P. 1
MAKSUD UJIAN

MAKSUD UJIAN

|Views: 38|Likes:
Published by as-suhairi
PERBANDINGAN UJIAN
PERBANDINGAN UJIAN

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: as-suhairi on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

UJIAN DIAGNOSTIK Definasi ujian diagnostik :Adalah satu alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas mengesan

punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh seseorang murid. Tujuan ujian diagnostik :1. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitankesulitan yang dihadapi oleh murid. 2. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran. 3. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan-kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid. 4. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus pada individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. 5. Ujian diagnostik bertujuan membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengejar yang bersesuaian mengikut tahap murid. Membina Ujian Diagnostik 1. Sebelum membina sesuatu ujian diagnostik, beberapa perkara utama perlu ditentukan : 1.1.Objektif ujian 1.2.Kemahiran yang hendak diuji 1.3.Bagaimana hendak menguji individu / kumpulan. 1.4.Siapa yang hendak diuji – sasaran. 2. Ujian yang dirancang dengan teliti, cermat dan sempurna dapat memberikan penilaian yang lebih adil terhadap murid pemulihan. Oleh itu, borang JPU perlu disediakan.3. Ujian berbentuk lisan dan bertulis lebih sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran. 4. Kemahiran tersebut mestilah telah diajar sebelum ia diuji. Kemahiran tersebut hendaklah disusun dari senang ke susah. 5. Item yang hendak dibina berdasarkan kemahiran yang telah diperincikan terlebih dahulu. Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir ujian diagnostik 1. Ujian diagnostik hendaklah dilaksanakan setelah guru mengenal pasti murid-murid

Setiap jawapan murid dalam ujian lisan hendaklah direkodkan.Hasil analisis ujian diagnostik menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN Rasional: . Markah uijan yang diberi tidak penting. 3. Semua jawapan hendaklah diteliti oleh guru supaya guru tahu apa yang murid tidak tahu dan di manaa kesilapan mereka. Ujian diagnostik lisan dijalankan secara individu. Oleh sebab ujian ini disediakan mengikut turutan kognitif yang paling rendah kepada yang paling tinggi – pengetahuan. 5.Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis. Setiap kesalahan dan kesilapan murid hendaklah direkodkan untuk menjadi panduan kepada guru pada satu masa yang lain. sementara ujian diagnostik bertulis dijalankan secara kumpulan kecil tidak melebihi empat orang dalam satu masa. 7. pemahaman. Keputusan ujian diagnostik dapat memberi panduan kepada guru untuk menyusun satu program pengajaran kepada murid tersebut. 8. maka hendaklah dimulakan dengan ujian lisan dan di ikuti dengan ujian bertulis. Analisis ujian diagnostik 1. 9. 10. Berikan masa yang cukup kepada murid untuk menjawab soalan supaya mereka dapat menjawab dengan tenag dan selesa. 2. tetapi yang penting ialah keteranganketerangan atau data-data yang diberi cara mana murid belajar. 6. 4. Ujian ini hendaklah diberhentikan sekiranya seseorang yang di uji itu didapati gagal menjawab semua item dengan betul dalam TIGA kemahiran berturut-turut. – 2. penggunaan.yang dipilih mengikuti program pemulihan Bahasa Melayu.

suku kata. kemahiran landasan yang kukuh amatlah penting. Apa itu pengamatan: 1. kri ke kanan serta hubungan antara satu objek objek yang lain. Objektif Ujian Pengamatan: Menerusi ujian ini guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam . Proses ini penting kepada pembelajaran terutama dalam pembinaan konsep yang dialami oleh kanak-kanak. 2. 5. Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu.Mengingat kembali. suku kata dan perkataan. corak. . 4. nombor. 3. 1. Justeru itu ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. perkataan dan ayat.Menentukan sesuatu saiz. 6.Pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia.Dalam proses awal pembelajaran kanak-kanak. huruf. 3. tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak itu. warna.Mengecam orentasi kedudukan. corak.Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu.Janet W Learner(1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities” telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek. saiz. nombor.Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. 2.Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. persamaan atau perbezaan bentuk.Mengikut pendapat Ruth Srang dalam bukunya “Reading Diagnosis and Remediation” beliau mengatakan pengamatan merupakan satu proses yang bergantung kepada kognitif dan kederaan. jarak. Pemgamatan ini berkait rapat dengan pemikiran kita. huruf.

2. nombor. corak.Turutan ( Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri. corak.Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan. corak. corak. atau ke bawah dan dari bawah ke atas. kanan dan sebagainya. . Komponen Ujian Pengamatan: 1. bentuk. jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain.Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama ( Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek.Sequencing. warna. nombor. Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-mata-tangan dan fahaman arah kiri. warna. 7. bentuk.Diskriminasi kedudukan ( Position in space) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek. 6.Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan.Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. huruf dan sebagainya.Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. huruf dan sebagainya. bentuk. nombor.Diskriminasi yang sama ( Discrimination Sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek. 4. 5.4. 8. huruf dan sebagainya. 5.Diskriminasi saiz ( Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. nombor.Koordinasi Motor –mata –tangan. warna. 3. bentuk. huruf dan sebagainya. warna.Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz . 6.

Ujian sumatif merupakan ujian yang dijalankan setelah murid-murid mengikuti proses pembelajaran dalam Kelas Pemulihan Khas. Sekiranya terdapat sekumpulan murid yang menguasai kemahiran yang sama pada sesuatu masa. Ujian adalah untuk menilai penguasaan murid dalam satu-satu kemahiran yang diajar.2. 10.Menyalin ( Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat.Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas. 1. Panduan melaksanakan ujian pengamatan: 1. 5. Jika murid tersebut lulus mengikut skor-skor yang ditetapkan maka murid tersebut boleh dikembalikan ke kelas biasa untuk menjalani program pemulihan dalam kelas. Pengenalan Ujian pencapaian terbahagi kepada ujian berbentuk sumatif dan fomatif. .Pastikan murid tunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel.Murid telah bersedia dengan peralatan menulis sebelum memulakan ujian. UJIAN PENCAPAIAN 1.Ujian ini sesuai untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam komponen pengamatan. Ujian Pencapaian ini hendaklah dilaksanakan setelah murid-murid mengikuti program pemulihan mata pelajaran Bahasa Melayu dalam Kelas Pemulihan Khas. Bahan ujian dan keputusan ujian hendaklah difailkan sebagai rujukan. Penggubalan soalan bagi ujian ini adalah berasaskan kemahiran-kemahiran tertentu.1.9. 4.Dalam ujian ini murid diberi dengan pelbagai latihan pengamatan. Walau bagaimanapun ia bergantung kepada pencapaian setiap murid. 3. Pelaksanaan. 6. 2. 1.Rajah latar belakang / Benda tersembunyi ( Figure – Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu maslaah abstrak. maka ujian ini boleh dijalankan secara kumpulan.Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau individu. Ujian ini boleh dijalankan secara individu atau secara kumpulan. Ujian formatif merupakan ujian yang dijalankan setelah murid mengikuti proses pembelajaran di Kelas Pemulihan Khas. Ia juga merupakan instrumen pengukuran pencapaian dalam menguasai kemahiran asas mata pelajaran Bahasa Melayu. 2. Ianya menjadi asas kepada peningkatan kemahiran yang lebih tinggi.

iii. [6 markah] menerusi meneruskan menemui menemukan menaiki menaikkan (b) Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi ayat majmuk. i. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan . Sekolah-sekolah di luar bandar diberikan kemudahan komputer. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Membina Ayat Ujian Diagnostik 1. Para pelajar dapat melayari internet. Adakah kamu hendak ke hospital? Adakah kamu hendak ke klinik sahaja? Halim tinggal di sebelah rumah saya.Pencapaian setiap murid hendaklah direkodkan dalam Borang Rekod Ujian Pencapaian Bahasa Melayu seperti contoh pada bahagian akhir sesuatu set ujian. (a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. iv. ii. ii. Halim tidak pernah berkunjung ke rumah saya. i. terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. [6 markah] (c) Dalam setiap ayat di bawah. iii. vi. v. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan.

(a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. Fenomena ini berlaku di seluruh dunia. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. ii. Fenomena pencemaran alam semakin membimbangkan. Zalila telah mengeposkan bungkusan yang berisi kueh raya itu kepada abangnya di London. Terdapat juga pencemaran air. ii.mengakui hubungan . [6 markah] 2. Pencemaran ini bukan terhad pada satu kategori seperti pencemaran darat. Persatuan Penduduk Taman Bahagia telah mengada mesyuarat agong untuk memilih ahli jawatan kuasa yang baharu. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. [6 markah] hidangan . iii. i. terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan.menghidangkan akuan . Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur .betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. [6 markah] (c) Dalam setiap ayat di bawah. Hampir setiap hari media cetak menyiarkan berita hangat tentang pencemaran.menghubungkan (b) Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi tiga ayat majmuk sahaja. Sejak kecil lagi kita diasoh agar bersopan santun apabila cakap dengan orang yang lebih tua. udara dan bunyi juga. i. iii. Hampir setiap hari media elektronik menyiarkan berita hangat tentang pencemaran. Fenomena ini berlaku di Malaysia.

atau menyebarkan gosip liar terhadap seseorang. Fenomena buli dapat dikategorikan kepada dua jenis iaitu buli secara langsung dan tidak langsung. kemudahan fizikal atau organisasi. disepak. Perbuatan membuli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. iii. Azizi dan Mimi ialah pasangan yang cucuk kerana kedua-duanya berminat dalam ilmu ubatan tradisional. tetapi kepada rakan sekelasnya yang menyaksikan perlakuan itu walaupun mereka tidak dibuli. sama ada akibat kelemahan guru. Sementara buli secara tidak langsung atau buli psikologi melibatkan kata-kata (verbal) termasuk memanggil atau ejek-mengejek dengan nama tertentu. dan perompak. perogol. Malah kajian menunjukkan ada murid menjadi pembuli akan bertindak agresif apabila dewasa dan menjadi seorang pendera terhadap isteri. Panjang rumusan andahendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. [6 markah] Rumusan & Pemahaman Ujian Diagnostik Soalan 1: Rumusan Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan gejala buli dan langkah-langkah mengatasinya. ditertawakan rakan lain. budaya dan nilai yang diamalkan. Buli secara langsung termasuk diugut. Kebanyakan kejadian buli berlaku di sekolah yang kurang pemantauan disiplinnya. Mangsa buli akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain dan keluarga. i. Semua barang keperluan harian dapat diperolehi di pasaraya yang baru dibuka di Taman Jauhari. dikacau. malah ada yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli setelah guru dan pihak sekolah gagal mengambil tindakan intervensi. Di luar negara seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. . menjadikan mereka yang lemah mematuhi atau menghormati mereka yang kuat. Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya.dan maksud asalnya. Kerajaan negeri Kedah bercadang untuk memperlebarkan beberapa buah jalan kampong. Secara tidak langsung. Biasanya mangsa buli datang dari keluarga yang menyokongnya manakala pembuli datang daripada keluarga yang bermasalah dan selalu dikasari atau dihukum oleh ibu bapanya. Buli jenis ini disebut sebagai buli fizikal. ii. atau membalas pukulan.

Jika dibiarkan akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri.Pemerhati tingkah laku buli akan turut mengalami gangguan emosi dan merasakan persekitaran sekolah tidak lagi selamat. (Diubahsuai daripada “Menangani Masalah Buli di Sekolah” dalam Dewan Siswa. berpendapat bahawa mangsa yang dibuli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Apakah maksud rangkai kata mengambil tindakan intervensi berdasarkan (i) petikan? [2 markah] Nyatakan kesan-kesan yang serius berlaku ke atas pelajar yang dibuli? [3 markah] (ii) Pada pendapat anda. dipukul dan sebagainya. Malah pemerhati buli juga merasa bimbang dia pula akan diancam oleh pembuli dan menjadi mangsa seterusnya. malah takut diugut. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Ogos 2005. Akibat ketakutan yang amat sangat inilah menyebabkan mereka tidak akan mengadu kepada guru atau ibu bapa. Sebaliknya. mereka dikaunseling bukan si pembuli tetapi mangsa kerana mereka perlu dibantu bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. [4 markah] . Mangsa bukan sahaja takut ke sekolah. Biasanya. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi. apakah bentuk hukuman yang wajar dikenakan ke atas (iii) pembuli yang membabitkan kes kematian. si pembuli berasa seronok kerana dapat membuli orang lain. Kuala Lumpur) Soalan 2: Pemahaman Berdasarkan petikan di atas. Sebetulnya perasaan “takut” yang luar biasa ini amat memeritkan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Masalah ini hanya dapat dikesan apabila menjadi serius sehingga berlaku kecederaan fizikal. Dr. Suradi Salim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->