Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 4 berasaskan Model ASSURE

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Kelas : Tahun 4 Kreatif 8 Mac 2013 2.20 – 3.20 : Pak Samad Seorang Penternak Binatang

Tarikh : Masa Tajuk :

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Mengisi sekurang-kurangnya tiga jawapan dengan betul berdasarkan jawapan yang disediakan.

Menulis sekurang-kurangnya dua ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberikan.

Menyatakan sekurang-kurangnya empat kata kerjayang terdapat dalam petikan.

FOKUS UTAMA:

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan itonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ARAS :

Aras 3 (ii) - Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN:

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Guru memperdengarkan beberapa bunyi binatang.ARAS:  Aras 1(i) – Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. SISTEM BAHASA :  Kata kerja PENGISIAN ILMU:   NILAI: i – Kasih sayang ii – Kerjasama iii – Usaha Sains Kajian Tempatan BAHAN BANTU MENGAJAR: i – Petikan ii – Lembaran kerja Set Induksi Langkah Isi Kandungan Set Induksi (5 minit) Bunyi Binatang: Lembu Kambing Ayam Itik Aktiviti 1. Guru mengaitkan bunyi tersebut dengan isi pelajaran. 3. Catatan . 2. Guru mengarahkan murid meneka bunyi-bunyi tersebut.

Guru mengedarkan lembaran kerja. Guru membetulkan kesilapan murid. 2. 4. Guru bercerita kepada murid tentang cerita yang terdapat dalam petikan.Langkah 1 Langkah Isi Kandungan Langkah 1 (15 minit) Tajuk Petikan: Pak Samad Seorang Penternak Binatang Aktiviti 1. Guru mengarahkan murid menjawab lembaran kerja yang diedarkan. Guru mengarahkan murid membaca petikan yang dipaparkan di hadapan kelas secara senyap. 5. Catatan . Guru berbincang dengan murid jawapan yang betul. 3. 7. 6. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan petikan.

Guru mengarahkan murid membina ayat tunggal berdasarkan perkataan -perkataan tersebut. 2. Guru meminta sekurangkurangnya 10 orang murid membacakan ayatnya. 3. 5. Catatan . 4.Langkah 2 Langkah Isi Kandungan Langkah 2 (20 minit) Perkataan: Menternak Memelihara Ayam Kolam Reban Kandang Aktiviti 1. Guru membetulkan kesilapan murid. Guru mengeluarkan beberapa perkataan yang terdapat dalam petikan. Guru berbincang dengan murid makna perkataan-perkataan tersebut.

4. Catatan Penutup Langkah Isi Kandungan Penutup (5 minit) Nilai murni: Kerjasama Usaha Kasih sayang Aktiviti 1. Guru membetulkan kesilapan murid. Guru mengarahkan murid menyatakan kata kerja yang terdapat dalam petikan.Langkah 3 Langkah Isi Kandungan Langkah 3 (15 minit) Kata Kerja: Memelihara Membina Menternak Mencari Memberi Aktiviti 1. 3. Guru menerangkan mengenai kata kerja. 2. Catatan . Guru memberi beberapa contoh kata kerja. Guru menerapkan nilainilai murni yang terdapat dalam petikan.