UJIAN DIAGNOSTIK Definasi ujian diagnostik :Adalah satu alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas mengesan

punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh seseorang murid. Tujuan ujian diagnostik :1. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitankesulitan yang dihadapi oleh murid. 2. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran. 3. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan-kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid. 4. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus pada individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. 5. Ujian diagnostik bertujuan membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengejar yang bersesuaian mengikut tahap murid. Membina Ujian Diagnostik 1. Sebelum membina sesuatu ujian diagnostik, beberapa perkara utama perlu ditentukan : 1.1.Objektif ujian 1.2.Kemahiran yang hendak diuji 1.3.Bagaimana hendak menguji individu / kumpulan. 1.4.Siapa yang hendak diuji – sasaran. 2. Ujian yang dirancang dengan teliti, cermat dan sempurna dapat memberikan penilaian yang lebih adil terhadap murid pemulihan. Oleh itu, borang JPU perlu disediakan.3. Ujian berbentuk lisan dan bertulis lebih sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran. 4. Kemahiran tersebut mestilah telah diajar sebelum ia diuji. Kemahiran tersebut hendaklah disusun dari senang ke susah. 5. Item yang hendak dibina berdasarkan kemahiran yang telah diperincikan terlebih dahulu. Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir ujian diagnostik 1. Ujian diagnostik hendaklah dilaksanakan setelah guru mengenal pasti murid-murid

Semua jawapan hendaklah diteliti oleh guru supaya guru tahu apa yang murid tidak tahu dan di manaa kesilapan mereka. 6. pemahaman. – 2. Ujian diagnostik lisan dijalankan secara individu. Oleh sebab ujian ini disediakan mengikut turutan kognitif yang paling rendah kepada yang paling tinggi – pengetahuan. 9. penggunaan.Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis. 8. 3. Setiap jawapan murid dalam ujian lisan hendaklah direkodkan. Analisis ujian diagnostik 1. 4.yang dipilih mengikuti program pemulihan Bahasa Melayu. 2. Setiap kesalahan dan kesilapan murid hendaklah direkodkan untuk menjadi panduan kepada guru pada satu masa yang lain. sementara ujian diagnostik bertulis dijalankan secara kumpulan kecil tidak melebihi empat orang dalam satu masa. 7. maka hendaklah dimulakan dengan ujian lisan dan di ikuti dengan ujian bertulis. 5. tetapi yang penting ialah keteranganketerangan atau data-data yang diberi cara mana murid belajar. 10. Berikan masa yang cukup kepada murid untuk menjawab soalan supaya mereka dapat menjawab dengan tenag dan selesa. Keputusan ujian diagnostik dapat memberi panduan kepada guru untuk menyusun satu program pengajaran kepada murid tersebut. Ujian ini hendaklah diberhentikan sekiranya seseorang yang di uji itu didapati gagal menjawab semua item dengan betul dalam TIGA kemahiran berturut-turut. Markah uijan yang diberi tidak penting.Hasil analisis ujian diagnostik menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN Rasional: .

Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental.Janet W Learner(1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities” telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek. suku kata.Dalam proses awal pembelajaran kanak-kanak. kri ke kanan serta hubungan antara satu objek objek yang lain. 6. huruf. Objektif Ujian Pengamatan: Menerusi ujian ini guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam . nombor.Menentukan sesuatu saiz. corak. perkataan dan ayat. 4. saiz. Proses ini penting kepada pembelajaran terutama dalam pembinaan konsep yang dialami oleh kanak-kanak. nombor. Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu.Mengikut pendapat Ruth Srang dalam bukunya “Reading Diagnosis and Remediation” beliau mengatakan pengamatan merupakan satu proses yang bergantung kepada kognitif dan kederaan. 3.Mengingat kembali. warna. 5. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak itu.Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. 1. Justeru itu ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. 3. Apa itu pengamatan: 1. 2. . kemahiran landasan yang kukuh amatlah penting. menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk.Pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia.Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. Pemgamatan ini berkait rapat dengan pemikiran kita. persamaan atau perbezaan bentuk. tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran.Mengecam orentasi kedudukan. suku kata dan perkataan. jarak. corak. huruf. 2.

bentuk. nombor. huruf dan sebagainya. nombor. 3.Diskriminasi saiz ( Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. huruf dan sebagainya.Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. warna.Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan.Sequencing. huruf dan sebagainya. 5.Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan. atau ke bawah dan dari bawah ke atas. 7. bentuk. Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-mata-tangan dan fahaman arah kiri. .Diskriminasi yang sama ( Discrimination Sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek. 2.4.Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. corak.Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz . kanan dan sebagainya.Turutan ( Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri. 5. nombor. bentuk. 4. 8. warna. Komponen Ujian Pengamatan: 1. 6.Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama ( Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek.Diskriminasi kedudukan ( Position in space) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek. warna. corak. huruf dan sebagainya. corak. jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. nombor. bentuk. warna. 6. corak.Koordinasi Motor –mata –tangan.

1.Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas. Bahan ujian dan keputusan ujian hendaklah difailkan sebagai rujukan. 6. Ianya menjadi asas kepada peningkatan kemahiran yang lebih tinggi. Ujian ini boleh dijalankan secara individu atau secara kumpulan.Murid telah bersedia dengan peralatan menulis sebelum memulakan ujian. Jika murid tersebut lulus mengikut skor-skor yang ditetapkan maka murid tersebut boleh dikembalikan ke kelas biasa untuk menjalani program pemulihan dalam kelas.Ujian ini sesuai untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam komponen pengamatan. Panduan melaksanakan ujian pengamatan: 1. maka ujian ini boleh dijalankan secara kumpulan. Ujian adalah untuk menilai penguasaan murid dalam satu-satu kemahiran yang diajar.Ujian sumatif merupakan ujian yang dijalankan setelah murid-murid mengikuti proses pembelajaran dalam Kelas Pemulihan Khas. Ujian formatif merupakan ujian yang dijalankan setelah murid mengikuti proses pembelajaran di Kelas Pemulihan Khas.Menyalin ( Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat. Penggubalan soalan bagi ujian ini adalah berasaskan kemahiran-kemahiran tertentu. 3.Pastikan murid tunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. 10. . 4. Ia juga merupakan instrumen pengukuran pencapaian dalam menguasai kemahiran asas mata pelajaran Bahasa Melayu.9. Pengenalan Ujian pencapaian terbahagi kepada ujian berbentuk sumatif dan fomatif. 1. 2.2.Rajah latar belakang / Benda tersembunyi ( Figure – Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu maslaah abstrak. 1.Dalam ujian ini murid diberi dengan pelbagai latihan pengamatan. Ujian Pencapaian ini hendaklah dilaksanakan setelah murid-murid mengikuti program pemulihan mata pelajaran Bahasa Melayu dalam Kelas Pemulihan Khas. 5. Sekiranya terdapat sekumpulan murid yang menguasai kemahiran yang sama pada sesuatu masa. 2. UJIAN PENCAPAIAN 1. Walau bagaimanapun ia bergantung kepada pencapaian setiap murid.Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau individu. Pelaksanaan.

[6 markah] menerusi meneruskan menemui menemukan menaiki menaikkan (b) Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi ayat majmuk. iii. vi. v. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. Para pelajar dapat melayari internet. i. [6 markah] (c) Dalam setiap ayat di bawah. Sekolah-sekolah di luar bandar diberikan kemudahan komputer. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan . Halim tidak pernah berkunjung ke rumah saya. iv. Adakah kamu hendak ke hospital? Adakah kamu hendak ke klinik sahaja? Halim tinggal di sebelah rumah saya. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.Pencapaian setiap murid hendaklah direkodkan dalam Borang Rekod Ujian Pencapaian Bahasa Melayu seperti contoh pada bahagian akhir sesuatu set ujian. ii. ii. iii. terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. (a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. i. Membina Ayat Ujian Diagnostik 1.

ii. Terdapat juga pencemaran air. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. Hampir setiap hari media cetak menyiarkan berita hangat tentang pencemaran. ii. [6 markah] hidangan . Hampir setiap hari media elektronik menyiarkan berita hangat tentang pencemaran. i.menghidangkan akuan . [6 markah] (c) Dalam setiap ayat di bawah. [6 markah] 2. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur . iii. Sejak kecil lagi kita diasoh agar bersopan santun apabila cakap dengan orang yang lebih tua. i. udara dan bunyi juga. Fenomena pencemaran alam semakin membimbangkan.menghubungkan (b) Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi tiga ayat majmuk sahaja. Persatuan Penduduk Taman Bahagia telah mengada mesyuarat agong untuk memilih ahli jawatan kuasa yang baharu.betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Fenomena ini berlaku di Malaysia. (a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. Zalila telah mengeposkan bungkusan yang berisi kueh raya itu kepada abangnya di London. Pencemaran ini bukan terhad pada satu kategori seperti pencemaran darat. Fenomena ini berlaku di seluruh dunia. terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan.mengakui hubungan . menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. iii.

Buli jenis ini disebut sebagai buli fizikal. dikacau. Sementara buli secara tidak langsung atau buli psikologi melibatkan kata-kata (verbal) termasuk memanggil atau ejek-mengejek dengan nama tertentu. menjadikan mereka yang lemah mematuhi atau menghormati mereka yang kuat. Di luar negara seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. i. dan perompak. . Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. perogol. Biasanya mangsa buli datang dari keluarga yang menyokongnya manakala pembuli datang daripada keluarga yang bermasalah dan selalu dikasari atau dihukum oleh ibu bapanya. disepak. Kerajaan negeri Kedah bercadang untuk memperlebarkan beberapa buah jalan kampong. sama ada akibat kelemahan guru. Azizi dan Mimi ialah pasangan yang cucuk kerana kedua-duanya berminat dalam ilmu ubatan tradisional. atau membalas pukulan. Panjang rumusan andahendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. tetapi kepada rakan sekelasnya yang menyaksikan perlakuan itu walaupun mereka tidak dibuli. Perbuatan membuli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. iii. Semua barang keperluan harian dapat diperolehi di pasaraya yang baru dibuka di Taman Jauhari. Mangsa buli akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain dan keluarga. atau menyebarkan gosip liar terhadap seseorang. Secara tidak langsung. malah ada yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli setelah guru dan pihak sekolah gagal mengambil tindakan intervensi. ditertawakan rakan lain. Kebanyakan kejadian buli berlaku di sekolah yang kurang pemantauan disiplinnya. kemudahan fizikal atau organisasi.dan maksud asalnya. Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. ii. Malah kajian menunjukkan ada murid menjadi pembuli akan bertindak agresif apabila dewasa dan menjadi seorang pendera terhadap isteri. budaya dan nilai yang diamalkan. Buli secara langsung termasuk diugut. [6 markah] Rumusan & Pemahaman Ujian Diagnostik Soalan 1: Rumusan Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan gejala buli dan langkah-langkah mengatasinya. Fenomena buli dapat dikategorikan kepada dua jenis iaitu buli secara langsung dan tidak langsung.

Ogos 2005. Malah pemerhati buli juga merasa bimbang dia pula akan diancam oleh pembuli dan menjadi mangsa seterusnya. malah takut diugut. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mangsa bukan sahaja takut ke sekolah. mereka dikaunseling bukan si pembuli tetapi mangsa kerana mereka perlu dibantu bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. (Diubahsuai daripada “Menangani Masalah Buli di Sekolah” dalam Dewan Siswa. apakah bentuk hukuman yang wajar dikenakan ke atas (iii) pembuli yang membabitkan kes kematian. Suradi Salim. dipukul dan sebagainya. berpendapat bahawa mangsa yang dibuli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Dr. Biasanya. Masalah ini hanya dapat dikesan apabila menjadi serius sehingga berlaku kecederaan fizikal.Pemerhati tingkah laku buli akan turut mengalami gangguan emosi dan merasakan persekitaran sekolah tidak lagi selamat. Jika dibiarkan akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Apakah maksud rangkai kata mengambil tindakan intervensi berdasarkan (i) petikan? [2 markah] Nyatakan kesan-kesan yang serius berlaku ke atas pelajar yang dibuli? [3 markah] (ii) Pada pendapat anda. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Kuala Lumpur) Soalan 2: Pemahaman Berdasarkan petikan di atas. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi. Sebetulnya perasaan “takut” yang luar biasa ini amat memeritkan. Sebaliknya. Akibat ketakutan yang amat sangat inilah menyebabkan mereka tidak akan mengadu kepada guru atau ibu bapa. si pembuli berasa seronok kerana dapat membuli orang lain. [4 markah] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful