JENIS DAN CONTOH BAHAN BANTU MENGAJAR

Jenis dan Contoh BBM BBM Berasaskan TMK Bahan Bantu Mengajar BBM KH Sekolah Rendah Penggunaan & Penyimpanan BBM .

mendengar. Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks. rasa.* definisi bbm Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. . hidu dan sebagainya.papan hitam/ kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat.

carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar. Ringkasnya di sini .Atan Long (1982) – mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran. bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik . Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku.

kebosanan pelajar. fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain  Membantu  Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran. dan kebimbangan. fakta atau idea.BBM merupakan alat yang digunakan oleh guru. kerisauan atau  Mengurangkan .

radiodll ABM am spt papan hitam.F Connel ABM yang asas ialah papan hitam. buku bercetak Alat pandang dengar spt objek. slaid.jalur filem. buku teks. model.Farrant W.Kategori BBM J. ABM elektrik spt layar. peta. . gambar dll Alat ciptaan baru bagi pengajaran berprogram. model dll. modul dan mesin mengajar yg mengajar spt alat multimedia. papan flannel. patung. tv. buku kerja. wayang. carta. gambar.S.

buku.Alat bantu mengajar yg asas spt papan hitam. buku teks ABM bukan elektronik spt objek. model 3 jenis BBM . papan flanel.

dapat dilihat dan dipegang.* Bahan bantu maujud bahan yg nyata. . Bahan sebenar yg dibawa masuk ke bilik darjah s/ada buatan manusia atau asli.

kartun dll . model. gambar foto.* Bahan separa maujud Bahan-bahan dan peralatan yang tidak memerlukan alat pengunjuran atau tayangan semasa digunakan seperti carta.

* Jenis BBM separa maujud  a) bahan 2D  b) bahan 3D – bahan yang menyerupai bentuk asal yang dikecilkan. papan tulis dan lain-lain  d) Papan pamer – papan untuk mempamerkan visual seperti papan flanel. papan kenyataan.  c) Papan pengajaran –papan besar yg digunakan oleh guru untuk membuat catatan isi seperti papan kapur. .

.*  bahan yang tidak dapat dilihat atau dirasa dgn pancaindera tetapi hanya dalam fikiran.

. perasaan. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran.  dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran.berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran.*  Media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya . perhatian.

*  Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu.(Hoban dan Zissman.  Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut. 1937) .

Oleh itu. .para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme. Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale.

Kon Pengalaman Dale .

Kon Pengalaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu. Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati.  Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa. .

kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak. . Oleh itu.  Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengalaman sebenar.  Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah media yang abstrak. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik.  Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif.

 Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata. Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif.  Oleh itu. jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep.  Jadi. . Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara.  Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful