P. 1
Kaedah Kaedah Dan Teknik Pengajaran

Kaedah Kaedah Dan Teknik Pengajaran

|Views: 72|Likes:
Published by Ezzat Ezzani
Kaedah Kaedah Dan Teknik Pengajaran
Kaedah Kaedah Dan Teknik Pengajaran

More info:

Published by: Ezzat Ezzani on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

1.

0 PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalah tugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukup sebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnya dengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institut perguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakal-bakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar. Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsi pengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga boleh dijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnos keperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakan strategi tersebut untuk membantu murid mencapai objektif pembelajaran yang ditentukan.

-1-

2.0 KAEDAH-KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN 2.1 Sumbangsaran Sumbangsaran merupakan satu aktiviti perbincangan yang dikendalikan secara kumpulan. Tujuan sumbangsaran menjana idea tanpa mengira idea tersebut sesuai atau tidak. Cara ini mengelakkan berfokus kepada satu cara penyelesaian sahaja. Oleh yang demikian,penilaian, perbincangan dan kritikan ditunda sehingga semua percambahan idea sudah dibuat. Topik perbincangan haruslah sesuai dengan kebolehan dan minat murid-murid. Dalam kaedah sumbangsaran ini, tempoh masa untuk mengemukakan idea ditentukan oleh guru. Secara kebiasaannya, ia ditentukan dalam masa dua puluh minit. Melalui cara ini murid-murid diberikan peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat tentang tajuk perbincangan. Semua pendapat atau idea dicatat dalam pengembangan idea orang adalah digalakkan oleh guru. Sumbangsaran dijalankan apabila guru memberikan tajuk perbincangan sebelum murid-murid dimasukkan dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu. Setiap kumpulan biasa terdiri daripada 8 hingga 12 rang ahli. Seterusnya muridmurid akan membincang tajuk tersebut dalam kumpulan masing-masing sebelum membuat pendirian masing-masing tentang masalah tersebut. Dalam sesi sumbangsaran yang sebenarnya, ahli-ahli akan mengemukakan pelbagai pernyataan masalah daripada pelbagai sudut pandangan. Namun dalam setiap aktiviti sumbangsaran guru hendaklah mengambil inisiatif untuk menasihat murid-murid supaya tidak mengkritik atau menilai pandangan ahli-ahli kupulan yang lain. Oleh yang demikian, seorang guru seharusnya bertindak positif dengan menerima semua idea yang diterima oleh murid-murid.

-2-

Dalam satu sesi sumbangsaran, guru seharusnya melantik seorang pengerusi dalam setiap kumpulan dan peranannya ialah untuk menyelaraskan idea-idea yang akan dipilih oleh ahli-ahlinya. Pengerusi setiap kumpulan akan merumuskan segala idea-idea selepas mendapat persetujuan daripada ahli-ahli kumpulan. Dengan cara ini, segala aktiviti yang dijalankan menunjukkan kaedah menggalakkan pemikiran kreatif dikalangan murid-murid.Keadah ini merupakan satu kaedah yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia adalah satu cara untuk memperolehi banyak idea dalam tempoh masa yang singkat. Dalam kaedah ini, lebih banyak idea baru dikemukakan oleh murid berbanding dengan kaedah analitikal biasa.

2.2 Bercerita Aktiviti brcerita merupakan satu lagi kemahiran generik iaitu suatu cara yang boleh digunakan oleh guru. Aktiviti ini boleh mempromosikan minat dalam manamana bahagian kurikulum.Selain itu ia dapat mengembangkan penghargaan dan keseronokan untuk menikmati kesusasteraan,pengayaan bahasa, pelbagai pengalaman, mengembang kemahiran mendengar dan memotivasi murid-murid membaca. Guru seharusnya berinovatif dalam mencari cerita yang sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga berperanan untuk memastikan cerita yang dipilh sesuai dengan peringkat umur murid-murid dan dapat menarik minat mereka. Secara tambahannya pula, guru boleh menggunakan bahana-bahan sampingan yang dapat menarik lagi minat muridmurid terhadap cerita yang hendak disampaikan seperti boneka, tali, binatang mainan, kertas dan sebagainya. Pada masa yang sama, guru perlulah mempelbagaikan suara dan nada supaya cerita yang ingin disampaikan kepada murid-murid menjadi lebih menarik. Kebaikan teknik bercerita ialah ia dapat melengkapi murid dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kecekapan lisan. Kaedah ini menggalakkan murid untuk berfikir secarakritis dan kreatif khasnya apabila guru beranyakan soalan tentang moral sesuatu cerita. Kemahiran-kemahiran yang guru perlu menggunakan dalam teknik bercerita ialah :

-3-

a) Kemahiran verbal seperti projeksi suara, penekanan fasa atau bunyi dan penggunaan ayat-ayat yang mudah. b) Nada suara yang sesuai untuk menggambarkan siuasi tertentu dan memiliki kebolehan memanipulsi mimik muka untuk menunjukkan emosi yang berlainan. Kemahiran bukan verbal yang perlu dikuasia oleh guru dalam teknik bercerita ialah gerak mata dan mimik muka yang sangat eksperesif. Aktiviti yang paling penting dalm teknik becerita ialah hasil perbincangan yang menyusuli guru selepas tamat guru bercerita. Dalam proses perbincangan, guru mestilah memastikan yang dia perlu menguji kefahaman murid tentang cerita yang telah disampaikan olehnya. Guru juga dapat membina pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran selepas satu sesi cerita iaitu seperti kefahaman, latihan tatabahasa dan merumuskan isi-isi penting dalam cerita. Dalam teknik bercerita terdapat beberapa langkah yang telah ditetapkan. Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dicadangkan untuk aktiviti bercerita : a) Sebelum bercerita Persekitaran yang selesa adalah penting. Jika boleh, suatu tempat duduk itu perlulah dikemas supaya murid-murid boleh duduk di tempat tersebut dan mengelilingi pencerita. Jika waktu tersebut guru ialah pencerita, guru tersebut perlu menimbangkan perkara-perkara seperti memastikan cerita yang diperdengarkan boleh didengari oleh semua murid. Kemudian pastikan bahawa semua murid dapat melihat pencerita, terutama muka dan tangan.Guru tersebut juga perlu bercerita dengan kuat dan jelas dengan intonasi suara dan eksperesi muka yang bersesuain dengan cerita. Sekiranya pencerita tidak mahu diganggu, guru perlu memberitahu murid supaya tidak bertanyakan soalan sehingga penghabisan cerita. Perkara yang paling utama ialah memastikan semua murid memberi perhatian sebelum cerita itu dimulakan.

-4-

Pencerita pula perlu mengambil langkah supaya bertentangan mata ( eye contact ) dengan pendengar dan bertutur secara terus menerus kepada pendengarnya. Dalam domain kognitf. Langkah yang harus di ambil oleh guru tersebut ialah memberi maklumat tentang bahagian-bahagian dan urutan cerita yang berkaitan. Dari sudut afektif.3 Perbincangan Kaedah perbincangan merupakan satu aktiviti berkumpulan di mana murid-murid berinteraksi sesama mereka dalam membincangkan satu isu atau masalah.perbincanganboleh menggalakkan murid-murid menganalisis idea-idea dan fakta-fakta dari pelajaran baru dan mengaitkannya dengan pelajaran yang lampau.ia juga bertujuan untul memastikan agar murid-murid memberi perhatian terhadap cerita yang diperdengarkan. Perbincangan boleh digunakan untuk mencapai objektif-objektif kognitif dan afektif. Selain itu. peristiwa dalam satu keadaan tidak formal sebagai permulaan kepada pengalaman bercerita lebih mendalam. Strategi ini menggalakkan murid bertukar pendapat . guru juga boleh menggunakan kaeadah memberi peluang kepada murid untuk bercerita bersama-sama. 2. Murid-murid berpeluang menegemukakan isu-isu . Perbincangan melibatkan perbualan antara murid dengan guru dalam sebuah kelas atau antara sekumpulan murid. -5- . idea atau maklumat secara berkesan bersama guru mereka atau di kalangan murid. Guru juga harus memberi peluang murid untuk berkngsi cerita. Perbincangan boleh merangsang pemikiran kritikal dan menggalak muridmurid yang berkebolehan sederhana dan kurang berupaya melibatkan diri dalam proses pembelajaran.Walaubagaimanapun. pendapat dan idea-idea tentang sesuatu topik dan guru bersama murid-murid kan membuat rumusan pada akhir sesi perbincangan. b) Semasa bercerita Kaedah ini memberi peluang kepada murid-murid untuk menctat nota daripada cerita yang diperolehi untuk perbincangan lanjut.

simposium perbahasan melibatkan sekumpulan murid.Panel. Panel dn perbahasan direka dengan tujuan membantu murid-murid memahami beberapa pandangan berkaitan dengan sesuatu topik atau isu. Ia berfaedah dalam kegiatan bilik darjah yang besar apabila perbincangan tidak formal atau kumpulan kecil tidak dapat dijalankan.perbincangan menggalakkan murid-murid meninjau pendapat-pendapat mereka. Kemudian satu perbincangan tolak ansur akan diadakan bersama kelas. Mereka menggabungkan aktiviti-aktiviti dan kenyataan-kenyataaan yang dirancang melalui perbincangan tolak ansur. Tiap –tiap ahli memberi kenytaan masing-masing. Panel dijalankan dalam keadaan tidak formal di mana empat hingga enam orang ahli berbincang satu topik bersama seorang pengerusi manakala murid-murid lain dalam kelas mendengar. Sebelum perbincangan kelas. menyampaikan maklumat tersebut dan membincangkannya. Walau apa pun objektifnya.berinterksi dan menilai idea-idea murid-murid lain serta mengembangkan kemahiran mendengar dengan baik. -6- . Pada asasnya terdapat dua jenis perbincangan : a) Perbincangan Kelas ( Whole class discussion ) Dalam perbincangan ini guru harus mengendali perbincangan kelas. Meja bulat boleh digunakan sebagai versi panel yang tidak formal. adalah penting untuk memastikan murid-murid mempunyai pengetahuan asas tentang aspek yang dibincangkan. memperolehi maklumat tentang sesuatu topik. perbincangan mesti dirancang dengan baik dan soalan-soalan penting dibentuk sebelum pengajaran dijalankan. Dalam perbincangan kelas perlu dan wujud panel dan perbahasan.

guru harus pastikan murid-murid kepada mempunyai kumpulan pengetahuan tesebut. Organisasi yang teliti boleh membantu melicinkan proses perbincangan.perbincangan pengajaran yang berfokus kepada isi kandungan dan berkembang brdasarkan topik-topik yang pernah diajar.perbincangan kumpulan kecil merangkumi perkembangan kemahiran komunikasi. Terdapat sekurang-kurangnya empat perkara yang mana guru boleh lakukan bagi menjamin keberkesan perbincangan kumpulan kecil. Kedua. Teknik yang paling akhir ialah murid-murid harus diberi arahan yang tepat. Selain dari mempromosi kemahiran pemikiran bertahap tinggi.Ia merangkumi ucapan-ucapan yang tersedia oleh ahli-ahli dari dua kumpulan yang mempunyai pandangan yang bertentangan. setiap kumpulan harus -7- . Murid-murid yang terlibat dalam perbincangan boleh tersesat secara mudah. b) Perbincangan kumpulan kecil Bilangan yang paling sesuai dalam perbincangan kumpulan kecil adalah empat hingga lima orang murid. Pada penghabisan aktiviti kumpulan kecil.Simposium pula hampir sama dengan panel tetapi ia melibatkan penyampaian maklumat yang lebih formal oleh setiap ahli panel. Kelas melibatkan diri melalui soal dan jawab selepas panel telah menyampai maklumatnya. Ketiga ialah guru harus merancang perbuncagan yang pendek dalam topik tersebut. Tiap-tiap ahli akan membangkang idea dari kumpulan lain. Perkara pertama ialah guru harus memantau aktiviti secara teliti dengan meronda dalam bilik bagi memastikan setiap kumpulan fokus kepada objektif perbincangan.kepimpinan. harus kecil asas Oleh mengikuti untuk yang satu menyumbang perbincangan demikian. perbahasan dan kompromi. Perbincangan ini diketuai oleh murid terpilih dengan bimbingan seorang guru. Panel dan perbahasan dijalankan untuk faedah kelas. Perbahasan pula ialah satu pendekatan perbincangan yang formal.

Selain itu. -8- . menghargai dan mendengar pandangan orang lain. Kaedah perbincangan juga dapat membina keyakinan diri dan konsep kendiri murid. Peranan guru dalam situasi perbincangan iaitu sebagai pemudah cara dan membimbing murid sepanjang sesi perbincangan. Berikut merupakan beberapa garis panduan untuk menjalankan aktiviti perbincangan : a) Mengambil kira matlamat perbincangan b) Mempertimbangkan pengalaman dan perkembangan murid-murid c) Mengkaji isu-isu yang terlibat d) f) Murid-murid diberi orientasi objektif perbincangan Perlu berbekalkan maklumat baru atau tepat bila perlu bermakna h) Menerapkan unsur jenaka i) Garis panduan ini boleh diaplikasikan kepada kaedah kumpulan e) Menyediakan persekitaran yang menyeronokkan g) Mengulang. Tujuan kaedah perbincangn ialah untuk melatih murid membiasakan diri bercakap dalam situasi formal. Topik perbincangan mestialh sesuai dengan objektif dan minat muridmurid tambahan pula guru perlu menentukan objektif perbincangan iaitu sama ada perbincangan itu adalah untuk mengumpul fakta atau menyelesaikan sesuatu masalah.melaporkan hasil kerja kepada kelas. rumus atau jana dan kenyataan kepada satu unit yang Dalam perbincangan. Hal ini boleh dijalankan melalui laporan bertulis atau wakil dari kumpulan memberi laporan secara lisan .pendapat. iaitu memberi peluang kepada mereka untuk menyuarakan pendapat. murid akan memberikan reaksi atau tindak balas tentang topik atau masalah dan perbincangan dilaksanakan di bawah kawaan guru. Teknik perbincangan dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran di sekolah. guru harus memupuk unsur0unsur kerjasama. hormat-menghormati.menyoal serta menyelesaikan masalah. Guru harus menggalakkaan murid mengembangkan kemahiran dalam mengemukakan hujah.

Demonstrasi membolehkan murid-murid memerhati benda-bemda maujud dan bagaimana mereka berfungsi. Ia melibatkan demonstrasi oleh guru di hadapan kelas untuk menunujukkan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah pembelajaran. guru juga perlu mengemukakan soalan-soalan divergen dan menggalakan murid-murid untuk menyoal idea-idea rakan-rakan mereka. demonstrasivdengan komen atau demonstrasi dengan penglibatan dari murid-murid. guru perlu mengawal aktiviti-aktiviti perbincangan supaya murid-murid menumpukan perhatian. terdapat satu komunikasi lisan secara lansung dari guru kepada murid. guru merancang demonstrasi secara teliti. Bagi menjalankan demonstrasi yang berkesan. mempraktikkan demonstrasi. demonstrasi memerlukan murid memerhati. Kuliah memerlukan murid mendengar. guru bersama murid-murid harus merumuskan isi-isi penting terhadap penyelesaian masalah dalam perbincangan.Lazimnya. memastikan setiap murid memerhatikan demonstrasi. Dalam proses demonstrasi.Seterusnya. meperkenalkan demonstrasi untuk -9- . Demonstrasi guru ini dijadikan model gerak balas dan jangkaan oleh muridmurid. membentuk rangka demonstrasi. 2. Pada akhir satu sesi perbincangan.memberi model kemahiran mengajar dan menunjukkan kadar perubahan. Guru juga mesti meneliti tingkah laku murid agar mereka tidak menyeleweng atau bermain-main dala satu sei perbincangan. Terdapat demonstrasi tulin. merangsang minat dalam sesuatu topik. maklumat dan idea. Semasa perbincangan.4 Demonstrasi Demonstrasi juga dikenali sebagai tunjuk cara. Demonstrasi boleh digunakan unruk mengilustrasikan hujah-hujah atau prosedur secara berkesan. guru mendemonstrasi satu gerak balas atau aktiviti sebelum murid-murid melakukan aktiviti itu secara individu. Demonstrasi ialah satu kaedah untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur-prosedur yang tertentu.Ia juga melibatkan pendekatan visual untuk memeriksa proses.

10 - . Teori ini digunakan untuk membentuk penyelesaian common sense dan juga memudahkan komunikasi. perbincangan tentang perkara-perkara yang ditunjuk cara ia mesti dijalankan oleh guru.mereka mesti .objektif dan menyediakan alatan atau bahan yang hendak digunakan dalam sesi pengajaran. Bagi meletakkan alat-alat dalam hubungan. Satu kebaikan demonstrasi ialah ia memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada murid-murid melalui deria penglihatan dan pendengaran.olahraga.guru mesti mewajibkan murid-murid memberikan perhatian yang sepenuhnya. permainan dan membuat uji kaji. Terdapat juga kelemahan dalam penggunaan kaedah demonstrasi ialah ia memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi dan teliti oleh guru sebelum sesi tunjuk cara.Kebaikan tujuk cara ialah ia memberi peluang kepada murid untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajari setelah melihat prosedur-prosedur yang ditunjukkan oleh guru.memfokus perhatian dan menggalakkan soalan serta merancangkan tindakan susulan.guru hendaklah menentukan topik. TOC ) Teori Konstrain ( TOC) boelh digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau boleh digabunkan untuk membentuk penyelesaian masalah koheran dan mengubah sistem pengurusan. 2. disoal tanpa rasa marah dan diubah supaya dapat mengambil ikhtibar kefahaman sesuatu situasi. Dalam proses demonstrasi . Guru juga boleh mengarahkan murid-murid untuk menulis laporan ringkas tentang demonstrasi tersebut. Selepas membuat sesi praktis. Tujuan generik ialah menterjemah intuisi kepada bentuk yang boleh dibincang secara rasional.guru perlu memberikan penerangan yang jelas supaya murid-murid dapat memerhati apa yang ditunjukkan. Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian. Kaedah ini juga membenarkan murid-murid untuk mencontohi sesuatu perlakuan dengan mudah. Dalam pelaksanaan demonstrasi. Semasa membuat demonstrasi. kolaborasi dan persetujuan di antara semua yang terlibat dalam penyelesaian ini.5 Penyelesaian masalah ( Theory of Constraint .

membuat keputusan dan memperkembangkan penyelesaian. Masalah yang dikemukakan oleh guru dalam kaedah peneyelesaian masalah hendaklah berkaitan dengan tajuk topik-topik dalam mata pelajaran mereka. soalan-soalan divergen tentang masalah dikemukakan. Ia juga dapat meingkatkan keyakinan diri murid-murid khasnya apabila mereka dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Ketiga-tiga objektif masingmasing mempunyai tujuan dan mempunyai kepastian. Penyelesaian masalah juga membolehkan murid berfikir secara rasional dan logik apabila menghadapi masalah. Objektif yang kedua pula ialah apa yang perlu diubah kepada iaitu visi atau penyelesaian yang telah diverbalisasikan dan strategi diperihalkan supaya mencapai status yang diingini iaitu preskripsi. Jika penyelesaian masalah dapat dicapai. Dalam proses penyelesaian masalah.murid-murid diminta mengemukakan contoh-contoh baru bagaiamana masalah itu boleh . Penyelesaian masalah merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari idea-idea alternatif dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi .11 - . murid-murid perlu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran – kemahiran tertentu.menyokong satu daripada tiga objektif generik. Kaedah penyelesaian masalah membina pemikiran murid supaya bersedia untuk menghadapi masalah. Ia juga mengerakkan murid-murid untuk mengembangkan kemahiran penyelesaian masalah mereka. Objektif yang pertama ialah apa yang perlu diubah. Ketiga ialah bagaimana perubahan boleh dilakukan dalam perkembangan rancangan-rancangan dan taktik-taktik yang terperinci akan menjelaskan apa yang berlaku dan penyamaan usaha-usaha kumpulan dalam implementasi strategi seperti merancang dan membina kumpulan. Guru perlu membimbing dan merangsangkan proses perbincangan penyelesaian masalah.Ia berkaitan dengan penilaian situasi. Dalam teknik penyelesaian masalah. perihal tentang situasi semasa dan identifikasi masalah utama atau konflik serta andaian – andaian yang menyokongnya seperti diagnosis. cara menyelesaikan dan seterusnya mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi tersebut.

murid akan melihat kembali proses penyelesaian dan menilai sama ada cara penyelesaian berjaya atau tidak. sumbangsaran. Pelbagai teknik lain dapat digunakan oleh guru dalam proses penyelesaian masalah seperti inkuiri.mencuba cara-cara penyelesaian yang baru dan merumus serta menilai penyelesaian. ia juga memberikan peluang kepada murid-murid untuk memperlihatkan secara langsung kreativiti.perbincangan dan simulasi. Murid-murid akan memikirkan cara-vara mengumpul maklumat yang dapat menolong menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru.diselesaikan. Terdapat beberapa langkah yang boleh diaplikasikan dalam teknik penyelesaian masalah. Jika peneyelesaian masalah tidak diselesaikan. Dalam langkah merumus dan menilai penyelesaian. memahami masalah. Dalam kaedah ini. Kelebihan penyelesaian masalah ialah ia dapat meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan murid-murid dan juga dapat memupuk interaksi sosial yang positif. Antaranya ialah penyelesaian masalah. Selain itu. alernatif-alternatif lain akan dikemukakan oleh guru dan murid.kemahiran berfikir murid digalakkan kerana murid-murid perlu memikirkan cara-cara penyelesaian tanpa bantuan guru. menentukan cara-cara penyelesaian masalah. .12 - . Kelemahan kaedah penyelesaian masalah ialah ia memerlukan masa yang panjang untuk dirancang dan dikendalikan oleh guru. Kaedah ini juga tidak begitu sesuai untuk murid-murid yang lemah dan yang tidak dapat memikirkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang sesuai.Kelebihan proses penyelesaian masalah ialah terdapat penglibatan aktif murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bakat dan potensi mereka.

0 PEDAGOGI BESTARI Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di sekolah bestari telah direka bentuk hasil daripada kritikan yang menyatakan bahawa melalui sistem tradisi. diberikan peluang belajar kepada semua dan universiti ini menggunakan aplikasi seperti video. 40-45 unit komputer telah diperuntukkan bagi 750 orang murid sekolah oleh kerajaan Malaysia (Dasar Komputer Kementerian. Pendidikan melalui siaran/jarak jauh dikendalikan dengan menggunakan pelbagai jenis alat penghantaran seperti radio. Pendidikan jarak jauh boleh dijalankan melalui media atau pendidikan komunikasi.13 - . . Pedagogi bestari berusaha mengatasi kelemahan ini dengan hanya menyediakan persekitaran pembelajaran yang lengkap dan melahirkan generasi tenaga manusia yang boleh berfikir secara celik teknologi. Bagi melibatkan guru dengan E-Learning. televisyen tempatan dan komputer di mana tenaga pengajar menyampaikan pengajaran tanpa bersemuka dengan pelajar-pelajarnya. Keistimewaan programprogram universiti terbuka ialah tidak memerlukan kelayakan akademik atau ikhtisas. komputer telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di bawah Rancangan Malaysia ketujuh. Sehubungan itu. guru perlu mahir dan mempunyai maklumat terperinci mengenai bahan pengajaran yang ingin diajar. penyampaian pengajaran hanya melahirkan murid yang mampu mengingat fakta dan angka tanpa mengetahui cara mengaplikasikannya.3. Diantara jenis pendidikan yang diperkenalkan di bawah E-pembelajaran ialah : pendidikan jarak jauh dan pendidikan komputer. internet dan televisyen. Selaras dengan zaman globalisasi. Selain itu. Pihak Kementerian Pendidikan sedar akan peranan komputer dalam pembelajaran. 1996). E-Pembelajaran ialah satu cara untuk proses peningkatan kendiri seorang guru. pendidikan jarak jauh boleh juga dijalankan melalui televisyen satelit. Guru juga harus mengikuti kursus-kursus melalui pembelajaran secara online melalui program-program yang ditawarkan oleh universiti terbuka. Ia ditakrifkan sebagai penggunaan teknologi-teknologi rangkaian dan laman web yang dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru.

menghantar e-mel. seorang guru harus mahir dan mengetahui perisianperisian seperti Microsoft Word.14 - . Microsoft Power Point. guru juga harus menyertai “Smart Learning Environment” (SLE). Microsoft Publisher dan Microsoft Access. ‘desktop publishing’. Matlamatnya adalah untuk guru mengaplikasikan teknologi maklumat di bilik darjah. ‘database’. Beberapa aplikasi seperti ‘word processing’. Dalam SLE guru perlu mempelajari aktiviti-aktiviti komputer seperti membangunkan modul pengajaran. Untuk membuat peningkatan kendiri. dan ‘graphing’ telah diperkenalkan dalam program ini. ‘spreadsheet’. . E-mel. Ia juga bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pihak pengurusan sekolah serta meningkatkan pengetahuan guru terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. membuat grafik. memuat turun bahan pengajaran. Antaranya ialah Jaringan Web Sedunia. Microsoft Excel. kumpulan perbincangan dan senarai mel.Melalui pendidikan komputer. membuat program kolaboratif dengan sekolah-sekolah di luar negara dan membuat pencarian maklumat di Internet. SLE ialah satu program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan infrastruktur sekolah dengan meningkatkan kemahiran sumber manusia di kalangan guru. Guru juga harus tahu menggunakan aplikasi-aplikasi internet kerana alat-alat ini sangat berguna dalam proses pengajaran dan pembelajaran. membuat perkembangan web.

megguna pengurusan grafik. Satu lagi kepentingan pengajaran langsung adalah ia dilakukan melalui langkah demi langkah.Proses utama dalam penyampaian aktif ini termasuklah mendapatkan perhatian daripada murid.4. selalunya kandungan yang baru dalam kurikulum. Dalam pendekatan ini. pembelajaran masteri dan pengajaran langsung dalam bilik darjah. dari satu subtajuk ke satu subtajuk berasaskan analisis tugasan.amali. Murid biasanya bersifat pasif dan bergntung kepada guru untuk memberi fakta dan maklumat dalam menyelesaikan masalah. memilih obejektif yang hendak dicapai.1 Pengajaran Direktif Strategi pengajaran direktif bertujuan membantu murid bagi memahami dan mencari maklumat berasaskan pembacaan dan penaakulan kritis. Ia juga bersifat authoritarian di mana guru berperanan sebagai sumber maklumat. menyemak untuk pemahaman dan simpanan serta memberi ganjaran kepada hasil pencapaian yang diharapkan. Aktivitiaktiviti yang sesuai bagi pendekatan ini termasuklah menstruktur maklumat.Penggunaan contoh. Fokus utama di sini ialah guru. Pengajaran langsung yang dijalankan dalam bilik darjah boleh melibatkan penyampaian maklumat yang aktif daripada guru. Guru yang mengguanakan pendekatan ini biasanyan mendemostrasikan proses menggunakan idea atau peristiwa yang biasa dengan murid dan menggunakan proses tersebut kepada keadaan yang tidak biasa bagi mereka. mencadangkan cara bagi mencapainya dan tetapkan kriteria bagaimana pencapaian dapat dinilaikan. guru memainkan peranan sebagai penyampai maklumat. mendedahkan kepada isi kandung yang diperlukan dan pengetahuan yang berkaitan dengan murid. Di samping itu terspaat pendekatan untuk menyediakan organisasi maklumat. Sebagaimana yang telah dinyatakan. Hal ini akan melibatkan latih tubi.15 - . computer atau murid lain. memberi petunjuk yang mendorong penglibatan murid. murid dikehendaki menguasai tingkah laku dan kemahiran yang ditunjukkan oleh guru. bantuan visual dan demonstrasi bagi menerangkan konsep-konsep konkrit dan abstrak adalah digalakkan dalam .

peneyelesaian masalah. Murid akan mendapat kesedaran tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang sepatutnya dilakukan pada masaakan datang.16 - . 4. menghargai pandangan orang lain serta menggunakan pelbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah. Melalui pendekatan ini diharapkan murid dapat mengenal pasti strategi menggunakan kemahiran tersebut dalam menyelesaikan masalah berdasarkan kefahaman mereka. Dalam pendekatan ini guru adalah sebagai perantara dengan mengemukakan soalan dan masalah bagi merangsang murid untuk meneroka pengetahuan. Sebagai rumusan pengajaran direktif adalah berasaskan kepada strategi pemustan guru dan di bawah kategori tradisi. Dalam pengajaran mediatif murid diberi kuasa dalam merancang dan mengawal proses pembelajaran. Hal ini melibatkan proses menolong murid secra terus bagi mengaplikasikan pengetahuan menyelesaiakan masalah dan konflik. Seterusnya mereka dapat merumus serta menggunakan konsep-konsep yang ditemui dalam menyelesaikan masalah. Mediator . Murid perlu digalakkan mengemukakan idea logik secara induktif dan deduktif. Perbincangan seterusnya adalah mengenai strategi pengajaran yang melibatkan murid secara aktif dalam proses pengaran dan pembelajaran.pengajaran langsung. Penilaian berterusan juga perlu dilakukan bagi menguji pemahaman murid sebelum. Guru perlu membantu membimbing bagimencuba dan menguji idea mereka.2 Pengajaran Mediatif Pengajaran mediatif adalah satu pendekatan yang membolehkan murid belajar untuk menilai isu. guru perlu mengelakkan diri daripada membuat pertimbangan terhadap idea yang dikemukakan oleh murid. Dalam proses pengajaran. semasa dan selepas pengajaran.perancangan dan penilaian. Penggunaan masa dan pengurusan bilik darjah yang berkesan memainkan peranan penting dalam mengamalkan pengajaran sehala dalam penyampaian pengetahuan dan kemahiran.

bimbingan dan perbincangan terbuka. Dalam proses ini.Setelah murid memberikan definisi dengan betul barulah guru memberikan nama konsep tersebut. Fasa terakhir adalah fasa membuat penilaian tentang aktiviti yang dijalankan. dan hubungannya dengan pembinaan pengetahuan baru.guru-guru akan menjelaskan matlamat aktiviti dan kaedah yang digunakan bagi menentukan konsep. Model Taba dibina berasaskan konsep yang merupakan sebahagian daripada pengetahuan sedia ada murid.Penggunaan konsep (mengikut Bruner) adalah proses mendefinisikan konsep melalui ciri-ciri yang ditentukan bagi menggambarkan dengan tepat makna konsep tersebut.pembentukan konsep dan penemuan.17 - . Lama kelamaan ini akan mengurangkan pergantungan murid terhadap guru boleh berfungsi sendiri. guru perlu mengajar cara mengkaji sesuatu masalah dan mengemukakan soalan . Fasa kedua pula.membentuk pelbagai jenis inferens daripada pemerhatian. Fasa pertama. Pendekatan ini menggabungkan aktiviti-aktivti penaakulan. Dalam pengajaran penguasaan konsep. Selain perbincangan terbuka (open-ended) pendekatan utama yang lain dalam startegi mediatif adalah penguasaan konsep. Fasa ketiga. Pendekatan lain dalam pengajaran mediatif adalah inkuiri iaitu. Ia akan berjaya sekiranya murid dapat mengenal pasti contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan konsep yang dibina. Mereka kemudian mengkategori dan melabelkan data dan seterusnya membentuk sistem konseptual.menunjukkan murid bagi mencapai arah kendiri (self regulation) secara aktif dengan menghasilkan kaedah baru dalam penyelesaian masalah.memproses data kumoulan berasaskan pengamatan yang sama.murid diminta memberikan contoh-contoh yang menggamabarkan konsep tersebut dan cuba memperkembangkan. guru perlu membimbing murid melalui empat fasa. Disini murid diajar membuat pemerhatian. murid telah memperkembangkan kemahiran berfikir mereka.murid diminta membuat analisis tentang proses berfikir yang digunakan semasa membina konsep.

dalam strategi pengajaran mediatif . Oleh itu. pemikiran lateral dan kreativiti melalui sesuatu reka bentuk. peranan guru dalam pengajaran mediatif melalui pendekatan inkuiri adalah membina situasi masalah. murid diharapkan dpat mengumpul maklumat. .18 - .sinetik. Dengan menggunakan naluri ingin tahu murid. strategi mediatif yang menggunakan pendektan inkuiri akan membentu murid untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka pada masa akan datang dengan lebih yakin.berasaskan fakta dan pemerhatian.mengumpul data. memlih angkubah yang relevan dan meperbaiki proses daya ingatan dalam mengintergrasikan bahan ke dalam struktur kognitif mereka serta memudahkan proses ingat kembali. respon kepada penemuan murid.3 Pengajaran Generatif Ramai yang berpendapat bahawa pengajaran generatif dapat membantu murid mencipta pengetahuan dan membina cara-cara baru dalam meneyelesaikan masalah. Guru akan mengelak daripada memberi pertimbangan nilai yang boleh menyekat kreativiti Strategi ini dapat membantu murid belajar cara bertingkah laku yang sesuai mengikut situasi dan menggunakan kebijaksanaannya yang pelbagai. Umumnya. Pendekatan ini bermatlamat merangsang imaginasi murid dengan menggunakan metafora atau keadaan yang luar biasa. Umumnya. menganalisi data dan membuat generelisasi. membuat hipotesis. model inkuiri adalah berasaskan kepada lima langkah iaitu.menyediakan prosedur penemuan.membantu murid memberi fokus pemenuan mereka dan memudahcara perbincangan penyelesaian masalah dikalangan murid.Hal ini termasuklah penggunaan sumbangsaran.memproses dan menilai idea sendiri sebelum membuat kesimpulan terhadap konsep yang baru dipelajari. menenal pasti masalah. 4.

Antara langkah yang wujud dalam sinetik model ialah memberi maklumat. mengguna anologi peribadi untuk mewujudkan konflik yang tertekan. Diharapkan murid akan lebih metafora dalam proses berfikir. Sinetik adalah sebagai alat sumbngsaran yang digunakan dalam pengajaran generatif. mendapat celik akal dan intuisi semasa cuba menyelesaikan masalah disiplin di sekolah. Ini adalah suatu pendekatan bagi pemikiran kreatif. . membandingkan konflik tertekan dengan subjek. membina analisis baru dan menilai. Langkah-langkah dalam merancang pengajaran generatif adalah seperti menentukan kepiaawaian dengan murid.19 - .memberi anologi.mengenalpasti perbezaan. Pendekatan ini kerap diguna kreatif dalam bagi kumpulan untuk membantu memperkembangkan respon menyelesaikan masalah. Ia membantu pengguna menukar pemikiran sedia ada dan menghayati konsep abstrak. murid dibenarkan mengguna kreativitinya semasa mengguna bahan baru di makmal sains.untuk berkemahiran mengguna mengekalkan maklumat baru.Pengajaran generatif boleh digunakan dalam penulisan. menyediakan kriteria secara eksplisit sambil memberi kuasa kepada murid untuk mengaplikasikannya dan meneroka pendekatan dan strategi alternatif bagipelbagai tugasan. Dalam situasi yang terkawal. guru membimbing murid mengguna anologi atau metafora untuk melihat perhubungan antara bahan-bahan baru dengan bahan yang mereka ketahui.membntu menjana penulisan dan meneroka masalah sosial dan disiplin.memeriksa semua subjek asal. Di sini. penyelesaian masalah yang bukan rutin dan penemuan.

murid melakonkan gerakan fizikal sebenar melalui proses cuba jaya.4. Murid memerlu beberapa cara memberi simbol.20 - .Pembelajaran ecara pemerhatian berlaku apabila tingkah laku pemerhati berubah selepas melihat tingkah laku model. Pada masa yang sama.murid memberi perhatian kepada ciri-ciri signifikan tingkah laku yang ingin dipelajari oleh mereka.Murid belajar secara kognitif bagaimana melakukan sesuatu dan apakah kesan yang mugkin berlaku.4 Pengajaran Pemerhatian Dalam pengajaran pemerhatian. murid menerima keadaan motivasi yang sesuai supaya mereka dapat melakukan tingkah laku yang pelajari. Pembelajaran pemerhatian memberi impak kepada pembelajaran dan menjadikannya berkesan. Bagi mempamerkan tingkah laku yang dipelajari. Menurut Bandura peneguhan atau hukuman (1977). . Dalam proses menarik perhatian. Dalam proses reproduksi motor. diperhatikan oleh mereka dalam proses mengingat.proses reproduksi motor dan proses motivasi. Dalam proses reproduksi motor.guru harus mengalakkan pembelajaran kolaboratif kerana kebanyakan pembelajaran berlaku dalam konteks sosial dan persekitaran.pembelajaran berlaku dengan memerhati orng lain melaksanakan sesuatu tugas.proses mengingat. Tingkah laku seorang pemerhati boleh membawa kesan positif dan negatif iaitu peneguhan atau hukuman eksplisit daripada tingkahlaku model. murid harus diberi peluang untuk memerhati dan mencontohi tingkah laku model yang membawa peneguhan positif. terdapat empat proses tertentu dalam penggunaan pembelajaran pemerhatian iaitu prose memveri perhatian. guru haruslah membekalkan insentif dan persekitaran yang mengglakkan tingkah laku itu berlaku. Dalam proses motivasi. memahami dan menyusun pemerhatian mereka supaya ingat apa yang telah diperhatiakn oleh mereka dalam proses mengingat.

Dalam pengajaran dan pembelajaran konstekstual.21 - .5 Pengajaran Konstektual Pengajaran konstektual membantu kita mengaitkan kandungan bahan belajar kepada situasi dunia sebenar dan memotivasikan murid untuk membuat hubungan antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dan bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan mereka sebagai ahli keluarga dan ahli masyarakat. Akhirnya. Menurut teori ini.murid menenui hubungan bermakna antara idea abstrak dan mengaplikasika amali dalam dunia sebenar di mana konsep diterima. seminar.4.murid menceritakan (R) di mana murid digalakkan unuk mengalami (E) pembelajaran melalui penerokaan. Dalam pengajaran biologi. Dalam proses pembelajaran konstektual. iaitu startegi REACT.pembelajaran berlaku hanya ketika murid memproses maklumat dengan cara yang bermakna mengikut ruang rujuk mereka iaitu dunia ingatan. fizikal dan psikologi dalam usaha ke arah hasil pembelajaran yang diingini. bengkel dan program ’buat sendiri’. penemuan dan mencipta idea. sesi ’hands-on’. . dikukuhkan dan dihubungkaitkan.urid digalakkan mengalami lima teknik belajar.Pertama.misalnya murid akan belajar bagaimana seorang petani menderita dan memberi sumbangan kepada kemerosotan persekitaran. Dalam persekitaran seumpama itu. murid bekerjasama (C) untuk memberi maklum balas dan berkomunikasi di kalangan ahli kumpulan dan guru. murid diharapkan supaya belajar dalam konteks memindah (T) pengetahuan sedia ada serta pengetahuan membina yang mereka tahu. Contoh pengajran kontekstual adalah pembelajaran berasaskan aktiviti. pengalaman dan maklum balas mereka sendiri. Barulah mereka akan mempelajari dalam konteks cara mengapilikasi (A) ilmu atau maklumat dalam situasi lain. Teori ini menggalakkan guru memilih dan membentuk persekitaran pembelajaran dengan memasukkan sebanyak mungkin pelbagai pengalaman dari aspek sosial.

Rumusannya.Penilaian autentik digunakan uuntukmenilai pengjaran konstektual dan strategi mengajar. seperti ciri-ciri pembelajaran relevan.Metkognitif memerlukan pemantauan yang aktif dan peraturan proses kognitif. Sebagai contoh.22 - . saya menggunakan metakognitif jika saya dapati saya mempunyai masalah mempelajari perkara A berbanding perkara B: jika saya rasa saya perlu menilai semula perkara C sebelum bersetuju menerimanya sebagai fakta.Mereka telah membina strategi pemikiran yang baru. ” apa yang kita tahu” dan apa yang kita tidak tahu”.Pengajaran konstekstual menentukan pengajaran dalam pelbgai konteks hidup dan menggalakkan mereka untuk belajar daripada satu sama lain dan bersama-sama. komuniti dan tempat kerja. Flavell berpendapat bahawa metakognitif menjelaskan sebab kanakkanak berlainan umur berbeza dalam menghadapi tugasan pembelajaran. Pengajaran metakognitif meningkatkan kesedaran terhadap apa yang mereka tahu untuk menyelesaikan masalah atau memahami sepenuhnya konsep yang sukar untuk difahami.6 Pengajaran Metakognitif Pengjaran metakognitif adalah pengajaran tentang proses berfikir mengenai pemikiran. Flavell (1976) menerangkannya sebagai pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya atau sebarang perkara yang berkaitan dengan pembelajaran.memilih strategi berfikir dengan teliti dan merancang. strategi pengajaran dan pembelajaran konstekstual menekankan penyelesaian masalah dan mengenal pasti keperluan untuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam pelbegai konteks seperti rumah. strategi asas metakognitif ialah menghubungkan maklumat baru dengan maklumat yang lama.memantau dan menilai proses berfikir. Menurut Dirkes (1985). Strategi ini juga mengajar murid membuat pemantauan dan pembelajaran arah kendiri supaya mereka akan menjadi murid yang berdikari. 4. .

mengumpul maklumat tentang proses berkaitan. 4.7 Pengajaran Kajian Luar (Field Study Teaching) Seluruh dunia ini adalah sumber pembelajaran sekiranya orang berpengetahuan membimbing kita menggunakan sumber tersebut. menyediakan murid dengan peluang-peluang belajar berdasarkan pengalaman langsung (learn handle on experience) dalam dunia sebenar. menulis nota tentng kesedaran mereka terhadap kesamaran dan ketidaktekalan serta memberi komen mereka terhadap cara mengatasi kesulitan. Murid perlu mengandaikan tanggungjawab untuk merancang dan mengatur pembelajaran termasuk keperluan masa.23 - . Pengajaran kajian luar. guru haruslah menerangkan cara berfikir yang betul supaya murid boleh mengikut proses berfikir yang diterangkan itu. Cara lain untuk memperkembangkan metakognitif dikalangan murid adalah melalui penggunaan jurnal atau buku log pembelajaran. Mereka akan mengesahkan.Terdapat strategi untukmembina perlakuan metakognitif dikalangan murid. Ia memperkaya dan memperluaskan kurikulum sekolah serta menyediakan murid dengan pengalaman yang sukar . Pertama murid harus mengetahui ’ apa yang mereka tahu’ dan ’apa yang mereka tidak tahu’. mengenal pasti strategi berfikir yang digunakan dan akhirnya menilai pasti semua bahan bernilai untuk digunakan pada masa akan datang dan mencari pendekatan yang lebih berkesan lagi. Kajian luar yang dirancang dengn baik merupakan salah satu cara yang paling berharga untuk membantu murid mengaplikasikan pembelajaran buku teks danbilik darjah dengan dunia sebenar. penyusunan bahan dan jadual prosedur yang diperlukan untukmelengkapkan aktiviti. guru harus membimbing murid membuat ulasan tentang aktiviti tersebut. Selepas sesuatu aktiviti.Pengalaman tersebut diperolehi daripada kajian di mana murid berpeluang membuat pemerhatian terhadap sesuatu perkara dalam persekitaran semulajadi.menjelas dan memperkembangkan atau menggantikannya dengan maklumat yang lebih tepat. di mana murid membuat refleksi terhadap pemikiran mereka. Semasa merancang dan menyelesaikan masalah.

mencari menguruskan dan memahami dengan pengetahuan. kajian maklumat berkesan serta berfikiran kreatif dan kritis bagi membuat keputusan tentang .memgusahakan tanaman dan lain-lain. Terdapat tiga kemahiran asas yang perlu dipelajari dalam kajian masa depan.24 - . Kenapa kita perlu mengajar tentang masa hadapan? Kauffman (1976) menyatakan bahawa.mengajar mereka kemahiran-kemahiran yang mereka perlukan untuk terus berjaya dalam kehidupan dan menyediakan mereka dengan caracara yang berkesan untuk menghadapi segala halangan dan tekanan kesan daripada perubahan mendadak. masalah dan peluang-peluang yang mereka akan hadapi. membentuk sistem dan nila.8 Kajian Masa Depan (Futuristic Studies) Kajian masa depan berdasarkan kepada pemahaman bahawa murid perlu bersedia berhadapan dengan cabaran dan perubahan masa hadapan yang dinamik.diperoleh dalam bilik darjah biasa. Contoh pengajaran kajian luar adalah praktikum. lawatan ke kilang. kemahiran membuat tekaan yang bijak berkaitan dengan sebab dan akibat sesuatu peristiwa dan yang akhirnya menggunakan sumber dalam mengawal dan mengurus perubahan yang boleh membawa keuntungan yang maksima. 4. iaitumembuat ramalan tentang perubahan dan trenda masa hadapan berdasarkan maklumat dan pengetahuan itu sendiri. Selain itu.melaksanakan peristiwa masa hadapan. Pengajaran kajian masa depan membolehkan murid berkomunkasi dengan jelas.kita sebagai guru harus memberikan kefahaman kepada murid kita terhadap isu-isu penting.

Dua unsur utama pembelajaran masteri adalah arahan yang tepat dan masa. Dalam strategi ini. rujukan oleh Burden & Byrd) menekankan fleksibel masa yang distrukturkan dengan kandungan.memaklumkan kepada murid tentang kemajuannya. latihan yang diperlukan dan maklum balas. Pembelajaran masteri pada asalnya dibina oleh Bloom (1976. latihan dan pengajaran atau latihan tambahan serta memberi pengayaan tambahan kepada mereka yang menguasai pembelajaran dengan cepat. Model masteri memastikan supaya murid mencapai tahap penguaaan masa pembelajaran yang fleksibel dan setiap orang murid menerima arahan sasaran pembelajaran.pengajaran dianostik dan preskriptif dan mencapai semua objektif dengan jayanya oleh semua murid. sentiasa menentukan kemajuan muridnya.menyampaikan maklumat dan kemahiran mengikut coraknya. Ia direka bentuk untuk memastikan bahawa semua murid mencapai objektif pembelajaran dan setiap murid mempunyai masa yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut. membantu murid mengatasi masalah melalui bimbingan. guru mendiagnos kebolehan murid dan kemudian mencadangkan aktiviti pengajaran individu yang sesuai.9 Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri adalah suatu kaedah pembelajaran keindividualan yang menggunakan kurikulum berstruktur yang dibahagikan kepada bahagianbahagian kecil pembelajaran dan kemahiran yang akan dipelajari.4. Pembelajaran masteri melibatkan pengajaran berasaskan kumpulan yang tradisi dan pengajaran pemulihan dan pengayaan secara individu.25 - . Elemen penting dalam pembelajaran masteri ialah menentukan dengan jelas apa yang perlu dipelajari dan bagaimana penilainya. Guru menggunakan pembelajaran masteri untuk mengurus pengajaran bilik darjah dengan teliti. membenarkan murid belajar mengikut kemampuannya sendiri dan menilai kemajuan dan memberi .

Guru perlu mempunyai pelbagai bahan untuk pemulihan dan pelbagai jenis ujian diperlukan. . Selain itu.Oleh itu.membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah.10 Murid Pengajaran Koperatif atau Kolaboratif dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan. Seterusnya ia memerlukan guru menyatakan objektif sebelum membahagikan aktiviti dan boleh menyekat kegagalan ( terutamanya penting untuk murid yang kurang bernasib baik ) Pembelajaran masteri juga ada kekurangannya.maklum balas yang sepatutnya serta menguji untuk menentukan bahawa kriteria pembelajaran telah dicapai. bertukar pendapat. bukan semua murid akan menguasai pembelajaran pada kadar yang sama.26 - . Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan menggalakkan interaksi positif. Sekiranya guru hanya mengguna ujian objektif . Terdapat beberapa kebaikan pembelajaran masteri. Antara kebaikannya adalah murid mempunyai kemahiran sedia ada sebelum ke unit yang seterusnya. murid yang telah menguasai sesuatu pembelajaran terpaksa menunggu murid lain yang belum menguasainya. Tugasan dan aktiviti alternatif perlu disediakan oleh guru untuk keperluan setiap murid. Satu daripadanya ialah. kebaikan pembelajaran masteri adalah memerlukan guru membuat analisis tugasan.Oleh itu. pengurusan dan ujian diagnostik guru teliti ini. Pembelajaran masteri memerlukan perancangan. 4. dengan itu menjadi lebih bersedia mengajar unit tersebut. ini akan menyebabkan murid menghafal dan belajar yang spesifik sahaja dan tidak menggalakkan pembekajara tahap tinggi. murid yang telah menguasai sesuatu pembelajaran pada kadar yang sama.

Murid juga digalakkan mempelajari bahan denan lebih mendalam untuk membuktikan kepada guru yang mereka telah menguasai bahan yang diperlukan.lebih-lebih lagi mereka yang datang dari kumpulan sosialetnik yang lain.1986). belajar bagaimana orang lain berfikir dan bertindak balas terhadap masalah dan berlatih mengguna kemahiran bahasa lisan dalam kumpulan kecil.27 - . Apabila kanak-kanak mula melaksanakan tugasan kesediaan. murid juga perlu menguasai kemahiran interpersonal yang diperlukan oleh kumpulan untuk menyempurnakan tugasan mereka. Pembelajaran koperatif boleh menghasilkan perasaan positif terhadap sekolah. Tingkh laku dan rekod kedatangan murid yang bertambah baik dan lebih sukakan sekolah adalah antara kebaikan yang dikenal pasti (Slavin. untuk berjaya dalam pembelajaran kumpulan koperatif. kerjasama boleh memberi peluang untuk berkongsi idea.Pembelajaran koperatif menyumbangkan kepada pencapaian akademik. . Walaubagaimanapun. memupuk interaksi sosial dan akademik di kalangan murid dan memberi ganjaran kepada penyertaan kumpulan yang berjaya. berpeluang memberi sumbangan kepada kumpulan dan mengalami kejayaan dan semua boleh meningkatkan kefahaman idea dengan menerangkan kepada rakan lain (Featherstone. Satu daripada dapatan kajian yang konsisten adalah aktiviti pembelajaran koperatif memeperbaiki perhubungan murid dengan rakan sebayanya. 1987) Tambahan kepada hasil positif yang dikenal pasti adalah pembelajaran koperatif dapat meningkatkan motivasi murid. Dalam pasukan pembelajaran koperatif. Tugasan pemebelajaran koperatif yang dibina dengan baik menggalakkan sifa saling bergantung antara mereka di samping memerlukan akauntabiliti individu.murid yang berpencapaian rendah. mudah dilaksanakan dan tidak mahal. Untuk bekerja dengan jayanya dalam pasukan pembelajaran koperatif murid perlu juga mnguasai kemahiran interpersonal untuk melengkapkan tugasan yang diberikan. guru dan rakan sebaya. menggalakkan proses kumpulan.Perasaan begini menjadi asas yang penting untuk kejayaan seterusnya di sekolah.

kemahiran berfikir dan kemahiran berfikir di kalangan murid.4.1987). kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi. Perlu ingatkan bahawa murid boleh belajar befikir dengan lebih baik dan menyelesaikan masalah dnegan cara yang lebih berkesan jika sekolah menumpukan kepada mengajar mereka cara melakukannya. Jika murid mahu berfungsi secara berkesan dalam masyarakat yang berteknologi tinggi. Sebenarnya.kemahiran pemudah caraan. maka mereka perlu melengkapkan diri dengan kajian dan kemahiran berfikir sepanjang hayat untuk memperoleh dan memproses maklumat di dunia yang sentiasa berubah.11 Integrasi Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kebolehan murid untuk melibatkan diri dalam situasi pengajaran pembelajaran yang bermakna dalam bilik darjah ialah keperluan umum bagi rakyat yang bertanggungjawab dalam masyarakat moden dan demokratik dan sebagai tenaga kerja yang mahir untuk menjadi ahli fikir yang berkesan adalah lebih diiktiraf dalam matlamat pendidikan sekarang. . kemahiran kajian dan kemahiran belajar.28 - . Dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang normal di seolah bestari. kebanyakkan badan kesusasteraan mengakui bahawa daya kreativiti murid dalam berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah boleh dipertingkatkan melalui pengajaran dan amalan (Robinson.

g) Goal-setting : Menetapkan objektif ke arah P & P yang lebih rasional. berfikir dalam-dalam atau sebagai pantulan sesuatu perkara yang telah diperkatakan m) Thematising : Suatu perbincangan yang menumpukan kepada tema atau tajuk yang telah ditetapkan . Ia melibatkan perbincangan secara dua hala f) Focussing : Proses penumpuan dalaman mengenai kesedaran kendiri dan pemulihan emosi. h) Instructing : Pengajaran berdasarkan guru sebagai penyampai maklumat dan menunjukkan langkah-langkah yang perlu dan terperinci tentang sesuatu topik i) Modelling : Satu proses demonstrasi bagi menggambarkan sesuatu dengan berkesan. membayang. menggambar.29 - . e) Feedback : Teknik pemudahcara berdasarkan kepada pendapat dan penerimaan setiap penerangan. menarik minat murid mengikuti proses P & P dengan lebih terancang j) Trailing (menjejak) : Mengesan masalah pelajar dan memudahcara penyampaian k) Questioning : Membantu dan melatih pelajar berfikir secara mendalam dan meluas l) Reflecting (renungan): Mencermin.Kemahiran pemudah caraan merangkumi beberapa aspek berikut : a) Challenging : Menguji kemampuan atau ketabahan seseorang b) Attending : Memberi perhatian kepada seseorang dalam satu satu perbincangan c) Disclosing : Memperlihatkan atau mendedahkan sesuatu perkara d) Cognitive structuring : Satu kaedah membina kefahaman menggunakan pengetahuan sedia ada yang digabung dengan fakta dari sumber yang baru untuk membentuk suatu kefahaman yang baru yang lebih bermakna dan memuaskan.

Murid belajar dengan mengguna kognitif ini bukan hanya belajar cara membuat sesuatu tetapi juga belajar sebab dan akibat yang mungkin boleh berlaku. kaeadah pengajaran bestari meliputi pelbagai kaeadah bestari. Terdapat pelbagai isi utama yang merangkuminya. Pengajaran mediatif membolehkan murid belajar untuk menilai pelbagai sudut pandangan tentang isu-isu kontroversi.pembelajaran berlaku dengan memerhati orang lain melaksanakan sesuatu tugas. Akhirnya murid dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk melengkapkan tugasan kumpulan. Strategi pengajaran direktif berhasratkan untuk membantu murid memahami dan memperoleh maklumat sebagai asas bagi bacaan dan penaakulan secara kritis. Pengajaran kontekstual membantu kita menghubung kait kandungan subjek kepada situasi kehidupan sebenar dan memotivasikan murid untuk membuat pertalian antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dengan bagaimana ilmu itu digunakan dalam kehidupan sebagai ahli keluarga dan warganegara. Mereka bertukar pendapat. membuat perancangan dan mencadangkan jalan penyelesaian masalah.0 RUMUSAN Secara keseluruhannya. Dalam pendekatan ini. Pendapat utama pengajaran generatif adalah membantu murid membina ilmu serta membentuk cara baru dan celik akal untuk mendekati dan menyelesaikan masalah.5. . Dalam pengajaran pemerhatian. Pengajaran metakognisi adalah pengajaran proses berfikir terhadap pemikiran. Manakala.Kajian masa depan berdasarkan pemahaman bahawa murid perlu menyediakan diri untuk menghadapi cabaran dan perubahan masa depan yang dinamik. menghormati pendapat orang dan menggunakan proses penyelesaian masalah.Pengajaran masteri ialah satu kaedah pengajaran individu yang menggunakan kurikulum berstruktur.murid perlu menirutingkah laku atau kemahiran yang ditunjuk atau disampaikan oleh guru.30 - . Pengetahuan dan kemahiran dalam kurikulum dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil untuk dipelajari. Ia direka bentuk untuk memastikan murid mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa yang mereka perlukan. penjaran kajian luar memberi peluang kepada murid belajar melalui pengalaman langsung dunia sebenar.

Kurikulum Masteri. Pusat Perkembangan 2001. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepas Ijazah Semester 1). Hashim Othman. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah.Penghantar Keadah Pengajaran Pelajaran Ilmu Kemanusiaan. Shahabuddin Hashim. Bhd.31 - . Psikologi Pendidikan. 2000. Hazri Jamil. Kuala Lumpur :Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia. Bhd. Ragbir Kaur A/P Joginder Singh. Dr. Ramlah Jantan. Shahabuddin Hashim. Kementerian Kuala Lumpur Pendidikan :Kementerian Malaysia. Yusof. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd Kuala Lumpur. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Psikologi Pembelajaran & Personaliti. Pendidikan . 2004. Bhd.Panduan Ulangkaji Ilmu Pendidikan untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Kuala Lumpur : Open University (OUM). Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. 2004. 2007. Mook Soon Sang. 2004. 2004. Bhd. Psikologi Pendidikan. Khadijah Rohani Mohd. Pahang : PTS Publications & distributors Sdn.BIBLIOGRAFI Dr. Mahani Razali. 2005.Pembelajaran Malaysia. Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. Subang Jaya. Rohizani Yaakub. Rohizani Yaakub.Ilmu Pendidikan Pengetahuan Ikhtisas Modul 2/3.

32 - .LAMPIRAN .

1. Menghargai kemeriahan sambutan perayaan. Memupuk kerjasama antara kaum. Murid akan lebih mengetahui budaya kaum lain. tanah runtuh dan sebagainya. kejadian Tsunami. . http://pmr. Boleh mendapatkan bahan rujukan yang mencukupi dari buku dan internet. 3.penerangan. 5. 2. 2. kaum di Malaysia. 1. Multimedia 3. bahasa. 2. Dapat mengekalkan keamanan hidup di Malaysia dengan masyarakat yang berbilang kaum. 4. Menerangkan tajuk dan penerangan melalui power point. 5. komputer LCD OHP Menayangkan video tentang sambutan parayaan mangikut kaum. 4.33 - .cfm?name=banjir1 (diakses pada 5 April 2007) Laman web ini memberi maklumat tentang. Mensyukuri nikmat Tuhan. 1. 3.my/page. Mengetahui tentang perayaan dan sambutan yang ada. Emel Bahan bantu mengajar Perisian Sumber Internet 1. 3. agama dan kepentingan kaum lain. Penerapan nilai Hasil pembelajaran Menghormati setiap kaum yang ada dalam masyarakat setempat. Pengetahuan am tentang kaum yang ada di Malaysia. Memahami perayaan kaum lain dalam masyarakat setempat.gov. Menghormati kebudayan. Pelayar Internet 2.Lampiran B Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 1 RINGKASAN MENGAJAR Pengetahuan dan kemahiran 1. objektif 1. bencana alam seperti banjir. 2.

Mencatat maklumat ringkas daripada cerita yang telah dilakonkan. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat : 1. 1. Persembahan Elektronik Guru (Power Point) – Pengenalan kepada Projek. 2.34 - . Mengenal pasti nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita yang dilakonkan dan daripada sumber yang lain.Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 2 Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU 6 Cerdik 5 September 2007 Nilai Murni Pembentuk Bangsa Mengenal pasti dan menyenaraikan maklumat yang berkaitan dengan tajuk pengajaran daripada bahan yang didengar atau dibaca. Mengenal pasti peranan. Menghasilkan sebuah cerita pendek yang berkaitan dengan tajuk iaitu nilai-nilai murni melalui aktiviti lakonan. kumpulan sasar. Menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. • • • Video klip – Amalan nilai murni. Menyediakan dialog-dialog yang sesuai dengan tajuk untuk aktiviti lakonan. 3. Membuat aktiviti lakonan berkaitan dengan tajuk iaitu melakonkan watak yang terdapat pelbagai nilai-nilai murni dalam cerita tersebut dengan menarik dan mempunyai mesej yang berguna kepada murid-murid yang lain. 4. tugasan dan hasilan projek. Aras 1 I. Menyenaraikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam kehidupan seharian. Aras 1 I. 5. Membuat aktiviti lakonan bertemakan nilai-nilai murni yang menjadi pembentuk kepada bangsa. Aras 2 I. Video cerita bertajuk ’Pengorbanan Seorang Guru’ HPK Masa Objektif . Aras 3 I. Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM Pengetahuan am tentang nilai-nilai murni. Mengenal pasti isi dan maklumat penting tentang nilai-nilai murni.

Jarak purata Bumi dengan matahari adalah 149.  Bumi mempunyai lapisan udara dan medan magnet yang dipanggil magnetosfera yang melindung permukaan Bumi daripada angin suria. Molekul ozon menyerap sinaran ultra-lembayung (uv) dari matahari menyebabkan suhu meningkat pada aras tersebut (maksimum ~270 Kelvin di sempadan atas stratopause).  Lapisan ini ialah lapisan di mana campuran gas-gasnya adalah yang paling ideal untuk menampung kehidupan di bumi. manakala suhunya berkurang dari 290 K hingga 200 K (18oC hingga − 73oC). Bumi dijangkakan telah berusia selama 4. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. di mana suhu atmosfera akan berkurangan dengan pertambahan altitud sehingga ke lapisan keempat termosfera. Zarah udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Suhu stratosfera meningkat dengan altitud disebabkan kehadiran lapisan ozon pada ketinggian 25 kilometer. Stratosfera. Kebanyakan sistem cuaca berlaku dibawah lapisan tropopause. Termosfera.  Mesosfera (Mesosphere) merupakan lapisan udara ketiga. bergantung kepada latitud).35 - .16 kilometer. Troposfera bermula dari permukaan bumi sehingga lapisan tropopause (antara ketinggian 10 . Dalam lapisan tropopause. Di lapisan ini juga sinaran uv akan menyebabkan pengionan.Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 2  Bumi dikenali sebagai Earth dalam bahasa Inggeris. Lapisan udara ini dibahagi kepada Troposfera. sinaran ultra merbahaya.  Stratosfera (stratospere) merangkumi kawasan bermula daripada lapisan troposfera (antara ketinggian 10 .  Troposfera (Troposphere) merupakan lapisan atmosfera yang ternipis dan terhampir dengan permukaan bumi. Fenomena aurora (tirai cahaya) terhasil di sini hasil tindak balas angin suria dengan medan magnet bumi. suhu berkurangan dengan pertambahan ketinggian altitud. .600 juta tahun. Lapisan udara ini menyelitupi bumi sehingga ketinggian 700 kilometer dan yang selebihnya dianggap angkasa lepas. Di lapisan ini kehidupan juga terlindung dari pancaran radiasi yang dipancarkan oleh matahari dan objek langit lain.  Lapisan Termosfera terletak di atas mesosfera dan di bawah eksosfera. Mesosfera. dan radiasi dari angkasa lepas. Planet ketiga daripada sembilan planet dalam Sistem suria. Lapisan ini hanya mempunyai sedikit sahaja udara.  Mesosfera terletak di antara 50 km dan 80-85 km dari permukaan bumi.16 kilometer.6 juta kilometer. dari sekitar 17oC hingga − 52oC. dan pada masa yang sama melindungi bumi daripada sinaran uv. dan Eksosfera. bergantung kepada latitud) sehingga lapisan mesosfera (lebih kurang 50 kilometer).

36 - . menghasilkan satu folio mengenai flora dan fauna Pengetahuan am tentang flora dan fauna 2. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. Aras 1 i.Pengenalan Projek Video klip. Masa Objektif : : 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat: 6. indah. Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM : : : mengenal pasti kategori flora dan fauna mengklasifikasikan jenis flora dan fauna mencatat maklumat ringkas daripada gambar yang dilihat. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Menghasilkan folio secara terancang.jenis-jenis ikan Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. 7. 10.Kumpulan 3 telah membentangkan RPH mereka dalam bentuk Microsoft Power Point Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 4 Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU : : : : 6 Biru 10. tertib. 2007 Flora dan Fauna Mengenal pasti maklumat daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menghargai setiap hidupan di muka bumi ini. 8. mengenal pasti maklumat berkaitan dari pelbagai sumber berdasarkan tajuk projek 10. Aras 3 i. . 9. HPK : Aras 2 i. • • Persembahan Elektronik Guru (PowerPoint). dan menarik bersertakan gambar.

Guru memperdengarkan lagu yang berkaitan dengan flora dan fauna.ppt Langkah 1 (10 minit) Sajak “Sayangi Bumi” • • Verbal linguistik Visual Ruang • • Guru meminta murid membentuk kumpulan untuk menyanyikan semula lagu tersebut. Dalam kumpulan masing-masing. Lirik Borang Soalan Utam a. murid diminta menghasilkan folio bertemakan flora dan fauna. guru meminta murid membincangkan soalan utama “mengelaskan flora dan fauna mengikut kategori”. murid diminta mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam sajak dalam bentuk peta minda.37 - . Melalui aktiviti sumbangsaran.Langkah Set Induksi (10 minit) Kandungan Persembahan elektronik • • Aktiviti P&P Guru menayangkan powerpoint tentang flora dan fauna. interpersonal KBKK: Menjana idea Menyatakan pendapat Nilai: Menghargai keindahan alam sekitar TKP: -  flora  fauna • Murid mencatatkan pendapat mereka dalam Borang Soalan Utama.doc. Lagu hijauSoalan Borang Utam a. TKP: Verbal linguistik Langkah 2 (10 minit) • Langkah 3 (25 minit) • KBKK: -Menjana idea -Mengumpulkan . Dalam kumpulan masing-masing.doc Pengenalan Projek. Catatan TKP : Verbal Linguistik.doc • Murid mengenal pasti perkataan yang tidak difahami dan mencari makna perkataan tersebut dengan menggunakan kamus.

Langkah Kandungan Aktiviti P&P Catatan maklumat • Murid membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing. Guru meminta murid membuat refleksi tentang soalan utama secara lisan.38 - . TKP -Pembelajaran Koperatif Penutup (5 minit) Rumusan P&P • Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 5 .

Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU : : : : 6 Bestari 11 Jun 2007 Kesultanan Melayu Melaka Mengenal pasti maklumat daripada bahan yang didengar atau dibaca. dan menarik. Menghasilkan lakonan dengan menggunakan bahasa yang tepat. Menghasilkan lakonan cerita tentang kesultanan Melayu Melaka Aras 1 ii. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Meneladani perkara yang baik dan buruk • Video Klip – Sejarah Melaka Pesembahan Elektronik Guru (PowerPoint)Pengenalan Projek Lakonan semula oleh pelajar Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM : : : • • . indah. mendalami pengetahuan tentang sejarah kesultanan melayu melaka 12. Menghargai peninggalan sejarah 4. HPK : Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. menghasil satu lakonan semula tentang sejarah melayu melaka Pengetahuan am tentang sejarah 3. mengenal pasti peranan masing-masing 13. mencatat maklumat ringkas daripada cerita yang dilakonkan 14. mengenal pasti maklumat berkaitan dari pelbagai sumber berdasarkan tajuk projek 15. Aras 1 ii. Aras 3 ii.39 - . Masa Objektif : : 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat: 11.

Namun setelah pembentangan dilakukan oleh kumpulan kami. kumpulan lain mulai faham dan tahu bagaimana cara untuk membuat Rancangan Mengajar Harian (RPH) secara bestari. Berikut merupakan hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap pembentangan yang telah mereka lakukan. Ternyata melalui sistem penilaian di atas kami mendapati kumpulan-kumpulan tersebut mampu melaksanakan tugasan yang diberikan dengan jayanya.Lampiran C BORANG PENILAIAN Selepas membentangkan tugasan Konsep Alam Belajar. Akhirnya mereka mampu melakukan tugasan tersebut dengan berdedikasi. kumpulan kami telah menyediakan satu tugasan kepada kumpulan yang lain.Mereka perlu memilih satu subtajuk dalam subjek major iaitu Pengajian Sains Sosial dan membentangkannya dalam bentuk Rancangan Mengajar Harian (RPH) secara bestari.40 - . . KUMPULAN 1 2 3 4 5 CARA PENYAMPAIAN 2 2 2 2 2 ISI 2 2 1 2 2 RPH 2 2 2 2 2 KERJASAMA 2 2 2 2 2 UNSUR BESTARI 2 2 1 2 2 JUMLAH 10/ 10 10/ 10 8/ 10 10/ 10 10/ 10 Dalam tugasan ini terdapat beberapa kekeliruan yang belaku pada mulanya dalam pemberian tugasan . Mereka juga perlu menerangkan bagaimana konsep pengajaran dan pembelajaran tersebut dijalankan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->