Ajaran Gereja Katolik Yang Terping

Tentang Manusia
1. Allah menciptakan setiap manusia melalui ibu bapanya, dan memberinya tubuh dan jiwa. 2. Allah hendak segala manusia memperoleh kehidupan dan ke-bahagiaan-nya 3. Manusia harus mematuhi perintah-perintah Allah; ia makhluk Allah. 4. Kerana manusia tak patuh kepada Allah dan berdosa, dia memerlukan penyelamatan daripada Allah untuk pengampunan dosa dan mendapat kehidupan Allah.

Tentang Yesus Kristus, Penyelamat Dan Penebus Manusia 5. Yesus Kristus adalah Putera Allah. Kerana itu kita panggil- Nya. Tuhan Yesus. 6. Allah Bapa mengutus-Nya untuk menebuskan dan menyelamatkan segala manusia. 7. Putera Allah menjelma menjadi manusia dalam rahim Perawan Maria atas kuasa Roh Kudus, dan dilahirkan di Palestina. 8. Untuk menyelamatkan segala manusia, Ia menderita sengsara dan mati di salib, dan bangkit dari kematian seperti Ia telah berkata. 9. Sekarang Ia hidup di dalam kemuliaan Bapa- Nya, dan dalam Gereja-Nya pula di dunia seperti dijanjikan-Nya. 10. Dia akan datang kembali pada akhir zaman untuk mengadili segala manusia.

Tentang Allah
11. Allah adalah Maha Esa, kerana kata-nya: "Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah ada padamu allah lain di hadapan-ku." (keluaran 20:2) 12. Allah adalah Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Tahu, Maha Rahim, dan ada di mana- mana. 13. Allah adalah roh murni, tidak ada tubuh dan tidak dilihat sesiapapun. 14.Tuhan Yesus mengajar bahawa Allah adalah Bapa-Nya dan Bapa-Kita manusia pula di syurga; bahawa kerana cintakasih-Nya Allah mengutus Putera-Nya menjadi Penyelamat manusia; dan bahawa mengutus Roh Kudus-Nya untuk membimbing serta menbantu kita manusia. 15. Menurut ajaranYesus, Tuhan Allah itu Maha Esa, tunggal atau hanya satu hakikat-nya, tetapi tiga pribadi atau diri-Nya, ialah Bapa, Putera dari Roh Kudus. Ajaran ini tertinggi dan melampau akal manusia. Kita percaya akannya sebab diajarkan oleh Putera Allah.

iaitu para Paus(Pope) di Roma. dipilih dan diutuskan oleh Kristus untuk menyebarkan Injil. Sakramen Penguatan atau Krisma. Sakramen Pengurapan Orang Sakit. dan memberinya hak-hak besar serta istimewa. 18. 4. 27. Tuhan memberi seorang yang telah dipermandikan Roh Kudus-Nya. Dasar Gereja ini adalah Petrus serta para rasul. 3.Nya yang kelihatan ialah Petrus serta pengganti-penganti nya. 25. Tuhan melepaskan seorang dari dosa asal dan dosa diri. Melalui sakramen ekaristi. 2. Tuhan Yesus berhendak agar Bonda-Nya dihormati oleh segala orang kristian-Nya. Ketujuh sakramen yang didirikan oleh Tuhan Yesus adalah: 1. 23. Tentang ketujuh Sakramen 24.Nya kepada segala manusia. 26. Tentang Santa Perawan Maria 22. dan ajaran-nya dipercayai. Yesus Kristus. Gereja ini dipanggil pula Tubuh Kristus yang rohani. 17.Tentang Gereja Yesus Kristus 16. katolik ( untuk segala manusia). dan wakil. Putera Allah. Gereja ini harus dipatuhi. . 20. Melalui sakramen penguatan. Tuhan menjemput kita untuk menyertai Korban Yesus dalam Misa dan disatukan dengan-Nya dalam komuni. supaya ia dikuatkan untuk menjalankan tugas tugasnya. 5. Yesus sendiri menghormati Bonda Maria. 19. 6. 28. memberinya kehidupan ilahi dan membuatnya menjadi seorang anak Allah. Kepala Gereja ini ialah Yesus Kristus sendiri. Sakaramen Imamat. kudus. dan apostolik ( di-dasarkan atas rasul-rasul Kristus). 7. Gereja Yesus Kristus ialah Umat Allah yang percaya akan Yesus Kristus dan dilahirkan dari air dan Roh Kudus melalui sakramen permandian. Dalam setiap sakramen. kita bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri dan menerima daripada-Nya rahmat dan bantuan bagi hidup kita. Sakramen Permandian atau Pembaptisan. Sakrament Perkawinan. Kerja Gereja inilah yang meneruskan kerja penyelamatkan Kristus di dunia. Gereja ini satu. 21. Melalui sakramen permandian. Sakramen Pengampunan Dosa atau Sakramen Pengakuan atau Sakramen Rekonsiliasi. Kerana itu Santa Perawan Maria dinamai Bonda Allah. dilahirkan menjadi manusia oleh Santa (kudus) Perawan Maria. Sakramen Ekaristi.

Perintah. Tuhan menjadikan seorang imam-Nya dengan kuasa dan tugas-tugas. Jangan mencuri. Sesiapa hendak menerima sakramen apapun. Jangan menyebut nama Allah. Kuduskanlah hari Tuhan. Jangan ingin berbuat cabul. dan menguatkan kita pula untuk menjuahkan diri dari dosa. Tuhan melepaskan kita dari dosa serta mendamaikan kita dengan-Nya dan sesama orang. 33. Tuhamu." . 6. tidak dengan hormat. 9. Tuhan menguatkan seorang Kristian yang sakit untuk menyertai Yesus dalam sengsara dan kematian -Nya dengan penuh penyerahan kepada Allah Bapa. 32. 10. Jangan berbuat cabul. 4." " Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membunuh. 2. Melalui sakramen imamat. Jangan ingin akan milik sesamamu munusia secara tak adil. 35.29. 7. Allah yang terutama ia lah: (Matius 12:29-31) " Cintailah Tuhai Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan memuja berhala. 30. dan menjanjikan rahmat serta bantuan Nya untuk selama hidup mereka. harus menyediakan diri dengan sepatutnya Tentang Kesepulah Perintah Allah 34. Melalui sakramen pengurapan orang sakit. Melalui Sakramen pengampunan dosa. Hormatilah ibu bapamu. Melalui sakrament perkahwinan. 3. Aku Allah. Kesepuluh perintah Allah ialah: Tuhan Allah berkata (keluaran 20) 1. 31. Kerap kali orang sakit desembuhkan-Nya melalui sakramen ini. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. 5. 8. Tuhanmu.Nya di antara umat-Nya. Tuhan memberkati suami dan isteri. tetapi berbaktilah kepada-Ku sahaja dan cintailah Aku lebih dari segala sesatu.

Setelah itu. Kita dapat menolong dia dengan doa-doa dan Misa Kudus. jiwa akan diterima ke dalam syurga. sangat penting bagi kehidupan Kristian. b) Ia akan hihukum ke api-penyucian. jika ada doa berat yang belum disesali sebelum mati . Di apipenyucian ia tinggal hingga semua hukum ditebuskan. 39. Tentang Hal Hal Terakhir 38. Orang Kristian harus mengingat Tuhan dan berdoa pada setiap hari. sekurang.kurangnya pada pagi setelah bangun dan pada malam sebelum tidur untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhah. Kitab Suci (The Holy Bible) adalah sabda Tuhan.Tentang Doa dan Kitab Suci 36. Kerana itu umat Kristian harus membaca Kitab Suci. jika tak ada dosa atau hikum kerana dosanya. jika keadaannya yang sudah di ampuni dosanya. e) Kedatangan kedua Tuhan Yesus dan pengadilan umum f) Langit yang baru dan bumi yang baru. Setelah mati. ialah: a) Kematian b) Pengadilan individu c) Syurga (abadi) Naraka (abadi) Api-penyucian (sementara) d) Kebangkitan badan pada akhir zaman. 37. jiwa manusia akan diadili oleh Tuhan Yesus. Hal-hal terakhir kepada setiap orang. ia pergi ke syurga. a) Setelah itu. c) Ia akan hihukum ke naraka. namun masih harus menebuskan hukuman akibat dosa-dosanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful