Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 4 berasaskan Model ASSURE

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Kelas : Tahun 4 Kreatif 8 Mac 2013 2.20 – 3.20 : Pak Samad Seorang Penternak Binatang

Tarikh : Masa Tajuk :

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Mengisi sekurang-kurangnya tiga jawapan dengan betul berdasarkan jawapan yang disediakan.

Menulis sekurang-kurangnya dua ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberikan.

Menyatakan sekurang-kurangnya empat kata kerjayang terdapat dalam petikan.

FOKUS UTAMA:

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan itonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ARAS :

Aras 3 (ii) - Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN:

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

ARAS:  Aras 1(i) – Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Guru mengarahkan murid meneka bunyi-bunyi tersebut. Guru mengaitkan bunyi tersebut dengan isi pelajaran. Catatan . 3. SISTEM BAHASA :  Kata kerja PENGISIAN ILMU:   NILAI: i – Kasih sayang ii – Kerjasama iii – Usaha Sains Kajian Tempatan BAHAN BANTU MENGAJAR: i – Petikan ii – Lembaran kerja Set Induksi Langkah Isi Kandungan Set Induksi (5 minit) Bunyi Binatang: Lembu Kambing Ayam Itik Aktiviti 1. 2. Guru memperdengarkan beberapa bunyi binatang.

2. Guru berbincang dengan murid jawapan yang betul. Guru mengedarkan lembaran kerja. Catatan . Guru bercerita kepada murid tentang cerita yang terdapat dalam petikan. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan petikan. Guru mengarahkan murid menjawab lembaran kerja yang diedarkan. Guru mengarahkan murid membaca petikan yang dipaparkan di hadapan kelas secara senyap. 7.Langkah 1 Langkah Isi Kandungan Langkah 1 (15 minit) Tajuk Petikan: Pak Samad Seorang Penternak Binatang Aktiviti 1. 4. 5. 3. 6. Guru membetulkan kesilapan murid.

Catatan . Guru berbincang dengan murid makna perkataan-perkataan tersebut. Guru membetulkan kesilapan murid. Guru mengeluarkan beberapa perkataan yang terdapat dalam petikan. 4.Langkah 2 Langkah Isi Kandungan Langkah 2 (20 minit) Perkataan: Menternak Memelihara Ayam Kolam Reban Kandang Aktiviti 1. 3. 5. Guru mengarahkan murid membina ayat tunggal berdasarkan perkataan -perkataan tersebut. Guru meminta sekurangkurangnya 10 orang murid membacakan ayatnya. 2.

Guru mengarahkan murid menyatakan kata kerja yang terdapat dalam petikan. Catatan Penutup Langkah Isi Kandungan Penutup (5 minit) Nilai murni: Kerjasama Usaha Kasih sayang Aktiviti 1. Guru menerapkan nilainilai murni yang terdapat dalam petikan.Langkah 3 Langkah Isi Kandungan Langkah 3 (15 minit) Kata Kerja: Memelihara Membina Menternak Mencari Memberi Aktiviti 1. Guru membetulkan kesilapan murid. Guru menerangkan mengenai kata kerja. 2. Guru memberi beberapa contoh kata kerja. Catatan . 4. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful