P. 1
Alat Artikulasi Fonetik

Alat Artikulasi Fonetik

|Views: 10|Likes:
Published by Mariam Isa
fonetik
fonetik

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Mariam Isa on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

FALKULTI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

MEI 2012

HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN

: :

810713125386001 810713125386

NO. TELEFON E-MEL

: :

0128101102 kongchuilee@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN TAWAU

HBML1203

NO 1.0 2.0 Pengenalan

ISI KANDUNGAN

MUK A SURA 3 3-4 4-5 6 6 6 6 6 7 7 7 7-8 8 9-10 10-11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15

Penghasilan bunyi-bunyi bahasa 2.1 Organ Artikulasi dan Fungsinya 2.1.1 Bibir 2.1.2 Lidah 2.1.3 Gigi 2.1.4 Gusi 2.1.5 Lelangit 2.1.6 Anak Tekak 2.1.7 Rongga 2.1.8 Pita suara Penghasilan bunyi Bahasa Melayu 3.1 Cara penghasilan bunyi-bunyi vokal 3.1.1 Vokal hadapan 3.1.2 Vokal belakang 3.1.3 Vokal tengah 3.1.4 Vokal sengau

3.0

4.0

Bunyi konsonan 4.1 Konsonan letupan 4.1.1 Letupan bibir 4.1.2 Letupan gusi 4.1.3 Letupan lelangit lembut 4.1.4 Letupan pita suara 4.2 Konsonan geseran 4.2.1 Geseran gusi 4.2.2 Geseran pita suara 4.3 4.4 Konsonan Getaran Konsonan Sisian

3

HBML1203 4.5 Separuh Vokal 15 4 .

0 8.9.1 5.9.1 Sengauan bibir 4.4 Sengauan Lelangit lembut 16 16 16 17 17 17 17 18-19 19 20 20 20-21 21 22 22 22 22 22 23-24 24 25 4.9 Carta konsonan Bahasa Melayu Transkripsi Fonetik Dan Fonemik 4.1 Transkripsi Fonetik 4.3 6.3 Sengauan lelangit keras 4.7 Konsonan pinjaman Konsonan Sengauan 4.0 9.2 Sengauan gusi 4.0 Ciri-ciri Supresegmental Bahasa Melayu 6.7.2 6.0 Fonologi 5.pendek Tona Jeda 6.HBML1203 4.7.7.2 Transkripsi Fonemik 5.2 Fonem Alofon Tekanan Panjang.7.6 4.0 Kepentingan Dalam Pengajaran Kemahiran Lisan Kesimpulan Rujukan 5 .8 4.1 6.4 7.

Seorang pengguna bahasa perlulah mempunyai ilmu pengetahuan fonologi untuk menuturkan atau mengeluarkan bunyi-bunyi yang bermakna.0 Penghasilan Bunyi-bunyi Bahasa P. Bagi seorang guru bahasa dan ahli linguistik . linguistik komputer. Hockett (1955). Pinson (1963) dalam bukunya The Speech Chain telah membuat kajian fonetik dari segi urat-urat saraf dan tindakannya dalam menghasilkan bunyi. Terdapat beberapa bidang –bidang kajian yang dinyatakan dalam buku-buku C. Dalam bahasa mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan dapat kita menguasai kemahiran bertutur dalam bahasa dengan baik dan berkesan. iaitu kajian sistem bunyi bahasa yang bermakna yang 6 bunyi yang bermakna dalam bahasa . Lyons.HBML1203 1. F. ( 1943) pula telah membuat sumbangan yang penting dalam bukunya bertajuk Phonetics.1968:1). 2. fonetik akustik dan fonetik auditori. Ilmu fonologi ialah ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa menuturkan atau melahirkan secara saintifik.Denes dan E. bahasa merupakan mata pelajaran penting untuk dikaji. yang mengkaji bagaimana bunyi bahasa itu diujarkan. ilmu linguistik itu suatu ilmu pengkajian terhadap bahasa yang dilakukan secara saintifik ( J. Haruko Momma (2001) pula berpendapat bahawa ilmu linguistik ialah disiplin atau bidang ilmiah yang berkaitan dengan kajian bahasa sebagai sains.N.B. ilmu linguistik amat penting dalam kajian terhadap bahasa. Justeru. Fonologi pula kajian mengenal pola bunyi bahasa. Robin (1957) dan lain-lain seperti psikolinguistik. fonetik Terdapat 3 bidang utama ilmu fonetik iaitu fonetik artikulasi. serta pengalaman dalam mengajar dan pembelajaran bahasa akan dikemukakan dahulu. Kajian bunyi lazimnya terbahagi kepada 2 bidang. pendengaran (auditori) dan sifat bunyi bahasa (akustik). linguistik gunaan dan sosiolingustik. K. Umumnya. Oleh itu. Setiap bidang ini meneliti aspek tertentu dalam bidang bahasa.L.Pike. iaitu fonetik dan fonologi. Suatu pandangan yang menyeluruh mengenai bahasa berdasarkan linguistik.Fonetik merupakan kajian bunyi bahasa dari segi organ pertuturan .0 Pengenalan Bahasa adalah satu cara yang amat penting bagi menimbulkan dan memupuk perhubungan antara manusia.

diucapkan oleh manusia melalui alat Kajian tentang fonetik( Rajah dipetik daripada buku OUM) 2. 7 .1 Organ Artikulasi Dan Fungsinya Organ artikulasi merupakan alat yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. iaitu untuk menyedut oksigen bagi membersihkan darah. Perbuatan ini asalnya adalah untuk keperluan pernafasan.HBML1203 artikulasi. Dalam sistem ujaran ini tercakup semua organ dalam sistem pernafasan. Alat yang terlibat ialah alat yang menerbitkan bunyi setelah udara daripada paru-paru dipam ke dalam organ-organ yang terlibat. Organ-organ ini penting dalam sistem aliran udara yang terlibat dalam penghasilan bunyi. Aliran udara juga digunakan untuk mengeluarkan bunyi bahasa.

HBML1203 artikulasi. diucapkan oleh manusia melalui alat Rajah Sistem Pernafasan 8 .

Gigi bawah 5. Gigi atas 4. Pita suara .Bunyi bahasa dikeluarkan oleh alat-alat sebutan seperti berikut: 1.HBML1203 Organ dalam sistem penghasilan bunyi dikenali sebagai organ artikulasi. Bibir bawah 3. Gusi 9 Rajah Organ artikulasi. Bibir atas 2. Epiglotis 15. Akar lidah 14. 11. Belakang lidah 13. Tengah lidah 12.

Lelangit keras 7. Tenggorok 10 . Hujung lidah 10. Lelangit lembut 8. Hadapan lidah 16.HBML1203 6. Anak Tekak 9. Rongga hidung 18. Rongga mulut 19. Rongga tekak 17. Rahang 20.

1. [s]. Bahagian hadapan. 11 . Apabila lelangit lembut diturunkan. Organ ini penting untuk menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau pun tidak.5 Lelangit Lelangit dapat dibahagikan kepada lelangit keras dan lelangit lembut. lidah aktif dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa dan disebut sebagai artikulator. rongga mulut akan tertutup dan udara akan keluar melalui rongga hidung. Lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit. Ia berfungsi sebagai daerah artikulasi.1. [z] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. 2. [l]. hadapan. tengah.1.2 Lidah Lidah merupakan organ artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi bahasa. Lelangit lembut boleh diturunkan dan dinaikkan.1.1.4 Gusi Gusi ialah bahagian yang embung. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan bunyi yang keluar bukan bunyi sengau. dan belakang. Lelangit keras terletak di antara gusi dan berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. Maka. dan dikenali sebagai daerah penyebutan.3 Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi tetapi ia kurang aktif kerana gigi tidak boleh digerak-gerakkan seperti lidah atau bibir dan hanya berfungsi sebagai penahan udara daripada terus keluar dengan bebas daripada rongga mulut. 2. [y]. iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [e]. [d]. 2.HBML1203 2. [r]. Jika diturunkan. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi-bunyi seperti [t]. vokal tengah dan vokal belakang. dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi vokal hadapan. tengah. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut.[q] gigi turut sama berperanan. [c]. iaitu hujung. 2.Bibir berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai.1 Bibir Bibir merupakan alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut yang boleh berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut.

Jika seseorang yang mengalami kerosakan pita suara akan mengalami gangguan suara dan orang yang tidak mempunyai pita suara akan menjadi bisu.8 Pita suara Pita suara terletak di dalam ruang tenggorok dan ia juga amat penting untuk penghasilan bunyi.Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir. Lubang di antara dua keping selaput itu boleh diluas atau disempitkan dalam usaha mengeluarkan bunyi. Rajah Pita suara 3. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tersekat atau terhimpit. vokal.1.HBML1203 2. 2.0 Penghasilan Bunyi Bahasa Melayu Umumnya. Pertama. Rongga merupakan bahagian lapang yang menjadi tempat laluan udara keluar masuk daripada paru-paru. rongga hidung dan rongga tekak.6 Anak tekak Anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut dan berfungsi sebagai alat pertuturan bersama-sama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. konsonan dan diftong.7 Rongga Rongga terbahagi kepada rongga mulut. bunyi dikeluarkan dengan cara udara tanpa gangguan dalam rongga mulut. dalam Bahasa Melayu terdapat 3 golongan bunyi iaitu. 2.1. Kumpulan bunyi yang dihasilkan sedemikian akan dikenali sebagai Vokal.1. 12 .

bunyi-bunyi itu dapat dihasilkan dengan menekan udara keluar dari paruparu. 3. iaitu di mana ia berbeza antara satu sama lain.1 Cara Penghasilan Bunyi-bunyi Vokal Bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidak mengalami sekatan atau himpitan.HBML1203 Kedua. Vokal dalam bahasa Melayu terbahagi kepada tiga. bunyi bahasa tersebut dibahagi kepada bunyi vokal dan bunyi konsonan. keadaan rongga mulut dan bentuk bibir. Terdapat enam vokal dalam Bahasa Melayu seperti contoh jadual berikut: Kedudukan vokal-vokal dapat dilihat seperti berikut: 13 .Analisis ciri-ciri pembeza ini dimulakan oleh R.Setiap bunyi itu ditentukan oleh ciri pembeza sahaja. vokal tengah dan vokal belakang. Deskripsi bunyi yang mengasingkan bunyi vokal dan konsonan adalah suatu cara tradisional. iaitu vokal hadapan. Menurut cara sebutan tersebut yang diterangkan di atas. Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh pengaruh lidah .Jacobson(1956) dengan melihat ciri-ciri akustik bunyi-bunyi tersebut.Bunyi yang dikeluarkan dengan cara demikian dikatakan bunyi konsonan. Aliran udara itu kemudian terganggu oleh alat-alat sebutan tadi semasa melalui rongga mulut atau rongga hidung.

HBML1203 Rajah Vokal yang dihasilkan 14 .

cari Hujung lidah dibawa turun 1/3 daripada titik untuk vokal sempit.paru. ( Rajah dipetik daripada buku OUM) vokal hadapan separuh sempit Contoh: bilik . Depan lidah dinaikkan tinggi dalam mulut.HBML1203 3. ipar .1 Vokal Hadapan Kalau bahagian lidah yang terlibat itu hujung lidah.Udara dari paru-paru ditekankan keluar. elok ( Rajah dipetik daripada buku OUM) (ii) [e] 15 . Antara depan lidah dan lelangit keras terdapat saluran sempit untuk udara keluar.Saluran udaranya lebih luas kerana depan lidah dinaikkan tidak setinggi kedudukannya sewaktu membunyikan vokal . jari .Dua bibir dileperkan. [ e ]. Vokal Hadapan dapat menghasilkan : No (i) Lamban g Fonetik [i] Gambarajah vokal hadapan sempit Penjelasan Dan Contoh Apabila hujung lidah diletakkan pada titik paling tinggi di bahagian depan mulut tetapi lidah tidak menyekat aliran udara dari paru. titik . Maka bunyi vokal akan dihasilkan. [ ? ] dan [ a ]. Contohnya: kole .1.Ada 4 buah fon vokal depan iaitu [ i ]. maka bunyi vokal yang dihasilkan vokal hadapan kerana hujung lidah itu terletak di bahagian mulut. tauge . Udara ditekan keluar dari paru-paru. Ini menghasilkan bunyi vokal separuh sempit. bendi .

depan lidah diturunkan 1/3 dari kedudukan untuk mengeluarkan vokal [ e ]dan[ i ]. gerek ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 16 .HBML1203 (iii) [?] vokal hadapan separuh luas Untuk menghasilkan bunyi vokal ini. gesek . Contohnya: tauke . gelek .

Untuk menghasilkan bunyi ini. Kedudukan alat pertuturan lain adalah sama seperti menghasilkan vokal [ e ]dan[ i ].depan lidah diturunkan serendah-rendahnya.HBML1203 (iv) [a] vokal hadapan luas Untuk menghasilkan bunyi vokal ini. Vokal [o] juga vokal belakang. Lelangit lembut berkeadaan terangkat rapat ke belakang tekak dan menutup rongga hidung. bibir dibundarkan dan belakang lidah dinaikkan dekat dengan lelangit lembut. [u] dan [i] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) Vokal belakang dapat menghasilkan : No Lamban g Fonetik Gambarajah Penjelasan Dan Contoh 17 . siapa Kalau bahagian belakang lidah yang terlibat. Kita boleh melakukan satu kajian kecil bahawa letakkan tangan di bawah rahang dan sebut [u]. ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 3. maka bunyi vokal yang dihasilkan itu akan dikenali sebagai vokal belakang. Contohnya: pandai . tetapi kedudukan belakang lidah lebih rendah ketika kita menghasilkan bunyi [u]. anak .2 Vokal Belakang landai . kemudian sebut [o]. lidah ketika menghasilkan bunyi [a].1. Rajah Kedudukan rahang/bibir.

ulat . udang 18 .HBML1203 (i) [u] vokal belakang sempit Dihasilkan dengan mengangkat belakang lidah setinggi mungkin di atas.tetapi tidak menutup ruang aliran udara.Bentuk bibir dibundarkan. undang . ( Rajah dipetik daripada buku OUM) Contohnya: ubat .

3 Vokal Tengah Kalau lidah dalam keadaan bersahaja.Tengah lidah agak melengkung ke atas sedikit. Bunyi dihasilkan apabila belakang lidah diturunkan 1/3 daripada kedudukan separuh sempit dan bentuk bibir turut dibundarkan. Lamban g Fonetik [ ә ] Gambarajah vokal tengah pendek Penjelasan Dan Contoh Meletakkan di lantai lidah terhampar rongga mulut. toko ( Rajah dipetik daripada buku OUM) (iii) [ ↄ] vokal belakang separuh luas Mengikut Yunus Maris(1969). Contohnya: obor . Vokal tengah dapat menghasilkan : No (i). solo.HBML1203 (ii) [o] vokal belakang separuh sempit Bunyi dihasilkan dengan menurunkan belakang lidah 1/3 di antara tempat yang paling tinggi dan tempat yang paling rendah.Luas rongga mulut agak sederhana.Ia wujud kerana pengaruh dialek daerah. Contohnya:perahu. 19 .Keadaan bibir pula dibundarkan.Keadaan bibir juga bersahaja. iaitu terletak di lantai rongga mulut dalam keadaan sedikit tegang maka vocal yang dihasilkan itu dipanggil vokal tengah [Ә ]. 3. vokal ini adalah gantian vokal belakang separuh sempit [ o ].1.

4.1.Perbezaannya adalah dari segi aliran arus udara dari paru-paru itu dibenarkan keluar melalui rongga nasal dengan sebahagian darinya tetap mengalir juga di rongga mulut.1 Letupan bibir [p] . 4. [b] Letupan bibir dihasilkan dengan merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari paru-paru akan bertahan.Kalau letupan itu dilakukan dengan getaran pita suara maka bunyi itu menjadi letupan bibir tak bersuara. disempitkan dan lain-lain semasa rongga mulut atau disalurkan melalui rongga hidung. iaitu [p] dan [b] pula dilakukan dengan pita suara tidak bergetar.1. Contohnya. [mȃndi]. ketiga-tiga faktor ini akan digunakan iaitu daerah artikulasi. 4.Apabila udara tersekat ini dilepaskan dengan serta-merta maka bunyi letupan akan dihasilkan. seperti [mȃkan] .Rajah dibawah menunjukkan bunyi letupan bibir.1Konsonan Letupan Bunyi letupan ini dihasilkan dengan merapatkan alat sebutan kepada mana-mana daerah sebutan. Ia bertentangan dengan bunyi vokal yang dihasilkan tanpa gangguan terhadap aliran udara tersebut.Bunyi-bunyi konsonan Bahasa Melayu boleh dibahagi kepada duo golongan.0 Bunyi Konsonan Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara dari paru-paru yang tersekat.Kita memanggil bunyi letupan itu mengikut daerah sebutannya. Bunyi letupan akan berubah jika daerah dan alat sebutan berubah.Vokalnya ini dibezakan dengan vokal oral dengan cara menandakan tanda diakritis [ ~ ]di atas vokal berkenaan.HBML1203 3. iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. 20 .Udara yang keluar dari paru-paru melalui rongga mulut akan tersekat.4 Vokal Sengau Vokal sengau adalah vokal yang dihasilkan dengan artikulasi yang hampir sama dengan artikulasi bunyi-bunyi vokal oral yang telah dihuraikan di atas. Dalam mendeskripsikan bunyi-bunyi konsonan ini. cara sebutan dan keadaan pita suara.

[?]dijadikan lambang bunyi. Letupan berlaku di pita suara.4 Letupan pita suara [?] Jika pita suara dirapatkan dan tekanan udara dari paru-paru dilepaskan dengan serta merta.HBML1203 Letupan bibir [p] . maka kita tidak mengambil kira ianya bersuara atau tidak. dan menghasilkan bunyi letupan. 21 .3 Letupan lelangit lembut [k] dan [g] Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut.2 Letupan gusi [t] dan [d] Hujung lidah dirapatkan ke gusi atas. Letupan lelangit lembut [k] dan [g] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4. Rajah dibawah menunjukkan bunyi letupan gusi. [b] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4. Rajah dibawah menunjukkan bunyi letupan pita suara [?].Udara yang tertahan dilepaskan dengan serta merta dan menghasilkan bunyi letupan lelangit lembut [k] tak bersuara dan bersuara [g]. Udara yang tertahan dalam rongga mulut dilepaskan dengan serta merta.1.Bunyi dihasilkan ialah letupan gusi tak bersuara [t] dan letupan gusi bersuara [d]. Letupan gusi [t] dan [d] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4. Rajah dibawah menunjukkan bunyi letupan lelangit lembut [k] dan [g].1.1.

4. D. Bunyi geseran gusi lelangit keras tak bersuara[s] dan yang bersuara [z].nya.Udara dari paru-paru tertekan dan keluar dengan bergeser. Rajah dibawah menunjukkan bunyi geseran [z]. [z] Hujung lidah dirapatkan ke arah sempadan gusi lelangit keras tetapi aliran udara tidak tersekat. Geseran Gusi [s] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4.Geseran pita suara ialah [h].HBML1203 Letupan pita suara [?] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4. gusi [s].Lelangit lembut dirapatkan ke dinding belakang rengkung dan udara hanya keluar melalui rongga mulut. Pita suara ini tidak dikatakan bersuara atau tidak.2. mengatakan [h] mempunyai cirri bersuara.1 Geseran Gusi [s].Dalam tesis Ph. Penyempitan rongga mulut menyebabkan udara dari paru-paru kita keluar dengan cara bergeser untuk menghasilkan bunyi geseran. Rajah dibawah menunjukkan bunyi geseran pita suara [h]. 22 . bertajuk Some Aspects of Malay Phonology and Morphology (1976). Farid Onn.2 Geseran pita suara [h] Pita suara boleh disempitkan dan menyebabkan udara keluar di antara pita suara dengan bergeser.2 Konsonan Geseran Konsonan geseran dihasilkan dengan menyempitkan rongga aliran udara sewaktu melalui rongga mulut.Geseran ini boleh bersuara dan tidak bersuara.2.

Terdapat satu bunyi getaran dalam Bahasa Melayu.Bunyi ini bersuara.Ada dua bunyi separuh vokal.Udara dari paru-paru ditekan keluar ikut kiri dan kanan lidah.4 Konsonan Sisian [l] Bunyi ini dihasilkan dengan menggetarkan lidah dari kiri dan kanan dalam rongga mulut. Konsonan Sisian [l] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4. Konsonan Getaran [r] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4. tetapi di sini mempunyai masalah gangguan aliran udara.HBML1203 Geseran pita suara [h] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4.3 Konsonan Getaran [r] Bunyi konsonan ini dihasilkan dengan mengetarkan lidah dalam rongga mulut. 23 .Udara dari paru-paru ditekan keluar hingga menggetarkan lidah untuk menghasilkan bunyi getaran [r].Hujung lidah diangkat ke arah gusi atas. Rajah dibawah menunjukkan konsonan Sisian [l].5 Separuh Vokal [w] dan [y] Separuh vokal ini merupakan bunyi vokal yang tidak selesai. Rajah dibawah menunjukkan konsonan bunyi getaran [r]. Satu bunyi sisian [l]dihasilkan dan bunyi bersuara dalam Bahasa Melayu.Lidah diangkat ke arah gusi atas.Ia tidak tidak dikenal sebagai vokal penuh kerana ia tidak terdapat sebarang gangguan kepada aliran udara.

Ini menghasilkan bunyi sengau bibir [m]. Tetapi lelangit lembut diturunkan untuk membolehkan udara keluar melalui rongga hidung.7 Konsonan Sengauan Konsonan ini dihasilkan dengan cara yang seakan serupa dengan letupan.iaitu:separuh vokal bibir [w] dan separuh vokal lelangit keras [y].6 Konsonan pinjaman Gigi bawah dirapatkan ke arah bibir atas tetapi tidaklah rapat sehingga menyekat aliran udara.1 Sengauan bibir [m] Bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. 4. Konsonan pinjaman [v] dan [f] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4. Rajah dibawah menunjukkan Konsonan pinjaman [v] dan [f].7.Udara dari paru-paru tertekan dan keluar dengan bergeser. Rajah dibawah menunjukkan Separuh Vokal [w] dan [y].Bunyi geseran gigibibir yang bersuara ialah [v]dan yang tak bersuara ialah [f].Semua bunyi sengauan adalah bersuara. Sengauan bibir [m] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) . Rajah dibawah menunjukkan sengau bibir [m]. Separuh Vokal [w] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4.Bunyi sengauan akan terhasil.

Ini menghasilkan bunyi sengau gusi[n]. Rajah dibawah menunjukkan sengauan gusi [n]. Rajah dibawah menunjukkan bunyi sengauan lelangit lembut bersuara[ŋ]. Sengauan Lelangit Lembut[ŋ] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) . Rajah dibawah menunjukkan bunyi sengauan lelangit keras bersuara [ɲ].7.7.3 Sengauan Lelangit Keras[ɲ] Depan lidah dinaikkan ke lelangit keras. Sengauan Gusi [n] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4.7.HBML1203 4. Bunyi yang dihasilkan dikenali sebagai bunyi sengauan lelangit keras bersuara[ɲ].2 Sengauan Gusi [n] Hujung lidah dirapatkan ke gusi atas. Sengauan Lelangit Keras[μ] ( Rajah dipetik daripada buku OUM) 4.4 Sengauan Lelangit Lembut[ŋ] Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut. Bunyi yang dihasilkan dinamakan bunyi sengauan lelangit lembut bersuara[ŋ].

Hanya setelah bunyi-bunyi ini terakam dalam bentuk lambang barulah bunyi tersebut dapat dianalisa. Ini dapat dilihat dalam carta Fonetik Antarabangsa di bawah.Transkripsi terbahagi kepada dua jenis iaitu transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik. satu carta telah dimasukkan sebagai rujukan. Transkripsi adalah penurunan lambang-lambang bunyi daripada lambang tulisan yang mencatat sesuatu dalam kehidupan. dinyatakan juga sama ada bunyi itu bersuara atau tidak.8 Carta Konsonan Bahasa Melayu Untuk menjelaskan bunyi-bunyi yang dideskripsi. Bermacam-macam bunyi boleh dilahirkan sekiranya daerah sebutan dibahagi dengan lebih rapi.Penganalisaan bunyi untuk menimbulkan sistem bunyi dalam kajian fonologi.HBML1203 4.Dalam carta ini. baik vokal mahupun konsonan. Carta Konsonan Bahasa Melayu 4. daerah sebutan dirujukkan kepada cara sebutan.9 Transkripsi Fonetik dan Fonemik Kita telah membincangkan bagaimana bunyi dihasilkan. . Semua lambang dapat dipakai bagi merakamkan bunyi secara bertulis.

Contohnya seperti berikut: .HBML1203 Carta Fonetik Antarabangsa 4.1 Transkripsi Fonetik Transkripsi fonetik merupakan cara yang mempelajari segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat pertuturan manusia dan memberikan lambang-lambang fonetik untuk bunyi itu masing-masing.9.

Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan “ the study of the systematic organization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called phonology”. Unit-unit bunyi ini dipanggil fonem.2 Transkripsi Fonemik Transkripsi fonetik pula merupakan cara yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dan cara pengelompokan mereka ke dalam fonem-fonem. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Universiti terbuka pula. /m/ dan kata itu. Seseorang tidak lagi teragak-agak mengatakan yang bunyi-bunyi konsonan /k/ . /s/. /p/ .4.9.fonologi ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia. fonem boleh dimengertikan sebagai unit sifat bunyi yang membezakan erti ( Bloodmfield: 1933). yakni satu pernyataan yang begitu umum untuk mendefinisikan fonologi itu sendiri.Satu unit ujaran yang bermakna dan terdiri daripada beberapa unit bunyi.1 Fonem Fonem adalah unit pada tingkat bunyi yang distingtif. Manakala menurut Dalbor.0 Fonologi Menurut Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham. baya . Contohnya seperti kaya .Contohnya seperti berikut: Fonem θ Fonem ŏ Fonem ŋ Fonem γ dieja sebagai"th" dieja sebagai"dh" dieja sebagai"ng" dieja sebagai"gh" 5. bidang fonologi mengkaji sistem bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan.Ia lebih ditumpukan transkripsi dalam bentuk tulisan. /b/ .“ phonology is the study of the function and patterning of speechsounds ” yang bermaksud “fonologi ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia”. Terdapat beberapa contoh di bawah. 5.Selain itu. maya dan saya.khusus bagi sesuatu bahasa. yang membezakan erti antara dua . paya . salah seorang ahli linguistik Barat pula.Fonem juga bermaksud bunyinya hampir sama.

igama pikir paham ugama fikir faham Akhir kata.2 Alofon Alofon adalah pengwujudan dari fonem yang berbeza dari segi sifat-sifat fiziknya. 5. b diganti dengan p . p . dan dengan sendirinya merupakan anggota kepada keluarga fonem tersebut. bunyi-bunyi yang berbeza dikaji haruslah jangan mendatangkan perbezaan makna. maka bagi akan bertukar menjadi palu . maka kitar akan bertukar menjadi gitar . Oleh itu b . seorang pengkaji harus dapat membezakan keadaan yang seolah-olah sama dengan variasi bebas di mana kerap terjadi sebutan yang alternatif dari suatu kata yang memperlihatkan adanya perbezaan yang fonemis. [ f ] dan [ p ] adalah alofon-alofon kepada fonem /p/ dalam Bahasa Melayu. maka paku akan bertukar menjadi baku . maka gelipar akan bertukar menjadi kelipar . dalam membuat pertimbangan bagi menentukan alofon-alofon kepada sesuatu fonem dalam sesuatu bahasa. g dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran.HBML1203 Misalnya : b diganti dengan p . g diganti dengan k . maka geli akan bertukar menjadi keli . Perkataan-perkataan di bawah mempunyai erti yang sama tetapi berbeza secara fonetis pada bunyi pertamanya . p diganti dengan b . .Selain itu.Bunyi-bunyi yang dikaji itu haruslah dilihat dari segi kesamaan fonetis.alofan merupakan bunyi-bunyi kelainan yang tergolong kepada kelas fonem yang sama. k . maka bagi akan bertukar menjadi pagi . [ f ] dan [ p ] adalah alofon-alofon kepada fonem /p/ dalam Bahasa Melayu. g diganti dengan k .Unit bunyi juga boleh saling berganti secara alternatif itu adalah fonem-fonem yang berasingan yang / i / boleh diganti dengan / u / supaya perkataan yang sama boleh disebut sebagai ugama . Contohnya seperti berikut: Ugama agama / u / boleh diganti dengan / a / supaya perkataan yang sama boleh disebut sebagai agama. Dengan kata lain. k diganti dengan g .

HBML1203 sudah terbukti dengan jelasnya dalam sesuatu bahasa itu. .

panjang-pendek bunyi vokal dan konsonan penting sekali peranannya bagi membezakan morfem. Dalam kebanyakan bahasa. 6. Lambang [: :] menunjukkan dua mora dan lambang [. 6.4 Jeda Jeda dikenali sebagai persendirian . Bunyi vokal boleh berbeza dari segi kenyaringan dalam kesatuan bunyi-bunyi.tona rendah. tona mendatar dan tona turun naik. iaitu unsur hentian yang memisahkan antara perkataan.2 Panjang.Terdapat 4 jenis tekanan dengan tanda-tanda tertentu seperti berikut: = tekanan keras / dua ᴧ = tekanan sedang / dua 6. ayat atau rangkaian kata.3 Tona Tona adalah meninggi atau menurunnya nada suara pada menyebut sesuatu sukusuku atau morfem.Perbezaan tona merupakan sesuatu perbezaan yang disebabkan oleh perbezaan nada suara seperti tona tinggi.HBML1203 6.1 Tekanan Tekanan adalah keras atau lemahnya suara yang diperlukan bagi menyebut sesuatu suku-kata.] adalah setengah mora.pendek Dua bunyi. tekanan . Lambang digunakan untuk membezakan makna. jeda digunakan ialah #. khususnya bunyi vokal mungkin serupa dalam semua aspek fonetik melainkan berbeza dari segi panjang-pendek.Lambang ini akan digunakan bernama mora[:]. maka barulah makna kata itu menjadi pasti dan jelas.0 Ciri-ciri suprasegmental Bahasa Melayu Ciri-ciri suprasegmental adalah sifat bunyi yang menindihi sesuatu segmen bunyi samada bunyi vokal atau bunyi konsonan. Segmen bunyi yang dicantumkan menjadi urutan yang bermakna akan menghasilkan kata yang jika seharusnya dilengkapkan dengan ciri-ciri yang non-segmental seperti panjang-pendek . tona dan jeda . 6. Unsur ini \ = tekanan lemah / tiga v = tekanan paling lemah .

0 Kepentingan dalam pengajaran kemahiran lisan Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. yakin diri untuk bersuara semasa pengajaran dijalankan. Kanak-kanak dapat bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan Perbezaan antara r dan l menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan. intonasi dan tekanan suara. kanak berdiri untuk membaca perkataan yang hampir sama dan berbeza sedikit bunyi dari segi fonetiknya yang diberi oleh guru secara persendirian. Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah mengeluarkan buah fikiran mereka dengan sebutan yang betul. pagi & bagi beli dara & & beri darah Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. syarahan dan lain-lain. Contohnya: Pengalaman yang diceritakan oleh kanak yang melawat ke zoo negara di dalam kelas dapat membantu kanak-kanak lain mengenali lebih banyak tentang kehidupan haiwan . Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. Dengan itu mereka akan lebih berani. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh.HBML1203 7. 2) Dia sudah lali. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. . guru. Contohnya. Contohnya: 1) Dia sudah lari. mengajuk dan seterusnya bercakap. ibu bapa dan sebagainya serta dalam majlis bahas. Struktur ayat. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan.

Di samping itu . konsonan dan fonetik antarabangsa dimasukkan sekali ke dalam kerja kursus ini sebagai rujukan. 8. saya juga mengkaji bagaimana vokal dan konsonan dihasilkan.Mereka dapat melakukan apa yang disampaikan oleh orang lain. carta . Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. Untuk memahami dengan lebih mendalam. pita suara. Setelah mengkaji.HBML1203 Kanak-kanak dapat mendengar dan memahami pertuturan yang disampaikan oleh orang lain dalam kehidupan harian sama ada di dalam atau di luar rumah. Lidah dan bibir pula memainkan peranan yang amat penting dalam penghasilan bunyi vokal manakala konsonan mempunyai bunyi yang bersuara dan tidak bersuara. Manakala fonemik pula berkaitan tentang kajian fungsi dan struktur bunyi bahasa. Bunyi konsonan terhasil kerana ada gangguan atau halangan semasa udara keluar dari peparu dan dua bibir iaitu gusi. saya juga telah mengkaji tentang alat-alat artikulasi dan dearah-daerah artikulasi. carta vokal. vokal merupakan bunyi bersuara kerana tiada halangan semasa udara keluar dari peparu. Saya pergi membeli sekarang. Selain daripada itu. tolong beli sebotol kicap di kedai runcit . Maka dengan ini boleh memudahkan kanak-kanak untuk belajar. sifat bunyi bahasa dan pendengaran. lelangit keras.0 Kesimpulan Melalui kerja kursus ini banyak yang kita dapat pelajari daripada BahasaMelayu dimana terdapat bidang yang mengkaji tentang bunyi bermakna yang dipertuturkan oleh manusia iaitu fonologi yang terbahagi kepada dua iaitu fonetik dan fonemik. " Secara keseluruhan kemahiran lisan adalah amat penting. Alat-alat artikulasi melibatkan semua organ yang terlibat dalam penghasilan bunyi manakala dearah artikulasi adalah bagi organ yang tidak boleh digerakkan dan sentiasa berada pada tempatnya. Fonemik merupakan satu kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. dan rongga hidung yang memainkan peranan penting dalam penghasilan bunyi konsonan.Contohnya seperti berikut: Ibu:"Ali . lelangit lembut. guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat persekolahan." Ali:"Baiklah. ibu.

(1995). Permulaan Ilmu Linguistik satu pengenalan konsep bidang kajian secara teoritis.my Kuala Lumpur: . (1984). (1980). Arbak Othman. Kuala Lumpur:Fajar Bakti SDN. The Malay Sound System. (1964). Kuala Lumpur : University Malaya Press. (1983).oum.HBML1203 RUJUKAN / REFERENSI Abdullah Hassan. Mengajar Bahasa Suatu Pendekatan Saintifik. Yunus Maris. T. http:// www. Morfologi Struktur Kata Dalam Nahu Generati. J.BHD. (1966). Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Peter Trudgil .edu. Amerika Syarikat: Nombor Kad Katalog Perpustakaan Kongres. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Robert Lado.Jensen. Sosiolinguistik Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->