TAJUK: 7.2 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA TEMA/TAJUK: 7.

2 Bab 3 Tingkatan 4 Soalan: Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini.

Peringatan; Calon hendakalah menjawab berdaraskan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenalan Aspek Memahami cara-cara kedatangan pengaruh agama Hindu – Buddha dalam Kerajaan Awal Perincian 1. Pengenalan Jelaskan cara-cara kedatangan pengaruh Agama Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara 2. Aspek-aspek yang menerima pengaruh HinduBuddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Terangkan aspek-aspek yang menerima pengaruh HinduBuddha di Asia Tenggara 30 Markah i Sistem pemerintahan (20M) ii Bahasa (10M) Markah Penuh 5 Markah

Isi dan Huraian

Memahami aspekaspek yang menerima pengaruh HinduBuddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Pengaruh luar telah membentuk kepelbagaian unsur budaya di negara kita dari dahulu sehingga sekarang. bagaimanakah generasi hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa dalam aspek kesenian dan kebudayaan. 10 Markah 15 Markah 15 Markah Mengaplikasikan penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara. Menilai kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar.Menganalisis pengaruh HinduBuddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur 3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. pengaruh Hindu-Buddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur Sejauh manakah binaan Angkor Wat dan Borobudur melambangkan pengaruh Hindu-Buddha 4. 7. 5. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. Berdasarkan pemerhatian anda. Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju 6. Penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara. Penerapan nilai-nilai murni/ iktibar/patriotism yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia 10 Markah Menghayati nilai-nilai murni/ iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada sifat 10 Markah . Bagaimanakah kemasukan ilmu dan teknologi dari luar dapat menjana kemajuan negara. Kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar.

bangsa dan negara Harapan untuk masa depan masyarakat Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah di bincangkan . Rumusan • • • Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri.keterbukaan masyarakat Malaysia Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia 8.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.