Kaedah abjad

Kelemahan Murid dapat menyebut dengan lancar perkataan yang diberi tetapi tidak memahaminya. murid dapat membaca perkataan baharu.Kelebihan Terdiri daripada suku kata yang hampir tetap bunyinya dalam sistem bahasa Melayu. . Murid akan berasa bosan kerana aktiviti yang lebih kepada hafalan dan kurang penghayatan. Setelah mengenal huruf dan membunyikan vokal konsonan dengan baik. Kemahiran asas dan binaan yang kukuh Terdapat kemungkinan bahawa murid dalam aktiviti asas membaca. Murid-murid dapat mencapai tahap kecekapan yang tinggi dalam kemahiran membaca. Murid membaca secara merangkakrangkak kerana terbawa-bawa cara membaca sambil mengeja. akan lupa pelajaran yang lepas jika tidak diulang kali dalam bilik darjah.

Kaedah fonetik .

Murid hendaklah mengetahui bunyi dan bentuk huruf terlebih dahulu. mempercepatkan proses mengingat. Penggunaan asosiasi dapat Sesuai untuk murid-murid yang pandai. Murid-murid lembap tidak sesuai belajar mengikut kaedah ini.Kelebihan Kelemahan Huruf yang dilihat dapat dikaitkan dengan bunyi oleh murid. Kaedah ini lebih sesuai digunakan kepada murid yang telah mahir menyebut dan mengingat bunyi huruf yang telah diajarkan. Murid dapat mengurangkan beban memori. Terdapat huruf-huruf tertentu yang lebih mudah boleh diperkenalkan dahulu Persiapan awal oleh murid perlu dilakukan sebelum aktiviti membaca. .

Kaedah pandang sebut .

Kelebihan Murid tidak perlu belajar mengeja perkataan dahulu maka masa dapat dijimatkan. Perbendaharaan kata murid terbatas. Kaedah ini hanya sesuai untuk muridmurid yang pandai. Murid dapat memahami maksud perkataan semasa menyebutnya. Kelemahan Murid tidak pandai mengeja Murid tidak dapat menyebut perkataan baharu kerana tiada pendedahan. Kaedah ini merupakan kaedah terpantas untuk mempelajari kemahiran membaca. .

Kaedah suku kata .

tiap-tiap perkataan yang dibaca. Guru tidak perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang banyak dan ini memudahkan guru-guru menjalankan tugasnya. .Kelebihan Kelemahan Murid-murid dapat mengeja dengan Murid tidak lancar membaca kerana baik kerana dilatih untuk mengeja bagi lebih fokus kepada huruf. Terlalu mementingkan ejaan hingga menyebabkan fahaman tidak berjaya diperoleh Kanak-kanak mudah keliru kerana nama-nama huruf tidak menepati bunyi huruf-huruf tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful