JENIS DAN CONTOH BAHAN BANTU MENGAJAR

Jenis dan Contoh BBM BBM Berasaskan TMK Bahan Bantu Mengajar BBM KH Sekolah Rendah Penggunaan & Penyimpanan BBM .

rasa. Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks. mendengar.papan hitam/ kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat.* definisi bbm Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. hidu dan sebagainya. .

bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik .Atan Long (1982) – mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran. carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar. Ringkasnya di sini . Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku.

fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain  Membantu  Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran. dan kebimbangan.BBM merupakan alat yang digunakan oleh guru. kerisauan atau  Mengurangkan . fakta atau idea. kebosanan pelajar.

gambar. buku bercetak Alat pandang dengar spt objek. tv.S.F Connel ABM yang asas ialah papan hitam. modul dan mesin mengajar yg mengajar spt alat multimedia. carta.Kategori BBM J. papan flannel. ABM elektrik spt layar. model dll. .jalur filem. radiodll ABM am spt papan hitam. buku kerja. patung. gambar dll Alat ciptaan baru bagi pengajaran berprogram. peta. model. buku teks.Farrant W. wayang. slaid.

model 3 jenis BBM . buku. papan flanel. buku teks ABM bukan elektronik spt objek.Alat bantu mengajar yg asas spt papan hitam.

. dapat dilihat dan dipegang.* Bahan bantu maujud bahan yg nyata. Bahan sebenar yg dibawa masuk ke bilik darjah s/ada buatan manusia atau asli.

kartun dll .* Bahan separa maujud Bahan-bahan dan peralatan yang tidak memerlukan alat pengunjuran atau tayangan semasa digunakan seperti carta. model. gambar foto.

* Jenis BBM separa maujud  a) bahan 2D  b) bahan 3D – bahan yang menyerupai bentuk asal yang dikecilkan.  c) Papan pengajaran –papan besar yg digunakan oleh guru untuk membuat catatan isi seperti papan kapur. papan kenyataan. . papan tulis dan lain-lain  d) Papan pamer – papan untuk mempamerkan visual seperti papan flanel.

*  bahan yang tidak dapat dilihat atau dirasa dgn pancaindera tetapi hanya dalam fikiran. .

berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. perhatian. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran.  dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. .*  Media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya . perasaan.

(Hoban dan Zissman.  Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut. 1937) .*  Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu.

Oleh itu. Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale. .para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme.

Kon Pengalaman Dale .

.  Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa.Kon Pengalaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu. Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati.

 Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah media yang abstrak. Oleh itu.  Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik. kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak.  Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengalaman sebenar. .

 Jadi. . Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara.  Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata. jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep.  Oleh itu.  Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai. Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful