TOPIK: FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN

Bentuk piawai

Angka bererti

Pertukaran unit

Kejituan dan kepersisan

Teknik-teknik pengukuran yang baik

3

2600 = 2.01 0.Pertukaran unit digunakan untuk mewakili kuantiti fizikal sangat kecil dan sangat besar dalam unitunit SI.53 x 107 4 .6 x 103 2.1 0.001 0.000 000 001 0. 75300000 = 7.000 000 000 001 Bentuk Piawai 10 12 9 6 3 Simbol T G M k d c m µ n p Pertukaran unit Tera Giga Mega 10 10 10 10 10 10 10 10 10 FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN Kilo Desi Senti Mili -1 -2 -3 -6 -9 Bentuk piawai Mikro Nano Piko -12 Kaedah untuk menulis satu nombor yang besar atau kecil dimana nombor dipisahkan kepada dua bahagian. Imbuhan Nilai 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 0. Bentuk piawai adalah M x 10n Contoh: 1. satu nombor nyata dengan satu nilai mutlak antara 1 dan 10 dan nilai tertib magnitud menulis apabila satu kuasa 10.000 001 0.

Kepersisan alat pengukur adalah terhad kepada bacaan terkecil pada alat pengukur.Memahami sebab pelbagai jenis ralat yang mungkin timbul. Kosong yang digunakan semata-mata untuk memberi ruang kepada titik perpuluhan adalah tidak bererti.Ralat 0. . . Pengukuran alat pengukuran yang tepat .Sentiasa mematuhi arahan penggendalian alat. Alat Pengukuran - Angkup vernier Tolok skru mikrometer Pembaris Pemilihan alat pengukuran yang sesuai untuk satu pengukuran . Semua kosong terakhir selepas titik perpuluhan adalah bererti. .0 cm. Kosong di antara dua angka bererti adalah sentiasa bererti. Kepersisan Darjah ketepatan bagi pengukuran satu kuantiti yang diulangi.Sikap cermat dan berhati-hati ketika membuat pengukuran.FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN Angka bererti Kejituan dan kepersisan Teknik-teknik pengukuran baik Angka bukan kosong adalah sentiasa bererti. 5 .0 cm adalah kurang serius berbanding dengan 0.1 cm dalam pengukuran 100. Kejituan Sejauh manakah nilai yang diukur hampir kepada nilai sebenar.Pengukuran kuantiti besar seperti panjang dawai tidak memerlukan alat yang peka manakala pengukuran yang kunatiti yang kecil seperti diameter dawai memerlukan alat yang peka.1 cm dalam 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful