Hubungan Teknik Elektro dan Ilmu Komputer dalam IMK

 Roni Hamzah P.  Rhapsody A.W  Abdullah  Galang Bagus A.

10.543.0031 10.543.0060 10.543.0015 10.543.0074

mengevaluasi.Apa sih yang dimaksud dengan Interaksi Manusia dan Komputer??? merupakan proses dan kegiatan merancang. dan mengimplementasi antarmuka pengguna komputer agar dapat mengakses komputer dengan mudah yang dilakukan oleh manusia terhadap komputer untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem . .

Keterkeitan IMK dengan ilmu lain .

berfungsi untuk membuat kerangka kerja dalam merancang sistem IMK. mampu mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam program aplikasi .

Contoh elektrokardiograf Pembaca sidik jari .