P. 1
20130227160218modul Ritma Dan Pergerakan 2013 Final Edit

20130227160218modul Ritma Dan Pergerakan 2013 Final Edit

|Views: 107|Likes:
Published by Fir Daus

More info:

Published by: Fir Daus on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan
Modul Pendidikan Jarak Jauh UPSI

MAZUKI MOHD YASIM MD AMIN MD TAFF JAFFRY ZAKARIA AZLIZAM AZIZ SALWANI HASSAN

i

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN......................................................................................................................... i SENARAI RAJAH ...................................................................................................................... ix SENARAI JADUAL ................................................................................................................... xv UNIT 1 ....................................................................................................................................... 1 PERGERAKAN ASAS................................................................................................................ 1 1.0 Pengenalan .......................................................................................................................... 1 1.2 Konsep Pergerakan Asas..................................................................................................... 1 1.3 Mengapa Kemahiran Pergerakan Asas Penting? ................................................................. 2 1.4 Matlamat Pergerakan Asas .................................................................................................. 4 1.4.1 Kecergasan ................................................................................................................... 5 1.4.2 Sosiolisasi / Kerjasama .................................................................................................. 5 1.5 Jenis Pergerakan Asas ........................................................................................................ 5 1.5.1 Pergerakan Lokomotor .................................................................................................. 6 1.5.1.1 Arah Pergerakan ..................................................................................................... 7 1.5.1.2 Masa Pergerakan .................................................................................................... 8 1.5.1.3 Haluan Pergerakan ................................................................................................. 8 1.5.2 Pergerakan Bukan Lokomotor ....................................................................................... 9 1.5.3 Pergerakan Manipulatif Alat ..........................................................................................10 1.6 Ritma ..................................................................................................................................11 1.6.1 Ritma dan Pergerakan ..................................................................................................11 1.6.2 Sumber Ritma...............................................................................................................12 1.7 Kesimpulan .........................................................................................................................13 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................13 UNIT 2 ......................................................................................................................................14 i

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS .....................................................................................14 2.1 Pengenalan .........................................................................................................................14 2.2 Konsep................................................................................................................................14 2.3 Pola Pergerakan Asas ........................................................................................................14 2.4 Prinsip Pergerakan..............................................................................................................16 2.4.1 Prinsip Mekanikal .........................................................................................................16 2.4.2 Prinsip Estetika Pergerakan..........................................................................................16 2.5 Proses Perkembangan Kemahiran Pergerakan ..................................................................17 2.5.1 Peringkat Permulaan ....................................................................................................18 2.5.2 Tahap Pertengahan ......................................................................................................18 2.5.3 Peringkat Lanjutan ........................................................................................................18 2.6 Fasa Pembelajaran Dalam Pergerakan...............................................................................19 2.6.1 Fasa Kognitif.................................................................................................................19 2.6.2 Fasa Bersekutu ............................................................................................................20 2.6.3 Fasa Autonomous ........................................................................................................20 2.7 Kesimpulan .........................................................................................................................21 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................21 UNIT 3 ......................................................................................................................................22 PEMANASAN BADAN ..............................................................................................................22 3.1 Pengenalan .........................................................................................................................22 3.2 Faedah Pemanasan Badan .................................................................................................23 3.3 Jenis Pemanasan Badan ....................................................................................................23 3.3.1 Pemanasan Badan Umum ............................................................................................24 3.3.2 Regangan Statik ...........................................................................................................24 3.3.3 Pemanasan Badan Khusus ..........................................................................................25 3.3.4 Regangan Dinamik .......................................................................................................25 3.4 Prinsip Pemanasan Badan ..................................................................................................26 ii

.............45 4.....5.................... ...........................................32 PERGERAKAN KREATIF ASAS .....1.........................................35 4...............................................................................1.................................................................................2 Tema 2: Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa .............40 4...................5 Penerapan Nilai Keseronokan dalam Aktiviti Pemanasan Badan ....................................7 Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas .34 4......30 SEMAK KENDIRI ............................32 4....................................................................... ...................................................................................4 Jenis (Type) ...1.................2 Pergerakan Kreatif ...................36 4.......................................................4...................................................1 Tahap Asas .................................................5.......................................................................41 4.........................................................................................................47 UNIT 5 ........................................5 Tema Dalam Pergerakan Kreatif ...................6 Tema 6: Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat..33 4.................5......................................................48 iii .35 4......5..................................................................................................................4.............................................................1 Frekuensi (Frequency).....................................................................................................................................................................44 4..1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan.............................32 HASIL PEMBELAJARAN ........................38 4.................5.........1............1....................................5.....1.........................42 4................3 Tujuan Pergerakan Kreatif ..............35 4...................................................................... .........................................5.......................................................5....27 3............................5 Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan.....................4 Penerapan Nilai Dalam Pergerakan Kreatif ...........4..................27 3...............5.....................................................................................................................1 Pendahuluan .8 Tema 8: Ritma-Ritma Berkaitan Dengan Pekerjaan............26 3....32 4...........6 Kesimpulan ......................................................27 3..........................................................4.........................................27 3......1.............................2 Intensiti (Intensity) .....................................................................................3 Masa (Time) .6 Kesimpulan ...............................................................................3 Tema 3: Kesedaran Ruang ............................................................33 4...................................4 Tema 4: Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa ..............................................31 UNIT 4 .......QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 3.46 SEMAK KENDIRI ......................1.....................

...1 Ransangan Dalam Diri .....................................................................64 6.............................................6 Tema 14: Kesedaran Kumpulan .....1 Pengenalan ........7 Tema 15: Formasi-formasi dalam Kumpulan ............4 Kesimpulan ...........4 Tema Dalam Gimnastik Pendidikan ..........60 6........................................3....................................61 6............................................................................................................60 6.....2 Ransangan Objek ...................................................................... .........................................2....................3................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN ...2........................................2 Tema 2: Kesedaran Ruang .........................................................................................48 5...56 5...................................................51 5..................................................................................52 5............................2 Gimnastik Pendidikan .....................................................................5 Tema 13: Penaikan dari Lantai.......................................................................................................3 Tujuan Gimnastik Pendidikan .....48 5.......4 Tema 12: Gabungan Bentuk dan Daya dalam Pergerakan .....................................59 UNIT 6 ...........................................................................................................................................................................3 Tema 3: Kesedaran Masa ...............................................................................................3.63 6................1 Tema 9: Bentuk-Bentuk Pergerakan........................................3 Ransangan Bunyi .....................................2................................................8 Tema 16: Kualiti-kualiti Ekspresif dalam Pergerakan ................................................... .............4........................................................................................ .................3 Ransangan Dalam Pergerakan Kreatif .........2............59 SEMAK KENDIRI ...................................................................49 5.............50 5......................................................53 5........57 5...........................4 Tema 4: Kesedaran Perkaitan Antara Pelbagai Bahagian Tubuh Badan....4..........3....60 GIMNASTIK PENDIDIKAN.........................................61 6.............58 5....................................2...1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan ................................60 6...........58 5...............1 Pengenalan .......3 Tema 11: Orientasi Ruang ....................................................60 6....................................................................................3.....58 5.........58 5........................4..............2 Tema 10: Transisi Lapan Daya Asas........................3........................................................... ..........48 5............................................................4...................................................................................67 iv .2 Pergerakan Kreatif Tahap Lanjutan ...............................................54 5..........................

.........................................................3 Gimnastik Moden ...................................4 Kategori Pertandingan di Peringkat Antarabangsa (Olimpik) ...4 Gelang .....................................................................80 7...87 7.......................3.................................................3...........80 7...................................................................................4..............4...................74 6...................................................................................................................................8 Batang Titian ............................................1 Pra Sejarah ...................88 7......................................................78 SEMAK KENDIRI ........................4....................................72 6.......90 7...................4.............................................................3.....................75 6..................3............................83 7..................89 7.....92 7.....................................4.............................82 7...........8 Tema 8: Kesedaran Ritma .................................................................................91 7.......................................................................79 HASIL PEMBELAJARAN .........................................................................................................................................................70 6..................................................4.....84 7............................80 7....................................................................................................................................................................................................................................................................................4.................91 7.........................................................................................4...4..QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6.......................................................................................4.............................................................................................................................................1 Senaman Lantai .................................79 GIMNASTIK ARTISTIK ...........5 Acara yang di Pertandingkan ...................93 7........................................................3 Lombol...........................1 Pengenalan .................................................................................................79 7............6 Palang Tunggal .......................7 Tema 7: Kesedaran Perkaitan dengan Orang Lain ....................................................................5 Kekuda Berpelana ..................93 v .5 Tema 5: Kesedaran Beban ........................................79 7................................................................6 Tema 6: Kesedaran Aliran .......................................................4..........2 Perkembangan Awal........................7 Palang Bertingkat ................................................................2 Falsafah ..........4........4 Perkembangan Gimnastik di Malaysia .81 7........................................................................................................................................................2 Palang Sejajar ........84 7.........................................................................................................5 Kesimpulan ......5 Etika Berpakaian ............3 Sejarah ..................78 UNIT 7 .

100 8............................................................................1 Pola Pendaratan ..............101 8...........................100 8..............117 8..................................5.........4 Pola Putaran ..........................................................4 Palang Sejajar.........................................1 Senaman Lantai .........................................................................................................................5 Lombol............................................................1 Pengenalan ......................................................99 UNIT 8 .........................................118 vi ...............................2 Pola Statik ..........................6 Kesimpulan .......................................................................................98 SEMAK KENDIRI ...............................113 8............................................................100 KEMAHIRAN ASAS GIMNASTIK ARTISTIK ..................................2 Gaya Rambut ..................3.............................................................................116 8............................................................................................3...............................6 Sistem Pemarkahan ................................5...............93 7........................................107 8......8 Kesimpulan ..........................................5....................................5 Kemahiran Asas ............................2 Palang Tunggal dan Palang Bertingkat.......................................117 SEMAK KENDIRI .................................................3.......................................................... ............................................................................................................5..97 7......................................................................3......................................3..........3...........................111 8.............................................1 Pakaian ..............................................112 8..................................................................................100 8..............................................................................................................................5......................3 Pola Pergerakan Gimnastik ..............................................................................................................6 Pola Hayunan .......................98 7.......103 8.......113 8......115 8.....................................................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7............................................................3 Kekuda Berpelana ....................................................................109 8.........................................5...........................................3 Pola Gerak Edar .....................................................................................................................4 Fokus Kemahiran ...................................................... .........................................................................................5 Pola Hamburan......................................................................................................5......................................................7 Code of Point ...115 8...........................96 7....100 HASIL PEMBELAJARAN .....................2 Konsep Pergerakan .......................................................106 8.....................101 8..................

......................................................................................6 Peralatan ................................2...........................................131 UNIT 10 ...........6..................119 9......................................................................................................6.....................................................132 10................124 9..3 Tempat Pertandingan ...................................................................................121 9....................................................................................................................................................................................................123 9.............................................................................2 Sejarah dan Perkembangan .................................................................................................................................................6.....................................127 9.............................................6.........................................................................1 Kemahiran Imbangan ..6..........................................128 9.................................130 SEMAK KENDIRI ................................................125 9...........................125 9.......................................................................134 vii ..................................................................................................125 9.....132 10..............................................................................................................................................................................................................................................................119 GIMRAMA .....................133 10.............................................120 9.....126 9................................................................1 Tali ...........2 Perkembangan Gimnastik di Malaysia .5 Bola ................................................................1 Pengenalan ................................................................132 KEMAHIRAN ASAS GIMRAMA ..129 9.....133 10..............................................2................................................3 Belantan ..........................119 9....................................................................................4 Acara yang di Pertandingkan dan Peraturan .........................................................................................9 Kesimpulan ...2.........1 Pengenalan ..............3 Meringkuk dan Melunjur......................2..............................................................................................................................................2 Gelung .....................8 Muzik .......................................134 10......................................................2 Kemahiran Melentik ...........................................................5 Sistem Pemarkahan ...................4 Reben ................................127 9..............119 HASIL PEMBELAJARAN ..........................................................120 9........................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 9 ........2........................................130 9.........................................................................2 Kemahiran Asas .............................................................................................................1 Perkembangan Moden .7 Etika Berpakaian Gimnas Individu dan Berpasukan .......

.............140 viii ..........................................135 10..............................................................................................2......................................................6 Lompatan .....................2................................................................................7 Ketangkasan............................138 10......4 Gerak Edar ...................2.............................137 10.....3 Kesimpulan ...................................................5 Pusingan Badan .....................136 0...............2.................................................................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 10..........................................................................................138 RUJUKAN ...............................

.......29 Rajah 3.... ...............5 Penguasaan yang baik bagi kemahiran yang mudah.....................................................................................8 Aktiviti ulat..10 Rajah 1..................29 Rajah 3...................9 Membaling pundi kacang. .............................7 Contoh pergerakan bukan lokomotor (a........36 ix ...QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SENARAI RAJAH Rajah 1.............15 Rajah 2................. .........................................................32 Rajah 4.......17 Rajah 2.10 Memukul....6 Contoh corak haluan pergerakan...............................................................2 Jenis-jenis pergerakan asas........... .....2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan badan umum...........................................24 Rajah 3.................................................................28 Rajah 3................................................................................... .......10 Rajah 1.............1 Gabungan pola pergerakan mampu menghasilkan pergerakan yang kompleks.................35 Rajah 4....................... 6 Rajah 1........................................12 Ritma sebahagian daripada konsepsi pergerakan.............................................. .........25 Rajah 3. .... 8 Rajah 1.............................................................30 Rajah 4......3 Penerapan nilai estetika dalam pergerakan........................................... dan d)... .....4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik.................10 Aktiviti menebang pokok balak..............26 Rajah 3......................................9 Aktiviti penyapu cermin kereta........................22 Rajah 3........8 Melambung dan menangkap.... ........................................................................ 7 Rajah 1..........................3 Aktiviti pergerakan halus ringan dan berat kuat............ .......6 Aktiviti awan dan bumi........................25 Rajah 3.... 4 Rajah 1......................12 Rajah 2........................1 Aktiviti pemanasan badan.....4 Arah pergerakan lokomotor............ .......6 Fasa autonomous.........3 Contoh pergerakan lokomotor.......................... c...........................................................................1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas .............................16 Rajah 2.............13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan moden.. .............................. .........................................7 Aktiviti berenang....................... 8 Rajah 1...........2 Pergerakan tubuh badan.................................. ............................... 9 Rajah 1................................11 Rajah 1. b...............21 Rajah 3.....................................................................................2 Analisa pergerakan melalui prinsip biomekanik.................................................................................. 9 Rajah 1.....................................................................................19 Rajah 2......... ............................................. ....................................................... .20 Rajah 2....................5 Masa pergerakan... ..................... ...............4 Fasa kognitif memerlukan maklumbalas daripada guru...................................................................................................................................................................3 Regangan statik.................... ..........................................28 Rajah 3........................5 Regangan dinamik.....10 Rajah 1................11 Pergerakan dan ritma saling berkaitan...................................................................................... ...............................1 Pergerakan kreatif............. .....12 Rajah 1.......................................................... ......................... ............. .............. ..................

.................................................43 Rajah 5.............................. ...............................................................................................14 Mencipta bentuk badan............13 Mengalih beban untuk mendahului pergerakan semasa kemahiran gulingan ke belakang.................................70 Rajah 6............................... lambat................................................. sertamerta dan kawal-lambat)............................................1 Berjalan dengan cepat....................................10 Perkaitan tubuh badan dengan alatan...................70 Rajah 6...........71 Rajah 6..........................4 Bergerak dengan pelbagai kelajuan yang sesuai................... ........ 18 Rangkaian pergerakan tanpa alatan............. .43 Rajah 4........66 Rajah 6..64 Rajah 6................................65 Rajah 6.............65 Rajah 6.............. ......... ...........................................16 Bergerak dengan kualiti berat dan ringan..QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 4.. ......49 Rajah 5....................... ...3 Berjalan dengan lambat dan berubah ke serta-merta.......................................................................................................................................................... .................7 Rangkaian pergerakan dengan penggabungan aspek masa (cepat.................. 17 Kualiti berat dan ringan dengan alatan........6 Pergerakan meniru rakan............... ... ..................................2 Dimensi ruang.......................................54 Rajah 5..............41 Rajah 4..37 Rajah 4......5 Contoh-contoh penaikan dari lantai...................... .9 Perkaitan bahagian tubuh badan semasa pergerakan...............................................53 Rajah 5.......................... .... ................................2 Berdiri tegak dan berjalan dengan lambat....................6 Penggunaan aspek masa...........................................67 Rajah 6..72 x .................15 Bergerak berbagai cara dan membeku..............71 Rajah 6....57 Rajah 6......4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan mengawal gerakan samada secara serta merta atau kawal lambat............................. .................................................... ruang.66 Rajah 6..66 Rajah 6.........................38 Rajah 4....................5 Bergerak dengan mengawal kelajuan.............7 Bentuk tubuh badan......68 Rajah 6................................12 Menyokong badan semasa dirian tangan untuk kestabilan......................68 Rajah 6................................. ............................................................... ......8 Perkaitan bahagaian tubuh badan semasa melakukan pergerakan putaran roda........... ...................... ..... ..... ..52 Rajah 5................5 Kesedaran ruang..........................................................................51 Rajah 5..........56 Rajah 5.................65 Rajah 6...........69 Rajah 6.....67 Rajah 6...................3 Orentasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan urutan. ..................6 Mengaplikasikan pemilihan kelajuan yang sesuai dalam perlakuan dirian tangan.......7 Contoh formasi sebentuk dan tidak sebentuk........... ............... ...............11 Perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan semasa melakukan pergerakan..1 Bentuk-bentuk pergerakan......................... ............................................................... .................... beban dan aliran dalam kumpulan............8 Perlakuan gerak isyarat....... ....... ..........4 Rekaan daya mengikut corak.......................69 Rajah 6.......................................................

........................87 Rajah 7.......21 Kepelbagaian gaya rambut gimnas lelaki.........................................95 Rajah 7......................10 Aparatus senaman lantai............................................. ...... ............................2 Gimnastik dipertandingkan di Sukan Olimpik..73 Rajah 6.........83 Rajah 7................. ......................95 Rajah 7.....................25 Ritma dalam pergerakan............................................................................18 Pakaian gimnas lelaki....................21 Kombinasi rangkaian aliran bebas dan terikat...4 Pendedahan awal sukan gimnastik oleh Friedrich Ludwig Jahn dalam acara batang tititan.......... .......................................74 Rajah 6........... .............................................................................................................. .....................7 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara lelaki................................................................................... ...............15 Aparatus palang tunggal..................... ......................79 Rajah 7................................................................... .....................................................................................91 Rajah 7..........................................83 Rajah 7............................... .......................... 26 Corak ritma pergerakan........ ............ ......96 Rajah 7..........92 Rajah 7.............................................86 Rajah 7..............................................3 Lakaran aktiviti gimnastik pada dinding................... .................................88 Rajah 7................ ....81 Rajah 7... ........... ...........80 Rajah 7.....20 Rangkaian aliran terikat..8 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara wanita... .............................72 Rajah 6...........................73 Rajah 6........................19 Kepelbagain rekabentuk leotard wanita............... .................... ........................................1 Cabang sukan gimnastik.............24 Bergerak dalam kumpulan...............................................................................................20 Kepelbagaian rekaan corak leotard wanita....23 Bersentuhan badan................ ..............92 Rajah 7............................. ....................................93 Rajah 7...............................................14 Aparatus kekuda berpelana...................................................22 Bergerak dengan pasangan................. ............................27 Contoh aliran rangkaian pergerakan...................................................5 Sukan gimnastik moden........... .........................................91 Rajah 7.................82 Rajah 7........77 Rajah 7.... .....22 Kepelbagain gaya dandanan rambut gimnas wanita.9 Ukuran lantai gimnastik untuk acara lelaki dan wanita...............96 Rajah 7.................. ........90 Rajah 7.... .12 Aparatus lombol............11 Aparatus palang sejajar...............................................................................................23 Kedudukan juri semasa acara kekuda berpelana.....................17 Aparatus batang titian... ........................... .....................................16 Aparatus palang bertingkat...............76 Rajah 6.................................94 Rajah 7..................................................................................................................................6 Ng Shu Wai yang telah bertanding di Sukan Olimpik Athen.............97 xi .................. ............ .......................77 Rajah 6....89 Rajah 7.........................13 Aparatus gelang........75 Rajah 6...........88 Rajah 7.................................................75 Rajah 6....................................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6.......................... ............................ 19 Rangkaian aliran bebas.

.............................................14 Gerak edar langkah dan tendang ke hadapan....109 Rajah 8.................101 Rajah 8.113 Rajah 8..........................................................................110 Rajah 8.....................................110 Rajah 8............. ..................................22 Kombinasi gerakan hamburan........................ ............... ....................................103 Rajah 8.......................... .........................................................15 Putaran hadapan...............5 Gabungan pelbagai jenis pendaratan.109 Rajah 8....................................115 Rajah 8.........98 Rajah 8............. 20 Hamburan tengkuk.......... ..............101 Rajah 8..................................112 Rajah 8........................................ .......................................................6 Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar........ ..106 Rajah 8........................2 Mendarat dengan kaki................... ......115 xii .......................................3 Mendarat dengan tangan.......................................................................111 Rajah 8......................................................................... .........1 Pola pergerakan gimnastik..108 Rajah 8..... garisan graviti dalam keadaan selari menjadikan sesuatu objek lebih stabil. ..........................................................105 Rajah 8....................................................................................24 Contoh kulit depan code of point.....................................105 Rajah 8........................ ...............16 Putaran menegak 360°..........17 Putaran sisi................................................... .................................................................................. ... .........4 Mendarat dengan gulingan sisi.......... ..............................................................102 Rajah 8..........104 Rajah 8....... .....107 Rajah 8.................... ...................10 Statik di atas sokongan bahu......................................................... ...........12 Contoh pergerakan gerakedar..................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7........................................................... ..................................... .104 Rajah 8......7 Jarak pusat graviti mempengaruhi kestabilan.......................26 Pelaksanaan kombinasi kemahiran asas.........13 Gerak edar jalan ulat ke hadapan.................9 Statik di atas kaki..... .............................................112 Rajah 8...........................................30 Gantung badan ke palang dan mendarat..24 Hayunan sisi dari bawah kebahagian atas.........................................................27 Lentang-lentik (flic flac)...............................31 Hayunan kaki di kekuda berpelana.................................111 Rajah 8.............109 Rajah 8...............................................111 Rajah 8.................. 19 Hamburan menegak pada papan anjal atau trampoline................................................................ ............................. ........................21 Hambur kepala........................................114 Rajah 8......................114 Rajah 8............29 Dirian tangan dan guling hadapan............. .........................................106 Rajah 8.........25 Hayunan kaki sisi dan ke belakang............................................................18 Kombinasi kemahiran putaran......... ........... ......................107 Rajah 8.............108 Rajah 8..................... ........ .....................................103 Rajah 8...23 Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang...............................8 Pusat graviti........................................11 Kombinasi gerakan statik menjadi satu rutin pergerakan......................102 Rajah 8.......................................................................28 Hambur hadapan....

...............................134 Rajah 10........................ 1989............14 Pergerakan lompat regang.132 Rajah 10.............. ................116 Rajah 8.............8 Pergerakan berjalan......1 Aksi pertandingan acara riben...................16 Perlakuan lompat bintang..12 Berpusing di atas punggung.....135 Rajah 10............................... .................................................136 Rajah 10......................................135 Rajah 10.....................................4 Melentik ke arah sisi kiri dan kanan.........2 Gimrama di awal penyertaannya di SUkan Olimpik...................................................... . ...7 Gelung..................................11 Berpusing setempat di atas dua kaki....................2 Imbangan melutut................ ..................................................9 Kepelbagaian warna riben..... ...........................................18 Ringkuk badan dan ayun.................................8 Belantan..............10 Ukuran riben...............5 Gelanggang pertandingan sukan gimrama........................................127 Rajah 9.............................................. .6 Kepelbagaian warna tali.........................................138 Rajah 10.......................................................................... ............................3 Faiznur Miskin ketika mewakili Malaysia di Sukan Sea.................. 15 Pergerakan lompat lentik..............6 Pergerakan duduk.........................................137 Rajah 10.......... ................9 Berlari.................32 Kemahiran asas L-Sit pada palang sejajar........................129 Rajah 9...121 Rajah 9.............. .............................................................. . ........................... ........................................ ..................................128 Rajah 9.............. .................................................12 Kepelbagaian jenis leotard......7 Perlakuan melentik dan mengendurkan otot belakang................ mencangkung dan mendarat............................... ........................................................................126 Rajah 9............................................................................................................ ....116 Rajah 8......................................................................................................................137 Rajah 10................... ...............................134 Rajah 10............................4 Elaine Koo mendapat pingat gangsa ketika di Kejohanan Sukan Komanwel 2010..........................136 Rajah 10.....................................................33 Hayun ke belakang dan kangkang...10 Pergerakan langkah skip............138 xiii ............... ..135 Rajah 10.... meringkuk dan melunjur kaki...126 Rajah 9..................................................................................................................................................5 Melutut dan melentik ke sisi................. ......................... ....... ........................................135 Rajah 10............................... ....................137 Rajah 10.............. ............133 Rajah 10........................................................... .............13 Pergerakan berpusing di atas lutut.......................130 Rajah 10....117 Rajah 9.123 Rajah 9............... ......11 Kepelbagaian warna bola.136 Rajah 10......................................128 Rajah 9....................................3 Imbangan V...................... .............................................136 Rajah 10.......17 Perlakuan lompat dakap.............................122 Rajah 9.......................1 Persembahan gimrama dalam acara riben................119 Rajah 9...............................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8.............................123 Rajah 9..........................34 Kemahiran lompat..............................................134 Rajah 10....................

...............19 Guling balak. ......QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 10...........138 xiv .........................................................................

...........1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran pergerakan.......QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SENARAI JADUAL Jadual 2....1 Jenis pergerakan dalam Tema 1.........15 Jadual 4...................45 Jadual 6.................. .............62 xv ............ .........................................................1 Lapan lakuan daya asas................................. ....................

2000). Pergerakan didefinisikan sebagai sebarang bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang dan seterusnya menyebabkan berubah kedudukan atau kekal di tempat yang sama. Konsep pergerakan merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan yang membenarkan individu mengadaptasi dan memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yang lebih spesifik dan kompleks. Oleh yang demikian. Sehubungan dengan itu.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 1 PERGERAKAN ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang definisi serta konsep dalam pergerakan. 1. d) Menghuraikan definisi ritma dan perkaitannya dengan pergerakan. emosi. & Jim.0 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah secara umumnya bertujuan untuk memberikan penekanan kepada pembangunan pelajar tanpa mengetepikan pelajar yang kurang mahir dalam aktiviti sukan (Joonkoo. b) Menghuraikan kepentingan asas pergerakan terhadap perkembangan pembelajaran pelajar. Ia merangkumi konsep pergerakan dan kemahiran motor asas. 2009).2 Konsep Pergerakan Asas Secara umumnya. Konsep menyeluruh ini memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan pelajar melalui pengalaman-pengalaman pergerakan (Hoe. Deborah. menjelaskan melalui asas latihan pergerakan yang betul. latihan asas 1 . Ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan pergerakan memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan potensi diri pelajar dalam melakukan pelbagai corak pergerakan fizikal sesebuah kemahiran dalam aktiviti harian dan sukan. Howton (2010). c) Menyatakan jenis-jenis pergerakan secara terperinci. proses pembelajaran kemahiran pelajar akan menjadi lebih cepat dan berkesan. intelek dan sosial. pembangunan pelajar yang menyeluruh serta berlandaskan aspek kognitif. afektif dan psikomotor ini berupaya untuk melahirkan pelajar yang mantap dari aspek jasmani. 1. rohani.

Dengan pendedahan kepada pengalaman pergerakan. Kemahiran motor asas ini adalah sebahagian daripada kontinum pergerakan yang bermula sebelum kelahiran dan berterusan sepanjang kehidupan. Ia tidak menekankan penggabungan pelbagai kemahiran motor1 asas kepada kemahiran yang kompleks seperti menggelecek dalam bola keranjang atau rutin gimnastik dalam acara senaman lantai. kanak-kanak mula mempelajari kemahiran motor asas yang akan ditapis melalui amalan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pergerakan dalam kalangan pelajar akan membantu meningkatkan proses penguasaan kemahiran sesebuah kemahiran dalam sukan. pergerakan bukan lokomotor dan manipulatif alat (Gallahue & Cleland. melompat dan mengawal badan. 1989. Asas pergerakan adalah terdiri daripada pergerakan asas seperti berlari. Setiap kemahiran motor asas dianggap secara berasingan relatif dari yang lain. 2 . berjalan. Pergerakan yang lebih kompleks adalah hasil daripada gabungan beberapa pergerakan asas ini. Pembangunan kemahiran motor berlaku dalam korteks motor. Secara umumnya pergerakan terbahagi kepada beberapa jenis pergerakan iaitu pergerakan lokomotor. berkembang dari satu peringkat ke peringkat seterusnya 1 Kemahiran motor adalah satu urutan pergerakan yang di gabungkan untuk menghasilkan pergerakan yang lancar dalam usaha untuk menguasai tugas tertentu. Kanakkanak normal fizikal dan kognitif. fenomena ini disebut sebagai 'halangan kecekapan' di mana seseorang individu kanak-kanak itu tidak mempunyai sama ada rangkaian atau tidak cukup matang dalam kemahiran pergerakan asas yang perlu untuk memajukan atau memperbaiki dan membangunkan kemahiran sukan tertentu pada masa akan datang (Butcher & Eaton. Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa apabila kanak-kanak kurang kemahiran pergerakan asas maka pencapaian kemahiran khusus dalam sesuatu sukan juga akan terjejas (Gallahue & Cleland. 2003) Pengkaji berpendapat. arahan dan pemodelan. 2003) Perkembangan kemahiran motor boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat. Rajah 1. Gallahue & Cleland. 2003).1 berikut mewakili pembangunan kemahiran motor bermula dari peringkat kelahiran ke alam dewasa. rantau korteks serebrum yang mengawal kumpulan otot. Sesebuah pergerakan yang efisen akan dapat membantu menjimatkan pengguna tenaga seseorang individu. 1. Kanak-kanak yang menguasai kemahiran motor asas dari peringkat awal akan lebih cenderung untuk menjadi aktif dan menikmati pelbagai aktiviti rekreasi dan sukan.3 Mengapa Kemahiran Pergerakan Asas Penting? Satu kemahiran motor asas adalah melibatkan beberapa elemen pergerakan asas.

(Rujuk Rajah 1. Semasa peringkat awal persekolahan. gulingan hadapan dan mengelak boleh digunakan semasa proses permainan tersebut. Keadaan persekitaran termasuk arahan. Situasi ini sering dirujuk sebagai "Halangan Kemahiran Sukan".1) 3 . galakan dan peluang bermain adalah sangat penting kepada proses pembangunan fizikal mereka. Pendekatan “bermain” dengan penerapan elemenelemen kemahiran asas pergerakan boleh digunakan kerana bersesuaian dengan peringkat umur mereka. skip. Sebagai contoh penguasaan kemahiran asas balingan atas bahu dikaitkan dengan pelbagai kemahiran dalam sukan tertentu. menendang. Pendedahan haruslah bermula seawal peringkat sekolah rendah kerana pada peringkat ini kanak-kanak secara fizikal dan intelek mampu mendapat manfaat daripada arahan dan sangat bermotivasi dan bersemangat tentang pembelajaran. melantun. Kanak-kanak tidak boleh bergantung semata-mata kepada kematangan untuk memperoleh penguasaan kemahiran motor asas. kanak-kanak harus diberi peluang untuk mempelajari pelbagai kemahiran motor. membuang. menangkap. Ini menyebabkan berlakunya penarikan diri dari aktiviti fizikal kerana kekurangan kecekapan dalam kemhiran sukan. Penguasaan kemahiran asas adalah amat diperlukan bagi pencapaian optimum dalam sesuatu jenis sukan. genetik dan persekitaran. Pelajar yang tidak menguasai kemahiran asas adalah kurang bersedia untuk mempelajari kemahiran sukan yang lebih kompleks. Pergerakan yang melibatkan kemahiran motor seperti berlari.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan dalam urutan cara yang dipengaruhi oleh kematangan. Kanak-kanak tiba di sekolah rendah dengan pelbagai pengalaman yang berkaitan dengan pemerolehan kemahiran motor. melompat.

masa dan kuasa). iaitu mendorong mereka untuk mengkaji perhubungan antara pergerakan asas dengan elemenelemen pergerakan (ruang. Oleh yang demikian.1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas. Ianya adalah merupakan medium pembelajaran yang paling asas sebelum perlaksanaan sesebuah pergerakan yang lebih kompleks berlaku.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.4 Matlamat Pergerakan Asas Pergerakan asas adalah merupakan fasa terpenting dalam perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. melatih kanak-kanak untuk melakukan setiap kemahiran asas dengan betul serta meningkatkan kesedaran kanak-kanak terhadap 4 . 1. matlamat pergerakan adalah untuk membolehkan kanak-kanak menggunakan tubuh badan mereka sebagai alat untuk melakukan pergerakan dengan cara yang berkesan.

Kemahiran yang digunakan oleh individu untuk berkomunikasi dengan individu lain.2): i. Terdapat tiga jenis pergerakan asas yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak iaitu (rujuk Rajah 1. Kecergasan Sosialisasi / Kerjasama 1. 1.5 Jenis Pergerakan Asas Pergerakan asas adalah penting dalam pembangunan fizikal kanak-kanak. 5 . Penglibatan kanak-kanak dalam kesemua jenis pergerakan asas adalah amat penting bagi meningkatkan keupayaan dan kebolehan mereka dalam sesuatu jenis kemahiran sukan dan aplikasi dalam kehidupan seharian. Ibu bapa dan penjaga boleh mendapat manfaat daripada pembelajaran kepentingan corak pembangunan fizikal untuk menyokong kanak-kanak kerana mereka belajar untuk bergerak dan mengembangkan kebolehan fizikal. Secara lebih spesifik.1 Kecergasan Perkembangan fizikal manusia adalah banyak dipengaruhi oleh aspek kecergasan yang mana merupakan aspek terpenting yang sebenarnya didorong oleh pergerakan. matlamat pergerakan adalah untuk mencapai perkara berikut: i. Pergerakan Lokomotor Pergerakan Bukan Lokomotor Pergerakan Manipulatif Alat 2 3 Proses berterusan kehidupan yang meliputi cara hidup. 1. iii.4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pergerakan yang dihasilkan.2 Sosiolisasi / Kerjasama Pergerakan memainkan peranan yang penting dalam memperkembangkan aspek sosiolisasi2 atau kerjasama interpersonal3 kanak-kanak. Melalui pergerakan kanak-kanak akan dapat memupuk perhubungan dalam kumpulan dan belajar untuk memahami reaksi dan pergerakan kanak-kanak lain. Oleh yang demikian matlamat kecergasan adalah bersandarkan kepada fokus untuk meningkatkan komponen kecergasan yang berasaskan kesihatan dan lakuan motor. nilai dan norma masyarakat. ii. ii.4.

masa pergerakan dan haluan pergerakan. pergerakan lokomotor melibatkan beberapa faktor lain iaitu arah pergerakan. a) Pergerakan gulingan sisi. Kesemua faktor ini memainkan peranan dan saling berkaitan di antara satu sama lain dalam melengkapkan pergerakan lokomotor. Pada asasnya. 1. .2 Jenis-jenis pergerakan asas.5. 6 b) Pergerakan merangkak.1 Pergerakan Lokomotor Jenis pergerakan ini adalah merujuk kepada pergerakan mengubah kedudukan sesuatu organisma dari suatu tempat ke tempat yang lain.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.

5.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Pergerakan guling hadapan Rajah 1.4). 1.1. kanan.3 Contoh pergerakan lokomotor. Asas kepada arah pergerakan adalah pergerakan arah kiri. depan dan belakang (rujuk Rajah 1. 7 .1 Arah Pergerakan Arah pergerakan adalah merujuk kepada haluan atau laluan sesebuah pergerakan lokomotor.

1. Rajah 1.5.4 Arah pergerakan lokomotor.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.5 Masa pergerakan. 8 . Sebagai contoh. seseorang yang berjalan ke arah titik A ke titik B membentuk haluan pergerakan yang lurus.1. 1.3 Haluan Pergerakan Haluan melibatkan corak laluan sesuatu pergerakan.5.2 Masa Pergerakan Masa pergerakan adalah merujuk kepada jumlah masa yang diambil untuk melengkapkan sesuatu pergerakan dari mula sehingga selesai pergerakan. Manakala seorang pemain bola yang sedang menggelecek bola ke arah kiri dan kanan berkemungkinan cenderung membentuk haluan zig-zag atau bengkang-bengkok.1.

a) Duduk berlunjur b) Memutar tangan c) Naik turun d) Permainan tepuk Rajah 1. 9 . b.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1. c. dan d).6 Contoh corak haluan pergerakan. Perlakuan seperti menolak. Ianya dilaksanakan di atas asas pegun dan turut dipanggil sebagai pergerakan paksi. menggoncang. menarik. 4 Proses dimana neuron badan dan anggota bekerjasama untuk menghasilkan pergerakan. Pergerakan jenis ini turut membantu memperkembangkan imbangan dan koordinasi4 kanakkanak.7 Contoh pergerakan bukan lokomotor (a. membelok.2 Pergerakan Bukan Lokomotor Pergerakan jenis ini adalah merujuk kepada pergerakan yang tidak melibatkan perubahan badan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain. 1.5. duduk dan berdiri adalah merupakan contoh pergerakan jenis ini. berpusing..

Rajah 1. bola kecil. Rajah di bawah menjelaskan contoh-contoh pergerakan manipulasi alat.3 Pergerakan Manipulatif Alat Keupayaan individu untuk mengendalikan objek dengan kawalan yang sesuai dan kelajuan pergerakan yang diperlukan oleh sesuatu pergerakan. Pembelajaran kemahiran ini mesti melibatkan manipulasi alat seperti pundi kacang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 1. tali dan sebagainya yang berbeza dari segi bentuk. bola besar.10 Memukul. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang dapat menyediakan diri pelajar untuk mempelajari asas sukan dan seterusnya menguasai kemahiran sukan yang pelbagai.9 Membaling pundi kacang. saiz dan komposisi. 10 . Ianya adalah melibatkan penggunaan terkawal tangan dan kaki dicerminkan dalam pergerakan manipulatif.8 Melambung dan menangkap.5. Rajah 1. Rajah 1. gelung rotan.

1. tekanan. menahan). membaling). Ritma merupakan hanya satu aspek dalam paduan ritma dan pergerakan yang menjadi sebahagian daripada konsepsi pergerakan gerak tari yang luas. Ini termasuk aspek-aspek corak yang 11 . kecerdasan dan kebebasan bergerak dalam melakukan pergerakan dan tekanantekanan fizikal lazimnya akan menimbulkan rasa riang dan kepuasan kepada deria irama. Secara amnya ritma ditakrifkan sebagai "pengulangan sesuatu pergerakan atau irama yang dicirikan oleh kuantiti dan keadaan yang berbeza-beza”. Oleh yang demikian. c) Mengawal objek (menggelecek dan memantul bola). simetri".QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Thomas. merejam. Ianya bermaksud "apa-apa usul yang berulang-ulang yang kerap. mengumpan. bermula daripada dorongan semulajadi dalam diri manusia untuk bergerak dengan gaya rentakan dan daripada geraktari sebagai sumbernya telah melahirkan bentuk-bentuk ritma dan struktur muzik. Rajah 1. jelas menunjukkan bahawa ritma dan pergerakan mempunyai perkaitan dan perhubungan yang amat rapat dan saling memerlukan.1 Ritma dan Pergerakan Rasa sensasi yang terbit daripada perubahan-perubahan dari segi intensiti. 1. kederasan.6 Ritma Ritma adalah dikatakan terhasil daripada pergerakan.6. memukul. (1988) dalam bukunya mejelaskan bahawa pergerakan manipulasi manipulasi alatan adalah dikategorikan kepada tiga jenis iaitu: a) Mengenakan tenaga kepada objek (melontar. Perkataan ritma sebenarnya adalah berasal dari Yunani iaitu “rhythmos”.11 Pergerakan dan ritma saling berkaitan. menyepak. b) Menguasai objek (menangkap dan menyambut. Lee & Thomas.

iringan yang dapat didengar serta daya ekspresi yang menggambarkan persepsi-persepsi dalaman yang khususnya dimanifestasikan dalam pergerakan-pergerakan gerak tari. Rajah 1. Mencipta alat-alat paluan muzik boleh dijadikan suatu projek kraf tangan. alat-alat paluan dan bunyi-bunyian suara untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran. 12 . Alatan-alatan tersebut yang mengeluarkan bunyi yang pelbagai dapat diguna dan dimainkan oleh kanak-kanak.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan berbentuk urutan. Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran. Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan orang lain.13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan moden.6. 1.2 Sumber Ritma Penggunaan muzik. Rajah 1.12 Ritma sebahagian daripada konsepsi pergerakan.

SEMAK KENDIRI 1. Penggabungan pergerakan dan ritma mampu menjadikan kanak-kanak lebih kreatif. menghargai. bukan lokomotor dan manipulatif alat akan memudahkan seseorang kanak-kanak mempelajari kemahiran yang lebih kompleks dan sukar. dalam menghasilkan gerakan-gerakan berdasarkan corak bunyian. Berikan takrifan ritma? 13 . penggabungan ini akan meningkatkan koordinasi dalam menyelaras dan menyeragamkan pergerakan-pergerakan baru. Senaraikan faktor lain yang melibatkan pergerakan lokomotor? 5. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep pergerakan? 2. Senaraikan 3 jenis pergerakan asas? 3. Apakah yang anda faham berkaitan “menguasai objek”? 4. Pembinaan pergerakan asas yang baik akan dapat membantu memperkembangkan kemahiran asas kanak-kanak menjadi lebih cemerlang bukan sahaja dalam bidang sukan malah untuk kehidupan seharian mereka.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 1. Penguasaan kemahiran pergerakan lokomotor. Selain itu juga.7 Kesimpulan Pergerakan asas adalah merupakan aspek yang amat penting kepada perkembangan psikomotor. kognitif dan afektif kanak-kanak.

b) Menghuraikan prinsip-prinsip dalam pergerakan. Kesemua pola pergerakan ini sekiranya digabungkan akan menghasilkan pergerakan dan kemahiran yang lebih spesifik dan kompleks. Oleh yang demikian. menerima dan menghantar 14 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 2 MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang pola pergerakan asas. Konsep yang ditekankan dalam perspektif pergerakan adalah pola pergerakan asas. prinsip-prinsip pergerakan. seni bahasa. 2. Oleh yang demikian adalah amat wajar untuk seseorang guru mengetahui tentang pola pergerakan asas secara lebih mendalam bagi memudahkannya bagi memperkembangkan kemahiran pelajar. terdapat pelbagai pergerakan yang boleh dihasilkan daripada pola pergerakan asas. sains. kesihatan. gimnastik dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam persekitaran luaran. hubungan ini secara tidak langsung boleh mencetuskan minat mereka kerana untuk mempelajari matematik. Sebagai contoh. d) Menghuraikan fasa-fasa pembelajaran dalam pergerakan. 2. dan strategi pergerakan. 2. tarian. permainan. Sifat ingin tahu dan mempelajari sesuatu perkara yang baru sememangnya telah sebati dengan jiwa kanak-kanak.3 Pola Pergerakan Asas Sebagaimana yang telah dibincangkan pada awalnya. kajian sosial. dan mata pelajaran lain.1 Pengenalan Pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan membenarkan individu mengadaptasi dan memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yang lebih spesifik. c) Menyenaraikan proses perkembangan kemahiran pergerakan.2 Konsep Pola pergerakan asas adalah merupakan jenis-jenis pergerakan asas yang boleh digabungkan untuk menjadi kemahiran yang lebih kompleks bagi digunakan dalam sukan. Guru mempunyai banyak peluang untuk menggunakan pergerakan dan aktiviti fizikal dalam kurikulum bilik darjah biasa. sekiranya pola pergerakan asas lantunan.

15 . merejam. Rajah 2. Jadual 2. menahan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan digabungkan pada seorang pemain posisi penyerang dalam sukan bola sepak. bahu.1 Gabungan pola pergerakan mampu menghasilkan pergerakan yang kompleks.1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran pergerakan. tangan dan semasa berpusing. Jadual 2. Penggabungan pola-pola ini seterusnya akan menghasilkan pergerakan yang lebih unik dan menarik serta lebih efisen. Statik Ayunan Imbangan. mendada Menggelecek Mengelak Mengubah kedudukan badan dari kedudukan A ke B Mendarat Menggunakan kaki. Pola Pergerakan Asas Menghantar Menerima Mengiringi Mengelak Bergerak Kemahiran Pergerakan Membaling. berkemungkinan pergerakan yang dihasilkan adalah melompat secara menegak sambil menahan bola menggunakan dada dan seterusnya terus menyepak bola ke arah gol lawan. anyunan badan Melibatkan paksi badan: Lantunan   Menegak Melintang Daripada kaki. menyepak Menangkap.1 berikut menunjukkan hubungan antara pola pergerakan dan beberapa jenis contoh pergerakan dalam setiap kategori pola tersebut. sokongan dan gantung Ayunan tangan.

dan selamat. Berikut adalah antara konsep-konsep yang terdapat dalam prinsip mekanikal:     Intertia Hukum tuas Projection dan Projectile Torque Rajah 2. 2.4.1 Prinsip Mekanikal Prinsip mekanikal adalah prinsip yang mengaitkan sesuatu pergerakan dengan aspek biomekanik dan kinesiologi (sains pergerakan manusia).4 Prinsip Pergerakan Prinsip pergerakan adalah merupakan aplikasi sesuatu konsep yang berkaitan dengan kecekapan dan keberkesanan pergerakan yang boleh dipindahkan dan digunakan dalam pelbagai situasi semasa perlaksanaan sebarang pergerakan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 2. pencapaian objektif dan keberkesanan pergerakan) dan perlaksanaan pergerakan berasaskan sains dan keselamatan. Berikut adalah prinsip-prinsip pergerakan tersebut: 2.2 Prinsip Estetika Pergerakan Prinsip ini adalah berkait rapat dengan nilai sesuatu pergerakan samada ianya kelihatan baik atau sebaliknya dari sudut estetik. efisen.2 Analisa pergerakan melalui prinsip biomekanik.4. Terdapat beberapa prinsip asas yang boleh diaplikasikan agar pelaksanaan sesuatu pergerakan akan menjadi lebih baik. Ianya memfokuskan peningkatan kecekapan sesuatu pergerakan dalam erti kata efisen (penjimatan tenaga. Ianya adalah lebih bersifat subjektif dan penilaian baik atau 16 .

membuat perubahan. dan renang berirama. 17 . gimnastik. Manakala pembelajaran secara tidak formal pula adalah melalui pengalaman dan pemerhatian kanak-kanak itu sendiri di samping konsep cuba jaya5 yang seringkali di aplikasikan dalam proses pembelajaran tidak formal. Proses pembelajaran secara formal biasanya dijalankan di institusi pendidikan samada di taman didikan kanak-kanak ataupun di sekolah.3 Penerapan nilai estetika dalam pergerakan. menyelam. pembaikan. dan kemudian cuba lagi. penalaan. Pembelajaran tidak berlaku dari kegagalan itu sendiri tetapi daripada menganalisis kegagalan. atau mendapatkan pengetahuan melalui cubaan perlakuan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan buruknya sesuatu pergerakan adalah berdasarkan pemahaman dan konsep baik itu sendiri dari kaca mata penilai. Memandangkan proses perkembangan kemahiran pergerakan kanak-kanak adalah merupakan sebuah proses yang perlahan dan memerlukan masa untuk mencapai tahap 5 Cuba jaya adalah satu kaedah heuristik penyelesaian masalah. 2. Rajah 2.5 Proses Perkembangan Kemahiran Pergerakan Kemahiran pergerakan memerlukan sebuah proses pembelajaran samada secara formal ataupun tidak formal. Oleh kerana ianya bersifat subjektif prinsip ini kebiasaanya ditekankan dalam aktiviti sukan dan kesenian seperti tarian.

Mampu untuk menganalisis kemahiran dan memberi maklum balas yang membina.5. 2.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan autonomous6. kesabaran adalah amat perlu bagi seseorang guru.1 Peringkat Permulaan        Memperkenalkan aspek utama kemahiran sahaja. Menyediakan banyak peluang untuk penerokaan kemahiran dan penemuan kendiri.5.2 Tahap Pertengahan     Menyediakan banyak peluang untuk amalan dan aplikasi kemahiran Merangka peluang amalan yang progresif serta memberi tumpuan kepada penghalusan kemahiran yang lebih besar. Jika boleh bandingkan kemahiran baru pelajar tersebut dengan rakannya. Memberi sokongan galakan dan motivasi7 yang positif. 7 Motivasi adalah gabungan keinginan dalaman individu dan faktor luaran yang membantu mendorong pencapaian objektif.5. Biarkan pelajar untuk mencuba kemahiran. Fokus pada teknik kemahiran bukan hasil. Memberi maklum balas yang memberi tumpuan kepada aspek-aspek tertentu kemahiran. Menawarkan tip mengenai strategi dan taktik. Terdapat tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan iaitu: a) Peringkat Permulaan b) Peringat Pertengahan c) Peringkat Lanjutan 2. Memberi maklum balas segera. Menunjuk cara perlaksanaan kemahiran bagi membolehkan pelajar membentuk gambaran mental. Benarkan untuk perbezaan individu dalam kadar pembelajaran kemahiran.3 Peringkat Lanjutan      6 Mengaplikasikan latihan ulangan sebagaimana situasi sebenar. tepat dan positif. 18 . Menerima dengan terbuka tentang prinsip perbezaan individu. 2. Tahap dimana seseorang atlit telah mahir melakukan sesuatu pergerakan kemahiran tanpa memfokuskan kepada fasa pelaksanaan.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Fokus kepada hasil dan bukannya proses.

2.6 Fasa Pembelajaran Dalam Pergerakan Secara umumya, setiap kemahiran pergerakan dibahagikan kepada tiga fasa pembelajaran yang utama. Ketiga-tiga fasa ini adalah berkonsepkan peningkatan kemajuan dari mudah (penemuan) kepada kemahiran pergerakan yang lebih kompleks (penyatuan). Setiap kanakkanak akan berada di fasa berbeza bergantung kepada pengalaman dan pembelajaran sebelum mereka mahir dan efektif dalam melaksanakan sesuatu kemahiran pergerakan. Aktiviti di setiap fasa menyediakan urutan yang progresif untuk pembelajaran. 2.6.1 Fasa Kognitif8 Dalam peringkat awal pembelajaran, kanak-kanak akan mempamerkan persembahan yang tidak konsisten. Oleh yang demikian, guru haruslah memberikan perhatian sepenuhnya terhadap perlaksanaan kemahiran beserta komen dan maklum balas membina bagi memperbetulkan kesilapan dalam pelaksanaan kemahiran kanak-kanak dalam proses cuba jaya. Pada peringkat ini ratio kejayaan adalah 2 atau 3 daripada 10 percubaan. Persembahan yang betul mesti diperkukuh melalui maklum balas luaran.

Rajah 2.4 Fasa kognitif memerlukan maklumbalas daripada guru.

8

Peringkat awal pembelajaran dimana atlit berusaha untuk memahami kemahiran dan masih tidak konsisten dalam

pelaksanaan kemahiran.

19

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

2.6.2 Fasa Bersekutu Persembahan menjadi lebih konsisten kerana pada masa yang sama program motor sedang dibentuk. Kanak-kanak akan mempamerkan penguasaan yang baik dan terkawal bagi kemahiran-kemahiran yang mudah tetapi memerlukan lebih perhatian bagi kemahiran yang lebih kompleks. Pada peringkat ini kanak-kanak akan mula mendapatkan rasa maklum balas dalaman 'kinestetik'9 apabila mereka melakukan kemahiran dengan baik. Mereka mula untuk mengesan dan membetulkan kesilapan mereka sendiri dan kadar kejayaan telah meningkat kepada 5 hingga 7 daripada 10.

Rajah 2.5 Penguasaan yang baik bagi kemahiran yang mudah. 2.6.3 Fasa Autonomous Di peringkat akhir pembelajaran, persembahan telah menjadi konsisten, lancar dan mempunyai nilai estetik. Program-program motor yang terlibat dipelajari dengan baik dan disimpan dalam ingatan jangka panjang. Fokus pembelajaran boleh ditumpukan kepada aspek teknik dan taktik seiring dengan perkembangan kemahiran kanak-kanak yang telah berkembang. Untuk mengekalkan kemahiran baru di peringkat ini, ia mesti sentiasa diamalkan untuk mengukuhkan program motor. Kejayaan kini 9 daripada 10.

9

Kinestetik pembelajaran (juga dikenali sebagai pembelajaran sentuhan) adalah gaya pembelajaran di mana

pembelajaran berlaku oleh pelajar melalui sensasi pergerakan atau ketegangan di otot, tendon, deria otot dan sendi, ketika menjalankan aktiviti fizikal.

20

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 2.6 Fasa autonomous. 2.7 Kesimpulan Pergerakan adalah merupakan suatu proses kompleks yang memerlukan proses pembelajaran yang terancang. Pemahaman tentang aspek sains dan nilai estetik yang wujud dalam setiap pergerakan akan membantu memudahkan pelajar untuk memahami sifat pergerakan dan menjadikan menreka lebih kreatif dalam menghasilkan pergerakan yang lebih baik dan efisen. Penekanan terhadap konsep asas pergerakan di peringkat awal perkembangan pelajar akan membantu pelajar memahami dan menghargai seni dalam pergerakan. Di samping itu, pemahaman awal ini akan bermanfaat dari sudut kesihatan fizikal, kerana melalui pergerakan kanak-kanak membangunkan kemahiran sosial, emosi, dan kognitif.

SEMAK KENDIRI 1. Apakah yang anda faham tentang pola pergerakan asas? 2. Berikan maksud prinsip mekanikal? 3. Senaraikan tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan? 4. Terangkan tentang fasa bersekutu? 5. Apakah peranan seorang guru bagi memastikan pergerakan asas berjaya dikalangan kanak-kanak?

21

Memanaskan badan adalah satu proses di mana menyediakan anggota tubuh badan untuk bertindak balas dan mendorong saraf untuk bertindak dengan lebih cepat dan cekap.1 Pengenalan Aktiviti pemanasan badan biasanya dilakukan sebelum menjalankan sesuatu aktiviti sukan atau sebarang aktiviti pergerakan yang melibatkan penggunaan anggota tubuh badan dalam intensiti yang bervariasi. Rajah 3. 22 . b) Menghubungkait di antara pengabaian pemanasan badan dengan kecederaan dalam prestasi sukan.1 Aktiviti pemanasan badan. latihan pergerakan sendi. c) Menyenaraikan jenis-jenis pemanasan badan secara teratur. Pemanasan badan secara amnya terdiri daripada peningkatan intensiti secara beransur-ansur semasa menjalankan aktiviti fizikal.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 3 PEMANASAN BADAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan kepentingan dan faedah pemanasan badan secara terperinci. 3. regangan dan aktiviti sukan yang berkaitan. d) Memahami konsep dalam prinsip pemanasan badan.

ii. Peningkatan pengeluaran cecair sinovial yang terletak di antara sendi untuk mengurangkan geseran semasa pergerakan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 3. Asid yang terhasil daripada pergerakan otot rangka. Ini adalah asas kepada amalan bersukan yang selamat. Kajian yang dijalankan mendapati bahawa aktiviti memanaskan badan boleh memperbaiki nisbah kekuatan otot yang seterusnya boleh mengurangkan kecederaan. a. Pengembangan salur kapilari darah. o Membolehkan oksigen dalam darah bergerak dengan kelajuan yang lebih baik. Bahan protein dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Berikut adalah antara faedah-faedah yang diperolehi: i. Memudahkan aktiviti enzim. 23 . Mengurangkan kelikatan darah. a.3 Jenis Pemanasan Badan Terdapat beberapa jenis pemanasan badan yang dicadangkan oleh pakar-pakar sains sukan. Peningkatan suhu di dalam otot. b. Menyingkirkan asid laktik13. Aktiviti pemanasan badan yang komprehensif yang dijalankan secara teratur telah diakui oleh pengkaji mampu mengurangkan kecederaan dalam sukan. Badan akan merembeskan hormon10 adrenalin11. iii. 3. Kadar degupan jantung meningkat lebih tinggi. c. Hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal ketika individu dalam situasi tertekan atau gembira. Membolehkan penghantaran oksigen kepada otot melalui darah menjadi lebih baik.2 Faedah Pemanasan Badan Aktiviti pemanasan badan akan meningkatkan keberkesanan latihan dan perlu dilakukan sebelum memulakan sebarang sesi latihan.  o Membenarkan sendi untuk bergerak dengan lebih cekap b. Menggalakkan penceraian oksigen dari hemoglobin12. o o Membolehkan kapasiti pengangkutan oksigen melalui darah meningkat lebih banyak. Antara jenis pemanasan badan adalah seperti berikut: 10 11 12 13 Bahan kimia yang dirembeskan oleh sel atau kelenjar badan bagi menghantar maklumat pada sel badan.

2 Regangan Statik Regangan statik paling sesuai dijalankan setelah pemanasan badan umum dilakukan. Pemanasan badan khusus. otot telah cukup bersedia untuk diregangkan dan seterusnya melakukan aktiviti yang lebih berintensiti tinggi. 3. Ini adalah kerana pada peringkat tersebut. 24 . Regangan statik. Pemanasan badan umum.2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan badan umum. iii.3.1 Pemanasan Badan Umum Pemanasan badan umum (general warm up) meningkatkan suhu badan melalui aktiviti pergerakan badan yang tidak spesifik.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan i. Tempoh masa untuk setiap regangan otot adalah 10 hingga 30 saat. Ianya bertujuan untuk menyediakan badan dengan aktiviti berintensiti tinggi. Regangan tanpa pemanasan badan umum berkemungkinan akan menyebabkan kecederaan pada otot yang diregang. iv. Antara contoh aktiviti pemanasan badan umum adalah melakukan 510 minit sebarang aktiviti berintensiti rendah seperti berikut: Berjalan laju Berjoging Melompat di trampolin Lompat bintang Lompat tali Lari setempat Rajah 3.3. ii. 3. Regangan dinamik.

3. Regangan dinamik hampir menyerupai pemanasan badan khusus tetapi ianya lebih menumpukan kepada peningkatan kadar pergerakan (range of motion) pada 25 .4 Regangan Dinamik Dinamik regangan terdiri daripada satu siri gerakan terkawal yang sama seperti aktiviti sukan yang sedang dijalankan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 3. 3. Sebagai contoh. Kaedah terbaik untuk melaksanakan pamanasan badan khusus adalah dengan melaksanakan sesuatu kemahiran pada kadar yang perlahan. Rajah 3.3 Regangan statik. 3.3.4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik.3 Pemanasan Badan Khusus Pemanasan badan khusus adalah merupakan aktiviti pemanasan badan yang menyerupai pergerakan mengikut sukan yang diceburi. pemanasan badan atlit gimnastik lebih cenderung kepada pergerakan yang dilakukan dalam setiap disiplin sukan gimnastik.

3.4 Prinsip Pemanasan Badan The American College of Sports Medicine (2011). Rajah 3. seperti apabila anda berasa "kurang selesa" 14 Kadar tenaga dan usaha yang disumbangkan untuk melaksanakan sesuatu latihan / tugasan. untuk menyediakan otot kaki bekerja denagan intensiti14 yang lebih tinggi semasa pertandingan. Proses ini akan menyebabkan badan akan menjadi biasa dengan pergerakan tersebut dan kecenderungan untuk mengalami kecederaan akan menjadi lebih rendah. Regangan dinamik kebiasaannya dilakukan sebelum latihan atau pertandingan intensif dijalankan. adalah disyorkan untuk melakukan beberapa kali pada hari yang sama. 26 . Melalui pelaksanaan regangan dinamik yang lebih menumpukan pergerakan yang sama seperti dalam pertandingan akan membolehkan otot bersedia dengan pergerakan yang sama tetapi dengan intensiti yang lebih tinggi. Berikut adalah prinsip pemanasan badan.4. 3.5 Regangan dinamik. Malah. pemanasan badan dan regangan boleh dilakukan pada bila-bila masa. seorang pelari 100 meter akan membuat larian 20 meter dengan intensiti yang lebih rendah daripada larian sebenar sebelum pertandingan bermula. Dalam kehidupan seharian. mencadangkan agar mengamalkan prinsip FITT semasa proses pemanasan badan apabila menjalankan aktiviti fizikal ataupun kehidupan seharian.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan setiap sendi.1 Frekuensi (Frequency) Pemanasan badan dan regangan amat sesuai dijalankan secara kerap samada ketika mahu melakukan aktiviti fizikal ataupun kehidupan seharian. Sebagai contoh.

3. 3. 3.3 Masa (Time) Pemanaan badan dan regangan perlulah dijalankan secara berjeda dan mempunyai sela waktu rehat bagi memdapatkan kesan yang lebih baik. Oleh yang demikian.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pada bahagian otot badan. 27 . Melalui kaedah ini. pemilihan aktiviti regangan mestilah melibatkan otot utama yang terlibat dengan kemahiran fizikal yang akan dilakukan dengan intensiti yang lebih tinggi. pemahaman terhadap sikap kanak-kanak yang lebih berminat terhadap sesuatu yang seronok dan menggembirakan haruslah difahami dengan jelas agar perancangan pengajaran tidak akan terganggu.5 Penerapan Nilai Keseronokan dalam Aktiviti Pemanasan Badan Seiring dengan perkembangan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Kesemua regangan mestilah dilakukan secara perlahan dan terkawal bagi mengelakkan kecederaan.4. elemen keseronokan dalam pembelajaran seharusnya tidak diketepikan agar pembelajaran yang dijalankan akan lebih bermakna kepada pelajar. Oleh yang demikian.4. kekerapan menjalankan pemanasan badan akan membantu mengelakkan kecederaan otot ketika melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi. Sebagai seorang guru. penekanan terhadap latihan kelenturan perlulah dilakukan dalam intensiti yang lebih tinggi daripada biasa.4 Jenis (Type) Terdapat pelbagai matlamat dalam menjalankan pemanasan badan dan regangan.2 Intensiti (Intensity) Untuk meningkatkan kelenturan otot dan tendon pada sesuatu bahagian. pendekatan yang digunakan dalam aktiviti pemanasan badan mestilah suatu pendekatan yang baru dengan idea dan kreativiti yang segar. Berikut adalah cadangan dan contoh aktiviti pemanasan badan yang menggunakan konsep penerapan nilai keseronokan. pengulangan regangan yang sama pada intensiti yang lebih tinggi sedikit boleh meningkatkan hasil yang diperlukan. Dalam aktiviti fizikal. Keseimbangan dalam pemilihan otot adalah amat perlu bagi mengelakkan kecederaan yang serius ekoran daripada kesilapan dalam menjalankan pemanasan badan. 3.4.

Arahan: o Mengarahkan pelajar mencapai awan menggunakan tangan kanan dan mencecah bumi menggunakan tangan kiri dalam kedudukan berdiri tegak. Arahan o Buat aksi berenang perlahan. Aktiviti pemanasan badan dalam kedudukan berdiri. Awan dan Bumi Rajah 3.6 Aktiviti awan dan bumi. i.7 Aktiviti berenang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan a. 28 . ii. sederhana dan laju. Berenang Rajah 3.

minta pelajar melakukan aksi menyapu cermin kereta. Arahan o Dengan kedua-dua kaki tegak ke atas. b. dalam kedudukan tangan dan kaki lurus di lantai. Kemudian. Apabila selesai dan hampir berdiri.8 Aktiviti ulat.9 Aktiviti penyapu cermin kereta. i. Aktiviti pemanasan badan dalam kedudukan baring. arahkan mereka untuk menggerakkan kaki supaya dekat dengan tangan. Arahan o o o Arahkan pelajar untuk mambayangkan mereka adalah cacing. Penyapu Cermin Rajah 3. 29 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii. Ulat Rajah 3. arahkan mereka untuk menggerakkan tangan mereka ke hadapan dan ulang langkah dari awal.

Kegagalan untuk melakukan pemanasan badan akan meningkatkan kecenderungan pelajar untuk mengalami kecederaan apabila melakukan aktiviti fizikal. Oleh yang demikian adalah amat penting untuk guru memahami prinsip asas dan pengetahuan asas fisiologi badan manusia sebelum memulakan pengajaran dalam sukan.6 Kesimpulan Pemanasan badan adalah merupakan sebuah proses yang penting sebelum melakukan sesuatu gerak kerja atau pergerakan yang melibatkan tubuh badan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Setiap fasa dalam pemanasan badan akan dapat membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar. Arahan o Arahkan pelajar untuk melakukan aksi menebang pokok ke kiri dan ke kanan menggunkan imaginasi mereka.10 Aktiviti menebang pokok balak. Ramai dalam kalangan guru yang mengabaikan pemanasan badan apabila mengendalikan kelas pendidikan jasmani menghadapi risiko kecederaan pelajar mereka semasa pelaksanaan aktiviti. Menebang Pokok Balak Rajah 3. 3. 30 . Penerapan elemen keseronokan akan menjadikan proses pengajaran lebih bermakna dan dapat menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. anlisa kepentingan elemen keseronokan dalam pergerakan. Senaraikan 5 prinsip pemanasan badan. Jelaskan secara terperinci perbezaan di antara pemanasan badan umum dan regangan dinamik? 3. 4. Senaraikan 3 faedah pemanasan badan? 2. Berdasarkan pemahaman anda. 5. 31 . Jelaskan perkaitan prinsip kekerapan dan intensiti.

d) Melakukan pergerakan dalam setiap tema yang dibincangkan. iaitu tubuh badan. Rajah 4. perasaan serta tanggapan idea yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan . ritma dan kreativiti. Ia memberi penekanan kepada empat elemen asas .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 4 PERGERAKAN KREATIF ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Memahami maksud pergerakan kreatif. 4. b) Menyenaraikan tema-tema dalam pergerakan kreatif tahap asas. 32 .1 Pendahuluan Pergerakan kreatif merupakan interpretasi idea . Penerimaan pergerakan kreatif sebagai sebahagian daripada kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan pastinya akan membantu serta memberi manfaat terhadap perkembangan personaliti kanak-kanak di samping meningkatkan sifat-sifat seni dalam diri mereka (Graham. 1992). ruang. c) Membezakan setiap pergerakan berdasarkan tema. masa dan daya yang merupakan asas pergerakan untuk membolehkan kanak-kanak serta remaja berkomunikasi di samping meningkatkan potensi seperti kebebasan menyatakan perasaan melalui pergerakan.1 Pergerakan kreatif.

Tema-temanya adalah sebagaimana berikut: Tema 1 : Kesedaran tubuh badan Tema 2 : Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3 : Kesedaran ruang Tema 4 : Aliran beban badan dalam ruang dan masa Tema 5 : Penyesuaian terhadap kawan. 1997).QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. Kesemua tema-tema ini akan mendorong pelajar untuk mencapai matlamat utama pergerakan kreatif. Terdapat 8 tema yang dalam pergerakan kreatif asas. Memberi kebebasan dan kesedaran serta memupuk pengawalan dalam penggunaan tubuh badan sebagai alat pencurahan perasaan dan idea. pergerakan pelajar akan menjadi lebih terkawal dan bermatlamatkan kepada sesuatu jenis tema. Pergerakan yang berlandaskan kepada tema akan membantu pelajar melaksanakan pergerakan dengan lebih terarah kepada sesuatu jenis tema dalam pergerakan kreatif. irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi (Kementerian Pelajaran Malaysia. ii. tema-tema melambangkan idea pergerakan yang berkembang seimbang dengan sesuatu peringkat perkembangan citarasa kanak-kanak yang sedang membesar terhadap aktiviti pergerakan. menjelaskan bahawa dalam setiap pergerakan kreatif. Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea. Tema 6 : Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Pengalaman dalam pergerakan kreatif membantu kanak-kanak memperkembangkan kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan. Laban (1975). pergerakan kreatif adalah bertujuan untuk: i.3 Tujuan Pergerakan Kreatif Sebagaimana yang telah dibincangkan. perasaan atau tanggapan deria yang dapat dilahirkan secara simbolik ketika melakukan pergerakan. Memberi pengalaman dalam melakukan pergerakan yang akan memperkembangkan daya kreativiti.2 Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan. Oleh yang demikian. Secara umumnya. setiap pergerakan dalam pergerakan kreatif adalah bersandarkan kepada tema-tema tertentu. Tema 7 : Lapan lakuan daya asas Tema 8 : Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan. 4. 33 .

4. Menanam ciri-ciri pengucapan dan pencurahan perasaan individu serta semangat berkumpulan dalam pergerakan. vii. pergerakan kreatif akan dapat membantu pelajar untuk menerapkan nilai-nilai berikut:  Yakin dalam melakukan sesuatu pergerakan. 34 .  Gembira dan seronok  Menghormati orang lain. idea dan emosi  kejujuran 15 Melibatkan perbuatan melihat sesuatu. sikap sosial yang positif serta citarasa berseni. suara) dan visual15.4 Penerapan Nilai Dalam Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif memberikan kesempatan yang luas kepada kanak-kanak untuk melahirkan perasaan dan menyuburkan daya imaginasi mereka. masa dan ruang. vi. Memperkembangkan perasaan untuk perkaitan pergerakan kreatif terhadap ransangan bunyi (muzik. iv. v. Ini memberikan kepuasan kepada mereka kerana mereka mulai sedar bahawa setiap anggota dapat dijadikan alat atau sekurangkurangnya mempunyai daya potensi untuk menyalurkan segala tenaga yang berlebihan dan perasaan yang terpendam. Memperkembangkan imiganasi pergerkaan. Selain itu juga.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii. Menyuburkan ritma semulajadi sebagai satu daya kreatif.  Bekerjasama  Kesyukuran  Menyedari keperluan orang lain  Semangat cintakan keindahan alam sekitar  Kreativiti  Berdisiplin  Perasaan kasih sayang  Kebebasan mencurahkan perasaan. Mengembangkan perasaan terhadap unsur-unsur pergerakan iaitu daya. Ini semua dapat membantu perkembangan pemikiran yang kritis.

ii. dan pengucapan melalui pergerakan.5.5 Tema Dalam Pergerakan Kreatif Tema adalah merupakan latar belakang kepada setiap pergerakan dalam pergerakan kreatif.5. Keempat-empat unsur pergerakan iaitu tubuh badan. i. masa dan daya. a) Keseluruhan Tubuh Badan Penekanan diberi kepada penggunaan keseluruhan tubuh badan bertujuan memberi pengalaman bergerak dan berhenti secara bebas dan terikat supaya mencapai kawalan aliran pergerakan.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan di beri kepada pergerakan keseluruhan tubuh badan serta bahagian-bahagian badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. 4. 4. Tema 1 hingga 8 dikategorikan sebagai tahap asas. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam variasi pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang diciptakan untuk menunjukkan perasaan dan idea yang sesuai. Ianya bertujuan untuk mengkelaskan setiap pergerakan dengan tujuan dan maksud tertentu bagi meningkatkan intepretasi idea. Tema-tema ini dibahagikan kepada tahap iaitu tahap asas dan tahap lanjutan.1 Tahap Asas Tahap asas adalah merupakan tema pengenalan asas untuk membolehkan pelajar bergerak dengan kesedaran tubuh badan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. perasaan serta tanggapan deria pelajar yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. masa dan daya memudahkan pelajar berkomunikasi di samping meningkatakan potensi seperti ritma.2 Pergerakan tubuh badan. Aktiviti bukan lokomotor ialah pergerakan setempat dan tumpuan diberi kepada keseluruhan tubuh badan iaitu buka-tutup. Aktiviti lokomotor ialah pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. 35 . Rajah 4. kebebasan.1. kreativiti. ruang. naik-turun dan pusing-putar.

  Serta-merta: Pergerakan dilakukan dalam masa yang singkat. spontan dan dinamik. licin. masa dan beban dan masa. Lakuannya lambat.5. Pergerakan ini cepat.1. a) Beban Kesedaran rintangan beban membolehkan kawalan pergerakan. beralun dan berayun.   Halus-ringan: Lakukan pergerakan yang lembut dan. halus dan sensitif menggunakan kekuatan otot yang ringan semasa bergerak bebas dan setempat. mengambil masa dan dapat dikawal.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. Ianya boleh dirasakan sebagai 36 . tegas. Tertumpu kepada 3 sub tema iaitu beban. Pelajar dapat menghasilkan pergerakan yang kuat atau lembut untuk membayangkan perasaan atau ideanya. Rajah 4.3 Aktiviti pergerakan halus ringan dan berat kuat. kuat bertenaga dan pantas memerlukan tenaga dan menggunakan otot-otot yang kuat. Berat-kuat: Lakukan pergerakan yang tegas. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara keseluruhan dan bahagian-bahagian tubuh badan digerakkan untuk menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat bagi membolehkan pengucapan perasaan dan idea. Kawal-lambat: Pergerakan yang perlahan. b) Masa Fokusnya adalah cara tubuh badan bergerak dan pengawalan pergerakan untuk membayangkan idea atau perasaan.2 Tema 2: Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Fokus tema 2 adalah cara tubuh badan bergerak dan bertujuan untuk membantu pelajar mengawal pergerakan mereka supaya dapat melahirkan perasaan melalui pergerakan.

Halus dan Kawal-Lambat: Sesuatu pergerakan yang tenang dan tenteram menggunakan keseluruhan tubuh badan. 37 . bahu. Halus dan Serta-Merta: Sesuatu pergerakan yang aktif. pinggul.     Berat dan Kawal-Lambat: Sesuatu pergerakan yang kuat. c) Beban dan Masa Empat kombinasi beban dan masa membolehkan pengalaman pergerakan yang berbeza dan unik. Kekuatan dirasakan di seluruh tubuh badan dan mengambil masa untuk dilakukan. Berat dan Serta-Merta: Sesuatu pergerakan yang menunjukkan tenaga dan kekuatan seperti hentakan dan lompatan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan sesuatu yang tidak perlu cepat atau tergesa-gesa. jari. siku. kaki dan sebagainya. spontan dan menunjukkan semangat. Ini menunjukkan perkaitan antara pergerakan dan rangkaian pergerakan. Pergerakan ini boleh dilakukan dengan bahagian tubuh badan yang berasingan seperti kepala. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara menunjukkan pergerakan serta-merta dan kawal-lambat yang dihasilkan untuk memberi sesuatu kesan tertentu. Rajah 4. lutut.4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan mengawal gerakan samada secara serta merta atau kawal lambat.

Tema kesedaran ruang terdiri daripada lima subtema iaitu kawasan.5 Kesedaran ruang. 38 . Perasaan gembira dikemukakan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang. : Bahagian nelakang mendahului pergerakan. Kawasan keseluruhannya dalam pergerakan ialah ruang am. ruang ditolak seolah-olah mengasingkan badan dari ruang untuk menunjukkan perasaan tidak suka. aras dan ekstensi. : Sisi badan (kiri/kanan) medahului pergerakan. b) Arah Menekankan penggunaan lima arah berdasarkan bahagian tubuh badan yang mendahului pergerakan misalnya:      Ke hadapan Ke belakang Ke sisi Ke atas Ke bawah : Bahagian dada mendahului pergerakan. Rajah 4. arah.1.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4.3 Tema 3: Kesedaran Ruang Tema ini memfokuskan pergerakan yang mengaplikasikan penggunaan ruang dalam ekspresi perasaan. a) Kawasan Kegunaan ruang di kawasan sekeliling dirinya ialah ruang diri. laluan.5. Misalnya. iaitu melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara kawasan digunakan kesedaran ruang untuk menimbulkan atau menyampaikan sesuatu idea atau perasaan. Ruang digunakan dalam menimbulkan mud atau perasan. : Menaikkan badan. : Menurunkan badan.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara bahagian tubuh ke lima badan yang lain boleh dijgunakan untuk mendahului pergerakan ke lima arah yang berlainan. c) Laluan Laluan merupakan penggunaan corak pergerakan atas lantai atau di udara berdasarkan garisan lurus atau melengkung, misalnya:   Laluan bersudut atau “zig-zag” adalah kombinasi garisan lurus. Corak bulatan merupakan beberapa garisan melengkung.

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam corak pergerakan yang berbeza. d) Aras Pergerakan yang melibatkan keseluruhan badan berada di satu aras. Tiga aras yang asas ialah:    Aras tinggi pada paras bahu seperti melompat, berdiri atas hujung jari kaki. Aras rendah pada bawah paras pinggang seperti melutut, duduk, baring atau dekam. Sokongan diperlukan pada bahagian tubuh badan yang berlainan. Aras sederhana ialah antara paras bahu dan pinggul apabila keadaan badan dicondong ke depan, belakang atau ke sisi. Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila pergerakan badan dilakukan pada aras yang berbeza. Aras yang berbeza memberi kesan yang berlainan dan boleh digunakan untuk membayangkan sesuatu idea atau perasaan. e) Ekstensi Ekstensi merupakan pergerakan yang melibatkan keseluruhan badan seperti

membesar, mengecil, menjauh dan mendekat. Istilah:     Besar Kecil Jauh Dekat : Jauh dari badan. : Dekat dengan badan. : Jauh dari pusat badan. : Dekat dengan pusat badan.

Pergerakan buka-tutup menunjukkan perbezaan ekstensi pergerakan. Tangan dan bahagian tubuh badan digunakan untuk mendahului dan membantu pergerakan besar, jauh dan dekat. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara pelajar mencetuskan idea sesuatu yang menjadi besar, kecil, jauh dan dekat dengan pusat badan.

39

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

4.5.1.4 Tema 4: Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini memfokuskan kepada kelancaran pergerakan dalam penggunaan ruang dan masa. Ianya terbahagi kepada 3 subtema iaitu aliran, ruang dan masa. a) Aliran Tema ini lebih mengutamakan berat kepada kualiti pergerakan, kelancaran urutan serta penggunaan ruang dan masa. Terbahagi kepada 2 jenis iaitu: i. Aliran Terikat Lakuan yang boleh diberhentikan dengan mudah dan serta-merta. Aktiviti yang dilakukan adalah terkawal dan boleh diberhentikan dalam kedudukan imbangan. ii. Aliran Bebas Menggunakan keseluruhan bahagian tubuh badan serentak dan melakukan aktiviti dengan berterusan, lancar, licin dan tersusun. Aktiviti dalam aliran bebas ini sukar diberhentikan dengan serta-merta. Contohnya lompatan, gulingan dan putaran. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian aliran. Aliran ini dilakukan secara terkawal dan sukar diberhentikan. b) Ruang Tema ini membantu kesedaran cara menggunkan ruang untuk melakukan berbagai pergerakan. Dua jenis ruang berikut adalah: i. Ruang Terus Digunakan secara langsung dan tidak memerlukan kawasan yang luas. Contohnya pergerakn yang lurus, melengkung dan zig-zag. Ruang di atas lantai dan di aras rendah sahaja digunakan. ii. Ruang Tidak Terus Digunakan secara tidak langsung dalam pelbagai aras dan dengan

menggunakan kawasan yang luas dan sepenuhnya. Contohnya adalah pusingan dan pulasan. Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila pelajar boleh menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan tidak terus. c) Masa Masa ialah penglibatan bahagian tubuh nadan melakukan pergerakan. Keseluruhan bahagian tubih badan bergerak serentak atau satu bahagian tubih badan mendahului pergerakan. 40

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

i.

Pergerakan Serentak Keseluruhan bahagian tubuh badan bergerak serentak semasa melakukan pergerakn seperti melompat dan gulingan.

ii.

Pergerakan Berturut-turut Atau bahagian tubuh badan bergerak mendahului bahagian tubuh badan yang lain. Contohnya, berjalan- Menggunakan sebelah kaki untuk mendahului bahagian tubuh badan yang lain.

Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila berbagai pergerakan serentak dan berturut-turut yang unik dilakukan selepas diberi tugasan. 4.5.1.5 Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan. Penyesuaian terhadap rakan adalah merupakan sebuah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dengan pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. Terdiri daripada 2 sub tema iaitu: a) Kerja Berpasukan Penyesuaian terhadap rakan secara berpasangan. Perhubungan dengan rakan dapat dilakukan dengan pertukaran tempat, pergerakan meniru atau bertentangan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam perhubungan dengan rakan baru secara unik.

Rajah 4.6 Pergerakan meniru rakan. b) Kerja Berkumpulan Penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan. Perhubungan dengan rakan boleh secara: - ketua dengan pengikut - kumpulan bekerjasama - ahli-ahli kumpulan bertgentangan dengan rakan-rakan 41

iv. Daya cipta kreatif dapat dilihat semasa pelajar memberi respon kepada rangsangan. 42 . Pelajar diberitahu lima lompatan asas tetapi corak pilihan kedudukan kaki untuk lompatan tidak ditetapkan. Pilihan lompatan yang sesuai dapat memberi gambaran perasaan seperti keriangan dan kebebasan. ii. 4. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan adalah caracara penyesuaian terhadap rakan. Terbahagi kepada 3 iaitu: a) Lompatan Asas Fokus adalah untuk membolehkan pelajar melonjak dan menjelajah di udara dengan lompatan secara spontan dan bebas. bersama rakan dan kumpulan. Lurus (seperti panah) Lebar (seperti tembok) Bulat (seperti bola) Pulas (seperti skru) Daya cipta kreatif melalui kepelbagaian bentuk badan yang boleh dicipta berseorangan.1. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian yang lain. Empat bentuk badan asas adalah: i.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Pertukaran tempat.6 Tema 6: Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat.5. b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan mempunyai bentuk badan semasa dalam keadaaan seimbang. Tema ini memfokuskan kepada pergerakan yang melibatkan penggunaan tubuh badan secara bebas sebagai alat persembahan. Tumpuan dijberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahgian tubuh badan serta regangan otot. iii. Daya cipta kreatif dapat dilihat cara sekumpulan berkomunikasi melalui pemerhatian pergerakan ahli-ahli dalam kumpulan itu.

43 . Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam jenis gerak isyarat dan pilihan bahgian-bahagian tubuh badan yang dipergunakan. Gerak isyarat boleh dilakukan oleh beberapa bagian tubuh badan tetapi kaki dan tangan adalah yang paling mudah digunakan oleh pelajar.7 Bentuk tubuh badan.8 Perlakuan gerak isyarat. Rajah 4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 4. Contoh: Tangan dirapatkan bersama sementara berat badan disokong oleh kaki. c) Gerak Isyarat Penekanan lakuan gerak isyarat ialah pembentukan pergerakan di udara dengan bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan.

c) Luncur Pergerakan yang licin. Aspek beban. Lakuan berturut-turut membawa perasaan ketenangan. Tiap-tiap daya boleh diajar secara berturut-turut. Jika daya asas diajar bercantum. pilih pasangan yang bertentangan untuk mendapat imbangan. 44 . Tangan dan siku memainkan peranan pergerakan alunan. mengetat dan melonggar.7 Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas Lapan lakuan daya asas membezakan kualiti dalam pergerakan. kuat dan bertenaga yang memberi perasaan kuasa. masa dan ruang dikaitkan. lutut dan siku serta menghentak kaki. Kawal-lambat yang sengaja dan tekanan anggota badan pada permukaan atau anggota badan yang lain. d) Pulas Bahu bergerak bertentangan dengan pinggul. Kebolehan pelajar melahirkan perasaan dan idea melalui pergerakan diperluaskan melalui laluan daya asas.1. Pergerakan seperti melangkah. Pergerakan yang rata tanpa berliku-liku. serta-merta dan secara langsung. berasingan atau bercantum. halus. b) Apung Pergerakan lemah-lembut. melompat atau galop ke udara. Tangan dan kaki bergerak bebas di ruang. Daya asas perlu diajar selepas Tema 2 dan 4 untuk mendapat kesan yang lebih baik. tenang dan halus. kawallambat dan terus. Pergerakan bermula di bahagian tangan. tegas dan tidak terus.5. siku digunakan untuk mendahului pergerakan. kuat dan bertenaga. ringan. kawal lambat dan tidak terus. Pergerakan kawal lambat. e) Tekan Pergerakan tegas. Tubuh badan mengecil dan membesar.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. Pasangan yang bertentangan adalah seperti berikut: a) Lejang/Radak dan Apung b) Cantas dan Luncur c) Pulas dan Cecah d) Tekan dan Renjis/Ketis Jenis lapan lakuan daya asas: a) Lejang/Radak Pergerakan cepat. menggunakan jari dan tangan. Pergelangan tangan atau jari.

Ritma pergerakan juga digunakan sebagai ransangan pergerakan: i. Pergerakan serta-merta. g) Ketis/Renjis Dilakukan oleh jari-jari tangan dan kaki.1. 3. menyapu. pergelangan tangan dan kaki. 2. 5. Keseluruhan badan merasa cergas dan bersedia untuk melakukan pergerakan laju. Melalui tema ini. 8. 6.1 Lapan lakuan daya asas. Lakuan Lejang dan Radak Cantas Apung Luncur Pulas Tekan Renjis dan ketis Cecah Masa Serta-merta Serta-merta Kawal-lambat Kawal-lambat Kawal-lambat Serta-merta Serta-merta Serta-merta Beban Tegas Tegas Halus Halus Tegas Tegas Halus Halus Ruang Terus Tidak terus Tidak terus Terus Tidak terus Terus Tidak Terus Terus 4. halus dan terus. 7. Bil. pelajar akan dapat mempelajari dan melakukan ritma-ritma pergerakan yang dikelaskan kepada dua jenis iaitu. mencuci pinggan dan memberus lantai. a) Lakuan Pekerjaan 1 Perkaitan antara pergerakan kreatif dengan ritma-ritma pekerjaan yang didapati dari pergerakan pekerjaan. Domestik Pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah seperti membasuh. Pergerakan yang cepat. laukan pekerjaan 1 dan 2. menggoreng. Dilakukan dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. halus dan tidak terus.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan f) Cecah Bahagian tubuh badan melakukan pergerakan serta-merta. 1. menenun kain songket.8 Tema 8: Ritma-Ritma Berkaitan Dengan Pekerjaan. menjahit baju. riang dengan gerak isyarat yang berselerak. 45 .5. 4. Tema ini adalah memfokuskan kepada ritma-ritma pergerakan yang melibatkan lakuan asas dalam pekerjaan seharian. menggosok pakaian. Jadual 4. Pergerakan mengambil masa yang pendek seperti lompatan laju. menumbuk.

Peralihan antara dua pergerakan. Pelajar perlu mengenal pasti kegiatan yang dikehendaki dalam pekerjaan itu seperti: a. mambanting padi. Perindustrian Pekerjaan yang berkaitan dengan aktiviti dalam industri seperti memunggah barang dan mengangkat. c. memasang bahagian kereta dan membungkus barang dan sebagainya. membuat teh tarik dan roti canai (peniaga) dan memberi gerak isyarat (polis trafik). menebang dan membelah kayu. Penerapan tema dalam pergerakan menjadikan pergerakan akan lebih terarah dan pelajar akan lebih mudah memahami setiap objektif yang ingin dicapai melalui setiap pembelajaran pergerakan. Ritma pergerakan digunakan sebagai ransangan: i. menanam padi. d.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Penekanan ini akan menghasilkan pelajar yang berkeupayaan menghasilkan pergerakan dengan pelbagai gaya dan bentuk dan menghargai nilai seni yang terbit dari setiap pergerakan. ii. Ritma yang didapati semasa pekerjaan itu diulangkan. Bentuk tangan memegang sesuatu alatan b. 46 . 4.6 Kesimpulan Pergerakan kreatif asas adalah merupakan suatu bahagian dalam pergerakan yang menekankan kreativiti dalam penghasilan pergerakan. Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan. menebas dan mencantas (buruh). b) Lakuan Pekerjaan 2 Perkaitan antara pergerakan kreatif dengan ritma-ritma pekerjaan yang didapati dari pergerakan. Pertanian Pekerjaaan yang dilakukan di luar rumah seperti mancangkul tanah. kawad (tentera). Perkhidmatan Pekerjaan yang berkaitan dengan perkhidmatan awam seperti menaip (jurutaip).

Terangkan dengan jelas tentang disiplin yang dimaksudkan? 5. dan salah satu adalah berdisiplin. Senaraikan lapan lakuan daya asas? 47 . Senaraikan 3 tujuan pergerakan kreatif? 4. Berikan definisi pergerakan kreatif? 2. Terdapat banyak nilai-nilai yang terdapat hasil daripada lakuan kanak-kanak dalam pergerakan kreatif. Sejauhmanakah peranan tema membantu mencapai kejayaan sesebuah aktiviti? 3.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1.

c) Mengaitkan pergerakan kreatif lanjutan dengan pergerakan dalam kehidupan seharian. Tema 11 : Orientasi ruang Tema 12 : Guna tubuh badan untuk menekan bentuk dan daya dalam pergerakan. b) Menghuraikan kepentingan pergerakan kreatif lanjutan terhadap perkembangan kemahiran pelajar. 48 . Tema 16 : Kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan.2 Pergerakan Kreatif Tahap Lanjutan Tema yang dikategorikan sebagai tema tahap lanjutan (tema 9 hingga 16) adalah merupakan tema-tema yang melibatkan variasi dan perkembangan lanjut dari tema 1 hingga 8.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 5 PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang tema-tema dalam pergerakan kreatif lanjutan. Tema 10 : Gabungan lakuan daya asas. 1998). Kepelbagaian pergerakan akan menuntut kreativiti pelajar untuk menjadi lebih fokus dan bermotivasi. 5. Pada tahap ini pelajar akan didedahkan kepada fahaman konsep dan perkaitan daripada pergerakan di tahap asas. d) Menghayati nilai positif yang terkandung dalam setiap tema. Tema 13 : Penaikan dari lantai. Tema 15 : Formasi pergerakan dalam kumpulan. 5. Berikut adalah tema-tema tahap lanjutan.1 Pengenalan Pergerakan kreatif lanjutan adalah merupakan sambungan kepada tema-tema asas dalam pergerakan kreatif. Aspekaspek pergerakan disampaikan dengan fahaman yang lebih mencabar dan pergerakan yang lebih kompleks (Kementerian Pelajaran Malaysia. Tema 14 : Kesedaran berkumpulan. Tema 9 : Bentuk-bentuk pergerakan.

Corak di lantai dibentuk seperti pergerakan lompatan dan gerak edar. Bentuk pergerakan diperolehi daripada pergerakan tubuh badan dalam ruang. Rajah 5.2. bentuk bulatan atau zig-zag. Tema ini teridiri daripada empat sub tema iaitu: a) Corak Asas Corak asas adalah merupakan corak pergerakan yang berbentuk garisan lurus.1 Tema 9: Bentuk-Bentuk Pergerakan. Dua aspek bentuk ialah ruang dan tubuh badan. Manakala corak di awangan dibentuk oleh pergerakan tangan. Tema ini adalah merupakan perkembangan dari tema 3.1 Bentuk-bentuk pergerakan. lengkung. Kombinasi beberapa corak asas ini dapat menghasilkan beberapa corak yang lain.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 5. b) Corak di Lantai dan di Awangan Corak di lantai dan di awangan dibentuk oleh tangan dan kaki. 49 .

Contohnya corak jbulatan boleh dimulakan di tangan dan bentuk diubah secara beransur-ansur ke pergerakan yang besar seperti lompatan atau corak bulatan yang besar di lantai. Kesannya adalah perubahan transisi yang perlahan-lahan dan licin. c) Perubahan Serta-merta Berlaku apabila ketiga-tiga aspek pergerkan iaitu beban. masa dan ruang bertukar. Bentuk badan adalah perkaitan antara bahagian-bahagian tubuh badan.2 Tema 10: Transisi Lapan Daya Asas. beban dan ruang. Tema ini adalah perkembangan dari tema 7 yang menerangkan beberapa kualiti dalam pergerakan dan perbezaan di antaranya. serta-merta menjadi kawal lambat (aspek masa) dan tidak terus menjadi terus (aspek ruang). Bentuk badan boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu perasaan atau idea. d) Bentuk Tubuh Badan Bentuk tubuh badan berubah semasa tubuh badan bergerak. Contohnya apabila lakuan ketis berubah ke cantas oleh dua aspek masa dan beban. 50 . Perubahan ini disebabkan oleh aspek masa. 5. Ianya menerangkan perubahan dari satu lakuan daya asas dengan yang lain. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam membayangkan sesuatu idea atau perasaan dalam pelbagai cara pergerakan dan bentuk badan. Kesannya ialah perubahan yang masih licin dan beransur. b) Perubahan Beransur Dicapai apabila dua aspek pergerakan diubah.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila kesedaran terhadap bentuk-bentuk pergerakan ditunjukkan. c) Perubahan Saiz Pergerakan Perubahan saiz pergerakan merupakan proses menukar bantuk badan dari kecil kepada besar atau sebaliknya. Perubahan ini dikawal oleh tiga aspek iaitu masa. Contohnya perubahan dari lakuan ketis ke lakuan tekan di mana pergerakan halus menjadi tegas (aspek beban). Tiga jenis perubahan boleh dikenal pasti iaitu: a) Perubahan Perlahan-lahan Dicapai apabila satu aspek pergerakan sahaja berubah. Transisi ini masih licin tetapi perubahannya menjadi secara beransur.2. Transisi ini menunjukkan bertentangan dengan lakuan asal. apabila pergerakan ketis dilakukan secara lambat ianya akan menjadi pergerakan apung. Sebagai contoh.

Kiri dan kanan: Pergerakan yang bermula dari pusat badan dan kedua belah tangan diregangkan ke sisi. Bergerak berpasangan untuk menunjukkan perkaitan dan perhubungan yang menarik. Tema ini membincangkan tentang arah bahagian tubuh badan dan perkaitannya dengan arah pergerakan badan. iii. Pergerakan boleh didahului dengan bahagian-bahagian tubuh badan seperti tangan.2 Dimensi ruang. siku. tapak tangan. Bermula di tempat yang berbeza. dada dan kepala.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 5. jari. Rangkaian pergerakan menggunkan dimensi ruang dapt mempelbagaikan pergerakan.2. Terdapat enam arah yang dikenal pasti iaitu: i.3 Tema 11: Orientasi Ruang Tema ini terbahagi kepada tiga sub tema iaitu: a) Dimensi Ruang Tema ini adalah merupakan perkembangan dari tema 3 iaitu melibatkan kesedaran ruang. Hadapan dan belakang: Pergerakan yang bermula dari pusat badan dan kedua belah tangan diregangkan ke hadapan dan ke belakang badan. ii. Rajah 5. b) Orientasi Berpasangan dan Berkumpulan Kombinasi pergerakan dengan pasangan atau kumpulan boleh direka berdasarkan enam dimensi ruang. Daya kreativiti orientasi berpasangan dapat dilihat dalam penggunaan keseluruhan dan bahagian-bahagian tubuh badan semasa melakukan pergerakan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kombinasi enam dimensi ruang semasa bergerak edar dan bergerak setempat. 51 . Atas dan bawah: Cara pergerakan menaik dan menurun.

4 Tema 12: Gabungan Bentuk dan Daya dalam Pergerakan Tema ini adalah integrasi tema 9. Apung dan lejang memberi corak melengkung diikuti dengan garisan lurus.3 Orentasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan urutan. aras dan kepelbagaian penggunaan bahagian tubuh badan. Tema ini terdiri daripada dua sub tema iaitu: a) Rangkaian Daya Mengikut Corak Rangkaian daya seperti luncur dan lejang memberi corak pergerakan yang bersudut. arah. Rajah 5. Rangkaian daya cantas mendapati corak yang bulat dan rangkaian daya cecah memberi corak zig-zag. Ianya menunjukkan perkaitan antara bentuk dan daya dalam pergerakan. Ini memastikan susunan urutan pergerakan yang harmonis dan berterusan. 5. 10 dan 11.3. 52 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Susunan dan Urutan Gerak edar dan gerak setempat hendaklah mengambil kira aspek aliran. Ini merupakan kemuncak kebolehan individu sebelum perkembangan ke pergerakan dalam kumpulan dan pergerakan ke kualiti ekspresi dalam pergerakan.

53 . Rajah 5. beban dan aliran memberi kualiti ekspresif pergerakan. Keseluruhan tubuh badan atau bahagian tubuh badan boleh dinaikkan dari lantai tanpa lompatan. 5. Rekaan daya dalam pergerakan dan penggunaan unsur-unsur masa. Daya cipta kreatif dapat dilihat semasa rangkaian pergerakan membayangkan usaha yang berharmonis melalui gabungan daya dan bentuk. Pergerakan dengan penaikan dari lantai terutamanya pergerakan di ruang udara memberi perasaan kebebasan.5 Tema 13: Penaikan dari Lantai.4 Rekaan daya mengikut corak.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Rekaan Daya Mengikut Corak Semua corak pergerakan mempunyai ritma semulajadi. Bahagian tubuh badan digunkan untuk mendahului pergerakan. Tema ini membantu mengukuhkan kemahiran untuk bergerak dengan penaikan dari lantai. Tema ini terdiri daripada empat sub tema iaitu: a) Penaikan tanpa Lompatan Pergerakan fizikal yang boleh dilakukan setempat atau dengan gerak edar. Pergerakan bentuk lingkaran akan dipercepatkan di bahagian yang sempit.3. Pergerakan ini dilakukan secara spontan.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

b) Lepas dari Lantai ke Ruang Udara Lompatan dengan keseluruhan tubuh badan yang dilakukan secara spontan dengan ritma yang berbeza. c) Membina Pelbagai Bentuk di Ruang Pembinaan bentuk badan seperti dalam tema 6 dan 9 dilakukan di ruang semasa penaikan. d) Melakukan Pelbagai Lakuan Daya Asas di Ruang Koordinasi diperlukan untuk lakuan daya asas semasa pergerakan penaikan dari lantai. Lakuan daya asas seperti cantas dan ketis digunakan semasa lompatan berpusing, lejang dan radak untuk lompatan besar dan cecah untuk lompatan kecil. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara penaikan dari lantai dengan keseluruhan tubuh badan atau bahagian-bahagian tubuh badan tertentu. Kreativiti juga dibayangkan dalam tumbuhan bentuk badan dan lakuan daya asas semasa pergerakan penaikan dari lantai.

Rajah 5.5 Contoh-contoh penaikan dari lantai. 5.3.6 Tema 14: Kesedaran Kumpulan Tema ini menunjukkan kesedaran kumpulan sebagai satu unit yang mempunyai minat dan tujuan yang sama. Terdiri daripada tiga sub tema iaitu: 54

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

a) Memimpin dan Menyesuaikan Setiap ahli kumpulan mempunyai tanggungjawab sendiri samada sebagai seorang pemimpin mahupun sebagai pengikut. Setiap ahli kumpulan menunjukkan pergerakn yang positif. Ada yang ingin menjadi pengikut sahaja dan ada juga pemimpin yang tidak bertanggung jawab. b) Meniru Lakuan Kumpulan Pendekatan ini membantu kesedaran bagi kumpulan yang pasif. Kumpuylan tersebut akan meniru lakuan pekerjaan dalam sesuatu situasi. Kesedaran kumpulan ini akan ditimbulkan semasa ahli kumpulan membuat penyesuaian antara satu sama lain mengikut ritma pergerakan itu. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan kesedaran berkumpulan. c) Kesedaran Kumpulan Kesedaran kumpulan melalui penekanan kepada perhubungan dengan aspek masa, ruang, beban dan aliran. i. Aspek Masa Penyesuain ahli kumpulan terhadap pergerakan kawal lambat yang dilakukan secara serentak. Pertukaran ke pergerakan serta-merta secara berkumpulan menunjukkan aspek masa digunakan dalam kesatuan. ii. Aspek Ruang Ini dapat dilihat semasa kumpulan membuat format pergerakan, seperti yang dihuraikan dalam Tema 15. iii. Aspek Beban Perkaitan antara kumpulan yang ditunjukkan melalui cara sentuhan antara ahli kumpulan. Contohnya sentuhan yang ringan, halus atau berat dan kuat membayangkan mood dan perasaan kumpulan itu. iv. Aspek Aliran Aliran terikat atau aliran bebas yang dilakukan oleh kumopulan membayangkan kesedaran kumpulan tersebut mencurahkan mood, idea dan perasaan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan kesedaran kumpulan.

55

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 5.6 Penggunaan aspek masa, ruang, beban dan aliran dalam kumpulan. 5.2.7 Tema 15: Formasi-formasi dalam Kumpulan Tema ini memfokuskan kesedaran tentang bentuk-bentuk formasi yang boleh dilakukan dalam kumpulan. Formasi dalam kumpulan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: a) Formasi Sebentuk Formasi sebantuk penting kerana pergerakan seorang dalam kumpulan dijadikan pergerakan sekumpulan. Kumpulan boleh menunjukkan: i. Formasi garisan yang lurus dan pemimpin boleh ditempatkan di hujung atau di tengah, atau; ii. iii. Formasi bulat yang tidak ada pemimpin. Pergerakan pelbagai bentuk seperti bulatan atau empat persegi untuk membentuk formasi yang padu. b) Formasi Tidak Sebentuk Membenarkan setiap ahli bergerak secara spontan. Ahli-ahli berpeluang bergerak dengan respon sendiri tetapi berfokus kepada pergerakan pemimpin. Pergerakan diteruskan sehingga mendapat satu formasi.

56

Di peringkat ini gubahan pergerakan mempunyai kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan. idea dan perasaan yang asas. idea dan perasaan menentukan aspek pergerakan seperti tubuh badan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan formasi dalam kumpulan.8 Tema 16: Kualiti-kualiti Ekspresif dalam Pergerakan Tema ini memfokuskan kepada pergerakan hasil daripada gabungan kesemua tema untuk menghasilkan suatu komposisi pergerakan. b) Perkaitan dalam pergerakan itu. Perkara-perkara yang penting untuk memberi kualiti ekspresif ialah: a) Idea atau perasaan yang akan disampaikan.2. Mood. ruang. 57 . daya dan beban dan juga gabungan pergerakan yang sesuai dihasilkan untuk membayangkan mood. Rajah 5. c) Perbezaan antara pergerakan. 5.7 Contoh formasi sebentuk dan tidak sebentuk.

selendang. Tepukan dan suara adalah merupakan suatu contoh ransangan bunyi yang paling asas. 5. Ransangan bunyi yang perlu diberikan pendedahan seawal proses pengajaran akan memudahkan pelajar memahami konsep pergerakan dan meningkatkan kreativiti mereka. Ransangan seperti ini amat kurang sesuai diamalkan kepada pelajar yang kurang memahami tentang ritma dan kreativiti. 3.3 Ransangan Bunyi Penggunaan bunyi dan ritma adalah merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pengajaran pergerakan kreatif. Bunyi beransur kuat. Berikut adalah kepelbagaian alunan dinamika muzik yang boleh disesuaikan dengan pergerakan. 5. 5. belon.3. Ianya dapat membantu guru bagi memahamkan pelajar yang bermasalah dalam memahami temtang aspek ritma dan kreativiti. tali elastik dan peta pergerakan bagi membantu mereka memahami dengan lebih baik. Beberapa jenis ransangan yang boleh digunakan semasa pergerakan kreatif adalah sebagaimana berikut: 5. 58 .4 Fahaman Dinamika Muzik Penggunaan muzik sebagai bantuan dalam eleman pergerakan kreatif akan memudahkan pelajar untuk memahami ritma dengan lebih baik serta mengatur pergerakan seiring dengan ransangan alunan muzik. idea dan perasaan melalui pergerakan yang sesuai. mood.2 Ransangan Objek Imiginasi pelajar akan dapat diperkembangkan melalui penggunaan objek seperti gambar.3.3 Ransangan Dalam Pergerakan Kreatif Ransangan dalam pergerakan kreatif adalah merupakan suatu bentuk bantuan pengajaran dalam mempermudahkan proses pengajaran pergerakan kreatif. Bunyi beransur lembut.1 Ransangan Dalam Diri Pergerakan yang diransang oleh tubuh badan sendiri diberi tumpuan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara menunjukkan cerita. Manakala penggunaan alat-alat muzik seperti genderang akan membantu pengajaran menjadi lebih menarik. ii. i.6.3. arca.

Dengan menggabungkan aktiviti pergerakan dengan aktivitiaktiviti seni halus. sematamata kerana ikmat yang dirasai melalui pergerakan. Untuk melahirkan perasaan. Mereka perlu difahamkan bahawa perasaan marah itu merupakan suatu emosi yang sihat dan semulajadi. Tema pergerakan kreatif yang manakah berkait rapat dengan tema pergerakan kreatif lanjutan yang ke 10? 3. Adalah penting juga bagi kanak-kanak untuk mengetahui perbezaan antara menghindar perasaanperasaan seperti marah dengan menekankan perasaan yang bersifat agresif. iv. Walaupun kanak-kanak sudah membesar. ini akan dapat membantu menambahkan kaedah untuk melahirkan perasaan dalaman kanak-kanak dan sehubungan itu membentuk daya kesedaran estetika mereka. seni muzik atau keduanya sekali dengan pelbagai cara dan bentuk. Peluang untuk bergerak. berkemungkinan lebih banyak terdapat dalam aktiviti-aktiviti geraktari daripada aspek-aspek kurikulum pendidikan jasmani yang lain.4 Kesimpulan Bagi kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. Mengapa perlunya ransangan dalam pergerakan kreatif? 59 . v. 5. tidak semestinya memerlukan interaksi dengan orang lain.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii. Senaraikan perkara-perkara yang penting untuk memberi kualiti ekspresi. namun penggunaan pergerakan fizikal sebagai media pengucapan dan komunikasi. pergerakan adalah lebih efektif dan sesuai dengan naluri jiwa mereka sebagai media ekspresi berbanding dengan bahasa. SEMAK KENDIRI 1. Bunyi kuat beransur lembut Tempo beransur laju Tempo laju beransur kuar 5. di samping bahasa haruslah diperlakukan demi mempelbagaikan salurun untuk berkomunikasi. Apakah yang anda faham tentang pergerakan kreatif lanjutan? 2. Apakah tema yang memfokuskan kesedaran tentang bentuk-bentuk formasi yang boleh dilakukan dalam kumpulan? 4.

Oleh yang demikian. Ini adalah kerana penglibatan dalam sukan ini akan menghasilkan kekuatan fizikal. ritma dan aliran. b) Menyenaraikan tema-tema dalam gimnastik pendidikan. beban.1 Pengenalan Sukan gimnastik dirujuk sebagai “the mother of all sports” . Meningkatkan kesedaran tubuh badan dalam kalangan pelajar. 6. dan imbangan yang mana diperlukan oleh semua sukan. ketangkasan. kesedaran tubuh badan dan memahami konsep pergerakan dengan lebih(Ramakrishnan. Secara lebih jelas berikut adalah tujuan pembelajaran gimnastik pendidikan.3 Tujuan Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah memfokuskan penguasaan kemahiran pergerakan yang berkaitan dengan tubuh badan. 6. i. ruang. Ianya akan memberikan tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan dan berdasarkan kepada tema-tema khusus yang akan dapat membantu pelajar menyedari tentang nilai estetik dan kreativiti. anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tujuan dan skop pembelajaran dalam gimnastik pendidikan. masa. pelajar akan didedahkan kepada pelbagai bentuk pergerakan dan tugasan yang akan mendorong kepada pembelajaran dan perkembangan pelajaran yang lebih baik. 1998) baik .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 6 GIMNASTIK PENDIDIKAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. 60 .2 Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah merupakan salah satu daripada cabang pendidikan pergerakan yang bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar dan menjadi asas kepada gimnastik artistik. Melalui gimnastik pendidikan. fleksibiliti. c) Memahami tujuan dan perbezaan pergerakan dalam setiap tema. koordinasi. 6. adalah wajar untuk pelajar mempelajari gimnastik pendidikan yang merupakan asas kepada gimnastik.

Meningkatkan kreativiti pelajar dalam mengolah pergerakan yang merangkumi ruang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Oleh yang demikian. Kesedaran aliran vii.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan Tema ini memberi peluang seseorang individu untuk mengenali bahagian tubuh badan dan mengawal pergerakan. Menerapkan nilai positif tentang yakin diri. Kesedaran ruang iii. Kesedaran beban vi.4. Memberi kebebasan kepada pelajar dalam mengolah kreativiti bagi menghasilkan ciptaan pergerakan yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri. Kesedaran ritma 6. Mendedahkan pelajar kepada proses penerokaan. masa. beban dan aliran. v. 1998): i. iii. Kesedaran masa iv. pergerakan dalam gimnastik pendidikan berasaskan lapan tema iaitu (Ramakrishnan. Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan v. penjelajahan. penemuan dan daya cipta. vi.4 Tema Dalam Gimnastik Pendidikan Pergerakan dalam gimnastik pendidikan adalah merupakan asas kepada pergerakan artistik dan gimnastik irama. 6. Kesedaran tubuh badan ii. Bahagian tubuh badan digerakkan dengan pelbagai cara iaitu: a) Lakuan asas tubuh badan Ringkuk Lunjur/regang Pulas Hayun b) Lakuan bahagian tubuh badan Sokongan beban 61 . Menyediakan asas kepada gimnastik artistik. iv. Kesedaran perkaitan dengan orang lain viii.

menarik dan menolak. keperluan dan keselamatan. Bergerak dengan bahagian tubuh badan menyentuh lantai sentiasa. Bergerak dengan seluruh tubuh badan di udara seketika Bergerak dengan beban di bahagian tubuh.     Aktiviti Berjalan. Merangkaikan beberapa kemahiran ke dalam satu bentuk permainan kecil. Membuat berbagai bentuk dengan bahagian tubuh badan. panjang. pendek. merangkak. Membawa pundi kacang di atas kepala serta Menggolekkan bola kecil di atas belakang badan Pergerakan mengikut situasi seperti:     bunga sedang kembang arnab tidur dalam lubang galah menjulang awan kain dilipat dua Galop Lompat kanggaru dalam arah zigzag Lompat ke dalam gelung rotan Menyusup di bawah palang Membekukan badan. Bergerak secara sentuhan selalu. Pemilihan dan pengawalan adalah mengikut situasi. Jenis Pergerakan Bergerak secara sentuhan berselang. dan berjalan secara melutut. Menyokong beban pada bahagian tubuh. Maksud Jenis Pergerakan Bergerak dengan bahagian pada tubuh badan berselang – seli menyentuh lantai. Lompat bintang. Bergerak tanpa sentuhan seketika. berlari.1 Jenis pergerakan dalam Tema 1. Membentukkan tubuh badan menjadi besar. 62 . tubuh Berhenti bergerak isyarat diberi. Jadual 6. lompat dakap dan lompat layang. apabila     Merangkaikan dua atau lebih pergerakan. guling balak.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan - Bahagian badan mendahului pergerakan Menerima beban tubiuh badan c) Aktiviti tubuh badan Lokomotor Bukan lokomotor d) Bentuk tubuh badan Lurus/runcing Lebar Bulat Bersudut Pulas Tema ini menggalakkan pelajar melakukan berbagai pergerakan. kecil. Gulingan.

a) Ruang Diri Ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. zig-zag : mengecut.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6. Contoh pergerakan ialah pelajar berjalan dari satu sudut ke satu sudut di dalam dewan dengan melantunkan bola. Aras Arah Laluan Ekstensi : tinggi. membesar Pemilihan dan pengawalan pergerakan dalam penggunaan ruang perlu mengikut situasi.4. Pergerakan ini melibatkan komponen kecergasan fizikal terutamanya ketangkasan. b) Membuat Pergerakan Menggunakan Ruang Diri. belakang. Pergerakan menggunakan ruang diri bermaksud melakukan pergerakan yang melibatkan keseluruhan bahagian tubuh badan. Selagi pergerakan yang dilakukan tidak melibatkan perubahan tempat. berlari dan melompat. iii. berliku-liku. 63 . b) Ruang Am Kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. sederhana. Di dalam hal ini. bawah : awangan.2 Tema 2: Kesedaran Ruang Ruang adalah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Kedua-dua ruang ini meliputi bahagian kawasan seperti: i. Selain daripada itu pergerakan juga boleh dilakukan dengan menggunakan alatan. imbangan dan kelenturan. kita boleh bergerak bebas dari satu tempat ke satu tempat lain. Ianya terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. lurus. maka pergerakan itu menggunakan ruang diri. rendah : hadapan. terdapat sub tema kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar iaitu: a) Bergerak Berbagai-bagai Cara Menggunakan Ruang. iv. keperluan dan keselamatan. Selain itu. Pergerakan dalam sub kemahiran ini dilakukan dengan pelbagai cara dari satu tempat ke satu tempat dilingkungi kawasan. Pergerakan ini boleh dilakukan dengan cara berjalan. sisi. Di dalam dewan yang kosong contohnya. kesemua pergerakan yang dilakukan melibatkan komponen kecergasan fizikal terutamanya ketangkasan dan kekuatan otot. ii. lantai. Dalam erti kata lain pergerakan ini bergantung kepada sejauh mana anggota boleh digerakkan. merangkak. atas.

Kesedaran masa mempunyai perkaitan dengan tubuh badan. kawal-lambat dan serta-merta. Berikut adalah sub tema berdasarkan kemahiranpergerakan: a) Bergerak untuk menghasilkan kelajuan yang berbeza. Aras pergerakan ditentukan apabila satu pergerakan dibandingkan dengan pergerakan yang lain.4.3 Tema 3: Kesedaran Masa Tema ini memfokuskan tentang kawalan masa dalam melakukan sesuatu pergerakan. Rajah 6. lambat. Contoh pergerakan ini ialah ulat menyusur. e) Bergerak Menggunakan Pelbagai Laluan Dalam bergerak menggunakan berbagai laluan bermaksud satu pergerakan yang membolehkan perlakunya bergerak mengikut laluan yang dipilih. ketangkasan dan imbangan. 6.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Bergerak Menggunakan Berbagai-bagai Aras Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras bermaksud pergerakan yang dibuat dengan menggunakan ruang diri dan ruang am.1 Berjalan dengan cepat. Contoh pergerakan ini ialah buaya merangkak. serta-merta dan kawallambat. lambat. Pergerakan menggunakan berbagai-bagai aras ini pula melibatkan komponen kecergasan terutamanya kekuatan otot. Kelajuan sesuatu pergerakan berkait rapat dengan keadaan ruang yang ada seperti ruang diri. d) Bergerak Menggunakan Pelbagai Arah Dalam bergerak menggunakan berbagai arah bermaksud satu pergerakan yang membolehkan perlakunya bergerak mengikut arah yang di gemarinya. beban. sederhana dan rendah. aliran dan ritma. 64 . Ia boleh dilakukan dengan pelbagai aras iaitu tinggi. ruang am dan ruang yang dilengkapi dengan alatan. Pergerakan boleh dilakukan dengan pelbagai kelajuan seperti cepat. Bergerak menggunkan pelbagai kelajuan seperti cepat.

2 Berdiri tegak dan berjalan dengan lambat.4 Bergerak dengan pelbagai kelajuan yang sesuai. 65 . Bergerak dengan kelajuan yang terkawal samada secara pantas atau lambat. Memilih kelajuan pergerakan untuk disesuaikan dengan situasi ruang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Rajah 6. Rajah 6. alat dan kemampuan pelajar. b) Bergerak dengan memilih kelajuan yang sesuai. c) Bergerak dengan mengawal kelajuan.3 Berjalan dengan lambat dan berubah ke serta-merta.

lambat. 66 . Pelajar dikehendaki melakukan pergerakan tubuh badan bagi mengenal pasti kelajuan yang bersesuaian untuk setiap pergerakan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Melakukan beberapa pergerakan dengan menerapkan dua atau lebih aspek masa seperti cepat. Rajah 6.7 Rangkaian pergerakan dengan penggabungan aspek masa (cepat. lembat. sertamerta dan kawal-lambat).5 Bergerak dengan mengawal kelajuan. Rajah 6. serta-merta dan kawal-lambat. e) Merangkaikan pergerakan dengan menggunakan dua atau lebih aspek masa. d) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk memilih kelajuan yang sesuai.6 Mengaplikasikan pemilihan kelajuan yang sesuai dalam perlakuan dirian tangan.

menerima kuasa dan bentuk tubuh badan. Rajah 6. bahagian tubuh badan yang mendahului.8 Perkaitan bahagaian tubuh badan semasa melakukan pergerakan putaran roda. b) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk menunjukkan perkaitan di antara satu bahagian tubuh badan dengan bahagian yang lain. Bergerak dengan menggunkan sekurang-kurangnya dua bahagian tubuh badan seperti tangan dan kaki. Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan bermakna perhubungan satu bahagian tubuh badan dengan bahagian badan yang lain atau perhubungan tubuh badan dengan lantai atau alatan. Imbangan membantu pertukaran pergerakan.4 Tema 4: Kesedaran Perkaitan Antara Pelbagai Bahagian Tubuh Badan. 67 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6. aplikasi kuasa. Lakuan perkaitan pergerakan adalah seperti sokongan badan. a) Bergerak untuk menunjukkan perkaitan antara satu bahagian badan dengan bahagian badan yang lain.4. Rajah 6. Satu bahagian badan bergantung kepada bahagian tubuh badan yang lain untuk melakukan pergerakan. Menggerakkan bahagian tubuh badan akan menukar bentuk pergerakan atau pergerakan bahagian lain.9 Perkaitan bahagian tubuh badan semasa pergerakan.

d) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk menunjukkan perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan. Membuat imbangan badan di atas tapak yang stabil seperti di atas satu atau dua tapak kaki. melintas kayu yang diletakkan di atas skitel atau melompat dekam menggunakan bangku gimnastik. Rajah 6. Pergerakan perlu bersesuaian dengan peralatan. Rajah 6. e) Menyokong badan di atas satu tapak sambil menggerakkan bahagian badan yang lain untuk mendapatkan kestabilan.11 Perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan semasa melakukan pergerakan. Tapak yang stabil menentukan pembentukan terkawal dan kekal supaya lakuan kemas dan licin. Pergerakan boleh dilakukan di atas. 68 . seperti melompat.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Bergerak untuk menunjukkan perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan. Bergerak berbagai jenis cara bersesuaian dengan berbagai jenis alatan. bawah dan melalui alat atau alatan digunakan sebagai halangan.10 Perkaitan tubuh badan dengan alatan. tapak tangan atau punggung. Menggerakkan bahagian tubuh badan semasa berada di alatan.

12 Menyokong badan semasa dirian tangan untuk kestabilan. Untuk mencipta bentuk badan yang dikehendaki. g) Mencipta bentuk badan setelah menentukan kedudukan bahagian tubuh badan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Mengalih beban bermaksud menukar kedudukan tapak imbangan asal ke tapak imbangan yang lain seperti dari sokongan punggung ke bahu atau tangan.13 Mengalih beban untuk mendahului pergerakan semasa kemahiran gulingan ke belakang. 69 . kedudukan bahagian tubuh badan seperti abdomen dan tangan hendaklah ditentukan dahulu. Kedudukan tubuh boleh berdasarkan pada satu. Rajah 6. atau lebih bahagian badan. Semasa mengalih beban. dua. bahagian tubuh badan yang sesuai hendaklah didahului untuk memulakan pergerakan. f) Mengalih beban dari pergerakan yang stabil ke pergerakan yang baru dengan menggunkan bahagian tubuh badan untuk mendahului pergerakan.

Pelajar boleh melakukan pergerakan berbagai-bagai cara mengikut kreativiti.5 Tema 5: Kesedaran Beban Tema kesedaran beban dalam gimnastik pendidikan adalah bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami kualiti pergerakan seperti kuat. b) Bergerak Berbagai Cara dengan Kualiti Berat dan Ringan Bergerak berbagai-bagai cara dengan menggunakan daya dan kawalan otot yang berbeza seperti berat dan ringan. Kualiti meregang dan mengendur dapat dilihat semasa membeku. ringan dan tenang. Melalui tema ini guru harus memberikan senario dan tugas kepada pelajar untuk pelajar memahami tema ini dengan lebih baik.15 Bergerak berbagai cara dan membeku. a) Bergerak berbagai-bagai cara dan membeku.14 Mencipta bentuk badan.4. 6. 70 . Pelajar boleh mempelbagaikan pergerakan dengan bergerak menggunkan lebih atau kurang daya dan kekuatan otot. Rajah 6. Kualiti pergerakan ini dapat dihasilkan dengan cara mengawal kekuatan dan keupayaan otot semasa melakukan pergerakan. Setiap pergerakan menggambarkan beberapa kualiti beban seperti tegap. kuat. lembut. ringan dan tenang. tegang. Pergerakan dilakukan secara lokomotor dan bukan lokomotor. lembut.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Semasa melakukan aktiviti ini pelajar akan merangkaikan beberapa pergerakkan secara berterusan dengan memberi penekanan kepada kepelbagaian dan kelicinan pergerakan. d) Merangkaikan Dua atau Lebih Pergerakan dengan Kualiti Berat dan Ringan Tanpa atau dengan Alatan Pergerakan ini menggabungkan kesemua pergerakan di atas sama ada menggunakan alatan atau tanpa alatan. Pelajar boleh menggunakan pelbagai jenis alatan berdasarkan kemampuan serta selamat. keliling dan sisi. Alatan boleh digunakan secara maksimum seperti di atas. 71 . Rajah 6. 17 Kualiti berat dan ringan dengan alatan. c) Bergerak Berbagai Cara dengan Kualiti Berat dan Ringan Menggunakan Alatan Bergerak dengan kualiti berat dan ringan dengan menggunkan alatan. bawah. Pelajar merangkaikan beberapa pergerakan yang menggunakan lebih atau kurang daya dan kekuatan otot tanpa alatan atau dengan alatan. Guru memastikan rangkaian pergerakan dilakukan dengan cekap dan berkesan sambil menggunakan ruang dan alatan secara maksimum.16 Bergerak dengan kualiti berat dan ringan.

Rangkaian pergerakan boleh dilakukan secara aliran bebas dan aliran terikat. Kelicinan pergerakan dalam sesuatu rangkaian. terikat dan bebas dan terikat. ii.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Berdasarkan tema ini. Rajah 6. terdapat tiga jenis rangkaian pergerakan iaitu secara bebas.4. iii. 6. Pilihan pergerakan mencabar untuk dirangkaikan. penekanan diberi terhadap: i.6 Tema 6: Kesedaran Aliran Kesedaran aliran dapat dilihat apabila beberapa pergerakan dirangkai dengan berurutan. 72 . 18 Rangkaian pergerakan tanpa alatan. iv. Pilihan dan lakuan pergerakan yang sesuai. Ulangan rangkaian pergerakan yang sesuai. 19 Rangkaian aliran bebas. a) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Bebas Rangkaian pergerakan secara aliran bebas merupakan percantuman beberapa pergerakan yang dilakukan secara licin. Dalam memperkembangkan aliran pergerakan. berterusan dan licin. lancar dan berterusan tanpa henti.

c) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Bebas dan Terikat Pergerakan secara aliran bebas dan terikat digabungkan menjadi rangkaian yang licin. lancar dan berterusan. Rajah 6.20 Rangkaian aliran terikat.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Terikat Rangkaian pergerakan secara aliran terikat adalah satu rangkaian pergerakan yang terkawal. Rangkaian pergerakannya masih licin dan berkordinasi.21 Kombinasi rangkaian aliran bebas dan terikat. Rajah 6. Pelaku boleh berhenti seketika pada tempat tertentu dalam rangkaian pergerakan dengan mengekalkan imbangannya. 73 .

Sesuatu pergerakan itu tidak boleh dilakukan tanpa sokongan. Rangkaian pergerakan berpasangan boleh dilakukan seperti kanun. Meniru = ketua melakukan. Rajah 6. Pemilihan pergerakan dan rangkaian ditentu dan dilatih terlebih dahulu. iii. mamadan dan lakuan cermin. Setiap individu menyesuaikan pergerakan dengan secara berpasangan atau berkumpulan. 74 . mengimbangi rakan dan membantu rakan mengekalkan kedudukan badan. kesedaran memberi peluang kepada seseorang individu melakukan berbagai pergerakan bersama rakan-rakan. Memadan = beberapa orang melakukan pergerakan yang sama serentak. Lakuan Cermin = berpasangan dan dalam kumpulan melakukan pergerakan yang sama seperti lakuan dalam cermin. Bergerak dengan rakan-rakan boleh dilakukan secara sentuhan badan untuk menyokong beban. ii. berselang-seli dan berturutan.7 Tema 7: Kesedaran Perkaitan dengan Orang Lain Menurut tema ini.4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6.22 Bergerak dengan pasangan. b) Bergerak berbagai-bagai cara dengan rakan secara sentuhan badan. kesedaran perkaitan dengan orang lain dibahagikan kepada sub tema seperti berikut: a) Bergerak berbagai Cara dengan Pasangan Boleh dilakukan dalam bentuk meniru. Berdasarkan tema ini. Perkaitan ini boleh dilakukan dengan cara: i. pengikut memerhati dan meniru pergerakan ketua.

menghentak kaki. beban serta aliran yang lebih dirasakan dalam rangkaian pergerakan atau pergerakan yang berulang-ulang.4. a) Mendapatkan ritma dari berbagai-bagai pergerakan. Tumpuan ritma termasuk masa. Ritma yang berlainan diperolehi dengan melakukan pelbagai pergerakan. Setiap pergerakan mempunyai ritmanya tersendiri.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Pergerakan yang boleh dilakukan ialah secara meniru.24 Bergerak dalam kumpulan. c) Bergerak berbagai-bagai cara dalam kumpulan Bergerak berbagai-bagai cara dalam kumpulan kecil dan kumpulan besar.8 Tema 8: Kesedaran Ritma Tema ini bertujuan untuk memperkembangkan kesedaran ritma pergerakan. mamadan dan lakuan cermin. Ritma boleh dihasilkan dengan bertepuk tangan.23 Bersentuhan badan. menghitung dan sebagainya. 6. 75 . Rajah 6.

Corak ritma adalah gabungan berbagai ritma. Rentak ritma boleh dilakukan dengan lembut. rendah dan terputus-putus. perlahan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. tinggi.25 Ritma dalam pergerakan. Corak ritma mempunyai rentak mendatar. Corak ritma perlu dilakukan berulangulang. sederhana. kuat. b) Menggunakan corak ritma untuk melakukan pergerakan. cepat. 76 . lambat dan sebagainya.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Aliran rangkaian pergerakan dihasilkan daripada corak ritma pergerakan yang berulang-ulang. licin dan berterusan. Rajah 6. 77 . Aliran pergerakan adalah rangkaian pergerakan yang mempunyai permulaan dan penghabisan yang tertentu.27 Contoh aliran rangkaian pergerakan. Aliran corak ritma hendaklah kemas. c) Merangkaikan aliran pergerakan dengan corak ritma. 26 Corak ritma pergerakan.

Apakah tujuan pembelajaran gimnastik pendidikan? 3. Jenis Pergerakan Maksud Jenis Pergerakan Bergerak secara sentuhan berselang. 2. ianya bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai penghayatan pelajar terhadap aspek estetik dan merangsang kreativiti pelajar melalui pergerakan. Apakah bentuk senario dan tugasan yang harus diberikan oleh guru kepada pelajar untuk pelajar memahami tema kesedaran beban ini dengan lebih baik. Apakah tema yang memberi peluang kepada seseorang individu melakukan berbagai pergerakan bersama rakan-rakan? 78 . penemuan dan daya cipta.5 Kesimpulan Peranan gimnastik pendidikan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang asas gimnastik artistik. 5. Sila lengkapkan ruang yang kosong yang disediakan. Aktiviti 4. Selain itu. Pengolahan pergerakan berdasarkan tema-tema oleh pelajar akan memberikan ruang untuk mereka lebih positif melalui proses penerokaan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6. Bergerak secara sentuhan selalu. Mengapakah sukan gimnastik dirujuk sebagai “the mother of all sports” ?. SEMAK KENDIRI 1.

dan imbangan. c) Menjelaskan kategori pertandingan dan acara yang dipertandingkan bagi lelaki dan wanita.sukan aerobik. sukan akrobatik.1 Cabang sukan gimnastik.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 7 GIMNASTIK ARTISTIK HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. pertandingan sukan tersebut ditadbir oleh Federation International Gymnastics (FIG). gimnastik artistik. gimnastik berirama. 79 . 7. Di peringkat antarabangsa. ketangkasan. koordinasi. Sukan ini juga dianggap sukan yang selamat sekiranya diuruskan dengan baik dan menjalani latihan yang secukupnya. d) Memahami peraturan dan undang-undang pertandingan gimnastik artistik. Disiplin gimnastik lain termasuk: trampolin. b) Memahami perkembangan sejarah gimnastik artistik. gimnastrada (sukan untuk semua) dan tumbling. fleksibiliti. kuasa. anda seharusnya dapat: a) Menyenaraikan cabang-cabang disiplin dalam sukan gimnastik.1 Pengenalan Gimnastik adalah merupakan satu sukan yang melibatkan prestasi senaman yang memerlukan kekuatan fizikal. Setiap negara mempunyai badannya yang tersendiri dan mentadbir setelah bergabung dengan FIG. Tumbling Gimnastik artistik Sukan aerobik Gimrama Trampolin Gimnastrada (Gimnastik untuk semua) Sukan aerobik Rajah 7.

Pergerakan gimnastik terdiri daripada yang senang contohnya berlari.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7.300 S. 7. membangunkan aktiviti ke dalam sukan yang lebih formal. 80 .M. melompat.2 Falsafah Gimnastik ialah pergerakan. berjalan. melompat dan pergerakan yang kompleks seperti hambur tangan (handspring). Dengan kejatuhan Rom.3 Sejarah Sukan gimnastik telah melalui beberapa era perkembangan daripada era penemuannya di zaman pra sejarah. Gimnastik seperti satu sistem latihan sukan harmoni berasal dari Greece Purba 800 S. dan mereka menggunakan gimnasium fizikal menyediakan tentera mereka untuk peperangan.2 Gimnastik dipertandingkan di Sukan Olimpik. gusti. Orang-orang Rom. menyokong dan yang kompleks seperti dirian tangan buka kaki serta dirian kepala. Pergerakan gimnastik juga perlulah menunjukkan ketepatan. berenang. dan kedua-dua lelaki dan wanita yang mengambil bahagian dalam latihan gimnastik. di atas peralatan dan tanpa alatan. latihan fizikal dan senaman yang meningkatkan kekuatan otot. putar roda (cartwheel). Pergerakan gimnastik juga terdiri daripada posisi statik yang senang seperti berdiri. 7. Rajah 7. kejituan dan kesempurnaan. dan seterusnya berkembang sehingga dipertandingkan di peringkat Olimpik dan menjadi salah satu sukan terawal yang dipertandingkan di Sukan Olimpik. selepas menakluk Greece. Kecergasan fizikal adalah satu sifat yang sangat bernilai di Greece purba.M. dan mengangkat berat. dan diaplikasikan untuk ketenteraan mereka.3. membuang. Ianya bertujuan untuk memudahkan pembangunan badan melalui satu siri latihan yang melibatkan berlari. salto hadapan dan belakang. Mesir kuno telah mengaplikasikan asas pergerakan gimnastik seperti yang ditemui pada ukiran hieroglifik. Pergerakan gimnastik boleh dilakukan dengan menggunakan alatan.1 Pra Sejarah Bermula tahun 2.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan bagaimanapun. Walau bagaimanapun. seterusnya dianggap sebagai „bapa gimnastik moden‟ atas usaha beliau memperkembangkan sukan gimnastik moden.3. Sukan ini seterusnya diperkenalkan ke Amerika Syarikat oleh Dr Dudley Allen Sargent. Gimnastik moden dikecualikan beberapa peristiwa tradisional. Friedrich Ludwig Jahn seorang guru di Jerman telah mencipta beberapa aparatus antaranya termasuklah palang sejajar. Gimnastik berkembang di Jerman pada tahun 1800 dan pembukaan Sekolah Jahn di Berlin. kebanyakan perkembangan gimnastik di Amerika Syarikat lebih tertumpu kepada aktiviti pendatang Eropah. batang titian dan acara lompatan. yang memperkenalkan sukan itu di bandar-bandar baru mereka dalam tahun 1880-an. Hasilnya wujud banyak kelab-kelab gimnastik di Eropah dan kemudiannya di England. pada tahun 1811 lebih menyemarakkan lagi perkembangan sukan itu. dan menekankan bentuk dan bukannya persaingan peribadi. 81 . yang mengajar gimnastik di beberapa universiti di Amerika Syarikat. Rajah 7. kepentingan dalam gimnastik berkurangan dan seterusnya gimnastik bertukar hanya sebagai satu bentuk hiburan. Beliau.3 Lakaran aktiviti gimnastik pada dinding.2 Perkembangan Awal Pada akhir tahun 1700-an. 7. seperti angkat berat dan gusti.

Sistem pemarkahan yang berasaskan markah penuh 10 juga telah diperkenalkan pada tahun yang sama dan menjelang tahun 1955. sistem pemarkahan telah mengguna pakai sistem baru yang telah digubal oleh Persekutuan Gimnastik Dunia. palang sejajar. Walau bagaimanapun. Manakala wanita dibenarkan untuk bersaing dalam empat acara iaitu melombol. gelang. Sehingga ke hari ini. Kategori yang dipertandingkan adalah kategori individu dan berpasukan.3 Gimnastik Moden Pada tahun 1954.4 Pendedahan awal sukan gimnastik oleh Friedrich Ludwig Jahn dalam acara batang tititan. gimnastik moden telah menjadi satu sukan yang diiktiraf oleh semua pihak. sistem pemarkahan dan kehakiman telah digubal semula dan sistem berasaskan markah penuh 10 tidak lagi diguna pakai. melombol dan palang tunggal. 82 . palang bertingkat.3. dan senaman lantai. Antara acara yang dipertandingkan untuk lelaki adalah senaman lantai. pada tahun 2005. batang titian. 7. sukan gimnastik telah diselaraskan dengan mewujudkan acara-acara yang khusus untuk wanita dan lelaki. kekuda berpelana.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.

6 Ng Shu Wai yang telah bertanding di Sukan Olimpik Athen. Gimnastik adalah satu sukan yang melibatkan prestasi pergerakan yang berulang-ulang. imbangan dan melombol. kebolehlenturan (flexibility) dan kesedaran kinestatik seperti semasa melakukan hamburan dan lain-lain. malah ia memerlukan kekuatan fizikal.3. Rajah 7. 83 . Sejarah perkembangan awal sukan tersebut menunjukkan bahawa gimnastik pada mulanya berfungsi sebagai alat kecergasan badan dan akhirnya berkembang sehingga dipersembahkan pada masyarakat umum. Sukan gimnastik telah mula diperkenalkan di sekolah-sekolah dan institut pendidikan guru melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani seawal zaman penjajahan lagi. 7.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.5 Sukan gimnastik moden.4 Perkembangan Gimnastik di Malaysia Gimnastik merupakan salah satu sukan pilihan yang wajib dipelajari oleh semua pelajar sekolah di Malaysia. Murid-murid hanya diajar senaman lantai. iaitu kira-kira dalam tahun 1900.

5 minit. Pada tahun 1989 Malaysia telah menang lima pingat emas dalam gimrama di Sukan SEA melalui Faiznur Miskin. Pada peringkat awal pertandingan. Kini sukan gimnastik telah berkembang begitu baik sehingga kesemua Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri telah mengambil bahagian dalam kejohanan gimnastik anjuran Majlis Sukan Sekolahsekolah Malaysia.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Pertandingan gimnastik antara sekolah-sekolah yang pertama telah diadakan pada 24 November 1962 bertempat di Dewan Perhimpunan Cina. iii. Bagi acara lelaki terdapat enam acara yang dipertandingkan sebagaimana berikut: 84 . Peringkat Kelayakan Pasukan akhir Individu keseluruhan akhir Acara individu akhir Oleh yang demikian setiap gimnas akan berpeluang untuk bertanding setiap fasa bagi merebut peluang untuk menjadi johan.5 Acara yang di Pertandingkan Sukan gimnastik yang dipertandingkan di peringkat antarabangsa dikategorikan kepada dua kategori iaitu lelaki dan wanita. Malaysia telah menyertai pertandingan gimnastik dalam Sukan Komanwel sejak 1998 hingga sekarang. ii.4 Kategori Pertandingan di Peringkat Antarabangsa (Olimpik) Empat belas pingat emas untuk dimenangi bagi pertandingan peringkat antarabangsa atau di Sukan Olimpik. pertandingan dibahagikan kepada 4 fasa iaitu: i. kebiasaannya terdapat hampir 200 orang gimnas yang menyertai pertandingan. Pada tahun 1991 Malaysia telah memenangi pingat emas yang pertama dalam Sukan Sea melalui Kau Git Kaur dalam acara melombol dan pada tahun 1993 Lim Wai Chee pula telah menang pingat emas dalam acara melombol untuk menyumbang pingat emas pertama dalam sejarah sukan gimnastik artistik wanita Malaysia. (ii) acara individu atau (iii) individu keseluruhan (yang menggabungkan skor kesemua acara). Oleh kerana terlalu ramai. Gimnastik telah mendapat sambutan ramai melalui pertunjukan di perayaan Hari Kebangsaaan dan temasya sukan sekolah-sekolah setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. 7. iv. Greece. 7. Atlet boleh memenangi pingat dengan skor (i) pasukan mereka. Kuala Lumpur bagi murid-murid lelaki sahaja. Pertandingan untuk murid-murid perempuan bermula pada tahun 1980. Kemuncak kecemerlangan sukan gimnastik adalah pada tahun 2004 apabila seorang gimnas lelaki iaitu Ng Shu Wai telah mewakili Malaysia dalam Olimpik di Athens. Masa maksimum yang diperuntukkan untuk persembahan bagi setiap acara adalah 2.

Senaman lantai (floor exercise) Palang bertingkat (uneven bar) Batang titian (balance beam) Melombol (vaulting) Hanya dua acara yang sama bagi lelaki dan wanita iaitu acara senaman lantai dan melombol. acara yang dipertandingkan adalah sebagaimana berikut: i. 85 . iii. vi. Senaman lantai (floor exercise) Palang sejajar (parallel bar) Melombol (vaulting) Gelang (ring) Kekuda berpelana (pommell horse) Palang tunggal (high bar) Manakala bagi wanita pula. iv.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan i. v. iii. Berikut adalah lakaran susun atur peralatan apabila pertandingan peringkat antarabangsa dijalankan. iv. ii. ii.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.7 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara lelaki. 86 .

Sempadan di sekeliling tikar mungkin tidak mempunyai kecerunan melebihi 25 peratus.4. 87 . 7.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7. Terdapat juga sebuah zon yang 2 meter sekitar kawasan persembahan yang mesti kekal jelas tanpa halangan.8 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara wanita. sedikit tinggi dari permukaan dewan pada maksimum sebanyak 3.1 Senaman Lantai Dimensi untuk lantai adalah sama bagi kedua-dua kategori lelaki dan wanita.5 sentimeter. Lantai adalah berukuran seluas 12 meter x 12 meter persegi dengan permukaan mendatar.

10 Aparatus senaman lantai. 88 . Tilam pendaratan adalah 11 meter panjang dan 4. Kedua-dua palang adalah sejajar dan jarak antara keduanya adalah antara 42 dan 52cm daripada satu sama lain.9 Ukuran lantai gimnastik untuk acara lelaki dan wanita. Rajah 7. 7.2 Palang Sejajar Acara ini dilakukan pada dua palang sejajar yang fleksibel dengan ketinggian ditetapkan 2m di atas lantai dewan.4.5 meter lebar.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.

Landasan untuk larian tidak boleh melebihi 25m panjang.3 Lombol Dimensi ukuran bagi aparatus lombol sedikit berbeza antara lelaki dan wanita. Panjang dan lebar lombol adalah 120 cm panjang dan 95 cm lebar.4.11 Aparatus palang sejajar. Ketinggian minimum bagi wanita adalah 125 cm dan bagi lelaki pula adalah 135 cm. Tilam pendaratan di belakang lombol adalah berukuran 6 m panjang dan 2. Ia adalah 100cm luas dan tidak lebih daripada 2. 60 cm lebar dan 20 cm tinggi. Pada akhir landasan terdapat spring board yang membantu melonjakkan gimnastik ke atas lombol. Permulaan landasan mesti ditandakan jadi gimnas tahu di mana untuk memulakan larian mereka. Atas meja mesti diimbangi dengan permukaan yang tidak licin atau kasar. 7.5 m lebar. Spring board yang digunakan mestilah berukuran 120 cm panjang. 89 . Permukaan kawasan atas meja mesti menyerap kejutan supaya bahu dan pergelangan tangan gimnas dilindungi.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.5 cm tinggi.

4 Gelang Alatan atau aparatus ini terdiri daripada dua gelang berbentuk bulat yang digantung dari atas dan selari antara satu sama lain. Rajah 7.12 Aparatus lombol.8 m di atas lantai dipasang pada tali penggantungan berukuran 70 cm.13 Aparatus gelang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7. 7. 90 . Jarak di antara kedua-dua gelang tersebut adalah 50 cm serta setiap satunya berdiameter dalaman 18cm.4. Kedua-dua gelang tersebut berukuran 2. Saiz tilam pendaratan adalah 5 x 2 meter.

7. Bahagian bawahnya pula adalah 155 cm panjang dan 30cm lebar. 7. Pemegangnya (pommell) adalah setinggi 12 cm dari atas kekuda dan diletakkan di antara kedua-duanya adalah 40cm hingga 45 cm.8 meter dari atas permukaan lantai. Manakala tilam pendaratan di bahagian bawah palang adalah berukuran 12 meter x12 meter.4. Rajah 7. 91 . Tilam pendaratan di bahagian bawahnya adalah berukuran 4 meter panjang dengan 4 meter lebar.13 Aparatus gelang. Bahagian atas kekuda adalah berukuran 160 cm panjang dan lebar 35 cm. Tepi dan penjuru kekuda adalah berbentuk bulat.8 cm diameter dan 240 cm panjang.14 Aparatus kekuda berpelana.6 Palang Tunggal Aparatus palang tunggal adalah merupakan sebuah palang tunggal dengan ketinggian 2. Apabila diukur dari lantai.4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7. Saiz palang adalah 2.5 Kekuda Berpelana Kekuda berpelana adalah merupakan sebuah aparatus berbentuk bujur dengan dua pemegang (pommels) di atasnya. Ketinggiannya adalah 115 cm tinggi dari aras lantai.

Manakala palang atas adalah berukuran 2. Rajah 7.435 meter.5 m di atas lantai dan bar yang lebih rendah adalah berukuran 1.16 Aparatus palang bertingkat.7 m di atas lantai. Tiilam pendaratan adalah berukuran 14 m panjang dan 2 m lebar.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.15 Aparatus palang tunggal.4. 7. 92 .7 Palang Bertingkat Aparatus palang bertingkat khusus untuk acara wanita ini adalah merupakan alat yang terdiri daripada dua palang fleksibel yang jarak maksimumnya adalah 1.

adalah singlet leotard tanpa lengan. 93 .17 Aparatus batang titian. 7. Bagi 16 Pakaian gimnas semasa latihan atau pertandingan gimnastik.5 Etika Berpakaian Atlet yang bertanding dalam sukan gimnastik artistik haruslah mematuhi kod etika berpakaian yang telah ditetapkan oleh FIG. Berikut adalah etika yang telah ditetapkan di dalam code of point.1 Pakaian a) Gimnas Lelaki Gimnas lelaki dimestikan memakai dua lapisan pakaian leotard16. Rajah 7. Tahap ketebalan kusyen adalah antara 15 mm sehingga 30 mm tebal. 7. Saiz tilam untuk tujuan pendaratan di kedua-dua hujung rasuk ialah 17 x 4 meter. 5 meter panjang dengan ketinggian 1.2 meter dari lantai. Untuk acara senaman lantai dan melombol.4. Lapisan pertama.5. Keseluruhan batang titian mestilah bersalut dengan kusyen lembut beserta tepi bulat di hujung. Manakala lapisan kedua adalah seluar samada pendek atau panjang mengikut acara yang disertai.8 Batang Titian Batang titian adalah aparatus bagi wanita yang berukuran kira-kira 10 cm lebar.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7. gimnas mestilah memakai leotard tanpa lengan beserta seluar pendek.

c) Gimnas Wanita Bagi gimnas wanita. pakaian yang ditetapkan di dalam code of point versi terdahulu adalah leotard berlengan panjang. gimnas dan pasukannya boleh dihukum dengan potongan markah untuk pakaian mereka. Rajah 7. FIG melalui code of point baru telah membenarkan gimnas wanita untuk memakai leotard berlengan separa panjang.18 Pakaian gimnas lelaki. Bagi acara kumpulan. Seluar pendek dan seluar panjang umumnya warna pepejal.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan acara yang lain. keseragaman dalam berpakaian adalah diwajibkan. Sejak tahun 1980-an. biasanya putih. merah atau hitam. Dalam tahun 1970-an leotards biasanya diperbuat daripada poliester dan kain berkaitan. dalam keadaan yang jarang berlaku. Pakaian seragam gimnas lelaki biasanya kurang hiasan daripada gimnas perempuan. Walau bagaimanapun. biru. Leotards tidak boleh naik terlalu tinggi pada pinggul atau dipotong terlalu rendah. mereka diwajibkan memakai leotard tanpa lengan bersama sepasang seluar panjang yang melekat kepada bahagian bawah kaki beserta stoking. Singlet biasanya menggunakan satu atau lebih warna pasukan kebangsaan. bahan likra atau spandeks telah digunakan 94 . dan tanpa lengan Leotards Amalan dan mereka yang dipakai dalam sesi latihan podium secara amnya tanpa lengan. tetapi tidak ada sekatan ke atas reka bentuk. Sekiranya peraturan ini tidak dipatuhi.

95 . foils dan kain hologram berwarna-warni. velor.19 Kepelbagain rekabentuk leotard wanita. Rajah 7. Secara asasnya. juga melanggar peraturan dan tidak dibenarkan. Rajah 7. pelbagai bahan telah digunakan untuk membuat leotard termasuk baldu. jaringan. fabrik logam. Mana-mana bahan leotard yang agak jarang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan dalam pembuatan leotard. leotards tidak boleh dibuat potongan berbentuk lubang atau apa-apa reka bentuk dengan tujuan kelihatan seksi samada pada bahagian belakang atau depan.20 Kepelbagaian rekaan corak leotard wanita. Manakala bermula tahun 1990-an.

kebiasaannya mereka mesti menyimpan rambut panjang serta diikat dalam pelbagai fesyen. 96 . Rajah 7. Walau bagaimanapun. Walaupun beberapa gimnas lelaki memilih untuk mempunyai bulu muka.21 Kepelbagaian gaya rambut gimnas lelaki. atau tocang. Rajah 7. hampir semua atlet lelaki memilih untuk mempunyai rambut pendek.22 Kepelbagaian gaya dandanan rambut gimnas wanita.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7. samada seperti ekor kuda.2 Gaya Rambut a) Gimnas Lelaki Gimnas lelaki tidak diperlukan untuk menerima pakai apa-apa gaya rambut tertentu semasa pertandingan. b) Gimnas Wanita Gimnas wanita tidak diwajibkan untuk mengamalkan apa-apa gaya rambut tertentu atau panjang rambut. Bagaimanapun.5. ini secara umumnya terhad kepada misai dan janggut yang dipotong kemas dan rapi.

peraturan berubah sekali lagi disebabkan kontroversi pemarkahan di Sukan Olimpik 2004. pada tahun 1990an peraturan telah diselaraskan dan setiap rutin diberi nilai permulaan berdasarkan tahap kesukaran. Melalui sistem pemarkahan baru ini.5 mata kepada skor dengan mata bonus yang diberikan jika elemen sukar digantung bersama-sama dalam rutin. Rajah 7. Elemen yang diperlukan menambah maksimum sebanyak 2. yang boleh terdiri daripada A (mudah) kepada F (yang sangat sukar).23 Kedudukan juri semasa acara kekuda berpelana. Sejak itu Persekutuan Gimnastik Antarabangsa telah menggubal sistem pemarkahan yang baru yang mana penilaian adalah berasaskan kesukaran rutin dan pelaksanaan. Titik ini kemudiannya ditambah bagi setiap kemahiran. sukan ini mengamalkan penilaian markah persembahan gimnas berdasarkan skala 1 hingga 10. Markah 97 . Kemudian pada tahun 2005.6 Sistem Pemarkahan Gimnastik artistik adalah merupakan sebuah sukan yang mengamalkan sistem pemarahan yang berbentuk subjektif. tahap kesukaran diputuskan oleh kemahiran yang dilakukan oleh gimnas. Walau bagaimanapun. Setiap rutin bermula pada kesukaran sifar. Selama lebih 80 tahun. menjadikannya "sempurna sepuluh" lebih sukar untuk dicapai. Dua panel hakim yang hadir semasa pertandingan: Dua panel hakim "A" yang menentukan kesukaran teknikal dan enam panel hakim "B" yang menilai pelaksanaan dan kesenian rutin.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7.

24 Contoh kulit depan code of point. imbangan dan koordinasi tubuh badan yang baik. koordinasi. Sebagai antara sebuah sukan yang tertua di dunia. kuasa. dan bagaimana setiap kemahiran yang harus dilakukan. Kesemua komponen yang disebutkan di atas adalah amat penting bagi seorang gimnas untuk berjaya dalam sukan gimnastik artistik. fleksibiliti.7 Code of Point Code of point adalah merupakan sistem penghakiman yang digunakan dalam sukan gimnastik artistik. Ia menggariskan nilai kesukaran kemahiran. Buku ini dikawal oleh Persekutuan Gimnastik Antarabangsa dan diterima pakai diseluruh dunia sebagai rujukan utama dalam setiap pelaksanaan kemahiran dan pertandingan.) Mata kesukaran dan pelaksanaan ditambah bersama-sama untuk memberikan nilai gabungan. 7.0 markah. ketangkasan. (Sebagai contoh jatuh semasa mendarat dari batang titian dipotong sebanyak 1. 7. gimnastik artistik masih mengutamakan ciri-ciri kesempurnaan dalam pelaksanaan persembahan setiap 98 . Ia juga menjelaskan tentang peraturan pertandingan dan bagaimana markah setiap persembahan dalam pertandingan dikira.. Rajah 7.8 Kesimpulan Sukan gimnastik adalah merupakan sukan yang memerlukan kekuatan fizikal.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pelaksanaan bermula pada 10 dan mata ditolak dengan kesilapan masing-masing.

Lukiskan lakaran susun atur peralatan bagi acara wanita.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan aparatus dan mengekalkan nilai estetika dalam setiap kemahiran yang telah dikelaskan dalam code of point. SEMAK KENDIRI 1. Senaraikan acara yang dipertandingkan untuk peserta lelaki? 3. Berapakah bilangan acara yang dipertandingkan untuk peserta perempuan? 4. 5. Apakah tugas panel hakim B? 99 . Berikan maksud gimnastik? 2.

kekuatan. d) Menjelaskan prinsip asas sains yang diaplikasikan semasa pelaksanaan kemahiran. dan daya tahan otot yang baik. Oleh kerana kemahiran dalam gimnastik artistik melibatkan elemen layangan (flight element). c) Melaksanakan pergerakan berdasarkan setiap pola. anda akan dapat: a) Menyenaraikan 7 jenis pola pergerakan dalam gimnastik artistik. ketangkasan. Ianya adalah aktiviti yang berkait rapat dengan kecergasan fizikal.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 8 KEMAHIRAN ASAS GIMNASTIK ARTISTIK HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. menarik dan berseni. Melalui pola-pola pergerakan ini.2 Konsep Pergerakan Gimnastik Artistik sering dianggap sebagai aktiviti pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki kualiti pergerakan supaya lebih baik dan sempurna dalam kalangan pelajar sekolah. 8. 100 . b) Membuat perbandingan fokus pergerakan dalam setiap pola. Kesemua komponen kecergasan fizikal ini menjadi asas kepada perkembangan kemahiran gimnastik dan diterjemahkan melalui setiap acara yang dipertandingkan.1 Pengenalan Gimnastik artistik ialah pergerakan tubuh badan yang memerlukan fleksibiliti . pelbagai pergerakan lanjutan yang boleh dikembangkan bagi menghasilkan pergerakan yang lebih baik. Terdapat enam pola pergerakan asas dalam gimnastik artistik. 8. penumpuan konsentrasi yang tinggi semasa pelaksanaan aktiviti adalah amat penting bagi mengelakkan kemalangan. imbangan.

iv. 101 . iii. Lompat mendarat dengan kedua belah kaki. 8. iii.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 8. Berdiri tegak dengan sokongan dua kaki. ii.3.2 Mendarat dengan kaki. Tangan dibawa ke hadapan. ii. Jatuhkan badan ke hadapan. Berdiri tegak dengan dua kaki. Bengkokkan lutut dan tangan dihayun ke atas.1 Pola pergerakan gimnastik. Rajah 8. Pergerakan yang melibatkan pola pendaratan adalah pergerakan dari atas dan mendarat di lantai. Bengkokkan kaki dengan tangan ke hadapan semasa mendarat.3 Pola Pergerakan Gimnastik Pendaratan Statik Gerak Edar Putaran Hamburan Hayunan Rajah 8. i. b) Mendarat dengan tangan.1 Pola Pendaratan Pola pendaratan adalah merupakan kemahiran pergerakan yang melibatkan penyerapan daya yang lebih berkesan dengan merendahkan pusat graviti. a) Mendarat dengan kaki i.

c) Mendarat dengan gulingan sisi. Kaki mendarat dan dagu didekatkan ke dada.3 Mendarat dengan tangan. v. iii. Rajah 8. vi.4 Mendarat dengan gulingan sisi. Tangan dibengkokkan. vi. Tangan digunakan untuk menyokong badan. 102 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iv. ii. Pusingkan badan ke sisi. Badan tegak dalam keadaan meniarap. vii. Berdiri tegak Lompat ke hadapan dan tangan ke atas. v. iv. Tangan ke atas. Pusingkan badan dan nberdiri tegak. i. Rajah 8. Guling menggunakan bahu.

Pusat graviti pada badan bertindak sebagai pusat berat badan.6 Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar. imbangan dan putaran.3. i.2 Pola Statik Pola statik adalah jenis pergerakan yang melibatkan kemahiran kestabilan. Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar adalah lebih stabil.5 Gabungan pelbagai jenis pendaratan. Berikut adalah konsep asas pusat graviti. Rajah 8. Kemahiran jenis ini melibatkan keupayaan badan untuk kembali ke posisi yang seimbang selepas dipindahkan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan d) Kombinasi kemahiran mendarat. Rajah 8. Ianya memerlukan pemahaman asas tentang perkaitan pusat graviti dengan kedudukan badan. 103 . Kedudukannya akan bertukar-tukar berdasarkan bentuk badan semasa melakukan sesuatu pergerakan. 8.

semakin tidak stabil keadaan. ii. Rajah 8. Pola pergerakan statik boleh dilatih melalui beberapa pergerakan seperti di bawah: a) Pergerakan statik di atas kaki. Langkah ke hadapan dan sokong satu kaki dengan satu kaki di angkat lurus ke belakang. i. pusat graviti dan titik tengah dasar sokongan berada dalam satu garisan tegak.8 Pusat graviti. Semakin jauh pusat graviti. Rajah 8. Kestabilan yang maksimum berlaku apabila garisan graviti. garisan graviti dalam keadaan selari menjadikan sesuatu objek lebih stabil. iii.7 Jarak pusat graviti mempengaruhi kestabilan. Berdiri dengan sokongan dua kaki (3 saat). 104 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii.

Guling separa ke belakang dengan kaki lurus ke sokongan bahu. Duduk kaki lunjur ke hadapan. b) Statik di atas sokongan bahu.10 Statik di atas sokongan bahu.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8. tangan di sisi (3 sat). 105 . ii.9 Statik di atas kaki. Rajah 8. i.

3. Contoh pergerakannya adalah berlari. Rajah 8.12 Contoh pergerakan gerakedar. Rajah 8. 106 .11 Kombinasi gerakan statik menjadi satu rutin pergerakan. 8. berjalan atau melompat.3 Pola Gerak Edar Pola gerak edar adalah sejenis pergerakan yang melibatkan pemindahan pusat graviti yang akhirnya akan menghasilkan pergerakan yang mengubah kedudukan badan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Kombinasi kemahiran.

semakin perlahan putarannya.3. Berdiri tegak dengan dua kaki. iii. iv. Semakin besar jejari putaran. Berikut adalah jenis-jenis putaran.4 Pola Putaran Pola jenis ini adalah merupakan jenis pergerakan yang melibatkan putaran. a) Putaran hadapan i. Guling. 8. Konsep asas yang menjadi dasar pola ini adalah: i. 107 .13 Gerak edar jalan ulat ke hadapan. Semakin kecil jejari putaran. Rajah 8. Naikkan pinggul serta rapatkan dagu ke dada.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8. semakin pantas putarannya.14 Gerak edar langkah dan tendang ke hadapan. Bercangkung dengan sokongan tangan ke depan. dakap lutut dan berdiri tegak. ii. ii.

iii. iv. Bengkok lutut kiri. Tendang kaki kanan. Berdiri tegak dengan kaki. Bengkokkan kaki dan hayun tangan ke atas. iv. Letakkan tangan kiri ke lantai. ii. 108 . v. c) Putaran sisi i. iii. Rajah 8. Straddle kaki di atas.16 Putaran menegak 360°. Mendarat dengan tangan lurus ke atas.15 Putaran hadapan. Mendarat dengan kaki kiri. b) Putaran menegak i. Lompat dan berpitar 360°. ii.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8.

Pergerakan menghambur ini melibatkan aplikasi daya yang mana daya diperlukan untuk menggerakkan sesuatu objek.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8. 19 Hamburan menegak pada papan anjal atau trampoline.3. a) Hamburan menegak i. 8.5 Pola Hamburan Pola jenis ini melibatkan pergerakan menghambur badan samada ke hadapan atau ke belakang.17 Putaran sisi.18 Kombinasi kemahiran putaran. Objek akan bergerak mengikut arah daya itu bertindak. d) Kombinasi kemahiran Rajah 8. Rajah 8. Lari dan lantun pada papan anjal atau trampolin. 109 .

Lentik dengan laju dan hambur dengan menolak tangan. tangan lurus ke atas. Mendarat dengan kaki. ii. 20 Hamburan tengkuk. Mendarat dengan kaki. Lentik dengan lajhu dan hamburkan kaki ke hadapan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Hambur tengkuk i.21 Hambur kepala. iii. Letak tangan dengan kaki lurus. Rajah 8. 110 . iii. tangan lurus ke atas. Rajah 8. Guling dengan kaki lurus. ii. c) Hambur kepala i.

6 Pola Hayunan Pola hayunan merupakan jenis pergerakan yang melibatkan konsep aksi dan reaksi. Berikut adalah beberapa jenis contoh pelaksanaan pola hayunan.23 Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang.22 Kombinasi gerakan hamburan. 111 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan d) Kombinasi kemahiran Rajah 8.3. Pelaksanaan pola pergerakan ini memerlukan penggabungan beberapa kemahiran asas untuk menjadi satu rangkaian. Rajah 8. b) Hayun tangan sisi dari bawah ke atas. Rajah 8. 8. a) Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang.24 Hayunan sisi dari bawah kebahagian atas. Hayunan adalah merupakan putaran di sekitar paksi luaran.

Rajah 8. d) Kombinasi kemahiran.4 Fokus Kemahiran Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik ialah: i. ketangkasan imbangan. daya tahan dan kekuatan otot. fleksibiliti.26 Pelaksanaan kombinasi kemahiran asas.dan kemahiran.25 Hayunan kaki sisi dan ke belakang. 8. Keupayaan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dalam aspek-aspek regangan. 112 . Rajah 8.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Hayun kaki sisi dan ke belakang.

iv. Badan dihamburkan ke belakang. ketangkasan dan variasi kemahiran dalam satu pergerakan. 8.27 Lentang-lentik (flic flac).1 Senaman Lantai a. 8. v. Berikut dijelaskan contoh kemahiran asas bagi setiap acara. iv. Lentang Lentik (Flic Flac) Rajah 8. Meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan sesuatu pergerakan yang lebih sukar. i. Berdiri dengan lutut dibengkokkan serta tangan lurus di tepi telinga. iii. kesemua kemahiran ini menuntut kesungguhan dan minat yang tinggi untuk mencapai kejayaan. Teknik asas. Keupayaan untuk menguasai kemahiran supaya keindahan pergerakan dapat dihasilkan dengan baik. Berdiri dengan tangan masih lurus di sebelah telinga. Walaupun begitu. Gabungan kemahiran asas ini akan menghasilkan suatu perherakan yang lebih bernilai dan kreatif serta mempunyai nilai yang tinggi dalam sistem pemarkahan gimnastik. 113 .5 Kemahiran Asas Kemahiran asas adalah merupakan langkah awal kepada kemahiran lanjutan yang lebih kompleks. iii.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii.5. Tangan lurus dilantai serta bersedia untuk menolak badan diikuti kaki berpijak ke lantai. Penumpuan kepada pengekalan postur yang baik ketika melakukan pergerakan. ii. Keupayaan untuk menghayati pergerakan kinestatik dan estatik. Badan dicondongkan 45° ke belakang dan tangan dihayunkan ke belakang. Kebolehan merangkaikan imbangan. v. vi.

iv. ii. serta bengkokkan sebelah kaki. Dalam keadaan dirian tangan. c. 114 . iii. Kaki mendarat ke lantai dengan tangan masih lurus ke atas. Dirian tangan dan gulingan hadapan. v.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b. Teknik asas i. Tangan diletakkan ke atas lantai. Rapatkan kedua-dua belah kaki semasa badan tegak diudara. Ambil beberapa langkah larian anak. Kedua tangan diletakkan ke lantai dan kaki yang tidak dibengkokkan dihambur ke hadapan. Dalam pergerakan larian. Rajah 8. iii. kedua-dua tangan diluruskan ke atas. ii. Berdiri tegak dengan tangan diluruskan ke atas.29 Dirian tangan dan guling hadapan. Rajah 8. Tangan menolak menolak badan untuk naik ke atas. condongkan badan ke hadapan. iv.28 Hambur hadapan. Hambur tangan. Teknik asas i. dan sebelah kaki menendang ke atas diikuti oleh kaki kedua.

Tangan berpegang pada palang dengan badan lurus . viii. vii. Rajah 8. ii.2 Palang Tunggal dan Palang Bertingkat.31 Hayunan kaki di kekuda berpelana. iii. Kaki dibengkokkan dalam kedudukan „tuck‟ (lutut ke dada). 115 . Tangan dibengkokkan serta belakang badan diletakkan di atas lanatai diikuti oleh kaki. v.5. Sangkutkan kaki ke palang dan pusing badan ke kedudukan seperti dalam rajah. i. 8. Dengan badan dalam keadaan lurus. Rajah 8. Gantung badan ke palang dan mendarat.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan v. Hayunan. iv. Kaki ditendang ke hadapan untuk lajak dan di lantunkan kaki dan badan ke belakang untuk mendarat. Tarik badan ke atas dengan kaki lurus (berbentuk v) dirapatkan ke palang. vi. Tangan memeluk lutut untuk membantu badan naik ke atas. a. 8.30 Gantung badan ke palang dan mendarat. lentikkan badan ke belakang.5. Teknik asas.3 Kekuda Berpelana a. Berdiri tegak dengan tangan masih di atas udara.

4 Palang Sejajar. Naik ke palang sejajar dengan badan lurus dan kedua-dua badan berpegang pada palang. Kekal dalam kedudukan tersebut untuk selama 3 saat. i. Dalam keadaan kaki lurus. i. 8. Teknik asas. angkat kaki seperti kedudukan huruf L. 116 . Rajah 8.Sit Rajah 8.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Teknik asas. ii. b. Lonjak ke atas dan kangkangkan kaki ke kiri dan kanan.33 Hayun ke belakang dan kangkang. iii. Naik ke palang sejajar dengan badan lurus dan kedua-dua badan berpegang pada palang. Hayun dan kangkang. a. Kedua-dua tangan dipegang pada pelana dalam keadaan mbadan berdiri tegak disebelah aparatus. Lakuan menghayun ini memerlukan momentum dari pergerakan hayunan kiri dan kanan. i.32 Kemahiran asas L-Sit pada palang sejajar. L. iii. ii.5. Teknik asas.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Larian lajak dan pijak papan anjal serta mendarat di atas lombol dalam kedudukan mencangkung. Teknik Asas i. Berdiri dan mendarat dengan kedua belah kaki di atas tilam pendaratan. 8.6 Kesimpulan Pola pergerakan dalam sukan gimnastik adalah asas kepada setiap pergerakan dalam sukan tersebut. 117 . dan kangkangkan kaki. Kemahiran yang lebih kompleks ini memerlukan koordinasi badan dan gabungan beberapa kemahiran asas untuk menjadi satu rutin persembahan semasa pertandingan. Rajah 8. Kaki yang dikangkang diletakkan di atas palang dengan tangan berada di sebelah dalam kaki. ii. iii. 8.34 Kemahiran lompat. Kemahiran pergerakan yang lebih kompleks akan menjadi lebih mudah dipelajari dan pelajar akan cepat mencapai tahap autonomous dalam setiap kemahiran yang dipelajari.5 Lombol a.5. Pembinaan asas yang kukuh pada peringkat seawal persekolahan akan dapat membantu pelajar mempunyai masa yang cukup untuk pengukuhan asas. Pada hayunan ke belakang. mencangkung dan mendarat. Hayunkan badan ke hadapan dan ke belakang dengan kaki dalam keadaan lurus. iv. condongkan bahu sedikit ke hadapan. Mencangkung dan mendarat.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. 5.8 4. Apakah perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik? 118 . Berapakah ketinggian untuk aparatus palang tunggal? adalah merupakan sebuah palang tunggal dengan ketinggian 2. Terangkan pola pergerakan statik? 3. Senaraikan pola pergerakan dalam gimnastik? 2. Tuliskan teknik asas putaran sisi.

riben. dan tali. b) Menghuraikan sistem perbezaan sistem pertandingan gimrama dengan gimnastik artistik. dan manipulasi radas dalam serta diiringi oleh muzik dalam sesebuah persembahan pertandingan.1 Pengenalan Gimrama (gimnastik irama) adalah merupakan sukan yang dipertandingkan secara individu atau berpasukan yang hanya boleh disertai oleh wanita sahaja. 119 . bola. tarian. Pergerakan yang dihasilkan adalah segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang berkordinasi serta estetik (Pusat Perkembangan Kurikulum. Seorang gimnas hanya memanipulasi satu radas di atas lantai pada satu-satu masa sewaktu persembahan dalam pertandingan. gelung. gimnastik.1 Persembahan gimrama dalam acara riben.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 9 GIMRAMA HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. c) Menyenaraikan alatan yang digunakan untuk pertandingan gimrama. Ianya menggabungkan unsurunsur balet. 9. anda akan dapat: a) Menjelaskan sejarah perkembangan sukan gimrama di dunia dan di Malaysia. Antara acara yang dipertandingkan dalam sukan ini adalah belantan. Rajah 9. 1997a).

Sekolah Gimrama Sweden telah menggabungkan kesemua unsur-unsur tarian dan menerapkan unsur tarian dari Findland. pada tahun 1984 sukan gimrama telah di pertandingkan buat pertama kali di Sukan Olimpik di Los Angeles. yang mengasaskan Institut Barat Perempuan di Ohio. kejohanan ini menjadi kalender tetap persatuan dan di pertandingkan setiap dua tahun sekali.1 Perkembangan Moden Pada tahun 1962 Persekutuan Gimnastik Antarabangsa telah mengiktiraf gimrama moden sebagai suatu sukan tersendiri. Hinrich Medau mengasaskan Sekolah Medau di Berlin untuk melatih gimnas dalam bentuk "gimnastik moden". Amerika Syarikat. 1991). Kesemua tokoh ini percaya bahawa tarian adalah medium untuk meluahkan eksprsi diri dan menyihatkan badan. Setelah wujud pelbagai gaya dan bentuk tarian yang diterapkan dalam gimrama. Peter Henry Ling terus memperkembangkan idea ini pada abad ke-19 di Sweden dengan mempromosikan senaman percuma yang dinamakan "gimnastik estetik" yang membolehkan pelajar menyatakan perasaan dan emosi mereka melalui pergerakan badan. 120 . 9. Francois Delsarte (1811-1871). dan Rudolf Bode (1881-1970).2 Sejarah dan Perkembangan Gimnastik berirama yang berkembang daripada idea-idea Noverre Jean-Georges (1727-1810). Hungary pada tahun 1963. Pada tahun 1929.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 9. Pertandingan gimrama di peringkat peringkat antarabangsa yang pertama ialah Kejohanan Gimrama Sedunia yang berlangsung di Budapest. Ernst Idla Estonia telah memperkembangkan tahap kesukaran untuk setiap pergerakan pergerakan. Sejak itu. Amerika Syarikat. Pada massa yang sama. Seiring dengan perkembangan tersebut. Selain itu. pada tahun 1837.2. dan untuk membangunkan penggunaan alatan dalam sukan gimrama (Carroll. pada tahun 1900. Idea ini telah dilanjutkan oleh Catharine Beecher. beberapa pertandingan di peringkat antarabangsa yang lain seperti Kejohanan Eropah (European Championship) dan Kejohanan Empat Benua (Four Continents Championship) telah dimulakan pada tahun 1978.

Seterusnya pada tahun 1984. gimrama telah diperkenalkan di Sukan SEA Kuala Lumpur. satu skim pembangunan untuk gimnas yang berasaskan penganugerahan lencana dan sijil kecemerlangan bagi gimnas yang berjaya telah dilancarkan. Kejohanan gimrama peringkat kebangsaan yang pertama telah diadakan pada tahun 1985. Pada tahun tersebut juga. Pada tahun 1985. dan Malaysia telah memungut lima pingat emas melalui Faiznur Miskin. 9.gimrama telah dimulakan sebagai aktiviti kokurikulum.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. Persekutuan Gimnastik Malaysia telah mengimport seorang jurulatih dari Australia untuk mengadakan program intensif selama setahun. Seramai 300 orang jurulatih dapat dihasilkan. Jawatankuasa Teknik Gimrama yang pertama telah ditubuhkan di bawah Persekutuan Gimnastik Malaysia.2. Sukan gimrama telah diperkenalkan secara serius di Malaysia pada tahun 1982 dimana satu Kursus Kejurulatihan Peringkat Asas telah diadakan di Kuala Lumpur di bawah pimpinan Puan Emmy Bellwood iaitu seorang jurulatih dari New Zealand.2 Gimrama di awal penyertaannya di SUkan Olimpik. Latihan gimrama tidak ditawarkan di mana-mana tempat pada mulanya. perkembangan gimrama di Malaysia bermula di sekolah. satu lagi Kursus Kejurulatihan Serantau Peringkat Lanjutan telah diadakan dengan menjemput pakar yang sama. satu lagi kursus kejurulatihan bagi guru-guru dari sekolah dan maktab telah dijalankan oleh beberapa orang instruktor tempatan. Pada tahun 1986.2 Perkembangan Gimnastik di Malaysia Pada amnya. Di sekolah. 121 . Seterusnya pada tahun 1989. Pada tahun 1983. Sebanyak 30 pasukan dari seluruh negara telah mengambil bahagian.

Puan Yoshiko Kamo untuk menyediakan juruhakim tempatan ke Sukan SEA 1989. Pada tahun 1989 Satu kursus Kejuruhakiman Peringkat Antarabangsa telah diadakan dan dikendalikan oleh seorang jurulatih dari (FIG). Selain itu. Sepanyol. Pada hari ini pasukan gimrama Malaysia semakin disegani di pentas antarabangsa dan telah banyak menjuarai kejohanan di peringkat antarabangsa. gimnas peringkat nasional telah diberi peluang bertanding dalam Kejohanan Empat Benua untuk memperolehi pendedahan. Malaysia juga telah mengambil bahagian dalam Kejohanan Sedunia di Alicante. kursus kehakiman peringkat kebangsaan yang pertama telah diadakan pada tahun 1987 oleh seorang pakar dari Australia. selaras dengan adanya Persatuan Gimnastik Asia Tenggara (SEAGON) yang ditubuhkan dan bertempat di Jakarta pada tahun 1989.3 Faiznur Miskin ketika mewakili Malaysia di Sukan Sea. Cik Karen Ho. boleh dikatakan perkembangan gimrama di Malaysia sudah meningkat. Setakat ini. 1989.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. Seramai 20 orang hakim kebangsaan telah dihasilkan. 122 . Dari aspek kepegawaian.

4 Elaine Koo mendapat pingat gangsa ketika di Kejohanan Sukan Komanwel 2010.5 Gelanggang pertandingan sukan gimrama.5 kaki. karpet yang digunakan adalah tidak sama dengan acara senaman lantai gimnastik artistik. Ini adalah kerana. Secara lebih spesifik. Setiap acara yang dipertandingkan akan dijalankan di atas karpet berukuran kira-kira 42. Karpet yang digunakan dalam sukan gimrama tidak mempunyai sebarang alas dan spring untuk membantu gimnas melantun dengan lebih tinggi. 123 . 9. Rajah 9.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9.3 Tempat Pertandingan Terdapat empat jenis acara yang dipertandingkan dalam sukan gimrama. penggunaan alas dan spring akan mengganggu pergerakan dan pelaksanaan kemahiran gimnas.5 kaki x 42.

Berikut adalah jenis pertandingan yang dijalankan: i. d) Gimnas dari pasukan-pasukan yang tidak lengkap (1 atau 2 orang gimnas sahaja) tidak layak untuk pemilihan Pasukan Terbaik. e) Untuk menentukan Johan Individu Keseluruhan.I. 7. b) 30 gimnas yang terbaik dari Pertandingan I dipilih untuk pertandingan ini.(2001).G. ii. iaitu samada GELUNG. (Maksimum 2 orang dari setiap pasukan) c) Empat (4) latihan dengan empat (4) jenis alatan yang ditetapkan akan dipertandingkan. c) Semua ahli gimnas yang berdaftar dikehendaki menyertai Pertandingan I..G. Lapan „difficulties‟ dengan nilai yang tertinggi akan diambil kira untuk jumlah markah Technical Value. b) Empat (4) acara akan dipertandingkan. Setiap pasukan diwakili oleh 3 (tiga) orang gimnas dari setiap negeri.I. Empat „difficulties‟ daripada 8 harus dalam kombinasi lima puluh peratus daripada „difficulties‟ dengan nilai yang tertinggi mesti dalam kumpulan (Compulsory Body Movement) untuk setiap alat. jumlah mata yang diperolehi daripada keempat-empat acara yang dipertunjukkan akan diambilkira. Peserta yang mendapat mata yang terbanyak akan menjadi Johan Individu Keseluruhan. tetapi gimnas ini akan mengambil bahagian dalam Pertandingan I sebagai saringan bagi Pertandingan II dan III.4 Acara yang di Pertandingkan dan Peraturan Di pertandingan peringkat antarabangsa. TALI atau RIBEN bergantung ketetapan penganjur.1. d) Latihan yang dipersembahkan untuk Pertandingan II berdasarkan keperluan peringkat junior/senior mengikut peraturan F. BOLA . Pertandingan 3 Kejohanan Alatan a) Empat(4) latihan dengan 4 (empat) jenis alatan yang ditetapkan akan dipertandingkan.1 (b). 124 . iii. terdapat tiga acara utama dengan empat aparatus pilihan yang ditetapkan oleh penganjur yang hanya akan dipertandingkan. Setiap gimnas perlu mencatat 10 „difficulties‟ maksimum pada borang‟Technical Value’ (TV). BELANTAN. iaitu setiap pasukan mempersembahkan 3 latihan bagi setiap acara dengan jumlah 12 latihan setiap pasukan. Pertandingan 1 Saringan dan Kumpulan a) Latihan yang dipersembahkan untuk Pertandingan I berdasarkan keperluan peringkat Junior mengikut peraturan F. Pertandingan 2 Individu Keseluruhan dipertimbangkan a) Semua gimnas yang mengambil bahagian di Pertandingan I akan untuk Pertandingan II.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 9.

Panel Artistik A . Mereka ialah: Panel D1 . hanya empat alatan sahaja akan digunakan untuk pertandingan dan akan ditetapkan oleh FIG atau badan yang menganjurkan.I. Tali harus.Panel menilai kesukaran badan.G Code terkini. 9. Berikut adalah alatan yang digunakan untuk pertandingan. Keperluan kemahiran asas termasuk lompatan atas tali dan skipping. balingan.Menilai muzik dan komposisi dan skor maksimum adalah 10 markah. (Ini digunakan untuk menjadi hanya sebahagian kecil daripada skor seni. skor akhir dikira berdasarkan formula berikut: (D1 + D2) / 2 + A + EX untuk nilai sebanyak 30 mata. Tali mestilah berwarna. 9. Markah maksimum ialah 10 markah. c) Markah dari Pertandingan III ini sahaja diambilkira bagi menentukan kedudukan. Walaupun begitu. putaran dan angka lapan. Ia mungkin sama ada diameter seragam atau secara progresif tebal dalam pusat dengan syarat bahawa penebalan ini adalah bahan yang sama seperti tali. 9.) Panel Pelaksanaan EX . dan koreografi. apabila ditekan oleh kaki. terdapat lima alatan yang digunakan untuk pertandingan antabangsa.1 Tali Tali diperbuat daripada hem atau bahan sintetik yang mengekalkan ciri-ciri ringan dan lembut. Menurut sistem terbaru ini.5 Sistem Pemarkahan Berdasarkan format sistem pemarkahan terbaru FIG. 125 . sambungan. sama ada semua atau sebahagiannya. Ini digunakan untuk menjadi panel seni. kini terdapat 4 panel (berbanding tiga panel dalam kitaran sebelumnya).Menilai ketepatan dan bagaimana unsur-unsur dan kelancaran rutin dilaksanakan. Markah maksimum ialah 10 markah.Menilai kesukaran peralatan dan risiko. Markah maksimum adalah 10 markah. Panel D2 . Satu atau dua simpulan di setiap hujung adalah untuk memegang tali ketika melakukan rutin.6. bulatan. d) Peserta yang memperolehi mata tertinggi dalam sesuatu acara Pertandingan III akan menjadi Johan acara berkenaan.6 Peralatan Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awalnya. Sistem baru ini akan memberikan satu pertiga daripada skor akhir kepada perkara-perkara seperti tafsiran muzik. mencapai kedua-dua ketiak gimnastik. Elemen-elemen lain termasuk hayunan. Panjangnya adalah dalam nisbah saiz gimnas.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Latihan yang dipersembahkan berdasarkan keperluan peringkat junior/senior mengikut peraturan F.

20 cm diametre. bulatan.6 Kepelbagaian warna tali. melantun atau bergolek. Keperluan asas rutin gelung termasuk putaran di sekeliling tangan atau badan dan bergolek. dan berat gelung mestilah sekurang-kurangnya 300g. Rajah 9. Gelung mungkin berwarna semulajadi atau sebahagiannya atau sepenuhnya dilindungi oleh satu atau beberapa warna.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. dan ia boleh ditutup dengan pita pelekat sama ada warna yang sama atau berbeza. Elemen asas termasuk melontar.2 Gelung Gelung adalah alat yang diperbuat daripada plastik atau kayu.7 Gelung. Gimnas perlu menggunakan kedua-dua 126 . Ia harus berehat di tangan gimnas dan tidak berehat terhadap pergelangan tangan atau dapat difahami. dan melalui menerusi gelung. Diameter dalamannya adalah 51-90 cm.6. hayunan. 9. Bola itu dibuat daripada getah atau bahan sintetik dan 18 . membaling. dengan syarat bahawa ia mengekalkan bentuknya semasa pelaksanaan rutin.

8 Belantan. Ianya mungkin berwarna-warni dan mempunyai reka bentuk di atasnya.6. Hujung reben yang disambungkan kepada pemegang adalah dua kali ganda untuk tempoh maksimum 1 meter. Reben tanpa pemegang mesti sekurang-kurangnya 35g. 127 . Berat keseluruhan adalah 160 gram. Belantan mungkin berwarna semulajadi atau sebahagiannya atau sepenuhnya dilindungi oleh satu atau beberapa warna. Elemen asas termasuk bulatan kecil. melontar dan menangkap. 9. 4-6cm lebar dan panjang minimum 6 meter.6. Rajah 9. Reben mestilah dalam satu bahagian.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan tangan dan bekerja pada keseluruhan kawasan lantai sambil menunjukkan pergerakan yang berterusan mengalir. pergerakan simetri.3 Belantan Belantan diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik dan bersaiz 40-50 cm dari hujung ke hujung. 9.4 Reben Reben diperbuat daripada satin atau lain-lain bahan yang sama warna. Belantan mesti digunakan dengan kedua-dua tangan dan satu tangan.

9.9 Kepelbagaian warna riben. 128 .5 Bola Bola adalah sejenis alat yang diperbuat daripada getah atau bahan sintetik (plastik lembut) dengan syarat ia mempunyai keanjalan yang sama seperti getah. Bola boleh menggunakan apa-apa warna.6.10 Ukuran riben. Ia adalah 18-20 cm diameter dan mesti mempunyai berat minimum 400g.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. Rajah 9.

d) Leotard mestilah kulit ketat untuk membolehkan hakim untuk menilai kedudukan yang betul setiap bahagian badan. ii. tetapi skirt mesti sentiasa jatuh kembali pada pinggul gimnas. 129 . iii. e) Ia dibenarkan untuk memakai: i.11 Kepelbagaian warna bola. Leotard panjang penuh dengan syarat bahawa ia adalah ketat.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. c) Leotards dengan atau tanpa lengan adalah dibenarkan. Panjang dan warna kain yang meliputi kaki mestilah sama di kedua-dua kaki f) Gaya skirt (potong atau hiasan) adalah bebas.7 Etika Berpakaian Gimnas Individu dan Berpasukan Berikut adalah etika berpakaian bagi gimnas individu dan berpasukan. j) Bagi gimnas berpasukan leotards mestilah sama dari segi bentuk dan warna. Seluar panjang ketat samada di dalam atau di luar leotard. g) Gimnas boleh melakukan senaman mereka dengan berkaki ayam atau menggunakan kasut khas gimrama. tidak dibenarkan. a) Leotard mestilah diperbuat daripada bahan yang tidak telus pandangan. b) Bahagian bukaan leher leotard mestilah tidak melebihi bahagian sternum dan bukaan leher belakang leotard tidak melebihi tulang belikat. i) Sebarang barang kemas yang boleh menjejaskan keselamatan gimnas. 9. h) Gaya rambut mesti kemas dan rapi serta solekan yang jelas dan ringan. tetapi leotards tarian dengan tali sempit tidak dibenarkan.

Penggabungan unsur-unsur balet. Ianya hanya khusus untuk wanita dan sistem pertandingannya mengambil kira aspek feminin sebagai salah satu aspek penilaian.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. 130 . gimnastik. 9. Ianya amat unik jberbanding sukan lain yang boleh diceburi oleh kedua-dua gender. tarian. tarian dan akrobatik semasa memanipulasi radas dengan gabungan muzik sebagai iringan dalam pergerakan menunjukkan bahawa gimrama sebuah sukan yang mementingkan nilai estetik dan berseni. Penggunaan muzik dalam pertandingan gimrama adalah diwajibkan ke atas semua gimnas. Penggunaan muzik dengan suara adalah tidak dibenarkan. dan manipulasi radas dalam serta diiringi oleh muzik dalam sesebuah persembahan pertandingan.12 Kepelbagaian jenis leotard. Persembahan yang baik haruslah seiring di antara pergerakan dan muzik. Muzik boleh terdiri daripada satu atau lebih alat muzik.9 Kesimpulan Sukan gimrama adalah merupakan sukan khusus yang tidak boleh diceburi oleh lelaki. 9. Juri akan menilai pergerakan berdasarkan koheren dan perkaitan muzik dengan pergerakan yang dilakukan oleh gimnas. Persembahan tanpa iringan muzik tidak akan dinilai oleh juri.8 Muzik Gimrama menggabungkan unsur-unsur balet.

Apakah tugas panel pelaksanaan EX? 4. Pada tahun berapakah sukan gimrama telah diperkenalkan secara serius di Malaysia? 5.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. Bagaimanakah formula skor akhir dikira? 131 . Senaraikan acara yang dipertandingkan dalam gimrama? 3. Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam gimrama? 2. Apakah ciri-ciri tali untuk pertandingan? 6.

pergerakan. pendedahan kemahiran asas dalam setiap alatan adalah amat penting bagi membantu pelajar mencapai kemahiran yang lebih kompleks .1 Aksi pertandingan acara riben. gelung. dan alatan yang mencabar pelajar untuk mengetahui keupayaan badan mereka (Pusat Perkembangan Kurikulum. 1997b). c) Menghubungkait kemahiran asas dengan kemahiran yang lebih kompleks.1 Pengenalan Gimrama menawarkan gabungan unik elemen muzik. tali. 10. 132 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 10 KEMAHIRAN ASAS GIMRAMA HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. dan belantan dalam cara yang menyeronokkan dan menakjubkan. Oleh yang demikian. anda akan dapat: a) Menjelaskan kemahiran-kemahiran asas dalam sukan gimrama. bola. Melalui sukan ini. pelajar akan menggunakan kreativiti dan imaginasi semulajadi mereka untuk memanipulasi reben. Rajah 10. b) Membuat perbandingan dalam pergerakan bagi setiap jenis kemahiran.

1 Kemahiran Imbangan Kemahiran imbangan adalah merupakan suatu kemahiran yang penting dalam gimrama. Imbangan Melentik Meringkuk dan melunjur Gerak edar Pusingan badan Lompatan Ketangkasan 10. iv. iii. v. ii.2 Imbangan melutut. Oleh yang demikian.2 Kemahiran Asas Kesemua kemahiran asas yang digunakan dalam gimrama perlu dibina dan didedahkan seawal umur lima tahun. 133 . Kemahiran asas amat berkait rapat dengan pembelajaran kemahiran lanjutan yang lebih sukar dan memerlukan koordinasi dan kawalan tubuh badan yang baik. vi. Pendedahan kepada kemahiran asas ini akan memudahkan gimnas menyeimbangkan diri semasa mengkoordinasi kemahiran lain dan membantu mereka memahami konsep pusat graviti. i. Berikut adalah 7 jenis pergerakan asas dalam sukan gimrama. Ini bagi membolehkan mereka mempraktis kemahiran pergerakan yang betul dan efisen. Rajah 10.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 10. seorang gimnas perlu ditekankan dengan aspek asas agar kemahiran lanjutan akan menjadi lebih mudah dilaksanakan. a) Imbangan Melutut. vii.2.

134 . 10.2 Kemahiran Melentik Kemahiran melentik adalah merupakan penerapan aspek kelenturan anggota badan samada ke sebelah kiri dan kanan atau ke hadapan dan ke belakang.3 Meringkuk dan Melunjur Meringkuk dan melunjur adalah kemahiran asas yang memfokuskan kepada pergerakan memanjang dan mengecilkan badan.3 Imbangan V. b) Melutut dan melentik ke sisi. Rajah 10.2.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Imbangan V Rajah 10. 10.4 Melentik ke arah sisi kiri dan kanan. a) Berdiri dan melentik ke sisi. Tujuan utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep penguncupan otot dan kesedaran tubuh badan sewaktu melakukan kemahiran. Rajah 10.5 Melutut dan melentik ke sisi.2.

2. 135 .4 Gerak Edar Fokus utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep postur badan dan kordinasi di antara keseluruhan anggota badan sewaktu melakukan pergerakan. meringkuk dan melunjur kaki.7 Perlakuan melentik dan mengendurkan otot belakang. b) Lentik kucing. 10.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan a) Duduk. a) Berjalan Rajah 10.8 Pergerakan berjalan. b) Berlari Rajah 10. Rajah 10.6 Pergerakan duduk. Rajah 10.9 Berlari. meringkuk dan melunjur kaki.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

c) Langkah skip.

Rajah 10.10 Pergerakan langkah skip. 10.2.5 Pusingan Badan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk memahamkan pelajar tentang putaran dan paksi tegak dalam pergerakan gimrama. Selain itu kemahiran ini mendedahkan pelajar kepada konsep pusat graviti pada badan apabila melakukan pergerakan. a) Pusingan setempat di atas dua kaki.

Rajah 10.11 Berpusing setempat di atas dua kaki.

b) Pusingan di atas punggung dengan pusingan tangan.

Rajah 10.12 Berpusing di atas punggung. c) Pusingan di atas lutut.

Rajah 10.13 Pergerakan berpusing di atas lutut.

136

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

0.2.6 Lompatan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk memboehkan pelajar memahami perlakuan lompatan asas, penyerapan daya, imbangan serta aksi dan reaksi. a) Lompat regang.

Rajah 10.14 Pergerakan lompat regang. b) Lompat lentik

Rajah 10. 15 Pergerakan lompat lentik.

c) Lompat bintang

Rajah 10.16 Perlakuan lompat bintang.

137

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

d) Lompat dakap

Rajah 10.17 Perlakuan lompat dakap. 10.2.7 Ketangkasan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep daya, momentum, imbangan serta aksi dan reaksi. a) Ringkuk badan dan ayun.

Rajah 10.18 Ringkuk badan dan ayun. b) Guling balak.

Rajah 10.19 Guling balak.

10.3 Kesimpulan Kepelbagaian kemahiran asas dalam sukan gimrama adalah merupakan asas pergerakan untuk membolehkan pelajar memahami konsep dan membezakan setiap kemahiran dengan kemahiran yang lain. Ianya bertujuan untuk memantapkan asas pergerakan pelajar bagi mencapai kemahiran kompleks yang lebih sukar. Kombinasi balet, tarian, gerakan akrobatik beserta iringan muzik menjadikan setiap pergerakan semakin sukar dan memerlukan koordinasi dan kemahiran pemahaman yang tinggi.

138

139 . Mengapa perlunya kemahiran asas dalam gimrama? 4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. Jelaskan kepentingan muzik dan peranannya dalam pertandingan gimrama. Mengapakah kemahiran asas gimrama diajar seawal umur 5 tahun? 2. Berikan 7 jenis kemahiran asas dalam sukan gimrama? 3. Apakah fokus utama kemahiran meringkuk dan melunjur? 5.

(1991). (1998). Making connections: Improving movement skills by integrating knowledge from dance disciplines. Movement education leading to gymnastics 4-7: A session-by-session approach to key stage 1. (1975).. Kuala Lumpur: Routledge. Pusat Perkembangan Kurikulum. The American College of Sports Medicine. A. (2003). Buku panduan guru: Gimnastik irama.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan RUJUKAN Butcher. (1992). 71(8). . Wee Eng. Teaching physical education: Becoming a master teacher. London: MacDonald and Evans. Yun. (2000). (1997b). L. R. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. 140 . (2009). Recreation & Dance. (2011). Laban’s principles of dance and movement notation (2nd ed. Journal of Physical Education. W. Bhd. (1997a). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.). Selangor: Syarikat Mohamad Roduan. & Eaton.. Recreation & Dance. Deborah. E. Buku panduan guru. 33. Joonkoo.). Shapiro. Bhd. D. FITT Principle. (2010). O. & Cleland. (1997).). 9. Pusat Perkembangan Kurikulum.Y. Graham. Hoe. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kementerian Pelajaran Malaysia. Shah Alam. Shah Alam: Karisma Publication Sdn. (Ed. & Jim. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan pergerakan mudah. Gross and fine motor proficiency in preschoolers: Relationships with free play behaviour and activity level. Laban. Journal of Human Movement Studies. Ramakrishnan. Howton. (1998). G. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan (3rd ed. Kementerian Pelajaran Malaysia. 16. (1989).). Maggie. Journal of Human Movement Studies. J. IL: Human Kinetics. IL: Human Kinetics. Reaching IEP goals in the general physical education class. 27-36. Developmental physical education for all children (4th ed. F. Kennedy. 81(6). Pergerakan kreatif. Sukatan pelajaran pendidikan jasmani. Carroll. Batu Caves. P. Gallahue. Champaign. . Journal of Physical Education. Champaign. 5(2).

..QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Thomas. (1988). Lee. Champaign. Katherine T. IL: Human Kinetics Books. 141 . Physical education for children: Concepts into practice. Jerry R. & Thomas. Amelia M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->