NAMA :………………….

TARIKH:………………….

KELAS:…………………. BAB 5 : UDARA DI SEKELILING KITA B2D6E1 – Menyenaraikan Komponen-komponan dalam udara

Carta Pai Komposisi Udara (i) Perhatikan dengan teliti carta pai di atas dan jawab soalan berikut. Senaraikan komponen-komponen dalam udara. a_________________________ b_________________________ c_________________________ d_________________________ (ii) Nyatakan gas yang penting untuk proses respirasi

(iii) Gas yang penting untuk proses fotosintesis ialah

Jawab soalan-soalan berikut: Sifat penyulingan kondensasi udara suhu Diasingkan Udara ialah suatu campuran kerana: 1. dengan mudah secara pada masih menunjukkan yang B3D9E2 :Memberi peratusan bagi nitrogen. KELAS:…………………. Setiap gas dalam asalnya apabila diuji. B3D9E1 : Menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. 2. 3. oksigen dan karbon doksida dan gas nadir dalam atmosfera Arahan 1: Padankan carta pai berikut berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan: oksigen Gas nadir dan lainlain Karbon dioksida nitrogen Arahan 2 : Berpandukan nilai peratus yang diberikan. Wap air dapat diasingkan melalui lebih rendah. TARIKH:…………………. Nama gas Peratus 78% 21% . Gas-gas dalam udara dapat .NAMA :…………………. nyatakan peratusan bagi gas-gas diatas. Berdasarkan jawapan diberi.

KELAS:…………………. 0.03% .NAMA :…………………. TARIKH:………………….97% 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful