LAPORAN TAHUNAN
PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

2

0

1

0

Pusat Perubatan Universiti Malaya

iii

Kandungan
Visi Misi Nilai Teras

1. Laporan Eksekutif PPUM
• Ringkasan Prestasi Keseluruhan » Perangkaan Pesakit PPUM » Perkhidmatan Perawatan PPUM » Pembangunan dan Pengubahsuaian Struktur » Perolehan » Kedudukan Kewangan PPUM » Kemudahan dan Pengurusan Sistem Teknologi Tadbir Urus PPUM Pencapaian Utama PPUM Pada Tahun 2010 Perkhidmatan/Prosedur Terbaru Yang Diperkenalkan Penyelidikan Yang Telah Dijalankan

7

• • • •

2. Laporan Perangkaan Pesakit 3. Carta Organisasi PPUM 4. Kedudukan PPUM Dalam Organisasi UM 5. Lembaga Pengurus PPUM 6. Pegawai-pegawai Utama 7. Laporan Pusat Tanggungjawab
Klinikal
• • • • • • • • • • • • • • • • • Obstetrik dan Ginekologi Perubatan Pediatrik Perubatan Psikologi Surgeri Surgeri Ortopedik Perubatan Rawatan Utama Anestesiologi Otorinolaringologi Perubatan Pemulihan Pengimejan Bio-Perubatan Onkologi Klinikal Oftalmologi Perubatan Kesukanan Fizik Perubatan Trauma dan Kecemasan Perkembangan Perubatan

39 46 47 48 50

55

iv Laporan Tahunan 2010 Sokongan Klinikal • • • • • • • Dietetik Pengurusan Makmal Farmasi Kebajikan Perubatan Perubatan Transfusi Maklumat Pesakit Pentadbiran Kejururawatan »» Perkhidmatan»Ambulatori »» Perkhidmatan»Pesakit»Dalam »» Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah »» Perkembangan»Kejururawatan» Kawalan Jangkitan Mikrobiologi Perubatan Patologi »» Patologi»Anatomik »» Patologi»Forensik »» Bahagian»Perubatan»Makmal 116 • • • Bukan Klinikal • • • • • • • • • • • • • • • Audit Dalam Hal Ehwal Korporat Perhubungan Awam Pembangunan Organisasi Pembangunan Insan Sumber Bahan Sumber Kewangan Sumber Perkhidmatan Nadi IT Kejuruteraan BioMedikal Pengurusan Am dan Fasiliti Kolej Kejururawatan Kolej Radiografi Kolej Teknologi Makmal Perubatan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan 175 8. Piagam Pelanggan 241 249 273 291 293 . Objektif Kualiti Teras 12. Diari Korporat 9. Senarai Penerbitan 11. Penyata Kewangan 10.

Misi dan Nilai Teras PPUM VISI PPUM berhasrat untuk menjadi sebuah pusat perubatan bertaraf dunia yang menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan. • • . latihan dan penyelidikan yang berkualiti tinggi dalam perkhidmatan perubatan tertiar.Visi. NILAI TERAS • • • • KECEMERLANGAN EFISIEN EMPATI ETIKA BERPUSATKAN PESAKIT KEMESRAAN MISI PPUM adalah komited untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan. latihan dan penyelidikan perubatan yang berkualiti tinggi berdasarkan standard-standard antarabangsa. komuniti dan kebajikan pesakit.

Ikram Shah bin Ismail Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya .Prof. Dato’ Dr.

telah melaksanakan penambahbaikan berterusan pada tahun 2010 bagi memastikan PPUM sentiasa memberikan perkhidmatan yang cemerlang.231 pada tahun 2009 iaitu peningkatan 1. Penyumbang tertinggi kepada peningkatan ini adalah dari disiplin perubatan.442 dirawat pada tahun 2009.904 pesakit pada tahun 2009. penambahbaikan terhadap struktur serta pembelian peralatan-peralatan baru yang dapat memberi gambaran pencapaian prestasi keseluruhan PPUM dalam menyediakan perkhidmatan kepada pesakit. Uro-Oncology Combined Clinic oleh PTj Surgeri. pewujudan Objektif Kualiti baru sebagai petunjuk standard perkhidmatan yang diberikan. Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) telah merawat seramai 932. RINGKASAN PRESTASI KESELURUHAN Perangkaan Pesakit PPUM Pada tahun 2010. perkhidmatan Pesakit Dalam dan perkhidmatan Trauma dan Kecemasan. Manakala perkhidmatan Trauma dan Kecemasan masih lagi menjadi pilihan pesakit untuk mendapatkan rawatan terutama selepas waktu pejabat. Perkhidmatan Pesakit Dalam pula merawat seramai 49. Laporan ini dikemukakan untuk memaklumkan tindakan-tindakan penambahbaikan yang telah dilakukan pada tahun 2010 antaranya penambahbaikan terhadap proses perkhidmatan. PTj Perubatan. efisyen dan beretika bagi memenuhi keperluan pelanggan.843 orang pesakit pada tahun 2010 berbanding 49. Perangkaan tahun 2010 menunjukkan bahawa perkhidmatan Trauma dan Kecemasan mengalami peningkatan kehadiran pesakit sebanyak 4.6% ini adalah sejajar dengan pewujudan beberapa buah klinik/perkhidmatan baru seperti Klinik Extracorporeal Shockware Myocardial Ravascularization (ESMR) oleh Unit Kardiologi. konsisten.2%. PTj Perubatan.644 orang pesakit dirawat berbanding seramai 103. Women Wellness Clinic oleh PTj Perubatan Psikologi dan Klinik Berhenti Merokok oleh PTj Perubatan Rawatan Utama. Perangkaan keseluruhan ini merangkumi tiga (3) perkhidmatan utama PPUM iaitu perkhidmatan Ambulatori (termasuk klinikklinik pakar). . Upper Limb Clinic oleh PTj Surgeri Ortopedik. Kenaikan sebanyak 0.890 orang pesakit.403 pesakit pada sepanjang tahun 2010 berbanding 773. Renal General Clinic and Renal TxGN oleh Klinik Renal. Perkhidmatan Ambulatori yang merawat pesakit luar dan harian telah memberi rawatan kepada 775.Laporan Eksekutif Pusat Perubatan Universiti Malaya Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) merupakan sebuah hospital pengajaran yang menerima Pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi perkhidmatan penjagaan pesakit termasuk perkhidmatan sokongan serta Akreditasi Makmal Perubatan MS ISO 15189:2007 bagi perkhidmatan diagnostik.1% iaitu 107.

644 48.381 pelbagai ujian makmal dilaksanakan pada tahun 2010 berbanding dengan 5.2 4.904 49. Secara umumnya peningkatan bilangan ujian bagi setiap disiplin adalah dalam sekitar 5 hingga 10% setahun.7 PPUM juga mengalami peningkatan dalam bilangan pembedahan iaitu seramai 21.3 85. ini tidak menunjukkan prestasi sebenar makmal kerana kaedah pengiraan beban kerja bagi dua tahun tersebut adalah berbeza.907 pembedahan yang melibatkan pembedahan Surgeri Am (elektif).1 97.2 KLINIK – KLINIK Perubatan Rawatan Utama (RUKA) Klinik Am Perubatan Rawatan Utama (RUKA) Klinik Keluarga Oftalmologi Otorinolaringologi (ENT) Pediatrik Obstetrik & Ginekologi Ortopedik Psikiatrik Perubatan 1 Perubatan 2 Surgeri Antenatal 87. Surgeri Plastik. Surgeri Neuro. Surgeri Pediatrik dan Surgeri Kardiothorasik. Pengiraan beban kerja tahun 2010 adalah berdasarkan per reportable test dan ini adalah merupakan pengiraan sebenar beban kerja berbanding tahun 2009 yang tidak menggunakan kaedah tersebut. Secara purata.632 Perbezaan (%) 0. Walaupun dari segi statistik menunjukkan bilangan ujian makmal pada tahun 2010 menurun berbanding tahun 2009. Disiplin Surgeri adalah paling banyak melaksanakan pembedahan pada tahun 2010 iaitu sebanyak 4.8 82.4 Sumber : Perkhidmatan Ambulatori . perkhidmatan ujian diagnostik telah mengalami sedikit penurunan iaitu hanya sebanyak 4.9 84.2 83.8 Laporan Tahunan 2010 Berikut adalah perangkaan pesakit bagi tahun 2009 .1 6.8 71.843 107. Manakala itu.7 83. Masa menunggu dalam tempoh 2 jam Pesakit yang mendapat rawatan dalam tempoh 2 jam pada tahun 2010 (%) 92. prestasi klinikklinik pakar adalah memuaskan bagi tahun 2010 di mana semua klinik pakar telah berjaya merawat lebih dari 80% pesakit dalam tempoh dua (2) jam kecuali klinik pakar Oftalmologi dan klinik pakar Perubatan 1.741 Sumber : PTj Maklumat Pesakit 2009 773. Perkhidmatan Perawatan PPUM »» Tempoh»Masa»Menunggu»Rawatan Pengurusan PPUM telah menetapkan standard kualiti tempoh masa menunggu pesakit mendapatkan rawatan di klinik Ambulatori iaitu 80% pesakit luar yang ada janji temu akan menerima rawatan dalam tempoh 2 jam.1 72.2010 Maklumat Pesakit Luar Pesakit Dalam Trauma dan Kecemasan Discaj Kematian 2010 775.442 47.782 ujian makmal telah dilaksanakan bagi tahun 2009.934.403 49.584 pembedahan dilaksanakan pada tahun 2009.1 2.847 orang pesakit telah menjalani pelbagai jenis pembedahan berbanding cuma 18.2 87.231 103.501.2 1. Berikut adalah jadual prestasi klinik-klinik pakar bagi tahun 2010.8 91.096 1. Urologi.345 1.

Penambahbaikan yang sedang dirancang oleh Pengurusan adalah melaksanakan sistem e-medical»records»(electronic»medical»records) yang dijangka dapat membantu mempercepatkan proses capaian rekod pesakit bagi tujuan perawatan di kalangan pegawai perubatan yang bertugas serta mengurangkan ruangan penyimpanan rekod pesakit secara manual.6 100 Triage 2) yang melebihi 200 minit ke 250 minit turut memberi kesan kepada tempoh masa menunggu keseluruhan pesakit.442 pesakit pada 2009 iaitu merupakan peningkatan sebanyak 4. Ini adalah berpunca dari bilangan pesakit yang ramai di samping terdapat beberapa prosedur yang mengambil masa yang lama seperti prosedur dilatasi anak mata dan prosedur pre-invest»yang mengambil masa antara 20 minit hingga 1 jam (bergantung kepada diagnosis seseorang pesakit) sebelum pesakit boleh dirawat oleh pegawai perubatan bertugas. renal dan gastro » yang mempunyai bilangan pesakit yang paling ramai berbanding dengan klinik-klinik pakar yang lain. Tindakan penambahbaikan yang sedang dilaksanakan oleh Pengurusan adalah menambahbaik proses pemberian perkhidmatan serta cadangan untuk menambah bilangan Pembantu Perubatan (Medical»Assistant) yang sedia ada untuk membantu pegawai perubatan bertugas di unit tersebut.8 75. Selain itu. tempoh purata masa pesakit tinggal di Dewan Resusitasi (bagi kes Triage 1) dan Dewan Rawatan Akut (bagi kes . Bagi perkhidmatan Onkologi Klinikal.» High» Dose» Rate»Cobalt-60»Brachytherapy. Selepas pemasangan peralatan baru ini selesai pada tahun 2011.» Conventional» Radioteraphy» Simulator. Pengurusan PPUM menjangkakan bahawa perkhidmatan yang lebih cekap dapat diberikan kepada pesakit dan secara tidak langsung mencapai standard kualiti yang ditetapkan.1% daripada pesakit radioterapi yang perlu menerima rawatan utama dan radikal telah memulakan rawatan mereka selewat-lewatnya 4 minggu dari tarikh perundingan pertama di Klinik Onkologi berbanding dengan standard kualiti yang telah ditetapkan oleh Pengurusan iaitu 90%.5 82. Penurunan peratusan ini adalah disebabkan oleh kerosakan chiller pada mesin rawatan yang sering berulang dan pemberhentian beberapa perkhidmatan sejak dari bulan Oktober 2010 bagi memberi laluan pemasangan peralatan baru seperti» Large» Bore» Computed»Tomography»(CT)»Radiotherapy»»Simulator.0%.»Total»Body»Irradiiation» (TBI) dan 3D»Computerizer»Radiation»Field»Analyzer. Penurunan peratusan bagi tempoh masa menunggu pesakit Triage 1 dan Triage 2 adalah berpunca dari bilangan pesakit kecemasan yang semakin meningkat iaitu 107.9% fail Pesakit Dalam pada tahun 2010. secara keseluruhan tempoh masa menunggu bagi pesakit-pesakit mengikut Triage adalah seperti berikut: Objektif Kualiti 100% Pesakit Triage 1 dilihat oleh doktor dalam masa 0 -10 minit 90% Pesakit Triage 2 dilihat oleh doktor dalam masa 30 minit 75% Pesakit Triage 3 dilihat oleh doktor dalam masa 90 minit 70% Pesakit Triage 4 dilihat oleh doktor dalam masa 180 minit Pencapaian % 95. Bagi perkhidmatan di Trauma & Kecemasan pula. Beberapa tindakan penambahbaikan telah dan sedang dilaksanakan bagi klinik-klinik ini seperti menambah baik terhadap proses-proses pemberian perkhidmatan termasuk pengumpulan data terhadap pesakit-pesakit yang dirawat serta memberi keutamaan kepada pesakit-pesakit yang mempunyai surat rujukan (referral»letter). Penurunan peratusan ini disebabkan oleh peningkatan bilangan pesakit dengan nisbah pegawai perubatan yang bertugas adalah tidak setara memandangkan bilangan pegawai perubatan bertugas masih sama seperti tahun sebelumnya. hanya 77. Punca 1. paru-paru (chest). » Pembekalan Fail Pesakit Untuk Perawatan PTj Maklumat Pesakit secara purata telah dapat membekalkan 98.3% fail-fail Pesakit Luar tidak dapat dibekalkan Maklumat Pesakit pada masa rawatan antaranya adalah terdapat pesakit yang mempunyai dua (2) atau tiga (3) janji temu di klinik pakar yang berlainan pada hari yang sama selain terdapat failfail pesakit yang digunakan oleh pegawai perubatan bagi tujuan penyediaan laporan perubatan dan penyelidikan.7% fail Pesakit Luar untuk perawatan dan 99.Pusat Perubatan Universiti Malaya 9 Klinik Pakar Oftalmologi secara purata hanya dapat merawat 71.1% pesakit dalam tempoh 2 jam. Manakala klinik pakar Perubatan 1 adalah klinik yang mengendalikan pesakit jantung (kardiologi).644 pesakit dirawat pada tahun 2010 berbanding 103.

08%) 744 patients surveyed and number of Oktober 2010 patient with active or resolving Healthcare Associated Infections – 34 patients (4.4% dan aduan Laporan Perubatan/Fail Pesakit yang lambat disiapkan menyumbang kepada 11. Selain itu bagi mempercepatkan proses pembayaran. PPUM dapat memberi kesan positif kepada perkhidmatan perawatan pesakit di PPUM.778 Purata Peratusan dirawat dalam tempoh < 1 jam 97. Darah Setempat dibuka dari jam 7. perkhidmatan Ambulatori dengan kerjasama PTj Kewangan telah mengatur dua (2) orang Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) untuk membantu mengambil pembayaran mulai jam 8. Jadual di bawah menunjukkan statistik aduan pelanggan bagi tahun 2010.5% pada tahun 2010 berdasarkan dua kali kajian yang telah dilakukan oleh PTj Kawalan Jangkitan. Secara purata hanya 72.30 pagi hingga jam 5. mewujudkan ketua kumpulan bagi setiap kaunter pendispensan dan mewujudkan konsep floor» manager bagi meningkatkan pemantauan dan kelancaran proses kerja.15 pagi hingga waktu tengahari.15 pagi bagi memoptimumkan aktiviti farmasi pesakit luar dari jam 10.00 tengahari. Pengurusan PPUM telah menetapkan Objektif Kualiti bagi PTj Farmasi iaitu 75% pesakit mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penerimaan preskripsi ubat di Farmasi.10 Laporan Tahunan 2010 » Tempoh Masa Menunggu Mendapat Ubatubatan Proses mendapatkan ubat merupakan proses akhir yang perlu dilalui oleh setiap pesakit. Aduan tertinggi yang diterima oleh Unit Perhubungan Awam adalah berkaitan dengan Perkhidmatan iaitu sebanyak 50. menetapkan waktu rehat staf antara 8. Walau bagaimanapun. Pewujudan Objektif Kualiti baru ini telah dapat mengurangkan aduan berkaitan masa menunggu di PPUM. peratusan aduan yang diterima berbanding jumlah pesakit PPUM bagi sepanjang tahun 2010 telah menunjukkan penurunan sebanyak 0.00 pagi sehingga jam 12. Manakala Objektif-objektif Kualiti dari perkhidmatan sokongan klinikal dan bukan klinikal yang lain telah menepati standard yang ditetapkan oleh Pengurusan PPUM bagi tahun 2010.1% pesakit telah mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penyerahan preskripsi ubat dilakukan oleh pesakit. Perkhidmatan/ Klinik Pusat Pengambilan Darah Setempat Jumlah Pesakit 20.3% » Kawalan Jangkitan PPUM telah dapat mengekalkan kadar jangkitan nosokomial tidak melebihi 8.» packaging. PTj Farmasi telah melaksanakan beberapa perkara seperti menyusun semula staf dalam pasukan kerja (termasuk melibatkan penyertaan pelajar Diploma Farmasi dalam aktiviti pembungkusan dan pendispensan ubat). Pusat Pengambilan .8%. had umur warga emas diturunkan dari 70 tahun kepada 65 tahun dan orang kurang upaya (OKU) sahaja diberi keutamaan untuk dipercepatkan proses pembayaran. Bagi menambah baik proses yang sedia ada.6% diikuti dengan aduan berkaitan Komunikasi Bersama Pelanggan sebanyak 14.01% berbanding tahun 2009. Objektif Kualiti tersebut adalah seperti berikut: • 80% pesakit yang ada janji temu diambil darah dalam tempoh 1 jam » Kepuasan Pelanggan Aduan yang diterima oleh PPUM bagi tahun 2010 adalah sebanyak 348 aduan. Masa Kajian Pencapaian 776 patients surveyed and number of Mac 2010 patient with active or resolving Healthcare Associated Infections – 55 patients (7.00 petang dan mulai 18 Mac 2010.45 pagi hingga 10.97%) » Objektif Kualiti Baru Yang Diwujudkan Objektif Kualiti baru ini diwujudkan (sebagai tambahan kepada Objektif Kualiti sedia ada) sebagai proses penambahbaikan berterusan bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS). Beberapa faktor telah dikenal pasti berkaitan dengan ketidakcapaian standard yang ditetapkan iaitu proses mengikut Model»of»Good»Care (MOGD) belum diimplimentasi secara menyeluruh oleh pihak Farmasi iaitu proses yang merangkumi garis panduan bagi proses labeling. Berikut adalah jadual yang menunjukkan bilangan pesakit yang telah diambil darah dalam tempoh kurang dari satu (1) jam.» checking»dan»dispensing di samping penyusunan staf dalam pasukan kerja. Mulai 5 Januari 2010.

PPUM telah dan sedang berusaha menerapkan Budaya Kerja Cemerlang kepada semua staf melalui latihan. Bangunan Obstetrik & Pediatrik. Anjung Penyayang (Asrama) tidak perlu melalui laluan kawasan Bangunan Perubatan Rawatan Utama (RUKA) atau Green» Lane. Projek ini adalah untuk menyuraikan aliran trafik di dalam kawasan PPUM semasa masuk dan keluar.Pusat Perubatan Universiti Malaya 11 Statistik aduan Pelanggan 2010 Peratusan penurunan ini adalah merujuk kepada Kajian Kepuasan Pelanggan yang telah dijalankan dari 4 hingga 6 Mei 2010. » Projek Jalan Keluar Masuk Baru ke PPUM di persimpangan bertingkat Lebuhraya Persekutuan dan naik taraf persimpangan keluar ke Jalan Universiti. Dari 1000 borang kaji selidik yang diedarkan. Projek ini telah mendapat kelulusan Dewan Bandar raya Kuala Lumpur (DBKL) pada 28 Oktober 2010 dan dijangka siap pada 24 November 2011. Sebagai penambahbaikan berterusan.6% responden bersetuju bahawa Pengamal-pengamal Perubatan seperti Pegawai Perubatan dan Jururawat di PPUM telah memberikan perawatan yang profesional dan responsif dengan kehendak dan keperluan pesakit. Antara projek yang dijalankan ialah: ingin memasuki kawasan Bangunan Menara Timur.4 % bersetuju bahawa staf PPUM yang bertugas di Bahagian Kaunter telah didapati memberi penerangan lengkap dan jelas mengenai perawatan yang ditawarkan oleh PPUM. kursus. kempen dan lain-lain aktiviti bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan kepuasan pelanggan di PPUM. Keputusan soal selidik juga telah menunjukkan sebanyak 83. Kajian Kepuasan Pelanggan ini melibatkan Perkhidmatan Pesakit Luar PPUM. 594 responden telah memberi maklum balas di mana sebanyak 83. Projek ini membantu pengguna/pelawat yang ingin keluar ke lebuhraya tanpa perlu melalui lampu isyarat di kawasan Bangunan Trauma & Kecemasan manakala pengguna/pelawat /staf yang » Cadangan Jalan Masuk Ambulan dan Kenderaan Kecemasan Terus Ke Bangunan Trauma & Kecemasan Projek ini untuk memberi laluan khas kepada ambulan dan kenderaan awam yang memerlukan perkhidmatan kecemasan daripada Jalan Universiti . Pembangunan dan Pengubahsuaian Struktur PTj Sumber Perkhidmatan telah melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur bagi tujuan meningkatkan mutu perkhidmatan.

60.700.00.998. humidity. sistem kawalselia bangunan (BAS) suhu. penambahbaikan yang telah dijalankan ialah pemasangan pendingin udara dari jenis sistem air kokol (chilled) yang lebih stabil dengan Microprocessore»Control.980. Sistem ini siap dipasang pada 25 Oktober 2010. » Projek Penggantian Pendingin Udara Bilik Server Nadi IT Dengan kos sebanyak RM 217.583.288. PTj Sumber Bahan adalah bertanggungjawab menguruskan perolehan dan pembelian bagi perkhidmatan rawatan pesakit.12 Laporan Tahunan 2010 melalui terus ke kawasan Bangunan Trauma dan Kecemasan.500. menggunakan teknologi lampu bedah kepada jenis LED – (free»maintenance.000.000. Sistem ini mengunakan tag nama staf sebagai identiti dan rekod pergerakan.000 kepada kelas 100 yang diiktraf oleh National» Environmental» Balancing» Bureau (NEBB).000. peralatan keperluan pejabat dan kelengkapan perabot. Sistem ini merupakan salah satu keperluan bagi mendapatkan perakuan sijil Bomba.00 3. PPUM yang turut bertujuan meningkatkan keselamatan dan kemudahan prasarana bangunan pada staf.302. Sistem ini dikawal secara berpusat melalui Pejabat Keselamatan. Enam (6) unit Anaesthetic Machine With Ventilator Complete With Pediatrik dan Dewan Bedah Monitor (Menara Timur) Satu (1) unit Conventional Radiotherapy Simulator Satu (1) unit High Dose Rate Cobalt-60 Brachytherapy unit with Treatment Planning System PTj Onkologi Klinikal PTj Onkologi Klinikal Pembekalan peralatan ini membolehkan PPUM memberikan perkhidmatan perawatan yang terkini kepada pesakit-pesakit.335. Perolehan » Peralatan dan Kelengkapan Seksyen Peralatan dan Kelengkapan.» cctv. .00 meliputi naik taraf rekabentuk menepati Cleanroom»Performance»ISO»Class»5» iaitu kualiti udara dewan bedah dari kelas 10.470.00 2. » Projek Naik Taraf Sistem Siaraya Berpusat Di Menara Utama dan Menara Timur.200.» Digital» Control» Technologies)» » dan menggunakan Heat» Recovery» Wheel» System» Technology untuk sistem pendingin udara bagi penjimatan tenaga.400. Di antara perolehan peralatan perubatan penting yang telah dapat diuruskan adalah seperti berikut: Jabatan PTj Obstetrik & Ginekologi PTj Pengimejan BioPerubatan Nilai (RM) 738.00 1.» camera» system. fire»system dan sekiranya ada masalah di bilik server.00 PTj Obstetrik & Ginekologi. Nilai keseluruhan kontrak yang telah Bil 1 2 3 4 5 Perkara Enam Belas (16) unit Foetal/Maternal Monitoring Machine Cardiotograph Satu (1) unit Full Field Digital Mammography System With Attached Stereotactic Biopsy System ditandatangani bagi peralatan pada tahun 2010 adalah sebanyak RM 57. Sistem ini dipantau melalui » Projek Pemasangan Sistem Kad Akses di PPUM Projek ini dilaksanakan untuk mengawal aliran masuk pelawat ke wad-wad di PPUM serta kawalan akses keluar masuk ke lokasi yang ditetapkan atau dihadkan oleh PPUM. Sistem kad akses ini dipasang di pintu masuk setiap wad. pesakit serta pelawat dan juga boleh digunakan sebagai penyampaian maklumat penting di seluruh PPUM. » Projek Naik Taraf Dewan Bedah 11 Projek yang melibatkan kos sebanyak RM1.00 1. amaran diterima melalui sistem SMS.

827.501 berbanding dengan RM45.364.000.31%). Aset semasa PPUM pula berjumlah RM300.98 yang merupakan penambahan sebanyak 6. Dengan itu terdapat lebihan pendapatan dari perbelanjaan bagi tahun 2010 sebanyak RM17.66%) adalah hasil dalaman PPUM. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM175.413 pada tahun 2009. » Bekalan Guna hapus dan Guna sama Perolehan bekalan dibahagikan kepada dua iaitu bekalan perubatan dan bekalan bukan perubatan. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM75.112.564 berbanding dengan RM56. .784. Sepanjang tahun 2010 jumlah keseluruhan bekalan guna hapus dan guna sama yang telah diurus adalah sebanyak RM 39. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM43. Ini merupakan penambahan sebanyak RM16.80%).438.642.850.363. Perbezaan sebanyak 51.249 (30.99%).608 (6.819 pada tahun 2009.810.617.32%).986 pada tahun 2009.056.200 pada tahun 2009.156.37.179. Pada tahun 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 13 » Ubat-Ubatan Pada tahun 2010. lebihan terkumpul pendapatan mengurus PPUM sehingga tahun 2010 ialah sebanyak RM236. Secara keseluruhan.182 berbanding dengan RM379.463.135 berbanding dengan RM207.00 dan PTCA berjumlah RM38. Secara keseluruhan permintaan terhadap penggunaan ubatubat telah meningkat selaras dengan peningkatan bilangan pesakit yang mendapat rawatan di Pusat Perubatan ini.364.738 (82.94%).50% adalah disebabkan pada tahun 2009 terdapat perolehan bagi pacemaker yang berjumlah RM12.532. Tanggungan semasa PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM62.844.99. pendapatan pembangunan terkumpul PPUM pada tahun 2010 ialah RM73.987.198.876 pada tahun 2009.309. Kedudukan Kewangan PPUM » Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan Pendapatan Mengurus PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM438. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM203. Perolehan ubat-ubatan adalah penting bagi memastikan pesakit-pesakit mendapat ubat yang mencukupi untuk keperluan rawatan.038.333.811.01%).966.966.462 pada tahun 2009.953 pada tahun 2009.925 (25.000 pada tahun 2009.690.445.298. loji dan mesin PPUM pada tahun 2010 ialah sebanyak RM746.364 berbanding dengan lebihan pendapatan RM20. » Harta Dan Tanggungan Jumlah nilai aset hartanah.073.024.722.34%) adalah merupakan pemberian kerajaan dan bakinya sebanyak RM77. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM77. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM31. Perbelanjaan pembangunan PPUM pada tahun 2010 pula ialah sebanyak RM170.587 pada tahun 2009. infrastruktur.917. Perbelanjaan mengurus PPUM pada tahun 2010 pula ialah sebanyak RM410. akaun-akaun penghutang dan tunai yang akan digunakan untuk membiayai komitmen tahun 2010.721 pada tahun 2009. Lebihan pendapatan dari perbelanjaan bagi tahun 2010 ialah RM27. Pendapatan pembangunan pada tahun 2010 dibiayai sepenuhnya daripada sumbangan kerajaan.636 berbanding dengan RM92.744 berbanding dengan RM781.555.00.144. jumlah aset bersih PPUM adalah sebanyak RM985. Daripada jumlah Pendapatan Mengurus tahun 2010. nilai kontrak yang telah ditandatangani bagi perolehan ubat-ubatan adalah sebanyak RM117.255 berbanding dengan RM31.416.049 (84.437 berbanding dengan RM410.780.979.571.70%).306 (8.094. Lebihan terkumpul ini terdiri dari aset tetap.548 (17.699 (17.629 pada tahun 2009. Secara keseluruhan.829 pada tahun 2009. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM28.638.82%).558. Lebihan terkumpul ini terdiri daripada nilai aset bangunan.872 (35.17% berbanding perolehan bagi tahun 2009 yang berjumlah RM110.235 berbanding dengan RM570.000 pendapatan pembangunan pada tahun 2010 berbanding dengan terimaan sebanyak RM112.000. sebanyak RM361. PPUM menerima sebanyak RM188. peralatan perubatan dan aset tetap lain yang dibiayai daripada geran pembangunan.010 pada tahun 2010 berbanding dengan RM256.847.000 (66.

naiktaraf sistem email. Theatre Management dan Billing Management Sistem ini sedang dalam proses naiktaraf dari versi TDLIMS ke versi TDSynergy bermula pada bulan Oktober 2010 dan dijangka siap implementasi pada bulan penghujung bulan Mei 2011. pembangunan sistem dalaman dan naiktaraf sistem antaranya ialah naiktaraf sistem rangkaian dan keselamatan. Sistem ini mempunyai 6 modul iaitu Patient Master Index. PTj Nadi IT telah melaksanakan projek-projek menaiktaraf infrastruktur ICT. Sistem ini dijangka akan mula digunakan pada bulan April 2012. Outpatient Management. Sistem ini dijangka akan mula digunakan pada penghujung bulan Mac 2011. naiktaraf talian suwa. naiktaraf Sistem Maklumat Farmasi. Sistem ini mula digunakan pada bulan Jun 2010 untuk menguruskan dan memantau maklumat pesakit yang bersalin dari mula kemasukan di wad bersalin. pembangunan Sistem Pengurusan Manusia dan pelaksanaan Sistem Pembilan Pesakit. Ia bertujuan untuk menyimpan maklumat klinikal dan akan menggantikan folder pesakit. kelahiran dan sehingga dipindahkan ke Wad Post Natal. sistem bukan klinikal dan sistem rangkaian di PPUM. penggunaan portal. Manakala integrasi data daripada sistem maklumat hospital iaitu iPM pula akan menggunakan piawaian HL7. Sistem Klinikal/Sokongan Klinikal Bil 1 Sistem Sistem Electronic Medical Records (EMR) Pembangunan e Hospital Administration System (eHAS) Tujuan Projek Sistem EMR telah mula dilaksanakan pada November 2010. Sistem ini mula dibangunkan pada bulan Februari 2010. Ini akan membolehkan semua imej dan maklumat pesakit yang menjalankan prosidur di makmal kardiologi disimpan di dalam satu sistem yang lebih komprehensif. Sistem ini akan membolehkan mesin-mesin CTG diintegrasikan dengan sistem dan disimpan secara digital. Berikut adalah antara penambahbaikan yang melibatkan sistem klinikal/sokongan klinikal. Inpatient Management. Medical Record Tracking. Sistem ini mula dibangunkan pada Januari 2010 bagi menggantikan sistem iPM sedia ada. 2 3 Sistem Maklumat Makmal (LIS) 4 Sistem Maklumat Materniti 5 Sistem Maklumat Kardiologi . Semua imej dari modaliti akan diintegrasikan mengikut piawaian DICOM.14 Laporan Tahunan 2010 Kemudahan dan Penggunaan Sistem Teknologi Pada tahun 2010. Latihan ICT juga telah dilakukan secara berterusan bersesuaian dengan pelaksanaan sistem dalaman dan projek yang dijalankan di sepanjang tahun 2010.

Sistem eHO telah mula digunapakai mulai 1 Jun 2010 bagi menggantikan buku log yang diisi secara manual oleh Pegawai Perubatan Siswazah. Sistem ePengambilan dibangunkan bagi membantu pihak Jabatan Sumber Manusia dalam memantau jumlah penerimaan permohonan jawatan pada setiap kali sesi iklan dibuka. PTK. Di samping itu. SMS Broadcast. Naiktaraf sistem telah dilaksanakan pada bulan September 2010. Tapisan. 1 Sistem eHR (Modul Latihan) 2 Sistem eHousemanship (eHO) 3 Sistem ePengambilan 4 Sistem ini dibangunkan bagi menguruskan projek-projek yang diuruskan oleh Jabatan Teknologi Maklumat.Pusat Perubatan Universiti Malaya 15 Sistem Bukan Klinikal Bil Sistem Tujuan Fungsi CPD dibangunkan bagi menguruskan mata CPD mengikut keperluan yang telah ditetapkan. Sistem ini diintegrasi bersama Sistem Permohonan Jawatan Online dan mengandungi empat (4) modul iaitu Iklan Jawatan. fungsi bagi penyelia lokasi seperti pemantauan maklumat kehadiran. Pada tahun 2010. Temuduga dan Tawaran. penyediaan laporan kursus serta pengesahan laporan oleh Ketua Jabatan turut disediakan di dalam Portal PPUM. Sistem SMS PPUM adalah satu sistem yang telah dinaiktaraf daripada Sistem SMS Oncall dan Sistem SMS Farmasi. Laporan kursus perlu disediakan bagi membolehkan staf yang memenuhi mata minimum CPD untuk mencapai Aras 3. Maklumat pembayaran dan juga sebarang catatan bagi setiap fasa juga boleh direkodkan. Projek-projek Sistem Project Management Office (PMO) yang direkodkan di dalam sistem ini boleh dipantau mengikut fasa perlaksanaan. PPUM. Mata CPD dipaparkan mengikut kompetensi dan kategori kursus yang dihadiri oleh staf manakala format laporan kursus secara on line telah dikemaskini mengikut keperluan CPD. maklumat cuti. Maklumat Prosedur dan Maklumat CME. Sistem ini mengandungi 4 modul iaitu SMS Oncall. Kedua-dua modul ini telah mula digunakan pada 1 Disember 2010. Maklumat Penempatan. penyediaan rekod latihan dan pemantauan mata CPD telah dimasukkan ke dalam Portal PPUM. SMS Farmasi dan SMS Aduan 5 Portal PPUM 6 Sistem SMS PPUM . Sistem ini mengandungi empat (4) modul iaitu Maklumat Peribadi.

Dijangka pada Mac 2011. terdapat sebanyak 65 wireless access point telah dipasang di seluruh PPUM. 2 Rangkaian 3 Proksi Internet 4 Internet 5 Domain 6 Wifi . Proksi internet adalah bertujuan untuk memantau penggunaan internet di PPUM. rangkaian PPUM dan rangkaian UM telah diintegrasikan antara satu sama lain dan ini telah membolehkan sistemsistem dalaman UM dan sistem dalaman PPUM khususnya PPUMiCARE dapat diakses dari kedua-dua rangkaian. Pada masa ini. Secara keseluruhan. Sistem rangkaian ini didapati sangat stabil dan berprestasi tinggi. Akses internet juga telah diberikan kepada staff sokongan selaras dengan pemberian e-mel kepada kakitangan sokongan. Pada Jun 2010 juga. Walau bagaimanapun pemasangan adalah tertumpu pada wad dan ruang medan selera sahaja. Ianya difokuskan untuk kegunaan staf dan juga untuk kegunaan aktiviti rondaan wad (ward round) di wad-wad di PPUM. Walau bagaimanapun akses internet ini terhad pada waktu rehat dan bukan pada komputer di kawasan perawatan pesakit.16 Laporan Tahunan 2010 Rangkaian Bil 1 Sistem Naiktaraf Rangkaian Fasa 1 Tujuan Projek menaiktaraf keseluruhan sistem rangkaian PPUM kecuali Bangunan Trauma & Kecemasan daripada kelajuan tulang belakang 1GB ke 10 GB dan kelajuan 100MBps akses pengguna kepada 1GBps telah selesai pada 24 April 2010. talian 25MB tersebut akan dinaiktaraf kepada 100MBps setelah pihak UM menaiktaraf talian internet kepada 1GBps. Sistem Remote SSLVPN. Sistem UAC. Distritribution Switch dan Access switch adalah pada kelajuan 10GB untuk kelajuan tulang belakang dan 100MB kepada 1GB kepada akses kepada pengguna. tahap availability bagi sistem rangkaian PPUM secara keseluruhannya adalah 99%. Proksi Internet dan aplikasi yang lain. Domain Activite Directory adalah digunakan di PPUM untuk pengurusan identiti dan keselamatan komputer. Disamping itu juga. melalui proksi internet hanya pengguna yang sah sahaja dibenarkan untuk membuat capaian kepada internet. Pihak Pengurusan UM telah meluluskan permohonan untuk menggunakan talian internet UM dan pada masa ini kelajuan internet yang telah diberikan oleh pihak UM adalah berkapasiti 25MB. Rangkaian PPUM yang merangkumi Core Switch. Sistem Active Directory yang ada di PPUM ini diintegrasikan dengan sistem SSO. Dijangkakan liputan wifi ini akan ditambah pada tahun 2012 sehingga merangkumi ke asrama pelajar PPUM. pelayan dan rangkaian di PPUM.

a) menubuhkan. Bezanya ialah pesakit berbayar perlu membuat pembayaran penuh bagi ubat sebelum menggunakan perkhidmatan ini. Seperti pesakit yang mendapat ubat secara percuma. f) Ketua Setiausaha Kementeria Pengajian Tinggi atau wakilnya. PPUM bukan sahaja mampu menjalankan ujian diagnostik TIBI dalam prasarana yang selamat malah boleh menyediakan keputusan dalam masa yang singkat. mengendalikan dan membangunkan pusat perubatan yang bertaraf dan berkedudukan antarabangsa. Dengan wujudnya makmal ini. c) Pengarah. Teknik perubatan ini dikendalikan oleh Unit Kardiologi untuk dijalankan ke atas pesakit jantung koronari yang tidak sesuai untuk menjalani rawatan angioplasti atau sebarang pembedahan pintasan jantung. d) Dekan Perubatan. latihan penyelidikan. PPUM di tadbir urus oleh Lembaga Pengurus yang dilantik di bawah subseksyen 15(1) Perlembagaan Universiti Malaya yang terdiri daripada anggota yang berikut: a) Pengerusi yang dilantik oleh Lembaga daripada kalangan anggotanya. PENCAPAIAN UTAMA PPUM PADA TAHUN 2010 » Perkhidmatan Penjagaan Perawatan Pesakit * Makmal Mikobakteriologi (TIBI-BSL 3) Makmal Diagnostik dan Penyelidikan (BSL 3) telah berjaya diiktiraf sebagai Makmal Mikobakteriologi (TIBI-BSL 3) yang pertama diwujudkan untuk hospital pengajaran dan pembelajaran serta memenuhi piawaian Microbiological» Practices» Special» Practices» and» Safety» Equipment»for»Bio-Safety»Level»3 (Australia). jika tidak dilantik sebagai Pengerusi. . Makmal ini juga dapat memberikan latihan diagnostik TIBI dengan penggunaan teknologi terkini serta berpotensi menjalankan penyelidikan dalam bidang Mikobakteriologi. pesakit berbayar perlu menjalani kaunseling ubat terlebih dahulu. * Perkhidmatan Drive-Thru Bagi Pesakit Berbayar PharmCARE telah meluaskan perkhidmatan Drive-Thru kepada pesakit berbayar bermula pada 29 April 2010. * Extracorporeal Shockware Myocardial Ravascularization (ESMR) ESMR adalah merupakan teknologi perubatan terkini bagi merawat pesakit jantung koronari yang pertama seumpamanya di Malaysia. ditubuhkan di bawah Statut Universiti Malaya (Pusat Perubatan Universiti Malaya) 2000. Perlembagaan Universiti Malaya. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. e) Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan atau wakilnya.Pusat Perubatan Universiti Malaya 17 TADBIR URUS PPUM Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) adalah sebuah hospital pengajaran di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan merupakan sebuah badan berkanun. b) Naib Canselor Universiti. g) Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan atau wakilnya. Objektif PPUM adalah. dan b) bekerjasama dengan Fakulti dalam mengadakan kemudahan-kemudahan bagi pendidikan. pensiswazahan dan perundingan perubatan.

Anugerah tersebut disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Looi Lai Meng daripada Jabatan Patologi telah dianugerahkan ‘Anugerah Profesor Ulung’ pada 15 Disember 2010. Pengiktirafan itu bertepatan dengan prinsip profesor milik negara yang berfungsi sebagai penyalur maklumat dan pengetahuan untuk pembangunan bersama.B. Objektif projek ini adalah untuk membekalkan sel darah merah yang telah ditapis kandungan sel darah putihnya iaitu Leucoreduced» Red» Cells. Program ini adalah program Perjanjian Kerjasama Serantau (RCA) antara Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. PTj Pengimejan Bio-Perubatan telah dipilih sebagai lokasi latihan bagi program latihan jarak jauh (Distance» Assisted» Training) untuk Juruteknologi Perubatan Nuklear. Korea Selatan. Tiga (3) orang staf Perubatan Nuklear telah terpilih untuk menyertai program yang mengambil masa dua tahun ini. Korea Selatan. Pengarah PPUM bersama-sama ketua pasukan projek kualiti tersebut.18 Laporan Tahunan 2010 * Perkhidmatan Ubat-ubatan Secara Pos (BY-POST) PPUM dengan kerjasama Poslaju Malaysia menjalankan perkhidmatan penghantaran ubat-ubatan secara pos (BY-POST) melalui PharmCARE. Y. Korea pada * OMED Center of Excellence Unit Gestroenterologi telah menerima anugerah OMED Center of Excellence bagi tahun 2008-2014 dari Organisation» Mondiale» d’Endoscopie» Digestive» or» World» Organization» of» Digestive» Endoscopy» (OMED). * . anjuran Korea» Invention» Promotion» Association Seoul. » Penganugerahan-Penganugerahan * Profesor Dr. Prof. South Korea. Pemilihan calon anugerah ini dibuat berdasarkan pengiktirafan dalam bidang kepakaran masing-masing di peringkat kebangsaan. Madya Dr Rahmat Omar telah menerima anugerah dua pingat emas dan satu pingat gangsa semasa di Seoul» Internationall» Invention» Fair» (SIIF) 2010. Dr. yang bertujuan untuk mengurangkan insiden reaksi ’febrile’ dan untuk mencari panel penderma yang sesuai untuk pesakit yang menunjukkan reaksi antibodi sel darah merah. * UM Community Health Awareness Programme yang dilancarkan dari 6-7 Mac 2010 telah dapat memberi maklumat kepada masyarakat sekitar serta pemeriksaan kesihatan percuma dalam usaha untuk memupuk kesedaran betapa pentingnya penjagaan kesihatan dikalangan masyarakat. Perkhidmatan telah dimulakan melalui projek rintis pada 2 Mei 2010 dan kemudiannya dijalankan secara rasmi pada Jun 2010. Aye Aye Hliang telah memenangi Excellence Award (runner up) Asian Hospital Management Award 2010 bagi kategori Departmental Service Improvement Project. Perkhidmatan ini telah mendapat sambutan yang positif dan memberangsangkan dari pesakit yang mendapat preskripsi jangkamasa panjang. serantau dan antarabangsa di mana sumbangan mereka mempunyai impak kepada kualiti hidup manusia sejagat. Majlis telah berlangsung pada 19-21 Ogos 2010 bertempat di Seoul. Selangor. Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin di Hotel Equatorial Bangi. Projek Kumpulan Penambahbaikan Kualiti (QIT) PTj Perubatan Transfusi yang diketuai oleh Dr. Aye Aye Hliang telah menghadiri acara penerimaan hadiah untuk pemenang yang berlangsung di Seoul. Pengiktirafan ini diberikan kepada Unit-unit Endoskopi Gastraointestinal di seluruh dunia di atas sumbangan kepada pelajaran dan pengembangan ilmu dalam bidang endoskopi gastrointestinal. * * Lokasi Latihan Bagi Program Latihan Jarak Jauh (Distance Assisted Training) Unit Perubatan Nuklear. Projek yang bertajuk Preventing Febrile Transfusion Reactions in Thalassaemia Patients telah terpilih mewakili PPUM untuk kategori pertandingan poster.

Zain dari Unit Fizik Perubatan telah terpilih sebagai Pembentang Kertas Lisan Terbaik di 7th»National»Seminar» Of»Medical»Physics»2010 pada 16 Disember 2010 dan dijemput sebagai penceramah di 8th» » South» East» Asia» Congress» Of» Medical» Physics»(SEACOMP). * * * * * * . Rohela Bt. Profesor Saw Aik dan pasukannya menerima dua pingat emas bagi penyelidikan yang bertajuk Modular support frame for hip spica application dan Continuos Passive Motion machine for leg reconstruction with external fixator. Chua Kek Heng. Jabatan Perubatan telah menerima anugerah Best of Asia Case Presentation (Percutaneous»Intervention»In»Young»Patient» with»Massive»Pulmonary»Embolism) semasa 7TH»Malaysian»Cardiovascular»»Interventional» Sysmposium»With»Live»Transmission. 22 th 24th July 2010). Dr. Wan Yusoff Wan Sulaiman. Dr. SR Kanthan dan Dr. Ng Wuey Min menerima pingat perak bagi penyelidikan bertajuk Stress»Radiograph» Device»for»quantifying»the»posterior»cruatciate» deficiency. Mahmud. * Prof.» Manakala pingat gangsa bagi Universal Gromment Introducer: An Elegant A Practical Solution for Potentially Difficult Ventilation Tube Insertion with valueAdded Features. Dr. Dr.» Dr. Madya Dr. Tan Boon Beng menerima Pingat Gangsa bagi penyelidikan bertajuk Knee Holder for Anterior Posterior Stress Radiography. Abdul Aziz. Prof. Dr. Prof. KL Hilton. Norma binti Che Yusoff. Dr. Dr. Noraishah Mydin Hj. Zulhilmi Yaakob dari Unit Kardiologi. Mary Joseph Marret. Puan Azleen Mohd. Chew Ching Hoong merupakan penerima pingat emas bagi penyelidikan bertajuk One Step Multiplex PCR Detection System For Malaria Parasites semasa Biolnno Awards 2010. Ng Wuey Min. Chua Yeok. Gopalakrishnakone. Saw Aik. Antaranya ialah: * Dr. Farizawati Sabri menerima pingat gangsa dengan tajuk penyelididkan Morphological and Genetic Characterization of Domestic Spiders in Malaysia (Urban and Suburban).Pusat Perubatan Universiti Malaya 19 2-5 Disember 2010. Dr. Kuala Lumpur. Dr. Abdul Aziz. Prof. Madya Lee Ping Chin. Beberapa anugerah juga telah diterima semasa Ekspo Penyelidikan Rekacipta & Inovasi Universiti Malaya yang berlangsung pada 1 hingga 3 April 2010. Plasmonex. Azlina binti Ahmad Annuar. Dr. Pingat emas diterima bagi projek yang bertajuk: The Otology Tube: A Contemporary MultiUtility Trainer and Simulator Workstation Designed as Teaching Innovation in Medicine and Otorhinolaryngology Speciality Training dan Universal Endoscopic Holder cum Elbow & Wrist Support System: An Ergonomic Assistive Innovation Otolaryngologic Surgery. Julia Anak Patrick Engkasan menerima pingat gangsa dengan tajuk penyelidikan Tiam1 is required for neural tube closure. John Jeffery. Noraishah Mydin Hj. Prof. Madya Yvonne Lim Ai Lian.

rundingan masalah sakit puan dan rawatan serta penyiasatan/rujukan lanjut. Jenis perkhidmatan di klinik ini adalah termasuk saringan awal penyakit kanser (Pap» Smear). Keduadua imej Kamera Gama dan CT» Scan akan ditindihkan (Fuse) bagi memberikan imej yang lebih baik dan berdiagnostik. risiko komplikasi selepas pembedahan otak dapat dikurangkan dan keupayaan (ability) fizikal pesakit dapat ditingkatkan. Berfungsi bersama dengan fMRI untuk menentukan lokasi barah otak dan lokasi fungsi motor neuro. Dengan ini. » Unit Kardiologi. Jabatan Perubatan Perkhidmatan terbaru yang disediakan oleh Unit Kardiologi ialah i) ii) Rawatan Extracorporeal» Shockwave» Myocardial»Revascularization»(ESMR). iii) DTI (Diffusion Tensor Imaging) Tujuan Pemeriksaan: Untuk kegunaan trek neuro otak. CT» Scan pula akan menghasilkan imej secara anatomikal. Pemeriksaan fMRI dapat membantu pakar surgeri otak semasa pembedahan otak dilakukan untuk mengelakkan kecederaan serius pada motor neuron yang akan mempengaruhi keupayaan fizikal pesakit selepas pembedahan. 3-Dimensional»Echocardiogram iii) Perkhidmatan Electrophysiology bagi rawatan penyakit jantung arrhythimia menggunakan Ensite»3D»Mapping Manakala prosedur baru ialah i) Implan pacemaker»device yang boleh melalui pemeriksaan MRI.» . » PTj Dietetik i) Pegawai dietetik telah memberi perkhidmatan di Klinik Endokrin bermula pada bulan Oktober untuk pesakit yang hadir pada hari Isnin di klinik berkenaan Klinik CAPD telah dimulakan pada bulan November 2010 untuk pesakit yang menerima rawatan CAPD di PPUM.» ii) iii) Aktiviti pengajaran berkumpulan kepada pesakit diabetes semasa mengandung di Klinik Ibu Mengandung. Pakar Obstetrik & Ginekologi yang juga merupakan Ketua Unit Perkembangan Perubatan. » PTj Pengimejan Bio-Perubatan Perkhidmatan baru ialah Pemeriksaan SPECT/CT Tujuan Pemeriksaan: Pemeriksaan ini menggunakan kombinasi dua modaliti peralatan iaitu Kamera Gama atau dikenali sebagai SPECT dan juga Tomografi Berkomputer (CT» Scan). ii)» Functional»Flow»Reserve»(FFR)»for»borderline» lesion»and»multivessel»PCI. Kamera Gama akan mengesan fisiologi organ yang diminta setelah radiofarmaseutikal disuntik ke dalam tubuh pesakit.20 Laporan Tahunan 2010 PERKHIDMATAN / PROSEDUR TERBARU YANG DIPERKENALKAN » Unit Perkembangan Perubatan Klinik Pakar Wanita telah mula beroperasi pada bulan Mac 2010 bertempat di Klinik Kesihatan Kakitangan. iv) Cardiac (functional/ physiology / ARVD (Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia) / Stress ) Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan jantung pesakit bagi melihat struktur anatomi dan fungsi jantung pesakit samada dalam keadaan rehat ataupun stres. Klinik ini diterajui oleh Dr. Perkhidmatan yang disediakan adalah khusus untuk staf wanita PPUM dan tanggungan mereka. Rusinahayati Mokhtarudin. ii) Flow Analysis Tujuan Pemeriksaan: Untuk memeriksa “hidrocephalus” pada otak pesakit. Manakala prosedur baru yang telah diperkenalkan ialah: i) fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) Tujuan Pemeriksaan: fMRI adalah pemeriksaan MRI khas bagi pengimejan otak terutamanya untuk pesakit yang menghidapi barah otak.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 21 v) Kinematic Lumbosacral Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan spinal» stenosis dan nerve» root» impingement pesakit yang tidak dapat didiagnos pada projeksi supine»dan berguna untuk rawatan spinal pain»palliative»care. Ia lazimnya dijalankan serentak dengan Red» blood» cell» survival»study kerana sel darah merah yang telah mati akan dikumpulkan di limpa.9. viii) Pengukuran thyroid uptake Tujuan Pemeriksaan: Pemeriksaan ini dijalankan bagi mengenalpasti penyakit hipertirodism dan hipotirodism. 30 minit pada hari pertama suntikan bahan radioaktif. vi) 4. hari ke 2. limpa (spleen) dan juga jantung selama 12 hari. Darah akan diambil untuk kawalan. Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk melakukan pengimejan dan rawatan pada “bone» tumor” ataupun “bone» metatasis” dengan membakar tisu pada suhu sonikasi yang tinggi iaitu pada tahap 60°C ke atas. pengiraan jangka hayat sel darah merah akan diketahui. Selepas itu.4. Analisa kehadiran bahan radioaktif di tiroid akan dibuat. Pesakit akan diberikan bahan radioaktif Iodin untuk diminum dan beberapa siri pengesanan radioaktif di bahagian tiroid akan dilakukan.7. Aktiviti radioaktif akan dikesan pada hepar (hati). Ia bertujuan untuk mengetahui keupayaan limpa berfungsi.14 dengan dos 100mCi.11. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu mengenalpasti separuh hayat sel darah merah dan bahagian kedua mengesan hepar. . Pesakit perlu berada dalam keadaan bius am ataupun bius setempat. limpa dan jantung (Pengajian Splenic» Sequestration). Berdasarkan aktiviti radioaktif yang dapat dikesan. MRgFUS Bone Mets merupakan salah satu alternatif untuk merawat bone»tumour pesakit tanpa surgikal. vii) MRgFUS Bone Mets penyelidikan klinikal) (Masih dalam ix) Red blood cell survival study Tujuan Pemeriksaan: Pengajian ini bertujuan untuk pesakit yang mengalami anemia hemolitik. analisa kadar limpa dan hepar serta limpa dan jantung akan dibuat. Aktiviti radioaktif akan dikesan menggunakan probe khas bagi membuat analisa separuh hayat radioaktif yang berada di dalam sel darah merah.6 T2 Map (Knee) Tujuan Pemeriksaan: Khas untuk pemeriksaan pada bahagian lutut untuk mengenalpasti sama ada terdapat degenerasi. “T2 Map” berguna untuk pesakit yang mempunyai osteoarthritis dan atlit sukan. x) Pengajian Splenic Sequestration Tujuan Pemeriksaan: Pengajian ini merupakan pengajian in-vivo tanpa pengimejan. Pemeriksaan ini menggunakan bahan radioaktif 51Cr yang akan ditagkan dengan sel darah merah.

Slip preskripsi yang dibekalkan ke wad/klinik akan direkod nombor siri dan tempat di mana ianya diserahkan supaya ianya dapat dikesan. pesakit berbayar perlu menjalani kaunseling ubat terlebih dahulu. Ini merupakan usaha bersama dengan pengamal perubatan yang lain untuk membantu pesakit dalam mengurus penjagaan kesihatan mereka. Bezanya ialah pesakit berbayar perlu membuat pembayaran penuh bagi ubat sebelum menggunakan perkhidmatan ini. Perkhidmatan pegawai Farmasi di wad surgikal 7U Pegawai Farmasi ditugaskan di wad 7U pada sebelah pagi hari bekerja dan bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan ubat di wad tersebut dijalankan menurut polisi yang diterima pakai selain daripada menjalankan tugas-tugas di Farmasi Pesakit Dalam. MTAC Renal Penglibatan pegawai Farmasi di klinik renal sekali seminggu bertujuan untuk memberi kaunseling ubat-ubatan kepada pesakit pemindahan buah pinggang telah dimulakan akhir tahun 2010. Pengambil alihan tanggungjawab untuk mengedar slip preskripsi baru daripada PTj Maklumat Pesakit oleh PTj Farmasi Pembekalan slip preskripsi secara ‘exchange basis’ dilaksanakan sebanyak satu kali seminggu pada hari Selasa pagi. Perkhidmatan Penghantaran Ubat-Ubatan secara Pos (BY-POST) PPUM dengan kerjasama Poslaju Malaysia menjalankan perkhidmatan penghantaran ubatubatan secara pos (BY-POST) melalui PharmCARE. Pembekalan ubat Recormon dan Glivec Pembekalan ubat Recormon (untuk pesakit percuma dan subsidi) dan Glivec (dibawah program GIPAP / MYPAP) yang sebelum ini dijalankan di Stor Farmasi telah diambilalih oleh Farmasi Pesakit Dalam.22 Laporan Tahunan 2010 » PTj Farmasi PTj Farmasi telah memperkenalkan beberapa perkhidmatan dan prosedur baru seperti yang berikut: Bil 1 Seksyen Farmasi Pesakit Dalam Perkhidmatan baru Perkhidmatan pendispensan ubat secara unit-dos ke Wad Perubatan 1 Perkhidmatan ini telah diperkembangkan ke Wad Perubatan 1 pada 15 Julai 2010 setelah diperkenalkan lebih setahun di Wad Perubatan 2. 2 Farmasi Pesakit Luar Perkhidmatan Drive-Thru bagi pesakit berbayar PharmCARE telah meluaskan perkhidmatan Drive-Thru kepada pesakit berbayar bermula pada 29 April 2010. Pesakit baru atau pesakit yang memerlukan kaunseling dikenalpasti berdasarkan ‘referral’ dari doktor di Klinik Infectious Deseases (ID). Perkhidmatan telah bermula secara projek rintis pada Mei 2010 dan kemudiannya dijalankan secara rasmi pada Jun 2010. Perkhidmatan MTAC HIV Perkhidmatan ini dimulakan untuk memberi kaunseling ubat-ubatan HIV kepada pesakit yang baru memulakan rawatan ataupun yang telah menukar rejimen HAART. Farmasi telah membuat bekalan jangka pendek kepada 3 hingga 7 orang pesakit yang bukan mendapat rawatan di PPUM dalam sebulan. Menerusi skim ini. Penghantaran troli ke Farmasi ialah pada hari Selasa dan Jumaat. . Pembekalan ubat metadon kepada pesakit di luar PPUM menerusi SPUB (Skim Pembekalan Ubat Bersepadu) PPUM menggunapakai skim yang di bawah program KKM ini untuk memudahkan pesakit metadon mendapatkan bekalan apabila mereka berada di luar kawasan mereka. Seperti pesakit yang mendapat ubat secara percuma. Penekanan turut diberikan kepada kepatuhan (adherence) terhadap pengambilan ubat-ubatan HIV.

PharmUMMC turut mengambil alih urusan dengan pembekal dari jururawat bagi membolehkan jururawat menumpukan kepada nursing care. Oleh itu pelanggan dapat memastikan rasa produk sebelum membelinya.Pusat Perubatan Universiti Malaya 23 Bil 3 Seksyen Kompleks steril Perkhidmatan baru Penyediaan ubat titis mata Ciclosporin 0. . Program sampel minuman nutrisi pada bulan Mei 2010 Melibatkan minuman nutrisi Nutren dan dikendali sendiri oleh staf Nutren sebanyak lima hari sebulan. 6 Kedai PharmUMMC 7 Cawangan PharmUMMC Pelaksanaan Receipting System Sistem tersebut diperkenalkan di Cawangan PharmUMMC pada bulan November 2009 dan hanya dapat dilaksanakan pada bulan Mac 2010. semua pesakit di bawah subsidi PPUM bagi peralatan implant kardiologi. Pembekalan peralatan implan kardiologi pada bulan Ogos 2010 Sebelum ini.5% Terlibat dalam nutrition support team yang terdiri daripada doktor pakar surgikal. Program latihan pelajar diploma farmasi unit pengeluaran telah diperkenalkan untuk memberi pendedahan kepada para pelajar tentang proses penyediaan farmaseutikal mengikut amalan pengilangan yang baik (GMP) dan Standard Operating Procedure (SOP). pesakit kini boleh membuat pembayaran melalui cek atau kad kredit dan resit rasmi akan diberikan bagi setiap bayaran. pegawai dietetik bagi memantau pesakit pesakit dalam wad surgikal iaitu 7U & 6U yang menggunakan nutrisi parenteral dan enteral. jururawat. 4 5 Pusat Maklumat ubatubatan Sistem Maklumat Farmasi Pengendalian program orientasi untuk staf baru dan pelatih di PTj Farmasi PTJ Nadi IT telah mensyaratkan agar MMUS berintegrasi dengan beberapa sistem yang ada di PPUM iaitu: Sistem pengurusan/pendaftaran pesakit Aplikasi Single-user Sign On (SSO) Sistem pengurusan giliran pesakit (QMS) Sistem perolehan Sistem pengebilan Pembekalan peralatan implan endoskopi melalui PharmUMMC pada bulan Mac 2010 Selain dari pembayaran secara tunai. doktor perubatan. Kini pesakit berbayar yang berkemampuan menanggung sendiri kos rawatan implant dan membuat bayaran di PharmUMMC.

pesakit dan staf tidak lagi didedahkan kepada ubat sitotoksik pekat yang berbahaya dan proses kerja menjadi lebih efisien dan selamat. Semua ubat sitotoksik telah disimpan di kompleks steril secara pusat. Dengan adanya kad-kad ini. Maklumat mengenai pesakit dan bayaran yang dibuat akan difaks ke Farmasi Pesakit Dalam untuk diproses. Pengenalan helaian kecil “Patient is under UMSC Daycare” Helaian ini dibekalkan ke unit rawatan harian UMSC yang baru dibuka supaya stafnya dapat mengesahkan kepada IPC bahawa pesakit dijadualkan untuk rawatan ubat kemoterapi di rawatan harian dan bukannya di wad atau klinik. Pemberian kad idenfikasi kepada pesakit pemindahan sumsum tulang atau buah pinggang yang memerlukan ubat immunosuppressant Pesakit pemindahan sumsum tulang atau buah pinggang yang memerlukan immunosuppressant diberikan kad identifikasi untuk mendapatkan bekalan dari Farmasi Pesakit Dalam. Oleh itu pesakit hanya perlu membuat bayaran di Farmasi PharmUMMC dan terus pulang ke wad atau rawatan harian. Salinan pendua tidak lagi dicetak selepas pengenalan slip baru ini. Dengan aliran baru ini. Ini memastikan kelancaran pendispensan ubat sitotoksik kepada atendan yang betul. Pesakit kemoterapi tidak perlu menghantar ubat sitotoksik ke Farmasi Penambahbaikan dari segi proses bekalan ubat kemoterapi dalam formulari terhad dan khas telah dilaksanakan. Staf IPC bertanggungjawab memantau pergerakan ubat sitotoksik di dalam kompleks steril dengan menggunakan dokumen excel. tanpa perlu datang untuk menyerahkan ubat ke Farmasi Pesakit Dalam.24 Laporan Tahunan 2010 Bil 1 Seksyen Farmasi Pesakit Dalam Prosedur baru Kemasukan maklumat ubat daripada wad perubatan 1 dan 2 untuk pendispensan ubat secara unit-dos Maklumat ubat dari kardeks pesakit dimasukkan terus ke dalam PIS dari wad WP1 dan 2 sebagai langkah penambahbaikan. Kardeks tidak perlu lagi dihantar bersama troli ke Farmasi pada hari bekalan. . pembekalan ubat-ubatan immunosuppressant boleh diuruskan oleh staf di Farmasi Pesakit Dalam dan lebih sistematik. Penyerahan slip preskripsi ke wad bersama bekalan ubat Ubat yang disediakan untuk bekalan kepada pesakit secara berpreskripsi akan dihantar ke wad bersama slip preskripsi untuk memudahkan staf wad memeriksa ubat yang dipesan. Helaian ini dikepilkan atas protocol oleh pihak UMSC.

Pelabelan baru yang lebih seragam memudahkan larutan eksternal dikenali dan dibezakan daripada larutan-larutan lain yang disimpan dalam wad/ klinik. Perubahan tarikh luput larutan eksternal antiseptik dan disinfektan Dengan perubahan pada tarikh luput yang lebih pendek untuk larutan-larutan berikut. Saringan preskripsi (screen) Kemasukan data (key-in) Penyediaan ubat (pack) Semakan akhir (check) Pendispensan (dispense) Pengenalan process owners Pegawai-pegawai farmasi di farmasi pesakit luar menjadi process owners bagi prosesproses dalam model of good care dan dibantu oleh kakitangan yang lain. Jururawat perlu menandatangani buku log untuk setiap beg nutrisi parenteral yang diterima Setiap kali beg beg nutrisi parenteral dihantar ke wad oleh atenden. semakan akhir dan pendispensan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 25 Bil 2 Seksyen Farmasi Pesakit Luar Prosedur baru Konsep Model of Good Care Farmasi Pesakit Luar telah memperkenal dan melaksanakan konsep model of good care dalam proses pendispensan. pemesanan larutan tersebut adalah secara ad-hoc agar ianya disediakan segar (freshly prepared). keberkesanan ciri antiseptik dan disinfektan bertambah.cara kerja antara staf akan seragam. Ini membolehkan setiap proses dipantau dan dikembangkan dengan lebih teratur dan efisyen Pengenalan Kad PharmCARE dengan nombor bersiri Kad PharmCARE diberi nombor siri bagi membolehkan staf mendapat statistik jumlah pesakit yang mendaftar dengan pantas. iaitu: proses saringan. pendaftaran untuk perkhidmatan Drive-Thru dan BY-POST akan menjadi lebih mudah. Penyimpanan ubatan sitotoksik formulari khas dan terhad Ubatan sitotoksik formulari khas dan terhad mula disimpan di dalam Komplek Steril agar memudahkan prosedur perolehan ubatan tersebut oleh pesakit. Perubahan pelabelan botol-botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan Perubahan pelabelan dilakukan pada botol-botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan sama ada saiz 500mL ataupun 5L untuk mengelakkan kekeliruan semasa penggunaan di wad/klinik. Melalui konsep ini setiap preskripsi akan melalui prosesproses berikut. kemasukan data. Daripada program ini. kebarangkalian risiko tersalahguna ubatan semasa rekonstitusi adalah tinggi. Dengan adanya maklumat pesakit. . Oleh itu. Perubahan saiz botol larutan eksternal antiseptik dan disinfektan dari botol 5L kepada botol 500mL Prosedur ini bermula pada bulan April 2010 dan dijalankan secara beperingkat di mana penukaran dari botol 5L kepada botol 500mL untuk mengurangkan pembaziran dan kontaminasi mikrobial dengan penggunaan botol 500mL pakaibuang. Oleh itu. Pesakit turut diberikan patient’s responsibilities form dan patient’s identity form. kompetensi staf dapat dikenalpasti dan profiling boleh dilakukan. 3 Kompleks steril Lebihan ubat sitotoksik mesti dimasukkan ke dalam beg zip-lock dan dikeluarkan dari bilik rekonstitusi bersama produk sitotoksik Ini bagi mengurangkan kesilapan rekonstitusi kerana sebelum ini berbagai jenis ubatan sitotoksik yang berlebihan akan disusun dalam kabinet aliran laminar. Rekod pemesanan larutan intravena potasium klorida Buku log pemesanan larutan intravena potasium klorida telah diwujudkan untuk mengelakkan masalah terlebih direkonstitusikan sehinggakan terluput. jururawat akan diminta untuk menandatangani buku log yang disediakan untuk setiap beg yang diterima untuk mengelakkan aduan tidak menerima beg nutrisi parenteral untuk seseorang pesakit selepas waktu bekerja. Ini turut membantu pihak farmasi menghubungi pesakit dengan mudah jika ada masalah dengan bekalan stok Pengenalan Pharmacy Preceptorship Programme Program ini merupakan latihan untuk staf baru dan lama bagi setiap proses di farmasi pesakit luar. penyediaan ubat.

iii) Bagi wad psikiatri pula satu perkhidmatan baru akan diperkenalkan iaitu community» psychiatry di mana dua (2) orang jururawat akan diletakkan di unit tersebut untuk mengendalikan kes–kes yang perlu dibuat lawatan rumah bagi memastikan pesakit tersebut mengambil ubat yang diarahkan bagi mengelakkan kejadian relapsed. iv) Klinik Psikiatrik • Penubuhan sesi Women»Wellness»Clinic oleh Prof. Klinik ini berfungsi pada setiap hari Jumaat pagi. Jumlah kes dihadkan kepada 4 orang per sesi. Klinik beroperasi setiap hari Isnin petang dan Khamis pagi. Pada bulan 30 Oktober 2010. . ii) iii) Klinik Ortopedik • Pada bulan Februari 2010. Penubuhan klinik baru : i) Klinik Perubatan • Pada 19 Julai 2010. Jumlah kes dihadkan kepada 10-15 orang per sesi. ii) Klinik Surgeri • Pada bulan September 2010. PharmUMMC akan menghantar faks sebagai pengesahan bayaran dan Farmasi Pesakit Dalam akan berinteraksi dengan Kompleks Steril untuk membuat rekonstitusi. Jumlah kes per sesi adalah 5 orang yang dirujuk oleh Doktor Psikiatrik. Tunku Kamarul Zaman Tunku Zainol Abidin. Dr. • • v) Klinik Ibu Mengandung • Pada bulan September 2010. Combined» Cardiology» Obstetric» Clinic dimulakan setiap hari Selasa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Klinik ESMR diwujudkan bagi memberi rawatan untuk pesakit jantung. Madya Dr. Klinik berfungsi pada setiap hari Khamis pagi dengan jumlah kes adalah 35 orang per sesi.26 Laporan Tahunan 2010 Bil 4 Seksyen Sistem Maklumat Farmasi Prosedur baru Aliran kerja baru bagi bekalan ubat melalui preskripsi elektronik di Farmasi satelit Klinik Penjagaan Antenatal Farmasi satelit Unit Trauma & Kecemasan Mempermudah proses bekalan ubat suntikan sitotoksik berbayar pada bulan Januari 2010 Pesakit tidak perlu lagi menghantar ubat sitoksik ke Farmasi Pesakit Dalam. 5 Kedai PharmUMMC » PTj Perkhidmatan Kejururawatan Antara perkhidmatan baru yang diperkenalkan ialah: i) Implementasi Pain»as»5th»Vital»Sign berserta borang baru klinikal dan pain» ruler telah dilancarkan pada 12 April 2010 oleh Profesor Ramani Vijayan. Klinik Renal telah dibahagikan kepada 2 iaitu Renal» General»dan»Renal»TxGN. Pakar Perunding Anestesiologi dan Pain Management di Dewan Bedah. Ianya bertujuan membezakan diantara pesakit Renal biasa dan yang pernah menjalani Transplant. Jumlah kes adalah 5 orang per sesi. Klinik Upper» Limb telah diwujudkan oleh Prof. Program Resuscitation» Drill» Pediatric» Basic» Life»Support telah mula dijalankan pada tahun 2010 bagi melatih semua jururawat Pediatrik dalam resuscitation» pesakit pediatrik di Peadiatric»Intensive»Care»Unit (PICU). Nor Zuraida Zainal. Klinik UroOncologi Combined» Clinic diwujudkan. Klinik ini berfungsi pada setiap hari Jumaat petang. Klinik ini telah dimulakan pada bulan Julai 2010 pada setiap hari Jumaat pagi. Penubuhan sesi kaunseling untuk semua wanita yang bermasalah telah dimulakan pada bulan Ogos 2010 oleh Pakar Psikologi Cik Noor Cahaya binti Ibrahim. Kawasan seliaan adalah yang berada lebih kurang 30 kilometer dari hospital. Tujuan penubuhan ini adalah untuk memudahkan pesakit-pesakit uroonkologi dapat dilihat untuk diberi nasihat dan membuat pelan rawatan oleh pakar urologi dan onkologi dalam masa yang sama.

Jumlah kes adalah 10 orang per sesi. • x) Rawatan Harian Endoskopi •» Endoscopic» rectal» ultrasound telah berjaya memberi perkhidmatan Capsule» endoscopy dan enteroscopy dengan menggunakan single»ballon»enteroscope. Pada bulan November 2010 prosedur penyiasatan biopsy» renal untuk pesakit luar dimulakan. isu kewangan. Mulai 2010. vii) Klinik Oftalmologi • Prosedur Low»Vision (Klinik Penglihatan terhad) di Klinik Oftalmologi. Dr. Proses di mana satu manometri» kabel dimasukkan ke dalam hidung untuk melihat kes-kes “oesophageal»reflux” ix) Rawatan Harian Hemodialisis & Nefrologi • Pada 15. • » PTj Kawalan Jangkitan Pemantauan persekitaran dilakukan disemua kawasan klinikal menggunakan Environmental» Audit»Checklist yang diadaptasi dari»ICNA»Audit» Tools»for»Monitoring»Infection»Control»Guidelines. viii) Rawatan Harian ESWL dan Urologi • Prosedur Manometry telah dimulakan pada bulan Julai 2010. . Madya Nor Zurani bt Mohd Harris dan dibantu oleh seorang Pegawai Pembangunan Masyarakat dan seorang Jururawat Terlatih. » PTj Trauma & Kecemasan Penyaringan Sekunder dimulakan pada 8 November 2010. Bagi prosedur Bronchoscopy. » PTj Kebajikan Perubatan Perkhidmatan Kaunseling Kelompok Kepada Pesakit/ Keluarga Jabatan ini sejak sekian lama telah menjalankan kaunseling kepada pesakit secara individu. Tujuan Penyaringan Sekunder adalah untuk mengesan kes-kes yang perlu diberi bantuan atau rawatan dengan segera yang tidak dapat di kesan semasa proses penyaringan prima (Primary»Triage) sebelum mereka melalui proses pendaftaran. Memberi peluang kepada ahli kelompok belajar pengalaman-pengalaman coping yang dilakukan oleh ahli kelompok agar ia dapat digunakan bagi mengatasi halangan yang ada pada diri masing-masing. Tujuan penyediaan klinik ini adalah untuk membantu pesakit mata dalam mengenal pasti peralatan yang sesuai untuk membantu dalam penglihatan. dimulakan pada bulan Ogos 2010.00 petang.» Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan. prosedur terbaru diperkenalkan ialah Endoscopic» Bronchultrasound»(EBUS). xi) Pediatrics Intensive Care Unit (PICU) • Prosedur baru telah diperkenalkan dikenali sebagai Cooling» Therapy di mana rawatan diberi kepada bayi yang mengalami Hypoxic» Ischemic» Encephalopathy.Pusat Perubatan Universiti Malaya 27 vi) Klinik Berhenti Merokok • Klinik Berhenti Merokok telah diwujudkan pada bulan Jun 2010 dikelolakan oleh Prof. Antara matlamat diadakan kaunseling kelompok itu ialah: • Memberi peluang kepada ahli kelompok meluahkan emosi dan pemikiran mereka dalam satu kelompok agar mereka boleh belajar sesama mereka di dalam mengatasi halangan kehidupan masing–masing. kebanyakan pesakit dalam prognosis yang tidak baik. jabatan telah memperkenalkan perkhidmatan kaunseling kelompok. Perkhidmatan ini tidak mudah dijalankan memandangkan amat sukar untuk mengumpulkan pesakit-pesakit dalam satu masa kerana pelbagai faktor seperti tempat tinggal yang jauh. support»system yang tidak mahu kerjasama dan sebagainya. Klinik berfungsi pada setiap hari Isnin jam 2.12.2010 dimulakan rawatan hemodialisis di Unit Rawatan Rapi dengan menggunakan Portable Reverse Osmosisi system.

Amin Jalaludin. Yip Cheng Har. Alizan b.» The» Predictive» Vlue» of» Polymorphism» in» the» Apoe» Promoter» Region» in» the» Functional» Outcome» After» » Traumatic» Brain» Injury» in» the» Malaysian» Population . 4. Abdul Razack. Ng Keng Lim.» Pitituary» changes» following» radiotherapy» for» NPC . Madya Dr.» A» Prospective» Study» of» Modification» of» Cardiovascular» Risk» Factors» In» Early» Onset» Diabetic» Patients» with» Morbid» Obesity» Who» have»undergone»laparoscopic»gastric»bypass» for»weight»loss»-»Prof Dr.» Hormonal» Changes» causing» rhinitis» in» Pregnancy» Amoung» Malaysian» women» -» Profesor Dr.» A» Proteomics» Approach» in» Identifying» Differentially» Expressed» Proteins» In» Colorectal»Cancer:»A»Search»For»Biomarkers» Candidates»-»Prof Madya Dr. 10. 7. Amin Jalaludin.» MRI» evaluation» of» Speech» Production» Problems»and»Therapy»–» Profesor Dato’ Dr. 6. Choo May May.» Design»and»Development»of»Robotic»Arm»for» Neurosurgical»Endoscopic»Surgery . Madya Dr. 2008-2010 . Prepageran.» NAT2.» pathology» and»survival»rates . Madya Dr.» Magnatic» Resonance» Imaging» Causing» Tempory» Threshold» Shift» In» Hearing» -» Profesor Dr.» Wound» Healing» Potential» of» mesenchymal» stem» cells» on» burn» wound» in» rats . Amin Jalaludin. Raman Rajagopalan. 9.» Genetic» Polymorphisms.» Effect»of»Bluetooth»Device»On»Hearing»-»Prof Madya Dr.Dr Hari Chandran. Raman Rajagopalan/ Profesor Dr. April Camilla. Madya Dr.» Changes» corneal» specular» microscopic» findings»in»Malay. Ng Khoon Leong. Dr. 11.Profesor Dato’ Dr. 2.» Illicit» Ketamin» Related» Cystitis» and» Its» Reversibility . » JABATAN SURGERI 1.»Chinese»and»Indian»diabetic» patients» after» cataract» surgery. Raman Rajagopalan. .» The» incidence» of» urinary» tract» cancers» in» Patients» presenting» with» Haematuria» -» » Multicancer»study»in»»Malaysia. 10.» Determination» of» the» Biofilm» Forming» Capacity» of» the» Recognised» Bacterial» Pathogens»in»Otorhinolaryngologic»Diseases» -»Dr.Profesor Dato’ Dr. Ong Teng Aik. 3. Dharmendra Ganesan. 2009-2010 . Vairavan.» » JABATAN OFTALMOLOGI 1.» Photodynamic» therapy» in» Head» &» Neck» Cancer» and» advanced» local» recurrence» –» NPC. 8. Prof.» Glioma. 4. Choo May May. N. 2. Chin Kin Fah. Rahmat Omar.Prepageran Narayanan.Prof.» The» Treatment» of» Erectile» Dysfunction» in» hypogonadal» patients» with» testosterone» adjuctive» therapy» to» PDE-5» Inhibitors Profesor Dr. Shailendra Sivalingam.Prof. Dr. . Abdul Khalil.» HLA» Class» genes» with» susceptibility» to» Recurrent» respiratory» Papillomatosis» -» Profesor Dato’ Dr.Prof.» Analysis»of»Genetic»Factors»That»Contribute»to» Increased»risk»to»breast»cancer»in»Malaysia’s» Multi-Ethnic»Population. Amin Jalaludin. Dr. 8. 5. 2.Dr.» Epithelial» Migration» in» Normal» and» Pathogical» States» of» External» Ear» Canal:» Clinical» » » Implication» -» Profesor Dr.» Principal» Investigator(PI). 3. Madya Dr. 5.Prof.» The»Effectiveness»of»Transmeatal»Low»Power» Laser» Stimulation In» Improving» Tinnitus Profesor Dr.» Thyroid» Carcinoma» in» UMMC» 11» year» experience:» The» demographics.Prof. Azad Hassan b.»Principal»Investigator»(PI). 7. 6. EGF.» Retinopathy» of» prematurity» Outcome» Study. 9.28 Laporan Tahunan 2010 PENYELIDIKAN YANG TELAH DIJALANKAN » JABATAN ORTORINOLARINGOLOGI 1.

2009-2012 Prof. Norlina Ramli. 8.»Co-Investigator.Dr.»Principal»Investigator(PI).»Principal» Investigator» (PI). 2009-2010 Dr.Prof. 20092010 .Prof. Madya Dr.» A» randomised» controlled» trial» comparing» two» different» laser» systems» for» proliferative» diabetic» retinopathy» and» diabetic» maculopathy.104» among» Retinoblastoma» patients» in» Malaysia:» Genetic» Screning» for» future» treatment» prognosis.» Principal» Investigator» (PI). Mimiwati Zahari. 2007-2010 .»Principal»Investigator»(PI). 11.» National» Cardiovascular» disease» Database» (NCVD)» Acute» Coronary» Syndrome . Madya Dr. 2010-2013 . Angela Loo Voon Pei. .» Intravitreal» Lucentis» for» central» retinal» vein» occlusion.Prof.» FP035/2010A» –» Genotyping» of» the» Human» High-»Temperature»Requirement»A-1»(Htra1). Madya Dr. Fong Choong Sian. 2010-2011 Prof. Madya Dr. Co-Investigator. Madya Dr.Prof. 17.» Co-Investigator.Pusat Perubatan Universiti Malaya 29 3.» Principal» Investigator» (PI). Madya Dr.» Eletrophoretic»Profiling»of»Proteins»in»Aqeous» Humor» and» Serum» of» Patients» with» Primary» Angle» Closure» Glaucoma» and» Open» Angle» Glaucoma.Prof. 4.» Co-Investigator.Dr.» Principal» Investigator(PI). 2009-2010 . 2010-2011Prof. 6. Nurliza Khaliddin. Wan Azman Wan Ahmad. Dr.» Principal» Investigator» (PI).» Allergic»Conjunctivitis»and»Dry»Eyes. 15.» Homocysteine» and» cytokine» levels» in» aqueous» and» vitreous» humour» in» diabetic» retinopathy. Nurliza Khaliddin.» A» randomised» Controlled» Trial» Comparing» Two» Different» Laser» Systems» For» Treating» Proliferative» Diabetic» Retinopathy» and» Diabetic» Maculopathy.Dr.Prof.» 20102011. 13. 2009-2010 . .» Prevalence» of» MYOC» mutations» in» Juvenile» Open» Angle» Glaucoma» patients.» Normative» values» of» racial» variations» in» orbital» structures» revealed» by» computed» tomography.» The» relationship» of» macular» thickness» as» measured»by»OCT»with»glycated haemoglobin» and»other»systemic»factors»in»diabetic»patients . 19. Visvaraja Subrayan. 12.» Co-Investigator.» A»study»of»the»RB1»gene»and»SNP»at»153. Angela Loo Voon Pei. Madya Dr. 2009-2012 .» A» study» of» specular» microscopy» and» cornea» thickness» in» diabetic» patients» among» three» major»ethnics:»Malay. 16.Dr. Madya Dr.» Novartis.» Age-Related» Macular» Degeneration» (Amd)» in» Malaysian» Population . Madya Dr.» Co-Investigator.Prof.»20102011 .Prof. 5. 21.» The»effect»of»Yellow»micropulse»laser»versus» Argon» green» laser» for» treatment» of» Diabetic» Macula»oedema.»UMFRG»-»Dr. Fong Choong Sian.»India. Angela Loo Voon Pei. Visvaraja Subrayan.» 20082010 .» Homocysteine» and» cytokines» level» in» aqueous»and»viterous»in»proliferative»diabetic» retinopathy. Tajunisah Begam.» Principal» Investigator» (PI). Mohd Hassan@Maung Maung Win.» UMFRG. Madya Dr.» Twenty» four» hour» IOP» pattern» in» Malay» Normotensive» Galucoma» patients» in» the» habitual» position. Visvaraja Subrayan. 2009-2010 . » UNIT KARDIOLOGI 1.» Duration:» 15/9.» Co-Investigator. 2008-Present. Mimiwati Zahari. Madya Dr. 2009-2011 . Madya Dr. Madya Dr.»Principal» Investigator(PI). .»Chinese. Mimiwati Zahari.Prof.»2008-Present. 14.Prof.Prof. 18. 7. Tajunisah Begam.» The» effect» of» yellow» micropulse» laser» versus» green» argon» laser» as» panretinal» photocoagulation» therapy» in» diabetic» retinopathy.» Normative» values» of» racial» variations» in» orbital» structures» revealed» by» computed» tomography. Tengku Ain Fathlun. 10.» Homocysteine» and» cytokines» level» in» aqueous»and»viterous»in»proliferative»diabetic» retinopathy.2008» 14» March» 2010» Value:» RM» 73000.»Principal»Investigator(PI). 9.» Evaluation»Of»Macular»Edema»After»Cataract» Surgery» Using» HD-optical» Coherence» Tomography» And» Effect» Of» Nepafenac» On» Macula» Thickness» and» Cyctoid» Macula» Edema. 20. Norlina Ramli..

» SIGNIFY» STUDY» –» Effects» of» Ivabradine» in» Patients»with»stable»coronary»artery»disease» Without»clinical»heart»failure.» Awareness» of» Hypertension» in» Asian» with» Stroke»-» Prof.» ALECARDIO» STUDY-Cardiovascular» Outcocomes»Study»to»evaluate»the»Potential» of»Aleglitazar»to»Reduce»Cardiovascular»Risk» in» Patients» with» A» Recent» Acute» coronary» Syndrome(ACS)»Event»and»Type»2»Diabetes» Melliyus(T2D)-Protocol»No:»BC22140»ROW»-» Prof.»active»controlled» study»to»evaluate»the»the»efficacy»and»safety» of»LCZ696»compared»to»enalapril»on»morbidity» and» mortality» in» patients» with» chronic» heart» failure»and»reduced»ejection»fraction-»Protocol» No:CLCZ696B2314» -» Prof. Wan Azman Wan Ahmad.» compared» with» uncoated» ballon» -» Prof. Dr. Dr. Wan Azman Wan Ahmad. Dr. Wan Azman Wan Ahmad.»Investigator»initiated»2006»(first» study»in»the»world»using»drug»eluting»balloon» in» diabetic» patient)» -» Prof.Prof.» multicentre» non-» inferiority» trial» comparing» the» efficacy» and» safety» of» once» daily» oral» Rivaroxaban» with» adjusted» –» dose» oral» Warfarin» for» the» prevention»of»stroke»and»non-central»nervous» system» systemic» embolism» in» subjects» with» non»valvular»atrial»fibrillation»-» Prof. 7.» Non-randomized» Study.Prof.» A» multicentre» clinical» registry» of»Biometric»DES»in»Asia»Pacific»Countries Prof. 16. Wan Azman Wan Ahmad.» Paclitaxel-Eluting» PTCA-Balloon» catheter» in» coronary» artery» disease» IV» DM» Clinical»study. 17. Wan Azman Wan Ahmad.» double-blind.»Group»Efficacy»and»safety»study»»»for» the»prevention»of»venous»thromboembolism»in» hospitalized»medically»ill»patients»comparing» rivaroxaban» with» enoxaparin. 14.» double-blind. 13. 5.» Protocol» No:» BAY59-7939/12839» -» Prof.» Parallel. .Safety»And»Tolerability»Of»ExtendedRelease»(ER)»Niacin»and»Laropiprant»(ERN/ LRPT)» In» Patients» With» Dyslipidemia. Dr. Imran Zainal Abidin. 6. Wan Azman Wan Ahmad.» » Evaluation» of» the» Endearor» Resolute» Zotarolimus-Eluting» Coronary» Stent» system» in» a» patient» population» with» Long» lesion» (s)» and/or»Dual»Vessels»in»Asia .» Endevour» Resolute» A» Prospective.» Randomized. Dr.» parallel» group.» DIOR» Registery» Multicenter.»parallel»group. Wan Azman Wan Ahmad. 9. Wan Azman Wan Ahmad. Dr.» The» TRILOGY ACS» study» A» Comparison» of» Prasugrel»And»Clopidogrel»In»AcuteCoronary» Syndrome» (ACS)» Subjects» With» Unstable» angina/Non-ST-Elevation» Myocardial» Infarction»(UA/NSTEMI)»Who»Are»»Medically» Managed»–»Protocol»No:»H7T-MC-TABY»(B)»Prof.Prof.» double» blind. Wan Azman Wan Ahmad 3.» Placebo-Controlled» study» to» Evaluate» The» Long–Term» Efficacy.» MAGELLAN. 18.» Double-Blind. Wan Azman Wan Ahmad.» Protocol» No:» MK0524A/102 .» randomized»trial»into»assess»the»effectiveness» and»safety»of»Dior»drug-coated»balloon»for»the» treatment» of» small» native» coronary» arteries.30 Laporan Tahunan 2010 2. 12. S. Dr. Tan. 11. Wan Azman Wan Ahmad.Prof.» National»Cardiovascular»disease»Database»–» PCI»-»Prof.» Multicentre» Randomized» parallel. Dr. 4.» A» Worldwide» Multicentre.» ARISTOTLE» -» A» Clinical» Research» Study» to» Evaluate» APIXABAN» (CV185030)» for» Reduction» In» Stroke» and» Other» ThromboemboLic»Events»in»Atrial»Fibrillation» -»Prof Madya Dr. K. Wang.» PARADIGM»H-F»-A»Multicentre.» VISION» –» Vascular» events» In» noncardiac» Surgery» patients» cOhort» evaluation» study Prof Dr.» double» dummy. Wan Azman Wan Ahmad.» Multicenter.» BEACON» 11.» PEPCAD. Dr. Wan Azman Wan Ahmad/ Dr. Wan Azman Wan Ahmad.» ASCEND» HF .Prof. Dr. Wan Azman Wan Ahmad. Dr.»A»Randomised» Double-blind»placebo»controlled»international» Multicentre»study.»randomized. 10. Dr. Dr. Dr.» Ongoing» followup .» RIVAROXACS3001» (ATLAS» II» TIMI» 51)» -» Prof. Dr. Wan Azman Wan Ahmad. 15. 8.00).» Multi» Centre» Acute» Study» of» Clinical» Effectiveness» of» Nesiritide» in» subjects» with» Decompensated» Heart» Failure» 2008» (Grant» RM100.»Protocol»No»CL3-16257083 .» ROCKET» A» randomized. 19. Wan Azman Wan Ahmad/ Prof Dr. Dr.

» AVEO» P06162: Randomised» phase» II» trial» of» Gefinitib» v» Gefinitib» +» SCH900105. 11. Anita Zarina Bustam. Ho Gwo Fuang.» randomized» phase» II» trial» of» combination» gemcitabine» and» carboplatin» chemotherapy» in» patients» with» metastatic» or» recurrent» nasopharyngeal» carcinoma . 4.» Pharmacokinetics» and» pharmacogenomics» of» docetaxel» in» adjuvant» breast» cancer .Dr. Prof. 10. Marniza Saad. Wan Azman Wan Ahmad.» A6181170: A» multinational.» RIBBON2:»A»phase»III»multicenter»randomized» placebo-controlled» trial» evaluating» the» efficacy» and» safety» of» bevacizumab» in» combination» with» chemotherapy» in» subjects» with» previously» treated» metastatic» breast» cancer .» NPC»Cetuximab»Study»A»phase»II»study:»Role» of» cetuximab» in» combination» with» platinumbased»chemotherapy»concurrent»with»radical» radiotherapy» in» newly» diagnosed» localised» nasopharyngeal» carcinoma . Daniel Wong Wai Yan.Dr. Madya Dr. Ho Gwo Fuang. » UNIT ONKOLOGI KLINIKAL 1. Anita Bustam. Ho Gwo Fuang.»multi-centre» phase» III» randomised» controlled» trial» for» second»line»treatment»of»recurrent.Prof.» MARK» :» A» Phase» 2» biomaeker» identification» trial» for» erlotinib» in» patients» with» advanced» pancreatic». Daniel Wong Wai Yan. 5. Daniel Wong Wai Yan. . Rozita Abdul Malik. 21. 3.Dr.» ARISTOTLE» –» A» clinical» Research» Study» to» evaluate» APIXABAN» (CV185030)» for» Reduction» In» Stroke» and» Other» Thromboembolic»Events»in»Atrial»Fibrillation.» open-label. 16. 8.Dr. Dr.»or»high» risk» Dukes» stage» B» colon» cancer» that» has» been» completely» removed» by» surgery .» TORISEL»3311: An»international»mulit-centre» phase»III»randomised»controlled»trial»of»first»line» treatment»of»advanced»renal»cell»carcinoma.» randomized. Madya Dr. Marniza Saad.Dr.»advanced» non-small» cell» lung» cancer.» LIGHT» (M10-963)» Linifanib» vs» sorafenib» for» upfront»treatment»of»advanced»hepatocellular» carcinoma .Dr. Madya Dr. 17. Ho Gwo Fuang.» HKI» 3004 : Adjuvant» breast» cancer» study» in» HER2»positive»patients»using»neratinib .» CORONARY»CTA»VISION»STUDY: Coronary» CT»Angiography»To»Predict»Vascular»Events» in» Noncardiac» Surgery» Patients» Cohot» Evaluation»Study. 7.» phase» III» study» of» sunitinib» versus» sorafenib» in» patients» with» advanced» hepatocellular» carcinoma .» EXAMINE. 2. 14.» HKI» 3005» Phase» 3» open» label» first» line» treatment» for» HER2» positive» breast» cancer» comparing» Paclitaxel» plus» herceptin» vs» Paclitaxel» plus» Neratinib . Marniza Saad.Dr. Daniel Wong Wai Yan.» LUME-Lung»2 : An»international.» comparing» bevacizumab» +» interferon-alpha» versus» bevacizumab» +» torisel . 15. Imran Zainal Abidin. Imran Zainal Abidin.» ASPECCT» Panitumumab» vs» cetuximab» for» the»third»line»treatment»of»advanced»colorectal» cancer»-»Dr.» BEATRICE» :» An» international» multi-centre» open-label» phase» iii» trial» of» adjuvent» bevacizumad»in»triple»negative»breast»cancer -Prof. 22. Ho Gwo Fuang.» ASCOLT» Aspirin» in» treating» patients» with» Dukes»stage»C»colon»or»rectal»cancer. Ho Gwo Fuang.» NPC» Study: An» open» labeled.» comparing» pemetrexed»+»placebo»versus»pemetrexed»+» BIBF1120» (a» multi-targeted» tyrosine» kinase» inhibitor)»-»Dr. 6.Pusat Perubatan Universiti Malaya 31 20.Prof.Dr. 12.» SHARE:»The»role»of»scalp»cooling»to»prevent» chemotherapy-induced» alopecia» in» patients» with» breast» cancer» receiving» anthracycline» or»taxane»based»chemotherapy»-»Dr. Prof Madya Dr.» antihepatocyte» growth» factor» in» the» first» line» treatment»of»NSCLC»-» Dr.» AGILE» Axitinib» in» metastatic» renal» cell» carcinoma»patients . 13.Dr. 9. Prof. Madya Dr.» multicentre.Dr. Anita Zarina Bustam.

Dr. Sajaratulnisah Othman.» Risk» perception» of» patients» and» healthcare» professionals» in» the» context» of» risk» communication»and»shared»decision»making . 7.» HOPE»III»-»Dr. Ng Chirk Jenn.32 Laporan Tahunan 2010 » UNIT GASTROENTROLOGI 1. 2. 8. kajian fasa 3 ini merupakan ‘postmarketing survey’ untuk ubat Sorafenib/ Nexavar yang digunakan untuk penyakit kanser hati. Noor Zurani Mohd Haris Robson.» Developing»and»evaluating»a»patient»decision» aid»for»patients»with»type»2»diabetes»making» decisions» about» insulin» treatment . ‘Molecular» and» biochemical» characterization» of»isolates»and»life»cycle»stages»of»Blastocystis» hominis»isolated»from»patients»suffering»from» irritable» bowel» syndrome’ . Chia Yook Chin.kajian ini adalah gabungan usaha dengan Jabatan Patologi.Dr. Chia Yook Chin. 13. Ng Chirk Jenn. 11. 5.Dr.» A» Phase» III. Chia Yook Chin. 12. .Dr.» CSPP100A2408»Aliskiren»trial» . 12. 8.» ‘Erosive» Gastro-Oesophageal» Reflux» Disease»–»A»Study»on»Symptomatology»in»a» Malaysian»Population’. 4.» Developing» and» pilot» testing» an» intevention» to» help» patients» with» type» 2» diabetes» make» decisions»about»starting»insulin»-»Dr. ‘Iatrogenic» colonic» perforations» during» colonoscopy:» incidence. GEMINI study – kajian tentang effikasi dan keselamatan ubat Vedolizumab dalam ‘induction» of» remission’ dan ‘maintenance’ untuk penyakit Crohn (‘moderate»to»severe’).» Validity»of»Farmingham»Risk»Score» Dr. 5. ‘A» validation» study» of» the» Leeds» dyspepsia» questionnaire» in» a» multi-ethnic» Asian» population’.Dr. Khoo Ee Ming.» GIDEON» study» –» ‘Global» Investigation» of» Therapeutic» Decisions» in» Hepatocellular» Carcinoma» and» of» Its» Treatment» With» Sorafenib’. ‘Appointment» waiting» times» and» education» level»influence»the»quality»of»bowel»preparation» in»adult»patients»undergoing»colonoscopy’. Visiglide study – kajian ini adalah untuk membandingkan penggunaan guidewire» biasa dengan guidewire» ‘Visiglide’ (dari Olympus) semasa prosedur ERCP. 10.» CSPP100A2408» Aliskiren» trial .» Eosinophilic» Esophagitis» study – kajian ini adalah untuk meninjau ‘prevalence’ penyakit eosinophilic esophagitis di kalangan pesakit endoskopi yang ‘dyspeptic’.» management» and» outcome»in»a»Malaysian»tertiary»hospital’. 3. 6. Ng Chirk Jenn. Nik Sherina Hanafi.Dr.» SPAN» Research» (Study» of» Pain» and» Analgesics)»-»Nik Sherina Hanafi.Dr. HEAT study – kajian fasa 3 ini adalah untuk meninjau kelebihan ThermoDox bersamasama dengan Radiofrequency Ablation (RFA) berbanding dengan penggunaan RFA sahaja. 9.Dr. ‘Level»of»patient»satisfaction»with»an»outpatient» colonoscopy»service’. 9.» GlucoTIPS» study» in» diabetes» mellitus . 11.» Study» of» Pain» and» Analgesia» (SPAN) . 10.» Randomized.» Clinical» Trial» to» Evaluate» the» Safety» and» Efficacy» of» the» Addition» of» Sitagliptin» in» Patients» with» Type» 2» Diabetes» Mellitus» Who» Have» Inadequate» Glycemic» Control» on» a» Sulfonylurea» in» Combination» with» Metformin . 4.» Alcohol» intervention» programme» among» Orang» Asli . 3. » JABATAN PERUBATAN RAWATAN UTAMA 1.» ‘Clinical»and»histological»follow-up»of»a»cohort» of» patients» with» non-alcoholic» fatty» liver» disease’. 6. 2. 7.» Domestic» violence:» Its» association» with» psychiatric» morbidity» and» victims’» readiness» to»leave»-»Dr. Khoo Ee Ming. Chia Yook Chin.

Dr Pauline Lai. Wong Yin Yen. Rusinahayati Mokhtarudin [Dibentangkan di National» Conference» for» Clinical» Research» 2010» (NCCR» 2010)] pada 31 Mei hingga 4 Jun 2010. 5.» An»audit»on»returned»medication»in»in-patient» and»out-patient»pharmacy.» Analysis»of»BPA»&»Pthalates»for»MOH. 5. 2.» Detection»of»pesticide»in»squid»sample.» Detection»of»HIV»drug»in»HIV»patients. » MAKMAL SUCXES 1. 3.» Development»of»Suppository»Base»from»Palm» Oil»Product.» ammeline»and»ammelide»in»urine»sample. 10. 14.» An» audit» on» the» effectiveness» of» pharmacist» intervention»on»the»use»of»intravenous»proton» pump»inhibitors»in»a»tertiary»referral»hospital» in»Malaysia. 4. Kontraksi / Kelahiran Bayi Pramatang Serta Pecah Air Ketuban Pramatang. Pn Shahidaton Akmal. » PTJ FARMASI 1. 6.» Cardiovascular» risk» scores» in» general» practice.» Analyze»samples»from»chemistry»department. 3.» Functional»Status»and»Health-Related»Quality» of» Life» in» Patients» with» Primary» Intracranial» Tumor . Kelaziman Jangkitan Serviks Chlamydial» trachomatis Di Kalangan Ibu Yang Melahirkan Bayi Yang Mati Sebelum/Sewaktu Lahir. 15. 4. En Abd Malik Mat Said dan Cik Norshafika Tajul Amer.» Pharmacokinetic»of»a»novel» tetrahydrobiopterine»analogue.» EDCs» in» Malaysian» River» Water» and» Its» Removal. 19. 13.» Monitoring» Melamine. Wan Nourul Ainna.» interviews» and» questionnaires» with» GPs» in» the» United» Kingdom . 6. 11. Nur Salwa. Muhd Farid.Dr. 2. OoI Ai Lee.»UMMC. . adulterant» compound» in» 8. 20. 12.» An» audit» on» the» returns» of» unused» sterile» preparations» (cytotoxic» and» non-cytotoxic» drugs)»in»UMMC.» Detection»of»Zearalenone»in»Food.» Monitoring» nitrofun» &» chlorampherical» in» tissue»sample.» Development» of» semi» solid» testosterone» trandermal» delivery» system» and» pharmacokinetic»studies.Dr.» Prevalences»of»Work-Related» Musculoskeletal»Disorders»Amongst» physiotherapist .» Detection»of»acrylamide»in»foods. Syahiskandar Sybil Shah.» Hand» Writing» Speed» Assessment» Among» Primary»School»Children .» Evaluation» of» Estradiol» &» Phytoestrogen» in» milk.» Monitoring» beverages. 7. » JABATAN PERUBATAN PEMULIHAN 1. Ilma Ilyani. 2.Pusat Perubatan Universiti Malaya 33 14.» Hypoglycemic» effect» on» diabetic» rats» (Sky» Fruits). Dr. 9. 18.» Patient» satisfaction» survey» on» PharmCARE» services» in» the» UMMC» -» Chua Choon Hooi. » UNIT PERKEMBANGAN PERUBATAN 1. Detection of Caffeine Level in Baby Plasma Sample. 17.» Studies» on» Distribution» and» Biological» Interactions»of»Phytoestrogens»As»Endocrine» Disrupting» Chemicals-In» Biological» system» and»The»Environment. Mariani.» An» audit» on» medication» error» in» in-patient» pharmacy.Dr.» An»audit»on»medication»error»in»UMMC.» cyanuric» acid. 3.» Pharmacokinetics»studies»of»Demedetomidine» in»human»plasma»sample. 16. Liew Su May.Norsilawati Mohd Nor.» PCB»Project»for»UNU.» Phytopharmalogical» Evaluation» of» Plants» for» Antidiabetic»Activity.

Madya Dr. D-30625 Hannover. Madya Dr.» An» Observational» Follow-up» Study» of» Pediatric» Patients» Who» Participated» in» a» Previous»Respiratory»Syncitial»Virus-Induced» Bronchiolitis» Study» of» Montelukast-Prof. 7. Kuala Lumpur. Tajaan: IPP 14. Tajaan UMRG RG114/09 HTM 10.» Epidemiology» of» respiratory» viruses» in» Children» with» Asthma . Izzurina Bashah 17. 13. Director.» Phase» III» Multi-Centre. Tajaan: National University of Singapore dan Institut Pediatrik.Dr.» The» effect» of» caesarian» section» delivery» on» the» incidence» of» asthma . 9. 3. Yvonne Lim (Dept of Parasitology). 6.» A» Two-centre.» Kuala» Lumpur.» Prevalence»of»Snoring»and»Obstructive»Sleep» Apnoea» in» Overweight» Children» seen» in» the» Obesity»Clinic»in»a»Tertiary»Referral»Centre»in» Malaysia . Tajaan oleh Merck Sharp and Dohme.Dr. Tajaan: E-Science Grant 0601-0312.» A» randomised.Prof.Prof. Tajaan: Research»Institute.» and» Hospital» Kuala» Trengganu.» Evaluation» of» the» Asthma» Control» Test» in» Children .» double-blind» study» on» the» effect»of»a»growing»up»milk»on»the»occurrence» of» infections» in» toddlers» (GIANT» Study) Prof.» Prevalence» and» Correlates» of» Depressive» Symptomatology» among» School» Children» and»Children»with»Chronic»Illness»in»Malaysia» . 4. Prof. Jessie de Bryune & Dr. Professor of Pediatrics and Experimental Hematology/ Oncology. Tajaan: UMRG Fasa 2/2010.» Evaluation» of» a» written» asthma» care» plan» in» the» paediatric» asthma» clinic . Chew Hui Bein dan Prof. 11.Tajaan MOSTI: 06-00000 & geran jangka masa pendek UM (IPPP/ UPDiT/Geran(PJP)/FS288/2007C fund.) Corp. Christopher Boey Cheong Meng.Prof.34 Laporan Tahunan 2010 » JABATAN PEDIATRIK 1.Prof.Prof. Department of Pediatric Hematology/Oncology. Dr.» Nasopharyngeal» and»Breast»Cancers . Penyelidik Utama: Christoph Klein MD PhD. Thong Meow Keong (Usaha sama Universiti Malaya dan Cancer» Research» Initiatives» Foundation» (CARIF) 2007-2012. Dr. 2. Malaysia. Carl Neuberg Strasse 1.Dr. 18.» Analysis» of» DLG5» Genetic» Polymorphism» in» Malaysian» patients» with» Crohn» Disease . Jessie de Bryune. Dr. Dr. Germany. Tajaan: Fundamental» Research» Grant» Scheme (FRGS/1/10/SP/ UM/01/16). 5. Lee Way Seah.» A» Study» of» the» Clinical» Characteristics» of» Children» Admitted» to» hospital» with» acute» Diarrhoea»and»the»Effect»of»a»Daily»Intake»of» a»Probiotic»Beverage . Dr.Professor Thong Meow Keong.» Inborn» errors» of» metabolism:» » a» clinical» and» laboratory»evaluation»in»acutely»ill»paediatric» patients .Dr.A.»Terengganu . Wong Su Sien 16.» Helminth»Infection»and»Asthma»in»the»Orang» Asli» Communities . Dr.» Double-Blind.Prof. Centre for Disease Control Initiated Study. Christopher Boey Cheong Meng. Lee Way Seah. Jessie de Bryune. Dr.» prospective» study» on» the» incidence» and» financial» implication» of» childhood» rotavirus» infection» admitted» to» UMMC.Prof. 15.» CFTR» in» Asian» patients» with» chronic» pulmonary»disease» . Thong Meow Keong. Siti Zurina. Dr. Madya Dr.»The Netherlands.»Mutation» Screening» for» Predisposition» Genes» for» Risk» Assessment» and» Exploring» New» Anti- Cancer» Therapy» for» Oral.» Study» of» micro» ribonucleic» acid» (miRNA)» patterns»and»messesnger»RNA»splicingamong» myotonic» dystrophy» (RM1)» patients» of» different»ages»and»clinical»features .Dr.Dr. Lee Way Seah. Tajaan: Merck Sharpe & Dohme (I. Lee Way Seah. Hannover Medical School OE 6780.» A» Multi-Pronged» Tackle» of» Three» Cancers» Relevant» to» Malaysians:» Searching» for» the» Presence»of»Predisposition»Genes. 8.» Randomised» Study» To» Assess» The» NonInferiority» of» A» Commercial» Lot» of» GSK» .» Genetic» study» on» infantile» IBD» -» an» International» Collaborative» study . Madya Dr. Jessie de Bryune. Anna Marie Nathan.Prof. Danone. Rakhee Yadav a/p Hematram Yadav.

Protocol 111654:10PN—DIT-048 PRIA). Fatimah Harun. 15-17 Oct 2010.» When» Given» As» A» Three-Dose» Primary» Immunisation» Course .» Trade» Mark» (» CARTE)» for» human» autologus» chondrocyte» transplantation . Ikram Shah Ismail Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya » JABATAN SURGERI ORTOPEDIK 1. Profesor Siti Zawiah. Ridzuan Azmi.Dr.» Paediatric» Trauma:» Correlation» between» developmental» age» and» socioeconomic» background» with» patterns» of» injury . 6. 2. Tan Sik Loo . Koh Mia Tuang. Dr. Tajaan: FRGS 3.Prof. Tunku Kamarul Zaman.Chandran. Tunku Kamarul Zaman . Koh Mia Tuang (32 Malaysian Paediatric Association Annual Congress. Madya Dr. Kamarul Zaman. Dr. Madya Tunku Dr.» Human» blood0Derived» Mesenchymal» stem» As»A»New»»Potencial»Cell»Therapy»To»Repair» Musculoskeletal»Diseases . Kavitha Govindasamy. Krishnamurithy Ganesan.Cheah Peng Loon (Annual Malaysian Paediatric Association).» Freeze-dried» Amniotic» Scaffold» for» Chondrocytes»or»Chondrogenic»mesencymal» Stem»Cells – 2010 . 21. Tunku Kamarul Zaman . terima kasih. . Tunku Kamarul Zaman .» Assessment» of» The» Nutritional» Status» Of» Children» Living» With» HIV» Receiving» Antiretroviral» (ARV)» Medication . 4. 23.» Incidence»and»Prevalence»of»Sports»Injuries» in» Youth» Competitive» Badminton» Players Dr.» Mutational» analysis» and» functional» studies» of»genes»» controlling» thyroid» gland» development» in» patients» with» congenital» hypothyroidism . » UNIT PERUBATAN SUKAN 1. 3. Tajaan: FRGS.» 20. PPUM sentiasa komited untuk memberikan perkhidmatan yang tercanggih dan lengkap dengan pelbagai perkhidmatan kepakaran. Rahim (PhD). (32nd Malaysian Paediatric Association Annual Congress 2010). Sharaniza Ab.» The» Effects» of» Platelet» –Rich» Plasma» and» “CORAGRAFT”» on» the» biological» healing» of» sized» tibial» defect» in» rabbits-2010 .» Soccer» Injuries» in» Malaysian» Professional» Football»Players . 2. Madya Dr. 7.Cheah Peng Loon.Prof. Fatimah Harun. Dato’ Dr.Prof. 19.» Paediatric» Trauma:» Patterns» of» injury» presenting» to» a» Paediatric» Trauma» &» Emergency» Unit» in» a» tertiary» hospital» in Malaysia . Kuala Lumpur. Sekian. Kavitha Govindasamy.Prof.» Air-Dried»Amniotic»Scaffold»For»Chondrocytes» or» Chondrogenic» Mesencymal» Stem» Cell – 2010 . Winson Ambaraj.» Three-Dimensional» Culture» of» Bone» Marrow» Mesenchymal» Stem» Cells – 2010 . Goh Siew Li. Madya Dr.» Evaluation» of» Upper» Body» Strength» of» Wheelchair»Athlete»and»Able»Bodied»Athlete» in»Basketball .Prof. Madya Dr.Prof. Tan Sik Loo. Usaha sama: PPUM. Tunku Kamarul Zaman .Dr. Sebagai rumusan. UPM dan Hospital KL.Prof. Madya Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 35 Biologicals‘» 10-valent» Pneumococcal» Conjugate» (10PN-PD-DIT)» Vaccine» Compared» To» A» Clinical» Phase» III» Vaccine» Lot. Kamarul Zaman.2010 Prof. Tan Sik Loo . PPUM telah melaksanakan beberapa penambahbaikan bagi membolehkan PPUM menyediakan perkhidmatan perawatan kesihatan yang terbaik di samping menyediakan kemudahan pengajaran dan penyelidikan untuk Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Priya Sathish. Boo Lily. 22. Dr. Krishnamurithy Ganesan.Prof. Madya Tunku Dr. Boo Lily. Tajaan: United» Nations» Development»» Programme» For» The» UNAIDS»PAF»Project. Jessie de Bruyne. 5.Prof. Dr. Usahasama : Jabatan Biologi Molikul. Prof. Sebagai sebuah hospital pengajaran yang pertama di negara ini.» Tenogenic» Medium» for» Mesenchymal» Stem» Diffrentiation» Tenogenic» Lineage .» Vitamin»D»status»in»Pregnant»mothers .Prof.

.

Laporan Perangkaan Pesakit Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

346 orang pada tahun 2009. jumlah pesakit yang menerima rawatan daripada perkhidmatan pesakit luar telah meningkat sebanyak 0.897 587. .6% iaitu 883.7% atau 5.899 pesakit.783 73.952 67.Laporan Perangkaan Pesakit Laporan Perangkaan Pesakit Perangkaan Pesakit adalah hasil pengumpulan data statistik pesakit yang mendapat rawatan di PPUM melalui Perkhidmatan Pesakit Luar dan Pesakit Dalam.855 784.458 580.644 Jumlah 498.346 883.047 orang berbanding 877.304 62.858 880.775 662.498 554. Klinik Surgeri dan Klinik Surgeri Ortopedik menerima peningkatan pesakit yang paling tinggi dengan masing-masing peningkatan sebanyak 10.403 Trauma & Kecemasan 62.844 447. Jadual 1: Statistik Pesakit Luar Tahun 2000 hingga 2010 Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Semua Klinik 435. Perkhidmatan Pesakit Luar Dalam tempoh 10 tahun.340 67.071 750.175 502.3% atau pertambahan seramai 384. PTj Perubatan Pemulihan.356 72.114 514.479 504.364 773.895 orang pesakit bagi klinik Surgeri dan 11.846 103.758 84.003 95. Manakala bagi Perkhidmatan Pesakit Dalam pula melibatkan perkhidmatan perawatan yang dijalankan di semua wad. Unit Perkembangan Perubatan (Klinik Kesihatan Kakitangan) dan Pusat Pengambilan Darah.546 487.296 88.531 575. PTj Perubatan Rawatan Utama.819 572. statistik bilangan pesakit luar yang telah menerima rawatan telah menunjukkan peningkatan sebanyak 77.442 107.148 509.517 orang pesakit bagi Klinik Surgeri Ortopedik.4 % atau 4. Perkhidmatan Pesakit Luar meliputi perawatan yang diberikan di Klinik-klinik Pakar.047 Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Pada tahun 2010. PTj Trauma dan Kecemasan.210 877.904 775.216 665.

846 103.114 502.296 88.003 775.000 784.000 580.458 400.364 773.758 Trauma & Kecemasan 84.904 800.000 200.340 100.000 700.356 67.844 447.000 504.442 107.952 62.644 2010 435.175 487.000 Semua Klinik 67.403 .000 300.775 662.000 95.304 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 62.40 Laporan Tahunan 2010 Carta Pesakit Luar Tahun 2000 hingga 2010 900.479 500.000 600.855 73.546 514.783 72.

852 52.127 430 4.657 34.510 107.627 103.248 29.713 31.855 51.644 9579 513 883.196 33.098 44.337 29.740 78.317 82.424 139.492 47.047 .164 82.057 25.322 25.801 26.530 42.Pusat Perubatan Universiti Malaya 41 Jadual 2: Statistik Pesakit Luar Mengikut Disiplin Klinikal Klinik Klinik Perubatan Klinik Surgeri Klinik Surgeri Ortopedik Klinik Perubatan Psikologi Klinik Pediatrik Klinik Oftalmologi Klinik Otorinolaringologi Klinik Ginekologi Klinik Obstetrik Klinik Kesihatan Kakitangan Klinik Perubatan Rawatan Utama Klinik Perubatan Pemulihan Pusat Pengambilan Darah Klinik Onkologi Trauma dan Kecemasan Cucian Luka Perawatan Di Rumah Pengambilan Darah Di Klinik JUMLAH 2009 145.607 877.011 46.442 10. 2010 154.351 44.006 *7.517 40.346 Sumber : PTj Maklumat Pesakit Nota: * Statistik pesakit Onkologi pada tahun 2009 hanya untuk bulan Oktober hingga Disember 2009 sahaja (sebelum ini dikategorikan sebagai pesakit dalam).522 23.560 9.957 47.361 137.826 10.

231 orang pada tahun 2009.337 47.644 120.000 25.713 46.826 44.196 52.011 154.000 100.000 47.361 7.098 0 Perkhidmatan Pesakit Dalam Statistik bilangan pesakit dalam yang telah menerima rawatan dalam tempoh 10 tahun menunjukkan peningkatan sebanyak 23.424 9.248 42.352 orang pesakit.560 60.442 107.164 25.000 160.127 9.957 51.492 23.000 82.843 pesakit mendapatkan rawatan sebagai pesakit dalam iaitu peningkatan sebanyak 1.000 40. seramai 49.579 20.42 Laporan Tahunan 2010 Carta Bilangan Pesakit Luar Mengikut Disiplin Klinikal Tahun 2009 Dan 2010 180.000 145.006 82.855 140.627 10.351 34.852 44.000 139.000 33.530 29.657 80.522 40.801 10.317 137.607 .740 78.6%. Pada tahun 2010. Manakala bilangan katil bagi tahun 2010 adalah sebanyak 895 buah katil dengan kadar penggunaan sebanyak 78.5% atau pertambahan seramai 9.517 26.510 103.2% atau 612 orang pesakit berbanding 49.057 29.322 31. rik tal mo Ot or log ino i lar ing olo gi Gi ne ko Kl log ini i kK Ob es iha ste tan tri k Pe Ka ru kit ba an tan ga Ra n wa tan Pe ru Ut ba am tan a Pu P em sa tP uli en ha ga n mb ila nD ara h Tr au On ma ko log da nK i ec em as an Cu cia Pe nL raw Pe uk ata ng a am nD bil i R an um Da ah rah Di Kl ini k Of Or top ed ba ik tan Ps iko log i tan ge ri ru ba Su r Pe Su r Pe ru ge ri Pe dia t Tahun 2009 Tahun 2010 430 513 4.

278 48.0 11 867.094 66 1 45 299 1.123 6.592 556 14.7 10.5 49.536 45.3 78.8 80.622 1.2 0.703 45.2 82.0 69.368 4.096 Bilangan Kematian 16 20 0 38 131 932 83 0 45 367 2 1.204 1.415 4.634 Kadar Kematian (setiap 1000 discaj) 1.992 48.7 36.613 1.3 42.231 49.343 6.520 3.468 1.6 278.Pusat Perubatan Universiti Malaya 43 Jadual 3: Jumlah Kemasukan dan Penggunaan Katil Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kemasukan 39.409 20 12.918 3.345 2010 Bilangan Kematian 10 22 1 49 154 1.6 0.3 76.113 1. Wad Bersalin dan katil bayi.2 17.843 Jumlah Katil 862 862 875 856 867 916 839 875 854 983 895 Kadar Penggunaan Katil (%) 69.6 Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Nota: Bagi tahun 2010.2 0.5 13. pengiraan jumlah katil tidak termasuk katil di Trauma dan Kecemasan.476 48.4 80. pesakit Onkologi dikategorikan sebagai pesakit Perubatan Jumlah bagi pesakit Obstetrik=data ibu + bayi .091 113 47.8 12.6 Jumlah Discaj 9.4 33. Jadual 4: Bilangan Discaj dan Kematian Mengikut Disiplin 2009 Disiplin Klinikal Jumlah Discaj 8.738 1.814 47.01 *Obstetrik Otorinolaringologi Oftalmologi Ginekologi ICU Perubatan Pediatrik Perubatan Psikologi Ortopedik Surgeri Surgeri Onkologi Jumlah Sumber»:»PTj»Maklumat»Pesakit Nota: Kadar Kematian=Jumlah Kematian/Jumlah Discaj x 1000 » Bagi tahun 2010.1 13.9 71.4 10.879 46.2 89.5 13.5 70.040 49.2 0.9 77.4 81.285 6.679 7.4 69.588 50.741 Kadar Kematian (setiap 1000 discaj) 1.619 51.0 9.

634 pada tahun 2009 berbanding 1.345 orang telah didiscaj dari wad berbanding hanya 47. Sepuluh sebab utama kematian di PPUM ialah: i) Ischaemic Heart disease ii) Pneumonia iii) Septicaemia iv) Cerebrovascular disease v) Breast carcinoma vi) Lung carcinoma vii) Trauma viii) Colorectal carcinoma ix) Disease of liver x) Tuberculosis Carta Bilangan Discaj Dan Kematian Mengikut Disiplin Klinikal Tahun 2010 16000 14123 14000 12000 10000 9113 8000 6468 6992 6000 4343 4000 1918 3592 2000 1613 1368 556 1094 154 66 1 45 299 0 10 22 1 49 olo gi i Su rg eri ed ik Pe ru ba tan Ob ste tr i k lm o lo lar ing Of ta Gi ne Pe ru ba tan Ot ori no Ps iko lo Pe dia t Discaj Kematian Or top Su rg eri gi IC U ko log rik gi .44 Laporan Tahunan 2010 Discaj Dan Kematian Pada tahun 2010. seramai 48.741 pada tahun 2010.096 pesakit pada tahun 2009. Manakala kadar kematian telah meningkat daripada 1.

• Carta Organisasi Pusat Perubatan Universiti Malaya • Kedudukan Pusat Perubatan Universiti Malaya Dalam Organisasi Universiti Malaya • Lembaga Pengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya • Pegawai-pegawai Utama Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

46 Laporan Tahunan 2010 Carta Organisasi Pusat Perubatan Universiti Malaya PENGARAH TIMBALAN PENGARAH (IKHTISAS) TIMBALAN PENGARAH (PEMBANGUNAN) TIMBALAN PENGARAH (PENTADBIRAN) SOKONGAN KLINIKAL • • • • • • • • • • MAKLUMAT PESAKIT FARMASI DIETETIK PENGURUSAN MAKMAL MIKROBIOLOGI PERUBATAN PATOLOGI PERUBATAN TRANSFUSI KEBAJIKAN PERUBATAN PENTADBIRAN KEJURURAWATAN KAWALAN JANGKITAN • • • • • • KESELAMATAN AUDIT DALAM HAL EHWAL KORPORAT PERHUBUNGAN AWAM KOLEJ SAINS KESIHATAN SEKUTU KOLEJ PENDIDIKAN LANJUTAN KEJURURAWATAN • • • NADI IT UNIT KEJURUTERAAN BIOMEDIKAL SUMBER PERKHIDMATAN • • • • • KLINIKAL • • • • • • • • • • • ANESTESIOLOGI OBSTETRIK & GINEKOLOGI PERUBATAN OFTALMOLOGI PEDIATRIK PERUBATAN PSIKOLOGI SURGERI SURGERI ORTOPEDIK PERUBATAN RAWATAN UTAMA OTORINOLARINGOLOGI PERUBATAN PEMULIHAN • • • • • • PENGIMEJAN BIOPERUBATAN ONKOLOGI KLINIKAL PERUBATAN KESUKANAN FIZIK PERUBATAN TRAUMA & KECEMASAN PERKEMBANGAN PERUBATAN PEMBANGUNAN ORGANISASI PEMBANGUNAN INSAN PENGURUSAN AM & FASILITI SUMBER KEWANGAN SUMBER BAHAN Sumber:»PTj»Sumber»Manusia .

Pusat Perubatan Universiti Malaya 47 Kedudukan Pusat Perubatan Universiti Malaya Dalam Organisasi Universiti Malaya UNIVERSITI MALAYA Lembaga Pengarah Universiti Malaya SENAT Lembaga Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya Fakulti Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya Unit Sokongan Jabatan Akademik Bukan Klinikal Jabatan Akademik Klinikal Unit Perkhidmatan Klinikal Unit Sokongan Klinikal Unit Sokongan Bukan Klinikal .

Ghauth Jasmon 3 Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya Y. Prof. Bhg. Ikram Shah bin Ismail . Datuk Dr. Prof. Talib 2 Ahli-ahli Naib Cancelor Universiti Malaya Y. Rozaidah bt. Madya Dr. Dato’ Dr. Bhg.48 Laporan Tahunan 2010 Lembaga Pengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 1 2 3 1 Pengerusi Prof.

Patrick Tan Seow Koon Jemputan Prof. Dato’ Dr. Dr. Bhg. Prof. Kadarman Jemputan Y.Pusat Perubatan Universiti Malaya 49 4 4 5 6 7 5 Wakil Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Encik Mohd Radzi bin Abdul Hamid Wakil Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Encik Ahmad Nazri bin Sulaiman Wakil Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Mustafa bin Ali Mohd 6 7 . Nooraini bt. Baba Setiausaha Timbalan Pengarah (Pentadbiran) Pusat Perubatan Universiti Malaya Cik Nurri bt.

Goh Khean Jin Prof. Mohd. Patrick Tan Seow Koon Timbalan Pengarah (Pembangunan) Prof. Dr. Madya Dr. Amrahi bin Buang Prof. Dr. Dr. Madya Dr. Saini Jeffery bin Freddy Abdullah (sehingga 31 Mei 2010) Dr. Marzida bt Mansor Prof. Mohd Idzwan bin Zakaria Dr. Siti Zawiah bt Omar Prof. Thong Meow Keong Prof. Nor Zuraida bt Zainal Prof. Cheah Phaik Leng En. David Choon (Pemangku Ketua) (mulai Jan 2010 ) Prof. Sazaly bin Abu Bakar (sehingga Oktober 2010) Prof. Dr. Dr. Dr. Teh Ah Huat Cik Siti Hawa bt. Ikram Shah bin Ismail Cik Nurri bt. Jamal I-Ching Sam (mulai 25 Oktober 2010) Prof. Dr. Dato’ Dr. Zahari (sehingga 9 Ogos 2010) Prof. Dr. Rusinahayati bt Mokhtarudin (mulai 2 Februari 2010) Prof. Madya Dr. Othman Prof. Dr. Mohd Taib . Dato’ Dr. Veera Sekaran Nadarajan En. Julia Patrick Engkasan (Pemangku Ketua) (mulai 1 Jun 2010) Cik Hafidah bt Othman (sehingga 1 Februari 2010) Dr. Kadarman Prof. Sazilah bt Ahmad Sarji Prof. Anita Zarina bt. Yasim bin Mohd Yusof Prof. Dr. Madya.50 Laporan Tahunan 2010 Pegawai-Pegawai Utama Pengarah Timbalan Pengarah (Pentadbiran) Timbalan Pengarah (Ikhtisas) Prof. Mohd Razif bin Mohd Ali Puan Azleen bt Mohd Zain Unit Perkembangan Perubatan Perubatan Sukan Fizik Perubatan Ketua-Ketua PTj/Unit Perkhidmatan Sokongan Klinikal PTj/Unit Kawalan Jangkitan Perubatan Transfusi Farmasi Mikrobiologi Perubatan Patologi Maklumat Pesakit Dietetik Nama Prof. Madya Dr. Rahmat bin Omar Prof. Datin Dr. Sajaratulnisah bt. Bustam Prof. Dr. Madya Dr. Dr. Mustafa bin Ali Mohd (mulai 5 Mei 2010) Ketua-Ketua PTj/Unit Klinikal PTj/Unit Anestesiologi Otorinolaringologi Perubatan Psikologi Surgeri Ortopedik Surgeri Perubatan Perubatan Rawatan Utama Pengimejan Bio-perubatan Obstetrik & Ginekologi Onkologi Klinikal Pediatrik Oftalmologi Trauma & Kecemasan Perubatan Pemulihan Nama Prof. Madya. Mimiwati bt. Azad Hassan bin Abdul Razack Prof. Madya Dr. Madya Choo May May (mulai 23 Oogos 2010) Dr.

Mohammed Hashim Pn. Datin Nor Enson bt. Yahaya bin A. Hj Abdullah Puan Saai’dah bt.Bhg. Abas Encik Muhamad Razali bin Che Hamad Pn. Sidek bin Miko Pn. Ambak Sumber Bahan Sumber Kewangan Pembangunan Organisasi Pembangunan Insan Audit Dalam Pengurusan Am dan Fasiliti Hal Ehwal Korporat Nadi IT Perhubungan Awam Unit Kejuruteraan Bio Medikal Keselamatan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan (pemakaian nama baru mulai 1 September 2010) Kolej Kejururawatan Kolej Radiografi Kolej Teknologi Makmal Perubatan . Maznah bt. Abdul Rahman Pn. Maria bt.Pusat Perubatan Universiti Malaya 51 PTj/Unit Kebajikan Perubatan Pentadbiran Kejururawatan Pengurusan Makmal Nama En. Hisyamuddin bin Bahari Ketua-Ketua PTj/Bahagian Bukan Klinikal PTj/Unit Sumber Perkhidmatan Nama Y. Habibah bt. Mansor (sehingga 1 April 2010) Pn.Bhg. Hamid Encik Tan Li Kuo En. Mat Isa Pn. Sharipah Asiah bt. Khadir Pn. Dato’ Ir Mohd Nor bin Ismail (sehingga 8 Februari 2010) Encik Zabaha bin Samari (mulai 2 Jun 2010) Encik Iskandar bin Ahmad Encik Hashim bin Anuar Y. Sidi (sehingga 15 Ogos 2010) Encik Yoo Sang Nge (mulai 16 Ogos 2010) En. Maisarah bt. Alias bin Lisut Pn. Mariam bt. Syed Junid Aljunid En. Siti Faziah bt Abdullah (mulai 3 Mei 2010) Cik Mariashabiradalia bt. Sharifah Fatimah bt Syed Ad.

.

Laporan Pusat Tanggungjawab • Klinikal • Sokongan Klinikal • Bukan Klinikal Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

Jenis pemeriksaan yang dijalankan adalah Obstetrics»Ultrasound. penjagaan semasa hamil.410 orang pada tahun 2010 iaitu pertambahan seramai 866 orang berbanding pada tahun sebelumnya.402 pemeriksaan berbanding tahun sebelumnya iaitu 9. Pada tahun 2010. . Di peringkat antarabangsa. Klinik Antenatal adalah merupakan sebuah klinik yang juga menekankan pendidikan kesihatan ibu-ibu mengandung. Unit Ultrasound merupakan salah satu unit di bawah PTj ini dan menyediakan perkhidmatan dalam bidang Obstetrik» Ultrasound dan Perubatan FetoMaternal.236 pemeriksaan. Gynaecology»Ultrasound dan Invasive» Prenatal» Procedure» (Amniocentesis.Klinikal PTJ OBSTETRIK & GINEKOLOGI Secara amnya. Kecemerlangan dan kepakaran klinikal yang sedia ada ini diiktiraf untuk melatih subspecialities di bidang Ginekologi Onkologi di dalam negeri. pihak Jabatan menyediakan beberapa jenis pemeriksaan iaitu Sperm» Analysis» Test dan Sperm» Antibodies» Test untuk pesakit. Jumlah kehadiran pesakit ke Klinik Antenatal adalah seramai 49. penyelidikan dan perkhidmatan perawatan dalam bidang Obstetrik & Ginekologi dengan empat unit pengkhususan iaitu Ginekologi Onkologi. CVS» [Chorionic»Villus»Samplin]»dan»Cordocentesis). pemakanan dan senaman. Program-program pendidikan yang dirangka seperti ceramah asas penyusuan ibu. proses bersalin. Jadual 2 menunjukkan bilangan kehadiran pesakit di Klinik Antenatal pada tahun 2010 berbanding tahun 2009. Rawatan yang diberikan kepada pesakit-pesakit ini adalah setaraf dengan pusat-pusat perubatan di luar negara. Jabatan ini amat terkenal sebagai pusat penjagaan dan rawatan serta rujukan untuk pesakit-pesakit kanser ginekologikal.» Reproduktif Endokrinologi dan Kemandulan serta Ginekologi Am. Obstetrik» Ultrasound dan Perubatan Feto-Maternal. Jadual 1: Bilangan Pesakit Menjalani Pemeriksaan Kesuburan 2009 Prosedur Intra Uterine Insemination (IUI) Pesakit 129 Berjaya Mengandung 7 Pesakit 112 2010 Berjaya Mengandung 15 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi. fungsi utama PTj ini adalah menyediakan pengajaran. bilangan pemeriksaan ujian ultrasound yang dijalankan terhadap pesakit adalah sebanyak 9. Bilangan pesakit yang membuat pemeriksaan kesuburan pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti dalam jadual 1. Bagi rawatan kemandulan.

369 1.544 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi Jadual 4: Jenis Kelahiran Jenis SVD (Spontaneous Vertex Delivery) Vacuum Extraction Forceps Lower Segment Caesarean Section (LSCS) Emergency Lower Segment Caesarean Section (LSCS) Elective Classical Caesarean Section Breech BBA BAH Twins Hysterectomy Jumlah 2009 3754 331 34 753 417 0 30 25 24 71 5 5.728 7.838 842 621 301 2.410 Pada tahun 2010 terdapat kelahiran kembar 2 adalah berjumlah 113 kelahiran berbanding tahun 2009 berjumlah 71 kelahiran.444 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi 2010 2.019 20.876 215 19 810 447 1 23 13 42 113 1 4.577 5.762 1100 1.006 7.554 1.795 1.560 2010 5.900 19.648 2010 5829 712 Sumber:»PTj»Obstetrik»&»Ginekologi .909 762 2.447 48.56 Laporan Tahunan 2010 Jadual 2: Bilangan Kehadiran Pesakit Di Klinik Antenatal Perkara Pesakit Baru (New Booking) Rawatan Susulan (ANC) Rawatan Susulan (PNC) Pesakit Walk-in (Screening Counter) OGTT Endo Revisit SBS Cardio Admit Screening Reproductive Scan Jumlah Bilangan Pesakit 2009 4.998 49.456 2.093 132 527 398 6 3.065 1. Manakala bilangan pesakit yang dimasukkan ke Wad Bersalin adalah seperti dalam jadual 3. Jadual 3: Bilangan Kemasukan Wad Bersalin Perkara Kes ditempah Kes tidak ditempah Bilangan Pesakit 2009 6.544 5.

Use»Of»Intraaortic»Balloon»Pump»For»Life» Support»And»High»Risk»»Angioplasty.1 40 6. Geriatrik. Balloon»Valvuloplasty»For»Aortic»Valve»And»Mitral» Valve. Endokrinologi. Perkhidmatan yang diberikan merangkumi perkhidmatan Kardiologi Tidak Invasif (Non» -» Invasive» Cardiology). Jadual 5: Statistik Prosedur Tidak Invasif Jenis Ujian Ekokardiogram Rehat Ekokardiogram Stress Ekokardiogram Pemerhatian 24 jam (Holter) Tekanan Darah Ambulatori 24 jam Ekokardiogram Transtorasik (TTE) Ekokardiogram Transesofageal (TEE) Ujian Fungsi Pernafasan Tahun 2009 13857 1452 646 73 8927 106 2073 Sumber»:»Unit»Kardiologi. Patent» Ductus» Arteriosus» Closure» Using» Coil» Device» And» Amplatz» Ductal» Occluder.5 2. penyelidikan dan rawatan penyakit kardiovaskular yang berkualiti dalam memenuhi misi dan visi Universiti Malaya.Pusat Perubatan Universiti Malaya 57 PTJ PERUBATAN PTj Perubatan adalah merupakan pusat tanggungjawab klinikal terbesar yang memberikan perkhidmatan dalam pelbagai bidang pengkhususan seperti Kardiologi.3 40 52 -21 Primary PCI dan Rescue PCI Valvulopasti Pam Belon Intraaorta Implan Perentak Jantung (satu/dua/ICD/CRT) Sumber»:»Unit»Kardiologi. Neurologi. Implan Perentak Jantung.4 Perkhidmatan Invasif pula meliputi Pengkateteran Jantung Kiri Dan Kanan. Penyakit Berjangkit.2 0 7. Kardiologi Invasif (Invasive» /» Interventional» Cardiology) dan Wad Kardiologi. Atrial»Septal»Defect»Closure»Using»Amplatz»Septal»Occluder. Hematologi.5 9. Perkhidmatan tidak invasif meliputi Ekokardiografi. Angiografi. Dermatologi. Embolisasi Gegelung Untuk Fistula dan Endovascular»Stenting»of»Aorta» For»Abdominal»Aortic»»Aneurysm Jadual 6: Statistik Prosedur Invasif Jenis prosedur Angiogram Koronari Angioplasti Koronari Transluminar Perkutaneus/Stenting (PTCA) Angioplasti Transluminar Perkutaneus/Stenting (PTA) Tahun 2009 1640 764 7 * 178 5 62 69 Tahun 2010 1728 885 7 * 192 9 77 57 # Perbezaan (%) 5 1.»PTj»Perubatan . Angioplasti Koronari Transluminar Perkutaneus Dan Stenting. Angioplasty»And»Stenting»For»Peripheral»Vascular»Disease. Elektrokardiogram dan Ujian Fungsi Pernafasan.6 6. Nefrologi. Gastroentrologi.5 16. Kajian Elektrofisiologi. Unit Kardiologi Memberi perkhidmatan pengajaran. Ultrasound Intravascular. Respiratori dan Rheumatologi.»PTj»Perubatan Tahun 2010 14839 1554 711 122 9551 127 2124 Perbezaan (%) 6. Rotational»Atherectomy.

Rawatan ini tidak memerlukan sebarang pembedahan sekali gus tidak meninggalkan sebarang parut pada tubuh badan selain tiada kesan sampingan.» rheumatic. Peralatan ini dapat merawat dan menurunkan beban penyakit arrhythmia dengan lebih berkesan.»PTj»Perubatan » Program/Perkhidmatan diperkenalkan i) ii) terbaru yang Rawatan Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization (ESMR). iii) Satu unit 3D Echocardiography» System» yang» digunakan» untuk» mendiagnosa dan menentukan rawatan pesakit kardiovaskular dan bukan-kardiovaskular secara noninvasif.» ischaemic» heart» disease. Jadual 7: Kemasukan Pesakit Wad Kardiologi Pesakit Jumlah Kemasukan & Pindah Masuk Jumlah Kematian Tahun 2009 3671 138 Tahun 2010 4128 143 Perbezaan (%) 11. Wad Kardiologi pula mempunyai kemudahan perawatan intensif untuk menerima pesakit dari dalam dan luar PPUM serta rujukan dari hospital swasta dan kerajaan sekitar Lembah Klang yang memerlukan perawatan jantung serta yang menjalani prosedur invasif jantung serta menjalankan program pengajaran kesihatan.5 ii) Sumber»:»Unit»Kardiologi. . Paediatrik. Satu unit Cardiac» Mapping» System. Peralatan ini dapat menentukan diagnosa penyakit jantung dengan lebih tepat (samada penyakit jantung congenital.» Alat ini berfungsi mendiagnosa dan merawat penyakit rentak jantung yang abnormal (arrhythmias). Pemeriksaan Echocardiography adalah pemeriksaan yang sangat diperlukan untuk mendiagnosa dan menentukan rawatan pesakit kardiovaskular dan bukankardiovaskular. # Pengurangan kes pacemaker adalah kerana kekurangan peruntukan.» ESMR berperanan menghantar gelombang kejutan pada dos berbeza ke atas beberapa otot jantung yang tidak mempunyai cukup pengaliran darah (ischaemia). ii)» Functional»Flow»Reserve»(FFR)»for»borderline» lesion»and»multivessel»PCI. Permintaan terhadap pemeriksaan Echocardiogram ini bukan sahaja dari Unit Medikal tetapi dari unitunit lain seperti Surgeri. Getiatrik dan lainlain lagi. » Pembelian peralatan baru Unit Kardiologi telah membuat beberapa pembelian peralatan baru pada tahun 2010 seperti yang berikut: i) Satu unit Non-Invasive» Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization» System» (ESMR). Unit Kecemasan. Oncologi.58 Laporan Tahunan 2010 Nota: * Tiada perbezaan dalam peratusan kes PTA adalah kerana pakar bedah Vaskular telah meletak jawatan.07 3. tumour atau sebagainya) serta evaluation yang lebih komprehensif. 3-Dimensional Echocardiogram iii) Perkhidmatan Electrophysiology bagi rawatan penyakit jantung arrhythimia menggunakan Ensite 3D Mapping » Pengenalan Prosedur Baru i) Implan pacemaker»device yang boleh melalui pemeriksaan MRI. Penghantaran gelombang kejutan tersebut akan merangsang pertumbuhan pembuluh darah yang baru di dalam otot jantung (angiogenesis) seterusnya menggalakkan pembekalan oksigen dalam bekalan darah. ESMR merupakan rawatan pelengkap kepada pesakit jantung setelah mereka masih tidak pulih dengan memakan ubat melalui preskripsi doktor dan tidak sesuai menjalani rawatan pintasan jantung atau angioplasty.

berdaya saing dan terulung di Malaysia dalam mengikuti arus kemajuan teknologi perubatan. Pada majlis tersebut. » Kursus Sebanyak 2 kursus telah berjaya diadakan oleh Unit Kardiologi pada tahun 2010. Rozaidah Talib. Petaling Jaya dan dirasmikan oleh Naib Canselor Universiti Malaya. Penyediaan perkhidmatan ini memperlihatkan Unit Kardiologi. Liputan meluas telah diberikan oleh media cetak dan elektronik untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang perkhidmatan yang diberikan. Pembelian mesin yang bernilai RM 2. Bhd kepada PPUM untuk penyelidikan dalam bidang kardiologi untuk pusat ini. Dr Wan Azman Wan Ahmad. Apa yang lebih membanggakan lagi apabila Malaysia menjadi negara terawal di Asia yang memiliki alat ESMR selepas Filipina. Bil 1 2 Nama Kursus International Board of Heart Rhythm Examiners (IBHRE) Review Course Basic Transradial (TRI) Workshop 2010 Tarikh 17 April 2010 6 Ogos 2010 .Pusat Perubatan Universiti Malaya 59 Cardiac Mapping System 3D Echocardiography System » Kejayaan Unit Kardiologi.000 yang disumbangkan oleh Syarikat I-Medik Imaging Sdn. PPUM setanding dengan pusat rawatan kardiologi di negara maju yang lain. Pada 9 Jun 2010. Pengerusi Lembaga Pengurus PPUM serta Prof. PPUM adalah sebuah unit yang dinamik. Dato’ Dr. Pengarah PPUM dan Prof. Ketua Unit Kardiologi. Majlis pelancaran dan penyerahan alat Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) ini telah diadakan di Hotel Hilton. Prof. Prof. PPUM telah melakar sejarah perubatan apabila menjadi pusat rawatan kardiologi pertama di negara ini menawarkan perkhidmatan alat Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) yang merupakan alat untuk rawatan jantung tanpa pembedahan.8 juta ini membuktikan Unit Kardiologi. Datuk Ghauth Jasmon dengan disaksikan oleh Dr. PPUM telah menerima dana untuk penyelidikan bernilai RM30. Rawatan ini adalah harapan baru bagi pesakit–pesakit yang tidak sesuai untuk menjalani rawatan revaskularisasi konvensional iaitu angioplasti atau pembedahan pintasan jantung dan membantu pesakit-pesakit ini yang masih bergantung kepada ubat-ubatan sahaja kerana masih lagi mengalami masalah sakit di bahagian dada atau kesukaran bernafas. TV3 telah menjalankan penggambaran untuk sesi rawatan Extracorporeal» Shockwave» Myocardial» Revascularization (ESMR) ini untuk siaran Majalah Tiga. Datuk Ghauth Jasmon. Ikram Shah Ismail. China dan Jepun.

60 Laporan Tahunan 2010 .

tuberculosis. HIV dan sebagainya. pemberian kimoterapi.» nonmyeloablative»and»autologous ii)» Bone»marrow»aspiration»dan»»trephine iii)» Plasmapheresis iv)» Leukopheresis v) Kemoterapi vi) Rawatan penyakit onkologi untuk pesakit menghidapi hematologi dan hemato- iii) Rawatan susulan untuk pesakit tenat dan memerlukan rawatan susulan rapi iv) Darah dan platelets»transfuse v) Memasuki Central line vi)» Donor»lymphocyte»infusion untuk indikasi tertentu ( post-transplantation) . CERiA bersama Unit Penyakit Berjangkit telah mengadakan Seminar Antarabangsa – The» Lancet» Symposium» on» HIV» in» People» Who» Use» Drugs yang disertai oleh lebih daripada 300 peserta termasuk peserta-peserta dari luar negara. Bagi pesakit luar perkhidmatan yang dijalankan meliputi Pusat Penjagaan Harian dan Klinik Hematologi. Unit Penyakit Berjangkit bersama CERiA. rawatan susulan pesakit akut. Ketua Unit Penyakit Berjangkit Bersama Penceramah Seminar The Lancet Symposium on HIV in People Who Use Drugs Unit Hematologi Unit Hematologi memberi perkhidmatan dan rawatan untuk pesakit luar dan dalam merangkumi pemeriksaan dan pemindahan sum-sum tulang. plasmaferisis dan leukoferisis. Pusat Kajian HIV/AIDS Universiti Malaya mengendalikan pelbagai kajian bersabit HIV di PPUM dan di komuniti. transfusi darah.Bone»Marrow»aspiration» and»trephine Memberi rawatan kemoterapi (intravenous»dan»»intrathecal) vii) Glivec program (MYPAP) untuk Chronic Myeloid Leukemia • Perkhidmatan Klinik Hematologi i) ii) • Rawatan susulan untuk pesakit pesakit hematologi dan hemato-onkologi Rujukan untuk kes baru Perkhidmatan wad i)» Bone» Marrow/Peripheral» blood» stem» cells» transplantasi» –» allogeneic. manakala bagi pesakit dalam unit ini bertanggungjawab kepada pesakit di wad. Pada bulan Disember 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 61 Unit Penyakit-Berjangkit Unit Penyakit Berjangkit yang diketuai oleh Professor Adeeba Kamarulzaman memberi rawatan pesakit dalam dan luar bagi pelbagai jenis penyakit berjangkit termasuk denggi. • Pusat Penjagaan Harian menjalankan perawatan seperti yang berikut: i) ii) Prosedur harian . Unit ini juga berfungsi giat dalam isu-isu seperti kawalan jangkitan dan juga pengunaan antibiotik yang rasional.

3 5. Polysomnography» (PSG). Disamping itu juga bertanggungjawab menyelaras segala urusan penetapan ujian dan perlaksanaan perkhidmatan Neurofisiologi bagi semua katagori pesakit luar dan dalam sebagai memenuhi tuntutan kehendak pengajaran.781 881 723 268 6. Transcranial» Study (TCD) dan Botox» Injection»Service.827 Perbezaan (%) -15. Electromyogram» /Nerves» Conduction» Study (EMG/NCS). Multiple» Sleep» Latency (MSLT).» Parkinson’s» Disease.0 -18.» Epilepsi.672 Sumber»:»Unit»Hematologi. Jururawat Pelatih PPUM/Jururawat dari hospital swasta.5 -4. BAEP.3 50 -9. Perkhidmatan pengajaran pula melibatkan Pengajaran Latihan Penempatan dalam bidang perubatan dalaman. Jenis penyakit yang perlu dipantau di dalam pemerhatian pakar-pakar Neurologis di PPUM seperti Strok.9 2. doktor-doktor pelatih.2 198.9 - .» Myasthenia» Gravis. penyelidikan dan perkhidmatan klinikal.6 2. bidang neurologi (pelajar perubatan. Jadual 9: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Ujian Jenis Ujian Electroencephalogram Nerve Conduction Study /EMG Repitative Stimulation Single Fibre Magnetic Stimulation Full Study (VEP.SSEP) Pre-Operative SSEP Intra-Op Monitoring SSEP Transcranial Doppler Multiple Sleep Study Test 2009 1283 1308 27 20 6 77 68 57 530 4 2010 1284 837 22 25 3 86 81 59 504 4 Perbezaan (%) 0. » Perkhidmatan yang disediakan Perkhidmatan klinikal yang disediakan merangkumi segala jenis ujian seperti Encephalogram» (EEG). Pegawai Perubatan Sarjana (Dalaman) dan Doktor pascaijazah (Neurologist) dari hospital lain.62 Laporan Tahunan 2010 Jadual 8: Statistik Pesakit Yang Menjalani Pemeriksaan Jenis Prosedur Transplantasi Sel Stem Periferal Alogenik Transplantasi Sel Stem Darah Periferal Autologus Pesakit Pusat Harian Pemberian Kemoterapi Transfusi Pemeriksaan SumSum Tulang Jumlah 2009 13 6 4.337 930 739 801 6. Evoked» » » Potential» Study (EPS).»PTj»Perubatan 2010 11 9 4.» Guillaine» Barre» Syndrome dan Dementia. doktor pascaijazah) dan neurofisiologi yang melibatkan Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan.3 Unit Neurologi Unit Neurologi adalah salah satu unit perkhidmatan dalam bidang pengkhususan Neurofisiologi yang bertanggungjawab memberi perkhidmatan Neurofisiologi diagnostik serta memberi bantuan sokongan kepakaran di dalam Intra-Operative» Somato»–Sensory»Evoked»Potential kepada Jabatan Sugeri Ortopedik dan Neuro Surgeri bagi kes-kes skoliosis dan tumor otak.07 -36.7 19.1 3.5 25 -100 11.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 63 Jenis Ujian Polysomnography Telemetry Video EEG Jumlah 2009 234 5 3619 2010 215 3 3123 Perbezaan (%) -8.11 40.»PTj»Perubatan » Bengkel Pada julung kalinya di bidang Neurofisiologi. Bengkel»Basic»Principal»of»Electrodiagnostic»&»Advance»EMG»Techniques . amnya di Malaysia dan khususnya di PPUM.Sanjev Nandedkar dari Universiti of Virginia.7 Sumber»:»Unit»Neurologi.0 -13. Penceramah jemputan ialah Professor Dr.2010. Makmal Neurologi telah mengorak langkah ke hadapan untuk mengadakan satu Bengkel Basic»Principal»of»Electrodiagnostic»&» Advance» EMG» Techniques selama 2 hari di Dewan Sekapur Sirih pada 11 &12 hb.Dec.

» Hemoklip. unit ini memberi pengajaran perubatan dan klinikal kepada pelajarpelajar pada peringkat Sarjana Muda Perubatan dab Sarjana Perubatan. APAN merupakan pertubuhan rangkaian internet fiber-optik di Asia-Pasifik di mana tumpuan adalah kepada bidang perubatan dan kejuruteraan. Percutaneous» Endoscopic» Gastrostomy» Tube» (PEG).» Argon»Plasma»Coagulation.» Diathermy» dan» Heater» Probe bagi kes-kes kecemasan. • Sesi»teleperubatan»Asia-Pacific»Advanced»Network (APAN) . Endoscopic» Retrograde» Cholangio-Pancreatogram (ERCP). Dilatation. Variceal» Ligation.»SingleBalloon»Enteroscopy. • » Pencapaian Antara pencapaian bagi unit ini pada tahun 2010 ialah: • Berjaya menganjurkan sesi tele-perubatan dengan 8 lapan negara Asia-Pasifik yang lain melalui Asia-Pacific» Advanced» Network (APAN) pada 10hb Ogos 2010. Unit ini juga turut menjalankan prosedur-prosedur endoskopi untuk pesakit dalam dan luar serta pesakitpesakit kecemasan dan menerima rujukan dalaman daripada unit perubatan yang lain dan juga rujukan dari hospital luar. • Melakukan perkhidmatan prosedur-prosedur terapeutik endoskopi seperti Variceal» Ligation. EUS-guided» drainage dan lain-lain lagi. memberi latihan endoskopi kepada doktor-doktor ‘gastroenterology fellow’ yang membuat penempatan di PPUM serta menjalani kajian-kajian klinikal dan mengendalikan kursuskursus atau bengkel endoskopi tahunan.»Capsule»Endoscopy. Kolonoskopi.»Stenting.64 Laporan Tahunan 2010 Unit Gastroenterologi dan Hepatologi Memberi rawatan kepada pesakit-pesakit yang mengalami penyakit berkaitan gastroenterologi dan hepatologi. Hos tahun ini ialah Hanoi. Pesakit dalam yang menghadapi masalah ini ini ditempatkan di wad 12U manakala pesakit luar pula menerima rawatan melalui klinik hepatologi pada pagi Selasa dan klinik gastroenterologi pada petang Khamis. Unit Nadi IT. Berjaya menganjurkan Asia-Pacific»Digestive» Week» 2010 (APDW) pada 19 hingga 22 September 2010 bersama-sama dengan Malaysian» Society» of» Gastroenterology» and» » Jenis Perkhidmatan Endoskopi Gastrointestinal yang disediakan • Memberi perkhidmatan prosedur-prosedur terapeutik endoskopi elektif seperti Gastroskopi. Memberi perkhidmatan ultrasound endoskopi (EUS) secara diagnostic mahupun terapeutik seperti EUS-guided» FNAC. Pusat Teknologi Maklumat Universiti Malaya dan MYREN (Malaysia»Research»and»Education» Network) memainkan peranan yang besar dalam menjayakan usaha ini. Dalam bidang pengajaran. Vietnam. Ultrasound» Endoskopy.» Injeksi» Histoacryl.

Pneumonia. Pada tahun 2010.2 -1. Barah Paru-Paru.» Endobronchial» Valve» Insertion» Via» Flexible» Bronchoscopy untuk pesakit COPD dan Emphysematous» Bullae» serta menjalankan penyelidikan dalam bidang Perubatan Respiratori.2 9.5 -63. Penyakit Paru-paru Interstitial (Diffuse» Parenchymal» Lung» Disease). Tibi. Sebanyak 2661 delegasi dari negara-negara AsiaPasifik mengambil bahagian dalam konferens ini yang bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC). Peperiksaan Bronchoskopi Flexible (Diagnostik Dan Terapeutik). Sindrom Apnea Tidur Terhalang (Obstructive» Sleep» Apnoea» Syndrome). Penyakit Pulmonari Tersekat Kronik (COPD).9 8. Asia-Pacific Digestive Week 2010 (APDW) Unit Respiratori Unit Respiratori bertanggungjawab memberikan perkhidmatan Perubatan Respiratori yang bermutu tinggi. unit ini telah memperkenalkan satu perkhidmatan baru yang iaitu Peperiksaan» endobronchial»ultrasonography»(EBUS) dan membeli satu unit Videobronchoscope» with» endobronchia» ultrasonography. Peperiksaan Toracoskopi» Medikal» (Medical» Thoracoscopy» Or» Pleuroscopy).2 22.6 . Jadual 10: Statistik Pesakit Unit Respiratori Perkhidmatan Klinik Chest (Paru-paru) Kes baru Kes susulan dengan janjitemu Kes susulan tanpa janjitemu Jumlah Klinik Asma Kes baru Kes susulan dengan janjitemu Kes susulan tanpa janjitemu Jumlah Peperiksaan flexible bronchoscopy Bilangan Pesakit 2009 75 4104 1152 5331 19 2402 487 2908 306 2010 0 4015 1395 5410 7 2634 506 3147 301 Perbezaan (%) -2. Kegagalan Pernafasan dan sebagainya. Perkhidmatan perubatan Respiratori merangkumi rawatan seperti Asma. Unit ini turut menjalankan Ujian Fungsi Paru-Paru. APDW merupakan salah satu konferens gastroenterologi dan hepatologi tahunan yang terbesar di rantau ini.Pusat Perubatan Universiti Malaya 65 Hepatology (MSGH) dan Hospital Selayang.7 3.1 1.

0 6.2 -8.and post-bronchodilator spirometry • Lung volume measurement • Diffusing capacity Nasal continuous positive pressure Titration/non-invasive ventilation Pleural aspiration/pleural biopsy Intercostal chest drain insertion Cytotoxic chemotherapy untuk barah paru-paru (bilangan sessi) 41 221 32 5 13 3 2 19 2 1390 425 245 115 75 102 92 416 Sumber»:»Unit»Respiratori.3 -6. Sarjana Perubatan Kesukanan. Ortopedik.8 50.9 -9. pengimejan dan epidemiologi.9 -16. 5. Buat masa sekarang ia adalah pusat rawatan utama untuk lebih kurang 500 pesakit Rheumatoid»Arthritis dan 300 pesakit Systemic» Lupus» Erythematosus (SLE) dan 300 pesakit Reumatologi yang lain seperti Sjogren’s» syndrome.0 36. Menyediakan rawatan secara menyeluruh dan berprihatin kepada pesakit berbagai penyakit Reumatologi kepada pesakit luar mahupun pesakit dalam. Unit Rheumatologi memainkan peranan berikut: 1. seperti.7 60.66 Laporan Tahunan 2010 • Endobronchial biopsy • Bronchoalveolar lavage • Transbronchial biopsy lung biopsy • Bronchial washing • Transtracheal / transbronchial needle aspiration of mediastinal lymph nodes • Balloon dilatation of bronchial stenosis • Electrocautery Peperiksaan toracoskopi medikal (medical thoracoscopy or pleuroscopy) Peperiksaan endobronchial ultrasonography (EBUS) Fine needle aspiration of cervical lymph node Peperiksaan fungsi paru-paru • Spirometry • Pre. Purata pesakit ialah .7 -2. Penyebaran maklumat Teknologi maklumat (IT) melalui bidang » Rawatan Pesakit Dalam Wad pesakit dalam Unit Rheumatologi bertempat di Tingkat 8 Menara Timur.7 -62. 4.6 6. Latihan dalam bidang Reumatologi untuk pelajar Sarjana Perubatan Dalaman.0 38. Pediatrik dan Obstetrik & Ginekologi. Menyediakan perkhidmatan perundingan dan rujukan untuk bidang perubatan yang lain. Pusat Rawatan Harian (Wad 8TE) dan Klinik Pakar .»Gout dan Osteoarthritis. 3. Pusat Penyelidikan dalam berbagai aspek bidang Reumatologi seperti klinikal.7 13. Vasculitis. Unit Reumatologi PPUM terus menawarkan perkhidmatan Reumatologi di Lembah Klang. makmal.5 66.0 6.9 Unit Reumatologi Unit Reumatologi menjalankan operasi di Wad 8TD. 2. Rehabilitasi dan Perubatan Rawatan Utama.6 50.»PTj»Perubatan 32 235 30 2 8 5 3 26 2 3 1486 354 279 104 80 38 90 379 22.

» Klinik Pesakit Luar Klinik SLE dikendalikan setiap hari Rabu bermula pada pukul 8 pagi dan klinik Reumatologi setiap Unit Endokrinologi Unit ini bertanggungjawab memberi perkhidmatan dalam bidang endokrin. Purata pesakit luar Klinik SLE ialah 45 orang dan Klinik Reumatologi ialah 70 orang. Biasanya mereka menerima rawatan infuse» intravena selama 2 hingga 4 jam dan dibenarkan pulang selepas itu. pengkuretan/kauteri. sindrom cushing dan tumor pituitari. hari Khamis bermula pada 2 petang dan biasanya berterusan hingga larut malam.» phaeochromocytoma. neoplasia» endokrin» multipel. Perubatan Nuklear dan Pengimejan Bioperubatan untuk menyediakan perkhidmatan komprehensif yang melibatkan bidang pembedahan dan rawatan selepas pembedahan. rawatan krioterapi. jangkitan kulit atau lain-lain gangguan kulit. . Pada tahun ini juga Unit Reumatologi telah meningkatkan lagi kerjasama bersama PTj Paatologi. » Pusat Rawatan Harian Perkhidmatan Rawatan Harian (Daycare) dijalankan setiap hari Isnin. Unit ini berkerjasama dengan unit-unit kepakaran lain seperti Nerosurgeri. hyfrecation dan biopsi kulit. Beberapa kes yang rumit dan memerlukan penjagaan khusus dan rapi telah berjaya dikendalikan. » Perkhidmatan Klinikal Perkhidmatan yang diberikan kepada kedua-dua bahagian iaitu pesakit luar dan pesakit dalam. Secara purata jumlah pesakit yang dirawat pada setiap bulan ialah seramai 15 orang. psoriasis. Endokrin Surgeri. Cheah Tien Eang selaku Pensyarah Kanan juga berjaya mewujudkan laman web www.my. akne. Unit ini juga adalah pusat rujukan tahap ketiga bagi rawatan komplikasi penyakit endokrin seperti kanser tiroid. Unit Nefrologi dan Unit Rawatan Rapi (Intensive»Care» Unit).rheumatology. Kami bekerjasama bersama PTj Patologi untuk meneliti spesimen otot yang telah disediakan melalui prosedur muscle» biopsy yang kami jalankan setiap hari Khamis di Dewan Pembedahan Kecil (Minor»OT).» sindrom» Conn’es. Antara kejayaan unit ini ialah Dr. Sambutan Hari Diabetis Sedunia 2010 pada 13 November 2010 Unit Dermatologi Memberi perkhidmatan luar dan dalam kepada pesakit dewasa dan kanak-kanak yang menghidap penyakit kulit seperti ekzema atopi. diabetes dan metabolik kepada pesakit dalam dan luar. suntikan triamcinolone dan Klinik Patch» Test.Pusat Perubatan Universiti Malaya 67 menggunakan 5 katil setiap hari untuk pesakit Reumatologi dalam wad yang mempunyai 28 katil. Perkhidmatan yang disediakan ialah Klinik Dermatologi yang memberi rawatan bagi kes-kes baru dan susulan. Perkhidmatan ini disediakan untuk pesakit yang tidak perlu masuk ke wad. Perkhidmatan pembedahan pula dijalankan meliputi pembedahan kecil bagi kes eksisi.

4 -53. lawatan ke rumah.738 Tidak Dinyatakan 17 25 15 7 6 12 10 16 25 8 6 16 163 Biopsi Kulit 21 12 14 27 8 17 29 26 9 9 13 25 210 Pesakit Dalam Rujukan 31 22 32 47 20 37 28 26 23 15 24 14 319 Kemasukan 7 4 6 10 5 7 7 5 4 7 3 9 74 Jumlah 548 423 675 437 438 565 508 668 447 464 211 530 5. Discaj Kematian Pindah Masuk Pindah Keluar Lodger Ventilator Aktiviti Kemasukan 2009 1061 794 158 146 141 295 304 2010 727 590 150 129 84 137 147 Perbezaan (%) -31. Jadual 12: Statistik Pesakit Geriatrik Bil 1 2.1 -11.410 Susulan 352 269 433 227 269 344 292 430 306 327 144 345 3.00 tengahari pada setiap hari Khamis dan Jumaat.5 -25. kawalan jangkitan dan rujukan kepada Hospis Malaysia bagi pesakit kanser dan pesakit tenat yang memerlukan penjagaan paliatif . aktiviti pengawalan kudis tekanan. 7.6 -40.»PTj»Perubatan Perkhidmatan yang diberikan meliputi perawatan akut. Jumlah pesakit 80-100 pesakit setiap sesi. Jadual 11: Statistik Pesakit Dematologi 2010 Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Kes Baru Klinik 120 91 175 119 130 148 142 165 80 98 21 121 1. 5.6 Sumber»:»Unit»Geriatrik.5 -51. perkhidmatan pengajaran dan sokongan mengenai kepentingan dan peranan keluarga dalam mengekalkan keupayaan warga tua di rumah serta menyediakan penilaian geriatrik supaya penilaian penempatan yang tepat dan sesuai dapat dibuat selepas proses discaj. 3.00 pagi hingga 1. pengajaran kesihatan.»PTj»Perubatan Unit Geriatrik Unit ini berperanan memberi perkhidmatan perawatan geriatrik secara menyeluruh dalam usaha memaksimumkan kebolehan berdikari warga tua agar dapat kembali semula kepada komuniti. penyelidikan. 6. perawatan dan pemulihan geriatrik secara multi disiplin. Jumlah anggaran keseluruhan pesakit di klinik pesakit luar sebanyak 500 pesakit setiap bulan. Klinik ini bermula jam 9. 4.914 Sumber»:»Unit»Dermatologi.68 Laporan Tahunan 2010 » Perkhimatan Pesakit Luar Menjalankan perkhidmatan dengan membuka dua klinik kulit seminggu.7 -5.

» Perkhidmatan Pesakit Luar i) Klinik Geriatrik pada hari Jumaat petang ii)» Memory»Clinic pada hari Khamis petang » Rujukan Rujukan diterima dari Jabatan surgikal. » Kaunseling Pemakanan Pesakit yang dirujuk kepada pakar pemakanan akan diberi kaunseling dan pendidikan tentang pemakanan oleh pegawai dietetik di wad ini. Pesakit yang bermasalah seperti mempunyai kudis tekanan atau ketidakseimbangan gula dalam darah akan dipantau. Nasihat selalunya diberikan kepada penjaga utama yang akan menjaga pesakit. Penceramah adalah terdiri daripada Pasukan Geriatrik atau penceramah dari luar. Unit Rehabilitasi ini akan melakukan lawatan ke rumah bagi keskes yang memerlukan. urologi dan medikal. Program ini dikenali sebagai Program Outreach. . Program pembelajaran berterusan untuk Geriatrik (CME) diadakan setiap hari Selasa pada jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. ortopedik. » Kudis Tekanan Kebanyakan pesakit masuk wad sudah ada kudis tekanan sama ada dari rumah atau Nursing» Homes. Semua pesakit diwajibkan dinilai keadaan kulit dan melakukan intervensi untuk mengelakkan terjadinya kudis tekanan semasa di wad. Penjaga pesakit akan dihubungi oleh Jururawat bertugas setiap dua minggu sekali. » Program Telephone Base Assessment Post Discharge Program ini bertujuan untuk menilai keadaan pesakit selepas discaj. Kawasan-kawasan yang dirujuk dalam lingkungan 10 km. Malah pesakit yang sesuai akan dibawa ke Gimnasium Geriatrik. Jururawat yang bertugas waktu pejabat akan diberi tugasan khas untuk mengajar penjaga secara berkumpulan. Kes-kes yang perlukan bantuan Sosial akan dirujuk kepada Pegawai Kebajikan Sosial Geriatrik » Fisioterapi dan Terapi Cara Kerja Semua pesakit akan dilihat oleh Fisioterapi dan Terapi Cara Kerja. di Tingkat 13. » Aktiviti Persatuan Sahabat Persatuan Sahabat PPUM akan membantu dalam memberi sokongan emosi dan kerohanian juga kewangan dan makanan bagi kes-kes yang memerlukan jika dirujuk kepada mereka.Pusat Perubatan Universiti Malaya 69 Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan » Pengajaran Kesihatan Setiap Jururawat dipertekankan supaya memberi pengajaran Kesihatan kepada penjaga secara individu. Rujukan kepada “Home» Visit» Nurse” dibuat bagi kes-kes yang memerlukan lawatan ke rumah setelah pesakit discaj.

biopsi renal.»methylprednisolone dan venofer. Jadual 13: Bilangan Pesakit Yang Mendapatkan Rawatan Perkhidmatan Rawatan Harian Dialisis & Nefrologi 2009 27.70 Laporan Tahunan 2010 Unit Nefrologi Memberikan perkhidmatan rawatan kepada pesakit yang mengalami masalah kegagalan buah pinggang. Manakala prosedur baru pula ialah menjalankan Intermittent» hemodialysis dengan menggunakan Sistem»Reverse»Osmosis Mudahalih di Unit Rawatan Rapi. .»permanent»dan»Tenchkoff.09% Sumber»:»Unit»Nefrologi. rawatan sebelum dan selepas pemindahan buah pinggang.674 Perbezaan (%) -1. pertukaran plasma terapeutik (TPE). dialisis peritoneal. unit ini telah membuat pembelian dua peralatan baru iaitu Blood» and» Fluid» Warmer» dan Sistem»Reverse»Osmosis Mudahalih Unit ini juga telah menganjurkan Hari Keluarga untuk pesakit-pesakit Dialisis yang telah diadakan di Submit Conventional Hall.» vascular»access»dan»menyediakan pesakit untuk pemberian infusi intravena cyclophosphamide. Perkhidmatan terbaru yang dijalankan oleh unit ini ialah Renal»biopsy yang dilakukan di Pusat Rawatan Harian. rawatan terapi penggantian renal berterusan (CRRT). perkhidmatan memasukkan kateter double» lumen. Petaling Jaya pada 25 Julai 2010 dan dihadiri oleh 100 orang peserta.978 2010 27. Perkhidmatan yang diberikan terdiri perkhidmatan klinik dan wad merangkumi rawatan hemodialisis.»PTj»Perubatan Pada tahun 2010.

bersesuaian dan terkini bagi memenuhi piawaian dan kehendak yang digariskan. Kardiologi i.8 26.2 -1.2 56.632 2010 1.2 -13.7 4.9 -36. terlibat dalam menyediakan program pengajaran fakulti untuk para penuntutnya dan akan memastikan program pengajaran tersebut berkualiti. Komuniti Pediatrik 11.5% iaitu seramai 5.Pusat Perubatan Universiti Malaya 71 PEDIATRIK PTj Pediatrik berperanan mengendalikan semua peringkat rawatan kanak-kanak dari lahir hingga umur 18 tahun.721 719 1.8 -17.5 Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dimasukkan ke wad-wad Pediatrik telah meningkat sebanyak 2.3 25.1 -66. iv. Obesiti 2.6 26. Respiratori Am Asma 4..030 711 921 112 805 725 214 1.3 2.002 67 765 836 185 1.250 1.221 25 177 324 386 1. PTj ini juga berperanan dalam menyumbang dan berkongsi kepakaran serta maklumat yang ada dengan sesiapa yang berminat melalui bengkel-bengkel dan simposium yang akan diadakan dari semasa ke semasa. Jadual 15: Beban Kerja Klinik Pediatrik 2009 dan 2010 Pesakit Luar Pengkhususan Klinik 1.041 486 2.8 iii.737 orang pesakit pada tahun 2009. Hematologi/Onkologi i.28 -5. Kardiologi Am Kawasaki 9.2 5.216 1.879 orang berbanding 5.1 40. Endokrinologi i.2 10. Neonatalogi 12.411 1.212 2009 1.3 15.7 13. ii.6 -2. Kawalan Jangkitan 8.070 908 162 418 425 643 4.737 2010 5.747 Perbezaan (%) 23.1 -8.961 1.8 -43.472 507 3. Neurologi 14. Unit Rawatan Rapi 5. ii. Jadual 14: Jumlah Kemasukan Pesakit di Wad Pediatrik 2010 Perkara Kemasukan ke wad Bilangan Pesakit 2009 5. Nefrologi 3. Hematologi/Pemindahan Sum-sum Tulang . Pediatrik Am 13. Respiratori i. Endokrinologi Am Endokrinologi (Onkologi) Diabetis 968 74 113 256 395 1. Genetik & Metabolisma 6. Perkembangan Kanak-kanak 10.879 Perbezaan % 2. ii.3 18. Gastroentrologi & Hepatologi 7.079 133 264 241 805 4.3 2.

Jadual 16: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Perkhidmatan Klinik Komuniti Pediatrik Klinik Perkembangan Pediatrik Jumlah 2010 241 264 505 2009 425 418 843 Perbezaan (%) -43. Antara prosedur yang dijalankan ialah variceal» banding.528 252 2010 Perbezaan (%) -0. pegawai perubatan dan pensyarah serta memberi tunjuk ajar kepada . Memberi latihan dan pengajaran dalam bidang ini kepada penuntut perubatan.1 171. kanakkanak yang menghadapi masalah atau di dalam keadaan yang bahaya. Pada tahun 2010 juga bilangan pesakit Perlindungan Kanak-kanak telah meningkat sebanyak 47. Penjagaan dan pemerhatian kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan memerlukan kerjasama dan disiplin yang kuat di antara hospital dan agensi sosial/komuniti yang lain.0 157. Jadual 17: Statistik Bilangan Pesakit Perlindungan Kanak-kanak Perkhidmatan Jelas/Kemungkinan Penderaan Tidak kepastian Kemalangan/Bukan Penderaan Pemeriksaan Jumlah 2009 106 5 7 7 125 2010 126 21 18 19 184 Perbezaan (%) 18. Kanak-kanak yang dirujuk yang mengalami masalah seperti di atas akan diberikan terapi yang bersesuaian dan ditempatkan di tempat komuniti yang berkaitan untuk tempat perlindungan dan sokongan yang diperlukan.2 Onkologi iii. Jumlah Sumber:»PTj»Pediatrik 2009 1. Penilaian dan pengurusan kanak-kanak yang memerlukan Perlindungan Kanak-kanak yang disyaki menjadi mangsa dera atau mempunyai risiko tinggi menjadi mangsa dera.3 -36. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah menurun sebanyak 40% iaitu seramai 505 orang berbanding 843 orang pesakit pada tahun 2009. Thalasemia 16.152 5. kurang upaya. jururawat.530 215 15.3% iaitu seramai 725 orang jumlah pesakit berbanding 836 orang pesakit pada tahun 2009. penilaian dan pengurusan kanak-kanak yang mempunyai masalah tumbesaran yang terbantut.9 Unit Gastroenterologi dan Hepatologi Unit ini berfungsi menjalankan penyelidikan dan merawat kanak-kanak dengan masalah usus. kanak-kanak terbiar.4 47.2% iaitu seramai 184 orang berbanding 125 orang pesakit pada 2009.» variceal» sclerotherapy.72 Laporan Tahunan 2010 Pesakit Luar Pengkhususan Klinik ii.» colonic» polypectomy»dan sebagainya.0 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Komuniti Pediatrik Diagnosa. kesukaran pembelajaran dan masalah sosial.9 320.2 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Kardiologi Unit ini bertanggungjawab melaksanakan semua kerja perkhidmatan pesakit termasuk menerima semua rujukan mengenai pesakit jantung kanakkanak dari dalam dan luar hospital yang melibatkan rujukan pesakit remaja dan lepas remaja yang mengidap penyakit jantung kongenital. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat menurun sebanyak 13.424 1.1 17.8 -40. hati dan nutrisi.

7 100 100 -42. Menyediakan perkhidmatan kaunseling genetik di klinik pesakit luar dan di wadwad serta menyelaraskan ujian genetik yang sesuai.130 orang pesakit berbanding 6.961 2010 1. Jadual 21: Bilangan Pesakit Yang Menjalani Pemindahan Sel Stem Perkara Sel Stem Autologus Sum-sum Tulang Alogenik Sel Stem Darah Periferal Alogenik Darah Talipusat Adik beradik Darah Talipusat Bukan Adik beradik Jumlah 2009 3 7 0 0 7 19 2010 6 13 1 1 4 17 Perbezaan (%) 100.5% iaitu seramai 19 orang pesakit berbanding 19 orang pesakit pada tahun 2009.030 Perbezaan (%) 2. Selain daripada itu.Pusat Perubatan Universiti Malaya 73 pegawai makmal dan pegawai perubatan tentang prosedur ekokardiogram.6 -3.2 2. pengambilan darah tali pusat untuk pesakit leukemia dan talasemia. kemoterapi. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dilihat telah meningkat sebanyak 13.212 orang pesakit berbanding 1.528 252 3.5% iaitu seramai 7. Jadual 19: Statistik Perkhidmatan Rawatan Harian Pediatrik Perkara Pesakit Onkologi Pesakit Thalassaemia Jumlah 2009 4.070 2010 1.216 1.731 orang pesakit pada tahun 2009.250 1.044 2.070 orang pesakit pada tahun 2009.0 85.5 Untuk tahun 2010 kes baru yang dirawat adalah 116 kes onkologi dan 41 kes hematologi manakala bilangan pesakit yang telah menjalani pemindahan sel stem telah meningkat sebanyak 10. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang telah datang ke unit Rawatan Harian Pediatrik telah meningkat sebanyak 5.1 17.103 Perbezaan (%) 11.6 5.030 orang berbanding 2.3% .961 orang pesakit pada tahun 2009. Jadual 20: Bilangan Pesakit Luar di Klinik Unit Hematologi/ Onkologi Perkara Klinik Hematologi/ BMT Klinik Onkologi Klinik Thalassaemia Jumlah 2009 1.513 2. Jadual 18: Jumlah Pesakit Unit Kardiologi PTj Pediatrik 2010 Perkara Pesakit Luar Bilangan Pesakit 2009 1.9 10.731 2010 4.5 Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Genetik dan Metabolisme Unit ini merupakan pusat rujukan dalam perkara yang berkait dengan genetik perubatan dan menyediakan perkhidmatan diagnostik klinikal dalam bidang genetik perubatan. secara umumnya.590 7. unit ini turut bertanggungjawab menaikkan taraf penyelidikan dalam bidang genetik klinikal dan pengajaran genetik perubatan di kalangan Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit luar yang telah dilihat di klinik telah meningkat sebanyak 2.3 iaitu seramai 3. bekerjasama dengan Childhood»Cancer» Cares» Group untuk memberikan sokongan psikologisosial kepada keluarga pesakit Thalassaemia» Society» of» University» Hospital untuk menyediakan sokongan sosial dan rawatan yang optimum kepada pesakit talasemia dan keluarga mereka.687 6. metabolik dan dismorfologi di PPUM dan di Malaysia.530 215 2. Unit ini juga menyediakan kemudahan Unit Harian Pediatrik untuk pesakit talasemia termasuk transfusi darah.3 % iaitu seramai 1.8 -0. dan pemindahan sum-sum tulang dari seluruh Malaysia.3 Sumber:»PTj»Pediatrik Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Hematologi/ Onkologi Unit Hematologi/Onkologi menerima rujukan dan memberi rawatan pesakit kanser dan hematologi kanakkanak termasuk diagnosis dan rawatan radioterapi incorporating» surgery.212 Perbezaan % 13.

Meningkatkan lagi usaha penyelidikan dalam bidang Perubatan Respiratori Pediatrik di Malaysia.1 b) Pesakit Dalam • Kebanyakan pesakit dengan masalah respiratori berada di wad P2 dan P5. 2. •» • c) Lain-lain • Merawat pesakit dengan masalah tidur. Unit Gastroenterologi. Ujian skin»prick»test dijalani di Klinik ENT dan ujian darah specific»IgE dihantar ke makmal luar. • • d) Rawatan Oksigen/ Ventilasi Di rumah Pada masa sekarang terdapat empat (4) pesakit kanak-kanak yang sedang menjalani non-invasive» home» ventilation.74 Laporan Tahunan 2010 mahasiswa perubatan dan kakitangan kesihatan bersekutu. Selepas penilaian mereka menjalani sleep» study atau polysomnogram dan dinasihatkan tentang rawatan termasuk tonsillectomy and adenoidectomy (dirujuk ke PTj Otorinolaringologi-ENT) atau Continuous» Positive»Airway»Pressure (CPAP). Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah meningkat sebanyak 8. metabolik dan kaunseling genetik dua (2) sesi seminggu untuk menampung bilangan pesakit yang semakin ramai. Pegawai Kebajikan.1% iaitu seramai 827 orang pesakit berbanding 765 orang pesakit pada tahun 2009.4 8. PPUM ialah salah satu daripada pusat yang memberi perkhidmatan ini terutamanya untuk bayi dengan sokongan pakar Paediatric» Intensivists dan Paediatric»Surgeon. Pesakitpesakit ini memerlukan rawatan multidisciplinary dengan sumbangan Pegawai Dietetik. 1. Profesor Yap Sufin telah mula bertugas sebagai pakar perunding dalam bidang metabolik di Unit Genetik & Metabolisme di PPUM mulai 15hb Mac 2010. Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan a) Klinik Pesakit Luar • • PDO5 Klinik Lanjutan (Follow-up) Asma Pediatrik PD18 Klinik Pesakit Baru & Klinik Lanjutan Pesakit Respiratori Kronik Program/ Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Perkembangan dalam perkhidmatan genetik. Unit ini juga memberi perkhidmatan “tertiary” kepada pakar kanak-kanak hospital–hospital di Malaysia yang memerlukan perkhidmatan kepakaran Perubatan Respiratori untuk pesakit mereka. seorang (1) pesakit kanak-kanak menjalani rawatan oksigen di rumah. termasuk pesakit dewasa dengan penyakit genetik seperti kanser. Ujian Sweat» Test dijalankan oleh makmal untuk menetapkan diagnosis. Beberapa pesakit cystic» fibrosis dirawat. Perkhidmatan bronkoskopi seperti diperlukan untuk rawatan dan diagnosis. pegawai perubatan Sarjana Pediatrik serta pendidikan orang ramai berkenaan penyakit genetik ataupun keturunan serta menyokong kumpulan sokongan ibu bapa untuk perbagai sindrom dan Penyakit Jarang Jumpa (rare»disorders). Pesakit dengan masalah alergi juga dirawat. Jadual 22: Bilangan Pesakit di Unit Genetik dan Metabolisme Perkara Kes Klinik (baru) Kes Klinik (susulan) Jumlah 2009 141 624 765 2010 194 633 827 Perbezaan (%) 37. Unit Respiratori Unit ini bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan rawatan untuk pesakit pediatrik dengan masalah penyakit respiratori dan perkhidmatan lanjutan kepada pesakit pediatrik dengan penyakit respiratori kronik. Pesakitpesakit dari wad-wad lain terutamanya Wad Rawatan Rapi dan Wad Pembedahan Kanak-kanak dirujuk apabila memerlukan rawatan respiratori. Hanya dua . Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada Pegawai Perubatan Sarjana Pediatrik dalam bidang Perubatan Respiratori Pediatrik.6 1. Fisioterapi. Unit Genetik dan Unit Respiratori. Grand» respiratory» round diadakan pada setiap hari Rabu petang.

e) Pengajaran Pegawai Perubatan Respiratori turut merawat pesakit dengan masalah respiratori di wad dan di klinik. Sumber:»PTj»Pediatrik Unit ini juga menjalankan Klinik Rawatan Susulan Khas bagi penyakit-penyakit dijangkiti HIV/AIDS dan TIBI.2 • PPUM dengan memberi pandangan dan nasihat berkaitan program kawalan jangkitan yang dilaksanakan di PPUM. Mengurangkan kadar mortaliti serta morbiditi bayi dengan tindakan dan rawatan yang cekap dan sewajarnya. berisiko tinggi dan masalah kurang berat badan. masalah kardiorespiratori.» congenital» abnormalities.Pusat Perubatan Universiti Malaya 75 pesakit kanak-kanak sahaja yang akan discaj dari non-invasive»home»ventilation. seperti wabak SARS dan Avian» Influenza dan pada tahun ini wabak pandemik selesema A(H1N1).» birth» trauma. Membantu Jawatankuasa Kawalan Jangkitan »Sumber:»PTj»Pediatrik Unit Rawatan Khas Bayi Unit ini berfungsi : • Memberi rawatan dan penjagaan untuk bayibayi yang pramatang. hypoglycaemia dan jaundis. Selain daripada itu unit ini turut: • Menerima kes-kes rujukan daripada pengamal dari luar PPUM di mana pesakitpesakit jangkitan dan mereka yang kekurangan daya pertahanan memerlukan menjalani diagnosis dan rawatan khas.1 -5. .7% iaitu seramai 214 orang pesakit berbanding 185 orang pesakit pada tahun 2009.721 orang pesakit pada tahun 2009.» birth» asphysia. Pelbagai masalah respiratori dibincangkan.7 Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dirawat telah menurun sebanyak 5. sama ada dalam institusi PPUM atau bersama dengan pakarpakar di luar institusi ini.632 Perbezaan (%) -1. Jadual 24: Bilangan Pesakit di Unit Penyakit Jangkitan Kanak-kanak Perkara Pesakit Luar 2009 185 2010 214 Perbezaan (%) 15. Menerima bayi-bayi yang mengalami birth» asphysia. Jadual 23: Bilangan Pesakit di Unit Respiratori Perkara Respiratori Asma Jumlah 2009 719 1. Memberi sokongan dan perkhidmatan dalam wabak penyakit jangkitan. Unit Penyakit Jangkitan Kanak-kanak Unit ini memberikan perkhidmatan asas kepada pesakit-pesakit yang dijangkiti dan juga keskes Kekurangan Daya Pertahanan (Primary» Immunodeficiency)» yang memerlukan perkhidmatan diagnostik dan juga rawatan lanjutan atau khas. yang memerlukan • • • • • • • • Memberi nutrisi secara ‘TPN’» (Total» Parenteral» Nutrition) kepada bayi-bayi pramatang dan tenat. Membimbing dan mengajar calon-calon lepasan ijazah dalam bidang penyakit jangkitan di mana ia adalah sebahagian dari sukatan pembelajaran untuk program ini. Klinik rujukan dari luar PPUM bagi perkhidmatan diagnostik dan rawatan susulan serta perkhidmatan kepakaran imunologi klinikal dan isu-isu tentang imunisasi dan penyakit Primary»Immunodeficiency. Membantu pihak PPUM dan PTj Farmasi menubuhkan garis panduan tentang pengawalan dan penggunaan antibiotik dengan bijaksana supaya tidak disalah gunakan oleh staf-staf perubatan.632 orang pesakit berbanding 1.1 -8.721 2010 711 921 1.2 % iaitu seramai 1. Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang dilihat telah meningkat sebanyak 15. Menerima bayi-bayi rawatan surgikal. Melibatkan dalam kegiatan penyelidikan tentang penyakit jangkitan. Grand» Round diadakan pada hari Rabu petang. Klinik Rawatan Khas bagi pesakit-pesakit yang menghadapi penyakit Kekurangan Daya Ketahanan (Primary Immunodeficiency).002 1.

9 Jumlah Bilangan Pendaftaran Kemasukan wad Sumber:»PTj»Pediatrik 25 55 120.850 3.0 Unit Endokrinologi Unit ini berfungsi sebagai pusat rujukan dalam segala kesihatan dan penyakit berkaitan dengan hormon di kalangan pesakit pediatrik yang berumur dari lahir hingga 18 tahun. Mendidik masyarakat khususnya kanakkanak dan keluarga untuk mengelakkan diri daripada persekitaran yang boleh menyebabkan kemalangan • Pembelian Peralatan Baru Wad telah menerima peralatan seperti berikut pada tahun 2010 iaitu sepuluh (10) unit Infant»Ventilator.5% iaitu sebanyak 13 orang berbanding 17 orang pada tahun 2009. 17 13 -23.617 2. • Menyediakan perkhidmatan kaunseling di klinik diabetes. Jadual 25: Bilangan Pesakit Unit Rawatan Khas Bayi • • Perkara Jumlah Kemasukan/ Pindah Jumlah hari pesakit (Patient-Day) Purata Masa Di Hospital (Hari) Jumlah Pesakit Memerlukan Ventilasi Purata Masa Ventilasi (Hari) Jumlah Hari Ventilasi Jumlah Berat Badan <1000gm yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap Jumlah 2009 219 4.581 20.109 Perbezaan (%) 13. kematian pesakit pula telah menurun sebanyak 23. mengurus dan merujuk pesakit pediatrik yang mengalami penderaan seksual dan yang mengalami kecederaan bukan kemalangan. Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik Fungsi utama Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik adalah bagi memenuhi keperluan pesakit pediatrik yang memerlukan rawatan kecemasan dan melakukan penilaian dan merawat pesakit pediatrik yang mengalami major»and»minor»trauma. membantu dan memberi sokongan dalam program penyelidikan yang dijalankan oleh para doktor dan jururawat. Melatih pegawai perubatan dan jururawat dalam bidang trauma dan kecemasan pediatrik. Mengendali. Membuat penyelidikan tentang perkhidmatan trauma dan kecemasan pediatrik. sembilan (9) unit Syringe»Pump. Menggalakkan kekerapan lawatan oleh ibu bapa supaya mereka sentiasa mengetahui dan memahami perkembangan dan keadaan bayi mereka dan menggalakkan ibu-ibu memberikan penyusuan susu ibu kepada bayi-bayi. obesiti dan endokrin am bersama Pakar Pemakanan. fungsi unit ini ialah: • Mendiagnosa.9 126 9.217 Perbezaan (%) -11.7 1. Jururawat Diabetes.4 19. Bilangan • . satu (1) unit Medical» Fridge . Selain itu. dua (2) unit Oxygen»Blender dan satu (1) unit Portable»Phsiologic.3 Jadual 26: Bilangan Pesakit di Unit Trauma dan Kecemasan Pediatrik Diskripsi laporan 2009 16.3 -0.76 Laporan Tahunan 2010 • • Mengawal dan merawat jangkitan infeksi dan infeksi nosocomial. Pakar Perubatan Kesukanan dan Kaunselor Kanak-kanak. Memberi pengajian dan latihan pediatrik endokrin di kalangan mahasiswa perubatan.5 »Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 jumlah kemasukan/pindah masuk pesakit di wad telah menurun sebanyak 11% iaitu seramai 195 orang berbanding seramai 219 orang pada tahun 2009.605 2010 18.0 -5.228 2010 195 4. Manakala bilangan pesakit yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap telah meningkat sebanyak 120% iaitu 55 orang berbanding 25 orang pada tahun 2009.336 144 1.

CCF juga menolong menguruskan bayaran pengebumian 1 keluarga yang telah kehilangan pesakit akibat kanser. Pusat Rawatan Harian Pediatrik pula telah menerima 1 unit penimbang berat. rawatan hormon tumbesaran. 20 biji bantal . CCF telah bekerjasama dengan pihak individu dan badan korporat bagi menyambut Tahun Baru Cina. CCF telah mengambil 3 keluarga angkat dan menolong 1 keluarga pesakit untuk menyelesaikan separuh bayaran rawatan. Antara aktiviti yang telah dijalankan: 1. 50 jarum chemoport. • Sarjana Pediatrik berkaitan dengan Aktiviti Children’s Cancer Fund (CCF) 2010 Pihak CCF telah menerima banyak sumbangan derma daripada pelbagai kalangan masyarakat dari sektor swasta atau syarikat korporat untuk melaksanakan aktiviti yang telah dirancang.1 -66. Sokongan dari ahli keluarga pesakit. Aktiviti Patient-Centered»Activities»On»The» Ward CCF telah bekerjasama dengan pihak CARES dengan menganjurkan beberapa aktiviti untuk pesakit pada setiap hari Rabu. Pada tahun ini. Kings Dairies (M) Sdn Bhd) telah menyumbangkan air minuman dan makanan kepada feeding» programme di Pusat Rawatan Harian Pediatrik dan Klinik Pediatrik Onkologi. . (neonatal» • • • • Rawatan Hormon Tumbesaran (Growth» Hormone»Treatment»Programme) Menyediakan perkhidmatan pembelajaran tentang diabetes.2 23. hydrocotison . Klinik Diabetes.411 orang pada tahun 2009. Wad P6 telah menerima sumbangan berus gigi.747 Perbezaan (%) 26.8 Sumber:»PTj»Pediatrik Pada tahun 2010 bilangan pesakit telah meningkat sebanyak 23. • Jadual 27: Bilangan Pesakit Unit Endokrinologi Perkara Endokrin Am Diabetes Obesiti Endokrin/Onkologi Jumlah 2009 968 256 113 74 1. Sabtu dan Ahad. thyrosin dan sex hormon Memberi pembelajaran diabetes di kalangan pesakit diabetes dengan mengelolakan Kem Diabetes. Klinik Obesiti dan Klinik Susulan Kanak-kanak yang telah pulih dari kanser. 10 unit IV»Drip»Stand»dan 3 troli. Walau bagaimanapun. 7 unit Hickman» catheters. • • Jenis perkhidmatan yang disediakan ialah: • Memberi perkhidmatan klinikal dan rawatan pesakit dalam kepada pesakit pediatrik yang bermasalah hormon.6 48. Menyediakan program latihan pengkhususan pediatrik endokrinologi kepada Doktor Pediatrik dari dalam atau luar negara. Saringan neonatal» hipotairoid hypothyroid»screening).8% iaitu sebanyak 1. 2. Menjalan dan meningkatkan taraf penyelidikan dalam bidang pediatrik endokrin. Mempertingkatkan pembelajaran rawatan hormon di kalangan ibu bapa pesakit yang bermasalah hormon. 4.1 26. 3.747 orang pesakit berbanding 1.411 2010 1. Sumbangan derma untuk melengkapkan Unit Pediatrik Onkologi. keutamaan aktiviti tabung adalah untuk menyediakan tempat penginapan yang selesa dan cukup untuk pesakit dan keluarga pesakit.221 324 177 25 1.» Feeding»Programme Syarikat (Yeo Hiap Seng (M) Berhad. Menjalani Klinik Endokrin Am. Hari Raya Puasa dan Sambutan Krismas/Tahun Baru bersama pesakit dan keluarga.Pusat Perubatan Universiti Malaya 77 pegawai perubatan berkenaan penyakit hormon.

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan melibatkan pesakit dalam. Aktiviti-aktiviti ini kebanyakannya dijalankan oleh pasukan jururawat yang diketuai oleh Ketua Jururawat dan Jurupulih Carakerja. . menjalankan kajian berkaitan dengan penyakit psikiatri dan memberi pendidikan psikiatri kepada umum.78 Laporan Tahunan 2010 PTJ PERUBATAN PSIKOLOGI PTj ini berfungsi memberikan perawatan pesakit yang mengalami masalah psikiatri. pesakit luar. psikiatri penagihan. PPUM. Sepanjang tahun 2010. Trauma & Kecemasan dan Pengawal Keselamatan. Sepanjang tahun 2010. Unit Psikiatri Remaja dan Kanakkanak serta Pusat Harian Psikiatri dan Pemulihan Carakerja. dan aktiviti pemulihan psikiatri. ahli-ahli Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan telah hadir. pemeriksaan dan rawatan susulan di klinik pesakit luar dan unit remaja & kanak-kanak. beberapa aktiviti baru dapat di jalankan dengan jayanya iaitu: » Bengkel Pengendalian Pesakit Psikiatri Agresif Bengkel tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 sesi di Bilik Persidangan Klinik Psikiatrik Remaja dan Kanak-kanak. dalam mendidik dan membesarkan anak-anak serta Forum Pengurusan Penderaan Domestik Ke Atas Wanita. Presentation»On»Sex»Offenders»In»Malaysian»Prison dan Aspergers»Group. Peserta seramai 35 orang adalah terdiri dari staf Wad Psikiatrik. gangguan psikoseksual dan masalah perkahwinan. Peserta telah dimantapkan dengan ilmu berkaitan dengan kesihatan mental wanita yang berkaitan dengan emosi selepas bersalin. psikiatri remaja dan kanak-kanak. psikiatri pemulihan dan psikiatri geriatrik. Perkhidmatan yang diberikan merangkumi rawatan psikiatri am. Seramai 180 peserta dari kalangan staf PPUM. Sepanjang tahun aktiviti yang sama berjalan serentak iaitu kemasukan pesakit mental ke wad. Unit Psikiatri Remaja dan Kanak-kanak menjalankan 3 aktiviti iaitu Program CERIA. » Program Seminar Kesihatan Mental Wanita Seminar satu (1) hari telah diadakan pada 8 Disember 2010 di Dewan Sekapur Sirih.

5%. Sumber:»PTj»Surgeri Community»Health»Awareness»Programme»(6»–»7»Mac»2010) . Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh Jabatan ini ialah • Forum ‘Low» Back» Pain’ yang dianjurkan dapat memberi pengetahuan serta informasi kepada orang ramai mengenai penyakit ini. Perkhidmatan Litotripsi» dan Perkhidmatan Urodynamics» Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan ialah Manometry» Measurement» dan prosedur baru yang diperkenalkan ialah Botox»Injection»dan»Obesity»Surgery. Klinik susulan dan Klinik Payudara Surgeri Kardiothorasik iii) Surgeri Neuro iv) Surgeri Pediatrik v) Surgeri Plastik vi) Surgeri Urologi yang terdiri daripada Program Renal» Transplant.Pusat Perubatan Universiti Malaya 79 PTJ SURGERI PTj Surgeri bertanggungjawab memberi perkhidmatan klinik seperti berikut: i) ii) Surgeri Am yang terdiri Klinik pesakit baru.3 151 144 34 56 81.905. Pembelian Peralatan Baru Pada tahun 2010.000.00. Jadual 28: Jenis Pembedahan Mengikut Disiplin Perkara Surgeri Am Elektif Urologi Surgeri Neuro Surgeri Plastic Surgeri Pediatric Surgeri Kardiothorasik Jumlah 2009 1036 710 283 123 414 137 2703 2010 2312 812 713 301 555 214 4907 Perbezaan (%) 123 14.5 • Pada tahun 2010 seramai 4907 pesakit telah menjalani pembedahan berbanding 2703 orang pada tahun 2009 yang merupakan peningkatan sebanyak 81. PTj Surgeri telah membuat pembelian peralatan Laparoscopic» System» with» Harmonic»Scalpel»»yang»bernilai»RM»1. ‘UM Community» Health» Awareness» Programme’ yang diadakan dapat memberi maklumat kepada masyarakat serta pemeriksaan kesihatan percuma yang diberi dapat memupuk kesedaran betapa pentingnya penjagaan kesihatan.

Thailand) AO Trauma Paediatric Fracture Management Course 2010 Tarikh 16-17 Jan 2010 7 Januari 2010 1 – Mac 2010 15 – 16 Mei 2010 7 – 9 Jun 2010 28 Julai 2010 20 – 23 Julai 2010 8 – 9 Ogos 2010 12 – 13 Ogos 2010 21 – 23 Sept 2010 . Pembedahan Spinal Pembedahan Kecederaan Kesukanan. Pembedahan Rekonstruksi atau Penyambungan Tulang Selepas Trauma. Pembedahan Trauma. Dengan adanya peralatan tersebut pembedahan yang melibatkan surgery arthroscopy untuk sendi bahu. Pesakit Dalam dan Pembedahan yang merangkumi Klinik Skoliosis. Klinik Onkologi. Klinik Pemanjangan Anggota Dan Rekonstruksi (LLRS).00 bagi melancarkan lagi urusan Pembedahan Kaki dan Buku Lali (Foot» &» Ankle). Pembedahan Pemanjangan dan Rekonstruksi Anggota (LLRS). Klinik Rekonstruktif Sendi Dewasa (Atroplasti). PTj ini memberikan perkhidmatan kepada Pesakit Luar. Klinik Pembedahan kaki dan Buku Lali. Pembedahan Kaki Dan Buku Lali. Klinik Am Ortopedik dan Klinik Ortopedik Pediatrik. Manakala bagi perkhidmatan pembedahan pula menjalankan Pembedahan Rekonstruksi Sendi Dewasa. The Present & Future Exeter Hip Course ACL Double Bundle Reconstruction Workshop Cadaveric Arthroplasty Course ( UMMC in Collaboration with University Chieng Mai. penyelidikan. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nama Kursus Course on Medical Publication For Clinicians UM Spine Course 2010 Percutaneous Pedicle Screw Stabilization System Spine Course Instructional Course 2010 Approaches to Lower Lim Limb Salvage Surgery Limb Deformity Correction Course Hand and Microsurgery Course Orthopaedic Trauma Course Cell & Tissue Banking in Malaysia . sendi tangan.80 Laporan Tahunan 2010 PTJ SURGERI ORTOPEDIK PTj Surgeri Ortopedik bertanggungjawab menjalankan urusan di dalam bidang pengajaran. sendi punggung dan buku lali.000. Klinik Ortopedik Pediatrik. 7 penyelidikan dan 12 penerbitan sepanjang tahun 2010. Klinik Ortopedik Kesukanan. Pembedahan Onkologi Ortopedik. Klinik Anggota Atas Dan Rekonstruksi Mikrosurgeri . Aktiviti PTj Surgeri Ortopedik telah menganjurkan 12 kursus yang melibatkan penyertaan calon-calon dari dalam dan luar negara . perkhidmatan klinikal dan pentadbiran bagi memastikan semua urusan dapat dilaksanakan dengan berkesan di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Pembedahan Tangan Dan Rekonstruktif Mikrosurgeri. Pembedahan Ortopedik Pediatrik. Klinik Spinal. Pembelian Peralatan Baru PTj Surgeri Ortopedik telah membeli sebuah peralatan baru iaitu Universal»Driver» yang berharga RM35.

Dewasa Sihat) Di antara perkhidmatan yang disediakan ialah Klinik Child»Health»Developmental»Assessment. Scientific»Writing»Workshop» yang diadakan pada 2-4 Julai 2010 dan Asia»Pasific»Primary»Care»Research»Conference yang diadakan pada 4-5 Disember 2010.540 520 83596 Perbezaan (%) 50.S]. » Klinik KIDDS (Kanak–Kanak.7 17.Pusat Perubatan Universiti Malaya 81 PTJ PERUBATAN RAWATAN UTAMA PTj Perubatan Rawatan Utama mengendalikan perkhidmatan klinikal untuk pesakit luar di Pusat Perubatan Universiti Malaya melalui Klinik Am.D. » Perkhidmatan Perawatan Di Rumah Perkhidmatan ini disediakan bertujuan untuk meningkatkan kualiti kehidupan pesakit melalui usaha-usaha yang membolehkan mereka keluar hospital lebih awal. Jadual 29: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Jumlah Pesakit Perkara Klinik Rawatan Utama Perawatan Di Rumah (Jumlah Lawatan) Jumlah 2009 139.846 1. Di antara perkhidmatan yang disediakan termasuk pencegahan kudis.3 34.6 Perbezaan (%) -1.D.7 13.I. Di antara perkhidmatan yang disediakan oleh PTj ini ialah: » Klinik Am Menawarkan perkhidmatan pesakit luar untuk pesakit baru yang datang tanpa surat rujukan atau dengan surat rujukan atau pesakit lama yang datang dengan janji temu susulan dan masalah baru. mendapatkan pemulihan yang lebih baik dan mengelakkan daripada perlunya jagaan krisis. Imunisasi. ujian Mantoux dan pengajaran suntikan insulin untuk pesakit diabetes. Pesakit yang layak mendapatkan perkhidmatan ini perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sumber:»PTj»Perubatan»Rawatan»Utama Jadual 30: Bilangan Pesakit Mengikut Perkhidmatan di Klinik KIDDS Jumlah Pesakit Perkara Child Health/Developmental Assessment Imunisasi Rawatan Pesakit Tibi (bilangan kedatangan pesakit) Ujian Mantoux Pengajaran suntikan insulin untuk Pesakit Diabetes Jumlah Sumber:»PTj»Perubatan»Rawatan»Utama 2009 85 13.162 58.S. dan penukaran tiub ‘NG’.317 657 2010 137. pembalutan.133 1. .6 » Klinik Keluarga Menawarkan penjagaan berterusan kepada pesakit dan keluarga mereka.098 513 -21.5 6. Hanya pesakit-pesakit yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan diserapkan ke klinik ini dari Klinik Am.O.9 139. Imunisasi.1 Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh PTj ini ialah Program Wellness»UMMC»Bladder»Weekend pada 19 hingga 20 Jun dan di tingkat bawah klinik RUKA.275 69.5 11.T.974 137. Klinik Keluarga. rawatan untuk pesakit Tibi. Perkhidmatan Perawatan Di Rumah dan juga Klinik K.383 386 73862 2010 128 12. Direct Oral Theraphy Supervision [D.611 -1.

82

Laporan Tahunan 2010

PTJ ANESTESIOLOGI
PTj Anestesiologi memberikan perkhidmatan perawatan seperti yang berikut: i) ii) Memberi perkhidmatan perawatan anestesia dan rawatan rapi yang bermutu tinggi kepada pesakit luar dan dalam Memberi pengajaran dan latihan kepada pelajar-pelajar perubatan bagi memenuhi keperluan negara

iii) Memberi pengajaran kepakaran dan latihan kepada graduan lepas ijazah anestesiologi iv) Bertindak sebagai pusat rujukan bagi masalah-masalah rawatan dalam bidang anestesiologi dan rawatan rapi. v) Menjadi pusat pelajaran untuk latihan dalam bidang anestesiologi bagi pakar anestesiologi, pegawai perubatan dan masyarakat

Perkhidmatan yang disediakan
i) ii) Perkhidmatan Bedah. Anestesia dalam Dewan iv)» Anestesia dan Conscious» Sedation dalam Dewan Bedah Pergigian. v) Unit Rawatan Rapi (ICU). vi)» Post» Anaesthesia» and» Surgery» Care» Area» (PASCA). vii)» Acute»&»Chronic»Pain»Service. viii)»Clinical»Skills»Laboratory.

Perkhidmatan Anestesia di luar Dewan Bedah merangkumi Pengimejan BioPerubatan (termasuk Perubatan Nuklear), Onkologi dan Endoskopi

iii) Obstetrik Anestesia & Analgesia

Prosedur Epidural sedang dilakukan oleh Pakar Bius

Jadual 31: Bilangan pesakit yang memerlukan Acute Pain Service Perkhidmatan PCA (Patient Controlled Analgesia) Epidural Block (Chronic Pain) 2009 852 346 22 2010 798 369 Perbezaan (%) -6.3 6.6 -

Pusat Perubatan Universiti Malaya

83

Perkhidmatan Pain Clinic Intra Tracheal Morphine Lain-lain Jumlah

2009 230 41 53 1,544
Sumber:»PTj»Anestesiologi

2010 308 88 29 1,592

Perbezaan (%) 33.9 114 -45 3.1

Pada tahun 2010, jumlah pesakit yang menerima bius am di luar Dewan Bedah menurun sebanyak 6.8% iaitu hanya 1,381 orang pesakit berbanding 1,482 orang pada tahun 2009. Manakala bilangan pesakit yang telah menerima perkhidmatan anestesiologi pula adalah seramai 8,291 orang. Jadual 32: Bilangan Pesakit Yang Menerima Perkhidmatan Bius Am di Luar Dewan Bedah Perbezaan (%) -7.4 -9.7 -3.7 3.7 -6.8

PTj/Unit ECT Wad 5A + 5B Radiologi Onkologi Endoskopi Jumlah

2009 1,068 227 79 108 1,482
Sumber:»PTj»Anestesiologi

2010 988 205 76 112 1,381

Jadual 33: Bilangan Perkhidmatan Anestesiologi Mengikut Kes Jenis Anestesia Elektif Kecemasan OBST OT Jumlah GA 2,817 1,889 89 4,795 LA 319 122 441 ALA 162 26 188 Epidural 13 103 43 159 Spinal 743 879 649 2,271 CSE 94 20 57 171 Block Cases 59 207 266 Jumlah 4,207 3,246 838 8,291

Sumber:»PTj»Anestesiologi

Perkhimatan Unit Rawatan Rapi
Kadar kemasukan pesakit bertambah sebanyak 7.6% jika dibandingkan dengan tahun 2009 iaitu seramai 699 pesakit pada 2010. Pertambahan ini disebabkan bilangan pesakit yang memerlukan rawatan mesin bantuan pernafasan bertambah. Jadual 34: Statistik Pesakit Unit Rawatan Rapi Keterangan Pindah Masuk Pindah Keluar/Kematian Ventilasi 2009 646 641 487 2010 699 691 514 Perbezaan (%) 7.6 7.2 5.2

Sumber:»PTj»Anestesiologi

84

Laporan Tahunan 2010

PTJ OTORINOLARINGOLOGI
PTj Otorinolaringologi menawarkan perkhidmatan perundingan, pemeriksaan telinga, hidung dan tekak, endoskopi dan diagnostik, serta perawatan dan pembedahan berdasarkan maklumat terkini dan perawatan termaju. Hasil objektifnya adalah untuk mengurangkan kadar morbiditi dan mortaliti penyakit telinga, tekak, hidung, barah leher dan kepala. Terdapat empat unit utama di bawah PTj Otorinolaringologi iaitu Unit Pertuturan, Unit Audiologi, Unit Electronyseamusgraphy (ENG) dan Unit Pembedahan & Wad. Manakala klinik Otorinolaringologi yang dikendalikan oleh pakar terbahagi kepada Allergic»Clinic, NPC»Clinic, Neuro»Otology»Clinic, Voice»Clinic» dan Head»&»Neck»Clinic.»

Unit Pertuturan
Menjalankan penilaian dan diagnosis pesakit yang mempunyai masalah komunikasi, memberi terapi pertuturan dan bahasa yang efektif. Unit ini juga memberi kaunseling nasihat dan panduan kepada pesakit dan ahli keluarga bagi meningkat keupayaan komunikasi serta menjalankan terapi berkumpulan kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah komunikasi tertentu dalam pertuturan.

Jadual 35: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Masalah Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jenis Masalah Masalah lambat berbahasa Masalah suara Laringektomi Rekah Bibir Lelangit Strok / Neurologi Masalah pelat Masalah Pendengaran Gagap 2009 Diagnosis 264 52 6 75 60 60 40 24 581 Terapi 864 120 24 156 110 132 72 52 1530 271 55 5 76 25 70 45 30 577 2010 Diagnosis Terapi 874 125 20 155 90 140 81 62 1547

Jumlah

Sumber»:»PTj»Otorinolaringologi

Bilangan pesakit Laringektomi adalah kurang kerana tiada kes rujukan. Bilangan pesakit strok menurun pada tahun 2010 kerana kes-kes tersebut dirujuk kepada Jurupulih Pertuturan di bahagian Perubatan Pemulihan yang mengendalikan masalah pesakit strok yang juga mengalami masalah penelanan.

Unit Audiologi
Unit ini mendiagnosis masalah pendengaran pada kanak–kanak dan dewasa, saringan pendengaran untuk pengesanan kecacatan pendengaran awal pada neonat dan kes-kes yang berisiko tinggi. Unit ini juga membuat penilaian memilih dan pemulihan alat bantu pendengaran serta latihan audiotori. Memberikan nasihat mengenai pemakaian dan penjagaan alat bantu pendengaran serta pemilihan calon implan dan pemetaan koklear

Pusat Perubatan Universiti Malaya

85

Jadual 36: Pesakit Dewasa dan Kanak-kanak 2009 Pesakit Kes Baru Kes Lama Jumlah Dewasa 2417 562 2979 Kanakkanak 445 365 810 Jumlah 2862 927 3789 Dewasa 2402 757 3159 2010 Kanakkanak 553 314 867 Jumlah 2955 1069 4024

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Pada tahun 2010, kehadiran pesakit dewasa dan kanak-kanak terus mengalami peningkatan iaitu sebanyak 6.2%. Seramai 4,024 pesakit telah menjalani rawatan berbanding 3,789 orang pesakit pada tahun 2009. Dijangkakan pada tahuntahun akan datang kenaikan jumlah pesakit akan berlaku memandangkan unit ini telah memulakan perkhidmatan percubaan alat bantu pendengaran serta acuan telinga bagi pesakit yang telah disahkan memerlukan alat bantu pendengaran pada penghujung tahun 2009. Buat masa ini, perkhidmatan percubaan alat bantu banyak dilakukan pada kanak-kanak serta pesakit yang memohon bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat serta pesara kerajaan. Jadual 37: Pembahagian Pesakit Dewasa Mengikut Jenis Gangguan Pendengaran Bil 1 2 3 4 Jenis Kehilangan pendengaran sensorineural Kehilangan pendengaran konduktif Kehilangan pendengaran bercampur Pendengaran biasa Jumlah 2009 1593 503 404 793 3293 2010 1845 538 391 678 3452

Jadual 38: Pembahagian Pesakit Kanak-kanak Mengikut Jenis Gangguan Pendengaran Bil 1 2 3 4 Jenis Kehilangan pendengaran sensorineural Kehilangan pendengaran konduktif Kehilangan pendengaran bercampur Pendengaran biasa Jumlah 2009 188 214 24 377 803 2010 191 266 26 383 866

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Pesakit yang mengalami gangguan pendengaran juga mengalami peningkatan. Bagi pesakit dewasa berlaku peningkatan sebanyak 4.8 % iaitu 3,452 pesakit pada tahun 2010 berbanding 3,293 orang pada tahun 2009. Manakala bagi pesakit kanakkanak berlaku kenaikan 7.8% menjadikan jumlah pesakit sebanyak 866 orang berbanding 803 orang pada tahun 2009. Jadual 39: Jumlah Pesakit Mengikut Ujian Audiologi (Khas) Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Ujian Impedans Akustik Penilaian Alat Bantu Pendengaran Memilih Alat Bantu pendengaran untuk memasang Ujian Brainstem Evoked Response Audiometry Ujian Otoacoustic Emission (OAE) Ujian Implan Koklea Jumlah 2009 2314 451 334 198 344 90 3731 2010 2088 456 343 151 352 61 3451

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

86

Laporan Tahunan 2010

Manakala pesakit yang menjalani ujian Audiologi Khas mengalami pengurangan sebanyak 7.5% iaitu 3451 pesakit pada tahun 2010 berbanding 3731 pesakit pada 2009.

Unit Electronyseamusgraphy (ENG)
Perkhidmatan yang disediakan di unit ENG ialah ujian Balance» Quest» Posturography» for» Sensory» Organization» Tests,» Full» ENG» (Electronystagmography)»Testing»dan Air»Caloric» testing.» Electronystagmography» (ENG) adalah ujian diagnostik untuk merakam gerakan tidak terkawal dari mata disebabkan oleh keadaan yang dikenali sebagai nystagmus. Ujian ini juga boleh digunakan untuk mendapatkan diagnosis penyebab vertigo, pening atau masalah keseimbangan dengan menguji sistem vestibular pesakit. Jadual 40: Statistik Pesakit Menjalani Ujian di Unit ENG Perkara Pesakit Jumlah 2009 8 8 2010 30 30

keseluruhan pesakit yang dirujuk untuk ujian ENG adalah sedikit berbanding kapasiti makmal ENG yang mampu menjalankan ujian lebih daripada jumlah tersebut. Hanya ujian ENG menggunakan electrode»recording»yang boleh dijalankan kerana peralatan video» recording mengalami masalah. Jadual 41: Pesakit Dewasa dan Kanak-kanak Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah 2009 Kemasukan 103 129 125 139 107 121 144 125 110 117 111 99 1430 0 1 3 2 5 1 1 2 0 0 0 0 15 72 80 100 91 71 76 87 89 83 83 72 77 981 2010 Kematian 1 1 3 4 0 0 0 1 1 2 2 3 18

Kematian Kemasukan

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Sumber:»Unit»Audiologi,»PTj»Otorinolaringologi

Berlaku pertambahan jumlah pesakit pada tahun 2010 kerana unit ini telah mendapat makmal baru yang beroperasi di PTj Otorinolaringologi. Jumlah

PTj Otorinolaringologi telah menganjurkan satu bengkel, sepuluh penyelidikan dan sebelas buah penerbitan sepanjang tahun 2010.

Prof»Madya»Dr.»Rahmat»Omar»telah»memenangi»anugerah»2»pingat»emas»dan»1»pingat»perak»di»Seoul»International» Invention»Fair»(»SIIF)»2010,»South»Korea»

Bahasa dan Komunikasi (Dewasa) Penilaian serta Pengendalian Masalah Penelanan (Dewasa). Bengkel Prostetik & Ortotik dan Bengkel Kerusi Roda.260 17.630 916 111 36.405 (%) 13. PTj ini juga menjadi tapak pengajaran bagi pelbagai bidang perubatan dan kesihatan sekutu yang berkaitan dengan Perubatan Pemulihan. Pemulihan Anggota.» Skane» University» Hospital.213 384 42.583 27. Susulan dari lawatan kerja ke Department» of» Plastic»and»Reconstructive»Surgery.254 unit rawatan.645 45.8 3.626 Bil Kehadiran Bil Rawatan (Unit) 24. Margaret Leow Poh Gaik telah perkenalkan Program Pemulihan Pesakit-pesakit» Lymphodema pada bulan Disember 2009.734 Bil Pesakit 1. PTj ini juga berperanan sebagai nadi projek penyelidikan dan perkembangan dalam bidang Perubatan Pemulihan.957 1. Jabatan Perubatan Pemulihan terdiri dari 5 bahagian perkhidmatan iaitu Pemulihan Cara kerja. Pemulihan Pertuturan.181 2010 10.520 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan *1 sesi= 30 minit rawatan . Jadual 42: Statistik Keseluruhan Pesakit 2010 Bahagian Pemulihan Cara Kerja Pemulihan Anggota Bengkel P& O Bengkel Kerusi Roda Jumlah Jumlah Pesakit 2009 9.027 174 10.405 manakala rawatan am dan khusus yang diberikan kepada pesakit adalah sebanyak 194.431 44.838 26.3 -1.303 120.5 6.443 727 196 27.» Sweden. PPUM.578 9.470 901 196 38.»Lund»University.779 Pesakit Dalam Bil Kehadiran Bil Rawatan (Unit) 3. Pada tahun 2010 bilangan pesakit luar dan pesakit dalam di Jabatan Perubatan Pemulihan adalah sebanyak 38.329 399 54.268 76. Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 87 PTJ PERUBATAN PEMULIHAN PTj Perubatan Pemulihan menyediakan khidmat rawatan klinikal perubatan pemulihan secara komprehensif dan holistik.» Malmo.524 25.875 73. Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan memberi khidmat rawatan kepada pesakit Dalam/Luar seperti Penilaian dan Pengendalian Masalah Pertuturan.874 38. Program/Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan Program baru telah diperkenalkan bagi memperluaskan skop dan kualiti perkhidmatan di Bahagian Perubatan Pemulihan Anggota iaitu: Perkhidmatan Khusus ‘Lymphodema» Management‘ yang berkesan dan terperinci untuk kes-kes barah payu dara yang dirujuk dari Klinik Surgeri.471 27.1 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Jadual 43: Statistik Pesakit Mengikut Kategori Pesakit Dalam & Pesakit Luar Pesakit Luar Jenis Rawatan Pemulihan Cara kerja* Pemulihan Anggota* Bengkel Prostetik & Ortotik Bengkel Kerusi Roda Jumlah Bil Pesakit 9.6 76. Jurupulih Perubatan Cara kerja terlibat secara aktif dalam memberi ceramah dan menyediakan pakaian tekanan pesakit-pesakit Lymphodema» yang menghadapi masalah bengkak anggota yang berterusan. Bahagian Pemulihan Cara kerja dengan kerjasama Pakar Bedah Plastik. Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan telah mula beroperasi pada bulan Julai 2010 setelah mendapat seorang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) U41.

517 782 410 132 279 395 104 85 62 353 8.643 551 803 29.438 421 975 12710 % -76.470 jumlah pesakit.725 3.811 17.4 112.675 8.425 253 139 1.0%.4 39.076 unit rawatan pesakit telah diberikan secara menyeluruh bagi khidmat klinikal (Rawatan Khusus dan Am) Bahagian Pemulihan Cara kerja sepanjang tahun 2010.7 2009 8.9 -2.838 orang dibandingkan dengan seramai orang 9.4 24.178 bilangan rawatan.9 -8.9 256.1 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Sebanyak 26.029 408 145 1.066 78.850 887 4.300 350 5.5 -36.598 561 0 11974 Bil Rawatan 2010 220 2.7 -32.8 2.8 60.7 32.524 sepanjang tahun 2009. dan 151.3 -3. Kanak-kanak/Remaja Pemulihan Psiko. ini menunjukkan peningkatan sebanyak 15.1 -16.8%.170 lawatan/kehadiran pesakit. Jadual 45: Statistik Rawatan Am Jenis Rawatan Pemulihan Ortopedik Am Pemulihan Perubatan Pemulihan Surgikal Pemulihan Psiko. Ia telah meningkat sebanyak 13.054 8.264 25.251 modaliti rawatan telah diberikan secara menyeluruh bagi khidmat klinikal pesakit dalam dan luar Bahagian Pemulihan Perubatan Anggota .9 2009 946 1.7 11.8 19.7 101.6 76.512 rawatan sepanjang tahun 2009.9 31.6 13.8 -54.8 8.5 -29.6 1.895 1.602 267 8.6 36.5 17. Pusat Harian Pemulihan Psiko.2 45.3 »Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Sebanyak 104.7 43. Sekiranya ia dibandingkan dengan 90. 66.9 -25 100 6. 90.5 14 38.553 91. Bengkel Terlindung Penilaian Pra-Memandu Wheelchair Seating & Positioning Terapi Kardiak Jumlah Bil Pesakit 2009 1.538 Bil Rawatan 2010 10. .967 782 1.971 1.723 2.6 -1.990 2. Wad Psikiatrik Pemulihan Reumatologi Pemulihan Penggantian Sendi Jumlah Bil Pesakit 2009 144 337 37 290 198 0 1006 2010 51 596 132 466 133 200 1578 % -64.487 4.7 16.2 33.7 -60.006 305 321 1.302 354 8.421 24. Jabatan Perubatan Pemulihan.767 2.159 287 295 1.4 2 8.8 100 56.260 % 12. Manakala jumlah pesakit yang telah dirawat sepanjang tahun 2010 adalah seramai 10.568 3.518 2010 1.366 % 15.811 798 444 127 287 362 145 106 125 483 9.88 Laporan Tahunan 2010 STATISTIK BAHAGIAN PEMULIHAN PERUBATAN CARAKERJA Jadual 44: Statistik Rawatan Khusus Jenis Rawatan Pemulihan Neurologi Dewasa Pemulihan Tangan & Anggota Atas Pemulihan Kecederaan Spinal Pemulihan Luka Terbakar Pemulihan Perkembangan Neurologi Kanak-kanak Pemulihan Geriatrik Pemulihan Amputasi Pemulihan Penempatan Pekerjaan Pemulihan Psiko.

Program Mendapatkan Lesen Memandu Orang Kurang Upaya . Walau bagaimanapun beberapa peralatan perubatan baru telah dibeli pada 2009 tetapi peralatan tersebut diperoleh pada 2010 iaitu 2 unit Sonopuls»692V»(Interferential»With»Static» US)/Tens»Elpha»11»3000.4 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan Pembelian Peralatan Baru Jabatan Perubatan Pemulihan tidak membeli sebarang peralatan baru pada 2010 disebabkan kekangan kewangan PPUM.Pusat Perubatan Universiti Malaya 89 Jadual 46: Statistik Rawatan Ke Rumah Pesakit/Tempat Kerja/Sekolah Jenis Rawatan Lawatan Jumlah Bil Pesakit 2009 17 17 2010 39 39 % 129.4 2009 17 17 Bil Rawatan 2010 39 39 % 129. 4 unit Pneumatic»Strength» Equipment» dan 1 unit Compressor» untuk Pneumatic» Strength»Equipment. Pusat Perubatan Universiti Malaya dan Metro» Driving» Academy» Sdn Bhd telah bekerjasama menganjurkan Program Mendapatkan Lesen Memandu Orang Kurang Upaya. Jabatan Perubatan Pemulihan. Jabatan Perubatan Pemulihan telah mewakili Pengarah PPUM merasmikan majlis ini.4 129. Pemangku Ketua.4 129. Majlis pelancaran kerjasama ini telah diadakan pada 2hb Oktober 2010 dan Dr Julia Patrick Engkasan.

Pahang pada 16 Oktober 2010. Program Amal ini merupakan tanda keprihatinan staf Bahagian Pemulihan Perubatan Cara kerja dalam menunaikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat yang memerlukan melalui aktiviti bersama penduduk kampung serta sumbangan ikhlas semasa program dijalankan. seorang wakil daripada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Cameron Highlands dan lebih kurang 80 orang penduduk perkampungan orang asli Kampung Sungai Ruil.1 -5.2 Sumber:»PTj»Perubatan»Pemulihan . Cameron Highlands Jadual 47: Peralatan Dibekalkan Bilangan Pesakit Jenis Rawatan Splint Pressure Garment Alat Bantuan Adaptasi Jumlah 2009 928 101 10 1039 2010 930 97 14 1041 Perbezaan % 0. Jabatan Perubatan Pemulihan telah berjaya melaksanakan Program Amal di Perkampungan Orang Asli. Cameron Highlands.8 -23.1 -7. Kampung Sungai Ruil. Program Amal di Perkampungan Orang Asli.2 2009 1112 225 26 1363 Bilangan Rawatan 2010 1033 212 20 1265 Perbezaan % -7.90 Laporan Tahunan 2010 Manakala warga kerja Bahagian Pemulihan Perubatan Carakerja.2 -4 40 0. Kampung Sungai Ruil. Program ini telah disertai oleh seramai 70 ahli keluarga Jurupulih Perubatan Cara Kerja.

Kardiografi.255 6. PTj Pengimejan Bio-Perubatan menjalankan Program Sarjana Radiologi. Rawatan terapeutik pula meliputi Terapi Radioiodin-131 dos rendah untuk tirotoksikosis. Kardiovaskular.128 Perbezaan % 14.659 560 4. Mamografi. Terapi Zevalin Sinar Beta Yttrium-90 dan Limfoma Hodgkin Sel B. Perkhidmatan diagnostik meliputi Tiroid dan Paratiroid. 8. Prosedur Litoripsi dan Prosedur Invasif Minimal.7 Jumlah Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang mendapat perkhidmatan pengimejan telah menunjukkan perbezaan peningkatan sebanyak 6. Pengimejan Khas dan Perubatan Nuklear. Jenis Perkhidmatan yang disediakan ialah Radiografi Am. 2.069 5. Jadual 48: Jumlah Pesakit Mengikut Jenis Pemeriksaan Bil 1. Pemeriksaan Pengimejan Pankreatografi Kolangio Retrogred Endoskopik (ERCP).997 4. Urografi Intravena (IVU).045 16.473 17.128 orang berbanding 182. Pengimejan Dewan Bedah. Pengajian Floroskopi/Barium.729 131. 6. Perubatan Nuklear merangkumi perkhidmatan diagnostik dan rawatan terapeutik.7 % iaitu seramai 196.4 7. Skeletal.637 19. Sistem Saraf Pusat.8 4. 4. Angiografi.041 501 4. 3.997 Sumber:»PTj»Pengimejan»Bio-Perubatan 2010 2.0 -3.5 12. Angiogram X-Ray Am Imbasan Tomografi Berkomputer Floroskopi Mamogram Pengimejan Resonans Magnetik (MRI) Perubatan Nuklear Ultrasound Jenis Pemeriksaan 2009 1. Program Sarjana Sains Perubatan (Fizik).9 6. Magnetic» Resonance» Imaging (MRI). 7.788 18. Lakrimal dan Salivari. Program Sarjana Muda Pengimejan Perubatan dan Program Sarjana Muda Sains Biomedikal serta menjalankan penyelidikan baru dengan menggunakan teknologi pengimejan dan intervensi minimal terkini. Densitometri Mineral Tulang dan lain-lain kajian. Terapi Radioiodin-131 dos tinggi untuk kanser tiroid.997 orang pesakit pada tahun 2009.150 182.021 141. Gastrousus dan Hepatobiliari.477 196. Pengimejan Khas terdiri daripada Imbasan Tomografi Berkomputer (CT Scan). 5. Renal dan trek urinari. Terapi Sinar Beta Strontium-90 Pytergium. . Infeksi dan Onkologi. Pulmonari.8 -7.Pusat Perubatan Universiti Malaya 91 PTJ PENGIMEJAN BIO-PERUBATAN PTj Pengimejan Bio-Perubatan memberi perkhidmatan pengimejan diagnostik dan terapeutik serta intervensional kapada pesakit termasuk dalam bidang Perubatan Nuklear.5 -11. Sebagai sebuah hospital pengajaran. Program Diploma Radiografi.723 4.4 10.

hanya satu unit mesin pengimejan SPECT berada di Perubatan Nuklear. Peralatan ini dilengkapi dengan alat pengesan yang berkemampuan untuk mengesan tenaga radioaktif yang tinggi. Dengan pembelian mesin ini. Dengan adanya unit baru ini. Sebuah dari mesin Ultrasound» dilengkapi dengan teknik terbaru iaitu Ultrasound» Elastography di mana ia digunakan dalam pengimejan payudara untuk mengesan tumor dan mengklasifikasikan tumor bagi memberi diagnosa yang lebih tepat. ia juga mampu menjalankan pemeriksaan Iodine-131 dan Galium 67. lebih ramai pesakit dapat menjalankan pemeriksaan sintigrafi dan ianya dapat mengurangkan kadar waktu menunggu. Peralatan Digital Floroskopi adalah peralatan yang terkini dan masa pemeriksaan adalah lebih singkat dan oleh itu masa menunggu juga dapat dikurangkan. Ultrasound » Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Dual Head Gamma Camera Peralatan ini berfungsi untuk merakamkan imej yang terhasil dari emisi sinaran gama yang berada di tubuh pesakit setelah radiofarmaseutikal disuntik ke dalam pembuluh darah. Digital»Fluoroscopy » High End Ultrasound (2 unit) Sebelum ini hanya terdapat dua (2) buah mesin Ultrasound yang boleh berfungsi secara optimum dan oleh itu masa menunggu pesakit untuk mendapatkan pemeriksaan menjadi terlalu lama. Sebelum ini pesakit yang memerlukan pemeriksaan floroskopi segera akan dilakukan di Unit Endoskopi manakala pesakit lain dinasihatkan untuk melakukan pemeriksaan ini di hospital lain. Sebelum ini. Selain dapat menjalankan pemeriksaan rutin pengimejan nuklear.92 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Baru. masa menunggu pesakit Ultrasound telah dapat dikurangkan terutamanya bagi pemeriksaan Ultrasound khas seperti Ultrasound»Doppler. Kadar Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Gamma Camera . Dengan adanya mesin ini maka pesakit tidak lagi perlu untuk mendapatkan perkhidmatan di tempat lain dan lebih ramai pesakit yang boleh dirawat di PPUM. » Digital Fluoroscopy Digital Fluoroscopy Diagnosis yang lebih tepat dapat dilakukan dengan penggunaan Digital Floroskopi. Dengan adanya Ultrasound yang berteknologi tinggi ini maka lebih banyak penyelidikan boleh dijalankan.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 93 mortaliti pesakit kanser. Pesakit tidak perlu ke hospital/pusat perubatan lain bagi mendapatkan perkhidmatan pengimejan nuklear yang menggunakan tenaga tinggi. Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) with Computed Tomography (CT) Scanner Kursus Sebanyak 18 kursus telah berjaya diadakan melalui Continuous» Biomedical» Imaging» Education» (CBIE) sepanjang tahun 2010. . infeksi dan pendarahan dapat diturunkan kerana pengesanan awal dapat dilakukan. Ia merupakan kombinasi dua peralatan pengimejan iaitu SPECT dan juga Tomography Berkomputer (CT» Scan). Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nama Kursus Basic Abdominal Ultrasound 1 Extended and Expanded Role for Radiographers Basic Obstetrics Ultrasound Latest Advances in MRI for Radiographers Basic Musculoskeletal Ultrasound CT Coronary for Radiographers Basic & Advanced Positioning in Mammography Basic Gynaecology Ultrasound Forensic Radiology Basic Intervention Radiology Workshop Basic Ultrasound for Radiographers Basic Principles of Nuclear Medicine Advanced MRI Application Basic Cardiac Intervention Spinal Intervention Workshop Musculoskeletal MRI for Radiologists Basic Abdominal Ultrasound 2 Basic Abdominal Ultrasound 3 Tarikh 6-7 Februari 2010 4-5 Mac 2010 20-21 Mac 2010 27 Mac 2010 24-25 Mac 2010 15 Mei 2010 3 Julai 2010 10-11 Julai 2010 19 Julai 2010 4-5 Ogos 2010 16 Oktober 2010 23 Oktober 2010 23-24 Oktober 2010 13 November 2010 14-16 November 2010 27-28 November 2010 4-5 Disember 2010 4-5 Disember 2010 Sepanjang tahun 2010. » Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) with Computed Tomography (CT) Scanner SPECT/CT merupakan teknologi baru dalam pengimejan perubatan nuklear yang dikenali sebagai peralatan hibrid di Perubatan Nuklear. pendarahan dan fraktur yang kecil dan terlindung dapat dikenal pasti dengan cepat dan tepat. PTj Pengimejan Bio Perubatan telah menganjurkan 18 kursus yang melibatkan penyertaan dari seluruh negara dan 32 buah penerbitan buku dan jurnal. Peralatan ini merupakan peralatan pengimejan SPECT/CT pertama seumpamanya yang di rantau Asia Tenggara. Mendiagnosis lesi tumor.

6** 100 416. perkhidmatan kaunter dan rekod perubatan.62** 9.851 132 31 5 37. Unit ini bertanggungjawab untuk menyediakan pengajaran.25** -13.733 611 727 734 727 9.76 22. Pusat Rawatan Harian menyediakan perkhidmatan rawatan kemoterapi.416 474 4.546 -4. Bagi perkhidmatan klinikal. dan juga perkhidmatan ‘wound»dressing’. .42 41.511 6.327 568 795 824 795 11. Jadual 49: Statistik Pesakit Mengikut Jenis Perkhidmatan Jenis Perkhidmatan Ujian Darah Klinik Dressing Kes Baru Kes Susulan Chemoport PICC Kemoterapi Pendidikan Kesihatan Simulasi Rawatan Radioterapi Brakiterapi Kes Baru Kes Susulan Kemoterapi Radioterapi Kes Baru Kes Susulan Kes Baru Kes Susulan Full Caesium LDR Dobbies HDR Full Insertion HDR Dobbies LDR Intraluminal NPC Jumlah 2010 4.092 1.871 2009 5.55** -10.717 1. selain daripada perkhidmatan rawatan radioterapi. ubat-ubatan biologik dan supportif.38 7.000 497 4.94 Laporan Tahunan 2010 UNIT ONKOLOGI KLINIKAL Secara amnya.692 1.6 ** Justifikasi bagi penurunan peratusan dalam sesetengah perkhidmatan yang diberi seperti yang ditandakan di atas adalah disebabkan oleh pemberhentian perkhidmatan tersebut sejak dari bulan Oktober 2010 bagi memberi laluan pemasangan peralatan baru.602 1. Unit ini mempunyai 3 bahagian utama iaitu Pesakit Luar.8 Perbezaan (%) 18. Bahagian Radioterapi pula menyediakan perkhidmatan perancangan rawatan yang meliputi prosedur simulasi dan perancangan berkomputer. Perkhidmatan tambahan seperti klinik psikoonkologi yang dikendalikan oleh pegawai perubatan dari Jabatan Psikologi Perubatan dan dietetik (nasihat pemakanan) yang dikendalikan oleh Unit Dietetik juga ada disediakan mengikut keperluan pesakit. Selain itu perkhidmatan pendidikan kesihatan diberi kepada setiap pesakit yang akan menjalani rawatan kemoterapi atau biologik untuk pertama kali.92** -8.35 31.235 5.5 -8.401 6 20 3 31.7 40 17. Perkhidmatan Pesakit Luar yang disediakan adalah klinik konsultasi. Pusat Rawatan Harian dan Radioterapi. penyelidikan dalam bidang Onkologi Klinikal dan perkhidmatan klinikal kepada pesakit kanser.

Sumber Radioaktif Kobalt 60 yang digunakan dapat menjimatkan kos pembelian kerana hanya memerlukan pertukaran bagi setiap 5 tahun sekali berbanding dengan Iridium 157 yang memerlukan pertukaran setiap 6 bulan iaitu bergantung kepada jangka hayat sumber radioaktif tersebut. Peralatan ini bernilai RM 3.998.500.00 . Penempatan kawasan rawatan radioterapi bagi kes radikal dapat dijalankan dengan lebih cepat kerana keratan imej CT dapat dihasilkan dalam masa yang lebih singkat berbanding dengan peralatan CT lama. dos radiasi pada pesakit dapat dikurangkan mengikut prinsip ‘ALARA’ (as» low» as» reasonable» achievable) selain dapat memudahkan kerja Juru X-ray Terapi semasa mengendalikan proses perancangan. peralatan baru ini dapat melakukan penempatan kawasan rawatan dengan lebih tepat di mana pergerakan pesakit semasa perancangan dijalankan dapat dikurangkan.302. masa rawatan bagi pesakit juga dapat dikurangkan. dapat menghasilkan imej fluoroscope» yang digunakan bagi melakukan perancangan radioterapi secara manual yang kebiasaannya digunakan bagi pesakit paliatif. Peralatan ini dapat menjimatkan masa perancangan radioterapi secara manual kepada pesakit.000.Pusat Perubatan Universiti Malaya 95 Pembelian Peralatan Baru » Large Bore Computed Tomography (CT) Radiotherapy Simulator Peralatan pengimejan yang bernilai RM2. Dengan kelengkapan kepelbagaian penggunaan yang ada pada peralatan baru.853. Selain dari itu. Selain daripada itu.680.00 ini menghasilkan keratan imej CT dan dilengkapi dengan perisian bagi melakukan perancangan rawatan radioterapi secara 3 dimensi. Conventional»Radioteraphy»Simulator » High Dose Rate Cobalt-60 Brachytherapy Memberi rawatan brakiterapi iaitu rawatan secara dalaman kepada pesakit bagi mencapai sasaran dos pada bahagian rawatan menggunakan sumber Radioaktif Kobalt 60.00. Rawatan brakiterapi dapat diberikan kepada pesakit menggunakan teknologi yang terkini. Large»Bore»Computed»Tomography»»(CT)» Radiotherapy»Simulator » Conventional Radiotherapy Simulator Radiotherapy Peralatan pengimejan ini bernilai RM 2.

00 Total»Body»Irradiiation»(TBI) » 3D Computerizer Radiation Field Analyzer Computerizer Analyzer Peralatan ini berfungsi untuk mengukur Dosimetri dan jaminan mutu mesin pemecut linear dan bernilai RM 550. Selain daripada itu peralatan ini juga amat penting dalam pengumpulan data ciri-ciri Sinar-x dan Sinar-elektron yang digunakan dalam perancangan berkomputer rawatan pesakit kanser.710. Persediaan pesakit yang akan menjalani pemindahan sum-sum tulang akan menjadi lebih mudah kerana rawatan ini berfungsi untuk merendahkan sistem imunologi di samping membunuh sel kanser pesakit.96 Laporan Tahunan 2010 High»Dose»Rate»Cobalt-60»Brachytherapy » Total Body Irradiiation (TBI) Body (TBI) Ia merupakan kaedah rawatan utama kepada pesakit yang akan menjalani pemindahan sumsum tulang. Nilai peralatan ialah RM 191.00. Alat ini dapat mengesan dengan awal jika berlakunya ketidakpatuhan yang terdapat dalam ciri-ciri sinaran yang dipancarkan oleh pemecut linear tersebut.000. 3D»Computerizer»Radiation»Field»Analyzer . Peralatan ini untuk memastikan mesin pemecut linear dalam keadaan baik dan mematuhi standard antarabangsa yang telah ditetapkan. Kebiasaannya pesakit akan menjalani rawatan radioterapi pada keseluruhan badan kecuali pada kawasan paru-paru.

Glaukoma.6 40. Di samping memeberi perawatan. PTj ini juga berperanan menyebar maklumat penting tentang penjagaan. Menjalankan kerja-kerja penyelidikan mengenai mata serta pengajaran bagi program Sarjana. Pembedahan secara rawatan harian adalah amat aktif di antara kes-kes yang dijalankan secara pembedahan harian adalah termasuk Katarak.Pusat Perubatan Universiti Malaya 97 PTJ OFTALMOLOGI PTj ini berfungsi memberi rawatan dan pembedahan kepada pesakit mata mengikut bidang pengkhususan seperti Vitreo» Retina. Pediatrik.2 2. Juling (Squint). PTj Oftalmologi menggalakkan pembedahan dibuat di Dewan Bedah Harian. PTJ Oftalmologi merupakan satu jabatan yang amat aktif dalam memberi rawatan kepada pesakit dalam dan pesakit luar.7 23. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Pembedahan Katarak. Oculoplastic dan Kornea.4 66. Glaukoma. Okuloplastik.0 18.0 -42. Selaras dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengurangkan masa tinggal di hospital. Medical» Retina. Jadual 50: Statistik Pembedahan Mata di Dewan Bedah Harian Perkhidmatan Pembedahan Katarak Pembedahan Okuplastik Pembedahan Glaukoma Pembedahan Pterygium/ Conjunctive Pembedahan Intravitreal Injections Pembedahan Paeds Jumlah 2009 622 51 12 64 37 4 790 2010 665 60 38 38 128 10 939 Perbezaan (%) 6. Veitis .0 Sumber:»PTj»Oftalmologi Sumber:»PTj»Oftalmologi .6 216.4 27. Oftalmologi Pediatrik. Walaubagaimanapun masih ada sejumlah pesakit yang memerlukan rawatan sebagai pesakit dalaman di hospital untuk pembedahan. pemulihan dan perawatan serta keselamatan mata kepada umum. Okuloplastik dan Kornea.9 17. Intravitreal» Injections dan Pterygium.6 Jadual 51: Statistik Pembedahan Mata Pesakit Dalam Perkhidmatan Pembedahan Katarak Pembedahan Vitreo Retina Pembedahan Oculoplastic Pembedahan Glaucoma Pembedahan Pemindahan Kornea Pembedahan lain Jumlah 2009 435 132 33 49 33 21 739 2010 512 163 42 50 19 35 821 Perbezaan (%) 17.6 11. Laser.9 150.6 245.

menjadi tapak pengajaran bagi bidang perubatan yang berkaitan dengan Perubatan Sukan dan menjadi nadi projek penyelidikan dan perkembangan dalam bidang Perubatan Sukan Jenis perkhidmatan yang disediakan • • • • Rawatan serta pencegahan kecederaan sukan Saringan pra-penyertaan sukan untuk atlit elit dan rekreasi Nasihat gaya hidup sihat Preskripsi eksesais (senaman) untuk i) ii) Kegemukan» Arthritis iii) Pesakit kencing manis/diabetes iv) Pesakit jantung/heart»diseases» v) Kegemukan di kalangan kanak-kanak • • Senaman untuk orang kurang upaya (OKU) Senaman untuk warga emas Jadual 52: Statistik PTj Perubatan Kesukanan Bil 1.98 Laporan Tahunan 2010 UNIT PERUBATAN KESUKANAN Unit Perubatan Kesukanan menyediakan khidmat rawatan klinikal Perubatan Sukan secara komprehensif dan menyeluruh (holistic). 4. Jenis Masalah Jumlah pesakit yang dirawat di Klinik Jumlah calon Sarjana Perubatan Sukan Aktiviti Unit Perubatan Sukan Rekah Bibir Lelangit 2009 1403 11 22 75 2010 1832 121 23 156 . 2. 3.

iv) Rawatan menggunakan sinaran mengion – Unit Onkologi Klinikal. PTj Mikrobiologi Perubatan dan Makmal Diagnostik Klinikal . PTj Surgeri Ortopedik. Jabatan Farmakologi. Kertas kerja penyelidikan telah dibentang dalam bentuk lisan dan poster di seminar kebangsaan dan antarabangsa. Dewan Bedah. viii) Membantu dalam penyediaan prosedur kerja sesuai bagi penggunaan peralatan di PPUM mengikut pendekatan fizik. . selaras dengan keperluan ISO. Antara projek yang dilaksanakan adalah : i) Projek Magnetic Resonance Imaging (MRI). Aktiviti di Jabatan Pengimejan Bioperubatan. Jabatan Fisiologi.PTj Pengimejan BioPerubatan. v) Penyelidikan perubatan .Jabatan Biokimia. iv) Melaksanakan ujian kawalan mutu ke atas setiap peralatan tertentu mengikut prosedur yang ditetapkan. vi) Pemeriksaan perubatan menggunakan sinaran tidak mengion . Perubatan Nuklear. ii) Pengimejan diagnostik menggunakan bahan radioaktif . Dewan Bedah. PTj Otorinolaringologi. v) Memantau kerosakan dan keperluan peralatan di setiap jabatan yang berada di bawah tanggungjawab perkhidmatan unit ini. Unit Perubatan Nuklear. Pada tahun 2010. iii) Memastikan jadual penyenggaraan disediakan bagi instrumentasi/peralatan yang perlukan kalibrasi. vi) Memastikan adanya continuous» technical» in-house» training bagi semua kakitangan yang terlibat dalam operasi pengendalian peralatan bagi tujuan perubatan. Unit Perubatan Transfusi. Unit Kardiorespitori. Memastikan pembelian peralatan perubatan di semua jabatan yang berada dalam skop perkhidmatan adalah mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Unit Urologi dan PTj Surgeri Ortopedik. Penglibatan Pegawai Sains (Fizik) di dalam penjagaan peralatan pengimejan MRI bukan sahaja meliputi perlaksanaan program jaminan mutu dan penjagaan keselamatan risiko arus magnet terhadap orang awam tetapi juga banyak berkaitan dengan penyelidikan seperti “Treatment» of» Bone»Tumors»With»MR»imaging»Guided»High» Intensity» Focused» Ultrasound» (MRgFUS)”. x) Melaksana program perlindungan sinaran di PPUM. vii) Membantu pakar perubatan menyediakan teknik yang sesuai untuk digunakan dalam pemeriksaan perubatan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 99 UNIT FIZIK PERUBATAN Unit Fizik Perubatan adalah bertanggungjawab: i) Menyediakan perkhidmatan kepakaran saintifik kepada semua Jabatan di PPUM.Unit Perubatan Nuklear dan PTj Onkologi Klinikal. PTj Onkologi Klinikal. terdapat banyak projek yang telah melibatkan kepakaran pegawai sains (fizik) di Jabatan Pengimejan Bioperubatan.PTj Radiologi. Unit Aktiviti Unit Fizik Perubatan Pegawai Sains (Fizik) menjalankan aktiviti di lain-lain jabatan seperti yang berikut: A. ix) Bertindak sebagai penasihat teknikal bagi kerja-kerja pemasangan peralatan pengimejan dan bukan pengimejan di jabatan yang menggunakan sumber radiasi. Unit Endoskopi (ERCP). Skop perkhidmatan adalah menjurus kepada PTj/ Jabatan/Unit yang majoriti memerlukan perkhidmatan fizik perubatan: i) Pengimejan diagnostik menggunakan radas penyinaran . Jabatan Farmasi. Menyediakan laporan penilaian teknikal pra-pemeriksaan ke atas semua peralatan baru sebagai sebahagian daripada laporan lengkap mana-mana jabatan untuk mendapatkan sijil pentauliahan peralatan.Unit Perubatan Nuklear ii) iii) Rawatan terapi menggunakan bahan radioaktif . PTj Oftalmologi dan PTj Obstetrik dan Ginekologi.

Menberikan khidmat nasihat kepada pihak arkitek dan kontraktor berkaitan keperluan yang perlu diutamakan mengikut peraturan di bawah AKTA 304 yang melibatkan ruang-ruang yang akan menempatkan radas penyinaran/ bahan radioaktif di Menara Selatan. Semua pemasangan radas terpaksa ditangguhkan atas urusan pelupusan dan pemindahan radas lama ke UMSC. Permohonan untuk kelulusan bagi pemasangan» radas-radas» ini» telah»dihantar»ke»KKM»pada»Oktober»2010. Program kalibrasi tahunan semua radas penyinaran di PPUM adalah merupakan satu kewajipan yang perlu dipatuhi oleh PPUM berasaskan kepada syarat lesen yang dikeluarkan oleh KKM di bawah keperluan AKTA 304. Projek perolehan satu (1) unit radas Mammografi» dan satu (1) unit radas Bone» Densitometer dan pemindahan satu (1) unit radas mammografi. perkhidmatan Unit Fizik Perubatan telah diperluaskan ke UMSC atas persetujuan pihak pengurusan PPUM. bawah tanggungjawab perlesenan PPUM iaitu Lesen (Radiologi). vi) Program Kalibrasi Tahunan Radas Penyinaran. Kerja-kerja kalibrasi dilakukan oleh pihak syarikat pemegang lesen kelas H serta sijil kalibrasi perlu disahkan oleh pakar fizik perubatan yang diiktirafkan oleh KKM. lesen Perubatan Nuklear dan lesen Radioterapi. iii) Projek Mammografi dan Bone» Mineral» Densitometer. pihak UMSC telah memperolehi satu radas Mobile»C-Arm yang akan digunakan di kawasan Dewan Bedah UMSC. Pada 24 Disember 2010.100 Laporan Tahunan 2010 ii) Projek Pemasangan 1 unit radas penyinaran Digital» Flouroscopy» Radiography. Unit Fizik Perubatan juga bertanggungjawab memantau dan menyemak keputusan ujian jaminan mutu yang dilaksanakan oleh syarikat pemegang lesen kelas H sebelum ianya dihantar ke KKM bagi mendapat kelulusan mengguna radas penyinaran. Pegawai Sains (Fizik) telah terlibat dalam kerja-kerja pemantauan ubahsuaian bilik radiaografi bagi memastikan ianya mematuhi keperluan perlesenan radas penyinaran dan membuat ujian kebocoran radiasi sebelum radas penyinaran dipasang dan seterusnya memohon kelulusan pemasangan radas dari pihak penguatkuasa Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).» iv) Projek Perolehan Mobile»C-Arm di University» Malaya» Specialist» Centre» (UMSC). Perolehan radas penyinaran adalah melibatkan proses yang sama seperti di PPUM. v) Projek Menara Selatan. Pada awal tahun 2010. Berasaskan pada pekeliling yang dikeluarkan oleh KKM berkenaan dengan keperluan perlesenan terhadap perlaksanaan Quality» Assurance» Program (QAP) di hospital. maka setiap tahun pegawai yang bertugas akan menyediakan jadual kalibrasi bagi setiap radas penyinaran yang dilesenkan di bawah lesen Radiologi. Oleh yang demikian terdapat radas penyinaran yang dipindahkan ke UMSC adalah di Perlaksanaan Kalibrasi Tahunan Bersama Syarikat pemegang lesen Kelas H .

. Model kamera gama SPECTCT yang diperolehi adalah model yang pertama dipasang di Malaysia iaitu BRIGHTVIEW» XCT dan kamera gama SPECT pula adalah BRIGHTVIEW» SPECT. memantau perlaksanaan ujian jaminan mutu oleh pihak syarikat pemegang lesen H serta menyemak semula keputusan ujian sebelum menghantarnya ke pihak penguatkuasa lesen bagi tujuan mendapat kelulusan penggunaan. Unit Fizik Perubatan adalah bertanggungjawab untuk melaksana ujian kebocoran sinaran terhadap kawasan perisaian baru. i) Projek perolehan dan pemasangan satu (1) unit» » Single» Photon» Emission» Computed» Tomography» –» Computed» Tomography» (SPECT-CT) dan satu (1) unit kamera gamma» SPECT. Aktiviti di Unit Perubatan Nuklear. melaksanakan semakan inventori peralatan bersama Unit Kejuruteraan Biomedikal dan bertanggungjawab melaksanakan ujian pentauliahan teknikal ke atas peralatan pengimejan kamera gama. Latihan Aplikasi Teknikal Bersama Jurutera Pemasangan pada Oktober 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 101 B. Perlaksanaan Ujian Pentauliahan Teknikal dan Kalibrasi Bersama Syarikat pemegang lesen Kelas H dan Jurutera Pemasangan.

Antara peralatan yang dilupuskan adalah : 1. Unit Fizik Perubatan. Varian Computer Planning System Cadplan Urusan penggantian peralatan usang telah dilaksanakan di Unit Onkologi Klinikal dengan bantuan pegawai Sains (Fizik) dan dalam masa yang sama penyediaan spesifikasi untuk perolehan peralatan baru gantian segera diuruskan dengan kerjasama semua pihak iaitu Unit Kejuruteraan Biomedikal. PTj Sumber Perkhidmatan. Persediaan untuk rawatan Y-90 zevalin C. Ini adalah bagi memastikan pesakit sentiasa berada dalam keadaan sedar dan faham risiko rawatan yang dijalankan.102 Laporan Tahunan 2010 ii) Pegawai Sains (Fizik) PPUM juga bertanggungjawab terhadap perlaksanaan rawatan ke atas pesakit kanser tiroid di Wad 6TE. Philips Whole Body Computerised Tomography Scanner Picker PQ 5000 5. Siemens Computer Base Treatment Planning System: Nucletron 5000 Brachytherapy Planning System 2. Siemens High Dose Rate Multi-Channel Remote Afterloading Brachytherapy Unit (Iridium192 Source) 3. Setiap pesakit diberikan arah yang harus dipatuhi sebelum. . PTj Sumber Bahan dan PTj Sumber Kewangan. Mulai tahun 2010. Pegawai yang bertugas akan bertanggungjawab untuk membuat pendispensan dos rawatan dan melaksana administrasi dos kepada pesakit secara oral di wad berkenaan. Varian Treatment Simulator Ximatron CX 4. aktiviti pelupusan peralatan usang telah bermula di Unit Onkologi Klinikal. Pendispensan dos radioaktif yang tinggi dan bilik rawatan pesakit kanser tiroid. Aktiviti di Unit Onkologi Klinikal. semasa dan selepas rawatan diberikan.

1-FZP-003-005-E01 dan setelah kedua-dua peringkat kelulusan pelupusan diperolehi. Beberapa ujian dilakukan sebelum sumber radioaktif dihantar kepada pengilang asal iaitu i) ii) Kadar dos di permukaan bekas sumber radioaktif terkedap Kadar dos pada jarak satu meter dari permukaan bekas sumber radioaktif terkedap. pelupusan bagi alat Siemens» High» Dose» Rate» Multi-» Channel» Remote» Afterloading» Brachytherapy dilupuskan oleh jurutera yang bertauliah iaitu pembekal asal. Pegawai Sains (Fizik) bertanggungjawab mengenal-pasti alat dan memaklumkan kepada pembekal yang dilantik untuk melaksanakan proses pelupusan. Siemens Malaysia Sdn Bhd dan prosedur pelupusan telah berjalan pada 21/12/10 bersama-sama dengan pihak Bangi Ray Services Sdn Bhd yang diiktiraf oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom selaku syarikat yang menguruskan permit penghantaran semula sumber radioaktif terkedap kepada pengilang asal. bahagian VI di bawah seksyen 30. Aktiviti pengeluaran sumber radioaktif Iridium-192 dari alat Nucletron HDR Brakiterapi Pegawai Sains (Fizik) bertugas dan pegawai perlindungan sinaran PPUM akan memastikan permohonan kebenaran pelupusan bahan radioaktif terkedap ke Lembaga Perlesenan Tenaga Atom diperolehi seperti mana yang termaktub dibawah Peraturan-peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Asas) 2010 iaitu peraturan 62 perenggan 2 (e) dan Akta 304. Kebenaran permohonan pelupusan alat di peringkat PPUM juga perlu diperolehi mengikut AK-7.Pusat Perubatan Universiti Malaya 103 Aktiviti pelupusan radas CT Simulator dan Conventional Simulator Walaubagaimana pun. Maklumat ini diperlukan dalam permohonan permit untuk mengeksport bahan radiaktif kepada pengilang .

104 Laporan Tahunan 2010 asal. ii) iii) Penjagaan Sistem Peranti Sekuriti Di Bawah Projek IAEA-ANSTO-USDOE Ke Atas Sumber Radioaktif Ceasium-137 Kategori 1. v) Perlaksanaan Ujian Kebocoran Radiasi di ruang pengudaraan (Air» Well) Tingkat 2 Menara Timur. Sistem High Dose Rate Cobalt-60 Brakiterapi 4. Computed Tomography Simulator 2. Unit Fizik Perubatan bertanggungjawab untuk memantau perkembangan projek ini dan memberikan kerjasama dalam menghasilkan laporan kepatuhan semasa pengauditan sekuriti bahan radioaktif dilakukan oleh pihak IAEAANSTO-USDOE setiap tahun. iv) Perlaksanaan Kalibrasi Tahunan/Program Jaminan Mutu Ke Atas Peralatan / Radas Penyinaran. yang menggunakan peranti sekuriti bagi sumber radioaktif kategori 1. Pegawai Sains (Fizik) PPUM juga bertanggungjawab terhadap perlaksanaan program perlindungan sinaran dan juga program QAP di mana-mana jabatan / unit yang menggunakan radas penyinaran dan bahan radioaktif di bawah perlesenan PPUM bagi segala aktiviti tenaga atom untuk tujuan perubatan.Blue Phantom ke atas alat rawatan Linac bertenaga tunggal. Conventional Simulator 3. Antara tanggungjawab Unit Fizik Perubatan terhadap aktiviti di PPUM dan FPUM adalah: i) Pelupusan bahan radiaoaktif terkedap dan sisa radioaktif tak terkedap di PPUM dan FPUM. IBA 3D Computerize Radiation Field Analyzer for Radiation Therapy Quality AssuranceBlue Phantom 6. Total Body Irradiation Dosimetry SystemIBA DPD 5. PPUM telah dipilih oleh IAEA-ANSTOUSDOE sebagai pusat perubatan pertama . PPUM. Pengukuran dos semasa penerimaan sumber radioaktif Cobalt-60 bagi alat IBT-Bebig HDR Brakiterapi. D. Projek pemasangan peralatan baru dan pemantauan kerja-kerja ubahsuaian di unit Onkologi Klinikal juga dikendali dan dipantau oleh Pegawai Sains (Fizik). Pemeriksaan keselamatan radiasi di makmal. Immobilization Equipments Latihan aplikasi dengan menggunakan IBA 3D Computerize Radiation Field Analyzer for Radiation Therapy Quality Assurance. Aktiviti di Jabatan Lain Termasuk University Malaya Specialist Centre (UMSC). Antara peralatan atau radas yang telah diganti adalah : 1. Maka menjadi tanggungjawab Pegawai Sains (Fizik) untuk memantau dan memastikan ujian tersebut dan prosedur pelupusan dilaksanakan. Ini adalah kerana kerajaan Malaysia telah memilih untuk menyertai projek sekuriti yang telah disarankan oleh IAEA.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 105 vi) Sebagai penasihat dalam projek pemasangan radas penyinaran yang digunakan bagi tujuan perubatan dan juga projek pembangunan pusat perkhidmatan diagnostik radiologi / perubatan nuklear/radioterapi. viii) Sebagai pusat rujukan untuk bantuan pengajaran spesifik dalam bidang teknikal dan binaan perisaian. Kursus • Pada 2010. Cik Sharizan Shaharuddin telah berjaya mendapat tempat sebagai pembentang kertas penyelidikan dan Puan Azleen Mohd. • . Zain dan Puan Zulaikha Jamalludin telah membentang kertas penyelidikan secara lisan dan Puan Siti Zubaidah Ismail telah membentangkan poster penyelidikan di 7th» National» Seminar» Of» Medical» Physics» 2010. Sistem Peranti Sekuriti Di Bawah Projek IAEA-ANSTO-USDOE Ke Atas Sumber Radioaktif Ceasium-137 Kategori 1. Puan Azleen Mohd. Zain sebagai penceramah jemputan di 8th» South» East» Asia» Congress» Of» Medical» Physics»(SEACOMP)»2010. terdapat beberapa Pegawai Sains (Fizik) dari Unit Fizik Perubatan PPUM telah dipinjam bagi melaksana pengajaran amali dalam sesi projek perkhidmatan diagnostik radiologi dan perkhidmatan radioaterapi di bawah anjuran IAEA-Agensi Nuklear Malaysia. ix) Sebagai pusat rujukan dalam penjagaan keselamatan pekerja radiasi dan pesakit di hospital dalam perkara yang melibatkan penggunaan radiasi ke atas manusia. vii) Sebagai pusat rujukan bagi projek Quality Assurance Program (QAP) untuk radas penyinaran di Radiologi / Perubatan Nuklear / Radioterapi. Pada 10 Disember hingga 13 Disember 2010.»» • Pada 16 Disember 2010.

perolehan peralatan perlindungan personal yang mengikut spesifikasi serta keperluan lain yang boleh mengoptimumkan risiko bahaya peralatan laser. kaedah penggunaan yang selamat. Bengkel Image Guided High Dose Rate Brachytherapy (IGBT) Unit Fizik Perubatan telah bekerjasama dengan Unit Onkologi Klinikal bagi mengendalikan bengkel pengendalian peralatan High Dose Rate Brachytherapy 16 Mei 2010 Ogos 2010 2 3 4 . Dua (2) buah tangki septik baru yang dibina mempunyai sistem SCADA yang mengawal fungsi komponen dalam tangki. Berikut adalah kursus yang telah dijalankan oleh Unit Fizik Perubatan sepanjang tahun 201 Bil 1 Nama Kursus Tarikh Bengkel Pengoperasian Tangki Septik Latihan bersama antara Unit Fizik Perubatan dan Jabatan Kejuruteraan (bahagian mekanikal) telah diadakan bagi memperkenalkan kaedah pengendalian dan penjagaan sistem baru yang dipasang 29 Februari 2010 pada tangki septik yang dibina bagi tujuan menakung semua sisa radioaktif dari 4 buah bilik rawatan radioiodin-131 berdos tinggi sebelum ianya dialirkan keluar ke persekitaran. Seminar ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua pengguna peralatan laser di PPUM tentang kaedah pengendalian Mac 2010 peralatan laser. Seminar Keselamatan Laser Seminar Keselamatan laser telah diadakan pada bulan Mac 2010. Seminar Perlindungan Sinaran Radiation Protection: New Developments In Imaging Detectors And Dose Optimisation.106 Laporan Tahunan 2010 Penyertaan ke 7th National Seminar of Medical Physics 2010 dan 8th South East Asia Congress of Medical Physics (SEACOMP) 2010.

Wad Pemerhatian. Bilik CT Scan. jururawatjururawat pelatih dan juga peserta dari badan sukarela dan agensi-agensi tertentu. BID»=»Brought»In»Dead 2010 107. PTj Trauma & Kecemasan telah membuat pembelian peralatan seperti 5 unit Defibrilator» Zoll» M» Series. memberi rawatan segera. Dewan Bedah.Pusat Perubatan Universiti Malaya 107 PTJ TRAUMA DAN KECEMASAN PTj ini berfungsi • Memberi rawatan kepada kes-kes yang mengalami kemalangan jalan raya. Sebagai pusat rujukan kepada klinik-klinik swasta. Pusat-Pusat Kesihatan dan hospitalhospital lain. Perkhidmatan yang disediakan mementingkan kepuasan hati pesakit dengan usaha-usaha memendekkan masa menunggu dan memelihara hubungan awam yang baik. Perkhidmatan Ambulatori (Trauma dan Kecemasan) memberi perkhidmatan rawatan pesakit yang selamat dengan membuat penilaian setepat yang boleh dan seterusnya memberi rawatan yang bermutu.371 140 455 4. Bilik General X-ray dan Kecemasan Pediatrik.3 7. Tarikh operasi dimulakan pada 08 November 2010.6 . 8 unit Defibrilator» Zoll» E» Series.» PMD»=»Post»Management»Death.645 23. Bilik Surgikal. • • • Pembelian Peralatan Baru Pada tahun 2010. kemalangan industri dan lain-lain kemalangan.298 150 522 4. Penyaringan sekunder diwujudkan bagi melancarkan lagi proses penyaringan yang dilakukan ke atas pesakit. Bilik Rawatan Patah. PTj Trauma dan Kecemasan memberi perkhidmatan rawatan pesakit untuk kes-kes trauma dan kecemasan dengan dilengkapi kemudahan seperti Dewan Resusitasi.3 178. 14 unit Monitor Drager»Infinity Gamma»XL dan 8 unit Mesin»ECG»Schiller»AT–10»plus. Bekerjasama di dalam memberi latihan kepada penuntut perubatan. efisien dan kaedah rawatan sempurna kepada semua jenis kecemasan perubatan. Melaksanakan urusan rawatan Pra-Hospital bagi kawasan yang berkaitan. Dewan Konsultasi.» ii. • Perkhidmatan Baru Yang Diperkenalkan: » Penyaringan Sekunder.042 Sumber:»PTj»Trauma»&»Kecemasan Nota: i. Tujuan Penyaringan Sekunder adalah untuk mengesan kes-kes yang perlu diberi bantuan atau rawatan dengan segera yang tidak dapat di kesan semasa proses Penyaringan Prima (Primary» Triage) sebelum mereka melalui proses pendaftaran. Dewan Rawatan Akut (AMC).1 12. Bekerjasama dengan Jabatan Penerbangan Awam sebagai hospital di dalam memberi perkhidmatan perubatan kepada mangsamangsa bencana kapal terbang dan lain-lain bencana.309 Perbezaan (%) 18. Jadual 53: Statistik Pesakit di Trauma & Kecemasan Perkara Jumlah Kehadiran Pesakit Kemasukan Ke Wad Bilangan Kematian PMD Bilangan Kematian BID Panggilan Ambulan 2009 91.8 6.009 8. sistematik.

kakitangan dari MKN. (MRCB). Polis. (Semasa Sentral) iaitu sebuah anak syarikat milik penuh Malaysian Resources Corporation Bhd. . satu sesi simulasi bagi Latihan Amal Pengurusan Krisis dan Bencana (Ex Sentral) yang diadakan secara tahunan oleh Semasa Sentral Sdn. Bhd. Bhd. Operasi menyelamat berjalan lancar dan selesai dalam tempoh kira-kira dua jam. Tujuan latihan ini adalah bagi mengukur tahap kecekapan dan kesediaan kakitangan PPUM dan pasukan keselamatan lain jika berdepan dengan situasi cemas. Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM). Express Rail Link Sdn. syarikat yang bertanggungjawab mengurus dan menyenggara Stesen Sentral Kuala Lumpur (SSKL).108 Laporan Tahunan 2010 Simulasi Latih amal Ex-Sentral 2010.. Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB). Jabatan Kecemasan Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Rangkaian Pengangkutan Aliran Deras. Seramai 150 orang terlibat dalam Ex-Sentral kali ini iaitu terdiri daripada anggota Bomba. Stesen Sentral Kuala Lumpur Pada 26 Jun 2010.

»» Jawatankuasa»Clinical Quality Assurance (CQA) a) Bertindak sebagai urus setia kepada Jawatankuasa»CQA yang bertanggungjawab mengurus mesyuarat dan perhubungan dengan ahli jawatankuasa dan Ketua-Ketua Jabatan/Unit dalam mengkoordinasi Data Petunjuk. 2008). » Program Pembangunan Kualiti Dan Akreditasi Perkhidmatan Klinikal a) Bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM dalam membangunkan polisi klinikal mengikut prosedur dan standard yang ditetapkan. Laporan Kemalangan Klinikal dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan penambahbaikan kepada proses kerja. pengawalan dan pembaharuan selaras dengan perkembangan perubatan masa kini. c) Kajian yang telah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa ini hendaklah diberi maklum balas kepada penyiasat utama dan semua kelulusan hendaklah didokumenkan. c) Memantau perkhidmatan kesihatan yang disediakan di PPUM supaya sentiasa berkualiti tinggi selaras dengan piawaian yang ditetapkan. Laporan Mortaliti/Morbiditi. b) Memastikan semua permohonan daripada pegawai penyiasat utama untuk kajian klinikal dan penyelidikan biomedikal yang melibatkan kajian ke atas manusia iaitu pesakit atau orang perseorangan yang terlibat secara sukarela termasuk soal selidik dan data pesakit perlulah mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada Jawatankuasa Etika Perubatan. (Rujuk: Guidelines» for» House» Officers» in» PPUM DS-0802 and A» Guidebook»for»House»Officers»by»Malaysian» Medical»Council. penilaian. b) Bertanggungjawab untuk membangunkan dan memantau latihan dan program pembelajaran bagi Pegawai Perubatan Siswazah. Program Urusetia Klinikal. seperti yang termaktub dalam garis panduan dan prosedur yang dinyatakan. c) Menyusun aktiviti CPD/CME yang berterusan untuk mencapai profil jawatan dan syarat yang diperlukan oleh Pegawai Perubatan Siswazah. b) Hasil keputusan jawatankuasa ini akan dimaklumkan kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Pekerja bagi memastikan perkhidmatan berkualiti. e) Memantau markah CPD pegawai perubatan siswazah. . d) Menyediakan program orientasi untuk pegawai perubatan siswazah yang baru.Pusat Perubatan Universiti Malaya 109 UNIT PERKEMBANGAN PERUBATAN Unit Perkembangan Perubatan beroperasi berdasarkan 4 fungsi utama iaitu Program Perkembangan Perubatan. d) Membuat kajian dan mencadangkan polisi/ garis panduan klinikal diperlukan dari masa ke semasa bagi perkhidmatan perubatan di »» Program»Urus»setia»Klinikal Jawatankuasa»Etika»Perubatan» a) Mengurus mesyuarat dan perhubungan dengan Ahli Jawatankuasa dan penyiasat utama kajian-kajian PPUM dan Fakulti Perubatan Universiti Malaya (FPUM). » Program Perkembangan Perubatan a) Bertanggungjawab untuk menyediakan latihan kepada Pegawai Perubatan Siswazah supaya mematuhi Peraturan Pegawai Perubatan Siswazah. cekap dan memenuhi kehendak pelanggan melalui perancangan. b) Membangunkan dan merancang program kesedaran berkenaan polisi dan garis panduan klinikal baru di kalangan staf PPUM. Program Pembangunan Kualiti dan Akreditasi Perkhidmatan Klinikal dan Program Pembangunan Kesihatan Staf. d) Hasil keputusan Jawatankuasa Etika Perubatan hendaklah dimaklumkan kepada Jawatankuasa Penasihat Perubatan dan Lembaga Pengurus untuk makluman.

c) Menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan untuk kakitangan PPUM yang berumur 40 tahun ke atas. d) Menyediakan perkhidmatan Klinik Pakar Wanita dan Klinik Saringan Wanita bagi kakitangan PPUM dan tanggungan. » Program Pembangunan Kesihatan Staf a) Menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan pesakit luar untuk kakitangan PPUM dan tanggungan. Jadual 54: Statistik Klinik Kesihatan Kakitangan (Pesakit Luar) Jumlah kehadiran staf ke Klinik Kesihatan Kakitangan Tahun 2010 1000 867 800 672 Bil. e) Memantau kualiti klinikal melalui program kualiti dan keselamatan yang berterusan seperti program akreditasi dan audit klinikal yang dijalankan bersama dengan Bahagian Pengurusan Kualiti. f) Melalui fungsi sekretariat “Clinical» Quality» Assurance”. e) Memberi suntikan vaksinasi untuk kakitangan yang memerlukan dari masa ke semasa. b) Menyediakan perkhidmatan pemeriksaan perubatan buat kakitangan PPUM. unit ini memantau perkhidmatan dan perawatan ke atas pesakit adalah mengikut standard melalui perbincangan kes-kes yang terpilih. f) Memberi rawatan dan penyiasatan untuk kakitangan bagi kes-kes tercucuk jarum atau alatan tajam. pelajar PPUM dan tanggungan.110 Laporan Tahunan 2010 PPUM dan menetapkan norma-norma bagi menjamin kualiti perkhidmatan perubatan. Pesakit 600 914 856 864 991 963 905 872 903 848 953 400 200 0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Oct Nov Dec . PPUM (QSMU).

iv) Mengemukakan laporan kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM. pesakit yang hadir ke Klinik Pakar Wanita Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Perkhidmatan urus setia klinikal: a) Jawatankuasa Etika Perubatan. iii) Memantau Indikator Kualiti Klinikal bagi kes-kes mortaliti serta membuat cadangan untuk mencegah kesilapan tersebut berulang. ii) iii) Memantau projek penyelidikan perubatan yang telah diberi kelulusan. ii) Membincangkan semua kes-kes mortaliti dan menilai faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya mortaliti dan memutuskan sama ada siasatan perlu dijalankan atau tidak berdasarkan kes. pesakit yang hadir untuk Klinik Saringan Kesihatan (C) Bil.Pusat Perubatan Universiti Malaya 111 Statistik Pelbagai di Klinik Kesihatan Kakitangan Tahun 2010 80 70 60 Bil. Pesakit 67 50 40 30 20 10 0 8 0 0 41 50 48 38 34 29 19 22 24 17 1 27 29 22 19 13 4 0 2 27 19 5 23 15 A B C 24 14 13 0 4 2 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis (A) Bil. Memberi khidmat nasihat mengenai garis panduan. peraturan dan syarat kepada para pengkaji yang ingin mendapatkan kelulusan sebelum memulakan kajian di PPUM. anak staf yang hadir untuk pemeriksaan kesihatan (B) Bil. d) Jawatankuasa Clinical» Quality» Assurance» (CQA) i) Mengenal pasti serta memastikan proses dan prosedur perawatan dipenuhi dan sekiranya perlu cadangan penambahbaikan akan dikemukakan kepada unit klinikal berkenaan. e) Program Continuous» Development»(CPD) i) Professional» Program Continuous» Medical» Education» (CME) ini diadakan bertujuan untuk . Jawatankuasa juga boleh meminta unit/jabatan klinikal untuk membentangkan sesuatu kes sekiranya diperlukan. i) Menguruskan permohonan kajian perubatan yang ingin dijalankan di PPUM.

Jenis perkhidmatan di klinik ini adalah termasuk: i) ii) Saringan awal penyakit kanser (Pap»Smear) Rundingan masalah sakit puan iii) Rawatan dan penyiasatan/rujukan lanjut . Tingkat 2. bertempat di Klinik Kesihatan Kakitangan. tanggungjawab dan keperluan berkaitan perkhidmatan mereka sepanjang mereka menjalani latihan mereka di PPUM.112 Laporan Tahunan 2010 meningkatkan profesionalisme melalui ilmu. Program/Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan » Jawatankuasa Credentialing and Privileging i) ii) Menyediakan polisi dan garis panduan permohonan credentialing dan privileging. iv) Memantau keperluan re-credentialing» dan» re-privileging» kakitangan perubatan dari masa ke semasa. ii) Kursus Orientasi Pegawai Perubatan Siswazah turut diadakan bagi memberi pengenalan dan pendedahan awal kepada Pegawai Perubatan Siswazah baru untuk mereka memahami tugas. Klinik ini diterajui oleh Dr. iv) Kursus Phlebotomy» Vacutainer» System diadakan bertujuan memberi pendedahan kepada Pegawai Perubatan di dalam penggunaan vacutainer»needle yang betul bagi mengelak berlakunya pre-analitical» error» dan needle» stick» injury. Perkhidmatan yang disediakan adalah khusus untuk staf wanita PPUM dan tanggungan mereka. Rusinahayati Mokhtarudin. Menyediakan prosedur dan menguruskan permohonan kakitangan perubatan untuk credentialing dan privileging. Pakar Obstetrik & Ginekologi juga Ketua Unit Perkembangan Perubatan. iii) Kursus Pengurusan Laktasi pula dianjurkan bertujuan untuk memastikan semua peserta mendapat pengetahuan dan kemahiran dalam implementasi ke arah konsep hospital rakan bayi di samping dapat menambahkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan laktasi. »» Klinik»Pakar»Wanita Klinik Pakar Wanita telah mula beroperasi pada bulan Mac 2010. iii) Memantau dan bekerjasama dengan Jabatan Teknologi Maklumat bagi penyediaan pangkalan data maklumat credentialing dan privileging»kakitangan perubatan. Bangunan RUKA. kemahiran dan pengalaman agar dapat menghasilkan perkhidmatan yang selamat dan pengamal perubatan yang kompeten.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

113

Jawatankuasa Etika Perubatan
Bilangan Permohonan Untuk Menjalankan Penyelidikan Di PPUM
490 480 470 460
Bil. Kajian

450 440 430 420 410 400 390

Bil. Kajian

2010 Tahun Pada tahun 2010, bilangan permohonan untuk menjalankan kajian di PPUM telah meningkat sebanyak 14% iaitu sebanyak 490 permohonan berbanding 429 permohonan pada tahun 2009. 2009

Jawatankuasa Clinical Quality Assurance (CQA)
Jadual 55: Kes Mortaliti Yang Dilaporkan Bil 1 2 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah Kes 78 112 103 112 190 18 89 94 81 99 108 69 1153 Kajian Kes 11 8 6 9 11 3 14 1 5 7 5 80

Jawatankuasa Credentiling & Privileging
Jawatankuasa telah bersidang sebanyak 2 kali. Kali pertama iaitu Mesyuarat Preliminary pada 9 Jun 2010 di mana ia berkisar kepada terma dan syarat Jawatankuasa serta prosedur, permohonan dan carta aliran proses permohonan Credentialing» &» Privileging. Mesyuarat Bil. 1/2010 diadakan pada 13 Oktober 2010 di mana ia membincangkan mengenai penambahbaikan dari segi prosedur, permohonan serta carta aliran proses permohonan di samping polisi Credentialing»&»Privileging itu sendiri.

Kursus Yang Dijalankan
Sebanyak 5 sesi Kursus Orientasi Pegawai Perubatan Siswazah yang baru melapor diri telah diadakan pada tahun 2010 bermula pada bulan Jun 2010. Manakala Kursus Pengurusan Laktasi 20 Jam yang melibatkan Pegawai Perubatan Siswazah anjuran Perkembangan Kejururawatan telah dilaksanakan sebanyak 4 sesi. Kursus Phlebotomy» Vacutainer» System pula diadakan sebanyak 2 sesi iaitu pada 1 dan 8 Disember 2010 bertujuan memberi pendedahan kepada Pegawai Perubatan di dalam penggunaan vacutainer» needle yang betul bagi mengelak berlakunya pre-analitical»error» dan needle» stick»injury.

Jawatankuasa telah bersidang sebanyak 11 kali. Di antara 80% hingga 90% kes mortaliti berlaku daripada bahagian non-surgikal. Analisis kes dibuat secara makro bagi mengenal pasti masalah dan seterusnya penambahbaikan dibuat dengan mengemukakan cadangan untuk kelulusan oleh pihak pengurusan PPUM kelak.

114

Laporan Tahunan 2010

Program Continuous Medical Education (CME)
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tarikh 13 Jan 2010 27 Jan 2010 10 Feb 2010 24 Feb 2010 10 Mac2010 31 Mac2010 7 April 2010 21 April 2010 12 Mei 2010 26 Mei 10 9 Jun 2010 23 Jun 2010 7 Julai 2010 21 Julai 2010 11 Ogos 2010 8 Sept 2010 15 Sept 2010 22 Sept 2010 13 Okt 2010 27 Nov 2010 Tajuk Medical Certification Of Cause Of Death Post Tracheostomy Care Completing The UMMC Discharge Summary Importance Of Hand Hygiene Pre Operative Introducing Pain As The 5th Vital Sign In UMMC Management Of Polytraumatised Patient Transfusion Errors And Hazards Menorrhagia Effective Use Of Radiological Services Prescribing Medicines In UMMC Medication Safety Triage Process In The Emergency Department Histopathology Reports: What You Give Is What You Get How To Maintain A Good Clinical Note Documentation Management Of Hand Injuries Prevention And Management Of Sharps Injuries PICC Care Postpartum Haemorrhage Managing Suspected Transfusion Reactions 1. Administration Of IV Medication 2. Communication Skills Hospital Disaster Response Postnatal Period: Importance Of Newborn Screening, Growth And Development Post Operative Care Acute Gastroenteritis In Children Penceramah Dr. Mafeitzeral Mamat Prof. Dr. Marzida Mansor Dr. Sargunan Sockalingam Jabatan Anestesiologi Anestesiologi Perubatan

Prof. Madya Dr. Mohd Yasim B. Kawalan Jangkitan Mohd Yusof Dr. Muhilan A/L A. Parameswaran Prof. Dr. Ramani Vijayan Sannasi Dr. Simmrat Singh Surgeri Anestesiologi Surgeri Ortopedik

Prof. Madya Dr. Veera Sekaran Perubatan Transfusi Nadarajan Dr. Rosy Anak Jawan Prof. Madya Dr. Amir Fuad Hussain Dr. Pauline Lai Siew Mei Tuan Haji Amrahi Buang Dr. Mohd Idzwan Zakaria Dr. Mun Kein Seong Dr. Rusinahayati Mokhtarudin Prof. Madya Dr. Tunku Kamarul Zaman Tunku Zainol Abidin Obstetrik & Ginekologi Pengimejan BioPerubatan Farmasi Farmasi Trauma & Kecemasan Patologi Unit Perkembangan Perubatan Surgeri Ortopedik

Prof. Madya Dr. Mohd Yasim B. Kawalan Jangkitan Mohd Yusof Dr. Tok Chung Hong Prof. Madya Dr. Eugene Lwk Pengimejan BioPerubatan Obstetrik & Ginekologi

Prof. Madya Dr. Veera Sekaran Perubatan Transfusi Nadarajan 1. Puan Harbans Kaur, Puan Chai Loon Bee & Dr. Muhammad Yazid Jalaludin 2. Puan Rafiah Salleh Dr. Rishya A/L Manikam Dr. Muhammad Yazid Jalaludin Pediatrik Dr. Taufiq Abdullah Dr. Chong Sze Yee Zy Surgeri Pediatrik Unit Perkembangan Perubatan Trauma & Kecemasan

21 22 23 24 25

10 Nov 2010 24 Nov 2010 15 Dis 2010 22 Dis 2010 29 Dis 2010

Pusat Perubatan Universiti Malaya

115

Dari segi kehadiran peserta di dalam program CME, purata kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah adalah 60% daripada jumlah keseluruhan Pegawai Perubatan Siswazah yang sedang menjalani latihan pada satu-satu masa bagi program yang dianjurkan sepanjang tahun 2010.

Jumlah kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah yang kurang adalah disebabkan beberapa faktor antaranya bilangan Pegawai Perubatan Siswazah yang ditempatkan di sesebuah jabatan tidak mencukupi, tidak mendapat makluman mengenai program CME, sedang bercuti dan telah menghadiri bagi topik yang serupa pada tahun lalu.

Peratusan Kehadiran Pegawai Perubatan Siswazah di dalam Program Continuous Medical Education (CME) Tahun 2010
90 80
76.7

70 60

73.3 64.4 65.3

70.3 68.1 63.9 56.9 60.9 60.2 61.1 57 48.6 50 50 40 66.7 61.7

72.7

58 56.1 57.1

52.9

Peratusan

50 40 30 20 10 0

53

36.6

13 /1 27 /1 10 /2 24 /2 10 /3 31 /3 7/ 4 21 /4 12 /5 26 /5 9/ 6 23 /6 7/ 7 21 /7 11 /8 8/ 9 15 /9 22 /9 13 /1 0 27 /1 0 10 /1 1 24 /1 1 15 /1 2 22 /1 2 29 /1 2
Tarikh Program

Sokongan Klinikal
PTJ DIETETIK
PTj Dietetik berfungsi untuk memberikan perkhidmatan klinikal dan juga bukan klinikal. Perkhidmatan klinikal merangkumi terapi pemakanan perubatan (medical»nutrition»therapy) kepada pesakit luar dan dalam. Sementara itu perkhidmatan bukan klinikal merangkumi penyediaan dan bekalan makanan enteral dan formula bayi kepada pesakit dalam serta pengurusan dan pemantauan perkhidmatan penyediaan dan penyajian makanan kepada pesakit dalam, staf dan jualan di kafeteria. PTj dietetik turut memberi pengajaran, ceramah dan kursus dalam perkhidmatan dan kursus penempatan dalam bidang dietetik dan pemakanan kepada penuntut dari Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Kolej Kejururawatan, staf PPUM, Kementerian Kesihatan Malaysia, agensi kerajaan dan swasta yang lain. Menjalankan penyelidikan/kajian dalam bidang berkaitan terapi pemakanan perubatan untuk tujuan penambahbaikan perkhidmatan dan juga berdasarkan permintaan jabatan lain.

Perkhidmatan yang disediakan
Perkhidmatan terapi pemakanan perubatan diberikan kepada pesakit luar dan pesakit dalam oleh pegawai dietetik. Terapi pemakanan perubatan merangkumi proses penilaian status pemakanan, diagnosis masalah pemakanan, pelan intervensi termasuk regim pemakanan, pemantauan dan penilaian semula keberkesanan terapi. Perkhidmatan kepada pesakit dalam adalah dengan mengikut pengkhususan disiplin seperti Surgeri, Rawatan kritikal, Onkologi, Endokrin, Renal, Kardiologi, Pediatrik dan Geriatrik. Sebanyak 95% dari pesakit yang diberi perkhidmatan terapi pemakanan perubatan adalah pesakit yang dirujuk oleh pegawai perubatan dan sebahagian 5% pesakit lagi telah disaring oleh pegawai dietetik.

bagi memastikan penjagaan pesakit lebih berkesan, intensif, berkualiti dan menjimatkan kos. Kaedah ini juga dapat mengelakkan berlakunya pertindanan dalam proses penjagaan pesakit dengan melakukan perbincangan dan komunikasi secara lebih efektif.

Kumpulan Sokongan Pesakit
Pegawai dietetik juga terlibat dalam memberi ceramah kepada pesakit dan keluarga untuk kumpulan sokongan pesakit apabila memerlukan ‘Psychiatric» Support»Group’ dan Kumpulan sokongan penyusuan daripada ibu ke ibu.

Perkhidmatan Bekalan Makanan Enteral dan Formula bayi (Enteral and Infant formula Supply)
Bekalan makanan enteral dan formula bayi untuk pesakit disediakan oleh Unit Bekalan Makanan Enteral yang diselia oleh Jabatan Dietetik a) Makanan Enteral Makanan enteral merangkumi makanan cecair tambahan atau cecair penuh yang diberi melalui mulut atau melalui tiub ke

Pengurusan Pesakit Secara Berpasukan
Pegawai dietetik juga terlibat dalam penjagaan pesakit berkonsepkan pasukan pelbagai displin. Kaedah ini menggabungkan kemahiran dan pengalaman yang tertentu daripada pelbagai profesional kesihatan

Pusat Perubatan Universiti Malaya

117

dalam sistem gastrousus. Terdapat lebih 20 jenis produk yang dibekalkan dalam bentuk RTU (ready-to-use) atau serbuk yang dibekalkan mengikut keperluan pesakit. b) Penyediaan dan Bekalan Formula Bayi Terdapat lima kategori formula yang di bekalkan iaitu Formula Rumusan Bayi, Formula Rumusan Bayi Pra-matang, Formula Rumusan Bayi Susulan, Formula Khas – (seperti Alimentum,» Comidagen) dan Formula metabolik untuk pesakit in-born» errors»of»»»metabolism

Pengurusan kad makanan dengan memproses permohonan serta memantau penggunaan kad makanan untuk Staf PPUM dan FPUM yang layak untuk subsidi dan diskaun dan staf atas panggilan.

Aktiviti pengajaran (Teaching Activities)
Pegawai dietetik juga terlibat dalam aktiviti profesional peringkat organisasi dan nasional seperti berikut: • Ahli jawatankuasa kerja pemakanan/ tuntutan pemakanan dan pengiklanan Kementerian Kesihatan Malaysia Ahli jawatankuasa Akta Allied» Health» Professional untuk Pegawai Dietetik, Kementerian Kesihatan Malaysia Jawatankuasa Inisiatif Penyusuan Ibu PPUM Ahli jawatankuasa penyediaan panduan terapi pemakanan perubatan untuk pegawai dietetik di Malaysia.

Unit Sajian
Pentadbiran Unit Sajian diletakkan di bawah pengurusan PTj Dietetik dan menjalankan aktiviti pengurusan dan pemantauan kontrak sajian makanan seperti kawalan mutu perkhidmatan penyediaan dan bekalan makanan kepada Pesakit, Kafeteria (PPUM» Food»Court),» staf atas panggilan, makanan petugas malam dan perkhidmatan bankuasi. Kaedah pemantauan yang dilakukan adalah melalui: • Ujirasa makanan oleh kumpulan pegawai penilai dari semua jabatan dan wakil kesatuan pekerja Maklumbalas dan aduan pelanggan serta perlaksanaan tindakan ketidakpatuhan Menyemak porsi/berat makanan yang masak dan mentah secara rawak Menyemak masa bekalan spesifikasi waktu hidangan mengikut

• •

Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
• Pegawai dietetik telah memberi perkhidmatan di Klinik Endokrin bermula pada bulan Oktober untuk pesakit yang hadir pada hari Isnin di klinik berkenaan Klinik CAPD telah dimulakan pada bulan November 2010 untuk pesakit yang menerima rawatan CAPD di PPUM» Aktiviti pengajaran berkumpulan kepada pesakit diabetes semasa mengandung di Klinik Ibu Mengandung»

• • • •

Mengadakan pemeriksaan mengejut di kawasan dapur sajian dan kafeteria untuk meninjau kebersihan serta menyemak harga makanan

Statistik Perkhidmatan Pesakit Dalam
Pada tahun 2010 bilangan pesakit yang telah menerima terapi pemakanan perubatan telah bertambah sebanyak 10.5 % (1,065 orang) iaitu seramai 11,162 berbanding 10,097 orang pesakit pada tahun 2009 kerana bilangan pegawai dietetik yang mencukupi.

Unit sajian turut bertanggungjawab untuk: • Pengurusan Inbois iaitu menyemak dan mengesahkan semua inbois kontraktor sajian yang melibatkan Inbois makanan pesakit, makanan staf atas panggilan, makanan subsidi dan makanan ‘supper’. Pengurusan wang panjar iaitu mengurus peruntukan wang hospitaliti bagi 43 unit pengguna.

415 2009 10.4% (1.7 31.0% bagi tahun 2010.310 Perbezaan (%) -24.4 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Statistik Perkhidmatan Pesakit Luar Klinik Dietari RUKA Bilangan pesakit luar Klinik Dietari RUKA tahun 2010 telah berkurangan sebanyak 10.7 14.746 139 2009 28. Jumlah keseluruhan pesakit luar dan pesakit dalam yang mendapat perkhidmatan pegawai dietetik untuk tahun 2010 adalah seperti berikut: Jadual 4: Jumlah Pesakit Yang Mendapat Perkhidmatan Terapi Pemakanan Perkhidmatan Pesakit Dalam Pesakit Luar (RUKA & Klinik Pakar) Jumlah 2010 11. »»»» Statistik Makanan Enteral a) Bilangan Bekalan Makanan Enteral Jadual 5: Jumlah Bekalan Makanan Enteral Jenis Makanan Enteral Pemakanan Tiub Minuman Tambahan Jumlah Purata sehari 2010 30.8 -10.097 Perbezaan (%) 10.063 2009 1. Klinik CAPD»dan»Endokrin adalah perkhidmatan baru yang dimulakan berdasarkan keperluan semasa.675 20.268 Perbezaan (%) 10.097 4. Ini adalah kerana kekurangan pegawai dietetik telah dapat diatasi pada tahun 2010.328 orang) berikutan penyusunan semula servis di klinik pesakit luar dan pertambahan bilangan pegawai dietetik.861 Perbezaan (%) -45.9 74.092 44. Penurunan ini adalah kerana hanya seorang pegawai dietetik dapat ditempatkan secara tetap di Klinik Dietari dan penggunaan sistem temujanji yang dimulakan pada tahun 2010.461 121 Perbezaan (%) 8.7 Jumlah pesakit Klinik Pakar yang dilihat bagi tahun 2010 telah bertambah sebanyak 71.8%.189 2009 46 1.4 Jumlah keseluruhan bilangan pesakit yang dilihat telah bertambah sebanyak 15.7% dari tahun 2009. Jumlah pesakit untuk untuk rawatan susulan telah meningkat sebanyak 29.5 25.6 71.0 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»PTj»Dietetik Klinik Pakar Bilangan pesakit luar klinik pakar yang menerima terapi pemakanan perubatan pegawai dietetik untuk tahun 2010 adalah seperti berikut: Jadual 3: Bilangan Pesakit Klinik Pakar Yang Mendapat Perkhidmatan Pegawai Dietetik Perkhidmatan Klinik Ibu Mengandung Diabetis & Endokrin Renal Onkologi Pediatrik Cardiac Rehab Surgikal 2010 887 577 405 460 530 183 89 2009 653 350 232 65 403 8 104 Perbezaan (%) 35.118 Laporan Tahunan 2010 Jadual 1: Statistik Pesakit Dalam Yang Mendapat Perkhidmatan Pegawai Dietetik Perkhidmatan Pesakit Dalam 2010 11. Jadual 2: Bilangan Pesakit Luar Klinik Dietari RUKA Perkhidmatan Pesakit Baru Pesakit Susulan Jumlah 2010 1.739 571 2.162 2009 10.8 64.1 24.9 15.187 -14.253 16.369 16.1 Sumber:»»PTj»Dietetik .162 5.171 14.0 29.5 2.5 Perkhidmatan INR CAPD (klinik baru) Jumlah 2010 25 34 3.071 50.6 607.322 741 2.

577 2009 11.0 18.223 90 20.334 Perbezaan (%) 5. b) Bilangan pesakit yang mengambil formula bayi adalah seperti berikut: Jadual 8: Bilangan Pesakit Yang Menerima Bekalan Formula Bayi Pesakit Menerima Formula Bayi Bilangan Pesakit 2010 6.4 0.7 -5.1% (1.3 -5.6 Jadual 7: Jumlah Bekalan Formula Bayi Jenis Formula Formula Rumusan Bayi Formula Bayi Pramatang Formula Rumusan Susulan Jumlah 2010 11.2 -95.801 1.961 54.Pusat Perubatan Universiti Malaya 119 b) Bilangan pesakit yang menerima makanan enteral untuk tahun 2010 dan 2009 Jadual 6: Bilangan Pesakit Yang Menerima Makanan Enteral Jenis Makanan Enteral Pemakanan Tiub Minuman Tambahan Jumlah 2010 4.0 18.680 Perbezaan (%) -6.536 2009 6.5% (221 orang) bilangan pesakit yang memerlukan formula bayi.5 Statistik Formula Bayi a) Jumlah bekalan formula bayi bagi tahun 2009 dan 2010 adalah seperti berikut: Sumber:»»PTj»Dietetik Bilangan bekalan formula bayi bagi tahun 2010 telah berkurang sebanyak 5.1 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Jadual di atas menunjukkan bilangan bekalan makanan enteral telah meningkat sebanyak 14.6% (608 orang).0 9.900 21.239 6.589 238.655 653 76:24 Perbezaan (%) 2.315 Perbezaan (%) 3.1% (6.264 9.103 unit bekalan) berbanding dengan pertambahan 3.942 2009 4.979 7.464 659 77:23 2009 181.503 240.285 unit bekalan) manakala bilangan pesakit yang memerlukan makanan enteral telah meningkat sebanyak 9. Aktiviti Pemantauan Perkhidmatan Penyediaan dan Sajian Makanan a) Bekalan Makanan Pesakit Bilangan pesakit yang menerima bekalan makanan (diet normal dan terapeutik) untuk tahun 2009 dan 2010 adalah seperti berikut: Jadual 9: Bilangan Pesakit Yang Menerima Bekalan Makanan (Diet Normal Dan Terapeutik) Jenis Bekalan Makanan Diet Normal Diet Terapeutik Jumlah Bekalan Purata Sehari Nisbah Peratusan Diet Normal:Diet Terapeutik Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 185.8 .095 2.642 6.066 57.300 2.

610 842 31. saiz porsi.7 92.6 a) Penilaian Ujirasa Makanan (Food»Tasting) Aktiviti dijalankan setiap hari secara berjadual oleh kumpulan pegawai penilai dari semua jabatan dan wakil kesatuan pekerja pada waktu bekerja.7% (4.210 17:64:19 2009 44.503 291. peralatan.094 unit bekalan) pada tahun 2010. suhu.961 54.895 bekalan) diet normal tetapi bekalan diet terapeutik telah berkurangan 5.692.1 2.086 bekalan).090 45.060 Perbezaan (%) 1.9 Secara keseluruhan jumlah pesakit yang menerima bekalan makanan telah meningkat sebanyak 2.589 283.7 -5. kesegaran.-49.746 185. sayur tidak terlebih masak dan kepatuhan kepada standard spesifikasi.7 -22.120 34. presentasi. Ia menggunakan borang penilaian rasa makanan dengan penggunaan skala 1 .116 16:64:20 Perbezaan (%) 14.4 2.680 1.424.461 181.8% daripada tahun 2009 dengan penambahan sebanyak 2.2 -33.3 -66.960 612.000 18. Aspek yang dinilai ialah rasa. Unit Sajian Berikut adalah skop perkhidmatan pemantauan Unit Sajian selain daripada pemantauan makanan pesakit: Jadual 11: Skop Perkhidmatan Unit Sajian Yang Lain (Jumlah Pek) Skop Makanan ‘supper’ Makanan Bankuasi Makanan Staf Atas Panggilan Makanan Jualan di PPUM Food Court Kad Makan Subsidi Staf Makanan On-call Pegawai Perubatan 2010 114. Jadual 10: Jumlah Keseluruhan Pesakit Yang Menerima Bekalan Makanan Jenis Diet Makanan Enteral Diet Normal Diet Terapeutik Jumlah Nisbah Peratusan Enteral:Normal:Terapeutik Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 50.929 1.110 1.4% (3.5.9% (8.4 .283 308.785 Sumber:»»PTj»Dietetik 2009 112. .000 – 918.120 Laporan Tahunan 2010 Statistik pada tahun 2010 menunjukkan jumlah pesakit yang menerima bekalan makanan dari kontraktor sajian makanan telah meningkat 0.066 57.8 -29.

makan tengahari. ikan. Terdapat pertambahan jumlah sampel 0.7 850 0. Jadual 14: Jumlah Aduan Pelanggan Berkaitan Sajian Makanan Perbezaan (%) 24 107 7. ayam.Pusat Perubatan Universiti Malaya 121 Jadual 12: Jumlah Aktiviti Penilaian Uji Rasa Makanan Perkhidmatan Sajian Makanan Skop Perkhidmatan Makanan Pesakit (Diet Normal) (Sarapan pagi.230 sampel makanan telah ditimbang untuk memeriksa kesesuaian porsi dan berat makanan yang dihidangkan adalah mengikut spesifikasi yang dipersetujui. minum petang.3 2.920 820 1.836 6.877 2009 1. makan tengahari.0 Terdapat penurunan sebanyak 3.689 2. sayur.7 -3. minum petang. Jadual 13: Jumlah Semakan Saiz Porsi/Berat Sampel Makanan Jenis Makanan Nasi Ayam Daging lembu Ikan Sayur Pelbagai Jenis Buah Telur Snek minuman petang Jumlah 2010 148 121 3 146 145 189 19 459 1.228 Perbezaan (%) 3. buah diambil dari ‘tray»line’ atau dari dalam troli makanan RTS oleh staf Unit Sajian. makan malam) Makanan Pesakit Diet Terapeutik (Sarapan pagi. Secara keseluruhannya terdapat pertambahan sebanyak 44% (89 aduan) dari jumlah aduan keseluruhan yang diterima pada tahun 2010. Peningkatan yang ketara dilihat daripada hasil pemantauan dalaman Jabatan Dietetik. Sampel makanan seperti nasi.6 -8. minum petang) Jumlah Sumber:»»PTj»Dietetik 2010 1.1 c) Pengurusan Aduan Pelanggan Aduan dari pelanggan diterima dari sesi uji rasa.0% uji rasa makanan berbanding dengan tahun 2009 (184 sampel).230 2009 143 138 142 140 207 2 456 1.6 44 Jenis Aduan Uji rasa Makanan Pemantauan Jabatan Dietetik Makanan Pesakit Makanan Jualan PPUM Food Court Makanan Supper Makanan Bankuasi Jabatan Perhubungan Awam Jumlah 2010 124 112 28 19 3 5 291 2009 100 54 26 13 2 7 202 Sumber:»»PTj»Dietetik Sumber:»»PTj»Dietetik Sebanyak 1.118 485 2. pesakit di wad.585 5.061 Perbezaan (%) 13. b) Penyemakan porsi/berat makanan pesakit Aktiviti ini dijalankan secara rawak tiga kali seminggu di dapur sajian.3 -40.1% berbanding dengan tahun 2009. Jabatan Perhubungan Awam dan juga badan pemantau iaitu Unit Sajian.6 0.8 -13.7 10. . makan malam) Makanan ‘supper’ Makanan Jualan di PPUM Food Court (makan tengahari. staf PPUM.485 1.7 46 50 -28.8 3.5 -2.

Perlaksanaan caj penalti ini dapat menolong memberi pengajaran dan juga peringatan agar tindakan proaktif perlu dilakukan untuk menangani isu kualiti makanan dan perkhidmatan yang diberikan oleh kontraktor sajian. Fakulti Perubatan.20 RM 1. sempena World Diabetes Day peringkat PPUM Ceramah ‘Healthy eating to prevent cancer’ untuk badan bukan kerajaan (NGO) Empowered Public Forum on Cancer .9% berbanding tahun sebelumnya selaras dengan peningkatan jumlah aduan.00 RM 5.163.010.4 41. Aktiviti pegawai dietetik semasa forum awam sempena Hari Buah Pinggang Sedunia 2010 bersama pesakit-pesakit PPUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Persidangan/Kursus/Ceramah Tarikh 1.436.90 RM 76.8 -93.2 Jun 2010 5 Ogos 2010 25 Februari dan 17 Jun 2010 6 dan 20 Dis 2010 17 Oktober 2010 13 November 2010 21 November 2010 Dietetic Skills Development Workshop (Equip yourself to shape your career) Ceramah ‘Pemakanan Seimbang untuk Kanak-kanak Istimewa’ untuk ibu-bapa kanak-kanak istimewa anjuran Jabatan Pemulihan Perubatan Ceramah ‘Pemakanan dan Kanser’ kepada pesakit Klinik Onkologi Nutrition Support Course for PPUM Staffs Workshop on Obesity Surgery anjuran bersama Unit MILES & Nutrition.7 -34.945.50 Perbezaan (%) -8.00 RM 5.9 Sebanyak RM 8.60 RM 26.90 RM 658.982.20 telah ditolak dari peruntukan yang berkaitan untuk tahun 2010.80 RM 195.122 Laporan Tahunan 2010 Jadual 15: Jumlah Pemberian Penalti Mengikut Skop Perkhidmatan Perkhidmatan Uji rasa makanan Pemantauan Jabatan Dietetik Makanan Pesakit Makanan Jualan PPUM Food Court Makanan Supper Makanan Bankuasi Jabatan Perhubungan Awam Jumlah 2010 (RM) RM 1.30 RM 1. UM (Public Forum on Obesity – Start living again) Ceramah ‘Diet for weight management’.522.20 Sumber:»»PTj»Dietetik 2009 (RM) RM 1659.086. meningkat sebanyak 41.436.00 RM 8.40 RM 2.2% 186.

Mengeluarkan arahan bayaran pengagihan kepada Pakar Perunding dan staf yang terlibat dalam memberi perkhidmatan ujian makmal kepada pesakit UMSC dan swasta. UMSC dan pelanggan luar.Pusat Perubatan Universiti Malaya 123 UNIT PENGURUSAN MAKMAL Fungsi unit ini adalah untuk mentadbir dan menguruskan perkhidmatan makmal yang cekap. penstoran. Menyediakan borang untuk pembayaran kepada pembekal dan berkomunikasi dengan Jabatan Perolehan untuk pemantauan kontrak dan permulaan proses perolehan. Pentadbiran dan Kewangan • • • • • Mengurus. PPUM. Menentukan prosedur manual kualiti dipatuhi dalam melaksanakan aktiviti di makmal dan mengumpul statistik ujian dan petunjuk kualiti bulanan yang dilakukan di semua makmal B. hapus guna dan kelengkapan. Mengenal pasti produk perkhidmatan makmal yang berdaya saing untuk dipasarkan kepada institusi luar bagi menjana pendapatan. Unit Pentadbiran Makmal menyediakan perkhidmatan pentadbiran. Pemasaran produk perkhidmatan makmal kepada pelanggan/institusi luar. Mengurus dan menyelaras Akaun Tabung Makmal dengan Jabatan Kewangan. Pentadbiran kewangan dan menyelaras rancangan belanjawan tahunan dan pembangunan makmal. Menerima dan menyimpan wang bayaran tunai dan cek daripada pelanggan luar yang menjalankan ujian makmal dan mengemas kini akaun pendapatan dan pembayaran makmal berkaitan. Menyediakan perkhidmatan penghantaran spesimen pesakit PPUM setiap hari ke makmal luar. • • • • • • C. • • • • • • • • • . Pentadbiran prasarana yang kondusif untuk memberi perkhidmatan makmal yang cekap dan berterusan. Menyimpan dan menyelenggarakan akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi semua makmal di bawah tabung masing-masing. Perolehan dan Stor • • Menyelaras pembelian reagen. Mengawal bekalan guna sama dan inventori di Stor Bahagian Perubatan Makmal. Menyelaras permohonan untuk latihan penempatan makmal daripada institusi luar. Mengurus bil kepada pelanggan yang mendapat perkhidmatan daripada makmal. Mengenal pasti perkhidmatan makmal yang boleh dilaksanakan secara guna sama untuk mengoptimumkan penggunaan sumber pengeluaran dalam memberi perkhidmatan kepada pesakit. kewangan. Menguruskan penerimaan dan pengagihan bekalan serta inventori Stor Bahagian Perubatan Makmal dan bekalan guna sama semua makmal. Menyemak dan mendapat kelulusan bagi perubahan bayaran caj perkhidmatan kepada pelanggan . bekalan Mendapatkan sebut harga untuk penilaian dan syor perolehan pembelian bekalan dan peralatan daripada unit yang berkenaan. Perakaunan • Menyimpan rekod pembelian dan akaun daripada makmal berkaitan dan menyediakan penyata akaun bulanan untuk makluman. memantau dan mengawal perolehan bagi keperluan makmal. berkesan dan berkualiti kepada pelanggan. Menyimpan dan menyenggara rekod perkhidmatan ujian yang telah dijalankan oleh makmal kepada pesakit PPUM. Menyemak permintaan pembelian dan peruntukan kewangan sebelum dihantar kepada Jabatan Perolehan serta membuat tindakan susulan. pengebilan dan pemasaran perkhidmatan makmal serta menguruskan hubungan awam kepada pelanggan dalaman dan luar Pusat Perubatan Universiti Malaya. A.

124 Laporan Tahunan 2010 D. prasarana dan persekitaran makmal dan merekodkan permohonan makmal untuk peningkatan prasarana makmal. F.004 4. Pengeluaran & Pemantauan Invois • • Menyediakan invois kepada pelanggan swasta di atas perkhidmatan yang diberikan. Memberi khidmat sokongan teknikal kepada makmal dan mengkoordinasi kerja baik pulih dan pemasangan yang dilakukan oleh pihak pembekal dan Jabatan Kejuruteraan.6971 2278 4672 65 34 34. 1. Pemasaran & Perkhidmatan Baru Ujian Makmal • Menyelaras dan mengkoordinasi permohonan untuk mewujudkan perkhidmatan baru ujian makmal dari segi sumber kewangan. E. Pengeluaran invois bagi perkhidmatan makmal kepada Hospital/Institutsi Swasta/UMSC dan Kerajaan: Bahagian Perubatan Makmal Bahagian Mikrobiologi Perubatan Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Parasitologi Makmal Imunogenetik & Transplantasi Makmal SUCXeS Jumlah Invois 2009 2010 398 303 35 16 25 1 778 436 301 99 20 1 1 858 22. Aktiviti Menguruskan permintaan pembelian bekalan untuk makmal-makmal berikut: Bahagian Perubatan Makmal Bahagian Mikrobiologi Perubatan Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Parasitologi Makmal Imunogenetik & Transplantasi Pejabat Unit Pentadbiran Makmal Jumlah Permohonan 2. Mengurus dan memantau aduan-aduan kerosakan daripada makmal yang berada di Bangunan Menara Timur. • • • Jadual 16: Statistik Perkhidmatan Unit Pentadbiran Makmal Bil. Menerima bayaran dan menyediakan penyata dan akaun agihan imbuhan pendapatan kepada staf yang terlibat dalam memberi perkhidmatan. Perkhidmatan Prasarana • Sokongan Teknikal Dan • Mengurus hal-hal pentadbiran. G.091 5. Merancang strategi pemasaran perkhidmatan makmal sedia ada dan baru kepada pelanggan luar. guna tenaga dan prasarana. Perkhidmatan Keluar Spesimen • Menguruskan perkhidmatan penghantaran keluar spesimen kepada makmal luar/ swasta bagi perkhidmatan ujian yang tidak terdapat di makmal-makmal di bawah Unit Pentadbiran Makmal.916 58 129 20 32.218 2.020 . Mengemukakan cadangan pelaksanaan perkhidmatan baru kepada Jawatankuasa Eksekutif Perkhidmatan Makmal dan Pengurusan Pusat Perubatan Universiti Malaya.

6%. Ini juga untuk melihat perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada peningkatan kuantiti dan kos berkenaan serta cadangan penambahbaikan. Aktiviti ini dilakukan setelah mendapati berlakunya peningkatan kuantiti dan kos bagi perolehan tersebut. 5. 4.020 invois telah dikeluarkan kepada Hospital/ Institusi Swasta & Kerajaan berbanding dengan jumlah sebelumnya sebanyak 32.Pusat Perubatan Universiti Malaya 125 Bil. Aktiviti berkenaan telah diadakan pada 13 Mac 2010 yang memfokuskan kepada stor-stor kecil di klinik dan juga wad. 6. Laporan berkenaan telah dibentangkan kepada semua pengguna yang terlibat dan beberapa teguran serta cadangan penambahbaikan dikemukakan kepada pengguna.218 invois. sebanyak 34. 3. Kedudukan bekalan tiub-tiub darah dan jarum di lokasi pengguna Pengeluaran Invois Kepada Hospital/Institusi Luar Bagi tempoh Januari hingga Disember 2010. Ini bermakna berlaku peningkatan pengeluaran invois sebanyak 1802 invois atau 5. 7. Menghantar spesimen ke Organisasi Luar Aktiviti 2009 1.139 100 1 16 - 2010 896 92 2 36 1182 Mengurus aduan-aduan kerosakan daripada makmal-makmal yang berada di Menara Timur Mesyuarat J/kuasa Pengurusan Makmal Mesyuarat Staf/Biling dan Lain-lain Laporan Stor UPeM (GRN) Pelaksanaan Aktiviti Verifikasi Stok Bagi Bekalan Tiub-Tiub Darah Dan Jarum Pihak Unit Pengurusan Makmal telah mengambil inisiatif untuk mengadakan aktiviti verifikasi stok bagi bekalan Tiub-tiub Darah dan Jarum. Perbandingan Pengeluaran Invois bagi Tahun 2009 & 2010 35000 34000 33000 32000 31000 Jumlah Tahun 2009 Tahun 2010 34020 Series 1 32218 .

000.000.00 (5.000.152.870.550.3%).174.500.237.450.035.50.00 (19.400. tiada surat pengedar tunggal dan lain-lain. sebut harga tamat tempoh.00 1.300.000. Oleh demikian. peningkatan hasil kutipan telah meningkat sebanyak RM627.650. Oleh demikian.389. JUMLAH .000.55 berbanding dengan tahun sebelumnya berjumlah RM1. Perbandingan Pendapatan bagi Tahun 2009 & 2010 1.00 1.50.665. Sebanyak 98.237.000.00 1.165.00. Perbandingan Pendapatan dari Hospital Swasta bagi tahun 2009-2010 1400000 1200000 1000000 JUMLAH 800000 600000 400000 200000 0 1 2 2010 1.350.75% (15) permohonan diproses dalam tempoh 4 – 14 hari bekerja.8%) daripada jumlah sebelumnya RM1.00 1.600.870.000.25% (843) permohonan permintaan dapat diproses kurang daripada 3 hari bekerja dan bakinya sebanyak 1. Jumlah ini meningkat sebanyak RM275.415.415.700.00 1.174.50 Proses Permintaan Pembelian Tempoh masa yang diambil bagi memproses permintaan pembelian ialah dalam tempoh 14 hari waktu bekerja.00 1.00 Series 1 Tahun 2009 1.37.00 1.00 1.000.389.035.00 1. pendapatan daripada UMSC yang diterima bagi tahun 2010 adalah berjumlah RM1. Jumlah yang melebihi 3 hari adalah disebabkan borang permintaan pembelian tidak lengkap.00 Tahun 2010 1.665.000.00 Pendapatan Daripada UMSC PPUM turut memberi perkhidmatan makmal kepada University» Malaya» Specialist» Centre (UMSC).152.250..000.126 Laporan Tahunan 2010 Pendapatan Daripada Institusi Swasta & Kerajaan Dalam tempoh yang sama kutipan yang berjaya diperoleh bagi tahun 2010 adalah berjumlah RM1.55 TAHUN PENDAPATAN (RM) 2009 1.

Kutipan Hutang Tertunggak Satu aktiviti khas kutipan hutang tertunggak dari tahun 2001 sehingga 2008 telah diadakan mulai bulan Januari 2009 sehingga Disember 2010. Sebanyak 20 kontrak telah dipantau dan masih berkuatkuasa sepanjang tahun 2010. Manakala jumlah bayaran yang berjaya dikutip ialah RM 389.50. Pengurusan Stor Perubatan Makmal Kecil Bahagian Stor Unit Pengurusan Makmal telah siap menjalani kerja-kerja pengubahsuaian di Tingkat 4 Menara Timur.254. Oleh yang demikian baki hutang yang masih tinggal ialah RM 39.062.192. Jumlah RM 428.00 Jumlah Hutang Jumlah Kutipan Jumlah Baki Hutang Kontrak Pembelian Bekalan Memantau kontrak pembelian bekalan bagi memastikan stok bekalan makmal mencukupi.50.00.Pusat Perubatan Universiti Malaya 127 Pemantauan Perolehan: Masa yang diambil untuk Proses Permohonan Pembelian bagi Tahun 2010 450 400 350 BILANGAN 300 250 200 150 100 50 0 Bilangan Pembelian 1 Hari 34 2 Hari 391 3 Hari 418 4 Hari 15 JUMLAH KESELURUHAN 858 PEMOHONAN PEMBELIAN Penyelenggaraan Peralatan Makmal Mengambil tindakan ke atas 94 aduan mengenai penyelenggaraan peralatan dan kerosakan yang diterima di Unit Pengurusan Makmal (UPeM). menjimatkan kos dan tidak berlaku kelewatan yang boleh menjejaskan perkhidmatan kepada pesakit. Proses untuk permohonan penyambungan atau panggilan semula tender dimulakan 6 bulan sebelum tamat kontrak bagi mengelakkan gangguan bekalan di makmal.062.192.254. Perkara Pemeriksaan Kerosakan Peralatan Makmal.50 RM 39. Keadaan stor baru adalah memuaskan. .50 RM 389. Kesemua jumlah hutang bagi tahun-tahun tersebut ialah RM 428. Semua bekalan stok telah ditempatkan semula di stor berkenaan.

.128 Laporan Tahunan 2010 PTJ FARMASI PTj farmasi bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan yang berikut: i) ii) Perkhidmatan Farmaseutikal Am dan Kecemasan secara 24 jam untuk Pesakit Luar dan Pesakit Dalam Perkhidmatan Farmaseutikal Khusus dan penyediaan ubat-ubat khas bagi para pesakit atas permintaan pakar perunding iii) Pembelian dan penstoran ubat-ubatan iv) Pendispensan ubat-ubatan bagi Pesakit Luar dan Pesakit Dalam v) Kaunseling ubat-ubatan secara am dan spesifik kepada pesakit vi) Penyediaan ubat-ubatan steril dan bukan steril vii) Pemberian maklumat ubat-ubatan kepada pesakit dan staf viii) Perkhidmatan farmakokinetik klinikal kepada pesakit ix) Perkhidmatan farmasi komuniti di PharmUMMC x) Perkhidmatan bagi tujuan pengajaran dan latihan dalam bidang perubatan.27% berbanding tahun 2009. kejururawatan dan sains sekutu yang lain xi) Perkhidmatan bagi tujuan penyelidikan di PPUM xii) Perkhidmatan farmasi klinikal di wad dan klinik UMSC PTj Farmasi juga telah memperkenalkan pelbagai perkhidmatan dan prosedur baru sepertimana yang telah dilaporkan dalam Laporan Eksekutif. Perkhidmatan BY-POST yang baru diperkenalkan pula telah memberikan perkhidmatan kepada 906 pesakit. Farmasi Pandu Lalu pula semakin mendapat sambutan dengan pertambahan sebanyak 105% iaitu 1307 pesakit pada 2010 berbanding 638 pesakit pada tahun 2009. Farmasi Pesakit Luar Sebanyak 548.7% iaitu 33.052 preskripsi dengan purata 118 sehari. Manakala bagi perkhidmatan PharmCARE pula berlaku peningkatan sebanyak 23. farmasi.751 preskripsi telah diterima dengan purata 2.212 preskripsi sehari yang merupakan penurunan sebanyak 1.

751 7.528 7.364 162 6 638 NA NA 71 153 NA NA 2212 548.04 1.4 0 105 NA NA -42.202 2010 NA NA NA NA NA 1.930.399 153.0 12.303 698 480 Perbezaan (%) NA NA NA NA NA NA NA NA .240 554.853.432.3 31.954 7.3 -1.00 62.8 118 33.3 -58.9 90 24.481 22.7 26.052 236 6 1307 9 906 41 63 830 727 3 -1.8 NA NA NA Farmasi Pesakit Dalam Jadual 18: Statistik Farmasi Pesakit Dalam Statistik Jumlah preskripsi Wad Staf Klinik Harian Discaj Jumlah Purata transaksi Purata transaksi/hari bekerja Purata transaksi/hari minggu Purata transaksi/cuti am NA NA NA Sumber:»PTj»Farmasi 2009 114.Pusat Perubatan Universiti Malaya 129 Jadual 17: Statistik Pesakit Luar Statistik Farmasi Pesakit Luar Jumlah preskripsi Purata sehari Setahun Jumlah kutipan hasil Jumlah kutipan Pencapaian kualiti objektif Purata pesakit dilayan dalam masa 30 minit PharmCARE Purata pesakit sehari Jumlah pesakit Jumlah pesakit yang tidak hadir Farmasi Pandu lalu Purata pesakit sehari Jumlah pesakit Farmasi BY-POST Purata pesakit sehari Jumlah pesakit MTAC INRCare Bilangan pesakit Sesi kaunseling individu MTAC asma (pediatrik) Jumlah pesakit Jumlah sesi kaunseling individu MTAC HIV Jumlah pesakit NA Sumber:»PTj»Farmasi 2009 2010 Perbezaan (%) 2.073.4 23.00 71.368 8.

499. Blood Factor.156.9 juta.181.972.1% iaitu sebanyak RM76. Hepatitis Vaksin / Immunoglobulin Wellness Clinic (osteoporosis) Anestesiologi Respiratori 23.339.3 -1.7 2009 81.00 2.12 3.5 3.147.032.993.480 23 19 2486 6036 Perbezaan (%) -19.3 -10.199.1 17.299.999.7 juta berbanding RM81.4 2.60 6.90 1.000.662.20 19.883.1 77.971.7 16.813.979.79 5.1 : Statistik Farmasi Pesakit Dalam Statistik Aktiviti kaunseling kardiak Sesi kaunseling Jumlah pesakit Pesakit program cardiac rehabilitation Aktiviti pendispensan methadon Daftar baru Jumlah pesakit Pemantauan ubat terapeutik Bilangan sampel yang diproses Bilangan sampel yang ditolak Bahagian sitotoksik (IPC) Jumlah pesakit kemoterapi Jumlah pesakit pemindahan sum-sum tulang (dewasa) Jumlah pesakit pemindahan sum-sum tulang(pediatrik) Pembekalan stok ubat dadah merbahaya & psikotropik ke wad Jumlah permohonan dari wad Jumlah item 2444 5166 Sumber:»PTj»Farmasi 2009 21 129 11 91 215 4028 224 12.7 juta pada tahun 2009.6 -94.284.414.20 2.00 79.499.027.92 2.998.5 0.130 Laporan Tahunan 2010 Jadual 18.1 -16.58 6.134.0 19.37 1.974.9 Stor Farmasi Peruntukan bagi farmasi bagi tahun 2010.2 2.350 18 20 2010 17 103 49 5 220 3977 325 14.2 .845.770.69 1.585.9 -36.994.3 27.79 Perbezaan (%) -6.642. Secara keseluruhannya nilai pesanan sebenar Stor Farmasi pada tahun 2010 adalah sebanyak RM79.705.984.260.45 15.50 4.00 5.960.30 27.997.8 -5.4 -13.699.72 1.652. Jadual 19: Statistik Stok Farmasi Statistik Peruntukan (RM) Jumlah nilai pesanan sebenar (RM) Nilai pesanan yang dibuat setahun (RM) Ubat Formulari Kardiologi Rawatan Kegagalan Ginjal Psikiatri Onkologi Ubat Bukan Formulari Endokrin Neurologi HIV.791.999.749.974.549.905.080.314.887.113.322.3 31.000.831.307.875.00 80. telah berkurangan sebanyak 6.1 -34.429.1 -20.19 2010 76.25 5.7 -22.256.682.86 14.40 1.335.252.30 1.50 1.80 1.14 1.999.5 -6.6 2.94 5.08 1.10 1.0 1.1 -0.892.997.983.

775.634.436.4 13.775.158.344.19 Sumber:»PTj»Farmasi 2010 999.2 22.598.9 28.51 Perbezaan (%) -26.511.658.322.5 6.8 -39.5 -22.046.562.64 1.32 929. Urologi.2 29.631.154.30 348.645.578.40 2.0 .40 1.10 Jadual 19.10 2.60 147.80 991.006.818.00 249.466.1 -42.29 1.762.054.218.42 199.979.012.948.037.149.54 667.356.618.959.99 NA 464.704.432.6 -50.Pusat Perubatan Universiti Malaya 131 Statistik Oftamologi Gastroenterologi ENT.50 1.482.0 -9.702.347.17 9.23 9.50 243.365.06 917.98 6. O&G.963.28 Sumber:»PTj»Farmasi *Ubat dilupuskan pada tahun 2009 berikutan kerosakan chiller pada 1 Mei 2009 2009 12.64 1.89 1.450.269.60 *137.078.199.851.33 1.206.01 1.0 36.51 6.75 386.2 NA 53.038.897.9 -0.221.108.00 80.83 8.09 6. Dermatologi dan Ortopedik / Rehab Kompleks Steril Growth Hormone Ubat Antibacteria (Khas untuk ID) Jumlah 2009 1.090.443.50 80.50 1.5 20.964.1 : Statistik Stok Farmasi Statistik Penggunaan ubat tertinggi mengikut klasifikasi BNF (RM) Cardiovascular drugs Infections Central nervous system Malignant disease & immunosuppression Endocrine system Ubat dengan penggunaan tertinggi (RM) Tablet Amlodipine Suntikan Imipenem Suntikan Tazosin Insulin Actrapid Penfill Tablet Combivir Tablet Escitalopram Suntikan Normal Immunoglobulin Tablet Efavirenz Tablet Alendronic Acid 70mg Tablet Gliclazide Ubat-ubatan yang dilupuskan (RM) 3.132.2 5.652.4 24.1 4.011.56 1.99 9.547.00 1.79 6.673.58 1.181.236.473.7 12.08 79.50 799.931.20 1.998.599.010.750.7 2.20 79.324.17 2010 9.402.866.404.407.343.039.998.874.419.79 Perbezaan (%) -28.31 848.080.

15 19.35 1591.6 18.34 2997.3 4.8 1158.3 NA NA Sumber:»PTj»Farmasi 2010 1843 475.8 8.4 -92.132 Laporan Tahunan 2010 Kompleks Steril Jadual 20: Statistik Kompleks Steril Perkara Bilangan bekalan unit pengeluaran Bilangan item suntikan rekonstitusi Bilangan penyediaan suntikan rekonstitusi Bilangan item rekonstitusi sitotiksik Bilangan penyediaan rekonstitusi sitotiksik Ubat titis mata extemporaneous Bil.9 11463.5 6.8 582.4 -19.L Tablet (pek semula) .5 Makmal Farmaseutikal Jadual 21: Bilangan Pengeluaran Item Perkara Campuran (dewasa) – L Campuran (pediatrik) – L Campuran (pek semula) – L Losyen – L Krim dan salap – kg Krim dan salap (pek semula) – kg Ubat titis hidung – L Ubat titis telinga – L Serbuk dibungkus .5 7956.4 2.6 27.7 NA NA .71 16 23.4 -11.4 7.701 917 127 56 16 49 248 1815 1739 484 831 4869 Perbezaan (%) 19.5 -3.918 612 117 58 18 40 233 2010 2814 70927 22060 33.2 -19.5 7.35 1110.04 266.4 -92.65 580.24 227.7 -4.142.kg Larutan stok – L Larutan disinfektan & antiseptic.8 2011. Pesakit TPN Dewasa Pediatrik Pesakit pemindahan sum-sum tulang (pediatrik) SCN Jumlah Bil.1 26. Beg TPN Dewasa Pediatrik Pesakit pemindahan sum-sum tulang (pediatrik) SCN Jumlah 1592 1543 600 796 4531 Sumber:»PTj»Farmasi 2009 2352 55725 22372 32.4 49.3 -1.9 20 855.2 -60.biji 2009 1698 4973.706 Perbezaan (%) 8.1 22.4 14.93 678.0 9.3 -32.5 -90.

6 0 103.446.05 5.65 3.9 26.839.05 14.088.775.817.978.2 28.9 -3.9 NA 104.2 Sumber:»PTj»Farmasi 2010 76.647.514.227.5 18.Pusat Perubatan Universiti Malaya 133 Pusat Maklumat Ubat-ubatan Jadual 22: Pusat Maklumat Ubat-ubatan Perkara Bilangan pertanyaan ubat-ubatan Bilangan laporan kesan advers Bilangan laporan medication errors Bilangan profil ubat-ubatan Bilangan permohonan ubat untuk Drug & Therapeutic Committee Bilangan penyelidikan Pengajaran medikal yang berterusan Pensampelan ubat ‘Trial’ klinikal Pembentangan oral Pembentangan poster Terbitan Pharmacy update 2009 898 177 NA 48 21 6 26 40 19 2 5 1 12 2010 993 170 17 98 27 6 53 37 36 2 0 0 12 Perbezaan (%) 10.0 78.843.6 -3.9 .011.404.652.1 19.386 9.7 89.10 Perbezaan (%) 16.596 8.65 11.00 29.747.5 0 -100 -100 0 Sumber:»PTj»Farmasi Kedai PharmCARE Jadual 23: Kedai PharmCARE Perkara Jumlah transaksi Jumlah kutipan tunai (RM) Jumlah kutipan kredit (RM) Jumlah tuntutan ubat (RM) Jumlah kutipan keseluruhan (RM) 2009 65.935.90 23.615.

Pemenang tempat ketiga pertandingan QIT pada Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Projek PharmCARE yang bertajuk Increasing» the» volume» of» patients» by» 150%:» Expansion» of» PharmCARE telah memenangi tempat ketiga dalam pertandingan kumpulan penambahbaikan kualiti (QIT) sempena Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM yang berlangsung pada 24 hingga 26 November 2010. iii) Meningkatkan kesedaran tentang bahaya pendedahan ubat sitotoksik dan cara-cara pencegahannya. Kompleks Steril dan Stor Farmasi. Kumpulan»QIT»PharmCARE Artikel»berkaitan»Perkhidmatan»By»POST»oleh»Harian» Metro . Proses baru ini telah mendapat sambutan dan maklum balas yang baik (>80%) daripada pesakit dan penjaga mereka. Pemenang tempat kedua (pemenang utama) pertandingan QIT pada Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Projek ‘Improving the» process» of» obtaining» cytotoxic» drugs» by» cancer» patients’ yang merupakan usaha bersama di antara seksyen Farmasi Pesakit Dalam.134 Laporan Tahunan 2010 Kejayaan PTj Farmasi 1. telah memenangi tempat kedua (pemenang utama) pada 26 November 2010 semasa Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM 2010. Mengurangkan beban untuk berurusan di unit yang berlainan. Artikel»berkaitan»Perkhidmatan»By»POST»oleh»Sin»Chew» Daily»pada»1»Julai»2010 2. Projek ini telah berjaya meningkatkan jumlah pesakit PharmCARE dan sesi kaunseling ubat melalui promosi perkhidmatan PharmCARE dan pengenalan perkhidmatan baru iaitu BY-POST.5 minit dalam setiap kali proses pembayaran. Hasil daripada projek penambahbaikan ini. proses kerja baru diperkenalkan dan pesakit kanser dapat: i) ii) Menjimatkan masa secara purata 18.

kerusi roda/kasut palsu dan sebagainya. setiap pegawai juga mempunyai peranan dalam melakukan Generic» Supervision bagi pelajar-pelajar yang menjalani latihan penempatan di unit ini mengikut bidang tugas masing-masing.» Suction» Machine. UNIMAS. rujukan ke rumah perantaraan (half–way» house). persidangan kes dan lain-lain. PERKESO. Cancerlink. Ubat Khas. jururawat dan komuniti yang memerlukan. Ada di antara permohonan dari pelajar-pelajar tersebut terpaksa ditolak • . Lain – Lain Perkhidmatan • Melakukan penyiasatan dan penilaian lanjutan bagi memastikan perkhidmatan yang komprehensif tercapai. liaison. rekod. membantu pesakit berdikari sesuai dengan batas keupayaannya dengan menggunakan sumber-sumber yang terdapat dalam persekitaran serta membantu pesakit dan keluarga memanfaatkan pelbagai perkhidmatan yang terdapat di PPUM secara maksima. Institut Sosial Malaysia (ISM). Ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan peluang kepada pelajar untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang Kerja Sosial Perubatan. Jabatan Masyarakat. HIV/AIDS. Menggunakan data-data pesakit untuk tujuan pengajaran dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. membantu meningkatkan fungsi sosial pesakit dan keluarganya supaya mampu menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ditumpukan pada pelajar perubatan. Maktab Polis Diraja Malaysia. pembentangan kes. dan lainlain. Institut Pengajian Tinggi Awam & Swasta dan yang lain-lain atas jemputan. pelajar yang menjalani praktikum di unit ini. Oxygen» Concentrator. Perkhidmatan Pesakit i) Perkhidmatan Sokongan (Supportive» Therapy) seperti kaunseling. UKM. pengetahuan yang berkaitan dan pengalaman-pengalaman kerja khususnya dari segi aspek psikososial. rujukan ke agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang bersesuaian seperti Tabung Bantuan Perubatan (TBP) KKM. PTj Kebajikan Perubatan telah menerima banyak permohonan daripada pelajar (IPTA/IPTS) untuk menjalani latihan praktikal sama ada secara sepenuh atau separuh masa. pelajar kejururawatan. aspek-aspek berikut diberi keutamaan seperti lawatan ke rumah. Selain dari Specific» Supervision yang diberikan oleh Ketua Jabatan setiap minggu. rape»survivor dan lain-lain. Penyelidikan • • Membuat kajian-kajian psikososial meningkatkan kualiti kerja kes. • Antara pelajar yang menjalani penempatan di sini ialah dari UPM. kepada orang ramai. Bantuan Praktik seperti pengurusan keluar wad dan penempatan ke institusi bagi pesakit yang memerlukan. • Program Penempatan Pelajar • Setiap tahun. Memberi taklimat. dan masyarakat umum. Pusat-pusat perubatan yang lain.Pusat Perubatan Universiti Malaya 135 PTJ KEBAJIKAN PERUBATAN PTj ini bertanggungjawab membantu menangani masalah psikososial pesakit mengikut keperluan dan jenis penyakit secara menyeluruh dan berterusan. bagi Pengajaran • Bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar perubatan. ceramah kaunseling. penganiayaan kanakkanak. memandangkan terlalu ramai yang memohon menjalani latihan praktikal di sini. MAKNA. UM dan UUM iaitu seramai 12 orang sepanjang tahun 2010. ibu tanpa nikah. surat-mesyuarat. tambang dan lain-lain. bimbingan dan nasihat bagi penyakit kronik/tenat. dan sebagainya yang berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. rujukan ke pelbagai organisasi/tempat/ institusi dan lain-lain bagi memastikan pesakit dan keluarga mendapat haknya sebagai anggota dalam masyarakat. ii) • iii) Bantuan Am seperti alat tiruan/peralatan. dokumentasi.

136 Laporan Tahunan 2010 Pegawai Kebajikan Perubatan di tempatkan di beberapa unit klinikal dan melaksanakan kerja secara pengkhususan dalam beberapa disiplin klinikal seperti Nefrologi. Melalui penyeliaan ini diharap dapat mengurangkan kes tertunggak memandangkan jumlah kes yang dirujuk terlalu banyak. Onkologi. Antara matlamat diadakan kaunseling kelompok itu ialah: • Memberi peluang kepada ahli kelompok meluahkan emosi dan pemikiran mereka dalam satu kelompok agar mereka boleh belajar sesama mereka di dalam mengatasi halangan kehidupan masing-masing. Penderaan & pengabaian kanak-kanak. Memanjangkan hasil penyelidikan untuk diterbitkan dalam jurnal-jurnal kerja sosial. Obstetrik & Ginekologi. Objektif utama program telah diperluas meliputi aspek berikut: Memastikan setiap Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) diselia kerja-kerja mereka di mana minimum setiap pegawai akan menjalani seliaan dalam sebulan dan sekali seliaan secara berkumpulan. kebanyakan pesakit dalam prognosis yang tidak baik. Melalui tambahan beberapa Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) baru baru-baru ini diharap beberapa hasil penyelidikan akan dapat terhasil mulai 2011. Program ini telah dilaksanakan sejak 2009 dan didapati sangat berkesan terutama dalam memastikan proses kerja dapat berjalan lancar. • • • Program Mentor Dan Mentee Semua Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S41) dibahagikan kepada kumpulan yang diketuai oleh . “support» system” yang tidak mahu kerjasama dan sebagainya. isu kewangan. jabatan telah memperkenalkan perkhidmatan kaunseling kelompok. Antara objektif utama penubuhan Jawatankuasa ini ialah untuk: • Menyelaras semua aktiviti penyelidikan yang akan dilakukan oleh Pegawai Kebajikan Perubatan. Psikiatri. Mulai 2010. Geriatrik. Pegawai Kebajikan Perubatan yang mengendalikan kes-kes klinikal disiplin yang berkenaan perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang lebih khusus sesuai dengan tahap mereka yang menjadi pakar rujuk Kebajikan Perubatan dalam bidang masing-masing. Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S48). Memastikan semua Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S44) dan Pegawai Kebajikan Perubatan (Gred S48) juga diselia kerja-kerja mereka minimum sekali dalam sebulan. Namun penyelidikan secara berstruktur belum dapat dijalankan sepenuhnya dan punca utama adalah kerana kekurangan kakitangan. Pengenalan Prosedur Baru Penubuhan Jawatankuasa Penyelidikan Jabatan Penyelidikan adalah salah satu fungsi PTj ini. Memberi peluang kepada ahli kelompok belajar pengalaman-pengalaman coping yang dilakukan oleh ahli kelompok agar ia dapat digunakan bagi mengatasi halangan yang ada pada diri masing-masing. Perkhidmatan ini tidak mudah dijalankan memandangkan amat sukar untuk mengumpulkan pesakit-pesakit dalam satu masa kerana pelbagai faktor seperti tempat tinggal yang jauh. psikologi pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Menyimpan semua data-data penyelidikan secara sistematik. rekod kes dan sebagainya. Genetik. dokumentasi. Program / Perkhidmatan Terbaru Yang Diperkenalkan Perkhidmatan Kaunseling Kelompok Kepada Pesakit/ Keluarga PTj ini sejak sekian lama telah menjalankan kaunseling kepada pesakit secara individu. Memastikan proses dan prosedur kerja di patuhi oleh kakitangan dan memenuhi standard piawai yang telah ditetapkan seperti case» load.

015 orang pesakit pada tahun 2010.03% iaitu seramai 12.00 8.Pusat Perubatan Universiti Malaya 137 Jadual 24: Kes Yang Dirujuk Bagi Tahun 2010 Jenis Kes Baru Kes Semasa (Aktif) Kes Tutup Jumlah • Tahun 2009 2886 7789 1340 12.608 2.080.015 12.142 38.050.762 13.301.347 1.03 Pada tahun 2010.8% Jadual 26: Sumbangan dan Perolehan Dana Luar Jenis Bantuan Tabung Bantuan Perubatan – (TBP-KKM) Majlis Agama Islam Wilayah-MAIWP SOCSO / PERKESO MAKNA Yayasan Kebajikan Negara (YKN) Badan Keagamaan Kristian SAHABAT .071 72.000.2 6.167 19.739 6.739 Perbezaan (%) 10.7% Bantuan Praktik 13.369.00 1.816.PPUM Pusat Zakat Selangor & Negeri-negeri SeMalaysia Amaun (RM) 3.958 1.03% Proses Kerja Kes 38.00 1.3 12.3% Jumlah Aktiviti Kes 71.322.781 1.00 15.00 7. 10000 8000 6000 4000 2000 0 KES BARU 2009 2010 KES SEMASA KES TUTUP Jadual 25: Statistik Aktiviti Perkhidmatan Pesakit Tahun 2009 2010 Perbezaan (%) Jumlah Kes yg dikendalikan 12.739 berbanding 12.540.015 Tahun 2010 3186 8049 1504 12.00 716.4% Dokumentasi & rekod 19.000.00 350.209. kes yang telah dikendalikan oleh Pegawai Kebajikan Perubatan telah meningkat sebanyak 6.00 .000.4 3.

Antara Objektif bengkel tersebut ialah bagi meningkatkan sistem perkhidmatan dan pengurusan pentadbiran yang lebih berkesan secara menyeluruh di semua peringkat.570.260.139.138 Laporan Tahunan 2010 Arthiritis Foundation Soroptomist International Damansara Budhist Tsu Chi Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia (TKPM) Angkatan Tentera (Veteran) TKP – PPUM Tabung Kanser Kanak – kanak (CCF) Tabung Leukemia Lyfe .993.764. Sri Nobel JPA Sumbangan Pesakit / Keluarga Lain – lain Sumber (Pelbagai Agensi) JUMLAH 74.183.00 130. .000.PPUM juga telah memberikan sumbangan yang amat bermakna bagi membantu pesakit-pesakit yang memerlukan. dan juga sebagai platform bagi pembentukan idea-idea baru dalam pelaksanaan sistem pentadbiran yang lebih berkualiti. Bengkel Sumbang Saran (Brainstorming) PTJ Kebajikan Perubatan Satu Bengkel sumbang saran (brainstorming) khas untuk Jabatan Kebajikan Perubatan telah diadakan pada 6 – 8 Ogos 2010 di Selesa Hillhomes Resort bertemakan “Ke Arah Meningkatkan Produktiviti Kerja”.00 630. Pujian harus diberikan kepada PPUM kerana PPUM ini adalah perintis penubuhan tabung pesakit bagi membantu pesakit miskin yang mana sekarang ini menjadi ikutan bagi kebanyakan hospital.00 229.00 30.000.425.00 Di samping itu.000.00 304.000.Line Tabung Kanser Payudara Sek.00 189.00 30.00 11. Tabung Kebajikan Pesakit .00 21.359.00 40.171.800. Penstrukturan semula secara efektif akan menjadikan organisasi lebih efisien dan sekali gus meningkatkan taraf kualiti perkhidmatan.00 1. Melalui bengkel yang telah diadakan ini.000.00 174.00 1.824.000. ia diharap dapat memberi impak positif kepada kelancaran penstrukturan pentadbiran organisasi dalam memenuhi keperluan semasa.

Satu Majlis penyerahan dana tersebut telah diadakan di Hospital Kuala Lumpur dan telah dirasmikan oleh Y. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Tn. MAIWP juga telah berbesar hati untuk menyampaikan sumbangan kepada pesakit di Wad–wad.Pusat Perubatan Universiti Malaya 139 PTj Kebajikan Perubatan telah berjaya mendapatkan peruntukan sebanyak RM250. PPUM sempena Hari Raya Aidilfitri yang merupakan hamper dan wang tunai dan majlis tersebut telah diadakan pada 2 September 2010. Sekitar Majlis Penyerahan Sumbangan oleh MAIWP di PPUM .000.B Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir bin Haji Baharom (B).00 dari MAIWP untuk Tabung Kebajikan Pesakit PPUM. Anan C Mohd selaku Ketua Pegawai Eksekutif MAIWP (Bahagian Baitulmal) dan juga wakil Pegawai – pegawai dari MAIWP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri merangkap Pengerusi MAIWP. Hj.

Dengan kaedah ini.444 27. xiii) Program kawalan mutu. India. PTj ini juga berfungsi sebagai pusat rujukan dan perundingan bagi masalah berhubung dengan perubatan transfusi. manakala jumlah penderma bergerak (mobile) menunjukkan pengurangan sebanyak 5. Warga Asing dan lain-lain. Aktiviti retensi penderma darah akan terus ditingkatkan untuk menentukan penderma darah terus setia menderma darah di PTj Perubatan Transfusi. Pengerahan penderma darah dan pengumpulan darah di unit statik dan mobile. hanya seunit platelet rawak hasil gabungan beberapa beg platelet rawak akan dibekalkan kepada pesakit. Penggabungan membolehkan kuantiti platelet yang dibekalkan kepada pesakit menyamai dengan seunit beg Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi . rundingan perubatan transfusi dan Bahagian Pengumpulan Darah Sebanyak 26. Jumlah penderma statik (in-house) menunjukkan pengurangan sebanyak 2.070 19. iii) Ujian makmal ke atas bekalan darah. v) Penyiasatan dan ujian makmal.140 Laporan Tahunan 2010 PTJ PERUBATAN TRANSFUSI PTj ini mempunyai fungsi penting dalam menyediakan perkhidmatan transfusi yang selamat. PTj ini berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan seperti yang berikut: i) ii) Perkhidmatan penderma darah. berbanding dengan tahun 2009.2%.5%. Ini merupakan pengurangan sebanyak 4.388 26. Merujuk kepada taburan statistik penderma darah mengikut kaum pula. manakala jumlah penderma perempuan menunjukkan penambahan sebanyak 6. plateletpheresis ix) Perkhidmatan apheresis terapeutik. vii) Khidmat klinikal.4%. xii) Latihan dan pengajaran.706 unit pada tahun 2009. vi) Ujian pretransfusi dan bekalan komponen darah.458 unit darah dikumpul pada tahun 2010 berbanding dengan 27.3%. x) Perkhidmatan pengumpulan. platelet yang diperoleh melalui prosedur platelet aferesis.458 2009 7. berbanding dengan beberapa unit sebelumnya. Taburan mengikut jantina pula menunjukkan peratusan penderma lakilaki berkurang sebanyak 9.6 -5. Secara keseluruhan penderma lakilaki masih mendominasi taburan mengikut jantina.2 -4. pemerosesan dan simpanan “stem cell” (PBSC). Jadual 27: Statistik Aktiviti Pengumpulan/ Pendermaan Darah Jumlah Pengumpulan Jumlah Penderma Statik (In-House) Jumlah Penderma Bergerak (Mobile) Jumlah 2010 7.5 viii) Perkhidmatan plasmapheresis. xiv) Program pengembangan sistem automasi dan pengkomputeran makmal. Prosedur ini membolehkan beberapa unit platelet rawak digabungkan ke dalam satu beg.706 Perbezaan (%) -2. para-medikal dan bukan medikal. menentukan praktis transfusi klinikal adalah sejajar dengan polisi nasional dan antarabangsa dan memperluaskan skop perkhidmatan transfusi melalui penyelidikan dan latihan kepada anggota medikal. Pengenalan Prosedur Baru Satu prosedur baru iaitu Platelet» Pooling telah diperkenalkan pada bulan Mac 2010. xi) Perkhidmatan penyiasatan molecular dan aliran saitometri.6%. kaum Cina masih merupakan penderma utama diikuti oleh kaum Melayu. iv) Penyediaan komponen darah.262 20.

6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 29: Statistik Penderma Darah Mengikut Jantina Status Laki-Laki Perempuan Jumlah 2010 17. Pada masa yang sama.8 -14.5 Jadual 30: Statistik Penghasilan Komponen Darah Jenis Darah Penuh Sel Darah Merah Platelet Rawak Platelet Aferesis Plasma Beku Segar Krioendapan Kriosupernatan Jumlah 2010 6.287 2.4 0.2 -8.505 8.294 8.5 5. Dalam tahun 2010 hanya sebanyak 162 unit darah terpaksa di bawa masuk untuk menampung keperluan hospital berbanding dengan 172 unit darah dalam tahun 2009.8 0 -66.7 -9.992 7.624 19.6% berbanding tahun 2009.238 Perbezaan (%) -13.0 21.623 2.913 449 545 27.3 6.176 12.029 8.6 -16. Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 32: Statistik Komponen Darah Yang Diimport Jenis Sel Darah Merah Darah Rh Negatif Platelet Plasma Beku Segar Jumlah 2010 103 3 6 50 162 2009 151 3 18 0 172 Perbezaan (%) -31.851 2.9%.835 2.2 13.2 -39.706 Perbezaan (%) -9.044 2009 7.5 -9.953 26.4 -4.458 2009 11.242 1.020 2. Ini sejajar dengan permintaan dalaman untuk komponen darah yang secara keseluruhannya hanya menunjukkan penambahan sebanyak 0.015 58.945 1.7 -26.334 2.8 -41.6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Bahagian Pemerosesan Dan Bekalan Darah Sebanyak 58. merupakan pengurangan sebanyak 9.044 unit komponen telah dihasilkan pada tahun 2010 berbanding dengan 64.626 18.873 4.5 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Jadual 31: Statistik Penggunaan Komponen Darah Jenis Darah Penuh Sel Darah Merah Platelet Rawak Platelet Aferesis Plasma Beku Segar Krioendapan Kriosupernatan Platelet Gabungan Jumlah 2010 20.752 2.706 Perbezaan (%) 1.062 13.847 1.3 169. PTJ telah juga membekalkan komponen darah kepada hospital lain di mana 130 unit komponen darah dibekalkan ke hospital lain pada tahun 2010.1 24.224 1.6%.458 2009 19.508 2.420 64.Pusat Perubatan Universiti Malaya 141 Jadual 28: Statistik Penderma Darah Mengikut Kaum Kaum Melayu Cina India Lain-lain Warga Asing Jumlah 2010 11. Permintaan dalaman untuk sel darah merah juga telah mengurang sebanyak 0.7 -9.8 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi .3 -0.350 2009 21.760 15.085 Perbezaan (%) -7.7 -5.314 11.267 3.623 13.501 559 576 26.833 993 8.412 27.599 389 0 46.1 -2.238 unit pada tahun sebelumnya.106 15.7 -4.684 7.048 437 46.9 -4.

7 Jadual 35: Statistik Ujian Untuk Penderma Darah Jenis Ujian Penentuan Kumpulan Darah Abo Penentuan Abo (Tile) Penentuan Rh(D) Donor Phenotyping Jumlah 2010 26.486 14.8%.543 695 51. Pengurangan adalah sebanyak 39.636 208.0 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi »Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi * Sebanyak 5.6 -9.699 3.610 Perbezaan (%) 1.5 -25 -88. Jadual 34: Statistik Ujian Untuk Pesakit Jenis Ujian Penentuan Kumpulan Darah Abo Penentuan Rh(D) Rh Genotyping Penskrinan Antibodi Direct Antiglobulin Testing Pengecaman Antibodi (Jumlah Spesimen Disiasat) Penyiasatan Reaksi Transfusi Ujian Compatibiliti Jumlah 2010 57.179 2.0%.4 -1.706 33 68.9 -0. Bilangan prosedur pertukaran plasma telah menunjukkan penambahan yang ketara disebabkan oleh permintaan yang kian meningkat terutama dari bahagian neurologi. Ujian penskrinan antibodi pula telah menunjukkan pengurangan sebanyak 1.201 164 39. Bilangan prosedur pengumpulan stem cell (PBSC).7 -97. juga menunjukkan penambahan iaitu sebanyak 62 prosedur dalam tahun 2010 berbanding dengan 37 prosedur pada tahun 2009.4% berbanding dengan tahun 2009.775 2009 27.463 57.4 +13.9 -1.6% berbanding tahun sebelumnya. Bahagian perkhidmatan makmal rutin Permintaan ujian untuk penentuan kumpulan darah ABO dan Rh untuk tahun 2010 bagi pesakit telah menunjukkan sedikit pertambahan iaitu sebanyak 1.7 -4.001 1.801 26.2 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi . Pengurangan ini adalah sejajar dengan pengenalan komponen ’platelet gabungan’ yang telah menggantikan penggunaan ’platelet aferesis’ dalam rawatan keskes tertentu dan sekaligus mengurangkan kos pengeluaran. Manakala ujian penentuan kumpulan darah bagi penderma darah pula telah menunjukkan pengurangan sebanyak 4.7 -1.142 Laporan Tahunan 2010 Jadual 33: Statistik Komponen Darah Yang Dieksport Jenis Sel Darah Merah Platelet Aferesis Platelet Rawak Plasma Beku Segar Krioendapan Darah Rh Negatif Jumlah 2010 71 3 21 0 0 35 130 2009 66 4 183 5328* 0 29 5.706 13.486 2 67.746 2009 56.318 unit plasma beku segar telah diberikan secara percuma kepada Pusat Darah Negara dalam tahun 2009.6 -24.9 -3.543 56.376 209.021 27.5 -100 0 20.0 -29. Bahagian Perkhidmatan Aferesis Bilangan prosedur plateletpheresis telah berkurang dari 895 pada tahun 2009 ke 539 pada tahun 2010.466 Perbezaan (%) -4.222 Perbezaan (%) 1.315 902 158 38.6 1.4 -93.463 630 51.

Sebanyak 163 ujian CD34 telah dijalankan keatas darah peripheral.0 -10. berbanding dengan 95 ujian dalam tahun 2009.3 64.9%.8 140.0 .3%.Pusat Perubatan Universiti Malaya 143 Jadual 36: Statistik Bahagian Apheresis Jenis Prosedur Platelet Aferesis Pertukaran Plasma Leukoferesis Pengumpulan Limfosit Pengumpulan PBSC 2010 539 89 (19 Patients) 3 (2 Patients) 0 62 (45 Autologus + 17 Alogenik) 2009 895 37 (7 Pesakit) 3 (3 Pesakit) 0 37 (26 Autologus + 11 Alogenik) Perbezaan (%) -39.6 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi Bahagian Perkhidmatan Sel Stem Perkhidmatan ”Cryopreservation” sel stem bagi dewasa dan kanak-kanak bagi tahun 2010 telah menunjukkan penambahan berbanding dengan tahun sebelumnya iaitu penambahan sebanyak 64.5 0 0 67. Cropreservation bagi darah tali pusat menunjukkan peningkatan sebanyak 500% manakala untuk sum-sum tulang (pediatrik) pula menunjukkan pengurangan sebanyak 33.5 400 -30. Jadual 38: Statistik Makmal Aliran Saitometri Jenis Ujian Enumerasi CD34 (darah periferal) Enumerasi CD34 (produk aferesis) Enumerasi CD34 (darah tali pusat) Ujian ”Leucocount” Ujian ”Viability” (Dewasa dan kanak-kanak) 2010 97 61 5 140 9 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi 2009 56 38 1 200 10 Perbezaan (%) 73.9 Bahagian Makmal Aliran Saitometri Ujian CD34 sekarang dijalankan di PTJ sendiri dan pemantauan penderma stem cell adalah lebih teratur. Jadual 37: Statistik Perkhidmatan Sel Stem (Cryopreservation) JENIS PROSEDUR Darah tali pusat (pediatrik) Sum-sum tulang (pediatrik) PBSC (dewasa dan pediatrik) 2010 6 8 61 Sumber:»PTj»Perubatan»Transfusi 2009 1 12 37 PERBEZAAN (%) 500 -33.2 60. produk apheresis dan darah tali pusat yang dikumpulkan.

Stem cell perlu disimpan pada suhu yang amat rendah iaitu dalam lingkungan -150oC sehingga -200oC. Pembelian dua unit baru adalah untuk menggantikan unit-unit lama yang sering mengalami kerosakan. gangguan bekalan elektrik. Bagi Ultra Low Freezer. contohnya. Blood» Bank» Refrigerator digunakan untuk menyimpan stok komponen darah Whole»blood dan Red» Cell» Concentrates sebelum diberikan kepada pesakit. karbon dioksida cecair akan secara automatik disuntik ke dalam freezer bagi menstabilkan semula suhu. suhu freezer boleh diturunkan sehingga -70oC bagi menjamin kualiti produk terpelihara sebelum diberikan kepada pesakit. Ultra» Low» Freezer digunakan untuk menyimpan komponen darah yang memerlukan suhu 0 penyimpanan di bawah -20 C. Satu lagi fungsi tambahan yang ada pada dua unit freezer yang dibeli ini adalah ianya disambung kepada bekalan tong karbon dioksida cecair. dua unit Blood» Bank» Refrigerator dan satu unit Liquid» Nitrogen» Storage» Freezer. tangki penyimpanan akan disuntik dengan nitrogen cecair.144 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Pada tahun 2010. Bagi mendapatkan suhu yang serendah ini. PTj Perubatan Transfusi telah membuat pembelian dua unit Ultra» Low» Freezer» with» carbon» dioxide» backup. Tujuan penyambungan adalah untuk memastikan suhu simpanan dapat dikekalkan walaupun jika berlaku gangguan yang boleh menyebabkan suhu meningkat. Jika berlaku peningkatan suhu. Ultra Low Freezer with carbon dioxide backup Blood Bank Refrigerator Liquid Nitrogen Storage Freezer . Manakala Liquid» Nitrogen» Storage» Freezer ini digunakan untuk menyimpan stem cell yang dikumpulkan dari pesakit atau penderma.

Projek ini yang tertumpu kepada pesakit talesemia diharap dapat memperbaiki kualiti hidup pesakitpesakit ini. Korea Selatan. pihak pengurusan PPUM juga telah memberikan ganjaran sebanyak RM 3. Objektif projek ini adalah untuk membekalkan sel darah merah yang telah ditapis kandungan sel darah putihnya nya iaitu Leucoreduced» Red» Cells. PTj telah mengaturkan beberapa aktiviti. aktiviti pendermaan darah juga telah diadakan. Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 145 Anugerah Yang Diterima Projek Kumpulan Penambahbaikan (QIT) PTj Perubatan Transfusi yang diketuai oleh Dr. Projek yang bertajuk Preventing»Febrile»Transfusion»Reactions»in» Thalassaemia»Patients telah terpilih mewakili PPUM untuk kategori pertandingan poster. pameran poster yang mengandungi maklumat-maklumat tentang aktiviti pendermaan darah dan bagaimana darah diproses. Seperti kelazimannya. Sempena sambutan ini. Sebagai penghargaan kepada kejayaan ini. yang telah diadakan di konkos PPUM.000 kepada pasukan QIT PTj Perubatan Transfusi. . Pengarah PPUM bersama-sama ketua projek. Aktiviti Hari Penderma Darah Sedunia PTj meneruskan aktiviti untuk meraikan Hari Penderma Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Jun setiap tahun. Sedikit cenderahati juga telah diberikan kepada semua penderma-penderma. Seramai 99 orang penderma yang kebanyakannya terdiri dari staf PPUM telah bermurah hati untuk menderma darah pada hari tersebut. yang bertujuan untuk mengurangkan insiden reaksi febrile dan untuk mencari panel penderma yang sesuai untuk pesakit yang menunjukkan reaksi antibodi sel darah merah. Aktiviti menderma darah telah diadakan di Pasar Siti Khadijah dan di PTj Perubatan Transfusi. Korea Selatan. Aye telah menghadiri acara penerimaan hadiah untuk pemenang yang berlangsung di Seoul. Aye Aye Hliang telah berjaya terpilih sebagai pemenang Runner-Up» Asian» Hospital» Management» Award 2010 yang berlangsung pada 19-21 Ogos 2010 bertempat di Seoul. Antaranya.

Seksyen Pengurusan Fail Pesakit i) ii) Membekalkan fail pesakit luar dan pesakit dalam. iii) Mengendalikan Mesyuarat Perubatan dan PERKESO. . Mengendalikan pengeluaran buku sijil sakit dan pengesahan sijil sakit. ii) iii) Menyediakan laporan morbiditi dan mortaliti kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. f) Kes kematian lahirmati neonatal. iv) Menguruskan indek induk pesakit. Mengkod dan menginput diagnosa pesakit dalam dan luar iii) Membekalkan fail pesakit kepada doktor/ penyelidik bagi tujuan penyelidikan/ pengajaran/peperiksaan/ulangkaji. rekod pesakit mudah dikesan serta memastikan kawalan pergerakan rekod pesakit yang teratur di dalam pusat perubatan Universiti Malaya.146 Laporan Tahunan 2010 PTJ MAKLUMAT PESAKIT Jabatan Maklumat Pesakit adalah bertanggungjawab kepada perkara-perkara berikut. iv) Menyelaraskan permohonan laporan perubatan dan sijil-sijil perihal perawatan pesakit untuk tuntutan insuran. i) Menguruskan satu sistem penyimpanan rekod pesakit yang berpusat bagi memastikan taraf sulit rekod pesakit dijaga dengan baik. e) Kes penyakit kanser. Menyediakan laporan Morbiditi dan Mortaliti yang terkini dan tepat serta pemberitahuan penyakit berjangkit. pengajaran dan penyelidikan. Lembaga C. v) Mendapatkan kelulusan pelupusan dari Jabatan Arkib Negara dan memantau proses pemusnahan fail pesakit yang hendak dilupuskan. iv) Melaporkan: a) Kes-kes penderaan ke atas kanakkanak. c) Kes kematian ibu mengandung. Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan A. Seksyen Pengurusan Statistik i) Menyediakan senarai nombor pendaftaran kepada penyelidik menurut diagnosis yang dipohon. d) Kes-kes penyakit berjangkit termasuk HIV dan Tibi. b) Laporan mortaliti dan morbiditi. ii) iii) Menguruskan sistem maklumat statistik dengan tepat bagi menyediakan maklumat diagnostik dan statistik berkaitan dengan penyakit. Seksyen Pengurusan Laporan Perubatan i) ii) Menerima dan memproses laporan perubatan dan kes mediko legal. Menguruskan rekod-rekod perubatan yang tidak dilengkapkan oleh Pegawai Perubatan/ Pegawai Perubatan Siswazah. kes medico legal dan sebagainya. vii) Menguruskan kerja-kerja pengarkiban dan perolehan rekod pesakit yang tidak aktif bagi tujuan perawatan pesakit. vi) Memberikan perkhidmatan urusetia di dalam menyempurnakan persediaan rekod pesakit dan laporan perubatan pakar. pembukaan dan penutupan klinik serta pindaan janjitemu. v) Mendaftar kesemua kes-kes kematian yang berlaku di hospital ini. B.

Penjilidan fail pesakit dalam Memasukkan diagnosis pesakit dalam Memasukkan diagnosis pesakit luar. Penggunaan label bagi pengesanan fail pesakit juga diperluaskan ke Seksyen Laporan Perubatan.478 11.740 32. Menyediakan statistik kes penyakit berjangkit.746 71.150 7.823 49.260 133 2.744 108. Laporan kes kanser Menyediakan statistik kelahiran Menyediakan statistik penderaan ke atas kanak-kanak. Kes-kes lain sekiranya diminta dari masa ke semasa.403 30. Tahun 2009 10.615 183.767 574.012 134 3.000 Pencapaian objektif kualiti PTj Maklumat Pesakit telah berjaya mencapai objektif kualiti yang ditetapkan iaitu 97% fail dibekalkan ke klinik dan wad sepanjang tahun 2010.952 589. Kejayaan PTj Maklumat Pesakit dengan kerjasama PTj Nadi IT telah membangunkan sistem Laporan Perubatan (Medical» Report» System» Version» 2» (MRSV2)).010 48.040 4. Jadual 39: Statistik Maklumat Pesakit Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Perkara Pengurusan Laporan Perubatan.800 47. mengakses sistem tersebut untuk menyediakan laporan perubatan pada bila-bila masa.381 Tahun 2010 10.484 61. Sistem ini adalah lebih praktikal dan dibangunkan berdasarkan prosedur kerja seksyen laporan perubatan.719 47. Seksyen Statistik dengan kerjasama PTj Nadi IT juga telah berjaya memindahkan data-data diagnosa pesakit dari sistem HIS yang sebelum ini tidak berfungsi sepenuhnya setelah penggunaan sistem iPM ke dalam sistem MRSV2.850 180.451 4.000 365 5. Setiap borang permohonan laporan perubatan atau borang keizinan dan dokumen yang berkaitan akan diimbas dan dimasukkan ke dalam sistem MRSV2 untuk rujukan Pegawai Perubatan dan staf laporan Perubatan. h) Banci pesakit dalam dan pesakit luar. Menguruskan Ringkasan Kes Yang Tidak Lengkap Menguruskan Pindaan Tarikh Janjitemu Pesakit (Surat Makluman Pindaan Tarikh) Mengimbas Nota-nota Trauma dan Kecemasan serta keputusan makmal Endoskopi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 147 g) Data bulanan suntikan imunisasi.544 14. Ia juga adalah sistem yang berasaskan web di mana Pegawai Perubatan juga boleh . Pengesanan fail pesakit luar. i) j) Senarai ibu melahirkan anak dalam kawasan Wilayah Persekutuan. Pengesahan Sijil Cuti Sakit dan Sijil Kematian Ringkasan kes/laporan perubatan yang ditaip.767 20. Pengesanan fail pesakit dalam Pengesanan fail bagi pinjaman untuk tujuan penyelidikan/pengajaran/peperiksaan.574 327 5.

PTj Pentadbiran Kejururawatan juga menggalakkan pembelajaran berterusan dengan mengadakan programprogram untuk meningkatkan keupayaan dan pembangunan profesional di kalangan staf kejururawatan. Perkhidmatan Pesakit Dalam. Psikiatrik. Rawatan Harian Perkhidmatan ini secara amnya berfungsi untuk memberi rawatan kepada pesakit seperti perkhidmatan konsultansi. Pengambilan Darah Setempat. Melaksanakan urusan rawatan Pra-Hospital bagi kawasan yang berkaitan. emosi dan keperluan sosial tanpa mengira bangsa. Klinik Kesihatan Staf dan Klinik Lawatan Ke Rumah yang memberi perkhidmatan kepada pesakit luar. Trauma & Kecemasan. Podiatri dan Rawatan Harian. pencegahan dan pemulihan yang efisien. Klinik KIDDS. agama dan taraf kedudukan. memberi rawatan segera. Pada masa yang sama PTj Pentadbiran Kejururawatan mengambil bahagian dalam semua program yang berkaitan dengan pembelajaran dan penyelidikan bagi menyumbang kepada penambahbaikan perawatan pesakit. melakukan prosedur prosedur invasif dan bukan invasif. PTj Pentadbiran Kejururawatan juga menggalakkan jalinan perhubungan yang baik di antara pasukan kesihatan dengan lain-lain jabatan bagi mengujudkan koordinasi untuk mencapai objektif jabatan dan juga bergerak untuk mencapai misi dan visi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Trauma & Kecemasan Memberi rawatan kepada kes-kes yang mengalami kemalangan jalan raya. . penyediaan ke arah akreditasi ‘Joint» Commission» International-JCI’ dan secara keseluruhan sentiasa menyokong semua aktiviti-aktiviti bagi mencapai Misi dan Visi Pusat Perubatan Universiti Malaya . efektif dan berkualiti kepada pesakit luar dan sebahagian dari pesakit dalam. mengekalkan atau menaik taraf serta menilai standard program kejururawatan yang dijalankan. Untuk mencapai objektif tersebut PTj Pentadbiran Kejururawatan bergerak melalui 4 perkhidmatan iaitu Perkhidmatan Ambulatori. Klinik Antenatal dan Postnatal. Onkologi Klinikal. Ortopedik. Klinik Keluarga. Sebagai pusat rujukan kepada klinik-klinik swasta. kemalangan industri dan lain-lain kemalangan. Pedaitrik.148 Laporan Tahunan 2010 PTJ PENTADBIRAN KEJURURAWATAN PTj Pentadbiran Kejururawatan adalah bertanggungjawab memberi perawatan yang komprehensif merangkumi aspek-aspek kuratif. pencegahan dan pemulihan yang efisien. Otorinolaringologi. Klinik DOTS. Bengkel Latihan dan Pemulihan Kerja. Surgeri. Endoskopi. jururawat-jururawat pelatih dan juga peserta dari badan sukarela dan agensi-agensi tertentu. Perkhidmatan pesakit luar merangkumi Klinik Pakar Perubatan. Bekerjasama di dalam memberi latihan kepada penuntut perubatan. sistematik. Rawatan Utama Klinik AM (RUKA) merangkumi Klinik Am. Bekerjasama dengan Jabatan Penerbangan Awam sebagai hospital di dalam memberi perkhidmatan perubatan kepada mangsa-mangsa bencana kapal terbang dan lain-lain bencana. Pemulihan dan Kesukaan. Psikiatri Remaja dan Kanak-Kanak. Pusat-Pusat Kesihatan dan hospital-hospital lain. Klinik Wellness. efisyen dan kaedah rawatan sempurna kepada semua jenis kecemasan perubatan. Perawatan Terapi Enterostomal (Luka dan Stoma). Pusat Rawatan Hairan Psikiatrik. Perkhidmatan Penjagaan Kritikal dan Dewan Bedah dan Perkembangan Kejururawatan Selain itu PTj ini juga terlibat di dalam aktiviti-aktiviti pengauditan. program -program kualiti dan keselamatan. Pengimejan BioPerubatan dan Kaunter Kemasukan. Klinik Perkhidmatan ini bertanggungjawab memberi perawatan yang komprehensif merangkumi aspekaspek kuratif. Perkhidmatan Ambulatori Perkhidmatan Ambulatori merangkumi perkhidmatan di klinik. Rawatan Harian. Oftalmologi. serta perkhidmatan pemberian ubat ubatan seperti kimoterapi sepanjang hari tanpa pesakit dimasukan ke Wad mengikut pengkhususan pelbagai disiplin. Ginekologi. kebajikan penuntut dan staf kejururawatan serta merancang. melaksana. efektif dan berkualiti oleh jururawat yang berkemahiran serta mengguna pakai konsep pesakit sebagai seorang individu dengan mengambil kira kestabilan fizikal.

Kaunter Kemasukan Memberi khidmat kepada semua urusan berkenaan dengan kemasukan pesakit ke Wad kecuali pesakit dari Trauma & Kecemasan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 149 Pengimejan Bio-Perubatan Memberi perkhidmatan pengimejan diagnostik dan terapeutik serta radiologi interventional» dimana Jururawat memberi perawatan terlibat secara langsung dalam prosedur yang dijalankan. Pembelian Peralatan Baru Klinik Oftalmologi Peralatan Portable Ultrasound A/B Scanner Non Contact Optical Biometry System Tonometer 3 unit Keeler Professional Opthalmoscope 1 unit Keeler Professional Steak Retinoscope 2 unit Keeler Lithium Double Charger Klinik Otorinolaringologi 3 unit Dual Portable Head Llight 1 unit Hartmann Alligator Forcep 80mm 1 unit Hartmann Alligator Forcep length 7 cm 23/4in 1 unit Viena Specula Nose Sz 1 1 unit Viena Specula Nose Sz 1 Pengambilan Darah Setempat Rawatan Harian Urologi dan ESWL Rawatan Harian Pediatrik 1 unit Mesin QMS 1 unit Mesin Manometry 1 unit Pharmaceutical Refrigerator 3 unit Hand Held Pulse Oximeter 1 unit ECG machine 3 unit Trolly Stainless steel 10 unit Drip stand 2 unit Height & Weight Scale Detector 1 unit Microwave Oven 6 unit Terumo pump 3 unit Syringes Pump 1 unit Chairs Scale 7 unit Blood infusion waramer (Aimec) 1 unit Digital Baby Scale 1 unit Sitting Weight Scale 3 unit Simplex on trolley halogen examination light 2 unit Footed Paddle Suction 2 unit Portable hogh suction pump 2 unit Blood Pressure Monitor 2 unit Accu Che R Performa Rawatan Harian Dialisis & Nefrologi 1 unit Blood and Fluid Warmer 1 unit Portable Reverse Osmosis System .

gastroenterologi. pediatrik am dan neuro. Pembedahan Harian. orthopedik. Trauma dan . nefrologi. pelatih perubatan dan pelatih paramedikal yang dijadualkan untuk sesi pembelajaran di Dewan Bedah.150 Laporan Tahunan 2010 Perkhidmatan Pesakit Dalam Bertanggungjawab memberi perawatan yang menyeluruh mengikut keperluan kesihatan dan penyakit yang dihadapi oleh pesakit. respiratori. kardiologi. Wad-wad terdiri daripada Wad Obstetrik (3) Ginekologi (1) Wad Surgikal (3) Wad Ortopedik (2) Wad Oftalmologi (1) Otorinolaringologi (1) Wad Medikal (6) Pemulihan (1) Wad Neurosains Medikal & Surgikal (2) Wad Psikiatrik (2) dan Wad Pediatrik (5) Lawatan amal dari Resort World Genting Berhad di Wad Pediatrik Jenis Perkhidmatan yang disediakan Perkhidmatan terdiri daripada perkhidmatan obstetrik dan ginekologi yang bertanggungjawab memberi perawatan kepada ibu-ibu dalam penjagaan antenatal. surgikal. kardiologi. surgikal am) ortopedik. penyeliaan dan bantuan kepada pelatih-pelatih jururawat. dan perubatan psikiatri. reumatologi. Perkhidmatan medikal juga merangkumi pelbagai bidang pengkhususan yang menyediakan perawatan geriatrik. hematologi. Meliputi 32 wad yang merangkumi secara rasminya 981 katil tetapi yang beroperasi sekarang adalah 27 wad dengan 795 katil. berkualiti dan selamat kepada semua golongan pesakit dari bayi baru lahir sehingga ke warga emas. • • Jenis Perkhidmatan yang disediakan. hepatobiliari. Memberi sokongan dan bantuan dalam penyelidikan yang dijalankan oleh kakitangan Pusat Perubatan dan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. gastro. onkologi . onkologi serta paliatif. dermatologi. penyakit berjangkit. Memberi orientasi. neurologi. neurologi. plastik. Perkhidmatan surgikal yang melibatkan pelbagai bidang pengkhususan (seperti urologi. endokrin. pemulihan dan paliatif. Bekalan Alat Steril Dewan Bedah. Perawatan juga melibatkan penjagaan pesakit dari tahap akut yang memerlukan bantuan pernafasan dan penjagaan rapi sehingga ke peringkat pemulihan dan discaj. Perkhidmatan yang diberi dikekalkan secara holistik. rawatan terapi radio iodine. Perkhidmatan pediatrik pula melibatkan perawatan dalam pelbagai bidang pengkhususan dalam disiplin medikal. mata. perubatan pemulihan. bayi baru lahir yang normal dan perawatan ginekologi am. • • • • • • Perawatan Perioperatif Pain Management Servis. Perkhidmatan Penjagaan Kritikal dan Dewan Bedah Unit ini bertanggungjawab untuk: • Memberi perawatan perioperatif yang selamat dan sempurna kepada pesakitpesakit yang memerlukan pembedahan. oftalmologi dan otorinolaringologi menyediakan perawatan pra pembedahan. (TSSU) Perawatan Perioperatif Kecemasan. pos pembedahan. Pemberian Anesthesia Di luar Dewan Bedah. ibu-ibu dalam penjagaan pos natal. ENT.

Pakar Perunding Anestesiologi dan Pain» Management. Selain ceramah kejururawatan (CNE) yang telah diberi oleh Kumpulan Pain»Management. Pengerusi Pain»Management. Aktiviti yang telah disediakan adalah seperti persembahan nyanyian dan tarian dan permainan sukan daripada pesakit dan ahli keluarga bagi mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan berkongsi pengalaman. Hari keluarga ini telah dibantu oleh staf dari unit Anestesiologi dan staf dari klinik Chronic» Pain. Ahli Jawatan kuasa Pain Management PPUM Permainan Simpul Kasih Antara Pesakit Dengan Pasangan Majlis Perasmian Pain»As»5th»Vital»Sign .Pusat Perubatan Universiti Malaya 151 Perkhidmatan / program terbaru yang diperkenalkan. Ceramah implementasi “Pain as 5th Vital Sign” telah diberi mulai bulan Mei 2009 hingga Disember 2009 dan telah diteruskan pada bulan Januari 2010 hingga Julai 2010. Pengajaran di wad dimulakan pada 20 Ogos 2010. Hari keluarga Chronic»Pain»Support»Group telah diadakan pada 11 Disember 2010. Sesi pengajaran dan praktikal telah dilakukan pada pesakit di wad dengan penilaian dan tindakan jururawat. Pelancaran ini telah dihadiri oleh semua Pegawai Kejururawatan dan Ketua Jururawat. Implementasi “Pain as 5th Vital Sign” berserta borang baru klinikal dan “pain ruler” telah dilancarkan pada 12 April 2010 oleh Profesor Ramani Vijayan. Pusat Perubatan Universiti Malaya. Pengajaran khusus di setiap wad dan unit juga telah diteruskan bertujuan untuk meningkatkan kefahaman pada setiap staf mengenai penggunaan borang tersebut. bertempat di Center Point Universiti Malaya dan telah dirasmikan oleh Profesor Vijayan. penilaian semula selepas tindakan serta cara penggunaan borang Carta Klinikal yang baru. Seramai lebih kurang 120 orang peserta yang terdiri daripada pesakit kronik dan ahli keluarga telah menghadiri program ini yang terdiri dari pesakit daripada Hospital Selayang dan Hospital Ipoh.

A Micheal Hollmann . Digunakan untuk merawat pesakit yang mengalami kesakitan yang kronik. 2 unit Schaerer Surgical Table Axis 600 2 unit Operating Traction Table (steries) 2 unit General Surgery Operating Table 6 unit Onmifuse pca pump Prosidur Continuos Spinal Anesthesia Peserta Bengkel CSA bersama Prof. 3. 8. 9. Digunakan untuk memanaskan darah dan cecair yang diberi secara infuse intravena mengikut kadar suhu yang diperlukan bagi mengelakkan pesakit mengalami hipotermia. Tujuannya adalah untuk mengelakkan hipotermia. Keterangan Alat 14 unit Forced Air Warming device (Bair Hugger) 3 unit Philip Portable Physiological Monitor. 1 unit Fluid Warmer (ASTOFLO) 1 unit Radiofrequency Lesion Generate Management. 6. 10. abdomen scan dan obstetric scan dengan jelas kerana mempunyai sistem berwarna bagi membezakan arteri dan vena. Digunakan untuk merekod pemerhatian tanda vital pesakit semasa pembedahan dan untuk transport monitor Digunakan untuk merekod pemerhatian tanda vital pesakit dan gases semasa pembedahan. 7. Digunakan untuk pemberian anesthesia secara regional. 4. Bil 1. penilaian vena. 5. 3 unit Anestesia Monitor Datex Ohmeda S5 1 unit Portable Ultrasound GE Kegunaan Digunakan untuk memanaskan suhu badan pesakit semasa pembedahan dan selepas pembedahan. Untuk kegunaan semasa pembedahan General Surgery Untuk pembedahan Otopedik surgery Untuk pembedahan General Surgeri Digunakan untuk patient controlled analgesia 2. Terutamanya di bahagian upper and lower back pain.152 Laporan Tahunan 2010 Pembelian Peralatan Baru Peralatan ini telah dibeli untuk menambah keperluan di unit Anestesiologi.

Dua orang Pakar Otopedik daripada Jepun telah melakukan 2 kes dengan dibantu oleh Pakar Bedah dari PPUM. Chin dari PPUM memperkenalkan Single Port Laparoscopic Hernia Repair. ii) • • iii) Memberi perawatan pesakit jantung menggunakan alat bantuan pernafasan maksima 5 pesakit pada satu-satu masa dengan nisbah seorang Jururawat dengan 2 atau tiga pesakit mengikut keadaan pesakit. Sapporo. Kursus ini dianjurkan oleh Prof. Vasanta dari Jabatan Anestesiologi.23 Julai 2010 4 13 Ogos 2010 5 24 September 2010 6 18 Oktober 2010 7 5 – 6 Oktober 2010 Wad Kardiologi (Cardiac Care Unit -CCU) Wad Kardiologi berfungsi memberi perawatan seperti berikut: • • Perawatan pesakit mengalami serangan jantung yang akut dan kronik. angioplasti serta kemasukan alat perentak jantung dan lainlain lagi. Dilakukan secara live surgery dari Bilik Bedah 4 ke Klinikal Auditorium. Pakar Anestesiologi dari Hospital Jerman. Beliau memperkenalkan cara baru iaitu Single Port Laparoscopic Cholecystectomy. Orthopedic Trauma Course 2010 Kursus telah dipengerusikan oleh Dr. Lucy Chan. Pakar dari Jepun adalah Mr. Prof.Pusat Perubatan Universiti Malaya 153 Kursus Berikut adalah kursus yang telah dijalankan: Bil Nama Kursus Continuous Spinal Anaesthesia Workshop Bengkel ini dilakukan secara langsung dari Bilik Bedah 4 ke Bilik Konferen Dewan Bedah Menara Timur. ACL Double Udndle Reconstruction Workshop. Chin dari Unit Surgeri. Bengkel ini telah di anjurkan oleh Prof. A Micheal Hollmann telah di jemput untuk memberikan syarahan dan memperkenalkan penggunaan set Contiunous Spinal kepada pesakit. Bengkel ini dilakukan secara langsung dari Bilik Bedah 1 (PPH) ke Bilik Konferens Endoskopi. Membuat persediaan bagi pesakit untuk prosedur invasif seperti angiogram. Jenis Perkhidmatan i) Wad kardiologi ini menerima pesakit dari dalam dan luar PPUM serta rujukan dari hospital swasta dan kerajaan sekitar Lembah Kelang serta luar Kuala Lumpur yang memerlukan perawatan jantung serta yang menjalani prosedur invasif ke jantung. la juga sebagai wad menempatkan pesakit selepas menjalani prosedur PTCA. meningkatkan kemahiran jururawat dalam prosedur ECT dan Radiologi dan meningkatkan kesedaran jururawat kepentingan Implementasi Pain as 5th vital sign . Chua Yeok Pin. Program pembelajaran kesihatan kepada pesakit dan keluarga dibuat pada setiap hari Khamis. Chua. Sebanyak 3 kes FESS telah dilakukan oleh Prof. 4th UMMC Pediatric Anesthesia / Analgesia Workshop. Prepageran dan Dr. Doktor Pakar dari Belgium. Memberi kaunseling kepada pesakit dan keluarga. Membuat penyelidikan berkaitan ubat-ubatan dan penyakit terutama berkaitan penyakit jantung bagi unit kardiologi khususnya dan Jabatan Perubatan amnya. Indiani dan Dr. Jason Hwang dan Changi Hospital. iv) Membuat penyelidikan darah untuk pemeriksaan paras Troponin-T bagi pesakit . Madya Mohd Razif Mohd Ali. FPUM. Laparoscopic Workshop Diadakan di Pusat Pembedahan Harian. Kursus telah di Pengerusikan oleh Prof. Kazunori Vasuda dan Mr. Dr. Seminar Perawatan Anestesia. Eiji Kondo dari Hokkaido University. 2nd FESS Workshop Dilakukan di Bilik Bedah 13 secara langsung ke Clinical Auditorium. Tarikh 1 8 Februari 2010 2 3 18-19 Julai 2010 21. Tujuan seminar ini diadakan adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan jururawat berkaitan jenis-jenis anestesia dan ubat-ubatan. Dr. Dr. Prof. Geovanni Dapri melakukan dua kes laparoscopic cholecystectomy.

8° C Kadar kemasukan pesakit bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2009. Gokhale. Dua unit Astoflo» Plus» Warmer. Alat yang digunakan semasa pemberian darah kepada pesakit untuk mengelakkan ‘Hypothermia’. beberapa prosedur baru telah diperkenalkan dari segi pembedahan jantung. torasik dan saluran darah berdasarkan keperluan fizikal. Membantu di dalam penyelidikan untuk menggalakkan bagi meningkatkan kualiti perawatan pesakit. Bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan unit lain bagi tujuan mencapai matlamat unit ini. pembedahan torasik dan saluran darah. Wad Rawatan Rapi (ICU) Wad ICU merupakan satu-satunya Wad Rawatan Rapi berbagai disiplin untuk pesakit dewasa dan masih berfungsi dengan objektif seperti berikut: • Menerima pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan dan perawatan High Depency Unit (HDU). untuk • • • • • • Menggalakkan pembelajaran berterusan dan pembangunan staf.2 Pada 2 Ogos 2010.23 5. Menggalakkan pembelajaran di kalangan penuntut perubatan dan kejururawatan. Membantu dalam perawatan dan mengurangkan komplikasi penyakit serta dua unit Peti Sejuk Ubat digunakan untuk menyimpan ubatan pada suhu 2° . Pesakit yang menjalani pembedahan paru-paru juga dimasukkan ke sini seperti kes-kes lobectomy dan Pneumonectomy. rohani dan sosial. Unit Rawatan Rapi Kardiotorasik (CICU ) Unit ini berfungsi untuk: • Memberi perawatan yang bermutu kepada pesakit selepas pembedahan jantung. Seorang Pakar Bedah dari Kanada telah mengadakan bengkel untuk memperkenalkan prosedur Video» Assisted» Vein»Harvesting»For»CABG di PPUM.07 3. Pada Bulan Mac juga Mr.154 Laporan Tahunan 2010 yang disyaki mengalami serangan jantung dimana keputusan darah dapat diketahui dalam masa 10 minit.58 7. Mengambil bahagian dalam program pendidikan bagi tujuan memperbaiki perawatan pesakit. v) Membuat prosedur mengesan punca pesakit tiba-tiba mengalami serangan syncope yang tidak diketahui penyebabnya melalui ‘Tilttable test’. • Bagi tahun 2010.5 Jadual 41: Statistik perawatan pesakit di wad ICU Keterangan Pindah Masuk Pindah Keluar/ Kematian Ventilasi 2009 646 641 487 2010 699 691 514 Perbezaan (%) 7. pihak wad telah membuat pembelian satu unit Air Purifier bagi menapis dan membersihkan peredaran udara di dalam bilik yang membantu dalam perawatan mengawal jangkitan. jumlah katil telah bertambah dari 13 katil ke 14 katil berikutan bertambahnya bilangan pesakit yang memerlukan perawatan mesin bantuan pernafasan. • Pada bulan Mac. seorang • . Membuat kajian kejururawatan meninggikan perawatan pesakit.pesakit selepas pembedahan jantung sama ada pembedahan jantung terbuka atau tertutup. Unit ini memberi perawatan kepada pesakit. Pertambahan ini disebabkan bilangan pesakit yang memerlukan rawatan mesin bantuan pernafasan bertambah. Pengenalan Prosedur Baru Pada tahun 2010. Mengadakan orientasi dan latihan dalam bertugas untuk perkembangan diri kakitangan dari segi pengetahuan. Jadual 40: Statistik perawatan pesakit di wad CCU Perkhidmatan Kemasukan & Pindah Masuk Kematian 2009 3671 138 2010 4128 143 Perbezaan % 11. sikap dan kemahiran yang diperlukan bagi tujuan memberi perawatan bermutu.

Jadual 42: Statistik Bilangan Pesakit Mendapat Perkhidmatan Perkara 2009 120 75 43 15 2010 132 85 42 23 % Peratusan 10 13.Pusat Perubatan Universiti Malaya 155 Pakar Bedah dari India telah memperkenalkan prosedur Minimally»Invasive»Off»pump»CABG. Ini adalah disebabkan oleh perubahan jadual pembedahan kepada 2 kes sehari. 6. 4. Menerima kes-kes rujukan dari organisasi swasta dan kerajaan. Program / Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan. Rawatan dan perawatan pra dan pos pemindahan sumsum tulang pesakit pediatrik dilakukan di unit BMT. 2. Merawat pesakit untuk prosedur rawatan dan penyiasatan seperti memasukkan “Central Venous Catheter”. Nitric»Oxide dan High»Frequency»Ventilation. Seramai 65 orang jururawat termasuk pelajar perubatan telah dilatih. Bronchoscopy dan Endoscopy. kejururawatan dan pengimejan mendapatkan pengalaman klinikal.3 53. Teknik ini juga dikenali dengan nama Radio»Frequency»Ablation»Technique. Open Heart Lung Lain-lain Kematian Wad Rawatan Intensif Pediatrik Dan Pemindahan Sumsum Tulang Wad PICU menjalankan perkhidmatan seperti berikut: 1. Pada tahun 2010. Untuk kesinambungan ia juga menyediakan perkhidmatan pengumpulan stem»cell.» » Ia juga melibatkan rawatan Hemodialisis secara vena ke vena.3 -2. Menerima dan bekerjasama dengan pelajar dari institusi pendidikan lain. 3. . Membantu dalam projek penyelidikan perubatan dan kejururawatan. Membantu pelajar perubatan. Biopsy. Jururawat U29. Aspirasi Sum-sum Tulang. Program Resuscitation» Drill» Pediatric» Basic» Life» Support telah mula dijalankan pada tahun 2010 bagi melatih semua jururawat Pediatrik dalam resuscitation» pesakit pediatrik. Ia juga turut mengendalikan kes-kes pemindahan cord»blood dan stem»cell»pediatrik. Merawat pesakit kritikal intensif selepas pembedahan Surgeri Am Kanak-kanak dan pembedahan Neuro Pediatrik. Pegawai Perubatan dan ‘Product Specialist’. Sama ada yang memerlukan bantuan pernafasan secara invasive» ataupun non-invasive dan juga kes-kes high» dependency» unit.3 Jenis perkhidmatan yang disediakan Rawatan dan perawatan pesakit pediatrik kritikal iaitu pesakit pediatrik yang memerlukan penjagaan intensif dari usia baru lahir hingga 12 tahun. 5. Merancang dan melaksana program pembelajaran berterusan untuk kakitangan yang diberikan oleh Jururawat U32. Perawatan pesakit intensif adalah berdasarkan atas nisbah (jururawat : pesakit) 1:1 atau 1:2 pesakit. Kes-kes yang pembedahan torasik juga bertambah. • Pada Bulan Disember prosedur pembedahan Maze» Procedure untuk Mitral» Valve» Replacement telah dilakukan oleh Prof. Merawat pesakit pediatrik yang memerlukan penjagaan kritikal intensif dan pemindahan sumsum tulang. jumlah bilangan Pembedahan Jantung terbuka bertambah dengan baik sekali dibandingkan dengan tahun 2009. Dr Raja Amin. Ia juga turut membantu dan menyokong Wad Rawatan Khas Bayi dan Wad Rawatan Rapi dalam penjagaan bayi pramatang dan pesakit remaja (12-18 tahun) apabila kedua-dua wad berkenaan memerlukan bantuan.»cord»blood» dan bone»marrow» harvest untuk pesakit pediatrik dengan kerjasama PTj Perubatan Transfusi. 8. 7.

satu unit peti sejuk medikal.6% 21.5% 0% 29. Wad Rawatan Khas Bayi (Special Care Nursery-SCN) Peranan wad ini ialah memberi rawatan dan penjagaan untuk bayi-bayi yang pramatang. Jadual 44: Jumlah Kemasukan Pesakit Dan Discaj Wad Pediatrik 1 (BMT) Perkara Kemasukan Pindah masuk Jumlah kemasukan Discaj Pindah keluar Kematian Jumlah keluar Tahun 2009 224 2 226 195 8 0 203 Tahun 2010 259 7 266 254 9 0 263 Perbezaan (%) 15. Memberi nutrisi secara “TPN” (Total Parenteral Nutrition) kepada bayi-bayi pramatang dan tenat serta mengawal dan merawat jangkitan infeksi dan infeksi “nasocomial”. berisiko tinggi dan masalah kurang berat badan.3% Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah. masalah kardio-respiratori.2% 12.6% 30. mengurangkan kadar mortaliti serta morbiditi bayi dengan tindakan dan rawatan yang cekap dan sewajarnya Wad ini juga menerima bayi yang mengalami Hypoxia»Ischaemic»Encephalopaty(HIE). Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah.156 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Prosedur Baru Prosedur baru telah diperkenalkan dikenali sebagai Cooling»Therapy di mana rawatan diberi kepada bayi yang mengalami Hypoxic»Ischemic»Encephalopathy. unit ini telah menerima 10 unit Infant» ventilator.6% Pembelian Peralatan Baru Bagi tahun 2010.2% -4.3% 6. Wad ini juga mengendali. membantu dan memberi sokongan dalam program penyelidikan yang dijalankan oleh para doktor dan jururawat. hypoglycaemia dan jaundis dan menerima bayi-bayi yang memerlukan rawatan surgikal.8% 18. menggalakkan kekerapan lawatan oleh ibubapa supaya mereka sentiasa mengetahui serta memahami progres dan keadaan bayi mereka serta menggalakkan ibu-ibu memberikan penyusuan susu ibu kepada bayi-bayi. Jadual 45: Jumlah dan jenis pemindahan sumsum tulang Tahun 2008/2009 Jenis pemindahan sumsum tulang Autologous Bone Marrow Transplant Allogenic Bone Marrow Transplant Allogenic Cord Blood Transplant Jumlah Tahun 2009 2 6 7 15 Tahun 2010 6 8 5 19 Pembelian peralatan kegunaannya. Sumber:»Perkhidmatan»Penjagaan»Kritikal»dan»Dewan»Bedah. 9 unit Syringe»Pump.6% 16.»Non» Invasive» Ventilator» dan» Physiologic» Monitor» telah dibeli untuk menampung pesakit di bangunan baru. dua unit Oxygen»Blender dan satu unit Portable»Physiologic»monitoring»(non-invasive).6% 250% 17. .6% 16. baru dan Sebanyak satu unit High»End»Ventilator»Servoi. satu unit High» Frequency» Osscillatory» Ventilator(HFOV). Jadual 43: Jumlah Kemasukan Pesakit Dan Discaj Wad Pediatrik Perkara Kemasukan Pindah masuk Jumlah kemasukan Discaj Pindah keluar Kematian Jumlah keluar Tahun 2009 160 301 461 15 391 41 447 Tahun 2010 185 351 536 16 474 39 529 Perbezaan (%) 15. birth»trauma.

Kawasan-kawasan yang dibekalkan dengan alat-alat steril dalam tahun 2010 ialah sebanyak 68 kawasan meliputi hampir 90% unit-unit dan jabatan yang memberikan perkhidmatan kepada pesakit sama ada secara langsung atau tidak langsung termasuk Kolej Kejururawatan dan UMSC.8 57. berbanding seramai 144 orang pada tahun 2010 iaitu pertambahan sebanyak 14.2 . Wad BMT.507 541.703 Perbezaan (%) -56.2 144 8.369 49. memasang dan membekal semua inkubator serta peralatan Inhalasi ke semua wad di PPUM.2 12.572 2009 314.5 9.5 -1. Mengutip.9 Unit Pembekalan Alat Steril (UPAS) Unit Pembekalan Alat Steril bertanggungjawab dalam perkhidmatan pengendalian peralatan steril dan set sedutan bagi tujuan diagnostik dan perawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya. UPAS menerima 2 unit Washer» Disinfector. mensteril dan membekalkan instrumen dan peralatan yang digunakan dalam prosedur perawatan pesakit.5 74% 1217 Perbezaan (%) -11 -5. mencuci.062 107. mensteril dan membekal peralatan suplimentari atau peralatan guna hapus.5 -13.943 3.604 66.22% daripada tahun 2009 disebabkan bayi-bayi pramatang memerlukan masa sehingga berat badan melebihi 2.Pusat Perubatan Universiti Malaya 157 Jadual 46: Statistik Pesakit Wad SCN Perkhidmatan Jumlah Kemasukan / Pindah Masuk Jumlah Hari Pesakit(Patient .5 12. PTj Pengimejan Bio-Perubatan. mensteril serta membekal kain untuk kegunaan harian di Dewan Bedah.Day) Purata Masa Di Hospital(Hari) Jumlah Pesakit Memerlukan Ventilasi Purata Masa Ventilasi(Hari) % Kemasukan/Pindah Masuk Yang Memerlukan Ventilasi Jumlah Hari Ventilasi(Ventilation Day) JUMLAH BERAT BADAN < 1000gm yang memerlukan rawatan intensif dan penyusuan kerap 2009 219 4581 20. ICU. Manakala purata pesakit tinggal di hospital bertambah sebanyak 6. mencuci.231 851.0kg untuk discaj. membungkus.387 490. Perkhidmatan yang disediakan: • Mengutip. Jumlah pesakit yang memerlukan ventilasi juga bertambah iaitu 126 pada tahun 2009. 1 unit Mesin Otokleb serta 2 unit Dandang (Boiler).109 6.092 3. • Pembelian Peralatan Pada tahun 2010.35 6.2%. Klinik-klinik.9 126 9.3 9.678 53.22 14.474 60.2 8.471 95.348 6.7 -0. membungkus. • 25 27 8 • Pada tahun 2010 didapati bilangan kemasukan/ pindah masuk pesakit berkurangan daripada tahun 2009 sebanyak 11% iaitu 195 orang pesakit pada tahun 2010 berbanding 219 orang pada tahun 2009. Melipat. Jadual 47: Statistik Peralatan Steril Yang Di Proses Bekalan Peralatan Steril Pek Peralatan Steril Kain-Kain Steril Set PTj Pengimejan Bio Perubatan Alat-Alat Sedutan & Pernafasan Pensterilan Item Melalui Gas Ethlene Oxide Sterilizer Kain Dari Wad Pemindahan Sum-Sum Tulang Supplementary Dressing Jumlah 2010 136. UMSC dan lain-lain wad bila diperlukan Membuat. membungkus.7 58% 1228 2010 195 4336 22.

158 Laporan Tahunan 2010 Penurunan kain-kain steril dan kain BMT pada tahun 2010 berbanding dengan tahun 2009 ialah disebabkan oleh kekurangan kain yang dihantar oleh pihak Dobi ke UPAS. Kandungan program kali ini agak berbeza dan lebih lama iaitu ia berjalan selama 17 hari. kemahiran dan sikap yang positif dikalangan pemimpin jururawat dalam pengurusan perkhidmatan kejururawatan. viii) Mengurus Sumber Maklumat Penyakit Program Orientasi Ketua Jururawat U32 Baru pada 8-10 Disember 2010. . Program Preceptorship. Objektif program adalah untuk meningkatkan pengetahuan.» Latihan Dalam Perkhidmatan dan Cardio»Pulmonary»Resuscitation) Mengkoordinasi Kursus Dalaman. vii) Mengkoordinasi Susu Ibu. Luaran dan Luar Negara untuk staf kejururawatan bersama PTj Pembangunan Insan ii) iii) Mengurus keperluan Mata Kredit CPD untuk semua jururawat di PPUM bagi memastikan mereka boleh memperbaharui lesan pengamalan kejururawatan. Kekurangan tersebut ditampung oleh pihak UPAS dengan menggantikannya dengan Disposable» Paper» Towel yang direkodkan di dalam bahagian Supplementary» Dressing. Tambahan pengagihan barangan di bahagian unsterile» supplementary juga direkodkan kerana permintaan barangan tersebut oleh sesetengah wad.» 4» hari» untuk» kursus» 20» hours»lactation»dan 2 hari untuk kursus fire»drill»/» emergency. Seramai 21 orang Ketua Jururawat yang baru dilantik dan seorang Jururawat (KUP) U32 telah menghadirinya. Mengurus Latihan Dan Pembangunan Staf Kejururawatan » Orientasi Memastikan setiap staf kejururawatan di PPUM melalui Program Orientasi (Jururawat Baru dan Ketua Jururawat Baru) serta lain-lain kategori mengikut keperluan dan permohonan seperti Program Orientasi – Program Sangkutan Pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Kejururawatan dan Program Orientasi Pelajar Perubatan Bersama Staf Kejururawatan Perkembangan Kejururawatan Fungsi i) Mengurus Latihan dan Pembangunan Staf Kejururawatan (Orientasi. iv) Membantu mengurus keperluan Mata Kredit CPD untuk semua jururawat bagi memenuhi Penilaian tahap kecekapan (PTK) Umum yang wajibkan oleh PPUM bagi memastikan semua staf di tahap kompetensi v) Mengurus data Mata Kredit CPD yang diperolehi daripada latihan anjuran Perkembangan Kejururawatan vi) Mengkoordinasi dan menyediakan kemudahan peralatan dan sumber manusia bagi membantu peperiksaan perubatan klinikal sama ada untuk peperiksaan MBBS atau pun Ijazah Sarjana Perubatan dan lainlain disiplin. Sekretariat Penyusuan Program Orientasi Jururawat U29 Baru pada 4-26 Oktober 2010 untuk seramai 175 orang Jururawat. A. yang mana tambahan 2 hari untuk kursus CPR» : MBLS.

» Session» 2010/2011 telah mengadakan sesi orientasi dan program sangkutan bersama staf kejururawatan. Objektif orientasi diadakan ialah untuk memperkenalkan struktur organisasi kejururawatan di dalam konteks organisasi hospital. berkualiti dan selamat. tanggungjawab dan aktiviti klinikal yang perlu dilakukan oleh jururawat terhadap pesakit dalam jagaan mereka. seramai 209 orang Pelajar Perubatan daripada program Medical» Course Phase» 1. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Ketua Jururawat di kawasan klinikal dan Mengaplikasi prinsip pengurusan di wad/unit Ini adalah salah satu program pembangunan staf yang disediakan khusus untuk Jururawat U29 yang baru dilantik. Program ini untuk memperkenalkan Pelajar Perubatan yang baru mengikuti kursus perubatan kepada peranan.Program Preceptorship Kejururawatan ini bertujuan untuk : • memberikan pendidikan dan tunjuk ajar kepada Jururawat Baru supaya mereka boleh menyesuaikan diri di tempat kerja baru serta boleh menjalankan tugas dengan baik. memberikan latihan bagi meningkatkan kemahiran klinikal dan operasi kerja • » Latihan Dalam Perkhidmatan Program Orientasi Pelajar Perubatan Bersama Staf Kejururawatan Pada 14 Julai 2010. Matlamat jangka panjang pula adalah untuk melahirkan modal insan yang kompeten dan berkualiti. . Latihan dalam Perkhidmatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 159 » Program Preceptorship Kejururawatan Program Orientasi – Program Sangkutan Pelajar Kursus Sarjana Muda Sains Kejururawatan telah diadakan pada 14 -15 Januari 2010. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Pegawai Kejururawatan. kemahiran dan kompetensi setiap staf kejururawatan dalam menjalankan tugas harian.

160

Laporan Tahunan 2010

Latihan Yang Ditawarkan Sepanjang 2010
Perkembangan Kejururawatan bersama dengan Perkhidmatan Pesakit Dalam, Perkhidmatan Ambulatori dan Perkhidmatan Penjagaan Kritikal & Dewan Bedah telah mengenalpasti keperluan latihan untuk semua Jururawat. Ia merangkumi latihan yang berbentuk ilmiah, motivasi, moral dan juga keagamaan yang disampaikan dalam bentuk ceramah, bengkel, seminar, kursus jangka masa pendek dan lawatan sambil belajar. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Seminar Perawatan Koronari Seminar Enrichment Workshop (Komunikasi) Seminar Infectious Disease Seminar Perawatan Renal: Transplant Seminar Rawatan Renal: Nephropathy Seminar Preceptorship Sesi 1/2010 Seminar Perawatan Obstetrik & Ginekologi Seminar Pengurusan Luka Seminar Perawatan Ortopedik Seminar General Surgeri Seminar Perawatan Palliatif Seminar Perawatan Pediatrik Seminar Perawatan Diabetes 1 Seminar Perawatan Rapi Seminar Perawatan Respiratori Enrichment Workshop 2: Internalization of Nursing Seminar Perawatan Renal: Peritoneal Dialysis Seminar Perawatan Geriatrik Seminar Perawatan Burn & Plastic Seminar Preseptor Sesi 2/2010 Seminar Perawatan Onkologi Bengkel Kecemerlangan Kejururawatan Sesi 1/2010 Bengkel Kecemerlangan Kejururawatan Sesi 2/2010 Seminar Perawatan Anestesiologi & OT Seminar Perawatan Psikiatrik Seminar Organ Donation Seminar Perawatan Breast Cancer Seminar Neuro Rehab Seminar Psikiatrik Nama Kursus Seminar Perawatan Trauma dan Kecemasan Tarikh 19 – 20 Januari 2010 2-4 Februari 2010 9 – 10 Februari 2010 2 – 3 Mac 2010 11 – 12 Mac 2010 13 Mac 2010 16-17 Mac 2010 6 – 7 April 2010 13 – 14 April 2010 20 – 21 April 2010 27 – 28 April 2010 4-5 Mei 2010 18-19 Mei 2010 8 – 9 Jun 2010 15 -16 Jun 2010 22 -23 Jun 2010 28 – 29 Jun 2010 6 – 7 Julai 2010 20 – 21Julai 2010 3- 4 Ogos 2010 9 -10 Ogos 2010 28-29 Sept 2010 30 September 2010 1 Oktober 2010 5- 6 Oktober 2010 11-12 Oktober 2010 19-20 Oktober 2010 25 -26 Oktober 2010 23 – 24 November 2010 29 – 30 November 2010

Pusat Perubatan Universiti Malaya

161

» Program Ceramah Kejururawatan
Program ceramah kejururawatan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu : i) Ceramah Kejururawatan Umum iaitu ceramah asas kejururawatan yang perlu di ketahui oleh semua jururawat contoh medication»error,»fall» assessment dan lain-lain. Ceramah Laporan Kursus iaitu ceramah

kejururawatan hasil daripada menghadiri kursus di dalam dan luar PPUM. Staf yang menghadiri kursus tersebut akan membentangkan pengetahuan dan pengalaman baru, terkini atau semasa kepada staf yang lain dalam bentuk ceramah untuk dikongsi bersama. iii) Ceramah Kejururawatan Khusus yang merupakan ceramah khusus perawatan klinikal mengikut pengkhususan setiap unit. Sesi 15 sesi 21 sesi 18 sesi 10 sesi 26 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 6 sesi 1 sesi 1 sesi Jumlah Peserta 625 1154 642 688 784 87 27 18 41 24 29 12 12 78 60 57 50 27 66 33 23 12 33 19 25 25 30 159 47 107

ii)

Bil Ceramah Kejururawatan Umum 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5th Vital sign, Pain Management Administration of Oral Medication Assessment Of Fall Nursing Care Records Laporan Kursus Palliative Care: Care of Fungating Wound Physiology of Respiratory Diabetic Education Program

Ceramah

Ceramah Laporan Kursus Ceramah Kejururawatan Khusus

Palliative Care: Penjagaan Pesakit Dengan Limb Oedema Endotracheal Intubation and Extubation Update on Ventilator Puritan Bennet Gestational Diabetes Melitus Intubation and Extubation Pengendalian Spesimen Dengan Cara yang Betul Time Management – How to Become a Practical Manager Team Engagement Towards Organization Effectiveness Proses Kreatif Penulisan Cerpen dan Novel Pengunaan Alat Sedutan Blue Liner UPAS Work Process & Nursing Issues/ Practice Cardiopulmonary Arrest ABG Analysis Basic Mode of Ventilation Oksigen Terapi Palliative Care: Palliative Care Introduction Palliative Care: Symptom Control In Palliative Care Breast Feeding Update Care of Patient on Electroconvulsive Therapy Standard Precaution Pengendalian Spesimen Dengan Cara Yang Betul Safety in the Operating Room

162

Laporan Tahunan 2010

Bil 26 27 28 29 30 31 32 33 Care of Patient with Tracheostomy Professionalism and Ethics in Nursing Palliative Care: Breaking Bad News

Ceramah

» Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Jumlah
Sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 1 sesi 24 82 102 80 58 74 49 120

Peserta

Managing Practical Aspects of Long Term Oxygen Therapy

Pressure Ulcers: The Good, The Bad & The Ugly Stoma Care Palliative Care Cleaning & Disinfection of Reesucitation Equiptments

berjumpa dan berinteraksi sebelum bermulanya Program Preceptorship. • Perkembangan Kejururawatan juga telah menubuhkan Jawatankuasa Kumpulan Pengurusan Risalah dengan tujuan untuk menyediakan risalah Pendidikan Kesihatan yang dihasilkan oleh PPUM serta mengkoordinasikan Risalah Pendidikan Kesihatan yang telah sedia dari segi penyeragaman penyediaannya. Info Pendidikan Kesihatan disediakan di dalam bentuk risalah dan dimuatkan ke dalam Infocare Laman Web PPUM. Program Pemangkin Nurani Kejururawatan yang merupakan program Pembangunan Staf yang bekonsep keagamaan dan kerohanian. Berikut adalah ceramah Pemangkin Nurani yang diadakan pada tahun 2010. Tajuk Ceramah Workholic vs Solatholic dan Solat Dari Perspektif Sains Mengingkap Rahsia Sains Dalam Solat Implementasi Doa Berkualiti Pemangkin Nurani Kejururawatan : Kesan Solat Berkualiti Tarikh 30 Jun 2010 12 Ogos 2010 24 Julai 2010 20 Sept 2010 1 dan 8 Nov 2010

Perkembangan Kejururawatan bersama PTj Pembangunan Insan telah bergabung tenaga bagi mengadakan kursus CPR. Kursus CPR yang ditawarkan adalah terdiri daripada 2 jenis iaitu MBLS dan BLS. Bagi staf klinikal mereka akan menjalani kursus MBLS selama 2 hari dan bagi staf bukan klinikal pula mereka ditawarkan kursus BLS.

Bil

Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
Perkembangan Kejururawatan telah memperkenalkan program / perkhidmatan baru seperti berikut:• Kursus Pengurusan Laktasi 20 Jam (4 hari) dan Kursus Kebakaran (2 hari) Bersama Program Orientasi Jururawat Baru Sepetang Bersama Preseptor dan Preseptee. Perkembangan Kejururawatan telah mengadakan sesi sepetang bersama Preceptor dan Preceptee. Ia diadakan bagi membolehkan Preceptor dan Preceptee

1. 2. 3. 4.

Penubuhan Kumpulan 3P Resusitasi PPUM. Kumpulan 3P yang bermaksud Pemantauan, Pembelajaran & Penjagaan peralatan Resusitasi telah ditubuhkan oleh Perkembangan Kejururawatan susulan daripada AJK CPR pada Januari 2010.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

163

PTJ KAWALAN JANGKITAN
Jabatan Kawalan Jangkitan bertanggungjawab memastikan Healthcare-Associated» Infection» (HAI) atau Jangkitan Hospital terkawal.

Program perkhidmatan yang disediakan.
• Jabatan Kawalan Jangkitan melakukan pemantauan rutin, terpilih (targeted) dan Point» Prevalence» Survey» (PPS) untuk mengenal pasti insiden dan kadar jangkitan hospital dan memastikan langkah-langkah kawalan jangkitan untuk mencegah rebakkan dipraktikkan. Penyaringan kualiti udara untuk mengesan kehadiran fungus dan bakteria juga dijalankan di Dewan Bedah, Kompleks Sterile di Jabatan Farmasi,Wad Onkologi Pediatrik dan Dewasa. Kajian pemantauan kain linen di Dobi dibuat setiap 6 bulan. Program pembelajaran berterusan berkaitan kawalan jangkitan diberi kepada staf PPUM, seperti Pegawai Perubatan, Jururawat Terlatih, Pembantu Perawatan Pesakit, Pelajar Perubatan, Pelajar Jururawat, Juru X-ray dan Pekerja Am. Pengajaran juga diberi kepada pesakit, penjaga pesakit dan pelawat mengenai kepentingan kebersihan tangan. Jabatan Kawalan Jangkitan telah menggunakan Statistical» Process» Control» Charts (SPCC) bagi melaporkan data jangkitan dan kolonisasi Methicillin»Resistant» Staphyloccus»Aureus»&»Extended»Spectrum» Beta-Lactamase» Producing» Bacteria. Dengan penggunaan SPCC ia dapat membantu menganalisis data dan mengesan kemungkinan berlakunya rebakan. Oleh itu tindakan boleh diambil sebelum rebakan berlaku. Pemantauan Hand» Hygiene dilaksanakan menggunakan WHO» Multimodal» Hand» Hygiene»Improvement»Strategy»and»Tool di mana aktiviti hand»hygiene»» perlu dilakukan oleh setiap staf apabila melakukan rawatan bagi mengelakkan jangkitan hospital.

Program Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan
Pemantau persekitaran dilakukan di semua Kawasan Klinikal menggunakan Environmental»Audit»Checklist yang diadaptasi dari»ICNA»Audit»Tools»for»monitoring» infection» control» guidelines.» Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan.

Maklumat Statistik Pemantauan
Pemantauan National» Point» Prevalence» Survey» of» Nosocomial»Infection.»Pemantauan di seluruh PPUM telah diadakan 2 kali setahun pada bulan Mac dan Oktober serentak dengan hospital-hospital utama di setiap negeri di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan hospital-hospital pengajaran. Jadual 48: Statistik Point Prevalence Survey Tarikh Mac Oktober 2010 7.08 4.97 2009 6.7 6 Perbezaan (%) 0.38 -1.03

Jadual 49: Kadar Infeksi Nosokomial Dengan Multiresistant Organisms

Organisma

2010 0.42 0.87 0.29 0.18 0.05

2009 0.19 0.36 0.11 0.22 -

Perbezaan (%) 0.23 0.51 0.18 -0.04 0.05

Methicillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Acinetobacter baumannii Klebsiella Pneumoniae(ESBL +ve) Escherichia coli (ESBL+ve) Pseudomonas aeruginosa

164

Laporan Tahunan 2010

Jadual 50: Statistik Staf Dijangkiti TIBI Kategori Doktor Jururawat Pembantu Tadbir Pembantu Perawatan kesihatan Pegawai keselamatan JUMLAH 2010 1 4 2 2 1 10 2009 1 4 1 2 0 8

Jadual 52: Bilangan Spesimen Yang Telah Diproses Jenis Ujian Saringan (MRSA) 2010 604 8198 725 259 3712 52 13548 2009 700 7578 729 582 2228 31 11848 Perbezaan (%) -96 620 -4 - 323 1484 21 1700

Jadual 51: Statistik Kecederaan Peralatan Tajam Kategori Doktor Jururawat Pelajar Perubatan Pelajar Jururawat Pembantu Perawatan Kesihatan Pekerja Am Pekerja REDICARE Makmal Diagnostik Juru X-ray Pegawai keselamatan Pegawai Farmasi Penolong Pegawai Perubatan Pegawai Farmasi Jumlah 2010 38 27 11 3 9 2 7 3 1 1 2 1 1 108 2009 33 18 9 4 11 3 5 1 1 1 0 0 0 86

Sterility Test Biological indicator Test Ourbreak Surveillance Penyaringan udara Contact Plate Test (Unit Dobi)
Jumlah

Sejumlah 13,548 spesimen telah diproses oleh Makmal kawalan jangkitan sepanjang tahun 2009. Peningkatan sebanyak 1700 bilangan spesimen yang telah diproses.

Program pembelajaran berterusan
PTj ini telah menganjurkan aktiviti pengajaran dan latihan sepanjang tahun 2010. Di antaranya ialah Kursus kawalan jangkitan diberi kepada staf terdiri dari Pegawai Perubatan, Jururawat, Pelajar Perubatan dan Pelajar Jururawat serta Pembantu Perawatan Kesihatan,Jurupulih Cara kerja, Jurupulih Anggota dan Juru X-Ray. Aktiviti pengajaran diberi berkaitan dengan kawalan jangkitan di hospital, kebersihan tangan dan teknik pencucian, pengendalian dan pengurusan peralatan tajam serta pengurusan pembuangan sisa klinikal. Pembelajaran diberi secara formal dan tidak formal di kawasan klinikal. Jadual 53: Peratus Pengajaran Kawalan Jangkitan Kategori Pegawai Perubatan Jururawat Pembantu Perawatan kesihatan Peratus (%) 78 72.9 52.6

Penyaringan kualiti udara
Penyaringan kualiti udara ialah untuk mengesan kehadiran fungus dan bakteria. Ia dilakukan di Dewan Bedah, Kompleks Sterile di PTj Farmasi, Wad Onkologi, Pediatrik dan Dewasa. Penyaringan kualiti udara juga dibuat bila terdapat masalah kebocoran di siling, ketumbuhan kulat, air» count yang melebihi paras normal dan jika pesakit dijangkiti Aspergillus.

Kajian pemantauan linen
Ujian contact» plate dilakukan setiap 6 bulan di Unit Dobi.

Ini membolehkan pihak kerajaan mengesan. permintaan ujian manakala selebihnya adalah dari pelanggan luar iaitu hospital / klinik dan makmal swasta serta hospital awam yang lain.047 740 281.427 12.7 -4. Jadual 54: Statistik Ujian dijalankan di Mikrobiologi Perubatan Permintaan Untuk Ujian Bakteriologi Serologi (Bakterial.5 -3. Syphilis & HIV) Tuberkulosis & Mikologi Virologi Antigen Detection Jumlah 2010 96.5%). Pusat Perubatan Universiti Malaya merupakan pelanggan utama iaitu 98% daripada 281.592 Perbezaan (%) -1.585 2009 97. Kedua-dua perkara ini secara langsung telah menyumbang kepada keberkesanan pengawalan penyakit dan rawatan pesakit di PPUM. fume» cabinet.228 12. Pembinaan satu lagi makmal BSL3 yang terletak berasingan mampu menghalang sebarang rebakkan secara tidak sengaja apabila menjalankan ujian diagnosis ke atas agen jangkitan yang tidak diketahui puncanya. serta makmal dan hospital swasta.090.537 167.8 0. memantau.710 13. Penurunan permintaan ujian adalah ketara bagi ujian serologi iaitu sebanyak 4. Pusat Pakar Universiti Malaya. Hepatitis.1 Kesan Kepada Rakyat Penaik tarafan makmal diagnosis jangkitan TB (makmal Mycobacteriology) menjadi makmal biokeselamatan tahap 3 (BSL-3) telah meningkatkan keupayaan diagnostik makmal bagi mengesan agen jangkitan TB. Pada keseluruhannya terdapat penurunan sebanyak 3.8%) dan Antigen»detection (0.567 11. .Pusat Perubatan Universiti Malaya 165 JABATAN MIKROBIOLOGI PERUBATAN Makmal Diagnostik Mikrobiologi memberi perkhidmatan diagnostik makmal kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya. nucleic» acid» extraction» machine» dan glassware»brushing»machine.2%.7% dan ujian Tibi dan Mikologi iaitu 4. Diagnosis jangkitan fungus di dalam darah kini menggunakan kaedah automasi Myco/F-Lytic. Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Perkhidmatan diagnostik yang diberi adalah : i) ii) Bakteriologi Virologi Pembelian Peralatan Baru Makmal telah mendapat peruntukan untuk menaiktaraf makmal TB (Mycobacteriology) menjadi makmal biokeselamatan tahap 3 (BSL-3) dan pembelian beberapa peralatan baru seperti biosafety» cabinet. mengawal dan merawat sebarang jangkitan dengan lebih efisien.1% dalam jumlah permintaan ujian yang diterima apabila dibandingkan dengan tahun 2009.2 3.0 -4. Walau bagaimanapun peningkatan dapat dilihat bagi permintaan ujian Virologi (3. iii) Mikobakteriologi iv) Mikologi v) Serologi vi) Hepatitis & HIV vii) Saringan darah di PTj Transfusi Perubatan / Pemindahan Organ viii) Kawalan Jangkitan ix) Diagnostik Molekular Maklumat Aktiviti Statistik Perbandingan Pengenalan Prosedur Baru Pihak makmal telah menaik taraf kaedah diagnosis makmal jangkitan fungus.521 159.664 736 290.

Kesemua makmal tersebut telah mula beroperasi secara berperingkat. bermula dari awal sehingga pertengahan tahun 2010.166 Laporan Tahunan 2010 Sesi Pembelajaran Berterusan Untuk Kakitangan Makmal telah berjaya menganjurkan sesi CME berikut bagi kesemua kakitangan sepanjang tahun 2010. Pengubahsuaian juga melibatkan penempatan semula Makmal Virologi. The rise of Clostridium difficle Prof Thomas Riley Community acquired pneumonia. Makmal tersebut telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi pada 8 Jun 2010 dan telah memulakan operasinya pada hari yang sama. Makmal akan terus berusaha untuk mempertingkatkan keupayaan dalam memastikan penghasilan kerja yang berkualiti dan persekitaran kerja yang selamat dan kondusif.Real time PCR Rapid methods in Virology testing using diagnostics hybrids ready cells and monoclonal antibodies Flash gel system From obscurity to superbug. epidemiology and role of urinary antigen testing New patented technology in high level disinfectant Demonstration on Vitek 2 Compact Tarikh 6 April 2010 20 April 2010 12 Mei 2010 14 Mei 2010 27 Mei 2010 2 Jun 2010 24 Jun 2010 1 Julai 2010 8 Julai 2010 15 Julai 2010 27 Julai 2010 6 Ogos 2010 14 Oktober 2010 11 Nov 2010 29 Nov 2010 Pembangunan Fizikal Makmal telah menjalankan aktiviti pengubahsuaian dan pembinaan Makmal Biokeselamatan Tahap 3 bermula dari tahun 2009.an innovative molecular biology technique for diagnosis of infectious disease Total solution for dengue diagnosis (Rapid and ELISA assays) Gene xpert. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nama Kursus Emerging resistance in Gram negative Bacteria Strategies for effective antimicrobial therapy in era of increasing resistance History of Medical Microbiology in Malaysia Prof Datin Farida Jamal Emerging viral infections in Bangladesh Prof Shahina Tabassum Video show of safe use of fume hood and Bio safety cabinet Class II Detection of Carbepenem producing Enterobacteriace by using modified Hodge test Dr Mya Zin Win & Dr Saima Athar Speed Oligo. Advance Microbiology Diagnostic dan Makmal Mikologi. Makmal Mycobacteriology BSL-3 telah mendapat pensijilan bagi containment yang memenuhi piawaian Australia pada 26 April 2010. Perasmian Makmal TB . Beberapa penambahan peralatan penting untuk kegunaan makmal seperti kabinet Biohazard dan ”staining hood” telah diperolehi dan ini telah meningkatkan tahap keselamatan staf dan kemampuan diagnostik makmal. incidence.

BBiomedSc dan kursus pascaijazah.8 -36. Cheah Phaik Leng. Ujian calitan ginekologik dan bukan ginekologik serta Fine Needle Aspiration adalah diantara perkhidmatan Makmal Sitopatologi. Bahagian Patologi Anatomik dikoordinasikan oleh Profesor Dr.9 -1. transplantasi kardiak. Jadual 55: Statistik Perbandingan Aktiviti (Bahagian Patologi Anatomik) Perkara HISTOPATHOLOGY Jumlah Pesakit 2009 12381 33427 57748 3490 11167 4365 17896 80 1120 513 4316 69 345 6 27 19 38 2010 12145 32855 57367 3325 10707 4479 18199 75 960 559 4866 46 230 3 6 12 24 Perbezaan (%) -1. Bahagian Patologi Anatomik termasuk perkhidmatan diagnostik histopatologi rutin yang berasas perwarnaan H+E. Makmal Histopatologi juga memberi perkhidmatan diagnostik segera melalui intraoperative frozen section diagnosis.2 -14.3 9. BDS.7 -4.8 Histopathology (cases) Histopathology (paraffin blocks) Histopathology (H+E slides) Special histochemistry (cases) Special histochemistry (slides) Immunohistochemistry (cases) Immunohistochemistry (slides) Muscle biopsies (cases) Muscle biopsies (slides) Renal biopsies (cases) Renal biopsies (slides) Skin biopsies (cases) Skin biopsies (slides) Nerve biopsies (cases) Nerve biopsies (slides) Rectal biopsies (cases) Rectal biopsies (slides) . Nazarina Abdul Rahman.8 -36. Pakar Perunding dan Klinikal PTj Patologi juga menjalankan penyelidikan dalam bidang perubatan yang relevan.7 -6. Sarjana Sains Perubatan. T Malathi Thevarajah Selain daripada memberi perkhidmatan kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya. Pakar Perunding dan Klinikal juga membentuk tenaga pengajar dalam kursus ijazah MBBS. perwarnaan istimewa dan imunohistokimia. Sarjana Patologi.3 -55 -77. Bahagian Patologi Forensik dikoordinasikan oleh Profesor Madya Dr.7 -33. Manakala Bahagian Perubatan Makmal dikoordinasikan oleh Profesor Madya Dr. Klinik Fine»Needle»Aspiration diadakan dua kali seminggu. Bahagian Patologi Anatomik Bahagian Patologi Anatomik memberi perkhidmatan diagnostik dalam bidang histopatologi dan sitopatologi kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya.3 -33. otot dan neurologik. Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal.7 -4.Pusat Perubatan Universiti Malaya 167 PTJ PATOLOGI PTj Patologi diketuai oleh Profesor Dr Cheah Phaik Leng dan dibahagikan kepada 3 Bahagian iaitu Bahagian Patologi Anatomik.0 12. Patologis juga menjalankan Fine» Needle» Aspiration untuk pesakit Pusat Perubatan Universiti Malaya di wad. Pakar Perunding dan Klinikal di makmal ini terlibat dalam perkhidmatan perundingan daripada hospital-hospital Kementerian Kesihatan dan sektor swasta dalam bidang biopsi ginjal. Bahagian Patologi Forensik dan Bahagian Perubatan Makmal. Doktor Perubatan dan Doktor Falsafah yang dianjurkan oleh Fakulti Perubatan. Perkhidmatan yang disediakan oleh Makmal Histopatologi.6 1.1 2. Bahagian Patologi Anatomik.7 -0.

serantau dan antarabangsa di mana sumbangan mereka mempunyai impak kepada kualiti hidup manusia sejagat. Selangor Pemilihan calon anugerah ini dibuat berdasarkan pengiktirafan dalam bidang kepakaran masing-masing di peringkat kebangsaan.B. Pengiktirafan itu bertepatan dengan prinsip profesor milik negara yang berfungsi sebagai penyalur maklumat dan pengetahuan untuk pembangunan bersama. Bita Lifescience Sdn Bhd Nama Kursus Tarikh 28 Jan 2010 29 Jan 2010 3 Feb 2010 .9 -10. Medical Officer Image Cytometry in Effusion Cytology. Associate Professor Dr Krishnan RI Tissue Arrayer.9 -5.4 0. Looi Lai Meng daripada Jabatan Patologi telah dianugerahkan ’Anugerah Profesor Ulung’ oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada 15 Disember 2010. Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin di Hotel Equatorial Bangi.9 Kejayaan/Anugerah dan kesan kepada rakyat Profesor Dr. Y. Anugerah tersebut disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Dr Hoo HL.168 Laporan Tahunan 2010 CYTOPATHOLOGY Gynae smears (cases) Gynae smears (slides) Non-gynae smears (cases) Non-gynae smears (slides) FNA (cases) FNA (slides) 8030 8030 1675 6700 1753 8765 Sumber:»PTj»Patologi 7154 7154 1682 6728 1648 8240 -10.9 0. Senarai Seminar/bengkel yang dijalankan di Jabatan Patologi pada tahun 2010 Bil 1 2 3 Cyto Thyroid.4 -5.

Dr Norizal MN Approach To Diagnosis of Lymphomas by Dr Tan Soo Yong.Pusat Perubatan Universiti Malaya 169 Bil 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Kursus Development of a Murine Model to Study the Kinetic and Pathological Changes in Acute Melioidosis Following Treatment and Immune Modulation. in conjunction with Malaysian Society of Nephrologists and College of Pathologists. Bhd TD Synergy by EGIS Tarikh 19 Feb 2010 12 Mac 2010 19 Mac 2010 22 Mac 2010 26 Mac 2010 1 April 2010 9 April 2010 14 April 2010 12 15 April 2010 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 16 April 2010 22 – 23 April 2010 23 April 2010 4 Mei 2010 18 Jun 2010 24 Jun 2010 3 – 6 Ogos 2010 13 Ogos 2010 19 Ogos 2010 25 Ogos 2010 23 Sept 2010 7-8 Okt 2010 7-8 Okt 2010 8 Okt 2010 13 Okt 2010 15 Okt 2010 22 Okt 2010 12 Nov 2010 16 Nov 2010 22 Nov 2010 29 Nov 2010 . Kevin Cheong. Medical Officer Primary CNS Lymphoma with underlying etiology related to EBV and HHSV8. Ho Ching Ching Spillage Kit by 3M Product Specialist and Labsystem (M) Sdn. NIKON (M) Sdn Bhd FISH Scope Training. Visiting Professor to Department of Pathology. Professor Dr Jayalakshmi P FISH Scope Training. Instruments Department. Duke-NUS Gradute Medical School. Malaysia. University of Alberta. University of Malaya Her2 CISH Technique by Mr Kev Ng. Bhd. Duke-NUS Gradute Medical School. Singapore. Pathologist New Development in Cytology by Mr Frank Van Noort. Yap Siaw Yan. EGIS The Integrated Analysis of Genetic Alterations and Clinico-Pathological Parameters of Primary Breast Carcinoma Among Female Patients in UMMC. Liqui-Prep™ Liquid Based Cytology System by Jean-LucHudry (Sales Director Asia Pacific. Kelvin Pow. Bhd ASCO update slides by Dr Senthil Sockalingam. Singapore General. Senior Consultant Pathologist. University of Malaya Low Grade Indolent B-Cell Lymphomas by Dr Tan Soo Yong. Visiting Professor to Department of Pathology. Novartis Medical Manager Immunohistochemistry : Practical Tips by Dr Anthony Rhodes. Thermo Scientific. Micro Lambda (M) Sdn Bhd Turnaround time in Histopathology . University of Malaya Telepathology. HISTOCENTRE (M) dn. Sales executive. Nano Life Quest Sdn. Eu Lin Chuan CD117 in Breast Phyllodes Tumour. Singapore General Hospital. Visiting Professor to Department of Pathology. Dr Mun KS Training & Commissioning of Leica LMD Microdissection System by Mr Desmond Ng. Senior Consultant Pathologist. Bhd. University of Malaya High Grade Aggressive B-Cell Lymphomas by Dr Tan Soo Yong. Professor Dr Kim Solez. Technical Support of Leica Microsystems (SEA) Pte Ltd. Professor Dr Wong Kum Thong Seminar on Renal Transplantation. Duke-NUS Gradute Medical School. University of the West of England (Bristol) New Version of TDHC by EGIS Newer Version of TDHC. Senior Consultant Pathologist. Senior Consultant Pathologist.Associate Professor. Philip Healthcare Asia Pacific Evaluation and Comparison of CD44.Associate Professor. UK . Academy of Medicine. Duke-NUS Gradute Medical School.Associate Professor. Sales executive. Service Engineer. Singapore. Assoc Prof Dr Nazarina AR Anatomical Patology RCPA Review presented by Associate Professor Nazarina AR. Pathologist Thyroid Cytopathology by Dr Chow TK. Philips Digital Pathology.An Audit by Associate Professor Krishnan RI.Bumi Sains Sdn. Visiting Professor to Department of Pathology. Canada DAKO ACIS III (Automated Cellular Imaging System) Workstation : Mr Lawrance Young. Marketing Manager. Instruments Department. DAKO Regional Application Specialist Visit from Professor Paul McKenzie (President of RCPA) and the RCPA management team Workshop On FISH Technique by Associate Professor Tan Soo Yong. Bhd Enterovirus 71 Infection Studies – An Update. LGM International) Bita Lifescience Sdn.

170 Laporan Tahunan 2010 3 Februari 2010 : Tissue Arrayer Demonstration Audit Dalaman Akreditasi Makmal ISO 15189 26-27 Oktober 2010 Persidangan. Bengkel dan Ceramah yang telah dianjurkan Workshop On FISH Technique . Seminar.

Nose and Throat Clinico-Pathological Conference Oncology Combined Clinico-Pathological Conference Ophthalmology Clinico-Pathological Conference Urology Clinico-Pathological Conference General Surgery Clinico-Pathological Conference Gastrointestinal Clinico-Pathological Conference Obstetrics and Gynaecology Clinico-Pathological Conference Isnin dan doktor. Endokrin. Koagulasi.Pusat Perubatan Universiti Malaya 171 Peserta Seminar on Renal Transplantation bersama Professor Dr Kim Solez dari University of Alberta. Kimia Khas) Hematologi (Hematologi rutin. Fluid and Excretion. Hematologi Khas. Imunologi. Bahagian Perubatan Makmal memberikan perkhidmatan diagnostik bagi bidang-bidang berikut: i) Patologi Kimia (Kimia Klinikal. Pemeriksaan Sumsum tulang) Selasa Rabu Khamis ii) iii) ‘Inborn Errors of Metabolism’ iv) Sitogenetik v) Genetik Molekul vi) Immunogenetik dan transplantasi Bahagian Perubatan Makmal (BPM) Bahagian Perubatan Makmal bertanggungjawab dalam perkhidmatan diagnostik kepada pesakit . menyalurkan informasi tentang perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan BPM dan pelajar-pelajar serta menyediakan khidmat nasihat dan latihan teknikal yang berterusan kepada pelajar-pelajar dan kakitangan-kakitangan BPM dan PPUM. Therapeutic Drug Monitoring. Canada Selain daripada itu Bahagian Patologi Anatomik turut mengadakan Persidangan Kliniko Patologi Anatomik Antara Jabatan seperti yang berikut: Neuro-Radio-Oncology Conference Breast Combined Clinico-Pathological Conference Orthopaedic Clinico-Pathological Conference Dermatopathology Meeting Ear. penyelidikan ke atas teknik-teknik dalam ujian diagnostik.

‘Surveillance Audit’ Akreditasi Makmal ISO15189:2007 Pada 22-23 Jun 2010. Semua kerja pengendalian permintaan ujian dan keputusan ujian adalah secara ’online’ dengan sepenuhnya. pada 28hb Oktober 2010 dan ini merupakan instalasi yang pertama di Malaysia. Implementasi sistem ini telah berjaya meningkatkan kualiti laporan makmal dan memperbaiki ’turn-around time’ (TAT) untuk ujian hematologi. Projek ini dijalankan melalui kontrak sewaan reagen. Sistem ini telah berjaya diimplementasikan dengan sepenuhnya di Makmal Hematologi. Projek Naiktaraf Sistem Komputer Laboratory Information System (LIS) Sistem komputer makmal telah dipertingkatkan (upgrade) ke versi (Technidata Synerdy) yang lebih baru dan tinggi pada 28hb Oktober 2010. Slide Preparation Instrument & Tube Sorter in MALAYSIA’ Sistem automasi ini adalah untuk pengendalian sampel dan analisa ujian hematologi serta membuat slaid darah (untuk pembacaan di bawah mikroskop) secara automatik. . Audit ini dijalankan oleh 5 auditor teknikal dari Jabatan Standard Malaysia dan juga seorang penilai dari Taiwan yang mewakili APLAC. Bahagian Perubatan Makmal telah berjaya melepasi ‘Surveillance Audit’ Akreditasi Makmal ISO15189:2007 dan ’Extension of Scope’ yang merangkumi ujian molekular dalam bidang hematologi dan juga ujian-ujian biokimia (cardiac markers).172 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Process atau Kaedah Baru Pelancaran ‘INSTALLATION OF 1ST EXPERTLINE HST-N302 (Haematology Sample Transportation System) Integrated Haematology Analyzer. Bahagian Perubatan Makmal.

804.501.845# 33.8 * 0.140 277 1. Projek Naik taraf ini telah bermula pada November 2009 dan telah siap sepenuhnya pada bulan Jun 2010.9 7. HLA Typing iii. Block Matching ii.877 697. Keadaan Makmal Sebelum dan selepas Projek Naiktaraf Jadual 56: Statistik Aktiviti di Bahagian Perubatan Makmal Butiran Kimia Klinikal Kimia Khas Bendalir & Perkumuhan Endokrin Imunologi Hematologi Hematologi Khas Makmal Poliklinik Sum-sum Tulang (Slides and Flow Cytometry Koagulasi Sitogenetik Inborn Errors of Metabolism Jumlah Analisa Molekular & Genetik i.290 32.013 76.913 58. Dengan naik taraf ini.759 265 1.8 * 4.093 251.6 * 5.090# 16.325 108.064.628 16.617 82.0 20.061 262.623 98. Bahagian Perubatan Makmal telah berubah wajah daripada sebuah makmal perubatan yang sempit dan kurang kemas kepada sebuah makmal baru yang berkonsep moden dan mempunyai ruang serta infrastruktur bekerja yang lebih selamat.5 -1.1 -7.542 202.197 185. Molekular 83 193 548 44 230 593 88.3 * # Kaedah yang baru digunakan untuk pengiraan beban kerja .934.336 52.Pusat Perubatan Universiti Malaya 173 Projek Naik taraf Makmal Bahagian Perubatan Makmal telah diberi peruntukan untuk naik taraf pada tahun 2009.782 Penunjuk Keberkesanan (Keseluruhan) (%) 6.420 4.6 * 4.953 226.6 Penunjuk Kecekapan 2010 4.438 5.491 48.970# 113.6 -16.381 # 2009 3.

Bahagian Patologi Forensik juga telah memberi fasiliti dan bantuan kepada Jabatan Surgeri dan Jabatan Otopedik untuk menganjurkan beberapa bengkel atau kursus kebangsaan dan antarabangsa pada tahun 2010. peningkatan ujian bagi setiap disiplin adalah dalam sekitar 5 . Oleh itu penurunan ketara beban kerja di antara tahun 2009 dan 2010 bukan menunjukkan prestasi sebenar makmal. Antaranya adalah: 1.174 Laporan Tahunan 2010 * Perbezaan tidak dapat dikira kerana kaedah pengiraan beban kerja telah berubah sejak Julai 2009.0 .4 -1. Bahagian ini juga bertanggung jawab atas pengendalian bilik mayat PPUM. Secara umumnya. Patologis forensik juga menjadi ”expert witness” untuk kes-kes makhamah.0 -8. lst Korea-Asean Joint Laparoscopy cadaver workshop in Malaysia pada 18 Jun 2010 2. Pengiraan beban kerja yang sebenar adalah berdasarkan ‘per reportable test’.10% setahun Senarai Seminar/bengkel yang dijalankan di BahagianPerubatan Makmal pada tahun 2010 Bil 1 2 Kursus Akreditasi Makmal Nama Kursus Kursus Keselamatan Makmal Tarikh 3 Jun 2010 21-22 Oktober 2010 Bahagian Patologi Forensik Menjalankan perkhidmatan patologi forensik untuk pihak polis dan autopsi klinikal untuk PPUM.1 -8. lst Laparoscopicc adaver hernia surgery workshop in Malaysia pada 28-30 Jun 2010 3. ACL Double Bundler Reconstruction Workshop pada 12-13 Ogos 2010 Bahagian Patologi Forensik juga menganjurkan ”Autopsy Review” bersama Bahagian Patologi Anatomik dua minggu sekali Jadual 57: Statistik Perbandingan Aktiviti di Bahagian Patologi Forensik Butiran (Autopsi) Bodies received Cases autopsied Blocks Slides Penunjuk Kecekapan 2010 2486 452 2546 2546 2009 2212 457 2767 2767 Penunjuk Keberkesanan (Keseluruhan) (%) 12.

Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengurus.Ahli Ketua Audit Dalam. staf dan sumber-sumber lain bagi memastikan semua operasi pengurusan dan sistem maklumat adalah telus. Menjalankan audit susulan bagi memastikan tindakan yang diambil adalah berdasarkan laporan Audit Kewangan. Kementerian Pengajian Tinggi . Jabatan Audit Dalam . Menjalankan tindakan susulan ke atas laporan Ketua Audit Negara dan agensi luar yang lain. Menjalankan Audit Khas (tidak berjadual) seperti yang diarahkan oleh Pengarah PPUM dan Jawatankuasa Audit. Kementerian Kewangan .Bukan Klinikal PTJ AUDIT DALAM PTj ini bertanggungjawab membantu PPUM mencapai matlamatnya dengan membuat penilaian ke atas risiko yang dihadapi. Membantu pihak Pengurusan Atasan dengan menyalurkan maklumat yang tepat dan lengkap melalui laporan audit kepada Pengarah. Menjalankan Audit Pengurusan yang berhubung kait dengan tanggungjawab pengurusan dalam pengurusan dana awam.Ahli Wakil Ketua Pengarah. Jenis perkhidmatan yang disediakan: • Menjalankan Audit Kewangan bagi memastikan hal-hal perkara berkaitan dengan peraturan kewangan. mengesyorkan penambahbaikan dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus. Kementerian Kesihatan Malaysia . Auditan: Sebanyak 17 projek audit telah dijalankan sepanjang tahun iaitu 7 adalah Audit Pengurusan. Laporan-laporan audit kemudian dihantar ke Kementerian Pengajian Tinggi. • • . 2 Audit Susulan dan 3 Audit Khas. efektif. efisyen dan boleh dipercayai.Pengerusi Wakil Ketua Setiausaha. 5 Audit Kewangan. Audit Pengurusan dan Audit Khas. penyimpanan rekod dan pengurusan aset adalah diselenggarakan dengan cara yang betul bagi menentukan sumber-sumber digunakan secara ekonomi dan selamat. menilai dan memperbaiki kawalan dalaman. Keahlian jawatankuasa Audit :» » » » • Wakil Ketua Setiausaha.Setiausaha • • • • Kesemua laporan audit dibincangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit untuk perakuan sebelum dibawa ke Lembaga Pengurus. Jawatankuasa Audit: • • Mesyuarat Jawatankuasa Audit telah diadakan sebanyak 3 kali bagi tahun 2010. harta benda.

176 Laporan Tahunan 2010 Lawatan Kerja ke Unit Audit Dalam. Universiti Malaya pada 24 Februari 2010 Lawatan Kerja ke Jabatan Kewangan. PPUKM pada 4 November 2010 .

Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan telah ditambahbaik kepada Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus selaras dengan Arahan YAB Perdana Menteri No. Pencapaian Diutamakan” dalam pelaksanaan sistem penyampaian perkhidmatan awam kepada masyarakat umum. kepuasan hati pelanggan dan pihak yang berkepentingan (stakeholders)»menjadi keutamaan dan prestasi pencapaian ditambah baik secara berterusan. mewujudkan/menyemak semula. Bertanggungjawab menyelaras. pentadbiran serta polisi-polisi Jabatan/Unit di PPUM. Jawatankuasa Indikatur Prestasi Utama PPUM serta membantu Timbalan Pengarah Pentadbiran dalam mesyuarat Lembaga Pengurus PPUM. Mesyuarat Pentadbiran PPUM. sokongan klinikal. Pengurusan Governance • Bertanggungjawab sebagai Urus setia kepada Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) PPUM. menyelaras. Bahagian Pengurusan Governance dan Bahagian BAHAGIAN PENGURUSAN GOVERNANCE Bahagian Pengurusan Governance terdiri dari 2 seksyen iaitu Pengurusan Governance dan Perundangan. Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) PPUM telah bermesyuarat sekali pada tahun 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 177 PTJ HAL EHWAL KORPORAT PTj ini mengendalikan dua bahagian utama iaitu Pengurusan Kualiti. membuat edaran dan melupuskan Polisi-polisi dan Dasar-dasar PPUM • Menyelaras penyediaan.»PTj»Hal»Ehwal»Korporat. 1 Tahun 2009 : Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia (Penubuhan Jawatankuasa Tadbir Urus). Pada 16 April 2010. Jawatankuasa Polisi Dalaman pula telah bersidang sebanyak 6 kali yang merupakan penambahan sebanyak 200% dari tahun 2009. Memantau. Buletin PPUM. Lain-Lain: Pekeliling yang dikeluarkan Buletin (Keluaran) »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Sumber»:»Pengurusan»Governance. penulisan dan penerbitan Laporan Tahunan PPUM. Ini adalah kerana terdapat banyak polisi baru telah diwujudkan yang berkaitan dengan bahagian klinikal. Pemakaian arahan ini juga bertujuan untuk menterjemahkan aspirasi dan komitmen kepimpinan negara berlandaskan Konsep “1Malaysia: Rakyat Didahulukan. Buku Panduan Telefon Rasmi PPUM dan Risalah Umum. Justeru. Mesyuarat : Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) (nama lama Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan) Jawatankuasa Polisi Dalaman Pentadbiran 3 2 9 5 173 2 3 6 9 2 239 3 Tahun/Aktiviti 2009 2010 Key Performance Indictors (KPI) B. menyeragamkan dan mengedar surat-surat Pekeliling PPUM secara on»line»melalui sistem GOE • • Jadual 1: Statistik Aktiviti Unit Pengurusan Governance Aktiviti A. .

Mengendali dan mengurus aduan pelanggan berkaitan dengan kecuaian perubatan di PPUM. • • Mengendalikan urusan Insurans Perlindungan Malpraktis bagi staf PPUM.6 9. Computer Contracts etc. * MoA – Memorandum Of Agreement * MoU – Memorandum Of Understanding *MoA and MoU refer to Clinical Trial Agreement. mengendali dan mengurus sebarang tuntutan dan prosiding sivil mengenai tuntutan kecuaian perubatan di PPUM. Maintenance Agreement. Jadual 2: Statistik MOA/MOU Bagi Tahun 2009 dan 2010 Kontrak Perjanjian Bilangan MOA Bilangan MOU Jumlah 2009 73 12 85 2010 73 20 93 Perbezaan (%) 66.4 Sumber : Unit Perundangan. Sponsorship Agreement. *Hanya bagi isu-isu perundangan/ pendakwaan. Mengendalikan dan menguruskan kes-kes pecah kontrak di PPUM dan urusan tuntutan bayaran balik ganti rugi akibat daripada pecah kontrak tersebut.4% bilangan MOA/MOU yang telah ditandatangani iaitu sebanyak 93 MOA/MOU berbanding 85 MOA/ MOU pada tahun 2009. Penolong Pengarah (Undang-undang) perlu merujuk kepada Ketua Penolong Pengarah Kanan. Manakala dari segi Pentadbiran. Membantu Ketua Jabatan dalam mendraf polisi dalaman PPUM yang melibatkan aspek perundangan. PTj Hal Ehwal Korporat. Service Agreement. Penolong Pengarah (Perundangan) akan berurusan terus dengan Pengarah/Timbalan Pengarah. PTj Hal Ehwal Korporat. telah berlaku penambahan sebanyak 9.178 Laporan Tahunan 2010 Perundangan • Bertanggungjawab untuk melaksanakan semua urusan berkaitan dokumen perundangan seperti Kontrak Perjanjian. Merancang. • • • • • Bagi tahun 2010. Surat Niat dan lain-lain. Bertugas sebagai urus setia dan setiausaha kepada Jawatankuasa Penyiasatan Perubatan untuk menjalankan siasatan ke atas kes-kes kecuaian perubatan yang melibatkan PPUM. Bertugas sebagai penasihat undang-undang kepada Jawatankuasa Tatatertib Pelajar Program Diploma di PPUM dan hal-hal berkaitan tatatertib staf PPUM. received from various PTjs in PPUM and also from Government Agencies and Private BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI Bahagian ini bertanggung jawab mengendalikan 2 tugas utama iaitu:• • Unit Pengurusan Sistem Kualiti (QSMU) Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) . Memorandum Persefahaman.

iii) Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan iv) Jawatankuasa Sistem Kualiti dan Akreditasi Pengurusan v) Mesyuarat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan vi) Mesyuarat Auditor Dalaman-Sistem Pengurusan Kualiti (QMS). Melaksanakan tugas-tugas keurusetiaan dan pengendalian aktiviti berikut. i) ii) Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan • x) Aktiviti Taklimat/Bengkel/Kursus Pengurusan Kualiti xi) Audit Pemantauan. Jawatankuasa-jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM yang telah dikemaskini adalah seperti berikut. memantapkan dan menambah baik sistem pengurusan kualiti dan keselamatan secara berterusan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 179 Unit Pengurusan Sistem Kualiti (QSMU) Unit ini bertanggungjawab:• • Mengkoordinasi. memantapkan. PPUM dan lain-lain aktiviti penambahbaikan. Pengurusan dan penganalisisan data-data berkaitan dengan Insiden/ Kemalangan di PPUM dan Objektif Kualiti PPUM. memantau. membimbing dan memantau Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT). Mengkoordinasi. mengemas kini prosedur dan dokumentasi PPUM selaras dengan keperluan di bawah standard MS ISO 9001:2008. Pada 24 Ogos 2010. Carta Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Kualiti dan Keselamatan Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti dan Akreditasi Clinical Quality Assurance Comittee (CQA) Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Ubat-ubatan . Audit Persijilan Semula dan Audit Dalaman/Berterusan Membantu. PPUM vii) Mesyuarat Pengurus Kualiti Jabatan (DQM) PPUM viii) Mesyuarat Akreditasi ix) Projek-projek Akreditasi PPUM • • • QSMU bekerjasama rapat dengan Jawatankuasa-Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan PPUM dalam usaha untuk menambah baik dan memantapkan lagi aktiviti kualiti di PPUM atas keperluan kualiti dan keselamatan perawatan. Penganjuran Minggu Kualiti & Keselamatan PPUM. Jawatankuasa Keselamatan Ubat-ubatan telah diwujudkan di bawah Jawatankuasa-Jawatankuasa Pengurusan Kualiti dan Keselamatan bagi memantapkan lagi aspek kualiti dan keselamatan berkaitan dengan pengurusan ubat-ubatan.

379 Arahan Kerja (AK). Batal Dan Baru Bagi Tahun 2009 Dan 2010 Prosedur Kualiti Pindaan Batal Baru Tahun Arahan Kerja Pindaan Pindaan Batal Baru Borang Kualiti Batal Baru Jumlah 2009 2010 28 16 2 4 14 6 97 42 12 2 42 13 149 70 24 46 82 111 450 310 Kursus & Bengkel Unit Pengurusan Sistem Kualiti juga telah menjalankan beberapa kursus dan bengkel sebagai salah satu aktiviti penambahbaikan secara berterusan. Kursus dan bengkel ini dihadiri oleh Auditor-QMS dan Fasilitator Pasukan Penambahbaikan dan Peningkatan Kualiti serta pasukan projek-projek kualiti. pada tahun yang sama sebanyak 16 Prosedur Kualiti. Selaras dengan usaha penambahbaikan berterusan di PPUM. 1. 6 Prosedur Kualiti.180 Laporan Tahunan 2010 Dokumentasi Pada tahun 2010. mengenal pasti kepentingan dan implikasi standard MS ISO 9001:2008 serta meningkatkan pemahaman pelaksanaan tindakan-tindakan dalam aktiviti audit dalaman.602 Borang Kualiti (BK) Dalaman dan 156 Borang Kualiti Luaran. 2 Arahan Kerja dan 46 Borang Kualiti Dalaman telah dibatalkan. AK Dan BK Pindaan. 13 Arahan Kerja dan 111 Borang Kualiti Dalaman yang baru telah didaftarkan manakala sebanyak 4 Prosedur Kualiti. Manakala Bengkel Training» of» Trainer» in» Quality»Assurance (QA) pula diadakan bagi melatih Fasilitator pasukan-pasukan penambahbaikan dan peningkatan kualiti serta pasukan QA. 42 Arahan Kerja dan 70 Borang Kualiti Dalaman telah dikemas kini berdasarkan keperluan semasa. Selain itu. Jadual 3: Statistik Perbandingan Jumlah PK. PPUM mempunyai sebanyak 98 Prosedur Kualiti (PK). Kursus Lead»Auditor»(Refresher»Course) MS ISO 9001:2008 PPUM 2010 diadakan bagi memahami. Kursus Lead Auditor (Refresher Course) MS ISO 9001:2008 PPUM Tahun 2010 Bengkel Training of Trainer in Quality Assurance (QA) .

pelbagai aktiviti telah diadakan seperti: i) ii) Pameran. Patient’s Day vi) Hari Bertemu Farmasi) Pelanggan (Aktiviti PTj iii) Pertandingan Berkualiti vii) Projek-projek Penambahbaikan Kualiti (QIT) dan ‘Easy»Quality’ viii) Majlis Pelancaran Kempen Bebas Penggunaan Bahan Polisterina Di PPUM iv) Pertandingan Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Tahun 2010 »Tema:»Quality»Is»Our»Culture Tema:»Eliminating»Sharp»Injuries Ceramah Kualiti Tajuk:»Sharps»Injuries»in»UMMC»and»Their Prevention»and»Management Demostrasi» Tajuk:»Demostration»of»Vacutainer»System»&» Demostration»of»Safety»Devices . Sesi Ceramah Aktiviti Kuiz Keselamatan Perkhidmatan Kaunter v) Penghargaan kepada Wad dan staf yang mencapai kadar infeksi yang ditetapkan “Point Prevalence Survey”.Pusat Perubatan Universiti Malaya 181 Aktiviti Sempena Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM Tahun 2010 yang telah diadakan pada 24 hingga 26 Nov 2010.

182 Laporan Tahunan 2010 Pertandingan Perkhidmatan Kaunter Berkualiti Kaunter Endoskopi Pemenang Bagi Kategori Kaunter Klinikal» Kaunter Pembangunan Organisasi Pemenang Bagi Kategori Kaunter Sokongan Klinikal/Bukan Klinikal» Pemenang Bagi Kategori Kaunter Pesakit Dalam Wad 13 U .

Wad 7TE • • • Surgikal Materniti Pediatrik .Wad Pediatrik 1 (Terbaik) .Wad M 1 .Wad 9U .Wad WP1 .Wad Pediatrik 2 Wad Pediatrik 1 Wad WP1 .Pusat Perubatan Universiti Malaya 183 Pertandingan Projek Pasukan Penambahbaikan Kualiti (QIT) a) Pemenang Pertama : Tiada b) Pemenang Kedua : PTj Farmasi Tajuk : “Improving»the»Process»Of»Obtaining» » Cytotoxic»Drugs»By»Cancer»»Patients” c) Pemenang Ketiga : (Terdapat 2 Pemenang) i) PTj Farmasi Tajuk : “Increasing»the»Volume»»of»Patients» by»150%:»Expansion»Of»PharmCARE” ii) PTj Dietetik & Onkologi Klinikal Tajuk : “Optimization»of»Dietetic»Service» » In»Clinical»Oncology»Clinic.»UMMC” ii) c) Saguhati : i) Pentadbiran Kejururawatan Tajuk : “Aplikasi Sistem Discaj» ‘FastTrack’»di Wad 7U PPUM” PTj Dietetik Tajuk : “Kajian Pembaziran Hidangan di Kalangan Pesakit Discaj Di PPUM»(Food» Wastage» Of» Discharge» Cases» Among» Hospitalized»Patients»In»UMMC)” Penghargaan kepada Wad dan staf yang mencapai kadar infeksi yang ditetapkan “Point Prevalence Survey”: • • • Kritikal Medikal 1 MediKal 2 .

184 Laporan Tahunan 2010 Wad 7TE Wad 9U Wad M 1 Wad Pediatrik 2 Aktiviti bersama pesakit oleh PTj Pentadbiran Kejururawatan .

Impak Penambahbaikan yang telah diperolehi ialah : g) Menasihati pihak pengurusan mengenai penggunaan akta-akta yang tertakluk dibawah isu alam sekitar dan keselamatan dan kesihatan pekerja. Faedah yang telah diperolehi dari projek ini ialah » » » Penjimatan masa Memperolehi data statistik yang berkaitan Alamat pesakit dapat diperolehi dengan mudah melalui borang peribadi pesakit yang didaftarkan di PharmCARE. Penjimatan dari segi kewangan. Proses kerja di » » Pembekal tidak perlu menunggu Pembekal tidak perlu mengeluarkan belanja dan memperuntukkan masa untuk melanjutkan tempoh sah laku. menjimatkan struktur-struktur perbelanjaan. terdapat 2 projek Easy Quality telah dilaksanakan oleh staf: 1. tidak memerlukan tambahan kos dan dalam masa yang sama ia perlu bersifat menyelesaikan masalah. ruang. Risiko jaminan dilepaskan persetujuan dihapuskan. Memastikan semua staf di farmasi mempunyai pengetahuan berkenaan Sistem Maklumat Pesakit di PharmCARE. Cik Giam Wei Li (Pegawai Farmasi U41) telah menyediakan satu projek bertajuk Serial Number for Pharmcare Card» yang mana projek ini melibatkan aktiviti mewujudkan nombor siri di dalam Sistem Maklumat Pesakit bagi setiap pesakit yang mendaftar di PharmCARE. memperbaiki persekitaran serta menambah baik daya pemprosesan dan perkhidmatan kepada pelanggan. meningkatkan keselamatan. masa dan tenaga manusia. » » » Memastikan pesakit mengetahui dan memahami proses kerja di PharmCARE. aliran idea-idea kecil secara berterusan. Meningkatkan motivasi. peraturan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di dalam organisasi e) Menyediakan makluman dan panduan latihan dan penyelesaian isu-isu keselamatan dan kesihatan termasuk alam sekitar di tempat kerja. 2. Pada tahun 2010. f) Mengenalpasti serta menganalisa dan menyediakan penyelesaian terhadap jenisjenis bahaya (hazard) di kawasan tempat kerja dan persekitaran. Permohonan yang tidak lengkap masih dapat diproses dengan segera. Penambahbaikan yang telah dilakukan adalah bagi aktiviti Penyediaan Pangkalan Data Jaminan Bank dan Proses memulakan tindakan pelepasan yang melibatkan proses selepas penerimaan permohonan. Tindakan bertindan dapat dielakkan. Meningkatkan PharmCARE. h) Pemantauan terhadap isu-isu alam sekitar . Pemantauan status pelepasan boleh dikesan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 185 Projek-projek ‘Easy Quality’ Projek ‘Easy»Quality’ adalah merupakan projek kualiti yang melibatkan perubahan ke atas kaedah/proses kerja harian. tempoh sah laku tamat dan 3 bulan sebelum salah laku tamat. Projek ini pada dasarnya mendatangkan banyak faedah seperti menggalakkan penambahbaikan kualiti. tanpa » » » » » » Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) a) Menguatkuasakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 secara berperingkat di organisasi b) Menjalankan siasatan/pemerhatian bagi aduan atau laporan yang melibatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan termasuk alam sekitar di tempat kerja c) Menyediakan laporan siasatan bagi sebarang insiden / kemalangan di PPUM d) Menyediakan garispanduan. Puan Anisah Abd Wahab (Penolong Pengarah N41) dan Nurulshadia Abdul Malek (Pembantu Tadbir) dari PTj Sumber Bahan telah melaksanakan projek Memantapkan Pengurusan Jaminan Bank / Wang Cagaran.

kesihatan dan alam sekitar. Selain daripada itu. Bomba dan Penyelamat dan lain-lain pihak yang berkenaan. Semua kes telah dibincangkan di dalam Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPUM dan telah pun didaftar kepada pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). penyakit dan keracunan kepada pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kuala Lumpur. Dalam masa yang sama seksyen ini turut membantu penguatkuasaan dan pemeriksaan oleh pihak yang berkuasa yang terlibat seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). Bahagian Pengurusan Kualiti Seksyen ini bertanggungjawab mengumpul data insiden/kemalangan dan menjalankan siasatan/semakan ke atas isu yang telah dibangkitkan. i) Merancang skop latihan dibawah isu keselamatan dan kesihatan pekerja dan alam sekitar. Putrajaya melalui borang JKKP 8 selaras dengan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Sebarang Kemalangan/ Kejadian. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).186 Laporan Tahunan 2010 di di tempat kerja terutama keselamatan dan kesihatan pekerja serta orang yang menghuni di dalam bangunan dan menyediakan laporan. Seksyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. kecederaan. Aktiviti Siasatan Dan Pemeriksaan Mengenai Kes Tibi (Staf PPUM) Oleh Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. Isu-isu yang dibincangkan oleh Jawatankuasa adalah pelbagai seperti keselamatan. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dua komponen penting bagi mewujudkan pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) yang berkesan dan berterusan. semua kes dapat diselesaikan dalam tempoh siasatan minimum 9 hari dan maksimum 30 hari bekerja. seksyen ini turut menjalankan program–program di bawah keselamatan. Kemalangan Nyaris/Penyakit/Keracunan Pekerjaan) 2004. Jabatan Alam Sekitar (JAS). latihan. Kuala Lumpur . iaitu Jawatankuasa KKP (JKKP) dan Seksyen KKP (UKKP). Wilayah Persekutuan . Penyiasatan Kemalangan di PPUM Pada tahun 2010. Wilayah Persekutuan. infeksi. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2004. telah menerima 232 kes insiden/ kemalangan di tempat kerja. b) Seksyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Ia juga turut mengurus proses pemeriksaan keselamatan di tempat kerja serta mengemukakan modul latihan keselamatan dan kesihatan pekerja staf PPUM. Jawatankuasa ini juga menjalankan siasatan dan mencadangkan tindakan penambahbaikan kepada Pengurusan. Mengenal pasti bahaya-bahaya yang terhasil akibat daripada operasi dan proses kerja dan melapur sebarang kejadian bahaya. Pada tahun 2010. Berdasarkan kes yang dilaporkan. kadar kemalangan dan penambahbaikan dan lainlain. Jabatan Kesihatan. a) Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPUM Fungsi Jawatankuasa seperti yang termaktub di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak 4 kali.

menguruskan majlis-majlis rasmi dan lawatan. menyelaras koleksi gambar. Menyediakan program dan aktiviti. menyelaras perjumpaan dan dialog. Menyelaraskan isu-isu semasa yang disiarkan oleh pihak media massa dan laman web. serta • kepada orang awam terutamanya mereka yang terlibat di dalam bidang perubatan yang memerlukan maklumat berkaitan penyelidikan yang dijalankan oleh Pusat Perubatan Universiti Malaya. Mengenal pasti isu-isu dan mendapat maklum balas dalam tempoh terdekat bagi membolehkan pihak berkuasa di pentadbiran Pusat Perubatan Universiti Malaya dapat mengambil tindakan susulan dan menangani masalah yang wujud dari sesuatu isu tersebut. menyiasat dan menyiapkan laporan hasil siasatan aduan. Fungsi unit ini adalah untuk menguruskan aduan. staf di bahagian ini bertugas untuk menerima panggilan luar dan juga melakukan panggilan luar bagi pihak PPUM. mengeluarkan kenyataan akhbar serta menyelaras isu-isu semasa yang disiarkan oleh pihak media cetak dan laman web. Menyelaras perjumpaan dan dialog antara pihak Pusat Perubatan Universiti Malaya dan badan-badan luar termasuk menerima dan mengurus lawatan dari persatuan-persatuan. bertujuan menaikkan imej Pusat Perubatan Universiti Malaya sebagai pusat perubatan yang boleh menjadi sumber rujukan maklumat • • • • Seksyen Pentadbiran & Aduan Seksyen ini bertanggungjawab dalam menguruskan dan melaksanakan tugas-tugas berkaitan pentadbiran dan aduan dari pelanggan seperti berikut: • • • • • • Aduan/Cadangan/Penghargaan Menyediakan Statistik /Data Aduan Urusan telefon dan faksimili Laporan Aduan Bulanan Untuk Mesyuarat Lembaga Pengurus Urusan Jenazah Tidak Dituntut/Dikenali Urusan Khidmat Pelanggan dan Kaunter . pendidikan. Mengeluarkan kenyataan-kenyataan akhbar dan memanggil pihak media massa untuk tujuan liputan berita dan sebagainya. penyelidikan. menyediakan. Fungsi utama bahagian ini adalah seperti berikut: • Melakukan pengurusan aduan yang komprehensif bermula daripada menerima aduan. Mereka juga memainkan peranan penting ketika berlakunya bencana atau hal-hal kecemasan di PPUM. agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta serta menyelaras pemberian cenderamata kepada pelawatpelawat tersebut. Bagi Seksyen Perkhidmatan Pelanggan pula. menyaring. bertindak sebagai badan penghubung dengan orang ramai dan pihak media. Menyelaras koleksi gambar menguruskan acara rasmi. baik dari segi kejayaan perubatan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 187 UNIT PERHUBUNGAN AWAM Unit ini merupakan sebuah bahagian yang membawa imej Pusat Perubatan Universiti Malaya. • • Bertindak sebagai badan penghubung antara orang ramai dengan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Unit ini terbahagi kepada 2 seksyen utama iaitu Pentadbiran & Aduan dan Seksyen Media & Multi Media.

4% berbanding tahun sebelumnya.5 -44.05 -33.3 -1.5 .3 100 -11.188 Laporan Tahunan 2010 Jadual 4: Statistik Maklum balas Pelanggan Mengikut Kategori Klasifikasi Aduan Perkhidmatan Yang Diberikan Kemudahan Yang Disediakan Masa Menunggu Komunikasi Bersama Pelanggan Laporan Perubatan/Fail Pesakit Kompetensi Staf Umum Kualiti Makanan Harga Barangan / Makanan Infrastruktur Persekitaran Tempat Kerja Mengenai Harta Pelanggan Jumlah 2009 140 25 25 58 32 13 50 6 3 5 0 1 358 2010 176 16 22 50 41 16 18 3 0 4 0 2 348 Perbezaan (%) 11. sebanyak 348 aduan telah diterima.9 -6.3 10. iaitu pengurangan sebanyak 1.3 -47.4 12.4 -100 -100 -33 100 -66 -12.4 Pada tahun 2010. Jadual 5: Statistik Cadangan Pelanggan Mengikut Kategori Klasifikasi Cadangan Perkhidmatan Yang Diberikan Kemudahan Yang Disediakan Masa Menunggu Komunikasi Bersama Pelanggan Laporan Perubatan/Fail Pesakit Kompetensi Staf Umum Kualiti Makanan Harga Barangan / Makanan Infrastruktur Persekitaran Tempat Kerja Mengenai Harta Pelanggan Jumlah 2009 24 9 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 40 2010 15 13 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 35 Perbezaan (%) -37.4 -21.1 33.4 -7.

. Penubuhan tabung ini juga sebagai melaksanakan tuntutan fardu kifayah sesama umat Islam di samping menjadikan pengurusan jenazah di PPUM lebih teratur dan sistematik. temu bual.Pusat Perubatan Universiti Malaya 189 Seksyen Media & Multimedia • • • Majlis/Lawatan Rasmi Aduan Media/Web Menguruskan permohonan media massa seperti penggambaran.Cabutan Bertuah Lawatan Kerja Oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia . Kumpulan Nasyid PPUM dan Silat PPUM Menguruskan dewan-dewan di PPUM Rakaman Gambar & Video Majlis rasmi Lawatan Seminar/Taklimat Jumlah Jadual 6: Bilangan Majlis/Lawatan/Taklimat Jenis 2009 29 23 2 54 Sumber:»Unit»Perhubungan»Awam 2010 34 40 8 82 • • • • • Program /Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Tabung Pengurusan Jenazah Islam telah ditubuhkan secara rasmi bagi tujuan menguruskan jenazah Islam (staf dan bukan staf) di PPUM.Kumpulan Gitar Rancak PPUM. ceramah dan kenyataan akhbar Penyediaan cenderahati rasmi PPUM Penyebaran Maklumat Pameran/Poster/Kad Jemputan Laman Web Menguruskan Seksyen Kebudayaan PPUM (Kumpulan Koir PPUM.. Tabung ini turut membantu menguruskan jenazah meliputi mereka yang berkemampuan dan tidak berkemampuan.. • • Acara Perasmian Hari Keluarga 2010 Acara yang paling ditunggutunggu.

Jenis perkhidmatan yang disediakan: PTj Pembangunan Organisasi terbahagi kepada 4 bahagian seperti berikut: Bahagian Pentadbiran. pengesahan dalam perkhidmatan.6. bencana. Saraan dan Pengurusan Maklumat. 1. Mengurus semua rekod dan dokumentasi berhubung dengan perkhidmatan staf. pergigian. Antara fungsi PTj ini adalah seperti berikut: 1. perkahwinan. 1. perancangan latihan dan kemajuan kerjaya staf PTj Pembangunan Organisasi Bahagian Dasar. Bahagian ini menguruskan hal ehwal pentadbiran am PTj seperti berikut: i) ii) Surat-menyurat dan fail pentadbiran PTj Pembangunan Organisasi Pembelian dan pelupusan bekalan dan peralatan PTj Pembangunan Organisasi iii) Penyelenggaraan inventori aset dan stor iv) Kompetensi. 1. 1. Menguruskan hal-hal yang berkaitan tata kelakuan dan tatatertib staf selaras dengan Akta BadanBadan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605). perkhidmatan dan pembangunan kerjaya sumber manusia meliputi pelantikan. Bahagian ini menguruskan: i) ii) Dasar Sumber Manusia Naziran perjawatan viii) Perubahan gaji (kenaikan / anjakan / tahan / turun gaji) ix) Perjawatan dan statistik x) Pengurusan HRMIS dan sistem eHR xi) Pengesahan majikan dan surat jaminan xii) Pengurusan fail dan rekod perkhidmatan staf xiii) Perkhidmatan kaunter xiv) Sijil Amalan Tahunan dan Sijil Amalan Sementara iii) Deskripsi Tugas dan Carta Organisasi iv) Panel Pembangunan Sumber Manusia v) Pemakaian dan penguatkuasaan pekeliling vi) Pembayaran emolumen vii) Pinjaman komputer dan kenderaan .1. Menguruskan hal-hal berkaitan perjawatan. Menguruskan pembayaran emolumen staf termasuk elaun. pendidikan. kemudahan pinjaman serta urusan pembayaran caruman kepada badan-badan berkanun yang lain seperti KWSP dan PERKESO. TASKA PPUM serta kemudahan perubatan untuk pesara PPUM (skim pencen dan KWSP). kenaikan pangkat sehingga persaraan. kematian.4.3. Mengendalikan kes-kes kaunseling staf serta bekerjasama dengan PTj Pembangunan Insan di dalam mengendalikan program-program untuk staf yang berprestasi rendah.5. Menguruskan aktiviti berkaitan dengan kebajikan staf termasuklah pengurusan bantuan kebajikan seperti bantuan perubatan. 1.190 Laporan Tahunan 2010 PTJ PEMBANGUNAN ORGANISASI PTj Pembangunan Organisasi bertanggungjawab menguruskan hal ehwal sumber manusia di PPUM secara cekap dan berkesan.2. pemberian taraf berpencen.

atas sebab kesihatan. Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan: i) ii) Pelantikan. Antara kriteria pemilihan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan adalah seperti berikut: i) Staf diakui oleh Ketua PTj/Unit telah memberikan perkhidmatan dan sumbangan yang cemerlang melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya pada bulan tersebut atau dipilih sebagai tokoh staf bulanan di peringkat PTj atau unit pada bulan berkenaan. iv) Staf mempunyai hubungan yang baik dengan pegawai atasan yang dinilai daripada segi jalinan hubungan dengan pegawai atasan termasuk hormat-menghormati. bersifat terbuka dan yakin. Bahagian ini bertanggungjawab menguruskan: i) ii) Pelanggaran syarat / kontrak perkhidmatan Permohonan kerja luar / kerja sambilan viii) Program psikologi dan khidmat kaunseling ix) Kebajikan dan kemudahan staf termasuk TASKA x) Cuti dan pelepasan masa staf xi) Persaraan (wajib.Pusat Perubatan Universiti Malaya 191 Bahagian Pengurusan Perjawatan Dan Tatatertib. pilihan sendiri. mental dan fizikal iaitu mempunyai integriti yang tinggi. v) Staf mempunyai hubungan mesra dengan rakan sekerja yang dinilai daripada segi jalinan hubungan antara pegawai dengan ii) iii) Staf mempunyai keterampilan diri yang dinilai . skim persaraan demi kepentingan perkhidmatan) xii) Pengesahan dalam jawatan xiii) Pemberian taraf berpencen xiv) Peletakan jawatan termasuk pelepasan dengan izin iii) Laporan penilaian prestasi tahunan / sasaran kerja tahunan iv) Pelarasan gaji v) Majlis Khidmat Cemerlang / Setia / Persaraan vi) Pencalonan Pingat / Darjah Kebesaran / Tokoh bulanan vii) TMS (Time»Management»System) / waktu bekerja Program / Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Anugerah Tokoh Staf Bulanan telah diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai pengiktirafan oleh pihak pengurusan kepada staf yang telah berkhidmat dan membudayakan amalan cemerlang serta mempamerkan nilai-nilai yang baik. boleh diharap dan mesra. berpandangan jauh. kenaikan pangkat dan pemangkuan staf Tapisan keselamatan vi) Skim Perkhidmatan vii) Tatatertib dan tatakelakuan staf viii) Pengisytiharan harta ix) Fail SULIT x) Urusan pengesahan lantikan xi) Majlis Bersama Jabatan iii) Pegawai Perubatan Siswazah dan Pegawai Pelatih Farmasi iv) Penempatan dan pertukaran v) Pelan Penggantian Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Kebajikan. mematuhi peraturan dan bersifat sabar. Staf mempunyai disiplin diri yang dinilai daripada segi keupayaan daya kawal diri. atas sebab kematian. daripada aspek penampilan pegawai iaitu daripada segi cara berpakaian dan zahiran personaliiti yang merangkumi pemikiran yang rasional.

Berlaku penurunan pelantikan sebanyak 119 orang atau -30.142 4319 % 2.97 1.32 -36. Jadual 9: Statistik Perlantikan (Sementara dan Kontrak) Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kump.7 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi Pada tahun 2010.72 12.30% pada tahun 2009.152 4451 % 2. vi) Staf tidak mempunyai rekod kehadiran lewat atau kesalahan tidak merekod kehadiran dan staf merekod kehadiran di lokasi yang ditetapkan.239 4346 Perjawatan 2010 1 417 2. Pengisian ini telah bertambah sebanyak 396 atau 9. terdapat jumlah penurunan pelantikan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional sebanyak 29 orang atau -76.17 2009 1 83 224 115 423 Kekosongan 2010 1 86 35 10 132 % 3. Walau bagaimanapun.30 27.477 1. sebanyak 331 adalah pengisian bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.60%.9 6. Jadual 8: Statistik Perlantikan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 67 398 43 508 2010 38 292 59 389 Peratus Perbezaan -76.60 Pada tahun 2010.1 2. seramai 389 orang telah dilantik untuk mengisi pelbagai jawatan tetap di PPUM berbanding 508 pada tahun 2009. serta 398 bagi Kumpulan Sokongan 2. dan viii) Tiada aduan berkaitan dengan perkhidmatan staf tersebut. Seramai 166 orang staf telah layak diiktiraf sebagai tokoh bulanan bagi bulan Julai sehingga Disember 2010.846 1. 2477 bagi Kumpulan Sokongan I dan 1124 bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009. 292 orang dilantik untuk Kumpulan Sokongan 1 dan 59 orang untuk Kumpulan Sokongan 2.701 1. Sokongan 2 Jumlah Keseluruhan Lantikan Sementara 5 245 11 261 Kontrak 28 15 0 43 »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi . 2846 pengisian bagi Kumpulan Sokongan I dan 1142 bagi Kumpulan Sokongan 2 berbanding sebanyak 322 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.32% dan Kumpulan Sokongan 1sebanyak 106 orang atau -36.4 2009 0 322 2.58 9.881 1.124 3923 Pengisian 2010 0 331 2.3 -91.12 -30. Sokongan 1 Kump. sebanyak 4319 pengisian telah dibuat berbanding 3923 pada tahun 2009.3 -68.6 -84.17%.6 -7.192 Laporan Tahunan 2010 rakan sekerja dan kakitangan bawahan dan kebolehan pegawai mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan selesa serta menyesuaikan diri dalam semua keadaan. berbanding 59 orang bagi Kumpulan Sokongan 2. Jadual 7: Statistik Perjawatan pada 31 Disember 2010 Lantikan Kumpulan Perkhidmatan 2009 Pengurusan Tertinggi Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah 1 405 2. Daripada jumlah tersebut. vii) Staf tidak mengambil cuti sakit atau cuti kecemasan pada bulan tersebut. Daripada jumlah tersebut. seramai 38 orang dilantik untuk jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

Berlaku peningkatan kenaikan pangkat sebanyak 10 jawatan atau 13.Pusat Perubatan Universiti Malaya 193 Di samping pelantikan tetap. lantikan sementara adalah daripada kalangan pesara-pesara tentera. Pada tahun 2010. 39 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 6 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 21 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta 34 . PTj ini telah melaksanakan urusan kenaikan pangkat pegawai kumpulan sokongan secara khas untuk penyandang (KUP) yang telah berkhidmat di PPUM selama 15 tahun dan lebih dalam skim perkhidmatan dan perkhidmatan KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 Pada tahun 2010. Kenaikan Pangkat Jadual 10: Statistik Kenaikan Pangkat Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 21 34 9 64 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi 2010 29 39 6 74 Peratus Perbezaan 27.51%.82 -50 13. Daripada jumlah tersebut. Kategori jawatan yang paling banyak dilantik secara sementara dan kontrak ini melibatkan jawatan Pegawai Perubatan. seramai 74 orang telah dinaikkan pangkat untuk pelbagai kategori jawatan berbanding 64 pada tahun 2009. sementara lantikan bagi Jururawat pula dibuat sehingga menunggu pelantikan tetap dilaksanakan.51 Carta Kenaikan Pangkat 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 bagi Kumpulan Sokongan 1. Walau bagaimanapun. Jururawat dan Pengawal Keselamatan. PTj Pembangunan Organisasi turut menguruskan lantikan staf berstatus sementara dan kontrak sepanjang tahun 2010. Bagi Pegawal Keselamatan pula.58 12. seramai 29 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional. terdapat jumlah penurunan kenaikan pangkat bagi Kumpulan Sokongan 2 sebanyak 3 orang atau 50% pada tahun 2009. Lantikan secara kontrak pegawai perubatan adalah disebabkan kebanyakan mereka adalah bukan warganegara.

Jadual 11: Statistik Peletakan Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 34 127 37 198 2010 51 100 30 181 Peratus Perbezaan 33. seramai 181 orang staf daripada pelbagai jawatan telah meletak jawatan berbanding 198 pada tahun 2009. seramai 338 orang staf yang telah dinaikkan pangkat secara Khas Untuk Penyandang bagi tempoh perkhidmatan 15 tahun manakala seramai 2 orang Pegawai Perubatan dan 15 orang Pegawai Farmasi telah dipertimbangkan kenaikan pangkat melalui pelan laluan kerjaya.33 -27 -23. 100 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 30 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 34 bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Sehubungan itu. sepanjang tahun 2010.39 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi Carta Peletakan Jawatan 140 120 100 80 60 40 20 0 34 51 37 30 100 127 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2010 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 2009 Pada tahun 2010.39%.33 -9. .33% pada tahun 2009. Selain itu. Berlaku penurunan dalam bilangan peletakan jawatan sebanyak 17 atau -9. PTj ini juga melaksanakan urusan kenaikan pangkat Pegawai Perubatan Dan Pegawai Farmasi berdasarkan pelan laluan kerjaya di Kementerian Kesihatan Malaysia mengikut tempoh berkhidmat pegawai di atas sesuatu gred dalam skim perkhidmatan yang sama. Walau bagaimanapun. terdapat jumlah penurunan peletakan jawatan bagi Kumpulan Sokongan 1 iaitu sebanyak 27 orang atau -27% dan Kumpulan Sokongan 2 adalah sebanyak 7 orang atau -23. Daripada jumlah tersebut. seramai 51 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional.194 Laporan Tahunan 2010 semasa.

82 Carta Persaraan 30 25 20 15 10 5 0 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 29 18 10 7 6 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 Pada tahun 2010. 6 orang bagi Kumpulan Sokongan I dan 18 orang bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009. seramai 46 orang staf telah bersara berbanding 24 pada tahun 2009.43 14. Terdapat peningkatan dalam bilangan persaraan sebanyak 22 atau 47. 29 orang adalah daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 10 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding tiada bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.48 »Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi . Daripada jumlah tersebut.31 -80 47. Jadual 13: Satistik Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kumpulan Perkhdimatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 24 192 77 293 2010 29 212 90 331 Peratus Perbezaan 17.Pusat Perubatan Universiti Malaya 195 Jadual 12: Statistik Persaraan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan & Profesional Kumpulan Sokongan 1 Kumpulan Sokongan 2 Jumlah Tahun 2009 0 6 18 24 Sumber:»PTj»Pembangunan»Organisasi 2010 7 29 10 46 Peratus Perbezaan 100 79.44 11. persaraan daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah sebanyak 7 orang.82%.24 9.

48%.196 Laporan Tahunan 2010 Carta Penerima Anugerah Khidmat Cemerlang 250 200 150 100 50 0 PENGURUSAN & PROFESIONAL 2009 2010 KUMPULAN SOKONGAN 1 KUMPULAN SOKONGAN 2 29 24 90 77 192 212 Pada tahun 2010. Berlaku peningkatan penerima Anugerah Khidmat Cemerlang sebanyak 38 orang atau 11. Tokoh Staf Bulanan Menerima Sijil dan Plak Penghargaan Sebahagian Daripada Penerima Tokoh Staf Bulanan Bagi Tahun 2010 . 212 orang daripada Kumpulan Sokongan 1 dan 90 orang daripada Kumpulan Sokongan 2 berbanding 24 orang bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. 192 orang bagi Kumpulan Sokongan 1 dan 77 orang bagi Kumpulan Sokongan 2 pada tahun 2009. Daripada jumlah tersebut. seramai 29 orang adalah daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional. seramai 331 orang staf telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang berbanding 293 orang pada tahun 2009.

3. Menyelaras permohonan kursus di luar jabatan. Kursus Peralihan secara sepenuh. pembangunan kerjaya berterusan dan kompetensi dan akhir sekali latihan industri. separuh masa atau jarak jauh. kursus kompetensi umum dan khusus serta menaja staf menghadiri kursus di dalam dan luar negara. pengurusan latihan dalam perkhidmatan. 1. 7. Latihan Pensijilan. 6. Terdapat beberapa perkhidmatan yang disediakan oleh PTj Pembangunan Insan seperti pra-perkhidmatan. Diploma Radiografi dan Diploma Teknologi Makmal Perubatan di bawah tajaan PPUM. penyediaan peralatan kursus dan teknikal. Diploma Lanjutan. Jenis Perkhidmatan yang disediakan. Pentadbiran Bahagian ini menyediakan perkhidmatan sokongan latihan. Pra-Perkhidmatan (Program Diploma) Bahagian ini menguruskan pemilihan dan pengambilan pelatih-pelatih untuk mengikuti program Diploma Kejururawatan. mengenalpasti dan menyelaras aktiviti-aktiviti latihan dalam perkhidmatan di luar dan dalam negara yang bersesuaian dengan kompetensi staf Mengendali dan menyelaras kursuskursus Induksi Khusus dan Umum. Pengurusan Peperiksaan Menguruskan permohonan staf untuk menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Awam. melanjutkan pengajian. Pembangunan Kerjaya Berterusan PTj Pembangunan Insan juga menguruskan program pembangunan kerjaya berterusan(CPD) 4. Melanjutkan Pengajian dan Cuti Belajar Menguruskan permohonan staf melanjutkan pengajian di luar dan dalam negara seperti Ijazah Lanjutan. Latihan Penempatan dan Latihan Industri Menguruskan permohonan dan penempatan staf untuk menjalani latihan perolehan dan permohonan pelajar dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Kolej-kolej agensi kerajaan dan juga swasta untuk menjalani latihan industri di PPUM. 2. Subjek Jabatan. . Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) termasuk Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) 5. Pos Basik. pengurusan bajet & kewangan. staf yang melanjut pengajian dan cuti belajar d) Mengurus dan menyelaras peperiksaan PTK.Pusat Perubatan Universiti Malaya 197 PTJ PEMBANGUNAN INSAN PTj Pembangunan Insan bertanggung jawab merancang serta mengurus tadbir aktiviti-aktiviti seperti berikut: a) Mengurus dan menyelaras Latihan Pra Perkhidmatan b) Mengurus dan menyelaras Latihan Dalam Perkhidmatan » Merancang. dokumentasi. Latihan Dalam Perkhidmatan Pengurusan serta mengendalikan kursus/ latihan dalam perkhidmatan termasuk kursus wajib (Induksi Umum dan Kenegaraan). peperiksaan Perkhidmatan dan lainlain peperiksaan yang berkaitan e) Mengurus dan menyelaras Latihan Penempatan dan Latihan Industri bagi staf dan pelajar dari IPTA/IPTS f) Memastikan peruntukan kewangan yang dibelanjakan mendatangkan pulangan positif kepada staf dan juga PPUM » c) Mengurus dan menyelaras Lanjut Pengajian dan Cuti Belajar » Termasuk memantau kontrak/perjanjian g) Menyelenggara Rekod Kursus dan merekodkan maklumat-maklumat kursus yang dihadiri staf.

198 Laporan Tahunan 2010 Pengenalan Prosedur Baru. Pengumpulan dan penjumlahan mata kredit akan menentukan aras tahap kecekapan Penilaian Tahap Kecekapan staf. Modul Penyediaan Latihan Selaras dengan konsep pembangunan kerjaya berterusan. 12 orang menerima Sijil Pengkhususan Kejururawatan Perawatan Koronari. Sistem Merekod Aktiviti Pembangunan Profesionalisme Berterusan (CPD) Pengenalan kepada sistem CPD iaitu suatu aktiviti berkonsepkan pembelajaran secara berterusan yang dijalankan bagi tujuan meningkatkan profesionalisme melalui bidang kerja masing-masing dan untuk menilai kompetensi staf. Majlis Konvokesyen Program Diploma PPUM 2010 Majlis konvokesyen bagi pelatih program Diploma telah diadakan pada 16 Oktober 2010 di Dewan Tuanku Canselor Universiti Malaya. Ia bertujuan untuk memberi kemudahan kepada staf menginput laporan kursus yang telah mereka hadiri untuk membolehkan penetapan Aras bagi PTK. Sistem ini berfungsi untuk merekod mata kredit yang diperolehi oleh staf semasa menghadiri program CPD sama ada yang dianjurkan oleh PTj Pembangunan Insan. 3. 6 dan 8 Oktober 2010. 2. Pengisian Laporan Kursus Secara Dalam Talian Bagi Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Tahun 2010 Kemudahan ini dibangunkan oleh PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi IT. 2. PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi telah membangunkan sistem merekod mata kredit CPD yang boleh diakses menerusi sistem e-HR. 28 orang menerima Diploma Teknologi Makmal Perubatan dan 23 orang Diploma Radiografi. 1. Dengan adanya sistem rekod ini membolehkan Ketua PTj/Unit dan staf memantau pencapaian mata kredit CPD masing-masing. Ini membolehkan kursus yang dihadiri secara tidak langsung dapat dimasukkan ke dalam rekod kenyataan perkhidmatan mereka. Modul ini merupakan satu subsistem di bawah sistem e-HR yang membolehkan PTj atau unit itu sendiri memasukkan maklumat kehadiran kursus fungsional yang telah dihadiri oleh pegawai atau staf di bawah seliaan. PTj Pembangunan Insan dengan kerjasama PTj Nadi telah mengambil langkah pro aktif membangunkan Modul Penyediaan Latihan kepada PTj. . Dan ini secara tidak langsung dapat membolehkan serta memudahkan PTj Pembangunan Insan mengetahui serta merekodkan mana–mana pegawai di PTj lain yang telah berkursus. kemahiran dan pengalaman yang mana setiap penyertaan di dalam manamana aktiviti CPD akan diberi mata kredit. Sesi Taklimat Panduan Kaedah Pelaksanaan Pembangunan Profesional Berterusan (Continuous»Professional»Development)»dan» Penilaian»Tahap»Kecekapan»(PTK) Sesi taklimat telah diadakan pada 5. PTj/Unit sendiri atau anjuran pihak luar. Majlis telah disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak Darul Ridzuan Tuanku Zara Salim. 182 orang menerima Diploma Kejururawatan. Penyertaan dalam aktiviti akan menyumbang kepada penambahan ilmu. Peristiwa-peristiwa menarik 1. Ia bertujuan bagi menjelaskan panduan pelaksanaan Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) yang telah diluluskan oleh Lembaga Penilaian Kompetensi (LPK) pada 13 Ogos 2010. Seramai sembilan (9) orang graduan menerima Diploma Lanjutan Kejururawatan Perawatan Renal.

6 253.316 Perbezaan Jumlah Peserta (%) 1047.7 - . Agensi Kerajaan dan Swasta Bagi Tahun 2009 Dan 2010 Kursus Dalam Negeri Bulan Jumlah Kursus 2009 Jan Feb Mac April Mei 16 22 33 30 29 2010 25 43 43 61 62 Jumlah Peserta 2009 105 610 501 656 672 2010 1.205 2.Pusat Perubatan Universiti Malaya 199 Pengambilan Pelatih Program Diploma Sesi 2010/2013 Jadual 14: Statistik Pengambilan Pelatih bagi Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Tajaan PPUM 180 30 30 240 Luar 21 21 Jumlah 201 30 30 261 »»»Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Jadual 15: Statistik Pengambilan Pelatih Mengikut Jantina Bagi Tajaan PPUM Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Lelaki 15 11 9 35 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Perempuan 165 19 21 205 Jumlah 180 30 30 240 Jadual 16: Statistik Pengambilan Pelatih Mengikut Kaum Bagi Tajaan PPUM Sesi 2010/2013 Program Diploma Kejururawatan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Diploma Radiografi Jumlah Keseluruhan Melayu 171 26 25 222 Cina 4 0 1 5 India 4 4 3 11 Lain-Lain 1 0 1 2 Jumlah 180 30 30 240 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Pengurusan Kursus / Latihan Jadual 17: Statistik Staf Menghadiri Kursus Jangka Pendek Dianjurkan Oleh PPUM.618 2.0 270.6 0 3 3 0 0 Jumlah Kursus 2009 2010 1 1 5 Kursus Luar Negeri Jumlah Peserta 2009 0 8 3 0 0 2010 7 1 5 Perbezaan Jumlah Peserta (%) -66.7 244.432 2.4 223.156 1.

762 1.7 71. Bilangan staf yang menghadiri kursus sehingga 31 Disember 2010 adalah seperti berikut: Jadual 18: Statistik Staf Menghadiri Kursus Mengikut Gred/Kumpulan Bil.284 2.93 Tidak berkursus 0 48 200 22 270 6.019 2.217 701 3.6 84.06 Hadir 1–3 hari 0 0 30 49 79 1.1 105. 2.817 12.00 .011 2.778 1.052 1.6 -17.713 2.291 25.00 Hadir 4 – 6 hari 0 12 281 404 697 17.085 100.309 81.61 1.200 Laporan Tahunan 2010 Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah 38 46 53 15 52 83 53 470 56 68 39 23 70 56 57 603 582 1.389 2.491 246.5 0.040 565 2.488 1.7 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Selaras dengan pemakaian Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (DLSMSA) yang menetapkan semua staf di semua peringkat mengikuti latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.8 0 0 1 0 0 6 2 15 1 3 2 2 4 6 1 26 0 0 1 0 0 13 2 27 1 4 5 5 7 8 2 45 400.528 1.5 69.8 26.0 66.9 136. Jumlah Peratusan (%) Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Nota: * Pengiraan hanya terhad kepada bilangan staf yang sedang berkhidmat sahaja dan tidak termasuk staf yang sedang bercuti belajar bergaji penuh. Gred/ Kumpulan JUSA Pengurusan & Profesional Sokongan 1 Sokongan 2 Bilangan Staf * 1 402 2. cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji (Minit»Mesyuarat»Bersama»Pendaftar» Mengenai»Dasar»Latihan»Sumber»Manusia»Sektor»Awam»yang»bersidang»pada»5»Oktober»2009»di»Kementerian» Pengajian»Tinggi»adalah»dirujuk) Pembangunan Kerjaya Berterusan Jadual 19: Statistik Staf yang Memulakan Pengajian Di bawah Tajaan PPUM Jenis Pengajian Doktor Falsafah Ijazah Sarjana Ijazah Sarjana Muda Jumlah Keseluruhan Mod Pengajian Sepenuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Bilangan Staf 2009 0 3 7 0 10 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan 2010 1 1 12 0 14 Perbezaan (%) 0 -66. 4.207 3. 3.4 113.154 4.43 0 40.00 Kursus Pendek/Bilangan Staf Hadir ≥ 7 hari 1 390 2.0 -38.

83 -50.26 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Latihan Industri Jadual 22: Statistik Pelajar Mengikuti Latihan Industri Latihan Latihan Klinikal Latihan Bukan Klinikal Kajian/Kaji selidik Lawatan Wawancara Jumlah Bilangan Pelajar 2009 399 25 1 0 0 425 2010 141 26 6 10 0 183 Perbezaan (%) -64.0 0 0 -56.0 20.94 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan Peperiksaan Dan Penilaian Tahap Kecekapan Jadual 23: Statistik Staf Mengikuti Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Penilaian Tahap Kecekapan Peperiksaan/Penilaian Penilaian Tahap Kecekapan Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Subjek Jabatan Jumlah Jenis Penilaian Peperiksaan Kursus Perkhidmatan Awam Jabatan Bilangan Staf 2009 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 201 Jadual 20: Statistik Staf Yang Memulakan Pengajian Secara Separuh Masa/ Jarak Jauh (PJJ) Jenis Pengajian Doktor Falsafah Ijazah Sarjana Ijazah Sarjana Muda Diploma Jumlah Keseluruhan Bilangan Staf 2009 0 3 24 6 33 2010 0 6 29 3 38 Perbezaan (%) 0 100.00 500.214 20 354 52 1.405 Sumber»:»PTj»Pembangunan»Insan 2010 Belum dilaksanakan bagi tahun 2010 266 42 308 Perbezaan (%) -24.23 -78.00 0 5.86 -19.43 -14.0 15.15 Jadual 21: Statistik Staf Yang Mengikuti Kursus Lanjutan Kejururawatan Dalam Perkhidmatan Kursus Pos Basik KKM Sesi Januari Pos Basik KKM Sesi Julai Diploma Lanjutan (Tajaan PPUM) Diploma Lanjutan (Tajaan Agensi Luar) Jumlah Keseluruhan Bilangan Staf 2009 14 14 10 0 38 2010 17 12 11 0 40 Perbezaan (%) 21.10 .67 4.29 1.

PTj Pembangunan Insan telah menggunakan sistem Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kompetensi staf. Majlis Penutup Minggu Orientasi Program Diploma PPUM 2010 . PTj Pembangunan Insan telah menguruskan sebanyak 603 kursus/latihan dalaman mahupun dalam negeri dan sebanyak 26 kursus luar negara yang melibatkan seramai 25.melaksanakan dan memantau program latihan PPUM. Ia juga bertujuan meningkatkan pengetahuan. Latihan yang dilaksanakan bertujuan untuk mengembangkan kefahaman. pelatih Program Diploma. Kejayaan PTj Pembangunan Insan melaksanakan pelbagai program latihan sepanjang 2010 adalah impak serta peranan yang dijalankan oleh semua pihak dalam merancang. Majlis Konvokesyen PPUM 2010 disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak Darul Ridzuan Tuanku Zara Salim. Komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung sememangnya memberi sumbangan kepada hasil yang telah dicapai. PTj Pembangunan Insan telah mempergiatkan penganjuran kursus bagi tujuan meningkatkan kompetensi di kalangan staf. Selain daripada itu PTj Pembangunan Insan berperanan dalam menguruskan hal-hal berkaitan kursus/latihan dalam dan luar negara. Sepanjang tahun 2010. Kursuskursus wajib Induksi Umum. kefahaman. Latihan Dalam Perkhidmatan Untuk memastikan pembangunan profesional secara berterusan serta memenuhi keperluan Key» Performance» Indicator (KPI) yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Pembangunan Profesional Berterusan (Continuous Professional Development-CPD) merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membangun dan meningkatkan kompetensi staf.202 Laporan Tahunan 2010 Rumusan Mulai tahun 2010. b) Menghadapi perubahan dan cabaran dalam pembangunan kerjaya c) Sentiasa menghayati nilai-nilai murni dan sikap positif. d) Menyokong pencapaian objektif PTK.416 orang staf. kemahiran dan sikap yang membolehkan staf. di samping memastikan prestasi individu meningkat bagi mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan.539 staf berbanding 470 kursus dalaman dan dalam negeri dan 15 kursus luar negara pada tahun 2009 yang keseluruhan melibatkan seramai 12. Secara umum CPD merangkumi aktiviti pengembangan pengetahuan. Pembangunan Profesional Berterusan atau CPD merupakan proses pembelajaran berterusan sepanjang hayat yang memfokus untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan di samping menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan perawatan kesihatan. a) Memahami dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran baru dalam bidang perjawatan masing-masing. Cuti Belajar serta Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) staf PPUM. meningkatkan kemahiran dan pembentukan perlakuan positif. kemahiran di samping membangun kualiti peribadi seseorang staf untuk memastikan staf berkemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab secara profesional dan berkualiti. Induksi Khusus dan Kenegaraan.

Mengurus permintaan pembelian dan mengeluarkan Pesanan Pembelian bagi semua perolehan yang telah diluluskan. Menyedia dan memantau semua kontrak perolehan dengan pembekal. pengagihan. • Pengurusan Stor Bahagian ini menguruskan segala urusan penerimaan bekalan yang dipesan daripada pembekal dan penghantaran keluar barangan di Stor Pusat kepada pengguna. Menjalankan. peralatan. Mengawal selia dan memantau proses panggilan sebut harga bagi pemilihan Agen Penghantaran Tempatan atau ”Multimodal» Transport»Operator”. Memberi khidmat nasihat dan menguatkuasakan peraturan mengenai perolehan. penggunaan dan pemindahan barang-barang antara PTj/unit. Aktiviti utama merangkumi aspek-aspek yang berikut: a) Menerima. Mengurus permintaan pembelian dan pengeluaran pesanan. • • • • • Bagi melaksanakan fungsi di atas. Menerima. Menyediakan kontrak berdasarkan tempoh yang berkenaan dengan pembelian peralatan/barangbarang dan perkhidmatan yang berkaitan. Menguruskan dan memantau pergerakan barangan/bekalan yang diimport daripada negara pengeluar sehingga barangan tersebut sampai ke destinasi iaitu PPUM. • Urusan Tender/Sebut harga dan Pentadbiran Kontrak Menguruskan tender dan sebut harga bagi bekalan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 203 PTJ SUMBER BAHAN Fungsi utama PTj Sumber Bahan adalah untuk mengurus dan menyelaras perolehan. Lembaga Perolehan A dan B. penyimpanan. Melaksanakan fungsi kesetiausahaan bagi Jawatankuasa Kecil Bekalan. mendapat sebut harga atau lain-lain bagi semua peralatan/barang dan perkhidmatan yang dikehendaki oleh PPUM. Urusan Logistik (khususnya bagi urusan membawa masuk bekalan yang diimport melalui Percuma Atas Kapal) • Mengendalikan pengurusan penerimaan bekalan barangan import yang dipesan secara Percuma Atas Kapal (FOB). Ciri-ciri penting di dalam fungsi tersebut adalah: • Membeli dan memperoleh dengan cara yang paling menguntungkan sama ada melalui tender awam. menyimpan dan merekodkan barangan yang diterima daripada pembekal. b) Mengeluarkan stok barangan kepada pengguna mengikut keperluan dan penggunaan. Perolehan Perkhidmatan/ Kerja-Kerja dan Pengeluaran Pesanan dan Urus setia Tender/Sebut harga. Perolehan bekalan guna hapus dan guna sama. menyimpan dan membuat inventori bagi barang-barang dan memperoleh bangunan/ruang atau kelengkapan yang perlu bagi maksud tersebut. • • • . perkhidmatan dan kerja-kerja penyelenggaraan di Pusat Perubatan ini. aktiviti Pusat Tanggungjawab ini dibahagikan kepada dua (2) bahagian Perolehan dan Pengurusan Stor. Perolehan Bahagian Perolehan terbahagi kepada 4 aktiviti utama iaitu Perolehan alat kelengkapan perubatan dan bukan perubatan. • Memastikan perolehan dibuat berdasarkan keperluan/penggunaan dan peruntukan belanjawan tahunan yang diluluskan. mengurus dan melaksanakan pengiraan ke atas barang-barang dan menyediakan laporan pengiraan stok dan nilai baki stok pada setiap akhir tahun kewangan.

PTj Sumber Bahan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan utama seperti berikut: a) Menguruskan perolehan bekalan. d) Mengawal stok bekalan dengan cekap dan berkesan. Stor-stor kecil terdapat di PTj/ Unit seperti berikut: i) ii) PTj Farmasi Unit Dewan Bedah Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Kursus Perolehan Bagi meningkatkan kefahaman semua staf berkenaan tatacara perolehan.204 Laporan Tahunan 2010 c) Mengawal stok barangan dengan cekap dan berkesan. Pihak PTj Sumber Bahan bercadang untuk meneruskan program ini pada tahun-tahun hadapan. Seramai 193 orang staf daripada pelbagai jawatan dan bahagian telah mendapat manfaat daripada sesi yang diadakan. Memastikan bekalan mengikut spesifikasi dan berfungsi dengan selamat dan berkesan. iii) PTj Sumber Perkhidmatan iv) Unit Pembekalan Alat Steril v) Unit Pentadbiran Makmal vi) Unit Dobi dan Bekalan Kain vii) PTj Pengimejan Bio-Perubatan viii) Unit Makmal Kardiorespiratori Telah menaiktarafkan Sistem Inventori sedia ada bagi menampung proses pengeluaran/penerimaan barangan yang semakin meningkat. perkhidmatan dan kerja berdasarkan kepada keperluan yang telah dipersetujui dan peruntukan yang telah diluluskan oleh Agensi Pusat. Terdapat lapan (8) sub stor yang diwujudkan selain di PTj Sumber Bahan bagi melicinkan penyimpanan dan pengawalan stok. » Bahagian Kawalan dan Pemantauan Bekalan Pada tahun 2010 PTj Sumber Bahan telah mewujudkan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Bekalan yang mempunyai fungsi seperti berikut : 1. b) Mengeluarkan Pesanan Pembelian bagi semua perolehan yang telah diluluskan oleh pihak yang diberi kuasa untuk membuat kelulusan. 2. Jadual 24: Statistik Mesyuarat Perolehan Perkhidmatan Jawatankuasa Kecil Bekalan Lembaga Perolehan B Lembaga Perolehan A 2009 11 12 2010 9 13 Perbezaan (%) 22. d) Melaksanakan aktiviti pengiraan baki dan nilai stok setiap tahun. jadual pentauliahan dan penghantaran bekalan peralatan ke PTj/lokasi. Bengkel Kaedah Penyediaan Spesifikasi Perolehan pada 06 Disember 2010 dan Bengkel Penyediaan Penilaian Teknikal pada 27 Disember 2010. 3.2% 8.33% 0 Jenis Perkhidmatan yang disediakan Berkaitan rapat dengan fungsinya. Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan . c) Menguruskan penerimaan dan penyimpanan bekalan yang dipesan daripada pembekal serta menghantar keluar bekalan yang diperlukan oleh PTj/Unit. Terlibat dalam perancangan penerimaan bekalan mengikut kontrak. pihak PTj Sumber Bahan telah menguruskan kursus-kursus tatacara perolehan iaitu Ceramah Pengurusan Perolehan Kerajaan pada 7 Julai 2009. Memantau tempoh penghantaran bekalan dan memastikan ia akur kepada kontrak yang telah dipersetujui.

78 57.50% -37.234.811.8% -19.592.179.Pusat Perubatan Universiti Malaya 205 Jadual 25: Statistik Nilai Perolehan Perolehan Bekalan guna hapus Ubat-ubatan Perkhidmatan dan kerja-kerja Aset Jumlah 2009 (RM) 97.594.84 110.40 2010 7057 234.03% 15.98 37.184.249.438.81 Perbezaan (%) 12.9% 70% 20% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Jadual 27: Statistik Pesanan Pembelian Tempatan Yang Diproses Perkara Kuantiti Nilai (RM) 2009 7919 587.371.335.877.763.30% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan .5% -24.638.481.617.411.17% -51.54% 6.364.37 77.98 377.907.596.068.21% 150.817.24% 4.99 117.35% 90.60 251.55% -33.784.200.85 91.609.35 Perbezaan (%) -59.55% Perbezaan (%) -60% 3.04 2010 (RM) 39.25% Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Jadual 26: Statistik Kuantiti Tender/Sebut Harga Yang Diproses Perolehan Alat Kelengkapan • tender • sebut harga Bekalan Guna hapus • tender • sebut harga Ubat-Ubatan • tender • sebut harga Perkhidmatan dan kerja-kerja • tender • sebut harga Jumlah • tender • sebut harga 2009 30 52 31 11 10 5 2010 12 54 25 21 17 6 33 22 104 90 25 23 79 104 -24.

nilai kontrak yang telah ditandatangani bagi perolehan ubat-ubatan adalah sebanyak RM117. Seksyen Perkhidmatan/Kerja-Kerja Pada tahun 2010 seksyen ini telah menguruskan perolehan bagi menyiapkan kemudahan Klinik Rawatan Di Wisma R&D (Bangunan Telekom Lama). perolehan bagi menyempurnakan lagi projek-projek pembangunan sedia ada turut giat diadakan.00 untuk PTj Pengimejan Bio-Perubatan. Secara keseluruhan permintaan terhadap penggunaan ubat-ubat telah meningkat selaras dengan peningkatan bilangan pesakit yang mendapat rawatan di PPUM.99.878. Ini adalah bagi membantu PPUM menampung pertambahan jumlah pesakit luar.35 Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Perolehan » Seksyen Peralatan: Secara keseluruhan Sel Peralatan dan Kelengkapan telah menguruskan perolehan dan pembelian bagi perkhidmatan rawatan pesakit. Enam (6) unit Anaesthetic» Machine» With» Ventilator» Complete» With Monitor yang bernilai RM1. 4. Perabot Serta Signages. Nilai keseluruhan kontrak yang telah ditandatangani bagi peralatan adalah sebanyak RM 39.609.764.98 37.000. Seksyen Ubat-Ubatan Pada tahun 2010.78 57.00 untuk PTj Obstetrik & Ginekologi. 5. Perolehan ubatubatan adalah penting bagi memastikan pesakitpesakit mendapat ubat yang mencukupi untuk keperluan rawatan.878. Sepanjang tahun 2010 jumlah keseluruhan bekalan guna hapus dan guna sama yang telah diurus adalah sebanyak RM 39.288. Blok Bangunan Pediatrik dan Obstetrik. .00 untuk kegunaan PTj Onkologi. Blok Menara Selatan dan Projek Jalan Keluar Ke Lebuh Raya Persekutuan.700.500. Enam Belas (16) unit Foetal/Maternal» Monitoring» Machine Cardiotograph yang bernilai RM738.200. Di samping itu. Seksyen Bekalan Guna hapus dan Guna sama Perolehan bekalan boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bekalan perubatan dan bekalan bukan perubatan. Kuala Lumpur.371. 2.142.206 Laporan Tahunan 2010 Jadual 28: Perbelanjaan Kewangan 2010 Perolehan Bekalan guna hapus Ubat-ubatan Perkhidmatan dan kerja-kerja Aset Jumlah Nilai Perolehan Yang Diuruskan 2010 (RM) 39. peralatan keperluan pejabat dan kelengkapan perabot.800.168. Satu (1) unit» Conventional» Radiotherapy» Simulator» yang bernilai RM2.60 252.335. Jalan Pantai Baharu. Reka bentuk Dalaman.784.557.99 117.98. Di antara perolehan pembangunan yang telah dilaksanakan ialah Tawaran Bagi Menyiapkan Kerangka Bumbung. Satu (1) unit High» Dose» Rate» Cobalt-60» Brachytherapy»unit with»Treatment»Planning» System»yang bernilai RM3.998. Satu (1) unit»Full»Field»Digital»Mammography» System» With» Attached» Stereotactic» Biopsy» System»»yang bernilai RM1.302.509.10.784.00 untuk kegunaan PTj Onkologi. 3. Di antara perolehan peralatan perubatan penting yang telah dapat diuruskan adalah seperti berikut: 1.00 untuk PTj Obstetrik & Ginekologi dan Pediatrik dan Menara Timur (Dewan Bedah).168.980.000.557.583.

589.098.Pusat Perubatan Universiti Malaya 207 Peristiwa-peristiwa menarik Aktiviti Pengiraan Baki. Tujuan aktiviti ini diadakan adalah untuk mengenal pastikan nilai stok dan memastikan stok diuruskan mengikut prosedur Pengurusan Stor yang telah ditetapkan.49 manakala nilai akhir pegangan stok yang dicatatkan dalam Century» Financial»System adalah sebanyak RM12. Hasil daripada aktiviti ini. 27 & 28 Julai 2010 23 November 2010 Pasukan dari PTj Sumber Bahan telah melaksanakan projek Easy»Quality bertajuk Memantapkan Pengurusan Jaminan Bank / Wang Cagaran .662. Aktiviti ini melibatkan stor pusat dan kesemua 8 sub stor di PPUM. nilai pegangan stok PPUM yang direkodkan adalah sebanyak RM12. Aktiviti Pelupusan Fail Tujuan aktiviti ini adalah untuk mengenalpasti fail yang tidak aktif dan telah berusia selebih 7 tahun bagi menjimatkan ruang.44m3 . Hasil aktiviti yang telah dilaksanakan ini PTj Sumber Bahan telah berjaya melupuskan rekod-rekod perolehan sebanyak 36. Taklimat/Latihan yang telah dianjurkan Sepanjang tahun 2010. Modul Purchasing. Modul Budget Control) Ceramah Pembangunan Insan PTj Sumber Bahan Kursus Amalan 5S PTj Sumber Bahan Taklimat Pengendalian Gas Perubatan & Keselamatan Pekerja Sumber»:»PTj»Sumber»Bahan Tarikh 19-21 Oktober 2010 8-10 November 2010 6 Disember 2010 27 Disember 2010 13 Oktober 2010 26-28 Oktober 2010 03 Mac 2010 19. Nilai dan Verifikasi Stok pada 14 – 16 Disember 2010.251. 20.84.2m +829. PTj Sumber Bahan telah menganjurkan kursus-kursus seperti berikut:»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kursus Pengurusan Stor Nama Kursus Kursus Pengurusan Perolehan Bengkel Penyediaan Spesifikasi Bengkel Penyediaan Penilaian Teknikal Kursus Penyediaan Good Receive Note (GRN) Kursus Century Financial Training (Modul Stock Control.

penyelarasan kutipan wang tunai dan urusan bank harian serta mengeluarkan resit bagi bayaran yang diterima. Antara fungsi dan aktiviti bahagian adalah seperti berikut: Bahagian Hasil Perkhidmatan terus ke atas pesakit dan mempunyai tiga cabang perkhidmatan yang terdiri daripada: • Kutipan Hasil iaitu melibatkan kutipan wang cagaran. Pindahan Telegraf/Bank Draf. Bahagian Bajet dan Pengurusan Tunai • Mengemaskini dasar. Penyata Kewangan dan menyelenggara rekod bayaran dan hasil. polisi. menyediakan lejar am dan jurnal. urusan daftar pembayaran. pengebilan pesakit. Bahagian Pembayaran Memproses bayaran kepada pembekal atau pihak ketiga dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti berikut: • Semakan iaitu melibatkan urusan pendaftaran pembekal/ pihak ketiga. Pengurusan kewangan penghutang Bukan Pesakit seperti kes langgar perjanjian. Tuntutan Pelbagai. • • . Bertanggungjawab dalam urusan pembayaran secara Electronic»Fund»Transfer (EFT). pemfaktoran bagi pembekal yang berdaftar dan memastikan invois serta dokumen lengkap bagi tujuan pembayaran. menyediakan kertas kerja audit untuk Penyata Kewangan Tahunan. penggantian cek dan kawalan pergerakan pembayaran kepada Pemiutang. Unit Taksiran berperanan dalam membantu pesakit yang tidak berkemampuan untuk menjelaskan bayaran rawatan melalui proses menemuduga yang dilaksanakan secara adil dan saksama disamping menjaga kepentingan pesakit dan PPUM. Aktiviti-aktiviti yang terlibat adalah seperti berikut: • Akaun iaitu memasti pematuhan prosedur perakaunan dan merekod di dalam lejar. perletakan jawatan dengan notis 24 jam dan kakitangan dan pengurusan pembayaran dan terimaan yang melibatkan Pinjaman Kenderaan dan Komputer. • • • Bahagian Perakaunan Menyediakan Laporan Perbelanjaan. Laporan Dan Penyata Kewangan pula menyediakan Laporan kewangan kepada Pentadbiran PPUM dan agensi luar secara berkala dan semasa. mengagihkan peruntukan serta mengawal perbelanjaan supaya tidak melebihi dari peruntukan yang telah diluluskan. Menyelia dan memantau baki wang tunai di dalam Akaun Terimaan serta Akaun Pembayaran agar mencukupi untuk pembayaran kepada pembekal dan gaji melalui sistem e-Banker Kawalan ke atas Panjar Wang Runcit PPUM. Buku tunai dan Penyata penyesuaian. buku tunai dan penyata penyesuaian bank. Pembayaran. melaksanakan penutupan bulanan akaun dan pemantauan ke atas Akaun Amanah. PTj Sumber Kewangan bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan dan perakaunan PPUM dengan memastikan penggunaan sumber dan penjanaan dana yang efisien tanpa membelakangkan pematuhan kepada peruntukan yang perlu dipatuhi. Aset dan Terimaan Am serta Pentadbiran. Bajet dan Pengurusan Tunai. Tatacara Pengurusan Perakaunan PPUM. peraturan Kewangan dan • • Menyediakan Cadangan Belanjawan untuk dikemukakan kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kewangan.208 Laporan Tahunan 2010 PTJ SUMBER KEWANGAN PTj Sumber Kewangan merangkumi enam bahagian utama iaitu Hasil. Kawalan Kredit bertanggungjawab memproses bil individu dan bil syarikat yang berdaftar dengan PPUM serta membuat tindakan susulan pungutan hasil ke atas bilbil tertunggak pesakit-pesakit dan syarikatsyarikat. Perakaunan.

Pusat Perubatan Universiti Malaya 209 Bahagian Aset dan Terimaan Am • • • Pemantauan ke atas Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Daftar Aset.936. pemantauan ke atas cuti. Kutipan dan resit Program/Perkhidmatan terbaru yang diperkenalkan Verifikasi stor merupakan aktiviti tahunan yang perlu dilaksanakan oleh PTj Sumber Kewangan dan pada tahun 2010.102 59. Seramai 30 orang pemverifikasi stor telah dilantik oleh Pengarah PPUM bagi melaksanakan aktiviti verifikasi stor seperti mengesahkan ketepatan rekod-rekod dan stok serta pelaporan ke atas pengurusan stor secara keseluruhan.006 4.55 4.939. latihan/ kompetensi/ prestasi.62 -0.40 11. Bahagian Pentadbiran Pengurusan ke atas hal-hal pentadbiran PTj seperti fail dan surat-menyurat. Maklumat Statistik Perbandingan Program/Aktiviti Jadual 29: Kutipan Hasil Bil Pesakit bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Hasil (RM) 54.436 57.00 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Kutipan Hasil Pesakit Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 2010 67 2009 60 2008 Tahun 57 2007 55 2006 55 0 Hasil 20 40 RM Juta 60 80 .640. Pengurusan Pelaburan dan Pendapatan Am (Bukan Pesakit).673 66.439 Peratus Perbezaan Hasil Antara Tahun 12.434. kualiti dan kawalan dokumen. kehadiran dan disiplin staf serta susun atur dan kekemasan pejabat dan stor.961. aktiviti ini telah berjaya dilaksanakan pada 28 Disember 2010.636 54.

738 Terimaan Dari Kerajaan 252.000 361.550 388. diluluskan dan diterima bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Peruntukan Dipohon 352.570 Peruntukan Diluluskan 282.738 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Peruntukan Dipohon.094.400 287.700.094.135.210 Laporan Tahunan 2010 Jadual 30: Peruntukan dipohon.282.254.272.177.331.000 337.522.600 425.600 338.000 301.400 356.800 398.800 392.522.900 548. Diluluskan Dan Diterima Dari Kerajaan Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 548 425 358 337301 339 580 480 Juta RM 380 280 180 80 392 352 283 253 323 288 388 398 361 2006 2007 2008 Tahun 2009 Peruntukan diterima 2010 Peruntukan dipohon Peruntukan diluluskan .305.700.420.135.400 323.

102 59.248 355.451.600 338.212 13.259.636 54.829 475.814.700.400 287.174 Jumlah 319.156 10.351 Sumber:»PTj»Sumber»Kewangan Sumber Pecahan Pendapatan Bagi Tahun 2006 Sehingga Tahun 2010 455 405 355 305 RM juta 255 205 155 105 55 5 55 12 2006 55 13 2007 58 14 2008 Tahun 2009 60 11 67 11 2010 KERAJAAN PESAKIT BUKAN PESAKIT 253 288 301 339 398 .653 410.951 11.936.094.120 369.439 Bukan Pesakit 11.112.000 398.673 66.961.879.684 11.200.436 57.700.939.640.549.135.797.434.738 Pesakit 54.837.309.000 301.522.Pusat Perubatan Universiti Malaya 211 Jadual 31: Pecahan pendapatan bagi tahun 2006 sehingga tahun 2010 Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Kerajaan 252.

CIMB Bank. taklimat Permohonan Bajet 2012/2013. Taklimat disampaikan oleh pegawai PTj Sumber Kewangan seperti taklimat Tatacara Pengurusan Kewangan & Perakaunan PPUM. Tabung Amanah. Perkhidmatan Kaunter oleh agensi kerajaan dan swasta seperti Bank Islam (M) Berhad. skop dan prosedur pengurusan kewangan dan perakaunan PPUM. Ikram Bin Shah. Ia merupakan satu garis panduan yang membantu setiap pegawai dalam proses perlaksanaan penguurusan kewangan dan perakaunan pada masa sekarang dan akan datang supaya selaras dengan visi. taklimat Pengurusan Aset dan taklimat Pengurusan Akaun Amanah. • • Pameran aktiviti Inovasi dan Pengurusan Kewangan. Di antara aktiviti yang dijalankan sepanjang Minggu Kewangan tersebut adalah: • Perkhidmatan Kaunter oleh PTj Sumber Kewangan seperti semakan bayaran dan EFT. Pengarah PPUM merasmikan Pameran Minggu Kewangan PPUM Staf PPUM dan pesakit/waris mendapatkan penerangan dan perkhidmatan kemudahan kaunter yang disediakan sempena Minggu Kewangan PPUM. Tatacara ini menerangkan dasar. misi dan objektif PPUM. Dato’ Dr. Dato’ Ikram Bin Shah. Pengurusan Aset dan Hasil. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan Lembaga Tabung Haji. Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM Prof.212 Laporan Tahunan 2010 Peristiwa-peristiwa menarik Minggu Kewangan PPUM Minggu Kewangan PPUM telah diadakan pada 29 November 2010 hingga 1 Disember 2010 bertempat di Konkos. Pengarah PPUM telah melancarkan Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM pada 30 November 2010 dan tatacara tersebut telah dimuat naik ke Portal PPUM pada 15 Disember 2010 untuk diakses oleh staf PPUM. . • Prof. Menara Utama.

• • Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) seramai 24 orang pada 23 September 2010. PPUM ke pihak luar. Lawatan Kerja PTj Sumber Kewangan.Pusat Perubatan Universiti Malaya 213 Perasmian Minggu Kewangan PPUM 2010 & Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM Taklimat Pengurusan Akaun Amanah antara salah satu taklimat disampaikan bersempena Minggu Kewangan PPUM 2010 Pertandingan Inovasi di Peringkat PTj Sumber Kewangan Program berkaitan Inovasi telah dilaksanakan di peringkat PTj Sumber Kewangan bagi membolehkan semua kakitangan PTj Sumber Kewangan melibatkan diri dan melahirkan idea ke arah inovasi. PTj Sumber Kewangan. Sebahagian peserta pertandingan Inovasi PTj Sumber Kewangan. Persidangan yang telah dianjurkan/dihadiri. Pertandingan ini dibahagi kepada 9 kumpulan yang dianggotai oleh Kumpulan Sokongan dan dinilai secara rasmi pada 29 November 2010 oleh Kumpulan Pengurusan dan Profesional. PPUM bagi melihat secara khusus berkaitan Sistem Kewangan PPUM. . Lawatan Kerja Lawatan Kerja dari pihak luar ke PTj Sumber Kewangan. Antara persembahan Inovasi yang disampaikan. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) seramai 20 orang pada 8 November 2010. • Seramai 4 orang staf PTj Sumber Kewangan telah mengadakan lawatan kerja ke Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) pada 23 September 2010.

lengkapan kayu dan perabot. Sistem Bekalan Air Panas dan Sejuk. Mekanikal dan Elektronik termasuk pengubahsuaian dan pemasangan sistem baru. Mengendalikan secara 24 Jam Loji-Loji Perkhidmatan Pusat seperti Pendingin Hawa. Jabatan Bomba dll. Memberi khidmatan teknikal/kejuruteraan kepada PPUM bagi merancang dan melaksanakan projek pengubahsuaian dan pembangunan (menyediakan maklumat teknikal dan pemantauan projek sehingga siap) 4. Memberi khidmat kerja penyelenggaraan dan pembaikan bagi sistem peralatan kelengkapan Kejuruteraan Awam. Elektrik. pembersihan luaran Pembangunan • Mengkoordinasikan Projek pembangunan yang diluluskan dalam Rancangan Malaysia Lima Tahun. 3. Melaksanakan dan mengawal selia projek pembangunan dan peningkatan sistem dari masa ke semasa. • • Pejabat Pentadbiran Jabatan Kejuruteraan • • • • • Urusan Khidmat dan Kebajikan Staf Pengurusan Perolehan Penyelenggaraan Pengurusan Stor Proses Permohonan Pembaikan ( EMMMS ) Berikut juga adalah sistem-sistem dan peralatan yang dipasang didalam dan luar bangunan PPUM di bawah program dan aktiviti Jabatan Kejuruteraan yang meliputi : dan Kontrak Kejuruteraan Awam • • Struktur utama dan binaan bahagian luar dan dalam bangunan Kemasan dalam dan luar bangunan terdiri sistem paip. Bekerjasama dengan Agensi Kerajaan sebagai mewakili mengenai perkara-perkara kejuruteraan / teknikal seperti Jabatan Kerja Raya (JKR). 5. Elektrik & Elektronik) dalam & luar bangunan termasuk kerja-kerja pengubahsuaian ruang di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Aktiviti-aktiviti utama yang dilaksanakan di bawah bidangkuasa Jabatan Kejuruteraan merangkumi: • • • Perkhidmatan Kemudahan Kejuruteraan (Awam. Sistem Pencegah Kebakaran. Mewujudkan satu sistem perantaraan dan perlaksanaan projek yang bersepadu. . cat lengkapan papan tanda dan grafik. Loji Kuasa Elektrik (Janakuasa Tunggu Sedia dan Sistem UPS. Mekanikal. Penyelenggaraan bangunan Projek Pembangunan Rancangan 5 tahun Malaysia Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan: Penyelenggaraan & Kejuruteraan 1. Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Memberi khidmat bangunan PPUM. Sistem Penghantaran Hampagas (Pneumatic System) dan lain-lain sistem yang terdapat di Pusat Perubatan ini.214 Laporan Tahunan 2010 PTJ SUMBER PERKHIDMATAN Jabatan Kejuruteraan adalah bertanggungjawab untuk merancang. menentukan dasar dan seterusnya melaksanakan serta memantau dasar-dasar di bawah program utama yang telah dipertanggungjawabkan. 2.Uninterruptible Supply).

000/pm.1 juta liter»reservoir. Sistem Pencegah Kebakaran Sistem Penyeliaan Otomasi Bangunan (BAS) Sistem Kumbahan Manusia dan Radioaktif. Pelbagai jenis sistem pendingin udara terdiri dari unit Kendalian Udara (UKU). mampat • • • • • • • • • • Kejuruteraan Elektronik • • • Sistem Audio Video dan Sistem Siaraya Berpusat Sistem Queue»Management»System Pemantauan dan penyelenggaraan peralatan pejabat seperti mesin pencetak.»Ultra» Sonic» Washer.Pusat Perubatan Universiti Malaya 215 • • • • Sistem bekalan air sejuk – 800. Peti Simpanan Mayat. makmal. Pam. Air» Cooled» Package Unit. dewan bedah dan lain tempat. faks dan sebagainya.000 m3 setahun dan bil air RM1.» Bed» Pan» Washer» dan lainlain.» Water» Cooled Package» Unit dan Presicion»Air»condition. 11kV Perkakas suis 33kV dan 11kV Papan Suis Utama ( MSB ).300. lampu/pencahayaan. Dandang Elektrik. Semua peralatan Mekanikal seperti Otokleb.000 setahun. Air» Cooled» Mini» Chiller. Gas perubatan dan bekalan gas perubatan. Sistem Pendingin Hawa berpusat dan bekalan air kokol dan Chiller berkeupayaan 5.0 juta liter dan 5. cerek elektrik. Display» Chiller. tangki oksigen berkeupayaan 20. Semua alat kelengkapan dan Utiliti yang menggunakan kuasa elektrik seperti semua jenis kipas. Sistem pengalihan udara terdiri dari pelawas sistem tekanan negatif dan positif. Perabot kemasan dan alat kelengkapan di semua tempat seperti pejabat. Hot»Air Oven. Sistem pembersih (sanitary) / pembentungan dan sistem pembuangan sisa. microwave dan lain-lain • Kejuruteraan Mekanikal • • Sistem Bekalan Air Panas kapasiti 100hp.000 liter. 60 juta kWh dan bil elektrik 18 juta setahun. Sistem penyejukan dan pembekuan yang terdiri daripada peti sejuk. wad-wad. Papan Suis Kecil ( SSB ) dan Petri agihan Semua Kabel termasuk bawah tanah Bateri dan Pengecas Sistem pembumian dan penangkap kilat Sistem Pelindungan / geganti. Sistem vakum dan udara berkeupayaan 12.100 tonnage. Sistem Penghantaran (Pneumatic»System) Tiub Hampagas Sistem & Peralatan Mesin Dobi Sistem Pam Air Penyelenggaraan Kenderaan PPUM Kejuruteraan Elektrik • • • • • • • • • Bangunan Pencawang 33kV. Kawasan lanskap dan seni taman 80. EF/OC Pendawaian Menyelenggara kapasiti penggunaan tenaga elektrik sebanyak 10MVA. Tangki simpanan air domestik 2. Sistem Bekalan Elektrik Kecemasan termasuk Loji Janakuasa berkeupayaan 10 MVA dan Sistem Bekalan Elektrik tanpa gangguan (UPS) – 810 KVA. makmal. Sistem Panggilan Jururawat – 20 sistem • • .000 m 2 • • • • • Penyelenggaraan dan pemantauan sistem lif. dewan bedah dan lain tempat. Freezer» dan bilik sejuk. wad-wad. Kemasan dan alat kelengkapan diperbuat dari besi di semua tempat seperti di pejabat.

911 1.008 Sumber»EMMMS»PTj»Sumber»Perkhidmatan 2010 7.346 3.548 5.551 5.216 Laporan Tahunan 2010 • • • • • • • Penyelenggaraan sistem automatik seperti – barrier»gate untuk tempat letak kereta.511 18. Perbandingan data-data berkenaan dapat ditunjukkan seperti di bawah:Jadual 32: Jumlah Permohonan Pembaikan Bagi Tahun 2009 & 2010 Bidang Awam Elektrik Elektronik Mekanikal Jumlah 2009 6.445 1.316 Permohonan Pembaikan Jumlah Permohonan Pembaikan Bagi Tahun 2009 Dan 2010 8000 6000 4000 2000 0 2010 2009 AWAM 7346 6870 ELEKTRIK 3911 3445 ELEKTRONIK 1548 1551 MEKANIKAL 5511 5142 .142 17.870 3. SIstem PABX Sistem Kamera Litar Tertutup ( CCTV ) Sistem Kad Akses Penyelenggaraan Peralatan Makmal Sistem TV Berpusat ( MATV ) Sistem Perhubungan Radio ( Walkie»Talkie ) Maklumat Statistik Perbandingan Aktiviti Aktiviti utama PTj Sumber Perkhidmatan adalah melibatkan penyelenggaraan dan pembaikan sistem serta kemudahan-kemudahan yang terdapat di PPUM. pintu automatik dan sebagainya.

(Sumber:»PTj»Sumber»Perkhidmatan) Jadual 34: Maklumat Statistik Perbandingan Aktiviti.Pusat Perubatan Universiti Malaya 217 Pembangunan Fizikal Jadual 33: Projek Pembangunan / Pengubahsuian yang masih di dalam proses pembinaan. Pembinaan sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada 22 Jun 2011. Status Pelaksanaan Siap Dalam Pelaksanaan Batal Bilangan Projek Tahun 2009 3 4 2 Sumber»:»PTj»Sumber»Perkhidmatan Tahun 2010 0 3 0 . Nama Projek Pembinaan Bangunan Baru Obstetrik Fasa 2A : Kerja Superstruktur Pembinaan Bangunan Baru Pediatrik Fasa 2A : Kerja Superstruktur Pembinaan Bangunan Menara Selatan Fasa 2 : Kerja Superstruktur Status Pembinaan sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada 31 Disember 2010.

Unit Bukan Klinikal Unit Bukan Klinikal berperanan untuk pengurusan projek. Sistem ePengambilan. penggunaan portal. Pembahagian ini penting bagi memastikan pemantauan dan pelaksanaan ICT di PPUM sentiasa berada di tahap yang maksimum. Objektif PTj ialah untuk memastikan pengguna PPUM celik IT dan boleh mengaplikasikan sistem yang dibangun dan dilaksanakan dalam semua urusan sama ada perawatan pesakit. Picture» Archiving» &»Communication»System (PACS). mengawal selia dan memastikan perjalanan teknologi maklumat di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) sentiasa diuruskan dengan baik dan efisien. Juga memastikan sistem berjalan lancar dan membantu pengguna dalam tugasan harian khususnya dalam pengurusan maklumat. Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Mengikut Bahagian Unit Klinikal Unit Klinikal bertanggungjawab untuk membangunkan aplikasi-aplikasi klinikal bagi membantu pengguna dalam memudahkan pengurusan maklumat pesakit dan perawatan pesakit di PPUM. beberapa implementasi sistem baru telah yang dilaksanakan seperti Sistem Maklumat Materniti dan Sistem Maklumat Kardiologi. Pada tahun 2010. mengurus. Antara aplikasi-aplikasi dibawah tanggungjawab unit aplikasi sokongan klinikal adalah Sistem Maklumat Radiologi (RIS). Secara keseluruhannya. memberikan perkhidmatan meja bantuan dan memberi latihan ICT kepada pengguna di PPUM. Sistem Financial»and»Inventory. Sistem eHousemanship» (eHO). pembangunan sistem dalaman dan naiktaraf sistem antaranya naiktaraf sistem rangkaian dan keselamatan. penyelidikan mahupun urusan pentadbiran di PPUM. naiktaraf sistem email . Unit Klinikal juga bertanggungjawab dalam melakukan penyelenggaraan bagi sistem-sistem sedia ada iaitu Sistem Patient» Management (iPM). Sistem Maklumat Farmasi (PIS). mengurus dan menyelenggara infrastruktur ICT. Sistem Maklumat Rawatan Rapi (CCIS) dan Sistem Pengurusan Diet. pelaksana dan pemantau projek. pembelajaran. naiktaraf talian suwa.218 Laporan Tahunan 2010 PTJ NADI IT PTj Nadi IT yang bertanggungjawab untuk membangun. Unit Bukan Klinikal. Latihan ICT juga telah dilakukan secara berterusan bersesuaian dengan pelaksanaan sistem dalaman dan projek yang dijalankan di sepanjang tahun 2010. Unit Integrasi dan Keselamatan ICT. Sistem Maklumat Pelajar Bersepadu dan ezForm. Semua urusan ICT PTj telah dibahagikan kepada beberapa Unit iaitu Unit Klinikal. Sepanjang tahun 2010. Sistem Central»Sterile»Supply» Unit (CSSU) dan juga Virtual Rostering. Pusat Data. pada tahun 2010 PTj Nadi IT telah melaksanakan projek-projek menaiktaraf infrastruktur ICT. Engineering» Material» Maintenance» Management»System. Selain daripada itu. memantau. Unit Multimedia dan Unit Pentadbiran. pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi bukan klinikal di PPUM. Unit Pusat Data Unit Pusat Data berperanan untuk memantau dan mengawalselia semua urusan penyelenggaraan infrastruktur dan sistem-sistem yang berkaitan di . PTj ini berfungsi dengan memfokuskan kepada pembangunan aplikasi. Antara aplikasi-aplikasi dibawah tanggungjawab Unit Bukan Klinikal adalah eHR. Portal PPUM dan Sistem SMS PPUM Unit Sokongan Klinikal Unit Sokongan Klinikal berperanan untuk pengurusan implementasi projek dan penyelenggaraan aplikasi sokongan klinikal di PPUM. Juga memastikan sistem berjalan lancar dan membantu pengguna dalam tugasan harian khususnya dalam pengurusan maklumat. Unit Khidmat Pelanggan. pembangunan Sistem Pengurusan Manusia dan pelaksanaan Sistem Pembilan Pesakit. Unit Sokongan Klinikal. naiktaraf Sistem Maklumat Farmasi. Sistem SMS. Unit Rangkaian. Sistem Multi» Purpuses»Utility (MPU). beberapa penambahbaikan sistem telah yang dilaksanakan seperti Sistem her (Modul Latihan). Sistem Project» Management» Office (PMO). Sistem Maklumat Makmal (LIS). Portal PPUM. Unit Klinikal juga bertanggungjawab dalam menjalankan implementasi projek klinikal di PPUM seperti Electronic» Medical» Record (EMR). Aduan Pelanggan.

Selain itu juga unit rangkaian bertindak sebagai penyelaras dan peneraju bagi integrasi sistem rangkaian PPUM dengan rangkaian lain seperti rangkaian UM. talian internet dan proksi internet. multimedia dan grafik untuk menarik minat dan meningkatkan kefahaman pengguna/penonton melalui medium interaktif. Projek Unified»Archiving»Solution. Selain itu. Naik taraf talian Internet PPUM. Projek SAN»Migration dan Penyelenggaraan Pusat Data ICT di PPUM berada pada tahap yang baik. Projek Naiktaraf Sistem E-mel dan Penyelenggaraan Sistem Antispam dan Antivirus Unit Rangkaian Unit Rangkaian. Domain dan liputan Wifi di seluruh PPUM. sistem sokongan klinikal dan perkakasan ICT yang menggunakan perisian JCAPS. Kedua-dua sistem digunakan secara keseluruhan oleh semua staf di PPUM dan FPUM. Portal Lab dan Pamphlet Kesihatan Unit Intergrasi & Keselamatan ICT Unit Keselamatan & Integrasi adalah sebuah unit baru yang diwujudkan pada Julai 2010 atas keperluan keselamatan yang tinggi dan integrasi di PPUM yang meningkat. PTj Nadi IT adalah unit yang ditubuhkan bagi menguruskan. pengajaran dan penelidikan. Projek yang dilaksanakan pada 2010 yang dilaksanakan oleh Unit Multimedia ialah Pembangunan laman web baru. Unit Multimedia Unit Multimedia di Jabatan Teknologi Maklumat telah diwujudkan pada Jun 2010 untuk memberikan perkhidmatan berkaitan kandungan kreatif (Creative» Content). Portal ICT. Kedua-duanya adalah di bawah selian Unit Keselamatan & Integrasi. Elearning» Portal. PPUM. Unit Keselamatan & Integrasi memainkan peranan penting dalam memastikan keseluruhan keselamatan . Walau bagaimanapun. beberapa projek telah yang dilaksanakan sepenuhnya untuk tujuan penambahbaikan infrastruktur pada Unit ini. unit ini juga menguruskan sepenuhnya sistem komunikasi dalaman dan luaran PPUM iaitu Sistem e-Mel dan Sistem Pengurusan Dokumen Elektronik. Integrasi Rangkaian PPUM dan UM. Bermula Julai 2010. Pembangunan Integrasi Antara Sistem Sokongan Klinikal. Visi Unit Rangkaian PTJ Nadi IT adalah mewujudkan infrastruktur sistem rangkaian PPUM yang berkelajuan tinggi. Proksi Internet.Pusat Perubatan Universiti Malaya 219 Pusat Data. berulang dan selamat. Sistem Generic» Office» Environment (GOE). kawalan capaian pengguna (SSO) dan keselamatan fizikal. Kawalan keselamatan ICT ini termasuklah pencegahan virus (antivirus). rangkaian tanpa wayar. pencirian keselamatan sistem yang digunakan (Acunetix). penambahbaikan dilakukan setiap masa bagi mewujudkan persekitaran ICT yang lebih selamat dan berintegrasi antara satu sama lain. Unit Rangkaian akan sentiasa mengkaji dan menambahbaik infrastruktur sistem rangkaian bagi memastikan prestasi dan kelancaran sistem-sistem ICT di PPUM. Penggunaan Creative» Content telah menjadi cara yang disenangi dan berkesan dalam meningkatkan kualiti maklumat di dalam perubatan. Skop kerja unit rangkaian. Misi Unit Rangkaian PTj Nadi IT pula adalah memastikan sistem rangkaian PPUM sentiasa tersedia serta beroperasi dengan lancar bagi memastikan kelancaran akses sistem-sistem ICT di PPUM. sistem bukan klinikal. Jabatan Teknologi Maklumat. kawalan capaian secara jarak jauh (SSL VPN). Kandungan kreatif adalah maklumat yang dihasilkan dalam bentuk kreatif menggunakan teknologi terkini seperti teknologi web. Unit ini juga bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keseluruhan integrasi yang melibatkan sistem klinikal. Ia juga memastikan penyelarasan aktiviti pendua dan perlesenan perisian di PPUM dijalankan dengan baik. Antara projek yang diselia oleh unit ini sepanjang tahun 2010 ialah Naiktaraf Rangkaian Fasa 1. memantau dan menyelenggara infrastruktur sistem rangkaian di PPUM. Sehubungan itu. Pada tahun 2010. ‘Queue» Management» System’ (QMS). Projek intergrasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2010 adalah Pembangunan Integrasi Antara Sistem Bukan Klinikal. Projek Server»Consolidation»dan»Virtualization. Portal Farmasi. rangkaian UMSC dan juga rangkaian Egnet. fungsi utama iaitu perkhidmatan dan penyelenggaran perkakasan dan infra ICT tetap dilaksanakan. Semua pengguna perlu mengikut tatacara keselamatan ICT yang telah ditetapkan dan sistem ICT yang digunakan perlu mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan. pendawaian rangkaian. Projek yang dilaksanakan sepanjang tahun 2010 ialah Projek Database»Auditing»Solution. PTj Nadi IT adalah merangkumi pemantauan dan penyelenggaraan suis rangkaian.

46%.91% pada suku tahun keempat 2010. suku tahun ketiga iaitu Julai .0% 80. Perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Khidmat Pelanggan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Meja Bantuan Nadi IT (Helpdesk) yang berperanan untuk menerima aduan yang dibuat oleh penggunapengguna komputer di PPUM Bagi aktiviti penyelenggaraan komputer dan perkakasan. pada tahun 2010 ia telah dilakukan sebanyak dua kali iaitu bermula 15 April sehingga 29 Julai 2010.1% 72.7% . Bagi tahun 2010.099 telah diterima berbanding dengan 10.30% dan 75.2% 78.0% Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Sumber:»PTj»Nadi»IT 83.0% 70.5% 71.3% 77.) 90. Jadual 35: Jumlah Perkakasan Komputer di PPUM Bil 1 2 3 4 5 CPU Monitor Komputer Riba Pencetak LCD Projektor Sumber»:»PTj»Nadi»IT Keterangan Jumlah 1632 1632 91 425 31 Statistik Yang Melibatkan Aktiviti/Perkhidmatan PTj /Unit Jumlah aduan bagi tahun 2010 ialah sebanyak 10.0% 86. Disamping itu..0% 75.1% 76. Graf 1 menunjukkan peratusan penyelesaian aduan bagi tahun 2010 manakala Graf 2 menunjukkan jumlah aduan yang diterima oleh PTj Nadi IT melalui Sistem Helpdesk.5% 75.4% 80.4% 74..September 2010 telah dapat mencapai purata penyelesaian aduan iaitu 81.25%.0% 65. Khidmat yang diberikan merangkumi perkhidmatan sokongan teknikal.7% 80.0% 85. Graf 1: Peratusan Penyelesaian Aduan Bagi Tahun 2010 Objektif Kualiti (80% Within 3 Days) Objektif Kualiti (80% within 3. diikuti suku tahun kedua iaitu 79. baik pulih perkakasan dan penyelenggaraan berkala ke atas perkakasan ICT. Manakala bagi suku pertama tahun 2010 purata penyelesaian aduan adalah 73. Dari jumlah tersebut sebanyak 7798 aduan iaitu 77% telah berjaya diselesaikan. Jumlah perkakasan komputer sedia ada yang terdapat di PPUM adalah seperti di dalam Jadual 35. semua perkakasan dibawah selenggaraan pihak pembekal sebelum ini telah diserahkan kepada Juruteknik PTj Nadi IT untuk penyelenggaraan seterusnya.915 bagi tahun 2009.220 Laporan Tahunan 2010 Unit Khidmat Pelanggan Unit Khidmat Pelanggan adalah tulang belakang kepada sokongan perkhidmatan yang diberikan oleh PTj Nadi IT.9% 73.0% 60.

950 3.010 1.343 Dokumen Didaftar 277 548 360 326 231 312 253 204 206 218 208 203 3..287 1.305 1. Ia juga berperanan untuk mentadbir dan mengurus Unit Pengimbasan Berpusat yang telah diwujudkan pada tahun 2010.369 1. pengurusan sumber manusia dan menyelaras perolehan ICT di PPUM.962 1.267 21.348 Sumber:»PTj»Nadi»IT .504 1.679 1. Unit ini berfungsi untuk mengimbas semua surat-menyurat di PPUM dan seterusnya diedar secara elektronik kepada PTj dan Jabatan melalui sistem GOE.Pusat Perubatan Universiti Malaya 221 Graf 2: Jumlah Aduan Yang Diterima Bagi Tahun 2010 Grand Total Grand. 1200 1000 800 600 400 200 0 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Sumber:»PTj»Nadi»IT 1100 1005 780 875 867 819 608 636 921 898 727 862 Unit Pentadbiran Dan Pengimbasan Dokumen Unit Pentadbiran dan Unit Pengimbasan Berpusat berperanan untuk memantau dan mengawalselia semua urusan pentadbiran.438 2. Jumlah Dokumen Yang Didaftar dan Diimbas Bulan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Transaksi 1.200 2. Jadual 36: Statistik Transaksi.372 1.346 Dokumen Diimbas 277 550 360 326 231 312 253 204 206 218 208 203 3.

Peningkatan yang ketara ini disebabkan oleh pembelian baru peralatan di bawah peruntukkan pembangunan Rancangan Malaysia Ke 9.000.961. Manakala.00 15. Bagi perolehan melalui peruntukan RMK9 yang tamat pada tahun 2010. sebanyak 194 unit peralatan perubatan telah dilupuskan dari aset tahun 2010 disebabkan oleh keadaan peralatan yang usang.343. tidak ekonomik untuk dibaiki dan tidak mampu untuk memberikan fungsi klinikal yang baik dan optimum.00. peralatan-peralatan derma dari syarikat atau individu persendirian dan peralatan-peralatan yang belum didaftarkan oleh Unit Kejuruteraan Biomedikal.000.013.000.631. sebanyak 34 permohonan perolehan telah berjaya disiapkan dengan anggaran keseluruhan bernilai RM 7.00 Pengurusan aset tahun 2010 mencatatkan kenaikan jumlah peralatan perubatan daripada 3189 unit kepada 4073 unit.223.408.00 18.500. JPKA 2010 dan Rancangan Malaysia KeSembilan (RMK9).00. 408.231 Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Tahun 2010 Bil Permohonan 10 34 Anggaran Bajet (RM) 11. Jadual 38: Statistik Peralatan Perubatan Di PPUM Perkara Bilangan Peralatan baru yang ditauliahkan Bilangan Peralatan yang disyorkan lupus Bilangan peralatan dari punca lain. Bilangan peralatan pada tahun sebelumnya Bilangan Keseluruhan peralatan perubatan Tahun 2009 219 321 2649 3189 Tahun 2010 468 194 3189 416 4073 Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal .160.223.500.356. pengujian dan pentauliahan peralatan baru iii) Proses penyelenggaraan dan baik pulih peralatan iv) Proses pelupusan peralatan.23 5.121. Jadual 37: Peruntukan Perolehan Tahun 2010 Tahun 2009 Peruntukkan One off JPKA RMK9 Jumlah Bil Permohonan 80 28 24 Anggaran Bajet (RM) 32.261.00 53. Permohonan perolehan bagi tahun 2010 agak memberangsangkan apabila JPKA meluluskan penggantian peralatan usang berjumlah RM 11.500.561.00 7.222 Laporan Tahunan 2010 UNIT KEJURUTERAAN BIOMEDIKAL Unit Kejuruteraan Biomedikal bertanggungjawab terhadap pengurusan peralatan biomedikal milik PPUM seperti : i) ii) Proses penyediaan spesifikasi dan penilaian tender perolehan peralatan Proses penerimaan. Perolehan peralatan bagi tahun 2010 menerima pakai peruntukan daripada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.00 dan peralatanperalatan lain dengan nilai keseluruhannya bernilai RM 11.000.

Walau bagaimanapun jumlah permohonan penyelenggaraan mencegah meningkat sebanyak 24% permohonan daripada tahun sebelumnya. Sedikit penurunan dapat dilihat pada jumlah permohonan baik pulih pada tahun 2010 yang berjumlah 2302 menurun daripada 2467 pada tahun sebelumnya.7% 24% 7% Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Ke se lur uh ru an Pe ral ata n . Jadual 39 menunjukkan statistik sebenar aktiviti-aktiviti penyelenggaraan dan baik pulih padah tahun 2009 dan 2010. jumlah aduan penyelenggaraan dan baik pulih meningkat sebanyak 7% kepada 4714 aduan. Peningkatan ini adalah dijangkakan susulan dari peningkatan jumlah peralatan perubatan pada tahun 2010.Pusat Perubatan Universiti Malaya 223 Carta Perbandingan Peralatan Biomedikal 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Bilangan peralatan 2009 Bilangan peralatan 2010 us nc al ain dit au lia hk an ad a ka nl up or ns ed ia pu ri ata sy Di Da Ba ral Pe Sumber:»Unit»Kejuruteraan»Biomedikal Pada tahun 2010. Ini adalah disebabkan terdapat peralatan-peralatan baru di bawah pembelian tahun 2009 yang masih di bawah tempoh jaminan dan masih berkeadaan baik. Jadual 39: Laporan keseluruhan aduan baik pulih dan penyelenggaraan peralatan perubatan (sumber EMMS) 2009 Jumlah permohonan baik pulih Jumlah permohonan penyelenggaraan mencegah Jumlah keseluruhan permohonan 2467 1947 4414 2010 2302 2412 4714 Perbezaan (%) -6.

224

Laporan Tahunan 2010

PTJ PENGURUSAN AM DAN FASILITI
PTj ini yang memulakan operasinya pada 17 September 2007 yang mana perubahan dari segi struktur organisasi PPUM telah menyatukan beberapa unit yang sebelum ini di bawah PTj Sumber Perkhidmatan. PTj ini yang telah beroperasi selama 3 tahun dan bertanggungjawab dalam tadbir urus perkhidmatan dan kemudahan am di Pusat Perubatan ini seperti berikut:1. Pengurusan Linen 2. Pengangkutan 3. Pembersihan dalaman bangunan dan pembersihan bangunan yang merangkumi ”High»Glass»Cleaning” dan ”Aluminium»Cladding” 4. Pengurusan Sisa Klinikal dan Pelupusan Sisa Kimia 5. Pengawalan Serangga dan Penghapus Haiwan Perosak 6. Percetakan 7. Pejabat Mel 8. Sukan dan riadah 9. Penginapan. 10. Pengurusan Ruang Niaga (mulai»1»Jun»2010) 11. Pengurusan Pakaian Seragam (mulai»1»Mei»2010) 12. Urusan Pentadbiran Unit Keselamatan Antara fungsi unit di bawah pelaksanaan tadbir urus PTj pengurusan Am dan Fasiliti adalah seperti berikut:

Unit Pengurusan Linen
Fungsi Unit ini ialah membekal linen bersih dan berkualiti untuk memenuhi keperluan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) yang merangkumi aktiviti-aktiviti pengambilan dan penghantaran linen, membasuh, mengering, menggosok, melipat dan penyimpanan stok linen. Cucian linen yang dilakukan adalah merangkumi lima kategori item utama iaitu linen pesakit, linen hijau bagi kegunaan dewan bedah, scrub»suit, sarung tilam, selimut dan sarung bantal. Jadual 40: Statistik Cucian Linen Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Linen Pesakit [Kg] 8,200 8,090 9,890 9,700 11,110 7,270 10,310 Linen Hijau [Kg] 9,330 9,090 8,260 9,980 11,140 11,570 11,000 Scrub Suit [Kg] 9,030 7,800 8,840 8,810 9,540 9,970 5,850 Drawsheet / Bedsheet [Kg] 15,103 13,234 18,258 16,344 15,344 14,265 15,124 Sarung Bantal [Kg] 1,332 1,091 1,360 1,199 1,248 1,209 1,182 Jumlah Timbangan [Kg] 42,995 39,305 46,608 46,033 48,382 44,284 43,466

Pusat Perubatan Universiti Malaya

225

Ogos September Oktober November Disember Jumlah (Kg)

9,455 8,295 10,625 12,740 11,370 117,055

8,850 9,780 13,280 12,840 11,805 126,925

4,830 7,110 7,120 8,630 10,480 98,010

14,687 12,943 13,725 12,709 13,207 174,943

1,225 1,274 974 1,014 1,194 14,302

39,047 39,402 45,724 47,933 48,056 531,235

Sumber»:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Berdasarkan kepada data di atas, jumlah cucian bulanan adalah sekata disebabkan Unit Pengurusan Linen mengamalkan sistem penggantian linen (exchange»basis). Dalam erti kata lain, setiap linen yang kotor yang diambil pada waktu pagi akan digantikan dengan linen bersih pada sebelah petang dalam kuantiti yang sama.

Unit Pengangkutan
Unit ini berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan bagi semua aktiviti sama ada rasmi atau tidak rasmi PPUM. Urusan ini turut meliputi pentadbiran dan pengurusan dokumen-dokumen berkaitan dengan pemandu dan kenderaan berkenaan termasuklah urusan lesen memandu, cukai jalan dan insuran kenderaan. Jadual 41: Statistik Jumlah Kenderaan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kenderaan Pacuan 4 Roda Kereta Bas Lori Motorsikal Traktor/ Trailer Van Jenazah Kuantiti 3 6 6 2 8 2 3 30

Jumlah

Sumber»:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Jumlah ambulan tidak dinyatakan oleh kerana ianya terletak di bawah tanggungjawab PTj Trauma dan Kecemasan. PTj Pengurusan Am & Fasiliti hanya menguruskan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan cukai jalan dan insuran untuk kenderaan berkenaan.

Jenis perkhidmatan yang disediakan:
Bil 1 2 3 4 5 Jenis Perkhidmatan Perkhidmatan Bergerak Tabung Darah Kenderaan Terbabit Lori, Bas Mini dan kereta Kekerapan Harian Bulan Ogos hingga Oktober Bulan Julai hingga Oktober Harian Bulanan

Membawa Pelatih Kejururawatan ke penempatan luar Bas Mini PPUM Membawa Pelatih Radiografi ke penempatan luar PPUM Bas Mini, Pajero Van, Kereta Bas Panjang, Van Penumpang

Home Nursing
Kursus

226

Laporan Tahunan 2010

Bil 6 7 8 9

Jenis Perkhidmatan Aktiviti Kebajikan Penghantaran Surat / dokumen dengan tangan Home Visit oleh Jabatan Pemulihan Menghantar Jenazah

Kenderaan Terbabit Kereta Kereta Kereta Van Jenazah

Kekerapan Harian Harian 1 kali seminggu Mengikut Permintaan

Unit Pembersihan
Bertanggungjawab memantau perkhidmatanperkhidmatan yang dikontrakkan di dalam menjaga kebersihan keseluruhan bahagian dalam bangunan Pusat Perubatan Universiti Malaya yang meliputi: 1. Perkhidmatan Pembersihan bahagian dalam bangunan 2. Perkhidmatan Pencucian bangunan aras tinggi» cermin luar

Perkhidmatan Pengurusan Sisa-sisa klinikal
Bahagian ini bertanggungjawab sepenuh di dalam memantau pelaksanaan perkhidmatan pembuangan sisa berjadual di PPUM yang dikontrakkan. Perkhidmatan yang dimaksudkan adalah: • Mengurus semua sisa klinikal dengan membuat kutipan sisa klinikal di seluruh kawasan klinikal mengikut jadual yang ditetapkan hingga ke loji pelupusan. Memastikan kontraktor yang bertanggungjawab melaksanakan perkhidmatan ini mengikut prosedur pengurusan dan pelupusan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dibawah perintah Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

3. Perkhidmatan Pengurusan Sisa-sisa klinikal 4. Perkhidmatan Pelupusan Sisa kimia 5. Perkhidmatan Pengawalan dan menghapus serangga dan haiwan perosak •

Pembersihan Bahagian Dalam Bangunan
Pembersihan dalam bangunan ia meliputi pembersihan kawasan, peralatan pejabat, mesin dan perabot di pejabat, wad dan klinik. Ia meliputi aktiviti pembersihan berikut: • • • • Pencucian biasa (general»cleaning) Pembersihan menyeluruh (total»cleaning) Mengilat (polishing), menyental (scrubbing) dan menggilap (buffing) lantai Pengutipan domestik dan pembuangan sampah

Berdasarkan kepada statistik, jelas terdapat peningkatan perbelanjaan yang ketara di dalam perkhidmatan pengurusan sisa klinikal di PPUM dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan ini. Jumlah kutipan sisa klinikal jika dibandingkan antara tahun 2008 dengan 2009 menunjukkan peningkatan sebanyak 7.74%, iaitu sebanyak 531,013.90kg pada tahun 2009. Peningkatan tersebut juga berlaku pada tahun 2010, iaitu sebanyak 5.04% sebagaimana yang digambarkan di dalam rajah di bawah ini.

Mulai 1 Julai 2010, perkhidmatan pembersihan bahagian dalam bangunan PPUM telah diambil alih oleh Mashita Pencuci Hygienic (M) Sdn. Bhd daripada kontraktor terdahulu iaitu RHEA Corporation Sdn Bhd yang telah memberikan perkhidmatan hampir 13 tahun di PPUM.

Pusat Perubatan Universiti Malaya

227

Perbandingan Kutipan Sisa Klinikal Dalam Tempoh 3 Tahun Di PPUM
559,223.60

600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 489,896.40

531,013.90

2008

2009
Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

2010

Di antara faktor-faktor yang dikenalpasti menyumbang kepada kenaikan tersebut adalah: a) Penggunaan bahan guna hapus yang tinggi; b) Kesedaran staf dan pesakit mengenai jangkitan dan wabak; c) Peningkatan kes penyakit berjangkit di serata dunia; d) Peningkatan bilangan pesakit dari tahun ke tahun; dan e) Sikap pengguna yang mengambil mudah dengan melakukan pembuangan sisa domestik ke dalam tong-tong sisa klinikal.

Perkhidmatan Pelupusan Sisa Kimia
• • Bertanggungjawab dalam membawa sisa kimia dari stesen pengumpulan sementara ke stor penyimpanan sisa bahan kimia. memastikan keselamatan dan kekemasan tempat penyimpanan sementara sisa bahan kimia ini sebelum proses pelupusan dilaksanakan oleh wakil Kualiti Alam.

Perkhidmatan Pengawalan Dan Penghapusan Serangga Dan Haiwan Perosak Fungsi Unit
• • PTj Pengurusan Am dan Fasiliti berfungsi sebagai badan pemantau dan pelaksana bagi Perkhidmatan Kawalan Serangga dan Menghapus Haiwan Perosak di PPUM. Bahagian ini bertanggungjawab memantau aktiviti pencegahan, pengawalan dan penghapusan semua jenis serangga dan haiwan perosak seperti semut, lipas, tikus, kucing, anjing, anai-anai dan sebagainya oleh syarikat yang dilantik untuk menguruskan perkhidmatan ini. Pada tahun 2010, PPUM telah melantik kontraktor baru, iaitu URC Globel Care Sdn. Bhd. bagi melaksanakan perkhidmatan pengawalan dan penghapus dan haiwan perosak di PPUM bermula pada 1 Mei 2010 sehingga 30 April 2012.

228

Laporan Tahunan 2010

Unit Percetakan
Unit Percetakan bertanggungjawab menguruskan percetakan semua dokumen rasmi yang meliputi borang dan bahan cetakan yang lain bagi memenuhi keperluan PPUM. Walau bagaimanapun, urusan percetakan dihadkan kepada permohonan untuk cetakan sebanyak 100 set ke atas. Perkhidmatan percetakan dibahagikan kepada 2 kategori iaitu cetakan dalaman dan cetakan luaran. • • Cetakan Dalaman: Percetakan dilakukan sendiri. Cetakan Luaran: Percetakan dilaksanakan oleh syarikat-syarikat luar. Jadual 42: Statistik Percetakan Borang Tahun 2010 Kuantiti Permohonan (ms) 660,300 735,550 1,428,750 935,250 1,030,300 1,104,400 1,338,720 896,100 314,300 700,300 639,300 429,500 10,212,770 Baki Yang Belum Dicetak Yang Dibawa Ke Hadapan (ms) 90,100 69,300 97,800 269,650 296,550 580,200 719,450 643,860 514,360 145,060 50,760 60,060 90,100 Jumlah Keseluruhan (ms) 750,400 804,850 1,526,550 1,204,900 1,326,850 1,684,600 2,058,170 1,539,960 828,660 845,360 690,060 489,560 10,302,870 Jumlah Siap Dicetak Dalam Tempoh 5 Hari Bekerja 677,500 707,050 1,256,900 908,350 746,650 965,150 1,414,310 1,045,600 683,600 794,600 630,000 480,860 10,310,570

Bulan

Jumlah Permohonan 134 110 175 147 153 145 188 118 83 0 0 0 1,253

Peratusan Siap 90.29% 87.85% 82.34% 75.39% 56.27% 57.29% 68.72% 67.90% 82.49% 94.00% 91.30% 98.22% 100.07%

Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah

Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti

Berdasarkan kepada data di atas, sebanyak 90,100 mukasurat atau 9% tidak dapat disiapkan dalam tempoh 5 hari bekerja sebagaimana objektif kualiti yang ditetapkan.

Unit Pejabat Mel
Pejabat Mel merupakan bahagian di bawah PTj Pengurusan Am & Fasiliti yang menjadi pusat penerimaan dan penghantaran surat/dokumen rasmi bagi PPUM.

Fungsi Unit
• • • Memberi perkhidmatan penghantaran dan pengagihan surat/dokumen dalaman dan luaran dengan cekap,cepat dan sistematik. Merupakan satu pusat penerimaan dan penghantaran, pengagihan surat-surat serta memo kepada semua PTj/Jabatan/Unit dan kakitangan PPUM. Menyediakan 128 unit peti surat bagi memudahkan semua warga PPUM dan FPUM mengutip surat.

30 146.643 56.921.525.00 250.85 12.40 178.703.614. Perkhidmatan Pos Berdaftar Perkhidmatan Pos Laju • Penghantaran dan pengagihan secara serahan bagi surat/dokumen rasmi.65 13.70 3.05 183.Pusat Perubatan Universiti Malaya 229 • Mengurus penghantaran semua surat-surat rasmi PPUM melalui Pos Malaysia yang disediakan berdasar 3 jenis pekhidmatan berikut: i) ii) iii) Perkhidmatan Penghantaran Pos biasa dengan stem frangki.911 4.05 1.10 63.70 147.20 3.176 6.204 4.742.279 5. Pada tahun 2010.362 RM (Stem Frangki) 1.25 1.90 118.10 148.305.166.462.30 2.985.245.50 90 156.75 138. sulit atau surat yang memerlukan tindakkan segera juga disediakan mengikut arahan pentadbiran PPUM di sekitar Lembah Kelang.10 3.50 171.10 205.75 2.70 9.45 9.258.837 2.741 5.489 5.789 5.552 5.70 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Bahagian Sukan Dan Rekreasi Bertanggungjawab dalam pembangunan sukan dan rekreasi untuk staf di PPUM.60 Bukan Standard (surat saiz A4) Kuantiti 298 185 160 314 238 277 254 288 199 170 174 280 RM 259.204 4.50 335.95 3.70 15.284. PPUM telah menyertai pelbagai kejohanan meliputi penyertaan peringkat Universiti Malaya dan peringkat Wilayah Persekutuan.484 4.652 7.30 2.379.181.50 344.301.848.45 137.70 221.149.30 1.996 5.8 10.30 310.050.775.412 4.30 191.50 2.60 Bil Standard Bulan (surat biasa) Kuantiti RM 1.5 26.30 86.945.05 1.644 5.010 5.398.60 102.5 2. Aktiviti sukan dan rekreasi terbahagi kepada dua bahagian iaitu penganjuran dan penyertaan.508. Jadual 43: Statistik Bilangan Penghantaran Surat Yang Diuruskan Oleh Pejabat Mel PPUM Pada Tahun 2010 JENIS SURAT/DOKUMEN Jumlah Mel Udara Kuantiti 4 6 8 9 8 7 6 3 10 10 8 11 RM 3.30 3.426.616.873 3.65 5.755 4.405 25.05 162.60 Kuantiti Surat 5.80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah 4.763.35 1.829 30.85 1.129 4.80 2918 2.70 71.770.203 4.85 2.75 1.95 2.85 10.353 4.05 3.120 5.40 158.35 1.05 1.55 34.253 3.798. Melalui penyertaan tersebut PPUM telah berjaya melakar kejayaan dalam beberapa kejohanan seperti berikut: Bil 1 2 3 4 Kejohanan Kejohanan Jogathon Staf Universiti Malaya I Kejohanan Jogathon Staf Universiti Malaya II Kejohanan Bola Tampar Wanita MAKSWIP Kejohanan Bola Tampar Pantai MAKSWIP (Wanita) Pencapaian Johan Johan Naib Johan Naib Johan .497 1.15 81.65 4.60 Pos Daftar Kuantiti 398 430 308 553 605 423 252 233 249 261 357 428 RM 156.

3. Batu Seremban. pegawai perubatan dan juga orang awam.230 Laporan Tahunan 2010 5 6 7 8 9 Kejohanan Sukaneka Staf Universiti Malaya Kejohanan Dart MAKSWIP Kejohanan Liga Tenpin Bowling MAKSWIP Kejohanan Futsal MAKSWIP (Wanita) Kejohanan Bola Tampar Pantai MAKSWIP (Lelaki) Naib Johan Suku Akhir Tempat Ke-4 Suku Akhir Suku Akhir Selain daripada itu. Bahagian Penginapan Bahagian Penginapan pada dasarnya berfungsi menyediakan kemudahan penginapan yang selesa dan selamat kepada pelanggan yang terdiri daripada pelajar. Kategori Pelanggan Pelatih Kejururawatan Pelatih Juruteknik Makmal Perubatan Pelatih Radiologi Pembantu Farmasi Pegawai Perubatan Siswazah Pegawai Perubatan Bertugas Atas Panggilan Pelawat PPUM & FPUM Keluarga Pesakit Keluarga Pelajar Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Lokasi Asrama Jururawat Anjung Puteri Aktiviti Tempahan bilik Daftar masuk Membersih dan mengemas Daftar keluar Caj Pemantauan kerosakan Pengurusan asset/ inventori Pemantauan disiplin penghuni Anjung Penyayang Trauma & Kecemasan Kuarter Materniti Menara Timur Menara Utama 7C Anjung Penyayang 6.» .37% pada tahun 2010 berikutan pengurangan bilangan jumlah pelajar yang ada dan Pegawai Perubatan Siswazah yang menginap. Congkak dan Sukaneka Sempena Hari Keluarga PPUM/FPUM. 8. staf. 4. 1. Bahagian ini juga terlibat secara langsung di dalam memeriahkan Festival Hari Keluarga PPUM/FPUM 2010 dengan menganjurkan pertandingan-pertandingan seperti Pertandingan Mencari Harta Karun. 7. 2. 9. Jadual 44: Purata Penghuni Tahun 2010 Berbanding Tahun 2009 Kategori Penghuni Jururawat Pelatih Juruteknik Makmal Perubatan Pelatih Radiografi Pelatih Pembantu Farmasi Juruteknologi Makmal Perubatan Jururawat Terlatih Pegawai Perubatan Siswazah Warden Jumlah 2009 472 85 59 2 2 75 63 2 760 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti 2010 459 83 55 2 84 59 742 Terdapat penurunan pada jumlah penghuni sebanyak 2. Sebanyak 17 bilik disediakan untuk kemudahan sewaan pelawat PPUM dan FPUM berdasarkan prinsip first»come»first»serve. Bahagian ini menyediakan bilik penginapan kepada beberapa kategori pelanggan di beberapa lokasi penginapan seperti berikut: Bil. Bahagian ini juga mengambil inisiatif mendapatkan tenaga pengajar mahir untuk mengendalikan aktiviti senamrobik yang diadakan setiap hari Rabu. Bagi melahirkan tenaga kerja yang sihat dari segi mental dan fizikal. 5.

pesakit. Tugasan pejabat di unit ini pula memainkan peranan sebagai penyimpan serta mengemas kini semua rekod yang berkaitan dan surat menyurat. • Pihak keselamatan juga bertanggungjawab ke atas pencegahan dan kawalan kebakaran. kebarangkalian yang tinggi akan berlaku kejadian jenayah. Pemeriksaan berkala sentiasa dilakukan bagi menjamin keberkesanan alatan tersebut. Pihak keselamatan juga akan melihat kepentingan dari masa ke semasa untuk meningkatkan lagi kawalan mengikut keperluan di semua lokasi di PPUM. • • » » • Kawalan statik dan rondaan dilakukan di tempat yang dikenal pasti dan mempunyai . Pihak keselamatan juga perlu memastikan perjalanan dan kawalan trafik serta laluan keluar masuk kenderaan di PPUM berjalan lancar. Memastikan bantuan segera diberi apabila berlaku kecemasan dalam masa 10 minit dari mula menerima panggilan atau laporan. Fungsi Unit • Misi dan piagam unit ini ialah : » Memastikan keselamatan pesakit serta kakitangan dan harta benda PPUM dipelihara. Unit ini adalah di bawah naungan Jabatan Pengurusan Am dan Fasiliti dari segi hal-hal pentadbiran. Unit Keselamatan juga menguruskan semua pas-pas keselamatan staf dan pekerja luar yang bekerja di PPUM.676 24 226 4 29 - - 28 255 Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan»Fasiliti Sumber:»PTj»Pengurusan»Am»Dan» Bahagian Keselamatan Unit Keselamatan ditubuhkan untuk memberi perkhidmatan keselamatan 24 jam kepada kakitangan. lebih-lebih lagi sekiranya berlaku bencana. Menyiasat semua kejadian jenayah dengan tepat dan mengemukakan hasil siasatan dalam tempoh 24 jam. Kategori Pelatih Kejururawatan Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan Pelatih Radiografi JUMLAH Tajaan Ppum P’puan 177 25 Lelaki 14 11 Tajaan Luar P’puan Lelaki Jumlah Keseluruhan 191 36 2010 219 188 204 244 313 224 233 193 160 192 250 256 2.675 Fasiliti Jadual 46: Statistik Pelajar yang menginap di Asrama Jururawat. Walau bagaimanapun unit ini bertanggungjawab terus kepada Timbalan Pengarah (Pentadbiran) dan Pengarah PPUM dari segi pengoperasiannya. Pihak kami juga perlu memastikan semua peralatan mencegah kebakaran samada yang tetap atau mudah alih dalam keadaan baik. pelawat dan harta benda milik Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM).Pusat Perubatan Universiti Malaya 231 Jadual 45: Statistik Pelawat di Anjung Penyayang Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah 2009 156 90 221 258 290 224 291 227 114 270 328 206 2.

pejabat dan kaunter. Majlis Perasmian Pakaian Seragam Unit Keselamatan PPUM pada 17 Ogos 2010. Ini adalah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua staf PPUM tentang tindakan sekiranya berlaku kebakaran. Latihan Mencegah Kebakaran Latihan dilakukan setiap bulan pada minggu pertama hari Khamis. Kursus Selain daripada menjalankan tugas kawalan. Peserta kursus terdiri daripada staf keselamatan khasnya dan staf PPUM amnya.232 Laporan Tahunan 2010 • Mengiringi pelawat VIP dan orang perseorangan yang menghadiri mesyuarat penting atau temujanji dengan pihak Pengurusan atau pemeriksaan doktor. Di antara kursus dan latihan yang di lakukan ialah: Latihan Umum Pihak keselamatan juga telah menghantar kakitangan dari unit ini untuk menghadiri latihan dan kursus yang telah disediakan oleh PTj Pembangunan Insan. Ini dilakukan bagi menguji kecekapan dan kecergasan pengawal bertugas dalam menghadapi kecemasan. ‘Door»Access»System’ juga telah dipasang secara berperingkat di lokasi yang penting. Pihak keselamatan juga mengiringi kutipan dari kaunter ke kaunter oleh Unit Hasil. Kemudahan sistem ini adalah untuk pihak Keselamatan membuat pengumuman sekiranya ada maklumat penting yang perlu disampaikan atau pemakluman kecemasan melibatkan orang ramai. . kursus orientasi dan penuntut kolej kejururawatan. PTj dan Unit lain juga menawarkan kursus yang berkaitan dengan tugas harian seperti cara menangani pesakit psikiatrik. Selain daripada itu. dijangkakan masalah dari segi kawalan pelawat dan kecurian dapat ditangani secara berperingkat. Sejumlah 1431 orang telah menghadiri kursus ini sepanjang tahun 2010. Sejumlah 278 buah kamera telah dipasang meliputi kawasan lobi. Kursus dijalankan oleh Pasukan Bomba Dan Penyelamat Malaysia dengan bantuan Bahagian Latihan Dan Kerjaya PPUM. Unit Keselamatan juga mengadakan kursus dan latihan kepada pengawal dan staf PPUM. Ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan di kalangan pengawal dan staf dalam menghadapi tugas seharian. Latihan dikendalikan oleh pihak pengurusan keselamatan sendiri. Pihak keselamatan juga memberi ceramah mencegah kebakaran kepada peserta kursus induksi. Pendedahan tentang penggunaan alatan pencegah kebakaran dan tindakan ketika berlaku kebakaran diberi secara teori dan amali. Latihan dan kursus adalah yang bersesuaian dan mengikut keperluan pihak kami. Sekiranya sistem ini beroperasi sepenuhnya. wad. Sistem Siaraya juga telah dipasang di bangunan Menara Utama dan Menara Timur. Perolehan Sistem Keselamatan Unit keselamatan telah dilengkapi dengan sistem bersepadu Kamera Litar Tertutup (CCTV) di seluruh kawasan PPUM. Kursus Dan Ceramah Kebakaran Kursus ini diljalankan sebanyak 12 sesi sepanjang tahun 2010 dan setiap sesi selama 3 hari.

b) Menjalankan kajian dari masa kesemasa bagi tujuan merancang program dan menganalisa keperluan subjek di unit berkaitan. Bertanggungjawab memastikan dari segi penjadualan. e) Mematuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia. d) Memastikan pembelajaran berterusan di kalangan pengajar dan staf dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa. Kursus ini memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia. b) Menyelia pelajar/pengajar di bawah tanggungjawab. a) Kandungan subjek berkaitan. c) Menyediakan soalan-soalan berkaitan dari hasil pengajaran dan pembelajaran untuk membuat penilaian. e) Memantau buku log. a) Menguruskan dari segi penjadualan. b) Memastikan penempatan pelajar memenuhi keperluan harian. Pengurusan Pentadbiran. Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia seperti berikut: a) Menyelaras semua hal berkaitan cuti pelatih. c) Melaksanakan penilaian terhadap pelajar semasa berada di kawasan klinikal. penyediaan dan pengurusan latihan pelajar jururawat yang lengkap dan berkesan supaya bekalan tenaga manusia bagi kumpulan jururawat adalah mencukupi. penempatan dan pengangkutan pelajar Jenis Perkhidmatan Yang Disediakan Kolej Kejururawatan menawarkan kursus sepenuh masa selama tiga (3) tahun Diploma Kejururawatan dengan pengambilan pelajar seramai 200 orang setahun. Urusan Latihan Amali di Kawasan Klinikal. penempatan dan pengangkutan pelatih berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan. e) Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelatih yang dirujuk dari masa ke semasa. laporan c) Menguruskan segala urusan peperiksaan yang berkaitan. d) Mengurus hal ehwal pelajar. d) Menyediakan kemudahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. d) Memantau aktiviti latihan pelajar.Pusat Perubatan Universiti Malaya 233 KOLEJ KEJURURAWATAN Melaksanakan aktiviti-aktiviti perancangan. . c) Memantau buku log. b) Menyelaras dan menyediakan prestasi akademik pelatih. Pembangunan dan perkembangan akademik. Bertanggungjawab dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bagi subjek yang dipertanggungjawabkan di unit yang berkaitan dengan melaksanakan tugas seperti berikut: a) Menyampaikan syarahan. berkelayakan dan berkualiti untuk menanggung keperluan Pusat Perubatan Universiti Malaya dan tajaan swasta pada masa sekarang dan akan datang. Bertanggungjawab dalam aspek pembangunan dan penyelarasan subjek yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas seperti berikut: Menilai keberkesanan pembelajaran berkaitan pengajaran dan berkaitan bagi memastikan latihan amali dapat dilaksanakan seperti yang ditetapkan.

tugasan.234 Laporan Tahunan 2010 Para pelajar diajar dan didedahkan dengan pelbagai subjek yang mengandungi Sains Kejururawatan. role» plays. Program Ijazah Kejururawatan dan lain-lain perkhidmatan dari masa ke semasa. 29 September dan 14 Oktober bagi memantapkan lagi pemahaman dalam membentuk soalan yang lebih berkualiti mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Jururawat Malaysia (LJM). perbincangan.5% Jadual 48: Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) pelajar tahun akhir.6% 9. Jadual 47: Jumlah Pelajar.55% Sumber:»Kolej»Kejururawatan Sumber:»Kolej»Kejururawatan Dua (2) pengajar jururawat telah menamatkan kursus pada peringkat Sarjana kejururawatan dan pendidikan. Kongres/Konferen Anjuran PTj Pihak kolej telah mengadakan Bengkel Soalan untuk semua pengajar kolej selama tiga (3) hari iaitu pada 22 September. Perkara PNGK 3. Sains Kesihatan dan Sains Tingkah Laku. Tenaga Pengajar dan Nisbah Pelajar dan Pengajar Program Diploma Kejururawatan pada tahun 2010 Perkara Jumlah Pelajar Jumlah Pengajar Nisbah 2010 463 25 1:19 2009 463 22 1:21 Perbezaan (%) 13.» problem»based»learning dan field»trips.45% (n=182) 2009 100% (n=195) Perbezaan (%) 0. Dua jenis penilaian dilakukan dengan lengkap dan terancang iaitu sumatif dan formatif. Catatan: • Lembaga Jururawat Malaysia menetapkan nisbah pelajar dan pengajar pada 1:15-20 di setiap Kolej Kejururawatan.3% 2009 60% Perbezaan (%) 5. Pengajar jururawat juga membantu di dalam pengajaran untuk program lain seperti Kolej Radiografi.00 & ke atas 2010 65. Seorang (1) pengajar jururawat sedang melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana sepenuh masa dan dua (2) pengajar jururawat melanjutkan pelajaran separa masa. Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan.3% Sumber:»Kolej»Kejururawatan Jadual 49: Jumlah Kelulusan di dalam Peperiksaan Lembaga Jururawat Malaysia pada Tahun 2010 2010 Jumlah Pelajar 99. • Proses Pemilihan Pelajar Baru Program Diploma PPUM 2010 . Kolej telah menerima enam (6) pengajar baru pada bulan November 2010 namun tiga (3) pengajar lain telah berpindah ke Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan. Kaedah pengajaran termasuklah syarahan. demonstrasi.

Kolej juga berusaha untuk menyediakan kemudahan pendidikan dan penyelidikan dalam bidang Sains Pengimejan selaras dengan misi PPUM untuk menjadi sebuah pusat pendidikan Radiografi yang cemerlang. Kebanyakkan caloncalon adalah daripada tajaan PPUM di mana mereka akan berkhidmat di PPUM selepas tamat kursus. Objektif Kolej adalah untuk menghasilkan Juru X-ray yang berpengetahuan tinggi. Pembelian peralatan baru Kolej telah memperolehi beberapa peralatan»Quality» Assurance (QA) bantuan pengajaran dan bukubuku rujukan dan Ini dapat meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran dalam kursus. Kolej turut menawarkan tempat latihan kepada caloncalon dari hospital-hospital swasta. Jadual 50: Statistik Pelatih Kolej Radiografi pada tahun 2009 dan 2010 Tahun 1 2 3 2009 PPUM 15 9 23 Jumlah keseluruhan Swasta 4 3 Jumlah 19 12 23 54 Sumber»:»Kolej»Radiografi Tahun PPUM 1 2 3 24 15 9 2010 Swasta 4 3 Jumlah 24 19 12 55 Jumlah keseluruhan Persidangan yang telah dianjurkan Persidangan yang telah dianjurkan bertajuk Expended» and» Extended» Role» of» Radiographers Dewan Pulasari PPUM pada 4 dan 5 Mac 2010. Pengendalian kursus ini adalah secara sepenuh masa yang menggunakan kaedah integrasi antara teori dan praktis klinikal. cekap dan prihatin terhadap pesakit. Jenis perkhidmatan yang disediakan Kolej ini menjalankan kursus Diploma Radiografi. bertempat di Para Graduan Program Diploma Radiografi 2010 .Pusat Perubatan Universiti Malaya 235 KOLEJ RADIOGRAFI Kolej Radiografi mengendalikan kursus Diploma Radiografi (Pengimejan Perubatan) Pusat Perubatan Universiti Malaya. Jangka masa kursus adalah selama 3 tahun serta mengguna pakai Kurikulum Pendidikan Radiografi PPUM.

70 berbanding tiga (3) orang graduan pada tahun 2009. majlis perasmian sempena kolej berwajah baru telah diadakan dan dirasmikan oleh Prof. graduan yang berjaya menamatkan pengajian adalah seramai 28 orang.236 Laporan Tahunan 2010 KOLEJ TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN Untuk menghasilkan Juruteknologi Makmal Perubatan (JMP) yang mahir dalam pelbagai bidang Teknologi Makmal Perubatan supaya mereka kompeten bertugas di makmal diagnostik klinikal serta makmal-makmal yang terlibat dalam pengajaran dan penyelidikan berkaitan dengan bidang perubatan dan sains bioperubatan. Awang bin Awang Mahmud (Timbalan Dekan. Kolej Berwajah Baru Pada 2010. Terdapat lima (5) orang graduan telah di Anugerah Cemerlang dengan PNGK ≥ 3. 6 orang pengajar Teknologi Makmal Perubatan dan 2 orang kakitangan bahagian pentadbiran. Di dalam carta organisasi kolej terdapat seorang Pengetua. Pada tahun 2010 bulan April. Dr. Ijazah Pertama dan Diploma). Jadual 51: Statistik Graduan 2009 Dan 2010 Pengambilan 2006 30 Graduan 2009 22 (3 orang cemerlang) % Lulus 73 Pengambilan 2007 30 Graduan 2010 28 (5 orang cemerlang) % Lulus 97% Sumber»:»Kolej»Teknologi»Makmal»Perubatan .

Pusat Perubatan Universiti Malaya 237 Lawatan Ke Rumah Anak Yatim Puchong Graduan Diploma Teknologi Makmal Perubatan Kelas 2007/ 2010 Majlis Makan Malam Graduan 2010 .

sijil kemahiran dan bengkel-bengkel khas untuk staf Pusat Perubatan Universiti Malaya. • Jadual 52: Statistik pelajar yang mengikuti kursus di KPLK No. Enam buah meja bulat dan tiga puluh enam kerusi banquet untuk kegunaan perbincangan dan tutorial. Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi swasta.238 Laporan Tahunan 2010 KOLEJ PENDIDIKAN LANJUTAN KEJURURAWATAN (KPLK) Fungsi Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan (KPLK) • • • Melatih Jururawat. Kritikal. Onkologi dan Pediatrik. Jumlah Sumber:»Kolej»Pendidikan»Lanjutan»Kejururawatan»(KPLK) Kursus yang dikendalikan Diploma Lanjutan Perawatan Kecemasan Diploma Lanjutan Perawatan Renal Kursus Metodologi Pengajaran Kursus Terapi Intravena Kursus Pengambilan Darah ( 2 kali) Bengkel Pembelajaran Berterusan Bilangan Pelajar 18 9 8 30 40 65 170 . serta bengkel pengambilan darah dan juga bengkel untuk Program Pembelajaran Berterusan bagi Jururawat PPUM dan staf Sains Kesihatan. Renal. sektor swasta dan agensi kesihatan samada dari dalam atau luar negara. Diploma Lanjutan Pengajar Diabetes. 5. 4. Koronari. 2. Pengajar Diabetes dan Kursus-kursus Pengkhususan Kejururawatan. kursus-kursus pendek seperti Sijil Kemahiran Terapi Intravena dan Metodologi Pengajaran. Menjalankan kursus pendek. Sembilan buah buku rujukan dalam pelbagai bidang pengkhususan kejururawatan Peralatan dan model untuk sesi pengajaran dan amali bagi kursus terapi intravena dan pengambilan darah. 1. Diploma Lanjutan Metodologi Pengajaran. Membantu dalam mengendalikan program latihan dari jabatan/unit lain di PPUM. 3. Pembelian Peralatan baru KPLK telah membeli peralatan baru: • • • Alat bantuan pengajaran satu set heart»and» lung»sound»trainer. Pembantu Perubatan dan staf Sains Kesihatan dalam kursus-kursus Metodologi Pengajaran. Perioperatif. Jenis Perkhidmatan yang disediakan Kolej Pendidikan Lanjutan Kejururawatan menyedia dan mengendalikan kursus Diploma Lanjutan Kejururawatan dengan pengkhususan dalam Perawatan Kecemasan. 6.

Timbalan Dekan. Oman pada 18 dan 19 Oktober 2010. Oman oleh Prof. Pelawat dari Fakulti Kejururawatan Universiti Burapha. Awang Bulgiba Awang Mahmud.Pusat Perubatan Universiti Malaya 239 Peristiwa-peristiwa Menarik • Seramai 9 graduan dari KPLK telah menerima Diploma Lanjutan Perawatan Renal dalam Majlis Konvokesyen bagi Graduan Diploma Pusat Perubatan Universiti Malaya telah diadakan di Dewan Tunku Canselor Universiti Malaya pada 16 Oktober 2010 Lawatan oleh seramai 5 pelawat dari Hospital Sultan Qaboos. Ijazah Pertama dan Diploma. Fakulti Perubatan Universiti Malaya • Pihak kolej juga telah menerima lawatan oleh seramai 34 pelawat dari Fakulti Kejururawatan.Universiti Burapha. • Penyampaian cenderahati kepada pelawat dari Hospital Sultan Qaboos. Conburi. Tujuan lawatan Ialah untuk mengenalpasti program pendidikan lanjutan kejururawatan yang ditawarkan oleh PPUM yang boleh dikuti oleh staf mereka. Dr. Conburi. Thailand pada 2 Mac 2010. Thailand sedang mendengar taklimat yang diberikan .

.

Diari Korporat Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

Menara Utama 28 Jan Lawatan Kerja dari Pengerusi Nusantara Trust Fund. M3. 14. Kedah ke Unit Perubatan Sukan di Dewan Pulasari. Makmal Mikrobiologi. 14. Wad UMSC dan Trauma & Kecemasan Februari 6 – 7 Feb Health Awareness Campaign di Mid Valley Exhibition Hall 8 Feb Lawatan dari Politeknik Kesehatan Makassar Indonesia. M1. Menara Utama Mac 6 Mac Konsert Amal Kanser Payudara di Dewan Tunku Canselor Universiti Malaya 11 Mac Lawatan sambil belajar dari Kolej Pembantu Perubatan Alor Star. M4 & 10U. Indonesia ke Breast Cancer Research Centre. Menara Utama 26. 11 Feb Majlis Penyampaian Cek Sumbangan kepada Persatuan Talasemia PPUM oleh Amanah Butler Sdn Bhd di Bilik Pudina.Diari Korporat PPUM 2010 Bulan Januari 20 Jan Majlis Penyerahan Cek oleh Lembaga Zakat Selangor kepada Tabung Kebajikan Pesakit PPUM di Bilik Pudina. Tkt. Wad ICU. Jurusan Perbidanan ke Wad Bersalin. 1. Tkt.28 Jan Lawatan Program “Perceptorship” dari Roche (M) Sdn Bhd ke PTJ Onkologi Klinikal. Jabatan Perdana Menteri 31 Mac Majlis Perasmian Minggu ICT 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih Lawatan & Majlis . RUKA 11 Mac Majlis Perasmian sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih 11 – 13 Mac Seminar ‘World Kidney Day 2010’ bertempat di Dewan Sekapur Sirih 25 Mac Lawatan kerja dari Unit Kerjasama Awam Swasta. Tkt. Wad 6U.

Carakerja. PTJ Otorinolaringologi 15 Mei Radiation Protection : New Development In Imaging Detectors and Dose Optimisation di Dewan Sekapur Sirih 27 Mei Audit Pemantauan ISO 9001:2008 Oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd 30 Mei Majlis Makan Malam Tahunan oleh Kolej Radiografi. M3. Klinik Ginekologi & Wad 8U 5 Mei Lawatan kerja dari Delegasi Vietnam di bawah (WHO) ke PTJ Perubatan Psikologi 8 Mei Lawatan amal sempena Program Mother’s Day oleh BERNAMA TV ke Wad M1. Terengganu ke PTJ Pengimejan BioPerubatan 10 April Majlis Perhimpunan Sosial Pesakit Kanak-kanak Kanser Onkologi PPUM kali ke 8 di Dataran Siti Khadijah. PTJ Transfusi. PTJ Perubatan Pemulihan dan Bhgn.000 sumbangan Avon Cosmetics Sdn Bhd kepada Tabung Kanser Payudara PPUM 19 – 20 April Lawatan kerja dari Delegasi Cambodia di bawah (WHO) ke PTJ Perubatan Psikologi Mei 3 Mei Majlis Pelancaran & Penyerahan Alat Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization (ESMR) kepada PPUM di Hotel Hilton. Mid Valley 13 April Lawatan sambil belajar dari Universiti Industri Selangor (UNISEL) ke PTJ Sumber Bahan 13 April Majlis Penyerahan Cek RM 50.244 Laporan Tahunan 2010 Bulan April Lawatan & Majlis 2 April Jemputan untuk pesakit Kanak-kanak Kanser ke A’Famosa Resort di Alor Gajah Melaka oleh Rotary Club of Petaling Jaya 2 April Majlis Penutup Minggu ICT 2010 bertempat di Dewan Sekapur Sirih 5 April Lawatan sambil belajar dari Universiti Darul Iman. M4 & Wad Bersalin 12 Mei Lawatan sambil belajar dari Institut Pendidikan Guru Malaysia. PPUM yang ke-19 . Bilik Mayat. KL ke Bhgn. Pemulihan Pertuturan. Petaling Jaya 4 Mei Majlis Simbolik Penyampaian Payung kepada staf PPUM di Dataran Siti Khadijah. Menara Timur 5 Mei Lawatan sambil belajar dari Universiti Kordofan Sudan ke PTJ Trauma & Kecemasan. Menara Timur 11 April Pertandingan Boling Piala Pengarah di Cosmic Bowl.

1. Fakulti Perubatan 22 Jun Majlis Khidmat Cemerlang 2009 dan Persaraan 2010 di Dewan Sivik MPPJ. Menara Utama 16 Julai Majlis Penyerahan serta Perasmian Kolej dan Hari Poster Pelajar sesi 2009/2010 22 Julai Majlis Ikrar Siswa di Dewan Sekapur Sirih 29 Julai Majlis Dialog bersama Pengarah PPUM di Dewan Sekapur Sirih Ogos 6 Ogos Majlis Penyerahan Cek kepada Tabung Kanakkanak Kanser daripada Toyo Engineering & Contruction Sdn Bhd di Bilik Pudina. 5. . Menara Utama 9 Ogos Lawatan sambil belajar daripada Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ke Unit Kejuruteraan Bio-Perubatan 9 Ogos Lawatan amal daripada Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sdn Bhd (SPRINT)» ke Wad Pediatrik 1 & 3. Tkt. Tkt. Tkt. Bangunan Trauma & Kecemasan. Petaling Jaya 30 Jun Majlis Perasmian Pemangkin Nurani Kejururawatan & Ceramah Perdana di Dewan Sekapur Sirih Julai 5 Julai Majlis Menandatangani Perjanjian Kontrak bagi Peningkatan Perkembangan Penyelidikan Klinikal di antara PPUM dan Quintiles Sdn Bhd di Bilik Pudina. Menara Timur 14 Ogos Majlis Bakti Siswa (Sarawak) di Dewan Sekapur Sirih. 14.Pusat Perubatan Universiti Malaya 245 Bulan Jun Lawatan & Majlis 2 Jun Majlis Sambutan Hari Jururawat Sedunia 2010 peringkat PPUM di Dewan Sekapur Sirih 7 -9 Jun Majlis Perasmian ‘Limb Deformity Correction Course’ di Dewan Sekapur Sirih 8 Jun Majlis Perasmian Makmal Klinikal Diagnostic & Penyelidikan BSL 3 (Tibi) di Auditorium Klinikal. Tkt. 14.

Menara Utama 19 Ogos Lawatan amal daripada Prokhas Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 1. 3. PPUM September 2 Sept Lawatan sempena Hari Raya dan sesi ‘Book Reading’ oleh Media Prima Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 6. Menara Utama 24 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan Peralatan Kesihatan kepada Jabatan Pediatrik oleh Sapura Acergy Sdn Bhd 24 Sept Lawatan sambil belajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ke Jabatan Perubatan Psikologi 28 Sept Lawatan amal daripada Lions Club of Kuala Lumpur Capital ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 29 Sept Lawatan amal daripada Alt Media Bhd ke Wad Pediatrik 2 & 5 PPUM Oktober 1 Okt Lawatan amal daripada Maxis Communications Berhad ke Wad Pediatrik 6 PPUM 4 Okt Program Orientasi Jururawat Terlatih U29 Tahun 2010 5 Okt Majlis Meraikan Bakal Haji PPUM 2010 di Bilik Pudina. 1. 4 & 6. BMT. M1. 5 & 6 PPUM 19 Ogos Majlis Berbuka Puasa bersama pesakit di Wad Pediatrik 6 PPUM oleh Rotary Club Gombak 21 Ogos Forum ‘Low Back Pain’ di Dewan Sekapur Sirih. Kuala Lumpur ke Wad M1. 8U & 12U. Tkt. PPUM 7 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan oleh Yayasan Kebajikan Negara kepada staf PPUM di Dewan Sekapur Sirih. Bangunan Trauma & Kecemasan. 1. Menara Utama 12 Okt Majlis Perasmian Kempen Kawalan Jangkitan di Dewan Sekapur Sirih. 14. Wad Pediatrik 1. SCN. Tkt. 2. Tkt. 23 Sept Lawatan kerja dari HUSM Kubang Kerian ke PPUM di Bilik Puspasari. Tkt. Tkt. . 1. 7U. PPUM 3 Sept Majlis Penyampaian Sumbangan Hari Raya Aidilfitri oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) di Wad 8U. Bangunan Trauma & Kecemasan. Bangunan Trauma & Kecemasan. 1.246 Laporan Tahunan 2010 Bulan Lawatan & Majlis 17 Ogos Majlis Perasmian Pakaian Seragam Baru Pengawal Keselamatan. PPUM di Konkos. 4. 30 Ogos Lawatan amal daripada daripada Masjid Negara.

Tkt. Tkt. Menara Utama 27-28 Okt Majlis Perasmian & Penutup 1st Asiorna Conference & 3rd Perioperative Leadership Nursing Forum di Hotel Shangri-La Kuala Lumpur 29 Okt Lawatan kerja dari Delegasi Korea di Bilik Pudina. 14. 3 & 5 PPUM 29 Okt Lawatan sambil belajar daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia ke Bahagian Pemulihan Pertuturan. Universiti Malaya 24 Nov Majlis Pelancaran dan Penutup Minggu Kualiti dan Keselamatan PPUM 2010 di Konkos dan Dewan Sekapur Sirih 30 Nov Majlis Perasmian Minggu Kewangan PPUM & Pelancaran Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan PPUM . Tkt. 18 Okt Lawatan kerja dari Sultan Qaboos. 1. 1. 20-24 Majlis Pelancaran dan Penutup Minggu Kualiti Nov 2010 dan Keselamatan PPUM 2010 di Konkos dan Dewan Sekapur Sirih 23 Nov Majlis Perasmian Bengkel Geriatrik di Dewan Jemerlang. Tkt. Bangunan Trauma & Kecemasan. 14. Universiti Malaya 17 Okt Workshop on Obesity di Dewan Sekapur Sirih. University Hospital Oman di Bilik Pudina. PTJ Otorinolaringologi November 1 Nov Lawatan amal daripada Kelab Pascasiswazah. Jabatan Molekul Universiti Malaya ke Wad Pediatrik 3 PPUM 2 Nov Lawatan amal daripada Persatuan Pandu Puteri Malaysia ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 4 Nov Lawatan kerja ke Bilik Pegawai Khidmat Pelanggan (Telefonis) PPUM oleh Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM) 13 Nov Majlis Perasmian Hari Diabetis Sedunia 2010 di Dewan Sekapur Sirih.Pusat Perubatan Universiti Malaya 247 Bulan Lawatan & Majlis 13 Okt Lawatan kerja dari President UST. Bangunan Trauma & Kecemasan. Yemen di Makmal CDL & Trauma & Kecemasan 16 Okt Majlis Konvokesyen Pusat Perubatan Universiti Malaya di Dewan Tunku Canselor. Menara Utama 29 Okt Lawatan amal daripada Mulpha International Bhd ke Wad Pediatrik 2.

3. 6TE. 4. Tkt. 7TD & 7TE PPUM 8 Dis Seminar Kesihatan Mental Wanita di di Dewan Sekapur Sirih. Asrama Anjung Puteri. 2. O MAIS dan Sahabat Hospital Selangor ke Wad 6TD. G. Bangunan Trauma & Kecemasan. 5 & 6 PPUM 16 Dis Lawatan amal daripada Quintiles (M) Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 3 & 6 PPUM 18 Dis Hari Keluarga PPUM/FPUM 2010 di Tempat Letak Kereta. 15 Dis Lawatan amal daripada Genting Malaysia Berhad ke Wad Pediatrik 1. PPUM 20 Dis Lawatan amal daripada Tenaga Nasional Berhad ke Wad Pediatrik 2 & 5 PPUM 23 Dis Lawatan amal daripada Symphony House Berhad ke Wad Pediatrik 6 PPUM 24 Dis Lawatan amal daripada UMMC Wish List Sapura Acergy Sdn Bhd ke Wad Pediatrik 3 PPUM . 1.248 Laporan Tahunan 2010 Bulan Disember Lawatan & Majlis 1 Dis Program Ziarah Ukhwah oleh N.

• • • • Penyata Kewangan Senarai Penerbitan Objektif Kualiti Teras Piagam Pelanggan Laporan Tahunan 2010 Pusat Perubatan Universiti Malaya .

.

.

.

.

400.500.763.024.819 ASET SEMASA BERSIH 238.785 29.589 54.955 180.627.198.844.471 45.000.581 2009 RM 342.024.028.687 62.501 16.015 781.473 228.568.000 755.882 978.010 256.844.594.597 300.029 550.586 34.254 Laporan Tahunan 2010 LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2010 Nota 2010 RM 356.654 389.000 1.275 1.727 985.197.876 1.513 HARTANAH.500.512 50.744 DIBIAYAI OLEH: KUMPULAN WANG TERKUMPUL KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN KUMPULAN WANG PINJAMAN KOMPUTER KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 11 236.195.437.881.744 4.114 28.250.856.997.000 804. .044 273.977.103.397.509 985.000 560.915.000 1.000 732.819 Lembaran Imbangan di atas hendaklah dibaca bersama dengan nota kepada Penyata Kewangan di muka surat 258 hingga 272.698 16.721 8. cagaran tender dan kredit lain Manfaat kakitangan jangka pendek 10 1(k) 31.784.590.680.629 210.098.864.000.335 180. LOJI DAN MESIN KERJA DALAM KEMAJUAN ASET SEMASA Stok Wang dalam tangan dan di bank Simpanan tetap Penghutang-Pinjaman Komputer Penghutang-Pinjaman Kenderaan Pelbagai Penghutang.133.135 8.555.049 22.722.829.833 781. cagaran dan bayaran terdahulu 2 3 4 5 6 7 8 9 12.840.462 LIABILITI SEMASA Liabiliti terakru Pelbagai Pemiutang.083 777.690.056.017 LIABILITI JANGKA PANJANG Manfaat kakitangan jangka panjang 207.654.000.804 12 1(k) 6.

566 31.856.094.451.000 14.961 4.699 453.440 10.624.910 366.297.772 27.468.577.673 11.902.255 393.961.520.519 173.115.156 13 JUMLAH PENDAPATAN PERBELANJAAN Emolumen kakitangan Perkhidmatan dan bekalan Pemberian dan kenaan faedah 14 Susutnilai Peruntukan hutang lapuk: Bukan pesakit Kerugian atas pelupusan 77.Pusat Perubatan Universiti Malaya 255 PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Nota PENDAPATAN Bantuan Kerajaan Malaysia Geran pembangunan dilunaskan Pendapatan dari: Pesakit Bukan pesakit 2010 RM 361.829 424.868.834 4.027 71.941 26.142 397. .426.855.823.700.693 897.837 28.950 159.953 Lembaran Imbangan di atas hendaklah dibaca bersama dengan nota kepada Penyata Kewangan di muka surat 258 hingga 272.590 2009 RM 338.988.640.412.446.407.073.463.544.690 66.070 201.987.738 15.129 27.622 JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN DIPINDAHKAN KE KUMPULAN WANG TERKUMPUL 425.153 219.259 59.686.166 93.

297.611) 777.144.690) 319.000 Kumpulan Wang Pembangunan Jumlah (RM) 461.953 Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan (RM) 8.500.000 (15.590) (33.397.840.250.953 .144.255 8.256.407.379 392.243 31.780.028.000 (14.297.690) (73.000 732.000 1.407.017 207.298 112.000 Kumpulan Wang Pinjaman Komputer (RM) 1.000 (15.159 27.073.056.000 1.722.882 978.987.485.721 346.000.000 560.135 8.500.804 188.780.987.083 188.919 112.073.548 27.255 176.256 Laporan Tahunan 2010 PENYATA PERUBAHAN EKUITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Kumpulan Wang Terkumpul (RM) Baki setakat 1 Januari 2009 Penerimaan Tahun Semasa Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Lebihan Pendapatan Untuk Tahun Kewangan 2009 Baki Setakat 31 Disember 2009 Penerimaan Tahun Semasa Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Lebihan Pendapatan Untuk Tahun Kewangan 2010 Baki Setakat 31 Disember 2010 236.000.389 31.590) 312.146) - (RM) 647.500.000.728.000 (14.

146) 98.395.754) (7.590) (33.579 203.930.762.255 31.156.536.018.837 28.955 235.799 Aliran bersih tunai daripada aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN Pembelian aset tetap Tunai bersih dari aktiviti pelaburan Pertambahan bersih tunai dan kesetaraan tunai Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember 16 (204.871 58.297.561) (9.778) 18.671 1.743.380 203.704 Penghasilan tunai dari operasi Penerimaan geran pembangunan Geran Pembangunan dilunaskan Pelarasan Kumpulan Wang Pembangunan 62.073.892) (204.335 (106.289.253 59.914.892) 31. Cagaran tender dan kredit lain 4.536.201 (19.835.165.841) (106.164 116.260.272 (40.544.299.000 (15.762.853.144.841) 9.831 27.156) 4.769 26.987.379.780.473 188.466.690) (73.120.464.693 897.000 (14.955 234.970.611) 172.307) 27.950 2.407.701.628) (4.166 93.622 967.453.812.460 (16.809.223.376 193.217 14.289.990.855.Pusat Perubatan Universiti Malaya 257 PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010 Nota ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI Lebihan pendapatan daripada perbelanjaan Pelarasan bagi perkara yang tidak melibatkan pergerakan dana : Susutnilai Peruntukan Hutang Lapuk Hapus Kira Pelarasan Kumpulan Wang Aliran tunai daripada operasi sebelum perubahan modal kerja Pengurangan / (Pertambahan) modal kerja : Pengurangan / (Pertambahan) Stok (Pertambahan) / Pengurangan Penghutang dan cagaran Pertambahan / (Pengurangan) Liabiliti terakru Pertambahan / (Pengurangan) Pemiutang.034.953 2010 RM 2009 RM .053 112.

menepati Keperluan Pendedahan Am (General» Disclosure» Requirements) dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip perakaunan di bawah Private»Entity»Reporting»Standards (PERS) yang diluluskan di Malaysia. b) Bantuan Kerajaan Malaysia Bantuan Kerajaan Malaysia yang diterima untuk kegunaan Pengurusan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) diiktiraf sebagai pendapatan dalam tahun tersebut. Federation of Malaya. Jalan Universiti. alat hawa dingin dan lain-lain Peralatan perubatan. DASAR PERAKAUNAN a) Asas Perakaunan Penyata Kewangan ini disediakan mengikut kos asal. Tanah dan Bangunan adalah tanah milik bebas atas Lot 1. e) Kemerosotan Aset Nilai aset yang dibawa disemak pada tarikh Lembaran Imbangan untuk menentukan sama ada terdapat tanda kemerosotan. ii) Pendapatan Bukan Pesakit Pendapatan bukan pesakit yang terdiri dari sewaan dan faedah dari simpanan tetap diambil kira berasaskan akruan. tunai yang Kerugian kemerosotan dicajkan terus kepada Penyata Pendapatan. Semua Hartanah. jika berkaitan) sekiranya tiada kerugian kemerosotan diiktirafkan sebelum ini. pengurangan dan pelepasan terhadap Kakitangan Kerajaan. c) Geran Kerajaan Pembangunan Bagi Projek diukur berasaskan aliran dijangka didiskaunkan. Jikalau wujud tanda demikian. Loji dan Mesin dan Susutnilai i) Tanah dan Bangunan asal PPUM direkodkan pada nilai nominal sebanyak RM10.000 ke atas dipermodalkan dan disusutnilai mengikut kaedah garis lurus atas tempoh penggunaan yang dijangkakan bagi harta berkenaan. f) Hartanah. pembedahan dan makmal tahunan adalah 2% 10 – 25% 20% 5 – 50% 10 – 20% 20 – 50% 5 – 33.258 Laporan Tahunan 2010 NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN 1. Kadar susutnilai seperti berikut:Bangunan Kenderaan Peralatan pemprosesan data Perabot dan kelengkapan Peralatan dapur Peralatan pejabat Loji. Loji dan Mesin yang bernilai lebih daripada RM3. yang ii) . Seksyen 15 yang diduduki oleh PPUM dengan Universiti Malaya yang didaftarkan di bawah nama Federal Land Commissioner. Sebarang kenaikan seterusnya di dalam nilai dijangka dapat diperoleh diiktirafkan sebagai keterbalikan kerugian kemerosotan terdahulu dan diiktirafkan setakat nilai aset dibawa yang akan ditentukan (selepas susutnilai atau pelunasan. Nilai dijangka dapat diperoleh merupakan amaun yang lebih tinggi di antara nilai jualan bersih aset dan nilai diguna. nilai aset dijangka dapat diperoleh dianggarkan.3% 5 – 50% Pemberian Kerajaan bagi Projek Pembangunan akan diiktiraf sebagai Geran Modal Tertunda dan akan dilunaskan mengikut susutnilai projek yang telah siap dan aset yang dibeli serta belanja operasi yang tidak dipermodalkan. Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan. d) Pendapatan i) Pendapatan Dari Pesakit Pendapatan dari pesakit diambil kira berasaskan akruan setelah ditolak pengenepian. mesin.

bonus dan caruman keselamatan sosial. PPUM juga telah mengakaunkan bayaran ganjaran cuti rehat bagi pekerja tetap yang akan bersara pada tahun berikutnya serta bayaran pampasan bagi pekerja kontrak yang l) akan tamat pada tahun berikutnya sebagai liabiliti manfaat kakitangan jangka pendek. Tiada peruntukan susutnilai dibuat dalam Penyata Kewangan ke atas Kerja Dalam Kemajuan. iii) Faedah Selepas Perkhidmatan a) Pelan Sumbangan Ternyata PPUM mencarum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja pada kadar yang dikanunkan. k) Manfaat Kakitangan i) Manfaat Kakitangan Jangka Pendek Manfaat kakitangan jangka pendek termasuk gaji. h) Stok Stok terdiri daripada bekalan farmaseutikal. bekalan surgikal. Faedah tersebut diakru apabila terjadi dan dikira pada asas yang tidak didiskaunkan. . pembalut dan bekalan wad. bekalan makmal. ii) Manfaat Kakitangan Jangka Panjang Bayaran manfaat kakitangan yang dibayar selepas persaraan diiktiraf secara akruan dalam Penyata Pendapatan tahun semasa sebagai Perbelanjaan Manfaat Kakitangan dan dalam Lembaran Imbangan sebagai liabiliti yang dikenali sebagai Manfaat Kakitangan Jangka Panjang. neurologi. dobi dan bahan makanan kering serta lainlain barang. Kos ditentukan pada dasar “masuk dahulu keluar dahulu”. pelaburan dan operasi PPUM. Anggaran untuk hutang ragu telah dibuat berdasarkan atas semakan semua amaun tertunggak pada akhir tahun kewangan. upah. perubatan nuklear. bahan membersih. Instrumen Kewangan Objektif dan Polisi Pengurusan Risiko Kewangan Objektif pengurusan risiko kewangan PPUM adalah bertujuan memastikan PPUM memaksimumkan pulangan yang diterima di samping meminimumkan pendedahan kepada risiko atau kos yang berkaitan dengan aktiviti kewangan. Peruntukan khas hutang ragu dibuat berasaskan kepada anggaran kerugian yang mungkin timbul daripada ketidakupayaan mengutip hutang dari akaun tertentu yang dikenal pasti.Pusat Perubatan Universiti Malaya 259 g) Kerja Dalam Kemajuan Kerja Dalam Kemajuan terdiri daripada alat kelengkapan yang belum siap dipasang dan bangunan dalam pembinaan. i) Penghutang Penghutang telah dinyatakan pada nilai yang dijangka boleh direalisasikan. bekalan kejuruteraan. Peruntukan faedah persaraan dikira pada asas satu bulan gaji untuk setiap tahun perkhidmatan yang dilengkapkan. Stok dinyatakan pada yang mana lebih rendah antara kos dan nilai realisasi bersih. Kadar gaji semasa telah digunakan untuk mengira amaun liabiliti tersebut. radiologi. tabung darah. Jenis manfaat pekerja jangka panjang yang diiktiraf secara akruan adalah bagi bayaran gantian cuti rehat untuk pekerja yang telah mencapai umur 48 tahun dengan andaian seorang pekerja akan mengumpulkan cuti tahunannya sebanyak 15 hari setahun sehingga mencapai maksima 120 hari semasa ianya bersara. j) Cukai Pendapatan Pendapatan yang diterima oleh PPUM adalah dikecualikan daripada cukai pendapatan berdasarkan kepada kedudukan status penubuhan PPUM. kardiorespiratori. b) Faedah Persaraan PPUM memperuntukkan faedah persaraan tidak berdana kepada kakitangan yang layak. Caruman tersebut dicaj ke dalam penyata pendapatan dalam tempoh kewangan ianya berlaku. anestetik dan dispensari.

PPUM tidak menangani risiko kadar faedah ini. iv) Nilai Saksama Nilai dibawa tunai dan bersamaan tunai. PPUM membiayai operasi dengan sumbangan yang diterima dari Kerajaan dan dana dalaman. i) Risiko Kredit Risiko Kredit. Anggaran dibuat bagi hutang ragu setelah kajian semula ke atas baki yang belum dijelaskan pada tarikh Lembaran Imbangan. pendapatan tertunggak. pelbagai dan lain-lain belum bayar menghampiri nilai saksama kerana sifat tempoh instrumen kewangan yang pendek dan singkat. atau risiko pihak peniaga balas gagal melaksanakan urusan mengikut kontrak dikawal dengan pemantauan yang berterusan. ii) Risiko Kadar Faedah Pendapatan dan aliran tunai operasi PPUM adalah bergantung kepada perubahan dalam kadar faedah pasaran. . Pendedahan dalam kadar faedah ini terbit daripada deposit PPUM. pelbagai dan lain-lain belum terima. Oleh itu PPUM tidak terdedah kepada risiko kadar faedah daripada pinjaman bank. iii) Risiko Mudah Tunai PPUM mengamalkan pengurusan Risiko Mudah Tunai yang berhemah untuk meminimumkan ketidakpadanan aset dan liabiliti kewangan dan untuk mewujudkan tahap tunai dan bersamaan tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerja. PPUM tidak melabur di dalam saham tersiar harga dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko pasaran akibat risiko turun naik instrumen kewangan berikutan perubahan harga pasaran.260 Laporan Tahunan 2010 Polisi pengurusan risiko kewangan PPUM bertujuan memastikan sumber kewangan dan bukan kewangan mencukupi untuk menjalankan operasi PPUM dengan lancar.

514.666 202.888.722.335.286.938 RM RM RM RM RM RM RM 10 6.122 193.650) 12.729 5.096) (4.166.922 (821.171 295.067.143.102) 4.638 759.2010 Baki Pada 1.047 46.626 (4.793 184.340.933 9.412. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2010 RM 107.100.865.323.352 3. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Mengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 2010 Baki Pada 1.184 Perabot & Lengkapan 3.546 608.311 82.820 7.649) 6.997 2.975) (3.714 2.568 Kenderaan 4.710 1.995.1.435.670) (3.500 117.1.213 Peralatan Perubatan 122.767 (821.12.964.362.017.085.050.842 8.400 28.310 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 19.014 12.953.720) 90.129.206 114.193.312 10 530.981 6.341.198 8.408.750 5.972. 261 .977 *»Tanah»PPUM»direkodkan»pada»nilai»nominal»sebanyak»RM10»dan»tidak»disusutnilaikan»kerana»mempunyai»hayat»infinit.029.809.075 1.918) 138.734 1.940 (4.755 Peralatan Pejabat 2. HARTANAH.755 518.096 Jumlah: 160.454 9.392 Peralatan Pemprosesan Data 10.1 Perincian Hartanah.568 393.837 48.2010 RM *Tanah 10 Bangunan 6.573.041 16.092.2.495.167 105.041 393.636 114.103 (2.739.2010 Susutnilai Dalam Tahun 2010 Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31.999.618.337.314.587 70.455.238.234 Peralatan Dapur 608.12.823 1.289.021 44.247.343 5.195.040 4.400 3.565 Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31.503 2.446 4.308.726.362 132.865.134 137.2010 NILAI BUKU BERSIH 2010 SUSUTNILAI 2.531.959.713 564.479.

453 580.532.558 Laporan Tahunan 2010 Jumlah: 380.2 Perincian Hartanah.172 14.154 452.934 5.244.932 15.693 (3.654.092 1.708 245.2010 RM 53.137.262 2.544.289.968 89.936.872 342.072 276.635 47.549.153.875.895 223.340.643 1.154 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 14.000 48.685.305 199.983.547.386 48.046. HARTANAH.759 4.670) 61.117 6.968.547.12.297.478 87.835 286.2010 RM Bangunan 276.733 RM RM RM RM RM Penjualan/ Pelupusan 2010 Baki Pada 31.093.575 26.590 27.997.980 93.708 Peralatan Pejabat 1.947.115 4.971 181.763.238.747 395.091 Perabot & Lengkapan 369.026 64.12.965.1.732 29.295.865.772.2010 Susutnilai Dalam Tahun 2010 Penjualan/ Pelupusan 2010 SUSUTNILAI Baki Pada 31.903 15.065 633.706.709 NILAI BUKU BERSIH 2010 RM 223.637 369.2010 Baki Pada 1.251 32.635 Peralatan Pemprosesan Data 6.654 .073.767 36.1.094 6.220.500.639 282.198 43.720) 31.811. LOJI DAN MESIN 2.788 11.982.824 (4.485.255 JUMLAH BESAR 541.232 356.502.177.882.912 108.092 Peralatan Perubatan 46.984. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Pembangunan KOS Pindahan/ Tambahan 2010 RM 100.531.383 2010 Baki Pada 1.667 6.297.811.721.

2009 RM *Tanah 10 Bangunan 6. HARTANAH.953.409 547.2009 SUSUTNILAI NILAI BUKU BERSIH 2009 RM 10 6.778.392 4.070.275.434.010.362 697.144 55.270 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 6.725) 8.463) 82. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2009 RM 636.916.143.511.546 1.872 Kenderaan 4.755 470.098 259.553 Perabot & Lengkapan 6.656.050.189 (202.228.666 518.618.075 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.362.751.977 76.755 Peralatan Pejabat 2.635 47.408.616 1.187.441 9.739.922 4.999.109 2.463 3.717 (45.620) 10.213 2.2009 Susutnilai Dalam Tahun 2009 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.174.171 7.184 6.311 (4.310 608.684.696 1.591.964.12.523 263 Jumlah: 155.356.629 181.040 701.311 160.999.568 257.500 (14.701.888.2.12. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Mengurus Pusat Perubatan Universiti Malaya 2009 Baki Pada 1.060) (3.568 90.447.167 105.016.790.454 39.343 5.667 Peralatan Dapur 608.820) 9.134 4.875.859.945 135.029.316 Peralatan Perubatan 120.981 5.933 (738) 1.352 1.407 12.341.967 3.726 *»Tanah»PPUM»direkodkan»pada»nilai»nominal»sebanyak»RM10»dan»tidak»disusutnilaikan»kerana»mempunyai»hayat»infinit.434 381.720 719.959. .1 Perincian Hartanah.895) 3.851 96.531.558.736 174.476 (3.1.331.762 6.865.392 Peralatan Pemprosesan Data 9.821 3.567) 10 RM RM RM RM RM RM 393.107 9.1.923.929 122.865.221 3.376.184.2009 Baki Pada 1.972.251 (202.234 1.403 408.091) (3.472.

759 20.060) 46.673 369.232 45.195.1.050 79.057 3.708 - - 369.451.1.804 (137) (3.029.083.115 3.264 2.974 (4.900.255 541.592 JUMLAH BESAR 528.187.455 Peralatan Pejabat 1.160.073.865.882.595 286.2009 Susutnilai Dalam Tahun 2009 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.934 6.289.2009 RM Bangunan 276.403.449.788 11.277.309.971 181.092 8.549.950 Laporan Tahunan 2010 Jumlah: 372.463) 26.635 228.708 207.689 33.072.131. Loji dan Mesin Kumpulan Wang Pembangunan 2009 Baki Pada 1.635 42.393.575 380.2 Perincian Hartanah.318 342.865.790. LOJI DAN MESIN KOS Pindahan/ Tambahan 2009 RM 6.656 1.616 176.392 Peralatan Perubatan 41.700 48.437.811.986 36.430.822.067 14.968.663 17.473 .701 332.155.376.12.981 5.685.612 22.980 93.091 5.367 137 - 245.811.532.366 36.154 Loji Mesin Alat Hawa Dingin dan Lain-lain 5.953 RM RM RM RM RM RM 47.091 Perabot & Lengkapan 2.863.305 199.721.675.614 1.963 8.872 Penjualan/ Pelupusan 2009 Baki Pada 31.637 124.12. HARTANAH.216 276.094 452.154 271.407.358.219 Peralatan Pemprosesan Data 6.088.2009 Baki Pada 1.578.093.547.2009 SUSUTNILAI NILAI BUKU BERSIH 2009 RM 2.763.547.270 1.530.941.

694 43.428 15.832.587 89.421.459 (5.2010 .669) 6.856 5.856 5.273 1.640.808.310.353 371.029 54.752 1.852.391) 16.850 7.682.122.237.457.091.990 36.809.275.664 472.484 18.140 213.785.592.625 42.401.833.561.330 213.137 24.749 82.Pusat Perubatan Universiti Malaya 265 3.829.054.333.339.246 170.439.884 3.107 217.671.555 21.347 30.828) (15.962 46.015 22.347.823 182. KERJA DALAM KEMAJUAN Projek PEMBANGUNAN Bangunan Tambahan Perkhidmatan Obstetrik Bangunan Perkhidmatan Pediatrik Peralatan Menara Timur Penggantian Sistem Pembentungan Dalaman Alat Kelengkapan Trauma/ Kecemasan Bangunan Baru Perubatan Pemulihan Wad Kawalan Jangkitan dan Wad Peperiksaan Ubahsuai Menara Timur Penggantian Peralatan Bio-Perubatan Naik Taraf Sistem Komputer Pengindahan Landskap Penggantian Sistem Kawalan Utama Penggantian 11 Lif menara Timur 6.614 18.071 11.608.291) (4.053.614 11.777 (2.034.674 7.483.887 389.280 2.550) 97.722) (21.808.064.889 230.932.682.12.900.2010 Tambahan Tahun 2010 Dipindah Ke Aset Baki Pada 31.226.122 2.995 3.241 6.190 872.727 MENGURUS Alat Kelengkapan Ubahsuai Sumber Bahan 9.794.439.512.542.136.224.513 Nota : Kerja Dalam Kemajuan Pembangunan dipermodalkan Diterima dan dipermodal dalam tahun semasa Diterima dalam tahun sebelum dan dipermodal dalam tahun semasa 9.833.143.568 3.786 228.140.091.895 27.636 (8.732.786.669 11.096 122.202.581 253.308 391.1.937.172 1.167.784.115 384.806 Baki pada 1.309 46.444 5.702.823 11.722) (5.220.

537 22.555.000 5.907.680.878 235. neurologi.262 478. STOK Dinyatakan pada kos:Bekalan farmaseutikal Bekalan surgikal.201 54. dobi dan bahan makanan kering Lain-lain bekalan 2010 RM 7.000 180. bahan membersih. radiologi.965.400.955 2009 RM 180.838.37 .856. pembalut dan bekalan wad Bekalan makmal.959. perubatan nuklear.400.680.10 2009 % 1.61 Julat kematangan deposit-deposit pada tarikh imbangan adalah seperti berikut: 2010 hari Bank-bank Berlesen 1 .76 . (2009: 3 hari hingga 184 hari). .589 2009 RM 11.184 2009 hari 3 .578.130 16. Baki di bank adalah deposit yang disimpan dan sedia ditunaikan di bank.335 Wang dalam tangan Wang di bank 6.032 1.134 54.266 Laporan Tahunan 2010 4.896 1. WANG DALAM TANGAN DAN DI BANK 2010 RM 35.184 Deposit adalah disimpan terutamanya dengan beberapa bank berlesen yang mempunyai taraf kredit yang baik.628 299.486 400.000 180.098.049 2009 RM 18.898.3. kardiorespiratori.909 1. SIMPANAN TETAP 2010 RM 180.507. tabung darah.418 22.133. anestetik dan dispensari Bekalan kejuruteraan. Deposit mempunyai kematangan masing-masing di antara satu (1) hari hingga seratus lapan puluh empat (184) hari.447 1.3.590.000 Bank berlesen Terma-terma kredit dan kadar faedah berserta tempoh matang berkaitan (MASB 24) adalah berikut: Lingkungan kadar faedah (setahun) dan kematangan deposit pada 31 Disember 2010 adalah seperti berikut: 2010 % Bank-bank Berlesen 0.970 12.

103.948.918.941 3.977.882 3.620) 1.192 4.586 580.774) 1.835 7.763.660 524.881.940.275 365.286 (642.000 1.363 394.088) 804.131.044 10.437.000) 36.983 29.915.900 462.837 418.597 2009 RM 15.043.137.180.378 652.864 756.045.068.318.000 1.331.189.275 (413.029 .700 2.656) 21.512 2010 RM 54.460 34.640 9.807.723 (3.688.313 28.720.080 50.531.363 (489. PENGHUTANG PINJAMAN KOMPUTER 2010 RM 804.370 363.845.596 7.245.180.586 2009 RM 46.570) 2.688 806.627.945 Baki pada 1 Januari Pinjaman yang diberikan dalam tahun Bayaran balik yang diterima dalam tahun Baki pada 31 Disember 8.399) 755.009.526. CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULU Akaun Penghutang Pesakit Peruntukan Hutang Lapuk Penghutang Kakitangan (Langgar Perjanjian) Peruntukan Hutang Lapuk 5.000.876 2010 RM 1.077 3.977.293.558. PELBAGAI PEMIUTANG.465 (18.994 7.309.Pusat Perubatan Universiti Malaya 267 7.178.090 3.351) 1.848 (25. PELBAGAI PENGHUTANG.153 Faedah dari Bank Penghutang Sewa Penghutang Perkhidmatan UMSC Pelbagai Penghutang 435.169.565 (3.100 3.664.698 456.096 11.937 (1.465 2009 RM 899. CAGARAN TENDER DAN KREDIT-KREDIT LAIN Akaun Tabung Amanah Khas Akaun Tabung Amanah Am Cagaran tawaran dan keselamatan Cagaran-cagaran lain Bayaran balik laporan perubatan 2010 RM 15. PENGHUTANG PINJAMAN KENDERAAN Baki pada 1 Januari Pinjaman yang diberikan dalam tahun Bayaran balik yang diterima dalam tahun Baki pada 31 Disember 9.275 2009 RM 2.306 11.286.

611) 748.389 176.648.882 732.840.255 236.953 Baki pada 1 Januari Pelarasan Lebihan pendapatan atas perbelanjaan Baki pada 31 Disember 12.144.590) 732.987.297.135 2010 RM 207.880 2009 RM 176.840.882 461.297.590 (15.722.000 (73.256.146) 574.407.780.407.068. KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN Penyata Pendapatan Geran Pembangunan dilunaskan 27.721 2009 RM 15.768 31.435.083 188.728.159 208.590 15. KUMPULAN WANG TERKUMPUL 2010 RM 207.028.028.028.379 392.000 (33.083 Tolak : Pelarasan Tolak : Geran Pembangunan dilunaskan Jumlah Baki pada 31 Disember .722.297.690) - Tolak : Perbelanjaan Lebihan Pendapatan Geran Modal Tertunda Baki pada 1 Januari Geran Pembangunan Tahun Semasa 560.690 (14.268 Laporan Tahunan 2010 11.297.919 112.073.721 346.407.472 (15.690) 560.138.690 14.590) - 14.773 (14.407.083 560.056.

437) Jumlah pendapatan bersih dari pesakit yang dibil 39.813 (17.510.320.967 2.000 5.791.995.772 1.410.440 59.129.182.711.994.Perkhidmatan Perubatan lain 1.657.627 23.258 66.406 4.240 11.371 4.396 6.035.404 20.497 53.961.679 4.045.531 2.Pelbagai perubatan 11.270.Pemeriksaan Radiologi dan Computerised Tomography .640.673 .814.892 9.000 7.250 Pengenepian dan pengurangan Pelepasan untuk kakitangan Kerajaan.Renal Dialysis .Electrocardiogram dan Electroencepharograpy .905 2009 RM Caj .824 4.413 2.124.754.Nasihat pakar .169.297 8.498.415 (949.622.350 358.719) 1.916.Pesakit luar .217 4.135.501 4.073) (16.718) (15.799.Pembedahan .540 707.866 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 269 13.882 446. Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan (16.181.516.Accouchmen dan bersalin .008.790.Wad .120 55.004.499 19.369) 11. PENDAPATAN HOSPITAL 2010 RM SUMBER PENDAPATAN DARI PESAKIT: Caj .573.442) 36.494 753.431.857 (1.543.619.323.647.520 7.Ubat .049.409 Jumlah pendapatan wang tunai dari pesakit Jumlah pendapatan bersih dari pesakit 27.Ujian makmal .Pemulihan anggota .Pemindahan sumsum tulang .096.

577.766.463.688 24.722.935.617 14.702.115.970 4.508.586 42.913 154.049 1.049) 138.133.511 2.358 2.526 (12.917.961 Gaji dan upahan Elaun tetap Sumbangan KWSP Sumbangan PERKESO Sumbangan Pencen Faedah kewangan lain PERKHIDMATAN DAN BEKALAN Perjalanan dan pengangkutan Perhubungan dan Utiliti Sewaan Stok pada 1 Januari Bahan-bahan makanan dan minuman Bekalan dan bahan-bahan lain Baki stok pada 31 Disember 98.353.012.823.720.906.475.015 127.795 219.670. perkhidmatan lain yang dibeli dan hospitaliti Jumlah perkhidmatan dan bekalan 30.070 630.771.842 11.517.259 77.578 153.871.153 173.174 5.781 139.016.829 2010 RM 2009 RM 91.188 3.098.693 1.834 . PENDAPATAN HOSPITAL (Sambungan) SUMBER PENDAPATAN BUKAN DARI PESAKIT 2010 RM Sewa Asrama Jururawat dan Doktor Perubatan Siswazah Sewa Kedai.115.308.095 (16.887 141.899 135.228 21.967 11.872.973 Jumlah pendapatan bersih bukan dari pesakit JUMLAH PENDAPATAN 14.908 159.493 16.902.589) 141.937 *Penyelenggaraan dan pembaikan kecil yang dibeli Perkhidmatan ikhtisas.513 18.156 71.204.113 201. PERBELANJAAN EMOLUMEN KAKITANGAN 10.098. Ruang Niaga dan Sewa Pelbagai Faedah bank.270 Laporan Tahunan 2010 13.046 21.743 2009 RM 155.908.621 39.736 891.079 6.699 11.329.011.645.363 120.755.451. pinjaman komputer dan kenderaan Pelbagai terimaan (bukan perubatan) 3.628.657 4.902.774.412.153 735.133.775.586 21.295 1.936.923 11.469.624.176 9.

426.686. TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember adalah:Wang dalam tangan dan di bank Simpanan tetap 54.307. JUMLAH KAKITANGAN Jumlah kakitangan pada 31 Disember adalah:4.000 203.620 4.753 16.941 * Termasuk dalam perbelanjaan pembaikan.270 8 6 8 22 2010 Bilangan RM 254.750.335 17.142 397.249. KOMITMEN Komitmen modal pada 31 Disember adalah:2010 RM Projek telah lulus dan dikontrakkan Projek telah lulus dan belum dikontrakkan 179.400.100.990.910 366.000 2009 22.856. penyelenggaraan dan kelengkapan adalah jumlah sebanyak RM1.000 234.335 180.006 43.129 2009 RM 4.955 180. 15. Loji dan Mesin kurang daripada RM3.049 3. Loji dan Mesin.Pusat Perubatan Universiti Malaya 271 14.704 183.393 267.000 2010 Kes 3 Tiada 5 8 2009 RM 244.000 yang tidak dipermodalkan sebagai Hartanah. PERBELANJAAN (Sambungan) PEMBERIAN DAN KENAAN FAEDAH 2010 RM Biasiswa dan dermasiswa JUMLAH 4.536.393 2009 RM .594 490.708 1.647.879 berkaitan dengan pembelian Harta Tanah.468.590.680.057. LIABILITI LUAR JANGKA Bilangan Kes Kes yang telah selesai Kes yang telah selesai tanpa bayaran Kes yang masih dalam proses tuntutan Tuntutan dilindungi insurans 18.988.955 2010 RM 2009 RM 267.647.

217 18.719 Sebagaimana yang dilaporkan sebelumnya 2009 RM .Pembedahan .301.866 2.Suntikan dan rawatan luka dan lain-lain 19.501 4.060 2.Pesakit luar .209.Anestetik .410.441 4.211 972. ANGKA-ANGKA BANDINGAN Angka-angka bandingan tertentu telah dikelaskan semula supaya menurut pembentangan tahun semasa :Sebagaimana yang dinyatakan semula 2010 RM NOTA 13 PENDAPATAN HOSPITAL SUMBER PENDAPATAN DARI PESAKIT: Caj .181.Wad .962.272 Laporan Tahunan 2010 19.Rawatan .498 31.994.655 109.

org/2010/4/e35 doi: 10. Pierluigi Di Giovanni. Azlan. Vijayananthan A. 51(1):1014. Is utilisation of computed tomography justified in clinical practice? Part I: application in the emergency department Sun Z.e2.K. Vijayananthan A.2010. (ISI-Cited» Publication) 4.Senarai Penerbitan PENGIMEJAN BIO-PERUBATAN 1.55:121-132. Rahmat. 6(1):e7 (SCOPUS-Cited»Publication) 2. Manikam J.J HK Coll Radiol 2010. (ISICited»Publication) 5. Traumatic vertebral artery dissection mimicking central pontine myelinolysis : A case report. J Magn Reson Imaging 2010. Nawawi O. Biomedical Imaging and Intervention Journal 2010. Azmi. Mahadeva S. KH Ng. Ng K H. KA Kadir. K. 15(1) : 97 99 (ISI-Cited» Publication) 11. biij. N Ramli. A Saidatul.12:182-5.e35 (Scopus) . N Ramli. (ISICited»Publication) 10. N. Singapore Med J 2010. Ahearn. Goh KL. Kadri NA. Redpath. F J Gilbert. Chong. PD Chan. Norlisah Ramli.31:234-239.Writing a case report. present and future of imaging in multiple sclerosis. B1 TransmissionField Inhomogeneity and Enhancement Ratio Errors in Dynamic Contrast-Enhanced MRI (DCE-MRI) of the Breast at 3T. C A Azlan . (SCOPUS-Cited» Publication) 7. The accuracy of pharmacokinetic parameter measurement in DCE-MRI of the breast at 3T. Singapore Med J 2010. Semple. K Rahmat. Neurology Asia 2010. K. Abdullah BJJ. Ramli. The past. Vijayananthan A. H. (SCOPUS-Cited»Publication) 6. 51(3) : 200-6. Scott I. Transarterial embolisation of hepatocellular carcinoma with doxorubicineluting beads: single centre early experience. Unilateral arteriovenous malformation associated with moyamoya disease. Kamarulzaman A. Biomed Imaging Interv J 2010. Thomas W. Hazman MN. Ng K H. MSA Megat Amin. Ng KH. Trevor S. 6(1):e1. P Di Giovanni. BJJ Abdullah. http://www. CT Tan.4. (ISICited»Publication) 3.T.2349/biij. A survey of radiation dose to patients and operators during radiofrequency ablation using computed tomography. 17(4): 422-427. N Shahrizaila. KH Ng. Biomed Imaging Interv J 2010:6(1). Journal of Clinical Neuroscience 2010. Ahmad Sarji S. Tolosa-Hunt syndrome following recurrent facial palsies. Sun Z. Chong-Tin Tan. Ramli N*. Gilbert. Fiona J. S I Semple. CA Azlan. Che A. Chest imaging features of patients afflicted with Influenza A (H1N1) in a Malaysian tertiary referral centre. Neurology Asia 2010: 15(2): 167-171 12. BIIJ embracing social media. Jaishree Sharmini. Phys in Med Biol 2010. (ISI-Cited»Publication) 8. Kheng-Seang Lim. Mohd. T W Redpath.6. Bux SI. (SCOPUS-Cited» Publication) 9. T S Ahearn. WCG Peh.

Writing a letter to the editor [Effective Medical Writing Series]. Singapore Med J 2010. KH Ng. Writing an invited review [Effective Medical Writing Series]. L.6. N Ramli. YX Huang. (ISICited»Publication) 16. Australas Phys & Eng Sci in Med 2010. M. A Krisanachinda.” 31. WCG Peh. (ISICited»Publication) 21. KH Ng. Singapore Med J 2010 51(4): 282289. (ISI-Cited» Publication) 26. Writing a technical note [Effective Medical Writing Series]. 73(6):77881. (ISI-Cited Publication) 28. 33(1): 7-10. HJ Kim. WCG Peh. KH Ng.org/resource/1/mphya6/ v37/i2/p427_s1 . Khanna. Redaktör: Gabor Hont 08-790 34 80gabor. WCG Peh.37. Singapore Med J 2010. Singapore Med J 2010 51(4): 271-273. Oliver Faust. 51(5): 374-380. Metcalfe. J. KH Ng. Singapore Med J 2010. Tracking kidney volume in mice with polycystic kidney disease by magnetic resonance imaging. N Ramli*. Singapore Med J 2010. 51(9): 685-8. F. Kidney Int. Y Han. Writing an invited commentary [Effective Medical Writing Series]. Singapore Med J 2010. (ISI-Cited»Publication) 20. Y Faridah. WH Round. Carolan. YK Tay. D. KH Ng. Wallace DP. KH Ng. KH Ng. 51(2): 101-104. Optimal Beam Quality Selection Based On Contrast-To-Noise Ratio And Mean Glandular Dose In Digital Mammography. Singapore Med J 2010.4. hont@lakartidningen. KY Cheung. Nivens E. B.e36 ( Scopus) 14. The boiling frog syndrome: A radiologist’s perspective. S. WCG Peh. (ISICited»Publication) 22. V. 17. Writing a systematic review [Effective Medical Writing Series]. Hou YP. Wong. Is utlisation of computed tomography justified in clinical practice? Part IV: applications of paediatric computed tomography. Radiograhy 2010 (online first) 29. 51(8): 612-5. KH Ng. Aminah M. Is utlisation of computed tomography justified in clinical practice? Part III: radiation dose in coronary artery disease. Kwan-Hoong Ng. 18. 51(6): 457-463. Rajendra Acharya U. (ISI-Cited»Publication) 24. WCG Peh. KH Ng. KH Ng.274 Laporan Tahunan 2010 13.427439(2010)http:// online. H.seläkartidningen nr 29–31 2010 volume 107 32. L. Phys. HL Liu. (ISI-Cited» Publication) 19. Jasjit S Suri. Huang ZL. Recommended clinical radiation oncology medical physicist staffing levels in AFOMP countries (AFOMP Policy statement number 2. Yamaguchi T and Bilgen M. and A. Perevertaylo. WCG Peh. (ISICited»Publication) 25. Rosenfeld A silicon strip detector dose magnifying glass for IMRT dosimetry Med.org/2010/4/e36. P. Writing an editorial [Effective Medical Writing Series]. Singapore Med J 2010. Z Sun. WCG Peh. Is utilisation of computed tomography justified in clinical practice? Part II: Clinical applications in coronary artery disease. doi: 10. Z Sun. 51(3):186-188. Writing a book review [Effective Medical Writing Series]. KH Ng. S Fukuda. WCG Peh. KH Ng. Petasecca. KH Ng.medphys. Lerch. (ISI-Cited» Publication) 15. Z Sun. biij. (ISI-Cited» Publication) 27. WCG Peh. Australas Phys & Eng Sci in Med 2010 (online first) 30. J Med Systems 2010 (publihsed online first). N Jamal. 51(6): 454456. 51(10): 757-61. Automated algorithms for the detection of diabetic retinopathy using digital fundus images: A review. Getting to know journal bibliographic databases [Effective Medical Writing Series] Singapore Med J 2010. SA Sarji. Savinkova L. KH Ng. Preparing a pictorial essay [Effective Medical Writing Series]. Singapore Med J 2010. M. www. Singapore Med J 2010. 51(5): 362-366. 2008. (ISI-Cited»Publication) 23. 51(7): 532-535. M. BJJ Abdullah.2349/biij. RR Azman. CJ Lim. EYK Ng. KH Ng. Evaluation of the application of chemical shift for the detection of lipid in brain lesion.

Lau Y L. Berlin. Supramaniam. Nurliza Khaliddin. Karunakaran. (SCOPUS-Cited» Publication) 3. Subrayan V.V Subrayan. Predicting visual outcome after an open globe injury using ocular trauma score (OTS). Ramli.2:3438. Puviarasi M. T. M. May May Choo. The effect of preoperative counselling on visual perception during vitrectomy under local anaesthesia. N. Effect of Membrane Sweeping on cervical by transvaginalultrasoundand Impact of cervical shortening on Cesarean delivery. Alagaratnam.9 (ISI-Cited»Publication) 2. A.Valliyappan N. S. Sujaya S. Choo May May 1. Proceedings of World Ophthalmology Congress 2010 ICC. Loo. Yew.J. Poster presentation Cataract Surgery Complications / Management. S. Samsudin A.Pusat Perubatan Universiti Malaya 275 OBSTETRIK &GINEKOLOGI 1. Int J Ophthalmol (Guoji Yanke Zazhi) 2010. P-MO280. Soong T. Case Reports in Ophthalmology(Karger). F. and neuroretinitis with intravitreal triamcinolone. Page: 109. Journal of Ocular Pharmacology & Therapeutics 26(2) (ISI-Cited»Publication) . M. XXVIII Congress of the ESCRS. aneurysms. Effect of Diabetes Mellitus on corneal endothelial morphology and central corneal thickness following phacoemulsification.3(3):234-236 (ISI-Cited» Publication) 2. Fiona LM Chew. Choo MM. Sablin M. (SCOPUS-Cited» Publication) 5. Germany June 2010. Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia.1:30-35. 4-8 September 2010. A. Compressive optic neuropathy in the contralateral eye secondary to ethmoid sinus carcinoma.J. MM Choo. M. E-poster at 10th Euretina Congress.E. Jesjeet S. E-poster presented at 10th Euretina Congress. August 2010 OFTALMOLOGI Prof. Ramli N. Ocular tuberculosis initially presenting as central retinal vein occlusion. Bethel I Livingstone. Gowri Supramaniam. Sudanese J Ophthalmology 2010. P35 Trauma. G. Choo MM. Tan PC. Soong. Page: 73 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited»Publication) Prof. Sharifah S Omar. Structural and functional outcome of premature infants screened for retinopathy of prematurity in a tertiary-care hospital in Malaysia.S. Treatment of macular oedema secondary to idiopathic retinitis. May May Choo. 2-5th September 2010. P42 Pediatric Ophthalmology & Genetics. Y. Madya Dr. U-teng Chan. (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 9.M. Page 68. Norlina Mohd Ramli. Hoy Choong Shin. Khine PP. page: 411 (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 6.10(11):2058-2059. Int J Ophthalmol 2010. Veeranoot N Detection of toxoplasma gondii DNA by PCR following microwave treatment of serum and whole blood The South East Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010 March: 41(2):1. (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited»Publication) 4. 2-9th September 2010. Proceedings of World Ophthalmology Congress 2010 Germany. (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 8. SC Reddy. Kadir AJ. Topical Piperacillin/Tazobactum for recalcitrant Pseudomonas Aeruginosa Keratitis. Case Rep Ophthalmol 2010. Muiz Mahyudin. M. Choo. (in press) Journal of Ultrasound in Medicine. Somasundram. Samsudin. Differentiating Coat’s disease from Retinoblastoma Case Report. Samsudin A. P-TU-161. Rahmat. page: 458 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 7. Madya Dr. Sulaiman S. Choo. June 2010. vasculitis. Fong. Prakash K. Choo. Ayu Saad Mas. Choo. K. Santiagu. UT Chan. Soong TK. Visvaraja Subrayan 1.Soong TK. Khor. Visvaraja Subrayan 2010.

Eye Contact Lens. Soong V. 2010 (in press) (ISI-Cited»Publication) 3. Peyman M. An update on retinal laser therapy. Asian Journal of Ophthalmology (accepted for publication) (SCOPUS-Cited» Publication) 4.117(2):352355. Fong KCS. Iqbal T. Intraocular filarial infection. 2010. Tajunisah I. 2010 Dec. T Soong. V Subrayan. Michaelides M. Dinesh Patel. 2010 Aug. Alan Koh.Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. (ISICited»Publication) Prof. 2010 Aug. Peyman M.276 Laporan Tahunan 2010 3. (ISI/SCOPUS» Cited»Publication) 13. Ophthalmology. Mudhar H. A randomized controlled trial comparing everting sutures with everting sutures and a lateral tarsal strip for involutional entropion.el-2. Gideon Khaw. Scanning laser edema index.36(4):201-3. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. Purtscher retinopathy as an initial presentation of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Cataract Refract Surg. Subrayan V. Fong Choong Sian 1. Aggressive pseudotumor of the orbit. Subrayan V. (ISI-Cited» Publication) . Khaw G. Ocular Ischaemic Syndrome post phacoemulsification T Ong. (ISI-Cited»Publication) 7. Lam HH. Peyman M.26(2):219-22.36(8):1289-95. Mohamed Ali NA. Chan TKJ.e12. Bunce C. Angela Loo . Evaluation ofChanges in anterior chamber depth and intraocular pressure after phacoemulsification in eyes with occludable angles.24(12):1825-6. Singh R. (ISI-Cited»Publication) 2. Childhood ocular sarcoidosis. Malaysia 2008.117(11):2233. (ISICited»Publication) 5. Thirupathy A. 2010.2010 Nov. Epub 2010 Jul 16. Pei LV. Ocular trauma injuries: a 1-year surveillance study in University of Malaya Medical Centre. Endogenous Cushing syndrome from an ectopic adrenocorticotropic hormone production as a rare cause of ocular hypertension. Rennie IG. V Subrayan. Tajunisah I. Scanning laser edema index. N Prepagaran. Ophthalmology. Zuercher D. Pei LV. (ISICited»Publication) 10. Loo Voon Pei 1. Choo MM. 2010 Jul. Subrayan V. Devi S. Lek Yap S.Eye (Lond). Shin HC. Intravenous fluconazole for bilateral endogenous Candida Endophthalmitis. Lock JH. Visvaraja S. Loo AVP. Ear Nose Throat Journal. Clin Exp Optom. Subrayan V. Ophthalmology. J AAPOS. 2010 In press.10(4):6279. Subrayan V. Subrayan V. Iqbal T. Chew FL. Mimiwati. International Journal of Ophthalmology 2010.one year surveillance study in the University Malaya Medical Centre. (ISI-Cited»Publication) 6. Assessment of polymerase chain reaction in the detection of pseudomonas aeruginosa in contact lens-induced severe infectious keratitis. (ISI-Cited»Publication) 11. Scheepers MA. (ISI-Cited» Publication) Prof. Fong KCS. Soong TK. Bilateral Asymmetric Mucoceles of the Paranasal sinuses with unilateral orbital Complications (Accepted for publication) Ear Nose Throat (ISI-Cited»Publication) 9.117(11):2233. 2008. Subrayan V. (ISICited»Publication) 8. Fong K. J Ocul Pharmacol Ther. Sheldon. (SCOPUS-Cited»Publication) 2. V Subrayan. Soong TK. Epub 2010 Oct 8. 2010 Apr. T soong. Graefes Archive for Clinical & Experimental Ophthalmology. V Subrayan. Koh A.14(4):356-7. Ocular Trauma Injuries. 2010 Jul 6 (ISI-Cited» Publication) 12. Olver J. Madya Dr. Samsudin A. 2010 Apr. Journal of Thrombosis and Thrombolysis. Chuah A.Loo AV.V Subrayan. Gibson A. Malaysia. Madya Dr. Topical piperacillin/tazobactam for recalcitrant pseudomonas aeruginosa keratitis. Chuah A. Carren Teh. 2010 Nov. Shin HC. Ng J.26(2):219-22. 2010 Jul 6 (ISI-Cited»Publication) 3.

Mohd Hassan@Maung Maung Win 1. Eye 2010.1007/s11239-009-0399-y (ISI-Cited» Publication) 2. Risk factors for hypotony post transcleral cyclophotocoagulation. K. Nurliza Khaliddin 1. Shin HC. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 2010.A pilot Dr. Madya Dr. Kadir AJ. Int J Ophthalmol 2010. Tajunisah I. Linda ONG. Corneal Diamneter. Samsudin A. Effect of haemodialysis on intraocular pressure. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. 121 (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited» Publication) Dr. Norlina Ramli 1. Int J Ophth 2010 Vol 3. 3(3): 234-236 (ISI-Cited» Publication) 2. Aung T. Htoon HM. Nurliza KHALIDDIN. Linda ONG. 17. Soong TK. Hassan M. Valsalva Haemorrhagic Retinopathy following Pushup exercises (ISI-Cited»Publication) Dr. KY Chong.Chee-Khuen Yong.Age and Aging(accepted for publication) (ISI-Cited» Publication) 3. Tajunisah Begam 1. Samsudin A.Tajunisah. DK Patel. V Subrayan. MM. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. Kennenth FONG. Perera S. V Subrayan. John MATHENm May May CHOO. Ramli N.2010. Subrayan. Juana Al. Allergic Conjunctivitis or Dry Eyes: A diagnostic dilemma. Accepted in Journal of Glaucoma Oct 2010 (ISI-Cited»Publication) 2.V.The association between various visual function tests and low fragility hip fractures among the elderly: a Malaysian experience. 113 (Non-ISI/ Non-SCOPUS»Cited»Publication) 5. Samsudin A. Shin. Soong T. Nurliza Khaliddin. Early results of the yellow 577nm laser compared to green 532nm laser for proliferative diabetic retinopathy.C. M Peyman. Ahmad Fauzi MS.4: 234-236 (ISI-Cited»Publication) Dr. Chew FLM. Khaliddin NURLIZA. Accepted for publication The Lancet. Nurliza KHALIDDIN. Save One Sight Enterprise:2010 2. Visvaraja S. Soong T.Purtscher retinopathy as an initial presentation of thrombotic thrombocytopenic purpura. Thirupathy ANNAMALAI. Prakash. Topical Piperacillin/Tazobactam for Recalcitrant Pseudomonas Aeruginosa Keratitis. A. Mimiwati Z. Evaluation of anterior chamber angle depth and intraocular pressure changes following phacoemulsification in patients with occludable angles. N Ramli. (ISI-Cited»Publication) study. Chin Theam LIM. Mas Ayu S. Zabri K. Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia. intraocular pressure and keratometry in premature infants. Prakash K. Anterior Orbital Mass Associated with Nasaopharyngeal Carcinoma. Amir Samsudin 1.Pusat Perubatan Universiti Malaya 277 Prof. Yen-harn YEW. accepted for publication (ISI-Cited» Publication) 5. Choo MM. 99 (Non-ISI/Non-SCOPUS» Cited» Publication) 4. Choo. Scanning laser Edema index. H. Fiona LM Chew. N Khaliddin. 26(2): 219-222 (ISICited»Publication) . Corneal changes in type II diabetes mellitus in Malaysia. I Tajunisah. I Tajunisah. J Thromb Thrombolysis Online first DOI 10. Proceeding 25th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress. Ophthalmology 2010. Ramli N. Valsalva hemorrhagic retinopathy following push-up exercises. Journal of Cataract and Refractive Surgery (ISI-Cited»Publication) 4. I. Paediatric Glaucoma. S Shashinder. Ho CL. Reduce Unnecessary Blindness. 24(1): 70-3 (ISI-Cited»Publication) 3. (Non-ISI/Non-SCOPUS»Cited»Publication) 3. Samsudin.

MA Jalaludin. Lau Peng Choong. To Anh Dung. Rahmat O. Malaysian» Journal» of» Medicine. MA Jalaludin. Rahmat O.C. Prepageran N. Hideyuki Mizuno. Jayapalan JJ. 2388-2395 Jul 2010 3. Ear candling a dangerous pleasure. Multi-institutional phase II clinical study of concurrent chemoradiotherapy for locally advanced cervical cancer in East and Southeast Asia. S. Indian» Journal» of» Otorhinolaryngology» and» Head» &» Neck» Surgery. Kullathorn Thephamongkol. Raman R. Tikaram A. LowLying Larynx. MA Jalaludin. Yip Cheng Har. High Tumour Stage and Margin Clearance are still important prognostic factors for postmastectomy locoregional recurrence in Malaysia. Vol 65 (1):8082 (SCOPUS-Cited»Publication) . Volume 62. O Rahmat. C.» K. Shingo Kato.» Prepageran. Raman R. Zulkiflee AB. Ear»Nose» Throat» Journal. AS Mohammad. Issue 3 pages 103-196 September 2010 ISI 8. Yaowalak Chansilpa.» MA» Jalaludin. Saad M. Oktober 2010 – ISI 9. Submandibular Intraductal Calculi Removal as an Office Procedure with Radiofrequency Device. Takashi Nakano. Rey H. G Revadi. Omar. Synchrous contralateral tumour of left tonsil and right hypopharynx. Sanjay Rampal.89 (1) : 14: ISI 7. Anita Zarina Bustam.» N. Otitis Media Wit h Effusion Among Malaysian Children – A Twenty year Review. Laryngoscope. Chew YK.278 Laporan Tahunan 2010 ONKOLOGI KLINIKAL 1. Number 1/January 2010 pages 90-91 ISI»expanded 11. Number 1/January 2010 pages 40-43 ISI»expanded 10. Keratin Pearl. S Shailendra.Cited Publications ) 6. De Los Reyes.Cited Publications ) 4. Pailoor J Which is the best method of tumour bone for reimplantation? A biomechanical and histopathological study. N Vicky. Khoo ASB. Nur Aishah Mohd Taib.R. Bahrom. 8 Februari 2010: MJM-D-10-00012 (scopus» CitedPublications) 2.Cited Publications ) 5. Revadi Govindaraju. Shahizon Azura Mohamed Mukar.Beena Devi.» » Disember 2010 (ISI.Kenoish. Raman R. Med»Journal»Malaysia. Ear»Nose»Throat»Journal 2010 Jan. ZA Raman. K Nahid. Hashim OH. Anterior external ear canal bulge. Miriam J.Application of champedak mannose-binding lectin in the glycoproteomic profiling of serum samples unmasked reduced expression of alpha-2 macroglobulin and complement factor B in patients with nasopharyngeal carcinoma. Customised cranioplasty in improving the cosmetic and surgical outcome Singapore» Medical»Journal. MA Jalaludin. Australian»Journal»of»Otolaryngology. Calaguas. Ajit Singh V. A Ahmad. Anita Z. Nagalingam J. Electrophoresis 31:14. Asian Pacific Journal for Cancer Prevention. 2010 2. 9:48 (10 September 2010) OTORINOLARINGOLOGI 1. Volume 62. Pang W. Int J Radiation Oncology Biol Phys Vol 77 No 3 pg 751-757. Marniza Saad. Bustam. Tatsuya Ohno. BioMedical Engineering OnLine 2010. Tropical Doctor. Visual analogue scale in hearing loss. Chul-Koo Cho. Bustam AZ. Indian» Journal» of» Otorhinolarynology» and» Head» &» Neck»Surgery. Prepageran N. Chong AW. Association of HLA Class genes with susceptibility to Recurrent Respiratory Papillomatosis. Raman R. A Ahmad. O Rahmat. Hirohiko Tsujii. AW Chong. Mohamed E. Seriramalu R. Nana Supriana.Cited Publications ) 3. 8 Jun 2010 (ISI. Raman Rajagopalan. Abdul-Rahman PS. Congenital» Anomalies» Volume» 50. 5 Julai 2010 (ISI/Non . Tropical Doctor 40(4): 210.1409-1416 Dec 2010 4. Yang Yuxing. 5 Mac 2010 (ISI. Samril Bokhari.11. Nose pads. N Prepageran. Rahmat Omar. N Prepageran. Salleh H.

SM. June 2010. Research. June 2010 . K Wolff.ijgo. Keevil V. Organ transplants: ethical. Accepted for publication. February 2010. Vol.42 2. V.Asean Journal of Psychiatry. Mohammad Hussain Habil. Noor Zurani Md Haris Robson.74848. hjh. Azman. Varenicline. Y. doi: 10. Chia. HC.1097/01. June 2010. Erythromycin induced Torsade de Pointes in a Methadone maintenance patient:Case Report.hjh. International Journal of Behavioral Medicine 2010. Roberts.doi: 10. Mohamad Hussain Habil. Trend of Cardiovascular Disease Risk Profile of Patients Treated for Hypertension Over A 10 Year Period in A Primary Care Clinic in Malaysia: Pp.7. Noorzurani. Antibitoics in mastitis for pregnant women (updated review): Cochrane Review Noor Zurani HR 1.19.b2 3. Keevil. Chia. 28():e316.Pusat Perubatan Universiti Malaya 279 PERUBATAN RAWATAN UTAMA Khoo Ee Ming 1. (Non-ISI/ Non-SCOPUS Cited Publication) 4. Chia Y. Balasingam Vicknasingam 2 & Suresh Narayanan 3 .0000379577. Chia. Asean Journal of Psychiatry. 271-278. pp 061-065 5. WAN. S. Vol.a new pharmacotherapy for smoking cessation in primary care practice. June 2010. (Non-ISI/NonSCOPUS Cited Publication) 3. DOI 10. 29(3). Wong LP & Khoo EM. Stephen Jambunathan. Norman. 22. 6.29022. Azad. Ahmad Hatim Sulaiman.226 Journal of Hypertension.386 Journal of Hypertension.1097/01.95539. Chong. P Comparison of General Cardiovascular Disease Risk Profile With Framingham Coronary Heart Disease Formula in A Developing Country: Pp. Vol 4(2).108(2):139142 doi:10.22. Dublin. doi: 10. Mohamad Hussain Habil. 28():e266. Int J Gynecol Obstet 2010. 334-336.0000378984. N Robson. Erythromycin induced Torsade de Pointes in a Methadone maintenance patient:Case Report.1097/01. Keevil.June 2010.2009.15. social and religious issues in a multi-cultural society. Noor Zurani Robson 1 .0000378629. Noorzurani Md Haris Robson. Dysmenorrhea in a multiethnic population of adolescent Asian girls. 28():e460.1007/s12529-010-9091-z Ng Chirk Jenn 1. H. Jesjeet S Gill. Yadegarfar.Othman. Razack. Chia Yook Chin 1. Ching. YC. Chia. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. Casuistry and Psychiatry:An Asian Perspective.11(1) : Jan .78124. South Africa Family Practice Journal.39 Journal of Hypertension.1097/01. Asia Pacific Journal of Public Health. Illicit ketamine induced frequency of micturition in a young Malay woman. Md Haris Robson. YC Use of Anti-Hypertensive Drugs Over A Ten Year Period in Hypertensive Patients From A Primary Care Population in Malaysia: Pp. Accepted for publication 21st December 2009.June 2010. 28():e361-e362.0000379312.11(1): Jan . Noorzurani Md Haris Robson.1016/j. YC Prevalence of Left Ventricular Hypertrophy and Its Associated Factors Among Hypertensive Patients in An Outpatient Clinic: Pp.b5 4.Yusoff.doi: 10. G A Profile of Blood Pressure Control Over Ten Years in A Cohort of Hypertensive Patients From A Primary Care Population in Malaysia: Pp. A J Bond. 28():e140-e141. Drug & Alcohol Review. Vol. In press (SCOPUS-Cited Publication) 2. Noorzurani MHR. 2010.11(1): Jan . 7. 2010. Srinivas. June 2010. Menstrual-Related Attitudes and Symptoms Among Multi-racial Asian Adolescent Females. V.80 5.305 Journal of Hypertension.09.26. hjh. ASEAN Journal of Psychiatry.hjh.58 Journal of Hypertension.018 2. Wong LP & Khoo EM.June 2010. Salivary nicotine and cotinine concentrations in unstimulated and stimulated saliva. WP.

Rashid. Izan H.x (in press) 2.Othman. Intraoperative ultrasound image-guided surgery Indeks : Pubmed & Scopus 5. H. Abdul Razack 1.280 Laporan Tahunan 2010 8. Organ transplants: ethical. ASEAN Journal of Psychiatry.1743-6109. Mas Ayu Said. In press (SCOPUS-Cited Publication) SURGERI Prof Dr. Indeks: Non-ISI / Non-SCOPUS Cited Publication 2. Mohammad Hussain Habil. Laparoscopic Pullthrough technique for High Anorectal Malformation. Risk Factors and Predictors of Female Sexual Dysfunction in A Primary Care Setting: A Survey Finding. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3. Noorzurani MHR. Dr.01848. Vol. Indeks: Non-ISI / Non-SCOPUS Cited Publication Prof.111/j.2010. Wah-Yun Low and Sajaratulnisah Othman. Indeks: ISI – Cited Publication Prof.Yusoff. Squamous Cell Carcinoma of Scrotum: a rare case of scrotal neoplasm. Prevalence. Stephen Jambunathan. South Africa Family Practice.a new pharmacotherapy for smoking cessation in primary care practice. Substance Use And Aggressions: What Are The Relationships? Asean Journal Psychiatry. Accepted for publication 10th January 2010 10. Online early. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 3. Non. Asia-Pacific Journal of Public Health 2009 Accepted for publication.11(1) : Jan . Infantile Achalasia Cardia: Case Report. A 15-year Review of Wilms Tumor at University of Malaya Medical Centre. Jesjeet S Gill. Accepted for publication 21st December 2009. Schizophrenia. Noor Zurani Md Haris Robson. Indexed by Pubmed 2. Ahmad Hatim Sulaiman. 2010. Noor Zurani Md Haris Robson. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 4. Tindivanam Muthurangam Ramanujam 1. Right heterotaxy with Hirschsprung’s disease – A new association. Malignant Neuroendocrine Tumour of the spleen. Azad Hassan b. South Africa Family Practice Journal. Rabaiah Salleh. Mohammad Hussain Habil. Dr. Indeks : ISI/SCOPUS Cited Publication 2. Azreen Hashim . Nicotine Replacement Therapy: a proven treatment for smoking cessation‫‏‬. Amer Siddiq Amer Nordin . Noorzurani Robson. Online early 2010 Sajaratulnisah Othman 1. Mohamad Hussain Habil. Research. social and religious issues in a multi-cultural society.June 2010 9. Ahmad Hatim Sulaiman. Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4. In Press. Varenicline. Granulomatous Prostatitis: A Reminder to Clinicians. S.benzodiazepine hypnotic dependence: A case report. Tuberculous prostatic abscess in an immunocompromised patient. J Sex Med DOI: 10. 11.Noor Zurani Md Haris Robson. Casuistry and Psychiatry:An Asian Perspective. ISI publication . Asean Journal Psychiatry. Nor Zuraida Zainal. Rusdi Abd. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication . Ishak. Hyperplastic Gastric Polyps in an Infact mimicking Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis. Thambi Dorai CR 1.

Indeks: ISICited Publication 4. Do university students have high cardiovascular risk factors? A pilot study from University Malaysia Sarawak. Concurrent amoebic and histoplasma colitis: a rare cause of massive lower gastrointestinal bleeding. Dr.Pusat Perubatan Universiti Malaya 281 Prof. and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage(CRASH-2): a randomized. Comparison of Telomere Length and Telomerase Activation between Breast Fibroadenoma and Infiltrating Ductal Carcinoma in Malaysian Women. 3. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 2. Law Chee Wei 1. placebo-controlled trial.Indeks: SCOPUS-Cited Publication 3.Malaysia. Kuala Lumpur. present and future. Indeks: SCOPUS-Cited Publication Prof. vascular occlusive events. Nur Aishah binti Mohd Taib 1. A prospective study of significance of haematuria in University of Malaya Medical Centre. Yip Cheng Har 1. Indeks: IAI – Cited Publication. Study on assessment of anxiety and depression level inmpatients awaiting for flexible cystoscopy using hospital anxiety and depression scale (HADS) questionnaire at University of Malaya Medical Centre. Impact of socioeconomic class on colorectal cancer patient outcomes in Kuala Lumpur and Kuching. Indeks: ISI-Cited Publication. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3. Economic impact of retrograde ureteral stenting for obstructive uropathy. 3. Metastatic cervical lymph node compressing on subelavian vein-a rare presentation of metastatic renal cell carcinoma.Malaysia. Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4. Madya Ong Teng Aik 1. Effects of tranexamic acid on death. GLyoxalase 1A111Glu gene polymorphism: No association with breast cancer risk but correlated with absence of progerone recdeptor. April Camilla Roslani 1. Indeks: ISI-Cited Publication 4. Indeks: ISI/SCOPUS Cited Publication 3. Indeks: ISI –Cited Publication 2. placebo-controlled trial. Patterns of breast cancer relapse at University Malaya Medical Centre. Madya Dr. Indeks: ISICited Publication 2. and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage(CRASH-2): a randomized. Large BRCA1 and BRCA2 genomic rearrangements in Malaysian high risk . Indeks: ISI-Cited Publication 2. vascular occlusive events. A rare case of Hodgkin s breast lymphoma masquerading as locally advanced breast carcinoma. Madya Dr. Experience with hookwire localization excision biopsy at a medical centre in Malaysia. Indeks: ISI-Cited Publication 2. Indeks: ISI / SCOPUS Cited Publication 5. Impact of socioeconomic class on colorectal cancer patient outcomes in Kuala Lumpur and Kuching. Hand-assisted laparoscopic abdominoperineal resection utilizing the planned end colostomy site. Effects of tranexamic acid on death. Closed versus open approach in laparoscopic colorectal surgery(Protocol). Indeks: ISI-Cited Publication 5. Indeks: ISI-Cited Publication Prof. Indeks: ISI-Cited Publication Dr. Cancer Epidemiology and Control in peninsula and island South-East Asia past. Genetic Polymorphisms of Paraoxonase 1 (PON1) Gene: Association Between L55M or Q192R with Breast Cancer Risk and ClinicoPathological Parameters. Prof.

19(1): 78-84. Squamous Cell Carcinoma of Scrotum: a rare case of scrotal neoplasm. Cobb JP. Vanel D. Patellofemoral joint kinematics. 2010. Pelvic lipomatosis in an asymoptomatic Asian man a case report. Chan CYW. Kwan MK. Chiu CK. Treatment options for locally advanced breast cancer-experience in an Asian tertiary hospital. Clinical Orthopaedics and Realated Research 2010. (ISIS/SCOPUS Cited Publication) 2. Biomechanical Comparisons of Knee Stability After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Between 2 Clinically Available Transtibial Prosedures: Anatomic Double Bundle Versus Single Bundle. Madya Ganesan Dr Dharmendra a/l 1. AlberghiniM. Iranpour F. Saw LB. Amis AA.282 Laporan Tahunan 2010 breast-ovarian cancer families. Staals E. Granulomatous Prostatitis: A Reminder to Clinicians. DOI : 10. American Journal of Sport Medicine (Published online before print. Merican AM. merican AM. 28 (5). Parosteal osteosarcoma dedifferentiating into telangiectatic . 36(2): 180-182 3. Picci P. Publication based extended guided prostate University Malaya Indeks: ISI-Cited Dr Shanggar a/l Kuppusamy 1. Sextant vs volume transrectal ultrasound biopsy-an experience of Medical Centre(UMMC). Progressive multifocal leukoencephalopathy limited to the posterior fossa. Kondo E. The circular path of the patella around the trochlear axis. April 27. Amis AA. Dandachli W. Amis A A Cobb JP. Indeks: SCOPUSCited Publication 2.1177/0363546510361234 5. 468 (3) : 782-788 4. The Geometry of the Trochlear Groove. J Orthop Res. Indeks: ISI-Cited Publication Prof. Scarf-Related Hangman’s Fracture: A Case Report. High Tumour Stage and Margin Clearance are still important prognostic factors for post-mastectomy locoregional recurrence in Malaysia 2. Indeks: ISI-Cited Publication Dr Chong Hoong Yin 1. Spontaneous bowel perforation in an ecchymosis type Ehlers Danlos syndrome(EDS). Treatment options for locally advanced breast cancer experience in an Asian Tertiery Hospital. A prospective study of significance of haematuria in University of Malaya Medical Centre. Indeks: Non-isi/Non-SCOPUS Cited Publication 2. Beana FR. 589594 6. Azura M. European Spine Journal. merican AM. Indeks: ISI –Cited Publication SURGERI ORTOPEDIK 1. Kwan MK. Indeks: ISI/ SCOPUS Cited Publication 4. Chan CYW. Safety of thoracic pedicle screw application using the funnel technique in Asian: a cadaveric evaluation.2010. Indeks: ISI-Cited Publication Dr Yeap Chee Loong 1. Indeks: ISI-Cited Publication Dr Ng Keng Lim 1. Vol. European Journal of Trauma and Emergency Surgery 2010. The usefulness of Prostate Specific Antigen Density in Prostate Cancer detection: A Malaysian perspective. Yasuda K. Indeks: SCOPUSCited Publication 3. Indeks: ISICited Publication Dr Lau Peng Choong 1. Iranpour F. Saw LB. Mercuri M.

T. Dashtar. “Right Attitude” Oct 17. McPartland JL. Kamarul.2266 9. Klein. Davies P. Christopher Boey Cheong Meng 3. Ushikai M. Foster K. Julia Patrick Engkasan. 13(1):3-11 8. T. 2010. Chai P F.277-200 JABATAN PERUBATAN PEMULIHAN 1. Vol 3. Kamarul. European Cells and Materials 2010. Singapore Med J 2010. DOI : 10. Vol. pg 36 . Analysis of Shalat Gait. Looi L M. Kamarul. Utusan Malaysia. The Different Preparations of Human Amniotic Membrance (HAM) as a Potential Cell Carrier for Chondrocytes. Compresive Radial Neuropathy Induced by ‘Hooking’ manoeuvre in a tetrplefic person – Spinal Cord (2010) 1-2. Abbas. 4 December 2010 (International Journal Of Open Problems in Computer Sciences and Mathematics) 2.Abbas. Positive Parenting. European Cells and Materials 2010. Ab-Rahim. Osteoarthristis and Cartilage 2010. Tay LX. No. Pailoor Jayalakshmi. Christopher Boey Cheong Meng 4. J. Prof.1136/bcr. R. ISSN 1473-2262 11. : Selvaratnam. T. McKiernan PJ. Sunday Star. Christopher Boey Cheong Meng 6. Prof. Ali.2009. 20 (Suppl. Sin Chew. Vivek Ajit Singh. “Mind Your Child” Oct 3. Chai PF. 2010. S. European Cells and Material 2010. Masjudin. Rahim SA. Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency in two Malaysian siblings: outcome at one year of life. Dr. Leong Wan Hee . Dr. Int. Sweden. FEBS Journal.09. Vol. Christopher Boey Cheong Meng 2. Kamarul. Pan-Pan Chong. Sunday Star. 51(5) : 434-439 9. Mingguan Malaysia.Pusat Perubatan Universiti Malaya 283 osteosarcoma : importance of lytic changes and fluid cavities at imaging –Response to the letter by Dr. Sara. T. Prof.2. Conference Information : 35th Congress of the Federation of European Biochemical Societies. 2010. Proteome of Chondrocyte-alginate constructs and monolayer cultures in relation to extracellular matrix modulation. Can Gout Mimic A Soft Tissue Tumour? BMJ Case Reports 2010. Journal of Pediatric . Skeletal Radiol 2010. Sunday Star. Lee W S. Mah. Lee WS. Prof. pg 45. Vol. ISSN 1473-2262 12. Azlina A.2010. Boey C M. ISSN 14732262 10. Analysis of TGF-B3 and BFGF Induced Chondrogenic Differantiation in Human Bone Marrow –Derrived Mesenchymal Stem Cells. The Effects of Glucosamine Sulfate and Chondroitin Sulfate on The Healing of Damaged and Repaired Articular cartilage in Rabbit Model. Sheng J S. 2010. K Ganesan. Lydia. Gothenburg.12-14 7. Prof. Singapore Medical J 2010. Azlina A. Boey C C M. Terence Tay. “Young Guts” May 16. T. 20 Suppl. Childhood Autoimmune Liver Disease: Indications and Outcome of Liver Transplantation. The use of chondrogenic differentiated mesenchymal stem cells in treating focal cartilage damage : preliminary study in animal model. Thong M K. 2010. S. 2. “Yellow Babies”. JUMMEC 2010. L. Pan-Pan Chong. H. Azura M. 39 : 71 7. Open Problem Compt. T. 20 Suppl 2.R Kanthan . Boey CCM Reflections on the Significance of the Relationship between Mind and Body in Medicine. Kamarul T. Star. Christopher Boey Cheong Meng 5. Kobayashi K. PEDIATRIK 1. Kelly DA.pg 36 36. Sunday Star. 8. June 26-July 01. Brown RM. Aetiology and outcome of neonatal cholestasis in Malaysia.

Dudley J Pennell. “Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency in two Malaysian Chinese siblings: outcome at one year of life”. Sau Wei Wong. Kai-Hsin Lin. Thong MK.”Med J Malaysia 2010 (In press) 23. Mariapun S. Hesham M Al-Mekhlafi. Amal El-Beshlawy. Chew HB. J Inherit Metab Dis.”Journal of Inherited Metabolic Diseases. AK Mohammed Mahdy Tricta. 51 (1): e12 18. Chan Lee Lee. Am J Trop Med Hyg 83(3) 2010. Phuah SY. 2010. Kobayashi K “Neonatal Intrahepatic Cholestasis associated with Citrin Deficiency (NICCD): A Case series of eleven Malaysian patients. Cancer Res Treat. Chi-Kong Li. 523-527. Ngu LH. Pranee Sutcharitchan. Malaysian Perspective. Thong MK. Hypothalamic . LeeLee Chan. Kum Thong Wong. Mohsen Saleh Elalfy.Breast”. Ali Taher. Genetics and the Last Best Hope on Earth. “Exercise induced cramps and myoglobinuria in dystrophinopathy – a report of three Malaysian patients. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2010. Mohd Taib NA. Fernando Tricta. Atiya A Sallam. Singapore Medical Journal 2010. Ai Sze Ching. Khoo TB. Teny Tjitra Sari. Thong MK. Dis 2010 PMID:21161389 22. Ee-Soo Lee. Lee WS. Hanifah MJ. Christian Rose. Norbert Gattermann. Vip Viprakasit. Bernard Roubert and Antonis Kattamis Mohsen Elalfy. 2010 Jul 9. Di: Suseela Malakolunthu and Asma Abdullah (Editor) Fulbright Chronicles: American Experience. McGown IN. Mohsen Elalfy. Vip Viprakasit. 50(3):295-302. (12): 2364-2371 13. Amal ElBeshlawy. (ISI cited) 10. ABDULLAH. Maria Domenica Cappellini. Singapore Medical Journal 2010. Chew HB. Chew HB. (ISI cited) 12. “The Safety. Amal El-Beshlawy. Kang P. Dany Habr. Ngu LH. Duley JA. »J Pediatr Hematol Oncol 2010. 17. Lee WS. Meow Keong Thong. Zabedah MY. Yip CH.284 Laporan Tahunan 2010 Gastroenterology and Nutrition. DOI10. (University of Malaya Press) 2010. Tolerability and Efficacy of a Liquid Formulation of Deferiprone in Young Children With Transfusional Iron overlaod”. “Tailoring iron chelation by iron intake and serum ferritin: the prospective EPIC study of deferasirox in 1744 patients with transfusion-dependent anemias. “Partial deletion 9p Syndrome in Malaysian Children. 51:434-439. 96-105 16. Teo SH “Large BRCA1 and BRCA2 genomic rearrangements in Malaysian high risk breast-ovarian cancer families. WAN ARIFFIN ABDULLAH. John Porter. Gobor Komokos.»Blood 2010. Thong MK. 95(4): 557-566 15. Yoon SY. Jong-Wook Lee. Chai PF. Azlina Ahmad Annuar. 2010 Feb 2 19. Dany Habr. Pathobiology 77. ChiKong Li. Aydinok. 174 pages. Lim LS. Clinical features differentiating biliary atresia from other causes of neonatal cholestasis. “Giardiasis and Poor Vitamin A Status among Aboriginal School Children in Rural Malaysia”. ISBN 978-983-100504-0. Annals of Medicine of Singapore 2010 39:648-654. Looi LMAetiology and outcome of neonatal cholestasis in Malaysia. Yunus ZM. Amal El-Beshlawy. Keng WT “Rapid-onset Obesity with Hypoventilation. Antonis Kattamis. Stephane Giraudier. Maria Domenica Cappellini. Boey CCM. with novel adenylosuccinate lyase gene mutations”. Thong MK. Amal El-Beshlawy.1007/ s10549-010-1018-5 20. Chan Lee Lee. Hishamshah Ibrahim. 14. “Efficacy of deferasirox in reducing and preventing cardiac iron overload in b-thalassemia ”. Gobor Komokos.”» Haematologica 2010. Kobayashi K. Yesin. Chai PF. Chen BC. Ushikai M. Balasubramaniam S. Keng WT. John F Seymour. John B Porter. “Adenylosuccinate lyase deficiency in a Malaysian patient. Boey CM. 32(8):601-605.”Neurology Asia 2010. Liu J. Mohsen Elalfy. Suat-Cheng Peh “Expression and alteration of» p16 in diffuse large B cell lymphoma”. Pitt J. Teny Tjitra Sari. 15(2): 125-131 21. Swee Lay Thein. Ngu LH. Lee-Lee Chan. Fernando Tricta.Johari Surin. Lian-Hua Kim.Bab: Birth Defects. Bernard Roubert and Ali Taher. Gillian Smith. Sheng JS. ARIFFIN W. (ISI cited) 11.

Tan KS. I NKang . Lee RA. YK Chan. Lim KS. H Ariffin “Clinical features of Malaysian children hospitalised with community-acquired seasonal influenzae. P Jayalalkshmi . Cheong KL. Characterisation of Mutations in the FOXE1 gene in a cohort of unrelated Malaysian Patients with congenital Hypothyroidism and Thyroid Dysgenesis. Withdrawal response in healthy adults. Lupus»2010. Tan CT. 5. 26. 15(2): 167-71. 4. Tai MLS. 11(4):1-7 25. Tan KS. 7. F Harun. Ectopic ACTH secreting primitive neuroectodermal tumour (PNET) of the sympathetic chain in a boy with cushing syndrome. CS Gan “Non-invasive ventilation in a tertiary pediatric intensive care unit in a middle-income country . Nathan AM. Tan CT. Churilov L. Rahmat K. Vitamin D status in multiethnicpregnant women in Malaysia. Shahrizaila N. Tan HJ. Tan CT. F Harun. Chandran PA. Faridah S. Donnan GA. Neurol»Asia 2010. Roslan H. Neurol»Asia 2010. Progressive multifocal leukoencephalopathy limited to the posterior fossa. K W Khaw. T Ramanujam. ME Abdel-Latif. Tan CT. 8.17:1089-90. MMusa. International» J» Stroke 2010. 3. Mohamed EM. Idiopathic paroxysmal kinesiogenic dyskinesia in a multiracial Southeast Asian country. Jessie. F Harun . 15(2): 159-65. J» Clin» Neuroscince 2010. Donnan GA. MJ Jalaudin. Sharmini J. Tan CT. Lim KS. Kaur S. J of American Association of Ped Opthalmology and Starbismus 2010. T Ramanujam. 11.”BMJ case report. M Tawfik. Malaysia. ABCB1 C3435T polymorphism and the risk of resistance to antiepileptic . Mackay M. Thong MK. Abdullah S. 15(1):97-9.Pusat Perubatan Universiti Malaya 285 and Autonomic Dysregulation (ROHHAD): a case with additional features and review of literature. Tan CT. Oktober 2010 27. Mackay M. Biochem Genet 2010. Mohd Ramli N. AM Nathan. Neurologi 2. Risk factors and aetiology of cerebral infarction in young adults: A comparative study between Malaysia and Australia. 14(44) : 356-357 29. 28.” Journal of Paediatrics and Child Health. LCS Lum. 15(1):1-9. a case report. De Bruyne. Haerian BS. IC Sam. Tan CT. AA Murad. Ganesan D. 15(3):283-6. Ramli N. Pediatric Critical Care Medicine 2010. 5 (5):428-30. 10. S Zawiah. Chew KS. Periodic lateralized epileptiform discharges in neuropsychiatric lupus: association with cerebritis in MRI and resolution after intravenous immunoglobulin. Ramli N. Churilov L. Traumatic vertebral artery dissection mimicking central pontine myelinolysis: A case report. Oon LK.H Suhaimi. Lim SY. Tan KS. 9.» Venous thromboembolism in stroke patients (correspondence). Jalaudin. Lim KS.a prospective cohort study”.» International»J»Stroke»2010. P Jayalalkshmi. Lim KS. 5:131 6. Zulkifli SZ. 141-151. AM Nathan. 19:748-52. Wong KT. SJunit. S Rampal. Tan CT. Hormone Research in Pediatrics 2010. Neurol» Asia 2010. Ischaemic stroke in young adults: A comparative study between Malaysia and Australia. 31(3) S232 PERUBATAN 1. JA deBruyne. Mohamed Z. Tan CT. Hany AF “First Study on the prevalence of the delF 508 mutation in children diagnosed with cystic fibrosis in UMMC.H Suhaimi. Raymond AA. Endogenous Cushing syndrome from ectopic adrenocorticotrophin hormone production as a rare cause of ocular hypertension. Endocrine Review 2010. F Harun . 74(3)pg 167 30. Tan CT. 14S:e36-e40. Neurol»Asia. 24. October 2010 (In press). R Karunakaran. Neurol»Asia 2010. Toloso-Hunt syndrome following recurrent facial palsies.” International Journal of Infectious Disease 2010.

26 Suppl 1:2-10. Tan KS. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) 24. Archives of Neurology 2010. Dotan I.15(3):275-277.17(2):639-44. In: DA Warrell. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for reducing embolization in patients with acute symptomatic cerebral or carotid stenosis (CLAIR study):a randomised. Sands BE. 2011 Jan. blinded-end point trial. Sollano JD. Abbas Z. Journal of Neurology. 19(6):339-346. May 2010:641-650 (ISI-Cited» Publication) 16. Fisher syndrome and Bickerstaff brainstem encephalitis: Understanding the pathogenesis. Nortina S. Tan KS. Goh KL. Use of circle segments visualization for neural network feature selection and analysis. Steinwurz F. Impulsive-compulsive behaviours and subthalamic nucleus deep brain stimulation in Parkinson s disease. 2010 Nov 1. [Epub ahead of print] (ISI-Cited» Publication) 17. (Impact factor 4. Neurocomputing 73(2010) 613621 (ISI-Cited»Publication) 14. S1-S346 (October 2010) (ISICited»Publication) 19. SY Lim. LANCET NEUROLOGY 2010 May.67(8):1012-1015. Inflamm Bowel. IEEE Transactions on Systems. 3. JD Firth eds: Oxford» Textbook» of» Medicine.17:1089-1090. SY Lim. Oxford University Press.Dis.9 (5):489-497 (ISI/ SCOPUS»Cited»Publication) 15. Kozarek RA. Quigley EM. Neurology Asia 2010: 15(3):203-209 (ISI-Cited»Publication) 18. Negative perception in those at highest risk--potential challenges in colorectal cancer screening in an urban asian population. Tan KS.2 in 2009). a multi-racial Southeast Asian country. Idiopathic paroxysmal kinesigenic dyskinesia in Malaysia. Goh K. Survival and prognostic factors of motor neuron disease in a multi. 2. J Gastroenterol Hepatol. (Impact factor 6. (ISICited Publication) 23. Hartono JL. Hibi T. Goh KL. Day AS. SY Lim.ethnic Asian population. Bernstein CN. Hilmi I. Clinical Neurophysiology. (ISI-Cited Publication) 21. Pages i. RM Cox. Vol 30. Steinhart AH. Journal of Clinical Neuroscience 2010.3 in 2009). Bilateral pallidal stimulation for X-linked dystonia parkinsonism. (Impact factor 1. Nipah and Hendra virus encephalitis. A modified fuzzy min-max neural network with a genetic-algorithm-based rule extractor for pattern classification.. 12. (Impact factor 4. open label. (ISI-Cited Publication) Gastroenterologi 1. 2011 Feb.Amyotroph Lateral Scler. IBD Around the world: comparing the epidemiology.286 Laporan Tahunan 2010 drugs in epilepsy: a systematic review and meta-analysis. YamamotoFurusho JK.11(3):815-22. Asian Pac J Cancer Prev. 13. (ISI-Cited Publication) 20. (New journal). 2010:525-6. 2010. 1):S123-130. Colombel JF. The nonmotor symptoms of Parkinson’s disease: An overview. (ISI-Cited Publication) 22. and treatment: proceedings of the World Digestive Health Day 2010--Inflammatory Bowel Disease Task Force meeting. Vatn MH.81(10):1172-1173.0 in 2009). Gastroesophageal reflux disease in Asia: A historical perspective and present challenges. Neurology Asia 2010. The clinical features of myasthenia gravis in a Malaysian population. . Development of marked striatal hand with antiparkinsonian medication withdrawal during traditional (Ayurvedic) medicine treatment for Parkinson’s disease. European Neurological Journal (in press). Abstracts of ICCN 2010: 29th International Congress of Clinical Neurophysiology. Reinisch W. Volume 121.9 in 2009). Nortina S. SY Lim.. diagnosis. Marked reduction of tremor in essential tremor after putaminal infarct. Supplement 1. SY Lim. 5th Edition. D’Haens G. Tan CT. Neurosurgery and Psychiatry 2010. and Cybernetics-Part A:Systems and Humans. Nortina S.25(Suppl. Seizures:» European» Journal» of»Epilepsy 2010. Baumgart DC. SY Lim. Movement Disorders 2010. Man.

Synthesis and evaluation of alkenyl indazoles as selective Aurora kinase inhibitors.56(1):906. 2010 Jan. J Gastroenterol Hepatol. Sivarani S. Hilmi IN. Yadav H. Goh KL. 2010 Aug. Everett SM. Ethnic variation. Asia Pacific Association of Gastroenterology Working Group on Inflammatory Bowel Disease. Makharia G. 8. Clarithromycin resistance and point mutations in the 23S rRNA gene in Helicobacter pylori isolates from Malaysia. Blanchard S. Goh KL. 14. .31(10):1141-51. 13. 2010 Jun 24. 2010 Jul. Mazam Z. Ouyang Q. Omar S. 12.25(3):45368. Rampal S. Yadav H. Ong WC. Steinwurz F. . Rampal S. J Gastroenterol Hepatol. 2010 Apr. Bak YT. Fock KM. 2010 Jun. Gwee KA. Tu N. Sood A. Forman D.11(4):244-8. Kumar G. Abdullah BJ. de Silva HJ.9:27. symptomatic and asymptomatic erosive reflux disease (ERD): from hypersensitive to hyposensitive esophagus. Mahadeva S.Pusat Perubatan Universiti Malaya 287 4. Lee AC. Sumiyama K. Bonday Z. Eliakim R. . Thomsen OO. Schmidt HM. Ling KL. Tan E. Nutr J. Goh KL. Lu CL. Nilsson C. Respiratori 1. Choi MG. Massive intraperitoneal haemorrhage in a young woman with hereditary hemorrhagic telengiectasia. Efficacy of 1-week proton pump inhibitor triple therapy as first-line Helicobacter pylori eradication regime in Asian patients: is it still effective 10 years on? J Dig Dis. 7. Late presentation of esophageal cancer: observations in a multiracial South-East Asian population.Hong Kong Journal of Emergency Medicine 2010 Jul. Tan EL.( JGH-00194-2010) Journal of . Malfertheiner. Fukudo S. Gearry RB. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. Ho SL. 2010 Apr. Leong RW. Ghoshal UC. Ang TL.11(2):101-5. Rey JF. 2010 Apr. Lee OY. Rerknimitr R. Makharia GK.20(8):2443-7. Karim AA. Deng W. Sam CK. Fock KM. Hongo M Asian consensus on irritable bowel syndrome. Kelvin T. Ikeda K. Goh KL. Fock KM.Inflamm Bowel Dis.Am J Gastroenterol. Aliment Pharmacol Ther. Gonlachanvit S. Sun ET. Dig Dis Sci. Liam CK.45(6):7328. Kakutani H. 2011 Jan. Hamid S. Goh KL. Non-erosive reflux disease (NERD). Imazu H.The cag PAI is intact and functional but HP0521 varies significantly in Helicobacter pylori isolates from Malaysia and Singapore. Fried M. Poulsen A. Kovach Z. et al. Krabshuis JH. Chang FY. 2010 Mar.11(1):28-33.. 6. LeMair AW. Goh KL. Scand J Gastroenterol. Bernstein CN. J Dig Dis. epidemiological factors and quality of life impairment associated with dyspepsia in urban Malaysia. Ouyang Q. Matsunaga K. Goh KL. World Gastroenterology Organization Practice Guidelines for the diagnosis and management of IBD in 2010. Uchiyama Y.105(4):904-12. 2010 Feb. Abdullah M. Mitchell H. Contrast-enhanced harmonic EUS with novel ultrasonographic contrast (Sonazoid) in the preoperative T-staging for pancreaticobiliary malignancies. Andres S. Goh KL. Ooi CJ. Kositchaiwat C. 2010 May. Engstrand L. Anthropometric. Mahadeva S.Bioorg Med Chem Lett. Goh KC. Watermeyer G. 9. Khan AG. Gearry R. The Asia-Pacific consensus on ulcerative colitis. J Dig Dis. Wei SC. Mohd-Taib SH.17(3) 236-243 17. Hartono JL. William AD. Mahadeva S. Tai ML. Hou X.25(7):1189-205. 2010 Apr 15. Manikam J. Park HJ. Goh KL. Rampal S. Hilmi I. 16. Gibson PR. Chua AS. Thomson A. 10. Risk factors associated with dyspepsia in a rural Asian population and its impact on quality of life. Ng CP. Differences in attitude towards cadaveric organ donation: observations in a multiracial Malaysian society . Lim WC. Chan YK. Leung WK. Ke M. Sollano J. Tajiri H. Bhatia S.. Qua CS. Mahadeva S. Fedail S. biochemical and clinical assessment of malnutrition in Malaysian patients with advanced cirrhosis. 15. Asian Neurogastroenterology and Motility Association.29(4):439-51. Teo EL. Sasaki Y. Goh KL. Cohen H. Kaakoush NO. Loch A. Goh KL. 11.16(1):112-24. Manatsathit S. Goh KL. 5. Qua CS.

Li XJ. 2010 Jan. Kuantan: increased microbial yield with new diagnostic methods (Poster PP9). Association between polymorphisms of IL-4 receptor alpha chain gene and plasma IgE levels in Malaysian asthmatics. Takebe Y. Acquir Immune Defic Syndr 2010 (in Press) 4. Liam CK. Wan Azman b. 2-4 April 2010. Liao H.PMID: 20141394 [PubMed in process]Related articles 2. Academy of Medicine of Malaysia. Kuala Terengganu. Coronary Syndrome Registry 2007-2008. Koh CL. Habil H. Kamarulzaman A. Liam CK. In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. Maha A. Vijaya Lechimi Raj. Takebe Y. Tan Hy. Hase S. Pybus OG. Liam Chong Kin. 17-23 July 2010. 16th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology. Al-Marzooq Farah. Denmark.Evolutionary Genetics Of Human Enterovirus 71: Origin. Natural Selection And Seasonal Periodicity Of The Vp1 Gene. Bible JM. J. Pybus OG. Liam CK. Prince Hotel. 23-25 July 2010. International Journal of Hematology 2010. 23-25 July 2010. PC Bee.21(2):115-118. page 22. Kuala Terengganu. Chief editor Annual Report of National Cardiovascular Disease Database-Acute . Yong YK. Population Dynamics. Tong CY. Kuan YC. In abstract book of 1st Joint Malaysian –Egyptian Oncological Society Conference “Hand in Hand Against Cancer”. Kamarulzaman A. Li Y. Gan GG. Phenotype and TCR-gamma gene rearrangements in a Malaysian cohort of T-cell leukemia / lymphoma cases. Chronic severe asthma: assessment and management. The Beat of Life. J Virol. 5. Identification Of A Novel Second-Generation Circulating Recombinant Form(Crf48_01b) In Malaysia: A Decendant Of The Previously Identified Crf33_01b. 2010 Jan 20. Govindasamy S. 2010 Mar. Saiffudden SM. 3. Int J Drug Policy. Kuala Terengganu. Wan Ahmad. GG Gan. Liam CK. page 24. Tee KK. Psychiatric And Substance Abuse Comorbidity Among Hiv Seropositive And Hiv Seronegative Prisoners In Malaysia. Uenishi R. 6. [Epub ahead of print]PMID: 20089660 [PubMed as supplied by publisher] 3. 1-2 May 2010. (ISSN 0815-9319) 2. In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. page 24. Menaka P. Profesor Dr. Mohd Rais Mustafa. Zainal NZ. Sekaran V. 4. Ng TH. Kuala Lumpur. Zahari MM. Kamarulzaman A. 91(1) : 136 2. Altice FL. Hematology 2010. Kuala Lumpur.288 Laporan Tahunan 2010 Gastroenterology and Hepatology 2010: 25 (9):1587. Liam CK. Chan YF. Ammu Radhakrishnan. Sponsored by National Heart Association of Malaysia and Clinical Research Centre Ministry of Health Malaysia launched during NHAM scientific meeting 2010 2. Copenhagen. 23-25 July 2010. In Abstract Book of Annual Congress of the Malaysian Thoracic Society. Hwan Bae W. Wan Ahmad . Asthma treatment: current control and future risk. A man with concomitant polycythaemia vera and chronic myeloid leukemia: the dynamics of the two disorders. Islam And Harm Reduction. In Abstract Book of 2nd Conjoint Scientific Meeting of the College of Physicians & College of Paediatrics. Yang R. 15(6):382-390 Unit penyakit berjangkit 1. Microbial aetiology of community-acquired pneumonia in Hospital Tengku Ampuan Afzan. Fauzi AR. Lam TT. page 60.36(1):31-8. 2010 Hematologi 1. The new lung cancer staging system. 7. Epub 2009 Dec 16 Kardiologi 1. Satisfaction level and asthma control among Malaysian patients on Symbicort maintenance and reliever therapy (SMART) in the primary care setting (SMARTEST Study) (Poster PP6). Rakesh Naidu. How SH. Tee KK. Wan Azman b. Mustafa MIA. Am J Drug Alcohol Abuse. Profesor Dr. Pang YK.

Ong MP. Beyrer C. Immunologic Response And HIV Disease Progression Following Highly Active Antiretroviral Therapy (Haart) In The Treat Asia HIV Observational Database (Tahod). Price P. Evidence For Possible Biological Advantages Of The Newly Emerging Hiv-1 Circulating Recombinant Form (Crf) From Malaysia .21(6):416-23 14. Kumarasamy N. Hussain SH. Ng KP. Reconstructing The Epidemic History Of HIV1 Circulating Recombinant Forms Crf07_Bc & Crf08_Bc In East Asia: The Relevance Of Genetic Diversity And Phylodynamics For Vaccine Strategies. Desai MM. Altice FL. J Infect. Veriah. R. Smyth K. Peninsular Malaysia: A Case Series’. Yunihastuti E. Oyomopito R. Kamarulzaman A. Kazatchkine M. Takebe Y. Chan. Chen YM. Mean CV. Syed Omar SF.Crf33_01b In Comparison To Its Progenitors . Moore RD. Martyn French. Han X. Oka S. Med J Malaysia Vol 65 No 1 March 2010 8. Choi P.S. 2010 Aug 11 17. Wong MH. Soriano VV.376(9737):208-11 15. Tan IL. Adeeba. McArthur JC. Hase S. Schechter M. 2010 Jul 24. Psychiatric And SubstanceUse Comorbidities In People Infected With HIV Who Use Drugs.1111/j.S. Kamarulzaman A. On Behalf Of The TREAT Asia HIV Observational Database. Beyrer C. K. Kamarulzaman A.28 Suppl 2:B39-44. Tissue Antigens. Kamarulzaman A. Aghafar Z. Chest Imaging Features Of Patients Afflicted With Influenza A (H1n1) In A Malaysia Tertiary Referral Centre. Tropical Biomedicine 27(2): 343-347 (2010) 7. Saksena NK. Journal Od AIDS & Clinical Research ISSN:2155-6113 JAR An Open Access Journal 18. G Freigang**. Sam. S. Curr HIV Res. Kamarulzaman A. Measures Of Sites Resourcing Predict Virologic Suppression. Phanuphak P. Kamarulzaman A. Varna S. Characteristics Of Natural Killer Cells In Malaysia HIV Patiens Presenting With Ummune Restoration Disease After Art. [Epub Ahead Of Print] 12. Sungkanuparph S.74(19):153842 9. Mohd. 2010 May 11. Tau G. Govindasamy S. Cherry CL. Imran D. Hepatitis C Seropositivity Is Not A Risk Factor For Sensory Neuropathy Among Patients With HIV. Sidibe M. Affandi JS. Friedland GH.Y. Adeeba Kamarulzaman And Patricia Price. Li PC.x PMID: 20887379 16. Ditangco R. Human Plasmodium Knoelesi Infections In Klang Valley. Imran D. High Direct Healtcare Costs Of Patients Hospitalised With Pandemic (H1N1) 2009 Influenza In Malaysia. Mrcp*. Malinowska-Sempruch K. Ponnampalavanar. 2010 Jul 20.13990039. Djauzi S. Li Xj. Yean Kong Yong. Altice FL. Price P. Yamamoto N. Wadley A. Time To Act: A Acall For Comprehensive Responses To HIV In People Who Use Drugs. S . Sam IC. Kamarulzaman A. Ramli N*. I-C. Kamarulzaman A. Wesselingh SL. Boadle R. Merati T. Kamarulzaman A. Tee Kk. Treatment Of Medical. Lim PL. Kamarulzaman A. Wang B. Sirisanthana T. Li Y. Pybus Og.2010. Azwa H. Lau KA. Ismail R.Tumour Necrosis Factor Haplotypes Associated With Sensory Neuropathy In Asian And Caucasian Human Immunodeficiency Virus Patients. Smith J. Kavasery R. Shang H. Liao H. Chew CS. Lancet. 2010 Feb 18. G. HIV Med. [Epub ahead of print] 6. Zhang FJ. Fracp*. Lancet. Y. BIIJ. 12 Myths About HIV/Aids And People Who Use Drugss. [Epub Ahead Of Print] 10. Hong Yien Tan.Crf01_Ae And Subtype B. Ahmad Sarji S. Lancet. Pujari S. 11. Cherry CL. Strathdee SA. C E Lee. 2010 May 26. Miranda-Saksena M. Malinowska-Sempruch K. Mohd Zakaria IE. Buk Si. Vanar S. 2010 Sep 30 doi: 10. 2010 Jul 31. 2010 Mar 21. Chikungunya VirusAssociated Death In Malaysia. Ong. Uenishi R. Creighton J. Lee MP. Lee CK. Prevalence And Correlates Of Community Re-Entry Challenges Faced By HIV-Infected Male Prisoners In Malaysia. Gut I. Yunihastuti E. Int J STD AIDS. Kamerman P. Brew BJ. 19 May 2010 . Zhou J. Neurology.Pusat Perubatan Universiti Malaya 289 5. 376(9738):367-87 13. Kamarulzaman A. Vaccine. Phipps M. Strathdee Sa. Dino Bee Aik Tan. Hooker DJ.01570.F and Abu Bakar. Kamarulzaman A. 2010 Jun.

Sanjay Pujari. [Epub Ahead Of Print] No Abstract Available. Matthew G Law. Sirisanthana T. Rinke De Wit TF. Lau Yl. Nagalingeswaran Kumarasamy. Kamarulzaman A. Schuurman R. Trends In Cd4 Counts In HIV. Sasisopin Kiertiburanakul. Fong My. Siwale M. Adeeba Kamarulzaman. Conradie F. Shinichi Oka. On Behalf Of The Pharmaccess African (PASER) And TREAT Asia (TASER) Studies To Evaluate Resistance. Int J Epidemiol. Thira Sirisanthana. Yi-Ming A Chen. Ngorima N. [Epub Ahead Of Print] 20. Vugt MV. Evy Yunihastuti. Parasitol Int. Patrick CK Li. Chen YM. 23 Dec 2010 . Phanuphak P.Infected Patients With HIV Virol Load Monitoring While On Combination Antiretrovirol Treatment: Results For The Treat Asia HIV Observational Database. Praphan Phanupak. 2010 Oct 14. Sungkanuparph S. Ning Han. BioMed. Kantipong P. Tan Lh. Kamarulzaman A. Zoonotic Brugia Pahangi Filariasis In A Suburbia Of Kuala Lumpur City. Christopher KC Lee. Osibogun A. Muslim A. 21. Lee CK. Mahmud R.290 Laporan Tahunan 2010 19. Poh Lian Lim. Tuti Parwati Merati. Oyomopito R. Botes ME. Vanthanak Saphonn. Malaysia. Abdallah S. Kumarasamy N. Jun Yong Choi. Stevens WS. Hamers RL. Jialun Zhou. Li PC. Derdelinckx I. 2010 Nov 10. Kityo C. Cohort Profile: The Pharmaccess African (Paser-M) And The Treat Asia (Taser-M) Monitoring Studies To Evaluate Resistance-Hiv Drug Resistance In Sub-Saharan African And The Asia Pacific.

Perkhidmatan Pesakit Dalam • 100% kes-kes kemasukan akut akan diperiksa oleh doktor dalam masa setengah jam. Unit Pengurusan Makmal • 90% keputusan ujian rutin di makmal boleh diperolehi dalam masa 2 ½ jam dari waktu penerimaan (Ujian: Complete» Blood» Count» -CBC. • • Maklumat Pesakit • 97% fail pesakit akan dibekalkan untuk perawatan. Unit Perhubungan Awam • Setiap aduan yang diterima akan dibuat akuan terima 2 hari bekerja dari tarikh aduan diterima. 95% kes-kes kemasukan elektif akan diperiksa oleh doktor dalam masa 3 jam.Objektif Kualiti Teras PPUM Perkhidmatan Ambulatori • 80% pesakit luar yang ada janji temu akan menerima rawatan dalam tempoh 2 jam dan tidak lebih dari 3% pesakit akan menerima rawatan lebih dari 4 jam Farmasi • 75% pesakit mendapat ubat-ubatan dalam masa 30 minit selepas penerimaan preskripsi ubat di PTj Farmasi. 75% pesakit Triage 3 akan dilihat oleh doktor dalam masa 90 minit. Bagi kes akut yang telah dirawat sebelum kemasukan ke wad akan diperiksa oleh doktor dalam masa 3 jam. 70% aduan selesai dalam masa 2 minggu. 90% pesakit Triage 2 akan dilihat oleh doktor dalam masa 30 minit.» Liver» Function» Test»–LFT) 95% keputusan neonatal TSH disiapkan dalam tempoh 48 jam 95% keputusan INR disiapkan dalam tempoh 2 jam Trauma & Kecemasan • • • • 100% pesakit Triage 1 akan dilihat oleh doktor dalam masa 10 minit. 70% pesakit Triage 4 akan dilihat oleh doktor dalam masa 180 minit • • Onkologi Klinikal Perubatan Pemulihan • 90% pesakit luar yang mempunyai janji temu akan menerima rawatan perubatan dalam tempoh 60 minit • 90% pesakit radioterapi sebagai rawatan utama dan radikal akan memulakan rawatan selewat-lewatnya 4 minggu dari tarikh perundingan pertama di Klinik Onkologi.» Renal» Function» -RFT. .

5%. • 50% proses perolehan (tender terbuka) bagi peralatan dapat diuruskan dalam tempoh 150 hari iaitu dikira mulai dari tarikh terima spesifikasi yang lengkap hingga tarikh kelulusan mesyuarat Lembaga Perolehan. 80% dari rujukan pesakit luar akan diambil tindakan dalam masa 24 jam (waktu bekerja) selepas rujukan diterima. tempoh 150 hari iaitu dikira mulai dari tarikh terima spesifikasi yang lengkap hingga tarikh kelulusan mesyuarat Lembaga Perolehan. dilihat pada hari kes dirujuk baru Dietetik • 95% dari rujukan pesakit dalam akan diambil tindakan dalam masa 24 jam (waktu bekerja) selepas rujukan diterima. • Sumber Perkhidmatan • 65% perkhidmatan pembaikan akan disiapkan dalam tempoh. Kebajikan Perubatan • 90% daripada kes-kes kaunseling diterima. Kawalan Jangkitan • Kadar jangkitan nosokomial tidak melebihi 8.292 Laporan Tahunan 2010 Unit Klinikal • 85% dari pesakit yang dijadualkan untuk pembedahan akan dibedah dalam keadaan biasa. ubat-ubatan dan kerjakerja/perkhidmatan dapat diuruskan dalam b) 3 hari bekerja bagi prioriti 2 c) 7 hari bekerja bagi prioriti 3 . a) 24 jam bagi Prioriti 1 Sumber Bahan • 90% proses perolehan (tender terbuka) bagi bekalan guna hapus.

kemudahan dan aspek-aspek penting rawatan dan pencegahan penyakit di mana berkenaan. selesa dan selamat. mengikut kaedah saintifik dengan • . Bersedia mendengar/menerima aduan dan mengambil tindakan yang sewajarnya dengan segera. umur. Memberi pilihan kepada pesakit sama ada untuk menerima rawatan atau mengambil bahagian dalam penyelidikan setelah diberi penerangan dan implikasinya. jantina dan taraf sosio ekonomi. Menerima pesakit yang dirujuk dari hospital lain mengikut kemampuan. Menyediakan kemudahan dan persekitaran yang bersih. agama. Merawat pelanggan yang ditakrifkan sebagai ‘kecemasan’ mengikut ‘triage’ yang ditetapkan. Merujuk pesakit ke hospital lain jika perlu. Menjaga keselamatan dan kehormatan pelanggan semasa menerima perkhidmatan dan merahsiakan maklumat kecuali kepada pihak yang berkuasa. Menjalankan penyelidikan klinikal berpandukan etika perubatan.Piagam Pelanggan Kami berjanji akan : • • • • • • • • • Memberi perkhidmatan yang bermutu dan layanan mesra tanpa mengira bangsa. Memberi penerangan dengan jelas berkenaan perkhidmatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful