JENIS DAN CONTOH BAHAN BANTU MENGAJAR

Jenis dan Contoh BBM BBM Berasaskan TMK Bahan Bantu Mengajar BBM KH Sekolah Rendah Penggunaan & Penyimpanan BBM .

* definisi bbm Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. hidu dan sebagainya.papan hitam/ kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat. rasa. mendengar. . Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks.

carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar. bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik .Atan Long (1982) – mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran. Ringkasnya di sini . Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku.

BBM merupakan alat yang digunakan oleh guru. kebosanan pelajar. fakta atau idea. fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain  Membantu  Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran. kerisauan atau  Mengurangkan . dan kebimbangan.

model dll.jalur filem. gambar dll Alat ciptaan baru bagi pengajaran berprogram. modul dan mesin mengajar yg mengajar spt alat multimedia. slaid. tv.Farrant W.F Connel ABM yang asas ialah papan hitam.S. ABM elektrik spt layar. wayang. radiodll ABM am spt papan hitam. carta. buku kerja. model. papan flannel. . buku teks. patung. gambar. buku bercetak Alat pandang dengar spt objek.Kategori BBM J. peta.

buku. buku teks ABM bukan elektronik spt objek. papan flanel.Alat bantu mengajar yg asas spt papan hitam. model 3 jenis BBM .

* Bahan bantu maujud bahan yg nyata. dapat dilihat dan dipegang. Bahan sebenar yg dibawa masuk ke bilik darjah s/ada buatan manusia atau asli. .

kartun dll . gambar foto.* Bahan separa maujud Bahan-bahan dan peralatan yang tidak memerlukan alat pengunjuran atau tayangan semasa digunakan seperti carta. model.

papan tulis dan lain-lain  d) Papan pamer – papan untuk mempamerkan visual seperti papan flanel.* Jenis BBM separa maujud  a) bahan 2D  b) bahan 3D – bahan yang menyerupai bentuk asal yang dikecilkan. . papan kenyataan.  c) Papan pengajaran –papan besar yg digunakan oleh guru untuk membuat catatan isi seperti papan kapur.

*  bahan yang tidak dapat dilihat atau dirasa dgn pancaindera tetapi hanya dalam fikiran. .

berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran.*  Media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya .  dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. perhatian. . perasaan.

*  Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu.  Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut.(Hoban dan Zissman. 1937) .

Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale.Oleh itu. .para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme.

Kon Pengalaman Dale .

.Kon Pengalaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu.  Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa. Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati.

 Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah media yang abstrak.  Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengalaman sebenar. Oleh itu. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik.  Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif. . kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak.

.  Jadi.  Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai.  Oleh itu. jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep.  Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata. Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif. Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara.