Gayathri A/P Thirugnsambathan RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Masa Tahun Bilangan Pelajar Mata Pelajaran Tema Tajuk : 30 Julai

2012 : 8.45 pagi – 9.45 pagi (60 minit) : 5 Dahlia : 25 pelajar : Sains : Menyiasat bumi dan alam semesta : Fasa-Fasa Bulan

Objektif Pembelajaran : 2.3 Memahami fasa-fasa bulan Hasil Pembelajaran :   Menyatakan sekurang-kurangnya 4 jenis fenomena fasa-fasa bulan. Menyusun atur setiap peringkat fasa-fasa bulan. Menamakan gambarajah yang diberi dengan maklumat yang betul.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat bentuk bulan pada waktu malam Nilai murni : Bersyukur dengan adanya bulan yang memberi cahaya dari matahari pada waktu malam. Alat bantu mengajar : Model fasa-fasa bulan, video

guru menyuruh pelajar untuk mengisi borang yang diberi. (Lampiran 1) Pelajar tersebut. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai . Murid berlaku berfikir faktor membenarkan untuk menyentuh dan melihat model fasa-fasa bulan serta tayangan video.  Selepas itu. Selepas itu. Dengan ini. Bentuk-bentuk bulan setiap fasa ada dalam borang tersebut. guru akan mengedarkan borang kepada setiap pelajar. guru memaparkan tayangan video  kejadian fenomena bulan dan paksinya. Bagi menguji pengetahuan yang sedia ada pada pelajar. Guru akan bertanya beberapa soalan untuk menguji tahap kefahaman pelajar berdasarkan pemerhatian langsung tadi. Pelajar boleh menyentuh dan melihat model tersebut. digunakan untuk fenomena fasa-fasa bulan. Guru akan menunjukkan model fasa-fasa bulan kepada pelajar. Pelajar dikehendaki menandakan pada   dikehendaki mengisi borang   Penerangan Pelajar diberi pendedahan langsung dengan dibawa ke makmal sains dan setiap fasa bulan.Gayathri A/P Thirugnsambathan Fasa Fasa orientasi : (Engage) Isi pelajaran Murid meramal bentubentuk bulan pada        Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mula-mula guru akan membawa pelajar ke makmal sains. pengalaman setiap bentuk sama ada mereka pernah Nampak bentuk bulan tersebut atau tidak. deria-deria pelajar dapat mendapat langsung.

Pelajar hendaklah memerhati bentuk-bentuk bulan pada setiap fasa selama satu bulan. apakah yang kalangan murid. Pelajar hendak mengkaji pada bentuk-bentuk setiap fasa. Oleh itu.Gayathri A/P Thirugnsambathan model fenomena kejadian fasa-fasa bulan yang ditunjukkan. Semua kanak-kanak anda faham tentang kejadian fasa-fasa memiliki mekanisme dalaman untuk bulan? ingin belajar.  bentukbulan pada   Fasa Pencetusan idea : Bagaimanakah meramal bentuk Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. bulan . guru mesti Pernahkah anda melihat bentu-bentuk bulan menggalakkan mereka melalui sepertimana yang guru tunjukkan tadi? Bagaimanakah bulan memancarkan cahaya ke bumi? Mengapa pada waktu siang bulan tidak kelihatan? Sebab apa berlaku fenomena fasa-fasa bulan? pembelajaran penerokaan Inferens:  Guru akan membantu murid dengan memberi klu sekiranya mereka masih tidak dapat meneka. Pemerhatian:  Pengajaran Teori Bruner selanjutnya bergantung     kepada cara membangkitkan minat di Berdasarkan pemerhatian tadi.

 Pelajar dapat bergiat dengan minat yang sepenuhnya. ingin dalam tahu diri dapat setiap Teori Bruner Teori Bruner mementingkan penemuan pembelajaran melalui bebas atau penemuan berpandu. Ahli-ahli kumpulan perlu kumpulan sebelum mengisi borang tersebut setiap hari.Gayathri A/P Thirugnsambathan (Explore) setiap fasa?  Pelajar hendaklah merekod apa yang   berbincang dalam  Kajian ini hendaklah dilakukan selama 1 bulan. atau latihan penyiasatan. (Lampiran 2)  Pelajar hendaklah adalah penting.   Fasa Apakah nama-nama pada setiap Pelajar dikehendaki mengkaji fenomena Pelajar hendaklah selama membuat sebulan Penstrukturan bulan Semula Idea: fasa? fasa-fasa bulan selama sebulan mengikut pemerhatian .  Perasaan dilahirkan pelajar. Kerjasama dalam kumpulan mereka lihat setiap hari dalam borang yang diberikan. bekerjasama semasa membuat kajian.

 Setiap pelajar perlu memerhati dengan teliti dan merekod data yang tepat mulai dari 1 Ogos hingga 31 Ogos. Walaupun ini merupakan kerja kumpulan.  Pelajar dapat menjana idea baru dengan membuat kajian ini. Pelajar perlu melukis struktur bulan setiap hari. bentuk bulan. palajar perlu bijak pada masa bila pelajar perlu memerhati bulan. fasa bulan.  Sebelum merekod. Yang sangat penting adalah bentuk bulan pada setiap fasa. Oleh itu.  Maklumat penting pelajar perlu merekodkan ialah tarikh.     secara berturut-turut. . nama bulan pada setiap fasa dan masa. Pelajar dikehendaki menulis berlaku tarikh setiap hari sebagai bukti supaya memastikan bahawa pelajar telah mengkaji setiap hari. ahli kumpulan perlu berbincang untuk mengenal pasti maklumat yang dikumpul.Gayathri A/P Thirugnsambathan (Explain) Apakah yang bulan? perubahan pada  kumpulan masing-masing. setiap pelajar perlu merekodkan data secara individual selepas berbincang dengan ahli kumpulan. Pelajar perlu mencatat masa kerana kadangkala bulan tidak kelihatan jika hujan. Pelajar juga hendaklah menulis fasa yang keberapa dan nama bulan bagi setiap fasa.

Teori Piaget Setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan yang perubahanberlaku di persekitaran mereka. Fasa Aplikasi Pelajar Idea: (Elaborate) perubahan mengetahui yang      Pelajar dapat memerhati dan meramal   Murid dapat mengenali namanama bulan pada setiap fasa. Mereka dapat menyebut nama nama-nama bulan pada setiap fasa. Dengan ini. . Perubahan pada bentuk bulan berlaku setiap bulan iaitu perubahan yang berlaku pada bulan setiap hari. Pelajar dapat membincangkan maklumat yang direkodkan.Gayathri A/P Thirugnsambathan  Pelajar dapat meramal perubahan yang berlaku pada bulan. Pelajar juga dapat menyusun atur setiap fasa bulan. pada setiap fenomena fasa-fasa bulan akan berlaku setiap bulan. bentuk bulan. Fasa Refleksi: (Evaluate) Pelajar merumuskan fenomena fasa-fasa  dapat   Sesi soal jawab telah dilaksanakan. Pelajar dapat merumuskan fenomena fasafasa bulan.  Pelajar dapat mengetahui sepenuhnya tentang fenomena fasa-fasa bulan dan perubahan yang berlaku pada bentuk- bulan melalui kajian mereka. berlaku pada bentuk bulan fasa. mereka dapat meramal bentukbentuk bulan pada setiap fasa. Guru bertanya beberapa soalan kepada murid mengenai hasil dapatan mereka.

pelajar akan membentuk ‘frame of melalui perwakilan pengetahuan mereka Guru akan menilai pelajar dengan memberi reference’ lembaran kerja. guru akan membuat rumusan Setiap tentang kajian pelajar dan rumusan topik ini. (Lampiran 3) Gott.Gayathri A/P Thirugnsambathan   Akhirnya. 1996) sendiri pengalaman yang dialami (Johnson & .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful