UJIAN DIAGNOSTIK Definasi ujian diagnostik :Adalah satu alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas mengesan

punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh seseorang murid. Tujuan ujian diagnostik :1. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitankesulitan yang dihadapi oleh murid. 2. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran. 3. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan-kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid. 4. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus pada individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. 5. Ujian diagnostik bertujuan membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengejar yang bersesuaian mengikut tahap murid. Membina Ujian Diagnostik 1. Sebelum membina sesuatu ujian diagnostik, beberapa perkara utama perlu ditentukan : 1.1.Objektif ujian 1.2.Kemahiran yang hendak diuji 1.3.Bagaimana hendak menguji individu / kumpulan. 1.4.Siapa yang hendak diuji – sasaran. 2. Ujian yang dirancang dengan teliti, cermat dan sempurna dapat memberikan penilaian yang lebih adil terhadap murid pemulihan. Oleh itu, borang JPU perlu disediakan.3. Ujian berbentuk lisan dan bertulis lebih sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran. 4. Kemahiran tersebut mestilah telah diajar sebelum ia diuji. Kemahiran tersebut hendaklah disusun dari senang ke susah. 5. Item yang hendak dibina berdasarkan kemahiran yang telah diperincikan terlebih dahulu. Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir ujian diagnostik 1. Ujian diagnostik hendaklah dilaksanakan setelah guru mengenal pasti murid-murid

Markah uijan yang diberi tidak penting. Oleh sebab ujian ini disediakan mengikut turutan kognitif yang paling rendah kepada yang paling tinggi – pengetahuan. 4. 7. Setiap kesalahan dan kesilapan murid hendaklah direkodkan untuk menjadi panduan kepada guru pada satu masa yang lain.yang dipilih mengikuti program pemulihan Bahasa Melayu. 2. – 2. sementara ujian diagnostik bertulis dijalankan secara kumpulan kecil tidak melebihi empat orang dalam satu masa. Semua jawapan hendaklah diteliti oleh guru supaya guru tahu apa yang murid tidak tahu dan di manaa kesilapan mereka. tetapi yang penting ialah keteranganketerangan atau data-data yang diberi cara mana murid belajar. Ujian diagnostik lisan dijalankan secara individu. 10.Hasil analisis ujian diagnostik menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN Rasional: . maka hendaklah dimulakan dengan ujian lisan dan di ikuti dengan ujian bertulis. Setiap jawapan murid dalam ujian lisan hendaklah direkodkan. pemahaman. Berikan masa yang cukup kepada murid untuk menjawab soalan supaya mereka dapat menjawab dengan tenag dan selesa.Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis. Analisis ujian diagnostik 1. penggunaan. 9. 8. 6. 3. 5. Keputusan ujian diagnostik dapat memberi panduan kepada guru untuk menyusun satu program pengajaran kepada murid tersebut. Ujian ini hendaklah diberhentikan sekiranya seseorang yang di uji itu didapati gagal menjawab semua item dengan betul dalam TIGA kemahiran berturut-turut.

jarak. corak. Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. 6. suku kata dan perkataan. corak. 5. Justeru itu ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan.Mengecam orentasi kedudukan.Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. kemahiran landasan yang kukuh amatlah penting. Pemgamatan ini berkait rapat dengan pemikiran kita. 3. 2.Mengingat kembali.Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. saiz. Apa itu pengamatan: 1. suku kata. Proses ini penting kepada pembelajaran terutama dalam pembinaan konsep yang dialami oleh kanak-kanak. kri ke kanan serta hubungan antara satu objek objek yang lain. tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran. huruf. nombor. 2. Objektif Ujian Pengamatan: Menerusi ujian ini guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam . Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak itu. 1. warna. persamaan atau perbezaan bentuk.Pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia. menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. huruf.Menentukan sesuatu saiz. 4. perkataan dan ayat. 3. . nombor.Dalam proses awal pembelajaran kanak-kanak.Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu.Janet W Learner(1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities” telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek.Mengikut pendapat Ruth Srang dalam bukunya “Reading Diagnosis and Remediation” beliau mengatakan pengamatan merupakan satu proses yang bergantung kepada kognitif dan kederaan.

corak.Diskriminasi kedudukan ( Position in space) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek. Komponen Ujian Pengamatan: 1. 8.Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. nombor. 5. nombor.4.Diskriminasi saiz ( Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. 6. 2.Diskriminasi yang sama ( Discrimination Sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek. . jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. huruf dan sebagainya. huruf dan sebagainya. kanan dan sebagainya. warna. warna. huruf dan sebagainya.Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz . bentuk. atau ke bawah dan dari bawah ke atas. 7. 5. bentuk. bentuk. warna. 4.Sequencing. 6.Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama ( Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek. nombor. Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-mata-tangan dan fahaman arah kiri. bentuk. warna. corak.Koordinasi Motor –mata –tangan. corak. 3.Turutan ( Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri.Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan.Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan. nombor. huruf dan sebagainya.Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. corak.

Sekiranya terdapat sekumpulan murid yang menguasai kemahiran yang sama pada sesuatu masa. Bahan ujian dan keputusan ujian hendaklah difailkan sebagai rujukan. 10. Pengenalan Ujian pencapaian terbahagi kepada ujian berbentuk sumatif dan fomatif. Ianya menjadi asas kepada peningkatan kemahiran yang lebih tinggi. Ujian Pencapaian ini hendaklah dilaksanakan setelah murid-murid mengikuti program pemulihan mata pelajaran Bahasa Melayu dalam Kelas Pemulihan Khas. 1. Jika murid tersebut lulus mengikut skor-skor yang ditetapkan maka murid tersebut boleh dikembalikan ke kelas biasa untuk menjalani program pemulihan dalam kelas. Ujian adalah untuk menilai penguasaan murid dalam satu-satu kemahiran yang diajar. UJIAN PENCAPAIAN 1. 2.9. 3.1. 2.Ujian sumatif merupakan ujian yang dijalankan setelah murid-murid mengikuti proses pembelajaran dalam Kelas Pemulihan Khas.Murid telah bersedia dengan peralatan menulis sebelum memulakan ujian.Rajah latar belakang / Benda tersembunyi ( Figure – Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu maslaah abstrak. Panduan melaksanakan ujian pengamatan: 1. Pelaksanaan. Ujian formatif merupakan ujian yang dijalankan setelah murid mengikuti proses pembelajaran di Kelas Pemulihan Khas. 6. Walau bagaimanapun ia bergantung kepada pencapaian setiap murid. . Ia juga merupakan instrumen pengukuran pencapaian dalam menguasai kemahiran asas mata pelajaran Bahasa Melayu. Penggubalan soalan bagi ujian ini adalah berasaskan kemahiran-kemahiran tertentu. 1.Pastikan murid tunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel.Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau individu. 4.Menyalin ( Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat. 5.Dalam ujian ini murid diberi dengan pelbagai latihan pengamatan. maka ujian ini boleh dijalankan secara kumpulan.Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas. Ujian ini boleh dijalankan secara individu atau secara kumpulan.2.Ujian ini sesuai untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam komponen pengamatan.

i. Sekolah-sekolah di luar bandar diberikan kemudahan komputer. iii. (a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. [6 markah] menerusi meneruskan menemui menemukan menaiki menaikkan (b) Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi ayat majmuk. Para pelajar dapat melayari internet. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. [6 markah] (c) Dalam setiap ayat di bawah. vi. i. Halim tidak pernah berkunjung ke rumah saya. Membina Ayat Ujian Diagnostik 1. iii. v. terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan.Pencapaian setiap murid hendaklah direkodkan dalam Borang Rekod Ujian Pencapaian Bahasa Melayu seperti contoh pada bahagian akhir sesuatu set ujian. ii. Adakah kamu hendak ke hospital? Adakah kamu hendak ke klinik sahaja? Halim tinggal di sebelah rumah saya. iv. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan . ii.

mengakui hubungan . Hampir setiap hari media elektronik menyiarkan berita hangat tentang pencemaran. Terdapat juga pencemaran air. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Fenomena ini berlaku di Malaysia. [6 markah] 2. iii. i. [6 markah] (c) Dalam setiap ayat di bawah. ii. ii. [6 markah] hidangan . Fenomena ini berlaku di seluruh dunia. (a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. udara dan bunyi juga. Fenomena pencemaran alam semakin membimbangkan. iii. Pencemaran ini bukan terhad pada satu kategori seperti pencemaran darat. i. terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan.menghubungkan (b) Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi tiga ayat majmuk sahaja.menghidangkan akuan . Persatuan Penduduk Taman Bahagia telah mengada mesyuarat agong untuk memilih ahli jawatan kuasa yang baharu. Zalila telah mengeposkan bungkusan yang berisi kueh raya itu kepada abangnya di London. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur . Sejak kecil lagi kita diasoh agar bersopan santun apabila cakap dengan orang yang lebih tua. Hampir setiap hari media cetak menyiarkan berita hangat tentang pencemaran.betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

Malah kajian menunjukkan ada murid menjadi pembuli akan bertindak agresif apabila dewasa dan menjadi seorang pendera terhadap isteri. dan perompak. Fenomena buli dapat dikategorikan kepada dua jenis iaitu buli secara langsung dan tidak langsung. Mangsa buli akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain dan keluarga. Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. Semua barang keperluan harian dapat diperolehi di pasaraya yang baru dibuka di Taman Jauhari. disepak. .dan maksud asalnya. ditertawakan rakan lain. Buli jenis ini disebut sebagai buli fizikal. tetapi kepada rakan sekelasnya yang menyaksikan perlakuan itu walaupun mereka tidak dibuli. sama ada akibat kelemahan guru. [6 markah] Rumusan & Pemahaman Ujian Diagnostik Soalan 1: Rumusan Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan gejala buli dan langkah-langkah mengatasinya. kemudahan fizikal atau organisasi. Secara tidak langsung. Kerajaan negeri Kedah bercadang untuk memperlebarkan beberapa buah jalan kampong. Azizi dan Mimi ialah pasangan yang cucuk kerana kedua-duanya berminat dalam ilmu ubatan tradisional. perogol. Kebanyakan kejadian buli berlaku di sekolah yang kurang pemantauan disiplinnya. atau menyebarkan gosip liar terhadap seseorang. malah ada yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli setelah guru dan pihak sekolah gagal mengambil tindakan intervensi. menjadikan mereka yang lemah mematuhi atau menghormati mereka yang kuat. Biasanya mangsa buli datang dari keluarga yang menyokongnya manakala pembuli datang daripada keluarga yang bermasalah dan selalu dikasari atau dihukum oleh ibu bapanya. dikacau. Perbuatan membuli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. atau membalas pukulan. Panjang rumusan andahendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. i. Di luar negara seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. ii. Buli secara langsung termasuk diugut. iii. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. Sementara buli secara tidak langsung atau buli psikologi melibatkan kata-kata (verbal) termasuk memanggil atau ejek-mengejek dengan nama tertentu. budaya dan nilai yang diamalkan.

Jika dibiarkan akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Malah pemerhati buli juga merasa bimbang dia pula akan diancam oleh pembuli dan menjadi mangsa seterusnya. Suradi Salim. Biasanya. mereka dikaunseling bukan si pembuli tetapi mangsa kerana mereka perlu dibantu bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. malah takut diugut. Kuala Lumpur) Soalan 2: Pemahaman Berdasarkan petikan di atas. apakah bentuk hukuman yang wajar dikenakan ke atas (iii) pembuli yang membabitkan kes kematian. Akibat ketakutan yang amat sangat inilah menyebabkan mereka tidak akan mengadu kepada guru atau ibu bapa. Sebaliknya. berpendapat bahawa mangsa yang dibuli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Apakah maksud rangkai kata mengambil tindakan intervensi berdasarkan (i) petikan? [2 markah] Nyatakan kesan-kesan yang serius berlaku ke atas pelajar yang dibuli? [3 markah] (ii) Pada pendapat anda. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dr. Sebetulnya perasaan “takut” yang luar biasa ini amat memeritkan. si pembuli berasa seronok kerana dapat membuli orang lain. Masalah ini hanya dapat dikesan apabila menjadi serius sehingga berlaku kecederaan fizikal. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Ogos 2005. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi. Mangsa bukan sahaja takut ke sekolah.Pemerhati tingkah laku buli akan turut mengalami gangguan emosi dan merasakan persekitaran sekolah tidak lagi selamat. dipukul dan sebagainya. (Diubahsuai daripada “Menangani Masalah Buli di Sekolah” dalam Dewan Siswa. [4 markah] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful