RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 4 AMANAH

Tarikh Masa Mata Pelajaran Tahun Tajuk Hasil Pembelajaran

: 28 April 2011 : 12.15 – 1.15 tengah hari : Bahasa Melayu : 4 Amanah : Alat Muzik Tradisional Malaysia : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: I. II. Menyebut lapan jenis alat muzik tradisional Malaysia. Membaca petikan yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. III. Menulis jenis-jenis alat muzik tradisional Malaysia berdasarkan kaum dalam bentuk jadual.

Fokus Utama

: 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,dibaca atau dialami

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai

Fokus Sampingan

: 1.5

Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang

tersurat dan tersirat
Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.

Sistem Bahasa Pengisisan Ilmu Nilai BBM

: Ayat penyata, Kosa Kata : Pendidikan Muzik : Kerjasama. Usaha :Lembaran teks, Lembaran kerja

murid) SP:Koperatif dan Kolaboratif KBT -Verbal linguistik  Wakil murid dikehendaki ke hadapan kelas dan menyebut nama alat-alat .  Guru mengaitkan dengan isi pelajaran hari ini dengan aktiviti tadi.  Murid duduk dalam kumpulan dan dikehendaki berbincang mengenai jenis alat-alat muzik dari setiap kaum.LANGKAH/ MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN/ STRATEGI SET INDUKSI (5 MINIT)  Guru membawa kompang dan serunai dan meminta 2 orang murid memalu kompang dan meniup serunai tersebut. PP(Berpusatkan LANGKAH 1 (15 MINIT) Alat-alat Muzik  mengecam dan menyebut nama alat-alat muzik.  Bersoal jawab dengan murid mengenai kegunaan kompang. -Verbal Linguistik -Murid mendengar tajuk pembelajaran pada hari ini dengan teliti. -Murid bersoal-jawab TKP dengan murid.

LANGKAH 2 (15 MINIT) -Guru meminta seorang murid untuk membaca petikan yang diberi oleh guru. Manakala murid lain menyemak apa yang dibaca oleh rakan mereka.  Guru memberi penerangan mengenai asal usul sesuatu alat muzik.muzik tersebut. kaum Melayu. -Verbal Linguistik LANGKAH 3 (20 MINIT) Tayangan slaid (gambar) : o Alat muzik tradisional Melayu o Alat muzik tradisional Cina o Alat muzik tradisional India  Guru menayangkan slaid gambar alat muzik tradisional dari   Murid dikehendaki KB (mentafsir maklumat) menyebut semula SP:Kontek luar jenis muzik berdasarkan sesuatu kaum. -Murid mendengar bacaan -Permainan rakan mereka dengan teliti bahasa serta menyemak apa yang dibaca oleh rakan.  Guru dengan berbincang murid turut Murid diminta mengisi jadual tersebut dengan menulis jenis alat muzik dari kaum Melayu. Cina dan India. -Guru meminta murid lain pula untuk membaca petikan secara bergilir-gilir.  Nilai: berani mencuba alat-alat BBM: laptop LCD. Murid dikehendaki membuat jadual serta menulis jenis alat muzik tradisional. Cina dan .

TKP: pengajaran dan nilai murni yang sesuai. -Verbal linguistik pembelajaran serta menekankan kepada aspek nilai yang terdapat semasa aktiviti hari ini. yang India.jawapan tepat. . PENUTUP (5 MINIT)  Guru merumuskan -Murid memberikan nilai.