P. 1
MAKSUD UJIAN

MAKSUD UJIAN

|Views: 38|Likes:
Published by as-suhairi
PERBANDINGAN UJIAN
PERBANDINGAN UJIAN

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: as-suhairi on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

UJIAN DIAGNOSTIK Definasi ujian diagnostik :Adalah satu alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas mengesan

punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh seseorang murid. Tujuan ujian diagnostik :1. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitankesulitan yang dihadapi oleh murid. 2. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran. 3. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan-kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid. 4. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus pada individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. 5. Ujian diagnostik bertujuan membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengejar yang bersesuaian mengikut tahap murid. Membina Ujian Diagnostik 1. Sebelum membina sesuatu ujian diagnostik, beberapa perkara utama perlu ditentukan : 1.1.Objektif ujian 1.2.Kemahiran yang hendak diuji 1.3.Bagaimana hendak menguji individu / kumpulan. 1.4.Siapa yang hendak diuji – sasaran. 2. Ujian yang dirancang dengan teliti, cermat dan sempurna dapat memberikan penilaian yang lebih adil terhadap murid pemulihan. Oleh itu, borang JPU perlu disediakan.3. Ujian berbentuk lisan dan bertulis lebih sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran. 4. Kemahiran tersebut mestilah telah diajar sebelum ia diuji. Kemahiran tersebut hendaklah disusun dari senang ke susah. 5. Item yang hendak dibina berdasarkan kemahiran yang telah diperincikan terlebih dahulu. Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir ujian diagnostik 1. Ujian diagnostik hendaklah dilaksanakan setelah guru mengenal pasti murid-murid

Ujian ini hendaklah diberhentikan sekiranya seseorang yang di uji itu didapati gagal menjawab semua item dengan betul dalam TIGA kemahiran berturut-turut. 2. tetapi yang penting ialah keteranganketerangan atau data-data yang diberi cara mana murid belajar. 5. 3. Markah uijan yang diberi tidak penting.Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis. Berikan masa yang cukup kepada murid untuk menjawab soalan supaya mereka dapat menjawab dengan tenag dan selesa. maka hendaklah dimulakan dengan ujian lisan dan di ikuti dengan ujian bertulis.yang dipilih mengikuti program pemulihan Bahasa Melayu. – 2. 4. 6. Ujian diagnostik lisan dijalankan secara individu. Setiap jawapan murid dalam ujian lisan hendaklah direkodkan. 10.Hasil analisis ujian diagnostik menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN Rasional: . Keputusan ujian diagnostik dapat memberi panduan kepada guru untuk menyusun satu program pengajaran kepada murid tersebut. 8. Analisis ujian diagnostik 1. 7. pemahaman. Semua jawapan hendaklah diteliti oleh guru supaya guru tahu apa yang murid tidak tahu dan di manaa kesilapan mereka. Setiap kesalahan dan kesilapan murid hendaklah direkodkan untuk menjadi panduan kepada guru pada satu masa yang lain. 9. penggunaan. Oleh sebab ujian ini disediakan mengikut turutan kognitif yang paling rendah kepada yang paling tinggi – pengetahuan. sementara ujian diagnostik bertulis dijalankan secara kumpulan kecil tidak melebihi empat orang dalam satu masa.

Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. Apa itu pengamatan: 1. suku kata dan perkataan. Proses ini penting kepada pembelajaran terutama dalam pembinaan konsep yang dialami oleh kanak-kanak. 4. huruf. huruf. corak. . Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak itu. 3.Mengikut pendapat Ruth Srang dalam bukunya “Reading Diagnosis and Remediation” beliau mengatakan pengamatan merupakan satu proses yang bergantung kepada kognitif dan kederaan. Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. 3. Justeru itu ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan.Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. 2. suku kata. kemahiran landasan yang kukuh amatlah penting. tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran. menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. kri ke kanan serta hubungan antara satu objek objek yang lain. nombor. 1. corak.Dalam proses awal pembelajaran kanak-kanak. Pemgamatan ini berkait rapat dengan pemikiran kita. 6. jarak. 5.Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental.Pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia.Mengecam orentasi kedudukan. perkataan dan ayat. persamaan atau perbezaan bentuk. saiz.Mengingat kembali. warna. Objektif Ujian Pengamatan: Menerusi ujian ini guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam . nombor.Janet W Learner(1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities” telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek.Menentukan sesuatu saiz. 2.

Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan. corak. warna. Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-mata-tangan dan fahaman arah kiri. warna. 5.Diskriminasi kedudukan ( Position in space) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek. huruf dan sebagainya. 8. bentuk. jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. 6. bentuk. 3. nombor. corak. bentuk. 5. nombor. nombor. 2.Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah.Diskriminasi saiz ( Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. 7.4. nombor. huruf dan sebagainya.Diskriminasi yang sama ( Discrimination Sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek. huruf dan sebagainya.Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. corak. 6.Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz .Sequencing. 4. kanan dan sebagainya.Turutan ( Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri. bentuk.Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama ( Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek. .Koordinasi Motor –mata –tangan. Komponen Ujian Pengamatan: 1. warna. warna. huruf dan sebagainya. atau ke bawah dan dari bawah ke atas. corak.Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan.

Menyalin ( Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat. 1. 3.1.2.Ujian sumatif merupakan ujian yang dijalankan setelah murid-murid mengikuti proses pembelajaran dalam Kelas Pemulihan Khas.Rajah latar belakang / Benda tersembunyi ( Figure – Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu maslaah abstrak. Ujian ini boleh dijalankan secara individu atau secara kumpulan. Ia juga merupakan instrumen pengukuran pencapaian dalam menguasai kemahiran asas mata pelajaran Bahasa Melayu. Bahan ujian dan keputusan ujian hendaklah difailkan sebagai rujukan.Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau individu. 2.Ujian ini sesuai untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam komponen pengamatan. 6. Pelaksanaan. 10.Dalam ujian ini murid diberi dengan pelbagai latihan pengamatan. maka ujian ini boleh dijalankan secara kumpulan. 1. 4. . Ujian adalah untuk menilai penguasaan murid dalam satu-satu kemahiran yang diajar.Murid telah bersedia dengan peralatan menulis sebelum memulakan ujian.9. Jika murid tersebut lulus mengikut skor-skor yang ditetapkan maka murid tersebut boleh dikembalikan ke kelas biasa untuk menjalani program pemulihan dalam kelas. Penggubalan soalan bagi ujian ini adalah berasaskan kemahiran-kemahiran tertentu.Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas. 5. UJIAN PENCAPAIAN 1. 2. Ianya menjadi asas kepada peningkatan kemahiran yang lebih tinggi. Ujian Pencapaian ini hendaklah dilaksanakan setelah murid-murid mengikuti program pemulihan mata pelajaran Bahasa Melayu dalam Kelas Pemulihan Khas. Panduan melaksanakan ujian pengamatan: 1. Pengenalan Ujian pencapaian terbahagi kepada ujian berbentuk sumatif dan fomatif.Pastikan murid tunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. Ujian formatif merupakan ujian yang dijalankan setelah murid mengikuti proses pembelajaran di Kelas Pemulihan Khas. Sekiranya terdapat sekumpulan murid yang menguasai kemahiran yang sama pada sesuatu masa. Walau bagaimanapun ia bergantung kepada pencapaian setiap murid.

terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. i. vi. i. (a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. ii. ii. Halim tidak pernah berkunjung ke rumah saya. Adakah kamu hendak ke hospital? Adakah kamu hendak ke klinik sahaja? Halim tinggal di sebelah rumah saya. [6 markah] menerusi meneruskan menemui menemukan menaiki menaikkan (b) Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi ayat majmuk. iv. Membina Ayat Ujian Diagnostik 1. Sekolah-sekolah di luar bandar diberikan kemudahan komputer. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan . Para pelajar dapat melayari internet. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan.Pencapaian setiap murid hendaklah direkodkan dalam Borang Rekod Ujian Pencapaian Bahasa Melayu seperti contoh pada bahagian akhir sesuatu set ujian. iii. v. iii. [6 markah] (c) Dalam setiap ayat di bawah.

Pencemaran ini bukan terhad pada satu kategori seperti pencemaran darat.betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Persatuan Penduduk Taman Bahagia telah mengada mesyuarat agong untuk memilih ahli jawatan kuasa yang baharu. Zalila telah mengeposkan bungkusan yang berisi kueh raya itu kepada abangnya di London. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. iii. udara dan bunyi juga.menghubungkan (b) Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi tiga ayat majmuk sahaja. Fenomena ini berlaku di seluruh dunia. Hampir setiap hari media cetak menyiarkan berita hangat tentang pencemaran. [6 markah] hidangan . Fenomena pencemaran alam semakin membimbangkan. ii. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Fenomena ini berlaku di Malaysia. Hampir setiap hari media elektronik menyiarkan berita hangat tentang pencemaran.menghidangkan akuan . Terdapat juga pencemaran air. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur . ii. [6 markah] 2. i. i. [6 markah] (c) Dalam setiap ayat di bawah. iii. (a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya.mengakui hubungan . Sejak kecil lagi kita diasoh agar bersopan santun apabila cakap dengan orang yang lebih tua. terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan.

Secara tidak langsung. i. Perbuatan membuli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. kemudahan fizikal atau organisasi. disepak. Semua barang keperluan harian dapat diperolehi di pasaraya yang baru dibuka di Taman Jauhari. Mangsa buli akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain dan keluarga. Fenomena buli dapat dikategorikan kepada dua jenis iaitu buli secara langsung dan tidak langsung. Buli jenis ini disebut sebagai buli fizikal. budaya dan nilai yang diamalkan. Di luar negara seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. atau membalas pukulan. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. [6 markah] Rumusan & Pemahaman Ujian Diagnostik Soalan 1: Rumusan Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan gejala buli dan langkah-langkah mengatasinya. Azizi dan Mimi ialah pasangan yang cucuk kerana kedua-duanya berminat dalam ilmu ubatan tradisional. dan perompak. Malah kajian menunjukkan ada murid menjadi pembuli akan bertindak agresif apabila dewasa dan menjadi seorang pendera terhadap isteri. Kerajaan negeri Kedah bercadang untuk memperlebarkan beberapa buah jalan kampong.dan maksud asalnya. tetapi kepada rakan sekelasnya yang menyaksikan perlakuan itu walaupun mereka tidak dibuli. iii. Biasanya mangsa buli datang dari keluarga yang menyokongnya manakala pembuli datang daripada keluarga yang bermasalah dan selalu dikasari atau dihukum oleh ibu bapanya. Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. Kebanyakan kejadian buli berlaku di sekolah yang kurang pemantauan disiplinnya. dikacau. Buli secara langsung termasuk diugut. Panjang rumusan andahendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. atau menyebarkan gosip liar terhadap seseorang. sama ada akibat kelemahan guru. . ditertawakan rakan lain. menjadikan mereka yang lemah mematuhi atau menghormati mereka yang kuat. malah ada yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli setelah guru dan pihak sekolah gagal mengambil tindakan intervensi. perogol. ii. Sementara buli secara tidak langsung atau buli psikologi melibatkan kata-kata (verbal) termasuk memanggil atau ejek-mengejek dengan nama tertentu.

Pemerhati tingkah laku buli akan turut mengalami gangguan emosi dan merasakan persekitaran sekolah tidak lagi selamat. Masalah ini hanya dapat dikesan apabila menjadi serius sehingga berlaku kecederaan fizikal. berpendapat bahawa mangsa yang dibuli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Dewan Bahasa dan Pustaka. [4 markah] . Jika dibiarkan akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Ogos 2005. Apakah maksud rangkai kata mengambil tindakan intervensi berdasarkan (i) petikan? [2 markah] Nyatakan kesan-kesan yang serius berlaku ke atas pelajar yang dibuli? [3 markah] (ii) Pada pendapat anda. Akibat ketakutan yang amat sangat inilah menyebabkan mereka tidak akan mengadu kepada guru atau ibu bapa. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi. Malah pemerhati buli juga merasa bimbang dia pula akan diancam oleh pembuli dan menjadi mangsa seterusnya. apakah bentuk hukuman yang wajar dikenakan ke atas (iii) pembuli yang membabitkan kes kematian. Sebaliknya. Dr. Biasanya. Mangsa bukan sahaja takut ke sekolah. mereka dikaunseling bukan si pembuli tetapi mangsa kerana mereka perlu dibantu bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. si pembuli berasa seronok kerana dapat membuli orang lain. Sebetulnya perasaan “takut” yang luar biasa ini amat memeritkan. Kuala Lumpur) Soalan 2: Pemahaman Berdasarkan petikan di atas. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. dipukul dan sebagainya. (Diubahsuai daripada “Menangani Masalah Buli di Sekolah” dalam Dewan Siswa. malah takut diugut. Suradi Salim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->