PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 (SK

)
TEMA/TAJUK MINGGU/BULAN JANUARI ( MINGGU 1) TEMA 1 : KELUARGA HARMONI U:1 Hari Keluarga STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

STANDARD PRESTASI
BIDL1E1 BA:MS:1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

B1DB1E1 BT:MS:5 BA:MS:5

B1DT1E1 BA:MS: 3 & 4

1|Page

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DL1E2 BT:MS:6 BA:MS:6

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. B3DL1E2 BT:MS:8 BA:MS:8

JANUARI ( MINGGU 2) U:2 Hobi Mak Usu

1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan

2|Page

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur. 5.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DT1E2 BA:MS:

B1DT1E2 BA : MS:

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. B3DL1E2 BT:MS:13 BA:MS:13

JANUARI ( MINGGU 3 )
3|Page

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan

1.1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.1 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat untuk mengenal pasti idea utama dan daripada pelbagai bahan untuk idea sampingan dalam bahan multimedia memberi respons dengan betul. 2.3 Membina dan menulis per3. betul.4 Membaca dan memahami mak.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.4. 5. 2.2 Menulis secara mekanis 3. hibur.3 Mendengar.3 Membina dan menulis jawapan dalam kataan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut pesanan yang didengar dengan betul.1.2.3 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per menggunakan kata ganti nama diri ketiga kara daripada pelbagai sumber dengan betul dalam situasi tidak formal dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila.1 Membaca kuat ayat penyata dengan bacaan dengan lancar.1 Memahami dan m enggnakan 5.U:3 Sepupu Adam 1.3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan berdasarkan bahan yang kemas.dan ayat dengan bentuk ayat mudah dengan betul betul. diberi dengan betul dan kemas. 4.4 Bertutur. sebutan lancar. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.4. berdasarkan soalan. dengan tepat.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik bercerita secara didik hibur. B3DL1E3 BT:MS:16 BA:MS:17 B2DL1E1 BT:MS:17 BA:MS: 18 B2DB1E1 BA:MS:17 BT:MS:16 B2DT1E1 BT:MS:13 BA:MS:13 4|Page .2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.2. 2. intonasi yang yang jelas dan intonasi yang betul dan berjeda.3. 3.3. 3.frasa.berbual dan menyatakn 1. sebutan yang jelas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. formal secara bertatasusila.

4.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. SIHAT DAN CERGAS 1. memahami dan menyebut frasa.2 Mendengar.frasa dan TEMA 2 : ayat dengan betul. frasa dan ayat dengan betul.3.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 1.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.4 Bertutur.3 Membina dan menulis perkataan. 2. 3.3. vokal berganding. 3.suku kata. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas. diftong.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1. konteks. 2. sebutan yang jelas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.mendengar JANUARI dan menyebut bunyi (MINGGU 4) bahasa iaitu. 1. 3. intonasi yang betul dan berjeda.5. 2.6 Mendengar.2.1 Berbual tentang sesuatu perkara Menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. B2DT1E2 BT:MS:21 BA:MS: 22 & 23 B2DT1E3 BT:MS:23 BA:MS:25 5|Page .mengikut konteks.abjad.perkataan. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara U: 4 :Jagalah daripada pelbagai sumber dalam Kebersihan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.

2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi dua atau tiga perkataan.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. berbual dan menyatakan permintaan (MINGGU 5) U: 5: Kantin Saya Bersih 1.2 Menulis secara mekanis 3. 4. 3.frasa dan ayat darisuku kata.2. JANUARI/FEBRUARI 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tentang sesuatu perkara tepat bagi keluarga bukan kalangan daripada pelbagai sumber dalam keluarga asas dalam situasi tidak formal situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3. vokal berganding.2 Membaca dan memahami frasa dalam 2.4. pada pelbagai sumber dengan digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul sebutan yang betul 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan bacaan dengan lancar. secara bertatasusila.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5. betul.1. betul. 4.dan ayat dengan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Membina dan menulis perkataan dan kataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang jelas dan intonasi yang yang betul mengikut tanda baca. sebutan lancar.4.1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul. diftong. 3.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.3 Membina dan menulis per3.7 Menulis secara mekanis abjad dan berdasarkan bahan yang perkataan dalam bentuk tulisan diberi dengan betul dan kemas.4 Bertutur.frasa.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik 6|Page .3. 2.2. berangkai dengan betul.1.

diftong.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan 3.3.3. 5. berbual dan 1.2. yang sesuai melalui penceritaan secara 7|Page . 4.1. berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1.3 Membina dan menulis per3. 5.2 Membina dan menulis ayat yang kataan.2. 2.4 Bertutur.3 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan perkataan.2 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul.dan ayat dengan mengandungi perkataan dua atau lebih betul.frasa.2.frasa dan ayat darilancar. suku kata. 3. vokal berganding.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami 2.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.3 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama diri ketiga tentang sesuatu perkara dengan betul dalam situasi tidak formal daripada pelbagai sumber dalam secara bertatasusila.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4. sebutan yang betul 3.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.bercerita secara didik hibur.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur. 1. situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi pada pelbagai sumber dengan yang betul mengikut tanda baca. FEBRUARI ( MINGGU 6) U:6:Makanan Bersih dan Berkhasiat hibur. 3.2 Menulis secara mekanis kemas.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.

digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.4 Bertutur.2.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.1.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4. situasi formal dan tidak formal 1. 1. 2. konteks 5. 2. betul.4 Bertutur dan menyatakan permintaan secara bertatasusila.5.4.1.1 Memahami dan m enggnakan 5. vokal berganding.5 Bercerita dan menceritakan 1.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut mengikut konteks.FEBRUARI ( MINGGU 7) U:7: Bersenam Menyihatkan Badan didik hibur.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. diftong.1 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan Menggunakan ayat tunggal dan ayat tentang sesuatu perkara majmuk yang betul dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. berbual dan 1. 1.4. 5. 2. B3DB1E1 BT:MS:34 BA:MS:36 8|Page . dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.

3.3. 3.6.dan ayat dengan betul. diftong.3 Membina dan menulis perkataan.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas.3. 3. vokal berganding.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata. 2.2 Membaca. 5.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 9|Page . 2.1.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.frasa.3. 4. 4.2.5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2. 3. 5.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.2 Mengujar ayat dengan sebutan yang betul.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

3.FEBRUARI (MINGGU 8) TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN U: 8: Jiranku Mesra 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3. 2.3.2 Membaca dan memahami perkataan. 3. 1.4.5.4.3 Membina dan menulis perkataan.dan ayat dengan betul. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. B4DL1E1 BT:MS:42 BA:MS:43 & 44 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.2. 1.3. 2.1 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B4DB1E1 BT:MS:41 BA:MS:42 10 | P a g e . 2.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.frasa.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. diftong. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. digraf dan konsonan betgabung dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. vokal berganding. 2.

4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 1. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.3. 4. 2. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 5.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Membaca dan memahami perkataan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. vokal berganding.2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3. 2.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. FEBRUARI / MAC ( MINGGU 9) U:9: Jiran Sepakat 1. 2. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.4. diftong.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 11 | P a g e . 5.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.1.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

2.3.2 Membaca dan memahami perkataan. 5.1.intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.abjad.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 5.frasa. 3.6 Mendengar.mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu.3 Membina dan menulis perkataan. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.frasa dan ayat dengan betul.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 2. vokal berganding.dan ayat dengan betul.perkataan.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.6. 3. 2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4. 3. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 4.3.4 Menulis imlak dengan tepat. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.2. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4. 1.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.suku kata. 12 | P a g e .3. MAC (MINGGU 10) U:10: Semangat Kerjasama 1. memahami dan menyebut frasa.2 Mendengar.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. diftong.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.4.

MAC ( MINGGU 11) U:11: Sambutan Hari KanakKanak 1. 5.dan ayat dengan betul.1.3. 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu permaklumat tentang sesuatu perkara kara daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber dengan tepat B4DL1E2 BT:MS:58 13 | P a g e . situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4. 3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 4.6.memberi respons dengan betul. 5.intonasi yang jelas.3 Membina dan menulis perkataan. 4. 1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang tentang sesuatu perkara sesuatu perkara dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila. 3. 3.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5.3.4.frasa.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.4 Menulis imlak dengan tepat.4 Bertutur. 4. berbual dan 1.2 Mengujar dialog dengan sebutan yang betul. 2. 2.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan.

3.5.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.dengan tepat secara bertatasusila.3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dgn betul 14 | P a g e 3. 3. 2. .dan ayat dengan betul.2 Membaca. 5.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4.5. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. 4. 2.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 2.3 Membaca.intonasi yang jelas. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 5.frasa. dan jelas secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 3.

dan ayat dengan betul.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang ebtul menggunakan perkataan.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.frasa. 1. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.3 Membina dan menulis perkataan. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 15 | P a g e . 3. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. diksi.6.3 Membaca. 3. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan 2. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan.5.5. 1. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2. 1.4.MAC (MINGGU 12) TEMA 4: SENI DAN BUDAYA U:12 : Kraf Tangan 1.3 Mendengar.3.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 3.3 Mendengar. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. 3.dan ayat dengan 16 | P a g e 1. kesantunan berbahasa secara barpandu.6.2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5. 1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. .1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 5. 2.bahasa yang santun. 2. 4. 2. 4.2 Membaca.5.6.6. APRIL ( MINGGU 13 ) U:13 : Permainan Tradisional 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.frasa.3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membina dan menulis perkataan.1.

3 Membaca dan memahami maklumat . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.6 Menulis untuk menyampaikan 3. betul.sebutan yang jelas yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas seni dalam lagu melalui nyanyia melalui nyanyian secara didik hibur.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perYang betul menggunakan perkataan. secara didik hibur. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai situasi dengan dalam pelbagai konteks. kesantunan berbahasa secara berpandu. sebutan yang jelas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. kara dengan menggunakan diksi.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.5.4 Membaca dan memahami mak17 | P a g e 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.betul. 1. 2. 1. 2. frasa dan ayat dengan menegaskan bahasa yang santun.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.6.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Memahami dan menggunakan 5. 3.3. B5DB1E2 BT:MS:71 BA:MS:73 2. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan pembentukan kata yang sesuai awalan. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.7. intonasi yang betul dan berjeda.1. APRIL (MINGGU 14) U:14 :Makanan Tradisional 1. 2.

3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.7. 3.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang 1. yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.4.7.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.4 Menulis imlak dengan tepat.1.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.lumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3. 4. APRIL (MINGGU 15) U:15: Warisan kita 1. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 2. 3. 3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3. 1.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3. 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan 18 | P a g e .

5.terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagaisituasi dengan betul.2. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata. 3.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membina dan menulis perkataan. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3 Mendengar.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan .2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 4.frasa. 3. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 2.6. 5.3. 4. 1.2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.dan ayat dengan betul.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. intonasi yang betul dan berjeda. 1.6.1 Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3. 2. sebutan yang jelas. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.6. 3. APRIL (MINGGU 16) TEMA 5: PETANI MODEN U:16: Kebun Sekolahku 19 | P a g e betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. 3. sebutan yang jelas.3 Mendengar.7. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. FN + FK.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4. 3.2. lancar. 4. intonasi yang 20 | P a g e .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.sebutan 2.2 Mendengar.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3. 2. 4. 5.4 Menulis imlak dengan tepat. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3. B3DT1E1 BT:MS:83 BA:MS:4 & 5 MEI (MINGGU 17) U:17: Dusun Pak Long 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 5. 1.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.6.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia 2. 3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 2.frasa. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. betul dan berjeda.4.3 Mendengar. 3.3.yang jelas dan intonasi yang betul. 5.4. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3 Membina dan menulis perkataan.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 2.2 Mendengar. 2.3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 3.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 5.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 3.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 4. 1. MEI (MINGGU 18) U:18: Ternakan 21 | P a g e 1. 4.2. .soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.4.dan ayat dengan betul. FN + FK.8.

3.4.1 Memahami dan membina ayat dasar yang betul dalam pelbagai menggunakan pola ayat FN + FN.4 Bertutur.berbual dan menyatakn 1. MEI (MINGGU 19) U:19:Hasil Laut 2. intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 5.2.4 Membaca dan memahami mak. 2. yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.8. 2. 4. intonasi yang betul dan berjeda.2 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia untuk daripada pelbagai bahan untuk menyatakan maklumat mengikut urutan memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami 2. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3. dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per Menggunakan ayat tunggal dan ayat kara daripada pelbagai sumber majmuk yang betul dalam situasi tidak dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.2 Mengedit dan memurnikan perkataan penulisan. 2.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. situasi.3 Memahami dan membina ayat 5. dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 1. FN + FK.2.4. 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk 22 | P a g e .2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2. formal secara bertatasusila.

3.4.4 Menulis imlak dengan tepat.4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.2. 3. daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3 Membina dan menulis perkataan.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 23 | P a g e . 2. 2. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menulis ayat majmuk dengan dan kemas. 3.3. sebutan yang jelas.dan ayat dengan betul. B5DT1E2 BT:MS:94 BA:MS:16 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.perkataan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3. 4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5.4.frasa.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. intonasi yang betul dan berjeda. 2. 2.2 Mebaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.

B5DL1E2 BT:MS:101 BA:MS:22 3. 5. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.dan ayat dengan betul. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5. 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.frasa. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.3 Membina dan menulis perkataan.3.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 1. MEI (MINGGU 20) TEMA 6: MARI BERNIAGA U:20: Hari Jualan Sekolahku 1. vokal berganding. FN + FK.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3. 1. 2.6. 3. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 24 | P a g e .1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.indah secara didik hibur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2.2. diftong. vokal berganding.2 Membaca dan memahami perkataan. jelas secara didik hibur.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.

4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2.6. 4. 4.2 Membina pantun empat kerat secara 25 | P a g e . 2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2. 1.JUN (MINGGU 21) U:21: KEDAI CENDERAMATA 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 3.4 Melafaz dan memahami puisi 3.4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3. 4.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Bertutur.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.4.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2 Membaca. 5. diksi. 5.5.3.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.

2. 5. B5DT1E1 BT:MS:111 BA:MS:33 JUN (MINGGU 22) U:22:NASIHAT PAK LONG 1. 2.2 Membaca.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3. 2. 3. 2. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6. 4.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.5. 4.6. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 5. berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4. 26 | P a g e .6.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

dan ayat dengan betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 5.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.3 Membaca. 2. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2.6. 2. 2. 3. JUN (MINGGU 23) U:23: DUNIA PERNIAGAAN 1.5.3 Membina dan menulis perkataan. 3.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. diksi.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 1.4. B5DB1E1 BT:MS:115 BA:MS:38 & 39 27 | P a g e .6. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5.5.3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1.frasa. 3. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.6.

1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.berbual dan menyatakn 1. sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk. JULAI (MINGGU 24) TEMA 7: SAYA ANAK MALAYSIA U:24: JALUR GEMILANG 4.3 Membaac dan memahami ayat majmuk perkataan.1 Membaca dan memahami bahan grafik memindahkan maklumat yang yang mempunyai perkataan dengan terdapat dalam pelbagai bahan. 5. sesuai bagi memupuk minat 28 | P a g e .5 Membaca dan menaakul untuk 2.2 Membaca dan memahami 2.1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat.2. 5. 2. 1.4.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.5. 2.5 Bercerita dan menceritakan 1. betul.4.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.6 Membaca pelbagai bahan sasbacaan berbentuk didik hibur untuk tera dan bukan sastera yang menambahkan ilmu dan kosa kata. formal secara bertatasusila. sebutan yang betul.4 Bertutur.2 Membaca.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.5. betul. 1.3 Berbual tentang sesuatu perkara mengpermintaan tentang sesuatu per gunakan kata ganti diri ketiga dengan kara daripada pelbagai sumber betul dalam situasai tidak formal secara dalam situasi formal dan tidak bertatasusila. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6. 5.4. 2.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan 2.frasa dan ayat daridaripada pelbagai bahan bacaan dengan pada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 3.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1. 2. sebutan yang jelas. 4. 1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur. 3.2.JULAI (MINGGU 25) U:25: BAHASA KITA membaca.frasa.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5. 2.2.berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.dan ayat dengan betul.7.4. 3.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1. 29 | P a g e . 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 2. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan. intonasi yang betul dan berjeda.2 Membaca dan memahami perkataan.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.

7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.7. 2. sebutan yang jelas dan intonasi .8.6. 3. 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.1. 3.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.2. 4. 3.memberi respons dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.3. 1.5.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.5 Bercerita dan menceritakan JULAI sesuatu perkara semula dengan (MINGGU 26) tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang U:26: NEGARA KITA betul.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5.sebutan 30 | P a g e 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

5.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.yang jelas dan intonasi yang betul. 3.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 1. 3.2.3 Membina dan menulis perkataan.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2 Membina dan menulis ayat yang men gandungi perkataan dua atau lebih suku kata.7.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 1. 3. 3. 1.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 5.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3.frasa.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.7 Berbincang dan mengemukakan 31 | P a g e yang betul mengikut tanda baca.dan ayat dengan betul.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.diftong. 3.intonasi yang jelas.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4. 1. 5.vokal berganding. 1.1.6.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.1 Berbincang dan mengemukakan JULAI (MINGGU 27) U:27: LAMBANG NEGARA B5DL1E1 BT:MS:133 BA:MS:57 . 4.7.

3 Membina dan menulis perkataan. 2. 3.5. 2. 3.3.6.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.5.8.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 32 | P a g e 3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.3. B6DB1E1 BT:MS:131 BA:MS:55 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.frasa.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Membaca. 4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.dan ayat dengan betul. 2. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang B6DT2E1 BT:MS:134 BA:MS:58 (JLD2) .5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1. 1.3 Mendengar.4.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5.3 Membaca.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. jelas secara didik hibur.1 Mendengar.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.OGOS (MINGGU 28) TEMA 8: REKA CIPTA U:28: KELAB REKA CIPTA indah secara didik hibur. 5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. B6DL1E1 BT:MS:138 BA:MS:61 B6DT1E1 BT:MS:140 BA:MS:64 33 | P a g e .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.3.6. sebutan yang jelas.5. intonasi yang betul dan berjeda.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 2. 3. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3. 2. 1.3. 2.

B6DL2E1 BT:MS:143 BA:MS:67 (JLD2) 34 | P a g e .1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.6.3. 5.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5. OGOS (MINGGU 29) U:29: SAINS DAN REKA CIPTA 5. 4. 2.5.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.7.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. 5.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1. 1.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 1. 4. 1. 2. 3. diksi.7.

B6DB1E2 BT:MS:144 BA:MS:68 (JLD2) 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang 35 | P a g e .7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.dan ayat dengan betul.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3. 3. 5. OGOS (MINGGU 30) 1.7. 3.6.3 Membina dan menulis perkataan. 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2. 3.frasa.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. FN + FK.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 4.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3. 1.3.7.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dgn sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.2. 3.

6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3. 4.5.2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.7.1 Memahami dan menggunakan imbuhan B6DL1E2 BT:MS:149 BA:MS:73 (JLD2) 3.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 3. 3.6. 2. 2. 1. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.4.U:30: PERTANDINGAN REKA CIPTA betul. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4. 5.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 Memahami dan menggunakan 36 | P a g e B6DT1E1 BT:MS:153 BA:MS:78 & 79 (JLD2) .6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. diksi.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.5. 2.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul. 2.6.2 Membaca.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.

awalan. 37 | P a g e . akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful