P. 1
Pemetaan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 2

Pemetaan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun 2

|Views: 43|Likes:
Published by hijamekindaichi
KSSR...
KSSR...

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: hijamekindaichi on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 (SK

)
TEMA/TAJUK MINGGU/BULAN JANUARI ( MINGGU 1) TEMA 1 : KELUARGA HARMONI U:1 Hari Keluarga STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

STANDARD PRESTASI
BIDL1E1 BA:MS:1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

B1DB1E1 BT:MS:5 BA:MS:5

B1DT1E1 BA:MS: 3 & 4

1|Page

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DL1E2 BT:MS:6 BA:MS:6

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. B3DL1E2 BT:MS:8 BA:MS:8

JANUARI ( MINGGU 2) U:2 Hobi Mak Usu

1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan

2|Page

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur. 5.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DT1E2 BA:MS:

B1DT1E2 BA : MS:

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. B3DL1E2 BT:MS:13 BA:MS:13

JANUARI ( MINGGU 3 )
3|Page

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan

3 Membina dan menulis jawapan dalam kataan.3. diberi dengan betul dan kemas. intonasi yang yang jelas dan intonasi yang betul dan berjeda.1 Memahami dan m enggnakan 5.4.1.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan berdasarkan bahan yang kemas.3. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. dengan tepat. 1. 2. 2.U:3 Sepupu Adam 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik bercerita secara didik hibur.2.4. formal secara bertatasusila. berdasarkan soalan.1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.4 Membaca dan memahami mak.3. sebutan lancar. 2. 3. B3DL1E3 BT:MS:16 BA:MS:17 B2DL1E1 BT:MS:17 BA:MS: 18 B2DB1E1 BA:MS:17 BT:MS:16 B2DT1E1 BT:MS:13 BA:MS:13 4|Page .frasa.4 Bertutur.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4. 3.2 Menulis secara mekanis 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.1 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat untuk mengenal pasti idea utama dan daripada pelbagai bahan untuk idea sampingan dalam bahan multimedia memberi respons dengan betul. hibur.2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan bacaan dengan lancar. betul.3 Membina dan menulis per3.2.3.3 Mendengar.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut pesanan yang didengar dengan betul. 5.dan ayat dengan bentuk ayat mudah dengan betul betul.berbual dan menyatakn 1.3 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per menggunakan kata ganti nama diri ketiga kara daripada pelbagai sumber dengan betul dalam situasi tidak formal dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas. 4.

1. vokal berganding.5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.1 Berbual tentang sesuatu perkara Menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. diftong.2 Mendengar.4 Bertutur. 2. 3. 1. 3.3. 2. B2DT1E2 BT:MS:21 BA:MS: 22 & 23 B2DT1E3 BT:MS:23 BA:MS:25 5|Page . sebutan yang jelas.2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas. SIHAT DAN CERGAS 1.3 Membina dan menulis perkataan. 3. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.mendengar JANUARI dan menyebut bunyi (MINGGU 4) bahasa iaitu.frasa dan TEMA 2 : ayat dengan betul.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2. 2.6 Mendengar.2.suku kata. konteks.4. frasa dan ayat dengan betul. intonasi yang betul dan berjeda.perkataan. memahami dan menyebut frasa.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.abjad.3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara U: 4 :Jagalah daripada pelbagai sumber dalam Kebersihan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.mengikut konteks.

1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul. secara bertatasusila. 4.4.2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi dua atau tiga perkataan.2.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik 6|Page .frasa dan ayat darisuku kata. 3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan bacaan dengan lancar. betul.dan ayat dengan frasa dengan cara yang betul dan kemas. berangkai dengan betul.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang jelas dan intonasi yang yang betul mengikut tanda baca.4 Bertutur. 2.3 Membina dan menulis per3. 3.4.2 Membaca dan memahami frasa dalam 2.3. JANUARI/FEBRUARI 1. diftong.1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.2 Menulis secara mekanis 3. betul. vokal berganding.2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Membina dan menulis perkataan dan kataan.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.frasa. sebutan lancar.7 Menulis secara mekanis abjad dan berdasarkan bahan yang perkataan dalam bentuk tulisan diberi dengan betul dan kemas. 5. 4. berbual dan menyatakan permintaan (MINGGU 5) U: 5: Kantin Saya Bersih 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tentang sesuatu perkara tepat bagi keluarga bukan kalangan daripada pelbagai sumber dalam keluarga asas dalam situasi tidak formal situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.1. pada pelbagai sumber dengan digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul sebutan yang betul 2.

3.1.2. berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. vokal berganding. sebutan yang betul 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.2 Membina dan menulis ayat yang kataan. yang sesuai melalui penceritaan secara 7|Page .4. 5.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan 3.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.4 Bertutur.1.dan ayat dengan mengandungi perkataan dua atau lebih betul. 2. 5.frasa. 3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.2 Menulis secara mekanis kemas. 1.2 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.3 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan perkataan.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. FEBRUARI ( MINGGU 6) U:6:Makanan Bersih dan Berkhasiat hibur. berbual dan 1. diftong.2. sebutan yang jelas dan intonasi pada pelbagai sumber dengan yang betul mengikut tanda baca. suku kata. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur.frasa dan ayat darilancar.bercerita secara didik hibur.2 Membaca dan memahami 2. 3.3 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama diri ketiga tentang sesuatu perkara dengan betul dalam situasi tidak formal daripada pelbagai sumber dalam secara bertatasusila.3 Membina dan menulis per3.2. situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 4.

2. dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Memahami dan m enggnakan 5.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 5. sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk.FEBRUARI ( MINGGU 7) U:7: Bersenam Menyihatkan Badan didik hibur.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat.1 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan Menggunakan ayat tunggal dan ayat tentang sesuatu perkara majmuk yang betul dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut mengikut konteks.2 Membaca dan memahami perkataan. diftong. 1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan secara bertatasusila.5 Bercerita dan menceritakan 1. betul. 2.5.1. 2. berbual dan 1. konteks 5. vokal berganding.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1. situasi formal dan tidak formal 1.4.4.4 Bertutur.4. B3DB1E1 BT:MS:34 BA:MS:36 8|Page .1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 1. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.

2.3. 3. 3. 4. 9|Page .1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 5.6.frasa.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3.3 Membina dan menulis perkataan.3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 5.2 Mengujar ayat dengan sebutan yang betul. 2.2. 3.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.2. 3.2 Membaca.5. 2. vokal berganding.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata. diftong.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.dan ayat dengan betul.

vokal berganding.3 Membina dan menulis perkataan. 1. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4. 2.3.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. B4DL1E1 BT:MS:42 BA:MS:43 & 44 1. digraf dan konsonan betgabung dengan betul. 3.FEBRUARI (MINGGU 8) TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN U: 8: Jiranku Mesra 1. 3. diftong. 1.4 Bertutur.frasa. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.5.2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. 2. B4DB1E1 BT:MS:41 BA:MS:42 10 | P a g e .3.dan ayat dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

diftong.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1. 2.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. FEBRUARI / MAC ( MINGGU 9) U:9: Jiran Sepakat 1.4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 2. 11 | P a g e . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2. 2.5.3. vokal berganding. 1. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.3. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 5.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.4.frasa. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.suku kata.6. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.perkataan.1.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2. 12 | P a g e . 1. 2.abjad. 2. 5.dan ayat dengan betul.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. diftong.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca dan memahami perkataan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 4. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 1.3.3.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 3.frasa dan ayat dengan betul. memahami dan menyebut frasa.3.intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 1.2. MAC (MINGGU 10) U:10: Semangat Kerjasama 1.2 Mendengar.4.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.6 Mendengar. 4.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. vokal berganding. 2. 3.

3. 3. 2.2. 1. 4.5.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 4.4 Menulis imlak dengan tepat.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. berbual dan 1.memberi respons dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan 1. 5. 4.intonasi yang jelas.3 Membina dan menulis perkataan. 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan.4.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.3.6.frasa.dan ayat dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur.4. situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang tentang sesuatu perkara sesuatu perkara dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila. MAC ( MINGGU 11) U:11: Sambutan Hari KanakKanak 1.4 Bertutur.2 Mengujar dialog dengan sebutan yang betul.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu permaklumat tentang sesuatu perkara kara daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber dengan tepat B4DL1E2 BT:MS:58 13 | P a g e . 2. 3.

4. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5. 2.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dgn betul 14 | P a g e 3.dengan tepat secara bertatasusila. .2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.5. 4. 2.4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.2 Membaca. 3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membina dan menulis perkataan. 2. 5.dan ayat dengan betul. 3.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.4.frasa.3 Membaca.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. dan jelas secara bertatasusila.intonasi yang jelas.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3. 3. 2. 2.5.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

frasa.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 15 | P a g e .1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6. 2.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4. 1. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.3 Membaca.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 2. 3.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan. 3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4. 3.3 Mendengar. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. frasa dan ayat dengan menegaskan 2. 3.3 Mendengar.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang ebtul menggunakan perkataan.3.dan ayat dengan betul. 2.3 Membina dan menulis perkataan. 2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.MAC (MINGGU 12) TEMA 4: SENI DAN BUDAYA U:12 : Kraf Tangan 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. diksi. 1. 3.6.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 2. 5.2. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.dan ayat dengan 16 | P a g e 1. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3.6. kesantunan berbahasa secara barpandu.frasa.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.bahasa yang santun. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.6.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1. 3. 2. 2. 3. 4.2 Membaca.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. .memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.6. APRIL ( MINGGU 13 ) U:13 : Permainan Tradisional 1. 5.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.5.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.

2. 5. 2.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan pembentukan kata yang sesuai awalan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul dan berjeda.2 Memahami dan menggunakan 5.sebutan yang jelas yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. frasa dan ayat dengan menegaskan bahasa yang santun.3. 2.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas seni dalam lagu melalui nyanyia melalui nyanyian secara didik hibur.6. 4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai situasi dengan dalam pelbagai konteks. APRIL (MINGGU 14) U:14 :Makanan Tradisional 1.3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perYang betul menggunakan perkataan.1 Menyebut dan memahami unsur 4.betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. kara dengan menggunakan diksi.3 Membaca dan memahami maklumat .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.4 Membaca dan memahami mak17 | P a g e 1.7. betul. kesantunan berbahasa secara berpandu. B5DB1E2 BT:MS:71 BA:MS:73 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3. secara didik hibur.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas. 1. 2.

4 Menulis imlak dengan tepat. 3.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.4. yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 3. 2.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.5. 4. 1.7. 3. 3. 4.lumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang 1.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.7.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 5. 1. 3. 3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. APRIL (MINGGU 15) U:15: Warisan kita 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan 18 | P a g e .1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 3. 2.3.2. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagaisituasi dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6. 3. 2. 1. 2.3. 1.3.6. 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3. 4. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.frasa. 5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan . 4.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.6. sebutan yang jelas.terdapat dalam pelbagai bahan.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.3. APRIL (MINGGU 16) TEMA 5: PETANI MODEN U:16: Kebun Sekolahku 19 | P a g e betul.3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3. intonasi yang betul dan berjeda.1 Mendengar.dan ayat dengan betul.3 Mendengar.

2. lancar.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3.3 Mendengar.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. sebutan yang jelas.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. intonasi yang 20 | P a g e . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.7. 4.4 Menulis imlak dengan tepat. FN + FK.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.4. 2.3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5. 3. B3DT1E1 BT:MS:83 BA:MS:4 & 5 MEI (MINGGU 17) U:17: Dusun Pak Long 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. 1.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.sebutan 2. 5. 3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 3. 4.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2. 3.2.2 Mendengar.2.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.

betul dan berjeda.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4. 5.3 Membina dan menulis perkataan. 2.4. . FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.3 Mendengar.2 Mendengar. 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia 2. 2.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.4.yang jelas dan intonasi yang betul.dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. MEI (MINGGU 18) U:18: Ternakan 21 | P a g e 1. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 2. 3.frasa.8. FN + FK.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3.4.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.2.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3. 5.3.

2.2. 4. intonasi yang betul dan berjeda.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.4.4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2. formal secara bertatasusila.1 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per Menggunakan ayat tunggal dan ayat kara daripada pelbagai sumber majmuk yang betul dalam situasi tidak dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. dengan betul.4.3 Membaca dan memahami ayat majmuk 22 | P a g e . 1.2 Membaca dan memahami 2.2 Mengedit dan memurnikan perkataan penulisan.3.3.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.8.2.2.3 Memahami dan membina ayat 5. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Memahami dan membina ayat dasar yang betul dalam pelbagai menggunakan pola ayat FN + FN. sebutan yang jelas. 2.4 Membaca dan memahami mak. 5.berbual dan menyatakn 1. FN + FK. 2.4 Bertutur. yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur. situasi. dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. MEI (MINGGU 19) U:19:Hasil Laut 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.2 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia untuk daripada pelbagai bahan untuk menyatakan maklumat mengikut urutan memberi respons dengan betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas.frasa.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.perkataan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2. 2.4.6. daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 23 | P a g e .frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Mebaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang 3. intonasi yang betul dan berjeda. 3. 2.dan ayat dengan betul. 3.5. B5DT1E2 BT:MS:94 BA:MS:16 3. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.4. 4. 3. 2. 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. 3. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan dan kemas.3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.4 Menulis imlak dengan tepat.3 Membina dan menulis perkataan.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.dan ayat dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5. diftong.frasa. B5DL1E2 BT:MS:101 BA:MS:22 3. vokal berganding.2. 1. 5.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 1. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5.2 Membaca dan memahami perkataan. 24 | P a g e . digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. diftong. 2.2. vokal berganding.3 Membina dan menulis perkataan. 1.3. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. FN + FK.indah secara didik hibur.6. jelas secara didik hibur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. MEI (MINGGU 20) TEMA 6: MARI BERNIAGA U:20: Hari Jualan Sekolahku 1. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 3.3.

4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 4.5.berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4. 4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 2. 3.4 Melafaz dan memahami puisi 3.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 5.4.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.JUN (MINGGU 21) U:21: KEDAI CENDERAMATA 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. diksi.4 Bertutur.4. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 3.2 Membina pantun empat kerat secara 25 | P a g e . 4. 2. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.3.2.5.2 Membaca. 2. 4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.

1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Membaca. 5.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 4. B5DT1E1 BT:MS:111 BA:MS:33 JUN (MINGGU 22) U:22:NASIHAT PAK LONG 1. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2. berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5.3. 2. 26 | P a g e .2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6.dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2. 3. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6. 2.6.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.

2.5.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. diksi.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.1.5.3 Membaca. B5DB1E1 BT:MS:115 BA:MS:38 & 39 27 | P a g e . 3. 2. 3. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.1.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.4. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Membina dan menulis perkataan. 2. 2.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.dan ayat dengan betul. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. JUN (MINGGU 23) U:23: DUNIA PERNIAGAAN 1. 3.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.frasa. 1. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.6.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.

5. sebutan yang betul. sesuai bagi memupuk minat 28 | P a g e .4 Bertutur.2.3 Berbual tentang sesuatu perkara mengpermintaan tentang sesuatu per gunakan kata ganti diri ketiga dengan kara daripada pelbagai sumber betul dalam situasai tidak formal secara dalam situasi formal dan tidak bertatasusila.5.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2. 2.4. 5.1. 2.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Membaac dan memahami ayat majmuk perkataan.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 2. sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk.5 Bercerita dan menceritakan 1.frasa dan ayat daridaripada pelbagai bahan bacaan dengan pada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.6.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat. formal secara bertatasusila. betul.2 Membaca.4.5 Membaca dan menaakul untuk 2. 1. 1.1.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.2 Membaca dan memahami 2.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Membaca pelbagai bahan sasbacaan berbentuk didik hibur untuk tera dan bukan sastera yang menambahkan ilmu dan kosa kata. JULAI (MINGGU 24) TEMA 7: SAYA ANAK MALAYSIA U:24: JALUR GEMILANG 4. betul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan 2.berbual dan menyatakn 1.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik memindahkan maklumat yang yang mempunyai perkataan dengan terdapat dalam pelbagai bahan.

dan ayat dengan betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 2.7. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.4 Bertutur.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas. 3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 4.JULAI (MINGGU 25) U:25: BAHASA KITA membaca.frasa. 3.1. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.4. 2. 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 3.3. 2. intonasi yang betul dan berjeda. 2.4. 5. 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. 2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.2 Membaca dan memahami perkataan.berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.3. 29 | P a g e .7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.sebutan 30 | P a g e 2.7. 1.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.8. sebutan yang jelas dan intonasi .6.2. 2.3. 2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5. 4.1.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 1.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.memberi respons dengan betul. 2. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 1. 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 3.5 Bercerita dan menceritakan JULAI sesuatu perkara semula dengan (MINGGU 26) tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang U:26: NEGARA KITA betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.

yang jelas dan intonasi yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.7.1. 5. 5. 3.3.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3. 3.intonasi yang jelas. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.2.6. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 4.3 Membina dan menulis perkataan. 3.5.vokal berganding.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 1.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.dan ayat dengan betul.diftong. 3.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Berbincang dan mengemukakan JULAI (MINGGU 27) U:27: LAMBANG NEGARA B5DL1E1 BT:MS:133 BA:MS:57 .6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 1.frasa. 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Membina dan menulis ayat yang men gandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3.7.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.7 Berbincang dan mengemukakan 31 | P a g e yang betul mengikut tanda baca.

dan ayat dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 32 | P a g e 3. pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 3. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. B6DB1E1 BT:MS:131 BA:MS:55 3. 2. 2.3. 3. 2.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 4. 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.8.5.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6.pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Membaca. 4.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang B6DT2E1 BT:MS:134 BA:MS:58 (JLD2) .3 Membina dan menulis perkataan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.frasa.

5. 2. intonasi yang betul dan berjeda. 1.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 3. 2. 5.1 Mendengar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. jelas secara didik hibur.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3. 1.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.OGOS (MINGGU 28) TEMA 8: REKA CIPTA U:28: KELAB REKA CIPTA indah secara didik hibur.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B6DL1E1 BT:MS:138 BA:MS:61 B6DT1E1 BT:MS:140 BA:MS:64 33 | P a g e .6.4.5. 1.3 Mendengar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 2. sebutan yang jelas.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membaca.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.5.

7. 4.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 3. 1.1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. B6DL2E1 BT:MS:143 BA:MS:67 (JLD2) 34 | P a g e . 5. OGOS (MINGGU 29) U:29: SAINS DAN REKA CIPTA 5. 4.4.4. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. diksi.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3.5. 5.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. 1.7.6.3. 2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

3. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.6. 2. FN + FK. OGOS (MINGGU 30) 1.3. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang 35 | P a g e .frasa.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.dan ayat dengan betul. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 5. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 3.4.7.5.5. 3. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.7. 5.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2. 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 3.3 Membina dan menulis perkataan.4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. B6DB1E2 BT:MS:144 BA:MS:68 (JLD2) 4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dgn sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

1. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 Memahami dan menggunakan 36 | P a g e B6DT1E1 BT:MS:153 BA:MS:78 & 79 (JLD2) . 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2.U:30: PERTANDINGAN REKA CIPTA betul. 2.4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 1.6.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4. 3. 4. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.7.5. 3. diksi. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Memahami dan menggunakan imbuhan B6DL1E2 BT:MS:149 BA:MS:73 (JLD2) 3.2. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.6. 5.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul.2 Membaca.6. 5.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4.

awalan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 37 | P a g e .pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->