P. 1
MODUL KEMAHIRAN ASAS PJ.pdf

MODUL KEMAHIRAN ASAS PJ.pdf

|Views: 9|Likes:
Published by Rohizam
Education
Education

More info:

Published by: Rohizam on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

KEMAHIRAN ASAS PENDIDIKAN JASMANI

1|MODUL PENDIDIKAN JASMANI

PRINSIP PJ KSSR 2012

4 Reasonable 1.2 Measurable 1. Kepelbagaian cara dapat mengatasi masalah yang dijangkakan atau tidak terutamanya dalam pengajaran Pendidikan Jasmani yang dijalankan bukan sahaja di bilik darjah tetapi di luar bilik dengan pelbagai situasi rangsangan.masa mencukupi .1.1.boleh dicapai .5 Time .2|MODUL PENDIDIKAN JASMANI KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN ASAS & PEDAGOGI 1.3 Achievable 1. kognitif dan afektif.1.boleh diukur .kemahiran yang khusus .munasabah .1 Specific 1.1 Prinsip dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam menangani sesuatu penyampaian maklumat kepada pelajar dapat dicapai melalui pelbagai cara. Oleh itu kaedah pengajaran yang menekankan prinsip-prinsip pengajaran berikut perlu di guna pakai sebagai panduan : Adakan tujuan khas yang biasanya ditulis dalam bentuk objektif pengajaran yang berteraskan kepada psikomotor. Objektif psikomotor ditulis dalam bentuk eksplisit dan sebaiknya ditulis dalam bentuk SMART iaitu menekankan perkara berikut: 1.1.1.

Permainan / pertandingan P5 .3|MODUL PENDIDIKAN JASMANI  Dedahkan hanya satu kemahiran baru sahaja dalam sesuatu kemahiran yang diajar bagi satu sesi pengajaran. pelbagaikan gerak kerja dan bentuk latihan perlu ada kesinambungan atau berhubung kait.  Masa yang mencukupi untuk sesuatu gerak kerja yang dijalankan. Langkah mengajar perlu mempunyai aspek 5P. maklum balas) P2 . tepat dan berulang) P4 . P1 . Tenaga pengajar (guru) perlu berada di tempat yang strategik semasa memberikan arahan agar mudah dilihat oleh murid-murid.Penerangan (semasa.Praktik (pengelolaan) P3 .Penyeliaan / pembetulan  Pengajaran latihan perlu dirancang terlebih dahulu.Pelakuan (tunjuk cara. .  Beri peluang kepada murid untuk berlatih atau melakukan latih tubi atau mengambil bahagian sepenuhnya dalam satu sesi pengajaran.  Latih tubi secara ansur maju. Adakan pertandingan bersyarat / permainan kecil yang boleh menimbulkan motivasi murid atau perangsang.  Masa dihadkan bagi setiap gerak kerja perlu untuk mengawal perjalanan kelas.

Kaedah.mudah ke kompleks .konkrit ke abstrak . Teknik dan Strategi Pendekatan : Adalah merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan kepada objektifnya (Edward M. Anthony 1963).keseluruhan ke sebahagian . Pendekatan ini berteraskan kepada prinsip atau teori pembelajaran. Ianya merupakan satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur-unsur aksiomatik (kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan). Takrif Pendekatan. . Konsepnya adalah berteraskan kepada .umum ke spesisifik (deduktif) Strategi Ialah merupakan satu penentuan dan perancangan kaedah dan teknik untuk mencapai objektif jangka panjang.4|MODUL PENDIDIKAN JASMANI  Elakkan bercakap / memberi arahan selagi pelajar tidak menumpukan atau memberikan perhatian.  Penilaian / refleksi perlu dijalankan untuk mengesan keberkesanan pengajaran pembelajaran. . Model pembelajaran diperlukan sebagai rujukan untuk menentukan pendekatan yang dijalankan sesuai digunakan dan berkesan.

Contohnya ialah Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu : P1 P2 P3 P4 P5 Kenal pasti masalah Rancang penyelesaian Kumpul maklumat Buat tafsiran Buat kesimpulan . Anthony 1963).Berdasarkan objektifnya Kaedah Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek.Kebijaksanaan memilih pendekatan . “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih “ (Edward M.Kecekapan merancang kaedah dan teknik .5|MODUL PENDIDIKAN JASMANI . Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah langkah penyampaian yang tersusun.

Umur Kebolehan Kecerdasan Minat . main peranan. simulasi.Untuk menentukan keberkesanan pengajaran di tahap optimun ianya berteraskan kepada krateria pencapaian objektif berikut . Contohnya teknik bercerita. sumbang saran dan lain-lain. perbincangan.6|MODUL PENDIDIKAN JASMANI Teknik Teknik merupakan kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar bagi sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. bersyarah. demonstrasi. latih-tubi.

7|MODUL PENDIDIKAN JASMANI PERMAINAN STRATEGI .

8|MODUL PENDIDIKAN JASMANI KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN ASAS & PEDAGOGI Pendekatan...Strategi pengajaran macam mana pula. tapi hasil yang saya harapkan masih tidak tercapai... konsep pendekatan. . Ini adalah suatu perkara yang harus diberi perhatian yang serius kerana konsep tersebut merupakan asas rujukan untuk merancang sesuatu rancangan pelajaran harian yang sempurna oleh guru.. adakah teknik-teknik yang anda gunakan itu betul?" "Teknik-teknik yang saya pakai tidak mungkin salah lagi" "Oh ya! .. Ramai orang menganggap bahawa semua istilah tersebut adalah sama dengan cara pengajaran." "Kalau begitu. Kaedah dan Teknik Pengajaran "Kaedah pengajaran yang saya gunakan adalah betul. Strategi.." 1. PENDAHULUAN Bagi seorang yang baru menjejak kakinya dalam arena pengajaran malah ramai guru yang berpengalaman.." "Apa itu strategi. Penjelasan tentang perhubungan di antara keempat-empat konsep itu amat berguna bagi guru pelatih yang menjalani latihan mengajar supaya ilmu pedagogi yang dipelajari itu dapat diamalkan di dalam bilik darjah. strategi. kaedah serta teknik pengajaran amat sukar dibeza-bezakan.

Begitu juga kalau kita diminta memberi kaedah-kaedah menyepak bola kita akan menyatakan kaedahkaedahnya adalah seperti sepakan sering. memanah. sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. memanggang atau mengukus.9|MODUL PENDIDIKAN JASMANI Rencana ringkas ini bertujuan memberi sedikit penjelasan tentang konsep pendekatan. Satu lagi contoh ialah jika kita ingin memburu harimau di dalam hutan. kaedah-kaedah yang biasa kita gunakan ialah seperti menggoreng. hukum atau prinsip. Lantaran itu. sepakan grounder. menikam atau menombak. Sudah tentunya. KAEDAH DAN TEKNIK Sebelum kita membincangkan konsep kaedah pengajaran adalah eloknya kita memikirkan secara umum pengertian kaedah. kaedah dan teknik pengajaran serta hubungannya di antara satu sama lain. merebus. kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan adalah seperti menembak dengan senapang. Justeru itu. Perbincangan mengenai konsep ini akan berfokuskan kepada kaedah pengajaran. Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu). strategi. menjerat. sepakan banana serta bermacam-macam lagi. teknik dan teknik pengajaran serta hubungan antara kesemua konsep ini dalam situasi pengajaran. strategi. jika kita ingin memasak ikan maka kita perlu fikirkan apakah kaedah-kaedah memasak yang kita boleh gunakan. . 2. sepakan tinggi.

gerakan tangan untuk membuat sasaran.10 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Andaikan kita ingin memasak ikan dengan kaedah menggoreng. Dalam zaman moden ini. kita boleh ambil contoh memburu harimau. Teknik-teknik untuk kaedah memasak ikan secara memanggang pula adalah amat berbeza. Untuk mengelakkan ikan melekat pada kuali. Untuk menjelaskan lagi hubungan kaedah dengan teknik. Api juga harus dikawal supaya tidak terlalu panas. Maka sudah tentu kita perlu memiliki kemahiran-kemahiran yang khusus dalam menjayakan kaedah tersebut. Kalau kita hendak memburu harimau dengan kaedah memanah maka teknik-tekniknya adalah seperti meneliti arah angin. untuk menjayakan sesuatu yang kita ingini kaedah yang dipilih mestilah disertai dengan teknik-teknik yang betul. sudah tentu kaedah memburu harimau dengan kaedah memanah tidak begitu berkesan. suatu lagi teknik ialah memasukkan sedikit garam ke dalam minyak yang telah panas di kuali. Sebab itu. bolehlah kita menyatakan bahawa semua kaedah mempunyai teknik-teknik tertentu yang disusun dengan sistematik. maka kemungkinan besar ia dimakan oleh harimau. kemahiran memegang busur panah. Jadi walau pun seorang pemanah itu betul-betul mahir dan telah menguasai segala teknik memanah dengan seratus peratus. Itu sebabnya kaedah memburu yang dipilih adalah kurang sesuai walaupun teknik-teknik kaedah itu adalah baik. Kemahiran khusus tersebut adalah dimaksudkan sebagai teknik. Umpamanya untuk menggoreng ikan. Memilih kaedah yang tepat . kita mesti memanaskan kuali terlebih dahulu sebelum mencurahkan minyak ke dalamnya. Kesemua tindakan yang spesifik ini adalah disebut sebagai teknik menggoreng. Oleh itu. kedudukan kaki serta tindakan menarik nafas.

menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajar dan lain-lain. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. garis kasar kuliah yang disampaikan. Lantaran itu. . main peranan. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada suara kadar percakapan. serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung.11 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I tanpa menguasai teknik-teknik yang baik menurut kaedah tersebut tidak akan menjaminkan tercapainya matlamat kaedah yang diingini. 3. lakonan. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. perbahasan. latih tubi. penggunaan alatan yang berkenaan. perbincangan. kemahiran mengekalkan minat murid. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti bercerita. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. bahasa yang sesuai. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. bermain. brain storming. penggunaan OHP. projek. kuiz. soalan atau Socratik dan lain-lain. menyelesaikan masalah. gerrakan tangan "facial expression". Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.

Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. Kaedah pengajaran seperti demostrasi adalah lebih sesuai. bila kita sebut teknik pengajaran kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa. untuk memastikan bahawa demostrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demostrasi. Setiap kaedah pengajaran perlulah mempunyai teknik-teknik yang tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. PENDEKATAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau halatuju yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. 4. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah menyoal. pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab. . Meskipun demikian. layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid. mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. maka kita pelu menggunakan teknikteknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. suara haruslah jelas. Sebagai kesimpulan. Jadi jika kita hendak mengajar seseorang berenang kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai.12 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah menyoal.

PENDEKATAN PENGAJARAN Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran.13 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Sebagai contoh. kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori. Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. dipelajari berdasarkan pengalaman. Pendekatan-pendekatan wujud berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih . sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. kaedah-kaedah bermain konvensional. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensional (tradisional atau acquired) atau biasa. keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. 5. Bagi pendekatan Barat. nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang. Bagi pendekatan Timur pula. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsipprinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip Manakala bagi pendekatan sains yang sangat bersistematik. perbincangan informal serta dengan pemerhatian. Bagi pendekatan profesional.

kaedah bermain dan kaedah perbincangan kumpulan. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu. pendekatan eklektik. Kaedah-kaedah yang seiring dengan pendekatan yang berpusatkan guru adalah seperti kaedah syarahan dan kaedah demonstrasi manakala kaedah-kaedah pengajaran yang selari dengan pendekatan pengajaran yang berpusatkan murid adalah seperti kaedah menyelesaikan masalah. Pendekatan yang memberi tumpuan kepada pengajar disebut sebagai pendekatan berpusatkan guru manakala pengajaran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan berpusatkan murid. pendekatan kumpulan. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. pendekatan dari segi isi mudah ke isi susah dan pendekatan dari isi maujud ke isi yang abstrak.14 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I utama. pendekatan berpasangan. Contohnya pengajaran dalam Alam dan Manusia menggunakan perdekatan . pendekatan kelas. Berdasarkan kriteria bagaimana isi pelajaran disampaikan maka terdapatlah pendekatan induktif. Guru adalah bebas memilih kaedah yang difikirkan wajar bagi setiap pendekatan tersebut. Terdapat juga pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengajar beberapa mata pelajaran mengikut tema-tema pelajaran. keaktifan pengajaran atau pelajar. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid. pengajaran bahasa dan pengajaran mata pelajaran lain. pendekatan deduktif. cara-cara fakta disampaikan. Pendekatan yang dimaksudkan di sini tidak menyentuh tentang kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran. Sebab itu ada kalanya pendekatan meyerupai klasifikasi pengajaran di mana jenis-jenis pendekatan wujud berdasarkan kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk meneliti proses pengajaran.

Rumusan yang boleh dibuat ialah pendekatan merupakan sesuatu yang agak umum dan ia seolah-olahnya menunjukkan sesuatu haluan tetapi tidak menerangkan bagaimana caranya untuk menuju haluan itu. Geografi dan Kesihatan digabungkan menjadi suatu mata pelajaran yang baru. Seseorang komander tentera harus memikirkan strateginya untuk mempertahankan kedudukannya atau menyerang kubu musuhnya. STRATEGI Strategi boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga. Pendekatan ini adalah sama dengan pengajaran Sains Panduan di mana Biologi. Ini adalah kerana beberapa mata pelajaran seperti Sejarah.15 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I interdisiplin atau pendekatan bersepadu. pendekatan psikolinguistik. 6. Cara-cara yang digunakan untuk menuju arah yang ditetapkan oleh sesuatu pendekatan pengajaran adalah kaedah-kaedah pengajaran. Fizik serta Kimia digabungkan dan diajar mengikut tema-tema tertentu. pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Bagi teori behavourisme atau S-R maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatanpendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavourisme. . pendekatan situasi. masa serta kemudahan secara optimum. Akhirnya dalam pengajaran bahasa terdapat pendekatan-pendekatan seperti pendekatan komunikasi.

Dia harus memikirkan apakah pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk menyerang pihak musuh. Jadi bagaimanakah rancangan kita untuk menggabungkan kaedah-kaedah tersebut seupaya harimau itu dapat diburu dengan mudah. Andaikan kita menggunakan contoh memasak ikan semula. . memanggang tulang diikuti dengan mendidihnya dalam sup. Adakah mereka menggunakan tentera udara atau tentera laut? Adakah mereka mengebom sasaran-sasaran pertahanannya terlebih dahulu sebelu menghantar angkatan tentera darat diikuti oleh angkatan tentera laut. Umpamanya adalah kita menggoreng kepalanya. Kaedah manakah yang kita buat terlebih dahulu? Pendekatan timur atau barat yang patut diikuti untuk memasak? Rancangan yang lengkap ini boleh disebut sebagai strategi memasak. Seorang komander dan Amerika menawan yang Iran dipertanggungjawabkan terpaksa merancang untuk strategi menyerang peperangannya. merebus ekornya.16 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Sebagai contoh. tenaga serta sumber yang paling minimum. Di sini kita perlu merancangkan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk memasak ikan tersebut. katakanlah perang tercetus di antara Iran dan Amerika. menjerut telurnya dan sebagainya. Kalau kita ingin memasak seekor ikan yang agak besar (5 kilogram) kita perlu merancangkan strategi memasak supaya kita dapat kepuasan dan faedah yang paling banyak dengan menggunakan masa. Bagaimana dengan strategi memburu harimau pula? Kita telah membincangkan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk memburu harimau. Susunan serta urutan kaedah yang dirancangkan mengikut kekangan logistik adalah disebut sebagai strategi peperangan.

Jika pemain itu menguasai semua kaedah menghantar bola tangkis dengan sempurna tetapi strategi permainannya tidak sesuai mana ia akan ditawan.17 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Adakah kita memagar kawasan yang didiami oleh harimau dan menahan jerat pada kawasan-kawasan tertentu. strategi pengajaran harus mempertimbangkan pendekatan yang digunakan serta kaedah-kaedah yang perlu digunakan. 7. seseorang guru biasanya menggunakan gabungan berapa pendekatan serta kaedah mengajar tertentu. Apabila harimau telah terjerat. Oleh sebab itu. Atau perlukah kita menghadkan makanan harimau untuk melapar dan meletihkannya kemudian membunuhnya dengan lembing. ada kalanya pasukan yang mahir dalam semua kaedah permainan dikalahkan sebab strategi permainan tidak sesuai. Strategi permainan adalah seperti bermain secara bertahan pada pemainan pertama untuk meletihkan musuh dan kemudiannya menyerang pemainan kedua. Adakah kita gunakan pendekatan individu atau pendekatan kumpulan kecil? Bila kita menerangkan cara-cara berenang kepada pelajar patutkah kita gunakan pendekatan induktif atau pendekatan deduktif? Di samping itu. Rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pendekatan dan kaedah itu dilaksanakan merupakan strategi pengajaran. apakah kaedah pengajaran yang . untuk mengajar sebuah kelas berenang. seseorang pemain bukan sahaja perlu menguasai segala kaedah untuk menghantar bola tangkis kepada lawannya tetapi ia juga perlu merancangkan strategi permainan itu. Adakah dia sengaja bermain sebanyak 3 atau 2 pemainan sahaja. barulah kita menembaknya. Sebagai contoh. STRATEGI PENGAJARAN Untuk mencapai objektif-objektif pengajaran. Untuk memenangi sesuatu pertandingan badminton.

kemudahan bilik darjah. dalam bilik darjah KBSR yang biasanya terdiri daripada kumpulan lemah. . Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulankumpulan yang berbeza-beza itu. Guru perlulah memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. pencapaian. Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan. kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. kumpulan serdahana serta kumpulang cergas. Ini amat benar kerana kaedah-kaedah mengajar mestilah diatur untuk membentuk strategi pengajaran mengikut keadaan di mana proses pengajaran itu berlaku. kaedah demostrasi dan kaedah latih tubi yang manakah kita gunakan terlebih dahulu? Bagaimanakah kombinasinya? Ringkasnya rancangan yang lengkap yang mengandungi pendekatan dan kaedah adalah strategi mengajar yang dimaksudkan. Jelasnya sesuatu kaedah pengajaran tidak menjaminkan pencapaian matlamat pengajaran. Di samping itu. Lantaran itu. norma serta latar belakang sekolah dan murid. Kita biasanya mendengar pendapat bahawa tiada terdapat mana-mana kaedah yang paling baik sekali. nilai.18 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I boleh kita gunakan. seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai pelbagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya. Contohnya. Yang lebih penting adalah interaksi kaedah itu dengan kaedah-kaedah lain. Antara kaedah syarahan. setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal.

kaedah dan teknik 8.19 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Pendekatan Strategi kaedah teknik Rajah menunjukkan hubungkaitan antara pendekatan. Strategi yang baik akan menggunakan masa. KESIMPULAN yang boleh dibuat ialah sesuatu strategi pengajaran Kesimpulan menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. .strategi.

West . (1987) "Corak Rancangan Pengajaran . Raminah Sabran & Rahim Syam (1985) "Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia". London: George Allen & Unwin. (1974) "Teaching Teaching". Kemp. Kaye. Kuala Lumpur: Longman (M). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Ah Meng (1987) "Pedagogi Untuk Bakal Guru". Vancouver: Douglas David & Charles Ltd. Ee. J.20 | M O D U L P E N D I D I K A N J A S M A N I Rujukan Arbak Othman (1985) "Mengajar Tatabahasa". Petaling Jaya.. Wragg. B (1974) "Learning To Teach". E. Petaling Jaya. Fajar Bakti. Tang Chee Yee (1988) "Pandua Latihan Mengajar". Thompson. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. (1970) "Participation In Learning". Sidgwick & Jackson..Suatu Rancangan Untuk menggubal Unit Dan Kursus". Petaling Jaya: Fajar Bakti. London. E. Fajar Bakti. Kamarudin Husin (1988) "Pedagogi Bahasa".C. B.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->