P. 1
Kesan Penggunaan ICT Dalam Pendidikan1

Kesan Penggunaan ICT Dalam Pendidikan1

|Views: 192|Likes:

More info:

Published by: Catherine Lee Cheau Yih on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

Kesan Pengaplikasian Teknologi dalam Pendidikan

Lee Cheau Yih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat dengan Kepujian Universiti Utara Malaysia clcy2903@gmail.com 1.0 Pengenalan Peranan pendidikan pada abad ini amat mencabar kerana bidang ini mempunyai tanggungjawab besar bagi melaksanakan dasar peningkatan penggunaan IT dalam pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan perubahan era ICT. Dalam konteks ini, globalisasi menyebabkan wujudnya konsep dunia tanpa sempadan, konsep liberalisasi maklumat, konsep pembelajaran global, konsep perubahan global dan sebagainya. Dalam era globalisasi yang berpaksikan perkembangan ICT, pembangunan pendidikan mementingkan pembudayaan dan penguasaan ICT di kalangan pelajar. Perubahan harus berlaku dalam sistem mengajar dan belajar di bilik darjah yang mana pendekatan konstruktivisme adalah digalakkan kerana ia dapat memupuk minat serta menggalakkan pelajar lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran di samping menerapkan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengambil langkah awal dengan memperkenalkan pelbagai program seawal sekolah rendah dalam usaha untuk memperkenalkan dan mendedahkan penggunaan ICT di kalangan generasi muda. Maka dengan itu, wujudlah istilah pendidikan dan teknologi pendidikan dan komunikasi yang sering dilaungkan-laungkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Revolusi maklumat yang berlaku disebabkan oleh kemajuan ICT yang memberi cabaran baharu kepada profesion keguruan, di samping kemajuan yang berlaku ini perlu dimanfaatkan untuk mempertimbangkan martabat profesion keguruan yang sedang mengharungi perubahan abad ke-21. Perubahan ini memberikan kesan sama ada positif dan juga negatif kepada masyarakat di negara membangun. Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan di abad 21 bukanlah sesuatu yang baru. Malah boleh dikatakan hampir semua negara telah mengikuti perkembangan ini dan cuba merealisasikannya. Dalam konteks pendidikan, komputer dan teknologi maklumat dapat membantu dalam pelbagai urusan dan berpotensi mengayakan lagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Di Malaysia penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan masih di peringkat permulaan namun penggunaannya semakin pesat dan memberangsangkan.

2.0 Kesan Pengaplikasian ICT dalam Pendidikan

1

Negara membangun memerlukan lebih ramai guru yang mempunyai pengkhususan bidang pengetahuan komunikasi maklumat (ICT). Contohnya. Komputer sebagai alat pembelajaran • Pelajar dapat belajar menggunakan modul berbentuk softcopy yang disediakan oleh guru. guru membuat blog sendiri untuk memudahkan pengajaran. Contohnya. Guru dan pelajar boleh menggunakan email untuk berinteraksi. Contohnya. memperdengarkan rakaman bacaan al-Quran mengikut tajwid yang betul. atau permainan lain yang disediakan oleh guru. Contohnya. guru boleh memaparkan gambar yang menarik. dengan menggunakan PowerPoint. 3. Pembelajaran melalui komputer • • • Pelajar dapat mencari maklumat tentang subjek pendidikan Islam. pelajar tahu namanama komponen komputer dan fungsi. 2. Contohnya. Komputer literasi • • • Pelajar dapat menggunakan komputer dengan betul. pelajar tahu cari bahan dengan enjin menggelintar. Contohnya. Latihan 2 .1 Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan produktiviti profesion keguruan dan membantu guru dalam meningkatkan kualiti dalam pengurusan dan pentadbiran. Pelajar akan tahu menggunakan tulisan jawi dan software al-Quran dalam membuat tugasan. ia dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru. Contohnya. Contohnya.2. Pelajar boleh memuat turun nota-nota atau latihan untuk subjek pendidikan Islam. Pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran dengan menggunakan komputer. Contohnya. • • Perkembangan pendidikan baru dalam pengetahuan ICT memerlukan anjakan peranan pendidikan dan profesion keguruan. mencari gambar-gambar bangunan yang bersejarah dalam tamadun Islam. dengan teka silang kata. Pelajar boleh membuat tugasan dengan menggunakan program di dalam komputer. soal jawab melalui email walaupun berada di luar waktu kelas. Contohnya. Selain itu. Boleh melatih pelajar untuk meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. Tujuan: 1. belajar dengan komputer. melalui e-learning. Dapat merangsang minat pelajar untuk belajar .fungsinya.

1993). sukar mendapatkan bahan berasaskan komputer yang sesuai dan tersedia. Ellington. Manakala kelemahan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran pula ialah teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) memerlukan guru-guru celik komputer. mengumpul maklumat. v. Pelajar mempunyai sikap positif terhadap penggunaan komputer di kelas. multimedia. atau sekurang-kurangnya berasa senang menggunakan papan kekunci. mampu bersaing pada peringkat tempatan dan pada peringkat global. Kemudahan ICT dapat membantu perlaksanaan kurikulum dengan berkesan. 2.pendidikan guru juga memerlukan perubahan paradigma bagi melahirkan guru-guru yang berkelayakkan dan berkebolehan mendidik dan membangunkan masyarakat dan negara.2 Kesan pembelajaran berbantukan komputer i. Menambahkan tumpuan perhatian kepada tugas dan motivasi. Dapatan kajian mendapati: Pelajar mengambil masa yang kurang untuk mempelajari sesuatu. pembelajarannya yang juga boleh dilakukan sendiri serta mendapat maklum balas segera melalui pendekatan interaktif. iv. Pembelajaran bukan lagi tertumpu dengan kaedah pengajaran di bilik kuliah semata-mata. vi. Komputer berjaya mengajar pelajar yang terdahulunya tidak boleh diajar dan tidak berminat untuk belajar. Percival dan Race (1993) menjelaskan bahawa penggunaan komputer dalam pendidikan mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan tersendiri yang mana lebih berasaskan sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang lebih menekankan peranan individu. bahkan memiliki jati diri dan daya saing yang tinggi. 3 . Penggunaan modul pembelajaran dalam bentuk CD-ROM. celik dan mahir dalam ICT. pendekatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah perlu digubah kepada pemikiran penyelidikan. dan membolehkan simulasi pengalaman pembelajaran dilakukan secara terus. Faedah penggunaan komputer bergantung kepada persekitaran dan cara komputer digunakan. dan usaha mereka bentuk bahan pembelajaran berasaskan komputer memerlukan kemahiran yang tinggi (Ellington et al. 2. Penggunaan teknologi ICT perlu dieksploit sepenuhnya supaya memberikan kesan yang positif dalam pembelajaran pelajar. simulasi dan sebagainya memerlukan prasarana yang bersesuaian. Ramai penulis menyatakan kekuatan penggunaan komputer dalam pendidikan adalah objektif pembelajarannya yang lebih luas. Untuk menjayakan pelaksanaan penggunaan IT lebih berkesan. Komputer tidak menyekat kreativiti pelajar. menganalisis data ke arah menggalakkan kreativiti dan motivasi pelajar. teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengajaran pembelajaran.1 Kesan Penggunaan Internet dalam Pendidikan Dalam satu kajian lain menunjukkan proses pembelajaran berasaskan laman web dapat mengurangkan sebahagian besar masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut (Hannaford 1993). kemudahan infrastruktur ICT perlu disediakan dan dirancang dengan baik. Untuk mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya. ii. iii. Selain itu. Cabarancabaran globalisasi menuntut agar negara membangunkan sumber tenaga yang mempunyai ciri-ciri K-worker.

ii. Kebaikan Dan Keburukan Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Komunikasi (ICT) menjadi alat pemangkin utama untuk menyebar dan menyimpan maklumat dan seterusnya membantu pelajar membina pengetahuan baru (Lechner & Boli 2000). Hunter dan Seidel (1983). Ciri utama dalam kaedah ini ialah pelajar membina pengetahuan dan kemahiran masing-masing secara aktif manakala guru pula lebih berperanan sebagai pemudah cara. Dalam era globalisasi. Niemiec and Walberg (1984). iv. Menjadikan pembelajaran lebih menarik dan memuaskan. Langkah ini penting kerana prinsip utama dalam pengajaran kontruktivisme adalah mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman yang dialami oleh pelajar. Ab. Kearsley. v. 4 i. Forman (1982) . lebih menumpukan perhatian dan menambah motivasi. Memberikan kekuatan kepada pembelajaran subjek sejarah dan subjek yang memerlukan fakta. pelajar didapati menggunakan pemikiran pada aras tinggi. Program yang digunakan dalam proses pembelajaran amat berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran.  Selain berupaya meningkatkan pencapaian dalam pengajaran.Kajian–kajian yang dijalankan Atkinson (1984). Burns dan Bozeman (1981). Guru pula berperanan sebagai fasilitator atau pemudah cara pembelajaran.  Kaedah ini dianggap lebih berkesan kerana ia dapat mempromosikan pembelajaran aktif di samping meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar di bidang komputer (Sauder et al. berkemahiran dan menguasai ilmu pengetahuan. bekerjasama antara satu sama lain semasa menyelesaikan masalah dan seterusnya lebih berdikari dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran. institusi sekolah dan universiti dituntut mengeluarkan pelajar yang berfikir. 2000) . tidak hanya menghafal fakta-fakta sahaja. Pelajar yang memiliki sikap positif terhadap subjek yang diajar melalui kekerapan kehadiran. (1984). dan Visonhaler dan Bass (1972) terhadap pembelajaran berbantu komputer mendapati keputusan seperti berikut : Pencapaian pelajar mungkin meningkat.  Dari segi teorinya pelajar yang belajar menggunakan pendekatan ini memang aktif membina pengetahuan dengan berbincang sesama sendiri. Rahim 2000). . Hartley (1978). iii. tetapi yang pasti ia dapat mempertingkatkan keberkesanan tutorial individu. Kebaikan  Sebagai induksi set guru berbincang dengan pelajar untuk mendapatkan maklum balas tentang pengalaman pelajar dalam penggunaan komputer dan mengaitkan dengan pengajaran hari itu. Kulik et al. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Sekolah Bestari pada awal 1999 yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik terhadap budaya sekolah dengan menggunakan teknologi sebagai alat pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran (Rohani 1999.

grafik. hiperteks.  Begitu juga apabila pelajar diminta bekerja secara berkumpulan. sentiasa membuat refleksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah guru perlu sentiasa berusaha untuk memajukan diri. sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditetapkan. Justeru untuk melaksanakan pendekatan ini. sekolah harus berani mencubanya sekurang-kurang untuk mempertimbangkannya sebagai satu kaedah alternatif yang boleh digunakan. Dari segi aspek psikologi. Sebagai pengukuhan. Guru bersama-sama dengan pelajar mestilah memupuk pembelajaran sepanjang hayat untuk memastikan pembinaan pemikiran kritis dan kemahiran teknologi sentiasa disepadukan. Dalam sistem P&P berasaskan Web-Quest ini mempunyai beberapa keistimewaan yang pada kebiasaannya jarang diaplikasikan oleh P&P berasaskan web lain. Secara tidak langsung. Banyak cabaran perlu dilaksanakan untuk menjayakan pembaharuan ini. Contohnya untuk menimbulkan minat dan keseronokan pelajar. pemahaman tentang isi pengajaran yang disampaikan guru juga adalah berbeza dan kadangkala di kalangan mereka berlaku pemahaman konsep yang salah. Kesan Penggunaan ICT dalam Pendidikan Dari Aspek Psikologi Pengenalan sistem P&P berasaskan Web-WebQuest ini mengaplikasikan unsur-unsur hypermedia seperti animasi. bahagian pengenalan boleh mewujudkan suatu situasi yang mengarahkan pelajar menyempurnakan suatu misi. sekolah perlu melaksanakan jadual waktu anjal itu. Dengan itu. Hasil kajian ini disokong oleh Saunders (2003) yang mendapati pendekatan P&P berasaskan web ini mesra pengguna dan mampu menarik minat pelajar kerana web memenuhi keperluan sumber pembelajaran. Hasil kajian ini juga mendapati sistem P&P Berasaskan WebWebQuest ini juga dikatakan mesra pengguna kerana ia mempunyai butang-butang kawalan yang memudahkan navigasi.  Memandangkan pelajar mempunyai cara tersendiri untuk belajar. ia akan memakan banyak masa dan mereka mungkin membuat kesilapan sebelum berjaya mencari penyelesaian yang baik untuk sesuatu masalah (Herr 1992. Selain dari itu. pelajar akan berasa seronok sepanjang proses P&P. Pendekatan ini memerlukan penjadualan waktu belajar yang tersusun dan jadual waktu yang anjal (Moursund 2003). dan menerapkan semangat kerjasama dan kolaboratif dalam kelas. Suasana kelas ada kalanya kelihatan lebih bising daripada biasa kerana para pelajar berbincang dan bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain. penggunaan butang “back” dan hiperteks juga disediakan untuk memudahkan pengguna ke mana sahaja mengikut kehendak mereka. responden juga menyatakan persembahan keseluruhan WebQuest ini adalah sesuai dan menarik untuk P&P mata pelajaran ICT. 5 . Smerdon et al. menggalakkan pelajar untuk lebih berdikari. Di samping itu. 1999). dan warna yang menjadikan persembahan sistem lebih menarik. bunyi.Keburukan  ia memerlukan masa yang panjang untuk pelajar menyiapkan tugasan dan perbincangan.

Dapatan kajian ini sangat selari dengan hasil kajian Rhynard (2002). Thornardike yang mengatakan pembelajaran berlaku hasil gabungan antara S-R. Justeru itu dapat merangsang minat pelajar dan mereka tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya dan keunikan persembahan yang ditunjukkan melalui ICT. filem. Dengan ini. Hal ini kerana guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya ICT guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya tertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT. Bagi bahagian tugasan telah disediakan fail PDF yang memudahkan pengguna mencetak latihan atau bahan-bahan yang perlu dicetak. setiap langkah untuk membuat tugasan disenaraikan dalam bahagian prosedur. Kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Kesemua aplikasi yang terdapat dalam WebQuest yang dibangunkan dapat menarik minat pelajar terhadap bahan pengajaran yang dipersembahkan. Pelajar mudah terpengaruh untuk meniru aksi-aksi yang dipaparkan atau ditunjukkan di video dan sebagainya. Selain itu. pelajar dapat mengingat sesuatu subjek yang diterangkan oleh guru dengan lebih terperinci dan mendalam.ada latihan tambahan yang disediakan dalam bahagian tugasan. Contohnya. Sebagai bantuan. pengenalan ICT dalam pendidikan juga mengakibatkan guru harus menyemai keyakinan diri terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Implikasi Penggunaan Teknologi Terhadap Guru Dan Pelajar Dari Aspek Psikologi pengenalan ICT dalam pendidikan mendorong guru bersikap positif agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lebih lancer. Dengan ini. dan memudahkan komunikasi dengan ibu bapa serta pelajar. Ini kerana seorang guru yang bersikap positif boleh mendorong pembelajaran dan member keyakinan pada seseorang pelajar guru menggunakan computer untuk menghasilkan penyampaian yang lebih menarik serta berkesan. menguruskan pelajar dengan cekap. proses peniruan secara tidak langsung pelajar boleh berlaku melalui gambar yang dilihat. Fenomena ini seiring dengan teori Edward L. kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. guru dapat beri rangsangan pelbagai bentuk sumber pengajaran dan pembelajaran serta suasana pembelajaran yang kondusif. para pelajar akan membuat tugasan mereka dengan langkah demi langkah dan akhirnya objektif tercapai. Dengan semua aplikasi yang terdapat dalam WebQuest. Di samping itu. Melalui cara ini proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah. Weller & Chiavacci (1999) dalam penyelidikan mereka ada melaporkan dengan adanya peringkat Proses dan Penilaian. 6 . video dan sebagainya. Selain dari itu. ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk difahami. Ciri-ciri yang diperhatikan dari gambar dan video akan disimpan dalam bentuk imej dan dikodkan ingatan jangka panjang untuk disimpan dalam otak mereka. beliau telah menamakan WebQuest sebagai satu aktiviti bimbingan penyelidikan.

Di dalam sesebuah kelas tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama dalam menerima sesuatu yang diajar oleh guru. menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk. Justeru itu melalui penggunaan ICT. manfaat yang diperolehi kesan daripada penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. audio. teks dan bunyi ke dalam satu halaman hadapan. World Wide Web (WWW) telah menjadikan internet lebuh mesra penggunaan di mana ia dapat mengintegrasikan grafik. Hal ini dapat menangani masalah pelajar. Selain itu. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pelajaran. Ini bermakna aktivitiaktiviti pengajaran bagi pelajar yang suka secara abstrak adalah mudah tetapi bagi pelajar yang belajar secara konkrit mereka akan mudah faham seperti beberapa konsep dan prinsip sekiranya terdapat pelbagai bahan ilustrasi dan rajah. Terdapat beberapa stail pembelajaran di kalangan pelajar. Seterusnya.iaitu ransangan dan gerak balas. kesan penggunaan ICT adalah dapat membolehkan pelajar mudah berkomunikasi dengan guru dari lokasi yang berbeza dengan menghantar. E-pembelajaran ini dapat digunakan secara luas iaitu pelajar dapat mengakses bahan serta mempelajari mengikut keperluan sendiri dari segi masa teknik juga dalam keadaan tidak formal. demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutannya oleh sistem dan latihtubi yang juga dikawal oleh sistem. Kerjasama ini akan memberi idea baru dan memantapkan lagi pengajaran guru. Guru yang terlibat akan bersama-sama berbincang. grafik. video dan sebagainya maka pelajar akan lebih memahami setiap apa yang diajar kerana diberi gambaran dan persembahan dan persembahan yang lebih mudah untuk difahami berbanding dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengkuliahan. Penggunaan ICT dalam pembelajaran tutorial iaitu merangkumi pembelajaran ekspositori dimana guru menyampaikan maklumat kepada pelajar yang pasif. Contohnya melalui penggunaan alat seperti powerpoint. audio. Dengan cara ini. merancang dan menjalankan aktiviti yang sesuai dengan pelajar mereka. dapat memberi peluang kepada pelajar yang cepat atau lambat mencapai objektif pengajaran. Era teknologi maklumat dan komunikasi. Melalui ICT pembelajaran boleh berlaku di luar batasan sekolah. Ada yang lebih selesa belajar secara konkrit berbanding dengan secara abstrak. Tambahan pula. video dan kombinasi pelbagai mod. grafik. pelajar dapat memahami apa yang diajar dengan lebih jelas kerana proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik serta berkesan hasil daripada penggunaan alatan ICT tersebut. Pelajar boleh berinterksi dengan guru 7 . Ia boleh dilakukan melalui pelbagai mod seperti teks. Suasana dan persekitaran kelas yang kondusif akan menggalakkan perasaan ingin tahu pelajar dan seterusnya meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. Melalui cara ini setiap masalah yang timbul dapat segera dimaklumkan oleh pelajar kepada guru kerana mereka mudah bertindak balas terhadap sistem yang diajar menggunakan ICT. kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat memberi peluang kepada pelajar menggunakan kesemua pancaindera semasa proses pembelajaran berlaku. Kesan Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pelajaran Kepada Pensyarah Dan Mahasiswa Di IPT Dari Aspek Psikologi Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pelajaran bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah.

Bibliography Fauziah Ab. meningkatkan motivasi pelajar dan guru. Zulkifli dan Raja Maznah. (You Can Choose To Be Happy: "Rise Above". A. S. pengetahuan dan kemahiran mengguna serta mengintegrsikan ICT dapat membantu meringankan beban tugasan di kolej. membolehkan pembelajaran bersendiri. terlalu mahal. Selain itu. Long Beach: California State University.mustahil atau bahaya untuk dilaksanakan dengan cara biasa. Justeru itu. Yahaya. ia juga dapat menimbulkan perasaan ingin mencuba atau melaksanakan eksperimen yang sukar kepada pelajar. (1994). dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Kelebihan seseorang pensyarah dalam menyepadukan alat teknologi pendidikan seperti computer di dalam pengajaran. Kesediaan Guru Teknikal Terhadap Penggunaan Teknologi 8 . (2010). Antara kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari aspek psikologi adalah memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. (2009). H. dan mencungkil pelajar yang minat kepada teknologi mengikut berdasarkan kepada teori pelbagai kecerdasan Gardner (1983). Tom. 1999. University Utara Malaysia. Anxiety. Pengkaji berpendapt adaptasi ICT dalam proses pembelajaran dan pengajaran pensyarah dapat meringankan beban tugas pensyarah yang semakin mencabar dewasa ini. G. Attitudes. Tingkah laku pelajar memberi perhatian ini akan dilazimkan iaitu pelajar akan terus memberi perhatian apabila pensyarah tersebut mengajar yang dikatakan mempengaruhi pelajar tersebut dari aspek psikologi. Rahim. S. University of Malaya: Jurnal Pendidikan 161-180. inovasi dalam pendidikan adalah merupakan agenda penting yang perlu direalisasikan oleh para pensyarah selaras dengan apa yang terkandung di dalam misi reformasi pendidikan negara. Anger and Depression). meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi guru dan pelajar. malah dapat memotivasikan pelajar berfikir secara kreatif di samping menambahkan keseronokan kepada pensyarah itu sendiri dalam proses pendidikan Penggunaan teknologi dalam pendidikan yang menjadikan pengajaran lebih menarik yang dapat memberi ransangan kepada pelajar adalah selaras dengan teori pelaziman Klasik Ivan Pavlov (1849-1936). Akhir kata Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah memberi kesan positif dari aspek psikologi sama ada kepada guru atau pelajar. bukan sahaja dapat menarik minat dan memberi rangsangan kepada pelajar untuk menguasai pelajarannya dengan lebih mudah.dan sesama mereka bagi meluaskan pengetahuan dan membina pembelajaran yang bersifat tidak terikat. . Aplikasi Psikologi Pendidikan. Knowledge and Previous Computer Experience of Teacher Trainees in The Diploma Of Education Programme.

www. 1997. A comparative analysis of the perceived influence of advanced placement and honors programs upon science instruction.ukm. American Journal of Education 104(4): 280-312. http://suhairi87. The computer as an educational tool: Productivity and problem solving. Herr. Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran di Sekolah-Sekolah Rendah. Authentic pedagogy and student perfomance. Melvina Chung Hui Ching & Jamaludin Badusah. D. Universiti Utara Malaysia. Newmann. 1992. Forcier. W./PERANAN-ICT-DALAM-PENDIDIKAN 5. Jaafar (2009). New Jersey: Merrill-Prentice Hall. R. Educational computing: Learning with tomorrow’s technologies. J. D.scribd. M. (http://journalarticle. http://www. Nombor 2. Sumber Internet 1. University Teknologi Malaysia: Jabatan Asas Pendidikan. Guru Malaysia. E. 1999.Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di sekolah Menengah Teknik. H. L. & Willis. Ed.. Marks.com/doc/33359127/peranan-ICT-terhadap-pembangunan-akhlak- remaja 3. Modul Psikologi Pendidikan GDY 2013.slideshare.. Sukatan Pelajaran Berdasarkan Teknologi MaklumatMaklumat bagi Sekolah Bestari.pdf) 9 .net/NEMOKUND/contoh jurnal psikologi penyelidikan pendidikan 2.scribd. http://www. Journal of Research in Science Teaching 29(5): 521-532. N. ke-2.. Abdul Karim Abdul Majd (1996). Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan. Bintulu. & Gamoran.my/197/1/1. C.com/.wordpress. A. C. Fauziah Binti Md. M. 2nd ed. 1996. Fakulti Sains Kognitif dan Pendidikan.. Johnson. Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (1). (2010). F. Maddux.com/kesan-ict-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran 4. Sawarak.

slideshare.6. (http://Isu-Isu Pendidikan Semasa dan Terkini di Malaysia _ Semua Jadi Satu.net/fafa111283/artikel-penglibatan-pelajar-dan-ibu-bapa 10 .htm) 7. (http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->