. 6.» MARK» :» A» Phase» 2» biomaeker» identification» trial» for» erlotinib» in» patients» with» advanced» pancreatic». . 17. Daniel Wong Wai Yan.» ARISTOTLE» –» A» clinical» Research» Study» to» evaluate» APIXABAN» (CV185030)» for» Reduction» In» Stroke» and» Other» Thromboembolic»Events»in»Atrial»Fibrillation. 13.» randomized. Wan Azman Wan Ahmad.Dr.» HKI» 3004 : Adjuvant» breast» cancer» study» in» HER2»positive»patients»using»neratinib .» phase» III» study» of» sunitinib» versus» sorafenib» in» patients» with» advanced» hepatocellular» carcinoma .» ASCOLT» Aspirin» in» treating» patients» with» Dukes»stage»C»colon»or»rectal»cancer. 16. Daniel Wong Wai Yan.Dr. Marniza Saad. 14. Madya Dr.» CORONARY»CTA»VISION»STUDY: Coronary» CT»Angiography»To»Predict»Vascular»Events» in» Noncardiac» Surgery» Patients» Cohot» Evaluation»Study.Dr.» LIGHT» (M10-963)» Linifanib» vs» sorafenib» for» upfront»treatment»of»advanced»hepatocellular» carcinoma . Prof.» ASPECCT» Panitumumab» vs» cetuximab» for» the»third»line»treatment»of»advanced»colorectal» cancer»-»Dr. Prof.» TORISEL»3311: An»international»mulit-centre» phase»III»randomised»controlled»trial»of»first»line» treatment»of»advanced»renal»cell»carcinoma. Rozita Abdul Malik.Pusat Perubatan Universiti Malaya 31 20.» comparing» bevacizumab» +» interferon-alpha» versus» bevacizumab» +» torisel .» multicentre. 8.Prof. Daniel Wong Wai Yan. Anita Zarina Bustam.» A6181170: A» multinational. 11.» AVEO» P06162: Randomised» phase» II» trial» of» Gefinitib» v» Gefinitib» +» SCH900105. 7. 5.» LUME-Lung»2 : An»international. » UNIT ONKOLOGI KLINIKAL 1. Ho Gwo Fuang. Ho Gwo Fuang. Anita Zarina Bustam.» NPC» Study: An» open» labeled. Prof Madya Dr.Dr.»advanced» non-small» cell» lung» cancer. Madya Dr. Daniel Wong Wai Yan. Ho Gwo Fuang.» Pharmacokinetics» and» pharmacogenomics» of» docetaxel» in» adjuvant» breast» cancer . Anita Bustam.» HKI» 3005» Phase» 3» open» label» first» line» treatment» for» HER2» positive» breast» cancer» comparing» Paclitaxel» plus» herceptin» vs» Paclitaxel» plus» Neratinib .Dr. 2. Dr. 4.» AGILE» Axitinib» in» metastatic» renal» cell» carcinoma»patients . 15. Ho Gwo Fuang. 10.Prof. 21.» RIBBON2:»A»phase»III»multicenter»randomized» placebo-controlled» trial» evaluating» the» efficacy» and» safety» of» bevacizumab» in» combination» with» chemotherapy» in» subjects» with» previously» treated» metastatic» breast» cancer .» antihepatocyte» growth» factor» in» the» first» line» treatment»of»NSCLC»-» Dr. Madya Dr. Marniza Saad. Ho Gwo Fuang.» randomized» phase» II» trial» of» combination» gemcitabine» and» carboplatin» chemotherapy» in» patients» with» metastatic» or» recurrent» nasopharyngeal» carcinoma .» NPC»Cetuximab»Study»A»phase»II»study:»Role» of» cetuximab» in» combination» with» platinumbased»chemotherapy»concurrent»with»radical» radiotherapy» in» newly» diagnosed» localised» nasopharyngeal» carcinoma . 12.Dr.» comparing» pemetrexed»+»placebo»versus»pemetrexed»+» BIBF1120» (a» multi-targeted» tyrosine» kinase» inhibitor)»-»Dr. Ho Gwo Fuang.Dr. Madya Dr. Imran Zainal Abidin. 22.» open-label.»or»high» risk» Dukes» stage» B» colon» cancer» that» has» been» completely» removed» by» surgery . 9.

5. Chia Yook Chin.Dr. 10. ‘Molecular» and» biochemical» characterization» of»isolates»and»life»cycle»stages»of»Blastocystis» hominis»isolated»from»patients»suffering»from» irritable» bowel» syndrome’ . 7.» Randomized. ‘Level»of»patient»satisfaction»with»an»outpatient» colonoscopy»service’. Ng Chirk Jenn. Ng Chirk Jenn.Dr. 9.Dr. 11.Dr. 5. 11. ‘Appointment» waiting» times» and» education» level»influence»the»quality»of»bowel»preparation» in»adult»patients»undergoing»colonoscopy’. 8.» Clinical» Trial» to» Evaluate» the» Safety» and» Efficacy» of» the» Addition» of» Sitagliptin» in» Patients» with» Type» 2» Diabetes» Mellitus» Who» Have» Inadequate» Glycemic» Control» on» a» Sulfonylurea» in» Combination» with» Metformin .Dr.» CSPP100A2408»Aliskiren»trial» . Noor Zurani Mohd Haris Robson. 2. 12. 12.» management» and» outcome»in»a»Malaysian»tertiary»hospital’. HEAT study – kajian fasa 3 ini adalah untuk meninjau kelebihan ThermoDox bersamasama dengan Radiofrequency Ablation (RFA) berbanding dengan penggunaan RFA sahaja. Chia Yook Chin. 6. GEMINI study – kajian tentang effikasi dan keselamatan ubat Vedolizumab dalam ‘induction» of» remission’ dan ‘maintenance’ untuk penyakit Crohn (‘moderate»to»severe’). 10.Dr.» Developing»and»evaluating»a»patient»decision» aid»for»patients»with»type»2»diabetes»making» decisions» about» insulin» treatment . Nik Sherina Hanafi.» Alcohol» intervention» programme» among» Orang» Asli . .» ‘Clinical»and»histological»follow-up»of»a»cohort» of» patients» with» non-alcoholic» fatty» liver» disease’. Chia Yook Chin. 8. Ng Chirk Jenn. 4. ‘Iatrogenic» colonic» perforations» during» colonoscopy:» incidence. 9.Dr. 4. Khoo Ee Ming.» Eosinophilic» Esophagitis» study – kajian ini adalah untuk meninjau ‘prevalence’ penyakit eosinophilic esophagitis di kalangan pesakit endoskopi yang ‘dyspeptic’. 3.» Risk» perception» of» patients» and» healthcare» professionals» in» the» context» of» risk» communication»and»shared»decision»making .Dr. Visiglide study – kajian ini adalah untuk membandingkan penggunaan guidewire» biasa dengan guidewire» ‘Visiglide’ (dari Olympus) semasa prosedur ERCP. Chia Yook Chin. Khoo Ee Ming.» A» Phase» III.» Study» of» Pain» and» Analgesia» (SPAN) . 3.» Domestic» violence:» Its» association» with» psychiatric» morbidity» and» victims’» readiness» to»leave»-»Dr. ‘A» validation» study» of» the» Leeds» dyspepsia» questionnaire» in» a» multi-ethnic» Asian» population’.» ‘Erosive» Gastro-Oesophageal» Reflux» Disease»–»A»Study»on»Symptomatology»in»a» Malaysian»Population’.32 Laporan Tahunan 2010 » UNIT GASTROENTROLOGI 1. 13.» GIDEON» study» –» ‘Global» Investigation» of» Therapeutic» Decisions» in» Hepatocellular» Carcinoma» and» of» Its» Treatment» With» Sorafenib’.» Validity»of»Farmingham»Risk»Score» Dr. kajian fasa 3 ini merupakan ‘postmarketing survey’ untuk ubat Sorafenib/ Nexavar yang digunakan untuk penyakit kanser hati.» CSPP100A2408» Aliskiren» trial . 7.» Developing» and» pilot» testing» an» intevention» to» help» patients» with» type» 2» diabetes» make» decisions»about»starting»insulin»-»Dr. Sajaratulnisah Othman.» GlucoTIPS» study» in» diabetes» mellitus . 6. » JABATAN PERUBATAN RAWATAN UTAMA 1.» SPAN» Research» (Study» of» Pain» and» Analgesics)»-»Nik Sherina Hanafi. 2.» HOPE»III»-»Dr.kajian ini adalah gabungan usaha dengan Jabatan Patologi.

6. Kelaziman Jangkitan Serviks Chlamydial» trachomatis Di Kalangan Ibu Yang Melahirkan Bayi Yang Mati Sebelum/Sewaktu Lahir.» Monitoring» Melamine.» Hand» Writing» Speed» Assessment» Among» Primary»School»Children . .» Evaluation» of» Estradiol» &» Phytoestrogen» in» milk. Wan Nourul Ainna. Ilma Ilyani. 2.» Detection»of»Zearalenone»in»Food. » JABATAN PERUBATAN PEMULIHAN 1.» Analyze»samples»from»chemistry»department.» Phytopharmalogical» Evaluation» of» Plants» for» Antidiabetic»Activity. Muhd Farid. 9. » UNIT PERKEMBANGAN PERUBATAN 1.» Detection»of»acrylamide»in»foods. Pn Shahidaton Akmal.» Studies» on» Distribution» and» Biological» Interactions»of»Phytoestrogens»As»Endocrine» Disrupting» Chemicals-In» Biological» system» and»The»Environment. 14.» An» audit» on» medication» error» in» in-patient» pharmacy. » PTJ FARMASI 1. Rusinahayati Mokhtarudin [Dibentangkan di National» Conference» for» Clinical» Research» 2010» (NCCR» 2010)] pada 31 Mei hingga 4 Jun 2010.» Functional»Status»and»Health-Related»Quality» of» Life» in» Patients» with» Primary» Intracranial» Tumor .» interviews» and» questionnaires» with» GPs» in» the» United» Kingdom . adulterant» compound» in» 8.Dr.» An»audit»on»medication»error»in»UMMC. Syahiskandar Sybil Shah.» cyanuric» acid.» Cardiovascular» risk» scores» in» general» practice. OoI Ai Lee. 3.» ammeline»and»ammelide»in»urine»sample.» Analysis»of»BPA»&»Pthalates»for»MOH.» Development»of»Suppository»Base»from»Palm» Oil»Product. Nur Salwa. 12.» An»audit»on»returned»medication»in»in-patient» and»out-patient»pharmacy.» EDCs» in» Malaysian» River» Water» and» Its» Removal. Liew Su May.» Detection»of»HIV»drug»in»HIV»patients. Wong Yin Yen. 4. » MAKMAL SUCXES 1.Norsilawati Mohd Nor. 16.» PCB»Project»for»UNU. En Abd Malik Mat Said dan Cik Norshafika Tajul Amer.» An» audit» on» the» effectiveness» of» pharmacist» intervention»on»the»use»of»intravenous»proton» pump»inhibitors»in»a»tertiary»referral»hospital» in»Malaysia.» Monitoring» nitrofun» &» chlorampherical» in» tissue»sample.» Monitoring» beverages. 2. 4. 2.» Pharmacokinetics»studies»of»Demedetomidine» in»human»plasma»sample.» Detection»of»pesticide»in»squid»sample. 17.Pusat Perubatan Universiti Malaya 33 14. 3.Dr. Dr Pauline Lai.» Development» of» semi» solid» testosterone» trandermal» delivery» system» and» pharmacokinetic»studies.» Pharmacokinetic»of»a»novel» tetrahydrobiopterine»analogue. 7. Detection of Caffeine Level in Baby Plasma Sample.» Hypoglycemic» effect» on» diabetic» rats» (Sky» Fruits).» Prevalences»of»Work-Related» Musculoskeletal»Disorders»Amongst» physiotherapist . Kontraksi / Kelahiran Bayi Pramatang Serta Pecah Air Ketuban Pramatang.Dr. 3.»UMMC. 18.» An» audit» on» the» returns» of» unused» sterile» preparations» (cytotoxic» and» non-cytotoxic» drugs)»in»UMMC. 10.» Patient» satisfaction» survey» on» PharmCARE» services» in» the» UMMC» -» Chua Choon Hooi. 15. Mariani. 5. Dr. 13. 19. 6. 20. 5. 11.

Tajaan MOSTI: 06-00000 & geran jangka masa pendek UM (IPPP/ UPDiT/Geran(PJP)/FS288/2007C fund. Tajaan: Merck Sharpe & Dohme (I. Lee Way Seah. 4.» Helminth»Infection»and»Asthma»in»the»Orang» Asli» Communities .» An» Observational» Follow-up» Study» of» Pediatric» Patients» Who» Participated» in» a» Previous»Respiratory»Syncitial»Virus-Induced» Bronchiolitis» Study» of» Montelukast-Prof. Siti Zurina.» Inborn» errors» of» metabolism:» » a» clinical» and» laboratory»evaluation»in»acutely»ill»paediatric» patients . Tajaan: IPP 14.Prof.» Nasopharyngeal» and»Breast»Cancers .» A» Multi-Pronged» Tackle» of» Three» Cancers» Relevant» to» Malaysians:» Searching» for» the» Presence»of»Predisposition»Genes. Dr. Lee Way Seah. Jessie de Bryune. Thong Meow Keong (Usaha sama Universiti Malaya dan Cancer» Research» Initiatives» Foundation» (CARIF) 2007-2012. Tajaan: Fundamental» Research» Grant» Scheme (FRGS/1/10/SP/ UM/01/16).Prof. Thong Meow Keong. Dr. Chew Hui Bein dan Prof.» Phase» III» Multi-Centre. Izzurina Bashah 17. Tajaan: E-Science Grant 0601-0312. Lee Way Seah. Malaysia.Prof. Tajaan: UMRG Fasa 2/2010. 5.»Terengganu . Christopher Boey Cheong Meng. Kuala Lumpur. Jessie de Bryune.»Mutation» Screening» for» Predisposition» Genes» for» Risk» Assessment» and» Exploring» New» Anti- Cancer» Therapy» for» Oral.» Prevalence» and» Correlates» of» Depressive» Symptomatology» among» School» Children» and»Children»with»Chronic»Illness»in»Malaysia» .» A» Study» of» the» Clinical» Characteristics» of» Children» Admitted» to» hospital» with» acute» Diarrhoea»and»the»Effect»of»a»Daily»Intake»of» a»Probiotic»Beverage .Dr. Dr. Anna Marie Nathan. Hannover Medical School OE 6780. Danone. Jessie de Bryune & Dr. 7. Penyelidik Utama: Christoph Klein MD PhD.Professor Thong Meow Keong. 18. 8. Jessie de Bryune. Tajaan oleh Merck Sharp and Dohme.Prof.» and» Hospital» Kuala» Trengganu. D-30625 Hannover. Wong Su Sien 16.» Evaluation» of» a» written» asthma» care» plan» in» the» paediatric» asthma» clinic . Tajaan: Research»Institute.» Epidemiology» of» respiratory» viruses» in» Children» with» Asthma .) Corp.34 Laporan Tahunan 2010 » JABATAN PEDIATRIK 1.» double-blind» study» on» the» effect»of»a»growing»up»milk»on»the»occurrence» of» infections» in» toddlers» (GIANT» Study) Prof.» Kuala» Lumpur. Professor of Pediatrics and Experimental Hematology/ Oncology. Director. Prof. Carl Neuberg Strasse 1.Dr.Dr.» prospective» study» on» the» incidence» and» financial» implication» of» childhood» rotavirus» infection» admitted» to» UMMC.Dr.» Prevalence»of»Snoring»and»Obstructive»Sleep» Apnoea» in» Overweight» Children» seen» in» the» Obesity»Clinic»in»a»Tertiary»Referral»Centre»in» Malaysia .» Randomised» Study» To» Assess» The» NonInferiority» of» A» Commercial» Lot» of» GSK» .Prof. 6. Tajaan: National University of Singapore dan Institut Pediatrik. Dr. Rakhee Yadav a/p Hematram Yadav.» A» Two-centre. Department of Pediatric Hematology/Oncology.» CFTR» in» Asian» patients» with» chronic» pulmonary»disease» . Dr.» Genetic» study» on» infantile» IBD» -» an» International» Collaborative» study .Prof.» A» randomised. 9.» The» effect» of» caesarian» section» delivery» on» the» incidence» of» asthma .»The Netherlands.» Evaluation» of» the» Asthma» Control» Test» in» Children . Christopher Boey Cheong Meng. Dr. 11. Madya Dr. Yvonne Lim (Dept of Parasitology).Prof.Dr. Madya Dr. Centre for Disease Control Initiated Study. Lee Way Seah. 15. Dr. Tajaan UMRG RG114/09 HTM 10.» Study» of» micro» ribonucleic» acid» (miRNA)» patterns»and»messesnger»RNA»splicingamong» myotonic» dystrophy» (RM1)» patients» of» different»ages»and»clinical»features .» Double-Blind. Germany. 3.Dr.» Analysis» of» DLG5» Genetic» Polymorphism» in» Malaysian» patients» with» Crohn» Disease . Dr. Madya Dr. Madya Dr.A.Prof. 2. 13.

Tajaan: United» Nations» Development»» Programme» For» The» UNAIDS»PAF»Project. Dato’ Dr. Tunku Kamarul Zaman .Prof.Prof.Prof. Madya Tunku Dr. Jessie de Bruyne. Kavitha Govindasamy. (32nd Malaysian Paediatric Association Annual Congress 2010). Ikram Shah Ismail Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya » JABATAN SURGERI ORTOPEDIK 1. Rahim (PhD). 2.» Vitamin»D»status»in»Pregnant»mothers . 19. terima kasih. Usahasama : Jabatan Biologi Molikul. 21. Madya Dr.» 20.» Evaluation» of» Upper» Body» Strength» of» Wheelchair»Athlete»and»Able»Bodied»Athlete» in»Basketball .Prof. Madya Dr.» Trade» Mark» (» CARTE)» for» human» autologus» chondrocyte» transplantation . Boo Lily. Tajaan: FRGS 3. Koh Mia Tuang. Fatimah Harun.» Incidence»and»Prevalence»of»Sports»Injuries» in» Youth» Competitive» Badminton» Players Dr. Tunku Kamarul Zaman . Krishnamurithy Ganesan. Tunku Kamarul Zaman . 7. Kamarul Zaman. Madya Dr. Tan Sik Loo. Dr.Prof.2010 Prof. Dr. Tan Sik Loo .» Three-Dimensional» Culture» of» Bone» Marrow» Mesenchymal» Stem» Cells – 2010 .Prof. 3. UPM dan Hospital KL. Goh Siew Li.» The» Effects» of» Platelet» –Rich» Plasma» and» “CORAGRAFT”» on» the» biological» healing» of» sized» tibial» defect» in» rabbits-2010 . Fatimah Harun. Tan Sik Loo . Krishnamurithy Ganesan. Sebagai sebuah hospital pengajaran yang pertama di negara ini. PPUM telah melaksanakan beberapa penambahbaikan bagi membolehkan PPUM menyediakan perkhidmatan perawatan kesihatan yang terbaik di samping menyediakan kemudahan pengajaran dan penyelidikan untuk Fakulti Perubatan Universiti Malaya.» Air-Dried»Amniotic»Scaffold»For»Chondrocytes» or» Chondrogenic» Mesencymal» Stem» Cell – 2010 . 22.Cheah Peng Loon. PPUM sentiasa komited untuk memberikan perkhidmatan yang tercanggih dan lengkap dengan pelbagai perkhidmatan kepakaran. Tajaan: FRGS. Priya Sathish. Prof. Sebagai rumusan.Prof. Protocol 111654:10PN—DIT-048 PRIA). 15-17 Oct 2010.» Tenogenic» Medium» for» Mesenchymal» Stem» Diffrentiation» Tenogenic» Lineage .Cheah Peng Loon (Annual Malaysian Paediatric Association). Profesor Siti Zawiah.Chandran.Prof. Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 35 Biologicals‘» 10-valent» Pneumococcal» Conjugate» (10PN-PD-DIT)» Vaccine» Compared» To» A» Clinical» Phase» III» Vaccine» Lot. Kuala Lumpur.» Human» blood0Derived» Mesenchymal» stem» As»A»New»»Potencial»Cell»Therapy»To»Repair» Musculoskeletal»Diseases . 23.» Soccer» Injuries» in» Malaysian» Professional» Football»Players . 4. Usaha sama: PPUM.» Paediatric» Trauma:» Patterns» of» injury» presenting» to» a» Paediatric» Trauma» &» Emergency» Unit» in» a» tertiary» hospital» in Malaysia . Kamarul Zaman. Ridzuan Azmi. Tunku Kamarul Zaman .» Mutational» analysis» and» functional» studies» of»genes»» controlling» thyroid» gland» development» in» patients» with» congenital» hypothyroidism . Boo Lily. Madya Dr.Prof.» Paediatric» Trauma:» Correlation» between» developmental» age» and» socioeconomic» background» with» patterns» of» injury . Koh Mia Tuang (32 Malaysian Paediatric Association Annual Congress. » UNIT PERUBATAN SUKAN 1. Kavitha Govindasamy.Dr. Sharaniza Ab. 2. Madya Dr. 5. Tunku Kamarul Zaman.» Assessment» of» The» Nutritional» Status» Of» Children» Living» With» HIV» Receiving» Antiretroviral» (ARV)» Medication .» When» Given» As» A» Three-Dose» Primary» Immunisation» Course . Dr. . Madya Tunku Dr.» Freeze-dried» Amniotic» Scaffold» for» Chondrocytes»or»Chondrogenic»mesencymal» Stem»Cells – 2010 . Winson Ambaraj.Prof. Sekian.Dr. 6.

.

Laporan Perangkaan Pesakit Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

479 504.952 67.899 pesakit.897 587.003 95.071 750. Jadual 1: Statistik Pesakit Luar Tahun 2000 hingga 2010 Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Semua Klinik 435.148 509. PTj Perubatan Pemulihan.858 880.340 67.4 % atau 4.175 502. jumlah pesakit yang menerima rawatan daripada perkhidmatan pesakit luar telah meningkat sebanyak 0. .Laporan Perangkaan Pesakit Laporan Perangkaan Pesakit Perangkaan Pesakit adalah hasil pengumpulan data statistik pesakit yang mendapat rawatan di PPUM melalui Perkhidmatan Pesakit Luar dan Pesakit Dalam.304 62.047 orang berbanding 877.644 Jumlah 498.6% iaitu 883.458 580.517 orang pesakit bagi Klinik Surgeri Ortopedik. PTj Trauma dan Kecemasan.3% atau pertambahan seramai 384.546 487.855 784.904 775. statistik bilangan pesakit luar yang telah menerima rawatan telah menunjukkan peningkatan sebanyak 77. Perkhidmatan Pesakit Luar meliputi perawatan yang diberikan di Klinik-klinik Pakar.346 883. Unit Perkembangan Perubatan (Klinik Kesihatan Kakitangan) dan Pusat Pengambilan Darah.047 Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Pada tahun 2010.819 572.364 773. Manakala bagi Perkhidmatan Pesakit Dalam pula melibatkan perkhidmatan perawatan yang dijalankan di semua wad. PTj Perubatan Rawatan Utama.531 575.346 orang pada tahun 2009.775 662.210 877. Klinik Surgeri dan Klinik Surgeri Ortopedik menerima peningkatan pesakit yang paling tinggi dengan masing-masing peningkatan sebanyak 10.844 447.498 554.783 73.846 103.114 514.403 Trauma & Kecemasan 62.356 72. Perkhidmatan Pesakit Luar Dalam tempoh 10 tahun.895 orang pesakit bagi klinik Surgeri dan 11.442 107.296 88.758 84.216 665.7% atau 5.

855 73.000 200.000 600.40 Laporan Tahunan 2010 Carta Pesakit Luar Tahun 2000 hingga 2010 900.304 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 62.458 400.479 500.114 502.000 Semua Klinik 67.844 447.000 580.000 300.296 88.644 2010 435.904 800.000 784.364 773.846 103.000 95.356 67.340 100.758 Trauma & Kecemasan 84.175 487.000 700.775 662.403 .003 775.546 514.783 72.000 504.442 107.952 62.

442 10.006 *7.322 25.657 34. 2010 154.424 139.855 51.011 46.530 42.248 29.098 44.317 82.361 137.351 44.740 78.713 31.Pusat Perubatan Universiti Malaya 41 Jadual 2: Statistik Pesakit Luar Mengikut Disiplin Klinikal Klinik Klinik Perubatan Klinik Surgeri Klinik Surgeri Ortopedik Klinik Perubatan Psikologi Klinik Pediatrik Klinik Oftalmologi Klinik Otorinolaringologi Klinik Ginekologi Klinik Obstetrik Klinik Kesihatan Kakitangan Klinik Perubatan Rawatan Utama Klinik Perubatan Pemulihan Pusat Pengambilan Darah Klinik Onkologi Trauma dan Kecemasan Cucian Luka Perawatan Di Rumah Pengambilan Darah Di Klinik JUMLAH 2009 145.517 40.560 9.164 82.196 33.127 430 4.852 52.644 9579 513 883.057 25.047 .627 103.826 10.801 26.337 29.957 47.522 23.510 107.607 877.492 47.346 Sumber : PTj Maklumat Pesakit Nota: * Statistik pesakit Onkologi pada tahun 2009 hanya untuk bulan Oktober hingga Disember 2009 sahaja (sebelum ini dikategorikan sebagai pesakit dalam).

rik tal mo Ot or log ino i lar ing olo gi Gi ne ko Kl log ini i kK Ob es iha ste tan tri k Pe Ka ru kit ba an tan ga Ra n wa tan Pe ru Ut ba am tan a Pu P em sa tP uli en ha ga n mb ila nD ara h Tr au On ma ko log da nK i ec em as an Cu cia Pe nL raw Pe uk ata ng a am nD bil i R an um Da ah rah Di Kl ini k Of Or top ed ba ik tan Ps iko log i tan ge ri ru ba Su r Pe Su r Pe ru ge ri Pe dia t Tahun 2009 Tahun 2010 430 513 4.579 20.011 154.2% atau 612 orang pesakit berbanding 49.517 26.560 60.855 140.317 137.006 82.6%.492 23. seramai 49.801 10.000 82.424 9.127 9.000 145.000 40.337 47.000 33.713 46.657 80.000 47.000 139.057 29.248 42.351 34.322 31. Pada tahun 2010.852 44.627 10.000 100.231 orang pada tahun 2009.42 Laporan Tahunan 2010 Carta Bilangan Pesakit Luar Mengikut Disiplin Klinikal Tahun 2009 Dan 2010 180.352 orang pesakit.000 160.522 40.098 0 Perkhidmatan Pesakit Dalam Statistik bilangan pesakit dalam yang telah menerima rawatan dalam tempoh 10 tahun menunjukkan peningkatan sebanyak 23.000 25.740 78.826 44.164 25.196 52.442 107.5% atau pertambahan seramai 9.510 103.843 pesakit mendapatkan rawatan sebagai pesakit dalam iaitu peningkatan sebanyak 1.361 7.644 120.607 .957 51. Manakala bilangan katil bagi tahun 2010 adalah sebanyak 895 buah katil dengan kadar penggunaan sebanyak 78.530 29.

613 1.6 278.231 49.204 1.415 4.123 6.588 50.096 Bilangan Kematian 16 20 0 38 131 932 83 0 45 367 2 1.738 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 43 Jadual 3: Jumlah Kemasukan dan Penggunaan Katil Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kemasukan 39.2 0.879 46.094 66 1 45 299 1.278 48.2 17.368 4.4 69.345 2010 Bilangan Kematian 10 22 1 49 154 1.0 9.6 Jumlah Discaj 9. Jadual 4: Bilangan Discaj dan Kematian Mengikut Disiplin 2009 Disiplin Klinikal Jumlah Discaj 8.091 113 47.285 6.2 82.6 Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Nota: Bagi tahun 2010.7 36.2 89.520 3.4 80.040 49. pesakit Onkologi dikategorikan sebagai pesakit Perubatan Jumlah bagi pesakit Obstetrik=data ibu + bayi .622 1.9 71.3 78.476 48.0 69.918 3.4 33.843 Jumlah Katil 862 862 875 856 867 916 839 875 854 983 895 Kadar Penggunaan Katil (%) 69.9 77.634 Kadar Kematian (setiap 1000 discaj) 1.3 76.409 20 12. pengiraan jumlah katil tidak termasuk katil di Trauma dan Kecemasan.1 13.5 49.592 556 14.4 81.2 0.5 13.343 6.619 51.01 *Obstetrik Otorinolaringologi Oftalmologi Ginekologi ICU Perubatan Pediatrik Perubatan Psikologi Ortopedik Surgeri Surgeri Onkologi Jumlah Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Nota: Kadar Kematian=Jumlah Kematian/Jumlah Discaj x 1000 » Bagi tahun 2010.536 45.5 70.2 0.741 Kadar Kematian (setiap 1000 discaj) 1.3 42.8 12.814 47.468 1.4 10.5 13. Wad Bersalin dan katil bayi.679 7.703 45.113 1.0 11 867.992 48.6 0.7 10.8 80.

345 orang telah didiscaj dari wad berbanding hanya 47.741 pada tahun 2010.44 Laporan Tahunan 2010 Discaj Dan Kematian Pada tahun 2010. Sepuluh sebab utama kematian di PPUM ialah: i) Ischaemic Heart disease ii) Pneumonia iii) Septicaemia iv) Cerebrovascular disease v) Breast carcinoma vi) Lung carcinoma vii) Trauma viii) Colorectal carcinoma ix) Disease of liver x) Tuberculosis Carta Bilangan Discaj Dan Kematian Mengikut Disiplin Klinikal Tahun 2010 16000 14123 14000 12000 10000 9113 8000 6468 6992 6000 4343 4000 1918 3592 2000 1613 1368 556 1094 154 66 1 45 299 0 10 22 1 49 olo gi i Su rg eri ed ik Pe ru ba tan Ob ste tr i k lm o lo lar ing Of ta Gi ne Pe ru ba tan Ot ori no Ps iko lo Pe dia t Discaj Kematian Or top Su rg eri gi IC U ko log rik gi .096 pesakit pada tahun 2009. Manakala kadar kematian telah meningkat daripada 1.634 pada tahun 2009 berbanding 1. seramai 48.

• Carta Organisasi Pusat Perubatan Universiti Malaya • Kedudukan Pusat Perubatan Universiti Malaya Dalam Organisasi Universiti Malaya • Lembaga Pengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya • Pegawai-pegawai Utama Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

46 Laporan Tahunan 2010 Carta Organisasi Pusat Perubatan Universiti Malaya PENGARAH TIMBALAN PENGARAH (IKHTISAS) TIMBALAN PENGARAH (PEMBANGUNAN) TIMBALAN PENGARAH (PENTADBIRAN) SOKONGAN KLINIKAL • • • • • • • • • • MAKLUMAT PESAKIT FARMASI DIETETIK PENGURUSAN MAKMAL MIKROBIOLOGI PERUBATAN PATOLOGI PERUBATAN TRANSFUSI KEBAJIKAN PERUBATAN PENTADBIRAN KEJURURAWATAN KAWALAN JANGKITAN • • • • • • KESELAMATAN AUDIT DALAM HAL EHWAL KORPORAT PERHUBUNGAN AWAM KOLEJ SAINS KESIHATAN SEKUTU KOLEJ PENDIDIKAN LANJUTAN KEJURURAWATAN • • • NADI IT UNIT KEJURUTERAAN BIOMEDIKAL SUMBER PERKHIDMATAN • • • • • KLINIKAL • • • • • • • • • • • ANESTESIOLOGI OBSTETRIK & GINEKOLOGI PERUBATAN OFTALMOLOGI PEDIATRIK PERUBATAN PSIKOLOGI SURGERI SURGERI ORTOPEDIK PERUBATAN RAWATAN UTAMA OTORINOLARINGOLOGI PERUBATAN PEMULIHAN • • • • • • PENGIMEJAN BIOPERUBATAN ONKOLOGI KLINIKAL PERUBATAN KESUKANAN FIZIK PERUBATAN TRAUMA & KECEMASAN PERKEMBANGAN PERUBATAN PEMBANGUNAN ORGANISASI PEMBANGUNAN INSAN PENGURUSAN AM & FASILITI SUMBER KEWANGAN SUMBER BAHAN Sumber:»PTj»Sumber»Manusia .

Pusat Perubatan Universiti Malaya 47 Kedudukan Pusat Perubatan Universiti Malaya Dalam Organisasi Universiti Malaya UNIVERSITI MALAYA Lembaga Pengarah Universiti Malaya SENAT Lembaga Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya Fakulti Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya Unit Sokongan Jabatan Akademik Bukan Klinikal Jabatan Akademik Klinikal Unit Perkhidmatan Klinikal Unit Sokongan Klinikal Unit Sokongan Bukan Klinikal .

Rozaidah bt.48 Laporan Tahunan 2010 Lembaga Pengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 1 2 3 1 Pengerusi Prof. Talib 2 Ahli-ahli Naib Cancelor Universiti Malaya Y. Datuk Dr. Ghauth Jasmon 3 Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya Y. Ikram Shah bin Ismail . Bhg. Prof. Madya Dr. Dato’ Dr. Bhg. Prof.

Dr. Dato’ Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 49 4 4 5 6 7 5 Wakil Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Encik Mohd Radzi bin Abdul Hamid Wakil Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Encik Ahmad Nazri bin Sulaiman Wakil Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Patrick Tan Seow Koon Jemputan Prof. Baba Setiausaha Timbalan Pengarah (Pentadbiran) Pusat Perubatan Universiti Malaya Cik Nurri bt. Bhg. Mustafa bin Ali Mohd 6 7 . Kadarman Jemputan Y. Nooraini bt. Prof.

Dr. Madya Dr. Marzida bt Mansor Prof. Madya. Madya Dr. Madya. Goh Khean Jin Prof. Ikram Shah bin Ismail Cik Nurri bt. Dr. Mimiwati bt. Cheah Phaik Leng En. David Choon (Pemangku Ketua) (mulai Jan 2010 ) Prof. Dr. Nor Zuraida bt Zainal Prof. Teh Ah Huat Cik Siti Hawa bt. Datin Dr. Rahmat bin Omar Prof. Dr. Dr. Mohd Taib . Dr. Dr. Sajaratulnisah bt.50 Laporan Tahunan 2010 Pegawai-Pegawai Utama Pengarah Timbalan Pengarah (Pentadbiran) Timbalan Pengarah (Ikhtisas) Prof. Madya Dr. Mohd Idzwan bin Zakaria Dr. Yasim bin Mohd Yusof Prof. Dr. Dr. Bustam Prof. Julia Patrick Engkasan (Pemangku Ketua) (mulai 1 Jun 2010) Cik Hafidah bt Othman (sehingga 1 Februari 2010) Dr. Thong Meow Keong Prof. Madya Dr. Mustafa bin Ali Mohd (mulai 5 Mei 2010) Ketua-Ketua PTj/Unit Klinikal PTj/Unit Anestesiologi Otorinolaringologi Perubatan Psikologi Surgeri Ortopedik Surgeri Perubatan Perubatan Rawatan Utama Pengimejan Bio-perubatan Obstetrik & Ginekologi Onkologi Klinikal Pediatrik Oftalmologi Trauma & Kecemasan Perubatan Pemulihan Nama Prof. Othman Prof. Zahari (sehingga 9 Ogos 2010) Prof. Mohd Razif bin Mohd Ali Puan Azleen bt Mohd Zain Unit Perkembangan Perubatan Perubatan Sukan Fizik Perubatan Ketua-Ketua PTj/Unit Perkhidmatan Sokongan Klinikal PTj/Unit Kawalan Jangkitan Perubatan Transfusi Farmasi Mikrobiologi Perubatan Patologi Maklumat Pesakit Dietetik Nama Prof. Madya Choo May May (mulai 23 Oogos 2010) Dr. Jamal I-Ching Sam (mulai 25 Oktober 2010) Prof. Mohd. Dato’ Dr. Dr. Dr. Sazaly bin Abu Bakar (sehingga Oktober 2010) Prof. Sazilah bt Ahmad Sarji Prof. Madya Dr. Dr. Rusinahayati bt Mokhtarudin (mulai 2 Februari 2010) Prof. Madya Dr. Azad Hassan bin Abdul Razack Prof. Amrahi bin Buang Prof. Siti Zawiah bt Omar Prof. Saini Jeffery bin Freddy Abdullah (sehingga 31 Mei 2010) Dr. Veera Sekaran Nadarajan En. Patrick Tan Seow Koon Timbalan Pengarah (Pembangunan) Prof. Anita Zarina bt. Kadarman Prof. Dato’ Dr.

Mohammed Hashim Pn. Syed Junid Aljunid En. Sidi (sehingga 15 Ogos 2010) Encik Yoo Sang Nge (mulai 16 Ogos 2010) En. Maria bt. Datin Nor Enson bt. Maisarah bt. Mariam bt. Khadir Pn. Alias bin Lisut Pn. Sharipah Asiah bt. Ambak Sumber Bahan Sumber Kewangan Pembangunan Organisasi Pembangunan Insan Audit Dalam Pengurusan Am dan Fasiliti Hal Ehwal Korporat Nadi IT Perhubungan Awam Unit Kejuruteraan Bio Medikal Keselamatan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan (pemakaian nama baru mulai 1 September 2010) Kolej Kejururawatan Kolej Radiografi Kolej Teknologi Makmal Perubatan .Pusat Perubatan Universiti Malaya 51 PTj/Unit Kebajikan Perubatan Pentadbiran Kejururawatan Pengurusan Makmal Nama En. Sharifah Fatimah bt Syed Ad. Siti Faziah bt Abdullah (mulai 3 Mei 2010) Cik Mariashabiradalia bt. Abdul Rahman Pn. Hamid Encik Tan Li Kuo En. Yahaya bin A. Dato’ Ir Mohd Nor bin Ismail (sehingga 8 Februari 2010) Encik Zabaha bin Samari (mulai 2 Jun 2010) Encik Iskandar bin Ahmad Encik Hashim bin Anuar Y. Sidek bin Miko Pn.Bhg. Mansor (sehingga 1 April 2010) Pn. Maznah bt. Hj Abdullah Puan Saai’dah bt. Hisyamuddin bin Bahari Ketua-Ketua PTj/Bahagian Bukan Klinikal PTj/Unit Sumber Perkhidmatan Nama Y.Bhg. Habibah bt. Abas Encik Muhamad Razali bin Che Hamad Pn. Mat Isa Pn.

.

Laporan Pusat Tanggungjawab • Klinikal • Sokongan Klinikal • Bukan Klinikal Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

Program-program pendidikan yang dirangka seperti ceramah asas penyusuan ibu. Jenis pemeriksaan yang dijalankan adalah Obstetrics»Ultrasound. CVS» [Chorionic»Villus»Samplin]»dan»Cordocentesis). Jadual 1: Bilangan Pesakit Menjalani Pemeriksaan Kesuburan 2009 Prosedur Intra Uterine Insemination (IUI) Pesakit 129 Berjaya Mengandung 7 Pesakit 112 2010 Berjaya Mengandung 15 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi. bilangan pemeriksaan ujian ultrasound yang dijalankan terhadap pesakit adalah sebanyak 9. .» Reproduktif Endokrinologi dan Kemandulan serta Ginekologi Am. Obstetrik» Ultrasound dan Perubatan Feto-Maternal. fungsi utama PTj ini adalah menyediakan pengajaran. Pada tahun 2010. penjagaan semasa hamil.236 pemeriksaan. pihak Jabatan menyediakan beberapa jenis pemeriksaan iaitu Sperm» Analysis» Test dan Sperm» Antibodies» Test untuk pesakit.402 pemeriksaan berbanding tahun sebelumnya iaitu 9.410 orang pada tahun 2010 iaitu pertambahan seramai 866 orang berbanding pada tahun sebelumnya. Jadual 2 menunjukkan bilangan kehadiran pesakit di Klinik Antenatal pada tahun 2010 berbanding tahun 2009. penyelidikan dan perkhidmatan perawatan dalam bidang Obstetrik & Ginekologi dengan empat unit pengkhususan iaitu Ginekologi Onkologi. proses bersalin. Rawatan yang diberikan kepada pesakit-pesakit ini adalah setaraf dengan pusat-pusat perubatan di luar negara. Bilangan pesakit yang membuat pemeriksaan kesuburan pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti dalam jadual 1. Klinik Antenatal adalah merupakan sebuah klinik yang juga menekankan pendidikan kesihatan ibu-ibu mengandung.Klinikal PTJ OBSTETRIK & GINEKOLOGI Secara amnya. Bagi rawatan kemandulan. Kecemerlangan dan kepakaran klinikal yang sedia ada ini diiktiraf untuk melatih subspecialities di bidang Ginekologi Onkologi di dalam negeri. pemakanan dan senaman. Jabatan ini amat terkenal sebagai pusat penjagaan dan rawatan serta rujukan untuk pesakit-pesakit kanser ginekologikal. Gynaecology»Ultrasound dan Invasive» Prenatal» Procedure» (Amniocentesis. Di peringkat antarabangsa. Jumlah kehadiran pesakit ke Klinik Antenatal adalah seramai 49. Unit Ultrasound merupakan salah satu unit di bawah PTj ini dan menyediakan perkhidmatan dalam bidang Obstetrik» Ultrasound dan Perubatan FetoMaternal.

Jadual 3: Bilangan Kemasukan Wad Bersalin Perkara Kes ditempah Kes tidak ditempah Bilangan Pesakit 2009 6.838 842 621 301 2.544 5.065 1.006 7.876 215 19 810 447 1 23 13 42 113 1 4.648 2010 5829 712 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi .019 20.795 1.577 5.998 49.909 762 2.560 2010 5.554 1.56 Laporan Tahunan 2010 Jadual 2: Bilangan Kehadiran Pesakit Di Klinik Antenatal Perkara Pesakit Baru (New Booking) Rawatan Susulan (ANC) Rawatan Susulan (PNC) Pesakit Walk-in (Screening Counter) OGTT Endo Revisit SBS Cardio Admit Screening Reproductive Scan Jumlah Bilangan Pesakit 2009 4.728 7.093 132 527 398 6 3.900 19.762 1100 1.544 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi Jadual 4: Jenis Kelahiran Jenis SVD (Spontaneous Vertex Delivery) Vacuum Extraction Forceps Lower Segment Caesarean Section (LSCS) Emergency Lower Segment Caesarean Section (LSCS) Elective Classical Caesarean Section Breech BBA BAH Twins Hysterectomy Jumlah 2009 3754 331 34 753 417 0 30 25 24 71 5 5.447 48.444 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi 2010 2.456 2. Manakala bilangan pesakit yang dimasukkan ke Wad Bersalin adalah seperti dalam jadual 3.369 1.410 Pada tahun 2010 terdapat kelahiran kembar 2 adalah berjumlah 113 kelahiran berbanding tahun 2009 berjumlah 71 kelahiran.

Embolisasi Gegelung Untuk Fistula dan Endovascular»Stenting»of»Aorta» For»Abdominal»Aortic»»Aneurysm Jadual 6: Statistik Prosedur Invasif Jenis prosedur Angiogram Koronari Angioplasti Koronari Transluminar Perkutaneus/Stenting (PTCA) Angioplasti Transluminar Perkutaneus/Stenting (PTA) Tahun 2009 1640 764 7 * 178 5 62 69 Tahun 2010 1728 885 7 * 192 9 77 57 # Perbezaan (%) 5 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 57 PTJ PERUBATAN PTj Perubatan adalah merupakan pusat tanggungjawab klinikal terbesar yang memberikan perkhidmatan dalam pelbagai bidang pengkhususan seperti Kardiologi. Hematologi. Balloon»Valvuloplasty»For»Aortic»Valve»And»Mitral» Valve. Atrial»Septal»Defect»Closure»Using»Amplatz»Septal»Occluder.6 6.2 0 7. Neurologi. Respiratori dan Rheumatologi. Nefrologi.»PTj»Perubatan . Rotational»Atherectomy. Endokrinologi. Perkhidmatan yang diberikan merangkumi perkhidmatan Kardiologi Tidak Invasif (Non» -» Invasive» Cardiology).5 9. penyelidikan dan rawatan penyakit kardiovaskular yang berkualiti dalam memenuhi misi dan visi Universiti Malaya. Jadual 5: Statistik Prosedur Tidak Invasif Jenis Ujian Ekokardiogram Rehat Ekokardiogram Stress Ekokardiogram Pemerhatian 24 jam (Holter) Tekanan Darah Ambulatori 24 jam Ekokardiogram Transtorasik (TTE) Ekokardiogram Transesofageal (TEE) Ujian Fungsi Pernafasan Tahun 2009 13857 1452 646 73 8927 106 2073 Sumber»:»Unit»Kardiologi. Patent» Ductus» Arteriosus» Closure» Using» Coil» Device» And» Amplatz» Ductal» Occluder. Perkhidmatan tidak invasif meliputi Ekokardiografi. Unit Kardiologi Memberi perkhidmatan pengajaran. Elektrokardiogram dan Ujian Fungsi Pernafasan. Angiografi.»PTj»Perubatan Tahun 2010 14839 1554 711 122 9551 127 2124 Perbezaan (%) 6. Implan Perentak Jantung. Ultrasound Intravascular. Kajian Elektrofisiologi. Geriatrik. Dermatologi.4 Perkhidmatan Invasif pula meliputi Pengkateteran Jantung Kiri Dan Kanan. Penyakit Berjangkit. Use»Of»Intraaortic»Balloon»Pump»For»Life» Support»And»High»Risk»»Angioplasty.5 2. Kardiologi Invasif (Invasive» /» Interventional» Cardiology) dan Wad Kardiologi.3 40 52 -21 Primary PCI dan Rescue PCI Valvulopasti Pam Belon Intraaorta Implan Perentak Jantung (satu/dua/ICD/CRT) Sumber»:»Unit»Kardiologi. Angioplasti Koronari Transluminar Perkutaneus Dan Stenting.5 16.1 40 6. Angioplasty»And»Stenting»For»Peripheral»Vascular»Disease. Gastroentrologi.

Pemeriksaan Echocardiography adalah pemeriksaan yang sangat diperlukan untuk mendiagnosa dan menentukan rawatan pesakit kardiovaskular dan bukankardiovaskular. Permintaan terhadap pemeriksaan Echocardiogram ini bukan sahaja dari Unit Medikal tetapi dari unitunit lain seperti Surgeri.» ESMR berperanan menghantar gelombang kejutan pada dos berbeza ke atas beberapa otot jantung yang tidak mempunyai cukup pengaliran darah (ischaemia).» Alat ini berfungsi mendiagnosa dan merawat penyakit rentak jantung yang abnormal (arrhythmias). Paediatrik.58 Laporan Tahunan 2010 Nota: * Tiada perbezaan dalam peratusan kes PTA adalah kerana pakar bedah Vaskular telah meletak jawatan. Penghantaran gelombang kejutan tersebut akan merangsang pertumbuhan pembuluh darah yang baru di dalam otot jantung (angiogenesis) seterusnya menggalakkan pembekalan oksigen dalam bekalan darah. Rawatan ini tidak memerlukan sebarang pembedahan sekali gus tidak meninggalkan sebarang parut pada tubuh badan selain tiada kesan sampingan. Getiatrik dan lainlain lagi. Jadual 7: Kemasukan Pesakit Wad Kardiologi Pesakit Jumlah Kemasukan & Pindah Masuk Jumlah Kematian Tahun 2009 3671 138 Tahun 2010 4128 143 Perbezaan (%) 11.» rheumatic. » Pembelian peralatan baru Unit Kardiologi telah membuat beberapa pembelian peralatan baru pada tahun 2010 seperti yang berikut: i) Satu unit Non-Invasive» Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization» System» (ESMR). ESMR merupakan rawatan pelengkap kepada pesakit jantung setelah mereka masih tidak pulih dengan memakan ubat melalui preskripsi doktor dan tidak sesuai menjalani rawatan pintasan jantung atau angioplasty. tumour atau sebagainya) serta evaluation yang lebih komprehensif. 3-Dimensional Echocardiogram iii) Perkhidmatan Electrophysiology bagi rawatan penyakit jantung arrhythimia menggunakan Ensite 3D Mapping » Pengenalan Prosedur Baru i) Implan pacemaker»device yang boleh melalui pemeriksaan MRI. iii) Satu unit 3D Echocardiography» System» yang» digunakan» untuk» mendiagnosa dan menentukan rawatan pesakit kardiovaskular dan bukan-kardiovaskular secara noninvasif. Unit Kecemasan. Wad Kardiologi pula mempunyai kemudahan perawatan intensif untuk menerima pesakit dari dalam dan luar PPUM serta rujukan dari hospital swasta dan kerajaan sekitar Lembah Klang yang memerlukan perawatan jantung serta yang menjalani prosedur invasif jantung serta menjalankan program pengajaran kesihatan. # Pengurangan kes pacemaker adalah kerana kekurangan peruntukan. Peralatan ini dapat menentukan diagnosa penyakit jantung dengan lebih tepat (samada penyakit jantung congenital.» ischaemic» heart» disease.07 3.»PTj»Perubatan » Program/Perkhidmatan diperkenalkan i) ii) terbaru yang Rawatan Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization (ESMR). ii)» Functional»Flow»Reserve»(FFR)»for»borderline» lesion»and»multivessel»PCI.5 ii) Sumber»:»Unit»Kardiologi. . Peralatan ini dapat merawat dan menurunkan beban penyakit arrhythmia dengan lebih berkesan. Satu unit Cardiac» Mapping» System. Oncologi.

berdaya saing dan terulung di Malaysia dalam mengikuti arus kemajuan teknologi perubatan. Prof. PPUM setanding dengan pusat rawatan kardiologi di negara maju yang lain. Bil 1 2 Nama Kursus International Board of Heart Rhythm Examiners (IBHRE) Review Course Basic Transradial (TRI) Workshop 2010 Tarikh 17 April 2010 6 Ogos 2010 . China dan Jepun. Pengarah PPUM dan Prof. PPUM adalah sebuah unit yang dinamik. Apa yang lebih membanggakan lagi apabila Malaysia menjadi negara terawal di Asia yang memiliki alat ESMR selepas Filipina. Rawatan ini adalah harapan baru bagi pesakit–pesakit yang tidak sesuai untuk menjalani rawatan revaskularisasi konvensional iaitu angioplasti atau pembedahan pintasan jantung dan membantu pesakit-pesakit ini yang masih bergantung kepada ubat-ubatan sahaja kerana masih lagi mengalami masalah sakit di bahagian dada atau kesukaran bernafas. Bhd kepada PPUM untuk penyelidikan dalam bidang kardiologi untuk pusat ini.000 yang disumbangkan oleh Syarikat I-Medik Imaging Sdn. » Kursus Sebanyak 2 kursus telah berjaya diadakan oleh Unit Kardiologi pada tahun 2010. Datuk Ghauth Jasmon dengan disaksikan oleh Dr. Ketua Unit Kardiologi. TV3 telah menjalankan penggambaran untuk sesi rawatan Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) ini untuk siaran Majalah Tiga. Datuk Ghauth Jasmon. Dato’ Dr. Pada 9 Jun 2010. Liputan meluas telah diberikan oleh media cetak dan elektronik untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang perkhidmatan yang diberikan. Pada majlis tersebut. Majlis pelancaran dan penyerahan alat Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) ini telah diadakan di Hotel Hilton. PPUM telah menerima dana untuk penyelidikan bernilai RM30. Penyediaan perkhidmatan ini memperlihatkan Unit Kardiologi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 59 Cardiac Mapping System 3D Echocardiography System » Kejayaan Unit Kardiologi. Rozaidah Talib. Pembelian mesin yang bernilai RM 2. Prof. PPUM telah melakar sejarah perubatan apabila menjadi pusat rawatan kardiologi pertama di negara ini menawarkan perkhidmatan alat Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) yang merupakan alat untuk rawatan jantung tanpa pembedahan. Petaling Jaya dan dirasmikan oleh Naib Canselor Universiti Malaya. Ikram Shah Ismail. Dr Wan Azman Wan Ahmad.8 juta ini membuktikan Unit Kardiologi. Pengerusi Lembaga Pengurus PPUM serta Prof.

60 Laporan Tahunan 2010 .

Bagi pesakit luar perkhidmatan yang dijalankan meliputi Pusat Penjagaan Harian dan Klinik Hematologi. rawatan susulan pesakit akut. Ketua Unit Penyakit Berjangkit Bersama Penceramah Seminar The Lancet Symposium on HIV in People Who Use Drugs Unit Hematologi Unit Hematologi memberi perkhidmatan dan rawatan untuk pesakit luar dan dalam merangkumi pemeriksaan dan pemindahan sum-sum tulang. plasmaferisis dan leukoferisis. pemberian kimoterapi.Bone»Marrow»aspiration» and»trephine Memberi rawatan kemoterapi (intravenous»dan»»intrathecal) vii) Glivec program (MYPAP) untuk Chronic Myeloid Leukemia • Perkhidmatan Klinik Hematologi i) ii) • Rawatan susulan untuk pesakit pesakit hematologi dan hemato-onkologi Rujukan untuk kes baru Perkhidmatan wad i)» Bone» Marrow/Peripheral» blood» stem» cells» transplantasi» –» allogeneic.» nonmyeloablative»and»autologous ii)» Bone»marrow»aspiration»dan»»trephine iii)» Plasmapheresis iv)» Leukopheresis v) Kemoterapi vi) Rawatan penyakit onkologi untuk pesakit menghidapi hematologi dan hemato- iii) Rawatan susulan untuk pesakit tenat dan memerlukan rawatan susulan rapi iv) Darah dan platelets»transfuse v) Memasuki Central line vi)» Donor»lymphocyte»infusion untuk indikasi tertentu ( post-transplantation) . Pada bulan Disember 2010. manakala bagi pesakit dalam unit ini bertanggungjawab kepada pesakit di wad. tuberculosis.Pusat Perubatan Universiti Malaya 61 Unit Penyakit-Berjangkit Unit Penyakit Berjangkit yang diketuai oleh Professor Adeeba Kamarulzaman memberi rawatan pesakit dalam dan luar bagi pelbagai jenis penyakit berjangkit termasuk denggi. Pusat Kajian HIV/AIDS Universiti Malaya mengendalikan pelbagai kajian bersabit HIV di PPUM dan di komuniti. HIV dan sebagainya. Unit ini juga berfungsi giat dalam isu-isu seperti kawalan jangkitan dan juga pengunaan antibiotik yang rasional. CERiA bersama Unit Penyakit Berjangkit telah mengadakan Seminar Antarabangsa – The» Lancet» Symposium» on» HIV» in» People» Who» Use» Drugs yang disertai oleh lebih daripada 300 peserta termasuk peserta-peserta dari luar negara. • Pusat Penjagaan Harian menjalankan perawatan seperti yang berikut: i) ii) Prosedur harian . Unit Penyakit Berjangkit bersama CERiA. transfusi darah.

Jadual 9: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Ujian Jenis Ujian Electroencephalogram Nerve Conduction Study /EMG Repitative Stimulation Single Fibre Magnetic Stimulation Full Study (VEP. Jenis penyakit yang perlu dipantau di dalam pemerhatian pakar-pakar Neurologis di PPUM seperti Strok.1 3.337 930 739 801 6.9 2.» Epilepsi. Evoked» » » Potential» Study (EPS).3 Unit Neurologi Unit Neurologi adalah salah satu unit perkhidmatan dalam bidang pengkhususan Neurofisiologi yang bertanggungjawab memberi perkhidmatan Neurofisiologi diagnostik serta memberi bantuan sokongan kepakaran di dalam Intra-Operative» Somato»–Sensory»Evoked»Potential kepada Jabatan Sugeri Ortopedik dan Neuro Surgeri bagi kes-kes skoliosis dan tumor otak.» Parkinson’s» Disease. Jururawat Pelatih PPUM/Jururawat dari hospital swasta.5 -4.»PTj»Perubatan 2010 11 9 4.6 2.781 881 723 268 6.» Myasthenia» Gravis. doktor pascaijazah) dan neurofisiologi yang melibatkan Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan.07 -36. Pegawai Perubatan Sarjana (Dalaman) dan Doktor pascaijazah (Neurologist) dari hospital lain. doktor-doktor pelatih. Electromyogram» /Nerves» Conduction» Study (EMG/NCS). Multiple» Sleep» Latency (MSLT).3 5. Disamping itu juga bertanggungjawab menyelaras segala urusan penetapan ujian dan perlaksanaan perkhidmatan Neurofisiologi bagi semua katagori pesakit luar dan dalam sebagai memenuhi tuntutan kehendak pengajaran.7 19.2 198. Polysomnography» (PSG). » Perkhidmatan yang disediakan Perkhidmatan klinikal yang disediakan merangkumi segala jenis ujian seperti Encephalogram» (EEG). Transcranial» Study (TCD) dan Botox» Injection»Service.9 - .827 Perbezaan (%) -15.SSEP) Pre-Operative SSEP Intra-Op Monitoring SSEP Transcranial Doppler Multiple Sleep Study Test 2009 1283 1308 27 20 6 77 68 57 530 4 2010 1284 837 22 25 3 86 81 59 504 4 Perbezaan (%) 0.» Guillaine» Barre» Syndrome dan Dementia. penyelidikan dan perkhidmatan klinikal. BAEP.62 Laporan Tahunan 2010 Jadual 8: Statistik Pesakit Yang Menjalani Pemeriksaan Jenis Prosedur Transplantasi Sel Stem Periferal Alogenik Transplantasi Sel Stem Darah Periferal Autologus Pesakit Pusat Harian Pemberian Kemoterapi Transfusi Pemeriksaan SumSum Tulang Jumlah 2009 13 6 4.0 -18.672 Sumber»:»Unit»Hematologi. bidang neurologi (pelajar perubatan. Perkhidmatan pengajaran pula melibatkan Pengajaran Latihan Penempatan dalam bidang perubatan dalaman.3 50 -9.5 25 -100 11.

Bengkel»Basic»Principal»of»Electrodiagnostic»&»Advance»EMG»Techniques .Dec. Penceramah jemputan ialah Professor Dr.Sanjev Nandedkar dari Universiti of Virginia.Pusat Perubatan Universiti Malaya 63 Jenis Ujian Polysomnography Telemetry Video EEG Jumlah 2009 234 5 3619 2010 215 3 3123 Perbezaan (%) -8.»PTj»Perubatan » Bengkel Pada julung kalinya di bidang Neurofisiologi.11 40.7 Sumber»:»Unit»Neurologi. amnya di Malaysia dan khususnya di PPUM.2010. Makmal Neurologi telah mengorak langkah ke hadapan untuk mengadakan satu Bengkel Basic»Principal»of»Electrodiagnostic»&» Advance» EMG» Techniques selama 2 hari di Dewan Sekapur Sirih pada 11 &12 hb.0 -13.

Unit ini juga turut menjalankan prosedur-prosedur endoskopi untuk pesakit dalam dan luar serta pesakitpesakit kecemasan dan menerima rujukan dalaman daripada unit perubatan yang lain dan juga rujukan dari hospital luar. memberi latihan endoskopi kepada doktor-doktor ‘gastroenterology fellow’ yang membuat penempatan di PPUM serta menjalani kajian-kajian klinikal dan mengendalikan kursuskursus atau bengkel endoskopi tahunan.» Injeksi» Histoacryl. unit ini memberi pengajaran perubatan dan klinikal kepada pelajarpelajar pada peringkat Sarjana Muda Perubatan dab Sarjana Perubatan.» Argon»Plasma»Coagulation.»Stenting. Percutaneous» Endoscopic» Gastrostomy» Tube» (PEG). Memberi perkhidmatan ultrasound endoskopi (EUS) secara diagnostic mahupun terapeutik seperti EUS-guided» FNAC. Unit Nadi IT. • » Pencapaian Antara pencapaian bagi unit ini pada tahun 2010 ialah: • Berjaya menganjurkan sesi tele-perubatan dengan 8 lapan negara Asia-Pasifik yang lain melalui Asia-Pacific» Advanced» Network (APAN) pada 10hb Ogos 2010. Hos tahun ini ialah Hanoi. • Sesi»teleperubatan»Asia-Pacific»Advanced»Network (APAN) . Ultrasound» Endoskopy. Endoscopic» Retrograde» Cholangio-Pancreatogram (ERCP).» Diathermy» dan» Heater» Probe bagi kes-kes kecemasan.»SingleBalloon»Enteroscopy.»Capsule»Endoscopy. • Melakukan perkhidmatan prosedur-prosedur terapeutik endoskopi seperti Variceal» Ligation. Dilatation. APAN merupakan pertubuhan rangkaian internet fiber-optik di Asia-Pasifik di mana tumpuan adalah kepada bidang perubatan dan kejuruteraan.» Hemoklip. Berjaya menganjurkan Asia-Pacific»Digestive» Week» 2010 (APDW) pada 19 hingga 22 September 2010 bersama-sama dengan Malaysian» Society» of» Gastroenterology» and» » Jenis Perkhidmatan Endoskopi Gastrointestinal yang disediakan • Memberi perkhidmatan prosedur-prosedur terapeutik endoskopi elektif seperti Gastroskopi. EUS-guided» drainage dan lain-lain lagi. Dalam bidang pengajaran. Variceal» Ligation. Pusat Teknologi Maklumat Universiti Malaya dan MYREN (Malaysia»Research»and»Education» Network) memainkan peranan yang besar dalam menjayakan usaha ini. Kolonoskopi. Vietnam. Pesakit dalam yang menghadapi masalah ini ini ditempatkan di wad 12U manakala pesakit luar pula menerima rawatan melalui klinik hepatologi pada pagi Selasa dan klinik gastroenterologi pada petang Khamis.64 Laporan Tahunan 2010 Unit Gastroenterologi dan Hepatologi Memberi rawatan kepada pesakit-pesakit yang mengalami penyakit berkaitan gastroenterologi dan hepatologi.

Kegagalan Pernafasan dan sebagainya.5 -63. Peperiksaan Bronchoskopi Flexible (Diagnostik Dan Terapeutik). Penyakit Pulmonari Tersekat Kronik (COPD).2 22.6 . Barah Paru-Paru.» Endobronchial» Valve» Insertion» Via» Flexible» Bronchoscopy untuk pesakit COPD dan Emphysematous» Bullae» serta menjalankan penyelidikan dalam bidang Perubatan Respiratori. Asia-Pacific Digestive Week 2010 (APDW) Unit Respiratori Unit Respiratori bertanggungjawab memberikan perkhidmatan Perubatan Respiratori yang bermutu tinggi. Penyakit Paru-paru Interstitial (Diffuse» Parenchymal» Lung» Disease).7 3.2 9. unit ini telah memperkenalkan satu perkhidmatan baru yang iaitu Peperiksaan» endobronchial»ultrasonography»(EBUS) dan membeli satu unit Videobronchoscope» with» endobronchia» ultrasonography.2 -1. Unit ini turut menjalankan Ujian Fungsi Paru-Paru.9 8. Sebanyak 2661 delegasi dari negara-negara AsiaPasifik mengambil bahagian dalam konferens ini yang bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC). Pneumonia.Pusat Perubatan Universiti Malaya 65 Hepatology (MSGH) dan Hospital Selayang.1 1. Perkhidmatan perubatan Respiratori merangkumi rawatan seperti Asma. Jadual 10: Statistik Pesakit Unit Respiratori Perkhidmatan Klinik Chest (Paru-paru) Kes baru Kes susulan dengan janjitemu Kes susulan tanpa janjitemu Jumlah Klinik Asma Kes baru Kes susulan dengan janjitemu Kes susulan tanpa janjitemu Jumlah Peperiksaan flexible bronchoscopy Bilangan Pesakit 2009 75 4104 1152 5331 19 2402 487 2908 306 2010 0 4015 1395 5410 7 2634 506 3147 301 Perbezaan (%) -2. Sindrom Apnea Tidur Terhalang (Obstructive» Sleep» Apnoea» Syndrome). Peperiksaan Toracoskopi» Medikal» (Medical» Thoracoscopy» Or» Pleuroscopy). Tibi. Pada tahun 2010. APDW merupakan salah satu konferens gastroenterologi dan hepatologi tahunan yang terbesar di rantau ini.

»PTj»Perubatan 32 235 30 2 8 5 3 26 2 3 1486 354 279 104 80 38 90 379 22.7 -62. Unit Rheumatologi memainkan peranan berikut: 1.9 -9.2 -8. Menyediakan rawatan secara menyeluruh dan berprihatin kepada pesakit berbagai penyakit Reumatologi kepada pesakit luar mahupun pesakit dalam. Latihan dalam bidang Reumatologi untuk pelajar Sarjana Perubatan Dalaman.5 66. Pusat Rawatan Harian (Wad 8TE) dan Klinik Pakar .0 6.0 6.0 36. Rehabilitasi dan Perubatan Rawatan Utama.8 50. 4. Pusat Penyelidikan dalam berbagai aspek bidang Reumatologi seperti klinikal. Ortopedik.6 6.0 38. Sarjana Perubatan Kesukanan.and post-bronchodilator spirometry • Lung volume measurement • Diffusing capacity Nasal continuous positive pressure Titration/non-invasive ventilation Pleural aspiration/pleural biopsy Intercostal chest drain insertion Cytotoxic chemotherapy untuk barah paru-paru (bilangan sessi) 41 221 32 5 13 3 2 19 2 1390 425 245 115 75 102 92 416 Sumber»:»Unit»Respiratori.7 60. Unit Reumatologi PPUM terus menawarkan perkhidmatan Reumatologi di Lembah Klang. seperti. Vasculitis. 3.3 -6. Pediatrik dan Obstetrik & Ginekologi. 5.6 50. Penyebaran maklumat Teknologi maklumat (IT) melalui bidang » Rawatan Pesakit Dalam Wad pesakit dalam Unit Rheumatologi bertempat di Tingkat 8 Menara Timur.»Gout dan Osteoarthritis. Menyediakan perkhidmatan perundingan dan rujukan untuk bidang perubatan yang lain.9 -16.7 -2.7 13. pengimejan dan epidemiologi.9 Unit Reumatologi Unit Reumatologi menjalankan operasi di Wad 8TD. Buat masa sekarang ia adalah pusat rawatan utama untuk lebih kurang 500 pesakit Rheumatoid»Arthritis dan 300 pesakit Systemic» Lupus» Erythematosus (SLE) dan 300 pesakit Reumatologi yang lain seperti Sjogren’s» syndrome. 2. makmal. Purata pesakit ialah .66 Laporan Tahunan 2010 • Endobronchial biopsy • Bronchoalveolar lavage • Transbronchial biopsy lung biopsy • Bronchial washing • Transtracheal / transbronchial needle aspiration of mediastinal lymph nodes • Balloon dilatation of bronchial stenosis • Electrocautery Peperiksaan toracoskopi medikal (medical thoracoscopy or pleuroscopy) Peperiksaan endobronchial ultrasonography (EBUS) Fine needle aspiration of cervical lymph node Peperiksaan fungsi paru-paru • Spirometry • Pre.

pengkuretan/kauteri. » Pusat Rawatan Harian Perkhidmatan Rawatan Harian (Daycare) dijalankan setiap hari Isnin. hari Khamis bermula pada 2 petang dan biasanya berterusan hingga larut malam. Perubatan Nuklear dan Pengimejan Bioperubatan untuk menyediakan perkhidmatan komprehensif yang melibatkan bidang pembedahan dan rawatan selepas pembedahan. Beberapa kes yang rumit dan memerlukan penjagaan khusus dan rapi telah berjaya dikendalikan. Biasanya mereka menerima rawatan infuse» intravena selama 2 hingga 4 jam dan dibenarkan pulang selepas itu. Kami bekerjasama bersama PTj Patologi untuk meneliti spesimen otot yang telah disediakan melalui prosedur muscle» biopsy yang kami jalankan setiap hari Khamis di Dewan Pembedahan Kecil (Minor»OT). psoriasis. Pada tahun ini juga Unit Reumatologi telah meningkatkan lagi kerjasama bersama PTj Paatologi. rawatan krioterapi. Cheah Tien Eang selaku Pensyarah Kanan juga berjaya mewujudkan laman web www. Perkhidmatan ini disediakan untuk pesakit yang tidak perlu masuk ke wad. . Unit ini juga adalah pusat rujukan tahap ketiga bagi rawatan komplikasi penyakit endokrin seperti kanser tiroid. Endokrin Surgeri. » Perkhidmatan Klinikal Perkhidmatan yang diberikan kepada kedua-dua bahagian iaitu pesakit luar dan pesakit dalam. Secara purata jumlah pesakit yang dirawat pada setiap bulan ialah seramai 15 orang. sindrom cushing dan tumor pituitari. hyfrecation dan biopsi kulit. Unit Nefrologi dan Unit Rawatan Rapi (Intensive»Care» Unit). Perkhidmatan pembedahan pula dijalankan meliputi pembedahan kecil bagi kes eksisi.» phaeochromocytoma. Perkhidmatan yang disediakan ialah Klinik Dermatologi yang memberi rawatan bagi kes-kes baru dan susulan.» sindrom» Conn’es. jangkitan kulit atau lain-lain gangguan kulit.Pusat Perubatan Universiti Malaya 67 menggunakan 5 katil setiap hari untuk pesakit Reumatologi dalam wad yang mempunyai 28 katil. Unit ini berkerjasama dengan unit-unit kepakaran lain seperti Nerosurgeri. Antara kejayaan unit ini ialah Dr. neoplasia» endokrin» multipel. diabetes dan metabolik kepada pesakit dalam dan luar.my. Purata pesakit luar Klinik SLE ialah 45 orang dan Klinik Reumatologi ialah 70 orang.rheumatology. » Klinik Pesakit Luar Klinik SLE dikendalikan setiap hari Rabu bermula pada pukul 8 pagi dan klinik Reumatologi setiap Unit Endokrinologi Unit ini bertanggungjawab memberi perkhidmatan dalam bidang endokrin. akne. Sambutan Hari Diabetis Sedunia 2010 pada 13 November 2010 Unit Dermatologi Memberi perkhidmatan luar dan dalam kepada pesakit dewasa dan kanak-kanak yang menghidap penyakit kulit seperti ekzema atopi. suntikan triamcinolone dan Klinik Patch» Test.

68 Laporan Tahunan 2010 » Perkhimatan Pesakit Luar Menjalankan perkhidmatan dengan membuka dua klinik kulit seminggu.738 Tidak Dinyatakan 17 25 15 7 6 12 10 16 25 8 6 16 163 Biopsi Kulit 21 12 14 27 8 17 29 26 9 9 13 25 210 Pesakit Dalam Rujukan 31 22 32 47 20 37 28 26 23 15 24 14 319 Kemasukan 7 4 6 10 5 7 7 5 4 7 3 9 74 Jumlah 548 423 675 437 438 565 508 668 447 464 211 530 5. penyelidikan. Jumlah anggaran keseluruhan pesakit di klinik pesakit luar sebanyak 500 pesakit setiap bulan.6 -40. Jadual 12: Statistik Pesakit Geriatrik Bil 1 2. Klinik ini bermula jam 9. Discaj Kematian Pindah Masuk Pindah Keluar Lodger Ventilator Aktiviti Kemasukan 2009 1061 794 158 146 141 295 304 2010 727 590 150 129 84 137 147 Perbezaan (%) -31.4 -53.1 -11. Jadual 11: Statistik Pesakit Dematologi 2010 Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Kes Baru Klinik 120 91 175 119 130 148 142 165 80 98 21 121 1.5 -51. 5. 4.5 -25. pengajaran kesihatan.410 Susulan 352 269 433 227 269 344 292 430 306 327 144 345 3.»PTj»Perubatan Perkhidmatan yang diberikan meliputi perawatan akut. 7. kawalan jangkitan dan rujukan kepada Hospis Malaysia bagi pesakit kanser dan pesakit tenat yang memerlukan penjagaan paliatif . perkhidmatan pengajaran dan sokongan mengenai kepentingan dan peranan keluarga dalam mengekalkan keupayaan warga tua di rumah serta menyediakan penilaian geriatrik supaya penilaian penempatan yang tepat dan sesuai dapat dibuat selepas proses discaj.00 tengahari pada setiap hari Khamis dan Jumaat. 6.»PTj»Perubatan Unit Geriatrik Unit ini berperanan memberi perkhidmatan perawatan geriatrik secara menyeluruh dalam usaha memaksimumkan kebolehan berdikari warga tua agar dapat kembali semula kepada komuniti. 3. perawatan dan pemulihan geriatrik secara multi disiplin. aktiviti pengawalan kudis tekanan. Jumlah pesakit 80-100 pesakit setiap sesi.6 Sumber»:»Unit»Geriatrik. lawatan ke rumah.914 Sumber»:»Unit»Dermatologi.00 pagi hingga 1.7 -5.

. Kawasan-kawasan yang dirujuk dalam lingkungan 10 km. Unit Rehabilitasi ini akan melakukan lawatan ke rumah bagi keskes yang memerlukan. Pesakit yang bermasalah seperti mempunyai kudis tekanan atau ketidakseimbangan gula dalam darah akan dipantau. Nasihat selalunya diberikan kepada penjaga utama yang akan menjaga pesakit. » Aktiviti Persatuan Sahabat Persatuan Sahabat PPUM akan membantu dalam memberi sokongan emosi dan kerohanian juga kewangan dan makanan bagi kes-kes yang memerlukan jika dirujuk kepada mereka. » Kudis Tekanan Kebanyakan pesakit masuk wad sudah ada kudis tekanan sama ada dari rumah atau Nursing» Homes. » Perkhidmatan Pesakit Luar i) Klinik Geriatrik pada hari Jumaat petang ii)» Memory»Clinic pada hari Khamis petang » Rujukan Rujukan diterima dari Jabatan surgikal. Jururawat yang bertugas waktu pejabat akan diberi tugasan khas untuk mengajar penjaga secara berkumpulan. ortopedik. Program ini dikenali sebagai Program Outreach. » Kaunseling Pemakanan Pesakit yang dirujuk kepada pakar pemakanan akan diberi kaunseling dan pendidikan tentang pemakanan oleh pegawai dietetik di wad ini. di Tingkat 13. Malah pesakit yang sesuai akan dibawa ke Gimnasium Geriatrik.Pusat Perubatan Universiti Malaya 69 Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan » Pengajaran Kesihatan Setiap Jururawat dipertekankan supaya memberi pengajaran Kesihatan kepada penjaga secara individu. urologi dan medikal. Kes-kes yang perlukan bantuan Sosial akan dirujuk kepada Pegawai Kebajikan Sosial Geriatrik » Fisioterapi dan Terapi Cara Kerja Semua pesakit akan dilihat oleh Fisioterapi dan Terapi Cara Kerja. Program pembelajaran berterusan untuk Geriatrik (CME) diadakan setiap hari Selasa pada jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. » Program Telephone Base Assessment Post Discharge Program ini bertujuan untuk menilai keadaan pesakit selepas discaj. Penjaga pesakit akan dihubungi oleh Jururawat bertugas setiap dua minggu sekali. Semua pesakit diwajibkan dinilai keadaan kulit dan melakukan intervensi untuk mengelakkan terjadinya kudis tekanan semasa di wad. Rujukan kepada “Home» Visit» Nurse” dibuat bagi kes-kes yang memerlukan lawatan ke rumah setelah pesakit discaj. Penceramah adalah terdiri daripada Pasukan Geriatrik atau penceramah dari luar.

Perkhidmatan yang diberikan terdiri perkhidmatan klinik dan wad merangkumi rawatan hemodialisis.674 Perbezaan (%) -1. perkhidmatan memasukkan kateter double» lumen. Manakala prosedur baru pula ialah menjalankan Intermittent» hemodialysis dengan menggunakan Sistem»Reverse»Osmosis Mudahalih di Unit Rawatan Rapi. dialisis peritoneal. unit ini telah membuat pembelian dua peralatan baru iaitu Blood» and» Fluid» Warmer» dan Sistem»Reverse»Osmosis Mudahalih Unit ini juga telah menganjurkan Hari Keluarga untuk pesakit-pesakit Dialisis yang telah diadakan di Submit Conventional Hall. . rawatan terapi penggantian renal berterusan (CRRT). rawatan sebelum dan selepas pemindahan buah pinggang.09% Sumber»:»Unit»Nefrologi. biopsi renal.» vascular»access»dan»menyediakan pesakit untuk pemberian infusi intravena cyclophosphamide. Jadual 13: Bilangan Pesakit Yang Mendapatkan Rawatan Perkhidmatan Rawatan Harian Dialisis & Nefrologi 2009 27. Petaling Jaya pada 25 Julai 2010 dan dihadiri oleh 100 orang peserta.978 2010 27.70 Laporan Tahunan 2010 Unit Nefrologi Memberikan perkhidmatan rawatan kepada pesakit yang mengalami masalah kegagalan buah pinggang.»permanent»dan»Tenchkoff.»PTj»Perubatan Pada tahun 2010.»methylprednisolone dan venofer. pertukaran plasma terapeutik (TPE). Perkhidmatan terbaru yang dijalankan oleh unit ini ialah Renal»biopsy yang dilakukan di Pusat Rawatan Harian.

Respiratori Am Asma 4. terlibat dalam menyediakan program pengajaran fakulti untuk para penuntutnya dan akan memastikan program pengajaran tersebut berkualiti.1 -8..2 -13.8 iii. Jadual 15: Beban Kerja Klinik Pediatrik 2009 dan 2010 Pesakit Luar Pengkhususan Klinik 1. Hematologi/Pemindahan Sum-sum Tulang . bersesuaian dan terkini bagi memenuhi piawaian dan kehendak yang digariskan. Hematologi/Onkologi i. Komuniti Pediatrik 11.879 orang berbanding 5. PTj ini juga berperanan dalam menyumbang dan berkongsi kepakaran serta maklumat yang ada dengan sesiapa yang berminat melalui bengkel-bengkel dan simposium yang akan diadakan dari semasa ke semasa.5% iaitu seramai 5.2 5.7 4.2 56.216 1. Perkembangan Kanak-kanak 10.1 -66. Neonatalogi 12. Gastroentrologi & Hepatologi 7. iv.250 1.737 orang pesakit pada tahun 2009.Pusat Perubatan Universiti Malaya 71 PEDIATRIK PTj Pediatrik berperanan mengendalikan semua peringkat rawatan kanak-kanak dari lahir hingga umur 18 tahun.070 908 162 418 425 643 4.079 133 264 241 805 4.8 -43.6 26. ii.737 2010 5.6 -2. Jadual 14: Jumlah Kemasukan Pesakit di Wad Pediatrik 2010 Perkara Kemasukan ke wad Bilangan Pesakit 2009 5.411 1.8 -17. Endokrinologi i.961 1.9 -36.747 Perbezaan (%) 23.8 26.721 719 1. Neurologi 14. Genetik & Metabolisma 6.632 2010 1. ii. Kawalan Jangkitan 8. Unit Rawatan Rapi 5.7 13.879 Perbezaan % 2. Nefrologi 3. Obesiti 2.030 711 921 112 805 725 214 1.3 25.2 10.3 2.041 486 2. Pediatrik Am 13. Respiratori i.221 25 177 324 386 1.3 2.28 -5.1 40. ii. Endokrinologi Am Endokrinologi (Onkologi) Diabetis 968 74 113 256 395 1.2 -1. Kardiologi Am Kawasaki 9.472 507 3.212 2009 1.002 67 765 836 185 1. Kardiologi i.3 18.3 15.5 Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dimasukkan ke wad-wad Pediatrik telah meningkat sebanyak 2.

528 252 2010 Perbezaan (%) -0.1 17.8 -40. Memberi latihan dan pengajaran dalam bidang ini kepada penuntut perubatan. kurang upaya.152 5. kesukaran pembelajaran dan masalah sosial.4 47.424 1. Jadual 16: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Perkhidmatan Klinik Komuniti Pediatrik Klinik Perkembangan Pediatrik Jumlah 2010 241 264 505 2009 425 418 843 Perbezaan (%) -43. Pada tahun 2010 juga bilangan pesakit Perlindungan Kanak-kanak telah meningkat sebanyak 47. Kanak-kanak yang dirujuk yang mengalami masalah seperti di atas akan diberikan terapi yang bersesuaian dan ditempatkan di tempat komuniti yang berkaitan untuk tempat perlindungan dan sokongan yang diperlukan. penilaian dan pengurusan kanak-kanak yang mempunyai masalah tumbesaran yang terbantut. hati dan nutrisi. Jadual 17: Statistik Bilangan Pesakit Perlindungan Kanak-kanak Perkhidmatan Jelas/Kemungkinan Penderaan Tidak kepastian Kemalangan/Bukan Penderaan Pemeriksaan Jumlah 2009 106 5 7 7 125 2010 126 21 18 19 184 Perbezaan (%) 18. jururawat. kanak-kanak terbiar.0 157. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat menurun sebanyak 13.» variceal» sclerotherapy.72 Laporan Tahunan 2010 Pesakit Luar Pengkhususan Klinik ii.0 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Komuniti Pediatrik Diagnosa.3 -36.9 Unit Gastroenterologi dan Hepatologi Unit ini berfungsi menjalankan penyelidikan dan merawat kanak-kanak dengan masalah usus.2 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Kardiologi Unit ini bertanggungjawab melaksanakan semua kerja perkhidmatan pesakit termasuk menerima semua rujukan mengenai pesakit jantung kanakkanak dari dalam dan luar hospital yang melibatkan rujukan pesakit remaja dan lepas remaja yang mengidap penyakit jantung kongenital. Antara prosedur yang dijalankan ialah variceal» banding. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah menurun sebanyak 40% iaitu seramai 505 orang berbanding 843 orang pesakit pada tahun 2009.» colonic» polypectomy»dan sebagainya.2 Onkologi iii. kanakkanak yang menghadapi masalah atau di dalam keadaan yang bahaya.9 320. Penilaian dan pengurusan kanak-kanak yang memerlukan Perlindungan Kanak-kanak yang disyaki menjadi mangsa dera atau mempunyai risiko tinggi menjadi mangsa dera.3% iaitu seramai 725 orang jumlah pesakit berbanding 836 orang pesakit pada tahun 2009.1 171. Thalasemia 16. pegawai perubatan dan pensyarah serta memberi tunjuk ajar kepada .530 215 15. Penjagaan dan pemerhatian kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan memerlukan kerjasama dan disiplin yang kuat di antara hospital dan agensi sosial/komuniti yang lain. Jumlah Sumber:»PTj»Pediatrik 2009 1.2% iaitu seramai 184 orang berbanding 125 orang pesakit pada 2009.

7 100 100 -42.5% iaitu seramai 19 orang pesakit berbanding 19 orang pesakit pada tahun 2009.961 2010 1.070 orang pesakit pada tahun 2009.216 1. Selain daripada itu. bekerjasama dengan Childhood»Cancer» Cares» Group untuk memberikan sokongan psikologisosial kepada keluarga pesakit Thalassaemia» Society» of» University» Hospital untuk menyediakan sokongan sosial dan rawatan yang optimum kepada pesakit talasemia dan keluarga mereka. Jadual 20: Bilangan Pesakit Luar di Klinik Unit Hematologi/ Onkologi Perkara Klinik Hematologi/ BMT Klinik Onkologi Klinik Thalassaemia Jumlah 2009 1.5 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Genetik dan Metabolisme Unit ini merupakan pusat rujukan dalam perkara yang berkait dengan genetik perubatan dan menyediakan perkhidmatan diagnostik klinikal dalam bidang genetik perubatan.3% .Pusat Perubatan Universiti Malaya 73 pegawai makmal dan pegawai perubatan tentang prosedur ekokardiogram.528 252 3.3 % iaitu seramai 1.5% iaitu seramai 7.530 215 2. Jadual 21: Bilangan Pesakit Yang Menjalani Pemindahan Sel Stem Perkara Sel Stem Autologus Sum-sum Tulang Alogenik Sel Stem Darah Periferal Alogenik Darah Talipusat Adik beradik Darah Talipusat Bukan Adik beradik Jumlah 2009 3 7 0 0 7 19 2010 6 13 1 1 4 17 Perbezaan (%) 100.5 Untuk tahun 2010 kes baru yang dirawat adalah 116 kes onkologi dan 41 kes hematologi manakala bilangan pesakit yang telah menjalani pemindahan sel stem telah meningkat sebanyak 10.3 Sumber:»PTj»Pediatrik Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Hematologi/ Onkologi Unit Hematologi/Onkologi menerima rujukan dan memberi rawatan pesakit kanser dan hematologi kanakkanak termasuk diagnosis dan rawatan radioterapi incorporating» surgery.044 2. Jadual 19: Statistik Perkhidmatan Rawatan Harian Pediatrik Perkara Pesakit Onkologi Pesakit Thalassaemia Jumlah 2009 4. kemoterapi. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang telah datang ke unit Rawatan Harian Pediatrik telah meningkat sebanyak 5.0 85.8 -0.6 -3.212 orang pesakit berbanding 1.731 orang pesakit pada tahun 2009.2 2.250 1.1 17.6 5. pengambilan darah tali pusat untuk pesakit leukemia dan talasemia.3 iaitu seramai 3.030 orang berbanding 2. dan pemindahan sum-sum tulang dari seluruh Malaysia. secara umumnya. metabolik dan dismorfologi di PPUM dan di Malaysia.590 7.212 Perbezaan % 13. Menyediakan perkhidmatan kaunseling genetik di klinik pesakit luar dan di wadwad serta menyelaraskan ujian genetik yang sesuai.103 Perbezaan (%) 11. unit ini turut bertanggungjawab menaikkan taraf penyelidikan dalam bidang genetik klinikal dan pengajaran genetik perubatan di kalangan Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit luar yang telah dilihat di klinik telah meningkat sebanyak 2.030 Perbezaan (%) 2.731 2010 4. Unit ini juga menyediakan kemudahan Unit Harian Pediatrik untuk pesakit talasemia termasuk transfusi darah.130 orang pesakit berbanding 6.070 2010 1.961 orang pesakit pada tahun 2009. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dilihat telah meningkat sebanyak 13.687 6. Jadual 18: Jumlah Pesakit Unit Kardiologi PTj Pediatrik 2010 Perkara Pesakit Luar Bilangan Pesakit 2009 1.513 2.9 10.

Pesakitpesakit dari wad-wad lain terutamanya Wad Rawatan Rapi dan Wad Pembedahan Kanak-kanak dirujuk apabila memerlukan rawatan respiratori.74 Laporan Tahunan 2010 mahasiswa perubatan dan kakitangan kesihatan bersekutu. 1.6 1. Pegawai Kebajikan. Unit ini juga memberi perkhidmatan “tertiary” kepada pakar kanak-kanak hospital–hospital di Malaysia yang memerlukan perkhidmatan kepakaran Perubatan Respiratori untuk pesakit mereka. Unit Respiratori Unit ini bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan rawatan untuk pesakit pediatrik dengan masalah penyakit respiratori dan perkhidmatan lanjutan kepada pesakit pediatrik dengan penyakit respiratori kronik. Perkhidmatan bronkoskopi seperti diperlukan untuk rawatan dan diagnosis. Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan a) Klinik Pesakit Luar • • PDO5 Klinik Lanjutan (Follow-up) Asma Pediatrik PD18 Klinik Pesakit Baru & Klinik Lanjutan Pesakit Respiratori Kronik Program/ Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Perkembangan dalam perkhidmatan genetik. Beberapa pesakit cystic» fibrosis dirawat.1% iaitu seramai 827 orang pesakit berbanding 765 orang pesakit pada tahun 2009. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada Pegawai Perubatan Sarjana Pediatrik dalam bidang Perubatan Respiratori Pediatrik. pegawai perubatan Sarjana Pediatrik serta pendidikan orang ramai berkenaan penyakit genetik ataupun keturunan serta menyokong kumpulan sokongan ibu bapa untuk perbagai sindrom dan Penyakit Jarang Jumpa (rare»disorders). PPUM ialah salah satu daripada pusat yang memberi perkhidmatan ini terutamanya untuk bayi dengan sokongan pakar Paediatric» Intensivists dan Paediatric»Surgeon. termasuk pesakit dewasa dengan penyakit genetik seperti kanser. Jadual 22: Bilangan Pesakit di Unit Genetik dan Metabolisme Perkara Kes Klinik (baru) Kes Klinik (susulan) Jumlah 2009 141 624 765 2010 194 633 827 Perbezaan (%) 37. metabolik dan kaunseling genetik dua (2) sesi seminggu untuk menampung bilangan pesakit yang semakin ramai. Ujian skin»prick»test dijalani di Klinik ENT dan ujian darah specific»IgE dihantar ke makmal luar.4 8. Grand» respiratory» round diadakan pada setiap hari Rabu petang. Ujian Sweat» Test dijalankan oleh makmal untuk menetapkan diagnosis. Unit Genetik dan Unit Respiratori. •» • c) Lain-lain • Merawat pesakit dengan masalah tidur. Unit Gastroenterologi. Profesor Yap Sufin telah mula bertugas sebagai pakar perunding dalam bidang metabolik di Unit Genetik & Metabolisme di PPUM mulai 15hb Mac 2010. Selepas penilaian mereka menjalani sleep» study atau polysomnogram dan dinasihatkan tentang rawatan termasuk tonsillectomy and adenoidectomy (dirujuk ke PTj Otorinolaringologi-ENT) atau Continuous» Positive»Airway»Pressure (CPAP). Fisioterapi. 2. Meningkatkan lagi usaha penyelidikan dalam bidang Perubatan Respiratori Pediatrik di Malaysia. Pesakitpesakit ini memerlukan rawatan multidisciplinary dengan sumbangan Pegawai Dietetik. • • d) Rawatan Oksigen/ Ventilasi Di rumah Pada masa sekarang terdapat empat (4) pesakit kanak-kanak yang sedang menjalani non-invasive» home» ventilation.1 b) Pesakit Dalam • Kebanyakan pesakit dengan masalah respiratori berada di wad P2 dan P5. Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah meningkat sebanyak 8. seorang (1) pesakit kanak-kanak menjalani rawatan oksigen di rumah. Pesakit dengan masalah alergi juga dirawat. Hanya dua .

Grand» Round diadakan pada hari Rabu petang.7% iaitu seramai 214 orang pesakit berbanding 185 orang pesakit pada tahun 2009. Membantu pihak PPUM dan PTj Farmasi menubuhkan garis panduan tentang pengawalan dan penggunaan antibiotik dengan bijaksana supaya tidak disalah gunakan oleh staf-staf perubatan. hypoglycaemia dan jaundis. masalah kardiorespiratori.002 1. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dilihat telah meningkat sebanyak 15. Membimbing dan mengajar calon-calon lepasan ijazah dalam bidang penyakit jangkitan di mana ia adalah sebahagian dari sukatan pembelajaran untuk program ini. Mengurangkan kadar mortaliti serta morbiditi bayi dengan tindakan dan rawatan yang cekap dan sewajarnya.2 % iaitu seramai 1. Klinik rujukan dari luar PPUM bagi perkhidmatan diagnostik dan rawatan susulan serta perkhidmatan kepakaran imunologi klinikal dan isu-isu tentang imunisasi dan penyakit Primary»Immunodeficiency.Pusat Perubatan Universiti Malaya 75 pesakit kanak-kanak sahaja yang akan discaj dari non-invasive»home»ventilation.632 Perbezaan (%) -1. seperti wabak SARS dan Avian» Influenza dan pada tahun ini wabak pandemik selesema A(H1N1).» birth» trauma. Sumber:»PTj»Pediatrik Unit ini juga menjalankan Klinik Rawatan Susulan Khas bagi penyakit-penyakit dijangkiti HIV/AIDS dan TIBI. Unit Penyakit Jangkitan Kanak-kanak Unit ini memberikan perkhidmatan asas kepada pesakit-pesakit yang dijangkiti dan juga keskes Kekurangan Daya Pertahanan (Primary» Immunodeficiency)» yang memerlukan perkhidmatan diagnostik dan juga rawatan lanjutan atau khas. e) Pengajaran Pegawai Perubatan Respiratori turut merawat pesakit dengan masalah respiratori di wad dan di klinik.721 orang pesakit pada tahun 2009. Selain daripada itu unit ini turut: • Menerima kes-kes rujukan daripada pengamal dari luar PPUM di mana pesakitpesakit jangkitan dan mereka yang kekurangan daya pertahanan memerlukan menjalani diagnosis dan rawatan khas. Membantu Jawatankuasa Kawalan Jangkitan »Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Rawatan Khas Bayi Unit ini berfungsi : • Memberi rawatan dan penjagaan untuk bayibayi yang pramatang. Menerima bayi-bayi rawatan surgikal.2 • PPUM dengan memberi pandangan dan nasihat berkaitan program kawalan jangkitan yang dilaksanakan di PPUM.632 orang pesakit berbanding 1.» congenital» abnormalities.721 2010 711 921 1. Memberi sokongan dan perkhidmatan dalam wabak penyakit jangkitan.1 -8. sama ada dalam institusi PPUM atau bersama dengan pakarpakar di luar institusi ini. yang memerlukan • • • • • • • • Memberi nutrisi secara ‘TPN’» (Total» Parenteral» Nutrition) kepada bayi-bayi pramatang dan tenat. . Jadual 24: Bilangan Pesakit di Unit Penyakit Jangkitan Kanak-kanak Perkara Pesakit Luar 2009 185 2010 214 Perbezaan (%) 15. Menerima bayi-bayi yang mengalami birth» asphysia. Pelbagai masalah respiratori dibincangkan. Melibatkan dalam kegiatan penyelidikan tentang penyakit jangkitan. Jadual 23: Bilangan Pesakit di Unit Respiratori Perkara Respiratori Asma Jumlah 2009 719 1.7 Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah menurun sebanyak 5. Klinik Rawatan Khas bagi pesakit-pesakit yang menghadapi penyakit Kekurangan Daya Ketahanan (Primary Immunodeficiency). berisiko tinggi dan masalah kurang berat badan.1 -5.» birth» asphysia.

Jadual 25: Bilangan Pesakit Unit Rawatan Khas Bayi • • Perkara Jumlah Kemasukan/ Pindah Jumlah hari pesakit (Patient-Day) Purata Masa Di Hospital (Hari) Jumlah Pesakit Memerlukan Ventilasi Purata Masa Ventilasi (Hari) Jumlah Hari Ventilasi Jumlah Berat Badan <1000gm yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap Jumlah 2009 219 4.5 »Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 jumlah kemasukan/pindah masuk pesakit di wad telah menurun sebanyak 11% iaitu seramai 195 orang berbanding seramai 219 orang pada tahun 2009. Manakala bilangan pesakit yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap telah meningkat sebanyak 120% iaitu 55 orang berbanding 25 orang pada tahun 2009.9 Jumlah Bilangan Pendaftaran Kemasukan wad Sumber:»PTj»Pediatrik 25 55 120. Bilangan • .76 Laporan Tahunan 2010 • • Mengawal dan merawat jangkitan infeksi dan infeksi nosocomial. • Menyediakan perkhidmatan kaunseling di klinik diabetes. Melatih pegawai perubatan dan jururawat dalam bidang trauma dan kecemasan pediatrik.0 Unit Endokrinologi Unit ini berfungsi sebagai pusat rujukan dalam segala kesihatan dan penyakit berkaitan dengan hormon di kalangan pesakit pediatrik yang berumur dari lahir hingga 18 tahun.109 Perbezaan (%) 13.581 20.617 2. dua (2) unit Oxygen»Blender dan satu (1) unit Portable»Phsiologic.228 2010 195 4.217 Perbezaan (%) -11.9 126 9.605 2010 18. obesiti dan endokrin am bersama Pakar Pemakanan. 17 13 -23. fungsi unit ini ialah: • Mendiagnosa. Selain itu.3 Jadual 26: Bilangan Pesakit di Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik Diskripsi laporan 2009 16. Menggalakkan kekerapan lawatan oleh ibu bapa supaya mereka sentiasa mengetahui dan memahami perkembangan dan keadaan bayi mereka dan menggalakkan ibu-ibu memberikan penyusuan susu ibu kepada bayi-bayi. Membuat penyelidikan tentang perkhidmatan trauma dan kecemasan pediatrik. Mendidik masyarakat khususnya kanakkanak dan keluarga untuk mengelakkan diri daripada persekitaran yang boleh menyebabkan kemalangan • Pembelian Peralatan Baru Wad telah menerima peralatan seperti berikut pada tahun 2010 iaitu sepuluh (10) unit Infant»Ventilator.5% iaitu sebanyak 13 orang berbanding 17 orang pada tahun 2009.4 19.7 1. Mengendali. sembilan (9) unit Syringe»Pump. Pakar Perubatan Kesukanan dan Kaunselor Kanak-kanak.850 3.336 144 1. mengurus dan merujuk pesakit pediatrik yang mengalami penderaan seksual dan yang mengalami kecederaan bukan kemalangan. kematian pesakit pula telah menurun sebanyak 23. membantu dan memberi sokongan dalam program penyelidikan yang dijalankan oleh para doktor dan jururawat. Jururawat Diabetes.0 -5. Memberi pengajian dan latihan pediatrik endokrin di kalangan mahasiswa perubatan. satu (1) unit Medical» Fridge .3 -0. Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik Fungsi utama Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik adalah bagi memenuhi keperluan pesakit pediatrik yang memerlukan rawatan kecemasan dan melakukan penilaian dan merawat pesakit pediatrik yang mengalami major»and»minor»trauma.

• • Jenis perkhidmatan yang disediakan ialah: • Memberi perkhidmatan klinikal dan rawatan pesakit dalam kepada pesakit pediatrik yang bermasalah hormon. Antara aktiviti yang telah dijalankan: 1. Hari Raya Puasa dan Sambutan Krismas/Tahun Baru bersama pesakit dan keluarga. . 20 biji bantal . Kings Dairies (M) Sdn Bhd) telah menyumbangkan air minuman dan makanan kepada feeding» programme di Pusat Rawatan Harian Pediatrik dan Klinik Pediatrik Onkologi.6 48. CCF juga menolong menguruskan bayaran pengebumian 1 keluarga yang telah kehilangan pesakit akibat kanser. Saringan neonatal» hipotairoid hypothyroid»screening). keutamaan aktiviti tabung adalah untuk menyediakan tempat penginapan yang selesa dan cukup untuk pesakit dan keluarga pesakit.» Feeding»Programme Syarikat (Yeo Hiap Seng (M) Berhad.2 23. Sokongan dari ahli keluarga pesakit. • Sarjana Pediatrik berkaitan dengan Aktiviti Children’s Cancer Fund (CCF) 2010 Pihak CCF telah menerima banyak sumbangan derma daripada pelbagai kalangan masyarakat dari sektor swasta atau syarikat korporat untuk melaksanakan aktiviti yang telah dirancang. CCF telah mengambil 3 keluarga angkat dan menolong 1 keluarga pesakit untuk menyelesaikan separuh bayaran rawatan. Pusat Rawatan Harian Pediatrik pula telah menerima 1 unit penimbang berat. Menjalani Klinik Endokrin Am. Pada tahun ini.1 -66. Mempertingkatkan pembelajaran rawatan hormon di kalangan ibu bapa pesakit yang bermasalah hormon.Pusat Perubatan Universiti Malaya 77 pegawai perubatan berkenaan penyakit hormon. Menyediakan program latihan pengkhususan pediatrik endokrinologi kepada Doktor Pediatrik dari dalam atau luar negara. hydrocotison .747 orang pesakit berbanding 1. Klinik Diabetes.1 26.747 Perbezaan (%) 26. Sumbangan derma untuk melengkapkan Unit Pediatrik Onkologi. 2. 3.411 orang pada tahun 2009. Sabtu dan Ahad. rawatan hormon tumbesaran. Wad P6 telah menerima sumbangan berus gigi. CCF telah bekerjasama dengan pihak individu dan badan korporat bagi menyambut Tahun Baru Cina. Aktiviti Patient-Centered»Activities»On»The» Ward CCF telah bekerjasama dengan pihak CARES dengan menganjurkan beberapa aktiviti untuk pesakit pada setiap hari Rabu.411 2010 1. thyrosin dan sex hormon Memberi pembelajaran diabetes di kalangan pesakit diabetes dengan mengelolakan Kem Diabetes. Menjalan dan meningkatkan taraf penyelidikan dalam bidang pediatrik endokrin. (neonatal» • • • • Rawatan Hormon Tumbesaran (Growth» Hormone»Treatment»Programme) Menyediakan perkhidmatan pembelajaran tentang diabetes. Klinik Obesiti dan Klinik Susulan Kanak-kanak yang telah pulih dari kanser.8% iaitu sebanyak 1.8 Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit telah meningkat sebanyak 23. 50 jarum chemoport. Walau bagaimanapun. 7 unit Hickman» catheters. 4.221 324 177 25 1. • Jadual 27: Bilangan Pesakit Unit Endokrinologi Perkara Endokrin Am Diabetes Obesiti Endokrin/Onkologi Jumlah 2009 968 256 113 74 1. 10 unit IV»Drip»Stand»dan 3 troli.

Unit Psikiatri Remaja dan Kanakkanak serta Pusat Harian Psikiatri dan Pemulihan Carakerja. gangguan psikoseksual dan masalah perkahwinan. PPUM. Peserta seramai 35 orang adalah terdiri dari staf Wad Psikiatrik. beberapa aktiviti baru dapat di jalankan dengan jayanya iaitu: » Bengkel Pengendalian Pesakit Psikiatri Agresif Bengkel tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 sesi di Bilik Persidangan Klinik Psikiatrik Remaja dan Kanak-kanak. . Sepanjang tahun aktiviti yang sama berjalan serentak iaitu kemasukan pesakit mental ke wad. Peserta telah dimantapkan dengan ilmu berkaitan dengan kesihatan mental wanita yang berkaitan dengan emosi selepas bersalin. Seramai 180 peserta dari kalangan staf PPUM. » Program Seminar Kesihatan Mental Wanita Seminar satu (1) hari telah diadakan pada 8 Disember 2010 di Dewan Sekapur Sirih. psikiatri pemulihan dan psikiatri geriatrik. dalam mendidik dan membesarkan anak-anak serta Forum Pengurusan Penderaan Domestik Ke Atas Wanita. ahli-ahli Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan telah hadir. menjalankan kajian berkaitan dengan penyakit psikiatri dan memberi pendidikan psikiatri kepada umum. psikiatri remaja dan kanak-kanak. dan aktiviti pemulihan psikiatri.78 Laporan Tahunan 2010 PTJ PERUBATAN PSIKOLOGI PTj ini berfungsi memberikan perawatan pesakit yang mengalami masalah psikiatri. Presentation»On»Sex»Offenders»In»Malaysian»Prison dan Aspergers»Group. Aktiviti-aktiviti ini kebanyakannya dijalankan oleh pasukan jururawat yang diketuai oleh Ketua Jururawat dan Jurupulih Carakerja. pemeriksaan dan rawatan susulan di klinik pesakit luar dan unit remaja & kanak-kanak. Trauma & Kecemasan dan Pengawal Keselamatan. Sepanjang tahun 2010. pesakit luar. psikiatri penagihan. Perkhidmatan yang diberikan merangkumi rawatan psikiatri am. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan melibatkan pesakit dalam. Unit Psikiatri Remaja dan Kanak-kanak menjalankan 3 aktiviti iaitu Program CERIA. Sepanjang tahun 2010.

000.Pusat Perubatan Universiti Malaya 79 PTJ SURGERI PTj Surgeri bertanggungjawab memberi perkhidmatan klinik seperti berikut: i) ii) Surgeri Am yang terdiri Klinik pesakit baru. PTj Surgeri telah membuat pembelian peralatan Laparoscopic» System» with» Harmonic»Scalpel»»yang»bernilai»RM»1.5 • Pada tahun 2010 seramai 4907 pesakit telah menjalani pembedahan berbanding 2703 orang pada tahun 2009 yang merupakan peningkatan sebanyak 81. Perkhidmatan Litotripsi» dan Perkhidmatan Urodynamics» Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan ialah Manometry» Measurement» dan prosedur baru yang diperkenalkan ialah Botox»Injection»dan»Obesity»Surgery.00. Pembelian Peralatan Baru Pada tahun 2010.5%. Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh Jabatan ini ialah • Forum ‘Low» Back» Pain’ yang dianjurkan dapat memberi pengetahuan serta informasi kepada orang ramai mengenai penyakit ini. ‘UM Community» Health» Awareness» Programme’ yang diadakan dapat memberi maklumat kepada masyarakat serta pemeriksaan kesihatan percuma yang diberi dapat memupuk kesedaran betapa pentingnya penjagaan kesihatan. Klinik susulan dan Klinik Payudara Surgeri Kardiothorasik iii) Surgeri Neuro iv) Surgeri Pediatrik v) Surgeri Plastik vi) Surgeri Urologi yang terdiri daripada Program Renal» Transplant.905.3 151 144 34 56 81. Jadual 28: Jenis Pembedahan Mengikut Disiplin Perkara Surgeri Am Elektif Urologi Surgeri Neuro Surgeri Plastic Surgeri Pediatric Surgeri Kardiothorasik Jumlah 2009 1036 710 283 123 414 137 2703 2010 2312 812 713 301 555 214 4907 Perbezaan (%) 123 14. Sumber:»PTj»Surgeri Community»Health»Awareness»Programme»(6»–»7»Mac»2010) .

PTj ini memberikan perkhidmatan kepada Pesakit Luar. Pembelian Peralatan Baru PTj Surgeri Ortopedik telah membeli sebuah peralatan baru iaitu Universal»Driver» yang berharga RM35.80 Laporan Tahunan 2010 PTJ SURGERI ORTOPEDIK PTj Surgeri Ortopedik bertanggungjawab menjalankan urusan di dalam bidang pengajaran.000. sendi punggung dan buku lali. Aktiviti PTj Surgeri Ortopedik telah menganjurkan 12 kursus yang melibatkan penyertaan calon-calon dari dalam dan luar negara . The Present & Future Exeter Hip Course ACL Double Bundle Reconstruction Workshop Cadaveric Arthroplasty Course ( UMMC in Collaboration with University Chieng Mai. Pembedahan Ortopedik Pediatrik. Klinik Ortopedik Kesukanan. Klinik Am Ortopedik dan Klinik Ortopedik Pediatrik. Klinik Pembedahan kaki dan Buku Lali. Pembedahan Rekonstruksi atau Penyambungan Tulang Selepas Trauma. Pembedahan Pemanjangan dan Rekonstruksi Anggota (LLRS). Klinik Anggota Atas Dan Rekonstruksi Mikrosurgeri . Pembedahan Tangan Dan Rekonstruktif Mikrosurgeri. Pembedahan Kaki Dan Buku Lali. Klinik Onkologi. Pembedahan Spinal Pembedahan Kecederaan Kesukanan.00 bagi melancarkan lagi urusan Pembedahan Kaki dan Buku Lali (Foot» &» Ankle). perkhidmatan klinikal dan pentadbiran bagi memastikan semua urusan dapat dilaksanakan dengan berkesan di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Klinik Rekonstruktif Sendi Dewasa (Atroplasti). Klinik Pemanjangan Anggota Dan Rekonstruksi (LLRS). Manakala bagi perkhidmatan pembedahan pula menjalankan Pembedahan Rekonstruksi Sendi Dewasa. Pesakit Dalam dan Pembedahan yang merangkumi Klinik Skoliosis. Thailand) AO Trauma Paediatric Fracture Management Course 2010 Tarikh 16-17 Jan 2010 7 Januari 2010 1 – Mac 2010 15 – 16 Mei 2010 7 – 9 Jun 2010 28 Julai 2010 20 – 23 Julai 2010 8 – 9 Ogos 2010 12 – 13 Ogos 2010 21 – 23 Sept 2010 . sendi tangan. Klinik Ortopedik Pediatrik. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nama Kursus Course on Medical Publication For Clinicians UM Spine Course 2010 Percutaneous Pedicle Screw Stabilization System Spine Course Instructional Course 2010 Approaches to Lower Lim Limb Salvage Surgery Limb Deformity Correction Course Hand and Microsurgery Course Orthopaedic Trauma Course Cell & Tissue Banking in Malaysia . Pembedahan Onkologi Ortopedik. penyelidikan. Pembedahan Trauma. Dengan adanya peralatan tersebut pembedahan yang melibatkan surgery arthroscopy untuk sendi bahu. Klinik Spinal. 7 penyelidikan dan 12 penerbitan sepanjang tahun 2010.

7 17.275 69.5 6. Pesakit yang layak mendapatkan perkhidmatan ini perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dewasa Sihat) Di antara perkhidmatan yang disediakan ialah Klinik Child»Health»Developmental»Assessment.5 11.T. ujian Mantoux dan pengajaran suntikan insulin untuk pesakit diabetes.S].6 » Klinik Keluarga Menawarkan penjagaan berterusan kepada pesakit dan keluarga mereka.162 58. Sumber:»PTj»Perubatan»Rawatan»Utama Jadual 30: Bilangan Pesakit Mengikut Perkhidmatan di Klinik KIDDS Jumlah Pesakit Perkara Child Health/Developmental Assessment Imunisasi Rawatan Pesakit Tibi (bilangan kedatangan pesakit) Ujian Mantoux Pengajaran suntikan insulin untuk Pesakit Diabetes Jumlah Sumber:»PTj»Perubatan»Rawatan»Utama 2009 85 13.3 34. Imunisasi. Imunisasi. Klinik Keluarga. Jadual 29: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Jumlah Pesakit Perkara Klinik Rawatan Utama Perawatan Di Rumah (Jumlah Lawatan) Jumlah 2009 139. Di antara perkhidmatan yang disediakan oleh PTj ini ialah: » Klinik Am Menawarkan perkhidmatan pesakit luar untuk pesakit baru yang datang tanpa surat rujukan atau dengan surat rujukan atau pesakit lama yang datang dengan janji temu susulan dan masalah baru. » Klinik KIDDS (Kanak–Kanak.317 657 2010 137. mendapatkan pemulihan yang lebih baik dan mengelakkan daripada perlunya jagaan krisis.6 Perbezaan (%) -1. Hanya pesakit-pesakit yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan diserapkan ke klinik ini dari Klinik Am. rawatan untuk pesakit Tibi. Direct Oral Theraphy Supervision [D. Perkhidmatan Perawatan Di Rumah dan juga Klinik K.974 137.9 139.540 520 83596 Perbezaan (%) 50. pembalutan.O. dan penukaran tiub ‘NG’.383 386 73862 2010 128 12. .I.7 13. Di antara perkhidmatan yang disediakan termasuk pencegahan kudis.D.611 -1. » Perkhidmatan Perawatan Di Rumah Perkhidmatan ini disediakan bertujuan untuk meningkatkan kualiti kehidupan pesakit melalui usaha-usaha yang membolehkan mereka keluar hospital lebih awal. Scientific»Writing»Workshop» yang diadakan pada 2-4 Julai 2010 dan Asia»Pasific»Primary»Care»Research»Conference yang diadakan pada 4-5 Disember 2010.098 513 -21.133 1.D.Pusat Perubatan Universiti Malaya 81 PTJ PERUBATAN RAWATAN UTAMA PTj Perubatan Rawatan Utama mengendalikan perkhidmatan klinikal untuk pesakit luar di Pusat Perubatan Universiti Malaya melalui Klinik Am.1 Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh PTj ini ialah Program Wellness»UMMC»Bladder»Weekend pada 19 hingga 20 Jun dan di tingkat bawah klinik RUKA.846 1.S.

82

Laporan Tahunan 2010

PTJ ANESTESIOLOGI
PTj Anestesiologi memberikan perkhidmatan perawatan seperti yang berikut: i) ii) Memberi perkhidmatan perawatan anestesia dan rawatan rapi yang bermutu tinggi kepada pesakit luar dan dalam Memberi pengajaran dan latihan kepada pelajar-pelajar perubatan bagi memenuhi keperluan negara

iii) Memberi pengajaran kepakaran dan latihan kepada graduan lepas ijazah anestesiologi iv) Bertindak sebagai pusat rujukan bagi masalah-masalah rawatan dalam bidang anestesiologi dan rawatan rapi. v) Menjadi pusat pelajaran untuk latihan dalam bidang anestesiologi bagi pakar anestesiologi, pegawai perubatan dan masyarakat

Perkhidmatan yang disediakan
i) ii) Perkhidmatan Bedah. Anestesia dalam Dewan iv)» Anestesia dan Conscious» Sedation dalam Dewan Bedah Pergigian. v) Unit Rawatan Rapi (ICU). vi)» Post» Anaesthesia» and» Surgery» Care» Area» (PASCA). vii)» Acute»&»Chronic»Pain»Service. viii)»Clinical»Skills»Laboratory.

Perkhidmatan Anestesia di luar Dewan Bedah merangkumi Pengimejan BioPerubatan (termasuk Perubatan Nuklear), Onkologi dan Endoskopi

iii) Obstetrik Anestesia & Analgesia

Prosedur Epidural sedang dilakukan oleh Pakar Bius

Jadual 31: Bilangan pesakit yang memerlukan Acute Pain Service Perkhidmatan PCA (Patient Controlled Analgesia) Epidural Block (Chronic Pain) 2009 852 346 22 2010 798 369 Perbezaan (%) -6.3 6.6 -

Pusat Perubatan Universiti Malaya

83

Perkhidmatan Pain Clinic Intra Tracheal Morphine Lain-lain Jumlah

2009 230 41 53 1,544
Sumber:»PTj»Anestesiologi

2010 308 88 29 1,592

Perbezaan (%) 33.9 114 -45 3.1

Pada tahun 2010, jumlah pesakit yang menerima bius am di luar Dewan Bedah menurun sebanyak 6.8% iaitu hanya 1,381 orang pesakit berbanding 1,482 orang pada tahun 2009. Manakala bilangan pesakit yang telah menerima perkhidmatan anestesiologi pula adalah seramai 8,291 orang. Jadual 32: Bilangan Pesakit Yang Menerima Perkhidmatan Bius Am di Luar Dewan Bedah Perbezaan (%) -7.4 -9.7 -3.7 3.7 -6.8

PTj/Unit ECT Wad 5A + 5B Radiologi Onkologi Endoskopi Jumlah

2009 1,068 227 79 108 1,482
Sumber:»PTj»Anestesiologi

2010 988 205 76 112 1,381

Jadual 33: Bilangan Perkhidmatan Anestesiologi Mengikut Kes Jenis Anestesia Elektif Kecemasan OBST OT Jumlah GA 2,817 1,889 89 4,795 LA 319 122 441 ALA 162 26 188 Epidural 13 103 43 159 Spinal 743 879 649 2,271 CSE 94 20 57 171 Block Cases 59 207 266 Jumlah 4,207 3,246 838 8,291

Sumber:»PTj»Anestesiologi

Perkhimatan Unit Rawatan Rapi
Kadar kemasukan pesakit bertambah sebanyak 7.6% jika dibandingkan dengan tahun 2009 iaitu seramai 699 pesakit pada 2010. Pertambahan ini disebabkan bilangan pesakit yang memerlukan rawatan mesin bantuan pernafasan bertambah. Jadual 34: Statistik Pesakit Unit Rawatan Rapi Keterangan Pindah Masuk Pindah Keluar/Kematian Ventilasi 2009 646 641 487 2010 699 691 514 Perbezaan (%) 7.6 7.2 5.2

Sumber:»PTj»Anestesiologi

84

Laporan Tahunan 2010

PTJ OTORINOLARINGOLOGI
PTj Otorinolaringologi menawarkan perkhidmatan perundingan, pemeriksaan telinga, hidung dan tekak, endoskopi dan diagnostik, serta perawatan dan pembedahan berdasarkan maklumat terkini dan perawatan termaju. Hasil objektifnya adalah untuk mengurangkan kadar morbiditi dan mortaliti penyakit telinga, tekak, hidung, barah leher dan kepala. Terdapat empat unit utama di bawah PTj Otorinolaringologi iaitu Unit Pertuturan, Unit Audiologi, Unit Electronyseamusgraphy (ENG) dan Unit Pembedahan & Wad. Manakala klinik Otorinolaringologi yang dikendalikan oleh pakar terbahagi kepada Allergic»Clinic, NPC»Clinic, Neuro»Otology»Clinic, Voice»Clinic» dan Head»&»Neck»Clinic.»

Unit Pertuturan
Menjalankan penilaian dan diagnosis pesakit yang mempunyai masalah komunikasi, memberi terapi pertuturan dan bahasa yang efektif. Unit ini juga memberi kaunseling nasihat dan panduan kepada pesakit dan ahli keluarga bagi meningkat keupayaan komunikasi serta menjalankan terapi berkumpulan kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah komunikasi tertentu dalam pertuturan.

Jadual 35: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Masalah Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jenis Masalah Masalah lambat berbahasa Masalah suara Laringektomi Rekah Bibir Lelangit Strok / Neurologi Masalah pelat Masalah Pendengaran Gagap 2009 Diagnosis 264 52 6 75 60 60 40 24 581 Terapi 864 120 24 156 110 132 72 52 1530 271 55 5 76 25 70 45 30 577 2010 Diagnosis Terapi 874 125 20 155 90 140 81 62 1547

Jumlah

Sumber»:»PTj»Otorinolaringologi

Bilangan pesakit Laringektomi adalah kurang kerana tiada kes rujukan. Bilangan pesakit strok menurun pada tahun 2010 kerana kes-kes tersebut dirujuk kepada Jurupulih Pertuturan di bahagian Perubatan Pemulihan yang mengendalikan masalah pesakit strok yang juga mengalami masalah penelanan.

Unit Audiologi
Unit ini mendiagnosis masalah pendengaran pada kanak–kanak dan dewasa, saringan pendengaran untuk pengesanan kecacatan pendengaran awal pada neonat dan kes-kes yang berisiko tinggi. Unit ini juga membuat penilaian memilih dan pemulihan alat bantu pendengaran serta latihan audiotori. Memberikan nasihat mengenai pemakaian dan penjagaan alat bantu pendengaran serta pemilihan calon implan dan pemetaan koklear

Pusat Perubatan Universiti Malaya

85

Jadual 36: Pesakit Dewasa dan Kanak-kanak 2009 Pesakit Kes Baru Kes Lama Jumlah Dewasa 2417 562 2979 Kanakkanak 445 365 810 Jumlah 2862 927 3789 Dewasa 2402 757 3159 2010 Kanakkanak 553 314 867 Jumlah 2955 1069 4024

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Pada tahun 2010, kehadiran pesakit dewasa dan kanak-kanak terus mengalami peningkatan iaitu sebanyak 6.2%. Seramai 4,024 pesakit telah menjalani rawatan berbanding 3,789 orang pesakit pada tahun 2009. Dijangkakan pada tahuntahun akan datang kenaikan jumlah pesakit akan berlaku memandangkan unit ini telah memulakan perkhidmatan percubaan alat bantu pendengaran serta acuan telinga bagi pesakit yang telah disahkan memerlukan alat bantu pendengaran pada penghujung tahun 2009. Buat masa ini, perkhidmatan percubaan alat bantu banyak dilakukan pada kanak-kanak serta pesakit yang memohon bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat serta pesara kerajaan. Jadual 37: Pembahagian Pesakit Dewasa Mengikut Jenis Gangguan Pendengaran Bil 1 2 3 4 Jenis Kehilangan pendengaran sensorineural Kehilangan pendengaran konduktif Kehilangan pendengaran bercampur Pendengaran biasa Jumlah 2009 1593 503 404 793 3293 2010 1845 538 391 678 3452

Jadual 38: Pembahagian Pesakit Kanak-kanak Mengikut Jenis Gangguan Pendengaran Bil 1 2 3 4 Jenis Kehilangan pendengaran sensorineural Kehilangan pendengaran konduktif Kehilangan pendengaran bercampur Pendengaran biasa Jumlah 2009 188 214 24 377 803 2010 191 266 26 383 866

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Pesakit yang mengalami gangguan pendengaran juga mengalami peningkatan. Bagi pesakit dewasa berlaku peningkatan sebanyak 4.8 % iaitu 3,452 pesakit pada tahun 2010 berbanding 3,293 orang pada tahun 2009. Manakala bagi pesakit kanakkanak berlaku kenaikan 7.8% menjadikan jumlah pesakit sebanyak 866 orang berbanding 803 orang pada tahun 2009. Jadual 39: Jumlah Pesakit Mengikut Ujian Audiologi (Khas) Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Ujian Impedans Akustik Penilaian Alat Bantu Pendengaran Memilih Alat Bantu pendengaran untuk memasang Ujian Brainstem Evoked Response Audiometry Ujian Otoacoustic Emission (OAE) Ujian Implan Koklea Jumlah 2009 2314 451 334 198 344 90 3731 2010 2088 456 343 151 352 61 3451

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

86

Laporan Tahunan 2010

Manakala pesakit yang menjalani ujian Audiologi Khas mengalami pengurangan sebanyak 7.5% iaitu 3451 pesakit pada tahun 2010 berbanding 3731 pesakit pada 2009.

Unit Electronyseamusgraphy (ENG)
Perkhidmatan yang disediakan di unit ENG ialah ujian Balance» Quest» Posturography» for» Sensory» Organization» Tests,» Full» ENG» (Electronystagmography)»Testing»dan Air»Caloric» testing.» Electronystagmography» (ENG) adalah ujian diagnostik untuk merakam gerakan tidak terkawal dari mata disebabkan oleh keadaan yang dikenali sebagai nystagmus. Ujian ini juga boleh digunakan untuk mendapatkan diagnosis penyebab vertigo, pening atau masalah keseimbangan dengan menguji sistem vestibular pesakit. Jadual 40: Statistik Pesakit Menjalani Ujian di Unit ENG Perkara Pesakit Jumlah 2009 8 8 2010 30 30

keseluruhan pesakit yang dirujuk untuk ujian ENG adalah sedikit berbanding kapasiti makmal ENG yang mampu menjalankan ujian lebih daripada jumlah tersebut. Hanya ujian ENG menggunakan electrode»recording»yang boleh dijalankan kerana peralatan video» recording mengalami masalah. Jadual 41: Pesakit Dewasa dan Kanak-kanak Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah 2009 Kemasukan 103 129 125 139 107 121 144 125 110 117 111 99 1430 0 1 3 2 5 1 1 2 0 0 0 0 15 72 80 100 91 71 76 87 89 83 83 72 77 981 2010 Kematian 1 1 3 4 0 0 0 1 1 2 2 3 18

Kematian Kemasukan

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Berlaku pertambahan jumlah pesakit pada tahun 2010 kerana unit ini telah mendapat makmal baru yang beroperasi di PTj Otorinolaringologi. Jumlah

PTj Otorinolaringologi telah menganjurkan satu bengkel, sepuluh penyelidikan dan sebelas buah penerbitan sepanjang tahun 2010.

Prof»Madya»Dr.»Rahmat»Omar»telah»memenangi»anugerah»2»pingat»emas»dan»1»pingat»perak»di»Seoul»International» Invention»Fair»(»SIIF)»2010,»South»Korea»

Pada tahun 2010 bilangan pesakit luar dan pesakit dalam di Jabatan Perubatan Pemulihan adalah sebanyak 38.5 6.626 Bil Kehadiran Bil Rawatan (Unit) 24.268 76.254 unit rawatan. Bahagian Pemulihan Cara kerja dengan kerjasama Pakar Bedah Plastik.875 73.470 901 196 38. Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan memberi khidmat rawatan kepada pesakit Dalam/Luar seperti Penilaian dan Pengendalian Masalah Pertuturan.583 27. Jurupulih Perubatan Cara kerja terlibat secara aktif dalam memberi ceramah dan menyediakan pakaian tekanan pesakit-pesakit Lymphodema» yang menghadapi masalah bengkak anggota yang berterusan.405 manakala rawatan am dan khusus yang diberikan kepada pesakit adalah sebanyak 194. Jadual 42: Statistik Keseluruhan Pesakit 2010 Bahagian Pemulihan Cara Kerja Pemulihan Anggota Bengkel P& O Bengkel Kerusi Roda Jumlah Jumlah Pesakit 2009 9. Bengkel Prostetik & Ortotik dan Bengkel Kerusi Roda.3 -1.645 45. Bahasa dan Komunikasi (Dewasa) Penilaian serta Pengendalian Masalah Penelanan (Dewasa). PTj ini juga berperanan sebagai nadi projek penyelidikan dan perkembangan dalam bidang Perubatan Pemulihan. Margaret Leow Poh Gaik telah perkenalkan Program Pemulihan Pesakit-pesakit» Lymphodema pada bulan Disember 2009.578 9.» Skane» University» Hospital. Program/Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan Program baru telah diperkenalkan bagi memperluaskan skop dan kualiti perkhidmatan di Bahagian Perubatan Pemulihan Anggota iaitu: Perkhidmatan Khusus ‘Lymphodema» Management‘ yang berkesan dan terperinci untuk kes-kes barah payu dara yang dirujuk dari Klinik Surgeri.471 27.» Sweden.303 120.329 399 54. Jabatan Perubatan Pemulihan terdiri dari 5 bahagian perkhidmatan iaitu Pemulihan Cara kerja.520 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan *1 sesi= 30 minit rawatan . Pemulihan Pertuturan.213 384 42.» Malmo.6 76.Pusat Perubatan Universiti Malaya 87 PTJ PERUBATAN PEMULIHAN PTj Perubatan Pemulihan menyediakan khidmat rawatan klinikal perubatan pemulihan secara komprehensif dan holistik.260 17.630 916 111 36.838 26. Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan telah mula beroperasi pada bulan Julai 2010 setelah mendapat seorang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) U41. Dr.524 25.957 1. PTj ini juga menjadi tapak pengajaran bagi pelbagai bidang perubatan dan kesihatan sekutu yang berkaitan dengan Perubatan Pemulihan.779 Pesakit Dalam Bil Kehadiran Bil Rawatan (Unit) 3. Susulan dari lawatan kerja ke Department» of» Plastic»and»Reconstructive»Surgery.027 174 10. PPUM.181 2010 10.405 (%) 13.1 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Jadual 43: Statistik Pesakit Mengikut Kategori Pesakit Dalam & Pesakit Luar Pesakit Luar Jenis Rawatan Pemulihan Cara kerja* Pemulihan Anggota* Bengkel Prostetik & Ortotik Bengkel Kerusi Roda Jumlah Bil Pesakit 9.874 38. Pemulihan Anggota.8 3.443 727 196 27.431 44.734 Bil Pesakit 1.»Lund»University.

054 8. Jadual 45: Statistik Rawatan Am Jenis Rawatan Pemulihan Ortopedik Am Pemulihan Perubatan Pemulihan Surgikal Pemulihan Psiko.8 19.675 8.8 100 56.3 -3. .470 jumlah pesakit.723 2.3 »Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Sebanyak 104.8 -54.9 -25 100 6.7 -60.850 887 4.170 lawatan/kehadiran pesakit. Sekiranya ia dibandingkan dengan 90.524 sepanjang tahun 2009.1 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Sebanyak 26.006 305 321 1.517 782 410 132 279 395 104 85 62 353 8.990 2.7 2009 8.251 modaliti rawatan telah diberikan secara menyeluruh bagi khidmat klinikal pesakit dalam dan luar Bahagian Pemulihan Perubatan Anggota .602 267 8.9 31.7 101.159 287 295 1.4 112.6 -1.9 2009 946 1.6 13.8 8.598 561 0 11974 Bil Rawatan 2010 220 2.518 2010 1.438 421 975 12710 % -76.971 1.425 253 139 1.4 2 8.5 -36.838 orang dibandingkan dengan seramai orang 9. Jabatan Perubatan Pemulihan.9 -2.066 78.302 354 8.264 25.7 11.5 -29.811 798 444 127 287 362 145 106 125 483 9.8 2.7 16.7 43.725 3.076 unit rawatan pesakit telah diberikan secara menyeluruh bagi khidmat klinikal (Rawatan Khusus dan Am) Bahagian Pemulihan Cara kerja sepanjang tahun 2010.88 Laporan Tahunan 2010 STATISTIK BAHAGIAN PEMULIHAN PERUBATAN CARAKERJA Jadual 44: Statistik Rawatan Khusus Jenis Rawatan Pemulihan Neurologi Dewasa Pemulihan Tangan & Anggota Atas Pemulihan Kecederaan Spinal Pemulihan Luka Terbakar Pemulihan Perkembangan Neurologi Kanak-kanak Pemulihan Geriatrik Pemulihan Amputasi Pemulihan Penempatan Pekerjaan Pemulihan Psiko.421 24.553 91. Ia telah meningkat sebanyak 13. ini menunjukkan peningkatan sebanyak 15.6 76.8%.1 -16.9 256.366 % 15.300 350 5.568 3. 66.0%. 90.8 60.4 39.895 1.538 Bil Rawatan 2010 10.487 4.260 % 12.643 551 803 29.811 17.5 14 38.2 45.512 rawatan sepanjang tahun 2009. Wad Psikiatrik Pemulihan Reumatologi Pemulihan Penggantian Sendi Jumlah Bil Pesakit 2009 144 337 37 290 198 0 1006 2010 51 596 132 466 133 200 1578 % -64.6 36.7 -32.6 1. Bengkel Terlindung Penilaian Pra-Memandu Wheelchair Seating & Positioning Terapi Kardiak Jumlah Bil Pesakit 2009 1. Pusat Harian Pemulihan Psiko.767 2.967 782 1.7 32.4 24.9 -8.029 408 145 1. Manakala jumlah pesakit yang telah dirawat sepanjang tahun 2010 adalah seramai 10. Kanak-kanak/Remaja Pemulihan Psiko. dan 151.2 33.5 17.178 bilangan rawatan.

Jabatan Perubatan Pemulihan. Jabatan Perubatan Pemulihan telah mewakili Pengarah PPUM merasmikan majlis ini. Program Mendapatkan Lesen Memandu Orang Kurang Upaya .4 2009 17 17 Bil Rawatan 2010 39 39 % 129. Pusat Perubatan Universiti Malaya dan Metro» Driving» Academy» Sdn Bhd telah bekerjasama menganjurkan Program Mendapatkan Lesen Memandu Orang Kurang Upaya. 4 unit Pneumatic»Strength» Equipment» dan 1 unit Compressor» untuk Pneumatic» Strength»Equipment.4 129.4 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Pembelian Peralatan Baru Jabatan Perubatan Pemulihan tidak membeli sebarang peralatan baru pada 2010 disebabkan kekangan kewangan PPUM. Majlis pelancaran kerjasama ini telah diadakan pada 2hb Oktober 2010 dan Dr Julia Patrick Engkasan. Walau bagaimanapun beberapa peralatan perubatan baru telah dibeli pada 2009 tetapi peralatan tersebut diperoleh pada 2010 iaitu 2 unit Sonopuls»692V»(Interferential»With»Static» US)/Tens»Elpha»11»3000. Pemangku Ketua.Pusat Perubatan Universiti Malaya 89 Jadual 46: Statistik Rawatan Ke Rumah Pesakit/Tempat Kerja/Sekolah Jenis Rawatan Lawatan Jumlah Bil Pesakit 2009 17 17 2010 39 39 % 129.4 129.

Kampung Sungai Ruil. seorang wakil daripada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Jabatan Perubatan Pemulihan telah berjaya melaksanakan Program Amal di Perkampungan Orang Asli.1 -7. Kampung Sungai Ruil.2 2009 1112 225 26 1363 Bilangan Rawatan 2010 1033 212 20 1265 Perbezaan % -7. Pahang pada 16 Oktober 2010. Program Amal ini merupakan tanda keprihatinan staf Bahagian Pemulihan Perubatan Cara kerja dalam menunaikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat yang memerlukan melalui aktiviti bersama penduduk kampung serta sumbangan ikhlas semasa program dijalankan.8 -23. Program Amal di Perkampungan Orang Asli.2 -4 40 0. Cameron Highlands Jadual 47: Peralatan Dibekalkan Bilangan Pesakit Jenis Rawatan Splint Pressure Garment Alat Bantuan Adaptasi Jumlah 2009 928 101 10 1039 2010 930 97 14 1041 Perbezaan % 0.1 -5. Program ini telah disertai oleh seramai 70 ahli keluarga Jurupulih Perubatan Cara Kerja.2 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan .90 Laporan Tahunan 2010 Manakala warga kerja Bahagian Pemulihan Perubatan Carakerja. Cameron Highlands dan lebih kurang 80 orang penduduk perkampungan orang asli Kampung Sungai Ruil. Cameron Highlands.

723 4.7 % iaitu seramai 196. Rawatan terapeutik pula meliputi Terapi Radioiodin-131 dos rendah untuk tirotoksikosis.128 orang berbanding 182. Perubatan Nuklear merangkumi perkhidmatan diagnostik dan rawatan terapeutik. Pengimejan Khas terdiri daripada Imbasan Tomografi Berkomputer (CT Scan). Sebagai sebuah hospital pengajaran.637 19.150 182. Pengimejan Khas dan Perubatan Nuklear.4 7.788 18. Program Diploma Radiografi.045 16. PTj Pengimejan Bio-Perubatan menjalankan Program Sarjana Radiologi. Terapi Sinar Beta Strontium-90 Pytergium.477 196. Gastrousus dan Hepatobiliari. 6. Terapi Radioiodin-131 dos tinggi untuk kanser tiroid. Densitometri Mineral Tulang dan lain-lain kajian. Kardiovaskular. 4. 8. Perkhidmatan diagnostik meliputi Tiroid dan Paratiroid.255 6.7 Jumlah Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang mendapat perkhidmatan pengimejan telah menunjukkan perbezaan peningkatan sebanyak 6.729 131.997 Sumber:»PTj»Pengimejan»Bio-Perubatan 2010 2.997 4. Skeletal.5 12. Prosedur Litoripsi dan Prosedur Invasif Minimal.4 10. Mamografi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 91 PTJ PENGIMEJAN BIO-PERUBATAN PTj Pengimejan Bio-Perubatan memberi perkhidmatan pengimejan diagnostik dan terapeutik serta intervensional kapada pesakit termasuk dalam bidang Perubatan Nuklear. 5. Kardiografi. Magnetic» Resonance» Imaging (MRI).473 17.021 141.8 -7. 2. Pemeriksaan Pengimejan Pankreatografi Kolangio Retrogred Endoskopik (ERCP). Jenis Perkhidmatan yang disediakan ialah Radiografi Am.128 Perbezaan % 14. Urografi Intravena (IVU). 7.0 -3. Infeksi dan Onkologi.659 560 4.9 6. Renal dan trek urinari. . Angiogram X-Ray Am Imbasan Tomografi Berkomputer Floroskopi Mamogram Pengimejan Resonans Magnetik (MRI) Perubatan Nuklear Ultrasound Jenis Pemeriksaan 2009 1. Program Sarjana Muda Pengimejan Perubatan dan Program Sarjana Muda Sains Biomedikal serta menjalankan penyelidikan baru dengan menggunakan teknologi pengimejan dan intervensi minimal terkini. Jadual 48: Jumlah Pesakit Mengikut Jenis Pemeriksaan Bil 1. Terapi Zevalin Sinar Beta Yttrium-90 dan Limfoma Hodgkin Sel B.997 orang pesakit pada tahun 2009. 3. Pengimejan Dewan Bedah.069 5. Pengajian Floroskopi/Barium.8 4.5 -11. Lakrimal dan Salivari. Pulmonari. Program Sarjana Sains Perubatan (Fizik). Angiografi.041 501 4. Sistem Saraf Pusat.

Kadar Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Gamma Camera . Sebelum ini pesakit yang memerlukan pemeriksaan floroskopi segera akan dilakukan di Unit Endoskopi manakala pesakit lain dinasihatkan untuk melakukan pemeriksaan ini di hospital lain. lebih ramai pesakit dapat menjalankan pemeriksaan sintigrafi dan ianya dapat mengurangkan kadar waktu menunggu. Peralatan Digital Floroskopi adalah peralatan yang terkini dan masa pemeriksaan adalah lebih singkat dan oleh itu masa menunggu juga dapat dikurangkan. Dengan adanya Ultrasound yang berteknologi tinggi ini maka lebih banyak penyelidikan boleh dijalankan. Ultrasound » Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Dual Head Gamma Camera Peralatan ini berfungsi untuk merakamkan imej yang terhasil dari emisi sinaran gama yang berada di tubuh pesakit setelah radiofarmaseutikal disuntik ke dalam pembuluh darah. hanya satu unit mesin pengimejan SPECT berada di Perubatan Nuklear. Sebelum ini. Selain dapat menjalankan pemeriksaan rutin pengimejan nuklear. » Digital Fluoroscopy Digital Fluoroscopy Diagnosis yang lebih tepat dapat dilakukan dengan penggunaan Digital Floroskopi. Digital»Fluoroscopy » High End Ultrasound (2 unit) Sebelum ini hanya terdapat dua (2) buah mesin Ultrasound yang boleh berfungsi secara optimum dan oleh itu masa menunggu pesakit untuk mendapatkan pemeriksaan menjadi terlalu lama. masa menunggu pesakit Ultrasound telah dapat dikurangkan terutamanya bagi pemeriksaan Ultrasound khas seperti Ultrasound»Doppler. Dengan pembelian mesin ini. Sebuah dari mesin Ultrasound» dilengkapi dengan teknik terbaru iaitu Ultrasound» Elastography di mana ia digunakan dalam pengimejan payudara untuk mengesan tumor dan mengklasifikasikan tumor bagi memberi diagnosa yang lebih tepat.92 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Baru. Dengan adanya mesin ini maka pesakit tidak lagi perlu untuk mendapatkan perkhidmatan di tempat lain dan lebih ramai pesakit yang boleh dirawat di PPUM. Peralatan ini dilengkapi dengan alat pengesan yang berkemampuan untuk mengesan tenaga radioaktif yang tinggi. ia juga mampu menjalankan pemeriksaan Iodine-131 dan Galium 67. Dengan adanya unit baru ini.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nama Kursus Basic Abdominal Ultrasound 1 Extended and Expanded Role for Radiographers Basic Obstetrics Ultrasound Latest Advances in MRI for Radiographers Basic Musculoskeletal Ultrasound CT Coronary for Radiographers Basic & Advanced Positioning in Mammography Basic Gynaecology Ultrasound Forensic Radiology Basic Intervention Radiology Workshop Basic Ultrasound for Radiographers Basic Principles of Nuclear Medicine Advanced MRI Application Basic Cardiac Intervention Spinal Intervention Workshop Musculoskeletal MRI for Radiologists Basic Abdominal Ultrasound 2 Basic Abdominal Ultrasound 3 Tarikh 6-7 Februari 2010 4-5 Mac 2010 20-21 Mac 2010 27 Mac 2010 24-25 Mac 2010 15 Mei 2010 3 Julai 2010 10-11 Julai 2010 19 Julai 2010 4-5 Ogos 2010 16 Oktober 2010 23 Oktober 2010 23-24 Oktober 2010 13 November 2010 14-16 November 2010 27-28 November 2010 4-5 Disember 2010 4-5 Disember 2010 Sepanjang tahun 2010. Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) with Computed Tomography (CT) Scanner Kursus Sebanyak 18 kursus telah berjaya diadakan melalui Continuous» Biomedical» Imaging» Education» (CBIE) sepanjang tahun 2010. Peralatan ini merupakan peralatan pengimejan SPECT/CT pertama seumpamanya yang di rantau Asia Tenggara. PTj Pengimejan Bio Perubatan telah menganjurkan 18 kursus yang melibatkan penyertaan dari seluruh negara dan 32 buah penerbitan buku dan jurnal. Pesakit tidak perlu ke hospital/pusat perubatan lain bagi mendapatkan perkhidmatan pengimejan nuklear yang menggunakan tenaga tinggi. Mendiagnosis lesi tumor. Ia merupakan kombinasi dua peralatan pengimejan iaitu SPECT dan juga Tomography Berkomputer (CT» Scan). infeksi dan pendarahan dapat diturunkan kerana pengesanan awal dapat dilakukan. pendarahan dan fraktur yang kecil dan terlindung dapat dikenal pasti dengan cepat dan tepat.Pusat Perubatan Universiti Malaya 93 mortaliti pesakit kanser. . » Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) with Computed Tomography (CT) Scanner SPECT/CT merupakan teknologi baru dalam pengimejan perubatan nuklear yang dikenali sebagai peralatan hibrid di Perubatan Nuklear.

Perkhidmatan tambahan seperti klinik psikoonkologi yang dikendalikan oleh pegawai perubatan dari Jabatan Psikologi Perubatan dan dietetik (nasihat pemakanan) yang dikendalikan oleh Unit Dietetik juga ada disediakan mengikut keperluan pesakit.92** -8. ubat-ubatan biologik dan supportif.092 1. Pusat Rawatan Harian menyediakan perkhidmatan rawatan kemoterapi. Selain itu perkhidmatan pendidikan kesihatan diberi kepada setiap pesakit yang akan menjalani rawatan kemoterapi atau biologik untuk pertama kali.327 568 795 824 795 11. . penyelidikan dalam bidang Onkologi Klinikal dan perkhidmatan klinikal kepada pesakit kanser.35 31. Jadual 49: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Perkhidmatan Jenis Perkhidmatan Ujian Darah Klinik Dressing Kes Baru Kes Susulan Chemoport PICC Kemoterapi Pendidikan Kesihatan Simulasi Rawatan Radioterapi Brakiterapi Kes Baru Kes Susulan Kemoterapi Radioterapi Kes Baru Kes Susulan Kes Baru Kes Susulan Full Caesium LDR Dobbies HDR Full Insertion HDR Dobbies LDR Intraluminal NPC Jumlah 2010 4.8 Perbezaan (%) 18.94 Laporan Tahunan 2010 UNIT ONKOLOGI KLINIKAL Secara amnya. Perkhidmatan Pesakit Luar yang disediakan adalah klinik konsultasi.401 6 20 3 31. Bagi perkhidmatan klinikal. Unit ini bertanggungjawab untuk menyediakan pengajaran. selain daripada perkhidmatan rawatan radioterapi. Bahagian Radioterapi pula menyediakan perkhidmatan perancangan rawatan yang meliputi prosedur simulasi dan perancangan berkomputer.416 474 4.733 611 727 734 727 9. perkhidmatan kaunter dan rekod perubatan. Unit ini mempunyai 3 bahagian utama iaitu Pesakit Luar.851 132 31 5 37. dan juga perkhidmatan ‘wound»dressing’.55** -10.6** 100 416.76 22.602 1.42 41.692 1.5 -8.6 ** Justifikasi bagi penurunan peratusan dalam sesetengah perkhidmatan yang diberi seperti yang ditandakan di atas adalah disebabkan oleh pemberhentian perkhidmatan tersebut sejak dari bulan Oktober 2010 bagi memberi laluan pemasangan peralatan baru.546 -4.25** -13.235 5. Pusat Rawatan Harian dan Radioterapi.871 2009 5.511 6.717 1.000 497 4.7 40 17.38 7.62** 9.

Large»Bore»Computed»Tomography»»(CT)» Radiotherapy»Simulator » Conventional Radiotherapy Simulator Radiotherapy Peralatan pengimejan ini bernilai RM 2. dapat menghasilkan imej fluoroscope» yang digunakan bagi melakukan perancangan radioterapi secara manual yang kebiasaannya digunakan bagi pesakit paliatif. dos radiasi pada pesakit dapat dikurangkan mengikut prinsip ‘ALARA’ (as» low» as» reasonable» achievable) selain dapat memudahkan kerja Juru X-ray Terapi semasa mengendalikan proses perancangan. Dengan kelengkapan kepelbagaian penggunaan yang ada pada peralatan baru. masa rawatan bagi pesakit juga dapat dikurangkan.500.00. Sumber Radioaktif Kobalt 60 yang digunakan dapat menjimatkan kos pembelian kerana hanya memerlukan pertukaran bagi setiap 5 tahun sekali berbanding dengan Iridium 157 yang memerlukan pertukaran setiap 6 bulan iaitu bergantung kepada jangka hayat sumber radioaktif tersebut.000.00 ini menghasilkan keratan imej CT dan dilengkapi dengan perisian bagi melakukan perancangan rawatan radioterapi secara 3 dimensi. peralatan baru ini dapat melakukan penempatan kawasan rawatan dengan lebih tepat di mana pergerakan pesakit semasa perancangan dijalankan dapat dikurangkan. Peralatan ini dapat menjimatkan masa perancangan radioterapi secara manual kepada pesakit.853. Penempatan kawasan rawatan radioterapi bagi kes radikal dapat dijalankan dengan lebih cepat kerana keratan imej CT dapat dihasilkan dalam masa yang lebih singkat berbanding dengan peralatan CT lama. Peralatan ini bernilai RM 3.302. Selain dari itu. Rawatan brakiterapi dapat diberikan kepada pesakit menggunakan teknologi yang terkini.Pusat Perubatan Universiti Malaya 95 Pembelian Peralatan Baru » Large Bore Computed Tomography (CT) Radiotherapy Simulator Peralatan pengimejan yang bernilai RM2. Selain daripada itu.998. Conventional»Radioteraphy»Simulator » High Dose Rate Cobalt-60 Brachytherapy Memberi rawatan brakiterapi iaitu rawatan secara dalaman kepada pesakit bagi mencapai sasaran dos pada bahagian rawatan menggunakan sumber Radioaktif Kobalt 60.00 .680.

000. 3D»Computerizer»Radiation»Field»Analyzer .96 Laporan Tahunan 2010 High»Dose»Rate»Cobalt-60»Brachytherapy » Total Body Irradiiation (TBI) Body (TBI) Ia merupakan kaedah rawatan utama kepada pesakit yang akan menjalani pemindahan sumsum tulang. Kebiasaannya pesakit akan menjalani rawatan radioterapi pada keseluruhan badan kecuali pada kawasan paru-paru. Alat ini dapat mengesan dengan awal jika berlakunya ketidakpatuhan yang terdapat dalam ciri-ciri sinaran yang dipancarkan oleh pemecut linear tersebut. Selain daripada itu peralatan ini juga amat penting dalam pengumpulan data ciri-ciri Sinar-x dan Sinar-elektron yang digunakan dalam perancangan berkomputer rawatan pesakit kanser.710. Persediaan pesakit yang akan menjalani pemindahan sum-sum tulang akan menjadi lebih mudah kerana rawatan ini berfungsi untuk merendahkan sistem imunologi di samping membunuh sel kanser pesakit. Nilai peralatan ialah RM 191. Peralatan ini untuk memastikan mesin pemecut linear dalam keadaan baik dan mematuhi standard antarabangsa yang telah ditetapkan.00.00 Total»Body»Irradiiation»(TBI) » 3D Computerizer Radiation Field Analyzer Computerizer Analyzer Peralatan ini berfungsi untuk mengukur Dosimetri dan jaminan mutu mesin pemecut linear dan bernilai RM 550.

Oftalmologi Pediatrik.Pusat Perubatan Universiti Malaya 97 PTJ OFTALMOLOGI PTj ini berfungsi memberi rawatan dan pembedahan kepada pesakit mata mengikut bidang pengkhususan seperti Vitreo» Retina. Jadual 50: Statistik Pembedahan Mata di Dewan Bedah Harian Perkhidmatan Pembedahan Katarak Pembedahan Okuplastik Pembedahan Glaukoma Pembedahan Pterygium/ Conjunctive Pembedahan Intravitreal Injections Pembedahan Paeds Jumlah 2009 622 51 12 64 37 4 790 2010 665 60 38 38 128 10 939 Perbezaan (%) 6. Di samping memeberi perawatan. Glaukoma.0 18. Oculoplastic dan Kornea. Glaukoma.4 66.6 245.9 17. Medical» Retina. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Pembedahan Katarak. Selaras dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengurangkan masa tinggal di hospital.7 23. Veitis . pemulihan dan perawatan serta keselamatan mata kepada umum.6 40.2 2. Pembedahan secara rawatan harian adalah amat aktif di antara kes-kes yang dijalankan secara pembedahan harian adalah termasuk Katarak. PTj Oftalmologi menggalakkan pembedahan dibuat di Dewan Bedah Harian.4 27.9 150.6 Jadual 51: Statistik Pembedahan Mata Pesakit Dalam Perkhidmatan Pembedahan Katarak Pembedahan Vitreo Retina Pembedahan Oculoplastic Pembedahan Glaucoma Pembedahan Pemindahan Kornea Pembedahan lain Jumlah 2009 435 132 33 49 33 21 739 2010 512 163 42 50 19 35 821 Perbezaan (%) 17. Juling (Squint). Laser. PTJ Oftalmologi merupakan satu jabatan yang amat aktif dalam memberi rawatan kepada pesakit dalam dan pesakit luar. PTj ini juga berperanan menyebar maklumat penting tentang penjagaan. Intravitreal» Injections dan Pterygium. Menjalankan kerja-kerja penyelidikan mengenai mata serta pengajaran bagi program Sarjana.6 11. Okuloplastik dan Kornea.6 216. Walaubagaimanapun masih ada sejumlah pesakit yang memerlukan rawatan sebagai pesakit dalaman di hospital untuk pembedahan. Pediatrik. Okuloplastik.0 -42.0 Sumber:»PTj»Oftalmologi Sumber:»PTj»Oftalmologi .

menjadi tapak pengajaran bagi bidang perubatan yang berkaitan dengan Perubatan Sukan dan menjadi nadi projek penyelidikan dan perkembangan dalam bidang Perubatan Sukan Jenis perkhidmatan yang disediakan • • • • Rawatan serta pencegahan kecederaan sukan Saringan pra-penyertaan sukan untuk atlit elit dan rekreasi Nasihat gaya hidup sihat Preskripsi eksesais (senaman) untuk i) ii) Kegemukan» Arthritis iii) Pesakit kencing manis/diabetes iv) Pesakit jantung/heart»diseases» v) Kegemukan di kalangan kanak-kanak • • Senaman untuk orang kurang upaya (OKU) Senaman untuk warga emas Jadual 52: Statistik PTj Perubatan Kesukanan Bil 1.98 Laporan Tahunan 2010 UNIT PERUBATAN KESUKANAN Unit Perubatan Kesukanan menyediakan khidmat rawatan klinikal Perubatan Sukan secara komprehensif dan menyeluruh (holistic). 4. 3. 2. Jenis Masalah Jumlah pesakit yang dirawat di Klinik Jumlah calon Sarjana Perubatan Sukan Aktiviti Unit Perubatan Sukan Rekah Bibir Lelangit 2009 1403 11 22 75 2010 1832 121 23 156 .

iii) Memastikan jadual penyenggaraan disediakan bagi instrumentasi/peralatan yang perlukan kalibrasi. Unit Aktiviti Unit Fizik Perubatan Pegawai Sains (Fizik) menjalankan aktiviti di lain-lain jabatan seperti yang berikut: A. Skop perkhidmatan adalah menjurus kepada PTj/ Jabatan/Unit yang majoriti memerlukan perkhidmatan fizik perubatan: i) Pengimejan diagnostik menggunakan radas penyinaran . x) Melaksana program perlindungan sinaran di PPUM. PTj Mikrobiologi Perubatan dan Makmal Diagnostik Klinikal . . selaras dengan keperluan ISO. Penglibatan Pegawai Sains (Fizik) di dalam penjagaan peralatan pengimejan MRI bukan sahaja meliputi perlaksanaan program jaminan mutu dan penjagaan keselamatan risiko arus magnet terhadap orang awam tetapi juga banyak berkaitan dengan penyelidikan seperti “Treatment» of» Bone»Tumors»With»MR»imaging»Guided»High» Intensity» Focused» Ultrasound» (MRgFUS)”. PTj Onkologi Klinikal. v) Memantau kerosakan dan keperluan peralatan di setiap jabatan yang berada di bawah tanggungjawab perkhidmatan unit ini. Jabatan Farmasi.Unit Perubatan Nuklear ii) iii) Rawatan terapi menggunakan bahan radioaktif . Jabatan Farmakologi. Pada tahun 2010. Menyediakan laporan penilaian teknikal pra-pemeriksaan ke atas semua peralatan baru sebagai sebahagian daripada laporan lengkap mana-mana jabatan untuk mendapatkan sijil pentauliahan peralatan.PTj Pengimejan BioPerubatan. vii) Membantu pakar perubatan menyediakan teknik yang sesuai untuk digunakan dalam pemeriksaan perubatan. PTj Oftalmologi dan PTj Obstetrik dan Ginekologi. Memastikan pembelian peralatan perubatan di semua jabatan yang berada dalam skop perkhidmatan adalah mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Kertas kerja penyelidikan telah dibentang dalam bentuk lisan dan poster di seminar kebangsaan dan antarabangsa. viii) Membantu dalam penyediaan prosedur kerja sesuai bagi penggunaan peralatan di PPUM mengikut pendekatan fizik. terdapat banyak projek yang telah melibatkan kepakaran pegawai sains (fizik) di Jabatan Pengimejan Bioperubatan. Unit Kardiorespitori. ix) Bertindak sebagai penasihat teknikal bagi kerja-kerja pemasangan peralatan pengimejan dan bukan pengimejan di jabatan yang menggunakan sumber radiasi. v) Penyelidikan perubatan . Dewan Bedah.Jabatan Biokimia. Unit Urologi dan PTj Surgeri Ortopedik. Unit Perubatan Transfusi. Jabatan Fisiologi. Unit Perubatan Nuklear. iv) Rawatan menggunakan sinaran mengion – Unit Onkologi Klinikal.Pusat Perubatan Universiti Malaya 99 UNIT FIZIK PERUBATAN Unit Fizik Perubatan adalah bertanggungjawab: i) Menyediakan perkhidmatan kepakaran saintifik kepada semua Jabatan di PPUM. PTj Surgeri Ortopedik. vi) Pemeriksaan perubatan menggunakan sinaran tidak mengion .PTj Radiologi. vi) Memastikan adanya continuous» technical» in-house» training bagi semua kakitangan yang terlibat dalam operasi pengendalian peralatan bagi tujuan perubatan. Unit Endoskopi (ERCP). iv) Melaksanakan ujian kawalan mutu ke atas setiap peralatan tertentu mengikut prosedur yang ditetapkan. Dewan Bedah. Antara projek yang dilaksanakan adalah : i) Projek Magnetic Resonance Imaging (MRI). Aktiviti di Jabatan Pengimejan Bioperubatan. PTj Otorinolaringologi. Perubatan Nuklear.Unit Perubatan Nuklear dan PTj Onkologi Klinikal. ii) Pengimejan diagnostik menggunakan bahan radioaktif .

Semua pemasangan radas terpaksa ditangguhkan atas urusan pelupusan dan pemindahan radas lama ke UMSC. Menberikan khidmat nasihat kepada pihak arkitek dan kontraktor berkaitan keperluan yang perlu diutamakan mengikut peraturan di bawah AKTA 304 yang melibatkan ruang-ruang yang akan menempatkan radas penyinaran/ bahan radioaktif di Menara Selatan. Projek perolehan satu (1) unit radas Mammografi» dan satu (1) unit radas Bone» Densitometer dan pemindahan satu (1) unit radas mammografi. vi) Program Kalibrasi Tahunan Radas Penyinaran. pihak UMSC telah memperolehi satu radas Mobile»C-Arm yang akan digunakan di kawasan Dewan Bedah UMSC. v) Projek Menara Selatan. Berasaskan pada pekeliling yang dikeluarkan oleh KKM berkenaan dengan keperluan perlesenan terhadap perlaksanaan Quality» Assurance» Program (QAP) di hospital. Pada 24 Disember 2010. maka setiap tahun pegawai yang bertugas akan menyediakan jadual kalibrasi bagi setiap radas penyinaran yang dilesenkan di bawah lesen Radiologi. Program kalibrasi tahunan semua radas penyinaran di PPUM adalah merupakan satu kewajipan yang perlu dipatuhi oleh PPUM berasaskan kepada syarat lesen yang dikeluarkan oleh KKM di bawah keperluan AKTA 304. Permohonan untuk kelulusan bagi pemasangan» radas-radas» ini» telah»dihantar»ke»KKM»pada»Oktober»2010. Pada awal tahun 2010. lesen Perubatan Nuklear dan lesen Radioterapi.» iv) Projek Perolehan Mobile»C-Arm di University» Malaya» Specialist» Centre» (UMSC). Oleh yang demikian terdapat radas penyinaran yang dipindahkan ke UMSC adalah di Perlaksanaan Kalibrasi Tahunan Bersama Syarikat pemegang lesen Kelas H . Unit Fizik Perubatan juga bertanggungjawab memantau dan menyemak keputusan ujian jaminan mutu yang dilaksanakan oleh syarikat pemegang lesen kelas H sebelum ianya dihantar ke KKM bagi mendapat kelulusan mengguna radas penyinaran. perkhidmatan Unit Fizik Perubatan telah diperluaskan ke UMSC atas persetujuan pihak pengurusan PPUM.100 Laporan Tahunan 2010 ii) Projek Pemasangan 1 unit radas penyinaran Digital» Flouroscopy» Radiography. iii) Projek Mammografi dan Bone» Mineral» Densitometer. bawah tanggungjawab perlesenan PPUM iaitu Lesen (Radiologi). Pegawai Sains (Fizik) telah terlibat dalam kerja-kerja pemantauan ubahsuaian bilik radiaografi bagi memastikan ianya mematuhi keperluan perlesenan radas penyinaran dan membuat ujian kebocoran radiasi sebelum radas penyinaran dipasang dan seterusnya memohon kelulusan pemasangan radas dari pihak penguatkuasa Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Kerja-kerja kalibrasi dilakukan oleh pihak syarikat pemegang lesen kelas H serta sijil kalibrasi perlu disahkan oleh pakar fizik perubatan yang diiktirafkan oleh KKM. Perolehan radas penyinaran adalah melibatkan proses yang sama seperti di PPUM.

Unit Fizik Perubatan adalah bertanggungjawab untuk melaksana ujian kebocoran sinaran terhadap kawasan perisaian baru. Aktiviti di Unit Perubatan Nuklear. Perlaksanaan Ujian Pentauliahan Teknikal dan Kalibrasi Bersama Syarikat pemegang lesen Kelas H dan Jurutera Pemasangan. melaksanakan semakan inventori peralatan bersama Unit Kejuruteraan Biomedikal dan bertanggungjawab melaksanakan ujian pentauliahan teknikal ke atas peralatan pengimejan kamera gama.Pusat Perubatan Universiti Malaya 101 B. i) Projek perolehan dan pemasangan satu (1) unit» » Single» Photon» Emission» Computed» Tomography» –» Computed» Tomography» (SPECT-CT) dan satu (1) unit kamera gamma» SPECT. . Latihan Aplikasi Teknikal Bersama Jurutera Pemasangan pada Oktober 2010. memantau perlaksanaan ujian jaminan mutu oleh pihak syarikat pemegang lesen H serta menyemak semula keputusan ujian sebelum menghantarnya ke pihak penguatkuasa lesen bagi tujuan mendapat kelulusan penggunaan. Model kamera gama SPECTCT yang diperolehi adalah model yang pertama dipasang di Malaysia iaitu BRIGHTVIEW» XCT dan kamera gama SPECT pula adalah BRIGHTVIEW» SPECT.

PTj Sumber Bahan dan PTj Sumber Kewangan. aktiviti pelupusan peralatan usang telah bermula di Unit Onkologi Klinikal. Aktiviti di Unit Onkologi Klinikal. Antara peralatan yang dilupuskan adalah : 1.102 Laporan Tahunan 2010 ii) Pegawai Sains (Fizik) PPUM juga bertanggungjawab terhadap perlaksanaan rawatan ke atas pesakit kanser tiroid di Wad 6TE. Pegawai yang bertugas akan bertanggungjawab untuk membuat pendispensan dos rawatan dan melaksana administrasi dos kepada pesakit secara oral di wad berkenaan. Setiap pesakit diberikan arah yang harus dipatuhi sebelum. semasa dan selepas rawatan diberikan. Varian Computer Planning System Cadplan Urusan penggantian peralatan usang telah dilaksanakan di Unit Onkologi Klinikal dengan bantuan pegawai Sains (Fizik) dan dalam masa yang sama penyediaan spesifikasi untuk perolehan peralatan baru gantian segera diuruskan dengan kerjasama semua pihak iaitu Unit Kejuruteraan Biomedikal. Unit Fizik Perubatan. Mulai tahun 2010. Siemens Computer Base Treatment Planning System: Nucletron 5000 Brachytherapy Planning System 2. Ini adalah bagi memastikan pesakit sentiasa berada dalam keadaan sedar dan faham risiko rawatan yang dijalankan. Persediaan untuk rawatan Y-90 zevalin C. Varian Treatment Simulator Ximatron CX 4. . PTj Sumber Perkhidmatan. Philips Whole Body Computerised Tomography Scanner Picker PQ 5000 5. Siemens High Dose Rate Multi-Channel Remote Afterloading Brachytherapy Unit (Iridium192 Source) 3. Pendispensan dos radioaktif yang tinggi dan bilik rawatan pesakit kanser tiroid.

Kebenaran permohonan pelupusan alat di peringkat PPUM juga perlu diperolehi mengikut AK-7.Pusat Perubatan Universiti Malaya 103 Aktiviti pelupusan radas CT Simulator dan Conventional Simulator Walaubagaimana pun. bahagian VI di bawah seksyen 30. Maklumat ini diperlukan dalam permohonan permit untuk mengeksport bahan radiaktif kepada pengilang . Siemens Malaysia Sdn Bhd dan prosedur pelupusan telah berjalan pada 21/12/10 bersama-sama dengan pihak Bangi Ray Services Sdn Bhd yang diiktiraf oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom selaku syarikat yang menguruskan permit penghantaran semula sumber radioaktif terkedap kepada pengilang asal. Beberapa ujian dilakukan sebelum sumber radioaktif dihantar kepada pengilang asal iaitu i) ii) Kadar dos di permukaan bekas sumber radioaktif terkedap Kadar dos pada jarak satu meter dari permukaan bekas sumber radioaktif terkedap. pelupusan bagi alat Siemens» High» Dose» Rate» Multi-» Channel» Remote» Afterloading» Brachytherapy dilupuskan oleh jurutera yang bertauliah iaitu pembekal asal.1-FZP-003-005-E01 dan setelah kedua-dua peringkat kelulusan pelupusan diperolehi. Aktiviti pengeluaran sumber radioaktif Iridium-192 dari alat Nucletron HDR Brakiterapi Pegawai Sains (Fizik) bertugas dan pegawai perlindungan sinaran PPUM akan memastikan permohonan kebenaran pelupusan bahan radioaktif terkedap ke Lembaga Perlesenan Tenaga Atom diperolehi seperti mana yang termaktub dibawah Peraturan-peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Asas) 2010 iaitu peraturan 62 perenggan 2 (e) dan Akta 304. Pegawai Sains (Fizik) bertanggungjawab mengenal-pasti alat dan memaklumkan kepada pembekal yang dilantik untuk melaksanakan proses pelupusan.

Pengukuran dos semasa penerimaan sumber radioaktif Cobalt-60 bagi alat IBT-Bebig HDR Brakiterapi.Blue Phantom ke atas alat rawatan Linac bertenaga tunggal. Total Body Irradiation Dosimetry SystemIBA DPD 5. Projek pemasangan peralatan baru dan pemantauan kerja-kerja ubahsuaian di unit Onkologi Klinikal juga dikendali dan dipantau oleh Pegawai Sains (Fizik). Antara tanggungjawab Unit Fizik Perubatan terhadap aktiviti di PPUM dan FPUM adalah: i) Pelupusan bahan radiaoaktif terkedap dan sisa radioaktif tak terkedap di PPUM dan FPUM. PPUM telah dipilih oleh IAEA-ANSTOUSDOE sebagai pusat perubatan pertama . PPUM. iv) Perlaksanaan Kalibrasi Tahunan/Program Jaminan Mutu Ke Atas Peralatan / Radas Penyinaran. Computed Tomography Simulator 2. Aktiviti di Jabatan Lain Termasuk University Malaya Specialist Centre (UMSC). Maka menjadi tanggungjawab Pegawai Sains (Fizik) untuk memantau dan memastikan ujian tersebut dan prosedur pelupusan dilaksanakan. Ini adalah kerana kerajaan Malaysia telah memilih untuk menyertai projek sekuriti yang telah disarankan oleh IAEA. D. v) Perlaksanaan Ujian Kebocoran Radiasi di ruang pengudaraan (Air» Well) Tingkat 2 Menara Timur.104 Laporan Tahunan 2010 asal. Conventional Simulator 3. Antara peralatan atau radas yang telah diganti adalah : 1. Pegawai Sains (Fizik) PPUM juga bertanggungjawab terhadap perlaksanaan program perlindungan sinaran dan juga program QAP di mana-mana jabatan / unit yang menggunakan radas penyinaran dan bahan radioaktif di bawah perlesenan PPUM bagi segala aktiviti tenaga atom untuk tujuan perubatan. IBA 3D Computerize Radiation Field Analyzer for Radiation Therapy Quality AssuranceBlue Phantom 6. Immobilization Equipments Latihan aplikasi dengan menggunakan IBA 3D Computerize Radiation Field Analyzer for Radiation Therapy Quality Assurance. ii) iii) Penjagaan Sistem Peranti Sekuriti Di Bawah Projek IAEA-ANSTO-USDOE Ke Atas Sumber Radioaktif Ceasium-137 Kategori 1. Sistem High Dose Rate Cobalt-60 Brakiterapi 4. Unit Fizik Perubatan bertanggungjawab untuk memantau perkembangan projek ini dan memberikan kerjasama dalam menghasilkan laporan kepatuhan semasa pengauditan sekuriti bahan radioaktif dilakukan oleh pihak IAEAANSTO-USDOE setiap tahun. Pemeriksaan keselamatan radiasi di makmal. yang menggunakan peranti sekuriti bagi sumber radioaktif kategori 1.

Kursus • Pada 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 105 vi) Sebagai penasihat dalam projek pemasangan radas penyinaran yang digunakan bagi tujuan perubatan dan juga projek pembangunan pusat perkhidmatan diagnostik radiologi / perubatan nuklear/radioterapi. terdapat beberapa Pegawai Sains (Fizik) dari Unit Fizik Perubatan PPUM telah dipinjam bagi melaksana pengajaran amali dalam sesi projek perkhidmatan diagnostik radiologi dan perkhidmatan radioaterapi di bawah anjuran IAEA-Agensi Nuklear Malaysia. • . Zain dan Puan Zulaikha Jamalludin telah membentang kertas penyelidikan secara lisan dan Puan Siti Zubaidah Ismail telah membentangkan poster penyelidikan di 7th» National» Seminar» Of» Medical» Physics» 2010. ix) Sebagai pusat rujukan dalam penjagaan keselamatan pekerja radiasi dan pesakit di hospital dalam perkara yang melibatkan penggunaan radiasi ke atas manusia.»» • Pada 16 Disember 2010. Sistem Peranti Sekuriti Di Bawah Projek IAEA-ANSTO-USDOE Ke Atas Sumber Radioaktif Ceasium-137 Kategori 1. viii) Sebagai pusat rujukan untuk bantuan pengajaran spesifik dalam bidang teknikal dan binaan perisaian. Puan Azleen Mohd. vii) Sebagai pusat rujukan bagi projek Quality Assurance Program (QAP) untuk radas penyinaran di Radiologi / Perubatan Nuklear / Radioterapi. Pada 10 Disember hingga 13 Disember 2010. Cik Sharizan Shaharuddin telah berjaya mendapat tempat sebagai pembentang kertas penyelidikan dan Puan Azleen Mohd. Zain sebagai penceramah jemputan di 8th» South» East» Asia» Congress» Of» Medical» Physics»(SEACOMP)»2010.

106 Laporan Tahunan 2010 Penyertaan ke 7th National Seminar of Medical Physics 2010 dan 8th South East Asia Congress of Medical Physics (SEACOMP) 2010. Seminar Keselamatan Laser Seminar Keselamatan laser telah diadakan pada bulan Mac 2010. Seminar Perlindungan Sinaran Radiation Protection: New Developments In Imaging Detectors And Dose Optimisation. Dua (2) buah tangki septik baru yang dibina mempunyai sistem SCADA yang mengawal fungsi komponen dalam tangki. kaedah penggunaan yang selamat. perolehan peralatan perlindungan personal yang mengikut spesifikasi serta keperluan lain yang boleh mengoptimumkan risiko bahaya peralatan laser. Berikut adalah kursus yang telah dijalankan oleh Unit Fizik Perubatan sepanjang tahun 201 Bil 1 Nama Kursus Tarikh Bengkel Pengoperasian Tangki Septik Latihan bersama antara Unit Fizik Perubatan dan Jabatan Kejuruteraan (bahagian mekanikal) telah diadakan bagi memperkenalkan kaedah pengendalian dan penjagaan sistem baru yang dipasang 29 Februari 2010 pada tangki septik yang dibina bagi tujuan menakung semua sisa radioaktif dari 4 buah bilik rawatan radioiodin-131 berdos tinggi sebelum ianya dialirkan keluar ke persekitaran. Bengkel Image Guided High Dose Rate Brachytherapy (IGBT) Unit Fizik Perubatan telah bekerjasama dengan Unit Onkologi Klinikal bagi mengendalikan bengkel pengendalian peralatan High Dose Rate Brachytherapy 16 Mei 2010 Ogos 2010 2 3 4 . Seminar ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua pengguna peralatan laser di PPUM tentang kaedah pengendalian Mac 2010 peralatan laser.

Bilik Surgikal.371 140 455 4. Bekerjasama dengan Jabatan Penerbangan Awam sebagai hospital di dalam memberi perkhidmatan perubatan kepada mangsamangsa bencana kapal terbang dan lain-lain bencana. Dewan Rawatan Akut (AMC). • • • Pembelian Peralatan Baru Pada tahun 2010. Pusat-Pusat Kesihatan dan hospitalhospital lain. Perkhidmatan yang disediakan mementingkan kepuasan hati pesakit dengan usaha-usaha memendekkan masa menunggu dan memelihara hubungan awam yang baik.1 12. Dewan Konsultasi. Tarikh operasi dimulakan pada 08 November 2010. Melaksanakan urusan rawatan Pra-Hospital bagi kawasan yang berkaitan. BID»=»Brought»In»Dead 2010 107. Bilik Rawatan Patah.6 .298 150 522 4.» PMD»=»Post»Management»Death.042 Sumber:»PTj»Trauma»&»Kecemasan Nota: i.3 178.Pusat Perubatan Universiti Malaya 107 PTJ TRAUMA DAN KECEMASAN PTj ini berfungsi • Memberi rawatan kepada kes-kes yang mengalami kemalangan jalan raya. PTj Trauma & Kecemasan telah membuat pembelian peralatan seperti 5 unit Defibrilator» Zoll» M» Series.3 7.009 8. kemalangan industri dan lain-lain kemalangan. Wad Pemerhatian. jururawatjururawat pelatih dan juga peserta dari badan sukarela dan agensi-agensi tertentu.645 23. Bekerjasama di dalam memberi latihan kepada penuntut perubatan. Bilik General X-ray dan Kecemasan Pediatrik. Perkhidmatan Ambulatori (Trauma dan Kecemasan) memberi perkhidmatan rawatan pesakit yang selamat dengan membuat penilaian setepat yang boleh dan seterusnya memberi rawatan yang bermutu. Dewan Bedah. Penyaringan sekunder diwujudkan bagi melancarkan lagi proses penyaringan yang dilakukan ke atas pesakit. PTj Trauma dan Kecemasan memberi perkhidmatan rawatan pesakit untuk kes-kes trauma dan kecemasan dengan dilengkapi kemudahan seperti Dewan Resusitasi.8 6. efisien dan kaedah rawatan sempurna kepada semua jenis kecemasan perubatan. Tujuan Penyaringan Sekunder adalah untuk mengesan kes-kes yang perlu diberi bantuan atau rawatan dengan segera yang tidak dapat di kesan semasa proses Penyaringan Prima (Primary» Triage) sebelum mereka melalui proses pendaftaran. Bilik CT Scan. sistematik. 14 unit Monitor Drager»Infinity Gamma»XL dan 8 unit Mesin»ECG»Schiller»AT–10»plus. Sebagai pusat rujukan kepada klinik-klinik swasta. Jadual 53: Statistik Pesakit di Trauma & Kecemasan Perkara Jumlah Kehadiran Pesakit Kemasukan Ke Wad Bilangan Kematian PMD Bilangan Kematian BID Panggilan Ambulan 2009 91. 8 unit Defibrilator» Zoll» E» Series.309 Perbezaan (%) 18. • Perkhidmatan Baru Yang Diperkenalkan: » Penyaringan Sekunder.» ii. memberi rawatan segera.

Stesen Sentral Kuala Lumpur Pada 26 Jun 2010. Operasi menyelamat berjalan lancar dan selesai dalam tempoh kira-kira dua jam. Bhd. Jabatan Kecemasan Kuala Lumpur. (MRCB).. Tujuan latihan ini adalah bagi mengukur tahap kecekapan dan kesediaan kakitangan PPUM dan pasukan keselamatan lain jika berdepan dengan situasi cemas. . Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM). (Semasa Sentral) iaitu sebuah anak syarikat milik penuh Malaysian Resources Corporation Bhd. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Rangkaian Pengangkutan Aliran Deras. Seramai 150 orang terlibat dalam Ex-Sentral kali ini iaitu terdiri daripada anggota Bomba. Bhd.108 Laporan Tahunan 2010 Simulasi Latih amal Ex-Sentral 2010. satu sesi simulasi bagi Latihan Amal Pengurusan Krisis dan Bencana (Ex Sentral) yang diadakan secara tahunan oleh Semasa Sentral Sdn. syarikat yang bertanggungjawab mengurus dan menyenggara Stesen Sentral Kuala Lumpur (SSKL). kakitangan dari MKN. Polis. Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB). Express Rail Link Sdn.

b) Memastikan semua permohonan daripada pegawai penyiasat utama untuk kajian klinikal dan penyelidikan biomedikal yang melibatkan kajian ke atas manusia iaitu pesakit atau orang perseorangan yang terlibat secara sukarela termasuk soal selidik dan data pesakit perlulah mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada Jawatankuasa Etika Perubatan. » Program Pembangunan Kualiti Dan Akreditasi Perkhidmatan Klinikal a) Bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM dalam membangunkan polisi klinikal mengikut prosedur dan standard yang ditetapkan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 109 UNIT PERKEMBANGAN PERUBATAN Unit Perkembangan Perubatan beroperasi berdasarkan 4 fungsi utama iaitu Program Perkembangan Perubatan. d) Hasil keputusan Jawatankuasa Etika Perubatan hendaklah dimaklumkan kepada Jawatankuasa Penasihat Perubatan dan Lembaga Pengurus untuk makluman. cekap dan memenuhi kehendak pelanggan melalui perancangan. Program Pembangunan Kualiti dan Akreditasi Perkhidmatan Klinikal dan Program Pembangunan Kesihatan Staf. 2008). b) Bertanggungjawab untuk membangunkan dan memantau latihan dan program pembelajaran bagi Pegawai Perubatan Siswazah. . penilaian. c) Kajian yang telah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa ini hendaklah diberi maklum balas kepada penyiasat utama dan semua kelulusan hendaklah didokumenkan. Laporan Kemalangan Klinikal dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan penambahbaikan kepada proses kerja. b) Hasil keputusan jawatankuasa ini akan dimaklumkan kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Pekerja bagi memastikan perkhidmatan berkualiti. d) Membuat kajian dan mencadangkan polisi/ garis panduan klinikal diperlukan dari masa ke semasa bagi perkhidmatan perubatan di »» Program»Urus»setia»Klinikal Jawatankuasa»Etika»Perubatan» a) Mengurus mesyuarat dan perhubungan dengan Ahli Jawatankuasa dan penyiasat utama kajian-kajian PPUM dan Fakulti Perubatan Universiti Malaya (FPUM). d) Menyediakan program orientasi untuk pegawai perubatan siswazah yang baru. c) Memantau perkhidmatan kesihatan yang disediakan di PPUM supaya sentiasa berkualiti tinggi selaras dengan piawaian yang ditetapkan. » Program Perkembangan Perubatan a) Bertanggungjawab untuk menyediakan latihan kepada Pegawai Perubatan Siswazah supaya mematuhi Peraturan Pegawai Perubatan Siswazah. seperti yang termaktub dalam garis panduan dan prosedur yang dinyatakan. Program Urusetia Klinikal. pengawalan dan pembaharuan selaras dengan perkembangan perubatan masa kini. c) Menyusun aktiviti CPD/CME yang berterusan untuk mencapai profil jawatan dan syarat yang diperlukan oleh Pegawai Perubatan Siswazah. (Rujuk: Guidelines» for» House» Officers» in» PPUM DS-0802 and A» Guidebook»for»House»Officers»by»Malaysian» Medical»Council. e) Memantau markah CPD pegawai perubatan siswazah. Laporan Mortaliti/Morbiditi. »» Jawatankuasa»Clinical Quality Assurance (CQA) a) Bertindak sebagai urus setia kepada Jawatankuasa»CQA yang bertanggungjawab mengurus mesyuarat dan perhubungan dengan ahli jawatankuasa dan Ketua-Ketua Jabatan/Unit dalam mengkoordinasi Data Petunjuk. b) Membangunkan dan merancang program kesedaran berkenaan polisi dan garis panduan klinikal baru di kalangan staf PPUM.

b) Menyediakan perkhidmatan pemeriksaan perubatan buat kakitangan PPUM. pelajar PPUM dan tanggungan. f) Memberi rawatan dan penyiasatan untuk kakitangan bagi kes-kes tercucuk jarum atau alatan tajam. unit ini memantau perkhidmatan dan perawatan ke atas pesakit adalah mengikut standard melalui perbincangan kes-kes yang terpilih. Pesakit 600 914 856 864 991 963 905 872 903 848 953 400 200 0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Oct Nov Dec . » Program Pembangunan Kesihatan Staf a) Menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan pesakit luar untuk kakitangan PPUM dan tanggungan. e) Memantau kualiti klinikal melalui program kualiti dan keselamatan yang berterusan seperti program akreditasi dan audit klinikal yang dijalankan bersama dengan Bahagian Pengurusan Kualiti. f) Melalui fungsi sekretariat “Clinical» Quality» Assurance”. e) Memberi suntikan vaksinasi untuk kakitangan yang memerlukan dari masa ke semasa. PPUM (QSMU). c) Menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan untuk kakitangan PPUM yang berumur 40 tahun ke atas. Jadual 54: Statistik Klinik Kesihatan Kakitangan (Pesakit Luar) Jumlah kehadiran staf ke Klinik Kesihatan Kakitangan Tahun 2010 1000 867 800 672 Bil. d) Menyediakan perkhidmatan Klinik Pakar Wanita dan Klinik Saringan Wanita bagi kakitangan PPUM dan tanggungan.110 Laporan Tahunan 2010 PPUM dan menetapkan norma-norma bagi menjamin kualiti perkhidmatan perubatan.

iv) Mengemukakan laporan kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM. Pesakit 67 50 40 30 20 10 0 8 0 0 41 50 48 38 34 29 19 22 24 17 1 27 29 22 19 13 4 0 2 27 19 5 23 15 A B C 24 14 13 0 4 2 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis (A) Bil. Memberi khidmat nasihat mengenai garis panduan. ii) iii) Memantau projek penyelidikan perubatan yang telah diberi kelulusan. pesakit yang hadir untuk Klinik Saringan Kesihatan (C) Bil.Pusat Perubatan Universiti Malaya 111 Statistik Pelbagai di Klinik Kesihatan Kakitangan Tahun 2010 80 70 60 Bil. e) Program Continuous» Development»(CPD) i) Professional» Program Continuous» Medical» Education» (CME) ini diadakan bertujuan untuk . d) Jawatankuasa Clinical» Quality» Assurance» (CQA) i) Mengenal pasti serta memastikan proses dan prosedur perawatan dipenuhi dan sekiranya perlu cadangan penambahbaikan akan dikemukakan kepada unit klinikal berkenaan. iii) Memantau Indikator Kualiti Klinikal bagi kes-kes mortaliti serta membuat cadangan untuk mencegah kesilapan tersebut berulang. ii) Membincangkan semua kes-kes mortaliti dan menilai faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya mortaliti dan memutuskan sama ada siasatan perlu dijalankan atau tidak berdasarkan kes. i) Menguruskan permohonan kajian perubatan yang ingin dijalankan di PPUM. Jawatankuasa juga boleh meminta unit/jabatan klinikal untuk membentangkan sesuatu kes sekiranya diperlukan. anak staf yang hadir untuk pemeriksaan kesihatan (B) Bil. pesakit yang hadir ke Klinik Pakar Wanita Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Perkhidmatan urus setia klinikal: a) Jawatankuasa Etika Perubatan. peraturan dan syarat kepada para pengkaji yang ingin mendapatkan kelulusan sebelum memulakan kajian di PPUM.

»» Klinik»Pakar»Wanita Klinik Pakar Wanita telah mula beroperasi pada bulan Mac 2010. kemahiran dan pengalaman agar dapat menghasilkan perkhidmatan yang selamat dan pengamal perubatan yang kompeten. Menyediakan prosedur dan menguruskan permohonan kakitangan perubatan untuk credentialing dan privileging. tanggungjawab dan keperluan berkaitan perkhidmatan mereka sepanjang mereka menjalani latihan mereka di PPUM. Pakar Obstetrik & Ginekologi juga Ketua Unit Perkembangan Perubatan. Jenis perkhidmatan di klinik ini adalah termasuk: i) ii) Saringan awal penyakit kanser (Pap»Smear) Rundingan masalah sakit puan iii) Rawatan dan penyiasatan/rujukan lanjut . Klinik ini diterajui oleh Dr. iv) Memantau keperluan re-credentialing» dan» re-privileging» kakitangan perubatan dari masa ke semasa. bertempat di Klinik Kesihatan Kakitangan. iii) Kursus Pengurusan Laktasi pula dianjurkan bertujuan untuk memastikan semua peserta mendapat pengetahuan dan kemahiran dalam implementasi ke arah konsep hospital rakan bayi di samping dapat menambahkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan laktasi.112 Laporan Tahunan 2010 meningkatkan profesionalisme melalui ilmu. Program/Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan » Jawatankuasa Credentialing and Privileging i) ii) Menyediakan polisi dan garis panduan permohonan credentialing dan privileging. Tingkat 2. Rusinahayati Mokhtarudin. Perkhidmatan yang disediakan adalah khusus untuk staf wanita PPUM dan tanggungan mereka. Bangunan RUKA. iii) Memantau dan bekerjasama dengan Jabatan Teknologi Maklumat bagi penyediaan pangkalan data maklumat credentialing dan privileging»kakitangan perubatan. ii) Kursus Orientasi Pegawai Perubatan Siswazah turut diadakan bagi memberi pengenalan dan pendedahan awal kepada Pegawai Perubatan Siswazah baru untuk mereka memahami tugas. iv) Kursus Phlebotomy» Vacutainer» System diadakan bertujuan memberi pendedahan kepada Pegawai Perubatan di dalam penggunaan vacutainer»needle yang betul bagi mengelak berlakunya pre-analitical» error» dan needle» stick» injury.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

113

Jawatankuasa Etika Perubatan
Bilangan Permohonan Untuk Menjalankan Penyelidikan Di PPUM
490 480 470 460
Bil. Kajian

450 440 430 420 410 400 390

Bil. Kajian

2010 Tahun Pada tahun 2010, bilangan permohonan untuk menjalankan kajian di PPUM telah meningkat sebanyak 14% iaitu sebanyak 490 permohonan berbanding 429 permohonan pada tahun 2009. 2009

Jawatankuasa Clinical Quality Assurance (CQA)
Jadual 55: Kes Mortaliti Yang Dilaporkan Bil 1 2 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah Kes 78 112 103 112 190 18 89 94 81 99 108 69 1153 Kajian Kes 11 8 6 9 11 3 14 1 5 7 5 80

Jawatankuasa Credentiling & Privileging
Jawatankuasa telah bersidang sebanyak 2 kali. Kali pertama iaitu Mesyuarat Preliminary pada 9 Jun 2010 di mana ia berkisar kepada terma dan syarat Jawatankuasa serta prosedur, permohonan dan carta aliran proses permohonan Credentialing» &» Privileging. Mesyuarat Bil. 1/2010 diadakan pada 13 Oktober 2010 di mana ia membincangkan mengenai penambahbaikan dari segi prosedur, permohonan serta carta aliran proses permohonan di samping polisi Credentialing»&»Privileging itu sendiri.

Kursus Yang Dijalankan
Sebanyak 5 sesi Kursus Orientasi Pegawai Perubatan Siswazah yang baru melapor diri telah diadakan pada tahun 2010 bermula pada bulan Jun 2010. Manakala Kursus Pengurusan Laktasi 20 Jam yang melibatkan Pegawai Perubatan Siswazah anjuran Perkembangan Kejururawatan telah dilaksanakan sebanyak 4 sesi. Kursus Phlebotomy» Vacutainer» System pula diadakan sebanyak 2 sesi iaitu pada 1 dan 8 Disember 2010 bertujuan memberi pendedahan kepada Pegawai Perubatan di dalam penggunaan vacutainer» needle yang betul bagi mengelak berlakunya pre-analitical»error» dan needle» stick»injury.

Jawatankuasa telah bersidang sebanyak 11 kali. Di antara 80% hingga 90% kes mortaliti berlaku daripada bahagian non-surgikal. Analisis kes dibuat secara makro bagi mengenal pasti masalah dan seterusnya penambahbaikan dibuat dengan mengemukakan cadangan untuk kelulusan oleh pihak pengurusan PPUM kelak.

114

Laporan Tahunan 2010

Program Continuous Medical Education (CME)
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tarikh 13 Jan 2010 27 Jan 2010 10 Feb 2010 24 Feb 2010 10 Mac2010 31 Mac2010 7 April 2010 21 April 2010 12 Mei 2010 26 Mei 10 9 Jun 2010 23 Jun 2010 7 Julai 2010 21 Julai 2010 11 Ogos 2010 8 Sept 2010 15 Sept 2010 22 Sept 2010 13 Okt 2010 27 Nov 2010 Tajuk Medical Certification Of Cause Of Death Post Tracheostomy Care Completing The UMMC Discharge Summary Importance Of Hand Hygiene Pre Operative Introducing Pain As The 5th Vital Sign In UMMC Management Of Polytraumatised Patient Transfusion Errors And Hazards Menorrhagia Effective Use Of Radiological Services Prescribing Medicines In UMMC Medication Safety Triage Process In The Emergency Department Histopathology Reports: What You Give Is What You Get How To Maintain A Good Clinical Note Documentation Management Of Hand Injuries Prevention And Management Of Sharps Injuries PICC Care Postpartum Haemorrhage Managing Suspected Transfusion Reactions 1. Administration Of IV Medication 2. Communication Skills Hospital Disaster Response Postnatal Period: Importance Of Newborn Screening, Growth And Development Post Operative Care Acute Gastroenteritis In Children Penceramah Dr. Mafeitzeral Mamat Prof. Dr. Marzida Mansor Dr. Sargunan Sockalingam Jabatan Anestesiologi Anestesiologi Perubatan

Prof. Madya Dr. Mohd Yasim B. Kawalan Jangkitan Mohd Yusof Dr. Muhilan A/L A. Parameswaran Prof. Dr. Ramani Vijayan Sannasi Dr. Simmrat Singh Surgeri Anestesiologi Surgeri Ortopedik

Prof. Madya Dr. Veera Sekaran Perubatan Transfusi Nadarajan Dr. Rosy Anak Jawan Prof. Madya Dr. Amir Fuad Hussain Dr. Pauline Lai Siew Mei Tuan Haji Amrahi Buang Dr. Mohd Idzwan Zakaria Dr. Mun Kein Seong Dr. Rusinahayati Mokhtarudin Prof. Madya Dr. Tunku Kamarul Zaman Tunku Zainol Abidin Obstetrik & Ginekologi Pengimejan BioPerubatan Farmasi Farmasi Trauma & Kecemasan Patologi Unit Perkembangan Perubatan Surgeri Ortopedik

Prof. Madya Dr. Mohd Yasim B. Kawalan Jangkitan Mohd Yusof Dr. Tok Chung Hong Prof. Madya Dr. Eugene Lwk Pengimejan BioPerubatan Obstetrik & Ginekologi

Prof. Madya Dr. Veera Sekaran Perubatan Transfusi Nadarajan 1. Puan Harbans Kaur, Puan Chai Loon Bee & Dr. Muhammad Yazid Jalaludin 2. Puan Rafiah Salleh Dr. Rishya A/L Manikam Dr. Muhammad Yazid Jalaludin Pediatrik Dr. Taufiq Abdullah Dr. Chong Sze Yee Zy Surgeri Pediatrik Unit Perkembangan Perubatan Trauma & Kecemasan

21 22 23 24 25

10 Nov 2010 24 Nov 2010 15 Dis 2010 22 Dis 2010 29 Dis 2010

Pusat Perubatan Universiti Malaya

115

Dari segi kehadiran peserta di dalam program CME, purata kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah adalah 60% daripada jumlah keseluruhan Pegawai Perubatan Siswazah yang sedang menjalani latihan pada satu-satu masa bagi program yang dianjurkan sepanjang tahun 2010.

Jumlah kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah yang kurang adalah disebabkan beberapa faktor antaranya bilangan Pegawai Perubatan Siswazah yang ditempatkan di sesebuah jabatan tidak mencukupi, tidak mendapat makluman mengenai program CME, sedang bercuti dan telah menghadiri bagi topik yang serupa pada tahun lalu.

Peratusan Kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah di dalam Program Continuous Medical Education (CME) Tahun 2010
90 80
76.7

70 60

73.3 64.4 65.3

70.3 68.1 63.9 56.9 60.9 60.2 61.1 57 48.6 50 50 40 66.7 61.7

72.7

58 56.1 57.1

52.9

Peratusan

50 40 30 20 10 0

53

36.6

13 /1 27 /1 10 /2 24 /2 10 /3 31 /3 7/ 4 21 /4 12 /5 26 /5 9/ 6 23 /6 7/ 7 21 /7 11 /8 8/ 9 15 /9 22 /9 13 /1 0 27 /1 0 10 /1 1 24 /1 1 15 /1 2 22 /1 2 29 /1 2
Tarikh Program

Sokongan Klinikal
PTJ DIETETIK
PTj Dietetik berfungsi untuk memberikan perkhidmatan klinikal dan juga bukan klinikal. Perkhidmatan klinikal merangkumi terapi pemakanan perubatan (medical»nutrition»therapy) kepada pesakit luar dan dalam. Sementara itu perkhidmatan bukan klinikal merangkumi penyediaan dan bekalan makanan enteral dan formula bayi kepada pesakit dalam serta pengurusan dan pemantauan perkhidmatan penyediaan dan penyajian makanan kepada pesakit dalam, staf dan jualan di kafeteria. PTj dietetik turut memberi pengajaran, ceramah dan kursus dalam perkhidmatan dan kursus penempatan dalam bidang dietetik dan pemakanan kepada penuntut dari Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Kolej Kejururawatan, staf PPUM, Kementerian Kesihatan Malaysia, agensi kerajaan dan swasta yang lain. Menjalankan penyelidikan/kajian dalam bidang berkaitan terapi pemakanan perubatan untuk tujuan penambahbaikan perkhidmatan dan juga berdasarkan permintaan jabatan lain.

Perkhidmatan yang disediakan
Perkhidmatan terapi pemakanan perubatan diberikan kepada pesakit luar dan pesakit dalam oleh pegawai dietetik. Terapi pemakanan perubatan merangkumi proses penilaian status pemakanan, diagnosis masalah pemakanan, pelan intervensi termasuk regim pemakanan, pemantauan dan penilaian semula keberkesanan terapi. Perkhidmatan kepada pesakit dalam adalah dengan mengikut pengkhususan disiplin seperti Surgeri, Rawatan kritikal, Onkologi, Endokrin, Renal, Kardiologi, Pediatrik dan Geriatrik. Sebanyak 95% dari pesakit yang diberi perkhidmatan terapi pemakanan perubatan adalah pesakit yang dirujuk oleh pegawai perubatan dan sebahagian 5% pesakit lagi telah disaring oleh pegawai dietetik.

bagi memastikan penjagaan pesakit lebih berkesan, intensif, berkualiti dan menjimatkan kos. Kaedah ini juga dapat mengelakkan berlakunya pertindanan dalam proses penjagaan pesakit dengan melakukan perbincangan dan komunikasi secara lebih efektif.

Kumpulan Sokongan Pesakit
Pegawai dietetik juga terlibat dalam memberi ceramah kepada pesakit dan keluarga untuk kumpulan sokongan pesakit apabila memerlukan ‘Psychiatric» Support»Group’ dan Kumpulan sokongan penyusuan daripada ibu ke ibu.

Perkhidmatan Bekalan Makanan Enteral dan Formula bayi (Enteral and Infant formula Supply)
Bekalan makanan enteral dan formula bayi untuk pesakit disediakan oleh Unit Bekalan Makanan Enteral yang diselia oleh Jabatan Dietetik a) Makanan Enteral Makanan enteral merangkumi makanan cecair tambahan atau cecair penuh yang diberi melalui mulut atau melalui tiub ke

Pengurusan Pesakit Secara Berpasukan
Pegawai dietetik juga terlibat dalam penjagaan pesakit berkonsepkan pasukan pelbagai displin. Kaedah ini menggabungkan kemahiran dan pengalaman yang tertentu daripada pelbagai profesional kesihatan

Pusat Perubatan Universiti Malaya

117

dalam sistem gastrousus. Terdapat lebih 20 jenis produk yang dibekalkan dalam bentuk RTU (ready-to-use) atau serbuk yang dibekalkan mengikut keperluan pesakit. b) Penyediaan dan Bekalan Formula Bayi Terdapat lima kategori formula yang di bekalkan iaitu Formula Rumusan Bayi, Formula Rumusan Bayi Pra-matang, Formula Rumusan Bayi Susulan, Formula Khas – (seperti Alimentum,» Comidagen) dan Formula metabolik untuk pesakit in-born» errors»of»»»metabolism

Pengurusan kad makanan dengan memproses permohonan serta memantau penggunaan kad makanan untuk Staf PPUM dan FPUM yang layak untuk subsidi dan diskaun dan staf atas panggilan.

Aktiviti pengajaran (Teaching Activities)
Pegawai dietetik juga terlibat dalam aktiviti profesional peringkat organisasi dan nasional seperti berikut: • Ahli jawatankuasa kerja pemakanan/ tuntutan pemakanan dan pengiklanan Kementerian Kesihatan Malaysia Ahli jawatankuasa Akta Allied» Health» Professional untuk Pegawai Dietetik, Kementerian Kesihatan Malaysia Jawatankuasa Inisiatif Penyusuan Ibu PPUM Ahli jawatankuasa penyediaan panduan terapi pemakanan perubatan untuk pegawai dietetik di Malaysia.

Unit Sajian
Pentadbiran Unit Sajian diletakkan di bawah pengurusan PTj Dietetik dan menjalankan aktiviti pengurusan dan pemantauan kontrak sajian makanan seperti kawalan mutu perkhidmatan penyediaan dan bekalan makanan kepada Pesakit, Kafeteria (PPUM» Food»Court),» staf atas panggilan, makanan petugas malam dan perkhidmatan bankuasi. Kaedah pemantauan yang dilakukan adalah melalui: • Ujirasa makanan oleh kumpulan pegawai penilai dari semua jabatan dan wakil kesatuan pekerja Maklumbalas dan aduan pelanggan serta perlaksanaan tindakan ketidakpatuhan Menyemak porsi/berat makanan yang masak dan mentah secara rawak Menyemak masa bekalan spesifikasi waktu hidangan mengikut

• •

Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
• Pegawai dietetik telah memberi perkhidmatan di Klinik Endokrin bermula pada bulan Oktober untuk pesakit yang hadir pada hari Isnin di klinik berkenaan Klinik CAPD telah dimulakan pada bulan November 2010 untuk pesakit yang menerima rawatan CAPD di PPUM» Aktiviti pengajaran berkumpulan kepada pesakit diabetes semasa mengandung di Klinik Ibu Mengandung»

• • • •

Mengadakan pemeriksaan mengejut di kawasan dapur sajian dan kafeteria untuk meninjau kebersihan serta menyemak harga makanan

Statistik Perkhidmatan Pesakit Dalam
Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang telah menerima terapi pemakanan perubatan telah bertambah sebanyak 10.5 % (1,065 orang) iaitu seramai 11,162 berbanding 10,097 orang pesakit pada tahun 2009 kerana bilangan pegawai dietetik yang mencukupi.

Unit sajian turut bertanggungjawab untuk: • Pengurusan Inbois iaitu menyemak dan mengesahkan semua inbois kontraktor sajian yang melibatkan Inbois makanan pesakit, makanan staf atas panggilan, makanan subsidi dan makanan ‘supper’. Pengurusan wang panjar iaitu mengurus peruntukan wang hospitaliti bagi 43 unit pengguna.

675 20. Klinik CAPD»dan»Endokrin adalah perkhidmatan baru yang dimulakan berdasarkan keperluan semasa.8 64.0 29. Jumlah pesakit untuk untuk rawatan susulan telah meningkat sebanyak 29.9 15. Penurunan ini adalah kerana hanya seorang pegawai dietetik dapat ditempatkan secara tetap di Klinik Dietari dan penggunaan sistem temujanji yang dimulakan pada tahun 2010.187 -14.071 50.171 14.5 2.739 571 2.369 16.328 orang) berikutan penyusunan semula servis di klinik pesakit luar dan pertambahan bilangan pegawai dietetik.189 2009 46 1.092 44.4% (1.4 Jumlah keseluruhan bilangan pesakit yang dilihat telah bertambah sebanyak 15.1 Sumber:»»PTj»Dietetik .063 2009 1.322 741 2.0% bagi tahun 2010.310 Perbezaan (%) -24. Ini adalah kerana kekurangan pegawai dietetik telah dapat diatasi pada tahun 2010.6 71.7 31.8 -10.415 2009 10.4 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Statistik Perkhidmatan Pesakit Luar Klinik Dietari RUKA Bilangan pesakit luar Klinik Dietari RUKA tahun 2010 telah berkurangan sebanyak 10.8%.7 Jumlah pesakit Klinik Pakar yang dilihat bagi tahun 2010 telah bertambah sebanyak 71.253 16.6 607.746 139 2009 28.5 Perkhidmatan INR CAPD (klinik baru) Jumlah 2010 25 34 3.118 Laporan Tahunan 2010 Jadual 1: Statistik Pesakit Dalam Yang Mendapat Perkhidmatan Pegawai Dietetik Perkhidmatan Pesakit Dalam 2010 11. Jadual 2: Bilangan Pesakit Luar Klinik Dietari RUKA Perkhidmatan Pesakit Baru Pesakit Susulan Jumlah 2010 1.268 Perbezaan (%) 10.162 2009 10.0 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»PTj»Dietetik Klinik Pakar Bilangan pesakit luar klinik pakar yang menerima terapi pemakanan perubatan pegawai dietetik untuk tahun 2010 adalah seperti berikut: Jadual 3: Bilangan Pesakit Klinik Pakar Yang Mendapat Perkhidmatan Pegawai Dietetik Perkhidmatan Klinik Ibu Mengandung Diabetis & Endokrin Renal Onkologi Pediatrik Cardiac Rehab Surgikal 2010 887 577 405 460 530 183 89 2009 653 350 232 65 403 8 104 Perbezaan (%) 35.162 5.7 14.5 25.461 121 Perbezaan (%) 8.097 Perbezaan (%) 10. Jumlah keseluruhan pesakit luar dan pesakit dalam yang mendapat perkhidmatan pegawai dietetik untuk tahun 2010 adalah seperti berikut: Jadual 4: Jumlah Pesakit Yang Mendapat Perkhidmatan Terapi Pemakanan Perkhidmatan Pesakit Dalam Pesakit Luar (RUKA & Klinik Pakar) Jumlah 2010 11.861 Perbezaan (%) -45.7% dari tahun 2009.1 24.9 74.097 4. »»»» Statistik Makanan Enteral a) Bilangan Bekalan Makanan Enteral Jadual 5: Jumlah Bekalan Makanan Enteral Jenis Makanan Enteral Pemakanan Tiub Minuman Tambahan Jumlah Purata sehari 2010 30.

b) Bilangan pesakit yang mengambil formula bayi adalah seperti berikut: Jadual 8: Bilangan Pesakit Yang Menerima Bekalan Formula Bayi Pesakit Menerima Formula Bayi Bilangan Pesakit 2010 6.4 0.680 Perbezaan (%) -6.6% (608 orang).589 238.8 .066 57.223 90 20.655 653 76:24 Perbezaan (%) 2.0 9.6 Jadual 7: Jumlah Bekalan Formula Bayi Jenis Formula Formula Rumusan Bayi Formula Bayi Pramatang Formula Rumusan Susulan Jumlah 2010 11.7 -5.095 2.642 6.801 1.0 18.239 6.300 2.0 18.Pusat Perubatan Universiti Malaya 119 b) Bilangan pesakit yang menerima makanan enteral untuk tahun 2010 dan 2009 Jadual 6: Bilangan Pesakit Yang Menerima Makanan Enteral Jenis Makanan Enteral Pemakanan Tiub Minuman Tambahan Jumlah 2010 4.103 unit bekalan) berbanding dengan pertambahan 3.5 Statistik Formula Bayi a) Jumlah bekalan formula bayi bagi tahun 2009 dan 2010 adalah seperti berikut: Sumber:»»PTj»Dietetik Bilangan bekalan formula bayi bagi tahun 2010 telah berkurang sebanyak 5. Aktiviti Pemantauan Perkhidmatan Penyediaan dan Sajian Makanan a) Bekalan Makanan Pesakit Bilangan pesakit yang menerima bekalan makanan (diet normal dan terapeutik) untuk tahun 2009 dan 2010 adalah seperti berikut: Jadual 9: Bilangan Pesakit Yang Menerima Bekalan Makanan (Diet Normal Dan Terapeutik) Jenis Bekalan Makanan Diet Normal Diet Terapeutik Jumlah Bekalan Purata Sehari Nisbah Peratusan Diet Normal:Diet Terapeutik Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 185.900 21.334 Perbezaan (%) 5.577 2009 11.3 -5.264 9.464 659 77:23 2009 181.503 240.285 unit bekalan) manakala bilangan pesakit yang memerlukan makanan enteral telah meningkat sebanyak 9.961 54.1% (1.2 -95.942 2009 4.1% (6.315 Perbezaan (%) 3.536 2009 6.1 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Jadual di atas menunjukkan bilangan bekalan makanan enteral telah meningkat sebanyak 14.5% (221 orang) bilangan pesakit yang memerlukan formula bayi.979 7.

929 1.503 291.1 2.110 1.000 18.4 .9% (8.3 -66.692.589 283.7 -22.2 -33.090 45.116 16:64:20 Perbezaan (%) 14.283 308.8% daripada tahun 2009 dengan penambahan sebanyak 2. sayur tidak terlebih masak dan kepatuhan kepada standard spesifikasi.-49. presentasi.7 92.895 bekalan) diet normal tetapi bekalan diet terapeutik telah berkurangan 5.4% (3.066 57.094 unit bekalan) pada tahun 2010.000 – 918.961 54.8 -29. Unit Sajian Berikut adalah skop perkhidmatan pemantauan Unit Sajian selain daripada pemantauan makanan pesakit: Jadual 11: Skop Perkhidmatan Unit Sajian Yang Lain (Jumlah Pek) Skop Makanan ‘supper’ Makanan Bankuasi Makanan Staf Atas Panggilan Makanan Jualan di PPUM Food Court Kad Makan Subsidi Staf Makanan On-call Pegawai Perubatan 2010 114. suhu. .960 612.7 -5. Ia menggunakan borang penilaian rasa makanan dengan penggunaan skala 1 .4 2.6 a) Penilaian Ujirasa Makanan (Food»Tasting) Aktiviti dijalankan setiap hari secara berjadual oleh kumpulan pegawai penilai dari semua jabatan dan wakil kesatuan pekerja pada waktu bekerja. saiz porsi. peralatan.680 1.610 842 31.210 17:64:19 2009 44.120 34. kesegaran.120 Laporan Tahunan 2010 Statistik pada tahun 2010 menunjukkan jumlah pesakit yang menerima bekalan makanan dari kontraktor sajian makanan telah meningkat 0.7% (4.746 185.785 Sumber:»»PTj»Dietetik 2009 112.060 Perbezaan (%) 1.086 bekalan).424.461 181.9 Secara keseluruhan jumlah pesakit yang menerima bekalan makanan telah meningkat sebanyak 2. Jadual 10: Jumlah Keseluruhan Pesakit Yang Menerima Bekalan Makanan Jenis Diet Makanan Enteral Diet Normal Diet Terapeutik Jumlah Nisbah Peratusan Enteral:Normal:Terapeutik Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 50.5. Aspek yang dinilai ialah rasa.

920 820 1.230 2009 143 138 142 140 207 2 456 1.6 -8.877 2009 1.1% berbanding dengan tahun 2009. makan tengahari.118 485 2.7 10.8 3.3 -40. minum petang) Jumlah Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 1. b) Penyemakan porsi/berat makanan pesakit Aktiviti ini dijalankan secara rawak tiga kali seminggu di dapur sajian. minum petang.585 5.8 -13. ikan. Jadual 13: Jumlah Semakan Saiz Porsi/Berat Sampel Makanan Jenis Makanan Nasi Ayam Daging lembu Ikan Sayur Pelbagai Jenis Buah Telur Snek minuman petang Jumlah 2010 148 121 3 146 145 189 19 459 1.1 c) Pengurusan Aduan Pelanggan Aduan dari pelanggan diterima dari sesi uji rasa.689 2. Terdapat pertambahan jumlah sampel 0.7 850 0.0% uji rasa makanan berbanding dengan tahun 2009 (184 sampel).228 Perbezaan (%) 3.0 Terdapat penurunan sebanyak 3.7 46 50 -28. ayam. .3 2.6 44 Jenis Aduan Uji rasa Makanan Pemantauan Jabatan Dietetik Makanan Pesakit Makanan Jualan PPUM Food Court Makanan Supper Makanan Bankuasi Jabatan Perhubungan Awam Jumlah 2010 124 112 28 19 3 5 291 2009 100 54 26 13 2 7 202 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Sebanyak 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 121 Jadual 12: Jumlah Aktiviti Penilaian Uji Rasa Makanan Perkhidmatan Sajian Makanan Skop Perkhidmatan Makanan Pesakit (Diet Normal) (Sarapan pagi.836 6. makan tengahari. makan malam) Makanan Pesakit Diet Terapeutik (Sarapan pagi. pesakit di wad. staf PPUM.230 sampel makanan telah ditimbang untuk memeriksa kesesuaian porsi dan berat makanan yang dihidangkan adalah mengikut spesifikasi yang dipersetujui. Jadual 14: Jumlah Aduan Pelanggan Berkaitan Sajian Makanan Perbezaan (%) 24 107 7. makan malam) Makanan ‘supper’ Makanan Jualan di PPUM Food Court (makan tengahari.061 Perbezaan (%) 13. Secara keseluruhannya terdapat pertambahan sebanyak 44% (89 aduan) dari jumlah aduan keseluruhan yang diterima pada tahun 2010.6 0. sayur.5 -2.7 -3. buah diambil dari ‘tray»line’ atau dari dalam troli makanan RTS oleh staf Unit Sajian.485 1. minum petang. Peningkatan yang ketara dilihat daripada hasil pemantauan dalaman Jabatan Dietetik. Sampel makanan seperti nasi. Jabatan Perhubungan Awam dan juga badan pemantau iaitu Unit Sajian.

00 RM 8.163.522.20 RM 1.30 RM 1.122 Laporan Tahunan 2010 Jadual 15: Jumlah Pemberian Penalti Mengikut Skop Perkhidmatan Perkhidmatan Uji rasa makanan Pemantauan Jabatan Dietetik Makanan Pesakit Makanan Jualan PPUM Food Court Makanan Supper Makanan Bankuasi Jabatan Perhubungan Awam Jumlah 2010 (RM) RM 1.4 41.00 RM 5. Fakulti Perubatan.7 -34.436. Aktiviti pegawai dietetik semasa forum awam sempena Hari Buah Pinggang Sedunia 2010 bersama pesakit-pesakit PPUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Persidangan/Kursus/Ceramah Tarikh 1.9% berbanding tahun sebelumnya selaras dengan peningkatan jumlah aduan. sempena World Diabetes Day peringkat PPUM Ceramah ‘Healthy eating to prevent cancer’ untuk badan bukan kerajaan (NGO) Empowered Public Forum on Cancer .20 Sumber:»»PTj»Dietetik 2009 (RM) RM 1659.945.40 RM 2.436.60 RM 26. Perlaksanaan caj penalti ini dapat menolong memberi pengajaran dan juga peringatan agar tindakan proaktif perlu dilakukan untuk menangani isu kualiti makanan dan perkhidmatan yang diberikan oleh kontraktor sajian.2% 186.2 Jun 2010 5 Ogos 2010 25 Februari dan 17 Jun 2010 6 dan 20 Dis 2010 17 Oktober 2010 13 November 2010 21 November 2010 Dietetic Skills Development Workshop (Equip yourself to shape your career) Ceramah ‘Pemakanan Seimbang untuk Kanak-kanak Istimewa’ untuk ibu-bapa kanak-kanak istimewa anjuran Jabatan Pemulihan Perubatan Ceramah ‘Pemakanan dan Kanser’ kepada pesakit Klinik Onkologi Nutrition Support Course for PPUM Staffs Workshop on Obesity Surgery anjuran bersama Unit MILES & Nutrition.80 RM 195.90 RM 658.50 Perbezaan (%) -8.010.982.9 Sebanyak RM 8.20 telah ditolak dari peruntukan yang berkaitan untuk tahun 2010.90 RM 76.8 -93.00 RM 5.086. UM (Public Forum on Obesity – Start living again) Ceramah ‘Diet for weight management’. meningkat sebanyak 41.

Menyemak permintaan pembelian dan peruntukan kewangan sebelum dihantar kepada Jabatan Perolehan serta membuat tindakan susulan. Mengawal bekalan guna sama dan inventori di Stor Bahagian Perubatan Makmal. Pentadbiran dan Kewangan • • • • • Mengurus. A. Pemasaran produk perkhidmatan makmal kepada pelanggan/institusi luar. Perakaunan • Menyimpan rekod pembelian dan akaun daripada makmal berkaitan dan menyediakan penyata akaun bulanan untuk makluman. Mengenal pasti perkhidmatan makmal yang boleh dilaksanakan secara guna sama untuk mengoptimumkan penggunaan sumber pengeluaran dalam memberi perkhidmatan kepada pesakit. bekalan Mendapatkan sebut harga untuk penilaian dan syor perolehan pembelian bekalan dan peralatan daripada unit yang berkenaan. kewangan. PPUM. pengebilan dan pemasaran perkhidmatan makmal serta menguruskan hubungan awam kepada pelanggan dalaman dan luar Pusat Perubatan Universiti Malaya. UMSC dan pelanggan luar. Menyelaras permohonan untuk latihan penempatan makmal daripada institusi luar. Menyimpan dan menyelenggarakan akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi semua makmal di bawah tabung masing-masing. Mengurus bil kepada pelanggan yang mendapat perkhidmatan daripada makmal. memantau dan mengawal perolehan bagi keperluan makmal. • • • • • • • • • . berkesan dan berkualiti kepada pelanggan. Pentadbiran prasarana yang kondusif untuk memberi perkhidmatan makmal yang cekap dan berterusan. Unit Pentadbiran Makmal menyediakan perkhidmatan pentadbiran. Pentadbiran kewangan dan menyelaras rancangan belanjawan tahunan dan pembangunan makmal. Menyimpan dan menyenggara rekod perkhidmatan ujian yang telah dijalankan oleh makmal kepada pesakit PPUM. Menguruskan penerimaan dan pengagihan bekalan serta inventori Stor Bahagian Perubatan Makmal dan bekalan guna sama semua makmal. Menerima dan menyimpan wang bayaran tunai dan cek daripada pelanggan luar yang menjalankan ujian makmal dan mengemas kini akaun pendapatan dan pembayaran makmal berkaitan. Mengeluarkan arahan bayaran pengagihan kepada Pakar Perunding dan staf yang terlibat dalam memberi perkhidmatan ujian makmal kepada pesakit UMSC dan swasta. Menyediakan perkhidmatan penghantaran spesimen pesakit PPUM setiap hari ke makmal luar. Mengurus dan menyelaras Akaun Tabung Makmal dengan Jabatan Kewangan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 123 UNIT PENGURUSAN MAKMAL Fungsi unit ini adalah untuk mentadbir dan menguruskan perkhidmatan makmal yang cekap. Mengenal pasti produk perkhidmatan makmal yang berdaya saing untuk dipasarkan kepada institusi luar bagi menjana pendapatan. • • • • • • C. Menentukan prosedur manual kualiti dipatuhi dalam melaksanakan aktiviti di makmal dan mengumpul statistik ujian dan petunjuk kualiti bulanan yang dilakukan di semua makmal B. Menyediakan borang untuk pembayaran kepada pembekal dan berkomunikasi dengan Jabatan Perolehan untuk pemantauan kontrak dan permulaan proses perolehan. hapus guna dan kelengkapan. penstoran. Menyemak dan mendapat kelulusan bagi perubahan bayaran caj perkhidmatan kepada pelanggan . Perolehan dan Stor • • Menyelaras pembelian reagen.

F. Pemasaran & Perkhidmatan Baru Ujian Makmal • Menyelaras dan mengkoordinasi permohonan untuk mewujudkan perkhidmatan baru ujian makmal dari segi sumber kewangan.020 .004 4. G. Pengeluaran invois bagi perkhidmatan makmal kepada Hospital/Institutsi Swasta/UMSC dan Kerajaan: Bahagian Perubatan Makmal Bahagian Mikrobiologi Perubatan Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Parasitologi Makmal Imunogenetik & Transplantasi Makmal SUCXeS Jumlah Invois 2009 2010 398 303 35 16 25 1 778 436 301 99 20 1 1 858 22.124 Laporan Tahunan 2010 D. Perkhidmatan Prasarana • Sokongan Teknikal Dan • Mengurus hal-hal pentadbiran. Memberi khidmat sokongan teknikal kepada makmal dan mengkoordinasi kerja baik pulih dan pemasangan yang dilakukan oleh pihak pembekal dan Jabatan Kejuruteraan. Pengeluaran & Pemantauan Invois • • Menyediakan invois kepada pelanggan swasta di atas perkhidmatan yang diberikan. • • • Jadual 16: Statistik Perkhidmatan Unit Pentadbiran Makmal Bil. Mengemukakan cadangan pelaksanaan perkhidmatan baru kepada Jawatankuasa Eksekutif Perkhidmatan Makmal dan Pengurusan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Merancang strategi pemasaran perkhidmatan makmal sedia ada dan baru kepada pelanggan luar.916 58 129 20 32.091 5. Menerima bayaran dan menyediakan penyata dan akaun agihan imbuhan pendapatan kepada staf yang terlibat dalam memberi perkhidmatan.218 2. 1. E. Aktiviti Menguruskan permintaan pembelian bekalan untuk makmal-makmal berikut: Bahagian Perubatan Makmal Bahagian Mikrobiologi Perubatan Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Parasitologi Makmal Imunogenetik & Transplantasi Pejabat Unit Pentadbiran Makmal Jumlah Permohonan 2. prasarana dan persekitaran makmal dan merekodkan permohonan makmal untuk peningkatan prasarana makmal. Mengurus dan memantau aduan-aduan kerosakan daripada makmal yang berada di Bangunan Menara Timur.6971 2278 4672 65 34 34. Perkhidmatan Keluar Spesimen • Menguruskan perkhidmatan penghantaran keluar spesimen kepada makmal luar/ swasta bagi perkhidmatan ujian yang tidak terdapat di makmal-makmal di bawah Unit Pentadbiran Makmal. guna tenaga dan prasarana.

139 100 1 16 - 2010 896 92 2 36 1182 Mengurus aduan-aduan kerosakan daripada makmal-makmal yang berada di Menara Timur Mesyuarat J/kuasa Pengurusan Makmal Mesyuarat Staf/Biling dan Lain-lain Laporan Stor UPeM (GRN) Pelaksanaan Aktiviti Verifikasi Stok Bagi Bekalan Tiub-Tiub Darah Dan Jarum Pihak Unit Pengurusan Makmal telah mengambil inisiatif untuk mengadakan aktiviti verifikasi stok bagi bekalan Tiub-tiub Darah dan Jarum. Laporan berkenaan telah dibentangkan kepada semua pengguna yang terlibat dan beberapa teguran serta cadangan penambahbaikan dikemukakan kepada pengguna. Ini juga untuk melihat perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada peningkatan kuantiti dan kos berkenaan serta cadangan penambahbaikan. Aktiviti ini dilakukan setelah mendapati berlakunya peningkatan kuantiti dan kos bagi perolehan tersebut. Menghantar spesimen ke Organisasi Luar Aktiviti 2009 1. sebanyak 34. Aktiviti berkenaan telah diadakan pada 13 Mac 2010 yang memfokuskan kepada stor-stor kecil di klinik dan juga wad. Perbandingan Pengeluaran Invois bagi Tahun 2009 & 2010 35000 34000 33000 32000 31000 Jumlah Tahun 2009 Tahun 2010 34020 Series 1 32218 . 6.218 invois.020 invois telah dikeluarkan kepada Hospital/ Institusi Swasta & Kerajaan berbanding dengan jumlah sebelumnya sebanyak 32.6%. 3. Kedudukan bekalan tiub-tiub darah dan jarum di lokasi pengguna Pengeluaran Invois Kepada Hospital/Institusi Luar Bagi tempoh Januari hingga Disember 2010. 7.Pusat Perubatan Universiti Malaya 125 Bil. 4. 5. Ini bermakna berlaku peningkatan pengeluaran invois sebanyak 1802 invois atau 5.

389.650.8%) daripada jumlah sebelumnya RM1.152.00 1.000.00 1.500. Jumlah yang melebihi 3 hari adalah disebabkan borang permintaan pembelian tidak lengkap. Perbandingan Pendapatan dari Hospital Swasta bagi tahun 2009-2010 1400000 1200000 1000000 JUMLAH 800000 600000 400000 200000 0 1 2 2010 1..50.37.600.665. tiada surat pengedar tunggal dan lain-lain.174.870.50.415.665.300.000.000.00 1.00 1.000.000. Oleh demikian.00 (5.165.00 Series 1 Tahun 2009 1.126 Laporan Tahunan 2010 Pendapatan Daripada Institusi Swasta & Kerajaan Dalam tempoh yang sama kutipan yang berjaya diperoleh bagi tahun 2010 adalah berjumlah RM1.55 berbanding dengan tahun sebelumnya berjumlah RM1.00 1.00 1.50 Proses Permintaan Pembelian Tempoh masa yang diambil bagi memproses permintaan pembelian ialah dalam tempoh 14 hari waktu bekerja.000.00 1.350.400.000.237. peningkatan hasil kutipan telah meningkat sebanyak RM627.000. JUMLAH .75% (15) permohonan diproses dalam tempoh 4 – 14 hari bekerja.152.237. sebut harga tamat tempoh.55 TAHUN PENDAPATAN (RM) 2009 1.174. Jumlah ini meningkat sebanyak RM275.3%).415.035.00 (19. pendapatan daripada UMSC yang diterima bagi tahun 2010 adalah berjumlah RM1.00 1.00.000.000.389.035.00 1.00 Tahun 2010 1. Sebanyak 98.250.700.450.870. Oleh demikian. Perbandingan Pendapatan bagi Tahun 2009 & 2010 1.00 Pendapatan Daripada UMSC PPUM turut memberi perkhidmatan makmal kepada University» Malaya» Specialist» Centre (UMSC).550.25% (843) permohonan permintaan dapat diproses kurang daripada 3 hari bekerja dan bakinya sebanyak 1.

50 RM 389. Jumlah RM 428. Kesemua jumlah hutang bagi tahun-tahun tersebut ialah RM 428. menjimatkan kos dan tidak berlaku kelewatan yang boleh menjejaskan perkhidmatan kepada pesakit.254.192. .192. Keadaan stor baru adalah memuaskan.254. Proses untuk permohonan penyambungan atau panggilan semula tender dimulakan 6 bulan sebelum tamat kontrak bagi mengelakkan gangguan bekalan di makmal. Kutipan Hutang Tertunggak Satu aktiviti khas kutipan hutang tertunggak dari tahun 2001 sehingga 2008 telah diadakan mulai bulan Januari 2009 sehingga Disember 2010.00 Jumlah Hutang Jumlah Kutipan Jumlah Baki Hutang Kontrak Pembelian Bekalan Memantau kontrak pembelian bekalan bagi memastikan stok bekalan makmal mencukupi.00. Sebanyak 20 kontrak telah dipantau dan masih berkuatkuasa sepanjang tahun 2010.50 RM 39. Oleh yang demikian baki hutang yang masih tinggal ialah RM 39. Perkara Pemeriksaan Kerosakan Peralatan Makmal.Pusat Perubatan Universiti Malaya 127 Pemantauan Perolehan: Masa yang diambil untuk Proses Permohonan Pembelian bagi Tahun 2010 450 400 350 BILANGAN 300 250 200 150 100 50 0 Bilangan Pembelian 1 Hari 34 2 Hari 391 3 Hari 418 4 Hari 15 JUMLAH KESELURUHAN 858 PEMOHONAN PEMBELIAN Penyelenggaraan Peralatan Makmal Mengambil tindakan ke atas 94 aduan mengenai penyelenggaraan peralatan dan kerosakan yang diterima di Unit Pengurusan Makmal (UPeM).50. Manakala jumlah bayaran yang berjaya dikutip ialah RM 389.50. Pengurusan Stor Perubatan Makmal Kecil Bahagian Stor Unit Pengurusan Makmal telah siap menjalani kerja-kerja pengubahsuaian di Tingkat 4 Menara Timur.062. Semua bekalan stok telah ditempatkan semula di stor berkenaan.062.

212 preskripsi sehari yang merupakan penurunan sebanyak 1. Farmasi Pesakit Luar Sebanyak 548. Perkhidmatan BY-POST yang baru diperkenalkan pula telah memberikan perkhidmatan kepada 906 pesakit.128 Laporan Tahunan 2010 PTJ FARMASI PTj farmasi bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan yang berikut: i) ii) Perkhidmatan Farmaseutikal Am dan Kecemasan secara 24 jam untuk Pesakit Luar dan Pesakit Dalam Perkhidmatan Farmaseutikal Khusus dan penyediaan ubat-ubat khas bagi para pesakit atas permintaan pakar perunding iii) Pembelian dan penstoran ubat-ubatan iv) Pendispensan ubat-ubatan bagi Pesakit Luar dan Pesakit Dalam v) Kaunseling ubat-ubatan secara am dan spesifik kepada pesakit vi) Penyediaan ubat-ubatan steril dan bukan steril vii) Pemberian maklumat ubat-ubatan kepada pesakit dan staf viii) Perkhidmatan farmakokinetik klinikal kepada pesakit ix) Perkhidmatan farmasi komuniti di PharmUMMC x) Perkhidmatan bagi tujuan pengajaran dan latihan dalam bidang perubatan. farmasi. . Farmasi Pandu Lalu pula semakin mendapat sambutan dengan pertambahan sebanyak 105% iaitu 1307 pesakit pada 2010 berbanding 638 pesakit pada tahun 2009. Manakala bagi perkhidmatan PharmCARE pula berlaku peningkatan sebanyak 23.751 preskripsi telah diterima dengan purata 2. kejururawatan dan sains sekutu yang lain xi) Perkhidmatan bagi tujuan penyelidikan di PPUM xii) Perkhidmatan farmasi klinikal di wad dan klinik UMSC PTj Farmasi juga telah memperkenalkan pelbagai perkhidmatan dan prosedur baru sepertimana yang telah dilaporkan dalam Laporan Eksekutif.7% iaitu 33.27% berbanding tahun 2009.052 preskripsi dengan purata 118 sehari.

481 22.368 8.399 153.9 90 24.202 2010 NA NA NA NA NA 1.00 62.930.528 7.8 118 33.432.4 0 105 NA NA -42.3 31.8 NA NA NA Farmasi Pesakit Dalam Jadual 18: Statistik Farmasi Pesakit Dalam Statistik Jumlah preskripsi Wad Staf Klinik Harian Discaj Jumlah Purata transaksi Purata transaksi/hari bekerja Purata transaksi/hari minggu Purata transaksi/cuti am NA NA NA Sumber:»PTj»Farmasi 2009 114.3 -58.04 1.00 71.073.Pusat Perubatan Universiti Malaya 129 Jadual 17: Statistik Pesakit Luar Statistik Farmasi Pesakit Luar Jumlah preskripsi Purata sehari Setahun Jumlah kutipan hasil Jumlah kutipan Pencapaian kualiti objektif Purata pesakit dilayan dalam masa 30 minit PharmCARE Purata pesakit sehari Jumlah pesakit Jumlah pesakit yang tidak hadir Farmasi Pandu lalu Purata pesakit sehari Jumlah pesakit Farmasi BY-POST Purata pesakit sehari Jumlah pesakit MTAC INRCare Bilangan pesakit Sesi kaunseling individu MTAC asma (pediatrik) Jumlah pesakit Jumlah sesi kaunseling individu MTAC HIV Jumlah pesakit NA Sumber:»PTj»Farmasi 2009 2010 Perbezaan (%) 2.0 12.052 236 6 1307 9 906 41 63 830 727 3 -1.4 23.853.7 26.3 -1.364 162 6 638 NA NA 71 153 NA NA 2212 548.240 554.751 7.954 7.303 698 480 Perbezaan (%) NA NA NA NA NA NA NA NA .

905.998.6 -94.999.831.1 -0.032.749. telah berkurangan sebanyak 6.40 1.7 juta pada tahun 2009.414.7 -22.299.1 -16.3 -10.000.1 -20.997.94 5.314.50 4.00 79.974.25 5.770.971.642.1 77.45 15.4 -13.883.113. Hepatitis Vaksin / Immunoglobulin Wellness Clinic (osteoporosis) Anestesiologi Respiratori 23.58 6.5 0.260.60 6.14 1.960.549.72 1.252.307.027.30 1.350 18 20 2010 17 103 49 5 220 3977 325 14.284.00 5.984. Blood Factor.983.429.50 1.19 2010 76.705.480 23 19 2486 6036 Perbezaan (%) -19.652.892.79 5.972.7 2009 81.5 3.00 2.20 2.7 16.3 31.3 -1.4 2.979.994.80 1. Secara keseluruhannya nilai pesanan sebenar Stor Farmasi pada tahun 2010 adalah sebanyak RM79.30 27.256.08 1.875.699.2 .156.585.12 3.9 juta.6 2.813.845.1 : Statistik Farmasi Pesakit Dalam Statistik Aktiviti kaunseling kardiak Sesi kaunseling Jumlah pesakit Pesakit program cardiac rehabilitation Aktiviti pendispensan methadon Daftar baru Jumlah pesakit Pemantauan ubat terapeutik Bilangan sampel yang diproses Bilangan sampel yang ditolak Bahagian sitotoksik (IPC) Jumlah pesakit kemoterapi Jumlah pesakit pemindahan sum-sum tulang (dewasa) Jumlah pesakit pemindahan sum-sum tulang(pediatrik) Pembekalan stok ubat dadah merbahaya & psikotropik ke wad Jumlah permohonan dari wad Jumlah item 2444 5166 Sumber:»PTj»Farmasi 2009 21 129 11 91 215 4028 224 12.0 1.997.69 1.147.130 Laporan Tahunan 2010 Jadual 18.1 -34. Jadual 19: Statistik Stok Farmasi Statistik Peruntukan (RM) Jumlah nilai pesanan sebenar (RM) Nilai pesanan yang dibuat setahun (RM) Ubat Formulari Kardiologi Rawatan Kegagalan Ginjal Psikiatri Onkologi Ubat Bukan Formulari Endokrin Neurologi HIV.791.134.1 17.00 80.0 19.322.20 19.662.10 1.86 14.37 1.181.999.92 2.79 Perbezaan (%) -6.90 1.199.974.080.999.8 -5.1% iaitu sebanyak RM76.499.7 juta berbanding RM81.000.499.339.682.9 Stor Farmasi Peruntukan bagi farmasi bagi tahun 2010.3 27.335.887.993.2 2.5 -6.9 -36.

4 24.99 NA 464.5 -22.511.562.010.54 667.32 929.874.407.038.10 Jadual 19.673.108.2 NA 53.006.645.51 Perbezaan (%) -26.89 1.75 386.419.652.00 80.7 2.482.206.06 917.08 79.702.50 1.23 9.347.866.775.046.1 -42.64 1.450.2 22.344.40 1.20 79.356.998.30 348.998.436.818.181.1 : Statistik Stok Farmasi Statistik Penggunaan ubat tertinggi mengikut klasifikasi BNF (RM) Cardiovascular drugs Infections Central nervous system Malignant disease & immunosuppression Endocrine system Ubat dengan penggunaan tertinggi (RM) Tablet Amlodipine Suntikan Imipenem Suntikan Tazosin Insulin Actrapid Penfill Tablet Combivir Tablet Escitalopram Suntikan Normal Immunoglobulin Tablet Efavirenz Tablet Alendronic Acid 70mg Tablet Gliclazide Ubat-ubatan yang dilupuskan (RM) 3.58 1.443.33 1.269.149.750.2 29.959.948.79 Perbezaan (%) -28.50 243.432.158.634.964.50 80.5 20.09 6.5 6.762.50 799.658.132.154.0 .9 -0.10 2. Urologi.054.00 1.547.50 1.19 Sumber:»PTj»Farmasi 2010 999.039.631.704.99 9.9 28.218.79 6.221.0 -9.473.078.236.64 1.775.402.037.Pusat Perubatan Universiti Malaya 131 Statistik Oftamologi Gastroenterologi ENT.60 *137.1 4.40 2.012.29 1. O&G.324.599.365.7 12.598.98 6.578.080.28 Sumber:»PTj»Farmasi *Ubat dilupuskan pada tahun 2009 berikutan kerosakan chiller pada 1 Mei 2009 2009 12. Dermatologi dan Ortopedik / Rehab Kompleks Steril Growth Hormone Ubat Antibacteria (Khas untuk ID) Jumlah 2009 1.090.199.80 991.20 1.56 1.931.897.00 249.963.404.466.8 -39.0 36.979.2 5.01 1.851.42 199.011.60 147.322.17 2010 9.31 848.17 9.618.6 -50.4 13.51 6.343.83 8.

4 -92.8 8.35 1110.4 14.6 27.6 18.5 7956.5 -3.5 Makmal Farmaseutikal Jadual 21: Bilangan Pengeluaran Item Perkara Campuran (dewasa) – L Campuran (pediatrik) – L Campuran (pek semula) – L Losyen – L Krim dan salap – kg Krim dan salap (pek semula) – kg Ubat titis hidung – L Ubat titis telinga – L Serbuk dibungkus .L Tablet (pek semula) .918 612 117 58 18 40 233 2010 2814 70927 22060 33. Beg TPN Dewasa Pediatrik Pesakit pemindahan sum-sum tulang (pediatrik) SCN Jumlah 1592 1543 600 796 4531 Sumber:»PTj»Farmasi 2009 2352 55725 22372 32.3 4.5 7.4 2.1 26.3 NA NA Sumber:»PTj»Farmasi 2010 1843 475.7 -4.24 227.4 -19.35 1591.15 19.kg Larutan stok – L Larutan disinfektan & antiseptic.7 NA NA .5 6.4 7.0 9.142.132 Laporan Tahunan 2010 Kompleks Steril Jadual 20: Statistik Kompleks Steril Perkara Bilangan bekalan unit pengeluaran Bilangan item suntikan rekonstitusi Bilangan penyediaan suntikan rekonstitusi Bilangan item rekonstitusi sitotiksik Bilangan penyediaan rekonstitusi sitotiksik Ubat titis mata extemporaneous Bil.2 -60.04 266.9 11463.701 917 127 56 16 49 248 1815 1739 484 831 4869 Perbezaan (%) 19.8 582.5 -90.9 20 855.8 1158.34 2997.8 2011.71 16 23.1 22.4 -11. Pesakit TPN Dewasa Pediatrik Pesakit pemindahan sum-sum tulang (pediatrik) SCN Jumlah Bil.93 678.3 -1.706 Perbezaan (%) 8.4 -92.2 -19.65 580.biji 2009 1698 4973.4 49.3 -32.

839.652.90 23.404.775.386 9.6 -3.5 18.0 78.9 NA 104.05 5.817.446.2 28.843.6 0 103.9 -3.1 19.Pusat Perubatan Universiti Malaya 133 Pusat Maklumat Ubat-ubatan Jadual 22: Pusat Maklumat Ubat-ubatan Perkara Bilangan pertanyaan ubat-ubatan Bilangan laporan kesan advers Bilangan laporan medication errors Bilangan profil ubat-ubatan Bilangan permohonan ubat untuk Drug & Therapeutic Committee Bilangan penyelidikan Pengajaran medikal yang berterusan Pensampelan ubat ‘Trial’ klinikal Pembentangan oral Pembentangan poster Terbitan Pharmacy update 2009 898 177 NA 48 21 6 26 40 19 2 5 1 12 2010 993 170 17 98 27 6 53 37 36 2 0 0 12 Perbezaan (%) 10.747.05 14.615.7 89.088.978.65 3.5 0 -100 -100 0 Sumber:»PTj»Farmasi Kedai PharmCARE Jadual 23: Kedai PharmCARE Perkara Jumlah transaksi Jumlah kutipan tunai (RM) Jumlah kutipan kredit (RM) Jumlah tuntutan ubat (RM) Jumlah kutipan keseluruhan (RM) 2009 65.935.2 Sumber:»PTj»Farmasi 2010 76.647.9 .227.00 29.65 11.514.10 Perbezaan (%) 16.011.9 26.596 8.

Pemenang tempat kedua (pemenang utama) pertandingan QIT pada Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Projek ‘Improving the» process» of» obtaining» cytotoxic» drugs» by» cancer» patients’ yang merupakan usaha bersama di antara seksyen Farmasi Pesakit Dalam. Hasil daripada projek penambahbaikan ini. Pemenang tempat ketiga pertandingan QIT pada Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Projek PharmCARE yang bertajuk Increasing» the» volume» of» patients» by» 150%:» Expansion» of» PharmCARE telah memenangi tempat ketiga dalam pertandingan kumpulan penambahbaikan kualiti (QIT) sempena Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM yang berlangsung pada 24 hingga 26 November 2010.5 minit dalam setiap kali proses pembayaran.134 Laporan Tahunan 2010 Kejayaan PTj Farmasi 1. Kumpulan»QIT»PharmCARE Artikel»berkaitan»Perkhidmatan»By»POST»oleh»Harian» Metro . Artikel»berkaitan»Perkhidmatan»By»POST»oleh»Sin»Chew» Daily»pada»1»Julai»2010 2. Mengurangkan beban untuk berurusan di unit yang berlainan. Kompleks Steril dan Stor Farmasi. telah memenangi tempat kedua (pemenang utama) pada 26 November 2010 semasa Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM 2010. iii) Meningkatkan kesedaran tentang bahaya pendedahan ubat sitotoksik dan cara-cara pencegahannya. Projek ini telah berjaya meningkatkan jumlah pesakit PharmCARE dan sesi kaunseling ubat melalui promosi perkhidmatan PharmCARE dan pengenalan perkhidmatan baru iaitu BY-POST. proses kerja baru diperkenalkan dan pesakit kanser dapat: i) ii) Menjimatkan masa secara purata 18. Proses baru ini telah mendapat sambutan dan maklum balas yang baik (>80%) daripada pesakit dan penjaga mereka.

liaison. Memberi taklimat. rujukan ke pelbagai organisasi/tempat/ institusi dan lain-lain bagi memastikan pesakit dan keluarga mendapat haknya sebagai anggota dalam masyarakat. MAKNA. persidangan kes dan lain-lain. UKM. HIV/AIDS. Ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan peluang kepada pelajar untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang Kerja Sosial Perubatan. Cancerlink. pembentangan kes. UM dan UUM iaitu seramai 12 orang sepanjang tahun 2010. kepada orang ramai. kerusi roda/kasut palsu dan sebagainya. Oxygen» Concentrator. Perkhidmatan Pesakit i) Perkhidmatan Sokongan (Supportive» Therapy) seperti kaunseling. Ubat Khas. aspek-aspek berikut diberi keutamaan seperti lawatan ke rumah. dan sebagainya yang berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. ceramah kaunseling. Institut Sosial Malaysia (ISM). memandangkan terlalu ramai yang memohon menjalani latihan praktikal di sini. Bantuan Praktik seperti pengurusan keluar wad dan penempatan ke institusi bagi pesakit yang memerlukan. rape»survivor dan lain-lain. dan lainlain.» Suction» Machine. rujukan ke agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang bersesuaian seperti Tabung Bantuan Perubatan (TBP) KKM. ibu tanpa nikah. dokumentasi. Institut Pengajian Tinggi Awam & Swasta dan yang lain-lain atas jemputan. • Antara pelajar yang menjalani penempatan di sini ialah dari UPM. setiap pegawai juga mempunyai peranan dalam melakukan Generic» Supervision bagi pelajar-pelajar yang menjalani latihan penempatan di unit ini mengikut bidang tugas masing-masing. Ditumpukan pada pelajar perubatan. UNIMAS. jururawat dan komuniti yang memerlukan. Maktab Polis Diraja Malaysia. pelajar kejururawatan. Penyelidikan • • Membuat kajian-kajian psikososial meningkatkan kualiti kerja kes. Jabatan Masyarakat.Pusat Perubatan Universiti Malaya 135 PTJ KEBAJIKAN PERUBATAN PTj ini bertanggungjawab membantu menangani masalah psikososial pesakit mengikut keperluan dan jenis penyakit secara menyeluruh dan berterusan. Lain – Lain Perkhidmatan • Melakukan penyiasatan dan penilaian lanjutan bagi memastikan perkhidmatan yang komprehensif tercapai. dan masyarakat umum. bimbingan dan nasihat bagi penyakit kronik/tenat. • Program Penempatan Pelajar • Setiap tahun. membantu meningkatkan fungsi sosial pesakit dan keluarganya supaya mampu menjadi anggota masyarakat yang produktif. pelajar yang menjalani praktikum di unit ini. Selain dari Specific» Supervision yang diberikan oleh Ketua Jabatan setiap minggu. Menggunakan data-data pesakit untuk tujuan pengajaran dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. penganiayaan kanakkanak. PERKESO. tambang dan lain-lain. rujukan ke rumah perantaraan (half–way» house). bagi Pengajaran • Bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar perubatan. rekod. Ada di antara permohonan dari pelajar-pelajar tersebut terpaksa ditolak • . Pusat-pusat perubatan yang lain. membantu pesakit berdikari sesuai dengan batas keupayaannya dengan menggunakan sumber-sumber yang terdapat dalam persekitaran serta membantu pesakit dan keluarga memanfaatkan pelbagai perkhidmatan yang terdapat di PPUM secara maksima. ii) • iii) Bantuan Am seperti alat tiruan/peralatan. PTj Kebajikan Perubatan telah menerima banyak permohonan daripada pelajar (IPTA/IPTS) untuk menjalani latihan praktikal sama ada secara sepenuh atau separuh masa. surat-mesyuarat. pengetahuan yang berkaitan dan pengalaman-pengalaman kerja khususnya dari segi aspek psikososial.

Namun penyelidikan secara berstruktur belum dapat dijalankan sepenuhnya dan punca utama adalah kerana kekurangan kakitangan. Psikiatri. Genetik. Melalui tambahan beberapa Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) baru baru-baru ini diharap beberapa hasil penyelidikan akan dapat terhasil mulai 2011. Menyimpan semua data-data penyelidikan secara sistematik. Program ini telah dilaksanakan sejak 2009 dan didapati sangat berkesan terutama dalam memastikan proses kerja dapat berjalan lancar. Melalui penyeliaan ini diharap dapat mengurangkan kes tertunggak memandangkan jumlah kes yang dirujuk terlalu banyak. isu kewangan. Pengenalan Prosedur Baru Penubuhan Jawatankuasa Penyelidikan Jabatan Penyelidikan adalah salah satu fungsi PTj ini. rekod kes dan sebagainya. Memberi peluang kepada ahli kelompok belajar pengalaman-pengalaman coping yang dilakukan oleh ahli kelompok agar ia dapat digunakan bagi mengatasi halangan yang ada pada diri masing-masing. Memastikan semua Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S44) dan Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S48) juga diselia kerja-kerja mereka minimum sekali dalam sebulan. Program / Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan Perkhidmatan Kaunseling Kelompok Kepada Pesakit/ Keluarga PTj ini sejak sekian lama telah menjalankan kaunseling kepada pesakit secara individu. “support» system” yang tidak mahu kerjasama dan sebagainya. Onkologi. dokumentasi. Antara objektif utama penubuhan Jawatankuasa ini ialah untuk: • Menyelaras semua aktiviti penyelidikan yang akan dilakukan oleh Pegawai Kebajikan Perubatan. Obstetrik & Ginekologi. Penderaan & pengabaian kanak-kanak. • • • Program Mentor Dan Mentee Semua Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) dibahagikan kepada kumpulan yang diketuai oleh . jabatan telah memperkenalkan perkhidmatan kaunseling kelompok. Perkhidmatan ini tidak mudah dijalankan memandangkan amat sukar untuk mengumpulkan pesakit-pesakit dalam satu masa kerana pelbagai faktor seperti tempat tinggal yang jauh. Antara matlamat diadakan kaunseling kelompok itu ialah: • Memberi peluang kepada ahli kelompok meluahkan emosi dan pemikiran mereka dalam satu kelompok agar mereka boleh belajar sesama mereka di dalam mengatasi halangan kehidupan masing-masing. Memanjangkan hasil penyelidikan untuk diterbitkan dalam jurnal-jurnal kerja sosial. Mulai 2010. kebanyakan pesakit dalam prognosis yang tidak baik. psikologi pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pegawai Kebajikan Perubatan yang mengendalikan kes-kes klinikal disiplin yang berkenaan perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang lebih khusus sesuai dengan tahap mereka yang menjadi pakar rujuk Kebajikan Perubatan dalam bidang masing-masing. Geriatrik.136 Laporan Tahunan 2010 Pegawai Kebajikan Perubatan di tempatkan di beberapa unit klinikal dan melaksanakan kerja secara pengkhususan dalam beberapa disiplin klinikal seperti Nefrologi. Objektif utama program telah diperluas meliputi aspek berikut: Memastikan setiap Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) diselia kerja-kerja mereka di mana minimum setiap pegawai akan menjalani seliaan dalam sebulan dan sekali seliaan secara berkumpulan. Memastikan proses dan prosedur kerja di patuhi oleh kakitangan dan memenuhi standard piawai yang telah ditetapkan seperti case» load. Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S48).

03% Proses Kerja Kes 38.03 Pada tahun 2010.608 2. 10000 8000 6000 4000 2000 0 KES BARU 2009 2010 KES SEMASA KES TUTUP Jadual 25: Statistik Aktiviti Perkhidmatan Pesakit Tahun 2009 2010 Perbezaan (%) Jumlah Kes yg dikendalikan 12.00 716.4 3.8% Jadual 26: Sumbangan dan Perolehan Dana Luar Jenis Bantuan Tabung Bantuan Perubatan – (TBP-KKM) Majlis Agama Islam Wilayah-MAIWP SOCSO / PERKESO MAKNA Yayasan Kebajikan Negara (YKN) Badan Keagamaan Kristian SAHABAT .958 1. kes yang telah dikendalikan oleh Pegawai Kebajikan Perubatan telah meningkat sebanyak 6.071 72.000.080.167 19.03% iaitu seramai 12.Pusat Perubatan Universiti Malaya 137 Jadual 24: Kes Yang Dirujuk Bagi Tahun 2010 Jenis Kes Baru Kes Semasa (Aktif) Kes Tutup Jumlah • Tahun 2009 2886 7789 1340 12.142 38.3 12.369.015 Tahun 2010 3186 8049 1504 12.015 orang pesakit pada tahun 2010.000.762 13.2 6.301.816.00 1.00 8.739 Perbezaan (%) 10.00 15.739 6.540.050.015 12.7% Bantuan Praktik 13.00 1.739 berbanding 12.347 1.00 7.00 350.3% Jumlah Aktiviti Kes 71.209.322.000.PPUM Pusat Zakat Selangor & Negeri-negeri SeMalaysia Amaun (RM) 3.4% Dokumentasi & rekod 19.00 .781 1.

00 130. Sri Nobel JPA Sumbangan Pesakit / Keluarga Lain – lain Sumber (Pelbagai Agensi) JUMLAH 74.139.00 1. Penstrukturan semula secara efektif akan menjadikan organisasi lebih efisien dan sekali gus meningkatkan taraf kualiti perkhidmatan. Antara Objektif bengkel tersebut ialah bagi meningkatkan sistem perkhidmatan dan pengurusan pentadbiran yang lebih berkesan secara menyeluruh di semua peringkat.000. Pujian harus diberikan kepada PPUM kerana PPUM ini adalah perintis penubuhan tabung pesakit bagi membantu pesakit miskin yang mana sekarang ini menjadi ikutan bagi kebanyakan hospital.260.00 30.000. dan juga sebagai platform bagi pembentukan idea-idea baru dalam pelaksanaan sistem pentadbiran yang lebih berkualiti.993.359.425.000. .00 630.138 Laporan Tahunan 2010 Arthiritis Foundation Soroptomist International Damansara Budhist Tsu Chi Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia (TKPM) Angkatan Tentera (Veteran) TKP – PPUM Tabung Kanser Kanak – kanak (CCF) Tabung Leukemia Lyfe .764.000.00 40.00 1.00 189. Melalui bengkel yang telah diadakan ini.00 304.PPUM juga telah memberikan sumbangan yang amat bermakna bagi membantu pesakit-pesakit yang memerlukan.00 21.183.000.00 Di samping itu.00 229.00 11.Line Tabung Kanser Payudara Sek.000.00 30.824.00 174. Bengkel Sumbang Saran (Brainstorming) PTJ Kebajikan Perubatan Satu Bengkel sumbang saran (brainstorming) khas untuk Jabatan Kebajikan Perubatan telah diadakan pada 6 – 8 Ogos 2010 di Selesa Hillhomes Resort bertemakan “Ke Arah Meningkatkan Produktiviti Kerja”.800. Tabung Kebajikan Pesakit .171.570. ia diharap dapat memberi impak positif kepada kelancaran penstrukturan pentadbiran organisasi dalam memenuhi keperluan semasa.

00 dari MAIWP untuk Tabung Kebajikan Pesakit PPUM. PPUM sempena Hari Raya Aidilfitri yang merupakan hamper dan wang tunai dan majlis tersebut telah diadakan pada 2 September 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 139 PTj Kebajikan Perubatan telah berjaya mendapatkan peruntukan sebanyak RM250. MAIWP juga telah berbesar hati untuk menyampaikan sumbangan kepada pesakit di Wad–wad.B Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir bin Haji Baharom (B). Hj.000. Anan C Mohd selaku Ketua Pegawai Eksekutif MAIWP (Bahagian Baitulmal) dan juga wakil Pegawai – pegawai dari MAIWP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap Pengerusi MAIWP. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Tn. Satu Majlis penyerahan dana tersebut telah diadakan di Hospital Kuala Lumpur dan telah dirasmikan oleh Y. Sekitar Majlis Penyerahan Sumbangan oleh MAIWP di PPUM .

manakala jumlah penderma bergerak (mobile) menunjukkan pengurangan sebanyak 5. xiv) Program pengembangan sistem automasi dan pengkomputeran makmal. x) Perkhidmatan pengumpulan.140 Laporan Tahunan 2010 PTJ PERUBATAN TRANSFUSI PTj ini mempunyai fungsi penting dalam menyediakan perkhidmatan transfusi yang selamat.444 27. Merujuk kepada taburan statistik penderma darah mengikut kaum pula. India. pemerosesan dan simpanan “stem cell” (PBSC).2 -4.4%. vii) Khidmat klinikal. Penggabungan membolehkan kuantiti platelet yang dibekalkan kepada pesakit menyamai dengan seunit beg Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi .2%.6 -5. hanya seunit platelet rawak hasil gabungan beberapa beg platelet rawak akan dibekalkan kepada pesakit.070 19. Secara keseluruhan penderma lakilaki masih mendominasi taburan mengikut jantina.5%. v) Penyiasatan dan ujian makmal. Warga Asing dan lain-lain. para-medikal dan bukan medikal. xi) Perkhidmatan penyiasatan molecular dan aliran saitometri. platelet yang diperoleh melalui prosedur platelet aferesis. vi) Ujian pretransfusi dan bekalan komponen darah. iv) Penyediaan komponen darah. plateletpheresis ix) Perkhidmatan apheresis terapeutik.706 unit pada tahun 2009.262 20.5 viii) Perkhidmatan plasmapheresis. xii) Latihan dan pengajaran.388 26. berbanding dengan beberapa unit sebelumnya. PTj ini juga berfungsi sebagai pusat rujukan dan perundingan bagi masalah berhubung dengan perubatan transfusi.458 unit darah dikumpul pada tahun 2010 berbanding dengan 27. Jadual 27: Statistik Aktiviti Pengumpulan/ Pendermaan Darah Jumlah Pengumpulan Jumlah Penderma Statik (In-House) Jumlah Penderma Bergerak (Mobile) Jumlah 2010 7. berbanding dengan tahun 2009.3%.458 2009 7.6%. Pengenalan Prosedur Baru Satu prosedur baru iaitu Platelet» Pooling telah diperkenalkan pada bulan Mac 2010. Pengerahan penderma darah dan pengumpulan darah di unit statik dan mobile. Prosedur ini membolehkan beberapa unit platelet rawak digabungkan ke dalam satu beg. Jumlah penderma statik (in-house) menunjukkan pengurangan sebanyak 2. iii) Ujian makmal ke atas bekalan darah. manakala jumlah penderma perempuan menunjukkan penambahan sebanyak 6. kaum Cina masih merupakan penderma utama diikuti oleh kaum Melayu. Aktiviti retensi penderma darah akan terus ditingkatkan untuk menentukan penderma darah terus setia menderma darah di PTj Perubatan Transfusi. xiii) Program kawalan mutu. menentukan praktis transfusi klinikal adalah sejajar dengan polisi nasional dan antarabangsa dan memperluaskan skop perkhidmatan transfusi melalui penyelidikan dan latihan kepada anggota medikal. Taburan mengikut jantina pula menunjukkan peratusan penderma lakilaki berkurang sebanyak 9.706 Perbezaan (%) -2. Dengan kaedah ini. PTj ini berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan seperti yang berikut: i) ii) Perkhidmatan penderma darah. Ini merupakan pengurangan sebanyak 4. rundingan perubatan transfusi dan Bahagian Pengumpulan Darah Sebanyak 26.

501 559 576 26.508 2.458 2009 19.8 0 -66.873 4.4 0.3 -0.6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Bahagian Pemerosesan Dan Bekalan Darah Sebanyak 58.8 -14.953 26. Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 32: Statistik Komponen Darah Yang Diimport Jenis Sel Darah Merah Darah Rh Negatif Platelet Plasma Beku Segar Jumlah 2010 103 3 6 50 162 2009 151 3 18 0 172 Perbezaan (%) -31.706 Perbezaan (%) 1.044 unit komponen telah dihasilkan pada tahun 2010 berbanding dengan 64.9%.314 11.238 Perbezaan (%) -13.7 -9.048 437 46.992 7.684 7. Dalam tahun 2010 hanya sebanyak 162 unit darah terpaksa di bawa masuk untuk menampung keperluan hospital berbanding dengan 172 unit darah dalam tahun 2009.835 2.044 2009 7.176 12.020 2.106 15.624 19.752 2.224 1.062 13.420 64.7 -4.6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 29: Statistik Penderma Darah Mengikut Jantina Status Laki-Laki Perempuan Jumlah 2010 17.5 5.2 -39.0 21.8 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi . Pada masa yang sama.1 24.945 1.6%.9 -4.085 Perbezaan (%) -7.833 993 8. merupakan pengurangan sebanyak 9. Ini sejajar dengan permintaan dalaman untuk komponen darah yang secara keseluruhannya hanya menunjukkan penambahan sebanyak 0.851 2.2 13.458 2009 11.6% berbanding tahun 2009.847 1.599 389 0 46.350 2009 21. Permintaan dalaman untuk sel darah merah juga telah mengurang sebanyak 0.5 -9.267 3.1 -2.623 2.5 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 31: Statistik Penggunaan Komponen Darah Jenis Darah Penuh Sel Darah Merah Platelet Rawak Platelet Aferesis Plasma Beku Segar Krioendapan Kriosupernatan Platelet Gabungan Jumlah 2010 20.412 27.626 18.294 8.242 1.760 15.706 Perbezaan (%) -9. PTJ telah juga membekalkan komponen darah kepada hospital lain di mana 130 unit komponen darah dibekalkan ke hospital lain pada tahun 2010.5 Jadual 30: Statistik Penghasilan Komponen Darah Jenis Darah Penuh Sel Darah Merah Platelet Rawak Platelet Aferesis Plasma Beku Segar Krioendapan Kriosupernatan Jumlah 2010 6.3 169.4 -4.015 58.287 2.7 -9.238 unit pada tahun sebelumnya.913 449 545 27.7 -5.8 -41.623 13.Pusat Perubatan Universiti Malaya 141 Jadual 28: Statistik Penderma Darah Mengikut Kaum Kaum Melayu Cina India Lain-lain Warga Asing Jumlah 2010 11.7 -26.3 6.2 -8.334 2.6 -16.505 8.029 8.

7 Jadual 35: Statistik Ujian Untuk Penderma Darah Jenis Ujian Penentuan Kumpulan Darah Abo Penentuan Abo (Tile) Penentuan Rh(D) Donor Phenotyping Jumlah 2010 26.5 -25 -88.775 2009 27.6 -24.0 -29.636 208. Ujian penskrinan antibodi pula telah menunjukkan pengurangan sebanyak 1.9 -1. Bilangan prosedur pertukaran plasma telah menunjukkan penambahan yang ketara disebabkan oleh permintaan yang kian meningkat terutama dari bahagian neurologi.4 +13.2 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi .6% berbanding tahun sebelumnya.7 -4.7 -1.746 2009 56.4% berbanding dengan tahun 2009. Bahagian Perkhidmatan Aferesis Bilangan prosedur plateletpheresis telah berkurang dari 895 pada tahun 2009 ke 539 pada tahun 2010.9 -3.486 14. Manakala ujian penentuan kumpulan darah bagi penderma darah pula telah menunjukkan pengurangan sebanyak 4.463 57.466 Perbezaan (%) -4.315 902 158 38.318 unit plasma beku segar telah diberikan secara percuma kepada Pusat Darah Negara dalam tahun 2009. Pengurangan ini adalah sejajar dengan pengenalan komponen ’platelet gabungan’ yang telah menggantikan penggunaan ’platelet aferesis’ dalam rawatan keskes tertentu dan sekaligus mengurangkan kos pengeluaran.5 -100 0 20.222 Perbezaan (%) 1.6 1.001 1.021 27.463 630 51.142 Laporan Tahunan 2010 Jadual 33: Statistik Komponen Darah Yang Dieksport Jenis Sel Darah Merah Platelet Aferesis Platelet Rawak Plasma Beku Segar Krioendapan Darah Rh Negatif Jumlah 2010 71 3 21 0 0 35 130 2009 66 4 183 5328* 0 29 5.8%.4 -93. Jadual 34: Statistik Ujian Untuk Pesakit Jenis Ujian Penentuan Kumpulan Darah Abo Penentuan Rh(D) Rh Genotyping Penskrinan Antibodi Direct Antiglobulin Testing Pengecaman Antibodi (Jumlah Spesimen Disiasat) Penyiasatan Reaksi Transfusi Ujian Compatibiliti Jumlah 2010 57. Bilangan prosedur pengumpulan stem cell (PBSC).4 -1.706 33 68. Bahagian perkhidmatan makmal rutin Permintaan ujian untuk penentuan kumpulan darah ABO dan Rh untuk tahun 2010 bagi pesakit telah menunjukkan sedikit pertambahan iaitu sebanyak 1.179 2.801 26.0 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi »Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi * Sebanyak 5.706 13.610 Perbezaan (%) 1.0%.9 -0.543 56.7 -97. Pengurangan adalah sebanyak 39.376 209.201 164 39.543 695 51.486 2 67.699 3. juga menunjukkan penambahan iaitu sebanyak 62 prosedur dalam tahun 2010 berbanding dengan 37 prosedur pada tahun 2009.6 -9.

Jadual 38: Statistik Makmal Aliran Saitometri Jenis Ujian Enumerasi CD34 (darah periferal) Enumerasi CD34 (produk aferesis) Enumerasi CD34 (darah tali pusat) Ujian ”Leucocount” Ujian ”Viability” (Dewasa dan kanak-kanak) 2010 97 61 5 140 9 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi 2009 56 38 1 200 10 Perbezaan (%) 73.0 -10. produk apheresis dan darah tali pusat yang dikumpulkan.5 400 -30. Jadual 37: Statistik Perkhidmatan Sel Stem (Cryopreservation) JENIS PROSEDUR Darah tali pusat (pediatrik) Sum-sum tulang (pediatrik) PBSC (dewasa dan pediatrik) 2010 6 8 61 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi 2009 1 12 37 PERBEZAAN (%) 500 -33.2 60. berbanding dengan 95 ujian dalam tahun 2009.6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Bahagian Perkhidmatan Sel Stem Perkhidmatan ”Cryopreservation” sel stem bagi dewasa dan kanak-kanak bagi tahun 2010 telah menunjukkan penambahan berbanding dengan tahun sebelumnya iaitu penambahan sebanyak 64.9%.9 Bahagian Makmal Aliran Saitometri Ujian CD34 sekarang dijalankan di PTJ sendiri dan pemantauan penderma stem cell adalah lebih teratur. Sebanyak 163 ujian CD34 telah dijalankan keatas darah peripheral.5 0 0 67.3%.8 140.0 .Pusat Perubatan Universiti Malaya 143 Jadual 36: Statistik Bahagian Apheresis Jenis Prosedur Platelet Aferesis Pertukaran Plasma Leukoferesis Pengumpulan Limfosit Pengumpulan PBSC 2010 539 89 (19 Patients) 3 (2 Patients) 0 62 (45 Autologus + 17 Alogenik) 2009 895 37 (7 Pesakit) 3 (3 Pesakit) 0 37 (26 Autologus + 11 Alogenik) Perbezaan (%) -39.3 64. Cropreservation bagi darah tali pusat menunjukkan peningkatan sebanyak 500% manakala untuk sum-sum tulang (pediatrik) pula menunjukkan pengurangan sebanyak 33.

Pembelian dua unit baru adalah untuk menggantikan unit-unit lama yang sering mengalami kerosakan. Bagi Ultra Low Freezer. PTj Perubatan Transfusi telah membuat pembelian dua unit Ultra» Low» Freezer» with» carbon» dioxide» backup. Manakala Liquid» Nitrogen» Storage» Freezer ini digunakan untuk menyimpan stem cell yang dikumpulkan dari pesakit atau penderma. Bagi mendapatkan suhu yang serendah ini. Jika berlaku peningkatan suhu.144 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Pada tahun 2010. Ultra» Low» Freezer digunakan untuk menyimpan komponen darah yang memerlukan suhu 0 penyimpanan di bawah -20 C. Blood» Bank» Refrigerator digunakan untuk menyimpan stok komponen darah Whole»blood dan Red» Cell» Concentrates sebelum diberikan kepada pesakit. tangki penyimpanan akan disuntik dengan nitrogen cecair. gangguan bekalan elektrik. contohnya. dua unit Blood» Bank» Refrigerator dan satu unit Liquid» Nitrogen» Storage» Freezer. Satu lagi fungsi tambahan yang ada pada dua unit freezer yang dibeli ini adalah ianya disambung kepada bekalan tong karbon dioksida cecair. Ultra Low Freezer with carbon dioxide backup Blood Bank Refrigerator Liquid Nitrogen Storage Freezer . suhu freezer boleh diturunkan sehingga -70oC bagi menjamin kualiti produk terpelihara sebelum diberikan kepada pesakit. Stem cell perlu disimpan pada suhu yang amat rendah iaitu dalam lingkungan -150oC sehingga -200oC. karbon dioksida cecair akan secara automatik disuntik ke dalam freezer bagi menstabilkan semula suhu. Tujuan penyambungan adalah untuk memastikan suhu simpanan dapat dikekalkan walaupun jika berlaku gangguan yang boleh menyebabkan suhu meningkat.

pameran poster yang mengandungi maklumat-maklumat tentang aktiviti pendermaan darah dan bagaimana darah diproses.000 kepada pasukan QIT PTj Perubatan Transfusi. Sempena sambutan ini. Projek ini yang tertumpu kepada pesakit talesemia diharap dapat memperbaiki kualiti hidup pesakitpesakit ini. yang telah diadakan di konkos PPUM. Aktiviti menderma darah telah diadakan di Pasar Siti Khadijah dan di PTj Perubatan Transfusi. Aktiviti Hari Penderma Darah Sedunia PTj meneruskan aktiviti untuk meraikan Hari Penderma Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Jun setiap tahun. Antaranya. Sedikit cenderahati juga telah diberikan kepada semua penderma-penderma. aktiviti pendermaan darah juga telah diadakan. Aye Aye Hliang telah berjaya terpilih sebagai pemenang Runner-Up» Asian» Hospital» Management» Award 2010 yang berlangsung pada 19-21 Ogos 2010 bertempat di Seoul. PTj telah mengaturkan beberapa aktiviti. Objektif projek ini adalah untuk membekalkan sel darah merah yang telah ditapis kandungan sel darah putihnya nya iaitu Leucoreduced» Red» Cells. Dr. yang bertujuan untuk mengurangkan insiden reaksi febrile dan untuk mencari panel penderma yang sesuai untuk pesakit yang menunjukkan reaksi antibodi sel darah merah. Aye telah menghadiri acara penerimaan hadiah untuk pemenang yang berlangsung di Seoul. Sebagai penghargaan kepada kejayaan ini.Pusat Perubatan Universiti Malaya 145 Anugerah Yang Diterima Projek Kumpulan Penambahbaikan (QIT) PTj Perubatan Transfusi yang diketuai oleh Dr. Projek yang bertajuk Preventing»Febrile»Transfusion»Reactions»in» Thalassaemia»Patients telah terpilih mewakili PPUM untuk kategori pertandingan poster. Korea Selatan. Seperti kelazimannya. pihak pengurusan PPUM juga telah memberikan ganjaran sebanyak RM 3. Pengarah PPUM bersama-sama ketua projek. . Korea Selatan. Seramai 99 orang penderma yang kebanyakannya terdiri dari staf PPUM telah bermurah hati untuk menderma darah pada hari tersebut.

B. kes medico legal dan sebagainya. iv) Melaporkan: a) Kes-kes penderaan ke atas kanakkanak. iv) Menguruskan indek induk pesakit. Seksyen Pengurusan Laporan Perubatan i) ii) Menerima dan memproses laporan perubatan dan kes mediko legal. vi) Memberikan perkhidmatan urusetia di dalam menyempurnakan persediaan rekod pesakit dan laporan perubatan pakar. pembukaan dan penutupan klinik serta pindaan janjitemu. . v) Mendaftar kesemua kes-kes kematian yang berlaku di hospital ini. Lembaga C. rekod pesakit mudah dikesan serta memastikan kawalan pergerakan rekod pesakit yang teratur di dalam pusat perubatan Universiti Malaya. iii) Mengendalikan Mesyuarat Perubatan dan PERKESO. e) Kes penyakit kanser. b) Laporan mortaliti dan morbiditi. f) Kes kematian lahirmati neonatal. ii) iii) Menguruskan sistem maklumat statistik dengan tepat bagi menyediakan maklumat diagnostik dan statistik berkaitan dengan penyakit. Seksyen Pengurusan Statistik i) Menyediakan senarai nombor pendaftaran kepada penyelidik menurut diagnosis yang dipohon. vii) Menguruskan kerja-kerja pengarkiban dan perolehan rekod pesakit yang tidak aktif bagi tujuan perawatan pesakit. Mengendalikan pengeluaran buku sijil sakit dan pengesahan sijil sakit. Menguruskan rekod-rekod perubatan yang tidak dilengkapkan oleh Pegawai Perubatan/ Pegawai Perubatan Siswazah. i) Menguruskan satu sistem penyimpanan rekod pesakit yang berpusat bagi memastikan taraf sulit rekod pesakit dijaga dengan baik. Mengkod dan menginput diagnosa pesakit dalam dan luar iii) Membekalkan fail pesakit kepada doktor/ penyelidik bagi tujuan penyelidikan/ pengajaran/peperiksaan/ulangkaji. Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan A. ii) iii) Menyediakan laporan morbiditi dan mortaliti kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Menyediakan laporan Morbiditi dan Mortaliti yang terkini dan tepat serta pemberitahuan penyakit berjangkit. iv) Menyelaraskan permohonan laporan perubatan dan sijil-sijil perihal perawatan pesakit untuk tuntutan insuran. Seksyen Pengurusan Fail Pesakit i) ii) Membekalkan fail pesakit luar dan pesakit dalam. pengajaran dan penyelidikan. c) Kes kematian ibu mengandung. d) Kes-kes penyakit berjangkit termasuk HIV dan Tibi. v) Mendapatkan kelulusan pelupusan dari Jabatan Arkib Negara dan memantau proses pemusnahan fail pesakit yang hendak dilupuskan.146 Laporan Tahunan 2010 PTJ MAKLUMAT PESAKIT Jabatan Maklumat Pesakit adalah bertanggungjawab kepada perkara-perkara berikut.

Penjilidan fail pesakit dalam Memasukkan diagnosis pesakit dalam Memasukkan diagnosis pesakit luar.000 365 5. Kejayaan PTj Maklumat Pesakit dengan kerjasama PTj Nadi IT telah membangunkan sistem Laporan Perubatan (Medical» Report» System» Version» 2» (MRSV2)). Setiap borang permohonan laporan perubatan atau borang keizinan dan dokumen yang berkaitan akan diimbas dan dimasukkan ke dalam sistem MRSV2 untuk rujukan Pegawai Perubatan dan staf laporan Perubatan.544 14. Pengesahan Sijil Cuti Sakit dan Sijil Kematian Ringkasan kes/laporan perubatan yang ditaip.719 47.150 7. h) Banci pesakit dalam dan pesakit luar.484 61. Menguruskan Ringkasan Kes Yang Tidak Lengkap Menguruskan Pindaan Tarikh Janjitemu Pesakit (Surat Makluman Pindaan Tarikh) Mengimbas Nota-nota Trauma dan Kecemasan serta keputusan makmal Endoskopi. Jadual 39: Statistik Maklumat Pesakit Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Perkara Pengurusan Laporan Perubatan.800 47.010 48.746 71.000 Pencapaian objektif kualiti PTj Maklumat Pesakit telah berjaya mencapai objektif kualiti yang ditetapkan iaitu 97% fail dibekalkan ke klinik dan wad sepanjang tahun 2010. Ia juga adalah sistem yang berasaskan web di mana Pegawai Perubatan juga boleh .823 49.Pusat Perubatan Universiti Malaya 147 g) Data bulanan suntikan imunisasi.451 4. Tahun 2009 10.260 133 2.952 589. Pengesanan fail pesakit dalam Pengesanan fail bagi pinjaman untuk tujuan penyelidikan/pengajaran/peperiksaan.850 180. Laporan kes kanser Menyediakan statistik kelahiran Menyediakan statistik penderaan ke atas kanak-kanak. Pengesanan fail pesakit luar.040 4.744 108.767 20.403 30. Sistem ini adalah lebih praktikal dan dibangunkan berdasarkan prosedur kerja seksyen laporan perubatan.574 327 5.615 183. i) j) Senarai ibu melahirkan anak dalam kawasan Wilayah Persekutuan. Menyediakan statistik kes penyakit berjangkit. Kes-kes lain sekiranya diminta dari masa ke semasa.012 134 3.767 574.478 11.381 Tahun 2010 10. mengakses sistem tersebut untuk menyediakan laporan perubatan pada bila-bila masa. Seksyen Statistik dengan kerjasama PTj Nadi IT juga telah berjaya memindahkan data-data diagnosa pesakit dari sistem HIS yang sebelum ini tidak berfungsi sepenuhnya setelah penggunaan sistem iPM ke dalam sistem MRSV2.740 32. Penggunaan label bagi pengesanan fail pesakit juga diperluaskan ke Seksyen Laporan Perubatan.

Perkhidmatan Pesakit Dalam. Ortopedik. Sebagai pusat rujukan kepada klinik-klinik swasta. Perawatan Terapi Enterostomal (Luka dan Stoma). efisyen dan kaedah rawatan sempurna kepada semua jenis kecemasan perubatan. Oftalmologi. Klinik Kesihatan Staf dan Klinik Lawatan Ke Rumah yang memberi perkhidmatan kepada pesakit luar. Bekerjasama di dalam memberi latihan kepada penuntut perubatan. serta perkhidmatan pemberian ubat ubatan seperti kimoterapi sepanjang hari tanpa pesakit dimasukan ke Wad mengikut pengkhususan pelbagai disiplin. efektif dan berkualiti kepada pesakit luar dan sebahagian dari pesakit dalam. penyediaan ke arah akreditasi ‘Joint» Commission» International-JCI’ dan secara keseluruhan sentiasa menyokong semua aktiviti-aktiviti bagi mencapai Misi dan Visi Pusat Perubatan Universiti Malaya . Psikiatrik. Untuk mencapai objektif tersebut PTj Pentadbiran Kejururawatan bergerak melalui 4 perkhidmatan iaitu Perkhidmatan Ambulatori. Klinik Perkhidmatan ini bertanggungjawab memberi perawatan yang komprehensif merangkumi aspekaspek kuratif. kemalangan industri dan lain-lain kemalangan. Rawatan Harian Perkhidmatan ini secara amnya berfungsi untuk memberi rawatan kepada pesakit seperti perkhidmatan konsultansi. PTj Pentadbiran Kejururawatan juga menggalakkan pembelajaran berterusan dengan mengadakan programprogram untuk meningkatkan keupayaan dan pembangunan profesional di kalangan staf kejururawatan. Pedaitrik. Pada masa yang sama PTj Pentadbiran Kejururawatan mengambil bahagian dalam semua program yang berkaitan dengan pembelajaran dan penyelidikan bagi menyumbang kepada penambahbaikan perawatan pesakit. Onkologi Klinikal. melaksana. PTj Pentadbiran Kejururawatan juga menggalakkan jalinan perhubungan yang baik di antara pasukan kesihatan dengan lain-lain jabatan bagi mengujudkan koordinasi untuk mencapai objektif jabatan dan juga bergerak untuk mencapai misi dan visi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Rawatan Utama Klinik AM (RUKA) merangkumi Klinik Am. pencegahan dan pemulihan yang efisien. program -program kualiti dan keselamatan. melakukan prosedur prosedur invasif dan bukan invasif. Trauma & Kecemasan. Pusat Rawatan Hairan Psikiatrik. Pengimejan BioPerubatan dan Kaunter Kemasukan. Klinik DOTS. agama dan taraf kedudukan. Pusat-Pusat Kesihatan dan hospital-hospital lain. Perkhidmatan Penjagaan Kritikal dan Dewan Bedah dan Perkembangan Kejururawatan Selain itu PTj ini juga terlibat di dalam aktiviti-aktiviti pengauditan. Bekerjasama dengan Jabatan Penerbangan Awam sebagai hospital di dalam memberi perkhidmatan perubatan kepada mangsa-mangsa bencana kapal terbang dan lain-lain bencana. Melaksanakan urusan rawatan Pra-Hospital bagi kawasan yang berkaitan. Surgeri. Klinik Keluarga. Klinik KIDDS. Ginekologi. sistematik. Bengkel Latihan dan Pemulihan Kerja. mengekalkan atau menaik taraf serta menilai standard program kejururawatan yang dijalankan. Klinik Antenatal dan Postnatal. jururawat-jururawat pelatih dan juga peserta dari badan sukarela dan agensi-agensi tertentu. . pencegahan dan pemulihan yang efisien. Psikiatri Remaja dan Kanak-Kanak. Rawatan Harian. Trauma & Kecemasan Memberi rawatan kepada kes-kes yang mengalami kemalangan jalan raya. Perkhidmatan pesakit luar merangkumi Klinik Pakar Perubatan. Pemulihan dan Kesukaan. Endoskopi.148 Laporan Tahunan 2010 PTJ PENTADBIRAN KEJURURAWATAN PTj Pentadbiran Kejururawatan adalah bertanggungjawab memberi perawatan yang komprehensif merangkumi aspek-aspek kuratif. Otorinolaringologi. kebajikan penuntut dan staf kejururawatan serta merancang. emosi dan keperluan sosial tanpa mengira bangsa. Podiatri dan Rawatan Harian. Pengambilan Darah Setempat. efektif dan berkualiti oleh jururawat yang berkemahiran serta mengguna pakai konsep pesakit sebagai seorang individu dengan mengambil kira kestabilan fizikal. Perkhidmatan Ambulatori Perkhidmatan Ambulatori merangkumi perkhidmatan di klinik. memberi rawatan segera. Klinik Wellness.

Kaunter Kemasukan Memberi khidmat kepada semua urusan berkenaan dengan kemasukan pesakit ke Wad kecuali pesakit dari Trauma & Kecemasan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 149 Pengimejan Bio-Perubatan Memberi perkhidmatan pengimejan diagnostik dan terapeutik serta radiologi interventional» dimana Jururawat memberi perawatan terlibat secara langsung dalam prosedur yang dijalankan. Pembelian Peralatan Baru Klinik Oftalmologi Peralatan Portable Ultrasound A/B Scanner Non Contact Optical Biometry System Tonometer 3 unit Keeler Professional Opthalmoscope 1 unit Keeler Professional Steak Retinoscope 2 unit Keeler Lithium Double Charger Klinik Otorinolaringologi 3 unit Dual Portable Head Llight 1 unit Hartmann Alligator Forcep 80mm 1 unit Hartmann Alligator Forcep length 7 cm 23/4in 1 unit Viena Specula Nose Sz 1 1 unit Viena Specula Nose Sz 1 Pengambilan Darah Setempat Rawatan Harian Urologi dan ESWL Rawatan Harian Pediatrik 1 unit Mesin QMS 1 unit Mesin Manometry 1 unit Pharmaceutical Refrigerator 3 unit Hand Held Pulse Oximeter 1 unit ECG machine 3 unit Trolly Stainless steel 10 unit Drip stand 2 unit Height & Weight Scale Detector 1 unit Microwave Oven 6 unit Terumo pump 3 unit Syringes Pump 1 unit Chairs Scale 7 unit Blood infusion waramer (Aimec) 1 unit Digital Baby Scale 1 unit Sitting Weight Scale 3 unit Simplex on trolley halogen examination light 2 unit Footed Paddle Suction 2 unit Portable hogh suction pump 2 unit Blood Pressure Monitor 2 unit Accu Che R Performa Rawatan Harian Dialisis & Nefrologi 1 unit Blood and Fluid Warmer 1 unit Portable Reverse Osmosis System .

Bekalan Alat Steril Dewan Bedah. oftalmologi dan otorinolaringologi menyediakan perawatan pra pembedahan. Perkhidmatan surgikal yang melibatkan pelbagai bidang pengkhususan (seperti urologi. Perkhidmatan medikal juga merangkumi pelbagai bidang pengkhususan yang menyediakan perawatan geriatrik.150 Laporan Tahunan 2010 Perkhidmatan Pesakit Dalam Bertanggungjawab memberi perawatan yang menyeluruh mengikut keperluan kesihatan dan penyakit yang dihadapi oleh pesakit. neurologi. neurologi. pos pembedahan. gastroenterologi. berkualiti dan selamat kepada semua golongan pesakit dari bayi baru lahir sehingga ke warga emas. respiratori. ibu-ibu dalam penjagaan pos natal. rawatan terapi radio iodine. kardiologi. perubatan pemulihan. hepatobiliari. plastik. Perkhidmatan Penjagaan Kritikal dan Dewan Bedah Unit ini bertanggungjawab untuk: • Memberi perawatan perioperatif yang selamat dan sempurna kepada pesakitpesakit yang memerlukan pembedahan. Memberi orientasi. reumatologi. pemulihan dan paliatif. Meliputi 32 wad yang merangkumi secara rasminya 981 katil tetapi yang beroperasi sekarang adalah 27 wad dengan 795 katil. endokrin. surgikal. • • Jenis Perkhidmatan yang disediakan. pelatih perubatan dan pelatih paramedikal yang dijadualkan untuk sesi pembelajaran di Dewan Bedah. Trauma dan . Pembedahan Harian. penyeliaan dan bantuan kepada pelatih-pelatih jururawat. Perkhidmatan pediatrik pula melibatkan perawatan dalam pelbagai bidang pengkhususan dalam disiplin medikal. ENT. gastro. penyakit berjangkit. Wad-wad terdiri daripada Wad Obstetrik (3) Ginekologi (1) Wad Surgikal (3) Wad Ortopedik (2) Wad Oftalmologi (1) Otorinolaringologi (1) Wad Medikal (6) Pemulihan (1) Wad Neurosains Medikal & Surgikal (2) Wad Psikiatrik (2) dan Wad Pediatrik (5) Lawatan amal dari Resort World Genting Berhad di Wad Pediatrik Jenis Perkhidmatan yang disediakan Perkhidmatan terdiri daripada perkhidmatan obstetrik dan ginekologi yang bertanggungjawab memberi perawatan kepada ibu-ibu dalam penjagaan antenatal. dermatologi. hematologi. orthopedik. dan perubatan psikiatri. onkologi . Memberi sokongan dan bantuan dalam penyelidikan yang dijalankan oleh kakitangan Pusat Perubatan dan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. surgikal am) ortopedik. • • • • • • Perawatan Perioperatif Pain Management Servis. (TSSU) Perawatan Perioperatif Kecemasan. mata. Pemberian Anesthesia Di luar Dewan Bedah. pediatrik am dan neuro. kardiologi. Perkhidmatan yang diberi dikekalkan secara holistik. onkologi serta paliatif. nefrologi. Perawatan juga melibatkan penjagaan pesakit dari tahap akut yang memerlukan bantuan pernafasan dan penjagaan rapi sehingga ke peringkat pemulihan dan discaj. bayi baru lahir yang normal dan perawatan ginekologi am.

Selain ceramah kejururawatan (CNE) yang telah diberi oleh Kumpulan Pain»Management. Hari keluarga ini telah dibantu oleh staf dari unit Anestesiologi dan staf dari klinik Chronic» Pain. Ahli Jawatan kuasa Pain Management PPUM Permainan Simpul Kasih Antara Pesakit Dengan Pasangan Majlis Perasmian Pain»As»5th»Vital»Sign . Hari keluarga Chronic»Pain»Support»Group telah diadakan pada 11 Disember 2010. Pelancaran ini telah dihadiri oleh semua Pegawai Kejururawatan dan Ketua Jururawat. Ceramah implementasi “Pain as 5th Vital Sign” telah diberi mulai bulan Mei 2009 hingga Disember 2009 dan telah diteruskan pada bulan Januari 2010 hingga Julai 2010. Pusat Perubatan Universiti Malaya. penilaian semula selepas tindakan serta cara penggunaan borang Carta Klinikal yang baru. Pengajaran khusus di setiap wad dan unit juga telah diteruskan bertujuan untuk meningkatkan kefahaman pada setiap staf mengenai penggunaan borang tersebut. Seramai lebih kurang 120 orang peserta yang terdiri daripada pesakit kronik dan ahli keluarga telah menghadiri program ini yang terdiri dari pesakit daripada Hospital Selayang dan Hospital Ipoh.Pusat Perubatan Universiti Malaya 151 Perkhidmatan / program terbaru yang diperkenalkan. Implementasi “Pain as 5th Vital Sign” berserta borang baru klinikal dan “pain ruler” telah dilancarkan pada 12 April 2010 oleh Profesor Ramani Vijayan. Pengajaran di wad dimulakan pada 20 Ogos 2010. bertempat di Center Point Universiti Malaya dan telah dirasmikan oleh Profesor Vijayan. Sesi pengajaran dan praktikal telah dilakukan pada pesakit di wad dengan penilaian dan tindakan jururawat. Pakar Perunding Anestesiologi dan Pain» Management. Pengerusi Pain»Management. Aktiviti yang telah disediakan adalah seperti persembahan nyanyian dan tarian dan permainan sukan daripada pesakit dan ahli keluarga bagi mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan berkongsi pengalaman.

10. 4. 8. Bil 1. penilaian vena. 7. 6. 3 unit Anestesia Monitor Datex Ohmeda S5 1 unit Portable Ultrasound GE Kegunaan Digunakan untuk memanaskan suhu badan pesakit semasa pembedahan dan selepas pembedahan. 5. A Micheal Hollmann . 9. Terutamanya di bahagian upper and lower back pain. 2 unit Schaerer Surgical Table Axis 600 2 unit Operating Traction Table (steries) 2 unit General Surgery Operating Table 6 unit Onmifuse pca pump Prosidur Continuos Spinal Anesthesia Peserta Bengkel CSA bersama Prof.152 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Baru Peralatan ini telah dibeli untuk menambah keperluan di unit Anestesiologi. Digunakan untuk pemberian anesthesia secara regional. Digunakan untuk merekod pemerhatian tanda vital pesakit semasa pembedahan dan untuk transport monitor Digunakan untuk merekod pemerhatian tanda vital pesakit dan gases semasa pembedahan. Untuk kegunaan semasa pembedahan General Surgery Untuk pembedahan Otopedik surgery Untuk pembedahan General Surgeri Digunakan untuk patient controlled analgesia 2. 3. Digunakan untuk memanaskan darah dan cecair yang diberi secara infuse intravena mengikut kadar suhu yang diperlukan bagi mengelakkan pesakit mengalami hipotermia. 1 unit Fluid Warmer (ASTOFLO) 1 unit Radiofrequency Lesion Generate Management. Digunakan untuk merawat pesakit yang mengalami kesakitan yang kronik. abdomen scan dan obstetric scan dengan jelas kerana mempunyai sistem berwarna bagi membezakan arteri dan vena. Keterangan Alat 14 unit Forced Air Warming device (Bair Hugger) 3 unit Philip Portable Physiological Monitor. Tujuannya adalah untuk mengelakkan hipotermia.

Pakar dari Jepun adalah Mr. Chua. Dilakukan secara live surgery dari Bilik Bedah 4 ke Klinikal Auditorium. Beliau memperkenalkan cara baru iaitu Single Port Laparoscopic Cholecystectomy. Memberi kaunseling kepada pesakit dan keluarga. Seminar Perawatan Anestesia. Vasanta dari Jabatan Anestesiologi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 153 Kursus Berikut adalah kursus yang telah dijalankan: Bil Nama Kursus Continuous Spinal Anaesthesia Workshop Bengkel ini dilakukan secara langsung dari Bilik Bedah 4 ke Bilik Konferen Dewan Bedah Menara Timur. Membuat persediaan bagi pesakit untuk prosedur invasif seperti angiogram. la juga sebagai wad menempatkan pesakit selepas menjalani prosedur PTCA. Jason Hwang dan Changi Hospital. Kazunori Vasuda dan Mr. Kursus ini dianjurkan oleh Prof. Bengkel ini dilakukan secara langsung dari Bilik Bedah 1 (PPH) ke Bilik Konferens Endoskopi. meningkatkan kemahiran jururawat dalam prosedur ECT dan Radiologi dan meningkatkan kesedaran jururawat kepentingan Implementasi Pain as 5th vital sign .23 Julai 2010 4 13 Ogos 2010 5 24 September 2010 6 18 Oktober 2010 7 5 – 6 Oktober 2010 Wad Kardiologi (Cardiac Care Unit -CCU) Wad Kardiologi berfungsi memberi perawatan seperti berikut: • • Perawatan pesakit mengalami serangan jantung yang akut dan kronik. ii) • • iii) Memberi perawatan pesakit jantung menggunakan alat bantuan pernafasan maksima 5 pesakit pada satu-satu masa dengan nisbah seorang Jururawat dengan 2 atau tiga pesakit mengikut keadaan pesakit. Doktor Pakar dari Belgium. A Micheal Hollmann telah di jemput untuk memberikan syarahan dan memperkenalkan penggunaan set Contiunous Spinal kepada pesakit. FPUM. Dr. Membuat penyelidikan berkaitan ubat-ubatan dan penyakit terutama berkaitan penyakit jantung bagi unit kardiologi khususnya dan Jabatan Perubatan amnya. angioplasti serta kemasukan alat perentak jantung dan lainlain lagi. Jenis Perkhidmatan i) Wad kardiologi ini menerima pesakit dari dalam dan luar PPUM serta rujukan dari hospital swasta dan kerajaan sekitar Lembah Kelang serta luar Kuala Lumpur yang memerlukan perawatan jantung serta yang menjalani prosedur invasif ke jantung. Bengkel ini telah di anjurkan oleh Prof. Indiani dan Dr. Dua orang Pakar Otopedik daripada Jepun telah melakukan 2 kes dengan dibantu oleh Pakar Bedah dari PPUM. Orthopedic Trauma Course 2010 Kursus telah dipengerusikan oleh Dr. Chin dari Unit Surgeri. Laparoscopic Workshop Diadakan di Pusat Pembedahan Harian. 4th UMMC Pediatric Anesthesia / Analgesia Workshop. Dr. Sapporo. Geovanni Dapri melakukan dua kes laparoscopic cholecystectomy. Madya Mohd Razif Mohd Ali. Lucy Chan. Prepageran dan Dr. Chin dari PPUM memperkenalkan Single Port Laparoscopic Hernia Repair. iv) Membuat penyelidikan darah untuk pemeriksaan paras Troponin-T bagi pesakit . 2nd FESS Workshop Dilakukan di Bilik Bedah 13 secara langsung ke Clinical Auditorium. Kursus telah di Pengerusikan oleh Prof. Dr. Pakar Anestesiologi dari Hospital Jerman. Prof. Eiji Kondo dari Hokkaido University. ACL Double Udndle Reconstruction Workshop. Program pembelajaran kesihatan kepada pesakit dan keluarga dibuat pada setiap hari Khamis. Sebanyak 3 kes FESS telah dilakukan oleh Prof. Prof. Chua Yeok Pin. Tarikh 1 8 Februari 2010 2 3 18-19 Julai 2010 21. Tujuan seminar ini diadakan adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan jururawat berkaitan jenis-jenis anestesia dan ubat-ubatan.

pihak wad telah membuat pembelian satu unit Air Purifier bagi menapis dan membersihkan peredaran udara di dalam bilik yang membantu dalam perawatan mengawal jangkitan. seorang • . • Bagi tahun 2010. Dua unit Astoflo» Plus» Warmer. Membantu di dalam penyelidikan untuk menggalakkan bagi meningkatkan kualiti perawatan pesakit.23 5. pembedahan torasik dan saluran darah.58 7. Pada Bulan Mac juga Mr.pesakit selepas pembedahan jantung sama ada pembedahan jantung terbuka atau tertutup. torasik dan saluran darah berdasarkan keperluan fizikal. untuk • • • • • • Menggalakkan pembelajaran berterusan dan pembangunan staf.5 Jadual 41: Statistik perawatan pesakit di wad ICU Keterangan Pindah Masuk Pindah Keluar/ Kematian Ventilasi 2009 646 641 487 2010 699 691 514 Perbezaan (%) 7. Jadual 40: Statistik perawatan pesakit di wad CCU Perkhidmatan Kemasukan & Pindah Masuk Kematian 2009 3671 138 2010 4128 143 Perbezaan % 11. Menggalakkan pembelajaran di kalangan penuntut perubatan dan kejururawatan. Pengenalan Prosedur Baru Pada tahun 2010. Mengadakan orientasi dan latihan dalam bertugas untuk perkembangan diri kakitangan dari segi pengetahuan. Gokhale. Alat yang digunakan semasa pemberian darah kepada pesakit untuk mengelakkan ‘Hypothermia’.07 3. Pertambahan ini disebabkan bilangan pesakit yang memerlukan rawatan mesin bantuan pernafasan bertambah. Membantu dalam perawatan dan mengurangkan komplikasi penyakit serta dua unit Peti Sejuk Ubat digunakan untuk menyimpan ubatan pada suhu 2° . rohani dan sosial. beberapa prosedur baru telah diperkenalkan dari segi pembedahan jantung. Unit Rawatan Rapi Kardiotorasik (CICU ) Unit ini berfungsi untuk: • Memberi perawatan yang bermutu kepada pesakit selepas pembedahan jantung. Wad Rawatan Rapi (ICU) Wad ICU merupakan satu-satunya Wad Rawatan Rapi berbagai disiplin untuk pesakit dewasa dan masih berfungsi dengan objektif seperti berikut: • Menerima pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan dan perawatan High Depency Unit (HDU).2 Pada 2 Ogos 2010. • Pada bulan Mac. Bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan unit lain bagi tujuan mencapai matlamat unit ini. sikap dan kemahiran yang diperlukan bagi tujuan memberi perawatan bermutu.154 Laporan Tahunan 2010 yang disyaki mengalami serangan jantung dimana keputusan darah dapat diketahui dalam masa 10 minit.8° C Kadar kemasukan pesakit bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2009. jumlah katil telah bertambah dari 13 katil ke 14 katil berikutan bertambahnya bilangan pesakit yang memerlukan perawatan mesin bantuan pernafasan. Pesakit yang menjalani pembedahan paru-paru juga dimasukkan ke sini seperti kes-kes lobectomy dan Pneumonectomy. Seorang Pakar Bedah dari Kanada telah mengadakan bengkel untuk memperkenalkan prosedur Video» Assisted» Vein»Harvesting»For»CABG di PPUM. Unit ini memberi perawatan kepada pesakit. Membuat kajian kejururawatan meninggikan perawatan pesakit. Mengambil bahagian dalam program pendidikan bagi tujuan memperbaiki perawatan pesakit. v) Membuat prosedur mengesan punca pesakit tiba-tiba mengalami serangan syncope yang tidak diketahui penyebabnya melalui ‘Tilttable test’.

Seramai 65 orang jururawat termasuk pelajar perubatan telah dilatih. Jururawat U29. Program / Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan. Dr Raja Amin. Nitric»Oxide dan High»Frequency»Ventilation. Menerima dan bekerjasama dengan pelajar dari institusi pendidikan lain. 2. . 7. Merancang dan melaksana program pembelajaran berterusan untuk kakitangan yang diberikan oleh Jururawat U32. Aspirasi Sum-sum Tulang.3 53. • Pada Bulan Disember prosedur pembedahan Maze» Procedure untuk Mitral» Valve» Replacement telah dilakukan oleh Prof. Menerima kes-kes rujukan dari organisasi swasta dan kerajaan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 155 Pakar Bedah dari India telah memperkenalkan prosedur Minimally»Invasive»Off»pump»CABG. Open Heart Lung Lain-lain Kematian Wad Rawatan Intensif Pediatrik Dan Pemindahan Sumsum Tulang Wad PICU menjalankan perkhidmatan seperti berikut: 1. kejururawatan dan pengimejan mendapatkan pengalaman klinikal. 6. Membantu dalam projek penyelidikan perubatan dan kejururawatan. Jadual 42: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Perkara 2009 120 75 43 15 2010 132 85 42 23 % Peratusan 10 13. Merawat pesakit kritikal intensif selepas pembedahan Surgeri Am Kanak-kanak dan pembedahan Neuro Pediatrik. Perawatan pesakit intensif adalah berdasarkan atas nisbah (jururawat : pesakit) 1:1 atau 1:2 pesakit. Sama ada yang memerlukan bantuan pernafasan secara invasive» ataupun non-invasive dan juga kes-kes high» dependency» unit. 3. Rawatan dan perawatan pra dan pos pemindahan sumsum tulang pesakit pediatrik dilakukan di unit BMT. Ini adalah disebabkan oleh perubahan jadual pembedahan kepada 2 kes sehari. Pegawai Perubatan dan ‘Product Specialist’. 5.» » Ia juga melibatkan rawatan Hemodialisis secara vena ke vena. Teknik ini juga dikenali dengan nama Radio»Frequency»Ablation»Technique.3 Jenis perkhidmatan yang disediakan Rawatan dan perawatan pesakit pediatrik kritikal iaitu pesakit pediatrik yang memerlukan penjagaan intensif dari usia baru lahir hingga 12 tahun. Kes-kes yang pembedahan torasik juga bertambah. Ia juga turut mengendalikan kes-kes pemindahan cord»blood dan stem»cell»pediatrik.»cord»blood» dan bone»marrow» harvest untuk pesakit pediatrik dengan kerjasama PTj Perubatan Transfusi. Merawat pesakit untuk prosedur rawatan dan penyiasatan seperti memasukkan “Central Venous Catheter”. Membantu pelajar perubatan. jumlah bilangan Pembedahan Jantung terbuka bertambah dengan baik sekali dibandingkan dengan tahun 2009. 4. Ia juga turut membantu dan menyokong Wad Rawatan Khas Bayi dan Wad Rawatan Rapi dalam penjagaan bayi pramatang dan pesakit remaja (12-18 tahun) apabila kedua-dua wad berkenaan memerlukan bantuan. 8. Untuk kesinambungan ia juga menyediakan perkhidmatan pengumpulan stem»cell. Pada tahun 2010. Biopsy. Merawat pesakit pediatrik yang memerlukan penjagaan kritikal intensif dan pemindahan sumsum tulang. Program Resuscitation» Drill» Pediatric» Basic» Life» Support telah mula dijalankan pada tahun 2010 bagi melatih semua jururawat Pediatrik dalam resuscitation» pesakit pediatrik.3 -2. Bronchoscopy dan Endoscopy.

satu unit peti sejuk medikal. Wad Rawatan Khas Bayi (Special Care Nursery-SCN) Peranan wad ini ialah memberi rawatan dan penjagaan untuk bayi-bayi yang pramatang. membantu dan memberi sokongan dalam program penyelidikan yang dijalankan oleh para doktor dan jururawat.3% Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah. Memberi nutrisi secara “TPN” (Total Parenteral Nutrition) kepada bayi-bayi pramatang dan tenat serta mengawal dan merawat jangkitan infeksi dan infeksi “nasocomial”. berisiko tinggi dan masalah kurang berat badan. mengurangkan kadar mortaliti serta morbiditi bayi dengan tindakan dan rawatan yang cekap dan sewajarnya Wad ini juga menerima bayi yang mengalami Hypoxia»Ischaemic»Encephalopaty(HIE). baru dan Sebanyak satu unit High»End»Ventilator»Servoi. Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah.»Non» Invasive» Ventilator» dan» Physiologic» Monitor» telah dibeli untuk menampung pesakit di bangunan baru. .6% 16. dua unit Oxygen»Blender dan satu unit Portable»Physiologic»monitoring»(non-invasive).8% 18.6% 21.2% 12. Jadual 44: Jumlah Kemasukan Pesakit Dan Discaj Wad Pediatrik 1 (BMT) Perkara Kemasukan Pindah masuk Jumlah kemasukan Discaj Pindah keluar Kematian Jumlah keluar Tahun 2009 224 2 226 195 8 0 203 Tahun 2010 259 7 266 254 9 0 263 Perbezaan (%) 15. unit ini telah menerima 10 unit Infant» ventilator.3% 6. Wad ini juga mengendali. masalah kardio-respiratori.156 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Prosedur Baru Prosedur baru telah diperkenalkan dikenali sebagai Cooling»Therapy di mana rawatan diberi kepada bayi yang mengalami Hypoxic»Ischemic»Encephalopathy. menggalakkan kekerapan lawatan oleh ibubapa supaya mereka sentiasa mengetahui serta memahami progres dan keadaan bayi mereka serta menggalakkan ibu-ibu memberikan penyusuan susu ibu kepada bayi-bayi.6% 250% 17. hypoglycaemia dan jaundis dan menerima bayi-bayi yang memerlukan rawatan surgikal.5% 0% 29. Jadual 43: Jumlah Kemasukan Pesakit Dan Discaj Wad Pediatrik Perkara Kemasukan Pindah masuk Jumlah kemasukan Discaj Pindah keluar Kematian Jumlah keluar Tahun 2009 160 301 461 15 391 41 447 Tahun 2010 185 351 536 16 474 39 529 Perbezaan (%) 15.6% 30. satu unit High» Frequency» Osscillatory» Ventilator(HFOV).6% 16.2% -4.6% Pembelian Peralatan Baru Bagi tahun 2010. Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah. 9 unit Syringe»Pump. Jadual 45: Jumlah dan jenis pemindahan sumsum tulang Tahun 2008/2009 Jenis pemindahan sumsum tulang Autologous Bone Marrow Transplant Allogenic Bone Marrow Transplant Allogenic Cord Blood Transplant Jumlah Tahun 2009 2 6 7 15 Tahun 2010 6 8 5 19 Pembelian peralatan kegunaannya. birth»trauma.

mencuci. membungkus. mencuci. mensteril serta membekal kain untuk kegunaan harian di Dewan Bedah. Mengutip.474 60. Wad BMT.109 6. PTj Pengimejan Bio-Perubatan. Perkhidmatan yang disediakan: • Mengutip.2 12.092 3.507 541. • 25 27 8 • Pada tahun 2010 didapati bilangan kemasukan/ pindah masuk pesakit berkurangan daripada tahun 2009 sebanyak 11% iaitu 195 orang pesakit pada tahun 2010 berbanding 219 orang pada tahun 2009. berbanding seramai 144 orang pada tahun 2010 iaitu pertambahan sebanyak 14.2 .22 14.Day) Purata Masa Di Hospital(Hari) Jumlah Pesakit Memerlukan Ventilasi Purata Masa Ventilasi(Hari) % Kemasukan/Pindah Masuk Yang Memerlukan Ventilasi Jumlah Hari Ventilasi(Ventilation Day) JUMLAH BERAT BADAN < 1000gm yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap 2009 219 4581 20.471 95. Klinik-klinik.22% daripada tahun 2009 disebabkan bayi-bayi pramatang memerlukan masa sehingga berat badan melebihi 2.3 9. Jadual 47: Statistik Peralatan Steril Yang Di Proses Bekalan Peralatan Steril Pek Peralatan Steril Kain-Kain Steril Set PTj Pengimejan Bio Perubatan Alat-Alat Sedutan & Pernafasan Pensterilan Item Melalui Gas Ethlene Oxide Sterilizer Kain Dari Wad Pemindahan Sum-Sum Tulang Supplementary Dressing Jumlah 2010 136. UMSC dan lain-lain wad bila diperlukan Membuat. • Pembelian Peralatan Pada tahun 2010.8 57.5 -1.2%.Pusat Perubatan Universiti Malaya 157 Jadual 46: Statistik Pesakit Wad SCN Perkhidmatan Jumlah Kemasukan / Pindah Masuk Jumlah Hari Pesakit(Patient .5 12.0kg untuk discaj.2 8.572 2009 314. Kawasan-kawasan yang dibekalkan dengan alat-alat steril dalam tahun 2010 ialah sebanyak 68 kawasan meliputi hampir 90% unit-unit dan jabatan yang memberikan perkhidmatan kepada pesakit sama ada secara langsung atau tidak langsung termasuk Kolej Kejururawatan dan UMSC.7 58% 1228 2010 195 4336 22. Jumlah pesakit yang memerlukan ventilasi juga bertambah iaitu 126 pada tahun 2009.5 -13. 1 unit Mesin Otokleb serta 2 unit Dandang (Boiler).5 74% 1217 Perbezaan (%) -11 -5.678 53.9 Unit Pembekalan Alat Steril (UPAS) Unit Pembekalan Alat Steril bertanggungjawab dalam perkhidmatan pengendalian peralatan steril dan set sedutan bagi tujuan diagnostik dan perawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya. UPAS menerima 2 unit Washer» Disinfector.348 6.9 126 9.7 -0.943 3.387 490. mensteril dan membekalkan instrumen dan peralatan yang digunakan dalam prosedur perawatan pesakit. membungkus. Melipat. mensteril dan membekal peralatan suplimentari atau peralatan guna hapus.369 49.231 851. memasang dan membekal semua inkubator serta peralatan Inhalasi ke semua wad di PPUM.604 66.703 Perbezaan (%) -56. Manakala purata pesakit tinggal di hospital bertambah sebanyak 6.35 6.5 9. ICU.2 144 8. membungkus.062 107.

iv) Membantu mengurus keperluan Mata Kredit CPD untuk semua jururawat bagi memenuhi Penilaian tahap kecekapan (PTK) Umum yang wajibkan oleh PPUM bagi memastikan semua staf di tahap kompetensi v) Mengurus data Mata Kredit CPD yang diperolehi daripada latihan anjuran Perkembangan Kejururawatan vi) Mengkoordinasi dan menyediakan kemudahan peralatan dan sumber manusia bagi membantu peperiksaan perubatan klinikal sama ada untuk peperiksaan MBBS atau pun Ijazah Sarjana Perubatan dan lainlain disiplin. Luaran dan Luar Negara untuk staf kejururawatan bersama PTj Pembangunan Insan ii) iii) Mengurus keperluan Mata Kredit CPD untuk semua jururawat di PPUM bagi memastikan mereka boleh memperbaharui lesan pengamalan kejururawatan.» 4» hari» untuk» kursus» 20» hours»lactation»dan 2 hari untuk kursus fire»drill»/» emergency. Objektif program adalah untuk meningkatkan pengetahuan. Kekurangan tersebut ditampung oleh pihak UPAS dengan menggantikannya dengan Disposable» Paper» Towel yang direkodkan di dalam bahagian Supplementary» Dressing. yang mana tambahan 2 hari untuk kursus CPR» : MBLS. Sekretariat Penyusuan Program Orientasi Jururawat U29 Baru pada 4-26 Oktober 2010 untuk seramai 175 orang Jururawat. vii) Mengkoordinasi Susu Ibu. Seramai 21 orang Ketua Jururawat yang baru dilantik dan seorang Jururawat (KUP) U32 telah menghadirinya.» Latihan Dalam Perkhidmatan dan Cardio»Pulmonary»Resuscitation) Mengkoordinasi Kursus Dalaman. Mengurus Latihan Dan Pembangunan Staf Kejururawatan » Orientasi Memastikan setiap staf kejururawatan di PPUM melalui Program Orientasi (Jururawat Baru dan Ketua Jururawat Baru) serta lain-lain kategori mengikut keperluan dan permohonan seperti Program Orientasi – Program Sangkutan Pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Kejururawatan dan Program Orientasi Pelajar Perubatan Bersama Staf Kejururawatan Perkembangan Kejururawatan Fungsi i) Mengurus Latihan dan Pembangunan Staf Kejururawatan (Orientasi. viii) Mengurus Sumber Maklumat Penyakit Program Orientasi Ketua Jururawat U32 Baru pada 8-10 Disember 2010. . Tambahan pengagihan barangan di bahagian unsterile» supplementary juga direkodkan kerana permintaan barangan tersebut oleh sesetengah wad.158 Laporan Tahunan 2010 Penurunan kain-kain steril dan kain BMT pada tahun 2010 berbanding dengan tahun 2009 ialah disebabkan oleh kekurangan kain yang dihantar oleh pihak Dobi ke UPAS. Program Preceptorship. kemahiran dan sikap yang positif dikalangan pemimpin jururawat dalam pengurusan perkhidmatan kejururawatan. A. Kandungan program kali ini agak berbeza dan lebih lama iaitu ia berjalan selama 17 hari.

Program ini untuk memperkenalkan Pelajar Perubatan yang baru mengikuti kursus perubatan kepada peranan. kemahiran dan kompetensi setiap staf kejururawatan dalam menjalankan tugas harian.» Session» 2010/2011 telah mengadakan sesi orientasi dan program sangkutan bersama staf kejururawatan.Program Preceptorship Kejururawatan ini bertujuan untuk : • memberikan pendidikan dan tunjuk ajar kepada Jururawat Baru supaya mereka boleh menyesuaikan diri di tempat kerja baru serta boleh menjalankan tugas dengan baik. Objektif orientasi diadakan ialah untuk memperkenalkan struktur organisasi kejururawatan di dalam konteks organisasi hospital. Matlamat jangka panjang pula adalah untuk melahirkan modal insan yang kompeten dan berkualiti. Latihan dalam Perkhidmatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan. tanggungjawab dan aktiviti klinikal yang perlu dilakukan oleh jururawat terhadap pesakit dalam jagaan mereka. berkualiti dan selamat. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Ketua Jururawat di kawasan klinikal dan Mengaplikasi prinsip pengurusan di wad/unit Ini adalah salah satu program pembangunan staf yang disediakan khusus untuk Jururawat U29 yang baru dilantik. memberikan latihan bagi meningkatkan kemahiran klinikal dan operasi kerja • » Latihan Dalam Perkhidmatan Program Orientasi Pelajar Perubatan Bersama Staf Kejururawatan Pada 14 Julai 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 159 » Program Preceptorship Kejururawatan Program Orientasi – Program Sangkutan Pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Kejururawatan telah diadakan pada 14 -15 Januari 2010. . Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Pegawai Kejururawatan. seramai 209 orang Pelajar Perubatan daripada program Medical» Course Phase» 1.

160

Laporan Tahunan 2010

Latihan Yang Ditawarkan Sepanjang 2010
Perkembangan Kejururawatan bersama dengan Perkhidmatan Pesakit Dalam, Perkhidmatan Ambulatori dan Perkhidmatan Penjagaan Kritikal & Dewan Bedah telah mengenalpasti keperluan latihan untuk semua Jururawat. Ia merangkumi latihan yang berbentuk ilmiah, motivasi, moral dan juga keagamaan yang disampaikan dalam bentuk ceramah, bengkel, seminar, kursus jangka masa pendek dan lawatan sambil belajar. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Seminar Perawatan Koronari Seminar Enrichment Workshop (Komunikasi) Seminar Infectious Disease Seminar Perawatan Renal: Transplant Seminar Rawatan Renal: Nephropathy Seminar Preceptorship Sesi 1/2010 Seminar Perawatan Obstetrik & Ginekologi Seminar Pengurusan Luka Seminar Perawatan Ortopedik Seminar General Surgeri Seminar Perawatan Palliatif Seminar Perawatan Pediatrik Seminar Perawatan Diabetes 1 Seminar Perawatan Rapi Seminar Perawatan Respiratori Enrichment Workshop 2: Internalization of Nursing Seminar Perawatan Renal: Peritoneal Dialysis Seminar Perawatan Geriatrik Seminar Perawatan Burn & Plastic Seminar Preseptor Sesi 2/2010 Seminar Perawatan Onkologi Bengkel Kecemerlangan Kejururawatan Sesi 1/2010 Bengkel Kecemerlangan Kejururawatan Sesi 2/2010 Seminar Perawatan Anestesiologi & OT Seminar Perawatan Psikiatrik Seminar Organ Donation Seminar Perawatan Breast Cancer Seminar Neuro Rehab Seminar Psikiatrik Nama Kursus Seminar Perawatan Trauma dan Kecemasan Tarikh 19 – 20 Januari 2010 2-4 Februari 2010 9 – 10 Februari 2010 2 – 3 Mac 2010 11 – 12 Mac 2010 13 Mac 2010 16-17 Mac 2010 6 – 7 April 2010 13 – 14 April 2010 20 – 21 April 2010 27 – 28 April 2010 4-5 Mei 2010 18-19 Mei 2010 8 – 9 Jun 2010 15 -16 Jun 2010 22 -23 Jun 2010 28 – 29 Jun 2010 6 – 7 Julai 2010 20 – 21Julai 2010 3- 4 Ogos 2010 9 -10 Ogos 2010 28-29 Sept 2010 30 September 2010 1 Oktober 2010 5- 6 Oktober 2010 11-12 Oktober 2010 19-20 Oktober 2010 25 -26 Oktober 2010 23 – 24 November 2010 29 – 30 November 2010

Pusat Perubatan Universiti Malaya

161

» Program Ceramah Kejururawatan
Program ceramah kejururawatan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu : i) Ceramah Kejururawatan Umum iaitu ceramah asas kejururawatan yang perlu di ketahui oleh semua jururawat contoh medication»error,»fall» assessment dan lain-lain. Ceramah Laporan Kursus iaitu ceramah

kejururawatan hasil daripada menghadiri kursus di dalam dan luar PPUM. Staf yang menghadiri kursus tersebut akan membentangkan pengetahuan dan pengalaman baru, terkini atau semasa kepada staf yang lain dalam bentuk ceramah untuk dikongsi bersama. iii) Ceramah Kejururawatan Khusus yang merupakan ceramah khusus perawatan klinikal mengikut pengkhususan setiap unit. Sesi 15 sesi 21 sesi 18 sesi 10 sesi 26 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 6 sesi 1 sesi 1 sesi Jumlah Peserta 625 1154 642 688 784 87 27 18 41 24 29 12 12 78 60 57 50 27 66 33 23 12 33 19 25 25 30 159 47 107

ii)

Bil Ceramah Kejururawatan Umum 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5th Vital sign, Pain Management Administration of Oral Medication Assessment Of Fall Nursing Care Records Laporan Kursus Palliative Care: Care of Fungating Wound Physiology of Respiratory Diabetic Education Program

Ceramah

Ceramah Laporan Kursus Ceramah Kejururawatan Khusus

Palliative Care: Penjagaan Pesakit Dengan Limb Oedema Endotracheal Intubation and Extubation Update on Ventilator Puritan Bennet Gestational Diabetes Melitus Intubation and Extubation Pengendalian Spesimen Dengan Cara yang Betul Time Management – How to Become a Practical Manager Team Engagement Towards Organization Effectiveness Proses Kreatif Penulisan Cerpen dan Novel Pengunaan Alat Sedutan Blue Liner UPAS Work Process & Nursing Issues/ Practice Cardiopulmonary Arrest ABG Analysis Basic Mode of Ventilation Oksigen Terapi Palliative Care: Palliative Care Introduction Palliative Care: Symptom Control In Palliative Care Breast Feeding Update Care of Patient on Electroconvulsive Therapy Standard Precaution Pengendalian Spesimen Dengan Cara Yang Betul Safety in the Operating Room

162

Laporan Tahunan 2010

Bil 26 27 28 29 30 31 32 33 Care of Patient with Tracheostomy Professionalism and Ethics in Nursing Palliative Care: Breaking Bad News

Ceramah

» Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Jumlah
Sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 24 82 102 80 58 74 49 120

Peserta

Managing Practical Aspects of Long Term Oxygen Therapy

Pressure Ulcers: The Good, The Bad & The Ugly Stoma Care Palliative Care Cleaning & Disinfection of Reesucitation Equiptments

berjumpa dan berinteraksi sebelum bermulanya Program Preceptorship. • Perkembangan Kejururawatan juga telah menubuhkan Jawatankuasa Kumpulan Pengurusan Risalah dengan tujuan untuk menyediakan risalah Pendidikan Kesihatan yang dihasilkan oleh PPUM serta mengkoordinasikan Risalah Pendidikan Kesihatan yang telah sedia dari segi penyeragaman penyediaannya. Info Pendidikan Kesihatan disediakan di dalam bentuk risalah dan dimuatkan ke dalam Infocare Laman Web PPUM. Program Pemangkin Nurani Kejururawatan yang merupakan program Pembangunan Staf yang bekonsep keagamaan dan kerohanian. Berikut adalah ceramah Pemangkin Nurani yang diadakan pada tahun 2010. Tajuk Ceramah Workholic vs Solatholic dan Solat Dari Perspektif Sains Mengingkap Rahsia Sains Dalam Solat Implementasi Doa Berkualiti Pemangkin Nurani Kejururawatan : Kesan Solat Berkualiti Tarikh 30 Jun 2010 12 Ogos 2010 24 Julai 2010 20 Sept 2010 1 dan 8 Nov 2010

Perkembangan Kejururawatan bersama PTj Pembangunan Insan telah bergabung tenaga bagi mengadakan kursus CPR. Kursus CPR yang ditawarkan adalah terdiri daripada 2 jenis iaitu MBLS dan BLS. Bagi staf klinikal mereka akan menjalani kursus MBLS selama 2 hari dan bagi staf bukan klinikal pula mereka ditawarkan kursus BLS.

Bil

Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
Perkembangan Kejururawatan telah memperkenalkan program / perkhidmatan baru seperti berikut:• Kursus Pengurusan Laktasi 20 Jam (4 hari) dan Kursus Kebakaran (2 hari) Bersama Program Orientasi Jururawat Baru Sepetang Bersama Preseptor dan Preseptee. Perkembangan Kejururawatan telah mengadakan sesi sepetang bersama Preceptor dan Preceptee. Ia diadakan bagi membolehkan Preceptor dan Preceptee

1. 2. 3. 4.

Penubuhan Kumpulan 3P Resusitasi PPUM. Kumpulan 3P yang bermaksud Pemantauan, Pembelajaran & Penjagaan peralatan Resusitasi telah ditubuhkan oleh Perkembangan Kejururawatan susulan daripada AJK CPR pada Januari 2010.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

163

PTJ KAWALAN JANGKITAN
Jabatan Kawalan Jangkitan bertanggungjawab memastikan Healthcare-Associated» Infection» (HAI) atau Jangkitan Hospital terkawal.

Program perkhidmatan yang disediakan.
• Jabatan Kawalan Jangkitan melakukan pemantauan rutin, terpilih (targeted) dan Point» Prevalence» Survey» (PPS) untuk mengenal pasti insiden dan kadar jangkitan hospital dan memastikan langkah-langkah kawalan jangkitan untuk mencegah rebakkan dipraktikkan. Penyaringan kualiti udara untuk mengesan kehadiran fungus dan bakteria juga dijalankan di Dewan Bedah, Kompleks Sterile di Jabatan Farmasi,Wad Onkologi Pediatrik dan Dewasa. Kajian pemantauan kain linen di Dobi dibuat setiap 6 bulan. Program pembelajaran berterusan berkaitan kawalan jangkitan diberi kepada staf PPUM, seperti Pegawai Perubatan, Jururawat Terlatih, Pembantu Perawatan Pesakit, Pelajar Perubatan, Pelajar Jururawat, Juru X-ray dan Pekerja Am. Pengajaran juga diberi kepada pesakit, penjaga pesakit dan pelawat mengenai kepentingan kebersihan tangan. Jabatan Kawalan Jangkitan telah menggunakan Statistical» Process» Control» Charts (SPCC) bagi melaporkan data jangkitan dan kolonisasi Methicillin»Resistant» Staphyloccus»Aureus»&»Extended»Spectrum» Beta-Lactamase» Producing» Bacteria. Dengan penggunaan SPCC ia dapat membantu menganalisis data dan mengesan kemungkinan berlakunya rebakan. Oleh itu tindakan boleh diambil sebelum rebakan berlaku. Pemantauan Hand» Hygiene dilaksanakan menggunakan WHO» Multimodal» Hand» Hygiene»Improvement»Strategy»and»Tool di mana aktiviti hand»hygiene»» perlu dilakukan oleh setiap staf apabila melakukan rawatan bagi mengelakkan jangkitan hospital.

Program Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
Pemantau persekitaran dilakukan di semua Kawasan Klinikal menggunakan Environmental»Audit»Checklist yang diadaptasi dari»ICNA»Audit»Tools»for»monitoring» infection» control» guidelines.» Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan.

Maklumat Statistik Pemantauan
Pemantauan National» Point» Prevalence» Survey» of» Nosocomial»Infection.»Pemantauan di seluruh PPUM telah diadakan 2 kali setahun pada bulan Mac dan Oktober serentak dengan hospital-hospital utama di setiap negeri di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan hospital-hospital pengajaran. Jadual 48: Statistik Point Prevalence Survey Tarikh Mac Oktober 2010 7.08 4.97 2009 6.7 6 Perbezaan (%) 0.38 -1.03

Jadual 49: Kadar Infeksi Nosokomial Dengan Multiresistant Organisms

Organisma

2010 0.42 0.87 0.29 0.18 0.05

2009 0.19 0.36 0.11 0.22 -

Perbezaan (%) 0.23 0.51 0.18 -0.04 0.05

Methicillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Acinetobacter baumannii Klebsiella Pneumoniae(ESBL +ve) Escherichia coli (ESBL+ve) Pseudomonas aeruginosa

164

Laporan Tahunan 2010

Jadual 50: Statistik Staf Dijangkiti TIBI Kategori Doktor Jururawat Pembantu Tadbir Pembantu Perawatan kesihatan Pegawai keselamatan JUMLAH 2010 1 4 2 2 1 10 2009 1 4 1 2 0 8

Jadual 52: Bilangan Spesimen Yang Telah Diproses Jenis Ujian Saringan (MRSA) 2010 604 8198 725 259 3712 52 13548 2009 700 7578 729 582 2228 31 11848 Perbezaan (%) -96 620 -4 - 323 1484 21 1700

Jadual 51: Statistik Kecederaan Peralatan Tajam Kategori Doktor Jururawat Pelajar Perubatan Pelajar Jururawat Pembantu Perawatan Kesihatan Pekerja Am Pekerja REDICARE Makmal Diagnostik Juru X-ray Pegawai keselamatan Pegawai Farmasi Penolong Pegawai Perubatan Pegawai Farmasi Jumlah 2010 38 27 11 3 9 2 7 3 1 1 2 1 1 108 2009 33 18 9 4 11 3 5 1 1 1 0 0 0 86

Sterility Test Biological indicator Test Ourbreak Surveillance Penyaringan udara Contact Plate Test (Unit Dobi)
Jumlah

Sejumlah 13,548 spesimen telah diproses oleh Makmal kawalan jangkitan sepanjang tahun 2009. Peningkatan sebanyak 1700 bilangan spesimen yang telah diproses.

Program pembelajaran berterusan
PTj ini telah menganjurkan aktiviti pengajaran dan latihan sepanjang tahun 2010. Di antaranya ialah Kursus kawalan jangkitan diberi kepada staf terdiri dari Pegawai Perubatan, Jururawat, Pelajar Perubatan dan Pelajar Jururawat serta Pembantu Perawatan Kesihatan,Jurupulih Cara kerja, Jurupulih Anggota dan Juru X-Ray. Aktiviti pengajaran diberi berkaitan dengan kawalan jangkitan di hospital, kebersihan tangan dan teknik pencucian, pengendalian dan pengurusan peralatan tajam serta pengurusan pembuangan sisa klinikal. Pembelajaran diberi secara formal dan tidak formal di kawasan klinikal. Jadual 53: Peratus Pengajaran Kawalan Jangkitan Kategori Pegawai Perubatan Jururawat Pembantu Perawatan kesihatan Peratus (%) 78 72.9 52.6

Penyaringan kualiti udara
Penyaringan kualiti udara ialah untuk mengesan kehadiran fungus dan bakteria. Ia dilakukan di Dewan Bedah, Kompleks Sterile di PTj Farmasi, Wad Onkologi, Pediatrik dan Dewasa. Penyaringan kualiti udara juga dibuat bila terdapat masalah kebocoran di siling, ketumbuhan kulat, air» count yang melebihi paras normal dan jika pesakit dijangkiti Aspergillus.

Kajian pemantauan linen
Ujian contact» plate dilakukan setiap 6 bulan di Unit Dobi.

Pada keseluruhannya terdapat penurunan sebanyak 3.664 736 290.5 -3. .521 159. serta makmal dan hospital swasta.047 740 281. mengawal dan merawat sebarang jangkitan dengan lebih efisien.0 -4. Hepatitis.1 Kesan Kepada Rakyat Penaik tarafan makmal diagnosis jangkitan TB (makmal Mycobacteriology) menjadi makmal biokeselamatan tahap 3 (BSL-3) telah meningkatkan keupayaan diagnostik makmal bagi mengesan agen jangkitan TB. Pembinaan satu lagi makmal BSL3 yang terletak berasingan mampu menghalang sebarang rebakkan secara tidak sengaja apabila menjalankan ujian diagnosis ke atas agen jangkitan yang tidak diketahui puncanya.090.8 0.585 2009 97. memantau.8%) dan Antigen»detection (0. Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Perkhidmatan diagnostik yang diberi adalah : i) ii) Bakteriologi Virologi Pembelian Peralatan Baru Makmal telah mendapat peruntukan untuk menaiktaraf makmal TB (Mycobacteriology) menjadi makmal biokeselamatan tahap 3 (BSL-3) dan pembelian beberapa peralatan baru seperti biosafety» cabinet.710 13. Ini membolehkan pihak kerajaan mengesan. fume» cabinet. Diagnosis jangkitan fungus di dalam darah kini menggunakan kaedah automasi Myco/F-Lytic.7% dan ujian Tibi dan Mikologi iaitu 4. nucleic» acid» extraction» machine» dan glassware»brushing»machine.228 12.Pusat Perubatan Universiti Malaya 165 JABATAN MIKROBIOLOGI PERUBATAN Makmal Diagnostik Mikrobiologi memberi perkhidmatan diagnostik makmal kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya. Walau bagaimanapun peningkatan dapat dilihat bagi permintaan ujian Virologi (3. Pusat Perubatan Universiti Malaya merupakan pelanggan utama iaitu 98% daripada 281.2 3. iii) Mikobakteriologi iv) Mikologi v) Serologi vi) Hepatitis & HIV vii) Saringan darah di PTj Transfusi Perubatan / Pemindahan Organ viii) Kawalan Jangkitan ix) Diagnostik Molekular Maklumat Aktiviti Statistik Perbandingan Pengenalan Prosedur Baru Pihak makmal telah menaik taraf kaedah diagnosis makmal jangkitan fungus.1% dalam jumlah permintaan ujian yang diterima apabila dibandingkan dengan tahun 2009. Pusat Pakar Universiti Malaya.2%.537 167.7 -4.427 12. Jadual 54: Statistik Ujian dijalankan di Mikrobiologi Perubatan Permintaan Untuk Ujian Bakteriologi Serologi (Bakterial. Kedua-dua perkara ini secara langsung telah menyumbang kepada keberkesanan pengawalan penyakit dan rawatan pesakit di PPUM.592 Perbezaan (%) -1.567 11. permintaan ujian manakala selebihnya adalah dari pelanggan luar iaitu hospital / klinik dan makmal swasta serta hospital awam yang lain.5%). Syphilis & HIV) Tuberkulosis & Mikologi Virologi Antigen Detection Jumlah 2010 96. Penurunan permintaan ujian adalah ketara bagi ujian serologi iaitu sebanyak 4.

Perasmian Makmal TB . Advance Microbiology Diagnostic dan Makmal Mikologi. incidence.Real time PCR Rapid methods in Virology testing using diagnostics hybrids ready cells and monoclonal antibodies Flash gel system From obscurity to superbug.166 Laporan Tahunan 2010 Sesi Pembelajaran Berterusan Untuk Kakitangan Makmal telah berjaya menganjurkan sesi CME berikut bagi kesemua kakitangan sepanjang tahun 2010. Makmal Mycobacteriology BSL-3 telah mendapat pensijilan bagi containment yang memenuhi piawaian Australia pada 26 April 2010. Makmal akan terus berusaha untuk mempertingkatkan keupayaan dalam memastikan penghasilan kerja yang berkualiti dan persekitaran kerja yang selamat dan kondusif. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nama Kursus Emerging resistance in Gram negative Bacteria Strategies for effective antimicrobial therapy in era of increasing resistance History of Medical Microbiology in Malaysia Prof Datin Farida Jamal Emerging viral infections in Bangladesh Prof Shahina Tabassum Video show of safe use of fume hood and Bio safety cabinet Class II Detection of Carbepenem producing Enterobacteriace by using modified Hodge test Dr Mya Zin Win & Dr Saima Athar Speed Oligo. The rise of Clostridium difficle Prof Thomas Riley Community acquired pneumonia.an innovative molecular biology technique for diagnosis of infectious disease Total solution for dengue diagnosis (Rapid and ELISA assays) Gene xpert. bermula dari awal sehingga pertengahan tahun 2010. Beberapa penambahan peralatan penting untuk kegunaan makmal seperti kabinet Biohazard dan ”staining hood” telah diperolehi dan ini telah meningkatkan tahap keselamatan staf dan kemampuan diagnostik makmal. Pengubahsuaian juga melibatkan penempatan semula Makmal Virologi. Kesemua makmal tersebut telah mula beroperasi secara berperingkat. epidemiology and role of urinary antigen testing New patented technology in high level disinfectant Demonstration on Vitek 2 Compact Tarikh 6 April 2010 20 April 2010 12 Mei 2010 14 Mei 2010 27 Mei 2010 2 Jun 2010 24 Jun 2010 1 Julai 2010 8 Julai 2010 15 Julai 2010 27 Julai 2010 6 Ogos 2010 14 Oktober 2010 11 Nov 2010 29 Nov 2010 Pembangunan Fizikal Makmal telah menjalankan aktiviti pengubahsuaian dan pembinaan Makmal Biokeselamatan Tahap 3 bermula dari tahun 2009. Makmal tersebut telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi pada 8 Jun 2010 dan telah memulakan operasinya pada hari yang sama.

3 -33. Ujian calitan ginekologik dan bukan ginekologik serta Fine Needle Aspiration adalah diantara perkhidmatan Makmal Sitopatologi.3 9.8 -36.3 -55 -77. Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal. Pakar Perunding dan Klinikal juga membentuk tenaga pengajar dalam kursus ijazah MBBS. otot dan neurologik. Cheah Phaik Leng. Pakar Perunding dan Klinikal di makmal ini terlibat dalam perkhidmatan perundingan daripada hospital-hospital Kementerian Kesihatan dan sektor swasta dalam bidang biopsi ginjal.7 -4. Bahagian Patologi Forensik dikoordinasikan oleh Profesor Madya Dr.9 -1.7 -33.7 -6. Nazarina Abdul Rahman. Doktor Perubatan dan Doktor Falsafah yang dianjurkan oleh Fakulti Perubatan.6 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 167 PTJ PATOLOGI PTj Patologi diketuai oleh Profesor Dr Cheah Phaik Leng dan dibahagikan kepada 3 Bahagian iaitu Bahagian Patologi Anatomik.8 Histopathology (cases) Histopathology (paraffin blocks) Histopathology (H+E slides) Special histochemistry (cases) Special histochemistry (slides) Immunohistochemistry (cases) Immunohistochemistry (slides) Muscle biopsies (cases) Muscle biopsies (slides) Renal biopsies (cases) Renal biopsies (slides) Skin biopsies (cases) Skin biopsies (slides) Nerve biopsies (cases) Nerve biopsies (slides) Rectal biopsies (cases) Rectal biopsies (slides) . Patologis juga menjalankan Fine» Needle» Aspiration untuk pesakit Pusat Perubatan Universiti Malaya di wad.7 -4. perwarnaan istimewa dan imunohistokimia. Bahagian Patologi Anatomik dikoordinasikan oleh Profesor Dr.2 -14. BBiomedSc dan kursus pascaijazah. Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Patologi Anatomik memberi perkhidmatan diagnostik dalam bidang histopatologi dan sitopatologi kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya. Klinik Fine»Needle»Aspiration diadakan dua kali seminggu. T Malathi Thevarajah Selain daripada memberi perkhidmatan kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya.7 -0. Jadual 55: Statistik Perbandingan Aktiviti (Bahagian Patologi Anatomik) Perkara HISTOPATHOLOGY Jumlah Pesakit 2009 12381 33427 57748 3490 11167 4365 17896 80 1120 513 4316 69 345 6 27 19 38 2010 12145 32855 57367 3325 10707 4479 18199 75 960 559 4866 46 230 3 6 12 24 Perbezaan (%) -1. transplantasi kardiak. BDS.0 12.1 2. Sarjana Sains Perubatan. Sarjana Patologi. Pakar Perunding dan Klinikal PTj Patologi juga menjalankan penyelidikan dalam bidang perubatan yang relevan. Perkhidmatan yang disediakan oleh Makmal Histopatologi. Manakala Bahagian Perubatan Makmal dikoordinasikan oleh Profesor Madya Dr. Makmal Histopatologi juga memberi perkhidmatan diagnostik segera melalui intraoperative frozen section diagnosis. Bahagian Patologi Anatomik termasuk perkhidmatan diagnostik histopatologi rutin yang berasas perwarnaan H+E.8 -36. Bahagian Patologi Anatomik. Bahagian Patologi Forensik dan Bahagian Perubatan Makmal.

Senarai Seminar/bengkel yang dijalankan di Jabatan Patologi pada tahun 2010 Bil 1 2 3 Cyto Thyroid. Selangor Pemilihan calon anugerah ini dibuat berdasarkan pengiktirafan dalam bidang kepakaran masing-masing di peringkat kebangsaan. Associate Professor Dr Krishnan RI Tissue Arrayer.B.168 Laporan Tahunan 2010 CYTOPATHOLOGY Gynae smears (cases) Gynae smears (slides) Non-gynae smears (cases) Non-gynae smears (slides) FNA (cases) FNA (slides) 8030 8030 1675 6700 1753 8765 Sumber:»PTj»Patologi 7154 7154 1682 6728 1648 8240 -10. Dr Hoo HL.9 0. Y.9 -5. serantau dan antarabangsa di mana sumbangan mereka mempunyai impak kepada kualiti hidup manusia sejagat.4 0. Looi Lai Meng daripada Jabatan Patologi telah dianugerahkan ’Anugerah Profesor Ulung’ oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada 15 Disember 2010. Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin di Hotel Equatorial Bangi. Pengiktirafan itu bertepatan dengan prinsip profesor milik negara yang berfungsi sebagai penyalur maklumat dan pengetahuan untuk pembangunan bersama. Anugerah tersebut disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia.9 -10. Medical Officer Image Cytometry in Effusion Cytology.4 -5. Bita Lifescience Sdn Bhd Nama Kursus Tarikh 28 Jan 2010 29 Jan 2010 3 Feb 2010 .9 Kejayaan/Anugerah dan kesan kepada rakyat Profesor Dr.

Senior Consultant Pathologist. Assoc Prof Dr Nazarina AR Anatomical Patology RCPA Review presented by Associate Professor Nazarina AR. Bhd. Kevin Cheong. University of Malaya Her2 CISH Technique by Mr Kev Ng. University of Malaya Low Grade Indolent B-Cell Lymphomas by Dr Tan Soo Yong. Thermo Scientific. University of Malaya Telepathology. Duke-NUS Gradute Medical School.Pusat Perubatan Universiti Malaya 169 Bil 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Kursus Development of a Murine Model to Study the Kinetic and Pathological Changes in Acute Melioidosis Following Treatment and Immune Modulation. Academy of Medicine. DAKO Regional Application Specialist Visit from Professor Paul McKenzie (President of RCPA) and the RCPA management team Workshop On FISH Technique by Associate Professor Tan Soo Yong. University of the West of England (Bristol) New Version of TDHC by EGIS Newer Version of TDHC. Senior Consultant Pathologist. Pathologist New Development in Cytology by Mr Frank Van Noort. Professor Dr Jayalakshmi P FISH Scope Training.Associate Professor. Duke-NUS Gradute Medical School. Visiting Professor to Department of Pathology. Bhd. Pathologist Thyroid Cytopathology by Dr Chow TK. Instruments Department. Novartis Medical Manager Immunohistochemistry : Practical Tips by Dr Anthony Rhodes. Bhd ASCO update slides by Dr Senthil Sockalingam. Liqui-Prep™ Liquid Based Cytology System by Jean-LucHudry (Sales Director Asia Pacific. Singapore General. Sales executive. Senior Consultant Pathologist. in conjunction with Malaysian Society of Nephrologists and College of Pathologists. Kelvin Pow. Dr Mun KS Training & Commissioning of Leica LMD Microdissection System by Mr Desmond Ng. EGIS The Integrated Analysis of Genetic Alterations and Clinico-Pathological Parameters of Primary Breast Carcinoma Among Female Patients in UMMC. Visiting Professor to Department of Pathology. Duke-NUS Gradute Medical School.An Audit by Associate Professor Krishnan RI. Senior Consultant Pathologist. Dr Norizal MN Approach To Diagnosis of Lymphomas by Dr Tan Soo Yong. NIKON (M) Sdn Bhd FISH Scope Training. HISTOCENTRE (M) dn. Ho Ching Ching Spillage Kit by 3M Product Specialist and Labsystem (M) Sdn. Visiting Professor to Department of Pathology. Visiting Professor to Department of Pathology. Yap Siaw Yan. Technical Support of Leica Microsystems (SEA) Pte Ltd. Bhd Enterovirus 71 Infection Studies – An Update. Singapore General Hospital. Philips Digital Pathology. Singapore. University of Alberta. Instruments Department. LGM International) Bita Lifescience Sdn. Canada DAKO ACIS III (Automated Cellular Imaging System) Workstation : Mr Lawrance Young. UK . Professor Dr Kim Solez. Service Engineer. Eu Lin Chuan CD117 in Breast Phyllodes Tumour.Bumi Sains Sdn. Sales executive. Nano Life Quest Sdn. Marketing Manager.Associate Professor. Medical Officer Primary CNS Lymphoma with underlying etiology related to EBV and HHSV8. Malaysia. Professor Dr Wong Kum Thong Seminar on Renal Transplantation. Bhd TD Synergy by EGIS Tarikh 19 Feb 2010 12 Mac 2010 19 Mac 2010 22 Mac 2010 26 Mac 2010 1 April 2010 9 April 2010 14 April 2010 12 15 April 2010 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 16 April 2010 22 – 23 April 2010 23 April 2010 4 Mei 2010 18 Jun 2010 24 Jun 2010 3 – 6 Ogos 2010 13 Ogos 2010 19 Ogos 2010 25 Ogos 2010 23 Sept 2010 7-8 Okt 2010 7-8 Okt 2010 8 Okt 2010 13 Okt 2010 15 Okt 2010 22 Okt 2010 12 Nov 2010 16 Nov 2010 22 Nov 2010 29 Nov 2010 . Duke-NUS Gradute Medical School. University of Malaya High Grade Aggressive B-Cell Lymphomas by Dr Tan Soo Yong. Micro Lambda (M) Sdn Bhd Turnaround time in Histopathology .Associate Professor. Singapore. Philip Healthcare Asia Pacific Evaluation and Comparison of CD44.

Seminar. Bengkel dan Ceramah yang telah dianjurkan Workshop On FISH Technique .170 Laporan Tahunan 2010 3 Februari 2010 : Tissue Arrayer Demonstration Audit Dalaman Akreditasi Makmal ISO 15189 26-27 Oktober 2010 Persidangan.

Canada Selain daripada itu Bahagian Patologi Anatomik turut mengadakan Persidangan Kliniko Patologi Anatomik Antara Jabatan seperti yang berikut: Neuro-Radio-Oncology Conference Breast Combined Clinico-Pathological Conference Orthopaedic Clinico-Pathological Conference Dermatopathology Meeting Ear. Fluid and Excretion. penyelidikan ke atas teknik-teknik dalam ujian diagnostik. Koagulasi. Bahagian Perubatan Makmal memberikan perkhidmatan diagnostik bagi bidang-bidang berikut: i) Patologi Kimia (Kimia Klinikal. Pemeriksaan Sumsum tulang) Selasa Rabu Khamis ii) iii) ‘Inborn Errors of Metabolism’ iv) Sitogenetik v) Genetik Molekul vi) Immunogenetik dan transplantasi Bahagian Perubatan Makmal (BPM) Bahagian Perubatan Makmal bertanggungjawab dalam perkhidmatan diagnostik kepada pesakit . Therapeutic Drug Monitoring. menyalurkan informasi tentang perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan BPM dan pelajar-pelajar serta menyediakan khidmat nasihat dan latihan teknikal yang berterusan kepada pelajar-pelajar dan kakitangan-kakitangan BPM dan PPUM. Nose and Throat Clinico-Pathological Conference Oncology Combined Clinico-Pathological Conference Ophthalmology Clinico-Pathological Conference Urology Clinico-Pathological Conference General Surgery Clinico-Pathological Conference Gastrointestinal Clinico-Pathological Conference Obstetrics and Gynaecology Clinico-Pathological Conference Isnin dan doktor. Hematologi Khas. Kimia Khas) Hematologi (Hematologi rutin. Endokrin. Imunologi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 171 Peserta Seminar on Renal Transplantation bersama Professor Dr Kim Solez dari University of Alberta.

Bahagian Perubatan Makmal. ‘Surveillance Audit’ Akreditasi Makmal ISO15189:2007 Pada 22-23 Jun 2010. Sistem ini telah berjaya diimplementasikan dengan sepenuhnya di Makmal Hematologi. Slide Preparation Instrument & Tube Sorter in MALAYSIA’ Sistem automasi ini adalah untuk pengendalian sampel dan analisa ujian hematologi serta membuat slaid darah (untuk pembacaan di bawah mikroskop) secara automatik. Audit ini dijalankan oleh 5 auditor teknikal dari Jabatan Standard Malaysia dan juga seorang penilai dari Taiwan yang mewakili APLAC. Projek ini dijalankan melalui kontrak sewaan reagen. Implementasi sistem ini telah berjaya meningkatkan kualiti laporan makmal dan memperbaiki ’turn-around time’ (TAT) untuk ujian hematologi. Bahagian Perubatan Makmal telah berjaya melepasi ‘Surveillance Audit’ Akreditasi Makmal ISO15189:2007 dan ’Extension of Scope’ yang merangkumi ujian molekular dalam bidang hematologi dan juga ujian-ujian biokimia (cardiac markers).172 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Process atau Kaedah Baru Pelancaran ‘INSTALLATION OF 1ST EXPERTLINE HST-N302 (Haematology Sample Transportation System) Integrated Haematology Analyzer. pada 28hb Oktober 2010 dan ini merupakan instalasi yang pertama di Malaysia. . Projek Naiktaraf Sistem Komputer Laboratory Information System (LIS) Sistem komputer makmal telah dipertingkatkan (upgrade) ke versi (Technidata Synerdy) yang lebih baru dan tinggi pada 28hb Oktober 2010. Semua kerja pengendalian permintaan ujian dan keputusan ujian adalah secara ’online’ dengan sepenuhnya.

Bahagian Perubatan Makmal telah berubah wajah daripada sebuah makmal perubatan yang sempit dan kurang kemas kepada sebuah makmal baru yang berkonsep moden dan mempunyai ruang serta infrastruktur bekerja yang lebih selamat. Projek Naik taraf ini telah bermula pada November 2009 dan telah siap sepenuhnya pada bulan Jun 2010. Dengan naik taraf ini. Block Matching ii.013 76.197 185.953 226.336 52.090# 16.1 -7.6 * 4.290 32.970# 113.501.491 48.061 262. HLA Typing iii.628 16.325 108.438 5.845# 33.877 697.623 98.6 -16.9 7.5 -1.804. Keadaan Makmal Sebelum dan selepas Projek Naiktaraf Jadual 56: Statistik Aktiviti di Bahagian Perubatan Makmal Butiran Kimia Klinikal Kimia Khas Bendalir & Perkumuhan Endokrin Imunologi Hematologi Hematologi Khas Makmal Poliklinik Sum-sum Tulang (Slides and Flow Cytometry Koagulasi Sitogenetik Inborn Errors of Metabolism Jumlah Analisa Molekular & Genetik i.Pusat Perubatan Universiti Malaya 173 Projek Naik taraf Makmal Bahagian Perubatan Makmal telah diberi peruntukan untuk naik taraf pada tahun 2009.759 265 1.381 # 2009 3.782 Penunjuk Keberkesanan (Keseluruhan) (%) 6.093 251.542 202.420 4.8 * 4.3 * # Kaedah yang baru digunakan untuk pengiraan beban kerja .064.617 82.0 20.934.6 * 5. Molekular 83 193 548 44 230 593 88.140 277 1.8 * 0.913 58.6 Penunjuk Kecekapan 2010 4.

lst Korea-Asean Joint Laparoscopy cadaver workshop in Malaysia pada 18 Jun 2010 2. Pengiraan beban kerja yang sebenar adalah berdasarkan ‘per reportable test’.10% setahun Senarai Seminar/bengkel yang dijalankan di BahagianPerubatan Makmal pada tahun 2010 Bil 1 2 Kursus Akreditasi Makmal Nama Kursus Kursus Keselamatan Makmal Tarikh 3 Jun 2010 21-22 Oktober 2010 Bahagian Patologi Forensik Menjalankan perkhidmatan patologi forensik untuk pihak polis dan autopsi klinikal untuk PPUM.1 -8.4 -1.174 Laporan Tahunan 2010 * Perbezaan tidak dapat dikira kerana kaedah pengiraan beban kerja telah berubah sejak Julai 2009. Bahagian Patologi Forensik juga telah memberi fasiliti dan bantuan kepada Jabatan Surgeri dan Jabatan Otopedik untuk menganjurkan beberapa bengkel atau kursus kebangsaan dan antarabangsa pada tahun 2010. Antaranya adalah: 1. lst Laparoscopicc adaver hernia surgery workshop in Malaysia pada 28-30 Jun 2010 3. Patologis forensik juga menjadi ”expert witness” untuk kes-kes makhamah.0 . Secara umumnya. ACL Double Bundler Reconstruction Workshop pada 12-13 Ogos 2010 Bahagian Patologi Forensik juga menganjurkan ”Autopsy Review” bersama Bahagian Patologi Anatomik dua minggu sekali Jadual 57: Statistik Perbandingan Aktiviti di Bahagian Patologi Forensik Butiran (Autopsi) Bodies received Cases autopsied Blocks Slides Penunjuk Kecekapan 2010 2486 452 2546 2546 2009 2212 457 2767 2767 Penunjuk Keberkesanan (Keseluruhan) (%) 12. Bahagian ini juga bertanggung jawab atas pengendalian bilik mayat PPUM.0 -8. peningkatan ujian bagi setiap disiplin adalah dalam sekitar 5 . Oleh itu penurunan ketara beban kerja di antara tahun 2009 dan 2010 bukan menunjukkan prestasi sebenar makmal.

2 Audit Susulan dan 3 Audit Khas. penyimpanan rekod dan pengurusan aset adalah diselenggarakan dengan cara yang betul bagi menentukan sumber-sumber digunakan secara ekonomi dan selamat. menilai dan memperbaiki kawalan dalaman. Menjalankan Audit Pengurusan yang berhubung kait dengan tanggungjawab pengurusan dalam pengurusan dana awam. Kementerian Pengajian Tinggi . Jabatan Audit Dalam .Setiausaha • • • • Kesemua laporan audit dibincangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit untuk perakuan sebelum dibawa ke Lembaga Pengurus. Menjalankan tindakan susulan ke atas laporan Ketua Audit Negara dan agensi luar yang lain. Jawatankuasa Audit: • • Mesyuarat Jawatankuasa Audit telah diadakan sebanyak 3 kali bagi tahun 2010. Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengurus. Auditan: Sebanyak 17 projek audit telah dijalankan sepanjang tahun iaitu 7 adalah Audit Pengurusan. Menjalankan audit susulan bagi memastikan tindakan yang diambil adalah berdasarkan laporan Audit Kewangan.Ahli Wakil Ketua Pengarah. staf dan sumber-sumber lain bagi memastikan semua operasi pengurusan dan sistem maklumat adalah telus. Audit Pengurusan dan Audit Khas.Ahli Ketua Audit Dalam. efektif.Pengerusi Wakil Ketua Setiausaha. Jenis perkhidmatan yang disediakan: • Menjalankan Audit Kewangan bagi memastikan hal-hal perkara berkaitan dengan peraturan kewangan. harta benda. mengesyorkan penambahbaikan dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus. efisyen dan boleh dipercayai. Membantu pihak Pengurusan Atasan dengan menyalurkan maklumat yang tepat dan lengkap melalui laporan audit kepada Pengarah. Keahlian jawatankuasa Audit :» » » » • Wakil Ketua Setiausaha.Bukan Klinikal PTJ AUDIT DALAM PTj ini bertanggungjawab membantu PPUM mencapai matlamatnya dengan membuat penilaian ke atas risiko yang dihadapi. Menjalankan Audit Khas (tidak berjadual) seperti yang diarahkan oleh Pengarah PPUM dan Jawatankuasa Audit. Laporan-laporan audit kemudian dihantar ke Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Kesihatan Malaysia . • • . Kementerian Kewangan . 5 Audit Kewangan.

PPUKM pada 4 November 2010 .176 Laporan Tahunan 2010 Lawatan Kerja ke Unit Audit Dalam. Universiti Malaya pada 24 Februari 2010 Lawatan Kerja ke Jabatan Kewangan.

penulisan dan penerbitan Laporan Tahunan PPUM. Buletin PPUM. Pengurusan Governance • Bertanggungjawab sebagai Urus setia kepada Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) PPUM. Mesyuarat : Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) (nama lama Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan) Jawatankuasa Polisi Dalaman Pentadbiran 3 2 9 5 173 2 3 6 9 2 239 3 Tahun/Aktiviti 2009 2010 Key Performance Indictors (KPI) B. Memantau. sokongan klinikal. Bertanggungjawab menyelaras. Jawatankuasa Indikatur Prestasi Utama PPUM serta membantu Timbalan Pengarah Pentadbiran dalam mesyuarat Lembaga Pengurus PPUM. Pemakaian arahan ini juga bertujuan untuk menterjemahkan aspirasi dan komitmen kepimpinan negara berlandaskan Konsep “1Malaysia: Rakyat Didahulukan. Pada 16 April 2010. mewujudkan/menyemak semula. Buku Panduan Telefon Rasmi PPUM dan Risalah Umum. . Justeru. 1 Tahun 2009 : Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia (Penubuhan Jawatankuasa Tadbir Urus). menyelaras.»PTj»Hal»Ehwal»Korporat. pentadbiran serta polisi-polisi Jabatan/Unit di PPUM. Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan telah ditambahbaik kepada Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus selaras dengan Arahan YAB Perdana Menteri No. kepuasan hati pelanggan dan pihak yang berkepentingan (stakeholders)»menjadi keutamaan dan prestasi pencapaian ditambah baik secara berterusan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 177 PTJ HAL EHWAL KORPORAT PTj ini mengendalikan dua bahagian utama iaitu Pengurusan Kualiti. membuat edaran dan melupuskan Polisi-polisi dan Dasar-dasar PPUM • Menyelaras penyediaan. Bahagian Pengurusan Governance dan Bahagian BAHAGIAN PENGURUSAN GOVERNANCE Bahagian Pengurusan Governance terdiri dari 2 seksyen iaitu Pengurusan Governance dan Perundangan. Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) PPUM telah bermesyuarat sekali pada tahun 2010. Mesyuarat Pentadbiran PPUM. Lain-Lain: Pekeliling yang dikeluarkan Buletin (Keluaran) »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Sumber»:»Pengurusan»Governance. Jawatankuasa Polisi Dalaman pula telah bersidang sebanyak 6 kali yang merupakan penambahan sebanyak 200% dari tahun 2009. Ini adalah kerana terdapat banyak polisi baru telah diwujudkan yang berkaitan dengan bahagian klinikal. menyeragamkan dan mengedar surat-surat Pekeliling PPUM secara on»line»melalui sistem GOE • • Jadual 1: Statistik Aktiviti Unit Pengurusan Governance Aktiviti A. Pencapaian Diutamakan” dalam pelaksanaan sistem penyampaian perkhidmatan awam kepada masyarakat umum.

Merancang. Sponsorship Agreement.178 Laporan Tahunan 2010 Perundangan • Bertanggungjawab untuk melaksanakan semua urusan berkaitan dokumen perundangan seperti Kontrak Perjanjian. • • • • • Bagi tahun 2010. Maintenance Agreement.4 Sumber : Unit Perundangan. Mengendali dan mengurus aduan pelanggan berkaitan dengan kecuaian perubatan di PPUM. * MoA – Memorandum Of Agreement * MoU – Memorandum Of Understanding *MoA and MoU refer to Clinical Trial Agreement. Mengendalikan dan menguruskan kes-kes pecah kontrak di PPUM dan urusan tuntutan bayaran balik ganti rugi akibat daripada pecah kontrak tersebut. Bertugas sebagai penasihat undang-undang kepada Jawatankuasa Tatatertib Pelajar Program Diploma di PPUM dan hal-hal berkaitan tatatertib staf PPUM. mengendali dan mengurus sebarang tuntutan dan prosiding sivil mengenai tuntutan kecuaian perubatan di PPUM. Service Agreement. Computer Contracts etc. telah berlaku penambahan sebanyak 9. • • Mengendalikan urusan Insurans Perlindungan Malpraktis bagi staf PPUM. Penolong Pengarah (Perundangan) akan berurusan terus dengan Pengarah/Timbalan Pengarah. PTj Hal Ehwal Korporat. Bertugas sebagai urus setia dan setiausaha kepada Jawatankuasa Penyiasatan Perubatan untuk menjalankan siasatan ke atas kes-kes kecuaian perubatan yang melibatkan PPUM. Memorandum Persefahaman. Membantu Ketua Jabatan dalam mendraf polisi dalaman PPUM yang melibatkan aspek perundangan. received from various PTjs in PPUM and also from Government Agencies and Private BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI Bahagian ini bertanggung jawab mengendalikan 2 tugas utama iaitu:• • Unit Pengurusan Sistem Kualiti (QSMU) Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) . Jadual 2: Statistik MOA/MOU Bagi Tahun 2009 dan 2010 Kontrak Perjanjian Bilangan MOA Bilangan MOU Jumlah 2009 73 12 85 2010 73 20 93 Perbezaan (%) 66. Surat Niat dan lain-lain.6 9. *Hanya bagi isu-isu perundangan/ pendakwaan. Manakala dari segi Pentadbiran.4% bilangan MOA/MOU yang telah ditandatangani iaitu sebanyak 93 MOA/MOU berbanding 85 MOA/ MOU pada tahun 2009. Penolong Pengarah (Undang-undang) perlu merujuk kepada Ketua Penolong Pengarah Kanan. PTj Hal Ehwal Korporat.

memantapkan dan menambah baik sistem pengurusan kualiti dan keselamatan secara berterusan. Penganjuran Minggu Kualiti & Keselamatan PPUM. membimbing dan memantau Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT). i) ii) Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan • x) Aktiviti Taklimat/Bengkel/Kursus Pengurusan Kualiti xi) Audit Pemantauan. Jawatankuasa Keselamatan Ubat-ubatan telah diwujudkan di bawah Jawatankuasa-Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan bagi memantapkan lagi aspek kualiti dan keselamatan berkaitan dengan pengurusan ubat-ubatan. Mengkoordinasi. iii) Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan iv) Jawatankuasa Sistem Kualiti dan Akreditasi Pengurusan v) Mesyuarat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan vi) Mesyuarat Auditor Dalaman-Sistem Pengurusan Kualiti (QMS). Jawatankuasa-jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM yang telah dikemaskini adalah seperti berikut. Melaksanakan tugas-tugas keurusetiaan dan pengendalian aktiviti berikut.Pusat Perubatan Universiti Malaya 179 Unit Pengurusan Sistem Kualiti (QSMU) Unit ini bertanggungjawab:• • Mengkoordinasi. Pengurusan dan penganalisisan data-data berkaitan dengan Insiden/ Kemalangan di PPUM dan Objektif Kualiti PPUM. PPUM dan lain-lain aktiviti penambahbaikan. memantapkan. memantau. Carta Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti dan Akreditasi Clinical Quality Assurance Comittee (CQA) Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Ubat-ubatan . mengemas kini prosedur dan dokumentasi PPUM selaras dengan keperluan di bawah standard MS ISO 9001:2008. Pada 24 Ogos 2010. Audit Persijilan Semula dan Audit Dalaman/Berterusan Membantu. PPUM vii) Mesyuarat Pengurus Kualiti Jabatan (DQM) PPUM viii) Mesyuarat Akreditasi ix) Projek-projek Akreditasi PPUM • • • QSMU bekerjasama rapat dengan Jawatankuasa-Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM dalam usaha untuk menambah baik dan memantapkan lagi aktiviti kualiti di PPUM atas keperluan kualiti dan keselamatan perawatan.

Kursus Lead Auditor (Refresher Course) MS ISO 9001:2008 PPUM Tahun 2010 Bengkel Training of Trainer in Quality Assurance (QA) . pada tahun yang sama sebanyak 16 Prosedur Kualiti. mengenal pasti kepentingan dan implikasi standard MS ISO 9001:2008 serta meningkatkan pemahaman pelaksanaan tindakan-tindakan dalam aktiviti audit dalaman. Batal Dan Baru Bagi Tahun 2009 Dan 2010 Prosedur Kualiti Pindaan Batal Baru Tahun Arahan Kerja Pindaan Pindaan Batal Baru Borang Kualiti Batal Baru Jumlah 2009 2010 28 16 2 4 14 6 97 42 12 2 42 13 149 70 24 46 82 111 450 310 Kursus & Bengkel Unit Pengurusan Sistem Kualiti juga telah menjalankan beberapa kursus dan bengkel sebagai salah satu aktiviti penambahbaikan secara berterusan. AK Dan BK Pindaan. 6 Prosedur Kualiti. Jadual 3: Statistik Perbandingan Jumlah PK. 13 Arahan Kerja dan 111 Borang Kualiti Dalaman yang baru telah didaftarkan manakala sebanyak 4 Prosedur Kualiti.602 Borang Kualiti (BK) Dalaman dan 156 Borang Kualiti Luaran. Kursus Lead»Auditor»(Refresher»Course) MS ISO 9001:2008 PPUM 2010 diadakan bagi memahami. Selaras dengan usaha penambahbaikan berterusan di PPUM. 42 Arahan Kerja dan 70 Borang Kualiti Dalaman telah dikemas kini berdasarkan keperluan semasa. Manakala Bengkel Training» of» Trainer» in» Quality»Assurance (QA) pula diadakan bagi melatih Fasilitator pasukan-pasukan penambahbaikan dan peningkatan kualiti serta pasukan QA. PPUM mempunyai sebanyak 98 Prosedur Kualiti (PK). 379 Arahan Kerja (AK).180 Laporan Tahunan 2010 Dokumentasi Pada tahun 2010. 1. Selain itu. Kursus dan bengkel ini dihadiri oleh Auditor-QMS dan Fasilitator Pasukan Penambahbaikan dan Peningkatan Kualiti serta pasukan projek-projek kualiti. 2 Arahan Kerja dan 46 Borang Kualiti Dalaman telah dibatalkan.

pelbagai aktiviti telah diadakan seperti: i) ii) Pameran. Patient’s Day vi) Hari Bertemu Farmasi) Pelanggan (Aktiviti PTj iii) Pertandingan Berkualiti vii) Projek-projek Penambahbaikan Kualiti (QIT) dan ‘Easy»Quality’ viii) Majlis Pelancaran Kempen Bebas Penggunaan Bahan Polisterina Di PPUM iv) Pertandingan Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Tahun 2010 »Tema:»Quality»Is»Our»Culture Tema:»Eliminating»Sharp»Injuries Ceramah Kualiti Tajuk:»Sharps»Injuries»in»UMMC»and»Their Prevention»and»Management Demostrasi» Tajuk:»Demostration»of»Vacutainer»System»&» Demostration»of»Safety»Devices .Pusat Perubatan Universiti Malaya 181 Aktiviti Sempena Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Tahun 2010 yang telah diadakan pada 24 hingga 26 Nov 2010. Sesi Ceramah Aktiviti Kuiz Keselamatan Perkhidmatan Kaunter v) Penghargaan kepada Wad dan staf yang mencapai kadar infeksi yang ditetapkan “Point Prevalence Survey”.

182 Laporan Tahunan 2010 Pertandingan Perkhidmatan Kaunter Berkualiti Kaunter Endoskopi Pemenang Bagi Kategori Kaunter Klinikal» Kaunter Pembangunan Organisasi Pemenang Bagi Kategori Kaunter Sokongan Klinikal/Bukan Klinikal» Pemenang Bagi Kategori Kaunter Pesakit Dalam Wad 13 U .

»UMMC” ii) c) Saguhati : i) Pentadbiran Kejururawatan Tajuk : “Aplikasi Sistem Discaj» ‘FastTrack’»di Wad 7U PPUM” PTj Dietetik Tajuk : “Kajian Pembaziran Hidangan di Kalangan Pesakit Discaj Di PPUM»(Food» Wastage» Of» Discharge» Cases» Among» Hospitalized»Patients»In»UMMC)” Penghargaan kepada Wad dan staf yang mencapai kadar infeksi yang ditetapkan “Point Prevalence Survey”: • • • Kritikal Medikal 1 MediKal 2 .Wad 9U .Wad M 1 .Wad WP1 .Wad Pediatrik 1 (Terbaik) .Wad Pediatrik 2 Wad Pediatrik 1 Wad WP1 .Wad 7TE • • • Surgikal Materniti Pediatrik .Pusat Perubatan Universiti Malaya 183 Pertandingan Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) a) Pemenang Pertama : Tiada b) Pemenang Kedua : PTj Farmasi Tajuk : “Improving»the»Process»Of»Obtaining» » Cytotoxic»Drugs»By»Cancer»»Patients” c) Pemenang Ketiga : (Terdapat 2 Pemenang) i) PTj Farmasi Tajuk : “Increasing»the»Volume»»of»Patients» by»150%:»Expansion»Of»PharmCARE” ii) PTj Dietetik & Onkologi Klinikal Tajuk : “Optimization»of»Dietetic»Service» » In»Clinical»Oncology»Clinic.

184 Laporan Tahunan 2010 Wad 7TE Wad 9U Wad M 1 Wad Pediatrik 2 Aktiviti bersama pesakit oleh PTj Pentadbiran Kejururawatan .

Pusat Perubatan Universiti Malaya 185 Projek-projek ‘Easy Quality’ Projek ‘Easy»Quality’ adalah merupakan projek kualiti yang melibatkan perubahan ke atas kaedah/proses kerja harian. memperbaiki persekitaran serta menambah baik daya pemprosesan dan perkhidmatan kepada pelanggan. h) Pemantauan terhadap isu-isu alam sekitar . Penambahbaikan yang telah dilakukan adalah bagi aktiviti Penyediaan Pangkalan Data Jaminan Bank dan Proses memulakan tindakan pelepasan yang melibatkan proses selepas penerimaan permohonan. Pemantauan status pelepasan boleh dikesan. masa dan tenaga manusia. » » » Memastikan pesakit mengetahui dan memahami proses kerja di PharmCARE. tempoh sah laku tamat dan 3 bulan sebelum salah laku tamat. Projek ini pada dasarnya mendatangkan banyak faedah seperti menggalakkan penambahbaikan kualiti. tanpa » » » » » » Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) a) Menguatkuasakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 secara berperingkat di organisasi b) Menjalankan siasatan/pemerhatian bagi aduan atau laporan yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan termasuk alam sekitar di tempat kerja c) Menyediakan laporan siasatan bagi sebarang insiden / kemalangan di PPUM d) Menyediakan garispanduan. aliran idea-idea kecil secara berterusan. 2. Proses kerja di » » Pembekal tidak perlu menunggu Pembekal tidak perlu mengeluarkan belanja dan memperuntukkan masa untuk melanjutkan tempoh sah laku. peraturan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di dalam organisasi e) Menyediakan makluman dan panduan latihan dan penyelesaian isu-isu keselamatan dan kesihatan termasuk alam sekitar di tempat kerja. Permohonan yang tidak lengkap masih dapat diproses dengan segera. ruang. menjimatkan struktur-struktur perbelanjaan. Puan Anisah Abd Wahab (Penolong Pengarah N41) dan Nurulshadia Abdul Malek (Pembantu Tadbir) dari PTj Sumber Bahan telah melaksanakan projek Memantapkan Pengurusan Jaminan Bank / Wang Cagaran. Meningkatkan motivasi. terdapat 2 projek Easy Quality telah dilaksanakan oleh staf: 1. Cik Giam Wei Li (Pegawai Farmasi U41) telah menyediakan satu projek bertajuk Serial Number for Pharmcare Card» yang mana projek ini melibatkan aktiviti mewujudkan nombor siri di dalam Sistem Maklumat Pesakit bagi setiap pesakit yang mendaftar di PharmCARE. Memastikan semua staf di farmasi mempunyai pengetahuan berkenaan Sistem Maklumat Pesakit di PharmCARE. f) Mengenalpasti serta menganalisa dan menyediakan penyelesaian terhadap jenisjenis bahaya (hazard) di kawasan tempat kerja dan persekitaran. Tindakan bertindan dapat dielakkan. Faedah yang telah diperolehi dari projek ini ialah » » » Penjimatan masa Memperolehi data statistik yang berkaitan Alamat pesakit dapat diperolehi dengan mudah melalui borang peribadi pesakit yang didaftarkan di PharmCARE. Impak Penambahbaikan yang telah diperolehi ialah : g) Menasihati pihak pengurusan mengenai penggunaan akta-akta yang tertakluk dibawah isu alam sekitar dan keselamatan dan kesihatan pekerja. Pada tahun 2010. meningkatkan keselamatan. Meningkatkan PharmCARE. tidak memerlukan tambahan kos dan dalam masa yang sama ia perlu bersifat menyelesaikan masalah. Risiko jaminan dilepaskan persetujuan dihapuskan. Penjimatan dari segi kewangan.

infeksi. Mengenal pasti bahaya-bahaya yang terhasil akibat daripada operasi dan proses kerja dan melapur sebarang kejadian bahaya. kesihatan dan alam sekitar. Kuala Lumpur . Bahagian Pengurusan Kualiti Seksyen ini bertanggungjawab mengumpul data insiden/kemalangan dan menjalankan siasatan/semakan ke atas isu yang telah dibangkitkan. Selain daripada itu. Penyiasatan Kemalangan di PPUM Pada tahun 2010. Bomba dan Penyelamat dan lain-lain pihak yang berkenaan. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dua komponen penting bagi mewujudkan pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) yang berkesan dan berterusan. latihan. Semua kes telah dibincangkan di dalam Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPUM dan telah pun didaftar kepada pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). b) Seksyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. telah menerima 232 kes insiden/ kemalangan di tempat kerja.186 Laporan Tahunan 2010 di di tempat kerja terutama keselamatan dan kesihatan pekerja serta orang yang menghuni di dalam bangunan dan menyediakan laporan. a) Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPUM Fungsi Jawatankuasa seperti yang termaktub di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. iaitu Jawatankuasa KKP (JKKP) dan Seksyen KKP (UKKP). Putrajaya melalui borang JKKP 8 selaras dengan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Sebarang Kemalangan/ Kejadian. Jawatankuasa ini juga menjalankan siasatan dan mencadangkan tindakan penambahbaikan kepada Pengurusan. Wilayah Persekutuan . Jabatan Kesihatan. Ia juga turut mengurus proses pemeriksaan keselamatan di tempat kerja serta mengemukakan modul latihan keselamatan dan kesihatan pekerja staf PPUM. Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Dalam masa yang sama seksyen ini turut membantu penguatkuasaan dan pemeriksaan oleh pihak yang berkuasa yang terlibat seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2004. Wilayah Persekutuan. jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak 4 kali. i) Merancang skop latihan dibawah isu keselamatan dan kesihatan pekerja dan alam sekitar. Berdasarkan kes yang dilaporkan. kadar kemalangan dan penambahbaikan dan lainlain. Aktiviti Siasatan Dan Pemeriksaan Mengenai Kes Tibi (Staf PPUM) Oleh Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. Kemalangan Nyaris/Penyakit/Keracunan Pekerjaan) 2004. Seksyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jabatan Alam Sekitar (JAS). kecederaan. semua kes dapat diselesaikan dalam tempoh siasatan minimum 9 hari dan maksimum 30 hari bekerja. Isu-isu yang dibincangkan oleh Jawatankuasa adalah pelbagai seperti keselamatan. Pada tahun 2010. penyakit dan keracunan kepada pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. seksyen ini turut menjalankan program–program di bawah keselamatan.

serta • kepada orang awam terutamanya mereka yang terlibat di dalam bidang perubatan yang memerlukan maklumat berkaitan penyelidikan yang dijalankan oleh Pusat Perubatan Universiti Malaya. menyediakan. Mengenal pasti isu-isu dan mendapat maklum balas dalam tempoh terdekat bagi membolehkan pihak berkuasa di pentadbiran Pusat Perubatan Universiti Malaya dapat mengambil tindakan susulan dan menangani masalah yang wujud dari sesuatu isu tersebut. Menyelaras koleksi gambar menguruskan acara rasmi. • • Bertindak sebagai badan penghubung antara orang ramai dengan Pusat Perubatan Universiti Malaya. bertujuan menaikkan imej Pusat Perubatan Universiti Malaya sebagai pusat perubatan yang boleh menjadi sumber rujukan maklumat • • • • Seksyen Pentadbiran & Aduan Seksyen ini bertanggungjawab dalam menguruskan dan melaksanakan tugas-tugas berkaitan pentadbiran dan aduan dari pelanggan seperti berikut: • • • • • • Aduan/Cadangan/Penghargaan Menyediakan Statistik /Data Aduan Urusan telefon dan faksimili Laporan Aduan Bulanan Untuk Mesyuarat Lembaga Pengurus Urusan Jenazah Tidak Dituntut/Dikenali Urusan Khidmat Pelanggan dan Kaunter . agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta serta menyelaras pemberian cenderamata kepada pelawatpelawat tersebut. Unit ini terbahagi kepada 2 seksyen utama iaitu Pentadbiran & Aduan dan Seksyen Media & Multi Media. mengeluarkan kenyataan akhbar serta menyelaras isu-isu semasa yang disiarkan oleh pihak media cetak dan laman web. staf di bahagian ini bertugas untuk menerima panggilan luar dan juga melakukan panggilan luar bagi pihak PPUM. menyaring. menguruskan majlis-majlis rasmi dan lawatan. bertindak sebagai badan penghubung dengan orang ramai dan pihak media. penyelidikan. Bagi Seksyen Perkhidmatan Pelanggan pula. Menyelaraskan isu-isu semasa yang disiarkan oleh pihak media massa dan laman web. menyelaras koleksi gambar. Menyelaras perjumpaan dan dialog antara pihak Pusat Perubatan Universiti Malaya dan badan-badan luar termasuk menerima dan mengurus lawatan dari persatuan-persatuan. Mereka juga memainkan peranan penting ketika berlakunya bencana atau hal-hal kecemasan di PPUM. menyelaras perjumpaan dan dialog. Menyediakan program dan aktiviti. Fungsi utama bahagian ini adalah seperti berikut: • Melakukan pengurusan aduan yang komprehensif bermula daripada menerima aduan. Mengeluarkan kenyataan-kenyataan akhbar dan memanggil pihak media massa untuk tujuan liputan berita dan sebagainya. menyiasat dan menyiapkan laporan hasil siasatan aduan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 187 UNIT PERHUBUNGAN AWAM Unit ini merupakan sebuah bahagian yang membawa imej Pusat Perubatan Universiti Malaya. baik dari segi kejayaan perubatan. Fungsi unit ini adalah untuk menguruskan aduan. pendidikan.

9 -6.4% berbanding tahun sebelumnya. iaitu pengurangan sebanyak 1.4 Pada tahun 2010.4 12. sebanyak 348 aduan telah diterima.05 -33.5 -44.4 -21.4 -7.3 -47.188 Laporan Tahunan 2010 Jadual 4: Statistik Maklum balas Pelanggan Mengikut Kategori Klasifikasi Aduan Perkhidmatan Yang Diberikan Kemudahan Yang Disediakan Masa Menunggu Komunikasi Bersama Pelanggan Laporan Perubatan/Fail Pesakit Kompetensi Staf Umum Kualiti Makanan Harga Barangan / Makanan Infrastruktur Persekitaran Tempat Kerja Mengenai Harta Pelanggan Jumlah 2009 140 25 25 58 32 13 50 6 3 5 0 1 358 2010 176 16 22 50 41 16 18 3 0 4 0 2 348 Perbezaan (%) 11.4 -100 -100 -33 100 -66 -12.3 -1.1 33. Jadual 5: Statistik Cadangan Pelanggan Mengikut Kategori Klasifikasi Cadangan Perkhidmatan Yang Diberikan Kemudahan Yang Disediakan Masa Menunggu Komunikasi Bersama Pelanggan Laporan Perubatan/Fail Pesakit Kompetensi Staf Umum Kualiti Makanan Harga Barangan / Makanan Infrastruktur Persekitaran Tempat Kerja Mengenai Harta Pelanggan Jumlah 2009 24 9 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 40 2010 15 13 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 35 Perbezaan (%) -37.5 .3 100 -11.3 10.

Kumpulan Gitar Rancak PPUM..Cabutan Bertuah Lawatan Kerja Oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia . ceramah dan kenyataan akhbar Penyediaan cenderahati rasmi PPUM Penyebaran Maklumat Pameran/Poster/Kad Jemputan Laman Web Menguruskan Seksyen Kebudayaan PPUM (Kumpulan Koir PPUM.Pusat Perubatan Universiti Malaya 189 Seksyen Media & Multimedia • • • Majlis/Lawatan Rasmi Aduan Media/Web Menguruskan permohonan media massa seperti penggambaran. Kumpulan Nasyid PPUM dan Silat PPUM Menguruskan dewan-dewan di PPUM Rakaman Gambar & Video Majlis rasmi Lawatan Seminar/Taklimat Jumlah Jadual 6: Bilangan Majlis/Lawatan/Taklimat Jenis 2009 29 23 2 54 Sumber:»Unit»Perhubungan»Awam 2010 34 40 8 82 • • • • • Program /Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Tabung Pengurusan Jenazah Islam telah ditubuhkan secara rasmi bagi tujuan menguruskan jenazah Islam (staf dan bukan staf) di PPUM. • • Acara Perasmian Hari Keluarga 2010 Acara yang paling ditunggutunggu. Tabung ini turut membantu menguruskan jenazah meliputi mereka yang berkemampuan dan tidak berkemampuan. Penubuhan tabung ini juga sebagai melaksanakan tuntutan fardu kifayah sesama umat Islam di samping menjadikan pengurusan jenazah di PPUM lebih teratur dan sistematik.. temu bual..

1.4. pergigian.190 Laporan Tahunan 2010 PTJ PEMBANGUNAN ORGANISASI PTj Pembangunan Organisasi bertanggungjawab menguruskan hal ehwal sumber manusia di PPUM secara cekap dan berkesan.1. pemberian taraf berpencen. kemudahan pinjaman serta urusan pembayaran caruman kepada badan-badan berkanun yang lain seperti KWSP dan PERKESO. Saraan dan Pengurusan Maklumat. Menguruskan hal-hal berkaitan perjawatan. 1. Menguruskan aktiviti berkaitan dengan kebajikan staf termasuklah pengurusan bantuan kebajikan seperti bantuan perubatan. Antara fungsi PTj ini adalah seperti berikut: 1. perkahwinan. 1. Mengendalikan kes-kes kaunseling staf serta bekerjasama dengan PTj Pembangunan Insan di dalam mengendalikan program-program untuk staf yang berprestasi rendah. pendidikan. perancangan latihan dan kemajuan kerjaya staf PTj Pembangunan Organisasi Bahagian Dasar. Menguruskan pembayaran emolumen staf termasuk elaun. kematian.6.3. perkhidmatan dan pembangunan kerjaya sumber manusia meliputi pelantikan. Bahagian ini menguruskan: i) ii) Dasar Sumber Manusia Naziran perjawatan viii) Perubahan gaji (kenaikan / anjakan / tahan / turun gaji) ix) Perjawatan dan statistik x) Pengurusan HRMIS dan sistem eHR xi) Pengesahan majikan dan surat jaminan xii) Pengurusan fail dan rekod perkhidmatan staf xiii) Perkhidmatan kaunter xiv) Sijil Amalan Tahunan dan Sijil Amalan Sementara iii) Deskripsi Tugas dan Carta Organisasi iv) Panel Pembangunan Sumber Manusia v) Pemakaian dan penguatkuasaan pekeliling vi) Pembayaran emolumen vii) Pinjaman komputer dan kenderaan . Jenis perkhidmatan yang disediakan: PTj Pembangunan Organisasi terbahagi kepada 4 bahagian seperti berikut: Bahagian Pentadbiran. bencana. TASKA PPUM serta kemudahan perubatan untuk pesara PPUM (skim pencen dan KWSP). Mengurus semua rekod dan dokumentasi berhubung dengan perkhidmatan staf. 1. pengesahan dalam perkhidmatan. Bahagian ini menguruskan hal ehwal pentadbiran am PTj seperti berikut: i) ii) Surat-menyurat dan fail pentadbiran PTj Pembangunan Organisasi Pembelian dan pelupusan bekalan dan peralatan PTj Pembangunan Organisasi iii) Penyelenggaraan inventori aset dan stor iv) Kompetensi. Menguruskan hal-hal yang berkaitan tata kelakuan dan tatatertib staf selaras dengan Akta BadanBadan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605).2. kenaikan pangkat sehingga persaraan.5. 1.

atas sebab kesihatan. skim persaraan demi kepentingan perkhidmatan) xii) Pengesahan dalam jawatan xiii) Pemberian taraf berpencen xiv) Peletakan jawatan termasuk pelepasan dengan izin iii) Laporan penilaian prestasi tahunan / sasaran kerja tahunan iv) Pelarasan gaji v) Majlis Khidmat Cemerlang / Setia / Persaraan vi) Pencalonan Pingat / Darjah Kebesaran / Tokoh bulanan vii) TMS (Time»Management»System) / waktu bekerja Program / Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Anugerah Tokoh Staf Bulanan telah diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai pengiktirafan oleh pihak pengurusan kepada staf yang telah berkhidmat dan membudayakan amalan cemerlang serta mempamerkan nilai-nilai yang baik. Antara kriteria pemilihan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan adalah seperti berikut: i) Staf diakui oleh Ketua PTj/Unit telah memberikan perkhidmatan dan sumbangan yang cemerlang melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya pada bulan tersebut atau dipilih sebagai tokoh staf bulanan di peringkat PTj atau unit pada bulan berkenaan. Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan: i) ii) Pelanggaran syarat / kontrak perkhidmatan Permohonan kerja luar / kerja sambilan viii) Program psikologi dan khidmat kaunseling ix) Kebajikan dan kemudahan staf termasuk TASKA x) Cuti dan pelepasan masa staf xi) Persaraan (wajib. berpandangan jauh. iv) Staf mempunyai hubungan yang baik dengan pegawai atasan yang dinilai daripada segi jalinan hubungan dengan pegawai atasan termasuk hormat-menghormati. atas sebab kematian. pilihan sendiri. kenaikan pangkat dan pemangkuan staf Tapisan keselamatan vi) Skim Perkhidmatan vii) Tatatertib dan tatakelakuan staf viii) Pengisytiharan harta ix) Fail SULIT x) Urusan pengesahan lantikan xi) Majlis Bersama Jabatan iii) Pegawai Perubatan Siswazah dan Pegawai Pelatih Farmasi iv) Penempatan dan pertukaran v) Pelan Penggantian Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Kebajikan. daripada aspek penampilan pegawai iaitu daripada segi cara berpakaian dan zahiran personaliiti yang merangkumi pemikiran yang rasional. mematuhi peraturan dan bersifat sabar. mental dan fizikal iaitu mempunyai integriti yang tinggi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 191 Bahagian Pengurusan Perjawatan Dan Tatatertib. Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan: i) ii) Pelantikan. boleh diharap dan mesra. Staf mempunyai disiplin diri yang dinilai daripada segi keupayaan daya kawal diri. bersifat terbuka dan yakin. v) Staf mempunyai hubungan mesra dengan rakan sekerja yang dinilai daripada segi jalinan hubungan antara pegawai dengan ii) iii) Staf mempunyai keterampilan diri yang dinilai .

9 6.152 4451 % 2.846 1.12 -30.3 -91. 2477 bagi Kumpulan Sokongan I dan 1124 bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009.30 27. serta 398 bagi Kumpulan Sokongan 2.60 Pada tahun 2010. 292 orang dilantik untuk Kumpulan Sokongan 1 dan 59 orang untuk Kumpulan Sokongan 2.239 4346 Perjawatan 2010 1 417 2. Daripada jumlah tersebut.6 -84.60%.72 12. Sokongan 1 Kump. seramai 38 orang dilantik untuk jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional.142 4319 % 2.701 1.32% dan Kumpulan Sokongan 1sebanyak 106 orang atau -36.58 9. Jadual 9: Statistik Perlantikan (Sementara dan Kontrak) Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kump. terdapat jumlah penurunan pelantikan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional sebanyak 29 orang atau -76. seramai 389 orang telah dilantik untuk mengisi pelbagai jawatan tetap di PPUM berbanding 508 pada tahun 2009. berbanding 59 orang bagi Kumpulan Sokongan 2. dan viii) Tiada aduan berkaitan dengan perkhidmatan staf tersebut. Walau bagaimanapun.17 2009 1 83 224 115 423 Kekosongan 2010 1 86 35 10 132 % 3.4 2009 0 322 2.192 Laporan Tahunan 2010 rakan sekerja dan kakitangan bawahan dan kebolehan pegawai mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan selesa serta menyesuaikan diri dalam semua keadaan.477 1. sebanyak 4319 pengisian telah dibuat berbanding 3923 pada tahun 2009. Seramai 166 orang staf telah layak diiktiraf sebagai tokoh bulanan bagi bulan Julai sehingga Disember 2010. vii) Staf tidak mengambil cuti sakit atau cuti kecemasan pada bulan tersebut.7 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi Pada tahun 2010. Sokongan 2 Jumlah Keseluruhan Lantikan Sementara 5 245 11 261 Kontrak 28 15 0 43 »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi .881 1.32 -36. vi) Staf tidak mempunyai rekod kehadiran lewat atau kesalahan tidak merekod kehadiran dan staf merekod kehadiran di lokasi yang ditetapkan. 2846 pengisian bagi Kumpulan Sokongan I dan 1142 bagi Kumpulan Sokongan 2 berbanding sebanyak 322 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.30% pada tahun 2009. Berlaku penurunan pelantikan sebanyak 119 orang atau -30.124 3923 Pengisian 2010 0 331 2.17%. Pengisian ini telah bertambah sebanyak 396 atau 9. Jadual 7: Statistik Perjawatan pada 31 Disember 2010 Lantikan Kumpulan Perkhidmatan 2009 Pengurusan Tertinggi Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah 1 405 2. sebanyak 331 adalah pengisian bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.3 -68.6 -7.1 2.97 1. Daripada jumlah tersebut. Jadual 8: Statistik Perlantikan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 67 398 43 508 2010 38 292 59 389 Peratus Perbezaan -76.

39 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 6 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 21 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta 34 .51 Carta Kenaikan Pangkat 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 bagi Kumpulan Sokongan 1. sementara lantikan bagi Jururawat pula dibuat sehingga menunggu pelantikan tetap dilaksanakan. PTj Pembangunan Organisasi turut menguruskan lantikan staf berstatus sementara dan kontrak sepanjang tahun 2010. seramai 74 orang telah dinaikkan pangkat untuk pelbagai kategori jawatan berbanding 64 pada tahun 2009. Lantikan secara kontrak pegawai perubatan adalah disebabkan kebanyakan mereka adalah bukan warganegara. Daripada jumlah tersebut. Pada tahun 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 193 Di samping pelantikan tetap.58 12. Kategori jawatan yang paling banyak dilantik secara sementara dan kontrak ini melibatkan jawatan Pegawai Perubatan. terdapat jumlah penurunan kenaikan pangkat bagi Kumpulan Sokongan 2 sebanyak 3 orang atau 50% pada tahun 2009. Bagi Pegawal Keselamatan pula. PTj ini telah melaksanakan urusan kenaikan pangkat pegawai kumpulan sokongan secara khas untuk penyandang (KUP) yang telah berkhidmat di PPUM selama 15 tahun dan lebih dalam skim perkhidmatan dan perkhidmatan KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 Pada tahun 2010. lantikan sementara adalah daripada kalangan pesara-pesara tentera. Kenaikan Pangkat Jadual 10: Statistik Kenaikan Pangkat Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 21 34 9 64 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi 2010 29 39 6 74 Peratus Perbezaan 27.82 -50 13. Berlaku peningkatan kenaikan pangkat sebanyak 10 jawatan atau 13.51%. Walau bagaimanapun. seramai 29 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Jururawat dan Pengawal Keselamatan.

194 Laporan Tahunan 2010 semasa. Walau bagaimanapun. PTj ini juga melaksanakan urusan kenaikan pangkat Pegawai Perubatan Dan Pegawai Farmasi berdasarkan pelan laluan kerjaya di Kementerian Kesihatan Malaysia mengikut tempoh berkhidmat pegawai di atas sesuatu gred dalam skim perkhidmatan yang sama. Selain itu. seramai 181 orang staf daripada pelbagai jawatan telah meletak jawatan berbanding 198 pada tahun 2009. terdapat jumlah penurunan peletakan jawatan bagi Kumpulan Sokongan 1 iaitu sebanyak 27 orang atau -27% dan Kumpulan Sokongan 2 adalah sebanyak 7 orang atau -23. Sehubungan itu. sepanjang tahun 2010. Jadual 11: Statistik Peletakan Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 34 127 37 198 2010 51 100 30 181 Peratus Perbezaan 33. .33% pada tahun 2009.39 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi Carta Peletakan Jawatan 140 120 100 80 60 40 20 0 34 51 37 30 100 127 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2010 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 2009 Pada tahun 2010. Daripada jumlah tersebut. seramai 338 orang staf yang telah dinaikkan pangkat secara Khas Untuk Penyandang bagi tempoh perkhidmatan 15 tahun manakala seramai 2 orang Pegawai Perubatan dan 15 orang Pegawai Farmasi telah dipertimbangkan kenaikan pangkat melalui pelan laluan kerjaya. Berlaku penurunan dalam bilangan peletakan jawatan sebanyak 17 atau -9.33 -9. 100 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 30 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 34 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.39%.33 -27 -23. seramai 51 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

Daripada jumlah tersebut. Jadual 13: Satistik Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kumpulan Perkhdimatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 24 192 77 293 2010 29 212 90 331 Peratus Perbezaan 17. seramai 46 orang staf telah bersara berbanding 24 pada tahun 2009. 29 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 10 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding tiada bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.44 11. Terdapat peningkatan dalam bilangan persaraan sebanyak 22 atau 47.31 -80 47.43 14. 6 orang bagi Kumpulan Sokongan I dan 18 orang bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009.82 Carta Persaraan 30 25 20 15 10 5 0 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 29 18 10 7 6 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 Pada tahun 2010.82%. persaraan daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah sebanyak 7 orang.48 »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi .24 9.Pusat Perubatan Universiti Malaya 195 Jadual 12: Statistik Persaraan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 0 6 18 24 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi 2010 7 29 10 46 Peratus Perbezaan 100 79.

Daripada jumlah tersebut.196 Laporan Tahunan 2010 Carta Penerima Anugerah Khidmat Cemerlang 250 200 150 100 50 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 29 24 90 77 192 212 Pada tahun 2010. 192 orang bagi Kumpulan Sokongan 1 dan 77 orang bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009. seramai 331 orang staf telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang berbanding 293 orang pada tahun 2009. seramai 29 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional.48%. Tokoh Staf Bulanan Menerima Sijil dan Plak Penghargaan Sebahagian Daripada Penerima Tokoh Staf Bulanan Bagi Tahun 2010 . Berlaku peningkatan penerima Anugerah Khidmat Cemerlang sebanyak 38 orang atau 11. 212 orang daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 90 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 24 orang bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 197 PTJ PEMBANGUNAN INSAN PTj Pembangunan Insan bertanggung jawab merancang serta mengurus tadbir aktiviti-aktiviti seperti berikut: a) Mengurus dan menyelaras Latihan Pra Perkhidmatan b) Mengurus dan menyelaras Latihan Dalam Perkhidmatan » Merancang. pengurusan bajet & kewangan. Pengurusan Peperiksaan Menguruskan permohonan staf untuk menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Awam. peperiksaan Perkhidmatan dan lainlain peperiksaan yang berkaitan e) Mengurus dan menyelaras Latihan Penempatan dan Latihan Industri bagi staf dan pelajar dari IPTA/IPTS f) Memastikan peruntukan kewangan yang dibelanjakan mendatangkan pulangan positif kepada staf dan juga PPUM » c) Mengurus dan menyelaras Lanjut Pengajian dan Cuti Belajar » Termasuk memantau kontrak/perjanjian g) Menyelenggara Rekod Kursus dan merekodkan maklumat-maklumat kursus yang dihadiri staf. Kursus Peralihan secara sepenuh. Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) termasuk Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) 5. Menyelaras permohonan kursus di luar jabatan. 2. Melanjutkan Pengajian dan Cuti Belajar Menguruskan permohonan staf melanjutkan pengajian di luar dan dalam negara seperti Ijazah Lanjutan. melanjutkan pengajian. Pembangunan Kerjaya Berterusan PTj Pembangunan Insan juga menguruskan program pembangunan kerjaya berterusan(CPD) 4. pembangunan kerjaya berterusan dan kompetensi dan akhir sekali latihan industri. kursus kompetensi umum dan khusus serta menaja staf menghadiri kursus di dalam dan luar negara. Pentadbiran Bahagian ini menyediakan perkhidmatan sokongan latihan. Terdapat beberapa perkhidmatan yang disediakan oleh PTj Pembangunan Insan seperti pra-perkhidmatan. Latihan Penempatan dan Latihan Industri Menguruskan permohonan dan penempatan staf untuk menjalani latihan perolehan dan permohonan pelajar dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Kolej-kolej agensi kerajaan dan juga swasta untuk menjalani latihan industri di PPUM. Subjek Jabatan. dokumentasi. staf yang melanjut pengajian dan cuti belajar d) Mengurus dan menyelaras peperiksaan PTK. mengenalpasti dan menyelaras aktiviti-aktiviti latihan dalam perkhidmatan di luar dan dalam negara yang bersesuaian dengan kompetensi staf Mengendali dan menyelaras kursuskursus Induksi Khusus dan Umum. 3. Diploma Radiografi dan Diploma Teknologi Makmal Perubatan di bawah tajaan PPUM. Latihan Dalam Perkhidmatan Pengurusan serta mengendalikan kursus/ latihan dalam perkhidmatan termasuk kursus wajib (Induksi Umum dan Kenegaraan). 1. Jenis Perkhidmatan yang disediakan. Pra-Perkhidmatan (Program Diploma) Bahagian ini menguruskan pemilihan dan pengambilan pelatih-pelatih untuk mengikuti program Diploma Kejururawatan. 7. separuh masa atau jarak jauh. Pos Basik. Latihan Pensijilan. penyediaan peralatan kursus dan teknikal. . 6. Diploma Lanjutan. pengurusan latihan dalam perkhidmatan.

12 orang menerima Sijil Pengkhususan Kejururawatan Perawatan Koronari. kemahiran dan pengalaman yang mana setiap penyertaan di dalam manamana aktiviti CPD akan diberi mata kredit. 1. Sistem Merekod Aktiviti Pembangunan Profesionalisme Berterusan (CPD) Pengenalan kepada sistem CPD iaitu suatu aktiviti berkonsepkan pembelajaran secara berterusan yang dijalankan bagi tujuan meningkatkan profesionalisme melalui bidang kerja masing-masing dan untuk menilai kompetensi staf. Sistem ini berfungsi untuk merekod mata kredit yang diperolehi oleh staf semasa menghadiri program CPD sama ada yang dianjurkan oleh PTj Pembangunan Insan. Seramai sembilan (9) orang graduan menerima Diploma Lanjutan Kejururawatan Perawatan Renal. Penyertaan dalam aktiviti akan menyumbang kepada penambahan ilmu. 28 orang menerima Diploma Teknologi Makmal Perubatan dan 23 orang Diploma Radiografi. Modul Penyediaan Latihan Selaras dengan konsep pembangunan kerjaya berterusan. Pengisian Laporan Kursus Secara Dalam Talian Bagi Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Tahun 2010 Kemudahan ini dibangunkan oleh PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi IT. PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi telah mengambil langkah pro aktif membangunkan Modul Penyediaan Latihan kepada PTj. Majlis Konvokesyen Program Diploma PPUM 2010 Majlis konvokesyen bagi pelatih program Diploma telah diadakan pada 16 Oktober 2010 di Dewan Tuanku Canselor Universiti Malaya. Sesi Taklimat Panduan Kaedah Pelaksanaan Pembangunan Profesional Berterusan (Continuous»Professional»Development)»dan» Penilaian»Tahap»Kecekapan»(PTK) Sesi taklimat telah diadakan pada 5. 3. Dan ini secara tidak langsung dapat membolehkan serta memudahkan PTj Pembangunan Insan mengetahui serta merekodkan mana–mana pegawai di PTj lain yang telah berkursus. Ia bertujuan untuk memberi kemudahan kepada staf menginput laporan kursus yang telah mereka hadiri untuk membolehkan penetapan Aras bagi PTK. PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi telah membangunkan sistem merekod mata kredit CPD yang boleh diakses menerusi sistem e-HR. . Pengumpulan dan penjumlahan mata kredit akan menentukan aras tahap kecekapan Penilaian Tahap Kecekapan staf.198 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Prosedur Baru. 2. Modul ini merupakan satu subsistem di bawah sistem e-HR yang membolehkan PTj atau unit itu sendiri memasukkan maklumat kehadiran kursus fungsional yang telah dihadiri oleh pegawai atau staf di bawah seliaan. Majlis telah disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak Darul Ridzuan Tuanku Zara Salim. 6 dan 8 Oktober 2010. 182 orang menerima Diploma Kejururawatan. Ini membolehkan kursus yang dihadiri secara tidak langsung dapat dimasukkan ke dalam rekod kenyataan perkhidmatan mereka. Ia bertujuan bagi menjelaskan panduan pelaksanaan Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) yang telah diluluskan oleh Lembaga Penilaian Kompetensi (LPK) pada 13 Ogos 2010. PTj/Unit sendiri atau anjuran pihak luar. 2. Peristiwa-peristiwa menarik 1. Dengan adanya sistem rekod ini membolehkan Ketua PTj/Unit dan staf memantau pencapaian mata kredit CPD masing-masing.

316 Perbezaan Jumlah Peserta (%) 1047.618 2.432 2.6 253.205 2.156 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 199 Pengambilan Pelatih Program Diploma Sesi 2010/2013 Jadual 14: Statistik Pengambilan Pelatih bagi Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Tajaan PPUM 180 30 30 240 Luar 21 21 Jumlah 201 30 30 261 »»»Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Jadual 15: Statistik Pengambilan Pelatih Mengikut Jantina Bagi Tajaan PPUM Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Lelaki 15 11 9 35 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Perempuan 165 19 21 205 Jumlah 180 30 30 240 Jadual 16: Statistik Pengambilan Pelatih Mengikut Kaum Bagi Tajaan PPUM Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Melayu 171 26 25 222 Cina 4 0 1 5 India 4 4 3 11 Lain-Lain 1 0 1 2 Jumlah 180 30 30 240 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Pengurusan Kursus / Latihan Jadual 17: Statistik Staf Menghadiri Kursus Jangka Pendek Dianjurkan Oleh PPUM. Agensi Kerajaan dan Swasta Bagi Tahun 2009 Dan 2010 Kursus Dalam Negeri Bulan Jumlah Kursus 2009 Jan Feb Mac April Mei 16 22 33 30 29 2010 25 43 43 61 62 Jumlah Peserta 2009 105 610 501 656 672 2010 1.6 0 3 3 0 0 Jumlah Kursus 2009 2010 1 1 5 Kursus Luar Negeri Jumlah Peserta 2009 0 8 3 0 0 2010 7 1 5 Perbezaan Jumlah Peserta (%) -66.4 223.7 - .0 270.7 244.

06 Hadir 1–3 hari 0 0 30 49 79 1.93 Tidak berkursus 0 48 200 22 270 6.052 1.491 246.8 26. Jumlah Peratusan (%) Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Nota: * Pengiraan hanya terhad kepada bilangan staf yang sedang berkhidmat sahaja dan tidak termasuk staf yang sedang bercuti belajar bergaji penuh.200 Laporan Tahunan 2010 Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah 38 46 53 15 52 83 53 470 56 68 39 23 70 56 57 603 582 1. Gred/ Kumpulan JUSA Pengurusan & Profesional Sokongan 1 Sokongan 2 Bilangan Staf * 1 402 2.5 69.309 81. 2.00 Hadir 4 – 6 hari 0 12 281 404 697 17.43 0 40. cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji (Minit»Mesyuarat»Bersama»Pendaftar» Mengenai»Dasar»Latihan»Sumber»Manusia»Sektor»Awam»yang»bersidang»pada»5»Oktober»2009»di»Kementerian» Pengajian»Tinggi»adalah»dirujuk) Pembangunan Kerjaya Berterusan Jadual 19: Statistik Staf yang Memulakan Pengajian Di bawah Tajaan PPUM Jenis Pengajian Doktor Falsafah Ijazah Sarjana Ijazah Sarjana Muda Jumlah Keseluruhan Mod Pengajian Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Bilangan Staf 2009 0 3 7 0 10 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan 2010 1 1 12 0 14 Perbezaan (%) 0 -66.817 12.040 565 2.019 2. 3.085 100.8 0 0 1 0 0 6 2 15 1 3 2 2 4 6 1 26 0 0 1 0 0 13 2 27 1 4 5 5 7 8 2 45 400.488 1.9 136.284 2.0 -38.7 71.6 -17.6 84.4 113. 4.207 3.291 25.00 .5 0.7 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Selaras dengan pemakaian Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (DLSMSA) yang menetapkan semua staf di semua peringkat mengikuti latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.154 4.389 2.61 1.0 66. Bilangan staf yang menghadiri kursus sehingga 31 Disember 2010 adalah seperti berikut: Jadual 18: Statistik Staf Menghadiri Kursus Mengikut Gred/Kumpulan Bil.011 2.217 701 3.778 1.528 1.713 2.1 105.00 Kursus Pendek/Bilangan Staf Hadir ≥ 7 hari 1 390 2.762 1.

43 -14.86 -19.26 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Latihan Industri Jadual 22: Statistik Pelajar Mengikuti Latihan Industri Latihan Latihan Klinikal Latihan Bukan Klinikal Kajian/Kaji selidik Lawatan Wawancara Jumlah Bilangan Pelajar 2009 399 25 1 0 0 425 2010 141 26 6 10 0 183 Perbezaan (%) -64.94 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Peperiksaan Dan Penilaian Tahap Kecekapan Jadual 23: Statistik Staf Mengikuti Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Penilaian Tahap Kecekapan Peperiksaan/Penilaian Penilaian Tahap Kecekapan Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Subjek Jabatan Jumlah Jenis Penilaian Peperiksaan Kursus Perkhidmatan Awam Jabatan Bilangan Staf 2009 1.00 0 5.10 .29 1.00 500.23 -78.0 15.214 20 354 52 1.15 Jadual 21: Statistik Staf Yang Mengikuti Kursus Lanjutan Kejururawatan Dalam Perkhidmatan Kursus Pos Basik KKM Sesi Januari Pos Basik KKM Sesi Julai Diploma Lanjutan (Tajaan PPUM) Diploma Lanjutan (Tajaan Agensi Luar) Jumlah Keseluruhan Bilangan Staf 2009 14 14 10 0 38 2010 17 12 11 0 40 Perbezaan (%) 21.83 -50.0 20.67 4.Pusat Perubatan Universiti Malaya 201 Jadual 20: Statistik Staf Yang Memulakan Pengajian Secara Separuh Masa/ Jarak Jauh (PJJ) Jenis Pengajian Doktor Falsafah Ijazah Sarjana Ijazah Sarjana Muda Diploma Jumlah Keseluruhan Bilangan Staf 2009 0 3 24 6 33 2010 0 6 29 3 38 Perbezaan (%) 0 100.405 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan 2010 Belum dilaksanakan bagi tahun 2010 266 42 308 Perbezaan (%) -24.0 0 0 -56.

Latihan Dalam Perkhidmatan Untuk memastikan pembangunan profesional secara berterusan serta memenuhi keperluan Key» Performance» Indicator (KPI) yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).melaksanakan dan memantau program latihan PPUM. Selain daripada itu PTj Pembangunan Insan berperanan dalam menguruskan hal-hal berkaitan kursus/latihan dalam dan luar negara.202 Laporan Tahunan 2010 Rumusan Mulai tahun 2010. meningkatkan kemahiran dan pembentukan perlakuan positif. Komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung sememangnya memberi sumbangan kepada hasil yang telah dicapai. kefahaman. Kursuskursus wajib Induksi Umum. PTj Pembangunan Insan telah menggunakan sistem Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kompetensi staf. Pembangunan Profesional Berterusan atau CPD merupakan proses pembelajaran berterusan sepanjang hayat yang memfokus untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan di samping menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan perawatan kesihatan. di samping memastikan prestasi individu meningkat bagi mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Majlis Penutup Minggu Orientasi Program Diploma PPUM 2010 . Ia juga bertujuan meningkatkan pengetahuan. a) Memahami dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran baru dalam bidang perjawatan masing-masing. Secara umum CPD merangkumi aktiviti pengembangan pengetahuan. Kejayaan PTj Pembangunan Insan melaksanakan pelbagai program latihan sepanjang 2010 adalah impak serta peranan yang dijalankan oleh semua pihak dalam merancang. Induksi Khusus dan Kenegaraan. pelatih Program Diploma. PTj Pembangunan Insan telah mempergiatkan penganjuran kursus bagi tujuan meningkatkan kompetensi di kalangan staf. Pembangunan Profesional Berterusan (Continuous Professional Development-CPD) merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membangun dan meningkatkan kompetensi staf. PTj Pembangunan Insan telah menguruskan sebanyak 603 kursus/latihan dalaman mahupun dalam negeri dan sebanyak 26 kursus luar negara yang melibatkan seramai 25. Sepanjang tahun 2010. Majlis Konvokesyen PPUM 2010 disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak Darul Ridzuan Tuanku Zara Salim. Cuti Belajar serta Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) staf PPUM. b) Menghadapi perubahan dan cabaran dalam pembangunan kerjaya c) Sentiasa menghayati nilai-nilai murni dan sikap positif.539 staf berbanding 470 kursus dalaman dan dalam negeri dan 15 kursus luar negara pada tahun 2009 yang keseluruhan melibatkan seramai 12. kemahiran dan sikap yang membolehkan staf. Latihan yang dilaksanakan bertujuan untuk mengembangkan kefahaman. kemahiran di samping membangun kualiti peribadi seseorang staf untuk memastikan staf berkemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab secara profesional dan berkualiti. d) Menyokong pencapaian objektif PTK.416 orang staf.

Mengurus permintaan pembelian dan mengeluarkan Pesanan Pembelian bagi semua perolehan yang telah diluluskan. mendapat sebut harga atau lain-lain bagi semua peralatan/barang dan perkhidmatan yang dikehendaki oleh PPUM.Pusat Perubatan Universiti Malaya 203 PTJ SUMBER BAHAN Fungsi utama PTj Sumber Bahan adalah untuk mengurus dan menyelaras perolehan. Memberi khidmat nasihat dan menguatkuasakan peraturan mengenai perolehan. Perolehan Bahagian Perolehan terbahagi kepada 4 aktiviti utama iaitu Perolehan alat kelengkapan perubatan dan bukan perubatan. Ciri-ciri penting di dalam fungsi tersebut adalah: • Membeli dan memperoleh dengan cara yang paling menguntungkan sama ada melalui tender awam. Menyediakan kontrak berdasarkan tempoh yang berkenaan dengan pembelian peralatan/barangbarang dan perkhidmatan yang berkaitan. Perolehan bekalan guna hapus dan guna sama. b) Mengeluarkan stok barangan kepada pengguna mengikut keperluan dan penggunaan. Menerima. peralatan. Menyedia dan memantau semua kontrak perolehan dengan pembekal. Mengurus permintaan pembelian dan pengeluaran pesanan. Melaksanakan fungsi kesetiausahaan bagi Jawatankuasa Kecil Bekalan. mengurus dan melaksanakan pengiraan ke atas barang-barang dan menyediakan laporan pengiraan stok dan nilai baki stok pada setiap akhir tahun kewangan. Perolehan Perkhidmatan/ Kerja-Kerja dan Pengeluaran Pesanan dan Urus setia Tender/Sebut harga. • Memastikan perolehan dibuat berdasarkan keperluan/penggunaan dan peruntukan belanjawan tahunan yang diluluskan. aktiviti Pusat Tanggungjawab ini dibahagikan kepada dua (2) bahagian Perolehan dan Pengurusan Stor. Menguruskan dan memantau pergerakan barangan/bekalan yang diimport daripada negara pengeluar sehingga barangan tersebut sampai ke destinasi iaitu PPUM. perkhidmatan dan kerja-kerja penyelenggaraan di Pusat Perubatan ini. Aktiviti utama merangkumi aspek-aspek yang berikut: a) Menerima. pengagihan. • Pengurusan Stor Bahagian ini menguruskan segala urusan penerimaan bekalan yang dipesan daripada pembekal dan penghantaran keluar barangan di Stor Pusat kepada pengguna. • • • . penggunaan dan pemindahan barang-barang antara PTj/unit. • • • • • Bagi melaksanakan fungsi di atas. penyimpanan. Mengawal selia dan memantau proses panggilan sebut harga bagi pemilihan Agen Penghantaran Tempatan atau ”Multimodal» Transport»Operator”. Menjalankan. menyimpan dan merekodkan barangan yang diterima daripada pembekal. • Urusan Tender/Sebut harga dan Pentadbiran Kontrak Menguruskan tender dan sebut harga bagi bekalan. Lembaga Perolehan A dan B. Urusan Logistik (khususnya bagi urusan membawa masuk bekalan yang diimport melalui Percuma Atas Kapal) • Mengendalikan pengurusan penerimaan bekalan barangan import yang dipesan secara Percuma Atas Kapal (FOB). menyimpan dan membuat inventori bagi barang-barang dan memperoleh bangunan/ruang atau kelengkapan yang perlu bagi maksud tersebut.

d) Mengawal stok bekalan dengan cekap dan berkesan. Bengkel Kaedah Penyediaan Spesifikasi Perolehan pada 06 Disember 2010 dan Bengkel Penyediaan Penilaian Teknikal pada 27 Disember 2010. PTj Sumber Bahan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan utama seperti berikut: a) Menguruskan perolehan bekalan. Jadual 24: Statistik Mesyuarat Perolehan Perkhidmatan Jawatankuasa Kecil Bekalan Lembaga Perolehan B Lembaga Perolehan A 2009 11 12 2010 9 13 Perbezaan (%) 22. b) Mengeluarkan Pesanan Pembelian bagi semua perolehan yang telah diluluskan oleh pihak yang diberi kuasa untuk membuat kelulusan. c) Menguruskan penerimaan dan penyimpanan bekalan yang dipesan daripada pembekal serta menghantar keluar bekalan yang diperlukan oleh PTj/Unit. Terdapat lapan (8) sub stor yang diwujudkan selain di PTj Sumber Bahan bagi melicinkan penyimpanan dan pengawalan stok. 3. Memantau tempoh penghantaran bekalan dan memastikan ia akur kepada kontrak yang telah dipersetujui. Terlibat dalam perancangan penerimaan bekalan mengikut kontrak. perkhidmatan dan kerja berdasarkan kepada keperluan yang telah dipersetujui dan peruntukan yang telah diluluskan oleh Agensi Pusat. iii) PTj Sumber Perkhidmatan iv) Unit Pembekalan Alat Steril v) Unit Pentadbiran Makmal vi) Unit Dobi dan Bekalan Kain vii) PTj Pengimejan Bio-Perubatan viii) Unit Makmal Kardiorespiratori Telah menaiktarafkan Sistem Inventori sedia ada bagi menampung proses pengeluaran/penerimaan barangan yang semakin meningkat. jadual pentauliahan dan penghantaran bekalan peralatan ke PTj/lokasi. Seramai 193 orang staf daripada pelbagai jawatan dan bahagian telah mendapat manfaat daripada sesi yang diadakan.204 Laporan Tahunan 2010 c) Mengawal stok barangan dengan cekap dan berkesan. Pihak PTj Sumber Bahan bercadang untuk meneruskan program ini pada tahun-tahun hadapan.33% 0 Jenis Perkhidmatan yang disediakan Berkaitan rapat dengan fungsinya. 2. Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan . Stor-stor kecil terdapat di PTj/ Unit seperti berikut: i) ii) PTj Farmasi Unit Dewan Bedah Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Kursus Perolehan Bagi meningkatkan kefahaman semua staf berkenaan tatacara perolehan. d) Melaksanakan aktiviti pengiraan baki dan nilai stok setiap tahun. » Bahagian Kawalan dan Pemantauan Bekalan Pada tahun 2010 PTj Sumber Bahan telah mewujudkan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Bekalan yang mempunyai fungsi seperti berikut : 1.2% 8. pihak PTj Sumber Bahan telah menguruskan kursus-kursus tatacara perolehan iaitu Ceramah Pengurusan Perolehan Kerajaan pada 7 Julai 2009. Memastikan bekalan mengikut spesifikasi dan berfungsi dengan selamat dan berkesan.

763.817.78 57.85 91.30% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan .877.638.40 2010 7057 234.17% -51.335.21% 150.364.481.37 77.55% Perbezaan (%) -60% 3.55% -33.184.81 Perbezaan (%) 12.03% 15.784.617.04 2010 (RM) 39.592.8% -19.9% 70% 20% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Jadual 27: Statistik Pesanan Pembelian Tempatan Yang Diproses Perkara Kuantiti Nilai (RM) 2009 7919 587.200.84 110.249.068.98 37.50% -37.371.35% 90.99 117.24% 4.98 377.35 Perbezaan (%) -59.596.411.594.907.54% 6.609.5% -24.234.811.179.438.60 251.25% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Jadual 26: Statistik Kuantiti Tender/Sebut Harga Yang Diproses Perolehan Alat Kelengkapan • tender • sebut harga Bekalan Guna hapus • tender • sebut harga Ubat-Ubatan • tender • sebut harga Perkhidmatan dan kerja-kerja • tender • sebut harga Jumlah • tender • sebut harga 2009 30 52 31 11 10 5 2010 12 54 25 21 17 6 33 22 104 90 25 23 79 104 -24.Pusat Perubatan Universiti Malaya 205 Jadual 25: Statistik Nilai Perolehan Perolehan Bekalan guna hapus Ubat-ubatan Perkhidmatan dan kerja-kerja Aset Jumlah 2009 (RM) 97.

35 Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Perolehan » Seksyen Peralatan: Secara keseluruhan Sel Peralatan dan Kelengkapan telah menguruskan perolehan dan pembelian bagi perkhidmatan rawatan pesakit. nilai kontrak yang telah ditandatangani bagi perolehan ubat-ubatan adalah sebanyak RM117.302.168.98 37. Di samping itu. 5.609.00 untuk PTj Obstetrik & Ginekologi.784.10.509.288.700. Jalan Pantai Baharu.980.764. Seksyen Ubat-Ubatan Pada tahun 2010. Enam Belas (16) unit Foetal/Maternal» Monitoring» Machine Cardiotograph yang bernilai RM738. Di antara perolehan pembangunan yang telah dilaksanakan ialah Tawaran Bagi Menyiapkan Kerangka Bumbung.142.335.98.99 117. Blok Menara Selatan dan Projek Jalan Keluar Ke Lebuh Raya Persekutuan.168.557. 4. Perolehan ubatubatan adalah penting bagi memastikan pesakitpesakit mendapat ubat yang mencukupi untuk keperluan rawatan.200. Reka bentuk Dalaman.60 252. Nilai keseluruhan kontrak yang telah ditandatangani bagi peralatan adalah sebanyak RM 39. Blok Bangunan Pediatrik dan Obstetrik.99. Satu (1) unit High» Dose» Rate» Cobalt-60» Brachytherapy»unit with»Treatment»Planning» System»yang bernilai RM3.878.998. .500.000. Ini adalah bagi membantu PPUM menampung pertambahan jumlah pesakit luar. peralatan keperluan pejabat dan kelengkapan perabot.557.878.371.78 57. 2.00 untuk kegunaan PTj Onkologi. Enam (6) unit Anaesthetic» Machine» With» Ventilator» Complete» With Monitor yang bernilai RM1. Kuala Lumpur. Seksyen Perkhidmatan/Kerja-Kerja Pada tahun 2010 seksyen ini telah menguruskan perolehan bagi menyiapkan kemudahan Klinik Rawatan Di Wisma R&D (Bangunan Telekom Lama). Satu (1) unit» Conventional» Radiotherapy» Simulator» yang bernilai RM2.00 untuk PTj Pengimejan Bio-Perubatan.583. Satu (1) unit»Full»Field»Digital»Mammography» System» With» Attached» Stereotactic» Biopsy» System»»yang bernilai RM1.206 Laporan Tahunan 2010 Jadual 28: Perbelanjaan Kewangan 2010 Perolehan Bekalan guna hapus Ubat-ubatan Perkhidmatan dan kerja-kerja Aset Jumlah Nilai Perolehan Yang Diuruskan 2010 (RM) 39. Seksyen Bekalan Guna hapus dan Guna sama Perolehan bekalan boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bekalan perubatan dan bekalan bukan perubatan.784. Sepanjang tahun 2010 jumlah keseluruhan bekalan guna hapus dan guna sama yang telah diurus adalah sebanyak RM 39.800. Secara keseluruhan permintaan terhadap penggunaan ubat-ubat telah meningkat selaras dengan peningkatan bilangan pesakit yang mendapat rawatan di PPUM. 3. perolehan bagi menyempurnakan lagi projek-projek pembangunan sedia ada turut giat diadakan.00 untuk PTj Obstetrik & Ginekologi dan Pediatrik dan Menara Timur (Dewan Bedah).00 untuk kegunaan PTj Onkologi.000. Di antara perolehan peralatan perubatan penting yang telah dapat diuruskan adalah seperti berikut: 1. Perabot Serta Signages.

49 manakala nilai akhir pegangan stok yang dicatatkan dalam Century» Financial»System adalah sebanyak RM12. Aktiviti Pelupusan Fail Tujuan aktiviti ini adalah untuk mengenalpasti fail yang tidak aktif dan telah berusia selebih 7 tahun bagi menjimatkan ruang. Tujuan aktiviti ini diadakan adalah untuk mengenal pastikan nilai stok dan memastikan stok diuruskan mengikut prosedur Pengurusan Stor yang telah ditetapkan.662. 27 & 28 Julai 2010 23 November 2010 Pasukan dari PTj Sumber Bahan telah melaksanakan projek Easy»Quality bertajuk Memantapkan Pengurusan Jaminan Bank / Wang Cagaran . nilai pegangan stok PPUM yang direkodkan adalah sebanyak RM12. Modul Budget Control) Ceramah Pembangunan Insan PTj Sumber Bahan Kursus Amalan 5S PTj Sumber Bahan Taklimat Pengendalian Gas Perubatan & Keselamatan Pekerja Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Tarikh 19-21 Oktober 2010 8-10 November 2010 6 Disember 2010 27 Disember 2010 13 Oktober 2010 26-28 Oktober 2010 03 Mac 2010 19. Modul Purchasing. Taklimat/Latihan yang telah dianjurkan Sepanjang tahun 2010.2m +829.251.098. Hasil daripada aktiviti ini.Pusat Perubatan Universiti Malaya 207 Peristiwa-peristiwa menarik Aktiviti Pengiraan Baki.84. Hasil aktiviti yang telah dilaksanakan ini PTj Sumber Bahan telah berjaya melupuskan rekod-rekod perolehan sebanyak 36. Aktiviti ini melibatkan stor pusat dan kesemua 8 sub stor di PPUM.44m3 . PTj Sumber Bahan telah menganjurkan kursus-kursus seperti berikut:»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kursus Pengurusan Stor Nama Kursus Kursus Pengurusan Perolehan Bengkel Penyediaan Spesifikasi Bengkel Penyediaan Penilaian Teknikal Kursus Penyediaan Good Receive Note (GRN) Kursus Century Financial Training (Modul Stock Control. 20.589. Nilai dan Verifikasi Stok pada 14 – 16 Disember 2010.

polisi. PTj Sumber Kewangan bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan dan perakaunan PPUM dengan memastikan penggunaan sumber dan penjanaan dana yang efisien tanpa membelakangkan pematuhan kepada peruntukan yang perlu dipatuhi. Laporan Dan Penyata Kewangan pula menyediakan Laporan kewangan kepada Pentadbiran PPUM dan agensi luar secara berkala dan semasa.208 Laporan Tahunan 2010 PTJ SUMBER KEWANGAN PTj Sumber Kewangan merangkumi enam bahagian utama iaitu Hasil. peraturan Kewangan dan • • Menyediakan Cadangan Belanjawan untuk dikemukakan kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kewangan. Bajet dan Pengurusan Tunai. Pembayaran. Tatacara Pengurusan Perakaunan PPUM. Antara fungsi dan aktiviti bahagian adalah seperti berikut: Bahagian Hasil Perkhidmatan terus ke atas pesakit dan mempunyai tiga cabang perkhidmatan yang terdiri daripada: • Kutipan Hasil iaitu melibatkan kutipan wang cagaran. Menyelia dan memantau baki wang tunai di dalam Akaun Terimaan serta Akaun Pembayaran agar mencukupi untuk pembayaran kepada pembekal dan gaji melalui sistem e-Banker Kawalan ke atas Panjar Wang Runcit PPUM. menyediakan lejar am dan jurnal. pengebilan pesakit. Bahagian Pembayaran Memproses bayaran kepada pembekal atau pihak ketiga dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti berikut: • Semakan iaitu melibatkan urusan pendaftaran pembekal/ pihak ketiga. melaksanakan penutupan bulanan akaun dan pemantauan ke atas Akaun Amanah. mengagihkan peruntukan serta mengawal perbelanjaan supaya tidak melebihi dari peruntukan yang telah diluluskan. menyediakan kertas kerja audit untuk Penyata Kewangan Tahunan. Unit Taksiran berperanan dalam membantu pesakit yang tidak berkemampuan untuk menjelaskan bayaran rawatan melalui proses menemuduga yang dilaksanakan secara adil dan saksama disamping menjaga kepentingan pesakit dan PPUM. penggantian cek dan kawalan pergerakan pembayaran kepada Pemiutang. Kawalan Kredit bertanggungjawab memproses bil individu dan bil syarikat yang berdaftar dengan PPUM serta membuat tindakan susulan pungutan hasil ke atas bilbil tertunggak pesakit-pesakit dan syarikatsyarikat. buku tunai dan penyata penyesuaian bank. Pengurusan kewangan penghutang Bukan Pesakit seperti kes langgar perjanjian. pemfaktoran bagi pembekal yang berdaftar dan memastikan invois serta dokumen lengkap bagi tujuan pembayaran. Aktiviti-aktiviti yang terlibat adalah seperti berikut: • Akaun iaitu memasti pematuhan prosedur perakaunan dan merekod di dalam lejar. urusan daftar pembayaran. • • . Buku tunai dan Penyata penyesuaian. Bahagian Bajet dan Pengurusan Tunai • Mengemaskini dasar. Tuntutan Pelbagai. Bertanggungjawab dalam urusan pembayaran secara Electronic»Fund»Transfer (EFT). Penyata Kewangan dan menyelenggara rekod bayaran dan hasil. Pindahan Telegraf/Bank Draf. perletakan jawatan dengan notis 24 jam dan kakitangan dan pengurusan pembayaran dan terimaan yang melibatkan Pinjaman Kenderaan dan Komputer. Perakaunan. penyelarasan kutipan wang tunai dan urusan bank harian serta mengeluarkan resit bagi bayaran yang diterima. • • • Bahagian Perakaunan Menyediakan Laporan Perbelanjaan. Aset dan Terimaan Am serta Pentadbiran.

434.436 57. Kutipan dan resit Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Verifikasi stor merupakan aktiviti tahunan yang perlu dilaksanakan oleh PTj Sumber Kewangan dan pada tahun 2010.673 66.Pusat Perubatan Universiti Malaya 209 Bahagian Aset dan Terimaan Am • • • Pemantauan ke atas Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Daftar Aset. latihan/ kompetensi/ prestasi.936. kualiti dan kawalan dokumen. Bahagian Pentadbiran Pengurusan ke atas hal-hal pentadbiran PTj seperti fail dan surat-menyurat.40 11.939.636 54. Pengurusan Pelaburan dan Pendapatan Am (Bukan Pesakit). aktiviti ini telah berjaya dilaksanakan pada 28 Disember 2010.961. kehadiran dan disiplin staf serta susun atur dan kekemasan pejabat dan stor.00 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Kutipan Hasil Pesakit Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 2010 67 2009 60 2008 Tahun 57 2007 55 2006 55 0 Hasil 20 40 RM Juta 60 80 . Maklumat Statistik Perbandingan Program/Aktiviti Jadual 29: Kutipan Hasil Bil Pesakit bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Hasil (RM) 54.55 4. Seramai 30 orang pemverifikasi stor telah dilantik oleh Pengarah PPUM bagi melaksanakan aktiviti verifikasi stor seperti mengesahkan ketepatan rekod-rekod dan stok serta pelaporan ke atas pengurusan stor secara keseluruhan. pemantauan ke atas cuti.640.62 -0.102 59.439 Peratus Perbezaan Hasil Antara Tahun 12.006 4.

177.700.570 Peruntukan Diluluskan 282.522.000 301.282.600 338.135.094.522. diluluskan dan diterima bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Peruntukan Dipohon 352.700.135.800 398.254.420.000 337.738 Terimaan Dari Kerajaan 252.400 323.400 356.210 Laporan Tahunan 2010 Jadual 30: Peruntukan dipohon.000 361.272.094.305.900 548.738 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Peruntukan Dipohon. Diluluskan Dan Diterima Dari Kerajaan Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 548 425 358 337301 339 580 480 Juta RM 380 280 180 80 392 352 283 253 323 288 388 398 361 2006 2007 2008 Tahun 2009 Peruntukan diterima 2010 Peruntukan dipohon Peruntukan diluluskan .400 287.800 392.331.600 425.550 388.

135.829 475.259.309.936.112.684 11.951 11.640.400 287.653 410.636 54.200.094.174 Jumlah 319.879.738 Pesakit 54.837.000 398.600 338.436 57.797.351 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Sumber Pecahan Pendapatan Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 455 405 355 305 RM juta 255 205 155 105 55 5 55 12 2006 55 13 2007 58 14 2008 Tahun 2009 60 11 67 11 2010 KERAJAAN PESAKIT BUKAN PESAKIT 253 288 301 339 398 .102 59.120 369.700.673 66.814.212 13.Pusat Perubatan Universiti Malaya 211 Jadual 31: Pecahan pendapatan bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Kerajaan 252.434.939.549.700.451.156 10.961.439 Bukan Pesakit 11.522.248 355.000 301.

Pengarah PPUM merasmikan Pameran Minggu Kewangan PPUM Staf PPUM dan pesakit/waris mendapatkan penerangan dan perkhidmatan kemudahan kaunter yang disediakan sempena Minggu Kewangan PPUM. skop dan prosedur pengurusan kewangan dan perakaunan PPUM. misi dan objektif PPUM. Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM Prof. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan Lembaga Tabung Haji. Di antara aktiviti yang dijalankan sepanjang Minggu Kewangan tersebut adalah: • Perkhidmatan Kaunter oleh PTj Sumber Kewangan seperti semakan bayaran dan EFT. taklimat Pengurusan Aset dan taklimat Pengurusan Akaun Amanah. . Taklimat disampaikan oleh pegawai PTj Sumber Kewangan seperti taklimat Tatacara Pengurusan Kewangan & Perakaunan PPUM. Menara Utama. Tatacara ini menerangkan dasar. • • Pameran aktiviti Inovasi dan Pengurusan Kewangan. Dato’ Ikram Bin Shah. Pengurusan Aset dan Hasil. CIMB Bank. Ikram Bin Shah. • Prof.212 Laporan Tahunan 2010 Peristiwa-peristiwa menarik Minggu Kewangan PPUM Minggu Kewangan PPUM telah diadakan pada 29 November 2010 hingga 1 Disember 2010 bertempat di Konkos. Perkhidmatan Kaunter oleh agensi kerajaan dan swasta seperti Bank Islam (M) Berhad. Pengarah PPUM telah melancarkan Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM pada 30 November 2010 dan tatacara tersebut telah dimuat naik ke Portal PPUM pada 15 Disember 2010 untuk diakses oleh staf PPUM. Tabung Amanah. Ia merupakan satu garis panduan yang membantu setiap pegawai dalam proses perlaksanaan penguurusan kewangan dan perakaunan pada masa sekarang dan akan datang supaya selaras dengan visi. Dato’ Dr. taklimat Permohonan Bajet 2012/2013.

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) seramai 20 orang pada 8 November 2010. • • Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) seramai 24 orang pada 23 September 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 213 Perasmian Minggu Kewangan PPUM 2010 & Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM Taklimat Pengurusan Akaun Amanah antara salah satu taklimat disampaikan bersempena Minggu Kewangan PPUM 2010 Pertandingan Inovasi di Peringkat PTj Sumber Kewangan Program berkaitan Inovasi telah dilaksanakan di peringkat PTj Sumber Kewangan bagi membolehkan semua kakitangan PTj Sumber Kewangan melibatkan diri dan melahirkan idea ke arah inovasi. Antara persembahan Inovasi yang disampaikan. PTj Sumber Kewangan. Pertandingan ini dibahagi kepada 9 kumpulan yang dianggotai oleh Kumpulan Sokongan dan dinilai secara rasmi pada 29 November 2010 oleh Kumpulan Pengurusan dan Profesional. PPUM bagi melihat secara khusus berkaitan Sistem Kewangan PPUM. Lawatan Kerja PTj Sumber Kewangan. . PPUM ke pihak luar. Lawatan Kerja Lawatan Kerja dari pihak luar ke PTj Sumber Kewangan. Persidangan yang telah dianjurkan/dihadiri. Sebahagian peserta pertandingan Inovasi PTj Sumber Kewangan. • Seramai 4 orang staf PTj Sumber Kewangan telah mengadakan lawatan kerja ke Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) pada 23 September 2010.

Uninterruptible Supply). Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Elektrik & Elektronik) dalam & luar bangunan termasuk kerja-kerja pengubahsuaian ruang di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Penyelenggaraan bangunan Projek Pembangunan Rancangan 5 tahun Malaysia Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan: Penyelenggaraan & Kejuruteraan 1. Mekanikal dan Elektronik termasuk pengubahsuaian dan pemasangan sistem baru. 2. Sistem Pencegah Kebakaran. • • Pejabat Pentadbiran Jabatan Kejuruteraan • • • • • Urusan Khidmat dan Kebajikan Staf Pengurusan Perolehan Penyelenggaraan Pengurusan Stor Proses Permohonan Pembaikan ( EMMMS ) Berikut juga adalah sistem-sistem dan peralatan yang dipasang didalam dan luar bangunan PPUM di bawah program dan aktiviti Jabatan Kejuruteraan yang meliputi : dan Kontrak Kejuruteraan Awam • • Struktur utama dan binaan bahagian luar dan dalam bangunan Kemasan dalam dan luar bangunan terdiri sistem paip. Melaksanakan dan mengawal selia projek pembangunan dan peningkatan sistem dari masa ke semasa. 5. menentukan dasar dan seterusnya melaksanakan serta memantau dasar-dasar di bawah program utama yang telah dipertanggungjawabkan. Loji Kuasa Elektrik (Janakuasa Tunggu Sedia dan Sistem UPS. lengkapan kayu dan perabot. Bekerjasama dengan Agensi Kerajaan sebagai mewakili mengenai perkara-perkara kejuruteraan / teknikal seperti Jabatan Kerja Raya (JKR). Sistem Penghantaran Hampagas (Pneumatic System) dan lain-lain sistem yang terdapat di Pusat Perubatan ini. Aktiviti-aktiviti utama yang dilaksanakan di bawah bidangkuasa Jabatan Kejuruteraan merangkumi: • • • Perkhidmatan Kemudahan Kejuruteraan (Awam. Mengendalikan secara 24 Jam Loji-Loji Perkhidmatan Pusat seperti Pendingin Hawa. Memberi khidmat bangunan PPUM. Mewujudkan satu sistem perantaraan dan perlaksanaan projek yang bersepadu. Mekanikal. cat lengkapan papan tanda dan grafik. pembersihan luaran Pembangunan • Mengkoordinasikan Projek pembangunan yang diluluskan dalam Rancangan Malaysia Lima Tahun.214 Laporan Tahunan 2010 PTJ SUMBER PERKHIDMATAN Jabatan Kejuruteraan adalah bertanggungjawab untuk merancang. Elektrik. Memberi khidmat kerja penyelenggaraan dan pembaikan bagi sistem peralatan kelengkapan Kejuruteraan Awam. 3. Jabatan Bomba dll. Memberi khidmatan teknikal/kejuruteraan kepada PPUM bagi merancang dan melaksanakan projek pengubahsuaian dan pembangunan (menyediakan maklumat teknikal dan pemantauan projek sehingga siap) 4. . Sistem Bekalan Air Panas dan Sejuk.

1 juta liter»reservoir. Sistem Pencegah Kebakaran Sistem Penyeliaan Otomasi Bangunan (BAS) Sistem Kumbahan Manusia dan Radioaktif. Kawasan lanskap dan seni taman 80. Semua alat kelengkapan dan Utiliti yang menggunakan kuasa elektrik seperti semua jenis kipas. Semua peralatan Mekanikal seperti Otokleb. dewan bedah dan lain tempat. Tangki simpanan air domestik 2. 11kV Perkakas suis 33kV dan 11kV Papan Suis Utama ( MSB ).000 liter. Sistem Penghantaran (Pneumatic»System) Tiub Hampagas Sistem & Peralatan Mesin Dobi Sistem Pam Air Penyelenggaraan Kenderaan PPUM Kejuruteraan Elektrik • • • • • • • • • Bangunan Pencawang 33kV. faks dan sebagainya.» Bed» Pan» Washer» dan lainlain. Sistem pengalihan udara terdiri dari pelawas sistem tekanan negatif dan positif. makmal. Freezer» dan bilik sejuk.100 tonnage. Perabot kemasan dan alat kelengkapan di semua tempat seperti pejabat. Sistem vakum dan udara berkeupayaan 12. Gas perubatan dan bekalan gas perubatan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 215 • • • • Sistem bekalan air sejuk – 800. Air» Cooled» Mini» Chiller. mampat • • • • • • • • • • Kejuruteraan Elektronik • • • Sistem Audio Video dan Sistem Siaraya Berpusat Sistem Queue»Management»System Pemantauan dan penyelenggaraan peralatan pejabat seperti mesin pencetak.000 setahun.000/pm. tangki oksigen berkeupayaan 20. Sistem penyejukan dan pembekuan yang terdiri daripada peti sejuk. wad-wad.000 m 2 • • • • • Penyelenggaraan dan pemantauan sistem lif. dewan bedah dan lain tempat. Sistem Panggilan Jururawat – 20 sistem • • . Air» Cooled» Package Unit. Sistem Pendingin Hawa berpusat dan bekalan air kokol dan Chiller berkeupayaan 5.0 juta liter dan 5. Display» Chiller. wad-wad. Papan Suis Kecil ( SSB ) dan Petri agihan Semua Kabel termasuk bawah tanah Bateri dan Pengecas Sistem pembumian dan penangkap kilat Sistem Pelindungan / geganti. makmal.000 m3 setahun dan bil air RM1. cerek elektrik. EF/OC Pendawaian Menyelenggara kapasiti penggunaan tenaga elektrik sebanyak 10MVA.300. 60 juta kWh dan bil elektrik 18 juta setahun. Pelbagai jenis sistem pendingin udara terdiri dari unit Kendalian Udara (UKU).» Water» Cooled Package» Unit dan Presicion»Air»condition. Kemasan dan alat kelengkapan diperbuat dari besi di semua tempat seperti di pejabat. Dandang Elektrik. Sistem Bekalan Elektrik Kecemasan termasuk Loji Janakuasa berkeupayaan 10 MVA dan Sistem Bekalan Elektrik tanpa gangguan (UPS) – 810 KVA. Pam. Sistem pembersih (sanitary) / pembentungan dan sistem pembuangan sisa. lampu/pencahayaan. microwave dan lain-lain • Kejuruteraan Mekanikal • • Sistem Bekalan Air Panas kapasiti 100hp. Peti Simpanan Mayat.»Ultra» Sonic» Washer. Hot»Air Oven.

316 Permohonan Pembaikan Jumlah Permohonan Pembaikan Bagi Tahun 2009 Dan 2010 8000 6000 4000 2000 0 2010 2009 AWAM 7346 6870 ELEKTRIK 3911 3445 ELEKTRONIK 1548 1551 MEKANIKAL 5511 5142 . Perbandingan data-data berkenaan dapat ditunjukkan seperti di bawah:Jadual 32: Jumlah Permohonan Pembaikan Bagi Tahun 2009 & 2010 Bidang Awam Elektrik Elektronik Mekanikal Jumlah 2009 6.511 18. SIstem PABX Sistem Kamera Litar Tertutup ( CCTV ) Sistem Kad Akses Penyelenggaraan Peralatan Makmal Sistem TV Berpusat ( MATV ) Sistem Perhubungan Radio ( Walkie»Talkie ) Maklumat Statistik Perbandingan Aktiviti Aktiviti utama PTj Sumber Perkhidmatan adalah melibatkan penyelenggaraan dan pembaikan sistem serta kemudahan-kemudahan yang terdapat di PPUM.142 17.870 3.548 5.551 5.216 Laporan Tahunan 2010 • • • • • • • Penyelenggaraan sistem automatik seperti – barrier»gate untuk tempat letak kereta.445 1.008 Sumber»EMMMS»PTj»Sumber»Perkhidmatan 2010 7.346 3. pintu automatik dan sebagainya.911 1.

Status Pelaksanaan Siap Dalam Pelaksanaan Batal Bilangan Projek Tahun 2009 3 4 2 Sumber»:»PTj»Sumber»Perkhidmatan Tahun 2010 0 3 0 . (Sumber:»PTj»Sumber»Perkhidmatan) Jadual 34: Maklumat Statistik Perbandingan Aktiviti. Nama Projek Pembinaan Bangunan Baru Obstetrik Fasa 2A : Kerja Superstruktur Pembinaan Bangunan Baru Pediatrik Fasa 2A : Kerja Superstruktur Pembinaan Bangunan Menara Selatan Fasa 2 : Kerja Superstruktur Status Pembinaan sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada 31 Disember 2010. Pembinaan sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada 22 Jun 2011.Pusat Perubatan Universiti Malaya 217 Pembangunan Fizikal Jadual 33: Projek Pembangunan / Pengubahsuian yang masih di dalam proses pembinaan.

Sistem Maklumat Pelajar Bersepadu dan ezForm. Sistem Financial»and»Inventory. Selain daripada itu. mengurus dan menyelenggara infrastruktur ICT. Unit Rangkaian. Sistem Maklumat Farmasi (PIS). Unit Pusat Data Unit Pusat Data berperanan untuk memantau dan mengawalselia semua urusan penyelenggaraan infrastruktur dan sistem-sistem yang berkaitan di . Unit Klinikal juga bertanggungjawab dalam menjalankan implementasi projek klinikal di PPUM seperti Electronic» Medical» Record (EMR). Portal PPUM dan Sistem SMS PPUM Unit Sokongan Klinikal Unit Sokongan Klinikal berperanan untuk pengurusan implementasi projek dan penyelenggaraan aplikasi sokongan klinikal di PPUM. Picture» Archiving» &»Communication»System (PACS). beberapa implementasi sistem baru telah yang dilaksanakan seperti Sistem Maklumat Materniti dan Sistem Maklumat Kardiologi. pelaksana dan pemantau projek. Sistem Multi» Purpuses»Utility (MPU). naiktaraf talian suwa. Secara keseluruhannya. Pusat Data. Sistem eHousemanship» (eHO). Sistem Project» Management» Office (PMO). Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Mengikut Bahagian Unit Klinikal Unit Klinikal bertanggungjawab untuk membangunkan aplikasi-aplikasi klinikal bagi membantu pengguna dalam memudahkan pengurusan maklumat pesakit dan perawatan pesakit di PPUM. penggunaan portal. pada tahun 2010 PTj Nadi IT telah melaksanakan projek-projek menaiktaraf infrastruktur ICT. PTj ini berfungsi dengan memfokuskan kepada pembangunan aplikasi. pembangunan Sistem Pengurusan Manusia dan pelaksanaan Sistem Pembilan Pesakit. Latihan ICT juga telah dilakukan secara berterusan bersesuaian dengan pelaksanaan sistem dalaman dan projek yang dijalankan di sepanjang tahun 2010. pembangunan sistem dalaman dan naiktaraf sistem antaranya naiktaraf sistem rangkaian dan keselamatan. Unit Bukan Klinikal Unit Bukan Klinikal berperanan untuk pengurusan projek. Unit Khidmat Pelanggan. mengawal selia dan memastikan perjalanan teknologi maklumat di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) sentiasa diuruskan dengan baik dan efisien. pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi bukan klinikal di PPUM. Antara aplikasi-aplikasi dibawah tanggungjawab unit aplikasi sokongan klinikal adalah Sistem Maklumat Radiologi (RIS). Unit Multimedia dan Unit Pentadbiran. Portal PPUM. penyelidikan mahupun urusan pentadbiran di PPUM. Pada tahun 2010. naiktaraf Sistem Maklumat Farmasi. Unit Klinikal juga bertanggungjawab dalam melakukan penyelenggaraan bagi sistem-sistem sedia ada iaitu Sistem Patient» Management (iPM). Unit Integrasi dan Keselamatan ICT. memantau. Juga memastikan sistem berjalan lancar dan membantu pengguna dalam tugasan harian khususnya dalam pengurusan maklumat. Semua urusan ICT PTj telah dibahagikan kepada beberapa Unit iaitu Unit Klinikal. beberapa penambahbaikan sistem telah yang dilaksanakan seperti Sistem her (Modul Latihan). naiktaraf sistem email . memberikan perkhidmatan meja bantuan dan memberi latihan ICT kepada pengguna di PPUM. pembelajaran. Sistem Maklumat Rawatan Rapi (CCIS) dan Sistem Pengurusan Diet. Unit Sokongan Klinikal. Antara aplikasi-aplikasi dibawah tanggungjawab Unit Bukan Klinikal adalah eHR. Engineering» Material» Maintenance» Management»System.218 Laporan Tahunan 2010 PTJ NADI IT PTj Nadi IT yang bertanggungjawab untuk membangun. Sistem Central»Sterile»Supply» Unit (CSSU) dan juga Virtual Rostering. Objektif PTj ialah untuk memastikan pengguna PPUM celik IT dan boleh mengaplikasikan sistem yang dibangun dan dilaksanakan dalam semua urusan sama ada perawatan pesakit. Sistem ePengambilan. mengurus. Aduan Pelanggan. Sistem SMS. Sistem Maklumat Makmal (LIS). Sepanjang tahun 2010. Unit Bukan Klinikal. Pembahagian ini penting bagi memastikan pemantauan dan pelaksanaan ICT di PPUM sentiasa berada di tahap yang maksimum. Juga memastikan sistem berjalan lancar dan membantu pengguna dalam tugasan harian khususnya dalam pengurusan maklumat.

Integrasi Rangkaian PPUM dan UM. Domain dan liputan Wifi di seluruh PPUM. Bermula Julai 2010. penambahbaikan dilakukan setiap masa bagi mewujudkan persekitaran ICT yang lebih selamat dan berintegrasi antara satu sama lain. Naik taraf talian Internet PPUM. Unit Rangkaian akan sentiasa mengkaji dan menambahbaik infrastruktur sistem rangkaian bagi memastikan prestasi dan kelancaran sistem-sistem ICT di PPUM. Ia juga memastikan penyelarasan aktiviti pendua dan perlesenan perisian di PPUM dijalankan dengan baik. sistem bukan klinikal. unit ini juga menguruskan sepenuhnya sistem komunikasi dalaman dan luaran PPUM iaitu Sistem e-Mel dan Sistem Pengurusan Dokumen Elektronik. fungsi utama iaitu perkhidmatan dan penyelenggaran perkakasan dan infra ICT tetap dilaksanakan. Visi Unit Rangkaian PTJ Nadi IT adalah mewujudkan infrastruktur sistem rangkaian PPUM yang berkelajuan tinggi. Kandungan kreatif adalah maklumat yang dihasilkan dalam bentuk kreatif menggunakan teknologi terkini seperti teknologi web. Selain itu. pengajaran dan penelidikan. Projek yang dilaksanakan pada 2010 yang dilaksanakan oleh Unit Multimedia ialah Pembangunan laman web baru. Projek intergrasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2010 adalah Pembangunan Integrasi Antara Sistem Bukan Klinikal. Portal Lab dan Pamphlet Kesihatan Unit Intergrasi & Keselamatan ICT Unit Keselamatan & Integrasi adalah sebuah unit baru yang diwujudkan pada Julai 2010 atas keperluan keselamatan yang tinggi dan integrasi di PPUM yang meningkat. Sehubungan itu. Kedua-dua sistem digunakan secara keseluruhan oleh semua staf di PPUM dan FPUM. Misi Unit Rangkaian PTj Nadi IT pula adalah memastikan sistem rangkaian PPUM sentiasa tersedia serta beroperasi dengan lancar bagi memastikan kelancaran akses sistem-sistem ICT di PPUM. Projek SAN»Migration dan Penyelenggaraan Pusat Data ICT di PPUM berada pada tahap yang baik. Unit Multimedia Unit Multimedia di Jabatan Teknologi Maklumat telah diwujudkan pada Jun 2010 untuk memberikan perkhidmatan berkaitan kandungan kreatif (Creative» Content). talian internet dan proksi internet. Unit ini juga bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keseluruhan integrasi yang melibatkan sistem klinikal. pendawaian rangkaian. Portal ICT. ‘Queue» Management» System’ (QMS). PPUM. Selain itu juga unit rangkaian bertindak sebagai penyelaras dan peneraju bagi integrasi sistem rangkaian PPUM dengan rangkaian lain seperti rangkaian UM. rangkaian UMSC dan juga rangkaian Egnet. multimedia dan grafik untuk menarik minat dan meningkatkan kefahaman pengguna/penonton melalui medium interaktif. Jabatan Teknologi Maklumat. sistem sokongan klinikal dan perkakasan ICT yang menggunakan perisian JCAPS. Antara projek yang diselia oleh unit ini sepanjang tahun 2010 ialah Naiktaraf Rangkaian Fasa 1. Semua pengguna perlu mengikut tatacara keselamatan ICT yang telah ditetapkan dan sistem ICT yang digunakan perlu mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan. kawalan capaian pengguna (SSO) dan keselamatan fizikal. Pada tahun 2010. Projek Unified»Archiving»Solution. Elearning» Portal. Walau bagaimanapun. PTj Nadi IT adalah merangkumi pemantauan dan penyelenggaraan suis rangkaian. Kawalan keselamatan ICT ini termasuklah pencegahan virus (antivirus). Kedua-duanya adalah di bawah selian Unit Keselamatan & Integrasi. pencirian keselamatan sistem yang digunakan (Acunetix). Projek yang dilaksanakan sepanjang tahun 2010 ialah Projek Database»Auditing»Solution. berulang dan selamat. Penggunaan Creative» Content telah menjadi cara yang disenangi dan berkesan dalam meningkatkan kualiti maklumat di dalam perubatan. PTj Nadi IT adalah unit yang ditubuhkan bagi menguruskan. Skop kerja unit rangkaian. Portal Farmasi. Projek Server»Consolidation»dan»Virtualization. Proksi Internet.Pusat Perubatan Universiti Malaya 219 Pusat Data. rangkaian tanpa wayar. Pembangunan Integrasi Antara Sistem Sokongan Klinikal. Sistem Generic» Office» Environment (GOE). kawalan capaian secara jarak jauh (SSL VPN). Projek Naiktaraf Sistem E-mel dan Penyelenggaraan Sistem Antispam dan Antivirus Unit Rangkaian Unit Rangkaian. beberapa projek telah yang dilaksanakan sepenuhnya untuk tujuan penambahbaikan infrastruktur pada Unit ini. Unit Keselamatan & Integrasi memainkan peranan penting dalam memastikan keseluruhan keselamatan . memantau dan menyelenggara infrastruktur sistem rangkaian di PPUM.

0% 85.0% 86.0% 75.7% 80.1% 72. diikuti suku tahun kedua iaitu 79.0% Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Sumber:»PTj»Nadi»IT 83.September 2010 telah dapat mencapai purata penyelesaian aduan iaitu 81.30% dan 75.0% 80.5% 75.) 90.25%.91% pada suku tahun keempat 2010.5% 71.9% 73.915 bagi tahun 2009.1% 76.0% 60. Manakala bagi suku pertama tahun 2010 purata penyelesaian aduan adalah 73.099 telah diterima berbanding dengan 10. Khidmat yang diberikan merangkumi perkhidmatan sokongan teknikal. Disamping itu.3% 77.46%.7% .4% 74. Dari jumlah tersebut sebanyak 7798 aduan iaitu 77% telah berjaya diselesaikan. Bagi tahun 2010. Graf 1: Peratusan Penyelesaian Aduan Bagi Tahun 2010 Objektif Kualiti (80% Within 3 Days) Objektif Kualiti (80% within 3. Jumlah perkakasan komputer sedia ada yang terdapat di PPUM adalah seperti di dalam Jadual 35. baik pulih perkakasan dan penyelenggaraan berkala ke atas perkakasan ICT.. Graf 1 menunjukkan peratusan penyelesaian aduan bagi tahun 2010 manakala Graf 2 menunjukkan jumlah aduan yang diterima oleh PTj Nadi IT melalui Sistem Helpdesk.220 Laporan Tahunan 2010 Unit Khidmat Pelanggan Unit Khidmat Pelanggan adalah tulang belakang kepada sokongan perkhidmatan yang diberikan oleh PTj Nadi IT.2% 78. semua perkakasan dibawah selenggaraan pihak pembekal sebelum ini telah diserahkan kepada Juruteknik PTj Nadi IT untuk penyelenggaraan seterusnya.0% 70.0% 65. suku tahun ketiga iaitu Julai . pada tahun 2010 ia telah dilakukan sebanyak dua kali iaitu bermula 15 April sehingga 29 Julai 2010. Perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Khidmat Pelanggan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Meja Bantuan Nadi IT (Helpdesk) yang berperanan untuk menerima aduan yang dibuat oleh penggunapengguna komputer di PPUM Bagi aktiviti penyelenggaraan komputer dan perkakasan..4% 80. Jadual 35: Jumlah Perkakasan Komputer di PPUM Bil 1 2 3 4 5 CPU Monitor Komputer Riba Pencetak LCD Projektor Sumber»:»PTj»Nadi»IT Keterangan Jumlah 1632 1632 91 425 31 Statistik Yang Melibatkan Aktiviti/Perkhidmatan PTj /Unit Jumlah aduan bagi tahun 2010 ialah sebanyak 10.

.504 1.200 2.679 1.010 1. Unit ini berfungsi untuk mengimbas semua surat-menyurat di PPUM dan seterusnya diedar secara elektronik kepada PTj dan Jabatan melalui sistem GOE.Pusat Perubatan Universiti Malaya 221 Graf 2: Jumlah Aduan Yang Diterima Bagi Tahun 2010 Grand Total Grand.372 1.348 Sumber:»PTj»Nadi»IT .962 1.287 1.369 1. Jumlah Dokumen Yang Didaftar dan Diimbas Bulan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Transaksi 1. Jadual 36: Statistik Transaksi.267 21.343 Dokumen Didaftar 277 548 360 326 231 312 253 204 206 218 208 203 3.305 1.438 2.950 3. pengurusan sumber manusia dan menyelaras perolehan ICT di PPUM. 1200 1000 800 600 400 200 0 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Sumber:»PTj»Nadi»IT 1100 1005 780 875 867 819 608 636 921 898 727 862 Unit Pentadbiran Dan Pengimbasan Dokumen Unit Pentadbiran dan Unit Pengimbasan Berpusat berperanan untuk memantau dan mengawalselia semua urusan pentadbiran.346 Dokumen Diimbas 277 550 360 326 231 312 253 204 206 218 208 203 3. Ia juga berperanan untuk mentadbir dan mengurus Unit Pengimbasan Berpusat yang telah diwujudkan pada tahun 2010.

Bagi perolehan melalui peruntukan RMK9 yang tamat pada tahun 2010. tidak ekonomik untuk dibaiki dan tidak mampu untuk memberikan fungsi klinikal yang baik dan optimum. JPKA 2010 dan Rancangan Malaysia KeSembilan (RMK9). sebanyak 34 permohonan perolehan telah berjaya disiapkan dengan anggaran keseluruhan bernilai RM 7. Bilangan peralatan pada tahun sebelumnya Bilangan Keseluruhan peralatan perubatan Tahun 2009 219 321 2649 3189 Tahun 2010 468 194 3189 416 4073 Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal .00 15.561.500. Perolehan peralatan bagi tahun 2010 menerima pakai peruntukan daripada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.356. 408. Permohonan perolehan bagi tahun 2010 agak memberangsangkan apabila JPKA meluluskan penggantian peralatan usang berjumlah RM 11. Jadual 38: Statistik Peralatan Perubatan Di PPUM Perkara Bilangan Peralatan baru yang ditauliahkan Bilangan Peralatan yang disyorkan lupus Bilangan peralatan dari punca lain.000.000.013. Peningkatan yang ketara ini disebabkan oleh pembelian baru peralatan di bawah peruntukkan pembangunan Rancangan Malaysia Ke 9.23 5.961.223.343.500. Jadual 37: Peruntukan Perolehan Tahun 2010 Tahun 2009 Peruntukkan One off JPKA RMK9 Jumlah Bil Permohonan 80 28 24 Anggaran Bajet (RM) 32.000.160.00 18.00. peralatan-peralatan derma dari syarikat atau individu persendirian dan peralatan-peralatan yang belum didaftarkan oleh Unit Kejuruteraan Biomedikal. Manakala.000.500.222 Laporan Tahunan 2010 UNIT KEJURUTERAAN BIOMEDIKAL Unit Kejuruteraan Biomedikal bertanggungjawab terhadap pengurusan peralatan biomedikal milik PPUM seperti : i) ii) Proses penyediaan spesifikasi dan penilaian tender perolehan peralatan Proses penerimaan.00 Pengurusan aset tahun 2010 mencatatkan kenaikan jumlah peralatan perubatan daripada 3189 unit kepada 4073 unit. sebanyak 194 unit peralatan perubatan telah dilupuskan dari aset tahun 2010 disebabkan oleh keadaan peralatan yang usang.00 53.121. pengujian dan pentauliahan peralatan baru iii) Proses penyelenggaraan dan baik pulih peralatan iv) Proses pelupusan peralatan.223.231 Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Tahun 2010 Bil Permohonan 10 34 Anggaran Bajet (RM) 11.00 7.00 dan peralatanperalatan lain dengan nilai keseluruhannya bernilai RM 11.408.00.631.261.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 223 Carta Perbandingan Peralatan Biomedikal 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Bilangan peralatan 2009 Bilangan peralatan 2010 us nc al ain dit au lia hk an ad a ka nl up or ns ed ia pu ri ata sy Di Da Ba ral Pe Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Pada tahun 2010. Jadual 39: Laporan keseluruhan aduan baik pulih dan penyelenggaraan peralatan perubatan (sumber EMMS) 2009 Jumlah permohonan baik pulih Jumlah permohonan penyelenggaraan mencegah Jumlah keseluruhan permohonan 2467 1947 4414 2010 2302 2412 4714 Perbezaan (%) -6.7% 24% 7% Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Ke se lur uh ru an Pe ral ata n . Jadual 39 menunjukkan statistik sebenar aktiviti-aktiviti penyelenggaraan dan baik pulih padah tahun 2009 dan 2010. Peningkatan ini adalah dijangkakan susulan dari peningkatan jumlah peralatan perubatan pada tahun 2010. Ini adalah disebabkan terdapat peralatan-peralatan baru di bawah pembelian tahun 2009 yang masih di bawah tempoh jaminan dan masih berkeadaan baik. jumlah aduan penyelenggaraan dan baik pulih meningkat sebanyak 7% kepada 4714 aduan. Sedikit penurunan dapat dilihat pada jumlah permohonan baik pulih pada tahun 2010 yang berjumlah 2302 menurun daripada 2467 pada tahun sebelumnya. Walau bagaimanapun jumlah permohonan penyelenggaraan mencegah meningkat sebanyak 24% permohonan daripada tahun sebelumnya.

224

Laporan Tahunan 2010

PTJ PENGURUSAN AM DAN FASILITI
PTj ini yang memulakan operasinya pada 17 September 2007 yang mana perubahan dari segi struktur organisasi PPUM telah menyatukan beberapa unit yang sebelum ini di bawah PTj Sumber Perkhidmatan. PTj ini yang telah beroperasi selama 3 tahun dan bertanggungjawab dalam tadbir urus perkhidmatan dan kemudahan am di Pusat Perubatan ini seperti berikut:1. Pengurusan Linen 2. Pengangkutan 3. Pembersihan dalaman bangunan dan pembersihan bangunan yang merangkumi ”High»Glass»Cleaning” dan ”Aluminium»Cladding” 4. Pengurusan Sisa Klinikal dan Pelupusan Sisa Kimia 5. Pengawalan Serangga dan Penghapus Haiwan Perosak 6. Percetakan 7. Pejabat Mel 8. Sukan dan riadah 9. Penginapan. 10. Pengurusan Ruang Niaga (mulai»1»Jun»2010) 11. Pengurusan Pakaian Seragam (mulai»1»Mei»2010) 12. Urusan Pentadbiran Unit Keselamatan Antara fungsi unit di bawah pelaksanaan tadbir urus PTj pengurusan Am dan Fasiliti adalah seperti berikut:

Unit Pengurusan Linen
Fungsi Unit ini ialah membekal linen bersih dan berkualiti untuk memenuhi keperluan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) yang merangkumi aktiviti-aktiviti pengambilan dan penghantaran linen, membasuh, mengering, menggosok, melipat dan penyimpanan stok linen. Cucian linen yang dilakukan adalah merangkumi lima kategori item utama iaitu linen pesakit, linen hijau bagi kegunaan dewan bedah, scrub»suit, sarung tilam, selimut dan sarung bantal. Jadual 40: Statistik Cucian Linen Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Linen Pesakit [Kg] 8,200 8,090 9,890 9,700 11,110 7,270 10,310 Linen Hijau [Kg] 9,330 9,090 8,260 9,980 11,140 11,570 11,000 Scrub Suit [Kg] 9,030 7,800 8,840 8,810 9,540 9,970 5,850 Drawsheet / Bedsheet [Kg] 15,103 13,234 18,258 16,344 15,344 14,265 15,124 Sarung Bantal [Kg] 1,332 1,091 1,360 1,199 1,248 1,209 1,182 Jumlah Timbangan [Kg] 42,995 39,305 46,608 46,033 48,382 44,284 43,466

Pusat Perubatan Universiti Malaya

225

Ogos September Oktober November Disember Jumlah (Kg)

9,455 8,295 10,625 12,740 11,370 117,055

8,850 9,780 13,280 12,840 11,805 126,925

4,830 7,110 7,120 8,630 10,480 98,010

14,687 12,943 13,725 12,709 13,207 174,943

1,225 1,274 974 1,014 1,194 14,302

39,047 39,402 45,724 47,933 48,056 531,235

Sumber»:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Berdasarkan kepada data di atas, jumlah cucian bulanan adalah sekata disebabkan Unit Pengurusan Linen mengamalkan sistem penggantian linen (exchange»basis). Dalam erti kata lain, setiap linen yang kotor yang diambil pada waktu pagi akan digantikan dengan linen bersih pada sebelah petang dalam kuantiti yang sama.

Unit Pengangkutan
Unit ini berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan bagi semua aktiviti sama ada rasmi atau tidak rasmi PPUM. Urusan ini turut meliputi pentadbiran dan pengurusan dokumen-dokumen berkaitan dengan pemandu dan kenderaan berkenaan termasuklah urusan lesen memandu, cukai jalan dan insuran kenderaan. Jadual 41: Statistik Jumlah Kenderaan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kenderaan Pacuan 4 Roda Kereta Bas Lori Motorsikal Traktor/ Trailer Van Jenazah Kuantiti 3 6 6 2 8 2 3 30

Jumlah

Sumber»:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Jumlah ambulan tidak dinyatakan oleh kerana ianya terletak di bawah tanggungjawab PTj Trauma dan Kecemasan. PTj Pengurusan Am & Fasiliti hanya menguruskan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan cukai jalan dan insuran untuk kenderaan berkenaan.

Jenis perkhidmatan yang disediakan:
Bil 1 2 3 4 5 Jenis Perkhidmatan Perkhidmatan Bergerak Tabung Darah Kenderaan Terbabit Lori, Bas Mini dan kereta Kekerapan Harian Bulan Ogos hingga Oktober Bulan Julai hingga Oktober Harian Bulanan

Membawa Pelatih Kejururawatan ke penempatan luar Bas Mini PPUM Membawa Pelatih Radiografi ke penempatan luar PPUM Bas Mini, Pajero Van, Kereta Bas Panjang, Van Penumpang

Home Nursing
Kursus

226

Laporan Tahunan 2010

Bil 6 7 8 9

Jenis Perkhidmatan Aktiviti Kebajikan Penghantaran Surat / dokumen dengan tangan Home Visit oleh Jabatan Pemulihan Menghantar Jenazah

Kenderaan Terbabit Kereta Kereta Kereta Van Jenazah

Kekerapan Harian Harian 1 kali seminggu Mengikut Permintaan

Unit Pembersihan
Bertanggungjawab memantau perkhidmatanperkhidmatan yang dikontrakkan di dalam menjaga kebersihan keseluruhan bahagian dalam bangunan Pusat Perubatan Universiti Malaya yang meliputi: 1. Perkhidmatan Pembersihan bahagian dalam bangunan 2. Perkhidmatan Pencucian bangunan aras tinggi» cermin luar

Perkhidmatan Pengurusan Sisa-sisa klinikal
Bahagian ini bertanggungjawab sepenuh di dalam memantau pelaksanaan perkhidmatan pembuangan sisa berjadual di PPUM yang dikontrakkan. Perkhidmatan yang dimaksudkan adalah: • Mengurus semua sisa klinikal dengan membuat kutipan sisa klinikal di seluruh kawasan klinikal mengikut jadual yang ditetapkan hingga ke loji pelupusan. Memastikan kontraktor yang bertanggungjawab melaksanakan perkhidmatan ini mengikut prosedur pengurusan dan pelupusan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dibawah perintah Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

3. Perkhidmatan Pengurusan Sisa-sisa klinikal 4. Perkhidmatan Pelupusan Sisa kimia 5. Perkhidmatan Pengawalan dan menghapus serangga dan haiwan perosak •

Pembersihan Bahagian Dalam Bangunan
Pembersihan dalam bangunan ia meliputi pembersihan kawasan, peralatan pejabat, mesin dan perabot di pejabat, wad dan klinik. Ia meliputi aktiviti pembersihan berikut: • • • • Pencucian biasa (general»cleaning) Pembersihan menyeluruh (total»cleaning) Mengilat (polishing), menyental (scrubbing) dan menggilap (buffing) lantai Pengutipan domestik dan pembuangan sampah

Berdasarkan kepada statistik, jelas terdapat peningkatan perbelanjaan yang ketara di dalam perkhidmatan pengurusan sisa klinikal di PPUM dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan ini. Jumlah kutipan sisa klinikal jika dibandingkan antara tahun 2008 dengan 2009 menunjukkan peningkatan sebanyak 7.74%, iaitu sebanyak 531,013.90kg pada tahun 2009. Peningkatan tersebut juga berlaku pada tahun 2010, iaitu sebanyak 5.04% sebagaimana yang digambarkan di dalam rajah di bawah ini.

Mulai 1 Julai 2010, perkhidmatan pembersihan bahagian dalam bangunan PPUM telah diambil alih oleh Mashita Pencuci Hygienic (M) Sdn. Bhd daripada kontraktor terdahulu iaitu RHEA Corporation Sdn Bhd yang telah memberikan perkhidmatan hampir 13 tahun di PPUM.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

227

Perbandingan Kutipan Sisa Klinikal Dalam Tempoh 3 Tahun Di PPUM
559,223.60

600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 489,896.40

531,013.90

2008

2009
Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

2010

Di antara faktor-faktor yang dikenalpasti menyumbang kepada kenaikan tersebut adalah: a) Penggunaan bahan guna hapus yang tinggi; b) Kesedaran staf dan pesakit mengenai jangkitan dan wabak; c) Peningkatan kes penyakit berjangkit di serata dunia; d) Peningkatan bilangan pesakit dari tahun ke tahun; dan e) Sikap pengguna yang mengambil mudah dengan melakukan pembuangan sisa domestik ke dalam tong-tong sisa klinikal.

Perkhidmatan Pelupusan Sisa Kimia
• • Bertanggungjawab dalam membawa sisa kimia dari stesen pengumpulan sementara ke stor penyimpanan sisa bahan kimia. memastikan keselamatan dan kekemasan tempat penyimpanan sementara sisa bahan kimia ini sebelum proses pelupusan dilaksanakan oleh wakil Kualiti Alam.

Perkhidmatan Pengawalan Dan Penghapusan Serangga Dan Haiwan Perosak Fungsi Unit
• • PTj Pengurusan Am dan Fasiliti berfungsi sebagai badan pemantau dan pelaksana bagi Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Menghapus Haiwan Perosak di PPUM. Bahagian ini bertanggungjawab memantau aktiviti pencegahan, pengawalan dan penghapusan semua jenis serangga dan haiwan perosak seperti semut, lipas, tikus, kucing, anjing, anai-anai dan sebagainya oleh syarikat yang dilantik untuk menguruskan perkhidmatan ini. Pada tahun 2010, PPUM telah melantik kontraktor baru, iaitu URC Globel Care Sdn. Bhd. bagi melaksanakan perkhidmatan pengawalan dan penghapus dan haiwan perosak di PPUM bermula pada 1 Mei 2010 sehingga 30 April 2012.

228

Laporan Tahunan 2010

Unit Percetakan
Unit Percetakan bertanggungjawab menguruskan percetakan semua dokumen rasmi yang meliputi borang dan bahan cetakan yang lain bagi memenuhi keperluan PPUM. Walau bagaimanapun, urusan percetakan dihadkan kepada permohonan untuk cetakan sebanyak 100 set ke atas. Perkhidmatan percetakan dibahagikan kepada 2 kategori iaitu cetakan dalaman dan cetakan luaran. • • Cetakan Dalaman: Percetakan dilakukan sendiri. Cetakan Luaran: Percetakan dilaksanakan oleh syarikat-syarikat luar. Jadual 42: Statistik Percetakan Borang Tahun 2010 Kuantiti Permohonan (ms) 660,300 735,550 1,428,750 935,250 1,030,300 1,104,400 1,338,720 896,100 314,300 700,300 639,300 429,500 10,212,770 Baki Yang Belum Dicetak Yang Dibawa Ke Hadapan (ms) 90,100 69,300 97,800 269,650 296,550 580,200 719,450 643,860 514,360 145,060 50,760 60,060 90,100 Jumlah Keseluruhan (ms) 750,400 804,850 1,526,550 1,204,900 1,326,850 1,684,600 2,058,170 1,539,960 828,660 845,360 690,060 489,560 10,302,870 Jumlah Siap Dicetak Dalam Tempoh 5 Hari Bekerja 677,500 707,050 1,256,900 908,350 746,650 965,150 1,414,310 1,045,600 683,600 794,600 630,000 480,860 10,310,570

Bulan

Jumlah Permohonan 134 110 175 147 153 145 188 118 83 0 0 0 1,253

Peratusan Siap 90.29% 87.85% 82.34% 75.39% 56.27% 57.29% 68.72% 67.90% 82.49% 94.00% 91.30% 98.22% 100.07%

Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah

Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Berdasarkan kepada data di atas, sebanyak 90,100 mukasurat atau 9% tidak dapat disiapkan dalam tempoh 5 hari bekerja sebagaimana objektif kualiti yang ditetapkan.

Unit Pejabat Mel
Pejabat Mel merupakan bahagian di bawah PTj Pengurusan Am & Fasiliti yang menjadi pusat penerimaan dan penghantaran surat/dokumen rasmi bagi PPUM.

Fungsi Unit
• • • Memberi perkhidmatan penghantaran dan pengagihan surat/dokumen dalaman dan luaran dengan cekap,cepat dan sistematik. Merupakan satu pusat penerimaan dan penghantaran, pengagihan surat-surat serta memo kepada semua PTj/Jabatan/Unit dan kakitangan PPUM. Menyediakan 128 unit peti surat bagi memudahkan semua warga PPUM dan FPUM mengutip surat.

462.911 4.70 71.775.05 1.30 3.85 1.55 34.30 86.652 7.405 25.30 191.703. Aktiviti sukan dan rekreasi terbahagi kepada dua bahagian iaitu penganjuran dan penyertaan.284.65 5.412 4.301.398.70 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Bahagian Sukan Dan Rekreasi Bertanggungjawab dalam pembangunan sukan dan rekreasi untuk staf di PPUM.75 2.95 3.35 1.60 Kuantiti Surat 5.508.616.5 26.30 2.426.770.181. PPUM telah menyertai pelbagai kejohanan meliputi penyertaan peringkat Universiti Malaya dan peringkat Wilayah Persekutuan.643 56.30 146.20 3.Pusat Perubatan Universiti Malaya 229 • Mengurus penghantaran semua surat-surat rasmi PPUM melalui Pos Malaysia yang disediakan berdasar 3 jenis pekhidmatan berikut: i) ii) iii) Perkhidmatan Penghantaran Pos biasa dengan stem frangki.60 Bil Standard Bulan (surat biasa) Kuantiti RM 1.45 137.35 1.40 158.85 10.75 138.129 4. Pada tahun 2010.204 4.30 310.258.050.525.60 102.614.829 30.353 4.985.204 4. Jadual 43: Statistik Bilangan Penghantaran Surat Yang Diuruskan Oleh Pejabat Mel PPUM Pada Tahun 2010 JENIS SURAT/DOKUMEN Jumlah Mel Udara Kuantiti 4 6 8 9 8 7 6 3 10 10 8 11 RM 3.755 4.70 147.149.362 RM (Stem Frangki) 1.90 118.50 335.8 10.789 5.10 148.945.644 5.40 178.245.85 12.45 9. Melalui penyertaan tersebut PPUM telah berjaya melakar kejayaan dalam beberapa kejohanan seperti berikut: Bil 1 2 3 4 Kejohanan Kejohanan Jogathon Staf Universiti Malaya I Kejohanan Jogathon Staf Universiti Malaya II Kejohanan Bola Tampar Wanita MAKSWIP Kejohanan Bola Tampar Pantai MAKSWIP (Wanita) Pencapaian Johan Johan Naib Johan Naib Johan .70 9.279 5.848.05 3.05 162.996 5.166.05 1.484 4. Perkhidmatan Pos Berdaftar Perkhidmatan Pos Laju • Penghantaran dan pengagihan secara serahan bagi surat/dokumen rasmi.552 5.50 2.5 2.921. sulit atau surat yang memerlukan tindakkan segera juga disediakan mengikut arahan pentadbiran PPUM di sekitar Lembah Kelang.15 81.50 344.00 250.25 1.65 13.60 Bukan Standard (surat saiz A4) Kuantiti 298 185 160 314 238 277 254 288 199 170 174 280 RM 259.120 5.85 2.95 2.65 4.010 5.742.50 171.80 2918 2.176 6.253 3.489 5.70 221.50 90 156.05 183.203 4.837 2.05 1.741 5.30 2.70 15.80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah 4.873 3.798.75 1.379.10 205.70 3.60 Pos Daftar Kuantiti 398 430 308 553 605 423 252 233 249 261 357 428 RM 156.305.497 1.763.10 3.30 1.10 63.

Bahagian Penginapan Bahagian Penginapan pada dasarnya berfungsi menyediakan kemudahan penginapan yang selesa dan selamat kepada pelanggan yang terdiri daripada pelajar. Bahagian ini juga mengambil inisiatif mendapatkan tenaga pengajar mahir untuk mengendalikan aktiviti senamrobik yang diadakan setiap hari Rabu. 9.230 Laporan Tahunan 2010 5 6 7 8 9 Kejohanan Sukaneka Staf Universiti Malaya Kejohanan Dart MAKSWIP Kejohanan Liga Tenpin Bowling MAKSWIP Kejohanan Futsal MAKSWIP (Wanita) Kejohanan Bola Tampar Pantai MAKSWIP (Lelaki) Naib Johan Suku Akhir Tempat Ke-4 Suku Akhir Suku Akhir Selain daripada itu. Sebanyak 17 bilik disediakan untuk kemudahan sewaan pelawat PPUM dan FPUM berdasarkan prinsip first»come»first»serve. staf.37% pada tahun 2010 berikutan pengurangan bilangan jumlah pelajar yang ada dan Pegawai Perubatan Siswazah yang menginap. Bahagian ini menyediakan bilik penginapan kepada beberapa kategori pelanggan di beberapa lokasi penginapan seperti berikut: Bil. Congkak dan Sukaneka Sempena Hari Keluarga PPUM/FPUM. Kategori Pelanggan Pelatih Kejururawatan Pelatih Juruteknik Makmal Perubatan Pelatih Radiologi Pembantu Farmasi Pegawai Perubatan Siswazah Pegawai Perubatan Bertugas Atas Panggilan Pelawat PPUM & FPUM Keluarga Pesakit Keluarga Pelajar Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Lokasi Asrama Jururawat Anjung Puteri Aktiviti Tempahan bilik Daftar masuk Membersih dan mengemas Daftar keluar Caj Pemantauan kerosakan Pengurusan asset/ inventori Pemantauan disiplin penghuni Anjung Penyayang Trauma & Kecemasan Kuarter Materniti Menara Timur Menara Utama 7C Anjung Penyayang 6. 3. Bagi melahirkan tenaga kerja yang sihat dari segi mental dan fizikal. Jadual 44: Purata Penghuni Tahun 2010 Berbanding Tahun 2009 Kategori Penghuni Jururawat Pelatih Juruteknik Makmal Perubatan Pelatih Radiografi Pelatih Pembantu Farmasi Juruteknologi Makmal Perubatan Jururawat Terlatih Pegawai Perubatan Siswazah Warden Jumlah 2009 472 85 59 2 2 75 63 2 760 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti 2010 459 83 55 2 84 59 742 Terdapat penurunan pada jumlah penghuni sebanyak 2. 8.» . 7. pegawai perubatan dan juga orang awam. 5. 2. 4. 1. Bahagian ini juga terlibat secara langsung di dalam memeriahkan Festival Hari Keluarga PPUM/FPUM 2010 dengan menganjurkan pertandingan-pertandingan seperti Pertandingan Mencari Harta Karun. Batu Seremban.

Walau bagaimanapun unit ini bertanggungjawab terus kepada Timbalan Pengarah (Pentadbiran) dan Pengarah PPUM dari segi pengoperasiannya. • • » » • Kawalan statik dan rondaan dilakukan di tempat yang dikenal pasti dan mempunyai .Pusat Perubatan Universiti Malaya 231 Jadual 45: Statistik Pelawat di Anjung Penyayang Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah 2009 156 90 221 258 290 224 291 227 114 270 328 206 2. Pihak keselamatan juga akan melihat kepentingan dari masa ke semasa untuk meningkatkan lagi kawalan mengikut keperluan di semua lokasi di PPUM. kebarangkalian yang tinggi akan berlaku kejadian jenayah. Unit ini adalah di bawah naungan Jabatan Pengurusan Am dan Fasiliti dari segi hal-hal pentadbiran. Unit Keselamatan juga menguruskan semua pas-pas keselamatan staf dan pekerja luar yang bekerja di PPUM. Pihak kami juga perlu memastikan semua peralatan mencegah kebakaran samada yang tetap atau mudah alih dalam keadaan baik. • Pihak keselamatan juga bertanggungjawab ke atas pencegahan dan kawalan kebakaran. Pemeriksaan berkala sentiasa dilakukan bagi menjamin keberkesanan alatan tersebut. Menyiasat semua kejadian jenayah dengan tepat dan mengemukakan hasil siasatan dalam tempoh 24 jam. Tugasan pejabat di unit ini pula memainkan peranan sebagai penyimpan serta mengemas kini semua rekod yang berkaitan dan surat menyurat. pelawat dan harta benda milik Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM). Kategori Pelatih Kejururawatan Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan Pelatih Radiografi JUMLAH Tajaan Ppum P’puan 177 25 Lelaki 14 11 Tajaan Luar P’puan Lelaki Jumlah Keseluruhan 191 36 2010 219 188 204 244 313 224 233 193 160 192 250 256 2. Pihak keselamatan juga perlu memastikan perjalanan dan kawalan trafik serta laluan keluar masuk kenderaan di PPUM berjalan lancar. Memastikan bantuan segera diberi apabila berlaku kecemasan dalam masa 10 minit dari mula menerima panggilan atau laporan. pesakit. Fungsi Unit • Misi dan piagam unit ini ialah : » Memastikan keselamatan pesakit serta kakitangan dan harta benda PPUM dipelihara.676 24 226 4 29 - - 28 255 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan» Bahagian Keselamatan Unit Keselamatan ditubuhkan untuk memberi perkhidmatan keselamatan 24 jam kepada kakitangan.675 Fasiliti Jadual 46: Statistik Pelajar yang menginap di Asrama Jururawat. lebih-lebih lagi sekiranya berlaku bencana.

Di antara kursus dan latihan yang di lakukan ialah: Latihan Umum Pihak keselamatan juga telah menghantar kakitangan dari unit ini untuk menghadiri latihan dan kursus yang telah disediakan oleh PTj Pembangunan Insan.232 Laporan Tahunan 2010 • Mengiringi pelawat VIP dan orang perseorangan yang menghadiri mesyuarat penting atau temujanji dengan pihak Pengurusan atau pemeriksaan doktor. Unit Keselamatan juga mengadakan kursus dan latihan kepada pengawal dan staf PPUM. Latihan dikendalikan oleh pihak pengurusan keselamatan sendiri. Sekiranya sistem ini beroperasi sepenuhnya. wad. . PTj dan Unit lain juga menawarkan kursus yang berkaitan dengan tugas harian seperti cara menangani pesakit psikiatrik. Pihak keselamatan juga memberi ceramah mencegah kebakaran kepada peserta kursus induksi. Kursus Dan Ceramah Kebakaran Kursus ini diljalankan sebanyak 12 sesi sepanjang tahun 2010 dan setiap sesi selama 3 hari. Latihan Mencegah Kebakaran Latihan dilakukan setiap bulan pada minggu pertama hari Khamis. Peserta kursus terdiri daripada staf keselamatan khasnya dan staf PPUM amnya. Latihan dan kursus adalah yang bersesuaian dan mengikut keperluan pihak kami. Kursus dijalankan oleh Pasukan Bomba Dan Penyelamat Malaysia dengan bantuan Bahagian Latihan Dan Kerjaya PPUM. Ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua staf PPUM tentang tindakan sekiranya berlaku kebakaran. Ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan di kalangan pengawal dan staf dalam menghadapi tugas seharian. Pihak keselamatan juga mengiringi kutipan dari kaunter ke kaunter oleh Unit Hasil. Kursus Selain daripada menjalankan tugas kawalan. Kemudahan sistem ini adalah untuk pihak Keselamatan membuat pengumuman sekiranya ada maklumat penting yang perlu disampaikan atau pemakluman kecemasan melibatkan orang ramai. dijangkakan masalah dari segi kawalan pelawat dan kecurian dapat ditangani secara berperingkat. Sejumlah 1431 orang telah menghadiri kursus ini sepanjang tahun 2010. Sistem Siaraya juga telah dipasang di bangunan Menara Utama dan Menara Timur. kursus orientasi dan penuntut kolej kejururawatan. Pendedahan tentang penggunaan alatan pencegah kebakaran dan tindakan ketika berlaku kebakaran diberi secara teori dan amali. Perolehan Sistem Keselamatan Unit keselamatan telah dilengkapi dengan sistem bersepadu Kamera Litar Tertutup (CCTV) di seluruh kawasan PPUM. pejabat dan kaunter. Selain daripada itu. Sejumlah 278 buah kamera telah dipasang meliputi kawasan lobi. ‘Door»Access»System’ juga telah dipasang secara berperingkat di lokasi yang penting. Ini dilakukan bagi menguji kecekapan dan kecergasan pengawal bertugas dalam menghadapi kecemasan. Majlis Perasmian Pakaian Seragam Unit Keselamatan PPUM pada 17 Ogos 2010.

penempatan dan pengangkutan pelajar Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Kolej Kejururawatan menawarkan kursus sepenuh masa selama tiga (3) tahun Diploma Kejururawatan dengan pengambilan pelajar seramai 200 orang setahun. b) Memastikan penempatan pelajar memenuhi keperluan harian. c) Melaksanakan penilaian terhadap pelajar semasa berada di kawasan klinikal. penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. d) Mengurus hal ehwal pelajar. Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan. d) Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. laporan c) Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan. b) Menyelaras dan menyediakan prestasi akademik pelatih. a) Menguruskan dari segi penjadualan. Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: a) Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. Pengurusan Pentadbiran.Pusat Perubatan Universiti Malaya 233 KOLEJ KEJURURAWATAN Melaksanakan aktiviti-aktiviti perancangan. Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit yang berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: a) Menyampaikan syarahan. berkelayakan dan berkualiti untuk menanggung keperluan Pusat Perubatan Universiti Malaya dan tajaan swasta pada masa sekarang dan akan datang. c) Memantau buku log. b) Menjalankan kajian dari masa kesemasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. penyediaan dan pengurusan latihan pelajar jururawat yang lengkap dan berkesan supaya bekalan tenaga manusia bagi kumpulan jururawat adalah mencukupi. d) Memantau aktiviti latihan pelajar. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal. Pembangunan dan perkembangan akademik. Kursus ini memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia. a) Kandungan subjek berkaitan. e) Mematuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia. e) Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari masa ke semasa. d) Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dan staf dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. c) Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. . Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pembelajaran berkaitan pengajaran dan berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. b) Menyelia pelajar/pengajar di bawah tanggungjawab. e) Memantau buku log.

3% Sumber:»Kolej»Kejururawatan Jadual 49: Jumlah Kelulusan di dalam Peperiksaan Lembaga Jururawat Malaysia pada Tahun 2010 2010 Jumlah Pelajar 99. 29 September dan 14 Oktober bagi memantapkan lagi pemahaman dalam membentuk soalan yang lebih berkualiti mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia (LJM).55% Sumber:»Kolej»Kejururawatan Sumber:»Kolej»Kejururawatan Dua (2) pengajar jururawat telah menamatkan kursus pada peringkat Sarjana kejururawatan dan pendidikan. Tenaga Pengajar dan Nisbah Pelajar dan Pengajar Program Diploma Kejururawatan pada tahun 2010 Perkara Jumlah Pelajar Jumlah Pengajar Nisbah 2010 463 25 1:19 2009 463 22 1:21 Perbezaan (%) 13. Dua jenis penilaian dilakukan dengan lengkap dan terancang iaitu sumatif dan formatif. Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan. Catatan: • Lembaga Jururawat Malaysia menetapkan nisbah pelajar dan pengajar pada 1:15-20 di setiap Kolej Kejururawatan.5% Jadual 48: Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) pelajar tahun akhir. Pengajar jururawat juga membantu di dalam pengajaran untuk program lain seperti Kolej Radiografi. perbincangan. Kolej telah menerima enam (6) pengajar baru pada bulan November 2010 namun tiga (3) pengajar lain telah berpindah ke Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan.3% 2009 60% Perbezaan (%) 5. role» plays. tugasan. Jadual 47: Jumlah Pelajar. Program Ijazah Kejururawatan dan lain-lain perkhidmatan dari masa ke semasa.45% (n=182) 2009 100% (n=195) Perbezaan (%) 0.234 Laporan Tahunan 2010 Para pelajar diajar dan didedahkan dengan pelbagai subjek yang mengandungi Sains Kejururawatan. Kongres/Konferen Anjuran PTj Pihak kolej telah mengadakan Bengkel Soalan untuk semua pengajar kolej selama tiga (3) hari iaitu pada 22 September.6% 9. Perkara PNGK 3.00 & ke atas 2010 65.» problem»based»learning dan field»trips. • Proses Pemilihan Pelajar Baru Program Diploma PPUM 2010 . demonstrasi. Sains Kesihatan dan Sains Tingkah Laku. Kaedah pengajaran termasuklah syarahan. Seorang (1) pengajar jururawat sedang melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana sepenuh masa dan dua (2) pengajar jururawat melanjutkan pelajaran separa masa.

Jangka masa kursus adalah selama 3 tahun serta mengguna pakai Kurikulum Pendidikan Radiografi PPUM. cekap dan prihatin terhadap pesakit.Pusat Perubatan Universiti Malaya 235 KOLEJ RADIOGRAFI Kolej Radiografi mengendalikan kursus Diploma Radiografi (Pengimejan Perubatan) Pusat Perubatan Universiti Malaya. Kebanyakkan caloncalon adalah daripada tajaan PPUM di mana mereka akan berkhidmat di PPUM selepas tamat kursus. Jadual 50: Statistik Pelatih Kolej Radiografi pada tahun 2009 dan 2010 Tahun 1 2 3 2009 PPUM 15 9 23 Jumlah keseluruhan Swasta 4 3 Jumlah 19 12 23 54 Sumber»:»Kolej»Radiografi Tahun PPUM 1 2 3 24 15 9 2010 Swasta 4 3 Jumlah 24 19 12 55 Jumlah keseluruhan Persidangan yang telah dianjurkan Persidangan yang telah dianjurkan bertajuk Expended» and» Extended» Role» of» Radiographers Dewan Pulasari PPUM pada 4 dan 5 Mac 2010. Objektif Kolej adalah untuk menghasilkan Juru X-ray yang berpengetahuan tinggi. bertempat di Para Graduan Program Diploma Radiografi 2010 . Pembelian peralatan baru Kolej telah memperolehi beberapa peralatan»Quality» Assurance (QA) bantuan pengajaran dan bukubuku rujukan dan Ini dapat meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran dalam kursus. Jenis perkhidmatan yang disediakan Kolej ini menjalankan kursus Diploma Radiografi. Pengendalian kursus ini adalah secara sepenuh masa yang menggunakan kaedah integrasi antara teori dan praktis klinikal. Kolej turut menawarkan tempat latihan kepada caloncalon dari hospital-hospital swasta. Kolej juga berusaha untuk menyediakan kemudahan pendidikan dan penyelidikan dalam bidang Sains Pengimejan selaras dengan misi PPUM untuk menjadi sebuah pusat pendidikan Radiografi yang cemerlang.

6 orang pengajar Teknologi Makmal Perubatan dan 2 orang kakitangan bahagian pentadbiran.70 berbanding tiga (3) orang graduan pada tahun 2009. Ijazah Pertama dan Diploma). Kolej Berwajah Baru Pada 2010. graduan yang berjaya menamatkan pengajian adalah seramai 28 orang. Terdapat lima (5) orang graduan telah di Anugerah Cemerlang dengan PNGK ≥ 3. majlis perasmian sempena kolej berwajah baru telah diadakan dan dirasmikan oleh Prof. Awang bin Awang Mahmud (Timbalan Dekan. Di dalam carta organisasi kolej terdapat seorang Pengetua. Pada tahun 2010 bulan April. Dr.236 Laporan Tahunan 2010 KOLEJ TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN Untuk menghasilkan Juruteknologi Makmal Perubatan (JMP) yang mahir dalam pelbagai bidang Teknologi Makmal Perubatan supaya mereka kompeten bertugas di makmal diagnostik klinikal serta makmal-makmal yang terlibat dalam pengajaran dan penyelidikan berkaitan dengan bidang perubatan dan sains bioperubatan. Jadual 51: Statistik Graduan 2009 Dan 2010 Pengambilan 2006 30 Graduan 2009 22 (3 orang cemerlang) % Lulus 73 Pengambilan 2007 30 Graduan 2010 28 (5 orang cemerlang) % Lulus 97% Sumber»:»Kolej»Teknologi»Makmal»Perubatan .

Pusat Perubatan Universiti Malaya 237 Lawatan Ke Rumah Anak Yatim Puchong Graduan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Kelas 2007/ 2010 Majlis Makan Malam Graduan 2010 .

kursus-kursus pendek seperti Sijil Kemahiran Terapi Intravena dan Metodologi Pengajaran. 5. Pembantu Perubatan dan staf Sains Kesihatan dalam kursus-kursus Metodologi Pengajaran. Jumlah Sumber:»Kolej»Pendidikan»Lanjutan»Kejururawatan»(KPLK) Kursus yang dikendalikan Diploma Lanjutan Perawatan Kecemasan Diploma Lanjutan Perawatan Renal Kursus Metodologi Pengajaran Kursus Terapi Intravena Kursus Pengambilan Darah ( 2 kali) Bengkel Pembelajaran Berterusan Bilangan Pelajar 18 9 8 30 40 65 170 . Membantu dalam mengendalikan program latihan dari jabatan/unit lain di PPUM. Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi swasta. 2. Kritikal. sektor swasta dan agensi kesihatan samada dari dalam atau luar negara. Diploma Lanjutan Pengajar Diabetes. Enam buah meja bulat dan tiga puluh enam kerusi banquet untuk kegunaan perbincangan dan tutorial. Perioperatif. sijil kemahiran dan bengkel-bengkel khas untuk staf Pusat Perubatan Universiti Malaya.238 Laporan Tahunan 2010 KOLEJ PENDIDIKAN LANJUTAN KEJURURAWATAN (KPLK) Fungsi Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan (KPLK) • • • Melatih Jururawat. 6. Pembelian Peralatan baru KPLK telah membeli peralatan baru: • • • Alat bantuan pengajaran satu set heart»and» lung»sound»trainer. Menjalankan kursus pendek. Koronari. serta bengkel pengambilan darah dan juga bengkel untuk Program Pembelajaran Berterusan bagi Jururawat PPUM dan staf Sains Kesihatan. Jenis Perkhidmatan yang disediakan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan menyedia dan mengendalikan kursus Diploma Lanjutan Kejururawatan dengan pengkhususan dalam Perawatan Kecemasan. 4. 3. Sembilan buah buku rujukan dalam pelbagai bidang pengkhususan kejururawatan Peralatan dan model untuk sesi pengajaran dan amali bagi kursus terapi intravena dan pengambilan darah. Renal. Onkologi dan Pediatrik. Pengajar Diabetes dan Kursus-kursus Pengkhususan Kejururawatan. Diploma Lanjutan Metodologi Pengajaran. • Jadual 52: Statistik pelajar yang mengikuti kursus di KPLK No. 1.

Timbalan Dekan. Thailand pada 2 Mac 2010. Awang Bulgiba Awang Mahmud. Oman pada 18 dan 19 Oktober 2010. Oman oleh Prof. Thailand sedang mendengar taklimat yang diberikan . Conburi. Tujuan lawatan Ialah untuk mengenalpasti program pendidikan lanjutan kejururawatan yang ditawarkan oleh PPUM yang boleh dikuti oleh staf mereka. Pelawat dari Fakulti Kejururawatan Universiti Burapha. Dr. Fakulti Perubatan Universiti Malaya • Pihak kolej juga telah menerima lawatan oleh seramai 34 pelawat dari Fakulti Kejururawatan.Universiti Burapha. Ijazah Pertama dan Diploma.Pusat Perubatan Universiti Malaya 239 Peristiwa-peristiwa Menarik • Seramai 9 graduan dari KPLK telah menerima Diploma Lanjutan Perawatan Renal dalam Majlis Konvokesyen bagi Graduan Diploma Pusat Perubatan Universiti Malaya telah diadakan di Dewan Tunku Canselor Universiti Malaya pada 16 Oktober 2010 Lawatan oleh seramai 5 pelawat dari Hospital Sultan Qaboos. Conburi. • Penyampaian cenderahati kepada pelawat dari Hospital Sultan Qaboos.

.

Diari Korporat Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

Kedah ke Unit Perubatan Sukan di Dewan Pulasari. Tkt.Diari Korporat PPUM 2010 Bulan Januari 20 Jan Majlis Penyerahan Cek oleh Lembaga Zakat Selangor kepada Tabung Kebajikan Pesakit PPUM di Bilik Pudina. Menara Utama 26.28 Jan Lawatan Program “Perceptorship” dari Roche (M) Sdn Bhd ke PTJ Onkologi Klinikal. Indonesia ke Breast Cancer Research Centre. Menara Utama 28 Jan Lawatan Kerja dari Pengerusi Nusantara Trust Fund. Wad UMSC dan Trauma & Kecemasan Februari 6 – 7 Feb Health Awareness Campaign di Mid Valley Exhibition Hall 8 Feb Lawatan dari Politeknik Kesehatan Makassar Indonesia. M4 & 10U. Makmal Mikrobiologi. Wad 6U. M1. Wad ICU. Jabatan Perdana Menteri 31 Mac Majlis Perasmian Minggu ICT 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih Lawatan & Majlis . M3. Jurusan Perbidanan ke Wad Bersalin. Menara Utama Mac 6 Mac Konsert Amal Kanser Payudara di Dewan Tunku Canselor Universiti Malaya 11 Mac Lawatan sambil belajar dari Kolej Pembantu Perubatan Alor Star. RUKA 11 Mac Majlis Perasmian sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih 11 – 13 Mac Seminar ‘World Kidney Day 2010’ bertempat di Dewan Sekapur Sirih 25 Mac Lawatan kerja dari Unit Kerjasama Awam Swasta. 11 Feb Majlis Penyampaian Cek Sumbangan kepada Persatuan Talasemia PPUM oleh Amanah Butler Sdn Bhd di Bilik Pudina. Tkt. 14. Tkt. 1. 14.

Petaling Jaya 4 Mei Majlis Simbolik Penyampaian Payung kepada staf PPUM di Dataran Siti Khadijah. Menara Timur 5 Mei Lawatan sambil belajar dari Universiti Kordofan Sudan ke PTJ Trauma & Kecemasan. Bilik Mayat. Menara Timur 11 April Pertandingan Boling Piala Pengarah di Cosmic Bowl. Klinik Ginekologi & Wad 8U 5 Mei Lawatan kerja dari Delegasi Vietnam di bawah (WHO) ke PTJ Perubatan Psikologi 8 Mei Lawatan amal sempena Program Mother’s Day oleh BERNAMA TV ke Wad M1. PPUM yang ke-19 . PTJ Otorinolaringologi 15 Mei Radiation Protection : New Development In Imaging Detectors and Dose Optimisation di Dewan Sekapur Sirih 27 Mei Audit Pemantauan ISO 9001:2008 Oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd 30 Mei Majlis Makan Malam Tahunan oleh Kolej Radiografi. KL ke Bhgn. M4 & Wad Bersalin 12 Mei Lawatan sambil belajar dari Institut Pendidikan Guru Malaysia.244 Laporan Tahunan 2010 Bulan April Lawatan & Majlis 2 April Jemputan untuk pesakit Kanak-kanak Kanser ke A’Famosa Resort di Alor Gajah Melaka oleh Rotary Club of Petaling Jaya 2 April Majlis Penutup Minggu ICT 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih 5 April Lawatan sambil belajar dari Universiti Darul Iman. M3.000 sumbangan Avon Cosmetics Sdn Bhd kepada Tabung Kanser Payudara PPUM 19 – 20 April Lawatan kerja dari Delegasi Cambodia di bawah (WHO) ke PTJ Perubatan Psikologi Mei 3 Mei Majlis Pelancaran & Penyerahan Alat Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization (ESMR) kepada PPUM di Hotel Hilton. Pemulihan Pertuturan. PTJ Transfusi. Mid Valley 13 April Lawatan sambil belajar dari Universiti Industri Selangor (UNISEL) ke PTJ Sumber Bahan 13 April Majlis Penyerahan Cek RM 50. Carakerja. Terengganu ke PTJ Pengimejan BioPerubatan 10 April Majlis Perhimpunan Sosial Pesakit Kanak-kanak Kanser Onkologi PPUM kali ke 8 di Dataran Siti Khadijah. PTJ Perubatan Pemulihan dan Bhgn.

. Tkt. Tkt. Tkt. Menara Utama 16 Julai Majlis Penyerahan serta Perasmian Kolej dan Hari Poster Pelajar sesi 2009/2010 22 Julai Majlis Ikrar Siswa di Dewan Sekapur Sirih 29 Julai Majlis Dialog bersama Pengarah PPUM di Dewan Sekapur Sirih Ogos 6 Ogos Majlis Penyerahan Cek kepada Tabung Kanakkanak Kanser daripada Toyo Engineering & Contruction Sdn Bhd di Bilik Pudina. Fakulti Perubatan 22 Jun Majlis Khidmat Cemerlang 2009 dan Persaraan 2010 di Dewan Sivik MPPJ. Bangunan Trauma & Kecemasan. 5. 14. Menara Timur 14 Ogos Majlis Bakti Siswa (Sarawak) di Dewan Sekapur Sirih. 1. Menara Utama 9 Ogos Lawatan sambil belajar daripada Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ke Unit Kejuruteraan Bio-Perubatan 9 Ogos Lawatan amal daripada Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sdn Bhd (SPRINT)» ke Wad Pediatrik 1 & 3.Pusat Perubatan Universiti Malaya 245 Bulan Jun Lawatan & Majlis 2 Jun Majlis Sambutan Hari Jururawat Sedunia 2010 peringkat PPUM di Dewan Sekapur Sirih 7 -9 Jun Majlis Perasmian ‘Limb Deformity Correction Course’ di Dewan Sekapur Sirih 8 Jun Majlis Perasmian Makmal Klinikal Diagnostic & Penyelidikan BSL 3 (Tibi) di Auditorium Klinikal. Tkt. 14. Petaling Jaya 30 Jun Majlis Perasmian Pemangkin Nurani Kejururawatan & Ceramah Perdana di Dewan Sekapur Sirih Julai 5 Julai Majlis Menandatangani Perjanjian Kontrak bagi Peningkatan Perkembangan Penyelidikan Klinikal di antara PPUM dan Quintiles Sdn Bhd di Bilik Pudina.

Bangunan Trauma & Kecemasan. Tkt. 23 Sept Lawatan kerja dari HUSM Kubang Kerian ke PPUM di Bilik Puspasari. 1.246 Laporan Tahunan 2010 Bulan Lawatan & Majlis 17 Ogos Majlis Perasmian Pakaian Seragam Baru Pengawal Keselamatan. Bangunan Trauma & Kecemasan. 5 & 6 PPUM 19 Ogos Majlis Berbuka Puasa bersama pesakit di Wad Pediatrik 6 PPUM oleh Rotary Club Gombak 21 Ogos Forum ‘Low Back Pain’ di Dewan Sekapur Sirih. PPUM September 2 Sept Lawatan sempena Hari Raya dan sesi ‘Book Reading’ oleh Media Prima Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 6. Wad Pediatrik 1. Menara Utama 19 Ogos Lawatan amal daripada Prokhas Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 1. 8U & 12U. BMT. M1. Bangunan Trauma & Kecemasan. SCN. 1. 2. Tkt. 1. Tkt. Menara Utama 24 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan Peralatan Kesihatan kepada Jabatan Pediatrik oleh Sapura Acergy Sdn Bhd 24 Sept Lawatan sambil belajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ke Jabatan Perubatan Psikologi 28 Sept Lawatan amal daripada Lions Club of Kuala Lumpur Capital ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 29 Sept Lawatan amal daripada Alt Media Bhd ke Wad Pediatrik 2 & 5 PPUM Oktober 1 Okt Lawatan amal daripada Maxis Communications Berhad ke Wad Pediatrik 6 PPUM 4 Okt Program Orientasi Jururawat Terlatih U29 Tahun 2010 5 Okt Majlis Meraikan Bakal Haji PPUM 2010 di Bilik Pudina. 7U. Tkt. 4 & 6. 4. 3. 14. Kuala Lumpur ke Wad M1. 1. Menara Utama 12 Okt Majlis Perasmian Kempen Kawalan Jangkitan di Dewan Sekapur Sirih. 30 Ogos Lawatan amal daripada daripada Masjid Negara. PPUM di Konkos. . PPUM 7 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan oleh Yayasan Kebajikan Negara kepada staf PPUM di Dewan Sekapur Sirih. PPUM 3 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan Hari Raya Aidilfitri oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) di Wad 8U. Tkt.

Universiti Malaya 24 Nov Majlis Pelancaran dan Penutup Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM 2010 di Konkos dan Dewan Sekapur Sirih 30 Nov Majlis Perasmian Minggu Kewangan PPUM & Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM . University Hospital Oman di Bilik Pudina. Universiti Malaya 17 Okt Workshop on Obesity di Dewan Sekapur Sirih. 20-24 Majlis Pelancaran dan Penutup Minggu Kualiti Nov 2010 dan Keselamatan PPUM 2010 di Konkos dan Dewan Sekapur Sirih 23 Nov Majlis Perasmian Bengkel Geriatrik di Dewan Jemerlang. Tkt. Tkt. Menara Utama 27-28 Okt Majlis Perasmian & Penutup 1st Asiorna Conference & 3rd Perioperative Leadership Nursing Forum di Hotel Shangri-La Kuala Lumpur 29 Okt Lawatan kerja dari Delegasi Korea di Bilik Pudina. Jabatan Molekul Universiti Malaya ke Wad Pediatrik 3 PPUM 2 Nov Lawatan amal daripada Persatuan Pandu Puteri Malaysia ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 4 Nov Lawatan kerja ke Bilik Pegawai Khidmat Pelanggan (Telefonis) PPUM oleh Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM) 13 Nov Majlis Perasmian Hari Diabetis Sedunia 2010 di Dewan Sekapur Sirih. 1. Yemen di Makmal CDL & Trauma & Kecemasan 16 Okt Majlis Konvokesyen Pusat Perubatan Universiti Malaya di Dewan Tunku Canselor. 3 & 5 PPUM 29 Okt Lawatan sambil belajar daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia ke Bahagian Pemulihan Pertuturan. PTJ Otorinolaringologi November 1 Nov Lawatan amal daripada Kelab Pascasiswazah. 18 Okt Lawatan kerja dari Sultan Qaboos. Tkt. Menara Utama 29 Okt Lawatan amal daripada Mulpha International Bhd ke Wad Pediatrik 2. Tkt. 14. 14. Bangunan Trauma & Kecemasan. 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 247 Bulan Lawatan & Majlis 13 Okt Lawatan kerja dari President UST. Bangunan Trauma & Kecemasan.

7TD & 7TE PPUM 8 Dis Seminar Kesihatan Mental Wanita di di Dewan Sekapur Sirih. 4. G. 3. Tkt. PPUM 20 Dis Lawatan amal daripada Tenaga Nasional Berhad ke Wad Pediatrik 2 & 5 PPUM 23 Dis Lawatan amal daripada Symphony House Berhad ke Wad Pediatrik 6 PPUM 24 Dis Lawatan amal daripada UMMC Wish List Sapura Acergy Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 3 PPUM . 1. O MAIS dan Sahabat Hospital Selangor ke Wad 6TD. Asrama Anjung Puteri. 15 Dis Lawatan amal daripada Genting Malaysia Berhad ke Wad Pediatrik 1. Bangunan Trauma & Kecemasan. 6TE.248 Laporan Tahunan 2010 Bulan Disember Lawatan & Majlis 1 Dis Program Ziarah Ukhwah oleh N. 5 & 6 PPUM 16 Dis Lawatan amal daripada Quintiles (M) Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 18 Dis Hari Keluarga PPUM/FPUM 2010 di Tempat Letak Kereta. 2.

• • • • Penyata Kewangan Senarai Penerbitan Objektif Kualiti Teras Piagam Pelanggan Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

.

.

.

024.881.400.819 ASET SEMASA BERSIH 238.882 978.010 256.763.690.844.133.044 273.471 45.597 300.864.254 Laporan Tahunan 2010 LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2010 Nota 2010 RM 356.721 8.462 LIABILITI SEMASA Liabiliti terakru Pelbagai Pemiutang.098.744 4.784.103.509 985.744 DIBIAYAI OLEH: KUMPULAN WANG TERKUMPUL KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN KUMPULAN WANG PINJAMAN KOMPUTER KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 11 236.997.000.590.000.840. .397. cagaran tender dan kredit lain Manfaat kakitangan jangka pendek 10 1(k) 31.844.000.581 2009 RM 342.568.977.197.083 777.654 389.275 1.856.629 210.024.698 16.819 Lembaran Imbangan di atas hendaklah dibaca bersama dengan nota kepada Penyata Kewangan di muka surat 258 hingga 272.594.000 560.727 985.589 54.000 732. LOJI DAN MESIN KERJA DALAM KEMAJUAN ASET SEMASA Stok Wang dalam tangan dan di bank Simpanan tetap Penghutang-Pinjaman Komputer Penghutang-Pinjaman Kenderaan Pelbagai Penghutang.804 12 1(k) 6.555.000 1.135 8.687 62.028.029 550.500.627.114 28.955 180.680.586 34.829.056.473 228.000 804.785 29.915.250.513 HARTANAH.512 50.500.000 1.876 1. cagaran dan bayaran terdahulu 2 3 4 5 6 7 8 9 12.722.654.833 781.017 LIABILITI JANGKA PANJANG Manfaat kakitangan jangka panjang 207.015 781.000 755.501 16.335 180.437.195.049 22.198.

622 JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN DIPINDAHKAN KE KUMPULAN WANG TERKUMPUL 425.094.156 13 JUMLAH PENDAPATAN PERBELANJAAN Emolumen kakitangan Perkhidmatan dan bekalan Pemberian dan kenaan faedah 14 Susutnilai Peruntukan hutang lapuk: Bukan pesakit Kerugian atas pelupusan 77.829 424.407.520.073.463.772 27.950 159.027 71.255 393.Pusat Perubatan Universiti Malaya 255 PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Nota PENDAPATAN Bantuan Kerajaan Malaysia Geran pembangunan dilunaskan Pendapatan dari: Pesakit Bukan pesakit 2010 RM 361.566 31.738 15.070 201.577.855.412. .693 897.700.259 59.823.856.640.987.902.166 93.115.446.690 66.673 11.426.834 4.142 397.519 173.624.961.590 2009 RM 338.544.988.686.837 28.868.153 219.941 26.910 366.468.699 453.440 10.961 4.451.297.953 Lembaran Imbangan di atas hendaklah dibaca bersama dengan nota kepada Penyata Kewangan di muka surat 258 hingga 272.129 27.000 14.

256 Laporan Tahunan 2010 PENYATA PERUBAHAN EKUITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Kumpulan Wang Terkumpul (RM) Baki setakat 1 Januari 2009 Penerimaan Tahun Semasa Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Lebihan Pendapatan Untuk Tahun Kewangan 2009 Baki Setakat 31 Disember 2009 Penerimaan Tahun Semasa Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Lebihan Pendapatan Untuk Tahun Kewangan 2010 Baki Setakat 31 Disember 2010 236.485.135 8.728.255 8.000.500.083 188.780.256.987.780.407.882 978.722.297.397.590) (33.073.000 560.028.953 Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan (RM) 8.000.953 .919 112.500.297.389 31.000 (15.144.000 (14.146) - (RM) 647.017 207.298 112.590) 312.840.000 1.690) (73.000 Kumpulan Wang Pinjaman Komputer (RM) 1.379 392.407.000 (15.250.548 27.000 732.000.611) 777.690) 319.000 Kumpulan Wang Pembangunan Jumlah (RM) 461.500.073.255 176.804 188.144.000 1.243 31.056.721 346.000 (14.987.159 27.

289.778) 18.544.255 31.536.611) 172.704 Penghasilan tunai dari operasi Penerimaan geran pembangunan Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Kumpulan Wang Pembangunan 62.762.671 1.165.628) (4.000 (14.466.780.809.297.253 59.464.955 234.395.892) 31.376 193.000 (15.473 188.260.579 203.690) (73.754) (7.Pusat Perubatan Universiti Malaya 257 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Nota ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI Lebihan pendapatan daripada perbelanjaan Pelarasan bagi perkara yang tidak melibatkan pergerakan dana : Susutnilai Peruntukan Hutang Lapuk Hapus Kira Pelarasan Kumpulan Wang Aliran tunai daripada operasi sebelum perubahan modal kerja Pengurangan / (Pertambahan) modal kerja : Pengurangan / (Pertambahan) Stok (Pertambahan) / Pengurangan Penghutang dan cagaran Pertambahan / (Pengurangan) Liabiliti terakru Pertambahan / (Pengurangan) Pemiutang.460 (16.561) (9.156.120.156) 4.953 2010 RM 2009 RM .914.223. Cagaran tender dan kredit lain 4.769 26.955 235.144.871 58.201 (19.799 Aliran bersih tunai daripada aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN Pembelian aset tetap Tunai bersih dari aktiviti pelaburan Pertambahan bersih tunai dan kesetaraan tunai Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember 16 (204.164 116.272 (40.841) (106.855.018.970.930.379.853.217 14.299.812.835.831 27.990.837 28.693 897.536.987.166 93.950 2.034.892) (204.289.590) (33.622 967.743.335 (106.053 112.453.407.146) 98.380 203.307) 27.762.701.073.841) 9.

pengurangan dan pelepasan terhadap Kakitangan Kerajaan. Federation of Malaya. tunai yang Kerugian kemerosotan dicajkan terus kepada Penyata Pendapatan.258 Laporan Tahunan 2010 NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 1. nilai aset dijangka dapat diperoleh dianggarkan. Nilai dijangka dapat diperoleh merupakan amaun yang lebih tinggi di antara nilai jualan bersih aset dan nilai diguna. pembedahan dan makmal tahunan adalah 2% 10 – 25% 20% 5 – 50% 10 – 20% 20 – 50% 5 – 33. Kadar susutnilai seperti berikut:Bangunan Kenderaan Peralatan pemprosesan data Perabot dan kelengkapan Peralatan dapur Peralatan pejabat Loji. Jikalau wujud tanda demikian. yang ii) . menepati Keperluan Pendedahan Am (General» Disclosure» Requirements) dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip perakaunan di bawah Private»Entity»Reporting»Standards (PERS) yang diluluskan di Malaysia. mesin. alat hawa dingin dan lain-lain Peralatan perubatan. Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan. f) Hartanah. Loji dan Mesin yang bernilai lebih daripada RM3. c) Geran Kerajaan Pembangunan Bagi Projek diukur berasaskan aliran dijangka didiskaunkan. DASAR PERAKAUNAN a) Asas Perakaunan Penyata Kewangan ini disediakan mengikut kos asal. Jalan Universiti. jika berkaitan) sekiranya tiada kerugian kemerosotan diiktirafkan sebelum ini. e) Kemerosotan Aset Nilai aset yang dibawa disemak pada tarikh Lembaran Imbangan untuk menentukan sama ada terdapat tanda kemerosotan. ii) Pendapatan Bukan Pesakit Pendapatan bukan pesakit yang terdiri dari sewaan dan faedah dari simpanan tetap diambil kira berasaskan akruan. Seksyen 15 yang diduduki oleh PPUM dengan Universiti Malaya yang didaftarkan di bawah nama Federal Land Commissioner. b) Bantuan Kerajaan Malaysia Bantuan Kerajaan Malaysia yang diterima untuk kegunaan Pengurusan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) diiktiraf sebagai pendapatan dalam tahun tersebut. d) Pendapatan i) Pendapatan Dari Pesakit Pendapatan dari pesakit diambil kira berasaskan akruan setelah ditolak pengenepian. Semua Hartanah.000 ke atas dipermodalkan dan disusutnilai mengikut kaedah garis lurus atas tempoh penggunaan yang dijangkakan bagi harta berkenaan. Loji dan Mesin dan Susutnilai i) Tanah dan Bangunan asal PPUM direkodkan pada nilai nominal sebanyak RM10. Sebarang kenaikan seterusnya di dalam nilai dijangka dapat diperoleh diiktirafkan sebagai keterbalikan kerugian kemerosotan terdahulu dan diiktirafkan setakat nilai aset dibawa yang akan ditentukan (selepas susutnilai atau pelunasan.3% 5 – 50% Pemberian Kerajaan bagi Projek Pembangunan akan diiktiraf sebagai Geran Modal Tertunda dan akan dilunaskan mengikut susutnilai projek yang telah siap dan aset yang dibeli serta belanja operasi yang tidak dipermodalkan. Tanah dan Bangunan adalah tanah milik bebas atas Lot 1.

Kadar gaji semasa telah digunakan untuk mengira amaun liabiliti tersebut.Pusat Perubatan Universiti Malaya 259 g) Kerja Dalam Kemajuan Kerja Dalam Kemajuan terdiri daripada alat kelengkapan yang belum siap dipasang dan bangunan dalam pembinaan. anestetik dan dispensari. Instrumen Kewangan Objektif dan Polisi Pengurusan Risiko Kewangan Objektif pengurusan risiko kewangan PPUM adalah bertujuan memastikan PPUM memaksimumkan pulangan yang diterima di samping meminimumkan pendedahan kepada risiko atau kos yang berkaitan dengan aktiviti kewangan. i) Penghutang Penghutang telah dinyatakan pada nilai yang dijangka boleh direalisasikan. bekalan makmal. ii) Manfaat Kakitangan Jangka Panjang Bayaran manfaat kakitangan yang dibayar selepas persaraan diiktiraf secara akruan dalam Penyata Pendapatan tahun semasa sebagai Perbelanjaan Manfaat Kakitangan dan dalam Lembaran Imbangan sebagai liabiliti yang dikenali sebagai Manfaat Kakitangan Jangka Panjang. Caruman tersebut dicaj ke dalam penyata pendapatan dalam tempoh kewangan ianya berlaku. Faedah tersebut diakru apabila terjadi dan dikira pada asas yang tidak didiskaunkan. Anggaran untuk hutang ragu telah dibuat berdasarkan atas semakan semua amaun tertunggak pada akhir tahun kewangan. radiologi. iii) Faedah Selepas Perkhidmatan a) Pelan Sumbangan Ternyata PPUM mencarum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja pada kadar yang dikanunkan. perubatan nuklear. bekalan surgikal. h) Stok Stok terdiri daripada bekalan farmaseutikal. Tiada peruntukan susutnilai dibuat dalam Penyata Kewangan ke atas Kerja Dalam Kemajuan. dobi dan bahan makanan kering serta lainlain barang. neurologi. tabung darah. Peruntukan faedah persaraan dikira pada asas satu bulan gaji untuk setiap tahun perkhidmatan yang dilengkapkan. . bahan membersih. Jenis manfaat pekerja jangka panjang yang diiktiraf secara akruan adalah bagi bayaran gantian cuti rehat untuk pekerja yang telah mencapai umur 48 tahun dengan andaian seorang pekerja akan mengumpulkan cuti tahunannya sebanyak 15 hari setahun sehingga mencapai maksima 120 hari semasa ianya bersara. pelaburan dan operasi PPUM. PPUM juga telah mengakaunkan bayaran ganjaran cuti rehat bagi pekerja tetap yang akan bersara pada tahun berikutnya serta bayaran pampasan bagi pekerja kontrak yang l) akan tamat pada tahun berikutnya sebagai liabiliti manfaat kakitangan jangka pendek. j) Cukai Pendapatan Pendapatan yang diterima oleh PPUM adalah dikecualikan daripada cukai pendapatan berdasarkan kepada kedudukan status penubuhan PPUM. upah. Kos ditentukan pada dasar “masuk dahulu keluar dahulu”. Peruntukan khas hutang ragu dibuat berasaskan kepada anggaran kerugian yang mungkin timbul daripada ketidakupayaan mengutip hutang dari akaun tertentu yang dikenal pasti. b) Faedah Persaraan PPUM memperuntukkan faedah persaraan tidak berdana kepada kakitangan yang layak. bekalan kejuruteraan. Stok dinyatakan pada yang mana lebih rendah antara kos dan nilai realisasi bersih. bonus dan caruman keselamatan sosial. kardiorespiratori. pembalut dan bekalan wad. k) Manfaat Kakitangan i) Manfaat Kakitangan Jangka Pendek Manfaat kakitangan jangka pendek termasuk gaji.

260 Laporan Tahunan 2010 Polisi pengurusan risiko kewangan PPUM bertujuan memastikan sumber kewangan dan bukan kewangan mencukupi untuk menjalankan operasi PPUM dengan lancar. PPUM tidak menangani risiko kadar faedah ini. Pendedahan dalam kadar faedah ini terbit daripada deposit PPUM. iv) Nilai Saksama Nilai dibawa tunai dan bersamaan tunai. iii) Risiko Mudah Tunai PPUM mengamalkan pengurusan Risiko Mudah Tunai yang berhemah untuk meminimumkan ketidakpadanan aset dan liabiliti kewangan dan untuk mewujudkan tahap tunai dan bersamaan tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerja. pelbagai dan lain-lain belum bayar menghampiri nilai saksama kerana sifat tempoh instrumen kewangan yang pendek dan singkat. pelbagai dan lain-lain belum terima. atau risiko pihak peniaga balas gagal melaksanakan urusan mengikut kontrak dikawal dengan pemantauan yang berterusan. i) Risiko Kredit Risiko Kredit. PPUM tidak melabur di dalam saham tersiar harga dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko pasaran akibat risiko turun naik instrumen kewangan berikutan perubahan harga pasaran. PPUM membiayai operasi dengan sumbangan yang diterima dari Kerajaan dan dana dalaman. Anggaran dibuat bagi hutang ragu setelah kajian semula ke atas baki yang belum dijelaskan pada tarikh Lembaran Imbangan. . pendapatan tertunggak. ii) Risiko Kadar Faedah Pendapatan dan aliran tunai operasi PPUM adalah bergantung kepada perubahan dalam kadar faedah pasaran. Oleh itu PPUM tidak terdedah kepada risiko kadar faedah daripada pinjaman bank.

995.341.075 1.096 Jumlah: 160.412.933 9.446 4.837 48.314.067.823 1.793 184. HARTANAH.213 Peralatan Perubatan 122.167 105.918) 138.618.12.568 393.568 Kenderaan 4.103 (2.720) 90.729 5.636 114.714 2.981 6.977 *»Tanah»PPUM»direkodkan»pada»nilai»nominal»sebanyak»RM10»dan»tidak»disusutnilaikan»kerana»mempunyai»hayat»infinit.2010 Susutnilai Dalam Tahun 2010 Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31.755 518.206 114.392 Peralatan Pemprosesan Data 10.842 8.195.085.362 132.865.964.408.193. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2010 RM 107.029.975) (3.100.050.734 1.12.289.311 82.122 193.400 3.286.234 Peralatan Dapur 608.666 202.454 9.809.626 (4.308.092.021 44.750 5. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Mengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 2010 Baki Pada 1.041 393.096) (4.997 2.573.767 (821.041 16.352 3.503 2.495.335. 261 .143.1 Perincian Hartanah.500 117.999.638 759.670) (3.938 RM RM RM RM RM RM RM 10 6.565 Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31.171 295.650) 12.310 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 19.166.435.134 137.922 (821.546 608.047 46.953.455.959.312 10 530.587 70.323.343 5.400 28.1.247.888.940 (4.710 1.014 12.238.1.479.184 Perabot & Lengkapan 3.2010 RM *Tanah 10 Bangunan 6.972.017.649) 6.129.2010 NILAI BUKU BERSIH 2010 SUSUTNILAI 2.514.713 564.739.340.722.102) 4.755 Peralatan Pejabat 2.820 7.2.865.362.040 4.2010 Baki Pada 1.198 8.337.531.726.

685.532.934 5.12.824 (4.693 (3.2010 Susutnilai Dalam Tahun 2010 Penjualan/ Pelupusan 2010 SUSUTNILAI Baki Pada 31.092 Peralatan Perubatan 46.971 181.811.154 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 14.093.882.811.295.708 Peralatan Pejabat 1.637 369.575 26.091 Perabot & Lengkapan 369.667 6.639 282.654 .558 Laporan Tahunan 2010 Jumlah: 380.706.1.485.12.932 15.982.903 15.875.2010 RM Bangunan 276.478 87.590 27.026 64.547.297.709 NILAI BUKU BERSIH 2010 RM 223.936.872 342.708 245.453 580.000 48.297.1.137.153.289.2 Perincian Hartanah.670) 61.984.733 RM RM RM RM RM Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31.983.643 1.547.383 2010 Baki Pada 1.772.997.244.759 4.232 356.255 JUMLAH BESAR 541.238.968 89.094 6.720) 31.046.262 2.531.732 29.220.072 276.721.947.092 1.788 11.635 Peralatan Pemprosesan Data 6.198 43.172 14.968.895 223.747 395. LOJI DAN MESIN 2.980 93.2010 RM 53.154 452.965.654.386 48.549.177.635 47.340.305 199. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Pembangunan KOS Pindahan/ Tambahan 2010 RM 100.115 4.502.767 36.073.500.763.2010 Baki Pada 1. HARTANAH.065 633.117 6.544.251 32.835 286.912 108.865.

447.029.392 4.865.553 Perabot & Lengkapan 6.616 1.476 (3. .060) (3.228.010.174.568 90.500 (14.352 1.762 6. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Mengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 2009 Baki Pada 1.091) (3.895) 3.964.2009 SUSUTNILAI NILAI BUKU BERSIH 2009 RM 10 6.684.821 3. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2009 RM 636.888.618.696 1.629 181. HARTANAH.463) 82.739.362.945 135.134 4.820) 9.1.635 47.953.701.929 122.2009 Susutnilai Dalam Tahun 2009 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.933 (738) 1.341.050.016.567) 10 RM RM RM RM RM RM 393.075 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.107 9.362 697.213 2.275.1.310 608.144 55.12.184 6.2.999.591.407 12.403 408.311 (4.441 9.755 470.434 381.546 1.472.098 259.343 5.916.376.972.726 *»Tanah»PPUM»direkodkan»pada»nilai»nominal»sebanyak»RM10»dan»tidak»disusutnilaikan»kerana»mempunyai»hayat»infinit.392 Peralatan Pemprosesan Data 9.872 Kenderaan 4.311 160.167 105.959.531.12.463 3.109 2.875.725) 8.922 4.1 Perincian Hartanah.434.189 (202.409 547.234 1.736 174.620) 10.184.568 257.923.790.859.070.667 Peralatan Dapur 608.040 701.865.851 96.171 7.454 39.967 3.331.221 3.356.187.511.2009 Baki Pada 1.270 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 6.981 5.751.558.523 263 Jumlah: 155.717 (45.720 719.408.755 Peralatan Pejabat 2.977 76.999.143.656.251 (202.316 Peralatan Perubatan 120.666 518.778.2009 RM *Tanah 10 Bangunan 6.

Loji dan Mesin Kumpulan Wang Pembangunan 2009 Baki Pada 1.131.088.974 (4.160.083.154 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 5.392 Peralatan Perubatan 41.614 1.637 124.759 20.592 JUMLAH BESAR 528.154 271.473 .437.788 11.971 181.986 36.865.393.790.463) 26.547. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2009 RM 6.115 3.721.701 332.309.578.575 380.1.155.656 1.358.635 42.366 36.255 541.091 5.950 Laporan Tahunan 2010 Jumlah: 372.270 1.094 452.804 (137) (3.673 369.2009 SUSUTNILAI NILAI BUKU BERSIH 2009 RM 2.067 14.953 RM RM RM RM RM RM 47.430.1.612 22.057 3.195.060) 46.872 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.865.318 342.685.663 17.091 Perabot & Lengkapan 2.451.092 8.12.264 2.863.934 6.376.811.216 276.2009 Baki Pada 1.455 Peralatan Pejabat 1. HARTANAH.549.882.12.980 93.305 199.689 33.289.763.708 - - 369.981 5.403.595 286.530.941.963 8.811.072.968.277.822.616 176.219 Peralatan Pemprosesan Data 6.635 228.2009 RM Bangunan 276.708 207.050 79.532.029.187.2009 Susutnilai Dalam Tahun 2009 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.900.367 137 - 245.232 45.2 Perincian Hartanah.449.093.700 48.547.407.073.675.

107 217.096 122.932.172 1.053.444 5.484 18.339.887 389.786 228.674 7.291) (4.513 Nota : Kerja Dalam Kemajuan Pembangunan dipermodalkan Diterima dan dipermodal dalam tahun semasa Diterima dalam tahun sebelum dan dipermodal dalam tahun semasa 9.12.823 182.2010 Tambahan Tahun 2010 Dipindah Ke Aset Baki Pada 31.550) 97.439.136.137 24.669 11.786.333.457.275.015 22.587 89.353 371.856 5.241 6.682.995 3.280 2.808.555 21.749 82.224.833.391) 16.852.608.143.722) (21.828) (15.682.034.694 43.809.140 213.122.347 30.833.671.832.823 11. KERJA DALAM KEMAJUAN Projek PEMBANGUNAN Bangunan Tambahan Perkhidmatan Obstetrik Bangunan Perkhidmatan Pediatrik Peralatan Menara Timur Penggantian Sistem Pembentungan Dalaman Alat Kelengkapan Trauma/ Kecemasan Bangunan Baru Perubatan Pemulihan Wad Kawalan Jangkitan dan Wad Peperiksaan Ubahsuai Menara Timur Penggantian Peralatan Bio-Perubatan Naik Taraf Sistem Komputer Pengindahan Landskap Penggantian Sistem Kawalan Utama Penggantian 11 Lif menara Timur 6.664 472.071 11.561.990 36.592.722) (5.064.439.459 (5.091.884 3.1.226.091.900.167.512.401.309 46.308 391.784.029 54.752 1.054.542.122 2.421.614 11.Pusat Perubatan Universiti Malaya 265 3.937.428 15.140.808.777 (2.330 213.669) 6.794.625 42.347.220.273 1.483.190 872.568 3.237.850 7.246 170.614 18.829.889 230.310.636 (8.962 46.202.702.806 Baki pada 1.581 253.727 MENGURUS Alat Kelengkapan Ubahsuai Sumber Bahan 9.115 384.856 5.785.895 27.732.2010 .640.

400.418 22.447 1.555.000 Bank berlesen Terma-terma kredit dan kadar faedah berserta tempoh matang berkaitan (MASB 24) adalah berikut: Lingkungan kadar faedah (setahun) dan kematangan deposit pada 31 Disember 2010 adalah seperti berikut: 2010 % Bank-bank Berlesen 0.134 54.262 478.856.130 16.959.000 5.680.3.37 .965. . bahan membersih. radiologi.201 54.61 Julat kematangan deposit-deposit pada tarikh imbangan adalah seperti berikut: 2010 hari Bank-bank Berlesen 1 .133.76 . neurologi.628 299. STOK Dinyatakan pada kos:Bekalan farmaseutikal Bekalan surgikal.955 2009 RM 180. Baki di bank adalah deposit yang disimpan dan sedia ditunaikan di bank.578. WANG DALAM TANGAN DAN DI BANK 2010 RM 35.486 400. SIMPANAN TETAP 2010 RM 180.909 1.400.3. dobi dan bahan makanan kering Lain-lain bekalan 2010 RM 7.896 1.335 Wang dalam tangan Wang di bank 6. perubatan nuklear. pembalut dan bekalan wad Bekalan makmal.266 Laporan Tahunan 2010 4.049 2009 RM 18.970 12.680. (2009: 3 hari hingga 184 hari).838.537 22.10 2009 % 1.032 1.898. kardiorespiratori. Deposit mempunyai kematangan masing-masing di antara satu (1) hari hingga seratus lapan puluh empat (184) hari.098. tabung darah. anestetik dan dispensari Bekalan kejuruteraan.507.000 180.184 Deposit adalah disimpan terutamanya dengan beberapa bank berlesen yang mempunyai taraf kredit yang baik.907.000 180.878 235.184 2009 hari 3 .589 2009 RM 11.590.

640 9.763.331.000) 36.586 2009 RM 46.596 7.837 418.137. CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULU Akaun Penghutang Pesakit Peruntukan Hutang Lapuk Penghutang Kakitangan (Langgar Perjanjian) Peruntukan Hutang Lapuk 5.881.100 3.275 2009 RM 2.627.044 10.Pusat Perubatan Universiti Malaya 267 7.918.465 (18.977.915.088) 804.029 .460 34.090 3.286.180.531.313 28.306 11.077 3.698 456.774) 1.363 (489.848 (25.189.009.941 3.845.660 524.378 652.370 363.309.096 11.664.994 7.153 Faedah dari Bank Penghutang Sewa Penghutang Perkhidmatan UMSC Pelbagai Penghutang 435.192 4.835 7.864 756.807.180.437.570) 2.045.937 (1.983 29.586 580.245.169.318.656) 21.620) 1.080 50.940.000.512 2010 RM 54.558.000 1.688.465 2009 RM 899. CAGARAN TENDER DAN KREDIT-KREDIT LAIN Akaun Tabung Amanah Khas Akaun Tabung Amanah Am Cagaran tawaran dan keselamatan Cagaran-cagaran lain Bayaran balik laporan perubatan 2010 RM 15.876 2010 RM 1.700 2.286 (642.363 394.043.526.275 (413.293.275 365.000 1.882 3.688 806. PELBAGAI PEMIUTANG.597 2009 RM 15.977.399) 755. PENGHUTANG PINJAMAN KOMPUTER 2010 RM 804.723 (3.565 (3.720. PENGHUTANG PINJAMAN KENDERAAN Baki pada 1 Januari Pinjaman yang diberikan dalam tahun Bayaran balik yang diterima dalam tahun Baki pada 31 Disember 9.131.178.948.068.351) 1. PELBAGAI PENGHUTANG.945 Baki pada 1 Januari Pinjaman yang diberikan dalam tahun Bayaran balik yang diterima dalam tahun Baki pada 31 Disember 8.103.900 462.

407. KUMPULAN WANG TERKUMPUL 2010 RM 207.073.297.407.000 (73.590) - 14.297. KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN Penyata Pendapatan Geran Pembangunan dilunaskan 27.256.068.435.882 732.690 14.690 (14.987.690) - Tolak : Perbelanjaan Lebihan Pendapatan Geran Modal Tertunda Baki pada 1 Januari Geran Pembangunan Tahun Semasa 560.083 188.919 112.611) 748.146) 574.255 236.768 31.590 (15.297.389 176.056.028.028.028.882 461.000 (33.083 Tolak : Pelarasan Tolak : Geran Pembangunan dilunaskan Jumlah Baki pada 31 Disember .407.648.721 346.840.953 Baki pada 1 Januari Pelarasan Lebihan pendapatan atas perbelanjaan Baki pada 31 Disember 12.135 2010 RM 207.780.880 2009 RM 176.728.472 (15.379 392.590) 732.721 2009 RM 15.083 560.268 Laporan Tahunan 2010 11.144.840.138.297.722.590 15.722.690) 560.159 208.407.773 (14.

Perkhidmatan Perubatan lain 1.431.494 753.000 5.916.320.Pusat Perubatan Universiti Malaya 269 13.135.790.866 1.857 (1.543.627 23.258 66.754.437) Jumlah pendapatan bersih dari pesakit yang dibil 39.892 9.240 11.499 19.673 .Pembedahan .073) (16.Renal Dialysis .Pemulihan anggota .371 4.772 1.369) 11.824 4.498.004.350 358.409 Jumlah pendapatan wang tunai dari pesakit Jumlah pendapatan bersih dari pesakit 27.Pemeriksaan Radiologi dan Computerised Tomography .967 2.531 2.718) (15.Pelbagai perubatan 11.622.657.995.181.169.905 2009 RM Caj .415 (949.396 6.008.497 53.Wad .799.096.540 707.Pesakit luar .129.679 4.297 8.000 7.217 4.813 (17.Electrocardiogram dan Electroencepharograpy .573.323.791.120 55.404 20.270.Accouchmen dan bersalin .250 Pengenepian dan pengurangan Pelepasan untuk kakitangan Kerajaan.510. PENDAPATAN HOSPITAL 2010 RM SUMBER PENDAPATAN DARI PESAKIT: Caj .Ubat .182.882 446.719) 1. Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan (16.814.049.Ujian makmal .413 2.410.406 4.711.124.035.Nasihat pakar .442) 36.045.520 7.619.647.Pemindahan sumsum tulang .640.994.440 59.961.501 4.516.

228 21.049) 138.012.578 153. perkhidmatan lain yang dibeli dan hospitaliti Jumlah perkhidmatan dan bekalan 30.823.079 6.908.902.871.095 (16.156 71.766.736 891.624.774.098.451. Ruang Niaga dan Sewa Pelbagai Faedah bank.511 2.412.353.688 24.628.899 135.829 2010 RM 2009 RM 91.011.115.493 16.133.906.973 Jumlah pendapatan bersih bukan dari pesakit JUMLAH PENDAPATAN 14.913 154.526 (12.935.115.259 77.475.771.469.295 1.270 Laporan Tahunan 2010 13. PENDAPATAN HOSPITAL (Sambungan) SUMBER PENDAPATAN BUKAN DARI PESAKIT 2010 RM Sewa Asrama Jururawat dan Doktor Perubatan Siswazah Sewa Kedai.188 3.586 42.781 139.174 5.113 201.702. PERBELANJAAN EMOLUMEN KAKITANGAN 10.153 735.589) 141.755.176 9.046 21.961 Gaji dan upahan Elaun tetap Sumbangan KWSP Sumbangan PERKESO Sumbangan Pencen Faedah kewangan lain PERKHIDMATAN DAN BEKALAN Perjalanan dan pengangkutan Perhubungan dan Utiliti Sewaan Stok pada 1 Januari Bahan-bahan makanan dan minuman Bekalan dan bahan-bahan lain Baki stok pada 31 Disember 98.887 141.722.743 2009 RM 155.923 11.586 21.902.015 127.917.842 11.070 630.699 11.795 219.621 39.720.834 . pinjaman komputer dan kenderaan Pelbagai terimaan (bukan perubatan) 3.577.693 1.872.617 14.775.049 1.308.657 4.936.513 18.970 4.329.908 159.133.463.937 *Penyelenggaraan dan pembaikan kecil yang dibeli Perkhidmatan ikhtisas.363 120.204.645.670.517.153 173.098.508.358 2.967 11.016.

955 2010 RM 2009 RM 267.704 183. 15.536.750.941 * Termasuk dalam perbelanjaan pembaikan.426.400. Loji dan Mesin. LIABILITI LUAR JANGKA Bilangan Kes Kes yang telah selesai Kes yang telah selesai tanpa bayaran Kes yang masih dalam proses tuntutan Tuntutan dilindungi insurans 18.686.000 234.249.680.Pusat Perubatan Universiti Malaya 271 14.990.142 397. JUMLAH KAKITANGAN Jumlah kakitangan pada 31 Disember adalah:4.000 2010 Kes 3 Tiada 5 8 2009 RM 244. KOMITMEN Komitmen modal pada 31 Disember adalah:2010 RM Projek telah lulus dan dikontrakkan Projek telah lulus dan belum dikontrakkan 179. penyelenggaraan dan kelengkapan adalah jumlah sebanyak RM1. TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember adalah:Wang dalam tangan dan di bank Simpanan tetap 54.910 366.708 1.856. PERBELANJAAN (Sambungan) PEMBERIAN DAN KENAAN FAEDAH 2010 RM Biasiswa dan dermasiswa JUMLAH 4.879 berkaitan dengan pembelian Harta Tanah.100.270 8 6 8 22 2010 Bilangan RM 254.620 4.000 203. Loji dan Mesin kurang daripada RM3.335 17.006 43.307.057.049 3.129 2009 RM 4.393 267.590.594 490.647.988.393 2009 RM .753 16.955 180.647.000 yang tidak dipermodalkan sebagai Hartanah.000 2009 22.468.335 180.

217 18.Rawatan .719 Sebagaimana yang dilaporkan sebelumnya 2009 RM .301.Anestetik .866 2.181.962.Pembedahan .209.498 31.441 4.272 Laporan Tahunan 2010 19.060 2.994.Wad .410.501 4.211 972.Suntikan dan rawatan luka dan lain-lain 19.Pesakit luar . ANGKA-ANGKA BANDINGAN Angka-angka bandingan tertentu telah dikelaskan semula supaya menurut pembentangan tahun semasa :Sebagaimana yang dinyatakan semula 2010 RM NOTA 13 PENDAPATAN HOSPITAL SUMBER PENDAPATAN DARI PESAKIT: Caj .655 109.

biij. J Magn Reson Imaging 2010. Redpath. Fiona J. S I Semple. The past. Rahmat. Mahadeva S. Tolosa-Hunt syndrome following recurrent facial palsies. 51(3) : 200-6.Senarai Penerbitan PENGIMEJAN BIO-PERUBATAN 1. (ISICited»Publication) 3. Ramli N*. Singapore Med J 2010. C A Azlan . 6(1):e1. 17(4): 422-427. Vijayananthan A. (SCOPUS-Cited»Publication) 6. Jaishree Sharmini. Manikam J. N Ramli. Neurology Asia 2010: 15(2): 167-171 12. A Saidatul.K. MSA Megat Amin. Azmi. Gilbert.2010. N Shahrizaila. P Di Giovanni. (ISICited»Publication) 5. Kheng-Seang Lim. Azlan. Transarterial embolisation of hepatocellular carcinoma with doxorubicineluting beads: single centre early experience. Vijayananthan A. Kadri NA. B1 TransmissionField Inhomogeneity and Enhancement Ratio Errors in Dynamic Contrast-Enhanced MRI (DCE-MRI) of the Breast at 3T. KA Kadir. K. Kamarulzaman A.31:234-239.6. The accuracy of pharmacokinetic parameter measurement in DCE-MRI of the breast at 3T. Norlisah Ramli. http://www.12:182-5. Mohd. Chong. Is utilisation of computed tomography justified in clinical practice? Part I: application in the emergency department Sun Z. Phys in Med Biol 2010.e2. Traumatic vertebral artery dissection mimicking central pontine myelinolysis : A case report.4. Biomed Imaging Interv J 2010:6(1).J HK Coll Radiol 2010. Abdullah BJJ. Biomed Imaging Interv J 2010. Journal of Clinical Neuroscience 2010. Sun Z. PD Chan. Thomas W. (ISI-Cited»Publication) 8. H. A survey of radiation dose to patients and operators during radiofrequency ablation using computed tomography. BJJ Abdullah. Pierluigi Di Giovanni. WCG Peh. T W Redpath. Ahmad Sarji S. Chest imaging features of patients afflicted with Influenza A (H1N1) in a Malaysian tertiary referral centre. N Ramli. (ISICited»Publication) 10. BIIJ embracing social media. Ramli. Ahearn. Singapore Med J 2010. 6(1):e7 (SCOPUS-Cited»Publication) 2.org/2010/4/e35 doi: 10. KH Ng. Ng K H. Nawawi O. Bux SI. CT Tan. present and future of imaging in multiple sclerosis. Neurology Asia 2010.55:121-132. 15(1) : 97 99 (ISI-Cited» Publication) 11. Hazman MN. Scott I. Trevor S. Ng K H. Unilateral arteriovenous malformation associated with moyamoya disease. (SCOPUS-Cited» Publication) 7. KH Ng. F J Gilbert. CA Azlan.Writing a case report. K Rahmat.2349/biij. Semple. T S Ahearn. Chong-Tin Tan. Goh KL. Biomedical Imaging and Intervention Journal 2010.e35 (Scopus) . N. (ISI-Cited» Publication) 4. Che A. (SCOPUS-Cited» Publication) 9. Ng KH. Vijayananthan A.T. K. 51(1):1014.

L.org/resource/1/mphya6/ v37/i2/p427_s1 . 2008. Radiograhy 2010 (online first) 29. M. KH Ng. P. 51(3):186-188. Singapore Med J 2010. KH Ng.e36 ( Scopus) 14. Rosenfeld A silicon strip detector dose magnifying glass for IMRT dosimetry Med. 33(1): 7-10. Khanna. WH Round. B. Australas Phys & Eng Sci in Med 2010 (online first) 30. KH Ng. KH Ng. H. Automated algorithms for the detection of diabetic retinopathy using digital fundus images: A review. (ISI-Cited» Publication) 15. WCG Peh. YK Tay. (ISI-Cited»Publication) 20. (ISI-Cited» Publication) 26. 51(9): 685-8. WCG Peh. RR Azman. hont@lakartidningen. Oliver Faust. Kidney Int. KH Ng. Wong. The boiling frog syndrome: A radiologist’s perspective. Is utlisation of computed tomography justified in clinical practice? Part III: radiation dose in coronary artery disease. Petasecca. Phys. A Krisanachinda. Redaktör: Gabor Hont 08-790 34 80gabor. Singapore Med J 2010 51(4): 282289. D. (ISI-Cited Publication) 28. Singapore Med J 2010. Lerch. KH Ng. KH Ng. Rajendra Acharya U. 51(6): 454456. M. KH Ng. WCG Peh. Savinkova L. Z Sun. M. Is utilisation of computed tomography justified in clinical practice? Part II: Clinical applications in coronary artery disease. Singapore Med J 2010. doi: 10. Writing a letter to the editor [Effective Medical Writing Series]. (ISICited»Publication) 21. (ISI-Cited» Publication) 27. WCG Peh. Y Faridah. Australas Phys & Eng Sci in Med 2010. Singapore Med J 2010. WCG Peh. Singapore Med J 2010.” 31. KH Ng. WCG Peh. KH Ng. HL Liu. Singapore Med J 2010. KH Ng. (ISI-Cited» Publication) 19.4. J Med Systems 2010 (publihsed online first). www.427439(2010)http:// online. J. Kwan-Hoong Ng. (ISI-Cited»Publication) 24. 17. 51(10): 757-61. WCG Peh. YX Huang. KH Ng. Evaluation of the application of chemical shift for the detection of lipid in brain lesion. 51(5): 362-366. Singapore Med J 2010. 51(5): 374-380. KH Ng. and A. S. Optimal Beam Quality Selection Based On Contrast-To-Noise Ratio And Mean Glandular Dose In Digital Mammography. V. (ISICited»Publication) 25. Z Sun.org/2010/4/e36. HJ Kim. Yamaguchi T and Bilgen M.seläkartidningen nr 29–31 2010 volume 107 32. BJJ Abdullah. Is utlisation of computed tomography justified in clinical practice? Part IV: applications of paediatric computed tomography. N Jamal. Singapore Med J 2010 51(4): 271-273. SA Sarji. Writing a systematic review [Effective Medical Writing Series]. Metcalfe. (ISICited»Publication) 16. 51(6): 457-463. N Ramli. (ISI-Cited»Publication) 23.medphys. Nivens E. Perevertaylo. Writing an editorial [Effective Medical Writing Series].2349/biij. 51(7): 532-535.6. Tracking kidney volume in mice with polycystic kidney disease by magnetic resonance imaging. Hou YP. Writing an invited commentary [Effective Medical Writing Series]. Recommended clinical radiation oncology medical physicist staffing levels in AFOMP countries (AFOMP Policy statement number 2. Jasjit S Suri. Huang ZL. CJ Lim. 51(8): 612-5. 18. Singapore Med J 2010. Aminah M. WCG Peh. Writing an invited review [Effective Medical Writing Series]. Z Sun. Writing a technical note [Effective Medical Writing Series]. KY Cheung. L. 51(2): 101-104. EYK Ng. S Fukuda. WCG Peh.37. Y Han. N Ramli*. 73(6):77881. F. Getting to know journal bibliographic databases [Effective Medical Writing Series] Singapore Med J 2010. Carolan. KH Ng. Writing a book review [Effective Medical Writing Series].274 Laporan Tahunan 2010 13. biij. Singapore Med J 2010. (ISICited»Publication) 22. Preparing a pictorial essay [Effective Medical Writing Series]. KH Ng. Wallace DP.

May May Choo. MM Choo. P-MO280.Soong TK. Hoy Choong Shin. Lau Y L. Ramli. (SCOPUS-Cited» Publication) 3. Proceedings of World Ophthalmology Congress 2010 ICC. Samsudin. Choo. Muiz Mahyudin. Madya Dr. S. Somasundram. P-TU-161. and neuroretinitis with intravitreal triamcinolone. Choo. page: 458 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 7. Visvaraja Subrayan 2010. A. Kadir AJ. Norlina Mohd Ramli. May May Choo. Samsudin A. Soong TK.3(3):234-236 (ISI-Cited» Publication) 2. K. SC Reddy. Loo. Sulaiman S. Puviarasi M. 2-5th September 2010. Compressive optic neuropathy in the contralateral eye secondary to ethmoid sinus carcinoma.M. (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 8. Madya Dr. 2-9th September 2010. Predicting visual outcome after an open globe injury using ocular trauma score (OTS). Int J Ophthalmol 2010. Prakash K. Tan PC. Bethel I Livingstone. G. N.2:3438. U-teng Chan. S. T. Berlin. F. Ayu Saad Mas. Soong T. Choo MM. Structural and functional outcome of premature infants screened for retinopathy of prematurity in a tertiary-care hospital in Malaysia. Soong. Choo May May 1.1:30-35. aneurysms. Page 68. Santiagu. 4-8 September 2010. Alagaratnam. Poster presentation Cataract Surgery Complications / Management. (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 9. Fong. Proceedings of World Ophthalmology Congress 2010 Germany.J. Supramaniam. Case Reports in Ophthalmology(Karger).E. Sharifah S Omar. XXVIII Congress of the ESCRS.Valliyappan N. Int J Ophthalmol (Guoji Yanke Zazhi) 2010. E-poster presented at 10th Euretina Congress. A.9 (ISI-Cited»Publication) 2. P35 Trauma. Fiona LM Chew. Veeranoot N Detection of toxoplasma gondii DNA by PCR following microwave treatment of serum and whole blood The South East Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010 March: 41(2):1. M. June 2010. Choo MM. August 2010 OFTALMOLOGI Prof. Ocular tuberculosis initially presenting as central retinal vein occlusion.Pusat Perubatan Universiti Malaya 275 OBSTETRIK &GINEKOLOGI 1. Yew. E-poster at 10th Euretina Congress. M. Sujaya S. UT Chan. Subrayan V. Gowri Supramaniam. page: 411 (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 6. (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited»Publication) 4. Journal of Ocular Pharmacology & Therapeutics 26(2) (ISI-Cited»Publication) . Nurliza Khaliddin. Y. (SCOPUS-Cited» Publication) 5. Jesjeet S. P42 Pediatric Ophthalmology & Genetics. Visvaraja Subrayan 1. Topical Piperacillin/Tazobactum for recalcitrant Pseudomonas Aeruginosa Keratitis. Karunakaran. Sudanese J Ophthalmology 2010. (in press) Journal of Ultrasound in Medicine. Germany June 2010. Ramli N. Khine PP.J. M. Choo. vasculitis.10(11):2058-2059. Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia.V Subrayan. Treatment of macular oedema secondary to idiopathic retinitis. Sablin M. Choo. M. Khor. Differentiating Coat’s disease from Retinoblastoma Case Report. The effect of preoperative counselling on visual perception during vitrectomy under local anaesthesia. Page: 109. Effect of Diabetes Mellitus on corneal endothelial morphology and central corneal thickness following phacoemulsification. Samsudin A. Page: 73 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited»Publication) Prof. Rahmat.S. Effect of Membrane Sweeping on cervical by transvaginalultrasoundand Impact of cervical shortening on Cesarean delivery. Case Rep Ophthalmol 2010.

Ophthalmology. Visvaraja S. (ISICited»Publication) 10. 2010 Nov. 2010 Jul 6 (ISI-Cited» Publication) 12. Pei LV. Soong TK. Lek Yap S. Intravenous fluconazole for bilateral endogenous Candida Endophthalmitis. Ng J. (ISI-Cited»Publication) 11. Madya Dr. Chuah A. Thirupathy A.Loo AV.2010 Nov. Subrayan V. Subrayan V. Iqbal T. Choo MM. Subrayan V.10(4):6279.V Subrayan. Scanning laser edema index.117(11):2233. V Subrayan. Mimiwati. Iqbal T. T Soong. Shin HC. Angela Loo . Evaluation ofChanges in anterior chamber depth and intraocular pressure after phacoemulsification in eyes with occludable angles. 2010 Aug. 2010 Jul.26(2):219-22. Samsudin A. International Journal of Ophthalmology 2010. (ISI/SCOPUS» Cited»Publication) 13. Madya Dr. Chew FL. Lam HH. 2010 Dec. Journal of Thrombosis and Thrombolysis. Bunce C. Ocular Ischaemic Syndrome post phacoemulsification T Ong. Chuah A. J Cataract Refract Surg. (ISI-Cited» Publication) . Devi S. Loo Voon Pei 1. Michaelides M. 2010 Jul 6 (ISI-Cited»Publication) 3. 2010. (ISI-Cited»Publication) 2. Ophthalmology. V Subrayan. Soong V. Epub 2010 Oct 8. 2010 In press. (ISI-Cited»Publication) 7.el-2.117(11):2233. 2010 Apr. Topical piperacillin/tazobactam for recalcitrant pseudomonas aeruginosa keratitis. Mudhar H. Tajunisah I. Clin Exp Optom. Ear Nose Throat Journal. A randomized controlled trial comparing everting sutures with everting sutures and a lateral tarsal strip for involutional entropion. 2010 (in press) (ISI-Cited»Publication) 3. (SCOPUS-Cited»Publication) 2.e12. Dinesh Patel. Pei LV. Chan TKJ. Peyman M. 2010. Fong KCS. V Subrayan.14(4):356-7. N Prepagaran. (ISICited»Publication) Prof. Malaysia. Gideon Khaw. An update on retinal laser therapy. Carren Teh.36(8):1289-95. (ISI-Cited» Publication) Prof. Malaysia 2008.Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. Subrayan V.Eye Contact Lens. 2010 Apr. Ocular Trauma Injuries. Fong K. Assessment of polymerase chain reaction in the detection of pseudomonas aeruginosa in contact lens-induced severe infectious keratitis. Scheepers MA. Peyman M. Koh A. Alan Koh. 2010 Aug. Peyman M. Singh R. Scanning laser edema index. Olver J. Mohamed Ali NA.24(12):1825-6.117(2):352355. Rennie IG. Tajunisah I. Fong KCS. Ophthalmology. Khaw G. Bilateral Asymmetric Mucoceles of the Paranasal sinuses with unilateral orbital Complications (Accepted for publication) Ear Nose Throat (ISI-Cited»Publication) 9. Asian Journal of Ophthalmology (accepted for publication) (SCOPUS-Cited» Publication) 4. T soong. 2008. Zuercher D.36(4):201-3. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. Subrayan V. (ISI-Cited»Publication) 6. Sheldon.276 Laporan Tahunan 2010 3. Subrayan V.26(2):219-22. Childhood ocular sarcoidosis. Gibson A.one year surveillance study in the University Malaya Medical Centre. Loo AVP. Endogenous Cushing syndrome from an ectopic adrenocorticotropic hormone production as a rare cause of ocular hypertension. Ocular trauma injuries: a 1-year surveillance study in University of Malaya Medical Centre. Subrayan V. Soong TK. Lock JH. Graefes Archive for Clinical & Experimental Ophthalmology. J AAPOS.Eye (Lond). Fong Choong Sian 1. V Subrayan. J Ocul Pharmacol Ther. (ISICited»Publication) 8. Shin HC. Intraocular filarial infection. Purtscher retinopathy as an initial presentation of thrombotic thrombocytopenic purpura. Aggressive pseudotumor of the orbit. (ISICited»Publication) 5. Epub 2010 Jul 16.

Tajunisah I. Chin Theam LIM. Anterior Orbital Mass Associated with Nasaopharyngeal Carcinoma. Tajunisah Begam 1. Ramli N. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 2010. Amir Samsudin 1. Hassan M. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. (ISI-Cited»Publication) study. Kadir AJ.Age and Aging(accepted for publication) (ISI-Cited» Publication) 3. Evaluation of anterior chamber angle depth and intraocular pressure changes following phacoemulsification in patients with occludable angles. Perera S. Topical Piperacillin/Tazobactam for Recalcitrant Pseudomonas Aeruginosa Keratitis.2010. DK Patel. Choo. 17. Risk factors for hypotony post transcleral cyclophotocoagulation. Ho CL.A pilot Dr. Fiona LM Chew. Ophthalmology 2010.C. 99 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 4. Linda ONG.Tajunisah. accepted for publication (ISI-Cited» Publication) 5. Shin. I Tajunisah. 113 (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 5. Scanning laser Edema index.Purtscher retinopathy as an initial presentation of thrombotic thrombocytopenic purpura.The association between various visual function tests and low fragility hip fractures among the elderly: a Malaysian experience. Int J Ophthalmol 2010. Samsudin. Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia. Norlina Ramli 1. Mimiwati Z. I Tajunisah. Effect of haemodialysis on intraocular pressure. Journal of Cataract and Refractive Surgery (ISI-Cited»Publication) 4. H. Prakash.V. Valsalva Haemorrhagic Retinopathy following Pushup exercises (ISI-Cited»Publication) Dr. Thirupathy ANNAMALAI. Chew FLM. A. Accepted for publication The Lancet. Subrayan. Zabri K. Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia. 121 (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited» Publication) Dr. Save One Sight Enterprise:2010 2. Prakash K. Mas Ayu S. Samsudin A. Linda ONG.4: 234-236 (ISI-Cited»Publication) Dr. intraocular pressure and keratometry in premature infants. Choo MM.Pusat Perubatan Universiti Malaya 277 Prof. J Thromb Thrombolysis Online first DOI 10. Int J Ophth 2010 Vol 3. Nurliza KHALIDDIN. V Subrayan. Kennenth FONG. Shin HC. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. I. 24(1): 70-3 (ISI-Cited»Publication) 3. Accepted in Journal of Glaucoma Oct 2010 (ISI-Cited»Publication) 2. Htoon HM. Samsudin A. KY Chong. V Subrayan. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. Allergic Conjunctivitis or Dry Eyes: A diagnostic dilemma. (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited»Publication) 3. Nurliza Khaliddin 1. Aung T. K. N Khaliddin. Ahmad Fauzi MS.Chee-Khuen Yong. N Ramli. Soong T. 26(2): 219-222 (ISICited»Publication) . Madya Dr. Samsudin A. Khaliddin NURLIZA. Paediatric Glaucoma. John MATHENm May May CHOO. Mohd Hassan@Maung Maung Win 1. Juana Al. Early results of the yellow 577nm laser compared to green 532nm laser for proliferative diabetic retinopathy. Valsalva hemorrhagic retinopathy following push-up exercises.1007/s11239-009-0399-y (ISI-Cited» Publication) 2. Corneal Diamneter. Soong T. Visvaraja S. Ramli N. Yen-harn YEW. S Shashinder. Soong TK. 3(3): 234-236 (ISI-Cited» Publication) 2. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. M Peyman. Eye 2010. Nurliza Khaliddin. Reduce Unnecessary Blindness. MM. Nurliza KHALIDDIN.

Chew YK. Electrophoresis 31:14. A Ahmad. Raman R. Raman R. Rahmat O. Rey H. Khoo ASB. Keratin Pearl. O Rahmat. Bustam.» N. High Tumour Stage and Margin Clearance are still important prognostic factors for postmastectomy locoregional recurrence in Malaysia. Int J Radiation Oncology Biol Phys Vol 77 No 3 pg 751-757. Nagalingam J. Shingo Kato. 8 Februari 2010: MJM-D-10-00012 (scopus» CitedPublications) 2. N Prepageran. Shahizon Azura Mohamed Mukar. Number 1/January 2010 pages 40-43 ISI»expanded 10. Issue 3 pages 103-196 September 2010 ISI 8. Pang W. MA Jalaludin. Customised cranioplasty in improving the cosmetic and surgical outcome Singapore» Medical»Journal.Beena Devi. Nose pads. Nana Supriana. Zulkiflee AB. AW Chong.Kenoish. Hirohiko Tsujii. Saad M. Volume 62. Anita Z. LowLying Larynx.» » Disember 2010 (ISI. Ear candling a dangerous pleasure.C. Abdul-Rahman PS. Bustam AZ. S Shailendra. Kullathorn Thephamongkol. Lau Peng Choong. Ear»Nose» Throat» Journal. Raman R. Tropical Doctor 40(4): 210. Seriramalu R. Oktober 2010 – ISI 9. Prepageran N. 9:48 (10 September 2010) OTORINOLARINGOLOGI 1. Australian»Journal»of»Otolaryngology. Indian» Journal» of» Otorhinolaryngology» and» Head» &» Neck» Surgery. C. MA Jalaludin. Raman R. 2388-2395 Jul 2010 3.Cited Publications ) 3. Marniza Saad. N Prepageran. Indian» Journal» of» Otorhinolarynology» and» Head» &» Neck»Surgery. Calaguas.Cited Publications ) 6. Anterior external ear canal bulge. Multi-institutional phase II clinical study of concurrent chemoradiotherapy for locally advanced cervical cancer in East and Southeast Asia. Asian Pacific Journal for Cancer Prevention. Yang Yuxing. 5 Julai 2010 (ISI/Non . ZA Raman. Mohamed E. Otitis Media Wit h Effusion Among Malaysian Children – A Twenty year Review. Sanjay Rampal. Tropical Doctor. Samril Bokhari. 8 Jun 2010 (ISI. Raman Rajagopalan. Malaysian» Journal» of» Medicine. Rahmat O. Ajit Singh V.Application of champedak mannose-binding lectin in the glycoproteomic profiling of serum samples unmasked reduced expression of alpha-2 macroglobulin and complement factor B in patients with nasopharyngeal carcinoma.» Prepageran. S.R. Tikaram A. Synchrous contralateral tumour of left tonsil and right hypopharynx. AS Mohammad. O Rahmat. Med»Journal»Malaysia. 2010 2. Salleh H. Chong AW. Omar.» MA» Jalaludin. Yip Cheng Har. Jayapalan JJ. Congenital» Anomalies» Volume» 50. 5 Mac 2010 (ISI. To Anh Dung. Revadi Govindaraju. Bahrom. Rahmat Omar. Number 1/January 2010 pages 90-91 ISI»expanded 11. Pailoor J Which is the best method of tumour bone for reimplantation? A biomechanical and histopathological study. BioMedical Engineering OnLine 2010. Volume 62. MA Jalaludin. Yaowalak Chansilpa. De Los Reyes. Laryngoscope. Hashim OH. Ear»Nose»Throat»Journal 2010 Jan.Cited Publications ) 5.1409-1416 Dec 2010 4.89 (1) : 14: ISI 7. G Revadi.278 Laporan Tahunan 2010 ONKOLOGI KLINIKAL 1. Tatsuya Ohno. Takashi Nakano.11. K Nahid. Prepageran N. Visual analogue scale in hearing loss. Chul-Koo Cho.Cited Publications ) 4. Association of HLA Class genes with susceptibility to Recurrent Respiratory Papillomatosis. Miriam J. Hideyuki Mizuno. Nur Aishah Mohd Taib. MA Jalaludin. Anita Zarina Bustam. N Vicky.» K. A Ahmad. Vol 65 (1):8082 (SCOPUS-Cited»Publication) . Submandibular Intraductal Calculi Removal as an Office Procedure with Radiofrequency Device.

June 2010.hjh.11(1): Jan . Chong. doi: 10. Roberts. Noorzurani Md Haris Robson. hjh. G A Profile of Blood Pressure Control Over Ten Years in A Cohort of Hypertensive Patients From A Primary Care Population in Malaysia: Pp.95539. Chia Yook Chin 1.ijgo. Mohamad Hussain Habil. doi: 10. YC Use of Anti-Hypertensive Drugs Over A Ten Year Period in Hypertensive Patients From A Primary Care Population in Malaysia: Pp. K Wolff. June 2010. Drug & Alcohol Review. P Comparison of General Cardiovascular Disease Risk Profile With Framingham Coronary Heart Disease Formula in A Developing Country: Pp. Chia.Othman. Vol.0000378984. Noor Zurani Robson 1 . N Robson.doi: 10. Wong LP & Khoo EM. 28():e361-e362. Research.Pusat Perubatan Universiti Malaya 279 PERUBATAN RAWATAN UTAMA Khoo Ee Ming 1. (Non-ISI/NonSCOPUS Cited Publication) 3. 28():e316.26. Keevil V.09.108(2):139142 doi:10. In press (SCOPUS-Cited Publication) 2. Keevil. YC.42 2. February 2010. 29(3). Chia. 6. WAN.0000379577. Srinivas. HC. Ahmad Hatim Sulaiman. 22. June 2010. Norman. Azman. Ching.doi: 10. Noor Zurani Md Haris Robson. Chia. Mohamad Hussain Habil.11(1) : Jan . Razack. Vol. Vol 4(2).305 Journal of Hypertension.1097/01. Casuistry and Psychiatry:An Asian Perspective.0000379312. June 2010 . Balasingam Vicknasingam 2 & Suresh Narayanan 3 . Organ transplants: ethical. Dublin.1016/j. Vol. Trend of Cardiovascular Disease Risk Profile of Patients Treated for Hypertension Over A 10 Year Period in A Primary Care Clinic in Malaysia: Pp. 28():e140-e141. 2010. hjh.June 2010. Azad. ASEAN Journal of Psychiatry.0000378629. South Africa Family Practice Journal.1007/s12529-010-9091-z Ng Chirk Jenn 1.hjh. Erythromycin induced Torsade de Pointes in a Methadone maintenance patient:Case Report. Y. S. 334-336. Erythromycin induced Torsade de Pointes in a Methadone maintenance patient:Case Report. Chia.b5 4. WP. Yadegarfar. Varenicline. International Journal of Behavioral Medicine 2010. Accepted for publication 21st December 2009.39 Journal of Hypertension. Int J Gynecol Obstet 2010.80 5. 28():e460. 271-278. DOI 10. V. African Journal of Pharmacy and Pharmacology.19. A J Bond.a new pharmacotherapy for smoking cessation in primary care practice. June 2010. Md Haris Robson. pp 061-065 5. Stephen Jambunathan. Wong LP & Khoo EM.1097/01. Jesjeet S Gill. June 2010.29022.22. Dysmenorrhea in a multiethnic population of adolescent Asian girls. Antibitoics in mastitis for pregnant women (updated review): Cochrane Review Noor Zurani HR 1. (Non-ISI/ Non-SCOPUS Cited Publication) 4. Accepted for publication.b2 3.1097/01. Illicit ketamine induced frequency of micturition in a young Malay woman. 2010. SM.386 Journal of Hypertension.018 2. YC Prevalence of Left Ventricular Hypertrophy and Its Associated Factors Among Hypertensive Patients in An Outpatient Clinic: Pp.78124. 28():e266. Salivary nicotine and cotinine concentrations in unstimulated and stimulated saliva.Asean Journal of Psychiatry. Noorzurani MHR.74848.11(1): Jan . social and religious issues in a multi-cultural society. V.Yusoff. Chia Y.226 Journal of Hypertension.58 Journal of Hypertension.2009. Noorzurani Md Haris Robson. Menstrual-Related Attitudes and Symptoms Among Multi-racial Asian Adolescent Females.15. Asia Pacific Journal of Public Health. Mohammad Hussain Habil. Noorzurani. H. 7.7.June 2010. Keevil.1097/01. Asean Journal of Psychiatry.

111/j. Mohammad Hussain Habil. Izan H. Nicotine Replacement Therapy: a proven treatment for smoking cessation‫‏‬. Non. Hyperplastic Gastric Polyps in an Infact mimicking Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis. Ahmad Hatim Sulaiman. Indeks: Non-ISI / Non-SCOPUS Cited Publication Prof. Schizophrenia. Mohammad Hussain Habil. Risk Factors and Predictors of Female Sexual Dysfunction in A Primary Care Setting: A Survey Finding. Laparoscopic Pullthrough technique for High Anorectal Malformation. Azad Hassan b. Dr. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 4. Granulomatous Prostatitis: A Reminder to Clinicians.Othman. Indeks: Non-ISI / Non-SCOPUS Cited Publication 2. ISI publication . Right heterotaxy with Hirschsprung’s disease – A new association. Asean Journal Psychiatry. Intraoperative ultrasound image-guided surgery Indeks : Pubmed & Scopus 5.Noor Zurani Md Haris Robson.Yusoff. Azreen Hashim . Mas Ayu Said. H. Rabaiah Salleh. South Africa Family Practice. Ahmad Hatim Sulaiman. S. Noorzurani Robson. Online early. Rusdi Abd. Organ transplants: ethical. social and religious issues in a multi-cultural society. Malignant Neuroendocrine Tumour of the spleen. Casuistry and Psychiatry:An Asian Perspective.June 2010 9. Dr. Tuberculous prostatic abscess in an immunocompromised patient. 2010. Ishak. Tindivanam Muthurangam Ramanujam 1. ASEAN Journal of Psychiatry.01848. Indexed by Pubmed 2. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication .benzodiazepine hypnotic dependence: A case report. Vol. Mohamad Hussain Habil. 11.2010. Varenicline. Prevalence.x (in press) 2. Nor Zuraida Zainal. In press (SCOPUS-Cited Publication) SURGERI Prof Dr. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3. Squamous Cell Carcinoma of Scrotum: a rare case of scrotal neoplasm. Accepted for publication 10th January 2010 10. South Africa Family Practice Journal. A 15-year Review of Wilms Tumor at University of Malaya Medical Centre. Research. Thambi Dorai CR 1. Stephen Jambunathan. J Sex Med DOI: 10.11(1) : Jan . Wah-Yun Low and Sajaratulnisah Othman. In Press. Asia-Pacific Journal of Public Health 2009 Accepted for publication. Indeks: ISI – Cited Publication Prof. Accepted for publication 21st December 2009. Noor Zurani Md Haris Robson.1743-6109. Noorzurani MHR. Online early 2010 Sajaratulnisah Othman 1. Infantile Achalasia Cardia: Case Report. Rashid.a new pharmacotherapy for smoking cessation in primary care practice. Jesjeet S Gill. Indeks : ISI/SCOPUS Cited Publication 2. Substance Use And Aggressions: What Are The Relationships? Asean Journal Psychiatry. Noor Zurani Md Haris Robson. Abdul Razack 1. Amer Siddiq Amer Nordin . Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4.280 Laporan Tahunan 2010 8. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 3.

Genetic Polymorphisms of Paraoxonase 1 (PON1) Gene: Association Between L55M or Q192R with Breast Cancer Risk and ClinicoPathological Parameters. April Camilla Roslani 1.Malaysia. Indeks: SCOPUS-Cited Publication Prof. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 5. Indeks: ISI-Cited Publication Prof. Indeks: ISI –Cited Publication 2. vascular occlusive events. and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage(CRASH-2): a randomized. Indeks: ISICited Publication 4. Madya Dr. Experience with hookwire localization excision biopsy at a medical centre in Malaysia. Dr. A prospective study of significance of haematuria in University of Malaya Medical Centre. A rare case of Hodgkin s breast lymphoma masquerading as locally advanced breast carcinoma. Impact of socioeconomic class on colorectal cancer patient outcomes in Kuala Lumpur and Kuching. and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage(CRASH-2): a randomized. Kuala Lumpur. Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4. Prof. Hand-assisted laparoscopic abdominoperineal resection utilizing the planned end colostomy site. Effects of tranexamic acid on death.Indeks: SCOPUS-Cited Publication 3. Effects of tranexamic acid on death. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 2. placebo-controlled trial. Large BRCA1 and BRCA2 genomic rearrangements in Malaysian high risk . Madya Dr. present and future. Impact of socioeconomic class on colorectal cancer patient outcomes in Kuala Lumpur and Kuching. placebo-controlled trial. Nur Aishah binti Mohd Taib 1. Concurrent amoebic and histoplasma colitis: a rare cause of massive lower gastrointestinal bleeding. Madya Ong Teng Aik 1. Do university students have high cardiovascular risk factors? A pilot study from University Malaysia Sarawak. Indeks: ISICited Publication 2. Economic impact of retrograde ureteral stenting for obstructive uropathy.Malaysia. 3. Indeks: ISI-Cited Publication 4. Yip Cheng Har 1. Comparison of Telomere Length and Telomerase Activation between Breast Fibroadenoma and Infiltrating Ductal Carcinoma in Malaysian Women. Cancer Epidemiology and Control in peninsula and island South-East Asia past. Indeks: ISI-Cited Publication 5. Indeks: ISI-Cited Publication Dr. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3. Metastatic cervical lymph node compressing on subelavian vein-a rare presentation of metastatic renal cell carcinoma. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3. Closed versus open approach in laparoscopic colorectal surgery(Protocol). Indeks: ISI-Cited Publication 2. Study on assessment of anxiety and depression level inmpatients awaiting for flexible cystoscopy using hospital anxiety and depression scale (HADS) questionnaire at University of Malaya Medical Centre. 3.Pusat Perubatan Universiti Malaya 281 Prof. Indeks: ISI-Cited Publication 2. vascular occlusive events. GLyoxalase 1A111Glu gene polymorphism: No association with breast cancer risk but correlated with absence of progerone recdeptor. Indeks: IAI – Cited Publication. Indeks: ISI-Cited Publication. Patterns of breast cancer relapse at University Malaya Medical Centre. Law Chee Wei 1.

Kwan MK. Dandachli W. J Orthop Res. Kwan MK. Progressive multifocal leukoencephalopathy limited to the posterior fossa. Beana FR. Vanel D. Indeks: ISICited Publication Dr Lau Peng Choong 1. Saw LB. Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4. 2010. Amis AA.1177/0363546510361234 5. AlberghiniM. 28 (5). merican AM. Iranpour F. Picci P. Iranpour F. Vol. Cobb JP. merican AM. Patellofemoral joint kinematics. High Tumour Stage and Margin Clearance are still important prognostic factors for post-mastectomy locoregional recurrence in Malaysia 2. Kondo E. (ISIS/SCOPUS Cited Publication) 2. The usefulness of Prostate Specific Antigen Density in Prostate Cancer detection: A Malaysian perspective. Sextant vs volume transrectal ultrasound biopsy-an experience of Medical Centre(UMMC).282 Laporan Tahunan 2010 breast-ovarian cancer families. Staals E. Safety of thoracic pedicle screw application using the funnel technique in Asian: a cadaveric evaluation. Scarf-Related Hangman’s Fracture: A Case Report. European Journal of Trauma and Emergency Surgery 2010. Madya Ganesan Dr Dharmendra a/l 1. DOI : 10. Squamous Cell Carcinoma of Scrotum: a rare case of scrotal neoplasm. Treatment options for locally advanced breast cancer experience in an Asian Tertiery Hospital.2010. Yasuda K. Merican AM. Amis AA. Pelvic lipomatosis in an asymoptomatic Asian man a case report. A prospective study of significance of haematuria in University of Malaya Medical Centre. The circular path of the patella around the trochlear axis. Chan CYW. American Journal of Sport Medicine (Published online before print. Biomechanical Comparisons of Knee Stability After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Between 2 Clinically Available Transtibial Prosedures: Anatomic Double Bundle Versus Single Bundle. Spontaneous bowel perforation in an ecchymosis type Ehlers Danlos syndrome(EDS). 19(1): 78-84. Indeks: ISI-Cited Publication Dr Ng Keng Lim 1. The Geometry of the Trochlear Groove. Mercuri M. Granulomatous Prostatitis: A Reminder to Clinicians. Indeks: ISI-Cited Publication Dr Yeap Chee Loong 1. Chan CYW. European Spine Journal. Parosteal osteosarcoma dedifferentiating into telangiectatic . Indeks: SCOPUSCited Publication 2. 36(2): 180-182 3. Indeks: SCOPUSCited Publication 3. Indeks: ISI-Cited Publication Dr Chong Hoong Yin 1. Publication based extended guided prostate University Malaya Indeks: ISI-Cited Dr Shanggar a/l Kuppusamy 1. Indeks: ISI-Cited Publication Prof. Chiu CK. 468 (3) : 782-788 4. Treatment options for locally advanced breast cancer-experience in an Asian tertiary hospital. Indeks: ISI –Cited Publication SURGERI ORTOPEDIK 1. 589594 6. April 27. Amis A A Cobb JP. Azura M. Saw LB. Clinical Orthopaedics and Realated Research 2010. Indeks: Non-isi/Non-SCOPUS Cited Publication 2.

20 Suppl 2. Ab-Rahim. Open Problem Compt. Dashtar.09. Sunday Star. 2010. Christopher Boey Cheong Meng 3. Masjudin. Proteome of Chondrocyte-alginate constructs and monolayer cultures in relation to extracellular matrix modulation. Int. No. ISSN 1473-2262 11. Christopher Boey Cheong Meng 5. 2. Utusan Malaysia. Pan-Pan Chong.2009. Journal of Pediatric .2. Lee WS. H. ISSN 1473-2262 12. Sheng J S. Kobayashi K. Childhood Autoimmune Liver Disease: Indications and Outcome of Liver Transplantation. pg 36 . June 26-July 01. Looi L M. 2010. Prof. Prof. 20 Suppl. T. Abbas. Kamarul. Pailoor Jayalakshmi. Azlina A. Analysis of TGF-B3 and BFGF Induced Chondrogenic Differantiation in Human Bone Marrow –Derrived Mesenchymal Stem Cells. T. Ali. Kamarul T. Brown RM. R. T. Gothenburg. Boey C C M.R Kanthan . 2010. Thong M K. European Cells and Material 2010. 20 (Suppl. 39 : 71 7. J. DOI : 10. “Mind Your Child” Oct 3. Mah. Sweden. “Right Attitude” Oct 17. Vol. European Cells and Materials 2010. Vol 3. 8.Abbas. The Effects of Glucosamine Sulfate and Chondroitin Sulfate on The Healing of Damaged and Repaired Articular cartilage in Rabbit Model. 2010. K Ganesan. Chai P F. Julia Patrick Engkasan. S. T.277-200 JABATAN PERUBATAN PEMULIHAN 1. Vivek Ajit Singh. Terence Tay. Pan-Pan Chong. “Yellow Babies”.12-14 7. 51(5) : 434-439 9. Conference Information : 35th Congress of the Federation of European Biochemical Societies. PEDIATRIK 1. McKiernan PJ. Foster K. Kamarul. Azura M.2266 9. Davies P. FEBS Journal. Kelly DA. The Different Preparations of Human Amniotic Membrance (HAM) as a Potential Cell Carrier for Chondrocytes. Skeletal Radiol 2010. Tay LX. T. 2010. Christopher Boey Cheong Meng 2. Klein. Sin Chew. Can Gout Mimic A Soft Tissue Tumour? BMJ Case Reports 2010. pg 45. Azlina A. Lydia. Compresive Radial Neuropathy Induced by ‘Hooking’ manoeuvre in a tetrplefic person – Spinal Cord (2010) 1-2. : Selvaratnam. Vol.1136/bcr. 4 December 2010 (International Journal Of Open Problems in Computer Sciences and Mathematics) 2. Prof. Kamarul. 13(1):3-11 8. Kamarul. S. Prof. Chai PF. Analysis of Shalat Gait. Osteoarthristis and Cartilage 2010. Rahim SA. Sunday Star. JUMMEC 2010. Ushikai M. ISSN 14732262 10. Sunday Star. McPartland JL. Sara.2010. L. Sunday Star. Singapore Med J 2010. Dr. Singapore Medical J 2010. Boey CCM Reflections on the Significance of the Relationship between Mind and Body in Medicine. Christopher Boey Cheong Meng 4. Leong Wan Hee . Boey C M. Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency in two Malaysian siblings: outcome at one year of life. European Cells and Materials 2010. Aetiology and outcome of neonatal cholestasis in Malaysia. Dr.pg 36 36. Lee W S. Positive Parenting. Christopher Boey Cheong Meng 6. Prof. Mingguan Malaysia.Pusat Perubatan Universiti Malaya 283 osteosarcoma : importance of lytic changes and fluid cavities at imaging –Response to the letter by Dr. “Young Guts” May 16. The use of chondrogenic differentiated mesenchymal stem cells in treating focal cartilage damage : preliminary study in animal model.T. Star. Vol.

LeeLee Chan. Khoo TB. DOI10.”Med J Malaysia 2010 (In press) 23. McGown IN. Chen BC. Kobayashi K “Neonatal Intrahepatic Cholestasis associated with Citrin Deficiency (NICCD): A Case series of eleven Malaysian patients. Chan Lee Lee. Swee Lay Thein. Fernando Tricta.”» Haematologica 2010. Chew HB. 2010 Feb 2 19. “Efficacy of deferasirox in reducing and preventing cardiac iron overload in b-thalassemia ”. Aydinok. Chai PF. Kum Thong Wong. Liu J. Stephane Giraudier. ChiKong Li. Hanifah MJ. “Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency in two Malaysian Chinese siblings: outcome at one year of life”. Yoon SY. Tolerability and Efficacy of a Liquid Formulation of Deferiprone in Young Children With Transfusional Iron overlaod”. 174 pages. Ee-Soo Lee. Boey CCM. Genetics and the Last Best Hope on Earth. Hesham M Al-Mekhlafi. Bernard Roubert and Ali Taher. Thong MK. 50(3):295-302. Mohd Taib NA. Maria Domenica Cappellini. Kobayashi K. Gobor Komokos. Gobor Komokos. Ngu LH. Sheng JS.284 Laporan Tahunan 2010 Gastroenterology and Nutrition. Clinical features differentiating biliary atresia from other causes of neonatal cholestasis. Hishamshah Ibrahim. (ISI cited) 11. Chew HB. Zabedah MY. Balasubramaniam S. 2010. Thong MK. Ngu LH. Fernando Tricta. Lee-Lee Chan. (ISI cited) 12. Amal El-Beshlawy. Pranee Sutcharitchan. “Tailoring iron chelation by iron intake and serum ferritin: the prospective EPIC study of deferasirox in 1744 patients with transfusion-dependent anemias. Yesin. 51:434-439. Amal El-Beshlawy. WAN ARIFFIN ABDULLAH. Lian-Hua Kim. Keng WT “Rapid-onset Obesity with Hypoventilation. Norbert Gattermann. “Adenylosuccinate lyase deficiency in a Malaysian patient. Suat-Cheng Peh “Expression and alteration of» p16 in diffuse large B cell lymphoma”. Singapore Medical Journal 2010. “Exercise induced cramps and myoglobinuria in dystrophinopathy – a report of three Malaysian patients. 523-527. Meow Keong Thong. Ali Taher. Sau Wei Wong. Ngu LH. Lim LS. Vip Viprakasit. ARIFFIN W.Breast”. Pitt J. Chan Lee Lee. Keng WT. ISBN 978-983-100504-0. Lee WS. Pathobiology 77. Dany Habr. (ISI cited) 10. Di: Suseela Malakolunthu and Asma Abdullah (Editor) Fulbright Chronicles: American Experience. Teny Tjitra Sari. 14. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2010. John F Seymour. Atiya A Sallam. Mohsen Saleh Elalfy. Vip Viprakasit. Annals of Medicine of Singapore 2010 39:648-654. Malaysian Perspective. Cancer Res Treat. Kai-Hsin Lin. »J Pediatr Hematol Oncol 2010. 95(4): 557-566 15. Chai PF. (12): 2364-2371 13. Thong MK. Amal El-Beshlawy. J Inherit Metab Dis. “The Safety. Amal El-Beshlawy. Chew HB. Teo SH “Large BRCA1 and BRCA2 genomic rearrangements in Malaysian high risk breast-ovarian cancer families. “Partial deletion 9p Syndrome in Malaysian Children.Bab: Birth Defects. Thong MK. Yip CH. 15(2): 125-131 21. 2010 Jul 9. Antonis Kattamis. AK Mohammed Mahdy Tricta. 96-105 16. 17. Duley JA. Ushikai M. Mohsen Elalfy. Boey CM. Christian Rose. Kang P. Phuah SY. Thong MK. Maria Domenica Cappellini.»Blood 2010. Singapore Medical Journal 2010. Looi LMAetiology and outcome of neonatal cholestasis in Malaysia. Hypothalamic . Dany Habr. Gillian Smith. Dudley J Pennell. Bernard Roubert and Antonis Kattamis Mohsen Elalfy. “Giardiasis and Poor Vitamin A Status among Aboriginal School Children in Rural Malaysia”. with novel adenylosuccinate lyase gene mutations”. ABDULLAH. Mohsen Elalfy. Azlina Ahmad Annuar. Chi-Kong Li. Teny Tjitra Sari.Johari Surin. Lee WS. Mariapun S. Ai Sze Ching. Yunus ZM. Jong-Wook Lee.1007/ s10549-010-1018-5 20. 32(8):601-605. Am J Trop Med Hyg 83(3) 2010.”Journal of Inherited Metabolic Diseases. 51 (1): e12 18. Dis 2010 PMID:21161389 22. John Porter. Amal ElBeshlawy. John B Porter.”Neurology Asia 2010. (University of Malaya Press) 2010.

ABCB1 C3435T polymorphism and the risk of resistance to antiepileptic . Progressive multifocal leukoencephalopathy limited to the posterior fossa. Neurol»Asia. Ischaemic stroke in young adults: A comparative study between Malaysia and Australia. F Harun. Lim SY. Churilov L. Chandran PA. Donnan GA.» Venous thromboembolism in stroke patients (correspondence). Shahrizaila N. Rahmat K. Ectopic ACTH secreting primitive neuroectodermal tumour (PNET) of the sympathetic chain in a boy with cushing syndrome. J» Clin» Neuroscince 2010. Lupus»2010. Tan CT. Tan KS. Chew KS. 24. F Harun .H Suhaimi. 26. Tan CT. Vitamin D status in multiethnicpregnant women in Malaysia. Tan CT. CS Gan “Non-invasive ventilation in a tertiary pediatric intensive care unit in a middle-income country .» International»J»Stroke»2010. Endogenous Cushing syndrome from ectopic adrenocorticotrophin hormone production as a rare cause of ocular hypertension. Tan CT. 10. Oon LK. Jalaudin. LCS Lum. Biochem Genet 2010. MJ Jalaudin. P Jayalalkshmi. AM Nathan. JA deBruyne. I NKang . T Ramanujam. 14(44) : 356-357 29. 3.Pusat Perubatan Universiti Malaya 285 and Autonomic Dysregulation (ROHHAD): a case with additional features and review of literature. Jessie. 5. Malaysia. IC Sam. J of American Association of Ped Opthalmology and Starbismus 2010. AM Nathan. F Harun . S Zawiah.” International Journal of Infectious Disease 2010. Ramli N. Tan CT. De Bruyne. SJunit. October 2010 (In press). Kaur S.17:1089-90. Lim KS. S Rampal. Pediatric Critical Care Medicine 2010. Endocrine Review 2010. M Tawfik. Raymond AA. Roslan H. Neurologi 2. Tan CT. ME Abdel-Latif. 28. R Karunakaran.a prospective cohort study”. Thong MK. F Harun. Tai MLS. Faridah S. Mohamed Z. P Jayalalkshmi . 5:131 6. Ramli N. Neurol» Asia 2010. 9. Hany AF “First Study on the prevalence of the delF 508 mutation in children diagnosed with cystic fibrosis in UMMC.H Suhaimi. 11. Mohd Ramli N. Cheong KL. 19:748-52. Hormone Research in Pediatrics 2010. Donnan GA. Tan CT. 14S:e36-e40. Nathan AM. 11(4):1-7 25. Traumatic vertebral artery dissection mimicking central pontine myelinolysis: A case report. Idiopathic paroxysmal kinesiogenic dyskinesia in a multiracial Southeast Asian country.” Journal of Paediatrics and Child Health. Tan CT. Neurol»Asia 2010. Lim KS. Wong KT. International» J» Stroke 2010. Neurol»Asia 2010. Ganesan D. Mohamed EM. 15(3):283-6. H Ariffin “Clinical features of Malaysian children hospitalised with community-acquired seasonal influenzae. Lee RA. Tan CT.”BMJ case report. Characterisation of Mutations in the FOXE1 gene in a cohort of unrelated Malaysian Patients with congenital Hypothyroidism and Thyroid Dysgenesis. Lim KS. 15(2): 159-65. Withdrawal response in healthy adults. Neurol»Asia 2010. Tan CT. a case report. Mackay M. Tan KS. 141-151. 7. MMusa. Lim KS. 15(2): 167-71. Churilov L. T Ramanujam. Risk factors and aetiology of cerebral infarction in young adults: A comparative study between Malaysia and Australia. 15(1):1-9. 5 (5):428-30. YK Chan. Mackay M. Toloso-Hunt syndrome following recurrent facial palsies. 4. 8. 31(3) S232 PERUBATAN 1. AA Murad. Tan KS. Oktober 2010 27. K W Khaw. Zulkifli SZ. 74(3)pg 167 30. Periodic lateralized epileptiform discharges in neuropsychiatric lupus: association with cerebritis in MRI and resolution after intravenous immunoglobulin. Haerian BS. Tan HJ. 15(1):97-9. Abdullah S. Sharmini J.

diagnosis. Colombel JF. 12.9 (5):489-497 (ISI/ SCOPUS»Cited»Publication) 15. J Gastroenterol Hepatol. Clinical Neurophysiology. Journal of Neurology. JD Firth eds: Oxford» Textbook» of» Medicine. Hilmi I. Tan KS. Nortina S. Bernstein CN. Quigley EM. Archives of Neurology 2010. 5th Edition. 13. Hartono JL. Asian Pac J Cancer Prev. open label.9 in 2009). LANCET NEUROLOGY 2010 May. YamamotoFurusho JK. IBD Around the world: comparing the epidemiology. Man.ethnic Asian population. The nonmotor symptoms of Parkinson’s disease: An overview. and Cybernetics-Part A:Systems and Humans. Sands BE.2 in 2009). Supplement 1. Goh KL. Day AS. 2.Dis. (New journal). Dotan I. Tan KS. Abbas Z. 2010 Nov 1. Oxford University Press. 2011 Jan. 1):S123-130. RM Cox. Inflamm Bowel. Idiopathic paroxysmal kinesigenic dyskinesia in Malaysia. (ISICited Publication) 23.25(Suppl. SY Lim. In: DA Warrell. Use of circle segments visualization for neural network feature selection and analysis. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for reducing embolization in patients with acute symptomatic cerebral or carotid stenosis (CLAIR study):a randomised. 3. SY Lim. Steinhart AH.0 in 2009). . Goh KL. (ISI-Cited Publication) 21. European Neurological Journal (in press). A modified fuzzy min-max neural network with a genetic-algorithm-based rule extractor for pattern classification. May 2010:641-650 (ISI-Cited» Publication) 16.286 Laporan Tahunan 2010 drugs in epilepsy: a systematic review and meta-analysis. Steinwurz F. blinded-end point trial. Vol 30. Neurology Asia 2010. (Impact factor 1. Impulsive-compulsive behaviours and subthalamic nucleus deep brain stimulation in Parkinson s disease. SY Lim. D’Haens G. Neurosurgery and Psychiatry 2010. [Epub ahead of print] (ISI-Cited» Publication) 17. 2010:525-6. Fisher syndrome and Bickerstaff brainstem encephalitis: Understanding the pathogenesis.15(3):275-277. Kozarek RA. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) 24. SY Lim.67(8):1012-1015. and treatment: proceedings of the World Digestive Health Day 2010--Inflammatory Bowel Disease Task Force meeting. The clinical features of myasthenia gravis in a Malaysian population.81(10):1172-1173. Bilateral pallidal stimulation for X-linked dystonia parkinsonism. Nortina S. Tan KS. Abstracts of ICCN 2010: 29th International Congress of Clinical Neurophysiology.. Nortina S. 2010. (Impact factor 6. Survival and prognostic factors of motor neuron disease in a multi. Marked reduction of tremor in essential tremor after putaminal infarct.26 Suppl 1:2-10. Movement Disorders 2010. Sollano JD. 2011 Feb. Baumgart DC. Pages i. Seizures:» European» Journal» of»Epilepsy 2010.17:1089-1090. IEEE Transactions on Systems.Amyotroph Lateral Scler. (Impact factor 4. Neurocomputing 73(2010) 613621 (ISI-Cited»Publication) 14. (ISI-Cited Publication) 22. (Impact factor 4. SY Lim. Hibi T. Tan CT.17(2):639-44. Goh K. S1-S346 (October 2010) (ISICited»Publication) 19. Journal of Clinical Neuroscience 2010.. Neurology Asia 2010: 15(3):203-209 (ISI-Cited»Publication) 18. SY Lim.11(3):815-22. Reinisch W. Vatn MH. Nipah and Hendra virus encephalitis. 19(6):339-346. (ISI-Cited Publication) Gastroenterologi 1. Development of marked striatal hand with antiparkinsonian medication withdrawal during traditional (Ayurvedic) medicine treatment for Parkinson’s disease. Negative perception in those at highest risk--potential challenges in colorectal cancer screening in an urban asian population. Volume 121. (ISI-Cited Publication) 20. a multi-racial Southeast Asian country. Gastroesophageal reflux disease in Asia: A historical perspective and present challenges.3 in 2009).

Ooi CJ. Tajiri H. Asia Pacific Association of Gastroenterology Working Group on Inflammatory Bowel Disease. Gearry R. Goh KL. Tai ML. Risk factors associated with dyspepsia in a rural Asian population and its impact on quality of life. Respiratori 1. Ikeda K. 5. Kovach Z. Chan YK. Yadav H. Ouyang Q. Mahadeva S. 2010 Apr 15. Goh KL. Fock KM. Cohen H. 2010 Feb. Andres S. William AD. Krabshuis JH. Hilmi I. Yadav H. Sun ET. Omar S. Hou X. Blanchard S.56(1):906.Inflamm Bowel Dis. Dig Dis Sci.( JGH-00194-2010) Journal of . Ang TL.11(2):101-5. Non-erosive reflux disease (NERD). Ethnic variation. Mahadeva S. Hartono JL. LeMair AW. Mahadeva S. Abdullah BJ. Hamid S. Sollano J. 2010 Apr. 8. 2010 Aug. Tan EL. Goh KL. Ling KL. Sivarani S. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011 Jan. World Gastroenterology Organization Practice Guidelines for the diagnosis and management of IBD in 2010. Mahadeva S. Synthesis and evaluation of alkenyl indazoles as selective Aurora kinase inhibitors. Sood A.11(4):244-8. Hongo M Asian consensus on irritable bowel syndrome. Loch A. . symptomatic and asymptomatic erosive reflux disease (ERD): from hypersensitive to hyposensitive esophagus. Kakutani H. Leong RW. Ouyang Q. J Dig Dis.17(3) 236-243 17. Kumar G. Rampal S. Nutr J. 12. Massive intraperitoneal haemorrhage in a young woman with hereditary hemorrhagic telengiectasia. The Asia-Pacific consensus on ulcerative colitis. Engstrand L. 2010 Jun. Asian Neurogastroenterology and Motility Association. Nilsson C. Makharia G. Rerknimitr R. Tan E. 2010 May. Qua CS. Eliakim R. Gearry RB. biochemical and clinical assessment of malnutrition in Malaysian patients with advanced cirrhosis.20(8):2443-7. Goh KL. Choi MG. Thomson A.29(4):439-51. Ke M. Goh KL. Mazam Z.Pusat Perubatan Universiti Malaya 287 4.. Manatsathit S.105(4):904-12. Sasaki Y. Goh KL. Bonday Z. 2010 Jan. Rampal S. Liam CK. epidemiological factors and quality of life impairment associated with dyspepsia in urban Malaysia. 9. Lim WC.Hong Kong Journal of Emergency Medicine 2010 Jul. Deng W. Goh KL. Goh KL. . Hilmi IN. Thomsen OO. Efficacy of 1-week proton pump inhibitor triple therapy as first-line Helicobacter pylori eradication regime in Asian patients: is it still effective 10 years on? J Dig Dis. 16. Makharia GK. Everett SM. Teo EL. Mitchell H. de Silva HJ. Ghoshal UC. Gwee KA.25(3):45368. Fock KM. Kaakoush NO. Park HJ. 7. J Gastroenterol Hepatol. Clarithromycin resistance and point mutations in the 23S rRNA gene in Helicobacter pylori isolates from Malaysia. Manikam J. Ng CP. 13. Rampal S. Aliment Pharmacol Ther. Fried M. Ong WC.. Goh KL. Late presentation of esophageal cancer: observations in a multiracial South-East Asian population. 2010 Mar. Imazu H. Qua CS. Fedail S. Tu N. 2010 Apr. Chua AS. 14.45(6):7328. 2010 Apr.Am J Gastroenterol. Kositchaiwat C. Uchiyama Y. Bhatia S. Sumiyama K.11(1):28-33. Khan AG. J Dig Dis. Kelvin T. 2010 Jul. Wei SC. Goh KL. Scand J Gastroenterol. Anthropometric. Differences in attitude towards cadaveric organ donation: observations in a multiracial Malaysian society . Malfertheiner.Bioorg Med Chem Lett. 2010 Jun 24. Matsunaga K. Goh KL. Lee OY. Ho SL. et al. Watermeyer G.31(10):1141-51. 15.16(1):112-24. Bernstein CN. Forman D. 10. Gonlachanvit S. Abdullah M. Schmidt HM. Chang FY. Poulsen A. 6. Lee AC. Rey JF. Lu CL. Gibson PR. Mohd-Taib SH. . Leung WK.The cag PAI is intact and functional but HP0521 varies significantly in Helicobacter pylori isolates from Malaysia and Singapore. Steinwurz F. 11. Bak YT. Fock KM. Sam CK. Karim AA. J Gastroenterol Hepatol.25(7):1189-205. Goh KL.9:27. Fukudo S. Goh KC. Contrast-enhanced harmonic EUS with novel ultrasonographic contrast (Sonazoid) in the preoperative T-staging for pancreaticobiliary malignancies.

Sekaran V. Population Dynamics. Acquir Immune Defic Syndr 2010 (in Press) 4. Maha A. Liao H. J Virol. Hwan Bae W. International Journal of Hematology 2010. 4. The new lung cancer staging system. Kamarulzaman A. Chronic severe asthma: assessment and management. Kamarulzaman A. Takebe Y. Kuantan: increased microbial yield with new diagnostic methods (Poster PP9). 23-25 July 2010. 1-2 May 2010. Phenotype and TCR-gamma gene rearrangements in a Malaysian cohort of T-cell leukemia / lymphoma cases. 6. J. Menaka P. Takebe Y. Liam CK. The Beat of Life. Saiffudden SM. Denmark. Identification Of A Novel Second-Generation Circulating Recombinant Form(Crf48_01b) In Malaysia: A Decendant Of The Previously Identified Crf33_01b. In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. Sponsored by National Heart Association of Malaysia and Clinical Research Centre Ministry of Health Malaysia launched during NHAM scientific meeting 2010 2. Rakesh Naidu. Am J Drug Alcohol Abuse. Microbial aetiology of community-acquired pneumonia in Hospital Tengku Ampuan Afzan. Tan Hy. Mohd Rais Mustafa. Kuala Terengganu. Pybus OG. Habil H. Liam CK. Pang YK. Tong CY. Li XJ. GG Gan. Liam CK. Asthma treatment: current control and future risk. Zahari MM. 7. Epub 2009 Dec 16 Kardiologi 1. Ammu Radhakrishnan. Coronary Syndrome Registry 2007-2008. Profesor Dr. Mustafa MIA. 5. 17-23 July 2010. 2010 Jan. Wan Ahmad. Al-Marzooq Farah. page 60. Kuan YC. In abstract book of 1st Joint Malaysian –Egyptian Oncological Society Conference “Hand in Hand Against Cancer”. page 22. Kuala Terengganu. Wan Ahmad . Satisfaction level and asthma control among Malaysian patients on Symbicort maintenance and reliever therapy (SMART) in the primary care setting (SMARTEST Study) (Poster PP6). 16th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology. Pybus OG. Tee KK. Hematology 2010. 2010 Hematologi 1. A man with concomitant polycythaemia vera and chronic myeloid leukemia: the dynamics of the two disorders. Tee KK. Koh CL. 3. Li Y. 2010 Jan 20. 23-25 July 2010. (ISSN 0815-9319) 2.288 Laporan Tahunan 2010 Gastroenterology and Hepatology 2010: 25 (9):1587. Liam Chong Kin. Zainal NZ. Academy of Medicine of Malaysia. Liam CK. Yang R. Lam TT.21(2):115-118. Yong YK. Kuala Terengganu. Psychiatric And Substance Abuse Comorbidity Among Hiv Seropositive And Hiv Seronegative Prisoners In Malaysia. 23-25 July 2010. Profesor Dr. Wan Azman b. Bible JM. Liam CK.Evolutionary Genetics Of Human Enterovirus 71: Origin.36(1):31-8. Ng TH. Islam And Harm Reduction. Kuala Lumpur. Fauzi AR. page 24. Prince Hotel. page 24. Association between polymorphisms of IL-4 receptor alpha chain gene and plasma IgE levels in Malaysian asthmatics. 91(1) : 136 2. Kuala Lumpur. Altice FL. Wan Azman b. Copenhagen. Chan YF. 2010 Mar. [Epub ahead of print]PMID: 20089660 [PubMed as supplied by publisher] 3. Gan GG. PC Bee. How SH. 2-4 April 2010. In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. Int J Drug Policy. Vijaya Lechimi Raj. Natural Selection And Seasonal Periodicity Of The Vp1 Gene. In Abstract Book of 2nd Conjoint Scientific Meeting of the College of Physicians & College of Paediatrics. Kamarulzaman A. Uenishi R. 15(6):382-390 Unit penyakit berjangkit 1. Hase S. Govindasamy S.PMID: 20141394 [PubMed in process]Related articles 2. In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. Chief editor Annual Report of National Cardiovascular Disease Database-Acute .

Mrcp*. Lau KA. Tissue Antigens. I-C. Kamarulzaman A. G. Ong MP. Ponnampalavanar. Smyth K. Sam IC. Cherry CL. Shang H. Beyrer C. Kamarulzaman A. Cherry CL. Neurology. Creighton J.13990039.Tumour Necrosis Factor Haplotypes Associated With Sensory Neuropathy In Asian And Caucasian Human Immunodeficiency Virus Patients. HIV Med. Aghafar Z. J Infect. Kamarulzaman A. R. Veriah.1111/j.Pusat Perubatan Universiti Malaya 289 5. Lancet. [Epub Ahead Of Print] 10.S. Friedland GH. Syed Omar SF. Varna S. Adeeba Kamarulzaman And Patricia Price. Mean CV. 2010 May 11. Affandi JS. Strathdee Sa. Peninsular Malaysia: A Case Series’. S .21(6):416-23 14. Altice FL. Time To Act: A Acall For Comprehensive Responses To HIV In People Who Use Drugs. Int J STD AIDS. Chan. 2010 Feb 18. Wesselingh SL. Wang B. Reconstructing The Epidemic History Of HIV1 Circulating Recombinant Forms Crf07_Bc & Crf08_Bc In East Asia: The Relevance Of Genetic Diversity And Phylodynamics For Vaccine Strategies. Tau G. Altice FL. Fracp*. 2010 Sep 30 doi: 10. Uenishi R. Yean Kong Yong. Oka S. Sam. Saksena NK. Price P. Brew BJ. Journal Od AIDS & Clinical Research ISSN:2155-6113 JAR An Open Access Journal 18. Imran D. G Freigang**. Ditangco R. Imran D. Kamarulzaman A. Yamamoto N. Dino Bee Aik Tan.Crf01_Ae And Subtype B. Kamerman P. Sirisanthana T. Wadley A.x PMID: 20887379 16. Tee Kk. [Epub Ahead Of Print] 12. Med J Malaysia Vol 65 No 1 March 2010 8. Immunologic Response And HIV Disease Progression Following Highly Active Antiretroviral Therapy (Haart) In The Treat Asia HIV Observational Database (Tahod). 2010 Jun. Chest Imaging Features Of Patients Afflicted With Influenza A (H1n1) In A Malaysia Tertiary Referral Centre.F and Abu Bakar. Phipps M. 376(9738):367-87 13. Ismail R. Vanar S. Hong Yien Tan. On Behalf Of The TREAT Asia HIV Observational Database. 2010 Aug 11 17.Y. Kamarulzaman A. High Direct Healtcare Costs Of Patients Hospitalised With Pandemic (H1N1) 2009 Influenza In Malaysia.2010. Sidibe M. Strathdee SA. Malinowska-Sempruch K. Djauzi S. Buk Si.28 Suppl 2:B39-44.01570. [Epub ahead of print] 6. Zhang FJ. Tan IL. Psychiatric And SubstanceUse Comorbidities In People Infected With HIV Who Use Drugs. Pybus Og. Tropical Biomedicine 27(2): 343-347 (2010) 7. Measures Of Sites Resourcing Predict Virologic Suppression. McArthur JC. K. Azwa H. Kamarulzaman A. Human Plasmodium Knoelesi Infections In Klang Valley. Price P. Hase S. Curr HIV Res. Kavasery R. Martyn French. Lee CK. Merati T. 2010 Mar 21. Desai MM. Takebe Y. Evidence For Possible Biological Advantages Of The Newly Emerging Hiv-1 Circulating Recombinant Form (Crf) From Malaysia . Mohd. 12 Myths About HIV/Aids And People Who Use Drugss. 19 May 2010 . Lee MP. Ng KP. Ong. Adeeba. Kamarulzaman A. Kamarulzaman A. Zhou J. Hooker DJ. Prevalence And Correlates Of Community Re-Entry Challenges Faced By HIV-Infected Male Prisoners In Malaysia. Chikungunya VirusAssociated Death In Malaysia. Li Y. Li PC. Choi P. Mohd Zakaria IE. Han X. Kamarulzaman A. Miranda-Saksena M. Lancet. Hepatitis C Seropositivity Is Not A Risk Factor For Sensory Neuropathy Among Patients With HIV. 2010 Jul 31. Smith J. Gut I. Boadle R. Phanuphak P.74(19):153842 9. Ramli N*. BIIJ. Chew CS. 2010 May 26. Characteristics Of Natural Killer Cells In Malaysia HIV Patiens Presenting With Ummune Restoration Disease After Art. C E Lee.376(9737):208-11 15. Govindasamy S. Hussain SH. Soriano VV. 2010 Jul 20.S. Ahmad Sarji S. Y. Kamarulzaman A. 2010 Jul 24. Moore RD. Kumarasamy N. Beyrer C. Pujari S. Schechter M. Lim PL. Kamarulzaman A. Liao H. 11. Yunihastuti E.Crf33_01b In Comparison To Its Progenitors . Wong MH. Yunihastuti E. Chen YM. Li Xj. Kamarulzaman A. Malinowska-Sempruch K. Oyomopito R. Kazatchkine M. S. Lancet. Vaccine. Sungkanuparph S. Treatment Of Medical.

21. Sasisopin Kiertiburanakul. Lau Yl. Sungkanuparph S. Chen YM. Adeeba Kamarulzaman. Abdallah S. 2010 Oct 14. Trends In Cd4 Counts In HIV. Li PC. On Behalf Of The Pharmaccess African (PASER) And TREAT Asia (TASER) Studies To Evaluate Resistance. Jialun Zhou. Malaysia. Kamarulzaman A. Schuurman R. [Epub Ahead Of Print] No Abstract Available. Nagalingeswaran Kumarasamy. Sirisanthana T. Christopher KC Lee. Kityo C. Praphan Phanupak. [Epub Ahead Of Print] 20. Poh Lian Lim. 2010 Nov 10. Ngorima N. Stevens WS. Patrick CK Li. Hamers RL. Yi-Ming A Chen. Sanjay Pujari. Kamarulzaman A. Oyomopito R. Tuti Parwati Merati. Lee CK. Zoonotic Brugia Pahangi Filariasis In A Suburbia Of Kuala Lumpur City. BioMed. Vanthanak Saphonn. Kumarasamy N. Muslim A. Osibogun A. Siwale M. Derdelinckx I. Shinichi Oka. Tan Lh. Evy Yunihastuti. Vugt MV. Phanuphak P. Cohort Profile: The Pharmaccess African (Paser-M) And The Treat Asia (Taser-M) Monitoring Studies To Evaluate Resistance-Hiv Drug Resistance In Sub-Saharan African And The Asia Pacific. Fong My. Thira Sirisanthana. Conradie F. Parasitol Int.290 Laporan Tahunan 2010 19. 23 Dec 2010 . Matthew G Law. Ning Han. Int J Epidemiol. Rinke De Wit TF. Jun Yong Choi.Infected Patients With HIV Virol Load Monitoring While On Combination Antiretrovirol Treatment: Results For The Treat Asia HIV Observational Database. Botes ME. Mahmud R. Kantipong P.

Objektif Kualiti Teras PPUM Perkhidmatan Ambulatori • 80% pesakit luar yang ada janji temu akan menerima rawatan dalam tempoh 2 jam dan tidak lebih dari 3% pesakit akan menerima rawatan lebih dari 4 jam Farmasi • 75% pesakit mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penerimaan preskripsi ubat di PTj Farmasi. 90% pesakit Triage 2 akan dilihat oleh doktor dalam masa 30 minit. 70% aduan selesai dalam masa 2 minggu. Bagi kes akut yang telah dirawat sebelum kemasukan ke wad akan diperiksa oleh doktor dalam masa 3 jam. 95% kes-kes kemasukan elektif akan diperiksa oleh doktor dalam masa 3 jam. Unit Perhubungan Awam • Setiap aduan yang diterima akan dibuat akuan terima 2 hari bekerja dari tarikh aduan diterima. Unit Pengurusan Makmal • 90% keputusan ujian rutin di makmal boleh diperolehi dalam masa 2 ½ jam dari waktu penerimaan (Ujian: Complete» Blood» Count» -CBC. Perkhidmatan Pesakit Dalam • 100% kes-kes kemasukan akut akan diperiksa oleh doktor dalam masa setengah jam. 70% pesakit Triage 4 akan dilihat oleh doktor dalam masa 180 minit • • Onkologi Klinikal Perubatan Pemulihan • 90% pesakit luar yang mempunyai janji temu akan menerima rawatan perubatan dalam tempoh 60 minit • 90% pesakit radioterapi sebagai rawatan utama dan radikal akan memulakan rawatan selewat-lewatnya 4 minggu dari tarikh perundingan pertama di Klinik Onkologi. 75% pesakit Triage 3 akan dilihat oleh doktor dalam masa 90 minit.» Liver» Function» Test»–LFT) 95% keputusan neonatal TSH disiapkan dalam tempoh 48 jam 95% keputusan INR disiapkan dalam tempoh 2 jam Trauma & Kecemasan • • • • 100% pesakit Triage 1 akan dilihat oleh doktor dalam masa 10 minit. . • • Maklumat Pesakit • 97% fail pesakit akan dibekalkan untuk perawatan.» Renal» Function» -RFT.

Kawalan Jangkitan • Kadar jangkitan nosokomial tidak melebihi 8.5%. Kebajikan Perubatan • 90% daripada kes-kes kaunseling diterima. dilihat pada hari kes dirujuk baru Dietetik • 95% dari rujukan pesakit dalam akan diambil tindakan dalam masa 24 jam (waktu bekerja) selepas rujukan diterima. a) 24 jam bagi Prioriti 1 Sumber Bahan • 90% proses perolehan (tender terbuka) bagi bekalan guna hapus. tempoh 150 hari iaitu dikira mulai dari tarikh terima spesifikasi yang lengkap hingga tarikh kelulusan mesyuarat Lembaga Perolehan. • 50% proses perolehan (tender terbuka) bagi peralatan dapat diuruskan dalam tempoh 150 hari iaitu dikira mulai dari tarikh terima spesifikasi yang lengkap hingga tarikh kelulusan mesyuarat Lembaga Perolehan. 80% dari rujukan pesakit luar akan diambil tindakan dalam masa 24 jam (waktu bekerja) selepas rujukan diterima. ubat-ubatan dan kerjakerja/perkhidmatan dapat diuruskan dalam b) 3 hari bekerja bagi prioriti 2 c) 7 hari bekerja bagi prioriti 3 . • Sumber Perkhidmatan • 65% perkhidmatan pembaikan akan disiapkan dalam tempoh.292 Laporan Tahunan 2010 Unit Klinikal • 85% dari pesakit yang dijadualkan untuk pembedahan akan dibedah dalam keadaan biasa.

mengikut kaedah saintifik dengan • . Menyediakan kemudahan dan persekitaran yang bersih. jantina dan taraf sosio ekonomi. Merujuk pesakit ke hospital lain jika perlu. Menjalankan penyelidikan klinikal berpandukan etika perubatan. kemudahan dan aspek-aspek penting rawatan dan pencegahan penyakit di mana berkenaan. Memberi pilihan kepada pesakit sama ada untuk menerima rawatan atau mengambil bahagian dalam penyelidikan setelah diberi penerangan dan implikasinya. umur. Bersedia mendengar/menerima aduan dan mengambil tindakan yang sewajarnya dengan segera. Menjaga keselamatan dan kehormatan pelanggan semasa menerima perkhidmatan dan merahsiakan maklumat kecuali kepada pihak yang berkuasa. Memberi penerangan dengan jelas berkenaan perkhidmatan. agama. Menerima pesakit yang dirujuk dari hospital lain mengikut kemampuan. selesa dan selamat.Piagam Pelanggan Kami berjanji akan : • • • • • • • • • Memberi perkhidmatan yang bermutu dan layanan mesra tanpa mengira bangsa. Merawat pelanggan yang ditakrifkan sebagai ‘kecemasan’ mengikut ‘triage’ yang ditetapkan.