P. 1
Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia

Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia

|Views: 18|Likes:
Published by Yusuf Nur
Budaya, etnik, pengajian malaysia
Budaya, etnik, pengajian malaysia

More info:

Published by: Yusuf Nur on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA

Definisi Budaya Dan Kelompok Secara umum, berdasarkan kamus Dewan, budaya ditakrifkan sebagai nilai, kepercayaan, tingkah laku dan objek-objek material yang meliputi cara hidup. Schein (1985) pula

mentakrifkan budaya sebagai andaian-andaian asas dan kepercayaan yangg dikongsi oleh warga organisasi dengan organisasi menganggap amalan dan nilai organisasi tersebut sebagai biasa. Nias (1989) pula mendefinisikan budaya sebagai sistem kepercayaan organisasi yang sukar diubah merangkumi amalan dan tingkah laku artifak, norma masyarakat, sistem nilai dan sistem kepercayaan. Modern Dictionary of Sociology pula mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan cara hidup manusia meliputi kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. Budaya kebendaan (artifak) merupakan apa sahaja ciptaan manusia berbentuk objek (alat, bangunan, senjata, kenderaan). Manakala mentifak (bukan kebendaan) pula ciptaan manusia yang berbentuk abstrak seperti kepercayaan, adat, undang-undang, dan sebagainya. AL Kroeber dan Clyde Kluckhohn (1952) seterusnya mendefinisikan budaya sebagai kelengkapan hidup, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan dan keagamaan selain segala yang diterima, dipercayai dan diamalkan oleh masyarakat itu mestilah berterusan atau diulangi oleh generasi berikutnya, jika tidak, ia dianggap terkeluar daripada kelompok budayaan. Menurut Nik Safiah Abdul Karim, budaya adalah tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa. Penggerak ini dimiliki oleh semua individu dan melaluinya sesuatu perkara itu dapat dilaksanakan. Ini bermaksud bahawa kemampuan seseorang menggunakan segala tenaga sama ada berbentuk fizikal mahupun rohani, kearah menggerakkan jiwa bagi mencapai hasrat yang diingini. Hasrat dan nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. Kelompok pula didefinisikan (Kamus Dewan) sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Alasan untuk saling bergantung dan bergabung dalam kelompok merangkumi keamanan, status, harga diri, afiliasi, kekuatan dan pencapaian tujuan. Cartwright dan Zender (1968) dalam Goldhaber,

masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. bahasa dan adat resam yang tersendiri. J. Dalam kehidupan bermasyarakat. masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan. Kelompok formal memiliki struktur serta peraturan yang jelas yang sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antara anggota kelompok (peraturan. pendaftaran. seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya.Gerald M. Baron & Byrne (1979) pula menyatakan kelompok memiliki 2 identiti psikologi. agama. Budaya Dan Kelompok di Malaysia Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai kelompok bangsa. Sebelum abad ke-18 dan ke-19. Menurut Furnivall (1967). Forsyth (1991) pula mendefinisikan kelompok adalah dua atau lebih individu yang saling mempengaruhi melalui interaksi sosial manakala definisi oleh James B. terdapat sense of belonging dan kedua. (1990) mentakrifkan kelompok itu sekumpulan individu yang mempunyai hubungan antara satu sama lain yang membuat mereka saling bergantung dalam tingkatan tertentu.Furnivall merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep kelompok majmuk berdasarkan kajiannya di Indonesia dan Burma. semenanjung Tahan Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan Orang Asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat . Lau dan A. nasib anggota kelompok bergantung satu sama lain sehingga hasil setiap anggota berkait dengan anggota yang lain. agama dan adat resam. pemilihan ketua) berbeza dengan kelompok informal yang tidak memiliki struktur serta peraturan yang jelas. bahasa. Sebaliknya boleh dikatakan bahawa. kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. kelompok dapat dibezakan berdasarkan struktur formal dan informal. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian budaya.S. kelompok sangat beraneka ragam dari aspek jenis dan jumlahnya. dapat dikatakan bahawa setiap manusia merupakan sebahagian atau anggota dari pelbagai kelompok. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masayarakat majmuk. Sebagai contoh.B Shani (1992) mentakrifkan kelompok sebagai pengumpulan individu yang secara nyata memiliki hubungan saling bergantung dengan anggota yang lain. iaitu pertama. Berdasarkan hakikat tersebut.

Ongkili. orang Melayu dan kaum bumiputera Sabah dan Sarawak. Blythe (1953). penduduk di Tanah Melayu dan kepulauan borneo ketika itu didominasi oleh orang Asli. Migrasi ini berlaku sedikit demi sedikit sebelum penjajahan barat. Oleh itu. 1985). Pembahagian tugasan dilakukan atas garis-garis ras. Pengaruh masyarakat Cina ke Tanah Melayu telah mengubah corak dan sistem sosial Alam Melayu dan juga masyarakat Melayu ketika itu. Aktiviti ekonomi dan perladangan menjadi faktor utama dalam aktiviti migrasi daripada luar terutamanya daripada China dan India. Andaya dan L. Kemasukkan masyarakat Cina ke Tanah Melayu menunjukkan bermulanya proses pembentukan masyarakat majmuk daripada pengaruh masyarakat Cina yang semakin bertambah.berkurangan dan hubungan mereka hanya terbatas kepada hal ekonomi dalam jual beli. Kemasukan buruh-buruh Cina ke Tanah Melayu melalui beberapa cara yang dikenalpasti diusahakan oleh orang Cina sendiri yang telah menetap lama di Tanah Melayu melalui sistem tiket yang sangat popular. Struktur masyarakat di Malaysia berubah adalah disebabkan migrasi daripada luar dan juga faktor penolak dan penarik. masyarakat Cina daripada negara China sebenarnya ingin keluar daripada hidup penuh dengan kemiskinan dan penderitaan.L.L. Pada awal abad ke-18.Y Andaya (1983). P. Kedatangan masyarakat Melayu ke Tanah Melayu akhirnya telah membentuk satu masyarakat baru iaitu Baba Nyonya dan Cina .W. Namun angka yang tepat sukar ditentukan kerana ketiadaan dokumen yang sah dan kemasukan secara haram ke Tanah Melayu. bilangan buruh Cina yang berhijrah memang ramai dan sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Beliau membezakan kemajmukkan sosial iaitu masyarakat dipecahkan kepada kelompok korporat dan bukannya budaya daripada kemajmukkan budaya iaitu wujud daripada beberapa kelompok etnik. tetapi berleluasa setelah penjajahan berlaku. Selain daripada Furnivall dan Smith. Sebelum abad ke-18. Selain itu. perubahan dalam struktur masyarakat berlaku di Malaysia disebabkan oleh fenomena migrasi dari luar yang berlaku akibat faktor penarik yang ada di bumi mahupun faktor penolak di negara asal masing-masing yang bertanggungjawab mencernakan perubahan yang berkekalan sehingga ke hari ini. Menurut B. Tetapi tidak menjejaskan corak masyarakat ketika itu kerana kaum pendatang ini adalah daripada rumpun bangsa yang sama (James P. Menurut W. terdapat juga kaum pendatang daripada Sumatera. Indonesia. mereka terpaksa keluar berhijrah sehingga ke Tanah Melayu. Migrasi daripada luar juga berlaku tetapi jumlahnya terhad. Van Den Berghe juga memberikan sumbangan terhadap perbincangan mengenai konsep masyarakat majmuk.

Mereka datang dengan jumlah yang agak ramai selepas abad ke-19 berterusan hingga abad ke-20. Apabila konflik berlaku dalam masyarakat majmuk. Arseculeratne (1991). Proses pembentukan masyarakat pada mulanya sukar kerana berbeza fahaman. Timor dan Sulawesi serta beberapa bahagain kepulauan yang berhampiran dengan Selat Melaka. Migran India datang sejak pembukaan Pulau Pinang oleh Inggeris. amalan. bilangan mereka jauh lebih rendah berbanding dengan buruh daripada China dan India. . Kebanyakan mereka berasal daripada India Selatan iaitu dari Negapatam dan Madras. Wujudnya golongan baru ini membawa kepelbagaian atau kemajmukkan masyarakat di Malaysia dan mengambarkan keunikannya pada pandangan masyarakat luar. Menurut S. konflik berkenaan mengikut garisan pemisah ras. Kalimantan (Banjarmasin). 1990).Muslim. Suasana di negara itu yang dilanda kemiskinan dan kebuluran yang mendorong penduduknya berhijrah keluar ke negara-negara lain termasuk ke Tanah Melayu ketika itu. Selain migran daripada negara China dan India. Faktor ekomoni adalah bukan faktor utama penghijrahan mereka. pendatang dari Ceylon kebanyakannya terdiri daripada kaum Sinhalese. Bugis. bermulalah proses pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum seperti sekarang. Namun. bukan garisan kelas. Kebanyakan pendatang Indonesia berasal daripada Jawa. Sabah dan Sarawak juga menjadi tumpuan daripada masyarakat luar seperti dari Indonesia dan Ceylon.N. Pengambilan pekerja buruh daripada luar di buat secara tetap sudah pasti akan menimbulkan masalah sosio-ekonomi dan politik yang lebih membimbangkan dan bagi mengelak pembentukan masyarakat majmuk pelbagai etnik atau heterogeneous seperti mana yang cuba dielak oleh negara-negara Eropah Barat dan Teluk (Weiner. Tanah Melayu. Pendatang daripada Indonesia juga berbilang suku kaum dan etnik antaranya orang Jawa. Celebes. sebaliknya mereka ingin mencari rezeki yang lebih berbanding apa yang mereka dapat di negara asal mereka (S. ras dan etnik serta kehidupan seharian.1991). India juga mengalami masalahnya tersendiri yang menyebabkan penduduknya berhijrah ke luar.N. Kedatangan berterusan ini disebabkan penjajahan British di Ceylon. Setelah kemasukan migran daripada luar. Migran kedua terbesar selepas China adalah kelompok daripada India. Pada waktu itu bilangan mereka masih kecil dan bertambah setelah Inggeris berjaya benguasai negeri-negeri Melayu. Mereka datang dari kawasan pantai selatan negara tersebut. Banyak konflik yang berlaku dalam proses pembentukan ini seperti peristiwa 13 mei 1969. Minang dan Banjar. Arseculeratne.

Keluasan Malaysia meliputi 330. kaum India (8%) dan lain-lain (1%) (Norkhanizan.Campur tangan Inggeris di Tanah Melayu bermula apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang pada Ogos 1786. 252 kilometer persegi dengan Semenanjung Malaysia 131. Jumlah anggaran penduduk tahun 2005 ialah 26. bahasa dan latar berlakang kebudayaan yang berlainan. Masyarakat homogenis Melayu Tanah Melayu telah mengalami transformasi kepada masyarakat heterogenios Malaysia yang mengandungi etniketnik Melayu. Asimilasi bangsa juga turut berlaku apabila perkahwinan antara orang asing dengan penduduk tempatan. 598 kilometer persegi. wujud masyarakat berbilang kaum. Melayu-India.1 juta orang. Dalam jangka masa yang panjang semasa pemerintahan kolonial British di Malaysia iaitu selama lebih satu ratus lima puluh tahun bermula 1786 hingga 1957. Setelah kemasukan migran dari luar akhirnya lahirnya kelompok dari keturunan Cina dan India yang berasimilasi dengan budaya tempatan seperti kelompok Baba-Nyonya yang berketurunan Cina dan kelompok Chitty yang berketurunan India. kelompok Syed dan lain-lain. agama dan keturunan. Ia meliputi 13 buah negeri dan 3 buah Wilayah Persekutuan. etnik dan bangsa di Malaysia. Oleh itu. Malaysia telah diduduki oleh Jepun semasa perang dunia kedua. Jenis Dan Demografi Kelompok Di Malaysia Malaysia merupakan negara Bangsa yang terdiri daripada Semenanjung Malaysia. kaum Cina (30%). Sabah dan Sarawak. menyebabkan kemasukkan migran secara besar-besaran daripada luar. Cina dan India sebagai komponen utamanya. Kehadiran kelompokkelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya. jangka masa singkat itu dianggap tidak mempunyai signifikan yang besar kepada komposisi dan mobiliti penduduk. Sabah 73. Terdiri daripada kaum Melayu (61%). maka wujud beberapa sub-kategori penduduk berdarah campuran seperti kelompok Peranakan. Walau bagaimanapun. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran daripada luar. 598 kilometer persegi. Melayu-Cina dan lain-lain. 2006:54). Antara tahun itu. Kini kebanyakan penduduk Malaysia mempunyai darah kacukan MelayuArab. ras. Kemajmukan masyarakat Malaysia menjadikan negara ini menjadi tarikan masyarakat luar. Penduduk Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang bangsa. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di Tanah Melayu. adab resam. 710 kilometer persegi dan Sarawak seluas 131. .

Dari segi perlembagaan. orang Melayu ialah orang yang berkulit sawo matang. kesederhanaan. . Umumnya. Malaysia juga mempunyai penduduk yang berasal daripada Eropah (dipanggil Eurasia) dan Timur Tengah. Selain itu. Sehingga abad ke 20. berbahasa Melayu dan beragama Islam. Hampir 85% daripada kaum India di Malaysia merupakan masyarakat Tamil. Lebih separuh populasi Sarawak dan 66% populasi Sabah terdiri daripada kaum bumiputera bukan Melayu. Kemasukan kaum lain sedikit sebanyak mengurangkan peratusan penduduk peribumi di kedua-dua negeri itu. Kaum yang utama adalah Kaum Kadazan-Dusun. Kelompok di Sabah terbahagi kepada puluhan kumpulan etnik tetapi memiliki budaya umum yang sama. kebudayaan Kebangsaan Malaysia adalah berasaskan kebudayaan Melayu yang mengutamakan nilai-nilai sopan-santun. Kira-kira satu perempat daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina. dan 7% lagi terdiri daripada kaum India. kebanyakan daripada mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah ramai yang sudah bertukar kepada Kristian atau memeluk Islam.Kepelbagaian suku kaum yang ada di Malaysia juga sebenarnya satu rahmat kerana ia sekali gus menambahkan citra bahasa dan kepelbagaian budaya. Kepadatan penduduk Malaysia tidak sama dengan 17 juta daripada 25 juta rakyat Malaysia menetap di Semenanjung Malaysia dan selebihnya menetap di Sabah dan Sarawak. Murut dan Iban. keindahan dan keharmonian (Norkharizan. 2006).

Berita Harian. W.B Shani. Schein. C. Perpaduan dan Perdamaian Etnik. C. B. E. Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan Malaysia. Singapore: Govt. Lau. J. Frederick J. V. 1 (June 1947). 2008. Dicetak semula dalam: Journal of the Royal Asiatic Society. 1992. v. 20. Nation-building in Malaysia 1946-1974. Origins.. Gerald M. 2005. Kroeber. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. G. . Organizational Communication. (20/08/2006) Kamus Dewan Edisi Keempat. Print. N. Mass: Peabody Museum. San Francisco: Jossey-Bass. Goldhaber. Nik Safiah Karim. London: Early English Text Society. Et. USA: Wm. Furnivall. 1952. Al. Andaya. 1992. 2001. Malaysia: Buku Rasmi Tahunan. James P. Boston: Irwin Nias. Brown Publisher. 2006. [HD8769 Bly] Forsyth. pt.Bibliografi Andaya. Sinhalese Immigrants In Malaysia And Singapore 1860-1990: History Through Recollections. A History of Malaysia 2nd ed. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Historial sketch of Chinese labour in Malaya. Kamarulzaman Azkandar. Malayan Branch. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. A. 1991. British Museum. Norkharizan Manaf dan Hartini Hashim. 1990. Singapore: Oxford University Press. 1947. De Silva & Sons (Colombo) Blythe. 1894. 1987. Palgrave: Basingstoke Arseculeratne. L. & Kluckhohn.Y. L. Singapore: Heinemann Asia.L. P. Cambridge. 2006. S. Aims and Methods: Cambridge Journal of Education. Off. Organisational Culture and Leadership. 1953. Edited from the Harleian. 1985.W. The Boke of Nurture. Behavior in Organizations. H. Colombo: K. dan A. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 1985. The Primary School Staff Relationships Project. 38p. James B. Ongkili. Agreed! Making Management Communication Persuasive : A Guide To Obtaining Agreement and Getting Ideas Accepted.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->