4/8/13

Sistem Pemantauan Kehadiran

Rumusan Kehadiran Bagi Bulan April
SK CHINTA MATA (XBA1307)
Tarikh
2013-04-01
2013-04-02
2013-04-03
2013-04-04
2013-04-05
2013-04-08

Guru
(L)
3
3
3
3
3
3

Guru
(P)
16
16
16
16
16
16

Guru TH
(L)
0
0
0
0
0
0

Guru TH
(P)
0
0
0
0
0
0

AKS
(L)
2
2
2
2
2
3

AKS
(P)
3
3
3
3
3
2

AKS TH
(L)
0
0
0
0
0
0

AKS TH
(P)
0
0
0
0
0
0

Jum
Guru
19
19
19
19
19
19

Jum
AKS
5
5
5
5
5
5

%
100
100
100
100
100
100

Tidak sah. Jumlah hari persekolahan adalah tidak sama dengan bilangan kehadiran yang dilaporkan. Sila betulkan.
Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

Nama:

Nama:

Jawatan:

Jawatan:

1/1