Teori Kognitif Dan Kaitannya Dengan Pembangunan Pendidikan Di Negara Kita 1.

Prasekolah Menurut Piaget, setiap individu cenderung untuk memahami persekitaran mereka. Individu sentiasa cenderung untuk memahami sesuatu situasi. Kita akan berasa kurang selesa sekiranya berhadapan dengan sesuatu keadaan yang tidak menentu atau diluar jangkaan. Ketidakselesaan ini akan mendorong individu mencari penyelesaian atau keseimbangan. Setiap pengalaman yang yang diperolehi oleh individu akan disusun dalam minda dan membentuk satu sistem yang dipanggil skema. Skema ibarat satu garis panduan yang digunakan oleh individu-individu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Piaget telah mencadangkan empat peringkat dalam perkembangan kognitif iaitu: 1. Peringkat sensorimotor(semenjak lahir – 2 tahun) 2. Peringkat pra operasi(2 – 7 tahun) 3. Peringkat operasi konkrit(7 – 11 tahun) 4. Perigkat operasi formal( 11 tahun ke atas)

Pelajar Prasekolah berada di peringkat kedua, iaitu peringkat Pra Operasi(2 – 7 tahun). Pada peringkat ini, kanak-kanak sudah dapat menggunakan minda untuk membentuk skema-skema baru. Pemikiran kanak-kanak pada peringkat ini lebih bersifat intuitif iaitu pemahaman kanak-kanak mengenai objek bergantung pada ciri-ciri yang nampak dan jelas. Mereka masih belum berupaya berfikir secara rasional dan logik. Langkah kerajaan meletakkan Prasekolah dibawah salah satu sub NKRA dalam bidang pendidikan menunjukkan bahawa pendidikan Prasekolah amat perlu dititikberatkan. Pada tahun 2003, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan telah dikeluarkan dan telah disemak semula dan dan kemudiannya diubah menjadi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan pada 2010. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) disemak semula untuk memastikan kurikulumini adalah yang holistik, tidak terlalu

kreatif dan bermakna. kanak-kanak Prasekolah lebih bersifat intuitif. pada usia ini. Antara objektif Kurikulum Standard PraSekolah Kebangsaan 2010 (KSPK) ialah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Piaget menyatakan bahawa kanak-kanak pada usia ini juga menunjukkan sikap egosentrik iaitu mereka melihat dan memahami persekitaran melalui perspektif sendiri. emosi. Mereka masih belum berupaya berfikir secara rasional dan logik. Oleh itu. persekitaran pembelajaran yang dapat menyuburkan aktiviti pembelajaran kanak-kanak pada usia ini amatlah penting kerana mereka banyak belajar melalui pemerhatian(>>>>><<<<<).akademik dan tidak terlalu membebankan. Menurut Piaget. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. iaitu iaitu pemahaman kanakkanak mengenai objek bergantung pada ciri-ciri yang nampak dan jelas. . rohani. Langkah ini sesuai dengan kemampuan kognitif kanak-kanak Prasekolah. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. mengikut keperluan semasa.

akan diasingkan daripada murid arus perdana (dalam kumpulan tidak melebihi 30 orang). Peringkat Konkrit (7-12 tahun) dan akhir sekali ialah Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun). Murid yang berjaya dipulihkan melalui program ini. program-program pemulihan seperti program LINUS ini sangat wajar dilaksanakan. Mengikut teori perkembangan Jean Piaget dalam buku Mok Soon Sang(2009). perkembangan kognitif kanak-kanak terbahagi kepada empat peringkat iaitu Peringkat Deria Motor (0-2 tahun). akan meneruskan pembelajaran di aliran perdana. Program ini dilaksanakan pada tahun 2010. literasi ditakrifkan sebagai keupayaan membaca. NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan). iaitu yang dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Pada ketika ini. Peringkat Pra-Operasi (2-7 tahun). kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Murid yang dikenal pasti masih belum mencapai kemahiran asas literasi dan numerasi. pelajar sudah belajar untuk belajar menerima pendapat orang lain.2. Mereka akan diajar insentif oleh guru LINUS (guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik Tahap 1) serta dibantu oleh guru pemulihan khas LINUS dan dilaksanakan dalam waktu Bahasa Malaysia dan waktu Matematik mengikut peruntukan waktu sedia ada. Pada tahap ini. Oleh itu. kerana pada peringkat ini. Program LINUS LINUS adalah akronim kepada perkataan LI (Literasi). sikap mementingkan diri sendiri dan tidak mengendahkan keperluan orang lain akan beransur hilang kerana pada peringkat ini kanak-kanak akan bersifat lebih matang dan terbuka serta bakal menempuhi peringkat seterusnya iaitu awal remaja. Berdasarkan takrifan dari UNESCO. Bagi pelajar yang mengikuti program LINUS. mereka berada pada peringkat ketiga. menulis dan memahami perkataan dan ayat yang mudah dan kompleks . Semua murid Tahun Satu akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 pada awal tahun untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas literasi dan numerasi mereka. melibatkan murid Tahun Satu di sekolah rendah yang merupakan kohort pertama mengikuti program ini.

Contoh bahan-bahan pembelajaran untuk program LINUS: Mengenal nombor 11. Penggunaan bahan pembelajaran yang konkrit amat penting kerana pada tahap peringkat konkrit ini.dalam Bahasa Malaysia dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.20 carta tingkap perkataan KV+KV . Menurut Haliza Hamzah dan Joy N. ini bermakna. pelajar-pelajar yang engikuti program LINUS diajar menggunakan bahan-bahan konkrit. Pemikiran ini membolehkan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran ditempatkan di kelas-kelas pemulihan dan program LINUS adalah salah satu program seumpamanya. Pemikiran ini membolehkan kanak-kanak belajar untuk menerima pendapat orang lain. pemikiran ini memnolehkan kanak-kanak memahami persepsi dan pandangan orang lain yang berlainan daripada persepsi mereka. kanak-kanak masih belum mampu memebuat hipotesis. 1990). Didalam program LINUS. kanak-kanak pada tahap operasi konkrit berubah secara beransur daripada pemikiran egosentrik kepada pemikiran decentered atau objektif (Slavin.Samuel dalam buku Perkembangan Kanak-Kanak(2010).

kaedah pegasuhan secara holistik. Program PERMATA Kurikulum PERMATA merupakan kurikulum yang diguna pakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarahpensyarah universiti.blogspot. 2008). bukan sebagai penguasaan kemahiran akademik semata-mata.3.com/2010/04/ucapan-tpm-sempena-majlis-pelancaran. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir perkembangan kanak-kanak. http://unitprasekolahjpnt.blogspot. Kurikulum PERMATA melihat perkembangan kognitif sebagai perkembangan deria dan pengetahuan tentang dunia.html http://linusppdpendang.html . Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. Kurikulum PERMATA menggabungkan semua aspek pembelajaran dan asuhan secara bersepadu supaya setiap individu kanak-kanak dapat berkembang secara holistik.com/2011/03/bahan-bantu-mengajar.