PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 (SK

)
TEMA/TAJUK MINGGU/BULAN JANUARI ( MINGGU 1) TEMA 1 : KELUARGA HARMONI U:1 Hari Keluarga STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

STANDARD PRESTASI
BIDL1E1 BA:MS:1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

B1DB1E1 BT:MS:5 BA:MS:5

B1DT1E1 BA:MS: 3 & 4

1|Page

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DL1E2 BT:MS:6 BA:MS:6

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. B3DL1E2 BT:MS:8 BA:MS:8

JANUARI ( MINGGU 2) U:2 Hobi Mak Usu

1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan

2|Page

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur. 5.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DT1E2 BA:MS:

B1DT1E2 BA : MS:

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. B3DL1E2 BT:MS:13 BA:MS:13

JANUARI ( MINGGU 3 )
3|Page

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan

3. diberi dengan betul dan kemas.1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul. hibur.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan berdasarkan bahan yang kemas.3.1 Memahami dan m enggnakan 5.2 Menulis secara mekanis 3.3 Membina dan menulis per3. 5. 2. 4.3 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per menggunakan kata ganti nama diri ketiga kara daripada pelbagai sumber dengan betul dalam situasi tidak formal dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. 3. 3. sebutan yang jelas.4. dengan tepat. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam kataan.4 Membaca dan memahami mak.1 Membaca kuat ayat penyata dengan bacaan dengan lancar.3 Mendengar.frasa.1 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat untuk mengenal pasti idea utama dan daripada pelbagai bahan untuk idea sampingan dalam bahan multimedia memberi respons dengan betul.U:3 Sepupu Adam 1. berdasarkan soalan. sebutan lancar.3.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik bercerita secara didik hibur.2. 1.4 Bertutur.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.berbual dan menyatakn 1. 2.2.1.3.dan ayat dengan bentuk ayat mudah dengan betul betul. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.4.2. intonasi yang yang jelas dan intonasi yang betul dan berjeda.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut pesanan yang didengar dengan betul. B3DL1E3 BT:MS:16 BA:MS:17 B2DL1E1 BT:MS:17 BA:MS: 18 B2DB1E1 BA:MS:17 BT:MS:16 B2DT1E1 BT:MS:13 BA:MS:13 4|Page . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2. formal secara bertatasusila.

4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6 Mendengar.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. memahami dan menyebut frasa.1 Berbual tentang sesuatu perkara Menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. intonasi yang betul dan berjeda. 2. B2DT1E2 BT:MS:21 BA:MS: 22 & 23 B2DT1E3 BT:MS:23 BA:MS:25 5|Page . digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. diftong.perkataan. 1.abjad.mendengar JANUARI dan menyebut bunyi (MINGGU 4) bahasa iaitu. frasa dan ayat dengan betul. 3.2 Mendengar.suku kata. vokal berganding.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.mengikut konteks.frasa dan TEMA 2 : ayat dengan betul. 2. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2. 3.2. 3. SIHAT DAN CERGAS 1. konteks. sebutan yang jelas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.5.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3.4 Bertutur.2. 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara U: 4 :Jagalah daripada pelbagai sumber dalam Kebersihan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas. 3.3.

4 Bertutur.4. berbual dan menyatakan permintaan (MINGGU 5) U: 5: Kantin Saya Bersih 1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Membina dan menulis perkataan dan kataan.4. pada pelbagai sumber dengan digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul sebutan yang betul 2.3.7 Menulis secara mekanis abjad dan berdasarkan bahan yang perkataan dalam bentuk tulisan diberi dengan betul dan kemas.1. berangkai dengan betul.2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi dua atau tiga perkataan.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 3.2.2.frasa. betul.3. betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang jelas dan intonasi yang yang betul mengikut tanda baca. sebutan lancar. diftong.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan bacaan dengan lancar.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4. 2.2 Membaca dan memahami frasa dalam 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2. secara bertatasusila.frasa dan ayat darisuku kata.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tentang sesuatu perkara tepat bagi keluarga bukan kalangan daripada pelbagai sumber dalam keluarga asas dalam situasi tidak formal situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik 6|Page .1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. JANUARI/FEBRUARI 1.dan ayat dengan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 5.1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.3 Membina dan menulis per3. 4. vokal berganding.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5. 4. 3.2 Menulis secara mekanis 3.1.2.

1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. FEBRUARI ( MINGGU 6) U:6:Makanan Bersih dan Berkhasiat hibur.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul. berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4 Bertutur. 5.3.bercerita secara didik hibur.3. sebutan yang jelas dan intonasi pada pelbagai sumber dengan yang betul mengikut tanda baca.2 Menulis secara mekanis kemas.2. 3. vokal berganding.frasa dan ayat darilancar.1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. diftong.2.3 Membina dan menulis per3. yang sesuai melalui penceritaan secara 7|Page .2.2 Membaca dan memahami 2.4. suku kata.3 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama diri ketiga tentang sesuatu perkara dengan betul dalam situasi tidak formal daripada pelbagai sumber dalam secara bertatasusila. berbual dan 1. 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4. situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.2 Membina dan menulis ayat yang kataan.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan 3.3 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan perkataan.dan ayat dengan mengandungi perkataan dua atau lebih betul. sebutan yang betul 3. 2. 4. 3.frasa.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 5. 5.

2.1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat.5.2.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. situasi formal dan tidak formal 1.1. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut mengikut konteks. 1. B3DB1E1 BT:MS:34 BA:MS:36 8|Page . 2. 5. konteks 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.4 Bertutur. sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk. dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.1 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan Menggunakan ayat tunggal dan ayat tentang sesuatu perkara majmuk yang betul dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila. diftong.5 Bercerita dan menceritakan 1.4 Bertutur dan menyatakan permintaan secara bertatasusila.4. berbual dan 1.4. 1. vokal berganding.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.1 Memahami dan m enggnakan 5.FEBRUARI ( MINGGU 7) U:7: Bersenam Menyihatkan Badan didik hibur.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. betul. 2.4.2 Membaca dan memahami perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.dan ayat dengan betul. 3. 2. 9|Page .3 Membina dan menulis perkataan. 4. 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. vokal berganding. 4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas.frasa. diftong.1.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3. 3.2 Membaca. 3.3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.2.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata. 5.3.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Mengujar ayat dengan sebutan yang betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2. 2.

3.3.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 2.frasa. 3. diftong. 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. B4DL1E1 BT:MS:42 BA:MS:43 & 44 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. B4DB1E1 BT:MS:41 BA:MS:42 10 | P a g e .5.2 Membaca dan memahami perkataan.3. 2.FEBRUARI (MINGGU 8) TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN U: 8: Jiranku Mesra 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. vokal berganding. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. digraf dan konsonan betgabung dengan betul. 3.4. 3.1 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. 1.dan ayat dengan betul.4 Bertutur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2. 4. 11 | P a g e .5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. vokal berganding.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. diftong.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3.3. FEBRUARI / MAC ( MINGGU 9) U:9: Jiran Sepakat 1.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.4.4. 5.2. 5.2 Membaca dan memahami perkataan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 2. 1.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

frasa. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.4. vokal berganding. 3. 2. 2.2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.abjad.2 Mendengar.3.mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 12 | P a g e .intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.4 Menulis imlak dengan tepat.suku kata. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.6 Mendengar. memahami dan menyebut frasa.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 5.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.perkataan. 4.2. 5. 2. 1. 1. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 1.4.3. MAC (MINGGU 10) U:10: Semangat Kerjasama 1. 3.6.frasa dan ayat dengan betul. diftong.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis perkataan.1.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.3.dan ayat dengan betul.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

4.intonasi yang jelas. 4.5.3 Membina dan menulis perkataan.frasa.dan ayat dengan betul.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.4 Menulis imlak dengan tepat.2 Mengujar dialog dengan sebutan yang betul. 3.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.3.4. 3. MAC ( MINGGU 11) U:11: Sambutan Hari KanakKanak 1.2. 5. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.6 Berbicara untuk menyampaikan 1. 2. berbual dan 1.4 Bertutur.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 5. 2. 1.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3. situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu permaklumat tentang sesuatu perkara kara daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber dengan tepat B4DL1E2 BT:MS:58 13 | P a g e .4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1. 4.4. 3. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur. 4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang tentang sesuatu perkara sesuatu perkara dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila.memberi respons dengan betul.

intonasi yang jelas.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.5. . 3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 4. 2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dgn betul 14 | P a g e 3.dan ayat dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. 5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5.3.5. dan jelas secara bertatasusila. 2.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Membaca.dengan tepat secara bertatasusila.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.4. 4. 2. 2.3 Membaca. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.frasa.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5.5.3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. frasa dan ayat dengan menegaskan 2.dan ayat dengan betul.3. 3.3 Mendengar.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 15 | P a g e . 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 1.frasa.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan. 1. 3. 1. 2.3 Membaca.MAC (MINGGU 12) TEMA 4: SENI DAN BUDAYA U:12 : Kraf Tangan 1. 3.6. 3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. diksi. 3.6.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang ebtul menggunakan perkataan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.3 Mendengar. 2.4. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 2.

2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur.frasa. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. .2. 2. 2.bahasa yang santun. 5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.5. 4. 4. APRIL ( MINGGU 13 ) U:13 : Permainan Tradisional 1. 1.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 5.1. 2.6.dan ayat dengan 16 | P a g e 1. 2. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.2 Membaca.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.6. kesantunan berbahasa secara barpandu.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.

2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. secara didik hibur. 2.2.1.7.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas seni dalam lagu melalui nyanyia melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6 Menulis untuk menyampaikan 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Membaca dan memahami mak17 | P a g e 1. kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perYang betul menggunakan perkataan. sebutan yang jelas.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5. kara dengan menggunakan diksi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 1.3. APRIL (MINGGU 14) U:14 :Makanan Tradisional 1. 4.5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan pembentukan kata yang sesuai awalan. 3. B5DB1E2 BT:MS:71 BA:MS:73 2.2 Memahami dan menggunakan 5. betul. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai situasi dengan dalam pelbagai konteks.6.betul.sebutan yang jelas yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Membaca dan memahami maklumat . 1. frasa dan ayat dengan menegaskan bahasa yang santun.1 Menyebut dan memahami unsur 4. intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.

3. yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.5. 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3. APRIL (MINGGU 15) U:15: Warisan kita 1.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan 18 | P a g e .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 2. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang 1. 5.4 Menulis imlak dengan tepat.7.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 3. 2.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5. 4.lumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7.intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 3. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata. 3.2.3 Mendengar.3. sebutan yang jelas. APRIL (MINGGU 16) TEMA 5: PETANI MODEN U:16: Kebun Sekolahku 19 | P a g e betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan .frasa.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.3.dan ayat dengan betul. 4.1 Mendengar. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2. intonasi yang betul dan berjeda. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 2. 2.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 2.6. 3. 1.3. 1. 5.terdapat dalam pelbagai bahan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2. 3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.6.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagaisituasi dengan betul. 4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.6. 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.3.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3 Mendengar. 3. 2.2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. FN + FK.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.7. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 4. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.4 Menulis imlak dengan tepat.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.6. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. sebutan yang jelas. 5.3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. intonasi yang 20 | P a g e . memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. B3DT1E1 BT:MS:83 BA:MS:4 & 5 MEI (MINGGU 17) U:17: Dusun Pak Long 1. 4. lancar. 3.4.2.sebutan 2.2 Mendengar. 3.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.4. 5.

3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.3 Membina dan menulis perkataan. betul dan berjeda.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. MEI (MINGGU 18) U:18: Ternakan 21 | P a g e 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. FN + FK. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.3.dan ayat dengan betul. 1. 5.8.frasa. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 4.4. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 3.3.yang jelas dan intonasi yang betul. 5.4. 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia 2. 2.3 Mendengar. 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 4.2. 3.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Mendengar. . 3.

2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2. dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. intonasi yang betul dan berjeda. 2. MEI (MINGGU 19) U:19:Hasil Laut 2. sebutan yang jelas.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.3.4 Membaca dan memahami mak.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4. formal secara bertatasusila.3.4 Bertutur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Memahami dan membina ayat 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.berbual dan menyatakn 1. yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.4. FN + FK.1 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per Menggunakan ayat tunggal dan ayat kara daripada pelbagai sumber majmuk yang betul dalam situasi tidak dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 5.2 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia untuk daripada pelbagai bahan untuk menyatakan maklumat mengikut urutan memberi respons dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan perkataan penulisan. situasi.8. 2.3.1 Memahami dan membina ayat dasar yang betul dalam pelbagai menggunakan pola ayat FN + FN. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur.2.2 Membaca dan memahami 2. 3.2. 1.2.4. dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.4.3 Membaca dan memahami ayat majmuk 22 | P a g e .

3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.3 Membina dan menulis perkataan. daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. B5DT1E2 BT:MS:94 BA:MS:16 3.2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.6 Menulis ayat majmuk dengan dan kemas.4.5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.dan ayat dengan betul.2 Mebaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.4. sebutan yang jelas. 3. 4. 2. 2.frasa. 3.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. intonasi yang betul dan berjeda.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.6.3.perkataan.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 23 | P a g e .4 Menulis imlak dengan tepat. 3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. 2.

frasa. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2. 1. 24 | P a g e .3 Membina dan menulis perkataan. diftong. 1.2. FN + FK.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. diftong.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 5. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. jelas secara didik hibur. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2. B5DL1E2 BT:MS:101 BA:MS:22 3. 2. 5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. MEI (MINGGU 20) TEMA 6: MARI BERNIAGA U:20: Hari Jualan Sekolahku 1. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 2. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.indah secara didik hibur.3.6. 1. vokal berganding.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 2. vokal berganding. 3.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.5.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.dan ayat dengan betul.

berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2. 4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. diksi.4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 5.4 Melafaz dan memahami puisi 3.5.2 Membaca. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 2. 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 4.5. 3.JUN (MINGGU 21) U:21: KEDAI CENDERAMATA 3. 2.6.2 Membina pantun empat kerat secara 25 | P a g e . 1.2.5.4. 5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Bertutur. 4.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.

6. 5. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.6.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 4. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5. berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. B5DT1E1 BT:MS:111 BA:MS:33 JUN (MINGGU 22) U:22:NASIHAT PAK LONG 1.3.6. 26 | P a g e .memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Membaca.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.4.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3. 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 2.

3. diksi. 2.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.frasa.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. JUN (MINGGU 23) U:23: DUNIA PERNIAGAAN 1. 2. 2. 5.6.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3 Membina dan menulis perkataan.6.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4. 1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.1. 3. B5DB1E1 BT:MS:115 BA:MS:38 & 39 27 | P a g e .6. 2.dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3. 3.3. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5.5. 5. 3.3 Membaca. 2.5.

2 Membaca.1 Membaca dan memahami bahan grafik memindahkan maklumat yang yang mempunyai perkataan dengan terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2.1.5.berbual dan menyatakn 1.2 Membaca dan memahami 2.5. 1. 1. 2. 2. sebutan yang betul.4 Bertutur. 5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1.3 Membaac dan memahami ayat majmuk perkataan.3 Berbual tentang sesuatu perkara mengpermintaan tentang sesuatu per gunakan kata ganti diri ketiga dengan kara daripada pelbagai sumber betul dalam situasai tidak formal secara dalam situasi formal dan tidak bertatasusila. betul.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. JULAI (MINGGU 24) TEMA 7: SAYA ANAK MALAYSIA U:24: JALUR GEMILANG 4.4.5 Membaca dan menaakul untuk 2. formal secara bertatasusila.2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2.6.frasa dan ayat daridaripada pelbagai bahan bacaan dengan pada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5.4. betul. sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk.4.6 Membaca pelbagai bahan sasbacaan berbentuk didik hibur untuk tera dan bukan sastera yang menambahkan ilmu dan kosa kata.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5. sesuai bagi memupuk minat 28 | P a g e .

4.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 2.3. 4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 3. 2. 3. 3. 2.1.JULAI (MINGGU 25) U:25: BAHASA KITA membaca. intonasi yang betul dan berjeda.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 2.frasa.7.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.3 Membina dan menulis perkataan.4. 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 3. 2.3.2. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Bertutur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan. 29 | P a g e .1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.4.2.

8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.6.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.memberi respons dengan betul. 1. 5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 3. 1. 1. sebutan yang jelas dan intonasi .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 1.7. 3. 3.sebutan 30 | P a g e 2.5 Bercerita dan menceritakan JULAI sesuatu perkara semula dengan (MINGGU 26) tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang U:26: NEGARA KITA betul.1. 3.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.8.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2. 2. 4.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

7.intonasi yang jelas. 4.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 4.vokal berganding.5.2. 5.3.3 Membina dan menulis perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.2 Membina dan menulis ayat yang men gandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 5.diftong. 1.1. 3. 1.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 1.7 Berbincang dan mengemukakan 31 | P a g e yang betul mengikut tanda baca.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 1. 3.7.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.dan ayat dengan betul.yang jelas dan intonasi yang betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.frasa.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3.1 Berbincang dan mengemukakan JULAI (MINGGU 27) U:27: LAMBANG NEGARA B5DL1E1 BT:MS:133 BA:MS:57 .6.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 3.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. 3.

3.2 Membaca.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6. B6DB1E1 BT:MS:131 BA:MS:55 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.5. pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan.5.8.4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2. 2. 2. 3. 3.3. 3.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang B6DT2E1 BT:MS:134 BA:MS:58 (JLD2) . 2.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 32 | P a g e 3.frasa.4.dan ayat dengan betul.3. 2. 3. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 4.

1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 3. 2.3.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 5. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.3 Mendengar. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1. 2.6.1 Mendengar. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1. intonasi yang betul dan berjeda. jelas secara didik hibur.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 2. B6DL1E1 BT:MS:138 BA:MS:61 B6DT1E1 BT:MS:140 BA:MS:64 33 | P a g e . sebutan yang jelas.3.3 Membaca. 2.5.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.OGOS (MINGGU 28) TEMA 8: REKA CIPTA U:28: KELAB REKA CIPTA indah secara didik hibur.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5.

1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.4. 4.1. 2.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4. 3.7.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.6. 3. 5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.7.3. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1. 5.3. 3. diksi. OGOS (MINGGU 29) U:29: SAINS DAN REKA CIPTA 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 5.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. B6DL2E1 BT:MS:143 BA:MS:67 (JLD2) 34 | P a g e .4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.

5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4.5. 3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dgn sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul. 3.5.frasa. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. OGOS (MINGGU 30) 1. 4. 5. 3.7.3 Membina dan menulis perkataan. B6DB1E2 BT:MS:144 BA:MS:68 (JLD2) 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang 35 | P a g e . 5.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 2.3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 3.4. FN + FK. 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2. 3.dan ayat dengan betul. 3.7. 2.6. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

3. 2. 2.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.2 Memahami dan menggunakan 36 | P a g e B6DT1E1 BT:MS:153 BA:MS:78 & 79 (JLD2) . 2. 1.2 Membaca.6.5.2. 2.4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.U:30: PERTANDINGAN REKA CIPTA betul.6.1 Memahami dan menggunakan imbuhan B6DL1E2 BT:MS:149 BA:MS:73 (JLD2) 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.7. 5. 4.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 1. 4.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. diksi.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6. 3. 3.5.

37 | P a g e . awalan.pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.