Kaedah abjad

akan lupa pelajaran yang lepas jika tidak diulang kali dalam bilik darjah. Murid membaca secara merangkakrangkak kerana terbawa-bawa cara membaca sambil mengeja. Murid akan berasa bosan kerana aktiviti yang lebih kepada hafalan dan kurang penghayatan. .Kelebihan Terdiri daripada suku kata yang hampir tetap bunyinya dalam sistem bahasa Melayu. Murid-murid dapat mencapai tahap kecekapan yang tinggi dalam kemahiran membaca. murid dapat membaca perkataan baharu. Kelemahan Murid dapat menyebut dengan lancar perkataan yang diberi tetapi tidak memahaminya. Setelah mengenal huruf dan membunyikan vokal konsonan dengan baik. Kemahiran asas dan binaan yang kukuh Terdapat kemungkinan bahawa murid dalam aktiviti asas membaca.

Kaedah fonetik .

Kaedah ini lebih sesuai digunakan kepada murid yang telah mahir menyebut dan mengingat bunyi huruf yang telah diajarkan. Murid-murid lembap tidak sesuai belajar mengikut kaedah ini. Murid dapat mengurangkan beban memori. mempercepatkan proses mengingat. Terdapat huruf-huruf tertentu yang lebih mudah boleh diperkenalkan dahulu Persiapan awal oleh murid perlu dilakukan sebelum aktiviti membaca. Murid hendaklah mengetahui bunyi dan bentuk huruf terlebih dahulu. Penggunaan asosiasi dapat Sesuai untuk murid-murid yang pandai. .Kelebihan Kelemahan Huruf yang dilihat dapat dikaitkan dengan bunyi oleh murid.

Kaedah pandang sebut .

Kaedah ini hanya sesuai untuk muridmurid yang pandai. Perbendaharaan kata murid terbatas. Kelemahan Murid tidak pandai mengeja Murid tidak dapat menyebut perkataan baharu kerana tiada pendedahan. .Kelebihan Murid tidak perlu belajar mengeja perkataan dahulu maka masa dapat dijimatkan. Murid dapat memahami maksud perkataan semasa menyebutnya. Kaedah ini merupakan kaedah terpantas untuk mempelajari kemahiran membaca.

Kaedah suku kata .

tiap-tiap perkataan yang dibaca.Kelebihan Kelemahan Murid-murid dapat mengeja dengan Murid tidak lancar membaca kerana baik kerana dilatih untuk mengeja bagi lebih fokus kepada huruf. . Guru tidak perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang banyak dan ini memudahkan guru-guru menjalankan tugasnya. Terlalu mementingkan ejaan hingga menyebabkan fahaman tidak berjaya diperoleh Kanak-kanak mudah keliru kerana nama-nama huruf tidak menepati bunyi huruf-huruf tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful