P. 1
MODUL KEMAHIRAN ASAS PJ.pdf

MODUL KEMAHIRAN ASAS PJ.pdf

|Views: 9|Likes:
Published by Rohizam
Education
Education

More info:

Published by: Rohizam on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

KEMAHIRAN ASAS PENDIDIKAN JASMANI

1|MODUL PENDIDIKAN JASMANI

PRINSIP PJ KSSR 2012

1.boleh dicapai .3 Achievable 1.masa mencukupi . Oleh itu kaedah pengajaran yang menekankan prinsip-prinsip pengajaran berikut perlu di guna pakai sebagai panduan : Adakan tujuan khas yang biasanya ditulis dalam bentuk objektif pengajaran yang berteraskan kepada psikomotor.5 Time .1.munasabah . Kepelbagaian cara dapat mengatasi masalah yang dijangkakan atau tidak terutamanya dalam pengajaran Pendidikan Jasmani yang dijalankan bukan sahaja di bilik darjah tetapi di luar bilik dengan pelbagai situasi rangsangan.boleh diukur .1. kognitif dan afektif.kemahiran yang khusus .2 Measurable 1.1.4 Reasonable 1.2|MODUL PENDIDIKAN JASMANI KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN ASAS & PEDAGOGI 1.1 Specific 1.1 Prinsip dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam menangani sesuatu penyampaian maklumat kepada pelajar dapat dicapai melalui pelbagai cara. Objektif psikomotor ditulis dalam bentuk eksplisit dan sebaiknya ditulis dalam bentuk SMART iaitu menekankan perkara berikut: 1.1.

Langkah mengajar perlu mempunyai aspek 5P. P1 .Permainan / pertandingan P5 .  Masa dihadkan bagi setiap gerak kerja perlu untuk mengawal perjalanan kelas. maklum balas) P2 . pelbagaikan gerak kerja dan bentuk latihan perlu ada kesinambungan atau berhubung kait. tepat dan berulang) P4 .Praktik (pengelolaan) P3 .Penyeliaan / pembetulan  Pengajaran latihan perlu dirancang terlebih dahulu.  Latih tubi secara ansur maju.3|MODUL PENDIDIKAN JASMANI  Dedahkan hanya satu kemahiran baru sahaja dalam sesuatu kemahiran yang diajar bagi satu sesi pengajaran.  Beri peluang kepada murid untuk berlatih atau melakukan latih tubi atau mengambil bahagian sepenuhnya dalam satu sesi pengajaran.  Masa yang mencukupi untuk sesuatu gerak kerja yang dijalankan.Pelakuan (tunjuk cara. Adakan pertandingan bersyarat / permainan kecil yang boleh menimbulkan motivasi murid atau perangsang. Tenaga pengajar (guru) perlu berada di tempat yang strategik semasa memberikan arahan agar mudah dilihat oleh murid-murid.Penerangan (semasa. .

Model pembelajaran diperlukan sebagai rujukan untuk menentukan pendekatan yang dijalankan sesuai digunakan dan berkesan. Teknik dan Strategi Pendekatan : Adalah merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan kepada objektifnya (Edward M. .mudah ke kompleks .  Penilaian / refleksi perlu dijalankan untuk mengesan keberkesanan pengajaran pembelajaran.keseluruhan ke sebahagian . Kaedah. .4|MODUL PENDIDIKAN JASMANI  Elakkan bercakap / memberi arahan selagi pelajar tidak menumpukan atau memberikan perhatian. Takrif Pendekatan. Ianya merupakan satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur-unsur aksiomatik (kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan). Konsepnya adalah berteraskan kepada .konkrit ke abstrak . Pendekatan ini berteraskan kepada prinsip atau teori pembelajaran. Anthony 1963).umum ke spesisifik (deduktif) Strategi Ialah merupakan satu penentuan dan perancangan kaedah dan teknik untuk mencapai objektif jangka panjang.

Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah langkah penyampaian yang tersusun.Contohnya ialah Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu : P1 P2 P3 P4 P5 Kenal pasti masalah Rancang penyelesaian Kumpul maklumat Buat tafsiran Buat kesimpulan . “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih “ (Edward M.5|MODUL PENDIDIKAN JASMANI .Berdasarkan objektifnya Kaedah Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek.Kebijaksanaan memilih pendekatan .Kecekapan merancang kaedah dan teknik . Anthony 1963).

simulasi. Contohnya teknik bercerita. latih-tubi. bersyarah.Untuk menentukan keberkesanan pengajaran di tahap optimun ianya berteraskan kepada krateria pencapaian objektif berikut . demonstrasi. sumbang saran dan lain-lain.6|MODUL PENDIDIKAN JASMANI Teknik Teknik merupakan kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar bagi sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. perbincangan. main peranan. Umur Kebolehan Kecerdasan Minat .

7|MODUL PENDIDIKAN JASMANI PERMAINAN STRATEGI .

" "Apa itu strategi. . Kaedah dan Teknik Pengajaran "Kaedah pengajaran yang saya gunakan adalah betul.. Ini adalah suatu perkara yang harus diberi perhatian yang serius kerana konsep tersebut merupakan asas rujukan untuk merancang sesuatu rancangan pelajaran harian yang sempurna oleh guru. kaedah serta teknik pengajaran amat sukar dibeza-bezakan.. PENDAHULUAN Bagi seorang yang baru menjejak kakinya dalam arena pengajaran malah ramai guru yang berpengalaman.Strategi pengajaran macam mana pula. Penjelasan tentang perhubungan di antara keempat-empat konsep itu amat berguna bagi guru pelatih yang menjalani latihan mengajar supaya ilmu pedagogi yang dipelajari itu dapat diamalkan di dalam bilik darjah.. Ramai orang menganggap bahawa semua istilah tersebut adalah sama dengan cara pengajaran... Strategi. tapi hasil yang saya harapkan masih tidak tercapai. strategi." 1. adakah teknik-teknik yang anda gunakan itu betul?" "Teknik-teknik yang saya pakai tidak mungkin salah lagi" "Oh ya! .8|MODUL PENDIDIKAN JASMANI KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN ASAS & PEDAGOGI Pendekatan. konsep pendekatan...." "Kalau begitu.

sepakan grounder. menjerat. sepakan tinggi. sepakan banana serta bermacam-macam lagi. strategi. strategi. Justeru itu. Begitu juga kalau kita diminta memberi kaedah-kaedah menyepak bola kita akan menyatakan kaedahkaedahnya adalah seperti sepakan sering. memanah.9|MODUL PENDIDIKAN JASMANI Rencana ringkas ini bertujuan memberi sedikit penjelasan tentang konsep pendekatan. Perbincangan mengenai konsep ini akan berfokuskan kepada kaedah pengajaran. kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan adalah seperti menembak dengan senapang. merebus. Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu). hukum atau prinsip. sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. Lantaran itu. . KAEDAH DAN TEKNIK Sebelum kita membincangkan konsep kaedah pengajaran adalah eloknya kita memikirkan secara umum pengertian kaedah. memanggang atau mengukus. 2. jika kita ingin memasak ikan maka kita perlu fikirkan apakah kaedah-kaedah memasak yang kita boleh gunakan. menikam atau menombak. Sudah tentunya. kaedah-kaedah yang biasa kita gunakan ialah seperti menggoreng. teknik dan teknik pengajaran serta hubungan antara kesemua konsep ini dalam situasi pengajaran. kaedah dan teknik pengajaran serta hubungannya di antara satu sama lain. Satu lagi contoh ialah jika kita ingin memburu harimau di dalam hutan.

Jadi walau pun seorang pemanah itu betul-betul mahir dan telah menguasai segala teknik memanah dengan seratus peratus. Oleh itu. kedudukan kaki serta tindakan menarik nafas. bolehlah kita menyatakan bahawa semua kaedah mempunyai teknik-teknik tertentu yang disusun dengan sistematik. untuk menjayakan sesuatu yang kita ingini kaedah yang dipilih mestilah disertai dengan teknik-teknik yang betul. kemahiran memegang busur panah. gerakan tangan untuk membuat sasaran. Kesemua tindakan yang spesifik ini adalah disebut sebagai teknik menggoreng. Teknik-teknik untuk kaedah memasak ikan secara memanggang pula adalah amat berbeza. Maka sudah tentu kita perlu memiliki kemahiran-kemahiran yang khusus dalam menjayakan kaedah tersebut. Sebab itu. suatu lagi teknik ialah memasukkan sedikit garam ke dalam minyak yang telah panas di kuali. sudah tentu kaedah memburu harimau dengan kaedah memanah tidak begitu berkesan. Api juga harus dikawal supaya tidak terlalu panas. Untuk menjelaskan lagi hubungan kaedah dengan teknik. Itu sebabnya kaedah memburu yang dipilih adalah kurang sesuai walaupun teknik-teknik kaedah itu adalah baik. maka kemungkinan besar ia dimakan oleh harimau. Dalam zaman moden ini. Umpamanya untuk menggoreng ikan. Memilih kaedah yang tepat . Kalau kita hendak memburu harimau dengan kaedah memanah maka teknik-tekniknya adalah seperti meneliti arah angin. kita boleh ambil contoh memburu harimau.10 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Andaikan kita ingin memasak ikan dengan kaedah menggoreng. kita mesti memanaskan kuali terlebih dahulu sebelum mencurahkan minyak ke dalamnya. Untuk mengelakkan ikan melekat pada kuali. Kemahiran khusus tersebut adalah dimaksudkan sebagai teknik.

menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajar dan lain-lain. gerrakan tangan "facial expression". latih tubi. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada suara kadar percakapan.11 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I tanpa menguasai teknik-teknik yang baik menurut kaedah tersebut tidak akan menjaminkan tercapainya matlamat kaedah yang diingini. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil. garis kasar kuliah yang disampaikan. bahasa yang sesuai. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. 3. menyelesaikan masalah. kemahiran mengekalkan minat murid. main peranan. . Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. lakonan. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. soalan atau Socratik dan lain-lain. serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. bermain. penggunaan OHP. perbincangan. brain storming. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti bercerita. perbahasan. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. kuiz. projek. Lantaran itu. penggunaan alatan yang berkenaan. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah.

12 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah menyoal. . pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab. Jadi jika kita hendak mengajar seseorang berenang kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. 4. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. maka kita pelu menggunakan teknikteknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. Kaedah pengajaran seperti demostrasi adalah lebih sesuai. suara haruslah jelas. mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. PENDEKATAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau halatuju yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah menyoal. Dalam pengertian yang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid. untuk memastikan bahawa demostrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demostrasi. Meskipun demikian. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. Sebagai kesimpulan. Setiap kaedah pengajaran perlulah mempunyai teknik-teknik yang tertentu. bila kita sebut teknik pengajaran kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa.

perbincangan informal serta dengan pemerhatian. Pendekatan-pendekatan wujud berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih . keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. Bagi pendekatan Timur pula. 5. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip Manakala bagi pendekatan sains yang sangat bersistematik. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensional (tradisional atau acquired) atau biasa. Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsipprinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan. dipelajari berdasarkan pengalaman. sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. Bagi pendekatan profesional. kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori. Bagi pendekatan Barat. kaedah-kaedah bermain konvensional. nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang.13 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Sebagai contoh. PENDEKATAN PENGAJARAN Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran.

pendekatan kelas. kaedah bermain dan kaedah perbincangan kumpulan. pendekatan eklektik. Pendekatan yang dimaksudkan di sini tidak menyentuh tentang kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran. Contohnya pengajaran dalam Alam dan Manusia menggunakan perdekatan . Guru adalah bebas memilih kaedah yang difikirkan wajar bagi setiap pendekatan tersebut.14 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I utama. cara-cara fakta disampaikan. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu. pendekatan berpasangan. Pendekatan yang memberi tumpuan kepada pengajar disebut sebagai pendekatan berpusatkan guru manakala pengajaran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan berpusatkan murid. Kaedah-kaedah yang seiring dengan pendekatan yang berpusatkan guru adalah seperti kaedah syarahan dan kaedah demonstrasi manakala kaedah-kaedah pengajaran yang selari dengan pendekatan pengajaran yang berpusatkan murid adalah seperti kaedah menyelesaikan masalah. pendekatan kumpulan. Terdapat juga pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengajar beberapa mata pelajaran mengikut tema-tema pelajaran. Sebab itu ada kalanya pendekatan meyerupai klasifikasi pengajaran di mana jenis-jenis pendekatan wujud berdasarkan kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk meneliti proses pengajaran. pendekatan deduktif. keaktifan pengajaran atau pelajar. Berdasarkan kriteria bagaimana isi pelajaran disampaikan maka terdapatlah pendekatan induktif. pendekatan dari segi isi mudah ke isi susah dan pendekatan dari isi maujud ke isi yang abstrak. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. pengajaran bahasa dan pengajaran mata pelajaran lain.

pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Rumusan yang boleh dibuat ialah pendekatan merupakan sesuatu yang agak umum dan ia seolah-olahnya menunjukkan sesuatu haluan tetapi tidak menerangkan bagaimana caranya untuk menuju haluan itu. STRATEGI Strategi boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga. Fizik serta Kimia digabungkan dan diajar mengikut tema-tema tertentu. Cara-cara yang digunakan untuk menuju arah yang ditetapkan oleh sesuatu pendekatan pengajaran adalah kaedah-kaedah pengajaran.15 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I interdisiplin atau pendekatan bersepadu. 6. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. pendekatan situasi. pendekatan psikolinguistik. Pendekatanpendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavourisme. Pendekatan ini adalah sama dengan pengajaran Sains Panduan di mana Biologi. Akhirnya dalam pengajaran bahasa terdapat pendekatan-pendekatan seperti pendekatan komunikasi. Seseorang komander tentera harus memikirkan strateginya untuk mempertahankan kedudukannya atau menyerang kubu musuhnya. masa serta kemudahan secara optimum. Bagi teori behavourisme atau S-R maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi. Geografi dan Kesihatan digabungkan menjadi suatu mata pelajaran yang baru. Ini adalah kerana beberapa mata pelajaran seperti Sejarah. .

Kalau kita ingin memasak seekor ikan yang agak besar (5 kilogram) kita perlu merancangkan strategi memasak supaya kita dapat kepuasan dan faedah yang paling banyak dengan menggunakan masa. Kaedah manakah yang kita buat terlebih dahulu? Pendekatan timur atau barat yang patut diikuti untuk memasak? Rancangan yang lengkap ini boleh disebut sebagai strategi memasak. Umpamanya adalah kita menggoreng kepalanya. tenaga serta sumber yang paling minimum. . Jadi bagaimanakah rancangan kita untuk menggabungkan kaedah-kaedah tersebut seupaya harimau itu dapat diburu dengan mudah. Adakah mereka menggunakan tentera udara atau tentera laut? Adakah mereka mengebom sasaran-sasaran pertahanannya terlebih dahulu sebelu menghantar angkatan tentera darat diikuti oleh angkatan tentera laut. katakanlah perang tercetus di antara Iran dan Amerika. Andaikan kita menggunakan contoh memasak ikan semula. Bagaimana dengan strategi memburu harimau pula? Kita telah membincangkan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk memburu harimau. memanggang tulang diikuti dengan mendidihnya dalam sup. Dia harus memikirkan apakah pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk menyerang pihak musuh. menjerut telurnya dan sebagainya. Susunan serta urutan kaedah yang dirancangkan mengikut kekangan logistik adalah disebut sebagai strategi peperangan. merebus ekornya.16 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Sebagai contoh. Seorang komander dan Amerika menawan yang Iran dipertanggungjawabkan terpaksa merancang untuk strategi menyerang peperangannya. Di sini kita perlu merancangkan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk memasak ikan tersebut.

untuk mengajar sebuah kelas berenang. Atau perlukah kita menghadkan makanan harimau untuk melapar dan meletihkannya kemudian membunuhnya dengan lembing. Strategi permainan adalah seperti bermain secara bertahan pada pemainan pertama untuk meletihkan musuh dan kemudiannya menyerang pemainan kedua. Apabila harimau telah terjerat. Oleh sebab itu. 7. Jika pemain itu menguasai semua kaedah menghantar bola tangkis dengan sempurna tetapi strategi permainannya tidak sesuai mana ia akan ditawan. apakah kaedah pengajaran yang . Untuk memenangi sesuatu pertandingan badminton. ada kalanya pasukan yang mahir dalam semua kaedah permainan dikalahkan sebab strategi permainan tidak sesuai. Rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pendekatan dan kaedah itu dilaksanakan merupakan strategi pengajaran. STRATEGI PENGAJARAN Untuk mencapai objektif-objektif pengajaran. strategi pengajaran harus mempertimbangkan pendekatan yang digunakan serta kaedah-kaedah yang perlu digunakan. seseorang guru biasanya menggunakan gabungan berapa pendekatan serta kaedah mengajar tertentu.17 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Adakah kita memagar kawasan yang didiami oleh harimau dan menahan jerat pada kawasan-kawasan tertentu. barulah kita menembaknya. seseorang pemain bukan sahaja perlu menguasai segala kaedah untuk menghantar bola tangkis kepada lawannya tetapi ia juga perlu merancangkan strategi permainan itu. Adakah kita gunakan pendekatan individu atau pendekatan kumpulan kecil? Bila kita menerangkan cara-cara berenang kepada pelajar patutkah kita gunakan pendekatan induktif atau pendekatan deduktif? Di samping itu. Adakah dia sengaja bermain sebanyak 3 atau 2 pemainan sahaja. Sebagai contoh.

kemudahan bilik darjah. Guru perlulah memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. dalam bilik darjah KBSR yang biasanya terdiri daripada kumpulan lemah.18 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I boleh kita gunakan. Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan. kaedah demostrasi dan kaedah latih tubi yang manakah kita gunakan terlebih dahulu? Bagaimanakah kombinasinya? Ringkasnya rancangan yang lengkap yang mengandungi pendekatan dan kaedah adalah strategi mengajar yang dimaksudkan. Contohnya. pencapaian. Kita biasanya mendengar pendapat bahawa tiada terdapat mana-mana kaedah yang paling baik sekali. Ini amat benar kerana kaedah-kaedah mengajar mestilah diatur untuk membentuk strategi pengajaran mengikut keadaan di mana proses pengajaran itu berlaku. . Yang lebih penting adalah interaksi kaedah itu dengan kaedah-kaedah lain. Jelasnya sesuatu kaedah pengajaran tidak menjaminkan pencapaian matlamat pengajaran. norma serta latar belakang sekolah dan murid. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulankumpulan yang berbeza-beza itu. kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Lantaran itu. setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal. Di samping itu. seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai pelbagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya. nilai. Antara kaedah syarahan. kumpulan serdahana serta kumpulang cergas.

kaedah dan teknik 8. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. Strategi yang baik akan menggunakan masa. KESIMPULAN yang boleh dibuat ialah sesuatu strategi pengajaran Kesimpulan menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali.19 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Pendekatan Strategi kaedah teknik Rajah menunjukkan hubungkaitan antara pendekatan. .strategi.

Raminah Sabran & Rahim Syam (1985) "Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia". Ah Meng (1987) "Pedagogi Untuk Bakal Guru".Suatu Rancangan Untuk menggubal Unit Dan Kursus". Wragg. B. Fajar Bakti. Sidgwick & Jackson. J.. (1970) "Participation In Learning". Petaling Jaya.20 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Rujukan Arbak Othman (1985) "Mengajar Tatabahasa". Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. West . B (1974) "Learning To Teach". (1974) "Teaching Teaching". E.. London. Vancouver: Douglas David & Charles Ltd. Thompson. Kuala Lumpur: Longman (M). Kamarudin Husin (1988) "Pedagogi Bahasa". Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Petaling Jaya: Fajar Bakti. (1987) "Corak Rancangan Pengajaran . Fajar Bakti. Kaye. Tang Chee Yee (1988) "Pandua Latihan Mengajar". Petaling Jaya. Ee. E. London: George Allen & Unwin. Kemp.C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->