Ajaran Gereja Katolik Yang Terping

Tentang Manusia
1. Allah menciptakan setiap manusia melalui ibu bapanya, dan memberinya tubuh dan jiwa. 2. Allah hendak segala manusia memperoleh kehidupan dan ke-bahagiaan-nya 3. Manusia harus mematuhi perintah-perintah Allah; ia makhluk Allah. 4. Kerana manusia tak patuh kepada Allah dan berdosa, dia memerlukan penyelamatan daripada Allah untuk pengampunan dosa dan mendapat kehidupan Allah.

Tentang Yesus Kristus, Penyelamat Dan Penebus Manusia 5. Yesus Kristus adalah Putera Allah. Kerana itu kita panggil- Nya. Tuhan Yesus. 6. Allah Bapa mengutus-Nya untuk menebuskan dan menyelamatkan segala manusia. 7. Putera Allah menjelma menjadi manusia dalam rahim Perawan Maria atas kuasa Roh Kudus, dan dilahirkan di Palestina. 8. Untuk menyelamatkan segala manusia, Ia menderita sengsara dan mati di salib, dan bangkit dari kematian seperti Ia telah berkata. 9. Sekarang Ia hidup di dalam kemuliaan Bapa- Nya, dan dalam Gereja-Nya pula di dunia seperti dijanjikan-Nya. 10. Dia akan datang kembali pada akhir zaman untuk mengadili segala manusia.

Tentang Allah
11. Allah adalah Maha Esa, kerana kata-nya: "Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah ada padamu allah lain di hadapan-ku." (keluaran 20:2) 12. Allah adalah Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Tahu, Maha Rahim, dan ada di mana- mana. 13. Allah adalah roh murni, tidak ada tubuh dan tidak dilihat sesiapapun. 14.Tuhan Yesus mengajar bahawa Allah adalah Bapa-Nya dan Bapa-Kita manusia pula di syurga; bahawa kerana cintakasih-Nya Allah mengutus Putera-Nya menjadi Penyelamat manusia; dan bahawa mengutus Roh Kudus-Nya untuk membimbing serta menbantu kita manusia. 15. Menurut ajaranYesus, Tuhan Allah itu Maha Esa, tunggal atau hanya satu hakikat-nya, tetapi tiga pribadi atau diri-Nya, ialah Bapa, Putera dari Roh Kudus. Ajaran ini tertinggi dan melampau akal manusia. Kita percaya akannya sebab diajarkan oleh Putera Allah.

Sakramen Pengampunan Dosa atau Sakramen Pengakuan atau Sakramen Rekonsiliasi. Yesus Kristus. Yesus sendiri menghormati Bonda Maria. 25.Nya yang kelihatan ialah Petrus serta pengganti-penganti nya. 26. 21. 6. iaitu para Paus(Pope) di Roma. 23. Gereja ini harus dipatuhi. Gereja ini dipanggil pula Tubuh Kristus yang rohani. Melalui sakramen ekaristi. Sakramen Permandian atau Pembaptisan. 4. Sakramen Ekaristi. 5. Sakrament Perkawinan. 19. Melalui sakramen penguatan. Kerja Gereja inilah yang meneruskan kerja penyelamatkan Kristus di dunia. Tuhan menjemput kita untuk menyertai Korban Yesus dalam Misa dan disatukan dengan-Nya dalam komuni. dilahirkan menjadi manusia oleh Santa (kudus) Perawan Maria. 2. Kepala Gereja ini ialah Yesus Kristus sendiri. dan ajaran-nya dipercayai. supaya ia dikuatkan untuk menjalankan tugas tugasnya. 28. Kerana itu Santa Perawan Maria dinamai Bonda Allah.Tentang Gereja Yesus Kristus 16. 17. Gereja ini satu. dan memberinya hak-hak besar serta istimewa. Gereja Yesus Kristus ialah Umat Allah yang percaya akan Yesus Kristus dan dilahirkan dari air dan Roh Kudus melalui sakramen permandian. Putera Allah. dan apostolik ( di-dasarkan atas rasul-rasul Kristus). Sakramen Pengurapan Orang Sakit. memberinya kehidupan ilahi dan membuatnya menjadi seorang anak Allah. Sakaramen Imamat. kudus. dan wakil. Dasar Gereja ini adalah Petrus serta para rasul. dipilih dan diutuskan oleh Kristus untuk menyebarkan Injil. . Melalui sakramen permandian. 18. 3. Tuhan Yesus berhendak agar Bonda-Nya dihormati oleh segala orang kristian-Nya. Sakramen Penguatan atau Krisma. Dalam setiap sakramen. 27. Tuhan melepaskan seorang dari dosa asal dan dosa diri. Tentang Santa Perawan Maria 22. Ketujuh sakramen yang didirikan oleh Tuhan Yesus adalah: 1. 7. katolik ( untuk segala manusia). kita bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri dan menerima daripada-Nya rahmat dan bantuan bagi hidup kita.Nya kepada segala manusia. 20. Tuhan memberi seorang yang telah dipermandikan Roh Kudus-Nya. Tentang ketujuh Sakramen 24.

Melalui Sakramen pengampunan dosa. Allah yang terutama ia lah: (Matius 12:29-31) " Cintailah Tuhai Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan mencuri. Tuhamu. Jangan menyebut nama Allah. Hormatilah ibu bapamu. Aku Allah. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. 7. 35. Kesepuluh perintah Allah ialah: Tuhan Allah berkata (keluaran 20) 1. 32. dan menjanjikan rahmat serta bantuan Nya untuk selama hidup mereka. 31. 4. 6. Tuhan melepaskan kita dari dosa serta mendamaikan kita dengan-Nya dan sesama orang. 30. tetapi berbaktilah kepada-Ku sahaja dan cintailah Aku lebih dari segala sesatu." . Jangan berbuat cabul. tidak dengan hormat. Tuhan memberkati suami dan isteri. Jangan membunuh. Tuhan menguatkan seorang Kristian yang sakit untuk menyertai Yesus dalam sengsara dan kematian -Nya dengan penuh penyerahan kepada Allah Bapa. Jangan ingin berbuat cabul. Melalui sakramen pengurapan orang sakit. Melalui sakramen imamat. 2. 33. Tuhanmu. Kuduskanlah hari Tuhan.Nya di antara umat-Nya. dan menguatkan kita pula untuk menjuahkan diri dari dosa. Kerap kali orang sakit desembuhkan-Nya melalui sakramen ini.29. harus menyediakan diri dengan sepatutnya Tentang Kesepulah Perintah Allah 34. 10. Jangan memuja berhala. 9. 5. 8." " Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perintah. Sesiapa hendak menerima sakramen apapun. 3. Jangan ingin akan milik sesamamu munusia secara tak adil. Tuhan menjadikan seorang imam-Nya dengan kuasa dan tugas-tugas. Melalui sakrament perkahwinan.

jika keadaannya yang sudah di ampuni dosanya.kurangnya pada pagi setelah bangun dan pada malam sebelum tidur untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhah. jiwa manusia akan diadili oleh Tuhan Yesus. Hal-hal terakhir kepada setiap orang. jika tak ada dosa atau hikum kerana dosanya. Setelah mati. 37. ia pergi ke syurga. c) Ia akan hihukum ke naraka. Tentang Hal Hal Terakhir 38. ialah: a) Kematian b) Pengadilan individu c) Syurga (abadi) Naraka (abadi) Api-penyucian (sementara) d) Kebangkitan badan pada akhir zaman. Setelah itu. Kita dapat menolong dia dengan doa-doa dan Misa Kudus. namun masih harus menebuskan hukuman akibat dosa-dosanya. jika ada doa berat yang belum disesali sebelum mati . Di apipenyucian ia tinggal hingga semua hukum ditebuskan. jiwa akan diterima ke dalam syurga. sangat penting bagi kehidupan Kristian. b) Ia akan hihukum ke api-penyucian. sekurang. Kitab Suci (The Holy Bible) adalah sabda Tuhan. Orang Kristian harus mengingat Tuhan dan berdoa pada setiap hari.Tentang Doa dan Kitab Suci 36. Kerana itu umat Kristian harus membaca Kitab Suci. 39. a) Setelah itu. e) Kedatangan kedua Tuhan Yesus dan pengadilan umum f) Langit yang baru dan bumi yang baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful