RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 4 AMANAH

Tarikh Masa Mata Pelajaran Tahun Tajuk Hasil Pembelajaran

: 28 April 2011 : 12.15 – 1.15 tengah hari : Bahasa Melayu : 4 Amanah : Alat Muzik Tradisional Malaysia : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: I. II. Menyebut lapan jenis alat muzik tradisional Malaysia. Membaca petikan yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. III. Menulis jenis-jenis alat muzik tradisional Malaysia berdasarkan kaum dalam bentuk jadual.

Fokus Utama

: 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,dibaca atau dialami

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai

Fokus Sampingan

: 1.5

Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang

tersurat dan tersirat
Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.

Sistem Bahasa Pengisisan Ilmu Nilai BBM

: Ayat penyata, Kosa Kata : Pendidikan Muzik : Kerjasama. Usaha :Lembaran teks, Lembaran kerja

LANGKAH/ MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN/ STRATEGI SET INDUKSI (5 MINIT)  Guru membawa kompang dan serunai dan meminta 2 orang murid memalu kompang dan meniup serunai tersebut.  Bersoal jawab dengan murid mengenai kegunaan kompang. -Murid bersoal-jawab TKP dengan murid.  Guru mengaitkan dengan isi pelajaran hari ini dengan aktiviti tadi. murid) SP:Koperatif dan Kolaboratif KBT -Verbal linguistik  Wakil murid dikehendaki ke hadapan kelas dan menyebut nama alat-alat .  Murid duduk dalam kumpulan dan dikehendaki berbincang mengenai jenis alat-alat muzik dari setiap kaum. PP(Berpusatkan LANGKAH 1 (15 MINIT) Alat-alat Muzik  mengecam dan menyebut nama alat-alat muzik. -Verbal Linguistik -Murid mendengar tajuk pembelajaran pada hari ini dengan teliti.

-Murid mendengar bacaan -Permainan rakan mereka dengan teliti bahasa serta menyemak apa yang dibaca oleh rakan.  Nilai: berani mencuba alat-alat BBM: laptop LCD.  Guru memberi penerangan mengenai asal usul sesuatu alat muzik.  Guru dengan berbincang murid turut Murid diminta mengisi jadual tersebut dengan menulis jenis alat muzik dari kaum Melayu.muzik tersebut. Cina dan India. Manakala murid lain menyemak apa yang dibaca oleh rakan mereka. Cina dan . -Verbal Linguistik LANGKAH 3 (20 MINIT) Tayangan slaid (gambar) : o Alat muzik tradisional Melayu o Alat muzik tradisional Cina o Alat muzik tradisional India  Guru menayangkan slaid gambar alat muzik tradisional dari   Murid dikehendaki KB (mentafsir maklumat) menyebut semula SP:Kontek luar jenis muzik berdasarkan sesuatu kaum. LANGKAH 2 (15 MINIT) -Guru meminta seorang murid untuk membaca petikan yang diberi oleh guru. -Guru meminta murid lain pula untuk membaca petikan secara bergilir-gilir. kaum Melayu. Murid dikehendaki membuat jadual serta menulis jenis alat muzik tradisional.

. PENUTUP (5 MINIT)  Guru merumuskan -Murid memberikan nilai.jawapan tepat. yang India.TKP: pengajaran dan nilai murni yang sesuai. -Verbal linguistik pembelajaran serta menekankan kepada aspek nilai yang terdapat semasa aktiviti hari ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful