NAMA :………………….

TARIKH:………………….

KELAS:…………………. BAB 5 : UDARA DI SEKELILING KITA B2D6E1 – Menyenaraikan Komponen-komponan dalam udara

Carta Pai Komposisi Udara (i) Perhatikan dengan teliti carta pai di atas dan jawab soalan berikut. Senaraikan komponen-komponen dalam udara. a_________________________ b_________________________ c_________________________ d_________________________ (ii) Nyatakan gas yang penting untuk proses respirasi

(iii) Gas yang penting untuk proses fotosintesis ialah

Berdasarkan jawapan diberi. oksigen dan karbon doksida dan gas nadir dalam atmosfera Arahan 1: Padankan carta pai berikut berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan: oksigen Gas nadir dan lainlain Karbon dioksida nitrogen Arahan 2 : Berpandukan nilai peratus yang diberikan. 2. Wap air dapat diasingkan melalui lebih rendah. Nama gas Peratus 78% 21% . nyatakan peratusan bagi gas-gas diatas. 3. dengan mudah secara pada masih menunjukkan yang B3D9E2 :Memberi peratusan bagi nitrogen. Gas-gas dalam udara dapat . B3D9E1 : Menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. KELAS:…………………. Jawab soalan-soalan berikut: Sifat penyulingan kondensasi udara suhu Diasingkan Udara ialah suatu campuran kerana: 1. Setiap gas dalam asalnya apabila diuji.NAMA :…………………. TARIKH:………………….

0. TARIKH:………………….97% 0.NAMA :………………….03% . KELAS:………………….

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.