P. 1
Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia

Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia

|Views: 18|Likes:
Published by Yusuf Nur
Budaya, etnik, pengajian malaysia
Budaya, etnik, pengajian malaysia

More info:

Published by: Yusuf Nur on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA

Definisi Budaya Dan Kelompok Secara umum, berdasarkan kamus Dewan, budaya ditakrifkan sebagai nilai, kepercayaan, tingkah laku dan objek-objek material yang meliputi cara hidup. Schein (1985) pula

mentakrifkan budaya sebagai andaian-andaian asas dan kepercayaan yangg dikongsi oleh warga organisasi dengan organisasi menganggap amalan dan nilai organisasi tersebut sebagai biasa. Nias (1989) pula mendefinisikan budaya sebagai sistem kepercayaan organisasi yang sukar diubah merangkumi amalan dan tingkah laku artifak, norma masyarakat, sistem nilai dan sistem kepercayaan. Modern Dictionary of Sociology pula mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan cara hidup manusia meliputi kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. Budaya kebendaan (artifak) merupakan apa sahaja ciptaan manusia berbentuk objek (alat, bangunan, senjata, kenderaan). Manakala mentifak (bukan kebendaan) pula ciptaan manusia yang berbentuk abstrak seperti kepercayaan, adat, undang-undang, dan sebagainya. AL Kroeber dan Clyde Kluckhohn (1952) seterusnya mendefinisikan budaya sebagai kelengkapan hidup, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan dan keagamaan selain segala yang diterima, dipercayai dan diamalkan oleh masyarakat itu mestilah berterusan atau diulangi oleh generasi berikutnya, jika tidak, ia dianggap terkeluar daripada kelompok budayaan. Menurut Nik Safiah Abdul Karim, budaya adalah tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa. Penggerak ini dimiliki oleh semua individu dan melaluinya sesuatu perkara itu dapat dilaksanakan. Ini bermaksud bahawa kemampuan seseorang menggunakan segala tenaga sama ada berbentuk fizikal mahupun rohani, kearah menggerakkan jiwa bagi mencapai hasrat yang diingini. Hasrat dan nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. Kelompok pula didefinisikan (Kamus Dewan) sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Alasan untuk saling bergantung dan bergabung dalam kelompok merangkumi keamanan, status, harga diri, afiliasi, kekuatan dan pencapaian tujuan. Cartwright dan Zender (1968) dalam Goldhaber,

Furnivall merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep kelompok majmuk berdasarkan kajiannya di Indonesia dan Burma. (1990) mentakrifkan kelompok itu sekumpulan individu yang mempunyai hubungan antara satu sama lain yang membuat mereka saling bergantung dalam tingkatan tertentu. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian budaya. masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan. kelompok dapat dibezakan berdasarkan struktur formal dan informal. terdapat sense of belonging dan kedua. kelompok sangat beraneka ragam dari aspek jenis dan jumlahnya.S. bahasa. Lau dan A.Gerald M. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan. semenanjung Tahan Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan Orang Asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. dapat dikatakan bahawa setiap manusia merupakan sebahagian atau anggota dari pelbagai kelompok. pendaftaran. Forsyth (1991) pula mendefinisikan kelompok adalah dua atau lebih individu yang saling mempengaruhi melalui interaksi sosial manakala definisi oleh James B. bahasa dan adat resam yang tersendiri.B Shani (1992) mentakrifkan kelompok sebagai pengumpulan individu yang secara nyata memiliki hubungan saling bergantung dengan anggota yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hakikat tersebut. agama dan adat resam. Walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat . Kelompok formal memiliki struktur serta peraturan yang jelas yang sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antara anggota kelompok (peraturan. seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya. Baron & Byrne (1979) pula menyatakan kelompok memiliki 2 identiti psikologi. iaitu pertama. Sebagai contoh. agama. J. nasib anggota kelompok bergantung satu sama lain sehingga hasil setiap anggota berkait dengan anggota yang lain. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masayarakat majmuk. kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Sebaliknya boleh dikatakan bahawa. Sebelum abad ke-18 dan ke-19. Menurut Furnivall (1967). pemilihan ketua) berbeza dengan kelompok informal yang tidak memiliki struktur serta peraturan yang jelas. Budaya Dan Kelompok di Malaysia Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai kelompok bangsa.

Ongkili. Aktiviti ekonomi dan perladangan menjadi faktor utama dalam aktiviti migrasi daripada luar terutamanya daripada China dan India. Selain itu. Pembahagian tugasan dilakukan atas garis-garis ras. Menurut W. Sebelum abad ke-18. bilangan buruh Cina yang berhijrah memang ramai dan sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Migrasi daripada luar juga berlaku tetapi jumlahnya terhad. Pengaruh masyarakat Cina ke Tanah Melayu telah mengubah corak dan sistem sosial Alam Melayu dan juga masyarakat Melayu ketika itu. 1985). P. Struktur masyarakat di Malaysia berubah adalah disebabkan migrasi daripada luar dan juga faktor penolak dan penarik. Andaya dan L.Y Andaya (1983). Beliau membezakan kemajmukkan sosial iaitu masyarakat dipecahkan kepada kelompok korporat dan bukannya budaya daripada kemajmukkan budaya iaitu wujud daripada beberapa kelompok etnik.L. terdapat juga kaum pendatang daripada Sumatera.W. Blythe (1953). Pada awal abad ke-18. Indonesia. penduduk di Tanah Melayu dan kepulauan borneo ketika itu didominasi oleh orang Asli. Oleh itu. orang Melayu dan kaum bumiputera Sabah dan Sarawak. Kedatangan masyarakat Melayu ke Tanah Melayu akhirnya telah membentuk satu masyarakat baru iaitu Baba Nyonya dan Cina . Kemasukan buruh-buruh Cina ke Tanah Melayu melalui beberapa cara yang dikenalpasti diusahakan oleh orang Cina sendiri yang telah menetap lama di Tanah Melayu melalui sistem tiket yang sangat popular.L. masyarakat Cina daripada negara China sebenarnya ingin keluar daripada hidup penuh dengan kemiskinan dan penderitaan. Tetapi tidak menjejaskan corak masyarakat ketika itu kerana kaum pendatang ini adalah daripada rumpun bangsa yang sama (James P. tetapi berleluasa setelah penjajahan berlaku. Menurut B. Kemasukkan masyarakat Cina ke Tanah Melayu menunjukkan bermulanya proses pembentukan masyarakat majmuk daripada pengaruh masyarakat Cina yang semakin bertambah. perubahan dalam struktur masyarakat berlaku di Malaysia disebabkan oleh fenomena migrasi dari luar yang berlaku akibat faktor penarik yang ada di bumi mahupun faktor penolak di negara asal masing-masing yang bertanggungjawab mencernakan perubahan yang berkekalan sehingga ke hari ini. mereka terpaksa keluar berhijrah sehingga ke Tanah Melayu. Van Den Berghe juga memberikan sumbangan terhadap perbincangan mengenai konsep masyarakat majmuk.berkurangan dan hubungan mereka hanya terbatas kepada hal ekonomi dalam jual beli. Namun angka yang tepat sukar ditentukan kerana ketiadaan dokumen yang sah dan kemasukan secara haram ke Tanah Melayu. Migrasi ini berlaku sedikit demi sedikit sebelum penjajahan barat. Selain daripada Furnivall dan Smith.

1991). Banyak konflik yang berlaku dalam proses pembentukan ini seperti peristiwa 13 mei 1969. Timor dan Sulawesi serta beberapa bahagain kepulauan yang berhampiran dengan Selat Melaka. pendatang dari Ceylon kebanyakannya terdiri daripada kaum Sinhalese. bilangan mereka jauh lebih rendah berbanding dengan buruh daripada China dan India. Faktor ekomoni adalah bukan faktor utama penghijrahan mereka. Arseculeratne. Mereka datang dari kawasan pantai selatan negara tersebut. India juga mengalami masalahnya tersendiri yang menyebabkan penduduknya berhijrah ke luar. Kebanyakan pendatang Indonesia berasal daripada Jawa. Bugis.N. Selain migran daripada negara China dan India. Menurut S. sebaliknya mereka ingin mencari rezeki yang lebih berbanding apa yang mereka dapat di negara asal mereka (S. Wujudnya golongan baru ini membawa kepelbagaian atau kemajmukkan masyarakat di Malaysia dan mengambarkan keunikannya pada pandangan masyarakat luar. amalan.N. Mereka datang dengan jumlah yang agak ramai selepas abad ke-19 berterusan hingga abad ke-20. Kedatangan berterusan ini disebabkan penjajahan British di Ceylon.Muslim. 1990). Proses pembentukan masyarakat pada mulanya sukar kerana berbeza fahaman. Setelah kemasukan migran daripada luar. Pengambilan pekerja buruh daripada luar di buat secara tetap sudah pasti akan menimbulkan masalah sosio-ekonomi dan politik yang lebih membimbangkan dan bagi mengelak pembentukan masyarakat majmuk pelbagai etnik atau heterogeneous seperti mana yang cuba dielak oleh negara-negara Eropah Barat dan Teluk (Weiner. Pendatang daripada Indonesia juga berbilang suku kaum dan etnik antaranya orang Jawa. bukan garisan kelas. . Migran kedua terbesar selepas China adalah kelompok daripada India. Minang dan Banjar. Suasana di negara itu yang dilanda kemiskinan dan kebuluran yang mendorong penduduknya berhijrah keluar ke negara-negara lain termasuk ke Tanah Melayu ketika itu. Celebes. Migran India datang sejak pembukaan Pulau Pinang oleh Inggeris. bermulalah proses pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum seperti sekarang. ras dan etnik serta kehidupan seharian. Sabah dan Sarawak juga menjadi tumpuan daripada masyarakat luar seperti dari Indonesia dan Ceylon. Tanah Melayu. Kebanyakan mereka berasal daripada India Selatan iaitu dari Negapatam dan Madras. Arseculeratne (1991). Apabila konflik berlaku dalam masyarakat majmuk. konflik berkenaan mengikut garisan pemisah ras. Pada waktu itu bilangan mereka masih kecil dan bertambah setelah Inggeris berjaya benguasai negeri-negeri Melayu. Namun. Kalimantan (Banjarmasin).

bahasa dan latar berlakang kebudayaan yang berlainan.1 juta orang. Oleh itu. 598 kilometer persegi. Terdiri daripada kaum Melayu (61%). Antara tahun itu. Keluasan Malaysia meliputi 330. adab resam.Campur tangan Inggeris di Tanah Melayu bermula apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang pada Ogos 1786. Walau bagaimanapun. Jumlah anggaran penduduk tahun 2005 ialah 26. 2006:54). Kemajmukan masyarakat Malaysia menjadikan negara ini menjadi tarikan masyarakat luar. maka wujud beberapa sub-kategori penduduk berdarah campuran seperti kelompok Peranakan. Ia meliputi 13 buah negeri dan 3 buah Wilayah Persekutuan. kelompok Syed dan lain-lain. . kaum Cina (30%). Cina dan India sebagai komponen utamanya. Sabah 73. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran daripada luar. 598 kilometer persegi. Malaysia telah diduduki oleh Jepun semasa perang dunia kedua. Dalam jangka masa yang panjang semasa pemerintahan kolonial British di Malaysia iaitu selama lebih satu ratus lima puluh tahun bermula 1786 hingga 1957. wujud masyarakat berbilang kaum. Setelah kemasukan migran dari luar akhirnya lahirnya kelompok dari keturunan Cina dan India yang berasimilasi dengan budaya tempatan seperti kelompok Baba-Nyonya yang berketurunan Cina dan kelompok Chitty yang berketurunan India. Penduduk Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang bangsa. Kehadiran kelompokkelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya. Masyarakat homogenis Melayu Tanah Melayu telah mengalami transformasi kepada masyarakat heterogenios Malaysia yang mengandungi etniketnik Melayu. ras. Jenis Dan Demografi Kelompok Di Malaysia Malaysia merupakan negara Bangsa yang terdiri daripada Semenanjung Malaysia. menyebabkan kemasukkan migran secara besar-besaran daripada luar. Melayu-Cina dan lain-lain. 710 kilometer persegi dan Sarawak seluas 131. Melayu-India. Asimilasi bangsa juga turut berlaku apabila perkahwinan antara orang asing dengan penduduk tempatan. Kini kebanyakan penduduk Malaysia mempunyai darah kacukan MelayuArab. kaum India (8%) dan lain-lain (1%) (Norkhanizan. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di Tanah Melayu. etnik dan bangsa di Malaysia. agama dan keturunan. Sabah dan Sarawak. jangka masa singkat itu dianggap tidak mempunyai signifikan yang besar kepada komposisi dan mobiliti penduduk. 252 kilometer persegi dengan Semenanjung Malaysia 131.

Kaum yang utama adalah Kaum Kadazan-Dusun. Kemasukan kaum lain sedikit sebanyak mengurangkan peratusan penduduk peribumi di kedua-dua negeri itu. Kira-kira satu perempat daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina. kebudayaan Kebangsaan Malaysia adalah berasaskan kebudayaan Melayu yang mengutamakan nilai-nilai sopan-santun. Hampir 85% daripada kaum India di Malaysia merupakan masyarakat Tamil. Selain itu. kebanyakan daripada mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah ramai yang sudah bertukar kepada Kristian atau memeluk Islam. Sehingga abad ke 20. Lebih separuh populasi Sarawak dan 66% populasi Sabah terdiri daripada kaum bumiputera bukan Melayu. Dari segi perlembagaan. Umumnya. keindahan dan keharmonian (Norkharizan. Kepadatan penduduk Malaysia tidak sama dengan 17 juta daripada 25 juta rakyat Malaysia menetap di Semenanjung Malaysia dan selebihnya menetap di Sabah dan Sarawak. berbahasa Melayu dan beragama Islam. Malaysia juga mempunyai penduduk yang berasal daripada Eropah (dipanggil Eurasia) dan Timur Tengah. orang Melayu ialah orang yang berkulit sawo matang. 2006).Kepelbagaian suku kaum yang ada di Malaysia juga sebenarnya satu rahmat kerana ia sekali gus menambahkan citra bahasa dan kepelbagaian budaya. Kelompok di Sabah terbahagi kepada puluhan kumpulan etnik tetapi memiliki budaya umum yang sama. . kesederhanaan. dan 7% lagi terdiri daripada kaum India. Murut dan Iban.

v. Singapore: Oxford University Press. The Primary School Staff Relationships Project. 1990. 20. Sinhalese Immigrants In Malaysia And Singapore 1860-1990: History Through Recollections. (20/08/2006) Kamus Dewan Edisi Keempat. & Kluckhohn. USA: Wm. 1953. Perpaduan dan Perdamaian Etnik. Mass: Peabody Museum. British Museum. A. 2005.Y. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1987. Kamarulzaman Azkandar. 1985. V. Et. 1992. Dicetak semula dalam: Journal of the Royal Asiatic Society. Singapore: Heinemann Asia. Organizational Communication. J. De Silva & Sons (Colombo) Blythe. Kroeber. B. Palgrave: Basingstoke Arseculeratne.L. Nation-building in Malaysia 1946-1974. Origins. Nik Safiah Karim. James B. Berita Harian. Agreed! Making Management Communication Persuasive : A Guide To Obtaining Agreement and Getting Ideas Accepted. 1894. 1985. Aims and Methods: Cambridge Journal of Education. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Goldhaber. N.B Shani. L. Singapore: Govt. London: Early English Text Society. Norkharizan Manaf dan Hartini Hashim. P. 2006. pt. 1991.. E. C.W.Bibliografi Andaya. Lau. Malaysia: Buku Rasmi Tahunan. dan A. 1947. Edited from the Harleian. G. Andaya. 38p. Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan Malaysia. 2008. Brown Publisher. 1 (June 1947). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Historial sketch of Chinese labour in Malaya. Al. Ongkili. 2001. San Francisco: Jossey-Bass. C. Boston: Irwin Nias. Frederick J. Organisational Culture and Leadership. Colombo: K. A History of Malaysia 2nd ed. Off. Behavior in Organizations. L. Furnivall. Print. . Gerald M. 2006. Cambridge. Schein. James P. The Boke of Nurture. W. H. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. [HD8769 Bly] Forsyth. 1992. S. Malayan Branch. 1952.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->