NAMA : …...........................................................

TARIKH:………………………

Lengkapkan tempat-tempat kosong yang disediakan

29 %
89 %
89 %

%

A
1

D

B

%1

56 %
89 %

C

%

%

89 %

%
%

Tambah 15 % kepada
setiap nombor

Tambah

kepada

setiap nombor

A
D
%

2

%
C

A
B

D

%

%

%

3

%
C
%

Cari perbezaan antara
nombor terkecil dan
terbesar

A
D
%

4

B

C

%

%

%

B
%