P. 1
Nota Ringkas Perlembagaan-Malaysia

Nota Ringkas Perlembagaan-Malaysia

|Views: 27|Likes:
Published by ediharianto

More info:

Published by: ediharianto on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

Jelaskan proses pembentukan perlembagaan.

Pengenalan Pada dasarnya Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Selepas kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihanraya Persekutuan pertama pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman Putra telah dipilih sebagai Ketua Menteri Pertama. Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan langkah pertama ke arah membentuk kerajaan sendiri selepas Britain bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 1956. Bagi melaksanakan tugassan penggubalan Perlembagaan, Kerajaan British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa kerja yang terdiri daripada wakil Kerajaan British sendiri, penasihat Majlis Raja-Raja dan pemimpin-pemimpin parti lain yang ada pada masa itu.

Pada Januari 1956, Tunku Abdul Rahman sendiri telah

mengetuai rombongan ke

London untuk membincangkan soal penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan membuat rundingan serta menentukan tarikh kemerdekaan untuk negara. Pada Mac 1956 satu Suruhanjaya Perlembagaan diketuai Lord Reid telah ditubuhkan untuk merangka dan meneliti Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

Suruhanjaya tersebut telah mendapatkan pandangan parti-parti politik, persatuanpersatuan bukan politik dan individu tentang bentuk negara dan bangsa bagi negara ini. Dalam proses rundingcara itu, satu memorandum daripada parti Perikatan telah mendapat keutamaan. Memorandum berkenaan, yang disebut sebagai Pakatan Murni, iaitu persetujuan secara bertolak ansur demi kepentingan bersama serta persetujuan menghormati hak-hak orang lain, menyentuh lima perkara utama iaitu kedudukan RajaRaja Melayu, kedudukan agama Islam, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan kerakyatan sama rata. Profesor Dicey berpendapat bahawa undang-undang perlembagaan mengandungi dua prinsip sahaja iaitu Prinsip Kedaulatan Parlimen dan Prinsip Kedaulatan UndangUndang. Walau bagaimanapun, seperti mana yang dijelaskan oleh Tun Mohamad Salleh Abas (dalam Salleh Abbas, 1986), takrif yang diberikan tersebut tidak mencukupi

Jadi adalah diharapkan melalui kajian-kajian keperpustakaan atau pembacaan saya berkaitan tajuk yang dibincangkan.Moodie dalam Some Problems of the Constitution. Perlembagaan dimaksudkan sebagai satu sistem berkerajaan di mana undang-undang dan prinsip-prinsip kerajaan tersebut berpandukan bagaimanakah sesebuah negara itu diperintah. Sejauh mana kebenaran pendapat yang dikemukakan oleh kedua-dua tokoh tersebut belum dapat dipastikan memandangkan saya sendiri tidak memiliki ilmu yang tinggi mengenai konsep yang dibincangkan itu.kerana apa yang terkandung dalam perlembagaan itu merangkumi sesuatu yang lebih luas. Hornby dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Perlembagaan sebagai satu komposisi (gabungan) dan fungsi kepada prinsip bahagianbahagian tertentu sesebuah negara yang mengawal kerajaan atau badan yang dikenali sebagai rakyat. saya bukan sahaja dapat menjawab persoalan tersebut. antaranya: 1. saya dapati agak banyak definisi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh berkaitan bagi konsep perlembagaan itu. C. A. 3. malah dapat menjelaskan beberapa konsep lain yang juga sinonim dengan tajuk yang dibincangkan ini. Geoffrey Marshall dan Graeme C. Undang-undang tertinggi inilah yang menjadi punca bagi kesemua undang-undang sama ada yang sudah atau akan dibuat. 2. Beliau juga telah menjelaskan bahawa perlembagaan itu ialah suatu surat atau surat cara yang mengandungi semua undang-undang tertinggi yang difikirkan mustahak bagi mewujudkan sebuah negara yang moden.H. . Pritchett dalam International Encyclopedia of Social Sciences. S. Konsep Perlembagaan Hasil daripada rujukan dan pembacaan daripada beberapa sumber yang relevan.

Perlembagaan sebagai koleksi prinsip-prinsip kuasa pemerintah. Perlembagaan mengandungi satu badan atau peraturan bertulis atau tidak bertulis yang dapat mengenal pasti kerajaan yang dibentuk. perlembagaan ditakrifkan sebagai prinsip asas yang mengasaskan sesebuah negara dan memperkenalkan sistem pemerintahan seperti yang termaktub sama ada dalam undang-undang atau adat perundangan. satu pembentukan kuasa untuk pelbagai organisasi kerajaan dan prinsip-prinsip umum yang akan menggunakan kuasa ini. Pada asasnya. hak-hak memerintah dan hubungan antara keduanya akan diubah. 4. 5. Gilchrist dalam bukunya Principles of Political Science.N. Politics.F. Perlembagaan sesebuah negara bermaksud sebagai prinsip-prinsip atau dasar-dasar penting berpandukan kepada cara mana negara itu diperintah dan diisytiharkan.Perlembagaan sesebuah negara itu sebagai satu rangka kerja peraturan perundangan yang menjadikan atau membuatkan sistem pemerintahan negara itu. Leeds dalam bukunya. adapt kebudayaan atau Majlis Piagam Perjanjian. C.A. Perlembagaan Malaysia adalah contoh perlembagaan bertulis. sama ada dalam undang-undang. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution. R. Perlembagaan adalah sejenis undang-undang yang mengandungi peraturan-peraturan yang boleh dikuatkuasakan. . Contoh perlembagaan tidak bertulis ialah perlembagaan United Kingdom. 6. Beberapa konsep penting yang berkaitan dengan perlembagaan adalah:  Perlembagaan merupakan undang-undang yang mengandungi peraturan serta prinsip sebagai asas kepada pembentukan kerajaan dan juga panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasa dan mentadbir negara  Perlembagaan sesebuah negara boleh wujud dalam bentuk bertulis dan juga tidak bertulis. C.

Perlembagaan tersebut digubal berikutan penubuhan Malaysan Union 1946. khususnya berkenaan dengan nilai-nilai tradisi masyarakat pribuminya. . Hak keistimewaan orang Melayu. ikhlas. Agama. telus dan adil serta menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara. Bagi memenuhi tuntukan rakyat pada masa itu. Perkara 153 telah mengamanahkan baginda tanggungjawab untuk memelihara kedudukan istemewa orang-orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. dan Bahasa. Perkara 122B menjelaskan bahawa kuasa melantik semua hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi adalah ditangan baginda atas nasihat Perdana Menteri dan setelah berunding dengan Majlis Raja-raja. Nilai-nilai tradisi yang dimaksudkan adalah: Kedudukan istimewa Raja-raja Melayu. Bahkan perlembagaan tersebut juga dikatakan telah mengetepikan nilai-nilai tradisi masyarakat Melayu yang telahpun diwarisi sejak zaman Kesultanan Melaka lagi. Ia menjamin pentadbiran yang cekap. jujur. Tanah Melayu semasa penjajahan British pada masa itu telahpun mempunyai perlembagaannya. pihak British telah menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi mengkaji dan seterusnya menggubal satu perlembagaan yang dapat memenuhi tuntutan rakyat di negara ini. Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik. Walau bagaimanapun Malayan Union telah mendapat bantahan daripada penduduk Tanah Melayu memandangkan perlembagaan yang dibentuk gagal memenuhi tuntutan dan kehendak rakyatnya. Unsur-Unsur Tradisi Dalam Perlembagaan Malaysia Sebelum Perlembagaan Persekutuan digubal. Ini adalah kerana banyak perlembagaan tersebut lebih menguntungkan pihak British berbanding rakyat negara ini.

dan tidak cuba memaksa rakyat memperhambakan diri mereka kepada ideologi pemerintah. Berdasarkan falsafah Islam “membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia”. sistem pemerintahan beraja akan dapat meningkatkan taat setia rakyat raja dan negara ini. perkara 41. Perkara 44. maka perlembagaan yang baik pasti akan menghormati hak-hak rakyat dalam negara tersebut. 2. jika pengembangan itu dibuat di kalangan mereka yang telah menganut agama Islam – Perkara 11 (4). Kedudukan Istimewa Raja-raja Melayu dan Yang Di-Pertuan Agong Beberapa perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan dan mempunyai kaitan dengan kedudukan istemewa Raja-raja Melayu ini termasuklah Perkara 32. Tambahan pula. perkara 41. Oleh sebab itulah unsur tradisi ini dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan kerana sudah sekian lama orang Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. 1. Tradisi pemerintahan beraja di Tanah Melayu pada masa itu sudahpun menjadi amlan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Perkara ini diberikan perhatian supaya masyarakat lain tidak berasa . Kesultanan Melayu merupakan elemen penting dalam masyarakat Melayu. Agama Islam Perkara 3 Perlembagaan menjelaskan bahawa agama Islam ialah agama rasmi bagi Persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas (Perkara 11). Perkara153. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang bersatu padu. Peruntukan undang-undang seperti ini menunjukkan bahawa pemerintah amat bertoleransi dengan kaum-kaum lain yang mengamalkan agama yang berbeza. perkara 42. Namun begitu hak-hak seseorang untuk mengembangkan agama boleh dikawal atau disekat oleh undang-undang negeri. Ketaatan kepada raja dan negara akan dapat memupuk persefahaman ke arah perpaduan. Ianya mengekalkan simbol penting bagi survival orang-orang Melayu. dan Perkara 122B.Berikut adalah penjelasan bagi keempat-empat nilai tradisi yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan itu. atau undang-undang Persekutuan bagi kes Wilayah Persekutuan.

kedudukan istemewa orang Melayu dan bumiputera yang lain juga terdapat dalam peruntukan Perkara 89 dan 90. kita sedar bahawa orang Melayu merupakan penduduk asli atau pribumi negara ini. 3 dan 4). 3. 3 dan 4). Justeru adalah wajar orang-orang Melayu diberikan hak keistemewaan tersebut. Justeru adalah wajar orangorang Melayu diberi keutamaan dalam kesemua aspek yang dinyatakan di atas bagi membolehkan mereka memperbaiki taraf hidup yang sebelum ini agak jauh ketinggalan berbanding kaum lain. . dan Perkara 8(5)(f) berkenaan kemasukan orang Melayu dalam Rejimen Askar Melayu dengan pengecualian orang bukan Melayu sebagaimana dikuatkuasakan. Ini seterusnya akan dapat mewujudkan persefahaman dan permuafakan ke arah perpaduan di kalangan pelbagai kaum dan agama. Hak-hak ini tidak boleh dipertikaikan dan ia dilindungi di bawah Akta Hasutan 1948 (Pindaan 1971). iaitu berhubung dengan tanah rizab Melayu. jika pengembangan itu dibuat di kalangan mereka yang telah menganut agama Islam – Perkara 11 (4). Selain itu. Hak keistimewaan Orang-Orang Melayu Dalam Perlembagaan Persekutuan. Namun begitu hak-hak seseorang untuk mengembangkan agama boleh dikawal atau disekat oleh undang-undang negeri. hak-hak orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak ada dinyatakan dalam Perkara 153. Ini kerana sebelum ini orang Melayu lebih banyak terlibat dalam bidang perikanan atau pertanian.diketepikan atau ditindas dalam soal agama. atau undang-undang Persekutuan bagi kes Wilayah Persekutuan. Bidang Ekonomi – Perkara 153 (6) dan Bidang Pelajaran – Perkara 153 (2. Perkara 3 Perlembagaan menjelaskan bahawa ugama Islam ialah ugama rasmi bagi Persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas (Perkara 11). Hak Istemewa Orang Melayu dan bumiputera meliputi: Bidang Perkhidmatan Awam – Perkara 153 (2. Melihat dari sudut kepentingannya.

Jika melihat dari aspek rasional kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa rasmi negara. Maksud “rasmi” ditakrifkan oleh Perkara 152 (6) dengan makna “apa-apa jua maksud kerajaan sama ada kerajaan Persekutuan atau kerajaan negeri dan termasuklah apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam”. Jadi tujuan di sebalik meluluskan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah untuk memenuhi keperluan menyatupadukan pelbagai kaum di negara ini ke arah menjadi sebuah negara yang bersatu melalui satu bahasa yang sama. Bahasa ini secara automatiknya menjadi bahasa perantaraan untuk digunakan dalam semua maksud rasmi. . 1986). bahasa Melayu telahpun menjadi lingua franca sekian lamanya (Salleh Abbas. aspek sejarah perlu dipertimbangkan. Berdasarkan sejarah. Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan Perkara 152 (1) menguatkuasakan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan Persekutuan.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->