Gayathri A/P Thirugnsambathan RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Masa Tahun Bilangan Pelajar Mata Pelajaran Tema Tajuk : 30 Julai

2012 : 8.45 pagi – 9.45 pagi (60 minit) : 5 Dahlia : 25 pelajar : Sains : Menyiasat bumi dan alam semesta : Fasa-Fasa Bulan

Objektif Pembelajaran : 2.3 Memahami fasa-fasa bulan Hasil Pembelajaran :   Menyatakan sekurang-kurangnya 4 jenis fenomena fasa-fasa bulan. Menyusun atur setiap peringkat fasa-fasa bulan. Menamakan gambarajah yang diberi dengan maklumat yang betul.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat bentuk bulan pada waktu malam Nilai murni : Bersyukur dengan adanya bulan yang memberi cahaya dari matahari pada waktu malam. Alat bantu mengajar : Model fasa-fasa bulan, video

digunakan untuk fenomena fasa-fasa bulan. Bagi menguji pengetahuan yang sedia ada pada pelajar. Dengan ini. (Lampiran 1) Pelajar tersebut. Selepas itu. Guru akan bertanya beberapa soalan untuk menguji tahap kefahaman pelajar berdasarkan pemerhatian langsung tadi. Pelajar dikehendaki menandakan pada   dikehendaki mengisi borang   Penerangan Pelajar diberi pendedahan langsung dengan dibawa ke makmal sains dan setiap fasa bulan. guru menyuruh pelajar untuk mengisi borang yang diberi.Gayathri A/P Thirugnsambathan Fasa Fasa orientasi : (Engage) Isi pelajaran Murid meramal bentubentuk bulan pada        Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mula-mula guru akan membawa pelajar ke makmal sains. Pelajar boleh menyentuh dan melihat model tersebut. deria-deria pelajar dapat mendapat langsung. guru akan mengedarkan borang kepada setiap pelajar. guru memaparkan tayangan video  kejadian fenomena bulan dan paksinya.  Selepas itu. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai . pengalaman setiap bentuk sama ada mereka pernah Nampak bentuk bulan tersebut atau tidak. Guru akan menunjukkan model fasa-fasa bulan kepada pelajar. Murid berlaku berfikir faktor membenarkan untuk menyentuh dan melihat model fasa-fasa bulan serta tayangan video. Bentuk-bentuk bulan setiap fasa ada dalam borang tersebut.

bulan . Oleh itu.Gayathri A/P Thirugnsambathan model fenomena kejadian fasa-fasa bulan yang ditunjukkan. Pemerhatian:  Pengajaran Teori Bruner selanjutnya bergantung     kepada cara membangkitkan minat di Berdasarkan pemerhatian tadi. Semua kanak-kanak anda faham tentang kejadian fasa-fasa memiliki mekanisme dalaman untuk bulan? ingin belajar. guru mesti Pernahkah anda melihat bentu-bentuk bulan menggalakkan mereka melalui sepertimana yang guru tunjukkan tadi? Bagaimanakah bulan memancarkan cahaya ke bumi? Mengapa pada waktu siang bulan tidak kelihatan? Sebab apa berlaku fenomena fasa-fasa bulan? pembelajaran penerokaan Inferens:  Guru akan membantu murid dengan memberi klu sekiranya mereka masih tidak dapat meneka.  bentukbulan pada   Fasa Pencetusan idea : Bagaimanakah meramal bentuk Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Pelajar hendak mengkaji pada bentuk-bentuk setiap fasa. Pelajar hendaklah memerhati bentuk-bentuk bulan pada setiap fasa selama satu bulan. apakah yang kalangan murid.

  Fasa Apakah nama-nama pada setiap Pelajar dikehendaki mengkaji fenomena Pelajar hendaklah selama membuat sebulan Penstrukturan bulan Semula Idea: fasa? fasa-fasa bulan selama sebulan mengikut pemerhatian . atau latihan penyiasatan. Ahli-ahli kumpulan perlu kumpulan sebelum mengisi borang tersebut setiap hari. Kerjasama dalam kumpulan mereka lihat setiap hari dalam borang yang diberikan. (Lampiran 2)  Pelajar hendaklah adalah penting.  Perasaan dilahirkan pelajar.Gayathri A/P Thirugnsambathan (Explore) setiap fasa?  Pelajar hendaklah merekod apa yang   berbincang dalam  Kajian ini hendaklah dilakukan selama 1 bulan. bekerjasama semasa membuat kajian. ingin dalam tahu diri dapat setiap Teori Bruner Teori Bruner mementingkan penemuan pembelajaran melalui bebas atau penemuan berpandu.  Pelajar dapat bergiat dengan minat yang sepenuhnya.

ahli kumpulan perlu berbincang untuk mengenal pasti maklumat yang dikumpul.  Sebelum merekod. Pelajar juga hendaklah menulis fasa yang keberapa dan nama bulan bagi setiap fasa. palajar perlu bijak pada masa bila pelajar perlu memerhati bulan. bentuk bulan.  Maklumat penting pelajar perlu merekodkan ialah tarikh. Yang sangat penting adalah bentuk bulan pada setiap fasa. fasa bulan. Pelajar dikehendaki menulis berlaku tarikh setiap hari sebagai bukti supaya memastikan bahawa pelajar telah mengkaji setiap hari. Oleh itu.     secara berturut-turut. Pelajar perlu melukis struktur bulan setiap hari.Gayathri A/P Thirugnsambathan (Explain) Apakah yang bulan? perubahan pada  kumpulan masing-masing. Walaupun ini merupakan kerja kumpulan. Pelajar perlu mencatat masa kerana kadangkala bulan tidak kelihatan jika hujan.  Setiap pelajar perlu memerhati dengan teliti dan merekod data yang tepat mulai dari 1 Ogos hingga 31 Ogos. setiap pelajar perlu merekodkan data secara individual selepas berbincang dengan ahli kumpulan. nama bulan pada setiap fasa dan masa. .  Pelajar dapat menjana idea baru dengan membuat kajian ini.

bentuk bulan. Pelajar juga dapat menyusun atur setiap fasa bulan. Dengan ini. berlaku pada bentuk bulan fasa.  Pelajar dapat mengetahui sepenuhnya tentang fenomena fasa-fasa bulan dan perubahan yang berlaku pada bentuk- bulan melalui kajian mereka. Mereka dapat menyebut nama nama-nama bulan pada setiap fasa. Fasa Refleksi: (Evaluate) Pelajar merumuskan fenomena fasa-fasa  dapat   Sesi soal jawab telah dilaksanakan.Gayathri A/P Thirugnsambathan  Pelajar dapat meramal perubahan yang berlaku pada bulan. Teori Piaget Setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan yang perubahanberlaku di persekitaran mereka. Guru bertanya beberapa soalan kepada murid mengenai hasil dapatan mereka. Pelajar dapat membincangkan maklumat yang direkodkan. Fasa Aplikasi Pelajar Idea: (Elaborate) perubahan mengetahui yang      Pelajar dapat memerhati dan meramal   Murid dapat mengenali namanama bulan pada setiap fasa. mereka dapat meramal bentukbentuk bulan pada setiap fasa. . Perubahan pada bentuk bulan berlaku setiap bulan iaitu perubahan yang berlaku pada bulan setiap hari. pada setiap fenomena fasa-fasa bulan akan berlaku setiap bulan. Pelajar dapat merumuskan fenomena fasafasa bulan.

(Lampiran 3) Gott. guru akan membuat rumusan Setiap tentang kajian pelajar dan rumusan topik ini.Gayathri A/P Thirugnsambathan   Akhirnya. 1996) sendiri pengalaman yang dialami (Johnson & . pelajar akan membentuk ‘frame of melalui perwakilan pengetahuan mereka Guru akan menilai pelajar dengan memberi reference’ lembaran kerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful