P. 1
20130227160218modul Ritma Dan Pergerakan 2013 Final Edit

20130227160218modul Ritma Dan Pergerakan 2013 Final Edit

|Views: 107|Likes:
Published by Fir Daus

More info:

Published by: Fir Daus on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan
Modul Pendidikan Jarak Jauh UPSI

MAZUKI MOHD YASIM MD AMIN MD TAFF JAFFRY ZAKARIA AZLIZAM AZIZ SALWANI HASSAN

i

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN......................................................................................................................... i SENARAI RAJAH ...................................................................................................................... ix SENARAI JADUAL ................................................................................................................... xv UNIT 1 ....................................................................................................................................... 1 PERGERAKAN ASAS................................................................................................................ 1 1.0 Pengenalan .......................................................................................................................... 1 1.2 Konsep Pergerakan Asas..................................................................................................... 1 1.3 Mengapa Kemahiran Pergerakan Asas Penting? ................................................................. 2 1.4 Matlamat Pergerakan Asas .................................................................................................. 4 1.4.1 Kecergasan ................................................................................................................... 5 1.4.2 Sosiolisasi / Kerjasama .................................................................................................. 5 1.5 Jenis Pergerakan Asas ........................................................................................................ 5 1.5.1 Pergerakan Lokomotor .................................................................................................. 6 1.5.1.1 Arah Pergerakan ..................................................................................................... 7 1.5.1.2 Masa Pergerakan .................................................................................................... 8 1.5.1.3 Haluan Pergerakan ................................................................................................. 8 1.5.2 Pergerakan Bukan Lokomotor ....................................................................................... 9 1.5.3 Pergerakan Manipulatif Alat ..........................................................................................10 1.6 Ritma ..................................................................................................................................11 1.6.1 Ritma dan Pergerakan ..................................................................................................11 1.6.2 Sumber Ritma...............................................................................................................12 1.7 Kesimpulan .........................................................................................................................13 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................13 UNIT 2 ......................................................................................................................................14 i

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS .....................................................................................14 2.1 Pengenalan .........................................................................................................................14 2.2 Konsep................................................................................................................................14 2.3 Pola Pergerakan Asas ........................................................................................................14 2.4 Prinsip Pergerakan..............................................................................................................16 2.4.1 Prinsip Mekanikal .........................................................................................................16 2.4.2 Prinsip Estetika Pergerakan..........................................................................................16 2.5 Proses Perkembangan Kemahiran Pergerakan ..................................................................17 2.5.1 Peringkat Permulaan ....................................................................................................18 2.5.2 Tahap Pertengahan ......................................................................................................18 2.5.3 Peringkat Lanjutan ........................................................................................................18 2.6 Fasa Pembelajaran Dalam Pergerakan...............................................................................19 2.6.1 Fasa Kognitif.................................................................................................................19 2.6.2 Fasa Bersekutu ............................................................................................................20 2.6.3 Fasa Autonomous ........................................................................................................20 2.7 Kesimpulan .........................................................................................................................21 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................21 UNIT 3 ......................................................................................................................................22 PEMANASAN BADAN ..............................................................................................................22 3.1 Pengenalan .........................................................................................................................22 3.2 Faedah Pemanasan Badan .................................................................................................23 3.3 Jenis Pemanasan Badan ....................................................................................................23 3.3.1 Pemanasan Badan Umum ............................................................................................24 3.3.2 Regangan Statik ...........................................................................................................24 3.3.3 Pemanasan Badan Khusus ..........................................................................................25 3.3.4 Regangan Dinamik .......................................................................................................25 3.4 Prinsip Pemanasan Badan ..................................................................................................26 ii

...........................................5...1..........32 PERGERAKAN KREATIF ASAS ......................................................................27 3............................................................................................................................................................................................................................................5......................36 4.............................35 4..........................48 iii ..............3 Tema 3: Kesedaran Ruang .....................................................................3 Tujuan Pergerakan Kreatif ........46 SEMAK KENDIRI ..................2 Pergerakan Kreatif ......6 Tema 6: Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat..............................1.40 4.6 Kesimpulan ............................................................................1...........................................................................................................................5.................................................38 4....................................1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan...........33 4..........5 Tema Dalam Pergerakan Kreatif ..................................................................................31 UNIT 4 .................................................................................30 SEMAK KENDIRI .......35 4...........................1 Pendahuluan .............8 Tema 8: Ritma-Ritma Berkaitan Dengan Pekerjaan...........4 Jenis (Type) ......................................................... ............................................................................................45 4.....................33 4.......2 Tema 2: Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa .......................5 Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan....................4................................5 Penerapan Nilai Keseronokan dalam Aktiviti Pemanasan Badan .........4....4....................................3 Masa (Time) ........................................................32 4...............................4 Penerapan Nilai Dalam Pergerakan Kreatif ....34 4.......................35 4......4 Tema 4: Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa ................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 3...................2 Intensiti (Intensity) .......................42 4.................27 3....32 4.......................................6 Kesimpulan ........................................................4....32 HASIL PEMBELAJARAN .......7 Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas ......................41 4.47 UNIT 5 ......................................................5...................................................................................27 3...................................5.....................................................................1 Tahap Asas ................................1............................................1..1................... ...........................1...........................................................................................5....................44 4.........................................1...5..26 3..........27 3............................................................................................................................................5............................................... .....................................................5.....1 Frekuensi (Frequency).

.....................................2.......................................................4......................2 Tema 2: Kesedaran Ruang ......................................................................3 Tujuan Gimnastik Pendidikan .......................................................................................................................3.......................................2 Gimnastik Pendidikan ..............................................54 5................................................ ..............................60 GIMNASTIK PENDIDIKAN..........................3.........63 6.....2.....................................8 Tema 16: Kualiti-kualiti Ekspresif dalam Pergerakan .......4.....4....................................51 5...............................................................48 5..4........................60 6..................7 Tema 15: Formasi-formasi dalam Kumpulan .......................................................3..........................2 Tema 10: Transisi Lapan Daya Asas.........................................................................................................59 SEMAK KENDIRI .........2 Pergerakan Kreatif Tahap Lanjutan ............................................................ .........................3 Ransangan Dalam Pergerakan Kreatif ......4 Tema 4: Kesedaran Perkaitan Antara Pelbagai Bahagian Tubuh Badan................................................56 5.........................2...2.................60 6..............61 6............4 Kesimpulan ........................................................................................................... ...................................................60 6..2...............................................3.................1 Ransangan Dalam Diri ....................................3 Ransangan Bunyi ...................................................58 5..........1 Pengenalan .................................................................................3 Tema 11: Orientasi Ruang ...58 5.............4 Tema 12: Gabungan Bentuk dan Daya dalam Pergerakan .....................................................50 5.................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN ........................1 Tema 9: Bentuk-Bentuk Pergerakan.................................................................................................................3............................................................................59 UNIT 6 ........................................................................................6 Tema 14: Kesedaran Kumpulan .................58 5.64 6..1 Pengenalan ........67 iv ..................................................1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan .....................57 5.........................................3 Tema 3: Kesedaran Masa ..........................49 5....................................48 5..........................................4 Tema Dalam Gimnastik Pendidikan .2 Ransangan Objek ......................61 6.................................................................. .....................................................................3............48 5.........................................60 6......53 5......52 5......5 Tema 13: Penaikan dari Lantai.......................................................58 5.....................................

................................8 Tema 8: Kesedaran Ritma ..........2 Perkembangan Awal.......................................................................................................................83 7................................90 7....92 7...................................................................4.4..............................................................................................4................72 6......5 Tema 5: Kesedaran Beban ........3 Gimnastik Moden ..............................................1 Pengenalan .....4 Kategori Pertandingan di Peringkat Antarabangsa (Olimpik) .....................................1 Pra Sejarah ..5 Kekuda Berpelana ..............................79 GIMNASTIK ARTISTIK ...80 7..........................................................................................................4...............................................................88 7..............78 UNIT 7 .............................4.............................3............2 Falsafah ................3 Lombol.........................................5 Kesimpulan ............80 7..................7 Tema 7: Kesedaran Perkaitan dengan Orang Lain .....................93 v ..................................................................................................................................................................................................................2 Palang Sejajar ...............................................................................................................81 7..........................................................................................84 7........................4......................................................................................4 Gelang ..............................................75 6..........................7 Palang Bertingkat .......................................................................................................5 Acara yang di Pertandingkan .......4 Perkembangan Gimnastik di Malaysia ................................................................................................79 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................................................................................80 7.........................79 7.......................................................................................................4.....................3..............................................5 Etika Berpakaian ...............84 7................3.........................................74 6........................91 7...........................................8 Batang Titian .........................79 7...........................4.................................................................89 7...78 SEMAK KENDIRI ..................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6............70 6..........................................................................................................................................................4..6 Tema 6: Kesedaran Aliran ................................93 7......4.............................................................................................4............6 Palang Tunggal ................1 Senaman Lantai ....................................................3 Sejarah ....................87 7...............82 7.91 7.....................................4.............................................................................................................3........................

...............117 SEMAK KENDIRI ...........................................................................................6 Sistem Pemarkahan ..................5..................113 8..................................................................................................115 8.....107 8.....3 Kekuda Berpelana ..........................................................................................................................................118 vi ..............................................................................................5......................................................................................................................................................................3....................................................................................112 8...................................................................................................................97 7.................................................... ...................................................................................113 8.............................................................................................5......5..................116 8...6 Kesimpulan ....5 Lombol.........................................5.......109 8...................1 Pengenalan .........................................................................................................................93 7...................................................................103 8.................................................................2 Gaya Rambut .99 UNIT 8 ....................................3 Pola Gerak Edar ..................3...........1 Pola Pendaratan ...........................................................4 Palang Sejajar.3......................................................................100 8....3.....................3..7 Code of Point ........................4 Pola Putaran ....................................................................100 8.......1 Senaman Lantai ..............5.................................................................................................................................................2 Palang Tunggal dan Palang Bertingkat................................................................................................3...............101 8......................100 HASIL PEMBELAJARAN ......................................117 8...115 8................111 8...........................................4 Fokus Kemahiran ........................................................................................................................................................................ ................98 7............................................................................3 Pola Pergerakan Gimnastik .................2 Konsep Pergerakan ....1 Pakaian .......................................................................106 8...................................................................................................................................................................................................98 SEMAK KENDIRI .........100 8....2 Pola Statik ...........101 8.......................................................5 Kemahiran Asas ...6 Pola Hayunan ....100 KEMAHIRAN ASAS GIMNASTIK ARTISTIK .96 7........................................................5 Pola Hamburan.................5..............................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7.........8 Kesimpulan ......................................................................................

................6.........127 9..............................................................9 Kesimpulan ..................................................1 Kemahiran Imbangan ..........................................7 Etika Berpakaian Gimnas Individu dan Berpasukan .............................................................................4 Reben ..................5 Sistem Pemarkahan .1 Tali .........................2........134 vii ............QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 9 ............................................................125 9..........................................................6............120 9.....................................................................1 Perkembangan Moden ...................................................................132 KEMAHIRAN ASAS GIMRAMA .............................................................................................................................................................................................................................125 9.......................................................1 Pengenalan ..........................................................................................................................................................119 9.....................................120 9.133 10...............................................2.........................................................................121 9....................................6.......................2...................2 Kemahiran Melentik .................................131 UNIT 10 ...............................................................2 Perkembangan Gimnastik di Malaysia .........................2 Gelung .............................119 HASIL PEMBELAJARAN .......................................................................................................................................................................................................................................6.................................................................................................................................................119 GIMRAMA ..............................................................................................................................................................124 9........................................................................3 Meringkuk dan Melunjur..........................133 10.......3 Tempat Pertandingan ..............................126 9.....132 10......................................2 Sejarah dan Perkembangan ...........................................................5 Bola ........................................................................................................................................................6................130 SEMAK KENDIRI ...2.......................1 Pengenalan ..........2........123 9...................................................................................2 Kemahiran Asas .................................................132 10.119 9..........................................................129 9.........................................................................................134 10.....................8 Muzik .130 9.................................127 9..........................125 9..........3 Belantan ...................128 9.....6 Peralatan .............................4 Acara yang di Pertandingkan dan Peraturan .................................................................................................................................

...............3 Kesimpulan ...............................2.............................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 10.....................................................................................................................................................................................................4 Gerak Edar .......................138 10..........................140 viii ......7 Ketangkasan................................137 10.................................138 RUJUKAN ................................................................................2..................................................136 0........................5 Pusingan Badan ...2.............................................6 Lompatan .......2...............................135 10................................................

9 Rajah 1...6 Fasa autonomous..........................................................28 Rajah 3............... ..10 Rajah 1...........7 Contoh pergerakan bukan lokomotor (a... ............................................................................9 Aktiviti penyapu cermin kereta...............3 Contoh pergerakan lokomotor........29 Rajah 3.10 Aktiviti menebang pokok balak.....3 Regangan statik......6 Contoh corak haluan pergerakan...............................8 Aktiviti ulat..35 Rajah 4.........1 Pergerakan kreatif...................... ......... ...............................................17 Rajah 2..............................................2 Pergerakan tubuh badan.....5 Masa pergerakan............................................................................................................. .............................................2 Jenis-jenis pergerakan asas................... ....................................... ............6 Aktiviti awan dan bumi.................. .30 Rajah 4...............................13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan moden............................ ................... .........................................................................................................................8 Melambung dan menangkap........ .................11 Pergerakan dan ritma saling berkaitan...1 Aktiviti pemanasan badan... .....11 Rajah 1..............................26 Rajah 3............................................ ...................4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik.............................................. ................................. 6 Rajah 1..................................................................................................... .................... c....15 Rajah 2..............5 Regangan dinamik..................2 Analisa pergerakan melalui prinsip biomekanik.....................................29 Rajah 3........................ 7 Rajah 1................21 Rajah 3................25 Rajah 3................24 Rajah 3....................19 Rajah 2............................................................. ....... ..........................16 Rajah 2.............................................................................................................................................. .... 8 Rajah 1.............................. ...12 Rajah 1...........10 Memukul............5 Penguasaan yang baik bagi kemahiran yang mudah.................3 Aktiviti pergerakan halus ringan dan berat kuat...........................36 ix .....................2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan badan umum..25 Rajah 3........... ............................................................................................................................4 Arah pergerakan lokomotor...........................12 Rajah 2............................................7 Aktiviti berenang....12 Ritma sebahagian daripada konsepsi pergerakan..........1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas ............. 4 Rajah 1.......................................................................20 Rajah 2........................22 Rajah 3........................ ......4 Fasa kognitif memerlukan maklumbalas daripada guru....................... ................................................................... dan d)............ .............. ...........10 Rajah 1....... 8 Rajah 1........................................................................................ ..QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SENARAI RAJAH Rajah 1.................3 Penerapan nilai estetika dalam pergerakan...................28 Rajah 3................ . b...................................................................................................................... 9 Rajah 1...............9 Membaling pundi kacang.10 Rajah 1...................1 Gabungan pola pergerakan mampu menghasilkan pergerakan yang kompleks...32 Rajah 4....................

.......................69 Rajah 6.........37 Rajah 4.................... 18 Rangkaian pergerakan tanpa alatan...............3 Berjalan dengan lambat dan berubah ke serta-merta..................... lambat................. .............66 Rajah 6............................................................................. ....................................................................................................................................................67 Rajah 6......... .......... ........... ...........67 Rajah 6..43 Rajah 5...................................... ......1 Bentuk-bentuk pergerakan................................................6 Pergerakan meniru rakan..7 Contoh formasi sebentuk dan tidak sebentuk............8 Perkaitan bahagaian tubuh badan semasa melakukan pergerakan putaran roda. ......53 Rajah 5...10 Perkaitan tubuh badan dengan alatan.. ..............................41 Rajah 4............................................................57 Rajah 6...3 Orentasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan urutan...................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 4. ...............49 Rajah 5.......................................... ..........65 Rajah 6....................................................... 17 Kualiti berat dan ringan dengan alatan..5 Contoh-contoh penaikan dari lantai..................................................... . ................................ .......................................... beban dan aliran dalam kumpulan.............................6 Mengaplikasikan pemilihan kelajuan yang sesuai dalam perlakuan dirian tangan....................1 Berjalan dengan cepat............. ...........................68 Rajah 6....................52 Rajah 5...66 Rajah 6.69 Rajah 6..................71 Rajah 6......................6 Penggunaan aspek masa...4 Rekaan daya mengikut corak.......................65 Rajah 6.. ..12 Menyokong badan semasa dirian tangan untuk kestabilan.............54 Rajah 5....................... ...................4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan mengawal gerakan samada secara serta merta atau kawal lambat...................... ...........66 Rajah 6..................................................................................38 Rajah 4........... .... ..............................64 Rajah 6.................51 Rajah 5..... .. ruang.................................72 x ..............................68 Rajah 6.......................................70 Rajah 6...............................5 Bergerak dengan mengawal kelajuan...............7 Bentuk tubuh badan............. .. .....................13 Mengalih beban untuk mendahului pergerakan semasa kemahiran gulingan ke belakang.......2 Dimensi ruang........7 Rangkaian pergerakan dengan penggabungan aspek masa (cepat..........................14 Mencipta bentuk badan.. ............................................... ....................4 Bergerak dengan pelbagai kelajuan yang sesuai........43 Rajah 4.........15 Bergerak berbagai cara dan membeku...........5 Kesedaran ruang.....9 Perkaitan bahagian tubuh badan semasa pergerakan... ...2 Berdiri tegak dan berjalan dengan lambat.....70 Rajah 6.......71 Rajah 6.................................................................................65 Rajah 6................................... . sertamerta dan kawal-lambat).11 Perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan semasa melakukan pergerakan.....56 Rajah 5..........................................................................8 Perlakuan gerak isyarat...........16 Bergerak dengan kualiti berat dan ringan................................ .................................................................................................

... ............................................................ ....77 Rajah 7.......... .................3 Lakaran aktiviti gimnastik pada dinding..............................25 Ritma dalam pergerakan..10 Aparatus senaman lantai.............13 Aparatus gelang.............4 Pendedahan awal sukan gimnastik oleh Friedrich Ludwig Jahn dalam acara batang tititan.83 Rajah 7..............93 Rajah 7.96 Rajah 7...........92 Rajah 7.............. ...............72 Rajah 6...........................................23 Kedudukan juri semasa acara kekuda berpelana...90 Rajah 7.............17 Aparatus batang titian.............20 Rangkaian aliran terikat................ .. ...............................................21 Kombinasi rangkaian aliran bebas dan terikat..2 Gimnastik dipertandingkan di Sukan Olimpik................15 Aparatus palang tunggal....................................................... ........... ..... ..................... .........................................................................................................................................................................................88 Rajah 7.......................24 Bergerak dalam kumpulan..................................... .............7 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara lelaki......................18 Pakaian gimnas lelaki. 19 Rangkaian aliran bebas........................................76 Rajah 6................................................................ .................................. ........................................ ......... ......................................................96 Rajah 7............ ...................75 Rajah 6................ ..................... ..................................................23 Bersentuhan badan...... ..91 Rajah 7..........................88 Rajah 7.81 Rajah 7..................73 Rajah 6..............12 Aparatus lombol...............................89 Rajah 7...22 Kepelbagain gaya dandanan rambut gimnas wanita...............6 Ng Shu Wai yang telah bertanding di Sukan Olimpik Athen..................14 Aparatus kekuda berpelana......................................................97 xi ............................................................................................92 Rajah 7.........1 Cabang sukan gimnastik...................................................................................... .......... .8 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara wanita..........74 Rajah 6.........95 Rajah 7.......................................................................................................... ......................... ..................................79 Rajah 7.............................73 Rajah 6. .94 Rajah 7.......................91 Rajah 7.................................................................................................21 Kepelbagaian gaya rambut gimnas lelaki........................75 Rajah 6.. .........................................20 Kepelbagaian rekaan corak leotard wanita................... ..............27 Contoh aliran rangkaian pergerakan............19 Kepelbagain rekabentuk leotard wanita.............................................11 Aparatus palang sejajar........................................................................86 Rajah 7.....................95 Rajah 7.........................................................................16 Aparatus palang bertingkat.........................................82 Rajah 7...80 Rajah 7........... .........................................77 Rajah 6....................................................83 Rajah 7.............5 Sukan gimnastik moden............................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6..............87 Rajah 7.........................22 Bergerak dengan pasangan.......................... ........... ............ ............ ... 26 Corak ritma pergerakan....9 Ukuran lantai gimnastik untuk acara lelaki dan wanita.........................................

.................................114 Rajah 8.......112 Rajah 8....... ....................29 Dirian tangan dan guling hadapan.................................................................................31 Hayunan kaki di kekuda berpelana................103 Rajah 8.... ..........................................24 Contoh kulit depan code of point.....105 Rajah 8...........................111 Rajah 8... ..... ...6 Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar..111 Rajah 8...............................4 Mendarat dengan gulingan sisi............... ............................. ........................................................................................... .......111 Rajah 8..................................................................................110 Rajah 8....................................................................................................... .....................7 Jarak pusat graviti mempengaruhi kestabilan.................................................. .....107 Rajah 8...104 Rajah 8................................30 Gantung badan ke palang dan mendarat........ 19 Hamburan menegak pada papan anjal atau trampoline..115 Rajah 8.............102 Rajah 8...................113 Rajah 8....... ..................................................................................................................5 Gabungan pelbagai jenis pendaratan................................98 Rajah 8.............106 Rajah 8..............................................................109 Rajah 8.......................................... ...................................12 Contoh pergerakan gerakedar.............. .................................3 Mendarat dengan tangan........... 20 Hamburan tengkuk..........................101 Rajah 8...............23 Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang. ................................................................................. ...........................8 Pusat graviti.......... . ................................... .......................................18 Kombinasi kemahiran putaran..................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.25 Hayunan kaki sisi dan ke belakang......109 Rajah 8.. ............................................ ..............9 Statik di atas kaki...104 Rajah 8...........................................................27 Lentang-lentik (flic flac).................2 Mendarat dengan kaki......107 Rajah 8................................................................16 Putaran menegak 360°.......108 Rajah 8...115 xii ................105 Rajah 8.....101 Rajah 8................................... ....13 Gerak edar jalan ulat ke hadapan. .................21 Hambur kepala.............10 Statik di atas sokongan bahu.................17 Putaran sisi..........22 Kombinasi gerakan hamburan.......................... .................................. .......................................................................................................................................24 Hayunan sisi dari bawah kebahagian atas............................................................................26 Pelaksanaan kombinasi kemahiran asas.......................106 Rajah 8..........15 Putaran hadapan.....................................................102 Rajah 8..114 Rajah 8.........................109 Rajah 8......103 Rajah 8. ..............................................................................28 Hambur hadapan.112 Rajah 8......................................................................11 Kombinasi gerakan statik menjadi satu rutin pergerakan.......1 Pola pergerakan gimnastik............................. ..................................14 Gerak edar langkah dan tendang ke hadapan.......110 Rajah 8.................... ...... ........................ garisan graviti dalam keadaan selari menjadikan sesuatu objek lebih stabil................108 Rajah 8............................................... .........................

.........................................9 Berlari............33 Hayun ke belakang dan kangkang...........................................................13 Pergerakan berpusing di atas lutut............... .135 Rajah 10..... .................5 Melutut dan melentik ke sisi.....................32 Kemahiran asas L-Sit pada palang sejajar...............................1 Aksi pertandingan acara riben.................... .133 Rajah 10.................................................................................................. ................137 Rajah 10............................................127 Rajah 9........................................6 Kepelbagaian warna tali................ .......................................123 Rajah 9.3 Imbangan V..............................................121 Rajah 9..............................3 Faiznur Miskin ketika mewakili Malaysia di Sukan Sea...... ........................4 Elaine Koo mendapat pingat gangsa ketika di Kejohanan Sukan Komanwel 2010......................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8......................................................123 Rajah 9..2 Gimrama di awal penyertaannya di SUkan Olimpik..............................126 Rajah 9............ mencangkung dan mendarat..........4 Melentik ke arah sisi kiri dan kanan..............136 Rajah 10.........135 Rajah 10.................................................... ....................135 Rajah 10........126 Rajah 9.................................11 Berpusing setempat di atas dua kaki....18 Ringkuk badan dan ayun...................................... ........... ..........7 Gelung....................................................................... ........ ........................................................8 Belantan....................10 Pergerakan langkah skip.12 Kepelbagaian jenis leotard........................................132 Rajah 10................................................................ 15 Pergerakan lompat lentik...136 Rajah 10...10 Ukuran riben........136 Rajah 10.................................................... .................................................................................117 Rajah 9...................................129 Rajah 9. 1989.............................................134 Rajah 10...............................................................134 Rajah 10........130 Rajah 10..................138 xiii ..............6 Pergerakan duduk.....................................................................................2 Imbangan melutut............................................................... .................................. .................122 Rajah 9.....................116 Rajah 8.......................................8 Pergerakan berjalan............5 Gelanggang pertandingan sukan gimrama.....14 Pergerakan lompat regang.........................17 Perlakuan lompat dakap...............134 Rajah 10. ..................... ...........1 Persembahan gimrama dalam acara riben........ ........................16 Perlakuan lompat bintang......................................7 Perlakuan melentik dan mengendurkan otot belakang.....................................138 Rajah 10....... ......................................................128 Rajah 9. .... ....................................9 Kepelbagaian warna riben............................................................137 Rajah 10................................137 Rajah 10...128 Rajah 9.11 Kepelbagaian warna bola.......................................................................................... ... ..............34 Kemahiran lompat.........................................................................................119 Rajah 9...................................12 Berpusing di atas punggung...........................136 Rajah 10....... meringkuk dan melunjur kaki..........116 Rajah 8...... ........... .................................. ........... ...........................135 Rajah 10.... .....

.......... ..........................138 xiv .......................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 10........19 Guling balak.......

..........................1 Lapan lakuan daya asas.................... ...........1 Jenis pergerakan dalam Tema 1...........15 Jadual 4...... .............................................62 xv .....1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran pergerakan............................... ................45 Jadual 6.........QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SENARAI JADUAL Jadual 2.......................

pembangunan pelajar yang menyeluruh serta berlandaskan aspek kognitif. b) Menghuraikan kepentingan asas pergerakan terhadap perkembangan pembelajaran pelajar. 2009). emosi. & Jim. d) Menghuraikan definisi ritma dan perkaitannya dengan pergerakan. Sehubungan dengan itu.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 1 PERGERAKAN ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang definisi serta konsep dalam pergerakan. afektif dan psikomotor ini berupaya untuk melahirkan pelajar yang mantap dari aspek jasmani. Howton (2010). 1. menjelaskan melalui asas latihan pergerakan yang betul. Pergerakan didefinisikan sebagai sebarang bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang dan seterusnya menyebabkan berubah kedudukan atau kekal di tempat yang sama. intelek dan sosial. Konsep menyeluruh ini memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan pelajar melalui pengalaman-pengalaman pergerakan (Hoe.2 Konsep Pergerakan Asas Secara umumnya.0 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah secara umumnya bertujuan untuk memberikan penekanan kepada pembangunan pelajar tanpa mengetepikan pelajar yang kurang mahir dalam aktiviti sukan (Joonkoo. Konsep pergerakan merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan yang membenarkan individu mengadaptasi dan memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yang lebih spesifik dan kompleks. c) Menyatakan jenis-jenis pergerakan secara terperinci. Deborah. Ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan pergerakan memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan potensi diri pelajar dalam melakukan pelbagai corak pergerakan fizikal sesebuah kemahiran dalam aktiviti harian dan sukan. 1. Ia merangkumi konsep pergerakan dan kemahiran motor asas. 2000). rohani. latihan asas 1 . proses pembelajaran kemahiran pelajar akan menjadi lebih cepat dan berkesan. Oleh yang demikian.

Dengan pendedahan kepada pengalaman pergerakan. arahan dan pemodelan. Pergerakan yang lebih kompleks adalah hasil daripada gabungan beberapa pergerakan asas ini.3 Mengapa Kemahiran Pergerakan Asas Penting? Satu kemahiran motor asas adalah melibatkan beberapa elemen pergerakan asas. 2003). pergerakan bukan lokomotor dan manipulatif alat (Gallahue & Cleland. 2003) Perkembangan kemahiran motor boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat. berkembang dari satu peringkat ke peringkat seterusnya 1 Kemahiran motor adalah satu urutan pergerakan yang di gabungkan untuk menghasilkan pergerakan yang lancar dalam usaha untuk menguasai tugas tertentu. Kanak-kanak yang menguasai kemahiran motor asas dari peringkat awal akan lebih cenderung untuk menjadi aktif dan menikmati pelbagai aktiviti rekreasi dan sukan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pergerakan dalam kalangan pelajar akan membantu meningkatkan proses penguasaan kemahiran sesebuah kemahiran dalam sukan. melompat dan mengawal badan. kanak-kanak mula mempelajari kemahiran motor asas yang akan ditapis melalui amalan. Kemahiran motor asas ini adalah sebahagian daripada kontinum pergerakan yang bermula sebelum kelahiran dan berterusan sepanjang kehidupan. 1989. Setiap kemahiran motor asas dianggap secara berasingan relatif dari yang lain. Asas pergerakan adalah terdiri daripada pergerakan asas seperti berlari. Secara umumnya pergerakan terbahagi kepada beberapa jenis pergerakan iaitu pergerakan lokomotor. fenomena ini disebut sebagai 'halangan kecekapan' di mana seseorang individu kanak-kanak itu tidak mempunyai sama ada rangkaian atau tidak cukup matang dalam kemahiran pergerakan asas yang perlu untuk memajukan atau memperbaiki dan membangunkan kemahiran sukan tertentu pada masa akan datang (Butcher & Eaton. Gallahue & Cleland. Ia tidak menekankan penggabungan pelbagai kemahiran motor1 asas kepada kemahiran yang kompleks seperti menggelecek dalam bola keranjang atau rutin gimnastik dalam acara senaman lantai.1 berikut mewakili pembangunan kemahiran motor bermula dari peringkat kelahiran ke alam dewasa. Sesebuah pergerakan yang efisen akan dapat membantu menjimatkan pengguna tenaga seseorang individu. rantau korteks serebrum yang mengawal kumpulan otot. 1. 2 . berjalan. Rajah 1. Pembangunan kemahiran motor berlaku dalam korteks motor. 2003) Pengkaji berpendapat. Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa apabila kanak-kanak kurang kemahiran pergerakan asas maka pencapaian kemahiran khusus dalam sesuatu sukan juga akan terjejas (Gallahue & Cleland. Kanakkanak normal fizikal dan kognitif.

Pendedahan haruslah bermula seawal peringkat sekolah rendah kerana pada peringkat ini kanak-kanak secara fizikal dan intelek mampu mendapat manfaat daripada arahan dan sangat bermotivasi dan bersemangat tentang pembelajaran.1) 3 . melompat. Sebagai contoh penguasaan kemahiran asas balingan atas bahu dikaitkan dengan pelbagai kemahiran dalam sukan tertentu. galakan dan peluang bermain adalah sangat penting kepada proses pembangunan fizikal mereka. Pendekatan “bermain” dengan penerapan elemenelemen kemahiran asas pergerakan boleh digunakan kerana bersesuaian dengan peringkat umur mereka. menendang. skip.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan dalam urutan cara yang dipengaruhi oleh kematangan. membuang. (Rujuk Rajah 1. Situasi ini sering dirujuk sebagai "Halangan Kemahiran Sukan". Kanak-kanak tidak boleh bergantung semata-mata kepada kematangan untuk memperoleh penguasaan kemahiran motor asas. Ini menyebabkan berlakunya penarikan diri dari aktiviti fizikal kerana kekurangan kecekapan dalam kemhiran sukan. gulingan hadapan dan mengelak boleh digunakan semasa proses permainan tersebut. Pergerakan yang melibatkan kemahiran motor seperti berlari. Penguasaan kemahiran asas adalah amat diperlukan bagi pencapaian optimum dalam sesuatu jenis sukan. genetik dan persekitaran. Pelajar yang tidak menguasai kemahiran asas adalah kurang bersedia untuk mempelajari kemahiran sukan yang lebih kompleks. Kanak-kanak tiba di sekolah rendah dengan pelbagai pengalaman yang berkaitan dengan pemerolehan kemahiran motor. melantun. menangkap. Semasa peringkat awal persekolahan. kanak-kanak harus diberi peluang untuk mempelajari pelbagai kemahiran motor. Keadaan persekitaran termasuk arahan.

melatih kanak-kanak untuk melakukan setiap kemahiran asas dengan betul serta meningkatkan kesedaran kanak-kanak terhadap 4 . matlamat pergerakan adalah untuk membolehkan kanak-kanak menggunakan tubuh badan mereka sebagai alat untuk melakukan pergerakan dengan cara yang berkesan.4 Matlamat Pergerakan Asas Pergerakan asas adalah merupakan fasa terpenting dalam perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. masa dan kuasa).1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas. 1. Oleh yang demikian. iaitu mendorong mereka untuk mengkaji perhubungan antara pergerakan asas dengan elemenelemen pergerakan (ruang. Ianya adalah merupakan medium pembelajaran yang paling asas sebelum perlaksanaan sesebuah pergerakan yang lebih kompleks berlaku.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.

iii.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pergerakan yang dihasilkan. 1. Terdapat tiga jenis pergerakan asas yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak iaitu (rujuk Rajah 1. Kecergasan Sosialisasi / Kerjasama 1. Oleh yang demikian matlamat kecergasan adalah bersandarkan kepada fokus untuk meningkatkan komponen kecergasan yang berasaskan kesihatan dan lakuan motor. Pergerakan Lokomotor Pergerakan Bukan Lokomotor Pergerakan Manipulatif Alat 2 3 Proses berterusan kehidupan yang meliputi cara hidup.4. nilai dan norma masyarakat.4.2): i. Melalui pergerakan kanak-kanak akan dapat memupuk perhubungan dalam kumpulan dan belajar untuk memahami reaksi dan pergerakan kanak-kanak lain. 5 . matlamat pergerakan adalah untuk mencapai perkara berikut: i. Penglibatan kanak-kanak dalam kesemua jenis pergerakan asas adalah amat penting bagi meningkatkan keupayaan dan kebolehan mereka dalam sesuatu jenis kemahiran sukan dan aplikasi dalam kehidupan seharian. 1. ii. ii. Secara lebih spesifik.1 Kecergasan Perkembangan fizikal manusia adalah banyak dipengaruhi oleh aspek kecergasan yang mana merupakan aspek terpenting yang sebenarnya didorong oleh pergerakan. Kemahiran yang digunakan oleh individu untuk berkomunikasi dengan individu lain.2 Sosiolisasi / Kerjasama Pergerakan memainkan peranan yang penting dalam memperkembangkan aspek sosiolisasi2 atau kerjasama interpersonal3 kanak-kanak.5 Jenis Pergerakan Asas Pergerakan asas adalah penting dalam pembangunan fizikal kanak-kanak. Ibu bapa dan penjaga boleh mendapat manfaat daripada pembelajaran kepentingan corak pembangunan fizikal untuk menyokong kanak-kanak kerana mereka belajar untuk bergerak dan mengembangkan kebolehan fizikal.

6 b) Pergerakan merangkak. pergerakan lokomotor melibatkan beberapa faktor lain iaitu arah pergerakan. . Kesemua faktor ini memainkan peranan dan saling berkaitan di antara satu sama lain dalam melengkapkan pergerakan lokomotor. Pada asasnya. 1.5.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.2 Jenis-jenis pergerakan asas.1 Pergerakan Lokomotor Jenis pergerakan ini adalah merujuk kepada pergerakan mengubah kedudukan sesuatu organisma dari suatu tempat ke tempat yang lain. masa pergerakan dan haluan pergerakan. a) Pergerakan gulingan sisi.

1. depan dan belakang (rujuk Rajah 1.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Pergerakan guling hadapan Rajah 1. Asas kepada arah pergerakan adalah pergerakan arah kiri. kanan.3 Contoh pergerakan lokomotor.5. 7 .1 Arah Pergerakan Arah pergerakan adalah merujuk kepada haluan atau laluan sesebuah pergerakan lokomotor.4). 1.

Manakala seorang pemain bola yang sedang menggelecek bola ke arah kiri dan kanan berkemungkinan cenderung membentuk haluan zig-zag atau bengkang-bengkok.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1. Rajah 1.4 Arah pergerakan lokomotor. seseorang yang berjalan ke arah titik A ke titik B membentuk haluan pergerakan yang lurus. 1. Sebagai contoh. 1.5.2 Masa Pergerakan Masa pergerakan adalah merujuk kepada jumlah masa yang diambil untuk melengkapkan sesuatu pergerakan dari mula sehingga selesai pergerakan.1.1.3 Haluan Pergerakan Haluan melibatkan corak laluan sesuatu pergerakan.5.5 Masa pergerakan. 8 .

7 Contoh pergerakan bukan lokomotor (a. berpusing. Pergerakan jenis ini turut membantu memperkembangkan imbangan dan koordinasi4 kanakkanak. c.. 1. 9 . b. dan d). menarik. duduk dan berdiri adalah merupakan contoh pergerakan jenis ini. menggoncang. 4 Proses dimana neuron badan dan anggota bekerjasama untuk menghasilkan pergerakan. a) Duduk berlunjur b) Memutar tangan c) Naik turun d) Permainan tepuk Rajah 1. membelok.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1. Perlakuan seperti menolak.5.6 Contoh corak haluan pergerakan. Ianya dilaksanakan di atas asas pegun dan turut dipanggil sebagai pergerakan paksi.2 Pergerakan Bukan Lokomotor Pergerakan jenis ini adalah merujuk kepada pergerakan yang tidak melibatkan perubahan badan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain.

Rajah di bawah menjelaskan contoh-contoh pergerakan manipulasi alat. Rajah 1.8 Melambung dan menangkap.3 Pergerakan Manipulatif Alat Keupayaan individu untuk mengendalikan objek dengan kawalan yang sesuai dan kelajuan pergerakan yang diperlukan oleh sesuatu pergerakan.5.9 Membaling pundi kacang.10 Memukul. gelung rotan. Pembelajaran kemahiran ini mesti melibatkan manipulasi alat seperti pundi kacang. Rajah 1. Rajah 1.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 1. bola besar. bola kecil. tali dan sebagainya yang berbeza dari segi bentuk. Ianya adalah melibatkan penggunaan terkawal tangan dan kaki dicerminkan dalam pergerakan manipulatif. saiz dan komposisi. 10 . Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang dapat menyediakan diri pelajar untuk mempelajari asas sukan dan seterusnya menguasai kemahiran sukan yang pelbagai.

menahan).11 Pergerakan dan ritma saling berkaitan. simetri". Perkataan ritma sebenarnya adalah berasal dari Yunani iaitu “rhythmos”. 1.6. bermula daripada dorongan semulajadi dalam diri manusia untuk bergerak dengan gaya rentakan dan daripada geraktari sebagai sumbernya telah melahirkan bentuk-bentuk ritma dan struktur muzik. Secara amnya ritma ditakrifkan sebagai "pengulangan sesuatu pergerakan atau irama yang dicirikan oleh kuantiti dan keadaan yang berbeza-beza”. Lee & Thomas. mengumpan.6 Ritma Ritma adalah dikatakan terhasil daripada pergerakan.1 Ritma dan Pergerakan Rasa sensasi yang terbit daripada perubahan-perubahan dari segi intensiti. jelas menunjukkan bahawa ritma dan pergerakan mempunyai perkaitan dan perhubungan yang amat rapat dan saling memerlukan. membaling). kederasan. Rajah 1. merejam. memukul. Ini termasuk aspek-aspek corak yang 11 . Ianya bermaksud "apa-apa usul yang berulang-ulang yang kerap. tekanan. b) Menguasai objek (menangkap dan menyambut. 1. menyepak. Oleh yang demikian. (1988) dalam bukunya mejelaskan bahawa pergerakan manipulasi manipulasi alatan adalah dikategorikan kepada tiga jenis iaitu: a) Mengenakan tenaga kepada objek (melontar. Ritma merupakan hanya satu aspek dalam paduan ritma dan pergerakan yang menjadi sebahagian daripada konsepsi pergerakan gerak tari yang luas.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Thomas. c) Mengawal objek (menggelecek dan memantul bola). kecerdasan dan kebebasan bergerak dalam melakukan pergerakan dan tekanantekanan fizikal lazimnya akan menimbulkan rasa riang dan kepuasan kepada deria irama.

Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran.12 Ritma sebahagian daripada konsepsi pergerakan. Mencipta alat-alat paluan muzik boleh dijadikan suatu projek kraf tangan. Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan orang lain.6.13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan moden. Rajah 1. 12 . alat-alat paluan dan bunyi-bunyian suara untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran.2 Sumber Ritma Penggunaan muzik. Rajah 1. Alatan-alatan tersebut yang mengeluarkan bunyi yang pelbagai dapat diguna dan dimainkan oleh kanak-kanak. iringan yang dapat didengar serta daya ekspresi yang menggambarkan persepsi-persepsi dalaman yang khususnya dimanifestasikan dalam pergerakan-pergerakan gerak tari. 1.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan berbentuk urutan.

bukan lokomotor dan manipulatif alat akan memudahkan seseorang kanak-kanak mempelajari kemahiran yang lebih kompleks dan sukar. SEMAK KENDIRI 1. kognitif dan afektif kanak-kanak.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 1. menghargai. Penggabungan pergerakan dan ritma mampu menjadikan kanak-kanak lebih kreatif.7 Kesimpulan Pergerakan asas adalah merupakan aspek yang amat penting kepada perkembangan psikomotor. Berikan takrifan ritma? 13 . Apakah yang dimaksudkan dengan konsep pergerakan? 2. Senaraikan faktor lain yang melibatkan pergerakan lokomotor? 5. Pembinaan pergerakan asas yang baik akan dapat membantu memperkembangkan kemahiran asas kanak-kanak menjadi lebih cemerlang bukan sahaja dalam bidang sukan malah untuk kehidupan seharian mereka. Selain itu juga. Senaraikan 3 jenis pergerakan asas? 3. Penguasaan kemahiran pergerakan lokomotor. dalam menghasilkan gerakan-gerakan berdasarkan corak bunyian. Apakah yang anda faham berkaitan “menguasai objek”? 4. penggabungan ini akan meningkatkan koordinasi dalam menyelaras dan menyeragamkan pergerakan-pergerakan baru.

seni bahasa.3 Pola Pergerakan Asas Sebagaimana yang telah dibincangkan pada awalnya. Oleh yang demikian adalah amat wajar untuk seseorang guru mengetahui tentang pola pergerakan asas secara lebih mendalam bagi memudahkannya bagi memperkembangkan kemahiran pelajar. Kesemua pola pergerakan ini sekiranya digabungkan akan menghasilkan pergerakan dan kemahiran yang lebih spesifik dan kompleks. permainan. Sifat ingin tahu dan mempelajari sesuatu perkara yang baru sememangnya telah sebati dengan jiwa kanak-kanak. Guru mempunyai banyak peluang untuk menggunakan pergerakan dan aktiviti fizikal dalam kurikulum bilik darjah biasa. 2. dan strategi pergerakan. prinsip-prinsip pergerakan. b) Menghuraikan prinsip-prinsip dalam pergerakan. 2. menerima dan menghantar 14 . hubungan ini secara tidak langsung boleh mencetuskan minat mereka kerana untuk mempelajari matematik. terdapat pelbagai pergerakan yang boleh dihasilkan daripada pola pergerakan asas. sains.2 Konsep Pola pergerakan asas adalah merupakan jenis-jenis pergerakan asas yang boleh digabungkan untuk menjadi kemahiran yang lebih kompleks bagi digunakan dalam sukan. gimnastik dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam persekitaran luaran. c) Menyenaraikan proses perkembangan kemahiran pergerakan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 2 MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang pola pergerakan asas. Konsep yang ditekankan dalam perspektif pergerakan adalah pola pergerakan asas. 2. kesihatan. Oleh yang demikian.1 Pengenalan Pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan membenarkan individu mengadaptasi dan memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yang lebih spesifik. sekiranya pola pergerakan asas lantunan. dan mata pelajaran lain. d) Menghuraikan fasa-fasa pembelajaran dalam pergerakan. tarian. Sebagai contoh. kajian sosial.

menahan.1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran pergerakan. bahu. Statik Ayunan Imbangan. berkemungkinan pergerakan yang dihasilkan adalah melompat secara menegak sambil menahan bola menggunakan dada dan seterusnya terus menyepak bola ke arah gol lawan. Rajah 2.1 Gabungan pola pergerakan mampu menghasilkan pergerakan yang kompleks. merejam. 15 . Penggabungan pola-pola ini seterusnya akan menghasilkan pergerakan yang lebih unik dan menarik serta lebih efisen.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan digabungkan pada seorang pemain posisi penyerang dalam sukan bola sepak. Jadual 2. Jadual 2. mendada Menggelecek Mengelak Mengubah kedudukan badan dari kedudukan A ke B Mendarat Menggunakan kaki. anyunan badan Melibatkan paksi badan: Lantunan   Menegak Melintang Daripada kaki. tangan dan semasa berpusing. menyepak Menangkap. Pola Pergerakan Asas Menghantar Menerima Mengiringi Mengelak Bergerak Kemahiran Pergerakan Membaling.1 berikut menunjukkan hubungan antara pola pergerakan dan beberapa jenis contoh pergerakan dalam setiap kategori pola tersebut. sokongan dan gantung Ayunan tangan.

Terdapat beberapa prinsip asas yang boleh diaplikasikan agar pelaksanaan sesuatu pergerakan akan menjadi lebih baik. pencapaian objektif dan keberkesanan pergerakan) dan perlaksanaan pergerakan berasaskan sains dan keselamatan.4 Prinsip Pergerakan Prinsip pergerakan adalah merupakan aplikasi sesuatu konsep yang berkaitan dengan kecekapan dan keberkesanan pergerakan yang boleh dipindahkan dan digunakan dalam pelbagai situasi semasa perlaksanaan sebarang pergerakan. Ianya adalah lebih bersifat subjektif dan penilaian baik atau 16 .1 Prinsip Mekanikal Prinsip mekanikal adalah prinsip yang mengaitkan sesuatu pergerakan dengan aspek biomekanik dan kinesiologi (sains pergerakan manusia).4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 2. 2. dan selamat. Ianya memfokuskan peningkatan kecekapan sesuatu pergerakan dalam erti kata efisen (penjimatan tenaga. Berikut adalah prinsip-prinsip pergerakan tersebut: 2.4. efisen.2 Analisa pergerakan melalui prinsip biomekanik.2 Prinsip Estetika Pergerakan Prinsip ini adalah berkait rapat dengan nilai sesuatu pergerakan samada ianya kelihatan baik atau sebaliknya dari sudut estetik. Berikut adalah antara konsep-konsep yang terdapat dalam prinsip mekanikal:     Intertia Hukum tuas Projection dan Projectile Torque Rajah 2.

Proses pembelajaran secara formal biasanya dijalankan di institusi pendidikan samada di taman didikan kanak-kanak ataupun di sekolah. penalaan. Oleh kerana ianya bersifat subjektif prinsip ini kebiasaanya ditekankan dalam aktiviti sukan dan kesenian seperti tarian. pembaikan. Manakala pembelajaran secara tidak formal pula adalah melalui pengalaman dan pemerhatian kanak-kanak itu sendiri di samping konsep cuba jaya5 yang seringkali di aplikasikan dalam proses pembelajaran tidak formal.3 Penerapan nilai estetika dalam pergerakan. 17 .5 Proses Perkembangan Kemahiran Pergerakan Kemahiran pergerakan memerlukan sebuah proses pembelajaran samada secara formal ataupun tidak formal. 2. Memandangkan proses perkembangan kemahiran pergerakan kanak-kanak adalah merupakan sebuah proses yang perlahan dan memerlukan masa untuk mencapai tahap 5 Cuba jaya adalah satu kaedah heuristik penyelesaian masalah. Rajah 2. atau mendapatkan pengetahuan melalui cubaan perlakuan. membuat perubahan. dan renang berirama. menyelam.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan buruknya sesuatu pergerakan adalah berdasarkan pemahaman dan konsep baik itu sendiri dari kaca mata penilai. gimnastik. Pembelajaran tidak berlaku dari kegagalan itu sendiri tetapi daripada menganalisis kegagalan. dan kemudian cuba lagi.

1 Peringkat Permulaan        Memperkenalkan aspek utama kemahiran sahaja.5. Menawarkan tip mengenai strategi dan taktik.3 Peringkat Lanjutan      6 Mengaplikasikan latihan ulangan sebagaimana situasi sebenar. tepat dan positif.5.5. Menerima dengan terbuka tentang prinsip perbezaan individu.2 Tahap Pertengahan     Menyediakan banyak peluang untuk amalan dan aplikasi kemahiran Merangka peluang amalan yang progresif serta memberi tumpuan kepada penghalusan kemahiran yang lebih besar. Terdapat tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan iaitu: a) Peringkat Permulaan b) Peringat Pertengahan c) Peringkat Lanjutan 2. Memberi maklum balas yang memberi tumpuan kepada aspek-aspek tertentu kemahiran. Fokus pada teknik kemahiran bukan hasil. Tahap dimana seseorang atlit telah mahir melakukan sesuatu pergerakan kemahiran tanpa memfokuskan kepada fasa pelaksanaan. 7 Motivasi adalah gabungan keinginan dalaman individu dan faktor luaran yang membantu mendorong pencapaian objektif.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan autonomous6. Memberi maklum balas segera. Mampu untuk menganalisis kemahiran dan memberi maklum balas yang membina. Memberi sokongan galakan dan motivasi7 yang positif. Benarkan untuk perbezaan individu dalam kadar pembelajaran kemahiran. Biarkan pelajar untuk mencuba kemahiran. Menunjuk cara perlaksanaan kemahiran bagi membolehkan pelajar membentuk gambaran mental. 2. 18 . Menyediakan banyak peluang untuk penerokaan kemahiran dan penemuan kendiri. 2. Jika boleh bandingkan kemahiran baru pelajar tersebut dengan rakannya. kesabaran adalah amat perlu bagi seseorang guru.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Fokus kepada hasil dan bukannya proses.

2.6 Fasa Pembelajaran Dalam Pergerakan Secara umumya, setiap kemahiran pergerakan dibahagikan kepada tiga fasa pembelajaran yang utama. Ketiga-tiga fasa ini adalah berkonsepkan peningkatan kemajuan dari mudah (penemuan) kepada kemahiran pergerakan yang lebih kompleks (penyatuan). Setiap kanakkanak akan berada di fasa berbeza bergantung kepada pengalaman dan pembelajaran sebelum mereka mahir dan efektif dalam melaksanakan sesuatu kemahiran pergerakan. Aktiviti di setiap fasa menyediakan urutan yang progresif untuk pembelajaran. 2.6.1 Fasa Kognitif8 Dalam peringkat awal pembelajaran, kanak-kanak akan mempamerkan persembahan yang tidak konsisten. Oleh yang demikian, guru haruslah memberikan perhatian sepenuhnya terhadap perlaksanaan kemahiran beserta komen dan maklum balas membina bagi memperbetulkan kesilapan dalam pelaksanaan kemahiran kanak-kanak dalam proses cuba jaya. Pada peringkat ini ratio kejayaan adalah 2 atau 3 daripada 10 percubaan. Persembahan yang betul mesti diperkukuh melalui maklum balas luaran.

Rajah 2.4 Fasa kognitif memerlukan maklumbalas daripada guru.

8

Peringkat awal pembelajaran dimana atlit berusaha untuk memahami kemahiran dan masih tidak konsisten dalam

pelaksanaan kemahiran.

19

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

2.6.2 Fasa Bersekutu Persembahan menjadi lebih konsisten kerana pada masa yang sama program motor sedang dibentuk. Kanak-kanak akan mempamerkan penguasaan yang baik dan terkawal bagi kemahiran-kemahiran yang mudah tetapi memerlukan lebih perhatian bagi kemahiran yang lebih kompleks. Pada peringkat ini kanak-kanak akan mula mendapatkan rasa maklum balas dalaman 'kinestetik'9 apabila mereka melakukan kemahiran dengan baik. Mereka mula untuk mengesan dan membetulkan kesilapan mereka sendiri dan kadar kejayaan telah meningkat kepada 5 hingga 7 daripada 10.

Rajah 2.5 Penguasaan yang baik bagi kemahiran yang mudah. 2.6.3 Fasa Autonomous Di peringkat akhir pembelajaran, persembahan telah menjadi konsisten, lancar dan mempunyai nilai estetik. Program-program motor yang terlibat dipelajari dengan baik dan disimpan dalam ingatan jangka panjang. Fokus pembelajaran boleh ditumpukan kepada aspek teknik dan taktik seiring dengan perkembangan kemahiran kanak-kanak yang telah berkembang. Untuk mengekalkan kemahiran baru di peringkat ini, ia mesti sentiasa diamalkan untuk mengukuhkan program motor. Kejayaan kini 9 daripada 10.

9

Kinestetik pembelajaran (juga dikenali sebagai pembelajaran sentuhan) adalah gaya pembelajaran di mana

pembelajaran berlaku oleh pelajar melalui sensasi pergerakan atau ketegangan di otot, tendon, deria otot dan sendi, ketika menjalankan aktiviti fizikal.

20

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 2.6 Fasa autonomous. 2.7 Kesimpulan Pergerakan adalah merupakan suatu proses kompleks yang memerlukan proses pembelajaran yang terancang. Pemahaman tentang aspek sains dan nilai estetik yang wujud dalam setiap pergerakan akan membantu memudahkan pelajar untuk memahami sifat pergerakan dan menjadikan menreka lebih kreatif dalam menghasilkan pergerakan yang lebih baik dan efisen. Penekanan terhadap konsep asas pergerakan di peringkat awal perkembangan pelajar akan membantu pelajar memahami dan menghargai seni dalam pergerakan. Di samping itu, pemahaman awal ini akan bermanfaat dari sudut kesihatan fizikal, kerana melalui pergerakan kanak-kanak membangunkan kemahiran sosial, emosi, dan kognitif.

SEMAK KENDIRI 1. Apakah yang anda faham tentang pola pergerakan asas? 2. Berikan maksud prinsip mekanikal? 3. Senaraikan tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan? 4. Terangkan tentang fasa bersekutu? 5. Apakah peranan seorang guru bagi memastikan pergerakan asas berjaya dikalangan kanak-kanak?

21

d) Memahami konsep dalam prinsip pemanasan badan.1 Pengenalan Aktiviti pemanasan badan biasanya dilakukan sebelum menjalankan sesuatu aktiviti sukan atau sebarang aktiviti pergerakan yang melibatkan penggunaan anggota tubuh badan dalam intensiti yang bervariasi. Memanaskan badan adalah satu proses di mana menyediakan anggota tubuh badan untuk bertindak balas dan mendorong saraf untuk bertindak dengan lebih cepat dan cekap.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 3 PEMANASAN BADAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan kepentingan dan faedah pemanasan badan secara terperinci. b) Menghubungkait di antara pengabaian pemanasan badan dengan kecederaan dalam prestasi sukan.1 Aktiviti pemanasan badan. c) Menyenaraikan jenis-jenis pemanasan badan secara teratur. latihan pergerakan sendi. 22 . 3. Rajah 3. Pemanasan badan secara amnya terdiri daripada peningkatan intensiti secara beransur-ansur semasa menjalankan aktiviti fizikal. regangan dan aktiviti sukan yang berkaitan.

23 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 3.  o Membenarkan sendi untuk bergerak dengan lebih cekap b. Hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal ketika individu dalam situasi tertekan atau gembira. Pengembangan salur kapilari darah.2 Faedah Pemanasan Badan Aktiviti pemanasan badan akan meningkatkan keberkesanan latihan dan perlu dilakukan sebelum memulakan sebarang sesi latihan. Kajian yang dijalankan mendapati bahawa aktiviti memanaskan badan boleh memperbaiki nisbah kekuatan otot yang seterusnya boleh mengurangkan kecederaan. Bahan protein dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Menggalakkan penceraian oksigen dari hemoglobin12. Peningkatan pengeluaran cecair sinovial yang terletak di antara sendi untuk mengurangkan geseran semasa pergerakan. Membolehkan penghantaran oksigen kepada otot melalui darah menjadi lebih baik. 3. Peningkatan suhu di dalam otot. Badan akan merembeskan hormon10 adrenalin11. Kadar degupan jantung meningkat lebih tinggi. Berikut adalah antara faedah-faedah yang diperolehi: i. iii. a. Memudahkan aktiviti enzim. Ini adalah asas kepada amalan bersukan yang selamat. ii. Aktiviti pemanasan badan yang komprehensif yang dijalankan secara teratur telah diakui oleh pengkaji mampu mengurangkan kecederaan dalam sukan. o o Membolehkan kapasiti pengangkutan oksigen melalui darah meningkat lebih banyak. Asid yang terhasil daripada pergerakan otot rangka. Menyingkirkan asid laktik13. Mengurangkan kelikatan darah. o Membolehkan oksigen dalam darah bergerak dengan kelajuan yang lebih baik. Antara jenis pemanasan badan adalah seperti berikut: 10 11 12 13 Bahan kimia yang dirembeskan oleh sel atau kelenjar badan bagi menghantar maklumat pada sel badan. a. b.3 Jenis Pemanasan Badan Terdapat beberapa jenis pemanasan badan yang dicadangkan oleh pakar-pakar sains sukan. c.

ii. Antara contoh aktiviti pemanasan badan umum adalah melakukan 510 minit sebarang aktiviti berintensiti rendah seperti berikut: Berjalan laju Berjoging Melompat di trampolin Lompat bintang Lompat tali Lari setempat Rajah 3. 3. otot telah cukup bersedia untuk diregangkan dan seterusnya melakukan aktiviti yang lebih berintensiti tinggi. Pemanasan badan umum.2 Regangan Statik Regangan statik paling sesuai dijalankan setelah pemanasan badan umum dilakukan.3. iii. Ini adalah kerana pada peringkat tersebut.1 Pemanasan Badan Umum Pemanasan badan umum (general warm up) meningkatkan suhu badan melalui aktiviti pergerakan badan yang tidak spesifik. 3. Regangan tanpa pemanasan badan umum berkemungkinan akan menyebabkan kecederaan pada otot yang diregang. Pemanasan badan khusus.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan i. Regangan statik. Tempoh masa untuk setiap regangan otot adalah 10 hingga 30 saat.2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan badan umum. Ianya bertujuan untuk menyediakan badan dengan aktiviti berintensiti tinggi.3. 24 . Regangan dinamik. iv.

3. Rajah 3.3 Regangan statik. Regangan dinamik hampir menyerupai pemanasan badan khusus tetapi ianya lebih menumpukan kepada peningkatan kadar pergerakan (range of motion) pada 25 . Sebagai contoh. pemanasan badan atlit gimnastik lebih cenderung kepada pergerakan yang dilakukan dalam setiap disiplin sukan gimnastik.4 Regangan Dinamik Dinamik regangan terdiri daripada satu siri gerakan terkawal yang sama seperti aktiviti sukan yang sedang dijalankan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 3.3. Kaedah terbaik untuk melaksanakan pamanasan badan khusus adalah dengan melaksanakan sesuatu kemahiran pada kadar yang perlahan. 3.3.3 Pemanasan Badan Khusus Pemanasan badan khusus adalah merupakan aktiviti pemanasan badan yang menyerupai pergerakan mengikut sukan yang diceburi.4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik.

pemanasan badan dan regangan boleh dilakukan pada bila-bila masa. Dalam kehidupan seharian. Regangan dinamik kebiasaannya dilakukan sebelum latihan atau pertandingan intensif dijalankan. 26 . Sebagai contoh. 3. 3.5 Regangan dinamik. adalah disyorkan untuk melakukan beberapa kali pada hari yang sama. Rajah 3. mencadangkan agar mengamalkan prinsip FITT semasa proses pemanasan badan apabila menjalankan aktiviti fizikal ataupun kehidupan seharian.4.4 Prinsip Pemanasan Badan The American College of Sports Medicine (2011). Berikut adalah prinsip pemanasan badan.1 Frekuensi (Frequency) Pemanasan badan dan regangan amat sesuai dijalankan secara kerap samada ketika mahu melakukan aktiviti fizikal ataupun kehidupan seharian. Melalui pelaksanaan regangan dinamik yang lebih menumpukan pergerakan yang sama seperti dalam pertandingan akan membolehkan otot bersedia dengan pergerakan yang sama tetapi dengan intensiti yang lebih tinggi. seorang pelari 100 meter akan membuat larian 20 meter dengan intensiti yang lebih rendah daripada larian sebenar sebelum pertandingan bermula. Malah.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan setiap sendi. seperti apabila anda berasa "kurang selesa" 14 Kadar tenaga dan usaha yang disumbangkan untuk melaksanakan sesuatu latihan / tugasan. Proses ini akan menyebabkan badan akan menjadi biasa dengan pergerakan tersebut dan kecenderungan untuk mengalami kecederaan akan menjadi lebih rendah. untuk menyediakan otot kaki bekerja denagan intensiti14 yang lebih tinggi semasa pertandingan.

Dalam aktiviti fizikal.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pada bahagian otot badan. 3. 3. Keseimbangan dalam pemilihan otot adalah amat perlu bagi mengelakkan kecederaan yang serius ekoran daripada kesilapan dalam menjalankan pemanasan badan. pemilihan aktiviti regangan mestilah melibatkan otot utama yang terlibat dengan kemahiran fizikal yang akan dilakukan dengan intensiti yang lebih tinggi.4. Kesemua regangan mestilah dilakukan secara perlahan dan terkawal bagi mengelakkan kecederaan. elemen keseronokan dalam pembelajaran seharusnya tidak diketepikan agar pembelajaran yang dijalankan akan lebih bermakna kepada pelajar.4 Jenis (Type) Terdapat pelbagai matlamat dalam menjalankan pemanasan badan dan regangan. Oleh yang demikian. 3. kekerapan menjalankan pemanasan badan akan membantu mengelakkan kecederaan otot ketika melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi. pemahaman terhadap sikap kanak-kanak yang lebih berminat terhadap sesuatu yang seronok dan menggembirakan haruslah difahami dengan jelas agar perancangan pengajaran tidak akan terganggu. Berikut adalah cadangan dan contoh aktiviti pemanasan badan yang menggunakan konsep penerapan nilai keseronokan.5 Penerapan Nilai Keseronokan dalam Aktiviti Pemanasan Badan Seiring dengan perkembangan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. pendekatan yang digunakan dalam aktiviti pemanasan badan mestilah suatu pendekatan yang baru dengan idea dan kreativiti yang segar. penekanan terhadap latihan kelenturan perlulah dilakukan dalam intensiti yang lebih tinggi daripada biasa. pengulangan regangan yang sama pada intensiti yang lebih tinggi sedikit boleh meningkatkan hasil yang diperlukan.4. Oleh yang demikian. 27 .3 Masa (Time) Pemanaan badan dan regangan perlulah dijalankan secara berjeda dan mempunyai sela waktu rehat bagi memdapatkan kesan yang lebih baik.4. 3. Sebagai seorang guru. Melalui kaedah ini.2 Intensiti (Intensity) Untuk meningkatkan kelenturan otot dan tendon pada sesuatu bahagian.

ii.6 Aktiviti awan dan bumi. Awan dan Bumi Rajah 3.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan a. Berenang Rajah 3. sederhana dan laju. Arahan o Buat aksi berenang perlahan.7 Aktiviti berenang. i. Aktiviti pemanasan badan dalam kedudukan berdiri. 28 . Arahan: o Mengarahkan pelajar mencapai awan menggunakan tangan kanan dan mencecah bumi menggunakan tangan kiri dalam kedudukan berdiri tegak.

minta pelajar melakukan aksi menyapu cermin kereta.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii. Ulat Rajah 3. Penyapu Cermin Rajah 3. Arahan o o o Arahkan pelajar untuk mambayangkan mereka adalah cacing. Arahan o Dengan kedua-dua kaki tegak ke atas. i. arahkan mereka untuk menggerakkan tangan mereka ke hadapan dan ulang langkah dari awal. dalam kedudukan tangan dan kaki lurus di lantai. Kemudian. b. 29 .9 Aktiviti penyapu cermin kereta. arahkan mereka untuk menggerakkan kaki supaya dekat dengan tangan. Apabila selesai dan hampir berdiri. Aktiviti pemanasan badan dalam kedudukan baring.8 Aktiviti ulat.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. 3. Menebang Pokok Balak Rajah 3. Kegagalan untuk melakukan pemanasan badan akan meningkatkan kecenderungan pelajar untuk mengalami kecederaan apabila melakukan aktiviti fizikal. Ramai dalam kalangan guru yang mengabaikan pemanasan badan apabila mengendalikan kelas pendidikan jasmani menghadapi risiko kecederaan pelajar mereka semasa pelaksanaan aktiviti.10 Aktiviti menebang pokok balak.6 Kesimpulan Pemanasan badan adalah merupakan sebuah proses yang penting sebelum melakukan sesuatu gerak kerja atau pergerakan yang melibatkan tubuh badan. Penerapan elemen keseronokan akan menjadikan proses pengajaran lebih bermakna dan dapat menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif. Arahan o Arahkan pelajar untuk melakukan aksi menebang pokok ke kiri dan ke kanan menggunkan imaginasi mereka. Setiap fasa dalam pemanasan badan akan dapat membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar. Oleh yang demikian adalah amat penting untuk guru memahami prinsip asas dan pengetahuan asas fisiologi badan manusia sebelum memulakan pengajaran dalam sukan. 30 .

Berdasarkan pemahaman anda. 4. Jelaskan perkaitan prinsip kekerapan dan intensiti. Jelaskan secara terperinci perbezaan di antara pemanasan badan umum dan regangan dinamik? 3. Senaraikan 5 prinsip pemanasan badan. 31 . anlisa kepentingan elemen keseronokan dalam pergerakan. 5. Senaraikan 3 faedah pemanasan badan? 2.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1.

Ia memberi penekanan kepada empat elemen asas . ritma dan kreativiti. 32 . Penerimaan pergerakan kreatif sebagai sebahagian daripada kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan pastinya akan membantu serta memberi manfaat terhadap perkembangan personaliti kanak-kanak di samping meningkatkan sifat-sifat seni dalam diri mereka (Graham. c) Membezakan setiap pergerakan berdasarkan tema. 4. d) Melakukan pergerakan dalam setiap tema yang dibincangkan. 1992). iaitu tubuh badan. masa dan daya yang merupakan asas pergerakan untuk membolehkan kanak-kanak serta remaja berkomunikasi di samping meningkatkan potensi seperti kebebasan menyatakan perasaan melalui pergerakan. b) Menyenaraikan tema-tema dalam pergerakan kreatif tahap asas. perasaan serta tanggapan idea yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan .1 Pergerakan kreatif. ruang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 4 PERGERAKAN KREATIF ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Memahami maksud pergerakan kreatif. Rajah 4.1 Pendahuluan Pergerakan kreatif merupakan interpretasi idea .

Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea. perasaan atau tanggapan deria yang dapat dilahirkan secara simbolik ketika melakukan pergerakan. Oleh yang demikian. Tema 7 : Lapan lakuan daya asas Tema 8 : Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. Laban (1975). 33 . 4. Pergerakan yang berlandaskan kepada tema akan membantu pelajar melaksanakan pergerakan dengan lebih terarah kepada sesuatu jenis tema dalam pergerakan kreatif. ii. pergerakan kreatif adalah bertujuan untuk: i.2 Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan. tema-tema melambangkan idea pergerakan yang berkembang seimbang dengan sesuatu peringkat perkembangan citarasa kanak-kanak yang sedang membesar terhadap aktiviti pergerakan. Memberi pengalaman dalam melakukan pergerakan yang akan memperkembangkan daya kreativiti. Tema 6 : Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Kesemua tema-tema ini akan mendorong pelajar untuk mencapai matlamat utama pergerakan kreatif. setiap pergerakan dalam pergerakan kreatif adalah bersandarkan kepada tema-tema tertentu. Memberi kebebasan dan kesedaran serta memupuk pengawalan dalam penggunaan tubuh badan sebagai alat pencurahan perasaan dan idea. irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi (Kementerian Pelajaran Malaysia. 1997). Tema-temanya adalah sebagaimana berikut: Tema 1 : Kesedaran tubuh badan Tema 2 : Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3 : Kesedaran ruang Tema 4 : Aliran beban badan dalam ruang dan masa Tema 5 : Penyesuaian terhadap kawan.3 Tujuan Pergerakan Kreatif Sebagaimana yang telah dibincangkan. menjelaskan bahawa dalam setiap pergerakan kreatif. Terdapat 8 tema yang dalam pergerakan kreatif asas. pergerakan pelajar akan menjadi lebih terkawal dan bermatlamatkan kepada sesuatu jenis tema. Secara umumnya. Pengalaman dalam pergerakan kreatif membantu kanak-kanak memperkembangkan kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan.

Ini semua dapat membantu perkembangan pemikiran yang kritis. vi. Menanam ciri-ciri pengucapan dan pencurahan perasaan individu serta semangat berkumpulan dalam pergerakan. masa dan ruang. Ini memberikan kepuasan kepada mereka kerana mereka mulai sedar bahawa setiap anggota dapat dijadikan alat atau sekurangkurangnya mempunyai daya potensi untuk menyalurkan segala tenaga yang berlebihan dan perasaan yang terpendam. Selain itu juga.  Gembira dan seronok  Menghormati orang lain. idea dan emosi  kejujuran 15 Melibatkan perbuatan melihat sesuatu. Memperkembangkan perasaan untuk perkaitan pergerakan kreatif terhadap ransangan bunyi (muzik. pergerakan kreatif akan dapat membantu pelajar untuk menerapkan nilai-nilai berikut:  Yakin dalam melakukan sesuatu pergerakan.  Bekerjasama  Kesyukuran  Menyedari keperluan orang lain  Semangat cintakan keindahan alam sekitar  Kreativiti  Berdisiplin  Perasaan kasih sayang  Kebebasan mencurahkan perasaan. 4. Mengembangkan perasaan terhadap unsur-unsur pergerakan iaitu daya. vii.4 Penerapan Nilai Dalam Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif memberikan kesempatan yang luas kepada kanak-kanak untuk melahirkan perasaan dan menyuburkan daya imaginasi mereka. sikap sosial yang positif serta citarasa berseni. suara) dan visual15. 34 . Memperkembangkan imiganasi pergerkaan. v. iv. Menyuburkan ritma semulajadi sebagai satu daya kreatif.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii.

dan pengucapan melalui pergerakan. Ianya bertujuan untuk mengkelaskan setiap pergerakan dengan tujuan dan maksud tertentu bagi meningkatkan intepretasi idea. ruang. 4.5.1. perasaan serta tanggapan deria pelajar yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. a) Keseluruhan Tubuh Badan Penekanan diberi kepada penggunaan keseluruhan tubuh badan bertujuan memberi pengalaman bergerak dan berhenti secara bebas dan terikat supaya mencapai kawalan aliran pergerakan.1 Tahap Asas Tahap asas adalah merupakan tema pengenalan asas untuk membolehkan pelajar bergerak dengan kesedaran tubuh badan. naik-turun dan pusing-putar. kebebasan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam variasi pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang diciptakan untuk menunjukkan perasaan dan idea yang sesuai. 35 . ii.5 Tema Dalam Pergerakan Kreatif Tema adalah merupakan latar belakang kepada setiap pergerakan dalam pergerakan kreatif. i. Rajah 4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. Tema-tema ini dibahagikan kepada tahap iaitu tahap asas dan tahap lanjutan.5. masa dan daya memudahkan pelajar berkomunikasi di samping meningkatakan potensi seperti ritma. Aktiviti bukan lokomotor ialah pergerakan setempat dan tumpuan diberi kepada keseluruhan tubuh badan iaitu buka-tutup.2 Pergerakan tubuh badan. 4. Tema 1 hingga 8 dikategorikan sebagai tahap asas. kreativiti.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan di beri kepada pergerakan keseluruhan tubuh badan serta bahagian-bahagian badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. Keempat-empat unsur pergerakan iaitu tubuh badan. masa dan daya. Aktiviti lokomotor ialah pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain.

kuat bertenaga dan pantas memerlukan tenaga dan menggunakan otot-otot yang kuat. Kawal-lambat: Pergerakan yang perlahan. Rajah 4.3 Aktiviti pergerakan halus ringan dan berat kuat. masa dan beban dan masa.   Serta-merta: Pergerakan dilakukan dalam masa yang singkat. Pelajar dapat menghasilkan pergerakan yang kuat atau lembut untuk membayangkan perasaan atau ideanya. tegas.2 Tema 2: Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Fokus tema 2 adalah cara tubuh badan bergerak dan bertujuan untuk membantu pelajar mengawal pergerakan mereka supaya dapat melahirkan perasaan melalui pergerakan. halus dan sensitif menggunakan kekuatan otot yang ringan semasa bergerak bebas dan setempat.   Halus-ringan: Lakukan pergerakan yang lembut dan. licin. Tertumpu kepada 3 sub tema iaitu beban. Ianya boleh dirasakan sebagai 36 . Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara keseluruhan dan bahagian-bahagian tubuh badan digerakkan untuk menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat bagi membolehkan pengucapan perasaan dan idea. beralun dan berayun. Berat-kuat: Lakukan pergerakan yang tegas. Pergerakan ini cepat. mengambil masa dan dapat dikawal. a) Beban Kesedaran rintangan beban membolehkan kawalan pergerakan. spontan dan dinamik.5. Lakuannya lambat. b) Masa Fokusnya adalah cara tubuh badan bergerak dan pengawalan pergerakan untuk membayangkan idea atau perasaan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4.1.

Pergerakan ini boleh dilakukan dengan bahagian tubuh badan yang berasingan seperti kepala. c) Beban dan Masa Empat kombinasi beban dan masa membolehkan pengalaman pergerakan yang berbeza dan unik.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan sesuatu yang tidak perlu cepat atau tergesa-gesa.4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan mengawal gerakan samada secara serta merta atau kawal lambat. lutut. Halus dan Serta-Merta: Sesuatu pergerakan yang aktif. siku. Kekuatan dirasakan di seluruh tubuh badan dan mengambil masa untuk dilakukan. 37 . spontan dan menunjukkan semangat. Halus dan Kawal-Lambat: Sesuatu pergerakan yang tenang dan tenteram menggunakan keseluruhan tubuh badan. Ini menunjukkan perkaitan antara pergerakan dan rangkaian pergerakan. kaki dan sebagainya. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara menunjukkan pergerakan serta-merta dan kawal-lambat yang dihasilkan untuk memberi sesuatu kesan tertentu. Rajah 4. jari. bahu.     Berat dan Kawal-Lambat: Sesuatu pergerakan yang kuat. Berat dan Serta-Merta: Sesuatu pergerakan yang menunjukkan tenaga dan kekuatan seperti hentakan dan lompatan. pinggul.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. aras dan ekstensi. iaitu melompat dari satu tempat ke tempat yang lain.1. Rajah 4. : Sisi badan (kiri/kanan) medahului pergerakan. Misalnya. : Bahagian nelakang mendahului pergerakan.3 Tema 3: Kesedaran Ruang Tema ini memfokuskan pergerakan yang mengaplikasikan penggunaan ruang dalam ekspresi perasaan. Tema kesedaran ruang terdiri daripada lima subtema iaitu kawasan. Perasaan gembira dikemukakan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang. 38 . ruang ditolak seolah-olah mengasingkan badan dari ruang untuk menunjukkan perasaan tidak suka. arah.5. Ruang digunakan dalam menimbulkan mud atau perasan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara kawasan digunakan kesedaran ruang untuk menimbulkan atau menyampaikan sesuatu idea atau perasaan.5 Kesedaran ruang. laluan. b) Arah Menekankan penggunaan lima arah berdasarkan bahagian tubuh badan yang mendahului pergerakan misalnya:      Ke hadapan Ke belakang Ke sisi Ke atas Ke bawah : Bahagian dada mendahului pergerakan. a) Kawasan Kegunaan ruang di kawasan sekeliling dirinya ialah ruang diri. : Menurunkan badan. Kawasan keseluruhannya dalam pergerakan ialah ruang am. : Menaikkan badan.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara bahagian tubuh ke lima badan yang lain boleh dijgunakan untuk mendahului pergerakan ke lima arah yang berlainan. c) Laluan Laluan merupakan penggunaan corak pergerakan atas lantai atau di udara berdasarkan garisan lurus atau melengkung, misalnya:   Laluan bersudut atau “zig-zag” adalah kombinasi garisan lurus. Corak bulatan merupakan beberapa garisan melengkung.

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam corak pergerakan yang berbeza. d) Aras Pergerakan yang melibatkan keseluruhan badan berada di satu aras. Tiga aras yang asas ialah:    Aras tinggi pada paras bahu seperti melompat, berdiri atas hujung jari kaki. Aras rendah pada bawah paras pinggang seperti melutut, duduk, baring atau dekam. Sokongan diperlukan pada bahagian tubuh badan yang berlainan. Aras sederhana ialah antara paras bahu dan pinggul apabila keadaan badan dicondong ke depan, belakang atau ke sisi. Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila pergerakan badan dilakukan pada aras yang berbeza. Aras yang berbeza memberi kesan yang berlainan dan boleh digunakan untuk membayangkan sesuatu idea atau perasaan. e) Ekstensi Ekstensi merupakan pergerakan yang melibatkan keseluruhan badan seperti

membesar, mengecil, menjauh dan mendekat. Istilah:     Besar Kecil Jauh Dekat : Jauh dari badan. : Dekat dengan badan. : Jauh dari pusat badan. : Dekat dengan pusat badan.

Pergerakan buka-tutup menunjukkan perbezaan ekstensi pergerakan. Tangan dan bahagian tubuh badan digunakan untuk mendahului dan membantu pergerakan besar, jauh dan dekat. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara pelajar mencetuskan idea sesuatu yang menjadi besar, kecil, jauh dan dekat dengan pusat badan.

39

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

4.5.1.4 Tema 4: Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini memfokuskan kepada kelancaran pergerakan dalam penggunaan ruang dan masa. Ianya terbahagi kepada 3 subtema iaitu aliran, ruang dan masa. a) Aliran Tema ini lebih mengutamakan berat kepada kualiti pergerakan, kelancaran urutan serta penggunaan ruang dan masa. Terbahagi kepada 2 jenis iaitu: i. Aliran Terikat Lakuan yang boleh diberhentikan dengan mudah dan serta-merta. Aktiviti yang dilakukan adalah terkawal dan boleh diberhentikan dalam kedudukan imbangan. ii. Aliran Bebas Menggunakan keseluruhan bahagian tubuh badan serentak dan melakukan aktiviti dengan berterusan, lancar, licin dan tersusun. Aktiviti dalam aliran bebas ini sukar diberhentikan dengan serta-merta. Contohnya lompatan, gulingan dan putaran. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian aliran. Aliran ini dilakukan secara terkawal dan sukar diberhentikan. b) Ruang Tema ini membantu kesedaran cara menggunkan ruang untuk melakukan berbagai pergerakan. Dua jenis ruang berikut adalah: i. Ruang Terus Digunakan secara langsung dan tidak memerlukan kawasan yang luas. Contohnya pergerakn yang lurus, melengkung dan zig-zag. Ruang di atas lantai dan di aras rendah sahaja digunakan. ii. Ruang Tidak Terus Digunakan secara tidak langsung dalam pelbagai aras dan dengan

menggunakan kawasan yang luas dan sepenuhnya. Contohnya adalah pusingan dan pulasan. Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila pelajar boleh menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan tidak terus. c) Masa Masa ialah penglibatan bahagian tubuh nadan melakukan pergerakan. Keseluruhan bahagian tubih badan bergerak serentak atau satu bahagian tubih badan mendahului pergerakan. 40

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

i.

Pergerakan Serentak Keseluruhan bahagian tubuh badan bergerak serentak semasa melakukan pergerakn seperti melompat dan gulingan.

ii.

Pergerakan Berturut-turut Atau bahagian tubuh badan bergerak mendahului bahagian tubuh badan yang lain. Contohnya, berjalan- Menggunakan sebelah kaki untuk mendahului bahagian tubuh badan yang lain.

Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila berbagai pergerakan serentak dan berturut-turut yang unik dilakukan selepas diberi tugasan. 4.5.1.5 Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan. Penyesuaian terhadap rakan adalah merupakan sebuah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dengan pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. Terdiri daripada 2 sub tema iaitu: a) Kerja Berpasukan Penyesuaian terhadap rakan secara berpasangan. Perhubungan dengan rakan dapat dilakukan dengan pertukaran tempat, pergerakan meniru atau bertentangan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam perhubungan dengan rakan baru secara unik.

Rajah 4.6 Pergerakan meniru rakan. b) Kerja Berkumpulan Penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan. Perhubungan dengan rakan boleh secara: - ketua dengan pengikut - kumpulan bekerjasama - ahli-ahli kumpulan bertgentangan dengan rakan-rakan 41

iv. 4. b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan mempunyai bentuk badan semasa dalam keadaaan seimbang.1. Terbahagi kepada 3 iaitu: a) Lompatan Asas Fokus adalah untuk membolehkan pelajar melonjak dan menjelajah di udara dengan lompatan secara spontan dan bebas. Tumpuan dijberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahgian tubuh badan serta regangan otot. Empat bentuk badan asas adalah: i.5. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian yang lain. Lurus (seperti panah) Lebar (seperti tembok) Bulat (seperti bola) Pulas (seperti skru) Daya cipta kreatif melalui kepelbagaian bentuk badan yang boleh dicipta berseorangan. Tema ini memfokuskan kepada pergerakan yang melibatkan penggunaan tubuh badan secara bebas sebagai alat persembahan. bersama rakan dan kumpulan. 42 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Pertukaran tempat.6 Tema 6: Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat. ii. Daya cipta kreatif dapat dilihat cara sekumpulan berkomunikasi melalui pemerhatian pergerakan ahli-ahli dalam kumpulan itu. Pelajar diberitahu lima lompatan asas tetapi corak pilihan kedudukan kaki untuk lompatan tidak ditetapkan. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan adalah caracara penyesuaian terhadap rakan. iii. Pilihan lompatan yang sesuai dapat memberi gambaran perasaan seperti keriangan dan kebebasan. Daya cipta kreatif dapat dilihat semasa pelajar memberi respon kepada rangsangan.

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam jenis gerak isyarat dan pilihan bahgian-bahagian tubuh badan yang dipergunakan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 4.8 Perlakuan gerak isyarat. Rajah 4. Gerak isyarat boleh dilakukan oleh beberapa bagian tubuh badan tetapi kaki dan tangan adalah yang paling mudah digunakan oleh pelajar. 43 . Contoh: Tangan dirapatkan bersama sementara berat badan disokong oleh kaki. c) Gerak Isyarat Penekanan lakuan gerak isyarat ialah pembentukan pergerakan di udara dengan bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan.7 Bentuk tubuh badan.

Lakuan berturut-turut membawa perasaan ketenangan. masa dan ruang dikaitkan. Tubuh badan mengecil dan membesar. halus. 44 . b) Apung Pergerakan lemah-lembut. Jika daya asas diajar bercantum. Kawal-lambat yang sengaja dan tekanan anggota badan pada permukaan atau anggota badan yang lain. Pergerakan kawal lambat. Tangan dan kaki bergerak bebas di ruang. berasingan atau bercantum.7 Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas Lapan lakuan daya asas membezakan kualiti dalam pergerakan. siku digunakan untuk mendahului pergerakan. kawallambat dan terus. c) Luncur Pergerakan yang licin. kuat dan bertenaga yang memberi perasaan kuasa. Kebolehan pelajar melahirkan perasaan dan idea melalui pergerakan diperluaskan melalui laluan daya asas.5. mengetat dan melonggar. melompat atau galop ke udara. tegas dan tidak terus. kawal lambat dan tidak terus. lutut dan siku serta menghentak kaki. kuat dan bertenaga. Aspek beban. Pergelangan tangan atau jari. Tangan dan siku memainkan peranan pergerakan alunan. Pergerakan seperti melangkah.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. Pergerakan yang rata tanpa berliku-liku.1. Pasangan yang bertentangan adalah seperti berikut: a) Lejang/Radak dan Apung b) Cantas dan Luncur c) Pulas dan Cecah d) Tekan dan Renjis/Ketis Jenis lapan lakuan daya asas: a) Lejang/Radak Pergerakan cepat. d) Pulas Bahu bergerak bertentangan dengan pinggul. Daya asas perlu diajar selepas Tema 2 dan 4 untuk mendapat kesan yang lebih baik. serta-merta dan secara langsung. menggunakan jari dan tangan. pilih pasangan yang bertentangan untuk mendapat imbangan. Tiap-tiap daya boleh diajar secara berturut-turut. tenang dan halus. ringan. Pergerakan bermula di bahagian tangan. e) Tekan Pergerakan tegas.

8 Tema 8: Ritma-Ritma Berkaitan Dengan Pekerjaan.5. Domestik Pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah seperti membasuh. menjahit baju. 8. Pergerakan serta-merta. Tema ini adalah memfokuskan kepada ritma-ritma pergerakan yang melibatkan lakuan asas dalam pekerjaan seharian. 2. halus dan terus. Pergerakan yang cepat. menggoreng. pelajar akan dapat mempelajari dan melakukan ritma-ritma pergerakan yang dikelaskan kepada dua jenis iaitu. 1. Dilakukan dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. menenun kain songket. menumbuk. Keseluruhan badan merasa cergas dan bersedia untuk melakukan pergerakan laju. mencuci pinggan dan memberus lantai. Lakuan Lejang dan Radak Cantas Apung Luncur Pulas Tekan Renjis dan ketis Cecah Masa Serta-merta Serta-merta Kawal-lambat Kawal-lambat Kawal-lambat Serta-merta Serta-merta Serta-merta Beban Tegas Tegas Halus Halus Tegas Tegas Halus Halus Ruang Terus Tidak terus Tidak terus Terus Tidak terus Terus Tidak Terus Terus 4.1. a) Lakuan Pekerjaan 1 Perkaitan antara pergerakan kreatif dengan ritma-ritma pekerjaan yang didapati dari pergerakan pekerjaan. Jadual 4. pergelangan tangan dan kaki. menggosok pakaian. riang dengan gerak isyarat yang berselerak. Pergerakan mengambil masa yang pendek seperti lompatan laju. laukan pekerjaan 1 dan 2. menyapu. halus dan tidak terus. Bil.1 Lapan lakuan daya asas. Melalui tema ini. 5. g) Ketis/Renjis Dilakukan oleh jari-jari tangan dan kaki. 4. Ritma pergerakan juga digunakan sebagai ransangan pergerakan: i. 7.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan f) Cecah Bahagian tubuh badan melakukan pergerakan serta-merta. 6. 3. 45 .

mambanting padi. Pertanian Pekerjaaan yang dilakukan di luar rumah seperti mancangkul tanah. Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan. c. Bentuk tangan memegang sesuatu alatan b. Peralihan antara dua pergerakan. menanam padi. Perindustrian Pekerjaan yang berkaitan dengan aktiviti dalam industri seperti memunggah barang dan mengangkat.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Perkhidmatan Pekerjaan yang berkaitan dengan perkhidmatan awam seperti menaip (jurutaip). Penekanan ini akan menghasilkan pelajar yang berkeupayaan menghasilkan pergerakan dengan pelbagai gaya dan bentuk dan menghargai nilai seni yang terbit dari setiap pergerakan. d. memasang bahagian kereta dan membungkus barang dan sebagainya. Penerapan tema dalam pergerakan menjadikan pergerakan akan lebih terarah dan pelajar akan lebih mudah memahami setiap objektif yang ingin dicapai melalui setiap pembelajaran pergerakan. Ritma yang didapati semasa pekerjaan itu diulangkan.6 Kesimpulan Pergerakan kreatif asas adalah merupakan suatu bahagian dalam pergerakan yang menekankan kreativiti dalam penghasilan pergerakan. ii. kawad (tentera). menebas dan mencantas (buruh). b) Lakuan Pekerjaan 2 Perkaitan antara pergerakan kreatif dengan ritma-ritma pekerjaan yang didapati dari pergerakan. Ritma pergerakan digunakan sebagai ransangan: i. menebang dan membelah kayu. 46 . 4. Pelajar perlu mengenal pasti kegiatan yang dikehendaki dalam pekerjaan itu seperti: a. membuat teh tarik dan roti canai (peniaga) dan memberi gerak isyarat (polis trafik).

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. Sejauhmanakah peranan tema membantu mencapai kejayaan sesebuah aktiviti? 3. Senaraikan 3 tujuan pergerakan kreatif? 4. Terangkan dengan jelas tentang disiplin yang dimaksudkan? 5. Berikan definisi pergerakan kreatif? 2. Terdapat banyak nilai-nilai yang terdapat hasil daripada lakuan kanak-kanak dalam pergerakan kreatif. dan salah satu adalah berdisiplin. Senaraikan lapan lakuan daya asas? 47 .

1998). Tema 11 : Orientasi ruang Tema 12 : Guna tubuh badan untuk menekan bentuk dan daya dalam pergerakan. Berikut adalah tema-tema tahap lanjutan. Tema 15 : Formasi pergerakan dalam kumpulan. b) Menghuraikan kepentingan pergerakan kreatif lanjutan terhadap perkembangan kemahiran pelajar. Tema 13 : Penaikan dari lantai. 5. Tema 16 : Kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan. Tema 9 : Bentuk-bentuk pergerakan. Tema 14 : Kesedaran berkumpulan. d) Menghayati nilai positif yang terkandung dalam setiap tema. 48 .1 Pengenalan Pergerakan kreatif lanjutan adalah merupakan sambungan kepada tema-tema asas dalam pergerakan kreatif. Tema 10 : Gabungan lakuan daya asas. 5.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 5 PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang tema-tema dalam pergerakan kreatif lanjutan. Kepelbagaian pergerakan akan menuntut kreativiti pelajar untuk menjadi lebih fokus dan bermotivasi. c) Mengaitkan pergerakan kreatif lanjutan dengan pergerakan dalam kehidupan seharian. Pada tahap ini pelajar akan didedahkan kepada fahaman konsep dan perkaitan daripada pergerakan di tahap asas. Aspekaspek pergerakan disampaikan dengan fahaman yang lebih mencabar dan pergerakan yang lebih kompleks (Kementerian Pelajaran Malaysia.2 Pergerakan Kreatif Tahap Lanjutan Tema yang dikategorikan sebagai tema tahap lanjutan (tema 9 hingga 16) adalah merupakan tema-tema yang melibatkan variasi dan perkembangan lanjut dari tema 1 hingga 8.

lengkung. Corak di lantai dibentuk seperti pergerakan lompatan dan gerak edar. Manakala corak di awangan dibentuk oleh pergerakan tangan. 49 . b) Corak di Lantai dan di Awangan Corak di lantai dan di awangan dibentuk oleh tangan dan kaki.1 Tema 9: Bentuk-Bentuk Pergerakan. Bentuk pergerakan diperolehi daripada pergerakan tubuh badan dalam ruang. Tema ini adalah merupakan perkembangan dari tema 3. Dua aspek bentuk ialah ruang dan tubuh badan. Tema ini teridiri daripada empat sub tema iaitu: a) Corak Asas Corak asas adalah merupakan corak pergerakan yang berbentuk garisan lurus. Rajah 5. Kombinasi beberapa corak asas ini dapat menghasilkan beberapa corak yang lain.2. bentuk bulatan atau zig-zag.1 Bentuk-bentuk pergerakan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 5.

Ianya menerangkan perubahan dari satu lakuan daya asas dengan yang lain. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam membayangkan sesuatu idea atau perasaan dalam pelbagai cara pergerakan dan bentuk badan.2 Tema 10: Transisi Lapan Daya Asas. 5. Kesannya ialah perubahan yang masih licin dan beransur. beban dan ruang. Tiga jenis perubahan boleh dikenal pasti iaitu: a) Perubahan Perlahan-lahan Dicapai apabila satu aspek pergerakan sahaja berubah. Bentuk badan adalah perkaitan antara bahagian-bahagian tubuh badan. Contohnya apabila lakuan ketis berubah ke cantas oleh dua aspek masa dan beban. Transisi ini menunjukkan bertentangan dengan lakuan asal. Perubahan ini dikawal oleh tiga aspek iaitu masa. Bentuk badan boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu perasaan atau idea. Perubahan ini disebabkan oleh aspek masa. Contohnya perubahan dari lakuan ketis ke lakuan tekan di mana pergerakan halus menjadi tegas (aspek beban). d) Bentuk Tubuh Badan Bentuk tubuh badan berubah semasa tubuh badan bergerak. Contohnya corak jbulatan boleh dimulakan di tangan dan bentuk diubah secara beransur-ansur ke pergerakan yang besar seperti lompatan atau corak bulatan yang besar di lantai. b) Perubahan Beransur Dicapai apabila dua aspek pergerakan diubah. apabila pergerakan ketis dilakukan secara lambat ianya akan menjadi pergerakan apung. serta-merta menjadi kawal lambat (aspek masa) dan tidak terus menjadi terus (aspek ruang). Sebagai contoh. 50 . Kesannya adalah perubahan transisi yang perlahan-lahan dan licin.2. masa dan ruang bertukar. c) Perubahan Saiz Pergerakan Perubahan saiz pergerakan merupakan proses menukar bantuk badan dari kecil kepada besar atau sebaliknya. Transisi ini masih licin tetapi perubahannya menjadi secara beransur. Tema ini adalah perkembangan dari tema 7 yang menerangkan beberapa kualiti dalam pergerakan dan perbezaan di antaranya.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila kesedaran terhadap bentuk-bentuk pergerakan ditunjukkan. c) Perubahan Serta-merta Berlaku apabila ketiga-tiga aspek pergerkan iaitu beban.

iii. Rangkaian pergerakan menggunkan dimensi ruang dapt mempelbagaikan pergerakan. Bermula di tempat yang berbeza.2. 51 . Rajah 5. ii. tapak tangan. Daya kreativiti orientasi berpasangan dapat dilihat dalam penggunaan keseluruhan dan bahagian-bahagian tubuh badan semasa melakukan pergerakan. jari. Atas dan bawah: Cara pergerakan menaik dan menurun. Tema ini membincangkan tentang arah bahagian tubuh badan dan perkaitannya dengan arah pergerakan badan. Pergerakan boleh didahului dengan bahagian-bahagian tubuh badan seperti tangan. dada dan kepala.2 Dimensi ruang. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kombinasi enam dimensi ruang semasa bergerak edar dan bergerak setempat. siku. Terdapat enam arah yang dikenal pasti iaitu: i. Kiri dan kanan: Pergerakan yang bermula dari pusat badan dan kedua belah tangan diregangkan ke sisi. Hadapan dan belakang: Pergerakan yang bermula dari pusat badan dan kedua belah tangan diregangkan ke hadapan dan ke belakang badan. Bergerak berpasangan untuk menunjukkan perkaitan dan perhubungan yang menarik. b) Orientasi Berpasangan dan Berkumpulan Kombinasi pergerakan dengan pasangan atau kumpulan boleh direka berdasarkan enam dimensi ruang.3 Tema 11: Orientasi Ruang Tema ini terbahagi kepada tiga sub tema iaitu: a) Dimensi Ruang Tema ini adalah merupakan perkembangan dari tema 3 iaitu melibatkan kesedaran ruang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 5.

3. Apung dan lejang memberi corak melengkung diikuti dengan garisan lurus. Ini memastikan susunan urutan pergerakan yang harmonis dan berterusan. 5.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Susunan dan Urutan Gerak edar dan gerak setempat hendaklah mengambil kira aspek aliran.3 Orentasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan urutan. Rajah 5. Rangkaian daya cantas mendapati corak yang bulat dan rangkaian daya cecah memberi corak zig-zag.4 Tema 12: Gabungan Bentuk dan Daya dalam Pergerakan Tema ini adalah integrasi tema 9. aras dan kepelbagaian penggunaan bahagian tubuh badan. 52 . Tema ini terdiri daripada dua sub tema iaitu: a) Rangkaian Daya Mengikut Corak Rangkaian daya seperti luncur dan lejang memberi corak pergerakan yang bersudut. Ini merupakan kemuncak kebolehan individu sebelum perkembangan ke pergerakan dalam kumpulan dan pergerakan ke kualiti ekspresi dalam pergerakan. Ianya menunjukkan perkaitan antara bentuk dan daya dalam pergerakan. 10 dan 11. arah.

Rajah 5. 53 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Rekaan Daya Mengikut Corak Semua corak pergerakan mempunyai ritma semulajadi. Rekaan daya dalam pergerakan dan penggunaan unsur-unsur masa. Keseluruhan tubuh badan atau bahagian tubuh badan boleh dinaikkan dari lantai tanpa lompatan. Tema ini membantu mengukuhkan kemahiran untuk bergerak dengan penaikan dari lantai. Bahagian tubuh badan digunkan untuk mendahului pergerakan. 5. Daya cipta kreatif dapat dilihat semasa rangkaian pergerakan membayangkan usaha yang berharmonis melalui gabungan daya dan bentuk. Pergerakan dengan penaikan dari lantai terutamanya pergerakan di ruang udara memberi perasaan kebebasan. Pergerakan bentuk lingkaran akan dipercepatkan di bahagian yang sempit.5 Tema 13: Penaikan dari Lantai. Tema ini terdiri daripada empat sub tema iaitu: a) Penaikan tanpa Lompatan Pergerakan fizikal yang boleh dilakukan setempat atau dengan gerak edar.4 Rekaan daya mengikut corak.3. beban dan aliran memberi kualiti ekspresif pergerakan. Pergerakan ini dilakukan secara spontan.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

b) Lepas dari Lantai ke Ruang Udara Lompatan dengan keseluruhan tubuh badan yang dilakukan secara spontan dengan ritma yang berbeza. c) Membina Pelbagai Bentuk di Ruang Pembinaan bentuk badan seperti dalam tema 6 dan 9 dilakukan di ruang semasa penaikan. d) Melakukan Pelbagai Lakuan Daya Asas di Ruang Koordinasi diperlukan untuk lakuan daya asas semasa pergerakan penaikan dari lantai. Lakuan daya asas seperti cantas dan ketis digunakan semasa lompatan berpusing, lejang dan radak untuk lompatan besar dan cecah untuk lompatan kecil. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara penaikan dari lantai dengan keseluruhan tubuh badan atau bahagian-bahagian tubuh badan tertentu. Kreativiti juga dibayangkan dalam tumbuhan bentuk badan dan lakuan daya asas semasa pergerakan penaikan dari lantai.

Rajah 5.5 Contoh-contoh penaikan dari lantai. 5.3.6 Tema 14: Kesedaran Kumpulan Tema ini menunjukkan kesedaran kumpulan sebagai satu unit yang mempunyai minat dan tujuan yang sama. Terdiri daripada tiga sub tema iaitu: 54

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

a) Memimpin dan Menyesuaikan Setiap ahli kumpulan mempunyai tanggungjawab sendiri samada sebagai seorang pemimpin mahupun sebagai pengikut. Setiap ahli kumpulan menunjukkan pergerakn yang positif. Ada yang ingin menjadi pengikut sahaja dan ada juga pemimpin yang tidak bertanggung jawab. b) Meniru Lakuan Kumpulan Pendekatan ini membantu kesedaran bagi kumpulan yang pasif. Kumpuylan tersebut akan meniru lakuan pekerjaan dalam sesuatu situasi. Kesedaran kumpulan ini akan ditimbulkan semasa ahli kumpulan membuat penyesuaian antara satu sama lain mengikut ritma pergerakan itu. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan kesedaran berkumpulan. c) Kesedaran Kumpulan Kesedaran kumpulan melalui penekanan kepada perhubungan dengan aspek masa, ruang, beban dan aliran. i. Aspek Masa Penyesuain ahli kumpulan terhadap pergerakan kawal lambat yang dilakukan secara serentak. Pertukaran ke pergerakan serta-merta secara berkumpulan menunjukkan aspek masa digunakan dalam kesatuan. ii. Aspek Ruang Ini dapat dilihat semasa kumpulan membuat format pergerakan, seperti yang dihuraikan dalam Tema 15. iii. Aspek Beban Perkaitan antara kumpulan yang ditunjukkan melalui cara sentuhan antara ahli kumpulan. Contohnya sentuhan yang ringan, halus atau berat dan kuat membayangkan mood dan perasaan kumpulan itu. iv. Aspek Aliran Aliran terikat atau aliran bebas yang dilakukan oleh kumopulan membayangkan kesedaran kumpulan tersebut mencurahkan mood, idea dan perasaan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan kesedaran kumpulan.

55

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 5.6 Penggunaan aspek masa, ruang, beban dan aliran dalam kumpulan. 5.2.7 Tema 15: Formasi-formasi dalam Kumpulan Tema ini memfokuskan kesedaran tentang bentuk-bentuk formasi yang boleh dilakukan dalam kumpulan. Formasi dalam kumpulan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: a) Formasi Sebentuk Formasi sebantuk penting kerana pergerakan seorang dalam kumpulan dijadikan pergerakan sekumpulan. Kumpulan boleh menunjukkan: i. Formasi garisan yang lurus dan pemimpin boleh ditempatkan di hujung atau di tengah, atau; ii. iii. Formasi bulat yang tidak ada pemimpin. Pergerakan pelbagai bentuk seperti bulatan atau empat persegi untuk membentuk formasi yang padu. b) Formasi Tidak Sebentuk Membenarkan setiap ahli bergerak secara spontan. Ahli-ahli berpeluang bergerak dengan respon sendiri tetapi berfokus kepada pergerakan pemimpin. Pergerakan diteruskan sehingga mendapat satu formasi.

56

ruang. 5. Mood. 57 . idea dan perasaan yang asas.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan formasi dalam kumpulan.2.8 Tema 16: Kualiti-kualiti Ekspresif dalam Pergerakan Tema ini memfokuskan kepada pergerakan hasil daripada gabungan kesemua tema untuk menghasilkan suatu komposisi pergerakan. c) Perbezaan antara pergerakan. Di peringkat ini gubahan pergerakan mempunyai kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan. idea dan perasaan menentukan aspek pergerakan seperti tubuh badan.7 Contoh formasi sebentuk dan tidak sebentuk. Rajah 5. daya dan beban dan juga gabungan pergerakan yang sesuai dihasilkan untuk membayangkan mood. b) Perkaitan dalam pergerakan itu. Perkara-perkara yang penting untuk memberi kualiti ekspresif ialah: a) Idea atau perasaan yang akan disampaikan.

Manakala penggunaan alat-alat muzik seperti genderang akan membantu pengajaran menjadi lebih menarik. ii.6. Ransangan seperti ini amat kurang sesuai diamalkan kepada pelajar yang kurang memahami tentang ritma dan kreativiti. mood.2 Ransangan Objek Imiginasi pelajar akan dapat diperkembangkan melalui penggunaan objek seperti gambar. tali elastik dan peta pergerakan bagi membantu mereka memahami dengan lebih baik. Bunyi beransur kuat. Ianya dapat membantu guru bagi memahamkan pelajar yang bermasalah dalam memahami temtang aspek ritma dan kreativiti. selendang. Beberapa jenis ransangan yang boleh digunakan semasa pergerakan kreatif adalah sebagaimana berikut: 5. arca. 5. Ransangan bunyi yang perlu diberikan pendedahan seawal proses pengajaran akan memudahkan pelajar memahami konsep pergerakan dan meningkatkan kreativiti mereka.4 Fahaman Dinamika Muzik Penggunaan muzik sebagai bantuan dalam eleman pergerakan kreatif akan memudahkan pelajar untuk memahami ritma dengan lebih baik serta mengatur pergerakan seiring dengan ransangan alunan muzik. i.3 Ransangan Dalam Pergerakan Kreatif Ransangan dalam pergerakan kreatif adalah merupakan suatu bentuk bantuan pengajaran dalam mempermudahkan proses pengajaran pergerakan kreatif. Berikut adalah kepelbagaian alunan dinamika muzik yang boleh disesuaikan dengan pergerakan.3.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara menunjukkan cerita.3 Ransangan Bunyi Penggunaan bunyi dan ritma adalah merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pengajaran pergerakan kreatif. 58 . 5. belon. idea dan perasaan melalui pergerakan yang sesuai. 5. Bunyi beransur lembut.3.1 Ransangan Dalam Diri Pergerakan yang diransang oleh tubuh badan sendiri diberi tumpuan.3. 3. Tepukan dan suara adalah merupakan suatu contoh ransangan bunyi yang paling asas.

Senaraikan perkara-perkara yang penting untuk memberi kualiti ekspresi. Untuk melahirkan perasaan. Bunyi kuat beransur lembut Tempo beransur laju Tempo laju beransur kuar 5. SEMAK KENDIRI 1. Tema pergerakan kreatif yang manakah berkait rapat dengan tema pergerakan kreatif lanjutan yang ke 10? 3. seni muzik atau keduanya sekali dengan pelbagai cara dan bentuk. iv. 5. Adalah penting juga bagi kanak-kanak untuk mengetahui perbezaan antara menghindar perasaanperasaan seperti marah dengan menekankan perasaan yang bersifat agresif. Mengapa perlunya ransangan dalam pergerakan kreatif? 59 .4 Kesimpulan Bagi kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. Mereka perlu difahamkan bahawa perasaan marah itu merupakan suatu emosi yang sihat dan semulajadi. Apakah tema yang memfokuskan kesedaran tentang bentuk-bentuk formasi yang boleh dilakukan dalam kumpulan? 4. di samping bahasa haruslah diperlakukan demi mempelbagaikan salurun untuk berkomunikasi. berkemungkinan lebih banyak terdapat dalam aktiviti-aktiviti geraktari daripada aspek-aspek kurikulum pendidikan jasmani yang lain. Walaupun kanak-kanak sudah membesar. namun penggunaan pergerakan fizikal sebagai media pengucapan dan komunikasi. v. Apakah yang anda faham tentang pergerakan kreatif lanjutan? 2. ini akan dapat membantu menambahkan kaedah untuk melahirkan perasaan dalaman kanak-kanak dan sehubungan itu membentuk daya kesedaran estetika mereka. Dengan menggabungkan aktiviti pergerakan dengan aktivitiaktiviti seni halus.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii. tidak semestinya memerlukan interaksi dengan orang lain. pergerakan adalah lebih efektif dan sesuai dengan naluri jiwa mereka sebagai media ekspresi berbanding dengan bahasa. Peluang untuk bergerak. sematamata kerana ikmat yang dirasai melalui pergerakan.

b) Menyenaraikan tema-tema dalam gimnastik pendidikan. pelajar akan didedahkan kepada pelbagai bentuk pergerakan dan tugasan yang akan mendorong kepada pembelajaran dan perkembangan pelajaran yang lebih baik. ritma dan aliran. Ini adalah kerana penglibatan dalam sukan ini akan menghasilkan kekuatan fizikal. c) Memahami tujuan dan perbezaan pergerakan dalam setiap tema. Meningkatkan kesedaran tubuh badan dalam kalangan pelajar.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 6 GIMNASTIK PENDIDIKAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. Oleh yang demikian. 6. masa.3 Tujuan Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah memfokuskan penguasaan kemahiran pergerakan yang berkaitan dengan tubuh badan.1 Pengenalan Sukan gimnastik dirujuk sebagai “the mother of all sports” . Melalui gimnastik pendidikan. Ianya akan memberikan tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan dan berdasarkan kepada tema-tema khusus yang akan dapat membantu pelajar menyedari tentang nilai estetik dan kreativiti. ruang.2 Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah merupakan salah satu daripada cabang pendidikan pergerakan yang bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar dan menjadi asas kepada gimnastik artistik. fleksibiliti. 1998) baik . dan imbangan yang mana diperlukan oleh semua sukan. 6. i. ketangkasan. adalah wajar untuk pelajar mempelajari gimnastik pendidikan yang merupakan asas kepada gimnastik. 6. kesedaran tubuh badan dan memahami konsep pergerakan dengan lebih(Ramakrishnan. koordinasi. beban. Secara lebih jelas berikut adalah tujuan pembelajaran gimnastik pendidikan. 60 . anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tujuan dan skop pembelajaran dalam gimnastik pendidikan.

4 Tema Dalam Gimnastik Pendidikan Pergerakan dalam gimnastik pendidikan adalah merupakan asas kepada pergerakan artistik dan gimnastik irama. penjelajahan. Kesedaran tubuh badan ii. Oleh yang demikian. masa. Kesedaran ruang iii.4. Kesedaran ritma 6. 6. Kesedaran perkaitan dengan orang lain viii. Menerapkan nilai positif tentang yakin diri. Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan v. Kesedaran beban vi. penemuan dan daya cipta.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Kesedaran aliran vii. iv. v. Kesedaran masa iv. Menyediakan asas kepada gimnastik artistik. Meningkatkan kreativiti pelajar dalam mengolah pergerakan yang merangkumi ruang. Bahagian tubuh badan digerakkan dengan pelbagai cara iaitu: a) Lakuan asas tubuh badan Ringkuk Lunjur/regang Pulas Hayun b) Lakuan bahagian tubuh badan Sokongan beban 61 . beban dan aliran. Memberi kebebasan kepada pelajar dalam mengolah kreativiti bagi menghasilkan ciptaan pergerakan yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri. 1998): i. iii. pergerakan dalam gimnastik pendidikan berasaskan lapan tema iaitu (Ramakrishnan.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan Tema ini memberi peluang seseorang individu untuk mengenali bahagian tubuh badan dan mengawal pergerakan. Mendedahkan pelajar kepada proses penerokaan. vi.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan - Bahagian badan mendahului pergerakan Menerima beban tubiuh badan c) Aktiviti tubuh badan Lokomotor Bukan lokomotor d) Bentuk tubuh badan Lurus/runcing Lebar Bulat Bersudut Pulas Tema ini menggalakkan pelajar melakukan berbagai pergerakan. merangkak.     Aktiviti Berjalan. tubuh Berhenti bergerak isyarat diberi. Lompat bintang.1 Jenis pergerakan dalam Tema 1. dan berjalan secara melutut. keperluan dan keselamatan. Maksud Jenis Pergerakan Bergerak dengan bahagian pada tubuh badan berselang – seli menyentuh lantai. Gulingan. Pemilihan dan pengawalan adalah mengikut situasi. Jenis Pergerakan Bergerak secara sentuhan berselang. Menyokong beban pada bahagian tubuh. 62 . kecil. pendek. Membentukkan tubuh badan menjadi besar. Bergerak dengan bahagian tubuh badan menyentuh lantai sentiasa. guling balak. Membuat berbagai bentuk dengan bahagian tubuh badan. berlari. menarik dan menolak. Bergerak tanpa sentuhan seketika. Bergerak secara sentuhan selalu. lompat dakap dan lompat layang. apabila     Merangkaikan dua atau lebih pergerakan. panjang. Membawa pundi kacang di atas kepala serta Menggolekkan bola kecil di atas belakang badan Pergerakan mengikut situasi seperti:     bunga sedang kembang arnab tidur dalam lubang galah menjulang awan kain dilipat dua Galop Lompat kanggaru dalam arah zigzag Lompat ke dalam gelung rotan Menyusup di bawah palang Membekukan badan. Jadual 6. Bergerak dengan seluruh tubuh badan di udara seketika Bergerak dengan beban di bahagian tubuh. Merangkaikan beberapa kemahiran ke dalam satu bentuk permainan kecil.

rendah : hadapan. keperluan dan keselamatan. zig-zag : mengecut. a) Ruang Diri Ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. bawah : awangan. Ianya terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. Contoh pergerakan ialah pelajar berjalan dari satu sudut ke satu sudut di dalam dewan dengan melantunkan bola. iv. imbangan dan kelenturan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6. kesemua pergerakan yang dilakukan melibatkan komponen kecergasan fizikal terutamanya ketangkasan dan kekuatan otot. maka pergerakan itu menggunakan ruang diri. Kedua-dua ruang ini meliputi bahagian kawasan seperti: i. Di dalam dewan yang kosong contohnya. kita boleh bergerak bebas dari satu tempat ke satu tempat lain. lantai. Dalam erti kata lain pergerakan ini bergantung kepada sejauh mana anggota boleh digerakkan.4. 63 . b) Ruang Am Kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. terdapat sub tema kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar iaitu: a) Bergerak Berbagai-bagai Cara Menggunakan Ruang. ii. atas. lurus. belakang. Selain daripada itu pergerakan juga boleh dilakukan dengan menggunakan alatan. Selagi pergerakan yang dilakukan tidak melibatkan perubahan tempat. berliku-liku. Pergerakan menggunakan ruang diri bermaksud melakukan pergerakan yang melibatkan keseluruhan bahagian tubuh badan. b) Membuat Pergerakan Menggunakan Ruang Diri. Pergerakan ini boleh dilakukan dengan cara berjalan. sederhana. Di dalam hal ini. membesar Pemilihan dan pengawalan pergerakan dalam penggunaan ruang perlu mengikut situasi. Aras Arah Laluan Ekstensi : tinggi. merangkak.2 Tema 2: Kesedaran Ruang Ruang adalah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Pergerakan ini melibatkan komponen kecergasan fizikal terutamanya ketangkasan. iii. Selain itu. sisi. Pergerakan dalam sub kemahiran ini dilakukan dengan pelbagai cara dari satu tempat ke satu tempat dilingkungi kawasan. berlari dan melompat.

serta-merta dan kawallambat. ketangkasan dan imbangan. Kesedaran masa mempunyai perkaitan dengan tubuh badan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Bergerak Menggunakan Berbagai-bagai Aras Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras bermaksud pergerakan yang dibuat dengan menggunakan ruang diri dan ruang am. beban.1 Berjalan dengan cepat. 6. Pergerakan boleh dilakukan dengan pelbagai kelajuan seperti cepat. 64 . Contoh pergerakan ini ialah ulat menyusur. d) Bergerak Menggunakan Pelbagai Arah Dalam bergerak menggunakan berbagai arah bermaksud satu pergerakan yang membolehkan perlakunya bergerak mengikut arah yang di gemarinya. lambat. Bergerak menggunkan pelbagai kelajuan seperti cepat. Aras pergerakan ditentukan apabila satu pergerakan dibandingkan dengan pergerakan yang lain. e) Bergerak Menggunakan Pelbagai Laluan Dalam bergerak menggunakan berbagai laluan bermaksud satu pergerakan yang membolehkan perlakunya bergerak mengikut laluan yang dipilih. kawal-lambat dan serta-merta. Rajah 6. Pergerakan menggunakan berbagai-bagai aras ini pula melibatkan komponen kecergasan terutamanya kekuatan otot.3 Tema 3: Kesedaran Masa Tema ini memfokuskan tentang kawalan masa dalam melakukan sesuatu pergerakan. Ia boleh dilakukan dengan pelbagai aras iaitu tinggi. Berikut adalah sub tema berdasarkan kemahiranpergerakan: a) Bergerak untuk menghasilkan kelajuan yang berbeza. aliran dan ritma. Contoh pergerakan ini ialah buaya merangkak.4. lambat. sederhana dan rendah. ruang am dan ruang yang dilengkapi dengan alatan. Kelajuan sesuatu pergerakan berkait rapat dengan keadaan ruang yang ada seperti ruang diri.

4 Bergerak dengan pelbagai kelajuan yang sesuai. c) Bergerak dengan mengawal kelajuan.3 Berjalan dengan lambat dan berubah ke serta-merta. 65 . Memilih kelajuan pergerakan untuk disesuaikan dengan situasi ruang. Rajah 6.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. b) Bergerak dengan memilih kelajuan yang sesuai. alat dan kemampuan pelajar. Rajah 6. Bergerak dengan kelajuan yang terkawal samada secara pantas atau lambat.2 Berdiri tegak dan berjalan dengan lambat.

lembat. sertamerta dan kawal-lambat). Melakukan beberapa pergerakan dengan menerapkan dua atau lebih aspek masa seperti cepat.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6.7 Rangkaian pergerakan dengan penggabungan aspek masa (cepat. serta-merta dan kawal-lambat. Pelajar dikehendaki melakukan pergerakan tubuh badan bagi mengenal pasti kelajuan yang bersesuaian untuk setiap pergerakan. Rajah 6.6 Mengaplikasikan pemilihan kelajuan yang sesuai dalam perlakuan dirian tangan. Rajah 6. 66 . lambat. d) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk memilih kelajuan yang sesuai. e) Merangkaikan pergerakan dengan menggunakan dua atau lebih aspek masa.5 Bergerak dengan mengawal kelajuan.

b) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk menunjukkan perkaitan di antara satu bahagian tubuh badan dengan bahagian yang lain. Bergerak dengan menggunkan sekurang-kurangnya dua bahagian tubuh badan seperti tangan dan kaki.4 Tema 4: Kesedaran Perkaitan Antara Pelbagai Bahagian Tubuh Badan.9 Perkaitan bahagian tubuh badan semasa pergerakan. Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan bermakna perhubungan satu bahagian tubuh badan dengan bahagian badan yang lain atau perhubungan tubuh badan dengan lantai atau alatan. Satu bahagian badan bergantung kepada bahagian tubuh badan yang lain untuk melakukan pergerakan. a) Bergerak untuk menunjukkan perkaitan antara satu bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. Rajah 6. Rajah 6. Lakuan perkaitan pergerakan adalah seperti sokongan badan. Menggerakkan bahagian tubuh badan akan menukar bentuk pergerakan atau pergerakan bahagian lain. Imbangan membantu pertukaran pergerakan. bahagian tubuh badan yang mendahului.8 Perkaitan bahagaian tubuh badan semasa melakukan pergerakan putaran roda.4. aplikasi kuasa. 67 . menerima kuasa dan bentuk tubuh badan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6.

10 Perkaitan tubuh badan dengan alatan. seperti melompat. Menggerakkan bahagian tubuh badan semasa berada di alatan. Tapak yang stabil menentukan pembentukan terkawal dan kekal supaya lakuan kemas dan licin. Rajah 6. 68 . Pergerakan boleh dilakukan di atas.11 Perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan semasa melakukan pergerakan. Rajah 6. Pergerakan perlu bersesuaian dengan peralatan. Bergerak berbagai jenis cara bersesuaian dengan berbagai jenis alatan. tapak tangan atau punggung. Membuat imbangan badan di atas tapak yang stabil seperti di atas satu atau dua tapak kaki. melintas kayu yang diletakkan di atas skitel atau melompat dekam menggunakan bangku gimnastik. bawah dan melalui alat atau alatan digunakan sebagai halangan. e) Menyokong badan di atas satu tapak sambil menggerakkan bahagian badan yang lain untuk mendapatkan kestabilan. d) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk menunjukkan perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Bergerak untuk menunjukkan perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan.

g) Mencipta bentuk badan setelah menentukan kedudukan bahagian tubuh badan. atau lebih bahagian badan. f) Mengalih beban dari pergerakan yang stabil ke pergerakan yang baru dengan menggunkan bahagian tubuh badan untuk mendahului pergerakan. Semasa mengalih beban. bahagian tubuh badan yang sesuai hendaklah didahului untuk memulakan pergerakan.12 Menyokong badan semasa dirian tangan untuk kestabilan. Rajah 6. Mengalih beban bermaksud menukar kedudukan tapak imbangan asal ke tapak imbangan yang lain seperti dari sokongan punggung ke bahu atau tangan. kedudukan bahagian tubuh badan seperti abdomen dan tangan hendaklah ditentukan dahulu.13 Mengalih beban untuk mendahului pergerakan semasa kemahiran gulingan ke belakang. Kedudukan tubuh boleh berdasarkan pada satu. dua.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Untuk mencipta bentuk badan yang dikehendaki. 69 .

Pelajar boleh melakukan pergerakan berbagai-bagai cara mengikut kreativiti. kuat. Setiap pergerakan menggambarkan beberapa kualiti beban seperti tegap. Kualiti meregang dan mengendur dapat dilihat semasa membeku. tegang. 6. lembut. Melalui tema ini guru harus memberikan senario dan tugas kepada pelajar untuk pelajar memahami tema ini dengan lebih baik. b) Bergerak Berbagai Cara dengan Kualiti Berat dan Ringan Bergerak berbagai-bagai cara dengan menggunakan daya dan kawalan otot yang berbeza seperti berat dan ringan. ringan dan tenang. lembut. Pergerakan dilakukan secara lokomotor dan bukan lokomotor. Kualiti pergerakan ini dapat dihasilkan dengan cara mengawal kekuatan dan keupayaan otot semasa melakukan pergerakan.5 Tema 5: Kesedaran Beban Tema kesedaran beban dalam gimnastik pendidikan adalah bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami kualiti pergerakan seperti kuat. Pelajar boleh mempelbagaikan pergerakan dengan bergerak menggunkan lebih atau kurang daya dan kekuatan otot.4.14 Mencipta bentuk badan. Rajah 6.15 Bergerak berbagai cara dan membeku. a) Bergerak berbagai-bagai cara dan membeku.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. ringan dan tenang. 70 .

keliling dan sisi. Rajah 6. c) Bergerak Berbagai Cara dengan Kualiti Berat dan Ringan Menggunakan Alatan Bergerak dengan kualiti berat dan ringan dengan menggunkan alatan.16 Bergerak dengan kualiti berat dan ringan. d) Merangkaikan Dua atau Lebih Pergerakan dengan Kualiti Berat dan Ringan Tanpa atau dengan Alatan Pergerakan ini menggabungkan kesemua pergerakan di atas sama ada menggunakan alatan atau tanpa alatan. bawah.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Semasa melakukan aktiviti ini pelajar akan merangkaikan beberapa pergerakkan secara berterusan dengan memberi penekanan kepada kepelbagaian dan kelicinan pergerakan. Pelajar merangkaikan beberapa pergerakan yang menggunakan lebih atau kurang daya dan kekuatan otot tanpa alatan atau dengan alatan. 17 Kualiti berat dan ringan dengan alatan. Pelajar boleh menggunakan pelbagai jenis alatan berdasarkan kemampuan serta selamat. Alatan boleh digunakan secara maksimum seperti di atas. 71 . Guru memastikan rangkaian pergerakan dilakukan dengan cekap dan berkesan sambil menggunakan ruang dan alatan secara maksimum.

lancar dan berterusan tanpa henti. iii. Kelicinan pergerakan dalam sesuatu rangkaian. Rajah 6. iv. Ulangan rangkaian pergerakan yang sesuai. 19 Rangkaian aliran bebas.4. berterusan dan licin.6 Tema 6: Kesedaran Aliran Kesedaran aliran dapat dilihat apabila beberapa pergerakan dirangkai dengan berurutan. ii. Dalam memperkembangkan aliran pergerakan. terikat dan bebas dan terikat. Rangkaian pergerakan boleh dilakukan secara aliran bebas dan aliran terikat. 72 . 6. terdapat tiga jenis rangkaian pergerakan iaitu secara bebas. Berdasarkan tema ini. penekanan diberi terhadap: i. 18 Rangkaian pergerakan tanpa alatan. Pilihan pergerakan mencabar untuk dirangkaikan. Pilihan dan lakuan pergerakan yang sesuai. a) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Bebas Rangkaian pergerakan secara aliran bebas merupakan percantuman beberapa pergerakan yang dilakukan secara licin.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6.

Rangkaian pergerakannya masih licin dan berkordinasi.21 Kombinasi rangkaian aliran bebas dan terikat. Rajah 6. c) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Bebas dan Terikat Pergerakan secara aliran bebas dan terikat digabungkan menjadi rangkaian yang licin. lancar dan berterusan. Rajah 6.20 Rangkaian aliran terikat. 73 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Terikat Rangkaian pergerakan secara aliran terikat adalah satu rangkaian pergerakan yang terkawal. Pelaku boleh berhenti seketika pada tempat tertentu dalam rangkaian pergerakan dengan mengekalkan imbangannya.

mamadan dan lakuan cermin. Rangkaian pergerakan berpasangan boleh dilakukan seperti kanun.4. Perkaitan ini boleh dilakukan dengan cara: i.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6. b) Bergerak berbagai-bagai cara dengan rakan secara sentuhan badan. Memadan = beberapa orang melakukan pergerakan yang sama serentak. Setiap individu menyesuaikan pergerakan dengan secara berpasangan atau berkumpulan. pengikut memerhati dan meniru pergerakan ketua. Pemilihan pergerakan dan rangkaian ditentu dan dilatih terlebih dahulu. Lakuan Cermin = berpasangan dan dalam kumpulan melakukan pergerakan yang sama seperti lakuan dalam cermin. Rajah 6. Meniru = ketua melakukan. kesedaran memberi peluang kepada seseorang individu melakukan berbagai pergerakan bersama rakan-rakan. mengimbangi rakan dan membantu rakan mengekalkan kedudukan badan. ii. Bergerak dengan rakan-rakan boleh dilakukan secara sentuhan badan untuk menyokong beban. Sesuatu pergerakan itu tidak boleh dilakukan tanpa sokongan. Berdasarkan tema ini. berselang-seli dan berturutan. kesedaran perkaitan dengan orang lain dibahagikan kepada sub tema seperti berikut: a) Bergerak berbagai Cara dengan Pasangan Boleh dilakukan dalam bentuk meniru. iii.7 Tema 7: Kesedaran Perkaitan dengan Orang Lain Menurut tema ini.22 Bergerak dengan pasangan. 74 .

8 Tema 8: Kesedaran Ritma Tema ini bertujuan untuk memperkembangkan kesedaran ritma pergerakan. beban serta aliran yang lebih dirasakan dalam rangkaian pergerakan atau pergerakan yang berulang-ulang. menghitung dan sebagainya. Tumpuan ritma termasuk masa. c) Bergerak berbagai-bagai cara dalam kumpulan Bergerak berbagai-bagai cara dalam kumpulan kecil dan kumpulan besar.23 Bersentuhan badan. 6. Pergerakan yang boleh dilakukan ialah secara meniru. Rajah 6. a) Mendapatkan ritma dari berbagai-bagai pergerakan.4. mamadan dan lakuan cermin. menghentak kaki. Ritma yang berlainan diperolehi dengan melakukan pelbagai pergerakan. 75 . Ritma boleh dihasilkan dengan bertepuk tangan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6.24 Bergerak dalam kumpulan. Setiap pergerakan mempunyai ritmanya tersendiri.

cepat. tinggi. 76 . lambat dan sebagainya. Corak ritma mempunyai rentak mendatar. b) Menggunakan corak ritma untuk melakukan pergerakan. kuat. sederhana.25 Ritma dalam pergerakan. perlahan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Rentak ritma boleh dilakukan dengan lembut. Corak ritma perlu dilakukan berulangulang. Corak ritma adalah gabungan berbagai ritma. rendah dan terputus-putus.

Aliran pergerakan adalah rangkaian pergerakan yang mempunyai permulaan dan penghabisan yang tertentu.27 Contoh aliran rangkaian pergerakan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Aliran rangkaian pergerakan dihasilkan daripada corak ritma pergerakan yang berulang-ulang. Rajah 6. licin dan berterusan. c) Merangkaikan aliran pergerakan dengan corak ritma. 77 . Aliran corak ritma hendaklah kemas. 26 Corak ritma pergerakan.

Mengapakah sukan gimnastik dirujuk sebagai “the mother of all sports” ?. Sila lengkapkan ruang yang kosong yang disediakan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6. ianya bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai penghayatan pelajar terhadap aspek estetik dan merangsang kreativiti pelajar melalui pergerakan. Apakah bentuk senario dan tugasan yang harus diberikan oleh guru kepada pelajar untuk pelajar memahami tema kesedaran beban ini dengan lebih baik. 2. Apakah tujuan pembelajaran gimnastik pendidikan? 3. Jenis Pergerakan Maksud Jenis Pergerakan Bergerak secara sentuhan berselang. Pengolahan pergerakan berdasarkan tema-tema oleh pelajar akan memberikan ruang untuk mereka lebih positif melalui proses penerokaan. Apakah tema yang memberi peluang kepada seseorang individu melakukan berbagai pergerakan bersama rakan-rakan? 78 . penemuan dan daya cipta.5 Kesimpulan Peranan gimnastik pendidikan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang asas gimnastik artistik. Aktiviti 4. Bergerak secara sentuhan selalu. Selain itu. 5. SEMAK KENDIRI 1.

gimnastik artistik. dan imbangan. gimnastik berirama. anda seharusnya dapat: a) Menyenaraikan cabang-cabang disiplin dalam sukan gimnastik. kuasa. Sukan ini juga dianggap sukan yang selamat sekiranya diuruskan dengan baik dan menjalani latihan yang secukupnya.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 7 GIMNASTIK ARTISTIK HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini.sukan aerobik. Setiap negara mempunyai badannya yang tersendiri dan mentadbir setelah bergabung dengan FIG. gimnastrada (sukan untuk semua) dan tumbling. fleksibiliti. Di peringkat antarabangsa. ketangkasan. Tumbling Gimnastik artistik Sukan aerobik Gimrama Trampolin Gimnastrada (Gimnastik untuk semua) Sukan aerobik Rajah 7. Disiplin gimnastik lain termasuk: trampolin. sukan akrobatik. b) Memahami perkembangan sejarah gimnastik artistik.1 Pengenalan Gimnastik adalah merupakan satu sukan yang melibatkan prestasi senaman yang memerlukan kekuatan fizikal. d) Memahami peraturan dan undang-undang pertandingan gimnastik artistik. 7. 79 . koordinasi.1 Cabang sukan gimnastik. pertandingan sukan tersebut ditadbir oleh Federation International Gymnastics (FIG). c) Menjelaskan kategori pertandingan dan acara yang dipertandingkan bagi lelaki dan wanita.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7. dan seterusnya berkembang sehingga dipertandingkan di peringkat Olimpik dan menjadi salah satu sukan terawal yang dipertandingkan di Sukan Olimpik. Mesir kuno telah mengaplikasikan asas pergerakan gimnastik seperti yang ditemui pada ukiran hieroglifik. Kecergasan fizikal adalah satu sifat yang sangat bernilai di Greece purba. latihan fizikal dan senaman yang meningkatkan kekuatan otot. Pergerakan gimnastik boleh dilakukan dengan menggunakan alatan. berjalan. Rajah 7.1 Pra Sejarah Bermula tahun 2.M. berenang. Gimnastik seperti satu sistem latihan sukan harmoni berasal dari Greece Purba 800 S. dan mengangkat berat. di atas peralatan dan tanpa alatan. menyokong dan yang kompleks seperti dirian tangan buka kaki serta dirian kepala. selepas menakluk Greece. melompat dan pergerakan yang kompleks seperti hambur tangan (handspring). Ianya bertujuan untuk memudahkan pembangunan badan melalui satu siri latihan yang melibatkan berlari. 7. kejituan dan kesempurnaan. Orang-orang Rom.3 Sejarah Sukan gimnastik telah melalui beberapa era perkembangan daripada era penemuannya di zaman pra sejarah.M.300 S. putar roda (cartwheel). gusti. melompat. Dengan kejatuhan Rom.2 Falsafah Gimnastik ialah pergerakan. Pergerakan gimnastik juga terdiri daripada posisi statik yang senang seperti berdiri.2 Gimnastik dipertandingkan di Sukan Olimpik. dan mereka menggunakan gimnasium fizikal menyediakan tentera mereka untuk peperangan. Pergerakan gimnastik juga perlulah menunjukkan ketepatan. dan kedua-dua lelaki dan wanita yang mengambil bahagian dalam latihan gimnastik. salto hadapan dan belakang. dan diaplikasikan untuk ketenteraan mereka. Pergerakan gimnastik terdiri daripada yang senang contohnya berlari. 7. membuang.3. 80 . membangunkan aktiviti ke dalam sukan yang lebih formal.

7. Gimnastik berkembang di Jerman pada tahun 1800 dan pembukaan Sekolah Jahn di Berlin.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan bagaimanapun. yang mengajar gimnastik di beberapa universiti di Amerika Syarikat.3. pada tahun 1811 lebih menyemarakkan lagi perkembangan sukan itu. Beliau. Walau bagaimanapun.2 Perkembangan Awal Pada akhir tahun 1700-an. 81 .3 Lakaran aktiviti gimnastik pada dinding. Gimnastik moden dikecualikan beberapa peristiwa tradisional. Rajah 7. kepentingan dalam gimnastik berkurangan dan seterusnya gimnastik bertukar hanya sebagai satu bentuk hiburan. Friedrich Ludwig Jahn seorang guru di Jerman telah mencipta beberapa aparatus antaranya termasuklah palang sejajar. kebanyakan perkembangan gimnastik di Amerika Syarikat lebih tertumpu kepada aktiviti pendatang Eropah. batang titian dan acara lompatan. seterusnya dianggap sebagai „bapa gimnastik moden‟ atas usaha beliau memperkembangkan sukan gimnastik moden. dan menekankan bentuk dan bukannya persaingan peribadi. seperti angkat berat dan gusti. Sukan ini seterusnya diperkenalkan ke Amerika Syarikat oleh Dr Dudley Allen Sargent. yang memperkenalkan sukan itu di bandar-bandar baru mereka dalam tahun 1880-an. Hasilnya wujud banyak kelab-kelab gimnastik di Eropah dan kemudiannya di England.

palang sejajar. Antara acara yang dipertandingkan untuk lelaki adalah senaman lantai. melombol dan palang tunggal. batang titian. 7. sukan gimnastik telah diselaraskan dengan mewujudkan acara-acara yang khusus untuk wanita dan lelaki. dan senaman lantai. pada tahun 2005. Kategori yang dipertandingkan adalah kategori individu dan berpasukan. gelang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.4 Pendedahan awal sukan gimnastik oleh Friedrich Ludwig Jahn dalam acara batang tititan. sistem pemarkahan telah mengguna pakai sistem baru yang telah digubal oleh Persekutuan Gimnastik Dunia. palang bertingkat.3.3 Gimnastik Moden Pada tahun 1954. Sistem pemarkahan yang berasaskan markah penuh 10 juga telah diperkenalkan pada tahun yang sama dan menjelang tahun 1955. Sehingga ke hari ini. kekuda berpelana. sistem pemarkahan dan kehakiman telah digubal semula dan sistem berasaskan markah penuh 10 tidak lagi diguna pakai. Manakala wanita dibenarkan untuk bersaing dalam empat acara iaitu melombol. gimnastik moden telah menjadi satu sukan yang diiktiraf oleh semua pihak. 82 . Walau bagaimanapun.

iaitu kira-kira dalam tahun 1900. Murid-murid hanya diajar senaman lantai.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7. 7. Sejarah perkembangan awal sukan tersebut menunjukkan bahawa gimnastik pada mulanya berfungsi sebagai alat kecergasan badan dan akhirnya berkembang sehingga dipersembahkan pada masyarakat umum. malah ia memerlukan kekuatan fizikal. 83 . Gimnastik adalah satu sukan yang melibatkan prestasi pergerakan yang berulang-ulang. imbangan dan melombol.4 Perkembangan Gimnastik di Malaysia Gimnastik merupakan salah satu sukan pilihan yang wajib dipelajari oleh semua pelajar sekolah di Malaysia.5 Sukan gimnastik moden.6 Ng Shu Wai yang telah bertanding di Sukan Olimpik Athen. Rajah 7. kebolehlenturan (flexibility) dan kesedaran kinestatik seperti semasa melakukan hamburan dan lain-lain.3. Sukan gimnastik telah mula diperkenalkan di sekolah-sekolah dan institut pendidikan guru melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani seawal zaman penjajahan lagi.

Masa maksimum yang diperuntukkan untuk persembahan bagi setiap acara adalah 2. Pada tahun 1991 Malaysia telah memenangi pingat emas yang pertama dalam Sukan Sea melalui Kau Git Kaur dalam acara melombol dan pada tahun 1993 Lim Wai Chee pula telah menang pingat emas dalam acara melombol untuk menyumbang pingat emas pertama dalam sejarah sukan gimnastik artistik wanita Malaysia. Kuala Lumpur bagi murid-murid lelaki sahaja. Bagi acara lelaki terdapat enam acara yang dipertandingkan sebagaimana berikut: 84 . Kini sukan gimnastik telah berkembang begitu baik sehingga kesemua Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri telah mengambil bahagian dalam kejohanan gimnastik anjuran Majlis Sukan Sekolahsekolah Malaysia. ii. Greece. Pada tahun 1989 Malaysia telah menang lima pingat emas dalam gimrama di Sukan SEA melalui Faiznur Miskin. kebiasaannya terdapat hampir 200 orang gimnas yang menyertai pertandingan. Malaysia telah menyertai pertandingan gimnastik dalam Sukan Komanwel sejak 1998 hingga sekarang. (ii) acara individu atau (iii) individu keseluruhan (yang menggabungkan skor kesemua acara).QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Pertandingan gimnastik antara sekolah-sekolah yang pertama telah diadakan pada 24 November 1962 bertempat di Dewan Perhimpunan Cina. Peringkat Kelayakan Pasukan akhir Individu keseluruhan akhir Acara individu akhir Oleh yang demikian setiap gimnas akan berpeluang untuk bertanding setiap fasa bagi merebut peluang untuk menjadi johan. Kemuncak kecemerlangan sukan gimnastik adalah pada tahun 2004 apabila seorang gimnas lelaki iaitu Ng Shu Wai telah mewakili Malaysia dalam Olimpik di Athens.5 minit.4 Kategori Pertandingan di Peringkat Antarabangsa (Olimpik) Empat belas pingat emas untuk dimenangi bagi pertandingan peringkat antarabangsa atau di Sukan Olimpik. iv. Oleh kerana terlalu ramai. Atlet boleh memenangi pingat dengan skor (i) pasukan mereka. 7. pertandingan dibahagikan kepada 4 fasa iaitu: i. Gimnastik telah mendapat sambutan ramai melalui pertunjukan di perayaan Hari Kebangsaaan dan temasya sukan sekolah-sekolah setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada peringkat awal pertandingan. iii. 7.5 Acara yang di Pertandingkan Sukan gimnastik yang dipertandingkan di peringkat antarabangsa dikategorikan kepada dua kategori iaitu lelaki dan wanita. Pertandingan untuk murid-murid perempuan bermula pada tahun 1980.

acara yang dipertandingkan adalah sebagaimana berikut: i. Berikut adalah lakaran susun atur peralatan apabila pertandingan peringkat antarabangsa dijalankan. Senaman lantai (floor exercise) Palang bertingkat (uneven bar) Batang titian (balance beam) Melombol (vaulting) Hanya dua acara yang sama bagi lelaki dan wanita iaitu acara senaman lantai dan melombol. iii. iv.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan i. Senaman lantai (floor exercise) Palang sejajar (parallel bar) Melombol (vaulting) Gelang (ring) Kekuda berpelana (pommell horse) Palang tunggal (high bar) Manakala bagi wanita pula. v. ii. 85 . iv. vi. ii. iii.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.7 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara lelaki. 86 .

sedikit tinggi dari permukaan dewan pada maksimum sebanyak 3. 7. Sempadan di sekeliling tikar mungkin tidak mempunyai kecerunan melebihi 25 peratus.5 sentimeter.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.8 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara wanita. Lantai adalah berukuran seluas 12 meter x 12 meter persegi dengan permukaan mendatar.4. Terdapat juga sebuah zon yang 2 meter sekitar kawasan persembahan yang mesti kekal jelas tanpa halangan.1 Senaman Lantai Dimensi untuk lantai adalah sama bagi kedua-dua kategori lelaki dan wanita. 87 .

4.9 Ukuran lantai gimnastik untuk acara lelaki dan wanita. 88 . Rajah 7.2 Palang Sejajar Acara ini dilakukan pada dua palang sejajar yang fleksibel dengan ketinggian ditetapkan 2m di atas lantai dewan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7. Tilam pendaratan adalah 11 meter panjang dan 4.10 Aparatus senaman lantai. Kedua-dua palang adalah sejajar dan jarak antara keduanya adalah antara 42 dan 52cm daripada satu sama lain.5 meter lebar. 7.

89 . Tilam pendaratan di belakang lombol adalah berukuran 6 m panjang dan 2. 60 cm lebar dan 20 cm tinggi. Ia adalah 100cm luas dan tidak lebih daripada 2.11 Aparatus palang sejajar.5 m lebar. Pada akhir landasan terdapat spring board yang membantu melonjakkan gimnastik ke atas lombol. Atas meja mesti diimbangi dengan permukaan yang tidak licin atau kasar. Ketinggian minimum bagi wanita adalah 125 cm dan bagi lelaki pula adalah 135 cm. Panjang dan lebar lombol adalah 120 cm panjang dan 95 cm lebar. Permukaan kawasan atas meja mesti menyerap kejutan supaya bahu dan pergelangan tangan gimnas dilindungi. Permulaan landasan mesti ditandakan jadi gimnas tahu di mana untuk memulakan larian mereka. Landasan untuk larian tidak boleh melebihi 25m panjang. 7.4.5 cm tinggi.3 Lombol Dimensi ukuran bagi aparatus lombol sedikit berbeza antara lelaki dan wanita. Spring board yang digunakan mestilah berukuran 120 cm panjang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.

Jarak di antara kedua-dua gelang tersebut adalah 50 cm serta setiap satunya berdiameter dalaman 18cm.13 Aparatus gelang. Kedua-dua gelang tersebut berukuran 2. 7.12 Aparatus lombol. Saiz tilam pendaratan adalah 5 x 2 meter.8 m di atas lantai dipasang pada tali penggantungan berukuran 70 cm. Rajah 7.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.4 Gelang Alatan atau aparatus ini terdiri daripada dua gelang berbentuk bulat yang digantung dari atas dan selari antara satu sama lain. 90 .4.

Bahagian bawahnya pula adalah 155 cm panjang dan 30cm lebar. Rajah 7. Manakala tilam pendaratan di bahagian bawah palang adalah berukuran 12 meter x12 meter. 7. Saiz palang adalah 2.8 cm diameter dan 240 cm panjang. Ketinggiannya adalah 115 cm tinggi dari aras lantai. Tilam pendaratan di bahagian bawahnya adalah berukuran 4 meter panjang dengan 4 meter lebar. 7. Apabila diukur dari lantai.4.6 Palang Tunggal Aparatus palang tunggal adalah merupakan sebuah palang tunggal dengan ketinggian 2.13 Aparatus gelang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7. Bahagian atas kekuda adalah berukuran 160 cm panjang dan lebar 35 cm. Pemegangnya (pommell) adalah setinggi 12 cm dari atas kekuda dan diletakkan di antara kedua-duanya adalah 40cm hingga 45 cm. Tepi dan penjuru kekuda adalah berbentuk bulat. 91 .14 Aparatus kekuda berpelana.4.8 meter dari atas permukaan lantai.5 Kekuda Berpelana Kekuda berpelana adalah merupakan sebuah aparatus berbentuk bujur dengan dua pemegang (pommels) di atasnya.

15 Aparatus palang tunggal.435 meter.4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.7 Palang Bertingkat Aparatus palang bertingkat khusus untuk acara wanita ini adalah merupakan alat yang terdiri daripada dua palang fleksibel yang jarak maksimumnya adalah 1.5 m di atas lantai dan bar yang lebih rendah adalah berukuran 1. Tiilam pendaratan adalah berukuran 14 m panjang dan 2 m lebar. 7.7 m di atas lantai. Rajah 7.16 Aparatus palang bertingkat. 92 . Manakala palang atas adalah berukuran 2.

2 meter dari lantai. 7. Saiz tilam untuk tujuan pendaratan di kedua-dua hujung rasuk ialah 17 x 4 meter. 5 meter panjang dengan ketinggian 1. 93 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7. Rajah 7.5 Etika Berpakaian Atlet yang bertanding dalam sukan gimnastik artistik haruslah mematuhi kod etika berpakaian yang telah ditetapkan oleh FIG. adalah singlet leotard tanpa lengan. Untuk acara senaman lantai dan melombol. Lapisan pertama.5.8 Batang Titian Batang titian adalah aparatus bagi wanita yang berukuran kira-kira 10 cm lebar. Berikut adalah etika yang telah ditetapkan di dalam code of point.4. Bagi 16 Pakaian gimnas semasa latihan atau pertandingan gimnastik. Keseluruhan batang titian mestilah bersalut dengan kusyen lembut beserta tepi bulat di hujung. 7. Manakala lapisan kedua adalah seluar samada pendek atau panjang mengikut acara yang disertai.17 Aparatus batang titian. Tahap ketebalan kusyen adalah antara 15 mm sehingga 30 mm tebal. gimnas mestilah memakai leotard tanpa lengan beserta seluar pendek.1 Pakaian a) Gimnas Lelaki Gimnas lelaki dimestikan memakai dua lapisan pakaian leotard16.

18 Pakaian gimnas lelaki. gimnas dan pasukannya boleh dihukum dengan potongan markah untuk pakaian mereka. dalam keadaan yang jarang berlaku. bahan likra atau spandeks telah digunakan 94 . c) Gimnas Wanita Bagi gimnas wanita. Sejak tahun 1980-an. Rajah 7. Sekiranya peraturan ini tidak dipatuhi.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan acara yang lain. biasanya putih. Dalam tahun 1970-an leotards biasanya diperbuat daripada poliester dan kain berkaitan. tetapi tidak ada sekatan ke atas reka bentuk. keseragaman dalam berpakaian adalah diwajibkan. merah atau hitam. biru. Seluar pendek dan seluar panjang umumnya warna pepejal. Leotards tidak boleh naik terlalu tinggi pada pinggul atau dipotong terlalu rendah. mereka diwajibkan memakai leotard tanpa lengan bersama sepasang seluar panjang yang melekat kepada bahagian bawah kaki beserta stoking. FIG melalui code of point baru telah membenarkan gimnas wanita untuk memakai leotard berlengan separa panjang. dan tanpa lengan Leotards Amalan dan mereka yang dipakai dalam sesi latihan podium secara amnya tanpa lengan. Pakaian seragam gimnas lelaki biasanya kurang hiasan daripada gimnas perempuan. Walau bagaimanapun. pakaian yang ditetapkan di dalam code of point versi terdahulu adalah leotard berlengan panjang. Singlet biasanya menggunakan satu atau lebih warna pasukan kebangsaan. Bagi acara kumpulan.

Secara asasnya.19 Kepelbagain rekabentuk leotard wanita. juga melanggar peraturan dan tidak dibenarkan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan dalam pembuatan leotard. velor. leotards tidak boleh dibuat potongan berbentuk lubang atau apa-apa reka bentuk dengan tujuan kelihatan seksi samada pada bahagian belakang atau depan. pelbagai bahan telah digunakan untuk membuat leotard termasuk baldu. Manakala bermula tahun 1990-an. 95 .20 Kepelbagaian rekaan corak leotard wanita. fabrik logam. jaringan. Rajah 7. Mana-mana bahan leotard yang agak jarang. Rajah 7. foils dan kain hologram berwarna-warni.

21 Kepelbagaian gaya rambut gimnas lelaki.22 Kepelbagaian gaya dandanan rambut gimnas wanita. b) Gimnas Wanita Gimnas wanita tidak diwajibkan untuk mengamalkan apa-apa gaya rambut tertentu atau panjang rambut. Bagaimanapun.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7. Walau bagaimanapun. ini secara umumnya terhad kepada misai dan janggut yang dipotong kemas dan rapi. atau tocang. Rajah 7. Rajah 7. hampir semua atlet lelaki memilih untuk mempunyai rambut pendek. 96 . Walaupun beberapa gimnas lelaki memilih untuk mempunyai bulu muka. samada seperti ekor kuda.2 Gaya Rambut a) Gimnas Lelaki Gimnas lelaki tidak diperlukan untuk menerima pakai apa-apa gaya rambut tertentu semasa pertandingan. kebiasaannya mereka mesti menyimpan rambut panjang serta diikat dalam pelbagai fesyen.5.

Melalui sistem pemarkahan baru ini. Setiap rutin bermula pada kesukaran sifar. Titik ini kemudiannya ditambah bagi setiap kemahiran. Rajah 7. sukan ini mengamalkan penilaian markah persembahan gimnas berdasarkan skala 1 hingga 10. yang boleh terdiri daripada A (mudah) kepada F (yang sangat sukar). peraturan berubah sekali lagi disebabkan kontroversi pemarkahan di Sukan Olimpik 2004. Walau bagaimanapun.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7. Elemen yang diperlukan menambah maksimum sebanyak 2. Selama lebih 80 tahun. Sejak itu Persekutuan Gimnastik Antarabangsa telah menggubal sistem pemarkahan yang baru yang mana penilaian adalah berasaskan kesukaran rutin dan pelaksanaan. pada tahun 1990an peraturan telah diselaraskan dan setiap rutin diberi nilai permulaan berdasarkan tahap kesukaran. Kemudian pada tahun 2005.5 mata kepada skor dengan mata bonus yang diberikan jika elemen sukar digantung bersama-sama dalam rutin. menjadikannya "sempurna sepuluh" lebih sukar untuk dicapai.23 Kedudukan juri semasa acara kekuda berpelana.6 Sistem Pemarkahan Gimnastik artistik adalah merupakan sebuah sukan yang mengamalkan sistem pemarahan yang berbentuk subjektif. Markah 97 . Dua panel hakim yang hadir semasa pertandingan: Dua panel hakim "A" yang menentukan kesukaran teknikal dan enam panel hakim "B" yang menilai pelaksanaan dan kesenian rutin. tahap kesukaran diputuskan oleh kemahiran yang dilakukan oleh gimnas.

7. Kesemua komponen yang disebutkan di atas adalah amat penting bagi seorang gimnas untuk berjaya dalam sukan gimnastik artistik. ketangkasan.24 Contoh kulit depan code of point.. 7.0 markah. Buku ini dikawal oleh Persekutuan Gimnastik Antarabangsa dan diterima pakai diseluruh dunia sebagai rujukan utama dalam setiap pelaksanaan kemahiran dan pertandingan. Sebagai antara sebuah sukan yang tertua di dunia. kuasa. dan bagaimana setiap kemahiran yang harus dilakukan. Rajah 7. Ia juga menjelaskan tentang peraturan pertandingan dan bagaimana markah setiap persembahan dalam pertandingan dikira. (Sebagai contoh jatuh semasa mendarat dari batang titian dipotong sebanyak 1. koordinasi.) Mata kesukaran dan pelaksanaan ditambah bersama-sama untuk memberikan nilai gabungan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pelaksanaan bermula pada 10 dan mata ditolak dengan kesilapan masing-masing.8 Kesimpulan Sukan gimnastik adalah merupakan sukan yang memerlukan kekuatan fizikal. gimnastik artistik masih mengutamakan ciri-ciri kesempurnaan dalam pelaksanaan persembahan setiap 98 . imbangan dan koordinasi tubuh badan yang baik.7 Code of Point Code of point adalah merupakan sistem penghakiman yang digunakan dalam sukan gimnastik artistik. Ia menggariskan nilai kesukaran kemahiran. fleksibiliti.

Berapakah bilangan acara yang dipertandingkan untuk peserta perempuan? 4. Senaraikan acara yang dipertandingkan untuk peserta lelaki? 3. Apakah tugas panel hakim B? 99 . SEMAK KENDIRI 1.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan aparatus dan mengekalkan nilai estetika dalam setiap kemahiran yang telah dikelaskan dalam code of point. Lukiskan lakaran susun atur peralatan bagi acara wanita. Berikan maksud gimnastik? 2. 5.

Melalui pola-pola pergerakan ini. imbangan. Terdapat enam pola pergerakan asas dalam gimnastik artistik.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 8 KEMAHIRAN ASAS GIMNASTIK ARTISTIK HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. kekuatan. Kesemua komponen kecergasan fizikal ini menjadi asas kepada perkembangan kemahiran gimnastik dan diterjemahkan melalui setiap acara yang dipertandingkan. d) Menjelaskan prinsip asas sains yang diaplikasikan semasa pelaksanaan kemahiran. menarik dan berseni. Ianya adalah aktiviti yang berkait rapat dengan kecergasan fizikal. 8.1 Pengenalan Gimnastik artistik ialah pergerakan tubuh badan yang memerlukan fleksibiliti . c) Melaksanakan pergerakan berdasarkan setiap pola. Oleh kerana kemahiran dalam gimnastik artistik melibatkan elemen layangan (flight element). dan daya tahan otot yang baik. pelbagai pergerakan lanjutan yang boleh dikembangkan bagi menghasilkan pergerakan yang lebih baik. anda akan dapat: a) Menyenaraikan 7 jenis pola pergerakan dalam gimnastik artistik. b) Membuat perbandingan fokus pergerakan dalam setiap pola. 8.2 Konsep Pergerakan Gimnastik Artistik sering dianggap sebagai aktiviti pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki kualiti pergerakan supaya lebih baik dan sempurna dalam kalangan pelajar sekolah. ketangkasan. penumpuan konsentrasi yang tinggi semasa pelaksanaan aktiviti adalah amat penting bagi mengelakkan kemalangan. 100 .

iii. Bengkokkan kaki dengan tangan ke hadapan semasa mendarat.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 8. iii.1 Pola pergerakan gimnastik. Rajah 8. Bengkokkan lutut dan tangan dihayun ke atas. iv.1 Pola Pendaratan Pola pendaratan adalah merupakan kemahiran pergerakan yang melibatkan penyerapan daya yang lebih berkesan dengan merendahkan pusat graviti. Jatuhkan badan ke hadapan.3 Pola Pergerakan Gimnastik Pendaratan Statik Gerak Edar Putaran Hamburan Hayunan Rajah 8. 101 . Pergerakan yang melibatkan pola pendaratan adalah pergerakan dari atas dan mendarat di lantai. 8.2 Mendarat dengan kaki. Berdiri tegak dengan dua kaki.3. Lompat mendarat dengan kedua belah kaki. a) Mendarat dengan kaki i. ii. i. Berdiri tegak dengan sokongan dua kaki. b) Mendarat dengan tangan. Tangan dibawa ke hadapan. ii.

Guling menggunakan bahu. iii. ii. Tangan ke atas. vi. v.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iv. c) Mendarat dengan gulingan sisi.4 Mendarat dengan gulingan sisi. 102 . Rajah 8.3 Mendarat dengan tangan. Tangan dibengkokkan. Pusingkan badan ke sisi. Berdiri tegak Lompat ke hadapan dan tangan ke atas. iv. Kaki mendarat dan dagu didekatkan ke dada. v. Pusingkan badan dan nberdiri tegak. Rajah 8. Tangan digunakan untuk menyokong badan. vii. i. vi. Badan tegak dalam keadaan meniarap.

2 Pola Statik Pola statik adalah jenis pergerakan yang melibatkan kemahiran kestabilan. Kedudukannya akan bertukar-tukar berdasarkan bentuk badan semasa melakukan sesuatu pergerakan. Rajah 8. i. Rajah 8. Berikut adalah konsep asas pusat graviti. imbangan dan putaran.5 Gabungan pelbagai jenis pendaratan. Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar adalah lebih stabil. Pusat graviti pada badan bertindak sebagai pusat berat badan. Ianya memerlukan pemahaman asas tentang perkaitan pusat graviti dengan kedudukan badan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan d) Kombinasi kemahiran mendarat.3. Kemahiran jenis ini melibatkan keupayaan badan untuk kembali ke posisi yang seimbang selepas dipindahkan.6 Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar. 8. 103 .

Semakin jauh pusat graviti.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Rajah 8. iii.7 Jarak pusat graviti mempengaruhi kestabilan. Kestabilan yang maksimum berlaku apabila garisan graviti. garisan graviti dalam keadaan selari menjadikan sesuatu objek lebih stabil. Pola pergerakan statik boleh dilatih melalui beberapa pergerakan seperti di bawah: a) Pergerakan statik di atas kaki. ii. semakin tidak stabil keadaan. Berdiri dengan sokongan dua kaki (3 saat). Langkah ke hadapan dan sokong satu kaki dengan satu kaki di angkat lurus ke belakang. i. pusat graviti dan titik tengah dasar sokongan berada dalam satu garisan tegak. Rajah 8.8 Pusat graviti. 104 .

10 Statik di atas sokongan bahu.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8. 105 . b) Statik di atas sokongan bahu. Rajah 8. ii. i. Guling separa ke belakang dengan kaki lurus ke sokongan bahu.9 Statik di atas kaki. Duduk kaki lunjur ke hadapan. tangan di sisi (3 sat).

3 Pola Gerak Edar Pola gerak edar adalah sejenis pergerakan yang melibatkan pemindahan pusat graviti yang akhirnya akan menghasilkan pergerakan yang mengubah kedudukan badan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Kombinasi kemahiran. 8.11 Kombinasi gerakan statik menjadi satu rutin pergerakan.12 Contoh pergerakan gerakedar.3. 106 . Rajah 8. Rajah 8. Contoh pergerakannya adalah berlari. berjalan atau melompat.

8. Bercangkung dengan sokongan tangan ke depan. Berikut adalah jenis-jenis putaran.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8.3. iv. dakap lutut dan berdiri tegak. Konsep asas yang menjadi dasar pola ini adalah: i. semakin perlahan putarannya. Berdiri tegak dengan dua kaki. Semakin besar jejari putaran. ii. Rajah 8.13 Gerak edar jalan ulat ke hadapan. 107 . a) Putaran hadapan i. ii. Semakin kecil jejari putaran. Naikkan pinggul serta rapatkan dagu ke dada. iii.14 Gerak edar langkah dan tendang ke hadapan.4 Pola Putaran Pola jenis ini adalah merupakan jenis pergerakan yang melibatkan putaran. semakin pantas putarannya. Guling.

108 . c) Putaran sisi i. Bengkok lutut kiri. Straddle kaki di atas. iv. ii. Tendang kaki kanan. iii. Mendarat dengan tangan lurus ke atas. iv.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8. Bengkokkan kaki dan hayun tangan ke atas. v. iii. Lompat dan berpitar 360°.15 Putaran hadapan. b) Putaran menegak i. Berdiri tegak dengan kaki. Mendarat dengan kaki kiri. Letakkan tangan kiri ke lantai.16 Putaran menegak 360°. ii. Rajah 8.

d) Kombinasi kemahiran Rajah 8. Objek akan bergerak mengikut arah daya itu bertindak. 109 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8.5 Pola Hamburan Pola jenis ini melibatkan pergerakan menghambur badan samada ke hadapan atau ke belakang. a) Hamburan menegak i. Pergerakan menghambur ini melibatkan aplikasi daya yang mana daya diperlukan untuk menggerakkan sesuatu objek.3. Lari dan lantun pada papan anjal atau trampolin. 8.18 Kombinasi kemahiran putaran.17 Putaran sisi. 19 Hamburan menegak pada papan anjal atau trampoline. Rajah 8.

ii. Letak tangan dengan kaki lurus. 110 . Rajah 8. 20 Hamburan tengkuk. tangan lurus ke atas. ii. c) Hambur kepala i. Mendarat dengan kaki. Lentik dengan lajhu dan hamburkan kaki ke hadapan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Hambur tengkuk i. iii. tangan lurus ke atas. iii. Mendarat dengan kaki. Lentik dengan laju dan hambur dengan menolak tangan. Rajah 8.21 Hambur kepala. Guling dengan kaki lurus.

111 . Rajah 8. Rajah 8. b) Hayun tangan sisi dari bawah ke atas.6 Pola Hayunan Pola hayunan merupakan jenis pergerakan yang melibatkan konsep aksi dan reaksi. 8. Berikut adalah beberapa jenis contoh pelaksanaan pola hayunan. Pelaksanaan pola pergerakan ini memerlukan penggabungan beberapa kemahiran asas untuk menjadi satu rangkaian. a) Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang.22 Kombinasi gerakan hamburan.23 Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan d) Kombinasi kemahiran Rajah 8.24 Hayunan sisi dari bawah kebahagian atas.3. Hayunan adalah merupakan putaran di sekitar paksi luaran.

8.4 Fokus Kemahiran Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik ialah: i.dan kemahiran. fleksibiliti.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Hayun kaki sisi dan ke belakang. Keupayaan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dalam aspek-aspek regangan. Rajah 8. Rajah 8. d) Kombinasi kemahiran. ketangkasan imbangan.26 Pelaksanaan kombinasi kemahiran asas. daya tahan dan kekuatan otot. 112 .25 Hayunan kaki sisi dan ke belakang.

Penumpuan kepada pengekalan postur yang baik ketika melakukan pergerakan. Teknik asas. Walaupun begitu. Keupayaan untuk menguasai kemahiran supaya keindahan pergerakan dapat dihasilkan dengan baik.5. iii. Kebolehan merangkaikan imbangan. 113 . ii. Lentang Lentik (Flic Flac) Rajah 8. Gabungan kemahiran asas ini akan menghasilkan suatu perherakan yang lebih bernilai dan kreatif serta mempunyai nilai yang tinggi dalam sistem pemarkahan gimnastik. Tangan lurus dilantai serta bersedia untuk menolak badan diikuti kaki berpijak ke lantai. iv. i.27 Lentang-lentik (flic flac). Berikut dijelaskan contoh kemahiran asas bagi setiap acara.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. 8. Meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan sesuatu pergerakan yang lebih sukar. Berdiri dengan tangan masih lurus di sebelah telinga. ketangkasan dan variasi kemahiran dalam satu pergerakan. v. Badan dicondongkan 45° ke belakang dan tangan dihayunkan ke belakang. vi. 8.1 Senaman Lantai a. Keupayaan untuk menghayati pergerakan kinestatik dan estatik. iii.5 Kemahiran Asas Kemahiran asas adalah merupakan langkah awal kepada kemahiran lanjutan yang lebih kompleks. Badan dihamburkan ke belakang. Berdiri dengan lutut dibengkokkan serta tangan lurus di tepi telinga. v. kesemua kemahiran ini menuntut kesungguhan dan minat yang tinggi untuk mencapai kejayaan. iv.

Kedua tangan diletakkan ke lantai dan kaki yang tidak dibengkokkan dihambur ke hadapan. Berdiri tegak dengan tangan diluruskan ke atas. iv. iii. Dalam keadaan dirian tangan. 114 . Dalam pergerakan larian. Kaki mendarat ke lantai dengan tangan masih lurus ke atas. serta bengkokkan sebelah kaki. Teknik asas i. Teknik asas i. ii. Rapatkan kedua-dua belah kaki semasa badan tegak diudara. c.29 Dirian tangan dan guling hadapan. Rajah 8. Ambil beberapa langkah larian anak. Rajah 8. iv. v. Dirian tangan dan gulingan hadapan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b. Tangan diletakkan ke atas lantai. ii. iii. Hambur tangan. Tangan menolak menolak badan untuk naik ke atas. kedua-dua tangan diluruskan ke atas. dan sebelah kaki menendang ke atas diikuti oleh kaki kedua.28 Hambur hadapan. condongkan badan ke hadapan.

iii. lentikkan badan ke belakang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan v. 8.30 Gantung badan ke palang dan mendarat. Tangan memeluk lutut untuk membantu badan naik ke atas.5.31 Hayunan kaki di kekuda berpelana.5. iv. Rajah 8. Rajah 8.2 Palang Tunggal dan Palang Bertingkat. vi. 8. v. Kaki ditendang ke hadapan untuk lajak dan di lantunkan kaki dan badan ke belakang untuk mendarat. i. vii. Gantung badan ke palang dan mendarat. Sangkutkan kaki ke palang dan pusing badan ke kedudukan seperti dalam rajah. 115 . Tangan berpegang pada palang dengan badan lurus .3 Kekuda Berpelana a. Teknik asas. Kaki dibengkokkan dalam kedudukan „tuck‟ (lutut ke dada). Berdiri tegak dengan tangan masih di atas udara. Hayunan. Tangan dibengkokkan serta belakang badan diletakkan di atas lanatai diikuti oleh kaki. a. Tarik badan ke atas dengan kaki lurus (berbentuk v) dirapatkan ke palang. viii. ii. Dengan badan dalam keadaan lurus.

Kekal dalam kedudukan tersebut untuk selama 3 saat. Rajah 8. i. L. b.Sit Rajah 8.33 Hayun ke belakang dan kangkang. 116 . Kedua-dua tangan dipegang pada pelana dalam keadaan mbadan berdiri tegak disebelah aparatus. a. ii. iii. Teknik asas. 8. Hayun dan kangkang. i. i.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Teknik asas.4 Palang Sejajar. Lakuan menghayun ini memerlukan momentum dari pergerakan hayunan kiri dan kanan. Naik ke palang sejajar dengan badan lurus dan kedua-dua badan berpegang pada palang. angkat kaki seperti kedudukan huruf L. Dalam keadaan kaki lurus.5. ii. iii. Lonjak ke atas dan kangkangkan kaki ke kiri dan kanan. Naik ke palang sejajar dengan badan lurus dan kedua-dua badan berpegang pada palang.32 Kemahiran asas L-Sit pada palang sejajar. Teknik asas.

Kemahiran pergerakan yang lebih kompleks akan menjadi lebih mudah dipelajari dan pelajar akan cepat mencapai tahap autonomous dalam setiap kemahiran yang dipelajari.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. 8. Mencangkung dan mendarat. Rajah 8. Larian lajak dan pijak papan anjal serta mendarat di atas lombol dalam kedudukan mencangkung. dan kangkangkan kaki.5. 8. iv. Kaki yang dikangkang diletakkan di atas palang dengan tangan berada di sebelah dalam kaki. Kemahiran yang lebih kompleks ini memerlukan koordinasi badan dan gabungan beberapa kemahiran asas untuk menjadi satu rutin persembahan semasa pertandingan. Pembinaan asas yang kukuh pada peringkat seawal persekolahan akan dapat membantu pelajar mempunyai masa yang cukup untuk pengukuhan asas. Hayunkan badan ke hadapan dan ke belakang dengan kaki dalam keadaan lurus.5 Lombol a. ii. iii.34 Kemahiran lompat. condongkan bahu sedikit ke hadapan.6 Kesimpulan Pola pergerakan dalam sukan gimnastik adalah asas kepada setiap pergerakan dalam sukan tersebut. Pada hayunan ke belakang. mencangkung dan mendarat. Berdiri dan mendarat dengan kedua belah kaki di atas tilam pendaratan. Teknik Asas i. 117 .

8 4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. Apakah perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik? 118 . Tuliskan teknik asas putaran sisi. 5. Senaraikan pola pergerakan dalam gimnastik? 2. Berapakah ketinggian untuk aparatus palang tunggal? adalah merupakan sebuah palang tunggal dengan ketinggian 2. Terangkan pola pergerakan statik? 3.

119 . Pergerakan yang dihasilkan adalah segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang berkordinasi serta estetik (Pusat Perkembangan Kurikulum. anda akan dapat: a) Menjelaskan sejarah perkembangan sukan gimrama di dunia dan di Malaysia. Ianya menggabungkan unsurunsur balet. gelung. Seorang gimnas hanya memanipulasi satu radas di atas lantai pada satu-satu masa sewaktu persembahan dalam pertandingan.1 Persembahan gimrama dalam acara riben. Rajah 9. 1997a). dan manipulasi radas dalam serta diiringi oleh muzik dalam sesebuah persembahan pertandingan. dan tali. c) Menyenaraikan alatan yang digunakan untuk pertandingan gimrama. riben. gimnastik. 9. bola.1 Pengenalan Gimrama (gimnastik irama) adalah merupakan sukan yang dipertandingkan secara individu atau berpasukan yang hanya boleh disertai oleh wanita sahaja.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 9 GIMRAMA HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. Antara acara yang dipertandingkan dalam sukan ini adalah belantan. tarian. b) Menghuraikan sistem perbezaan sistem pertandingan gimrama dengan gimnastik artistik.

120 . 9. yang mengasaskan Institut Barat Perempuan di Ohio. Pada massa yang sama.2. Pada tahun 1929. Francois Delsarte (1811-1871). Pertandingan gimrama di peringkat peringkat antarabangsa yang pertama ialah Kejohanan Gimrama Sedunia yang berlangsung di Budapest.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 9. Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. Peter Henry Ling terus memperkembangkan idea ini pada abad ke-19 di Sweden dengan mempromosikan senaman percuma yang dinamakan "gimnastik estetik" yang membolehkan pelajar menyatakan perasaan dan emosi mereka melalui pergerakan badan. kejohanan ini menjadi kalender tetap persatuan dan di pertandingkan setiap dua tahun sekali. Idea ini telah dilanjutkan oleh Catharine Beecher. dan Rudolf Bode (1881-1970). Sekolah Gimrama Sweden telah menggabungkan kesemua unsur-unsur tarian dan menerapkan unsur tarian dari Findland. Hinrich Medau mengasaskan Sekolah Medau di Berlin untuk melatih gimnas dalam bentuk "gimnastik moden". dan untuk membangunkan penggunaan alatan dalam sukan gimrama (Carroll. beberapa pertandingan di peringkat antarabangsa yang lain seperti Kejohanan Eropah (European Championship) dan Kejohanan Empat Benua (Four Continents Championship) telah dimulakan pada tahun 1978. pada tahun 1837. Setelah wujud pelbagai gaya dan bentuk tarian yang diterapkan dalam gimrama. Kesemua tokoh ini percaya bahawa tarian adalah medium untuk meluahkan eksprsi diri dan menyihatkan badan. Seiring dengan perkembangan tersebut.2 Sejarah dan Perkembangan Gimnastik berirama yang berkembang daripada idea-idea Noverre Jean-Georges (1727-1810). Ernst Idla Estonia telah memperkembangkan tahap kesukaran untuk setiap pergerakan pergerakan. pada tahun 1900.1 Perkembangan Moden Pada tahun 1962 Persekutuan Gimnastik Antarabangsa telah mengiktiraf gimrama moden sebagai suatu sukan tersendiri. Sejak itu. Selain itu. 1991). Hungary pada tahun 1963. pada tahun 1984 sukan gimrama telah di pertandingkan buat pertama kali di Sukan Olimpik di Los Angeles.

Pada tahun 1986. Sebanyak 30 pasukan dari seluruh negara telah mengambil bahagian. Persekutuan Gimnastik Malaysia telah mengimport seorang jurulatih dari Australia untuk mengadakan program intensif selama setahun. Di sekolah. Pada tahun 1985. satu lagi Kursus Kejurulatihan Serantau Peringkat Lanjutan telah diadakan dengan menjemput pakar yang sama.gimrama telah dimulakan sebagai aktiviti kokurikulum. 9. satu skim pembangunan untuk gimnas yang berasaskan penganugerahan lencana dan sijil kecemerlangan bagi gimnas yang berjaya telah dilancarkan. Pada tahun 1983. Seramai 300 orang jurulatih dapat dihasilkan. satu lagi kursus kejurulatihan bagi guru-guru dari sekolah dan maktab telah dijalankan oleh beberapa orang instruktor tempatan. Seterusnya pada tahun 1984. Kejohanan gimrama peringkat kebangsaan yang pertama telah diadakan pada tahun 1985.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. Pada tahun tersebut juga. Latihan gimrama tidak ditawarkan di mana-mana tempat pada mulanya.2. gimrama telah diperkenalkan di Sukan SEA Kuala Lumpur. Jawatankuasa Teknik Gimrama yang pertama telah ditubuhkan di bawah Persekutuan Gimnastik Malaysia. 121 .2 Gimrama di awal penyertaannya di SUkan Olimpik. perkembangan gimrama di Malaysia bermula di sekolah. Seterusnya pada tahun 1989.2 Perkembangan Gimnastik di Malaysia Pada amnya. dan Malaysia telah memungut lima pingat emas melalui Faiznur Miskin. Sukan gimrama telah diperkenalkan secara serius di Malaysia pada tahun 1982 dimana satu Kursus Kejurulatihan Peringkat Asas telah diadakan di Kuala Lumpur di bawah pimpinan Puan Emmy Bellwood iaitu seorang jurulatih dari New Zealand.

Malaysia juga telah mengambil bahagian dalam Kejohanan Sedunia di Alicante. Setakat ini. Cik Karen Ho. Sepanyol.3 Faiznur Miskin ketika mewakili Malaysia di Sukan Sea. Pada hari ini pasukan gimrama Malaysia semakin disegani di pentas antarabangsa dan telah banyak menjuarai kejohanan di peringkat antarabangsa.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. selaras dengan adanya Persatuan Gimnastik Asia Tenggara (SEAGON) yang ditubuhkan dan bertempat di Jakarta pada tahun 1989. 1989. kursus kehakiman peringkat kebangsaan yang pertama telah diadakan pada tahun 1987 oleh seorang pakar dari Australia. Dari aspek kepegawaian. Seramai 20 orang hakim kebangsaan telah dihasilkan. gimnas peringkat nasional telah diberi peluang bertanding dalam Kejohanan Empat Benua untuk memperolehi pendedahan. Selain itu. Puan Yoshiko Kamo untuk menyediakan juruhakim tempatan ke Sukan SEA 1989. Pada tahun 1989 Satu kursus Kejuruhakiman Peringkat Antarabangsa telah diadakan dan dikendalikan oleh seorang jurulatih dari (FIG). boleh dikatakan perkembangan gimrama di Malaysia sudah meningkat. 122 .

Secara lebih spesifik. penggunaan alas dan spring akan mengganggu pergerakan dan pelaksanaan kemahiran gimnas. Rajah 9.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. karpet yang digunakan adalah tidak sama dengan acara senaman lantai gimnastik artistik.4 Elaine Koo mendapat pingat gangsa ketika di Kejohanan Sukan Komanwel 2010. Karpet yang digunakan dalam sukan gimrama tidak mempunyai sebarang alas dan spring untuk membantu gimnas melantun dengan lebih tinggi. Ini adalah kerana.5 kaki.5 Gelanggang pertandingan sukan gimrama. 123 . Setiap acara yang dipertandingkan akan dijalankan di atas karpet berukuran kira-kira 42.5 kaki x 42.3 Tempat Pertandingan Terdapat empat jenis acara yang dipertandingkan dalam sukan gimrama. 9.

124 . Lapan „difficulties‟ dengan nilai yang tertinggi akan diambil kira untuk jumlah markah Technical Value. Berikut adalah jenis pertandingan yang dijalankan: i.4 Acara yang di Pertandingkan dan Peraturan Di pertandingan peringkat antarabangsa.I. Empat „difficulties‟ daripada 8 harus dalam kombinasi lima puluh peratus daripada „difficulties‟ dengan nilai yang tertinggi mesti dalam kumpulan (Compulsory Body Movement) untuk setiap alat. (Maksimum 2 orang dari setiap pasukan) c) Empat (4) latihan dengan empat (4) jenis alatan yang ditetapkan akan dipertandingkan.I.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 9. Peserta yang mendapat mata yang terbanyak akan menjadi Johan Individu Keseluruhan. jumlah mata yang diperolehi daripada keempat-empat acara yang dipertunjukkan akan diambilkira. e) Untuk menentukan Johan Individu Keseluruhan.. Pertandingan 2 Individu Keseluruhan dipertimbangkan a) Semua gimnas yang mengambil bahagian di Pertandingan I akan untuk Pertandingan II. d) Gimnas dari pasukan-pasukan yang tidak lengkap (1 atau 2 orang gimnas sahaja) tidak layak untuk pemilihan Pasukan Terbaik. tetapi gimnas ini akan mengambil bahagian dalam Pertandingan I sebagai saringan bagi Pertandingan II dan III. Setiap gimnas perlu mencatat 10 „difficulties‟ maksimum pada borang‟Technical Value’ (TV). d) Latihan yang dipersembahkan untuk Pertandingan II berdasarkan keperluan peringkat junior/senior mengikut peraturan F. iii.(2001).G. 7. terdapat tiga acara utama dengan empat aparatus pilihan yang ditetapkan oleh penganjur yang hanya akan dipertandingkan. TALI atau RIBEN bergantung ketetapan penganjur. c) Semua ahli gimnas yang berdaftar dikehendaki menyertai Pertandingan I.G. ii. b) Empat (4) acara akan dipertandingkan. iaitu setiap pasukan mempersembahkan 3 latihan bagi setiap acara dengan jumlah 12 latihan setiap pasukan. BELANTAN. iaitu samada GELUNG.1.1 (b). Pertandingan 3 Kejohanan Alatan a) Empat(4) latihan dengan 4 (empat) jenis alatan yang ditetapkan akan dipertandingkan. Pertandingan 1 Saringan dan Kumpulan a) Latihan yang dipersembahkan untuk Pertandingan I berdasarkan keperluan peringkat Junior mengikut peraturan F. b) 30 gimnas yang terbaik dari Pertandingan I dipilih untuk pertandingan ini. Setiap pasukan diwakili oleh 3 (tiga) orang gimnas dari setiap negeri. BOLA .

5 Sistem Pemarkahan Berdasarkan format sistem pemarkahan terbaru FIG.6 Peralatan Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awalnya. Berikut adalah alatan yang digunakan untuk pertandingan. Walaupun begitu.) Panel Pelaksanaan EX . Ia mungkin sama ada diameter seragam atau secara progresif tebal dalam pusat dengan syarat bahawa penebalan ini adalah bahan yang sama seperti tali. Sistem baru ini akan memberikan satu pertiga daripada skor akhir kepada perkara-perkara seperti tafsiran muzik. apabila ditekan oleh kaki.Menilai ketepatan dan bagaimana unsur-unsur dan kelancaran rutin dilaksanakan. dan koreografi. Markah maksimum ialah 10 markah. (Ini digunakan untuk menjadi hanya sebahagian kecil daripada skor seni. Panel D2 . c) Markah dari Pertandingan III ini sahaja diambilkira bagi menentukan kedudukan. Markah maksimum adalah 10 markah.1 Tali Tali diperbuat daripada hem atau bahan sintetik yang mengekalkan ciri-ciri ringan dan lembut.Menilai kesukaran peralatan dan risiko. Panjangnya adalah dalam nisbah saiz gimnas. skor akhir dikira berdasarkan formula berikut: (D1 + D2) / 2 + A + EX untuk nilai sebanyak 30 mata. Markah maksimum ialah 10 markah. Tali harus. Elemen-elemen lain termasuk hayunan.Panel menilai kesukaran badan. 9. Mereka ialah: Panel D1 . Menurut sistem terbaru ini. Panel Artistik A . Keperluan kemahiran asas termasuk lompatan atas tali dan skipping. 9. Tali mestilah berwarna. Ini digunakan untuk menjadi panel seni. Satu atau dua simpulan di setiap hujung adalah untuk memegang tali ketika melakukan rutin.I. mencapai kedua-dua ketiak gimnastik. balingan. 125 .G Code terkini.6. sama ada semua atau sebahagiannya. bulatan. putaran dan angka lapan. terdapat lima alatan yang digunakan untuk pertandingan antabangsa. sambungan. kini terdapat 4 panel (berbanding tiga panel dalam kitaran sebelumnya).QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Latihan yang dipersembahkan berdasarkan keperluan peringkat junior/senior mengikut peraturan F. 9. d) Peserta yang memperolehi mata tertinggi dalam sesuatu acara Pertandingan III akan menjadi Johan acara berkenaan. hanya empat alatan sahaja akan digunakan untuk pertandingan dan akan ditetapkan oleh FIG atau badan yang menganjurkan.Menilai muzik dan komposisi dan skor maksimum adalah 10 markah.

dan ia boleh ditutup dengan pita pelekat sama ada warna yang sama atau berbeza. Gimnas perlu menggunakan kedua-dua 126 . dengan syarat bahawa ia mengekalkan bentuknya semasa pelaksanaan rutin. Ia harus berehat di tangan gimnas dan tidak berehat terhadap pergelangan tangan atau dapat difahami. melantun atau bergolek.6 Kepelbagaian warna tali. Gelung mungkin berwarna semulajadi atau sebahagiannya atau sepenuhnya dilindungi oleh satu atau beberapa warna. Elemen asas termasuk melontar. dan melalui menerusi gelung. Diameter dalamannya adalah 51-90 cm. dan berat gelung mestilah sekurang-kurangnya 300g.2 Gelung Gelung adalah alat yang diperbuat daripada plastik atau kayu.7 Gelung. Rajah 9.6. membaling. 9. Bola itu dibuat daripada getah atau bahan sintetik dan 18 . Keperluan asas rutin gelung termasuk putaran di sekeliling tangan atau badan dan bergolek.20 cm diametre. hayunan. bulatan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9.

3 Belantan Belantan diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik dan bersaiz 40-50 cm dari hujung ke hujung.6. Belantan mungkin berwarna semulajadi atau sebahagiannya atau sepenuhnya dilindungi oleh satu atau beberapa warna. melontar dan menangkap.8 Belantan. 4-6cm lebar dan panjang minimum 6 meter. Reben mestilah dalam satu bahagian. Ianya mungkin berwarna-warni dan mempunyai reka bentuk di atasnya. Reben tanpa pemegang mesti sekurang-kurangnya 35g. Belantan mesti digunakan dengan kedua-dua tangan dan satu tangan. Rajah 9.6. pergerakan simetri.4 Reben Reben diperbuat daripada satin atau lain-lain bahan yang sama warna. 9. 9.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan tangan dan bekerja pada keseluruhan kawasan lantai sambil menunjukkan pergerakan yang berterusan mengalir. Elemen asas termasuk bulatan kecil. Hujung reben yang disambungkan kepada pemegang adalah dua kali ganda untuk tempoh maksimum 1 meter. Berat keseluruhan adalah 160 gram. 127 .

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9.10 Ukuran riben. 9. Ia adalah 18-20 cm diameter dan mesti mempunyai berat minimum 400g. Bola boleh menggunakan apa-apa warna. 128 .5 Bola Bola adalah sejenis alat yang diperbuat daripada getah atau bahan sintetik (plastik lembut) dengan syarat ia mempunyai keanjalan yang sama seperti getah.6.9 Kepelbagaian warna riben. Rajah 9.

h) Gaya rambut mesti kemas dan rapi serta solekan yang jelas dan ringan. a) Leotard mestilah diperbuat daripada bahan yang tidak telus pandangan. 9. Seluar panjang ketat samada di dalam atau di luar leotard. e) Ia dibenarkan untuk memakai: i. b) Bahagian bukaan leher leotard mestilah tidak melebihi bahagian sternum dan bukaan leher belakang leotard tidak melebihi tulang belikat.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. 129 .11 Kepelbagaian warna bola. tetapi skirt mesti sentiasa jatuh kembali pada pinggul gimnas. i) Sebarang barang kemas yang boleh menjejaskan keselamatan gimnas. tetapi leotards tarian dengan tali sempit tidak dibenarkan. Leotard panjang penuh dengan syarat bahawa ia adalah ketat. tidak dibenarkan. ii. c) Leotards dengan atau tanpa lengan adalah dibenarkan. Panjang dan warna kain yang meliputi kaki mestilah sama di kedua-dua kaki f) Gaya skirt (potong atau hiasan) adalah bebas. iii.7 Etika Berpakaian Gimnas Individu dan Berpasukan Berikut adalah etika berpakaian bagi gimnas individu dan berpasukan. j) Bagi gimnas berpasukan leotards mestilah sama dari segi bentuk dan warna. g) Gimnas boleh melakukan senaman mereka dengan berkaki ayam atau menggunakan kasut khas gimrama. d) Leotard mestilah kulit ketat untuk membolehkan hakim untuk menilai kedudukan yang betul setiap bahagian badan.

130 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. Ianya hanya khusus untuk wanita dan sistem pertandingannya mengambil kira aspek feminin sebagai salah satu aspek penilaian. tarian. Persembahan yang baik haruslah seiring di antara pergerakan dan muzik.8 Muzik Gimrama menggabungkan unsur-unsur balet. gimnastik. dan manipulasi radas dalam serta diiringi oleh muzik dalam sesebuah persembahan pertandingan. Penggabungan unsur-unsur balet. 9. Persembahan tanpa iringan muzik tidak akan dinilai oleh juri. 9. Ianya amat unik jberbanding sukan lain yang boleh diceburi oleh kedua-dua gender. Penggunaan muzik dengan suara adalah tidak dibenarkan.9 Kesimpulan Sukan gimrama adalah merupakan sukan khusus yang tidak boleh diceburi oleh lelaki. Muzik boleh terdiri daripada satu atau lebih alat muzik. Juri akan menilai pergerakan berdasarkan koheren dan perkaitan muzik dengan pergerakan yang dilakukan oleh gimnas. tarian dan akrobatik semasa memanipulasi radas dengan gabungan muzik sebagai iringan dalam pergerakan menunjukkan bahawa gimrama sebuah sukan yang mementingkan nilai estetik dan berseni.12 Kepelbagaian jenis leotard. Penggunaan muzik dalam pertandingan gimrama adalah diwajibkan ke atas semua gimnas.

Apakah tugas panel pelaksanaan EX? 4. Pada tahun berapakah sukan gimrama telah diperkenalkan secara serius di Malaysia? 5. Bagaimanakah formula skor akhir dikira? 131 . Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam gimrama? 2. Apakah ciri-ciri tali untuk pertandingan? 6. Senaraikan acara yang dipertandingkan dalam gimrama? 3.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1.

1 Pengenalan Gimrama menawarkan gabungan unik elemen muzik. 132 . 1997b). pergerakan. pelajar akan menggunakan kreativiti dan imaginasi semulajadi mereka untuk memanipulasi reben. Melalui sukan ini. dan alatan yang mencabar pelajar untuk mengetahui keupayaan badan mereka (Pusat Perkembangan Kurikulum.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 10 KEMAHIRAN ASAS GIMRAMA HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. dan belantan dalam cara yang menyeronokkan dan menakjubkan. Rajah 10. pendedahan kemahiran asas dalam setiap alatan adalah amat penting bagi membantu pelajar mencapai kemahiran yang lebih kompleks . 10. Oleh yang demikian.1 Aksi pertandingan acara riben. tali. bola. c) Menghubungkait kemahiran asas dengan kemahiran yang lebih kompleks. b) Membuat perbandingan dalam pergerakan bagi setiap jenis kemahiran. gelung. anda akan dapat: a) Menjelaskan kemahiran-kemahiran asas dalam sukan gimrama.

iii. Kemahiran asas amat berkait rapat dengan pembelajaran kemahiran lanjutan yang lebih sukar dan memerlukan koordinasi dan kawalan tubuh badan yang baik. vii. ii. Oleh yang demikian. Pendedahan kepada kemahiran asas ini akan memudahkan gimnas menyeimbangkan diri semasa mengkoordinasi kemahiran lain dan membantu mereka memahami konsep pusat graviti. 133 . a) Imbangan Melutut.1 Kemahiran Imbangan Kemahiran imbangan adalah merupakan suatu kemahiran yang penting dalam gimrama.2 Imbangan melutut. i. Berikut adalah 7 jenis pergerakan asas dalam sukan gimrama.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 10. Imbangan Melentik Meringkuk dan melunjur Gerak edar Pusingan badan Lompatan Ketangkasan 10. iv.2. v. vi. seorang gimnas perlu ditekankan dengan aspek asas agar kemahiran lanjutan akan menjadi lebih mudah dilaksanakan. Ini bagi membolehkan mereka mempraktis kemahiran pergerakan yang betul dan efisen. Rajah 10.2 Kemahiran Asas Kesemua kemahiran asas yang digunakan dalam gimrama perlu dibina dan didedahkan seawal umur lima tahun.

3 Meringkuk dan Melunjur Meringkuk dan melunjur adalah kemahiran asas yang memfokuskan kepada pergerakan memanjang dan mengecilkan badan.2 Kemahiran Melentik Kemahiran melentik adalah merupakan penerapan aspek kelenturan anggota badan samada ke sebelah kiri dan kanan atau ke hadapan dan ke belakang. 10. b) Melutut dan melentik ke sisi.4 Melentik ke arah sisi kiri dan kanan. Rajah 10. Rajah 10. a) Berdiri dan melentik ke sisi.5 Melutut dan melentik ke sisi.3 Imbangan V.2. Tujuan utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep penguncupan otot dan kesedaran tubuh badan sewaktu melakukan kemahiran. 134 .2.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Imbangan V Rajah 10. 10.

Rajah 10. meringkuk dan melunjur kaki. meringkuk dan melunjur kaki.2. Rajah 10.8 Pergerakan berjalan. b) Lentik kucing.6 Pergerakan duduk. a) Berjalan Rajah 10.4 Gerak Edar Fokus utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep postur badan dan kordinasi di antara keseluruhan anggota badan sewaktu melakukan pergerakan. 10. 135 .9 Berlari.7 Perlakuan melentik dan mengendurkan otot belakang. b) Berlari Rajah 10.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan a) Duduk.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

c) Langkah skip.

Rajah 10.10 Pergerakan langkah skip. 10.2.5 Pusingan Badan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk memahamkan pelajar tentang putaran dan paksi tegak dalam pergerakan gimrama. Selain itu kemahiran ini mendedahkan pelajar kepada konsep pusat graviti pada badan apabila melakukan pergerakan. a) Pusingan setempat di atas dua kaki.

Rajah 10.11 Berpusing setempat di atas dua kaki.

b) Pusingan di atas punggung dengan pusingan tangan.

Rajah 10.12 Berpusing di atas punggung. c) Pusingan di atas lutut.

Rajah 10.13 Pergerakan berpusing di atas lutut.

136

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

0.2.6 Lompatan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk memboehkan pelajar memahami perlakuan lompatan asas, penyerapan daya, imbangan serta aksi dan reaksi. a) Lompat regang.

Rajah 10.14 Pergerakan lompat regang. b) Lompat lentik

Rajah 10. 15 Pergerakan lompat lentik.

c) Lompat bintang

Rajah 10.16 Perlakuan lompat bintang.

137

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

d) Lompat dakap

Rajah 10.17 Perlakuan lompat dakap. 10.2.7 Ketangkasan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep daya, momentum, imbangan serta aksi dan reaksi. a) Ringkuk badan dan ayun.

Rajah 10.18 Ringkuk badan dan ayun. b) Guling balak.

Rajah 10.19 Guling balak.

10.3 Kesimpulan Kepelbagaian kemahiran asas dalam sukan gimrama adalah merupakan asas pergerakan untuk membolehkan pelajar memahami konsep dan membezakan setiap kemahiran dengan kemahiran yang lain. Ianya bertujuan untuk memantapkan asas pergerakan pelajar bagi mencapai kemahiran kompleks yang lebih sukar. Kombinasi balet, tarian, gerakan akrobatik beserta iringan muzik menjadikan setiap pergerakan semakin sukar dan memerlukan koordinasi dan kemahiran pemahaman yang tinggi.

138

139 . Berikan 7 jenis kemahiran asas dalam sukan gimrama? 3. Jelaskan kepentingan muzik dan peranannya dalam pertandingan gimrama. Mengapakah kemahiran asas gimrama diajar seawal umur 5 tahun? 2. Apakah fokus utama kemahiran meringkuk dan melunjur? 5.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. Mengapa perlunya kemahiran asas dalam gimrama? 4.

Pusat Perkembangan Kurikulum. Kennedy. Recreation & Dance.). 140 . & Cleland. G. Deborah. Pendidikan pergerakan mudah. D. 33. Kuala Lumpur: Routledge. Pusat Perkembangan Kurikulum. (1991). Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. . Ramakrishnan.). Kementerian Pelajaran Malaysia. Shah Alam: Karisma Publication Sdn. Joonkoo. J. Yun. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Howton. Buku panduan guru. Graham.. (2000). Wee Eng. Shapiro. 71(8). Making connections: Improving movement skills by integrating knowledge from dance disciplines. L. 5(2).QGJ3043-Ritma dan Pergerakan RUJUKAN Butcher. Carroll. Buku panduan guru: Gimnastik irama. 16. FITT Principle. (1997a). Shah Alam. IL: Human Kinetics. 9. R. Recreation & Dance. Developmental physical education for all children (4th ed. (1989). (1992). Bhd. Laban’s principles of dance and movement notation (2nd ed. (Ed. Selangor: Syarikat Mohamad Roduan.Y. Teaching physical education: Becoming a master teacher. Journal of Physical Education. E. (1998). W. Gross and fine motor proficiency in preschoolers: Relationships with free play behaviour and activity level. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan pelajaran pendidikan jasmani. Reaching IEP goals in the general physical education class. (2003). The American College of Sports Medicine. & Jim. . IL: Human Kinetics. Bhd.). Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan (3rd ed. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Champaign. Journal of Physical Education. Journal of Human Movement Studies. F. Hoe. Gallahue. & Eaton. Maggie. (1998). London: MacDonald and Evans. Batu Caves. 81(6). (2009). (1975). Laban. Kementerian Pelajaran Malaysia. Movement education leading to gymnastics 4-7: A session-by-session approach to key stage 1. (2011).. O. P. (1997). (2010). Pergerakan kreatif.). Journal of Human Movement Studies. 27-36. Champaign. (1997b). A.

& Thomas. Physical education for children: Concepts into practice. . Katherine T.. 141 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Thomas. Lee. Champaign. (1988). Jerry R. Amelia M. IL: Human Kinetics Books.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->