TOPIK: FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN

Bentuk piawai

Angka bererti

Pertukaran unit

Kejituan dan kepersisan

Teknik-teknik pengukuran yang baik

3

53 x 107 4 . 75300000 = 7.1 0. satu nombor nyata dengan satu nilai mutlak antara 1 dan 10 dan nilai tertib magnitud menulis apabila satu kuasa 10.01 0.000 001 0.6 x 103 2.001 0.000 000 000 001 Bentuk Piawai 10 12 9 6 3 Simbol T G M k d c m µ n p Pertukaran unit Tera Giga Mega 10 10 10 10 10 10 10 10 10 FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN Kilo Desi Senti Mili -1 -2 -3 -6 -9 Bentuk piawai Mikro Nano Piko -12 Kaedah untuk menulis satu nombor yang besar atau kecil dimana nombor dipisahkan kepada dua bahagian. Imbuhan Nilai 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 0.000 000 001 0. 2600 = 2. Bentuk piawai adalah M x 10n Contoh: 1.Pertukaran unit digunakan untuk mewakili kuantiti fizikal sangat kecil dan sangat besar dalam unitunit SI.

Kosong yang digunakan semata-mata untuk memberi ruang kepada titik perpuluhan adalah tidak bererti.Pengukuran kuantiti besar seperti panjang dawai tidak memerlukan alat yang peka manakala pengukuran yang kunatiti yang kecil seperti diameter dawai memerlukan alat yang peka. Kosong di antara dua angka bererti adalah sentiasa bererti. Semua kosong terakhir selepas titik perpuluhan adalah bererti.1 cm dalam 10.Sikap cermat dan berhati-hati ketika membuat pengukuran. Alat Pengukuran - Angkup vernier Tolok skru mikrometer Pembaris Pemilihan alat pengukuran yang sesuai untuk satu pengukuran .0 cm. . Kejituan Sejauh manakah nilai yang diukur hampir kepada nilai sebenar.FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN Angka bererti Kejituan dan kepersisan Teknik-teknik pengukuran baik Angka bukan kosong adalah sentiasa bererti.1 cm dalam pengukuran 100.Sentiasa mematuhi arahan penggendalian alat. Kepersisan Darjah ketepatan bagi pengukuran satu kuantiti yang diulangi. Pengukuran alat pengukuran yang tepat . . Kepersisan alat pengukur adalah terhad kepada bacaan terkecil pada alat pengukur.0 cm adalah kurang serius berbanding dengan 0.Ralat 0. .Memahami sebab pelbagai jenis ralat yang mungkin timbul. 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful