JENIS DAN CONTOH BAHAN BANTU MENGAJAR

Jenis dan Contoh BBM BBM Berasaskan TMK Bahan Bantu Mengajar BBM KH Sekolah Rendah Penggunaan & Penyimpanan BBM .

rasa. Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks. mendengar.papan hitam/ kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat. .* definisi bbm Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. hidu dan sebagainya.

Ringkasnya di sini . Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku.Atan Long (1982) – mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran. carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar. bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik .

dan kebimbangan.BBM merupakan alat yang digunakan oleh guru. kerisauan atau  Mengurangkan . kebosanan pelajar. fakta atau idea. fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain  Membantu  Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran.

buku bercetak Alat pandang dengar spt objek.F Connel ABM yang asas ialah papan hitam. gambar dll Alat ciptaan baru bagi pengajaran berprogram.S. ABM elektrik spt layar. carta. gambar. peta. radiodll ABM am spt papan hitam. tv.jalur filem. papan flannel. modul dan mesin mengajar yg mengajar spt alat multimedia. buku kerja. patung. wayang. . model.Kategori BBM J. model dll.Farrant W. slaid. buku teks.

Alat bantu mengajar yg asas spt papan hitam. buku. model 3 jenis BBM . papan flanel. buku teks ABM bukan elektronik spt objek.

. dapat dilihat dan dipegang. Bahan sebenar yg dibawa masuk ke bilik darjah s/ada buatan manusia atau asli.* Bahan bantu maujud bahan yg nyata.

kartun dll .* Bahan separa maujud Bahan-bahan dan peralatan yang tidak memerlukan alat pengunjuran atau tayangan semasa digunakan seperti carta. model. gambar foto.

. papan kenyataan.* Jenis BBM separa maujud  a) bahan 2D  b) bahan 3D – bahan yang menyerupai bentuk asal yang dikecilkan.  c) Papan pengajaran –papan besar yg digunakan oleh guru untuk membuat catatan isi seperti papan kapur. papan tulis dan lain-lain  d) Papan pamer – papan untuk mempamerkan visual seperti papan flanel.

.*  bahan yang tidak dapat dilihat atau dirasa dgn pancaindera tetapi hanya dalam fikiran.

. perhatian. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran.berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran.  dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran.*  Media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya . perasaan.

1937) .*  Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu.(Hoban dan Zissman.  Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut.

para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme. . Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale.Oleh itu.

Kon Pengalaman Dale .

Kon Pengalaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu. Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati. .  Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa.

 Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah media yang abstrak. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik.  Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif. . Oleh itu.  Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengalaman sebenar. kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak.

.  Oleh itu. jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep. Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara.  Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai.  Jadi. Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif.  Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful