JENIS DAN CONTOH BAHAN BANTU MENGAJAR

Jenis dan Contoh BBM BBM Berasaskan TMK Bahan Bantu Mengajar BBM KH Sekolah Rendah Penggunaan & Penyimpanan BBM .

papan hitam/ kapur dan gambar-gambar malah turut meliputi sebarang benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua panca indera iaitu melihat.* definisi bbm Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. rasa. Peralatan mengajar adalah tidak terhad kepada buku-buku teks. mendengar. hidu dan sebagainya. .

Atan Long (1982) – mengatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran. Bahan bantu mengajar terdiri daripada bentuk buku. bahan bantu mengajar itu boleh juga dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik . Ringkasnya di sini . carta atau slaid yang dipancarkan kepada layar.

fakta atau idea.BBM merupakan alat yang digunakan oleh guru. kebosanan pelajar. dan kebimbangan. kerisauan atau  Mengurangkan . fasilitator atau tutor bagi tujuan berikut: pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan kemahiran-kemahiran lain  Membantu  Ilustrasi atau mengukuhkan kemahiran.

patung.Kategori BBM J. buku bercetak Alat pandang dengar spt objek. buku kerja.Farrant W. ABM elektrik spt layar.jalur filem. model dll. radiodll ABM am spt papan hitam. gambar. tv. wayang.F Connel ABM yang asas ialah papan hitam. slaid. buku teks. model. peta.S. papan flannel. modul dan mesin mengajar yg mengajar spt alat multimedia. . carta. gambar dll Alat ciptaan baru bagi pengajaran berprogram.

buku.Alat bantu mengajar yg asas spt papan hitam. papan flanel. model 3 jenis BBM . buku teks ABM bukan elektronik spt objek.

Bahan sebenar yg dibawa masuk ke bilik darjah s/ada buatan manusia atau asli. . dapat dilihat dan dipegang.* Bahan bantu maujud bahan yg nyata.

kartun dll . model. gambar foto.* Bahan separa maujud Bahan-bahan dan peralatan yang tidak memerlukan alat pengunjuran atau tayangan semasa digunakan seperti carta.

* Jenis BBM separa maujud  a) bahan 2D  b) bahan 3D – bahan yang menyerupai bentuk asal yang dikecilkan. papan tulis dan lain-lain  d) Papan pamer – papan untuk mempamerkan visual seperti papan flanel.  c) Papan pengajaran –papan besar yg digunakan oleh guru untuk membuat catatan isi seperti papan kapur. papan kenyataan. .

*  bahan yang tidak dapat dilihat atau dirasa dgn pancaindera tetapi hanya dalam fikiran. .

berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. . perasaan.*  Media pengajaran ialah bahan-bahan audio visual dan bahan-bahan berkaitan dengannya . minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. perhatian.  dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran.

*  Nilai bahan bantu mengajar bergantung kepada tahap realisme bahan itu.(Hoban dan Zissman.  Semakin tinggi tahap realismenya maka semakin tinggi nilai bahan tersebut. 1937) .

.para pengkaji telah mencipta konsep penyusunan hirarki kaedah pengajaran berasaskan tahap realisme. Salah satu usaha dilakukan oleh Edgar Dale (1946) dan dikenali sebagai Kon Pengalaman Dale.Oleh itu.

Kon Pengalaman Dale .

. Pengalaman konkrit akan semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati.Kon Pengalaman Dale menekankan pengalaman konkrit pelajar berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti itu.  Pengalaman abstrak akan berlaku jika simbol visual dan verbal digunakan untuk mewakili peristiwa.

 Oleh itu. .  Pengalaman enaktif merupakan pengalaman secara langsung atau pengalaman sebenar. pengalaman ikonik dan pengamalan simbolik.  Brunner (1966) menafsirkan Kon Pengalaman Dale kepada tiga jenis pengalaman iaitu pengalaman enaktif. kon ini menyusun media bermula daripada media yang konkrit di tapak.  Semakin ke atas ialah media visual dan di mercu kon ialah media yang abstrak.

 Oleh itu. jika pelajar tidak faham akan konsep yang abstrak maka mereka cuma menghafal sahaja tanpa memahami konsep.  Ini disebabkan pelajar tidak dapat belajar jika media yang digunakan tidak sesuai. Pengalaman ikonik menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara. Brunner mencadangkan pengajaran harus bermula daripada pengalaman enaktif.  Jadi. .  Pengalaman simbolik atau digital menggunakan perkataan semata-mata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful