ALIF ( ‫) أ‬ 1. Aban : ‫َـﺎن‬ ‫َﺑـ‬ ‫ أ‬: perbuatan yang sangat jelas, nama putra khalifah ‘Utsman bin ‘Affan 2.

Abiy :‫ﻲ‬ ّ‫ﺑ‬ ِ‫أ‬ َ : yang memiliki kepribadian yang kuat yang pantang tunduk terhadap tekanan 3. Abyan : ‫َﻦ‬ ‫ﺑﻴ‬ ْ‫أ‬ َ : yang lebih jelas 4. Adib : ‫دﻳْﺐ‬ ِ‫أ‬ َ : sastrawan 5. Ahmad : ‫َﺪ‬ ‫ﺣﻤ‬ ْ‫أ‬ َ : yang banyak dipuji-puji, nama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam al-Qur’an 6. Arib : ‫رﻳْﺐ‬ ِ‫أ‬ َ : yang cerdik dan berakal 7. Arhab : ‫َﺐ‬ ‫رﺣ‬ ْ‫أ‬ َ : yang lapang dada 8. Asad : ‫َﺪ‬ ‫أﺳ‬ َ : singa (lambang keperkasaan) 9. Asmar : ‫َﺮ‬ ‫ﺳﻤ‬ ْ ‫أ‬ َ : yang berkulilt coklat, abu-abu 10. As’ad : ‫َﺪ‬ ‫ﺳﻌ‬ ْ ‫أ‬ َ : yang lebih bahagia 11. Asyqar : ‫َﺮ‬ ‫ﺷﻘ‬ ْ ‫أ‬ َ : yang berambut pirang 12. Asyhab : ‫َﺐ‬ ‫ﺷﻬ‬ ْ ‫أ‬ َ : warna putih yang bercampur hitam, sebutan lain bagi singa. 13. Ashil : ‫ﺻﻴْﻞ‬ ِ ‫أ‬ َ : yang asli 14. Anis : ‫ِﻴْﺲ‬ ‫َﻧ‬ ‫ أ‬: yang dapat menenangkan hati dari kerisauan/keterasingan 15. Akram : ‫َم‬ ‫آﺮ‬ ْ‫أ‬ َ : yang lebih mulia 16. Aman : ‫َــﺎن‬ ‫َﻣ‬ ‫ أ‬: rasa aman 17. Amin : ‫ِﻴْــﻦ‬ ‫َﻣ‬ ‫ أ‬: yang dapat dipercaya 18. Amir : ‫ﻣﻴْﺮ‬ ِ‫أ‬ َ : Emir, pemimpin, yang memerintahkan 19. Anwar : ‫ﻮر‬ َ‫ﻧ‬ ْ‫أ‬ َ : yang lebih bercahaya 20. Arkan : ‫َﺎن‬ ‫رآ‬ ْ‫أ‬ َ : pondasi, pokok 21. Awwab : ‫ﱠاب‬ ‫أو‬ َ : yang amat taat kepada Tuhan, julukan bagi nabi Daud 'alaihissalam 22. Ayib : ‫ِﺐ‬ ‫ ﺁﻳ‬: yang kembali 23. Ayyub : ‫ﻳﻮْب‬ ‫أﱡ‬ َ : yang banyak kembali, nama nabi 24. Islam : ‫ﻠﺎم‬ َ‫ﺳ‬ ْ ‫إ‬ ِ : keislaman 25. I’tisham : ‫َﺎم‬ ‫ﺘﺼ‬ ِ‫ﻋ‬ ْ‫ا‬ ِ : berpegang teguh 26. Iklil : ‫ﻠﻴْﻞ‬ ِ‫آ‬ ْ‫إ‬ ِ : mahkota 27. Imam : ‫َـﺎم‬ ‫إﻣ‬ ِ : pemimpin 28. Iyhab : ‫َـﺎب‬ ‫ﻳﻬ‬ ْ‫إ‬ ِ : pemberian 29. Usamah :‫َﺔ‬ ‫َﺎﻣ‬ ‫أﺳ‬ ُ : singa, nama seorang shahabat yang amat dicintai oleh Rasulullah. BA’ (‫)اﻟﺒﺎء‬ 1. Bady 2. Badzil 3. Bahi 4. Bari’ 5. Basim 6. Basil : ‫ِي‬ ‫َﺎد‬ ‫ﺑ‬ : ‫ِل‬ ‫َﺎذ‬ ‫ﺑ‬ : ‫ِﻲ‬ ‫َﺎه‬ ‫ﺑ‬ : ‫ِع‬ ‫َﺎر‬ ‫ﺑ‬ : ‫ِﻢ‬ ‫َﺎﺳ‬ ‫ﺑ‬ : ‫ِﻞ‬ ‫َﺎﺳ‬ ‫ﺑ‬ : yang terlihat secara jelas : yang berusaha dengan sekuat tenaga : yang cerdik dan baik, yang berbangga : yang menonjol dalam setiap pekerjaan : yang tersenyum : yang sangat berani

7. Jihad : ‫َﺎد‬ ‫ﺟﻬ‬ ِ : Jihad. petunjuk. Tajir 4. pedagang : dinisbatkan kepada Tamim. Taqy 6. Jamil :‫ِﻤﻴْﻞ‬ ‫ َﺟ‬: indah. Jasir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﺳ‬ ‫ ﺟ‬: pemberani 3. Jabir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﺑ‬ ‫ ﺟ‬: yang menggantikan apa yang hilang. Barraq : ‫ﱠاق‬ ‫ﺑﺮ‬ َ : yang berkilauan. Taufiq 7. Jasim : ‫ِﻢ‬ ‫َﺎﺳ‬ ‫ ﺟ‬: yang tinggi. perang suci 9. Jahuri : ‫ِي‬ ‫ﻮر‬ ْ‫ﻬ‬ ُ‫ﺟ‬ َ : yang memiliki suara yang jelas dan besar 8. Basyir : ‫ِﻴْﺮ‬ ‫َﺸ‬ ‫ ﺑ‬: yang memberikan kabar gembira 13. Jauhar : ‫َﺮ‬ ‫ﻮه‬ َْ ‫ ﺟ‬: permata berlian 7. kesesuaian : ‫ِﻴْﻦ‬ ‫ﺤﺴ‬ َْ ‫ ﺗ‬: perbaikan. memperindah : ‫َﺎن‬ ‫ﺗﺒْﻴـ‬ ِ : penjelasan. Bahri : ‫ِي‬ ‫ﺤﺮ‬ ْ‫ﺑ‬ َ : yang dinisbatkan kepada laut 15. Bashri : ‫ِي‬ ‫ﺼﺮ‬ ْ ‫ﺑ‬ َ : yang dinisbatkan kepada kota Bashrah 17. tegar. Badri :‫ِي‬ ‫ﺪر‬ ْ‫ﺑ‬ َ : julukan bagi shahabat yang mengikuti perang badar. Tahsin 8. Tsariy JIIM (‫)اﻟﺠﻴﻢ‬ 1. Jubran : ‫َان‬ ‫ﺒﺮ‬ ْ‫ﺟ‬ ُ : sama dengan arti kata Jabir diatas (derivasi darinya) : ‫ِﺖ‬ ‫َﺎﺑ‬ ‫ﺛ‬ :‫ِﻤﻴْـﻦ‬ ‫َﺛ‬ : ‫ِﺐ‬ ‫َﺎﻗ‬ ‫ﺛ‬ : ‫ِي‬ ‫ﺛﺮ‬ َ : yang kokoh. Baqir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﻗ‬ ‫ ﺑ‬: yang memiliki kedalaman ilmu 8. Taib 2. Barakat : ‫َﺎت‬ ‫ﺮآ‬ َ‫ﺑ‬ َ : keberkahan yang banyak 12. Badr : ‫ﺑﺪْر‬ َ : bulan purnama 9. Taiq 3. Tsaqib 4. Tsabit 2. keterangan . nama seorang shahabat Nabi yang terkenal (Jabir bin ‘Abdullah) 2. Tamimi Yaman 5. nama muazzin Rasulullah 18. kuat : yang berharga : yang memiliki otak yang cerdas. Tsamin 3. gagah 6. Tibyan TSA’ (‫)اﻟﺜﺎء‬ 1. cemerlang 11. besar 4. argumentasi TA’ (‫)اﻟﺘﺎء‬ 1. nama salah seorang shahabat 5. Burhan : ‫َـﺎن‬ ‫ﺮه‬ ْ‫ﺑ‬ ُ : bukti. elok 16. nama sebuah kabilah : ‫ِﻲ‬ ‫ﺗﻘ‬ َ : Ahli taqwa : ‫ِﻴْﻖ‬ ‫ﻮﻓ‬ َْ ‫ ﺗ‬: taufiq. Basysyar : ‫ﱠﺎر‬ ‫ﺑﺸ‬ َ : yang banyak memberikan kabar gembira 14. Jarir : ‫ﺮﻳْﺮ‬ ِ‫ﺟ‬ َ : Tali pengikat onta. Bahij :‫ِﻬﻴْﺞ‬ ‫ َﺑ‬: yang ceria. dinisbatkan kepada bulan purnama 10. Bilal : ‫َﺎل‬ ‫ﺑﻠ‬ ِ : air atau susu yang dapat membasahi tenggorokan. tajam : hartawan : ‫ِﺐ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ﺗ‬ : ‫ِﻖ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ﺗ‬ : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﺟ‬ ‫ﺗ‬ :‫ِﻲ‬ ‫ﻴﻤ‬ ْ ‫ِﻤ‬ ‫َﺗ‬ : yang bertaubat : yang merindu : saudagar.

keindahannya 11. Hassan : ‫ﱠﺎن‬ ‫َﺴ‬ ‫ ﺣ‬: yang banyak baiknya. Hajjaj : ‫ﱠﺎج‬ ‫ﺣﺠ‬ َ : yang banyak melaksanakan haji. Khathir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﻃ‬ ‫ ﺧ‬: hati. Jubair HA’ (‫)اﻟﺤﺎء‬ : ‫َﻴْﺮ‬ ‫ﺟﺒ‬ ُ : sama dengan arti kata Jabir (diminutif/tashghir darinya) 1. kongsi 13. Hafizh : ‫ِﻆ‬ ‫َﺎﻓ‬ ‫ ﺣ‬: yang memelihara. Habib : ‫َﻴْﺐ‬ ‫ﺣﺒ‬ ُ : orang yang dikasihi 2. abadi. Hamid : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﻣ‬ ‫ ﺣ‬: yang memuji. Hanif : ‫ِﻴْﻒ‬ ‫َﻨ‬ ‫ ﺣ‬: yang berpegang teguh pada Islam. Khalid : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﻟ‬ ‫ ﺧ‬: kekal. Husam : ‫َﺎم‬ ‫ُﺴـ‬ ‫ ﺣ‬: pedang yang tajam 24. pikiran yang terbersit 4. Hamdan : ‫َان‬ ‫ﻤﺪ‬ ْ‫ﺣ‬ َ : yang banyak memuji 15. Khashib : ‫ِﻴْﺐ‬ ‫َﺼ‬ ‫ ﺧ‬: subur 8. nama salah seorang shahabat tersohor dan ahli perang (Khalid bin walid) 5. menghimpun orang 6. Harits : ‫ِث‬ ‫َﺎر‬ ‫ ﺣ‬: yang membajak tanah. orang yang dijadikan sebagai simbol kedermawanan oleh bangsa Arab 3. Khalish : ‫ِﺺ‬ ‫َﺎﻟ‬ ‫ ﺧ‬: yang murni. indah. Halif : ‫ﻠﻴْﻒ‬ ِ‫ﺣ‬ َ : rekanan. pemutus hukum. Husain : ‫َﻴْﻦ‬ ‫ﺣﺴ‬ ُ : yang bagus. Hibban : ‫ﱠﺎن‬ ‫ِﺒـ‬ ‫ ﺣ‬: yang banyak dikasihi 21. Khathib : ‫ﻄﻴْﺐ‬ ِ‫ﺧ‬ َ : penceramah. salah satu nama yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 4. ikhlas 6. Khasyi’ : ‫ِﻊ‬ ‫َﺎﺷ‬ ‫ ﺧ‬: yang khusyu’ 3. yang menghafal 7. tenang dalam bertindak 22. nama cucu nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 10. Hasyid : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﺷ‬ ‫ ﺣ‬: yang mengumpulkan. Hakam : ‫َﻢ‬ ‫َﻜ‬ ‫ ﺣ‬: hakim. Hazim : ‫ِم‬ ‫َﺎز‬ ‫ ﺣ‬: yang berkemauan keras dan bersikap tegas 5. yaitu lembah lembut. yang lurus 17. Hilmi : ‫ِﻲ‬ ‫ﻠﻤ‬ ْ‫ﺣ‬ ِ : dinisbatkan kepada kata hilm. menjaga. wasit 12. Khadhir : ‫ِﺮ‬ ‫ﺧﻀ‬ َ : yang hijau 9. pintar bicara . Hatim : ‫ِﻢ‬ ‫َﺎﺗ‬ ‫ ﺣ‬: orang yang diserahi perkara. Hanbaly : ‫ِﻲ‬ ‫ﺒﻠ‬ َ‫ﻨ‬ ْ‫ﺣ‬ َ : pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal 16.10. Khaththab : ‫ﱠﺎب‬ ‫َﻄ‬ ‫ ﺧ‬: yang banyak berceramah. Hasan : ‫َﻦ‬ ‫َﺴ‬ ‫ ﺣ‬: yang baik. sekutu. indah (diminutif dari kata husn) KHA’ (‫)اﻟﺨﺎء‬ 1. yang berbicara 10. yang punya argumentasi 9. Hayyan : ‫ﱠﺎن‬ ‫َﻴـ‬ ‫ ﺣ‬: hidup 19. Haidar : ‫َر‬ ‫ﻴﺪ‬ ْ‫ﺣ‬ َ : Pemberani 20. bertahmid 8. Khazin : ‫ِن‬ ‫َﺎز‬ ‫ ﺧ‬: yang menyimpan 2. Hammad : ‫ﱠﺎد‬ ‫ﺣﻤ‬ َ : yang banyak memuji 14. Himyar : ‫َﺮ‬ ‫ﻤﻴ‬ ْ‫ﺣ‬ ِ : nama suku di Yaman 23. Hashshad : ‫ﱠﺎد‬ ‫ﺣﺼ‬ َ : yang banyak mendapatkan (sesuatu) 18. bagus. Khajil : ‫ِﻴْﻞ‬ ‫َﺠ‬ ‫ ﺧ‬: pemalu 7.

Dalil DZAL (‫)اﻟﺬال‬ 1. pemanah : musim semi : bulan rajab. motivasi : penunjuk jalan. pengagungan : yang sangat menyambut. pencetus : yang memiliki rasa kasihan : yang kuat. Khuzaimah dari kata khuzam) Daal (‫)اﻟﺪال‬ 1. sapaan : ‫ِﺮ‬ ‫َاآ‬ ‫ ذ‬: yang berzikir. Ra’if 3. Rasyad : ‫ِﺪ‬ ‫راﺋ‬ َ : ‫ِﻒ‬ ‫َاﺋ‬ ‫ر‬ : ‫ِﺢ‬ ‫َاﺟ‬ ‫ر‬ : ‫ِﻲ‬ ‫َاﺟ‬ ‫ر‬ : ‫ِﺦ‬ ‫َاﺳ‬ ‫ر‬ : ‫ِﺪ‬ ‫َاﺷ‬ ‫ر‬ : ‫ِﺐ‬ ‫َاﻏ‬ ‫ر‬ : ‫ِﻊ‬ ‫َاآ‬ ‫ر‬ : ‫ِﺰ‬ ‫َاﻣ‬ ‫ر‬ : ‫ِﻲ‬ ‫َاﻣ‬ ‫ر‬ : ‫ﺑﻴْـﻊ‬ ِ‫ر‬ َ : ‫َﺐ‬ ‫رﺟ‬ َ : ‫ﱠﺎب‬ ‫َﺣ‬ ‫ر‬ : ‫ِس‬ ‫َار‬ ‫د‬ : ‫ُد‬ ‫َاو‬ ‫د‬ : ‫ِﻲ‬ ‫َاﻟ‬ ‫د‬ : ‫ِﻲ‬ ‫َاﻧ‬ ‫د‬ : ‫ﱠﺎع‬ ‫َﻓ‬ ‫د‬ : ‫ِﻊ‬ ‫َاﻓ‬ ‫د‬ : ‫ﻟﻴْﻞ‬ ِ‫د‬ َ : pengganti. abadi : penguasa dalam negara Islam. Rajih 4. Zakwan 4. Zaky 5. Khalil : ‫ﻠﻴْﻞ‬ ِ‫ﺧ‬ َ 15. Dany 5. Ramy 11. penuh kesungguhan : ‫ﱠﺎم‬ ‫رﺳ‬ َ : yang menggambar : ‫َﺎد‬ ‫رﺷ‬ َ : lurus. yang datang kemudian. tajam akalnya : orang yang berharap : yang kokoh. yang ingat : ‫آﻴْﺮ‬ ِ‫ذ‬ َ : yang baik daya ingatnya : ‫َان‬ ‫آﻮ‬ ْ‫ذ‬ َ : yang sangat cerdas :‫ﻲ‬ ّ‫آ‬ ِ‫ذ‬ َ : yang cerdas : ‫َﺎر‬ ‫ﻔﻘ‬ ِ‫ﻟ‬ ْ ‫ُو ا‬ ‫ذ‬ : nama pedang ‘Ali bin Abi Thalib : ‫ﻔﻬْﻢ‬ َ ‫ُو اْﻟ‬ ‫ذ‬ : yang memiliki pemahaman : pemimpin. Khalifah : ‫َﺔ‬ ‫ﻴﻔ‬ ْ‫ﻠ‬ ِ‫ﺧ‬ َ 14. panduan. menandai : yang melempar. Raki’ 9. pengganti. Raghib 8. pemimpin : teman akrab yang dekat dan dikasihi : yang baik : ‫َـﺔ‬ ‫ﻳﻤ‬ ْ‫ﺰ‬ َ‫ﺧ‬ ُ : pohon yang bunganya sangat sedap (diminutif : pelajar : nama Nabi : buah anggur yang tidak terlalu hitam : yang dekat : yang (banyak) mempertahankan diri : yang mempertahankan. Rajab 13. yang (banyak) berlapang : ‫ِﻳْﻦ‬ ‫َز‬ ‫ ر‬: yang cemerlang (otaknya). Daffa’ 6. Khaldun : ‫ﺪوْن‬ ُ‫ﻠ‬ ْ‫ﺧ‬ َ 13. Rahhab dada 14. mendorong. antusias. Rasikh 6. guide. Khair : ‫ﻴﺮ‬ ْ‫ﺧ‬ َ ٍ 16. yang mendapat petunjuk . Zulfahmi RA’ (‫)اﻟﺮاء‬ 1. Razin 15. Daris 2. Zakir 3. Ra’id 2. Zakir 2. Dafi’ 7. sudah berusia baligh : yang memiliki keinginan : yang ruku’/menundukkan kepala. dalam ilmunya : yang memberi petunjuk/nasehat. Daud 3. yang shalat : yang memberi isyarat atau kode. Rabi’ 12. Zulfiqar 6. keturunan : kekal. Rasyid 7.11. Rassam 16. Raji 5. Daly 4. Khalaf : ‫َﻒ‬ ‫ﺧﻠ‬ َ 12. Ramiz 10.

buah yang baunya wangi 23. rizki 24. Sabbah 13. Sajid 5. sehat dan segar bugar : ‫ِﺢ‬ ‫َﺎﻣ‬ ‫ ﺳ‬: yang pema’af. murahhati : ‫ﺳﻌْﺪ‬ َ : kebahagiaan : ‫ﻌﻴْﺪ‬ ِ‫ﺳ‬ َ : yang bahagia : ‫ﺪوْن‬ ُ‫ﻌ‬ ْ‫ﺳ‬ َ : yang bahagia : ‫َﺮ‬ ‫َﻔ‬ ‫ ﺳ‬: perjalanan : ‫َـﺎن‬ ‫ﻠﻤ‬ ْ‫ﺳ‬ َ : yang selamat : ‫ِع‬ ‫َار‬ ‫ ز‬: yang menanam : ‫ِﺪ‬ ‫َاه‬ ‫ ز‬: yang bersahaja. Zari’ 2. berseri-seri : ‫ِﻲ‬ ‫َاه‬ ‫ ز‬: wajah yang elok : ‫ﱠﺎت‬ ‫َﻳـ‬ ‫ ز‬: dinisbatkan kepada kata zait (minyak): tukang minyak :‫ﻲ‬ ّ‫آ‬ ِ‫ز‬ َ : Yang bersih. tangkas 19. tidak tidur : ‫ﱠﺎح‬ ‫َﺒـ‬ ‫ ﺳ‬: perenang :‫ﻲ‬ ّ‫ﺨ‬ ِ‫ﺳ‬ َ : yang dermawan. Ramadhan : ‫َﺎن‬ ‫ﻣﻀ‬ َ‫ر‬ َ : bulan ramadhan. keridhaan 25.17. zuhud : ‫ِﺮ‬ ‫َاه‬ ‫ ز‬: yang cemerlang. suci : ‫زﻳْﺪ‬ َ : yang bertambah : ‫ِﻲ‬ ‫َاﻧ‬ ‫هﺮ‬ ْ‫ز‬ َ : yang berseri-seri : ‫َﺎد‬ ‫ِﻳـ‬ ‫ ز‬: yang bertambah . Ridhwan : ‫َان‬ ‫ﺿﻮ‬ ْ ‫ر‬ ِ : kerelaan. Zahrani 9. Sa’id 16. Zaid 8. Zahid 3. Rusydi : ‫ِي‬ ‫ﺷﺪ‬ ْ ‫ر‬ ُ : yang bersifat petunjuk ZAI (‫)اﻟﺰاي‬ 1. Zaky 7. Riyadh : ‫َﺎض‬ ‫رﻳ‬ ِ : taman 27. Raihan : ‫َـﺎن‬ ‫ﻳﺤ‬ َْ ‫ ر‬: aroma. Sais 2. Rasyid : ‫ﺷﻴْـﺪ‬ ِ ‫ر‬ َ : yang mendapat petunjuk 18. Rifqy : ‫ِﻲ‬ ‫ﻓﻘ‬ ْ‫ر‬ ِ : dinisbatkan kepada kelemahlembutan. panas yang sangat 21. Sa’i 7. Rusyd : ‫رﺷْﺪ‬ ُ : petunjuk 29. Sahir 12. simbolik 20. Sa’dun 17. Samih 10. Ramzi : ‫ِي‬ ‫ﻣﺰ‬ ْ‫ر‬ َ : dinisbatkan kepada simbol. tinggi : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎه‬ ‫ ﺳ‬: yang berjaga di tengah malam. Salim 9. Ziyad SIN (‫)اﻟﺴﻴﻦ‬ 1. Rizq : ‫رزْق‬ ِ : anugerah. Sakhin 6. Rafi’ : ‫ﻓﻴْﻊ‬ ِ‫ر‬ َ : yang tinggi 22. yang mulia hatinya : ‫ِﻲ‬ ‫َﺎﻣ‬ ‫ ﺳ‬: yang mulia. Ridha : ‫َﺎ‬ ‫رﺿ‬ ِ : kerelaan 28. Sa’ad 15. Rasyiq : ‫ﺷﻴْﻖ‬ ِ ‫ر‬ َ : perawakan tubuhnya bagus. Sami 11. Sabiq 3. Saqy 8. Satir 4. Safar 18. Zahy 5. Salman : ‫ِﺲ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ ﺳ‬: yang menyiasati : ‫ِﻖ‬ ‫َﺎﺑ‬ ‫ ﺳ‬: yang terdahulu : ‫ِﺮ‬ ‫ﺎﺗ‬ َ ‫ ﺳ‬: yang menutupi sesuatu : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﺟ‬ ‫ ﺳ‬: yang bersujud : ‫ِﻦ‬ ‫َﺎﺧ‬ ‫ ﺳ‬: yang panas : ‫ِﻲ‬ ‫َﺎﻋ‬ ‫ ﺳ‬: yang berusaha. Sakhiy 14. berjalan cepat : ‫ِﻲ‬ ‫َﺎﻗ‬ ‫ ﺳ‬: yang menuangkan (air) : ‫ِﻢ‬ ‫َﺎﻟ‬ ‫ ﺳ‬: yang selamat. Zahir 4. rasa belaskasih 26. Zayyat 6.

Syihab : ‫َﺎب‬ ‫ﺷﻬ‬ ِ : bintang meteor. Syaqiq : ‫ﻘﻴْﻖ‬ ِ‫ﺷ‬ َ : sekandung. Sulthan 28. Syafiq : ‫ﻔﻴْﻖ‬ ِ‫ﺷ‬ َ : yang halus perasaannya. Syairazy : ‫ِي‬ ‫َاز‬ ‫ﻴﺮ‬ ْ‫ﺷ‬ َ : dinisbatkan kepada kata syairaz . Sayyid 22. lega 30. ahli pedang : ‫ﱢـﺪ‬ ‫ﺳﻴ‬ َ : pemuka. Siraj 24. yang lapangdada 4. Su’ud 27. keras 15. Syamikh : ‫ِﺦ‬ ‫َﺎﻣ‬ ‫ ﺷ‬: yang tinggi. Syuraih : ‫ﺮﻳْﺢ‬ َ‫ﺷ‬ ُ : diminutif dari kata syarh . Syarif : ‫ﺮﻳْﻒ‬ ِ‫ﺷ‬ َ : yang mulia. tergila-gila. Syathir : ‫ِﺮ‬ ‫َﻃ‬ ‫ ﺷﺎ‬: genius 5. terimakasih 23. Sya’rani : ‫ِﻲ‬ ‫َاﻧ‬ ‫ﻌﺮ‬ ْ‫ﺷ‬ َ : dinisbatkan kepada kata sya’r . Syaj’an : ‫َﺎن‬ ‫ﺠﻌ‬ ْ‫ﺷ‬ َ : yang sangat pemberani 14. nama kota di Persia/Iran sekarang. Syady : ‫ِي‬ ‫َﺎد‬ ‫ ﺷ‬: yang merangkai sya’ir 3. nama ulama terkenal 26. Sayyaf 21. Syuja’ : ‫َﺎع‬ ‫ﺷﺠ‬ ُ : pemberani 29. Surur 26. mabuk kepayang 19. Syafi’i :‫ﻲ‬ ّ‫ﻌ‬ ِ‫ﻓ‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫ ﺷ‬: dinisbatkan kepada Imam asy-Syafi’i 9. Syammakh : ‫ﱠﺎخ‬ ‫َـ‬ ‫ﺷﻤ‬ : yang amat tinggi. Syu’aib : ‫ﻌﻴْﺐ‬ َ‫ﺷ‬ ُ : nama nabi. seper-enam : ‫ﺮوْر‬ ُ‫ﺳ‬ ُ : kegembiraan : ‫ﻌﻮْد‬ ُ‫ﺳ‬ ُ : kebahagiaan. yang mencakup 11. Syafi’ : ‫ِﻊ‬ ‫َﺎﻓ‬ ‫ ﺷ‬: yang memberi pertolongan 8. penuh belas kasih 20. sultan : ‫ﻬﻴْﻞ‬ َ‫ﺳ‬ ُ : diminutif dari kata sahl : mudah 1. Syahy : ‫ِﻲ‬ ‫َﺎه‬ ‫ ﺷ‬: yang memiliki keinginan 13. kokoh 25. penjelasan. Syaghghaf : ‫ﱠﺎف‬ ‫ﺷﻐ‬ َ : yang memiliki keinginan yang amat sangat.bangsa. terhormat 16.19. pemimpin : ‫ﺳﺪْر‬ ِ : daun bidara : ‫َاج‬ ‫ﺳﺮ‬ ِ : lentera. kokoh 12. sekutu 17. lampu : ‫ﺪﻳْﺲ‬ َ‫ﺳ‬ ُ : diminutif dari kata as-sudus . Sahal 20. Syakib : ‫ﻜﻴْﺐ‬ ِ‫ﺷ‬ َ : yang memberi balasan kebaikan 22. mensyarah. terimakasih 24. terbelah 21. Syaddad : ‫ﱠاد‬ ‫ﺷﺪ‬ َ : yang kuat. rambut 18. Syakkar : ‫ﱠﺎر‬ ‫ﺷﻜ‬ َ : yang banyak bersyukur. Syurahbil : ‫ﺒﻴْﻞ‬ ِ‫ﺣ‬ ْ‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ ُ : nama seorang shahabat . menerangkan. Suhail SYIN (‫)اﻟﺸﻴﻦ‬ : ‫ﺳﻬْﻞ‬ َ : yang mudah : ‫ﱠﺎف‬ ‫َﻴـ‬ ‫ ﺳ‬: yang memegang pedang. lapang dada. Syakur : ‫ﻜﻮْر‬ ُ‫ﺷ‬ َ : yang banyak bersyukur. Sidr 23. Syathibi : ‫ﻲ‬ ّ‫ﺒ‬ ِ‫ﻃ‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫ ﺷ‬: nama ulama terkemuka 6. diminutif dari kata sya’b . Syarih : ‫ِح‬ ‫َﺎر‬ ‫ ﺷ‬: yang menjelaskan. Syamil : ‫ِﻞ‬ ‫َﺎﻣ‬ ‫ ﺷ‬: komplit. suku 28. cahaya api 27. Syakir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎآ‬ ‫ ﺷ‬: yang bersyukur 10. Syarik : ‫ِﻳْﻚ‬ ‫َﺮ‬ ‫ ﺷ‬: kongsi. Sya’ir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﻋ‬ ‫ ﺷ‬: penyair 7. nama raja Kerajaan Arab Saudi : ‫َﺎن‬ ‫ﻠﻄ‬ ْ‫ﺳ‬ ُ : yang memiliki kekuasaan. Syabb :‫ب‬ ّ ‫َﺎ‬ ‫ ﺷ‬: pemuda 2. universal. Sudais 25.

nama seorang shahabat. Shafrawy : ‫ِي‬ ‫َاو‬ ‫ﻔﺮ‬ ْ‫ﺻ‬ َ : dinisbatkan kepada kata “shufr”. siulan 28. bening 25. shahl : ‫ﺻﻬْﻞ‬ َ : suara kuda 33. Shaqr : ‫َﻘْﺮ‬ ‫ ﺻ‬: burung elang 30. Shayyad : ‫ﱠـﺎد‬ ‫ﺻﻴ‬ َ : ahli berburu 35. Shafir : ‫ﻔﻴْﺮ‬ ِ‫ﺻ‬ َ : terompet. kekuningkuningan 29. kuning. Shahy : ‫ِﻲ‬ ‫َﺎﺣ‬ ‫ ﺻ‬: yang berteriak. Shahafy : ‫ﻲ‬ ّ‫ﻔ‬ ِ‫ﺤ‬ َ‫ﺻ‬ َ : wartawan 20.Shad (‫)اﻟﺼﺎد‬ 1. Sharif : ‫ِف‬ ‫َﺎر‬ ‫ ﺻ‬: yang mengalihkan (perhatian. murni. shahabat. yang menyertai 7. nama seorang shahabat terkenal Shuhaib ar-Ruumy . tajam 12. Shalah : ‫َﺎح‬ ‫ﺻﻠ‬ َ : keshalihan. Shamid : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﻣ‬ ‫ ﺻ‬: yang tegar 18. Sha’im : ‫ِﻢ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ ﺻ‬: yang berpuasa 5. Shahib : ‫ِﺐ‬ ‫َﺎﺣ‬ ‫ ﺻ‬: teman. Shaql : ‫ﺻﻘْﻞ‬ َ : tajam 31. Shafar : ‫َﺮ‬ ‫َﻔ‬ ‫ ﺻ‬: bulan shafar 24. Shuwailih : ‫ِﺢ‬ ‫ﻳﻠ‬ ْ‫ﻮ‬ َ‫ﺻ‬ ُ : diminutif dari kata shalih 40. Sha-ib : ‫ِﺐ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ ﺻ‬: yang bertindak benar 2. Shabbah : ‫ﱠﺎح‬ ‫َﺒ‬ ‫ ﺻ‬: yang mengucapkan selamat pagi 19. bersih. Shalih : ‫ِﺢ‬ ‫َﻟ‬ ‫ ﺻﺎ‬: orang yang shalih. bersumber 9. Shafwat : ‫َت‬ ‫ﻔﻮ‬ َْ ‫ ﺻ‬: jernih. karang 21. Sha-id : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ ﺻ‬: yang berburu 3. dst). bangun 8. dsb) 34. yang merubah 11. perdamaian 39. Shadiq : ‫ِق‬ ‫َﺎد‬ ‫ ﺻ‬: yang jujur 10. bersih. Shafwan : ‫َان‬ ‫ﻔﻮ‬ ْ‫ﺻ‬ َ : jernih. bersih. Shuhaib : ‫ﻬﻴْﺐ‬ َ‫ﺻ‬ ُ : julukan bagi singa. kecocokan 32. menerbitkan. Sha’id : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﻋ‬ ‫ ﺻ‬: yang memanjat. Shulhi :ّ ‫ﺤﻲ‬ ِ‫ﻠ‬ ْ‫ﺻ‬ ُ : dinisbatkan kepada kata shulh . Sharim : ‫ِم‬ ‫َﺎر‬ ‫ ﺻ‬: yang tegas. Sha-in : ‫ِﻦ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ ﺻ‬: yang menjaga 4. Shawwan : ‫ﱠان‬ ‫َﻮ‬ ‫ ﺻ‬: yang menjaga (diri. menaiki 13. Shafy : ‫ِﻰ‬ ‫َﺎﻓ‬ ‫ ﺻ‬: yang suci. Shakhar : ‫ﺻﺨْﺮ‬ َ : batu yang keras. tidak keruh 15. batu besar yang halus/licin 26. Shafih : ‫ِﺢ‬ ‫َﺎﻓ‬ ‫ ﺻ‬: pemaaf 14. Sharraf : ‫ﱠاف‬ ‫ﺻﺮ‬ َ : kasir 23. Shaidaly : ‫ﻰ‬ ّ‫ﻟ‬ ِ‫ﺪ‬ َ‫ﻴ‬ ْ‫ﺻ‬ َ : apoteker 36. lempengan 27. sesuai 16. Shadir : ‫ِر‬ ‫َﺎد‬ ‫ ﺻ‬: yang mengeluarkan. Shiddiq : ‫ﺪﻳْـﻖ‬ ‫ﺻﱢ‬ ِ : yang amat jujur 37. Shamit : ‫ِﺖ‬ ‫َﺎﻣ‬ ‫ ﺻ‬: yang diam tidak banyak bicara 17. Shafih : ‫ِﻴْﺢ‬ ‫َﻔ‬ ‫ ﺻ‬: pedang yang tajam. Shirath : ‫َاط‬ ‫ﺻﺮ‬ ِ : jalan 38. Shabir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﺑ‬ ‫ ﺻ‬: penyabar 6. Shaddam : ‫ﱠام‬ ‫ﺻﺪ‬ َ : yang membenturkan 22.

Dhahhak 6. Thalib : ‫ِﺐ‬ ‫َﺎﻟ‬ ‫ ﻃ‬: yang menuntut. yang mencocokkan. Dhamir 7. menanggung : ‫ِي‬ ‫َﺎو‬ ‫ ﺿ‬: bercahaya : ‫ﱠﺎك‬ ‫ﺿﺤ‬ َ : yang banyak tertawa : ‫ﻤﻴْﺮ‬ ِ‫ﺿ‬ َ : perasaan : ‫ﺿﻴْﻒ‬ َ : tamu : ‫َـﺎن‬ ‫ﺿﻤ‬ ِ : jaminan : ‫َﻴْﺐ‬ ‫ﺿﺒ‬ ٌ : diminutif dari kata dhabb . mahasiswa 9. yang membuang 4. Thabari : ‫ِي‬ ‫ﺒﺮ‬ َ‫ﻃ‬ َ : nama seorang Mufassir terkenal (Imam ath-Thabari) 13. bersih 12. Dhaif 8. Thariq : ‫ِق‬ ‫َﺎر‬ ‫ ﻃ‬: yang datang waktu malam. sebelum matahari tergelincir . pilot 17. model. beruntung : bagian luar. lahiriah. enak. dsb). Thazij : ‫ِج‬ ‫َﺎز‬ ‫ ﻃ‬: yang segar (makanan. sejenis biawak : ‫َﻰ‬ ‫ﺿﺤ‬ ٌ : waktu dhuha. terang : ‫ِﻂ‬ ‫َﺎﺑ‬ ‫ ﺿ‬: kapten. Zha’in 2. Thiraz : ‫َاز‬ ‫ﻃﺮ‬ ِ : ukuran. Dhamin 4. tipe 19. Thayyar : ‫ﱠﺎر‬ ‫ﻃﻴ‬ َ : penerbang. Dhabith 2. nama seorang pahlawan Islam terkenal (Thariq bin Ziyad) 6. Dhuha THA’ (‫)اﻟﻄﺎء‬ 1. mencari. nampak : cerdik. Thabrani : ‫ِﻲ‬ ‫َاﻧ‬ ‫ﺒﺮ‬ ْ‫ﻃ‬ َ : nama seorang Muhaddits (ahli hadits) terkenal (Imam athThabrani) 14. Thahin : ‫ِﻦ‬ ‫َﺎﺣ‬ ‫ ﻃ‬: yang menumbuk 3. Thahhan : ‫َن‬ ‫ّﺎ‬ ‫َﺤ‬ ‫ ﻃ‬: orang yang menumbuk (sesuatu) 15. Dhubaib 10. Thaif : ‫ِﻒ‬ ‫ﺎﺋ‬ َ ‫ ﻃ‬: yang berkeliling/melakukan thawaf. Thufail : ‫ﻔﻴْﻞ‬ َ‫ﻃ‬ ُ : diminutif dari kata thifl . Dhahik 3. Zharif : ‫ِﻦ‬ ‫َﺎﻋ‬ ‫ﻇ‬ : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﻓ‬ ‫ﻇ‬ : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎه‬ ‫ﻇ‬ : ‫ﺮﻳْﻒ‬ ِ‫ﻇ‬ َ : yang bepergian pada siang hari yang terik : yang menang. steril 7. Zhafir 3. Dhawy 5. Dhiman 9. anak kecil ZHA’ (‫)اﻟﻈﺎء‬ 1. yang kuat hafalannya : ‫ِﻚ‬ ‫َﺎﺣ‬ ‫ ﺿ‬: yang tertawa : ‫ﻣﻦ‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫ ﺿ‬: yang menjamin. nama kota di Arab Saudi 2. Tharih : ‫ِح‬ ‫َﺎر‬ ‫ ﻃ‬: yang melemparkan (pendapat. Thahir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎه‬ ‫ ﻃ‬: yang suci. dsb). Thayyib : ‫ﱢﺐ‬ ‫ﻃﻴ‬ َ : yang baik. Thamih : ‫ِﺢ‬ ‫َﺎﻣ‬ ‫ ﻃ‬: yang antusias 11. Zhahir 4. yang mengetuk. Thaqim : ‫ِﻢ‬ ‫َﺎﻗ‬ ‫ ﻃ‬: pilot 8. Thalal : ‫َﺎل‬ ‫ﻃﻠ‬ َ : tempat yang tinggi 16. Tharid : ‫ِد‬ ‫َﺎر‬ ‫ ﻃ‬: yang mengusir 5. terang. suci 18.DHAD (‫)اﻟﻀﺎد‬ 1.

‘Arif : ‫ِف‬ ‫َﺎر‬ ‫ ﻋ‬: yang mengetahui. seorang ‘alim 13. gading. ‘Asyur : ‫ﺷﻮْر‬ ُ ‫َﺎ‬ ‫ ﻋ‬: ke-sepuluh 10. ‘Afif : ‫ﻔﻴْﻒ‬ ِ‫ﻋ‬ َ : yang menjaga kesucian dirinya 29. mengenal 8. berkebangsaan negara Pantai Gading 6. berjanji 30. ‘Ali bin Abi Thalib 32. ‘Aqid : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﻗ‬ ‫ ﻋ‬: yang beraqad. ‘Aif : ‫ِﻒ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ ﻋ‬: yang menjaga kesucian dirinya. ‘Ali :‫ﻲ‬ ّ‫ﻠ‬ ِ‫ﻋ‬ َ : yang tinggi. ‘Azzam : ‫ﱠام‬ ‫ﻋﺰ‬ َ : yang berkemauan kuat (bertekad bulat) 24. Zhafran 6. ‘Azil : ‫ِل‬ ‫َﺎز‬ ‫ ﻋ‬: yang mengasingkan diri. berjanji 31. ‘Ajam : ‫َﻢ‬ ‫ﻋﺠ‬ َ : orang asing. ‘Alqamah : ‫َـﺔ‬ ‫ﻘﻤ‬ َ‫ﻠ‬ ْ‫ﻋ‬ َ : nama seorang shahabat 33. ‘Adnan : ‫َن‬ ‫ﻋﺪْﻧﺎ‬ َ : salah seorang nenek moyang Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 22. ‘Aji : ‫ِﻲ‬ ‫َﺎﺟ‬ ‫ ﻋ‬: dinisbatkan kepada kata ‘aajj . beruntung : ‫َان‬ ‫ﻬﺮ‬ ْ‫ﻇ‬ َ : bagian belakang. penjijik 2. ‘Ammiy : ‫ﻲ‬ ّ‫ﻣ‬ ِ ّ ‫َﺎ‬ ‫ ﻋ‬: yang ‘awam. ‘Aththar : ‫ﱠﺎر‬ ‫ﻋﻄ‬ َ : yang suka memakai wewangian. ‘Atha’ : ‫َﺎء‬ ‫ﻋﻄ‬ َ : pemberian 25. ‘Ammar : ‫ﱠـﺎر‬ ‫ﻋﻤ‬ َ : yang banyak menta’mir. selain ‘Arab 21. ‘Utsman bin ‘Affan 28. ‘Aisy : ‫ِﺶ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ ﻋ‬: yang hidup 3. ‘Adil : ‫ِل‬ ‫َﺎد‬ ‫ ﻋ‬: yang adil 7. ‘Arafat : ‫َﺎت‬ ‫ﺮﻓ‬ َ‫ﻋ‬ َ : jamak dari ‘arafah .5. ‘Ayid : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﻳ‬ ‫ ﻋ‬: yang kembali 15. ‘Abbad : ‫ﱠﺎد‬ ‫ﻋﺒ‬ َ : ahli/yang banyak beribadah 16. ‘Atid : ‫ﺘﻴْﺪ‬ ِ‫ﻋ‬ َ : yang selalu hadir 19. ‘Aqqad : ‫ﱠﺎد‬ ‫ﻋﻘ‬ َ : yang banyak beraqad. ‘Affan : ‫ﱠـﺎن‬ ‫ﻋﻔ‬ َ : yang banyak menjaga kesucian dirinya. nama bukit di Mekkah tempat melakukan haji 23. Zhahran ‘AIN (‫)اﻟﻌﻴﻦ‬ : ‫َان‬ ‫ﻔﺮ‬ ْ‫ﻇ‬ َ : yang menang. ‘Allaf : ‫ﱠﺎف‬ ‫ﻋﻠ‬ َ : yang memberi makanan binatang 34. ‘Abqary : ‫ي‬ ّ ‫ﺮ‬ ِ‫ﻘ‬ َ‫ﺒ‬ ْ‫ﻋ‬ َ : yang jenius 18. tukang minyak wangi 26. nama suku di Yaman 27. ‘Abir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﺑ‬ ‫ ﻋ‬: yang melewati. ‘Alim : ‫ِﻢ‬ ‫َﺎﻟ‬ ‫ ﻋ‬: yang berpengetahuan. ‘Amru : ‫ُو‬ ‫ﻤﺮ‬ ْ‫ﻋ‬ َ : nama seorang shahabat ‘Amru bin al-‘Ash . nama seorang shahabat ‘Ammar bin Yasir 35. biasa 14. ‘Atiq : ‫ﺘﻴْﻖ‬ ِ‫ﻋ‬ َ : hamba yang dimerdekakan. cerdas 12. tidak mempersenjatai diri 9. musafir 5. ‘Aththas : ‫ﱠﺎس‬ ‫َﻄ‬ ‫ ﻋ‬: yang bersin. yang sudah tua. ‘Aqil : ‫ِﻞ‬ ‫َﺎﻗ‬ ‫ ﻋ‬: yang berakal. yang panjang umur. ‘Abid : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﺑ‬ ‫ ﻋ‬: ahli ‘ibadah 4. penuh kasih 11. ‘Abud : ‫ﺒﻮْد‬ ُ‫ﻋ‬ َ : ahli ibadah 17. nama ayah khalifah ketiga. nama khalifah ke-empat. ‘Athif : ‫ِﻒ‬ ‫َﺎﻃ‬ ‫ ﻋ‬: yang lembut. sebutan buat Ka’bah (al-Baitul ‘Atiq) 20. nama kota di Arab Saudi 1.

nama kabilah di Hijaz 6. Ghâlib : ‫ِﺐ‬ ‫َﺎﻟ‬ ‫ ﻏ‬: orang yang menang. kebanggaan. ‘Utbah : ‫َﺔ‬ ‫ﺘﺒ‬ ْ‫ﻋ‬ ُ : lekuk liku lembah 49. Ghandûr : ‫ﺪوْر‬ ُ‫ﻨ‬ َْ ‫ ﻏ‬: pemuda yang tampan 11. ‘Iwadh : ‫َض‬ ‫ﻋﻮ‬ ِ : pengganti 45. Ghâmid : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﻣ‬ ‫ ﻏ‬: orang yang memasukkan pedang ke sarungnya. ‘Isham : ‫َﺎم‬ ‫ﻋﺼ‬ ِ : berpegang teguh 40. ‘Irfan : ‫َﺎن‬ ‫ﺮﻓ‬ ْ‫ﻋ‬ ِ : kebaikan 38. Ghâssal : ‫ﱠﺎل‬ ‫ﻏﺴ‬ َ : pencuci. pengembala kambing 10. ‘Imarah : ‫َة‬ ‫َﺎر‬ ‫ﻋﻤ‬ ِ : Penta’miran. ‘izzah 39. Ghâbir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﺑ‬ ‫ ﻏ‬: orang yang asing. ‘Ubaid : ‫ﺒﻴْﺪ‬ َ‫ﻋ‬ ُ : diminutif/tashghir dari kata ‘Abd. Ghâly : ‫ِﻲ‬ ‫َﺎﻟ‬ ‫ ﻏ‬: bersifat mahal. pegangan 41. yang bersifat kebanggaan : ‫ﱠاس‬ ‫ﻓﺮ‬ َ : Cerdas dan tajam pemikirannya :‫َﺎن‬ ‫ﺮﺣ‬ ْ‫ﻓ‬ َ : Gembira. banyak melakukan ‘ibadah. Fajr 2. Ghayûr : ‫ﻴﻮْر‬ ُ‫ﻏ‬ َ : orang memiliki ghirah (kecemburuan) yang tinggi (terhadap agama. Farras 4. ‘Ikrimah : ‫َﺔ‬ ‫ِﻣ‬ ‫ﻜﺮ‬ ِْ ‫ ﻋ‬: nama seorang shahabat. Ghulâm : ‫َم‬ ‫ﻏﻼ‬ ُ : anak laki-laki AL-FÂ’ (‫)اﻟﻔﺎء‬ 1. ‘Ubadah : ‫َة‬ ‫َﺎد‬ ‫ﻋﺒ‬ ُ : nama seorang shahabat. diminutif dari “Utsman”. tanda AL-GHAIN (‫)اﻟﻐﻴﻦ‬ 1. Ghâzy : ‫ِي‬ ‫َﺎز‬ ‫ ﻏ‬: orang yang berperang 3. khususnya) 13. Ghassân : ‫ﱠﺎن‬ ‫ﻏﺴ‬ َ : air wadi di padang pasir 9. perayaan 46. hamba 37. peramaian 44. pembasuh 8. ‘Ayyasy : ‫ﱠﺎش‬ ‫ﻋﻴ‬ َ : yang panjang umur. anak jalan 2. tema. suka cita . yang banyak 4. ‘Ishmat : ‫َﺖ‬ ‫ﺼﻤ‬ ْ ‫ﻋ‬ ِ : penjagaan. tiang 43. Farhan : ‫ﻓﺠْﺮ‬ َ : Fajar. 47.36. ‘Urbun : ‫ﺑﻮْن‬ ُ‫ﺮ‬ ْ‫ﻋ‬ ُ : pemberian 51. ‘Izzat : ‫ﱠت‬ ‫ﻋﺰ‬ ِ : keagungan. hamba 48. Fakhry 3. ‘Ulwan : ‫َان‬ ‫ﻠﻮ‬ ْ‫ﻋ‬ ُ : judul. Ghayyâts : ‫ﱠﺎث‬ ‫ﻏﻴ‬ َ : hujan yang banyak 12. 50. Ghâmidy : ‫ِي‬ ‫ﻣﺪ‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫ﻏ‬ : orang yang kabilahnya Ghâmid (dinisbatkan kepadanya) 7. Ghannâm : ‫ﱠﺎم‬ ‫َﻨ‬ ‫ ﻏ‬: orang yang mendapatkan harta rampasan. ‘Utsaimin : ‫ﻤﻴْﻦ‬ ِ‫ﻴ‬ ْ‫ﺜ‬ َ‫ﻋ‬ ُ : nama seorang ulama besar Arab Saudi. shubuh :‫ي‬ ّ ‫ﺮ‬ ِ‫ﺨ‬ ْ‫ﻓ‬ َ : kebanggaaku. ‘Ibad : ‫َﺎد‬ ‫ﻋﺒ‬ ِ : jamak dari kata ‘abd . ‘Ied : ‫ﻋﻴْﺪ‬ ِ : Hari besar. penjual roti 36. Ibnu ‘Utsaimin. berharga 5. orang yang menggunakan kesempatan. ‘Ukasyah : ‫َﺔ‬ ‫َﺎﺷ‬ ‫ﻋﻜ‬ ُ : nama seorang shahabat 52. ‘Imad : ‫َﺎد‬ ‫ﻋﻤ‬ ِ : pondasi. ‘Ikrimah bin Abu Jahal 42.

yang dekat. dahulu. nama suku 2. 28. Fari` :‫ِع‬ ‫َﺎر‬ ‫ ﻓ‬: Tinggi menjulang. mewah. Firazdaq :‫َق‬ ‫زد‬ ْ‫ﺮ‬ َ‫ﻓ‬ ِ : Serpihan-serpihan roti 20. seperti gunung. Fairuz : ‫ﺮوْز‬ ُ‫ﻴ‬ ْ‫ﻓ‬ َ : Nama batu permata. Faishal : ‫َﻞ‬ ‫ﻴﺼ‬ ْ‫ﻓ‬ َ : Pemimpin. Fa`iq :‫ِﻖ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ ﻓ‬: Baik. Fadhil :‫ِﻞ‬ ‫َﺎﺿ‬ ‫ ﻓ‬: Orang yang berbudi. pemimpin. Hakim. Qindil : ‫ﺪﻳْﻞ‬ ِ‫ﻨ‬ ْ‫ﻗ‬ ِ : Lampu minyak 5. cocok 33. Fashih : ‫ﺼﻴْﺢ‬ ِ ‫ﻓ‬ َ : Orang yang fasih dan lancar berbicara 7. Fu`ad :‫َاد‬ ‫ﻓﺆ‬ ُ : Hati. Fudlail : ‫ﻀﻴْﻞ‬ َ ‫ﻓ‬ ُ : tashghir (diminutif) dari kata ‘Fadll’. Fakhir :‫ِﺮ‬ ‫َﺎﺧ‬ ‫ ﻓ‬: Orang yang bangga. pembuka 26. Faqih : ‫ﻘﻴْﻪ‬ ِ‫ﻓ‬ َ : Ahli Fiqih. Fady :‫ِي‬ ‫َﺎد‬ ‫ ﻓ‬: Tawanan yang ditebus. terhormat 27. Qarib : ‫ﺮﻳْﺐ‬ ِ‫ﻗ‬ َ : teman dekat. orang yang beruntung. nama seorang ulama (Fairuz Abady) 18. orang yang sangat paham 10. julukan bagi Umar bin Khaththab. Falih :‫ِﺢ‬ ‫َﺎﻟ‬ ‫ ﻓ‬: Lurus.lebih menonjol dari yang lain 25. lebihan sisa 8. Yang memisahkan antara yang haq dan yang bathil. nama seorang ulama terkenal ‘Fudlail bin ‘Iyadl’ 23. tambahan. Fauzan : ‫َان‬ ‫ﻮز‬ ْ‫ﻓ‬ َ : keberuntungan. sebentar lagi 3. Faiz : ‫ِﺰ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ ﻓ‬: Pemenang. nama suku yang datang untuk belajar Islam kepada Rasulullah (‘Abdul Qais) dan nama salah seorang shahabat (Qais bin Sa’d) 4. kemenangan. orang yang mulia. Faris :‫ِس‬ ‫َﺎر‬ ‫ ﻓ‬: Penunggang kuda.istimewa. Fawwaz : ‫ﱠاز‬ ‫ﻓﻮ‬ َ : orang yang mendapatkan keberuntungan/kemenangan yang banyak 13. Fatih :‫ِﺢ‬ ‫َﺎﺗ‬ ‫ ﻓ‬: Penakluk. Fannan : ‫ﱠﺎن‬ ‫ﻓﻨ‬ َ : orang yang ahli seni. pedang yang tajam. ukuran. pemilik kuda. 30. sendirian 6. Fayyadh : ‫ﱠﺎض‬ ‫ﻓﻴ‬ َ : Banyak air. mengerti 34.akal 22. Farid :‫ﺮﻳْﺪ‬ ِ‫ﻓ‬ َ : Tidak ada bandingannya. kemenangan 11. Fayi` : ‫ِﻊ‬ ‫ﻓﺎﻳ‬ َ : Harum baunya AL-QÂF (‫)اﻟﻘﺎف‬ 1. pandai. yang layak dihargai 32. Qais : ‫ﻗﻴْﺲ‬ َ : Kadar. 29. 14. Faruq : ‫روْق‬ ُ ‫َﺎ‬ ‫ﻓ‬ : Orang yang memisahkan antara haq dan batil. Fahmy :‫ﻲ‬ ّ‫ﻤ‬ ِ‫ﻬ‬ ْ‫ﻓ‬ َ : Bersifat pemahaman 16. nama seorang ulama fiqih terkenal (Ibnu Qudamah) .5. memiliki seni/bakat 12. perawakan tinggi 31. orang yang sukses 24. kinayah bagi orang yang suka berderma 17. Qudamah : ‫َﺔ‬ ‫َاﻣ‬ ‫ﻗﺪ‬ ُ : Lama. Fathin :‫ﻄﻴْﻦ‬ ِ‫ﻓ‬ َ : Cerdik 9. Falah :‫َح‬ ‫ﻓﻼ‬ َ : Keberuntungan. 19. Qahthan : ‫َﺎن‬ ‫ﺤﻄ‬ ْ‫ﻗ‬ َ : Nenek moyang bangsa Arab dibagian selatan. yang utama. Fahim : ‫ِﻢ‬ ‫َﺎه‬ ‫ ﻓ‬: Orang yang paham.singa. Fahd :‫َﻬْﺪ‬ ‫ﻓ‬ : Macan kumbang/tutul 15. Fadhal :‫ﻓﻀْﻞ‬ َ : Kebaikan. Fikry :‫ي‬ ّ ‫ﺮ‬ ِ‫ﻜ‬ ْ‫ﻓ‬ ِ : Yang bersifat pemikiran 21.

tombak. Quthb : ‫ﻗﻄْﺐ‬ ُ : kutub. harta terpendam Katib : ‫ِﺐ‬ ‫َﺎﺗ‬ ‫ آ‬: Penulis Kasib : ‫ِﺐ‬ ‫َﺎﺳ‬ ‫ آ‬: Orang yang rajin cari penghidupan Kazhim : ‫ِﻢ‬ ‫َﺎﻇ‬ ‫ آ‬: Orang yang dapat mengekang amarah Kamil : ‫ِﻞ‬ ‫َﺎﻣ‬ ‫آ‬ : Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna AL-LÂM (‫) اﻟﻼم‬ 1. Qushay :ّ ‫ﺼﻲ‬ َ ‫ﻗ‬ ُ : Jauh pemikirannya. pemberi imbalan 14. dinisbatkan kepada ‘Qurthub’ salah sebuah nama daerah di Andalus (Spanyol sekarang) yang dikenal dengan nama aslinya ‘Cordova’ 8. dinisbatkan kepada salah seorang ulama hadits (Ibnu Majah al-Quzwainy) 9. Qasim : ‫ِﻢ‬ ‫َﺎﺳ‬ ‫ ﻗ‬: Orang yang membagi. ruas. dermawan. tampan dan baik kulitnya 13. nama nenek moyang Quraisy. Lathif : ‫ﻴﺐ‬ ْ‫ﺒ‬ ِ‫ﻟ‬ َ : Orang yang berakal. Qurthuby : ّ ‫ﺒﻲ‬ ِ‫ﻃ‬ ُ‫ﺮ‬ ْ‫ﻗ‬ ُ : nama seorang ulama ahli tafsir. akhir segala sesuatu 11. Labib 2. kasih sayang. cerdik : ‫ِﻴْﻒ‬ ‫َﻄ‬ ‫ ﻟ‬:Lemah-lembut. Luqaman : ‫َﺎن‬ ‫ﻘﻤ‬ ْ‫ﻟ‬ ُ : Jalan terang. yang bermaksud untuk… AL-KÂF (‫) اﻟﻜﺎف‬ Katsir : ‫ﺜﻴْﺮ‬ ِ‫آ‬ َ : Yang banyak Karim : ‫ِﻳْﻢ‬ ‫َﺮ‬ ‫ آ‬: Yang murah hati. Quzwainy : ‫ِﻲ‬ ‫ﻳﻨ‬ َْ ‫ﺰو‬ ْ‫ﻗ‬ ُ : dinisbatkan kepada ‘Quzwain’ salah sebuah kota di Asia Tengah. Qashid : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﺻ‬ ‫ ﻗ‬: Yang menuju kepada sesuatu. tetua kaum. yang bersifat lemah lembut 6. Labid : ‫ِﺪ‬ ‫ﻻﺑ‬ َ : Singa AL-MÎM ( ‫) اﻟﻤﻴﻢ‬ 1. nama salah seorang khalifah pada masa khilafah ‘Abbasiyyah . Luthfy : ‫ِﻲ‬ ‫ﻄﻔ‬ ْ‫ﻟ‬ ُ : dinisbatkan kepada Luthf. nama nabi terkenal kebijakannya. Ma`mun : ‫ﻣﻮْن‬ ُ‫ﺄ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Orang yang dipercaya. nama nenek moyang Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam 10. Lu`ay :ّ ‫ﺆى‬ َ‫ﻟ‬ ُ : Kekuatan. kemuliaan. Qabus : ‫ﺑﻮْس‬ ُ ‫َﺎ‬ ‫ ﻗ‬: Orang yang gagah. pemimpin. 7. Qa’id : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ ﻗ‬: Komandan perang. nama kaum yang menisbatkan kepada Kan`an bin Nuh Kinan : ‫ﱠﺎن‬ ‫آﻨ‬ َ : Harta simpanan. Quraisy : ‫ﺮﻳْﺶ‬ َ‫ﻗ‬ ُ : Nama kabilah Arab terkemuka 7. 3. 4. Kamal : ‫َﺎل‬ ‫آﻤ‬ َ : Kesempurnaan Kanz : ‫آﻨْﺰ‬ َ : Harta simpanan. ketua 12. Luthf : ‫ﻟﻄْﻒ‬ ُ : Kelemah lembutan. taufiq 5. Kan`an : ‫َﺎن‬ ‫ﻨﻌ‬ ْ‫آ‬ َ : Yang mengumpulkan. harta terpendam. salah satu nama Allah Kassab : ‫ﱠﺎب‬ ‫َﺴ‬ ‫ آ‬: yang banyak bekerja/ulet Ka`b : ‫َﻌْﺐ‬ ‫ آ‬: Kehormatan. salah satu asma Allah.6.

Miqdad : ‫َاد‬ ‫ﻘﺪ‬ ْ‫ﻣ‬ ِ : Orang yang sering menghadang perbuatan buruk 32. Maqbul : ‫ﺒﻮْل‬ ُ‫ﻘ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Diterima 20. tersusun. Mahjub : ‫ﺠﻮْب‬ ُ‫ﺤ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Yang tersembunyi. yang memeberi keamanan. perkasa 25. nama khalifah Umariyyah 14. tunduk dan tawakkal kepada Allah. 38. Makhluf : ‫ﻠﻮْف‬ ُ‫ﺨ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Orang diikuti 11. bejana tempat api 30. orang yang mengharap ridla Allah 42. yang tertutup 6. Maimun : ‫ﻤﻮْن‬ ُ‫ﻴ‬ َْ ‫ ﻣ‬: Yang mendapatkan berkah 29. Mahbub : ‫ﺒﻮْب‬ ُ‫ﺤ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Yang dicintai dan disenangi manusia 5. Mathar : ‫َﺮ‬ ‫ﻣﻄ‬ َ : Hujan 17. Marwan : ‫َان‬ ‫ﺮو‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Batu yang keras. prajurid. Mahrus : ‫ﺮوْس‬ ُ‫ﺤ‬ َْ ‫ﻣ‬ : Yang terjaga. Mabkhut : ‫ﺨﻮْت‬ ُ‫ﺒ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Yang mempunyai keberuntungan 3. bermanfaat. Marzuq : ‫زوْق‬ ُ‫ﺮ‬ َْ ‫ﻣ‬ : Yang memperoleh rizki.2. Mahmud : ‫ﻤﻮْد‬ ُ‫ﺤ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Perikehidupannya terpuji 9. orang yang berperang fisabilillah 40. Mabruk : ‫ﺮوْك‬ ُ‫ﺒ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Orang yang diberkahi 4. Marjan : ‫َﺎن‬ ‫ﺮﺟ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Butir-butir mutiara. Mutawakkil : ‫ﱢﻞ‬ ‫ﻮآ‬ َ‫ﺘ‬ َ‫ﻣ‬ ُ : Yang mewakili. Mifdlal : ‫َﺎل‬ ‫ﻔﻀ‬ ْ‫ﻣ‬ ِ : orang yang diutamakan. salah satu asma Allah. Maqshud : ‫ﺼﻮْد‬ ُ ‫ﻘ‬ َْ ‫ﻣ‬ : Orang yang selalu dikehendaki orang lain 21. Mahdy : ‫ي‬ ّ ‫ﺪ‬ ِ‫ﻬ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Yang mendapat hidayah 27. bernasab baik 13. Makhzum : ‫ﺰوْم‬ ُ‫ﺨ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Teratur. Misy`al : ‫َﻞ‬ ‫ﺸﻌ‬ ْ ِ ‫ ﻣ‬: Sesuatu yang dinyalakan sebagai penerang. Malih : ‫ﻠﻴْﺢ‬ ِ‫ﻣ‬ َ : Yang bermuka manis 23. Makky : ‫ﱢﻰ‬ ‫َﻜ‬ ‫ ﻣ‬: Orang yang menisbatkan dirinya kepada kota Makkah 22. Mahib : ‫ﻬﻴْﺐ‬ ِ‫ﻣ‬ َ : Orang yang karismatik. memiliki kelebihan 31. Ma`ruf : ‫ﺮوْف‬ ُ‫ﻌ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Yang terkenal. kebaikan. tumpukan-tumpukan batu merah dilaut 12. Miqdam : ‫َام‬ ‫ﻘﺪ‬ ْ‫ﻣ‬ ِ : orang yang berani 33. Masyhur : ‫ﻬﻮْر‬ ُ‫ﺸ‬ ْ َ ‫ﻣ‬ : Terkenal diantara manusia 16. Mu`ayyad : ‫ﱠﺪ‬ ‫ﺆﻳ‬ َ‫ﻣ‬ ُ : Yang dikuatkan 35. Mubarak : ‫َك‬ ‫َﺎر‬ ‫ﻣﺒ‬ ُ : Diberkahi. orang yang berumur panjang 7. Muhtasib : ‫ِﺐ‬ ‫ﺘﺴ‬ َ‫ﺤ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Orang yang beramar ma’ruf nahi munkar. Mujaddid : ‫ﱢد‬ ‫ﺠﺪ‬ َ‫ﻣ‬ ُ : Pembaharu 41. Ma`in : ‫ﻌﻴْﻦ‬ ِ‫ﻣ‬ َ : Air yang mengalir 19. Mamduh : ‫ﺪوْح‬ ُ‫ﻤ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Orang terpuji 24. Mutawally : ‫ﱢﻰ‬ ‫ﻮﻟ‬ َ‫ﺘ‬ َ‫ﻣ‬ ُ : Penanggung 39. Mauhub : ‫هﻮْب‬ ُ‫ﻮ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Yang dianugrahi 26. ditakuti atau disegani oleh orang lain 28. rizki 18. Mahfuzh : ‫ﻔﻮْظ‬ ُ‫ﺤ‬ ْ‫ﻣ‬ َ : Terjaga. 34. Manna` : ‫ﱠﺎع‬ ‫ﻣﻨ‬ َ : Kuat. Muhsin : ‫ِﻦ‬ ‫ﺤﺴ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Orang yang berbuat baik dan tulus . Mas`ud : ‫ﻌﻮْد‬ ُ‫ﺴ‬ ْ ‫ﻣ‬ َ : Orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah. Mukmin : ‫ِﻦ‬ ‫ﺆﻣ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Orang yang beriman. Mujahid : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎه‬ ‫ﻣﺠ‬ ُ : Pejuang. 36. yang beruntung 15. nama nenek moyang Quraisy 10. terpelihara 8. Mubasysyir : ‫ﱢﺮ‬ ‫َﺸ‬ ‫ﻣﺒ‬ ُ : Yang memberi khabar gembira 37.

Mundzir : ‫ِر‬ ‫ﻨﺬ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Pemberi peringatan 64. yang meminta perlindungan kepada Allah 57. telur semut 72. yang berserah diri 48. Nadzir 5. Muthlaq : ‫َﻖ‬ ‫ﻄﻠ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Tidak terikat 53. Mahir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎه‬ ‫ ﻣ‬: Pandai. Majid : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﺟ‬ ‫ ﻣ‬: Orang yang berbudi luhur. berseri-seri 65. Muhadzdzib : ‫ﱠب‬ ‫َﺬ‬ ‫ﻣﻬ‬ ُ : Orang yang memiliki akhlak terpuji 68. Murtadla : ‫َﻰ‬ ‫َﻀ‬ ‫ﺮﺗ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Orang yang diridhai Allah dan diridhai manusia 46. Munadlil : ‫ِﻞ‬ ‫َﺎﺿ‬ ‫ﻣﻨ‬ ُ : Pandai melontarkan anak panah. Muslih : ‫ِﺢ‬ ‫ﺼﻠ‬ ْ ‫ﻣ‬ ُ : Orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan. : Mulia. Musthafa : ‫َﻰ‬ ‫ﻄﻔ‬ َ‫ﺼ‬ ْ ‫ﻣ‬ ُ : Pilihan. Mu`tashim : ‫ِﻢ‬ ‫ﺘﺼ‬ َ‫ﻌ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Orang yang menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nabil 2. nama sahabat (Mu`adz bin jabal) 55. nama sultan pada masa khilafah ‘Utsmaniyyah 45. Mumtaz : ‫َﺎز‬ ‫ﻤﺘ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Istimewa. Mu`taz : ّ ‫ﺘﺰ‬ َ‫ﻌ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Orang yang membanggakan diri 56. pejuang 62. Muslim : ‫ِﻢ‬ ‫ﺴﻠ‬ ْ ‫ﻣ‬ ُ : Orang Islam. Muflih : ‫ِﺢ‬ ‫ﻔﻠ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Orang yang beruntung.(kabaikan dari perusak) 52. Munir : ‫ﻨﻴْﺮ‬ ِ‫ﻣ‬ ُ : Bercahaya. Nazih : ‫ﺒﻴْﻞ‬ ِ‫ﻧ‬ َ : ‫ﺒﻴْﻪ‬ ِ‫ﻧ‬ َ : ‫ِﻴْﺐ‬ ‫َﺠ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ﺬﻳْﺮ‬ ِ‫ﻧ‬ َ : ‫ﺰﻳْﻪ‬ ِ‫ﻧ‬ َ : Terhormat. cetakan. baik keturunannya : Orang yang memberi peringatan : Yang menjauhi hal-hal yang tak terpuji . Mukhtar : ‫َﺎر‬ ‫ﺨﺘ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Orang Pilihan 44. julukan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 50. orang yang sungguh-sungguh dalam sesuatu AN-NÛN ( ‫) اﻟﻨﻮن‬ 1. lebih menonjol dari yang lain 61. nama imam madzhab (Imam Malik) 73. Muzhaffar : ‫ﱠﺮ‬ ‫ﻈﻔ‬ َ‫ﻣ‬ ُ : Yang dapat memenuhi kebutuhannya 54. pembantu 63. yang mulia 71. Musyary : ‫ِى‬ ‫َﺎر‬ ‫ﻣﺸ‬ ُ : Pemetik madu lebah. Nabih 3. orang yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan 67. mulia. Malik : ‫ِﻚ‬ ‫َﺎﻟ‬ ‫ ﻣ‬: Yang memiliki/menguasai sesuatu. Mursyid : ‫ِﺪ‬ ‫ﺮﺷ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Pemberi pentunjuk dan peringatan 47. orang yang mempunyai kelebihan : Terhormat.43. Mughits : ‫ﻐﻴْﺚ‬ ِ‫ﻣ‬ ُ : Penolong 58. Mush`ab : ‫َﺐ‬ ‫ﺼﻌ‬ ْ ‫ﻣ‬ ُ : Unta yang sukar dinaiki. Muhannad : ‫ﱠﺪ‬ ‫ﻬﻨ‬ َ‫ﻣ‬ ُ : Pedang yang terbuat dari besi India 69. kuda jantan 51. maksud. Munjid : ‫ِﺪ‬ ‫ﻨﺠ‬ ْ‫ﻣ‬ ُ : Penolong. Mu`adz : ‫َﺎذ‬ ‫ﻣﻌ‬ ُ : Orang yang terlindungi. salah satu-sifat Allah. yang sukses 59. Mufid : ‫ﻔﻴْﺪ‬ ِ‫ﻣ‬ ُ : Orang yang memberi manfaat kepada orang lain 60. Najib 4. kaya 49. Muwaffaq : ‫ﱠﻖ‬ ‫ﻮﻓ‬ َ‫ﻣ‬ ُ : Orang yang mendapat petunjuk 66. Murad : ‫َاد‬ ‫ﻣﺮ‬ ُ : Kehendak. Mazin : ‫ِن‬ ‫َﺎز‬ ‫ ﻣ‬: Wajah yang berseri-seri. Muyassar : ‫ﱠﺮ‬ ‫َﺴ‬ ‫ﻣﻴ‬ ُ : Orang yang dimudahkan urusannya (oleh Allah) 70. Muhajir : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﺟ‬ ‫ﻣﻬ‬ ُ : Orang yang meningalkan daerahnya ke daerah lain.

Na`im 12. kemenangan : Orang yang adil. Nafi` 27. Watsiq : ‫ِﻖ‬ ‫َاﺛ‬ ‫ و‬: Orang yang tentram. Naqid 28. Nabigh 19. pintar : Yang dianugrahi taufiq. putih 8. Wadldlah : ‫ﱠﺎح‬ ‫وﺿ‬ َ : Baik raut wajahnya. Walid : ‫ﻟﻴْﺪ‬ ِ‫و‬ َ : Bayi.6. Nashr 9. Wadud : ‫دوْد‬ ُ‫و‬ َ :Yang penuh kasih sayang. Nasik 22. anak 11. Wakil 6. yang berjalan dengan cepat : Orang yang terbebas dari keberuntungan : Orang yang zuhud. Nashih 23. nama salah seorang : Orang yang unggul. harta. pemuka suatu kabilah atau lainnya : Tinggi. pembaca puisi : Yang memberi manfaat. yang menyambung (sesuatu) 10. pemimpin kaum. Washil : ‫ِﻞ‬ ‫َاﺻ‬ ‫ و‬: Yang berbuat baik kepada kaum kerabat. Nayif : ‫ِﻴْﺐ‬ ‫َﺴ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ﱠﺎر‬ ‫ﻧﺼ‬ َ : ‫ﻧﺼْﺮ‬ َ : ‫ﺼﻴْﻒ‬ ِ ‫ﻧ‬ َ : ‫ﻀﻴْﺮ‬ ِ ‫ﻧ‬ َ : ‫ِﻴْﻢ‬ ‫َﻌ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ِﻴْﺲ‬ ‫َﻔ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ِﻴْﺐ‬ ‫َﻘ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ﱠاف‬ ‫َﻮ‬ ‫ﻧ‬ : ‫َﻞ‬ ‫ﻮﻓ‬ ْ‫ﻧ‬ َ : ‫َاس‬ ‫ﺒﺮ‬ ْ‫ﻧ‬ ِ : ‫َﺎن‬ ‫ﻌﻤ‬ ْ‫ﻧ‬ ُ : ‫ِﻎ‬ ‫َﺎﺑ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ِﺢ‬ ‫َﺎﺟ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ِﻰ‬ ‫َﺎﺟ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ِﻚ‬ ‫َﺎﺳ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ِﺢ‬ ‫َﺎﺻ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﺻ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﻇ‬ ‫ﻧ‬ :‫ِﻢ‬ ‫َﺎﻇ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ِﻊ‬ ‫َﺎﻓ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﻗ‬ ‫ﻧ‬ : ‫ِﻒ‬ ‫َﺎﻳ‬ ‫ﻧ‬ : Yang mempunyai keturunan yang baik : Banyak menolong : Pertolongan. Wahid : ‫ِﻴْﺪ‬ ‫َﺣ‬ ‫ و‬: Satu-satunya 3. yang dicintai 5. Naqib 14. Najy 21. pengawas : Pengarang puisi. Wildan : ‫َان‬ ‫ﻟﺪ‬ ْ‫و‬ ِ : Bentuk jamak dari walad . salah satu asma Allah : Kritikus : Tinggi AL-WÂW ( ‫) اﻟﻮاو‬ 1. yang dipercaya orang lain. Wazir : ‫زﻳْﺮ‬ ِ‫و‬ َ : Menteri. hujan. Nu’man shahabat 18. Nashshar 8. pemberani. Wakil : ‫آﻴْﻞ‬ ِ‫و‬ َ : Wakil. Nashif 10. mata tombak : Orang yang mendapatkan nikmat. indah : Orang yang berbahagia. singa. Wasim : ‫ﺳﻴْﻢ‬ ِ ‫و‬ َ : Yang tampan wajahnya 7. Nibras 17. Wajih : ‫ِﻴْﻪ‬ ‫َﺟ‬ ‫ و‬: Orang yang mengarahkan. yang diserahi masalah dengan yang lain 12. Nasib 7. Nadhir 25. kebahagiaan : Berharga. Hammam : ‫ﱠﺎم‬ ‫هﻤ‬ َ : Orang yang mempunyai ambisi yang kuat . separoh : Bagus. anak kecil 10. Pelindung/penanggung jawab 9. yang menjadi rebutan : Ketua. ahli ibadah. rumput yang hijau : Orang yang memberi nashihat : Yang suka menolong orang lain : Direktur. banyak harta. kepala. Wadi` : ‫دﻳْﻊ‬ ِ‫و‬ َ : Yang tenang 4. ketenangan. Najih 20. pioner 2. Nadhir 11. Nashir 24. Nafis 13. Naufal 16. Nazhim 26. Nawwaf 15. Wahib : ‫ِﺐ‬ ‫َاه‬ ‫و‬ : Orang yang memberi AL-HÂ’ (‫) اﻟﻬﺎء‬ 1. unggul : Pemuda tampan : Lampu.

pembantu. Ya`rub 4. gunung yang indah AL-YÂ’ ( ‫) اﻟﻴﺎء‬ 1. : ‫َﺎم‬ ‫هﻤ‬ ُ : Pemberani. Yasir 8. yang luar biasa. menyenangkan : ‫ِﻢ‬ ‫َﺎﺷ‬ ‫ ه‬: Pemerah susu yang pintar. Hisyam 3. : ‫ِﺊ‬ ‫َﺎﻧ‬ ‫ ه‬: Orang yang berbahagia. bayi yang montok.2. Hajid 7. raja lebah : ‫َﺎن‬ ‫ﻘﻈ‬ َْ ‫ ﻳ‬: Orang yang terjaga. Ya`sub 5. : ‫ِﻞ‬ ‫َﺎﺋ‬ ‫ ه‬: Yang menakutkan. Yassar 3. Yafi` : ‫ﺰﻳْﺪ‬ ِ‫ﻳ‬ َ : Lebihan. Hilal ular jantan 4. Hasyim : ‫َﺎم‬ ‫هﺸ‬ ِ : Kemuliaan. nama salah satu khalifah Bani : ‫ﱠﺎر‬ ‫ﻳﺴ‬ َ : Orang yang mendapat kelapangan yang banyak : ‫ُب‬ ‫ﻌﺮ‬ ْ‫ﻳ‬ َ : Orang yang berbicara dengan bahasa Arab : ‫ﺴﻮْب‬ ُ‫ﻌ‬ ْ‫ﻳ‬ َ : Pemimpin kaum. : ‫ِي‬ ‫َﺎد‬ ‫ ه‬: Yang memberi petuntuk. besar ambisinya. :‫ﻼل‬ َ‫ه‬ ِ : Bulan sabit. Ha`il 6. Yaman 7. Yasin 9. singa. : ‫ِﺪ‬ ‫َﺎﺟ‬ ‫ ه‬: Orang bertahajud. terhormat. leher. sadar : ‫َﺎن‬ ‫ﻳﻤ‬ َ : (Atau Yamany) yang menisbatkan kepada Yaman : ‫ِﺮ‬ ‫َﺎﺳ‬ ‫ ﻳ‬: Orang yang mendapat kelapangan : ‫ﺳﻴْﻦ‬ ِ ‫َﺎ‬ ‫ ﻳ‬: Salah satu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam : ‫ِﻊ‬ ‫َﺎﻓ‬ ‫ ﻳ‬: Tinggi. Hady 8. Yaqzhan 6. pertumbuhan. hujan yang turun pertama. Yazid Umayyah 2. Hani` 9. kedermawanan. menginjak remaja . Humam 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful