PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 (SK

)
TEMA/TAJUK MINGGU/BULAN JANUARI ( MINGGU 1) TEMA 1 : KELUARGA HARMONI U:1 Hari Keluarga STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

STANDARD PRESTASI
BIDL1E1 BA:MS:1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

B1DB1E1 BT:MS:5 BA:MS:5

B1DT1E1 BA:MS: 3 & 4

1|Page

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DL1E2 BT:MS:6 BA:MS:6

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. B3DL1E2 BT:MS:8 BA:MS:8

JANUARI ( MINGGU 2) U:2 Hobi Mak Usu

1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan

2|Page

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur. 5.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DT1E2 BA:MS:

B1DT1E2 BA : MS:

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. B3DL1E2 BT:MS:13 BA:MS:13

JANUARI ( MINGGU 3 )
3|Page

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan

3 Mendengar. 3.4 Bertutur. 5.frasa.1 Membaca kuat ayat penyata dengan bacaan dengan lancar.berbual dan menyatakn 1.dan ayat dengan bentuk ayat mudah dengan betul betul.3. formal secara bertatasusila. berdasarkan soalan.1.1 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat untuk mengenal pasti idea utama dan daripada pelbagai bahan untuk idea sampingan dalam bahan multimedia memberi respons dengan betul. B3DL1E3 BT:MS:16 BA:MS:17 B2DL1E1 BT:MS:17 BA:MS: 18 B2DB1E1 BA:MS:17 BT:MS:16 B2DT1E1 BT:MS:13 BA:MS:13 4|Page . diberi dengan betul dan kemas.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik bercerita secara didik hibur.2.3 Membina dan menulis jawapan dalam kataan.1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.3 Membina dan menulis per3.3. hibur.4.U:3 Sepupu Adam 1. dengan tepat. 2. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.2. sebutan lancar. betul. 1.3.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut pesanan yang didengar dengan betul. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan berdasarkan bahan yang kemas.1 Memahami dan m enggnakan 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3. sebutan yang jelas.3 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per menggunakan kata ganti nama diri ketiga kara daripada pelbagai sumber dengan betul dalam situasi tidak formal dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. intonasi yang yang jelas dan intonasi yang betul dan berjeda. 3.2 Menulis secara mekanis 3.4 Membaca dan memahami mak.4.

2. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.abjad.mendengar JANUARI dan menyebut bunyi (MINGGU 4) bahasa iaitu. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3. 2.5. konteks.1 Berbual tentang sesuatu perkara Menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2.4 Bertutur. vokal berganding. 1.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara U: 4 :Jagalah daripada pelbagai sumber dalam Kebersihan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3. diftong. memahami dan menyebut frasa.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas. 1.frasa dan TEMA 2 : ayat dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6 Mendengar.2 Mendengar.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.mengikut konteks. 2. B2DT1E2 BT:MS:21 BA:MS: 22 & 23 B2DT1E3 BT:MS:23 BA:MS:25 5|Page . sebutan yang jelas.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 1.perkataan.3. frasa dan ayat dengan betul. intonasi yang betul dan berjeda.2. SIHAT DAN CERGAS 1.suku kata. 3.

2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi dua atau tiga perkataan.3 Membina dan menulis per3.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tentang sesuatu perkara tepat bagi keluarga bukan kalangan daripada pelbagai sumber dalam keluarga asas dalam situasi tidak formal situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. berangkai dengan betul.2 Membaca dan memahami frasa dalam 2.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. sebutan lancar.4. 3. 2. berbual dan menyatakan permintaan (MINGGU 5) U: 5: Kantin Saya Bersih 1. 5. betul.2.1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.7 Menulis secara mekanis abjad dan berdasarkan bahan yang perkataan dalam bentuk tulisan diberi dengan betul dan kemas. vokal berganding.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan bacaan dengan lancar.1. 4. 3.4 Bertutur. 4.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.frasa.3.2.4.1 Membina dan menulis perkataan dan kataan.2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.2 Menulis secara mekanis 3. diftong. JANUARI/FEBRUARI 1. betul. pada pelbagai sumber dengan digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul sebutan yang betul 2.frasa dan ayat darisuku kata.1.dan ayat dengan frasa dengan cara yang betul dan kemas.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik 6|Page .2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang jelas dan intonasi yang yang betul mengikut tanda baca. secara bertatasusila.

sebutan yang jelas dan intonasi pada pelbagai sumber dengan yang betul mengikut tanda baca.dan ayat dengan mengandungi perkataan dua atau lebih betul.4 Bertutur.2.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.3 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama diri ketiga tentang sesuatu perkara dengan betul dalam situasi tidak formal daripada pelbagai sumber dalam secara bertatasusila. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan 3.2 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.3 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan perkataan. yang sesuai melalui penceritaan secara 7|Page . berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4.bercerita secara didik hibur. sebutan yang betul 3. 4. 3. suku kata.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.2 Membina dan menulis ayat yang kataan.1.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.frasa dan ayat darilancar.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5. vokal berganding. diftong. situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. berbual dan 1.1.3 Membina dan menulis per3.frasa.3. 3. 5. 5. 1. FEBRUARI ( MINGGU 6) U:6:Makanan Bersih dan Berkhasiat hibur.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.2.2 Menulis secara mekanis kemas. 2.2 Membaca dan memahami 2.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur.

4. situasi formal dan tidak formal 1. 5. vokal berganding. betul.4 Bertutur. 2.5 Bercerita dan menceritakan 1. 2. dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan. sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.FEBRUARI ( MINGGU 7) U:7: Bersenam Menyihatkan Badan didik hibur. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat. 2. konteks 5.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5.4 Bertutur dan menyatakan permintaan secara bertatasusila.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut mengikut konteks. 1. berbual dan 1. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.2.4.1.1 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan Menggunakan ayat tunggal dan ayat tentang sesuatu perkara majmuk yang betul dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. diftong. B3DB1E1 BT:MS:34 BA:MS:36 8|Page .4.1 Memahami dan m enggnakan 5.1.

3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.5.2.3.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan. 4.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 3.3. 5.frasa.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3. diftong. 3.1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3. 9|Page .2 Mengujar ayat dengan sebutan yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 4.6.2 Membaca.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. vokal berganding.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2. 2. 5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2.dan ayat dengan betul.

5. 3. 3.4 Bertutur. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.3 Membina dan menulis perkataan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3. 3.FEBRUARI (MINGGU 8) TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN U: 8: Jiranku Mesra 1. 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. vokal berganding.2.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. diftong.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. B4DB1E1 BT:MS:41 BA:MS:42 10 | P a g e .3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3.1 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. B4DL1E1 BT:MS:42 BA:MS:43 & 44 1.4. 2. digraf dan konsonan betgabung dengan betul.frasa.

vokal berganding.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. 2. 2. 2.4.1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 5. 5.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.3. diftong. FEBRUARI / MAC ( MINGGU 9) U:9: Jiran Sepakat 1.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 11 | P a g e .3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5. 2. 2. 4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

abjad. 3. 12 | P a g e .6 Mendengar.suku kata. vokal berganding. 2.1.dan ayat dengan betul.4 Menulis imlak dengan tepat. MAC (MINGGU 10) U:10: Semangat Kerjasama 1. 2. 5.intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.4. 5.frasa. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.2. 2.4.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 1.2 Mendengar. 1.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.2.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. memahami dan menyebut frasa.3. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 3. 2.frasa dan ayat dengan betul. diftong. 4. 4.mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu.perkataan.3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu permaklumat tentang sesuatu perkara kara daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber dengan tepat B4DL1E2 BT:MS:58 13 | P a g e .2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1. 3.memberi respons dengan betul.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang tentang sesuatu perkara sesuatu perkara dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila. MAC ( MINGGU 11) U:11: Sambutan Hari KanakKanak 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1. 4.3 Membina dan menulis perkataan. 4.5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.2.frasa. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 5.2 Mengujar dialog dengan sebutan yang betul.dan ayat dengan betul. 2. 5. 4.4.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur. 2.6. 1.4. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. berbual dan 1.3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.intonasi yang jelas. 4.4 Bertutur.

2. 2. 4. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. . 2. 4.4. 3. 5.5. 3. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dgn betul 14 | P a g e 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.5.2.frasa.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.5.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 5.dengan tepat secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. dan jelas secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Membaca. 2. 3.4.dan ayat dengan betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.intonasi yang jelas.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3.

5. 3. diksi.MAC (MINGGU 12) TEMA 4: SENI DAN BUDAYA U:12 : Kraf Tangan 1.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan.4. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang ebtul menggunakan perkataan.3. 1.5.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3 Membina dan menulis perkataan.6. 2. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas. 3. 1.6.3 Membaca.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 3. 2. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 15 | P a g e . frasa dan ayat dengan menegaskan 2.3 Mendengar. 2.frasa. 3. 2.dan ayat dengan betul. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.4.3 Mendengar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

5.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 1. 5. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur.6. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3.5. .6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.frasa.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.2 Membaca.3. 2.1.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3. kesantunan berbahasa secara barpandu. APRIL ( MINGGU 13 ) U:13 : Permainan Tradisional 1.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.bahasa yang santun. 2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2. 4. 2.dan ayat dengan 16 | P a g e 1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.

sebutan yang jelas yang betul menggunakan ayat majmuk.7. B5DB1E2 BT:MS:71 BA:MS:73 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan pembentukan kata yang sesuai awalan. 2.5.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas seni dalam lagu melalui nyanyia melalui nyanyian secara didik hibur. 5.6. 2. 2. intonasi yang betul dan berjeda.3 Membaca dan memahami maklumat . frasa dan ayat dengan menegaskan bahasa yang santun.1 Menyebut dan memahami unsur 4.3.6 Menulis untuk menyampaikan 3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai situasi dengan dalam pelbagai konteks.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. kara dengan menggunakan diksi.4 Membaca dan memahami mak17 | P a g e 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. APRIL (MINGGU 14) U:14 :Makanan Tradisional 1.1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perYang betul menggunakan perkataan.betul. 3.2 Memahami dan menggunakan 5.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. kesantunan berbahasa secara berpandu.3. secara didik hibur. sebutan yang jelas. 4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2. 1.

APRIL (MINGGU 15) U:15: Warisan kita 1. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1. 3. 4.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 1.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 1. 5.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan 18 | P a g e .7. 2.5.7.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 2.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang 1.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 5.4.lumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.3.

3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.6.3.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Mendengar.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3. 2. 5. 5. 2.frasa.6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagaisituasi dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan. 2.3 Mendengar. 3. 2.3. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 3. 4. 2. 4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. APRIL (MINGGU 16) TEMA 5: PETANI MODEN U:16: Kebun Sekolahku 19 | P a g e betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.terdapat dalam pelbagai bahan. 3. intonasi yang betul dan berjeda. 3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan .2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3. 1. sebutan yang jelas.2.dan ayat dengan betul.3.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.6.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.

7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 4.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3 Mendengar. 4. 1.3. sebutan yang jelas. FN + FK.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.2 Mendengar. 5.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.sebutan 2.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. 2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. lancar. 3.2.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.6. 2.4. 5.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 2.3.2. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. intonasi yang 20 | P a g e .7. B3DT1E1 BT:MS:83 BA:MS:4 & 5 MEI (MINGGU 17) U:17: Dusun Pak Long 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. . betul dan berjeda. 3.8. 3.2.3.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.dan ayat dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia 2.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 1.2 Mendengar. 3.4.frasa. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.4.3.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. FN + FK.yang jelas dan intonasi yang betul. 5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 4.4.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. MEI (MINGGU 18) U:18: Ternakan 21 | P a g e 1. 5.3 Mendengar.

3.4. 2.2 Mengedit dan memurnikan perkataan penulisan. dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.4 Bertutur. 5.2.2 Membaca dan memahami 2. formal secara bertatasusila.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.4.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. situasi.3 Memahami dan membina ayat 5. yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 2.8. intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur.2.1 Memahami dan membina ayat dasar yang betul dalam pelbagai menggunakan pola ayat FN + FN.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.4 Membaca dan memahami mak.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4. 4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.3 Membaca dan memahami ayat majmuk 22 | P a g e . intonasi yang betul dan berjeda. FN + FK. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 1.2 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia untuk daripada pelbagai bahan untuk menyatakan maklumat mengikut urutan memberi respons dengan betul. dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.3. MEI (MINGGU 19) U:19:Hasil Laut 2.2.1 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per Menggunakan ayat tunggal dan ayat kara daripada pelbagai sumber majmuk yang betul dalam situasi tidak dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.berbual dan menyatakn 1.2. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas. 3. 2.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. 3. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan dan kemas.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. 3.4. 2. 2.4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Menulis imlak dengan tepat.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. 2. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.dan ayat dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 4. 4. daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. B5DT1E2 BT:MS:94 BA:MS:16 3.4.2 Mebaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.perkataan.5. sebutan yang jelas. 3.frasa.3 Membina dan menulis perkataan.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 23 | P a g e .2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang 3.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. intonasi yang betul dan berjeda.

2 Membaca dan memahami perkataan. B5DL1E2 BT:MS:101 BA:MS:22 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.3. 3.6. diftong. 3. vokal berganding. jelas secara didik hibur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.indah secara didik hibur.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.5. diftong.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.dan ayat dengan betul.frasa.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5. MEI (MINGGU 20) TEMA 6: MARI BERNIAGA U:20: Hari Jualan Sekolahku 1.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 5. 1. 2. FN + FK.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.3 Membina dan menulis perkataan. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. vokal berganding. 2.3. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2. 24 | P a g e .1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.

5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5. 5.4 Bertutur. 2. 1. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 4.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4. diksi.2. 3. 1. 5. 2. 3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2.3.JUN (MINGGU 21) U:21: KEDAI CENDERAMATA 3. 4.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.2 Membaca.5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Melafaz dan memahami puisi 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.2 Membina pantun empat kerat secara 25 | P a g e .6.4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6. berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. B5DT1E1 BT:MS:111 BA:MS:33 JUN (MINGGU 22) U:22:NASIHAT PAK LONG 1.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.6. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 26 | P a g e . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.5. 2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.4.dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.2 Membaca. 5.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2. B5DB1E1 BT:MS:115 BA:MS:38 & 39 27 | P a g e .dan ayat dengan betul. JUN (MINGGU 23) U:23: DUNIA PERNIAGAAN 1.3 Membina dan menulis perkataan. 2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2. 3. 2.5. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.6. 3.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. 2.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.frasa. 1. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.3 Membaca.6.5.1.1. diksi.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.5.4.

5 Bercerita dan menceritakan 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik memindahkan maklumat yang yang mempunyai perkataan dengan terdapat dalam pelbagai bahan. 2. betul. 5.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat.4.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 1.5.6 Membaca pelbagai bahan sasbacaan berbentuk didik hibur untuk tera dan bukan sastera yang menambahkan ilmu dan kosa kata.3 Membaac dan memahami ayat majmuk perkataan.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5.frasa dan ayat daridaripada pelbagai bahan bacaan dengan pada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. betul.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara mengpermintaan tentang sesuatu per gunakan kata ganti diri ketiga dengan kara daripada pelbagai sumber betul dalam situasai tidak formal secara dalam situasi formal dan tidak bertatasusila.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.4.6.berbual dan menyatakn 1. 1. sesuai bagi memupuk minat 28 | P a g e . sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk.5 Membaca dan menaakul untuk 2. sebutan yang betul.1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan 2. 2.2 Membaca dan memahami 2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. JULAI (MINGGU 24) TEMA 7: SAYA ANAK MALAYSIA U:24: JALUR GEMILANG 4. 2.5. 2.2.4 Bertutur. formal secara bertatasusila.1.2 Membaca. 5.

3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.frasa.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1. sebutan yang jelas. 2.3. 2.2. 4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.dan ayat dengan betul. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.JULAI (MINGGU 25) U:25: BAHASA KITA membaca. intonasi yang betul dan berjeda.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.3 Membina dan menulis perkataan.4 Bertutur. 1. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 29 | P a g e .3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.1.2. 3. 2.4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas. 2.4.7.

1.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.memberi respons dengan betul. 1. 3.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 4.6. 3.8. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi .sebutan 30 | P a g e 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5. 1.7.5 Bercerita dan menceritakan JULAI sesuatu perkara semula dengan (MINGGU 26) tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang U:26: NEGARA KITA betul. 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 3.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. 1. 3.2.

2.7. 1.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.diftong. 1.3. 3.intonasi yang jelas.3 Membina dan menulis perkataan.6.dan ayat dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.frasa. 3.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.3.yang jelas dan intonasi yang betul. 1. 4. 1.1 Berbincang dan mengemukakan JULAI (MINGGU 27) U:27: LAMBANG NEGARA B5DL1E1 BT:MS:133 BA:MS:57 .3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.7 Berbincang dan mengemukakan 31 | P a g e yang betul mengikut tanda baca. 5. 5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.2 Membina dan menulis ayat yang men gandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 1. 3. 1.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.5.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.vokal berganding. 4.

5.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 2. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang B6DT2E1 BT:MS:134 BA:MS:58 (JLD2) .5. 3.3.dan ayat dengan betul.frasa. 3.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4. 2.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.4. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.2 Membaca. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6. 3.3 Membina dan menulis perkataan.8.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 4. B6DB1E1 BT:MS:131 BA:MS:55 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 32 | P a g e 3.

OGOS (MINGGU 28) TEMA 8: REKA CIPTA U:28: KELAB REKA CIPTA indah secara didik hibur. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 3. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 5. 2.3. 1. sebutan yang jelas.3.1 Mendengar. intonasi yang betul dan berjeda.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 1.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2. 1.3 Mendengar.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. jelas secara didik hibur.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.6.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. 1. 3.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.5.5. 5. B6DL1E1 BT:MS:138 BA:MS:61 B6DT1E1 BT:MS:140 BA:MS:64 33 | P a g e .3.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4. 2. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.3 Membaca.

1. 4. 5.4. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2. OGOS (MINGGU 29) U:29: SAINS DAN REKA CIPTA 5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3.7.3.4. B6DL2E1 BT:MS:143 BA:MS:67 (JLD2) 34 | P a g e .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1. 4.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 1. 5.1.6.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. diksi.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3. 3.7.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 2. 1.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.7.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.dan ayat dengan betul. B6DB1E2 BT:MS:144 BA:MS:68 (JLD2) 4. 3. 5. 3.4. FN + FK.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul. 3.5. 1. 5. OGOS (MINGGU 30) 1.3.4.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 3. 2. 2. 3.7.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.6.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dgn sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.frasa.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang 35 | P a g e . 4.3 Membina dan menulis perkataan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

2. 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7.6. 2. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4.U:30: PERTANDINGAN REKA CIPTA betul. 2. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. diksi.6. 5. 4. 5. 2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5. 3. 1. 4.2 Memahami dan menggunakan 36 | P a g e B6DT1E1 BT:MS:153 BA:MS:78 & 79 (JLD2) .2 Membaca.1 Memahami dan menggunakan imbuhan B6DL1E2 BT:MS:149 BA:MS:73 (JLD2) 3. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 2.

pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. awalan. 37 | P a g e .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.